Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ANEXĂ din 16 decembrie 2019  privind modelul pentru întocmirea Programului de îmbunătăţire a eficienţei energetice (PIEE) aferent localităţilor cu o populaţie mai mare de 5.000 locuitori    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ANEXĂ din 16 decembrie 2019 privind modelul pentru întocmirea Programului de îmbunătăţire a eficienţei energetice (PIEE) aferent localităţilor cu o populaţie mai mare de 5.000 locuitori

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 16 bis din 13 ianuarie 2020
──────────
        Aprobată prin DECIZIA nr. 2.168 din 16 decembrie 2019, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 16 din 13 ianuarie 2020.
──────────
        Model Pagină de gardă pentru Programul de Îmbunătăţire a Eficienţei Energetice:
                    PROGRAM DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A EFICIENŢEI ENERGETICE
                    PENTRU MUNICIPIUL/ORAŞUL/COMUNA ...............
                                   Judeţul ..........
                             ANUL DE RAPORTARE: ...........
                                 Întocmit de ..........
        În cazul autorităţilor administraţiei publice locale din localităţile cu o populaţie mai mare de 20.000 de locuitori, se va specifica:
        Managerul energetic pentru localităţi atestat conform legislaţiei sau Persoana fizică autorizată, atestată în condiţiile legii/
        Persoana juridică prestatoare de servicii energetice agreată în condiţiile legii, cu care s-a încheiat un contract de management energetic
                       (numele şi prenumele, denumire societate)
                              ............................
                              ............................
                                      (semnătura)
        Data întocmirii PIEE: .........

    Cuprins
    1. Introducere
    2. Importanţa planificării măsurilor de eficienţă energetică de către localităţi
    3. Obiective şi reglementări europene şi naţionale în domeniul energetic
    4. Elementele principale ale PIEE
    5. Procesul de elaborare a PIEE
    5.1. Etapa de pregătire
    5.1.1. Stabilirea structurii echipei de management a procesului
    5.1.2. Identificarea şi implicarea actorilor relevanţi

    5.2. Etapa de planificare
    5.2.1. Evaluarea cadrului de politici naţionale, regionale şi locale în vigoare
    5.2.2. Evaluarea nivelului de performanţă a managementului energetic în localitate
    5.2.3. Selectarea sectoarelor care se includ în PIEE
    5.2.4. Colectarea de informaţii relevante pentru domeniul eficienţei energetice
        Sectorul clădiri publice aparţinând UAT
        Sectorul clădiri rezidenţiale
        Sectorul iluminat public
        Sectorul transport public local
        Sectorul gestionare deşeuri/salubrizare
        Sectorul apă potabilă şi epurarea apelor uzate
        Producerea de energie termică şi/sau energie electrică şi termică în cogenerare

    5.2.5. Determinarea nivelului de referinţă
    5.2.6. Formularea obiectivelor PIEE

    5.3. Etapa de implementare
    5.4. Etapa de monitorizare şi raportare

    6. Termeni şi definiţii
        Bibliografie
    Anexa 1 - Matrice de evaluare nivelului de performanţă a managementului energetic în localitate, pentru anul ...
    Anexa 2 - Fişă de prezentare energetică a localităţii ............ pe anul .....
    Anexa 3 - Sinteza Programului de îmbunătăţire a Eficienţei Energetice, în anul de raportare ...
     FIŞĂ COLECTARE DATE CONSUM ENERGIE ELECTRICĂ - Fişa E
     FIŞĂ COLECTARE DATE CONSUM GAZE NATURALE - Fişa G
     FIŞĂ COLECTARE DATE CONSUM ENERGIE TERMICĂ - Fişa Th
     FIŞĂ COLECTARE DATE - Suprafaţa utilă - Fişa F
     FIŞĂ COLECTARE DATE TRANSPORT PUBLIC LOCAL - Fişa Tp
     FIŞĂ COLECTARE DATE SALUBRIZARE - Fişa S
    1. Introducere
        Îmbunătăţirea eficienţei energetice este un obiectiv strategic al politicii energetice naţionale, datorită contribuţiei majore pe care o are la realizarea siguranţei alimentării cu energie, a dezvoltării durabile şi competitivităţii, la economisirea resurselor energetice primare, precum şi la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.
        Prezentul Model a fost întocmit în baza prevederilor Legii nr. 121/2014 privind eficienţa energetică, cu modificările şi completările ulterioare, ca sprijin pentru autorităţile administraţie publice locale din localităţile cu peste 5000 de locuitori care au obligaţia legală de a elabora planuri de îmbunătăţire a eficienţei energetice care să includă măsuri pe termen scurt şi măsuri pe termen de 3-6 ani.*1)
        *1) Prezentul Model poate fi utilizat de către orice alte autorităţi ale administraţiei publice locale care, voluntar, doresc să realizeze Programe de îmbunătăţire a eficienţei energetice.

        Modelul îşi propune să contribuie la creşterea capacităţii autorităţilor locale de a realiza documente de conformare relevante, bazate pe o cunoaştere corectă a modului în care se consumă energia în cadrul localităţii.
        Metodologia prezentată în cadrul acestui Model creează un cadru de lucru comun pentru toate localităţile din România. Ea se bazează pe instrumente utilizate cu succes la nivel european şi internaţional şi facilitează stabilirea şi îndeplinirea ţintelor de creştere a eficienţei energetice la nivel local, evaluarea performanţelor locale, precum şi schimbul de experienţă între localităţi.

    2. Importanţa planificării măsurilor de eficienţă energetică de către localităţi
        Localităţile deţin o cotă importantă din consumul naţional de energie. De aceea îmbunătăţirea eficienţei energetice şi producerea de energie din surse regenerabile la nivelul localităţilor pot contribui semnificativ la creşterea siguranţei energetice atât la nivel local cât şi naţional.
        Planificarea corespunzătoare a măsurilor de eficientizare energetică poate de asemenea să susţină o creştere economică inteligentă, sănătoasă şi durabilă la nivel local şi să diminueze sărăcia energetică. Sărăcia energetică - definită în general ca fiind situaţia în care gospodăriile nu îşi pot permite încălzirea necesară sau alte servicii energetice necesare - are implicaţii extinse asupra celor afectaţi, adâncind sărăcia şi excluziunea în sens larg şi fiind un factor important de marginalizare socială.
        Îmbunătăţirea eficienţei energetice la nivelul localităţii poate contribui la crearea de locuri de muncă în zonă având în vedere că renovarea clădirilor, instalarea sistemelor de producere a energiei din surse regenerabile de energie, instalarea şi operarea sistemelor de management energetic sunt activităţi care implică multă forţă de muncă.
        La elaborarea Programului de îmbunătăţire a eficienţei energetice la nivelul localităţii, autorităţile publice locale trebuie să ia în considerare cele patru roluri pe care le joacă în domeniul energiei, în fiecare dintre roluri putând să influenţeze creşterea eficienţei energetice. Astfel:
        √ În rolul de consumator de energie:
        Administraţia locală trebuie să asigure energie pentru clădirile publice. Punerea în aplicare a unor programe şi acţiuni destinate economisirii energiei ar permite realizarea unor economii considerabile.
        Autorităţile locale trebuie să asigure, de asemenea, o serie de servicii comunitare de utilităţi publice caracterizate de un consum ridicat de energie, cum ar fi: transportul public local de călători, iluminatul public, salubrizarea localităţilor, gestionarea deşeurilor, alimentarea cu apă, canalizarea şi epurarea apelor uzate, colectarea, canalizarea şi evacuarea apelor pluviale, alimentarea cu energie termică în sistem centralizat, salubrizarea localităţilor, domenii în care se pot face îmbunătăţiri semnificative. Chiar şi atunci când aceste servicii sunt delegate către alţi operatori, se pot lua măsuri pentru reducerea consumului de energie, în cadrul contractelor de achiziţii publice de bunuri şi servicii.

        √ În rolul de producător de energie:
        Autorităţile locale pot îndeplini rolul de producători locali de energie termică în sistem centralizat, producători de energie electrică sau gaze naturale, dar pot în acelaşi timp să fie prosumatori, producând energie din surse regenerabile: energie eoliană, energia derivată din biomasă (biodiesel, bioetanol, biogaz), energie geotermală, energie solară, dar şi prin sistemele de producere în cogenerare a energiei electrice şi a energiei termice.

        √ În rolul de reglementator şi factor de dezvoltare:
        Autorităţile locale pot adopta reglementări, politici de taxare locală sau programe de finanţare cum sunt subvenţiile sau finanţările nerambursabile pentru a susţine iniţiativele private în domeniul eficienţei energetice sau al utilizării surselor regenerabile de energie.
        Totodată, deciziile strategice privind dezvoltarea urbană, cum ar fi evitarea extinderii nejustificate a aşezărilor urbane, pot reduce consumul de energie în transporturi, în reţeaua de iluminat public (extindere), amenajare teritoriu (noua infrastructură edilitară), servicii pentru asigurarea ordinii publice, servicii de sănătate (ambulanţă), altele.

        √ În rolul de sursă de motivare şi exemplu pentru comunitate:
        Este important ca autorităţile locale să contribuie la informarea, motivarea şi schimbarea de comportament a cetăţenilor şi a operatorilor economici cu privire la utilizarea eficientă, raţională a energiei.
        Este, de asemenea, important ca autorităţile să reprezinte un exemplu (model) prin acţiuni care sprijină dezvoltarea energetică durabilă. Autorităţile locale pot, de exemplu, să impună utilizarea SRE în clădirile administrative noi sau utilizarea autobuzelor electrice pentru transportul public local de călători.
        Măsurile de îmbunătăţire a eficienţei energetice incluse în PIEE trebuie să fie suficient de consistente, astfel încât să contribuie la atingerea ţintei naţionale asumate de România, cât şi la realizarea obiectivelor specifice din Planul Naţional de Acţiune în domeniul Eficienţei Energetice (PNAEE).    3. Obiective şi reglementări europene şi naţionale în domeniul energetic
    3.1. Politici şi reglementări la nivelul Uniunii Europene
        În februarie 2015, Comisia Europeană şi-a stabilit strategia energetică prin Pachetul privind Uniunea Energetică care are obiectivul "de a oferi consumatorilor UE - gospodării şi întreprinderi - o energie sigură, durabilă, competitivă şi la preţuri accesibile", iar pentru a-l îndeplini s-au stabilit cinci piloni importanţi: asigurarea aprovizionării, extinderea pieţei interne a energiei, creşterea eficienţei energetice, reducerea emisiilor, cercetarea şi inovarea.
        În decembrie 2015, UE a jucat un rol important în medierea unui acord la nivel mondial privind schimbările climatice. La conferinţa de la Paris, s-a convenit limitarea încălzirii globale la mai puţin de 2° C în acest secol, iar în octombrie 2016, UE a aprobat în mod oficial acest Acord. În consecinţă, UE (şi restul lumii) trebuie să ia măsurile necesare pentru a reduce emisiile de gaze cu efect de seră.
        În noiembrie 2016, Comisia a propus pachetul "Energie curată pentru toţi europenii", care îşi propune să revizuiască legislaţia pentru a contribui la tranziţia către un sistem energetic ecologic. Pachetul include acţiuni de accelerare a inovării în domeniul energiei curate, pentru a renova clădirile din Europa şi pentru a le face mai eficiente din punct de vedere energetic, precum şi pentru a îmbunătăţi performanţa energetică a produselor şi pentru a garanta o mai bună informare a consumatorilor.
        În mai 2018, în Jurnalul Oficial al Comisiei Europene L156/19.06.2018, a fost publicată Directiva (UE) 2018/844 a Parlamentului European şi a Consiliului, de modificare a Directivei 2010/31/UE privind performanţa energetică a clădirilor şi a Directivei 2012/27/UE privind eficienţa energetică.
        În decembrie 2018, în Jurnalul Oficial al Comisiei Europene L328/21.12.2018, au fost publicate următoarele documente:
        √ Directiva (UE) 2018/2002 a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2012/27/UE privind eficienţa energetică care stabileşte un cadru comun de măsuri pentru promovarea eficienţei energetice pe teritoriul Uniunii, cu scopul de a se asigura atingerea obiectivelor principale ale Uniunii privind eficienţa energetică de 20% pentru anul 2020 şi a obiectivelor sale principale privind eficienţa energetică de cel puţin 32,5% pentru anul 2030 şi de a deschide calea pentru viitoare creşteri ale eficienţei energetice după aceste date.
        √ Directiva (UE) 2018/2001 a Parlamentului European şi a Consiliului privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile care stabileşte că ponderea energiei din surse regenerabile în consumul final brut de energie al Uniunii în 2030 este de cel puţin 32%. Comisia analizează acest obiectiv, urmând să înainteze, până în 2023, o propunere legislativă vizând majorarea acestuia dacă se constată reduceri suplimentare substanţiale ale costurilor de producţie a energiei din surse regenerabile sau dacă majorarea este necesară pentru îndeplinirea angajamentelor internaţionale ale Uniunii în materie de decarbonizare ori dacă o reducere semnificativă a consumului de energie în Uniune justifică o astfel de majorare.
        √ Regulamentul (UE) 2018/1999 al Parlamentului European şi al Consiliului privind guvernanţa uniunii energetice şi a acţiunilor climatice, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 663/2009 şi (CE) nr. 715/2009 ale Parlamentului European şi ale Consiliului, a Directivelor 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE şi 2013/30/UE ale Parlamentului European şi ale Consiliului, a Directivelor 2009/119/CE şi (UE) 2015/652 ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 525/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului, stabileşte fundamentul legislativ necesar pentru o guvernanţă fiabilă, favorabilă incluziunii, eficientă din punctul de vedere al costurilor, transparentă şi previzibilă a uniunii energetice şi a acţiunilor climatice (mecanismul de guvernanţă), care să asigure atingerea obiectivelor uniunii energetice prevăzute pentru anul 2030 şi pe termen lung în conformitate cu Acordul de la Paris din 2015 asupra schimbărilor climatice.


    3.2. Politici şi reglementări la nivel naţional
        Similar cu perspectiva Uniunii Europene de a construi politica sa energetică şi de mediu la orizontul anului 2030 în jurul a cinci piloni, România a dezvoltat Planului Naţional Integrat în domeniul Energiei şi Schimbărilor Climatice 2021-2030 (PNIESC 2021-2030) pe o serie de elemente constitutive, esenţiale pentru definirea rolului şi contribuţiei naţionale la consolidarea Uniunii Energetice.
        În acest context, în luna decembrie 2018, a fost transmisă propunerea ţintelor României privind contribuţia la atingerea obiectivelor Uniunii, la orizontul anului 2030, astfel:
    - Eficienţă Energetică - 37,5%
    – Emisii ETS (% faţă de 2005) - 44,0%
    – Ponderea globală a energiei din surse regenerabile, în consumul final brut de energie - 27,7%

        Principalele reglementări la nivel naţional în domeniul energiei sunt următoarele:
        Cadrul legal naţional privind eficienţa energetică
        ● Legea nr. 121/2014 privind eficienţa energetică cu modificările şi completările ulterioare (denumită în continuare "Legea")
        Art. 9 alin. (20), alin. (21) şi alin. (22) din Lege prevăd următoarele obligaţii pentru autorităţile administraţiei publice locale:
    "(20) Autorităţile administraţiei publice locale din localităţile cu o populaţie mai mare de 5.000 de locuitori au obligaţia să întocmească programe de îmbunătăţire a eficienţei energetice în care includ măsuri pe termen scurt şi măsuri pe termen de 3 - 6 ani.
(21) Autorităţile administraţiei publice locale din localităţile cu o populaţie mai mare de 20.000 de locuitori au obligaţia:
    a) să întocmească programe de îmbunătăţire a eficienţei energetice în care includ măsuri pe termen scurt şi măsuri pe termen de 3 - 6 ani;
    b) să numească un manager energetic, atestat conform legislaţiei în vigoare sau să încheie un contract de management energetic cu o persoană fizică atestată în condiţiile legii sau cu o persoana juridică prestatoare de servicii energetice agreată în condiţiile legii.
(22) Programele de îmbunătăţire a eficienţei energetice prevăzute la alin. (20) şi alin. (21) lit. a) se elaborează în conformitate cu modelul aprobat de Departamentul pentru Eficienţă Energetică şi se transmit Departamentului pentru Eficienţă Energetică până la 30 septembrie a anului în care au fost elaborate."

