Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ANEXĂ din 10 iunie 2019  privind Proiecte componente ale Planului sectorial pentru cercetare - dezvoltare al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pe anii 2019-2022, Agricultură şi Dezvoltare Rurală - ADER 2022    Twitter Facebook
Cautare document

 ANEXĂ din 10 iunie 2019 privind Proiecte componente ale Planului sectorial pentru cercetare - dezvoltare al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pe anii 2019-2022, Agricultură şi Dezvoltare Rurală - ADER 2022

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 479 bis din 12 iunie 2019
──────────
        Aprobat prin ORDINUL nr. 341 din 10 iunie 2019, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 479 din 12 iunie 2019.
──────────

┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│lei │
├────────┬───────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┤
│ │Valoare │ │ │ │ │
│Număr │totală │2019 │2020 │2021 │2022 │
│proiecte│proiecte │20.000.000│50.000.000│38.000.000│25.000.000│
│136 │(lei) d.c. │ │ │ │ │
│ │133.000.000│ │ │ │ │
└────────┴───────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘


┌────────────┬───────┬───────────────────┬─────────┬─────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┬────────────────────┬─┐
│ │ │Denumirea │Valoare │ │ │ │ │
│ │Cod │obiectivului │totală │ │ │Modul de aplicare/ │ │
│Nr. crt. │proiect│general/denumirea │lei d.c. │Principalele rezultate │Rezumatul proiectului │utilizare a │ │
│ │ADER │obiectivului │2019 2020│preconizate │ │rezultatelor │ │
│ │ │specific/denumirea │2021 2022│ │ │ │ │
│ │ │proiectului │ │ │ │ │ │
├────────────┼───────┼───────────────────┼─────────┼─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────┼─┤
│1. │2. │3. │4. │5. │6. │7. │ │
├────────────┴───────┴───────────────────┴─────────┴─────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┴────────────────────┼─┤
│OBIECTIVUL GENERAL 1: ÎMBUNĂTĂŢIREA REZULTATELOR ECONOMICE ALE FERMELOR, PRIN │ │
│CREŞTEREA EFICIENŢEI DE UTILIZARE A RESURSELOR NATURALE ŞI A INPUTURILOR │ │
│TEHNOLOGICE, PENTRU O AGRICULTURĂ DURABILĂ, ÎN CONTEXTUL SCHIMBĂRILOR CLIMATICE │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─┤
│Obiectivul specific 1.1.: Îmbunătăţirea germoplasmei principalelor culturi │ │
│privind rezistenţa la secetă şi temperaturi extreme │ │
├────────────┬───────┬───────────────────┬─────────┬─────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┬────────────────────┼─┤
│ │ │ │ │ │Zona de Sud şi Est a României este │ │ │
│ │ │ │ │ │cea mai mare cultivatoare de grâu a│ │ │
│ │ │ │ │ │ţării, cu suprafeţe ce depăşesc în │ │ │
│ │ │ │ │ │general 1-1,2 milioane de hectare. │ │ │
│ │ │ │ │- Crearea unui material genetic │Această zonă este şi cea mai │- Multiplicarea │ │
│ │ │ │ │superior pentru a pune la │vulnerabilă din punct de vedere a │rapidă a seminţelor │ │
│ │ │Îmbunătăţirea │ │dispoziţia fermierilor din │schimbărilor climatice, care au │din cele mai │ │
│ │ │structurii │ │principala zonă de cultură a │produs deja o creştere │valoroase 3 linii de│ │
│ │ │soiurilor de grâu │ │grâului, noi soiuri de grâu de │semnificativă a temperaturilor şi │grâu; │ │
│ │ │de toamnă în sudul │ │toamnă capabile să dea producţii │mari fluctuaţii ale regimului │- Organizarea de │ │
│ │ │şi estul ţării prin│ │mai ridicate, mai stabile şi de │pluviometric. De aceea, │loturi demonstrative│ │
│ │ │crearea şi │2.050.000│calitate corespunzătoare │îmbunătăţirea structurii soiurilor │în diferite zone de │ │
│ │ │introducerea de │d.c. │cerinţelor pieţii, în condiţiile │prin valorificarea progresului │cultură a grâului, │ │
│1. │ADER │soiuri cu producţie│308.271 │tot mai frecvente ale unor │genetic pentru potenţialul de │organizarea zilelor │ │
│ │1.1.1 │mai mare şi mai │770.677 │temperaturi mai ridicate şi ale │producţie în paralel cu │câmpului şi │ │
│ │ │stabilă în │585.714 │fluctuaţiilor regimului │îmbunătăţirea toleranţei la arşiţă,│publicarea │ │
│ │ │condiţiile │385.338 │pluviometric; │secetă şi boli, poate aduce │rezultatelor │ │
│ │ │schimbărilor │ │- Introducerea în testările │avantaje considerabile pentru │obţinute în reviste │ │
│ │ │climatice şi cu │ │oficiale din reţeaua Institutului│fermieri şi pentru economia │de specialitate; │ │
│ │ │calitate │ │de Stat pentru Testarea şi │naţională. Proiectul valorifică │- Pagină web cu │ │
│ │ │corespunzătoare │ │Înregistrarea Soiurilor - ISTIS, │progresul realizat recent în │informaţii privind │ │
│ │ │cerinţelor pieţei │ │a 3 linii cu caracteristicile │programele de ameliorare selectând │rezultatele │ │
│ │ │ │ │urmărite. │genotipurile cu producţiile cele │proiectului. │ │
│ │ │ │ │ │mai ridicate în diferitele condiţii│ │ │
│ │ │ │ │ │ale zonei, cu comportare mai bună │ │ │
│ │ │ │ │ │în testările pentru toleranţa la │ │ │
│ │ │ │ │ │ger, arşiţă şi secetă şi cu indici │ │ │
│ │ │ │ │ │calitativi superiori. │ │ │
├────────────┼───────┼───────────────────┼─────────┼─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────┼─┤
│ │ │ │ │ │Orezul este una din cele mai │ │ │
│ │ │ │ │ │importante plante de cultură │ │ │
│ │ │ │ │ │agricolă din lume ce asigură │ │ │
│ │ │ │ │ │randamente mari pe unitatea de │ │ │
│ │ │ │ │ │suprafaţă. România se află la │ │ │
│ │ │ │ │ │limita nordică de cultură a │ │ │
│ │ │ │ │ │orezului în Europa, iar în │ │ │
│ │ │ │ │ │condiţiile schimbărilor climatice │ │ │
│ │ │ │ │ │ce se preconizează, se apreciază că│ │ │
│ │ │ │ │ │această limită se va extinde mai │ │ │
│ │ │ │ │ │mult către nord. În acest context, │ │ │
│ │ │ │ │ │şi întrucât principalul element de │ │ │
│ │ │ │ │ │productivitate îl reprezintă planta│ │ │
│ │ │ │ │ │cu potenţialul său genetic şi de │ │ │
│ │ │ │ │ │adaptare la condiţiile de mediu, se│ │ │
│ │ │ │ │ │impun măsuri şi în domeniul │ │ │
│ │ │ │ │ │obţinerii de genotipuri de orez │ │ │
│ │ │ │ │ │adaptate noilor condiţii, cât şi în│ │ │
│ │ │ │ │ │domeniul perfecţionării, │ │ │
│ │ │ │ │ │îmbunătăţirii şi actualizării │ │ │
│ │ │ │ │ │elementelor de lucru din cadrul │ │ │
│ │ │ │ │ │tehnologiei de cultură. Proiectul │ │ │
│ │ │ │ │ │urmăreşte identificarea soiurilor │ │ │
│ │ │ │ │ │care au caracteristici ce răspund │ │ │
│ │ │ │ │ │cerinţelor de ameliorare, pentru │ │ │
│ │ │ │ │ │utilizarea lor ca forme parentale │ │ │
│ │ │ │ │ │în scopul combinării însuşirilor şi│ │ │
│ │ │ │ │ │caracteristicilor pozitive care │ │ │
│ │ │ │ │ │prezintă productivitate şi │ │ │
│ │ │ │ │ │adaptabilitate crescută. Cerinţele │ │ │
│ │ │ │ │ │de ameliorare sunt: │ │ │
│ │ │ │ │ │- perioada de vegetaţie de 125-150 │ │ │
│ │ │ │ │ │zile; capacitate de producţie - │ │ │
│ │ │ │ │ │peste 7 t/ha; │ │ │
│ │ │ │ │ │- rezistenţă crescută la atacul │ │ │
│ │ │ │ │ │bolilor şi dăunătorilor; │ │ │
│ │ │ │ │ │- rezistenţă la cădere, la condiţii│ │ │
│ │ │ │ │ │de frig şi toleranţă la salinitate;│ │ │
│ │ │ │ │ │- randament la prelucrare mai mare │ │ │
│ │ │ │ │- Crearea a 1-2 linii noi de orez│de 62%. │- Multiplicarea │ │
│ │ │ │ │cu productivitate superioară şi │Activităţile ce se vor desfăşura în│rapidă a seminţelor │ │
│ │ │ │ │adaptabilitate la condiţiile │cadrul proiectului, sunt: │din noile genotipuri│ │
│ │ │ │ │specifice limitei nordice de │- identificarea unor surse pentru │de orez; │ │
│ │ │ │ │cultivare din ţara noastră; │procurarea de material biologic şi │- Promovarea noilor │ │
│ │ │ │ │- Realizarea unui studiu de │studierea variabilităţii acestuia, │creaţii prin │ │
│ │ │ │ │marketing pentru identificarea │în vederea depistării de forme │publicaţii în │ │
│ │ │Crearea de linii │ │cerinţelor consumatorilor în │parentale care corespund cu │reviste de │ │
│ │ │noi de orez cu │ │privinţa calităţilor orezului │obiectivele de ameliorare urmărite;│specialitate │ │
│ │ │caracteristici de │400.000 │alimentar şi stabilirea unor │- realizarea de încrucişări între │adresate │ │
│ │ │productivitate │d.c. │direcţii de ameliorare în vederea│formele parentale valoroase şi │fermierilor; │ │
│ │ADER │superioară şi │60.150 │satisfacerii acestor cerinţe │crearea de material biologic nou │- Comunicarea │ │
│2. │1.1.2 │adaptabilitate la │150.376 │culinare; │prin hibridare; │rezultatelor │ │
│ │ │condiţiile │114.286 │- Stabilirea elementelor de │- introducerea seminţei hibride │cercetărilor în │ │
│ │ │specifice limitei │75.188 │tehnologie specifice care permit │rezultate în urma încrucişărilor │cadrul unor │ │
│ │ │nordice de │ │manifestarea în optim a │controlate din câmpul de hibridare │manifestări │ │
│ │ │cultivare │ │potenţialului de producţie a │şi realizarea primelor alegeri a │ştiinţifice, târguri│ │
│ │ │ │ │noilor creaţii de orez; │indivizilor cu caracteristici ce │şi expoziţii; │ │
│ │ │ │ │- Introducerea în procesul de │răspund la cerinţele de ameliorare;│- Organizarea de │ │
│ │ │ │ │omologare şi certificare a 1-2 │- aplicarea selecţiei în │loturi │ │
│ │ │ │ │linii noi de orez; │populaţiile cu variabilitate │demonstrative; │ │
│ │ │ │ │- Promovarea culturii orezului în│existentă sau creată, pentru │- Pagină web cu │ │
│ │ │ │ │scopul valorificării terenurilor │obţinerea stabilităţii │informaţii privind │ │
│ │ │ │ │slab productive. │caracteristicilor formelor hibride │rezultatele │ │
│ │ │ │ │ │realizate; │proiectului. │ │
│ │ │ │ │ │- alegerea combinaţiilor hibride │ │ │
│ │ │ │ │ │valoroase în vederea stabilizării │ │ │
│ │ │ │ │ │caracterelor vizate şi reţinerea │ │ │
│ │ │ │ │ │pentru înmulţire a plantelor cu │ │ │
│ │ │ │ │ │caractere fenotipice îmbunătăţite │ │ │
│ │ │ │ │ │faţă de cele ale părinţilor, numite│ │ │
│ │ │ │ │ │linii; │ │ │
│ │ │ │ │ │- înmulţirea liniilor concomitent │ │ │
│ │ │ │ │ │cu continuarea procesului de │ │ │
│ │ │ │ │ │selecţie, până la obţinerea unei │ │ │
│ │ │ │ │ │noi populaţii, distinctă, uniformă │ │ │
│ │ │ │ │ │şi stabilă, care în funcţie de │ │ │
│ │ │ │ │ │performanţe, poate fi atestată ca │ │ │
│ │ │ │ │ │un nou soi sau cultivar; │ │ │
│ │ │ │ │ │- studierea liniilor obţinute şi │ │ │
│ │ │ │ │ │verificarea potenţialului genetic, │ │ │
│ │ │ │ │ │în culturi comparative, din punct │ │ │
│ │ │ │ │ │de vedere al productivităţii, │ │ │
│ │ │ │ │ │calităţii şi însuşirilor biologice;│ │ │
│ │ │ │ │ │- identificarea liniilor care în │ │ │
│ │ │ │ │ │experienţele de orientare au │ │ │
│ │ │ │ │ │întrecut în producţie soiul martor │ │ │
│ │ │ │ │ │şi îndeplinesc condiţiile de │ │ │
│ │ │ │ │ │cultivar şi care s-au remarcat prin│ │ │
│ │ │ │ │ │calitate mai bună în culturile │ │ │
│ │ │ │ │ │comparative de concurs; │ │ │
│ │ │ │ │ │- introducerea liniilor valoroase │ │ │
│ │ │ │ │ │rezultate în urma activităţii de │ │ │
│ │ │ │ │ │ameliorare desfăşurate, la testare │ │ │
│ │ │ │ │ │în vederea omologării şi │ │ │
│ │ │ │ │ │certificării ca nou cultivar de │ │ │
│ │ │ │ │ │către organismul specializat │ │ │
│ │ │ │ │ │Institutul de Stat pentru Testarea │ │ │
│ │ │ │ │ │şi Înregistrarea Soiurilor - ISTIS;│ │ │
│ │ │ │ │ │- îmbunătăţirea amenajării │ │ │
│ │ │ │ │ │spaţiilor pentru lucrări de │ │ │
│ │ │ │ │ │ameliorare, depozitare şi izolare a│ │ │
│ │ │ │ │ │cantităţilor mici de seminţe şi a │ │ │
│ │ │ │ │ │dotării tehnice specifice. │ │ │
├────────────┼───────┼───────────────────┼─────────┼─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────┼─┤
│ │ │ │ │ │România s-a aflat, din 2014, pe │ │ │
│ │ │ │ │ │primul loc în Uniunea Europeană în │ │ │
│ │ │ │ │ │ceea ce priveşte suprafaţa │ │ │
│ │ │ │ │ │cultivată cu porumb. Este │ │ │
│ │ │ │ │ │preconizat că schimbările climatice│ │ │
│ │ │ │ │ │vor spori şi mai mult frecvenţa şi │ │ │
│ │ │ │ │ │severitatea stresurilor abiotice şi│ │ │
│ │ │ │ │ │biotice. Proiectul are ca scop │ │ │
│ │ │ │ │ │crearea unor noi hibrizi de porumb │ │ │
│ │ │ │ │ │cu eficienţă sporită de utilizarea │ │ │
│ │ │ │ │ │a apei în condiţii de stres hidric,│- Multiplicarea │ │
│ │ │ │ │ │pierderea rapidă a apei din boabe │rapidă a noilor │ │
│ │ │ │ │ │la recoltare care să contribuie la │creaţii va facilita │ │
│ │ │ │ │ │creşterea stabilităţii recoltelor, │transferul │ │
│ │ │Crearea de hibrizi │ │ │paralel cu îmbunătăţirea nivelului │rezultatelor la │ │
│ │ │de porumb │ │- Crearea, identificarea şi │de rezistenţă la boli, a producţiei│fermieri, ca │ │
│ │ │productivi, │ │predarea la Institutul de Stat │şi calităţii acesteia. Strategia │beneficiari ai │ │
│ │ │toleranţi la │2.000.000│pentru Testarea şi Înregistrarea │abordată va permite accelerarea │rezultatelor │ │
│ │ │secetă, arşiţă, │d.c. │Soiurilor - ISTIS, pentru │progresului genetic în privinţa │cercetării; │ │
│ │ADER │boli şi dăunători │300.751 │testare, a minimum 4 hibrizi │producţiei în condiţii de stres, │- Organizarea de │ │
│3. │1.1.3 │în vederea │751.880 │simpli de porumb, caracterizaţi │deoarece se completează selecţia │loturi şi vizite │ │
│ │ │diminuării │571.429 │prin toleranţă la secetă, arşiţă,│directă pentru producţie în │demonstrative; │ │
│ │ │impactului │375.940 │rezistenţă la boli şi dăunători │condiţii de stres, cu o selecţie │- Publicarea │ │
│ │ │încălzirii globale │ │din grupe diferite de precocitate│indirectă bazată pe însuşiri │rezultatelor în │ │
│ │ │asupra agroeco- │ │care să răspundă cerinţelor │fiziologice care pot favoriza │lucrări ştiinţifice │ │
│ │ │sistemelor din │ │fermierilor. │performanţele productive în │şi broşuri; │ │
│ │ │România │ │ │condiţiile menţionate. Beneficiul │- Pagină web cu │ │
│ │ │ │ │ │unei astfel de strategii este dat │informaţii privind │ │
│ │ │ │ │ │de considerente recente datorate │rezultatele │ │
│ │ │ │ │ │noilor aparate de determinare a │proiectului. │ │
│ │ │ │ │ │caracterelor specifice, care sunt │ │ │
│ │ │ │ │ │precise şi uşor de folosit la │ │ │
│ │ │ │ │ │măsurătorile de câmp şi laborator. │ │ │
│ │ │ │ │ │În plus, folosirea metodei │ │ │
│ │ │ │ │ │haploidiei va accelera procesul de │ │ │
│ │ │ │ │ │ameliorare. Crearea de minimum 4 │ │ │
│ │ │ │ │ │noi hibrizi de porumb, mai adaptaţi│ │ │
│ │ │ │ │ │la factorii de stres abiotici şi │ │ │
│ │ │ │ │ │biotici ce decurg din schimbările │ │ │
│ │ │ │ │ │climatice prognozate, reduc │ │ │
│ │ │ │ │ │riscurile de producţie. │ │ │
├────────────┼───────┼───────────────────┼─────────┼─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────┼─┤
│ │ │ │ │ │Proiectul îşi propune să realizeze │ │ │
│ │ │ │ │ │soiuri noi de lucernă şi trifoi │ │ │
│ │ │ │ │ │roşu, cu capacitate de producţie │ │ │
│ │ │ │ │ │ridicată pentru masă verde şi │ │ │
│ │ │ │ │ │sămânţă, cu un conţinut ridicat în │ │ │
│ │ │ │ │ │proteină brută, cu perenitate │ │ │
│ │ │ │ │ │superioară celei existente, │ │ │
│ │ │ │ │ │competitive în amestecuri cu │ │ │
│ │ │ │ │ │graminee, rezistente la secetă şi │ │ │
│ │ │ │ │ │temperaturi extreme şi care să │ │ │
│ │ │ │ │ │contribuie rapid la creşterea │ │ │
│ │ │ │ │- Crearea şi diversificarea │suprafeţelor cultivate prin │ │ │
│ │ │ │ │germoplasmei de lucernă şi trifoi│creşterea ponderii în cultură a │ │ │
│ │ │ │ │roşu adaptate condiţiilor │soiurilor autohtone care au │ │ │
│ │ │ │ │climatice din diferitele zone de │adaptabilitate mărită. Pentru │- Organizarea de │ │
│ │ │ │ │cultură ale acestor specii, cu │realizarea acestui deziderat se va │loturi │ │
│ │ │ │ │conţinut de proteină de peste 22%│urmări cumularea în noi genotipuri │demonstrative; │ │
│ │ │Crearea de noi │ │în faza de îmbobocire; │a unor gene şi sisteme de gene │- Multipicarea │ │
│ │ │genotipuri de │ │- Obţinerea a minimum 10 hibrizi │complementare care să confere │rapidă a noilor │ │
│ │ │lucernă şi trifoi │ │şi 4 soiuri sintetice noi la │noilor soiuri următoarele însuşiri:│soiuri; │ │
│ │ │roşu cu perenitate │ │lucernă şi 6 hibrizi şi 2 soiuri │- potenţial ridicat de producţie la│- Prezentarea │ │
│ │ │crescută şi │ │sintetice noi la trifoiul roşu; │furaj; │rezultatelor în │ │
│ │ │conţinut ridicat de│1.600.000│- Înscrierea în vederea testării │- calitate foarte bună a furajului,│cadrul unor │ │
│ │ │proteină în │d.c. │şi înregistrării la Institutul de│conţinut în proteină brută mai mare│manifestări │ │
│ │ADER │diferite condiţii │240.601 │Stat pentru Testarea şi │cu cel puţin o unitate procentuală │ştiinţifice, │ │
│4. │1.1.4 │ecologice prin │601.504 │Înregistrarea Soiurilor, ISTIS, a│şi mai scăzut în celuloză cu cel │seminarii, work- │ │
│ │ │obţinerea de soiuri│457.143 │două soiuri noi unul de lucernă │puţin o unitate procentuală, faţă │shopuri, conferinţe,│ │
│ │ │proteice cu │300.752 │şi unul de trifoi roşu cu un │de soiurile martor; │simpozioane; │ │
│ │ │rezistenţă la │ │conţinut de proteină mai mare cu │- o bună rezistenţă la iernare dată│- Publicarea de │ │
│ │ │secetă şi arşiţă şi│ │0,5-1,0% comparativ cu soiurile │de un repaus vegetativ în │lucrări ştiinţifice │ │
│ │ │cu capacitate mai │ │extinse în cultură. Acestea vor │intervalul 2-4, conform │în reviste de │ │
│ │ │mare pentru │ │contribui la: │clasificaţiei 'fall dormancy'; │specialitate; │ │
│ │ │producerea de │ │- creşterea rentabilităţii │- perenitate mare, dată de o │- Pagină web cu │ │
│ │ │sămânţă │ │fermelor zootehnice sau │perioadă eficientă de exploatare de│informaţii privind │ │
│ │ │ │ │producătoare de furaj şi de │3 ani la trifoiul roşu şi 4- 5 ani │rezultatele │ │
│ │ │ │ │sămânţă de lucernă şi trifoi │la lucernă; │proiectului. │ │
│ │ │ │ │roşu; │- rezistenţă bună la secetă şi │ │ │
│ │ │ │ │- reducerea inputurilor cu azot │arşiţă apreciată printr-o │ │ │
│ │ │ │ │la plantele postmergătoare. │capacitate rapidă de refacere după │ │ │
│ │ │ │ │ │dispariţia perioadelor de stres │ │ │
│ │ │ │ │ │hidric; │ │ │
│ │ │ │ │ │- potenţial ridicat de producţie la│ │ │
│ │ │ │ │ │sămânţă inclusiv în condiţii │ │ │
│ │ │ │ │ │nefavorabile, dat de un grad │ │ │
│ │ │ │ │ │ridicat de autofertilitate. │ │ │
│ │ │ │ │ │Toate acestea au drept scop final │ │ │
│ │ │ │ │ │creşterea suprafeţelor cultivate cu│ │ │
│ │ │ │ │ │lucernă şi trifoi roşu, prin │ │ │
│ │ │ │ │ │creşterea ponderii în cultură a │ │ │
│ │ │ │ │ │soiurilor româneşti şi crearea │ │ │
│ │ │ │ │ │disponibilităţilor pentru export. │ │ │
├────────────┴───────┴───────────────────┴─────────┴─────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┴────────────────────┼─┤
│Obiectivul specific 1.2: Adaptarea practicilor de management la modificările │ │
│climatice predictibile pentru o mai bună utilizare a apei, atât din │ │
│precipitaţii, cât şi a apei de irigare │ │
├────────────┬───────┬───────────────────┬─────────┬─────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┬────────────────────┼─┤
│ │ │ │ │ │ │- Organizarea de │ │
│ │ │ │ │ │ │vizite periodice în │ │
│ │ │ │ │ │ │câmpurile │ │
│ │ │ │ │ │Sistemul dry-farming vizează │experimentale │ │
│ │ │ │ │ │metodele agrofitotehnice de │neirigate cu │ │
│ │ │ │ │ │conservare a apei în sol şi de │specialişti │ │
│ │ │ │ │ │valorificare a ei în optim din │agronomi, fermieri, │ │
│ │ │ │ │ │zonele secetoase prin utilizarea │mici agricultori │ │
│ │ │ │ │ │unor culturi, soiuri şi hibrizi │etc.; │ │
│ │ │ │ │ │adaptaţi şi cultivaţi pe baza unor │- Organizarea │ │
│ │ │ │ │ │tehnologii specifice. Elementul │periodică de │ │
│ │ │ │ │- Identificarea unui sortiment de│principal al sistemului dry-farming│instruiri de lucru │ │
│ │ │ │ │culturi din specii, soiuri şi │îl reprezintă utilizarea plantelor │cu specialişti ce │ │
│ │ │ │ │hibrizi rezistenţi la secetă şi │adaptate şi asigurarea prelucrării │activează pe │ │
│ │ │ │ │arşiţă; │cât mai eficiente a solului pentru │suprafeţe amplasate │ │
│ │ │Cercetări privind │ │- Precizarea secvenţelor │înmagazinarea, conservarea şi │la neirigat; │ │
│ │ │identificarea │600.000 │tehnologice specifice zonelor │cedarea apei la cerinţele plantei. │- Comunicarea │ │
│ │ │soluţiilor tehnice │d.c. │secetoase care asigură │Principalele activităţi sunt: │rezultatelor │ │
│ │ADER │şi a elementelor │90.225 │conservarea apei în sol; │- alegerea structurii de culturi, a│cercetărilor în │ │
│5. │1.2.1 │tehnologice pentru │225.564 │- Stabilirea măsurilor │lucrărilor solului şi a măsurilor │cadrul unor │ │
│ │ │practicarea │171.429 │fitotehnice specifice pentru │agrofitotehnice ce permit │manifestări │ │
│ │ │sistemului de lucru│112.782 │condiţii de secetă; │conservarea apei în sol; │ştiinţifice, │ │
│ │ │dry-farming în │ │- Înfiinţarea de culise şi │- adaptarea şi îmbunătăţirea │workshop-uri, mese │ │
│ │ │sudul României │ │perdele de protecţie; │sistemei de maşini agricole pentru │rotunde, târguri şi │ │
│ │ │ │ │- Stabilirea eficienţei aplicării│zonele secetoase; │expoziţii; │ │
│ │ │ │ │sistemului dry-farming; │- asigurarea eficienţei inputurilor│- Publicarea │ │
│ │ │ │ │- Tehnologii cu sistemul de lucru│agricole; │principalelor │ │
│ │ │ │ │dry- farming în sudul României. │-testarea şi raionarea speciilor, │rezultate obţinute │ │
│ │ │ │ │ │soiurilor şi hibrizilor rezistenţi │în reviste de │ │
│ │ │ │ │ │la secetă; - stabilirea şi │specialitate; │ │
│ │ │ │ │ │fundamentarea unui sistem optim de │- Publicarea unei │ │
│ │ │ │ │ │lucrări ale solului pentru condiţii│broşuri de │ │
│ │ │ │ │ │de secetă; │prezentare a │ │
│ │ │ │ │ │- experimentarea unor inhibitori de│sistemului dry- │ │
│ │ │ │ │ │transpiraţie ai plantelor şi de │farming; │ │
│ │ │ │ │ │evaporaţie la sol. │- Pagină web cu │ │
│ │ │ │ │ │ │informaţii privind │ │
│ │ │ │ │ │ │rezultatele │ │
│ │ │ │ │ │ │proiectului. │ │
├────────────┴───────┴───────────────────┴─────────┴─────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┴────────────────────┼─┤
│Obiectivul specific 1.3: Îmbunătăţirea germoplasmei principalelor culturi sub │ │
│aspectul sporirii eficienţei de utilizare a nutrienţilor şi a toleranţei la │ │
│condiţii nefavorabile de sol │ │
├────────────┬───────┬───────────────────┬─────────┬─────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┬────────────────────┼─┤
│ │ │ │ │ │Cercetările vor avea drept scop │ │ │
│ │ │ │ │ │identificarea, crearea şi testarea │- Organizarea │ │
│ │ │ │ │ │de noi soiuri de soia, cu grad │manifestărilor │ │
│ │ │ │ │ │ridicat de adaptabilitate la │ştiinţifice şi a │ │
│ │ │ │ │ │condiţii de stres termic şi hidric,│"Zilelor câmpului'; │ │
│ │ │ │ │ │precum şi de pretabilitate pentru │- Elaborarea şi │ │
│ │ │ │ │ │recoltarea mecanizată, care să │diseminarea de │ │
│ │ │ │ │ │contribuie la creşterea │pliante de │ │
│ │ │ │ │ │stabilităţii recoltelor, │prezentare a │ │
│ │ │ │ │ │concomitent cu îmbunătăţirea │performanţelor │ │
│ │ │ │ │ │nivelului producţiei şi a calităţii│cantitative şi │ │
│ │ │ │ │- Identificarea în cadrul │acesteia. Principalele obiective │calitative ale │ │
│ │ │Îmbunătăţirea │ │germoplasmei existente, de noi │ale proiectului sunt: │noilor genotipuri; │ │
│ │ │capacităţii de │ │genotipuri de soia, aparţinătoare│- identificarea de noi genotipuri │- Organizarea de │ │
│ │ │producţie şi │600.000 │grupelor de maturitate 0 - 000, │cu un grad ridicat de toleranţă │loturi │ │
│ │ │calităţii noilor │d.c. │cu performanţe productive şi de │genetică la secetă şi temperaturi │demonstrative; │ │
│6. │ADER │soiuri de soia │90.225 │calitate superioară soiurilor │extreme; │- Transferul către │ │
│ │1.3.1 │printr-o │225.564 │actuale aflate în cultură; │- identificarea unor noi genotipuri│fermieri a │ │
│ │ │adaptabilitate │171.429 │- Introducerea în testarea │de soia cu perioadă de vegetaţie │rezultatelor │ │
│ │ │ecologică │112.782 │oficială la Institutul de Stat │corespunzătoare ofertei ecologice a│obţinute prin │ │
│ │ │superioară │ │pentru Testarea şi Înregistrarea │diferitelor zone de cultură, cu │asigurarea nucleelor│ │
│ │ │ │ │Soiurilor, ISTIS, a 1-3 linii de │capacitate de producţie ridicată şi│de sămânţă din │ │
│ │ │ │ │perspectivă. │indici de calitate superiori, cu │genotipurile │ │
│ │ │ │ │ │pretabilitate sporită pentru │identificate, în │ │
│ │ │ │ │ │recoltarea mecanizată şi potenţial │vederea │ │
│ │ │ │ │ │superior de valorificare a │multiplicării şi │ │
│ │ │ │ │ │fertilităţii naturale a solurilor │extinderii rapide în│ │
│ │ │ │ │ │şi a bacterizării; │cultură; │ │
│ │ │ │ │ │- promovarea în cultură a noilor │- Pagină web cu │ │
│ │ │ │ │ │genotipuri va determina, atât │informaţii privind │ │
│ │ │ │ │ │creşterea eficienţei culturilor de │rezultatele │ │
│ │ │ │ │ │soia, cât şi creşterea interesului │proiectului. │ │
│ │ │ │ │ │fermierilor pentru extinderea │ │ │
│ │ │ │ │ │suprafeţelor cultivate. │ │ │
├────────────┼───────┼───────────────────┼─────────┼─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────┼─┤
│ │ │ │ │ │Cercetările vor avea ca scop │ │ │
│ │ │ │ │ │identificarea, crearea şi testarea │ │ │
│ │ │ │ │ │de noi soiuri de mazăre de toamnă │ │ │
│ │ │ │ │ │şi de primăvară, năut şi arahide, │ │ │
│ │ │ │ │ │cu grad ridicat de adaptabilitate │- Elaborarea şi │ │
│ │ │ │ │ │la condiţii de stres termic şi │publicarea de │ │
│ │ │ │ │- Identificarea, crearea şi │hidric. De asemenea, se va urmări │articole în reviste │ │
│ │ │ │ │testarea de noi genotipuri de │crearea de soiuri tip afilia la │de specialitate; │ │
│ │ │ │ │mazăre de toamnă şi de primăvară,│mazăre în scopul reducerii │- Comunicarea │ │
│ │ │Îmbunătăţirea şi │ │năut şi arahide, cu capacitate de│pierderilor la recoltare, aceasta │rezultatelor în │ │
│ │ │diversificarea │ │producţie ridicată şi stabilă, cu│având drept scop creşterea │cadrul unor │ │
│ │ │germoplasmei │ │însuşiri de calitate superioară, │stabilităţii recoltelor, │manifestări │ │
│ │ │culturilor proteice│800.000 │conţinut în proteină brută, cu │concomitent cu îmbunătăţirea │ştiinţifice; │ │
│ │ │în privinţa │d.c. │rezistenţă/toleranţă genetică la │nivelului producţiei şi a calităţii│- Organizarea de │ │
│ │ADER │productivităţii şi │120.301 │secetă şi temperaturi extreme, în│acesteia. Principalele obiective │loturi │ │
│7. │1.3.2 │calităţii recoltei,│300.752 │contextul schimbărilor climatice;│ale proiectului sunt: │demonstrative; │ │
│ │ │a adaptabilităţii │228.571 │- Identificarea de soluţii │- crearea şi identificarea de noi │- Realizarea unor │ │
│ │ │la factorii de │150.376 │tehnice eficiente pentru │soiuri de mazăre de toamnă cu o │fişe tehnice de │ │
│ │ │stres biotic şi │ │recoltarea mecanizată a │bună rezistenţă la temperaturi │prezentare a noilor │ │
│ │ │abiotic destinate │ │arahidelor; │scăzute şi cu un grad ridicat de │creaţii biologice; │ │
│ │ │pentru produse │ │- Introducerea în testarea │toleranţă genetică la secetă şi │- Multiplicarea │ │
│ │ │alimentare │ │oficială la Institutul de Stat │temperaturi extreme; │noilor soiuri; │ │
│ │ │ │ │pentru Testarea şi Înregistrarea │- îmbunătăţirea rezistenţei la │- Pagină web cu │ │
│ │ │ │ │Soiurilor, ISTIS, a 1-2 linii de │cădere şi scuturare la mazăre şi │informaţii privind │ │
│ │ │ │ │perspectivă, pe specie. │năut; │rezultatele │ │
│ │ │ │ │ │- identificarea de noi genotipuri, │proiectului. │ │
│ │ │ │ │ │cu o valoare alimentară │ │ │
│ │ │ │ │ │îmbunătăţită; │ │ │
│ │ │ │ │ │- identificarea de soluţii tehnice │ │ │
│ │ │ │ │ │de recoltare mecanizată a │ │ │
│ │ │ │ │ │arahidelor. │ │ │
├────────────┴───────┴───────────────────┴─────────┴─────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┴────────────────────┼─┤
│Obiectivul specific 1.4: Sisteme noi de management al culturilor, cu costuri │ │
│reduse şi cu eficienţă ridicată de utilizare a inputurilor │ │
├────────────┬───────┬───────────────────┬─────────┬─────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┬────────────────────┼─┤
│ │ │ │ │- Precizarea elementelor │ │ │ │
│ │ │ │ │tehnologice ale sistemelor de │ │ │ │
│ │ │ │ │agricultură convenţională şi │Proiectarea unei experienţe │ │ │
│ │ │ │ │conservativă şi a parametrilor │polifactoriale care să evidenţieze │ │ │
│ │ │ │ │acestora cu impact major asupra │impactul elementelor tehnologice, │ │ │
│ │ │ │ │producţiilor agricole în zonele │inclusiv irigaţia, asupra creşterii│ │ │
│ │ │ │ │expuse secetei, la culturile de │producţiilor agricole la grâu, │ │ │
│ │ │ │ │grâu, porumb, floarea soarelui, │porumb, floarea soarelui, mazăre, │ │ │
│ │ │ │ │mazăre; │în zonele afectate de secetă. │ │ │
│ │ │ │ │- Evaluarea creşterii şi │Montarea experienţelor pentru │- Organizarea de │ │
│ │ │Cercetări privind │ │dezvoltării culturilor agricole │studiul impactului elementelor │loturi │ │
│ │ │stabilirea │ │grâu, porumb, floarea soarelui, │tehnologice, rotaţia culturilor, │demonstrative; │ │
│ │ │influenţei │ │mazăre, cu ajutorul indicelui │lucrările solului, managementul │- Publicarea de │ │
│ │ │aplicării noilor │ │normalizat de diferenţiere a │resturilor vegetale şi fertilizarea│broşuri şi materiale│ │
│ │ │sisteme şi │ │vegetaţiei, măsurat cu ajutorul │cu azot asupra producţiilor │promoţionale privind│ │
│ │ │tehnologii de │ │unui senzor optic; │agricole în zone secetoase se va │posibilităţile de │ │
│ │ │agricultură │ │- Monitorizarea bilanţului apei │face în sistemele de agricultură │creştere a │ │
│ │ │conservativă de │ │şi a principalelor însuşiri │convenţională şi conservativă. Se │producţiilor din │ │
│ │ │lucrări agricole │1.300.000│fizico-chimice ale solului; │va urmări analizarea influenţei │zonele expuse la │ │
│ │ │mecanizate pentru │d.c. │- Stabilirea influenţei aplicării│sistemelor de agricultură luate în │secetă; │ │
│8. │ADER │combaterea │195.488 │diferitelor elemente tehnologice │studiu, a elementelor tehnologice │- Participarea la │ │
│ │1.4.1 │efectelor secetei, │488.722 │asupra randamentelor agricole la │şi a parametrilor acestora asupra │sesiuni de │ │
│ │ │păstrarea │371.429 │culturile de grâu, porumb, │nivelului producţiilor agricole în │comunicări │ │
│ │ │fertilităţii │244.361 │floarea soarelui, mazăre, │zonele expuse secetei. Va fi │ştiinţifice şi │ │
│ │ │solurilor şi a apei│ │corelate cu reţinerea apei în sol│asigurată monitorizarea şi │prezentarea │ │
│ │ │în sol şi creşterea│ │şi analiza economică a │evaluarea continuă a creşterii şi │rezultatelor │ │
│ │ │cantitativă şi │ │rezultatelor; │dezvoltării culturilor de grâu, │cercetărilor │ │
│ │ │calitativă a │ │- Evaluarea nivelului de │porumb, floarea soarelui, mazăre, a│obţinute; │ │
│ │ │producţiilor la │ │productivitate a culturilor │bilanţului apei şi a principalilor │- Pagină web cu │ │
│ │ │principalele specii│ │agricole prin măsurători │indicatori fizico-chimici ai │informaţii privind │ │
│ │ │de plante cultivate│ │biometrice şi de producţie şi │solului. Va fi stabilită influenţa │rezultatele │ │
│ │ │ │ │caracterizarea lucrărilor şi │aplicării diferitelor sisteme de │proiectului. │ │
│ │ │ │ │maşinilor agricole din punct de │agricultură asupra comportării │ │ │
│ │ │ │ │vedere al conservării apei în │culturilor şi a randamentelor │ │ │
│ │ │ │ │sol; │agricole la culturile de grâu, │ │ │
│ │ │ │ │- Elaborarea de măsuri │porumb, floarea soarelui, mazăre, │ │ │
│ │ │ │ │tehnologice pentru reţinerea apei│corelate cu reţinerea apei în sol │ │ │
│ │ │ │ │în sol şi valorificarea eficientă│iar rezultatele vor fi analizate │ │ │
│ │ │ │ │a inputurilor tehnologice, dată │din punct de vedere economic. │ │ │
│ │ │ │ │fiind extinderea fenomenelor de │ │ │ │
│ │ │ │ │secetă şi arşiţă atmosferică pe │ │ │ │
│ │ │ │ │suprafeţe întinse din Romania. │ │ │ │
├────────────┼───────┼───────────────────┼─────────┼─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────┼─┤
│ │ │ │ │ │Proiectul vizează refacerea │ │ │
│ │ │ │ │ │capacităţii de producţie şi │ │ │
│ │ │ │ │ │protecţia agroecosistemelor din │ │ │
│ │ │ │ │ │zona solurilor nisipoase prin │ │ │
│ │ │ │ │- Promovarea în asolament a unor │promovarea în cultură a unor plante│ │ │
│ │ │ │ │specii şi soiuri de plante │specifice climatului arid, │ │ │
│ │ │ │ │tolerante la stresul termohidric,│fasoliţă, sorg, secară. Proiectul │- Organizarea de │ │
│ │ │ │ │fasoliţă, sorg şi secară, ca │va fi implementat prin următoarele │seminarii, │ │
