Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ANEXĂ din 14 martie 2019  la Norma nr. 7/2019 privind încheierea exerciţiului financiar 2018 pentru entităţile din domeniul asigurărilor    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ANEXĂ din 14 martie 2019 la Norma nr. 7/2019 privind încheierea exerciţiului financiar 2018 pentru entităţile din domeniul asigurărilor

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 227 bis din 25 martie 2019
──────────
    Conţinută de Norma nr. 7 din 14 martie 2019, publicată în Monitorul oficial, Partea I, nr. 227 din 25 martie 2019.
──────────
                       Prevederi privind întocmirea şi depunerea
            situaţiilor Financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    1.1. - Prevederi generale
    1. Situaţiile financiare anuale la data de 31 decembrie 2018 se întocmesc în conformitate cu prevederile reglementărilor contabile aplicabile la data de 31 decembrie 2018 astfel:
    a) pentru asigurători, reasigurători şi subunităţile fără personalitate juridică stabilite în România în conformitate cu prevederile Legii nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare, cu modificările ulterioare, care aparţin unor persoane juridice cu sediul în state terţe - Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate ale entităţilor care desfăşoară activitate de asigurare şi/sau reasigurare, aprobate prin Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 41/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) pentru companii de brokeraj şi subunităţile fără personalitate juridică stabilite în România în conformitate cu prevederile Legii nr. 236/2018 privind distribuţia de asigurări, care aparţin unor persoane juridice cu sediul în state terţe - Reglementările contabile referitoare la situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate aplicabile companiilor de brokeraj care desfăşoară activitate de distribuţie în asigurări şi/sau reasigurări, aprobate prin Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 36/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

    2. Prevederile alin. (1) se aplică corespunzător activităţii desfăşurate şi subunităţilor deschise în România de entităţile cu sediul în state aparţinând Spaţiului Economic European în scopul întocmirii raportărilor contabile anuale.
    3. Completarea situaţiilor financiare anuale/raportărilor contabile anuale se efectuează folosind planul de conturi prevăzut la capitolul 12 din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 41/2015, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv la capitolul 12 din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 36/2015, cu modificările şi completările ulterioare, după caz. Asigurătorii autorizaţi să practice categoria de asigurări de viaţă şi clasele de asigurări de accidente şi asigurări de sănătate utilizează conturile sintetice aferente asigurărilor de viaţă.
    4. Inventarierea anuală se efectuează potrivit prevederilor Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 32/2015 privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor, capitalurilor proprii şi a tranzacţiilor privind activitatea de asigurare şi de reasigurare ale asigurătorilor/reasigurătorilor şi brokerilor de asigurare/reasigurare, aplicabilă la data de 31 decembrie 2018.
    5. Evaluarea elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii cu ocazia inventarierii şi la închiderea exerciţiului financiar se efectuează potrivit principiilor generale de raportare financiară şi prevederilor privind evaluarea la inventar şi prezentarea elementelor în bilanţ prevăzute în:
    a) cap. 2 secţiunea 2.4 şi cap. 3 secţiunea 3.2 din reglementările contabile menţionate la alin. (1) lit. a);
    b) cap. 2 secţiunea 2.4 şi cap. 3 secţiunea 3.2 din reglementările contabile menţionate la alin. (1) lit. b).

    6. Situaţiile financiare anuale/raportările contabile anuale se întocmesc în lei. Această unitate de măsură se va trece pe fiecare formular în parte.
    7. Situaţiile financiare anuale/raportările contabile anuale se semnează de persoanele în drept prevăzute la art. 28 alin. (10) şi (13) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv administrator şi director economic, contabil-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii.
    8. Prin excepţie de la prevederile pct. 7, în cazul companiilor de brokeraj şi al subunităţilor fără personalitate juridică stabilite în România conform Legii nr. 236/2018, situaţiile financiare anuale/raportările contabile pot fi semnate şi de persoanele prevăzute la art. 28 alin. (11) şi (13) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv administrator şi persoane fizice sau juridice cu care s-au încheiat contracte de prestări servicii, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.
    9. Asigurătorii, reasigurătorii şi companiile de brokeraj care au în subordine sucursale sau alte subunităţi fără personalitate juridică, care desfăşoară activitate şi au sediul în străinătate, evaluează în lei rulajele şi soldurile exprimate în valută din balanţele de verificare a conturilor sintetice transmise de acestea, la cursul valutar comunicat de Banca Naţională a României din ultima zi a exerciţiului financiar 2018 şi le centralizează cu balanţa de verificare întocmită pentru operaţiunile economico-financiare desfăşurate în ţară.

    1.2. - Prezentarea şi modul de completare a situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale
    10. (1) Situaţiile financiare anuale ale asigurătorilor, reasigurătorilor şi subunităţilor fără personalitate juridică stabilite în România în conformitate cu prevederile Legii nr. 237/2015, cu modificările ulterioare, care aparţin unor persoane juridice cu sediul în state terţe se compun din:
    a) Bilanţ (cod 01);
    b) Contul de profit şi pierdere compus din:
    (i) Contul tehnic al asigurării generale (cod 02);
    (ii) Contul tehnic al asigurării de viaţă (cod 03);
    (iii) Contul netehnic (cod 04);

    c) Situaţia modificărilor capitalului propriu, cu respectarea prevederilor de la cap. 5 secţiunea 5.2 din reglementările contabile menţionate la pct. 1 lit. a);
    d) Situaţia fluxurilor de trezorerie, cu respectarea prevederilor de la cap. 5 secţiunea 5.1 din reglementările contabile menţionate la pct. 1 lit. a);
    e) Note explicative la situaţiile financiare anuale, conform prevederile cap. 6 din reglementările contabile menţionate la pct. 1 lit. a).

    (2) Situaţiile financiare anuale sunt însoţite şi de următoarele formulare;
    a) Date informative (cod 05);
    b) Situaţia activelor imobilizate (cod 06).


    11. Asigurătorii care administrează fonduri de pensii facultative întocmesc şi prezintă şi situaţiile prevăzute la cap. 15 secţiunea 15.2 subsecţiunea 15.2.4 "Situaţii prezentate de asigurătorii care administrează fonduri de pensii facultative" din reglementările contabile menţionate la pct. 1 lit. a), astfel:
    a) Situaţia activelor, pasivelor şi capitalurilor proprii la 31 decembrie 2018;
    b) Situaţia veniturilor şi cheltuielilor la data de 31 decembrie 2018.
    (2) Entităţile autorizate să practice asigurări de viaţă, dar care au primit autorizaţie şi pentru clasele de asigurare A1 şi A2 din categoria asigurărilor generale, evidenţiază activitatea desfăşurată, inclusiv pentru clasele A1 şi A2, în contul tehnic al asigurărilor de viaţă.

    12. (1) Companiile de brokeraj şi subunităţile fără personalitate juridică stabilite în România în conformitate cu prevederile Legii nr. 236/2018, care aparţin unor persoane juridice cu sediul în state terţe întocmesc şi depun situaţii financiare anuale care cuprind următoarele formulare:
    a) Bilanţ (cod 01);
    b) Contul de profit şi pierdere (cod 02);
    c) Situaţia modificărilor capitalului propriu, cu respectarea prevederilor de la cap. 5 secţiunea 5.2 din reglementările contabile menţionate la pct. 1 lit. b);
    d) Situaţia fluxurilor de trezorerie, cu respectarea prevederilor de la cap. 5 secţiunea 5.1 din reglementările contabile menţionate la pct. 1 lit. b);
    e) Note explicative la situaţiile financiare anuale, conform prevederilor cap. 6 din reglementările contabile menţionate la pct. 1 lit. b).

    (2) Situaţiile financiare anuale sunt însoţite şi de următoarele formulare:
    a) Date informative (cod 03);
    b) Situaţia activelor imobilizate (cod 04).


    13. (1) Raportările contabile anuale prevăzute la art. 2 alin. (1) şi (2) din normă sunt compuse din următoarele formulare, corespunzător activităţii desfăşurate:
    a) Bilanţ;
    b) Contul de profit şi pierdere.

    (2) Raportările anuale prevăzute la alin. (1) sunt însoţite de formularele specifice activităţii desfăşurate:
    a) Date informative;
    b) Situaţia activelor imobilizate.

    (3) Raportările anuale prevăzute la alin. (1) sunt întocmite pe baza balanţei de verificare a conturilor sintetice la data de 31 decembrie 2018, corelată cu soldurile din balanţa analitică şi cu rezultatele inventarierii.

    14. (1) Notele explicative menţionate la pct. 10 alin. (1) lit. e) şi pct. 12 alin. (1) lit. e) nu sunt limitative, acestea urmând să conţină cel puţin informaţiile prevăzute în cap. 6 din reglementările contabile menţionate la pct. 1 lit. a), respectiv în cap. 6 din reglementările contabile menţionate la pct. 1 lit. b).
    (2) Companiile de brokeraj care intermediază, în conformitate cu legislaţia specifică în vigoare, şi produse ale fondurilor de pensii facultative prezintă în notele explicative o situaţie a comisioanelor obţinute din această activitate.

    15. În "Situaţia activelor imobilizate" (cod 06, respectiv cod 04) informaţiile sunt înscrise la costul istoric sau la valoarea reevaluată a plasamentelor în terenuri şi construcţii/imobilizărilor, după caz.
    16. (1) Entităţile cărora li se aplică prezenta normă completează datele de identificare cum ar fi: denumirea societăţii/subunităţii, adresa, telefonul şi numărul de înmatriculare la registrul comerţului, precum şi pe cele referitoare la încadrarea corectă în forma de proprietate şi codul unic de înregistrare, citeţ, fără a se folosi prescurtări sau iniţiale.
    (2) Entităţile completează codul privind activitatea, cod format din 4 cifre (clase de activităţi) din Clasificarea activităţilor din economia naţională - CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, cu modificările ulterioare.
    (3) Entităţile completează în mod corect pe prima pagină a formularului "Bilanţ" datele prevăzute la alin. (1) şi (2), astfel încât să fie posibilă identificarea societăţii.
    (4) Forma de proprietate se va înscrie conform nomenclatorului prevăzut la cap. I secţiunea 1.4 din prezenta anexă.
    (5) Subunităţile fără personalitate juridică completează forma de proprietate corespunzătoare societăţilor cărora le aparţin.
    (6) Entităţile care, potrivit actului constitutiv, reprezintă filiale ale unor societăţi cu capital integral sau majoritar de stat completează la forma de proprietate codul 15, respectiv 29, după caz.
    (7) Modelul formularelor referitoare la situaţiile financiare/raportările contabile, precum şi corelaţiile în cadrul formularelor şi între formulare sunt prezentate în capitolul II din prezenta anexă.
    (8) Entităţile ale căror situaţii financiare anuale sunt supuse auditului statutar completează pe formularul de bilanţ şi datele de identificare ale firmei de audit/auditorului persoană fizică, după caz, care a realizat auditul statutar al situaţiilor financiare anuale/consolidate (denumirea/nume şi prenume, numărul din registrul Camerei Auditorilor Financiari din România şi codul unic de înregistrare).

    17. (1) Potrivit art. 30 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, situaţiile financiare anuale vor fi însoţite de o declaraţie scrisă a persoanelor prevăzute la art. 10 alin. (1) din aceeaşi lege, prin care îşi asumă răspunderea pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale şi confirmă că:
    a) politicile contabile utilizate la întocmirea situaţiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;
    b) situaţiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziţiei financiare, performanţei financiare şi a celorlalte informaţii referitoare la activitatea desfăşurată;
    c) persoana juridică îşi desfăşoară activitatea în condiţii de continuitate.

    (2) Potrivit art. 29 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, situaţiile financiare anuale vor fi însoţite şi de propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile.


    1.3. - Modalitatea şi termenul de depunere a situaţiilor financiare anuale, a raportărilor contabile anuale şi a declaraţiei de inactivitate
    18. (1) Situaţiile financiare anuale se depun la Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F., împreună cu:
    a) o copie a codului unic de înregistrare;
    b) raportul administratorului;
    c) declaraţia scrisă a persoanelor răspunzătoare pentru organizarea şi conducerea contabilităţii;
    d) raportul de audit statutar pentru situaţiile financiare pentru care auditarea este obligatorie conform prevederilor reglementărilor contabile menţionate la pct. 1;
    e) raportul cenzorilor;
    f) o copie a procesului-verbal al adunării generale a acţionarilor sau asociaţilor în care s-au aprobat situaţiile financiare anuale;
    g) propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile;
    h) o copie a balanţei de verificare a conturilor sintetice, semnată de persoanele în drept; şi
    i) numai în cazul companiilor de brokeraj, o copie a balanţei de verificare a conturilor analitice, semnată de persoanele în drept.

    (2) Asigurătorii care practică cele două categorii de asigurări, asigurări de viaţă şi asigurări generale, depun la A.S.F. balanţele sintetice aferente fiecărei categorii de asigurări, precum şi balanţa sintetică centralizată; asigurătorii care administrează fonduri de pensii facultative depun şi balanţa sintetică specifică activităţii de administrare de fonduri de pensii facultative.
    (3) Balanţa de verificare a conturilor sintetice şi balanţe de verificare a conturilor analitice, centralizate şi distinct pentru cele două categorii de asigurări, asigurări de viaţă şi asigurări generale, se depun la A.S.F. în format electronic (CD) - format Excel.

    19. (1) Situaţiile financiare anuale individuale, raportările contabile anuale se depun astfel:
    a) la A.S.F. în termen de 120 de zile de la încheierea exerciţiului financiar, astfel:
    (i) în format electronic, prin încărcarea datelor în aplicaţia ASF - EWS (https://repapp.csa-isc.ro/PROD Front);
    (ii) pe suport hârtie (formatul din aplicaţia ASF - EWS, https://repapp.csa-isc.ro/PROD Front), semnate conform legii şi prevederilor prezentei norme, împreună cu toate documentele prevăzute la pct. 18alin. (1).

    b) la unităţile teritoriale Ministerului Finanţelor Publice, denumit în continuare M.F.P., în termen de 150 de zile de la încheierea exerciţiului financiar, astfel:
    (i) în format hârtie şi în format electronic, la registratura unităţilor teritoriale ale M.F.P. sau la oficiile poştale, prin scrisori cu valoare declarată, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 627/1995 privind îmbunătăţirea disciplinei depunerii bilanţurilor contabile şi a altor documente cu caracter financiar-contabil şi fiscal, de către operatorii economici şi alţi contribuabili, sau
    (ii) numai în formă electronică pe portalul www.e-guvernare.ro, având ataşată o semnătură electronică extinsă.


    (2) Prin excepţie de la termenul prevăzut la alin. (1), entităţile aflate în lichidare depun raportările contabile anuale, atât la A.S.F., cât şi la M.F.P., în termen de 90 de zile de la încheierea exerciţiului financiar.
    (3) Formatul electronic al situaţiilor financiare anuale/raportărilor contabile anuale conţinând formularistica necesară şi programul de verificare cu documentaţia de utilizare aferentă se obţine prin folosirea programului de asistenţă elaborat de M.F.P. Programul de asistenţă este pus la dispoziţie, gratuit, de unităţile teritoriale ale M.F.P. sau poate fi descărcat de pe serverul de web al Agenţiei Naţionale pentru Administrare Fiscală, de la adresa www.anaf.ro.
    (4) Declaraţia de inactivitate pe propria răspundere prevăzută la art. 2 alin. (4) din normă se depune la A.S.F. şi la M.F.P. şi cuprinde toate datele de identificare ale societăţii:
    a) denumirea completă (conform certificatului de înmatriculare);
    b) adresa şi numărul de telefon;
    c) numărul de înregistrare la registrul comerţului;
    d) codul unic de înregistrare;
    e) capitalul social.

    (5) Pentru completarea declaraţiei de inactivitate entităţile folosesc programul de asistenţă pus la dispoziţie gratuit de către M.F.P. pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală; depunerea declaraţiei se efectuează în termen de 60 de zile de la încheierea exerciţiului financiar; modalităţile de depunere sunt cele prevăzute la alin. (1) lit. a) pct. (ii) şi lit. b).

    20. (1) Entităţile care îndeplinesc condiţiile specificate în reglementările contabile prevăzute la pct. 1 întocmesc situaţii financiare anuale consolidate şi raportul consolidat al administratorilor.
    (2) Situaţiile financiare anuale consolidate se depun la A.S.F. până la data de 31 august 2019 şi cuprind:
    a) bilanţul consolidat;
    b) contul de profit şi pierdere consolidat;
    c) note la situaţiile financiare consolidate;
    d) raportul consolidat al administratorilor;
    e) raportul de audit al situaţiilor financiare anuale consolidate ale anului 2018, întocmit în conformitate cu reglementările contabile menţionate la pct. 1;
    f) declaraţia scrisă a administratorului societăţii-mamă prin care îşi asumă răspunderea pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale consolidate şi confirmă că:
    (i) politicile contabile utilizate la întocmirea situaţiilor financiare anuale consolidate sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;
    (ii) situaţiile financiare anuale consolidate oferă o imagine fidelă a poziţiei financiare, a performanţei financiare şi a celorlalte informaţii referitoare la activitatea grupului.