        Totodată, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1):
    "Autorităţile administraţiilor publice centrale achiziţionează doar produse, servicii, lucrării sau clădiri cu performanţe înalte de eficienţă energetică, în măsura în care acestea corespund cerinţelor de eficacitate a costurilor, fezabilitate economică, viabilitate sporită, conformitate tehnică, precum şi unui nivel suficient de concurenţă, astfel cum este prevăzut în anexa nr. 1."


        ● Legea nr. 123/2012 energiei electrice şi a gazelor naturale, cu completările şi modificările ulterioare;
        ● H.G. nr. 203/2019 pentru aprobarea Planului naţional de acţiune în domeniul eficienţei energetice (PNAEE IV);
        ● Legea nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
        ● Legea nr. 220/2008 privind promovarea producţiei de energie din surse regenerabile, cu completările şi modificările ulterioare;
        ● H.G. nr. 1.069/2007 privind aprobarea Strategiei energetice a României pentru perioada 2007 - 2020;
        ● H.G. nr. 877/2018 privind adoptarea Strategiei naţionale pentru dezvoltarea durabilă a României 2030.


        În domeniul achiziţiilor publice, autorităţile administraţiei publice centrale şi locale vor respecta cerinţele Regulamentului (UE) 2017/1369 al Parlamentului European şi al Consiliului, dar şi a regulamentelor (CE) ale Comisiei, de implementare a Directivei 2009/125/CE şi a Directivei 2005/32 CE a Parlamentului European şi a Consiliului, privind instituirea unui cadru pentru stabilirea cerinţelor în materie de proiectare ecologică şi etichetare energetică aplicabile produselor cu impact energetic (regulamente disponibile pe pagina web a ANRE: https://www.anre.ro/ro/eficienta-energetica/legislaţie/legislaţie-ue/eficienta-energetica1387182970).

    3.3. Programul de Îmbunătăţire a Eficienţei Energetice - PIEE
        PIEE este un document care defineşte acţiuni, responsabilităţi şi termene de realizare concrete în scopul îmbunătăţirii eficienţei energetice şi a reducerii consumului de energie pe termen scurt, mediu şi lung al autorităţilor publice locale.
        Prin PIEE, localităţile stabilesc măsurile necesare, estimează economiile de energie şi identifică resursele financiare pentru a contribui la atingerea ţintelor naţionale în domeniul eficienţei energetice şi a ponderii energiei din surse regenerabile în consumul final de energie.
        Prezentul Model pentru întocmirea PIEE introduce:
        √ o structură minimală a Programului de îmbunătăţire a eficienţei energetice (inspirat din documente similare realizate pe plan internaţional);
        √ chestionare de evaluare a capacităţii de management energetic local, care să ofere informaţii asupra bazelor de date existente şi procedurilor de gestiune energetică aplicate;
        √ indicatori de eficienţă energetică care să permită evaluarea şi compararea performanţelor energetice locale cu valori de referinţă medii înregistrate la nivel naţional şi european;
        √ o formă de raportare unică, care să permită centralizarea datelor şi sinteza acestora la nivel naţional, în vederea evaluării impactului.

        Conform legislaţiei în vigoare, autorităţile administraţiei publice locale din localităţile cu o populaţie mai mare de 5000 de locuitori, au obligaţia să întocmească programe de îmbunătăţire a eficienţei energetice (PIEE), după modelul detaliat în prezentul document. În vederea încadrării în ţintele anuale stabilite prin Planul Naţional de Acţiune în domeniul Eficienţei Energetice (PNAEE) aprobat prin hotărâre de guvern (PNAEE IV a fost aprobat prin H.G. nr. 203/2019), programele actualizate se transmit către ANRE-DEE până la data de 30 septembrie a fiecărui an.
        NOTĂ:
     Comunităţile locale semnatare ale Convenţiei Primarilor*2) care întocmesc Planuri de Acţiune pentru Climă şi Energie Durabilă (PACED*3)) pot transmite aceste planuri în locul PIEE doar în situaţia în care PACED conţine informaţiile solicitate în tabelele 2 - 10 şi în Anexa nr. 3 ale prezentului document, iar aceste informaţii sunt actualizate anual şi transmise către ANRE. În acest caz, valoarea economiilor de energie aferente măsurilor de îmbunătăţire a eficienţei energetice trebuie să fie identificate şi alocate pe ani, ca valori estimate şi realizate (a se vedea pct. 5.4). Planul prezentat trebuie să cuprindă măsuri pe termen scurt şi măsuri pe termen de 3 - 6 ani.
        *2) Convenţia Primarilor privind Clima şi Energia, iniţiativă a Comisiei Europene, https://www.conventiaprimarilor.eu/ro/.
        *3) Planul de Acţiune pentru Climă şi Energie Durabilă - orizont de timp 2030.
    4. Elementele principale ale PIEE
        PIEE poate avea următoarea structură orientativă:
    1. Sumar executiv
    2. Introducere
    3. Cadrul de politici şi reglementări la nivel european, naţional, judeţean şi local, în vigoare, în domeniul energiei şi eficienţei energetice
    4. Situaţia energetică a localităţii
    a) Descrierea generală a localităţii
    b) Nivelul de performanţă a managementului energetic în localitate
    c) Analiza consumurilor energetice pe sectoare de activitate

    5. Stabilirea nivelului de referinţă
    6. Stabilirea obiectivelor privind economiile de energie aferente fiecărui sector de activitate pentru o perioadă de 3 - 6 ani
    7. Măsuri de eficienţă energetică planificate pe termen scurt, mediu şi lung (cu estimarea economiilor anuale de energie, a bugetului necesar realizării lor, a termenului de punere în funcţiune, defalcat pe sectoare/activităţi şi identificarea surselor de finanţare, responsabili/parteneri - măsuri investiţionale, măsuri de educare, măsuri organizatorice/de consolidare a capacităţii instituţionale, măsuri legislative). Prioritizarea măsurilor.
    8. Acţiuni de monitorizare şi evaluare a rezultatelor implementării măsurilor de creştere a eficienţei energetice
    9. Concluzii. Sinteza măsurilor de eficienţă energetică
        Etapele şi paşii în elaborarea PIEE sunt prezentate în continuare.


    5. Procesul de elaborare a PIEE
        Procesul de elaborare a PIEE include patru etape: pregătire, planificare, implementare, monitorizare şi raportare. În cele ce urmează sunt prezentaţi paşii şi acţiunile recomandate a fi întreprinse în fiecare din aceste etape.
    5.1. Etapa de pregătire
        Această primă etapă este dedicată creării cadrului necesar pentru elaborarea, implementarea şi monitorizarea programului de îmbunătăţire a eficienţei energetice la nivelul localităţii.
    5.1.1. Stabilirea structurii echipei de management a procesului
        La nivelul UAT/primăriei, se va forma o echipă complexă de management a procesului de elaborare şi implementare a PIEE, formată din persoane cu competenţe şi cunoştinţe (tehnice, economice) necesare acestui proces. Echipa va fi coordonată de managerul energetic al localităţii (dacă există). Această echipă va trebui să asigure derularea în bune condiţii a procesului de elaborare a PIEE.
        Vor trebui alocate resursele necesare (umane, timp, financiare) în raport cu activităţile definite pentru atingerea obiectivelor.
        Se recomandă autorizarea unei persoane din cadrul compartimentului tehnic al UAT ca manager energetic de localităţi*4). În cazul în care acest lucru nu este posibil, se recomandă contractarea unei Persoane Fizice Autorizate sau a unei Companii de Servicii Energetice pentru servicii de asistenţă tehnică*5) în îndeplinirea acţiunilor de management energetic pentru comunităţi locale, cu atribuţii de suport tehnic şi organizatoric în pregătirea, implementarea şi monitorizarea proiectelor de creştere a eficienţei energetice.
        *4) Dacă îndeplineşte cerinţele legale de autorizare şi se identifică poziţia în organigrama UAT compatibilă cu această calificare.
        *5) Autorizată în condiţiile legii.


    5.1.2. Identificarea şi implicarea actorilor relevanţi
        Administraţia publică locală trebuie să se asigure că în cadrul acestui proces de elaborare şi implementare a PIEE vor fi implicaţi actorii relevanţi (stakeholderi) din localitate.
        Actorii relevanţi sunt în general cei care deţin date şi informaţii, resurse şi expertiză necesare procesului, precum şi cei ale căror activităţi sunt vizate de PIEE. În această categorie pot intra:
        √ companii publice locale, asociaţii de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice;
        √ instituţii publice deconcentrate, servicii publice descentralizate, direcţia de statistică;
        √ actori instituţionali: organizaţii profesionale (arhitecţi, ingineri etc), universităţi, camere de industrie şi comerţ, asociaţii de afaceri sectoriale, institute de cercetare, bănci şi instituţii financiare-nebancare, ONG-uri;
        √ distribuitorii de energie, furnizori de utilităţi, companii de servicii energetice, companii de management a utilităţilor, companii de transport publice/private, companii de construcţii;
        √ cetăţenii din localitate, asociaţii de proprietari;
    √ mass-media.

        Se stabilesc structurile de lucru, parteneriale cu actorii relevanţi, în funcţie de scopul pe care îl are parteneriatul cu aceştia:
        √ de informare/colectare informaţii - grupuri de lucru sectoriale, seminarii, grupuri-ţintă, forumuri, întâlniri publice, comunicate de presă;
        √ de consultare pe parcursul procesului de planificare, implementare şi monitorizare a rezultatelor,- comitet consultativ;
        √ de implicare activă şi colaborare în elaborarea/implementarea PIEE - grupuri de lucru sectoriale, comitet de monitorizare.    5.2. Etapa de planificare
    5.2.1. Evaluarea cadrului de politici naţionale, regionale şi locale în vigoare
        Programul de îmbunătăţire a eficienţei energetice trebuie să se integreze în Planul Naţional de Dezvoltare (PND) şi să se coreleze cu Strategia de Dezvoltare Locală (fig. 1). (a se vedea imaginea asociată) Figura 1 - Integrarea PIEE în Planul Naţional de Dezvoltare


        Astfel, se vor identifica toate strategiile şi politicile existente la nivel naţional, judeţean şi local, planurile de dezvoltare şi reglementările care au impact asupra consumului de energie în cadrul localităţii.

    5.2.2. Evaluarea nivelului de performanţă a managementului energetic în localitate
     Evaluarea nivelului de performanţă a managementului energetic în localitate se face prin completarea matricei de evaluare din Anexa 1. În cadrul matricei se va marca cu culoare căsuţa care corespunde situaţiei din localitate (marcajele color din anexă sunt cu caracter de exemplu).

    5.2.3. Selectarea sectoarelor care se includ în PIEE
        Autorităţile administraţiei publice locale vor include toate sectoarele relevante, din perspectiva consumului de energie pentru localitatea respectivă.
        În PIEE vor fi cuprinse acele măsuri pentru care UAT-ul este eligibil să intervină conform legii, respectiv poate aloca fonduri din bugetul local, poate accesa fonduri structurale, este eligibil să facă împrumuturi, să acceseze fonduri din alte surse (programul Româno Elveţian, fondul Norvegian, Fondul de mediu, etc.), altele.
        Serviciile comunitare de utilităţi publice sunt sub conducerea, coordonarea, controlul şi responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice locale şi modalitatea de gestiune este stabilită prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale administraţiei publice locale.
        Astfel, se vor avea în vedere, după caz:
        √ clădiri publice aflate sub autoritatea administraţiei locale (de ex: UAT şi autoritatea deliberativă - consiliul local)
        √ clădiri rezidenţiale;
        √ iluminatul public;
        √ alimentarea cu apă;
        √ canalizare şi epurarea apelor uzate;
        √ colectarea, canalizarea şi evacuarea apelor pluviale;
        √ alimentarea cu energie termică în sistem centralizat;
        √ salubrizarea localităţilor
        √ transportul public local de călători
        √ producerea energiei electrice şi termice din surse regenerabile.

        Se va prezenta modul de gestionare a serviciilor de utilităţi publice stabilit de autoritatea publică locală, prin completarea Tabelului 1.
        Tabelul 1 - Modul de gestionare a serviciilor de utilităţi publice

┌───────────┬──────────────────────────────────────────┬──────────────┐
│ │ │Indicatori de │
│ │Tipul contractului de gestiune a │eficienţă │
│ │serviciului public încheiat de UAT │energetică │
│ │ │stipulaţi prin│
│Servicii │ │contract │
│comunitare ├─────────┬────────────┬─────────┬─────────┼───────────┬──┤
│de │Contract │ │Contract │ │ │ │
│utilităţi │de │Hotărâre de │de │Alte │ │ │
│publice │gestiune │dare în │gestiune │tipuri de│DA │ │
│ │delegată │administrare│directă │contracte│Precizaţi │NU│
│ │cu │către │cu │(dacă │indicatorul│ │
│ │operatori│operatori de│operatori│există) │ │ │
│ │de drept │drept public│de drept │ │ │ │
│ │privat │ │privat │ │ │ │
├───────────┼─────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──┤
│Iluminat │ │ │ │ │ │ │
│Public │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼─────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──┤
│Alimentare │ │ │ │ │ │ │
│cu apă şi │ │ │ │ │ │ │
│canalizare │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼─────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──┤
│Alimentare │ │ │ │ │ │ │
│cu energie │ │ │ │ │ │ │
│termică │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼─────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──┤
│Transport │ │ │ │ │ │ │
│public │ │ │ │ │ │ │
│local │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼─────────┼────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──┤
│Salubrizare│ │ │ │ │ │ │
└───────────┴─────────┴────────────┴─────────┴─────────┴───────────┴──┘


        Pentru serviciile comunitare de utilităţi publice concesionate către operatorii economici, autorităţile administraţiei publice locale vor avea în vedere includerea în programele de dezvoltare şi modernizare a infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestor servicii, a măsurilor de îmbunătăţire a eficienţei energetice aferente desfăşurării serviciilor de utilităţi publice menţionate.

