Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ANEXE din 28 aprilie 2020  privind mecanismul financiar de transfer al sumelor aferente granturilor cuvenite beneficiarilor în cadrul Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19 din bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale către Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. - IFN, modelul Convenţiei privind implementarea Programului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ANEXE din 28 aprilie 2020 privind mecanismul financiar de transfer al sumelor aferente granturilor cuvenite beneficiarilor în cadrul Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19 din bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale către Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. - IFN, modelul Convenţiei privind implementarea Programului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii "IMM INVEST ROMÂNIA", modelul Convenţiei de garantare şi plată a granturilor, al contractului de garantare, al înscrisului, precum şi pentru stabilirea nivelului comisionului de risc şi al comisionului de administrare pentru anul 2020

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 343 bis din 28 aprilie 2020
──────────
     Conţinute de ORDINUL nr. 1.886 din 28 aprilie 2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 343 din 28 aprilie 2020
──────────
    ANEXA 1

                  Mecanismul financiar de transfer al sumelor aferente
                     granturilor cuvenite beneficiarilor în cadrul
                Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii
        IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVIpD-19
        Conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 209/2018. cu modificările şi completările ulterioare, IMM-urile care contractează credite de investiţii şi/sau credite/linii de credit pentru capital de lucru în cadrul Programului IMM INVEST ROMÂNIA beneficiază de un grant în limita cumulului rezultat dintre valoarea comisionului de risc, a comisionului de administrare aferente garanţiei acordate şi a dobânzilor aferente creditelor, dar nu mai mult de echivalentul în lei a 800.000 de euro per întreprindere. Cursul de schimb euro/leu pentru calcularea plafonului maxim de 800.000 euro este cursul Băncii Naţionale a României valabil la data emiterii acordului de finanţare.
        Comisionul de risc reprezintă suma datorată Ministerului Finanţelor Publice de beneficiarul Programului. Comisionul de risc se calculează de către FNGCIMM, pentru întreaga perioadă de valabilitate a garanţiei, ca procent diferenţiat în funcţie ce durata garanţiei fiind aplicat la valoarea/soldul garanţiei la sfârşitul anului/anilor de derulare a garanţiei.
        Obligaţia de plată a comisionului de risc este acoperită din ajutorul sub formă de grant primit de beneficiar pentru toată durata de valabilitate a garanţiei.
        Comisionul de risc se regularizează la scadenţa finală a creditului, în funcţie de soldul efectiv al garanţiei, pentru întreaga perioadă de derulare a garanţiei, prin plata diferenţei de către beneficiar, dacă este cazul.
        După încetarea aplicabilităţii schemei de ajutor de stat, pentru noile credite contractate sau dacă se majorează/prelungeşte creditul contractat iniţial, sumele reprezentând comisionul de risc se calculează de către F.N.G.C.I.M.M. şi se virează de către beneficiarii programului într-un cont de venituri bugetare distinct, deschis la unităţile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale centrale competente în administrarea obligaţiilor fiscale datorate de aceştia.
        Comisionul de administrare este datorat F.N.G.C.I.M.M. de către beneficiarul programului. Comisionul de administrare este calculat de FNGCIMM şi este virat de instituţia de credit. Pe durata derulării Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID - 19 obligaţia de plată a comisionului de administrare este acoperită din ajutorul de stat sub formă de grant primit de beneficiar în cadrul schemei de ajutor de stat.
        Comisionul de administrare se regularizează la scadenţa finală a creditului, în funcţie de soldul efectiv al creditului, pentru întreaga perioadă de derulare a creditului, prin plata diferenţei de către beneficiar sau F.N.G.C.I.M.M., după caz.
        După încetarea schemei de ajutor de stat, pentru noile credite contractate sau dacă se majorează/ prelungeşte creditul contractat iniţial comisionul de administrare se datorează F.N.G.C.I.M.M. de către beneficiarul programului şi este virat de instituţia de credit pe toată perioada de valabilitate a garanţiei şi, după caz, până la data înregistrării la F.N.G.C.I.M.M. a cererii de plată şi este calculat la valoarea/soldul garanţiei la sfârşitul anului/anilor de derulare a garanţiei. Nivelul comisionului de administrare se stabileşte prin ordin al ministrului finanţelor publice.
        Dobânzile aferente creditelor de investiţii şi creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru sunt datorate finanţatorului de către beneficiarul programului. Pe durata de derulare a Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID - 19, valoarea dobânzii este acordată beneficiarului programului de către Ministerul Finanţelor Publice sub formă de grant. După încetarea aplicabilităţii schemei de ajutor de stat, IMM-urile achită finanţatorului dobânda datorată.
        Schema mecanismului de transfer al fondurilor pentru plata granturilor în cadrul Schemei de ajutor de stat este următoarea:

┌────┬──────────────┬──────────────┬─────────────┬──────────────────────────┐
│Nr. │Activitate │Documente │Responsabil │Termen │
│crt.│ │suport │ │ │
├────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────────────────┤
│ │ │1. Decizia de │ │ │
│ │ │plată │ │ │
│ │ │referitoare la│ │ │
│ │ │sumele de │ │ │
│ │ │virat în │ │ │
│ │ │contul │ │ │
│ │ │F.N.G.C.I.M.M.│ │ │
│ │ │pentru plata │ │ │
│ │ │ajutorului de │ │ │
│ │ │stat aferent │ │ │
│ │ │dobânzilor şi │ │ │
│ │ │comisioanelor │ │ │
│ │F.N.G.C.I.M.M.│de │ │ │
│ │comunică lunar│administrare │ │ │
│ │M.F.P. suma │2. Situaţia │ │ │
│ │totală ce │privind │ │ │
│ │trebuie │calculul │ │ │
│ │alocată din │comisionului │ │ │
│ │grant în │de risc │F.N.G.C.I.M. │Lunar, pe toată perioada │
│ │vederea │acoperit din │M., în │de derulare a schemei de │
│ │acoperirii │grant conform │calitate de │ajutor de stat, până pe │
│1. │costului total│prevederilor │administrator│data de 15 a lunii │
│ │al finanţării,│Schemei de │al schemei de│curente, pentru luna │
│ │după cum │ajutor de stat│ajutor de │anterioară. │
│ │urmează: │pentru │stat │ │
│ │1. Dobânzi şi │susţinerea │ │ │
│ │comisioane de │activităţii │ │ │
│ │administrare │IMM-urilor în │ │ │
│ │2. Comisioane │contextul │ │ │
│ │de risc │crizei │ │ │
│ │ │economice │ │ │
│ │ │generate de │ │ │
│ │ │pandemia COVID│ │ │
│ │ │- 19 - Anexa 1│ │ │
│ │ │la Normele │ │ │
│ │ │metodologice │ │ │
│ │ │de aplicare a │ │ │
│ │ │O.U.G. nr. 110│ │ │
│ │ │/2017 pentru │ │ │
│ │ │ajutorul de │ │ │
│ │ │stat aferent │ │ │
│ │ │comisioanelor │ │ │
│ │ │de risc │ │ │
├────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────────────────┤
│ │M.F.P. virează│ │ │ │
│ │lunar în │ │ │În termen de maximum 10 │
│ │contul de │ │ │zile lucrătoare de la data│
│ │tranzit al │ │ │înregistrării on-line a │
│ │F.N.G.C.I.M.M.│ │M.F.P., în │Deciziei de plată │
│ │deschis la . .│ │calitate de │referitoare la sumele de │
│2. │. . . . . . . │Virament │furnizor de │virat în contul │
│ │. (cont curent│bancar │ajutor de │F.N.G.C.I.M.M., la │
│ │deschis la o │ │stat │Registratura generală a │
│ │instituţie de │ │ │Ministerului Finanţelor │
│ │credit) │ │ │Publice, pe adresa │
│ │dobânda şi │ │ │registratura@mfinante.gov.│
│ │comisionul de │ │ │ro │
│ │administrare │ │ │ │
├────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────────────────┤
│ │F.N.G.C.I.M.M.│ │ │ │
│ │virează │ │ │ │
│ │fiecărui │ │F.N.G.C.I.M. │ │
│ │finanţator │ │M., în │ │
│ │sumele │ │calitate de │În termen de maxim 5 zile │
│3. │aferente │Virament │administrator│de la primirea sumelor de │
│ │componentei de│bancar │al schemei de│la pct. 2 în contul │
│ │dobândă din │ │ajutor de │F.N.G.C.I.M.M. │
│ │grantul │ │stat. │ │
│ │acordat de │ │ │ │
│ │furnizorul de │ │ │ │
│ │ajutor de stat│ │ │ │
└────┴──────────────┴──────────────┴─────────────┴──────────────────────────┘


    ANEXA 2

                                      CONVENŢIE
                  privind implementarea "Programului de susţinere a
               întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA"
        Încheiată în temeiul art. 8 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare OUG nr. 110/2017, şi al art. 2 lit. a) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii IMM INVEST ROMÂNIA, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 282/2020, denumite în continuare Norme metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii IMM INVEST ROMÂNIA,
        între:
        Ministerul Finanţelor Publice, autoritate a administraţiei publice centrale, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Libertăţii nr. 16, sectorul 5, reprezentat de ................., în calitate de ............., denumit în continuare M.F.P.,
        şi
        Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. - IFN, cu sediul social în municipiul Bucureşti, str. Ştefan Iulian nr. 38, sectorul 1, înmatriculat în registrul comerţului sub nr. J40/10581/2001, cod unic de înregistrare 14367083, înregistrat în Registrul general al IFN sub nr. RG-PJR-41-110174 şi în Registrul special al IFN sub nr. RS-PJR-41-110030, reprezentat de .........., în calitate de ........, şi de .........., în calitate de ..........., denumit în continuare F.N.G.C.I.M.M.
        În scopul derulării "Programului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA", părţile convin încheierea prezentei convenţii de implementare, în condiţiile prevăzute în continuare.
    CAP. I
    Obiectul convenţiei
    ART. 1
        Prezenta convenţie reglementează termenii şi condiţiile mandatului acordat F.N.G.C.I.M.M. de către M.F.P., precum şi drepturile şi obligaţiile părţilor privind acordarea, monitorizarea, raportarea şi executarea garanţiilor rezultate, din aplicarea Programului "IMM INVEST ROMÂNIA", denumit în continuare Programul.

    ART. 2
    (1) Programul este un program multianual de încurajare şi stimulare a dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, care are ca obiectiv acordarea de facilităţi de garantare de către stat pentru creditele acordate întreprinderilor mici şi mijlocii, denumite Beneficiari.
    (2) Programul constă în acordarea de garanţii de stat în favoarea fiecărui beneficiar participant în program pentru următoarele categorii de credite:
    a) unul sau mai multe credite pentru realizarea de investiţii şi/sau unul sau mai multe credite/linii de credit pentru capital de lucru, garantate în procent de maximum 80%, exclusiv dobânzile, comisioanele şi spezele bancare aferente creditului garantat. Valoarea maximă a finanţării pentru realizarea de investiţii este de 10.000.000 lei, iar pentru creditele/liniile de credit pentru finanţarea capitalului de lucru valoarea maximă a finanţării este de 5.000.000 lei şi trebuie să respecte una din următoarele condiţii:
    i. dublul masei salariale anuale a beneficiarului, reprezentată de cheltuielile salariale, precum şi contribuţiile sociale şi costul cu personalul care lucrează în cadrul întreprinderilor, dar care se află oficial pe statul de plată al unor subcontractanţi, pentru 2019 sau pentru ultimul an disponibil. În cazul întreprinderilor create la 1 ianuarie 2019 sau după această dată, cuantumul maxim al împrumutului nu poate depăşi masa salarială anuală estimată pentru primii doi ani de activitate;
        sau
    ii. 25 % din cifra de afaceri netă a beneficiarului pe 2019, respectiv venitul brut sau norma de venit în cazul persoanelor fizice care obţin venituri din activităţi independente, după caz, conform declaraţiei unice privind veniturile realizate în România depuse la organele fiscale competente pentru anul 2019;
        sau
    iii. cu condiţia furnizării unei justificări de către beneficiar din care să rezulte nevoile sale de lichidităţi - acestea pot include atât costuri cu capitalul de lucru cât şi costurile cu investiţii. Cuantumul împrumutului poate fi majorat pentru a acoperi nevoile de lichidităţi de la momentul acordării pentru următoarele 18 luni.

        Sau
    b) unul sau mai multe credite/linii de credit pentru finanţarea capitalului de lucru, garantate în procent de maximum 90%, exclusiv dobânzile, comisioanele şi spezele bancare aferente creditului garantat, acordat unei microîntreprinderi sau întreprindere mică. Valoarea maximă a finanţărilor este 500.000 lei pentru microîntreprinderi, respectiv maximum 1.000.000 lei pentru întreprinderile mici, în limita uneia din următoarele condiţii:
    i. dublul sumei reprezentând cheltuielile salariale ale beneficiarului, inclusiv contribuţiile sociale şi costul cu personalul care lucrează în cadrul întreprinderilor, dar care se află oficial pe statul de plată al unor subcontractanţi, pentru 2019 sau pentru ultimul an disponibil. În cazul întreprinderilor create la 1 ianuarie 2019 sau după această dată, cuantumul maxim al împrumutului nu poate depăşi cheltuielile salariale anuale estimate pentru primii doi ani de activitate;
        sau
    ii. 25 % din cifra de afaceri netă a beneficiarului pe 2019, respectiv venitul brut sau norma de venit în cazul persoanelor fizice care obţin venituri din activităţi independente, după caz, conform declaraţiei unice privind veniturile realizate în România depuse la organele fiscale competente pentru anul 2019;
        sau
    iii. cu condiţia furnizării unei justificări de către beneficiar din care să rezulte nevoile sale de lichidităţi acestea pot include atât costuri cu capital de lucru cât şi costurile cu investiţii. Cuantumul împrumutului poate fi majorat pentru a acoperi nevoile de lichidităţi de la momentul acordării pentru următoarele 18 luni.


    (3) Valoarea maximă cumulată a finanţărilor garantate de stat prevăzute la alin. (2) lit. a) şi b), care pot fi acordate unui beneficiar în cadrul programului, nu poate depăşi 10.000.000 lei, în limita valorii celei mai mari dintre cele menţionate la art. 2 alin. (2) lit. a) pct. i), ii) şi iii).
    (4) Durata maximă a finanţării în cazul creditelor pentru realizarea de investiţii este de 72 de luni, fără posibilitate de prelungire.
    (5) Durata maximă a finanţării în cazul creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru este de 36 de luni, cu posibilitate de prelungire cu maximum 36 de luni, urmând ca, minimum în ultimele 12 luni de prelungire, rambursarea creditului să se facă în rate lunare sau trimestriale pe baza unui grafic de rambursare.
    (6) Pentru creditele prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a) şi b) M.F.P. plăteşte granturile reprezentând dobânzile aferente creditelor/liniilor de credit pentru finanţarea capitalului de lucru şi creditelor pentru investiţii, comisionul de administrare şi comisionul de risc în procent de 100% din bugetul Ministerul Finanţelor Publice - Acţiuni Generale, în cadrul unei scheme de ajutor de stat asociate acestui program.
    (7) Schema de ajutor de stat prevăzută la alin. (6) este implementată de către M.F.P, prin F.N.G.C.I.M.M., în conformitate cu atribuţiile ce îi revin prin Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în conformitate cu legislaţia în materie de ajutor de stat. M.F.P. are calitatea de furnizor de ajutor de stat, iar calitatea de administrator al acestei scheme de ajutor de stat este delegată F.N.G.C.I.M.M. prin efectul legii.

    ART. 3
    (1) Potrivit prevederilor art. 4 alin. (1) coroborate cu cele ale art. 8 alin. (1) din OUG nr. 110/2017, prin prezenta convenţie F.N.G.C.I.M.M. este mandatat să garanteze în numele şi în contul statului creditele acordate de către instituţiile de credit beneficiarilor definiţi conform art. 2, lit. a) din OUG nr. 110/2017, eligibili în cadrul Programului, care respectă prevederile Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 110/2017 şi se încadrează în normele şi procedurile interne ale instituţiilor de credit participante în Program.
    (2) Valoarea garanţiei de stat acoperă:
    - maximum 80% din valoarea finanţării, exclusiv dobânzile şi comisioanele bancare şi alte sume datorate de beneficiarul Programului în baza contractului de credit în cazul creditelor pentru realizarea de investiţii şi a creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru acordate întreprinderilor mijlocii, în limita sumei maxime de 5.000.000 lei pentru creditele/liniile de credit pentru finanţarea capitalului de lucru, respectiv 10.000.000 lei pentru creditele de investiţii;
    – maximum 80% din valoarea finanţării, exclusiv dobânzile şi comisioanele bancare şi alte sume datorate de beneficiarul Programului în baza contractului de credit în cazul creditelor pentru realizarea de investiţii acordate microîntreprinderilor sau întreprinderilor mici, în limita sumei maxime de 10.000.000 lei;
    – maximum 90% din valoarea finanţării, exclusiv dobânzile şi comisioanele bancare şi alte sume datorate de beneficiarul Programului în baza contractului de credit în cazul creditelor/liniilor de credite pentru capital de lucru acordate microîntreprinderilor sau întreprinderilor mici, în valoare maximă de 500.000 lei pentru microîntreprinderi, respectiv maximum 1.000.000 lei pentru întreprinderile mici.


    ART. 4
    (1) Costul total al creditelor acordate în cadrul Programului, se compune din:
    a) rata dobânzii ROBOR la 3 luni plus o marjă fixă, diferenţiată astfel: pentru creditele de investiţii acordate în condiţiile prevăzute la alin. (1) lit. a), marja este de maximum 2,0% pe an, iar pentru creditele/liniile de credit pentru finanţarea capitalului de lucru acordate în condiţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b), marja este de maximum 2,5% pe an. Marja include şi nivelul total al comisioanelor percepute de către instituţia de credit în toate etapele creditării. Marja nu include comisionul de administrare, comisionul de risc precum şi taxele aferente operaţiunilor conexe activităţii de creditare (de exemplu: taxe notariale, costurile legate de evaluare şi înregistrarea garanţiilor etc.);
    b) Comisionul de risc reprezintă suma datorată M.F.P. de beneficiarul Programului. Comisionul de risc se calculează de către F.N.G.C.I.M.M., pentru întreaga perioadă de valabilitate a garanţiei, ca procent diferenţiat în funcţie de durata garanţiei fiind aplicat la valoarea/soldul garanţiei la sfârşitul anului/anilor de derulare a garanţiei.
        Obligaţia de plată a comisionului de risc este acoperită din ajutorul sub formă de grant primit de beneficiar pe toată durata de valabilitate a garanţiei.
        Comisionul de risc se regularizează la scadenţa finală a creditului, în funcţie de soldul efectiv al garanţiei, pentru întreaga perioada de derulare a garanţiei, prin plata diferenţei de către beneficiar, dacă este cazul.
        După încetarea aplicabilităţii schemei de ajutor de stat, pentru noile credite contractate sau dacă se majorează/prelungeşte creditul contractat iniţial, sumele reprezentând comisionul de risc se calculează de către F.N.G.C.I.M.M. şi se virează de către beneficiarii programului într-un cont de venituri bugetare distinct, deschis la unităţile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale centrale competente în administrarea obligaţiilor fiscale datorate de aceştia.
        Formula de calcul a comisionului de risc este următoarea:
        Comision de risc = (valoarea*1) /soldul*2) garanţiei la 31 decembrie al anului anterior*procent comision anual*nr. luni de garantare din anul respectiv*3))/12
        *1) în anul acordării garanţiei comisionul de risc se calculează la valoarea maximă a garanţiei. Pentru liniile de credit fără grafic de rambursare în formula de calcul a comisionului de risc se utilizează valoarea maximă a garanţiei;
        *2) pentru anii următori de acordare a garanţiei comisionul de risc se calculează la soldul estimat al garanţiei pentru anul anterior;
        *3) inclusiv luna în care intră în vigoare garanţia, exclusiv ultima lună de valabilitate a garanţiei de stat.


        Procentul comisionului de risc va fi stabilit diferenţiat în funcţie de durata garanţiei de stat, prin ordin al ministrului finanţelor publice.

    c) Comisionul de administrare - suma cuvenită F.N.G.C.I.M.M. pentru remunerarea activităţii de analiză, acordare, monitorizare şi administrare a garanţiilor, al cărui nivel se stabileşte anual prin ordin al ministrului finanţelor publice şi se suportă din bugetul de stat, prin bugetul M.F.P. - Acţiuni Generale în cadrul schemei de ajutor de stat/de minimis asociate acestui program. După încetarea schemei de ajutor de stat/de minimis, pentru noile credite contractate sau dacă se majorează/prelungeşte creditul contractat iniţial, comisionul de administrare se datorează F.N.G.C.I.M.M. de către beneficiarul programului şi este virat de instituţia de credit, pe toată perioada de valabilitate a garanţiei şi, după caz, până la data înregistrării la F.N.G.C.I.M.M. a cererii de plată şi este calculat la valoarea/soldul garanţiei de stat.
        Formula de calcul a comisionului de administrare pentru garanţiile aferente tuturor categoriilor de credite acordate în cadrul Programului este următoarea:
        Comision de administrare = (valoarea*1) /soldul*2) garanţiei la 31 decembrie al anului anterior*procent comision anual*nr. luni de garantare din anul respectiv*3))/12
        *1) în anul acordării garanţiei comisionul de administrare se calculează la valoarea maximă a garanţiei. Pentru liniile de credit fără grafic de rambursare în formula de calcul a comisionului de administrare se utilizează valoarea maximă a garanţiei;
        *2) pentru anii următori de acordare a garanţiei comisionul de administrare se calculează la soldul estimat al garanţiei pentru anul anterior;
        *3) inclusiv luna în care intră în vigoare garanţia, exclusiv ultima lună de valabilitate a garanţiei de stat.


        Comisionul de administrare cuvenit F.N.G.C.I.M.M. pentru întreaga perioadă de derulare a schemelor de ajutor de stat se suportă din bugetul de stat, prin bugetul M.F.P. - Acţiuni generale în cadrul schemei de ajutor de stat asociate acestui program.
        Comisionul de administrare se regularizează la scadenţa finală a creditului, în funcţie de soldul efectiv al creditului, pentru întreaga perioadă de derulare a creditului, prin plata diferenţei de către beneficiar sau F.N.G.C.I.M.M., după caz.
        După încetarea schemei de ajutor de stat, pentru noile credite contractate sau dacă se majorează/ prelungeşte creditul contractat iniţial comisionul de administrare se datorează F.N.G.C.I.M.M. de către beneficiarul programului şi este virat de instituţia de credit pe toată perioada de valabilitate a garanţiei şi, după caz, până la data înregistrării la F.N.G.C.I.M.M. a cererii de plată şi este calculat la valoarea/soldul garanţiei la sfârşitul anului/anilor de derulare a garanţiei. Nivelul comisionului de administrare se stabileşte prin ordin al ministrului finanţelor publice.


    (2) Subvenţiile se plătesc sub formă de granturi acordate beneficiarilor creditelor garantate în cadrul Programului prin intermediul unui mecanism de plată reglementat prin Convenţiile de garantare şi plată a granturilor încheiate de F.N.G.C.I.M.M. cu instituţiile de credit.
        Sumele necesare pentru plata granturilor sunt aprobate anual şi pentru următorii 2 ani doar în condiţiile în care creşterea economică estimată de Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză pentru această perioadă se situează sub nivelul creşterii economice din anul 2020. Plata granturilor se realizează în condiţiile respectării prevederilor legislaţiei din domeniul ajutorului de stat în vigoare. Mecanismul financiar de transfer al sumelor aferente granturilor cuvenite beneficiarilor în cadrul Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID - 19 din bugetul M.F.P.- Acţiuni Generale către F.N.G.C.I.M.M. se stabileşte prin Ordin al ministrului finanţelor publice.

    (3) Sumele rezultate din plata valorii de executare a garanţiilor de stat acordate de către F.N.G.C.I.M.M. în numele şi în contul statului pentru creditele obţinute de beneficiarii eligibili în cadrul Programului, se plătesc instituţiei de credit de către M.F.P. de la bugetul de stat, prin bugetul M.F.P. - Acţiuni Generale, titlul "Alte transferuri", cod 55, alineatul "Sume rezultate din executarea garanţiilor acordate din bugetul de stat", cod 55.01.50, pe baza documentelor justificative prezentate de F.N.G.C.I.M.M. şi se recuperează de către organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală de la beneficiarii programului, în condiţiile legii.
    (4) Perioada de derulare a Programului este determinată de alocarea de către M.F.P. a plafonului de garanţii de stat.

    CAP. II
    Conţinutul mandatului
    ART. 5
        M.F.P., în calitate de reprezentant al statului, are următoarele obligaţii:
    a) să propună Guvernului plafonul garanţiilor care pot fi emise conform Programului;
    b) să stabilească anual, prin ordin al ministrului finanţelor publice, nivelul comisionului de risc cuvenit M.F.P. şi al comisionului de administrare cuvenit F.N.G.C.I.M.M. datorat de beneficiarul Programului;
    c) să transmită acordul prealabil privind propunerea de alocare iniţială către instituţiile de credit a plafonului disponibil în cadrul Programului, în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 110/2017;
    d) să transmită acordul prealabil privind propunerile de alocări ulterioare ale plafonului în cadrul Programului în temeiul prevederilor art. 5 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 110/2017;
    e) în baza deciziei de aprobare a cererii de plată a garanţiei şi a Addendumului, dacă este cazul, transmise de F.N.G.C.I.M.M. conform prevederilor cap. III, să efectueze plata valorii de executare a garanţiei din bugetul de stat în termen de 5 zile calendaristice de la primirea acesteia, fără însă a se depăşi 90 de zile calendaristice de la data înregistrării la F.N.G.C.I.M.M. a cererii de plată. Sumele necesare pentru plata valorii de executare a garanţiei de stat, se plătesc instituţiei de credit de către M.F.P. de la bugetul de stat prin bugetul M.F.P. - Acţiuni generale, titlul "Alte transferuri", cod 55, alineatul "Sume rezultate din executarea garanţiilor acordate din bugetul de stat", cod 55.01.50;
    f) să transmită F.N.G.C.I.M.M. dovada efectuării plăţii valorii de executare a garanţiei de stat, în termen de 5 zile lucrătoare de la data efectuării plăţii;
    g) să transmită F.N.G.C.I.M.M. eventuale clarificări necesare pentru executarea operaţiunilor ce decurg din mandatul primit;
    h) să informeze F.N.G.C.I.M.M. despre orice modificare survenită asupra modului de raportare, cu cel puţin 10 zile calendaristice înainte de data la care F.N.G.C.I.M.M. este obligat să transmită raportarea prevăzută la art. 9 alin. (1).


