Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ANEXĂ din 31 august 2020  privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2021-2022    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ANEXĂ din 31 august 2020 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2021-2022

EMITENT: Ministerul Educaţiei şi Cercetării
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 834 bis din 11 septembrie 2020
──────────
        Conţinute de ORDINUL nr. 5.457 din 31 august 2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 834 din 11 septembrie 2020.
──────────
    ANEXA 1

        CALENDARUL ADMITERII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL DE STAT
        pentru anul şcolar 2021-2022

┌──────────┬───────────────────────────┐
│DATA │ │
│LIMITĂ/ │EVENIMENTUL │
│PERIOADA │ │
├──────────┴───────────────────────────┤
│A. Pregătirea admiterii │
├──────────┬───────────────────────────┤
│ │Elaborarea planului de │
│8 │măsuri judeţean/al │
│februarie │municipiului Bucureşti │
│2021 │pentru pregătirea şi │
│ │organizarea admiterii │
├──────────┼───────────────────────────┤
│ │Anunţarea, de către │
│ │inspectoratele şcolare, a │
│ │metodologiei de organizare │
│ │a probei de verificare a │
│ │cunoştinţelor de limbă │
│ │maternă │
│ │Transmiterea de către │
│1 martie │Comisia naţională de │
│2021 │admitere a modelului fişei │
│ │de înscriere în clasa a │
│ │IX-a şi a anexei acesteia, │
│ │pentru elevii care doresc │
│ │să participe la probele de │
│ │aptitudini sau la probe de │
│ │verificare a cunoştinţelor │
│ │de limbă modernă sau │
│ │maternă │
├──────────┼───────────────────────────┤
│ │Afişarea ofertei de │
│ │şcolarizare/ofertei de │
│ │formare profesională, │
│ │concretizată în profiluri, │
│ │domenii şi calificări │
│ │profesionale, pentru │
│ │învăţământul liceal, │
│ │filiera tehnologică │
│ │Stabilirea codurilor pentru│
│ │fiecare unitate de │
│ │învăţământ liceal pe │
│ │filiere, profiluri, │
│ │specializări/domenii de │
│ │pregătire, limbă de predare│
│ │Crearea bazei de date la │
│10 mai │nivelul fiecărei unităţi de│
│2021 │învăţământ gimnazial şi la │
│ │nivel judeţean, cuprinzând │
│ │datele personale ale │
│ │elevilor de clasa a VIII- │
│ │a, în Sistemul informatic │
│ │integrat al învăţământului │
│ │din România (SIIIR), prin │
│ │verificarea şi corectarea, │
│ │după caz, a informaţiilor │
│ │privind elevii şi │
│ │formaţiunile de studiu la │
│ │care aceştia sunt asociaţi │
│ │Tipărirea broşurii care │
│ │cuprinde informaţiile │
│ │despre admitere; postarea │
│ │broşurii pe site-urile │
│ │inspectoratelor şcolare │
├──────────┼───────────────────────────┤
│ │Transmiterea în unităţile │
│ │de învăţământ gimnazial a │
│ │broşurilor cuprinzând │
│ │informaţiile legate de │
│ │admitere Transmiterea de │
│ │către inspectorate la │
│ │şcolile gimnaziale a listei│
│ │centrelor de înscriere, │
│ │precum şi a şcolilor │
│ │arondate fiecărui │
│ │centruAfişarea în unităţile│
│ │de învăţământ gimnazial şi │
│10 - 14 │pe site-ul acestora a │
│mai 2021 │graficului şedinţelor/ │
│ │acţiunilor de completare a │
│ │opţiunilor de către │
│ │absolvenţii clasei a VIII-a│
│ │şi părinţii acestora, │
│ │precum şi a Metodologiei şi│
│ │a Calendarului admiterii în│
│ │învăţământul liceal de stat│
│ │pentru anul şcolar │
│ │2021-2022, precum şi o │
│ │adresă de e-mail şi un │
│ │număr de telefon dedicate │
│ │admiterii │
├──────────┼───────────────────────────┤
│ │Transmiterea la Ministerul │
│21 mai │Educaţiei şi Cercetării a │
│2021 │broşurilor de admitere ale │
│ │fiecărui judeţ, în versiune│
│ │electronică şi tipărită │
├──────────┼───────────────────────────┤
│ │Şedinţe/acţiuni de │
│ │instruire cu părinţii şi │
│ │elevii pentru prezentarea │
│ │procedurilor de admitere şi│
│17 mai - │a planului de şcolarizare, │
│11 iunie │organizate la unitatea de │
│2021 │învăţământ sau prin │
│ │mijloace electronice de │
│ │comunicare (telefon, │
│ │e-mail, videoconferinţă │
│ │on-line etc.) │
├──────────┼───────────────────────────┤
│ │Transmiterea de către │
│ │fiecare unitate de │
│ │învăţământ gimnazial către │
│ │comisia de admitere │
│ │judeţeană/a municipiului │
│ │Bucureşti a bazei de date │
│ │cuprinzând mediile generale│
│16 iunie │de absolvire ale │
│2021 │absolvenţilor clasei a │
│ │VIII-a, precum şi a listei │
│ │elevilor corigenţi, │
│ │repetenţi, cu situaţia │
│ │neîncheiată sau │
│ │exmatriculaţi, prin │
│ │completarea acestor │
│ │informaţii în aplicaţia │
│ │informatică centralizată │
├──────────┼───────────────────────────┤
│ │Transmiterea de către │
│ │comisiile de admitere │
│ │judeţene/a municipiului │
│ │Bucureşti către Comisia │
│ │naţională de admitere a │
│ │bazei de date cuprinzând │
│17 iunie │mediile generale de │
│2021 │absolvire ale absolvenţilor│
│ │clasei a VIII-a, prin │
│ │confirmarea finalizării │
│ │operaţiunilor specifice │
│ │completării acestor date în│
│ │aplicaţia informatică │
│ │centralizată │
├──────────┼───────────────────────────┤
│ │Transmiterea de către │
│ │Comisia naţională de │
│ │admitere către comisiile │
│ │judeţene a bazei de date cu│
│ │mediile de admitere şi a │
│ │ierarhiei judeţene prin │
│ │activarea, în aplicaţia │
│ │informatică centralizată, a│
│ │secţiunilor şi rapoartelor │
│ │specifice │
│5 iulie │Depunerea declaraţiilor de │
│2021 │către părinţii sau │
│ │reprezentanţii legali ai │
│ │candidaţilor care optează │
│ │pentru stabilirea mediei la│
│ │evaluarea naţională fără a │
│ │lua în calcul rezultatul la│
│ │proba de limbă şi │
│ │literatură maternă, la │
│ │secretariatele unităţilor │
│ │de învăţământ de │
│ │provenienţă │
├──────────┼───────────────────────────┤
│ │Completarea de către │
│ │secretariatele şcolilor a │
│ │fişelor de înscriere cu │
│ │numele/codul unităţii de │
│ │învăţământ gimnazial, cu │
│ │datele personale ale │
│6 iulie │absolvenţilor clasei a │
│2021 │VIII-a, cu mediile generale│
│ │de absolvire, cu notele şi │
│ │mediile obţinute la │
│ │evaluarea naţională din │
│ │clasa a VIII-a, cu mediile │
│ │de admitere, prin preluarea│
│ │acestora din aplicaţia │
│ │informatică centralizată │
├──────────┼───────────────────────────┤
│ │Anunţarea ierarhiei la │
│7 iulie │nivel judeţean/al │
│2021 │municipiului Bucureşti a │
│ │absolvenţilor clasei a │
│ │VIII-a │
├──────────┴───────────────────────────┤
│B. Probele de aptitudini │
├──────────┬───────────────────────────┤
│ │Eliberarea/transmiterea │
│ │anexelor fişelor de │
│19 - 20 │înscriere pentru elevii sau│
│mai 2021 │absolvenţii care doresc să │
│ │participe la probe de │
│ │aptitudini │
├──────────┼───────────────────────────┤
│24 - 25 │Înscrierea pentru probele │
│mai 2021 │de aptitudini │
├──────────┼───────────────────────────┤
│26 - 28 │Desfăşurarea probelor de │
│mai 2021 │aptitudini │
├──────────┼───────────────────────────┤
│ │Comunicarea rezultatelor la│
│ │probele de │
│ │aptitudiniDepunerea │
│31 mai │contestaţiilor la probele │
│2021 │de aptitudini (dacă există │
│ │prevederi metodologice │
│ │privind contestarea │
│ │probelor) │
├──────────┼───────────────────────────┤
│ │Comunicarea rezultatelor │
│ │finale, în urma │
│ │contestaţiilor, la probele │
│ │de aptitudini │
│ │Transmiterea, în format │
│ │electronic şi în scris, │
│04 iunie │către comisia de admitere │
│2021 │judeţeană/a municipiului │
│ │Bucureşti a listei │
│ │candidaţilor declaraţi │
│ │admişi la probele de │
│ │aptitudini, prin │
│ │completarea acestora în │
│ │aplicaţia informatică │
│ │centralizată │
├──────────┼───────────────────────────┤
│ │Transmiterea de către │
│ │comisiile de admitere │
│ │judeţene/a municipiului │
│ │Bucureşti către unităţile │
│ │de învăţământ liceal care │
│ │au organizat probe de │
│ │aptitudini a listei │
│ │elevilor corigenţi, │
│ │repetenţi, cu situaţia │
│ │neîncheiată sau │
│ │exmatriculaţi, prin │
│16 iunie │activarea rapoartelor │
│2021 │specifice în aplicaţia │
│ │informatică centralizată │
│ │Actualizarea de către │
│ │comisiile din unităţile de │
│ │învăţământ liceal │
│ │vocaţional a listelor │
│ │candidaţilor declaraţi │
│ │admişi la probele de │
│ │aptitudini, prin eliminarea│
│ │candidaţilor corigenţi, │
│ │repetenţi, amânaţi sau │
│ │exmatriculaţi, în aplicaţia│
│ │informatică centralizată │
├──────────┼───────────────────────────┤
│ │Transmiterea de către │
│ │comisiile de admitere │
│ │judeţene/a municipiului │
│ │Bucureşti către unităţile │
│ │de învăţământ liceal care │
│5 iulie │au organizat probe de │
│2021 │aptitudini a bazei de date │
│ │judeţene cuprinzând mediile│
│ │de admitere, prin │
│ │confirmarea finalizării │
│ │operaţiunilor specifice în │
│ │aplicaţia informatică │
│ │centralizată │
├──────────┼───────────────────────────┤
│ │Validarea de către comisia │
│ │de admitere judeţeană/a │
│ │municipiului Bucureşti a │
│ │listei candidaţilor admişi │
│ │la liceele/clasele la care │
│6 iulie │s-au susţinut probe de │
│2021 │aptitudini şi comunicarea │
│ │rezultatelor în unitatea de│
│ │învăţământ liceal │
│ │respectivă, prin tipărire │
│ │din aplicaţia informatică │
│ │centralizată │
├──────────┼───────────────────────────┤
│ │Ridicarea/Transmiterea de │
│ │la liceele vocaţionale a │
│ │fişelor de înscriere ale │
│ │candidaţilor care nu au │
│ │fost admişi la clasele │
│ │pentru care au susţinut │
│ │probe de aptitudini. │
│ │Candidaţilor care nu au │
│ │fost admişi la clasele │
│ │pentru care au susţinut │
│ │probe de aptitudini, precum│
│ │şi candidaţilor care au │
│ │fost admişi dar care au │
│ │declarat, în scris, că │
│ │renunţă la locul obţinut, │
│ │li se poate elibera, de │
│6 - 7 │către unitatea de │
│iulie 2021│învăţământ gimnazial, fişa │
│ │de înscriere, pentru │
│ │completarea opţiunilor în │
│ │vederea participării la │
│ │repartizarea computerizată │
│ │Transmiterea, în format │
│ │electronic, către Centrul │
│ │naţional de admitere a │
│ │listei candidaţilor │
│ │declaraţi admişi, în │
│ │fiecare judeţ, la clasele │
│ │pentru care s-au susţinut │
│ │probe de aptitudini, prin │
│ │confirmarea încheierii │
│ │operaţiunilor specifice în │
│ │aplicaţia informatică │
│ │centralizată │
├──────────┴───────────────────────────┤
│C. Probele de verificare a │
│cunoştinţelor de limbă modernă sau │
│maternă │
├──────────┬───────────────────────────┤
│ │Eliberarea/Transmiterea │
│ │anexelor fişelor de │
│ │înscriere pentru elevii sau│
│19 - 20 │absolvenţii care doresc să │
│mai 2021 │participe la probe de │
│ │verificare a cunoştinţelor │
│ │de limbă modernă sau │
│ │maternă │
├──────────┼───────────────────────────┤
│ │Înscrierea candidaţilor │
│ │pentru probele de │
│ │verificare a cunoştinţelor │
│ │de limbă modernă sau │
│ │maternă NOTĂ:Documentele │
│ │necesare pentru │
│ │recunoaşterea şi │
│ │echivalarea rezultatelor │
│ │obţinute la examene cu │
│ │recunoaştere internaţională│
│ │pentru certificarea │
│24 - 25 │competenţelor lingvistice │
│mai 2021 │în limbi străine cu proba │
│ │de verificare a │
│ │cunoştinţelor de limbă │
│ │modernă pentru admiterea în│
│ │clasele a IX-a cu program │
│ │bilingv de predare a unei │
│ │limbi moderne de circulaţie│
│ │internaţională pot fi │
│ │depuse la unitatea de │
│ │învăţământ de provenienţă │
│ │până la data de 02 iunie │
│ │2021. │
├──────────┼───────────────────────────┤
│ │Desfăşurarea probelor de │
│26 - 28 │verificare a cunoştinţelor │
│mai 2021 │de limbă modernă sau │
│ │maternă │
├──────────┼───────────────────────────┤
│ │Comunicarea rezultatelor la│
│ │probele de verificare a │
│ │cunoştinţelor de limbă │
│ │modernă sau maternă │
│31 mai │Depunerea contestaţiilor la│
│2021 │probele de verificare a │
│ │cunoştinţelor de limbă │
│ │modernă sau maternă (dacă │
│ │există prevederi │
│ │metodologice privind │
│ │contestarea probelor) │
├──────────┼───────────────────────────┤
│ │Comunicarea rezultatelor │
│ │finale, după contestaţii, │
│ │la probele de verificare a │
│ │cunoştinţelor de limbă │
│ │modernă sau maternă │
│ │Transmiterea către comisia │
│04 iunie │de admitere judeţeană/a │
│2021 │municipiului Bucureşti a │
│ │listelor cu rezultatele │
│ │finale la probele de │
│ │verificare a cunoştinţelor │
│ │de limbă modernă sau │
│ │maternă, prin completarea │
│ │acestora în aplicaţia │
│ │informatică centralizată │
├──────────┼───────────────────────────┤
│ │Ridicarea/Transmiterea │
│ │anexelor fişelor de │
│ │înscriere de la unităţile │
│04 - 08 │la care candidaţii au │
│iunie 2021│susţinut probele de │
│ │verificare a cunoştinţelor │
│ │de limbă modernă sau │
│ │maternă │
├──────────┼───────────────────────────┤
│ │Depunerea/Transmiterea │
│ │anexelor fişelor de │
│ │înscriere ale candidaţilor │
│09 iunie │care au participat la │
│2021 │probele de verificare a │
│ │cunoştinţelor de limbă │
│ │modernă sau maternă, la │
│ │unităţile de învăţământ de │
│ │provenienţă │
├──────────┼───────────────────────────┤
│ │Transmiterea de către │
│ │comisiile de admitere │
│ │judeţene/a municipiului │
│ │Bucureşti, în format │
│ │electronic, către Centrul │
│ │naţional de admitere a │
│ │listei candidaţilor care au│
│16 iunie │promovat probele de │
│2021 │verificare a cunoştinţelor │
│ │de limbă modernă sau │
│ │maternă şi a rezultatelor │
│ │acestora la probe, prin │
│ │introducerea şi confirmarea│
│ │finalizării introducerii │
│ │acestora în aplicaţia │
│ │informatică centralizată │
├──────────┴───────────────────────────┤
│D. Admiterea candidaţilor pe locurile │
│speciale pentru rromi │
├──────────┬───────────────────────────┤
│ │Şedinţe de instruire a │
│ │profesorilor diriginţi de │
│ │către inspectorii şcolari │
│ │pentru minorităţi privind │
│ │prezentarea procedurilor de│
│ │admitere pe locurile │
│02 │speciale pentru rromi │
│octombrie │Şedinţe de informare şi │
│2020 │instruire cu părinţii şi │
│ │elevii privind admiterea pe│
│ │locurile speciale pentru │
│ │rromi │
│ │NOTĂ: După fiecare şedinţă,│
│ │se va întocmi proces-verbal│
│ │de informare/instruire │
├──────────┼───────────────────────────┤
│ │Eliberarea recomandărilor │
│ │scrise de apartenenţă la │
│ │etnia rromă │
│ │NOTĂ: Recomandările scrise │
│ │vizând apartenenţa la etnia│
│ │rromă pot fi eliberate şi │
│ │on-line. În această │
│ │situaţie, recomandarea este│
│ │transmisă, prin e-mail, │
│ │unităţii de învăţământ din │
│ │care provine candidatul, în│
│05 │format pdf., având │
│octombrie │semnătura electronică a │
│2020 -29 │emitentului. Răspunderea │
│ianuarie │pentru autenticitatea şi │
│2021 │conţinutul recomandării │
│ │revine atât organizaţiei │
│ │rromilor, care o emite, │
│ │potrivit statutului şi │
│ │procedurilor interne │
│ │proprii cu privire la │
│ │eliberarea recomandării, │
│ │cât şi părintelui/ │
│ │reprezentantului legal al │
│ │elevului care solicită │
│ │eliberarea unei recomandări│
│ │de apartenenţă la etnia │
│ │rromă │
├──────────┼───────────────────────────┤
│ │Depunerea şi înregistrarea │
│ │de către părinte/ │
│ │reprezentantul legal a │
│ │recomandării scrise, de │
│ │apartenenţă la etnia rromă,│
│ │la unitatea de învăţământ │
│ │de provenienţă, în vederea │
│ │înscrierii elevilor pe │
│08 │locurile speciale pentru │
│februarie │rromi. │
│2021 │NOTĂ: Orice recomandare │
│ │depusă la unitatea de │
│ │învăţământ ulterior acestei│
│ │perioade nu va mai fi luată│
│ │în considerare, pentru │
│ │nicio etapă de admitere în │
│ │învăţământul liceal de stat│
│ │pentru anul şcolar │
│ │2021-2022! │
├──────────┼───────────────────────────┤
│ │Afişarea locurilor speciale│
│ │pentru candidaţii rromi │
│10 mai │(1-2 locuri/fiecare clasă/ │
│2021 │grupă pentru fiecare │
│ │filieră/profil/specializare│
│ │/domeniu de pregătire/ │
│ │calificare) │
├──────────┼───────────────────────────┤
│ │Completarea opţiunilor în │
│ │fişele de înscriere de │
│ │către candidaţii care │
│ │solicită înscrierea pe │
│ │locurile speciale pentru │
│ │rromi şi de către părinţii │
│ │acestora, asistaţi de │
│ │diriginţii claselor a │
│ │VIII-a, la unitatea de │
│ │învăţământ. Introducerea în│
│ │baza de date computerizată │
│ │a datelor din fişele de │
│08 - 09 │înscriere, verificarea de │
│iulie 2021│către părinţi şi candidaţi │
│ │a corectitudinii datelor │
│ │din fişa listată de │
│ │calculator, corectarea │
│ │eventualelor greşeli în │
│ │baza de date computerizată │
│ │şi listarea fişelor │
│ │corectate din calculator │
│ │NOTĂ: Orice fişă depusă │
│ │după această dată nu va mai│
│ │fi luată în │
│ │considerare.Orice opţiune │
│ │greşită poate conduce la o │
│ │repartizare nedorită! │
├──────────┼───────────────────────────┤
│ │Repartizarea candidaţilor │
│ │pe locurile speciale pentru│
│ │rromi şi comunicarea │
│ │rezultatelor candidaţilor. │
│ │Repartizarea candidaţilor │
│ │pe locurile speciale pentru│
│ │rromi se face computerizat │
│ │într-o sesiune distinctă, │
│ │în ordinea descrescătoare a│
│ │mediei de admitere şi pe │
│ │baza opţiunilor completate │
│ │în fişa de înscriere. │
│ │NOTĂ: Candidaţii │
│ │nerepartizaţi pe locurile │
│ │speciale pentru rromi, │
│ │precum şi cei care au fost │
│12 iulie │repartizaţi dar care │
│ │solicită, în scris, │
│ │renunţarea la locul pe care│
│ │au fost repartizaţi, pot │
│ │solicita şi primi o nouă │
│ │fişă de înscriere pentru a │
│ │putea participa la prima │
│ │etapă de repartizare │
│ │computerizată şi admitere │
│ │în învăţământul liceal de │
│ │stat pentru candidaţii din │
│ │seria curentă, precum şi │
│ │pentru cei din seriile │
│ │anterioare care nu │
│ │împlinesc 18 ani până la │
│ │data începerii cursurilor │
│ │anului şcolar 2021-2022 │
├──────────┴───────────────────────────┤
│E. Admiterea candidaţilor pe locurile │
│distinct alocate candidaţilor cu CES │
│în unităţile de învăţământ de masă │
├──────────┬───────────────────────────┤
│ │Obţinerea certificatului de│
│ │orientare şcolară şi │
│ │profesională emis de │
│ │Centrul Judeţean/ al │
│ │Municipiului Bucureşti de │
│ │Resurse şi Asistenţă │
│ │Educaţională (CJRAE/ │
│ │CMBRAE), care atestă │
│ │existenţa unei cerinţe │
│ │educaţionale speciale a │
│08 │elevului.NOTĂ: Certificatul│
│februarie │de orientare şcolară şi │
│2021 │profesională este singurul │
│ │document acceptat, conform │
│ │prevederilor art.3, litera │
│ │m) din OMECTS nr. 5574/ │
│ │2011, cu modificările │
│ │ulterioare, pentru │
│ │admiterea pe locurile │
│ │distinct alocate │
│ │candidaţilor cu CES în │
│ │unităţile de învăţământ de │
│ │masă. │
├──────────┼───────────────────────────┤
│ │Depunerea şi înregistrarea │
│ │de către părinte/ │
│ │reprezentantul legal, la │
│ │unitatea de învăţământ de │
│ │provenienţă, a │
│ │certificatului de orientare│
│08 │şcolară şi profesională │
│februarie │emis CJRAE/CMBRAE, care │
│2021 │atestă existenţa unei │
│ │cerinţe educaţionale │
│ │speciale a elevului, în │
│ │vederea înscrierii acestora│
│ │pe locurile distinct │
│ │alocate în unităţi de │
│ │învăţământ de masă . │
├──────────┼───────────────────────────┤
│ │Afişarea locurilor distinct│
│ │alocate în unităţile de │
│ │învăţământ de masă pentru │
│10 mai │candidaţii elevi cu CES │
│2021 │(1-2 locuri/fiecare clasă/ │
│ │grupă pentru fiecare │
│ │filieră/profil/specializare│
│ │/domeniu de pregătire/ │
│ │calificare). │
├──────────┼───────────────────────────┤
│ │Şedinţe de informare şi │
│ │instruire cu părinţii şi │
│ │elevii, organizate de │
│ │profesorii diriginţi, │
│ │privind admiterea pe │
│ │locurile distinct alocate │
│ │în unităţile de învăţământ │
│ │de masă pentru elevii cu │
│ │CES. │
│ │NOTĂ: Şedinţele vizează │
│ │orientarea şcolară a │
│ │elevilor cu CES care doresc│
│12 aprilie│să candideze pe locuri │
│-18 iunie │distinct alocate în unităţi│
│2021 │de învăţământ de masă şi la│
│ │acestea pot participa, în │
│ │calitate de invitaţi, │
│ │reprezentanţi ai unităţilor│
│ │de învăţământ liceal, │
│ │profesional şi profesional │
│ │dual de masă, specialişti │
│ │din cadrul CJRAE/ CMBRAE, │
│ │precum şi alţi factori │
│ │reprezentativi. După │
│ │fiecare şedinţă, se va │
│ │întocmi proces-verbal de │
│ │informare/instruire. │
├──────────┼───────────────────────────┤
│ │Completarea opţiunilor în │
│ │fişele de înscriere de │
│ │către candidaţii care │
│ │solicită înscrierea pe │
│ │locurile distinct alocate │
│ │candidaţilor cu CES în │
│ │unităţile de învăţământ de │
│ │masă şi de către părinţii │
│ │acestora, asistaţi de │
│ │diriginţii claselor a │
│ │VIII-a, la unitatea de │
│ │învăţământ. Introducerea în│
│ │baza de date computerizată │
│08 - 09 │a datelor din fişele de │
│iulie 2021│înscriere, verificarea de │
│ │către părinţi şi candidaţi │
│ │a corectitudinii datelor │
│ │din fişa listată de │
│ │calculator, corectarea │
│ │eventualelor greşeli în │
│ │baza de date computerizată │
│ │şi listarea fişelor │
│ │corectate din calculator │
│ │NOTĂ: Orice fişă depusă │
│ │după această dată nu va mai│
│ │fi luată în │
│ │considerare.Orice opţiune │
│ │greşită poate conduce la o │
│ │repartizare nedorită! │
├──────────┼───────────────────────────┤
│ │Repartizarea candidaţilor │
│ │pe locurile distinct │
│ │alocate candidaţilor cu CES│
│ │în unităţile de învăţământ │
│ │de masă şi comunicarea │
│ │rezultatelor candidaţilor. │
│ │Repartizarea candidaţilor │
│ │pe locurile distinct │
│ │alocate candidaţilor cu CES│
│ │se face computerizat într-o│
│ │sesiune distinctă, în │
│ │ordinea descrescătoare a │
│ │mediei de admitere şi pe │
│ │baza opţiunilor completate │
│ │în fişa de înscriere. │
│ │NOTĂ: Candidaţii │
│ │nerepartizaţi pe locurile │
│ │distinct alocate │
│12 iulie │candidaţilor cu CES, precum│
│ │şi cei care au fost │
│ │repartizaţi dar care │
│ │solicită, în scris, │
│ │renunţarea la locul pe care│
│ │au fost repartizaţi, pot │
│ │solicita şi primi o nouă │
│ │fişă de înscriere pentru a │
│ │putea participa la prima │
│ │etapă de repartizare │
│ │computerizată şi admitere │
│ │în învăţământul liceal de │
│ │stat pentru candidaţii din │
│ │seria curentă, precum şi │
│ │pentru cei din seriile │
│ │anterioare care nu │
│ │împlinesc 18 ani până la │
│ │data începerii cursurilor │
│ │anului şcolar 2021-2022 │
├──────────┴───────────────────────────┤
│F. Admiterea candidaţilor pentru │
│învăţământul special │
├──────────┬───────────────────────────┤
│ │Înscrierea şi repartizarea │
│ │candidaţilor pentru │
│ │învăţământul special │
│ │Repartizarea se face │
│ │conform unei proceduri │
│ │stabilite de către comisia │
│ │de admitere judeţeană/a │
│ │municipiului Bucureşti, │
│ │publicate pe site-ul │
│07 - 09 │inspectoratului şcolar │
│iulie 2021│judeţean/al Municipiului │
│ │Bucureşti şi comunicate │
│ │unităţilor de învăţământ │
│ │până la data de 11 iunie │
│ │2021. Procedura poate să │
│ │prevadă inclusiv │
│ │posibilitatea de │
│ │repartizare computerizată a│
│ │candidaţilor, în funcţie de│
│ │opţiunile exprimate de │
│ │aceştia │
├──────────┴───────────────────────────┤
│G. Prima etapă de repartizare │
│computerizată şi admitere în │
│învăţământul liceal de stat pentru │
│candidaţii din seria curentă, precum │
│şi pentru cei din seriile anterioare │
│care nu împlinesc 18 anipână la data │
│începerii cursurilor anului şcolar │
│2021-2022 │
├──────────┬───────────────────────────┤
│ │Completarea opţiunilor în │
│ │fişele de înscriere de │
│ │către absolvenţii clasei a │
│ │VIII-a şi de către părinţii│
│ │acestora, asistaţi de │
│ │diriginţii claselor a │
│ │VIII-a Orice opţiune │
│ │greşită poate conduce la o │
│ │repartizare nedorită! │
│ │Completarea fişelor de │
│ │înscriere de către │
│ │absolvenţii clasei a VIII-a│
│ │care doresc să participe la│
│ │admitere în alt judeţ şi │
│ │depunerea/transmiterea │
│ │fişelor, conform procedurii│
│ │stabilite de Comisia │
│ │naţională de admitere │
│ │NOTĂ: Candidaţii │
│ │nerepartizaţi pe locurile │
│8 - 14 │speciale pentru rromi şi │
│iulie 2021│candidaţii nerepartizaţi pe│
│ │locurile distinct alocate │
│ │în unităţile de învăţământ │
│ │de masă candidaţilor cu │
│ │CES, precum şi cei care au │
│ │fost repartizaţi dar care │
│ │solicită, în scris, │
│ │renunţarea la locul pe care│
│ │au fost repartizaţi, care │
│ │doresc să participe la │
│ │prima etapă de repartizare │
│ │computerizată şi admitere │
│ │în învăţământul liceal de │
│ │stat pentru candidaţii din │
│ │seria curentă, precum şi │
│ │pentru cei din seriile │
│ │anterioare care nu │
│ │împlinesc 18 ani până la │
│ │data începerii cursurilor │
│ │anului şcolar 2021-2022, │
│ │completează opţiunile în │
│ │perioada 12 - 14 iulie 2021│
├──────────┼───────────────────────────┤
│ │Introducerea în baza de │
│8 - 14 │date computerizată (în │
│iulie 2021│aplicaţia informatică │
│ │centralizată) a datelor din│
│ │fişele de înscriere │
├──────────┼───────────────────────────┤
│ │Verificarea de către │
│ │părinţi şi candidaţi a │
│ │corectitudinii datelor din │
│ │fişa listată de calculator,│
│ │corectarea eventualelor │
│8 - 14 │greşeli în baza de date │
│iulie 2021│computerizată şi listarea │
│ │fişelor corectate din │
│ │calculator, operaţiuni ce │
│ │se vor realiza utilizând │
│ │aplicaţia informatică │
│ │centralizată │
├──────────┼───────────────────────────┤
│ │Termenul-limită pentru │
│ │transmiterea bazei de date │
│ │de la centrele de înscriere│
│ │la centrul de admitere │
│ │judeţean/al municipiului │
│ │Bucureşti, precum şi a │
│ │listei absolvenţilor care │
│ │nu participă la │
│ │repartizarea computerizată,│
│14 iulie │prin confirmarea │
│2021 │operaţiunilor specifice în │
│ │aplicaţia informatică │
│ │centralizată │
│ │Predarea/transmiterea de │
│ │către comisia din centrul │
│ │de înscriere a fişelor de │
│ │opţiuni originale la │
│ │centrul de admitere │
│ │judeţean/al municipiului │
│ │Bucureşti │
├──────────┼───────────────────────────┤
│ │Transmiterea bazei de date │
│ │de la centrele de admitere │
│ │judeţene/al municipiului │
│ │Bucureşti la Centrul │
│14 iulie │naţional de admitere prin │
│2021 │confirmarea, de către │
│ │acestea, a finalizării │
│ │operaţiunilor specifice, în│
│ │aplicaţia informatică │
│ │centralizată │
├──────────┼───────────────────────────┤
│ │Verificarea şi corectarea │
│ │eventualelor erori din │
│ │bazele de date, precum │
│ │candidaţi aflaţi în baza de│
│ │date pentru admiterea │
│ │computerizată şi care au │
│15 iulie │fost deja admişi la liceele│
│2021 │la care se susţin probe de │
│ │aptitudini etc., de către │
│ │Comisia naţională de │
│ │admitere şi comisiile de │
│ │admitere judeţene/a │
│ │municipiului Bucureşti; │
│ │transmiterea modificărilor │
│ │la comisia naţională │
├──────────┼───────────────────────────┤
│ │Corectarea erorilor şi │
│15 iulie │confirmarea încheierii │
│2021 │modificărilor în aplicaţia │
│ │informatică centralizată │
├──────────┼───────────────────────────┤
│ │Repartizarea computerizată │
│ │în învăţământul liceal de │
│16 iulie │stat a absolvenţilor clasei│
│2021 │a VIII-a care nu împlinesc │
│ │18 ani până la data │
│ │începerii cursurilor anului│
│ │şcolar 2021 - 2022 │
├──────────┼───────────────────────────┤
│ │Comunicarea rezultatelor │
│ │candidaţilor repartizaţi │
│ │computerizat în │
│ │învăţământul liceal de stat│
│16 iulie │Afişarea în unităţile de │
│2021 │învăţământ gimnazial a │
│ │listei cu locurile │
│ │neocupate în unităţile de │
│ │învăţământul liceal de stat│
│ │din judeţ/municipiul │
│ │Bucureşti │
├──────────┼───────────────────────────┤
│ │Depunerea dosarelor de │
│17 - 20 │înscriere la şcolile la │
│iulie2021 │care candidaţii au fost │
│ │repartizaţi │
├──────────┼───────────────────────────┤
│ │Transmiterea de către │
│ │unităţile de învăţământ │
│21 iulie │liceal de stat a situaţiei │
│2021 │locurilor rămase libere în │
│ │urma neînscrierii │
│ │candidaţilor admişi în │
│ │această etapă de admitere │
├──────────┴───────────────────────────┤
│H. A doua etapă de repartizare │
│computerizată şi admitere în │
│învăţământul liceal de stat pentru │
│candidaţii din seria curentă, precum │
│şi pentru cei din seriile anterioare │
│care nu împlinesc 18 anipână la data │
│începerii cursurilor anului şcolar │
│2021-2022 │
├──────────┬───────────────────────────┤
│ │Afişarea situaţiei │
│ │locurilor rămase libere, │
│ │inclusiv a celor destinate │
│ │candidaţilor rromi, precum │
│ │şi a celor destinate │
│21 iulie │candidaţilor cu CES, a │
│2021 │locului de desfăşurare şi a│
│ │graficului probelor de │
│ │aptitudini sau de │
│ │verificare a cunoştinţelor │
│ │de limbă modernă ori │
│ │maternă │
├──────────┼───────────────────────────┤
│ │Înscrierea candidaţilor │
│ │pentru probele de │
│ │aptitudini sau probele de │
│ │verificare a cunoştinţelor │
│ │de limbă modernă sau │
│22 iulie │maternă, inclusiv a │
│2021 │candidaţilor pe locurile │
│ │speciale pentru rromi şi a │
│ │candidaţilor pentru │
│ │locurile distinct alocate │
│ │candidaţilor cu CES în │
│ │unităţile de învăţământ de │
│ │masă │
├──────────┼───────────────────────────┤
│ │Desfăşurarea probelor de │
│23 iulie │aptitudini sau a probelor │
│2021 │de verificare a │
│ │cunoştinţelor de limbă │
│ │modernă sau maternă │
├──────────┼───────────────────────────┤
│ │Afişarea rezultatelor la │
│ │probele de aptitudini şi la│
│26 iulie │probele de verificare a │
│2021 │cunoştinţelor de limbă │
│ │modernă sau maternă şi │
│ │rezolvarea eventualelor │
│ │contestaţii │
├──────────┼───────────────────────────┤
│ │Completarea opţiunilor în │
│ │fişele de înscriere de │
│ │către candidaţii care au │
│ │fost repartizaţi │
│ │computerizat în prima etapă│
│ │de admitere, dar care nu │
│21 - 28 │şi-au depus dosarele de │
│iulie 2021│înscriere în termen şi de │
│ │către candidaţii care nu au│
│ │participat sau au │
│ │participat la repartizarea │
│ │computerizată în prima │
│ │etapă de admitere, dar, din│
│ │diferite motive, nu au fost│
│ │repartizaţi computerizat │
├──────────┼───────────────────────────┤
│ │Completarea opţiunilor în │
│ │fişele de înscriere de │
│ │către candidaţii care │
│ │solicită înscrierea pe │
│ │locurile speciale pentru │
│ │rromi, respectiv pe │
│ │locurile distinct alocate │
│ │pentru candidaţii cu CES în│
│21 - 27 │unităţile de învăţământ de │
│iulie 2021│masă şi de către părinţii │
│ │acestora, asistaţi de │
│ │diriginţii claselor a │
│ │VIII-a, la unitatea de │
│ │învăţământ │
│ │Repartizarea candidaţilor │
│ │rromi şi a candidaţilor cu │
│ │CES pe locurile special │
│ │alocate acestora │
├──────────┼───────────────────────────┤
│ │Completarea opţiunilor în │
│ │fişa de înscriere de către │
│ │candidaţii care au fost │
│ │respinşi la liceele/clasele│
│ │care au organizat probe de │
│ │aptitudini Completarea │
│ │opţiunilor în fişa de │
│ │înscriere de către │
│ │candidaţii care au susţinut│
│ │probe de verificare a │
│ │cunoştinţelor de limbă │
│27 - 28 │modernă sau de limbă │
│iulie 2021│maternă │
│ │Completarea opţiunilor în │
│ │fişa de înscriere de către │
│ │candidaţii rromi şi de │
│ │către candidaţii cu CES │
│ │care au participat la a │
│ │doua etapă de admitere pe │
│ │locurile special alocate │
│ │acestora dar care nu au │
│ │fost repartizaţi sau care │
│ │au renunţat, în scris, la │
│ │locul pe care au fost │
│ │repartizaţi │
├──────────┼───────────────────────────┤
│ │Introducerea în baza de │
│21 - 28 │date computerizată (în │
│iulie 2021│aplicaţia informatică │
│ │centralizată) a datelor din│
│ │fişele de înscriere │
├──────────┼───────────────────────────┤
│ │Verificarea de către │
│ │părinţi şi candidaţi a │
│ │corectitudinii datelor din │
│ │fişa listată de calculator,│
│ │corectarea eventualelor │
│21 - 28 │greşeli în baza de date │
│iulie 2021│computerizată şi listarea │
│ │fişelor corectate din │
│ │calculator, operaţiuni ce │
│ │se vor realiza utilizând │
│ │aplicaţia informatică │
│ │centralizată │
├──────────┼───────────────────────────┤
│ │Transmiterea noilor baze de│
│ │date la centrul de admitere│
│ │judeţean/al municipiului │
│ │Bucureşti şi la Centrul │
│28 iulie │naţional de admitere prin │
│2021 │confirmarea, de către │
│ │acestea, a finalizării │
│ │operaţiunilor specifice, în│
│ │aplicaţia informatică │
│ │centralizată │
├──────────┼───────────────────────────┤
│ │Repartizarea computerizată │
│29 iulie │în învăţământul liceal de │
│2021 │stat a candidaţilor din a │
│ │doua etapă a admiterii │
├──────────┼───────────────────────────┤
│ │Comunicarea rezultatelor │
│ │candidaţilor repartizaţi │
│ │computerizat în a doua │
│ │etapă a admiterii în │
│ │învăţământul liceal de stat│
│29 iulie │Afişarea în unităţile de │
│2021 │învăţământ gimnazial a │
│ │listei cu locurile │
│ │neocupate în unităţile de │
│ │învăţământul liceal de stat│
│ │din judeţ/municipiul │
│ │Bucureşti │
├──────────┼───────────────────────────┤
│ │Depunerea dosarelor de │
│29 - 30 │înscriere la şcolile la │
│iulie2021 │care au fost repartizaţi │
│ │candidaţii din etapa a doua│
├──────────┼───────────────────────────┤
│ │Transmiterea de către │
│ │unităţile de învăţământ │
│30 iulie │liceal de stat a situaţiei │
│2021 │locurilor rămase libere în │
│ │urma neînscrierii │
│ │candidaţilor admişi în cele│
│ │două etape de admitere │
├──────────┼───────────────────────────┤
│ │Rezolvarea de către comisia│
│ │de admitere judeţeană/ a │
│02 - 04 │municipiului Bucureşti, a │
│august2021│situaţiilor speciale │
│ │apărute după etapele de │
│ │repartizare computerizată │
├──────────┼───────────────────────────┤
│ │Primirea cererilor de │
│ │înscriere a candidaţilor │
│ │care au fost repartizaţi │
│ │computerizat în primele │
│ │două etape de admitere, dar│
│ │nu şi-au depus/transmis │
│ │dosarele de înscriere în │
│ │termen şi a candidaţilor │
│ │care nu au participat sau │
│ │au participat la │
│ │repartizarea computerizată │
│ │din primele două etape de │
│ │admitere, dar, din diferite│
│ │motive, nu au fost │
│ │repartizaţi computerizat, │
│ │precum şi a candidaţilor │
│ │care nu au participat la │
│2 - 6 │primele două etape ale │
│august │repartizării computerizate │
│2021 │şi a absolvenţilor clasei a│
│ │VIII-a care nu au susţinut │
│ │evaluarea naţională. │
│ │Repartizarea candidaţilor, │
│ │de către comisia de │
│ │admitere judeţeană/a │
│ │municipiului Bucureşti. │
│ │Repartizarea se face │
│ │conform unei proceduri │
│ │stabilite de către comisia │
│ │de admitere judeţeană/a │
│ │municipiului Bucureşti, │
│ │publicate pe site-ul │
│ │inspectoratului şcolar │
│ │judeţean/al Municipiului │
│ │Bucureşti şi comunicate │
│ │unităţilor de învăţământ │
│ │până la data de 21 iulie │
│ │2021 │
├──────────┼───────────────────────────┤
│ │Transmiterea către Centrul │
│ │naţional de admitere a │
│9 august │rezultatelor repartizării │
│2021 │prin confirmarea încheierii│
│ │operaţiunilor specifice în │
│ │aplicaţia informatică │
│ │centralizată │
├──────────┴───────────────────────────┤
│I. Admiterea candidaţilor pentru │
│învăţământul seral şi pentru cel cu │
│frecvenţă redusă │
├──────────┬───────────────────────────┤
│ │Anunţarea centrului special│
│ │de înscriere pentru │
│10 mai │candidaţii din seriile │
│2021 │anterioare, care împlinesc │
│ │18 ani până la data │
│ │începerii cursurilor anului│
│ │şcolar 2021- 2022 │
├──────────┼───────────────────────────┤
│ │Anunţarea calendarului │
│ │admiterii la învăţământ │
│ │seral sau cu frecvenţă │
│9 iulie │redusă pentru candidaţii │
│2021 │din seriile anterioare care│
│ │împlinesc vârsta de 18 ani │
│ │până la data începerii │
│ │cursurilor anului şcolar │
│ │2021 - 2022 │
├──────────┼───────────────────────────┤
│ │Înscrierea la învăţământul │
│ │seral sau cu frecvenţă │
│ │redusă a candidaţilor din │
│19 - 23 │seriile anterioare care │
│iulie 2021│împlinesc vârsta de 18 ani │
│ │până la data începerii │
│ │cursurilor anului şcolar │
│ │2021 - 2022 │
├──────────┼───────────────────────────┤
│ │Repartizarea candidaţilor │
│ │din seriile anterioare care│
│ │împlinesc vârsta de 18 ani │
│28 - 30 │până la data începerii │
│iulie2021 │cursurilor anului şcolar │
│ │2021 - 2022 pe locurile de │
│ │la învăţământul seral şi cu│
│ │frecvenţă redusă │
└──────────┴───────────────────────────┘

