Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ANEXĂ din 13 septembrie 2017  privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 483/2016 pentru aprobarea Manualului de procedură privind efectuarea controlului pe teren pentru cererile unice de plată aferente măsurii 10, pachetul 8 Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ANEXĂ din 13 septembrie 2017 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 483/2016 pentru aprobarea Manualului de procedură privind efectuarea controlului pe teren pentru cererile unice de plată aferente măsurii 10, pachetul 8 "Creşterea animalelor de fermă din rase locale în pericol de abandon" din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 793 bis din 6 octombrie 2017
──────────
    Conţinută de Ordinul nr. 313 din 13 septembrie 2017, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 793 din 6 octombrie 2017.
──────────
    TITLUL manualului:
    MANUAL DE PROCEDURĂ PRIVIND EFECTUAREA CONTROLULUI PE TEREN PENTRU CERERILE UNICE DE PLATĂ AFERENTE MĂSURII 10, PACHETUL 8 "CREŞTEREA ANIMALELOR DE FERMĂ DIN RASE LOCALE ÎN PERICOL DE ABANDON" DIN CADRUL PNDR 2014 - 2020
     Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 - 2020
     Codul manualului: 1
     Stadiul elaborării manualului:
     [] în lucru [] draft [] aprobat

┌────────┬─────────┬──────────┬───────────┬─────────┐
│ │Tipul │Nume şi │ │ │
│Versiune│acţiunii │prenume │Funcţia │Semnătura│
│ │elaborare│ │ │ │
│ │procedură│ │ │ │
├────────┼─────────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│ │ │ │Director │ │
│02 │Întocmit │Maria │Direcţia │ │
│ │ │GHEORGHIŢA│patrimoniu │ │
│ │ │ │genetic │ │
│ │ │ │şi │ │
│ │ │ │patrimoniu │ │
│ │ │ │zoopastoral│ │
├────────┼─────────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│02 │Verificat│Constantin│Director │ │
│ │ │VIZITEU │General │ │
│ │ │ │Adjunct │ │
├────────┼─────────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│02 │Aprobat │Lelior │Director │ │
│ │ │IACOB │General │ │
│ │ │ │ANZ │ │
└────────┴─────────┴──────────┴───────────┴─────────┘

    Evidenţa difuzării:

┌────┬─────┬───────────────────────┬──────────────┐
│ │Copie│Predare │Primire │
│Nr. │nr. │ │ │
│crt.│ ├────────┬────┬─────────┼────┬─────────┤
│ │ │Persoana│Data│Semnătura│Data│Semnătura│
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────┼─────────┼────┼─────────┤
│1. │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────┼─────────┼────┼─────────┤
│2. │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼────┼─────────┼────┼─────────┤
│3. │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────┴────────┴────┴─────────┴────┴─────────┘

    DIFUZARE:
     Serviciul Conservare şi Protecţia Resurselor Genetice la Animale
     Centrele Regionale de Zootehnie (8 C.R.Z.-uri)
     Oficiile Judeţene de Zootehnie (41 O.J.Z.-uri)
     APIA Central: Direcţia Plăţi Directe în sectorul zootehnic şi Serviciul Inspecţii


    CUPRINS
    ABREVIERI
    DEFINIŢII
    CADRUL LEGAL NAŢIONAL ŞI EUROPEAN
    CAP. 1
    INTRODUCERE
    1.1. Scopul Manualului de procedură
    1.2. Instituţiile implicate în aplicarea pachetului
    CAP. 2
    PROCEDURA DE CONTROL PE TEREN
    2.1. Descrierea măsurii
    2.2. Scopul controlului pe teren
    2.3. Pregătirea documentaţiei pentru controlul pe teren
    2.4. Efectuarea controlului pe teren
    2.5. Completarea Raportului de control
    2.6. Atribuţiile persoanelor responsabile cu efectuarea controlului pe teren
    2.7. Abandonarea, refuzul unui control pe teren
    2.8. Forţă majoră sau circumstanţe excepţionale
    CAP. 3
    ARHIVAREA DOCUMENTELOR, CONTROL INTERN ŞI AUDIT
    3.1. Arhivarea documentelor
    3.2. Descrierea modalităţilor de control intern
    3.3. Monitorizarea activităţilor zilnice
    3.4. Pista de audit
    3.5. Resurse necesare
    CAP. 4
    EVITAREA CONFLICTULUI DE INTERESE ŞI MĂSURI ANTIFRAUDĂ
    CAP. 5
    PROCEDURA DE MODIFICARE A MANUALULUI DE PROCEDURĂ
    CAP. 6
    ANEXE

    ABREVIERI
     MADR - Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
     ANZ - Agenţia Naţională pentru Zootehnie "Prof. Dr. G.K. Constantinescu"
     DPGPZ - Direcţia Patrimoniu Genetic şi Patrimoniu Zoopastoral
     DTZ - Direcţia tehnică de zootehnie
     SCPRGA- Serviciul Conservare şi Protecţia Resurselor Genetice la Animale
     CRZ - Centrul Regional de Zootehnie
     OJZ - Oficiul Judeţean de Zootehnie
     ISZ - Inspecţia de stat în zootehnie
     AFIR - Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale
     APIA - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură
     PNDR - Programul Naţional de Dezvoltare Rurală
     ANSVSA - Agenţia Naţională Sanitar-Veterinară pentru Siguranţa Alimentelor
     DSVSA - Direcţia Sanitar Veterinară pentru Siguranţa Alimentelor
     SIIE - Sistemul de Identificare şi Înregistrare a Ecvideelor
     SNIIA - Sistemul Naţional de Identificare şi Înregistrare al Animalelor
     RNE - Registrul Naţional al Exploataţiilor
     UE - Uniunea Europeană
     CE - Comisia Europeană

    DEFINIŢII
     Agenţia Naţională pentru Zootehnie "Prof. Dr. G.K. Constantinescu" (ANZ) - organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică în calitate de autoritate naţională competentă în domeniul zootehnic privind exploatarea, ameliorarea şi reproducţia animalelor, inspecţia de stat în zootehnie, controlul la producătorii şi prim-cumpărătorii de lapte, conservarea şi managementul durabil al resurselor genetice la animale, denumită în continuare ANZ;
     Resurse genetice animale - populaţii de animale de fermă, cu valoare genetică actuală sau potenţială;
     Specia - categoria sistematică distinctă, izolată reproductiv prin mecanisme controlate genetic;
     Rasa - grup de animale cu caracteristici suficient de uniforme, care pot fi transmise la descendenţi, şi sunt considerate distincte de alte animale din aceeaşi specie, de către unul sau mai multe grupuri de crescători, care sunt de acord să gestioneze registrul genealogic şi programe de ameliorare în vederea selecţiei, reproducţiei şi/sau conservării;
     Rasa locală în pericol de abandon - un grup de animale indigene, izolate reproductiv, având importanţă cultural-istorică sau biologico-economică, dar care a pierdut competiţia economică cu rasa comercială, fiind ameninţată cu abandonul şi îndeplineşte atât condiţiile de adaptare cât şi pe cele de aclimatizare;
     Registrul genealogic - orice carte, registru, bază de date, care este înfiinţat şi menţinut de o organizaţie sau asociaţie constituită şi recunoscută oficial de autorităţile competente ale statului membru în cauză şi în care sunt înregistrate animale, cu menţionarea ascendenţilor lor;
     Femelă adultă de reproducţie de rasă pură - femelă înscrisă în secţiunea principală a registrului genealogic (ai cărei părinţi şi bunici sunt înscrişi în registrul genealogic al aceleiaşi rase) şi care a fătat cel puţin o dată;
     Regulament de organizare şi funcţionare a registrului genealogic - document care detaliază modul de organizare al registrului genealogic la o anumită rasă, reguli privind menţinerea purităţii rasei, precum şi dispoziţii privind obligaţiile crescătorilor, rata minimă de înlocuire a femelelor bătrâne şi evitarea consangvinizării;
     Acreditare - recunoaştere oficială conform legislaţiei în vigoare, pentru aplicarea reglementărilor specifice domeniului aplicat;
     Deţinător - persoana fizică sau juridică, care individual sau în orice formă asociativă prevăzută de lege deţine animale din speciile/rasele în pericol de abandon.

    CADRUL LEGAL NAŢIONAL ŞI EUROPEAN
    LEGISLAŢIA NAŢIONALĂ
    – Convenţia privind Diversitatea Biologică adoptată la Rio de Janeiro la 5 iunie 1992, ratificată prin Legea nr. 58/1994;
    – Legea Zootehniei nr. 72/2002 republicată;
    – Legea calului nr. 389/2005, cu modificările şi completările ulterioare;
    – OUG nr. 113/2002 privind identificarea şi înregistrarea bovinelor în România, cu modificările şi completările ulterioare;
    – OUG nr. 23/2010 privind identificarea şi înregistrarea suinelor; ovinelor; caprinelor şi ecvideelor, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Hotărârea de Guvern nr. 1156/2013 pentru aprobarea acţiunilor sanitar-veterinare cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, a acţiunilor prevăzute în Programul de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor, precum şi a tarifelor aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Hotărârea de Guvern nr. 1188/2014 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Zootehnie "Prof.dr.G.K.Constantinescu" cu modificările şi completările ulterioare;
    – Hotărârea de Guvern nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor PNDR cofinanţate de Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Ordinul MAPDR nr. 13/2006 pentru aprobarea normei privind animalele de reproducţie din specia porcine, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Ordinul MAPDR nr. 20/2006 pentru aprobarea normei privind animalele de reproducţie din speciile ovine şi caprine, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Ordinul MAPDR nr. 464/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea stud-book-ului, certificarea originii şi comerţul cu ecvidee de rasă pură;
    – Ordinul MADR nr. 765/2009 pentru aprobarea normei privind animalele de reproducţie din specia bovine;
    – Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, aprobat prin Decizia de punere în aplicare a Comisiei Europene nr. CE (2015) 3508 final din 26.05.2015;
    – Acordul cadru de delegare AFIR, APIA, ANZ nr. 109/A106/11710/2015 pentru implementarea Măsurii 10 "Agro-mediu şi climă", Submăsura 10.1 "Plăţi de Agro-mediu şi climă", Pachetul 8 "Creşterea animalelor de fermă din rase locale în pericol de abandon" din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020 aprobat prin Decizia (CE) nr. 3508/26.05.2015.

    LEGISLAŢIA EUROPEANĂ
    – Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională. Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului privind finanţarea, gestionarea şi monitorizarea politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1290/2005 şi (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Regulamentul (UE) nr. 1310/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a anumitor dispoziţii tranzitorii privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte resursele şi repartizarea acestora pentru anul 2014 şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului şi a Regulamentelor (UE) nr. 1307/2013, (UE) nr. 1306/2013 şi (UE) nr. 1308/2013 ale Parlamentului European şi ale Consiliului în ceea ce priveşte aplicarea acestora în anul 2014, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Regulamentul Delegat (UE) nr. 807/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi de introducere a unor dispoziţii tranzitorii, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 808/2014 al Comisiei din 17 iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR);
    – Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 al Comisiei din 17 iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte sistemul integrat de administrare şi control, măsurile de dezvoltare rurală şi ecocondiţionalitatea, cu modificările şi completările ulterioare.
    CAP. 1
    INTRODUCERE
     Manualul de procedură privind efectuarea controlului pe teren pentru cererile unice de plată aferente Măsurii 10, Pachetul 8 "Creşterea animalelor de fermă din rase locale în pericol de abandon" din cadrul PNDR 2014-2020 a fost elaborat în conformitate cu legislaţia europeană şi naţională în vigoare.
     În conformitate cu prevederile art. 3, alin. 3.2.3., lit. b) din Acordul cadru de delegare nr. 109/02.07.2015, nr. A106/10.07.2015 şi nr. 11710/2015, încheiat între Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv Agenţia Naţională pentru Zootehnie "Prof. Dr. G. K. Constantinescu", ANZ şi APIA realizează controlul la faţa locului pentru toate cererile unice de plată ale beneficiarilor care au încheiat angajamente pentru Pachetul 8. Controlul la faţa locului efectuat de ANZ cuprinde: verificarea numărului de animale; verificarea respectării cerinţelor specifice conform competenţelor sale; verificarea respectării cerinţelor de bază referitoare la "alte cerinţe naţionale/regionale relevante".
     Domeniul de aplicabilitate: începând cu campania 2017, efectuarea controlului pe teren pentru cererile unice de plată aferente beneficiarilor care îşi asumă în mod voluntar angajamente se realizează conform versiunii 02 a manualului.
    1.1. Scopul Manualului de procedură
     Scopul manualului este de a prezenta procedura privind efectuarea controlului pe teren pentru toate cererile unice de plată ale beneficiarilor care au încheiat angajamente pentru Pachetul 8 "Creşterea animalelor de fermă din rase locale în pericol de abandon", astfel încât să se asigure efectuarea controlului în mod unitar pentru toate cererile.
     Procedura cuprinde descrierea detaliată şi completă a tuturor operaţiunilor şi activităţilor pe care le presupune controlul pe teren, precum şi a datelor declarate în cererea unică de plată, de către beneficiari.
     Manualul este destinat specialiştilor ANZ, prin Oficiile judeţene de zootehnie, care vor efectua controlul pe teren. Fiecare persoană implicată în controlul pe teren va studia manualul de procedură în vederea rezolvării directe şi eficiente a sarcinilor care îi revin şi pentru soluţionarea problemelor apărute.
     Manualul de procedură stabileşte:
    - modelul notei de serviciu în baza căreia se efectuează controlul pe teren;
    – paşii de urmat de către specialiştii care efectuează controlul pe teren;
    – elementele verificate în cadrul controlului pe teren;
    – modul de completare al procesului verbal încheiat în urma controlului pe teren;
    – elemente care vor fi actualizate în funcţie de modificările şi completările ulterioare ale legislaţiei europene şi/sau naţionale.


    1.2. Instituţiile implicate în implementarea pachetului 8 "Creşterea animalelor de fermă din rasele locale în pericol de abandon"
     Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - prin direcţia de specialitate, are următoarele atribuţii:
     ● elaborează strategia de dezvoltare sectorială şi cadrul legislativ pentru implementarea regulamentelor comunitare privind identificarea, înregistrarea şi constituirea bazei naţionale de date;
     ● face propuneri Comisiei Europene asupra cadrului legislativ comunitar privind animalele de fermă din rasele în pericol de abandon;
     ● transmite Comisiei Europene toate informările solicitate privind animalele de fermă din rasele locale în pericol de abandon.

     Direcţia Generală de Dezvoltare Rurală - Autoritatea de Management pentru PNDR:
     ● gestionează implementarea Măsurii 10 "Agro-mediu şi climă", Submăsura 10.1. "Plăţi de Agro-mediu şi climă" - Pachetul 8 "Creşterea animalelor de fermă din rase locale în pericol de abandon" din cadrul PNDR 2014-2020, aprobat prin Decizia (CE) nr. 3508/26.05.2015.

     Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR):
     ● este organismul de implementare şi organismul de plată al măsurilor PNDR;
     ● are obligaţia să se asigure că APIA şi ANZ respectă manualele de proceduri privind verificările specifice pentru Pachetul 8 "Creşterea animalelor de fermă din rase locale în pericol de abandon" şi supraveghează permanent, controlând de câte ori consideră necesar, modul de îndeplinire a atribuţiilor delegate către aceste două entităţi publice (autorităţi competente).