    ART. 6
        F.N.G.C.I.M.M., în calitate de mandatar, are următoarele obligaţii:
    a) să publice pe pagina oficială web a F.N.G.C.I.M.M. lista cu instituţiile de credit participante în vederea acordării creditelor prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a) şi b) din prezenta Convenţie de implementare, pentru beneficiarii eligibili, în condiţiile Programului;
    b) să propună M.F.P. alocările din cadrul plafonului de garantare disponibil în cadrul Programului în vederea obţinerii acordului prealabil al M.F.P.;
    c) să evalueze, ori de câte ori este necesar, modul de utilizare de către instituţiile de credit a plafonului alocat şi să efectueze realocări între instituţiile de credit în funcţie de gradul de utilizare a plafoanelor alocate şi de ritmul de acordare al garanţiilor, cu acordul prealabil al M.F.P;
    d) să încheie convenţii de garantare şi de plată a granturilor cu instituţiile de credit participante în Program, conform modelului standard aprobat;
    e) să predea M.F.P. o copie certificată a convenţiei de garantare şi de plată a granturilor încheiate cu instituţiile de credit;
    f) să verifice îndeplinirea criteriilor de eligibilitate prevăzute prin dispoziţiile OUG nr. 110/2017, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 110/2017, pe baza documentelor şi informaţiilor furnizate de instituţia de credit, în baza analizei efectuate în conformitate cu reglementările proprii,
    g) să analizeze solicitările de garantare formule de instituţiile de credit referitoare la modificarea clauzelor contractuale, după aprobarea creditelor pentru realizarea de investiţii şi creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru de către structurile competente ale acestora, pe baza informaţiilor furnizate de acestea şi în funcţie de tipul modificării şi a analizei situaţiei economico-financiare a solicitantului, efectuată în conformitate cu reglementările proprii şi convenţiile de garantare şi plată a granturilor încheiate cu instituţiile de credit;
    h) să notifice instituţiei de credit aprobarea/respingerea solicitării de acordare a garanţiei şi să îi comunice, după caz, valoarea comisionului de administrare şi a comisionului de risc;
    i) să semneze şi să transmită instituţiei de credit exemplarele originale ale contractului de garantare şi ale acordului de finanţare, în funcţie de numărul semnatarilor;
    j) să comunice M.F.P. datele şi elementele necesare pentru evaluarea anuală a condiţiilor de acordare a garanţiilor în cadrul mecanismului de garantare, în raport cu riscurile generate de operaţiune, pe baza informaţiilor primite de la instituţiile de credit, în conformitate cu prevederile convenţiei de garantare şi plată a granturilor încheiate cu aceştia;
    k) să organizeze evidenţa contractelor de garantare valabile;
    l) să verifice îndeplinirea de către instituţia de credit a obligaţiei privind plata de către beneficiar a comisioanelor asumate prin contractul de garantare, la termenele şi în condiţiile prevăzute de acesta, după încetarea aplicabilităţii schemei de ajutor de stat;
    m) să monitorizeze garanţiile acordate în cadrul Programului, prin urmărirea lunară a stadiului derulării soldului garanţiei, pe baza situaţiilor furnizate de către instituţia de credit, conform prevederilor convenţiei de garantare şi plată a granturilor;
    n) să transmită M.F.P. cel mai târziu până în penultima zi lucrătoare a lunii următoare lunii pentru care se face raportarea, prin intermediul poştei electronice, situaţia garanţiilor emise/aprobate, rezultate din centralizarea datelor colectate conform lit. l) utilizând formularele din Anexele nr. 2a, 2b, 2c, 2d la prezenta convenţie;
    o) să aprobe cererea de plată a garanţiei numai în condiţiile expres prevăzute în Normele metodologice de aplicare a OUG nr. 110/2017, în convenţiile de garantare şi plată a granturilor încheiate cu instituţiile de credit şi în contractele de garantare încheiate cu instituţiile de credit şi cu beneficiarii;
    p) să comunice deciziile de aprobare/respingere a cererilor de plată instituţiei de credit şi M.F.P. cel mai târziu în ziua lucrătoare imediat următoare datei adoptării, pe fax sau prin poşta electronică, urmând ca ulterior, în cel mult două zile lucrătoare, să transmită şi documentul în original;
    q) să comunice M.F.P. Addendum-ul la decizia de aprobare a cererilor de plată sau, după caz, de respingere a cererii de plată a garanţiei, în ziua aprobării acestuia, pe fax sau poştă electronică, urmând ca ulterior, în cel mult două zile lucrătoare, să transmită şi documentul în original;
    r) să revoce decizia de aprobare sau, după caz, de respingere a cererii de plată a garanţiei dacă solicitarea privind retragerea cererii de plată a fost transmisă până în a 85-a zi calendaristică de restanţă a beneficiarului la plata principalului şi să comunice decizia de revocare instituţiei de credit şi M.F.P. cel mai târziu în ziua lucrătoare imediat următoare datei adoptării, pe fax sau prin poşta electronică, urmând ca ulterior, în cel mult două zile lucrătoare, să transmită şi documentul în original;
    s) să restituie instituţiei de credit cererea de plată şi documentele care o însoţesc, în cazul în care acestea au fost transmise înainte ca beneficiarul să înregistreze cel puţin 30 de zile de restanţă la plata principalului sau la solicitarea instituţiei de credit;
    t) să întocmească înscrisul prin care se individualizează creanţa bugetară rezultată prin plată, precum şi data scadenţei acesteia şi să îl comunice debitorului beneficiar al finanţării garantate, prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în termen de 15 zile calendaristice de la data primirii dovezii efectuării plăţii din partea M.F.P. şi instituţiei de credit prin poştă electronică;
    u) să publice pe pagina oficială web a F.N.G.C.I.M.M. anunţurile în care se menţionează că au fost emise titluri de creanţă bugetară pe numele debitorilor;
    v) să înainteze organelor fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii dovezii privind efectuarea procedurii de comunicare, în vederea recuperării creanţelor bugetare rezultate din plata garanţiilor acordate în cadrul Programului, următoarele documente: înscrisul prevăzut la lit. t), împreună cu dovada efectuării procedurii de comunicare către debitorul beneficiar al finanţării garantate, însoţite de contractul de garantare şi actele adiţionale încheiate la acesta, după caz, în original, şi de extrasele de carte funciară/avizele din Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară.
    w) să emită decizia privind repunerea beneficiarului în drepturile şi obligaţiile aferente contractului de garantare în conformitate cu prevederile din Normele metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 110/2017, şi din convenţia de garantare şi plată a granturilor şi să comunice decizia de repunere instituţiei de credit şi M.F.P. cel mai târziu în ziua lucrătoare imediat următoare datei adoptării, pe fax sau prin poşta electronică, urmând ca ulterior, în cel mult două zile lucrătoare, să transmită şi documentul în original;
    y) să ţină o evidenţă a garanţiilor acordate în cadrul Programului, distinctă de evidenţa garanţiilor acordate în nume propriu sau în cadrul altor programe;
    x) să emită acordul de modificare/radiere din Cartea funciară/Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară a ipotecilor legale imobiliare şi/sau mobiliare prevăzute la art. 8 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017, cu modificările şi completările ulterioare;
    z) să îndeplinească orice alte atribuţii care îi revin în calitate de mandatar, necesare bunei desfăşurări a Programului, solicitate de M.F.P.;
    ab) să efectueze calculul/regularizarea comisionului de risc şi să verifice dovada virării comisionului de risc, respectiv copia ordinului de plată/a extrasului de cont sau copia chitanţei, după caz, care atestă achitarea de către beneficiarii programului a comisionului de risc în contul de venituri bugetare distinct deschis la unităţile Trezoreriei Statului în cadrul organelor fiscale la care acesta este luat în evidenţă fiscală, după perioada de derulare a schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID 19.


    ART. 7
        M.F.P., în calitate de furnizor al schemei de ajutor de stat, are următoarele obligaţii:
    a) să vireze lunar subvenţia, aprobată de administratorul schemei, în contul deschis de F.N.G.C.I.M.M. şi înscris în Decizia de plată a sumelor de virat în contul F.N.G.C.I.M.M., prevăzută în Anexa nr. 1 la Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) să transmită F.N.G.C.I.M.M. şi instituţiei de credit eventuale clarificări necesare pentru executarea operaţiunilor ce decurg din mandatul primit;
    c) să informeze F.N.G.C.I.M.M. despre orice modificare survenită asupra modului de raportare, cu cel puţin 10 zile calendaristice înainte de data la care F.N.G.C.I.M.M. este obligat să transmită raportarea prevăzută la art. 9 alin. (1).


    ART. 8
        F.N.G.C.I.M.M., în calitate de administrator al schemei de ajutor de stat conform atribuţiilor delegate, are următoarele obligaţii:
    a) să publice pe site-ul său textul integral al schemei de ajutor de stat, perioada în care se pot înregistra cereri, bugetul anual, data epuizării bugetului anual total al schemei, precum şi forma şi conţinutul documentelor necesare pentru accesarea acesteia;
    b) să păstreze înregistrări detaliate referitoare la toate ajutoarele acordate în cadrul schemei;
    c) să cuantifice pe fiecare beneficiar toate formele de ajutor de stat acordate, în vederea verificării respectării criteriilor din reglementările europene în domeniu şi să păstreze documentaţia timp de 10 ani de la data acordării ultimului ajutor în cadrul schemei;
    d) să transmită Consiliului Concurenţei toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat la nivel naţional, în formatul şi în termenul prevăzut de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007, precum şi datele şi informaţiile necesare pentru întocmirea inventarului ajutoarelor de stat şi a rapoartelor şi informărilor necesare îndeplinirii obligaţiilor României în calitate de stat membru al Uniunii Europene;
    e) să încarce în Registrul general al ajutoarelor de stat acordate în România (RegAS) a schemei de ajutor de stat, a acordurilor de finanţare, a plăţilor efectuate şi a eventualelor recuperări, în conformitate cu prevederile Ordinului Preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 437/2016 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind Registrul ajutoarelor de stat;
    f) să monitorizeze întreprinderile beneficiare în cadrul schemei de ajutor de stat, cu respectarea reglementărilor aplicabile instituţiilor de credit finanţatoare, iar beneficiarul şi instituţiile de credit care au acordat creditele de investiţii şi/sau creditele/liniile de credit pentru capital de lucru trebuie să accepte şi să faciliteze controlul F.N.G.C.I.M.M. asupra utilizării ajutorului de stat acordat în cadrul schemei;
    g) să vireze până la finalul lunii în curs, fiecărei instituţii de credit valoarea cumulată a granturilor reprezentând dobânda lunară;
    h) să transmită lunar către M.F.P. notificările de plată aferente comisionului de administrare şi comisionului de risc pentru garanţiile acordate în luna anterioară sau în baza notificării de plată anuale pentru garanţiile în sold la 31 decembrie a anului anterior, în perioada în care aceste comisioane sunt suportate de la bugetul de stat;
    i) în situaţia în care F.N.G.C.I.M.M. constată că beneficiarii nu au respectat prevederile schemei de ajutor de stat şi/sau cele ale Acordului de finanţare, să solicite acestora rambursarea ajutorului de stat primit, la care se adaugă dobânda aferentă, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare, şi reglementării interne de recuperare aprobate de F.N.G.C.I.M.M.
        Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită potrivit prevederilor din Regulamentul (UE) nr. 1.589/2015 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene şi din Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE.
        Recuperarea ajutoarelor de stat se realizează potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare;

    j) să efectueze calculul/regularizarea comisionului de risc pe întreaga durată de derulare a creditului garantat în cadrul programului conform prevederilor art. 1 alin. (7) lit. b) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă nr. 110/2017, aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 282/2020, cu modificările şi completările ulterioare şi să raporteze valoarea acestuia cumulat pe fiecare instituţie de credit;
    k) să regularizeze comisionul de administrare pentru întreaga perioadă de derulare a creditului conform prevederilor art. 1, alin. (7) lit. c) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă nr. 110/2017, aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 282/2020, cu modificările şi completările ulterioare.


    CAP. III
    Raportări
    ART. 9
    (1) Pe parcursul derulării prezentei convenţii, F.N.G.C.I.M.M. va transmite M.F.P. următoarele raportări:
    a) situaţia utilizării plafoanelor de garantare de către instituţiile de credit, prevăzută în anexa nr. 2a;
    b) situaţia garanţiilor acordate şi a comisionului de risc, prevăzută în anexa nr. 2b;
    c) situaţia scadenţarului estimativ al rambursărilor de rate de capital aferente împrumuturilor garantate, prevăzută în anexa nr. 2c;
    d) situaţia rambursărilor de rate de capital efectuate în contul împrumuturilor garantate, prevăzută în anexa nr. 2d.

    (2) Anexele nr. 2a-2d, semnate de către reprezentantul F.N.G.C.I.M.M. se transmit lunar în penultima zi lucrătoare a lunii curente pentru luna precedentă.
    (3) În cazul în care pentru monitorizarea şi raportarea datoriei publice, anexele de raportare către M.F.P. trebuie completate cu informaţii suplimentare, actualizarea formatului de raportare se face cu acordul direcţiei de specialitate din cadrul M.F.P.
    (4) La solicitarea M.F.P., F.N.G.C.I.M.M. va transmite informaţii referitoare la:
    a) estimările privind încasările din comisionul de risc datorat de beneficiarii Programului atât pentru anul în curs, cât şi proiecţiile pentru următorii 3 ani;
    b) estimările privind executările de garanţii reprezentând valoarea plăţilor pe care M.F.P. urmează să le efectueze în contul instituţiilor de credit atât pentru anul în curs, cât şi proiecţiile pentru următorii 3 ani.


    ART. 10
    (1) Agenţia Naţională de Administrare Fiscală raportează direcţiilor de specialitate din cadrul M.F.P. situaţia stingerii creanţelor bugetare datorate de beneficiarii Programului.
    (2) Transmiterea raportării prevăzute la alin. (1) se efectuează trimestrial, până la data de 10 a lunii următoare încheierii trimestrului.

    CAP. IV
    Plata garanţiei
    ART. 11
    (1) Cererea de plată, se aprobă de către F.N.G.C.I.M.M. conform prevederilor art. 23 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a OUG nr. 110/2017, aprobate prin HG nr. 282/2020, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) La solicitarea instituţiei de credit de retragere a cererii de plată, F.N.G.C.I.M.M. revocă decizia de aprobare sau, după caz, de respingere a cererii de plată a garanţiei, dacă solicitarea este transmisă până în a 85-a zi calendaristică de la data înregistrării cererii de plată la F.N.G.C.I.M.M.

    ART. 12
    (1) F.N.G.C.I.M.M. transmite M.F.P decizia /addendumul de aprobare/respingere a cererii de plată pentru fiecare garanţie, cel mai târziu în ziua lucrătoare imediat următoare datei adoptării, pe fax sau prin poşta electronică, urmând ca ulterior, în cel mult două zile lucrătoare, să se transmită şi documentul în original, vizat cu menţiunea "bun de plată" în cazul aprobării cererii de plată.
    (2) Decizia de aprobare a cererii de plată reprezintă documentul justificativ pe baza căruia M.F.P. efectuează plata valorii de executare a garanţiei către Finanţator în termen de maximum 5 zile calendaristice de la primirea deciziei F.N.G.C.I.M.M. de aprobare a cererii de plată, fără însă a se depăşi 90 de zile calendaristice de la data înregistrării la F.N.G.C.I.M.M. a cererii de plată.
    (3) Plata valorii de executare a garanţiei se face de către M.F.P. de la bugetul de stat, prin bugetul M.F.P. - Acţiuni Generale, titlul "Alte transferuri", cod 55, alineatul "Sume rezultate din executarea garanţiilor acordate din bugetul de stat", cod 55.01.50, într-un cont unic al instituţiei de credit.
    (4) Dacă ulterior transmiterii cererii de plată de către finanţator către F.N.G.C.I.M.M. se diminuează valoarea finanţării garantate restante, F.N.G.C.I.M M. va modifica, în baza solicitării instituţiei de credit, decizia de aprobare sau, după caz, de respingere a cererii de plată a garanţiei printr-un addendum pe care îl va transmite M.F.P., în ziua aprobării, prin fax sau prin poşta electronică, urmând ca ulterior, în cel mult două zile lucrătoare, să se transmită şi documentul în original.

    ART. 13
    (1) În termen de 5 zile lucrătoare de la efectuarea plăţii valorii de executare a garanţiei, M.F.P. transmite F.N.G.C.I.M.M. dovada efectuării plăţii, din care să rezulte suma plătită şi data efectuării plătii.
    (2) Utilizând formularul prevăzut în Anexa nr. 1 la prezenta convenţie, F.N.G.C.I.M.M. întocmeşte un înscris, care reprezintă titlu de creanţă bugetară, act premergător procedurii de executare silită, prin care se individualizează crearea bugetară rezultată prin plată, precum şi data scadenţei acesteia.
    (3) În termen de 15 zile calendaristice de la data primirii dovezii efectuării plăţii din partea M.F.P., F.N.G.C.I.M.M. comunică înscrisul prevăzut la alin. (2) debitorului beneficiar al finanţării garantate, prin poştă cu scrisoare recomandată, cu confirmare de primire.
    (4) Înscrisul, împreună cu dovada efectuării procedurii de comunicare către debitorul-beneficiar al finanţării garantate, însoţit de contractul de garantare împreună cu actele adiţionale încheiate la acesta, după caz, în original, extrasele de carte funciară/avizele din Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară, în copie certificată/e de instituţia de credit pentru conformitate cu originalul, se înaintează, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii dovezii privind efectuarea procedurii de comunicare, organelor fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în vederea recuperării, în condiţiile legii.
    (5) Contractele de garantare prin care F.N.G.C.I.M. acordă garanţia de stat constituie titluri executorii şi au valoare de înscrisuri autentice.
    (6) Recuperarea creanţelor bugetare rezultate din plata garanţiilor acordate în cadrul Programului se face de către organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală conform dispoziţiilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    (7) Pentru sumele rezultate din executarea garanţiilor, plătite de M.F.P., debitorul-beneficiar al finanţării garantate datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere, calculate de către organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, începând cu ziua următoare datei plăţii sumei rezultate din plata garanţiei de stat şi până la data stingerii, inclusiv, şi sunt recuperate de către acestea.
    (8) Garanţiile convenţionale reale prevăzute la art. 8 din OUG nr. 110/2017 se execută de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală conform procedurii reglementate de Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    (9) Sumele recuperate ca urmare a punerii în executare a contractului de garantare, precum şi cele recuperate ca urmare a punerii în executare a garanţiilor reglementate la art. 8 alin. (2) din OUG nr. 110/2017 de către organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, proporţional cu procentul de garantare se fac venit la bugetul de stat şi se încasează într-un cont de venituri bugetare distinct.
    (10) În situaţia finalizării executării silite imobiliare de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală pentru recuperarea valorii de executare a garanţiei plătite Finanţatorului de către M.F.P. şi a tuturor accesoriilor aferente, precum şi în situaţia recuperării integrale a creanţei bugetare rezultate din plata valorii de executare a garanţiei de către beneficiar, M.F.P. emite acordul privind radierea dreptului de ipotecă legală de rang I în favoarea statului român, la solicitarea organelor fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

    CAP. V
    Confidenţialitate
    ART. 14
    (1) Părţile sunt obligate să păstreze confidenţialitatea asupra tuturor faptelor, datelor şi informaţiilor referitoare la activitatea desfăşurată, precum şi asupra oricărui fapt, oricărei date sau informaţii, aflate la dispoziţia lor, care privesc persoana, proprietatea, activitatea, afacerea, relaţiile personale sau de afaceri ale beneficiarilor finanţărilor garantate ori informaţii referitoare la contractele încheiate cu clienţii sau serviciile prestate pentru aceştia, cu asigurarea liberului acces la informaţiile de interes public conform prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) În înţelesul prezentului articol, se consideră client orice persoană juridică ce beneficiază sau a beneficiat de serviciile directe sau indirecte ale părţilor în contextul derulării Programului.

    ART. 15
        Persoanele care participă, sub orice formă, la administrarea, conducerea ori activitatea părţilor au obligaţia să păstreze confidenţialitatea asupra oricărui fapt, a oricăror date sau informaţii despre care au luat cunoştinţă în cursul exercitării atribuţiilor lor în cadrul derulării Programului şi al executării prezentei convenţii şi nu au dreptul de a le utiliza în folos personal sau în folosul altuia, direct ori indirect. Această obligaţie subzistă şi după încetarea activităţii în cadrul entităţilor semnatare ale prezentei convenţii.

    ART. 16
     Obligaţia de păstrare a confidenţialităţii, impusă de prevederile art. 14 şi 15, nu poate fi opusă unei autorităţi care, potrivit legii, are dreptul de a solicita accesul la astfel de informaţii.

    CAP. VI
    Răspundere contractuală. Jurisdicţie
    ART. 17
    (1) Părţile răspund conform legii în cazul neîndeplinirii, îndeplinirii necorespunzătoare sau cu întârziere a obligaţiilor ce le revin potrivit prezentei convenţii şi legislaţiei corespunzătoare aplicabile acesteia, cu excepţia cazurilor în care nerespectarea se datorează forţei majore, faptei celeilalte părţi ori îndeplinirii unei activităţi impuse de lege.
    (2) F.N.G.C.I.M.M. este direct răspunzător de acoperirea oricărui prejudiciu ce ar putea deriva din neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a oricărei obligaţii din conţinutul mandatului acordat de M.F.P.

    ART. 18
        Orice neînţelegeri decurgând din interpretarea sau din aplicarea prevederilor prezentei convenţii vor fi soluţionate de părţi pe cale amiabilă. În cazul în care nu se va putea ajunge la un acord pe această cale, părţile convin ca neînţelegerile să fie soluţionate de instanţele judecătoreşti competente.

    CAP. VII
    Alte clauze
    ART. 19
        Comunicările referitoare la prezenta convenţie se vor face la adresele şi către persoanele menţionate în continuare:
        M.F.P.- Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică
    - director general
        telefon/fax: ..........

    – director general adjunct - back office
        telefon: .........; fax: .........


        MFP - Direcţia generală ajutor de stat
    - director general
        telefon: .........; fax: .........


        F.N.G.C.I.M.M. - Departamentul risc şi strategii
    - director coordonator
        telefon: .........; fax: .........    ART. 20
        Orice modificare sau revizuire a prezentei convenţii se va face în scris, cu acordul părţilor şi cu respectarea legislaţiei în vigoare.

    ART. 21
    Anexele nr. 1, 2a-2d fac parte integrantă din prezenta Convenţie.

    ART. 22
    (1) Prezenta Convenţie se completează cu prevederile din legislaţia în vigoare aplicabilă.
    (2) Modificările şi completările legislaţiei aplicabile Programului, intervenite după data intrării în vigoare a prezentei convenţii, se aplică în mod corespunzător.

    ART. 23
    (1) Prezenta convenţie intră în vigoare la data semnării, rămâne în vigoare pe toată perioada de valabilitate a garanţiilor acordate în cadrul Programului şi îşi încetează valabilitatea odată cu încetarea valabilităţii contractelor de garantare încheiate de F.N.G.C.I.M.M., dar nu mai devreme de îndeplinirea tuturor drepturilor şi obligaţiilor asumate de părţi prin convenţie.
    (2) Prezenta convenţie a fost semnată de M.F.P. la data de ........... şi de F.N.G.C.I.M.M. la data de .........., în 3 exemplare, fiecare având valoare de original şi constituind împreună un singur act juridic, dintre care două exemplare pentru M.F.P. şi unul pentru F.N.G.C.I.M.M.

    ANEXA 1

    la Convenţia privind implementarea "Programului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA"
        FONDUL ................................
        Str. ............ nr. ......., localitatea ..............
        Persoana de contact ................, telefon ...........

        Înscris nr. .......... din data de .........
        Către: .............................*),
        Spre ştiinţă: .....................**)
        *) Se vor completa elementele de identificare ale debitorului şi adresa acestuia
        **) Organul fiscal competent al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

        Întrucât la termenul din data de ............... beneficiarul ............, cu sediul social în localitatea ..........., str. ......... nr. ....., bloc ...., scară ...., etaj ...., apartament ...., sectorul/judeţul .........., telefon ........, fax ........, e-mail ........., înregistrat la registrul comerţului sub numărul .............. cod unic de înregistrare ..........., nu a achitat finanţarea acordată în cadrul Programului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii IMM INVEST ROMÂNIA de finanţatorul ...............***), cu sediul în localitatea .........., str. ........ nr. ....., bloc ...., etaj ...., sectorul/judeţul ........., şi a fost executată garanţia acordată prin Contractul de garantare nr. ....... din data de ........., s-a întocmit, în temeiul art. 24 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii IMM INVEST ROMÂNIA, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 282/2020, prezentul înscris, prin care s-au individualizat următoarele sume de plată:
        ***) Se completează denumirea instituţiei de credit finanţatoare care a acordat creditul garantat în cadrul Programului de garantare a creditelor pentru întreprinderile mici şi mijlocii.