│ │ │ │ │alternativă la culturile de │activităţi: │workshop-uri şi de │ │
│ │ │Refacerea │ │porumb, grâu, soia, fasole din │- elaborarea de soluţii ştiinţifice│vizite demonstrative│ │
│ │ │capacităţii de │ │zonele secetoase; │şi tehnologice pentru realizarea de│cu fermierii; │ │
│ │ │producţie şi │ │- Conservarea şi îmbunătăţirea │progrese semnificative în │- Elaborarea şi │ │
│ │ │protecţie a │ │stării de fertilitate a solurilor│cultivarea fasoliţei, sorgului şi │editarea de │ │
│ │ │agroecosistemelor │ │nisipoase, prin încorporarea în │secarei într-un sistem de │materiale de │ │
│ │ │din zona solurilor │700.000 │sol a fasoliţei ca îngrăşământ │agricultură durabilă; │informare │ │
│ │ │nisipoase prin │d.c. │verde; │- promovarea fasoliţei, sorgului şi│tehnico-stiinţifică;│ │
│9. │ADER │promovarea în │105.263 │- Elaborarea unor măsuri de │secarei în reţete furajere. │- Participarea cu │ │
│ │1.4.2 │cultură a unor │263.158 │combatere integrată a agenţilor │- monitorizarea factorilor de risc │articole şi │ │
│ │ │specii de plante │200.000 │de dăunare din culturile de sorg,│clima, sol, plantă şi elaborarea de│comunicări │ │
│ │ │tolerante la │131.579 │fasoliţă şi secară; │soluţii privind promovarea unei │ştiinţifice la │ │
│ │ │stresul │ │- Elaborarea unei reţete furajere│agriculturi sustenabile în zona │conferinţe, │ │
│ │ │termohidric, │ │din fasoliţă, sorg şi secară şi │secetoasă din sudul Olteniei; │simpozioane │ │
│ │ │fasoliţă, sorg, │ │testarea acestora în sectorul │- cercetări privind reducerea │naţionale şi │ │
│ │ │secară │ │zootehnic; │inputurilor prin promovarea │internaţionale; │ │
│ │ │ │ │- Elaborarea unui sistem de │asolamentului fasoliţă-sorg-secară │- Pagină web cu │ │
│ │ │ │ │agricultură specific zonelor cu │în zonele secetoase; │informaţii privind │ │
│ │ │ │ │nisipuri supuse aridizării pentru│- analize de calitate fizică şi │rezultatele │ │
│ │ │ │ │asigurarea trasabilităţii şi │chimică a solului prin folosirea │proiectului. │ │
│ │ │ │ │siguranţei alimentare în │fasoliţei ca îngrăşământ verde; │ │ │
│ │ │ │ │contextul schimbărilor climatice.│- cercetări privind elaborarea şi │ │ │
│ │ │ │ │ │certificarea unor formule de │ │ │
│ │ │ │ │ │recepturi de nutreţuri combinate pe│ │ │
│ │ │ │ │ │baza de fasoliţă, sorg boabe şi │ │ │
│ │ │ │ │ │secară în hrana animalelor. │ │ │
├────────────┼───────┼───────────────────┼─────────┼─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────┼─┤
│ │ │ │ │ │Cercetările şi studiile care se vor│ │ │
│ │ │ │ │ │efectua vor fi complexe, integrate │ │ │
│ │ │ │ │ │şi cu caracter aplicativ şi vor │ │ │
│ │ │ │ │ │viza însuşiri ale agroecosistemelor│ │ │
│ │ │ │ │ │cu cereale, leguminoase pentru │- Crearea şi │ │
│ │ │ │ │- Delimitarea, dimensionarea şi │boabe, plante oleifere şi furajere.│susţinerea cu │ │
│ │ │ │ │caracterizarea pedoclimatică a │Se va analiza structura culturilor │informaţii │ │
│ │ │ │ │agroecosistemelor zonale cu │ecologice de cereale, leguminoase │ştiinţifice şi │ │
│ │ │ │ │cereale, leguminoase pentru boabe│pentru boabe, plante oleifere şi │tehnice a bazei de │ │
│ │ │ │ │şi plante oleifere şi furajere; │furajere pe agroecosisteme şi │date │ │
│ │ │ │ │- Zonarea culturilor ecologice de│regiuni de dezvoltare şi │"Agroecosistemele │ │
│ │ │ │ │cereale, leguminoase pentru boabe│tehnologiile de cultivare a │României"; │ │
│ │ │ │ │şi plante oleifere şi furajere pe│cerealelor, leguminoaselor pentru │- Furnizarea de date│ │
│ │ │Cercetări privind │ │agroecosisteme şi regiuni de │boabe şi plantelor oleifere şi │în vederea │ │
│ │ │dezvoltarea şi │ │dezvoltare; │furajere ecologice specifice │elaborării │ │
│ │ │perfecţionarea │500.000 │- Elaborarea recomandărilor │fiecărui agroecosistem şi regiuni │strategiei de │ │
│ │ │sistemelor │d.c. │tehnologice cadru de cultivare în│de dezvoltare. Proiectul se bazează│dezvoltare a │ │
│10. │ADER │tehnologice pentru │75.188 │sistem ecologic a cerealelor, │pe trei noţiuni: │agriculturii │ │
│ │1.4.3 │agroecosistemele │187.970 │leguminoaselor pentru boabe şi a │- agro-ecosistem: unitate │ecologice în │ │
│ │ │zonale cu culturi │142.857 │plantelor oleifere şi furajere │teritorială, relativ omogenă ca │România; │ │
│ │ │de câmp în sistem │93.985 │ecologice corespunzătoare │relief, climă, sol, floră şi faună │- Organizarea de │ │
│ │ │ecologic │ │particularităţilor │şi cu profil agricol, care este în │comunicări │ │
│ │ │ │ │agroecosistemelor României; │armonie şi interacţiune reciproc │ştiinţifice, │ │
│ │ │ │ │- Proiectarea tehnologiilor de │benefică cu ecosistemele │conferinţe, │ │
│ │ │ │ │cultivare în sistem ecologic a │învecinate; │simpozioane │ │
│ │ │ │ │cerealelor, leguminoaselor pentru│- Teritoriul Ecologic Omogen (TEO) │naţionale şi │ │
│ │ │ │ │boabe şi a plantelor oleifere şi │- unitate teritorială omogenă sub │internaţionale, │ │
│ │ │ │ │furajere specifice fiecărui │aspectul manifestărilor factorilor │workshop-uri; │ │
│ │ │ │ │agroecosistem şi euroregiuni de │de producţie - relief, sol, climă, │- Pagină web cu │ │
│ │ │ │ │dezvoltare a României. │hidrologie pe care organismele vii │informaţii privind │ │
│ │ │ │ │ │găsesc condiţii egale sau similare │rezultatele │ │
│ │ │ │ │ │de existenţă; │proiectului. │ │
│ │ │ │ │ │- regionalizare sau regionare- │ │ │
│ │ │ │ │ │împărţire a unui teritoriu în zone │ │ │
│ │ │ │ │ │sau în regiuni cu condiţii naturale│ │ │
│ │ │ │ │ │geografice oarecum omogene. │ │ │
├────────────┼───────┼───────────────────┼─────────┼─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────┼─┤
│ │ │ │ │ │Agricultura ecologică are ca prim │ │ │
│ │ │ │ │ │obiectiv obţinerea de produse │ │ │
│ │ │ │ │ │agroalimentare de calitate, fără │ │ │
│ │ │ │ │ │contaminanţi, reziduuri de │ │ │
│ │ │ │ │ │pesticide, metale grele, cu un │ │ │
│ │ │ │ │ │conţinut echilibrat de nutrienţi, │ │ │
│ │ │ │ │ │în contextul reducerii efectelor │ │ │
│ │ │ │ │ │negative asupra mediului şi │ │ │
│ │ │ │ │ │sănătăţii umane. În România, │ │ │
│ │ │ │ │ │dezvoltarea de culturi în sistem │ │ │
│ │ │ │ │ │ecologic a cunoscut în ultimii ani │ │ │
│ │ │ │ │ │o evoluţie ascendentă ca urmare a │ │ │
│ │ │ │ │ │tendinţei din ce în ce mai mare a │ │ │
│ │ │ │ │ │consumului de alimente sănătoase. │ │ │
│ │ │ │ │ │Respectarea reglementărilor │ │ │
│ │ │ │ │ │comunitare reprezintă o cerinţă │ │ │
│ │ │ │ │ │atât pentru fermieri cât şi pentru │ │ │
│ │ │ │ │ │producătorii de inputuri. Metodele │ │ │
│ │ │ │ │ │de verificare, pot fi optimizate şi│ │ │
│ │ │ │ │ │eficientizate cu ajutorul unor │ │ │
│ │ │ │ │ │proceduri dezvoltate, testate, │Rezultatele │ │
│ │ │ │ │ │validate în condiţii care să │proiectului se vor │ │
│ │ │ │ │ │asigure atât analiza nutrienţilor, │disemina prin: │ │
│ │ │ │ │ │cât şi a contaminanţilor prezenţi │- Publicarea de │ │
│ │ │ │ │ │în inputuri utilizabile în │articole ştiinţifice│ │
│ │ │ │ │ │agricultura ecologică. Pentru │în reviste indexate │ │
│ │ │ │ │ │dezvoltarea acestora se au în │în baze de date │ │
│ │ │ │ │ │vedere: │naţionale şi │ │
│ │ │ │ │- Studiu asupra reglementărilor │- utilizarea unor metode de │internaţionale; │ │
│ │ │ │ │în vigoare cu privire la │detecţie sensibile, bazate pe │- Publicarea de │ │
│ │ │ │ │descrierea şi compoziţia │tehnici de ultimă generaţie, │articole de │ │
│ │ │ │ │inputurilor utilizate în │comparabile cu cele din │specialitate în │ │
│ │ │ │ │agricultura ecologică; │laboratoarele de referinţă │reviste de profil; │ │
│ │ │ │ │- Model experimental privind │europene, care să asigure obţinerea│- Comunicări │ │
│ │ │Identificarea, │ │dezvoltarea metodelor de analiză │de rezultate sigure pentru │ştiinţifice la │ │
│ │ │evaluarea, │ │a nutrienţilor şi contaminanţilor│nutrienţi - macroelemente: C, N, P,│seminarii, │ │
│ │ │testarea, │ │din inputurile utilizabile în │K, Ca, Mg, S, microelemente: Fe, │workshopuri şi │ │
│ │ │dezvoltarea şi │1.300.000│agricultura ecologică; │Mn, Zn, Cu, Mo, Co sau metale grele│conferinţe naţionale│ │
│ │ │validarea metodelor│d.c. │- Validarea metodelor │- Pb, Cd, Ni, prin tehnici precum │şi internaţionale; │ │
│11. │ADER │de analiză a │195.488 │identificate pentru analiza │spectrometria de masă ICP-MS, │- Rezultatele │ │
│ │1.4.4 │nutrienţilor şi │488.722 │nutrienţilor şi contaminanţilor │spectrofotometria etc.; │obţinute vor sta la │ │
│ │ │contaminanţilor din│371.429 │din inputurile utilizabile în │- analizarea contaminării │baza elaborării │ │
│ │ │inputurile │244.361 │agricultura ecologică; │inputurilor utilizabile în │procedurii de │ │
│ │ │utilizabile în │ │- Testarea eficacităţii unor │agricultura ecologică cu reziduuri │certificare/atestare│ │
│ │ │agricultura │ │inputuri specifice pentru │de pesticide - organoclorurate, │a inputurilor │ │
│ │ │ecologică │ │agricultura ecologică; │dioxinele, furanii, prin │utilizabile în │ │
│ │ │ │ │- Ghid de bune practici privind │cromatografie de gaze cuplată cu │agricultura │ │
│ │ │ │ │evaluarea, testarea, dezvoltarea │spectrometrie de masă, iar │ecologică; │ │
│ │ │ │ │şi validarea metodelor de analiză│reziduurile triazinice prin lichid │- Câmp experimental │ │
│ │ │ │ │a nutrienţilor şi │cromatografie cuplată cu detector │la culturi de câmp -│ │
│ │ │ │ │contaminanţilor. │UV, conform reglementărilor în │grâu, porumb, │ │
│ │ │ │ │ │domeniu. │floarea soarelui şi │ │
│ │ │ │ │ │Având în vedere varietatea extrem │legume - tomate, │ │
│ │ │ │ │ │de mare a tipurilor de inputuri - │ardei, castraveţi, │ │
│ │ │ │ │ │lichide, solide, semisolide se │în vederea testării │ │
│ │ │ │ │ │impune o etapă de caracterizare a │inputurilor; │ │
│ │ │ │ │ │matricelor/probelor, astfel încât │- Pagină web cu │ │
│ │ │ │ │ │procedura să specifice clar proba │informaţii privind │ │
│ │ │ │ │ │reprezentativă şi constituirea │rezultatele │ │
│ │ │ │ │ │probei analitice. Validarea │cercetărilor. │ │
│ │ │ │ │ │rezultatelor obţinute în cadrul │ │ │
│ │ │ │ │ │proiectului, de către laboratoare │ │ │
│ │ │ │ │ │acreditate, reprezintă un obiectiv │ │ │
│ │ │ │ │ │care va sta la baza propunerii spre│ │ │
│ │ │ │ │ │utilizare a inputurilor. │ │ │
│ │ │ │ │ │Caracterizarea unor inputuri │ │ │
│ │ │ │ │ │utilizabile în agricultura │ │ │
│ │ │ │ │ │ecologică prin metodele şi │ │ │
│ │ │ │ │ │tehnicile validate, testarea │ │ │
│ │ │ │ │ │eficacităţii acestora, precum şi │ │ │
│ │ │ │ │ │realizarea unui Ghid de bune │ │ │
│ │ │ │ │ │practici privind evaluarea, │ │ │
│ │ │ │ │ │testarea, dezvoltarea şi validarea │ │ │
│ │ │ │ │ │metodelor de analiză a nutrienţilor│ │ │
│ │ │ │ │ │şi contaminanţilor în cadrul │ │ │
│ │ │ │ │ │proiectului, vor constitui baza │ │ │
│ │ │ │ │ │ştiinţifică a unei proceduri de │ │ │
│ │ │ │ │ │certificare/atestare a inputurilor │ │ │
│ │ │ │ │ │utilizabile în agricultura │ │ │
│ │ │ │ │ │ecologică. │ │ │
├────────────┴───────┴───────────────────┴─────────┴─────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┴────────────────────┼─┤
│Obiectivul specific 1.5: Practici îmbunătăţite de management integrat al │ │
│culturilor pentru prevenirea şi combaterea buruienilor, bolilor şi │ │
│dăunătorilor, prietenoase cu mediul │ │
├────────────┬───────┬───────────────────┬─────────┬─────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┬────────────────────┼─┤
│ │ │ │ │ │Cea mai însemnată parte din │ │ │
│ │ │ │ │ │resursele de hrană de pe Terra │ │ │
│ │ │ │ │ │provin, direct sau indirect, din │ │ │
│ │ │ │ │ │sol. Solul, ca mijloc de producţie │ │ │
│ │ │ │ │ │în agricultură este o resursă │ │ │
│ │ │ │ │ │naturală a cărei regenerare este │ │ │
│ │ │ │ │ │condiţionată de modul de utilizare.│ │ │
│ │ │ │ │ │Sistemele intensive de cultură │ │ │
│ │ │ │ │ │asociate cu noile genotipuri de │ │ │
│ │ │ │ │ │plante, de mare productivitate, │ │ │
│ │ │ │ │ │exportă anual din sol cantităţi │ │ │
│ │ │ │ │ │apreciabile de macro şi │ │ │
│ │ │ │ │ │microelemente nutritive. Pe lângă │ │ │
│ │ │ │ │ │acest consum de nutrienţi, │ │ │
│ │ │ │ │ │exploatarea intensivă, neraţională,│ │ │
│ │ │ │ │ │conduce la dezechilibrarea balanţei│- Organizarea de │ │
│ │ │ │ │ │nutritive, scăderea capacităţii de │câmpuri │ │
│ │ │ │ │ │tamponare a solului, acidifierea, │experimentale şi │ │
│ │ │ │ │ │poluarea şi în final, la │loturi │ │
│ │ │ │ │ │deşertificarea lui. Conceptul de │demonstrative; │ │
│ │ │ │ │ │dezvoltare durabilă a economiei a │- Comunicarea │ │
│ │ │ │ │ │fost lansat, pentru prima dată, la │rezultatelor │ │
│ │ │ │ │ │"Conferinţa ONU pentru Mediu şi │cercetărilor │ │
│ │ │ │ │ │Dezvoltare" de la Rio de Janeiro în│obţinute în cadrul │ │
│ │ │ │ │ │anul 1992, la care au participat │unor manifestări │ │
│ │ │ │ │ │delegaţii din toate ţările lumii. │ştiinţifice, │ │
│ │ │Conservarea │ │- Elaborarea de măsuri │Cea mai cunoscută definiţie a │workshop-uri, │ │
│ │ │durabilă şi │ │tehnologice pentru reţinerea apei│dezvoltării durabile este cea dată │expoziţii; │ │
│ │ │sustenabilă a │ │în sol şi valorificarea eficientă│de Comisia Brundtland, în raportul │- Publicarea de │ │
│ │ │fertilităţii │900.000 │a inputurilor tehnologice, │"Viitorul nostru comun", respectiv │articole şi lucrări │ │
│ │ │solului prin │d.c. │soluţii de limitare a degradării │"dezvoltarea care urmăreşte │ştiinţifice în │ │
│12. │ADER │aplicarea raţională│135.338 │solului; │satisfacerea nevoilor prezentului, │reviste de │ │
│ │1.5.1 │a îngrăşămintelor, │338.346 │- Broşură de prezentare a │fără a compromite posibilitatea │specialitate din │ │
│ │ │în condiţiile unui │257.143 │agriculturii durabile cu │generaţiilor viitoare de a-şi │ţară şi străinătate;│ │
│ │ │sistem optimizat de│169.173 │evidenţierea măsurilor şi │satisface propriile nevoi". │- Publicarea şi │ │
│ │ │rotaţie a │ │soluţiilor de limitare a │Caracteristicile definitorii ale │distribuirea │ │
│ │ │culturilor │ │degradării solului. │agriculturii durabile sunt: │broşurii de │ │
│ │ │ │ │ │productivitatea crescuta, │prezentare a │ │
│ │ │ │ │ │rentabilitatea economică, siguranţa│agriculturii │ │
│ │ │ │ │ │alimentelor şi protecţia mediului. │durabile cu │ │
│ │ │ │ │ │Proiectul îşi propune elaborarea de│evidenţierea │ │
│ │ │ │ │ │soluţii tehnologice pentru │măsurilor şi │ │
│ │ │ │ │ │fermierii din România, ţară cu │soluţiilor de │ │
│ │ │ │ │ │suprafeţe însemnate intensiv │limitare a │ │
│ │ │ │ │ │exploatată, în ceea ce priveşte │degradării solului; │ │
│ │ │ │ │ │optimizarea dozelor de îngrăşăminte│- Pagină web cu │ │
│ │ │ │ │ │administrate culturilor, reducerea │informaţii privind │ │
│ │ │ │ │ │proceselor de degradare a │rezultatele │ │
│ │ │ │ │ │solurilor, creşterea │proiectului. │ │
│ │ │ │ │ │productivităţii culturilor şi │ │ │
│ │ │ │ │ │reducerea cheltuielilor la nivel de│ │ │
│ │ │ │ │ │fermă. De asemenea, prin proiect se│ │ │
│ │ │ │ │ │urmăreşte să se ofere soluţii │ │ │
│ │ │ │ │ │privind limitarea degradării │ │ │
│ │ │ │ │ │antropice a solurilor prin │ │ │
│ │ │ │ │ │optimizarea fertilizării minerale │ │ │
│ │ │ │ │ │şi organice, de lungă durată, a │ │ │
│ │ │ │ │ │principalelor culturi de câmp, dar │ │ │
│ │ │ │ │ │şi de sporire a productivităţii │ │ │
│ │ │ │ │ │culturilor şi reducerea riscurilor │ │ │
│ │ │ │ │ │de mediu prin asigurarea unei │ │ │
│ │ │ │ │ │rotaţii corespunzătoare, care să │ │ │
│ │ │ │ │ │includă şi o plantă amelioratoare │ │ │
│ │ │ │ │ │de sol. │ │ │
├────────────┼───────┼───────────────────┼─────────┼─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────┼─┤
│ │ │ │ │ │Proiectul îşi propune să valideze │ │ │
│ │ │ │ │ │tehnologii la culturile de câmp │ │ │
│ │ │ │ │ │porumb, grâu, floarea soarelui, │- Organizarea de │ │
│ │ │ │ │ │soia, rapiţă, leguminoase pentru │întâlniri cu │ │
│ │ │ │ │ │boabe, care vor răspunde normelor │fermierii în vederea│ │
│ │ │ │ │ │de ecocondiţionalitate, prin │identificării │ │
│ │ │ │ │ │experienţe în câmp în condiţii de │propunerilor │ │
│ │ │ │ │ │producţie, cu respectarea tuturor │efective de modele │ │
│ │ │ │ │ │normelor privind │de tehnologii care │ │
│ │ │Cercetări cu │ │ │ecocondiţionalitatea, conform │vor fi aplicate de │ │
│ │ │privire la │ │ │standardelor privind bunele │toţi fermierii │ │
│ │ │elaborarea unor │ │ │condiţii agricole şi de mediu ale │interesaţi; │ │
│ │ │tehnologii la │ │ │terenurilor. Optimizarea normelor │- Experienţele │ │
│ │ │principalele │500.000 │- Elaborarea de tehnologii la │de ecocondiţionalitate se va face │cuprinse în proiect │ │
│ │ │culturi de câmp │d.c. │culturile de câmp porumb, grâu, │în urma unor experienţe în câmp şi │vor fi făcute în │ │
│ │ADER │porumb, grâu, │75.188 │floarea soarelui, soia, rapiţă, │a unor studii de caz derulate în │condiţii de │ │
│13. │1.5.2 │floarea soarelui, │187.970 │leguminoase pentru boabe, care │exploataţiile agricole folosind │producţie, pentru │ │
│ │ │soia, rapiţă, │142.857 │vor răspunde normelor de │cele mai noi modele la nivel │culturile │ │
│ │ │leguminoase pentru │93.985 │ecocondiţionalitate pe baza │mondial. Prioritare sunt: covorul │principale, │ │
│ │ │boabe, prin │ │experienţelor derulate. │verde, domeniu ce presupune │secundare, straturi │ │
│ │ │optimizarea │ │ │cercetări multiple, analize de sol,│vegetale │ │
│ │ │normelor de │ │ │irigaţiile, drenajul, metode mai │corespunzător │ │
│ │ │ecocondiţionalitate│ │ │bune de aplicare a îngrăşămintelor.│reglementărilor │ │
│ │ │ │ │ │Se vor avea în vedere toate │referitoare la │ │
│ │ │ │ │ │metodele care reduc dozele de │zonele de interes │ │
│ │ │ │ │ │inputuri pe unitatea de produse │ecologic, ZIE; │ │
│ │ │ │ │ │agricole realizate, care măresc │- Pagină web cu │ │
│ │ │ │ │ │conţinutul de materie organică din │informaţii privind │ │
│ │ │ │ │ │sol, care limitează poluarea apei │rezultatele │ │
│ │ │ │ │ │şi care dezvoltă activitatea │proiectului. │ │
│ │ │ │ │ │biologică din sol, răspunzând │ │ │
│ │ │ │ │ │astfel normelor de │ │ │
│ │ │ │ │ │ecocondiţionalitate. │ │ │
├────────────┼───────┼───────────────────┼─────────┼─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────┼─┤
│ │ │ │ │ │Amplasarea experienţelor staţionare│ │ │
│ │ │ │ │ │cu amendarea şi fertilizarea │ │ │
│ │ │ │ │ │solurilor acide începând cu toamna │- Publicarea de │ │
│ │ │ │ │ │anului 1961 s-a impus ca un │articole în reviste │ │
│ │ │ │ │ │imperativ major, degradarea prin │de specialitate; │ │
│ │ │ │ │ │acidifiere a solului din N-V ţării │- Comunicarea │ │
│ │ │ │ │ │fiind cel mai extins proces, │rezultatelor în │ │
│ │ │ │ │ │reprezentând 65-70% din terenul │cadrul unor │ │
│ │ │Evaluarea │ │- Evaluarea emanaţiilor de bioxid│agricol. Până acum, cercetările au │manifestări │ │
│ │ │impactului │ │de carbon din sol în funcţie de │vizat determinarea fluxului de │ştiinţifice; │ │
│ │ │fertilizării şi │ │fertilizare şi amendare; │macroelemente, implicaţiile │- Participarea la │ │
│ │ │amendării │ │- Determinarea acumulărilor de │ambientale ale tratamentelor │reuniuni şi │ │
│ │ │îndelungate asupra │700.000 │metale grele în sol şi plantă; │sistematice fiind mai puţin │simpozioane │ │
│ │ │mediului, în │d.c. │- Identificarea factorilor │studiate. Aceasta impune │ştiinţifice interne │ │
│14. │ADER │contextul │105.263 │implicaţi în menţinerea la un │identificarea unor eventuale │şi internaţionale; │ │
│ │1.5.3 │încălzirii globale │263.158 │nivel corespunzător al fondului │evenimente rare, acumularea în sol │- Promovarea publică│ │
│ │ │pentru asigurarea │200.000 │trofic al solului; │şi plantă a metalelor grele, │a informaţiilor │ │
│ │ │gestionării │131.579 │- Identificarea unor măsuri de │emanaţiile de bioxid de carbon, │ştiinţifice şi │ │
│ │ │durabile a │ │conservare a fertilităţii solului│extinderea unor anumite specii de │tehnologice prin │ │
│ │ │fertilităţii │ │şi transferul acestora în │buruieni aparţinând conceptelor │organizarea de │ │
│ │ │solurilor acide │ │practica agricolă. │"invisible present" sau "chemical │întâlniri cu │ │
│ │ │ │ │ │time bomb". Totodată, cercetările │fermierii, │ │
│ │ │ │ │ │se axează pe menţinerea fondului │direcţiile agricole │ │
│ │ │ │ │ │trofic al solului la nivel optim │judeţene; │ │
│ │ │ │ │ │fără riscuri ambientale. La nivel │- Pagină web cu │ │
│ │ │ │ │ │mondial există puţine experienţe în│informaţii privind │ │
│ │ │ │ │ │regim staţionar cu amendarea │rezultatele │ │
│ │ │ │ │ │solurilor acide, iar în cele │proiectului. │ │
│ │ │ │ │ │existente factorul amendare nu │ │ │
│ │ │ │ │ │prezintă mai multe graduări. │ │ │
├────────────┼───────┼───────────────────┼─────────┼─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────┼─┤
│ │ │ │ │ │Proiectul are drept scop │ │ │
│ │ │ │ │ │identificarea de noi soluţii de │ │ │
│ │ │ │ │ │reducere a îmburuienării, prin │ │ │
│ │ │ │ │ │măsuri agrotehnice asociate cu │ │ │
│ │ │ │ │ │combaterea chimică, în contextul │- Manifestări │ │
│ │ │ │ │- Identificarea de noi soluţii de│apariţiei de noi specii de buruieni│ştiinţifice, │ │
│ │ │Cercetări cu │ │combatere integrată a │şi de noi produse chimice. │organizarea de │ │
│ │ │privire la │ │buruienilor; │Proiectul propune realizarea │întâlniri cu │ │
│ │ │influenţa │ │- Secvenţe agrotehnice privind │experienţelor care să permită │specialiştii │ │
│ │ │diferitelor metode │ │prevenirea îmburuienării, │identificarea unor soluţii │agricoli, studenţi │ │
│ │ │de lucrare a │ │necesare îmbunătăţirii │tehnologice, prin cercetări │şi fermieri │ │
│ │ │solului asupra │600.000 │performanţelor de producţie şi de│efectuate în câmpul experimental şi│interesaţi de │ │
│ │ │gradului de │d.c. │calitate a culturilor de câmp; │cu ajutorul analizelor de │promovarea şi │ │
│15. │ADER │îmburuienare, │90.225 │- Identificarea produselor de │laborator. Cercetările se vor │aplicarea unei │ │
│ │1.5.4 │compoziţiei │225.564 │combatere chimică a speciilor de │desfăşura în experienţe │agriculturi │ │
│ │ │floristice a │171.429 │buruieni, inclusiv a celor noi │polifactoriale ce vor cuprinde │performante; │ │
│ │ │speciilor de │112.782 │apărute, în strânsă corelaţie cu │principalele culturi de câmp grâu, │- Organizarea de │ │
│ │ │buruieni, în │ │noile concepte "prietenoase" cu │porumb, floarea soarelui, soia, │loturi │ │
│ │ │culturile de câmp │ │mediul înconjurător; │mazăre, sisteme de lucrare a │demonstrative; │ │
│ │ │şi dinamicii apei │ │- Cuantificarea evoluţiei apei în│solului şi scheme de erbicidare │- Pagină web cu │ │
│ │ │în sol la culturile│ │sol, funcţie de lucrările de │simple sau combinate. Prin analize │informaţii privind │ │
│ │ │de câmp │ │pregătire şi întreţinere a │de laborator se va determina gradul│rezultatele │ │
│ │ │ │ │solului. │de infestare al solului cu │proiectului. │ │
│ │ │ │ │ │buruieni, evaluarea compoziţiei │ │ │
│ │ │ │ │ │floristice, modificarea însuşirilor│ │ │
│ │ │ │ │ │solului privind regimul hidric şi │ │ │
│ │ │ │ │ │indicii de calitate ai producţiei │ │ │
│ │ │ │ │ │agricole finale. │ │ │
├────────────┼───────┼───────────────────┼─────────┼─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────┼─┤
│ │ │ │ │ │Una dintre condiţiile de bază în │ │ │
│ │ │ │ │ │sporirea producţiei la hectar o │ │ │
│ │ │ │ │ │constituie protecţia plantelor în │ │ │
│ │ │ │ │ │raport cu complexul de boli şi │ │ │
│ │ │ │ │- Îmbunătăţirea tehnologiilor de │dăunători care atacă aceste plante.│ │ │
│ │ │ │ │combatere a dăunătorilor prin │Controlul asupra populaţiilor │ │ │
│ │ │ │ │reducerea şi eliminarea unor │dăunătoare care vizează plantele de│ │ │
│ │ │ │ │insecticide care afectează │cultură se realizează preponderent │- Rezultatele │ │
│ │ │Îmbunătăţirea │ │biodiversitatea ecosistemelor │cu insecticide chimice, care pe │ştiinţifice se vor │ │
│ │ │managementului de │ │agricole şi sănătatea umană; │lângă aspectele economice pozitive │publica în articole │ │
│ │ │protecţie a │ │- Stabilirea eficacităţii unor │induc şi o serie de inconveniente │ştiinţifice cotate │ │
│ │ │plantelor de │ │metaboliţi extraşi din plante şi │riscante pentru sănătatea omului şi│ISI, Institutul │ │
│ │ │cultură împotriva │ │a unor bioinsecticide comerciale │a mediului înconjurător. După │pentru Ştiinţa │ │
│ │ │agenţilor de │450.000 │în controlul dăunătorilor în │folosirea intensivă a │Informării şi în │ │
│ │ │dăunare prin │d.c. │vederea utilizării practice în │insecticidelor sintetice au apărut │reviste naţionale şi│ │
│ │ADER │folosirea │67.669 │cadrul unor culturi organice din │o serie de aspecte negative cum ar │internaţionale de │ │
│16. │1.5.5 │biopesticidelor şi │169.173 │zona de nord a ţării atât în │fi: contaminarea mediului, │largă circulaţie, în│ │
│ │ │a preparatelor │128.572 │sistem gospodăresc cât şi în │toxicitate pe speciile neţintă, │domeniu; │ │
│ │ │metabolice din │84.586 │cadrul fermelor mari; │afectarea sănătăţii omului, ceea ce│- Pagină web cu baze│ │
│ │ │plante pentru a │ │- Publicarea unei cărţi manual la│a crescut interesul pentru mijloace│de date la care vor │ │
│ │ │preveni acumularea │ │încheierea ciclului experimental,│naturale de control, inclusiv şi │avea acces toţi │ │
│ │ │substanţelor nocive│ │cu tehnologii de combatere a │pentru cercetări ale unor noi surse│fermierii interesaţi│ │
│ │ │din pesticidele de │ │dăunătorilor cu metaboliţi │de insecticide vegetale. Ca │de aceste practici │ │
│ │ │sinteză │ │extraşi din plante şi a unor │alternativă la insecticidele │prietenoase cu │ │
│ │ │ │ │bioinsecticide comerciale; │chimice de sinteză, obiectivul │mediul. │ │
│ │ │ │ │- Brevetarea a cel puţin unei │acestui proiect se referă la │ │ │
│ │ │ │ │tehnologii care se referă la │utilizarea ca insecticide a unor │ │ │
│ │ │ │ │combaterea dăunătorilor cu │substanţe biologice extrase din │ │ │
│ │ │ │ │bioinsecticide. │plante prin diferite metode cu │ │ │
│ │ │ │ │ │impact asupra comportamentului │ │ │
│ │ │ │ │ │insectei, cu impact minim asupra │ │ │
│ │ │ │ │ │mediului şi care să nu afecteze │ │ │
│ │ │ │ │ │sănătatea umană. │ │ │
├────────────┼───────┼───────────────────┼─────────┼─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────┼─┤
│ │ │ │ │ │Creşterea suprafeţelor de porumb │ │ │
│ │ │ │ │ │afectate de răţişoara porumbului, │ │ │
│ │ │ │ │ │Tanymecus dilaticollis, din cauza │ │ │
│ │ │ │ │ │scăderii rezistenţei porumbului │ │ │
│ │ │ │ │ │faţă de atacul agenţilor de │ │ │
│ │ │ │ │ │dăunare, ca urmare a schimbărilor │ │ │
│ │ │ │ │ │climatice, precum şi │ │ │
│ │ │ │ │- Identificarea de bioinsecticide│restricţionarea aplicării unor │- Publicarea │ │
│ │ │ │ │entomopatogene pentru combaterea │pesticide chimice, fac necesară │articolelor │ │
│ │ │Identificarea de │ │dăunătorului Tanymecus │găsirea unor noi soluţii care să │ştiinţifice în │ │
│ │ │insecticide │ │dilaticollis; │asigure protecţia culturilor în │reviste de │ │
│ │ │biologice │ │- Studii de eficacitate biologică│condiţii de eficienţă economică şi │specialitate; │ │
│ │ │compatibile cu │ │în condiţii de câmp şi laborator;│ecologică. Utilizarea unor mijloace│- Diseminarea │ │
│ │ │sistemul integrat │300.000 │- Studii privind efectul │biologice de combatere reprezintă o│rezultatelor către │ │
│ │ │de prevenire şi │d.c. │aplicării în masă a │alternativă la combaterea chimică. │companiile care vor │ │
│17. │ADER │combatere a │45.113 │biopreparatelor fungice asupra │Proiectul vizează elaborarea unei │să investească în │ │
│ │1.5.6 │dăunătorului │112.782 │microbiotei solului; │secvenţe tehnologice de combatere a│viitor în realizarea│ │
│ │ │Tanymecus │85.714 │- Identificarea de tulpini noi de│acestui dăunător, compatibilă cu │de bioinsecticide │ │
│ │ │dilaticollis şi │56.391 │microorganisme cu potenţial │sistemul actual de protecţie a │prin organizarea de │ │
│ │ │dăunătorilor de sol│ │patogen; │culturii de porumb. Ipoteze │întâlniri de lucru, │ │
│ │ │din cultura de │ │- Elaborarea unor secvenţe │favorabile: existenţa în colecţia │broşuri pliante; │ │
│ │ │porumb │ │tehnologice de combatere a │naţională de entomopatogeni a unor │- Pagină web cu │ │
│ │ │ │ │răţişoarei porumbului, Tanymecus │microorganisme autohtone, cu │informaţii privind │ │
│ │ │ │ │dilaticollis, cu insecticide │potenţial insecticid faţă de │rezultatele │ │
│ │ │ │ │biologice. │Tanymecus dilaticollis şi │proiectului. │ │
│ │ │ │ │ │rezultatele unor cercetări care │ │ │
│ │ │ │ │ │atestă capacitatea unor fungi │ │ │
│ │ │ │ │ │entomopatogeni de a declanşa │ │ │
│ │ │ │ │ │îmbolnăvirea în masă a populaţiilor│ │ │
│ │ │ │ │ │de Tanymecus dilaticollis şi altor │ │ │
│ │ │ │ │ │dăunători de sol din cultura de │ │ │
│ │ │ │ │ │porumb. │ │ │
├────────────┴───────┴───────────────────┴─────────┴─────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┴────────────────────┼─┤
│OBIECTIVUL GENERAL 2: ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII PRODUCŢIEI CULTURILOR DE CÂMP, ÎN │ │
│CONCORDANŢĂ CU CERINŢELE PIEŢEI ŞI A CONSUMATORILOR, PENTRU O MAI BUNĂ │ │
│COMPETITIVITATE PE PIAŢA INTERNĂ ŞI INTERNAŢIONALĂ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─┤
│Obiectivul specific 2.1: Îmbunătăţirea germoplasmei principalelor culturi │ │
│privind potenţialul genetic de a acumula componente de calitate esenţiale │ │
├────────────┬───────┬───────────────────┬─────────┬─────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┬────────────────────┼─┤
│ │ │ │ │ │ │- Publicarea de │ │
│ │ │ │ │ │ │articole în reviste │ │
│ │ │ │ │ │ │de specialitate; │ │
│ │ │ │ │ │ │- Participare la │ │
│ │ │ │ │ │ │simpozioane │ │
│ │ │ │ │ │ │ştiinţifice interne │ │
│ │ │ │ │ │ │şi internaţionale; │ │
│ │ │ │ │ │ │- Pagină web cu │ │
│ │ │ │ │ │Obiectivul proiectului este │informaţii privind │ │
│ │ │ │ │ │identificarea unor genotipuri de │rezultatele │ │
│ │ │ │ │ │grâu de toamnă/primăvară care să │proiectului. │ │
│ │ │ │ │ │fie superioare ca producţie faţă de│- Potenţialii │ │
│ │ │ │ │ │soiurile actuale pe care urmează să│beneficiari ai │ │
│ │ │ │ │ │le înlocuiască, să aibă parametri │proiectului sunt │ │
│ │ │ │ │ │calitativi corespunzători │toate exploataţiile │ │
│ │ │Crearea de soiuri │ │ │cerinţelor industriei de │agricole din │ │
│ │ │de grâu de toamnă │ │ │panificaţie, conţinut de gluten, │Transilvania, │ │
│ │ │şi de primăvară │ │- Crearea a două soiuri noi, mai │minim 26%, conţinut de proteină în │Moldova şi vestul │ │
│ │ │destinate zonelor │1.400.000│productive şi îmbunătăţite din │bob 13% şi în făină de 11,5%, │ţării indiferent de │ │
│ │ │din Transilvania, │d.c. │punct de vedere al indicilor de │deformarea glutenului, cu valori │mărime sau putere │ │
│ │ADER │Moldova şi vestul │210.526 │calitate; │între 6 şi 12 mm, indice de cădere │economică, │ │
│18. │2.1.1 │ţării, pentru │526.316 │- Introducerea în testarea │mai mare de 280 secunde şi cu o │totalizând o │ │
│ │ │panificaţie, cu │400.000 │oficială la Institutul de Stat │bună adaptabilitate la condiţiile │suprafaţă de cca. │ │
│ │ │capacitate ridicată│263.158 │pentru Testarea şi Înregistrarea │pedo-climatice. Efectul economic al│600 mii hectare │ │
│ │ │de producţie, │ │Soiurilor, ISTIS, a 2 linii de │rezultatelor proiectului poate fi │cultivate cu grâu, │ │
│ │ │competitive pe plan│ │grâu, corespunzătoare zonei. │considerabil având în vedere că │de pe care s-ar │ │
│ │ │internaţional │ │ │sporul de producţie realizat prin │putea obţine o │ │
│ │ │ │ │ │introducerea unui nou soi se obţine│producţie de │ │
│ │ │ │ │ │fără alte cheltuieli din partea │3.500.000 tone, │ │
│ │ │ │ │ │unităţilor beneficiare, fiind │respectiv 45% din │ │
│ │ │ │ │ │astfel accesibil tuturor │producţia de grâu a │ │
│ │ │ │ │ │cultivatorilor, indiferent de │României; │ │
│ │ │ │ │ │puterea lor economică şi experienţa│- O altă categorie │ │
│ │ │ │ │ │acestora. │de beneficiari ai │ │
│ │ │ │ │ │ │rezultatului │ │
│ │ │ │ │ │ │proiectului sunt şi │ │
│ │ │ │ │ │ │unităţile economice │ │
│ │ │ │ │ │ │din industria de │ │
│ │ │ │ │ │ │panificaţie, care │ │
│ │ │ │ │ │ │vor beneficia de o │ │
│ │ │ │ │ │ │materie primă │ │