    5.2.4. Colectarea de informaţii relevante pentru domeniul eficienţei energetice
        Pentru stabilirea nivelului de referinţă a consumurilor energetice sunt necesare informaţii specifice. Autoritatea locală trebuie să aloce resurse adecvate şi să implice actorii relevanţi pentru a construi o bază de date corectă şi completă.
        Se vor colecta următoarele categorii de date:
    I. Date generale despre localitate
    i. Amplasarea localităţii
    ii. Condiţii climatice specifice (zonă climatică, temperatura exterioară convenţională de calcul, zona eoliană, viteza vântului de calcul, perioada de încălzire, numărul de grade - zile etc.)
    iii. Evoluţia populaţiei, evoluţia fondului de locuinţe etc.
    iv. Modalitatea de asigurare a alimentării cu energie (termică, gaze naturale, electrică)

    II. Date specifice sectoarelor care se includ în PIEE
    Sectorul clădiri publice aparţinând UAT
        În vederea descrierii sectorului Clădiri publice (şcoli, spitale, grădiniţe, clădiri administrative, instituţii de cultură etc.) aflate în proprietatea UAT-ului care achită costurile energetice, se va completa Tabelul 2.
     Pentru descrierea situaţiei consumurilor energetice în sectorul clădirilor publice sub autoritatea UAT-ului, se va completa fişa de prezentare din Anexa nr. 2.
        Tabelul 2 - Indicatori de consum energetic în sectorul clădiri publice, pentru anul de raportare .....

┌────┬────────────────┬───────┬─────────┬────────────────────────────────────────────────┐
│ │ │ │Total │Indicatori │
│ │ │ │suprafaţă├─────────┬───────┬──────────┬───────────────────┤
│Nr. │ │Nr. │utilă │Consum │Consum │Consum │Factura energie │
│crt.│Tip clădire │clădiri│încălzită│energie │energie│combust.*)├─────────┬─────────┤
│ │ │în grup│ │electrică│termică│ │electrică│termică*)│
│ │ │ ├─────────┼─────────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │mp │MWh/an │MWh/an │MWh/an │mii lei │mii lei │
├────┼────────────────┼───────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│ │Spitale, │ │ │ │ │ │ │ │
│1 │dispensare, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │policlinici, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │etc. │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼───────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│ │Învăţământ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │preuniversitar │ │ │ │ │ │ │ │
│2 │(grădiniţe, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │şcoli, licee, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │etc.) │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼───────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│ │Clădiri │ │ │ │ │ │ │ │
│ │social-culturale│ │ │ │ │ │ │ │
│ │(creşe, cămine │ │ │ │ │ │ │ │
│3 │de bătrâni, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │teatre, muzee, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │cinematografe │ │ │ │ │ │ │ │
│ │etc.) │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼───────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│ │Clădiri │ │ │ │ │ │ │ │
│4 │administrative/ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │birouri │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼───────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│ │Clădiri cu altă │ │ │ │ │ │ │ │
│ │destinaţie │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(grădină │ │ │ │ │ │ │ │
│5 │zoologică, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │bazine, pieţe, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │patinoare, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │cluburi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │sportive) │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼───────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│6 │TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴────────────────┴───────┴─────────┴─────────┴───────┴──────────┴─────────┴─────────┘

        *) Pentru clădirile care nu sunt racordate la sistemul centralizat de încălzire (SACET), se va lua în considerare consumul de combustibil (gaze naturale, CLU, biomasă etc.) aferent acestora, exprimat în MWh/an şi se va menţiona că aceste clădiri nu sunt racordate la SACET.
     Datele de consum energetic se colectează de la distribuitorii locali de energie termică, gaze naturale şi energie electrică şi se găsesc în Fişa Th (Anexa Th şi rând 4), Fişa G (Anexa G şi rând 4) şi, respectiv, Fişa E (Anexa E şi rând 4).
        Datele de suprafeţe utile şi număr clădiri în grup se colectează prin inventarierea clădirilor publice sub autoritatea administraţiei locale (Primăriei şi Consiliului Local).
        Valoarea anuală a facturilor se colectează de la fiecare administrator de clădire publică sau din contabilitatea instituţiilor care îşi desfăşoară activitatea în clădiri, sub autoritatea Consiliului Local.
        Notă:
        Tabelul se actualizează anual şi se transmite către ANRE în termenul prevăzut de lege.


        Prin eficienţă energetică la nivelul clădirilor publice şi private, înţelegem reducerea necesarului şi utilizarea raţională a energiei, în acelaşi timp cu asigurarea unui confort termic adaptat, a calităţii aerului interior şi a unui iluminat interior respectând normele lumino-tehnice în vigoare.
        În tabelele următoare, se raportează indicatorii de consum anual de energie dacă activităţile respective sunt gestionate (şi costurile sunt suportate) de către autoritatea administraţiei publice locale.

    Sectorul clădiri rezidenţiale
        Pentru descrierea sectorului rezidenţial se va completa Tabelul 3.
     Pentru descrierea situaţiei consumurilor energetice în sectorul clădirilor rezidenţiale, se va completa fişa de prezentare din Anexa 2.
        Tabelul 3 - Indicatori consum energetic în sectorul rezidenţial, pentru anul .....

┌────┬────────────┬─────────┬─────────────┬─────────────┐
│Nr. │Indicatori*)│Valoare │Consum de │Mărime de │
│crt.│ │indicator│energie*) │raportare*) │
├────┼────────────┼─────────┼───────────┬─┼───────────┬─┤
│0 │1 │2 = 4/6 │3 │4│5 │6│
├────┼────────────┼─────────┼───────────┼─┼───────────┼─┤
│ │ │ │Consumul │ │ │ │
│ │ │ │total de │ │ │ │
│ │ │ │energie │ │ │ │
│ │ │ │pentru │ │Suprafaţa │ │
│ │ │ │încălzire │ │utilă │ │
│ │ │ │şi a.c.m. │ │totală │ │
│ │Consum anual│ │(SACET, │ │încălzită │ │
│ │specific de │ │gaze │ │[mp], din │ │
│ │energie │ │naturale şi│ │care: │ │
│1 │pentru │ │biomasă) │ │ │ │
│ │încălzire şi│ │[MWh/an], │ │ │ │
│ │a.c.m. │ │din care: │ │ │ │
│ │[kWh/mp an] ├─────────┼───────────┼─┼───────────┼─┤
│ │ │ │- │ │- │ │
│ │ │ │Apartamente│ │Apartamente│ │
│ │ │ │în bloc │ │în bloc │ │
│ │ ├─────────┼───────────┼─┼───────────┼─┤
│ │ │ │- Case │ │- Case │ │
│ │ │ │individuale│ │individuale│ │
├────┼────────────┼─────────┼───────────┼─┼───────────┼─┤
│ │ │ │ │ │Suprafaţă │ │
│ │ │ │Consum │ │utilă │ │
│ │ │ │total de │ │totală │ │
│ │Consumul │ │energie de │ │răcită cu │ │
│ │anual │ │răcire [MWh│ │aer │ │
│ │specific de │ │/an], din │ │condiţionat│ │
│ │energie de │ │care: │ │[mp], din │ │
│2 │răcire cu │ │ │ │care: │ │
│ │aer ├─────────┼───────────┼─┼───────────┼─┤
│ │condiţionat │ │- │ │- │ │
│ │[kWh/mp an] │ │Apartamente│ │Apartamente│ │
│ │ │ │în bloc │ │în bloc │ │
│ │ ├─────────┼───────────┼─┼───────────┼─┤
│ │ │ │- Case │ │- Case │ │
│ │ │ │individuale│ │individuale│ │
├────┼────────────┼─────────┼───────────┼─┼───────────┼─┤
│ │Consumul │ │Consumul │ │Suprafaţa │ │
│ │anual │ │total de │ │utilă │ │
│3 │specific de │ │energie │ │totală │ │
│ │energie │ │electrică │ │[mp]: │ │
│ │electrică │ │[MWh/an]: -│ │- Locuinţe │ │
│ │[kWh/mp an] │ │Locuinţe │ │ │ │
└────┴────────────┴─────────┴───────────┴─┴───────────┴─┘

        *) Defalcarea indicatorilor pe tipuri de locuinţă (apartamente şi case individuale) se face în măsura în care există date disponibile;
     Rând 1 - Datele de consum energetic se colectează de la distribuitorul local de energie termică şi gaze naturale şi se găsesc în Fişa Th (rând 1), respectiv Fişa G (rând 1). Datele de suprafeţe utile încălzite se colectează de la Direcţia Fiscală prin Fişa F.
        Rând 2 - Datele se calculează.
        Rând 3 - Datele se inserează dacă sunt disponibile
     Rând 4 - Datele de consum energetic se colectează de la distribuitorul de energie electrică se găsesc în Fişa E (rând 1). Datele de suprafeţe utile încălzite se colectează de la Direcţia Fiscală prin Fişa F.

    Notă:
    Tabelul se actualizează anual şi se transmite către ANRE în termenul prevăzut de lege.    Sectorul iluminat public
        PIEE va cuprinde o scurtă descriere a sistemului de iluminat public: consumul de energie electrică în ultimii 3 ani, aria de acoperire a sistemului de iluminat public (rutier, pietonal, arhitectural, peisagistic etc.), informaţii despre aparatele de iluminat (putere, caracteristici tehnice, anul instalării), numărul de aparate de iluminat pe tipuri, număr de stâlpi, indicatori specifici (KWh/nr. locuitori; KWh/lună, lei/lună).
        Pentru descrierea sistemului de iluminat public se va completa Tabelul 4.
        Pentru localităţi mari, pot fi incluse date privind consumul pentru semaforizare, semnalizare luminoasă, mijloace publicitare, etc. care intră în atribuţiile primăriei.
        Tabelul 4 - Indicatori aferenţi sistemelor de iluminat public, în anul de raportare .....

┌────┬─────────────┬───────┬────┬────┬─────────┐
│Nr. │An │U.M. │An-2│An-1│Anul de │
│crt.│Indicator │ │ │ │raportare│
├────┼─────────────┼───────┼────┼────┼─────────┤
│ │Consum anual │ │ │ │ │
│1 │de energie │MWh/an │ │ │ │
│ │electrică │ │ │ │ │
│ │(1.1+1.2) │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼───────┼────┼────┼─────────┤
│1.1 │Iluminat │MWh/an │ │ │ │
│ │public │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼───────┼────┼────┼─────────┤
│ │Iluminat │ │ │ │ │
│1.2 │semaforizare,│MWh/an │ │ │ │
│ │semnalizare, │ │ │ │ │
│ │arhitectural │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼───────┼────┼────┼─────────┤
│ │Factură │Mii lei│ │ │ │
│2 │energie │/an │ │ │ │
│ │electrică │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼───────┼────┼────┼─────────┤
│3 │Număr puncte │buc. │ │ │ │
│ │luminoase │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼───────┼────┼────┼─────────┤
│4 │Putere │W │ │ │ │
│ │instalată │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼───────┼────┼────┼─────────┤
│ │Indicator │W/punct│ │ │ │
│5 │specific │luminos│ │ │ │
│ │mediu, putere│ │ │ │ │
├────┼─────────────┼───────┼────┼────┼─────────┤
│ │Indicator │kWh/ │ │ │ │
│6 │specific │punct │ │ │ │
│ │mediu, │luminos│ │ │ │
│ │energie │ │ │ │ │
└────┴─────────────┴───────┴────┴────┴─────────┘

        Notă:
        Tabelul se actualizează anual şi se transmite către ANRE în termenul prevăzut de lege.

     Rând 1 - Datele se colectează de la distribuitorul de energie electrică şi se găsesc în Fişa E, rând 2 şi în Anexa E;
        Rând 2 - Datele se colectează de la compartimentul pentru iluminat public al UAT şi de la compartimentul financiar al UAT;
        Rând 3 şi 4 - Datele se colectează de la compartimentul pentru iluminat public al UAT;
        Rând 5 şi 6 - Indicatorii se calculează cu datele colectate.


    Sectorul transport public local
        Pentru descrierea sectorului transport public local, se vor avea în vedere următoarele elemente:
    - Eficienţa sistemului de transport, care se referă la modul în care este acoperită cererea de transport. Aceasta depinde de infrastructură şi structura localităţii. Consumul pe pasager creşte proporţional cu scăderea densităţii populaţiei localităţii. Reducerea volumului de trafic este un aspect important al unui transport eficient. Planificarea urbană poate să optimizeze amplasarea sistemului de transport pentru limitarea distanţei de transport;
    – Eficienţa călătoriei, care se referă la eficienţa consumului de energie al diferitelor moduri de transport. Principalii parametri sunt ponderea relativă a diferitelor moduri de transport şi factorul de încărcare a vehiculelor;
    – Eficienţa vehiculelor, care se referă la reducerea consumului specific de combustibil aferent fiecărui tip de vehicul; acest indicator depinde de performanţa vehiculelor utilizate cât şi de maniera de conducere a autovehiculelor.

        Pentru descrierea acestui sector se recomandă completarea Tabelul 5.
        Tabelul 5 - Indicatori de consum energetic în sectorul transport public, pentru anul de raportare .....

┌──────────────┬─────────┬───────────────┬───────────┐
│ │Valoare │Consum de │Mărime │
│Indicatori │indicator│energie │raportare │
│ │ │(tep) │ │
├──────────────┼─────────┼─────────────┬─┼─────────┬─┤
│1 │2 │3 │4│5 │6│
│ │(= 4/6) │ │ │ │ │
├──────────────┴─────────┴─────────────┴─┴─────────┴─┤
│1. Eficienţa sistemului │
├──────────────┬─────────┬─────────────┬─┬─────────┬─┤
│Consumul │ │Consumul de │ │ │ │
│specific de │ │energie anual│ │ │ │
│energie la │ │aferent │ │Număr de │ │
│transportul │ │transportului│ │pasageri │ │
│public local │ │public local │ │ │ │
│(tep/pas.) │ │ │ │ │ │
├──────────────┴─────────┴─────────────┴─┴─────────┴─┤
│2. Eficienţa călătoriei │
├──────────────┬─────────┬─────────────┬─┬─────────┬─┤
│ │ │Consumul │ │ │ │
│Consumul │ │anual de │ │pasageri │ │
│specific de │ │energie │ │- km │ │
│energie (tep/ │ │aferent │ │(pkm) │ │
│pkm) │ │transportului│ │ │ │
│ │ │public local │ │ │ │
├──────────────┴─────────┴─────────────┴─┴─────────┴─┤
│3. Eficienţa vehiculului │
├──────────────┬─────────┬─────────────┬─┬─────────┬─┤
│Consumul │ │Consumul │ │ │ │
│specific mediu│ │total de │ │Total Km │ │
│de energie pe │ │energie, din │ │parcurşi │ │
│tip vehicul │ │care: │ │ │ │
│(tep/km) │ │ │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼─────────────┼─┼─────────┼─┤
│ │ │ │ │Km │ │
│ │ │- autobuze, │ │parcurşi │ │
│- Motorina │ │microbuze, │ │pe │ │
│ │ │etc. │ │categorie│ │
│ │ │ │ │de │ │
│ │ │ │ │vehicul │ │
├──────────────┼─────────┼─────────────┼─┼─────────┼─┤
│ │ │ │ │Km │ │
│ │ │- autobuze, │ │parcurşi │ │
│- Benzină │ │microbuze, │ │pe │ │
│ │ │etc. │ │categorie│ │
│ │ │ │ │de │ │
│ │ │ │ │vehicul │ │
├──────────────┼─────────┼─────────────┼─┼─────────┼─┤
│ │ │ │ │Km │ │
│ │ │- autobuze, │ │parcurşi │ │
│- Gaz natural │ │microbuze, │ │pe │ │
│comprimat │ │etc. │ │categorie│ │
│ │ │ │ │de │ │
│ │ │ │ │vehicul │ │
├──────────────┼─────────┼─────────────┼─┼─────────┼─┤
│ │ │ │ │Km │ │
│ │ │- autobuze, │ │parcurşi │ │
│- │ │microbuze, │ │pe │ │
│Biocombustibil│ │etc. │ │categorie│ │
│ │ │ │ │de │ │
│ │ │ │ │vehicul │ │
├──────────────┼─────────┼─────────────┼─┼─────────┼─┤
│ │ │ │ │Km │ │
│- Energie │ │ │ │parcurşi │ │
│electrică │ │- tramvaie, │ │pe │ │
│(tracţiune │ │troleibuze │ │categorie│ │
│prin linii) │ │ │ │de │ │
│ │ │ │ │vehicul │ │
├──────────────┼─────────┼─────────────┼─┼─────────┼─┤
│ │ │ │ │Km │ │
│- Energie │ │ │ │parcurşi │ │
│electrică - │ │- autobuze │ │pe │ │
│vehicule cu │ │electrice │ │categorie│ │
│acumulatori │ │ │ │de │ │
│ │ │ │ │vehicul │ │
└──────────────┴─────────┴─────────────┴─┴─────────┴─┘

        Notă:
        Tabelul se actualizează anual şi se transmite către ANRE în termenul prevăzut de lege.