┌──────────┬──────────┬────────────────┬─────────┐
│ │ │Nr. contractului│ │
│ │ │de garantare a │ │
│ │ │creditului de │ │
│ │ │investiţii/ │ │
│ │ │creditului/ │ │
│ │ │liniei de credit│ │
│Natura │Scadenţa │pentru capital │Cuantumul│
│obligaţiei│obligaţiei│de lucru │sumei │
│bugetare │bugetare │garantate în │datorate │
│ │**** │cadrul │- lei - │
│ │ │Programului de │ │
│ │ │susţinere a │ │
│ │ │întreprinderilor│ │
│ │ │mici şi mijlocii│ │
│ │ │- IMM INVEST │ │
│ │ │ROMÂNIA - │ │
├──────────┼──────────┼────────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │
└──────────┴──────────┴────────────────┴─────────┘

        ****) Se completează data plăţii garanţiei de către Ministerul Finanţelor Publice.
        Sumele menţionate mai sus se achită în contul ...............
        Pe documentul de plată se indică în mod obligatoriu şi numărul contractului de garantare a creditului. Dacă în termen de 15 zile de la data comunicării prezentului titlu de creanţă nu achitaţi sau nu faceţi dovada stingerii obligaţiilor înscrise în acesta, în temeiul dispoziţiilor art. 24 alin. (2) din Normele de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017, prezentul înscris devine titlu executoriu, în baza căruia organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală vor proceda la recuperarea creanţelor bugetare, conform Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
        Pentru suma rezultată din executarea garanţiei de stat, datoraţi obligaţii fiscale accesorii conform dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017, care se calculează de către organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, începând cu ziua următoare datei scadenţei acestora până la data stingerii inclusiv, şi se recuperează de către acestea în conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
        Pentru orice nelămuriri sau obiecţii în legătură cu acest înscris se poate contacta persoana al cărei nume figurează mai sus, la sediul nostru sau la numărul de telefon menţionat.
        Data emiterii ...........
        Director,
        Numele şi prenumele ...........
        Semnătura ............
        L.S.

    ANEXA 2a - 2d

    la Convenţia privind implementarea "Programului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA"
    ANEXA 2a

                Situaţia utilizării plafonului de garantare
                           la data de ..........

┌────────────────────────────────────────────────────────┐
│RON │
├────┬───────────┬─────────┬──────┬───────────┬──────────┤
│ │Denumirea │Număr │ │Valoarea │ │
│Nr. │instituţiei│contracte│Plafon│garanţiilor│Plafon │
│crt.│de credit │în │alocat│emise │neutilizat│
│ │ │derulare │ │ │ │
├────┼───────────┼─────────┼──────┼───────────┼──────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │
├────┼───────────┼─────────┼──────┼───────────┼──────────┤
│ │Banca 1 │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────────┼──────┼───────────┼──────────┤
│ │Banca 2 │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────────┼──────┼───────────┼──────────┤
│ │. . . . . .│ │ │ │ │
│ │. . . . │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────────┼──────┼───────────┼──────────┤
│ │TOTAL │ │ │ │ │
└────┴───────────┴─────────┴──────┴───────────┴──────────┘

        Persoană împuternicită de FNGCIMM - S.A. IFN,
        Mod de completare
    - Prin acest formular se raportează utilizarea plafonului de garantare.
    – Se completează cu informaţiile privind numărul şi valoarea garanţiilor emise, cumulat de la începutul anului până la sfârşitul lunii de raportare.
    – Informaţiile se raportează agregat la nivel de instituţie de credit.


    ANEXA 2b

               Situaţia garanţiilor emise de către F.N.G.C.I.M.M. S.A. IFN
                           şi a comisionului de risc aferent
                               la data de .........

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│RON │
├────┬───────────┬───────────────────┬───────────────────┬───────────────────┬───────────────────┬───────────────────┬───────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │Valoare comision de│Valoare comision de│
│ │ │ │ │ │ │risc aferent │risc aferent │
│ │ │Valoare garantată │Valoarea │Alte intrări │Total intrări │garanţiilor emise │garanţiilor emise │
│ │ │emisă │garanţiilor repuse │ │ │pe perioada schemei│după încetarea │
│Nr. │Denumirea │ │ │ │ │de ajutor de stat │schemei de ajutor │
│crt.│instituţiei│ │ │ │ │ │de stat │
│ │de credit ├─────────┬─────────┼─────────┬─────────┼─────────┬─────────┼─────────┬─────────┼─────────┬─────────┼─────────┬─────────┤
│ │ │în luna │cumulat │în luna │cumulat │în luna │cumulat │în luna │cumulat │în luna │cumulat │în luna │cumulat │
│ │ │de │de la │de │de la │de │de la │de │de la │de │de la │de │de la │
│ │ │raportare│începutul│raportare│începutul│raportare│începutul│raportare│începutul│raportare│începutul│raportare│începutul│
│ │ │ │anului │ │anului │ │anului │ │anului │ │anului │ │anului │
├────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9=3+5+ 7 │10=4+6 +8│11 │12 │13 │14 │
├────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │Banca 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │Banca 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │. . . . . .│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │. . . . │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴───────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┘

        Persoană împuternicită de FNGCIMM - S.A. IFN,
        Mod de completare
    - Valoarea garanţiilor emise în luna de raportare, inclusiv garanţiile emise la care s-a renunţat până la sfârşitul lunii de raportare, dar şi cumulat de la începutul anului până la sfârşitul lunii de raportare, repunerile în drepturi şi obligaţii aferente contractului de credit şi de garantare conform deciziilor de repunere întocmite de FNGCIMM-S.A. IFN atât în luna de raportare, cât şi cumulat de la începutul anului până la sfârşitul lunii de raportare, precum şi alte intrări reprezentând diferenţele aferente contractelor de garantare provenite din raportarea instituţiilor de credit, atât în luna de raportare, cât şi cumulat de la începutul anul până la sfârşitul lunii de raportare
    – valoarea comisionului de risc aferent garanţiilor emise atât în luna de raportare, cât şi cumulat de la începutul anului până la sfârşitul lunii de raportare
    – Informaţiile se raportează agregat la nivel de instituţie de credit.


    ANEXA 2c

           Scadenţarul estimativ al rambursărilor de rate de capital aferente
             împrumuturilor garantate de către F.N.G.C.I.M.M. - S.A. IFN
                                la data de ..........

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│RON │
├────┬───────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┤
│ │ │Rambursări │Rambursări │Rambursări │Rambursări │Rambursări │Rambursări │
│ │ │de rate de │de rate de │de rate de │de rate de │de rate de │de rate de │
│Nr. │Denumirea │capital în │capital în │capital în │capital în │capital în │capital în │
│crt.│instituţiei│primul an al│al 2- lea an│al 3-lea an │al 4-lea an │al 5-lea an │al 6-lea an │
│ │de credit │contractului│al │al │al │al │al │
│ │ │de credit │contractului│contractului│contractului│contractului│contractului│
│ │ │ │de credit │de credit │de credit │de credit │de credit │
├────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │
├────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ │Banca 1 │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ │Banca 2 │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ │. . . . . .│ │ │ │ │ │ │
│ │. . . . │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ │TOTAL │ │ │ │ │ │ │
└────┴───────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┘

        Persoană împuternicită de FNGCIMM - S.A. IFN,
        Mod de completare
    - Pentru garanţiile aliate în portofoliu în luna de raportare prin acest formular se raportează rambursările de rate de capital ce urmează a fi efectuate, agregate pe instituţii de credit, pe toată durata contractului de credit garantat.


    ANEXA 2d

           Rambursările de rate de capital efectuate în contul împrumuturilor
           garantate de către F.N.G.C.I.M.M. -S.A. IFN la data de ..........

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│RON │
├────┬───────────┬───────────────────┬───────────────────┬───────────────────┬───────────────────┬───────────────────┤
│ │ │Rambursări de rate │Renunţări la │Valoarea │Valoarea │ │
│ │ │de capital │contracte de │garanţiilor │garanţiilor plătite│Total ieşiri │
│ │Denumirea │efectuate │garantare │refuzate la plată │de MFP │ │
│Nr. │instituţiei├─────────┬─────────┼─────────┬─────────┼─────────┬─────────┼─────────┬─────────┼─────────┬─────────┤
│crt.│de credit │în luna │cumulat │în luna │cumulat │în luna │cumulat │în luna │cumulat │în luna │cumulat │
│ │ │de │de la │de │de la │de │de la │de │de la │de │de la │
│ │ │raportare│începutul│raportare│începutul│raportare│începutul│raportare│începutul│raportare│începutul│
│ │ │ │anului │ │anului │ │anului │ │anului │ │anului │
├────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │11= │12= │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │3+5+7+9 │4+6+8+10 │
├────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │Banca 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │Banca 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
├────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴───────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┘

        Persoană împuternicită de FNGCIMM - S.A. IFN,
        Mod de completare
    - Prin acest formular se raportează rambursările cu capital efectuate de beneficiarii Programului, renunţările la contractele de garantare, diminuările aferente valorii contractelor de garantare, valoarea contractelor de garantare cu cereri de plată soluţionate cu refuz la plată conform deciziilor de respingere emise de FNGCIMM - S.A. IFN, precum şi valoarea contractelor de garantare cu cereri de plată soluţionate prin plată, reprezentând sumele plătite efectiv de Ministerul Finanţelor Publice în lei, atât în luna de raportare, cât şi cumulat de la începutul anului până la sfârşitul lunii de raportare.
    – Informaţiile se raportează agregat la nivel de instituţie de credit.


    ANEXA 3

    la Ordin
                            CONVENŢIE DE GARANTARE ŞI PLATĂ
            a granturilor pentru Programul de susţinere a întreprinderilor
                          mici şi mijlocii IMM INVEST ROMÂNIA
                                     Nr. .....
        Încheiată între următoarele părţi:
        Finanţatorul ........, cu sediul social în ........., str. ..........., nr. ....., telefon/fax .........., cod unic de înregistrare ..........., înregistrat în Registrul Comerţului sub nr. .......... şi în Registrul Bancar sub nr. ......, reprezentat de ............. în calitate de ............. şi de în calitate de ........, denumit în continuare instituţie de credit/finanţator,
        şi
        Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. - IFN, cu sediul social în Bucureşti, str. Ştefan Iulian nr. 38, sectorul 1, înregistrat în Registrul Comerţului sub nr. J40/10581/2001, cod unic de înregistrare 14367083, reprezentat de ..........., în calitate de Director general, şi de ..........., în calitate de Director general adjunct, denumit în continuare F.N.G.C.I.M.M.
        În scopul derulării Programului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii IMM INVEST ROMÂNIA, denumit în continuare Programul, părţile convin încheierea prezentei convenţii de garantare şi plată a granturilor în condiţiile prevăzute în continuare.
    CAP. 1
    Definiţii
    ART. 1.1
        Termenii folosiţi în prezenta convenţie de garantare şi plată a granturilor au următoarele semnificaţii:
    a) beneficiarul Programului - operatorul economic care se încadrează în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii prevăzute de Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare şi care respectă condiţiile prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare O.U.G. nr. 110/2017, şi condiţiile din Normele metodologice de aplicare a OUG nr. 110/2017, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 282/2020, denumite în continuare Norme metodologice de aplicare a OUG nr. 110/2017;
    b) microîntreprinderile şi întreprinderile mici - beneficiarii programului care se încadrează în prevederile art. 3 din O.U.G. nr. 110/2017, cu modificările şi completările ulterioare şi respectă condiţiile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), respectiv lit. b) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) întreprinderile mijlocii - beneficiarii programului care se încadrează în prevederile art. 3 dinO.U.G. nr. 110/2017, cu modificările şi completările ulterioare şi respectă condiţiile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare;
    d) instituţie de credit/finanţator - entitate definită în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare;
    e) credit - creditul de investiţii şi/sau creditul/linia de credit pentru capital de lucru pe care instituţia de credit îl pune la dispoziţia beneficiarului programului cu respectarea normelor interne proprii, în baza unui contract de credit;
    f) contract de garantare - contractul încheiat între beneficiarul Programului, instituţia de credit şi F.N.G.C.I.M.M., în calitate de mandatar al statului, prin care statul, prin Ministerul Finanţelor Publice denumit în continuare M.F.P., reprezentat de F.N.G.C.I.M.M., se obligă să garanteze creditul acordat de către instituţia de credit şi beneficiarul Programului îşi asumă obligaţia să ramburseze statului sumele datorate ca urmare a executării garanţiei de către instituţia de credit, în situaţia producerii riscului de credit, al cărui model este prevăzut în Anexa nr. 8;
    g) garant - statul prin M.F.P. reprezentat prin F.N.G.C.I.M.M. pentru garanţiile acordate în numele şi contul statului;
    h) procent de garantare - partea din credit care este acoperită de garanţia de stat din valoarea creditului acordat beneficiarilor eligibili, exprimată în valoare procentuală. Procentul de garantare este de maximum 80%, cu excepţia creditelor liniilor de credit pentru finanţarea capitalului de lucru acordate microîntreprinderilor şi întreprinderilor mici, pentru care procentul de garantare este de maximum 90%;
    i) riscul de credit - riscul actual sau viitor de afectare negativă a profiturilor şi capitalului ca urmare a neîndeplinirii de către beneficiarul Programului a obligaţiilor contractuale sau a eşecului acestuia în îndeplinirea celor stabilite;
    j) valoarea de executare a garanţiei - suma rezultată din aplicarea procentului de garantare la soldul restant al creditului, sumă care urmează a fi plătită instituţiei de credit de către M.F.P. în cazul producerii riscului de credit;
    k) comision de risc - comisionul de risc datorat M.F.P. de beneficiarul Programului. Comisionul de risc se calculează de către F.N.G.C.I.M.M., pentru întreaga perioadă de valabilitate a garanţiei, ca procent diferenţiat în funcţie de durata garanţiei, fiind aplicat la valoarea/soldul garanţiei la sfârşitul anului/anilor de derulare a garanţiei. Comisionul de risc se regularizează la scadenţa finală a creditului, în funcţie de soldul efectiv al garanţiei, pentru întreaga perioadă de derulare a garanţiei, prin plata diferenţei de către beneficiar, dacă este cazul.
        Obligaţia de plată a comisionului de risc este acoperită din ajutorul sub formă de grant primit de beneficiar pe toată durata de valabilitate a garanţiei.
        După încetarea aplicabilităţii schemei de ajutor de stat, pentru noile credite contractate sau dacă se majorează prelungeşte creditul contractat iniţial, sumele reprezentând comisionul de risc se calculează de către F.N.G.C.I.M.M. şi se virează de către beneficiarii programului într-un cont de venituri bugetare distinct, deschis la unităţile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale centrale competente în administrarea obligaţiilor fiscale datorate de aceştia. Prin ordin al ministrului finanţelor publice procentul comisionului de risc va fi stabilit diferenţiat în funcţie de durata garanţiei de stat.

    l) comision de administrare - suma cuvenită F.N.G.C.I.M.M. pentru remunerarea activităţii de analiză, acordare, monitorizare şi administrare a garanţiilor, al cărui nivel se stabileşte anual prin ordin al ministrului finanţelor publice şi se suportă din bugetul de stat, prin bugetul M.F.P. - Acţiuni Generale în cadrul schemei de ajutor de stat asociate acestui program. După încetarea schemei de ajutor de stat, pentru noile credite contractate sau dacă se majorează/prelungeşte creditul contractat iniţial, comisionul de administrare se datorează F.N.G.C.I.M.M. de către beneficiarul programului şi este virat de instituţia de credit, pe toată perioada de valabilitate a garanţiei şi, după caz, până la data înregistrării la F.N.G.C.I.M.M. a cererii de plată şi este calculat la valoarea/soldul garanţiei de stat.
    m) finanţare garantată de stat - creditul, exclusiv dobânzile şi comisioanele bancare sau alte sume datorate de beneficiarul Programului în baza contractului încheiat cu instituţia de credit, pentru care F.N.G.C.I.M.M., în baza mandatului acordat de către M.F.P., acordă o garanţie în numele şi contul statului în baza convenţiei încheiate cu instituţia de credit;
    n) garanţie de stat - angajament expres, necondiţionat şi irevocabil asumat de F.N.G.C.I.M.M., în numele şi în contul statului, materializat într-un contract de garantare, care acoperă pierderea suportată de instituţia de credit, ca urmare a producerii riscului de credit, în condiţiile împărţirii proporţionale a riscului între stat şi instituţiile de credit. Dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri generate de participarea la program nu sunt incluse în valoarea garanţiei de stat;
    o) garanţii colaterale - garanţiile reale şi personale constituite de beneficiarul finanţării/terţi garanţi în favoarea instituţiei de credit finanţatoare şi a statului român, prin M.F.P., proporţional cu procentul de garantare, altele decât garanţia de stat şi ipoteca legală imobiliară şi/sau mobiliară asupra activelor finanţate prin credit, care pot fi luate în considerare de instituţiile de credit pentru diminuarea expunerii faţă de debitor. Sumele rezultate după executarea de către creditori a garanţiilor constituite de beneficiar, din care se deduc cheltuielile aferente creditului, respective dobânzi, comisioane şi cheltuieli ocazionate de recuperarea creanţei, vor diminua, proporţional cu procentul de garantare, sumele plătite de statul român, prin M.F.P., şi sumele suportate de instituţia de credit finanţatoare;
    p) soldul finanţării garantate - valoarea actualizată a creditului garantat, rezultată în urma diminuării cu ratele de capital rambursate de către beneficiar, exclusiv dobânzile şi comisioanele bancare şi alte sume datorate de beneficiar în baza contractului de credit;
    q) declararea exigibilităţii finanţării garantate - trecerea integrală la restanţă a finanţării garantate nerambursate în conformitate cu normele interne ale instituţiei de credit ca urmare a producerii riscului de credit şi desfiinţarea beneficiului rambursării creditului conform graficului de rambursare convenit cu instituţia de credit, după caz;
    r) perioada de valabilitate a garanţiei - perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a garanţiei şi data încetării răspunderii F.N.G.C.I.M.M. în baza garanţiei acordate de stat prin mandatul încredinţat F.N.G.C.I.M.M.
    s) acordul de finanţare - actul juridic, încheiat între F.N.G.C.I.M.M. în calitate de administrator al schemei, instituţia de credit şi beneficiarul ajutorului de stat, prin care se acordă granturi în baza Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID - 19, aprobată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 42/2020 privind modificarea şi completarea OUG nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, precum şi pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID - 19, al cărui model este prevăzut în Anexa nr. 7.
    t) codul RUE IMM INVEST - codul unic atribuit unui beneficiar al programului în registrul unic electronic gestionat în cadrul portalului www.imminvest.ro, generat automat în momentul în care beneficiarul transmite cererea online de înregistrare în programul IMM INVEST ROMÂNIA.
    u) grant - finanţarea, în limita cumulului rezultat dintre valoarea comisionului de risc, a comisionului de administrare şi a dobânzilor aferente creditelor/liniilor de credite, dar nu mai mult de echivalentul în lei a 800.000 de euro pe întreprindere, de care beneficiază IMM-urile care au contractat credite/linii de credit garantate conform art. 1 alin. (3) lit. a) şi b) dinO.U.G. nr. 110/2017, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru sectoarele agriculturii, pisciculturii şi acvaculturii ajutorul nu depăşeşte 120.000 euro pentru fiecare întreprindere care îşi desfăşoară activitatea în sectorul pescuitului şi acvaculturii sau 100.000 euro pentru fiecare întreprindere care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole. Toate sumele utilizate trebuie să fie brute, şi anume înainte de deducerea impozitelor sau a altor taxe.
        În cadrul schemei de ajutor de stat asociate acestui program, din ajutorul de stat se acoperă plata dobânzii datorate de beneficiarii Programului până la data de 31 decembrie 2020, precum şi valoarea integrală a comisionului de administrare şi a comisionului de risc datorat pe întreaga durată de derulare a creditului garantat în cadrul Programului.

    v) cererea tip de acord de principiu pentru finanţare - cererea completată şi semnată de către potenţialul beneficiar, care solicită finanţare în cadrul schemei de ajutor de stat.
    w) contul de tranzit - contul de tip cont curent deschis în evidenţele băncii pentru derularea operaţiilor prevăzute la art. 7.15 alin. (3) din prezenta convenţie.


    ART. 1.2
    (1) F.N.G.C.I.M.M. acordă garanţii pentru următoarele categorii de credite:
    a) unul sau mai multe credite pentru realizarea de investiţii şi/sau unul sau mai multe credite/linii de credit pentru capital de lucru, garantate de către stat, prin M.F.P., în procent de maximum 80% din valoarea finanţării, exclusiv dobânzile, comisioanele şi spezele bancare aferente creditului garantat. Pentru creditele de investiţii, valoarea maximă a finanţării este de 10.000.000 lei, iar pentru creditele/liniile de credit acordate întreprinderilor mijlocii pentru finanţarea capitalului de lucru valoarea maximă a finanţării este de 5.000.000 lei.
        sau
    b) unul sau mai multe credite/linii de credit pentru finanţarea capitalului de lucru, garantate de stat, prin M.F.P., în procent de maximum 90% din valoarea finanţării, exclusiv dobânzile, comisioanele şi spezele bancare aferente creditului garantat, acordat unei microîntreprinderi sau întreprinderi mici. Valoarea maximă a finanţărilor este 500.000 lei pentru microîntreprinderi, respectiv 1.000.000 lei pentru întreprinderile mici.

    (2) Valoarea maximă cumulată a finanţărilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar în cadrul facilităţilor prevăzute la alin. (1) este de 10.000.000 lei şi se acordă în limita valorii cea mai mare dintre cele menţionate la pct. i), ii) şi iii), după cum urmează:
    i. dublul sumei reprezentând cheltuielile salariale, inclusiv contribuţiile sociale obligatorii datorate de angajator aferente veniturilor din salarii şi asimilate salariilor, înregistrate la nivelul anului 2019. În cazul întreprinderilor înfiinţate după 1 ianuarie 2019, cuantumul maxim al împrumutului nu poate depăşi suma estimată pentru primii doi ani de activitate;
        sau
    ii. 25% din cifra de afaceri netă a beneficiarului pe 2019, respectiv venitul brut sau norma anuală de venit în cazul persoanelor fizice care obţin venituri din activităţi independente, după caz, conform Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţii sociale datorate de persoanele fizice depuse la organele fiscale competente pentru anul 2019;
        sau
    iii. o valoare care să rezulte din nevoile sale de lichidităţi, acestea pot include atât costuri cu capital de lucru, cât şi costurile cu investiţii, cu condiţia prezentării unor documente justificative de către beneficiar, situaţie în care cuantumul împrumutului nu poate depăşi nevoile de lichidităţi de la momentul acordării pentru următoarele 18 luni.

    (3) Beneficiarii care se încadrează în categoria microîntreprinderilor sau întreprinderilor mici nu pot cumula creditele/liniile de credite pentru finanţarea capitalului de lucru prevăzute la art. 1.2. alin. 1 lit. b) cu creditele/liniile de credit pentru finanţarea capitalului de lucru prevăzute la art. 1.2. alin. 1 lit. a).
    (4) Beneficiarii care se încadrează în categoria microîntreprinderilor şi întreprinderilor mici sunt eligibili pentru acordarea facilităţilor de credit garantate prevăzute la art. 1.2. alin. (1) lit. b) şi pot cumula aceste facilităţi cu creditele de investiţii prevăzute la art. 1.2. alin. (1) lit. a), în limita plafonului de cumul de 10.000.000 lei.

    CAP. 2
    Obiectul convenţiei de garantare şi plată a granturilor
    ART. 2.1
     Obiectul prezentei convenţii de garantare şi plată a granturilor îl constituie stabilirea mecanismului de lucru între F.N.G.C.I.M.M. şi Finanţator în scopul implementării Programului, în temeiul art. 1 din Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 110/2017, pentru garantarea în numele şi contul statului de către F.N.G.C.I.M.M., în mod expres, irevocabil şi necondiţionat, a obligaţiilor de rambursare a creditelor acordate de Finanţator beneficiarilor care îndeplinesc criteriile de eligibilitate prevăzute la cap. 3 din prezenta convenţie, în limita unui plafon de garantare alocat anual finanţatorului şi pentru plata grantului.

    ART. 2.2
        F.N.G.C.I.M.M. este autorizat să evalueze, ori de câte ori este necesar, modul de utilizare de către instituţiile de credit a plafonului alocat şi să efectueze realocări între finanţatori în funcţie de gradul de utilizare a plafoanelor alocate, cu acordul prealabil al M.F.P.

    ART. 2.3
        Perioada de derulare a Programului este determinată de alocarea de către M.F.P. a plafonului de garanţii de stat.

    ART. 2.4
    (1) Durata maximă a finanţării în cazul creditelor pentru realizarea de investiţii este de 72 de luni, fără posibilitate de prelungire. Instituţiile de credit pot aborda, la solicitarea beneficiarilor, o perioadă de graţie de maximum 18 luni, la începutul perioadei de creditare.
    (2) Durata maximă a finanţării în cazul creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru este de 36 de luni, cu posibilitatea de prelungire pe o perioadă maximă de 36 luni începând de la data scadenţei finanţării prevăzută în contractul de credit iniţial, urmând ca, cel puţin în ultimele 12 luni de prelungire rambursarea creditului să se facă în rate lunare sau trimestriale pe baza unui grafic de rambursare.