        NOTĂ:
        La solicitarea comisiilor de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti sau din proprie iniţiativă, Comisia Naţională de Admitere poate aproba, în situaţii justificate, modificarea datelor limită/perioadelor şi evenimentelor din calendarul admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2021-2022


    ANEXA 2

    I. Calculul mediei de admitere utilizate pentru admiterea în învăţământul liceal pentru anul şcolar 2021-2022
    1. Media de admitere, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu a absolvenţilor învăţământului gimnazial, se calculează ca medie ponderată între media generală la evaluarea naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a, care are o pondere de 80%, şi media generală de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a, care are o pondere de 20% în calculul mediei de admitere.
    2. Calculul mediei de admitere se face astfel:
        MA = 0,2 x ABS + 0,8 x EN*
        unde:
        MA = media de admitere;
        ABS = media generală de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a;
        EN = media generală obţinută la evaluarea naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a.
        * Candidaţii care au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă şi au susţinut evaluarea naţională la limba şi literatura maternă respectivă pot opta pentru stabilirea mediei la evaluarea naţională fără a lua în calcul rezultatul la proba de limbă şi literatură maternă. În acest sens, părinţii sau reprezentanţii legali ai acestor candidaţi completează o declaraţie, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5 la ordin, semnată de părinte sau reprezentat legal şi de candidat, care însoţeşte fişa de înscriere în vederea repartizării computerizate şi se depune la secretariatul unităţii de învăţământ de provenienţă în perioada prevăzută de calendar. Aceşti candidaţi, care au optat pentru stabilirea mediei la evaluarea naţională fără a lua în calcul rezultatul la proba de limbă şi literatură maternă, nu pot fi repartizaţi computerizat în învăţământul liceal în clase cu predare în limbile minorităţilor naţionale    II. Calculul mediei finale de admitere utilizate pentru admiterea în învăţământul liceal vocaţional, profilurile artistic, sportiv, teologic şi militar, pentru anul şcolar 2021-2022
    1. Pentru profilul artistic, pentru profilul sportiv şi pentru specializarea filologie de la liceul Waldorf, media finală de admitere se calculează astfel:
    (3 APT + MA)/4 = MFA,
        unde:
        APT = nota finală la probele de aptitudini;
        MA = media de admitere (calculată conform Punctului I);
        MFA = media finală de admitere.


    2. Pentru profilul teologic, media finală de admitere se calculează astfel:
        (APT + MA)/2 = MFA,
        unde:
        APT = nota finală la probele de aptitudini;
        MA = media de admitere (calculată conform Punctului I);
        MFA = media finală de admitere.


    3. Pentru profilul militar, media finală de admitere se calculează astfel:
        0,2 MA + 0,8 NP = MFA,
        unde:
        NP = nota la proba de verificare a cunoştinţelor la disciplinele Limba şi literatura română şi Matematică;
        MA = media de admitere (calculată conform Punctului I);
        MFA = media finală de admitere.
    ANEXA 3

        METODOLOGIA DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE ŞI STRUCTURA PROBELOR DE APTITUDINI
        PENTRU ADMITEREA ÎN LICEELE VOCAŢIONALE
        PROFIL ARTISTIC - ARTE VIZUALE
        specializările
        Arte plastice, Arte decorative, Arhitectură, Arte ambientale, Design,
        Conservare - restaurare bunuri culturale
    I. PROBĂ DE PERCEPŢIE VIZUALĂ
        Desen de observaţie - studiu după natură: natură statică alcătuită din două sau cel mult trei obiecte, dintre care cel puţin unul de rotaţie (vase de lut, corpuri geometrice, fructe sau legume, naturale sau mulaje, diferite obiecte.). Obiectele alese se vor caracteriza prin contraste valorice, de mărime, de formă, de textură etc.
        Note:

    (1) Se interzice alcătuirea naturii statice din obiecte albe pe fundal alb.

    (2) Dacă în fundal se foloseşte draperie, aceasta nu va avea falduri.