     Agenţia Naţională pentru Zootehnie " Prof. Dr. G.K. Constantinescu":
     ● elaborează propriul manual de procedură pentru controlul pe teren al Pachetului 8 "Creşterea animalelor de fermă din rase locale în pericol de abandon", în conformitate cu prevederile legislaţiei europene şi naţionale în vigoare;
     ● realizează controlul pe teren, pentru toate cererile unice de plată ale beneficiarilor care au încheiat angajamente voluntare pentru Pachetul 8 "Creşterea animalelor de fermă din rase locale în pericol de abandon", astfel, verifică numărul de animale, respectarea cerinţelor specifice conform competenţelor sale şi respectarea cerinţelor de bază referitoare la "alte cerinţe naţionale/regionale relevante";
     ● are obligaţia de a furniza către APIA, cu minim 15 zile lucrătoare înainte de debutul perioadei de depunere a cererilor unice de plată, lista asociaţiilor crescătorilor de animale acreditate de către ANZ, responsabile cu înfiinţarea şi conducerea registrelor genealogice ale raselor, în care este înregistrat şi actualizat şeptelul femel adult de reproducţie;
     ● completează Rapoartele de control în urma controlului pe teren pentru 100% beneficiari ai măsurii şi le transmite la APIA central în copie şi în format electronic;
     ● are obligaţia de a furniza către APIA, cu minim 15 zile lucrătoare înainte de debutul perioadei de depunere a cererilor unice de plată, un fişier atât pe suport electronic, cât şi pe suport de hârtie cu fermierii care deţin femele adulte de reproducţie din rasele locale în pericol de abandon (conform modelului prevăzut în Anexa nr. 6 - Lista deţinătorilor de animale de fermă pentru rasele locale în pericol de abandon) şi care sunt înscrişi în registrele genealogice, conduse de către asociaţiile crescătorilor de animale acreditate de ANZ;
     ● are obligaţia de a transmite, ori de câte ori este cazul, în termen de 10 zile lucrătoare, orice modificare privind baza de date referitoare la femele adulte de reproducţie din rasele locale în pericol de abandon. Modificările transmise după data de 30 septembrie ale anului de cerere se vor lua în considerare la plată de către APIA pentru anul următor de cerere unică;
     ● corectează eventualele neconformităţi constatate de APIA pe parcursul controalelor pe teren şi administrative, care au impact asupra bazei de date deţinută de ANZ;
     ● în urma analizei rezultatelor supracontroalelor realizate de către AFIR, conţinând analiza erorilor aleatorii şi a erorilor sistematice identificate care trebuie remediate, ANZ transmite la AFIR, atât electronic, cât şi pe suport de hârtie, o informare referitoare la rezolvarea problemelor semnalate;
     ● transmite către AFIR până la data de 10 ianuarie a fiecărui an, Declaraţia de gestiune anuală, întocmită pentru anul precedent, confirmând faptul că ANZ dispune de mijloacele realizării responsabilităţilor ce îi revin privind Măsura 10, Pachetul 8 "Creşterea animalelor de fermă din rase locale în pericol de abandon", din cadrul PNDR 2014-2020;
     ● certifică prin semnăturile persoanelor autorizate şi ştampilă toate datele furnizate către APIA şi AFIR.
     ● pe întreaga perioadă de derulare a Măsurii 10, Pachetul 8 "Creşterea animalelor de fermă din rase locale în pericol de abandon", va permite accesul persoanelor abilitate şi al organismelor cu atribuţii de verificare a modului de desfăşurare a activităţilor, respectiv: AFIR, DGDR AM-PNDR, Organismul de Certificare - Autoritatea de Audit de pe lângă Curtea de Conturi a României şi experţi autorizaţi sau reprezentanţi ai Comisiei Europene, la documentele aferente beneficiarilor controlaţi;
     ● are obligaţia să păstreze toate documentele justificative referitoare la Măsura 10, Pachetul 8 "Creşterea animalelor de fermă din rase locale în pericol de abandon", din PNDR 2014-2020;
     ● are obligaţia de a organiza întreaga activitate la nivel central, judeţean şi local în strictă concordanţă cu prevederile legislaţiei naţionale şi europene în vigoare, de a pregăti personalul pentru realizarea în bune condiţii a acestei activităţi;
     ● are obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru evitarea situaţiilor de natură să determine apariţia eventualelor conflicte de interese;
     ● are obligaţia să respecte cu exactitate termenele, condiţiile şi modul de lucru cu celelalte instituţii implicate în implementarea Pachetului 8 "Creşterea animalelor de fermă din rase locale în pericol de abandon", din PNDR 2014-2020.

     ANZ, în calitate de autoritate competentă, supraveghează evoluţia numărului de femele adulte de reproducţie înscrise în secţiunea principală a Registrului genealogic, precum şi capacitatea tehnică a asociaţiilor de înregistrare şi actualizare a datelor în registrul genealogic.
     Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA):
     ● are obligaţia de a furniza în copie către ANZ, în maxim 45 de zile lucrătoare de la termenul final de depunere al cererilor unice de plată, lista beneficiarilor care au încheiat angajamente pentru Pachetul 8 care vor fi supuşi controlului, precum şi documentaţia relevantă (cerere unică de plată, angajamente, formulare de modificare a cererii, notificări etc.);
     ● transmite către ANZ eventualele neconformităţi constatate pe parcursul controalelor pe teren şi administrative, care au impact asupra bazei de date deţinută de ANZ, în vederea corectării acesteia, dacă este cazul.

     Asociaţiile crescătorilor pe rase:
     ● conduc registrele genealogice la rasele în pericol de abandon;
     ● coordonează acţiuni de conservare şi utilizare a raselor în pericol de abandon conform programelor de conservare întocmite;
     ● promovează rasa prin acţiuni de popularizare (simpozioane, expoziţii, târguri expoziţionale organizate la nivel naţional şi comunitar etc.);
     ● realizează acţiuni pentru menţinerea animalelor din cadrul rasei în mediul lor natural;
     ● realizează acţiuni de promovare a tehnologiilor de creştere tradiţionale ale raselor în pericol de abandon;
     ● Transmit date către ANZ în formatul solicitat de către aceasta pentru fermierii care deţin de rase în pericol de abandon şi animale înregistrate în Registrul Genealogic care au accesat M10-P8.

     Deţinătorul de animale de fermă din rasele în pericol de abandon:
     ● este membru al asociaţiei profesionale a crescătorilor pentru rasa de animale de fermă în pericol de abandon pentru care solicită sprijin;
     ● se obligă să menţină numărul de animale femele adulte de reproducţie, precum şi descendenţii femele necesari pentru înlocuirea acestora până la sfârşitul programului, care fac obiectul angajamentului voluntar în exploataţie timp de 5 ani de la data semnării acestuia;
     ● organizează reproducţia în conformitate cu ROF-ul registrului genealogic;
     ● înfiinţează şi conduce evidenţele primare în conformitate cu regulamentul de organizare şi funcţionare a registrului genealogic;
     ● utilizează sistemul de creştere extensiv şi/sau semiintensiv;
     ● proprietarul şi/sau deţinătorul are obligaţia să ţină un registru de evidenţă în exploataţia proprie şi să raporteze asociaţiei crescătorilor pentru rasa respectivă, toate fătările, mişcările de efective către şi din exploataţie şi cazurile de moarte ale femelelor adulte de reproducţie din exploataţie în termen de 15 zile de la data la care au loc aceste evenimente, iar preşedintele asociaţiei transmite mai departe ANZ-ului prin OJZ-uri notificări cu aceste evenimente deoarece identificarea, individualizarea şi înregistrarea animalelor sunt operaţiuni obligatorii indiferent de forma de proprietate.

     Autoritatea Naţională Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor:
     ● este autoritatea centrală sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor, care coordonează, monitorizează şi îmbunătăţeşte activitatea desfăşurată de structurile tehnice specifice ANSVSA şi de la nivelul DSVSA judeţene în domeniul identificării, individualizării şi înregistrării animalelor, respectiv a femelelor adulte de reproducţie din rasele în pericol de abandon;
     ● prin unităţile din subordine efectuează controlul şi supracontrolul cerinţelor legale în materie de gestionare privind siguranţa alimentară (SMR 4 şi 5), identificarea şi înregistrarea animalelor (SMR 6-8), bolile animalelor (SMR 9) şi bunăstarea animalelor (SMR 11-13).

     Comisia Europeană
     ● stabileşte priorităţile de intervenţie ale Instrumentelor Financiare ale UE în cadrul politicii de coeziune economică şi socială şi face legătura între priorităţile Planului Naţional de Dezvoltare şi cele ale UE, stabilite prin orientări strategice comunitare, contribuind la atingerea obiectivelor Strategiei Europa 2020.


    CAP. 2
    PROCEDURA DE CONTROL PE TEREN
    2.1. Descrierea măsurii
     Lista raselor locale aflate în pericol de abandon în România, eligibile pentru plăţi compensatorii în cadrul Pachetului 8 "Creşterea animalelor de fermă din rase locale în pericol de abandon", a fost stabilită de ANZ în conformitate cu art. 7(3) al Regulamentului (UE) nr. 807/2014, după cum urmează:
    Ovine:
     o Ţigaie cu cap negru de Teleorman (Oaia Cap Negru de Teleorman)
     o Raţca (Valahă cu coarne în tirbuşon)
     o Karakul de Botoşani
     o Merinos de Suseni
     o Merinos Transilvănean
     o Merinos de Cluj
     o Merinos de Palas
     o Ţigaie - varietatea ruginie

    Caprine:
     o Carpatina
     o Alba de Banat

    Taurine:
     o Sura de Stepă

    Bubaline:
     o Bivolul românesc

    Ecvidee:
     o Furioso North Star
     o Huţul
     o Gidran
     o Semigreul românesc
     o Shagya Arabă
     o Nonius
     o Lipiţan

    Porcine:
     o Bazna
     o Mangaliţa

     Pachetul 8 "Creşterea animalelor de fermă din rase locale în pericol de abandon" este disponibil la nivelul întregului teritoriu naţional.

    Tipul de sprijin:
     Sprijinul acordat în cadrul acestei măsuri este o plată compensatorie pentru pierderile de venit suportate de către beneficiarii care încheie angajamente voluntare privind creşterea animalelor de fermă din rasele locale în pericol de abandon. Prima compensatorie este plătită anual, ca sumă fixă pe UVM (calculat pentru femelele adulte de reproducţie de rasă pură angajate). Angajamentele voluntare se încheie pe o perioadă de 5 ani. După încheierea perioadei iniţiale de 5 ani, angajamentele se pot prelungi anual, până la încheierea perioadei de implementare a PNDR 2014-2020.

    Valoarea plăţii compensatorii:
     ● Bovine (taurine şi bubaline) - 200 Euro/UVM
     ● Ecvidee - 200 Euro/ZUVM
     ● Ovine - 87 Euro/UVM
     ● Caprine - 40 Euro/UVM
     ● Porcine - 176 Euro/UVM
     Angajamentele încheiate sunt condiţionate de menţinerea pe o perioadă de 5 ani a efectivului de animale femele adulte de reproducţie prevăzut la încheierea angajamentului, precum şi a descendenţilor femele necesari pentru înlocuirea acestor animale până la sfârşitul programului. În cazul în care efectivul angajat se reduce datorită unor cauze cum ar fi îmbolnăvirea, sacrificarea, moartea sau vânzarea animalelor, beneficiarul are obligaţia de a notifica APIA şi ANZ şi de a reface efectivul de femele adulte de reproducţie, prin trecere de la tineret sau prin cumpărare, imediat după reducerea efectivului. În cazul în care efectivul de femele adulte de reproducţie nu se va reface în maximum 6 luni de la momentul notificării scrise comunicate către APIA şi ANZ, sprijinul va fi redus proporţional.
     Nu sunt eligibile pentru plăţi în cadrul acestui pachet ecvideele utilizate preponderent în scopuri sportive sau recreative.

    2.2. Scopul controlului pe teren
     Scopul controlului este acela de a verifica respectarea angajamentelor voluntare privind creşterea femelelor adulte de reproducţie din rasele locale în pericol de abandon privind cele trei seturi de cerinţe: cerinţele de bază relevante prevăzute în program, condiţiile de eligibilitate ale beneficiarilor care îşi asumă în mod voluntar angajamente şi cerinţele specifice ale angajamentelor.
     Cerinţele de bază naţionale relevante, condiţiile de eligibilitate şi cerinţele specifice pentru Pachetul 8, care sunt controlate de ANZ, sunt următoarele:
    I. Cerinţe de bază:
    1. Obligaţia ca animalele să fie din rasă pură înscrise în registrul genealogic al rasei respective - secţiunea principală
    2. Obligaţia identificării animalelor
    3. Obligaţia ca animalele să fie cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ecvideelor, ovinelor şi caprinelor, aprobat prin HG nr. 1156/2013
    4. Obligaţia beneficiarului de a efectua activitate minimă

    II. Condiţii de eligibilitate:
    1. Beneficiarul deţine femele adulte de reproducţie de rasă pură locală în pericol de abandon din speciile prevăzute în program, înscrise în registrul genealogic al rasei - secţiunea principală.
    2. Femelele adulte de reproducţie de rasă pură locală în pericol de abandon din specia ecvidee nu sunt utilizate preponderent în scopuri sportive sau recreative.

    III. Cerinţe specifice:
    1. Beneficiarul se angajează să respecte regulamentul de organizare şi funcţionare a registrului genealogic al rasei condus de asociaţii acreditate de ANZ în baza art. 5 lit. a) din HG nr. 1188/2014.
    2. Beneficiarul se angajează să menţină, pe o perioadă de 5 ani, efectivul de animale femele adulte de reproducţie prevăzut la încheierea angajamentului, precum şi descendenţii femele necesari pentru înlocuirea acestor animale până la sfârşitul programului.    2.3. Pregătirea documentaţiei pentru controlul pe teren
    Acţiuni premergătoare controlului pe teren
     ANZ transmite către APIA, cu minim 15 zile lucrătoare înainte de debutul perioadei de depunere a cererilor unice de plată atât pe suport electronic cât şi pe suport de hârtie:
    - Lista asociaţiilor crescătorilor de animale acreditate de către ANZ responsabile cu înfiinţarea şi conducerea registrelor genealogice ale raselor în care este înregistrat şi actualizat şeptelul femel adult de reproducţie (Anexa nr. 5);
    – Lista deţinătorilor de animale de fermă pentru rasele locale în pericol de abandon (conform modelului prevăzute în Anexa 6). Fişierul, în format excel, trebuie să conţină următoarele date: adresa, denumirea exploataţiei, exploataţia cu codul ANSVSA, numele proprietarului de animale, prenumele acestuia, tipul de proprietate (persoană fizică sau persoană juridică), CNP/CUI-ul deţinătorului de animale, specia, rasa, numerele matricole ale femelelor de reproducţie înscrise în secţiunea principală a registrului genealogic, numerele matricole ale femelelor de tineret de reproducţie, numărul descendenţilor femele la sfârşitul celor 5 ani de angajament, denumirea asociaţiei acreditată de ANZ pentru conducerea registrului genealogic, CUI-ul asociaţiei acreditată de ANZ pentru conducerea registrului genealogic.

     ANZ primeşte de la APIA în maxim 45 de zile lucrătoare de la termenul final de depunere al cererilor unice de plată: Lista beneficiarilor care au încheiat angajamente voluntare pentru Pachetul 8, precum şi Copii ale documentelor aferente cererilor pentru controlul pe teren (cerere unică de plată, angajamente, formulare de modificare a cererii, notificări, adeverinţa emisă de asociaţia crescătorilor de animale - Anexa nr. 11, Notificarea privind înlocuirea efectivului de animale - Anexa nr. 12 etc.).

    Structura organizatorică şi pregătirea documentaţiei la nivel central:
     Consilierii din cadrul Direcţiei Patrimoniu Genetic şi Patrimoniu Zoopastoral - Serviciului Conservare şi Protecţia resurselor genetice animale vor comunica cu Şeful de Serviciu Conservare şi Protecţia resurselor genetice animale -> Directorul Direcţiei de Patrimoniu Genetic şi Patrimoniu Zoopastoral -> Directorul General Adjunct -> Directorul General.
     Direcţia Patrimoniu Genetic şi Patrimoniu Zoopastoral prin Serviciul Conservare şi Protecţia Resurselor genetice animale din cadrul ANZ transmite specialiştilor OJZ-urilor, desemnaţi prin fişa postului cu atribuţii în domeniul controlului pe teren al raselor în pericol de abandon, modelul Raportului de control (Anexa nr. 3 - Raport de control), Graficul de control (Anexa nr. 7 - Grafic de control), lista beneficiarilor eligibili din punct de vedere administrativ ai Pachetului 8 "Creşterea animalelor de fermă din rase locale în pericol de abandon", care au cerere depusă la APIA şi care urmează să fie controlaţi, precum şi următoarele documente/informaţii corespunzătoare beneficiarilor din listă:
    - o copie a cererii unice de plată a beneficiarului, precum şi documente relevante (angajamente, formulare de modificare a cererii, notificări, etc.);
    – denumirea şi adresa beneficiarului la care urmează a se efectua controlul;
    – obiectul controlului;
    – perioada în care urmează să fie efectuat controlul;
    – o listă cu documentele, evidenţele, datele şi informaţiile pe care beneficiarul controlat trebuie să le pună la dispoziţie în vederea realizării controlului;

     La capitolul Atribuţiile persoanelor responsabile cu efectuarea controlului, care sunt stabilite de către directorul general al ANZ, sunt enumerate activităţile care se regăsesc în fişele de post ale acestora în vederea realizării atribuţiilor de control pentru Pachetul 8.

    Structura organizatorică şi pregătirea documentaţiei în teritoriu
     Direcţia Patrimoniu Genetic şi Patrimoniu Zoopastoral prin Serviciul Conservare şi Protecţia Resurselor genetice la animale va comunica cu specialiştii de la nivel judeţean desemnaţi cu această activitate -> cu coordonatorii activităţii OJZ-urilor -> şefii de servicii ai CRZ-urilor aferente -> Directorul General Adjunct -> Directorul General.
     Documentele care se transmit de către ANZ spre structuri din exterior se redactează în 2 exemplare, astfel:
    - exemplarul 2 al documentului este cel care rămâne în arhiva ANZ şi conţine paşaportul de avizare (persoana care a elaborat documentul, şeful serviciului, Directorul Direcţiei Patrimoniu Genetic şi Patrimoniu Zoopastoral, Directorul General Adjunct, semnătura Directorului General al ANZ);
    – exemplarul 1 al documentului este cel care se transmite destinatarului şi conţine semnătura Directorului General al ANZ şi ştampila, iar după ce se înregistrează, se expediază.

     Documentele care se transmit de către OJZ spre structuri din exterior şi spre ANZ se redactează în 2 exemplare, astfel:
    - exemplarul 2 al documentului este cel care rămâne în arhiva OJZ şi conţine paşaportul de avizare (persoana care a întocmit documentul, coordonatorul activităţii OJZ şi semnătura şefului CRZ), se înregistrează;
    – exemplarul 1 al documentului este cel care se transmite destinatarului şi conţine paşaportul de avizare (persoana care a întocmit documentul, coordonatorul activităţii OJZ, precum şi semnătura şefului CRZ), se ştampilează, se înregistrează şi se expediază.