    ART. 2.5
     Pentru creditele prevăzute la art. 1.2. alin. (1) lit. a) şi b), M.F.P. plăteşte granturile reprezentând dobânzile aferente creditelor/liniilor de credit pentru finanţarea capitalului de lucru şi a creditelor pentru investiţii în procent de 100%, comisionul de administrare şi comisionul de risc din bugetul Ministerul Finanţelor Publice în cadrul unei scheme de ajutor de stat asociate acestui program.

    CAP. 3
    Criterii de eligibilitate ce trebuiesc îndeplinite de beneficiarii Programului pentru a beneficia de ajutor de stat
    ART. 3.1
    (1) Pot beneficia de ajutor de stat în baza schemei IMM-urile din toate sectoarele de activitate, cu excepţia celor declarate neeligibile potrivit O.U.G. nr. 110/2017, cu modificările şi completările ulterioare, care îndeplinesc cumulativ, la data solicitării, următoarele criterii de eligibilitate:
    a) sunt microîntreprinderi, întreprinderi mici sau mijlocii care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 2 lit. a) şi art. 3 alin. (1) dinO.U.G. nr. 110/2017 cu modificările şi completările ulterioare;
    b) nu au fost emise împotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau în cazul în care asemenea decizii au fost emise acestea au fost executate, conform prevederilor legale în vigoare;
    c) nu au solicitat alte tipuri de ajutor de stat pentru aceleaşi costuri eligibile;
    d) nu se aflau în dificultate, în sensul prevederilor articolului 2 punctul 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat, modificat şi completat prin Regulamentul (UE) nr. 1084/2017, la data de 31.12.2019, dar care, s-au confruntat cu dificultăţi sau au intrat în dificultate ulterior, din cauza pandemiei de COVID-19;
    e) depun un document scris prin care se angajează să nu disponibilizeze personalul existent de la data intrării în vigoare a OUG nr. 42/2020 până la 31 decembrie 2020. Întreprinderea poate organiza programul de lucru al salariaţilor în funcţie de evoluţia activităţii curente a acesteia.

    (2) De asemenea, Beneficiarul trebuie să îndeplinească şi criteriile de eligibilitate prevăzute la art. 3 din O.U.G. nr. 110/2017, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:
    a) nu se află în dificultate în sensul pct. 20 şi 24 din Comunicarea Comisiei - Orientări privind ajutoarele de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate 2014/C 249/01, publicate în JO al Uniunii Europene, seria C, nr. 249 din 31 iulie 2014, respectiv:
    a1) în cazul unei societăţi cu răspundere limitată şi a societăţilor pe acţiuni, atunci când nu a pierdut mai mult de jumătate din capitalul social în ultimii doi ani şi mai mult de un sfert din acest capital în ultimele 12 luni, aşa cum reiese din ultimele două situaţii financiare anuale ale societăţii, fac excepţie start-up-urile care nu au nicio situaţie financiară anuală depusă; sau
    a2) în cazul unei societăţi în care cel puţin o parte dintre asociaţi sunt ţinuţi nelimitat pentru datoriile întreprinderii, atunci când nu a pierdut mai mult de jumătate din capitalul propriu în ultimii doi ani şi mai mult de un sfert din acest capital în cursul ultimelor 12 luni, aşa cum reiese din ultimele două situaţii financiare anuale ale societăţii, respectiv societate în nume colectiv, societate în comandită simplă, societate în comandită pe acţiuni, fac excepţie start-up-urile care nu au nicio situaţie financiară anuală depusă; sau
    a3) IMM-ul nu se află în niciuna dintre următoarele situaţii: procedură de insolvenţă, procedură de executare silită declanşată de organele fiscale şi/sau alţi creditori, închidere operaţională, dizolvare, lichidare, administrare specială sau concordat şi nu îndeplineşte criteriile din legislaţia naţională pentru a fi supus unei proceduri de insolvenţă la cererea creditorilor, conform declaraţiei pe propria răspundere, completată şi semnată de beneficiarul finanţării;
    b) nu se află în litigiu, în calitate de pârât, cu M.F.P şi/sau instituţia de credit parteneră;
    c) nu figurează cu credite restante, inclusiv pentru finanţările tip leasing, în ultimele 6 luni anterioare datei de 31.12.2019 sau dacă înregistrează restanţe, acestea sunt încadrate în categoriile A, B, C în baza de date a Centralei Riscului de Credit, denumit în continuare C.R.C;
    d) nu se află în interdicţie de a emite cecuri la data de 31.12.2019 şi nu figurează cu incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni anterioare datei de 31.12.2019 în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăţi, denumit în continuare C.I.P;
    e) împotriva lui nu s-a deschis procedura insolvenţei, în temeiul legilor aplicabile;
    f) prezintă instituţiei de credit garanţii colaterale, care, în cazul creditelor de investiţii, împreună cu garanţia de stat şi ipoteca legală imobiliară şi/sau mobiliară asupra activelor finanţate din credit, acoperă în proporţie de cel puţin 100% valoarea finanţării. Pentru creditele/liniile de credit pentru finanţarea capitalului de lucru, pot fi incluse în structura de garanţii aferente creditului ipoteca legală mobiliară asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise de beneficiar la instituţia de credit, împreună cu garanţia de stat;
    g) sunt eligibile conform reglementărilor interne ale instituţiei de credit;
    h) nu înregistrează obligaţii fiscale restante şi alte creanţe bugetare administrate de organul fiscal central, definit potrivit art. 1 pct. 31 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. În cazul în care înregistrează astfel de obligaţii restante, beneficiarul se obligă să le achite din creditul/linia de credit pentru capitalul de lucru acordată în cadrul Programului.


    ART. 3.2
    (1) Sumele din creditul/linia de credit pentru finanţarea capitalului de lucru, respectiv creditul de investiţii, acordate cu respectarea condiţiilor Programului pot fi utilizate numai pentru finanţarea capitalului de lucru/investiţiilor, neputând fi utilizate pentru refinanţarea altor credite în derulare ale beneficiarului.
    (2) Creditele de investiţii/creditele/liniile de credit pentru finanţarea capitalului de lucru garantate în cadrul Programului nu pot fi utilizate pentru implementarea proiectelor finanţate din ajutoare de stat/fonduri europene.

    ART. 3.3
        Nu pot fi garantate în cadrul programului creditele pentru realizarea de investiţii şi/sau creditele/liniile de credit pentru capital de lucru acordate pentru finanţarea unei activităţi din următoarele sectoare/domenii:
    a) activităţi de jocuri de noroc şi pariuri - 920
    b) producţie sau comercializare de armament, muniţii, explozibili, tutun, alcool, substanţe aflate sub control naţional, plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope:
        110 - Fabricarea băuturilor (cu excepţia clasei 1107 - Producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape îmbuteliate);
        1200 - Fabricarea produselor din tutun;
        2540 - Fabricarea armamentului şi muniţiei;
        2051 - Fabricarea explozivilor;
        4635 - Comerţ cu ridicata al produselor din tutun;
        4726 - Comerţ cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate;


    c) activităţi de investigare şi protecţie:
        801 - Activităţi de protecţie şi gardă;
        802 - Activităţi de servicii privind sistemele de securizare;
        803 - Activităţi de investigaţii.    ART. 3.4
    (1) În cazul creditelor de investiţii, garanţia de stat este garantată cu ipotecă legală imobiliară şi/sau mobiliară asupra activelor finanţate prin credit, precum şi cu următoarele tipuri de garanţii, după caz, proporţional cu procentul de garantare:
    a) ipotecă imobiliară şi/sau mobiliară constituită de beneficiari şi/sau de terţi garanţi;
    b) ipotecă legală mobiliară asupra universalităţii de bunuri mobile sau imobile, prezente ori viitoare, afectate activităţii beneficiarului, inclusiv fondul de comerţ şi stocurile
    c) ipotecă legală asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise de beneficiarul Programului la instituţia de credit finanţatoare.

    (2) În cazul creditelor/liniilor de credit destinate finanţării capitalului de lucru, garanţia de stat este garantată cu următoarele tipuri de garanţii, după caz, proporţional cu procentul de garantare:
    a) ipotecă legală mobiliară asupra universalităţii de bunuri mobile sau imobile, prezente ori viitoare, afectate activităţii beneficiarului inclusiv fondul de comerţ şi stocurile,
    b) ipotecă imobiliară şi/sau mobiliară constituită de beneficiari şi/sau terţi garanţi,
    c) ipotecă legală asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise de beneficiarul programului la instituţia de credit finanţatoare.

    (3) Ipotecile imobiliare şi/sau mobiliare prevăzute la art. 3.4. alin. (1) şi (2) din prezenta Convenţie se constituie în baza prevederilor O.U.G. nr. 110/2017 cu modificările şi completările ulterioare, în favoarea statului român, reprezentat de M.F.P., prin F.N.G.C.I.M.M., şi instituţiei de credit, proporţional cu riscul asumat de fiecare dintre părţi şi sunt valabile până la stingerea creanţelor datorate de beneficiar, în limita creditului contractat.
    (4) Ipotecile legale prevăzute la art. 3.4. alin. (1) şi (2) din prezenta Convenţie se înscriu în cartea funciară a imobilelor şi/sau în Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară, respectiv în registrele de evidenţă şi publicitate asimilate, după caz, în baza contractului de garantare. Operaţiunile de înscriere, reînnoire, modificare şi radiere se efectuează de către instituţia de credit.
    (5) Beneficiarul finanţării/terţii garanţi încheie poliţa/poliţe de asigurare pentru toate riscurile, inclusiv poliţa PAD la acordarea/prelungirea/majorarea creditului dacă este cazul, pentru bunurile imobile/mobile asigurabile, admise pentru garantarea creditului, inclusiv a activelor finanţate din credit, drepturile izvorâte din poliţe fiind cesionate în favoarea statului român reprezentat de M.F.P. şi instituţiei de credit, proporţional cu procentul de garantare. Plata despăgubirilor cuvenite în temeiul poliţelor de asigurare a activelor finanţate din credit, cesionate în favoarea statului român reprezentat de M.F.P. şi instituţiei de credit, proporţional cu procentul de garantare, se realizează în conformitate cu prevederile art. 14 din Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 110/2017.

    ART. 3.5
        Contractele de garantare prin care F.N.G.C.I.M.M. acordă garanţia de stat constituie titluri executorii şi au valoare de înscrisuri autentice.

    CAP. 4
    Costul garanţiei
    ART. 4.1
    (1) Comisionul de risc reprezintă suma datorată Ministerului Finanţelor Publice de beneficiarul Programului. Comisionul de risc se calculează de către F.N.G.C.I.M M., pentru întreaga perioadă de valabilitate a garanţiei, cu un procent diferenţiat în funcţie de durata garanţiei, fiind aplicat la valoarea/soldul estimat al garanţiei la sfârşitul anului/anilor de derulare a garanţiei. Obligaţia de plată a comisionului de risc este acoperită din ajutorul sub formă de grant primit de beneficiar pe toată durata de valabilitate a garanţiei.
        Comisionul de risc se regularizează la scadenţa finală a creditului, în funcţie de soldul efectiv al garanţiei, pentru întreaga perioadă de derulare a garanţiei, prin plata diferenţei de către beneficiar, dacă este cazul.
        După încetarea aplicabilităţii schemei de ajutor de stat, pentru noile credite contractate sau dacă se majorează/prelungeşte creditul contractat iniţial, sumele reprezentând comisionul de risc se calculează de către F.N.G.C.I.M.M. şi se virează de către beneficiarii programului într-un cont de venituri bugetare distinct, deschis la unităţile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale centrale competente în administrarea obligaţiilor fiscale datorate de aceştia.

    (2) Formula de calcul a comisionului de risc este următoarea:
        Comision de risc = (valoarea*1) /soldul*2) garanţiei la 31 decembrie al anului anterior*procent comision anual*nr. luni de garantare din anul respectiv*3))/12
        *1) În anul acordării garanţiei comisionul de risc se calculează la valoarea maximă a garanţiei. Pentru liniile de credit tară grafic de rambursare în formula de calcul a comisionului de risc se utilizează valoarea maximă a garanţiei.
        *2) pentru anii următori de acordare a garanţiei comisionul de risc se calculează la soldul estimat al garanţiei pentru anul anterior
        *3) inclusiv luna în care intră în vigoare garanţia, exclusiv ultima lună de valabilitate a garanţiei de stat;

        Prin ordin al ministrului finanţelor publice procentul comisionului de risc va fi stabilit diferenţiat în funcţie de durata garanţiei de stat.


    ART. 4.2
    (1) Comisionul de administrare reprezintă suma cuvenită F.N.G.C.I.M.M. pentru remunerarea activităţii de analiză, acordare, monitorizare şi administrare a garanţiilor, al cărui nivel se stabileşte anual prin ordin al ministrului finanţelor publice şi se suportă din bugetul de stat, prin bugetul M.F.P. - Acţiuni Generale în cadrul schemei de ajutor de stat asociate acestui program. După încetarea schemei de ajutor de stat, pentru noile credite contractate sau dacă se majorează/prelungeşte creditul contractat iniţial, comisionul de administrare se datorează F.N.G.C.I.M.M. de către beneficiarul programului şi este virat de instituţia de credit, pe toată perioada de valabilitate a garanţiei şi, după caz, până la data înregistrării la F.N.G.C.I.M.M. a cererii de plată şi este calculat la valoarea/soldul garanţiei la sfârşitul anului/anilor de derulare a garanţiei.
    (2) Formula de calcul a comisionului de administrare pentru garanţiile aferente tuturor categoriilor de credite acordate în cadrul Programului este următoarea:
        Comision de administrare = (valoarea*1) /soldul*2) garanţiei la 31 decembrie al anului anterior*procent comision anual *nr. luni de garantare din anul respectiv*3))/12
        *1) În anul acordării garanţiei comisionul de administrare se calculează la valoarea maximă a garanţiei. Pentru liniile de credit fără grafic de rambursare în formula de calcul a comisionului de administrare se utilizează valoarea maximă a garanţiei.
        *2) pentru anii următori de acordare a garanţiei comisionul de administrare se calculează la soldul estimat al garanţiei pentru anul anterior
        *3) inclusiv luna în care intră în vigoare garanţia, exclusiv ultima lună de valabilitate a garanţiei de stat;    ART. 4.3
    (1) F.N.G.C.I.M.M. calculează lunar comisionul de administrare şi comisionul de risc corespunzător perioadei de garantare din anul acordării (respectiv pentru intervalul cuprins între data acordării şi 31 decembrie a anului de calcul) şi transmite lunar, în format electronic, fiecărui finanţator, Notificarea de plată a comisioanelor de administrare şi a comisioanelor de risc aferente garanţiilor acordate în luna anterioară, până la data de 15 ale fiecărei luni, la care anexează situaţia nominală a garanţiilor acordate în luna anterioară, aferente creditelor garantate în cadrul Programului;
    (2) F.N.G.C.I.M.M. calculează comisionul de administrare anual şi comisionul de risc corespunzător garanţiilor în sold la 31.12. şi transmite anual, în format electronic fiecărui finanţator, la adresa comunicată, o notificare de plată a comisioanelor de administrare anuală şi a comisioanelor de risc aferente garanţiilor în sold la 31.12 a anului încheiat, până la data de 15.02 a anului de plată, la care anexează situaţia nominală a garanţiilor în sold la 31.12. a anului anterior anului de plată;
    (3) În perioada de derulare a schemei de ajutor de stat, costul creditelor reprezentat de dobândă, comision de administrare şi comision de risc, este suportat integral din bugetul de stat, prin bugetul M.F.P - Acţiuni Generale, şi este preluat, în Declaraţiile necesare pentru acordarea ajutorului de stat;
    (4) După încetarea aplicabilităţii schemei de ajutor de stat, plata comisionului de administrare datorat F.N.G.C.I.M.M. de beneficiarul Programului se va face în contul curent numărul ........... până la finalul lunii în care a fost transmisă notificarea de plată, iar plata comisionului de risc datorat M.F.P. de către beneficiarul Programului se va face într-un cont de venituri bugetare distinct, deschis la unităţile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale centrale competente în administrarea obligaţiilor fiscale datorate de aceştia.

    CAP. 5
    Caracteristicile garanţiei
    ART. 5.1
    (1) Garanţia emisă de F.N.G.C.I.M.M. în numele şi în contul statului are următoarele caracteristici principale:
    a) este irevocabilă - furnizorul protecţiei nu îşi poate rezerva prin contract dreptul de a revoca unilateral garanţia sau de a creşte costul efectiv al garanţiei, cu excepţia cazului în care cumpărătorul protecţiei nu plăteşte la scadenţă costul protecţiei;
    b) este necondiţionată - contractul prin care este furnizată protecţia nu conţine nicio clauză asupra căreia beneficiarul protecţiei nu deţine controlul, clauză care să poată scuti garantul de obligaţia de a plăti în termen de maximum 90 de zile calendaristice de la data primirii de către F.N.G.C.I.M.M. a cererii de plată în cazul în care beneficiarul nu achită la termen plata scadentă/plăţile scadente;
    c) este directă şi expresă - protecţia furnizată de garanţie este legată în mod clar de expuneri ce pot fi identificate cu exactitate sau de un portofoliu de expuneri clar delimitat, astfel încât gradul de acoperire este clar definit şi nu poate fi pus la îndoială;
    d) este plătibilă la prima cerere scrisă a instituţiei de credit, depusă în conformitate cu termenii şi condiţiile prevăzute în contractul de garantare şi convenţia încheiată cu instituţia de credit;
    e) acoperă maximum 80% din valoarea finanţării, exclusiv dobânzile şi comisioanele bancare şi alte sume datorate de beneficiarul Programului în baza contractului de credit în cazul creditelor pentru realizarea de investiţii şi a creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru acordate întreprinderilor mijlocii, în limita sumei maxime de 5.000.000 lei pentru creditele/liniile de credit pentru finanţarea capitalului de lucru, respectiv 10.000.000 lei pentru creditele de investiţii;
    f) acoperă maximum 80% din valoarea finanţării, exclusiv dobânzile şi comisioanele bancare şi alte sume datorate de beneficiarul Programului în baza contractului de credit, în cazul creditelor pentru realizarea de investiţii, acordate microîntreprinderilor sau întreprinderilor mici, în limita sumei maxime de 10.000.000 lei;
    g) acoperă maximum 90% din valoarea finanţării, exclusiv dobânzile şi comisioanele bancare şi alte sume datorate de beneficiarul Programului în baza contractului de credit în cazul creditelor/liniilor de credit acordate microîntreprinderilor sau întreprinderilor mici, în valoare maximă de 500.000 lei pentru microîntreprinderi, respectiv maximum 1.000.000 lei pentru întreprinderile mici;
    h) valoarea garanţiei se reduce cu principalul rambursat de către beneficiar, proporţional cu procentul de garantare;
    i) garanţia are durată determinată şi se acordă pe baza contractului de garantare, care are caracter sinalagmatic şi oneros.

    (2) Garanţiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile dispoziţiile Regulamentului BNR nr. 5/2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentului BNR nr. 5/2012 privind clasificarea creditelor şi constituirea, regularizarea şi utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit aplicabil entităţilor supravegheate de Banca Naţională a României, altele decât instituţiile de credit, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Regulamentului nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi societăţile de investiţii şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L11, din 17 ianuarie 2015.

    CAP. 6
    Implementarea Programului
    ART. 6.1
    (1) Pentru asigurarea accesului la informaţiile prevăzute la art. 7 alin. (1) din schema de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID - 19, înregistrarea beneficiarilor în program se realizează prin parcurgerea următoarelor etape:
    a) solicitantul de finanţare garantată trebuie să se înregistreze în aplicaţia online disponibilă pe site-ul www.imminvest.ro;
    b) data la care este activă aplicaţia privind înregistrarea online se comunică pe site-ul F.N.G.C.I.M.M. cu 5 zile înainte de data începerii procesului de înregistrare propriu-zis;
    c) înscrierea online se desfăşoară în sesiune continuă, până la epuizarea plafonului şi bugetului alocat programului;
    d) fiecare potenţial beneficiar aplicant trebuie să completeze online datele de identificare, să ataşeze declaraţia IMM în format pdf., completată şi semnată pe formatul prevăzut în Anexa nr. 1 şi 2, după caz, la Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi opţiunea pentru tipul de credit solicitat;
    e) aplicaţia software va genera automat solicitantului un număr de înregistrare (număr RUE IMM Invest) precum şi mesajul de confirmare a efectuării înregistrării. După efectuarea verificării datelor şi elementelor înregistrate de potenţialul beneficiar aplicant, se va emite acordul de principiu privind eligibilitatea în cadrul programului.
    f) înregistrarea online se poate efectua o singură data în cadrul aplicaţiei, programul electronic de înregistrare online nepermiţând înscrierea de două ori a aceluiaşi potenţial beneficiar solicitant. Pentru motive temeinic justificate, beneficiarul poate solicita F.N.G.C.I.M.M. modificarea înregistrării on line efectuate.

    (2) F.N.G.C.I.M.M. pune în format electronic (on line) la dispoziţia instituţiei de credit selectate de potenţialul beneficiar aplicant, datele şi documentele înregistrate de acesta, precum şi acordul de principiu privind eligibilitatea beneficiarului aplicant.
    (3) Instituţia de credit analizează cererea beneficiarului şi adoptă intern decizia de acordare a creditului de investiţii/creditului/liniei de credit pentru capital de lucru, conform solicitării beneficiarului, cu stabilirea valorii creditului în conformitate cu normele interne de creditare, până la valoarea maximă calculată în conformitate cu dispoziţiile art. 1 alin. (3) lit. a) şi b) dinO.U.G. nr. 110/2017, cu modificările şi completările ulterioare.
    (4) Fiecare instituţie de credit din cadrul programului IMM INVEST ROMÂNIA va avea o secţiune proprie în portalul www.imminvest.ro şi va putea accesa exclusiv informaţiile beneficiarilor care l-au ales ca potenţial finanţator. În acest sens, partenerii vor comunica F.N.G.C.I.M.M. SA IFN lista operatorilor desemnaţi pentru a se asigura mijloacele de acces necesare.

    CAP. 7
    Acordarea, valabilitatea şi monitorizarea garanţiei şi grantului
    ART. 7.1
        Acordarea garanţiei se face prin parcurgerea următoarelor etape:

    (1) După aprobarea facilităţii de către structurile sale competente, Finanţatorul, direct sau prin unităţile sale teritoriale, transmite F.N.G.C.I.M.M. solicitarea de garantare, utilizând aplicaţia web https://plafon.garantare.ro (conform manualului aplicaţie web).

    (2) Solicitarea de garantare, prevăzută în Anexa nr. 1 la prezenta convenţie, se transmite de către Finanţator împreună cu următoarele documente:
    a) Declaraţia pe propria răspundere a beneficiarului privind încadrarea în categoria I.M.M., pe formularele aprobate prin Anexele nr. 1 şi 2, după caz, la Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, completată şi semnată de beneficiarul finanţării cu cel mult 30 de zile calendaristice înainte de data transmiterii solicitării de garantare de către instituţia de credit;
    b) Declaraţia pe propria răspundere a beneficiarului finanţării garantate, prevăzută în Anexa nr. 5 la prezenta convenţie, din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor de acordare a ajutorului de stat sub formă de grant, a criteriilor de eligibilitate prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a), b) şi e), precum şi respectarea prevederilor art. 3 alin. (2) şi (3) dinO.U.G. nr. 110/2017, cu modificările şi completările ulterioare, emisă cu cel mult 30 zile calendaristice înainte de data transmiterii solicitării de garantare;
    c) Rezultatul consultării Centralei Riscului de Credit din care să rezulte îndeplinirea condiţiei de eligibilitate prevăzute la art. 3 alin (1) lit. c) dinO.U.G. nr. 110/2017, cu modificările şi completările ulterioare, emis cu cel mult 10 zile înainte de data transmiterii solicitării de garantare, cu datele disponibile la data emiterii, în conformitate cu prevederile Regulamentului BNR nr. 2/2012 privind organizarea şi funcţionarea la BNR a Centralei Riscurilor de Credit, cu modificările şi completările ulterioare;
    d) Acordul beneficiarului de finanţare de consultare a bazei de date a M.F.P., prevăzut în Anexa nr. 2 la Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 110/2017;
    e) Declaraţia unică privind veniturile realizate în România, depusă la organele fiscale competente pentru anul 2019, în cazul persoanelor fizice care obţin venituri din activităţi independente.    ART. 7.2
    (1) F.N.G.C.I.M.M. analizează solicitarea de garantare pe baza informaţiilor furnizate de instituţia de credit conform prevederilor art. 7.1. şi a următoarelor informaţii şi documente obţinute de F.N.G.C.I.M.M.:
    a) rezultatul consultării Oficiului Naţional al Registrului Comerţului materializat în extrasul certificatului constatator obţinut de la RECOM Online, în vederea verificării îndeplinirii prevederilor art. 3, alin. (1), lit. a) dinO.U.G. nr. 110/2017, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) rezultatul consultării Buletinului Procedurilor de Insolvenţă în vederea verificării îndeplinirii prevederilor art. 3, alin. (1), lit. e) dinO.U.G. nr. 110/2017, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) datele financiare aferente ultimilor doi ani fiscali încheiaţi, obţinute de la un furnizor de date financiare integrate cu care F.N.G.C.I.M.M. are încheiat un contract de furnizare de servicii financiare, în vederea verificării îndeplinirii prevederilor art. 3, alin. (1), lit. a) dinO.U.G. nr. 110/2017 cu modificările şi completările ulterioare;
    d) raportul obţinut de la un furnizor de date financiare integrate cu care F.N.G.C.I.M.M. are încheiat un contract de furnizare de servicii financiare, în vederea verificării îndeplinirii prevederilor art. 3, alin. (1), lit. d) dinO.U.G. nr. 110/2017, cu modificările şi completările ulterioare.
    e) rezultatul consultării bazei de date a M.F.P, în baza Acordului dat de beneficiarul de finanţare, prevăzut în Anexa nr. 2 la Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 110/2017. În situaţia în care solicitantul înregistrează obligaţii fiscale restante şi alte creanţe bugetare administrate de organul fiscal central, definit potrivit art. 1 pct. 31 din Legea nr. 207/2017 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, acesta se obligă să le achite din creditul/linia de credit pentru finanţarea capitalului de lucru acordată în cadrul Programului.