        Indicatorul "Parcursul pasagerilor" este exprimat în pasageri-kilometri (pkm), unitate de măsură definită ca transportul unui pasager, pe distanţă de un kilometru.
    1. Se vor lua în considerare toate formele de energie utilizate la transportul public local (motorină, benzină, biocombustibil energie electrică de tracţiune, gaz natural comprimat), prin transformare din unităţi fizice în unităţi echivalente (tone echivalent petrol - tep);
    2. Datele se colectează de la Serviciul de Transport public sau compania de transport public local care aparţine UAT-ului sau companiei care a concesionat transportul public local, prin Fişa Tp.
    3. Datele se colectează de la Serviciul de Transport public prin Fişa Tp.


    Sectorul gestionare deşeuri/salubrizare
        Deşeurile reprezintă una dintre cele mai acute probleme legate de protecţia mediului, din cauza cantităţilor mari generate şi depozitării necontrolate a acestora.
        Autorităţile locale, împreună cu operatorul de salubrizare, trebuie să asigure condiţii pentru colectarea separată a materialelor reciclabile (plastic, metal, hârtie şi sticlă) începând cu data de 1 ianuarie 2016.
        În Tabelul 6, se raportează indicatorii de consum anual de energie, dacă activitatea este gestionată (şi costurile sunt suportate) de către autoritatea administraţiei locale.
        Tabelul 6 - Indicatori consum anual de energie pentru flota auto - Direcţia de Salubrizare

┌─────────┬────────┬───────┬─────────┬───────────┐
│ │ │ │Energie │Alte tipuri│
│ │Motorina│Benzina│electrică│de │
│Indicator│ │ │ │combustibil│
│ ├────────┼───────┼─────────┼───────────┤
│ │tep │tep │tep │tep │
├─────────┼────────┼───────┼─────────┼───────────┤
│Consum │ │ │ │ │
│total │ │ │ │ │
└─────────┴────────┴───────┴─────────┴───────────┘


    Datele se colectează de la Direcţia de Salubrizare, prin Fişa S.
        În cazul în care activitatea de gestionare deşeuri/salubrizare este delegată către un operator economic al cărui consum anual de energie este sub 1000 tep, în cadrul PIEE, se vor menţiona indicatorii de performanţă energetică prevăzuţi în contractul de delegare, în Tabelul 1 sau în programele de dezvoltare a infrastructurii existente.

    Sectorul apă potabilă şi epurarea apelor uzate
        Companiile de apă, care operează la nivel judeţean sau chiar regional, dacă depăşesc 1000 tep/an sunt consideraţi operatori economici care au obligaţia de a numi un manager energetic şi de a completa şi transmite către Departamentul pentru Eficienţă Energetică (DEE), până la 30 aprilie a fiecărui an, Declaraţia de consum total anual de energie şi Chestionarul de analiză energetică a consumatorului de energie.
        Se evidenţiază indicatorii specifici de performanţă energetică în sistemele de alimentare cu apă şi epurare ape uzate, conform Tabelului 7, dacă activitatea este gestionată de către autoritatea administraţiei locale.
        Tabelul 7 - Indicatori de consum de energie electrică în sectorul apă potabilă, pentru anul de raportare ....

┌────┬─────────────────┬───────┬───────┐
│ │Consumul de │ │Valoare│
│Nr. │energie │Valoare│tep │
│crt.│electrică, pe │MWh │(1 MWh │
│ │tipuri de │ │= 0,086│
│ │subactivităţi │ │tep) │
├────┼─────────────────┼───────┼───────┤
│ │Staţii de pompare│ │ │
│ │apă în reţea │ │ │
│1 ├─────────────────┼───────┼───────┤
│ │Uzina de apă │ │ │
│ ├─────────────────┼───────┼───────┤
│ │Total Apă │ │ │
├────┼─────────────────┼───────┼───────┤
│ │Staţia de Epurare│ │ │
│ ├─────────────────┼───────┼───────┤
│2 │Staţii de pompare│ │ │
│ │canal │ │ │
│ ├─────────────────┼───────┼───────┤
│ │Total Canal │ │ │
├────┼─────────────────┼───────┼───────┤
│ │Total │ │ │
└────┴─────────────────┴───────┴───────┘


        Tabelul 8 - Indicatori de consum de energie aferent spaţiilor administrative aflate în proprietatea operatorului de drept public/operatorului de drept public cu capital de stat responsabil cu apa/canalizarea/epurarea apelor uzate, pentru anul de raportare .....

┌────┬───────────────┬───────┬─────────┐
│ │ │ │Valoare │
│Nr. │Consumul de │Valoare│tep │
│crt.│energie │MWh │(1 MWh = │
│ │ │ │0,086 │
│ │ │ │tep) │
├────┼───────────────┼───────┼─────────┤
│ │Consumul de │ │ │
│1 │energie │ │ │
│ │electrică │ │ │
├────┼───────────────┼───────┼─────────┤
│2 │Consumul de │ │ │
│ │energie termică│ │ │
├────┼───────────────┼───────┼─────────┤
│ │Total │ │ │
└────┴───────────────┴───────┴─────────┘


        În cazul în care activitatea de gestionare apă potabilă/canalizare/epurarea apelor uzate este delegată către un operator economic al cărui consum anual de energie este sub 1000 tep, în cadrul PIEE se vor menţiona indicatorii de performanţă energetică prevăzuţi în contractul de delegare, în Tabelul 1 sau în programele de dezvoltare a infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciului.

    Producerea de energie termică şi/sau energie electrică şi termică în cogenerare
        În cadrul PIEE, se menţionează tipul de alimentare cu energie termică a localităţii (de ex: reţea de termoficare, centrale termice - CT, centrale termice zonale - CTZ, unităţi de cogenerare, încălzire cu centrale termice murale, sobe etc.).
        Dacă unităţile de producere a energiei sunt date în administrare către operatori de drept public, se detaliază consumurile aferente acestor unităţi.
        Datele referitoare la unităţile de producere a energiei termice şi/sau energiei electrice şi termice în cogenerare, se sintetizează în tabelul de mai jos.
        Tabelul 9 - Consumuri aferente unităţilor de producere a energiei termice şi/sau electrice şi termice în cogenerare, în anul de raportare .....

┌──────────┬────┬─────────┬─────────┬───────────┬───────────────────────────────────┐
│ │ │ │ │Energia │ │
│ │ │Putere │Putere │termică │Consumul de combustibil în anul de │
│ │ │termică │electrică│utilă │raportare ..... │
│Tip │Anul│instalată│instalată│livrată la │(tep) │
│centrală*)│PIF │ │ │consumatori│ │
│ │ ├─────────┼─────────┼───────────┼────────┬───────┬───┬───────┬──────┤
│ │ │MWt │MWe**) │(tep) │Gaze │Cărbune│CLU│Biomasa│Altele│
│ │ │ │ │ │naturale│ │ │ │ │
├──────────┼────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┼───────┼───┼───────┼──────┤
├──────────┼────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┼───────┼───┼───────┼──────┤
├──────────┼────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┴───────┴───┴───────┴──────┤
└──────────┴────┴─────────┴─────────┴───────────┴───────────────────────────────────┘

        Notă:
        *) Se menţionează: centrala termică, centrala termică zonală/de cvartal, cogenerare etc.
        **) Pentru unităţile în cogenerare.

        Tabelul se actualizează anual şi se transmite către ANRE în termenul prevăzut de lege.

        În cazul în care activitatea de gestionare a energiei termice este delegată către un operator economic al cărui consum anual de energie este sub 1000 tep, în cadrul PIEE, se vor menţiona indicatorii de performanţă energetică prevăzuţi în contractul de delegare, în Tabelul 1 sau a programelor de modernizare a SACET.

    III. Utilizarea energiei din surse regenerabile la nivel local
        Se va face o scurtă descriere a instalaţiilor de utilizare a energiei regenerabile utilizate pe plan local (surse regenerabile pentru energie electrică, termică, cogenerare din biogaz, etc).
        Nu se va prezenta potenţialul la nivel naţional şi nici la nivel regional, ci efectiv sursele regenerabile de energie existente local pentru implementare, în special la nivel de clădiri publice, pentru autoconsum.
        Pentru aceste surse, în cadrul PIEE, se prezintă situaţia consumurilor de energie provenite din surse regenerabile, în strânsă corelare cu utilizarea energiei la nivel local. Exemplu: dacă o şcoală are suprafeţe disponibile pentru captatoare termice solare (panouri solare) pentru producerea apei calde menajere, însă, pe perioada verii, şcoala este închisă şi nu există utilizare de apa caldă menajeră, atunci se va decide dacă soluţia este sau nu oportună.
        Situaţia consumurilor de energie produsă din surse regenerabile, se prezintă în următorul tabel.
        Tabelul 10 - Consumul de energie produsă din surse regenerabile, în anul de raportare .....

┌──────────────┬────────────┬─────────┬─────────┬───────────┐
│ │ │Tip de │Cantitate│Cantitatea │
│Locaţia │ │energie │anuală de│anuală de │
│echipamentului│Sursa │produsă │energie │energie │
│/instalaţiei │regenerabilă│ │produsă │consumată │
│de utilizare │de energie ├─────────┼────┬────┼─────┬─────┤
│ │ │electrică│MWh │tep │MWh │tep │
│ │ │/termică │ │ │ │ │
├──────────────┼────────────┼─────────┼────┼────┼─────┼─────┤
├──────────────┼────────────┼─────────┼────┼────┼─────┼─────┤
└──────────────┴────────────┴─────────┴────┴────┴─────┴─────┘

        Notă:
        Tabelul se actualizează anual şi se transmite către ANRE în termenul prevăzut de lege.

    5.2.5. Determinarea nivelului de referinţă
        Nivelul de referinţă reprezintă un set de date care descrie starea curentă, înainte de implementarea Programului de îmbunătăţire a eficienţei energetice.
        Nivelul de referinţă serveşte ca punct de comparaţie, necesar evaluării rezultatelor şi impactului implementării programului.
        Pentru exemplificare, se prezintă situaţiile de mai jos.
 (a se vedea imaginea asociată) Scenariul evoluţiei nivelului de referinţă actual, arată modificările nivelului de referinţă în cazul în care nu se va implementa niciun program energetic municipal.

 (a se vedea imaginea asociată) Scenariile alternative - arată efectul unei politici mai mult sau mai puţin fermă de eficienţă energetică.

 (a se vedea imaginea asociată) Scenariul "eficient energetic" reprezintă evoluţia preliminată a consumului de energie după aplicarea Programului de îmbunătăţire a eficienţei energetice.


    5.2.6. Formularea obiectivelor PIEE
        Programul trebuie să ia în considerare următoarele elemente:
    a) Politica naţională în domeniul energiei şi mediului;
    b) Strategiile şi politicile locale în acest domeniu (ex. planificarea urbană, sistemul de încălzire agreat în strategie - centralizat/descentralizat, politica de promovare a resurselor regenerabile locale, integrarea în politica de dezvoltare regională, etc).
    c) Condiţiile şi nevoile localităţii (ex. starea tehnică a infrastructurii urbane, potenţialul economic al resurselor regenerabile locale, dezvoltarea parcurilor industriale, etc.).

        Formularea obiectivelor se va face realist, pe baza potenţialului economic al localităţii şi al capacităţii ei de finanţare a investiţiilor din bugetul propriu sau surse atrase (publice sau private).
        Pe baza obiectivelor programului, sunt dezvoltate structura şi conţinutul acestuia.
        Exemple de obiective posibile ale Programului de îmbunătăţire a eficienţei energetice:
        ● Reducerea consumului total de energie în clădirile municipale cu 15% până în anul ... prin modernizarea şi creşterea confortului interior;
        ● Reducerea consumului de energie electrică cu 15% în clădirile municipale până în anul;
        ● Reducerea consumului de energie pe metru pătrat în clădirile municipale cu 30% până în anul ...;
        ● Reducerea consumului de benzină şi motorină utilizate de vehicule municipale cu 25% până în anul ...;
        ● Ponderea de vehicule hibride electrice minimum 25% din flota de vehicule municipiului până în anul ...;
        ● Îmbunătăţirea calităţii serviciilor energetice: îmbunătăţirea calităţii iluminatului pentru atingerea standardelor în vigoare; idem pentru încălzire; asigurarea continuităţii şi siguranţei în alimentare a consumatorilor finali de energie la parametrii stabiliţi prin contracte.


    5.2.7. Măsuri de îmbunătăţire a eficienţei energetice
        Sunt menţionate mai jos, ca exemplificare şi fără a fi limitate la acestea, o serie de măsuri care pot fi aplicate pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice în fiecare sector de activitate:
    1. Sectorul clădiri publice
    - Elaborare documentaţii de modernizare, creştere eficienţă energetică şi confort în clădiri publice;
    – Reabilitarea termică a clădirilor publice;
    – Implementarea sistemelor de monitorizare energetică (tip BMS);
    – Trecerea delimitării de la nivel de joasă tensiune la nivel de medie tensiune pentru un contur care cuprinde mai multe grupuri de clădiri publice, în vederea eliminării tarifului de distribuţie de joasă tensiune şi creşterea siguranţei în alimentarea cu energie electrică;
    – Implementare proiecte pilot a sistemelor de ventilaţie cu recuperare de căldură şi monitorizarea calităţii aerului interior, în special în clădirile din sistemul de învăţământ şi sanitar;
    – Implementare proiecte pilot sisteme inteligente de iluminat interior şi exterior (senzori de prezenţă, senzori de crepuscul, sisteme dimming şi telegestiune).