│ │ │ │ │ │ │corespunzătoare │ │
│ │ │ │ │ │ │calitativ. │ │
├────────────┼───────┼───────────────────┼─────────┼─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────┼─┤
│ │ │ │ │ │ │- Diseminarea │ │
│ │ │ │ │ │ │rezultatelor │ │
│ │ │ │ │ │ │cercetării prin │ │
│ │ │ │ │ │ │participarea la │ │
│ │ │ │ │ │Crearea şi promovarea unei │manifestări │ │
│ │ │ │ │ │germoplasme noi de orz şi orzoaică,│ştiinţifice şi │ │
│ │ │ │ │ │care să înglobeze componente de │organizarea "Zilelor│ │
│ │ │ │ │ │calitate îmbunătăţite, stabile în │câmpului"; │ │
│ │ │ │ │ │variate condiţii de mediu, vizează │- Publicarea a două │ │
│ │ │ │ │ │valorificarea cu eficienţă sporită │lucrări ştiinţifice │ │
│ │ │ │ │ │a potenţialului agricol al │şi elaborarea de │ │
│ │ │ │ │ │României. Cercetările vor avea două│recomandări privind │ │
│ │ │ │ │- Crearea unei germoplasme noi, │direcţii distincte: │cultivarea, în │ │
│ │ │ │ │îmbunătăţită, care să asigure │- crearea de genotipuri destinate │specific zonal, a │ │
│ │ │ │ │creşterea eficienţei culturii │industriei berii cu un conţinut de │orzului şi orzoaicei│ │
│ │ │Crearea şi │ │orzului şi orzoaicei în │proteine cuprins între 9,5-12%, │de toamnă şi de │ │
│ │ │promovarea unor │ │concordanţă cu cerinţele │amidon peste 60% şi MMB minim 42 g;│primăvară; │ │
│ │ │genotipuri noi de │ │sectoarelor de procesare a │- crearea de genotipuri destinate │- Elaborarea şi │ │
│ │ │orz şi orzoaică │ │materiei prime şi de valorificare│furajării animalelor cu un conţinut│diseminarea de │ │
│ │ │caracterizate prin │600.000 │în furajarea animalelor; │de proteine cuprins între 11,5 şi │pliante de │ │
│ │ │însuşiri superioare│d.c. │- Introducerea în testarea │14,5%, amidon peste 60% MMB până la│prezentare a │ │
│ │ADER │de adaptabilitate │90.225 │oficială la Institutul de Stat │42 g. │performanţelor │ │
│19. │2.1.2 │la diferite │225.564 │pentru Testarea şi Înregistrarea │Evaluarea potenţialului cantitativ │cantitative şi │ │
│ │ │condiţii de mediu, │171.429 │Soiurilor, ISTIS, a 2-3 linii de │şi calitativ al genotipurilor de │calitative ale │ │
│ │ │productivitate şi │112.782 │perspectivă de orz şi orzoaică, │orz şi orzoaică, în condiţii │noilor genotipuri; │ │
│ │ │calitate cerute de │ │corespunzătoare obiectivelor │diverse de experimentare, va │- Organizarea de │ │
│ │ │industria │ │proiectului; │permite promovarea celor mai │loturi │ │
│ │ │alimentară şi de │ │- Identificarea de genotipuri de │corespunzătoare forme, cu efecte │demonstrative; │ │
│ │ │zootehnie │ │orzoaică de primăvară tolerante │directe asupra optimizării │- Transferul către │ │
│ │ │ │ │la seceta indusă şi valorificarea│raportului cerere-ofertă în │fermieri a │ │
│ │ │ │ │intensivă a acestora în │diversele areale de cultură ale │rezultatelor │ │
│ │ │ │ │programele de ameliorare. │ţării noastre. Identificarea de │obţinute prin │ │
│ │ │ │ │ │genotipuri de orzoaică de primăvară│asigurarea nucleelor│ │
│ │ │ │ │ │cu rezistenţă superioară la stres │de sămânţă din │ │
│ │ │ │ │ │hidric va determina, atât creşterea│genotipurile │ │
│ │ │ │ │ │semnificativă a stabilităţii │identificate precum │ │
│ │ │ │ │ │cantitative şi calitative a │şi cele nou create, │ │
│ │ │ │ │ │recoltelor, cât şi diversificarea │în vederea │ │
│ │ │ │ │ │accentuată a bazei genetice a │multiplicării şi │ │
│ │ │ │ │ │lucrărilor de ameliorare. │extinderii rapide în│ │
│ │ │ │ │ │ │cultură; │ │
│ │ │ │ │ │ │- Pagină web cu │ │
│ │ │ │ │ │ │informaţii privind │ │
│ │ │ │ │ │ │rezultatele │ │
│ │ │ │ │ │ │proiectului. │ │
├────────────┼───────┼───────────────────┼─────────┼─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────┼─┤
│ │ │ │ │ │Secara de toamnă se menţine în │ │ │
│ │ │ │ │ │structura cerealelor păioase din │ │ │
│ │ │ │ │ │lume şi din România, impunându-se │ │ │
│ │ │ │ │ │prin importanţa alimentară, │ │ │
│ │ │ │ │ │furajeră, industrială, │ │ │
│ │ │ │ │ │agrofitotehnică şi prin │ │ │
│ │ │ │ │ │posibilitatea utilizării eficiente │ │ │
│ │ │ │ │ │a solurilor sărace şi acide unde │ │ │
│ │ │ │ │ │poate realiza producţii egale şi │ │ │
│ │ │ │ │ │chiar mai ridicate decât cele │ │ │
│ │ │ │ │ │înregistrate de grâu. Obiectivele │ │ │
│ │ │ │ │ │care vor fi urmărite în cadrul │ │ │
│ │ │ │ │ │acestui proiect sunt următoarele: │- Sămânţa nou creată│ │
│ │ │ │ │ │- crearea de material iniţial de │va fi multiplicată │ │
│ │ │ │ │ │ameliorare prin consangvinizare şi │şi se vor realiza │ │
│ │ │ │ │- Identificarea de forme │hibridare; │loturi demonstrative│ │
│ │ │ │ │fenotipice cu talie scurtă, │- reactivarea materialului de │în scopul informării│ │
│ │ │ │ │rezistente la cădere şi boli; │ameliorare existent prin │fermierilor; │ │
│ │ │Crearea de soiuri │300.000 │- Obţinerea de genotipuri de │continuarea procesului de │- Elaborarea şi │ │
│ │ │de secară de toamnă│d.c. │secară cu talie scurtă şi │ameliorare; │diseminarea de │ │
│ │ADER │cu talie scurtă, │45.113 │potenţial productiv şi calitativ;│- identificarea de genotipuri cu │pliante de │ │
│20. │2.1.3 │rezistente la boli,│112.782 │- Testarea a 2 linii valoroase │talie scurtă, rezistente la boli şi│prezentare a │ │
│ │ │cu însuşiri │85.714 │nou create în reţeaua I.S.T.I.S.,│cădere şi cu potenţial productiv şi│performanţelor │ │
│ │ │superioare de │56.391 │Institutul de Stat pentru │calitativ; │cantitative şi │ │
│ │ │panificaţie │ │Testarea şi Înregistrarea │- lărgirea biodiversităţii │calitative ale │ │
│ │ │ │ │Soiurilor, în vederea │materialului de ameliorare existent│noilor genotipuri; │ │
│ │ │ │ │înregistrării ca soiuri. │privind principalele însuşiri │- Pagină web cu │ │
│ │ │ │ │ │morfo-fiziologice talia plantei, │informaţii privind │ │
│ │ │ │ │ │rezistenţa la boli, prin │rezultatele │ │
│ │ │ │ │ │consangvinizare, hibridare şi │proiectului. │ │
│ │ │ │ │ │selecţie. │ │ │
│ │ │ │ │ │Activitatea de ameliorare presupune│ │ │
│ │ │ │ │ │folosirea consangvinizării şi │ │ │
│ │ │ │ │ │hibridării astfel încât va fi │ │ │
│ │ │ │ │ │posibilă separarea unui spectru │ │ │
│ │ │ │ │ │larg de forme fenotipice şi │ │ │
│ │ │ │ │ │genotipice, care vor sta la baza │ │ │
│ │ │ │ │ │creării de linii valoroase în │ │ │
│ │ │ │ │ │privinţa unor caractere şi însuşiri│ │ │
│ │ │ │ │ │ca: talia scurtă, rezistenţă foarte│ │ │
│ │ │ │ │ │bună la cădere, rezistenţă la │ │ │
│ │ │ │ │ │atacul bolilor, calitatea │ │ │
│ │ │ │ │ │îmbunătăţită. │ │ │
├────────────┼───────┼───────────────────┼─────────┼─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────┼─┤
│ │ │ │ │ │Identificarea de linii parentale şi│ │ │
│ │ │ │ │ │hibrizi şi crearea de material │ │ │
│ │ │ │ │ │genetic nou, care, pe fondul, │- Organizarea de │ │
│ │ │ │ │ │inclusiv al rezistenţei la │loturi │ │
│ │ │ │ │- Îmbunătăţirea germoplasmei de │erbicide, de tip imidazolinone sau │experimentale, în │ │
│ │ │ │ │floarea soarelui, pentru │de tip sulfonilureic, să cumuleze │diferite zone de │ │
│ │ │ │ │calitatea uleiului, 85-90% │gene responsabile pentru niveluri │cultură pentru │ │
│ │ │ │ │conţinut în acid oleic şi 50-75% │semnificativ superioare celor │floarea - soarelui, │ │
│ │ │ │ │conţinut în diferiţi tocoferoli; │actuale, privind: capacitatea de │din ţară, cu │ │
│ │ │Crearea şi │ │- Obţinerea de genotipuri cu │producţie, conţinutul seminţelor în│hibrizii obţinuţi şi│ │
│ │ │identificarea unor │ │conţinut ridicat de proteine; │ulei şi calitatea diversificată a │invitarea │ │
│ │ │genotipuri de │ │- Obţinerea de genotipuri │acestuia, conţinutul în proteine, │fermierilor pentru │ │
│ │ │floarea-soarelui cu│1.000.000│rezistente la principalele boli │rezistenţa sau toleranţa la │vizită; │ │
│ │ │însuşiri superioare│d.c. │şi la parazitul lupoaia, ceea ce │patogenii care induc boli de │- Publicarea în │ │
│ │ADER │de calitate şi │150.376 │permite realizarea de producţii │importanţă economică majoră, mană, │diferite reviste de │ │
│21. │2.1.4 │rezistenţă complexă│375.940 │mari, seminţe sănătoase şi ulei │pătare brună, putregai alb, │specialitate a │ │
│ │ │la factorii biotici│285.714 │de calitate; │putregai cenuşiu, precum şi la cele│rezultatelor │ │
│ │ │şi abiotici şi │187.970 │- Obţinerea a 3 linii cu │mai virulente rase ale parazitului │cercetărilor; │ │
│ │ │rezistenţă genetică│ │androsterilitate citoplasmatică │lupoaia. Se vor obţine cel puţin 3 │- Producerea de │ │
│ │ │la erbicide totale │ │şi 4-5 linii restauratoare de │linii cu androsterilitate │seminţe, din formele│ │
│ │ │aplicate │ │fertilitate; │citoplasmatică şi 4-5 linii │parentale ale │ │
│ │ │postemergent │ │- Înscriere pentru testare la │restauratoare de fertilitate, care │hibrizilor obţinuţi,│ │
│ │ │ │ │ISTIS, Institutul de Stat pentru │vor permite realizarea unor hibrizi│în scopul extinderii│ │
│ │ │ │ │Testarea şi Înregistrarea │performanţi, care să posede │rapide în ferme; │ │
│ │ │ │ │Soiurilor a 3-4 hibrizi │caracteristicile menţionate. Se vor│- Pagină web cu │ │
│ │ │ │ │experimentali performanţi. │utiliza surse de gene, obţinute │informaţii privind │ │
│ │ │ │ │ │prin hibridări interspecifice sau │rezultatele │ │
│ │ │ │ │ │aflate în colecţie şi selecţia │proiectului. │ │
│ │ │ │ │ │asistată de markeri moleculari, │ │ │
│ │ │ │ │ │pentru rezistenţă la mană, lupoaie │ │ │
│ │ │ │ │ │şi erbicide. │ │ │
├────────────┼───────┼───────────────────┼─────────┼─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────┼─┤
│ │ │ │ │ │ │- Participarea cu │ │
│ │ │ │ │ │ │lucrări la │ │
│ │ │ │ │ │ │manifestări │ │
│ │ │ │ │ │În cadrul proiectului se urmăreşte │ştiinţifice şi │ │
│ │ │ │ │- Identificarea şi crearea de noi│identificarea şi crearea de noi │organizarea "Zilelor│ │
│ │ │ │ │genotipuri de in pentru ulei şi │genotipuri cu performanţe │câmpului"; │ │
│ │ │ │ │pentru fibre, cu indici de │agronomice şi de calitate astfel: │- Elaborarea şi │ │
│ │ │ │ │calitate superiori şi │- la inul de ulei şi inul de fibre │diseminarea de │ │
│ │ │ │ │pretabilitate crescută │- stabilitate sporită a recoltelor,│pliante de │ │
│ │ │ │ │diversităţii modalităţilor de │în contextul schimbărilor │prezentare a │ │
│ │ │ │ │utilizare a recoltelor în │climatice, conţinut superior al │performanţelor │ │
│ │ │ │ │industria vopselurilor şi │soiurilor actuale în ulei şi │cantitative şi │ │
│ │ │ │ │biopolimerilor, industria │respectiv fibră, cu însuşiri │calitative ale │ │
│ │ │ │ │alimentară; │calitative îmbunătăţite ale │noilor genotipuri; │ │
│ │ │ │ │- Identificarea şi crearea de noi│acestora; │Publicarea a două │ │
│ │ │Crearea de soiuri │ │genotipuri de cânepă monoică şi │- la cânepa monoică şi dioică - │lucrări ştiinţifice │ │
│ │ │de in, cânepă şi │ │dioică, cu pretabilitate │precocitate îmbunătăţită, │şi elaborarea de │ │
│ │ │bumbac cu producţii│900.000 │crescută, atât pentru cultura │adaptabilitate ridicată la │recomandări privind │ │
│ │ │mari de tulpini şi │d.c. │principală, cât şi succesivă, cu │specificul sistemelor culturale │valorificarea │ │
│22. │ADER │sămânţă, cu │135.338 │performanţe agronomice şi de │aplicabile, actuale şi inovatoare, │rezultatelor │ │
│ │2.1.5 │conţinut ridicat în│338.346 │calitate îmbunătăţite, adaptate │producţii ridicate de tulpini şi │obţinute; │ │
│ │ │fibre şi ulei şi │257.143 │diferitelor sisteme culturale │respectiv sămânţă, stabilitate │- Organizarea de │ │
│ │ │grad ridicat de │169.173 │aplicate diferenţiat pentru │sporită a recoltelor, menţinerea │loturi │ │
│ │ │adaptabilitate la │ │producerea de tulpini, respectiv │conţinutului în THC │demonstrative; │ │
│ │ │condiţiile de mediu│ │sămânţă; │tetra-hydro-cannabinol sub plafonul│- Transferul către │ │
│ │ │ │ │- Identificarea surselor genetice│de 0,2%. │fermieri a │ │
│ │ │ │ │în vederea ameliorării şi creării│Evaluarea potenţialului cantitativ │rezultatelor │ │
│ │ │ │ │de linii şi soiuri de bumbac │şi calitativ al noilor genotipuri, │obţinute prin │ │
│ │ │ │ │adaptate cultivării condiţiilor │în condiţii diverse de │asigurarea nucleelor│ │
│ │ │ │ │din România; │experimentare, va permite │de sămânţă din │ │
│ │ │ │ │- Introducerea în testarea │promovarea celor mai │genotipurile │ │
│ │ │ │ │oficială la Institutul de Stat │corespunzătoare forme, cu efecte │identificate, în │ │
│ │ │ │ │pentru Testarea şi Înregistrarea │directe asupra optimizării │vederea │ │
│ │ │ │ │Soiurilor, ISTIS, a minimum unei │raportului cerere- ofertă în │multiplicării şi │ │
│ │ │ │ │forme specializate pe fiecare │diversele areale de cultură ale │extinderii rapide în│ │
│ │ │ │ │specie de perspectivă. │ţării noastre. │cultură; │ │
│ │ │ │ │ │ │- Pagină web cu │ │
│ │ │ │ │ │ │informaţii privind │ │
│ │ │ │ │ │ │rezultatele │ │
│ │ │ │ │ │ │proiectului. │ │
├────────────┼───────┼───────────────────┼─────────┼─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────┼─┤
│ │ │ │ │ │Orzul şi/sau orzoaica este o │ │ │
│ │ │ │ │ │cereală bogată în enzime, vitamine,│ │ │
│ │ │ │ │ │minerale şi aminoacizi, cu calităţi│ │ │
│ │ │ │ │ │nutritive deosebite pentru │ │ │
│ │ │ │ │ │organismul uman. În stare verde │ │ │
│ │ │ │ │ │conţine minerale - calciu, │ │ │
│ │ │ │ │ │magneziu, fier, potasiu, mangan, │ │ │
│ │ │ │ │ │cupru, fosfor, iod, zinc, vitamine │ │ │
│ │ │ │ │ │- A, B1, B2, B6, B12, C, E, K, toţi│ │ │
│ │ │ │ │ │aminoacizii esenţiali, clorofilă şi│ │ │
│ │ │ │ │ │multe enzime active. Cantitativ, │ │ │
│ │ │ │ │ │din planta verde, 23% reprezintă │ │ │
│ │ │ │ │ │proteina digerabilă ceea ce îl face│ │ │
│ │ │ │ │ │perfect pentru organismul uman, cu │ │ │
│ │ │ │ │ │efect fortifiant asupra │Diseminarea │ │
│ │ │ │ │- Crearea, identificarea şi │organismului. Proiectul va fi │rezultatelor │ │
│ │ │ │ │selecţia unor genotipuri de orz │implementat prin următoarele │proiectului se va │ │
│ │ │ │ │şi/sau orzoaică de toamnă, │activităţi: │realiza prin: │ │
│ │ │ │ │diversificate din punct de vedere│- crearea şi identificarea de │- 2 lucrări │ │
│ │ │ │ │morfologic; │genotipuri care să asigure din │ştiinţifice care vor│ │
│ │ │ │ │- Testarea genotipurilor de orz │punct de vedere cantitativ o │fi prezentate în │ │
│ │ │ │ │şi/sau orzoaică de toamnă în │biomasă corespunzătoare la │cadrul unor │ │
│ │ │ │ │condiţii diferite de cultivare - │recoltare, în faza în care plantele│simpozioane/ │ │
│ │ │ │ │plantă premergătoare leguminoasă │ating înălţimea de 25-30 cm, în │conferinţe │ │
│ │ │ │ │şi densităţi variabile; │vederea optimizării rezultatelor │internaţionale/ │ │
│ │ │ │ │- Evaluarea multianuală a │procesului de obţinere a sucului de│naţionale; │ │
│ │ │Cercetări privind │ │cantităţii şi a randamentului │orz verde; │- 2 articole │ │
│ │ │crearea şi │ │biomasei genotipurilor analizate;│- testarea genotipurilor la │ştiinţifice care vor│ │
│ │ │identificarea unor │850.000 │- Analiza cantitativă a sucului │densităţi diferite de boabe │fi publicate în │ │
│ │ │genotipuri de orz │d.c. │de orz şi/sau orzoaică de toamnă,│germinabile/mp, fără aport de │reviste de │ │
│23. │ADER │şi/sau orzoaică de │127.820 │a proprietăţilor biochimice şi │îngrăşăminte chimice în primăvară, │specialitate; │ │
│ │2.1.6 │toamnă cu │319.549 │capacităţii antioxidante ale │după mazăre ca plantă │-materiale de │ │
│ │ │pretabilitate │242.857 │acestuia; │premergătoare; │promovare a │ │
│ │ │superioară pentru │159.774 │- Introducerea în testarea │- evaluarea biomasei pe mp, în │rezultatelor, poster│ │
│ │ │producerea sucului │ │oficială în reţeaua Institutului │vederea stabilirii randamentului în│şi pliant; │ │
│ │ │de orz verde │ │de Stat pentru Testarea şi │masă verde a genotipurilor şi în │- organizarea a 3 │ │
│ │ │ │ │Înregistrarea Soiurilor, ISTIS, a│suc de orz verde, funcţie de │întâlniri de lucru │ │
│ │ │ │ │2 linii noi de perspectivă pentru│condiţiile de cultivare; │cu părţile │ │
│ │ │ │ │orz şi/sau orzoaică de toamnă, cu│- multiplicarea genotipurilor de │interesate; │ │
│ │ │ │ │însuşiri calitative ale sucului │orz şi/sau orzoaică de toamnă │- 2 broşuri cu │ │
│ │ │ │ │de orz verde, în vederea │testate, în vederea asigurării │rezultatele obţinute│ │
│ │ │ │ │înregistrării şi brevetării; │necesarului de seminţe aferent │în cadrul │ │
│ │ │ │ │- Cerere de brevet de invenţie │înfiinţării următoarelor culturi; │proiectului; │ │
│ │ │ │ │pentru metoda de obţinere a │- identificarea genotipurilor care │- Pagină web cu │ │
│ │ │ │ │sucului de orz verde din orz şi/ │prezintă o capacitate îmbunătăţită │informaţii privind │ │
│ │ │ │ │sau orzoaică de toamnă. │cu minimum 10% din punct de vedere │rezultatele │ │
│ │ │ │ │ │al capacităţii de neutralizare a │proiectului. │ │
│ │ │ │ │ │radicalilor peroxil de cel puţin │ │ │
│ │ │ │ │ │5500-6000 TE/l, TE = Trolox │ │ │
│ │ │ │ │ │Equivalents = 1uM Trolox, şi/sau │ │ │
│ │ │ │ │ │sub aspectul conţinutului în │ │ │
│ │ │ │ │ │proteină totală, între 0,6-1,2%; │ │ │
│ │ │ │ │ │Având în vedere proprietăţile │ │ │
│ │ │ │ │ │sucului de orz şi/sau orzoaică │ │ │
│ │ │ │ │ │verde, crearea, identificarea şi │ │ │
│ │ │ │ │ │evaluarea potenţialului │ │ │
│ │ │ │ │ │genotipurilor de orz şi/sau │ │ │
│ │ │ │ │ │orzoaică de toamnă va conduce la │ │ │
│ │ │ │ │ │promovarea unor materiale biologice│ │ │
│ │ │ │ │ │îmbunătăţite, ca biomasă, cu o │ │ │
│ │ │ │ │ │calitate superioară a sucului de │ │ │
│ │ │ │ │ │orz verde. │ │ │
├────────────┴───────┴───────────────────┴─────────┴─────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┴────────────────────┼─┤
│Obiectivul specific 2.2: Management al culturilor şi sisteme de protecţia │ │
│plantelor pentru minimizarea acumulării de compuşi toxici sau potenţial │ │
│dăunători şi care să favorizeze acumularea de componente cu efecte favorabile │ │
│asupra sănătăţii umane │ │
├────────────┬───────┬───────────────────┬─────────┬─────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┬────────────────────┼─┤
│ │ │ │ │ │Proiectul îşi propune să realizeze │ │ │
│ │ │ │ │ │un sistem de monitorizare a │ │ │
│ │ │ │ │ │dăunătorilor de sol - viermi sârmă,│ │ │
│ │ │ │ │ │gândacul pământiu, purici de │ │ │
│ │ │ │ │ │pământ, răţişoara porumbului şi a │ │ │
│ │ │ │ │- Studiu de impact al măsurilor │atacurilor produse de aceştia la │ │ │
│ │ │ │ │biologice, agrotehnice, chimice │culturile de interes melifer │ │ │
│ │ │ │ │şi fizice integrate în sistemul │rapiţă, floarea soarelui şi porumb,│ │ │
│ │ │ │ │de combatere asupra populaţiei de│precum şi elaborarea unui sistem │ │ │
│ │ │ │ │insecte dăunătoare din culturile │integrat de prevenire şi reducere a│ │ │
│ │ │ │ │de rapiţă, floarea soarelui şi │pierderilor de recoltă care să │ │ │
│ │ │ │ │porumb; │asigure protecţia culturilor prin │ │ │
│ │ │ │ │- Model experimental privind │interzicerea utilizării │- Elaborarea şi │ │
│ │ │ │ │determinarea eficacităţii unor │neonicotinoidelor în tratamentul │publicarea de │ │
│ │ │ │ │noi insecticide chimice şi │seminţei. Sistemul integrat de │lucrări ştiinţifice │ │
│ │ │ │ │biologice, aplicate la sămânţă şi│prevenire şi combatere include: │cu rezultatele │ │
│ │ │ │ │prin tratamentul pe vegetaţie; │- mijloace biologice - │obţinute în proiect;│ │
│ │ │ │ │- Studiu privind pragurile │experimentarea unor bioinsecticide │- Organizarea de │ │
│ │ │ │ │critice pentru apariţia şi atacul│pe bază de microorganisme │mese rotunde, vizite│ │
│ │ │ │ │dăunătorilor de sol la culturile │entomopatogene, tulpini autohtone │şi demonstraţii în │ │
│ │ │ │ │agricole din toate zonele de │izolate din focare epizootice │câmpurile │ │
│ │ │ │ │cultură a acestor specii; │naturale, în vederea limitării │experimentale; │ │
│ │ │ │ │- Studii privind eficacitatea │populaţiilor dăunătoare sub Pragul │- Participarea la │ │
│ │ │ │ │noilor insecticide utilizate │Economic de Dăunare; │simpozioane, │ │
│ │ │ │ │asupra artropodofaunei prădătoare│- măsuri agrotehnice - având în │conferinţe; │ │
│ │ │ │ │şi polenizatoare; │vedere rotaţia culturii, tipul de │- Validarea │ │
│ │ │ │ │- Studiul remanenţei │sol, fertilizarea, lucrările │rezultatelor în │ │
│ │ │ │ │insecticidelor sau a radicalilor │solului, sămânţa şi semănatul, │loturi demonstrative│ │
│ │ │ │ │toxici din insecticide în │soiul şi hibridul folosit, │în cadrul sectorului│ │
│ │ │Cercetări privind │ │produsele agricole destinate │lucrările de întreţinere; │de dezvoltare a │ │
│ │ │impactul utilizării│ │consumului uman şi furajer precum│- măsuri chimice - experimentarea │unităţilor partenere│ │
│ │ │insecticidelor │ │şi în produsele stupului - miere │unor insecticide noi în tratamentul│în proiect, dar şi │ │
│ │ │neonicotinoide │ │şi polen; │seminţei, care să le înlocuiască pe│în exploataţii │ │
│ │ │asupra plantelor şi│ │- Proceduri privind evaluarea │cele din grupa neonicotinoidelor, │agricole zonale; │ │
│ │ │produselor agricole│2.400.000│eficacităţii sistemului de │dar şi stabilirea eficacităţii unor│- Pagină web cu │ │
│ │ │ale culturilor de │d.c. │protecţie integrată în reducerea │insecticide aplicate în timpul │informaţii privind │ │
│ │ADER │interes melifer, │360.902 │pierderilor de recoltă la │perioadei de vegetaţie pentru │rezultatele │ │
│24. │2.2.1 │albinelor şi │902.256 │culturile de rapiţă, floarea │reducerea populaţiei dăunătoare sub│proiectului; │ │
│ │ │produselor stupului│685.714 │soarelui şi porumb; │Pragul Economic de Dăunare; │- Diseminarea │ │
│ │ │şi elaborarea de │451.128 │- Proceduri de eşantionare şi │- măsuri fizice - care constau în │Ghidului de bune │ │
│ │ │sisteme de │ │determinarea reziduurilor de │tocarea şi mărunţirea resturilor │practici privind │ │
│ │ │combatere integrată│ │insecticide neonicotinoide în │vegetale rămase după recoltare cu │protecţia albinelor │ │
│ │ │a dăunătorilor de │ │principalele produse apicole - │rol în reducerea populaţiei de │la aplicarea │ │
│ │ │sol la culturile de│ │miere şi polen; │insecte dăunătoare care hibernează │tratamentelor │ │
│ │ │interes melifer │ │- Maparea - elaborarea hărţilor │în interiorul acestora. Albinele │fitosanitare la │ │
│ │ │ │ │de risc pentru dăunătorii de sol,│melifere, Apis mellifera L., sunt │culturile de interes│ │
│ │ │ │ │viermi sârmă, gândacul pământiu, │de o importanţă majoră în │melifer; │ │
│ │ │ │ │purici de pământ, răţişoara │polenizarea plantelor/culturilor │- Diseminarea │ │
│ │ │ │ │porumbului; │entomofile, având un rol vital în │rezultatelor │ │
│ │ │ │ │- Elaborarea de sisteme de │menţinerea biodiversităţii şi │experimentale │ │
│ │ │ │ │combatere integrată a │echilibrului ecosistemelor, │privind urmele │ │
│ │ │ │ │dăunătorilor de sol la culturile │datorită adaptărilor specifice ce │reziduurilor de │ │
│ │ │ │ │de interes melifer, funcţie de │ţin de biologia speciei. │produse insecticide │ │
│ │ │ │ │zonare şi a hărţilor de risc; │În România, ca şi în multe ţări din│în produsele │ │
│ │ │ │ │- Realizarea unor studii de │lume, au apărut numeroase │agricole şi apicole │ │
│ │ │ │ │impact asupra depopulării şi │depopulări de albine care se │către operatorii │ │
│ │ │ │ │mortalităţii albinelor din │presupune a fi rezultatul asociat │economici implicaţi │ │
│ │ │ │ │România la principalele culturi │al utilizării unor insecticide │în filierele de │ │
│ │ │ │ │melifere: rapiţă, porumb şi │neurotoxice cu alte cauze de natură│produs specific, │ │
│ │ │ │ │floarea soarelui, prin efectuarea│exogenă sau endogenă. În acest │respectiv fermieri, │ │
│ │ │ │ │de analize specifice pentru │context, sunt necesare studii de │apicultori şi │ │
│ │ │ │ │identificarea reziduurilor unor │impact al substanţelor autorizate │consumatori. │ │
│ │ │ │ │neonicotinoide autorizate în │pentru combaterea unor dăunători ai│ │ │
│ │ │ │ │albine adulte vii şi moarte, în │speciilor cultivate melifere, │ │ │
│ │ │ │ │puiet şi în produsele stupului; │pentru a asigura sănătatea │ │ │
│ │ │ │ │- Ghid de bune practici privind │familiilor de albine, dar şi │ │ │
│ │ │ │ │protecţia albinelor la aplicarea │monitorizarea sănătăţii mediului, │ │ │
│ │ │ │ │tratamentelor fitosanitare la │albina fiind utilizată ca biosenzor│ │ │
│ │ │ │ │culturile de interes melifer. │de calitate a mediului. De │ │ │
│ │ │ │ │ │asemenea, sunt necesare studii │ │ │
│ │ │ │ │ │privind determinarea reziduurilor │ │ │
│ │ │ │ │ │de insecticide neonicotinoide în │ │ │
│ │ │ │ │ │produsele agricole şi apicole │ │ │
│ │ │ │ │ │implicate în filierele de produs │ │ │
│ │ │ │ │ │specifice. │ │ │
├────────────┴───────┴───────────────────┴─────────┴─────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┴────────────────────┼─┤
│OBIECTIVUL GENERAL 3: DEZVOLTAREA DE CERCETĂRI FUNDAMENTALE, ÎN SCOPUL │ │
│DESCHIDERII DE NOI CĂI DE PROGRES ÎN CERCETAREA APLICATIVĂ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─┤
│Obiectivul specific 3.1: Dezvoltarea cercetărilor de genetică, genetică │ │
│moleculară, genomică şi proteomică, pentru deschiderea de noi orizonturi în │ │
│ameliorarea viitoarelor soiuri │ │
├────────────┬───────┬───────────────────┬─────────┬─────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┬────────────────────┼─┤
│ │ │ │ │ │Diversitatea fenotipică şi în mod │- Elaborarea şi │ │
│ │ │ │ │-Identificarea unor hibrizi între│deosebit diversitatea genetică a │publicarea de │ │
│ │ │ │ │linii surori, "sister line", │formelor parentale constituie una │lucrări ştiinţifice │ │
│ │ │Identificarea, │ │respectiv hibrizi între linii │din cauzele determinante ale │cu rezultatele │ │
│ │ │evaluarea │ │diferite din punct de vedere │exprimării heterozisului la │obţinute în cadrul │ │
│ │ │diversităţii │ │genetic care să conducă la │hibrizii de porumb. Diferenţierea │proiectului; │ │
│ │ │genetice la nivelul│800.000 │creşterea producţiei, calităţii │liniilor consangvinizate de porumb │- Producerea de │ │
│ │ │germoplasmei de │d.c. │şi stabilităţii acesteia; │în scopul aprecierii gradului de │sămânţă din noii │ │
│25. │ADER │porumb prin metode │120.301 │-Sporirea producţiei cu cel puţin│înrudire şi clasificării acestora │hibrizi pe o │ │
│ │3.1.1 │clasice şi cu │300.752 │10% la formele parentale materne │în grupe de germoplasmă se face │suprafaţă cât mai │ │
│ │ │markeri moleculari │228.571 │ale hibrizilor simpli omologaţi │prin diferite metode respectiv │mare pentru a │ │
│ │ │şi utilizarea lor │150.376 │prin încrucişarea formei materne │metoda genetică care are ca element│asigura extinderea │ │
│ │ │ca material iniţial│ │cu o linie înrudită cu aceasta, │discriminatoriu nivelul de │rapidă în producţie;│ │
│ │ │pentru obţinerea de│ │realizându-se un oarecare │heterozis după producţia de boabe, │- Pagină web cu │ │
│ │ │hibrizi performanţi│ │heterozis între cele 2 linii │realizată în încrucişări sistemice │informaţii privind │ │
│ │ │ │ │înrudite. │de tip top - cross sau dialel şi │rezultatele │ │
│ │ │ │ │ │metode bazate pe tehnologii │proiectului. │ │
│ │ │ │ │ │biochimice şi moleculare. │ │ │
├────────────┴───────┴───────────────────┴─────────┴─────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┴────────────────────┼─┤
│Obiectivul specific 3.2: Explorarea a noi căi de scurtare a perioadei de creare │ │
│de soiuri │ │
├────────────┬───────┬───────────────────┬─────────┬─────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┬────────────────────┼─┤
│ │ │ │ │ │Grâul reprezintă o cultură │- Elaborarea şi │ │
│ │ │ │ │ │importantă pentru omenire, iar │publicarea de │ │
│ │ │ │ │ │realizarea unor producţii care să │lucrări ştiinţifice │ │
│ │ │ │ │ │satisfacă necesarul reprezintă o │cu rezultatele │ │
│ │ │ │ │ │mare provocare pentru cercetători, │obţinute prin │ │
│ │ │ │ │ │provocare ce este mult îngreunată │derularea │ │
│ │ │ │ │ │de schimbările climatice dar şi de │proiectului; │ │
│ │ │ │ │ │faptul că este o specie │- Organizarea de │ │
│ │ │Accelerarea │ │ │alohexaploidă cu un genom vast şi │mese rotunde, vizite│ │
│ │ │progresului genetic│ │- Metode de lucru optimizate, │extrem de complex. Însă, aceste │şi demonstraţii în │ │
│ │ │pentru rezistenţa │ │tehnologii optimizate pentru │limitări pot fi depăşite utilizând │câmpurile │ │
│ │ │sau toleranţa la │ │evidenţierea unor gene importante│tehnologia markerilor moleculari, │experimentale; │ │
│ │ │unii factori │850.000 │pentru performanţa grâului; - │conducând la posibilitatea │- Participarea la │ │
│ │ │biotici şi abiotici│d.c. │Implementare tehnologie nouă- │selecţiei indirecte a caracterelor │simpozioane, │ │
│ │ADER │de mediu importanţi│127.820 │KASP ("Kompetitive Allele │de interes prin strategia selecţiei│conferinţe cu │ │
│26. │3.2.1 │pentru cultura │319.549 │Specific PCR"); │asistată de markeri. Scopul │lucrări ştiinţifice │ │
│ │ │grâului, prin │242.857 │- Genotipuri, elite de grâu cu │proiectului constă în identificarea│în care sunt │ │
│ │ │elaborarea unor │159.774 │progres genetic privind │de genotipuri cu haplotipuri │prezentate │ │
│ │ │modalităţi de │ │rezistenţa sau toleranţa la unii │favorabile pentru rezistenţă sau │rezultatele obţinute│ │
│ │ │selecţie timpurie │ │factori biotici şi abiotici │toleranţă la stresul hidric, │în proiect; │ │
│ │ │cu ajutorul │ │importanţi pentru cultura │arşiţă, rugini, viroze, mălură, │- Punerea la │ │
│ │ │markerilor │ │grâului. │fuzarioză, septorioză, calitate şi │dispoziţia │ │
│ │ │moleculari │ │ │producţie, cu ajutorul markerilor │amelioratorilor a │ │
│ │ │ │ │ │moleculari şi elaborarea schemelor │genotipurilor │ │
│ │ │ │ │ │de selecţie timpurie a acestor │selectate, │ │
│ │ │ │ │ │allele în programul de ameliorare a│publicaţii, │ │
│ │ │ │ │ │grâului. Rezultatele acestui │rapoarte; │ │
│ │ │ │ │ │proiect vor deschide noi │- Pagină web cu │ │
│ │ │ │ │ │perspective de accelerare a │informaţii privind │ │
│ │ │ │ │ │progresului genetic în ameliorarea │rezultatele │ │
│ │ │ │ │ │grâului. │proiectului. │ │
├────────────┴───────┴───────────────────┴─────────┴─────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┴────────────────────┼─┤
│Obiectivul specific 3.3: Dezvoltarea cercetărilor de fiziologie şi de formare a │ │
│calităţii şi a producţiei, pentru identificarea de noi căi de îmbunătăţire │ │
├────────────┬───────┬───────────────────┬─────────┬─────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┬────────────────────┼─┤
│ │ │ │ │ │ │- Punerea la │ │
│ │ │ │ │ │ │dispoziţia │ │
│ │ │ │ │ │ │cultivatorilor de │ │
│ │ │ │ │ │ │grâu din România, în│ │
│ │ │ │ │ │ │mod deosebit a celor│ │
│ │ │ │ │ │ │care valorifică │ │
│ │ │ │ │ │ │grâul în piaţa │ │
│ │ │ │ │ │Proiectul va fi abordat prin │mondială, în zonele │ │
│ │ │ │ │ │intermediul experimentărilor │afectate de carenţa │ │
│ │ │ │ │ │multifactoriale care să permită │în zinc asimilabil a│ │
│ │ │ │ │ │determinarea calităţii de │verigilor │ │
│ │ │ │ │ │panificaţie a soiurilor de grâu de │tehnologice de │ │
│ │ │ │ │ │toamnă şi de primăvară prin analize│cultură, a │ │
│ │ │ │ │ │specifice de compoziţie chimică. Pe│modalităţilor de │ │
│ │ │ │ │ │parcursul vegetaţiei se vor │creştere a zincului │ │
│ │ │ │ │ │determina parametrii de creşterea │asimilabil din │ │
│ │ │ │ │ │plantelor, conţinutul de zinc în │boabe, făină şi │ │
│ │ │ │ │- Elaborarea a minimum două │diferitele organe ale plantei │subproduse; │ │
│ │ │ │ │variante tehnologice de │rădăcină, tulpină, frunze, spic, │- Organizarea de │ │
│ │ │ │ │management al calităţii de │bob integral şi diferitele părţi │mese rotunde, │ │
│ │ │ │ │panificaţie, prin care să se │ale bobului; se vor face de │conferinţe şi │ │
│ │ │ │ │îmbunătăţească conţinutul în zinc│asemenea determinări privind │simpozioane interne │ │
│ │ │ │2.000.000│asimilabil al producţiei de grâu │conţinutul de zinc asimilabil din │şi internaţionale; │ │
│ │ │Influenţa zincului │d.c. │de toamnă şi de primăvară; │produsul principal şi subprodusele │- Publicarea unei │ │
│ │ADER │asupra calităţii de│300.751 │- Modalităţile de creştere a │procesului de morărit şi modul în │lucrări ştiinţifice │ │
│27. │3.3.1 │panificaţie a │751.880 │zincului asimilabil în boabe de │care zincul prezent în făinurile │recunoscute indexată│ │