    Pregătirea documentaţiei aferente controlului pe teren
 În baza Graficului de control (Anexa nr. 7) primit de la Direcţia Patrimoniu Genetic şi Patrimoniu Zoopastoral prin Serviciul Conservare şi Protecţia Resurselor genetice animale din cadrul ANZ, OJZ-urile anunţă fermierii cu privire la data şi scopul controlului, în condiţiile prevăzute de art. 25 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a
     În anexa nr. 1 este prezentată "Notificarea/Înştiinţarea privind efectuarea controlului pe teren", prin care se comunică fermierilor că, în termen de 48 de ore de la primirea acesteia, se va efectua controlul pe teren privind Pachetul 8 "Creşterea animalelor de fermă din rase locale în pericol de abandon" din cadrul Măsurii 10 "Agromediu şi climă" din PNDR 2014-2020, pentru care a fost depusă cererea unică de plată la APIA.
     În vederea efectuării activităţii de control în bune condiţii, fermierul are obligaţia ca, la momentul controlului, să pună la dispoziţia specialiştilor ANZ următoarele documente:
    - Notificări la ANZ, APIA şi la asociaţia al cărei membru este, dacă a fost cazul, privind modificarea informaţiilor din angajamentul voluntar,
    – Caietul de agro-mediu completat la zi,
    – Paşaportul femelelor în cazul speciilor bovine şi ecvidee,
    – Registrul fermei/exploataţiei,
    – Registrul de montă/însămânţare artificială şi fătări,
    – Buletinul de însămânţare artificială şi/sau Declaraţia colectivă de însămânţare artificială sau montă naturala, Adeverinţa de montă, Registrul de montă în harem sau Declaraţia colectivă de montă în harem,
    – Declaraţia de fătare,
    – Adeverinţă emisă de către medicul veterinar cu competenţe în acest sens, care atestă că toate animalele deţinute de beneficiar au fost identificate, că sunt înregistrate în RNE şi sunt cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, iar acţiunile prevăzute sunt efectuate la zi.

     Specialiştii responsabili cu efectuarea controlului, care sunt stabiliţi de către directorul general al ANZ îşi pregătesc:
    - formularele rapoartelor de control (tipărire, îndosariere etc.),
    – documentaţia aferentă controlului (copia cererii unice de plată, a angajamentului, formulare de modificare a cererii, notificări, adeverinţa emisă de asociaţia crescătorilor de animale - Anexa nr. 11, Notificarea privind înlocuirea efectivului de animale - Anexa nr. 12 etc.)

     şi stabilesc împreună cu coordonatorul judeţean resursele materiale necesare efectuării şi arhivării tuturor înregistrărilor activităţii de control, în vederea realizării în bune condiţii a controlului (autoturisme, combustibil pentru deplasare, calculatoare, materiale de papetărie: hârtie, dosare, bibliorafturi, folii protectoare etc.).
     Controlul pe teren se efectuează la sediul exploataţiei/exploataţiilor cu cod/coduri ANSVSA pentru care s-a depus cerere unică de plată pentru Pachetul 8 "Creşterea animalelor de fermă din rase locale în pericol de abandon".
     În urma controalelor pe teren, ANZ completează Rapoartele de control, întocmite pentru fiecare beneficiar care a încheiat angajamente voluntare pentru Pachetul 8, în conformitate cu prevederile art. 43 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 al Comisiei, cu modificările şi completările ulterioare şi prevăzute în Anexa nr. 3 a prezentului manual de procedură. Acestea se transmit la APIA în copie. Rezultatele controalelor efectuate de ANZ vor fi puse la dispoziţia APIA în termen de 10 zile lucrătoare de la finalizarea acestora şi în format electronic, pentru preluarea datelor în sistemul informatic.
     ANZ răspunde de exactitatea datelor înscrise în Rapoartele de control (conform prevederilor art. 3 alin. 3.2.3 lit. d) din Acordul cadru de delegare AFIR, APIA, ANZ nr. 109/A106/11710/2015).

    2.4. Efectuarea controlului pe teren
     În termen de 60 de zile lucrătoare de la primirea de la APIA a Listei beneficiarilor care au încheiat angajamente voluntare pentru Pachetul 8 şi a documentelor aferente cererilor unice în vederea controlului, ANZ are obligaţia de a efectua controlul pe teren şi a întocmi Rapoartele de control, conform Manualului de procedură.
     În cadrul controlului pe teren, efectuat de către persoanele desemnate de către directorul general al ANZ şi care răspund de modul de desfăşurare a activităţilor şi etapelor aferente controlului, conform Notei de serviciu privind efectuarea controlului pe teren (Anexa nr. 2), se verifică respectarea: cerinţelor specifice ale angajamentelor, a cerinţelor de bază relevante şi a condiţiilor de eligibilitate ale beneficiarilor care îşi asumă în mod voluntar angajamente.
     Specialiştii desemnaţi cu efectuarea controlului pe teren din cadrul ANZ trebuie să respecte următoarele:
    - îşi declină calitatea, legitimându-se în faţa reprezentantului persoanei juridice sau a persoanei fizice care urmează să fie controlată, prezentând legitimaţia de serviciu şi/sau actul de identitate; prezintă persoanei fizice/juridice controlate, înaintea începerii controlului, următoarele elemente: numele şi prenumele persoanei/persoanelor desemnate pentru a efectua controlul, instituţia din care face parte, scopul controlului, perioada controlului, perioada controlată, precum şi temeiul legal în baza căruia se efectuează controlul;
    – prezintă elementele de control care urmează a fi verificate cuprinse în Raportul de control (Anexa nr. 3), pe cele trei seturi de cerinţe;
    – solicită documentele, evidenţele, datele şi informaţiile despre care beneficiarul controlat a fost înştiinţat că trebuie să le pună la dispoziţie în vederea realizării controlului şi a completării corecte şi complete a Raportului de control;

     Efectuarea controlului şi completarea raportului de control cuprinde două aspecte şi anume:
    1. controlul la sediul asociaţiei care conduce registrul genealogic;
    2. controlul propriu-zis la sediul exploataţiei;
    3. întocmirea raportului de control în urma controlului pe teren.


    Controlul la sediul asociaţiei
     Activitatea de control începe la asociaţia acreditată pentru conducerea registrului genealogic, unde se vor pune la dispoziţie, în vederea efectuării controlului, ROF-ul registrului genealogic, Registrul genealogic al rasei şi toate documentele primite de la membrii asociaţiei care au angajament pentru P8 sunt eligibili din punct de vedere al controlului administrativ efectuat de către APIA, precum şi alte informaţii referitoare la animalele din exploataţie: codul de identificare al animalului, data naşterii, data identificării, informaţii despre orice înlocuire a crotaliilor/microcipurilor (dispozitive electronice de identificare).
     Ca urmare a controlului la sediul asociaţiei se întocmeşte un proces-verbal semnat de inspectorul ANZ şi de reprezentantul asociaţiei în care se consemnează informaţiile menţionate în paragraful anterior. Procesul-verbal în original se păstrează în dosarul de control al beneficiarului, alături de originalul raportului de control.
     În cazul în care informaţiile menţionate mai sus nu sunt în conformitate cu legislaţia privind acreditarea asociaţiei pentru menţinerea registrului genealogic, se va retrage acreditarea respectivei asociaţii.
     Animalele beneficiarilor - membri ai unei asociaţii a cărei acreditare a fost retrasă devin neeligibile pentru plata Pachetului 8, deoarece nu respectă condiţia de eligibilitate: "beneficiarul deţine femele de reproducţie de rasă pură locală în pericol de abandon din speciile prevăzute în program, înscrise în registrul genealogic al rasei - secţiunea principală". Ca urmare a retragerii acreditării asociaţiei, registrul genealogic al rasei devine neconform. În consecinţă, în baza Acordului de delegare, ANZ actualizează Anexa nr. 5 şi Anexa nr. 6, pe care le transmite la APIA în termen de 10 zile lucrătoare de la modificare.

    Controlul la sediul exploataţiei
     Pe parcursul controlului propriu-zis la sediul exploataţiei, specialiştii ANZ desemnaţi au acces la animale pentru verificarea identităţii acestora, în condiţiile legii.
     Pentru efectuarea activităţii de control, beneficiarii au obligaţia de a pune la dispoziţia specialiştilor desemnaţi de ANZ să desfăşoare controlul, documentele, evidenţele şi actele specifice solicitate prin Notificarea/Înştiinţarea privind efectuarea controlului pe teren, în original şi/sau în copie conformă cu originalul.
     Refuzul de a pune la dispoziţia echipei de control a documentelor solicitate se va consemna în Raportul de control (Anexa nr. 3) la rubrica "Observaţii ale specialistului ANZ". În acest caz se aplică procedura pentru "refuz control" prezentată la cap. 2.7.
     Abandonarea, refuzul unui control pe teren.
    a) Se vor verifica următoarele documente puse la dispoziţie de beneficiarul controlat:
    - Notificări transmise de beneficiar către ANZ, APIA şi Asociaţia crescătorilor al cărei membru este, dacă a fost cazul, privind modificarea informaţiilor din angajamentul voluntar;
    – Paşaportul femelelor în cazul speciilor bovine şi ecvidee;
    – Registrul fermei completat şi actualizat la zi;
    – Registrul de montă/însămânţare artificială şi fătări;
    – Buletinul de însămânţare artificială şi/sau Declaraţia colectivă de însămânţare artificială sau montă naturală, Adeverinţa de montă, Registrul de montă în harem sau Declaraţia colectivă de montă în harem;
    – Declaraţia de fătare;
    – Caietul de agro-mediu completat la zi;
    – Adeverinţa emisă de către medicul veterinar cu competenţe în acest sens, care atestă că toate animalele din exploataţie au fost identificate, că sunt înregistrate în RNE şi sunt cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, iar acţiunile prevăzute sunt efectuate la zi.

    b) Se va verifica numărul de animale în conformitate cu procedura prezentată în listele de verificare pentru cerinţele de bază, cerinţele specifice şi condiţiile de eligibilitate prezentate în cap. 2.5. Completarea Raportului de control;
     În cazul în care una sau mai multe femele adulte de reproducţie nu mai există în exploataţie, beneficiarul va pune la dispoziţie unul dintre următoarele documente:
    - certificatul sanitar-veterinar, în cazul îmbolnăvirii sau sacrificării;
    – actul constatator al medicului veterinar, în cazul morţii animalului/animalelor;
    – documentul de livrare, în cazul vânzării animalului/animalelor;
    – documentul eliberat de Poliţie şi/sau de Primărie în cazul dispariţiei animalului/animalelor, ca urmare a unui furt sau ca urmare a atacului animalelor sălbatice.


    c) Se va verifica respectarea: cerinţelor specifice ale angajamentelor, a cerinţelor de bază relevante şi a condiţiilor de eligibilitate ale beneficiarilor care îşi asumă în mod voluntar angajamente.


    2.5. Completarea Raportului de control
     Specialiştii ANZ desemnaţi să efectueze controlul pe teren au obligaţia să respecte cu exactitate termenele, condiţiile şi modul de lucru, respectiv structura informatică a Raportului de control şi modul de transmitere al acestuia către APIA.
     Raportul de control pe teren este întocmit în conformitate cu prevederile art. 43 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 al Comisiei şi cuprinde următoarele:
    a) Date generale despre beneficiar - acestea se vor prelua din formularul cererii unice transmise în copie de către CJ-APIA şi se referă la:
    - denumire beneficiar;
    – date de identificare;
    – locaţia unde se desfăşoară controlul;
    – informaţii privind cererea unică - număr şi data de depunere.

    b) Date completate de specialiştii CJZ-ANZ - în raportul de control se vor completa rubricile referitoare la:
    - Anunţarea controlului;
    – Data notificării controlului - se completează data notificării;
    – Data efectuării controlului;
    – Explicaţie în caz de neefectuare a controlului sau "refuz control" - motivul neefectuării/refuzului;
    – Rezultatele controlului - verificările efectuate şi concluziile;
    – Menţionarea documentelor preluate la data controlului, dacă e cazul (fotocopii sau fotografii).

    c) Datele completate de beneficiar - solicitantul/reprezentantul/ împuternicitul legal are posibilitatea de a semna şi ştampila, după caz, raportul de control şi de a completa rubrica "Observaţii ale beneficiarului", dacă este cazul.

     După ce au fost completate datele de identificare ale beneficiarului şi ale specialistului ANZ desemnat să efectueze controlul pe teren, se va completa Raportul grafic, verificându-se următoarele:

    VERIFICAREA RESPECTĂRII CERINŢELOR SPECIFICE ANGAJAMENTELOR
    1. Beneficiarul se angajează să respecte Regulamentul de organizare şi funcţionare a Registrului genealogic al rasei condus de asociaţii acreditate de ANZ în baza art. 5 lit. a) din HG nr. 1188/2014:
     Se controlează individual pentru fiecare animal. Sistemul de sancţiuni prevede că "animalele pentru care nu a fost respectat ROF-ul registrului genealogic sunt excluse de la plată. În plus, animalele pentru care nu s-au respectat cerinţele nu pot fi folosite la înlocuire". ANZ urmăreşte individual animalele pentru care nu s-au respectat cerinţele, astfel încât, în anii următori de angajament, acestea să nu fie folosite la înlocuire.
     Cerinţa 1. are două componente: a) şi b). Dacă cel puţin un răspuns la cele două componente este NU, atunci cerinţa 1. este nerespectată. În acest caz, trebuie menţionate şi crotaliile/microcipurile neconforme, fie că provin de la nerespectarea punctului a) sau de la nerespectarea punctului b (b1, b2, b3 sau b4).
     Dacă ambele componente a) şi b) (toate cele 4 componente ale literei b), respectiv b1), b2), b3) şi b4) sunt marcate cu DA, atunci cerinţa este respectată.
    a) Individualizarea/identificarea: Beneficiarul are toate animalele din rasele care sunt eligibile pentru P8 conform PNDR 2014-2020 identificate prin crotaliere/microcipare": DA/NU (se evidenţiază numărul de identificare al crotaliei neconforme dacă animalul este sub angajament de P8)/NU (se evidenţiază doar specia animalelor neconforme care nu se află sub angajament; nu se evidenţiază numărul de identificare al crotaliei)
     Această cerinţă specifică se referă la rasele locale în pericol de abandon eligibile pentru P8 conform PNDR 2014-2020. Animalele din aceste rase trebuie să fie înscrise în registrul genealogic al rasei - secţiunea principală şi trebuie să respecte ROF-ul Asociaţiei din care face parte, indiferent dacă se află sub angajament P8 sau nu.
     Cerinţa se verifică numai pentru rasele pentru care beneficiarul are încheiat un angajament pentru P8. Cerinţa se controlează în cazul fiecărui beneficiar, individual pentru fiecare din aceste animale, atât pentru animalele angajate, cât şi pentru animalele neangajate care fac parte din aceste rase. Pentru aceste animale, specialiştii ANZ verifică la controlul pe teren dacă au crotalie (speciile: bovine, ovine, caprine şi porcine) sau microcip (specia ecvidee). Fiecare crotalie/microcip se compară cu numerele matricole înscrise în secţiunea principală a Registrului genealogic al rasei (aceste date se preiau de către specialistul ANZ din procesul-verbal întocmit la momentul controlului realizat la sediul asociaţiei). ANZ va păstra evidenţa animalelor neconforme şi se va asigura că acestea nu vor fi folosite la înlocuire şi nu vor fi incluse în listele animalelor eligibile în anii următori.
     Dacă toate animalele din rasele care sunt solicitate pentru P8 au crotalie/microcip, atunci în caseta "DA" se completează "X".
     Coloana "NU (se evidenţiază numărul de identificare al crotaliei neconforme dacă animalul este sub angajament de P8)" se referă numai la animalele care sunt din rase eligibile pentru P8 şi se află sub angajament P8. În cazul absenţei unuia sau a mai multor numere matricole pentru aceste animale, în caseta "Nu (se evidenţiază numărul crotaliei neconforme dacă animalul este sub angajament de P8)" se trec toate numerele de identificare care lipsesc pentru animalele neconforme aflate sub angajament.
     Coloana "NU (se evidenţiază doar specia animalelor neconforme care nu se află sub angajament; nu se evidenţiază numărul de identificare al crotaliei)" se referă numai la animalele care sunt din rase eligibile pentru P8 dar nu se află sub angajament P8. ANZ se asigură că aceste animale nu vor fi folosite la înlocuire şi nu vor fi incluse în listele animalelor eligibile în anii următori, astfel încât să se asigure respectarea prevederilor Anexei 1 la Ordinul MADR nr. 68/2017, conform cărora "Animalele pentru care nu a fost respectat ROF-ul registrului genealogic sunt excluse de la plată. În plus, animalele pentru care nu s-au respectat cerinţele nu pot fi folosite la înlocuire". În cazul absenţei unuia sau a mai multor numere matricole pentru animalele neangajate, în caseta "NU (se evidenţiază doar specia animalelor neconforme care nu se află sub angajament; nu se evidenţiază numărul de identificare al crotaliei)" se completează "X" pe rândul speciei neconforme.
     Toate animalele trebuie să fie identificate şi înregistrate în baza de date RNE conform legislaţiei sanitar veterinare specifice; sistemul de individualizare folosit de beneficiar prin crotaliere/microcipare trebuie să fie sigur, permanent şi să permită o identificare uşoară a animalelor; identificarea se face în funcţie de specie: la specia bovine se identifică animalele până la vârsta de 20 de zile, la speciile ovine şi caprine identificarea se face în 7 zile de la naştere, dar nu mai târziu de 9 luni de la naştere, la specia suine până la
    60 de zile de la data naşterii, la specia ecvidee la 6-12 luni de la naştere.
     În cazul în care se constată neconformităţi în ceea ce priveşte sistemul de identificare şi înregistrare a bovinelor, se aplică următoarele dispoziţii;
    - o bovină prezentă în exploataţie care şi-a pierdut una dintre cele două crotalii este considerată determinată cu condiţia să poată fi identificată în mod clar şi individual cu ajutorul celorlalte elemente ale sistemului de identificare şi înregistrare a bovinelor; baze de date electronice, paşapoarte pentru animale; registre individuale păstrate în fiecare exploataţi (dacă o singură bovină prezentă în exploataţie şi-a pierdut ambele crotalii, bovina respectivă este considerată determinată cu condiţia ca animalul să poată fi, totuşi, identificat cu ajutorul registrului, al paşaportului animalului, al bazei de date sau al altor mijloace, cu condiţia ca deţinătorul de animale să poată dovedi că a luat deja măsuri pentru remedierea situaţiei înaintea anunţării controlului la faţa locului, respectiv să prezinte formularul pentru eliberarea unui duplicat al crotaliei lipsă. Beneficiarului i se va acorda termenul legal de aplicare a crotaliei lipsă, în caz contrar, la controlul următor animalul devine neeligibil);
    – în cazul în care neconformităţile constatate sunt legate de înregistrări incorecte în registru sau în paşapoartele animalelor, animalul în cauză este considerat nedeterminat numai dacă aceste erori se constată în cadrul a cel puţin două controale efectuate pe parcursul unei perioade de 24 de luni. În orice alt caz, animalele respective sunt considerate nedeterminate după prima constatare. Intrările şi notificările din sistemul de identificare şi înregistrare a bovinelor pot fi adaptate în orice moment în caz de erori evidente recunoscute de autoritatea competentă.
    – un animal din specia ovină sau caprină prezent în exploataţie, care a pierdut o crotalie, este considerat determinat cu condiţia ca animalul să mai poată fi identificat cu ajutorul unui prim mijloc de identificare în conformitate cu articolul 4 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 21/2004 şi cu condiţia ca toate celelalte cerinţe ale sistemului de identificare şi înregistrare a animalelor din speciile ovină şi caprină să fie îndeplinite.


