Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ANEXĂ din 29 martie 2021  privind modificarea anexei nr. 3 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 188/2017 pentru aprobarea Ghidurilor solicitantului aferente măsurilor I.6, I.23, II.2, IV.4 din Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014 - 2020    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ANEXĂ din 29 martie 2021 privind modificarea anexei nr. 3 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 188/2017 pentru aprobarea Ghidurilor solicitantului aferente măsurilor I.6, I.23, II.2, IV.4 din Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014 - 2020

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 353 bis din 7 aprilie 2021
──────────
        Conţinută de ORDINUL nr. 73 din 29 martie 2021, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 353 din 7 aprilie 2021.
──────────
          PROGRAMUL OPERAŢIONAL PENTRU PESCUIT ŞI AFACERI MARITIME 2014 - 2020
                             PRIORITATEA UNIUNII EUROPENE 2
                          STIMULAREA ACVACULTURII DURABILE DIN
           PUNCTUL DE VEDERE AL MEDIULUI, EFICIENTE DIN PUNCTUL DE VEDERE AL
         UTILIZĂRII RESURSELOR, INOVATOARE, COMPETITIVE ŞI BAZATE PE CUNOAŞTERE
                                 GHIDUL SOLICITANTULUI
        Obiectiv specific 2.2 Sporirea competitivităţii şi a viabilităţii întreprinderilor din sectorul acvaculturii, inclusiv îmbunătăţirea siguranţei sau a condiţiilor de lucru, în special ale IMM-urilor.
        Măsura: II.2 Investiţii productive în acvacultură
                Tipul apelului: Competitiv, cu termen limită de depunere
                                      Martie 2021
                                      Versiunea 5
 (a se vedea imaginea asociată)

    CUPRINS
    1. LEGISLAŢIA UNIUNII EUROPENE ŞI NAŢIONALĂ, ALTE DOCUMENTE RELEVANTE
    1.1. Legislaţia Uniunii Europene
    1.2. Legislaţia Naţională

    2. PREVEDERI GENERALE
    3. CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OBŢINEREA FINANŢĂRII
    3.1. Solicitanţii eligibili
    3.2. Eligibilitatea proiectului
    3.3. Activităţi eligibile
    3.4. Cheltuieli eligibile
    3.5. Cheltuieli neeligibile

    4. CEREREA DE FINANŢARE
    4.1. Întocmirea cererii de finanţare
    4.2. Lista documentelor din dosarul Cererii de finanţare
    4.3. Înregistrarea Cererii de finanţare

    5. VERIFICAREA CONFORMITĂŢII ADMINISTRATIVE ŞI A ELIGIBILITĂŢII CERERII DE FINANŢARE
    6. EVALUAREA ŞI SELECŢIA CERERILOR DE FINANŢARE
    6.1. Evaluarea cererii de finanţare
    6.2. Selecţia cererii de finanţare

    7. CONTESTAŢII
    8. CONTRACTAREA
    8.1. Contractul de finanţare
    8.2. Obligaţiile specifice ale beneficiarului (clauze specifice la contractul de finanţare)
    8.3. Modificarea contractului de finanţare

    9. MANAGEMENTUL FINANCIAR AL PROIECTULUI
    9.1. Dovada cofinanţării
    9.2. Derularea şi verificarea procedurilor de achiziţii
    9.3. Rambursarea cheltuielilor
    9.3.1. Precizări referitoare la acordarea avansului
    9.3.2. Plata


    10. MONITORIZARE ŞI CONTROL
    10.1. Monitorizarea tehnică şi financiară
    10.2. Control

    11. INFORMARE ŞI PUBLICITATE
    12. ANEXE
    1. LEGISLAŢIA UNIUNII EUROPENE ŞI NAŢIONALĂ, ALTE DOCUMENTE RELEVANTE
    1.1. Legislaţia Uniunii Europene
        ● Regulamentul (UE) nr. 508/2014 privind Fondul European pentru Pescuit şi Afaceri Maritime şi de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2328/2003, (CE) nr. 861/2006, (CE) nr. 1198/2006 şi (CE) nr. 791/2007 ale Consiliului şi a Regulamentului (UE) nr. 1255/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului cu modificările şi completările ulterioare;
        ● Regulamentul (UE) nr. 2020/560 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 aprilie 2020 de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 508/2014 şi (UE) nr. 1379/2013 în ceea ce priveşte măsurile specifice de atenuare a impactului epidemiei de COVID-19 în sectorul pescuitului şi acvaculturii;
        ● Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1242/2014 al Comisiei din 20 noiembrie 2014 de stabilire, în temeiul Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, a normelor privind prezentarea datelor relevante cumulative cu privire la operaţiuni;
        ● Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1243/2014 al Comisiei din 20 noiembrie 2014 de stabilire a unor norme în temeiul Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime în ceea ce priveşte informaţiile care trebuie trimise de statele membre, precum şi în ceea ce priveşte necesităţile în materie de date şi sinergiile dintre potenţialele surse de date;
        ● Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare;
        ● Regulamentul Delegat (UE) nr. 480/2014 al Comisiei din 3 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime;
        ● Regulamentul (UE, EURATOM) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014 - 2020;
        ● Regulamentul (UE, EURATOM) nr. 1046/2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 şi a Deciziei nr. 541/2014/UE şi de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 966/2012 al Consiliului;
        ● Regulamentul Consiliului (CE, EURATOM) nr. 2988/1995 privind protejarea intereselor financiare ale Comunităţilor Europene;
        ● Regulamentul (UE) nr. 763/2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime în ceea ce priveşte informaţiile care trebuie trimise de statele membre, precum şi în ceea ce priveşte caracteristicile tehnice ale măsurilor de informare şi de publicitate şi instrucţiunile referitoare la crearea emblemei Uniunii;
        ● Regulamentul delegat (UE) nr. 2015/2252 al Comisiei din 30 septembrie 2015 de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 2015/288 în ceea ce priveşte perioada de inadmisibilitate a cererilor pentru sprijin din partea Fondului european pentru pescuit şi afaceri maritime;
        ● Decizia Comisiei nr. C (2015) 8416 final din 25.11.2015 de aprobare a programului operaţional "Programul Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime pentru România" pentru sprijin din partea Fondului European pentru Pescuit şi Afaceri Maritime în România;
        ● Regulamentul delegat (UE) nr. 1014/2014 al Comisiei din 22 iulie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 mai 2014 privind Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2328/2003, (CE) nr. 861/2006, (CE) nr. 1198/2006 şi (CE) nr. 791/2007 ale Consiliului şi a Regulamentului (UE) nr. 1255/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte conţinutul şi construcţia unui sistem de monitorizare şi de evaluare comun pentru operaţiunile finanţate din Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime.

    1.2. Legislaţia Naţională
        ● O.U.G. nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 56/2016, cu modificările şi completările ulterioare;
        ● Hotărârea Guvernului nr. 640/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării, cu modificările şi completările ulterioare;
        ● H.G. nr. 347/2016 privind stabilirea cadrului general de implementare a operaţiunilor cofinanţate din Fondul European pentru Pescuit şi Afaceri Maritime (FEPAM) prin POPAM 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare;
        ● Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 816/2016 privind aprobarea Listei detaliate cu cheltuieli eligibile pentru operaţiunile finanţate în cadrul POPAM 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare;
        ● Ordinul comun al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi ministrul finanţelor publice nr. 835/25.10.2018 şi nr. 2214/22.05.2109 pentru aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a prevederilor alin. (1) al art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 347/2016 privind stabilirea cadrului general de implementare a operaţiunilor cofinanţate din Fondul European pentru Pescuit şi Afaceri Maritime prin Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020;
        ● O.U.G. nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare;
        ● H.G. nr. 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare;
        ● O.U.G. nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 317/2009, cu modificările şi completările ulterioare;
        ● Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 332/2008 privind înscrierea unităţilor de producţie în acvacultură în Registrul unităţilor de acvacultură şi eliberarea licenţelor de acvacultură, cu modificările şi completările ulterioare;
        ● H.G. nr. 1.191/2010 privind stabilirea sistemului de înregistrare a loturilor de sturioni din crescătorii şi a caviarului obţinut din activităţi de acvacultura şi de marcare prin etichetare a caviarului;
        ● Legea nr. 31/1990 a societăţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
        ● Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;
        ● O.U.G. nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016;
        ● O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare;
        ● Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare;
        ● Legea nr. 1/21 februarie 2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei cu modificările şi completările ulterioare;
        ● H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul cadru al documentaţiei tehnico economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;
        ● Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
        ● H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
        ● Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1284/2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanţii privaţi pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanţate din fonduri europene;
        ● Legea nr. 82/1991 a contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
        ● Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
        ● Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;
        ● H.G. nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările ulterioare;
        ● Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1681/R/24.10.2019 privind aprobarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
        ● Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1656/R/2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare;
        ● Decizia Comitetului de Monitorizare al Programului Operaţional Pescuit şi Afaceri Maritime nr. 3/2016 privind aprobarea "criteriilor de selecţie" pentru operaţiunile finanţate în cadrul măsurii II.2: Investiţii productive în acvacultură - Art. 48 litera (a)-(d) şi (f)-(h).


    2. PREVEDERI GENERALE
        Programul Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime (POPAM) 2014 - 2020 îşi propune să creeze condiţiile necesare redresării economice, generării creşterii locurilor de muncă din domeniul pescuitului, acvaculturii şi afacerilor maritime. Programul a fost aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. 8416/2015 şi permite accesarea fondurilor structurale şi de investiţie prin intermediul Fondului European pentru Pescuit şi Afaceri Maritime (FEPAM).
        Acvacultura reprezintă unul din principalii piloni ai Programului şi este vizată în cadrul Priorităţii Uniunii nr. 2 (PU2) - Stimularea acvaculturii durabile din punctul de vedere al mediului, eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor, inovatoare, competitive şi bazate pe cunoaştere.
        Obiectivul general pentru acvacultură este acela de a îmbunătăţi viabilitatea economică a întreprinderilor, de a garanta siguranţa şi sănătatea alimentară, de a construi avantaje competitive pentru acest sector.
        Obiectivul specific al Măsurii II.2 vizează sporirea competitivităţii şi a viabilităţii întreprinderilor din sectorul acvaculturii, inclusiv îmbunătăţirea siguranţei sau a condiţiilor de lucru, în special ale IMM-urilor.
        Măsura II.2 vizează toate tipurile de investiţii legate de valoarea adăugată a produselor, creşterea producţiei şi a eficienţei resurselor, inclusiv tratarea deşeurilor, precum şi activităţi complementare legate de activităţile de bază (acvacultura) ale întreprinderii. Măsurile de investiţii pot fi combinate cu cele care vizează sănătatea animală, în vederea reducerii expunerii la risc a producţiei. Totodată, prin intermediul acestei măsuri este sprijinită introducerea în acvacultură de specii cu valoare economică ridicată, în special din ihtiofauna autohtonă, precum păstrăv, şalău, calcan, ştiucă, lin, crap, sturioni (inclusiv polyodon), moluşte, somn european. Această prioritizare se reflectă în criteriile de selecţie.
        Prezentul ghid se adresează întreprinzătorilor din domeniul acvaculturii care doresc să acceseze fonduri nerambursabile, potenţiali solicitanţi ai Programului Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime, Prioritatea Uniunii nr. 2 Stimularea acvaculturii durabile din punctul de vedere al mediului, eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor, inovatoare, competitive şi bazate pe cunoaştere, Măsura II.2 - Investiţii productive în acvacultură, şi reprezintă, totodată, un îndrumar pentru întocmirea Cererilor de finanţare.

┌──────────────────────────────────────┐
│Înainte de a începe completarea │
│Cererii de finanţare vă recomandăm să │
│citiţi cu atenţie toate informaţiile │
│prezentate în prezentul Ghid şi să vă │
│asiguraţi că aţi înţeles toate │
│aspectele specifice prezentei scheme │
│de finanţare nerambursabilă. Pentru o │
│mai bună înţelegere vă recomandăm să │
│consultaţi şi: │
│- Programul Operaţional pentru Pescuit│
│şi Afaceri Maritime 2014 - 2020; │
│- Art. 48 litera (a) - (d) şi (f) - │
│(h) din Regulamentul (UE) nr. 508/ │
│2014. │
│Totodată vă recomandăm să consultaţi │
│periodic pagina de internet a │
│Direcţiei generale pescuit - │
│Autoritatea de Management pentru POPAM│
│(DGP-AMPOPAM) - www.ampeste.ro - │
│pentru a fi la curent cu eventualele │
│comunicări/informări cu privire la │
│prezenta măsură de finanţare. │
└──────────────────────────────────────┘


┌──────────────────────────────────────┐
│Ghidul solicitantului nu se substituie│
│legislaţiei naţionale şi a Uniunii │
│Europene în vigoare, solicitantul │
│având obligaţia cunoaşterii şi │
│respectării acesteia. │
└──────────────────────────────────────┘

                                         * * *
        Datele de contact ale Autorităţii de Management pentru POPAM şi a Compartimentelor regionale POPAM (CR-POPAM) sunt:

┌─────────┬─────────────┬─────────────────────────┬────────────────┐
│Sediu │Adresă │Contact │Judeţe arondate │
├─────────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┤
│ │B-dul. Carol │ │ │
│DGP- │I nr. 2-4, │Tel: 021.307 98 02 │ │
│AMPOPAM │sector 3, │Fax. 021.307.24.74 │- │
│ │Municipiul │ │ │
│ │Bucureşti │ │ │
├─────────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┤
│ │Intern. Trade│ │ │
│ │Center, str. │ │ │
│ │Alexandru │ │Braşov, Covasna,│
│CR POPAM │Vlahuţă, nr. │Tel. 0725.256.235 │Harghita, Mureş,│
│Braşov │10, Et. 1, │0725.256.236 │Sibiu. │
│ │Braşov, │ │ │
│ │judeţul │ │ │
│ │Braşov │ │ │
├─────────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┤
│ │ │ │Argeş, │
│ │Str. Mihai │ │Dâmboviţa, │
│CR POPAM │Eminescu, nr.│Tel. 0725.256.223 │Giurgiu, Ilfov, │
│Bucureşti│6, Buftea, │0725.256.224 │Prahova şi │
│ │judeţul Ilfov│ │Municipiul │
│ │ │ │Bucureşti. │
├─────────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┤
│ │Str. Capitan │ │ │
│ │Petre Romulus│ │Constanţa, │
│CR POPAM │nr. 7bis, │Tel. 0241.511.580, │Ialomiţa, │
│Constanţa│Constanţa, │0725.256.239 │Călăraşi. │
│ │judeţul │ │ │
│ │Constanţa │ │ │
├─────────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┤
│ │Str. │ │Alba, │
│CR POPAM │Dorobanţilor,│Tel. 0725.256.233 │Bistriţa-Năsăud,│
│Cluj │nr. 69, │0725.256.234 │Cluj, Maramureş,│
│ │Cluj-Napoca, │ │Satu-Mare, │
│ │judeţul Cluj │ │Sălaj. │
├─────────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┤
│ │Bloc TCIF, │ │ │
│ │str. Nicolae │Tel. 0251.425.008, │Dolj, Gorj, │
│CR POPAM │Romanescu, │0725.256.221, │Mehedinţi, Olt, │
│Dolj │nr. 39, etaj │0725.256.222,0725.256.236│Teleorman, │
│ │2, Craiova, │ │Vâlcea. │
│ │judeţul Dolj │ │ │
├─────────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┤
│ │Str. │ │ │
│ │Basarabiei, │ │ │
│CR POPAM │nr. 55, bloc │Tel. 0725.256.225 │Brăila, Buzău, │
│Galaţi │A16, parter, │0725.256.226 │Galaţi, Vrancea.│
│ │Galaţi, │ │ │
│ │judeţul │ │ │
│ │Galaţi │ │ │
├─────────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┤
│ │OJRSA, Aleea │ │ │
│ │Mihail │Tel/Fax. 0232.273.070 │Bacău, Botoşani,│
│CR POPAM │Sadoveanu, │0725.256.229 │Iaşi, Neamţ, │
│Iaşi │nr. 10bis, │0725.256.230 │Suceava, Vaslui.│
│ │Iaşi, judeţul│ │ │
│ │Iaşi │ │ │
├─────────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┤
│ │Calea │ │ │
│ │Buziaşului, │ │Arad, Bihor, │
│CR POPAM │nr. 11A, │ │Caraş Severin, │
│Timiş │clădire Ob6A,│Tel. 0726.777.657 │Hunedoara, │
│ │et. 1, │ │Timiş. │
│ │Timişoara, │ │ │
│ │judeţul Timiş│ │ │
├─────────┼─────────────┼─────────────────────────┼────────────────┤
│ │Iberom │ │ │
│ │Business │ │ │
│ │Center Str. │Tel/Fax. 0240.535.029, │ │
│CR POPAM │Portului, nr.│0725.256.237 │Tulcea │
│Tulcea │14, etaj 2, │0725.256.238 │ │
│ │Tulcea, │ │ │
│ │judeţul │ │ │
│ │Tulcea │ │ │
└─────────┴─────────────┴─────────────────────────┴────────────────┘


                                         * * *
        CINE POATE BENEFICIA DE SPRIJINUL FINANCIAR NERAMBURSABIL?
        Întreprinderile, ONG-urile cu activitate economică din domeniul acvaculturii, Unităţi de cercetare cu activitate de producţie în domeniul acvaculturii şi cooperativele.

        CE ACTIVITĂŢI SUNT FINANŢATE ÎN CADRUL ACESTEI MĂSURI?
    - Investiţii noi productive;
    – Investiţii privind modernizarea fermelor;
    – Diversificarea producţiei şi a speciilor de cultură;
    – Diversificarea surselor de venituri şi creşterea profitabilităţii fermelor prin activităţi de procesare şi comercializare directă a producţiei proprii.

        ACTIVITĂŢI CARE NU SUNT FINANŢATE, PREVĂZUTE ÎN ORDINUL MADR Nr. 816/2016, CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE, CAPITOLUL III, SECŢIUNEA 10, LITERA J DIN ANEXĂ
    - activităţi de alimentaţie publică;
    – facilităţi de cazare;
    – turism piscicol, turism pentru pescuitul recreativ-sportiv, turism legat de observarea păsărilor acvatice, turism educaţional referitor la protecţia mediului acvatic;
    – servicii de mediu aferente acvaculturii;
    – activităţi educaţionale referitoare la acvacultură.

        CARE SUNT ŢINTELE DE ATINS ÎN CADRUL PROIECTULUI? INDICATORI
        Indicator prestabilit (de program)
        Indicatorul de program face obiectul monitorizării performanţelor măsurii programului şi se referă la:
        Variaţia volumului producţiei de acvacultură - tone, definit ca: volumul anual al producţiei din unitatea de acvacultură (cu excepţia icrelor embrionate, larvelor şi a puietului predezvoltat cu o masă corporală nu mai mare de 1 gram), calculat ca diferenţă între volumul total al producţiei exprimate în viu după implementarea operaţiunii şi volumul total al producţiei exprimate în viu înainte de operaţiune, conform formulei: Variaţia volumului = A - B
        Unde:
        ● A = Volumul total (tone) al producţie în viu DUPĂ operaţiune;
        ● B = Volumul total (tone) al producţiei în viu ÎNAINTE de operaţiune (în cazul unui sistem nou, valoarea este 0)
        Prin "volum" se înţelege:
        ● Pentru peşti, crustacee, moluşte şi alte animale acvatice: echivalentul greutăţii în viu a producţiei;
        ● Pentru moluşte: greutatea în viu include şi greutatea cochiliei.

        Beneficiarii vor furniza:
        ● Volumul anual total al producţiei ÎNAINTE de operaţiune (se poate prezenta media volumului producţiei înregistrate pe ultimii trei ani);
        ● Volumul anual total al producţiei DUPĂ operaţiune.
        Indicatorul se consideră a fi îndeplinit indiferent în ce an se atinge ţinta propusă, atâta timp cât anul în care acesta este atins este cuprins în intervalul dintre finalizarea implementării investiţiei şi sfârşitul perioadei de monitorizare (în cel puţin unul din anii ulteriori implementării proiectului, dar nu mai târziu de ultimul an al perioadei de monitorizare).

┌──────────────────────────────────────┐
│Nerespectarea indicatorului - Volumul │
│producţiei de acvacultură - asumat │
│prin Cererea de finanţare va atrage │
│după sine recuperarea finanţării │
│nerambursabile acordate direct │
│proporţional cu gradul de nerealizare │
│a acestuia. │
└──────────────────────────────────────┘


        Indicatori suplimentari (de proiect)
        ● Suprafaţa luciului de apă (ape interioare) pe care se implementează proiectele ce propun măsuri de conservare, reducere a impactului pescuitului şi acvaculturii (ha);
        ● Suprafaţa pe care se practică acvacultura (ha);
        ● Suprafeţe degradate pe care se amplasează noi unităţi piscicole (ha);
        ● Volumele de apă preluate pentru acvacultură (mii mc);
        ● Suprafaţa pe care este practicată acvacultura ecologică (ha).

        Date privind implementarea proiectului
        ● Tipul de investiţie - În funcţie de tipul proiectului, în tabelul de mai jos se va bifa doar varianta cea mai relevantă pentru proiect:

┌──┬────┬──────────────────────────────┐
│67│[ ] │Investiţii productive │
├──┼────┼──────────────────────────────┤
│68│[ ] │Diversificare │
├──┼────┼──────────────────────────────┤
│69│[ ] │Modernizare │
├──┼────┼──────────────────────────────┤
│70│[ ] │Sănătatea animalelor │
├──┼────┼──────────────────────────────┤
│71│[ ] │Calitatea produselor │
├──┼────┼──────────────────────────────┤
│72│[ ] │Restaurare │
├──┼────┼──────────────────────────────┤
│73│[ ] │Activităţi complementare │
└──┴────┴──────────────────────────────┘


        ● Numărul de angajaţi care beneficiază de operaţiune.

┌──────────────────────────────────────┐
│ATENŢIE! Completarea indicatorilor şi │
│a datelor de implementare în cadrul │
│cererii de finanţare este obligatorie.│
│Criteriul „numărul de locuri de muncă │
│create/menţinute”, asumat prin cererea│
│de finanţare, este obligatoriu de │
│respectat pe parcursul a minimum 12 │
│luni consecutive în perioada de │
│monitorizare a proiectului. │
└──────────────────────────────────────┘        CÂŢI BANI SE POT PRIMI PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTULUI? INTENSITATEA AJUTORULUI FINANCIAR
        Cuantumul sprijinului financiar nerambursabil acordat în cadrul unei Cereri de finanţare este stabilit în baza prevederilor art. 95 din REGULAMENTUL (UE) NR. 508 din 15 mai 2014, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:
    - 100% din cheltuielile eligibile totale ale operaţiunii atunci când beneficiarul este un organism de drept public;
    – 75% din cheltuielile eligibile totale ale operaţiunii atunci când beneficiarul este o societate cooperativă pescărească, ce desfăşoară activităţi economice în domeniul acvaculturii;
    – 75% din cheltuielile eligibile totale ale operaţiunii atunci când beneficiarii sunt asociaţii înfiinţate legal, care desfăşoară activitate economică;
    – 50% din valoarea eligibilă a proiectului (inclusiv TVA eligibilă) pentru microîntreprinderi, întreprinderi mici, mijlocii şi ONG-uri cu activitate economică în domeniul acvaculturii;
    – 30% din valoarea eligibilă a proiectului (inclusiv TVA eligibilă) pentru întreprinderile care nu se încadrează în definiţia IMM-urilor şi ONG-urilor cu activitate economică în domeniul acvaculturii.

        Pentru implementarea proiectului, beneficiarul se va angaja să asigure o cofinanţare egală cu diferenţa dintre valoarea totală eligibilă şi valoarea sprijinului acordat.
        Pentru derularea proiectului, beneficiarul va asigura cofinanţarea investiţiei prin: aport în natură, aport în numerar constituit de beneficiar, surse de finanţare (credit bancar) sau combinaţii dintre acestea.

┌──────────────────────────────────────┐
│Cuantumul sprijinului financiar │
│nerambursabil se va stabili în funcţie│
│de încadrarea solicitantului. │
└──────────────────────────────────────┘

        Cuantumul sprijinului financiar pentru cooperative, este 75% din cheltuielile eligibile totale ale operaţiunii cu condiţia ca aceasta să desfăşoare activităţi economice în domeniul acvaculturii.
        Cuantumul sprijinului financiar pentru unităţile de cercetare cu activitate de producţie în domeniul acvaculturii, este de 100% din valoarea eligibilă a proiectului, cu condiţia ca acestea să fie organisme de drept public sau întreprinderi însărcinate cu gestionarea unor servicii de interes economic general, după cum prevede art. 95, alin. (2) lit. (a) din REGULAMENTUL (UE) NR. 508 din 15 mai 2014 cu modificările şi completările ulterioare.
        Cofinanţarea prin aport în natură trebuie dovedită şi depusă odată cu cererea de finanţare. Aceasta trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 5 din H.G. nr. 347/2016 cu completările şi modificările ulterioare.

┌──────────────────────────────────────┐
│Contribuţia în natură poate fi depusă │
│doar de către solicitanţii care deţin │
│dreptul de proprietate asupra sa. │
└──────────────────────────────────────┘

        ATENŢIE!
        Pentru a putea fi acceptată cofinanţarea prin aport în natură, solicitantul va trebui să argumenteze că aceasta este necesară şi strict legată de implementarea proiectului, în sensul că aceasta trebuie să contribuie la atingerea indicatorilor asumaţi prin cererea de finanţare. În lipsa unor argumente solide care să demonstreze acest lucru, cofinanţarea prin aport în natură nu va fi luată în considerare, solicitantul urmând să asigure cofinanţare proiectului prin modalităţile prevăzute la capitolul 9.
        Când aportul în natură nu asigură valoarea totală a cofinanţării, acesta poate fi completat până la valoarea totală prin aport în numerar. În această situaţie, solicitantul va depune contribuţia în natură odată cu cererea de finanţare, iar diferenţa în conformitate cu condiţiile descrise la capitolul 9.
        Cofinanţarea prin aport în numerar sau credit bancar poate fi depusă odată cu cererea de finanţare sau în conformitate cu condiţiile descrise la capitolul 9.


┌──────────────────────────────────────┐
│Contribuţia în natură face parte │
│integrantă din proiect şi ea nu poate │
│face obiectul altui proiect depus │
│indiferent de măsură/apel/program │
│operaţional. │
└──────────────────────────────────────┘


┌──────────────────────────────────────┐
│Valoarea contribuţiei prin aport în │
│natură se stabileşte printr-un raport │
│de evaluare şi se anexează cererii de │
│finanţare. │
└──────────────────────────────────────┘

        Pentru proiectele la care valoarea contribuţiei în natură depăşeşte cota procentuală stabilită pentru contribuţia proprie a beneficiarului, sprijinul financiar nerambursabil va fi diminuat cu cota procentuală ce depăşeşte contribuţia proprie.

┌──────────────────────────────────────┐
│În situaţia în care solicitantul va │
│prezenta la momentul depunerii cererii│
│de finanţare un document justificativ │
│(raport de evaluare pentru aportul în │
│natură, extras de cont cu blocarea │
│sumei sau contract de finanţare) │
│privind asigurarea cofinanţării │
│investiţiei, în cuantum de minimum 20%│
│din valoarea cofinanţării, acesta va │
│fi punctat în conformitate cu │
│criteriul 4 din Anexa 4 - Criterii de │
│selecţie. │
└──────────────────────────────────────┘


        CARE ESTE VALOAREA MAXIMĂ A PROIECTULUI?
        Valoarea maximă şi minimă eligibilă aferentă unui proiect va fi precizată în anunţul de lansare a apelului. În cadrul acestor valori este inclusă TVA doar în cazul solicitanţilor neplătitori de TVA. Pentru solicitanţii plătitori de TVA, în cadrul plafonului nu este inclusă TVA.

        ALOCAREA FINANCIARĂ
        Alocarea financiară pentru fiecare apel de depunere de proiecte este precizată în anunţul de lansare a apelului respectiv.
        Contribuţia FEPAM în cadrul operaţiunii este de 75%, iar contribuţia publică naţională este de 25% (valoarea totală a finanţărilor, fără TVA).

┌──────────────────────────────────────┐
│Un solicitant din teritoriul ITI Delta│
│Dunării (ITI DD) poate depune un │
│proiect în cadrul apelului lansat cu │
│respectarea condiţiilor din prezentul │
│ghid. După înregistrarea cererii de │
│finanţare în sistemul informatic │
│MySMIS, solicitantul va depune la ADI │
│ITI DD o cerere de eliberare a unui │
│aviz însoţită de fişa de proiect în │
│baza căruia va solicita avizul de │
│conformitate a obiectivelor din cadrul│
│cererii de finanţare depuse cu │
│obiectivele strategice, pilonii şi │
│obiectivele sectoriale din cadrul │
│strategiei ITI Delta Dunării. Avizul │
│favorabil sau nefavorabil va fi depus │
│de solicitant la sediul Autorităţii de│
│Management pentru POPAM. Prezentarea │
│avizului se va realiza în termen de │
│maximum 15 zile lucrătoare (include şi│
│perioada eventualei contestaţii asupra│
│unui aviz nefavorabil la ADI ITI DD) │
│de la data depunerii dosarului cererii│
│de finanţare. │
└──────────────────────────────────────┘


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Modelul fişei de prezentare a proiectului se regăseşte pe site-ul │
│ADI ITI DD, putând fi accesat la adresa http:// │
│www.itideltadunarii.com/ │
│informare-procedura-de-avizare-pentru-conformitatea-cu-sidddd-2030│
│/#8dda50d7755d34e8b │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘


┌──────────────────────────────────────┐
│În etapa de selecţie, solicitanţii din│
│cadrul teritoriului ITI DD vor fi │
│ierarhizaţi în baza punctajului şi │
│numai după ce s-a depus avizul de la │
│ADI ITI DD pentru respectiva cerere de│
│finanţare. Solicitanţii care nu au │
│depus aviz sau cererile de finanţare │
│care au aviz de neconformitate vor │
│intra în competiţia naţională. │
└──────────────────────────────────────┘    3. CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OBŢINEREA FINANŢĂRII
        În această secţiune regăsiţi informaţii despre:
    - solicitanţii eligibili;
    – eligibilitatea proiectului;
    – activităţi eligibile;
    – cheltuieli eligibile;
    – cheltuieli neeligibile.

    3.1. Solicitanţii eligibili
        Categoriile de solicitanţi eligibili care pot accesa fonduri nerambursabile prin POPAM sunt cei care au ca obiect de activitate înregistrat - Cod CAEN 0321 - "Acvacultura maritimă" sau 0322 - "Acvacultura în ape dulci".
        Sunt eligibile pentru finanţare atât întreprinderile care au istoric de funcţionare, cât şi întreprinderile nou înfiinţate, organizate sub următoarele forme:
    - Persoană fizică autorizată, întreprindere individuală şi întreprindere familială (înfiinţate în baza O.U.G. nr. 44/2008, cu modificările şi completările ulterioare);
    – Societate în nume colectiv - SNC, societate în comandită simplă - SCS, societate pe acţiuni - SA, societate în comandită pe acţiuni - SCA, societate cu răspundere limitată - SRL (înfiinţate în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare);
    – Asociaţii înfiinţate legal care desfăşoară activitate economică;
    – Societăţi cooperative pescăreşti, care desfăşoară activităţi economice, în domeniul acvaculturii;
    – Unităţi de cercetare cu activitate de producţie în domeniul acvaculturii care desfăşoară activitate economică, în conformitate cu prevederile art. 95, alin. (2) lit. (a) din REGULAMENTUL (UE) NR. 508 din 15 mai 2014.

        Pentru a fi eligibili în vederea obţinerii finanţării pentru Măsura II.2 - Investiţii productive în acvacultură, solicitanţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
    - să aibă obiect de activitate înregistrat - Cod CAEN 0321 - "Acvacultura maritimă" sau 0322 - "Acvacultura în ape dulci";
    – să nu se afle în proces de lichidare, fuziune, reorganizare sau faliment;
    – să se încadreze în una din categoriile de mai jos:
        ● Microîntreprindere: până la 9 salariaţi şi o cifră de afaceri anuală < 2 mil. euro sau deţine active totale de până la 2 mil. euro, echivalent în lei;
        ● Întreprindere mică: între 10 şi 49 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală < 10 mil. euro sau deţine active totale de până la 10 mil. euro, echivalent în lei;
        ● Întreprindere mijlocie: între 50 şi 249 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală < 50 mil. euro, echivalent în lei, sau deţine active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 mil. euro;
        ● Întreprindere mare: peste 250 de salariaţi şi realizează o cifra de afaceri anuală > 50 mil. euro, echivalent în lei.
        IMPORTANT! Dovada încadrării în categoriile de mai sus se face la punctul 1 - Solicitant din Formularul cererii de finanţare

    – Nu este înregistrat în Registrul debitorilor MADR AM POP/AM POPAM, pentru POP 2007 - 2013 şi POPAM 2014-2020 în calitate de DEBITOR, cu excepţia solicitanţilor care beneficiază de înlesniri la plată aferente acestor debite, acordate de către organul fiscal în conformitate cu dispoziţiile Codului de procedură fiscală;
    – Nu se află în situaţiile prevăzute la art. 10 din Regulamentul (UE) nr. 508/2014;
    – A înregistrat în ultimele situaţii financiare înregistrate la Administraţia Financiară un rezultat din exploatare pozitiv (inclusiv 0), pentru cazul în care întreprinderea a avut activitate.