│ │ │grâului de toamnă │571.429 │grâu, funcţie de subspecie, tip │rafinate şi integrale se regăseşte │BDI, Baza de Date │ │
│ │ │şi de primăvară │375.940 │de soi; │în produsele finite pâine, diferite│Internaţională şi a │ │
│ │ │ │ │- Ghid de bune practici privind │produse de panificaţie. Principalul│unei lucrări │ │
│ │ │ │ │creşterea calităţii de │factor de variaţie în afara │ştiinţifice cotată │ │
│ │ │ │ │panificaţie a grânelor de toamnă │subspeciilor de grâu de toamnă sau │ISI, Institutul │ │
│ │ │ │ │şi de primăvară din punct de │de primăvară va fi soiul, urmând a │pentru Ştiinţa │ │
│ │ │ │ │vedere a conţinutului de zinc │fi testate soiuri autohtone şi │Informării, │ │
│ │ │ │ │asimilabil. │soiuri din zonele în care prezenţa │publicarea de │ │
│ │ │ │ │ │unui conţinut ridicat de zinc │articole în reviste │ │
│ │ │ │ │ │asimilabil în boabe, se pune cu │de specialitate │ │
│ │ │ │ │ │prioritate - Orientul Mijlociu, │naţionale şi │ │
│ │ │ │ │ │Orientul Îndepărtat, Nordul │internaţionale de │ │
│ │ │ │ │ │Africii. Se va urmări modul de │largă circulaţie; │ │
│ │ │ │ │ │formare al producţiei, influenţa │- Se vor realiza │ │
│ │ │ │ │ │fenofazelor de formare a │rapoarte în atenţia │ │
│ │ │ │ │ │producţiei, influenţa factorilor │organizaţiilor │ │
│ │ │ │ │ │ambientali asupra mecanismelor │profesionale şi │ │
│ │ │ │ │ │fiziologice de formare a bobului. │interprofesionale, a│ │
│ │ │ │ │ │ │autorităţilor │ │
│ │ │ │ │ │ │publice centrale şi │ │
│ │ │ │ │ │ │locale interesate; │ │
│ │ │ │ │ │ │- Pagină web cu │ │
│ │ │ │ │ │ │informaţii privind │ │
│ │ │ │ │ │ │rezultatele │ │
│ │ │ │ │ │ │proiectului. │ │
├────────────┼───────┼───────────────────┼─────────┼─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────┼─┤
│ │ │ │ │ │În România există suprafeţe arabile│- Diseminarea │ │
│ │ │ │ │ │mari care întrunesc condiţii │rezultatelor prin │ │
│ │ │ │ │ │pedoclimatice favorabile pentru │organizarea de │ │
│ │ │ │ │- Noi tehnologii sau noi secvenţe│culturi succesive. Cercetările vor │vizite ale │ │
│ │ │Cercetări privind │ │tehnologice pentru dezvoltarea │include diferite variante de │fermierilor în │ │
│ │ │perfecţionarea │ │culturilor succesive în condiţii │culturi succesive sau duble, simple│câmpurile │ │
│ │ │tehnologiilor de │300.000 │de irigare, dar şi în condiţii de│sau asociate la porumb, floarea │experimentale; │ │
│ │ │semănat la │d.c. │neirigare pentru porumb, floarea │soarelui, soia şi cânepă de fibră │- Prezentarea │ │
│ │ADER │culturile succesive│45.113 │soarelui, soia şi cânepă de fibră│şi seminţe. Acestea au drept scop │rezultatelor în │ │
│28. │3.3.2 │sau duble de │112.782 │şi seminţe; │elaborarea de noi secvenţe │emisiuni de │ │
│ │ │porumb, floarea │85.714 │- Studii complexe şi de serie cu │tehnologice sau tehnologii care să │specialitate pe │ │
│ │ │soarelui, soia şi │56.391 │condiţii pedoclimatice diferite │conducă la creşterea rentabilităţii│posturi de radio şi │ │
│ │ │cânepă de fibră şi │ │în scopul stabilirii │fermelor. Cercetările vor include │TV; │ │
│ │ │seminţe │ │principalelor elemente ale │principalele elemente de tehnologie│- Elaborarea de │ │
│ │ │ │ │tehnologiilor pentru realizarea │de cultură: asolamentul, sistemul │broşuri şi pliante; │ │
│ │ │ │ │de culturi succesive. │de lucrare a solului, sistemul de │- Pagină web cu │ │
│ │ │ │ │ │fertilizare, semănatul, lucrările │informaţii privind │ │
│ │ │ │ │ │solului şi recoltarea. │rezultatele │ │
│ │ │ │ │ │ │proiectului. │ │
├────────────┼───────┼───────────────────┼─────────┼─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────┼─┤
│ │ │ │ │ │În România, deşi a existat interes │ │ │
│ │ │ │ │ │pentru realizarea de culturi verzi,│ │ │
│ │ │ │ │ │utilizate în formarea covorului │ │ │
│ │ │ │ │ │vegetal, a culturilor de acoperire │ │ │
│ │ │ │ │ │sau ca îngrăşământ verde, au fost │ │ │
│ │ │ │ │ │întreprinse puţine cercetări în │ │ │
│ │ │ │ │ │acest domeniu. Proiectul vizează │ │ │
│ │ │Cercetări în │ │ │îmbogăţirea bazei de date │- Organizarea de │ │
│ │ │vederea elaborării │ │ │ştiinţifice a domeniului, având ca │ateliere de lucru la│ │
│ │ │tehnologiilor │ │- Stabilirea speciilor cu │finalitate utilizarea celor mai │lansarea şi │ │
│ │ │culturilor verzi, │ │pretabilitate crescută pentru │potrivite specii de plante care, │închiderea │ │
│ │ │prioritar prin │ │realizarea culturilor verzi; │prin utilizarea secvenţelor │proiectului; │ │
│ │ │amestecuri de │ │- Optimizarea verigilor │tehnologice optimizate, să asigure │- Distribuirea de │ │
│ │ │specii, cu │ │tehnologice, a momentului şi │succesul economic şi tehnic al │materiale de │ │
│ │ │maximizarea │ │metodelor de incorporare a │acestei practici. În vederea │informare şi │ │
│ │ │impactului │ │culturilor verzi, care măresc │elaborării de secvenţe tehnologice │comunicate de presă │ │
│ │ │favorabil al │ │producţia de biomasă vegetală şi │specifice, principalele aspecte │pe parcursul │ │
│ │ │acestora asupra │ │cresc eficienţa utilizării │urmărite vor fi: │desfăşurării │ │
│ │ │ecosistemului │600.000 │acesteia; │- evaluarea potenţialului de │proiectului; │ │
│ │ │constituit din │d.c. │- Cuantificarea influenţei │pretabilitate pentru înfiinţarea de│- Participarea la │ │
│ │ADER │principalele │90.226 │culturilor verzi asupra regimului│culturi verzi, precum şi a zonelor │târguri şi expoziţii│ │
│29. │3.3.3 │culturi de câmp │225.564 │apei în sol, dinamicii şi │cu strat vegetal, în concordanţă cu│cu rezultatele │ │
│ │ │grâu, porumb, │171.429 │structurii populaţiilor de │definirea oficială a acestora, a │obţinute în cadrul │ │
│ │ │floarea-soarelui, │112.781 │buruieni, precum şi asupra │unui set de specii de plante │proiectului; │ │
│ │ │rapiţă de toamnă, │ │necesarului de îngrăşăminte │recomandate pentru asemenea │- Participarea cu │ │
│ │ │în contextul │ │pentru culturile principale, │utilizări; │comunicări la │ │
│ │ │implementării │ │postmergătoare; │- configurarea a diferite variante │manifestări │ │
│ │ │normelor europene │ │- Elaborarea unui ghid de bune │tehnologice şi elaborarea unui │ştiinţifice; │ │
│ │ │privind │ │practici, cu includerea a câte │studiu comparativ al efectelor │- Publicarea de │ │
│ │ │condiţionalităţile │ │două variante tehnologice la │aplicării acestora asupra │articole ştiinţifice│ │
│ │ │de mediu şi de │ │principale culturi de câmp ţintă,│însuşirilor fizico-chimice ale │şi comunicate de │ │
│ │ │asigurare a │ │grâu, porumb, floarea-soarelui, │solurilor, dinamicii şi structurii │presă; │ │
│ │ │biodiversităţii, │ │rapiţă de toamnă. │floristice a îmburuienării, precum │- Pagină web cu │ │
│ │ │inclusiv prin │ │ │şi asupra necesarului de inputuri │informaţii privind │ │
│ │ │crearea de zone de │ │ │tehnologice. │rezultatele │ │
│ │ │interes ecologic │ │ │Pentru structurarea variantelor │proiectului. │ │
│ │ │ │ │ │experimentale care urmează a fi │ │ │
│ │ │ │ │ │testate se vor avea în vedere, atât│ │ │
│ │ │ │ │ │cerinţele exprese ale │ │ │
│ │ │ │ │ │Regulamentelor UE emise în domeniu,│ │ │
│ │ │ │ │ │cât şi necesitatea formulării de │ │ │
│ │ │ │ │ │recomandări bazate pe date │ │ │
│ │ │ │ │ │experimentale certe. │ │ │
├────────────┴───────┴───────────────────┴─────────┴─────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┴────────────────────┼─┤
│OBIECTIV GENERAL 4: DEZVOLTAREA CERCETĂRILOR DE AMELIORARE GENETICĂ LA CARTOF │ │
│PRIN NOI ABORDĂRI GENOMICE ŞI BIOTEHNOLOGICE, CU SCOPUL OBŢINERII DE NOI │ │
│GENOTIPURI CARE SĂ CORESPUNDĂ EXIGENŢELOR ACTUALE ŞI DE PERSPECTIVĂ PRIVIND │ │
│PRODUCEREA DE ALIMENTE MAI SĂNĂTOASE, DE CALITATE SUPERIOARĂ, PRETABILE ŞI │ │
│AGRICULTURII ECOLOGICE ŞI PRODUCERII DE BIOCOMBUSTIBILI ŞI CARE SĂ PERMITĂ │ │
│UTILIZAREA UNOR NOI METODE TEHNOLOGICE PROTECTIVE FAŢĂ DE MEDIU, CU POTENŢIAL │ │
│DE CONSERVARE ŞI REGENERARE A RESURSELOR NATURALE │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─┤
│Obiectivul specific 4.1: Îmbunătăţirea calităţii producţiei, mărirea │ │
│diversităţii şi realizarea de genotipuri rezistente la stresul biotic şi │ │
│abiotic, cu însuşiri speciale, antioxidanţi, vitamine, aminoacizi esenţiali, │ │
│pretabile pentru diverse folosinţe, inclusiv industrializare │ │
├────────────┬───────┬───────────────────┬─────────┬─────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┬────────────────────┼─┤
│ │ │ │ │ │Obţinerea de soiuri noi adaptate │ │ │
│ │ │ │ │ │condiţiilor climatice cu un grad │ │ │
│ │ │ │ │ │ridicat de adversitate în │ │ │
│ │ │ │ │ │exprimarea potenţialului genetic al│ │ │
│ │ │ │ │ │noilor creaţii de ameliorare şi │ │ │
│ │ │ │ │ │care să răspundă cerinţelor în │ │ │
│ │ │ │ │ │dinamică ale pieţei, impune │ │ │
│ │ │ │ │- Caracterizarea fenotipică a 4-6│creşterea acurateţei şi siguranţei │ │ │
│ │ │ │ │forme parentale, a 2-3 combinaţii│în cadrul schemelor de selecţie │ │ │
│ │ │ │ │hibride, în cadrul fiecărei │aplicate. │- Diseminarea │ │
│ │ │ │ │combinaţii fiind obţinute 50-100 │Maximizarea activităţii de │rezultatelor prin │ │
│ │ │ │ │genotipuri; │hibridare se va realiza prin │organizarea de mese │ │
│ │ │ │ │- Realizarea a minim 40-60 │efectuarea de experienţe în vederea│rotunde cu alte │ │
│ │ │ │ │paşapoarte genetice; │identificării determinismului │unităţi implicate în│ │
│ │ │ │ │- Stabilirea pe baza corelaţiilor│genetic în controlul unor caractere│ameliorarea │ │
│ │ │Obţinerea de soiuri│ │genetice şi a însuşirilor │dorite de tipul toleranţei la │cartofului şi │ │
│ │ │noi de cartof cu │ │agronomice a 2-3 genotipuri cu │stresul termo-hidric şi mană. Se │fermierii interesaţi│ │
│ │ │capacitate │ │caracteristici superioare de │vor utiliza forme parentale ale │şi publicarea în │ │
│ │ │superioară de │1.000.000│rezistenţă la stresul biotic şi │căror descendenţe hibride se vor │reviste de │ │
│ │ │răspuns la stresul │d.c. │abiotic; │găsi în anul 2019 în etapa de │specialitate; │ │
│30. │ADER │abiotic şi biotic │150.376 │- Maximizarea activităţii de │populaţii vegetative - 2, la care │-Genotipurile │ │
│ │4.1.1 │prin utilizarea │375.940 │hibridare prin folosirea ca forme│vor fi determinate caracterele │promovate vor fi │ │
│ │ │determinismului │285.714 │parentale a unor genotipuri cu │fenotipice, agronomice şi de aspect│introduse într-o │ │
│ │ │genetic al unor │187.970 │determinismul genetic stabilit; │cultural. Pe genotipuri provenite │schemă de selecţie │ │
│ │ │caractere de │ │- Optimizarea programului de │din formele parentale şi │în care vor fi │ │
│ │ │toleranţă │ │ameliorare a cartofului în │combinaţiile hibride luate în │implicate unităţile │ │
│ │ │ │ │România prin utilizarea │studiu se vor face determinări │de cercetare în │ │
│ │ │ │ │determinismului genetic al │privind structura genetică prin │domeniu şi fermierii│ │
│ │ │ │ │caracterelor de toleranţă la │analize de laborator, în scopul │interesaţi; │ │
│ │ │ │ │stresul termohidric şi mana │identificării unor corelaţii │- Pagină web cu │ │
│ │ │ │ │cartofului; │pozitive între diferitele secvenţe │informaţii privind │ │
│ │ │ │ │- Introducerea în etapele de │de alele şi caracterele de │rezultatele │ │
│ │ │ │ │selecţie a 2-3 linii valoroase, │toleranţă. După parcurgerea tuturor│proiectului. │ │
│ │ │ │ │în vederea omologării ca soiuri. │etapelor de selecţie, se │ │ │
│ │ │ │ │ │preconizează promovarea unor soiuri│ │ │
│ │ │ │ │ │noi cu caracteristici de toleranţă │ │ │
│ │ │ │ │ │la stres termohidric şi mană │ │ │
│ │ │ │ │ │evidenţiate, care vor aduce │ │ │
│ │ │ │ │ │beneficii cultivatorilor de cartof │ │ │
│ │ │ │ │ │prin diminuarea consumului de │ │ │
│ │ │ │ │ │pesticide, a apei şi a │ │ │
│ │ │ │ │ │fertilizanţilor aplicaţi. │ │ │
├────────────┴───────┴───────────────────┴─────────┴─────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┴────────────────────┼─┤
│OBIECTIVUL GENERAL 5: PRODUCEREA DE CARTOF DE SĂMÂNŢĂ DIN CATEGORIILE │ │
│SUPERIOARE LA SOIURILE SOLICITATE DE PIAŢĂ ŞI LA NOILE CREAŢII ÎN CURS DE │ │
│IMPLEMENTARE │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─┤
│Obiectivul specific 5.1: Îmbunătăţirea metodelor de producere a cartofului │ │
│pentru sămânţă din categorii biologice superioare prin noi tehnici, inclusiv de │ │
│biotehnologii │ │
├────────────┬───────┬───────────────────┬─────────┬─────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┬────────────────────┼─┤
│ │ │ │ │ │Pagubele semnificative provocate │ │ │
│ │ │ │ │ │fermierilor de către unele virusuri│ │ │
│ │ │ │ │ │nou apărute Potato Aucuba Mozaic │ │ │
│ │ │ │ │ │Virus, PotatoMop Top Virus, Tobacco│ │ │
│ │ │ │ │ │Necrosis Virus, impun luarea unor │ │ │
│ │ │ │ │ │măsuri urgente pentru a împiedica │- Organizarea │ │
│ │ │ │ │ │apariţia şi răspândirea acestor │demonstrative; │ │
│ │ │ │ │ │viroze. Datorită agresivităţii │- Întâlniri pe │ │
│ │ │ │ │ │tulpinilor virale, unele soiuri │producere a de │ │
│ │ │ │ │ │care până în prezent erau │loturi tot fluxul de│ │
│ │ │ │ │ │considerate rezistente la virusuri,│cartofului în │ │
│ │ │ │ │ │au trecut în categoria celor │vederea informării │ │
│ │ │ │ │ │sensibile, cultivarea unor astfel │producătorilor cu │ │
│ │ │ │ │ │de genotipuri conducând la pagube │privire la aplicaţia│ │
│ │ │ │ │ │cantitative şi calitative. Pagubele│web de informare a │ │
│ │ │ │ │ │menţionate pot fi prevenite prin │fermierilor privind │ │
│ │ │ │ │ │adoptarea unui sistem de protecţie │evoluţia spaţială şi│ │
│ │ │ │ │ │adecvat şi eficient şi prin │temporală a │ │
│ │ │ │ │ │utilizarea unor linii şi soiuri de │virusurilor cu │ │
│ │ │ │ │ │cartof cu rezistenţă ridicată faţă │potenţial dăunător │ │
│ │ │ │ │ │de infecţia cu virusuri mai puţin │ridicat, creşterea │ │
│ │ │ │ │ │cunoscute în prezent în ţara │încrederii │ │
│ │ │ │ │ │noastră. Implementarea unei metode │fermierilor în │ │
│ │ │ │ │ │simple de testare a culturii de │soiurile româneşti │ │
│ │ │ │ │ │cartof în timpul vegetaţiei, │rezistente la bolile│ │
│ │ │ │ │ │utilizând kit-uri rapide şi a unor │virotice; │ │
│ │ │Cercetări controlul│ │ │produse specifice ce permit │- Workshop-uri, mese│ │
│ │ │cartoful sămânţă │ │ │identificarea în timp util a │rotunde, instruiri, │ │
│ │ │privind virotic la │ │- Metodă de identificare a │focarelor de infecţie cu anumite │cursuri de formare │ │
│ │ │pentru şi studiul │ │plantelor infectate; │virusuri ale căror simptome nu se │profesională; │ │
│ │ │comportării unor │600.000 │- Listă de soiuri româneşti şi │pot observa vizual. Cercetările se │- Publicarea unei │ │
│ │ │linii şi soiuri │d.c. │linii cu rezistenţă ridicată faţă│vor efectua în spaţii închise şi │lucrări ştiinţifice │ │
│31. │ADER │româneşti de cartof│90.226 │de virusurile testate; │izolate utilizând 10 linii de │recunoscute indexată│ │
│ │5.1.1 │la noi virusuri cu │225.563 │- Cerere de brevet de invenţie │ameliorare şi soiurile româneşti: │BDI, Baza de Date │ │
│ │ │potenţial dăunător │171.429 │pentru metodă rapidă de │Christian, Roclas, Sevastia, │Internaţională şi a │ │
│ │ │ridicat în │112.782 │identificare a plantelor │Braşovia, Castrum, Marvis, Azaria, │unei lucrări │ │
│ │ │contextul │ │infectate. │Cosiana, Cezarina şi Ervant şi 5 │ştiinţifice cotată │ │
│ │ │schimbărilor │ │ │soiuri străine: Bellarosa, Riviera,│ISI, Institutul │ │
│ │ │climatice │ │ │Sante, Blue Congo şi Carrera. Se │pentru Ştiinţa │ │
│ │ │ │ │ │vor face teste virotice înainte şi │Informării, │ │
│ │ │ │ │ │după inoculare cu izolate virale, │publicarea de │ │
│ │ │ │ │ │minim 2500 teste pe an. Se vor │articole în reviste │ │
│ │ │ │ │ │monitoriza datele climatice şi se │de specialitate │ │
│ │ │ │ │ │vor face teste virotice în loturile│naţionale şi │ │
│ │ │ │ │ │experimentale şi demonstrative. Se │internaţionale de │ │
│ │ │ │ │ │va elabora o aplicaţie web de │largă circulaţie; │ │
│ │ │ │ │ │informare a fermierilor privind │- Pagină web de │ │
│ │ │ │ │ │evoluţia spaţială şi temporală a │informare a │ │
│ │ │ │ │ │virusurilor cu potenţial dăunător │fermierilor şi │ │
│ │ │ │ │ │ridicat şi avertizarea în cazul │producătorilor de │ │
│ │ │ │ │ │apariţiei unor condiţii favorabile │cartof pentru │ │
│ │ │ │ │ │pentru extinderea virozelor şi a │sămânţă privind │ │
│ │ │ │ │ │unor populaţii de afide vectoare, │virusurile cu │ │
│ │ │ │ │ │simptome specifice ale unor boli │potenţial dăunător │ │
│ │ │ │ │ │virotice la cartof, măsuri de │ridicat, simptomele │ │
│ │ │ │ │ │control, lucrări de combatere │induse, modalităţi │ │
│ │ │ │ │ │vectori. Identificarea │de identificare │ │
│ │ │ │ │ │genotipurilor rezistente la noile │rapidă a plantelor │ │
│ │ │ │ │ │virusuri prezente în ţara noastră │infectate, măsuri de│ │
│ │ │ │ │ │constituie o necesitate pentru │control, lucrări de │ │
│ │ │ │ │ │producătorii de cartof şi pentru │combatere vectori. │ │
│ │ │ │ │ │organele de decizie care stabilesc │ │ │
│ │ │ │ │ │politicile adecvate de producere a │ │ │
│ │ │ │ │ │cartofului, structura de soiuri, │ │ │
│ │ │ │ │ │orientarea producţiei de cartof din│ │ │
│ │ │ │ │ │România. │ │ │
├────────────┼───────┼───────────────────┼─────────┼─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────┼─┤
│ │ │ │ │ │Pentru realizarea unor producţii │ │ │
│ │ │ │ │ │mari şi de calitate superioară, o │ │ │
│ │ │ │ │ │deosebită importanţă o are │ │ │
│ │ │ │ │ │folosirea în cultură a unui │ │ │
│ │ │ │ │ │material iniţial cu valoare │ │ │
│ │ │ │ │ │biologică ridicată, sănătos, care │ │ │
│ │ │ │ │ │să-şi păstreze caracterele şi │ │ │
│ │ │ │ │ │însuşirile de soi şi să prezinte │ │ │
│ │ │ │ │ │rezistenţă la boli şi dăunători. │ │ │
│ │ │ │ │ │Metodele actuale permit │ │ │
│ │ │ │ │ │introducerea rapidă în producţie a │ │ │
│ │ │ │ │ │soiurilor noi româneşti, cerute pe │- Diseminarea │ │
│ │ │ │ │ │piaţa internă. Etapa premergătoare │materialului │ │
│ │ │ │ │ │obţinerii minituberculilor în │biologic obţinut │ │
│ │ │ │ │ │spaţii protejate tip "insect proof"│către cultivatorii │ │
│ │ │ │ │ │o reprezintă tehnica de înmulţire │de cartof; │ │
│ │ │ │ │- Modernizarea şi elaborarea │"in vitro", în condiţii aseptice, │- Editarea │ │
│ │ │ │ │tehnologiei de producere a │pe medii nutritive artificiale. │tehnologiei de │ │
│ │ │ │ │minituberculilor de cartof │Materialul biologic utilizat constă│obţinere a │ │
│ │ │ │ │pornind de la multiplicarea "in │în soiuri româneşti de cartof. │minituberculilor de │ │
│ │ │ │450.000 │vitro"; │Pentru îmbunătăţirea calităţii │cartof în spaţii │ │
│ │ │Cercetări privind │d.c. │- Extinderea în cultură într-un │materialului de plantat, sub aspect│"insect proof" în │ │
│ │ADER │producerea de │67.669 │timp mai scurt a soiurilor │biologic şi fitosanitar, se impune │pliante şi broşuri; │ │
│32. │5.1.2 │minituberculi în │169.173 │româneşti Marvis şi Castrum, cu │găsirea unor noi soluţii │- Diseminarea │ │
│ │ │condiţii de izolare│128.572 │însuşiri agronomice valoroase; │tehnologice, eficiente şi │rezultatelor │ │
│ │ │specifice │84.586 │- Asigurarea într-un timp mult │profitabile din punct de vedere │obţinute prin │ │
│ │ │ │ │mai scurt a necesarului de │economic, având ca scop final │participarea la │ │
│ │ │ │ │sămânţă pentru soiurile de cartof│obţinerea unor producţii constante │conferinţe; │ │
│ │ │ │ │româneşti Marvis şi Castrum; │şi de calitate. În cadrul │- Publicarea │ │
│ │ │ │ │- Producerea a minimum 700 │proiectului avem ca principal │rezultatelor │ │
│ │ │ │ │minituberculi/soi. │obiectiv modernizarea sistemului │obţinute în reviste │ │
│ │ │ │ │ │"insect- proof", care să prezinte │de specialitate; │ │
│ │ │ │ │ │condiţii controlate de temperatură,│- Pagină web cu │ │
│ │ │ │ │ │umiditate pentru buna producere a │informaţii privind │ │
│ │ │ │ │ │minituberculilor în număr ridicat. │rezultatele │ │
│ │ │ │ │ │Se vor utiliza pentru mărirea │proiectului. │ │
│ │ │ │ │ │spaţiului de creştere şi dezvoltare│ │ │
│ │ │ │ │ │a minituberculilor, ghivece de │ │ │
│ │ │ │ │ │dimensiuni mai mari de 1,5 l. │ │ │
│ │ │ │ │ │Substratul nutritiv va fi │ │ │
│ │ │ │ │ │constituit din: 30% turbă roşie, │ │ │
│ │ │ │ │ │70% turbă neagră, granulaţie 0-7 │ │ │
│ │ │ │ │ │mm, pH - 5,5- 6,0, nivel de │ │ │
│ │ │ │ │ │fertilizare - 0,8 kg /m3, de │ │ │
│ │ │ │ │ │asemenea, se va adăuga perlit cu │ │ │
│ │ │ │ │ │granulaţie mare pentru butăşire, │ │ │
│ │ │ │ │ │4-6 mm. │ │ │
├────────────┴───────┴───────────────────┴─────────┴─────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┴────────────────────┼─┤
│Obiectivul specific 5.2.: Îmbunătăţirea strategiilor de control şi supraveghere │ │
│a calităţii cartofului pentru sămânţă │ │
├────────────┬───────┬───────────────────┬─────────┬─────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┬────────────────────┼─┤
│ │ │ │ │ │Putregaiul inelar Clavibacter │ │ │
│ │ │ │ │ │michiganensis ssp. sepedonicus, │ │ │
│ │ │ │ │ │putregaiul brun Ralstonia │ │ │
│ │ │ │ │ │solanacearum şi nematodul │ │ │
│ │ │ │ │ │tuberculilor de cartof, Ditylenchus│ │ │
│ │ │ │ │ │destructor, se află pe lista │ │ │
│ │ │ │ │ │organismelor patogene de carantină │ │ │
│ │ │ │ │ │fitosanitară supuse reglementărilor│ │ │
│ │ │ │ │ │stricte la nivel naţional şi │ │ │
│ │ │ │ │ │european. Pierderile de producţie │ │ │
│ │ │ │ │ │în cazul bacteriozelor ajung până │ │ │
│ │ │ │ │ │la 50% sau pot să depăşească 80%. │ │ │
│ │ │ │ │ │Metodele chimice sau biologice nu │ │ │
│ │ │ │ │ │sunt eficiente pentru controlul │ │ │
│ │ │ │ │ │acestor organisme, de aceea │ │ │
│ │ │ │ │ │strategia de control trebuie să se │- Întâlniri cu │ │
│ │ │ │ │- Studiu privind stadiul actual │axeze pe menţinerea zonelor de │membrii Federaţiei │ │
│ │ │ │ │al organismelor de carantină │producţie a cartofului pentru │Naţionale Cartoful │ │
│ │ │ │ │fitosanitară la cartof, │sămânţă libere de agenţii patogeni,│din România în │ │
│ │ │ │ │Clavibacter, Ralstonia, │să folosească sămânţă sănătoasă │vederea instruirii │ │
│ │ │Cercetări privind │ │Synchitrium endobioticum, │testată, provenită din zone │fermierilor şi │ │
│ │ │perfecţionarea │ │Dithylenchus sp.; │neinfestate şi să respecte măsurile│organizarea de │ │
│ │ │sistemului de │ │- Bază de date cu agenţii │stricte de carantină şi igienă │workshop-uri cu toţi│ │
│ │ │monitorizare, │ │economici autorizaţi în │fitosanitară. Fermierii români se │cei implicaţi în │ │
│ │ │prevenire şi │ │producerea şi multiplicarea │confruntă cu probleme financiare │crearea de noi │ │
│ │ │control a │ │cartofului pentru sămânţă la │grave datorate carantinării │genotipuri de cartof│ │
│ │ │principalelor boli │800.000 │nivel naţional; │suprafeţelor de cartof infestate, a│şi cultivarea │ │
│ │ │bacteriene şi │d.c. │- Rezultate privind rezistenţa │producţiilor compromise şi a │cartofului în ţara │ │
│ │ADER │dăunători de │120.301 │noilor soiuri de cartof create în│pierderii pieţelor de desfacere. │noastră; │ │
│33. │5.2.1 │carantină care │300.752 │ţara noastră, a soiurilor din │Proiectul cuprinde soluţii şi │- Publicarea de │ │
│ │ │afectează │228.571 │import, precum şi a liniilor în │concepte metodologice noi pentru │articole ştiinţifice│ │
│ │ │producerea │150.376 │curs de ameliorare la Synchitrium│eficientizarea procesului de creare│în reviste de │ │
│ │ │cartofului în │ │endobioticum, patotipul comun D1;│de noi genotipuri de cartof cât şi │specialitate, │ │
│ │ │România, │ │- Rezultate privind noile rase │de producere a materialului de │editarea de pliante,│ │
│ │ │Clavibacter, │ │fiziologice de râie neagră, mult │plantat din categoriile biologice │broşuri; │ │
│ │ │Ralstonia, │ │mai agresive faţă de rasa │superioare cu rezistenţă sporită la│- Participarea la │ │
│ │ │Synchitrium │ │iniţială D1, capabile să │patogenul Synchytrium endobioticum,│simpozioane şi │ │
│ │ │endobioticum │ │infesteze soiurile declarate │râia neagră şi în special la noile │sesiuni de │ │
│ │ │Dithylenchus sp. │ │rezistente la patotipul comun D1;│rase fiziologice ale patogenului. │comunicări │ │
│ │ │ │ │- Tehnologii specifice eficiente │Pentru omologarea soiurilor noi de │ştiinţifice; │ │
│ │ │ │ │de prevenire şi control a │cartof este necesară reabilitarea │- Pagină web cu │ │
│ │ │ │ │organismelor de carantină │centrelor de testare a organismelor│informaţii privind │ │
│ │ │ │ │fitosanitară la cartof. │de carantină fitosanitară la │rezultatele │ │
│ │ │ │ │ │cartof. Noutatea proiectului constă│proiectului. │ │
│ │ │ │ │ │în problemele abordate, pentru │ │ │
│ │ │ │ │ │prima dată în ţara noastră, │ │ │
│ │ │ │ │ │referitoare la noile rase │ │ │
│ │ │ │ │ │fiziologice de râie neagră, mult │ │ │
│ │ │ │ │ │mai agresive faţă de rasa comună │ │ │
│ │ │ │ │ │D1- iniţială, capabile să infesteze│ │ │
│ │ │ │ │ │genotipurile de cartof declarate │ │ │
│ │ │ │ │ │rezistente la rasa comună, │ │ │
│ │ │ │ │ │determinarea mecanismului de │ │ │
│ │ │ │ │ │rezistenţă la patogen prin analize │ │ │
│ │ │ │ │ │biochimice, metodă care poate │ │ │
│ │ │ │ │ │rezolva problema clasificării │ │ │
│ │ │ │ │ │genotipurilor de cartof în │ │ │
│ │ │ │ │ │rezistente sau sensibile la patogen│ │ │
│ │ │ │ │ │într-un mod mult mai rapid. │ │ │
├────────────┼───────┼───────────────────┼─────────┼─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────┼─┤
│ │ │ │ │ │ │- Informări │ │
│ │ │ │ │ │ │periodice expediate │ │
│ │ │ │ │ │Principalii factori limitativi ai │fermierilor │ │
│ │ │ │ │ │producţiei şi calităţii cartofului │referitoare la │ │
│ │ │ │ │ │pentru sămânţă sunt soiul şi │structura şi │ │
│ │ │ │ │ │calitatea materialului pentru │dinamica afidelor şi│ │
│ │ │ │ │ │plantat. Datele privind dinamica şi│la riscul │ │
│ │ │ │ │ │structura populaţiilor de afide │răspândirii │ │
│ │ │ │ │ │sunt esenţiale în dezvoltarea │infecţiilor │ │
│ │ │ │ │ │strategiilor sustenabile de │virotice; │ │
│ │ │ │ │ │protecţie a culturilor de cartof. │- Atenţionări │ │
│ │ │ │ │ │Monitorizarea populaţiilor de afide│privind necesitatea │ │
│ │ │ │ │- Studiu asupra afidofaunei în │se realizează cu ajutorul curselor │intervenţiei asupra │ │
│ │ │ │ │relaţie cu condiţiile climatice │de tip Moerike, vase galbene, care │populaţiilor de │ │
│ │ │Cercetări privind │ │specifice perioadei de vegetaţie │se amplasează în câmp în culturile │afide prin măsuri │ │
│ │ │elaborarea unui │ │la culturile de cartof de │de cartof şi oferă informaţii │eficiente de │ │
│ │ │sistem inovativ de │500.000 │sămânţă; │privind dinamica populaţiilor de │control; │ │
│ │ │monitorizare a │d.c. │- Îmbunătăţirea calităţii │afide şi implicit a riscului │- Prezentarea │ │
│ │ADER │afidofaunei şi a │75.188 │fitosanitare a cartofului pentru │potenţial de transmitere virotică. │datelor în cadrul │ │
│34. │5.2.2 │sistemelor de │187.970 │sămânţă prin reducerea gradului │Monitorizarea afidelor cu ajutorul │sesiunilor de │ │
│ │ │monitorizare, │142.857 │de infecţie virotică; │cursei aspirante, sistem inovativ │comunicări │ │
│ │ │control şi testare │93.985 │- Ghid practic de determinare a │pentru ţara noastră, permite │ştiinţifice; │ │
│ │ │a calităţii │ │principalelor specii de afide │determinarea abundenţei şi │- Mese rotunde, │ │
│ │ │biologice la │ │vectoare de virusuri la cartof şi│structurii unui număr mult mai mare│instruiri, articole │ │
│ │ │cartoful de sămânţă│ │a bolilor şi dăunătorilor de │de specii implicate în transmiterea│de diseminare, │ │
│ │ │ │ │carantină. │virusurilor şi integrarea │formare profesională│ │
│ │ │ │ │ │rezultatelor într-o bază de date în│cu fermierii din │ │
│ │ │ │ │ │vederea avertizării riscului │cadrul federaţiilor │ │
│ │ │ │ │ │infecţiilor virotice la cartoful de│de specialitate din │ │
│ │ │ │ │ │sămânţă. Vor fi informaţi în timp │România şi │ │
│ │ │ │ │ │real cultivatorii asupra riscului │extinderea │ │
│ │ │ │ │ │virotic pentru culturile de cartof │colaborării │ │
│ │ │ │ │ │şi stabilirea momentului optim de │internaţionale şi a │ │
│ │ │ │ │ │intervenţie. Se va prognoza │schimbului de │ │
│ │ │ │ │ │dinamica şi abundenţa speciilor de │informaţii; │ │
│ │ │ │ │ │afide, vectoare de virusuri, │- Pagină web cu │ │
│ │ │ │ │ │funcţie de modificările climatice. │informaţii privind │ │
│ │ │ │ │ │ │rezultatele │ │
│ │ │ │ │ │ │proiectului. │ │
├────────────┴───────┴───────────────────┴─────────┴─────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┴────────────────────┼─┤
│OBIECTIVUL GENERAL 6: DEZVOLTAREA UNOR TEHNOLOGII CURATE CARE SĂ ACOPERE ÎNTREG │ │
│LANŢUL ALIMENTAR DE LA FERMĂ LA CONSUMATOR - "FROM FARM TO FORK", ÎN │ │
│CONCORDANŢĂ CU PRINCIPIILE AGRICULTURII DURABILE, CREŞTEREA SECURITĂŢII │ │
│ALIMENTARE, A SIGURANŢEI ALIMENTARE ŞI CU RESPECTAREA CERINŢELOR GENERALE ŞI │ │
│SPECIFICE ALE PIEŢEI │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─┤
│Obiectivul specific 6.1: Optimizarea tehnologiilor şi elaborarea ghidurilor de │ │
│Bune Practici Agricole (BPA) │ │
├────────────┬───────┬───────────────────┬─────────┬─────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┬────────────────────┼─┤
│ │ │ │ │ │La procesarea sfeclei de zahăr în │ │ │
│ │ │ │ │ │fabricile de zahăr nămolul │ │ │
│ │ │ │ │ │tehnologic rezultă din operaţiile │ │ │
│ │ │ │ │ │de purificare, prin metode │ │ │
│ │ │ │ │ │fizico-chimice a zemii de difuzie, │ │ │
│ │ │ │ │ │în vederea concentrării şi │- Organizarea de │ │
│ │ │ │ │ │cristalizării normale a zaharozei. │conferinţe, sesiuni │ │
│ │ │ │ │ │În anul 2017 prin procesarea celor │ştiinţifice │ │
│ │ │ │ │ │1.210.000 tone de sfeclă la noi în │workshop-uri şi │ │
│ │ │ │ │ │ţară au rezultat aproximativ 61.000│loturi │ │
│ │ │ │ │ │tone de nămol tehnologic uscat care│demonstrative; │ │
│ │ │Cercetări privind │ │- Ghid practic privind modul de │este stocat în bazinele de │- Nămolul tehnologic│ │
│ │ │utilizarea │ │aplicare şi dozele de nămol │decantare din incinta fabricilor. │ca înlocuitor de │ │
│ │ │nămolului │350.000 │tehnologic recomandate în vederea│Având în vedere cantitatea foarte │amendamente │ │
│ │ │tehnologic, │d.c. │corectării pH-ului acid al │mare de CaO3, 80,9% din nămolul │calcaroase va fi │ │
│ │ADER │rezultat din │52.632 │solurilor; │tehnologic, acesta se poate utiliza│utilizat de toţi │ │
│35. │6.1.1 │procesarea sfeclei │131.579 │- Înlocuirea amendamentelor │cu rezultate foarte bune pentru │fermierii │ │
│ │ │în fabrica de │100.000 │calcaroase provenite de la │ameliorarea reacţiei acide a │cultivatori de │ │
│ │ │zahăr, ca │65.789 │fabricile de îngrăşăminte cu │solurilor. Prezenţa Ca în sol este │sfeclă şi de către │ │
│ │ │amendament pentru │ │nămol tehnologic obţinut gratuit │foarte favorabilă pentru cultura │alţi fermieri care │ │
│ │ │corectarea pH-ului │ │de la fabricile de zahăr. │sfeclei. Pe de altă parte nămolul │au terenuri cu pH │ │
│ │ │pe solurile acide │ │ │tehnologic conţine cantităţi │acid deoarece e │ │
│ │ │ │ │ │importante de azot 0,67%, fosfor │livrat gratuit de │ │
│ │ │ │ │ │0,67% şi potasiu 0,13%. Proiectul │către fabrici; │ │
│ │ │ │ │ │propune înlocuirea amendamentelor │- Pagină web cu │ │
│ │ │ │ │ │calcaroase cu nămol tehnologic │informaţii privind │ │
│ │ │ │ │ │pentru corectarea pH-ului acid al │rezultatele │ │
│ │ │ │ │ │solurilor noastre. Cercetările se │proiectului. │ │
│ │ │ │ │ │vor axa pe testarea diferitelor │ │ │
│ │ │ │ │ │doze de nămol care trebuie aplicate│ │ │
│ │ │ │ │ │în funcţie de pH-ul solului, metode│ │ │
│ │ │ │ │ │de aplicare, utilaje folosite, │ │ │
│ │ │ │ │ │momentul aplicării etc. │ │ │
├────────────┴───────┴───────────────────┴─────────┴─────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┴────────────────────┼─┤
│Obiectivul specific 6.2: Promovarea şi dezvoltarea în cultură a plantelor │ │
│medicinale şi aromatice │ │
├────────────┬───────┬───────────────────┬─────────┬─────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┬────────────────────┼─┤
│ │ │ │ │ │Proiectul îşi propune conservarea │ │ │
│ │ │ │ │ │şi îmbogăţirea colecţiei de resurse│ │ │