    (3) Dispoziţiile pct. 7 şi 8 se aplică în mod corespunzător şi în ceea ce priveşte situaţiile financiare anuale consolidate.
    (4) Situaţiile financiare anuale consolidate se depun la M.F.P. în termenul şi conform prevederilor Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 185 alin. (2) din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.


    1.4. - Nomenclator - forme de proprietate

┌───┬──────────────────────────────────┐
│COD│DENUMIRE │
├───┼──────────────────────────────────┤
│10 │PROPRIETATE INTEGRALĂ DE STAT │
├───┼──────────────────────────────────┤
│12 │Societăţi cu capital integral de │
│ │stat │
├───┼──────────────────────────────────┤
│ │Societăţi reprezentând filiale ale│
│ │unor societăţi cu capital integral│
│15 │de stat şi societăţi la care una │
│ │sau mai multe societăţi cu capital│
│ │integral de stat deţin capitalul │
│ │social │
├───┼──────────────────────────────────┤
│20 │PROPRIETATE MIXTĂ (cu spital de │
│ │stat şi privat) │
├───┼──────────────────────────────────┤
│ │PROPRIETATE MIXTĂ (cu capital de │
│ │stat - sub 50%) │
├───┼──────────────────────────────────┤
│21 │Societăţi cu capital de stat │
│ │autohton şi de stat străin │
├───┼──────────────────────────────────┤
│22 │Societăţi cu capital de stat şi │
│ │privat autohton şi străin │
├───┼──────────────────────────────────┤
│23 │Societăţi cu capital de stat şi │
│ │privat autohton │
├───┼──────────────────────────────────┤
│24 │Societăţi cu capita1 de stat şi │
│ │privat străin │
├───┼──────────────────────────────────┤
│ │PROPRIETATE MIXTĂ (cu capital de │
│ │stat - 50% şi peste 50%) │
├───┼──────────────────────────────────┤
│25 │Societăţi cu capital de stat │
│ │autohton şi de stat străin │
├───┼──────────────────────────────────┤
│26 │Societăţi cu capital de stat şi │
│ │privat autohton şi străin │
├───┼──────────────────────────────────┤
│27 │Societăţi cu capital de stat şi │
│ │privat autohton │
├───┼──────────────────────────────────┤
│28 │Societăţi cu capital de stat şi │
│ │privat străin │
├───┼──────────────────────────────────┤
│ │Societăţi reprezentând filiale ale│
│ │unor societăţi cu capital de stat │
│ │de peste 50%, inclusiv, şi │
│29 │societăţi la care una sau mai │
│ │multe societăţi cu capital de stat│
│ │de peste 50%, inclusiv, deţin │
│ │între 50% şi 100% din capitalul │
│ │social al acestora │
├───┼──────────────────────────────────┤
│ │PROPRIETATE INDIVIDUALĂ - PRIVATĂ │
│30 │(cu capital: privat autohton, │
│ │privat autohton şi străin, privat │
│ │străin) │
├───┼──────────────────────────────────┤
│34 │Societăţi pe acţiuni │
├───┼──────────────────────────────────┤
│35 │Societăţi cu răspundere limitată │
└───┴──────────────────────────────────┘


    CAP. II
    Formulare referitoare la situaţiile financiare/raportările contabile şi corelaţiile aferente pentru asigurători, companii de brokeraj şi subunităţi ale societăţilor din domeniul asigurărilor la 31 decembrie 2018
    SECŢIUNEA 1
    ASIGURĂTORI ŞI REASIGURĂTORI
    1. BILANŢ
                        la data de 31 decembrie 2018

┌─────────────────────────┬───────────────────────────────────────────┐
│Judeţul │Forma de proprietate .................. |_|│
│.........................│_| │
│|_|_| │ │
├─────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│Persoana juridică │Activitatea preponderentă (denumire clasă │
│.................... │CAEN) │
│ │...........................................│
├─────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│Adresa: localitatea │ │
│..................., │ │
│sectorul ......, str. │Cod clasă CAEN .................... |_|_|_|│
│..................., nr. │_| │
│......, bl. ....., sc. │ │
│....., ap. ..... │ │
├─────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│Telefon .............., │Cod unic de înregistrare │
│fax │...................................... │
│........................ │ │
├─────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│Număr din registrul │ │
│comerţului │|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| │
│....................... │ │
└─────────────────────────┴───────────────────────────────────────────┘


┌────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────┐
│01 │lei │
├────────────────────────────────────────────┼───┬─────────────────────┤
│ │Nr.│Sold la: │
│Denumirea elementului │rd.├──────────┬──────────┤
│ │ │01.01.2018│31.12.2018│
├────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│A │B │1 │2 │
├─┬──────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │ACTIV │ │ │ │
├─┼──────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │ACTIVE NECORPORALE │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │I. Imobilizări necorporale │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │1. Cheltuieli de constituire │01 │ │ │
│ │(501-58011-58021-58031) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │2. Cheltuielile de dezvoltare │02 │ │ │
│ │(503-58013-58023-59013-59023-58033-59033) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │3. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci, │ │ │ │
│ │drepturi şi active similare │03 │ │ │
│A│(505-58015-58025-59015-59025-58035-59035) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │4. Fondul comercial │04 │ │ │
│ │(507-58017-58027-58037) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │5. Avansuri şi imobilizări necorporale în │ │ │ │
│ │curs de execuţie │05 │ │ │
│ │(523+524-59213-59223-59233) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │6. Alte imobilizări necorporale │06 │ │ │
│ │(508-58018-58028-59018-59028-58038-59038) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │TOTAL (rd. 01 la 06) │07 │ │ │
├─┼──────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │PLASAMENTE │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │I. Plasamente în imobilizări corporale şi │ │ │ │
│ │în curs │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │1. Terenuri şi construcţii (211-281-291) │08 │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │2. Avansuri şi plasamente în imobilizări │09 │ │ │
│ │corporale în curs (231+232-293) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │TOTAL (rd. 08 + 09) │10 │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │II. Plasamente deţinute la entităţile │ │ │ │
│ │afiliate, entităţile asociate, entităţi │ │ │ │
│ │controlate în comun şi alte plasamente în │ │ │ │
│ │imobilizări financiare │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │1. Titluri de participare deţinute la │11 │ │ │
│ │entităţi afiliate (261-29611-29621-29661) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │2. Titluri de creanţă şi împrumuturi │ │ │ │
│ │acordate entităţilor afiliate │12 │ │ │
│ │(26711+26721+26731+26741-29615-29625+26751│ │ │ │
│ │+26761-29665) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │3. Participări la entităţile asociate şi │ │ │ │
│ │entităţi controlate în comun │13 │ │ │
│ │(262+263-29613-29623-29663) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │4. Titluri de creanţă şi împrumuturi │ │ │ │
│ │acordate entităţilor asociate şi │ │ │ │
│ │entităţilor controlate în comun │14 │ │ │
│ │(26713+26723+26733+26743-29617-29627+ │ │ │ │
│ │26752+26762-29667) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │5. Alte plasamente în imobilizări │ │ │ │
│B│financiare (265+26712+26714+26722+26724+ │ │ │ │
│ │26732+26734+26742+26744-29614-29616-29619 │15 │ │ │
│ │-29624-29626-29629+26753+26763-29664- │ │ │ │
│ │29669) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │TOTAL (rd.11 la 15) │16 │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │III. Alte plasamente financiare │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │1. Acţiuni, alte titluri cu venit variabil│ │ │ │
│ │şi unităţi la fondurile comune de │ │ │ │
│ │plasament │17 │ │ │
│ │(2711+2712+273-29711-29713-29721-29723+ │ │ │ │
│ │2713-29731-29733) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │2. Obligaţiuni şi alte titluri cu venit │18 │ │ │
│ │fix. (2721+2722-29712-29722+2723-29732) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │3. Părţi în fonduri comune de investiţii │19 │ │ │
│ │(274-29714-29724-29734) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │4. Împrumuturi ipotecare │20 │ │ │
│ │(26715+26725-29631) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │5. Alte împrumuturi (26716+26726-29632) │21 │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │6. Depozite la instituţiile de credit │ │ │ │
│ │(26717+26727+26737+26747-29641-29651+ │22 │ │ │
│ │26754-26764-2967) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │7. Alte plasamente financiare │23 │ │ │
│ │(26718-26738+26758+278-29718-29728-29738) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │TOTAL (rd. 17 la 23) │24 │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │IV. Depozite la societăţi cedente │25 │ │ │
│ │(268-29642-29652) │ │ │ │
├─┼──────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │PLASAMENTE AFERENTE ASIGURĂRILOR DE VIAŢĂ │ │ │ │
│ │PENTRU CARE EXPUNEREA LA RISCUL DE │26 │ │ │
│C│INVESTIŢII ESTE TRANSFERATĂ │ │ │ │
│ │CONTRACTANŢILOR (241-294) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │TOTAL PLASAMENTE (rd. 10+16+24+25+26) │27 │ │ │
├─┼──────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │PARTEA DIN REZERVELE TEHNICE AFERENTE │ │ │ │
│ │CONTRACTELOR CEDATE ÎN REASIGURARE │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │I. Partea din rezervele tehnice aferente │ │ │ │
│ │contractelor cedate în reasigurare la │ │ │ │
│ │asigurări generale │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │1. Partea din rezerva de prime aferentă │28 │ │ │
│ │contractelor cedate în reasigurare (395) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │2. Partea din rezerva pentru participare │ │ │ │
│ │la beneficii şi risturnuri aferentă │29 │ │ │
│ │contractelor cedate în reasigurare. (3922)│ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │3. Partea din rezerva de daune aferentă │30 │ │ │
│ │contractelor cedate în reasigurare. (397) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │4. Partea din alte rezerve tehnice │ │ │ │
│ │aferentă contractelor cedate în │ │ │ │
│ │reasigurare │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │a) Partea din rezerva pentru riscuri │ │ │ │
│ │neexpirate aferentă contractelor cedate în│31 │ │ │
│ │reasigurare (3992) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │b) Partea din rezerva de catastrofă │ │ │ │
│ │aferentă contractelor cedate în │32 │ │ │
│ │reasigurare (3991) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │c) Partea din alte rezerve tehnice │ │ │ │
│ │aferentă contractelor cedate în │33 │ │ │
│ │reasigurare (3993) │ │ │ │
│D├──────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │TOTAL (rd. 28 la 33) │34 │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │II. Partea din rezervele tehnice aferente │ │ │ │
│ │contractelor cedate în reasigurare la │ │ │ │
│ │asigurări de viaţă │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │1. Partea din rezerva matematică aferentă │35 │ │ │
│ │contractelor cedate în reasigurare (391) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │2. Partea din rezerva de prime aferentă │36 │ │ │
│ │contractelor cedate în reasigurare (398) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │3. Partea din rezerva pentru participare │ │ │ │
│ │la beneficii şi risturnuri aferentă │37 │ │ │
│ │contractelor cedate în reasigurare (3921) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │4. Partea din rezerva de daune aferentă │38 │ │ │
│ │contractelor cedate în reasigurare (396) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │5. Partea din alte rezerve tehnice │ │ │ │
│ │aferentă contractelor cedate în │39 │ │ │
│ │reasigurare (393) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │TOTAL (rd. 35 la 39) │40 │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │III. Partea din rezerva matematică │ │ │ │
│ │aferentă asigurărilor de viaţă pentru care│ │ │ │
│ │expunerea la riscul de investiţii este │41 │ │ │
│ │transferată contractanţilor cedată în │ │ │ │
│ │reasigurare (394) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │TOTAL (rd. 34+40+41) │42 │ │ │
├─┼──────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │CREANŢE │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │Sume de încasat de la entităţile afiliate │43 │ │ │
│ │(4511+4518-495) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │Sume de încasat de la entităţi asociate │ │ │ │
│ │şi entităţi controlate în comun │44 │ │ │
│ │(4521+4528-495) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │TOTAL (rd. 43+44) │45 │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │I. Creanţe provenite din operaţiuni de │ │ │ │
│ │asigurare directă │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │Asiguraţi (401*-491) │46 │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│E│Intermediari în asigurări (404-491) │47 │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │Alte creanţe provenite din operaţiuni de │48 │ │ │
│ │asigurare directă (4051+4052-491) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │TOTAL (rd. 46 la 48) │49 │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │II. Creanţe provenite din operaţiuni de │50 │ │ │
│ │reasigurare (411*+412*-491) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │III. Alte creanţe │ │ │ │
│ │(425+4282+431*+437*+4382+441*+4424+4428* │51 │ │ │
│ │+443*+444*+445+446*+447*+448*+4581+461+ │ │ │ │
│ │464+475*-496+54512+54522+4284+4384+54532) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │IV. Creanţe privind capitalul subscris şi │52 │ │ │
│ │nevărsat (456-495) │ │ │ │
├─┼──────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │ALTE ELEMENTE DE ACTIV │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │I. Imobilizări corporale şi stocuri │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │1. Instalaţii tehnice şi maşini │ │ │ │
│ │(51112+51113+51114+51122+51123++51124- │ │ │ │
│ │58112-58113-58114-58122-58123-58124-59112-│53 │ │ │
│ │59113-59114-59122-59123- │ │ │ │
│ │59124+51132+51133+51131-58132-58133- │ │ │ │
│ │58134-59132-59133-59134) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │2. Alte instalaţii, utilaje şi mobilier │ │ │ │
│ │(51116+51126-58116-58126-59116-59126+51136│54 │ │ │
│ │-58136-59136) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │3. Avansuri şi imobilizări corporale în │ │ │ │
│ │curs (5211+5212+5221+5222-59211-59221+ │55 │ │ │
│F│5213+5223-59231) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │TOTAL (rd. 53 la 55) │56 │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │Stocuri │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │4. Materiale consumabile │57 │ │ │
│ │(531+532-593-594) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │5. Avansuri pentru cumpărări de stocuri │58 │ │ │
│ │(din ct. 461) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │TOTAL (rd. 57 + 58) │59 │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │II Casa şi conturi la bănci │60 │ │ │
│ │(543+544+547+548+551+552) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │III Alte elemente de activ (542-596) │61 │ │ │
├─┼──────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │CHELTUIELI ÎN AVANS │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │I Dobânzi şi chirii înregistrate în avans │62 │ │ │
│ │(471) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │II Cheltuieli de achiziţie reportate │63 │ │ │
│ │TOTAL (rd. 64+65) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │1. Cheltuieli de achiziţie reportate │64 │ │ │
│ │privind asigurările generale (4722) │ │ │ │
│G├──────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │2. Cheltuieli de achiziţie reportate │65 │ │ │
│ │privind asigurările de viaţă (4721) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │III Alte cheltuieli înregistrate în avans │66 │ │ │
│ │(473) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │TOTAL (rd. 62+63+66) │67 │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │TOTAL ACTIV │ │ │ │
│ │(rd.07+27+42+45+49+50+51+52+56+59+60+61+ │68 │ │ │
│ │67) │ │ │ │
├─┴──────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│PASIV │ │ │ │
├─┬──────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │CAPITAL ŞI REZERVE │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │I. Capital │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │Capital social (1011+1012+1013) din care: │69 │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │- capital subscris vărsat │70 │ │ │
│ │(10112+10122+10132) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │Elemente asimilate capitalului (fondul de │ │ │ │
│ │dotare al sucursalelor din România care │71 │ │ │
│ │aparţin persoanelor juridice din │ │ │ │
│ │străinătate) (ct. 102) │ │ │ │
│ ├───────────────────────────────────┬──────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │Alte elemente de capitaluri │Sold C│72 │ │ │
│ │proprii (ct. 103) ├──────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │ │Sold D│73 │ │ │
│ ├───────────────────────────────────┴──────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │II. Prime de capital (1041+1042+1043) │74 │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │III. Rezerve din reevaluare │75 │ │ │
│ │(1051+1052+1053) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │IV. Rezerve │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │1. Rezerve legale (10611+10621+10631) │76 │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │2. Rezerve statutare sau contractuale │77 │ │ │
│ │(10613+10623+10633) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │3. Alte rezerve (10618+10628+10638) │78 │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │TOTAL (rd. la 76 - 78) │79 │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │Acţiuni proprii (1091+1092+1093) │80 │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │Câştiguri legate de instrumente de │81 │ │ │
│ │capitaluri proprii (ct. 141) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │Pierderi legate de instrumente de │82 │ │ │
│ │capitaluri proprii (ct. 149) │ │ │ │
│A├──────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │TOTAL │83 │ │ │
│ │(rd. 69+71+72-73+74+75+79-80+81-82) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │V. Rezultatul reportat │ │ │ │
│ ├───────────────────────────────────┬──────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │1. Rezultatul reportat reprezentând│Sold C│84 │ │ │
│ │profitul nerepartizat sau pierderea├──────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │neacoperită (11711+11721+11731) │Sold D│85 │ │ │
│ ├───────────────────────────────────┼──────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │2. Rezultatul reportat provenit din│Sold C│86 │ │ │
│ │adoptarea pentru prima dată a IAS │ │ │ │ │
│ │mai puţin IAS 29 (11712+11722+ ├──────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │11732) │Sold D│87 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────────────────────────┼──────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │3. Rezultatul reportat provenit din│Sold C│88 │ │ │
│ │modificările politicilor contabile ├──────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │(11713+11723+11733) │Sold D│89 │ │ │
│ ├───────────────────────────────────┼──────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │4. Rezultatul reportat provenit din│Sold C│90 │ │ │
│ │corectarea erorilor contabile ├──────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │(11714+11724+11734) │Sold D│91 │ │ │
│ ├───────────────────────────────────┼──────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │5. Rezultatul reportat provenit din│Sold C│92 │ │ │
│ │surplusul realizat din rezerve din ├──────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │reevaluare (11715+11725+11735) │Sold D│93 │ │ │
│ ├───────────────────────────────────┼──────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │6. Rezultatul reportat provenit din│Sold C│94 │ │ │
│ │trecerea la aplicarea │ │ │ │ │
│ │reglementărilor contabile conforme ├──────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │cu Directivele Europene │Sold D│95 │ │ │
│ │(11716+11726+11736) │ │ │ │ │
│ ├───────────────────────────────────┼──────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │ │Sold C│96 │ │ │
│ │VI. Rezultatul exerciţiului (121) ├──────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │ │Sold D│97 │ │ │
│ ├───────────────────────────────────┴──────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │VII. Repartizarea profitului(129) │98 │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │TOTAL (rd. 83+84+85+86-87+88-89+90-91+92- │99 │ │ │
│ │93+94-95+96-97-98) │ │ │ │
├─┼──────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│B│DATORII SUBORDONATE (1631+1632+1633) │100│ │ │
├─┼──────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │REZERVE TEHNICE │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │I. Rezerve tehnice privind asigurările │101│ │ │
│ │generale (rd. 102+103+104+107) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │1. Rezerva de prime privind asigurările │102│ │ │
│ │generale (315) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │2. Rezerva pentru participare la beneficii│ │ │ │
│ │şi risturnuri privind asigurările generale│103│ │ │
│ │(332) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │3. Rezerva de daune privind asigurările │104│ │ │
│ │generale (rd. 105+106) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │a) Rezerva de daune avizate (3271) │105│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │b) Rezerva de daune neavizate (3272) │106│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │4. Alte rezerve tehnice pentru asigurări │107│ │ │
│ │generale (rd. 108+109+110) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │a) Rezerva pentru riscuri neexpirate (334)│108│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │b) Rezerva de catastrofă (333) │109│ │ │
│C├──────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │c) Alte rezerve tehnice (335) │110│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │II. Rezerve tehnice privind asigurările de│111│ │ │
│ │viaţă (rd. 112+113+114+115+118) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │1. Rezerve matematice (311) │112│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │2. Rezerva de prime asigurări de viaţă │113│ │ │
│ │(318) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │3. Rezerva pentru participare la beneficii│ │ │ │
│ │şi risturnuri privind asigurările de │114│ │ │
│ │viaţă.(312) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │4. Rezerva de daune privind asigurările de│115│ │ │
│ │viaţă (rd 107+108) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │a) Rezerva de daune avizate (3261) │116│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │b) Rezerva de daune neavizate (3262) │117│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │5. Alte rezerve tehnice privind │118│ │ │
│ │asigurările de viaţă (313) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │TOTAL (rd. 101+111) │119│ │ │
├─┼──────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │REZERVA MATEMATICĂ AFERENTĂ ASIGURĂRILOR │ │ │ │
│D│DE VIAŢĂ PENTRU CARE EXPUNEREA LA RISCUL │120│ │ │
│ │DE INVESTIŢII ESTE TRANSFERATĂ │ │ │ │
│ │CONTRACTANŢILOR (314) │ │ │ │
├─┼──────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │PROVIZIOANE │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │1. Provizioane pentru beneficiile │ │ │ │
│ │angajaţilor (15115+15125+15135+15117+ │121│ │ │
│ │15127+15137) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│E│2. Provizioane pentru impozite │122│ │ │
│ │(15116+15126+15136) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │3. Alte provizioane │ │ │ │
│ │(15111+15113+15114+15118+15121+15123+ │115│ │ │
│ │15124+15128+15131+15134+15138+15112+ │ │ │ │
│ │15122+15132+15133) │ │ │ │
├─┼──────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │TOTAL (rd. 121 la 123) │124│ │ │
├─┼──────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│F│DEPOZITE PRIMITE DE LA REASIGURĂTORI │125│ │ │
│ │(1651+1652+16818+16828) │ │ │ │
├─┼──────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │DATORII │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │Sume datorate entităţilor afiliate │ │ │ │
│ │(16411+16421+16815+16825+26911+26921+ │126│ │ │
│ │4511**+4518**+16431+16835+26931) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │Sume datorate entităţilor asociate şi │ │ │ │
│ │controlate în comun │ │ │ │
│ │(16412+16422+16816+16826+26912+26913+ │127│ │ │
│ │26922+26923+4521**+4528**+16432+16836+ │ │ │ │
│ │26932+26933) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │I. Datorii provenite din operaţiuni de │128│ │ │
│ │asigurare directă (402+404+405**) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │II. Datorii provenite din operaţiuni de │129│ │ │
│ │reasigurare (411**+412**) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│G│III. Împrumuturi din emisiuni de │ │ │ │
│ │obligaţiuni │130│ │ │
│ │(16114+16115+16117+16118+16124+16125+ │ │ │ │
│ │16127+16128+16811+16821-1691-1692) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │IV. Sume datorate instituţiilor de credit │ │ │ │
│ │(16211+16212+16214+16215+16217+16221+ │131│ │ │
│ │16222+16224+16225+16227+162812+16822+ │ │ │ │
│ │16832+16231+16232+16234+16235+16237) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │V. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale │ │ │ │
│ │şi datorii pentru asigurările sociale │ │ │ │
│ │(16213+16216+16223+16226+1671+1672+ │ │ │ │
│ │16817+16827+421+422+423+426+427+424+429+ │ │ │ │
│ │4281**+431**+436**+437**+4381+441**+4423+ │132│ │ │
│ │4428**+443**+444**+446**+447**+448**+4551+│ │ │ │
│ │4558+457+4582**+462+463+475**+249+279+ │ │ │ │
│ │549+54511+54521+5461+5462+ │ │ │ │
│ │1673+16233+16236+4283+4383+16837+54531+ │ │ │ │
│ │5463+26914+26924+26934) │ │ │ │
├─┼──────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │TOTAL (rd. 126 la 132) │133│ │ │
├─┼──────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│H│VENITURI ÎN AVANS │ │ │ │
├─┼──────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │I. Subvenţii pentru investiţii │134│ │ │
│ │(4761+4762+4763) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │II Venituri înregistrate în avans │135│ │ │
│ │(4741+4742+4743) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │TOTAL (rd. 134 + 135) │136│ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │TOTAL PASIV │137│ │ │
│ │(rd. 99+100+119+120+124+125+133+136) │ │ │ │
└─┴──────────────────────────────────────────┴───┴──────────┴──────────┘