    (3) Tehnica, la alegerea candidatului: desen în creion sau în cărbune.

        Timp de lucru: 4 ore.
        Note:

    (1) Pentru clasele de arhitectură, proba de percepţie vizuală se subordonează contextului specializării.

    (2) Pentru clasele de conservare - restaurare bunuri culturale, proba de percepţie vizuală se subordonează contextului specializării şi constă în realizarea unor reproduceri ale unor modele sau fragmente date, eventual mărite sau micşorate la scară. Proba va fi realizată în creion.

        Criterii generale de apreciere:
    - compunerea spaţiului plastic (încadrarea în pagină);
    – raportul dintre obiecte (proporţii);
    – forma, caracterul obiectelor şi sugerarea materialităţii acestora;
    – redarea spaţiului şi a volumului prin linie şi valoare.

        Criterii specifice de apreciere pentru conservare - restaurare bunuri culturale
    - fidelitatea reproducerii;
    – respectarea proporţiilor şi a caracterului modelului/fragmentului, în cazul măririi sau micşorării.


    II. PROBĂ DE CREATIVITATE
        O compoziţie pe un subiect dat, executată, la alegerea candidatului, în culoare sau volum.
    a) CULOARE: compoziţie cu personaje - tehnica, culori de apă.
    b) VOLUM: compoziţie cu personaje - ronde - bosse, - tehnica, modelaj în lut.

        Timp de lucru: 4 ore
        Criterii generale de apreciere:
    - unitatea compoziţiei;
    – expresivitatea cromatică sau, după caz, proporţii, mişcare, rezolvarea plastică a volumelor;
    – notă personală, originalitate, creativitate.

        Note:

    (1) Pentru clasele de arhitectură, proba de creativitate se subordonează contextului specializării.

    (2) Pentru clasele de conservare - restaurare bunuri culturale, proba de creativitate constă în realizarea unor reproduceri ale unor modele sau fragmente date, eventual mărite sau micşorate la scară. Proba va fi realizată, la alegere, în culoare sau volum.

        Criterii specifice de apreciere pentru Arhitectură:
    - unitatea şi echilibrul compoziţional;
    – expresivitate şi originalitate;
    – claritate şi acurateţe în exprimare plastică.

        Criterii specifice de apreciere pentru Conservare - restaurare bunuri culturale:
    - fidelitatea reproducerii;
    – respectarea proporţiilor şi a caracterului modelului/fragmentului, în cazul măririi sau micşorării.

        NOTE:
    1. Comisiile de examinare şi evaluare, pentru toate specializările, sunt numite prin decizia inspectoratului şcolar judeţean /al municipiului Bucureşti şi sunt compuse din:
    - preşedinte (fără drept de notare) - directorul sau directorul adjunct al unităţii de învăţământ;
    – vicepreşedinte (fără drept de notare) - şeful catedrei de specialitate;
    – membri (cu drept de notare) - doi profesori de la disciplina/specializarea pentru care candidatul susţine probele. În mod excepţional, unul din cei doi membri cu drept de notare poate fi de o specializare înrudită.

    2. Nota minimă de promovare pentru fiecare probă a examenului este 5 (cinci) şi se stabileşte ca medie aritmetică, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor acordate de fiecare membru cu drept de notare al comisiei.
    3. Media finală la proba de aptitudini a fiecărui candidat este obţinută ca medie aritmetică, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor obţinute la probele I şi a II-a.
    4. Media minimă de promovare a probei de aptitudini, calculată în conformitate cu punctul 3 din prezenta Notă, este 6 (şase).
    5. Un candidat se consideră neprezentat dacă a absentat la cel puţin una din probele I şi a II-a.
    6. La probele de aptitudini pentru profilul artistic - arte vizuale nu se admit contestaţii.


        PROFIL ARTISTIC - MUZICĂ
        SECŢIA INSTRUMENTALĂ
    A. Instrumente ale orchestrei simfonice
    1. Instrumente cu coarde cu arcuş, coarde ciupite, instrumente de suflat (vioara, viola violoncel, contrabas, chitara, harpa, flaut, oboi, clarinet, saxofon, fagot, trompeta, corn, trombon, tuba)
     Proba I
        Proba de instrument compusă din:
    a) o gamă aleasă, prin tragere la sorţi, de către candidat, din patru game pregătite de acesta, conform programei din învăţământul gimnazial;
    b) un studiu la alegerea candidatului, interpretat fără partitură. Studiul va fi la un nivel de dificultate de cel puţin al ultimei clase de gimnaziu.

        Notă:
        Proba se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă, calculată ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat la punctele a) şi b).


     Proba a II-a
        Recital instrumental:
    a) două părţi dintr-o lucrare/piesă muzicală preclasică, la alegerea candidatului, fără partitură;
    b) o lucrare/piesă muzicală clasică, romantică, sau modernă, din repertoriul românesc sau universal, la alegerea candidatului, interpretată fără partitură cu sau fără acompaniament.

        Lucrările vor avea nivelul de dificultate cel puţin al programei ultimei clase de gimnaziu şi vor fi prezentate în ordinea aleasă de candidat.
        Notă:
        Proba se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă, calculată ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat la punctele a) şi b).

        Proba a III-a
    a) Auz melodic, constând în intervale simple şi compuse până la decima şi solfegiu la prima vedere, pe bază de bilete de examen, diferenţiat pentru:
    - vioară;
    – corzi grave - suflători - percuţie;

    b) Dicteu melodic de 12-16 măsuri, diferenţiat pentru:
    - vioară;
    – corzi grave - suflători - percuţie.

        Notă:
        Proba se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă, calculată ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat la punctele a) şi b).    2. Instrumente de percuţie
     Proba I
        Proba de instrument compusă din:
    a) o gamă aleasă, prin tragere la sorţi, de către candidat, din patru game pregătite de acesta, conform programei învăţământului gimnazial, interpretată la unul din instrumentele melodice ale grupei de percuţie;
    b) un studiu pe note, la alegerea candidatului, de nivel de dificultate cel puţin al programei ultimei clase de gimnaziu, interpretat la toba mică.

        Notă:
        Proba se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă, calculată ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat la punctele a) şi b).


     Proba a II-a
        Recital instrumental: două lucrări/piese muzicale culte, cu sau fără acompaniament de pian, din creaţia românească şi universală (se admit şi transcripţii), la alegerea candidatului. Una dintre lucrări este interpretată la unul din instrumentele melodice de percuţie, iar cealaltă este o lucrare pentru mai multe instrumente de percuţie. Lucrările vor avea nivelul de dificultate cel puţin al programei ultimei clase de gimnaziu şi vor fi prezentate în ordinea aleasă de candidat.
        Notă:
        Această probă se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă.


     Proba a III-a
    a) Auz melodic, constând în intervale simple şi compuse până la decima şi solfegiu la prima vedere, pe bază de bilete de examen, cu acelaşi grad de dificultate ca la corzi grave şi suflători;
    b) Dicteu melodic de 12-16 măsuri, acelaşi ca la corzi grave şi suflători.
        Notă:
        Proba se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă, calculată ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat la punctele a) şi b).


    3. Pian, orgă clasică
     Proba I
        Proba de instrument compusă din:
    a) un studiu, din trei studii propuse de candidat, de nivel de dificultate cel puţin al programei ultimei clase de gimnaziu, ales prin tragere la sorţi de către acesta, executat fără partitură;
    b) o piesă polifonică la două voci, la alegerea candidatului, interpretată fără partitură.

        Notă:
        Proba se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă, calculată ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat la punctele a) şi b).


     Proba a II-a
        Recital instrumental:
    a) partea I dintr-o sonată clasică, la alegerea candidatului, executată fără partitură;
    b) o lucrare muzicală romantică, modernă sau românească, la alegerea candidatului, interpretată fără partitură.

        Notă:
        Proba se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă, calculată ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat la punctele a) şi b).


     Proba a III-a
    a) Auz melodic, constând în intervale simple şi compuse până la decima şi solfegiu la prima vedere, pe bază de bilete de examen, cu acelaşi grad de dificultate ca cel de la vioară;
    b) Dicteu melodic de 12-16 măsuri, acelaşi ca la vioară.
        Proba se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă, calculată ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat la punctele a) şi b).
        Notă:
        Pentru specializarea orgă clasică, candidaţii pot opta pentru susţinerea probei I şi probei a II- a la pian.


    4. Instrumente populare - nai, ţambal, taragot, acordeon, saxofon
     Proba I
        Recital instrumental:
    a) o piesă folclorică autentică, la alegerea candidatului, din zona de provenienţă a acestuia, cu sau fără acompaniament;
    b) două piese, alese prin tragere la sorţi, de către candidat, din patru piese pregătite de acesta, în mişcări ritmice diferite, din diverse zone ale ţării, cu sau fără acompaniament.

        Notă:
        Proba se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă, calculată ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat la punctele a) şi b).


     Proba a II-a
        Pentru candidaţii care intră în anul I de studiu
        Proba de auz, ritm, memorie muzicală, teoria muzicii, după cum urmează:
    a) reproducerea de sunete singulare si sunete în relaţie intervalică;
    b) reproducerea de fragmente ritmice;
    c) reproducerea de fragmente melodice;
    d) testarea cunoştinţelor teoretice (note, valori de note, pauze, alteraţii, măsuri);

        Notă:
        Proba se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă, calculată ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat la punctele a), b), c) şi d).

        Pentru candidaţii care intra în anul al V-lea de studiu
    a) Auz melodic, constând în intervale simple şi compuse până la decima;
    b) Solfegiu la prima vedere, pe bază de bilete de examen, de aceeaşi dificultate ca acela de la corzi grave şi suflători-percuţie;
    c) Dicteu melodic de 12-16 măsuri, acelaşi ca la corzi grave şi suflători-percuţie.

        Notă:
        Proba se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă, calculată ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat la punctele a), b) şi c).


    5. Instrumente pentru muzica de jazz - muzică uşoară şi
    6. Instrumente cu coarde şi instrumente de suflat
     Proba I
        Proba de instrument compusă din:
    a) o gamă, aleasă prin tragere la sorţi de către candidat, din patru game pregătite de acesta, conform programei învăţământului gimnazial;
    b) un studiu, pe note, de nivel de dificultate cel puţin al programei ultimei clase de gimnaziu, ales prin tragere la sorţi de către acesta;
    c) improvizaţii la instrument pe o temă dată de comisie.

        Note:

    (1) Comisia va stabili tema pe care candidatul va improviza, cu o jumătate de oră înaintea începerii examenului, în prezenţa şi cu avizarea inspectorului de specialitate/profesorului metodist.

    (2) Proba se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă, calculată ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat la punctele a), b) şi c).


     Proba a II-a
        Recital instrumental:
    a) două părţi dintr-o lucrare/piesă preclasică, la alegerea candidatului, având nivelul de dificultate cel puţin al programei ultimei clase de gimnaziu, interpretat fără partitură;
    b) o lucrare/piesă muzicală clasică, romantică, sau modernă, din repertoriul românesc sau universal, la alegerea candidatului, având nivelul de dificultate cel puţin al programei ultimei clase de gimnaziu, interpretată fără partitură.

        Notă:
        Proba se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă, calculată ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat la punctele a) şi b).


     Proba a III-a
    a) Auz melodic, constând în intervale simple şi compuse până la decima şi solfegiu la prima vedere, pe bază de bilete de examen, de aceeaşi dificultate cu cel de la corzi grave şi suflători-percuţie;
    b) Dicteu melodic de 12-16 măsuri, acelaşi ca la corzi grave şi suflători-percuţie;
        Notă:
        Proba se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă, calculată ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat la punctele a) şi b).


    7. Instrumente de percuţie
     Proba I
        Probă de instrument compusă din:
    a) o gamă, aleasă prin tragere la sorţi de către candidat, din patru game pregătite de acesta, conform programei învăţământului gimnazial, interpretată la marimbafon;
    b) un studiu pe note, la alegerea candidatului, având nivelul de dificultate cel puţin al programei ultimei clase de gimnaziu, interpretat la tobă mică;
    c) un studiu, pe note, ales, prin tragere la sorţi de candidat, din şase studii pregătite de acesta, având nivelul de dificultate cel puţin al programei ultimei clase de gimnaziu, interpretat la unul din instrumentele melodice de percuţie indicat de comisie.

        Notă:
        Proba se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă, calculată ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat la punctele a), b) şi c).


     Proba a II-a
        Recital instrumental:
    a) un "solo", la tobe, la alegerea candidatului;
    b) patru ritmuri de dans, după cum urmează:
    - latino american;
    – ritm în măsură ternară;
    – reggae;
    – twist sau rock and roll.


        Notă:
        Proba se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă, calculată ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat la punctele a) şi b).


     Proba a III-a
    a) Auz melodic, constând în intervale simple şi compuse până la decima şi solfegiu la prima vedere, pe bază de bilete de examen, de aceeaşi dificultate cu acela de la corzi grave şi suflători.
    b) Dicteu melodic de 12-16 măsuri, acelaşi ca la corzi grave şi suflători.
        Notă: Proba se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă, calculată ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat la punctele a) şi b).

    8. Pian
     Proba I
        Proba de instrument compusă din:
    a) un studiu la alegere având nivelul de dificultate cel puţin al programei ultimei clase de gimnaziu, interpretat fără partitură;
    b) o piesă polifonică la două voci, executată fără partitură, la alegerea candidatului;
    c) improvizaţii la instrument pe o temă dată de comisie.

        Notă: Proba se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă, calculată ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat la punctele a), b) şi c).
        Comisia va stabili tema pe care candidatul va improviza, cu o jumătate de oră înaintea începerii examenului, în prezenţa şi cu avizul inspectorului de specialitate/profesorului metodist.

     Proba a II-a
        Recital instrumental:
    a) partea I dintr-o sonată clasică la alegerea candidatului, interpretată fără partitură;
    b) o piesă romantică, modernă sau românească, la alegerea candidatului, interpretată fără partitură.

        Notă: Proba se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă, calculată ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat la punctele a) şi b).

     Proba a III-a
    a) Auz melodic, constând în intervale simple şi compuse până la decima şi solfegiu la prima vedere, pe bază de bilete de examen, de aceeaşi dificultate cu acela de la vioară;
    b) Dicteu melodic de 12-16 măsuri, acelaşi ca la vioară.
        Notă: Proba se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă, calculată ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat la punctele a) şi b).


        SECŢIA ARTĂ VOCALĂ INTERPRETATIVĂ
        specializările
        Canto clasic, Canto jazz - muzică uşoară, Canto tradiţional românesc

     Proba I - probă comună pentru specializările: Canto clasic, Canto jazz - muzică uşoară, Canto tradiţional românesc:
        Testarea calităţilor vocale prin intonarea, după auz, a unui fragment muzical dat de către comisie.
        Notă:
        Această probă se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă.


     Proba a II-a - probă de interpretare alcătuită pe baza unui repertoriu de gen compus din 3 (trei) piese, cu sau fără acompaniament, astfel:
    1. Canto clasic
    a) o piesă, aleasă de către comisie, din cele trei piese pregătite de candidat;
    b) o piesă aleasă de candidat din cele pregătite.
        Notă:
        Proba se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă, calculată ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat la punctele a) şi b).


    2. Canto jazz - muzică uşoară
    a) o piesă, aleasă de către comisie, din cele trei piese pregătite de candidat;
    b) o piesă aleasă de candidat din cele pregătite.
        Notă:
        Proba se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă, calculată ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat la punctele a) şi b).


    3. Canto tradiţional românesc
    a) o piesă, aleasă de către comisie, din cele trei piese pregătite de candidat; piesele pregătite de candidaţi vor reprezenta stiluri diferite (doină, horă şi sârbă);
    b) o piesă aleasă de candidat din cele pregătite.
        Notă: Proba se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă, calculată ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat la punctele a) şi b).


     Proba a III-a - probă comună pentru specializările: Canto clasic, Canto jazz - muzică uşoară, Canto tradiţional românesc:
        Proba de aptitudini specifice (auz, ritm, teorie muzicală), după cum urmează:
    a) reproducerea de sunete singulare şi sunete în relaţie intervalică;
    b) reproducerea de intervale melodice;
    c) reproducerea de fragmente ritmice;
    d) reproducerea de fragmente melodice;
    e) testarea cunoştinţelor teoretice (note, valori de note, pauze, alteraţii, măsuri).

        Notă: Proba se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă, calculată ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat la punctele a), b), c), d) şi e).
        SECŢIA TEORETICĂ

     Proba I
    a) Auz melodic, constând în intervale simple şi compuse până la decima şi auz armonic: bicorduri până la octavă, trisonuri majore şi minore în poziţie strânsă, toate stările;
    b) Solfegiu la prima vedere de 12-16 măsuri, până la trei alteraţii constitutive, în măsurile de 2, 3 sau 4 timpi, cu inflexiuni modulatorii la tonalităţi înrudite de gradul I, cu salturi de maximum o octavă perfectă, cu maximum patru durate de timp, cu elemente ale conflictului metrou-ritmic: sincopă, contratimp (conform programei ultimei clase de gimnaziu).
        Notă: Proba se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă, calculată ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat la punctele a) şi b).

     Proba a II-a
        Dicteu melodic de 12-16 măsuri, până la trei alteraţii constitutive, în măsurile de 2, 3 sau 4 pătrimi, cu inflexiuni modulatorii la tonalităţi înrudite de gradul I, cu salturi de maximum o octavă perfectă, cu maximum patru durate de timp, cu elemente ale conflictului metrou-ritmic: sincopă, contratimp (conform programei ultimei clase de gimnaziu).
        Notă: Această probă se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă.

     Proba a III-a
        La un instrument studiat anterior de candidat (din categoria instrumentelor orchestrei simfonice sau pian), se prezintă, la alegerea candidatului, un studiu şi două lucrări/piese muzicale diferite preclasice, clasice, romantice, sau moderne, din repertoriul românesc sau universal, din memorie, având nivelul de dificultate cel puţin al programei ultimei clase de gimnaziu. În cazul în care candidatul nu a studiat un instrument, va interpreta, vocal, trei piese culte din genuri diferite, din creaţia românească şi universală, cu/fără partitură, cu sau fără acompaniament.
        Notă: Proba se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă.
        NOTE:
    1. Comisiile de examinare şi evaluare, pentru toate specialităţile muzicale, sunt numite prin decizia inspectoratului şcolar judeţean /al municipiului Bucureşti şi sunt compuse din:
    - preşedinte (fără drept de notare) - directorul sau directorul adjunct al unităţii de învăţământ;
    – vicepreşedinte (fără drept de notare) - şeful catedrei de specialitate;
    – membri (cu drept de notare) - doi profesori de disciplina/specialitatea pentru care candidatul susţine probele sau de specialităţi înrudite.

    2. În cadrul probei de solfegiu la prima vedere comisia de examinare este alcătuită din doi profesori de specialitate studii teoretice, iar subiectele vor fi elaborate de către aceştia cu o oră înaintea începerii probei, în prezenţa şi cu avizarea inspectorului de specialitate/profesor metodist. Comisia de examinare va elabora un număr de bilete egal cu cel puţin jumătate din numărul candidaţilor, cu respectarea precizărilor aferente fiecărei secţii. În ziua examenului, fiecare candidat va extrage un bilet.
    3. Proba a III-a din cadrul secţiei teoretice va fi evaluată de doi profesori de disciplina/specialitatea pentru care candidatul susţine proba (profesori de studii teoretice).
    4. Nota minimă de promovare pentru fiecare probă a examenului este 5 (cinci) şi se stabileşte ca medie aritmetică, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor acordate de fiecare examinator, membru al comisiei cu drept de notare.
    5. Media finală la probele de aptitudini a fiecărui candidat reprezintă media aritmetică, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor obţinute la probele I, II şi III, respectiv la probele I şi II.
    6. Media minimă de promovare a testelor de aptitudini este 6 (şase).
    7. Un candidat se consideră neprezentat dacă a absentat la cel puţin una din probele de examen.
    8. Pentru instrumentele cu corzi grave, instrumentele de suflat, instrumentele de percuţie şi instrumentele populare, se admit transcripţii după lucrări muzicale originale.
    9. Rezultatele se afişează la încheierea fiecărei probe de examen.
    10. La probele de aptitudini nu se admit contestaţii, cu excepţia probei de dicteu melodic, pentru toate secţiile la care această probă se susţine. Pentru rezolvarea contestaţiilor, preşedintele comisiei va stabili o altă comisie, alcătuită din cadre didactice de specialitatea respectivă. Nota rezultată după contestaţii rămâne definitivă.

        PROFIL ARTISTIC
        SPECIALIZAREA COREGRAFIE

     PROBA I:
    – de studiu cuprinzând elemente de dans clasic: exerciţii la bară, la centrul sălii, sărituri, pointes.
        Durata probei: o oră.
    II. PROBA a II-a:
    - o variaţie în stil clasic, pregătită de candidat.
        Notă: Fiecare evaluator apreciază evoluţiile pentru fiecare probă şi candidat cu note de la 1 la 10. Nota fiecărei probe se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor acordate de fiecare evaluator. Nota finală se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor celor două probe.
        NOTE:
    1. Comisiile de examinare şi evaluare sunt numite prin decizia inspectoratului şcolar judeţean /al municipiului Bucureşti şi sunt compuse din:
    - preşedinte (fără drept de notare) - directorul sau directorul adjunct al unităţii de învăţământ;
    – vicepreşedinte (fără drept de notare) - responsabilul catedrei de specialitate;
    – membri (cu drept de notare) - doi profesori de specialitate.

    2. Nota minimă de promovare pentru fiecare probă a examenului este 5 (cinci) şi se stabileşte ca medie aritmetică, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor acordate de fiecare evaluator, membru al comisiei cu drept de notare.
    3. Nota finală la probele de aptitudini a fiecărui candidat este media aritmetică, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor obţinute la probele I şi II.
    4. Nota minimă de promovare a examenului este 6 (şase).
    5. Un candidat se consideră neprezentat dacă a absentat la cel puţin una din probele de examen.
    7. La probele de examen pentru specializarea coregrafie nu se admit contestaţii.
    8. Rezultatele se afişează dupa fiecare probă.


        PROFIL ARTISTIC
        SPECIALIZAREA ARTA ACTORULUI
    I. PROBA DE APTITUDINI A SPECIALIZĂRII
    a) citirea unui text la prima vedere;
    b) prezentarea unui repertoriu, care va cuprinde minimum o poezie şi o povestire din literatura română sau universală, de maximum o pagină (A4);
    c) povestirea unei întâmplări din viaţa candidatului;
    d) un dialog pe o temă propusă de comisia de examinare.
        Durata probei: max. 20'.
        Notă: Proba de aptitudini a specializării se apreciază de cei doi profesori cu specializarea arta actorului cu câte o notă, care se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat la punctele a), b), c) şi d). Pentru promovare, candidaţii trebuie să obţină la fiecare punct minimum nota 5 (cinci).

    II. PROBA DE APTITUDINI MUZICALE
    a) prezentarea unei melodii la alegerea candidatului;
    b) reproducerea de intervale, formule ritmice/ritmico-melodice.
        Durata probei: max. 10'
        Notă: Proba de aptitudini muzicale se apreciază de cel de-al treilea evaluator, profesorul cu specializarea muzică, cu o notă, care se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat pentru a), b). Pentru promovare, candidaţii trebuie să obţină la a) şi b) minimum nota 5 (cinci).
        NOTE:
    1. Comisiile de examinare şi evaluare pentru specializarea Arta actorului, numite prin decizia inspectoratului şcolar judeţean/ al Municipiului Bucureşti, sunt compuse din:
    - preşedinte (fără drept de notare) - directorul sau directorul adjunct al unităţii de învăţământ;
    – vicepreşedinte (fără drept de notare) - şeful catedrei de specialitate;
    – membri (cu drept de notare) - doi profesori cu specializarea Arta actorului şi un profesor specializarea Muzică.