    (2) Informaţiile prevăzute la art. 7.2 lit. a) şi b) pot fi înlocuite de rapoarte obţinute de F.N.G.C.I.M.M. de la un furnizor de date financiare integrate cu care F.N.G.C.I.M.M. are încheiat un contract de furnizare de servicii financiare.
        Îndeplinirea de către beneficiar a condiţiilor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a),c) şi d) dinO.U.G. nr. 110/2017, cu modificările şi completările ulterioare, se analizează prin raportare la situaţia existentă la data de 31.12.2019.


    ART. 7.3
    (1) După verificarea documentelor şi datelor prevăzute la art. 7.1. alin. (2) şi art. 7.2 alin. (1) şi după caz cele de la art. 7.2. alin. (2) potrivit reglementărilor proprii şi prezentei convenţii şi a Normelor metodologice de aplicarea a O.U.G. nr. 110/2017, precum şi a gradului de acoperire cu garanţii cu respectarea prevederilor art. 3, alin. (1), lit. f) dinO.U.G. nr. 110/2017, cu modificările şi completările ulterioare, pe baza datelor din solicitarea de garantare, prevăzută în Anexa nr. 1 la prezenta convenţie, F.N.G.C.I.M.M. comunică finanţatorului decizia sa în termen de 5 zile lucrătoare de la data transmiterii corecte şi complete a documentelor, utilizând modelul Înştiinţarea de aprobare a garanţiei prevăzut în Anexa nr. 2 a.
    (2) Pe perioada schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor, sumele reprezentând comisionul de risc se calculează de către F.N.G.C.I.M.M., iar obligaţia de plată este acoperită din ajutorul sub formă de grant primit de beneficiar pe perioada de valabilitate a garanţiei.
    (3) În vederea emiterii Notificării privind acordul de principiu pentru finanţare, Finanţatorul va transmite către F.N.G.C.I.M.M., după primirea înştiinţării de aprobare a garanţiei, prevăzută în Anexa nr. 2 a) la prezenta convenţie, Cererea tip de acord de principiu pentru finanţare, completată şi semnată de potenţialul beneficiar, prevăzută în Anexa nr. 12 la prezenta convenţie.
    (4) În vederea stabilirii valorii maxime a grantului, Finanţatorul va comunica F.N.G.C.I.M.M. informaţii privind data estimată pentru semnarea contractului de credit, maturitatea maximă (numărul de luni de finanţare), valoarea maximă estimată a dobânzii până la data de 31 decembrie 2020, aferentă valorii creditului aprobat în conformitate cu normele interne de creditare, precum şi valoarea maximă a soldului estimat al creditului la data de 31 decembrie pentru fiecare an de maturitate a creditului/liniei de credit.

    ART. 7.4
        F.N.G.C.I.M.M. transmite instituţiei de credit Contractul de garantare şi Acordul de finanţare în vederea semnării, în cel puţin 4 (patru) exemplare originale în funcţie de numărul semnatarilor, documente ce cuprind elementele prevăzute la art. 13 alin. (4) şi (5) din Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 110/2017.

    ART. 7.5
    (1) În temeiul mandatului special acordat de F.N.G.C.I.M.M. conform prevederilor art. 8 alin. (7) dinO.U.G. nr. 110/2017, finanţatorul prin reprezentanţii săi efectuează formalităţile de înscriere a ipotecilor imobiliare şi/sau mobiliare, constituite de beneficiari şi/sau de terţi garanţi în favoarea instituţiei de credit şi Statului român, în Cartea funciară a imobilelor şi/sau Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară, respectiv în Registrele de evidenţă şi publicitate asimilate, după caz.
    (2) Ipotecile legale imobiliare şi/sau mobiliare asupra activelor finanţate prin credit, constituite de beneficiari în favoarea statului român, reprezentat de M.F.P. şi a instituţiei de credit vor avea rangul I pe toată perioada de valabilitate a garanţiei, respectiv până la momentul formulării cererii de plată a garanţiei de către instituţia de credit.

    ART. 7.6
     În termen de 10 zile lucrătoare de la primirea documentelor prevăzute la art. 7.4., instituţia de credit remite F.N.G.C.I.M.M. două exemplare originale ale contractului de garantare şi ale Acordului de finanţare semnate de bancă şi beneficiar.

    ART. 7.7
        Prelungirea valabilităţii creditelor/liniilor de credit pentru finanţarea capitalului de lucru acordate în cadrul programului poate fi realizată pe o perioadă de maximum 36 de luni începând de la data scadenţei finanţării prevăzută în contractul de credit iniţial, urmând ca, minimum în ultimele 12 luni de prelungire, rambursarea creditului să se facă în rate lunare sau trimestriale pe baza unui grafic de rambursare. Pe toată durata de valabilitate, inclusiv în perioada de prelungire a valabilităţii creditelor/liniilor de credit destinate finanţării capitalului de lucru, instituţiile de credit pot renunţa la garanţia acordată în cadrul Programului şi pot aproba preluarea creditelor/liniilor de credit şi ieşirea din Program, în condiţiile încetării valabilităţii garanţiilor acordate în cadrul Programului şi a răspunderii asumate de F.N.G.C.I.M.M. în numele şi în contul statului.

    ART. 7.8
    (1) În situaţia în care instituţia de credit solicită F.N.G.C.I.M.M. prelungirea duratei garanţiei, cu menţinerea sau diminuarea valorii acesteia, aferentă liniilor de credit pentru capital de lucru, aceasta va transmite F.N.G.C.I.M.M. Solicitarea de prelungire a garanţiei prevăzută în Anexa nr. 1, împreună cu următoarele documente:
    a) declaraţia beneficiarului pe propria răspundere privind încadrarea în categoria I.M.M., al cărei model este prevăzut în Anexa nr. 1 şi 2, după caz, la Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, completată şi semnată de beneficiarul finanţării cu cel mult 30 de zile calendaristice înainte de data solicitării garanţiei de către instituţia de credit;
    b) un grafic de rambursare lunară/trimestrială a finanţării aferent cel puţin în ultimele 12 luni de valabilitate a finanţării prelungite, fără posibilitatea beneficiarului de a efectua trageri/utiliza sume din linia de credit şi cu diminuarea corespunzătoare a facilităţii de credit, în cazul prelungirii liniilor de credit pentru capital de lucru;
    c) declaraţia pe propria răspundere, prevăzută în Anexa nr. 5 completată la punctul A, în situaţia în care prelungirea se acordă în cadrul schemei de ajutor de stat.

    (2) În aceasta situaţie, se va verifica exclusiv încadrarea beneficiarului în categoria I.M.M şi după caz, respectarea intensităţii maxime a ajutorului de stat pe perioada de derulare a schemei de ajutor de stat.
    (3) În toate cazurile, solicitarea de prelungire a garanţiei se transmite F.N.G.C.I.M.M. de către instituţia de credit, după aprobarea prelungirii finanţării de către structurile sale competente. Solicitarea se formulează în temeiul prezentei convenţii şi este transmisă la F.N.G.C.I.M.M. cu cel puţin 10 zile calendaristice înainte de scadenţa finală a finanţării pentru care se solicită prelungirea.
    (4) Acordarea prelungirii cu menţinerea valorii garanţiei nu afectează plafonul aferent anului în care se acordă prelungirea.
    (5) După verificarea documentelor prevăzute la art. 7.8. alin. (1) Fondul comunică finanţatorului decizia sa utilizând modelul Înştiinţarea de aprobare a prelungirii garanţiei prevăzut în Anexa nr. 2 b.

    ART. 7.9
    (1) Pe parcursul derulării creditului, la solicitarea beneficiarului, finanţatorul poate majora valoarea creditului garantat, până la valorile maxime prevăzute la art. 1.2. lit. a) şi b) şi cu încadrarea în durata maximă a finanţării conform prevederilor de la art. 2.4. alin. (1) şi (2) din prezenta Convenţie.
    (2) Solicitările de majorare a valorii garanţiei/prelungire cu majorare a valorii garanţiei/majorare a procentului de garantare, sunt asimilate solicitărilor de acordare de garanţii noi şi se analizează pe baza documentelor şi informaţiilor prevăzute la art. 7.1 - art. 7.6., transmise F.N.G.C.I.M.M de către instituţia de credit cu încadrarea în plafonul anului alocat din Program pentru respectivul Finanţator. Decizia de respingere a solicitării de majorare nu afectează garanţia acordată iniţial.
    (3) În cazul majorării valorii şi/sau a prelungirii garanţiei, după expirarea perioadei de implementare a schemei de ajutor de stat şi de acordare a granturilor, comisionul de risc şi comisionul de administrare datorate de beneficiarul Programului aferent acestor operaţiuni sunt calculate şi plătite în conformitate cu prevederile prezentei convenţii.

    ART. 7.10
    (1) În cazul în care instituţia de credit aprobă modificări ale clauzelor contractului de credit referitoare la structura garanţiilor constituite, altele decât garanţia de stat şi solicită eliberarea/înlocuirea garanţiilor accesorii finanţării garantate, în condiţiile păstrării gradului minim de acoperire a creditului cu garanţii de cel puţin 100% pentru creditele de investiţii şi după caz a gradului de acoperire cu garanţii aprobat la acordare, pentru creditele/liniile de credit destinate finanţării capitalului de lucru, are obligaţia de a solicita acordul expres al F.N.G.C.I.M.M. şi să obţină confirmarea prealabilă a acestuia pentru operaţiune.
    (2) Solicitarea transmisă F.N.G.C.I.M.M. va fi însoţită de hotărârea instituţiei de credit de aprobare a modificării contractului de credit, de documentele care au stat la baza adoptării acesteia înainte de implementarea acestei hotărâri, după caz, precum şi de informaţii privind valoarea admisă în garanţie pentru garanţiile colaterale propuse în schimbul celor pentru care se solicită eliberarea.
    (3) F.N.G.C.I.M.M. analizează documentele transmise de instituţia de credit potrivit reglementărilor proprii şi prezentei convenţii şi comunică instituţiei de credit decizia sa în termen de 15 zile calendaristice de la data transmiterii complete şi corecte a documentelor.
    (4) Instituţia de credit are obligaţia de a notifica F.N.G.C.I.M.M. modificarea condiţiilor iniţiale prevăzute în contractul de garantare referitoare la:
    a) modificarea procentului de garantare ca urmare a majorării/diminuării finanţării, fără modificarea valorii garanţiei F.N.G.C.I.M.M., şi/sau
    b) diminuarea valorii garanţiei, urmare a neutilizării integrale a finanţării aprobate, după expirarea perioadei de realizare a investiţiei în cazul creditelor de investiţii, inclusiv în cazul rambursărilor anticipate în interiorul perioadei de valabilitate a garanţiei;
    c) fuziuni/divizări în care este implicat beneficiarul finanţării, schimbarea acţionariatului.

    (5) F.N.G.C.I.M.M. confirmă notificarea în termen de 15 zile de la data primirii. În cazul finanţărilor a căror rambursare se face în baza unui grafic nu este necesară notificarea F.N.G.C.I.M.M.. În toate cazurile, notificarea se transmite F.N.G.C.I.M.M. de către instituţia de credit după aprobarea modificării condiţiilor iniţiale prevăzute în contractul de garantare de către structurile sale competente şi înainte de implementarea acestei hotărâri, cu respectarea condiţiilor programului.
    (6) Modificările privind structura acţionariatului/asociaţilor şi schimbarea sediului social al beneficiarului se notifică F.N.G.C.I.M.M. de către instituţia de credit.

    ART. 7.11
        Garanţia de stat intră în vigoare la data semnării de către F.N.G.C.I.M.M. a contractului de garantare şi este valabilă până la data încetării răspunderii F.N.G.C.I.M.M. în numele şi contul statului.

    ART. 7.12
    (1) Prin contractul de garantare se acordă reprezentanţilor legali ai instituţiei de credit un mandat special, în vederea efectuării formalităţilor de înscriere, modificare, reînnoire şi radiere a ipotecilor legale imobiliare şi/sau mobiliare, constituite de beneficiari şi/sau de terţi garanţi în favoarea instituţiei de credit şi statului român, în/din Cartea funciară a imobilelor şi/sau în/din Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară, respectiv în/din registrele de evidenţă şi publicitate asimilate, după caz.
    (2) În cazul rambursării integrale, la termen sau anticipat a finanţării garantate, la solicitarea finanţatorului, transmisă conform modelului prevăzut în Anexa nr. 10, F.N.G.C.I.M.M., în baza mandatului special acordat potrivit prevederilor art. 17 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 110/2017, emite acordul privind modificarea/radierea din Cartea funciară/Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară a ipotecilor legale imobiliare şi/sau mobiliare constituite de beneficiari şi/sau de terţi garanţi în favoarea instituţiei de credit şi statului român, utilizând modelul prevăzut în Anexa nr. 11. F.N.G.C.I.M.M. emite acordul de radiere a ipotecilor legale imobiliare şi în cazul respingerii cererii de plată a garanţiei

    ART. 7.13
    (1) F.N.G.C.I.M.M. monitorizează garanţiile de stat acordate. Monitorizarea reprezintă ansamblul de acţiuni întreprinse în perioada cuprinsă între acordarea garanţiei şi încetarea valabilităţii acesteia, constând în urmărirea periodică a stadiului derulării creditului garantat pe baza situaţiilor furnizate de către instituţia de credit, conform prevederilor contractului de garantare.
    (2) Finanţatorul monitorizează creditele acordate cu garanţia de stat cu diligenţa pe care o practică în cazul creditelor pe care le acordă fără această protecţie.
    (3) Lunar, până pe data de 7 a lunii curente pentru luna anterioară, fiecare instituţie de credit va transmite către F.N.G.C.I.M.M., în format electronic, la adresa ftps://92.114.86.160/, informaţii referitoare la creditele garantate în cadrul programului IMM INVEST ROMÂNIA în baza prezentei convenţii de garantare şi plată, utilizând formatul de raportare prezentat în Anexa nr. 4. În vederea raportării componentei de dobândă ce trebuie acoperită prin grantul acordat de M.F.P., fiecare instituţie de credit va transmite lunar, în acelaşi termen de raportare, Anexa 4 a). Modalitatea de completare a Anexei 4, descrierea indicatorilor şi a corelaţiilor dintre aceştia sunt prezentate în Anexa 4 b).
    (4) În termen de maxim 5 zile lucrătoare de la virarea de către M.F.P. a contravalorii grantului conform prevederilor Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID - 19, F.N.G.C.I.M.M. în calitate de administrator al schemei virează fiecărui finanţator sumele aferente componentei de dobândă din grantul acordat de proprietarul schemei, în conformitate cu mecanismul financiar de transfer prevăzut prin Ordinul Ministrului Finanţelor Publice.

    ART. 7.14
        Data la care încetează răspunderea F.N.G.C.I.M.M. în numele şi în contul statului este:
    a) data rambursării integrale de către beneficiar a creditului garantat, la termen sau anticipată;
    b) data la care se stinge integral obligaţia de rambursare a creditului garantat ca urmare a virării contravalorii despăgubirilor;
    c) data la care M.F.P. plăteşte valoarea de executare a garanţiei;
    d) data comunicării respingerii cererii de plată a garanţiei în cazul nerespectării de către instituţia de credit a obligaţiilor referitoare la plata garanţiei;
    e) data înregistrării la F.N.G.C.I.M.M. a comunicării instituţiei de credit cu privire la renunţarea la garanţie.


    ART. 7.15
    (1) Finanţatorul va asuma şi va transmite F.N.G.C.I.M.M. lunar, până pe data de 7 a lunii curente, documentele justificative necesare pentru plata grantului reprezentat de componenta de dobândă aferent lunii precedente, respectiv:
    a. situaţia cu beneficiarii Programului, care au îndeplinit obligaţiile contractului de credit, care include numele beneficiarilor, sumele aferente grantului pentru dobândă ce urmează a fi virate de către F.N.G.C.I.M.M şi soldul sumelor utilizate din creditul de investiţii şi sau creditul/linia de credit pentru capital de lucru, după caz;
    b. informaţiile centralizate privind sumarul contractelor de credit pentru beneficiarii din portofoliu, care conţine cheltuielile efectuate de beneficiarii Programului din creditul de investiţii şi/sau creditul/linia de credit pentru capital de lucru, după caz, actualizat lunar în funcţie de creditele utilizate, prevăzute în Anexa nr. 13 la prezenta convenţie;
    c. extrasul lunar de cont aferent creditului de investiţii şi sau creditului/liniei de credit, după caz, sau o adresa emisă de către banca cu situaţia creditului.

    (2) Plata ajutorului de stat se efectuează în limita bugetului alocat schemei, conform angajamentului legal emis în baza unui centralizator transmis de administratorul schemei, până la data de 31 martie 2021, cu posibilitatea prelungirii.
    (3) Finanţatorul va deschide pentru derularea programului un Cont de tranzit, în LEI, care se va credita cu:
    - Sumele virate de F.N.G.C.I.M.M. pentru plata grantului
    – Sumele rezultate din eventualele reglări de diferenţe.
        şi se va debita cu:
    - Grantul utilizat de Finanţator pe baza sumei aprobate şi virate de F.N.G.C.I.M.M.
    – Grantul utilizat de Finanţator şi rambursat F.N.G.C.I.M.M. la data de 30 decembrie a fiecărui an în care se derulează programul, în contul .......... deschis la Trezoreria Municipiului Bucureşti.


    (4) Subcontul de penalităţi este un subcont al Contului de tranzit, în LEI, care se creditează cu:
    - sumele aferente grantului restituite de către Beneficiari, ca urmare a neîndeplinirii obligaţiilor contractuale,
    – penalităţile aferente grantului ce trebuie restituite de către Beneficiari;
        şi se debitează cu:
    - virarea lunară, până la data de 10 a lunii următoare, a soldului acestui subcont în contul .......... deschis la Trezoreria Municipiului Bucureşti.


    (5) Finanţatorul va înştiinţa în scris Beneficiarul în cazul în care constată apariţia unei situaţii de neîndeplinire a obligaţiilor contractuale asumate de către Beneficiar prin Contractul de credit bancar şi va transmite o copie F.N.G.C.I.M.M., în conformitate cu modelul prevăzut în Anexa nr. 14 la prezenta convenţie. Aceasta va fi transmisă nu mai târziu de 15 zile din momentul în care Finanţatorul a constatat o situaţie de încălcare a obligaţiilor contractuale de către beneficiar.
    (6) Pe perioada de valabilitate a prezentei convenţii, Finanţatorul este singurul care are dreptul să declare situaţia de neîndeplinire a obligaţiilor contractuale derivate din contractele de credit încheiate cu Beneficiarii.
    (7) Pe perioada de valabilitate a prezentei convenţii, F.N.G.C.I.M.M. şi Finanţatorul au dreptul să declare situaţia de neîndeplinire a condiţiilor de eligibilitate de către Beneficiar.
    (8) Dacă Beneficiarul este declarat în situaţia de neîndeplinire a obligaţiilor contractuale prevăzute în Contractul de credit bancar sau dacă în urma controalelor efectuate sau la sesizarea organelor de control abilitate se constată că beneficiarii au făcut declaraţii incomplete şi/sau neconforme cu realitatea pentru a obţine credit şi grantul aferent acestuia, F.N.G.C.I.M.M. va declanşa procedura de recuperare totală sau parţială a ajutorului de stat acordat, conform prevederilor O.U.G. nr. 42/2020.

    CAP. 8
    Plata garanţiei Repunerea în drepturile şi obligaţiile aferente contractului de garantare
    ART. 8.1
    (1) Cererea de plată, prevăzută în Anexa nr. 3 la prezenta Convenţie, se depune de către instituţia de credit ulterior trecerii integrale la restanţă a finanţării garantate nerambursate şi după executarea garanţiei ipotecare mobiliare asupra depozitului colateral constituit de beneficiar, dacă este cazul, respectiv după înregistrarea a cel puţin 30 de zile calendaristice de restanţă la plata principalului, împreună cu următoarele documente:
    a) contractul de credit, inclusiv anexele, însoţit de toate actele adiţionale încheiate la acesta, în copie certificată pentru conformitate cu originalul;
    b) cererile de executare silită a beneficiarului şi a tuturor terţilor garanţi înregistrate la executorul judecătoresc şi/sau, după caz, cererea de deschidere a procedurii de insolvenţă a beneficiarului/declaraţia de creanţă, împreună cu dovada transmiterii documentului la instanţa competentă, documentul care atestă preluarea în posesie, în mod paşnic, a bunului afectat garanţiei, în copie certificată de instituţia de credit pentru conformitate cu originalul. Fac excepţie ipotecile legale imobiliare şi/sau mobiliare asupra activelor finanţate prin credit pentru care procedurile de recuperare se efectuează de organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi ipoteca reală mobiliară constituită asupra depozitului colateral;
    c) poliţa/poliţele de asigurare pentru toate riscurile, inclusiv poliţa PAD, încheiată/încheiate de beneficiar/terţii garanţi la acordarea/majorarea creditului, dacă este cazul, pentru bunurile imobile/mobile asigurabile, admise pentru garantarea creditului, inclusiv a activelor finanţate din credit, cesionate în favoarea statului român reprezentat de M.F.P. şi instituţiei de credit, proporţional cu procentul de garantare, în copie certificată de instituţia de credit pentru conformitate cu originalul;
    d) extrasele de carte funciară şi/sau extrasele din registrele de evidenţă şi publicitate asimilate şi/sau avizul/avizele de înscriere în Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară, după caz, pentru toate garanţiile accesorii finanţării garantate, din care să rezulte întabularea/înscrierea ipotecilor imobiliare/mobiliare în favoarea statului român reprezentat de M.F.P. şi instituţiei de credit, după caz, proporţional cu procentul de garantare, valabile până la stingerea tuturor obligaţiilor ce revin beneficiarului în baza contractului de garantare, în copie certificată de instituţia de credit pentru conformitate cu originalul. Pot fi prezentate extrase de carte funciară eliberate în format electronic.
    e) extrasul contului curent la data cererii de plată sau un document echivalent, aferent ultimelor 6 luni de finanţare, până la data formulării cererii de plată, în copie certificată de instituţia de credit pentru conformitate cu originalul;
    f) extrasul contului de credit curent şi restant al beneficiarului sau un document echivalent, din care să rezulte fără echivoc întreaga valoare a finanţării garantate nerambursate şi data trecerii la restanţă a acesteia, inclusiv serviciul datoriei la plata principalului, în copie certificată de instituţia de credit pentru conformitate cu originalul;
    g) notificarea transmisă de instituţia de credit către beneficiarul finanţării garantate, cu privire la trecerea integrală la restanţă a finanţării garantate nerambursate, însoţită de dovada expedierii acesteia, în copii certificate de instituţia de credit pentru conformitate cu originalul. Din documentele anexate trebuie să rezulte faptul că notificarea a fost transmisă beneficiarului în termen de cel mult 15 zile de la data trecerii integrale la restanţă a soldului finanţării garantate;
    h) originalul declaraţiei pe propria răspundere a instituţiei de credit, prevăzută în Anexa nr. 6, referitoare la respectarea prevederilor art. 3 alin. (2) dinO.U.G. nr. 110/2017, cu modificările şi completările ulterioare;
    i) documente de plată care fac dovada achitării de către beneficiar a obligaţiilor fiscale restante din creditul/linia de credit pentru finanţarea capitalului de lucru, după caz, în copie certificată pentru conformitate cu originalul.

    (2) În cazul în care garanţia a fost prelungită în conformitate cu prevederile Convenţiei, cererea de plată trebuie însoţită, pe lângă documentele prevăzute la alin. (1), şi de graficul de rambursare lunară/trimestrială a finanţării pentru care s-a efectuat prelungirea, după caz, în copie certificată de instituţia de credit pentru conformitate cu originalul.
    (3) În situaţia în care, finanţarea garantată pentru care se solicită plata garanţiei este garantată cu depozit colateral, cererea de plată se transmite F.N.G.C.I.M.M. după regularizarea finanţării garantate restante cu valoarea depozitului colateral executat.
        Suma solicitată la plată va fi determinată astfel: (finanţarea restantă - valoare depozit colateral) x procent de garantare.

    (4) Documentaţia care trebuie să însoţească cererea de plată se depune la sediul social al F.N.G.C.I.M.M. într-un singur exemplar, îndosariat, paginat şi opisat.
    (5) F.N.G.C.I.M.M. poate solicita instituţiei de credit, dacă este cazul, completarea documentaţiei, în termen de maximum 50 de zile calendaristice de la primirea cererii de plată.
     Finanţatorul este obligat să le depună în termen de maximum 20 de zile calendaristice de la data transmiterii solicitării de completare de către F.N.G.C.I.M.M. cu cel puţin 15 zile înainte de împlinirea termenului prevăzut la art. 8.2. alin. (1). Documentele se vor adăuga la documentaţia depusă odată cu cererea de plată şi vor fi luate în considerare la soluţionarea acesteia.