    * soldurile debitoare ale conturilor respective
    ** soldurile creditoare ale conturilor respective

┌───────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐
│ADMINISTRATOR, │ÎNTOCMIT, │
├───────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│Numele şi prenumele │Numele şi prenumele │
│.................. │....................... │
├───────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│Semnătura │Calitatea │
│...................................│ │
├───────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │Semnătura │
│ │.....................................│
├───────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │Nr. de înregistrare în organismul │
│ │profesional │
│ │.................................. │
└───────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘


    2. CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE ASIGURĂTORI
    2.1. CONTUL TEHNIC AL ASIGURĂRII GENERALE
                            la data de 31 decembrie 2018

┌─────────────────────────┬──────────────────────┐
│02 │- lei - │
├─────────────────────────┼───┬──────────────────┤
│ │ │Realizări aferente│
│ │Nr.│perioadei de │
│Denumirea indicatorilor │rd.│raportare │
│ │ ├──────────┬───────┤
│ │ │precedentă│curentă│
├─────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│A │B │1 │2 │
├─────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│1. Venituri din prime, │ │ │ │
│nete de reasigurare │ │ │ │
├─────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│a) venituri din prime │01 │ │ │
│brute subscrise (+) │ │ │ │
├─────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│b) prime cedate în │02 │ │ │
│reasigurare (-) │ │ │ │
├─────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│c) variaţia rezervei de │03 │ │ │
│prime (+/-) │ │ │ │
├─────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│d) variaţia rezervei de │ │ │ │
│prime, cedate în │04 │ │ │
│reasigurare (+/-) │ │ │ │
├─────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│TOTAL (rd. 01-02-03+04) │05 │ │ │
├─────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│2. Cota din venitul net │ │ │ │
│(diferenţa între │ │ │ │
│veniturile şi │ │ │ │
│cheltuielile din │06 │ │ │
│plasamente) al │ │ │ │
│plasamentelor transferată│ │ │ │
│din contul netehnic │ │ │ │
│(+) │ │ │ │
├─────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│3. Alte venituri tehnice,│ │ │ │
│nete de reasigurare │07 │ │ │
│(+) │ │ │ │
├─────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│4. Cheltuieli cu daunele,│ │ │ │
│nete de reasigurare │ │ │ │
├─────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│a) daune plătite (rd. │08 │ │ │
│09-10): │ │ │ │
├─────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│- sume brute │09 │ │ │
├─────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│- partea reasigurătorilor│10 │ │ │
│(-) │ │ │ │
├─────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│b) variaţia rezervei de │ │ │ │
│daune, netă de │11 │ │ │
│reasigurare: (+/-) │ │ │ │
├─────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│TOTAL (rd. 08+11) │12 │ │ │
├─────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│5. Variaţia altor rezerve│ │ │ │
│tehnice, nete de │ │ │ │
│reasigurare, din care: │ │ │ │
├─────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│a) Variaţia rezervei │ │ │ │
│pentru riscuri neexpirate│13 │ │ │
│(+/-) │ │ │ │
├─────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│b) Variaţia rezervei de │14 │ │ │
│catastrofă (+/-) │ │ │ │
├─────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│c) Variaţia altor rezerve│15 │ │ │
│tehnice (+/-) │ │ │ │
├─────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│TOTAL (rd. 13+14+15) │16 │ │ │
├─────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│6. Variaţia rezervei │ │ │ │
│pentru participare la │17 │ │ │
│beneficii şi risturnuri │ │ │ │
│(+/-) │ │ │ │
├─────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│7. Cheltuieli de │ │ │ │
│exploatare nete │ │ │ │
├─────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│a) cheltuieli de │18 │ │ │
│achiziţie │ │ │ │
├─────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│b) variaţia sumei │ │ │ │
│cheltuielilor de │19 │ │ │
│achiziţie │ │ │ │
│reportate (+/-) │ │ │ │
├─────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│c) cheltuieli de │20 │ │ │
│administrare │ │ │ │
├─────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│d) comisioane primite de │ │ │ │
│la reasigurători şi │21 │ │ │
│participări la beneficii │ │ │ │
│(-) │ │ │ │
├─────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│TOTAL (rd. 18+19+20-21) │22 │ │ │
├─────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│8. Alte cheltuieli │ │ │ │
│tehnice, nete de │23 │ │ │
│reasigurare │ │ │ │
├─────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│9. Rezultat tehnic al │ │ │ │
│asigurării generale │24 │ │ │
│Profit (rd. │ │ │ │
│05+06+07-12-16-17-22-23) │ │ │ │
├─────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│Pierdere (rd. │25 │ │ │
│12+16+17+22+23+-05-06-07)│ │ │ │
└─────────────────────────┴───┴──────────┴───────┘


┌────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐
│ADMINISTRATOR, │ÎNTOCMIT, │
├────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│Numele şi prenumele │Numele şi prenumele │
│............... │.......................... │
├────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│Semnătura │Calitatea │
│................................│ │
├────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │Semnătura │
│ │.....................................│
├────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │Nr. de înregistrare în organismul │
│ │profesional │
├────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │................................ │
└────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘


    2.2. CONTUL TEHNIC AL ASIGURĂRII DE VIAŢĂ
                             la data de 31 decembrie 2018

┌─────────────────────────────────┬──────────────────────┐
│03 │- lei - │
├─────────────────────────────────┼───┬──────────────────┤
│ │ │Realizări aferente│
│ │Nr.│perioadei de │
│Denumirea indicatorilor │rd.│raportare │
│ │ ├──────────┬───────┤
│ │ │precedentă│curentă│
├─────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│A │B │1 │2 │
├─────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│1. Venituri din prime, nete de │ │ │ │
│reasigurare │ │ │ │
├─────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│a) venituri din prime brute │01 │ │ │
│subscrise (+) │ │ │ │
├─────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│b) prime cedate în reasigurare(-)│02 │ │ │
├─────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│c) variaţia rezervei de prime, │ │ │ │
│netă de │03 │ │ │
│reasigurare (+/-) │ │ │ │
├─────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│TOTAL (rd. 01-02-03) │04 │ │ │
├─────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│2. Venituri din plasamente │ │ │ │
├─────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│a) Venituri din participări la │ │ │ │
│societăţile în │05 │ │ │
│care există interese de │ │ │ │
│participare, din care: │ │ │ │
├─────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│- venituri din plasamente la │ │ │ │
│societăţile │06 │ │ │
│afiliate │ │ │ │
├─────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│b) Venituri din alte plasamente │ │ │ │
│cu prezentarea │ │ │ │
│distinctă a veniturilor din │07 │ │ │
│plasamente la │ │ │ │
│societăţile afiliate, din care: │ │ │ │
├─────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│venituri provenind din terenuri │08 │ │ │
│şi construcţii │ │ │ │
├─────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│venituri provenind din alte │09 │ │ │
│plasamente │ │ │ │
├─────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│c) Venituri din ajustări pentru │ │ │ │
│depreciere/ │10 │ │ │
│pierdere de valoare a │ │ │ │
│plasamentelor │ │ │ │
├─────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│d) Venituri provenind din │ │ │ │
│realizarea │11 │ │ │
│plasamentelor │ │ │ │
├─────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│TOTAL (rd. 05+07+10+11) │12 │ │ │
├─────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│3. Plusvalori nerealizate din │13 │ │ │
│plasamente │ │ │ │
├─────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│4. Alte venituri tehnice, nete de│14 │ │ │
│reasigurare │ │ │ │
├─────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│5. Cheltuieli cu daunele, nete de│ │ │ │
│reasigurare │15 │ │ │
│TOTAL (rd. 16+19) │ │ │ │
├─────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│a)sume plătite (rd. 17-18): │16 │ │ │
├─────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│- sume brute │17 │ │ │
├─────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│- partea reasigurătorilor (-) │18 │ │ │
├─────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│b) variaţia rezervei de daune (+/│19 │ │ │
│-) (rd.20-21) │ │ │ │
├─────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│- suma brută │20 │ │ │
├─────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│- partea reasigurătorilor (-) │21 │ │ │
├─────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│6. Variaţia rezervelor tehnice │ │ │ │
│privind │22 │ │ │
│asigurările de viaţă │ │ │ │
│TOTAL (rd. 23+26+29) │ │ │ │
├─────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│a) variaţia rezervei matematice │23 │ │ │
│(rd. 24-25) │ │ │ │
├─────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│- suma brută │24 │ │ │
├─────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│- partea reasigurătorilor (-) │25 │ │ │
├─────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│b) variaţia rezervei pentru │ │ │ │
│participare la │26 │ │ │
│beneficii şi risturnuri (rd. │ │ │ │
│27-28) │ │ │ │
├─────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│- suma brută │27 │ │ │
├─────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│- partea reasigurătorilor (-) │28 │ │ │
├─────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│c) variaţia altor rezerve tehnice│29 │ │ │
│(rd. 30-31) │ │ │ │
├─────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│- suma brută │30 │ │ │
├─────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│- partea reasigurătorilor (-) │31 │ │ │
├─────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│7. Variaţia rezervei matematice │ │ │ │
│aferente │ │ │ │
│asigurărilor de viaţă pentru care│ │ │ │
│expunerea la │ │ │ │
│riscul de investiţii este │32 │ │ │
│transferată │ │ │ │
│contractantului cedată în │ │ │ │
│reasigurare (+/-) │ │ │ │
│TOTAL (rd. 33-34) │ │ │ │
├─────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│- suma brută │33 │ │ │
├─────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│- partea reasigurătorilor │34 │ │ │
├─────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│8. Cheltuieli de exploatare nete:│ │ │ │
├─────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│a) cheltuieli de achiziţii │35 │ │ │
├─────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│b) variaţia sumei cheltuielilor │ │ │ │
│de achiziţii │36 │ │ │
│reportate │ │ │ │
├─────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│c) cheltuieli de administrare │37 │ │ │
├─────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│d) comisioane primite de la │ │ │ │
│reasigurători şi │38 │ │ │
│participări la beneficii (-) │ │ │ │
├─────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│TOTAL (rd. 35-36+37-38) │39 │ │ │
├─────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│9. Cheltuieli cu plasamente: │ │ │ │
├─────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│a) cheltuieli de gestionare a │ │ │ │
│plasamentelor, │40 │ │ │
│inclusiv cheltuielile cu │ │ │ │
│dobânzile │ │ │ │
├─────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│b) cheltuieli privind │ │ │ │
│constituirea ajustărilor │41 │ │ │
│de valoare pentru plasamente │ │ │ │
├─────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│c) pierderi provenind din │ │ │ │
│realizarea │42 │ │ │
│plasamentelor │ │ │ │
├─────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│TOTAL (rd. 40+41+42) │43 │ │ │
├─────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│10. Minusvalori nerealizate din │44 │ │ │
│plasamente │ │ │ │
├─────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│11. Alte cheltuieli tehnice, nete│ │ │ │
│de │45 │ │ │
│reasigurare │ │ │ │
├─────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│12. Cota din venitul net al │ │ │ │
│plasamentelor │46 │ │ │
│transferată în contul netehnic │ │ │ │
├─────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│13. Rezultatul tehnic al │ │ │ │
│asigurării de viaţă │ │ │ │
│Profit (rd. │47 │ │ │
│04+12+13+14-15-22-32-39-43-44-45-│ │ │ │
│46) │ │ │ │
├─────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│Pierdere(rd. │ │ │ │
│15+22+32+39+43+44+45+46-04-12- │48 │ │ │
│13-14) │ │ │ │
└─────────────────────────────────┴───┴──────────┴───────┘