    2. Textele la prima vedere, temele de conversaţie vor fi elaborate de comisia de examinare cu o oră înaintea începerii probelor, în prezenţa şi cu avizarea inspectorului de specialitate/profesorului metodist.
    3. Pentru proba I.a şi pentru proba II.b, fiecare candidat extrage câte un bilet cu subiectul. Subiectele vor fi elaborate de examinatori cu o oră înaintea începerii probei, în prezenţa şi cu avizarea inspectorului de specialitate/profesor metodist. Numărul de bilete conţinând subiecte examen cu grad de dificultate apropiat va fi egal cu cel puţin jumătate din numărul candidaţilor. Fiecare candidat va extrage câte un singur bilet la fiecare probă.
    4. Nota minimă de promovare pentru fiecare probă a examenului este 5 (cinci) şi se stabileşte ca medie aritmetică, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor acordate de fiecare examinator, membru al comisiei cu drept de notare.
    5. Nota finală la proba de aptitudini a fiecărui candidat este obţinută ca medie aritmetică, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor acordate de cei trei evaluatori, la probele I şi II .
    7. Nota minimă de promovare a probei de aptitudini este 6 (şase).
    8. Un candidat se consideră neprezentat dacă a absentat la cel puţin una din probele de examen.
    9. La probele de aptitudini pentru specializarea Arta actorului nu se admit contestaţii.


        PROFIL PEDAGOGIC
        SPECIALIZĂRILE: ÎNVĂŢĂTOR-EDUCATOARE, EDUCATOR - PUERICULTOR,
        INSTRUCTOR DE EDUCAŢIE EXTRAŞCOLARĂ, MEDIATOR ŞCOLAR
        Admiterea elevilor în clasa a IX-a, în unităţile de învăţământ preuniversitar cu profil pedagogic se face numai în urma unei selecţii, prin probe de aptitudini specifice, cu următoarea structură:
    A. SPECIALIZĂRILE ÎNVĂŢĂTOR-EDUCATOARE ŞI EDUCATOR-PUERICULTOR
    1. Proba de aptitudini muzicale
        Proba de aptitudini muzicale constă în verificarea aptitudinilor interpretative şi a auzului muzical prin:
    a) intonarea unui cântec dintr-un repertoriu de cântece învăţate în clasele I - VIII;
    b) reproducerea unor scurte motive ritmico-melodice (2 - 4 măsuri), desprinse din cântece pentru copii.

        Aptitudinile investigate sunt: auzul specific, simţul ritmic, memoria muzicală, calităţile vocale.

    4. Proba de aptitudini fizice
        Proba de aptitudini fizice constă în verificarea aptitudinilor fizice prin:
    a) reproducerea, după model, a 2 - 3 exerciţii de influenţare specifică a aparatului locomotor;
    b) 3 - 4 elemente de gimnastică acrobatică din programul claselor V - VI, executate izolat;
    c) alergare 600 m - fără cerinţă de timp (cu efort moderat).

        Aptitudinile investigate sunt: memoria motrică şi coordonarea, starea funcţională a coloanei vertebrale, funcţia specifică a sistemului cardiorespirator.

    5. Proba de aptitudini artistice
        Proba de aptitudini artistice constă în realizarea unei naturi statice cu două sau trei obiecte, tema plastică fiind propusă de comisie.
       Aptitudinile investigate sunt: receptarea culorilor şi a proporţiilor dintre obiecte şi încadrarea echilibrată a formelor plastice într-un spaţiu.

    4. Interviul
        Interviul constă în:
    a) lectură la prima vedere a unui text literar;
    b) conversaţie cu membrii comisiei pe o temă dată (se verifică capacitatea de înţelegere, de argumentare, de persuasiune, modurile de predare-preluare a cuvântului).

        Prin interviu se evaluează aptitudinile de comunicare (inclusiv dicţia) şi de argumentare.


    B. SPECIALIZAREA INSTRUCTOR DE EDUCAŢIE EXTRAŞCOLARĂ
    1. Proba de aptitudini specifice şi coordonare motrică evaluează:
    - auzul specific;
    – simţul ritmic;
    – memoria muzicală;
    – calităţile vocale;
    – condiţiile generale fizico-estetice şi de mişcare.
        Verificarea se face prin următoarele forme:
    - intonarea a 1 - 2 cântece prezentate de candidat;
    – reproducerea unor fragmente ritmico-melodice după modele date de comisie;
    – realizarea unor exerciţii de mişcare la comanda profesorului.

        Evaluarea se face de o comisie formată dintr-un profesor de muzică şi un profesor de educaţie fizică.

    2. Proba de investigare a capacităţii de comunicare şi a dicţiei evaluează:
    - pronunţia;
    – capacitatea de comunicare;
    – capacitatea de argumentare în susţinerea unor idei şi identificarea valenţelor artistice ale unui text literar.
        Evaluarea se face prin următoarele forme:
    - lectura cu intonaţie a unui text dialogat;
    – interviu pe o temă la alegerea candidatului.

        Evaluarea se face de o comisie formată dintr-un profesor de pedagogie şi un profesor de limba şi literatura română/limba şi literatura maternă.


    C. SPECIALIZAREA MEDIATOR ŞCOLAR
    1. Proba de evaluare a dicţiei verifică aptitudinile specifice prin următoarea formă:
    - citirea cu intonaţie a unui text literar/nonliterar.
        Aptitudinile evaluate sunt:
    - comunicarea;
    – pronunţia cuvintelor, în general, şi a cuvintelor cu aglomerări de consoane, în special;
    – expresivitatea.


    2. Proba de evaluare a capacităţii de comunicare - interviul constă într-o conversaţie pe o temă dată între candidat şi comisie (se evaluează capacitatea de a înţelege şi de a aduce argumente, de a fi persuasiv şi receptiv în relaţia cu partenerul de discuţie). Evaluarea se face de o comisie formată dintr-un profesor de pedagogie şi un profesor de limba şi literatura română/limba şi literatura maternă.
        Prin interviu se evaluează aptitudinile de comunicare (inclusiv dicţia) şi de argumentare.
        NOTE:
    1. Rezultatul fiecărei probe se apreciază cu ADMIS/RESPINS.
    2. Respingerea la o probă atrage obţinerea calificativului RESPINS la probele de aptitudini.
    3. La probele de aptitudini nu se admit contestaţii.
    4. Pentru fiecare probă de aptitudini, comisia este alcătuită din doi profesori de specialitate, de regulă un profesor de gimnaziu şi unul de liceu.
    5. Pentru candidaţii la clasele cu predare în limbile minorităţilor naţionale, comisia este alcătuită din doi profesori de specialitate, de regulă un profesor de gimnaziu şi unul de liceu, cunoscători ai limbii minorităţii respective.
        PROFIL TEOLOGIC
        SPECIALIZĂRILE: TEOLOGIE, PATRIMONIU CULTURAL, GHID TURISM RELIGIOS,
        SEMINARII/COLEGII/LICEE TEOLOGICE ORTODOXE, BAPTISTE, ROMANO-CATOLICE,
        GRECO-CATOLICE, ROMANO-CATOLICE DE LIMBA MAGHIARĂ, REFORMATE,
        UNITARIENE, PENTICOSTALE, ADVENTISTE ŞI MUSULMANE
    1) Documentele necesare înscrierii pentru admiterea la unităţile de învăţământ cu profil vocaţional teologic, graficul admiterii şi alte informaţii legate de aceasta vor fi anunţate pe pagina web/pagina de facebook a şcolii.
    2) Se pot înscrie la admiterea în clasa a IX-a la seminariile/colegiile/liceele teologice ortodoxe, baptiste, romano-catolice, greco-catolice, romano-catolice de limba maghiară, reformate, unitariene, penticostale, adventiste şi musulmane, absolvenţi de gimnaziu având minimum media 9 la purtare pentru fiecare clasă din învăţământul gimnazial.
    3) Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele acte:
    3.1. anexa la fişa de înscriere;
    3.2. certificat de naştere - copie;
    3.3. fişa medicală în original;
    3.4. declaraţie din partea candidatului şi a părinţilor acestuia că au luat cunoştinţă de Regulamentul intern al unităţii şcolare şi că sunt de acord să-l respecte;
    3.5. adeverinţă/certificat de botez - copie (pentru cultele: ortodox şi reformat);
    3.6. recomandarea consiliului parohial/preotului paroh (pentru cultele: ortodox, reformat şi romano-catolic);
    3.7. binecuvântarea chiriarhului locului (pentru cultul ortodox).

    4) În cadrul examenului de admitere la profilul teologic, seminariile/colegiile/liceele teologice ortodoxe, baptiste, romano-catolice, greco-catolice, romano-catolice de limba maghiară, reformate, unitariene, penticostale, adventiste şi musulmane, candidaţii vor susţine, la nivelul probelor de aptitudini, următoarele probe:
    a) un interviu/colocviu/probă orală, evaluate cu calificativ admis/respins;
    b) o probă de verificare a cunoştinţelor religioase, evaluată cu notă.

    5) Interviul/colocviul/proba orală constă în:
    a) verificarea dicţiei prin: rostirea unei rugăciuni/poezii, la alegerea candidatului;
    b) motivarea alegerii unei unităţi de învăţământ vocaţional teologic;
    c) verificarea aptitudinilor muzicale, prin intonarea unei cântări religioase, la alegerea candidatului (numai pentru cultul ortodox).

    6) Proba de verificare a cunoştinţelor religioase (VCR) constă într-o lucrare scrisă, cu durata de două ore, la Religie. Subiectele pentru proba scrisă se elaborează din programele şcolare de religie, clasele a V-a - a VIII-a. Nota prin care se evaluează această probă constituie nota finală la proba de aptitudini (APT).
    7) Pentru toate specializările de la profilul teologic, media minimă la proba de verificare a cunoştinţelor la disciplina religie (VCR) trebuie să fie minimum 7 (şapte).
    8) Pentru profilul teologic, specializarea patrimoniu cultural examenul de admitere va cuprinde şi o probă de verificare a unor aptitudini (VA) în perceperea formelor/exprimarea cromatică în compoziţie, care va consta din prezentarea unui portofoliu. Portofoliul va cuprinde trei lucrări ale candidatului, care vor fi avizate de către profesorul de religie/profesorul de educaţie plastică/directorul şcolii de unde provine candidatul. La această specializare nota finală la proba de aptitudini (APT) se calculează astfel:
        APT = (VCR + VA)/2,
        unde:
    - VCR = nota obţinută la proba de verificare a cunoştinţelor religioase, care constă într-o lucrare scrisă, cu durata de două ore, la Religie. Subiectele pentru proba scrisă se elaborează din programele şcolare de religie, clasele a V-a - a VIII-a;
    – VA = nota la verificarea aptitudinilor în perceperea formelor/exprimarea cromatică în compoziţie.


        9) Pentru profilul teologic, specializarea ghid turism religios examenul de admitere va cuprinde şi o probă de verificare a unor aptitudini corespunzătoare specializării (VA), care va consta în prezentarea, în formă orală, a unui obiectiv turistic religios, la alegerea candidatului. La această specializare nota finală la proba de aptitudini (APT) se calculează astfel:
    APT = (VCR + VA)/2, unde:
    - VCR = nota obţinută la proba de verificare a cunoştinţelor religioase, care constă într-o lucrare scrisă, cu durata de două ore, la Religie. Subiectele pentru proba scrisă se elaborează din programele şcolare de religie, clasele a V-a - a VIII;
    – VA = media la proba de verificare a aptitudinilor.


        PROFIL MILITAR
        COLEGII NAŢIONALE MILITARE ALE MINISTERULUI APĂRĂRII NAŢIONALE
        Ministerul Apărării Naţionale organizează clase de liceu, în filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică-informatică.
    I. RECRUTAREA CANDIDAŢILOR
        Candidaţii la admiterea în colegiile naţionale militare ale Ministerului Apărării Naţionale sunt recrutaţi, pe parcursul anului şcolar, de către birourile informare-recrutare judeţene/de sector al municipiului Bucureşti şi participă la activitatea de selecţie.

    II. SELECŢIA CANDIDAŢILOR
        Activitatea de selecţie se organizează şi se desfăşoară în centrele zonale de selecţie şi orientare ale Ministerului Apărării Naţionale şi constă în:
    a) testarea aptitudinilor fizice;
    b) testare psihologică;
    c) interviu de evaluare şi orientare.

        Fiecare probă de selecţie are caracter eliminatoriu şi se apreciază cu "ADMIS" sau "RESPINS", pe baza baremelor şi standardelor stabilite de Ministerul Apărării Naţionale.

    III. ADMITEREA CANDIDAŢILOR LA COLEGIILE NAŢIONALE MILITARE
        La admiterea în colegiile naţionale militare, participă candidaţii care au fost declaraţi "ADMIS" la selecţia organizată în centrele zonale de selecţie şi orientare.
        În perioada prevăzută în calendarul admiterii pentru probele de aptitudini, candidaţii susţin o probă de verificare a cunoştinţelor la disciplinele Limba şi literatura română şi Matematică. Structura, durata, conţinutul, baremul de evaluare şi notare şi modul de organizare pentru această probă se stabilesc prin reglementări proprii ale Ministerului Apărării Naţionale.
        Nota minimă pentru promovarea probei de verificare a cunoştinţelor este nota 6 (şase).
        Media finală de admitere pentru candidaţii la admiterea în colegiile naţionale militare se calculează astfel:
        0,2 MA + 0,8 NP = MFA,
        unde:
        NP = nota la proba de verificare a cunoştinţelor la disciplinele Limba şi literatura română şi Matematică;
        MA = media de admitere (calculată conform prevederilor generale cu privire la organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat);
        MFA = media finală de admitere.


        Pentru candidaţii la admiterea în colegiile naţionale militare, adeverinţa cu notele şi media generală onţinute la Evaluarea Naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a şi foaia matricolă conţinând rezultatele din clasele V-VIII, cu calculul mediei generale, sunt eliberate de către unitatea de învăţământ din care provin candidaţii în prima zi lucrătoare după afişarea rezultatelor finale la Evaluarea Naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a, la o data anterioară celei stabilite pentru repartiţia computerizată în colegiile naţionale militare.
        Candidaţii care participă la admiterea în învăţământul preuniversitar liceal militar sunt ierarhizaţi şi repartizaţi computerizat, utilizând aplicaţia informatică naţională dedicată admiterii, în limita cifrei de şcolarizare aprobate pentru fiecare colegiu naţional militar, în ordine strict descrescătoare a mediei finale de admitere şi pe baza opţiunilor din fişa de înscriere specifică.
        La medii finale de admitere egale, departajarea candidaţilor se face conform reglementărilor proprii ale Ministerului Apărării Naţionale.
        În cazul în care, după comunicarea rezultatelor la colegiile naţionale militare, există candidaţi admişi care declară, în scris, că renunţă la locul obţinut, pe locurile eliberate de aceştia pot fi admişi alţi candidaţi care au promovat proba de verificare a cunoştinţelor, în ordinea strict descrescătoare a mediei finale de admitere şi în funcţie de opţiunile exprimate în fişa de înscriere specifică.
    Candidaţii care nu sunt admişi în colegiile naţionale militare, precum şi candidaţii admişi dar care renunţă la locul obţinut vor participa la admiterea organizată de Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

        LICEUL WALDORF
        SPECIALIZAREA FILOLOGIE

     PROBA I - Limba şi literatura română sau Limba şi literatura maternă (pentru elevii care vor urma studiile liceale într-o limbă a minorităţilor naţionale)
        Proba constă într-un interviu. Fiecare candidat îşi va exprima opinia despre tema din biletul de examen.
        Criterii de apreciere:
    - capacitatea de exprimare liberă;
    – diversitatea vocabularului;
    – capacitatea de argumentare;
    – receptivitatea faţă de temă şi partenerul de discuţie.

        Durata probei: max. 15 minute pentru un candidat.

     PROBA a II-a - La alegerea candidatului, una dintre probele A, B sau C.
    A. Artă plastică - La alegerea candidatului, una din probele Pictură/Grafică sau Modelaj
        PICTURĂ/GRAFICĂ
        Proba constă în realizarea unei compoziţii pe un subiect dat executate la alegerea candidatului, în culoare sau desen.
        Tehnica este aleasa de catre candidat: acuarelă sau creion/cărbune.
        Criterii de apreciere:
    - încadrarea în subiect;
    – compunerea spaţiului plastic;
    – rezolvarea plastică în culoare sau valoraţie;
    – folosirea elementelor de limbaj plastic specifice picturii sau graficii.

        Timp de lucru: 90 de minute.

        MODELAJ
        Proba constă în realizarea unei compoziţii pe un subiect dat, executate în volum.
        Tehnica este aleasa de catre candidat: modelaj în lut, cu mâna liberă.
        Criterii de apreciere:
    - încadrarea în subiect;
    – unitatea compoziţiei;
    – raportul între elemente;
    – rezolvarea plastică a volumelor;
    – folosirea elementelor de limbaj plastic specifice modelajului.

        Timp de lucru: 90 de minute.


    B. Muzică:
        Proba constă în:
    - interpretarea unei piese vocale sau instrumentale, din memorie, alese de candidat din repertoriul personal;
        Notă:
        Candidatul va utiliza propriul instrument acustic sau pianul pus la dispoziţia lui de către unitatea de învăţământ.


    – reproducerea unor scurte motive ritmico-melodice;
    – citirea unei partituri muzicale la prima vedere.

        Criterii de apreciere:
    - aptitudini interpretative, intonaţie, exactitate ritmică, dicţie, sonoritate, expresivitate, sensibilitate muzicală;
    – acurateţe, exactitate ritmică, memorie muzicală;
    – cunoştinţe de scris-citit muzical.

        Durata probei: max. 15 minute pentru un candidat

    C. Artă dramatică:
        Proba constă în:
    - interpretarea dramatică a unui text literar la alegerea candidatului;
    – prezentarea unei întâmplări din viaţa elevului.

        Criterii de apreciere:
    - rostire corectă şi dicţie;
    – expresivitate;
    – creativitate şi originalitate.

        Durata probei: max. 15 minute pentru un candidat.
        NOTE:
    1. Pentru fiecare probă, comisia va fi formată din doi evaluatori. Fiecare evaluator va aprecia candidatul cu puncte. Nu se acordă fracţiuni de punct. Se acordă 10 puncte din oficiu. Punctajul maxim este 100. Nota evaluatorului se obţine prin împărţirea la 10 a punctajului total acordat.
    2. Nota candidatului la fiecare probă de aptitudini se stabileşte ca medie aritmetică, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor acordate de cei doi evaluatori. Nota minimă de promovare a fiecărei probe de aptitudini este 5 (cinci).
    3. Nota finală la probele de aptitudini a candidatului este media aritmetică, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor obţinute la probele I şi a II-a. Nota minimă de promovare a probelor de aptitudini este 6 (şase).
    4. La probele de aptitudini nu se admit contestaţii.
    5. Un candidat se consideră neprezentat dacă a absentat la cel puţin una din probele de examen.
    6. Elevii care vor urma studiile liceale într-o limbă a minorităţilor naţionale vor susţine probele de aptitudini în limba maternă.


        PROFIL SPORTIV
        Admiterea elevilor în liceele vocaţionale, la clasele cu program sportiv, este condiţionată de:
    - existenţa avizului medical favorabil participării la probele de aptitudini sportive - condiţie eliminatorie;
    – susţinerea şi promovarea probelor de aptitudini sportive .

        La susţinerea probelor de aptitudini sportive, elevii sunt admişi numai în echipament corespunzător.
        Comisia de examinare şi evaluare pentru probele de aptitudini sportive este compusă din:
    - preşedinte (fără drept de notare) - directorul sau directorul adjunct al unităţii de învăţământ;
    – vicepreşedinte (fără drept de notare) - şeful catedrei de specialitate;
    – membri (cu drept de notare) - doi profesori de specialitate sau de specialităţi înrudite.

        Aprecierea probelor se face cu note de la 10 la 1. Nota pentru fiecare probă se calculează ca medie aritmetică, cu rotunjire, a notelor acordate de fiecare dintre cei doi evaluatori. Nota minimă de admitere pentru fiecare dintre probele de aptitudini sportive este 6 (şase).
        Elevului care nu obţine nota de promovare la o probă de aptitudini i se comunică imediat acest lucru. Acesta nu mai este primit la următoarele probe de aptitudini sportive şi este declarat respins la probele de aptitudini.
        Nota finală la probele de aptitudini, pe disciplină sportivă, se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate la fiecare probă în parte.
        Pot fi admişi în liceele vocaţionale, la clasele cu program sportiv, doar candidaţii care au obţinut nota finală la probele de aptitudini de minimum 7 (şapte).
        Nu se admit contestaţii la probele de aptitudini sportive.
       Notă: La disciplinele sportive care nu se regăsesc în anexă, probele şi normele de evaluare vor fi elaborate de inspectorul şcolar de educaţie fizică şi sport împreună cu cadre didactice de specialitate. Acestea vor fi transmise la M.E.C./D.G.Î.P., inspectorului de specialitate, cel mai târziu până la sfârşitul lunii martie, şi vor putea fi aplicate numai după ce au fost avizate de acesta.