    2. Sectorul clădiri rezidenţiale
    - Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe;
    – Montarea de contoare termice la branşament (dacă este cazul);
    – Realizarea subcontorizării (repartitoare şi contoare de apă caldă şi rece) la blocurile care sunt supuse reabilitării termice;
    – Echilibrarea hidraulică a instalaţiei interioare şi înlocuirea instalaţiilor vechi de apă şi căldură;
    – Implementare proiecte-pilot privind distribuţia energiei termice pe orizontală.

    3. Sectorul iluminat public
    - Audit energetic la nivelul Sistemului de Iluminat Public;
    – Retrofit aparate de iluminat exterior şi interior;
    – Introducerea Control IP - controlul aprinderii şi stingerii sistemului de iluminat public, în funcţie de intensitatea luminii exterioare (ex: instalarea de senzori de crepuscul);
    – Sisteme dimming şi telegestiune;
    – Implementare sisteme de condiţionare a nivelului tensiunii de alimentare cu energie electrică.

    4. Sectorul transporturi
    - Introducerea transportului electric şi pe cablu;
    – Modernizarea flotei existente de transport public; utilizarea vehiculelor electrice având frână cu recuperare de energie;
    – Analiza sistemului de semaforizare şi regândirea lui pentru optimizarea sistemului de transport public şi privat, pentru a evita ambuteiajele şi poluarea excesivă.
    – Managementul traficului public urban.

    5. Sectorul surse regenerabile de energie
    - Introducerea panourilor fotovoltaice pentru producere energie electrică;
    – Introducerea panourilor termo-solare pentru preparare apă caldă menajeră;
    – Utilizarea pompelor de căldură pentru încălzire, acolo unde este posibil;
    – Utilizarea surselor de apă geotermală pentru încălzire, dacă acestea există;
    – Recuperarea şi utilizarea energiei termice produse în exces din activităţi urbane (din apele uzate, centre de calcul, alte surse de energie produse în exces).

    6. Sectorul salubrizare
    - Flote auto cu poluare redusă - vehicule electrice, pe gaz metan comprimat;
    – Ecologizare depozite municipale de deşeuri;
    – Punctele de pre-colectare;
    – Lucrări de reabilitare la Staţiile de tratare, sortare, compostare;
    – Colectarea selectivă deşeuri;
    – Utilizarea energetică a fracţiunilor biodegradabile ale deşeurilor.

    7. Sectorul alimentare cu apă şi epurare ape uzate
    - Reabilitarea sistemelor de alimentare de apă potabilă;
    – Reabilitare infrastructură de canalizare şi apă uzată;
    – Utilizarea energiei termice recuperate din apele uzate;
    – Producere energie electrică din fermentaţia nămolului;
    – Valorificare energetică nămol.

    8. Sectorul producere energie electrică şi termică
    - securizare/înlocuire grupuri de măsură;
    – implementare sisteme de măsurare inteligentă;
    – echilibrarea încărcării fazelor reţelei;
    – reconfigurare/optimizare reţea JT;
    – modernizare branşamente;
    – modernizare posturi şi staţii de transformare;
    – modernizare LEA şi LES;
    – înlocuire PT, LEA JT şi LES MT;
    – rocada transformatoarelor de putere/reglaj tensiune;
    – înlocuirea transformatoarelor MT/JT cu trafo cu pierderi reduse;
    – reabilitare reţea de distribuţie agent termic şi sisteme individuale de contorizare;
    – Retehnologizarea unor grupuri din centralele termoelectrice;
    – Realizarea unor grupuri termoenergetice noi, moderne;
    – Promovarea cogenerării de înaltă eficienţă;
    – Retehnologizarea/modernizarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică.    5.2.8. Stabilirea priorităţilor PIEE
        Priorităţile Programului sunt în strânsă legătură cu obiectivele acestuia care pot fi clasificate în diferite moduri.
    - funcţie de rolurile pe care localitatea le joacă în sectorul energiei (v. pct. 2 Importanţa planificării măsurilor de eficienţă energetică);
    – funcţie de sectoare (educaţie, sănătate, cultură, etc.);
    – funcţie de rezultatele preconizate în funcţie de obiectivele prioritare ale programului (de exemplu: economii financiare, economii de energie, reducerea de emisii de gaze cu efect de seră, efecte sociale, etc.).

        Se prezintă mai jos o schemă integrată de stabilire a proiectelor prioritare.
 (a se vedea imaginea asociată)

    5.2.9. Determinarea mijloacelor financiare
        Mijloacele financiare pe care localitatea le poate aloca de la bugetul său provin din: venituri proprii din taxe şi impozite locale, venituri din proprietate sau din vânzări de bunuri şi servicii, privatizarea proprietăţilor municipale, subvenţii de la bugetul de stat.
        Mijloacele financiare care pot fi atrase din surse externe sunt: fonduri nerambursabile puse la dispoziţie de autorităţile naţionale sau autorităţi/organizaţii europene/internaţionale prin proiecte, fonduri speciale dedicate energiei sau mediului, Fondul Român pentru Eficienţă Energiei, credite de la bănci comerciale, parteneriate public-privat, contracte de performanţă energetică, concesiuni şi leasing, donaţii, etc.
        Sursele de finanţare cuprind şi alte instrumente financiare pentru economii de energie.
        În vederea finanţării măsurilor de eficienţă energetică propuse în Programul de Îmbunătăţire a Eficienţei Energetice, trebuie avută în vedere aprobarea Programului de către Consiliul Local al UAT.


    5.3. Etapa de implementare
        Implementarea PIEE este etapa care necesită cele mai multe resurse de timp, efort şi mijloace financiare, fiind necesară mobilizarea actorilor locali: departamente ale autorităţii locale, asociaţii de proprietari, persoane implicate în administrarea clădirilor publice locale, companiile de utilităţi publice, bănci, asociaţii profesioniste din domeniul energiei sau alte autorităţi locale prin schimbul de experienţă, bune practici şi prin stabilirea unor sinergii.
        Se pregătesc proceduri şi procese specifice pentru implementarea fiecărei măsuri cuprinse în Proiect.
        Se recomandă pregătirea şi, în măsura în care este posibil, implementarea sistemului standard de Management Energetic ISO 50001, prin definirea unui calendar de implementare, fixarea rolurilor executive şi decizionale, validarea funcţionalităţii instrumentelor de monitorizare energetică, definirea unor proceduri privind managementul energetic, instruirea personalului Primăriei. Utilizarea unui sistem al managementului calităţii este un instrument util pentru a arăta că procedurile sunt în conformitate cu obiectivele.
        Implementarea activităţilor din PIEE este urmărită de către persoanele cu atribuţii în acest sens din cadrul autorităţii publice locale.
        Se evaluează periodic derularea activităţilor descrise în PIEE şi, după caz, se propun ajustări.
        Se desfăşoară activităţi de management energetic de tipul:
        √ Promovarea soluţiilor de eficienţă energetică şi a surselor (regenerabile) de energie la nivelul comunităţii urbane;
        √ Promovarea achiziţiei de produse, servicii, lucrări sau clădiri cu performanţe înalte de eficienţă energetică;
        √ Evaluarea, în cadrul achiziţiilor, a costurilor pe toată durata de viaţă generate de implementarea unor soluţii şi echipamente consumatoare de energie;
        √ Suport tehnic în definirea temelor de proiectare şi fundamentarea oportunităţilor de accesare finanţări prin programele structurale (POR, POIM, fonduri elveţiene, fonduri norvegiene), guvernamentale, de cercetare şi diseminare (POC, Horizon 2020) pentru punerea în practică a proiectelor cu impact în utilizarea eficienţă a energiei;
        √ Promovarea unei campanii de afişare a certificatelor de performantă energetică în clădirile auditate energetic, în relaţie cu auditorii energetici, proiectanţii şi constructorii, proprietarii şi administratorii de clădiri din UAT;
        √ Pregătirea unor materiale de informare publică privind rezultatele şi impactul proiectelor derulate de către Primărie, pentru creşterea eficienţei energetice (clădiri publice, în clădirile rezidenţiale, iluminat public, transport public) conştientizarea şi schimbarea de comportament, pentru publicare în revista Primăriei şi diseminare pe canalele media;
        √ Se vor identifica şi promova idei, proiecte şi parteneriate public-private în domeniul eficienţei energetice şi planificării energetice urbane.


    5.4. Etapa de monitorizare şi raportare
        Prin monitorizarea PIEE se stabileşte dacă sunt atinse obiectivele, dacă este respectată derularea activităţilor de management energetic şi dacă nu se depăşesc resursele alocate.
        Cel mai simplu mod de monitorizare a rezultatelor obţinute prin implementarea măsurilor din programul de îmbunătăţire a eficienţei energetice este prin comparaţii pe baza datelor cu privire la:
    a) starea obiectivelor înainte şi după punerea în aplicare a măsurilor din Programul de îmbunătăţire a eficienţei energetice;
    b) cantitatea totală de energie economisită pentru întreaga perioadă de punere în aplicare a programului, precum şi proiecţiile pentru o anumită perioadă de timp folosind datele din măsurători reale şi previziunile bazate pe rezultatele efective de la măsurile puse în aplicare.

        Evaluarea programului ar trebui să includă, de asemenea, o comparaţie a rezultatelor obţinute pentru fiecare dintre obiectivele stabilite: scăderea costurilor cu energia, reducerea emisiilor, îmbunătăţirea calităţii serviciilor energetice şi a altor indicatori care fac obiectul programului.
        Monitorizarea şi evaluarea începe de obicei de la primii paşi ai proiectului şi continuă după finalizarea implementării măsurilor, în scopul stabilirii impactului pe termen lung al programului asupra economiei locale, consumului de energie, mediului şi asupra comportamentului uman.
     Pentru descrierea măsurilor de eficienţă energetică implementate se va completa Tabelul 11, iar în Anexa 3 este dat un model de completare a acestuia.
        Tabelul 11 - Măsuri de eficienţă energetică implementate în anul de raportare .....

┌──────┬────────────┬──────────┬────┬──────────────────┬────────┬─────────┬───────────┐
│ │Măsuri de │ │ │Val. economiei tep│Fonduri │ │UAT │
│Sector│eficienţă │Indicator │Anul│/an │necesare│Sursa de │Departament│
│consum│energetică*)│cantitativ│PIF ├────────┬─────────┤[mii lei│finanţare│responsabil│
│ │ │ │ │estimată│realizată│/an] │ │ │
├──────┼────────────┼──────────┼────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┤
├──────┼────────────┼──────────┼────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┤
└──────┴────────────┴──────────┴────┴────────┴─────────┴────────┴─────────┴───────────┘

        Notă:
        *) Se recomandă realizarea unor anexe cu descrierea mai detaliată a măsurilor propuse, eventual cu link-uri pentru detalii de interes pentru potenţiali investitori.


        Programul de îmbunătăţire a eficienţei energetice la nivelul localităţii se întocmeşte pe o perioadă de 3 - 6 ani şi se transmite către Departamentul de Eficienţă Energetică din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Reglementare în domeniul Energiei până la data de 30 septembrie a anului în care a fost întocmit.
        Până la data de 30 septembrie a fiecărui an de raportare acoperit de Program, se vor actualiza şi se vor transmite la ANRE următoarele documente:
    i. Stadiul de implementare a măsurilor de eficienţă energetică din PIEE (Tabelul 11);
    ii. Ajustări aduse Programului de îmbunătăţire a eficienţei energetice (pe structura Anexei 3 a acestui document);
    iii. Matricea de evaluare a nivelului de performanţă al managementului energetic, actualizată (Anexa 1);
    iv. Fişă de prezentare energetică a localităţii, actualizată (Anexa 2)
    v. Situaţiile consumurilor energetice pe sectoare de activitate pentru anul de raportare (Tabel 1 - Tabel 10)

        Fişele de colectare date din sectoarele de activitate nu se transmit către ANRE.    6. Termeni şi definiţii
        ● audit energetic - procedură sistematică al cărei scop este obţinerea unor date/informaţii corespunzătoare despre profilul consumului energetic existent al unei clădiri sau al unui grup de clădiri, al unei operaţiuni sau instalaţii industriale sau comerciale sau al unui serviciu privat sau public, identificarea şi cuantificarea oportunităţilor rentabile de economisire a energiei şi raportarea rezultatelor;
        ● auditor energetic - persoana fizică sau juridică atestată/autorizată, în condiţiile legii, care are dreptul să realizeze audit energetic la consumatori; auditorii energetici persoane fizice îşi desfăşoară activitatea ca persoane fizice autorizate sau ca angajaţi ai unor persoane juridice, conform legislaţiei în vigoare;
        ● consumator final - persoana fizică sau juridică care cumpără energie exclusiv pentru consumul propriu;
        ● contract de performanţă energetică - acord contractual între beneficiarul şi furnizorul unei măsuri de îmbunătăţire a eficienţei energetice, verificată şi monitorizată pe toată perioada contractului, prin care cheltuielile cu investiţiile referitoare la măsura respectivă sunt plătite proporţional cu un nivel al îmbunătăţirii eficienţei energetice convenit prin contract sau cu alte criterii convenite privind performanţă energetică, cum ar fi economiile financiare;
        ● consum final de energie - toată energia furnizată industriei, transporturilor, gospodăriilor, sectoarelor prestatoare de servicii şi agriculturii, exclusiv energia destinată sectorului de producere a energiei electrice şi termice şi acoperirii consumurilor proprii tehnologice din instalaţiile şi echipamentele aferente sectorului energetic;
        ● economie de energie - cantitatea de energie economisită determinată prin măsurarea şi/sau estimarea consumului înainte şi după punerea în aplicare a unei măsuri de îmbunătăţire a eficienţei energetice, asigurând în acelaşi timp normalizarea condiţiilor externe care afectează consumul de energie;
        ● eficienţa energetică - raportul dintre valoarea rezultatului performant obţinut, constând în servicii, mărfuri sau energia rezultată şi valoarea energiei utilizate în acest scop;
        ● energie - toate formele de produse energetice, combustibili, energie termică, energie din surse regenerabile, energie electrică sau orice altă formă de energie, astfel cum sunt definite în art. 2 lit. d) din Regulamentul (CE) nr. 1.099/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 octombrie 2008 privind statisticile în domeniul energiei;
        ● furnizor de servicii energetice - persoană fizică sau juridică care furnizează servicii energetice sau alte măsuri de îmbunătăţire a eficienţei energetice în instalaţia sau la sediul consumatorului final;
        ● instrumente financiare pentru economii de energie - orice instrument financiar, precum fonduri, subvenţii, reduceri de taxe, împrumuturi, finanţare de către terţi, contracte de performanţă energetică, contracte de garantare a economiilor de energie, contracte de externalizare şi alte contracte de aceeaşi natură care sunt făcute disponibile pe piaţă, de către instituţiile publice sau organismele private, pentru a acoperi parţial sau integral costul iniţial al măsurilor de îmbunătăţire a eficienţei energetice;
        ● îmbunătăţirea eficienţei energetice - creşterea eficienţei energetice ca rezultat al schimbărilor tehnologice, comportamentale şi/sau economice;
        ● încălzire şi răcire eficientă - opţiune de încălzire şi răcire care, comparativ cu un scenariu de bază care reflectă situaţia normală, reduce măsurabil consumul de energie primară necesar pentru a furniza o unitate de energie livrată, în cadrul unei limite de sistem relevante, într-un mod eficient din punct de vedere al costurilor, după cum a fost evaluat în analiza costuri-beneficii, ţinând seama de energia necesară pentru extracţie, conversie, transport şi distribuţie;
        ● management energetic - ansamblul activităţilor de organizare, conducere şi de gestionare a proceselor energetice ale unui consumator;
        ● manager energetic - persoană fizică sau juridică prestatoare de servicii energetice atestată, al cărei obiect de activitate este organizarea, conducerea şi gestionarea proceselor energetice ale unui consumator;
        ● măsuri de îmbunătăţire a eficienţei energetice - acţiuni care, în mod normal, conduce la o îmbunătăţire a eficienţei energetice verificabilă şi care poate fi măsurată sau estimată;
        ● PAED (sau PACED) - Planul de Acţiune pentru (Climă şi) Energie Durabilă;
        ● reabilitare substanţială - reabilitarea ale cărei costuri depăşesc 50% din costurile de investiţii pentru o nouă unitate comparabilă;
        ● renovare complexă - lucrări efectuate la anvelopa clădirii şi/sau la sistemele tehnice ale acesteia, ale căror costuri depăşesc 50% din valoarea de impozitare/inventar a clădirii, după caz, exclusiv valoarea terenului pe care este situată clădirea;
        ● serviciu energetic - activitatea care conduce la un beneficiu fizic, o utilitate sau un bun obţinut dintr-o combinaţie de energie cu o tehnologie şi/sau o acţiune eficientă din punct de vedere energetic care poate include activităţile de exploatare, întreţinere şi control necesare pentru prestarea serviciului, care este furnizat pe baza contractuală şi care, în condiţii normale, conduce la o îmbunătăţire a eficienţei energetice şi/sau a economiilor de energie primară verificabilă şi care poate fi măsurată sau estimată;
        ● sistem eficient de termoficare centralizat şi de răcire - sistem de termoficare sau răcire care utilizează cel puţin: 50% energie din surse regenerabile, 50% căldură reziduală, 75% energie termică produsă în cogenerare sau 50% dintr-o combinaţie de tipul celor sus-menţionate;
        ● Societate prestatoare de servicii energetice (SSE) - persoană juridică sau fizică autorizată care prestează servicii energetice şi/sau alte măsuri de îmbunătăţire a eficienţei energetice în cadrul instalaţiei sau incintei consumatorului sau pentru autorităţile locale din localităţile cu peste 20000 locuitori şi care, ca urmare a prestării acestor servicii şi/sau măsuri, acceptă un grad de risc financiar. Plata pentru serviciile prestate este bazată, integral sau parţial, pe îmbunătăţirea eficienţei energetice şi pe îndeplinirea altor criterii de performanţă convenite de părţi;
        ● suprafaţa utilă totală - suprafaţa utilă a unei clădiri sau a unei părţi de clădire unde se utilizează energie pentru a regla climatul interior prin: încălzire/răcire, ventilare/climatizare, preparare apă caldă menajeră, iluminare, după caz;