    b) Reproducţia: Beneficiarul organizează reproducţia animalelor în conformitate cu regulile Regulamentului de organizare şi funcţionare (ROF) ale Registrului genealogic: Această cerinţă se verifică la nivel de exploataţie. Dacă cel puţin un răspuns la întrebările b1, b2, b3, b4 este NU, atunci cerinţa b) este nerespectată.
    b1) beneficiarul are completat la zi Registrul de monte şi fătări: DA/NU
    - Reproducţia se poate face prin montă naturală-Monta naturală poate fi organizată prin împerecheri nominalizate (monta dirijată) sau prin montă în harem. Dacă se practică monta naturală dirijată şi autorizată, atunci beneficiarul va prezenta spre verificare Adeverinţa de montă care cuprinde informaţii privind: data montei, numărul matricol al reproducătorului şi numărul matricol al femelei montate.
     În cazul montei prin împerecheri nominalizate la specia ovine, berbecii reproducători vor fi întreţinuţi în afara turmei de oi, monta oilor se face cu berbecul nominalizat de serviciul registrului genealogic, sub supravegherea fermierului.
     În cazul speciei bovine se verifică dacă masculii utilizaţi la reproducţie (prin montă) sunt autorizaţi/codificaţi de către ANZ.
     Dacă se practică monta în harem, atunci beneficiarul va prezenta spre verificare Registrul de montă în harem, care cuprinde informaţii privind: exploataţia, codul exploataţiei sau proprietarul, adresa, rasa, numărul matricol al reproducătorului, numărul autorizaţiei, data introducerii reproducătorului în harem (zi, lună, an), data scoaterii reproducătorului din harem (zi, lună, an), numerele matricole ale femelelor din harem, data fătării, numărul matricol al produsului şi sexul acestuia. Pentru monta în harem beneficiarul poate prezenta spre verificare Declaraţia colectivă de montă în harem, care cuprinde aceleaşi date.
    - Reproducţia se poate face prin însămânţare artificială - Însămănţarea artificială se face de către prestatorii de servicii de însămânţare artificială autorizaţi de către ANZ şi beneficiarul va prezenta spre verificare Buletinul de însămânţare (Anexa nr. 9), care cuprinde informaţii privind: exploataţia, codul exploataţiei sau proprietarul, adresa, rasa, numărul matricol al reproducătorului, numărul autorizaţiei, data însămânţării artificiale, codul operatorului şi semnătura acestuia.

     Fiecare beneficiar are obligaţia să completeze la zi evenimentele de reproducţie în Registrul de montă/însămânţare artificială şi fătări.
     În cazul în care beneficiarul a folosit una dintre metodele de mai sus şi a respectat condiţiile precizate: a prezentat spre verificare Buletinul de însămânţare, care cuprinde informaţiile complete privind: exploataţia, codul exploataţiei sau proprietarul, adresa, rasa, numărul matricol al reproducătorului, numărul autorizaţiei, data însămânţării artificiale, codul operatorului şi semnătura acestuia, are completat la zi evenimentele de reproducţie în Registrul de montă/însămânţare artificială şi fătări, în caseta "DA" se completează "X".
     În cazul în care beneficiarul a folosit una dintre metodele de mai sus şi nu a respectat condiţiile precizate: a prezentat spre verificare Buletinul de însămânţare, care nu cuprinde informaţiile complete privind: exploataţia, codul exploataţiei sau proprietarul, adresa, rasa, numărul matricol al reproducătorului, numărul autorizaţiei, data însămânţării artificiale, codul operatorului şi semnătura acestuia, nu are completat la zi evenimentele de reproducţie în Registrul de montă/însămânţare artificială şi fătări, în caseta "DA " nu se completează "X", în caseta "NU" se completează "X".

    b2) beneficiarul transmite permanent structurilor competente ale Registrului genealogic montele naturale, însămânţările artificiale şi fătările efectuate: DA/NU
     Documentul de transmitere a montelor/însămânţărilor este Declaraţia colectivă de însămânţare artificială sau montă naturală şi va cuprinde: numărul matricol al femelei montate/însămânţate artificial, numărul matricol al masculului partener, data însămânţării artificiale sau a montei, codul însămânţătorului (în cazul însămânţării artificiale), semnătura.
     Documentul se completează în ordinea cronologică a efectuării montelor/însămânţărilor în perioada de raportare, fără ştersături şi fără linii libere şi se semnează de operatorul însămânţător care a efectuat însămânţarea şi/sau de fermier în cazul montei naturale.
     Registrul cuprinde următoarele: numărul matricol al femelei, data naşterii, data montei/însămânţării, numărul matricol al masculului partener, data fătării, numărul matricol al produsului (produşilor), sexul produsului (produşilor). Registrul de montă/însămânţare şi fătări trebuie păstrat în exploataţie cel puţin 5 ani. În acest interval de timp, documentele pot fi cerute oricând de către asociaţia care conduce registrul genealogic.
     Beneficiarul completează la zi în Registrul de monte şi fătări, fătările şi va prezenta spre verificare Declaraţia de fătare (anexa nr. 10) care cuprinde: nr. matricol al produsului, sexul, data naşterii, nr. matricol al mamei şi al tatălui, sistemul de reproducţie prin care a fost obţinut produsul: montă naturală (MN) sau însămânţare artificială (IA). Beneficiarul va transmite structurilor competente ale Registrului genealogic clarificări într-un interval de 5 zile lucrătoare după aplicarea crotaliilor/microcipurilor, dar nu mai târziu de 30 zile lucrătoare după fătarea produsului.
     Oricare ar fi modul de reproducţie şi sistemul de transmitere a datelor, crescătorul răspunde de identificarea corectă şi de înregistrarea corectă a tuturor montelor şi însămânţărilor femelelor din exploataţia proprie.
     În cazul în care beneficiarul a transmis structurilor competente ale Registrului genealogic până la data efectuării controlului documentele prezentate mai sus: Declaraţia colectivă de însămânţare artificială sau montă naturală, Registrul de monte şi fătări, Declaraţia de fătare, clarificări într-un interval de 5 zile lucrătoare după aplicarea crotaliilor/microcipurilor, dar nu mai târziu de 30 zile lucrătoare după fătarea produsului, în caseta "DA" se completează "X".
     În cazul în care beneficiarul nu a transmis structurilor competente ale Registrului genealogic până la data efectuării controlului documentele prezentate mai sus: Declaraţia colectivă de însămânţare artificială sau montă naturală, Registrul de monte şi fătări, Declaraţia de fătare, clarificări într-un interval de 5 zile lucrătoare după aplicarea crotaliilor/microcipurilor, dar nu mai târziu de 30 zile lucrătoare după fătarea produsului, în caseta "NU" se completează "X".

    b3) beneficiarul furnizează structurilor competente ale Registrului genealogic clarificări şi informaţii cu privire şi la alte evenimente de reproducţie pentru animalele pe care le deţine: DA/NU
     În caz de avort, produs fătat mort, malformaţii sau defecte ereditare, deţinătorul semnalează cazul imediat după naştere asociaţiei care conduce Registrul genealogic printr-o notificare.
     În cazul în care beneficiarul a transmis structurilor competente ale Registrului genealogic până la data efectuării controlului documentele prezentate mai sus, în caseta "DA" se completează "X"
     În cazul în care beneficiarul nu a transmis structurilor competente ale Registrului genealogic până la data efectuării controlului documentele prezentate mai sus, în caseta "NU" se completează "X".

    b4) beneficiarul menţine puritatea rasei: DA/NU
     Se vor verifica în Registrul genealogic ultimele două generaţii de ascendenţi, astfel încât femelele controlate să provină din masculi şi femele de rasă pură. Privind menţinerea purităţii rasei prin izolare reproductivă - condiţia pentru admiterea animalelor în registrul genealogic al rasei este ca atât reproducătorul mascul cât şi cel femel să aibă origine cunoscută pe două generaţii de ascendenţi (părinţi şi bunici). Se verifică dacă sunt evitate împerecherile de tip incest şi apropiat, dacă sunt aplicate cu prudenţă împerecherile de tip moderat pentru consolidarea unor însuşiri dorite de crescător, urmărindu-se pe pedigreu existenţa unuia sau a mai multor strămoşi comuni (care nu sunt de dorit).
     În cazul în care beneficiarul a respectat condiţia prezentată mai sus: femelele controlate să provină din masculi şi femele de rasă pură, în caseta "DA" se completează "X".
     În cazul în care beneficiarul nu a respectat condiţia prezentată mai sus: femelele controlate să provină din masculi şi femele de rasă pură, în caseta "NU" se completează "X".
    2. Beneficiarul se angajează să menţină, pe o perioadă de 5 ani, numărul de animale femele adulte de reproducţie prevăzut la încheierea angajamentului, precum şi descendenţii femele necesari pentru înlocuirea acestor animale până la sfârşitul programului:
    a) beneficiarul menţine numărul de animale înscrise în angajamentul asumat voluntar - se verifică anual: DA/NU (se evidenţiază numărul de identificare al crotaliei neconforme)
     În cazul în care beneficiarul s-a angajat cu un anumit număr de animale (înscrise în angajamentul voluntar) şi acelaşi număr de animate se regăseşte şi la data efectuării controlului pe teren în caseta "DA" se completează "X".
     În cazul în care beneficiarul s-a angajat cu un anumit număr de animale (înscrise în angajamentul voluntar), iar acel număr de animale nu se regăseşte la data efectuării controlului pe teren, în caseta "NU" (se evidenţiază numărul de identificare al crotaliei neconforme/microcipului neconform)" se completează numărul crotaliei/crotaliilor/microcipului/microcipurilor neconform/neconforme (care lipsesc).
     Dacă efectivul angajat se reduce, datorită unor cauze cum ar fi îmbolnăvirea, sacrificarea, moartea sau vânzarea animalelor, beneficiarul are obligaţia de a notifica ANZ şi APIA (în termen 15 zile lucrătoare de la data eliberării documentului constatator) şi de a reface efectivul de femele adulte de reproducţie, prin trecere de la tineret sau prin cumpărare.
     În cazul în care efectivul de animale adulte nu se va reface în maximum 6 luni de la momentul notificării, sprijinul va fi redus proporţional.
     Dacă efectivul de animale se reduce datorită unor cauze cum ar fi îmbolnăvirea, sacrificarea; moartea sau vânzarea animalelor, fermierul trebuie să aducă odată cu Notificarea următoarele documente doveditoare:
    - certificat sanitar-veterinar, în cazul îmbolnăvirii sau sacrificării,
    – act constatator al medicului veterinar, în cazul morţii,
    – document de livrare în cazul vânzării animalelor,
    – document eliberat de Poliţie şi/sau de Primărie în cazul dispariţiei, urmare a unui furt sau urmare a atacului animalelor sălbatice.

     Documentele enunţate trebuie să conţină elementele de identificare ale exploataţiei şi ale animalului/animalelor în cauză.
     În caietul de agro-mediu, fermierul va înscrie în rubrica "Observaţii" evenimentul (îmbolnăvirea, sacrificarea, moartea, vânzarea) care a dus la dispariţia animalului, data producerii evenimentului, documentul doveditor şi data la care s-a produs înlocuirea animalului.

    b) beneficiarul deţine descendenţii femele - se verifică în anul 5 de angajament: DA/NU/NA
     În anul 5 de angajament se verifică numărul descendenţilor femele care au fost stabiliţi de către fiecare asociaţie, conform anexei nr. 6: Lista deţinătorilor de animale de fermă pentru rasele locale în pericol de abandon.
     În cazul în care beneficiarul deţine numărul descendenţilor femele la verificarea pe teren în anul 5 de angajament, în caseta "DA" se completează "X".
     În cazul în care beneficiarul nu deţine numărul descendenţilor femele la verificarea pe teren în anul 5 de angajament, în caseta "NU" se completează "X".
     Caseta "NA" (neaplicabil) se completează în primii 4 ani de angajament, perioadă în care nu se verifică existenţa descendenţilor.


    3. Beneficiarul ţine o evidenţă a activităţilor agricole corelate cu implementarea cerinţelor de agro-mediu: DA/NU/Nr. fotografie
     Se completează tabelul corespunzător cerinţei specifice 3 din Raportul de control.
     Se verifică Caietul de agro-mediu pentru pachetul 8 din cadrul Măsurii 10 (PNDR 2014- 2020) al cărui model este în Anexa nr. 10. Caietul de agro-mediu trebuie completat obligatoriu în fiecare an şi trebuie să fie disponibil în caz de control.
     În cazul lipsei caietului pentru anul curent şi/sau anii precedenţi de angajament, în dreptul anului neconform, specialistul ANZ va completa "NU" în caseta "DA/NU" din tabelul corespunzător cerinţei 3 din Raportul de control.
     În cazul în care caietul este prezentat şi este completat corespunzător, specialistul va completa "DA" în caseta "DA/NU" din tabelul respectiv.
     În primul an de angajament se verifică existenţa caietului de agro-mediu pentru anul în curs. Pentru anii următori de angajament se verifică caietul, inclusiv pentru anii precedenţi. Caietul de agro-mediu trebuie completat şi păstrat pe toată perioada de desfăşurare a angajamentului şi în perioada de monitorizare de 3 ani de la încheierea angajamentului. Verificarea şi evidenţierea existenţei şi completării corecte a caietului de agro-mediu trebuie făcută pe fiecare an de angajament în parte (conform raportului de control). Pentru a confirma prezenţa caietului de agro-mediu pentru P8 este necesară efectuarea unei fotografii. În tabelul aferent controlului cerinţei specifice 3, în coloana "Nr. fotografie" se va înregistra numărul fotografiei.
     La momentul controlului, fiecare fotografie va evidenţia denumirea beneficiarului, data controlului, numărul paginii caietului (prin introducerea în cadrul fotografiei a unei pagini albe pe care sunt înscrise citeţ, cu majuscule, aceste detalii). Se fotografiază toate paginile caietului de agromediu. Se arhivează toate fotografiile corespunzătoare unui beneficiar într-un director (folder) cu aceeaşi denumire a fotografiei ca şi denumirea înscrisă de specialistul ANZ în secţiunea corespunzătoare cerinţei specifice 3 din Raportul de control (Anexa nr. 3).