     ATLETISM
    A. PROBE ŞI NORME PENTRU EVALUAREA CALITĂŢILOR MOTRICE
        TRIATLON "A" SAU "B" - LA ALEGERE:

┌────┬─────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │ │Valoarea notelor acordate │
│Nr. │Probe şi ├───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┤
│crt.│norme │Nota 1 │Nota 2 │Nota 3 │Nota 4 │Nota 5 │Nota 6 │Nota 7 │Nota 8 │Nota 9 │Nota 10│
│ │ ├───┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬───┤
│ │ │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │
├────┼─────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │Triatlon │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1. │"A" │135│145│145│155│155│165│165│175│175│185│185│195│195│205│205│215│215│225│225│235│
│ │(puncte) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │Triatlon │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│2. │"B" │125│135│135│145│145│155│155│165│165│175│175│185│185│195│195│205│205│215│215│225│
│ │(puncte) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘

        NOTĂ:
        Triatlonul "A": 60 m.p. cu start de sus; săritură în lungime cu elan; 800 m.p.
        Triatlonul "B": 60 m.p. cu start de jos; săritură în lungime cu elan; aruncarea mingii de oină la distanţă Transformarea performanţelor în puncte se face după tabela de tetratlon în vigoare


    B. PROBE SPECIFICE
        O PROBĂ LA ALEGERE DIN CELE PREVĂZUTE ÎN TABEL:

┌────┬────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │ │Valoarea notelor acordate │
│Nr. │Probe şi ├───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┤
│crt.│norme │Nota 1 │Nota 2 │Nota 3 │Nota 4 │Nota 5 │Nota 6 │Nota 7 │Nota 8 │Nota 9 │Nota 10 │
│ │ ├─────┬─────┼─────┬─────┼─────┬─────┼─────┬─────┼─────┬─────┼─────┬─────┼─────┬─────┼─────┬─────┼─────┬─────┼─────┬─────┤
│ │ │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │
├────┼────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│1. │100 m.p. │15.0 │14.0 │14.8 │13.8 │14.6 │13.6 │14.4 │13.4 │14.2 │13.2 │14.0 │13.0 │13.8 │12.8 │13.6 │12.6 │13.4 │12.4 │13.2 │12.2 │
│ │(sec) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│2. │200 m.p. │29.8 │28.3 │29.5 │28.0 │29.2 │27.7 │28.9 │27.4 │28.6 │27.1 │28.3 │26.8 │28.0 │26.5 │27.7 │26.2 │27.4 │25.9 │27.1 │25.6 │
│ │(sec) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│3. │400 m.p. │66.5 │59.5 │66.0 │59.0 │65.5 │58.5 │65.0 │58.0 │64.5 │57.5 │64.0 │57.0 │63.5 │56.5 │63.0 │56.0 │62.5 │55.5 │62.0 │55.0 │
│ │(sec) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│4. │800 m.p. │2.42 │2.31 │2.40 │2.29 │2.38 │2.27 │2.36 │2.25 │2.34 │2.23 │2.32 │2.21 │2.30 │2.19 │2.28 │2.17 │2.26 │2.15 │2.24 │2.13 │
│ │(sec) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│5. │3000 m.p. │11.20│10.40│11.15│10.35│11.10│10.30│11.05│10.25│11.00│10.20│10.55│10.15│10.50│10.10│10.45│10.05│10.40│10.00│10.35│9.55 │
│ │(min) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │100 m.g. F/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│6. │110 m.g. B │17.4 │17.4 │17.3 │17.3 │17.2 │17.2 │17.1 │17.1 │17.0 │17.0 │16.9 │16.9 │16.8 │16.8 │16.7 │16.7 │16.6 │16.6 │16.5 │16.5 │
│ │(sec) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│7. │400 m.g. F/ │1.25 │1.15 │1.24 │1.14 │1.23 │1.13 │1.22 │1.12 │1.21.│1.11 │1.20 │1.10 │1.19 │1.09 │1.18 │1.08 │1.17 │1.07 │1.16 │1.06 │
│ │B (min) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│8. │2000 m. │9.05 │8.05 │9.00 │8.00 │8.55 │7.55 │8.50 │7.05 │8.45 │7.45 │8.40 │7.40 │8.35 │7.35 │8.30 │7.30 │8.25 │7.25 │8.20 │7.20 │
│ │obst. (min) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │Marş: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│9. │- 3 km. F │19.30│31.00│19.20│30.50│19.10│30.40│19.00│30.30│18.50│30.20│18.40│30.10│18.30│30.00│18.20│29.50│18.10│29.40│18.00│29.30│
│ │- 5 km. B │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(min) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│10. │Săritura în │1.23 │1.33 │1.26 │1.36 │1.29 │1.39 │1.32 │1.42 │1.35 │145 │1.38 │1.48 │1.41 │1.51 │1.44 │1.54 │1.47 │1.57 │1.50 │1.60 │
│ │înălţime (m)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│11. │Săritura în │4.10 │4.60 │420 │4.70 │4.30 │4.80 │4.40 │4.90 │4.50 │5.00 │4.60 │5.10 │4.70 │5.20 │4.80 │5.30 │4.90 │5.40 │5.00 │5.50 │
│ │lungime (m) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│12. │Săritura cu │1.75 │1.90 │1.80 │2.00 │1.85 │2.10 │1.90 │2.20 │1.95 │2.30 │2.00 │2.40 │2.05 │2.50 │2.10 │2.60 │2.15 │2.70 │2.20 │2.80 │
│ │prăjina (m) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │Aruncarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│13. │greutăţii │7.40 │8.40 │7.60 │8.60 │7.80 │8.80 │8.00 │9.00 │8.20 │9.20 │8.40 │9.40 │8.60 │9.60 │8.80 │9.80 │9.00 │10.00│9.20 │10.20│
│ │(m) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│14. │Aruncarea │17 │21 │18 │22 │19 │23 │20 │24 │21 │25 │22 │27 │23 │29 │24 │.31 │25 │33 │26 │35 │
│ │discului (m)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│15. │Aruncarea │16 │21 │17 │22 │18 │23 │19 │24 │20 │25 │22 │27 │24 │29 │26 │31 │28 │33 │30 │35 │
│ │suliţei (m) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │Aruncarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│16. │ciocanului │16 │21 │17 │22 │18 │23 │19 │24 │20 │25 │21 │26 │22 │27 │23 │28 │24 │29 │25 │30 │
│ │(m) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘     BADMINTON
    A. PROBE ŞI NORME PENTRU EVALUAREA CALITĂŢILOR MOTRICE

┌────┬──────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │ │Valoarea notelor acordate │
│Nr. │ ├─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬──────────┤
│Crt.│Probe şi norme│Nota 1 │Nota 2 │Nota 3 │Nota 4 │Nota 5 │Nota 6 │Nota 7 │Nota 8 │Nota 9 │Nota 10 │
│ │ ├────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬─────┤
│ │ │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │
├────┼──────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┤
│ │Alergare de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1. │viteză pe 30 m│6.1 │5.9 │6.0 │5.8 │5.9 │5.7 │5.8 │5.6 │5.7 │5.5 │5.6 │5.4 │5.5 │5.3 │5.4 │5.2 │5.3 │5.1 │5.2 │5.0 │
│ │cu start de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │sus (sec) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┤
│2. │Quadrasalt de │8.10│9.10│8.20│9.20│8.30│9.30│8.40│9.40│8.50│9.50│8.60│9.60│8.70│9.70│8.80│9.80│8.90│9.90│9.00│10.00│
│ │pe loc (m) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┤
│ │Aruncarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│3. │mingii de oină│24 │27 │25 │29 │26 │31 │27 │33 │28 │35 │29 │37 │30 │39 │31 │41 │33 │43 │35 │45 │
│ │la distanţă de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pe loc (m) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴──────────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴─────┘


    B. PROBE SPECIFICE
    1. Structură tehnico-tactică: serviciu din stânga - clear în lung de linie - drop stop în lung de linie - lift pe diagonală - smach în lung de linie;
    2. Joc de simplu
        Se apreciază corectitudinea şi eficienţa execuţiilor.


     BASCHET
    A. PROBE ŞI NORME PENTRU EVALUAREA CALITĂŢILOR MOTRICE

┌────┬────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │ │Valoarea notelor acordate │
│Nr. │Probe şi├───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┤
│crt.│norme │Nota 1 │Nota 2 │Nota 3 │Nota 4 │Nota 5 │Nota 6 │Nota 7 │Nota 8 │Nota 9 │Nota 10│
│ │ ├───┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬───┤
│ │ │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │
├────┼────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │Săritura│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1. │lungime │170│185│173│180│175│185│178│190│180│195│183│200│185│205│188│210│190│215│195│220│
│ │de pe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │loc (cm)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │Detentă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│2. │de pe │27 │30 │29 │32 │31 │34 │33 │36 │35 │38 │37 │40 │39 │42 │41 │44 │43 │46 │45 │48 │
│ │loc (cm)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │Alergare│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │viteză │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│3. │pe 30 m │5.6│5.3│5.5│5.2│5.4│5.1│5.3│5.0│5.2│4.9│5.1│4.8│5.0│4.7│4.9│4.6│4.8│4.5│4.7│4.4│
│ │cu start│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de sus │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(sec) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘


    B. PROBE SPECIFICE

┌────┬─────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │ │Valoarea notelor acordate │
│ │ ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
│Nr. │Probe şi │Nota │Nota │Nota │Nota │Nota │Nota │Nota │Nota │Nota │Nota │
│crt.│norme │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │
│ │ ├──┬──┼──┬──┼──┬──┼──┬──┼──┬──┼──┬──┼──┬──┼──┬──┼──┬──┼──┬──┤
│ │ │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │
├────┼─────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│1. │Aruncări │0 │0 │1 │1 │2 │2 │3 │3 │4 │4 │5 │5 │6 │6 │7 │7 │8 │8 │9 │9 │
│ │libere *)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│ │Complex │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│2. │tehnic │29│27│28│26│27│25│26│24│25│23│24│22│23│21│22│20│21│19│20│18│
│ │**) (sec)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┤
│ │Joc │ │
│ │bilateral│ │
│3. │- 2 │Se apreciază corectitudinea şi eficienţa execuţiilor. │
│ │reprize │ │
│ │de 10 │ │
│ │min. │ │
└────┴─────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┘

        *) Pentru proba de aruncări libere se executa 12 aruncări
        **) Micul maraton: executantul porneşte în dribling printre trei jaloane situate în zig-zag - primul lateral pe semicercul de 6,25 m, în dreptul liniei de aruncări libere, al doilea în punctul de la centrul terenului, iar cel de-al treilea simetric cu primul, în cealaltă jumătate de teren. După ultimul jalon aruncă la coş din dribling, recuperează mingea, porneşte în dribling în sens invers, ocolind primul jalon, după care se îndreaptă spre coş, efectuând o aruncare din săritură de la linia de aruncări libere.


     BASEBALL/SOFTBALL
    A. PROBE ŞI NORME PENTRU EVALUAREA CALITĂŢILOR MOTRICE

┌────┬──────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │ │Valoarea notelor acordate │
│Nr. │Probe şi ├─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┤
│crt.│norme │Nota 1 │Nota 2 │Nota 3 │Nota 4 │Nota 5 │Nota 6 │Nota 7 │Nota 8 │Nota 9 │Nota 10 │
│ │ ├────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┤
│ │ │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │
├────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Alergare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de viteză │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1. │pe 50 m cu│8.6 │8.3 │8.5 │8.2 │8.4 │8.1 │8.3 │8.0 │8.2 │7.9 │8.1 │7.8 │8.0 │7.7 │7’’9│7.6 │7’’8│7.5 │7’’7│7.4 │
│ │start de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │sus (sec) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Săritura │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│2. │în lungime│1.65│175 │1.70│180 │1.75│185 │1.80│190 │1.85│195 │1.90│200 │1.95│205 │2.00│210 │2.05│215 │2.10│220 │
│ │de pe loc │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(m) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Alergare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│3. │rezistenţă│4.30│4.20│4.25│4.15│4.20│4.10│4.15│4.05│4.10│4.00│4.05│3.55│4.00│3.50│3.55│3.45│3.50│3.40│3.45│3.35│
│ │1000 m │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(min) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴──────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘


    B. PROBE SPECIFICE

┌────┬─────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │ │Valoarea notelor acordate │
│Nr. │Probe şi ├─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┤
│crt.│norme │Nota 1 │Nota 2 │Nota 3 │Nota 4 │Nota 5 │Nota 6 │Nota 7 │Nota 8 │Nota 9 │Nota10 │
│ │ ├────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┤
│ │ │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │
├────┼─────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Naveta │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1. │specifică *) │16.0│15.5│15.9│15.4│15.8│15.3│15.7│15.2│15.6│15.1│15.5│15.0│15.4│14.9│15.3│14.7│15.2│14.5│15.1│14.3│
│ │(sec) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Prinderea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │mingii şi │0 │0 │1 │1 │2 │2 │3 │3 │4 │4 │5 │5 │6 │6 │7 │7 │8 │8 │9 │9 │
│ │pasă în baza │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│2. │1, 10 ├────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┤
│ │execuţii (nr.│ │
│ │reuşite) │0,5 puncte pentru prinderea mingiei şi 0,5 puncte pentru aruncare precisă │
│ │ │ │
├────┼─────────────┼────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┤
│ │Atacul │0 │0 │1 │1 │2 │2 │3 │3 │4 │4 │5 │5 │6 │6 │7 │7 │8 │8 │9 │9 │
│ │(bătaia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│3. │mingii), 10 ├────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┤
│ │execuţii (nr.│0,5 puncte pentru precizia lovirii mingiei şi 0,5 puncte pentru forţa lovirii │
│ │reuşite) │mingiei │
│ │ │ │
├────┼─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Joc bilateral│ │
│4. │în condiţii │Se apreciază corectitudinea şi eficienţa execuţiilor. │
│ │regulamentare│ │
└────┴─────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

        *) Naveta specifică - pe distanţa de 20 m se trasează 5 linii paralele la distanţa de 5 m una faţă de cealaltă. Elevul aleargă de la linia de start la linia de la 10 m, după care se întoarce la linia de la 5 m, continuă alergarea până la linia de la 15 m, se întoarce la linia de la 10 m, după care aleargă la linia de la 20 m şi revine la linia de start. La fiecare schimbare de direcţie elevul trebuie să atingă cu piciorul linia respectivă.


     BOX
    A. PROBE ŞI NORME PENTRU EVALUAREA CALITĂŢILOR MOTRICE

┌────┬─────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │ │Valoarea notelor acordate │
│ │ ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
│Nr. │Probe şi │Nota │Nota │Nota │Nota │Nota │Nota │Nota │Nota │Nota │Nota │
│crt.│norme │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │
│ │ ├──┬──┼──┬──┼──┬──┼──┬──┼──┬──┼──┬──┼──┬──┼──┬──┼──┬──┼──┬──┤
│ │ │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │
├────┼─────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│ │Flotări │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1. │(nr. │20│25│21│26│22│27│23│28│24│29│25│30│26│31│27│32│28│33│29│34│
│ │repetări)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│ │"Echer" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│2. │(nr. │14│20│16│22│18│24│20│26│22│28│24│30│26│31│27│32│28│33│29│34│
│ │repetări)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│ │Sărituri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│3. │genunchii│32│42│34│44│36│46│38│48│40│50│42│52│44│54│46│56│48│58│50│60│
│ │la piept │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(nr. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │repetări)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘


    B. PROBE SPECIFICE
    1. Box cu umbra (2 minute)
        Procedee tehnice de bază:
        ● poziţia de gardă şi deplasarea în ring
        ● poziţia corectă a mişcării braţelor în funcţie de procedeele de lovire:
    - lovitura directă la cap şi la corp
    – lovitura laterală cap-corp, alternativ
    – lovitura oblică de sus în jos
    – blocajul    2. Box cu partener (2 minute) în condiţii regulamentare.


     CANOTAJ
    A. PROBE ŞI NORME PENTRU EVALUAREA CALITĂŢILOR MOTRICE

┌────┬───────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │ │Valoarea notelor acordate │
│Nr. │ ├──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┤
│crt.│Probe şi norme │Nota 1 │Nota 2 │Nota 3 │Nota 4 │Nota 5 │Nota 6 │Nota 7 │Nota 8 │Nota 9 │Nota 10 │
│ │ ├─────┬────┼─────┬────┼─────┬────┼─────┬────┼─────┬────┼─────┬────┼─────┬────┼─────┬────┼─────┬────┼─────┬────┤
│ │ │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │
├────┼───────────────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┤
│ │Genuflexiuni │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1. │libere (nr. de │40 │46 │42 │48 │44 │50 │46 │52 │48 │54 │50 │56 │52 │58 │54 │60 │56 │62 │58 │64 │
│ │repetări)/ 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │min │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┤
│ │Alergare de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│2. │rezistenţă 2000│10.45│9.35│10.40│9.30│10.35│9.25│10.30│9.20│10.25│9.15│10.20│9.10│10.15│9.05│10.10│9.00│10.05│8.55│10.00│8.50│
│ │m (min) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┤
│ │Ramat orizontal│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│3. │15kg-fete; │46 │46 │48 │48 │50 │50 │52 │52 │54 │54 │56 │56 │58 │58 │60 │60 │62 │62 │64 │64 │
│ │20kg- baieti/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │2min │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴───────────────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴────┘


    B. PROBE SPECIFICE
    1. Vâslit în ERGOMETRU CONCEPT II, în cadenţă de 20/22 lovituri/min. Distanţa de 500 m.
    2. Vâslit pe apă, în ambarcaţiune de 4-vâsle sau 2-vâsle, cu demonstrarea loviturilor de braţe, brate-trunchi, 1/4 cărucior, 1/2 cărucior şi parcurgerea distanţei de 1000 m, în cadenţă de 20/22 lovituri/min, folosind lovitura întreagă.
        Comisia evaluează tehnica şi ritmul de vâslire.
        Condiţie de înscriere: Probă de înot pe distanţa de 50 m, fără cronometrare, procedeu la alegere (probă eliminatorie)     CĂLĂRIE
    A. PROBE ŞI NORME PENTRU EVALUAREA CALITĂŢILOR MOTRICE

┌────┬───────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │ │EVALUAREA REZULTATELOR │
│Nr. │Probe şi ├─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┤
│crt.│norme │Nota 1 │Nota 2 │Nota 3 │Nota 4 │Nota 5 │Nota 6 │Nota 7 │Nota 8 │Nota 9 │Nota 10 │
│ │ ├────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┤
│ │ │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │
├────┼───────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Flotări │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1. │(nr. │1 │2 │2 │4 │3 │6 │4 │8 │6 │10 │8 │12 │9 │14 │10 │16 │11 │18 │12 │20 │
│ │repetări) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Săritură în│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│2. │lungime de │1,40│1,75│1,45│1,80│1,50│1,85│1,55│1,90│1,60│1,95│1,65│2,00│1,70│2,05│1,75│2,10│1,80│2,15│1,85│2,20│
│ │pe loc (m) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Ridicarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │trunchiului│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │din culcat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │dorsal cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│3. │picioarele │11 │14 │12 │15 │13 │16 │14 │17 │15 │18 │16 │19 │17 │20 │18 │21 │19 │22 │20 │24 │
│ │sprijinite │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(nr. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │repetări în│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │30 sec) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Traseu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│4. │aplicativ │48" │45" │46" │43" │44" │41" │42" │39" │40" │37" │38" │35" │36" │33" │34" │31" │32" │29" │30" │27" │
│ │*) (sec.) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴───────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘

        *) Descrierea traseului aplicativ: Alergare 5m, ridicarea mingii medicinale de 3 kg, alergare pe planul înclinat, deplasare în echilibru pe bârna de gimnastică, coborâre prin săritură în adâncime pe salteaua de gimnastică, rostogolire înainte, alergare 5 m până la capra de sărituri, aşezarea mingii medicinale pe capră, trecerea pe sub capră, recuperarea mingii şi alergare înapoi pe lângă obstacole până la linia de plecare.

    B. PROBE SPECIFICE
    1. Poziţia în şa
    2. Conducerea calului în trap
    3. Conducerea calului în galop
    4. Parcurgerea unui traseu cu 7 obstacole, înălţimea 0,80 m, dintre care 2 duble.
        Se apreciază cu note de la 1 la 10 poziţia în şa, tehnica conducerii calului în trap şi galop şi siguranţa parcurgerii traseului cu obstacole.


     DANSURI POPULARE
    A. PROBE ŞI NORME PENTRU EVALUAREA CALITĂŢILOR MOTRICE

┌────┬────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │ │Valoarea notelor acordate │
│Nr. │ ├───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┤
│crt.│Probe şi norme │Nota 1 │Nota 2 │Nota 3 │Nota 4 │Nota 5 │Nota 6 │Nota 7 │Nota 8 │Nota 9 │Nota 10│
│ │ ├───┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬───┤
│ │ │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │
├────┼────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │Alergare de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1. │viteză pe 30 m │5,6│5,4│5,5│5,3│5,4│5,2│5,3│5,1│5,2│2,0│5,1│4,9│5,0│4,8│4,9│4,7│4,8│4,6│4,7│4,5│
│ │cu start de sus │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(sec) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │Săritura în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│2. │lungime de pe │145│160│150│165│155│170│160│175│165│180│170│185│175│190│180│195│185│200│190│205│
│ │loc (cm) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │Ridicări ale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │trunchiului din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │culcat dorsal, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │cu palmele la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│3. │ceafă, atingând │10 │12 │12 │14 │14 │16 │16 │18 │18 │20 │20 │22 │22 │24 │24 │26 │26 │28 │28 │30 │
│ │cu coatele │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │genunchii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │îndoiţi (nr. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │repetări în 30 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │sec) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │Ridicări ale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │trunchiului din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│4. │culcat facial cu│10 │12 │12 │14 │14 │16 │16 │18 │18 │20 │20 │22 │22 │24 │24 │26 │26 │28 │28 │30 │
│ │palmele la ceafă│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(nr. repetări în│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │30 sec) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │Din atârnat, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │menţinerea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│5. │picioarelor │10 │12 │11 │13 │12 │14 │13 │15 │14 │16 │15 │17 │16 │18 │17 │19 │18 │20 │19 │21 │
│ │întinse la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │orizontală (sec)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘


    B. PROBE SPECIFICE
        3 dansuri populare, executate cu partener imaginar: Jiana, Învărtita, Haţegana.
        Se acordă 3 puncte pentru execuţia corectă a fiecărui dans. Un punct se acordă din oficiu. Se acordă puncte întregi. Totalul punctelor acordate la cele 3 dansuri reprezintă nota la probele specifice.


     DANS SPORTIV
    A. PROBE ŞI NORME PENTRU EVALUAREA CALITĂŢILOR MOTRICE

┌────┬─────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │ │Valoarea notelor acordate │
│ │ ├───────┬───────┬───────┬───────┬──────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
│Nr. │Probe şi │Nota 1 │Nota 2 │Nota 3 │Nota 4 │Nota 5│Nota 6│Nota │Nota │Nota │Nota │
│crt.│norme │ │ │ │ │ │ │7 │8 │9 │10 │
│ │ ├───┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬──┼───┬──┼──┬──┼──┬──┼──┬──┼──┬──┤
│ │ │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │
├────┼─────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│ │Mobilitate în│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │articulaţiile│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │coxo- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1. │femurale │+15│+13│+14│+12│+13│+11│+12│+10│+11│+9│+10│+8│+9│+7│+8│+6│+7│+5│+6│+4│
│ │(sfoară │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │înainte cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │piciorul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │drept - cm) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│ │Mobilitate în│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │articulaţiile│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │coxo- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│2. │femurale │+15│+13│+14│+12│+13│+11│+12│+10│+11│+9│+10│+8│+9│+7│+8│+6│+7│+5│+6│+4│
│ │(sfoară │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │înainte cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │piciorul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │stâng - cm) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│ │Din atârnat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │menţinerea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│3. │picioarelor │10 │12 │11 │13 │12 │14 │13 │15 │14 │16│15 │17│16│18│17│19│18│20│19│21│
│ │întinse la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │orizontală │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(sec.) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│ │Flotări pe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│4. │sol (nr. │1 │2 │2 │4 │3 │6 │4 │8 │5 │10│6 │12│7 │14│8 │16│9 │18│10│20│
│ │repetări) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│ │Ridicări ale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │trunchiului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │din culcat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │dorsal, cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │palmele la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│5. │ceafă, │10 │12 │12 │14 │14 │16 │16 │18 │18 │20│20 │22│22│24│24│26│26│28│28│30│
│ │atingând cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │coatele │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │genunchii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │îndoiţi - în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │30 sec. (nr. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │repetări) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│ │Ridicări ale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │trunchiului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │din culcat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│6. │facial cu │10 │12 │12 │14 │14 │16 │16 │18 │18 │20│20 │22│22│24│24│26│26│28│28│30│
│ │palmele la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ceafă, în 30 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │sec. (nr. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │repetări) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴──┴───┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘


    B. PROBE SPECIFICE
    1. Coregrafie pentru minimum clasa "C", pentru două dansuri (un dans standard şi un dans latino, la alegere). Evaluarea conţinutului tehnic se va face conform regulamentului F.R.D.S., acordându-se note întregi de la 1 la 10.