    Bibliografie
    1. Guide for municipal decision makers and experts MUNICIPAL ENERGY PLANNING - elaborat de EnEffect, Centrul pentru Eficienţă Energetică din Bulgaria, cu contribuţia Asociaţia OER, care a participat în calitate de partener al consorţiului proiectului MODEL, finanţat de Comisia Europeană în cadrul Intelligent Energy - Programul Europa (2007-2010).
    2. Guidebook 'How to develop a Sustainable Energy and Climate Action Plan (SECAP)'
    3. Urban Transport and Energy Efficiency - Federal Ministry for economic cooperation and development, BMZ
    4. ENERGY STAR Guidelines for Energy Management - U.S. Environmental Protection Agency
    5. Energy Efficiency Indicators: Essentials for Policy Making - Internaţional Energy Agency (IEA)
    6. Indicatori de eficienţă energetică pentru România - proiectului ODYSSEE-MURE
    ANEXA 1

    Matrice de evaluare nivelului de performanţă a
               managementului energetic în localitate, pentru anul .....

┌───────────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│ │NIVEL │
├───────────────┼──────────────┬──────────────┬────────────────┤
│ORGANIZARE │1 │2 │3 │
├───────────────┴──────────────┴──────────────┴────────────────┤
│PREGĂTIREA PROGRAMULUI de îmbunătăţire a EE │
├───────────────┬──────────────┬──────────────┬────────────────┤
│ │ │Atribuţii │ │
│ │ │desemnate, dar│Recunoscut şi │
│ │ │nu │împuternicit │
│Manager │Nici unul │împuternicite │care are │
│energetic │desemnat │20 - 40% din │sprijinul │
│ │ │timp este │municipalităţii │
│ │ │dedicat │ │
│ │ │energiei │ │
├───────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────┤
│ │ │ │Echipa activă ce│
│Compartiment │Nici unul │Activitate │coordonează │
│specializat EE │desemnat │sporadică │programe de │
│ │ │ │eficienţă │
│ │ │ │energetică │
├───────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────┤
│ │ │ │Politica │
│ │ │ │organizaţională │
│ │ │ │sprijinită la │
│Politica │Fără politică │Nivel scăzut │nivel de │
│Energetică │energetică │de cunoaştere │municipalitate. │
│ │ │şi de aplicare│Toţi angajaţii │
│ │ │ │sunt înştiinţaţi│
│ │ │ │de obiective şi │
│ │ │ │responsabilităţi│
├───────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────┤
│ │ │ │Principalii │
│ │ │ │consumatori sunt│
│ │ │Răspundere │contorizaţi │
│Răspundere │Fără │sporadică, │separat. Fiecare│
│privind │răspundere, │estimări │entitate are │
│consumul de │fără buget │folosite în │răspundere │
│energie │ │alocarea │totală în ceea │
│ │ │bugetelor │ce priveşte │
│ │ │ │consumul de │
│ │ │ │energie │
├───────────────┴──────────────┴──────────────┴────────────────┤
│ELABORAREA PROGRAMULUI de îmbunătăţire a EE │
├───────────────┬──────────────┬──────────────┬────────────────┤
│Colectare │ │Se verifică │Contorizare, │
│informaţii/ │ │facturile la │analizare şi │
│dezvoltare │Colectare │energie/fără │raportare │
│sistem bază de │limitată │sistem de bază│zilnică │
│date │ │de date │Există sistem de│
│ │ │ │baza de date │
├───────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────┤
│ │Nu sunt │ │Existenţa │
│ │disponibile │ │documentaţie │
│ │planuri, │Există anumite│pentru clădire │
│Documentaţie │manuale, │documente şi │şi echipament │
│ │schiţe pentru │înregistrări │pentru punere în│
│ │clădiri şi │ │funcţiune │
│ │echipamente │ │ │
├───────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────┤
│ │Performanţa │ │Folosirea │
│ │energetică a │Evaluări │instrumentelor │
│ │sistemelor şi │limitate ale │de evaluare cum │
│Benchmarking │echipamentelor│funcţiilor │ar fi │
│ │nu sunt │specifice ale │indicatorii de │
│ │evaluate │municipalităţi│performanţă │
│ │ │ │energetică │
├───────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────┤
│ │ │ │Analize extinse │
│ │ │Analize │efectuate în mod│
│Evaluare │Nu există │limitate din │regulat de către│
│tehnică │analize │partea │o echipă formată│
│ │tehnice │furnizorilor │din experţi │
│ │ │ │interni şi │
│ │ │ │externi. │
├───────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────┤
│ │ │ │Monitorizarea │
│ │ │ │regulată a │
│ │Nu au fost │Monitorizări │revistelor de │
│Bune practici │identificate │rare │specialitate, │
│ │ │ │bazelor de date │
│ │ │ │interne şi a │
│ │ │ │altor documente │
├───────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────┤
│ │ │Nedefinit. │ │
│ │Obiectivele de│Conştientizare│ │
│ │reducere a │mică a │Potenţial │
│Obiective │consumului de │obiectivelor │definit prin │
│Potenţial │energie nu au │energetice de │experienţă sau │
│ │fost stabilite│către alţii în│evaluări. │
│ │ │afara echipei │ │
│ │ │de energie │ │
├───────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────┤
│ │ │ │Îmbunătăţirea │
│ │ │ │planurilor │
│ │Nu este │ │stabilite; │
│Îmbunătăţirea │prevăzută │ │reflectă │
│planurilor │îmbunătăţirea │Există planuri│evaluările. │
│existente de │planurilor │de eficienţă │Respectarea │
│eficienţă │existente de │energetică │deplină cu │
│energetică │eficienţă │ │liniile │
│ │energetică │ │directoare şi │
│ │ │ │obiectivele │
│ │ │ │organizaţiei │
├───────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────┤
│ │ │ │Roluri definite │
│ │Nu sunt │Sprijin redus │şi finanţări │
│Roluri şi │abordate, sau │din programele│identificate. │
│Resurse │sunt abordate │organizaţiei │Program de │
│ │sporadic │ │sprijin │
│ │ │ │garantate. │
├───────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────┤
│ │ │ │Proiectele/ │
│ │ │ │contractele │
│ │ │Deciziile cu │includ analiza │
│ │ │impact │de energie. │
│Integrare │Impactul │energetic sunt│Proiecte │
│analiză │energiei nu │considerate │energetice │
│energetică │este │numai pe bază │evaluate cu alte│
│ │considerat. │de costuri │investiţii. Se │
│ │ │reduse │aplică durata │
│ │ │ │ciclului de │
│ │ │ │viaţă în analiza│
│ │ │ │investiţiei │
├───────────────┴──────────────┴──────────────┴────────────────┤
│IMPLEMENTAREA PROGRAMULUI de îmbunătăţire a EE │
├───────────────┬──────────────┬──────────────┬────────────────┤
│ │ │Comunicări │Toate părţile │
│Planul de │Planul nu este│periodice │interesate sunt │
│comunicare │dezvoltat. │pentru │abordate în mod │
│ │ │proiecte. │regulat. │
├───────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────┤
│ │ │Campanii │Sensibilizare şi│
│Conştientizarea│ │ocazionale de │comunicare. │
│eficienţei │Nu există │conştientizare│Sprijinirea │
│energetice │ │a eficienţei │iniţiativelor de│
│ │ │energetice. │organizare. │
├───────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────┤
│Consolidarea │ │Cursuri pentru│Cursuri/ │
│competenţelor │Nu există │persoanele │certificări │
│personalului │ │cheie. │pentru întreg │
│ │ │ │personalul. │
├───────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────┤
│ │ │ │Există politică │
│ │Contractele cu│ │de achiziţii │
│ │furnizorii de │Revizuirea │eficiente │
│Gestionarea │utilităţi sunt│periodică a │energetic │
│contractelor │reînnoite │contractelor │Revizuirea │
│ │automat, fără │cu furnizorii.│periodică a │
│ │analiză. │ │contractelor cu │
│ │ │ │furnizorii. │
├───────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────┤
│ │ │Cunoştinţe │Stimulente │
│Stimulente │Nu există │limitate a │oferite la nivel│
│ │ │programelor de│regional şi │
│ │ │stimulente. │naţional. │
├───────────────┴──────────────┴──────────────┴────────────────┤
│MONITORIZAREA PROGRAMULUI de îmbunătăţire a EE │
├───────────────┬──────────────┬──────────────┬────────────────┤
│ │ │Comparaţii │Rezultate │
│Monitorizarea │ │istorice, │raportate │
│rezultatelor │Nu există │raportări │periodic │
│ │ │sporadice │managementului │
│ │ │ │organizaţiei │
├───────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────────┤
│ │ │Revizuire │Revizuirea PIEE │
│ │ │informală │este bazată pe │
│Revizuirea PIEE│Nu există │asupra │rezultate. │
│ │ │progresului. │Diseminare bune │
│ │ │ │practici │
└───────────────┴──────────────┴──────────────┴────────────────┘

        Notă:
        Marcarea căsuţelor este doar un exemplu de mod de completare.
        Se va evidenţia fiecare linie conform situaţiei reale pentru localitate, existente în anul de raportare


    ANEXA 2

            Fişă de prezentare energetică a localităţii ....... pe anul ....

    ENERGIE ELECTRICĂ

┌────┬────────────────┬────┬──────────────┬─────┐
│ │ │ │Tipul │ │
│Nr. │Destinaţia │ │consumatorului│ │
│crt.│consumului │U.M.├──────┬───────┤Total│
│ │ │ │Casnic│Non │ │
│ │ │ │ │casnic │ │
├────┼────────────────┼────┼──────┼───────┼─────┤
│1 │Populaţie │MWh │Fişa E│- │ │
│ │ │ │rând 1│ │ │
├────┼────────────────┼────┼──────┼───────┼─────┤
│2 │Iluminat public │MWh │- │Fişa E │ │
│ │ │ │ │rând 2 │ │
├────┼────────────────┼────┼──────┼───────┼─────┤
│ │Clădiri publice │ │ │ │ │
│ │sub autoritatea │ │ │ │ │
│ │Primăriei şi │ │ │ │ │
│ │Consiliului │ │ │ │ │
│ │Local (unităţi │ │ │ │ │
│ │de învăţământ │ │ │Fişa E │ │
│3 │preuniversitar, │MWh │- │rând 3 │ │
│ │socio-culturale,│ │ │ │ │
│ │administrative, │ │ │ │ │
│ │clădiri publice │ │ │ │ │
│ │cu altă │ │ │ │ │
│ │destinaţie, │ │ │ │ │
│ │etc.) │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼────┼──────┼───────┼─────┤
│4 │Alimentare cu │MWh │Fişa E│ │ │
│ │apă*) │ │rând 6│ │ │
├────┼────────────────┼────┼──────┼───────┼─────┤
│5 │Transport public│MWh │- │Fişa Tp│ │
│ │local │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼────┼──────┼───────┼─────┤
│ │Consum aferent │ │ │ │ │
│6 │pompajului de │MWh │Fişa E│ │ │
│ │energie │ │rând 7│ │ │
│ │termică*) │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼────┼──────┼───────┼─────┤
│7 │Alţi consumatori│MWh │ │ │ │
│ │nespecificaţi │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼────┼──────┼───────┼─────┤
│8 │TOTAL │ │ │ │ │
└────┴────────────────┴────┴──────┴───────┴─────┘

        *) Numai dacă factura este plătită de municipalitate.
     Datele de consum energie electrică 1, 2, 3, 4, 6 se colectează de la distribuitorul de energie electrică conform Fişei E, iar datele de consum 5 se colectează de la Serviciul de Transport Public conform Fişei Tp.