        Nu se va lua în calcul anul înfiinţării în care rezultatul poate fi negativ, situaţie în care condiţia pentru verificarea rezultatului financiar se va considera îndeplinită.
        Sunt exceptaţi solicitanţii care sunt înfiinţaţi în anul depunerii cererii de finanţare, cei înfiinţaţi în anul precedent depunerii cererii de finanţare sau cei care au avut activitatea suspendată conform legii. Totodată sunt exceptaţi şi solicitanţii care fac dovada că situaţia provine în urma unui proces investiţional pentru implementarea unui proiect prin fonduri europene sau proiect finanţat exclusiv din surse proprii sau au suferit din cauza calamităţilor în ultimii 2 ani precedenţi depunerii Cererii de finanţare (a se vedea lista documentelor din dosarul cererii de finanţare).
        În cazul persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale şi întreprinderilor familiale, veniturile obţinute în anul financiar precedent anului depunerii proiectului trebuie să fie cel puţin egale cu cheltuielile.

┌──────────────────────────────────────┐
│Inadmisibilitatea cererilor de │
│finanţare depuse de categoriile de │
│solicitanţi prevăzuţi la art. 10 din │
│Regulamentul (CE) nr. 508/2014, │
│respectiv: │
│• Solicitanţii care au săvârşit o │
│încălcare gravă în temeiul articolului│
│42 din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008│
│al Consiliului sau al articolului 90 │
│alineatul (1) din Regulamentul (CE) │
│nr. 1224/2009, stabilită de către o │
│autoritate competentă, sunt │
│inadmisibili pentru depunerea de │
│proiecte pe o perioadă de timp după │
│cum urmează: │
│- 12 luni în situaţia atribuirii a 9 │
│puncte de încălcare/operator/navă de │
│pescuit pentru infracţiunile prevăzute│
│la punctele 1, 2 şi 5 din anexa XXX a │
│R404/2011; │
│- cu încă o lună peste cele 12 luni │
│pentru fiecare punct peste 9 puncte de│
│încălcare. │
│Data de începere a perioadei de │
│inadmisibilitate este data primei │
│decizii oficiale formulate de către o │
│autoritate competentă care stabileşte │
│că s-a comis o încălcare gravă în │
│sensul articolului 42 alineatul (1) │
│din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 │
│sau al articolului 90 alineatul (1) │
│din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009. │
│În scopul calculării perioadei de │
│inadmisibilitate, se iau în │
│considerare numai infracţiunile grave │
│comise începând cu 1 ianuarie 2013 şi │
│pentru care s-a luat o decizie în │
│sensul paragrafului de mai sus │
│începând cu acea dată. │
│Dacă punctele de încălcare acumulate │
│de un operator pentru o navă de │
│pescuit sunt mai puţine de 9, cererile│
│pentru sprijin din partea POPAM depuse│
│de către operatorul respectiv sunt │
│admisibile. │
│• Solicitanţii care au fost implicaţi │
│în operarea, gestionarea sau deţinerea│
│în proprietate a navelor de pescuit │
│incluse pe lista de nave de pescuit │
│INN a Uniunii, în conformitate cu │
│articolul 40 alin. (3) din │
│Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 sunt │
│inadmisibili pe toată perioada în care│
│operatorul figurează pe listă, dar cel│
│puţin 24 de luni. │
│• Solicitanţii ale căror nave de │
│pescuit se află sub pavilionul unor │
│ţări identificate drept ţări terţe │
│necooperante, astfel cum se prevede la│
│art. 33 din Regulamentul (CE) nr. 1005│
│/2008, sunt inadmisibili pe parcursul │
│întregii perioade în care ţara │
│respectivă este inclusă pe listă şi, │
│în orice caz, pentru o perioadă de cel│
│puţin 12 luni. │
│• Solicitanţii declaraţi printr-o │
│decizie definitivă emisă de o │
│autoritate competentă că au comis una │
│dintre infracţiunile prevăzute la art.│
│3 din Directiva nr. 2008/99/CE nu sunt│
│eligibili pentru depunerea de proiecte│
│pe o perioadă de timp de 12 de luni în│
│cazul unei infracţiuni comise din │
│neglijenţă gravă şi de 24 de luni în │
│cazul unei infracţiuni comise cu │
│intenţiei. │
│Se adaugă 6 luni de inadmisibilitate │
│dacă s-a reţinut că există │
│circumstanţe agravante sau │
│infracţiunea a fost săvârşită pe o │
│perioadă de mai mult de un an. │
│Data de începere a perioadei de │
│inadmisibilitate se calculează de la │
│data deciziei definitive formulate de │
│către o autoritate competentă care │
│stabileşte că s-au comis una sau mai │
│multe dintre infracţiunile menţionate │
│la articolul 3. │
│• Solicitanţii declaraţi printr-o │
│decizie definitivă emisă de o │
│autoritate competentă că au comis una │
│dintre infracţiunile prevăzute la art.│
│4 din Directiva nr. 2008/99/CE nu sunt│
│eligibili pentru depunerea de proiecte│
│pe o perioadă de timp de 24 de luni. │
│Se adaugă 6 luni de inadmisibilitate │
│dacă s-a reţinut că există │
│circumstanţe agravante sau │
│infracţiunea a fost săvârşită pe o │
│perioadă de mai mult de un an. │
│Data de începere a perioadei de │
│inadmisibilitate se calculează de la │
│data deciziei definitive formulate de │
│către o autoritate competentă care │
│stabileşte că s-au comis una sau mai │
│multe dintre infracţiunile menţionate │
│la articolul 4. │
│• Solicitanţii care au comis o fraudă │
│legată de Fondul European pentru │
│Pescuit (FEP) sau de FEPAM, stabilită │
│de o autoritate competentă, nu sunt │
│admisibili pe toată perioada de │
│derulare a FEPAM (până la 31 decembrie│
│2023). Inadmisibilitatea este │
│stabilită de la data primei decizii │
│definitive de stabilire a fraudei. │
│Inadmisibilitatea cererilor de │
│finanţare depuse de categoriile de │
│solicitanţi prevăzuţi la art. 30 alin.│
│(2) lit. a) din O.U.G. nr. 49/2015, cu│
│modificările şi completările │
│ulterioare: │
│• Solicitanţii care sunt înregistraţi │
│în Registrul debitorilor MADR AM POP │
│pentru POP 2007-2013 nu pot depune │
│cereri de finanţare de la data │
│înregistrării debitului până la │
│achitarea integrală a datoriei faţă de│
│MADR AM POP, inclusiv a accesoriilor, │
│cu excepţia solicitanţilor care │
│beneficiază de înlesniri la plată │
│aferente acestor debite, acordate de │
│către organul fiscal în conformitate │
│cu dispoziţiile Codului de procedură │
│fiscală. │
└──────────────────────────────────────┘


┌──────────────────────────────────────┐
│Solicitanţii care îşi încep │
│activitatea în domeniul acvaculturii │
│prezintă un plan de afaceri şi, în │
│cazul în care valoarea investiţiilor │
│depăşeşte 50.000 EUR, iar acestea │
│presupun lucrări de │
│construcţii-montaj, un studiu de │
│fezabilitate/documentaţia de avizarea │
│lucrărilor (DALI)/studiu de │
│fezabilitate însoţit de elemente │
│specifice ale DALI, care include o │
│evaluare a impactului operaţiunilor │
│asupra mediului. │
│Sprijinul se acordă doar atunci când │
│existenţa unor perspective de piaţă │
│favorabile şi durabile pentru produsul│
│respectiv, este susţinută de Studiul │
│de piaţă pentru sectorul pescăresc, │
│publicat pe site-ul www.ampeste.ro, │
│secţiunea POPAM 2014-2020. │
└──────────────────────────────────────┘


┌──────────────────────────────────────┐
│Beneficiarii finanţării vor îndeplini │
│pe întreaga durată de punere în │
│aplicare a operaţiunii, precum şi │
│pentru o perioadă de cinci ani după │
│efectuarea ultimei plăţi, cerinţele │
│menţionate la art. 10 alin. (1) │
│literele (a) - (d) din Regulamentul │
│(UE) nr. 508/2014. │
└──────────────────────────────────────┘


    3.2. Eligibilitatea proiectului
        Pentru a fi eligibil proiectul trebuie să întrunească cumulativ următoarele condiţii:
    1. să fie implementat pe teritoriul României;
    2. să conţină activităţi/cheltuieli eligibile de tipul celor menţionate în prezentul ghid;
    3. cheltuielile pentru care se solicită finanţare în Cererea de finanţare să fi fost efectuate începând cu data de 01.01.2014 şi până la sfârşitul perioadei de implementare a proiectului;
    4. valoarea eligibilă aferentă unui proiect să se încadreze între valorile minimă şi maximă (inclusiv) stabilite prin anunţul de lansare a apelului;
    5. suma solicitată ca sprijin financiar nerambursabil trebuie să respecte intensitatea ajutorului financiar specific statutului fiecărui solicitant;
    6. bugetul trebuie să respecte limitele prevăzute pentru anumite categorii de cheltuieli precizate în Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 816/2016 cu modificările şi completările ulterioare şi să fie în conformitate cu dispoziţiile H.G. nr. 347/2016 cu modificările şi completările ulterioare;
    7. durata de execuţie/implementare a proiectului este de 24 de luni de la data semnării contractului de finanţare, cu posibilitatea de prelungire, dar nu mai târziu de 31.12.2023 conform art. 65 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013;
    8. proiectul/activităţile pentru care se solicită sprijin nerambursabil prin Cererea de finanţare nu trebuie să facă obiectul unei alte finanţări din fonduri publice naţionale sau ale Uniunii Europene, în ultimii 5 ani.
        Managementul proiectului poate fi asigurat de un manager de proiect, un responsabil financiar şi un specialist în acvacultură (care să aibă studii sau experienţă într-o unitatea de acvacultură de minim 6 luni) sau poate fi subcontractat total sau parţial în condiţiile respectării structurii şi calităţii echipei de management.


    3.3. Activităţi eligibile
        În conformitate cu dispoziţiile art. 48 din Regulamentul (UE) nr. 508/2014, POPAM poate sprijini:
    a) investiţii productive în acvacultură;
    b) investiţii în diversificarea producţiei de acvacultură şi a speciilor de cultură;
    c) investiţii în modernizarea unităţilor de acvacultură, inclusiv îmbunătăţirea condiţiilor de lucru şi de siguranţă a lucrătorilor din domeniul acvaculturii;
    d) investiţii în îmbunătăţirea şi modernizarea referitoare la sănătatea şi bunăstarea animalelor, inclusiv achiziţionarea de echipamente în scopul de a proteja fermele împotriva animalelor sălbatice de pradă;
    f) investiţiile care vizează sporirea calităţii sau a valorii produselor de acvacultură;
    g) investiţii în refacerea iazurilor sau a lagunelor existente utilizate pentru acvacultură prin îndepărtarea mâlului sau investiţiile menite să prevină depunerea mâlului;
    h) investiţii în diversificarea veniturilor obţinute de întreprinderile din domeniul acvaculturii prin dezvoltarea unor activităţi complementare;
        Sprijinul prevăzut la litera (h) se acordă numai întreprinderilor din domeniul acvaculturii, cu condiţia ca activităţile complementare care să fie legate de activitatea de acvacultură şi să fie reprezentate de:
    - investiţii specifice în activităţi de procesare a peştelui, cu condiţia ca cel puţin 50% din materia primă să provină din producţie proprie;
    – construirea sau amenajarea unui centru de vânzare (magazin pescăresc) direct către consumatorii finali.
┌──────────────────────────────────────┐
│Se pot realiza investiţii în │
│activităţi complementare cu condiţia │
│ca acestea să fie în legătură directă │
│cu activitatea de acvacultură. │
└──────────────────────────────────────┘

        Sprijinul poate fi acordat pentru creşterea producţiei şi/sau modernizarea întreprinderilor existente din domeniul acvaculturii sau pentru crearea de noi astfel de întreprinderi, cu condiţia ca acest lucru să fie în conformitate cu planul strategic naţional multianual pentru dezvoltarea acvaculturii (postat pe site-ul www.ampeste.ro), menţionat la art. 34 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013.
        În cazul în care operaţiunile constau în investiţii în echipamente sau infrastructură prin care se asigură îndeplinirea cerinţelor viitoare privind mediul, sănătatea umană sau animală, igiena sau bunăstarea animalelor prevăzute de dreptul Uniunii Europene, se poate acorda sprijin până la data la care aceste cerinţe devin obligatorii pentru întreprinderile în cauză.
        Activele corporale şi necorporale rezultate din implementarea proiectelor finanţate în cadrul Măsurii II.2 trebuie să fie incluse în categoria activelor proprii ale beneficiarului şi să fie utilizate pentru activitatea care a beneficiat de finanţare nerambursabilă pentru minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăţi.
        Sprijinul nu se acordă pentru creşterea de organisme modificate genetic.
        Sprijinul nu se acordă operaţiunilor care vizează:
    - transferul dreptului de proprietate asupra unei întreprinderi;
    – repopularea directă, cu excepţia cazului în care această operaţiune este prevăzută în mod explicit de un act juridic al Uniunii Europene ca măsură de conservare sau în cazul repopulării experimentale.


┌──────────────────────────────────────┐
│În cadrul măsurii sunt obligatorii: │
│• activităţile de informare şi │
│publicitate; │
│• activitatea de auditare a │
│proiectului. │
└──────────────────────────────────────┘


    3.4. Cheltuieli eligibile
        Sprijinul financiar nerambursabil se acordă pentru activităţile prevăzute pentru îndeplinirea obiectivelor şi indicatorilor din cadrul Cererii de Finanţare. Cadrul legal privind eligibilitatea cheltuielilor efectuate de beneficiari în cadrul operaţiunilor finanţate prin Programul Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime (POPAM) 2014-2020 este reglementat de H.G. nr. 347/2016, cu modificările şi completările ulterioare, iar detalierea costurilor eligibile se realizează în conformitate cu Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 816/2016, cu modificările şi completările ulterioare.

┌──────────────────────────────────────┐
│Pentru a fi eligibilă, o cheltuială │
│trebuie să îndeplinească cumulativ │
│următoarele condiţii cu caracter │
│general, prevăzute la art. 4 alin. (1)│
│din H.G. nr. 347/2016: │
│a) să fie angajată de către beneficiar│
│şi plătită efectiv de acesta în │
│condiţiile legii între 1 ianuarie 2014│
│şi 31 decembrie 2023, cu condiţia ca │
│operaţiunea cofinanţată să nu fi fost │
│încheiată în mod fizic sau │
│implementată integral înainte de │
│depunerea de către beneficiar a │
│cererii de finanţare în cadrul │
│Programului Operaţional pentru Pescuit│
│şi Afaceri Maritime 2014-2020 la │
│Autoritatea de Management, indiferent │
│dacă toate plăţile aferente au fost │
│efectuate de către beneficiar, conform│
│art. 65 alin. (6) din Regulamentul │
│(UE) nr. 1303/2013 cu modificările şi │
│completările ulterioare; │
│b) să fie însoţită de facturi emise în│
│conformitate cu prevederile │
│legislaţiei naţionale sau a statului │
│în care acestea au fost emise ori de │
│alte documente contabile pe baza │
│cărora se înregistrează obligaţia de │
│plată, precum şi de documente │
│justificative privind efectuarea │
│plăţii şi realitatea cheltuielii │
│efectuate, pe baza cărora cheltuielile│
│să poată fi verificate/controlate/ │
│auditate/certificate, cu excepţia │
│prevederilor art. 67 alin. (1) lit. │
│b), c) şi d) din Regulamentul nr. 1303│
│/2013 cu modificările şi completările │
│ulterioare; │
│c) să fie în conformitate cu │
│contractul de finanţare, încheiat │
│între Ministerul Agriculturii şi │
│Dezvoltării Rurale prin Autoritatea de│
│Management pentru POPAM şi beneficiar;│
│d) să respecte prevederile legislaţiei│
│Uniunii Europene şi naţionale │
│aplicabile; │
│e) să fie în conformitate cu │
│prevederile programului; │
│f) să fie înregistrată în │
│contabilitatea beneficiarului cu │
│respectarea prevederilor art. 67 din │
│Regulamentul (UE) nr. 1303/2013. │
└──────────────────────────────────────┘


┌──────────────────────────────────────┐
│În conformitate cu dispoziţiile art. 5│
│din H.G. nr. 347/2016, prin excepţie │
│de la prevederile art. 4 alin. (1) │
│lit. a) şi b) din acelaşi act │
│normativ, contribuţia în natură este │
│considerată eligibilă dacă │
│îndeplineşte condiţiile impuse de art.│
│69 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr.│
│1.303/2013. │
│În cadrul Programului operaţional │
│pentru pescuit şi afaceri maritime │
│2014-2020 sunt acceptate ca şi │
│contribuţie în natură echipamente, │
│instalaţii, utilaje, terenuri şi │
│imobile. │
│Contribuţia în natură constituită din │
│bunurile enumerate anterior trebuie să│
│îndeplinească cumulativ şi următoarele│
│condiţii: │
│a) obiectul contribuţiei în natură a │
│fost achiziţionat sau construit de │
│către beneficiar din alte surse de │
│finanţare decât cele nerambursabile │
│publice şi/sau din fonduri publice în │
│cadrul operaţiunilor pentru care │
│perioada de monitorizare ex-post s-a │
│încheiat; │
│b) bunurile trebuie să fie libere de │
│orice sarcini/interdicţii ce afectează│
│implementarea operaţiunii şi să nu │
│facă obiectul unor litigii având ca │
│obiect dreptul invocat de către │
│potenţialul solicitant, aflate în curs│
│de soluţionare la instanţele │
│judecătoreşti, la momentul depunerii │
│cererii de finanţare; │
│c) contribuţia în natură trebuie să │
│facă parte integrantă din operaţiunea │
│finanţată astfel încât să participe la│
│atingerea obiectivelor şi realizarea │
│indicatorilor asumaţi prin cererea de │
│finanţare; │
│d) valoarea bunurilor este certificată│
│de un evaluator autorizat şi │
│independent de beneficiarul │
│operaţiunii, potrivit prevederilor │
│legale în vigoare. În cazul │
│terenurilor valoarea contribuţiei în │
│natură nu poate depăşi limita │
│prevăzută la art. 69 alin. (3) lit. b)│
│din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013. │
│Conform prevederilor alin. (4) art. 5 │
│din H.G. nr. 347/2016, valoarea │
│contribuţiei în natură nu se │
│rambursează. │
└──────────────────────────────────────┘


┌──────────────────────────────────────┐
│Conform dispoziţiilor art. 10 din H.G.│
│nr. 347/2016, cheltuiala cu taxa pe │
│valoarea adăugată este eligibilă dacă │
│este nerecuperabilă de beneficiarul │
│operaţiunii, potrivit dispoziţiilor │
│legale, cu respectarea prevederilor │
│art. 69 alin. (3) lit. c) din │
│Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013. │
│Pentru a fi eligibilă, această │
│cheltuială trebuie să fie aferentă │
│cheltuielilor eligibile efectuate în │
│cadrul operaţiunilor finanţate. │
└──────────────────────────────────────┘

    Modul de încadrare a cheltuielilor se regăseşte în Lista orientativă privind încadrarea cheltuielilor aferente proiectului în categoriile/subcategoriile de cheltuieli conform nomenclatorului MYSMIS (Anexa C)
        Cheltuielile eligibile se regăsesc în cadrul Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 816/2016, cu modificările şi completările ulterioare şi sunt în conformitate cu dispoziţiile H.G. nr. 347/2016 cu modificările completările ulterioare.

┌──────────────────────────────────────┐
│Pentru proiectele care prevăd │
│diversificarea activităţii prin │
│realizarea de investiţii privind: │
│- activităţii de procesare a peştelui,│
│cu condiţia ca cel puţin 50% din │
│materia primă să provină din producţie│
│proprie; │
│- construirea sau amenajarea unui │
│centru de vânzare (magazin pescăresc) │
│direct către consumatorii finali; │
│cheltuielile totale eligibile aferente│
│acestor activităţi nu pot depăşi suma │
│de 200.000 euro (echivalentul în lei │
│la cursul de schimb valutar EUR/RON │
│afişat de către INFOREURO la data │
│lansării apelului). │
└──────────────────────────────────────┘

        Categoriile de cheltuieli eligibile pentru Cererile de finanţare depuse în cadrul acestei măsuri sunt detaliate după cum urmează:
    1. Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului (cheltuiala cu achiziţia terenului este eligibilă în cuantum de maximum 10% din valoarea totală eligibilă a proiectului, respectiv 15% în cazul siturilor abandonate şi al siturilor utilizate anterior pentru activităţi industriale care conţin clădiri, din totalul cheltuielilor eligibile ale operaţiunii).

┌──────────────────────────────────────┐
│Pentru cheltuielile menţionate în │
│cadrul acestui capitol trebuie │
│respectate prevederile art. 7 din H.G.│
│nr. 347/2016, respectiv: │
│Terenul achiziţionat trebuie utilizat │
│pentru destinaţia stabilită în cadrul │
│operaţiunii finanţate, potrivit │
│dispoziţiilor prevăzute în contractul │
│de finanţare. În caz contrar, │
│beneficiarul este obligat să restituie│
│fondurile nerambursabile aferente, │
│potrivit dispoziţiilor legale în │
│vigoare. │
│În cazul în care se achiziţionează o │
│clădire în vederea demolării şi │
│utilizării ulterioare a terenului în │
│scopul atingerii obiectivelor │
│operaţiunii, este eligibil numai │
│costul achiziţiei terenului, dacă │
│respectă prevederile art. 7 alin. (1) │
│şi alin. (2) din H.G. nr. 347/2016. │
└──────────────────────────────────────┘

        În cadrul acestei categorii de cheltuieli se cuprind:
    1.1. Obţinerea terenului: Se includ cheltuielile efectuate pentru cumpărarea de terenuri;
    1.2. Amenajarea terenului: Se includ cheltuielile efectuate la începutul lucrărilor pentru pregătirea amplasamentului şi care constau în demolări, demontări, dezafectări, defrişări, colectare, sortare şi transport la depozitele autorizate al deşeurilor rezultate; sistematizări pe verticală; accesuri/drumuri/alei/parcări/drenuri/rigole/canale de scurgere, ziduri de sprijin; drenaje; epuizmente (exclusiv cele aferente realizării lucrărilor pentru investiţia de bază); lucrări pentru pregătirea amplasamentului;
    1.3. Amenajări pentru protecţia mediului şi/sau aducerea la starea iniţială: Se includ cheltuielile efectuate pentru lucrări şi acţiuni de protecţia mediului, inclusiv pentru refacerea cadrului natural după terminarea lucrărilor, precum plantare de copaci, reamenajare spaţii verzi, şi lucrări/acţiuni pentru protecţia mediului.


    2. Asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii. Se includ cheltuielile aferente asigurării cu utilităţile necesare funcţionării obiectivului de investiţie, precum: alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, telecomunicaţii, drumuri de acces, care se execută pe amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic, ca aparţinând obiectivului de investiţie, precum şi cheltuielile aferente racordării la reţelele de utilităţi.
    3. Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică includ:
    3.1. Studii - cuprind cheltuieli pentru:
    3.1.1. Studii de teren (studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice şi de stabilitate ale terenului pe care se amplasează obiectivul de investiţie);
    3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului;
    3.1.3. Studii de specialitate necesare în funcţie de specificul investiţiei

    3.2. Documentaţii suport şi cheltuieli pentru obţinere avize, acorduri şi autorizaţii, respectiv: obţinerea/prelungirea valabilităţii certificatului de urbanism; obţinerea/prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire/desfiinţare; obţinerea avizelor şi acordurilor pentru racorduri şi branşamente la reţele publice de alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze, alimentare cu agent termic, energie electrică, telefonie; obţinerea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă; întocmirea documentaţiei, obţinerea numărului cadastral provizoriu şi înregistrarea terenului în cartea funciară; obţinerea actului administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului; obţinerea avizului de protecţie civilă; alte avize, acorduri şi autorizaţii
    3.3. Expertiză tehnică a construcţiilor existente, a structurilor şi/sau, după caz, a proiectelor tehnice, inclusiv întocmirea de către expertul tehnic a raportului de expertiză tehnică;
    3.4. Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al clădirilor
    3.5. Proiectare cuprinde cheltuielile pentru:
    3.5.1. tema de proiectare;
    3.5.2. studiu de prefezabilitate;
    3.5.3. studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii şi deviz general;
    3.5.4. documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii avizelor/acordurilor/autorizaţiilor;
    3.5.5. verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie;
    3.5.6. proiect tehnic şi detalii de execuţie.

    3.6. Organizarea procedurilor de achiziţie
    3.6.1. Cuprinde cheltuieli aferente organizării şi derulării procedurilor de achiziţii publice: cheltuieli aferente întocmirii documentaţiei de atribuire şi multiplicării acesteia (exclusiv cele cumpărate de ofertanţi); cheltuieli cu onorariile membrilor desemnaţi în comisiile de evaluare; anunţuri de intenţie, de participare şi de atribuire a contractelor, corespondenţă prin poştă, fax, poştă electronică în legătură cu procedurile de achiziţie publică.
    3.6.2. Cuprinde cheltuieli aferente organizării şi derulării procedurilor de achiziţii aplicabile solicitanţilor/beneficiarilor privaţi: publicarea anunţurilor, întocmirea specificaţiilor tehnice necesare pentru elaborarea ofertei, corespondenţă prin poştă, fax, poştă electronică în legătură cu procedurile de achiziţie.

    3.7. Consultanţă
        Se includ cheltuielile efectuate, după caz, pentru:
    3.7.1. managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii;
    3.7.2. auditul financiar.


    3.8. Asistenţă tehnică. Se includ cheltuielile efectuate, după caz, pentru:
    3.8.1. asistenţă tehnică din partea proiectantului
    - pe perioada de execuţie a lucrărilor (în cazul în care aceasta nu intră în tarifarea proiectului);
    – pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuţie, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcţii;

    3.8.2. dirigenţie de şantier, asigurată de personal tehnic de specialitate, autorizat.

    3.9. Cheltuielile cu serviciile de consultanţă pentru întocmirea dosarului cererii de finanţare

┌──────────────────────────────────────┐
│Conform art. 13 din H.G. nr. 347/2016,│
│cheltuielile pentru proiectare şi │
│asistenţă tehnică sunt eligibile în │
│limita a 10% din valoarea totală │
│eligibilă a operaţiunii, dacă │
│operaţiunea prevede construcţii-montaj│
│sau 5% din valoarea totală eligibilă a│
│operaţiunii, dacă operaţiunea nu │
│prevede construcţii-montaj. │
└──────────────────────────────────────┘


    4. Cheltuieli pentru investiţia de bază
    4.1. Construcţii şi instalaţii. Se cuprind:
    4.1.1. Cheltuielile aferente execuţiei tuturor obiectelor cuprinse în obiectivul de investiţie
        Proiectantul trebuie să delimiteze obiectele de construcţii din cadrul obiectivului de investiţii şi să nominalizeze cheltuielile pe fiecare obiect.
        Cheltuielile aferente fiecărui obiect de construcţie se regăsesc în devizul pe obiect. Cheltuielile se detaliază pe obiecte de construcţie, iar delimitarea obiectelor se face de către proiectant.
        Cheltuielile aferente fiecărui obiect de construcţie sunt estimate prin devizul pe obiect, conform Anexei nr. 8 la H.G. nr. 907/2016.

    4.1.2. Achiziţii de construcţii

┌──────────────────────────────────────┐
│Conform dispoziţiilor art. 8 din H.G. │
│nr. 347/2016, costul de achiziţie al │
│construcţiilor, cu excepţia cazului │
│prevăzut la art. 7 alin. (3) din │
│acelaşi act normativ, inclusiv terenul│
│pe care se află construcţia, este │
│eligibil dacă sunt îndeplinite │
│cumulativ prevederile art. 4 din │
│acelaşi act normativ şi următoarele │
│condiţii specifice: │
│a) construcţia nu a fost achiziţionată│
│/construită prin intermediul unei │
│finanţări nerambursabile publice în │
│ultimii 5 ani; │
│b) construcţia este strict necesară │
│implementării operaţiunii; │
│c) se certifică de către un evaluator │
│autorizat şi independent de │
│beneficiarul operaţiunii că preţul/ │
│costul de achiziţie al construcţiilor,│
│inclusiv terenul pe care se află │
│construcţia, nu depăşeşte valoarea de │
│piaţă; │
│d) construcţiile trebuie să fie libere│
│de orice sarcini/interdicţii ce │
│afectează implementarea operaţiunii şi│
│să nu facă obiectul unor litigii având│
│ca obiect dreptul invocat de către │
│potenţialul beneficiar, aflate în curs│
│de soluţionare la instanţele │
│judecătoreşti, la momentul depunerii │
│cererii de finanţare. │
└──────────────────────────────────────┘


┌──────────────────────────────────────┐
│Costul de achiziţie al construcţiilor │
│este eligibil în limita a 50% din │
│totalul cheltuielilor eligibile ale │
│operaţiunii. │
└──────────────────────────────────────┘    4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale
        Se cuprind cheltuielile aferente montajului utilajelor tehnologice şi al utilajelor incluse în instalaţiile funcţionale, inclusiv reţelele aferente necesare funcţionării acestora. Cheltuielile se desfăşoară pe obiecte de construcţie.

    4.3. Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj
        Se cuprind cheltuielile pentru achiziţionarea utilajelor şi echipamentelor tehnologice, precum şi a celor incluse în instalaţiile funcţionale. Cheltuielile se desfăşoară pe obiecte de construcţie.

    4.4. Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită montaj şi echipamente de transport
        Se includ cheltuielile pentru achiziţionarea utilajelor şi echipamentelor care nu necesită montaj, precum şi a echipamentelor şi a echipamentelor de transport tehnologic. Cheltuielile se detaliază pe obiecte de construcţie.

    4.5. Dotări
        Se cuprind cheltuielile pentru procurarea de bunuri care, conform legii, intră în categoria mijloacelor fixe sau obie Beneficiarul este obligat ca în perioada cte de inventar, precum: mobilier, dotări cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor, dotări de uz gospodăresc, dotări privind protecţia muncii. Cheltuielile se desfăşoară pe obiecte de construcţie.

    4.6. Active necorporale
        Se cuprind cheltuielile cu achiziţionarea activelor necorporale: drepturi referitoare la brevete, licenţe, know-how sau cunoştinţe tehnice nebrevetate.


    5. Alte cheltuieli
    5.1. Organizarea de şantier
        Cuprinde cheltuieli necesare în vederea creării condiţiilor de desfăşurare a activităţii de construcţii-montaj, din punct de vedere tehnologic şi organizatoric.
    5.1.1. Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier
        Se cuprind cheltuielile aferente construirii provizorii sau amenajării la construcţii existente pentru vestiare/barăci/spaţii de lucru pentru personalul din şantier; platforme tehnologice/dezafectarea platformelor tehnologice; grupuri sanitare; rampe de spălare auto; depozite pentru materiale; fundaţii pentru macarale; reţele electrice de iluminat şi forţă; căi de acces auto şi căi ferate; branşamente/racorduri la utilităţi; împrejmuiri; panouri de prezentare; pichete de incendiu; cheltuieli pentru desfiinţarea organizării de şantier, inclusiv cheltuielile necesare readucerii terenurilor ocupate la starea lor iniţială, la terminarea execuţiei lucrărilor de investiţii, cu excepţia cheltuielilor aferente pct. 1.3 "Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială" din structura devizului general;

    5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului
        Se cuprind cheltuielile pentru: obţinerea autorizaţiei de construire/desfiinţare aferente lucrărilor de organizare de şantier; taxe de amplasament; închirieri semne de circulaţie; întreruperea temporară a reţelelor de transport sau distribuţie de apă, canalizare, agent termic, energie electrică, gaze naturale, a circulaţiei rutiere, feroviare, navale sau aeriene; contractele de asistenţă cu poliţia rutieră; contracte temporare cu furnizorul de energie electrică, cu furnizorul de apă şi cu unităţi de salubrizare; taxe depozit ecologic; taxe locale; chirii pentru ocuparea temporară a domeniului public; cheltuielile necesare readucerii terenurilor ocupate la starea lor iniţială, la terminarea execuţiei lucrărilor de investiţii/intervenţii, operaţiune care constituie obligaţia executanţilor, cu excepţia cheltuielilor aferente pct. 1.3 "Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială" din structura devizului general; costul energiei electrice şi al apei consumate în incinta organizării de şantier pe durata de execuţie a lucrărilor; costul transportului muncitorilor nelocalnici şi/sau cazarea acestora; paza şantierului; asigurarea pompierului autorizat; cheltuieli privind asigurarea securităţii şi sănătăţii în timpul execuţiei lucrărilor pe şantier.


    5.2. Comisioane, cote, taxe. Se cuprind, după caz:
    5.2.1. cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcţii, calculată potrivit prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată,
    5.2.2. cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcţii, calculată potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    5.2.3. cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC, în aplicarea prevederilor Legii nr. 215/1997 privind Casa Socială a Constructorilor;
    5.2.4. taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de construire/desfiinţare;
    5.2.5. alte taxe.