┌────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐
│ADMINISTRATOR, │ÎNTOCMIT, │
├────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│Numele şi prenumele │Numele şi prenumele │
│............... │.......................... │
├────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│Semnătura │Calitatea │
│................................│ │
├────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │Semnătura │
│ │.....................................│
├────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │Nr. de înregistrare în organismul │
│ │profesional │
├────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │................................ │
└────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘


    2.3. CONTUL NETEHNIC
                          la data de 31 decembrie 2018

┌──────────────────────────────┬──────────────────────┐
│04 │- lei - │
├──────────────────────────────┼───┬──────────────────┤
│ │ │Realizări aferente│
│ │Nr.│perioadei de │
│Denumirea indicatorilor │rd.│raportare │
│ │ ├──────────┬───────┤
│ │ │precedentă│curentă│
├──────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│A │B │1 │2 │
├──────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│1. Rezultatul tehnic al │ │ │ │
│asigurării generale │01 │ │ │
│Profit (F04.01=F02.24) │ │ │ │
├──────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│Pierdere (F04.02=F02.25) │02 │ │ │
├──────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│2. Rezultatul tehnic al │ │ │ │
│asigurării de viaţă │03 │ │ │
│Profit (F04.03=F03.47) │ │ │ │
├──────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│Pierdere (F04.04=F03.48) │04 │ │ │
├──────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│3. Venituri din plasamente │ │ │ │
├──────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│a) Venituri din participări la│ │ │ │
│entităţi │05 │ │ │
│asociate şi controlate în │ │ │ │
│comun │ │ │ │
├──────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│b) Venituri din plasamente la │ │ │ │
│entităţile │06 │ │ │
│afiliate │ │ │ │
├──────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│c) Venituri din alte │07 │ │ │
│plasamente, din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│venituri provenind din │08 │ │ │
│terenuri şi construcţii │ │ │ │
├──────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│venituri provenind din alte │09 │ │ │
│plasamente │ │ │ │
├──────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│d) Venituri din ajustări │ │ │ │
│pentru depreciere/ │10 │ │ │
│pierdere de valoare a │ │ │ │
│plasamentelor │ │ │ │
├──────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│e) Venituri provenind din │ │ │ │
│realizarea │11 │ │ │
│plasamentelor │ │ │ │
├──────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│TOTAL (rd. 05+06+07+10+11) │12 │ │ │
├──────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│4. Plusvalori nerealizate din │13 │ │ │
│plasamente │ │ │ │
├──────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│5. Cota din venitul net al │ │ │ │
│plasamentelor │ │ │ │
│transferată din contul tehnic │14 │ │ │
│al asigurării de │ │ │ │
│viaţă │ │ │ │
├──────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│6. Cheltuieli cu plasamentele │15 │ │ │
│TOTAL (rd. 16+17+18) │ │ │ │
├──────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│a) cheltuieli de gestionare a │ │ │ │
│plasamentelor, │16 │ │ │
│inclusiv cheltuielile cu │ │ │ │
│dobânzile │ │ │ │
├──────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│b) cheltuieli privind │ │ │ │
│constituirea ajustărilor │17 │ │ │
│de valoare pentru plasamente │ │ │ │
├──────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│c) pierderi provenind din │ │ │ │
│realizarea │18 │ │ │
│plasamentelor │ │ │ │
├──────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│7. Minusvalori nerealizate din│19 │ │ │
│plasamente │ │ │ │
├──────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│8. Cota din venitul net al │ │ │ │
│plasamentelor │ │ │ │
│transferată în contul tehnic │20 │ │ │
│al asigurărilor │ │ │ │
│generale │ │ │ │
├──────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│9. Alte venituri netehnice │21 │ │ │
├──────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│10. Alte cheltuieli netehnice,│ │ │ │
│inclusiv │22 │ │ │
│provizioanele şi ajustările de│ │ │ │
│valoare │ │ │ │
├──────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│11. Venituri din activitatea │ │ │ │
│de administrare │23 │ │ │
│de fonduri de pensii │ │ │ │
│facultative*) │ │ │ │
├──────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│12. Cheltuieli din activitatea│ │ │ │
│de administrare │24 │ │ │
│de fonduri de pensii │ │ │ │
│facultative*) │ │ │ │
├──────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│13. Profit din activitatea de │ │ │ │
│administrare de │25 │ │ │
│fonduri de pensii │ │ │ │
│facultative*)(rd. 23-24) │ │ │ │
├──────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│14. Pierdere din activitatea │ │ │ │
│de administrare │26 │ │ │
│de fonduri de pensii │ │ │ │
│facultative*)(rd. 24-23) │ │ │ │
├──────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│15. Rezultatul curent │ │ │ │
│Profit (rd. │ │ │ │
│01-02+03-04+12+13+14-15-19-20+│ │ │ │
│21-22+25-26) │ │ │ │
├──────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│Pierdere (rd. │ │ │ │
│02-01+04-03-12-13-14+15+19+20-│28 │ │ │
│21+22+26-25) │ │ │ │
├──────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│16. Alte venituri │29 │ │ │
├──────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│17. Alte cheltuieli │30 │ │ │
├──────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│18. Rezultatul extraordinar │31 │ │ │
│Profit (rd. 29-30) │ │ │ │
├──────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│Pierdere (rd. 30-29) │32 │ │ │
├──────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│19. Venituri totale │33 │ │ │
├──────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│20. Cheltuieli totale │34 │ │ │
├──────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│21. Rezultatul brut │ │ │ │
│Profit (rd. 33-34); (rd. │35 │ │ │
│27+31); │ │ │ │
├──────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│Pierdere (rd. 34-33); (rd. │36 │ │ │
│28+32); │ │ │ │
├──────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│22. Impozit pe profit │37 │ │ │
├──────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│23. Alte impozite (care nu │ │ │ │
│figurează la │38 │ │ │
│poziţiile precedente) │ │ │ │
├──────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│24. Rezultatul net al │ │ │ │
│exerciţiului │39 │ │ │
│Profit (rd. 35-37-38) (F04.39=│ │ │ │
│F01.96) │ │ │ │
├──────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│Pierdere (rd. 36=37+38); (rd. │ │ │ │
│37+38-35) │40 │ │ │
│(F04.40=F01.97) │ │ │ │
└──────────────────────────────┴───┴──────────┴───────┘

    * Se preiau din Situaţia veniturilor şi cheltuielilor pentru asiguratorii care administrează fonduri de pensii facultative

┌────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐
│ADMINISTRATOR, │ÎNTOCMIT, │
├────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│Numele şi prenumele │Numele şi prenumele │
│............... │.......................... │
├────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│Semnătura │Calitatea │
│................................│ │
├────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │Semnătura │
│ │.....................................│
├────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │Nr. de înregistrare în organismul │
│ │profesional │
├────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │................................ │
└────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘    3. DATE INFORMATIVE
                            la data de 31 decembrie 2018

┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐
│05 │- lei - │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┬────────────────┬────────────┤
│ │ │Nr. unităţi │Sume │
│I. Date privind rezultatul înregistrat │Nr. │ │- lei - │
│ │rd. ├────────────────┼────────────┤
│ │ │1 │2 │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────────┼────────────┤
│Societăţi care au înregistrat profit (F05.01.2=F01.96.2) │01 │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────────────┼────────────┤
│Societăţi care au înregistrat pierdere (F05.02.2=F01.97.2) │02 │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┬──────────┴────────────┤
│ │ │ │din care: │
│ │ │Total├───────────┬───────────┤
│II. Date privind plăţile restante │Nr.rd.│col. │Pentru │Pentru │
│ │ │2+3 │activitatea│activitatea│
│ │ │ │curentă │de │
│ │ │ │ │investiţii │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼───────────┼───────────┤
│A │B │1 │2 │3 │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼───────────┼───────────┤
│Plăţi restante - total (rd. 04+08+12+18 la 20+22) din care: │03 │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼───────────┼───────────┤
│Obligaţii restante provenite din operaţiuni de asigurare │ │ │ │ │
│directă (din ct. 402+404+405 SC) │04 │ │ │X │
│Total (rd. 05+06+07), din care: │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼───────────┼───────────┤
│- peste 30 zile │05 │ │ │X │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼───────────┼───────────┤
│- peste 90 zile │06 │ │ │X │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼───────────┼───────────┤
│- peste 1 an │07 │ │ │X │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼───────────┼───────────┤
│Obligaţii restante provenite din operaţiuni de reasigurare (din│ │ │ │ │
│ct. 411+412 SC) │08 │ │ │X │
│Total (rd. 09+10+11), din care: │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼───────────┼───────────┤
│- peste 30 zile │09 │ │ │X │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼───────────┼───────────┤
│- peste 90 zile │10 │ │ │X │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼───────────┼───────────┤
│- peste 1 an │11 │ │ │X │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼───────────┼───────────┤
│Obligaţii restante faţă de bugetul asigurărilor sociale - total│12 │ │ │ │
│(din rd. 13 la 17) din care: │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼───────────┼───────────┤
│- Contribuţii pentru asigurări sociale de stat datorate de │ │ │ │ │
│angajatori, salariaţi şi alte persoane asimilate (din ct. │13 │ │ │ │
│4311+4312+43151+43161) │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼───────────┼───────────┤
│- Contribuţii pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate │14 │ │ │ │
│(din ct. 4313+4314+43152+43162) │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼───────────┼───────────┤
│- Contribuţia pentru pensia suplimentară │15 │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼───────────┼───────────┤
│- Contribuţii pentru bugetul asigurărilor pentru şomaj (din ct.│16 │ │ │ │
│4371+4372+4373+4374) │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼───────────┼───────────┤
│- Alte datorii sociale (din ct. 4381+4383) │17 │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼───────────┼───────────┤
│Obligaţii restante faţă de bugetele fondurilor speciale şi alte│18 │ │ │ │
│fonduri (din ct. 443+447) │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼───────────┼───────────┤
│Obligaţii restante faţă de alţi creditori (din ct. │ │ │ │ │
│161+164+167+168+269+279+421+423+426+ │19 │ │ │ │
│427+4281+451+457+4582+462+4283) │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼───────────┼───────────┤
│Impozite, taxe şi contribuţii neplătite la termenul stabilit la│20 │ │ │ │
│bugetul de stat, din care (din ct. 436+441+442+444+446+448) │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼───────────┼───────────┤
│- contribuţia asiguratorie pentru muncă │21 │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼───────────┼───────────┤
│Impozite şi taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele │22 │ │ │ │
│locale (din ct. 441+442+444+446+448) │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┴────────┬──┴───────────┤
│III. Număr mediu de salariaţi │Nr. │31 decembrie │31 decembrie │
│ │rd. │2017 │2018 │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────────┤
│A │B │1 │2 │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────────┤
│Număr mediu de salariaţi │23 │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────────┤
│Numărul efectiv de salariaţi existenţi la sfârşitul perioadei, │24 │ │ │
│respectiv la data de 31 decembrie │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┴──────────────┤
│IV. Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare, │Nr. │Sume │
│subvenţii încasate şi creanţe restante │rd. │- lei - │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────┤
│A │B │1 │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────┤
│Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru │25 │ │
│terenuri*1) │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────┤
│Venituri brute din servicii plătite către persoanele │26 │ │
│nerezidente, din care: │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────┤
│- impozitul datorat la bugetul de stat │27 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────┤
│Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente │28 │ │
│din statele membre ale Uniunii Europene, din care: │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────┤
│- impozit datorat la bugetul de stat │29 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────┤
│Subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare, din care: │30 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────┤
│- subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare aferente │31 │ │
│activelor │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────┤
│- subvenţii aferente veniturilor, din care │32 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────┤
│- subvenţii pt. stimularea ocupării forţei de muncă*) │33 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────┤
│Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele │ │ │
│prevăzute în contractele comerciale şi/sau în actele normative │34 │ │
│în vigoare, din care: │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────┤
│- creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau │35 │ │
│integral de stat │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────┤
│- creanţe restante de la entităţi din sectorul privat │36 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────┤
│V. Tichete acordate salariaţilor │Nr. │Sume │
│ │rd. │- lei - │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────┤
│Contravaloarea tichetelor acordate salariaţilor (ct. 645) │37 │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┬──────────────┤
│VI. Alte informaţii │Nr. │31 decembrie │31 decembrie │
│ │rd. │2017 │2018 │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────────┤
│Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 524), din│38 │ │ │
│care: │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────────┤
│- avansuri acordate entităţilor neafiliate nerezidente pentru │39 │ │ │
│imobilizări necorporale (din ct. 524) │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────────┤
│- avansuri acordate entităţilor afiliate nerezidente pentru │40 │ │ │
│imobilizări necorporale (din ct. 524) │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────────┤
│Avansuri acordate pentru imobilizări corporale │41 │ │ │
│(ct.522) │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────────┤
│- avansuri acordate entităţilor neafiliate nerezidente pentru │42 │ │ │
│imobilizări corporale (din ct. 522) │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────────┤
│- avansuri acordate entităţilor afiliate nerezidente pentru │43 │ │ │
│imobilizări corporale (din ct. 522) │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────────┤
│Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 45 + 54), din care: │44 │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────────┤
│Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de │ │ │ │
│participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni în sume │45 │ │ │
│brute ct. 261+263+265) (rd. 46 la 51+53), din care: │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────────┤
│- acţiuni cotate emise de rezidenţi │46 │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────────┤
│- acţiuni necotate emise de rezidenţi │47 │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────────┤
│- părţi sociale emise de rezidenţi │48 │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────────┤
│- obligaţiuni emise de rezidenţi │49 │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────────┤
│- acţiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de │50 │ │ │
│rezidenţi │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────────┤
│- acţiuni şi părţi sociale emise de nerezidenţi, din care: │51 │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────────┤
│- deţineri de cel puţin 10% │52 │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────────┤
│- obligaţiuni emise de nerezidenţi │53 │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────────┤
│Creanţe imobilizate, în sume brute (rd. 55 + 56), din care: │54 │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────────┤
│- creanţe imobilizate în lei şi exprimate în lei a căror │ │ │ │
│decontare se face în funcţie de cursul unei valute (din ct. │55 │ │ │
│267) │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────────┤
│- creanţe imobilizate în valută (din ct. 267) │56 │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────────┤
│Creanţe comerciale, avansuri acordate furnizorilor şi alte │57 │ │ │
│conturi asimilate, în sume brute (din ct. 461), din care: │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────────┤
│- creanţe comerciale în relaţia cu entităţile neafiliate │ │ │ │
│nerezidente, avansuri acordate furnizorilor neafiliaţi │58 │ │ │
│nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie│ │ │ │
│cu neafiliaţii nerezidenţi (din ct. 461) │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────────┤
│- creanţe comerciale în relaţia cu entităţile afiliate │ │ │ │
│nerezidente, avansuri acordate furnizorilor afiliaţi │59 │ │ │
│nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie│ │ │ │
│cu afiliaţii nerezidenţi (din ct. 461) │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────────┤
│Creanţe provenite din operaţiuni de asigurare directă, │60 │ │ │
│Total (rd. 61+67+73), din care: │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────────┤
│Asiguraţi - total (rd. 62+66), (ct. 401), din care: │61 │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────────┤
│Creanţe de la asiguraţi aflate în termenul de scadenţă stabilit│ │ │ │
│în contractele de asigurare/poliţe din ct. 401 (de la rd. 63 la│62 │ │ │
│65) │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────────┤
│- până în 30 zile │63 │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────────┤
│- între 31 şi 90 zile │64 │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────────┤
│- peste 90 zile │65 │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────────┤
│Creanţe de la asiguraţi care au depăşit termenul de scadenţă │ │ │ │
│(inclusiv termenul de păsuire) stabilit în contractele de │66 │ │ │
│asigurare/poliţe (din ct. 401 SD) │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────────┤
│- Intermediari în asigurări- total (rd. 68+72) (ct. 404 SD) din│67 │ │ │
│care: │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────────┤
│- până în 30 zile │79 │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────────┤
│- între 30 şi 90 zile │80 │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────────┤
│- peste 90 zile │81 │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────────┤
│Intermediari în asigurări privind primele de asigurare │ │ │ │
│intermediate aflate în termenul de scadenţă stabilit în │68 │ │ │
│contractele de mandat (rd. 69 la rd. 71) │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────────┤
│- până în 30 zile │69 │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────────┤
│- între 30 şi 90 zile │70 │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────────┤
│- peste 90 zile │71 │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────────┤
│Creanţe neîncasate de la intermediari în asigurări la termenul │72 │ │ │
│de scadenţă stabilit (din ct. 404) │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────────┤
│- Alte creanţe provenite din operaţiuni de asigurare directă - │73 │ │ │
│total (rd. 74 la 77) (ct. 405 SD), din care: │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────────┤
│- până în 30 zile │74 │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────────┤
│- între 31 şi 90 zile │75 │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────────┤
│- peste 90 zile │76 │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────────┤
│- creanţe neîncasate la termenul de scadenţă stabilit (din ct. │77 │ │ │
│405) │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────────┤
│Creanţe provenite din operaţiuni de reasigurare (rd. 79 la 82) │78 │ │ │
│(ct. 411+412 SD) │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────────┤
│- până în 30 zile │79 │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────────┤
│- între 31 şi 90 zile │80 │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────────┤
│- peste 90 zile │81 │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────────┤
│- creanţe neîncasate de la reasigurători la termenul de │82 │ │ │
│scadenţă stabilit (din ct. 411 şi 412 SD) │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────────┤
│Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 425│83 │ │ │
│+4282+4284) │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────────┤
│Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul │ │ │ │
│statului (din ct. 431+436+ │84 │ │ │
│437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482+ 4384+4484),(rd. 85│ │ │ │
│la 89) din care: │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────────┤
│- creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. │85 │ │ │
│431+437+4382+4384) │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────────┤
│- creanţe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. │86 │ │ │
│436+441+4424+4428+444+446) │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────────┤
│- subvenţii de încasat (ct. 445) │87 │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────────┤
│- fonduri speciale - taxe şi vărsăminte asimilate (ct.447) │88 │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────────┤
│- alte creanţe în legătură cu bugetul statului (ct. 4482+4484) │89 │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────────┤
│Creanţele entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct. │90 │ │ │
│451), din care: │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────────┤
│- creanţe cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451), din │91 │ │ │
│care: │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────────┤
│- creanţe comerciale cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. │92 │ │ │
│451) │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────────┤
│Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul │ │ │ │
│statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. │93 │ │ │
│431+436+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482+4384+4484) │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────────┤
│Alte creanţe (ct. 451+452+456+4581+461+471+ 475), (rd. 95 la │94 │ │ │
│97), din care: │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────────┤
│- decontări privind interesele de participare, decontări cu │ │ │ │
│acţionarii/asociaţii privind capitalul, decontări din │95 │ │ │
│operaţiuni în participaţie (ct. 451+452+456+4581) │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────────┤
│- alte creanţe în legătură cu persoanele fizice şi persoanele │ │ │ │
│juridice, altele decât creanţele în legătură cu instituţiile │96 │ │ │
│publice (instituţiile statului), (din ct. 461+471+475) │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────────┤
│- sumele preluate din ct. 552 "Avansuri de trezorerie" │ │ │ │
│reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii │97 │ │ │
│şi nedecontate până la data de raportare (din ct. 461) │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────────┤
│Dobânzi de încasat (ct.54512+54522+54532), din care │98 │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────────┤
│- de la nerezidenţi │99 │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────────┤
│Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici**) │100 │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────────┤
│Investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct. │101 │ │ │
│271+272+273+274+278) (rd. 102 la 108), din care: │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────────┤
│- acţiuni cotate emise de rezidenţi │102 │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────────┤
│- acţiuni necotate emise de rezidenţi │103 │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────────┤
│- părţi sociale emise de rezidenţi │104 │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────────┤
│- obligaţiuni emise de rezidenţi │105 │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────────┤
│- acţiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente │106 │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────────┤
│- acţiuni emise de nerezidenţi │107 │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────────┤
│- obligaţiuni emise de nerezidenţi │108 │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────────┤
│Alte valori de încasat (ct. 548) │109 │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────────┤
│Casa în lei şi în valută (rd. 111 + 112), din care: │110 │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────────┤
│- în lei (ct. 54711+54721+54731) │111 │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────────┤
│- în valută (ct. 54714+54724+54734) │112 │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────────┤
│Conturi curente la bănci în lei şi în valută (rd. 114 + 116), │113 │ │ │
│din care: │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────────┤
│- în lei (ct. 54411+54421+54431), din care: │114 │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────────┤
│- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente │115 │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────────┤
│- în valută (ct. 54414+54424+54434), din care: │116 │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────────┤
│- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente │117 │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────────┤
│Alte conturi curente la bănci şi acreditive (rd. 119 + 120), │118 │ │ │
│din care: │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────────┤
│- sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori de │119 │ │ │
│încasat, în lei (ct. 543+54415+54425+54435+55111+55122+55131) │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────────┤
│- sume în curs de decontare şi acreditive în valută (ct. │120 │ │ │
│54415+54425+54435+55112+55122+ 55132) │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────────┤
│Datorii (rd. │ │ │ │
│122+125+128+129+132+134+135+136+139+140+145+149+152+158) din │121 │ │ │
│care: │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────────┤
│Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la │ │ │ │
│instituţii financiare pentru care durata contractului de credit│122 │ │ │
│este mai mică de 1 an) (din ct. 5461+5462+ 5463) (rd. 123+124),│ │ │ │
│din care: │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────────┤
│- în lei │123 │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────────┤
│- în valută │124 │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────────┤
│Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la │ │ │ │
│instituţii financiare pentru care durata contractului de credit│125 │ │ │
│este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 1621+1622+1623) (rd. │ │ │ │
│126+127), din care: │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────────┤
│- în lei │126 │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────────┤
│- în valută │127 │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────────┤
│Credite de la trezoreria statului şi dobânzile aferente (ct. │128 │ │ │
│16216+ 16226+16236+din ct. 168) │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────────┤
│Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct. 163+ ct. 164 +ct. │129 │ │ │
│165 +ct. 167 + din ct. 168) (rd. 130+ 131), din care: │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────────┤
│- în lei şi exprimate în lei, a căror decontare se face în │130 │ │ │
│funcţie de cursul unei valute │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────────┤
│- în valută │131 │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────────┤
│Alte împrumuturi şi datorii asimilate (ct. 167), din care: │132 │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────────┤
│- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167) │133 │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────────┤
│Datorii provenite din operaţiuni de asigurare directă (ct. │134 │ │ │
│402+404+405) │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────────┤
│Datorii provenite din operaţiuni de reasigurare (ct. 411+412) │135 │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────────┤
│Datorii comerciale, avansuri primite de la clienţi şi alte │136 │ │ │
│conturi asimilate, în sume brute (din ct. 462), din care: │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────────┤
│- datorii comerciale în relaţia cu entităţile neafiliate │ │ │ │
│nerezidente, avansuri primite de la clienţi neafiliaţi │137 │ │ │
│nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie│ │ │ │
│cu neafiliaţii nerezidenţi │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────────┤
│- datorii comerciale în relaţia cu entităţile afiliate │ │ │ │
│rezidente, avansuri primite de la clienţi afiliaţi nerezidenţi │138 │ │ │
│şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu │ │ │ │
│afiliaţii nerezidenţi │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────────┤
│Datorii în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 421│139 │ │ │
│+ 422 + 423 + 426 + 427 + 4281 + 4283) │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────────┤
│Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul │ │ │ │
│statului (ct. 431 + 436+ 437 + 4381+ 4383 + 441 +4423 + 4428 + │140 │ │ │
│444 + 446 + 447 + 4481 +4483), rd. (141 la 144), din care: │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────────┤
│- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. │141 │ │ │
│431+437+4381+4383) │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────────┤
│- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. │142 │ │ │
│436+441+4423+4428+444+446) │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────────┤
│- fonduri speciale - taxe şi vărsăminte asimilate (ct. 447) │143 │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────────┤
│- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct. 4481+4483) │144 │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────────┤
│Datoriile entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct. │145 │ │ │
│451), din care: │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────────┤
│- datorii cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451), din │146 │ │ │
│care: │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────────┤
│- cu scadenţa iniţială mai mare de un an │147 │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────────┤
│- datorii comerciale cu entităţile afiliate nerezidente │148 │ │ │
│indiferent de scadenţă (din ct. 451) │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────────┤
│Sume datorate acţionarilor/asociaţilor (ct. 455) (rd. 150+151) │149 │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────────┤
│- sume datorate acţionarilor/asociaţilor persoane fizice │150 │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────────┤
│- sume datorate acţionarilor/asociaţilor persoane juridice │151 │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────────┤
│Alte datorii (ct. 429+ 451 + 452 + 455 + 457 +4582+462 │152 │ │ │
│+474+475+476+249+269+279+549) (rd. 153 la 157), din care: │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────────┤
│- decontări privind interesele de participare,decontări cu │ │ │ │
│acţionarii/asociaţii privind capitalul, decontări din │153 │ │ │
│operaţiuni în participaţie (451+452+455+457+4582) │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────────┤
│- alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele │ │ │ │
│juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile │154 │ │ │
│publice (instituţiile statului) (din ct. 429 + 462 + 474 + 475)│ │ │ │
│*2) │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────────┤
│- subvenţii nereluate la venituri (din ct. 476) │155 │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────────┤
│- vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare şi │156 │ │ │
│investiţii pc termen scurt (ct. 249+269+279+549) │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────────┤
│- venituri în avans aferente activelor primate prin transfer de│ │ │ │
│la clienţi (sume din ct. 474) │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────────┤
│Dobânzi de plătit (ct. 54511 +54521 +54531), din care: │158 │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────────┤
│- către nerezidenţi │159 │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────────┤
│Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici**) │160 │ │ │
│sume din ct. 167 │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────────┤
│Capital subscris vărsat (ct.10112+10122+10132) din care: │161 │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────────┤
│- acţiuni cotate*3) │162 │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────────┤
│- acţiuni necotate*4) │163 │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────────┤
│- părţi sociale │164 │X │X │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────────┤
│- capital subscris vărsat de nerezidenţi │165 │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────────┤
│Brevete şi licenţe (din ct. 505) │166 │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────────┤
│VII. Informaţii privind cheltuielile cu colaboratorii │Nr. │31 decembrie │31 decembrie │
│ │rd. │2017 │2018 │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────────┤
│Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 65611+ 65621+65631) │167 │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────────┤
│Cheltuieli privind comisioanele şi onorariile (ct. │168 │ │ │
│65612+65622+65632) │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │31 decembrie │31 decembrie │
│VIII. Capital social vărsat │Nr. │2017 │2018 │
│ │rd. ├─────┬────────┼────┬─────────┤
│ │ │Suma │% │Suma│% │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼────────┼────┼─────────┤
│Capital social vărsat (ct. 1012)*5) (rd. │169 │ │X │ │X │
│170+173+177+178+179+180), din care: │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼────────┼────┼─────────┤
│- deţinut de instituţii publice, (rd. 171+172) din care: │170 │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼────────┼────┼─────────┤
│- deţinut de instituţii publice de subordonare centrală; │171 │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼────────┼────┼─────────┤
│- deţinut de instituţii publice de subordonare locală; │172 │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼────────┼────┼─────────┤
│- deţinut de societăţile cu capital de stat, din care: │173 │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼────────┼────┼─────────┤
│- cu capital integral de stat; │174 │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼────────┼────┼─────────┤
│- cu capital majoritar de stat; │175 │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼────────┼────┼─────────┤
│- cu capital minoritar de stat; │176 │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼────────┼────┼─────────┤
│- deţinut de regii autonome │177 │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼────────┼────┼─────────┤
│- deţinut de societăţile cu capital privat │178 │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼────────┼────┼─────────┤
│- deţinut de persoane fizice │179 │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼────────┼────┼─────────┤
│- deţinut de alte entităţi │180 │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┴────────┴────┴─────────┤
│ │Nr. │Sume │
│ │rd. │- lei - │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┬──────────────┤
│A │B │2017 │2018 │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────────┤
│IX. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, │ │ │ │
│de repartizat din profitul exerciţiului financiar de către │181 │ │ │
│companiile naţionale, societăţile naţionale, societăţile şi │ │ │ │
│regiile autonome, din care: │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────────┤
│- către instituţii publice centrale; │182 │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────────┤
│- către instituţii publice locale; │183 │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────────┤
│- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ │ │ │ │
│teritoriale/ instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni│184 │ │ │
│sau participaţii indiferent de ponderea acestora │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┴──────────────┤
│ │Nr. │Sume │
│ │rd. │- lei - │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┬──────────────┤
│A │B │2017 │2018 │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────────┤
│X. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, │ │ │ │
│virate în perioada de raportare din profitul reportat al │185 │ │ │
│companiilor naţionale, societăţilor naţionale, societăţilor şi │ │ │ │
│regiilor autonome, din care: │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────────┤
│- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiului financiar al │186 │ │ │
│anului precedent, din care virate: │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────────┤
│- către instituţii publice centrale; │187 │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────────┤
│- către instituţii publice locale; │188 │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────────┤
│- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ │ │ │ │
│teritoriale/ instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni│189 │ │ │
│sau participaţii indiferent de ponderea acestora │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────────┤
│- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiilor financiare │190 │ │ │
│anterioare anului precedent, din care: │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────────┤
│- către instituţii publice centrale; │191 │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────────┤
│- către instituţii publice locale; │192 │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────────┤
│- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ │ │ │ │
│teritoriale/ instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni│193 │ │ │
│sau participaţii indiferent de ponderea acestora │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┴──────────────┤
│XI. Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice***)│Nr. │Sume │
│ │rd. │- lei - │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┬──────────────┤
│A │B │2017 │2018 │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────────┤
│Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la │194 │ │ │
│valoarea nominală), din care: │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────────┤
│- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice │195 │ │ │
│afiliate │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────────┤
│Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la │196 │ │ │
│cost de achiziţie), din care: │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼──────────────┤
│- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice │197 │ │ │
│afiliate │ │ │ │
└───────────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴──────────────┴──────────────┘

        *) Subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator)
    - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, stimularea şomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de şomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată şomeri în vârsta de peste 45 ani, şomeri întreţinători unici de familie sau şomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situaţii prevăzute prin legislaţia în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.

        **) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entităţile reglementate şi supravegheate de Banca Naţională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societăţile reclasificate în sectorul administraţiei publice şi instituţiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei.
        ***) Pentru creanţele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât şi costul lor de achiziţie.
        Pentru statutul de "persoane juridice afiliate" se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) şi d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

        *1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, păşuni, fâneţe etc.) şi aferente spaţiilor comerciale (terase etc.) aparţinând proprietarilor privaţi sau unor unităţi ale administraţiei publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).
        *2) În categoria "Alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului)" nu se vor înscrie subvenţiile aferente veniturilor existente în soldul contului 476
        *3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care sunt negociabile şi tranzacţionate, potrivit legii.
        *4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care nu sunt tranzacţionate.
        *5) La secţiunea "VIII Capital social vărsat" la rd. 170 la 180 în col. 2 şi col. 4 entităţile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deţinut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 169.

┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐
│ADMINISTRATOR, │ÎNTOCMIT*1) │
├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│Numele şi prenumele │Numele şi prenumele │
│................... │................... │
├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│Semnătura │Semnătura │
│....................................│....................................│
├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ │Calitatea*2) │
│ │................................... │
└────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘

        *1) Situaţiile financiare anuale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând numele în clar al acestora.
        *2) Rândul corespunzător calităţii persoanei care a întocmit situaţiile financiare se completează astfel: director economic, contabil-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii.