    GAZE NATURALE

┌────┬────────────────┬─────┬──────────────┬─────┐
│ │ │ │Tipul │ │
│Nr. │Destinaţia │ │consumatorului│ │
│crt.│consumului │U.M. ├──────┬───────┤Total│
│ │ │ │Casnic│Non │ │
│ │ │ │ │casnic │ │
├────┼────────────────┼─────┼──────┼───────┼─────┤
│ │ │MWh │Fişa G│ │ │
│1 │Populaţie │(mii │rând 1│- │ │
│ │ │Nmc.)│ │ │ │
├────┼────────────────┼─────┼──────┼───────┼─────┤
│ │Clădiri publice │ │ │ │ │
│ │sub autoritatea │ │ │ │ │
│ │Consiliului │ │ │ │ │
│ │Local (unităţi │ │ │ │ │
│ │de învăţământ │MWh │ │ │ │
│2 │preuniversitar, │(mii │- │Fişa G │ │
│ │socio-culturale,│Nmc.)│ │rând 2 │ │
│ │administrative, │ │ │ │ │
│ │clădiri publice │ │ │ │ │
│ │cu altă │ │ │ │ │
│ │destinaţie, │ │ │ │ │
│ │etc.) │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────┼──────┼───────┼─────┤
│ │Alţi consumatori│MWh/ │ │ │ │
│3 │nespecificaţi │(mii │ │ │ │
│ │ │Nmc.)│ │ │ │
├────┼────────────────┼─────┼──────┼───────┼─────┤
│4 │TOTAL │ │ │ │ │
└────┴────────────────┴─────┴──────┴───────┴─────┘

    Datele de consum se colectează de la distribuitorul de gaze naturale conform Fişei G.

    ENERGIE TERMICĂ (din sistemul de încălzire centralizată)

┌────┬───────────────┬─────┬──────────────┬─────┐
│ │ │ │Tipul │ │
│Nr. │Destinaţia │ │consumatorului│ │
│crt.│consumului │U.M. ├──────┬───────┤Total│
│ │ │ │Casnic│Non │ │
│ │ │ │ │casnic │ │
├────┼───────────────┼─────┼──────┼───────┼─────┤
│1 │Populaţie │Gcal │ │ │ │
│ │ │(MWh)│ │ │ │
├────┼───────────────┼─────┼──────┼───────┼─────┤
│ │Clădiri publice│ │ │ │ │
│ │sub autoritatea│ │ │ │ │
│ │Consiliului │ │ │ │ │
│ │Local (unităţi │ │ │ │ │
│ │de învăţământ │ │ │ │ │
│ │preuniversitar,│Gcal │ │ │ │
│2 │socio- │(MWh)│ │ │ │
│ │culturale, │ │ │ │ │
│ │administrative,│ │ │ │ │
│ │clădiri publice│ │ │ │ │
│ │cu altă │ │ │ │ │
│ │destinaţie, │ │ │ │ │
│ │etc.) │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────┼──────┼───────┼─────┤
│ │Alţi │ │ │ │ │
│3 │consumatori │ │ │ │ │
│ │nespecificaţi │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────┼──────┼───────┼─────┤
│4 │TOTAL │ │ │ │ │
└────┴───────────────┴─────┴──────┴───────┴─────┘

    (1 Gcal = 1,163 MWh)
     Datele de consum se colectează de la distribuitorul de energie termică din sistemul centralizat conform Fişei Th.

    BIOMASĂ (lemne de foc, peleţi etc.)

┌────┬──────────────────────┬────┬─────┐
│Nr. │Destinaţia consumului │U.M.│Total│
│crt.│ │ │ │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┤
│1 │Populaţie │to. │ │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┤
│ │Clădiri publice sub │ │ │
│ │autoritatea │ │ │
│ │Consiliului Local │ │ │
│ │(unităţi de învăţământ│ │ │
│2 │preuniversitar, │to. │ │
│ │socio-culturale, │ │ │
│ │administrative, │ │ │
│ │clădiri publice cu │ │ │
│ │altă destinaţie, etc.)│ │ │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┤
│3 │Alţi consumatori │ │ │
│ │nespecificaţi │ │ │
├────┼──────────────────────┼────┼─────┤
│4 │TOTAL │ │ │
└────┴──────────────────────┴────┴─────┘

        NOTĂ:
        Se va preciza dacă sunt utilizaţi şi alţi combustibili în afară de gaz natural şi biomasă, pentru gătit, apă caldă şi încălzire.


    CARBURANŢI (motorină, benzină, gaz natural comprimat)

┌────┬───────────┬─────┬────────┬───────┬─────────┬─────────┬───────────┬─────┐
│ │ │ │ │ │Gaz │En. │En. │ │
│Nr. │Destinaţia │U.M. │Motorină│Benzină│natural │Electrică│Electrică │Total│
│crt.│consumului │ │ │ │comprimat│(Autobuze│(tracţiune)│ │
│ │ │ │ │ │ │el.) │ │ │
├────┼───────────┼─────┼────────┼───────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│1 │Transport │to. │ │ │ │ │ │ │
│ │public │(MWh)│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────┼────────┼───────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│ │Serviciul │to. │ │ │ │ │ │ │
│2 │public de │(MWh)│ │ │ │ │ │ │
│ │salubrizare│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────┼────────┼───────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────┤
│ │TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴───────────┴─────┴────────┴───────┴─────────┴─────────┴───────────┴─────┘

        NOTĂ:
     Rând 1 - Datele se colectează de la Serviciul de Transport Public Local conform Fişei Tp.
     Rând 2 - Datele se colectează de la serviciile de salubrizare conform Fişei S.


    ANEXA 3

    Sinteza Programului de Îmbunătăţire a
                   Eficienţei Energetice, în anul de raportare .....

┌──────────────┬───────────────────┬──────────┬────┬──────────────────┬────────┬────────────┬──────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │Investiţia│
│ │ │ │ │Val. economie de │ │ │specifică │
│ │ │ │ │energie │Fonduri │ │pentru │
│ │Măsuri de economie │Indicator │Anul│tep/an │necesare│Sursa de │măsura de │
│Sector consum │de energie │cantitativ│PIF │ │[mii lei│finanţare │economie │
│ │ │ │ │ │/euro] │ │de energie│
│ │ │ │ ├────────┬─────────┤ │ ├──────────┤
│ │ │ │ │estimată│realizată│ │ │[mii lei/ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │tep] │
├──────────────┴───────────────────┴──────────┴────┴────────┴─────────┴────────┴────────────┴──────────┤
│ILUMINAT PUBLIC │
├──────────────┬───────────────────┬──────────┬────┬────────┬─────────┬────────┬────────────┬──────────┤
│Rutier │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────────────────┼──────────┼────┼────────┼─────────┼────────┼────────────┼──────────┤
├──────────────┼───────────────────┼──────────┼────┼────────┼─────────┼────────┼────────────┼──────────┤
│Pietonal │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────────────────┼──────────┼────┼────────┼─────────┼────────┼────────────┼──────────┤
├──────────────┼───────────────────┼──────────┼────┼────────┼─────────┼────────┼────────────┼──────────┤
│Arhitectural │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────────────────┼──────────┼────┼────────┼─────────┼────────┼────────────┼──────────┤
├──────────────┼───────────────────┼──────────┼────┼────────┼─────────┼────────┼────────────┼──────────┤
│Peisagistic │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────────────────┼──────────┼────┼────────┼─────────┼────────┼────────────┼──────────┤
├──────────────┴───────────────────┴──────────┴────┴────────┴─────────┴────────┴────────────┼──────────┤
│CLĂDIRI PUBLICE │ │
├──────────────┬───────────────────┬──────────┬────┬────────┬─────────┬────────┬────────────┼──────────┤
│ │Înlocuire ferestre │ │ │Reducere│ │ │ │ │
│ │clasice cu ferestre│5 şcoli │ │consum │ │30000 │30% Buget │ │
│ │termoizolante │ │ │15% (250│ │euro │local │ │
│Unităţi de │ │ │ │tep/an) │ │ │ │ │
│învăţământ ├───────────────────┼──────────┼────┼────────┼─────────┼────────┼────────────┼──────────┤
│preuniversitar│Înlocuire încălzire│ │ │Reducere│ │ │Fonduri │ │
│ │cu sobe cu centrala│2 şcoli │ │consum │ │15000 │private CPE-│ │
│ │termică │ │ │30% (150│ │euro │ESCO │ │
│ │ │ │ │tep/an) │ │ │ │ │
│ ├───────────────────┼──────────┼────┼────────┼─────────┼────────┼────────────┼──────────┤
├──────────────┼───────────────────┼──────────┼────┼────────┼─────────┼────────┼────────────┼──────────┤
│ │Înlocuire vane/ │ │ │Reducere│ │ │ │ │
│ │robinete │3 │ │consum │ │200000 │ │ │
│ │Înlocuire conducte │dispensare│ │10% (50 │ │euro │Buget local │ │
│ │interioare │ │ │tep/an) │ │ │ │ │
│Spitale, │Curăţare radiatoare│ │ │ │ │ │ │ │
│dispensare, ├───────────────────┼──────────┼────┼────────┼─────────┼────────┼────────────┼──────────┤
│policlinici │ │ │ │Reducere│ │ │ │ │
│ │Înlocuire cazane cu│ │ │consum │ │ │Fonduri │ │
│ │sistem de │1 spital │ │15% │ │300000 │private CPE-│ │
│ │cogenerare │ │ │Reducere│ │euro │ESCO │ │
│ │ │ │ │costuri │ │ │ │ │
│ │ │ │ │30% │ │ │ │ │
├──────────────┼───────────────────┼──────────┼────┼────────┼─────────┼────────┼────────────┼──────────┤
│Clădiri │Modernizare │ │ │Reducere│ │ │ │ │
│social- │iluminat interior │1 │ │consum │ │10000 │Buget local │ │
│culturale │teatru │ │ │10% (350│ │euro │ │ │
│ │ │ │ │tep/an) │ │ │ │ │
├──────────────┼───────────────────┼──────────┼────┼────────┼─────────┼────────┼────────────┼──────────┤
│Instituţii │ │ │ │ │ │ │ │ │
│publice │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────────────────┼──────────┼────┼────────┼─────────┼────────┼────────────┼──────────┤
├──────────────┼───────────────────┼──────────┼────┼────────┼─────────┼────────┼────────────┼──────────┤
├──────────────┼───────────────────┼──────────┼────┼────────┼─────────┼────────┼────────────┼──────────┤
├──────────────┼───────────────────┼──────────┼────┼────────┼─────────┼────────┼────────────┼──────────┤
├──────────────┴───────────────────┴──────────┴────┴────────┴─────────┴────────┴────────────┼──────────┤
│SECTOR REZIDENŢIAL │ │
├──────────────┬───────────────────┬──────────┬────┬────────┬─────────┬────────┬────────────┼──────────┤
│ │Reabilitarea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │termică a pereţilor│ │ │ │ │ │ │ │
│ │exteriori; │ │ │ │ │ │ │ │
│ │• înlocuirea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ferestrelor şi a │ │ │ │ │ │ │ │
│ │uşilor existente, │ │ │Reducere│ │ │ │ │
│ │cu tâmplărie │ │ │consum │ │ │ │ │
│ │performantă │ │ │en. │ │ │Programul de│ │
│Blocuri de │energetic; │20 blocuri│ │termică │ │500000 │reabilitare │ │
│locuinţe │• │(100 ap) │ │20% │ │euro │termică │ │
│ │termo-hidroizolarea│ │ │(2000 │ │ │Fonduri UE │ │
│ │terasei/ │ │ │tep/an) │ │ │ │ │
│ │termoizolarea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │planşeului peste │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ultimul nivel; │ │ │ │ │ │ │ │
│ │• izolarea termică │ │ │ │ │ │ │ │
│ │a planşeului peste │ │ │ │ │ │ │ │
│ │subsol │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼───────────────────┼──────────┼────┼────────┼─────────┼────────┼────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Reducere│ │ │ │ │
│Sediul │Punct informare │Broşuri │ │consum │ │1000 │ │ │
│primăriei │populaţie │Pliante, │ │casnic │ │euro │ │ │
│ │ │etc │ │1% (400 │ │ │ │ │
│ │ │ │ │tep/an) │ │ │ │ │
├──────────────┼───────────────────┼──────────┼────┼────────┼─────────┼────────┼────────────┼──────────┤
├──────────────┼───────────────────┼──────────┼────┼────────┼─────────┼────────┼────────────┼──────────┤
├──────────────┼───────────────────┼──────────┼────┼────────┼─────────┼────────┼────────────┼──────────┤
├──────────────┴───────────────────┴──────────┴────┴────────┴─────────┴────────┴────────────┼──────────┤
│ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICĂ │ │
├──────────────┬───────────────────┬──────────┬────┬────────┬─────────┬────────┬────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Reducere│ │ │ │ │
│ │Introducere de │ │ │pierderi│ │ │Linie de │ │
│Puncte termice│schimbătoare de │5 puncte │ │de agent│ │300 000 │credit │ │
│ │căldură cu plăci │termice │ │termic │ │euro │specializată│ │
│ │ │ │ │300 tep/│ │ │ │ │
│ │ │ │ │an │ │ │ │ │
├──────────────┼───────────────────┼──────────┼────┼────────┼─────────┼────────┼────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │Fonduri │ │
│ │ │ │ │ │ │ │locatari │ │
│ │Introducere sisteme│ │ │ │ │ │pentru │ │
│ │individuale de │300 │ │Reducere│ │360 000 │echipamente │ │
│Condominii │contorizare conf. │blocuri │ │consum │ │euro │şi buget │ │
│ │Lg 121, art. 10, 11│ │ │ │ │ │municipal │ │
│ │ │ │ │ │ │ │pentru │ │
│ │ │ │ │ │ │ │instalare, │ │
│ │ │ │ │ │ │ │verificare │ │
├──────────────┼───────────────────┼──────────┼────┼────────┼─────────┼────────┼────────────┼──────────┤
├──────────────┼───────────────────┼──────────┼────┼────────┼─────────┼────────┼────────────┼──────────┤
├──────────────┼───────────────────┼──────────┼────┼────────┼─────────┼────────┼────────────┼──────────┤
├──────────────┼───────────────────┼──────────┼────┼────────┼─────────┼────────┼────────────┼──────────┤
├──────────────┴───────────────────┴──────────┴────┴────────┴─────────┴────────┴────────────┼──────────┤
│TRANSPORT PUBLIC LOCAL │ │
├──────────────┬───────────────────┬──────────┬────┬────────┬─────────┬────────┬────────────┼──────────┤
│ │Măsuri pentru │ │ │ │ │ │ │ │
│ │introducerea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │biocombustibililor │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru transport │ │ │ │ │ │ │ │
│ │public; │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────────┼──────────┼────┼────────┼─────────┼────────┼────────────┼──────────┤
│ │Întreţinerea │ │ │ │ │ │ │ │
│Compania │vehiculelor de │ │ │ │ │ │ │ │
│locală de │transport │ │ │ │ │ │ │ │
│transport ├───────────────────┼──────────┼────┼────────┼─────────┼────────┼────────────┼──────────┤
│ │Reînnoirea parcului│ │ │ │ │ │ │ │
│ │de vehiculele │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────────┼──────────┼────┼────────┼─────────┼────────┼────────────┼──────────┤
│ │Introducerea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │sistemului de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │management al │ │ │ │ │ │ │ │
│ │traficului. │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┴───────────────────┴──────────┴────┴────────┴─────────┴────────┴────────────┼──────────┤
│COLECTARE DEŞEURI │ │
├──────────────┬───────────────────┬──────────┬────┬────────┬─────────┬────────┬────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Reducere│ │ │ │ │
│ │Realizare grup │ │ │consum │ │ │PPP │ │
│ │incinerator cu │ │ │gaze cu │ │700000 │50% Buget │ │
│ │recuperare căldură │1 grup │ │250 mil │ │euro │local │ │
│ │şi producere apă │ │ │mc/an │ │ │50% Fonduri │ │
│ │caldă menajeră │ │ │(520 tep│ │ │private │ │
│ │ │ │ │/an) │ │ │ │ │
├──────────────┼───────────────────┼──────────┼────┼────────┼─────────┼────────┼────────────┼──────────┤
├──────────────┼───────────────────┼──────────┼────┼────────┼─────────┼────────┼────────────┼──────────┤
├──────────────┴───────────────────┴──────────┴────┴────────┴─────────┴────────┴────────────┼──────────┤
│UTILIZARE SURSE REGENERABILE │ │
├──────────────┬───────────────────┬──────────┬────┬────────┬─────────┬────────┬────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Reducere│ │ │PPP │ │
│Energie │Parc eolian 2 x 2,5│ │ │cons. │ │4 │50% Buget │ │
│electrică │MW │ │ │din │ │mil.euro│local │ │
│ │ │ │ │reţea cu│ │ │50% Fonduri │ │
│ │ │ │ │50% │ │ │private │ │
├──────────────┼───────────────────┼──────────┼────┼────────┼─────────┼────────┼────────────┼──────────┤
├──────────────┼───────────────────┼──────────┼────┼────────┼─────────┼────────┼────────────┼──────────┤
│ │Centrală biomasă │ │ │Reducere│ │ │ │ │
│Energie │pentru încălzire şi│Locuinţe │ │consum │ │700000 │Credit │ │
│termică │apă caldă menajeră │sociale │ │gaze cu │ │euro │furnizor │ │
│ │ │ │ │25% │ │ │ │ │
└──────────────┴───────────────────┴──────────┴────┴────────┴─────────┴────────┴────────────┴──────────┘