    5.3. Cheltuieli diverse şi neprevăzute
        Cheltuielile diverse şi neprevăzute vor fi folosite în conformitate cu legislaţia în domeniul achiziţiilor ce face referire la modificările contractuale apărute în timpul execuţiei.
        Cheltuielile diverse şi neprevăzute se estimează procentual din valoarea cheltuielilor prevăzute la capitolele/subcapitolele 1.2, 1.3, 2, 3.5, 3.8 şi 4 ale devizului general, în funcţie de natura şi complexitatea lucrărilor, după cum urmează:
    - 10% în cazul executării unui obiectiv/obiect nou de investiţii;
    – 20% în cazul executării lucrărilor de intervenţiei la o construcţie existentă.


    5.4. Cheltuieli pentru informare şi publicitate
        Cuprinde cheltuielile pentru publicitate şi informare, inclusiv pentru diseminarea informaţiilor de interes public.


    6. Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste
    6.1. Pregătirea personalului de exploatare - Cuprinde cheltuielile necesare instruirii/şcolarizării personalului în vederea utilizării corecte şi eficiente a utilajelor şi tehnologiilor;
    6.2. Probe tehnologice şi teste - Cuprinde cheltuielile aferente execuţiei probelor/încercărilor, prevăzute în proiect, rodajelor, expertizelor la recepţie, omologărilor. În situaţia în care se obţin venituri ca urmare a probelor tehnologice, în devizul general se înscrie valoarea rezultată prin diferenţa dintre cheltuielile realizate pentru efectuarea probelor şi veniturile realizate din acestea.

    7. Cheltuieli cu amortizarea

┌──────────────────────────────────────┐
│Conform dispoziţiilor art. 6 din H.G. │
│nr. 347/2016, prin excepţie de la │
│prevederile art. 4 alin. (1) lit. a) │
│din acelaşi act normativ, amortizarea │
│este considerată cheltuială eligibilă │
│dacă respectă celelalte prevederi │
│aplicabile de la art. 4 şi pe cele ale│
│art. 69 alin. (2) din Regulamentul │
│(UE) nr. 1303/2013. │
│În situaţia activelor care fac │
│obiectul investiţiei de bază, dacă │
│acestea au o durată de funcţionare mai│
│mare decât durata proiectului sunt │
│eligibile doar costurile de amortizare│
│pe durata proiectului, calculat pe │
│baza principiilor contabile general │
│acceptate. │
└──────────────────────────────────────┘

        Sunt eligibile cheltuielile cu amortizarea pentru activele care fac obiectul investiţiei de bază, după cum urmează:
    - activele care constituie contribuţia în natură;
    – alte active deţinute de solicitant care intră în obiectul investiţiei de bază, care nu sunt aduse ca aport în natură şi la a căror achiziţionare nu au contribuit granturile publice.

        Acest tip de cheltuială este eligibilă doar pe perioada de implementare a proiectului, calculat pe baza principiilor contabile general acceptate.

    8. Cheltuieli cu leasing-ul

┌──────────────────────────────────────┐
│Conform dispoziţiilor art. 9 din H.G. │
│nr. 347/2016, în cazul leasingului │
│financiar, cheltuielile sunt eligibile│
│în situaţia în care sunt îndeplinite │
│cumulativ prevederile art. 4 din │
│acelaşi act normativ şi următoarele │
│condiţii specifice: │
│a) beneficiarul operaţiunii este │
│utilizatorul bunurilor care fac │
│obiectul contractului de leasing; │
│b) ratele de leasing plătite de │
│utilizator sunt aferente contractului │
│de leasing şi sunt justificate cu │
│documente contabile; │
│c) în cazul achiziţionării bunului, │
│valoarea cumulată a ratelor de leasing│
│rambursată nu depăşeşte valoarea de │
│intrare a bunului în contabilitatea │
│proiectului; │
│d) sunt respectate prevederile art. 10│
│din H.G. nr. 347/2016; │
│e) beneficiarul este obligat să devină│
│proprietar al bunului care face │
│obiectul leasingului financiar, în │
│maxim 5 ani de la efectuarea ultimei │
│plăţi de către autoritatea de │
│management în cadrul contractului de │
│finanţare. │
└──────────────────────────────────────┘


    9. Cheltuieli cu echipa de implementare, inclusiv contribuţiile suportate de către angajator şi angajat pentru personalul din cadrul echipei de implementare a operaţiunii, respectiv un manager de proiect, un contabil şi un expert de specialitate, efectuate de beneficiar în cadrul şi exclusiv pe durata implementării operaţiunii.

┌──────────────────────────────────────┐
│Conform dispoziţiilor art. 13 alin. │
│(2) din H.G. nr. 347/2016, │
│cheltuielile privind plata drepturilor│
│salariale, inclusiv contribuţiile │
│suportate de angajator şi angajat │
│pentru personalul din cadrul echipei │
│de implementare a operaţiunii, │
│respectiv un manager de proiect, un │
│contabil şi un expert de specialitate,│
│efectuate de beneficiar în cadrul şi │
│exclusiv pe durata implementării │
│operaţiunii, constituie cheltuieli │
│eligibile dacă acestea sunt în mod │
│real şi definitiv suportate de către │
│beneficiar, în limita: │
│a) a maximum 2% din valoarea totală │
│eligibilă a operaţiunii, pentru │
│operaţiunea care prevede │
│construcţii-montaj; │
│b) şi a maximum 1% din valoarea totală│
│eligibilă a operaţiunii, pentru │
│operaţiunea care nu prevede │
│construcţii-montaj. │
└──────────────────────────────────────┘


    10. Cheltuieli bancare şi pentru obţinerea de garanţii, care includ:
    - Cheltuielile bancare de deschidere şi de administrare a conturilor astfel cum sunt prevăzute la Capitolul I pct. 4 din Anexa la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 816/2016, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Cheltuieli aferente garanţiilor emise de o instituţie bancară sau nebancară, astfel cum sunt prevăzute la art. 11 din H.G. nr. 347/2016.

┌──────────────────────────────────────┐
│Conform dispoziţiilor art. 11 din H.G.│
│nr. 347/2016, cheltuielile bancare de │
│deschidere şi de administrare a │
│conturilor sunt eligibile în situaţia │
│în care implementarea unei operaţiuni │
│necesită deschiderea unui cont sau a │
│mai multor conturi separate, cerinţă │
│obligatorie prevăzută printr-o clauză │
│explicită în contractul de finanţare. │
│Dobânda rezultată din operaţiunile │
│prevăzute anterior se deduce din │
│cheltuielile bancare. │
│Costurile garanţiilor emise de o │
│instituţie bancară sau nebancară │
│înregistrată în registrul special al │
│Băncii Naţionale a României sau ale │
│poliţelor de asigurare, sunt eligibile│
│în situaţia în care garanţiile/ │
│poliţele de asigurare sunt necesare, │
│potrivit legislaţiei naţionale sau a │
│Uniunii Europene. │
└──────────────────────────────────────┘


    11. Cheltuieli cu achiziţionarea semnăturii digitale pentru MySMIS2014 (active necorporale)
    12. Contribuţie în natură:
    - Contribuţia proprie aferentă terenului;
    – Contribuia proprie pentru investiţia de bază.

┌──────────────────────────────────────┐
│Conform dispoziţiilor art. 4 alin. (2)│
│şi (3) din H.G. nr. 347/2016, │
│cheltuielile aferente subcontractării/│
│subantreprizei sunt eligibile în │
│limita a maximum 30% din valoarea │
│totală eligibilă a contractului de │
│lucrări şi/sau antrepriză, iar │
│cheltuielile aferente subcontractării │
│de servicii sunt eligibile în limita a│
│maxim 40% din valoarea totală │
│eligibilă a contractului de servicii. │
└──────────────────────────────────────┘
    3.5. Cheltuieli neeligibile
        Potrivit dispoziţiilor art. 12 şi art. 16 din H.G. nr. 347/2016 nu sunt eligibile pentru cofinanţarea din Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime:
    - dobânzile debitoare, cu excepţia celor referitoare la granturi acordate sub forma unei subvenţii pentru dobândă sau a unei subvenţii pentru comisioanele de garantare;
    – cheltuielile cu achiziţia de terenuri cu sau fără construcţii, care depăşesc limitele prevăzute la art. 69 alin. (3) lit. b) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013;
    – cheltuielile prevăzute la art. 69 alin. (3) lit. a) şi c) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013;
    – cheltuielile aferente activităţilor prevăzute la art. 11 din Regulamentul (UE) nr. 508/2014;
    – amenzi, penalităţi, cheltuieli de judecată şi cheltuieli de arbitraj;
    – cheltuielile efectuate peste plafoanele specifice stabilite de Autoritatea de Management prin Ghidul solicitantului;
    – cheltuielile efectuate de beneficiar în regie proprie;
    – costul achiziţionării de bunuri/echipamente de ocazie.


┌──────────────────────────────────────┐
│Cheltuielile cu achiziţia │
│construcţiilor care depăşesc limita a │
│50% din totalul cheltuielilor sunt │
│neeligibile. │
└──────────────────────────────────────┘    4. CEREREA DE FINANŢARE
        În această secţiune regăsiţi informaţii despre modul de întocmire, înregistrare a cererii de finanţare şi documentele ce trebuie ataşate cererii de finanţare.
        Anunţul privind sesiunea de depunere a cererilor de finanţare se publică pe site-ul www.ampeste.ro, secţiunea POPAM 2014-2020.

┌──────────────────────────────────────┐
│Cererea de finanţare şi documentele │
│din dosarul Cererii de finanţare vor │
│fi introduse şi respectiv ataşate │
│online cu semnătură electronică în │
│aplicaţia electronică MySMIS, │
│disponibilă la adresa web http:// │
│www.fonduri-ue.ro/mysmis, doar în │
│intervalul menţionat în anunţul de │
│lansare a apelului. │
└──────────────────────────────────────┘

    4.1. Întocmirea cererii de finanţare
        Cererea de finanţare se va completa urmărind instrucţiunile de completare a cererii de finanţare regăsite pe site-ul www.ampeste.ro (https://www.ampeste.ro/popam-2014-2020/instrucţiuni-utilizare-mysmis.html) - Instrucţiuni utilizare MySMIS - Manual Frontoffice, precum şi tutorialele şi instrucţiunile pe care le puteţi găsi pe site-ul Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene la adresa http://www.fonduri-ue.ro/mysmis#manuale .
        Formularul cererii de finanţare se completează exclusiv în aplicaţia electronică MySMIS.

┌──────────────────────────────────────┐
│În cazul în care o secţiune nu se │
│poate completa, ataşaţi informaţiile │
│aferente sub forma unui document │
│scanat la o altă secţiune unde este │
│permisă încărcarea de documente. │
└──────────────────────────────────────┘

        Cererea de finanţare şi documentele încărcate trebuie să fie redactate în limba română. Documentele redactate în altă limbă vor fi însoţite, în mod obligatoriu de o traducere legalizată sau autorizată.
        ATENŢIE!
        Documentele încărcate în aplicaţia MySMIS, ca parte din cererea de finanţare, trebuie să fie lizibile şi complete. Se recomandă, aşadar, o atenţie sporită la scanarea documentelor ataşate.


    4.2. Lista documentelor din dosarul Cererii de finanţare
        Dosarul Cererii de finanţare va cuprinde următoarele documente scanate ce se vor ataşate cu semnătură electronică în aplicaţia electronică MySMIS a Cererii de finanţare:

┌──────────────────────────────────────┐
│1. Documente comune tuturor │
│solicitanţilor │
├─────────────────┬────────────────────┤
│ │- Declaraţie pe │
│ │proprie răspundere a│
│ │reprezentantului │
│ │legal al │
│ │solicitantului │
│ │Anexa A - din care │
│ │să rezulte că acesta│
│ │din urmă: │
│ │- îndeplineşte │
│ │condiţiile de │
│ │eligibilitate; │
│ │- respectă │
│ │criteriile enumerate│
│ │la art. 10 alin. (1)│
│ │din Regulamentul nr.│
│ │508/2014; │
│a) │- nu a comis vreo │
│ │fraudă, astfel cum │
│ │este aceasta │
│ │definită la │
│ │articolul 1 din │
│ │Convenţia privind │
│ │protejarea │
│ │intereselor │
│ │financiare ale │
│ │Comunităţilor │
│ │Europene; │
│ │- Declaraţie privind│
│ │eligibilitatea TVA -│
│ │Anexa B - va fi │
│ │completată doar de │
│ │către solicitanţii │
│ │pentru care TVA este│
│ │eligibil │
├─────────────────┼────────────────────┤
│ │- Pentru bunurile │
│ │propuse spre │
│ │achiziţionare precum│
│ │şi pentru servicii │
│ │se vor ataşa minim │
│ │două oferte pentru │
│ │categoriile de │
│ │bunuri/servicii care│
│ │depăşesc valoarea de│
│ │135.60 LEI (exclusiv│
│ │TVA) şi o ofertă │
│ │pentru categoriile │
│ │de bunuri/servicii │
│ │cu o valoare mai │
│ │mică de 135.060 LEI │
│ │(exclusiv TVA) │
│ │(alin. (5), art. 7 │
│ │din Legea nr. 98/ │
│ │2016), cu │
│ │justificarea ofertei│
│ │alese, menţionată în│
│ │devizele pe obiect. │
│ │- Pentru lucrările │
│ │propuse a se │
│b) │achiziţiona se vor │
│ │ataşa minim două │
│ │oferte pentru │
│ │valoarea estimativă │
│ │ce depăşeşte 450.200│
│ │LEI (exclusiv TVA) │
│ │şi o ofertă în cazul│
│ │în care valoarea │
│ │estimativă este mai │
│ │mică de 450.200 LEI │
│ │(exclusiv TVA) │
│ │(alin. (5), art. 7 │
│ │din Legea nr. 98/ │
│ │2016), cu │
│ │justificarea ofertei│
│ │alese, menţionată în│
│ │devizele pe obiect. │
│ │SAU │
│ │- Declaraţia pe │
│ │proprie răspundere a│
│ │proiectantului │
│ │privind sursa de │
│ │preţuri folosită în │
│ │elaborarea devizelor│
│ │pe obiect │
├─────────────────┼────────────────────┤
│ │Pentru echipa de │
│ │management al │
│ │proiectului (manager│
│ │de proiect, │
│ │responsabil │
│ │financiar şi │
│ │specialist în │
│ │acvacultură) se vor │
│ │prezenta următoarele│
│ │documente: │
│ │- CV-ul, model │
│ │EUROPASS, însoţit de│
│c) │diploma de studii/ │
│ │diplome de │
│ │calificare/ │
│ │specializare, │
│ │documente care să │
│ │ateste experienţa de│
│ │minim 6 luni │
│ │(documente scanate);│
│ │şi/sau │
│ │Portofoliul │
│ │activităţilor firmei│
│ │care realizează │
│ │managementul de │
│ │proiect. │
├─────────────────┴────────────────────┤
│2. În funcţie de tipul solicitantului │
│trebuiesc depuse următoarele documente│
├─────────────────┬────────────────────┤
│ │1. Actele │
│ │constitutive pentru │
│ │asociaţiile/ │
│ │fundaţiile │
│ │înfiinţate conform │
│ │legii, respectiv: │
│ │• Act constitutiv, │
│ │împreună cu toate │
│ │modificările │
│ │rezultate din │
│ │hotărârile Adunării │
│ │generale şi ale │
│ │actelor adiţionale, │
│ │unde este cazul; │
│ │• Statut, împreună │
│ │cu toate │
│ │modificările │
│ │rezultate din │
│ │hotărârile Adunării │
│ │generale şi ale │
│ │actelor adiţionale, │
│ │unde este cazul; │
│ │care trebuie să │
│ │corespundă cu │
│ │informaţiile │
│a) Solicitanţii │stipulate în │
│înfiinţaţi în │Extrasul din │
│baza O.G. nr. 26/│Registrul │
│2000 (Asociaţii │asociaţiilor şi │
│şi Fundaţii) │fundaţiilor │
│ │2. Ultimele situaţii│
│ │financiare │
│ │înregistrate la │
│ │Administraţia │
│ │Financiară/dovada │
│ │(recipisă) │
│ │sau │
│ │Declaraţie de │
│ │inactivitate │
│ │înregistrată la │
│ │Administraţia │
│ │Financiară, conform │
│ │legii, în cazul │
│ │solicitanţilor care │
│ │nu au desfăşurat │
│ │activitate │
│ │anterioară depunerii│
│ │proiectului. │
│ │* Solicitanţii │
│ │înfiinţaţi în anul │
│ │în care depune │
│ │Cererea de finanţare│
│ │nu trebuie să │
│ │prezinte documentele│
│ │mai sus menţionate. │
├─────────────────┼────────────────────┤
│ │Ultimele situaţii │
│ │financiare │
│ │înregistrate la │
│ │Administraţia │
│ │Financiară/dovada │
│ │(recipisă) │
│ │sau │
│ │Declaraţie de │
│ │inactivitate │
│ │înregistrată la │
│ │Administraţia │
│b) Solicitanţii │Financiară, conform │
│înfiinţaţi în │legii, în cazul │
│baza Legii nr. 31│solicitanţilor care │
│/1990 │nu au desfăşurat │
│ │activitate │
│ │anterioară depunerii│
│ │proiectului. │
│ │Sau │
│ │* Solicitanţii │
│ │înfiinţaţi în anul │
│ │în care depune │
│ │Cererea de finanţare│
│ │nu trebuie să │
│ │prezinte documentele│
│ │mai sus menţionate. │
├─────────────────┼────────────────────┤
│ │Declaraţie privind │
│ │veniturile realizate│
│ │în România în anul │
│c) Solicitanţii │anterior depunerii │
│înfiinţaţi în │cererii, │
│baza O.U.G. nr. │înregistrată la │
│44/2008 │Administraţia │
│ │Financiară conform │
│ │legislaţiei în │
│ │vigoare. │
├─────────────────┼────────────────────┤
│ │Actele constitutive │
│ │pentru instituţie │
│ │conform legii, │
│ │respectiv: │
│ │• Act constitutiv, │
│ │împreună cu toate │
│ │modificările │
│ │rezultate din │
│ │hotărârile Adunării │
│ │generale şi ale │
│ │actelor adiţionale, │
│ │unde este cazul; │
│d) Cooperative │• Statut, împreună │
│ │cu toate │
│ │modificările │
│ │rezultate din │
│ │hotărârile Adunării │
│ │generale şi ale │
│ │actelor adiţionale, │
│ │unde este cazul; │
│ │Ultimele situaţii │
│ │financiare │
│ │înregistrate la │
│ │Administraţia │
│ │Financiară/dovada │
│ │(recipisă) │
├─────────────────┼────────────────────┤
│ │Actele constitutive │
│ │pentru instituţie │
│ │conform legii, │
│ │respectiv: │
│ │• Actul de │
│ │înfiinţare, │
│e) Unităţi de │• Regulamentul de │
│cercetare │organizare şi │
│ │funcţionare │
│ │Ultimele situaţii │
│ │financiare │
│ │înregistrate la │
│ │Administraţia │
│ │Financiară/dovada │
│ │(recipisă) │
├─────────────────┴────────────────────┤
│Obs. ref. la punctele a) - e): │
│Se vor accepta situaţii financiare │
│având rezultat din exploatare negativ │
│în cazul în care solicitantul face │
│dovada că situaţia provine în urma │
│unui proces investiţional pentru │
│implementarea unui proiect prin │
│fonduri europene sau proiect finanţat │
│exclusiv din surse proprii sau a │
│suferit din cauza calamităţilor în │
│ultimii 2 ani, precedenţi depunerii │
│Cererii de finanţare. În aceste cazuri│
│se vor prezenta copiile │
│Proceselor-verbale de calamitate pe │
│ultimii 2 ani (eliberate de │
│organismele abilitate, ex. Comitetul │
│local pentru situaţii de urgenţă) sau │
│documente justificative privind │
│procesul investiţional. │
├──────────────────────────────────────┤
│3. Documente care să ateste dreptul de│
│utilizare a activelor pe care se fac │
│investiţiile │
├─────────────────┬────────────────────┤
│ │1. Actele/ │
│ │documentele prin │
│ │care s-a dobândit │
│ │dreptul de │
│ │proprietate asupra │
│ │clădirilor/terenului│
│ │/terenului de sub │
│ │luciul de apă; │
│ │sau │
│ │2. Documente care să│
│ │ateste dreptul de │
│ │folosinţă asupra │
│ │clădirilor/terenului│
│ │/terenului de sub │
│ │luciul de apă pentru│
│ │perioada de │
│ │implementare/ │
│ │execuţie şi │
│ │monitorizare a │
│ │proiectului, │
│ │împreună cu acordul │
│ │proprietarului/ │
│ │administratorului cu│
│ │privire la │
│ │realizarea │
│ │investiţiei │
│ │Atenţionare! │
│ │Beneficiarul trebuie│
│ │să ţină cont ca │
│ │documentele care │
│ │atestă dreptul de │
│ │proprietate/ │
│ │folosinţă să acopere│
│ │eventuale prelungiri│
│ │ale perioadei de │
│ │implementare a │
│ │proiectului (maxim 2│
│ │+1 ani de │
│ │implementare) şi │
│ │anii aferenţi │
│ │perioadei de │
│ │monitorizare │
├─────────────────┴────────────────────┤
│4. În funcţie de tipul proiectului de │
│investiţii se vor depune obligatoriu │
│următoarele documente: │
├─────────────────┬────────────────────┤
│ │1. Planul de afaceri│
│ │- Anexa 8 │
│ │împreună cu │
│ │2. Studiul de │
│ │fezabilitate, │
│ │însoţit de devizul │
│ │general şi devizele │
│ │pe obiect ale │
│ │investiţiei │
│ │întocmite conform │
│ │H.G. nr. 907/2016 în│
│ │cazul proiectelor │
│ │care vizează │
│ │investiţii noi; │
│ │sau │
│ │Documentaţia de │
│ │avizare a lucrărilor│
│ │de intervenţii │
│ │însoţită de devizul │
│ │general şi devizele │
│ │pe obiect ale │
│ │investiţiei │
│ │întocmite conform │
│ │H.G. nr. 907/2016, │
│ │în cazul proiectelor│
│ │ce prevăd │
│ │intervenţii la │
│ │construcţiile │
│ │existente; │
│ │sau │
│ │Studiul de │
│ │fezabilitate, │
│ │completat cu │
│ │elementele specifice│
│ │din documentaţia de │
│ │avizare a lucrărilor│
│ │de intervenţii, │
│ │însoţit de devizul │
│ │general şi devizele │
│ │pe obiect ale │
│ │investiţiei │
│ │întocmite conform │
│a) Proiecte de │H.G. nr. 907/2016 în│
│investiţii care │cazul obiectivelor │
│prevăd lucrări de│mixte de investiţii;│
│construcţii │Excepţie: În cazul │
│montaj │solicitanţilor care │
│Notă: *La dosarul│îşi încep │
│cererii de │activitatea în │
│finanţare se vor │domeniul │
│ataşa doar acele │acvaculturii se vor │
│avize/acorduri │prezenta un Plan de │
│care au impact │afaceri - Anexa nr. │
│asupra soluţiei │8 şi în cazul în │
│tehnico-economice│care valoarea │
│prevăzute în │investiţiilor │
│Studiul de │depăşeşte 50.000 EUR│
│fezabilitate. │un studiu de │
│ │fezabilitate/ │
│ │documentaţia de │
│ │avizarea lucrărilor │
│ │(DALI)/studiu de │
│ │fezabilitate însoţit│
│ │de elemente │
│ │specifice ale DALI, │
│ │însoţite de devizul │
│ │general şi devizele │
│ │pe obiect ale │
│ │investiţiei, │
│ │întocmite conform │
│ │H.G. nr. 907/2016. │
│ │3. Extrase de carte │
│ │funciară pentru │
│ │informare de dată │
│ │recentă (nu mai │
│ │vechi de 30 de │
│ │zile), din care să │
│ │rezulte că imobilele│
│ │(terenurile, cu sau │
│ │fără construcţii) pe│
│ │care se realizează │
│ │investiţia sunt │
│ │libere de sarcini. │
│ │Excepţie: În lipsa │
│ │extrasului de carte │
│ │funciară, │
│ │solicitanţii care au│
│ │încheiate contracte │
│ │de concesiune cu │
│ │autorităţi publice/ │
│ │instituţii publice │
│ │trebuie să prezinte │
│ │o adresă din partea │
│ │concedentului cu │
│ │privire la faptul că│
│ │imobilele ce fac │
│ │obiectul │
│ │contractului de │
│ │concesiune sunt │
│ │libere de sarcini. │
├─────────────────┼────────────────────┤
│ │Memoriul │
│ │justificativ - Anexa│
│ │nr. 7 │
│ │sau │
│b. Proiecte de │Planul de afaceri - │
│investiţii care │Anexa nr. 8, în │
│nu prevăd lucrări│cazul solicitanţilor│
│de construcţii │care încep │
│montaj (proiecte │activitatea în │
│de dotări) │domeniul │
│ │acvaculturii şi │
│ │valoarea investiţiei│
│ │nu depăşeşte 50.000 │
│ │euro │
├─────────────────┴────────────────────┤
│5. Anexe financiare întocmite conform │
│Anexei nr. 10 - Precizarea ipotezelor │
│care au stat la baza întocmirii │
│proiecţiilor financiare. │
├──────────────────────────────────────┤
│Anexa nr. 9 (după machetele în format │
│Word şi Excel, semnate şi scanate în │
│format pdf.); │
├──────────────────────────────────────┤
│6. Pentru proiectele de investiţii │
│care prevăd achiziţii de terenuri/ │
│imobile: │
├─────────────────┬────────────────────┤
│ │Raportul de │
│ │evaluare, întocmit │
│ │de un expert │
│ │autorizat ANEVAR, │
│ │independent de │
│ │solicitant, privind │
│ │valoarea de piaţă a │
│ │terenului/imobilelor│
│ │achiziţionate în │
│ │cadrul proiectului │
│ │(întocmit cu cel │
│ │mult şase luni │
│ │înaintea depunerii │
│ │cererii de │
│ │finanţare). Valoarea│
│ │de piaţă din │
│ │Raportul de evaluare│
│ │se va prezenta │
│ │obligatoriu şi în │
│ │lei şi nu conţine │
│ │TVA. │
├─────────────────┴────────────────────┤
│7. Pentru proiectele de investiţii │
│care prevăd contribuţie în natură: │
├─────────────────┬────────────────────┤
│ │Raportul de │
│ │evaluare, întocmit │
│ │de un expert │
│ │autorizat ANEVAR, │
│ │independent de │
│ │solicitant, privind │
│ │valoarea de piaţă a │
│ │contribuţiei în │
│ │natură, conform art.│
│ │69 alin. (1) din │
│ │Regulamentul (UE) │
│a) │nr. 1303/2013 │
│ │(întocmit cu cel │
│ │mult şase luni │
│ │înaintea depunerii │
│ │cererii de │
│ │finanţare) - │
│ │Valoarea de piaţă │
│ │din Raportul de │
│ │evaluare se va │
│ │prezenta obligatoriu│
│ │şi în lei şi nu │
│ │conţine TVA. │
├─────────────────┼────────────────────┤
│ │Extrase de carte │
│ │funciară pentru │
│ │informare de dată │
│ │recentă (nu mai │
│ │vechi de 30 de │
│ │zile), din care să │
│ │rezulte că imobilele│
│b) │(terenurile, cu sau │
│ │fără construcţii) │
│ │aduse ca şi │
│ │contribuţie în │
│ │natură sunt în │
│ │proprietatea │
│ │solicitantului şi │
│ │sunt libere de │
│ │sarcini. │
├─────────────────┼────────────────────┤
│ │Declaraţie pe │
│ │proprie răspundere a│
│ │solicitantului │
│ │conform căreia │
│c) │echipamentele, │
│ │instalaţiile şi │
│ │utilajele aduse ca │
│ │şi contribuţie în │
│ │natură sunt libere │
│ │de sarcini. │
├─────────────────┼────────────────────┤
│ │Document │
│ │justificativ privind│
│8. │asigurarea │
│ │cofinanţării │
│ │investiţiei (dacă │
│ │este cazul). │
├─────────────────┼────────────────────┤
│ │Licenţa de │
│ │acvacultură valabilă│
│ │pentru unităţile │
│9. │funcţionale care │
│ │solicită sprijin │
│ │pentru modernizare │
│ │şi/sau extindere. │
└─────────────────┴────────────────────┘┌──────────────────────────────────────┐
│Este obligatorie utilizarea machetelor│
│editabile, disponibile pe site-ul │
│DGP-AM POPAM www.ampeste.ro. │
│Utilizarea altor tipuri de formulare, │
│anexe sau declaraţii duce la │
│respingerea Cererii de finanţare în │
│etapa evaluării conformităţii │
│administrative. │
└──────────────────────────────────────┘


┌──────────────────────────────────────┐
│Fiecare document solicitat în Lista │
│documentelor dosarului Cererii de │
│finanţare va avea ataşată semnătura │
│electronică a reprezentantului legal │
│al solicitantului. │
└──────────────────────────────────────┘


┌──────────────────────────────────────┐
│Lucrările de decolmatări necesită │
│ataşarea la cererea de finanţare a │
│unui raport de expertiză tehnică. │
└──────────────────────────────────────┘


┌──────────────────────────────────────┐
│Ofertele pentru bunurile propuse spre │
│achiziţionare precum şi pentru │
│servicii sunt documente obligatorii │
│care trebuie avute în vedere la │
│stabilirea rezonabilităţii preţurilor │
│şi trebuie să aibă cel puţin │
│următoarele caracteristici: │
│- să fie datate, personalizate şi │
│semnate; │
│- să conţină detalierea unor │
│specificaţii tehnice minimale; │
│- să conţină preţul de achiziţie │
│pentru bunuri/servicii │
│- La ofertele de servicii, se vor │
│menţiona şi tarifele orare. │
│Atenţie: la dosarul cererii de │
│finanţare vor fi ataşate numai │
│paginile relevante din ofertele │
│respective, cuprinzând preţul, │
│furnizorul şi caracteristicile tehnice│
│ale bunului, detaliate mai sus (maxim │
│2-3 pagini/ofertă). │
│Se va ataşa un tabel centralizator al │
│tuturor ofertelor care au stat la baza│
│întocmirii bugetului indicativ astfel │
│încât să poată fi verificată │
│rezonabilitatea preţurilor. │
│Ofertele indicative de preţ vor avea │
│menţionată valoarea aferentă │
│montajului (după caz). │
└──────────────────────────────────────┘


    4.3. Înregistrarea Cererii de finanţare
        Înregistrarea se va efectua online prin completarea tuturor câmpurilor din sistemul informatic MySMIS şi după apăsarea butonului "Vizualizare proiect" care va avea ca efect generarea Cererii de finanţare cu toate datele introduse şi salvate în funcţiile anterioare, precum şi transmiterea acesteia.
        Transmiterea cererii de finanţare se va face apăsând butonul "Transmitere proiect".
        Această funcţie presupune parcurgerea următorilor paşi:
        pas 1 - se selectează funcţia "Transmitere proiect";
        pas 2 - se apasă butonul "Blocare editare proiect";
        pas 3 - se confirmă continuarea procesului;
        pas 4 - se poate genera cererea de finanţare în format pdf;
        pas 5 - la final se transmite documentul generat semnat electronic;

        Fiecare Cerere de finanţare va primi automat din partea sistemului informatic un cod de identificare denumit Cod SMIS.

        Atenţionare:
        Formularul cererii de finanţare se completează exclusiv în aplicaţia electronică MySMIS. În cadrul site-ului www.ampeste.ro se regăseşte Formularul cererii de finanţare care prezintă secţiunile şi include instrucţiuni recomandări şi clarificări privind modul de completare. Aceste detalii sunt disponibile inclusiv în cadrul aplicaţiei MySMIS, la completarea fiecărei secţiuni în parte.
    În cazul constatării unor discrepanţe/omisiuni/erori, se pot solicita clarificări/informaţii suplimentare care vor fi transmise online în sistemul informatic SMIS 2014-2020, conform procedurii de evaluare "flux scurt".
    Solicitantul poate renunţa la cererea de finanţare în orice moment, în timpul procesului de verificare a acesteia prin accesarea butonului "Retragere proiect din evaluare" din Secţiunea Cereri de finanţare din MYSMIS2014, completarea motivelor care stau la baza retragerii Cererii de finanţare în Câmpul "Justificare retragere din evaluare", descărcarea Solicitării de retragere a cererii de finanţare, semnarea electronică a acesteia şi încărcarea în sistemul informatic. După transmitere, statusul proiectului se va modifica în "Retras din evaluare de către beneficiar". Prin Solicitarea de retragere a Cererii de finanţare solicitantul îşi asumă renunţarea la proiect şi respingerea acestuia de la finanţare.
        Renunţarea la Cererea de finanţare implică întreruperea procesului de analiză a cererii de finanţare.