    4. Situaţia activelor imobilizate
                               la data de 31 decembrie 2018

┌────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┐
│06 │- lei - │
├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│ │Valori brute │
├────────────────────────┼───┬───────┬────────┬─────────────────┬──────┤
│ │ │ │ │Reduceri │Sold │
│ │Nr.│Sold │ ├─────┬───────────┤final │
│Elemente de imobilizări │rd.│iniţial│Creşteri│ │Din care: │col.5=│
│ │ │ │ │Total│dezmembrări│1+2-3)│
│ │ │ │ │ │şi casări │ │
├────────────────────────┼───┼───────┼────────┼─────┼───────────┼──────┤
│A │B │1(1) │2(2) │3(3) │4(4) │5(5) │
├────────────────────────┼───┼───────┼────────┼─────┼───────────┼──────┤
│Imobilizări necorporale │ │ │ │ │ │ │
│Cheltuieli de │ │ │ │ │ │ │
│constituire şicheltuieli│01 │ │ │ │X │ │
│de dezvoltare │ │ │ │ │ │ │
│(501 + 503) │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────┼───┼───────┼────────┼─────┼───────────┼──────┤
│Alte imobilizări │ │ │ │ │ │ │
│necorporale │02 │ │ │ │X │ │
│(505 + 507 + 508) │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────┼───┼───────┼────────┼─────┼───────────┼──────┤
│Avansuri şi imobilizări │ │ │ │ │ │ │
│necorporale în curs de │03 │ │ │ │X │ │
│execuţie (523 + 524) │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────┼───┼───────┼────────┼─────┼───────────┼──────┤
│TOTAL (rd. 01 la 03) │04 │ │ │ │X │ │
├────────────────────────┼───┼───────┼────────┼─────┼───────────┼──────┤
│Plasamente în │ │ │ │ │ │ │
│imobilizări corporale │05 │ │ │ │X │ │
│Terenuri (21111 + 21121 │ │ │ │ │ │ │
│+ 21131) │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────┼───┼───────┼────────┼─────┼───────────┼──────┤
│Construcţii │06 │ │ │ │ │ │
│(21112 + 21122 +21132) │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────┼───┼───────┼────────┼─────┼───────────┼──────┤
│Plasamente în │ │ │ │ │ │ │
│imobilizări corporale în│07 │ │ │ │ │ │
│curs (231+232) │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────┼───┼───────┼────────┼─────┼───────────┼──────┤
│Imobilizări corporale de│ │ │ │ │ │ │
│exploatare │ │ │ │ │ │ │
│Echipamente tehnologice │ │ │ │ │ │ │
│şi aparate şi instalaţii│08 │ │ │ │ │ │
│de măsurare, control şi │ │ │ │ │ │ │
│reglare │ │ │ │ │ │ │
│(51112 + 51113 + 51122 +│ │ │ │ │ │ │
│51123 + 51132 + 51131) │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────┼───┼───────┼────────┼─────┼───────────┼──────┤
│Mijloace de transport, │ │ │ │ │ │ │
│mobilier, aparatura │ │ │ │ │ │ │
│birotică, echipamente de│ │ │ │ │ │ │
│protecţie a valorilor │09 │ │ │ │ │ │
│umane şi materiale şi │ │ │ │ │ │ │
│alte active corporale │ │ │ │ │ │ │
│(51114 + 51116 + │ │ │ │ │ │ │
│51124+51126+51133+51136)│ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────┼───┼───────┼────────┼─────┼───────────┼──────┤
│Avansuri şi imobilizări │ │ │ │ │ │ │
│corporale în curs de │10 │ │ │ │ │ │
│execuţie (521 + 522) │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────┼───┼───────┼────────┼─────┼───────────┼──────┤
│TOTAL (rd. 05 la 10) │11 │ │ │ │ │ │
├────────────────────────┼───┼───────┼────────┼─────┼───────────┼──────┤
│Plasamente în │ │ │ │ │ │ │
│imobilizări financiare │ │ │ │ │ │ │
│şi plasamente aferente │ │ │ │ │ │ │
│asigurărilor de viaţă │ │ │ │ │ │ │
│pt. care riscul de │ │ │ │ │ │ │
│investiţii este │12 │ │ │ │X │ │
│transferat │ │ │ │ │ │ │
│contractantului │ │ │ │ │ │ │
│(241 +261 +262+263 + 265│ │ │ │ │ │ │
│+ 267 + 268 + 271 +272 +│ │ │ │ │ │ │
│273 + 274 + 278) │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────┼───┼───────┼────────┼─────┼───────────┼──────┤
│ACTIVE IMOBILIZATE - │13 │ │ │ │ │ │
│TOTAL (rd. 04 + 11 + 12)│ │ │ │ │ │ │
└────────────────────────┴───┴───────┴────────┴─────┴───────────┴──────┘

                        Situaţia amortizării activelor imobilizate

┌───────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────┐
│06 │- lei - │
├───────────────────────────────────────────┼───┬───────┬──────────┬──────────────┬──────────┤
│ │ │ │ │Amortizare │Amortizare│
│ │ │ │Amortizare│aferentă │la │
│Elemente de imobilizări │Nr.│Sold │în cursul │imobilizărilor│sfârşitul │
│ │rd.│iniţial│anului │scoase din │anului │
│ │ │ │ │evidenţă │(col. 9= │
│ │ │ │ │ │6+7-8) │
├───────────────────────────────────────────┼───┼───────┼──────────┼──────────────┼──────────┤
│A │B │6(1) │7(2) │8(3) │9(4) │
├───────────────────────────────────────────┼───┼───────┼──────────┼──────────────┼──────────┤
│Imobilizări necorporale │ │ │ │ │ │
│Cheltuieli de constituire şi cheltuieli de │14 │ │ │ │ │
│dezvoltare │ │ │ │ │ │
│(58011+58013+58021+58023+58031+58033) │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼───┼───────┼──────────┼──────────────┼──────────┤
│Alte imobilizări necorporale │ │ │ │ │ │
│(58015+58017+58018+58025+58027+58028+58035+│15 │ │ │ │ │
│58037+58038) │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼───┼───────┼──────────┼──────────────┼──────────┤
│TOTAL (rd. 14 + 15) │16 │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼───┼───────┼──────────┼──────────────┼──────────┤
│Plasamente în imobilizări corporale │17 │ │ │ │ │
│Terenuri (28111+28121+28131) │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼───┼───────┼──────────┼──────────────┼──────────┤
│Construcţii (28112+28122+28132) │18 │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼───┼───────┼──────────┼──────────────┼──────────┤
│Imobilizări corporale de exploatare │ │ │ │ │ │
│Echipamente tehnologice şi aparate şi │19 │ │ │ │ │
│instalaţii de măsurare, control şi reglare │ │ │ │ │ │
│(58112+58113+58122+58123+58132+58133) │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼───┼───────┼──────────┼──────────────┼──────────┤
│Mijloace de transport, mobilier, aparatură │ │ │ │ │ │
│birotică, echipamente de protecţie a │ │ │ │ │ │
│valorilor umane şi materiale şi alte active│20 │ │ │ │ │
│corporale │ │ │ │ │ │
│(58114+58116+58124+58126+58134+58136) │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼───┼───────┼──────────┼──────────────┼──────────┤
│TOTAL (rd. 17 la 20) │21 │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼───┼───────┼──────────┼──────────────┼──────────┤
│AMORTIZĂRI - TOTAL (rd. 16+21) │22 │ │ │ │ │
└───────────────────────────────────────────┴───┴───────┴──────────┴──────────────┴──────────┘

                            Situaţia ajustărilor pentru depreciere

┌───────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┐
│06 │- lei - │
├───────────────────────────────────────────┼───┬───────┬───────────┬────────┬─────────┤
│ │ │ │Ajustări │Ajustări│Sold │
│ │Nr.│Sold │constituite│reluate │final │
│Elemente de imobilizări │rd.│iniţial│în cursul │la │(col. 13 │
│ │ │ │anului │venituri│= │
│ │ │ │ │ │10+11-12)│
├───────────────────────────────────────────┼───┼───────┼───────────┼────────┼─────────┤
│A │B │10(1) │11(2) │12(3) │13(4) │
├───────────────────────────────────────────┼───┼───────┼───────────┼────────┼─────────┤
│Imobilizări necorporale │ │ │ │ │ │
│Cheltuieli de constituire şi cheltuieli de │23 │ │ │ │ │
│dezvoltare (59013+59023+59033) │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼───┼───────┼───────────┼────────┼─────────┤
│Alte imobilizări necorporale │ │ │ │ │ │
│(59015+59017+59018+59025+59027+59028+59035+│24 │ │ │ │ │
│59037+59038) │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼───┼───────┼───────────┼────────┼─────────┤
│Avansuri şi imobilizări necorporale în curs│25 │ │ │ │ │
│de execuţie (59213+59223+59233) │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼───┼───────┼───────────┼────────┼─────────┤
│TOTAL (rd. 23 la 25) │26 │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼───┼───────┼───────────┼────────┼─────────┤
│Plasamente în imobilizări corporale │27 │ │ │ │ │
│Terenuri (29111+29121+29131) │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼───┼───────┼───────────┼────────┼─────────┤
│Construcţii (29112+29122+29132) │28 │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼───┼───────┼───────────┼────────┼─────────┤
│Plasamente în imobilizări corporale în curs│29 │ │ │ │ │
│(293) │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼───┼───────┼───────────┼────────┼─────────┤
│Imobilizări corporale de exploatare │ │ │ │ │ │
│Echipamente tehnologice şi aparate şi │30 │ │ │ │ │
│instalaţii de măsurare, control şi reglare │ │ │ │ │ │
│(59112+59113+59122+59123+59132+59133) │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼───┼───────┼───────────┼────────┼─────────┤
│Mijloace de transport, mobilier, aparatura │ │ │ │ │ │
│birotică, echipamente de protecţie a │ │ │ │ │ │
│valorilor umane şi materiale şi alte active│31 │ │ │ │ │
│corporale │ │ │ │ │ │
│(59114+59116+59124+59126+59134+59136) │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼───┼───────┼───────────┼────────┼─────────┤
│Imobilizări corporale în curs │32 │ │ │ │ │
│(59211+59221+59231) │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼───┼───────┼───────────┼────────┼─────────┤
│TOTAL (rd. 27 la 32) │33 │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼───┼───────┼───────────┼────────┼─────────┤
│Plasamente în imobilizări financiare şi │ │ │ │ │ │
│plasamente aferente asigurărilor de viaţă │34 │ │ │ │ │
│pt. care riscul de investiţii este │ │ │ │ │ │
│transferat contractantului (294+296+297) │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼───┼───────┼───────────┼────────┼─────────┤
│AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL │35 │ │ │ │ │
│(rd. 26+33+34) │ │ │ │ │ │
└───────────────────────────────────────────┴───┴───────┴───────────┴────────┴─────────┘


┌────────────────────────────┬────────────────────────────────────────┐
│ADMINISTRATOR, │ÎNTOCMIT, │
├────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│Numele şi prenumele │Numele şi prenumele │
│......................... │........................ │
├────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│Semnătura │Calitatea │
│............................│ │
├────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│ │Semnătura ..............................│
├────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│ │Nr. de înregistrare în organismul │
│ │profesional │
│ │........................................│
└────────────────────────────┴────────────────────────────────────────┘


    5. Situaţii prezentate de asigurătorii care administrează fonduri de pensii facultative
    5.1. Situaţia activelor, pasivelor şi capitalurilor proprii
                                la data de 31 decembrie 2018

┌─────────────────────────────────────────────────────┐
│- lei - │
├───────────────────────────┬───┬──────────┬──────────┤
│Denumire indicator │Nr.│Sold la │Sold la │
│ │rd.│01.01.2018│31.12.2018│
├───────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│A │B │1 │2 │
├───────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│A. ACTIVE IMOBILIZATE │ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│I. IMOBILIZĂRI │ │ │ │
│NECORPORALE*) │ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│1. Cheltuieli de │01 │ │ │
│constituire │ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│2. Cheltuieli de dezvoltare│02 │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│3. Concesiuni, brevete, │ │ │ │
│licenţe, mărci comerciale, │ │ │ │
│drepturi şi valori similare│03 │ │ │
│şi alte imobilizări │ │ │ │
│necorporale la valoarea │ │ │ │
│rămasă │ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│4. Fondul comercial │04 │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│5. Avansuri pentru │05 │ │ │
│imobilizări necorporale │ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│TOTAL IMOBILIZĂRI │06 │ │ │
│NECORPORALE (rd.01 la 05) │ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│II. IMOBILIZĂRI CORPORALE │ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│1. Terenuri şi │07 │ │ │
│construcţii**) │ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│2. Instalaţii tehnice şi │08 │ │ │
│maşini │ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│3. Alte instalaţii, utilaje│09 │ │ │
│şi mobilier │ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│4. Avansuri şi imobilizări │ │ │ │
│corporale în curs de │10 │ │ │
│execuţie │ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│TOTAL IMOBILIZĂRI CORPORALE│11 │ │ │
│(rd.07 la 10) │ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE│ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│1. Acţiuni deţinute la │12 │ │ │
│entităţi afiliate │ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│2. Împrumuturi acordate │13 │ │ │
│entităţilor afiliate │ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│3. Interese de participare │14 │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│4. Împrumuturi acordate │ │ │ │
│entităţilor de care │15 │ │ │
│entitatea este legată prin │ │ │ │
│interese de participare │ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│5. Plasamente de natura │ │ │ │
│terenurilor şi │16 │ │ │
│construcţiilor***) │ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│6. Investiţii deţinute ca │17 │ │ │
│imobilizări │ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│7. Alte împrumuturi │18 │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│TOTAL IMOBILIZĂRI │19 │ │ │
│FINANCIARE (rd.12 la 18) │ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE │20 │ │ │
│(rd.06+11+19) │ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│B. ACTIVE CIRCULANTE │ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│I. STOCURI │ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│1. Materiale consumabile şi│21 │ │ │
│alte stocuri │ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│2. Avansuri pentru │22 │ │ │
│cumpărări de stocuri │ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│TOTAL STOCURI (rd.21+22) │23 │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│II. CREANŢE │ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│1. Creanţe comerciale │24 │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│2. Sume de încasat de la │25 │ │ │
│entităţile afiliate │ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│3. Sume de încasat din │26 │ │ │
│interese de participare │ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│4. Alte creanţe │27 │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│5. Creanţe privind │ │ │ │
│capitalul subscris şi │28 │ │ │
│nevărsat │ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│TOTAL CREANŢE (rd.24 la 28)│29 │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│III. INVESTIŢII FINANCIARE │ │ │ │
│PE TERMEN SCURT │ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│1. Acţiuni deţinute la │30 │ │ │
│entităţile afiliate │ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│2. Alte investiţii │31 │ │ │
│financiare pe termen scurt │ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│TOTAL INVESTIŢII FINANCIARE│ │ │ │
│PE TERMEN SCURT │32 │ │ │
│(rd.30+31) │ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│IV. CASA ŞI CONTURI LA │33 │ │ │
│BĂNCI │ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│TOTAL ACTIVE CIRCULANTE │34 │ │ │
│(rd. 23+29+32+33) │ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│C. CHELTUIELI ÎN AVANS │35 │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│D. DATORII CE TREBUIE │ │ │ │
│PLĂTITE PÂNĂ ÎNTR-UN AN │ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│1. Împrumuturi din emisiuni│36 │ │ │
│de obligaţiuni │ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│2. Sume datorate │37 │ │ │
│instituţiilor de credit │ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│3. Avansuri încasate în │38 │ │ │
│contul clienţilor │ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│4. Datorii comerciale │39 │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│5. Efecte de comerţ de │40 │ │ │
│plătit │ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│6. Sume datorate │41 │ │ │
│entităţilor afiliate │ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│7. Sume datorate privind │42 │ │ │
│interesele de participare │ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│8. Alte datorii, inclusiv │ │ │ │
│datorii fiscale şi alte │43 │ │ │
│datorii pentru asigurările │ │ │ │
│sociale │ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│TOTAL DATORII CE TREBUIE │ │ │ │
│PLĂTITE PÂNĂ ÎNTR-UN AN │44 │ │ │
│(rd.36 la 43) │ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, │ │ │ │
│RESPECTIV DATORII │45 │ │ │
│CURENTE NETE (rd.34 + 35 - │ │ │ │
│44 - 61) │ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│F. TOTAL ACTIVE MINUS │ │ │ │
│DATORII CURENTEţ │46 │ │ │
│(rd. 20 + 45 60) │ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│G. DATORII CE TREBUIE │ │ │ │
│PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI│ │ │ │
│MARE DE UN AN │ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│1. Împrumuturi din emisiuni│47 │ │ │
│de obligaţiuni │ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│2. Sume datorate │48 │ │ │
│instituţiilor de credit │ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│3. Avansuri încasate în │49 │ │ │
│contul clienţilor │ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│4. Datorii comerciale │50 │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│5. Efecte de comerţ de │51 │ │ │
│plătit │ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│6. Sume datorate │52 │ │ │
│entităţilor afiliate │ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│7. Sume datorate privind │ │ │ │
│entităţile asociate şi │53 │ │ │
│entităţile controlate în │ │ │ │
│comun │ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│8. Alte datorii, inclusiv │ │ │ │
│datorii fiscale şi datorii │54 │ │ │
│pentru asigurările sociale │ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│TOTAL DATORII CE TREBUIE │ │ │ │
│PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI│55 │ │ │
│MARE DE UN AN (rd.47 la 54)│ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│H. PROVIZIOANE │ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│1. Provizioane pentru │ │ │ │
│pensii şi alte obligaţii │56 │ │ │
│similare │ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│2. Provizioane pentru │57 │ │ │
│impozite │ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│3. Alte provizioane │58 │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│TOTAL PROVIZIOANE (rd.56 la│59 │ │ │
│58) │ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│I. VENITURI ÎN AVANS │ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│1. Subvenţii pentru │60 │ │ │
│investiţii │ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│2. Venituri înregistrate în│61 │ │ │
│avans │ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│TOTAL VENITURI ÎN AVANS │62 │ │ │
│(rd. 60+61) │ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│J. CAPITAL ŞI REZERVE │ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│I. CAPITAL din care: │ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│- Capital subscris vărsat │63 │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│- Capital subscris nevărsat│64 │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│TOTAL CAPITAL (rd. 63+64) │65 │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│II. PRIME DE CAPITAL │66 │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│III. REZERVE DIN REEVALUARE│ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│Sold C │67 │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│IV. REZERVE │ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│1. Rezerve legale │68 │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│2. Rezerve statutare sau │69 │ │ │
│contractuale │ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│3. Alte rezerve │70 │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│TOTAL REZERVE (rd. 68 la │71 │ │ │
│70) │ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│Acţiuni proprii │72 │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│V. PROFITUL SAU PIERDEREA │ │ │ │
│REPORTATĂ │ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│Sold C │73 │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│Sold D │74 │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│VI. PROFITUL SAU PIERDEREA │ │ │ │
│EXERCIŢIULUI FINANCIAR │ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│Sold C │75 │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│Sold D │76 │ │ │
├───────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│TOTAL CAPITALURI PROPRII │ │ │ │
│(rd. │77 │ │ │
│65+66+67+71-72+73-74+75-76)│ │ │ │
└───────────────────────────┴───┴──────────┴──────────┘

    *) Imobilizările corporale şi necorporale se înregistrează la valorile nete.
    **) Nu se completează de către asigurătorii care administrează fonduri de pensii facultative.
    ***) Se completează de către asigurătorii care administrează fonduri de pensii facultative.