     FOTBAL
    A. PROBE ŞI NORME PENTRU EVALUAREA CALITĂŢILOR MOTRICE

┌────┬────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │ │Valoarea notelor acordate │
│Nr. │ ├─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┤
│crt.│Probe şi norme │Nota 1 │Nota 2 │Nota 3 │Nota 4 │Nota 5 │Nota 6 │Nota 7 │Nota 8 │Nota 9 │Nota 10 │
│ │ ├────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┤
│ │ │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │
├────┼────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Alergare de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1. │viteză pe 50 m │8.2 │8.0 │8.1 │7.9 │8.0 │7.8 │7.9 │7.7 │7.8 │7.6 │7.7 │7.5 │7.6 │7.4 │7.5 │7.3 │7.4 │7.2 │7.3 │7.1 │
│ │cu start de sus │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(sec.) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Alergare de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│2 │rezistenţă 2000 │8’20│8’10│8’15│8’05│8’10│8’00│8’05│7’55│8’00│7’50│7’55│7’45│7’50│7’40│7’45│7’35│7’40│7’30│7’35│7’25│
│ │m (min.) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Forţa │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │musculaturii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│3. │abdominale(nr. │15 │17 │16 │18 │17 │19 │18 │20 │20 │22 │22 │24 │24 │26 │26 │28 │27 │29 │28 │30 │
│ │repetări în 30 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │sec) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴────────────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘


    B. PROBE SPECIFICE

┌────┬─────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │ │Valoarea notelor acordate │
│Nr. │Probe şi ├─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┤
│crt.│norme │Nota 1 │Nota 2 │Nota 3 │Nota 4 │Nota 5 │Nota 6 │Nota 7 │Nota 8 │Nota 9 │Nota 10 │
│ │ ├────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┤
│ │ │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │
├────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Şut la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │poartă de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │lângă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │minge │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1. │statică -│1 │1 │2 │2 │3 │3 │4 │4 │5 │5 │6 │6 │7 │7 │8 │8 │9 │9 │10 │10 │
│ │10 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │execuţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(nr. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │reuşite)*│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Dribling │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│2. │printre 5│12’8│12’6│12’6│12’4│12’4│12’2│12’2│12’0│12’0│11’8│11’8│11’6│11’6│11’4│11’4│11’2│11’2│11’0│11’0│10’8│
│ │jaloane │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │** │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Controlul│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│3. │balonului│10 │15 │20 │20 │25 │25 │30 │30 │40 │40 │50 │50 │60 │60 │70 │70 │80 │80 │85 │90 │
│ │*** │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┤
│ │Joc │ │
│ │bilateral│ │
│3. │pe teren │Se apreciază comportarea în joc. │
│ │redus │ │
│ │2x10 │ │
│ │minute │ │
└────┴─────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

        * Mingea trebuie să treacă printre barele porţii regulamentare fără să atingă solul. Şutul se execută de la 16 m.
        ** Jaloanele sunt situate la 3 m unul faţă de celălalt. Elevul şi mingea se află la distanţa de un metru faţă de primul jalon. Traseul se parcurge dus- întors.
        *** Controlul balonului prin lovituri succesive, fără ca acesta să atingă solul (cu orice segment al corpului, permis de regulament). Se acordă două încercări, notându-se cea mai bună.


     GIMNASTICĂ ARTISTICĂ FEMININĂ
    A. PROBE ŞI NORME PENTRU EVALUAREA CALITĂŢILOR MOTRICE

┌────┬───────────┬─────────────────────────────────────────────────┐
│ │ │Valoarea notelor acordate │
│Nr. │Probe şi ├────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┤
│crt.│norme │Nota│Nota│Nota│Nota│Nota│Nota│Nota│Nota│Nota│Nota│
│ │ │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │
├────┼───────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Tracţiuni │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │din atârnat│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1. │la bara │6 │7 │8 │9 │10 │11 │12 │13 │14 │15 │
│ │fixă (nr. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │repetări) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Ridicarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │picioarelor│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │întinse din│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │atârnat la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│2. │scara fixă │7 │8 │9 │10 │11 │12 │13 │14 │15 │16 │
│ │până la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │punctul de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │apucare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(nr. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │repetări) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Săritura în│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│3. │lungime de │160 │163 │165 │168 │170 │173 │175 │178 │180 │185 │
│ │pe loc (cm)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴───────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘


    B. PROBE SPECIFICE
    1. Exerciţiu liber ales la două aparate diferite la alegere, conţinând elemente şi cerinţe conform categoriei de clasificare pentru vârsta de 14-15 ani (juniori I).
        Evaluarea se face după codul de punctaj al Federaţiei Române de Gimnastică, acordându-se prin rotunjire note întregi.     GIMNASTICĂ ARTISTICĂ MASCULINĂ
    A. PROBE ŞI NORME PENTRU EVALUAREA CALITĂŢILOR MOTRICE

┌────┬───────────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┐
│Nr. │Probe şi │Nota│Nota│Nota│Nota│Nota│Nota│Nota│Nota│Nota│Nota│
│crt.│norme │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │
├────┼───────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Tracţiuni │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │în braţe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1. │din atârnat│9 │10 │11 │12 │13 │14 │15 │16 │17 │18 │
│ │la bară │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(nr. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │repetări) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Ridicarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │picioarelor│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │întinse din│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │atârnat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│2. │până la │8 │9 │10 │14 │15 │16 │17 │18 │19 │20 │
│ │punctul de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │apucare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(nr. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │repetări) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Săritura în│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│3. │lungime de │1,65│1,70│1,75│1,80│1,85│1,90│1.95│2.00│2.05│2.10│
│ │pe loc (m) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴───────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘


    B. PROBE SPECIFICE
    1. Exerciţiu liber ales, la două aparate diferite, conţinând elemente din categoria de clasificare pentru vârsta de 15 ani, juniori II, nivel IV. Evaluarea se face după codul de punctaj al Federaţia Română de Gimnastică Artistică Sportivă, acordându-se prin rotunjire note întregi.

┌───────┬──────┬──────┬─────────┬─────────┬─────────┬──────┐
│Note │10 │9 │8 │7 │6 │5 │
├───────┼──────┼──────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┤
│ │Peste │20-24 │16-19,950│12-15,950│10-11,950│Sub 10│
│Punctaj│24 │puncte│puncte │puncte │puncte │puncte│
│ │puncte│ │ │ │ │ │
└───────┴──────┴──────┴─────────┴─────────┴─────────┴──────┘
     GIMNASTICĂ RITMICĂ SPORTIVĂ
    A. PROBE ŞI NORME PENTRU EVALUAREA CALITĂŢILOR MOTRICE

┌────┬──────────┬─────────────────────────────────────────────────┐
│ │ │Valoarea notelor acordate │
│Nr. │Probe şi ├────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┤
│crt.│norme │Nota│Nota│Nota│Nota│Nota│Nota│Nota│Nota│Nota│Nota│
│ │ │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │
├────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Balansul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │piciorului│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │activ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │peste │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │orizontală│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1. │şi │0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │
│ │menţinerea│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │lui la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │nivel │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │maxim │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(sec.) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴──────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘


    B. PROBE SPECIFICE

┌────┬──────────┬─────────────────────────────────────────────────┐
│ │ │Valoarea notelor acordate │
│Nr. │Probe şi ├────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┤
│crt.│norme │Nota│Nota│Nota│Nota│Nota│Nota│Nota│Nota│Nota│Nota│
│ │ │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │
├────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │a). │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Structură │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │specifică*│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(nr. linii│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │
│ │drepte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │timp de 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │min.) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1. ├──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │b). │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Structură │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │specifică*│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(nr. │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │
│ │diagonale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │timp de 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │min.) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┤
│ │Exerciţiu liber ales la două probe de concurs diferite, la │
│2. │alegere, cu elemente de conţinut specifice minimum │
│ │categoriei a II-a de clasificare sportivă │
└────┴────────────────────────────────────────────────────────────┘

        * Structură specifică: Se marchează 10 m pentru deplasare în linie dreaptă şi 15 m pentru deplasare pe diagonală. Se foloseşte coarda. Deplasare cu coarda mânuită prin înainte, prin săltări de pe un picior pe celălalt pe distanţa de 10 m, întoarcere fără oprire pe diagonală şi mânuirea corzii din articulaţia pumnului, cotului şi a umerilor. Se notează numărul de linii drepte şi numărul de diagonale efectuate timp de 2 minute.
        Notă: Evaluarea se face conform codului de punctaj al Federaţiei Române de Gimnastică Ritmică Sportivă.


     HALTERE
    A. PROBE ŞI NORME PENTRU EVALUAREA CALITĂŢILOR MOTRICE

┌────┬───────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │ │Valoarea notelor acordate │
│Nr. │Probe şi ├───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┤
│crt.│norme │Nota 1 │Nota 2 │Nota 3 │Nota 4 │Nota 5 │Nota 6 │Nota 7 │Nota 8 │Nota 9 │Nota 10│
│ │ ├───┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬───┤
│ │ │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │
├────┼───────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │Flotări │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1. │(nr. │6 │11 │7 │12 │8 │13 │9 │14 │10 │15 │11 │16 │12 │17 │13 │18 │14 │19 │15 │20 │
│ │execuţii) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │Săritura în│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│2. │lungime de │155│170│160│175│165│180│170│185│175│190│180│195│185│200│190│205│195│210│200│215│
│ │pe loc (cm)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │Extensii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │trunchiului│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │din culcat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │facial pe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │lada de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│3. │gimnastică,│6 │11 │7 │12 │8 │13 │9 │14 │10 │15 │11 │16 │12 │17 │13 │18 │14 │19 │15 │20 │
│ │palmele la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ceafă, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │trunchiul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │în afara │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │lăzii în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │30" (nr. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │repetări) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴───────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘


    B. PROBE SPECIFICE
        BĂIEŢI - performanţa în kilograme cumulată la cele două stiluri (smuls şi aruncat), în funcţie de categoria de greutate.

┌────────────┬────┬────┬────┬────┬────┬─────┬────┬────┬────┬────┐
│Categoria de│Nota│Nota│Nota│Nota│Nota│Nota │Nota│Nota│Nota│Nota│
│greutate │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │
├────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┤
│36 │40 │42.5│45 │47.5│50 │52.5 │55 │60 │62.5│65 │
├────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┤
│40 │45 │47.5│50 │52.5│55 │57.5 │60 │65 │67.5│70 │
├────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┤
│45 │50 │52.5│55 │57.5│60 │62.5 │65 │70 │72.5│75 │
├────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┤
│50 │55 │57.5│60 │62.5│65 │67.5 │70 │75 │80 │85 │
├────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┤
│56 │60 │62.5│65 │67.5│70 │72.5 │75 │80 │85 │90 │
├────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┤
│62 │67.5│70 │72,5│75 │77,5│80 │82,5│85 │90 │95 │
├────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┤
│69 │75 │77.5│80 │82.5│85 │87.5 │90 │95 │100 │105 │
├────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┤
│77 │80 │82.5│85 │87.5│90 │92.5 │95 │100 │105 │110 │
├────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┤
│85 │85 │87.5│90 │92.5│95 │97.5 │100 │105 │110 │120 │
├────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┤
│+85 │87.5│90 │92.5│95 │100 │102.5│105 │110 │115 │125 │
└────────────┴────┴────┴────┴────┴────┴─────┴────┴────┴────┴────┘


        FETE - performanţa în kilograme la genoflexiuni cu haltera, în funcţie de categoria de greutate.

┌────────────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┐
│Categoria de│Nota│Nota│Nota│Nota│Nota│Nota│Nota│Nota│Nota│Nota│
│greutate │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │
├────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│36 │20 │22.5│25 │27.5│30 │32.5│35 │37.5│40 │45 │
├────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│40 │22.5│25 │27.5│30 │32.5│35 │37.5│40 │42.5│47.5│
├────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│44 │25 │27.5│30 │32.5│35 │37.5│40 │42.5│45 │50 │
├────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│48 │27.5│30 │32.5│35 │37.5│40 │42.5│45 │47.5│52.5│
├────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│53 │30 │32.5│35 │37.5│40 │42.5│45 │47.5│50 │55 │
├────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│58 │35 │37.5│40 │42.5│45 │47.5│50 │52.5│55 │60 │
├────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│63 │40 │42.5│45 │47.5│50 │52.5│55 │57.5│60 │65 │
├────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│69 │45 │47.5│50 │52.5│55 │57.5│60 │62.5│65 │70 │
├────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│+69 │50 │52.5│55 │57.5│60 │62.5│65 │67.5│70 │75 │
└────────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘
     HANDBAL
    A. PROBE ŞI NORME PENTRU EVALUAREA CALITĂŢILOR MOTRICE

┌────┬───────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │ │Valoarea notelor acordate │
│Nr. │Probe şi ├─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┤
│crt.│norme │Nota 1 │Nota 2 │Nota 3 │Nota 4 │Nota 5 │Nota 6 │Nota 7 │Nota 8 │Nota 9 │Nota 10 │
│ │ ├────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┤
│ │ │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │
├────┼───────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Alergare de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │viteză pe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1. │30 m cu │5,6 │5,4 │5,5 │5,3 │5,4 │5,2 │5,3 │5,1 │5,2 │5,0 │5,1 │4,9 │5,0 │4,8 │4,9 │4,7 │4,8 │4,6 │4,7 │4,5 │
│ │start de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │sus (sec) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Săritura în│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│2. │lungime de │160 │180 │165 │185 │170 │190 │175 │195 │180 │200 │185 │205 │190 │210 │195 │215 │200 │220 │205 │225 │
│ │pe loc (cm)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Aruncarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │mingii de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│3. │handbal la │15 │21 │16 │22 │17 │23 │18 │24 │19 │25 │20 │26 │21 │27 │22 │28 │23 │29 │24 │30 │
│ │distanţă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(m) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Ridicări │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │trunchiului│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │din culcat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│4. │dorsal la │16 │19 │17 │20 │18 │21 │19 │22 │20 │23 │21 │24 │22 │25 │23 │26 │24 │27 │25 │28 │
│ │90⁰, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │palmele la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ceafă în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │30" (nr. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │repetări) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Alergare de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │rezistenţă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│5. │800 m (F) /│4.00│4.30│3.55│4.25│3.50│4.20│3.45│4.15│3.40│4.10│3.35│4.05│3.30│4.00│3.25│3.55│3.20│3.50│3.15│3.45│
│ │1000 m (B) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(min.) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴───────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘


    B. PROBE SPECIFICE

┌────┬─────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │ │Valoarea notelor acordate │
│ │ ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
│Nr. │Probe şi │Nota │Nota │Nota │Nota │Nota │Nota │Nota │Nota │Nota │Nota │
│crt.│norme │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │
│ │ ├──┬──┼──┬──┼──┬──┼──┬──┼──┬──┼──┬──┼──┬──┼──┬──┼──┬──┼──┬──┤
│ │ │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │
├────┼─────────┼──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┤
│1. │Structură│Se apreciază corectitudinea şi eficienţa execuţiilor. │
│ │tehnică* │ │
├────┼─────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Joc │ │
│ │bilateral│ │
│ │- două │ │
│2. │reprize │Se apreciază corectitudinea şi eficienţa execuţiilor. │
│ │de 15 │ │
│ │minute │ │
│ │fiecare │ │
└────┴─────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┘

        * Structura tehnică - Pasarea mingii în trei cu schimb de locuri, urmată de aruncare la poartă efectuată (procedeul la alegere) de elevul evaluat, de la semicercul de 9 m.


     HOCHEI PE GHEAŢĂ
    A. PROBE ŞI NORME PENTRU EVALUAREA CALITĂŢILOR MOTRICE

┌────┬────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │ │Valoarea notelor acordate │
│Nr. │Probe şi├────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬───────┬───────┬───────┬───────┤
│crt.│norme │Nota 1 │Nota 2 │Nota 3 │Nota 4 │Nota 5 │Nota 6 │Nota 7 │Nota 8 │Nota 9 │Nota 10│
│ │ ├────┬───┼────┬───┼────┬───┼────┬───┼────┬───┼────┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬───┤
│ │ │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │
├────┼────────┼────┼───┼────┼───┼────┼───┼────┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │Alergare│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │viteză │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1. │pe 50 m │8.7 │8.6│8.6 │8.5│8.5 │8.4│8.4 │8.3│8.3 │8.2│8.2 │8.1│8.1│8.0│8.0│7.9│7.9│7.8│7.8│7.7│
│ │cu start│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de sus │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(sec) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼────┼───┼────┼───┼────┼───┼────┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │Săritura│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│2. │lungime │1.55│165│1.60│170│1.65│175│1.70│180│1.75│185│1.80│190│190│195│195│200│200│205│205│210│
│ │de pe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │loc (m) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼────┼───┼────┼───┼────┼───┼────┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│3. │"Naveta"│9.2 │9.0│9.2 │8.8│9.0 │8.6│8.8 │8.4│8"6 │8.2│8.6 │8.0│8.4│7.8│8.2│7"7│8.0│7.4│7.9│7.2│
│ │(sec) * │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴────────┴────┴───┴────┴───┴────┴───┴────┴───┴────┴───┴────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘

    * DESCRIEREA PROBEI Se trasează pe sol 2 linii paralele la distanţă de 10 m una faţă de cealaltă. În spatele fiecărei linii se trasează două cercuri tangente cu diametru de 50 cm. În cercurile din înapoia uneia dintre linii se plasează câte un cub de lemn cu latura de 5 cm. Executantul se află în poziţie stând depărtat cu picioarele în cele 2 cercuri care nu au cuburi. La semnal porneşte, culege unul din cuburi aflat înapoia liniei opuse, revine la locul de plecare, aşează cubul în unul din cercuri după care reia traseul aducând şi cel de-al doilea cub.

    B. PROBE SPECIFICE
    1. Test de patinaj nr. 1. Patinaj cu faţă de la linia porţii până la linia roşie de centru,urmat de patinaj cu faţa până la linia de plecare.
    2. Test de patinaj nr. 2. Patinaj cu faţa până la linia albastră, frâna, patinaj cu spatele între cele 2 linii albastre, patinaj cu faţa între cele 2 linii albastre, patinaj cu spatele până la linia de plecare.

┌──────────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┐
│NOTA │5 │6 │7 │8 │9 │10 │
├──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│TESTUL NR.│21,5│21,3│21,0│20,5│20,3│20,0│
│1 │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│TESTUL NR.│27,5│27,3│27,0│26,5│26,3│26,0│
│2 │ │ │ │ │ │ │
└──────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘     HOCHEI PE IARBĂ
    A. PROBE ŞI NORME PENTRU EVALUAREA CALITĂŢILOR MOTRICE

┌────┬────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │ │Valoarea notelor acordate │
│Nr. │Probe şi├────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬───────┬───────┬───────┬───────┤
│crt.│norme │Nota 1 │Nota 2 │Nota 3 │Nota 4 │Nota 5 │Nota 6 │Nota 7 │Nota 8 │Nota 9 │Nota 10│
│ │ ├────┬───┼────┬───┼────┬───┼────┬───┼────┬───┼────┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬───┤
│ │ │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │
├────┼────────┼────┼───┼────┼───┼────┼───┼────┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │Alergare│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │viteză │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1. │pe 50 m │8.7 │8.6│8.6 │8.5│8.5 │8.4│8.4 │8.3│8.3 │8.2│8.2 │8.1│8.1│8.0│8.0│7.9│7.9│7.8│7.8│7.7│
│ │cu start│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de sus │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(sec) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼────┼───┼────┼───┼────┼───┼────┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │Săritura│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│2. │lungime │1.55│165│1.60│170│1.65│175│1.70│180│1.75│185│1.80│190│190│195│195│200│200│205│205│210│
│ │de pe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │loc (m) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼────┼───┼────┼───┼────┼───┼────┼───┼────┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│3. │"Naveta"│9.2 │9.0│9.2 │8.8│9.0 │8.6│8.8 │8.4│8.6 │8.2│8.6 │8.0│8.4│7.8│8.2│7.7│8.0│7.4│7.9│7.2│
│ │(sec) * │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴────────┴────┴───┴────┴───┴────┴───┴────┴───┴────┴───┴────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘

        * Se trasează pe sol 2 linii paralele la distanţă de 10 m una faţă de cealaltă. În spatele fiecărei linii se trasează două cercuri tangente cu diametru de 50 cm. În cercurile din înapoia uneia dintre linii se plasează câte un cub de lemn cu latura de 5 cm. Executantul se află în poziţie stând depărtat cu picioarele în cele 2 cercuri care nu au cuburi. La semnal porneşte, culege unul din cuburi aflat înapoia liniei opuse, revine la locul de plecare, aşează cubul în unul din cercuri după care reia traseul aducând şi cel de-al doilea cub.

    B. PROBE SPECIFICE
        Pasul 1. Plecare fără minge de la linia de fund.
        Pasul 2. Preluarea mingii de pe semicercul de la 9m.
        Pasul 3. Slalom cu mingea printre jaloane (3 buc).
        Pasul 4. Conducerea mingii spre semicercul de 9m din partea opusă a terenului.
        Pasul 5. Şutul la poartă imediat dupa intrarea in semicerc.

┌──────┬─────┬─────┬─────┬────┬─────┬────┐
│NOTA │5 │6 │7 │8 │9 │10 │
├──────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┤
│Timp │ │ │ │ │ │ │
│băieţi│10,5 │10,00│9,5 │9,00│8,5 │8,00│
│(sec) │ │ │ │ │ │ │
├──────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┤
│Timp │ │ │ │ │ │ │
│fete │13,00│12,5 │12,00│11,5│11,00│10,5│
│(sec) │ │ │ │ │ │ │
└──────┴─────┴─────┴─────┴────┴─────┴────┘     ÎNOT
    A. PROBE ŞI NORME PENTRU EVALUAREA CALITĂŢILOR MOTRICE

┌────┬──────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │ │Valoarea notelor acordate │
│Nr. │ ├─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┤
│crt.│Probe şi norme│Nota 1 │Nota 2 │Nota 3 │Nota 4 │Nota 5 │Nota 6 │Nota 7 │Nota 8 │Nota 9 │Nota 10 │
│ │ ├────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┤
│ │ │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │
├────┼──────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Săritura în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1. │lungime de pe │170 │185 │175 │190 │180 │195 │185 │200 │190 │205 │195 │210 │200 │215 │205 │220 │210 │225 │215 │230 │
│ │loc (cm) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Alergare de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│2. │viteză pe 30 m│5.6 │5.4 │5.5 │5.3 │5.4 │5.2 │5.3 │5.1 │5.2 │5.0 │5.1 │4.9 │5.0 │4.8 │4.9 │4.7 │4.8 │4.6 │4.7 │4.5 │
│ │cu start de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │sus (sec) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Alergare de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│3. │rezistenţă 800│4.15│4.15│4.10│4.10│4.05│4.05│4.00│4.00│3.55│3.55│3.50│3.50│3.45│3.45│3.40│3.40│3.35│3.35│3.30│3.30│
│ │m fete şi 1000│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │m băieţi (min)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴──────────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘


    B. PROBE SPECIFICE
        O PROBĂ LA ALEGERE DIN CELE PREVĂZUTE ÎN TABEL:

┌───┬─────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │ │Valoarea notelor acordate │
│Nr.│Probe şi ├─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┤
│Crt│norme │Nota 1 │Nota 2 │Nota 3 │Nota 4 │Nota 5 │Nota 6 │Nota 7 │Nota 8 │Nota 9 │Nota 10 │
│ │ ├────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┤
│ │ │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │
├───┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │100 m │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1. │liber │1.28│1.26│1.26│1.24│1.24│1.22│1.22│1.20│1.20│1.18│1.18│1.16│1.16│1.14│1.14│1.12│1.12│1.10│1.10│1.08│
│ │(min) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │200 m │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│2. │liber │3.10│3.04│3.06│3.00│3.02│2.56│2.58│2.52│2.54│2.48│2.50│2.44│2.46│2.40│2.42│2.36│2.38│2.32│2.34│2.28│
│ │(min) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │100 m │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│3. │bras │1.48│1.44│1.46│1.42│1.44│1.40│1.42│1.38│1.40│1.36│1.38│1.34│1.36│1.32│1.34│1.30│1.32│1.28│1.30│1.26│
│ │(min) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │200 m │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│4. │bras │3.47│3.41│3.43│3.37│3.39│3.33│3.35│3.29│3.31│3.25│3.27│3.21│3.23│3.17│3.19│3.13│3.15│3.09│3.11│3.05│
│ │(min) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │100 m │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│5. │spate │1.36│1.34│1.34│1.32│1.32│1.30│1.30│1.28│1.28│1.26│1.26│1.24│1.24│1.22│1.22│1.20│1.20│1.18│1.18│1.16│
│ │(min) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │200 m │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│6. │spate │3.22│3.16│3.18│3.12│3.14│3.08│3.10│3.04│3.06│3.00│3.02│2.56│2.58│2.52│2.54│2.48│2.50│2.44│2.46│2.40│
│ │(min) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │100 m │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│7. │fluture │1.36│1.32│1.34│1.30│1.32│1.28│1.30│1.26│1.28│1.24│1.26│1.22│1.24│1.20│1.22│1.18│1.20│1.16│1.18│1.14│
│ │(min) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │200 m │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│8. │fluture │3.24│3.18│3.20│3.14│3.16│3.10│3.12│3.06│3.08│3.02│3.04│2.58│3.00│2.54│2.56│2.50│2.52│2.46│2.48│2.42│
│ │(min) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │200 m │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│9. │mixt │3.20│3.14│3.16│3.10│3.12│3.06│3.08│3.02│3.04│2.58│3.00│2.54│2.56│2.50│2.52│2.46│2.48│2.42│2.44│2.38│
│ │(min) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───┴─────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘
     JUDO
    A. PROBE ŞI NORME PENTRU EVALUAREA CALITĂŢILOR MOTRICE