    VERIFICAREA RESPECTĂRII CERINŢELOR DE BAZĂ NAŢIONALE/REGIONALE RELEVANTE ŞI A CERINŢELOR PRIVIND ACTIVITATEA MINIMĂ
    1. Obligaţia ca animalele să fie din rasă pură înscrise în registrul genealogic al rasei respective: DA/NU (se evidenţiază numărul de identificare al crotaliei neconforme dacă animalul este sub angajament de P8)/NU (se evidenţiază doar specia animalelor neconforme care nu se află sub angajament: nu se evidenţiază numărul de identificare al crotaliei)
     Această cerinţă de bază se referă la rasele locale în pericol de abandon eligibile pentru P8 conform PNDR 2014-2020. Animalele din aceste rase trebuie să fie înscrise în registrul genealogic al rasei - secţiunea principală şi trebuie să respecte ROF-ul registrului, indiferent dacă se află sub angajament P8 sau nu. Cerinţa se controlează în cazul fiecărui beneficiar, individual pentru fiecare din aceste animale, atât pentru animalele angajate, cât şi pentru animalele neangajate care fac parte din aceste rase.
     Spre deosebire de cerinţa specifică 1a), cerinţa de bază 1 nu se verifică numai pentru rasele pentru care beneficiarul are încheiat un angajament pentru P8, ci pentru toate rasele eligibile pentru P8 conform PNDR 2014-2020, indiferent dacă beneficiarul are angajament pe toate rasele eligibile sau nu.
     Se verifică pentru fiecare beneficiar la Asociaţia care reprezintă rasa şi al cărei membru este, în secţiunea principală a Registrului genealogic al rasei, apartenenţa femelei adulte de reproducţie la această secţiune şi ascendenţa ei pe două generaţii, respectiv: mama, tata, mama mamei, tatăl mamei, mama tatălui, tatăl tatălui. Acelaşi control se efectuează şi pentru toate celelalte animale din rasele eligibile deţinute de beneficiar.
     Animalul pentru care nu se îndeplineşte condiţia ca ascendenţii pe 2 generaţii să fie înscrişi în secţiunea principală a registrului genealogic nu este de rasă pură.
     Dacă toate femelele adulte de reproducţie aflate sub angajament sunt înscrise în secţiunea principală şi dacă înregistrările din registrul genealogic al rasei sunt corecte pentru toate animalele din rasele care sunt eligibile, în caseta "DA" se completează "X".
     Coloana "NU (se evidenţiază numărul de identificare al crotaliei neconforme - dacă animalul este sub angajament de P8)" se referă numai la animalele care sunt din rase eligibile pentru P8 şi se află sub angajament P8. În cazul în care una sau mai multe femele adulte de reproducţie aflate sub angajament nu sunt înscrise în secţiunea principală a registrului genealogic sau se constată că nu sunt de rasă pură, în caseta "NU (se evidenţiază numărul de identificare al crotaliei neconforme dacă animalul este sub angajament de P8)" se vor trece toate numerele de identificare al crotaliilor neconforme /microcipurilor animalelor neconforme.
     Coloana "NU (se evidenţiază doar specia animalelor neconforme care nu se află sub angajament; nu se evidenţiază numărul crotaliei)" se referă numai la animalele care sunt din rase eligibile pentru P8 dur nu se află sub angajament P8. În cazul în care există animale care nu se află sub angajament, din rasele eligibile pentru P8 conform PNDR 2014-2020, pentru care se constată că nu este respectat ROF-ul registrului genealogic, în caseta "NU (se evidenţiază doar specia animalelor neconforme care nu se află sub angajament; nu se evidenţiază crotalia)" se completează "X" pe rândul corespunzător speciei (alte ovine, alte caprine etc.) ANZ se asigură că aceste animale nu vor fi folosite la înlocuire şi nu vor fi incluse în listele animalelor eligibile în anii următori.

    2. Obligaţia identificării animalului:
     Cerinţa 2 se controlează pentru toate animalele din exploataţie, indiferent dacă sunt din rase locale în pericol de abandon sau nu şi indiferent dacă beneficiarul a solicitat sprijin conform Pachetului 8 sau nu.
     În caz de neconformitate se trec numerele de identificare ale crotaliilor/microcipurilor animalelor cu neconformităţi.
    a) beneficiarul are înregistrările complete şi corecte în registrul fermei: DA/NU
     Cerinţa se verifică pentru toate animalele din exploataţie. În caz de neconformitate se trec crotaliile/microcipurile animalelor cu neconformităţi, dacă acestea sunt sub angajament privind Pachetul 8.
     Se verifică registrul fermei să fie completat la zi cu toate intrările şi ieşirile de animale, precum şi orice eveniment de fătare, sacrificare, dispariţie etc.
     Dacă registrul fermei este completat la zi cu toate intrările şi ieşirile de animale, precum şi orice eveniment de fătare, sacrificare, dispariţie etc., atunci în caseta "DA " se completează "X".
     Dacă registrul fermei nu este completat la zi, atunci în caseta "NU" se completează "X".

    b) beneficiarul deţine paşaportul animalelor în cazul speciilor bovine şi ecvidee:
     DA/NU (se evidenţiază numărul de identificare crotaliei/microcipului neconforme dacă animalul este sub angajament de P8)/NU (se evidenţiază doar specia animalelor neconforme care nu se află sub angajament)
     Cerinţa se verifică pentru toate animalele din exploataţie din speciile bovine şi ecvidee. Cerinţa este respectată dacă beneficiarul deţine paşaportul femelelor pentru speciile bovine şi ecvidee. În acest caz se completează "X" în caseta "DA ".
     În caz de neconformitate se precizează numărul de identificare al crotaliilor/microcipurilor aferente animalelor cu neconformităţi, dacă acestea sunt sub angajament privind Pachetul 8 în caseta "NU (se evidenţiază crotalia neconformă dacă animalul este sub angajament de P8)".
     Dacă cerinţa este nerespectată pentru alte animale decât cele aflate sub angajament privind Pachetul 8, se completează "X" în Raportul de control în caseta "NU (se evidenţiază doar specia animalelor neconforme care nu se află sub angajament)" pe rândul corespunzător speciei neconforme (alte bovine, alte ecvidee).

    c) beneficiarul are animalele identificate şi înregistrate în RNE: DA/NU (se evidenţiază numărul de identificare crotaliei/microcipului neconforme dacă animalul este sub angajament de P8)/NU (se evidenţiază doar specia animalelor neconforme care nu se află sub angajament)
     Cerinţa se verifică pentru toate animalele din exploataţie.
     Cerinţa este respectată dacă toate animalele sunt identificate şi înregistrate în RNE. În acest caz se completează "X" în caseta "DA".
     În caz de neconformitate se precizează numerele de identificare ale crotaliilor/microcipurilor animalelor cu neconformităţi, dacă acestea sunt sub angajament privind Pachetul 8 în caseta "NU (se evidenţiază numerele de identificare ale crotaliilor/microcipurilor neconforme ducă animalul este sub angajament de P8)". Dacă cerinţa este nerespectată pentru alte animale decât cele aflate sub angajament privind Pachetul 8, se completează "X" în Raportul de control, în caseta "NU (se evidenţiază doar specia animalelor neconforme care nu se află sub angajament)" pe rândul corespunzător speciei neconforme (alte ovine, alte caprine, alte porcine, alte bovine, alte ecvidee).    3. Beneficiarul are animalele cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ecvideelor, ovinelor şi caprinelor, aprobat prin HG nr. 1156/2013: Această cerinţă se verifică la nivel de exploataţie.
     În cazul în care cerinţa este respectată în raportul de control, în caseta "DA" se completează "X".
    a) beneficiarul are adeverinţă emisă de către medicul veterinar cu competenţe în acest sens, care atestă că animalele din exploataţie au fost identificate, că sunt înregistrate în RNE şi sunt cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor, iar acţiunile prevăzute sunt efectuate la zi: DA/NU

     Se controlează pentru toate animalele din exploataţie, indiferent dacă sunt din rase locale în pericol de abandon sau nu şi indiferent dacă beneficiarul a solicitat sprijin conform pachetului 8 sau nu.
     Cerinţa este respectată dacă beneficiarul prezintă adeverinţa emisă de medicul veterinar din care reiese că toate animalele din exploataţie au fost identificate, că sunt înregistrate în RNE şi sunt cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor, iar acţiunile prevăzute sunt efectuate la zi. În acest caz în raportul de control în caseta "DA" se completează "X".
     În caz de neconformitate (beneficiarul nu prezintă adeverinţa emisă de medicul veterinar), în caseta "NU" se completează "X".

    4. Verificarea respectării cerinţelor privind activitatea minimă
     Specialiştii ANZ verifică dacă beneficiarul creşte şi exploatează femelele adulte de reproducţie de rasă pură locală în pericol de abandon din speciile prevăzute în angajament respectând activitatea minimă, în sensul mulgerii, reproducerii animalelor şi deţinerii acestora în scopuri agricole. Această cerinţă se verifică numai pentru rasele pentru care beneficiarul are încheiat un angajament pentru P8.
     Astfel, pe baza documentelor menţionate la punctul 1b) (Registrul de monte şi fătări, Declaraţia colectivă de însămânţare artificială sau montă naturală, notificarea în caz de avort, produs fătat mort, etc) de la capitolul referitor la respectarea condiţiilor specifice, se verifică dacă s-a desfăşurat activitate de reproducţie:
    - pentru animalele cu perioada de gestaţie scurtă (ovine, caprine, porcine) se verifică dacă s-a obţinut minim un produs pe an sau ce operaţiuni de reproducţie au fost aplicate (însămânţare artificială, montă naturală, sincronizare estru, tratamente poliovulaţie, repetarea montelor sau însămânţărilor artificiale etc);
    – pentru animalele cu perioada de gestaţie lungă (ecvidee, taurine, bubaline) se verifică dacă s-au obţinut minim 2 produşi în cei 5 ani de angajament, cu condiţia ca o activitate de reproducţie să se fi desfăşurat în primii 3 ani de angajament.

     La rubrica "MENŢIUNI" a Raportului de control se vor detalia verificările privind activitatea minimă: metoda de reproducţie utilizată (însămânţare artificială sau montă naturală,
    - notificarea în caz de avort,
    – produs fătat mort,
    – la ce operaţiune de reproducţie a fost supus animalul în anul respectiv de control. După ce va fi detaliată activitatea de reproducţie, concluziile specialiştilor ANZ vor fi precizate tot la rubrica "MENŢIUNI" astfel:
    – dacă beneficiarul a desfăşurat activitate minimă, se va preciza în clar faptul că cerinţa este respectată;
    – dacă nu este respectată condiţia de desfăşurare a activităţii minime, specialişii ANZ vor preciza numerele de identificare ale crotaliilor/microcipurilor pentru care cerinţa nu a fost respectată.    VERIFICAREA RESPECTĂRII CONDIŢIILOR DE ELIGIBILITATE ALE BENEFICIARILOR CARE ÎŞI ASUMĂ ÎN MOD VOLUNTAR ANGAJAMENTE
    1. Beneficiarul deţine femele adulte de reproducţie de rasă pură locală în pericol de abandon din speciile prevăzute în program:
     Această cerinţă se verifică la nivel de exploataţie.
    a) animalele sunt înscrise în secţiunea principală a Registrului genealogic: DA/NU
    b) beneficiarul este membru într-o asociaţie acreditată de ANZ: DA/NU

     Se verifică dacă beneficiarul este înscris în Lista nominală a fermierilor întocmită de Asociaţia care conduce Registrul genealogic la rasa pentru care a primit acreditarea (Anexa nr. 4).

    2. Femelele adulte de reproducţie de rasă pură locală în pericol de abandon din specia ecvidee nu sunt utilizate preponderent în scopuri sportive sau recreative: DA/NU
     Cerinţa este respectată dacă femelele din specia ecvidee angajate pentru P8 nu sunt utilizate preponderent în scopuri sportive sau recreative.
     Pentru beneficiarii care au angajamente pentru specia ecvidee, ANZ va solicita de la Asociaţiile responsabile de conducerea Registrului genealogic pentru această specie, documente din care să reiasă informaţii privind utilizarea animalelor aflate sub angajament (de ex. dacă acestea sunt destinate sau nu activităţilor recreative, concursuri etc sau dacă sunt utilizate pentru activităţi agricole, având în vedere scopul pentru care acestea sunt crescute de deţinători).
     În urma verificării documentelor furnizate de către aceste Asociaţii, se completează:
    - în cazul în care femelele nu sunt folosite preponderent în scopuri sportive sau recreative, în caseta "DA" se va completa "X".
    – în cazul în care femelele sunt folosite preponderent în scopuri sportive sau recreative, în căsuţa "NU" se vor trece microcipurile acelor femele.

     Pentru stabilirea preponderenţei activităţii sportive/recreative în raport cu activităţile agricole, femelele adulte de reproducţie din specia ecvidee, aflate sub angajament, vor fi monitorizate individual\iar activitatea lor de reproducţie va fi consemnată anual în Raportul de control, la rubrica Observaţii ale specialistului, astfel:
    - monta (care poate fi realizată fie prin montă naturală, însămânţare artificială, transfer de embrioni sau ovule): se verifică declaraţia de montă;
    – gestaţie: se verifică declaraţia de montă;
    – fătare (care poate fi: fătare normală, fătare produs neviabil, avort): se verifică declaraţia de fătare; în cazul avortului produs după 6 luni de gestaţie, declaraţia de fătare trebuie să fie semnată de medicul veterinar, iar în cazul avortului până în 6 luni de gestaţie se solicită adeverinţa privind producerea avortului eliberată de medicul veterinar.

     Documentele care atestă activitatea agricolă a fiecărei femele adulte de reproducţie din specia ecvidee se verifică anual, dar decizia de utilizare preponderent la activităţi agricole se aplică pentru întreaga perioadă de cinci ani a angajamentului, după cum urmează:
    - în primii doi ani de angajament sunt calificate eligibile la plată toate femelele adulte de reproducţie din specia ecvidee, indiferent de ponderea activităţii agricole rezultată din documente, raportată la perioada celor doi ani;
    – femelele adulte de reproducţie din specia ecvidee pentru care în primii trei ani de angajament nu se poate dovedi cu documente utilizarea la activităţi agricole sunt calificate neeligibile pentru toată perioada angajamentului, iar sumele plătite pentru aceste iepe se recuperează;
    – femelele adulte de reproducţie din specia ecvidee care încheie două cicluri de reproducţie (montă-gestaţie-fătare) în cei cinci ani de angajament sunt eligibile pentru plată pe toată perioada;
    – femelele adulte de reproducţie din specia ecvidee care nu încheie două cicluri de reproducţie (montă-gestaţie-fătare) în cei cinci ani de angajament sunt neeligibile, iar sumele plătite pentru aceste femele se recuperează.

     În concluzie, pentru a fi eligibile la plată, femelele adulte de reproducţie din specia ecvidee cu care se începe angajamentul trebuie să realizeze minim două cicluri complete de reproducţie pe durata angajamentului de cinci ani. În cazul în care o femelă este înlocuită cu altă femelă, cele două cicluri complete de reproducţie trebuie realizate cumulativ de cele două femele.
     Femelele adulte de reproducţie din specia ecvidee care au intrat în efectiv după începerea angajamentului, prin creşterea efectivului de iepe, trebuie să fie utilizate la activităţi agricole o perioada minimă ce depăşeşte 50% din timpul rămas de la introducerea iepei în efectiv până la finalizarea angajamentului, aplicându-se regulile de mai sus, raportate la perioada rămasă până la terminarea angajamentului.
     ANZ realizează controlul la faţa locului pentru toate cererile unice de plată ale beneficiarilor care au încheiat angajamente voluntare pentru Pachetul 8 "Creşterea animalelor de fermă din rase locale în pericol de abandon" şi anume, verifică numărul de animale, respectarea cerinţelor specifice conform competenţelor sale şi a cerinţelor de bază relevante prevăzute în program (referitoare la "alte cerinţe naţionale/regionale relevante), precum şi activitatea minimă.
     În cazul în care au fost constatate neconformităţi la faţa locului, persoanele responsabile cu efectuarea controlului vor realiza fotografii la faţa locului şi/sau vor efectua fotocopii ale acelor documente din care au rezultat neconformităţile respective, care se vor păstra la dosarul administrativ.
     Zonele marcate cu gri din Raportul de control nu se completează de către specialiştii ANZ.
     Raportul de control prevăzut în anexa nr. 3 se întocmeşte, pe baza controlului efectuat şi a tuturor informaţiilor şi documentelor puse la dispoziţie de către deţinătorul exploataţiei controlate.
     Beneficiarului i se oferă posibilitatea de a semna Raportul de control în timpul controlului, pentru a atesta prezenţa sa la control şi posibilitatea de a adăuga observaţii în rubrica "Observaţii ale beneficiarului" din raportul de control.
     Semnarea Raportului de control de către beneficiar nu este obligatorie pentru ca acesta să fie apreciat ca legal.
     În cazul în care beneficiarul (sau reprezentantul acestuia) a participat la control şi lipseşte semnătura acestuia pe Raportul de control, lipsa semnăturii se explică de către specialistul desemnat în câmpul "Observaţii ale specialistului desemnat să efectueze controlul pe teren".
     Raportul de control pe teren, însoţit de toată documentaţia în baza căreia s-a efectuat controlul, va fi supus spre verificare şi aprobare persoanei desemnate de către ANZ.
     Transmiterea raportului de control către fermier se face prin poştă cu confirmare de primire, sau pe bază de centralizator cu semnătura fermierului (sau reprezentantului acestuia).
     În cazul în care fermierul este nemulţumit de datele înscrise în Raportul de control, acesta are dreptul să întocmească şi să transmită contestaţie la Centrul Judeţean/Local APIA în termen de 2 de zile lucrătoare de la primirea raportului.
     Rapoartele de control, în original, vor fi transmise către CRZ pentru avizare (OJZ-ul păstrează o copie), apoi transmise şi înregistrate la registratura ANZ. Arhivarea Rapoartelor de control originale, astfel înregistrate, se face la nivelul Serviciului Conservare şi Protecţie a resurselor genetice animale din cadrul ANZ.
     Rapoartele de control, în copie, vor fi transmise cu adresă de înaintare la APIA, conform art. 3 alin. 3.2.3 lit. d) din Acordul cadru de delegare AFIR, APIA, ANZ nr. 109/A106/11710/2015.
     Dacă APIA constată eventuale neconformităţi, care au impact asupra bazei de date deţinută de ANZ, pe parcursul controalelor pe teren şi administrative, aceasta le transmite în vederea corectării.
     Rezultatele controlului efectuat de ANZ vor fi puse la dispoziţia APIA în termen de 10 zile lucrătoare de la finalizarea controlului şi în format electronic conform Raportului de control (Anexa nr. 3), pentru preluarea datelor în sistemul informatic, până la data de 01.10. (excepţie anul 2015). Pentru fiecare beneficiar, ANZ va transmite la APIA pe lângă copii ale rapoartelor de control un singur fişier completat în format electronic, care să respecte cu exactitate forma prezentată în Anexa nr. 3 (format grafic).
     ANZ răspunde de exactitatea datelor înscrise în Rapoartele de control.
     În urma efectuării verificărilor pe teren privind cererile unice de plată corespunzătoare eşantionului de supracontrol realizate de către AFIR, acesta transmite la ANZ analiza rezultatelor supracontroalelor, conţinând analiza erorilor aleatorii şi a erorilor sistematice identificate.
     ANZ transmite atât electronic, cât şi pe suport de hârtie, o informare referitoare la rezolvarea problemelor semnalate, care trebuie remediate în termen de 10 zile lucrătoare de la comunicarea acestora, având obligaţia să păstreze toate documentele justificative referitoare la Pachetul 8 "Creşterea animalelor de fermă din rase locale în pericol de abandon".
     ANZ păstrează toate documentele justificative referitoare la Pachetul 8 "Creşterea animalelor de fermă din rase locale în pericol de abandon" din PNDR 2014-2020 pentru o perioadă de 5 ani, după anul în care a fost efectuată plata finală de către APIA.