    5. VERIFICAREA CONFORMITĂŢII ADMINISTRATIVE ŞI A ELIGIBILITĂŢII CERERII DE FINANŢARE
     Verificarea conformităţii administrative şi eligibilităţii Cererii de finanţare se realizează conform listei de verificare din Anexa nr. 1C, de către experţii CR-POPAM.
     Experţii CR-POPAM pot solicita informaţii suplimentare (Anexa nr. 5), dacă pe parcursul verificărilor privind conformitatea şi/sau eligibilitatea se constată că acest lucru este necesar. În acest caz, corespondenţa se va face on-line în sistemul informatic SMIS 2014-2020.
        În cazul în care experţii Compartimentului regional constată faptul că solicitantul a omis să completeze secţiuni din cadrul cererii de finanţare sau să depună documente menţionate în Lista documentelor dosarului Cererii de finanţare, (cu excepţia Studiului de fezabilitate, Memoriului justificativ, Planului de afaceri, după caz) vor solicita prin intermediul preşedintelui şi secretarului apelului respectiv, să completeze/depună în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării în sistemul informatic, secţiunile/documentele lipsă.
        Experţii compartimentului regional pot solicita informaţii suplimentare de cel mult două ori pentru etapa de verificare a conformităţii administrative şi eligibilităţii cererii de finanţare.
        Dacă cel puţin o condiţie de conformitate/eligibilitate nu este îndeplinită, nici după solicitarea de informaţii suplimentare, Cererea de finanţare este declarată neconformă/neeligibilă.
        Solicitanţii pot contesta rezultatele procesului de verificare a conformităţii administrative/eligibilităţii, conform prevederilor Capitolului 7. Contestaţii din prezentul ghid.

    6. EVALUAREA ŞI SELECŢIA CERERILOR DE FINANŢARE
        Sesiunea pentru depunerea Cererilor de finanţare este un apel de tip competitiv, cu termen limită de depunere.
     Evaluarea Cererilor de finanţare se realizează în mod continuu, după verificarea conformităţii administrative şi a eligibilităţii, pentru toate cererile primite în termenul de depunere. Dacă pe parcursul procesului de evaluare şi selecţie se constată necesitatea solicitării unor informaţii suplimentare, se poate solicita reprezentantului legal transmiterea acestora în baza unei Notificări de solicitare a informaţiilor suplimentare - Anexa nr. 5 la prezentul ghid.
    6.1. Evaluarea cererii de finanţare
     Cererile de finanţare sunt evaluate din punct de vedere calitativ, economic şi tehnic, de către experţii DGP-AMPOPAM pe baza grilei de evaluare, Anexele nr. 2 şi 3 şi în conformitate cu procedura prevăzută în cadrul Manualului de procedură pentru evaluarea şi selectarea cererilor de finanţare.
     În cadrul etapei de evaluare fiecare criteriu/subcriteriu, va fi evaluat de fiecare expert evaluator utilizând un sistem de bifare de tip DA/NU, urmat de stabilirea punctajului conform Criteriilor de selecţie, aprobate de către Comitetul de Monitorizare (CM), prevăzute în Anexa nr. 4.

┌──────────────────────────────────────┐
│Cererile de finanţare care nu │
│însumează minimum 20 puncte sunt │
│eliminate din procesul de selecţie. │
└──────────────────────────────────────┘


┌──────────────────────────────────────┐
│Cererile de finanţare depuse în cadrul│
│mecanismului ITI Delta Dunării (cele │
│cu aviz ADI ITI DD) vor intra în │
│competiţie între ele pe bugetul alocat│
│ITI în cadrul acestei sesiuni, iar │
│celelalte solicitări de finanţare pe │
│restul bugetului alocat sesiunii. │
│În cazul în care în urma selectării │
│cererilor de finanţare ce au avizul de│
│conformitate eliberat de ADI ITI DD, │
│depuse în cadrul mecanismului ITI │
│Delta Dunării nu se contractează │
│întreaga sumă alocată, diferenţa │
│rămasă necontractată se realocă pentru│
│celelalte solicitări de finanţare din │
│cadrul competiţiei naţionale. │
│În cazul în care în urma selectării │
│cererilor de finanţare depuse în │
│cadrul ITI se contractează întreaga │
│sumă alocată rămânând solicitări de │
│finanţare neacoperite, diferenţa │
│necesară va fi acoperită din cadrul │
│alocării competiţiei naţionale, în │
│situaţia în care rămân fonduri │
│disponibile urmare a acestei selecţii │
│(inclusiv rezolvarea contestaţiilor). │
│Fondurile neutilizate ca urmare a │
│selecţiei naţionale vor putea fi │
│utilizate în mod flexibil pentru │
│proiectele depuse în cadrul ITI DD │
│care au depăşit alocările apelurilor │
│dedicate până la concurenţa sumei │
│totale alocate în POPAM pentru ITI DD.│
└──────────────────────────────────────┘

        De la data funcţionării sistemului informatic SMIS 2014-2020 (modul evaluare) evaluarea tehnico-economică a cererilor de finanţare se va efectua atât pe format de hârtie cât şi în format electronic în conformitate cu procedura de "Evaluare flux scurt" (elaborată de MDRAPFE).
        Experţii evaluatori pot solicita de maximum 2 ori, documente lipsă şi informaţii suplimentare în cazul în care dosarul Cererii de finanţare conţine informaţii contradictorii în cuprinsul său, precum şi în cazul în care în bugetul indicativ (inclusiv devizele generale şi devizele pe obiect) există diferenţe de calcul sau încadrarea categoriilor de cheltuieli eligibile/neeligibile nu este făcută corect. În acest caz, corespondenţa se va face on-line în sistemul informatic SMIS 2014-2020.
        În etapa de evaluare calitativă, experţii evaluatori pot propune modificarea bugetului proiectului în sensul reducerii acestuia, după cum urmează:
        ● cu valoarea cheltuielilor neeligibile pe care solicitantul le-a încadrat greşit ca eligibile şi/sau
        ● cu valoarea cheltuielilor potenţial eligibile dar care:
    - fie nu au legătură directă cu activităţile propuse;
    – fie nu sunt necesare pentru realizarea proiectului;
    – fie sunt disproporţionate în raport cu obiectivul proiectului;
    – fie nu sunt rezonabile.┌──────────────────────────────────────┐
│Solicitantul are obligaţia de a │
│justifica rezonabilitatea │
│cheltuielilor din cadrul fiecărei │
│linii din bugetul estimativ la data │
│întocmirii acestuia (valoarea │
│cheltuielilor eligibile din cadrul │
│bugetului estimativ este o valoare │
│estimată, Autoritatea Contractantă │
│nefiind obligată să o ramburseze). │
└──────────────────────────────────────┘

        În cazul în care cererea de finanţare este respinsă în etapa de evaluare tehnico-economică, solicitantul va fi notificat privind respingerea cererii, având posibilitatea de a contesta rezultatul acestei etape conform procedurii de soluţionare a contestaţiilor, în vigoare.

    6.2. Selecţia cererii de finanţare
        Selecţia Cererilor de finanţare se va realiza după încheierea etapei de evaluare calitativă, tehnică şi economică, a tuturor Cererilor de finanţare depuse în cadrul sesiunii.
     Selecţia Cererilor de finanţare se va realiza în baza criteriilor de selecţie prezentate în Anexa nr. 4, în conformitate cu Manualul de procedură pentru evaluarea şi selectarea Cererilor de finanţare, publicat pe site-ul DGP-AMPOPAM www.ampeste.ro.
        Punctarea criteriilor de selecţie se face după cum urmează:
     Criteriul 1: se punctează cantitatea de peşte obţinută în cadrul amenajării indiferent dacă aceasta se comercializează sau nu. Cantitatea de peşte se calculează în echivalent tone crap conform notei de subsol din Anexa nr. 4;
        Criteriul 2: se va puncta specia cultivată în monocultură sau specia predominantă în cazul policulturii. Punctajul se acordă din perspectiva contribuţiei proiectului la indicatorul asumat prin POPAM, precum şi a ierarhiei speciilor din cadrul POPAM. Pentru unităţile piscicole existente indiferent dacă specia propusă prin proiect este sau nu crescută deja în cadrul amenajării piscicole, aceasta va fi punctată corespunzător;
        Criteriul 3: determinarea creşterii cifrei de afaceri din activităţi complementare se face la total cifră de afaceri previzionată a se realiza prin proiect. În situaţia în care se obţin venituri şi din alte surse care nu privesc acvacultura şi nici activităţile de diversificare realizate şi care se vor realiza prin proiect, acestea nu se vor lua în calcul la determinarea procentului;

┌──────────────────────────────────────┐
│Proiectele care prevăd diversificarea │
│veniturilor obţinute prin dezvoltarea │
│activităţilor complementare şi pentru │
│care CIFRA DE AFACERI din activităţi │
│complementare depăşeşte 50% din TOTAL │
│CIFRĂ DE AFACERI generată de către │
│proiect, nu vor fi punctate la │
│criteriul nr. 3 din Anexa nr. 4. │
└──────────────────────────────────────┘


        Criteriul 4: se punctează doar în situaţia în care solicitantul va prezenta la momentul depunerii cererii de finanţare un document justificativ (raport de evaluare pentru aportul în natură, extras de cont cu blocarea sumei sau contract de credit bancar) privind asigurarea cofinanţării investiţiei;
        Criteriul 5: se determină prin raportarea valorii investiţiei la volumul producţiei;
        Criteriul 6: se punctează corespunzător crearea/menţinerea locurilor de muncă.

        În urma selecţiei se va întocmi Lista Cererilor de finanţare, în ordinea punctajului obţinut, care se va publica pe site-ul DGP-AMPOPAM www.ampeste.ro.
        Solicitanţii vor fi notificaţi cu privire la bugetul rezultat în urma evaluării tehnico-economice şi a punctajului obţinut în urma selecţiei.
        Solicitanţii vor putea contesta rezultatul în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data primirii notificării cu privire la neselectarea cererii de finanţare, dar nu mai mult de 12 zile lucrătoare de la data publicării pe site-ul www.ampeste.ro

┌──────────────────────────────────────┐
│În cazul în care solicitantul nu va │
│transmite bugetul refăcut conform │
│notificării şi nu depune nici │
│contestaţie potrivit prevederilor │
│procedurii de soluţionare a │
│contestaţiilor în vigoare, cererea de │
│finanţare va fi respinsă. │
└──────────────────────────────────────┘

        Solicitanţii care au fost selectaţi vor fi notificaţi să prezinte în termen de maximum 15 zile lucrătoare următoarele documente: Lista documentelor solicitate în vederea contractării

┌───┬──────────────────────────────────┐
│ │Certificat cu datele din Registrul│
│ │Asociaţiilor şi Fundaţiilor - în │
│ │original, eliberat de Judecătoria │
│ │pe raza căreia este înregistrată │
│ │asociaţia, pentru asociaţiile/ │
│ │ONG-urile înfiinţate conform │
│ │legii, eliberat cu maximum 30 de │
│ │zile înainte de data depunerii │
│ │acestuia la DGP-AMPOPAM, prin care│
│ │se face dovada că solicitantul nu │
│ │se află în stare de dizolvare, │
│ │faliment sau face obiectul unei │
│ │proceduri de lichidare sau de │
│1. │administrare judiciară, şi-a │
│ │suspendat activitatea economică │
│ │sau face obiectul unei proceduri │
│ │în urma acestor situaţii sau se │
│ │află în situaţii similare în urma │
│ │unei proceduri de aceeaşi natură │
│ │prevăzute de legislaţia sau de │
│ │reglementările naţionale. │
│ │* Verificarea pentru beneficiarii │
│ │care funcţionează în baza Legii │
│ │nr. 31/1990 şi O.U.G. nr. 44/2008 │
│ │se realizează de către DGP-AM │
│ │POPAM prin consultarea on-line a │
│ │portalului Oficiului Naţional al │
│ │Registrului Comerţului. │
├───┼──────────────────────────────────┤
│ │Certificat/Certificate de atestare│
│ │fiscală pentru persoane juridice │
│ │privind impozite, taxe locale şi │
│ │alte venituri datorate bugetului │
│ │local - în original, valabile la │
│ │data depunerii acestora, emise de │
│2. │primăriile pe raza cărora │
│ │solicitantul îşi are sediul social│
│ │şi punctul de lucru unde urmează a│
│ │se realiza proiectul, din care să │
│ │rezulte că solicitantul nu │
│ │figurează cu taxe şi/sau impozite │
│ │locale restante - dacă este cazul.│
├───┼──────────────────────────────────┤
│ │Certificat de atestare fiscală - │
│ │în original/semnat electronic de │
│ │către organul fiscal, în termen de│
│ │valabilitate, emis de către │
│ │organul fiscal competent din │
│ │subordinea Administraţiei │
│ │Finanţelor Publice, pentru │
│ │obligaţiile fiscale şi sociale de │
│ │plată către bugetul general │
│ │consolidat al statului, din care │
│3. │să rezulte că nu înregistrează │
│ │datorii la bugetul statului sau nu│
│ │înregistrează obligaţii de plată │
│ │nete ce depăşesc 1/12 din totalul │
│ │obligaţiilor datorate în ultimele │
│ │12 luni. │
│ │* Certificatul de atestare fiscală│
│ │trebuie să aibă completată │
│ │secţiunea C "Informaţii pentru │
│ │verificarea eligibilităţii │
│ │contribuabililor pentru accesarea │
│ │fondurilor nerambursabile". │
├───┼──────────────────────────────────┤
│ │Contract individual de muncă │
│ │pentru managerul de proiect, │
│ │responsabilul financiar şi a │
│ │specialistului în acvacultură sau │
│ │contract de prestări servicii de │
│4. │consultanţă, încheiat cu │
│ │operatorul economic care │
│ │realizează managementul de proiect│
│ │acoperă perioada de implementare -│
│ │în copie cu menţiunea "Conform cu │
│ │originalul". │
├───┼──────────────────────────────────┤
│ │Copia actului de identitate a │
│5. │reprezentantului legal al │
│ │solicitantului - cu menţiunea │
│ │"Conform cu originalul". │
├───┼──────────────────────────────────┤
│ │Mandatul de reprezentare, pentru │
│ │împuternicit, autentificat prin │
│ │notariat (duplicatul eliberat de │
│6. │notar), clar şi explicit în ceea │
│ │ce priveşte perioada şi │
│ │activităţile pentru care este dată│
│ │împuternicirea - după caz. │
├───┼──────────────────────────────────┤
│ │Graficul de rambursare a │
│7. │cheltuielilor (cererilor de │
│ │rambursare) - Anexa nr. 11 │
├───┼──────────────────────────────────┤
│ │Contractul de leasing pentru │
│ │construcţiile şi/sau echipamentele│
│8. │care fac parte integrantă din │
│ │investiţie - în copie cu menţiunea│
│ │"Conform cu originalul"- dacă este│
│ │cazul │
├───┼──────────────────────────────────┤
│ │Certificat de cazier judiciar al │
│ │solicitantului - în original, din │
│9. │care să rezulte că acesta nu are │
│ │menţiuni înscrise în certificatul │
│ │judiciar │
├───┼──────────────────────────────────┤
│ │Solicitare privind │
│ │confidenţialitatea, care să │
│10.│conţină justificările/motivele │
│ │aferente fiecărui document/ │
│ │informaţie ce se doreşte a fi │
│ │confidenţială - după caz. │
├───┼──────────────────────────────────┤
│ │Hotărârea Adunării Generale a │
│ │Asociaţilor/Acţionarilor, │
│ │Hotărârea Consiliului de │
│ │Administraţie sau a Organului de │
│ │Conducere, sau Decizia asociat │
│11.│unic sau Hotărârea pentru persoane│
│ │fizice autorizate/întreprinderi │
│ │individuale/membrilor │
│ │întreprinderii familiale, privind │
│ │aprobarea investiţiei, emisă │
│ │conform actelor constitutive ale │
│ │solicitantului │
├───┼──────────────────────────────────┤
│ │Dovada înscrierii solicitantului │
│ │în Registrul CITES - conform H.G. │
│ │nr. 1.191/2010 privind stabilirea │
│ │sistemului de înregistrare a │
│12.│loturilor de sturioni din │
│ │crescătorii şi a caviarului │
│ │obţinut din activităţi de │
│ │acvacultură şi de marcare prin │
│ │etichetare a caviarului - dacă │
│ │este cazul. │
├───┼──────────────────────────────────┤
│13.│Indicatori suplimentari de proiect│
│ │- menţionaţi la pagina 9 │
└───┴──────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────┐
│Este obligatorie prezentarea │
│documentelor în termen de 15 zile │
│lucrătoare din momentul primirii │
│notificării. În situaţia în care │
│aceste documente nu se vor prezenta în│
│termenul precizat, cererea este │
│respinsă. Solicitantul va putea │
│contesta rezultatul în termen de │
│maximum 10 zile lucrătoare de la data │
│primirii notificării cu privire la │
│respingerea cererii de finanţare. │
│Documentele menţionate în Lista │
│documentelor solicitate în vederea │
│contractării vor fi prezentate în │
│forma solicitată până când aplicaţia │
│My SMIS este operaţională şi pe │
│segmentul de contractare. Odată │
│devenită operaţională aplicaţia │
│MySMIS, documentele originale vor fi │
│scanate şi ataşate contractului. │
│Vă recomandăm pentru pregătirea │
│documentelor solicitate în această │
│etapă să consultaţi Anexa nr. 1 S. │
└──────────────────────────────────────┘

        După finalizarea selecţiei se va întocmi Lista Cererilor de finanţare selectate în vederea finanţării ce va fi publicată pe site-ul www.ampeste.ro.
        Pentru fiecare Cerere de finanţare care a fost selectată se va întocmi Contractul de finanţare. Solicitantul va fi notificat cu privire la perioada în care reprezentantul legal/împuternicitul se poate prezenta la sediul MADR-DGP-AMPOPAM pentru semnarea Contractului de finanţare.

┌──────────────────────────────────────┐
│Toate activităţile pentru care │
│solicitantul s-a angajat să le │
│efectueze prin Cererea de finanţare şi│
│pentru care a primit punctaj la │
│selecţie, devin condiţii obligatorii │
│pentru menţinerea sprijinului pe toată│
│perioada de valabilitate a │
│contractului de finanţare. │
│Criteriul "număr de locuri muncă │
│create/menţinute", asumat prin cererea│
│de finanţare, este obligatoriu de │
│respectat pe parcursul a minimum 12 │
│luni consecutive în perioada de │
│monitorizare a proiectului. │
└──────────────────────────────────────┘    7. CONTESTAŢII
        Depunerea contestaţiei privind neconformitatea/neeligibilitatea/respingerea în cadrul evaluării calitative a cererii de finanţare/selecţia/precontractarea se va face conform Manualului de procedură pentru soluţionarea contestaţiilor (în vigoare la data respectivă, disponibil pe site-ul www.ampeste.ro) şi nu va putea depăşi termenul de 10 zile de la primirea notificării de respingere.

    8. CONTRACTAREA
        În cadrul acestei secţiuni veţi putea găsi informaţii cu privire la contractul de finanţare, precum şi obligaţiile care decurg din semnarea acestuia.
    8.1. Contractul de finanţare
        Contractul de finanţare este actul juridic încheiat între Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Autoritatea de Management pentru POPAM, şi Beneficiar, prin care se acordă acestuia din urmă asistenţa financiară nerambursabilă aferentă unei operaţiuni în scopul atingerii obiectivelor POPAM, supus regulilor de adeziune, comutativ şi sinalagmatic, prin care se stabilesc drepturile şi obligaţiile corelative ale părţilor.
        Contractul de finanţare nerambursabilă se semnează de către reprezentantul legal al aplicantului sau împuternicitul acestuia, cu semnătură electronică, în sistemul informatic MySMIS.
        Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale prin Direcţia Generală Pescuit - Autoritatea de Management pentru POPAM, în calitate de Autoritate Contractantă, şi Beneficiarul se obligă prin acest contract de finanţare nerambursabilă să respecte prevederile acestuia având ca obiect execuţia şi atingerea indicatorilor asumaţi prin cererea de finanţare pentru proiectul cofinanţat din FEPAM şi din bugetul de stat.
        Beneficiarul trebuie să depună din proprie iniţiativă toate eforturile pentru a lua cunoştinţă de toate informaţiile publice referitoare la măsurile finanţate prin POPAM 2014-2020, pentru care depune proiectul şi să cunoască toate drepturile şi obligaţiile prevăzute în contractul de finanţare, înainte de semnarea acestuia.
        Modelul contractului de finanţare se regăseşte în cadrul Manualului de procedură pentru contractare (în vigoare la data respectivă, disponibil pe site-ul www.ampeste.ro).

    8.2. Obligaţiile specifice ale beneficiarului (clauze specifice la contractul de finanţare)
        Beneficiarul are obligaţia să respecte toate clauzele contractului de finanţare, inclusiv cele specifice.
        Contractul de finanţare va cuprinde şi următoarele clauze specifice:
        ● Proiectul tehnic va fi depus în termen de maximum 4 luni de la semnarea contractului de finanţare şi va fi realizat în conformitate cu varianta selectată în cadrul studiului de fezabilitate din cererea de finanţare;
        ● Autorizaţia de construire va fi depusă odată cu prima cerere de rambursare;
        ● Beneficiarii prezintă prima cerere de rambursare/plată însoţită de documente justificative în termen de cel mult 3 luni de la data semnării contractului de finanţare în cazul proiectelor pentru investiţii care nu prevăd construcţii montaj, respectiv în termen de 6 luni în cazul proiectelor pentru investiţii care prevăd construcţii-montaj;
        ● Contractul de finanţare va cuprinde o clauză suspensivă referitoare la dovada privind asigurarea cofinanţării investiţiei, în cazul în care dovada nu a fost depusă odată cu cererea de finanţare, în cuantum de minimum 20% din valoarea de cofinanţare. În termen de 3 luni de la semnarea contractului beneficiarul va face dovada existenţei acestei cofinanţări, în caz contrar contractul de finanţare se reziliază;
        ● Contractul va cuprinde şi alte clauze cu privire la achiziţiile private ale beneficiarilor (conform Manualului de procedură privind achiziţiile şi a prevederilor legale în vigoare la data achiziţiei);
        ● Contractul va cuprinde obligaţii privind respectarea procedurii de rambursare a cheltuielilor (completarea cererii de rambursare şi documente doveditoare) conform procedurii în vigoare;
        ● Contractul va cuprinde şi clauze specifice cu privire la obligaţia beneficiarului de a păstra în bune condiţii toate documentele originale privind implementarea proiectului, inclusiv documentele contabile;
        ● Beneficiarul are obligaţia de a asigura accesul neîngrădit al autorităţilor naţionale cu atribuţii de verificare, control şi audit şi al departamentelor de specialitate din cadrul UE, în limitele competenţelor ce le revin, la toate datele şi documentele, în sedii, pe terenuri, în mijloace de transport sau în alte spaţii folosite în scopuri economice, care au legătură cu obiectivele proiectului;
        ● În cazul constatării unei nereguli cu privire la încheierea ori executarea Contractului, inclusiv în cazul în care beneficiarul este declarat în stare de incapacitate de plată sau a fost declanşată procedura insolvenţei/falimentului, precum şi în situaţia în care Autoritatea Contractantă constată că cele declarate pe proprie răspundere de beneficiar, prin reprezentanţii săi, nu corespund realităţii sau documentele/autorizaţiile/avizele depuse în vederea obţinerii finanţării nerambursabile sunt constatate ca fiind neadevărate/false/incomplete/expirate/inexacte, MADR, prin DGP-AMPOPAM poate înceta valabilitatea Contractului, de plin drept, printr-o notificare scrisă adresată Beneficiarului, fără punere în întârziere, fără nicio altă formalitate şi fără intervenţia instanţei judecătoreşti. În aceste cazuri, beneficiarul va restitui integral sumele primite ca finanţare nerambursabilă, împreună cu dobânzi şi penalităţi, în procentul stabilit conform dispoziţiilor legale în vigoare, şi în conformitate cu dispoziţiile contractuale. Prin excepţie, în situaţia în care neîndeplinirea obligaţiilor contractuale nu este de natură a afecta condiţiile de eligibilitate şi selecţie a proiectului, recuperarea sprijinului financiar se va realiza proporţional cu gradul de neîndeplinire. Anterior încetării Contractului de finanţare, MADR, prin DGP-AMPOPAM poate suspenda contractul şi/sau plăţile ca o măsură de precauţie, fără o avertizare prealabilă;
        ● Beneficiarii pot solicita avansuri pentru realizarea contractelor de finanţare, potrivit prevederilor legale în vigoare, numai dacă în prealabil fac dovada existenţei cofinanţării şi după avizarea favorabilă de către DGP-AMPOPAM a unei proceduri de achiziţii;
        ● Orice modificare care priveşte sediul social, contul, datele de contact, calitatea de reprezentant legal al beneficiarului, se face prin notificarea Autorităţii Contractante şi depunerea de documente doveditoare. Autoritatea Contractantă va analiza solicitarea şi, în situaţia în care constată neconcordanţe, aceasta va fi respinsă;

        ATENŢIE!
        Potrivit prevederilor art. 17 alin. (1) din partea generală a contractului de finanţare, informaţiile/documentele privind executarea contractului de finanţare, inclusiv anexele sale, constituie informaţii de interes public, în condiţiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia secţiunilor/documentelor/elementelor care nu pot avea caracter confidenţial, astfel cum sunt acestea prevăzute la alin. (2) al aceluiaşi articol.
        În conformitate cu prevederile art. 18 din partea generală a contractului de finanţare, părţile contractante, de comun acord, pot stabili ca anumite documente, secţiuni sau informaţii din proiect să aibă caracter confidenţial, în situaţia în care publicarea acestora ar putea aduce atingere principiului concurenţei loiale, proprietăţii intelectuale ori altor dispoziţii legale aplicabile.
        În această situaţie este necesar ca solicitantul să completeze o solicitare privind confidenţialitatea, care să conţină justificările/motivele aferente fiecărui document/informaţie ce se doreşte a fi confidenţială.


    8.3. Modificarea contractului de finanţare
        Precizări referitoare la modificarea Contractului de finanţare:
        Contractul de finanţare, semnat atât de către MADR - DGP-AMPOPAM, cât şi de către Beneficiar, poate fi modificat în conformitate cu prevederile contractului de finanţare şi cu dispoziţiile H.G. nr. 347/2016 cu modificările ulterioare.
        Toate solicitările de modificare a contractelor de finanţare se vor transmite prin intermediul modulul de "Comunicare" din sistemul informatic MySMIS.
        Orice solicitare de modificare a contractului de finanţare nu va fi automat acceptată de către MADR - DGP-AMPOPAM. Pentru modificarea contractului trebuie să existe motive bine justificate, care vor fi analizate de către experţii din cadrul DGP-AMPOPAM.

┌──────────────────────────────────────┐
│De la data funcţionării sistemului │
│informatic SMIS 2014 se vor respecta │
│paşii descrişi în modulul informatic. │
└──────────────────────────────────────┘    9. MANAGEMENTUL FINANCIAR AL PROIECTULUI
    9.1. Dovada cofinanţării
        Pentru implementarea proiectului, beneficiarul se va angaja să asigure o cofinanţare în procent de minimum:
    - 0% din cheltuielile eligibile totale ale operaţiunii atunci când beneficiarul este un organism de drept public;
    – 25% din cheltuielile eligibile totale ale operaţiunii atunci când beneficiarul este o societate cooperativă pescărească, ce desfăşoară activităţi economice în domeniul acvaculturii;
    – 50% din valoarea eligibilă a proiectului pentru microîntreprinderi, întreprinderi mici, mijlocii şi ONG-uri cu activitate economică în domeniul acvaculturii;
    – 70% din valoarea eligibilă a proiectului pentru întreprinderile care nu se încadrează în definiţia IMM-urilor şi ONG-urilor cu activitate economică în domeniul acvaculturii.

        Pentru derularea proiectului, beneficiarul va asigura cofinanţarea investiţiei prin: aport în natură, aport în numerar constituit de beneficiar, surse de finanţare (credit bancar) sau combinaţii dintre acestea.
        În primele 3 luni de la semnarea contractului, beneficiarul se angajează să facă dovada asigurării de minimum 20% din cota de cofinanţare.
        Odată semnat contractul, Beneficiarul, în cazul în care nu a asigurat cofinanţarea odată cu depunerea cererii de finanţare, poate face dovada contribuţiei sale, numai prin următoarele modalităţi:
    1. aport în numerar constituit de beneficiar;
    2. surse de finanţare (credit bancar);

        Aportul în numerar se va dovedi prin extras de cont, prin blocarea sumei într-un cont special al proiectului, care se foloseşte numai pentru efectuarea plăţilor aferente implementării proiectului.
        Aceste sume vor fi deblocate numai în baza solicitărilor beneficiarilor (titularilor de cont), cu confirmarea expresă a DGP - AM POPAM.
        Dovada creditului bancar se poate face prin prezentarea contractului de credit încheiat cu banca, obiectul creditului fiind reprezentat de finanţarea proiectului de investiţii contractat.

┌──────────────────────────────────────┐
│În cazul în care beneficiarul a făcut │
│dovada contribuţiei proprii, într-un │
│procent de minimum 20% din │
│cofinanţare, în cadrul cererii de │
│finanţare, acesta nu mai are obligaţia│
│de a face dovada cofinanţării după │
│semnarea contractului de finanţare. │
└──────────────────────────────────────┘


┌──────────────────────────────────────┐
│Beneficiarii pot solicita avansuri │
│pentru realizarea contractelor de │
│finanţare, potrivit prevederilor │
│legale în vigoare, numai dacă în │
│prealabil fac dovada existenţei │
│cofinanţării. │
└──────────────────────────────────────┘


    9.2. Derularea şi verificarea procedurilor de achiziţii
        Beneficiarii privaţi vor derula achiziţiile în conformitate cu dispoziţiile Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 1.284/2016 privind aprobarea procedurii competitive aplicabile solicitanţilor/beneficiarilor privaţi pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanţate din fonduri europene.
        În cazul în care asociaţiile/organizaţiile înfiinţate în baza O.G. nr. 26/2000 includ şi autorităţi contractante, acestea vor aplica prevederile Legii nr. 98/2016 (conform art. 4 lit. c).
        Dosarele achiziţiilor vor fi încărcate în aplicaţia informatică MySMIS în Planul de Achiziţii, în integralitatea lor, iar prin modulul Comunicare se va transmite către AM POPAM solicitarea de avizare a acestora însoţite de dosarul achiziţiei scanat în integralitatea lui. Verificarea se va face exclusiv online, iar Notificarea privind rezultatul verificării dosarului de achiziţie se transmite beneficiarului prin intermediul Modulului COMUNICARE.
        Beneficiarii au obligaţia să finalizeze procedurile de achiziţii în timp util, înainte de a solicita rambursarea cheltuielilor şi să depună dosarele de achiziţii în aplicaţia informatică MySMIS în modulul Comunicare, în vederea avizării acestora.

    9.3. Rambursarea cheltuielilor
    9.3.1. Precizări referitoare la acordarea avansului
        Potrivit dispoziţiilor art. 29 din O.U.G. nr. 49/2015, pentru Beneficiarul care a optat pentru avans, în vederea demarării investiţiei, MADR, prin DGP-AMPOPAM, poate să acorde un avans de până la maximum 50% din valoarea eligibilă nerambursabilă. Beneficiarii pot primi avansul numai după avizarea unei proceduri de achiziţii de către DGP-AMPOPAM şi după prezentarea dovezii privind asigurarea cofinanţării.
        Beneficiarul trebuie să justifice avansul primit de la MADR, pe baza documentelor solicitate conform Instrucţiunilor de plată la Contractul de Finanţare, până la ultima cerere de rambursare.
        MADR, prin DGP-AMPOPAM poate acorda un avans de până la 100% din valoarea totală eligibilă nerambursabilă a tranşei de plată, cu excepţia ultimei cereri, pentru care nu se acordă acest avans. Acest avans se acordă beneficiarilor pe baza facturii/facturilor aferente tranşei de plată. Avansul se justifică în termen de 7 zile, de către beneficiar, prin prezentarea ordinului/ordinelor de plată aferent/aferente facturii/facturilor pentru care s-a eliberat avansul. Documentele justificative aferente obiectului facturilor, pentru care a fost acordat avans, vor fi prezentate de către beneficiar în următoarea cerere de rambursare.
        Plata avansului, pentru ambele situaţii descrise mai sus este subordonată constituirii unei garanţii, prezentate sub formă de scrisoare de garanţie bancară - SGB, scrisoare de garanţie eliberată de fondurile de garantare înregistrate în Registrul special al Băncii Naţionale a României sau unei poliţe de asigurare eliberate de o societate de asigurări autorizată conform legislaţiei naţionale în vigoare, care corespunde procentului de 100% din suma avansului.
        Beneficiarul care a încasat avans de la MADR şi solicită prelungirea perioadei maxime de execuţie, aprobate prin contractul de finanţare, este obligat să depună la DGP-AMPOPAM şi documentul prin care dovedeşte prelungirea valabilităţii Scrisorii de Garanţie Bancară/Nebancară sau poliţei de asigurare, care să acopere noul termen de execuţie solicitat.
        Conform dispoziţiilor art. 28 din O.U.G. nr. 49/2015, beneficiarii privaţi, la depunerea spre decontare a cererii de rambursare, pot proceda după cum urmează:
    a) anexează documentele, ordinele de plată şi extrasele de cont sau alte documente cu valoare echivalentă care dovedesc efectuarea plăţilor, atât pentru partea de contribuţie publică, cât şi pentru cea proprie; sau
    b) anexează documentele, ordinele de plată şi extrasele de cont sau alte documente cu valoare echivalentă care dovedesc efectuarea plăţilor, cu excepţia ordinelor de plată şi/sau a extraselor de cont ori a altor documente cu valoare echivalentă care dovedesc efectuarea plăţilor pentru partea de contribuţie publică.