┌────┬───────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │ │Valoarea notelor acordate │
│Nr. │Probe şi ├───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┤
│crt.│norme │Nota 1 │Nota 2 │Nota 3 │Nota 4 │Nota 5 │Nota 6 │Nota 7 │Nota 8 │Nota 9 │Nota 10│
│ │ ├───┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬───┤
│ │ │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │
├────┼───────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │Săritura în│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1. │lungime de │140│170│145│175│150│180│155│185│160│190│165│195│170│200│175│205│180│210│185│215│
│ │pe loc (cm)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │Tracţiuni │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │din atârnat│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │la bara │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│2. │fixă (nr. │8 │13 │9 │14 │10 │15 │11 │16 │12 │17 │13 │18 │14 │19 │15 │20 │16 │21 │17 │22 │
│ │repetări) -│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │primele 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │categorii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │Tracţiuni │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │din atârnat│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │la bara │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│3. │fixă (nr. │4 │9 │5 │10 │6 │11 │7 │12 │8 │13 │9 │14 │10 │15 │11 │16 │12 │17 │13 │18 │
│ │repetări) -│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │următoarele│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │3 categorii│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │Tracţiuni │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │din atârnat│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │la bara │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│4. │fixă (nr. │1 │3 │2 │4 │3 │5 │4 │6 │5 │7 │6 │8 │7 │9 │8 │10 │9 │11 │10 │12 │
│ │repetări) -│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ultimele 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │categorii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴───────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘


    B. PROBE SPECIFICE

┌────┬─────────┬──────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │ │Valoarea notelor acordate │
│ │ ├─────┬─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
│Nr. │Probe şi │Nota │Nota │Nota │Nota │Nota│Nota │Nota │Nota │Nota │Nota │
│crt.│norme │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │
│ │ ├──┬──┼──┬──┼──┬──┼──┬──┼─┬──┼──┬──┼──┬──┼──┬──┼──┬──┼──┬──┤
│ │ │F │B │F │B │F │B │F │B │F│B │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │
├────┼─────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│ │Uchi komi│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │la două │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │procedee │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1. │de bază │4 │5 │5 │6 │6 │7 │7 │8 │8│10│10│12│12│14│14│16│16│18│18│20│
│ │în 15 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │sec. (nr.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │repetări)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴─┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┤
│ │Meci cu │ │
│2. │durata de│Se apreciază corectitudinea şi eficienţa execuţiilor. │
│ │2 min. │ │
└────┴─────────┴──────────────────────────────────────────────────────────┘     KAIAC-CANOE
    A. PROBE ŞI NORME PENTRU EVALUAREA CALITĂŢILOR MOTRICE

┌────┬───────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │ │Valoarea notelor acordate │
│ │ ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
│Nr. │Probe şi │Nota │Nota │Nota │Nota │Nota │Nota │Nota │Nota │Nota │Nota │
│crt.│norme │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │
│ │ ├──┬──┼──┬──┼──┬──┼──┬──┼──┬──┼──┬──┼──┬──┼──┬──┼──┬──┼──┬──┤
│ │ │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │
├────┼───────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│ │Tracţiuni │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │din atârnat│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1. │la bara │1 │7 │2 │8 │3 │9 │4 │10│5 │11│6 │12│7 │13│8 │14│9 │15│10│16│
│ │fixă (nr. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │repetări) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│ │Ridicări │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │trunchiului│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │din culcat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│2. │dorsal la │10│13│11│14│12│15│13│16│14│17│15│18│16│19│17│20│18│21│22│24│
│ │90⁰, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │palmele la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ceafă în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │30" (nr. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │repetări) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│ │Extensii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │trunchiului│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │din culcat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │facial pe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │lada de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│3. │gimnastică,│6 │11│7 │12│8 │13│9 │14│10│15│11│16│12│17│13│18│14│19│15│20│
│ │palmele la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ceafă, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │trunchiul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │în afara │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │lăzii în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │30" (nr. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │repetări) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴───────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘


    B. PROBE SPECIFICE

┌────┬────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │ │Valoarea notelor acordate │
│Nr. │Probe şi├─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┤
│crt.│norme │Nota 1 │Nota 2 │Nota 3 │Nota 4 │Nota 5 │Nota 6 │Nota 7 │Nota 8 │Nota 9 │Nota 10 │
│ │ ├────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┤
│ │ │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │
├────┼────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Kaiac │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1. │simplu │61 │56 │60 │55 │59 │54 │58 │53 │57 │52 │56 │51 │55 │50 │54 │49 │53 │48 │52 │47 │
│ │200 m │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(sec) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Kaiac │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│2. │simplu │3.15│- │3.10│- │3,05│- │3.00│- │2.55│- │2.50│- │2.45│- │2.40│- │2.35│- │2.30│- │
│ │500 m │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(min) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Kaiac │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│3. │simplu │- │5.30│- │5.25│- │5.20│- │5.15│- │5.10│- │5.05│- │5.00│- │4.55│- │4.50│- │4.45│
│ │1000 m │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(min) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Canoe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│4. │simplu │73 │60 │72 │58 │71 │57 │70 │56 │69 │55 │68 │54 │67 │53 │66 │52 │65 │51 │64 │50 │
│ │200 m │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(sec) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Canoe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│5. │simplu │3.35│- │3.30│- │3.25│- │3.20│- │3.15│- │3.10│- │3.05│- │3.00│- │2.55│- │2.50│- │
│ │500 m │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(min) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Canoe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│6. │simplu │- │6.05│- │6.00│- │5.55│- │5.50│- │5.45│- │5.40│- │5.35│- │5.25│- │5.20│- │5.15│
│ │1000 m │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(min) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘

        Condiţie de înscriere: Probă de înot pe distanţa de 50 m, fără cronometrare, procedeu la alegere (probă eliminatorie)


     KARATE
    A. PROBE ŞI NORME PENTRU EVALUAREA CALITĂŢILOR MOTRICE

┌────┬─────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │ │Valoarea notelor acordate │
│ │ ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
│Nr. │Probe şi norme │Nota │Nota │Nota │Nota │Nota │Nota │Nota │Nota │Nota │Nota │
│crt.│ │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │
│ │ ├──┬──┼──┬──┼──┬──┼──┬──┼──┬──┼──┬──┼──┬──┼──┬──┼──┬──┼──┬──┤
│ │ │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │
├────┼─────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│1. │Flotări (nr. │20│25│21│26│22│27│23│28│24│29│25│30│26│31│27│32│28│33│29│34│
│ │execuţii) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│ │Din culcat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │dorsal, ridicarea│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │simultană la 45⁰ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│2. │a trunchiului şi │14│20│16│22│18│24│20│26│22│28│24│30│26│31│27│32│28│33│29│34│
│ │a membrelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │inferioare"echer"│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(nr. repetări) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│ │Sărituri cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│3. │genunchii la │32│42│34│44│36│46│38│48│40│50│42│52│44│54│46│56│48│58│50│60│
│ │piept (nr. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │repetări) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘


    B. PROBE SPECIFICE
    1. KI-HON: - tehnici de braţe, 6 combinaţii;
    - tehnici de picioare: MAE-GERI, YOKO-GERI, MAWASHI-GERI
    – SHIHO-GYAKU-TSUKI
    – SHIHO-GERI

    2. KATA:
    - NEAN YONDAN
    – HEIAN GODAN
    – TEKKI SHODAN

    3. KUMITE TE NOKATA
        Probele se notează conform normelor I.T.K.F.     LUPTE GRECO-ROMÂNE
    A. PROBE ŞI NORME PENTRU EVALUAREA CALITĂŢILOR MOTRICE

┌────┬───────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │ │Valoarea notelor acordate │
│Nr. │ ├───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┤
│crt.│Probe şi norme │Nota 1 │Nota 2 │Nota 3 │Nota 4 │Nota 5 │Nota 6 │Nota 7 │Nota 8 │Nota 9 │Nota 10│
│ │ ├───┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬───┤
│ │ │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │
├────┼───────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │Săritura în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1. │lungime de pe │140│170│145│175│150│180│155│185│160│190│165│195│170│200│175│205│180│210│185│215│
│ │loc (cm) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │Mobilitatea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │coloanei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│2. │vertebrale în │7 │5 │9 │7 │11 │9 │13 │11 │15 │13 │17 │15 │19 │17 │21 │19 │23 │21 │25 │23 │
│ │plan anterior │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(cm) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │Tracţiuni din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │atârnat la bara│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│3. │fixă (nr. │3 │7 │4 │8 │5 │9 │6 │10 │7 │11 │8 │12 │9 │13 │10 │14 │11 │15 │12 │16 │
│ │repetări) – │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │primele trei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │categorii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │Tracţiuni din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │atârnat la bara│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│4. │fixă (nr. │2 │9 │3 │10 │4 │11 │5 │12 │6 │13 │7 │14 │8 │15 │9 │16 │10 │17 │11 │18 │
│ │repetări) - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │următoarele │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │patru categorii│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │Tracţiuni din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │atârnat la bara│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│5. │fixă (nr. │1 │5 │2 │6 │3 │7 │4 │8 │5 │9 │6 │10 │7 │11 │8 │12 │9 │13 │10 │14 │
│ │repetări) - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ultimile trei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │categorii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴───────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘


    B. PROBE SPECIFICE

┌────┬─────────────┬─────────────────────────────────────────────────┐
│ │ │Valoarea notelor acordate │
│Nr. │Probe şi ├────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┤
│crt.│norme │Nota│Nota│Nota│Nota│Nota│Nota│Nota│Nota│Nota│Nota│
│ │ │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │
├────┼─────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Răsturnări în│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1. │pod (nr. │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │11 │13 │15 │
│ │execuţii) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┤
│ │Luptă -2 │ │
│2. │reprize, în │Se apreciază combativitatea şi nivelul │
│ │condiţii │tehnic-tactic. │
│ │regulamentare│ │
└────┴─────────────┴─────────────────────────────────────────────────┘     LUPTE LIBERE
    A. PROBE ŞI NORME PENTRU EVALUAREA CALITĂŢILOR MOTRICE

┌────┬───────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │ │Valoarea notelor acordate │
│Nr. │ ├───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┤
│crt.│Probe şi norme │Nota 1 │Nota 2 │Nota 3 │Nota 4 │Nota 5 │Nota 6 │Nota 7 │Nota 8 │Nota 9 │Nota 10│
│ │ ├───┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬───┤
│ │ │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │
├────┼───────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │Săritura în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1. │lungime de pe │140│170│145│175│150│180│155│185│160│190│165│195│170│200│175│205│180│210│185│215│
│ │loc (cm) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │Mobilitatea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │coloanei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│2. │vertebrale în │7 │5 │9 │7 │11 │9 │13 │11 │15 │13 │17 │15 │19 │17 │21 │19 │23 │21 │25 │23 │
│ │plan anterior │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(cm) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │Tracţiuni din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │atârnat la bara│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│3. │fixă (nr. │3 │7 │4 │8 │5 │9 │6 │10 │7 │11 │8 │12 │9 │13 │10 │14 │11 │15 │12 │16 │
│ │repetări) - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │primele trei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │categorii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │Tracţiuni din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │atârnat la bara│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│4. │fixă (nr. │2 │9 │3 │10 │4 │11 │5 │12 │6 │13 │7 │14 │8 │15 │9 │16 │10 │17 │11 │18 │
│ │repetări) - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │următoarele │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │patru categorii│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │Tracţiuni din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │atârnat la bara│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│5. │fixă (nr. │1 │5 │2 │6 │3 │7 │4 │8 │5 │9 │6 │10 │7 │11 │8 │12 │9 │13 │10 │14 │
│ │repetări) - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ultimile trei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │categorii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴───────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘


    B. PROBE SPECIFICE

┌────┬─────────────┬─────────────────────────────────────────────────┐
│ │ │Valoarea notelor acordate │
│Nr. │Probe şi ├────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┤
│crt.│norme │Nota│Nota│Nota│Nota│Nota│Nota│Nota│Nota│Nota│Nota│
│ │ │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │
├────┼─────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Răsturnări în│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1. │pod (nr. │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │11 │13 │15 │
│ │repetări) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┤
│ │Luptă -2 │ │
│2. │reprize, în │Se apreciază combativitatea şi nivelul │
│ │condiţii │tehnic-tactic. │
│ │regulamentare│ │
└────┴─────────────┴─────────────────────────────────────────────────┘     ORIENTARE SPORTIVĂ
    A. PROBE ŞI NORME PENTRU EVALUAREA CALITĂŢILOR MOTRICE

┌────┬──────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │ │Valoarea notelor acordate │
│Nr. │Probe şi ├─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┤
│crt.│norme │Nota 1 │Nota 2 │Nota 3 │Nota 4 │Nota 5 │Nota 6 │Nota 7 │Nota 8 │Nota 9 │Nota 10 │
│ │ ├────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┤
│ │ │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │
├────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Alergare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de viteză │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │cu start │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1. │picioare │10.3│10.1│10.1│9.8 │9.9 │9.5 │9.7 │9.2 │9.5 │8.9 │9.2 │8.7 │8.9 │8.5 │8.7 │8.3 │8.5 │8.1 │8.3 │7.9 │
│ │pe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │distanţa │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de 50 m │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(sec) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Naveta │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│2. │10x5 m* │24 │23 │23 │22 │22 │21 │21 │20 │20 │19 │19 │18 │18 │17 │17 │16 │16 │15 │15 │14 │
│ │(sec) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Alergare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │rezistenţă│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│3. │1000 m │5.00│7.00│4.55│6.55│4.50│6.50│4.45│6.45│4.40│6.40│4.35│6.35│4.30│6.30│4.25│6.25│4.20│6.20│4.20│6.10│
│ │fete şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │1600 m │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │băieţi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(min) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴──────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘

        * DESCRIEREA PROBEI: se trasează pe sol două linii paralele la distanţa de 5 m una faţă de cealaltă. Executantul, în poziţia startului de sus se aşează înapoia uneia dintre linii. La semnal, alergare cu viteză maximă până la cealaltă linie pe care o depăşeşte cu ambele picioare şi revine la linia de plecare. Aceasta reprezintă un ciclu. Se efectuează 5 cicluri.

    B. PROBE SPECIFICE- PREGĂTIRE TEORETICĂ
    1. Analiza unei secţiuni pe harta de concurs
    2. Identificarea semnelor convenţionale pe harta de concurs
    3. Busola - mânuirea busolei
        Sistemul de punctaj şi echivalarea acestuia în note se stabileşte de către comisia de examinare.


     PATINAJ ARTISTIC
    A. PROBE ŞI NORME PENTRU EVALUAREA CALITĂŢILOR MOTRICE

┌────┬────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │ │Valoarea notelor acordate │
│Nr. │Probe şi├───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┤
│crt.│norme │Nota 1 │Nota 2 │Nota 3 │Nota 4 │Nota 5 │Nota 6 │Nota 7 │Nota 8 │Nota 9 │Nota 10│
│ │ ├───┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬───┤
│ │ │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │
├────┼────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│1. │Detenta │21 │22 │22 │24 │23 │26 │24 │28 │25 │30 │26 │33 │28 │36 │30 │39 │32 │42 │35 │45 │
│ │(cm) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │Alergare│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │viteză │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│2. │pe 30 m │5.9│5.1│5.8│5.0│5.7│4.9│5.6│4.8│5.5│4.7│5.4│4.6│5.3│4.5│5.2│4.4│5.1│4.3│5.0│4.2│
│ │cu start│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de sus │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(sec) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘


    B. PROBE SPECIFICE

┌────┬─────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │ │Valoarea notelor acordate │
│Nr. │Probe şi ├───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┤
│crt.│norme │Nota 1 │Nota 2 │Nota 3 │Nota 4 │Nota 5 │Nota 6 │Nota 7 │Nota 8 │Nota 9 │Nota 10│
│ │ ├───┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬───┤
│ │ │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │
├────┼─────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │Proba │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1. │"Matorin"│585│585│600│600│615│615│630│630│645│645│660│660│675│675│690│690│705│705│720│720│
│ │(grade) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤
│ │Program │ │
│2. │pe patine│Se apreciază corectitudinea, expresivitatea şi eficienţa execuţiilor. │
│ │cu role* │ │
└────┴─────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

        * Executarea pe patine cu role a unui program (fără muzică) care să cuprindă:
    - tăierea gheţii cu faţa şi cu spatele;
    – paşi în cerc;
    – paşi în linie;
    – elemente de echilibru (fandări, cumpene, "puşcă", "cioară").     PATINAJ VITEZĂ
    A. PROBE ŞI NORME PENTRU EVALUAREA CALITĂŢILOR MOTRICE

┌────┬────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │ │Valoarea notelor acordate │
│Nr. │Probe şi ├─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┤
│crt.│norme │Nota 1 │Nota 2 │Nota 3 │Nota 4 │Nota 5 │Nota 6 │Nota 7 │Nota 8 │Nota 9 │Nota 10 │
│ │ ├────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┤
│ │ │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │
├────┼────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Alergare de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1. │viteză pe 50│8.7 │8.5 │8.6 │8.4 │8.5 │8.3 │8.4 │8.2 │8.3 │8.1 │8.2 │8.0 │8.1 │7.9 │8.0 │7.8 │7.9 │7.7 │7.8 │7.6 │
│ │m cu start │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de sus (sec)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Săritura în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│2. │lungime de │1.60│1.70│1.65│1.75│1.70│1.80│1.75│1.85│1.80│1.90│1.85│1.95│1.90│2.00│1.95│2.05│2.00│2.10│2.05│2.15│
│ │pe loc (m) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴────────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘


    B. PROBE SPECIFICE

┌────┬────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │ │Valoarea notelor acordate │
│Nr. │Probe şi ├─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┤
│crt.│norme │Nota 1 │Nota 2 │Nota 3 │Nota 4 │Nota 5 │Nota 6 │Nota 7 │Nota 8 │Nota 9 │Nota 10 │
│ │ ├────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┤
│ │ │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │
├────┼────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Sărituri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │laterale "de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1. │patinaj" │7.50│7.70│7.60│7.80│7.70│7.90│7.80│8.00│7.90│8.10│8.00│8.20│8.10│8.30│8.20│8.40│8.30│8.50│8.40│8.60│
│ │(5dr-5 stg) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(cm)* │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Alergare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │1000 m pe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│2. │role cu │2.50│2.40│2.45│2.35│2.40│2.30│2.35│2.25│2.30│2.20│2.25│2.15│2.20│2.10│2.15│2.05│2.10│2.00│2.05│1.95│
│ │start de sus│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(min) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴────────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘

        * Se execută 5 sărituri spre stânga şi 5 sărituri spre dreapta, calculându-se media celor 10 sărituri


     POLO PE APĂ
    A. PROBE ŞI NORME PENTRU EVALUAREA CALITĂŢILOR MOTRICE

┌────┬────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │ │Valoarea notelor acordate │
│Nr. │ ├─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┤
│crt.│Probe şi norme │Nota 1 │Nota 2 │Nota 3 │Nota 4 │Nota 5 │Nota 6 │Nota 7 │Nota 8 │Nota 9 │Nota 10 │
│ │ ├────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┤
│ │ │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │
├────┼────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Forţa │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │musculaturii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1. │abdominale (nr. │21 │23 │22 │24 │23 │25 │24 │26 │25 │27 │26 │28 │27 │29 │28 │30 │29 │31 │30 │32 │
│ │repetări în 30 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │sec) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│2. │400 m liber │6.27│6.24│6.21│6,18│6.15│6.12│6.09│6.06│6.03│6.00│5.57│5.54│5.51│5.48│5.45│5.42│5.39│5.36│5.33│5.30│
│ │(min) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴────────────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘


    B. PROBE SPECIFICE

┌────┬─────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │ │Valoarea notelor acordate │
│ │ ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
│Nr. │Probe şi │Nota │Nota │Nota │Nota │Nota │Nota │Nota │Nota │Nota │Nota │
│crt.│norme │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │
│ │ ├──┬──┼──┬──┼──┬──┼──┬──┼──┬──┼──┬──┼──┬──┼──┬──┼──┬──┼──┬──┤
│ │ │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │
├────┼─────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│ │Aruncare la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │punct fix din│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1. │înot - 10 │1 │1 │2 │2 │3 │3 │4 │4 │5 │5 │6 │6 │7 │7 │8 │8 │9 │9 │10│10│
│ │execuţii (nr.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de repetări │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │corecte) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┤
│ │Joc bilateral│ │
│ │- 2 reprize x│Se apreciază comportamentul în joc, corespunzător │
│2. │5 min., │specificului postului. │
│ │condiţii │ │
│ │regulamentare│ │
└────┴─────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┘     RUGBY
    A. PROBE ŞI NORME PENTRU EVALUAREA CALITĂŢILOR MOTRICE

┌────┬──────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │ │Valoarea notelor acordate │
│Nr. │ ├─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┤
│crt.│Probe şi norme│Nota 1 │Nota 2 │Nota 3 │Nota 4 │Nota 5 │Nota 6 │Nota 7 │Nota 8 │Nota 9 │Nota 10 │
│ │ ├────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┤
│ │ │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │
├────┼──────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Alergare de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1. │viteză pe 50 m│8.2 │8.4 │8.1 │8.3 │8.0 │8.2 │7.9 │8.1 │7.8 │8.0 │7.7 │7.9 │7.6 │7.8 │7.5 │7.7 │7.4 │7.6 │7.3 │7.5 │
│ │cu start de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │sus (sec.) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Alergare de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│2 │rezistenţă pe │5.00│4.15│4.55│4.10│4.50│4.05│4.45│4.00│4.40│3.50│4.35│3.45│4.30│3.40│4.25│3.35│4.20│3.30│4.20│3.25│
│ │1000 m (min.) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Săritura în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│3. │lungime de pe │170 │185 │175 │190 │180 │195 │185 │200 │190 │205 │195 │210 │200 │215 │205 │220 │210 │225 │215 │230 │
│ │loc (cm) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴──────────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘


    B. PROBE SPECIFICE

┌────┬──────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │ │Valoarea notelor acordate │
│ │ ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
│Nr. │Probe şi │Nota │Nota │Nota │Nota │Nota │Nota │Nota │Nota │Nota │Nota │
│crt.│norme │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │
│ │ ├──┬──┼──┬──┼──┬──┼──┬──┼──┬──┼──┬──┼──┬──┼──┬──┼──┬──┼──┬──┤
│ │ │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │
├────┼──────────┼──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┤
│1. │Structură │Se apreciază îndemânarea culegerii mingii de pe sol, │
│ │tehnică* │corectitudinea şi viteza paselor. │
├────┼──────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Joc cu │ │
│ │efectiv │ │
│ │diferit │Se apreciază nivelul tehnic-tactic şi comportamentul în │
│2. │(7,13,15),│joc, conform specificului fiecărui post │
│ │pe teren │ │
│ │normal sau│ │
│ │redus │ │
└────┴──────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┘

    * Structură tehnică - Culegerea a 6 mingi aşezate pe sol din 2 în 2 metri şi pasarea lor alternativă (dreapta-stânga) către doi parteneri care se deplasează simultan cu executantul.