│ │ │ │ │ │genetice la plantele medicinale şi │- Diseminarea │ │
│ │ │ │ │ │aromatice din România, prin │rezultatelor │ │
│ │ │ │ │ │înfiinţarea unei colecţii │proiectului prin │ │
│ │ │ │ │ │naţionale, unde să se regăsească │intermediul │ │
│ │ │ │ │ │plante medicinale şi aromatice din │articolelor │ │
│ │ │ │ │ │flora spontană autohtonă şi │publicate în reviste│ │
│ │ │ │ │ │internaţională, plante rare sau │de specialitate, │ │
│ │ │ │ │ │aflate pe cale de dispariţie. │prin broşuri, prin │ │
│ │ │Înfiinţarea şi │ │ │Colecţia va fi împărţită în patru │tipărirea unei cărţi│ │
│ │ │diversificarea │ │- Colecţie cu minim de 200 specii│categorii: 1 - plante anuale; 2 - │care să surprindă │ │
│ │ │continuă a │ │şi subspecii, care va sta la baza│plante bienale; 3 - plante perene │stadiile de │ │
│ │ │colecţiei naţionale│ │viitoarelor cercetări în domeniul│şi 4 - arbuşti şi semiarbuşti. │dezvoltare a │ │
│ │ │de plante │ │plantelor medicinale şi │Fiecare categorie va fi compusă din│plantelor, │ │
│ │ │medicinale şi │300.000 │aromatice, având ca scop │specii de plante ordonate │facilitând astfel │ │
│ │ │aromatice, │d.c. │menţinerea biodiversităţii, │alfabetic, după Nomenclatura │recunoaşterea mai │ │
│36. │ADER │aclimatizarea şi │45.113 │îmbogăţirea colecţiei de resurse │Botanică, specificându-se: Clasa, │uşoară a acestor │ │
│ │6.2.1 │introducerea în │112.782 │genetice, salvarea speciilor │Ordinul, Familia, Specia, │specii; │ │
│ │ │cultură de noi │85.714 │aflate pe cale de dispariţie; │Subspecia, Varietatea, Denumire │- Prezentarea │ │
│ │ │specii şi │56.391 │- Introducerea în cultură a 2 noi│populară, Provenienţa. Plantele şi │rezultatelor în │ │
│ │ │perfecţionarea │ │specii de plante medicinale şi │seminţele vor fi procurate contra │cadrul unor │ │
│ │ │tehnologiilor de │ │aromatice şi elaborarea a 2 │cost, donaţii sau schimb din │simpozioane │ │
│ │ │cultivare în zona │ │tehnologii de cultură specifice. │diverse colecţii particulare, │ştiinţifice, mese │ │
│ │ │de munte │ │ │grădini botanice naţionale şi │rotunde, vizite în │ │
│ │ │ │ │ │internaţionale, universităţi cu │câmp, instruiri şi │ │
│ │ │ │ │ │specific agricol, flora spontană. │consultanţă pentru │ │
│ │ │ │ │ │După procurare, plantele vor │fermierii │ │
│ │ │ │ │ │parcurge o perioadă de aclimatizare│interesaţi; │ │
│ │ │ │ │ │în seră, în funcţie de specificul │- Pagină web cu │ │
│ │ │ │ │ │fiecăreia, totodată, urmărindu-se │informaţii privind │ │
│ │ │ │ │ │modul de înmulţire a acestora, │rezultatele │ │
│ │ │ │ │ │pentru a asigura un număr optim de │proiectului; │ │
│ │ │ │ │ │plante viitoarei colecţii şi │ │ │
│ │ │ │ │ │eventualelor goluri apărute pe │ │ │
│ │ │ │ │ │parcursul aclimatizării în câmp. │ │ │
├────────────┴───────┴───────────────────┴─────────┴─────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┴────────────────────┼─┤
│OBIECTIVUL GENERAL 7: DEZVOLTAREA DE NOI PRODUSE, PRACTICI, PROCESE ŞI │ │
│TEHNOLOGII INTEGRATE PRODUCŢIEI HORTICOLE │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─┤
│Obiectivul specific 7.1: Conservarea şi gestionarea biodiversităţii horticole │ │
│pentru generaţiile viitoare │ │
├────────────┬───────┬───────────────────┬─────────┬─────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┬────────────────────┼─┤
│ │ │ │ │ │Sortimentul pomicol şi înfiinţarea │ │ │
│ │ │ │ │ │plantaţiilor la nivel naţional sunt│ │ │
│ │ │ │ │ │determinate mai mult de economia de│ │ │
│ │ │ │ │ │piaţă, fapt ce impune crearea de │ │ │
│ │ │ │ │ │soiuri de bună calitate, adaptate, │ │ │
│ │ │ │ │ │rezistente /tolerante la bolile şi │ │ │
│ │ │ │ │ │dăunătorii specifici. Caisul, │ │ │
│ │ │ │ │ │piersicul şi migdalul găsesc │ │ │
│ │ │ │ │ │condiţii favorabile de dezvoltare │ │ │
│ │ │ │ │ │în zona de sud-est, sud şi vest a │ │ │
│ │ │ │ │ │României. Este necesară extinderea │- Diseminarea │ │
│ │ │ │ │ │suprafeţelor de livezi cultivate cu│rezultatelor │ │
│ │ │ │ │ │aceste specii şi utilizarea │cercetării prin │ │
│ │ │ │ │ │soiurilor autohtone sau │organizarea de │ │
│ │ │ │ │ │aclimatizate la noi în ţară. În │workshop-uri la care│ │
│ │ │ │ │ │plus, cultura migdalului necesită │să participe │ │
│ │ │ │ │ │studii aprofundate privind │instituţiile │ │
│ │ │ │ │ │sortimentul şi pretabilitatea în │interesate, │ │
│ │ │ │ │ │condiţiile actuale. Variabilitatea │fermieri, │ │
│ │ │ │ │- Rapoarte anuale privind │genetică a soiurilor de cais, │cercetători, │ │
│ │ │ │ │monitorizarea şi evaluarea │piersic şi migdal impun evaluarea │studenţi; │ │
│ │ │ │ │potenţialului agrobiologic la │diferenţelor de creştere şi │- Diseminarea │ │
│ │ │ │ │speciile cais, piersic şi migdal;│fructificare, în scopul cunoaşterii│rezultatelor de │ │
│ │ │Cercetări privind │ │- Înscrierea la ISTIS, Institutul│biologiei acestora şi prin aceasta,│cercetare prin │ │
│ │ │potenţialul │ │de Stat pentru Testarea şi │stabilirea adaptabilităţii la │broşuri şi pliante; │ │
│ │ │agrobiologic al │ │Încercarea Soiurilor, a 2 │schimbările climatice actuale. │- Demonstraţii │ │
│ │ │unor soiuri şi │850.000 │selecţii de cais şi piersic, │Diferenţele fenotipice servesc la │practice privind │ │
│ │ │portaltoi din │d.c. │evidenţiate pe parcursul │identificarea şi evaluarea │secvenţele │ │
│37. │ADER │specii termofile de│127.820 │activităţilor desfăşurate; - │potenţialului agrobiologic al │tehnologice pentru │ │
│ │7.1.1 │pomi şi arbuşti │319.549 │Omologarea a 2 soiuri de cais şi │materialului studiat, în relaţie cu│speciile cais şi │ │
│ │ │fructiferi în │242.857 │piersic; │factorii ecologici, fapt ce permite│piersic; │ │
│ │ │vederea │159.774 │- Broşură privind completarea │introducerea în cultură şi a altor │- Publicarea │ │
│ │ │intensivizării │ │conveierului varietal zonal cu │soiuri valoroase provenite din cele│rezultatelor │ │
│ │ │tehnologiilor de │ │soiuri de cais, piersic şi │mai diverse zone. În rapoartele │cercetării în 5 │ │
│ │ │cultură │ │migdal; │anuale privind monitorizarea şi │lucrări ştiinţifice │ │
│ │ │ │ │- Bază de date privind │evaluarea potenţialului │cotate ISI, │ │
│ │ │ │ │plantaţiile pomicole de cais, │agrobiologic la speciile cais, │Institutul pentru │ │
│ │ │ │ │piersic şi migdal din zona de │piersic şi migdal, se va pune │Ştiinţa Informării, │ │
│ │ │ │ │sud-est a României. │accentul pe: │minim o lucrare/ │ │
│ │ │ │ │ │\'b7 adaptabilitatea soiurilor │indexate BDI, Baza │ │
│ │ │ │ │ │studiate la condiţiile climatice şi│de Date │ │
│ │ │ │ │ │edafice; │Internaţională, în │ │
│ │ │ │ │ │\'b7 cantitatea şi calitatea │reviste naţionale şi│ │
│ │ │ │ │ │producţiei de fructe; │/sau internaţionale;│ │
│ │ │ │ │ │\'b7 productivitatea soiurilor şi │- Pagină web cu │ │
│ │ │ │ │ │compatibilitatea cu portaltoii │informaţii privind │ │
│ │ │ │ │ │specifici; │rezultatele │ │
│ │ │ │ │ │\'b7 rezistenţă sau toleranţă la │proiectului. │ │
│ │ │ │ │ │principalii agenţi patogeni; │ │ │
│ │ │ │ │ │\'b7 sortiment diversificat şi │ │ │
│ │ │ │ │ │eşalonat pe o perioadă cât mai │ │ │
│ │ │ │ │ │lungă de timp. │ │ │
│ │ │ │ │ │În urma rezultatelor obţinute, se │ │ │
│ │ │ │ │ │doreşte extinderea suprafeţelor │ │ │
│ │ │ │ │ │cultivate cu aceste specii pomicole│ │ │
│ │ │ │ │ │valoroase şi utilizarea │ │ │
│ │ │ │ │ │preponderentă a soiurilor │ │ │
│ │ │ │ │ │româneşti. │ │ │
├────────────┼───────┼───────────────────┼─────────┼─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────┼─┤
│ │ │ │ │ │Vinul, ca produs al fermentaţiei │ │ │
│ │ │ │ │ │alcoolice a mustului, manifestă în │ │ │
│ │ │ │ │ │compoziţia sa fizico-chimică şi în │ │ │
│ │ │ │ │ │caracteristicile organoleptice, pe │ │ │
│ │ │ │ │ │lângă influenţa soiului de viţă, a │ │ │
│ │ │ │ │ │solului, a condiţiilor │ │ │
│ │ │ │ │ │pedoclimatice specifice podgoriei, │ │ │
│ │ │ │ │ │a tehnologiei de vinificaţie şi │ │ │
│ │ │ │ │ │influenţa caracterelor │ │ │
│ │ │ │ │ │morfo-fiziologice şi enologice ale │ │ │
│ │ │ │ │ │drojdiilor. În prezent, în procesul│ │ │
│ │ │ │ │ │de vinificaţie, sunt utilizate suşe│ │ │
│ │ │ │ │ │comerciale preparate de obicei sub │ │ │
│ │ │ │ │ │formă de drojdii uscate active │ │ │
│ │ │ │ │ │care, dacă sunt alese corespunzător│ │ │
│ │ │ │ │ │asigură o fermentaţie rapidă şi │- Diversificarea │ │
│ │ │ │ │ │diminuează riscurile. S-a constatat│ofertei de drojdii │ │
│ │ │ │ │- Caracterizarea biodiversităţii │totuşi că, prin utilizarea acestor │autohtone cu rol în │ │
│ │ │ │ │drojdiilor în areale viticole │drojdii se produce o uniformizare a│obţinerea unor │ │
│ │ │ │ │consacrate; valorificarea │caracterelor vinurilor şi că în │vinuri cu tipicitate│ │
│ │ │ │ │biodiversităţii microorganismelor│diferite areale viticole renumite │de areal viticol; │ │
│ │ │ │ │din microbiota viticolă zonală │există levuri care contribuie şi │- Diseminarea │ │
│ │ │ │ │prin selecţia unor suşe de │accentuează tipicitatea │rezultatelor │ │
│ │ │ │ │drojdii adaptate la │teritorială, iar în condiţiile unei│cercetării prin │ │
│ │ │ │ │caracteristicile nutriţionale ale│concurenţe acerbe este foarte │organizarea de │ │
│ │ │ │ │materiei prime, cu impact pozitiv│importantă personalitatea şi │workshop-uri şi mese│ │
│ │ │Selecţia, │800.000 │asupra caracteristicilor │tipicitatea vinului. Pe de altă │rotunde; │ │
│ │ │conservarea şi │d.c. │organoleptice şi tipicităţii │parte, există un interes crescut în│- Prezentarea de │ │
│ │ADER │valorificarea │120.301 │vinurilor; │utilizarea suşelor indigene şi a │lucrări ştiinţifice │ │
│38. │7.1.2 │biodiversităţii │300.752 │- Crearea unei colecţii de │speciilor sălbatice care pot │cu rezultatele │ │
│ │ │levurilor din │228.571 │germoplasmă levuriană la nivel │contribui la îmbunătăţirea │obţinute la │ │
│ │ │microbiota viticolă│150.376 │naţional; │calităţii senzoriale a vinurilor şi│conferinţe, │ │
│ │ │zonală │ │- Utilizarea în procesul de │care pun în evidenţă │simpozioane │ │
│ │ │ │ │vinificaţie a unor culturi duble │biodiversitatea unei anumite │naţionale şi │ │
│ │ │ │ │Saccharomyces şi non - │regiuni viticole. Proiectul îşi │internaţionale; │ │
│ │ │ │ │Saccharomyces, cu rol în │propune pe de o parte, selecţia şi │- Diseminarea │ │
│ │ │ │ │îmbunătăţirea proprietăţilor │conservarea unor tulpini de drojdii│rezultatelor │ │
│ │ │ │ │senzoriale ale vinului; │din areale viticole româneşti, iar │cercetării prin │ │
│ │ │ │ │- Crearea unor vinuri │pe de altă parte definirea │broşuri, pliante; │ │
│ │ │ │ │personalizate cu accentuarea │proprietăţilor enologice ale │- Pagină web cu │ │
│ │ │ │ │caracterului de terroir. │tulpinilor şi selecţia de suşe de │informaţii privind │ │
│ │ │ │ │ │levuri valoroase pentru producerea │rezultatele │ │
│ │ │ │ │ │unei game variate de vinuri. Se va │proiectului. │ │
│ │ │ │ │ │avea în vedere screeningul │ │ │
│ │ │ │ │ │speciilor autohtone Saccharomyces │ │ │
│ │ │ │ │ │şi non - Saccharomyces, precum şi │ │ │
│ │ │ │ │ │utilizarea culturilor mixte în │ │ │
│ │ │ │ │ │procesul de vinificaţie, în scopul │ │ │
│ │ │ │ │ │îmbunătăţirii proprietăţilor │ │ │
│ │ │ │ │ │senzoriale şi prezervării │ │ │
│ │ │ │ │ │tipicităţii de areal şi soi a │ │ │
│ │ │ │ │ │vinului. Aceste tulpini vor fi │ │ │
│ │ │ │ │ │caracterizate din punct de vedere │ │ │
│ │ │ │ │ │al producerii unor produşi │ │ │
│ │ │ │ │ │secundari, enzime extracelulare, cu│ │ │
│ │ │ │ │ │importanţă enologică semnificativă │ │ │
│ │ │ │ │ │în calitatea vinului şi în │ │ │
│ │ │ │ │ │îmbunătăţirea proprietăţilor │ │ │
│ │ │ │ │ │senzoriale ale vinului. │ │ │
├────────────┼───────┼───────────────────┼─────────┼─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────┼─┤
│ │ │ │ │ │ │- Înfiinţarea de │ │
│ │ │ │ │ │ │loturi demonstrative│ │
│ │ │ │ │ │ │cu noile elite │ │
│ │ │ │ │ │ │clonale din soiuri │ │
│ │ │ │ │- Identificarea condiţiilor de │Prin acest proiect se are în vedere│pentru struguri de │ │
│ │ │ │ │mediu specifice ecosistemelor │identificarea necesităţii │masă; │ │
│ │ │ │ │viticole participante la proiect;│efectuării selecţiei clonale la │- Multiplicarea │ │
│ │ │ │ │- Bază de date cu soiurile de │soiurile de masă admise în cultură │rapidă a celor mai │ │
│ │ │ │ │masă, cultivate în cadrul acestor│în principalele podgorii, │valoroase clone │ │
│ │ │Ameliorarea │ │areale; │iniţiindu-se selecţia clonală la │pentru extinderea │ │
│ │ │sortimentului de │ │- Selecţii clonale din soiurile │acele soiuri de masă care sunt │lor; │ │
│ │ │soiuri pentru │ │reprezentative pentru arealele │cerute de piaţă. Clonele selectate │- Organizarea de │ │
│ │ │struguri de masă │ │implicate în cercetare, pentru │vor fi înmulţite şi plantate în │workshop-uri şi mese│ │
│ │ │pentru crearea unor│850.000 │struguri de masă; │câmpuri comparative şi de încercare│rotunde pentru │ │
│ │ │genotipuri │d.c. │- Câmpuri comparative cu elitele │în vederea testării lor. Testarea │diseminarea │ │
│ │ADER │adaptabile la │127.820 │clonale selectate; │comparativă se va axa pe studiul │rezultatelor │ │
│39. │7.1.3 │factorii de mediu │319.549 │- Câmpuri de încercare cu elitele│comportării elitelor clonale în │obţinute; │ │
│ │ │stresanţi, în │242.857 │clonale de perspectivă; │condiţiile de mediu specifice │- Acordarea de │ │
│ │ │condiţiile │159.774 │- Material liber de viroze, G0 │fiecărei zone viticole implicată în│consultanţă privind │ │
│ │ │păstrării unor │ │pentru testare şi înmulţire; │proiect, punându-se accent pe │selecţia pentru │ │
│ │ │standarde ridicate │ │- Plantaţii bază şi certificate │adaptabilitatea acestora la │plantare a soiurilor│ │
│ │ │de calitate şi │ │cu clone ale soiurilor de │factorii abiotici şi biotici │şi clonelor cu │ │
│ │ │rentabilitate │ │struguri pentru masă recomandate │stresanţi. Înscrierea elitelor │adaptabilitate │ │
│ │ │ │ │pentru arealele implicate în │clonale pentru omologare la ISTIS, │ridicată la condiţii│ │
│ │ │ │ │proiect; │Institutul de Stat pentru Testarea │specifice de mediu; │ │
│ │ │ │ │- Broşură de prezentare a │şi Înregistrarea Soiurilor, se va │- Diseminarea │ │
│ │ │ │ │clonelor cu adaptabilitate │face în funcţie de rezultatele │rezultatelor prin │ │
│ │ │ │ │ridicată la condiţii specifice de│obţinute în procesul de selecţie şi│comunicări, │ │
│ │ │ │ │mediu. │testare. │articole, broşuri; │ │
│ │ │ │ │ │ │- Pagină web cu │ │
│ │ │ │ │ │ │informaţii privind │ │
│ │ │ │ │ │ │rezultatele │ │
│ │ │ │ │ │ │proiectului. │ │
├────────────┼───────┼───────────────────┼─────────┼─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────┼─┤
│ │ │ │ │ │Proiectul îşi propune determinarea │ │ │
│ │ │ │ │- Evaluarea multianuală a │patogenităţii şi agresivităţii │ │ │
│ │ │ │ │vulnerabilităţii ecosistemului │principalilor patogeni şi dăunători│ │ │
│ │ │ │ │viticol la incidenţa atacului │ai viţei de vie în vederea │ │ │
│ │ │ │ │organismelor dăunătoare, │elaborării şi implementării unor │ │ │
│ │ │ │ │elaborarea de noi tehnologii, │noi tehnologii, metode şi mijloace │ │ │
│ │ │ │ │măsuri şi mijloace îmbunătăţite │de control fitosanitar cu impact │ │ │
│ │ │ │ │de diminuare a impactului │redus asupra ecosistemului viticol.│- Diseminarea │ │
│ │ │ │ │economico-productiv al acestora; │Obiective strategice şi activităţi:│informaţiilor │ │
│ │ │ │ │- Monitorizarea factorilor de │- Determinarea patogenităţii şi │cuprinse în baza de │ │
│ │ │ │ │risc biotici şi abiotici care │agresivităţii principalilor │date privind │ │
│ │ │ │ │induc starea de vulnerabilitate │patogeni şi dăunători ai viţei de │structura şi │ │
│ │ │ │ │şi favorizează emergenţa şi │vie, diagnoza situaţiei actuale pe │dinamica │ │
│ │ │ │ │reemergenţa organismelor │zone de cultură, 8 zone viticole, │organismelor │ │
│ │ │ │ │concurente şi antagonice, │analize şi observaţii specifice în │concurente şi │ │
│ │ │Evaluarea │ │prognoza şi avertizarea apariţiei│teren; │antagonice la nivel │ │
│ │ │vulnerabilităţii │ │acestora în plantaţiile viticole │-Testarea ecologică şi evaluarea │zonal, local şi de │ │
│ │ │ecosistemului │ │studiate; │multianuală a vulnerabilităţii │fermă; │ │
│ │ │viticol la impactul│ │- Noi tehnologii de control │ecosistemului viticol la incidenţa │- Diseminarea │ │
│ │ │dăunător al │ │fitosanitar al bolilor, │atacului organismelor dăunătoare, │rezultatelor │ │
│ │ │organismelor │ │dăunătorilor şi buruienilor │prognoza şi avertizarea apariţiei │cercetării prin │ │
│ │ │concurente şi │800.000 │adaptate factorilor de risc │acestora în plantaţiile viticole │Ghidul fitosanitar │ │
│ │ │antagonice, în │d.c. │biotici şi abiotici la nivel │studiate; │de control al │ │
│ │ADER │vederea elaborării │120.301 │zonal, local şi de fermă, cu │- Monitorizarea factorilor de risc │bolilor şi │ │
│40. │7.1.4 │şi implementării │300.752 │impact redus asupra ecosistemului│biotici şi abiotici, studiul │dăunătorilor viţei │ │
│ │ │unor noi tehnologii│228.571 │viticol; │influenţei schimbărilor climatice, │de vie, broşuri, │ │
│ │ │de control │150.376 │- Bază de date privind structura │a factorilor ecologici şi │pliante, prezentări │ │
│ │ │fitosanitar │ │şi dinamica organismelor │tehnologici ce condiţionează │power-point; │ │
│ │ │adaptate factorilor│ │concurente şi antagonice la nivel│apariţia şi evoluţia principalilor │- Organizarea de │ │
│ │ │de stres biotici şi│ │zonal, local şi de fermă, 8 zone │patogeni şi dăunători ai viţei de │workshop-uri şi mese│ │
│ │ │abiotici cu impact │ │viticole, 30 locaţii şi 60 de │vie, în funcţie de amplasarea │rotunde cu fermieri │ │
│ │ │redus asupra │ │ferme viticole reprezentative; │geografică şi orografică a │şi specialişti în │ │
│ │ │mediului │ │- Metode noi de prognoză şi │exploataţiilor viticole şi │vederea prezentării │ │
│ │ │ │ │avertizare rapide şi eficiente la│supravegherea evoluţiei calităţii │rezultatelor; │ │
│ │ │ │ │nivel zonal şi local; │mediului; │- Participarea la │ │
│ │ │ │ │- Ghid fitosanitar de control al │- Refacerea dezechilibrelor │conferinţe naţionale│ │
│ │ │ │ │bolilor şi dăunătorilor viţei de │biocenotice prin utilizarea optimă │şi internaţionale; │ │
│ │ │ │ │vie; │a inputurilor tehnologice şi │- Pagină web cu │ │
│ │ │ │ │- Elaborarea de noi tehnologii, │implementarea resurselor genetice │informaţii privind │ │
│ │ │ │ │de prevenire şi control, adaptate│autohtone cu potenţial de producţie│rezultatele │ │
│ │ │ │ │condiţiilor agro-eco-climatice │ridicat rezistenţă/toleranţă la │proiectului. │ │
│ │ │ │ │regionale şi locale specifice; │factorii biotici şi abiotici; │ │ │
│ │ │ │ │- Reducerea costurilor de │- Diminuarea efectului perturbator │ │ │
│ │ │ │ │producţie cu minim 20%; │al organismelor concurente prin │ │ │
│ │ │ │ │- Creşterea profitului cu minim │elaborarea şi implementarea unor │ │ │
│ │ │ │ │15% şi a stabilităţii producţiei │noi tehnologii agro-eco-eficiente, │ │ │
│ │ │ │ │cu 5 - 10%. │adaptate schimbărilor climatice, cu│ │ │
│ │ │ │ │ │impact redus asupra ecosistemului │ │ │
│ │ │ │ │ │viticol. │ │ │
├────────────┴───────┴───────────────────┴─────────┴─────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┴────────────────────┼─┤
│Obiectivul specific 7.2: Ameliorarea speciilor horticole în vederea creşterii │ │
│siguranţei şi securităţii alimentare │ │
├────────────┬───────┬───────────────────┬─────────┬─────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┬────────────────────┼─┤
│ │ │ │ │ │Proiectul îşi propune ca prin │ │ │
│ │ │ │ │ │lucrări de hibridări, │ │ │
│ │ │ │ │ │retroîncrucişări şi selecţie, │ │ │
│ │ │ │ │ │utilizând genitori proveniţi din │ │ │
│ │ │ │ │ │colecţia de germoplasmă şi care au │ │ │
│ │ │ │ │ │caractere şi însuşiri valoroase, să│ │ │
│ │ │ │ │ │se obţină linii noi la tomate │ │ │
│ │ │ │ │ │pentru cultivarea în câmp şi spaţii│ │ │
│ │ │ │ │ │protejate, ardei şi pătlăgele │ │ │
│ │ │ │ │ │vinete, precum şi material genetic │ │ │
│ │ │ │ │ │pentru continuarea lucrărilor de │ │ │
│ │ │ │ │- Crearea de colecţii de lucru │ameliorare. În vederea îndeplinirii│ │ │
│ │ │ │ │pentru fiecare din cele trei │acestui obiectiv, va fi constituită│ │ │
│ │ │ │ │specii, tomate, ardei şi │o colecţie de lucru pentru fiecare │- Organizarea de │ │
│ │ │ │ │pătlăgele vinete; │specie şi se vor identifica sursele│mese rotunde şi │ │
│ │ │ │ │- Stabilirea Programului de │de gene din specii cultivate de la │vizite de lucru │ │
│ │ │ │ │ameliorare care cuprinde │care se pot transfera gene de │pentru fermieri în │ │
│ │ │ │ │hibridări şi selecţie, utilizând │rezistenţă sau toleranţă la │vederea prezentării │ │
│ │ │ │ │genitorii care au caracterele şi │factorii de stres. Vor fi stabilite│rezultatelor │ │
│ │ │Îmbogăţirea │ │însuşirile necesare, în special │programe complexe de ameliorare. │obţinute; │ │
│ │ │genofondului │ │caractere de calitate superioară │Aceste programe vor urmări │- Participarea cu │ │
│ │ │legumicol prin │ │a producţiei şi rezistenţă la │obţinerea de linii cu caractere şi │prezentări la │ │
│ │ │obţinerea de │1.890.000│factorii de stres; │însuşiri de calitate superioară a │sesiuni/simpozioane │ │
│ │ │creaţii biologice │d.c. │- Obţinerea de linii noi la │fructelor, aspect, mărime, culoare,│ştiinţifice; │ │
│41. │ADER │destinate obţinerii│284.211 │tomate, ardei şi pătlăgele vinete│aromă, etc. calitate nutriţională │- Diseminarea │ │
│ │7.2.1 │de soiuri şi │710.526 │strict specializate în funcţie de│şi pretabilitate la diferite │rezultatelor │ │
│ │ │hibrizi din familia│540.000 │domeniul de utilizare: consum în │sisteme de cultură cum ar fi │obţinute prin │ │
│ │ │Solanaceae, tomate,│355.263 │stare proaspătă şi │cultură în câmp sau în spaţii │broşuri şi pliante; │ │
│ │ │ardei, pătlăgele │ │industrializare; │protejate. Noile linii vor avea un │- Organizarea de │ │
│ │ │vinete │ │- Verificarea liniilor noi în │potenţial de producţie sporit sau │culturi comparative │ │
│ │ │ │ │câmpuri de culturi comparative; │cel puţin egal cu al cultivărilor │pentru verificarea │ │
│ │ │ │ │- Înaintarea spre testare în │utilizate în prezent dar vor avea o│liniilor noi; │ │
│ │ │ │ │reţeaua ISTIS, Institutul de Stat│toleranţă mai ridicată la factorii │- Pagină web cu │ │
│ │ │ │ │pentru Testarea şi Înregistrarea │nefavorabili de mediu. Liniile │informaţii privind │ │
│ │ │ │ │Soiurilor, a 3 linii de tomate, 1│obţinute în cadrul acestui proiect │rezultatele │ │
│ │ │ │ │linie de ardei şi 1 linie de │vor urma trei direcţii de │proiectului. │ │
│ │ │ │ │pătlăgele vinete, pentru consum │utilizare: │ │ │
│ │ │ │ │în stare proaspătă şi │- cele cu potenţial productiv │ │ │
│ │ │ │ │industrializare. │ridicat vor fi introduse în culturi│ │ │
│ │ │ │ │ │comparative pentru testare în │ │ │
│ │ │ │ │ │reţeaua ISTIS; │ │ │
│ │ │ │ │ │- după aprecierea însuşirilor │ │ │
│ │ │ │ │ │calitative ale fructelor, la o │ │ │
│ │ │ │ │ │serie de linii va fi testată │ │ │
│ │ │ │ │ │capacitatea combinativă în vederea │ │ │
│ │ │ │ │ │stabilirii genitorilor pentru │ │ │
│ │ │ │ │ │producerea de hibrizi F1; │ │ │
│ │ │ │ │ │- alte linii valoroase vor urma un │ │ │
│ │ │ │ │ │nou ciclu de ameliorare pentru │ │ │
│ │ │ │ │ │obţinere de noi cultivări. │ │ │
├────────────┼───────┼───────────────────┼─────────┼─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────┼─┤
│ │ │ │ │ │Având în vedere dezvoltarea │- Organizarea unui │ │
│ │ │ │ │ │ontogenetică îndelungată a │workshop privind │ │
│ │ │ │ │ │plantelor pomicole, dar şi durata │prezentarea │ │
│ │ │ │ │ │lungă a procesului de selecţie şi │genotipurilor │ │
│ │ │ │ │ │verificare a soiurilor, ameliorarea│selectate timpuriu │ │
│ │ │ │ │ │ştiinţifică este un proces greu, │care vor fi │ │
│ │ │ │ │ │consumator de timp şi energie, dar │utilizate în │ │
│ │ │ │ │ │totodată principalul mijloc de │programele de │ │
│ │ │ │ │- 6 baze de date privind │modificare conştientă a │ameliorare la │ │
│ │ │ │ │caracterizarea fenotipică a │genotipurilor în folosul │speciile pomicole, │ │
│ │ │ │ │surselor de variabilitate pentru │cultivatorilor şi consumatorilor. │soiuri şi portaltoi;│ │
│ │ │ │ │rezistenţa la bolile specifice │Completarea metodelor clasice de │- Înfiinţarea de │ │
│ │ │Implementarea unor │ │plantelor pomicole, │ameliorare cu cele noi, exemplu: │culturi comparative │ │
│ │ │noi metode de │ │productivitatea şi calitatea │inoculări artificiale, selecţie │pentru promovarea │ │
│ │ │ameliorare a │1.800.000│fructelor la măr, păr, prun, │asistată de markeri moleculari, │genotipurilor │ │
│ │ │speciilor pomicole │d.c. │cireş, căpşun, afin; │altoirea pe portaltoi de vigoare │selectate la 6 │ │
│42. │ADER │în vederea │270.676 │- 2 screening-uri unor gene de │redusă, etc., permite │specii, măr, păr, │ │
│ │7.2.2 │eficientizării şi │676.692 │rezistenţă la bolile specifice în│amelioratorului să realizeze │prun, cireş, căpşun,│ │
│ │ │reducerii timpului │514.286 │populaţii hibride cu grad diferit│selecţia timpuriu pentru un │afin; │ │
│ │ │în procesul de │338.346 │de polimorfism la măr şi căpşun; │caracter sau combinaţii de │- Elaborarea, │ │
│ │ │selecţie │ │- 2 genotipuri de cătină │caractere, scurtând astfel procesul│prezentarea şi │ │
│ │ │ │ │selectate din flora spontană; │de creare a unui soi nou. Scopul │publicarea a 5 │ │
│ │ │ │ │- 2 metode îmbunătăţite de │proiectului este identificarea, │articole în reviste │ │
│ │ │ │ │scurtare a timpului de ameliorare│evaluarea şi selecţia genotipurilor│naţionale şi │ │
│ │ │ │ │a genotipurilor. │pomicole cu însuşiri individuale şi│internaţionale │ │
│ │ │ │ │ │/sau asociate, care să constituie │privind nivelul │ │
│ │ │ │ │ │fundamentul genetic nou în procesul│genetic al │ │
│ │ │ │ │ │de creare de soiuri cu rezistenţă │germoplasmei │ │
│ │ │ │ │ │durabilă la boli şi fructe de │pomicole; │ │
│ │ │ │ │ │calitate. Materialul genetic │- Pagină web cu │ │
│ │ │ │ │ │valoros, existent în România, │informaţii privind │ │
│ │ │ │ │ │printr-o selecţie timpurie prin │rezultatele │ │
│ │ │ │ │ │metode avansate poate fi folosit cu│proiectului. │ │
│ │ │ │ │ │succes în procesul de ameliorare. │ │ │
├────────────┼───────┼───────────────────┼─────────┼─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────┼─┤
│ │ │ │ │ │ │- Promovarea în │ │
│ │ │ │ │ │ │rândul societăţilor │ │
│ │ │ │ │ │ │comerciale cu profil│ │
│ │ │ │ │ │ │vitivinicol şi a │ │
│ │ │ │ │ │ │producătorilor de │ │
│ │ │ │ │ │ │struguri de masă şi │ │
│ │ │ │ │ │ │vin din zona de │ │
│ │ │ │ │ │ │influenţă a │ │
│ │ │ │ │ │ │unităţii, a noilor │ │
│ │ │ │ │ │ │creaţii realizate de│ │
│ │ │ │ │ │ │cercetarea │ │
│ │ │ │ │ │ │ştiinţifică │ │
│ │ │ │ │ │ │românească prin │ │
│ │ │ │ │ │Proiectul urmăreşte valorificarea │organizarea de │ │
│ │ │ │ │- Descrierea combinaţiilor │diversităţii resurselor genetice în│loturi │ │
│ │ │ │ │hibride valoroase aflate în │ameliorarea sortimentului viticol, │demonstrative; │ │
│ │ │ │ │câmpurile experimentale - elite │în contextul viticulturii durabile.│- Schimb de material│ │
│ │ │ │ │hibride cu toleranţă sporită la │Vor fi realizate cercetări privind:│viticol, viţe │ │
│ │ │ │ │boli, la stresul termic şi │- Crearea unei baze de date privind│altoite între │ │
│ │ │ │ │hidric, cel puţin 6 elite hibride│genotipurile valoroase; │parteneri în vederea│ │
│ │ │ │ │de luat în studiu; │- Evaluarea ecosistemului viticol -│stabilirii │ │
│ │ │ │ │- Fişe de caracterizare │bază de date; │comportării noilor │ │
│ │ │ │ │ampelografică a genotipurilor │- Caracterizarea complexă a │creaţii în diferite │ │
│ │ │Valorificarea │ │luate în studiu, după OIV, │genotipurilor valoroase luate în │areale viticole în │ │
│ │ │fondului de │ │Organizaţia Internaţională a Viei│studiu prin: │perspectiva zonării │ │
│ │ │germoplasmă │ │şi Vinului, descriptor list for │- descriere ampelografică; │acestora; │ │
│ │ │viticolă autohtonă │800.000 │grape varieties and Vitis species│- fişe de caracterizare pe baza │- Introducerea │ │
│ │ │prin crearea de noi│d.c. │- 2nd edition O 2009 - cel puţin │descriptorilor OIV; │noilor creaţii în │ │
│ │ADER │soiuri de viţă de │120.301 │6 fişe; │- fişe descriptive a anilor de │Lista de soiuri de │ │
│43. │7.2.3 │vie cu potenţial │300.752 │- Înscrierea în Catalogul oficial│recoltă, spectrul fenologic, │viţă de vie │ │
│ │ │cantitativ şi │228.571 │al soiurilor de plante de cultură│fertilitate, potenţial biologic şi │cultivate în │ │
│ │ │calitativ superior,│150.376 │din România a noilor creaţii │calitativ, dinamică maturare │diferite podgorii; │ │
│ │ │cu rezistenţă │ │biologice, cel puţin 3 soiuri │struguri şi stabilire moment optim │- Publicarea de │ │
│ │ │genetică la boli şi│ │noi; │de recoltare, evaluare calitativă a│lucrări ştiinţifice │ │
│ │ │factorii de stres │ │- Profilul compoziţional, │strugurilor la recoltare. │în reviste de │ │
│ │ │ │ │senzorial şi caracterizarea │- Realizarea documentaţiei şi │specialitate cu │ │
│ │ │ │ │organoleptică a vinurilor │depunerea la ISTIS, Institutul de │rezultatele │ │
│ │ │ │ │obţinute; │Stat pentru Testarea şi │cercetării; │ │
│ │ │ │ │- Schimb de material viticol, │Înregistrarea Soiurilor, în vederea│- Organizarea unui │ │
│ │ │ │ │viţe altoite, între parteneri, în│înscrierii noilor soiuri în │workshop de │ │
│ │ │ │ │vederea stabilirii comportării │Catalogul oficial al soiurilor de │prezentare a │ │
│ │ │ │ │noilor creaţii - soiuri, în │plante de cultură din România; │rezultatelor │ │
│ │ │ │ │diferite areale viticole în │- Stabilirea profilului │obţinute cu │ │
│ │ │ │ │perspectiva zonării acestora. │compoziţional, senzorial şi │producătorii de │ │
│ │ │ │ │ │caracterizarea organoleptică a │struguri de masă, │ │
│ │ │ │ │ │vinurilor obţinute. │societăţi comerciale│ │
│ │ │ │ │ │ │din zona de │ │
│ │ │ │ │ │ │influenţă a │ │
│ │ │ │ │ │ │unităţii; │ │
│ │ │ │ │ │ │- Participarea la │ │
│ │ │ │ │ │ │simpozioane │ │
│ │ │ │ │ │ │ştiinţifice cu │ │
│ │ │ │ │ │ │prezentări ale │ │
│ │ │ │ │ │ │rezultatelor │ │
│ │ │ │ │ │ │cercetării; │ │
│ │ │ │ │ │ │- Pagină web cu │ │
│ │ │ │ │ │ │informaţii privind │ │
│ │ │ │ │ │ │rezultatele │ │
│ │ │ │ │ │ │proiectului. │ │
├────────────┼───────┼───────────────────┼─────────┼─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────┼─┤
│ │ │ │ │ │Proiectul vizează obţinerea de noi │ │ │
│ │ │ │ │ │cultivaruri de legume, concomitent │ │ │
│ │ │ │ │ │cu realizarea de material biologic │ │ │
│ │ │ │ │ │din categorii superioare, în cadrul│ │ │
│ │ │ │ │ │selecţiei conservative la speciile │ │ │
│ │ │ │ │ │de legume: ceapă, usturoi, │ │ │
│ │ │ │ │ │păstârnac, varză, gulie, ridichi, │- Publicarea de │ │
│ │ │ │ │ │fasole. Cercetările se efectuează │articole cu │ │
│ │ │ │ │- Realizarea unui material │pe tot ciclul biologic al │rezultatele │ │
│ │ │ │ │biologic din categorii superioare│cultivarelor de legume: vărzoase, │cercetării în │ │
│ │ │ │ │în cadrul selecţiei conservative │bulboase, rădăcinoase şi │reviste de │ │
│ │ │ │ │la speciile de legume: ceapă, │păstaioase, propuse în proiect. │specialitate │ │
│ │ │ │ │usturoi, păstârnac, varză, gulie,│Studiile se efectuează în cadrul │adresate │ │
│ │ │ │ │ridichi, fasole; │selecţiei conservative pe │fermierilor; │ │
│ │ │ │ │- Menţinerea colecţiei de │materialul biologic din verigile de│- Realizarea de │ │
│ │ │ │ │germoplasmă la speciile de │selecţie superioare, la cultivarele│câmpuri │ │
│ │ │Crearea de noi │ │legume, vărzoase, bulboase, │omologate şi pe materialul biologic│experimentale; │ │
│ │ │soiuri, asigurarea │ │rădăcinoase şi păstăioase; │selectat pentru omologare. Scopul │- Conservarea │ │
│ │ │seminţei de bază la│650.000 │- Asigurarea seminţei de bază din│cercetărilor este de a realiza │fondului genetic │ │
│ │ │speciile şi │d.c. │cultivarele ce fac obiectul │materialul biologic din categorii │legumicol pe specii │ │
│44. │ADER │soiurile de legume │97.744 │acestui proiect, la nivelul │biologice superioare în cadrul │şi verigi de │ │
│ │7.2.4 │din Podişul │244.361 │cererii pe piaţă; │selecţiei conservative necesar │selecţie; │ │