┌──────────────────────────────────────┐
│Garanţiile aferente avansurilor de │
│100% din valoarea totală eligibilă │
│nerambursabilă a tranşei de plată │
│trebuie să aibă valabilitate de 30 de │
│zile lucrătoare de la data depunerii │
│cererii de plată. │
│Garanţiile aferente avansurilor de 50%│
│din valoarea totală a sprijinului │
│financiar nerambursabil trebuie să │
│aibă valabilitatea mai mare cu minimum│
│15 zile lucrătoare faţă de durata de │
│execuţie a contractului. │
└──────────────────────────────────────┘


    9.3.2. Plata
     Beneficiarii sunt obligaţi să încarce în aplicaţia informatică MySMIS prin modulul Comunicare, Graficul de rambursare a cheltuielilor, conform formatului standard (Anexa nr. 11 la prezentul Ghid), în maximum 30 (treizeci) zile calendaristice de la data semnării contractului de finanţare. În condiţiile în care au intervenit modificări faţă de versiunea din Contractul de finanţare graficul de rambursare se depune în maximum 30 zile de la apariţiei modificărilor, cu justificările care au condus la modificarea acestuia.
        Dosarul Cererii de rambursare va fi încărcat în aplicaţia informatică MySMIS prin modulul Comunicare.
        Dosarul Cererii de plată/rambursare trebuie să cuprindă documentele justificative prevăzute în Instrucţiunile de plată anexate la Contractul de finanţare. Cererea de rambursare va cuprinde numai acele cheltuieli pentru care s-a primit aviz favorabil din punct de vedere al achiziţiei respective, unde este cazul.
        Plata către beneficiari a cererilor de plată/rambursare se realizează de către MADR în termen de maximum 45 (patruzeci şi cinci) de zile lucrătoare de la data înregistrării fiecărei cereri de plată/rambursare, cu excepţia acelor situaţii în care termenul de plată/rambursare se suspendă.
        Pentru fiecare Cerere de rambursare se va efectua o vizită în teren.
        În cazul investiţiilor care nu presupun lucrări de construcţii montaj, beneficiarul va depune maximum 3 cereri de rambursare.
        În cazul investiţiilor care presupun lucrări de construcţii montaj, beneficiarul va depune maximum 5 cereri de rambursare.    10. MONITORIZARE ŞI CONTROL
    10.1. Monitorizarea tehnică şi financiară
        Beneficiarul este obligat ca în perioada de implementare a proiectului să depună anual, la DGP-AMPOPAM, Rapoarte de progres privind situaţia implementării proiectului. După implementarea proiectului Beneficiarul trebuie să comunice anual, pe toată perioada de monitorizare (5 ani de la data efectuării ultimei plăţi) indicatorii de rezultat, menţionaţi în Raportul de progres. Formularul acestui document poate fi găsit pe site-ul www.ampeste.ro.
        Beneficiarul trebuie să asigure atingerea rezultatelor şi a obiectivelor, asumate prin Cererea de Finanţare şi anexele aferente acesteia, precum şi respectarea prevederilor contractuale specifice operaţiunii finanţate şi a prevederilor art. 71 din Regulamentul nr. 1303/2013 privind caracterul durabil al operaţiunilor.
        Beneficiarul finanţării are obligaţia de a arhiva toate documentele referitoare la implementarea proiectelor aprobate spre finanţare în cadrul POPAM în spaţii special amenajate, astfel încât să fie asigurată păstrarea în bune condiţii a documentelor, să evite distrugerea intenţionată/accidentală sau sustragerea neautorizată a acestora, asigurând păstrarea unei piste de audit corespunzătoare a operaţiunilor efectuate.
        Beneficiarul trebuie să asigure arhivarea următoarelor documente:
    - documente referitoare la solicitarea finanţării proiectului şi la aprobarea acestuia de către AM (Cererea de finanţare şi anexele sale, Contractul de finanţare şi anexele sale);
    – documentele referitoare la procedurile de achiziţie publică derulate în cadrul proiectelor aprobate, ca bază legală pentru efectuarea unor cheltuieli;
    – documente referitoare la implementarea proiectului;
    – facturi şi documente justificative aferente acestora, documente de plată;
    – documentele contabile conform prevederilor legale.

        Documentele trebuie arhivate într-una din următoarele forme:
    - originale;
    – fotocopii ale documentelor originale certificate "conform cu originalul";
    – microfişe ale documentelor originale;
    – versiuni electronice ale documentelor originale;
    – documente care există doar în format electronic, caz în care trebuie să se asigure securitatea sistemului informatic.


    10.2. Control
        Proiectele finanţate prin POPAM vor fi verificate la faţa locului de către o echipă de control desemnată de către DGP-AMPOPAM. Acest control poate interveni în orice moment al implementării proiectului, cât şi după plata finală (ex-post), pe o perioada de cinci (5) ani de la data efectuării ultimei plăţi şi va cuprinde verificări de natură tehnică şi economico-financiară. DGP-AMPOPAM este însărcinată cu gestionarea şi implementarea Programului Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime 2014-2020 în conformitate cu principiul bunei gestiuni financiare, după cum urmează:
    - să verifice furnizarea de produse şi de servicii cofinanţate şi să controleze dacă toate cheltuielile declarate de beneficiari pentru operaţiuni au fost suportate efectiv şi că acestea sunt în conformitate cu normele Uniunii Europene şi naţionale;
    – să se asigure că există un sistem de înregistrare şi de arhivare sub formă electronică a documentelor contabile pentru fiecare operaţiune în cadrul programului operaţional, şi este asigurată disponibilitatea acestora;
    – să se asigure că beneficiarii şi alte organisme care participă la realizarea operaţiunilor aplică fie un sistem de contabilitate separat, fie o codificare contabilă adecvată pentru toate tranzacţiile privind operaţiunea, fără a aduce atingere standardelor contabile naţionale;
    – să se asigure că sunt respectate toate obligaţiile cu privire la informare şi de publicitate.

        Verificările trebuie să asigure faptul că declararea cheltuielilor este reală, că achiziţia de produse sau servicii a fost făcută în concordanţă cu Contractul de finanţare, că cererile de rambursare sunt corecte şi că operaţiile şi cheltuielile sunt în concordanţă cu regulile Uniunii Europene şi naţionale. Pentru a asigura buna desfăşurare a verificărilor la faţa locului, beneficiarul va fi înştiinţat în prealabil despre data la care vor avea loc acestea. Obligaţia acestuia este de a pune la dispoziţia echipei de control toate documentele administrative şi contabile solicitate, în original, de a asigura accesul la sistemele informatice şi la toate documentele stocate în format electronic privind gestiunea tehnică şi financiară a proiectului. Totodată, beneficiarul are obligaţia de a garanta prezenţa, în timpul controlului, a persoanelor împuternicite să dea toate informaţiile utile din punct de vedere administrativ, contabil şi tehnic. Echipa de control verifică următoarele aspecte:
    - legalitatea, regularitatea şi realitatea operaţiunilor financiare desfăşurate până la acel moment;
    – dacă înregistrarea în contabilitate a tuturor operaţiunilor aferente proiectului este corectă;
    – modalitatea de atribuire a contractelor de achiziţii în sensul respectării prevederilor legale în materie de achiziţii publice/private;
    – îndeplinirea obligaţiilor privind asigurarea vizibilităţii şi publicităţii proiectului.    11. INFORMARE ŞI PUBLICITATE
        Beneficiarii sunt responsabili pentru implementarea activităţilor de informare şi publicitate în legătură cu asistenţa financiară nerambursabilă obţinută prin Programul Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime 2014-2020, în conformitate cu prevederile din prezentul Ghid.
     Detalii privind modalitatea de realizare a publicităţii sunt cuprinse în Anexa nr. 12 - Măsuri de informare şi publicitate.

    12. ANEXE
    - Anexa nr. 1.C - Lista de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii
    – Anexa nr. 1.S - Lista de verificare a documentelor solicitate în vederea contractării
    – Anexa nr. 2 - Grila de evaluare calitativă economică
    – Anexa nr. 3 - Grila de evaluare calitativă tehnică
    – Anexa nr. 4 - Criteriile de selecţie
    – Anexa nr. 5 - Notificare informaţii suplimentare
    – Anexa nr. 6 - Notificare cu privire la neconformitatea/neeligibilitatea/nerespectarea/respingerea cererii de finanţare
    – Anexa nr. 7 - Memoriu justificativ
    – Anexa nr. 8 - Plan de afaceri
    – Anexa nr. 9 - Proiecţii financiare
    – Anexa nr. 10 - Ipoteze ce stau la baza proiecţiilor financiare
    – Anexa nr. 11 - Graficul de rambursare a cheltuielilor
    – Anexa nr. 12 - Măsurile de informare şi publicitate
    – Anexa A - Declaraţia pe propria răspundere
    – Anexa B - Declaraţie privind eligibilitatea TVA
    – Anexa C - Lista orientativă privind încadrarea cheltuielilor aferente proiectului în categoriile/subcategoriile de cheltuieli conform nomenclatorului MYSMIS

    ANEXA 1.C

    CR-POPAM
         LISTA DE VERIFICARE A CONFORMITĂŢII ADMINISTRATIVE ŞI A ELIGIBILITĂŢII

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Prioritatea Uniunii nr. 2: Stimularea acvaculturii durabile din punctul de │
│vedere al mediului, eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor, │
│inovatoare, competitive şi bazate pe cunoaştere │
│Măsura nr. II.2: Investiţii productive în acvacultură art. 48 alin. (1) lit. │
│(a) - (d) şi (f) - (h) din Regulamentul (UE) nr. 508/2014 │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Titlul proiectului: │
│.......................................................................................................................... │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
│COD SMIS │││││││││││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┼─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
│Solicitant │Reprezentant legal │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Denumire .......................................................... │Nume .......................................................... │
│Tel/fax .............................................................. │Prenume ..................................................... │
│E-mail ................................................................ │Funcţie ........................................................ │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────┘


┌────┬─────────────────────┬───────────┐
│ │ │REZULTATUL │
│ │ │EVALUĂRII │
│Nr. │PUNCTE DE VERIFICAT ├──┬──┬─────┤
│crt.│ │ │ │NU │
│ │ │DA│NU│ESTE │
│ │ │ │ │CAZUL│
├────┼─────────────────────┴──┴──┴─────┤
│I. │CONFORMITATEA ADMINISTRATIVĂ │
├────┼─────────────────────┬──┬──┬─────┤
│ │Au fost depuse toate │ │ │ │
│ │documentele │ │ │ │
│ │solicitate prin Lista│ │ │ │
│ │de documente din │ │ │ │
│1. │Ghidul solicitantului│ │ │ │
│ │şi documentele │ │ │ │
│ │solicitate ca │ │ │ │
│ │informaţii │ │ │ │
│ │suplimentare? │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼──┼──┼─────┤
│ │Documentele depuse │ │ │ │
│2. │respectă formatul tip│ │ │ │
│ │stabilit în Ghidul │ │ │ │
│ │solicitantului? │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼──┼──┼─────┤
│ │Documentele sunt │ │ │ │
│3. │destinate │ │ │ │
│ │solicitantului? │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼──┼──┼─────┤
│ │Documentele sunt în │ │ │ │
│4. │termenele de │ │ │ │
│ │valabilitate? │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼──┼──┼─────┤
│ │Reprezentantul legal │ │ │ │
│ │a fost desemnat │ │ │ │
│ │corect? │ │ │ │
│ │*Se vor verifica │ │ │ │
│ │înscrisurile din │ │ │ │
│5. │RECOM-online şi │ │ │ │
│ │actele constitutive, │ │ │ │
│ │după caz, precum şi │ │ │ │
│ │datele din Cererea de│ │ │ │
│ │finanţare - secţiunea│ │ │ │
│ │Solicitant │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼──┼──┼─────┤
│ │Sunt completate toate│ │ │ │
│ │câmpurile cererii de │ │ │ │
│ │finanţare? │ │ │ │
│ │*Se va verifica, │ │ │ │
│ │îndeosebi, dacă au │ │ │ │
│ │fost completate │ │ │ │
│6. │datele de │ │ │ │
│ │implementare a │ │ │ │
│ │proiectului şi toţi │ │ │ │
│ │indicatorii, în │ │ │ │
│ │conformitate cu │ │ │ │
│ │Ghidul │ │ │ │
│ │solicitantului. │ │ │ │
├────┼─────────────────────┴──┴──┴─────┤
│II. │ELIGIBILITATEA SOLICITANTULUI │
├────┼─────────────────────┬──┬──┬─────┤
│ │Solicitantul este │ │ │ │
│ │organizat sub una din│ │ │ │
│ │formele prevăzute în │ │ │ │
│ │Ghidul │ │ │ │
│ │solicitantului, │ │ │ │
│ │respectiv: persoană │ │ │ │
│ │fizică autorizată, │ │ │ │
│ │întreprindere │ │ │ │
│ │individuală şi │ │ │ │
│ │întreprindere │ │ │ │
│ │familială, societate │ │ │ │
│ │înfiinţată în baza │ │ │ │
│ │Legii nr. 31/1990, │ │ │ │
│ │cooperativă sau │ │ │ │
│ │asociaţie înfiinţată │ │ │ │
│ │legal care desfăşoară│ │ │ │
│ │activitate economică,│ │ │ │
│ │unitate de cercetare │ │ │ │
│1. │cu activitate de │ │ │ │
│ │producţie în domeniul│ │ │ │
│ │acvaculturii care │ │ │ │
│ │desfăşoară activitate│ │ │ │
│ │economică? │ │ │ │
│ │* Se verifică, în │ │ │ │
│ │funcţie de forma de │ │ │ │
│ │organizare, după caz,│ │ │ │
│ │solicitantul în │ │ │ │
│ │RECOM-online sau │ │ │ │
│ │Certificatul cu date │ │ │ │
│ │din Registrul │ │ │ │
│ │asociaţiilor şi │ │ │ │
│ │fundaţiilor şi actele│ │ │ │
│ │constitutive ale │ │ │ │
│ │acestuia, precum şi │ │ │ │
│ │datele din Cererea de│ │ │ │
│ │Finanţare- Secţiunea │ │ │ │
│ │- Solicitant. │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼──┼──┼─────┤
│ │Solicitantul are ca │ │ │ │
│ │obiect de activitate │ │ │ │
│ │înregistrat - Cod │ │ │ │
│ │CAEN 0321 - │ │ │ │
│ │"Acvacultura │ │ │ │
│ │maritimă" sau 0322 - │ │ │ │
│ │"Acvacultura în ape │ │ │ │
│ │dulci"? │ │ │ │
│ │* Se verifică, în │ │ │ │
│2. │funcţie de forma de │ │ │ │
│ │organizare, după caz,│ │ │ │
│ │solicitantul în │ │ │ │
│ │RECOM-online sau │ │ │ │
│ │actele constitutive │ │ │ │
│ │ale acestuia, precum │ │ │ │
│ │şi datele din Cererea│ │ │ │
│ │de Finanţare- │ │ │ │
│ │Secţiunea - │ │ │ │
│ │Solicitant - Date de │ │ │ │
│ │identificare. │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼──┼──┼─────┤
│ │Solicitantul nu se │ │ │ │
│ │află în proces de │ │ │ │
│ │lichidare, fuziune, │ │ │ │
│ │reorganizare sau │ │ │ │
│ │faliment? │ │ │ │
│ │* Se verifică │ │ │ │
│ │solicitantul în │ │ │ │
│ │RECOM-online/ │ │ │ │
│ │certificatul cu date │ │ │ │
│3. │din Registrul │ │ │ │
│ │asociaţiilor şi │ │ │ │
│ │fundaţiilor şi actele│ │ │ │
│ │constitutive ale │ │ │ │
│ │solicitantului, după │ │ │ │
│ │caz. │ │ │ │
│ │** Se verifică │ │ │ │
│ │Cererea de Finanţare │ │ │ │
│ │în secţiunea - │ │ │ │
│ │Capacitate │ │ │ │
│ │Solicitant. │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼──┼──┼─────┤
│ │Solicitantul nu este │ │ │ │
│ │înregistrat în │ │ │ │
│ │Registrul debitorilor│ │ │ │
│ │MADR - AM POP/AM │ │ │ │
│ │POPAM, pentru POP │ │ │ │
│ │2007 - 2013 şi/sau │ │ │ │
│ │POPAM 2014-2020 în │ │ │ │
│ │calitate de debitor │ │ │ │
│ │şi nu beneficiază de │ │ │ │
│ │înlesniri la plată │ │ │ │
│ │pentru acestea, │ │ │ │
│4. │acordate de organul │ │ │ │
│ │fiscal în │ │ │ │
│ │conformitate cu Codul│ │ │ │
│ │de procedură fiscală?│ │ │ │
│ │* Se verifică dacă │ │ │ │
│ │solicitantul este │ │ │ │
│ │înscris în Registrul │ │ │ │
│ │debitorilor cu sume │ │ │ │
│ │neachitate pentru POP│ │ │ │
│ │/POPAM şi dacă │ │ │ │
│ │beneficiază de │ │ │ │
│ │înlesniri la plată │ │ │ │
│ │pentru aceste debite.│ │ │ │
├────┼─────────────────────┼──┼──┼─────┤
│ │Solicitantul nu se │ │ │ │
│ │află în vreuna din │ │ │ │
│ │situaţiile prevăzute │ │ │ │
│ │la art. 10 din │ │ │ │
│ │Regulamentul (UE) nr.│ │ │ │
│ │508/2014? │ │ │ │
│5. │* Se verifică │ │ │ │
│ │veridicitatea │ │ │ │
│ │declaraţiei pe │ │ │ │
│ │proprie răspundere - │ │ │ │
│ │Anexa A, în baza │ │ │ │
│ │informaţiilor │ │ │ │
│ │disponibile la │ │ │ │
│ │entităţile abilitate.│ │ │ │
├────┼─────────────────────┼──┼──┼─────┤
│ │Solicitantul a │ │ │ │
│ │înregistrat în │ │ │ │
│ │ultimele situaţii │ │ │ │
│ │financiare │ │ │ │
│ │înregistrate la │ │ │ │
│ │Administraţia │ │ │ │
│ │Financiară un │ │ │ │
│ │rezultat din │ │ │ │
│ │exploatare pozitiv │ │ │ │
│ │(inclusiv 0), pentru │ │ │ │
│ │cazul în care │ │ │ │
│ │întreprinderea a avut│ │ │ │
│ │activitate sau, în │ │ │ │
│ │cazul persoanelor │ │ │ │
│ │fizice autorizate, │ │ │ │
│ │întreprinderilor │ │ │ │
│ │individuale şi │ │ │ │
│ │întreprinderilor │ │ │ │
│ │familiale, veniturile│ │ │ │
│6. │obţinute în anul │ │ │ │
│ │financiar precedent │ │ │ │
│ │anului depunerii │ │ │ │
│ │proiectului sunt cel │ │ │ │
│ │puţin egale cu │ │ │ │
│ │cheltuielile? │ │ │ │
│ │*Nu se va lua în │ │ │ │
│ │calcul anul │ │ │ │
│ │înfiinţării în care │ │ │ │
│ │rezultatul poate fi │ │ │ │
│ │negativ, situaţie în │ │ │ │
│ │care condiţia pentru │ │ │ │
│ │verificarea │ │ │ │
│ │rezultatului │ │ │ │
│ │financiar se va │ │ │ │
│ │considera │ │ │ │
│ │îndeplinită. │ │ │ │
│ │** Se vor verifica │ │ │ │
│ │situaţiile financiare│ │ │ │
│ │depuse de solicitant.│ │ │ │
├────┼─────────────────────┼──┼──┼─────┤
│ │Solicitantul prezintă│ │ │ │
│ │în ultimele situaţii │ │ │ │
│ │financiare │ │ │ │
│ │înregistrate la │ │ │ │
│ │Administraţia │ │ │ │
│ │Financiară un │ │ │ │
│ │rezultat din │ │ │ │
│ │exploatare negativ şi│ │ │ │
│ │are Procese-verbale │ │ │ │
│ │de calamitate pe │ │ │ │
│ │ultimii 2 ani sau │ │ │ │
│ │face dovada că │ │ │ │
│ │situaţia provine în │ │ │ │
│ │urma unui proces │ │ │ │
│ │investiţional pentru │ │ │ │
│ │implementarea unui │ │ │ │
│7. │proiect prin fonduri │ │ │ │
│ │europene sau proiect │ │ │ │
│ │finanţat exclusiv din│ │ │ │
│ │surse proprii │ │ │ │
│ │* Se verifică │ │ │ │
│ │situaţiile │ │ │ │
│ │financiare. │ │ │ │
│ │Se verifică │ │ │ │
│ │procesele-verbale de │ │ │ │
│ │calamitate - dacă │ │ │ │
│ │este cazul. │ │ │ │
│ │Se verifică │ │ │ │
│ │documentele │ │ │ │
│ │justificative │ │ │ │
│ │aferente procesului │ │ │ │
│ │investiţional - dacă │ │ │ │
│ │este cazul. │ │ │ │
├────┼─────────────────────┴──┴──┴─────┤
│III.│ELIGIBILITATEA PROIECTULUI │
├────┼─────────────────────┬──┬──┬─────┤
│ │Proiectul este │ │ │ │
│ │implementat pe │ │ │ │
│ │teritoriul României? │ │ │ │
│1. │* Se vor verifica │ │ │ │
│ │datele din Cererea de│ │ │ │
│ │finanţare - secţiunea│ │ │ │
│ │- Localizare proiect.│ │ │ │
├────┼─────────────────────┼──┼──┼─────┤
│ │Proiectul conţine │ │ │ │
│ │activităţi/cheltuieli│ │ │ │
│2. │eligibile de tipul │ │ │ │
│ │celor menţionate în │ │ │ │
│ │Ghidul │ │ │ │
│ │solicitantului? │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼──┼──┼─────┤
│ │Cheltuielile pentru │ │ │ │
│ │care se solicită │ │ │ │
│ │finanţare în Cererea │ │ │ │
│ │de finanţare au fost │ │ │ │
│ │efectuate începând cu│ │ │ │
│3. │data de 01.01.2014? │ │ │ │
│ │(dacă este cazul) │ │ │ │
│ │* Se verifică Cererea│ │ │ │
│ │de finanţare - │ │ │ │
│ │secţiunea - Plan de │ │ │ │
│ │achiziţii - achiziţii│ │ │ │
│ │realizate deja. │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼──┼──┼─────┤
│ │Valoarea eligibilă │ │ │ │
│ │aferentă unui proiect│ │ │ │
│ │se încadrează între │ │ │ │
│4. │valorile minimă şi │ │ │ │
│ │maximă (inclusiv) │ │ │ │
│ │stabilite prin │ │ │ │
│ │anunţul de lansare a │ │ │ │
│ │apelului? │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼──┼──┼─────┤
│ │Suma solicitată ca │ │ │ │
│ │sprijin financiar │ │ │ │
│ │nerambursabil │ │ │ │
│ │respectă intensitatea│ │ │ │
│ │ajutorului financiar │ │ │ │
│ │specific statutului │ │ │ │
│ │fiecărui solicitant? │ │ │ │
│ │* Se verifică │ │ │ │
│ │respectarea │ │ │ │
│ │procentelor de │ │ │ │
│ │finanţare │ │ │ │
│ │nerambursabilă şi a │ │ │ │
│ │încadrării │ │ │ │
│ │solicitantului în │ │ │ │
│ │categoria IMM, în │ │ │ │
│5. │conformitate cu │ │ │ │
│ │dispoziţiile Legii │ │ │ │
│ │nr. 346/2004, în │ │ │ │
│ │următoarele │ │ │ │
│ │documente: │ │ │ │
│ │- Bilanţul pentru │ │ │ │
│ │verificarea numărului│ │ │ │
│ │mediu de salariaţi şi│ │ │ │
│ │a cifrei de afaceri │ │ │ │
│ │anuală netă/activele │ │ │ │
│ │totale anuale; │ │ │ │
│ │- Cererea de │ │ │ │
│ │Finanţare - secţiunea│ │ │ │
│ │Solicitant şi │ │ │ │
│ │secţiunea - Buget - │ │ │ │
│ │Activităţi şi │ │ │ │
│ │cheltuieli │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼──┼──┼─────┤
│ │Cheltuielile de │ │ │ │
│ │proiectare şi │ │ │ │
│ │asistenţă tehnică │ │ │ │
│ │respectă limita │ │ │ │
│ │maximă de 5% din │ │ │ │
│ │valoarea totală │ │ │ │
│ │eligibilă a │ │ │ │
│ │operaţiunii dacă │ │ │ │
│ │operaţiunea nu │ │ │ │
│ │prevede │ │ │ │
│ │construcţii-montaj │ │ │ │
│ │sau de 10% din │ │ │ │
│ │valoarea totală │ │ │ │
│ │eligibilă a │ │ │ │
│ │operaţiunii dacă │ │ │ │
│6. │operaţiunea prevede │ │ │ │
│ │construcţii- montaj? │ │ │ │
│ │* Se verifică în │ │ │ │
│ │Cererea de finanţare │ │ │ │
│ │- secţiunea - Buget -│ │ │ │
│ │Activităţi şi │ │ │ │
│ │cheltuieli - dacă se │ │ │ │
│ │respectă limita │ │ │ │
│ │maximă de 5% sau 10% │ │ │ │
│ │(după caz) din │ │ │ │
│ │valoarea totală │ │ │ │
│ │eligibilă a │ │ │ │
│ │operaţiunii pentru │ │ │ │
│ │cheltuielile de │ │ │ │
│ │proiectare şi │ │ │ │
│ │asistenţă tehnică. │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼──┼──┼─────┤
│ │Proiectul respectă │ │ │ │
│ │limita maximă de 2%, │ │ │ │
│ │respectiv de 1% (după│ │ │ │
│ │caz) din valoarea │ │ │ │
│ │totală eligibilă a │ │ │ │
│ │operaţiunii privind │ │ │ │
│ │plata drepturilor │ │ │ │
│ │salariale, inclusiv │ │ │ │
│ │contribuţiile │ │ │ │
│ │suportate de către │ │ │ │
│ │angajator şi angajat │ │ │ │
│7. │pentru personalul din│ │ │ │
│ │cadrul echipei de │ │ │ │
│ │implementare a │ │ │ │
│ │operaţiunii cu │ │ │ │
│ │construcţii -montaj, │ │ │ │
│ │respectiv fără │ │ │ │
│ │construcţii - montaj?│ │ │ │
│ │*Se verifică în │ │ │ │
│ │Cererea de finanţare │ │ │ │
│ │- secţiunea Buget - │ │ │ │
│ │Activităţi şi │ │ │ │
│ │cheltuieli │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼──┼──┼─────┤
│ │Cheltuielile cu │ │ │ │
│ │achiziţia │ │ │ │
│ │construcţiilor se │ │ │ │
│ │încadrează în limita │ │ │ │
│ │a 50% din totalul │ │ │ │
│ │cheltuielilor │ │ │ │
│ │eligibile? │ │ │ │
│ │* Se verifică cererea│ │ │ │
│8. │de finanţare, devizul│ │ │ │
│ │pe obiect şi devizul │ │ │ │
│ │general. │ │ │ │
│ │** Se verifică în │ │ │ │
│ │Cererea de finanţare │ │ │ │
│ │- secţiunea - Buget -│ │ │ │
│ │Activităţi şi │ │ │ │
│ │cheltuieli - dacă se │ │ │ │
│ │respectă limita │ │ │ │
│ │maximă. │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼──┼──┼─────┤
│ │Proiectul/ │ │ │ │
│ │activităţile pentru │ │ │ │
│ │care se solicită │ │ │ │
│ │sprijin nerambursabil│ │ │ │
│ │prin Cererea de │ │ │ │
│ │finanţare (inclusiv │ │ │ │
│ │contribuţia în │ │ │ │
│ │natură) nu a/au făcut│ │ │ │
│ │obiectul unei alte │ │ │ │
│ │finanţări din fonduri│ │ │ │
│9. │publice naţionale sau│ │ │ │
│ │ale Uniunii Europene,│ │ │ │
│ │în ultimii 5 ani? │ │ │ │
│ │* Se verifică │ │ │ │
│ │documentele contabile│ │ │ │
│ │privind sursa de │ │ │ │
│ │provenienţă şi modul │ │ │ │
│ │de finanţare a │ │ │ │
│ │bunurilor ce fac │ │ │ │
│ │obiectul contribuţiei│ │ │ │
│ │în natură. │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼──┼──┼─────┤
│ │Imobilele pe care se │ │ │ │
│ │realizează investiţia│ │ │ │
│ │sunt libere de orice │ │ │ │
│ │sarcini/interdicţii │ │ │ │
│ │ce afectează │ │ │ │
│ │implementarea │ │ │ │
│ │operaţiunii şi se │ │ │ │
│ │află în proprietatea/│ │ │ │
│ │folosinţa │ │ │ │
│ │solicitantului, la │ │ │ │
│ │momentul depunerii │ │ │ │
│ │cererii de finanţare?│ │ │ │
│ │* Se verifică │ │ │ │
│ │Extrasul de carte │ │ │ │
│ │funciară pentru │ │ │ │
│ │informare de dată │ │ │ │
│ │recentă (emis cu │ │ │ │
│ │maximum 30 de zile │ │ │ │
│10. │înainte de depunerea │ │ │ │
│ │cererii de finanţare)│ │ │ │
│ │din care să rezulte │ │ │ │
│ │că sunt libere de │ │ │ │
│ │orice sarcini/ │ │ │ │
│ │interdicţii ce │ │ │ │
│ │afectează │ │ │ │
│ │implementarea │ │ │ │
│ │operaţiunii şi că se │ │ │ │
│ │află în proprietatea/│ │ │ │
│ │folosinţa │ │ │ │
│ │solicitantului. │ │ │ │
│ │** Sunt exceptate de │ │ │ │
│ │la verificare │ │ │ │
│ │cererile de finanţare│ │ │ │
│ │care vizează doar │ │ │ │
│ │dotări şi lucrări de │ │ │ │
│ │construcţii ce nu se │ │ │ │
│ │supun autorizării. │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼──┼──┼─────┤
│ │Activităţile propuse │ │ │ │
│ │se încadrează în │ │ │ │
│ │durata maximă de │ │ │ │
│ │derulare a │ │ │ │
│ │proiectului de 24 de │ │ │ │
│ │luni? │ │ │ │
│11. │* Se verifică în │ │ │ │
│ │Cererea de finanţare,│ │ │ │
│ │Studiul de │ │ │ │
│ │fezabilitate, │ │ │ │
│ │Memoriul justificativ│ │ │ │
│ │dacă activităţile │ │ │ │
│ │propuse se încadrează│ │ │ │
│ │în durata de 24 luni.│ │ │ │
└────┴─────────────────────┴──┴──┴─────┘

        Dacă în urma solicitării de clarificare/completare a documentelor ataşate Cererii de finanţare, solicitantul finanţării nu clarifică/completează documentele, iar experţii CR-POPAM bifează cu "NU" unul din subpunctele de verificat la pct. I, Cererea de Finanţare este declarată neconformă administrativ.
        Dacă cel puţin o condiţie de eligibilitate de la punctele de verificare II-III nu este îndeplinită, iar în lista de verificare a eligibilităţii se bifează în coloana "NU", atunci Cererea de Finanţare este declarată neeligibilă.