    2.6. Atribuţiile persoanelor responsabile cu efectuarea controlului pe teren
     În fişa postului fiecărei persoane desemnate de către directorul general al ANZ, care răspunde de modul de desfăşurare a activităţilor şi etapelor aferente controlului, se regăsesc următoarele atribuţii:
    - realizează controlul pe teren în cele 2 etape (control la asociaţia care conduce registrul genealogic şi controlul beneficiarului), pentru cererile unice de plată ale beneficiarilor care au încheiat angajamente pentru Pachetul 8 "Creşterea animalelor de fermă din rase locale în pericol de abandon" din cadrul Măsurii 10 "Agro-mediu şi climă", Submăsura 10.1. "Plăţi de Agro-mediu şi climă" din PNDR 2014-2020, aprobat prin Decizia (CE) nr. 3508/26.05.2015;
    – întocmeşte proces-verbal în urma controlului la asociaţia care conduce registrul genealogic;
    – întocmeşte Raportul de control pentru fiecare deţinător de femele adulte de reproducţie, care fac obiectul Pachetului 8 "Creşterea animalelor de fermă din rase locale în pericol de abandon", respectând strict cele trei seturi de cerinţe:
     ● verificarea respectării cerinţelor specifice;
     ● verificarea respectării cerinţelor de bază relevante;
     ● verificarea respectării condiţiilor de eligibilitate ale beneficiarului asumate în angajamentul voluntar.

    – verifică pe teren atât menţinerea numărului de animale cât şi date referitoare la respectarea Regulamentelor de organizare şi funcţionare a Registrelor genealogice, elaborate de către asociaţiile crescătorilor de rase în pericol de abandon (verifică la fiecare beneficiar în registrul fermei/exploataţiei: intrări, ieşiri, sacrificări, mortalităţi şi actele care stau la baza acestor operaţiuni etc., pentru speciile ecvidee şi bovine verifică paşapoartele, verifică cererea beneficiarului către Registrul genealogic şi lista nominală a fermierilor din asociaţia acreditată);
    – verifică la asociaţii Registrele genealogice - secţiunea principală, supraveghează (monitorizează) evoluţia numărului de femele adulte de reproducţie înscrise în această secţiune;
    – verifică toate animalele din exploataţie, indiferent dacă sunt din rase locale în pericol de abandon sau nu din punct de vedere al identificării;
    – supraveghează (monitorizează) capacitatea tehnică a asociaţiilor privind înregistrarea şi actualizarea datelor în registrul genealogic;
    – verifică existenţa şi completarea corectă a caietului de agro-mediu.

     Pe timpul efectuării controlului pe teren, la fiecare beneficiar, vor fi verificate următoarele documente: Notificări la ANZ, APIA şi la Asociaţia al cărei membru este, dacă a fost cazul, privind modificarea informaţiilor din angajamentul voluntar, Caietul de agro-mediu completat la zi, Paşaportul femelelor în cazul speciilor bovine şi ecvidee, Registrul fermei/exploataţiei, Registrul de montă/însămânţare artificială şi fătări. Buletinul de însămânţare artificială şi/sau Declaraţia colectivă de însămânţare artificială sau montă naturală, Adeverinţa de montă, Registrul de montă în harem sau Declaraţia colectivă de montă în harem, Declaraţia de fătare, Adeverinţa emisă de către medicul veterinar cu competenţe în acest sens, care atestă că toate animalele din exploataţie au fost identificate, că sunt înregistrate în RNE şi sunt cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, iar acţiunile prevăzute sunt efectuate la zi.
     Pentru specialiştii ANZ de la centru, în fişa postului fiecărui nominalizat, se vor regăsi obligatoriu următoarele atribuţii:
    - organizează întreaga activitate de conservare şi protecţie a resurselor genetice animale la nivel central, judeţean şi local în strictă concordanţă cu prevederile legislaţiei naţionale şi europene în vigoare, instruieşte personalul pentru realizarea în bune condiţii a acestei activităţi;
    – participă la elaborarea propriului manual de procedură pentru controlul pe teren privind Pachetul 8 "Creşterea animalelor de fermă din rase locale în pericol de abandon", în conformitate cu prevederile legislaţiei europene şi naţionale în vigoare;
    – furnizează către APIA, cu minim 15 zile lucrătoare înainte de debutul perioadei de depunere a cererilor unice de plată, Lista asociaţiilor crescătorilor de animale acreditate de către ANZ, responsabile cu înfiinţarea şi conducerea registrelor genealogice ale raselor, în care este înregistrat şi actualizat şeptelul femei adult de reproducţie din rase locale în pericol de abandon;
    – furnizează către APIA, cu minim 15 zile lucrătoare înainte de debutul perioadei de depunere a cererilor unice de plată, un fişier atât pe suport electronic cât şi pe suport de hârtie, cu fermierii care deţin femele adulte de reproducţie din rasele locale în pericol de abandon şi care sunt înscrişi în registrele genealogice, conduse de către asociaţiile crescătorilor de animale acreditate de ANZ;
    – transmite la APIA, ori de câte ori este cazul, în termen de 10 zile lucrătoare, orice modificare privind baza de date referitoare la femele adulte de reproducţie din rasele locale în pericol de abandon;
    – corectează eventualele neconformităţi constatate de APIA pe parcursul controalelor administrative şi pe teren, care au impact asupra bazei de date deţinută de ANZ;
    – în urma analizei rezultatelor supracontroalelor realizate de către AFIR, conţinând analiza erorilor aleatorii şi a erorilor sistematice identificate care trebuie remediate, ANZ, atât electronic, cât şi pe suport de hârtie transmite o informare referitoare la rezolvarea problemelor semnalate;
    – transmite către AFIR până la data de 10 ianuarie a fiecărui an, Declaraţia de gestiune anuală, întocmită pentru anul precedent, confirmând faptul că ANZ dispune de mijloacele realizării responsabilităţilor ce îi revin privind Măsura 10, Pachetul 8 "Creşterea animalelor de fermă din rase locale în pericol de abandon", din PNDR 2014-2020;
    – pe întreaga perioadă de derulare a Măsurii 10, pachetul 8 "Creşterea animalelor de fermă din rase locale în pericol de abandon", pune la dispoziţia persoanelor abilitate şi a organismelor cu atribuţii de verificare a modului de desfăşurare a activităţilor (respectiv: AFIR, AM-PNDR, Organismul de Certificare - Autoritatea de Audit de pe lângă Curtea de Conturi a României şi experţi autorizaţi sau reprezentanţi ai Comisiei Europene), documentele aferente beneficiarilor controlaţi;
    – păstrează toate documentele justificative referitoare la Pachetul 8 "Creşterea animalelor de fermă din rase locale în pericol de abandon", din PNDR 2014-2020;
    – ia toate măsurile necesare pentru evitarea situaţiilor de natură să determine apariţia eventualelor conflicte de interese;
    – respectă cu exactitate termenele, condiţiile şi modul de lucru cu celelalte instituţii implicate în implementarea Pachetului 8 "Creşterea animalelor de fermă din rase locale în pericol de abandon", din PNDR 2014-2020.

     Raportul de control se întocmeşte conform instrucţiunilor de completare prezentate la capitolul Completarea Raportului de control.

    2.7. Abandonarea, refuzul unui control pe teren
     Abandonarea: Imposibilitatea executării controlului pe teren
    - Lipsa de flexibilitate: absenţa sau refuzul fermierului de însoţire a specialistului desemnat cu efectuarea controlului pe teren; prezenţa fermierului este necesară;
    – Violarea imunităţii personale: agresare fizică sau verbală;
    – Primirea inadecvată a specialistului: nu se lucrează în tensiune (se informează imediat şeful serviciului CRZ aferent);

     Refuzul acceptării controlului pe teren:
     Declaraţia de refuz privind controlul pe teren se include în Raportul de control, alături de motivaţiile prezentate de beneficiar şi apoi se solicită semnarea acestei declaraţii.
     În situaţia în care, în timpul controlului pe teren, beneficiarul obstrucţionează în orice fel controlul, acesta se întrerupe, iar în Raportul de control aferent codului de exploataţie verificat se înscrie sintagma "REFUZ CONTROL". În conformitate cu prevederile art. 59 (7) din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, cu modificările şi completările ulterioare: "o cerere de plată se respinge dacă beneficiarul sau reprezentantul acestuia nu permite efectuarea controlului la faţa locului, cu excepţia cazurilor de forţă majoră şi a circumstanţelor excepţionale". În acest caz, exploataţia va fi exclusă de la plată. Se solicită beneficiarului semnarea Raportului de control, iar în cazul refuzului beneficiarului de a semna, Raportul de control poate fi semnat de către 2 martori, dacă acest lucru este posibil. În caz contrar, va fi transmis prin poştă cu confirmare de primire, copia acestuia fiind anexată la dosarul cererii.
     Orice control poate fi contestat de către beneficiar, în scris, în termen de două zile lucrătoare de la data încheierii controlului şi întocmirii Raportului de control. Contestaţia va fi depusă, în scris, la sediul ANZ. După analizarea contestaţiei, în termen de 10 zile lucrătoare, cu încadrarea în termenul limită de control (60 zile), controlul poate fi reluat sau nu de către o comisie formată din reprezentanţi ai ANZ.
     În cazul în care controlul va fi reluat, acesta va fi refăcut de către alţi specialişti ANZ desemnaţi de Directorul general ANZ, după procedura de mai sus şi va fi întocmit un nou Raport de control.
     Dacă se constată că rezultatele înscrise în Raportul de control nu concordă cu înscrisurile din documentele solicitate sau a fost întocmit incorect, se vor lua măsurile necesare pentru remedierea neconformităţilor.
     Documentele preluate de la beneficiar în cadrul controlului pe teren
     În condiţiile în care se consideră necesar, vor fi preluate copii ale documentelor verificate la beneficiar în timpul controlului pe teren. Aceste documente vor fi specificate în Raportul de control la rubrica Observaţii şi anexate acestuia.

    2.8. Forţa majoră sau circumstanţele excepţionale
     Prin forţă majoră se înţelege orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil, intervenit după data semnării angajamentului voluntar, care împiedică executarea lui şi care exonerează de răspundere partea care o invocă.
     În baza art. 2 alin. 2 din Regulamentul CE nr. 1306/2013 şi art. 30 din OUG nr. 3/2015, "forţa majoră" şi "circumstanţele excepţionale" sunt recunoscute, în special, în următoarele cazuri:
    a) decesul fermierului;
    b) incapacitatea profesională de lungă durată a solicitantului;
    c) o catastrofă naturală gravă care afectează foarte mult exploataţia;
    d) distrugerea accidentală a clădirilor destinate creşterii animalelor aflate în exploataţie;
    e) o epizootie sau o boală a plantelor care afectează parţial sau integral şeptelul respectiv culturile beneficiarului;
    f) exproprierea întregii exploataţii agricole sau a unei mari părţi a acesteia, dacă exproprierea respectivă nu ar fi putut fi anticipată la data depunerii cererii unice de plată.

     În conformitate cu art. 31 alin. (1) din OUG nr. 3/2015, dacă exploataţia a fost afectată de un caz de forţă majoră, beneficiarul sau succesorul său în drepturi se angajează să comunice acest fapt în scris la APIA în termen de 15 zile lucrătoare de la data la care pot face acest lucru, furnizând totodată dovezi relevante care atestă apariţia acestor cazuri.
     În cazul în care beneficiarul sau succesorul acestuia depăşeşte termenul prevăzut, notificarea nu se ia în considerare.
     Dovezile care atestă cazurile de forţă majoră sau circumstanţele excepţionale şi care trebuie prezentate la APIA sunt:
    - copie a certificatului care atestă calitatea de moştenitor/certificat de moştenitor eliberat de notarul public/declaraţia de împuternicire notarială din partea celorlalţi moştenitori pentru unul dintre moştenitori, în cazul existenţei mai multor moştenitori;
    – copie a certificatului medical de constatare a incapacităţii de muncă pentru incapacitatea profesională de lungă durată a solicitantului/adeverinţa medicală din care să reiasă incapacitatea profesională de lungă durată a acestuia, după caz;
    – adeverinţa de la Primărie şi/sau copie a procesului verbal de constatare emis de către Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă pentru catastrofele naturale şi distrugerea accidentală a clădirilor exploataţiei din care să reiasă numărul de animale moarte, dispărute (se verifică la Primărie autenticitatea procesului verbal - existenţa situaţiilor de urgenţă înscrise în procesul verbal şi se menţionează, la rubrica Observaţii, rezultatul verificării).


    CAP. 3
    ARHIVAREA DOCUMENTELOR, CONTROLUL INTERN ŞI AUDIT
    3.1. Arhivarea documentelor
     În conformitate cu prevederile art. 32 din Regulamentul (CE) nr. 908/2014, privind procedura de arhivare, accesul şi confidenţialitatea cu privire la dosarele arhivate vor fi asigurate de consilierul desemnat şi de către şeful ierarhic superior.
     Documentele aferente beneficiarilor controlaţi sunt ţinute la sediul ANZ, iar la solicitare, acestea se vor pune la dispoziţia persoanelor şi organismelor care au dreptul de a inspecta astfel de documente, respectiv: AFIR, APIA, DGDR AM-PNDR, Organismul de Certificare - Autoritatea de Audit de pe lângă Curtea de Conturi a României şi experţi autorizaţi sau reprezentanţi ai Comisiei Europene.
     La finalul procedurii de control pe teren, documentele specifice Pachetului 8 "Creşterea animalelor de fermă din rasele în pericol de abandon", se păstrează în stare activă la dispoziţia organelor competente pentru control o perioadă de 5 ani după anul în care a fost efectuată plata finală de către APIA.
     Toate documentele păstrate în vederea controlului, inclusiv Raportul de control pe teren, vor fi protejate prin păstrarea secretului profesional.
     Arhivarea documentelor se face fie în format electronic, fie pe suport de hârtie şi/sau în ambele formate.