    ART. 8.2
    (1) În termen de cel mult 85 de zile calendaristice de la primirea cererii de plată, F.N.G.C.I.M.M. aprobă sau respinge cererea de plată.
    (2) F.N.G.C.I.M.M. aprobă cererea de plată a garanţiei în condiţiile transmiterii tuturor documentelor prevăzute la art. 8.1. din prezenta convenţie, asumării de către instituţia de credit a verificării îndeplinirii la data acordării finanţării a obligaţiei prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. f) din O.U.G. nr. 110/2017, cu modificările şi completările ulterioare, respectării de către instituţia de credit a obligaţiei prevăzute la art. 1 alin. (13),art. 14 alin. (1) şi alin. (2) şi la art.16, alin. (5) din Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 110/2017 şi la art. 7.10. alin. (1) din prezenta convenţie,
    (3) Dacă până la data înregistrării cererii de plată, instituţia de credit nu şi-a îndeplinit obligaţia prevăzută la art. 7.6. din prezenta convenţie, obligaţia F.N.G.C.I.M.M. de a soluţiona cererea de plată în termenul prevăzut la art. 8.2. alin. (1) din prezenta convenţie se suspendă până la data transmiterii celor două exemplare originale ale contractului de garantare, fără ca suspendarea să opereze şi în privinţa depăşirii termenului de 90 de zile calendaristice prevăzut la alin. (7).
    (4) F.N.G.C.I.M.M. respinge cererea de plată a garanţiei, în condiţiile transmiterii incomplete a documentelor care însoţesc cererea de plată prevăzute la art. 8.1. şi/sau neasumării de către instituţia de credit a verificării îndeplinirii la data acordării finanţării a obligaţiei prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. f) dinO.U.G. nr. 110/2017, cu modificările şi completările ulterioare şi/sau nerespectării de către instituţia de credit a obligaţiei prevăzute la art. 1 alin. (13),art. 14 alin. (1) şi alin. (2) şi la art. 16, alin. (5) din Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 110/2017 şi la art. 7.10. alin. (1) din prezenta convenţie.
    (5) Decizia de aprobare sau, după caz, de respingere a cererii de plată a garanţiei se comunică instituţiei de credit şi M.F.P. cel mai târziu în ziua lucrătoare imediat următoare datei adoptării, pe fax sau poştă electronică, urmând ca ulterior, în cel mult două zile lucrătoare, să se transmită şi documentul în original.
    (6) F.N.G.C.I.M.M. restituie cererea de plată şi documentele care o însoţesc, în cazul în care au fost transmise înainte ca beneficiarul să înregistreze cel puţin 30 de zile calendaristice de restanţă la plata principalului.
    (7) Plata valorii de executare a garanţiei de stat se face de către M.F.P. într-un cont unic al instituţiei de credit indicat în cererea de plată a garanţiei, pe baza deciziei F.N.G.C.I.M.M. de aprobare a cererii de plată, în termen de 5 zile calendaristice de la primirea acesteia, fără însă a se depăşi 90 de zile calendaristice de la data înregistrării la F.N.G.C.I.M.M. a cererii de plată.
    (8) Sumele garantate de către F.N.G.C.I.M.M. în numele şi contul statului, se plătesc instituţiei de credit de către M.F.P. de la bugetul de stat prin bugetul M.F.P. - Acţiuni Generale, titlul "Alte transferuri", cod 55, alineatul "Sume rezultate din executarea garanţiilor acordate din bugetul de stat", cod 55.01.50 şi se recuperează de către organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală de la debitorul beneficiar al finanţării garantate, în condiţiile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru sumele plătite de M.F.P. se datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere conform dispoziţiilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, calculate de către organele fiscale competente ale A.N.A.F. începând cu ziua următoare datei plăţii sumei rezultate din plata garanţiei de stat şi până la data stingerii inclusiv, şi sunt recuperate de către acestea.

    ART. 8.3
    (1) În termen de 5 zile lucrătoare de la data plăţii valorii de executare a garanţiei, M.F.P. transmite F.N.G.C.I.M.M. dovada efectuării plăţii.
    (2) După primirea dovezii efectuării plăţii, F.N.G.C.I.M.M. întocmeşte un înscris care reprezintă titlu de creanţă bugetară, prin care se individualizează creanţa bugetară rezultată prin plată, precum şi data scadenţei acesteia, care se comunică debitorului - beneficiar al finanţării garantate, prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în termen de 15 zile calendaristice de la data primirii dovezii efectuării plăţii prevăzute la alin. (1). F.N.G.C.I.M.M. transmite titlul de creanţă spre ştiinţă şi instituţiei de credit, scanat, la o adresa de e-mail comunicată prin cererea de plată.
    (3) Înscrisul prevăzut la alin. (2) se înaintează de către F.N.G.C.I.M.M. organelor fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în vederea recuperării creanţei bugetare rezultate din executarea garanţiei de stat, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii dovezii privind efectuarea procedurii de comunicare, în condiţiile legii, împreună cu următoarele documente:
    a) dovada efectuării procedurii de comunicare către debitorul - beneficiar al finanţării garantate, în copie certificată pentru conformitatea cu originalul, respective confirmarea de primire sau extras din consultarea paginii de internet a F.N.G.C.I.M.M., din care rezultă efectuarea procedurii de afişare;
    b) contractul de garantare însoţit de toate actele adiţionale încheiate la acesta, în original;
    c) extrasele de carte funciară/avizele din Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară în copie certificată de instituţia de credit pentru conformitate cu originalul.

    (4) Instituţia de credit poate retrage cererea de plată în condiţiile prevăzute în reglementările sale interne şi cu respectarea condiţiilor Programului.
    (5) F.N.G.C.I.M.M. revocă decizia de aprobare sau, după caz, de respingere a cererii de plată a garanţiei, dacă solicitarea privind retragerea cererii de plată a fost transmisă până în a 85-a zi calendaristică de la data înregistrării cererii de plată transmise de către instituţia de credit şi restituie acesteia documentaţia aferentă cererii de plată împreună cu comunicarea privind menţinerea valabilităţii garanţiei cu respectarea condiţiilor Programului.
    (6) După încasarea oricărei sume în contul beneficiarului Programului, ulterior transmiterii cererii de plată, instituţia de credit transmite F.N.G.C.I.M.M., letric, o solicitare de modificare a cererii de plată, în baza căreia F.N.G.C.I.M.M. va modifica valoarea de executare a garanţiei printr-un addendum la decizia de aprobare sau, după caz, de respingere a cererii de plată a garanţiei. Addendumul urmează regimul juridic al deciziei de aprobare/respingere a cererii de plată.
    (7) Addendumul se comunică instituţiei de credit şi M.F.P. în ziua lucrătoare următoare adoptării acestuia de către F.N.G.C.I.M.M., pe fax sau prin poştă electronică, urmând ca ulterior, în cel mult două zile lucrătoare, să se transmită şi documentul în original, cu respectarea unui termen de două zile lucrătoare necesare efectuării plăţii de către M.F.P. şi fără a depăşi termenul de 90 de zile calendaristice de la înregistrarea cererii de plată a garanţiei la F.N.G.C.I.M.M.

    ART. 8.4
    (1) După emiterea Deciziei de respingere a cererii de plată şi transmiterii acesteia către M.F.P. şi instituţia de credit sau după efectuarea plăţii valorii de executare a garanţiei de către M.F.P. în contul instituţiei de credit, numai beneficiarii Programului care au accesat un credit de investiţii, în cazurile în care nu fac obiectul unei proceduri de insolvenţă, pot solicita o singură dată instituţiei de credit repunerea în drepturile şi obligaţiile aferente contractului de credit şi de garantare, cu respectarea condiţiilor Programului şi cu menţinerea condiţiilor în care a fost acordată garanţia.
    (2) În cazul transmiterii Deciziei de respingere a cererii de plată către M.F.P. şi instituţia de credit, în termen de 30 zile calendaristice de la primirea de la beneficiarul Programului a solicitării de repunere în drepturile şi obligaţiile aferente contractului de credit şi de garantare, instituţia de credit emite decizia de aprobare/respingere a repunerii în drepturile şi obligaţiile aferente contractului de credit.
    (3) În cazul în care M.F.P a efectuat plata valorii de executare a garanţiei către instituţia de credit iar F.N.G.C.I.M.M. a transmis către A.N.A.F. documentele necesare efectuării procedurii de executare silită, în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea de la beneficiarul Programului a solicitării de repunere în drepturile şi obligaţiile aferente contractului de credit şi de garantare, instituţia de credit solicită A.N.A.F. ca, în termen de 5 zile lucrătoare, să îi comunice sumele rămase de plată din valoarea de executare a garanţiei, precum şi eventualele cheltuieli de executare silită generate de urmărirea bunului, analizează în baza reglementărilor interne capacitatea acestuia de a achita creditul rămas de rambursat şi dobânzile aferente şi, în termen de 60 de zile calendaristice de la primirea solicitării beneficiarului, emite decizia de aprobare/respingere a repunerii. Repunerea este condiţionată de prezentarea de către beneficiar instituţiei de credit a dovezii plăţii cheltuielilor de executare silită.
    (4) În termen de 5 zile calendaristice de la aprobarea repunerii, instituţia de credit restituie M.F.P. sumele încasate reprezentând valoarea de executare a garanţiei, după caz, şi completează şi transmite către F.N.G.C.I.M.M. solicitarea privind repunerea beneficiarului în drepturile şi obligaţiile aferente contractului de garantare, prevăzut în Anexa nr. 9, însoţită de documentul de plată din care să reiasă suma restituită M.F.P., după caz.
    (5) Ulterior restituirii prevăzute la alin. (4), M.F.P. solicită organelor fiscale competente ale A.N.A.F. încetarea executării silite pornite asupra beneficiarului pentru recuperarea valorii de executare a garanţiei repuse, anularea obligaţiilor fiscale accesorii calculate pentru valoarea de executare a garanţiei aferente Programului, după caz, scăderea din evidenţă a sumelor individualizate în înscrisul transmis de către F.N.G.C.I.M.M., şi transmiterea confirmării acestei operaţiuni împreună cu exemplarul original al contractului de garantare către F.N.G.C.I.M.M., în termen de 10 zile calendaristice de la primirea adresei M.F.P.
    (6) Sumele restituite de instituţia de credit sunt considerate o reîntregire a plăţilor efectuate reprezentând valoarea de executare a garanţiei şi vor fi achitate într-un cont comunicat de M.F.P.. Instituţia de credit transmite la M.F.P. - Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică o copie a ordinului de plată la numărul de fax ce urmează a fi comunicat de M.F.P.. Pentru confirmarea încasării sumelor, M.F.P. va transmite solicitarea formulată către organele fiscale, prevăzută la alin. (5) şi în atenţia F.N.G.C.I.M.M.
    (7) În termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii de la organele fiscale competente ale A.N.A.F. a adresei de confirmare privind scăderea din evidenţă a sumelor individualizate în înscrisul transmis de către F.N.G.C.I.M.M şi a exemplarului original al contractului de garantare, respectiv de la instituţia de credit a solicitării de repunere, F.N.G.C.I.M.M. analizează documentele justificative şi emite o decizie privind repunerea beneficiarului în drepturile şi obligaţiile aferente contractului de garantare pe care o transmite M.F.P. şi instituţiei de credit cel mai târziu în ziua lucrătoare imediat următoare datei adoptării, prin fax sau poştă electronică, urmând ca ulterior, în cel mult două zile lucrătoare, să transmită şi documentul în original. Exemplarul transmis instituţiei de credit va fi însoţit şi de originalul/originalele declaraţiei/declaraţiilor pe propria răspundere, transmise odată cu cererea de plată, după caz.
    (8) În cazul nerespectării clauzelor contractului de credit şi de garantare, după aprobarea repunerii de către instituţia de credit şi F.N.G.C.I.M.M., beneficiarul Programului datorează obligaţii fiscale accesorii de la data plăţii iniţiale a valorii de executare a garanţiei de către M.F.P. pentru suma rămasă neachitată din valoarea de executare a garanţiei.
    (9) În cazul în care beneficiarul Programului solicită instituţiei de credit repunerea în drepturile şi obligaţiile aferente contractului de credit şi de garantare înainte ca F.N.G.C.I.M.M. să transmită A.N.A.F. documentele necesare efectuării procedurii de executare silită, instituţia de credit analizează în baza reglementărilor interne capacitatea acestuia de a achita creditul rămas de rambursat şi dobânzile aferente şi, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea solicitării beneficiarului, emite decizia de aprobare/respingere a repunerii în drepturile şi obligaţiile aferente contractului de credit.
    (10) În termen de două zile lucrătoare de la aprobarea repunerii, instituţia de credit restituie M.F.P. sumele încasate reprezentând valoarea de executare a garanţiei şi solicită F.N.G.C.I.M.M. repunerea beneficiarului în drepturile şi obligaţiile aferente contractului de garantare.
    (11) În termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii confirmării din partea M.F.P. privind încasarea sumelor prevăzute la alin. (10), din convenţie respectiv de la instituţia de credit a solicitării de repunere, F.N.G.C.I.M.M. analizează documentele justificative şi emite o decizie privind repunerea beneficiarului în drepturile şi obligaţiile aferente contractului de garantare pe care o transmite M.F.P. şi instituţiei de credit cel mai târziu în ziua lucrătoare imediat următoare datei adoptării, prin fax sau poştă electronică, urmând ca ulterior, în cel mult două zile lucrătoare, să transmită şi documentul în original. Exemplarul transmis instituţiei de credit va fi însoţit şi de originalul/originalele declaraţiei/declaraţiilor pe propria răspundere, transmise odată cu cererea de plată, după caz.
    (12) În situaţia finalizării executării silite imobiliare de către A.N.A.F. pentru recuperarea valorii de executare a garanţiei plătite Finanţatorului de către M.F.P. şi a tuturor accesoriilor aferente, precum şi în situaţia recuperării integrale a creanţei bugetare rezultate din plata valorii de executare a garanţiei de către beneficiar, M.F.P. emite acordul privind radierea dreptului de ipotecă legală de rang I în favoarea statului român, la solicitarea organelor fiscale competente ale A.N.A.F.
    (13) Instituţiile de credit vor efectua procedurile de radiere a dreptului de ipoteca legală de rang I în favoarea statului român, în baza comunicărilor organelor fiscale competente ale A.N.A.F. însoţite de acordul M.F.P.

    CAP. 9
    Alte dispoziţii
    ART. 9.1
        Părţile recunosc că se află sub incidenţa prevederilor legislaţiei bancare referitoare la confidenţialitatea şi secretul bancar.

    ART. 9.2
        Forţa majoră aşa cum este aceasta definită în doctrina juridică şi jurisprudenţă apără de răspundere partea care o invocă, sub condiţia anunţării celeilalte părţi în termen de 10 zile lucrătoare de la apariţie şi a probării acestui eveniment cu documente justificative eliberate de Camera de Comerţ şi Industrie a României. Încetarea forţei majore va fi anunţată tot în termen de 10 zile lucrătoare. Neîndeplinirea formalităţilor de anunţare a forţei majore atrage decăderea părţii în cauză din dreptul de a o invoca şi de a beneficia de prevederile prezentului articol.

    ART. 9.3
        Părţile garantează că persoanele care semnează prezenta convenţie de garantare şi plată a granturilor sunt împuternicite în mod legal pentru aceasta, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare la data semnării convenţiei de garantare şi plată a granturilor, actelor constitutive, normelor şi regulamentelor interne.

    ART. 9.4
        Ori de câte ori în prezenta Convenţie sau în anexele la aceasta se face referire la documente certificate, părţile înţeleg faptul că acele documente poartă înscrisă expresia "conform cu originalul", însoţită de numele, prenumele, funcţia şi semnătura funcţionarului bancar care face certificarea.

    ART. 9.5
        Prezenta convenţie se încheie pe toată durata de valabilitate a garanţiilor acordate în cadrul Programului.

    ART. 9.6
        Prevederile prezentei convenţii pot fi modificate prin acte adiţionale semnate de ambele părţi, cu excepţia modificărilor şi completărilor aduse O.U.G. nr. 110/2017, respectiv Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 110/2017, care se aplică în mod automat, aplicarea acestora nefiind condiţionată de încheierea de acte adiţionale. Prevederile prezentei convenţii de garantare şi plată a granturilor se completează cu dispoziţiile corespunzătoare din legislaţia în vigoare;

    ART. 9.7
        Prezenta convenţie poate înceta la solicitarea uneia dintre părţi. Denunţarea convenţiei se face prin notificare scrisă, cu cel puţin 15 zile înainte de data la care se solicită încetarea valabilităţii acesteia.

    ART. 9.8
     Pentru cazul prevăzut la art. 9.7, convenţia de garantare şi plată a granturilor încetează numai pentru viitor, iar răspunderea părţilor curge până la data îndeplinirii tuturor obligaţiilor asumate de acestea în baza prezentei convenţii de garantare şi plată a granturilor.

    ART. 9.9
        Prezenta convenţie de garantare şi plată a granturilor include următoarele anexe:
    Anexa nr. 1 - Solicitarea de garantare/prelungire a garanţiei
    Anexa nr. 2a - Înştiinţarea de aprobare a garanţiei
    Anexa nr. 2b - Înştiinţarea de aprobare a prelungirii garanţiei
    Anexa nr. 3 - Cererea de plată
    Anexa nr. 4 - Situaţia finanţărilor garantate de F.N.G.C.I.M.M. în numele şi contul statului pentru Finanţatorul .......... la data de ..........;
    Anexa nr. 4a - Situaţia beneficiarilor de credite acordate în cadrul programului
    Anexa nr. 4b - Dicţionar de termeni utilizaţi în completarea Anexei nr. 4
    Anexa nr. 5 - Declaraţie pe propria răspundere a beneficiarului
    Anexa nr. 6 - Declaraţie pe propria răspundere a finanţatorului
    Anexa nr. 7 - Acord de finanţare
    Anexa nr. 8 - Contractul de garantare
    Anexa nr. 9 - Solicitarea de repunere
    Anexa nr. 10 - Solicitare de radiere a ipotecii legale imobiliare/mobiliare înscrise în favoarea Statului român
    Anexa nr. 11 - ACORD privind radierea ipotecii legale imobiliare/mobiliare înscrise în favoarea statului român în cadrul programului "IMM INVEST ROMÂNIA"
    Anexa nr. 12 - Cererea tip de acord de principiu pentru finanţare
    Anexa nr. 13 - SUMARUL Contractului de credit bancar
    Anexa nr. 14 - Înştiinţare de neîndeplinire a obligaţiilor contractuale


    ART. 9.11
        Prezenta convenţie de garantare şi plată a granturilor a fost încheiată în 3 exemplare originale, două exemplare pentru F.N.G.C.I.M.M., dintre care unul va fi comunicat M.F.P., şi unul pentru Finanţator şi s-a semnat de către F.N.G.C.I.M.M. în data de .......... şi de către Finanţator în data de .......... şi intră în vigoare la data de ..........

        BANCA ..........
        Funcţia ..........
        F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN
        Director General
        ..........
    ANEXA 1

               SOLICITARE DE GARANTARE/PRELUNGIRE A GARANŢIEI
                    Nr. ........ din data ..........
        emisă în baza Convenţiei de garantare şi plată a granturilor ....... / .......
        Finanţatorul .........., prin Centrala/Sucursala/Agenţia .........., cu sediul în localitatea .........., strada .......... nr. .........., bloc .........., scara ....., etaj ......, apartament ......, judeţul/sectorul .........., telefon .........., fax .........., e-mail .........., înregistrat la registrul comerţului sub nr. .......... şi în Registrul bancar sub nr. .........., cod unic de înregistrare .........., telefon .........., fax .........., e-mail ..........., reprezentat prin dl/dna .........., în calitate de .......... şi dl/dna .........., în calitate de .........., având contul bancar nr........... deschis la .........., solicită o garanţie pentru contractul de credit nr.*1) ........... din data .......... încheiat între Finanţator, în calitate de creditor,
        *1) Se va completa în aplicaţia web numărul deciziei de aprobare pentru acordarea creditelor/linii de credit/investiţii, în cazul solicitărilor pentru garanţii noi, iar în cazul prelungirilor se completează atât numărul contractului de credit iniţial, cât şi numărul deciziei de aprobare pentru prelungirea creditelor/liniilor de credit pentru finanţarea capitalului de lucru.

        şi
        Beneficiarul .........., cu sediul social în localitatea .........., str........... nr..........., bloc .........., scara ......, etaj ......, apartament ......., sectorul/judeţul .........., telefon .........., fax .........., e-mail .........., înregistrat la registrul comerţului sub nr. .........., cod unic de înregistrare .......... CAEN activitate principală .........., reprezentat de .........., CNP/CUI .........., în calitate de .........., cont bancar nr. .......... deschis la .........., având următorul acţionariat ..........
        Informaţii despre beneficiar:
    1. Obiectul principal de activitate ..........
        Cod CAEN .................
        Obiectul secundar de activitate*2) ..........
        *2) Se completează dacă finanţarea garantată se solicită pentru unul dintre obiectele secundare de activitate.

        Cod CAEN ..........

    2. Prezintă următoarele date financiare:

┌───────────────┬───────────────────────┐
│ │Exerciţii financiare │
│ │încheiate │
│ ├───────┬───────┬───────┤
│ │n-1 │n-2 │n-3 │
├───────────────┼───────┼───────┼───────┤
│Cifra de │ │ │ │
│afaceri*3) │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───────┼───────┤
│Numărul de │ │ │ │
│salariaţi │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───────┼───────┤
│Capital social │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───────┼───────┤
│Capital propriu│ │ │ │
├───────────────┼───────┼───────┼───────┤
│Datorii │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───────┼───────┤
│Profit/ │ │ │ │
│Pierdere*4) │ │ │ │
└───────────────┴───────┴───────┴───────┘

        *3) Pentru persoanele fizice care obţin venituri din activităţi independente se va completa venitul realizat din declaraţia unică privind veniturile realizate în România, depuse la organele fiscale competente, pentru anul 2019;
        *4) Se trece valoarea pierderii, iar dacă beneficiarul înregistrează profit, se trece zero
        "n" este anul curent, "n-1" este anul precedent acordării credit/liniei de credit/investirii etc.

    3. Valoarea finanţării aprobate: .......... lei.
    4. Destinaţia finanţării: ..........
    5. Data rambursării finale .......... (zz/ll/aa). Durata finanţării .......... (luni)
    6. Data expirării garanţiei .......... (zz/ll/aa). Durata garanţiei .......... (luni)
    7. Garanţii accesorii finanţării garantate, altele decât garanţia Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, denumit în continuare F.N.G.C.I.M.M., în numele şi în contul statului:

┌────┬──────────────┬────────┬─────────┐
│ │Descrierea │ │Valoarea │
│Nr. │garanţiilor │Valoarea│acceptată│
│crt.│(inclusiv │de piaţă│în │
│ │rangul │ │garanţie*│
│ │ipotecii) │ │- lei - │
├────┼──────────────┼────────┼─────────┤
│ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────┼─────────┤
│ │Total garanţii│ │ │
└────┴──────────────┴────────┴─────────┘

        * în cazul creditelor de investiţii, să acopere cel puţin 100% valoarea finanţării

    8. Data aprobării finanţării de către finanţator: .......... (zz/ll/aa)
    9. Garanţia solicitată F.N.G.C.I.M.M., în numele şi în contul statului:
        Procentul de garantare a finanţării este de .......... % din finanţarea aprobată, exclusiv dobânzi, comisioane şi speze bancare aferente creditului garantat; procentul de garantare se aplică la valoarea finanţării garantate.
        Valoarea garanţiei este de .......... lei.