│ │ │Transilvaniei şi │185.715 │- Înaintarea spre verificare în │pentru producţiile de consum. │- Prezentarea de │ │
│ │ │protecţia integrată│122.180 │reţeaua ISTIS, Institutul de Stat│Principalele verigi ale procesului │lucrări ştiinţifice │ │
│ │ │a culturilor │ │pentru Testarea şi Înregistrarea │de înmulţire şi de menţinere a │cu rezultatele │ │
│ │ │ │ │Soiurilor, a patru cultivaruri de│valorii biologice a soiurilor sunt:│cercetării în cadrul│ │
│ │ │ │ │legume: usturoi, fasole, ceapă │asigurarea seminţei de bază prin │simpozioanelor şi │ │
│ │ │ │ │roşie, varză; │selecţie conservativă, respectarea │meselor rotunde; │ │
│ │ │ │ │- Realizarea unor studii, analize│tehnologiilor de cultură şi a │- Diseminarea │ │
│ │ │ │ │în ceea ce priveşte calitatea │măsurilor speciale de menţinere a │rezultatelor │ │
│ │ │ │ │soiurilor de legume cele mai │purităţii biologice a soiurilor. │cercetării prin │ │
│ │ │ │ │valoroase omologate şi în curs de│Asigurarea seminţei de bază prin │broşuri şi pliante; │ │
│ │ │ │ │omologare. │selecţie conservativă are drept │- Pagină web cu │ │
│ │ │ │ │ │scop conservarea de bază a │informaţii privind │ │
│ │ │ │ │ │soiurilor prin eliminarea tuturor │rezultatele │ │
│ │ │ │ │ │descendenţelor netipice acestora. │proiectului. │ │
│ │ │ │ │ │Proiectul îşi propune efectuarea │ │ │
│ │ │ │ │ │studiilor în cadrul selecţiei │ │ │
│ │ │ │ │ │conservative pe material biologic │ │ │
│ │ │ │ │ │din verigile de selecţie │ │ │
│ │ │ │ │ │superioară, la speciile de legume │ │ │
│ │ │ │ │ │omologate. │ │ │
├────────────┼───────┼───────────────────┼─────────┼─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────┼─┤
│ │ │ │ │ │ │- Elaborarea şi │ │
│ │ │ │ │- Realizarea şi consolidarea │ │publicarea de │ │
│ │ │ │ │bazelor de germoplasmă pentru │ │articole de │ │
│ │ │ │ │speciile implicate în proiect: │ │popularizare în │ │
│ │ │ │ │fasole, bob, mazăre de grădina, │Cercetările vor debuta cu │reviste de │ │
│ │ │ │ │topinambur, năut, arahide, soia, │constituirea bazelor de germoplasmă│specialitate; │ │
│ │ │ │ │linte; │pentru fiecare specie, punându-se │- Comunicarea │ │
│ │ │ │ │- Identificarea şi ameliorarea │accent pe varietăţile şi │rezultatelor în │ │
│ │ │ │ │genotipurilor valoroase cu │populaţiile locale. Se va evalua │cadrul unor │ │
│ │ │ │ │capacitate de producţie ridicată │patrimoniul genetic colecţionat iar│manifestări │ │
│ │ │ │ │şi stabilă, cu însuşiri de │cultivarele cu caracteristici │ştiinţifice │ │
│ │ │ │ │calitate superioară, conţinut în │distincte vor fi promovate din │naţionale şi │ │
│ │ │ │ │proteină brută, cu rezistenţă/ │câmpul de colecţie în câmpul de │internaţionale; │ │
│ │ │Îmbunătăţirea şi │ │toleranţă genetică la secetă şi │lucru. Genotipurile selecţionate │- Organizarea de │ │
│ │ │diversificarea │ │temperaturi extreme, în contextul│vor fi supuse lucrărilor intensive │loturi │ │
│ │ │germoplasmei unor │ │schimbărilor climatice şi │de ameliorare, cu scopul imprimării│demonstrative; │ │
│ │ │culturi legumicole │800.000 │pretabile pentru recoltarea │caracteristicilor genetice de │- Includerea │ │
│ │ │destinate pentru │d.c. │mecanizată; │productivitate ridicată, calitate, │liniilor de │ │
│ │ADER │produse alimentare,│120.301 │- Omologarea şi brevetarea de noi│adaptabilitate la condiţiile │perspectivă în │ │
│45. │7.2.5 │în scopul creşterii│300.752 │genotipuri cu expresivitate │extreme de mediu, cu maturare │reţeaua oficială de │ │
│ │ │productivităţii şi │228.571 │fenotipică distinct valoroasă, un│concentrată a producţiei pentru a │înregistrare a │ │
│ │ │calităţii recoltei,│150.376 │soi de bob, un soi de mazăre de │se recolta mecanizat. Genotipurile │soiurilor; │ │
│ │ │a adaptabilităţii │ │grădina, un soi de fasole, un soi│ameliorate care întrunesc │- Realizarea unor │ │
│ │ │la factorii de │ │de topinambur; │condiţiile impuse vor fi propuse │fişe tehnice de │ │
│ │ │stres biotic şi │ │- Elaborarea unor tehnologii │pentru omologare şi brevetare iar │prezentare şi a │ │
│ │ │abiotic │ │specifice de cultură prin │în paralel se vor desfăşura studii │tehnologiilor │ │
│ │ │ │ │implementarea de soluţii tehnice │şi cercetări în vederea elaborării │specifice de cultură│ │
│ │ │ │ │moderne; │tehnologiilor specifice de cultură │pentru noile creaţii│ │
│ │ │ │ │- Realizarea analizelor │şi se vor realiza studii de │biologice; │ │
│ │ │ │ │biochimice şi identificarea │laborator privind analiza │- Multiplicarea │ │
│ │ │ │ │direcţiilor de utilizare cu aport│biochimică a producţiei, cu scopul │noilor soiuri prin │ │
│ │ │ │ │direct în creşterea securităţii │cunoaşterii mai aprofundate şi │asigurarea │ │
│ │ │ │ │alimentare; │identificării reţetelor eficiente │necesarului de │ │
│ │ │ │ │- Asigurarea necesarului de │de valorificare ca produs │seminţe pentru │ │
│ │ │ │ │sămânţă pentru fiecare genotip │alimentar. │transfer tehnologic;│ │
│ │ │ │ │omologat cu scopul extinderii │ │- Pagină web cu │ │
│ │ │ │ │acestuia în producţie pe scară │ │informaţii privind │ │
│ │ │ │ │largă. │ │rezultatele │ │
│ │ │ │ │ │ │proiectului. │ │
├────────────┼───────┼───────────────────┼─────────┼─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────┼─┤
│ │ │ │ │ │Un instrument fundamental pentru │ │ │
│ │ │ │ │ │caracterizarea, selecţia şi │ │ │
│ │ │ │ │ │ameliorarea speciilor vegetale îl │ │ │
│ │ │ │ │ │constituie noile tehnici de │ │ │
│ │ │ │ │ │genetică moleculară, care pot │ │ │
│ │ │ │ │ │furniza informaţii privind │ │ │
│ │ │ │ │ │succesiunea nucleotidelor în │ │ │
│ │ │ │ │ │lanţurile de ADN. Punerea în │ │ │
│ │ │ │ │ │evidenţă şi înţelegerea variaţiei │ │ │
│ │ │ │ │ │genetice, presupune identificarea │ │ │
│ │ │ │ │ │sensibilităţii la boli şi a │ │ │
│ │ │ │ │ │variaţiilor fenotipice. Scopul │- Întâlniri cu │ │
│ │ │ │ │ │proiectului este de a optimiza │asociaţiile │ │
│ │ │ │ │- Dezvoltarea şi optimizarea unor│metodele şi tehnicile de analiză │horticole în vederea│ │
│ │ │ │ │metode enzimatice pentru selecţia│moleculară a ADN ului, de a le │valorificării │ │
│ │ │ │ │variantelor alelice: │aplica în analiza genotipurilor de │rezultatelor │ │
│ │ │ │ │- Analiza polimorfismului │interes economic ale speciilor │proiectului şi │ │
│ │ │ │ │fragmentelor de ADN, Cleavage │legumicole şi pomicole, cultivate │prezentarea │ │
│ │ │ │ │Fragment Length Polymorphism, │în România, pentru a compara │avantajelor │ │
│ │ │ │ │pentru screening-ul mutaţiilor, │secvenţele nucleotidice în vederea │utilizării │ │
│ │ │ │ │care poate detecta cu precizie │realizării unei baze de date a │informaţiei genetice│ │
│ │ │ │ │modificările secvenţei, inclusiv │variaţiilor genetice specifice │obţinute pentru │ │
│ │ │ │ │substituţii de perechi de baze, │speciilor autohtone, pentru minimum│îmbunătăţirea │ │
│ │ │ │ │inserţii şi deleţii; │4 specii legumicole şi pomicole, cu│programelor de │ │
│ │ │ │ │- Fracţionarea probelor │minim 5 varietăţi, în vederea │ameliorare; │ │
│ │ │ │ │nucleotidice, Invasive Cleavage │utilizării acesteia pentru │- Livrabilele │ │
│ │ │Cercetări privind │ │of Nucleotide Probes, ce va │creşterea producţiei şi veniturilor│proiectului vor fi │ │
│ │ │variaţia genetică, │ │permite diferenţierea între │fermierilor. Activitatea de │puse la dispoziţie, │ │
│ │ │analizată prin │ │homozigoţi şi heterozigoţi │cercetare va presupune: │în vederea │ │
│ │ │tehno- logia de │ │folosind enzimele de restricţie │- analiza bazei de date publice │optimizării │ │
│ │ │secvenţiere de │ │care recunosc suprapunerea │existentă, privind secvenţele │programelor de │ │
│ │ │ultimă generaţie - │ │nucleotidelor în fragmentul ţintă│genomice identificate şi │ameliorare ce vor │ │
│ │ │NGS, la specii │1.500.000│de ADN; │caracterizate până în prezent, │trebui modificate în│ │
│ │ │legumicole şi │d.c. │- Amplificarea randomică a │precum şi caracterizarea fenotipică│scopul selecţiei │ │
│46. │ADER │pomicole de interes│225.564 │ADN-ului genomic, Random │a genotipurilor luate în studiu; │genomice; │ │
│ │7.2.6 │economic, în │563.910 │amplified polymorphic DNA-RAPD, │- monitorizarea în cultură a │- Realizarea unei │ │
│ │ │vederea genotipării│428.571 │care va permite detectarea │caracterelor fenotipice a │baze de date a │ │
│ │ │acestora şi │281.955 │diferenţelor calitative şi │genotipurilor luate în studiu pe │variaţiilor genetice│ │
│ │ │obţinerea unei baze│ │cantitative la nivelul genomului.│tot parcursul derulării │specifice speciilor │ │
│ │ │de date a │ │Această tehnică de amprentare │proiectului; │autohtone, │ │
│ │ │variaţiilor │ │genetică foloseşte primeri │- analiza moleculară a │disponibilă inclusiv│ │
│ │ │genetice specifice │ │aleatori pentru amplificarea │genotipurilor de interes, care va │autorităţilor │ │
│ │ │speciilor autohtone│ │randomică a ADN sau ADN │cuprinde: │competente în │ │
│ │ │ │ │complementar; │- identificarea mutaţiilor, conform│domeniu; │ │
│ │ │ │ │- Detectarea variantelor alelice,│principiului enzimatic utilizat │- Articol ştiinţific│ │
│ │ │ │ │prin: │pentru a detecta modificarea │cotat ISI, │ │
│ │ │ │ │- secvenţierea ADN-ului, Next │structurii primare a ADN; │Institutul pentru │ │
│ │ │ │ │generation DNA sequencing - NGS, │- evidenţierea produselor de │Ştiinţa Informării; │ │
│ │ │ │ │este utilizată pentru a stabili │detectare, prin strategii de │- Publicarea de │ │
│ │ │ │ │identitatea variaţiilor de │etichetare şi de separare a │articole în reviste │ │
│ │ │ │ │nucleotide specifice secvenţelor │fragmentelor genetice amplificate; │naţionale şi │ │
│ │ │ │ │genice; │- optimizarea metodelor de │internaţionale; │ │
│ │ │ │ │- realizarea unei baze de date │extracţie a ADN-ului, în scopul │- Participarea la │ │
│ │ │ │ │"digital sequence information" la│obţinerii unor rezultate de │conferinţe naţionale│ │
│ │ │ │ │varietăţi de interes economic ale│cercetare de înaltă calitate care │şi internaţionale; │ │
│ │ │ │ │speciilor legumicole şi pomicole │să asigure implementarea cu succes │- Pagină web cu │ │
│ │ │ │ │luate în studiu. │a acestor analize. │informaţii privind │ │
│ │ │ │ │ │- genotiparea polimorfismului │rezultatele │ │
│ │ │ │ │ │nucleotidic singular - SNPs-single │proiectului. │ │
│ │ │ │ │ │nucleotide polymorphisms, a │ │ │
│ │ │ │ │ │variantelor alelice analizate, care│ │ │
│ │ │ │ │ │se va realiza prin programe │ │ │
│ │ │ │ │ │bioinformatice. │ │ │
│ │ │ │ │ │Analiza bioinformatică a │ │ │
│ │ │ │ │ │secvenţelor nucleotidice obţinute, │ │ │
│ │ │ │ │ │va permite detecţia variaţiilor │ │ │
│ │ │ │ │ │alelice rare prin confirmarea │ │ │
│ │ │ │ │ │genelor candidate pentru │ │ │
│ │ │ │ │ │caracterele importante din punct de│ │ │
│ │ │ │ │ │vedere economic. │ │ │
├────────────┴───────┴───────────────────┴─────────┴─────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┴────────────────────┼─┤
│Obiectivul specific 7.3: Modernizarea tehnologiilor de înmulţire şi de cultură │ │
│a plantelor horticole pentru utilizarea cu maximă eficienţă a resurselor │ │
│naturale şi antropice, diminuarea impactului negativ al schimbărilor climatice │ │
│şi îmbunătăţirea protecţiei mediului înconjurător │ │
├────────────┬───────┬───────────────────┬─────────┬─────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┬────────────────────┼─┤
│ │ │ │ │ │ │- Înfiinţarea de │ │
│ │ │ │ │ │Obiectivul principal al propunerii │câmpuri │ │
│ │ │ │ │- Identificarea de portaltoi │de proiect se referă la stabilirea │experimentale pentru│ │
│ │ │ │ │compatibili: unul din fam. │fluxului tehnologic pentru │transferarea │ │
│ │ │ │ │Solanaceae şi unul din fam. │obţinerea unor noi combinaţii │rezultatelor │ │
│ │ │ │ │Cucurbitaceae; │genotipice de legume pentru spaţii │obţinute la │ │
│ │ │ │ │- Obţinerea de combinaţii │protejate, în contextul protejării │posibilii │ │
│ │ │ │ │genotipice noi, altoi x │mediului înconjurător şi sănătăţii │beneficiari, │ │
│ │ │ │ │portaltoi: 3 din fam. Solanaceae │consumatorilor din România. Prin │legumicultori, │ │
│ │ │ │ │şi 3 din fam. Cucurbitaceae; │folosirea unui material biologic │persoane fizice şi/ │ │
│ │ │ │ │- Tehnologii specifice de cultură│altoit, diferite combinaţii │sau persoane │ │
│ │ │Identificarea şi │ │în spaţii protejate, una pentru │genotipice româneşti, se elimină │juridice, firme │ │
│ │ │stabilirea │900.000 │Solanaceae altoite şi una pentru │necesitatea efectuării │specializate în │ │
│ │ │influenţei unor │d.c. │Cucurbitaceae altoite; │tratamentelor chimice pentru │producere de legume │ │
│47. │ADER │portaltoi asupra │135.338 │- Eliminarea tratamentelor │dezinfecţia solului, poluante şi │în spaţii protejate;│ │
│ │7.3.1 │culturilor de │338.346 │chimice pentru dezinfecţia │cancerigene. Obiectivul proiectului│- Participarea la 3 │ │
│ │ │legume altoite din │257.143 │solului; │este de modernizare a tehnologiilor│simpozioane │ │
│ │ │familia Solanaceae │169.173 │- Reducerea densităţii de │de cultură a plantelor horticole │naţionale/ │ │
│ │ │şi Cucurbitaceae │ │plantare cu peste 6 - 8%; │pentru utilizarea cu maximă │internaţionale; │ │
│ │ │ │ │- Creşterea producţiei de fructe │eficienţă a resurselor naturale şi │- Publicarea a 3 │ │
│ │ │ │ │cu peste 16%; │antropice, îmbunătăţirea protecţiei│lucrări ştiinţifice │ │
│ │ │ │ │- Obţinerea unor producţii de │mediului înconjurător, ca │indexate BDI, Baza │ │
│ │ │ │ │calitate E şi a-I-a de peste 75%;│prioritate pe plan naţional şi │de Date │ │
│ │ │ │ │- Obţinerea de fructe cu │mondial. Proiectul va implementa un│Internaţională, cu │ │
│ │ │ │ │compoziţie biochimică şi calitate│material biologic şi tehnologii │rezultatele │ │
│ │ │ │ │organoleptică asemănătoare cu a │inovative de cultivare a legumelor │cercetării; │ │
│ │ │ │ │fructelor nealtoite. │româneşti şi străine, cu impact │- Pagină web cu │ │
│ │ │ │ │ │multivalent asupra producătorilor │informaţii privind │ │
│ │ │ │ │ │şi consumatorilor. │rezultatele │ │
│ │ │ │ │ │ │proiectului. │ │
├────────────┼───────┼───────────────────┼─────────┼─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────┼─┤
│ │ │ │ │ │ │- Loturi │ │
│ │ │ │ │- Obţinerea inoculului │ │demonstrative │ │
│ │ │ │ │reprezentat prin miceliu secundar│ │cultivate în │ │
│ │ │ │ │crescut în cultură submersă, │ │ciupercăria pilot; │ │
│ │ │ │ │mediu lichid; │ │- Organizarea de │ │
│ │ │ │ │- Scurtarea timpului de producere│ │mese rotunde cu │ │
│ │ │ │ │a miceliului comercial şi, │Proiectul are în vedere │producătorii de │ │
│ │ │ │ │implicit, a ciclului de cultură │modernizarea biotehnologiei de │miceliu şi ciuperci,│ │
│ │ │ │ │pentru speciile de ciuperci │producere a miceliului de ciuperci │pentru informarea │ │
│ │ │ │ │cercetate; │cultivate şi creşterea │acestora cu privire │ │
│ │ │Cercetări privind │ │- Realizarea unui miceliu de │corespunzătoare a calităţii │la rezultatele │ │
│ │ │crearea unui sistem│500.000 │calitate, viguros, cu mare │acestuia. În cadrul cercetărilor │obţinute; │ │
│ │ │tehnologic │d.c. │potenţial de producţie, liber de │vor fi utilizate proceduri, │- Prezentarea şi │ │
│ │ADER │experimental pentru│75.188 │boli şi competitori/paraziţi; │secvenţe tehnologice şi materiale │publicarea de │ │
│48. │7.3.2 │producerea şi │187.970 │- Elaborarea unui protocol de │care reprezintă noutăţi pentru │lucrări ştiinţifice,│ │
│ │ │testarea calităţii │142.857 │verificare în faza de laborator │acest domeniu în ţara noastră: │pliante, broşuri, │ │
│ │ │miceliului de │93.985 │şi în pilot ciupercărie a │inocul obţinut în cultură submersă,│articole în reviste │ │
│ │ │ciuperci cultivate │ │calităţii miceliului de ciuperci;│mediu lichid, pungi din │de specialitate, cu │ │
│ │ │ │ │- Creşterea producţiei de │polipropilenă, PP, autoclavabile cu│tehnologiile │ │
│ │ │ │ │ciuperci cu 5-10%, în condiţiile │filtru biologic, verificarea │elaborate pentru │ │
│ │ │ │ │utilizării ca material de │calităţii prin metode moderne de │transferul │ │
│ │ │ │ │însămânţare a unui miceliu │laborator dar şi în cultura pilot │rezultatelor │ │
│ │ │ │ │obţinut prin biotehnologii │de cercetare. │obţinute la cât mai │ │
│ │ │ │ │moderne; │ │mulţi producători │ │
│ │ │ │ │- Realizarea biotehnologiei │ │din diferite judeţe;│ │
│ │ │ │ │producerii miceliului prin │ │- Pagină web cu │ │
│ │ │ │ │utilizarea inoculului lichid. │ │informaţii privind │ │
│ │ │ │ │ │ │rezultatele │ │
│ │ │ │ │ │ │proiectului. │ │
├────────────┼───────┼───────────────────┼─────────┼─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────┼─┤
│ │ │ │ │ │ │- Recomandarea │ │
│ │ │ │ │ │ │introducerii în │ │
│ │ │ │ │ │ │cultură de soiuri │ │
│ │ │ │ │ │ │noi şi clone în │ │
│ │ │ │ │ │ │arealele viticole cu│ │
│ │ │ │ │ │Zonarea şi microzonarea soiurilor │condiţii similare │ │
│ │ │ │ │ │de viţă de vie reprezintă o │celor în care au │ │
│ │ │ │ │ │prognoză teritorială de lungă │fost create şi │ │
│ │ │ │ │ │durată, ce necesită reactualizarea │studiate, la │ │
│ │ │ │ │ │periodică, bazată pe noi studii şi │întâlniri de grup cu│ │
│ │ │ │ │ │cercetări privind schimbările │fermieri interesaţi │ │
│ │ │ │ │ │climatice la care asistăm în │de domeniu; │ │
│ │ │ │ │- 4 baze de date climatice │ultimele decenii. Proiectul are ca │- Lucrări │ │
│ │ │ │ │temperaturi minime, maxime, │obiectiv, realizarea unei baze de │ştiinţifice │ │
│ │ │ │ │medii, precipitaţii, fenomene │date climatice care coroborată cu │susţinute şi │ │
│ │ │ │ │climatice extreme, etc., pentru o│spectrul fenologic, permite sau │publicate în reviste│ │
│ │ │ │ │perioadă de minim 30 ani, │limitează încadrarea soiurilor de │de specialitate; │ │
│ │ │ │ │actualizată pentru cele 8 regiuni│viţă de vie şi în alte areale │- Organizarea de │ │
│ │ │ │ │cu toate arealele viticole; │viticole faţă de cele recomandate │mese rotunde, vizite│ │
│ │ │ │ │- Bază de date privind reacţiile │sau autorizate în actuala zonare │de lucru pentru │ │
│ │ │ │ │ecofiziologice ale genotipurilor │viticolă. În cadrul proiectului se │transferul │ │
│ │ │ │ │studiate, pigmenţi fotosintetici,│vor desfăşura următoarele │rezultatelor │ │
│ │ │ │ │radiaţia fotosintetică activă, │activităţi: │cercetării către │ │
│ │ │ │ │evapotranspiraţia, etc., în │- monitorizarea factorilor │cultivatorii de viţă│ │
│ │ │Cercetări privind │ │relaţie cu stresul climatic; │climatici cu impact major asupra │de vie, către │ │
│ │ │încadrarea în │1.500.000│- 4 baze de date privind │plantaţiilor viticole, a resurselor│instituţiile care │ │
│ │ │arealele viticole a│d.c. │caracteristicile agrobiologice şi│agro-pedologice şi a agenţilor │coordonează │ │
│ │ADER │soiurilor de viţă │225.564 │tehnologice ale genotipurilor │patogeni; │activităţile de │ │
│49. │7.3.3 │de vie pentru │563.910 │studiate; │- studiul comportării soiurilor în │producere a │ │
│ │ │struguri de masă şi│428.571 │- 10 clone omologate cu │diferite areale de cultură, sub │strugurilor şi │ │
│ │ │vin în contextul │281.955 │caracteristici superioare │aspectul valorii agrobiologice cu │vinurilor la nivel │ │
│ │ │schimbărilor │ │populaţiei soiului, introduse în │referire la rezistenţa la factorii │regional şi │ │
│ │ │climatice │ │cultură, în vederea creşterii │biotici şi abiotici, desfăşurarea │naţional, asociaţii │ │
│ │ │ │ │potenţialului de producţie şi │fenofazelor de vegetaţie în │profesionale; │ │
│ │ │ │ │calitate a sortimentului viticol │corelaţie directă cu factorii │- Consultanţă şi │ │
│ │ │ │ │autohton şi a conservării │climatici, vigoarea de creştere, │asistenţă tehnică │ │
│ │ │ │ │potenţialului genetic natural al │însuşirile de fertilitate şi │pentru micii │ │
│ │ │ │ │sortimentului; │productivitate şi a valorii │fermieri în alegerea│ │
│ │ │ │ │- Ghid privind microzonarea │tehnologice, cantitatea şi │sortimentului de │ │
│ │ │ │ │soiurilor de viţă de vie, prin │calitatea producţiei de struguri; │soiuri adaptate │ │
│ │ │ │ │introducerea în cultură de noi │- influenţa schimbărilor climatice │arealelor viticole; │ │
│ │ │ │ │genotipuri valoroase, obţinute în│asupra soiurilor de viţă de vie, cu│- Articole │ │
│ │ │ │ │ultimii 30 de ani de cercetare │referire la principalele fenofaze │ştiinţifice cu │ │
│ │ │ │ │viticolă românească. │de vegetaţie, rezistenţa biologică │rezultatele │ │
│ │ │ │ │ │la îngheţ, secetă, agenţi patogeni;│cercetării, indexate│ │
│ │ │ │ │ │- recomandarea introducerii în │BDI, Baza de Date │ │
│ │ │ │ │ │cultură a celor mai adaptate soiuri│Internaţională; │ │
│ │ │ │ │ │de viţă de vie la schimbările │- Diseminarea │ │
│ │ │ │ │ │climatice, în arealele viticole cu │informaţiilor │ │
│ │ │ │ │ │condiţii similare celor în care au │cuprinse în Ghidul │ │
│ │ │ │ │ │fost create şi studiate. │privind microzonarea│ │
│ │ │ │ │ │ │soiurilor de viţă de│ │
│ │ │ │ │ │ │vie; │ │
│ │ │ │ │ │ │- Pagină web cu │ │
│ │ │ │ │ │ │informaţii privind │ │
│ │ │ │ │ │ │rezultatele │ │
│ │ │ │ │ │ │proiectului. │ │
├────────────┼───────┼───────────────────┼─────────┼─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────┼─┤
│ │ │ │ │ │ │- Publicarea a cel │ │
│ │ │ │ │ │ │puţin 3 lucrări │ │
│ │ │ │ │ │Cartoful dulce, Ipomoea batatas L.,│ştiinţifice cotate │ │
│ │ │ │ │ │combină o serie de avantaje, │ISI, Institutul │ │
│ │ │ │ │ │această cultură fiind o alternativă│pentru Ştiinţa │ │
│ │ │ │ │ │pentru fermierii care dispun de │Informării; │ │
│ │ │ │ │- Creşterea rezistenţei la │suprafeţe limitate de teren, forţă │- Organizarea de │ │
│ │ │ │ │stresul termohidric a plantei de │de muncă redusă şi un capital mic, │workshop-uri anuale │ │
│ │ │ │ │cartof dulce prin obţinerea │situaţi în zone defavorizate din │cu fermierii │ │
│ │ │ │ │materialului de plantare în │punct de vedere pedoclimatic. În │cultivatori de │ │
│ │ │ │ │condiţii "in vitro"; │cadrul proiectului se vor desfăşura│cartof dulce pentru │ │
│ │ │ │ │- Creşterea stabilităţii │următoarele activităţi: │prezentarea │ │
│ │ │Cercetări privind │ │caracterelor unor soiuri de │- identificarea germoplasmei de │rezultatelor; │ │
│ │ │selecţia "in vitro"│ │cartof dulce prin plantarea "in │cartof dulce tolerantă la stresul │- Organizarea unei │ │
│ │ │în vederea │1.200.000│vitro" a plantulelor de cartof │hidric; │mese rotunde: │ │
│ │ │identificării, │d.c. │dulce obţinute "in vitro"; │- elaborarea protocolului pentru │"Măsuri de creştere │ │
│ │ADER │multiplicării şi │180.451 │- Identificarea a 1-2 soiuri de │selecţia "in vitro" a genotipurilor│a toleranţei │ │
│50. │7.3.4 │promovării unor │451.128 │cartof dulce tolerante la stresul│de cartof dulce tolerante la │cartofului dulce la │ │
│ │ │genotipuri de │342.857 │hidric în urma testării acestora │stresul hidric prin: │condiţiile de stres │ │
│ │ │cartof dulce cu │225.564 │în condiţii "in vitro"; │- introducerea materialului │termohidric impus de│ │
│ │ │toleranţă la │ │- Introducerea în sistemul │biologic în condiţii "in vitro"; │schimbările │ │
│ │ │stresul termohidric│ │oficial de testare şi │- cultivarea "in vitro" a soiurilor│climatice"; │ │
│ │ │ │ │înregistrare a 1-2 genotipuri de │de cartof dulce pe variante de │- Publicarea de │ │
│ │ │ │ │cartof dulce; │mediu care induc stresul hydric; │articole cu │ │
│ │ │ │ │- Reducerea consumului de apă cu │- evaluarea stabilităţii │rezultatele │ │
│ │ │ │ │20% prin promovarea soiurilor de │caracterelor morfologice şi de │cercetării în │ │
│ │ │ │ │cartof dulce tolerante la stresul│productivitate; │reviste de │ │
│ │ │ │ │termohidric. │- evaluarea însuşirilor fiziologice│specialitate; │ │
│ │ │ │ │ │ale plantei la condiţiile de stres │- Realizarea de │ │
│ │ │ │ │ │termohidric din solar şi câmp; │loturi │ │
│ │ │ │ │ │- evaluarea stării de nutriţie a │demonstrative; │ │
│ │ │ │ │ │plantei şi a calităţii producţiei. │- Pagină web cu │ │
│ │ │ │ │ │ │informaţii privind │ │
│ │ │ │ │ │ │rezultatele │ │
│ │ │ │ │ │ │proiectului. │ │
├────────────┼───────┼───────────────────┼─────────┼─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────┼─┤
│ │ │ │ │ │Schimbările climatice din ultimii │ │ │
│ │ │ │ │ │ani au determinat modificări │ │ │
│ │ │ │ │ │semnificative a spectrului de │- Organizarea de │ │
│ │ │ │ │ │agenţi patogeni şi dăunători şi a │mese rotunde cu │ │
│ │ │ │ │ │importanţei economice a acestora, │producătorii de │ │
│ │ │ │ │ │la culturile de solano-fructoase şi│legume asociaţi sau │ │
│ │ │ │ │ │bostănoase de câmp. Astfel, în timp│individuali, pentru │ │
│ │ │ │ │ │ce importanţa economică a unor │informarea acestora │ │
│ │ │ │ │ │agenţi patogeni s-a restrâns, │cu privire la │ │
│ │ │ │ │ │apariţia şi evoluţia atacului unor │rezultatele │ │
│ │ │ │ │ │dăunători s-au extins. În acest │obţinute; │ │
│ │ │ │ │ │sens, proiectul îşi propune ca │- Prezentarea şi │ │
│ │ │ │ │ │activităţi: │publicarea de │ │
│ │ │ │ │- Secvenţe tehnologice │- stabilirea dinamicii apariţiei şi│lucrări ştiinţifice │ │
│ │ │Modernizarea │ │modernizate pentru controlul │evoluţiei atacului agenţilor │şi articole în │ │
│ │ │secvenţelor │ │simultan al agenţilor patogeni şi│patogeni şi dăunătorilor sub │reviste de │ │
│ │ │tehnologice privind│ │dăunătorilor, cu impact minim │influenţa schimbărilor climatice │specialitate, cu │ │
│ │ │controlul agenţilor│ │asupra mediului înconjurător la │apărute; │tehnologiile │ │
│ │ │de dăunare şi │800.000 │culturile din câmp de tomate, │- evaluarea eficacităţii unor │elaborate, pentru │ │
│ │ │fertilizare la │d.c. │ardei, pătlăgele vinete, │produse chimice, cu impact redus │transferul │ │
│51. │ADER │culturile de legume│120.301 │castraveţi, pepeni, dovlecei şi │asupra mediului, asupra spectrului │rezultatelor │ │
│ │7.3.5 │din familiile │300.752 │dovleacul plăcintar; │de agenţi patogeni şi dăunători │obţinute la cât mai │ │
│ │ │Solanaceae şi │228.571 │- Identificarea unor fertilizanţi│prezenţi în culturi în noile │mulţi cultivatori │ │
│ │ │Cucurbitaceae în │150.376 │foliari destinaţi diminuării │condiţii climatice; │din diferite judeţe;│ │
│ │ │concordanţă cu │ │stresului plantelor, determinat │- evaluarea posibilităţilor de │- Promovarea │ │
│ │ │modificările │ │de modificările climatice din │utilizare în amestec a unor produse│rezultatelor │ │
│ │ │climatice │ │ultimii ani, în vederea │de protecţie a plantelor pentru │obţinute prin │ │
│ │ │ │ │perfecţionării tehnologiilor de │combaterea simultană sau în complex│broşuri şi pliante; │ │
│ │ │ │ │cultură a speciilor menţionate. │a organismelor dăunătoare; │- Implementarea în │ │
│ │ │ │ │ │- evaluarea eficienţei unor │fermele legumicole a│ │
│ │ │ │ │ │fertilizanţi foliari destinaţi │tehnologiilor de │ │
│ │ │ │ │ │diminuării stresului plantelor, │combatere elaborate,│ │
│ │ │ │ │ │determinat de modificările │competitive şi cu │ │
│ │ │ │ │ │climatice din ultimii ani, în │impact │ │
│ │ │ │ │ │vederea creşterii calităţii şi │socio-economic │ │
│ │ │ │ │ │cantităţii producţiei; │major; │ │
│ │ │ │ │ │- elaborarea de verigi şi │- Pagină web cu │ │
│ │ │ │ │ │tehnologii de combatere pentru │informaţii privind │ │
│ │ │ │ │ │controlul agenţilor patogeni şi │rezultatele │ │
│ │ │ │ │ │dăunătorilor şi de fertilizare │proiectului. │ │
│ │ │ │ │ │foliară a speciilor de legume luate│ │ │
│ │ │ │ │ │în studiu. │ │ │
├────────────┼───────┼───────────────────┼─────────┼─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────┼─┤
│ │ │ │ │ │Sera verticală este alcătuită │- Organizarea de │ │
│ │ │ │ │ │dintr-o incintă de deservire şi o │întâlniri şi mese │ │
│ │ │ │ │ │incintă tehnologică în care se află│rotunde cu fermierii│ │
│ │ │ │ │- Multiplicarea suprafeţei de la │montat un transportor cu cupe care │interesaţi în │ │
│ │ │ │ │nivelul solului de producere a │are pe verticală o mişcare │producerea │ │
│ │ │ │ │răsadurilor; │ascendent-descendentă, cu viteză │răsadurilor de │ │
│ │ │ │ │- Eficienţă energetică superioară│foarte mică. Materialul biologic │legume şi flori; │ │
│ │ │ │ │la producerea răsadurilor; │este aşezat în cupe şi prin │- Realizarea de │ │
│ │ │ │ │- Automatizarea completă a │mişcarea ascendent-descendentă a │broşuri/pliante │ │
│ │ │ │ │proceselor din interiorul serei; │transportorului este expus la │pentru promovarea │ │
│ │ │ │ │- Producerea de material biologic│lumină şi temperatură constantă. │modelului │ │
│ │ │ │ │de calitate; │Sursa de căldură este poziţionată │experimental şi a │ │
│ │ │Cercetări privind │ │- Eficientizarea activităţii │la baza incintei tehnologice, │tehnologiei de │ │
│ │ │tehnologia de │ │economice a agenţilor economici │într-o fosă, astfel încât căldura │producere a │ │
│ │ │producere a │1.000.000│care concură la producerea de │urcă până la partea superioară a │răsadului în sera │ │
│ │ │răsadurilor, │d.c. │sere verticale; │incintei, încălzind atât aerul cât │verticală; │ │
│ │ADER │florilor şi │150.376 │- Tehnologia de producere a │şi transportorul cu cupe. Sera este│- Publicarea de │ │
│52. │7.3.6 │legumelor cu talie │375.940 │răsadului de legume şi flori în │prevăzută cu ferestre la partea │articole cu │ │
│ │ │mică prin folosirea│285.714 │sere verticale; │inferioară şi cu un acoperiş │rezultatele obţinute│ │
│ │ │unei sere │187.970 │- Reducerea tratamentelor chimice│rabatabil. Modelul experimental │în reviste de │ │
│ │ │dezvoltate pe │ │aplicate, condiţiile de mediu │propus a se realiza în cadrul │specialite; │ │
│ │ │verticală │ │putând fi controlate în │proiectului va fi construit din │- Asistenţă şi │ │
│ │ │ │ │totalitate, spre deosebire de │materiale de ultimă oră şi va │consultanţă de │ │
│ │ │ │ │celelalte tipuri de spaţii │îngloba tehnica de vârf. Modelul │specialitate │ │
│ │ │ │ │protejate; │experimental de seră verticală va │fermierilor în │ │
│ │ │ │ │- Model experimental de seră │fi alcătuit din două transportoare │implementarea │ │
│ │ │ │ │verticală cu 6 transportoare, │cu cupe. Propunerea de proiect │tehnologiei de │ │
│ │ │ │ │amprenta la sol de 135 mp şi │motivează abordarea inovativă a │producere a │ │
│ │ │ │ │suprafaţa cultivată de 504 mp; │proiectării unei sere verticale │răsadului în sera │ │
│ │ │ │ │- Îmbunătăţirea condiţiilor de │automatizate, model experimental la│verticală; │ │
│ │ │ │ │muncă în seră, fără riscul unor │scară reală, cu o suprafaţă utilă │- Pagină web cu │ │
│ │ │ │ │îmbolnăviri profesionale. │de 504 mp şi cu o amprentă la sol │informaţii privind │ │
│ │ │ │ │ │de 135 mp pentru demonstrarea │rezultatele │ │
│ │ │ │ │ │potenţialului economic şi comercial│proiectului. │ │
│ │ │ │ │ │al acestei idei. │ │ │
├────────────┼───────┼───────────────────┼─────────┼─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────┼─┤
│ │ │ │ │ │ │- Elaborarea de │ │
│ │ │ │ │ │ │rapoarte, lucrări │ │
│ │ │ │ │ │ │ştiinţifice, │ │
│ │ │ │ │ │ │pliante, broşuri │ │
│ │ │ │ │ │ │pentru promovarea │ │
│ │ │ │ │ │În cadrul proiectului se va elabora│rezultatelor │ │
│ │ │ │ │ │o tehnologie pentru stimularea │studiului către │ │
│ │ │ │ │ │germinaţiei, a ratei de creştere şi│comunitatea │ │
│ │ │ │ │ │a productivităţii la speciile │ştiinţifică din │ │
│ │ │ │ │ │legumicole şi se determina │agricultură, │ │
│ │ │ │ │ │profitabilizarea activităţilor │fermieri şi │ │
│ │ │ │ │ │agricole prin utilizarea unor │organizaţii, │ │
│ │ │ │ │ │inputuri culturale minime care │companii │ │
│ │ │ │ │ │permit scurtarea perioadelor de │procesatoare de │ │
│ │ │ │ │- Elaborarea unei tehnologii │vegetaţie, obţinerea unor recolte │legume; │ │
│ │ │ │ │inovative cu următoarele │cantitative şi calitative, cât mai │- Acordarea de │ │
│ │ │ │ │avantaje: │puţin expuse chimizării. Tehnologia│asistenţă tehnică, │ │
│ │ │ │ │- utilizarea judicioasă a │presupune elaborarea unui sistem │servicii ştiinţifice│ │
│ │ │ │ │resurselor de apă şi sol; │furnizor de apă magnetică, operabil│şi tehnologice în │ │
│ │ │ │ │- scăderea riscului de │în câmp deschis şi spaţiu protejat │domeniul mediului şi│ │
│ │ │Studiul influenţei │ │contaminare cu bacterii, prin │aplicabil unei game vaste de │al practicilor şi │ │