    3.2. Descrierea modalităţilor de control intern
     Controlul intern se referă la modul de realizare a principalelor etape ale controlului pe teren şi responsabilităţile specialiştilor desemnaţi cu această activitate.
     Etapele definitorii ale controlului intern:
     Elaborarea unei politici (program, strategie):
     Acest lucru se realizează prin intermediul manualului de procedură, a precizărilor, a notelor interne, cel mai bun mijloc de a controla operaţiunile este elaborarea unui manual de procedură, care trebuie să conţină procedura detaliată pentru efectuarea operaţiunilor precum şi instrucţiunile conform cărora o operaţiune poate fi efectuată.
     Comunicarea politicii personalului:
     Manualul de procedură trebuie să fie publicat şi făcut cunoscut în mod corespunzător întregului personal desemnat cu această activitate.
     Exercitarea controlului în mod corect:
     Elementul final din procesul de evaluare a funcţionalităţii unui control intern este disciplina şi rigoarea cu care este exercitat. Acest lucru trebuie definit până la nivelul de bază al executării unei operaţii. Permanent, un specialist trebuie să efectueze o activitate, cum ar fi analiza şi semnarea unui document. Acestea sunt controale de bază şi trebuie să existe o disciplină, astfel încât ele să fie eficace.
     Controlul extern este efectuat de reprezentanţi autorizaţi ai Comisiei Europene, Curţii de Conturi Europene, DLAF cu misiuni specifice (financiare, tehnice sau de auditare) în România, cât şi inspecţii legate de nereguli şi fraude ale MADR, Curtea de Conturi a României, APDRP, DNA, OLAF etc..
     Controalele realizate la nivel central/judeţean urmăresc respectarea legislaţiei comunitare şi naţionale şi respectarea unitară a procedurilor.
     De asemenea, aceste controale pot avea ca scop şi verificări pe teren.
     În cazul în care organele în drept - AFIR, APIA, Curtea de Conturi, etc., în urma verificărilor efectuate, dispun reinstrumentarea unor cazuri, se aplică următorul flux de soluţionare:
    - primirea adresei de la organele în drept (înregistrarea documentului) şi transmiterea adresei către Serviciul Conservare şi Protecţia Resurselor genetice animale;
    – întocmirea şi transmiterea adresei de înaintare către CRZ-uri, însoţită şi de documentul oficial al organului în drept;
    – întocmirea rapoartelor de către persoanele desemnate din cadrul OJZ-urilor asupra verificărilor efectuate, care vor cuprinde şi concluzii ale analizei cazurilor;
    – transmiterea către Serviciul Conservare şi Protecţia Resurselor genetice animale a rapoartelor de control întocmite asupra verificărilor efectuate;
    – întocmirea adresei de răspuns către organul în drept care a iniţiat modificările de către Serviciul Conservare şi Protecţia Resurselor genetice animale, adresă care este semnată de către şeful de serviciu, directorul direcţiei, directorul general adjunct, directorul general.

     Protecţia datelor: persoanele desemnate de către ANZ sunt responsabile în ceea ce priveşte protejarea datelor cuprinse în documentele primite de la fermieri şi în celelalte documente care sunt supuse regimului de protecţie a datelor. Conform prevederilor Legii nr. 161/2003, cu modificările şi completările ulterioare, constituie infracţiuni contra confidenţialităţii şi integrităţii datelor şi sistemelor informatice, următoarele fapte: accesul fără drept la un sistem informatic, modificarea, ştergerea sau deteriorarea datelor informatice ori restricţionarea accesului la aceste date, fără drept, transferul neautorizat de date dintr-un sistem informatic sau dintr-un mijloc de stocare a datelor informatice, perturbarea, fără drept, a funcţionării unui sistem informatic prin introducerea, transmiterea, modificarea sau deteriorarea datelor informatice sau restricţionarea la aceste date.

    3.3. Monitorizarea activităţilor zilnice
     Controlul intern privind realizarea şi respectarea activităţilor descrise în Manualul de procedură se realizează de către şeful de serviciu. Acest control constă în verificarea documentelor întocmite de către executanţi, revizuirea şi avizarea acestor documente şi în efectuarea unui control periodic al activităţii desfăşurate în cadrul serviciului.
     Personalul desemnat va trebui să respecte următoarele reguli în relaţia cu conducerea ANZ:
    - personalul Serviciului Conservare şi Protecţia Resurselor Genetice Animale va comunica cu şeful de serviciu;
    – şeful de serviciu va comunica cu Directorul Direcţiei de Patrimoniu Genetic şi Patrimoniu Zoopastoral, acesta va comunica cu Directorul General Adjunct, iar acesta cu Directorul General;
    – specialiştii de la nivel judeţean desemnaţi cu această activitate vor comunica cu personalul Serviciului Conservare şi Protecţia Resurselor Genetice la Animale şi cu Coordonatorul activităţii OJZ;
    – coordonatorul activităţii OJZ va comunica cu şeful Serviciului Conservare şi Protecţia Resurselor Genetice la Animale şi cu şeful de serviciu al CRZ-ului aferent.


    3.4. Pista de audit
     Pista de audit reprezintă fluxul informaţiilor şi documentelor, atribuţiile şi responsabilităţile referitoare la acestea, precum şi arhivarea documentaţiei justificative complete, pentru toate stadiile desfăşurării unei proceduri de control.
     Pista de audit este înregistrarea cronologică a activităţilor, pentru a permite reconstituirea şi examinarea succesiunii de evenimente şi/sau modificări în procedură.

    3.5. Resurse necesare
     Resurse materiale: autoturisme, combustibil pentru deplasare, calculatoare, aparate foto, materiale de papetărie (hârtie, dosare, bibliorafturi, folii protectoare, etc.) necesare efectuării şi arhivării tuturor înregistrărilor activităţii, materiale informative etc.
     Resurse umane: specialiştii desemnaţi de directorul general al ANZ din cadrul Serviciului conservare şi protecţia resurselor genetice la animale, persoanele nominalizate din cadrul OJZ-urilor, inspectorii din cadrul Direcţiei de inspecţii, au competenţa necesară din punct de vedere al studiilor, instruirii, abilităţilor şi experienţei să desfăşoare această activitate.
     Resurse financiare: bugetul necesar asigurării resurselor materiale, salarizării personalului implicat şi a deplasărilor în teren (carburanţi, autoturisme etc.).

    CAP. 4
    EVITAREA CONFLICTULUI DE INTERESE ŞI MĂSURI ANTIFRAUDĂ
     Pentru evitarea conflictului de interese se face o separare clară a funcţiilor, deoarece controlul pe teren se realizează la nivel judeţean.
     Personalul ANZ implicat în activităţi de control pe teren, participă la toate cursurile de pregătire profesională iniţiate de către AFIR şi APIA, în scopul perfecţionării metodologiei necesare activităţii de control eficiente şi în vederea alinierii la standardele Uniunii Europene.
     Înaintea efectuării controalelor, personalul ANZ desemnat să efectueze controlul pe teren privind Pachetul 8, depune declaraţii de evitare a conflictelor de interese. Se face un instructaj cu aceştia în vederea clarificării neînţelegerilor, pentru evitarea conflictului de interese.
     Reclamaţiile privind comportamentul persoanelor desemnate pentru controlul pe teren sunt monitorizate de către ANZ şi sunt aduse la cunoştinţa Directorului general al acestei instituţii, cu informarea AFIR, care supraveghează, permanent, şi controlează, ori de câte ori consideră necesar, modul de implementare a acestei măsuri.
     Personalul implicat în activitatea de control pe teren este obligat:
    - să nu emită un act administrativ sau să nu încheie un act juridic, să nu participe la luarea unei decizii în exercitarea funcţiei publice de autoritate care produce, direct sau indirect, un folos material pentru sine, pentru soţul sau pentru rudele sale de gradul I.
    – să anunţe superiorul ierarhic ori de câte ori se află în situaţia unui conflict de interese sau posibil conflict de interese despre situaţia de fapt şi de drept şi trebuie să se abţină de la orice acte sau fapte care pot influenţa decizia colegilor cu privire la soluţionarea unor lucrări care nu îi sunt date spre directă soluţionare.

     Funcţionarul public este în conflict de interese dacă se află în una dintre următoarele situaţii:
    a) este chemat să rezolve cereri, să ia decizii sau să participe la luarea deciziilor cu privire la persoane fizice şi juridice cu care are relaţii cu caracter patrimonial;
    b) participă, în cadrul aceleaşi echipe de control, cu funcţionari publici care au calitatea de soţ sau ruda de gradul I;
    c) interesele sale patrimoniale, ale soţului sau rudelor sale de gradul I, pot influenţa deciziile pe care trebuie să le ia în exercitarea funcţiei publice.

     În cazul existenţei unui conflict de interese, funcţionarul public este obligat să se abţină de la rezolvarea cererii, luarea deciziei sau participarea la luarea unei decizii şi să-l informeze, de îndată, pe şeful ierarhic superior. Acesta este obligat să ia masurile care se impun pentru exercitarea, cu imparţialitate, a funcţiei publice, în termen de cel mult 3 zile de la data luării la cunoştinţă.
     În cazurile prevăzute mai sus conducătorul autorităţii sau instituţiei publice, la propunerea şefului ierarhic superior în subordinea căruia se află funcţionarul public în cauză, desemnează un alt funcţionar public, care are aceeaşi pregătire şi nivel de experienţă, pentru efectuarea controlului.
     Încălcarea dispoziţiilor poate atrage, după caz, răspunderea disciplinară, administrativă, civilă ori penală, potrivit legii.
     Un conflict de interese poate apărea sau poate fi generat de o situaţie în care o persoană dintre cele care fac parte dinte persoanele desemnate pentru controlul pe teren are legături de orice natură (legături de rudenie, fost angajat, asociat sau acţionar, deţinător de mijloace fixe sau circulante la beneficiar etc.) cu o persoană fizică sau juridică supusă unui control sau s-a mai pronunţat anterior, cu excepţia misiunilor de control, privind acea persoana fizică sau juridică în orice formă.
     În astfel de cazuri angajatul îşi informează imediat superiorul, în scris. Acesta decide, în mod corespunzător, prin rezoluţie scrisă sau printr-un înscris de sine stătător, cum va soluţiona conflictul.
     Tăinuirea unui conflict de interese constituie abatere disciplinară deosebit de gravă şi conduce la aplicarea de sancţiuni administrative, în condiţiile legii.
     Declaraţia este completată de către specialistul desemnat pentru controlul pe teren, la data numirii sale pentru efectuarea controlului, astfel:
     Declaraţie de confidenţialitate, imparţialitate şi
     pentru evitarea conflictului de interese
     Subsemnata/Subsemnatul, .................. încadrat în funcţia de ................. din cadrul ANZ/OJZ, mă oblig:
    - să păstrez secretul de stat, secretul de serviciu, precum şi confidenţialitatea în legătură cu faptele, informaţiile sau documentele de care iau cunoştinţă în exercitarea funcţiei publice, în condiţiile legii, cu excepţia informaţiilor de interes public, în conformitate cu prevederile art. 46 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    – să îndeplinesc cu profesionalism, imparţialitate şi în conformitate cu legea îndatoririle de serviciu şi să mă abţin de la orice faptă care ar putea aduce prejudicii persoanelor fizice sau juridice ori prestigiului corpului funcţionarilor publici, în conformitate cu art. 43 alin. 1 din Legea nr. 188/1999;
    – să respect principiile de legalitate, imparţialitate, obiectivitate, transparenţă, eficienţă, eficacitate, responsabilitate, orientare către cetăţean, stabilitate în exercitarea funcţiei publice şi subordonare ierarhică, în conformitate cu art. 3 din Legea nr. 188/1999;
    – să respect prevederile art. 94 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la incompatibilitatea calităţii de funcţionar public cu orice altă funcţie publică decât cea în care am fost numit, precum şi cu funcţiile de demnitate publică;
    – să-l informez imediat pe şeful meu ierarhic dacă mă aflu în una din situaţiile care ar putea genera un conflict de interese, definit conform prevederilor legale.

     Am luat la cunoştinţă că orice încălcare a dispoziţiilor prezentei declaraţii atrage, după caz, răspunderea disciplinară, administrativă, civilă sau penală, potrivit legii.
     Data: Semnătura:
    CAP. 5
    PROCEDURA DE MODIFICARE A MANUALULUI DE PROCEDURĂ
     În cazul modificării sau apariţiei de noi regulamente UE şi/sau acte normative naţionale manualul de procedură va fi actualizat şi va fi înaintat către Directorul general al ANZ, împreună cu justificarea necesităţii de modificare, pentru avizare.
     După avizare, ANZ va transmite o Notă de fundamentare în care să se justifice necesitatea modificării, precum şi Instrucţiunea de modificare, care să menţioneze prevederile modificate, la: AFIR, APIA, AM-PNDR, pentru observaţii. Aceste instituţii în termen de maxim 10 zile lucrătoare, vor retransmite A.N.Z-ului eventualele observaţii. Soluţionarea observaţiilor de către A.N.Z se va face în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea acestora în instituţie şi se va transmite simultan către AFIR şi APIA forma finală a manualului de procedură cu modificările aduse, urmând ca în termen de maxim 10 zile lucrătoare acesta să fie avizat.
     După primirea avizelor, ANZ iniţiază demersurile pentru aprobarea manualului de procedură modificat prin Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, după aprobarea acestuia de către DGDR - AM PNDR din cadrul MADR.
     Se va urmări apariţia în Monitorul Oficial a actelor normative cu relevanţă pentru ANZ în acest sens şi se semnalează conducerii prevederile aplicabile şi modificările apărute în legislaţia europeană şi cea naţională, în vederea modificării/actualizării manualului de procedură. Dacă apar modificări ale legislaţiei, se elaborează o notă de necesitate a implementării noilor prevederi şi se supune atenţiei şefului de Serviciu Conservare şi Protecţia Resurselor Genetice la Animale, care avizează nota şi o transmite spre verificare şi aprobare Directorului Direcţiei de Patrimoniu Genetic şi Patrimoniu Zoopastoral.
     În cazul în care Directorul Direcţiei dispune implementarea noilor modificări sau reglementări, consilierul desemnat execută modificările Manualului de procedură pe baza modificărilor şi completărilor legislaţiei în domeniu, iar şeful serviciului verifică şi avizează operarea modificărilor.
     Elaborarea, modificările şi completările manualului de procedură se vor aproba prin decizia Directorului General al ANZ, după care acesta va urma demersurile menţionate mai sus.
    CAP. 6
    ANEXE
    ANEXA 1

 (a se vedea imaginea asociată)
     OJZ ..............
     Nr. ....../.......
     Către (Beneficiar): ...............
    NOTIFICARE/ÎNŞTIINŢARE
    PRIVIND EFECTUAREA CONTROLULUI PE TEREN
     Prin prezenta vă comunicăm că, în termen de 48 de ore de la primirea acestei notificări, se va efectua controlul pe teren privind Pachetul 8 "Creşterea animalelor de fermă din rase locale în pericol de abandon" din cadrul Măsurii 10 "Agromediu şi climă" din PNDR 2014-2020, pentru care aţi depus cererea unică de plată la Centrul local/judeţean APIA ............ .
     În vederea efectuării activităţii de control în bune condiţii, aveţi obligaţia de a pune la dispoziţia specialiştilor ANZ următoarele documente: Notificări la ANZ, APIA şi la asociaţia al cărei membru sunteţi, dacă a fost cazul, privind modificarea informaţiilor din angajamentul voluntar, Caietul de agro-mediu completat la zi, Paşaportul femelelor în cazul speciilor bovine şi ecvidee, Registrul fermei/exploataţiei. Registrul de montă/însămânţare artificială şi fătări. Buletinul de însămânţare artificială şi/sau Declaraţia colectivă de însămânţare artificială sau montă naturală. Adeverinţa de montă, Registrul de montă în harem sau Declaraţia colectivă de montă în harem, Declaraţia de fătare, Adeverinţă emisă de către medicul veterinar cu competenţe în acest sens, care atestă că animalele pentru care se solicită ajutor au fost identificate, că sunt înregistrate în RNE şi sunt cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, iar acţiunile prevăzute sunt efectuate la zi.
     Prin confirmarea prezentei notificări, vă exprimaţi acordul de a sprijini şi de a asigura toate condiţiile pentru buna desfăşurare a controlului pe teren.
     În conformitate cu prevederile art. 59 (7) din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, cu modificările şi completările ulterioare, "o cerere de plată se respinge dacă beneficiarul sau reprezentantul acestuia nu permite efectuarea controlului la faţa locului, cu excepţia cazurilor de forţă majoră şi a circumstanţelor excepţionale".
     Reprezentant OJZ: ................
     Semnătura: .......................
     În cazul înştiinţării personale: Am luat la cunoştinţă prevederile prezentei notificări
     Nume şi prenume: .................
     Semnătura: .......................
     DIRECTOR GENERAL,

    ANEXA 2

 (a se vedea imaginea asociată)
     Nr. ...../..........
     NOTĂ DE SERVICIU
     PRIVIND EFECTUAREA CONTROLULUI PE TEREN
     Doamna/Domnul: ...................... angajat în cadrul ................ identificat cu legitimaţia de serviciu ..............., este desemnat să efectueze controlul pe teren pentru cererea unică de plată depusă la APIA judeţean, pentru rasele locale în pericol de abandon, Pachetul 8 din cadrul Măsurii 10, PNDR 2014-2020, de către deţinătorul PF/PJ: ................ în perioada: ....................... .
     Pe timpul efectuării controlului la faţa locului vor fi verificate următoarele documente: Notificări la ANZ, APIA şi la Asociaţia al cărei membru este, dacă a fost cazul, privind modificarea informaţiilor din angajamentul voluntar, Caietul de agro-mediu completat la zi, Paşaportul femelelor în cazul speciilor bovine şi ecvidee, Registrul fermei/exploataţiei, Registrul de montă/însămânţare artificială şi fătări, Buletinul de însămânţare artificială şi/sau Declaraţia colectivă de însămânţare artificială sau montă naturala, Adeverinţa de montă, Registrul de montă în harem sau Declaraţia colectivă de montă în harem, Declaraţia de fătare, Adeverinţă emisă de către medicul veterinar cu competenţe în acest sens, care atestă că animalele pentru care se solicită ajutor au fost identificate, că sunt înregistrate în RNE şi sunt cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, iar acţiunile prevăzute sunt efectuate la zi.
     Raportul de control se va întocmi conform instrucţiunilor de completare.
     DIRECTOR GENERAL,

    ANEXA 3

 (a se vedea imaginea asociată)
     RAPORT DE CONTROL
     Nr. ....../data ........