    ANEXA 1.S

    LISTA DE VERIFICARE A DOCUMENTELOR SOLICITATE ÎN VEDEREA CONTRACTĂRII

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Prioritatea Uniunii nr. 2: Stimularea acvaculturii durabile din punctul de │
│vedere al mediului, eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor, │
│inovatoare, competitive şi bazate pe cunoaştere │
│Măsura nr. II.2: Investiţii productive în acvacultură art. 48 alin. (1) lit. │
│(a) - (d) şi (f) - (h) din Regulamentul (UE) nr. 508/2014 │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Titlul proiectului: │
│.......................................................................................................................... │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
│COD SMIS │││││││││││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┼─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
│Solicitant │Reprezentant legal │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Nume │
│Denumire .......................................................... │.......................................................... │
│Tel/fax .............................................................. │Prenume │
│E-mail ................................................................ │..................................................... │
│ │Funcţie │
│ │........................................................ │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┘


┌────┬─────────────────────┬───────────┐
│ │ │REZULTATUL │
│ │ │VERIFICĂRII│
│Nr. │PUNCTE DE VERIFICAT ├──┬──┬─────┤
│crt.│ │ │ │NU │
│ │ │DA│NU│ESTE │
│ │ │ │ │CAZUL│
├────┼─────────────────────┼──┼──┼─────┤
│ │Solicitantul nu se │ │ │ │
│ │află în stare de │ │ │ │
│ │dizolvare, faliment │ │ │ │
│ │sau nu face obiectul │ │ │ │
│ │unei proceduri de │ │ │ │
│ │lichidare sau de │ │ │ │
│ │administrare │ │ │ │
│ │judiciară, nu şi-a │ │ │ │
│ │suspendat activitatea│ │ │ │
│ │economică sau nu face│ │ │ │
│ │obiectul unei │ │ │ │
│ │proceduri în urma │ │ │ │
│ │acestor situaţii sau │ │ │ │
│ │nu se află în │ │ │ │
│ │situaţii similare în │ │ │ │
│ │urma unei proceduri │ │ │ │
│ │de aceeaşi natură │ │ │ │
│ │prevăzute de │ │ │ │
│ │legislaţia sau de │ │ │ │
│1. │reglementările │ │ │ │
│ │naţionale │ │ │ │
│ │* Se verifică │ │ │ │
│ │solicitantul în │ │ │ │
│ │RECOM-online sau │ │ │ │
│ │Certificatul cu date │ │ │ │
│ │din Registrul de │ │ │ │
│ │Asociaţii, Fundaţii │ │ │ │
│ │şi Federaţii, valabil│ │ │ │
│ │la data depunerii. │ │ │ │
│ │** Se verifică dacă │ │ │ │
│ │extrasul din │ │ │ │
│ │Registrul de │ │ │ │
│ │Asociaţii, Fundaţii │ │ │ │
│ │şi Federaţii este în │ │ │ │
│ │original, este │ │ │ │
│ │destinat │ │ │ │
│ │solicitantului, │ │ │ │
│ │valabil la data │ │ │ │
│ │depunerii. │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼──┼──┼─────┤
│ │Solicitantul nu │ │ │ │
│ │figurează cu taxe şi │ │ │ │
│ │impozite locale │ │ │ │
│ │restante │ │ │ │
│ │* Se verifică dacă │ │ │ │
│ │documentul este în │ │ │ │
│ │original, este │ │ │ │
│ │destinat │ │ │ │
│ │solicitantului şi nu │ │ │ │
│ │are termenul de │ │ │ │
│2. │valabilitate expirat;│ │ │ │
│ │** Se verifică datele│ │ │ │
│ │înscrise în │ │ │ │
│ │Certificatul/ │ │ │ │
│ │Certificatele privind│ │ │ │
│ │taxele şi impozitele │ │ │ │
│ │locale emise de │ │ │ │
│ │primăriile pe raza │ │ │ │
│ │cărora solicitantul │ │ │ │
│ │îşi are sediul social│ │ │ │
│ │şi punctele de lucru.│ │ │ │
├────┼─────────────────────┼──┼──┼─────┤
│ │Solicitantul nu │ │ │ │
│ │înregistrează │ │ │ │
│ │obligaţii de plată │ │ │ │
│ │nete ce depăşesc 1/12│ │ │ │
│ │din totalul │ │ │ │
│ │obligaţiilor datorate│ │ │ │
│ │în ultimele 12 luni │ │ │ │
│ │* Se verifică datele │ │ │ │
│ │înscrise în │ │ │ │
│ │Certificatul de │ │ │ │
│ │atestare fiscală emis│ │ │ │
│ │de către organul │ │ │ │
│ │fiscal competent din │ │ │ │
│ │subordinea │ │ │ │
│ │Administraţiei │ │ │ │
│3. │Finanţelor Publice, │ │ │ │
│ │pentru obligaţiile │ │ │ │
│ │fiscale şi sociale de│ │ │ │
│ │plată către bugetul │ │ │ │
│ │general consolidat al│ │ │ │
│ │statului. │ │ │ │
│ │** Se verifică dacă │ │ │ │
│ │Certificatul de │ │ │ │
│ │atestare fiscală are │ │ │ │
│ │completată secţiunea │ │ │ │
│ │C "Informaţii pentru │ │ │ │
│ │verificarea │ │ │ │
│ │eligibilităţii │ │ │ │
│ │contribuabililor │ │ │ │
│ │pentru accesarea │ │ │ │
│ │fondurilor │ │ │ │
│ │nerambursabile". │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼──┼──┼─────┤
│ │Contractul individual│ │ │ │
│ │de muncă, contractul │ │ │ │
│ │de prestări servicii │ │ │ │
│ │pentru managerul de │ │ │ │
│ │proiect, │ │ │ │
│ │responsabilul │ │ │ │
│ │financiar şi a │ │ │ │
│ │specialistului în │ │ │ │
│ │acvacultură sau │ │ │ │
│ │contractul de │ │ │ │
│ │prestări servicii cu │ │ │ │
│ │firma de consultanţă │ │ │ │
│ │care realizează │ │ │ │
│ │managementul de │ │ │ │
│ │proiect acoperă │ │ │ │
│4. │perioada de │ │ │ │
│ │implementare │ │ │ │
│ │* Se verifică dacă │ │ │ │
│ │documentele sunt în │ │ │ │
│ │copie cu menţiunea │ │ │ │
│ │"Conform cu │ │ │ │
│ │originalul" şi dacă │ │ │ │
│ │solicitantul este │ │ │ │
│ │parte în contractul/ │ │ │ │
│ │contractele în cauză.│ │ │ │
│ │** Se verifică dacă │ │ │ │
│ │perioada de │ │ │ │
│ │valabilitate a │ │ │ │
│ │contractelor este │ │ │ │
│ │aceeaşi cu cea de │ │ │ │
│ │implementare a │ │ │ │
│ │proiectului. │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼──┼──┼─────┤
│ │Există Actul de │ │ │ │
│ │identitate al │ │ │ │
│ │reprezentantului │ │ │ │
│ │legal │ │ │ │
│ │* Se verifică dacă │ │ │ │
│5. │documentul este în │ │ │ │
│ │copie cu menţiunea │ │ │ │
│ │"Conform cu │ │ │ │
│ │originalul" şi este │ │ │ │
│ │în termenul de │ │ │ │
│ │valabilitate. │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼──┼──┼─────┤
│ │Există Mandatul de │ │ │ │
│ │reprezentare pentru │ │ │ │
│ │împuternicit, │ │ │ │
│ │autentificat prin │ │ │ │
│ │notariat (duplicatul │ │ │ │
│ │eliberat de notar), │ │ │ │
│ │clar şi explicit în │ │ │ │
│ │ceea ce priveşte │ │ │ │
│ │perioada şi │ │ │ │
│ │activităţile pentru │ │ │ │
│6. │care este dată │ │ │ │
│ │împuternicirea - după│ │ │ │
│ │caz │ │ │ │
│ │* Se verifică dacă │ │ │ │
│ │duplicatul eliberat │ │ │ │
│ │de notar prezintă │ │ │ │
│ │clar şi explicit │ │ │ │
│ │perioada şi │ │ │ │
│ │activităţile pentru │ │ │ │
│ │care este dată │ │ │ │
│ │împuternicirea. │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼──┼──┼─────┤
│ │Există graficul de │ │ │ │
│ │rambursare a │ │ │ │
│ │cheltuielilor │ │ │ │
│ │* Se verifică dacă │ │ │ │
│ │există graficul de │ │ │ │
│ │rambursare a │ │ │ │
│ │cheltuielilor │ │ │ │
│ │(maximum 5 cereri de │ │ │ │
│7. │rambursare), dacă │ │ │ │
│ │valoarea totală a │ │ │ │
│ │cererilor de │ │ │ │
│ │rambursare corespunde│ │ │ │
│ │cu valoarea din │ │ │ │
│ │bugetul indicativ, │ │ │ │
│ │precum şi termenul de│ │ │ │
│ │depunere a primei │ │ │ │
│ │cereri de rambursare.│ │ │ │
├────┼─────────────────────┼──┼──┼─────┤
│ │Există Contractul de │ │ │ │
│ │leasing pentru │ │ │ │
│8. │construcţiile şi/sau │ │ │ │
│ │echipamentele care │ │ │ │
│ │fac parte integrantă │ │ │ │
│ │din investiţie │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼──┼──┼─────┤
│ │Există certificatul │ │ │ │
│ │de cazier judiciar al│ │ │ │
│ │solicitantului │ │ │ │
│9. │*Se verifică dacă │ │ │ │
│ │solicitantul nu are │ │ │ │
│ │menţiuni înscrise în │ │ │ │
│ │certificatul judiciar│ │ │ │
├────┼─────────────────────┼──┼──┼─────┤
│ │Solicitantul nu se │ │ │ │
│ │află în niciuna din │ │ │ │
│ │situaţiile de │ │ │ │
│ │inadmisibilitate │ │ │ │
│ │prevăzute de art. 10 │ │ │ │
│ │din Regulamentul (UE)│ │ │ │
│ │nr. 508/2014 │ │ │ │
│ │* Se verifică │ │ │ │
│ │solicitantul în │ │ │ │
│ │RECOM-online. │ │ │ │
│10. │** Se verifică │ │ │ │
│ │veridicitatea │ │ │ │
│ │declaraţiei pe │ │ │ │
│ │proprie răspundere │ │ │ │
│ │conform art. 10 alin.│ │ │ │
│ │(5) din 10 din │ │ │ │
│ │Regulamentul (UE) nr.│ │ │ │
│ │508/2014, în baza │ │ │ │
│ │informaţiilor │ │ │ │
│ │disponibile la │ │ │ │
│ │entităţile abilitate.│ │ │ │
├────┼─────────────────────┼──┼──┼─────┤
│ │Există Hotărârea │ │ │ │
│ │Adunării Generale a │ │ │ │
│ │Asociaţilor/ │ │ │ │
│ │Acţionarilor/sau │ │ │ │
│ │Decizia asociat unic │ │ │ │
│ │sau Hotărârea pentru │ │ │ │
│ │persoane fizice │ │ │ │
│ │autorizate/ │ │ │ │
│11. │întreprinderi │ │ │ │
│ │individuale/membrilor│ │ │ │
│ │întreprinderii │ │ │ │
│ │familiale, privind │ │ │ │
│ │aprobarea investiţiei│ │ │ │
│ │* Se verifică dacă │ │ │ │
│ │documentul a fost │ │ │ │
│ │emis conform actelor │ │ │ │
│ │constitutive ale │ │ │ │
│ │solicitantului │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼──┼──┼─────┤
│ │Există dovada │ │ │ │
│12. │înscrierii │ │ │ │
│ │solicitantului în │ │ │ │
│ │Registrul CITES │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼──┼──┼─────┤
│ │Există indicatorii │ │ │ │
│13. │suplimentari de │ │ │ │
│ │proiect │ │ │ │
└────┴─────────────────────┴──┴──┴─────┘

        Dacă cel puţin o condiţie de la punctele de verificare nu este îndeplinită, iar în Rezultatul verificării se bifează în coloana NU, atunci Cererea de Finanţare este respinsă.

    ANEXA 2

    GRILĂ DE EVALUARE CALITATIVĂ ECONOMICĂ

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Prioritatea Uniunii nr. 2: Stimularea acvaculturii durabile din punctul de │
│vedere al mediului, eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor, │
│inovatoare, competitive şi bazate pe cunoaştere │
│Măsura nr. II.2: Investiţii productive în acvacultură Art. 48 alin. (1) │
│literele (a) - (d) şi (f) - (h) │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Titlul proiectului: │
│.......................................................................................................................... │
│Durata de implementare ...... (luni); Valoarea eligibilă ............ (lei); │
│Fonduri publice ............. (%) │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
│COD SMIS │││││││││││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┼─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
│Solicitant │Reprezentant legal │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Nume │
│Denumire .......................................................... │.......................................................... │
│Tel/fax .............................................................. │Prenume │
│E-mail ................................................................ │..................................................... │
│ │Funcţie │
│ │........................................................ │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┘


┌────┬──────────────────┬──┬───────────┐
│Nr. │Denumire criteriu/│DA│Observaţii/│
│crt.│subcriteriu │/ │Justificări│
│ │ │NU│ │
├────┼──────────────────┴──┴───────────┤
│1. │CALITATEA ŞI COERENŢA PROIECTULUI│
├────┼──────────────────┬──┬───────────┤
│ │Se va evalua │ │ │
│ │claritatea │ │ │
│ │studiului de │ │ │
│ │fezabilitate/ │ │ │
│ │memoriului │ │ │
│ │justificativ/ │ │ │
│ │planului de │ │ │
│ │afaceri, coerenţa │ │ │
│ │şi realismul │ │ │
│1.1.│proiectului în │ │ │
│ │raport cu │ │ │
│ │activităţile de │ │ │
│ │realizare a │ │ │
│ │investiţiei şi a │ │ │
│ │tehnologiei │ │ │
│ │promovate, a │ │ │
│ │graficului de │ │ │
│ │implementare a │ │ │
│ │activităţilor │ │ │
├────┼──────────────────┴──┴───────────┤
│2. │SUSTENABILITATEA PROIECTULUI │
├────┼──────────────────┬──┬───────────┤
│ │Solicitantul │ │ │
│ │dovedeşte │ │ │
│ │capacitatea │ │ │
│ │financiară de a │ │ │
│ │asigura menţinerea│ │ │
│ │rezultatelor şi │ │ │
│2.1.│efectelor │ │ │
│ │proiectului după │ │ │
│ │încheierea │ │ │
│ │proiectului şi │ │ │
│ │încetarea │ │ │
│ │finanţării │ │ │
│ │nerambursabile │ │ │
├────┼──────────────────┴──┴───────────┤
│3. │EVALUAREA ECONOMICĂ ŞI FINANCIARĂ│
│ │A PROIECTULUI │
├────┼──────────────────┬──┬───────────┤
│ │Bugetul │ │ │
│ │proiectului este │ │ │
│ │corect întocmit şi│ │ │
│ │corelat cu │ │ │
│ │activităţile │ │ │
│ │prevăzute cu │ │ │
│3.1.│resursele │ │ │
│ │materiale │ │ │
│ │implicate în │ │ │
│ │realizarea │ │ │
│ │proiectului şi cu │ │ │
│ │rezultatele │ │ │
│ │anticipate │ │ │
├────┼──────────────────┼──┼───────────┤
│ │Raportul cost/ │ │ │
│ │beneficiu │ │ │
│ │(costurile sunt │ │ │
│ │realiste şi │ │ │
│ │justificate) │ │ │
│ │Vor fi verificate │ │ │
│ │comparativ │ │ │
│ │ofertele de │ │ │
│ │preţuri pe baza │ │ │
│ │cărora este │ │ │
│ │fundamentat planul│ │ │
│ │de achiziţii cu │ │ │
│ │informaţii aflate │ │ │
│3.2.│la dispoziţia │ │ │
│ │experţilor │ │ │
│ │verificatori. Ex: │ │ │
│ │internet, baze de │ │ │
│ │date, etc. │ │ │
│ │Ofertele de │ │ │
│ │preţuri care stau │ │ │
│ │la baza estimării │ │ │
│ │valorii achiziţiei│ │ │
│ │provin de la un │ │ │
│ │operator economic │ │ │
│ │care poate fi │ │ │
│ │identificat prin │ │ │
│ │denumire şi CUI │ │ │
├────┼──────────────────┼──┼───────────┤
│ │CAPACITATEA │ │ │
│4. │SOLICITANTULUI DE │ │ │
│ │A IMPLEMENTA │ │ │
│ │PROIECTUL │ │ │
├────┼──────────────────┼──┼───────────┤
│ │Resursele umane │ │ │
│ │pentru │ │ │
│ │implementarea │ │ │
│ │proiectului sunt │ │ │
│ │suficiente (număr,│ │ │
│ │calificare, │ │ │
│ │experienţă). │ │ │
│4.1.│Atribuţiile │ │ │
│ │membrilor echipei │ │ │
│ │de proiect sunt │ │ │
│ │clar definite şi │ │ │
│ │sunt adecvate │ │ │
│ │metodologiei de │ │ │
│ │implementare a │ │ │
│ │proiectului │ │ │
└────┴──────────────────┴──┴───────────┘


    ANEXA 3

    GRILA DE EVALUARE CALITATIVĂ TEHNICĂ

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Prioritatea Uniunii nr. 2: Stimularea acvaculturii durabile din punctul de │
│vedere al mediului, eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor, │
│inovatoare, competitive şi bazate pe cunoaştere │
│Măsura nr. II.2: Investiţii productive în acvacultură Art. 48 alin. (1) │
│literele (a) - (d) şi (f) - (h) │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Titlul proiectului: │
│.......................................................................................................................... │
│Durata de implementare ...... (luni); Valoarea eligibilă ............ (lei); │
│Fonduri publice ............. (%) │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
│COD SMIS │││││││││││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┼─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
│Solicitant │Reprezentant legal │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Nume │
│Denumire .......................................................... │.......................................................... │
│Tel/fax .............................................................. │Prenume │
│E-mail ................................................................ │..................................................... │
│ │Funcţie │
│ │........................................................ │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┘


┌────┬──────────────────┬──┬───────────┐
│ │ │DA│ │
│Nr. │Denumire criteriu/│/ │Observaţii/│
│crt.│subcriteriu │NU│Justificări│
│ │ │/ │ │
│ │ │NA│ │
├────┼──────────────────┼──┼───────────┤
│ │CALITATEA ŞI │ │ │
│1. │COERENŢA │ │ │
│ │PROIECTULUI │ │ │
├────┼──────────────────┼──┼───────────┤
│ │Coerenţa │ │ │
│ │documentaţiei │ │ │
│1.1 │tehnice. Datele │ │ │
│ │sunt suficiente şi│ │ │
│ │justificate │ │ │
├────┼──────────────────┼──┼───────────┤
│ │Piesele scrise │ │ │
│ │sunt corelate şi │ │ │
│ │respectă │ │ │
│1.2 │concluziile din │ │ │
│ │studiile de teren,│ │ │
│ │expertiza tehnică │ │ │
│ │(dacă este cazul).│ │ │
├────┼──────────────────┼──┼───────────┤
│ │Părţile desenate │ │ │
│1.3 │corespund cu │ │ │
│ │părţile scrise │ │ │
├────┼──────────────────┼──┼───────────┤
│ │Devizele (general │ │ │
│ │şi pe obiecte) │ │ │
│1.4 │estimative sunt │ │ │
│ │clare şi corelate │ │ │
│ │cu specificaţiile │ │ │
│ │tehnice │ │ │
├────┼──────────────────┼──┼───────────┤
│ │Proiectul este │ │ │
│ │realist în raport │ │ │
│ │cu activităţile de│ │ │
│1.5 │realizare ale │ │ │
│ │investiţiei şi a │ │ │
│ │tehnologiei │ │ │
│ │promovate │ │ │
├────┼──────────────────┼──┼───────────┤
│ │Graficul de │ │ │
│ │implementare a │ │ │
│1.6 │activităţilor este│ │ │
│ │corect stabilit şi│ │ │
│ │prezentat într-o │ │ │
│ │înlănţuire logică │ │ │
├────┼──────────────────┼──┼───────────┤
│ │Obiectivele │ │ │
│ │proiectului sunt │ │ │
│ │corelate cu │ │ │
│1.7 │rezultatele, │ │ │
│ │indicatorii │ │ │
│ │proiectului şi cu │ │ │
│ │obiectivele │ │ │
│ │priorităţii. │ │ │
├────┼──────────────────┼──┼───────────┤
│ │Indicatorii │ │ │
│ │asumaţi sunt │ │ │
│ │corect stabiliţi │ │ │
│1.8 │şi justificaţi │ │ │
│ │prin coerenţa │ │ │
│ │tehnologiei cu │ │ │
│ │datele tehnice ale│ │ │
│ │investiţiei │ │ │
├────┼──────────────────┼──┼───────────┤
│ │Se demonstrează că│ │ │
│ │indicatorii │ │ │
│1.9 │contribuie la │ │ │
│ │atingerea │ │ │
│ │obiectivelor │ │ │
│ │măsurii │ │ │
├────┼──────────────────┼──┼───────────┤
│1.10│Soluţia tehnică │ │ │
│ │este fezabilă │ │ │
├────┼──────────────────┼──┼───────────┤
│2 │SUSTENABILITATEA │ │ │
│ │PROIECTULUI │ │ │
├────┼──────────────────┼──┼───────────┤
│ │Solicitantul │ │ │
│ │dovedeşte │ │ │
│ │capacitatea │ │ │
│ │tehnică de a │ │ │
│ │asigura menţinerea│ │ │
│ │rezultatelor şi │ │ │
│2.1 │efectelor │ │ │
│ │proiectului după │ │ │
│ │încheierea │ │ │
│ │proiectului şi │ │ │
│ │încetarea │ │ │
│ │finanţării │ │ │
│ │nerambursabile │ │ │
├────┼──────────────────┼──┼───────────┤
│ │CAPACITATEA │ │ │
│3 │SOLICITANTULUI DE │ │ │
│ │A IMPLEMENTA │ │ │
│ │PROIECTUL │ │ │
├────┼──────────────────┼──┼───────────┤
│ │Resursele umane │ │ │
│ │pentru │ │ │
│ │implementarea │ │ │
│3.1 │proiectului sunt │ │ │
│ │suficiente (număr,│ │ │
│ │calificare, │ │ │
│ │experienţă). │ │ │
├────┼──────────────────┼──┼───────────┤
│ │Atribuţiile │ │ │
│ │membrilor echipei │ │ │
│ │de proiect sunt │ │ │
│3.2 │clar definite şi │ │ │
│ │sunt adecvate │ │ │
│ │metodologiei de │ │ │
│ │implementare a │ │ │
│ │proiectului │ │ │
└────┴──────────────────┴──┴───────────┘


    ANEXA 4

    CRITERII DE SELECŢIE
                 Măsură: P U II.2: Investiţii productive în acvacultură
              COD II.2: Art. 48, alin. (1) literele (a) - (d) şi (f) - (h)

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────┐
│CRITERII/SUBCRITERII │Punctaj│
│ │maxim │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│1. Contribuţia proiectului la realizarea obiectivelor specifice ale măsurii, │30 │
│corelat cu PSNMA şi cu indicatorii de rezultat stabiliţi │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│Contribuţia proiectului la creşterea producţiei în acvacultură*: │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│- < 20 echivalent tone crap; │5 │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│- 20 - 40 echivalent tone crap; │ │
│- 40 - 60 echivalent tone crap; │8-24** │
│- 60 - 80 echivalent tone crap; │ │
│- 80 - 100 echivalent tone crap; │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│- peste 100 echivalent tone crap; │30 │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│2. Contribuţia proiectului la diversificarea producţiei din acvacultură în │20 │
│concordanţă cu ierarhizarea speciilor din cadrul POPAM 2014- 2020***: │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│- Păstrăv (indiferent de specie) │ │
│.................................................. │ │
│- Şalău │ │
│....................................................................................... │ │
│- Calcan │ │
│..................................................................................... │20 │
│- Ştiuca │19 │
│...................................................................................... │19 │
│- Lin │15 │
│...........................................................................................│15 │
│- Crap comun │10 │
│............................................................................. │10 │
│- Sturion (inclusiv polyodon) │8 │
│.................................................... │8 │
│- Moluşte │8 │
│................................................................................... │ │
│- Somn European │ │
│...................................................................... │ │
│- Alte specii │ │
│............................................................................... │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│3. Contribuţia proiectului la diversificarea veniturilor realizate din │15 │
│dezvoltarea activităţilor complementare │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│Creşterea cifrei de afaceri din activităţi complementare │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│- peste 41%, până la maxim 50%; │15 │
│- între 31% - 40%; │12 │
│- între 21% - 30%; │9 │
│- între 11% - 20% │6 │
│- până la 10% │3 │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│4. Capacitatea de co-finanţare a investiţiei****: │10 │
│- aport în natură şi/sau sursă de finanţare proprie sau atrasă între 41% - 50% │10 │
│- aport în natură şi/sau sursă de finanţare proprie sau atrasă între 31% - 40% │8 │
│- aport în natură şi/sau sursă de finanţare proprie sau atrasă între 21% - 30% │6 │
│- aport în natură şi/sau sursă de finanţare proprie sau atrasă până la 20% │4 │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│5. Valoarea investiţiei raportată la variaţia volumului producţiei - EURO/ │20 │
│echivalent tone crap │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│• până la 10.000 euro/echivalent tone crap; │20 │
│• între 10.001 euro - 15.000 euro/echivalent tone crap; │16 │
│• între 15.001 euro - 20.000 euro/echivalent tone crap; │12 │
│• între 20.001 euro - 25.000 euro/echivalent tone crap; │8 │
│• peste 25.000 euro/echivalent tone crap; │4 │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│6. Crearea/menţinerea locurilor de muncă │5 │
│- Crearea a mai mult de 5 noi locuri de muncă; │5 │
│- Crearea 3 - 5 noi locuri de muncă; │3 │
│- Crearea 1 - 2 noi locuri de muncă; │2 │
│- Menţinerea locurilor de muncă │1 │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│PUNCTAJ TOTAL │100 │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┘


┌────────────────┬─────────────────────┐
│* Echivalent │* Echivalent tone │
│tone crap: │puiet pe grupe de │
│1 tonă păstrăv │specii: │
│consum = 1,5 │1 tonă puiet păstrăv │
│tone crap; │= 2,5 tone păstrăv │
│1 tonă calcan │consum; │
│consum = 4,5 │1 tonă puiet calcan =│
│tone crap; │10 tone calcan │
│1 tonă şalău │consum; │
│consum = 1,7 │1 tonă puiet şalău = │
│tone crap; │1,4 tone şalău │
│1 tonă lin │consum; │
│consum = 1,7 │1 tonă puiet lin = │
│tone crap; │1,4 tone lin consum; │
│1 tonă ştiucă │1 tonă puiet ştiucă =│
│consum = 1,7 │1,6 tone ştiucă │
│tone crap; │consum; │
│1 tonă sturioni │1 tonă puiet sturioni│
│(inclusiv │(inclusiv polyodon) =│
│polyodon) = 2,5 │3,5 tone sturion │
│tone crap; │consum; │
│1 tonă moluşte │1 tonă puiet somn │
│consum = 2,0 │european = 1,4 tone │
│tone crap; │somn european consum;│
│1 tonă somn │1 tonă puiet alte │
│european consum │specii = 1,4 tone │
│= 1,7 tone crap;│alte specii consum; │
│1 tonă alte │1 tonă puiet crap = │
│specii consum = │1,25 tone crap consum│
│0,6 tone crap; │ │
└────────────────┴─────────────────────┘

        ** Se acordă 8 puncte pentru 20 echivalent tone crap, apoi se acordă câte 0,2 puncte pentru fiecare echivalent tonă crap.
        *** În cazul policulturii se punctează doar specia predominantă.
        **** Reprezintă procentul din contribuţia proprie aferentă cheltuielilor eligibile.

    ANEXA 5

    DGP-AM POPAM/CR
        Nr. de înregistrare .......... data ............
                 NOTIFICARE DE SOLICITARE A INFORMAŢIILOR SUPLIMENTARE

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Prioritatea Uniunii Nr. .......: │
│.......................................................................................... │
│Măsura Nr.: │
│.................................................................................................................... │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Titlul proiectului: │
│........................................................................................................... │
│Durata de implementare ............. (luni); Valoarea eligibilă │
│..................... (lei); │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
│COD SMIS ││││││││││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┴┴┴┴┴┴┴┴┴┼─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
│Solicitant │Reprezentat legal │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Denumire .......................................................... │Nume .......................................................... │
│Tel/fax .............................................................. │Prenume ..................................................... │
│E-mail ................................................................│Funcţie ........................................................ │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

        Vă aducem la cunoştinţă, faptul că, în urma verificării efectuate în etapa de conformitate administrativă/eligibilitate/selecţie asupra Cererii de finanţare având COD SMIS ............. a rezultat necesitatea clarificării unor subiecte pe care vi le prezentăm în partea I din acest formular.
    Vă rugăm să completaţi partea a II-a a formularului şi să-l returnaţi Compartimentului regional POPAM ............./DGP AMPOPAM în maximum 5 zile lucrătoare de la data primiri notificării.
        În cazul în care răspunsul dumneavoastră nu ne parvine în termenul menţionat sau documentele nu respectă cerinţele sau nu oferă clarificările solicitate, Cererea dumneavoastră de finanţare va fi verificată conform documentelor existente.
        Precizăm că documentele transmise nu vor aduce completări şi/sau înlocuiri substanţiale documentelor existente în dosarul cererii de finanţare, iar în cazul modificării bugetului nu vor fi introduse cheltuieli eligibile noi.
     PARTEA I

    A se completa de expertul Compartimentului regional POPAM/SSC

┌────┬─────────────┬───────────────────┐
│ │Referinţa │Subiecte de │
│Nr. │(document/ │clarificat/Document│
│crt.│pct. din │lipsă │
│ │doc.) │ │
├────┼─────────────┼───────────────────┤
│1 │ │ │
├────┼─────────────┼───────────────────┤
│2 │ │ │
├────┼─────────────┼───────────────────┤
│3 │ │ │
├────┼─────────────┼───────────────────┤
│....│ │ │
└────┴─────────────┴───────────────────┘

        Pentru motivarea răspunsului dumneavoastră vă rugăm să ataşaţi următoarele documente:
    1. .............. în original/copie cu menţiunea conform cu originalul
    2. .............. în original/copie cu menţiunea conform cu originalul
    3. .............. în original/copie cu menţiunea conform cu originalul

     PARTEA II

    A se completa de Solicitant
    1. Precizările Reprezentantului legal referitoare la solicitările menţionate în Partea I:

┌────┬───────────────────────┬─────────┐
│Nr. │Referinţa │ │
│crt.│(document/pct. din │Precizări│
│ │doc.) │ │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│1 │ │ │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│2 │ │ │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│3 │ │ │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│... │ │ │
└────┴───────────────────────┴─────────┘


        Declar că sunt de acord cu modificările şi ataşez următoarele documente solicitate:
    1. .............. în original/copie cu menţiunea conform cu originalul
    2. .............. în original/copie cu menţiunea conform cu originalul

        Reprezentantul legal
        (nume, prenume, semnătura, ştampila, data)


    ANEXA 6

    DGP AMPOPAM
        Nr. de înregistrare .......... data ............
                                NOTIFICARE CU PRIVIRE LA
     NECONFORMITATEA/NEELIGIBILITATEA/NESELECTAREA/RESPINGEREA CERERII DE FINANŢARE
        Stimată Doamnă/Stimate Domn,
        Vă facem cunoscut că solicitarea dumneavoastră de sprijin financiar nerambursabil a fost declarată neconformă administrativ/neeligibilă/neselectată/respinsă după verificarea conformităţii administrative/eligibilităţii/evaluării calitative/selecţiei Cererii de finanţare având cod SMIS:

┌──────────────────┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┐
│COD SMIS │││││││││││││││││││││
└──────────────────┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘


        Cererea de finanţare a fost declarată neconformă administrativ/neeligibilă/neselectată/respinsă din următoarele motive:
    1. ..........................................
    2. ..........................................

        În cazul în care doriţi să contestaţi rezultatul verificărilor, contestaţia se depune prin poştă/e-mail/fax cu confirmare de primire sau personal la sediul DGP-AM POPAM din Bucureşti, în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii prezentei Notificări.
        Vă mulţumim pentru interesul pe care îl manifestaţi în legătură cu Programul Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime 2014 - 2020.
        Cu stimă,

    ANEXA 7

    MEMORIUL JUSTIFICATIV
                  pentru proiecte fără lucrări de construcţii - montaj
    (1) Date generale:
    1. denumirea obiectivului de investiţii;
    2. amplasamentul (judeţul, localitatea, strada, numărul);
    3. titularul investiţiei;
    4. beneficiarul investiţiei;
    5. elaboratorul studiului.

    (2) Descrierea activităţii curente a solicitantului:
    1.1. Denumirea solicitantului şi date de identificare ale acestuia;
    1.2. Scurt istoric al solicitantului (structura capitalului social şi evoluţia acestuia de la înfiinţare, administratori, date despre nivelul de calificare al managerului);
    1.3. Obiectul de activitate ale solicitantului (pentru care solicitantul are certificate constatatoare de la Oficiul Registrului Comerţului în sensul că desfăşoară respectivele activităţi);
    1.4. Locul de desfăşurare a activităţii şi a investiţiei;
    1.5. Litigii în desfăşurare (dacă este cazul);
    1.6. Principalele mijloace fixe aflate în patrimoniul solicitantului: resurse funciare (cu precizarea regimului proprietăţii), construcţii, utilaje şi echipamente, peşte, etc.