│ │ │apei magnetice │350.000 │scurtarea timpului de obţinere a │specii, pentru: │tehnologiilor de │ │
│ │ │pentru obţinerea de│d.c. │germenilor; │- stimularea germinaţiei deficitare│cultivare a │ │
│53. │ADER │producţii │52.632 │- eliminarea unor verigi │la: păstârnac, morcov, pătrunjel, │legumelor; │ │
│ │7.3.7 │superioare │131.579 │tehnologice, combaterea │sparanghel, ardei lung, gras, │- Dezvoltarea de │ │
│ │ │calitativ şi │100.000 │buruienilor; │gogoşar, vinete; │colaborări viabile │ │
│ │ │cantitativ la │65.789 │- stimularea potenţialului │- creşterea randamentului productiv│cu parteneri publici│ │
│ │ │plantele legumicole│ │productiv şi calitativ; │şi calitatativ la: tomate, ardei, │şi privaţi, pentru │ │
│ │ │ │ │- reducerea perioadei de │fasole pitică şi urcătoare, │exploatarea │ │
│ │ │ │ │vegetaţie; │castraveţi, pepene galben, porumb │rezultatelor în │ │
│ │ │ │ │- Elaborarea unui Ghid practic de│dulce, varză; │vederea │ │
│ │ │ │ │implementare a tehnologiei │- reducerea timpului de producere a│profitabilizării │ │
│ │ │ │ │inovative. │germenilor la: fasole mung şi │activităţii │ │
│ │ │ │ │ │adzuki, ridichi, grâu, specii │economice; │ │
│ │ │ │ │ │vărzoase, andive, salată, spanac. │- Diseminarea │ │
│ │ │ │ │ │Validarea sistemului se va realiza │informaţiilor │ │
│ │ │ │ │ │prin studii comparative fenologice,│cuprinse în Ghidul │ │
│ │ │ │ │ │fiziologice şi biochimice ale │practic de │ │
│ │ │ │ │ │plantelor, pentru demonstrarea │implementare a │ │
│ │ │ │ │ │influenţei apei magnetice asupra │tehnologiei; │ │
│ │ │ │ │ │vigorii, ratei de creştere, a │- Organizarea de │ │
│ │ │ │ │ │elementelor de productivitate şi a │loturi demonstrative│ │
│ │ │ │ │ │indicilor de calitate. │pentru validarea │ │
│ │ │ │ │ │ │modelului elaborat; │ │
│ │ │ │ │ │ │- Pagină web cu │ │
│ │ │ │ │ │ │informaţii privind │ │
│ │ │ │ │ │ │rezultatele │ │
│ │ │ │ │ │ │proiectului. │ │
├────────────┼───────┼───────────────────┼─────────┼─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────┼─┤
│ │ │ │ │ │ │- Organizarea de │ │
│ │ │ │ │ │ │mese rotunde şi │ │
│ │ │ │ │ │ │întâlniri cu │ │
│ │ │ │ │ │ │fermierii, │ │
│ │ │ │ │ │Viţa de vie este una din │operatorii economici│ │
│ │ │ │ │ │principalele culturi atât la nivel │şi alţi utilizatori │ │
│ │ │ │ │ │mondial cât şi la noi în ţară. │şi beneficiari ai │ │
│ │ │ │ │- Identificarea agenţilor │România, cu o suprafaţă viticolă de│Programului Naţional│ │
│ │ │ │ │patogeni prin tehnica moleculară;│peste 180.000 de hectare, 6% din │de Sprijin al │ │
│ │ │ │ │- Stabilirea ciclului de │suprafaţa viticolă a UE, ocupă │României în sectorul│ │
│ │ │ │ │dezvoltare al cicadei vector al │locul 5 şi locul 6 la producţia de │vitivinicol; │ │
│ │ │ │ │fitoplasmei Flavescence doree, │struguri şi de vin la nivelul │- Publicarea │ │
│ │ │ │ │Scaphoideus titanus şi al cicadei│Uniunii Europene. În ultimii ani, │rezultatelor în │ │
│ │ │ │ │vector al fitoplamei Stolburului,│ca urmare a implementării │reviste de │ │
│ │ │ │ │Hyalestes obsolethus, în zone │Programului Naţional de Sprijin al │specialitate şi │ │
│ │ │ │ │viticole din vestul şi estul │României în sectorul vitivinicol │ştiinţifice de │ │
│ │ │ │ │ţării; │2014- 2018, măsura 1.2. │prestigiu; │ │
│ │ │ │ │- Schema de combatere chimică a │- Restructurarea şi reconversia │- Introducerea în │ │
│ │ │ │ │S. titanus cu insecticide │podgoriilor, s-a realizat o │practica viticolă a │ │
│ │ │ │ │omologate; │revigorare a sectorului │unor măsuri de │ │
│ │ │ │ │- Evaluarea efectului recepării │viticulturii şi vinificaţiei │management integrat │ │
│ │ │Cercetări privind │ │butucilor asupra infecţiilor cu │româneşti, prin întinerirea │pentru prevenirea │ │
│ │ │bolile sistemice, │ │fitoplasma; │plantaţiilor şi creşterea │răspândirii şi │ │
│ │ │fitoplasmozele şi │700.000 │- Preparat bacterian brevetat │suprafeţelor cu viţă de vie, │limitarea impactului│ │
│ │ │cancerul bacterian │d.c. │folosit la combaterea cancerului │folosind material săditor în mare │bolilor; │ │
│54. │ADER │la viţa de vie, în │105.263 │bacterian; │parte din ţările vest europene. O │- Recomandări │ │
│ │7.3.8 │vederea creşterii │263.158 │- Scheme de prevenire a │consecinţă nedorită apărută a fost │privind politica │ │
│ │ │eficienţei │200.000 │infecţiilor fitoplasmatice şi │creşterea riscului de pătrundere şi│naţională │ │
│ │ │economice a │131.579 │cancer bacterian; │răspândire a fitoplasmozelor şi │referitoare la │ │
│ │ │exploataţiilor │ │- Model experimental de stabilire│cicadelor care le răspândesc, │organismele de │ │
│ │ │viticole │ │a ciclului de dezvoltare al │precum şi a cancerului bacterian, │carantină │ │
│ │ │ │ │cicadei vector al fitoplasmei │cu efecte directe şi ireversibile │fitosanitară; │ │
│ │ │ │ │Flavescence doree, Scaphoideus │asupra plantelor, nivelului şi │- Participarea la │ │
│ │ │ │ │titanus şi al cicadei vector al │calităţii producţiei. Starea │manifestări │ │
│ │ │ │ │fitoplamei Stolburului, Hyalestes│fitosanitară optimă a plantelor │ştiinţifice │ │
│ │ │ │ │obsolethus, în zone viticole din │este garantul de menţinere şi │naţionale/ │ │
│ │ │ │ │vestul şi estul ţării; │sporire a gradului de dezvoltare │internaţionale şi │ │
│ │ │ │ │- Broşură cu informaţii │integrată şi sustenabilitate │publicarea de │ │
│ │ │ │ │referitoare la "îngălbenirea │economică a sistemelor de │articole ştiinţifice│ │
│ │ │ │ │viţei de vie" şi cancerul │exploatare viticolă. Se propune │în reviste naţionale│ │
│ │ │ │ │bacterian; │realizarea de cercetări şi studii │şi internaţionale; │ │
│ │ │ │ │- Model experimental de evaluare │aprofundate asupra etiologiei şi │- Distribuirea │ │
│ │ │ │ │a efectului recepării butucilor │epidemiologiei bolilor şi │gratuită a broşurii │ │
│ │ │ │ │asupra infecţiilor cu fitoplasmă.│elaborarea unor seturi de măsuri de│cu informaţii │ │
│ │ │ │ │ │prevenire şi combatere pentru │referitoare la │ │
│ │ │ │ │ │diminuarea extinderii în noi │"îngălbenirea viţei │ │
│ │ │ │ │ │podgorii. │de vie" şi cancerul │ │
│ │ │ │ │ │ │bacterian; │ │
│ │ │ │ │ │ │- Pagină web cu │ │
│ │ │ │ │ │ │informaţii privind │ │
│ │ │ │ │ │ │rezultatele │ │
│ │ │ │ │ │ │proiectului. │ │
├────────────┼───────┼───────────────────┼─────────┼─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────┼─┤
│ │ │ │ │ │Nanotehnologia este o modalitate │ │ │
│ │ │ │ │ │promiţătoare de a îmbunătăţi │ │ │
│ │ │ │ │ │producţia vegetală, calitatea şi │ │ │
│ │ │ │ │ │siguranţa alimentelor, de a reduce │ │ │
│ │ │ │ │ │input-urile agricole, de a îmbogăţi│ │ │
│ │ │ │ │ │absorbţia nanonutrienţilor din sol │ │ │
│ │ │ │ │ │şi de a dezvolta pesticide cu │ │ │
│ │ │ │ │ │acţiune dorită de către │ │ │
│ │ │ │ │ │utilizatori. Aplicarea acesteia │ │ │
│ │ │ │ │ │conduce la o abordare high-tech şi │ │ │
│ │ │ │ │ │în agricultură. Cunoştinţele │ │ │
│ │ │ │ │ │actuale nu sunt suficiente pentru a│ │ │
│ │ │ │ │ │evalua pericolele şi riscurile │ │ │
│ │ │ │ │ │nanoparticulelor în mediul │ │ │
│ │ │ │ │ │înconjurător, ecotoxicitatea │ │ │
│ │ │ │ │ │acestora fiind foarte importantă │- Identificarea │ │
│ │ │ │ │ │deoarece creează o legătură directă│grupurilor ţintă în │ │
│ │ │ │ │ │între efectele adverse ale acestora│vederea diseminării │ │
│ │ │ │ │ │şi organisme, microorganisme, │rezultatelor │ │
│ │ │ │ │ │plante şi altele, inclusiv oameni, │obţinute; │ │
│ │ │ │ │- 2 produse pe bază de │la diferite niveluri trofice. Deşi │- Organizarea a 2 │ │
│ │ │ │ │nanomateriale pentru protecţia │siliciul nu este un element │workshop-uri cu │ │
│ │ │ │ │culturilor pomicole; │esenţial pentru nutriţia plantelor,│participarea │ │
│ │ │ │ │- Tehnologie de aplicare a │el are un impact benefic asupra │pomicultorilor care │ │
│ │ │ │ │produselor pe bază de │creşterii şi dezvoltării speciilor │aplică tehnologii │ │
│ │ │ │ │nanomateriale; │pomicole, în special atunci când │ecologice şi a │ │
│ │ │Cercetări privind │ │- 2 rapoarte privind efectul │sunt expuse la stres abiotic sau │specialiştilor din │ │
│ │ │activitatea │ │ecotoxicologic al │biotic, fiind recunoscut drept │cercetare şi │ │
│ │ │biologică a unor │ │nano-materialelor asupra unor │biostimulant. Utilizarea │învăţământ, pentru │ │
│ │ │produse pe bază de │500.000 │organisme test, ex. râme; │nanoparticulelor ce au în │promovarea │ │
│ │ │nanomateriale │d.c. │- 2 rapoarte privind eficacitatea│compoziţie predominant siliciul a │rezultatelor │ │
│ │ADER │asupra unor agenţi │75.188 │produselor nanomateriale asupra │dat rezultate pozitive din punct de│proiectului; │ │
│55. │7.3.9 │de dăunare majori │187.970 │unor agenţi de dăunare majori din│vedere al recoltei, însă │- Participarea la 3 │ │
│ │ │din pomicultură şi │142.857 │pomicultură; │introducerea pe scară largă │simpozioane │ │
│ │ │evaluarea │93.985 │- 2 rapoarte privind impactul │prezintă un grad de incertitudine │naţionale/ │ │
│ │ │impactului │ │acestor produse asupra │datorat diferenţelor de opinie │internaţionale; │ │
│ │ │ecotoxicologic al │ │entomofaunei utile, ex. │privind impactul asupra faunei │- Publicarea a 2 │ │
│ │ │acestora asupra │ │coccinelide; │utile. Deoarece mecanismele │lucrări ştiinţifice │ │
│ │ │entomofaunei utile │ │- Studiu privind efectul │fizico-chimice de acţiune a acestor│indexate BDI, Baza │ │
│ │ │ │ │utilizării nanomaterialelor │particule sunt încă în studiu, │de Date │ │
│ │ │ │ │asupra fiziologiei plantelor; │singura modalitate de a elimina │Internaţională şi a │ │
│ │ │ │ │- 2 cereri de brevet pentru │aceste incertitudini este │unei lucrări │ │
│ │ │ │ │produsele pe bază de │realizarea unor studii │ştiinţifice cotată │ │
│ │ │ │ │nanomateriale. │ecotoxicologice asupra faunei utile│ISI, Institutul │ │
│ │ │ │ │ │în condiţii de laborator şi în │pentru Ştiinţa │ │
│ │ │ │ │ │câmp. Nanoparticulele studiate vor │Informării; │ │
│ │ │ │ │ │fi derivate predominant din roci │- Pagină web cu │ │
│ │ │ │ │ │silicioase, blocate în combinaţii │informaţii privind │ │
│ │ │ │ │ │insolubile. În acest sens, scopul │rezultatele │ │
│ │ │ │ │ │proiectului este creşterea │proiectului. │ │
│ │ │ │ │ │competitivităţii tehnico-economice │ │ │
│ │ │ │ │ │în pomicultură prin utilizarea în │ │ │
│ │ │ │ │ │siguranţă a resurselor geologice │ │ │
│ │ │ │ │ │autohtone. Principalele activităţi │ │ │
│ │ │ │ │ │destinate atingerii acestui scop │ │ │
│ │ │ │ │ │sunt: │ │ │
│ │ │ │ │ │- evaluarea ecotoxicologică a │ │ │
│ │ │ │ │ │nano-materialelor asupra unor │ │ │
│ │ │ │ │ │organisme test, ex. râme; │ │ │
│ │ │ │ │ │- evaluarea eficacităţii produselor│ │ │
│ │ │ │ │ │nanomateriale asupra unor agenţi de│ │ │
│ │ │ │ │ │dăunare majori din pomicultură; │ │ │
│ │ │ │ │ │- evaluarea efectului utilizării │ │ │
│ │ │ │ │ │nanomaterialelor asupra fiziologiei│ │ │
│ │ │ │ │ │plantelor. │ │ │
├────────────┼───────┼───────────────────┼─────────┼─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────┼─┤
│ │ │ │ │ │Scopul proiectului este elaborarea │ │ │
│ │ │ │ │ │unor tehnologii de utilizare a │ │ │
│ │ │ │ │ │compostului obţinut din nămolurile │ │ │
│ │ │ │ │ │de epurare a apelor menajere, ca │ │ │
│ │ │ │ │ │fertilizant în pomicultură pe │ │ │
│ │ │ │ │ │soluri grele cu potenţial │ │ │
│ │ │ │ │ │agroproductiv scăzut sau suspuse │ │ │
│ │ │ │ │ │aridizării, soluri nisipoase. │ │ │
│ │ │ │ │ │Elaborarea unor tehnologii │ │ │
│ │ │ │ │ │eficiente de utilizare a acestuia │ │ │
│ │ │ │ │ │în pomicultură ar putea contribui │ │ │
│ │ │ │ │ │la soluţionarea simultană a două │ │ │
│ │ │ │ │- Bază de date suport, inclusiv │probleme: creşterea fertilităţii │ │ │
│ │ │ │ │legislaţie, standarde, în scopul │solului şi protecţia mediului. │ │ │
│ │ │ │ │elaborării de noi ipoteze de │Nămolul de epurare a apei menajere │ │ │
│ │ │ │ │lucru privind metode şi soluţii │este puţin folosit în agricultură │ │ │
│ │ │ │ │pentru utilizarea composturilor │din motive psihologice, economice, │ │ │
│ │ │ │ │obţinute din nămoluri de epurare │juridice şi tehnologice. Fiind │ │ │
│ │ │ │ │a apelor uzate menajere în │stocat an de an, ocupă suprafeţe │- Organizarea unui │ │
│ │ │ │ │pomicultură; │extinse afectând mediul │workshop privind │ │
│ │ │ │ │- Raport privind impactul │înconjurător. Compostul provenit │utilizarea │ │
│ │ │ │ │aplicării compostului provenit │din nămolul de epurare are o │compostului provenit│ │
│ │ │ │ │din nămolul de epurare a apelor │valoare de fertilizare similară cu │din nămolul de │ │
│ │ │ │ │uzate menajere ca fertilizant pe │cea a gunoiului de grajd, conţine o│epurare a apelor │ │
│ │ │ │ │solurile cu potenţial │materie organică humificată, cu un │uzate menajere, ca │ │
│ │ │ │ │agroproductiv scăzut, în │raport optim carbon/azot şi nu │fertilizant în │ │
│ │ │ │ │tehnologiile pomicole, inclusiv │conţine agenţi patogeni. În cadrul │pomicultură; │ │
│ │ │ │ │cele de producere a materialului │cercetărilor se vor realiza │- Minimum 3 lucrări │ │
│ │ │ │ │săditor, cu respectarea │experimentări în vase de vegetaţie,│ştiinţifice indexate│ │
│ │ │ │ │legislaţiei în vigoare privind │plantate cu specii pomicole, care │BDI, Baza de Date │ │
│ │ │ │ │protecţia mediului. │simulează condiţiile naturale, în │Internaţională şi a │ │
│ │ │Cercetări privind │ │Stabilirea indicatorilor plantei │condiţii controlate privind │unei lucrări │ │
│ │ │utilizarea │ │şi solului care pot fi │poluarea mediului. Vor fi │ştiinţifice cotată │ │
│ │ │composturilor │ │îmbunătăţiţi din punct de vedere │administrate doze diferite de │ISI, Institutul │ │
│ │ │obţinute din │1.500.000│chimic, fizic, biologic; │compost, astfel încât conţinutul de│pentru Ştiinţa │ │
│ │ │nămoluri rezultate │d.c. │- Raport privind impactul │metale grele din sol să nu │Informării; │ │
│ │ADER │din prelucrarea │225.564 │aplicării compostului obţinut din│depăşească limitele normale admise │- Pagină web cu │ │
│56. │7.3.10 │apelor uzate │563.910 │nămolul de epurare a apelor uzate│conform reglementărilor în vigoare.│informaţii privind │ │
│ │ │menajere ca │428.571 │menajere, asupra indicatorilor │Compostul poate fi utilizat cu │rezultatele │ │
│ │ │fertilizant în │281.955 │agrofizici, agrochimici, │condiţia respectării legislaţiei în│proiectului; │ │
│ │ │pomicultură cu │ │agrobiologici ai solului, precum │vigoare. Analizele chimice, de │- Diseminarea │ │
│ │ │respectarea │ │şi asupra creşterii şi │determinare a conţinutului total de│informaţiilor │ │
│ │ │Acquis-ului de │ │fructificării speciilor pomicole │elemente nutritive şi metale grele │cuprinse în Ghidul │ │
│ │ │mediu │ │din vasele de vegetaţie, în │vor fi efectuate la sol, plantă şi │de bune practici, │ │
│ │ │ │ │vederea elaborării tehnologiilor │apa percolată prin stratul de sol. │inclusiv a │ │
│ │ │ │ │de aplicarea a compostului în │Pentru plante se vor analiza │tehnologiei │ │
│ │ │ │ │pomicultură; │organele verzi - lăstari, frunze, │elaborate, la nivel │ │
│ │ │ │ │- Reţea tehnologică integrată │precum şi fructele obţinute. Prin │naţional prin │ │
│ │ │ │ │privind managementul utilizării │indicatorii analizaţi se poate │distribuirea către │ │
│ │ │ │ │composturilor obţinute din │caracteriza nivelul de nutriţie, │instituţiile │ │
│ │ │ │ │nămoluri rezultate din │dar şi gradul de poluare a plantei.│interesate, │ │
│ │ │ │ │prelucrarea apelor uzate ca │Datele obţinute vor contribui la │fermieri, │ │
│ │ │ │ │fertilizant în pomicultură, în │elaborarea unei tehnologii de │pepinierişti, │ │
│ │ │ │ │scopul sprijinirii, implementării│fertilizare, utilizând compostul │unităţi de cercetare│ │
│ │ │ │ │şi răspândirii modelului obţinut │provenit din nămolul de epurare al │şi de învăţământ │ │
│ │ │ │ │la nivel naţional; │apelor uzate menajere. Se va avea │superior horticol. │ │
│ │ │ │ │- Ghid de bune practici, care │în vedere extinderea aplicării │ │ │
│ │ │ │ │include tehnologia privind │sistemului de fertilizare în │ │ │
│ │ │ │ │utilizarea compostului provenit │pomicultură, în special în │ │ │
│ │ │ │ │din nămolul de epurare a apelor │producerea materialului săditor │ │ │
│ │ │ │ │uzate menajere ca fertilizant în │pomicol. Beneficiarii direcţi ai │ │ │
│ │ │ │ │pomicultură. │rezultatelor vor fi unităţi de │ │ │
│ │ │ │ │ │cercetare-dezvoltare, alte │ │ │
│ │ │ │ │ │instituţii interesate, producători │ │ │
│ │ │ │ │ │particulari, fermieri care vor │ │ │
│ │ │ │ │ │beneficia de Ghidul de bune │ │ │
│ │ │ │ │ │practici şi tehnologia privind │ │ │
│ │ │ │ │ │utilizarea compostului ca │ │ │
│ │ │ │ │ │fertilizant în pomicultură. │ │ │
│ │ │ │ │ │Rezultatele vor avea aplicabilitate│ │ │
│ │ │ │ │ │atât în mediul ştiinţific, cât şi │ │ │
│ │ │ │ │ │în practica pomicolă şi vine în │ │ │
│ │ │ │ │ │sprijinul soluţionării obligaţiilor│ │ │
│ │ │ │ │ │asumate de către România privind │ │ │
│ │ │ │ │ │protecţia mediului. │ │ │
├────────────┼───────┼───────────────────┼─────────┼─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────┼─┤
│ │ │ │ │ │Nucul şi cireşul sunt specii │ │ │
│ │ │ │ │ │pomicole din cele mai valoroase, │ │ │
│ │ │ │ │ │datorită fructelor, lemnului şi a │ │ │
│ │ │ │ │ │capacităţii de adaptabilitate │ │ │
│ │ │ │ │ │ecologică. Din datele FAO, Food and│ │ │
│ │ │ │ │ │Agriculture Organization, se │ │ │
│ │ │ │ │ │constată că producţia mondială de │ │ │
│ │ │ │ │ │nuci a înregistrat o continuă │ │ │
│ │ │ │ │ │creştere, ajungând în anul 2010 la │ │ │
│ │ │ │ │ │2.545.388 tone. În ţara noastră, │- Minimum 3 │ │
│ │ │ │ │ │nucul şi cireşul se cultivă prin │workshop-uri privind│ │
│ │ │ │ │ │grădini sau livezi şi relativ │sisteme noi de │ │
│ │ │ │ │ │frecvent se întâlnesc ca plante │altoire prin │ │
│ │ │ │ │ │subspontane. Castanul comestibil │calusare la cald cu │ │
│ │ │ │ │ │găseşte condiţiile favorabile în │gestionarea bolilor │ │
│ │ │ │ │ │special în zona de sud a României │la materialul │ │
│ │ │ │ │ │şi în ultimele două decenii multe │săditor pomicol; │ │
│ │ │ │ │ │soiuri noi au fost introduse pentru│- Pagină web cu │ │
│ │ │ │ │- Studiu privind sisteme noi de │a fi testate şi promovate spre a fi│informaţii privind │ │
│ │ │ │ │altoire prin "hot callusing", │înfiinţate livezi noi. Materialul │rezultatele │ │
│ │ │ │ │calusare la cald, cu gestionarea │săditor este elementul principal │proiectului; │ │
│ │ │ │ │bolilor la materialul săditor │care contribuie la extinderea │- Publicarea unei │ │
│ │ │ │ │pomicol; │exploataţiilor pomicole moderne. │lucrări ştiinţifice │ │
│ │ │ │ │- Bază de date a locaţiilor cu │Înmulţirea speciilor pomicole │cotată ISI, │ │
│ │ │ │ │pondere în România a speciilor │ridică o serie de probleme tehnice │Institutul pentru │ │
│ │ │Tehnologii de │ │nuc, castan comestibil şi cireş; │şi economice care au dus până în │Ştiinţa Informării │ │
│ │ │obţinere a │ │- Tehnologie inovativă de │prezent la obţinerea unor cantităţi│şi a unei lucrări │ │
│ │ │materialului altoit│800.000 │înmulţire la nuc comun (Juglans │insuficiente de material săditor de│ştiinţifice indexată│ │
│ │ │la specii pomicole │d.c. │regia L.); │calitate. În cadrul proiectului se │BDI, Baza de Date │ │
│57. │ADER │prin metode │120.301 │- Tehnologie inovativă de │va studia flora spontană în vederea│Internaţională, cu │ │
│ │7.3.11 │inovative în │300.752 │înmulţire la castan comestibil │identificării de genotipuri │rezultatele │ │
│ │ │vederea creşterii │228.571 │(Castenea sativa L.); │valoroase din speciile nuc, castan │cercetării; │ │
│ │ │competitivităţii │150.376 │- Tehnologie inovativă de │comestibil şi cireş sălbatic. Se │- Publicarea de │ │
│ │ │tehnico- economice │ │înmulţire la cireş (Prunus avium │vor elabora tehnologii/secvenţe │articole în reviste │ │
│ │ │în pomicultură │ │L.); │tehnologice privind altoirea la │de specialitate cu │ │
│ │ │ │ │- Propuneri de soluţii către │masă pentru speciile cireş, nuc şi │rezultatele │ │
│ │ │ │ │unităţile forestiere, unităţi │castan comestibil. Se vor realiza │cercetării; │ │
│ │ │ │ │administrative şi instituţii │studii privind comportarea în │- Diseminarea celor │ │
│ │ │ │ │publice în perspectiva realizării│pepinieră a unor soiuri noi de │3 broşuri privind │ │
│ │ │ │ │de perdele de protecţie din │cireş, nuc şi castan comestibil │tehnologiile │ │
│ │ │ │ │speciile nuc, castan comestibil │create în ţară sau introduse, │inovative de │ │
│ │ │ │ │şi cireş. │altoite pe portaltoi româneşti │înmulţire la nuc, │ │
│ │ │ │ │ │omologaţi şi selecţii de portaltoi │castan, şi cireş │ │
│ │ │ │ │ │de perspectivă. Se va realiza o │prin distribuirea │ │
│ │ │ │ │ │bază de date cu locaţiile │către instituţiile │ │
│ │ │ │ │ │genotipurilor valoroase precum şi │interesate, │ │
│ │ │ │ │ │conservarea ex situ a materialului │pepinierişti, │ │
│ │ │ │ │ │genetic identificat. Se vor elabora│unităţi de cercetare│ │
│ │ │ │ │ │tehnologii de înmulţire şi de │şi de învăţământ │ │
│ │ │ │ │ │cultură adaptate fiecărei specii │superior horticol. │ │
│ │ │ │ │ │pentru introducerea acestora şi ca │ │ │
│ │ │ │ │ │perdele de protecţie în perspectiva│ │ │
│ │ │ │ │ │diminuării impactului negativ al │ │ │
│ │ │ │ │ │schimbărilor climatice şi │ │ │
│ │ │ │ │ │îmbunătăţirea protecţiei mediului │ │ │
│ │ │ │ │ │înconjurător. Rezultatele vor fi │ │ │
│ │ │ │ │ │diseminate prin publicarea de │ │ │
│ │ │ │ │ │tehnologii de înmulţire şi de │ │ │
│ │ │ │ │ │cultură, lucrări ştiinţifice şi │ │ │
│ │ │ │ │ │articole de promovare. │ │ │
├────────────┼───────┼───────────────────┼─────────┼─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────┼─┤
│ │ │ │ │ │Tehnologiile pomicole intensive, cu│ │ │
│ │ │ │ │ │controlul aproape integral al │ │ │
│ │ │ │ │ │factorilor de vegetaţie, reduc la │ │ │
│ │ │ │ │ │minim poluarea mediului şi a │ │ │
│ │ │ │ │ │fructelor, prin administrarea │ │ │
│ │ │ │ │ │îngrăşămintelor chimice localizat │ │ │
│ │ │ │ │ │în funcţie de consumul plantelor, │- Organizarea de │ │
│ │ │ │ │ │în doze mici şi dese, aplicate │workshop-uri cu │ │
│ │ │ │ │ │foliar sau prin apa de irigare, │participarea │ │
│ │ │ │ │ │fertirigare, care ajung aproape │specialiştilor din │ │
│ │ │ │ │ │integral la plantele de cultură, │reţeaua naţională de│ │
│ │ │ │ │ │prin tratamente fitosanitare │extensie, a │ │
│ │ │ │ │ │integrate cu volum redus de apă pe │fermierilor privaţi,│ │
│ │ │ │ │ │unitatea de suprafaţă şi prin │în cadrul cărora se │ │
│ │ │ │ │ │erbicidări cu substanţe │vor prezenta │ │
│ │ │ │ │ │biodegradabile aplicate numai sub │rezultatele │ │
│ │ │ │ │ │rândul de pomi. În acelaşi timp, │cercetărilor │ │
│ │ │ │ │ │tehnologiile intensive fac posibilă│efectuate; │ │
│ │ │ │ │ │obţinerea unor cantităţi mari de │- Pagină web cu │ │
│ │ │ │ │ │fructe pe suprafeţe de teren mai │informaţii privind │ │
│ │ │ │ │ │restrânse, redând astfel mari │rezultatele obţinute│ │
│ │ │ │ │ │suprafeţe pentru alte culturi sau │în cadrul │ │
│ │ │ │ │ │pentru flora spontană armonizată │proiectului; │ │
│ │ │ │ │ │biocenotic. În ultimii ani, în │- Diseminarea la │ │
│ │ │ │ │ │special în ţările vest-europene, │nivel naţional a │ │
│ │ │ │ │ │tendinţa de a aplica tehnologii de │ghidului │ │
│ │ │ │ │- 2 baze de date de referinţă │cultură care să protejeze mediul şi│tehnico-economic │ │
│ │ │ │ │privind reţetele de fertilizanţi │să-l păstreze cât mai nepoluat, a │privind tehnologiile│ │
│ │ │ │ │pentru culturile pomicole, │căpătat conotaţii majore. Proiectul│de fertirigare a │ │
│ │ │ │ │dozele, epocile şi modul de │îşi propune să realizeze │plantaţiilor │ │
│ │ │ │ │administrare al acestora la cireş│următoarele activităţi: │pomicole de cireş şi│ │
│ │ │Cercetări privind │ │şi măr; │- monitorizarea multisenzorială a │măr prin │ │
│ │ │diagnosticarea │ │- 2 secvenţe tehnologice │unor parametri sintetici ai stării │distribuirea │ │
│ │ │timpurie │1.000.000│îmbunătăţite de identificare │nutriţionale a pomilor şi adaptarea│gratuită a acestuia │ │
│ │ │multisenzorială a │d.c. │timpurie a stării de stres │unor indicatori noi, pentru │personalului din │ │
│ │ADER │stresului │150.376 │nutriţional şi de aplicare a │optimizarea continuă a proceselor │serviciile de │ │
│58. │7.3.12 │nutriţional, în │375.940 │fertilizării şi irigării în mod │de creştere şi fructificare, │extensie, │ │
│ │ │vederea optimizării│285.714 │echilibrat, în funcţie de │fundamentarea unor secvenţe │pomicultorilor, │ │
│ │ │metodelor de │187.970 │consumul plantelor, în │specifice tehnologiilor de │proiectanţilor, │ │
│ │ │fertirigare în │ │plantaţiile pomicole │precizie; │operatorilor │ │
│ │ │pomicultură │ │superintensive de măr şi cireş; │- adaptarea celor mai moderne │economici şi altor │ │
│ │ │ │ │- Ghid tehnico-economic privind │tehnologii de fertirigare aplicate │potenţiali │ │
│ │ │ │ │tehnologiile de fertirigare a │în România şi în ţările cu │utilizatori şi │ │
│ │ │ │ │plantaţiilor pomicole de cireş şi│agricultură avansată, în vederea │beneficiari ai │ │
│ │ │ │ │măr, adaptat condiţiilor │asigurării unei nutriţii │proiectelor din │ │
│ │ │ │ │pedo-climatice ale României. │echilibrate în livezi, în │cadrul │ │
│ │ │ │ │ │condiţiile limitării efectelor │Subprogramului │ │
│ │ │ │ │ │negative ale schimbărilor climatice│pomicol din │ │
│ │ │ │ │ │actuale şi a celor prognozate │Programul Naţional │ │
│ │ │ │ │ │pentru următorii 50 de ani; │de Dezvoltare │ │
│ │ │ │ │ │- integrarea în tehnologiile de │Rurală; │ │
│ │ │ │ │ │optimizare nutriţională a soiurilor│- Publicarea unei │ │
│ │ │ │ │ │şi portaltoilor autohtoni şi │lucrări ştiinţifice │ │
│ │ │ │ │ │străini valoroşi, adaptaţi │indexată BDI, Baza │ │
│ │ │ │ │ │condiţiilor pedo-climatice din │de Date │ │
│ │ │ │ │ │România; │Internaţională şi a │ │
│ │ │ │ │ │- gestionarea irigării în funcţie │unei lucrări │ │
│ │ │ │ │ │de dinamica parametrilor sintetici │ştiinţifice cotată │ │
│ │ │ │ │ │ai stării nutriţionale a pomilor, │ISI, Institutul │ │
│ │ │ │ │ │prin programarea udărilor cu │pentru Ştiinţa │ │
│ │ │ │ │ │ajutorul sistemelor computerizate │Informării, │ │
│ │ │ │ │ │de irigare localizată asociată cu │publicarea de │ │
│ │ │ │ │ │fertirigare. T │articole în reviste │ │
│ │ │ │ │ │oate acestea vor avea ca rezultat, │de specialitate │ │
│ │ │ │ │ │realizarea secvenţelor tehnologice │naţionale şi │ │
│ │ │ │ │ │de fertilizare adaptate condiţiilor│internaţionale. │ │
│ │ │ │ │ │pedo-climatice din România, │ │ │
│ │ │ │ │ │experimentate şi verificate în │ │ │
│ │ │ │ │ │condiţii concrete de livadă la │ │ │
│ │ │ │ │ │speciile pomicole cireş şi măr, │ │ │
│ │ │ │ │ │integrate în ghidul tehnico- │ │ │
│ │ │ │ │ │economic desemnat la sfârşitul │ │ │
│ │ │ │ │ │proiectului. │ │ │
├────────────┼───────┼───────────────────┼─────────┼─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────┼─┤
│ │ │ │ │ │La speciile pomicole sâmburoase, │ │ │
│ │ │ │ │ │prun, cireş, infecţiile cu unele │ │ │
│ │ │ │ │ │virusuri /fitoplasme sunt extrem de│ │ │
│ │ │ │ │ │grave deoarece, pe lângă pagubele │ │ │
│ │ │ │ │ │directe, pomii infectaţi reprezintă│ │ │
│ │ │ │ │ │focare de infecţie pentru pomii │ │ │
│ │ │ │ │ │sănătoşi din apropiere, livezile │ │ │
│ │ │ │ │ │tinere fiind foarte expuse acestui │ │ │
│ │ │ │ │ │risc. În contextul înfiinţării de │ │ │
│ │ │ │ │ │noi livezi prin Programul Naţional │- Prezentarea, │ │
│ │ │ │ │ │de Dezvoltare Rurală - submăsura │pentru fiecare │ │
│ │ │ │ │ │4.1a, s-au realizat importuri │livadă monitorizată,│ │
│ │ │ │ │ │masive de material de plantare care│a rezultatelor │ │
│ │ │ │ │ │au accentuat riscurile introducerii│obţinute în fişe │ │
│ │ │ │ │ │unor virusuri/tulpini virale/ │sintetice, minim 10,│ │
│ │ │ │ │ │fitoplasme care nu au fost │care vor fi puse la │ │
│ │ │ │ │ │identificate până în prezent în │dispoziţia fiecărui │ │
│ │ │ │ │ │Romania. De exemplu, deşi România │fermier beneficiar, │ │
│ │ │ │ │ │este endemică pentru virusul Plum │astfel încât │ │
│ │ │ │ │ │pox, PPV, ţara noastră este printre│măsurile specifice │ │
│ │ │ │ │ │puţinele din Europa unde tulpina │de limitare a │ │
│ │ │ │ │ │PPV-M, cunoscută ca fiind cea mai │răspândirii │ │
│ │ │ │ │ │agresivă, nu a fost identificată, │virusurilor şi │ │
│ │ │ │ │ │motiv pentru care se impune o │impactului acestora │ │
│ │ │ │ │ │monitorizare riguroasă a noilor │să poată fi aplicate│ │
│ │ │ │ │- Baza de date privind incidenţa │plantaţii înfiinţate cu material │punctual; │ │
│ │ │ │ │şi distribuţia virusurilor la │provenit din import, astfel încât │- Minimum 3 │ │
│ │ │ │ │prun şi cireş; │să fie evitată o potenţială │workshop-uri privind│ │
│ │ │ │ │- Minimum 3 hărţi ale prezenţei │răspândire necontrolată a acestei │practicile de │ │
│ │ │ │ │diferitelor virusuri/fitoplasme │tulpini, care ar agrava foarte mult│management integrat │ │
│ │ │ │ │la nivel regional şi naţional; │situaţia existentă. Proiectul │în prevenirea │ │
│ │ │ │ │- Minimum 3 hărţi de evidenţiere │vizează evaluarea în ansamblu a │bolilor virotice; │ │
│ │ │Cercetări privind │ │a potenţialelor focare de │stării fitovirale a unor noi │- Pagină web cu │ │
│ │ │evaluarea stării de│ │infecţie şi evaluări ale riscului│plantaţii pomicole sâmburoase, │informaţii privind │ │
│ │ │sănătate a │1.000.000│de răspândire necontrolată; │prun, cireş, la nivel local, │rezultatele │ │
│ │ │plantaţiilor noi de│d.c. │- Minimum 5 fişe de monitorizare,│regional şi naţional care să │proiectului; │ │
│59. │ADER │prun şi cireş, în │150.376 │care includ măsuri pentru │permită elaborarea timpurie a unor │- Participarea cu │ │
│ │7.3.13 │vederea elaborării │375.940 │prevenirea răspândirii şi │măsuri coerente de limitare a │lucrări la │ │
│ │ │practicilor de │285.714 │limitării impactului bolilor │impactului bolilor virotice în │manifestări │ │
│ │ │management integrat│187.970 │virotice în funcţie de situaţiile│noile livezi, astfel încât acestea │ştiinţifice; │ │
│ │ │în prevenirea │ │constatate; │să contribuie la revigorarea │- Publicarea unei │ │
│ │ │bolilor virotice │ │- Ghid privind managementul │pomiculturii româneşti şi la │lucrări ştiinţifice │ │
│ │ │ │ │integrat în prevenirea bolilor │reducerea importurilor de fructe. │cotată ISI, │ │
│ │ │ │ │virotice; │În acest sens, vor fi monitorizate │Institutul pentru │ │
│ │ │ │ │- Clarificarea situaţiei privind │din punct de vedere fitovirotic un │Ştiinţa Informării; │ │
│ │ │ │ │starea fitovirotică a noilor │număr reprezentativ de noi │- 2 lucrări │ │
│ │ │ │ │plantaţii de prun şi cireş la │plantaţii pomicole la nivel │ştiinţifice indexate│ │
│ │ │ │ │nivel naţional. │naţional utilizând pentru │BDI, Baza de Date │ │
│ │ │ │ │ │dignosticul de precizie a agenţilor│Internaţională; │ │
│ │ │ │ │ │patogeni tehnici serologice, │- Diseminarea │ │
│ │ │ │ │ │DAS-ELISA şi/sau moleculare, IC/RT-│ghidului privind │ │
│ │ │ │ │ │PCR - virusuri; Nested PCR - │managementul │ │
│ │ │ │ │ │fitoplasme. În cazul depistării │integrat în │ │
│ │ │ │ │ │unor infecţii cu PPV în livezile de│prevenirea bolilor │ │
│ │ │ │ │ │prun înfiinţate cu material săditor│virotice prin │ │
│ │ │ │ │ │din import, se va efectua RT-PCR pe│distribuirea către │ │
│ │ │ │ │ │diferite regiuni genomice ale │instituţiile │ │
│ │ │ │ │ │virusului, astfel încât să se poată│interesate, │ │
│ │ │ │ │ │identifica potenţiala prezenţă a │pomicultori privaţi,│ │
│ │ │ │ │ │suşei PPV-M. Rezultatele obţinute │pepinierişti, │ │
│ │ │ │ │ │vor clarifica situaţia privind │unităţi de cercetare│ │
│ │ │ │ │ │starea fitovirotică a noilor │şi de învăţământ │ │
│ │ │ │ │ │plantaţii de prun şi cireş la nivel│superior din │ │
│ │ │ │ │ │naţional, rezultatele având o │domeniu. │ │
│ │ │ │ │ │deosebită importanţă practică şi │ │ │
│ │ │ │ │ │ştiinţifică. Rezultatele îşi găsesc│ │ │
│ │ │ │ │ │utilitatea practică întrucât │ │ │
│ │ │ │ │ │reprezintă elemente cheie în │ │ │
│ │ │ │ │ │elaborarea măsurilor care să │ │ │
│ │ │ │ │ │conducă la limitarea impactului │ │ │
│ │ │ │ │ │bolilor virotice în noile livezi, │ │ │
│ │ │ │ │ │bazate pe o situaţie concretă şi, │ │ │
│ │ │ │ │ │astfel, la creşterea │ │ │