    FIŞĂ COLECTARE DATE CONSUM ENERGIE ELECTRICĂ - Fişa E

┌────┬───────────────────────┬─────────┐
│ │ │Consum │
│ │ │energie │
│Nr. │Categorie consumatori │electrică│
│crt.│ │[MWh] │
│ │ │anul │
│ │ │..... │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│1 │Populaţie │ │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│2 │Iluminat public │ │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│ │Clădiri publice aflate │ │
│ │sub autoritatea │ │
│3 │Primăriei şi │ │
│ │Consiliului Local │ │
│ │conform Anexa E │ │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│4 │Alimentare cu apă*) │ │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│ │Consum aferent │ │
│5 │pompajului de energie │ │
│ │termică*) │ │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│ │Alţi consumatori │ │
│6 │nespecificaţi (rest │ │
│ │consum pe raza UAT) │ │
├────┴───────────────────────┼─────────┤
│Total consum pe raza UAT │ │
└────────────────────────────┴─────────┘

        *) Numai dacă factura este plătită de municipalitate.
        NOTĂ:
     Datele sunt utilizate în tabelele 2, 3, 4 şi în Fişa din Anexa 2.

    ANEXA E

    Formulare solicitare date pentru clădiri
                    publice privind consumurile de energie electrică

┌───────────────────────────────────────┐
│Energie electrică medie tensiune anul │
│20xx │
├────┬──────────┬──────┬──────┬─────────┤
│ │ │ADRESĂ│COD │CONSUM │
│Nr. │NUME │LOC │LOC DE│ENERGIE │
│crt.│INSTITUŢIE│CONSUM│CONSUM│ELECTRICĂ│
│ │ │ │(POD) │[MWh] │
├────┼──────────┼──────┼──────┼─────────┤
│1 │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────┼──────┼─────────┤
│2 │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────┼──────┼─────────┤
│. │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────┼──────┼─────────┤
│. │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────┼──────┼─────────┤
│n │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────┼──────┼─────────┤
├────┴──────────┴──────┴──────┴─────────┤
│Energie electrică joasă tensiune anul │
│20xx │
├────┬──────────┬──────┬──────┬─────────┤
│ │ │ADRESĂ│COD │CONSUM │
│Nr. │NUME │LOC │LOC DE│ENERGIE │
│crt.│INSTITUŢIE│CONSUM│CONSUM│ELECTRICĂ│
│ │ │ │(POD) │[MWh] │
├────┼──────────┼──────┼──────┼─────────┤
│1 │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────┼──────┼─────────┤
│2 │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────┼──────┼─────────┤
│. │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────┼──────┼─────────┤
│. │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────┼──────┼─────────┤
│n │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────┼──────┼─────────┤
├────┴──────────┴──────┴──────┴─────────┤
│Energie electrică iluminat public anul │
│20xx │
├────┬──────────┬──────┬──────┬─────────┤
│ │DENUMIRE │ADRESĂ│COD │CONSUM │
│Nr. │INSTITUŢIE│LOC │LOC DE│ENERGIE │
│crt.│/LOC │CONSUM│CONSUM│ELECTRICĂ│
│ │CONSUM PT │ │(POD) │[MWh] │
├────┼──────────┼──────┼──────┼─────────┤
│ │MUNICIPIUL│ │ │ │
│1 │XXXX/SIL -│ │ │ │
│ │PT XXXX │ │ │ │
├────┼──────────┼──────┼──────┼─────────┤
│2 │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────┼──────┼─────────┤
│. │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────┼──────┼─────────┤
│. │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────┼──────┼─────────┤
│n │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────┼──────┼─────────┤
└────┴──────────┴──────┴──────┴─────────┘

        NOTĂ:
        Datele solicitate se regăsesc în facturi
        Operatorul de distribuţie energie electrică completează datele din coloana "CONSUM ENERGIE ELECTRICĂ [MWh]"


    FIŞĂ COLECTARE DATE CONSUM GAZE NATURALE - Fişa G

┌────┬───────────────┬────────┬────────┐
│ │ │Consum │Consum │
│Nr. │Categorie │gaze │gaze │
│crt.│consumatori │naturale│naturale│
│ │ │[mii mc]│[MWh] │
│ │ │(anul) │(anul) │
├────┼───────────────┼────────┼────────┤
│1 │Populaţie │ │ │
├────┼───────────────┼────────┼────────┤
│ │Clădiri publice│ │ │
│ │aflate sub │ │ │
│ │autoritatea │ │ │
│2 │Primăriei şi │ │ │
│ │Consiliului │ │ │
│ │Local conform │ │ │
│ │Anexa G │ │ │
├────┼───────────────┼────────┼────────┤
│ │Alţi │ │ │
│ │consumatori │ │ │
│3 │nespecificaţi │ │ │
│ │(rest consum pe│ │ │
│ │raza UAT) │ │ │
├────┴───────────────┼────────┼────────┤
│Total consum pe raza│ │ │
│UAT │ │ │
└────────────────────┴────────┴────────┘

        NOTĂ:
     Datele sunt utilizate în tabelele 3, 4 şi în Fişa din Anexa 2.

    ANEXA G

    Formular solicitare date clădiri publice privind consumurile de gaze naturale

┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Gaze naturale anul 20xx │
├────┬──────────┬──────┬───────────┬─────────┬────────┬────────┤
│ │ │ADRESĂ│ │ │CONSUM │CONSUM │
│Nr. │NUME │LOC │ID PUNCT DE│CATEGORIE│GAZE │GAZE │
│crt.│INSTITUŢIE│CONSUM│CONTORIZARE│TARIF │NATURALE│NATURALE│
│ │ │ │ │ │[MII MC]│[MWh] │
├────┼──────────┼──────┼───────────┼─────────┼────────┼────────┤
│1 │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────┼───────────┼─────────┼────────┼────────┤
│2 │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────┼───────────┼─────────┼────────┼────────┤
│. │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────┼───────────┼─────────┼────────┼────────┤
│. │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────┼───────────┼─────────┼────────┼────────┤
│n │ │ │ │ │ │ │
└────┴──────────┴──────┴───────────┴─────────┴────────┴────────┘


    FIŞĂ COLECTARE DATE CONSUM ENERGIE TERMICĂ - Fişa Th

┌────┬─────────────────┬───────┬───────┐
│ │ │Consum │Consum │
│Nr. │Categorie │energie│energie│
│crt.│consumatori │termică│termică│
│ │ │[Gcal] │[MWh] │
│ │ │(anul) │(anul) │
├────┼─────────────────┼───────┼───────┤
│1 │Populaţie │ │ │
├────┼─────────────────┼───────┼───────┤
│ │Clădiri publice │ │ │
│ │aflate sub │ │ │
│ │autoritatea │ │ │
│2 │Primăriei şi │ │ │
│ │Consiliului │ │ │
│ │Local, conform │ │ │
│ │Anexa Th │ │ │
├────┼─────────────────┼───────┼───────┤
│ │Alţi consumatori │ │ │
│3 │nespecificaţi │ │ │
│ │(rest consum pe │ │ │
│ │raza UAT) │ │ │
├────┴─────────────────┼───────┼───────┤
│Total consum pe raza │ │ │
│UAT │ │ │
└──────────────────────┴───────┴───────┘

        NOTĂ:
     Datele sunt utilizate în tabelele 3, 4 şi în Fişa din Anexa 2.

    ANEXA Th

    Formular solicitare date clădiri
                     publice privind consumurile de energie termică

┌──────────────────────────────────────────────────┐
│Energie termică anul 20xx │
├────┬──────────┬──────┬───────────┬───────┬───────┤
│ │ │ │COD LOCAŢIE│CONSUM │CONSUM │
│Nr. │NUME │ADRESĂ│CONSUM │ENERGIE│ENERGIE│
│crt.│INSTITUŢIE│LOC │(BRANŞAMENT│TERMICĂ│TERMICĂ│
│ │ │CONSUM│ÎNC./ │[Gcal] │[MWh] │
│ │ │ │A.C.M.) │ │ │
├────┼──────────┼──────┼───────────┼───────┼───────┤
│1 │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────┼───────────┼───────┼───────┤
│2 │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────┼───────────┼───────┼───────┤
│. │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────┼───────────┼───────┼───────┤
│. │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────┼───────────┼───────┼───────┤
│n │ │ │ │ │ │
└────┴──────────┴──────┴───────────┴───────┴───────┘

                      FIŞĂ COLECTARE DATE Suprafaţa utilă - Fişa F

┌───┬─────────────────┬─────┬──────────┐
│ │ │ │Suprafaţă │
│Nr.│Indicator │Număr│utilă/ │
│ │ │ │impozabilă│
│ │ │ │[mp] │
├───┼─────────────────┼─────┴──────────┤
│ │ │[anul] │
├───┼─────────────────┼─────┬──────────┤
│1 │Locuinţe persoane│ │ │
│ │fizice existente │ │ │
├───┼─────────────────┼─────┼──────────┤
│1.1│Locuinţe tip bloc│ │ │
├───┼─────────────────┼─────┼──────────┤
│1.2│Locuinţe tip casă│ │ │
│ │individuală │ │ │
├───┼─────────────────┼─────┼──────────┤
│ │Locuinţe nou │ │ │
│2 │construite*) │ │ │
│ │persoane fizice │ │ │
├───┼─────────────────┼─────┼──────────┤
│2.1│Locuinţe tip bloc│ │ │
├───┼─────────────────┼─────┼──────────┤
│2.2│Locuinţe tip casă│ │ │
│ │individuală │ │ │
├───┼─────────────────┼─────┼──────────┤
│ │Locuinţe persoane│ │ │
│3 │juridice │ │ │
│ │existente │ │ │
├───┼─────────────────┼─────┼──────────┤
│3.1│Locuinţe tip bloc│ │ │
├───┼─────────────────┼─────┼──────────┤
│3.2│Locuinţe tip casă│ │ │
│ │individuală │ │ │
├───┼─────────────────┼─────┼──────────┤
│ │Locuinţe nou │ │ │
│4 │construite │ │ │
│ │persoane juridice│ │ │
├───┼─────────────────┼─────┼──────────┤
│4.1│Locuinţe tip bloc│ │ │
├───┼─────────────────┼─────┼──────────┤
│4.2│Locuinţe tip casă│ │ │
│ │individuală │ │ │
├───┼─────────────────┼─────┼──────────┤
├───┼─────────────────┼─────┼──────────┤
│ │TOTAL │ │ │
└───┴─────────────────┴─────┴──────────┘

        Notă:
        *) Locuinţă nou construită = locuinţă dată în folosinţă în anul de raportare.

                  FIŞĂ COLECTARE DATE TRANSPORT PUBLIC LOCAL - Fişa Tp
        ● Situaţia consumului de combustibil în anul

┌──────────┬──┬────────┬───────┬─────────┬─────┐
│Destinaţia│ │ │ │Gaz │ │
│consumului│UM│Motorină│Benzină│natural │Total│
│ │ │ │ │comprimat│ │
├──────────┼──┼────────┼───────┼─────────┼─────┤
│Transport │ │ │ │ │ │
│public │to│ │ │ │ │
│local │ │ │ │ │ │
└──────────┴──┴────────┴───────┴─────────┴─────┘


        ● Situaţia consumului de energie electrică în anul .....

┌──────────┬───┬──────────┬────────────┐
│ │ │Energie │Energie │
│ │ │electrică │electrică │
│Destinaţia│UM │din │din staţii │
│consumului│ │reţeaua de│încărcare │
│ │ │tracţiune │vehicule │
│ │ │electrică │electrice │
├──────────┼───┼──────────┼────────────┤
│Transport │ │ │ │
│public │MWh│ │ │
│local │ │ │ │
└──────────┴───┴──────────┴────────────┘


        ● Distanţă anuală parcursă de mijloacele de transport public local în anul .....

┌────┬────────────────────────┬────────┐
│Nr. │ │Distanţă│
│crt.│Tip combustibil │parcursă│
│ │ │[km] │
├────┼────────────────────────┼────────┤
│1 │Motorină │ │
├────┼────────────────────────┼────────┤
│2 │Benzină │ │
├────┼────────────────────────┼────────┤
│3 │Gaz natural comprimat │ │
├────┼────────────────────────┼────────┤
│ │Energie electrică (din │ │
│4 │reţeaua de tracţiune │ │
│ │electrică) │ │
├────┼────────────────────────┼────────┤
│5 │Energie electrică │ │
│ │(vehicule electrice) │ │
├────┼────────────────────────┼────────┤
│6 │Număr total de km │ │
│ │parcurşi │ │
└────┴────────────────────────┴────────┘


        ● Numărul de pasageri sau călători echivalenţi din transportul public local pe categorii de vehicule la nivelul anului .....: .... pasageri/an
                        FIŞĂ COLECTARE DATE SALUBRIZARE - Fişa S
        ● Situaţia consumului energetic la nivelul anului ....

┌───────────┬────────┬───────┬─────────┬─────────┬────────┐
│ │ │ │Energie │Cantitate│Distanţa│
│Destinaţia │Motorină│Benzină│electrică│deşeuri │total │
│consumului │ │ │ │ │parcursă│
│ ├────────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │to │to │kWh/an │to │km │
├───────────┼────────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┤
│Serviciul │ │ │ │ │ │
│public de │ │ │ │ │ │
│salubrizare│ │ │ │ │ │
└───────────┴────────┴───────┴─────────┴─────────┴────────┘    ------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016