┌────────────────────────────┬────────────────────────────────────────┐
│ADMINISTRATOR, │ÎNTOCMIT, │
├────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│Numele şi prenumele │Numele şi prenumele │
│......................... │........................ │
├────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│Semnătura │Calitatea │
│............................│ │
├────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│ │Semnătura ..............................│
├────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│ │Nr. de înregistrare în organismul │
│ │profesional │
│ │........................................│
└────────────────────────────┴────────────────────────────────────────┘


    5.2. Situaţia veniturilor şi cheltuielilor
                           la data de 31 decembrie 2018

┌─────────────────────────────────────────────┐
│- lei - │
├──────────────────────┬───┬──────────────────┤
│ │ │Realizări aferente│
│ │Nr.│perioadei │
│DENUMIRE INDICATOR │rd.│de raportare │
│ │ ├──────────┬───────┤
│ │ │precedentă│curentă│
├──────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│A │B │1 │2 │
├──────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│VENITURI DIN │ │ │ │
│EXPLOATARE │ │ │ │
├──────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│1. Venituri din │ │ │ │
│exploatare aferente │ │ │ │
│activităţii de │01 │ │ │
│administrare a │ │ │ │
│fondurilor de pensii │ │ │ │
├──────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│2. Alte venituri din │02 │ │ │
│exploatare │ │ │ │
├──────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│VENITURI DIN │ │ │ │
│EXPLOATARE - TOTAL │03 │ │ │
│(rd.01+02) │ │ │ │
├──────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│CHELTUIELI DIN │ │ │ │
│EXPLOATARE │ │ │ │
├──────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│I. CHELTUIELI │ │ │ │
│MATERIALE) │ │ │ │
├──────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│3. Cheltuieli cu │ │ │ │
│materialele şi alte │04 │ │ │
│cheltuieli externe │ │ │ │
│(rd.05 la 07) │ │ │ │
├──────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│a) Cheltuieli cu │ │ │ │
│materialele │05 │ │ │
│consumabile │ │ │ │
├──────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│b) alte cheltuieli cu │06 │ │ │
│materialele │ │ │ │
├──────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│c) Alte cheltuieli │ │ │ │
│externe (cu energia şi│07 │ │ │
│apă) │ │ │ │
├──────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│4. Cheltuieli cu │08 │ │ │
│personalul (rd.09+10) │ │ │ │
├──────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│a) Salarii │09 │ │ │
├──────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│b) Cheltuieli cu │ │ │ │
│asigurările şi │10 │ │ │
│protecţia socială │ │ │ │
├──────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│5. Ajustări │ │ │ │
├──────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│a) Ajustări de valoare│ │ │ │
│privind imobilizările │11 │ │ │
│corporale şi │ │ │ │
│necorporale (rd.12-13)│ │ │ │
├──────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│a.1) Cheltuieli │12 │ │ │
├──────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│a.2) Venituri │13 │ │ │
├──────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│b) Ajustări de valoare│ │ │ │
│privind activele │14 │ │ │
│circulante (rd. 15-16)│ │ │ │
├──────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│b.1) Cheltuieli │15 │ │ │
├──────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│b.2) Venituri │16 │ │ │
├──────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│6. Alte cheltuieli de │ │ │ │
│exploatare (rd. 18 la │17 │ │ │
│20) │ │ │ │
├──────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│a) Cheltuieli privind │18 │ │ │
│prestaţiile externe │ │ │ │
├──────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│b) Cheltuieli cu alte │ │ │ │
│impozite, taxe şi │19 │ │ │
│vărsăminte asimilate │ │ │ │
├──────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│c) Cheltuieli cu │ │ │ │
│despăgubiri, donaţii │20 │ │ │
│şi activele cedate │ │ │ │
├──────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│7. Ajustări privind │ │ │ │
│provizioanele │21 │ │ │
│(rd.22-23) │ │ │ │
├──────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│a) Cheltuieli │22 │ │ │
├──────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│b) Venituri │23 │ │ │
├──────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│CHELTUIELI DE │ │ │ │
│EXPLOATARE - TOTAL │24 │ │ │
│(rd.04+08+11+14+17+21)│ │ │ │
├──────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│PROFITUL SAU PIERDEREA│ │ │ │
│DIN ACTIVITATEA DE │ │ │ │
│EXPLOATARE │ │ │ │
├──────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│Profit (rd.03-24) │25 │ │ │
├──────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│Pierdere (rd.24-03) │26 │ │ │
├──────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│VENITURI FINANCIARE │ │ │ │
├──────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│8. Venituri din │ │ │ │
│interese de │27 │ │ │
│participare │ │ │ │
├──────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│- din care, veniturile│ │ │ │
│obţinute de la │28 │ │ │
│entităţile afiliate │ │ │ │
├──────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│9. Venituri din alte │ │ │ │
│investiţii │ │ │ │
│(plasamente) şi │29 │ │ │
│împrumuturi care fac │ │ │ │
│parte din activele │ │ │ │
│imobilizate │ │ │ │
├──────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│- din care, veniturile│ │ │ │
│obţinute de la │30 │ │ │
│entităţile afiliate │ │ │ │
├──────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│10. Venituri din │ │ │ │
│dobânzi şi alte │31 │ │ │
│venituri similare │ │ │ │
├──────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│- din care, veniturile│ │ │ │
│obţinute de la │32 │ │ │
│entităţile afiliate │ │ │ │
├──────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│11. Alte venituri │33 │ │ │
│financiare │ │ │ │
├──────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│VENITURI FINANCIARE - │34 │ │ │
│TOTAL (rd.27+29+31+33)│ │ │ │
├──────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│CHELTUIELI FINANCIARE │ │ │ │
├──────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│12. Ajustarea valorii │ │ │ │
│imobilizărilor │ │ │ │
│financiare şi a │ │ │ │
│investiţiilor │35 │ │ │
│financiare │ │ │ │
│(plasamentelor) │ │ │ │
│deţinute ca active │ │ │ │
│circulante (rd.36-37) │ │ │ │
├──────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│Cheltuieli │36 │ │ │
├──────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│Venituri │37 │ │ │
├──────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│13. a) Cheltuieli │ │ │ │
│privind dobânzile şi │38 │ │ │
│alte cheltuieli │ │ │ │
│similare │ │ │ │
├──────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│- din care, cheltuieli│ │ │ │
│în relaţia cu │39 │ │ │
│entităţile afiliate │ │ │ │
├──────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│14. Alte cheltuieli │40 │ │ │
│financiare │ │ │ │
├──────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│CHELTUIELI FINANCIARE │41 │ │ │
│- TOTAL (rd.35+38+40) │ │ │ │
├──────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│PROFITUL SAU PIERDEREA│ │ │ │
│FINANCIARĂ │ │ │ │
├──────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│Profit (rd.34-41) │42 │ │ │
├──────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│Pierdere (rd.41-34) │43 │ │ │
├──────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│PROFITUL SAU PIERDEREA│ │ │ │
│DIN ACTIVITATEA │ │ │ │
│CURENTĂ │ │ │ │
├──────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│Profit │44 │ │ │
│(rd.03+34-24-41) │ │ │ │
├──────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│Pierdere │45 │ │ │
│(rd.24+41-03-34) │ │ │ │
├──────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│15. ALTE VENITURI │46 │ │ │
├──────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│16. ALTE CHELTUIELI │47 │ │ │
├──────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│17. PROFITUL SAU │ │ │ │
│PIERDEREA DIN │ │ │ │
│ACTIVITATEA │ │ │ │
│EXTRAORDINARĂ │ │ │ │
├──────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│Profit (rd.46-47) │48 │ │ │
├──────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│Pierdere (rd.47-46) │49 │ │ │
├──────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│VENITURI TOTALE │50 │ │ │
│(rd.03+34+46) │ │ │ │
├──────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│CHELTUIELI TOTALE │51 │ │ │
│(rd.24+41+47) │ │ │ │
├──────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│PROFITUL SAU PIERDEREA│ │ │ │
│BRUT(Ă) │ │ │ │
├──────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│Profit (rd.50-51) │52 │ │ │
├──────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│Pierdere (rd.51-50) │53 │ │ │
└──────────────────────┴───┴──────────┴───────┘


┌────────────────────────────┬────────────────────────────────────────┐
│ADMINISTRATOR, │ÎNTOCMIT*1), │
├────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│Numele şi prenumele │Numele şi prenumele │
│......................... │........................ │
├────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│Semnătura │Calitatea*2) │
│............................│ │
├────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│ │Semnătura ..............................│
├────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│ │Nr. de înregistrare în organismul │
│ │profesional │
│ │........................................│
└────────────────────────────┴────────────────────────────────────────┘

        *1) Raportările contabile sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând numele în clar al acestora.
        *2) Rândul corespunzător calităţii persoanei care a întocmit situaţiile financiare se completează astfel:
    - director economic, contabil-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii.    SECŢIUNEA a 2-a
    COMPANII DE BROKERAJ
    1. BILANŢ
                               la data de 31 decembrie 2018

┌─────────────────────────┬───────────────────────────────────────────┐
│Judeţul │Forma de proprietate .................. |_|│
│.........................│_| │
│|_|_| │ │
├─────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│Persoana juridică │Activitatea preponderentă (denumire clasă │
│.................... │CAEN) │
│ │...........................................│
├─────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│Adresa: localitatea │ │
│..................., │ │
│sectorul ......, str. │Cod clasă CAEN .................... |_|_|_|│
│..................., nr. │_| │
│......, bl. ....., sc. │ │
│....., ap. ..... │ │
├─────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│Telefon .............., │Cod unic de înregistrare │
│fax │...................................... │
│........................ │ │
├─────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│Număr din registrul │ │
│comerţului │|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| │
│....................... │ │
└─────────────────────────┴───────────────────────────────────────────┘


┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│- lei - │
├──┬──────────────────────────────────────────┬───┬─────────────────────┤
│ │ │Nr.│Sold la: │
│ │Denumirea elementului │rd.├──────────┬──────────┤
│ │ │ │01.01.2018│31.12.2018│
├──┼──────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │A │B │1 │2 │
├──┼──────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │ACTIVE IMOBILIZATE │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┤ │ │ │
│ │I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │1. Cheltuieli de constituire │01 │ │ │
│ │(ct. 201- 2801) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │2. Cheltuieli de dezvoltare │02 │ │ │
│ │(ct.203-2803-2903) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │3. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci │ │ │ │
│ │comerciale, drepturi şi active similare, │ │ │ │
│ │dacă acestea au fost achiziţionate cu │03 │ │ │
│ │titlul oneros │ │ │ │
│ │(ct.205+208-2805-2808-2905-2908) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │4. Fondul comercial │04 │ │ │
│ │(2071-2807) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │5. Avansuri şi imobilizări necorporale │05 │ │ │
│ │(ct. 4094) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │TOTAL (rd. 01 la 05) │06 │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │II. IMOBILIZĂRI CORPORALE │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │1. Trenuri şi construcţii │ │ │ │
│ │(ct.211+212+215-2811-2812-2815-2911-2912 │07 │ │ │
│ │-2915) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │2. Instalaţii tehnice şi maşini │08 │ │ │
│ │(ct.213-2813-2913) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│A.│3. Alte instalaţii, utilaje şi mobilier │09 │ │ │
│ │(ct. 214-2814-2914) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │4. Avansuri şi imobilizări corporale în │10 │ │ │
│ │curs (ct.231+235+4093-2931-2935) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │TOTAL (rd. 07 la 10) │11 │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │1. Acţiuni deţinute la entităţi afiliate │12 │ │ │
│ │(ct. 261-2961) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │2. Împrumuturi acordate entităţilor │13 │ │ │
│ │afiliate (ct.2671+2672-2964) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │3. Acţiuni deţinute la entităţi asociate │ │ │ │
│ │şi entităţi controlate în comun │14 │ │ │
│ │ct.262+263-2962) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │4. Împrumuturi acordate entităţilor │ │ │ │
│ │asociate şi entităţi controlate în comun │15 │ │ │
│ │(ct.2673+2674-2965) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │5. Investiţii deţinute ca imobilizări │16 │ │ │
│ │(ct.265-2963) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │6. Alte împrumuturi şi obligaţiuni │17 │ │ │
│ │(ct.2675+2676+2677+2678+2679-2966-2968) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │TOTAL (rd. 12 la 17) │18 │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL │19 │ │ │
│ │(rd. 06 + 11 + 18) │ │ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │ACTIVE CIRCULANTE │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │I. STOCURI │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │1. Materiale consumabile şi alte active │ │ │ │
│ │circulante de natura stocurilor │20 │ │ │
│ │(ct.302+ 303-392) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │2. Avansuri pentru cumpărări de stocuri │21 │ │ │
│ │(din ct. 4091) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │TOTAL (rd. 20+21) │22 │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │II. CREANŢE │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │1. Creanţe legate de activitatea de │23 │ │ │
│ │intermediere (ct. 403*+411+412-491) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │2. Sume de încasat de la entităţile │24 │ │ │
│ │afiliate (ct.451*-495) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │3. Sume de încasat de la entităţile │ │ │ │
│ │asociate şi controlate în comun │25 │ │ │
│ │(ct.453*-495) │ │ │ │
│B.├──────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │4. Alte creanţe │ │ │ │
│ │(ct.4092+418+425+4282+431*+436*+437*+4382+│26 │ │ │
│ │441*+4424+4428*+443*+444*+445+446*+447*+ │ │ │ │
│ │4482+4581+461+464+473*-496+5182) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │5. Creanţe privind capitalul subscris şi │27 │ │ │
│ │nevărsat (ct.456-495) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │TOTAL (rd. 23 la 27) │28 │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │1. Acţiuni deţinute la entităţile │29 │ │ │
│ │afiliate (ct.501-591) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │2. Alte investiţii pe termen scurt │30 │ │ │
│ │(ct.505+506+508-595-596-598+5112+5113) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │TOTAL (rd. 29 la 30) │31 │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI │32 │ │ │
│ │(ct.5111+512+531+532+541+542) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL │33 │ │ │
│ │(rd. 22+28+31+32) │ │ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│C.│CHELTUIELI ÎN AVANS │34 │ │ │
│ │(ct.471) │ │ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE │ │ │ │
│ │ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │1. Împrumuturi din emisiunea de │ │ │ │
│ │obligaţiuni prezentându-se separat │35 │ │ │
│ │împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni│ │ │ │
│ │convertibile (ct.161+1681-169) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │2. Sume datorate instituţiilor de credit │ │ │ │
│ │(ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+ │36 │ │ │
│ │5192+5198) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │3. Datorii legate de activitatea de │37 │ │ │
│ │intermediere (ct.401+ 402 +403**) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│D.│4. Sume datorate entităţilor afiliate │38 │ │ │
│ │(ct.1641+1685+2691+451**) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │5. Sume datorate entităţilor asociate şi │ │ │ │
│ │entităţilor controlate în comun │39 │ │ │
│ │(ct.1643+1686+2692+2693+453**) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │6. Alte datorii, inclusiv datoriile │ │ │ │
│ │fiscale şi datoriile privind asigurările │ │ │ │
│ │sociale (ct. 1623+1626+167+1687+2695+408+ │ │ │ │
│ │419+421+422+423+424+425+426+427+4281+431**│40 │ │ │
│ │+436**+437**+4381+441**+4423+4428**+443**+│ │ │ │
│ │444**+446**+447**+4481+455+456**+457+4582+│ │ │ │
│ │462+463+473**+475+509+5181+5194+5195+5196+│ │ │ │
│ │5197) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │TOTAL (rd.35 la 40) │41 │ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│E.│ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE │42 │ │ │
│ │NETE (rd. 33+34-41-56) │ │ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│F.│TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE │43 │ │ │
│ │(rd. 19+42-55) │ │ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│G.│DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE │ │ │ │
│ │ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN │ │ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │1. Împrumuturi din emisiunea de │ │ │ │
│ │obligaţiuni, prezentându-se separat │ │ │ │
│ │împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni│44 │ │ │
│ │convertibile │ │ │ │
│ │(ct. 161+1681-169) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │2. Sume datorate instituţiilor de credit │ │ │ │
│ │(ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+ │45 │ │ │
│ │5191+5192+5198) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │3. Datorii legate de activitatea de │46 │ │ │
│ │intermediere (ct.401+402 +403**) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │4. Sume datorate entităţilor afiliate │47 │ │ │
│ │(ct.1661+1685+2691+451**) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │5. Sume datorate entităţilor asociate şi │ │ │ │
│ │entităţilor controlate în comun │48 │ │ │
│ │(ct.1663+1686+2692+2693+453**) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │6. Alte datorii, inclusiv datoriile │ │ │ │
│ │fiscale şi datoriile privind asigurările │ │ │ │
│ │sociale (ct. 1623+1626+167+1687+2695+408+ │ │ │ │
│ │419+421+422+423+424+425+426+427+4281+431**│49 │ │ │
│ │+436**+437**+4381+441+4423+4428**+443+ │ │ │ │
│ │444**+446**+447**+4481+455+456**+457+4582+│ │ │ │
│ │462+473**+475+509+5181+5194+5195+5196+ │ │ │ │
│ │5197) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │TOTAL (rd. 44 la 49) │50 │ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│H.│PROVIZIOANE │ │ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │1. Provizioane pentru pensii şi obligaţii │51 │ │ │
│ │similare (ct.1515) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │2. Provizioane pentru impozite │52 │ │ │
│ │(ct.1516) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │3. Alte provizioane │53 │ │ │
│ │(ct.1511+1512+1513+1514+1517+1518) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │TOTAL (rd. 51 la 53) │54 │ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│I.│VENITURI ÎN AVANS │ │ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │1. Subvenţii (ct. 445) │55 │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │2. Venituri înregistrate în avans (ct.472)│56 │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │Fondul comercial negativ (ct. 2075) │57 │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │TOTAL (rd. 55+56+57) │58 │ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│J.│CAPITAL ŞI REZERVE │ │ │ │
├──┼──────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │I. CAPITAL SUBSCRIS (rd. 60+61+62+63) │59 │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │1. Capital subscris vărsat (ct. 1012) │60 │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011) │61 │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │Elemente similare capitalului social │62 │ │ │
│ │(ct. 102) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │Alte elemente de capital propriu (ct. 103)│63 │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │II. PRIME DE CAPITAL (ct.104) │64 │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct.105) │65 │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │IV. REZERVE (rd. 67+68+69) │66 │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │1. Rezerve legale (ct.1061) │67 │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │2. Rezerve statutare sau contractuale │68 │ │ │
│ │(ct.1063) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │3. Alte rezerve (1068) │69 │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │Acţiuni proprii (ct.109) │70 │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │Câştiguri legate de instrumente de │71 │ │ │
│ │capitaluri proprii (ct. 141) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │Pierderi legate de instrumente de │72 │ │ │
│ │capitaluri proprii (ct. 149) │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────┬────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │V. PROFITUL SAU PIERDEREA │SOLD C │73 │ │ │
│ │REPORTAT(Ă) (ct.117) ├────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │ │SOLD D │74 │ │ │
│ ├─────────────────────────────────┼────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │VI. PROFITUL SAU │SOLD C │75 │ │ │
│ │PIERDEREA EXERCIŢIULUI ├────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │FINANCIAR (ct.121) │SOLD D │76 │ │ │
│ ├─────────────────────────────────┴────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │Repartizarea profitului (ct.129) │77 │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │CAPITALURI PROPRII - TOTAL │78 │ │ │
│ │(rd. 59+64+65+66-70+71-72+73-74+75-76-77) │ │ │ │
└──┴──────────────────────────────────────────┴───┴──────────┴──────────┘

    * Soldurile debitoare ale conturilor respective
    ** Solduri creditoare ale conturilor respective

┌───────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐
│ADMINISTRATOR, │ÎNTOCMIT, │
├───────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│Numele şi prenumele │Numele şi prenumele │
│.................. │....................... │
├───────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│Semnătura │Calitatea │
│...................................│ │
├───────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │Semnătura │
│ │.....................................│
├───────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │Nr. de înregistrare în organismul │
│ │profesional │
│ │.................................. │
└───────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘


    2. CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE
                           la data de 31 decembrie 2018

┌────────────────────────────────────────────┬──────────────────────┐
│02 │- lei - │
├────────────────────────────────────────────┼───┬──────────────────┤
│ │ │Realizări aferente│
│ │Nr.│perioadei de │
│Denumirea indicatorilor │rd.│raportare │
│ │ ├──────────┬───────┤
│ │ │precedentă│curentă│
├───┬────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│ │A │B │1 │2 │
├───┼────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│ │Venituri din activitatea de brokeraj: │01 │ │ │
│ │(rd. 02+05+06+07+08) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│ │a) negocierea contractelor de asigurare │ │ │ │
│ │şi reasigurare (ct.7071), (rd. 3+rd.4) │02 │ │ │
│ │din care: │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│ │- a.1) negocierea contractelor de │ │ │ │
│ │asigurare │03 │ │ │
│ │(ct.70711) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│ │- a.2) negocierea contractelor de │ │ │ │
│1. │reasigurare │04 │ │ │
│ │(ct.70712) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│ │b) efectuarea inspecţiilor de risc │05 │ │ │
│ │(ct.7072) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│ │c) regularizări în caz de daune │06 │ │ │
│ │(ct.7073) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│ │d) comisariat de avarii (ct.7074) │07 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│ │e) alte activităţi în legătură cu │08 │ │ │
│ │obiectul de activitate (ct.7078) │ │ │ │
├───┼────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│2. │Reduceri comerciale acordate (ct. 709) │09 │ │ │
├───┼────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│3. │Venituri din subvenţii de exploatare │10 │ │ │
│ │(ct. 741) │ │ │ │
├───┼────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│4. │Alte venituri din exploatare │11 │ │ │
│ │(ct. 706+721+722+725+758+7815) │ │ │ │
├───┼────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│ │din care: venituri din fondul comercial │ │ │ │
│ │negativ │12 │ │ │
│ │(ct. 7815) │ │ │ │
├───┼────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│5. │Venituri din reevaluarea imobilizărilor │13 │ │ │
│ │corporale (ct. 755) │ │ │ │
├───┴────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL │14 │ │ │
│(rd. 01-09+10+11+13) │ │ │ │
├───┬────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│ │a) Cheltuieli privind serviciile │ │ │ │
│ │prestate de terţi │15 │ │ │
│ │(ct.605+611+612+613+614+615+621+622+623+│ │ │ │
│ │624+625+626+627+628) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│6. │- din care, cheltuieli cu colaboratorii │16 │ │ │
│ │(ct.621) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│ │b) Cheltuieli cu materialele consumabile│ │ │ │
│ │şi materialele de natura obiectelor de │17 │ │ │
│ │inventar │ │ │ │
│ │(ct.602+603) │ │ │ │
├───┼────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│7. │Reduceri comerciale primite (ct. 609) │18 │ │ │
├───┼────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│8. │Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi │19 │ │ │
│ │vărsăminte asimilate (ct. 633+635+6586) │ │ │ │
├───┼────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│ │- din care, taxa de funcţionare │20 │ │ │
│ │(ct.6331) │ │ │ │
├───┼────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│ │Cheltuieli cu personalul (rd. 22+23) │21 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│ │a) Salarii şi indemnizaţii │22 │ │ │
│9. │(ct.641+642+643+644) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│ │b) Cheltuieli cu asigurările sociale şi │23 │ │ │
│ │protecţia socială (ct.645+646) │ │ │ │
├───┼────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│ │Cheltuieli cu protecţia mediului │ │ │ │
│10.│înconjurător │24 │ │ │
│ │(ct. 652) │ │ │ │
├───┼────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│11.│Cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor│25 │ │ │
│ │corporale (ct. 655) │ │ │ │
├───┼────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│12.│Cheltuieli privind calamităţile şi alte │26 │ │ │
│ │evenimente similare (ct. 6587) │ │ │ │
├───┼────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│13.│Cheltuieli cu comisioanele datorate │27 │ │ │
│ │asistenţilor în brokeraj (ct. 656) │ │ │ │
├───┼────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│ │Ajustări de valoare privind │ │ │ │
│ │imobilizările corporale şi imobilizările│28 │ │ │
│ │necorporale │ │ │ │
│14.│(rd. 29-30) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│ │a) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817) │29 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│ │b) Venituri (ct.7813+7815) │30 │ │ │
├───┼────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│ │Ajustări de valoare privind activele │31 │ │ │
│ │circulante (rd. 32-33) │ │ │ │
│15.├────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│ │a) Cheltuieli (ct.654+6814)) │32 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│ │b) Venituri (ct.754+7814) │33 │ │ │
├───┼────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│ │Alte cheltuieli de exploatare (rd. │34 │ │ │
│ │35+36) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│16.│a) Cheltuieli cu despăgubiri, donaţii şi│35 │ │ │
│ │activele cedate (ct.6581+6582+6583) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│ │b) Alte cheltuieli de exploatare (ct. │36 │ │ │
│ │6588) │ │ │ │
├───┼────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│ │Ajustări privind provizioanele (rd. │37 │ │ │
│ │38-39) │ │ │ │
│17.├────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│ │a) Cheltuieli (ct. 6812) │38 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│ │b) Venituri (ct. 7812) │39 │ │ │
├───┴────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL │40 │ │ │
│(rd. 15+17-18+19+21+24+25+26+27+28+31+34+37)│ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE │ │ │ │
├───┬────────────────────────────────────────┤41 │ │ │
│ │Profit (rd. 14-40) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│ │Pierdere (rd. 40-14) │42 │ │ │
├───┼────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│ │Venituri din interese de participare │43 │ │ │
│ │(ct. 7611+7612+7613) │ │ │ │
│18.├────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│ │- din care, veniturile obţinute de la │44 │ │ │
│ │entităţi afiliate │ │ │ │
├───┼────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│ │Venituri din dobânzi (ct.766) │45 │ │ │
│19.├────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│ │- din care, veniturile obţinute de la │46 │ │ │
│ │entităţile afiliate │ │ │ │
├───┼────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│ │Alte venituri financiare │47 │ │ │
│ │(ct. 7615+762+764+765+767+768) │ │ │ │
│20.├────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│ │din care: venituri din alte imobilizări │48 │ │ │
│ │financiare (ct. 7615) │ │ │ │
├───┴────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│VENITURI FINANCIARE - TOTAL │49 │ │ │
│(rd. 43 + 45 + 47) │ │ │ │
├───┬────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│ │Ajustări de valoare privind │50 │ │ │
│ │imobilizările financiare (rd. 51-52) │ │ │ │
│21.├────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│ │- a) Cheltuieli (ct.686) │51 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│ │- b) Venituri (ct.786) │52 │ │ │
├───┼────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│ │Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666) │53 │ │ │
│22.├────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│ │- din care, cheltuielile în relaţia cu │54 │ │ │
│ │entităţile afiliate │ │ │ │
├───┼────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│23.│Alte cheltuieli financiare │55 │ │ │
│ │(ct. 663+664+665+667+668) │ │ │ │
├───┴────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL │56 │ │ │
│(rd. 50 + 53 + 55) │ │ │ │
├───┬────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│ │PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă): │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│24.│- Profit (rd. 49 - 56) │57 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│ │- Pierdere (rd. 56 - 49) │58 │ │ │
├───┼────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│ │PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă): │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┤59 │ │ │
│25.│- Profit (rd. 14 + 49 - 40 - 56) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│ │- Pierdere (rd. 40 + 56 - 14 - 49) │60 │ │ │
├───┴────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│VENITURI TOTALE (rd. 14+49) │61 │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│CHELTUIELI TOTALE (rd. 40+56) │62 │ │ │
├───┬────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│ │PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă): │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┤63 │ │ │
│26.│- Profit (rd. 61 - 62) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│ │- Pierdere (rd. 62 - 61) │64 │ │ │
├───┼────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│27.│Impozitul pe profit (ct. 691) │65 │ │ │
├───┼────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│28.│Alte impozite neprezentate la elementele│66 │ │ │
│ │de mai sus (ct. 698) │ │ │ │
├───┼────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│ │PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) │ │ │ │
│ │EXERCIŢIULUI FINANCIAR: │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┤67 │ │ │
│29.│- Profit (rd. 61-62-65-66)(F02.67= │ │ │ │
│ │F01.75) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│ │- Pierdere (rd. 62-61+65+66)(F02.68= │68 │ │ │
│ │F01.76) │ │ │ │
└───┴────────────────────────────────────────┴───┴──────────┴───────┘


┌───────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐
│ADMINISTRATOR, │ÎNTOCMIT, │
├───────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│Numele şi prenumele │Numele şi prenumele │
│.................. │....................... │
├───────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│Semnătura │Calitatea │
│...................................│ │
├───────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │Semnătura │
│ │.....................................│
├───────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │Nr. de înregistrare în organismul │
│ │profesional │
│ │.................................. │
└───────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘


    3. DATE INFORMATIVE
                               la data de 31 decembrie 2018

┌──────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┐
│03 │- lei - │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┬───────────────┬───────────┤
│ │Nr.│Nr. unităţi │Sume │
│I. Date privind rezultatul înregistrat │rd.├───────────────┼───────────┤
│ │ │1 │2 │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┼───────────┤
│Unităţi care au înregistrat profit │01 │ │ │
│(F03.01.2=F01.75.2) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┼───────────┤
│Unităţi care au înregistrat pierdere │02 │ │ │
│(F03.01.2=F01.76.2) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┬─────────┴───────────┤
│ │ │ │din care: │
│ │ │Total├──────────┬──────────┤
│II. Date privind plăţile restante │Nr.│col. │Pentru │Pentru │
│ │rd.│2+3 │activitate│activitate│
│ │ │ │curentă │de │
│ │ │ │ │investiţii│
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼──────────┼──────────┤
│A │B │1 │2 │3 │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼──────────┼──────────┤
│Plăţi restante - total (F01.(41+50).2>=F03.03.1) │03 │ │ │ │
│(rd. 04+08+12 +18 la 20+22), din care: │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼──────────┼──────────┤
│Furnizori restanţi - total (rd. 05 la 07), din │04 │ │ │ │
│care: │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼──────────┼──────────┤
│- peste 30 de zile │05 │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼──────────┼──────────┤
│- peste 90 de zile │06 │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼──────────┼──────────┤
│- peste 1 an │07 │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼──────────┼──────────┤
│Obligaţii restante provenite din activitatea de │ │ │ │ │
│intermediere (401+402+403) │08 │ │ │ │
│Total (rd 9+10+11), din care: │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼──────────┼──────────┤
│- până în 30 zile │09 │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼──────────┼──────────┤
│- între 31 şi 90 zile │10 │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼──────────┼──────────┤
│- peste 90 zile │11 │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼──────────┼──────────┤
│Obligaţii restante faţă de bugetul asigurărilor │12 │ │ │ │
│sociale - total (rd. 13 la 17), din care: │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼──────────┼──────────┤
│- contribuţii pentru asigurări sociale de stat │ │ │ │ │
│datorate de angajatori, salariaţi şi alte personae│13 │ │ │ │
│asimilate │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼──────────┼──────────┤
│- contribuţii pentru fondul asigurărilor sociale │14 │ │ │ │
│de sănătate