│ │ │ │ │ │competitivităţii fermierilor. │ │ │
├────────────┼───────┼───────────────────┼─────────┼─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────┼─┤
│ │ │ │ │ │ │- Minimum 2 │ │
│ │ │ │ │ │ │workshop-uri de │ │
│ │ │ │ │ │ │prezentare a │ │
│ │ │ │ │ │ │rezultatelor şi │ │
│ │ │ │ │ │ │întruniri cu │ │
│ │ │ │ │ │ │specialişti, │ │
│ │ │ │ │- Raport privind impactul │Bacteriozele afectează numeroase │cercetători, │ │
│ │ │ │ │genurilor microbiotei pomicole, a│specii de plante de cultură, │profesori studenţi, │ │
│ │ │ │ │speciilor de bacterii │inclusiv speciile pomicole, cele │fermieri şi │ │
│ │ │ │ │fitopatogene şi a celor potenţial│mai periculoase pentru plantaţiile │producători │ │
│ │ │ │ │antagoniste agenţilor care │de meri, peri şi gutui sunt focul │individuali, │ │
│ │ │ │ │provoacă bacterioze; │bacterian, Erwinia amylovora │inclusiv │ │
│ │ │ │ │- Tehnici noi de diagnosticare a │Burrill şi arsura bacteriană │demonstraţii │ │
│ │ │ │ │agenţilor fitopatogeni │comună, Pseudomonas syringae pv. │practice; │ │
│ │ │ │ │bacterieni; │syringae van Hall, iar pentru │- Diseminarea │ │
│ │ │ │ │- Stabilirea fenofazelor critice │sâmburoase, ulceraţia şi ciuruirea │ghidului de bună │ │
│ │ │ │ │de infecţie cu agenţi patogeni în│bacteriană a frunzelor, Pseudomonas│practică agricolă şi│ │
│ │ │ │ │vederea elaborării buletinelor de│syringae pv. mors prunorum, Wormald│de mediu dedicat │ │
│ │ │Cercetări privind │ │avertizare; │Joung, Dye et Wilkie şi Xanthomonas│fermierilor, cu │ │
│ │ │elaborarea unor │1.000.000│- Baze de date cu soiurile │campestris pv. Pruni, Smith Dye, │prezentarea în │ │
│ │ │tehnologii noi de │d.c. │evaluate ca rezistente/tolerante │sin. Xanthomonas pruni, E.F. Smith,│detaliu a │ │
│60. │ADER │prevenire şi │150.376 │la atacul bacteriozelor; │Dowson, care atacă, prunul, │tehnologiilor, gamei│ │
│ │7.3.14 │combatere a unor │375.940 │- Secvenţe tehnologice noi de │cireşul, caisul, piersicul, │de fungicide şi/sau │ │
│ │ │bacterii │285.714 │monitorizare, prevenire şi │migdalul, iar nucul este atacat de │antagonişti ai │ │
│ │ │fitopatogene în │187.970 │combatere a patogenilor; │bacteria Xanthomonas arboricola pv.│patogenilor de │ │
│ │ │pomicultură │ │- Tehnologii noi de prevenire şi │Juglandis, Pierce 1901. Aceşti │origine bacteriană, │ │
│ │ │ │ │combatere a principalelor │agenţi patogeni produc pagube │utile pentru │ │
│ │ │ │ │bacterii fitopatogene incluse în │însemnate. Scopul final al │prevenirea şi │ │
│ │ │ │ │strategiile de Management │proiectului este de realizare a │stoparea acestor │ │
│ │ │ │ │Integrat, IPM, al bolilor la │unor tehnologii integrate pentru │boli; │ │
│ │ │ │ │speciile măr, păr, gutui, nuc, │combaterea bacteriozelor foarte │- Minimum 3 lucrări │ │
│ │ │ │ │prun, cireş, cais şi piersic; │periculoase la speciile pomicole │de specialitate în │ │
│ │ │ │ │- Ghid de bună practică agricolă │seminţoase, sâmburoase şi nucifere,│reviste indexate │ │
│ │ │ │ │şi de mediu dedicat fermierilor, │stoparea infecţiilor şi salvarea │BDI, Banca de Date │ │
│ │ │ │ │privind combaterea bacteriozelor │producţiei de fructe a pomilor, │Internaţională şi a │ │
│ │ │ │ │la speciile pomicole seminţoase, │prin testarea unor tratamente │unei lucrări │ │
│ │ │ │ │sâmburoase şi nucifere. │chimice şi/sau cu antagonişti ai │ştiinţifice cotată │ │
│ │ │ │ │ │patogenilor de origine bacteriană. │ISI, Institutul │ │
│ │ │ │ │ │ │pentru Ştiinţa │ │
│ │ │ │ │ │ │Informării; │ │
│ │ │ │ │ │ │- Pagină web cu │ │
│ │ │ │ │ │ │informaţii privind │ │
│ │ │ │ │ │ │rezultatele │ │
│ │ │ │ │ │ │proiectului. │ │
├────────────┼───────┼───────────────────┼─────────┼─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────┼─┤
│ │ │ │ │ │Schimbările climatice din ultimii │ │ │
│ │ │ │ │ │ani au determinat modificări │ │ │
│ │ │ │ │ │semnificative a spectrului de │ │ │
│ │ │ │ │ │agenţi patogeni şi dăunători şi a │ │ │
│ │ │ │ │ │importanţei economice a acestora la│ │ │
│ │ │ │ │ │culturile de solano-fructoase în │ │ │
│ │ │ │ │ │sere, în special tomate. Astfel, │ │ │
│ │ │ │ │ │incidenţa moliei miniere, Tuta │ │ │
│ │ │ │ │ │absoluta, a crescut şi │ │ │
│ │ │ │ │ │corespunzător şi pagubele produse │ │ │
│ │ │ │ │ │de aceasta afectând în special │- Organizarea de │ │
│ │ │ │ │ │tomatele cultivate în spaţiile │mese rotunde cu │ │
│ │ │ │ │ │protejate. Combaterea adulţilor şi │producătorii de │ │
│ │ │ │ │ │a pontelor, depuse pe faţa │legume asociaţi sau │ │
│ │ │ │ │ │inferioară a frunzelor, este │individuali, pentru │ │
│ │ │ │ │ │relativ dificilă prin faptul că în │informarea acestora │ │
│ │ │ │ │ │spaţiile protejate pot avea loc mai│cu privire la │ │
│ │ │ │ │ │multe generaţii pe sezon, numărul │rezultatele │ │
│ │ │ │ │ │generaţiilor fiind direct │obţinute; │ │
│ │ │ │ │- Elaborarea unor secvenţe │proporţional cu creşterea │- Prezentarea şi │ │
│ │ │ │ │tehnologice de combatere │temperaturii, o generaţie la cca. │publicarea de │ │
│ │ │ │ │integrată pentru controlul │15 zile la temperaturi de peste │lucrări ştiinţifice,│ │
│ │ │Stabilirea │ │dăunătorului, cu impact minim │30°C. În aceste condiţii este │pliante, broşuri, │ │
│ │ │măsurilor şi │ │asupra mediului înconjurător şi a│necesară abordarea problematicii │articole în reviste │ │
│ │ │mijloacelor de │1.000.000│calităţii producţiei la culturile│combaterii integrate prin │de specialitate, cu │ │
│ │ │prevenire şi │d.c. │protejate; │următoarele activităţi: │tehnologiile │ │
│ │ADER │combatere integrată│150.376 │- Identificarea unor metode de │- stabilirea dinamicii apariţiei şi│elaborate pentru │ │
│61. │7.3.15 │a dăunătorului Tuta│375.940 │combatere chimică şi biologică │evoluţiei atacului dăunătorului în │transferul │ │
│ │ │absoluta, molia │285.714 │pentru controlul adulţilor şi │diferite tipuri de spaţii │rezultatelor │ │
│ │ │minieră la │187.970 │pontelor de Tuta absoluta; │protejate; │obţinute la cât mai │ │
│ │ │culturile de tomate│ │- Proceduri de control a gazdelor│- evaluarea eficacităţii unor │mulţi cultivatori │ │
│ │ │în spaţii protejate│ │secundare şi a samulastrei de │produse chimice, cu impact redus │din diferite judeţe;│ │
│ │ │ │ │solanacee cultivate din zonele de│asupra mediului, asupra adulţilor, │- Implementarea în │ │
│ │ │ │ │cultură protejate a tomatelor │ouălor şi larvelor în diferite │fermele legumicole a│ │
│ │ │ │ │protejate. │tipuri de spaţii protejate, │tehnologiilor de │ │
│ │ │ │ │ │inclusiv pentru combaterea │combatere elaborate,│ │
│ │ │ │ │ │dăunătorului de pe gazdele │competitive şi cu │ │
│ │ │ │ │ │secundare; │impact │ │
│ │ │ │ │ │- stabilirea eficacităţii │socio-economic │ │
│ │ │ │ │ │utilizării feromonilor, bacteriilor│major; │ │
│ │ │ │ │ │entomopatogene, paraziţi şi │- Pagină web cu │ │
│ │ │ │ │ │prădători specifici; │informaţii privind │ │
│ │ │ │ │ │- evaluarea posibilităţilor de │rezultatele │ │
│ │ │ │ │ │utilizare în asocieri de tip │proiectului. │ │
│ │ │ │ │ │sinergic şi/sau convergent a │ │ │
│ │ │ │ │ │diferitelor mijloace de combatere │ │ │
│ │ │ │ │ │simultană sau în complex; │ │ │
│ │ │ │ │ │- evaluarea eficienţei diferitelor │ │ │
│ │ │ │ │ │mijloace de combatere simple sau │ │ │
│ │ │ │ │ │asociate în vederea creşterii │ │ │
│ │ │ │ │ │calităţii şi cantităţii producţiei;│ │ │
│ │ │ │ │ │- elaborarea de verigi şi │ │ │
│ │ │ │ │ │tehnologii de combatere pentru │ │ │
│ │ │ │ │ │controlul dăunătorului la Tuta │ │ │
│ │ │ │ │ │absoluta. │ │ │
├────────────┴───────┴───────────────────┴─────────┴─────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┴────────────────────┼─┤
│Obiectivul specific 7.4: Optimizarea şi implementarea tehnologiilor de │ │
│procesare şi păstrare a produselor horticole │ │
├────────────┬───────┬───────────────────┬─────────┬─────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┬────────────────────┼─┤
│ │ │ │ │ │Dioxidul de sulf este în prezent │- Rezultatele vor fi│ │
│ │ │ │ │ │principala substanţă cu rol │folosite de │ │
│ │ │ │ │ │antiseptic folosit în industria │producătorii de │ │
│ │ │ │ │ │vinului şi nu numai. În ultima │vinuri BIO, sau de │ │
│ │ │ │ │ │perioadă consumatorii sunt din ce │cei care doresc să │ │
│ │ │ │ │ │în ce mai atenţi la aditivii │scoată pe piaţă │ │
│ │ │ │ │ │folosiţi în industria alimentară şi│vinuri cu conţinut │ │
│ │ │ │ │ │cea a băuturilor în special. Chiar │scăzut în dioxid de │ │
│ │ │ │ │ │dacă nu poate fi evitat tratamentul│sulf, vinuri care │ │
│ │ │ │ │ │cu dioxid de sulf, tehnologiile │pot avea un impact │ │
│ │ │ │ │ │moderne de vinificare permit │important asupra │ │
│ │ │ │ │ │folosirea limitată a acestei │consumatorilor, tot │ │
│ │ │ │ │ │substanţe prin folosirea în paralel│mai exigenţi şi mai │ │
│ │ │ │ │ │a altor aditivi sau tratamente │atenţi la produsele │ │
│ │ │ │ │ │tehnologice. Proiectul îşi propune │pe care le consumă; │ │
│ │ │ │ │- Bază de date, studii, fişe de │să abordeze modalităţi de reducere/│- Realizarea de │ │
│ │ │ │ │descriere a eşantioanelor de │înlocuire parţială a dioxidului de │lucrări de promovare│ │
│ │ │ │ │struguri şi vin; │sulf în etapele tehnologice de │pentru informarea │ │
│ │ │ │ │- Secvenţe tehnologice de │obţinere a vinurilor, păstrând │consumatorilor │ │
│ │ │ │ │reducere a dozelor de dioxid de │nealterate proprietăţile │privind efectul │ │
│ │ │ │ │sulf; │fizico-chimice şi organoleptice ale│benefic asupra │ │
│ │ │ │ │- Profil compoziţional şi profil │produsului precum şi garantarea │organismului al │ │
│ │ │ │ │senzorial al vinurilor cu │stabilităţii acestuia în momentul │consumului de vinuri│ │
│ │ │Cercetări privind │ │conţinut redus în dioxid de sulf,│punerii lui în consum. Vor fi │cu conţinut redus de│ │
│ │ │optimizarea unor │1.000.000│în funcţie de varianta │abordate următoarele aspecte: │dioxid de sulf; │ │
│ │ │secvenţe │d.c. │experimentală testată; │- analiza strugurilor, optimizarea │- Organizarea de │ │
│62. │ADER │tehnologice în │150.376 │- Optimizarea dozelor de produse │cantitativă şi calitativă a │workshop-uri de │ │
│ │7.4.1 │scopul obţinerii de│375.940 │oenologice în scopul obţinerii │produselor oenologice pe fluxul de │prezentare a │ │
│ │ │vinuri cu conţinut │285.714 │unor vinuri cu conţinut redus de │producere a vinurilor, abordându-se│rezultatelor şi de │ │
│ │ │redus în dioxid de │187.970 │dioxid de sulf, în condiţiile │o atenţie specială folosirii │promovare a acestor │ │
│ │ │sulf │ │menţinerii tipicităţii soiului; │enzimelor şi drojdiilor; │vinuri, în vederea │ │
│ │ │ │ │- Metodă de dozare a SO2-ului │- controlul proceselor de oxidare a│valorificării lor pe│ │
│ │ │ │ │prin extracţie, pentru a se evita│mustului/mustuielii şi vinului prin│piaţa viti-vinicolă;│ │
│ │ │ │ │erorile de măsură în cazul │metode chimice şi fizice; │- Organizarea de │ │
│ │ │ │ │utilizării unor aditivi admişi de│- analiza capacităţii de combinare │degustări ale │ │
│ │ │ │ │legislaţia viti-vinicolă; │a dioxidului de sulf cu anumiţi │vinurilor cu adaos │ │
│ │ │ │ │- Realizarea unui Soft cu date │aditivi şi administrarea lor în │de dioxid de sulf şi│ │
│ │ │ │ │privind SO2 molecular în excel │vin; │cu conţinut redus de│ │
│ │ │ │ │pentru producătorii interesaţi. │- analiza compoziţională şi │dioxid de sulf şi │ │
│ │ │ │ │ │senzorială a vinurilor obţinute. │analiza comparativă │ │
│ │ │ │ │ │Se va avea în vedere optimizarea │a acestora; │ │
│ │ │ │ │ │anumitor secvenţe tehnologice în │- Participarea cu │ │
│ │ │ │ │ │scopul reducerii dozelor de dioxid │lucrări la │ │
│ │ │ │ │ │de sulf în etapele tehnologice de │conferinţe, │ │
│ │ │ │ │ │prelucrare a strugurilor, │simpozioane │ │
│ │ │ │ │ │stabilizare şi condiţionare a │naţionale şi │ │
│ │ │ │ │ │vinurilor, cu menţinerea │internaţionale; │ │
│ │ │ │ │ │potenţialului calitativ al │- Promovarea │ │
│ │ │ │ │ │acestora. Prin punerea la punct a │rezultatelor prin │ │
│ │ │ │ │ │unor tehnologii specifice se vor │broşuri şi pliante; │ │
│ │ │ │ │ │produce vinuri cu conţinut scăzut │- Pagină web cu │ │
│ │ │ │ │ │în dioxid de sulf, la praguri │informaţii privind │ │
│ │ │ │ │ │specifice vinurilor BIO sau chiar │rezultatele │ │
│ │ │ │ │ │mai jos. │proiectului. │ │
├────────────┴───────┴───────────────────┴─────────┴─────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┴────────────────────┼─┤
│Obiectivul specific 7.5: Inovarea şi transferul de cunoştinţe în horticultură │ │
├────────────┬───────┬───────────────────┬─────────┬─────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┬────────────────────┼─┤
│ │ │ │ │ │Pe parcursul ultimilor ani, │ │ │
│ │ │ │ │ │preferinţele consumatorilor s-au │ │ │
│ │ │ │ │ │îndreptat tot mai mult către │ │ │
│ │ │ │ │ │produse alimentare cu arome şi │ │ │
│ │ │ │ │ │culori cât mai naturale, astfel │ │ │
│ │ │ │ │ │încât data durabilităţii minimale │ │ │
│ │ │ │ │ │să fie suficient de îndelungată, │ │ │
│ │ │ │ │ │pentru ca produsul să facă faţă │ │ │
│ │ │ │ │ │atât distribuţiei cât şi perioadei │ │ │
│ │ │ │ │ │de depozitare, până la consumul │ │ │
│ │ │ │ │ │propriu-zis. Aceste obiective pot │ │ │
│ │ │ │ │- Elaborarea temelor de │fi atinse prin utilizarea unor │- Transferul │ │
│ │ │ │ │proiectare pentru modele │tehnologii emergente, ce au la bază│tehnologiilor │ │
│ │ │ │ │experimentale; │aşa numitele metode de procesare │emergente ce au la │ │
│ │ │ │ │- Proiectarea şi execuţia unor │minimală, care produc modificări de│bază metode de │ │
│ │ │ │ │modele experimentale funcţionale │mică amploare asupra produselor, │procesare minimală, │ │
│ │ │ │ │pe baza metodelor de procesare │fără clasicul tratament termic, │părţilor interesate;│ │
│ │ │ │ │minimală; │astfel încât acestea să-şi poată │- Punerea la │ │
│ │ │ │ │- Reducerea cu minimum 10% a │păstra într-o măsură cât mai mare │dispoziţia │ │
│ │ │Cercetări privind │ │consumurilor energetice, prin │calităţile nutritive şi │operatorilor │ │
│ │ │aplicarea │1.100.000│utilizarea unor tehnologii │caracteristicile senzoriale. Dintre│economici de noi │ │
│ │ │tehnologiilor │d.c. │inovative performante; │acestea fac parte: │utilaje; │ │
│ │ADER │emergente bazate pe│165.413 │- Minimum 2 metode de procesare │- electro-încălzirea; │- Activităţi de │ │
│63. │7.5.1 │metode de procesare│413.534 │minimală, aplicabile │- procesare la presiuni înalte; │diseminare a │ │
│ │ │minimală în │314.286 │industrializării produselor │- ultrasunete; │rezultatelor: │ │
│ │ │industrializarea │206.767 │horticole; │- ambalare în atmosferă controlată;│workshop-uri; mese │ │
│ │ │produselor │ │- Minimum 3 tehnologii emergente │- iradierea cu raze gama; │rotunde, articole │ │
│ │ │horticole │ │ce au la bază metodele de │- microfiltrare; │ştiinţifice │ │
│ │ │ │ │procesare minimală; │- şoc termic criogenic; │publicate în reviste│ │
│ │ │ │ │- Minimum 2 modele experimentale │- imobilizarea enzimelor; │de specialitate │ │
│ │ │ │ │de utilaje funcţionale, pe baza │- ambalare activă; │naţionale şi │ │
│ │ │ │ │metodelor de procesare minimală; │- ozonizare. │internaţionale; │ │
│ │ │ │ │- Minimum 3 noi produse │Procedeele de prelucrare enumerate │- Pagină web cu │ │
│ │ │ │ │procesate, sanogene, cu calităţi │au ca efect distrugerea │informaţii privind │ │
│ │ │ │ │organoleptice şi nutritive │microorganismelor şi, în unele │rezultatele │ │
│ │ │ │ │superioare. │cazuri, a enzimelor, fără a provoca│proiectului. │ │
│ │ │ │ │ │creşterea substanţială a │ │ │
│ │ │ │ │ │temperaturii, cu acţiuni │ │ │
│ │ │ │ │ │nesemnificative asupra pigmenţilor,│ │ │
│ │ │ │ │ │aromelor, vitaminelor şi compuşilor│ │ │
│ │ │ │ │ │de bază ai alimentului. Produsul │ │ │
│ │ │ │ │ │final este astfel net superior din │ │ │
│ │ │ │ │ │punct de vedere calitativ, │ │ │
│ │ │ │ │ │comparativ cu produsele care au │ │ │
│ │ │ │ │ │trecut prin procedee de prelucrare │ │ │
│ │ │ │ │ │termică, fiind preferate de │ │ │
│ │ │ │ │ │consumatori. │ │ │
├────────────┼───────┼───────────────────┼─────────┼─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────┼─┤
│ │ │ │ │ │Altoirea multiplă pe portaltoi este│ │ │
│ │ │ │ │ │a doua tehnologie intensivă de │ │ │
│ │ │ │ │ │producere a materialului săditor │ │ │
│ │ │ │ │ │viticol şi constă în altoirea unei │- Organizarea de │ │
│ │ │ │ │ │viţe de vie care a făcut deja │conferinţe, mese │ │
│ │ │ │ │ │obiectul unei altoiri. Proiectul │rotunde şi │ │
│ │ │ │ │ │îşi propune să abordeze tehnici │demonstraţii │ │
│ │ │ │ │ │moderne de altoire şi supra-altoire│practice privind │ │
│ │ │ │ │ │în scopul schimbării sortimentului │utilizarea metodelor│ │
│ │ │ │ │ │varietal, reconversia/ │de supra-altoire; │ │
│ │ │ │ │- Studiul interacţiunii altoi/ │restructurarea plantaţiilor │- Publicarea de │ │
│ │ │ │ │portaltoi format după │viticole, reîntinerirea │articole în reviste │ │
│ │ │ │ │supra-altoire; │plantaţiilor, sau în condiţiile │de specialitate, │ │
│ │ │ │ │- Refacerea potenţialului │alegerii greşite a soiurilor pentru│mass-media cu │ │
│ │ │ │ │productiv al plantaţiilor │plantare şi imposibilitatea │informaţii privind │ │
│ │ │Cercetări privind │900.000 │îmbătrânite; │exprimării potenţialului soiului │rezultatele │ │
│ │ │stabilirea unor │d.c. │- Refacerea unor plantaţii │într-un anumit terroar viticol. Vor│cercetării; │ │
│ │ADER │tehnici moderne de │135.338 │înfiinţate prin programul de │fi aplicate mai multe metode de │- Promovarea │ │
│64. │7.5.2 │altoire şi procedee│338.346 │reconversie, prin utilizarea │altoire: în copulaţie, sub scoarţă,│metodelor de │ │
│ │ │de supra-altoire în│257.143 │metodelor de supra-altoire în │în ochi dormind, în despicătură │supra-altoire │ │
│ │ │plantaţiile │169.173 │vederea înlocuirii soiurilor/ │simplă, în despicătură dublă. Se va│utilizate în │ │
│ │ │viticole │ │clonelor existente, neadaptate la│avea în vedere creşterea │schimbarea │ │
│ │ │ │ │mediu cu soiuri/clone de │procentului de prindere şi │structurii │ │
│ │ │ │ │calitate; │concreşterii viţelor altoite până │sortimentale prin │ │
│ │ │ │ │- Manual de prezentare a │la 80% - 90%, eliminarea perioadei │difuzarea manualului│ │
│ │ │ │ │metodelor de supra-altoire. │de forţare în camere special │de prezentare a │ │
│ │ │ │ │ │amenajate a butaşilor altoiţi, cu │acestora la │ │
│ │ │ │ │ │mare consum de energie electrică; │producătorii │ │
│ │ │ │ │ │eliminarea aplicării stimulatorilor│viticoli interesaţi;│ │
│ │ │ │ │ │de calusare utilizaţi, de obicei, │- Pagină web cu │ │
│ │ │ │ │ │la altoirea în uscat. Va fi │informaţii privind │ │
│ │ │ │ │ │efectuat un studiu comparativ │rezultatele │ │
│ │ │ │ │ │privind costurile schimbării │proiectului. │ │
│ │ │ │ │ │sortimentului prin supra-altoire cu│ │ │
│ │ │ │ │ │cele ale unei restructurări │ │ │
│ │ │ │ │ │convenţionale prin defrişare şi │ │ │
│ │ │ │ │ │replantare. │ │ │
├────────────┼───────┼───────────────────┼─────────┼─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────┼─┤
│ │ │ │ │ │Cunoaşterea particularităţilor │ │ │
│ │ │ │ │ │microorganismelor permite │ │ │
│ │ │ │ │ │dezvoltarea unor aplicaţii în │ │ │
│ │ │ │ │ │diferite domenii ale agriculturii. │ │ │
│ │ │ │ │ │După aderarea României la Uniunea │ │ │
│ │ │ │ │ │Europeană, s-a pus un accent │ │ │
│ │ │ │ │ │deosebit pe reconversia │ │ │
│ │ │ │ │ │plantaţiilor viticole. Odată cu │ │ │
│ │ │ │ │ │importul masiv de viţă de vie prin │ │ │
│ │ │ │ │ │proiectele de reconversie finanţate│ │ │
│ │ │ │ │ │din fonduri europene au fost │ │ │
│ │ │ │ │ │introduse şi o serie de boli │ │ │
│ │ │ │ │ │produse de ciuperci, fitoplasme, │ │ │
│ │ │ │ │ │micoplasme etc. Declinul biologic │ │ │
│ │ │ │ │ │al viţei de vie cuprinde diferite │ │ │
│ │ │ │ │ │maladii cu trăsături comune, │ │ │
│ │ │ │ │ │provocate de paraziţi interni ai │ │ │
│ │ │ │ │ │lemnului, Eutypa lată, │ │ │
│ │ │ │ │ │Phaeomoniella chlamydospora, şi │ │ │
│ │ │ │ │ │specii de Botryosphaeriaceae, │ │ │
│ │ │ │ │ │Phomopsis şi Phaeoacremonium, BDA -│ │ │
│ │ │ │ │ │înnegrirea şi moartea braţelor. │ │ │
│ │ │ │ │ │Identificarea corectă a patogenilor│ │ │
│ │ │ │ │ │implicaţi în declinul prematur, │ │ │
│ │ │ │ │ │este o condiţie primordială şi │ │ │
│ │ │ │ │ │esenţială pentru desfăşurarea │ │ │
│ │ │ │ │ │studiilor privind proiectarea │ │ │
│ │ │ │ │ │strategiilor de control, deoarece │ │ │
│ │ │ │ │ │niciuna dintre măsurile de control │ │ │
│ │ │ │ │ │existente la ora actuală, nu sunt │ │ │
│ │ │ │ │ │pe deplin eficiente pentru │ │ │
│ │ │ │ │ │prevenirea şi tratarea acestor boli│ │ │
│ │ │ │ │- Metode noi, rapide, fiabile, │complexe. Impactul economic al │ │ │
│ │ │ │ │economice şi cu o mare putere │acestor boli variază în funcţie de │- Transmiterea │ │
│ │ │ │ │discriminatorie în detectarea şi │condiţiile climatice şi terroar. Se│instrucţiunilor │ │
│ │ │ │ │identificarea patogenilor lemnoşi│estimează la nivel naţional că rata│tehnice la │ │
│ │ │ │ │la viţa de vie; │medie a plantelor care exprimă │beneficiari prin │ │
│ │ │ │ │- Mijloace eficiente şi rapide de│aceste boli, simptome, pierderi, │postere, pliante; │ │
│ │ │ │ │detectare a patogenilor de lemn; │este între 2 şi 5% pe an. Dincolo │- Publicarea de │ │
│ │ │ │ │- Tehnologii/verigi tehnologice │de identificarea şi cunoaşterea │articole ştiinţifice│ │
│ │ │ │ │eficiente privind testarea │diverşilor patogeni implicaţi, │în reviste │ │
│ │ │ │ │patogenilor de lemn la materialul│importantă este şi capacitatea │recunoscute pe plan │ │
│ │ │Identificarea │800.000 │săditor şi în plantaţiile │plantei de a răspunde la agresiune.│naţional şi │ │
│ │ │bolilor fungice de │d.c. │viticole; │Complexul de ciuperci asociat cu │internaţional cu │ │
│65. │ADER │lemn la viţa de vie│120.301 │- Soluţii tehnice pentru │pierderile este foarte prezent în │rezultatele │ │
│ │7.5.3 │prin metode │300.752 │prevenirea răspândirii bolilor de│podgorie. Scopul cercetărilor │cercetării; │ │
│ │ │moleculare │228.571 │lemn în plantaţie; │constă în identificarea bolilor de │- Prezentarea │ │
│ │ │ │150.376 │- Tehnologie/verigi tehnologice │lemn care conduc la declinul │lucrărilor │ │
│ │ │ │ │privind diminuarea/inactivarea │prematur al plantaţiilor viticole │ştiinţifice la │ │
│ │ │ │ │acţiunii bolilor fungice de lemn │înfiinţate în urma programului de │manifestări │ │
│ │ │ │ │la viţa de vie; │reconversie, evaluarea şi │ştiinţifice, mese │ │
│ │ │ │ │- Studiu privind utilizarea de │monitorizarea răspândirii acestora │rotunde │ │
│ │ │ │ │metode neconvenţionale, │în podgorii. Metodele moleculare │workshop-uri; │ │
│ │ │ │ │microorganisme cu efect │sunt utile pentru: detectarea │- Pagină web cu │ │
│ │ │ │ │antagonist, în vederea diminuării│prezenţei unui singur patogen │informaţii privind │ │
│ │ │ │ │acţiunii bolilor fungice de lemn │specific; detectarea virusurilor │rezultatele │ │
│ │ │ │ │la viţa de vie. │care nu pot fi cultivate în mod │proiectului. │ │
│ │ │ │ │ │corespunzător; identificarea │ │ │
│ │ │ │ │ │patogenilor ce cresc greu pe medii │ │ │
│ │ │ │ │ │de cultură sau a celor care nu pot │ │ │
│ │ │ │ │ │fi cultivaţi "in 1vitro". Patogenii│ │ │
│ │ │ │ │ │pot fi identificaţi în prezent prin│ │ │
│ │ │ │ │ │utilizarea unor fragmente de ADN, │ │ │
│ │ │ │ │ │acidul dezoxiribonucleic, sau ARN, │ │ │
│ │ │ │ │ │acidul ribonucleic, specifice, │ │ │
│ │ │ │ │ │numite probe, complementare cu │ │ │
│ │ │ │ │ │anumite secvenţe din genomul unor │ │ │
│ │ │ │ │ │anumitor patogeni. În cadrul │ │ │
│ │ │ │ │ │proiectului se va avea în vedere: │ │ │
│ │ │ │ │ │- Proiectarea strategiilor de │ │ │
│ │ │ │ │ │control al bolilor de lemn la viţa │ │ │
│ │ │ │ │ │de vie prin noi tehnologii; │ │ │
│ │ │ │ │ │- Comportarea soiurilor şi clonelor│ │ │
│ │ │ │ │ │de viţă de vie cultivate prin │ │ │
│ │ │ │ │ │programul de reconversie, la atacul│ │ │
│ │ │ │ │ │patogenilor lignicoli; │ │ │
│ │ │ │ │ │- Studierea modului de manifestare │ │ │
│ │ │ │ │ │şi evoluţia principalilor patogeni │ │ │
│ │ │ │ │ │lignicoli implicaţi în declinul │ │ │
│ │ │ │ │ │prematur al viţei de vie; │ │ │
│ │ │ │ │ │- Influenţa condiţiilor climatice │ │ │
│ │ │ │ │ │asupra nivelului de atac al │ │ │
│ │ │ │ │ │patogenilor lignicoli; │ │ │
│ │ │ │ │ │- Definirea rolului fiecărui │ │ │
│ │ │ │ │ │parazit în plantă şi relaţia lor cu│ │ │
│ │ │ │ │ │factorii abiotici; │ │ │
│ │ │ │ │ │- Răspunsul ecofiziologic al │ │ │
│ │ │ │ │ │plantelor de viţă de vie la │ │ │
│ │ │ │ │ │impactul dăunător al patogenilor │ │ │
│ │ │ │ │ │lignicoli. │ │ │
├────────────┼───────┼───────────────────┼─────────┼─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────┼─┤
│ │ │ │ │ │Plantele mamă pomicole reprezintă │ │ │
│ │ │ │ │ │baza sistemului de producere a │ │ │
│ │ │ │ │ │materialului săditor şi de aceea │ │ │
│ │ │ │ │ │este necesară activitatea de │ │ │
│ │ │ │ │ │cercetare în direcţia îmbunătăţirii│ │ │
│ │ │ │ │ │calităţii materialului de înmulţire│ │ │
│ │ │ │ │ │şi plantare pomicol care să │ │ │
│ │ │ │ │ │corespundă cu noua legislaţie │ │ │
│ │ │ │ │ │naţională în domeniu. Conservarea │ │ │
│ │ │ │ │ │şi utilizarea materialului de │ │ │
│ │ │ │ │ │înmulţire pomicol în procesul de │ │ │
│ │ │ │ │ │producere pe scară largă a pomilor │ │ │
│ │ │ │ │ │ca material de plantare, dar şi │ │ │
│ │ │ │ │ │obţinerea de noi plante certificate│- Diseminarea │ │
│ │ │ │ │ │din categorii biologice superioare │informaţiilor │ │
│ │ │ │ │ │reprezintă o necesitate obiectivă │cuprinse în ghidului│ │
│ │ │ │ │ │datorită importanţei acordate │de bune practici │ │
│ │ │ │ │ │acestui sector prin politicile │privind producerea │ │
│ │ │ │ │ │agricole comune actuale. Vor fi │plantelor mamă │ │
│ │ │ │ │ │desfăşurate activităţi specifice de│conform schemelor de│ │
│ │ │ │ │ │obţinere a plantelor mamă, cât şi │certificare; │ │
│ │ │ │ │ │modernizarea facilităţilor de │- Organizarea de │ │
│ │ │ │ │ │menţinere a acestora care să │workshop-uri la care│ │
│ │ │ │ │ │corespundă cerinţelor impuse de │vor fi invitaţi │ │
│ │ │ │ │- Stoc de plante mamă - plante │normele noi de aplicare a │pepinierişti, │ │
│ │ │ │ │candidat la minim 5 specii; │legislaţiei privind producerea, │fermieri, │ │
│ │ │ │ │- Tehnici/secvenţe tehnologice │prelucrarea, controlul şi │reprezentanţi ai │ │
│ │ │ │ │îmbunătăţite de înmulţire a │certificarea calităţii materialului│autorităţilor │ │
│ │ │ │ │plantelor mamă la minim 5 specii;│săditor. Pentru crearea stocului de│implicate in │ │
│ │ │Cercetări privind │1.500.000│- Plantaţii mamă cu plante Bază/ │plante mamă - plante destinate │domeniu, alţi │ │
│ │ │îmbunătăţirea │d.c. │Certificat la minim 5 specii, │înmulţirii, cercetările vor │potenţiali │ │
│ │ADER │tehnicilor de │225.564 │material de înmulţire; │contribui la dezvoltarea unor │beneficiari ai │ │
│66. │7.5.4 │producere a │563.910 │- Procedură de verificare a │tehnici de înmulţire care să │rezultatelor; │ │
│ │ │plantelor mamă │428.571 │autenticităţii materialului │combine metodele biotehnologice şi │- Prezentarea, de │ │
│ │ │pomicole │281.955 │obţinut cât şi a stabilităţii │tradiţionale. Unul din obiective se│lucrări de │ │
│ │ │ │ │genetice a plantelor regenerate │referă la elaborarea, │specialitate, │ │
│ │ │ │ │prin metode biotehnologice; │perfecţionarea şi implementarea │ştiinţifice, de │ │
│ │ │ │ │- Ghid de bune practici privind │tehnologiilor de microînmulţire la │popularizare şi │ │
│ │ │ │ │producerea plantelor mamă conform│unele specii pomicole, având în │publicarea acestora │ │
│ │ │ │ │schemelor de certificare. │vedere soiurile noi create şi │în reviste de │ │
│ │ │ │ │ │promovate în România. Se vor │specialitate - minim│ │
│ │ │ │ │ │realiza cercetări privind │3 lucrări indexate │ │
│ │ │ │ │ │regenerarea prin organogeneză în │BDI, Baza de Date │ │
│ │ │ │ │ │vederea elaborării de verigi şi │Internaţională / │ │
│ │ │ │ │ │secvenţe tehnologice care, alături │cotate ISI, │ │
│ │ │ │ │ │de înmulţirea convenţională, să │Institutul pentru │ │
│ │ │ │ │ │contribuie la crearea stocului de │Ştiinţa Informării; │ │
│ │ │ │ │ │plante mamă. Obţinerea unui │- Pagină web cu │ │
│ │ │ │ │ │material săditor de calitate │informaţii privind │ │
│ │ │ │ │ │constituie o preocupare permanentă │rezultatele │ │
│ │ │ │ │ │care uneşte eforturile │proiectului. │ │
│ │ │ │ │ │specialiştilor din mai multe │ │ │
│ │ │ │ │ │domenii de cercetare pomicolă cum │ │ │
│ │ │ │ │ │ar fi: virologia, biotehnologiile, │ │ │
│ │ │ │ │ │protecţia plantelor, înmulţire, │ │ │
│ │ │ │ │ │genetică şi ameliorare. Rezultatele│ │ │
│ │ │ │ │ │au aplicabilitate atât în mediul │ │ │
│ │ │ │ │ │ştiinţific cât şi în cel al │ │ │
│ │ │ │ │ │producerii materialului săditor │ │ │
│ │ │ │ │ │pomicol. Beneficiarii direcţi ai │ │ │
│ │ │ │ │ │rezultatelor sunt atât menţinătorii│ │ │
│ │ │ │ │ │oficiali ai soiurilor, cât şi │ │ │
│ │ │ │ │ │operatorii economici care │ │ │
│ │ │ │ │ │utilizează materialul pentru │ │ │
│ │ │ │ │ │plantare. │ │ │
├────────────┼───────┼───────────────────┼─────────┼─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────┼─┤
│ │ │ │ │ │Vinul este un produs alimentar │ │ │
│ │ │ │ │ │obţinut exclusiv prin fermentarea │ │ │
│ │ │ │ │ │alcoolică, totală sau parţială, a │ │ │
│ │ │ │ │ │strugurilor proaspeţi, presaţi ori │ │ │
│ │ │ │ │ │nu, sau a mustului de struguri, │- Organizarea de │ │
│ │ │ │ │ │având un conţinut de etanol minim │întâlniri, mese │ │
│ │ │ │ │ │de 8,5% vol. Efectele benefice ale │rotunde cu │ │
│ │ │ │ │ │consumului de vin asupra sănătăţii │fermierii, │ │
│ │ │ │ │ │umane sunt cunoscute în medicina │cultivatori de viţă │ │
│ │ │ │ │ │tradiţională şi confirmate de │de vie şi oenologi; │ │
│ │ │ │ │ │cercetările recente. Datorită │- Lucrări │ │
│ │ │ │ │ │efectului dăunător al alcoolului │ştiinţifice │ │
│ │ │ │ │ │etilic, aceste beneficii pot fi │susţinute şi │ │
│ │ │ │ │ │exploatate doar parţial, printr-un │publicate în reviste│ │
│ │ │ │ │ │consum moderat de vin sau prin │de specialitate şi │ │
│ │ │ │ │ │consumul de vin cu un grad alcoolic│în baze de date │ │
│ │ │ │ │ │redus. Datorită creşterii │internaţionale cu │ │
│ │ │ │ │ │temperaturilor din ultimii ani, │informaţii │ │
│ │ │ │ │ │s-au semnalat acumulări tot mai │referitoare la │ │
│ │ │ │ │ │ridicate de zaharuri în struguri, │rezultatele │ │
│ │ │ │ │ │care determină obţinerea unor │obţinute; │ │
│ │ │ │ │ │vinuri cu grad alcoolic ridicat, │- Participarea cu │ │
│ │ │ │ │- Bază de date privind dinamica │peste 14%, care nu sunt conforme cu│vinuri obţinute prin│ │
│ │ │ │ │maturării strugurilor în │cerinţele actuale ale │tehnologiile de │ │
│ │ │Cercetări privind │600.000 │corelaţie cu evoluţia factorilor │consumatorilor. În acest sens, │reducere a │ │
│ │ │managementul │d.c. │climatici; │tehnologiile de producere a │concentraţiei │ │
│ │ADER │alcoolului în │90.225 │- 3 Procedee de obţinere a │vinurilor trebuie adaptate, astfel │alcoolice la târguri│ │
│67. │7.5.5 │vederea producerii │225.564 │musturilor cu concentraţii reduse│încât prin metode fizice sau │şi expoziţii; │ │
│ │ │de vinuri cu grad │171.429 │de zaharuri fermentescibile; │biologice să se poată obţine vinuri│- Transferul │ │
│ │ │alcoolic scăzut │112.782 │- Procedeu de reducere a │cu grad alcoolic mai scăzut decât │rezultatelor către │ │
│ │ │ │ │concentraţiei alcoolice a │potenţialul strugurilor la cules. │beneficiari, │ │
│ │ │ │ │vinurilor. │Proiectul are ca scop principal, │producători de │ │
│ │ │ │ │ │elaborarea şi implementarea unor │vinuri, şi către │ │
│ │ │ │ │ │procedee tehnologice de obţinere a │instituţiile care │ │
│ │ │ │ │ │unor vinuri cu conţinut alcoolic │coordonează │ │
│ │ │ │ │ │scăzut. │activităţile de │ │
│ │ │ │ │ │Obiectivele urmărite: │producere a │ │
│ │ │ │ │ │- studiul potenţialului de │strugurilor şi │ │
│ │ │ │ │ │producţie al soiurilor selectate, │vinurilor la nivel │ │
│ │ │ │ │ │în relaţie directă cu evoluţia │regional şi │ │
│ │ │ │ │ │factorilor climatici, temperatura, │naţional, asociaţii │ │
│ │ │ │ │ │precipitaţii etc.; │profesionale prin │ │
│ │ │