    10. Beneficiarul în conformitate cu Declaraţia privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii, completată pe propria răspundere, este:
        [ ] întreprindere mijlocie;
        [ ] întreprindere mică;
        [ ] microîntreprindere

    11. Beneficiarul a prezentat finanţatorului Declaraţia pe propria răspundere cu privire la eligibilitatea IMM-ului, semnată de persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea.
        Da [ ] sau Nu [ ]

    12. Beneficiarul nu se află în litigiu, în calitate de pârât, cu Ministerul Finanţelor Publice şi/sau instituţia de credit parteneră:
        Da [ ] sau Nu [ ]

    13. Beneficiarul nu figurează cu credite restante, inclusiv pentru finanţările tip leasing, în baza de date a Centralei Riscurilor de Credit în ultimele 6 luni anterioare datei de 31.12.2019
        Sau [ ] figurează cu credite de categoria A, B sau C.
    14. Beneficiarul:
    - nu se află în interdicţie de a emite cecuri la data de 31.12.2019 şi nu figurează cu incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăţi
        Da [ ] sau Nu [ ]

    15. Beneficiarul nu se află în procedură de insolvenţă:
        Da [ ] sau Nu [ ]

    16. Datorii restante şi alte creanţe bugetare administrate de organul fiscal ale Beneficiarului
        * Înregistrează datorii Da [ ] Nu [ ]
        Dacă Da, această valoare este de .......... Lei
        * Datoriile vor fi achitate: din credit/linia de credit pentru finanţarea capitalului de lucru
        [ ]     Finanţatorul declară că a analizat şi a aprobat documentaţia de finanţare conform normelor proprii, cu respectarea regulilor de prudenţă impuse de cerinţele activităţii şi a criteriilor de eligibilitate prevăzute la art. 3 dinO.U.G. nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii IMM INVEST ROMÂNIA, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările şi completările ulterioare şi a stabilit valoarea finanţării cu încadrarea în una dintre limitele determinate conform prevederilor art. 1.2 alin. (2) din prezenta Convenţie.
        Finanţator,
        Persoane autorizate

    ANEXA 2a

        Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii (F.N.G.C.I.M.M.)
        Nr. ..........
                      Înştiinţare de aprobare a garanţiei
        Către ..........
        În atenţia ..........
        Referitor la Solicitarea de garantare nr. ......./....... transmisă de instituţia dumneavoastră prin care solicitaţi garantarea unei finanţări în valoare de .......... lei în favoarea .........., cu sediul social în localitatea .........., str........... nr. ........., bloc ........, scara ......, etaj ......, apartament ......, sectorul/judeţul .........., telefon .........., fax .........., e-mail .........., înregistrat la registrul comerţului sub nr. ........., cod unic de înregistrare .........., CAEN activitate principală .........., vă informăm că aceasta a fost aprobată de F.N.G.C.I.M.M. în data de .......... în următoarele condiţii:
    a) în conformitate cu prevederile Convenţiei nr. ......... /....... şi ale O.U.G. nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii IMM INVEST ROMÂNIA, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv ale H.G. nr. 282/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii IMM INVEST ROMÂNIA, F.N.G.C.I.M.M. acordă Finanţatorului o garanţie expresă, irevocabilă şi necondiţionată, directă şi plătibilă la prima cerere scrisă a instituţiei de credit finanţatoare, în numele şi în contul statului, în limita sumei maxime de .......... lei, reprezentând ..... % din valoarea creditului/liniei de credit/investiţii aprobate, exclusiv dobânzi, comisioane şi speze aferente creditului garantat
    b) pentru garanţia acordată, finanţatorul are obligaţia de a plăti F.N.G.C.I.M.M. un comision de administrare de .......... lei*1), iar beneficiarul Programului de a plăti M.F.P. un comision de risc de .......... lei*1)
        *1) Pe perioada derulării schemei de ajutor de stat beneficiarul finanţării nu datorează comision de administrare şi comision de risc
        Suma aferentă comisionului de administrare se va vira de către finanţator în contul curent al F.N.G.C.I.M.M. - S.A. - IFN nr. ..........
        Suma aferentă comisionului de risc se va achita de beneficiarul Programului în contul ..........

    c) garanţia intră în vigoare la data semnării de către F.N.G.C.I.M.M a contractului de garantare şi este valabilă până la data încetării răspunderii F.N.G.C.I.M.M în numele şi contul statului

        Vă mulţumim pentru colaborare.
        Cu stimă,

    ANEXA 2b

        Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii (F.N.G.C.I.M.M.)
        Nr. ..........
                 Înştiinţare de aprobare a prelungirii garanţiei
        Către ..........
        În atenţia ..........
        Referitor la Solicitarea de garantare nr. .......... /.......... transmisă de instituţia dumneavoastră prin care solicitaţi prelungirea garanţiei unei finanţări în valoare de .......... lei în favoarea .........., cu sediul social în localitatea .........., str........... nr. .........., bloc .........., scara ....., etaj ....., apartament ......, sectorul/judeţul .........., telefon .........., fax .........., e-mail .........., înregistrat la registrul comerţului sub nr. .........., cod unic de înregistrare .......... CAEN activitate principală .........., vă informăm că aceasta a fost aprobată de F.N.G.I.M.M. în data de .......... în următoarele condiţii:
    a) în conformitate cu prevederile Convenţiei nr. .......... /.......... şi ale O.U.G. nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii IMM INVEST ROMÂNIA, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv ale H.G. nr. 282/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii IMM INVEST ROMÂNIA, F.N.G.C.I.M.M. acordă finanţatorului o garanţie expresă, irevocabilă şi necondiţionată, directă şi plătibilă la prima cerere scrisă a instituţiei de credit finanţatoare, în numele şi în contul statului, în limita sumei maxime de .......... lei, reprezentând ...... % din valoarea liniei de credit aprobate, exclusiv dobânzi, comisioane şi spezele bancare aferente creditului garantat;
    b) pentru garanţia acordată, finanţatorul are obligaţia de a plăti F.N.G.C.I.M.M. un comision de administrare .......... de lei*1) şi comision de risc de .......... lei*1).
        *1) Pe perioada derulării schemei de ajutor de stat beneficiarul finanţării nu datorează comision de administrare şi de risc
        Suma aferentă comisionului de administrare se va vira de către finanţator în contul curent al F.N.G.C.I.M.M. - S.A. - IFN nr. ..........
        Suma aferentă comisionului de risc se va achita de beneficiarul Programului în contul ..........

    c) garanţia intră în vigoare începând cu data scadenţei finanţării prevăzute în contractul de credit iniţial, respectiv .......... Odată cu intrarea în vigoare a prezentei garanţii, Contractul de garantare nr. .......... îşi încetează valabilitatea.

        După primirea dovezii de plată a comisionului de administrare şi a comisionului de risc, în termen de maximum ......... zile lucrătoare, vă vom transmite exemplarele originale ale contractului de garantare*1).
        *1) Pe perioada derulării schemei de ajutor de stat beneficiarul finanţării nu datorează comision de administrare şi de risc

        Vă mulţumim pentru colaborare.
        Cu stimă,

    ANEXA 3

                                CEREREA DE PLATĂ
                   nr. ....... din data de .......... privind
             Contractul de garantare nr. ........ /(data) ..........
    1. Finanţatorul .........., prin .......... (Centrala/Sucursala/Agenţia) cu sediul în localitatea .........., str. .........., nr. .........., bl....... sc......, ap......, et....., judeţul/sectorul .........., înregistrat în registrul comerţului sub nr. .........., cod unic de înregistrare .........., înregistrat în Registrul bancar sub numărul .........., reprezentat de .........., în calitate de .......... şi de .........., în calitate de .........., vă comunicăm că la data de ..........
    2. Beneficiarul: .........., înregistrat în registrul comerţului sub nr. ........, J..../ ...../ ......, CUI .........., cu sediul social în localitatea .........., strada .......... nr. ......., bloc ....., scara ....., etaj ......, apartament ......, judeţul/sectorul .........., telefon .........., fax .........., e-mail .........., a rambursat din linia de credit garantată (principal) în cadrul Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii IMM INVEST ROMÂNIA (Programul), suma de .......... lei.
    3. Finanţare restantă: .......... lei.
    4. Finanţatorul solicită plata a ...... % din soldul finanţării restante, exclusiv dobânzi, comisioane şi orice alte costuri generate de participarea la Program.
    5. Valoarea plăţii solicitate: .......... lei.
    6. Anexăm prezentei cereri următoarele documente:
    a) contractul de credit, inclusiv anexele, însoţit de toate actele adiţionale încheiate la acesta, în copie certificată pentru conformitate cu originalul;
    b) cererile de executare silită a beneficiarului şi a tuturor terţilor garanţi înregistrate la executorul judecătoresc şi/sau, după caz, cererea de deschidere a procedurii de insolvenţă a beneficiarului/declaraţia de creanţă, împreună cu dovada transmiterii documentului la instanţa competentă, documentul care atestă preluarea în posesie, în mod paşnic, a bunului afectat garanţiei, în copie certificată de instituţia de credit pentru conformitate cu originalul. Fac excepţie ipotecile legale imobiliare şi/sau mobiliare asupra activelor finanţate prin credit pentru care procedurile de recuperare se efectuează de organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi ipoteca reală mobiliară constituită asupra depozitului colateral;
    c) poliţa/poliţele de asigurare pentru toate riscurile, inclusiv poliţa PAD, încheiată/încheiate de beneficiar/terţii garanţi la acordarea/majorarea creditului (dacă este cazul), pentru bunurile imobile/mobile asigurabile, admise pentru garantarea creditului, inclusiv a activelor finanţate din credit, cesionate în favoarea statului român reprezentat de M.F.P. şi instituţiei de credit, proporţional cu procentul de garantare, în copie certificată de instituţia de credit pentru conformitate cu originalul;
    d) extrasele de carte funciară şi/sau extrasele din registrele de evidenţă şi publicitate asimilate şi/sau avizul/avizele de înscriere în Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară, după caz, pentru toate garanţiile accesorii finanţării garantate, din care să rezulte întabularea/înscrierea ipotecilor imobiliare/mobiliare în favoarea statului român reprezentat de M.F.P. şi instituţiei de credit, după caz, proporţional cu procentul de garantare, valabile până la stingerea tuturor obligaţiilor ce revin beneficiarului în baza contractului de garantare, în copie certificată de instituţia de credit pentru conformitate cu originalul. Pot fi prezentate extrase de carte funciară eliberate în format electronic.
    e) extrasul contului curent la data cererii de plată sau un document echivalent, aferent ultimelor 6 luni de finanţare, până la data formulării cererii de plată, în copie certificată de instituţia de credit pentru conformitate cu originalul;
    f) extrasul contului de credit curent şi restant al beneficiarului sau un document echivalent, din care să rezulte fără echivoc întreaga valoare a finanţării garantate nerambursate şi data trecerii la restanţă a acesteia, inclusiv serviciul datoriei la plata principalului, în copie certificată de instituţia de credit pentru conformitate cu originalul;
    g) notificarea transmisă de instituţia de credit către beneficiarul finanţării garantate, cu privire la trecerea integrală la restanţă a finanţării garantate nerambursate, însoţită de dovada expedierii acesteia, în copii certificate de instituţia de credit pentru conformitate cu originalul. Din documentele anexate trebuie să rezulte faptul că notificarea a fost transmisă beneficiarului în termen de cel mult 15 zile de la data trecerii integrale la restanţă a soldului finanţării garantate;
    h) originalul declaraţiei pe propria răspundere a instituţiei de credit, prevăzută în Anexa nr. 6 la prezenta Convenţie, referitoare la respectarea prevederilor art. 3 alin. (2) din O.U.G. nr. 110/2017, cu modificările şi completările ulterioare.
    i) documente de plată care fac dovada achitării de către beneficiar a obligaţiilor fiscale restante din creditul/linia de credit pentru finanţarea capitalului de lucru, în copie certificată pentru conformitate cu originalul.

    (2) În cazul în care garanţia a fost prelungită în condiţiile prevăzute în Capitolul 8, cererea de plată trebuie însoţită, pe lângă documentele prevăzute la alin. (1), şi de graficul de rambursare lunară/trimestrială a finanţării pentru care s-a efectuat prelungirea, după caz, în copie certificată de instituţia de credit pentru conformitate cu originalul.

     Finanţatorul declară pe propria răspundere că a respectat prevederile O.U.G. nr. 110/2017 cu modificările şi completările ulterioare şi ale H.G. nr. 282/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 110/2017 privind aprobarea Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii IMM INVEST ROMÂNIA şi şi-a asumat îndeplinirea obligaţiilor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. f) dinO.U.G. nr. 110/2017 şi la art. 1 alin. (16) şi art. 14 alin. (1) şi (2) din Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii IMM INVEST ROMÂNIA, aprobate prin H.G. nr. 282/2020 şi la art. 7.10 alin. (1) din convenţie.
        Adresa de e-mail la care F.N.G.C.I.M.M. transmite Înscrisul comunicat beneficiarului este ..........
        Data ..........
        Finanţator ..........
        Persoane autorizate

    ANEXA 4

    la Convenţia de garantare şi plată a granturilor
          Situaţia finanţărilor garantate de Fondul Naţional de Garantare a
           Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii în numele şi
         contul statului pentru Finanţatorul .......... la data de .........

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │Rambursări rate de capital în │ │
│ │valuta de contract │ │
├───┬──────────┬─────┬───────────┬──────────┬───┬───────────────┬────────┬────────────┬────────────┬───────┬────────┬─────────┬────────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬──────────┬──────────┼─────────┬──────────┬──────────┼────────┬──────────┬────────┬───────────┬─────────┬──────────┬──────────┬───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Tip ieşire │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │luna de │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │raportare: │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Renunţare; │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Valoare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Rambursare │ │Verificare│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Acordat │garanţie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │rată │ │valori │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │în luna │acordată │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(finanţare │ │raportate │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │de │în luna │ │ │ │ │ │ │ │ │Credit │garantată │ │(sold │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │raportare│de │Valoare │ │Sold │ │Total │ │ │ │garantat│în │Valoare │precedent │Iniţiere │ │
│Nr │ │ │Unitatea │ │ │Tip │Numar │Data de │Tip credit │ │Scadenţă│Număr │Data │Valoare │ │/ │raportare│garanţie │Valoare │angajament│în luna │rambursări│Total │Sold │Sold │închis │derulare); │de ieşire│+ intrări │procedură │ │
│. │ContractID│Banca│teritorială│Beneficiar│CUI│intre-prindere:│contract│emitere a │(investiţii,│Credit │credit │contract │emiterii │garanţie│% │Repunere │/ Valoare│diminuată│angajament│neutilizat│de │de rate de│rambursări│garanţie│garanţie │în luna │Rambursare │în luna │luna │de │Obser-vaţii│
│crt│ │ │a băncii │garanţie │ │Micro/ Mică/ │de │contractului│linie de │acordat│garantat│de │contractului│acordată│Garantare│în │sold │în luna │anulat │(garantat)│raportare│capital în│de rate de│luna │luna │de │integrală │de │curentă - │insolvenţă│ │
│. │ │ │ │ │ │Mijlocie │credit │de credit │credit) │ │ │garantare│de garantare│ │ │vigoare │garanţie │de │(garantat)│******* │ │an │capital │curentă │precedentă│raportar│anticipată;│raportare│ieşiri │(DA/NU) │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │în luna │repus în │raportare│ │ │ │ │ │ │ │e (DA/N │Rambursare │ │luna │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │de │vigoare │ │ │ │ │ │ │ │ │U) │integrală │ │curentă = │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │raportare│în luna │ │ │ │ │ │ │ │ │ │la termen; │ │sold │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Plată │ │curent) │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │raportare│ │ │ │ │ │ │ │ │ │garanţie; │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Refuz │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │plată; │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Înlocuire │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │garanţie │ │ │ │ │
├───┼──────────┼─────┼───────────┼──────────┼───┼───────────────┼────────┼────────────┼────────────┼───────┼────────┼─────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │25 = 15 │ │ │ │ │ │ │ │
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │11 │12 │13 │14 │15 │16 │17 │18 │19 │20 │21 │22 │23 │24 │- 19 - │26 │27 │28 │29 │30= 26 +17│31 │32 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │20 - 21 │ │ │ │ │-29 = 25 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │- 24 │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────┼─────┼───────────┼──────────┼───┼───────────────┼────────┼────────────┼────────────┼───────┼────────┼─────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
├───┼──────────┼─────┼───────────┼──────────┼───┼───────────────┼────────┼────────────┼────────────┼───────┼────────┼─────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
├───┼──────────┼─────┼───────────┼──────────┼───┼───────────────┼────────┼────────────┼────────────┼───────┼────────┼─────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
├───┼──────────┼─────┼───────────┼──────────┼───┼───────────────┼────────┼────────────┼────────────┼───────┼────────┼─────────┼────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Total │ │ │ │Total │ │ │Total │Total │Total │Total │Total │Total │Total │Total │Total │ │ │Total │Total │ │ │
└───┴──────────┴─────┴───────────┴──────────┴───┴───────────────┴────────┴────────────┴────────────┴───────┴────────┴─────────┴────────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴──────────┴──────────┴─────────┴──────────┴──────────┴────────┴──────────┴────────┴───────────┴─────────┴──────────┴──────────┴───────────┘


    ANEXA 4a

    la Convenţia de garantare şi plată a granturilor
          Situaţia beneficiarilor de credite acordate în cadrul programului
         IMM INVEST ROMÂNIA, soldul finanţării acordate şi valoarea dobânzii
                                    în luna ..........

┌────┬──────────┬─────┬──────────┬───┬──────────────┬────────┬────────────┬────────────┬──────────┬──────────┬───────┬───────┬──────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Soldul │ │ │Perioda │
│ │ │ │ │ │Tip │Număr │Data de │Tip credit │Valoarea │creditului│Procent│ │pentru │
│Nr. │ContractID│Banca│Beneficiar│CUI│intreprindere:│contract│emitere a │(investiţii,│creditului│/ valoarea│de │Valoare│care se │
│crt.│ │ │garanţie │ │Micro/ Mică/ │de │contractului│linie de │acordat │tranşă a │dobândă│dobândă│calculează│
│ │ │ │ │ │Mijlocie │credit │de credit │credit) │ │liniilor │ │ │dobânda │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │de credit │ │ │ │
├────┼──────────┼─────┼──────────┼───┼──────────────┼────────┼────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │11 │12 │13 │14 │
├────┼──────────┼─────┼──────────┼───┼──────────────┼────────┼────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┤
├────┼──────────┼─────┼──────────┼───┼──────────────┼────────┼────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┤
├────┼──────────┼─────┼──────────┼───┼──────────────┼────────┼────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┤
├────┼──────────┼─────┼──────────┼───┼──────────────┼────────┼────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Total │ │ │ │ │
└────┴──────────┴─────┴──────────┴───┴──────────────┴────────┴────────────┴────────────┴──────────┴──────────┴───────┴───────┴──────────┘


    ANEXA 4b

    la Convenţia de garantare şi plată a granturilor
              Dicţionar de termeni utilizaţi în completarea Anexei nr. 4

┌──┬──────────────┬────────────────────┐
│ │Denumire │Observaţii mod │
│ │coloane Anexa │completare │
│ │nr. 4 │ │
├──┼──────────────┼────────────────────┤
│1 │Nr. crt. │Se va completa cu │
│ │ │numărul curent │
├──┼──────────────┼────────────────────┤
│ │ │Se va completa cu │
│ │ │numărul │
│2 │ContractID │"ContractID-ului' │
│ │ │atribuit de către │
│ │ │Fond │
├──┼──────────────┼────────────────────┤
│3 │Banca │Se va completa cu │
│ │ │numele Băncii │
├──┼──────────────┼────────────────────┤
│ │Unitatea │Se va completa cu │
│4 │teritorială a │Unitatea Teritorială│
│ │băncii │a Băncii │
├──┼──────────────┼────────────────────┤
│5 │Beneficiar │Se va completa cu │
│ │garanţie │numele IMM-ului │
├──┼──────────────┼────────────────────┤
│6 │CUI │Se va completa cu │
│ │ │CUI-ul IMM-ului │
├──┼──────────────┼────────────────────┤
│ │ │Se va competa cu │
│ │Tip │tipul întreprinderii│
│7 │întreprindere:│în funcţie de │
│ │Micro/Mică/ │dimensiunea │
│ │Mijlocie │acesteia: Micro/Mică│
│ │ │/Mijlocie │
├──┼──────────────┼────────────────────┤
│ │Număr contract│Se va completa cu │
│8 │de credit │numărul contractului│
│ │ │de credit │
├──┼──────────────┼────────────────────┤
│ │Data de │Se va completa cu │
│9 │emitere a │data acordării │
│ │contractului │contractului de │
│ │de credit │credit │
├──┼──────────────┼────────────────────┤
│ │ │Se va completa cu │
│ │ │tipul de credit │
│ │ │(investiţii/linie de│
│ │ │credit). Pentru │
│ │ │liniile de credit nu│
│ │Tip credit │se vor completa │
│10│(investiţii, │valorile │
│ │linie de │rambursărilor de │
│ │credit) │rate/soldul │
│ │ │garanţiei. Soldul │
│ │ │garanţiei pentru │
│ │ │liniile de credit = │
│ │ │valoarea garanţiei │
│ │ │emise de către Fond │
├──┼──────────────┼────────────────────┤
│ │ │Se va completa cu │
│11│Credit acordat│valoarea creditului │
│ │ │acordat │
├──┼──────────────┼────────────────────┤
│ │Scadenţă │Se va completa cu │
│12│credit │data de sfârşit a │
│ │garantat │creditului acordat │
├──┼──────────────┼────────────────────┤
│ │ │Se va completa cu │
│13│Număr contract│numărul contractului│
│ │de garantare │de garantare emis de│
│ │ │către Fond │
├──┼──────────────┼────────────────────┤
│ │ │Se va completa cu │
│ │Data emiterii │data acordării │
│14│contractului │contractului de │
│ │de garantare │garantare emis de │
│ │ │către Fond │
├──┼──────────────┼────────────────────┤
│ │ │Se va completa cu │
│ │Valoare │valoarea garanţiei │
│15│garanţie │emise de către Fond │
│ │acordată │din contractul de │
│ │ │garantare │
├──┼──────────────┼────────────────────┤
│ │ │Se va completa cu │
│16│% Garantare │valoarea procentului│
│ │ │de garantare a │
│ │ │creditului acordat │
├──┼──────────────┼────────────────────┤
│ │ │Se va completa cu: │
│ │ │"Acordat în luna de │
│ │ │raportare" pentru │
│ │ │toate contractele de│
│ │ │garantare emise de │
│ │ │către Fond în luna │
│ │ │de raportare │
│ │ │(garanţiile noi; │
│ │ │garanţiile majorate;│
│ │ │garanţiile │
│ │ │prelungite cu │
│ │ │majorarea valorii │
│ │ │garanţiei; │
│ │Acordat în │garanţiile │
│ │luna de │prelungite cu │
│ │raportare/ │menţinerea valorii │
│17│Repunere în │garanţiei; │
│ │vigoare în │garanţiile │
│ │luna de │prelungite cu │
│ │raportare │diminuarea valorii │
│ │ │garanţiei; │
│ │ │garanţiile ale căror│
│ │ │procent de garantare│
│ │ │s-a majorat). Se va │
│ │ │completa cu: │
│ │ │"Repunere în vigoare│
│ │ │în luna de │
│ │ │raportare" pentru │
│ │ │garanţiile repuse în│
│ │ │drepturile şi │
│ │ │obligaţiile aferente│
│ │ │contractului de │
│ │ │credit şi de │
│ │ │garantare. │
├──┼──────────────┼────────────────────┤
│ │ │Se va completa cu: │
│ │Valoare │valoarea garanţiei │
│ │garanţie │"Acordate în luna de│
│ │acordată în │raportare" sau │
│ │luna de │valoarea soldului │
│18│raportare / │garanţiei repus în │
│ │Valoare sold │vigoare în luna de │
│ │garanţie repus│raportare ("Repunere│
│ │în vigoare în │în vigoare în luna │
│ │luna de │de raportare"), │
│ │raportare │conform descriere de│
│ │ │la punctul nr. 17 │
├──┼──────────────┼────────────────────┤
│ │ │Se va completa cu │
│ │Valoare │valoarea garanţiei │
│ │garanţie │diminuate conform │
│19│diminuată în │Adresă informare │
│ │luna de │transmise de către │
│ │raportare │Finanţator cu │
│ │ │privire la │
│ │ │diminuarea garanţiei│
├──┼──────────────┼────────────────────┤
│ │ │Se va completa cu │
│ │ │valoarea garanţiei │
│ │Valoare │anulate/neutilizate │
│ │angajament │pe care Beneficiarul│
│20│anulat │nu o mai poate trage│
│ │(garantat) │/utiliza, conform │
│ │ │Adresă de informare │
│ │ │transmisă de către │
│ │ │Finanţator │
├──┼──────────────┼────────────────────┤
│ │Sold │Se va completa cu │
│21│angajament │valoarea garanţiei │
│ │neutilizat │neutilizate ce mai │
│ │(garantat) │poate fi utilizată │
├──┼──────────────┼────────────────────┤
│ │ │Se va completa cu │
│ │ │valoarea rambursării│
│22│în luna de │de rate în luna de │
│ │raportare │raportare (pentru │
│ │ │creditele cu grafic │
│ │ │de rambursare) │
├──┼──────────────┼────────────────────┤
│ │ │Se va completa cu │
│ │Total │valoarea rambursării│
│ │rambursări de │de rate în an în │
│23│rate de │luna de raportare │
│ │capital în an │(pentru creditele cu│
│ │ │grafic de │
│ │ │rambursare) │
├──┼──────────────┼────────────────────┤
│ │ │Se va completa cu │
│ │Total │valoarea total a │
│ │rambursări de │rambursărilor de │
│24│rate de │rate în luna de │
│ │capital │raportare (pentru │
│ │ │creditele cu grafic │
│ │ │de rambursare) │
├──┼──────────────┼────────────────────┤
│ │ │Se va completa şi se│
│ │ │va verifica: Soldul │
│ │ │garanţiei (25) = │
│ │ │Valoare garanţie │
│ │ │acordată (15) - │
│ │Sold garanţie │Valoarea garanţiei │
│25│luna curenta │diminuată în luna de│
│ │ │raportare (19) - │
│ │ │Valoare angajament │
│ │ │anulat (20) - Sold │
│ │ │angajament (21) - │
│ │ │Total rambursări │
│ │ │rate de capital (24)│
├──┼──────────────┼────────────────────┤
│ │Sold garanţie │Se va completa cu │
│26│luna │soldul raportat de │
│ │precedentă │către Bancă din luna│
│ │ │precedentă │
├──┼──────────────┼────────────────────┤
│ │Credit │ │
│ │garantat │Se va completa cu DA│
│27│închis în luna│/NU în funcţie de │
│ │de raportare │statusul creditului │
│ │(DA/NU) │ │
├──┼──────────────┼────────────────────┤
│ │ │Se va completa tipul│
│ │ │de ieşire în lună │
│ │ │pentru finanţările │
│ │ │garantate, astfel: │
│ │ │pentru finanţările │
│ │ │garantate pentru │
│ │ │care s-a renunţat în│
│ │ │luna de raportare │
│ │ │cu: "Renunţare"; │
│ │ │pentru rambursări de│
│ │ │rate în luna de │
│ │ │raportare aferente │
│ │ │finanţărilor │
│ │ │garantate în │
│ │ │derulare cu: │
│ │ │"Rambursare rată"; │
│ │ │pentru finanţările │
│ │ │garantate rambursate│
│ │ │integral anticipat │
│ │ │în luna de raportare│
│ │ │cu: "Rambursare │
│ │Tip ieşire │integrală │
│ │luna de │anticipată"; pentru │
│ │raportare: │finanţările │
│ │Renunţare; │garantate rambursate│
│ │Rambursare │integral la termen │
│ │rată │în luna de raportare│
│ │(finanţare │cu: "Rambursare │
│ │garantată în │integrală la │
│ │derulare); │termen"; pentru │
│28│Rambursare │finanţările │
│ │integrală │garantate pentru │
│ │anticipată; │care Ministerul │
│ │Rambursare │Finanţelor Publice a│
│ │integrală la │efectuat plata │
│ │termen; Plată │garanţiei în luna de│
│ │garanţie; │raportare cu: "Plată│
│ │Refuz plată; │garanţie"; pentru │
│ │Înlocuire │finanţările │
│ │garanţie │garantate pentru │
│ │ │care Fondul a emis │
│ │ │decizia de refuz de │
│ │ │plată în luna de │
│ │ │raportare cu: "Refuz│
│ │ │plată garanţie"; │
│ │ │Închiderea garanţiei│
│ │ │prin înlocuire, se │
│ │ │va completa cu: │
│ │ │"Înlocuire garanţie"│
│ │ │pentru: Majorare │
│ │ │garanţie/Prelungire │
│ │ │cu majorare garanţie│
│ │ │/Prelungire cu │
│ │ │menţinerea valorii │
│ │ │garanţiei acesteia/ │
│ │ │Prelungire cu │
│ │ │diminuarea valorii │
│ │ │garanţiei acesteia/ │
│ │ │Majorare a │
│ │ │procentului de │
│ │ │garantare. │
├──┼──────────────┼────────────────────┤
│ │ │Se va completa cu │
│ │ │valoarea de ieşire │
│ │ │în luna de │
│ │ │raportare, astfel: │
│ │ │cu valoarea soldului│
│ │ │precedent raportat │
│ │ │pentru finanţările │
│ │ │garantate pentru │
│ │ │care s-a solicitat │
│ │ │renunţarea în luna │
│ │ │de raportare; cu │
│ │ │valoarea rambursării│
│ │ │de rată în lună │
│ │ │pentru: finanţările │
│ │Valoare de │în derulare/ │
│29│ieşire în luna│finanţările │
│ │de raportare │rambursate integral │
│ │ │la termen/ │
│ │ │finanţările │
│ │ │rambursate integral │
│ │ │anticipat; cu │
│ │ │valoarea plăţii │
│ │ │garanţiei efectuate │
│ │ │de către Ministerul │
│ │ │Finanţelor Publice │
│ │ │în luna de │
│ │ │raportare; cu │
│ │ │valoarea soldului │
│ │ │din decizia de refuz│
│ │ │plată garanţie emisă│
│ │ │de către Fond în │
│ │ │luna de raportare │
├──┼──────────────┼────────────────────┤
│ │Verificare │ │
│ │valori │Se va completa şi se│
│ │raportate │va verifica: sold │
│ │(sold │precedent (26) + │
│30│precedent + │intrări luna curentă│
│ │intrări luna │(17) - ieşiri luna │
│ │curentă - │curent (29) = sold │
│ │ieşiri luna │curent (25) │
│ │curentă = sold│ │
│ │curent) │ │
├──┼──────────────┼────────────────────┤
│ │Iniţiere │Se va completa cu DA│
│31│procedură de │/NU în funcţie de │
│ │insolvenţă (DA│iniţierea procedurii│
│ │/NU) │de insolvenţă │
├──┼──────────────┼────────────────────┤
│ │ │Se va completa cu │
│32│Observaţii │observaţiile │
│ │ │semnificative │
└──┴──────────────┴────────────────────┘