┌─────────────────┬──────────┬──────────┬──────┐
│ │ │Valoare │ │
│ │ │netă la │ │
│Denumire mijloc │Data │data │ │
│fix │achiziţiei│întocmirii│Bucăţi│
│ │ │ultimului │ │
│ │ │bilanţ │ │
│ │ │- Lei - │ │
├─────────────────┼──────────┼──────────┼──────┤
│1. CONSTRUCŢII │ │ │ │
│TOTAL │ │ │ │
├─────────────────┼──────────┼──────────┼──────┤
│1.1 detaliaţi │ │ │ │
│.................│ │ │ │
├─────────────────┼──────────┼──────────┼──────┤
│1.n detaliaţi │ │ │ │
│.................│ │ │ │
├─────────────────┼──────────┼──────────┼──────┤
│2. UTILAJE TOTAL │ │ │ │
├─────────────────┼──────────┼──────────┼──────┤
│2.1 detaliaţi │ │ │ │
│.................│ │ │ │
├─────────────────┼──────────┼──────────┼──────┤
│2.n detaliaţi │ │ │ │
│.................│ │ │ │
├─────────────────┼──────────┼──────────┼──────┤
│3. ALTELE - │ │ │ │
│detaliaţi │ │ │ │
├─────────────────┼──────────┼──────────┼──────┤
│TOTAL │ │ │ │
└─────────────────┴──────────┴──────────┴──────┘

        Valoarea producţiei piscicole - dacă este cazul

┌─────────────┬────────┬──────┬─────────┬──────────┐
│ │ │ │ │Valoare │
│ │ │ │ │netă la │
│ │Greutate│Număr │Greutatea│data │
│Specia │medie │bucăţi│totală │întocmirii│
│ │ │ │ │ultimului │
│ │ │ │ │bilanţ │
│ │ │ │ │- Lei - │
├─────────────┼────────┼──────┼─────────┼──────────┤
│1. CRAP │ │ │ │ │
├─────────────┼────────┼──────┼─────────┼──────────┤
│1.1. Puiet │ │ │ │ │
│vara I │ │ │ │ │
├─────────────┼────────┼──────┼─────────┼──────────┤
│1.2. Puiet │ │ │ │ │
│vara II │ │ │ │ │
├─────────────┼────────┼──────┼─────────┼──────────┤
│1.3. Peşte │ │ │ │ │
│marfă │ │ │ │ │
├─────────────┼────────┼──────┼─────────┼──────────┤
│1.4. Remonţi │ │ │ │ │
│şi │ │ │ │ │
│reproducători│ │ │ │ │
├─────────────┼────────┼──────┼─────────┼──────────┤
│2. PĂSTRĂV │ │ │ │ │
├─────────────┼────────┼──────┼─────────┼──────────┤
│3.1. │ │ │ │ │
│detaliaţi │ │ │ │ │
│............ │ │ │ │ │
├─────────────┼────────┼──────┼─────────┼──────────┤
│3.n. │ │ │ │ │
│detaliaţi │ │ │ │ │
│............ │ │ │ │ │
├─────────────┼────────┼──────┼─────────┼──────────┤
│3. STURION │ │ │ │ │
├─────────────┼────────┼──────┼─────────┼──────────┤
│3.1. │ │ │ │ │
│detaliaţi │ │ │ │ │
│............ │ │ │ │ │
├─────────────┼────────┼──────┼─────────┼──────────┤
│3.n. │ │ │ │ │
│detaliaţi │ │ │ │ │
│............ │ │ │ │ │
├─────────────┼────────┼──────┼─────────┼──────────┤
│4. ALTELE - │ │ │ │ │
│detaliaţi │ │ │ │ │
├─────────────┼────────┼──────┼─────────┼──────────┤
│TOTAL │ │ │ │ │
└─────────────┴────────┴──────┴─────────┴──────────┘

        Acest tabel se va completa de către întreprinderile care activează deja în domeniu, în funcţie de speciile crescute, pe categorii de vârstă.


┌───────────────────────────────────────────┐
│TERENURI │
├────┬──────────┬─────────┬─────────┬───────┤
│ │ │Suprafaţa│ │ │
│ │Amplasare │totală │Valoarea │ │
│Nr. │Judeţ/ │(mp)/ │contabilă│Regim │
│crt.│Localitate│Categoria│- Lei - │juridic│
│ │ │de │ │ │
│ │ │folosinţă│ │ │
├────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┤
├────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┤
└────┴──────────┴─────────┴─────────┴───────┘

        Producţia obţinută în ultimii trei ani de activitate (cu detaliere pe tipuri de specii).pp
        Performanţa financiară pe ultimii trei ani de activitate (în LEI)

┌────────────────────────┬────┬────┬────┐
│Indicatori │An │An │An │
│ │n-3 │n-2 │n-1 │
├────────────────────────┼────┼────┼────┤
│1. Active fixe nete │ │ │ │
├────────────────────────┼────┼────┼────┤
│2. Active totale │ │ │ │
├────────────────────────┼────┼────┼────┤
│3. Capitaluri proprii │ │ │ │
├────────────────────────┼────┼────┼────┤
│4. Datorii pe o perioada│ │ │ │
│mai mare de 1 an │ │ │ │
├────────────────────────┼────┼────┼────┤
│5. Cifra de afaceri │ │ │ │
├────────────────────────┼────┼────┼────┤
│6. Rezultat operaţional │ │ │ │
├────────────────────────┼────┼────┼────┤
│7. Profit net │ │ │ │
├────────────────────────┼────┼────┼────┤
│8. Rentabilitatea │ │ │ │
│comercială (7/2*100) │ │ │ │
├────────────────────────┼────┼────┼────┤
│9. Rata îndatorării la │ │ │ │
│termen (3/2*100) │ │ │ │
└────────────────────────┴────┴────┴────┘

    (3) Analiza de piaţă
    1. Caracteristici generale ale pieţei produselor
    2. Analiza concurenţei
    3. Politica de produs şi fluxul tehnologic (dacă e cazul)
    4. Politica de aprovizionare. Principalii furnizori de materii prime (conform tabelului de mai jos)

┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│POTENŢIALII FURNIZORI AI SOLICITANTULUI │
├────┬─────────┬──────┬────────────┬────────────┬─────────┤
│ │Denumire │ │ │ │ │
│ │furnizor │ │ │ │ │
│ │de │ │Produs │ │ │
│Nr. │materii │ │furnizat şi │Valoare │% din │
│crt.│prime/ │Adresa│cantitate │aproximativă│total │
│ │materiale│ │aproximativă│- LEI - │achiziţii│
│ │auxiliare│ │ │ │ │
│ │/produse/│ │ │ │ │
│ │servicii │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────┼────────────┼────────────┼─────────┤
├────┼─────────┼──────┼────────────┼────────────┼─────────┤
└────┴─────────┴──────┴────────────┴────────────┴─────────┘


    5. Politica de preţ
    6. Politica de distribuţie. Principalii clienţi (conform tabelului de mai jos)

┌──────────────────────────────────────┐
│POTENŢIALII CLIENŢI AI SOLICITANTULUI │
├────┬───────────────┬───────┬─────────┤
│Nr. │Client │Valoare│% din │
│crt.│(Denumire şi │- LEI -│vânzări │
│ │adresă) │ │ │
├────┼───────────────┼───────┼─────────┤
│1 │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────┼─────────┤
│2 │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────┼─────────┤
│n │ │ │ │
└────┴───────────────┴───────┴─────────┘    (4) Date privind forţa de muncă şi managementul proiectului
        Total personal existent .............................
    din care personal de execuţie ...........................

        Estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei
        Număr locuri de muncă nou-create ......,
        Responsabil legal (nume, prenume, funcţie în cadrul organizaţiei, studii şi experienţa profesională), relevante pentru proiect

    (5) Descrierea investiţiei:
    1. scenariul tehnico-economic prin care obiectivele proiectului de investiţii pot fi atinse (Necesitatea şi oportunitatea investiţiei)
        Se precizează tipul de acţiune eligibilă conform Ghidului.
        La această secţiune se va fundamenta necesitatea şi oportunităţii investiţiei.
        În cazul în care investiţia vizează adaptarea unităţii la standarde sanitar-veterinare, sanitare, ale Uniunii Europene, se va preciza standardul la care se adaptează.
        Se va avea în vedere descrierea îndeplinirii fiecărui criteriu de eligibilitate (după caz) şi de selecţie (după caz) detaliind cerinţele prevăzute în ghidul solicitantului din dreptul fiecărui criteriu.
        Se vor prezenta criteriile de selecţie aplicabile în funcţie de tipul investiţiei.
        Se vor descrie obiectivele tehnice, financiare şi de mediu.
        În situaţia în care realizarea investiţiei este condiţionată de obţinerea de avize şi acorduri se va realiza o corelare a datelor tehnice din acestea cu caracteristicile investiţiei.
        Se va descrie modul în care prin realizarea investiţiei se realizează adaptarea la standarde sau respectarea noilor cerinţe ale legislaţiei europene.
        Se va prezenta cantitatea de materie primă folosită cantităţile de produse finite obţinute şi consumul specific pe fiecare produs.

    2. Descrierea achiziţiilor realizate prin proiect, respectiv denumirea, numărul, valoarea şi caracteristicile tehnice şi funcţionale ale utilajelor/echipamentelor tehnologice/echipamentelor de transport/dotărilor ce urmează a fi achiziţionate prin proiect.

┌────┬──────────┬──────┬───────┬───┬─────┐
│ │Denumire/ │ │Valoare│TVA│Total│
│Nr. │Tip utilaj│Număr │fără │- │cu │
│crt.│/ │bucăţi│TVA │Lei│TVA │
│ │echipament│ │- Lei -│- │- Lei│
│ │ │ │ │ │- │
├────┼──────────┼──────┼───────┼───┼─────┤
└────┴──────────┴──────┴───────┴───┴─────┘

        Atenţie!
        Nu se va menţiona marca, denumirea producătorului, firma etc.

        Se vor preciza de asemenea denumirea, numărul şi valoarea utilajelor/echipamentelor tehnologice/echipamentelor de transport/dotărilor care vor fi achiziţionate, cu fundamentarea necesităţii acestora din punct de vedere tehnic şi economic.
        Se va realiza o prezentare tehnică a construcţiilor în care urmează a fi amplasate utilajele/dotările (inclusiv utilităţi). Achiziţiile trebuie să fie fundamentate în funcţie de capacitatea de producţie existentă şi/sau prognozată.
        Se va descrie fluxul tehnologic, activitatea şi tehnologia aplicată în cadrul proiectului (plan de producţie pe perioada de cinci ani)

    3. descrierea obiectivelor propuse, fundamentarea necesităţii şi oportunităţii investiţiei
        Se va descrie conformitatea obiectivelor investiţiei urmărite prin proiect cu obiectivele măsurii şi se va preciza capacitatea existentă şi capacitatea propusă a se realiza la finalizarea investiţiei


    (6) Durata de realizare şi etapele principale; graficul de realizare a investiţiei exprimat valoric pe luni şi activităţi
    (7) Costurile estimative ale investiţiei
    1. valoarea totală cu detalierea pe structura devizului general;
        Documente necesare:
    a) listele de echipamente;
    b) fişele de date exclusiv tehnice pentru echipamente;
    c) oferte de preţ, preţuri de catalog pentru echipamentele şi utilajele ce se intenţionează a fi achiziţionate

        În estimarea costurilor investiţiei prin întocmirea bugetului estimativ se va ţine seama de următoarele aspecte:
    - pentru bunurile propuse spre achiziţionare precum şi pentru servicii, se vor ataşa minim două oferte pentru categoriile de bunuri/servicii care depăşesc valoarea de 135.060 LEI (exclusiv TVA) şi o ofertă pentru categoriile de bunuri/servicii cu o valoare mai mică de 135.060 LEI (exclusiv TVA), cu justificarea ofertei alese.
    – La ofertele de servicii, se vor menţiona şi tarifele orare.
        Ofertele sunt documente obligatorii care trebuie avute în vedere la stabilirea rezonabilităţii preţurilor şi trebuie să aibă cel puţin următoarele caracteristici:
    - să fie datate, personalizate şi semnate;
    – să conţină detalierea unor specificaţii tehnice minimale;
    – să conţină preţul de achiziţie pentru bunuri/servicii.

        Atenţie: la dosarul cererii de finanţare vor fi ataşate numai paginile relevante din ofertele respective, cuprinzând preţul, furnizorul şi caracteristicile tehnice ale bunului, detaliate mai sus (maxim 2 - 3 pagini/ofertă).
        Se va ataşa un tabel comparativ al ofertelor care au stat la baza întocmirii bugetului indicativ astfel încât să poată fi verificată rezonabilitatea preţurilor.    2. eşalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiţiei.

    (8) Sursele de finanţare a investiţiei
        Sursele de finanţare a investiţiilor se constituie în conformitate cu legislaţia în vigoare şi constau din fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile şi alte surse legal constituite. Pentru a se verifica încadrarea cheltuielilor eligibile din buget în limitele prevăzute în ghidul solicitantului se va utiliza cursul de schimb Euro/Lei publicat pe pagina web a Băncii Central Europene www.ecb.int/index.html echivalent în lei la cursul de schimb INFOREURO valabil la data lansării apelului de proiecte.

┌─────────────────────────────────────────────┐
│Curs Euro/leu ................. din data de │
│................ │
├─────────────┬──────────┬───────────┬────────┤
│ │Cheltuieli│Cheltuieli │Total │
│ │eligibile │neeligibile│ │
├─────────────┼────┬─────┼─────┬─────┼───┬────┤
│ │Lei │Euro │Lei │Euro │Lei│Euro│
├─────────────┼────┼─────┼─────┼─────┼───┼────┤
│Ajutor public│ │ │ │ │ │ │
│nerambursabil│ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼────┼─────┼─────┼─────┼───┼────┤
│Sursele de │ │ │ │ │ │ │
│finanţare │ │ │ │ │ │ │
│pentru │ │ │ │ │ │ │
│completarea │ │ │ │ │ │ │
│necesarului │ │ │ │ │ │ │
│de finanţare │ │ │ │ │ │ │
│din care: │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼────┼─────┼─────┼─────┼───┼────┤
│- │ │ │ │ │ │ │
│autofinanţare│ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼────┼─────┼─────┼─────┼───┼────┤
│- împrumuturi│ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼────┼─────┼─────┼─────┼───┼────┤
│TOTAL PROIECT│ │ │ │ │ │ │
└─────────────┴────┴─────┴─────┴─────┴───┴────┘


    (9) Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei
    1. valoarea totală (INV), inclusiv TVA (mii lei)
        (în preţuri - luna, anul, 1 euro = .... lei),
        din care:
    - valoare eligibilă;


    2. eşalonarea investiţiei:
    - luna I;
    – luna II;
    – luna III; etc.

    3. durata de realizare (luni);
    4. capacităţi de producţie rezultate ca urmare a investiţiei (în unităţi fizice şi valorice);
    5. alţi indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investiţia, după caz.

    (10) Avize şi acorduri de principiu
        Toate avizele şi acordurile necesare, impuse de legislaţie, prevăzute în Ghidul Solicitantului, în funcţie de tipul investiţiei.
        Documentele vor respecta condiţiile de formă, conţinut şi semnături conform legislaţiei în vigoare şi vor fi semnate de persoane autorizate.

    (11) Proiecţii financiare şi indicatori financiari
    - Prognoza veniturilor;
    – Prognoza cheltuielilor;
    – Proiecţia contului de profit şi pierdere;
    – Bilanţul şi contul de profit şi pierdere;
    – Fluxul de numerar - previziuni;
    – Indicatori financiari.


    ANEXA 8

    PLAN DE AFACERI
    A. DATE GENERALE PRIVIND SOLICITANTUL
    1. Denumirea obiectivului de investiţii;
    2. Denumire, obiect de activitate şi forma juridică;
    3. Structura capitalului social şi evoluţia acestuia de la înfiinţare;
    4. Administratori;
    5. Locul de desfăşurare a activităţii şi a investiţiei;
    6. Litigii în desfăşurare (dacă e cazul);
    7. Elaboratorul studiului

    B. DESCRIEREA ACTIVITĂŢII CURENTE A SOLICITANTULUI
    1. Istoricul activităţii
    2. Principalele mijloace fixe din patrimoniul actual (inclusiv terenuri)

┌───────────────┬──────────┬──────────┬──────┐
│ │ │Valoare │ │
│ │ │netă la │ │
│Denumire mijloc│Data │data │ │
│fix │achiziţiei│întocmirii│Bucăţi│
│ │ │ultimului │ │
│ │ │bilanţ │ │
│ │ │- RON - │ │
├───────────────┼──────────┼──────────┼──────┤
│1. CONSTRUCŢII │ │ │ │
│TOTAL │ │ │ │
├───────────────┼──────────┼──────────┼──────┤
│1.1 detaliaţi │ │ │ │
│...............│ │ │ │
├───────────────┼──────────┼──────────┼──────┤
│1.n detaliaţi │ │ │ │
│...............│ │ │ │
├───────────────┼──────────┼──────────┼──────┤
│2. UTILAJE │ │ │ │
│TOTAL │ │ │ │
├───────────────┼──────────┼──────────┼──────┤
│2.1 detaliaţi │ │ │ │
│...............│ │ │ │
├───────────────┼──────────┼──────────┼──────┤
│2.n detaliaţi │ │ │ │
├───────────────┴──────────┼──────────┼──────┤
│TOTAL │ │ │
└──────────────────────────┴──────────┴──────┘

                                        TERENURI

┌────┬──────────┬─────────┬─────────┬───────┐
│ │ │Suprafaţa│ │ │
│ │Amplasare │totală │Valoarea │ │
│Nr. │Judeţ/ │(mp)/ │contabilă│Regim │
│crt.│Localitate│Categoria│- RON - │juridic│
│ │ │de │ │ │
│ │ │folosinţă│ │ │
├────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┤
└────┴──────────┴─────────┴─────────┴───────┘

        Valoarea producţiei piscicole - dacă este cazul

┌───────────────┬────────┬──────┬─────────┬──────────┐
│ │ │ │ │Valoare │
│ │ │ │ │net la │
│ │Greutate│Număr │Greutatea│data │
│Specia │medie │bucăţi│totală │întocmirii│
│ │ │ │ │ultimului │
│ │ │ │ │bilanţ │
│ │ │ │ │- Lei - │
├───────────────┼────────┼──────┼─────────┼──────────┤
│1. CRAP │ │ │ │ │
├───────────────┼────────┼──────┼─────────┼──────────┤
│2.1. Puiet vara│ │ │ │ │
│I │ │ │ │ │
├───────────────┼────────┼──────┼─────────┼──────────┤
│2.2. Puiet vara│ │ │ │ │
│II │ │ │ │ │
├───────────────┼────────┼──────┼─────────┼──────────┤
│2.3. Peşte │ │ │ │ │
│marfă │ │ │ │ │
├───────────────┼────────┼──────┼─────────┼──────────┤
│2.4. Remonţi şi│ │ │ │ │
│reproducători │ │ │ │ │
├───────────────┼────────┼──────┼─────────┼──────────┤
│2. PĂSTRĂV │ │ │ │ │
├───────────────┼────────┼──────┼─────────┼──────────┤
│3.1. detaliaţi │ │ │ │ │
│...............│ │ │ │ │
├───────────────┼────────┼──────┼─────────┼──────────┤
│3.n. detaliaţi │ │ │ │ │
│...............│ │ │ │ │
├───────────────┼────────┼──────┼─────────┼──────────┤
│3. STURION │ │ │ │ │
├───────────────┼────────┼──────┼─────────┼──────────┤
│3.1. detaliaţi │ │ │ │ │
│...............│ │ │ │ │
├───────────────┼────────┼──────┼─────────┼──────────┤
│3.n. detaliaţi │ │ │ │ │
│...............│ │ │ │ │
├───────────────┼────────┼──────┼─────────┼──────────┤
│4. ALTELE - │ │ │ │ │
│detaliaţi │ │ │ │ │
├───────────────┼────────┼──────┼─────────┼──────────┤
│TOTAL │ │ │ │ │
└───────────────┴────────┴──────┴─────────┴──────────┘

        Acest tabel se va completa de către întreprinderile care activează deja în domeniu, în funcţie de speciile crescute, pe categorii de vârstă.


    3. Producţia obţinută în ultimii doi ani de activitate (cu detaliere pe tipuri de produse)
    4. Performanţa financiară pe ultimii trei ani de activitate (în LEI)

┌────────────────────────┬────┬────┬────┐
│Indicatori │An │An │An │
│ │n-3 │n-2 │n-1 │
├────────────────────────┼────┼────┼────┤
│1. Active fixe nete │ │ │ │
├────────────────────────┼────┼────┼────┤
│2. Active totale │ │ │ │
├────────────────────────┼────┼────┼────┤
│3. Capitaluri proprii │ │ │ │
├────────────────────────┼────┼────┼────┤
│4. Datorii pe o perioadă│ │ │ │
│mai mare de 1 an │ │ │ │
├────────────────────────┼────┼────┼────┤
│5. Cifra de afaceri │ │ │ │
├────────────────────────┼────┼────┼────┤
│6. Rezultat operaţional │ │ │ │
├────────────────────────┼────┼────┼────┤
│7. Profit net │ │ │ │
├────────────────────────┼────┼────┼────┤
│8. Rentabilitatea │ │ │ │
│comercială (7/2*100) │ │ │ │
├────────────────────────┼────┼────┼────┤
│9. Rata îndatorării la │ │ │ │
│termen (3/2*100) │ │ │ │
└────────────────────────┴────┴────┴────┘    C. ANALIZA DE PIAŢĂ
    1. Caracteristici generale ale pieţei produselor ce urmează să fie realizate la nivel naţional, regional şi local
    2. Analiza concurenţei
    3. Politica de produs şi fluxul tehnologic (dacă e cazul)
    4. Politica de aprovizionare. Principalii furnizori de materii prime (conform tabel de mai jos) POTENŢIALII FURNIZORI AI SOLICITANTULUI

┌─────────┬──────┬────────────┬────────────┬─────────┐
│Denumire │ │ │ │ │
│furnizor │ │ │ │ │
│de │ │Produs │ │ │
│materii │ │furnizat şi │Valoare │% din │
│prime/ │Adresa│cantitate │aproximativă│total │
│materiale│ │aproximativă│- LEI - │achiziţii│
│auxiliare│ │ │ │ │
│/ produse│ │ │ │ │
│/servicii│ │ │ │ │
├─────────┼──────┼────────────┼────────────┼─────────┤
├─────────┼──────┼────────────┼────────────┼─────────┤
├─────────┼──────┼────────────┼────────────┼─────────┤
└─────────┴──────┴────────────┴────────────┴─────────┘


    5. Politica de preţ
    6. Politica de distribuţie. Principalii clienţi (conform tabelului de mai jos)

┌──────────────────────────────────────┐
│POTENŢIALII CLIENŢI AI SOLICITANTULUI │
├────┬───────────────┬───────┬─────────┤
│Nr. │Client │Valoare│% din │
│crt.│(Denumire şi │- LEI -│vânzări │
│ │adresă) │ │ │
├────┼───────────────┼───────┼─────────┤
├────┼───────────────┼───────┼─────────┤
└────┴───────────────┴───────┴─────────┘    D. PREZENTAREA PROIECTULUI
    1. Obiectivele proiectului
    2. Necesitatea şi oportunitatea proiectului
    3. Prezentarea succintă a obiectivelor investiţionale conform tabelului următor (structura se poate modifica în funcţie de specificul proiectului)

┌────────────────────────────┬──────┬─────────┐
│ │ │Valoare │
│ │ │de │
│Denumire Obiectiv │Nr. │Achiziţie│
│Investiţional │Bucăţi│- LEI │
│ │ │FĂRĂ TVA │
│ │ │- │
├────────────────────────────┼──────┼─────────┤
│1. Proiectare, Consultanţă, │ │ │
│Asistenţă Tehnică, Avize, │ │ │
│Acorduri etc. │ │ │
├────────────────────────────┼──────┼─────────┤
│1.1 Proiectare │ │ │
├────────────────────────────┼──────┼─────────┤
│1.2 Consultanţă │ │ │
├────────────────────────────┼──────┼─────────┤
│1.3 Asistenţă tehnică │ │ │
├────────────────────────────┼──────┼─────────┤
│1.4 Avize, acorduri, │ │ │
│autorizaţii etc. │ │ │
├────────────────────────────┼──────┼─────────┤
│2. Construcţii │ │ │
├────────────────────────────┼──────┼─────────┤
│2.1 detaliaţi │ │ │
│............................│ │ │
├────────────────────────────┼──────┼─────────┤
│2.n detaliaţi │ │ │
│............................│ │ │
├────────────────────────────┼──────┼─────────┤
│3. UTILAJE TOTAL │ │ │
├────────────────────────────┼──────┼─────────┤
│3.1 detaliaţi │ │ │
│............................│ │ │
├────────────────────────────┼──────┼─────────┤
│3.n detaliaţi │ │ │
│............................│ │ │
├────────────────────────────┼──────┼─────────┤
│4. Altele (detaliaţi) │ │ │
├────────────────────────────┼──────┼─────────┤
│ │- │ │
└────────────────────────────┴──────┴─────────┘


    4. Planul financiar şi graficul de implementare a proiectului
    5. Impactul proiectului asupra dezvoltării zonei şi a mediului de afaceri

    E. POLITICA DE PERSONAL
    1. Organigrama actuală
    2. Managementul proiectului
    3. Total personal existent
        din care personal de execuţie

    4. Estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei
    5. Locuri de muncă nou-create

    F. PROIECŢII FINANCIARE ŞI INDICATORI FINANCIARI
    1. Prognoza veniturilor
    2. Prognoza cheltuielilor
    3. Proiecţia contului de profit şi pierdere
    4. Bilanţul şi contul de profit şi pierderi
    5. Flux de numerar - previziuni
    6. Indicatori financiari
        Obs.:
    1. Datele pentru acest capitol sunt corelate cu secţiunea economică a cererii de finanţare.
    2. Se vor prezenta ipotezele care au stat la baza întocmirii planului de afaceri.


    G. CONCLUZII

    ANEXA 9

    Proiecţii financiare

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Prioritatea Uniunii nr. 2: Stimularea acvaculturii durabile din punctul de │
│vedere al mediului, eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor, │
│inovatoare, competitive şi bazate pe cunoaştere │
│Măsura nr. II.2: Investiţii productive în acvacultură Art. 48 alin. (1) │
│literele (a) - (d) şi (f) - (h) │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Titlul Proiectului: │
│.......................................................................................................................... │
│Durata de implementare ...... (luni); Valoarea eligibilă ............ (lei); │
│POPAM ............. (%) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────┤
│Solicitant │Reprezentant legal │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│Denumire │Nume │
│............................................................... │..........................................................│
│Statut juridic ...................... Tel/fax ......................│Prenume │
│E-mail │..................................................... │
│....................................................................│Funcţie │
│ │........................................................ │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────┘

        Subsemnatul/a ............... posesor al CI/BI/Paşaport seria .... nr. ......., CNP ............. eliberată de .................. la data de ............., cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit de legea penală, declar pe propria răspundere în calitate de reprezentant legal/împuternicit, că situaţiile financiare de la care s-a pornit în elaborarea proiecţiilor financiare ale ..........denumire solicitant.......... corespund cu înregistrările contabile:
        Ataşat proiecţiile financiare privind implementarea şi derularea proiectului, astfel:
    - Anexa 9.1 - Bugetul cererii de finanţare;
    – Anexa 9.2 - Planul investituţional;
    – Anexa 9.3 - Prognoza veniturilor;
    – Anexa 9.4 - Prognoza cheltuielilor;
    – Anexa 9.5 - Proiecţia contului de profit şi pierdere (CPP);
    – Anexa 9.6 - Bilanţ sintetic previzionat;
    – Anexa 9.7 - Flux de numerar an 1 implementare;
    – Anexa 9.8 - Flux de numerar an 2 implementare;
    – Anexa 9.9 - Flux de numerar pe o perioadă de 5 ani;
    – Anexa 9.10 - Indicatori financiari;


        Reprezentantul legal al solicitantului
    (nume, prenume - cu majuscule)
     .........................................
        semnătura electronică
        Data: .............
    ANEXA 9.1