     SANIE
    A. PROBE ŞI NORME PENTRU EVALUAREA CALITĂŢILOR MOTRICE

┌────┬─────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │ │Valoarea notelor acordate │
│Nr. │Probe şi ├─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────┬─────────┤
│crt.│norme │Nota 1 │Nota 2 │Nota 3 │Nota 4 │Nota 5 │Nota 6 │Nota 7 │Nota 8 │Nota 9 │Nota 10 │
│ │ ├────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬───┼────┬────┤
│ │ │F. │B. │F. │B. │F. │B. │F. │B. │F. │B. │F. │B. │F. │B. │F. │B. │F. │B. │F. │B. │
├────┼─────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┤
│ │Alergare de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1. │viteză pe 30 │6.1 │5.9 │6.0 │5.8 │5.9 │5.7 │5.8 │5.6 │5.7 │5.5 │5.6 │5.4 │5.5 │5.3 │5.4 │5.2 │5.3 │5.1│5.2 │5.0 │
│ │m cu start de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │sus (sec) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┤
│ │Săritura în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│2. │lungime de pe│155 │165 │160 │170 │165 │175 │170 │180 │175 │185 │180 │190 │185 │195 │190 │200 │195 │205│200 │210 │
│ │loc (cm) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───┼────┼────┤
│ │Alergare de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │3.3│ │ │
│3. │rezistenţă - │4.25│4.15│4.20│4.10│4.15│4.05│4.10│4.00│4.05│3.55│4.00│3.50│3.55│3.45│3.50│3.40│3.45│5 │3.40│3.30│
│ │600 m (min) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴───┴────┴────┘


    B. PROBE SPECIFICE

┌────┬─────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │ │Valoarea notelor acordate │
│Nr. │Probe şi ├───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┤
│crt.│norme │Nota 1 │Nota 2 │Nota 3 │Nota 4 │Nota 5 │Nota 6 │Nota 7 │Nota 8 │Nota 9 │Nota 10 │
│ │ ├─────┬─────┼─────┬─────┼─────┬─────┼─────┬─────┼─────┬─────┼─────┬─────┼─────┬─────┼─────┬─────┼─────┬─────┼─────┬─────┤
│ │ │F. │B. │F. │B. │F. │B. │F. │B. │F. │B. │F. │B. │F. │B. │F. │B. │F. │B. │F. │B. │
├────┼─────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │Abdomen (nr. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1. │repetări în │12 │14 │14 │16 │16 │18 │18 │20 │20 │22 │22 │24 │24 │26 │26 │28 │28 │30 │30 │32 │
│ │30 sec) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │Aruncarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│2. │mingii │3.5 │5.5 │4 │6 │4.5 │6.5 │5 │7 │5.5 │7.5 │6 │8 │6.5 │8.5 │7 │9 │7.5 │9.5 │8 │10 │
│ │medicinale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(m) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│3. │Starturi role│3"300│2"900│3"200│2"800│3"100│2"700│3"000│2"800│2"900│2"700│2"800│2"600│2"700│2"500│2"600│2"400│2"500│2"300│2"400│2"200│
│ │(sec) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘     SĂRITURI ÎN APĂ
    A. PROBE ŞI NORME PENTRU EVALUAREA CALITĂŢILOR MOTRICE

┌────┬────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │ │Valoarea notelor acordate │
│ │ ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
│Nr. │Probe şi │Nota │Nota │Nota │Nota │Nota │Nota │Nota │Nota │Nota │Nota │
│crt.│norme │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │
│ │ ├──┬──┼──┬──┼──┬──┼──┬──┼──┬──┼──┬──┼──┬──┼──┬──┼──┬──┼──┬──┤
│ │ │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │
├────┼────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│ │Forţa │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │musculaturii│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1. │abdominale │21│23│22│24│23│25│24│26│25│27│26│28│27│29│28│30│29│31│30│32│
│ │(nr. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │repetări în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │30 sec) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│ │Mobilitatea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │coloanei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│2. │vertebrale │7 │5 │9 │7 │11│9 │13│11│15│13│17│15│19│17│21│19│23│21│25│23│
│ │în plan │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │anterior │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(cm) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│ │Detentă cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │desprindere │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│3. │de pe ambele│18│21│19│23│20│25│22│27│24│30│26│33│28│36│30│39│32│42│35│45│
│ │picioare, de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pe loc (cm) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘


    B. PROBE SPECIFICE
        EXECUTAREA, LA ALEGERE A UNUI PROGRAM DE SĂRITURI DE LA:

┌────┬──────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │ │Valoarea notelor acordate │
│ │ ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
│Nr. │Probe şi │Nota │Nota │Nota │Nota │Nota │Nota │Nota │Nota │Nota │Nota │
│crt.│norme │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │
│ │ ├──┬──┼──┬──┼──┬──┼──┬──┼──┬──┼──┬──┼──┬──┼──┬──┼──┬──┼──┬──┤
│ │ │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │
├────┼──────────┼──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┤
│ │Trambulina│ │
│ │de 1m: │ │
│ │- băieţi │ │
│1. │5+6 │ │
│ │sărituri │ │
│ │- fete 5+5│ │
│ │sărituri │ │
├────┼──────────┤ │
│ │Trambulina│ │
│ │de 3m: │ │
│ │- băieţi │Notarea săriturilor se face conform tabelelor elaborate de │
│2. │5+6 │Federaţia Română de Nataţie │
│ │sărituri │ │
│ │- fete 5+5│ │
│ │sărituri │ │
├────┼──────────┤ │
│ │Platformă:│ │
│ │- băieţi │ │
│3. │4+6 │ │
│ │sărituri │ │
│ │- fete 4+4│ │
│ │sărituri │ │
└────┴──────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┘
     SCHI ALPIN
    A. PROBE ŞI NORME PENTRU EVALUAREA CALITĂŢILOR MOTRICE

┌────┬──────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │ │Valoarea notelor acordate │
│Nr. │ ├───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┤
│crt.│Probe şi norme│Nota 1 │Nota 2 │Nota 3 │Nota 4 │Nota 5 │Nota 6 │Nota 7 │Nota 8 │Nota 9 │Nota 10│
│ │ ├───┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬───┤
│ │ │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │
├────┼──────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │Sărituri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │succesive în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │lateral peste │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ştacheta │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1. │situată la 10 │10 │13 │11 │14 │12 │15 │13 │16 │14 │17 │15 │18 │16 │20 │18 │22 │20 │24 │22 │26 │
│ │cm de sol, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │timp de 10 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │secunde (nr. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │repetări) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │Săritura în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│2. │lungime de pe │170│180│175│185│180│190│185│195│190│200│195│205│200│210│205│215│210│220│215│225│
│ │loc (cm) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴──────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘


    B. PROBE SPECIFICE

┌────┬────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │ │Valoarea notelor acordate │
│Nr. │Probe şi├─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬───────┬──────┬───────┬───────┬───────┬───────┤
│crt.│norme │Nota 1 │Nota 2 │Nota 3 │Nota 4 │Nota 5 │Nota 6│Nota 7 │Nota 8 │Nota 9 │Nota 10│
│ │ ├────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬──┼──┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬───┤
│ │ │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │
├────┼────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼──┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │Slalom │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pe uscat│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │20 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │fanioane│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1. │interval│10.9│10.8│10.8│10.6│10.6│10.4│10.4│10.2│10.2│10│10│9.8│9.8│9.6│9.6│9.4│9.4│9.2│9.2│9.0│
│ │de 2,5 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │m, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │distanţa│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │50 m │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(sec) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴──┴──┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤
│2. │Probă │Se apreciază nivelul tehnic-tactic şi eficienţa execuţiilor. │
│ │tehnică*│ │
└────┴────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

        * Probă tehnică - Schi pe iarbă pe traseu de slalom cu 12 porţi incluzând o "dublă" şi o "şicană" din 3 porţi.


     SCHI BIATLON
    A. PROBE ŞI NORME PENTRU EVALUAREA CALITĂŢILOR MOTRICE

┌────┬──────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │ │Valoarea notelor acordate │
│Nr. │ ├──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┤
│crt.│Probe şi norme│Nota 1 │Nota 2 │Nota 3 │Nota 4 │Nota 5 │Nota 6 │Nota 7 │Nota 8 │Nota 9 │Nota 10 │
│ │ ├────┬─────┼────┬─────┼────┬─────┼────┬─────┼────┬─────┼────┬─────┼────┬─────┼────┬─────┼────┬─────┼────┬─────┤
│ │ │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │
├────┼──────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤
│ │Flotări din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │sprijin pe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1. │braţe la │1 │6 │2 │7 │3 │8 │4 │9 │5 │10 │6 │11 │7 │12 │8 │13 │9 │14 │10 │15 │
│ │paralele (nr. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │repetări) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤
│ │Alergare de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │rezistenţă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│2. │1000 m fete şi│4.50│12.00│4.45│11.55│4.40│11.50│4.35│11.45│4.30│11.40│4.25│11.35│4.20│11.30│4.15│11.25│4.10│11.20│4.05│11.15│
│ │3000 m băieţi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(min) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴──────────────┴────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┘


    B. PROBE SPECIFICE

┌────┬──────────┬──────────────────────────────────────────────────┐
│ │ │Valoarea notelor acordate │
│ │ ├────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬─────┤
│Nr. │Probe şi │Nota│Nota│Nota│Nota│Nota│Nota│Nota│Nota│Nota│Nota │
│crt.│norme │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │
│ │ ├─┬──┼─┬──┼─┬──┼─┬──┼─┬──┼─┬──┼─┬──┼─┬──┼─┬──┼──┬──┤
│ │ │F│B │F│B │F│B │F│B │F│B │F│B │F│B │F│B │F│B │F │B │
├────┼──────────┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼──┼──┤
│ │Tragere │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │poziţia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │culcat cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │arma cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1. │glonţ, │1│1 │2│2 │3│3 │4│4 │5│5 │6│6 │7│7 │8│8 │9│9 │10│10│
│ │cal. 5.6 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │mm de la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │50 m, 10 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │focuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(nr. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │reuşite) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼──┼──┤
│ │Tragere │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │poziţia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │picioare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │cu arma cu│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│2. │glonţ, │1│1 │2│2 │3│3 │4│4 │5│5 │6│6 │7│7 │8│8 │9│9 │10│10│
│ │cal. 5.6 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │mm de la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │50 m, 10 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │focuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(nr. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │reuşite) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─┴──┴─┴──┴─┴──┴─┴──┴─┴──┴─┴──┴─┴──┴─┴──┴─┴──┴──┴──┤
│ │Deplasare │ │
│ │pe schiuri│ │
│ │cu role - │ │
│ │stilul │ │
│ │liber pe │ │
│ │distante │ │
│ │stabilite │ │
│3. │de comisie│Se apreciază corectitudinea şi eficienţa │
│ │- mersul │execuţiilor. │
│ │de │ │
│ │patinaj, │ │
│ │împingerea│ │
│ │la fiecare│ │
│ │pas şi │ │
│ │împingerea│ │
│ │la 2 paşi │ │
└────┴──────────┴──────────────────────────────────────────────────┘     SCHI FOND
    A. PROBE ŞI NORME PENTRU EVALUAREA CALITĂŢILOR MOTRICE

┌────┬──────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │ │Valoarea notelor acordate │
│Nr. │ ├─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┤
│crt.│Probe şi norme│Nota 1 │Nota 2 │Nota 3 │Nota 4 │Nota 5 │Nota 6 │Nota 7 │Nota 8 │Nota 9 │Nota 10 │
│ │ ├────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┤
│ │ │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │
├────┼──────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Alergare de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1. │rezistenţă 800│4.00│6.45│3.55│6.40│3.50│6.35│3.45│6.30│3.40│6.25│3.38│6.20│3.36│6.15│3.34│6.10│3.32│6.05│3.30│6.00│
│ │m fete şi 1600│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │m băieţi (min)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Flotări din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │sprijin pe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│2. │braţe la │1 │6 │2 │7 │3 │8 │4 │9 │5 │10 │6 │11 │7 │12 │8 │13 │9 │14 │10 │15 │
│ │paralele (nr. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │execuţii) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│3. │Pentasalt (m) │10 │9,10│8,20│9,20│8,30│9,30│8,40│9,40│8,50│9,50│8,60│9,60│8,70│9,70│8,80│9,80│8,90│9,90│9 │10 │
├────┼──────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│4. │Tracţiuni │0 │3 │1 │4 │2 │5 │3 │6 │4 │7 │5 │8 │6 │9 │7 │10 │8 │11 │9 │12 │
└────┴──────────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘


    B. PROBE SPECIFICE
    1. Deplasare pe schi role - stil clasic, pe distanţe stabilite de comisia de examinare.
    2. Demonstrarea mersului alternativ şi simultan pe schiuri cu role- stil clasic.


     SCHI ORIENTARE
    A. PROBE ŞI NORME PENTRU EVALUAREA CALITĂŢILOR MOTRICE

┌────┬──────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │ │Valoarea notelor acordate │
│Nr. │Probe şi ├─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┤
│crt.│norme │Nota 1 │Nota 2 │Nota 3 │Nota 4 │Nota 5 │Nota 6 │Nota 7 │Nota 8 │Nota 9 │Nota 10 │
│ │ ├────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┤
│ │ │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │
├────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Alergare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de viteză │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │cu start │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1. │picioare │10.3│10.1│10.1│9.8 │9.9 │9.5 │9.7 │9.2 │9.5 │8.9 │9.2 │8.7 │8.9 │8.5 │8.7 │8.3 │8.5 │8.1 │8.3 │7.9 │
│ │pe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │distanţa │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de 50 m │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(sec) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Naveta │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│2. │10x5 m* │24 │23 │23 │22 │22 │21 │21 │20 │20 │19 │19 │18 │18 │17 │17 │16 │16 │15 │15 │14 │
│ │(sec) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Alergare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │rezistenţă│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│3. │1000 m │5.00│7.00│4.55│6.55│4.50│6.50│4.45│6.45│4.40│6.40│4.35│6.35│4.30│6.30│4.25│6.25│4.20│6.20│4.20│6.10│
│ │fete şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │1600 m │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │băieţi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(min) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴──────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘

    * DESCRIEREA PROBEI: se trasează pe sol două linii paralele la distanţa de 5 m una faţă de cealaltă. Executantul, în poziţia startului de sus se aşează înapoia uneia dintre linii. La semnal, alergare cu viteză maximă până la cealaltă linie pe care o depăşeşte cu ambele picioare şi revine la linia de plecare. Aceasta reprezintă un ciclu. Se efectuează 5 cicluri.

    B. PROBE SPECIFICE - PREGĂTIRE TEORETICĂ
    1. Analiza unei secţiuni pe harta de concurs
    2. Identificarea semnelor convenţionale pe harta de concurs
    3. Busola - mânuirea busolei
        Sistemul de punctaj şi echivalarea acestuia în note se stabileşte de către comisia de examinare.


     SCHI SĂRITURI
    A. PROBE ŞI NORME PENTRU EVALUAREA CALITĂŢILOR MOTRICE

┌────┬─────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │ │Valoarea notelor acordate │
│Nr. │ ├─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┤
│crt.│Probe şi norme │Nota 1 │Nota 2 │Nota 3 │Nota 4 │Nota 5 │Nota 6 │Nota 7 │Nota 8 │Nota 9 │Nota 10 │
│ │ ├────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┼────┬────┤
│ │ │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │
├────┼─────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Alergare de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │viteză cu start │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1. │de sus pe │2,40│2,3 │2,35│2,25│2,30│2,20│2,25│2,15│2,20│2,1 │2,15│2,05│2,10│2 │2,05│1.95│2 │1.9 │1,95│1.85│
│ │distanţa de 10 m │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(sec) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Săritura în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│2. │lungime de pe loc│1,7 │1,75│1,75│1,8 │1,8 │1,85│1,85│1,9 │1,9 │1,95│1,95│2,00│2,00│2,05│2,05│2,10│2,10│2,15│2,15│2,20│
│ │(m) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Îndoirea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│3. │trunchiului în │13,5│12,5│14 │13 │14,5│13,5│15 │14 │15,5│14,5│16 │15 │16,5│15,5│17 │16 │17,5│16,5│+18 │+17 │
│ │plan anterior │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(cm) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │Culisarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │genunchiului în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │plan anterior │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│4. │(mobilitate în │46.0│45,4│46,5│45,9│47 │46,4│47,5│46,9│48 │47,4│48,5│47,9│49 │48,4│49,5│48,9│50,0│49,4│50,5│49,9│
│ │articulaţia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │gleznei) -grade │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(goniometru) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘


    B. PROBE SPECIFICE

┌────┬─────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │ │Valoarea notelor acordate │
│Nr. │Probe şi ├───────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬─────────┤
│crt.│norme │Nota 1 │Nota 2 │Nota 3 │Nota 4 │Nota 5 │Nota 6 │Nota 7 │Nota 8 │Nota 9 │Nota 10 │
│ │ ├─────┬─────┼───┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬───┼────┬────┤
│ │ │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │
├────┼─────────────┼─────┼─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┤
│ │ │Mai │Mai │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │44 │44 │
│ │Testul │puţin│puţin│28 │28 │30 │30 │32 │32 │34 │34 │36 │36 │38 │38 │40 │40 │42 │42 │pct │pct │
│1. │Kirkendal │de 28│de 28│pct│pct│pct│pct│pct│pct│pct│pct│pct│pct│pct│pct│pct│pct│pct│pct│sau │sau │
│ │(puncte) │pct │pct │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │mai │mai │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │mult│mult│
├────┼─────────────┼─────┼─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┤
│ │Săritura cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │zbor plutitor│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │în sprijin │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│2. │depărtat,cu │55 │65 │60 │70 │65 │75 │70 │80 │75 │85 │80 │90 │85 │95 │90 │100│95 │105│100 │110 │
│ │aterizare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │călare pe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ladă (cm) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────────┴─────┴─────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴────┴────┘

        DESCRIEREA PROBELOR
        Alergare de viteza 10 m:
    - se trasează pe sol două linii paralele la distanţa de 10 m una faţă de cealaltă. Executantul, în poziţia startului de sus se aşează înapoia uneia dintre linii. Plecarea este liberă, alergare cu viteză maximă până la cealaltă linie pe care în momentul în care o depăşeşte, se opreşte cronometrul. Timpii intermediari se rotunjesc în sus sau în jos după caz. De exemplu: 2.42 sec. la fete se rotunjeşte la 2.40 sec., iar 2.43 sec. se rotunjeşte la 2.45 sec.

        Săritura în lungime de pe loc:
    - se trasează pe sol o linie de plecare, iar perpendicular pe aceasta se trasează linii din cm în cm, linii pe care executantul va sări.La linia de plecare executantulul se va aşeza cu picioarele paralele, vârfurile aşezate la linie fără să calce pe aceasta. Picioarele se flexează iar braţele execută un balans dinspre înapoi înspre înainte concomitent cu extensia picioarelor şi implicit execuţia săriturii propriu zise. Se va măsura locul unde executantul lasă ultima urmă, (călcâiul ....... palma sau chiar şi şezutul dacă se execută greşit şi se rămâne cu centrul de greutate pe spate)

        Îndoirea trunchiului în plan anterior:
    - executantul se va aşeza pe o suprafaţă înălţată la minim 20 cm, cu picioarele paralele, gleznele lipite şi genunchii întinşi. El se va apleca în adâncime şi va încerca să coboare cu palmele, degetele cât mai mult cu putinţă. Se va măsura adâncimea aplecării, adică cât anume se coboară de la punctul 0 în jos. Se menţionează că aplecarea trebuie menţinută 1 secundă.

        Culisarea genunchiului în plan anterior
    - pentru această probă se va folosi goniometru, cu ajutorul căruia se măsoară mobilitatea în articulaţia gleznei. Executantul din stând în picioare pe toată talpa, va încerca să împingă un genunchi cât de mult poate în plan anterior, fără să ridice călcâiul de pe sol. Se va măsura separat la un picior şi separat la celălalt, după care se notează media. Măsurile intermediare se rotunjesc în favoarea executantului.

        Testul Kirkendall
        Execuţia traseului: (a se vedea imaginea asociată)

     SCRIMĂ
    A. PROBE ŞI NORME PENTRU EVALUAREA CALITĂŢILOR MOTRICE

┌────┬─────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │ │Valoarea notelor acordate │
│Nr. │Probe şi ├───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┤
│crt.│norme │Nota 1 │Nota 2 │Nota 3 │Nota 4 │Nota 5 │Nota 6 │Nota 7 │Nota 8 │Nota 9 │Nota 10│
│ │ ├───┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬───┤
│ │ │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │
├────┼─────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │Alergare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de viteză│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1. │30 m cu │5.5│5.2│5.4│5.1│5.3│5.0│5.2│4.9│5.1│4.8│5.0│4.7│4.9│4.6│4.8│4.5│4.7│4.4│4.6│4.3│
│ │start de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │sus (sec)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │Săritura │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│2. │lungime │170│185│175│190│180│195│185│200│190│205│195│210│200│215│205│220│210│225│215│230│
│ │de pe loc│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(cm) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │"Burpee" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │timp de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│3. │20 sec. │11 │13 │12 │15 │13 │17 │14 │19 │15 │20 │16 │21 │17 │22 │18 │23 │19 │24 │20 │25 │
│ │(nr. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │repetări)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘


    B. PROBE SPECIFICE

┌────┬────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │ │Valoarea notelor acordate │
│ │ ├─────┬─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
│Nr. │Probe şi │Nota │Nota │Nota │Nota │Nota│Nota │Nota │Nota │Nota │Nota │
│crt.│norme │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │
│ │ ├──┬──┼──┬──┼──┬──┼──┬──┼─┬──┼──┬──┼──┬──┼──┬──┼──┬──┼──┬──┤
│ │ │F │B │F │B │F │B │F │B │F│B │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │
├────┼────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│ │Pas fandat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │plus │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1. │lovitură în │5 │6 │6 │7 │7 │8 │8 │9 │9│10│10│11│11│12│12│13│13│14│14│15│
│ │30 secunde │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(nr. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │repetări) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│ │Împungerea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │manechinului│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │la punct fix│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │prin fandare│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│2. │urmată de │0 │0 │1 │1 │2 │2 │3 │3 │4│4 │5 │5 │6 │6 │7 │7 │8 │8 │9 │9 │
│ │salt - 10 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │execuţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(nr. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │reuşite) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴─┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┤
│3. │Asalt liber │Se apreciază nivelul tehnic-tactic şi eficienţa │
│ │- 5 tuşe │execuţiilor. │
└────┴────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────┘     SPORT AEROBIC
    A. PROBE ŞI NORME PENTRU EVALUAREA CALITĂŢILOR MOTRICE

┌────┬───────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │ │Valoarea notelor acordate │
│Nr. │Probe si ├───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┤
│crt.│norme │Nota 1 │Nota 2 │Nota 3 │Nota 4 │Nota 5 │Nota 6 │Nota 7 │Nota 8 │Nota 9 │Nota 10│
│ │ ├───┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬───┼───┬───┤
│ │ │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │F │B │
├────┼───────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │Flotări pe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │sol cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │desprindere│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1. │şi bătaia │1 │2 │2 │3 │3 │4 │4 │5 │5 │7 │6 │9 │7 │11 │8 │13 │9 │15 │10 │17 │
│ │palmelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(nr. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │repetări) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │Săritura în│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│2. │lungime de │170│190│175│200│180│205│185│210│190│215│195│220│200│225│205│230│210│235│215│240│
│ │pe loc (cm)│ │ │ │ │ │ │ │