    INFORMAŢII DESPRE BENEFICIAR:
     Persoană fizică: (nume şi prenume) ................... cu domiciliul în localitatea (sat, comuna, oraş):................ judeţul: .............. str.: ........... nr.: ............ codul poştal: .......... nr. tel: ............ posesor al BI/CI: Seria: ....... Nr.: ............ CNP: ................ codul de exploataţie RO(ANSVSA): ..............., având cererea unică de plată cu nr. ......./data ......., depusă la APIA judeţean ............
     Persoană juridică: (denumire)................ cu sediul în localitatea (sat, comuna, oraş): ..............., judeţul: ............, str.: ............. nr.: ........ codul poştal ....... nr. tel: .......... adresa e-mail: ............., înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. ........, CUI .........., reprezentată prin ................ în calitate de reprezentant legal, posesor al BI/CI: Seria ...... Nr. ........, CNP ................., codul de exploataţie RO(ANSVSA):............, având cererea unică de plată cu nr. ....../data ......., depusă la APIA judeţean ........

    INFORMAŢII DESPRE PERSOANA/PERSOANELE CARE CONTROLEAZĂ:
     Subsemnatul/Subsemnaţii (Nume şi prenume, funcţia) .................. din partea A.N.Z./O.J.Z.,(se legitimează cu legitimaţia de serviciu ........... şi cu actul de identitate.......) cu ocazia controlului pe teren efectuat în data de ............., ca urmare a Notificării/Înştiinţării beneficiarului de mai sus privind efectuarea controlului la faţa locului, nr. ....... din data .........., care vizează verificarea respectării: cerinţelor specifice ale angajamentelor, cerinţelor de bază relevante şi a condiţiilor de eligibilitate ale beneficiarului care îşi asumă în mod voluntar angajament privind creşterea femelelor adulte de reproducţie din rasele locale în pericol de abandon, prevăzute în Măsura 10 "Agro-mediu şi climă", Submăsura 10.1 "Plăţi de Agro-mediu şi climă", Pachetul 8 "Creşterea animalelor de fermă din rasele locale în pericol de abandon" din cadrul PNDR 2014-2020, am constatat următoarele:
     (se va completa raportul grafic de control prezentat la sfârşitul manualului)

    ANEXA 4

 (a se vedea imaginea asociată)
     ACREDITARE
     Asociaţia ......................, cu sediul în .................., judeţul ...................., îndeplineşte condiţiile necesare pentru conducerea Registrului Genealogic la rasa ................. şi se acreditează în conformitate cu H.G. nr. 1188/2014 şi cu O.M. nr. ..... , cu modificările şi completările ulterioare (în funcţie de specie).
     DIRECTOR GENERAL,

    ANEXA 5

 (a se vedea imaginea asociată)
     Nr. ......./........
     Lista asociaţiilor crescătorilor de animale acreditate de A.N.Z., care înfiinţează şi conduc registre genealogice la animalele de fermă pentru rasele locale în pericol de abandon

┌───────┬────────┬────────────┬─────────────┬────────┬──────────────────────┬───────────┐
│NR. │SPECIA │RASA │ASOCIAŢIA │C.I.F. │ADRESA │PREŞEDINTE/│
│CRT. │ │ │ │ │ │RESPONSABIL│
│ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼────────┼────────────┼─────────────┼────────┼──────────────────────┼───────────┤
│ │ │ │Asociaţia │ │Loc. Dancu, com. │ │
│Exemplu│TAURINE │Sură de │Crescătorilor│19216790│Holboca, │Creangă │
│: │ │Stepă │de │ │şos. Iaşi-Ungheni, nr.│Steofil │
│1. │ │ │Vaci de Lapte│ │9, │0745625116 │
│ │ │ │Holboca-Iaşi │ │judeţul Iaşi, │ │
│ │ │ │ │ │scdbdancu@yahoo.com │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼────────┼────────────┼─────────────┼────────┼──────────────────────┼───────────┤
│ │ │ │Asociaţia │ │ │ │
│2. │BUBALINE│Bivol │Crescătorilor│16620246│Loc. Şercaia, str. │Bota Adrian│
│ │ │românesc │de │ │Câmpului │0726737908 │
│ │ │ │Bubaline din │ │nr. 2, judeţul Braşov,│ │
│ │ │ │România │ │adrianbota68@yahoo.com│ │
│ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼────────┼────────────┼─────────────┼────────┼──────────────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
│.......│...... │............│............ │...... │............. │........ │
│ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼────────┼────────────┼─────────────┼────────┼──────────────────────┼───────────┤
│n │...... │............│............ │...... │............. │........ │
│ │ │ │ │ │ │ │
└───────┴────────┴────────────┴─────────────┴────────┴──────────────────────┴───────────┘

    DIRECTOR GENERAL,

    ANEXA 6

 (a se vedea imaginea asociată)
     Nr. ........./...........
     Lista deţinătorilor de animale de fermă pentru rasele locale în pericol de abandon

┌────┬───┬──────┬────────┬───────┬────────┬───────┬─────────┬────────┬──────┬────┬──────────┬───────┬───────┬──────────┬────────────┐
│ │ │ │ │ │Nume │ │Tip pro- │ │ │ │ │ │ │ │CUI │
│Nr. │Ju-│Adresa│Denumire│Exploa-│pro- │Prenume│prietar │CNP/CUI │Specia│Rasa│Nr. matr. │Nr. │Nr. │Denumire │Asociaţie │
│crt.│deţ│ │exploa- │taţie │prietar │propri-│de │proprie-│ │ │femele │matr. │desc. │asociaţie │acreditată │
│ │ │ │taţie │cu cod │de │etar de│animale │tar de │ │ │adulte de │femele │femele │acreditată│de │
│ │ │ │ │ANSVSA │animale │animale│(persoană│animale │ │ │reprod. │tineret│la │de ANZ │ANZ ptr. │
│ │ │ │ │ │ │ │fizică │ │ │ │înscrise │de │sfârşi-│ptr. cond.│conducerea │
│ │ │ │ │ │ │ │sau │ │ │ │în │repr. │tul │R.G. │R.G. │
│ │ │ │ │ │ │ │juridică)│ │ │ │secţiunea │ │celor 5│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │principală│ │ani de │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │a R.G. │ │angaj. │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───┼──────┼────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼────────┼──────┼────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼────────────┤
│1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───┼──────┼────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼────────┼──────┼────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼────────────┤
│2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───┼──────┼────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼────────┼──────┼────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼────────────┤
│3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───┼──────┼────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼────────┼──────┼────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼────────────┤
│4 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───┼──────┼────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼────────┼──────┼────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼────────────┤
│.. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───┼──────┼────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┼────────┼──────┼────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼────────────┤
│n │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴───┴──────┴────────┴───────┴────────┴───────┴─────────┴────────┴──────┴────┴──────────┴───────┴───────┴──────────┴────────────┘

    DIRECTOR GENERAL,

    ANEXA 7

    GRAFIC DE CONTROL

┌────┬─────────────────────┬────────────┬───────────┬───────────┬─────────────────┬────────────┐
│ │ │ │ │ │Rezultatul │ │
│ │Fermier controlat │ │ │ │verificării │Data │
│ ├────────┬───┬────────┤ │ │ ├───────┬─────────┤transmiterii│
│Nr. │Nume şi │CNP│ │Data │Data │Data │ │ │Raport │
│crt.│prenume │/ │Adresa │planificării│efectuării │verificării│conform│neconform│control la │
│ │(PF)/ │CUI│completă│controlului │controlului│controlului│ │ │APIA │
│ │Denumire│/ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(PJ) │CIF│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼───┼────────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────┼─────────┼────────────┤
│1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼───┼────────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────┼─────────┼────────────┤
│... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼───┼────────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────┼─────────┼────────────┤
│... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼───┼────────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────┼─────────┼────────────┤
│n │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴────────┴───┴────────┴────────────┴───────────┴───────────┴───────┴─────────┴────────────┘

    DIRECTOR GENERAL,

    ANEXA 8

    ASOCIAŢIA ..................................................
    PIAV ...........................................................
    Operator însămânţător ....................................
    COD ............................................................
     BULETIN DE ÎNSĂMÂNŢARE ARTIFICIALĂ NR. ........
    PROPRIETAR .................................................
    ADRESA.......................................................
    COD EXPLOATAŢIE .........................................
     FEMELA IA:
     NUME .......................
     RASA .......................
    MATRICOL..................
     CATEGORIA:
     1 MULTIPARĂ
     2 PRIMIPARĂ
     3 VIŢEA
    DATA I.A. ........... NR.I.A. ..................
     TAUR...............COD..........RASA..........
     SEMNĂTURA PROPRIETAR,

     OPERATOR IA,

    ANEXA 9

    DECLARAŢIE DE FĂTARE
     Subsemnatul ..................., declar că vaca a fătat la data de ................ viţelul de sex ............, cu nr. matricol .................. .
     Semnătura proprietarului,

    ANEXA 10

    Model
    Caiet de agro-mediu PACHETUL 8-M10 (PNDR 2014-2020)

    ┌────────────────────────────────────────────────────┐
    │Compania de depunere a cererilor unice de plată 2017│ CAIETUL DE AGRO-MEDIU TREBUIE COMPLETAT OBLIGATORIU ÎN
    ├─────────────────────────────────┬──────────────────┤ FIECARE AN.
    │Nume şi prenume │ │ Acest Caiet trebuie să fie disponibil în caz de control.
    ├─────────────────────────────────┼──────────────────┤ În cazul lipsei caietului pentru anul curent/anii
    │Denumirea exploataţiei │ │ precedenţi de angajament se aplică sancţiuni care
    ├─────────────────────────────────┼──────────────────┤ conduc la reducerea plăţilor.
    │Semnătură şi ştampilă │ │ Caietul de agro-mediu trebuie completat şi păstrat pe
    ├─────────────────────────────────┼──────────────────┤ toată perioada de desfăşurare a angajamentului şi în
    │RO │ │ perioada de monitorizare de 3 ani după încheierea
    └─────────────────────────────────┴──────────────────┘ angajamentului.
    ┌─────┬───────────┬─────────┬───────────┬──────────┬────────┬──────────┬─────────┬───────────┬────────────┬──────────┐
    │Nr. │ Specia*) │ Rasa**) │ Cod │Număr de │Număr de│Asociaţia │ CUI │Reducere │Refacere │Observaţii│
    │crt. │ │ │exploataţie│femele │tineret │acreditată│asociaţie│efectiv de │efectiv de │ │
    │ │ │ │ │adulte │femel │de ANZ │ │animale │animale │ │
    │ │ │ │ │aflat sub │ │ │ │angajat***)│angajat****)│ │
    │ │ │ │ │angajament│ │ │ │ │ │ │
    ├─────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────┼──────────┼─────────┼───────────┼────────────┼──────────┤
    │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │
    ├─────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────┼──────────┼─────────┼───────────┼────────────┼──────────┤
    │ ... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
    ├─────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────┼──────────┼─────────┼───────────┼────────────┼──────────┤
    │ ... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
    │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
    └─────┴───────────┴─────────┴───────────┴──────────┴────────┴──────────┴─────────┴───────────┴────────────┴──────────┘


    DATA CONTROL PE TEREN: SEMNĂTURĂ INSPECTORI ANZ: SEMNĂTURĂ FERMIER:
──────────
    *) Numai speciile bovine, ovine, caprine, porcine şi ecvidee propuse în P8.
     **) Numai rasele locale de animale de fermă în pericol de abandon propuse în P8:
    - Ovine: Oaia Cap Negru de Teleorman, Raţca (Valahă cu coarne în tirbuşon), Karakul de Botoşani, Merinos de Suseni, Merinos Transilvănean, Merinos de Cluj, Merinos de Palas, Ţigaie-varietatea ruginie.
    – Caprine: Carpatina, Alba de Banat.
    – Bovine - Taurine: Sura de Stepă.
    – Bovine - Bubaline: Bivolul românesc.
    – Porcine: Bazna, Mangaliţa.
    – Ecvidee - Furioso North Star, Huţul, Gidran, Semigreul românesc, Shagya Arabă, Nonius, Lipiţan.

     ***) Se înscriu: evenimentul (îmbolnăvirea, sacrificarea, moartea, vânzarea) care a dus la dispariţia animalului(lor), data producerii lui, documentul doveditor şi numărul de animale afectat.
     ****) Se înscriu: numărul de animale refăcut în 6 luni de la notificarea APIA, dată la care s-a produs înlocuirea animalului(lor).
──────────


    ANEXA 11

     DENUMIRE ASOCIAŢIE:
     C.U.I. ASOCIAŢIE:
     ADRESĂ ASOCIAŢIE:
     Nr. ........./Dată.............
     ADEVERINŢĂ
     Prin prezenta se adevereşte că:
     Persoana fizică (nume, prenume)................... cu domiciliul în localitatea (sat, comuna, oraş): .................. judeţul: ............... str.: ............. nr.: ........, codul poştal: .........., nr. tel: ................, posesor al BI/CI: Seria: ........ Nr.: ............, CNP: .............., codul de exploataţie: ............, deţine un număr de ......... femele adulte de reproducţie de rasă pură în pericol de abandon din specia ................., rasa .............., înscrise în secţiunea principală a Registrului Genealogic al rasei ............., condus de Asociaţia .................., acreditată de Agenţia Naţională pentru Zootehnie "Prof. dr. G. K. Constantinescu" (A.N.Z.) la data de .......... cu nr. .........
     Persoana fizică (nume, prenume).................... este membră a Asociaţiei ................
     Persoană juridică: (denumire).................... cu sediul în localitatea (sat, comuna, oraş):.................., judeţul:.............., str.:..............., nr.: ........, codul poştal ............ nr.tel: ............... adresa e-mail: .............., înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. ..........., CUI ............., reprezentată prin dna/dnul ............... în calitate de reprezentant legal, posesor al BI/CI: Seria ............, Nr. .........., CNP ......................., codul de exploataţie:............., deţine un număr de ............... femele adulte de reproducţie de rasă pură în pericol de abandon din specia ............ rasa ........, înscrise în secţiunea principală a Registrului Genealogic al rasei .............. condus de Asociaţia ................ acreditată de Agenţia Naţională pentru Zootehnie "Prof. dr. G.K.Constantinescu" (A.N.Z.) la data de .................. cu nr. ............
     Persoana juridică (denumire/CUI) ................... este membră a Asociaţiei ...................
     S-a eliberat această adeverinţă pentru a-i servi la A.P.I.A - Centrul judeţean/local ................., în vederea accesării pachetului 8 - creşterea animalelor de fermă din rase locale în pericol de abandon din cadrul Măsurii 10 - Plăţi de agro-mediu şi climă din PNDR 2014-2020.
     PREŞEDINTE,
     NUME ŞI PRENUME
     SEMNĂTURA

    ANEXA 12

     Centrul judeţean/local APIA..................
     Nr. de înregistrare............./............
     NOTIFICARE
     privind înlocuirea efectivului de animale aferent
     Pachetului 8 - creşterea animalelor de fermă din rase
     locale în pericol de abandon - Măsura 10
    I. Subsemnatul (Nume şi prenume fermier)................... cu RO................... declar că în data de ................. efectivul angajat în cadrul P8-M10 s-a redus cu un număr de ........... animale (specia, rasa).................. identificate prin Cod de identificare ................ animal/crotalie ................. din cauza îmbolnăvirii/sacrificării/vânzării/decesului/dispariţiei animalului.
     Anexez următoarele documente justificative de reducere a efectivului:
    - certificat sanitar-veterinar, în cazul îmbolnăvirii sau sacrificării,
    – act constatator al medicului veterinar, în cazul morţii,
    – document de livrare în cazul vânzării animalelor,
    – document eliberat de Poliţie şi/sau de Primărie în cazul dispariţiei urmarea unui furt sau urmarea atacului animalelor sălbatice.

     Mă oblig să refac efectivul de animale femele adulte de reproducţie, înscrise în registrul genealogic al rasei, în secţiunea principală, aflat sub angajament, în termen de maxim 6 luni de la această dată.
     Am luat la cunoştinţă că, în cazul în care nu voi reface efectivul în termenul stipulat, sprijinul aferent pachetului 8 va fi redus.
    Data: Semnătura fermier:

    II. Subsemnatul (Nume şi prenume fermier) ......................... cu RO ................ declar că în data de ................ efectivul angajat în cadrul pachetului 8 - Măsura 10, s-a refăcut cu un număr de .............. animale (specia, rasa) ................., identificate prin Cod de identificare animal/crotalie ................
     Anexez adeverinţa eliberată de asociaţia acreditată de ANZ, la care sunt înscrise animalele cu numărul .................., din data ..............
    Data: Semnătura fermier:

    CONTINUARE Anexa 3 - Raport Grafic (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)


     -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016