    Bugetul cererii de finanţare

┌─────┬───────────────────────────────────────────────────────┬────────────────┐
│ │MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────┤Anexa 9.1 │
│ │DIRECŢIA GENERALĂ PESCUIT - AUTORITATE DE MANAGEMENT │ │
│ │PENTRU POPAM │ │
├─────┴───────────────────────────────────────────────────────┴────────────────┤
│BUGETUL CERERII DE FINANŢARE │
├─────┬───────────────────┬─────────────┬────────┬────────────┬──────────┬─────┤
│ │ │Cheltuieli │ │Cheltuieli │ │ │
│Nr. │Denumirea │eligibile │Total │neeligibile │Total │ │
│crt. │capitolelor şi ├───────┬─────┤eligibil├────┬───────┤neeligibil│TOTAL│
│ │subcapitolelor │Baza │TVA │ │Baza│TVA │ │ │
│ │ │ │elig.│ │ │neelig.│ │ │
├─────┼───────────────────┴───────┴─────┴────────┴────┴───────┴──────────┴─────┤
│CAP. │Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului │
│1 │ │
├─────┼───────────────────┬───────┬─────┬────────┬────┬───────┬──────────┬─────┤
│1.1 │Obţinerea terenului│ │ │0.00 │ │ │0.00 │0.00 │
├─────┼───────────────────┼───────┼─────┼────────┼────┼───────┼──────────┼─────┤
│1.2 │Amenajarea │ │ │0.00 │ │ │0.00 │0.00 │
│ │terenului │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼───────┼─────┼────────┼────┼───────┼──────────┼─────┤
│ │Amenajări pentru │ │ │ │ │ │ │ │
│1.3 │protecţia mediului │ │ │0.00 │ │ │0.00 │0.00 │
│ │şi aducerea la │ │ │ │ │ │ │ │
│ │starea iniţială │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼───────┼─────┼────────┼────┼───────┼──────────┼─────┤
│ │TOTAL CAPITOL 1 │0.00 │0.00 │0.00 │0.00│0.00 │0.00 │0.00 │
├─────┼───────────────────┴───────┴─────┴────────┴────┴───────┴──────────┴─────┤
│CAP. │Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului │
│2 │ │
├─────┼───────────────────┬───────┬─────┬────────┬────┬───────┬──────────┬─────┤
│ │Cheltuieli pentru │ │ │ │ │ │ │ │
│ │asigurarea │ │ │ │ │ │ │ │
│2.1 │utilităţilor │ │ │0.00 │ │ │0.00 │0.00 │
│ │necesare │ │ │ │ │ │ │ │
│ │obiectivului │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼───────┼─────┼────────┼────┼───────┼──────────┼─────┤
│ │TOTAL CAPITOL 2 │0.00 │0.00 │0.00 │0.00│0.00 │0.00 │0.00 │
├─────┼───────────────────┴───────┴─────┴────────┴────┴───────┴──────────┴─────┤
│CAP. │Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică │
│3 │ │
├─────┼───────────────────┬───────┬─────┬────────┬────┬───────┬──────────┬─────┤
│3.1 │Studii │0.00 │0.00 │0.00 │0.00│0.00 │0.00 │0.00 │
├─────┼───────────────────┼───────┼─────┼────────┼────┼───────┼──────────┼─────┤
│3.1.1│studii de teren │ │ │0.00 │ │ │0.00 │0.00 │
├─────┼───────────────────┼───────┼─────┼────────┼────┼───────┼──────────┼─────┤
│ │raport privind │ │ │ │ │ │ │ │
│3.1.2│impactul asupra │ │ │0.00 │ │ │0.00 │0.00 │
│ │mediului │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼───────┼─────┼────────┼────┼───────┼──────────┼─────┤
│ │studii de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │specialitate │ │ │ │ │ │ │ │
│3.1.3│necesare în funcţie│ │ │0.00 │ │ │0.00 │0.00 │
│ │de specificul │ │ │ │ │ │ │ │
│ │investiţiei │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼───────┼─────┼────────┼────┼───────┼──────────┼─────┤
│ │Documentaţii-suport│ │ │ │ │ │ │ │
│ │şi cheltuieli pt. │ │ │ │ │ │ │ │
│3.2 │obţinere avize, │ │ │0.00 │ │ │0.00 │0.00 │
│ │acorduri, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │autorizaţii │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼───────┼─────┼────────┼────┼───────┼──────────┼─────┤
│ │Expertiza tehnică a│ │ │ │ │ │ │ │
│ │construcţiilor │ │ │ │ │ │ │ │
│ │existente, a │ │ │ │ │ │ │ │
│ │structurilor şi/ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │sau, după caz, a │ │ │ │ │ │ │ │
│3.3 │proiectelor │ │ │0.00 │ │ │0.00 │0.00 │
│ │tehnice, inclusiv │ │ │ │ │ │ │ │
│ │întocmirea de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │expertul tehnic a │ │ │ │ │ │ │ │
│ │raportului de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │expertiză tehnică │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼───────┼─────┼────────┼────┼───────┼──────────┼─────┤
│ │Certificarea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │performanţei │ │ │ │ │ │ │ │
│3.4 │energetice şi │ │ │0.00 │ │ │0.00 │0.00 │
│ │auditului energetic│ │ │ │ │ │ │ │
│ │al clădirilor │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼───────┼─────┼────────┼────┼───────┼──────────┼─────┤
│3.5 │Proiectare │0.00 │0.00 │0.00 │0.00│0.00 │0.00 │0.00 │
├─────┼───────────────────┼───────┼─────┼────────┼────┼───────┼──────────┼─────┤
│3.5.1│tema de proiectare │ │ │0.00 │ │ │0.00 │0.00 │
├─────┼───────────────────┼───────┼─────┼────────┼────┼───────┼──────────┼─────┤
│3.5.2│studiu de │ │ │0.00 │ │ │0.00 │0.00 │
│ │prefezabilitate │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼───────┼─────┼────────┼────┼───────┼──────────┼─────┤
│ │studiu de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │fezabilitate/ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │documentaţie de │ │ │ │ │ │ │ │
│3.5.3│avizare a │ │ │0.00 │ │ │0.00 │0.00 │
│ │lucrărilor de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │intervenţii şi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │deviz general │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼───────┼─────┼────────┼────┼───────┼──────────┼─────┤
│ │documentaţiile │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tehnice necesare în│ │ │ │ │ │ │ │
│3.5.4│vederea obţinerii │ │ │0.00 │ │ │0.00 │0.00 │
│ │avizelor/ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │acordurilor/ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │autorizaţiilor │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼───────┼─────┼────────┼────┼───────┼──────────┼─────┤
│ │verificarea tehnică│ │ │ │ │ │ │ │
│ │de calitate a │ │ │ │ │ │ │ │
│3.5.5│proiectului tehnic │ │ │0.00 │ │ │0.00 │0.00 │
│ │şi a detaliilor de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │execuţie │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼───────┼─────┼────────┼────┼───────┼──────────┼─────┤
│3.5.6│proiect tehnic şi │ │ │0.00 │ │ │0.00 │0.00 │
│ │detalii de execuţie│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼───────┼─────┼────────┼────┼───────┼──────────┼─────┤
│ │Organizarea │ │ │ │ │ │ │ │
│3.6 │procedurilor de │ │ │0.00 │ │ │0.00 │0.00 │
│ │achiziţie │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼───────┼─────┼────────┼────┼───────┼──────────┼─────┤
│3.7 │Consultanţă │0.00 │0.00 │0.00 │0.00│0.00 │0.00 │0.00 │
├─────┼───────────────────┼───────┼─────┼────────┼────┼───────┼──────────┼─────┤
│ │managementul de │ │ │ │ │ │ │ │
│3.7.1│proiect pentru │ │ │0.00 │ │ │0.00 │0.00 │
│ │obiectivul de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │investiţii │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼───────┼─────┼────────┼────┼───────┼──────────┼─────┤
│3.7.2│auditul financiar │ │ │0.00 │ │ │0.00 │0.00 │
├─────┼───────────────────┼───────┼─────┼────────┼────┼───────┼──────────┼─────┤
│3.8 │Asistenţă tehnică │0.00 │0.00 │0.00 │0.00│0.00 │0.00 │0.00 │
├─────┼───────────────────┼───────┼─────┼────────┼────┼───────┼──────────┼─────┤
│ │asistenţă tehnică │ │ │ │ │ │ │ │
│3.8.1│din partea │ │ │0.00 │ │ │0.00 │0.00 │
│ │proiectantului │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼───────┼─────┼────────┼────┼───────┼──────────┼─────┤
│ │dirigenţie de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │şantier, asigurată │ │ │ │ │ │ │ │
│3.8.2│de personal tehnic │ │ │0.00 │ │ │0.00 │0.00 │
│ │de specialitate, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │autorizat │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼───────┼─────┼────────┼────┼───────┼──────────┼─────┤
│ │Cheltuieli cu │ │ │ │ │ │ │ │
│ │serviciile de │ │ │ │ │ │ │ │
│3.9 │consultanţă pentru │ │ │0.00 │ │ │0.00 │0.00 │
│ │întocmirea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │dosarului cererii │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de finanţare │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼───────┼─────┼────────┼────┼───────┼──────────┼─────┤
│ │TOTAL CAPITOL 3 │0.00 │0.00 │0.00 │0.00│0.00 │0.00 │0.00 │
├─────┼───────────────────┴───────┴─────┴────────┴────┴───────┴──────────┴─────┤
│CAP. │Cheltuieli pentru investiţia de bază │
│4 │ │
├─────┼───────────────────┬───────┬─────┬────────┬────┬───────┬──────────┬─────┤
│4.1 │Construcţii şi │ │ │0.00 │ │ │0.00 │0.00 │
│ │instalaţii │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼───────┼─────┼────────┼────┼───────┼──────────┼─────┤
│ │Montaj utilaje, │ │ │ │ │ │ │ │
│4.2 │echipamente │ │ │0.00 │ │ │0.00 │0.00 │
│ │tehnologice şi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │funcţionale │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼───────┼─────┼────────┼────┼───────┼──────────┼─────┤
│ │Utilaje, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │echipamente │ │ │ │ │ │ │ │
│4.3 │tehnologice şi │ │ │0.00 │ │ │0.00 │0.00 │
│ │funcţionale care │ │ │ │ │ │ │ │
│ │necesită montaj │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼───────┼─────┼────────┼────┼───────┼──────────┼─────┤
│ │Utilaje, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │echipamente │ │ │ │ │ │ │ │
│4.4 │tehnologice şi │ │ │0.00 │ │ │0.00 │0.00 │
│ │funcţionale care nu│ │ │ │ │ │ │ │
│ │necesită montaj şi │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼───────┼─────┼────────┼────┼───────┼──────────┼─────┤
│4.5 │Dotări │ │ │0.00 │ │ │0.00 │0.00 │
├─────┼───────────────────┼───────┼─────┼────────┼────┼───────┼──────────┼─────┤
│4.6 │Active necorporale │ │ │0.00 │ │ │0.00 │0.00 │
├─────┼───────────────────┼───────┼─────┼────────┼────┼───────┼──────────┼─────┤
│ │TOTAL CAPITOL 4 │0.00 │0.00 │0.00 │0.00│0.00 │0.00 │0.00 │
├─────┼───────────────────┴───────┴─────┴────────┴────┴───────┴──────────┴─────┤
│CAP. │Alte cheltuieli │
│5 │ │
├─────┼───────────────────┬───────┬─────┬────────┬────┬───────┬──────────┬─────┤
│5.1 │Organizare de │0.00 │0.00 │0.00 │0.00│0.00 │0.00 │0.00 │
│ │şantier │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼───────┼─────┼────────┼────┼───────┼──────────┼─────┤
│ │Lucrări de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │construcţii şi │ │ │ │ │ │ │ │
│5.1.1│instalaţii aferente│ │ │0.00 │ │ │0.00 │0.00 │
│ │organizării de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │şantier │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼───────┼─────┼────────┼────┼───────┼──────────┼─────┤
│ │Cheltuieli conexe │ │ │ │ │ │ │ │
│5.1.2│organizării de │ │ │0.00 │ │ │0.00 │0.00 │
│ │şantier │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼───────┼─────┼────────┼────┼───────┼──────────┼─────┤
│5.2 │Comisioane, cote, │0.00 │0.00 │0.00 │0.00│0.00 │0.00 │0.00 │
│ │taxe │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼───────┼─────┼────────┼────┼───────┼──────────┼─────┤
│ │cota aferentă │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Inspectoratului de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Stat în │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Construcţii, │ │ │ │ │ │ │ │
│5.2.1│calculată potrivit │ │ │0.00 │ │ │0.00 │0.00 │
│ │prevederilor Legii │ │ │ │ │ │ │ │
│ │nr. 10/1995 privind│ │ │ │ │ │ │ │
│ │calitatea în │ │ │ │ │ │ │ │
│ │construcţii, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │republicată │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼───────┼─────┼────────┼────┼───────┼──────────┼─────┤
│ │cota aferentă │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Inspectoratului de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Stat în │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Construcţii, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │calculată potrivit │ │ │ │ │ │ │ │
│ │prevederilor Legii │ │ │ │ │ │ │ │
│ │nr. 50/1991 privind│ │ │ │ │ │ │ │
│5.2.2│autorizarea │ │ │0.00 │ │ │0.00 │0.00 │
│ │executării │ │ │ │ │ │ │ │
│ │lucrărilor de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │construcţii, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │republicată, cu │ │ │ │ │ │ │ │
│ │modificările şi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │completările │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ulterioare │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼───────┼─────┼────────┼────┼───────┼──────────┼─────┤
│ │cota aferentă Casei│ │ │ │ │ │ │ │
│ │Sociale a │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Constructorilor - │ │ │ │ │ │ │ │
│ │CSC, în aplicarea │ │ │ │ │ │ │ │
│5.2.3│prevederilor Legii │ │ │0.00 │ │ │0.00 │0.00 │
│ │nr. 215/1997 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │privind Casa │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Socială a │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Constructorilor │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼───────┼─────┼────────┼────┼───────┼──────────┼─────┤
│ │taxe pentru │ │ │ │ │ │ │ │
│ │acorduri, avize │ │ │ │ │ │ │ │
│5.2.4│conforme şi │ │ │0.00 │ │ │0.00 │0.00 │
│ │autorizaţia de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │construire/ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │desfiinţare │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼───────┼─────┼────────┼────┼───────┼──────────┼─────┤
│5.3 │Cheltuieli diverse │ │ │0.00 │ │ │0.00 │0.00 │
│ │şi neprevăzute │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼───────┼─────┼────────┼────┼───────┼──────────┼─────┤
│ │Cheltuieli pentru │ │ │ │ │ │ │ │
│5.4 │informare şi │ │ │0.00 │ │ │0.00 │0.00 │
│ │publicitate │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼───────┼─────┼────────┼────┼───────┼──────────┼─────┤
│ │TOTAL CAPITOL 5 │0.00 │0.00 │0.00 │0.00│0.00 │0.00 │0.00 │
├─────┼───────────────────┴───────┴─────┴────────┴────┴───────┴──────────┴─────┤
│CAP. │Cheltuieli pentru probele tehnologice şi teste de predare la beneficiar │
│6 │ │
├─────┼───────────────────┬───────┬─────┬────────┬────┬───────┬──────────┬─────┤
│ │Pregătirea │ │ │ │ │ │ │ │
│6.1 │personalului de │ │ │0.00 │ │ │0.00 │0.00 │
│ │exploatare │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼───────┼─────┼────────┼────┼───────┼──────────┼─────┤
│6.2 │Probe tehnologice │ │ │0.00 │ │ │0.00 │0.00 │
│ │şi teste │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼───────┼─────┼────────┼────┼───────┼──────────┼─────┤
│ │TOTAL CAPITOL 6 │0.00 │0.00 │0.00 │0.00│0.00 │0.00 │0.00 │
├─────┼───────────────────┴───────┴─────┴────────┴────┴───────┴──────────┴─────┤
│CAP. │Cheltuieli cu amortizarea │
│7 │ │
├─────┼───────────────────┬───────┬─────┬────────┬────┬───────┬──────────┬─────┤
│7.1 │Cheltuieli cu │ │ │0.00 │ │ │0.00 │0.00 │
│ │amortizarea │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼───────┼─────┼────────┼────┼───────┼──────────┼─────┤
│ │TOTAL CAPITOL 7 │0.00 │0.00 │0.00 │0.00│0.00 │0.00 │0.00 │
├─────┼───────────────────┴───────┴─────┴────────┴────┴───────┴──────────┴─────┤
│CAP. │Cheltuieli cu leasing-ul │
│8 │ │
├─────┼───────────────────┬───────┬─────┬────────┬────┬───────┬──────────┬─────┤
│8.1 │Cheltuieli cu │ │ │0.00 │ │ │0.00 │0.00 │
│ │leasing-ul │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼───────┼─────┼────────┼────┼───────┼──────────┼─────┤
│ │TOTAL CAPITOL 8 │0.00 │0.00 │0.00 │0.00│0.00 │0.00 │0.00 │
├─────┼───────────────────┴───────┴─────┴────────┴────┴───────┴──────────┴─────┤
│CAP. │Cheltuieli cu echipa de implementare │
│9 │ │
├─────┼───────────────────┬───────┬─────┬────────┬────┬───────┬──────────┬─────┤
│ │Cheltuieli privind │ │ │ │ │ │ │ │
│9.1 │plata drepturilor │ │ │0.00 │ │ │0.00 │0.00 │
│ │salariale │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼───────┼─────┼────────┼────┼───────┼──────────┼─────┤
│ │TOTAL CAPITOL 9 │0.00 │0.00 │0.00 │0.00│0.00 │0.00 │0.00 │
├─────┼───────────────────┴───────┴─────┴────────┴────┴───────┴──────────┴─────┤
│CAP. │Cheltuieli privind taxele │
│10 │ │
├─────┼───────────────────┬───────┬─────┬────────┬────┬───────┬──────────┬─────┤
│10.1 │Cheltuieli privind │ │ │0.00 │ │ │0.00 │0.00 │
│ │taxele │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼───────┼─────┼────────┼────┼───────┼──────────┼─────┤
│ │TOTAL CAPITOL 10 │0.00 │0.00 │0.00 │0.00│0.00 │0.00 │0.00 │
├─────┼───────────────────┴───────┴─────┴────────┴────┴───────┴──────────┴─────┤
│CAP. │Cheltuieli bancare şi pentru obţinere garanţii │
│11 │ │
├─────┼───────────────────┬───────┬─────┬────────┬────┬───────┬──────────┬─────┤
│ │Cheltuielile │ │ │ │ │ │ │ │
│ │bancare de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │deschidere şi de │ │ │ │ │ │ │ │
│ │administrare a │ │ │ │ │ │ │ │
│11.1 │conturilor astfel │ │ │0.00 │ │ │0.00 │0.00 │
│ │cum prevede pct. 4 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │din Capitolul I din│ │ │ │ │ │ │ │
│ │Anexa la Ordinul │ │ │ │ │ │ │ │
│ │nr. 816/2016 cu │ │ │ │ │ │ │ │
│ │modificările şi │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼───────┼─────┼────────┼────┼───────┼──────────┼─────┤
│ │Cheltuieli aferente│ │ │ │ │ │ │ │
│ │garanţiilor emise │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de o instituţie │ │ │ │ │ │ │ │
│ │bancară sau │ │ │ │ │ │ │ │
│11.2 │nebancară, astfel │ │ │0.00 │ │ │0.00 │0.00 │
│ │cum sunt prevăzute │ │ │ │ │ │ │ │
│ │la art. 11 din │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Hotărârea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Guvernului nr. 347/│ │ │ │ │ │ │ │
│ │2016 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼───────┼─────┼────────┼────┼───────┼──────────┼─────┤
│ │TOTAL CAPITOL 11 │0.00 │0.00 │0.00 │0.00│0.00 │0.00 │0.00 │
├─────┼───────────────────┴───────┴─────┴────────┴────┴───────┴──────────┴─────┤
│CAP. │Cheltuieli cu achiziţionarea semnăturii digitale pentru MySMIS2014 │
│12 │ │
├─────┼───────────────────┬───────┬─────┬────────┬────┬───────┬──────────┬─────┤
│ │Cheltuieli cu │ │ │ │ │ │ │ │
│12.1 │achiziţionarea │ │ │0.00 │ │ │0.00 │0.00 │
│ │semnăturii digitale│ │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru MySMIS2014 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼───────┼─────┼────────┼────┼───────┼──────────┼─────┤
│ │TOTAL CAPITOL 12 │0.00 │0.00 │0.00 │0.00│0.00 │0.00 │0.00 │
├─────┼───────────────────┴───────┴─────┴────────┴────┴───────┴──────────┴─────┤
│CAP. │Contribuţia în natură │
│13 │ │
├─────┼───────────────────┬───────┬─────┬────────┬────┬───────┬──────────┬─────┤
│13.1 │Contribuţia proprie│ │ │0.00 │ │ │0.00 │0.00 │
│ │aferentă terenului │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼───────┼─────┼────────┼────┼───────┼──────────┼─────┤
│ │Contribuţia proprie│ │ │ │ │ │ │ │
│13.2 │pentru investiţia │ │ │0.00 │ │ │0.00 │0.00 │
│ │de bază │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼───────┼─────┼────────┼────┼───────┼──────────┼─────┤
│ │TOTAL CAPITOL 13 │0.00 │0.00 │0.00 │0.00│0.00 │0.00 │0.00 │
├─────┼───────────────────┼───────┼─────┼────────┼────┼───────┼──────────┼─────┤
├─────┼───────────────────┼───────┼─────┼────────┼────┼───────┼──────────┼─────┤
├─────┼───────────────────┼───────┼─────┼────────┼────┼───────┼──────────┼─────┤
│ │TOTAL GENERAL │0.00 │0.00 │0.00 │0.00│0.00 │0.00 │0.00 │
├─────┼───────────────────┼───────┼─────┼────────┼────┼───────┼──────────┼─────┤
│ │din care C+M │ │ │0.00 │ │ │0.00 │0.00 │
├─────┼───────────────────┼───────┼─────┼────────┼────┼───────┼──────────┼─────┤
├─────┼───────────────────┼───────┼─────┼────────┼────┼───────┼──────────┼─────┤
├─────┼───────────────────┼───────┼─────┼────────┼────┼───────┼──────────┼─────┤
│Nr. │SURSE DE FINANŢARE │Valoare│ │ │ │ │ │ │
│crt. │ │(lei) │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼───────┼─────┼────────┼────┼───────┼──────────┼─────┤
│ │Valoarea totală a │ │ │ │ │ │ │ │
│I │cererii de │0.00 │ │ │ │ │ │ │
│ │finanţare, din │ │ │ │ │ │ │ │
│ │care: │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼───────┼─────┼────────┼────┼───────┼──────────┼─────┤
│ │Valoarea totală │ │ │ │ │ │ │ │
│I.a. │neeligibilă, │0.00 │ │ │ │ │ │ │
│ │inclusiv TVA │ │ │ │ │ │ │ │
│ │aferentă │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼───────┼─────┼────────┼────┼───────┼──────────┼─────┤
│I.b. │Valoarea totală │0.00 │ │ │ │ │ │ │
│ │eligibilă │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼───────┼─────┼────────┼────┼───────┼──────────┼─────┤
│II │Contribuţia │0.00 │ │ │ │ │ │ │
│ │proprie, din care: │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼───────┼─────┼────────┼────┼───────┼──────────┼─────┤
│ │Contribuţia │ │ │ │ │ │ │ │
│II.a.│solicitantului la │0.00 │ │ │ │ │ │ │
│ │cheltuieli │ │ │ │ │ │ │ │
│ │eligibile │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼───────┼─────┼────────┼────┼───────┼──────────┼─────┤
│ │Contribuţia │ │ │ │ │ │ │ │
│ │solicitantului la │ │ │ │ │ │ │ │
│II.b.│cheltuieli │0.00 │ │ │ │ │ │ │
│ │neeligibile, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │inclusiv TVA │ │ │ │ │ │ │ │
│ │aferentă │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────┼───────┼─────┼────────┼────┼───────┼──────────┼─────┤
│ │ASISTENŢĂ │ │ │ │ │ │ │ │
│III │FINANCIARĂ │0.00 │ │ │ │ │ │ │
│ │NERAMBURSABILĂ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │SOLICITATĂ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴───────────────────┴───────┴─────┴────────┴────┴───────┴──────────┴─────┘


    ANEXA 9.2

    Planul investiţional

┌───────┬────────────────────────────────┬─────────────┐
│ │MINISTERUL AGRICULTURII ŞI │ │
│ │DEZVOLTĂRII RURALE │ │
│ ├────────────────────────────────┤Anexa 9.2 │
│ │DIRECŢIA GENERALĂ PESCUIT - │ │
│ │AUTORITATE DE MANAGEMENT PENTRU │ │
│ │POPAM │ │
├───────┴────────────────────────────────┴─────────────┤
│Planul investiţional │
│Completaţi proiecţia financiară privind costurile │
│investiţiei pe anii de implementare (an 1 şi 2), în │
│funcţie de perioada de implementare a proiectului. │
│Coloana "Total ani" verifică suma costurilor anuale cu│
│costul total al investiţiei, conform bugetului. │
│Mesajul "Eroare!" se va afişa daca suma valorilor │
│aferente anilor 1 şi 2 nu este egală cu valoarea din │
│buget a respectivului cost (coloana "Buget cerere") │
├───────┬───────────────────┬──────┬─────┬─────────────┤
│ │ │Buget │Total│Implementare │
│Capitol│Denumire │cerere│ani ├──────┬──────┤
│ │ │ │ │an 1 │an 2 │
├───────┼───────────────────┴──────┴─────┴──────┴──────┤
│CAP. 1 │Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea │
│ │terenului │
├───────┼───────────────────┬──────┬─────┬──────┬──────┤
│1.1 │Obţinerea terenului│0.00 │ │ │ │
├───────┼───────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┤
│1.2 │Amenajarea │0.00 │ │ │ │
│ │terenului │ │ │ │ │
├───────┼───────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┤
│ │Amenajări pentru │ │ │ │ │
│1.3 │protecţia mediului │0.00 │ │ │ │
│ │şi aducerea la │ │ │ │ │
│ │starea iniţială │ │ │ │ │
├───────┼───────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┤
│ │TOTAL CAPITOL 1 │0.00 │ │0.00 │0.00 │
├───────┼───────────────────┴──────┴─────┴──────┴──────┤
│CAP. 2 │Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor │
│ │necesare obiectivului │
├───────┼───────────────────┬──────┬─────┬──────┬──────┤
│ │Cheltuieli pentru │ │ │ │ │
│ │asigurarea │ │ │ │ │
│2.1 │utilităţilor │0.00 │ │ │ │
│ │necesare │ │ │ │ │
│ │obiectivului │ │ │ │ │
├───────┼───────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┤
│ │TOTAL CAPITOL 2 │0.00 │ │0.00 │0.00 │
├───────┼───────────────────┴──────┴─────┴──────┴──────┤
│CAP. 3 │Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă │
│ │tehnică │
├───────┼───────────────────┬──────┬─────┬──────┬──────┤
│3.1 │Studii │0.00 │ │0.00 │0.00 │
├───────┼───────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┤
│3.1.1 │studii de teren │0.00 │ │ │ │
├───────┼───────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┤
│ │raport privind │ │ │ │ │
│3.1.2 │impactul asupra │0.00 │ │ │ │
│ │mediului │ │ │ │ │
├───────┼───────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┤
│ │studii de │ │ │ │ │
│ │specialitate │ │ │ │ │
│3.1.3 │necesare în funcţie│0.00 │ │ │ │
│ │de specificul │ │ │ │ │
│ │investiţiei │ │ │ │ │
├───────┼───────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┤
│ │Documentaţii-suport│ │ │ │ │
│ │şi cheltuieli pt. │ │ │ │ │
│3.2 │obţinere avize, │0.00 │ │ │ │
│ │acorduri, │ │ │ │ │
│ │autorizaţii │ │ │ │ │
├───────┼───────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┤
│ │Expertizate tehnică│ │ │ │ │
│ │a construcţiilor │ │ │ │ │
│ │existente, a │ │ │ │ │
│ │structurilor şi/ │ │ │ │ │
│ │sau, după caz, a │ │ │ │ │
│3.3 │proiectelor │0.00 │ │ │ │
│ │tehnice, inclusiv │ │ │ │ │
│ │întocmirea de │ │ │ │ │
│ │expertul tehnic a │ │ │ │ │
│ │raportului de │ │ │ │ │
│ │expertiză tehnică │ │ │ │ │
├───────┼───────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┤
│ │Certificarea │ │ │ │ │
│ │performanţei │ │ │ │ │
│3.4 │energetice şi │0.00 │ │ │ │
│ │auditului energetic│ │ │ │ │
│ │al clădirilor │ │ │ │ │
├───────┼───────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┤
│3.5 │Proiectare │0.00 │ │0.00 │0.00 │
├───────┼───────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┤
│3.5.1 │tema de proiectare │0.00 │ │ │ │
├───────┼───────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┤
│3.5.2 │studiu de │0.00 │ │ │ │
│ │prefezabilitate │ │ │ │ │
├───────┼───────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┤
│ │studiu de │ │ │ │ │
│ │fezabilitate/ │ │ │ │ │
│ │documentaţie de │ │ │ │ │
│3.5.3 │avizare a │0.00 │ │ │ │
│ │lucrărilor de │ │ │ │ │
│ │intervenţii şi │ │ │ │ │
│ │deviz general │ │ │ │ │
├───────┼───────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┤
│ │documentaţiile │ │ │ │ │
│ │tehnice necesare în│ │ │ │ │
│3.5.4 │vederea obţinerii │0.00 │ │ │ │
│ │avizelor/ │ │ │ │ │
│ │acordurilor/ │ │ │ │ │
│ │autorizaţiilor │ │ │ │ │
├───────┼───────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┤
│ │verificarea tehnică│ │ │ │ │
│ │de calitate a │ │ │ │ │
│3.5.5 │proiectului tehnic │0.00 │ │ │ │
│ │şi a detaliilor de │ │ │ │ │
│ │execuţie │ │ │ │ │
├───────┼───────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┤
│3.5.6 │proiect tehnic şi │0.00 │ │ │ │
│ │detalii de execuţie│ │ │ │ │
├───────┼───────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┤
│ │Organizarea │ │ │ │ │
│3.6 │procedurilor de │0.00 │ │ │ │
│ │achiziţie │ │ │ │ │
├───────┼───────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┤
│3.7 │Consultanţă │0.00 │ │0.00 │0.00 │
├───────┼───────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┤
│ │managementul de │ │ │ │ │
│3.7.1 │proiect pentru │0.00 │ │ │ │
│ │obiectivul de │ │ │ │ │
│ │investiţii │ │ │ │ │
├───────┼───────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┤
│3.7.2 │auditul financiar │0.00 │ │ │ │
├───────┼───────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┤
│3.8 │Asistenţă tehnică │0.00 │ │0.00 │0.00 │
├───────┼───────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┤
│ │asistenţă tehnică │ │ │ │ │
│3.8.1 │din partea │0.00 │ │ │ │
│ │proiectantului │ │ │ │ │
├───────┼───────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┤
│ │dirigenţie de │ │ │ │ │
│ │şantier, asigurată │ │ │ │ │
│3.8.2 │de personal tehnic │0.00 │ │ │ │
│ │de specialitate, │ │ │ │ │
│ │autorizat │ │ │ │ │
├───────┼───────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┤
│ │Cheltuieli cu │ │ │ │ │
│ │serviciile de │ │ │ │ │
│3.9 │consultanţă pentru │0.00 │ │ │ │
│ │întocmirea │ │ │ │ │
│ │dosarului cererii │ │ │ │ │
│ │de finanţare │ │ │ │ │
├───────┼───────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┤
│ │TOTAL CAPITOL 3 │0.00 │ │0.00 │0.00 │
├───────┼───────────────────┴──────┴─────┴──────┴──────┤
│CAP. 4 │Cheltuieli pentru investiţia de bază │
├───────┼───────────────────┬──────┬─────┬──────┬──────┤
│4.1 │Construcţii şi │0.00 │ │ │ │
│ │instalaţii │ │ │ │ │
├───────┼───────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┤
│ │Montaj utilaje, │ │ │ │ │
│4.2 │echipamente │0.00 │ │ │ │
│ │tehnologice şi │ │ │ │ │
│ │funcţionale │ │ │ │ │
├───────┼───────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┤
│ │Utilaje, │ │ │ │ │
│ │echipamente │ │ │ │ │
│4.3 │tehnologice şi │0.00 │ │ │ │
│ │funcţionale care │ │ │ │ │
│ │necesită montaj │ │ │ │ │
├───────┼───────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┤
│ │Utilaje, │ │ │ │ │
│ │echipamente │ │ │ │ │
│ │tehnologice şi │ │ │ │ │
│4.4 │funcţionale care nu│0.00 │ │ │ │
│ │necesită montaj şi │ │ │ │ │
│ │echipamente de │ │ │ │ │
│ │transport │ │ │ │ │
├───────┼───────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┤
│4.5 │Dotări │0.00 │ │ │ │
├───────┼───────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┤
│4.6 │Active necorporale │0.00 │ │ │ │
├───────┼───────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┤
│ │TOTAL CAPITOL 4 │0.00 │ │0.00 │0.00 │
├───────┼───────────────────┴──────┴─────┴──────┴──────┤
│CAP. 5 │Alte cheltuieli │
├───────┼───────────────────┬──────┬─────┬──────┬──────┤
│5.1 │Organizare de │0.00 │ │0.00 │0.00 │
│ │şantier │ │ │ │ │
├───────┼───────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┤
│ │Lucrări de │ │ │ │ │
│ │construcţii şi │ │ │ │ │
│5.1.1 │instalaţii aferente│0.00 │ │ │ │
│ │organizării de │ │ │ │ │
│ │şantier │ │ │ │ │
├───────┼───────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┤
│ │Cheltuieli conexe │ │ │ │ │
│5.1.2 │organizării de │0.00 │ │ │ │
│ │şantier │ │ │ │ │
├───────┼───────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┤
│5.2 │Comisioane, cote, │0.00 │ │0.00 │0.00 │
│ │taxe │ │ │ │ │
├───────┼───────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┤
│ │cota aferentă │ │ │ │ │
│ │Inspectoratului de │ │ │ │ │
│ │Stat în │ │ │ │ │
│ │Construcţii, │ │ │ │ │
│5.2.1 │calculată potrivit │0.00 │ │ │ │
│ │prevederilor Legii │ │ │ │ │
│ │nr. 10/1995 privind│ │ │ │ │
│ │calitatea în │ │ │ │ │
│ │construcţii, │ │ │ │ │
│ │republicată │ │ │ │ │
├───────┼───────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┤
│ │cota aferentă │ │ │ │ │
│ │Inspectoratului de │ │ │ │ │
│ │Stat în │ │ │ │ │
│ │Construcţii, │ │ │ │ │
│ │calculată potrivit │ │ │ │ │
│ │prevederilor Legii │ │ │ │ │
│ │nr. 50/1991 privind│ │ │ │ │
│5.2.2 │autorizarea │0.00 │ │ │ │
│ │executării │ │ │ │ │
│ │lucrărilor de │ │ │ │ │
│ │construcţii, │ │ │ │ │
│ │republicată, cu │ │ │ │ │
│ │modificările şi │ │ │ │ │
│ │completările │ │ │ │ │
│ │ulterioare │ │ │ │ │
├───────┼───────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┤
│ │cota aferentă Casei│ │ │ │ │
│ │Sociale a │ │ │ │ │
│ │Constructorilor - │ │ │ │ │
│ │CSC, în aplicarea │ │ │ │ │
│5.2.3 │prevederilor Legii │0.00 │ │ │ │
│ │nr. 215/1997 │ │ │ │ │
│ │privind Casa │ │ │ │ │
│ │Socială a │ │ │ │ │
│ │Constructorilor │ │ │ │ │
├───────┼───────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┤
│ │taxe pentru │ │ │ │ │
│ │acorduri, avize │ │ │ │ │
│5.2.4 │conforme şi │0.00 │ │ │ │
│ │autorizaţia de │ │ │ │ │
│ │construire/ │ │ │ │ │
│ │desfiinţare │ │ │ │ │
├───────┼───────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┤
│5.3 │Cheltuieli diverse │0.00 │ │ │ │
│ │ş i neprevăzute │ │ │ │ │
├───────┼───────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┤
│ │Cheltuieli pentru │ │ │ │ │
│5.4 │informare şi │0.00 │ │ │ │
│ │publicitate │ │ │ │ │
├───────┼───────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┤
│ │TOTAL CAPITOL 5 │0.00 │ │0.00 │0.00 │
├───────┼───────────────────┴──────┴─────┴──────┴──────┤
│CAP. 6 │Cheltuieli pentru probele tehnologice şi teste│
│ │de predare la beneficiar │
├───────┼───────────────────┬──────┬─────┬──────┬──────┤
│ │Pregătirea │ │ │ │ │
│6.1 │personalului de │0.00 │ │ │ │
│ │exploatare │ │ │ │ │
├───────┼───────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┤
│6.2 │Probe tehnologice │0.00 │ │ │ │
│ │şi teste │ │ │ │ │
├───────┼───────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┤
│ │TOTAL CAPITOL 6 │0.00 │ │0.00 │0.00 │
├───────┼───────────────────┴──────┴─────┴──────┴──────┤
│CAP. 7 │Cheltuieli cu amortizarea │
├───────┼───────────────────┬──────┬─────┬──────┬──────┤
│7.1 │Cheltuieli cu │0.00 │ │ │ │
│ │amortizarea │ │ │ │ │
├───────┼───────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┤
│ │TOTAL CAPITOL 7 │0.00 │ │0.00 │0.00 │
├───────┼───────────────────┴──────┴─────┴──────┴──────┤
│CAP. 8 │Cheltuieli cu leasing-ul │
├───────┼───────────────────┬──────┬─────┬──────┬──────┤
│8.1 │Cheltuieli cu │0.00 │ │ │ │
│ │leasing-ul │ │ │ │ │
├───────┼───────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┤
│ │TOTAL CAPITOL 8 │0.00 │ │0.00 │0.00 │
├───────┼───────────────────┴──────┴─────┼──────┴──────┤
│CAP. 9 │Cheltuieli cu echipa de │ │
│ │implementare │ │
├───────┼───────────────────┬──────┬─────┼──────┬──────┤
│ │Cheltuieli privind │ │ │ │ │
│9.1 │plata drepturilor │0.00 │ │ │ │
│ │salariale │ │ │ │ │
├───────┼───────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┤
│ │TOTAL CAPITOL 9 │0.00 │ │0.00 │0.00 │
├───────┼───────────────────┴──────┴─────┴──────┴──────┤
│CAP. 10│Cheltuieli privind taxele │
├───────┼───────────────────┬──────┬─────┬──────┬──────┤
│10.1 │Cheltuieli privind │0.00 │ │ │ │
│ │taxele │ │ │ │ │
├───────┼───────────────────┼──────┼─────┼──────┼──────┤
│ │TOTAL CAPITOL 10 │0.00 │ │0.00 │0.00 │
├───────┼───────────────────┴──────┴─────┴──────┴──────┤
│CAP. 11│Cheltuieli bancare şi pentru obţinere garanţii│
├───────┼───────────────────┬──────┬─────┬──────┬──────┤
│ │Cheltuielile │ │ │ │ │
│ │bancare de │ │ │ │ │
│ │deschidere şi de │ │ │ │ │
│ │administrare a │ │ │ │ │
│ │conturilor astfel │ │ │ │ │
│11.1 │cum prevede pct. 4 │0.00 │ │ │ │
│ │din Capitolul I din│ │ │ │ │
│ │Anexa la Ordinul │ │ │ │ │
│ │nr. 816/2016 cu │ │ │ │ │
│ │modificările şi │ │ │ │ │
│ │completările │ │ │ │ │
│ │ulterioare