    ANEXA 5

                         Declaraţie pe propria răspundere
        Subsemnatul/Subsemnata .........., identificat/identificată cu actul de identitate seria .........., nr. .........., eliberat de .......... la data de .........., cu domiciliul în localitatea .........., str........... nr. ....... bl. ......, sc. ......, ap. ......, sectorul/judeţul .........., în calitate de reprezentant legal al .........., declar pe propria răspundere că toate informaţiile furnizate şi consemnate în prezenta declaraţie sunt corecte şi complete.
        Înţeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea lege informaţiilor în scopul de a obţine avantaje pecuniare este pedepsită conform legii.
    A. Pentru a putea beneficia de grant în conformitate cu prevederile Comunicării Comisiei Europene privind Cadrul temporar în materie de ajutor de stat în contextul pandemiei COVID-19 (2020/C91I/01), publicată în Jurnalul Oficial al UE din 20.03.2020, declar pe propria răspundere următoarele:
    a) [ ] nu am beneficiat de ajutor de stat aferent Cadrului temporar în materie de ajutor de stat în contextul pandemiei COVID-19;
        [ ] am beneficiat de următoarele ajutoare de stat aferente Cadrului temporar în materie de ajutor de stat în contextul pandemiei COVID-19;

┌────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│ │ │ │ │Actul │ │
│ │Anul │ │ │normativ │Cuantumul │
│Nr. │acordării │Forma │Furnizorul│în baza │ajutorului│
│Crt.│ajutorului│ajutorului│ajutorului│căruia a │acordat │
│ │de stat │de stat │de stat │beneficiat│(moneda) │
│ │ │ │ │de │ │
│ │ │ │ │finanţare │ │
├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
├────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┼──────────┤
│TOTAL │ │
└────────────────────────────────────────────────┴──────────┘


    b) nu au fost emise împotriva mea decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau în cazul în care asemenea decizii au fost emise acestea au fost executate, conform prevederilor legale în vigoare;
    c) nu am solicitat alte tipuri de ajutor de stat pentru aceleaşi costuri eligibile;
    d) nu voi disponibiliza personalul existent, de la data intrării în vigoare a O.U.G. nr. 42/2020, până la 31.12.2020.

    B. Pentru a beneficia de finanţare garantată de F.N.G.C.I.M.M., declar pe propria răspundere, că societatea pe care o reprezint legal:
    - nu se află în dificultate în sensul pct. 20 şi 24 din Comunicarea Comisiei - Orientări privind ajutoarele de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate 2014/C 249/01, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 249 din 31 iulie 2014;
    – nu se află în niciuna dintre următoarele situaţii: procedura de insolvenţă, procedura de executare silită declanşată de organele fiscale şi/sau alţi creditori, închidere operaţională, dizolvare, lichidare, administrare specială sau concordat şi nu îndeplineşte criteriile din legislaţia naţională pentru a fi supusă unei proceduri de insolvenţă la cererea creditorilor;
    – nu se află în litigiu, în calitate de pârât, cu Ministerul Finanţelor Publice şi/sau instituţia de credit parteneră;
    – nu figurează cu credite restante, inclusiv pentru finanţările tip leasing, în ultimele 6 luni anterioare datei de 31.12.2019 sau dacă înregistrează restanţe, acestea sunt încadrate în categoriile A, B, C*1) în baza de date a Centralei Riscului de Credit, denumit în continuare C.R.C.;
        *1) categoria A semnifică o intârziere la plata ratelor de maxim 15 zile, categoria B o întârziere cuprinsă între 16 şi 30 zile, categoria C o întârziere între 31 şi 60 de zile

    – nu se află în interdicţie de a emite cecuri la de 31.12.2019 şi nu figurează cu incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăţi, denumit în continuare C.I.P.;
    – nu înregistrez obligaţii fiscale restante şi alte creanţe bugetare administrate de organul fiscal central, definit potrivit art. 1 pct. 31 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, iar în cazul în care înregistrez astfel de obligaţii restante, mă oblig să le achit din creditul/linia de credit pentru capitalul de lucru acordată în cadrul programului;
    – nu voi utiliza sumele din creditul/linia de credit pentru finanţarea capitalului de lucru, respectiv creditul de investiţii, acordate cu respectarea condiţiilor programului, pentru refinanţarea altor credite în derulare şi pentru implementarea proiectelor finanţate din ajutoare de stat/fonduri europene;
    – respect prevederile art. 3 alin. (3) din O.U.G. nr. 110/2017, cu modificările şi completările ulterioare.

        Semnătura autorizată*2)
        Numele ..........
        Semnătura ..........
        Data semnării ..........
        *2) Toate cererile/declaraţiile depuse pentru acest program vor fi semnate de aceeaşi persoană autorizată să reprezinte legal societatea.

    ANEXA 6

                    Declaraţie pe propria răspundere a Finanţatorului
        Denumirea Finanţatorului .........., Sediul social .........., Telefon ..........; Fax ..........; E-mail .........., Nr. de înmatriculare la registrul comerţului .........., Codul unic de înregistrare .........., reprezentat prin dl/d-na .......... în calitate de ..........
        Prin prezenta declarăm pe propria răspundere că sumele acordate beneficiarului .......... din creditul*1)..........., garantate prin Contractul de garantare nr. ...... / ........ au fost utilizate numai pentru finanţarea*2)..........., respectând:
        *1) Se completează tipul creditului, după caz: de investiţii/credit/linie de credit pentru finanţarea capitalului de lucru
        *2) Se completează cu tipul finanţării: investiţie sau capital de lucru
    a) prevederile art. 3 alin. (2) dinO.U.G. nr. 110/2017, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările şi completările ulterioare "Sumele din creditul/linia de credit pentru finanţarea capitalului de lucru, respectiv creditul de investiţii acordate cu respectarea condiţiilor programului pot fi utilizate numai pentru finanţarea capitalului de lucru/investiţiilor, neputând fi utilizate pentru refinanţarea altor credite în derulare ale beneficiarului programului."
    b) prevederile art. 6 alin. (10) din Normele de aplicare a O.U.G. nr. 110/2017, aprobate prin H.G. nr. 282/2020, "Creditele de investiţii/creditele/liniile de credit pentru finanţarea capitalului de lucru garantate în cadrul Programului nu pot fi utilizate pentru implementarea proiectelor finanţate din ajutoare de stat /fonduri europene"

        Date privind .......... beneficiar/ă a/al Programului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii IMM INVEST ROMÂNIA, conform O.U.G. nr. 110/2017, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările şi completările ulterioare:
        Denumirea .........., Sediul social .........., cod poştal .........., Telefon ..........; Fax ..........; E-mail .........., Nr. de înmatriculare la Oficiul registrului comerţului .........., Codul unic de înregistrare ..........
        Obiectul principal de activitate ..........
        Cod CAEN ..........
        Obiectul secundar de activitate*3)...........
        *3) Se completează dacă finanţarea garantată se solicită pentru unul dintre obiectele secundare de activitate.

        Cod CAEN ..........
        Numele ..........
        Funcţia ..........
        Semnătura autorizată ..........
        Data semnării ..........

    ANEXA 7

                                 ACORD DE FINANŢARE
                             Nr. ........ din ..........
        În conformitate cu prevederile H.G. nr. 282/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 110/2017 privind aprobarea Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, cu modificările şi completările ulterioare, se încheie prezentul acord de finanţare între:
        Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. - IFN, cu sediul social în Bucureşti, str. Ştefan Iulian nr. 38, sectorul 1, înregistrat în Registrul Comerţului sub nr. J40/10581/2001, cod unic de înregistrare 14367083, cont bancar: .........., telefon .........., fax .........., e-mail:, reprezentat de .........., în calitate de .........., denumit în continuare F.N.G.C.I.M.M., în calitate de administrator al SCHEMEI DE AJUTOR DE STAT PENTRU SUSŢINEREA ACTIVITĂŢII IMM-URILOR ÎN CONTEXTUL CRIZEI ECONOMICE GENERATE DE PANDEMIA COVID-19, aprobată prin O.U.G. nr. 42/2020 privind modificarea şi completarea O.U.G. nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, precum şi pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, denumită în continuare O.U.G. nr. 42/2020,
        Instituţia de credit .........., cu sediul social în .........., str. .........., nr. .........., telefon/fax .........., cod unic de înregistrare .........., înregistrat în Registrul Comerţului sub nr. .......... şi în Registrul Bancar sub nr. .........., reprezentat de .......... în calitate de .......... şi de .......... în calitate de .........., denumită în continuare Finanţator,
        şi
        .........., cu sediul în .........., telefon .........., fax .........., înregistrată sub nr. .......... la oficiul registrului comerţului, cod fiscal nr. .........., cont curent nr. .........., reprezentată legal prin .........., având funcţia de .........., în calitate de Beneficiar IMM al ajutorului de stat, denumită în continuare Beneficiar.
        Precizări prealabile
        În prezentul Acord de Finanţare, cu excepţia situaţiilor când contextul cere altfel sau a unei prevederi contrare:
    - Termenul "an"/"zi" reprezintă an/zi calendaristic/ă dacă nu se specifică altfel;
    – Finanţarea nerambursabilă acordată Beneficiarului este stabilită în termenii şi condiţiile prezentului acord, ale O.U.G. nr. 42/2020 şi ale H.G. nr. 282/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 110/2017 privind aprobarea Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA.

    I. Obiectul acordului
    ART. 1
    (1) Obiectul acordului îl reprezintă ajutorul de stat acordat sub forma grantului, în baza cererii tip de acord de principiu pentru finanţare, prevăzută în anexa 12 la prezenta convenţie şi a documentaţiei anexe, suportat din bugetul de stat, prin Schema de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, implementată de către F.N.G.C.I.M.M., în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 42/2020.
    (2) Ajutorul de stat sub forma grantului se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni Generale, se virează lunar în contul F.N.G.C.I.M.M., pe baza situaţiilor centralizatoare privind dobânzile lunare datorate, transmise de instituţiile de credit pe proprie răspundere.


    II. Tipul creditului
    ART. 2
        Ajutorul de stat acordat sub forma de grant este aferent următorului/următoarelor credit/credite acordate de instituţia de credit beneficiarului:
    - credit de investiţii în suma de .......... lei, acordat pe o perioadă de ..........
        şi/sau
    – credit/linie de credit pentru capital de lucru în suma de .......... lei, acordat pe o perioadă de ..........    III. Plafonul maxim al grantului
    ART. 3
    (1) Beneficiarul primeşte ajutorul de stat sub formă de grant în limita cumulului rezultat dintre valoarea comisionului de risc, a comisionului de administrare aferent garanţiei acordate şi a dobânzilor aferente creditelor pentru realizarea de investiţii, creditelor/liniilor de credite pentru capital de lucru, acordate în baza O.U.G. nr. 110/2017, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările şi completările ulterioare, dar nu mai mult de echivalentul în lei a 800.000 de euro per întreprindere, în termenii şi în condiţiile stipulate în prezentul acord şi în schema de ajutor de stat. Pentru sectoarele agriculturii, pisciculturii şi acvaculturii ajutorul nu depăşeşte 120 000 EUR pentru fiecare întreprindere care îşi desfăşoară activitatea în sectorul pescuitului şi acvaculturii sau 100.000 EUR pentru fiecare întreprindere care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole. Toate sumele utilizate trebuie să fie brute, şi anume înainte de deducerea impozitelor sau a altor taxe.
    (2) Cursul de schimb eur/leu pentru calcularea plafonului maxim prevăzut la alin. (1) este cursul BNR valabil la data emiterii acordului de finanţare.
    (3) Valoarea acordului de finanţare este de .......... lei, compus din:
    - comision de risc .......... în valoare de maxim .......... lei;
    – comision de administrare .......... în valoare de maxim .......... lei
    – grant pentru dobândă .......... în valoare de maxim .......... lei.
     Valoarea este stabilită prin notificarea privind acordul de principiu pentru finanţare, Anexa 1 la prezentul Acord.


    (4) Beneficiarul va primi grantul după intrarea în vigoarea a prezentului acord.


    IV. Durata acordului
    ART. 4
        Acordul de finanţare se încheie pe perioada cuprinsă între data ultimei semnături şi 30 aprilie 2021, cu posibilitatea prelungirii.


    V. Termenii şi condiţiile de acordare a grantului
    ART. 5
    (1) Obligaţia de plată a comisionului de risc datorat M.F.P. de către beneficiarul programului este acoperită din ajutorul sub formă de grant primit de beneficiar pe perioada duratei de valabilitate a Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19. După încetarea schemei de ajutor de stat pentru noile credite contractate sau dacă se majorează/prelungeşte creditul contractat iniţial, sumele reprezentând comisionul de risc se calculează de către F.N.G.C.I.M.M. şi se virează de către beneficiarii programului într-un cont de venituri bugetare distinct, deschis la unităţile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale centrale competente în administrarea obligaţiilor fiscale datorate de aceştia.
    (2) Comisionul de administrare cuvenit F.N.G.C.I.M.M. pentru întreaga perioadă de derulare a schemelor de ajutor de stat se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Ministerul Finanţelor Publice - Acţiuni Generale în cadrul schemei de ajutor de stat asociate acestui program. După încetarea schemei de ajutor de stat, comisionul de administrare se datorează F.N.G.C.I.M.M. de către beneficiarul programului şi este virat conform prevederilor legale, de instituţia de credit pe toată perioada de valabilitate a garanţiei şi, după caz, până la data înregistrării la F.N.G.C.I.M.M a cererii de plată, şi este calculat la valoarea/soldul garanţiei de stat. Nivelul comisionului de administrare se stabileşte prin ordin al ministrului finanţelor publice.
    (3) Perioada de acordare a grantului aferent dobânzii este de la momentul acordării creditelor/liniilor de credit contractate şi până la 31 decembrie 2020. Acordarea grantului aferent dobânzii se aprobă anual printr-un act normativ cu putere de lege pentru anul 2020 şi pentru următorii 2 ani doar în condiţiile în care creşterea economică estimată de Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză pentru această perioadă se situează sub nivelul creşterii economice din anul 2020.
    (4) Nu se subvenţionează dobânzile restante sau penalizatoare.


    VI. Modalităţile de plată
    ART. 6
    (1) Ajutorul de stat sub forma grantului se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni Generale şi se virează lunar în contul F.N.G.C.I.M.M., pe baza situaţiilor centralizatoare privind dobânzile lunare datorate, transmise de instituţiile de credit pe propria răspundere.
    (2) Plata de către M.F.P. a ajutorului de stat către F.N.G.C.I.M.M. se efectuează până la data de 31 martie 2021, cu posibilitatea prelungirii, în limita bugetului alocat schemei prin Programul "Transferuri în cadrul schemelor de ajutor de stat", conform angajamentului legal emis în baza unei Decizii de plată a sumelor de virat în contul F.N.G.C.I.M.M. conform prevederilor Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, emisă şi transmisă lunar de administratorul schemei.
    (3) În termen de maxim 5 zile de la primirea sumelor de la M.F.P., F.N.G.C.I.M.M. virează instituţiei de credit sumele aferente componentei de dobândă din grantul acordat.
    (4) Procedura de plată a ajutoarelor de stat sub formă de grant este cea prevăzută la art. 6 din SCHEMA DE AJUTOR DE STAT PENTRU SUSŢINEREA ACTIVITĂŢII IMM-URILOR ÎN CONTEXTUL CRIZEI ECONOMICE GENERATE DE PANDEMIA COVID-19, precum şi cea aprobată prin H.G. nr. 282/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 110/2017 privind aprobarea Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA.


    VII. Drepturi şi obligaţii
    ART. 7
        Administratorul schemei de ajutor de stat:
    a) va refuza, în numele statului, plata ajutorului de stat în situaţia constatării nerespectării prevederilor acordului de finanţare şi a schemei privind ajutorul de stat;
    b) va monitoriza beneficiarul în îndeplinirea etapelor prevăzute în prezentul acord şi în schema de ajutor de stat şi va putea controla beneficiarul pe toată valabilitatea prezentului acord, cu respectarea reglementărilor aplicabile instituţiilor de credit şi instituţiilor financiare nebancare pentru F.N.G.C.I.M.M;
    c) va păstra înregistrări detaliate referitoare la toate ajutoarele acordate în cadrul schemei. F.N.G.C.I.M.M. are obligaţia de a cuantifica pe fiecare beneficiar toate formele de ajutor de stat acordate. Aceste înregistrări conţin toate informaţiile necesare pentru a stabili dacă sunt respectate criteriile din reglementările europene în domeniu şi trebuie păstrate timp de 10 ani de la data acordării ultimului ajutor în cadrul schemei;
    d) va transmite Consiliului Concurenţei toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat la nivel naţional, în formatul şi în termenul prevăzute de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007, precum şi datele şi informaţiile necesare pentru întocmirea inventarului ajutoarelor de stat şi a rapoartelor şi informărilor necesare îndeplinirii obligaţiilor României în calitate de stat membru al Uniunii Europene.
    e) are obligaţia încărcării în Registrul general al ajutoarelor de stat acordate în România (RegAS) a prezentei scheme, a acordurilor de finanţare, a plăţilor efectuate şi a eventualelor recuperări, în conformitate cu prevederile Ordinului preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 437/2016 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind registrul ajutoarelor de stat.
    f) are obligaţia de a efectua monitorizarea întreprinderilor beneficiare în cadrul prezentei scheme de ajutor de stat. Pe perioada derulării acordului de finanţare, administratorul schemei poate controla întreprinderile beneficiare în cadrul prezentei scheme de ajutor de stat. Beneficiarul şi instituţiile de credit care au acordat creditele pentru investiţii şi/sau creditele/liniile de credit pentru capital de lucru prevăzute la art. 1 alin. (3) din O.U.G. nr. 110/2017, cu modificările şi completările ulterioare, trebuie să accepte şi să faciliteze controlul asupra utilizării ajutorului de stat acordat în cadrul prezentei scheme.


    ART. 8
        Beneficiarul:
    a) declară pe propria răspundere că îndeplineşte condiţiile de eligibilitate prevăzute la art. 3 din O.U.G. nr. 110/2017, precum şi în art. 4 din SCHEMA DE AJUTOR DE STAT PENTRU SUSŢINEREA ACTIVITĂŢII IMM-URILOR ÎN CONTEXTUL CRIZEI ECONOMICE GENERATE DE PANDEMIA COVID-19
    b) se obligă să accepte şi să faciliteze controlul administratorului asupra utilizării ajutorului de stat. Administratorul poate cere oricând informaţii şi documente suplimentare (clarificări) ce trebuie furnizate în cel mult 5 zile de la solicitarea acestora;
    c) se obligă să respecte toate obligaţiile ce îi incubă din schema privind ajutorul de stat acordat;
    d) se oblige să păstreze toate documentele aferente acestuia timp de 10 ani şi să le pună la dispoziţia autorităţii de implementare a schemei de ajutor de stat sau a Consiliului Concurenţei ori de câte ori le sunt solicitate;
    e) se obligă să permită şi să faciliteze controlul asupra utilizării ajutorului de stat acordat în cadrul schemei;
    f) în cazul în care beneficiarul îşi desfăşoară activitatea în mai multe sectoare cărora li se aplică cuantumuri maxime diferite ale ajutorului de stat, întreprinderea în cauză asigură, prin mijloace adecvate, cum ar fi separarea conturilor, faptul că pentru fiecare dintre aceste activităţi se respectă plafonul aferent şi că, în total, nu se depăşeşte cel mai mare cuantum posibil;
    g) se obligă, conform angajamentului, anexa 2.1 la acordul de finanţare, să raporteze conform formularului de raportare prevăzut în anexa nr. 2.2 la acordul de finanţare, efectele beneficiilor participării la Schema de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19 către F.N.G.C.I.M.M. pe o perioada de 3 (trei) ani, începând cu anul următor acordării grantului, respectiv următoarele date:
    - Cifra de afaceri .......... lei;
    – Creşterea cifrei de afaceri faţă de anul anterior ......%;
    – Profitul/ Pierderea brut(ă): .......... lei;
    – Creşterea profitului brut faţă de anul anterior ......%;
    – Numărul mediu anual de personal ..........;
    – Creşterea numărului mediu anual de personal faţă de anul anterior ......%.
    – Ponderea diversificării produselor vândute/serviciilor prestate (în cadrul aceluiaşi cod CAEN) ......%

    h) se obligă să nu disponibilizeze personalul existent .........., de la data de 04.04.2020 (data intrării în vigoare a schemei de ajutor de stat) până la 31.12.2020.


    ART. 9
        Instituţia de credit:
    a) va autoriza trageri din creditele acordate în cadrul Programului, prevăzute la art. 2, în conformitate cu reglementările interne proprii, numai pentru finanţarea obiectivului de investiţii şi /sau capitalului de lucru conform obiectului de activitate al beneficiarului în conformitate cu prevederile art. 3, alin. (2) din O.U.G. nr. 110/2017, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) nu va autoriza trageri din creditele acordate în cadrul schemei, prevăzute la art. 2, pentru refinanţarea altor credite în derulare ale beneficiarului;
    c) nu va autoriza trageri din creditele acordate în cadrul schemei, prevăzute la art. 2, pentru pentru implementarea proiectelor finanţate din ajutor de stat/ fonduri europene;
    d) se obligă să accepte şi să faciliteze controlul asupra utilizării ajutorului de stat acordat în cadrul schemei;
    e) va verifica cu respectarea prevederilor legale în vigoare, anunţat/inopinat atât la sediul operatorilor economici, cât şi la cel al furnizorilor veridicitatea şi conformitatea declaraţiilor, activităţilor şi cheltuielilor făcute în cadrul schemei.
    f) va asuma şi va transmite administratorului, lunar până pe data de 10 ale lunii următoare lunii de referinţă, documentele justificative necesare pentru încasarea grantului de dobândă.    VI. Răspunderea contractuală
    ART. 10
        În cazul în care prin bugetul de stat nu se acoperă sumele necesare finanţării proiectului, administratorul este exonerat de orice răspundere.

    ART. 11
        Administratorul este exonerat de orice răspundere asociată oricărei pretenţii sau acţiuni cauzate de încălcarea regulilor, reglementărilor sau legislaţiei specifice Programului IMM INVEST ROMÂNIA şi a ajutoarelor de stat, de către beneficiar, angajaţii acestuia, ori de persoanele care răspund de aceşti angajaţi, precum şi urmare a încălcării drepturilor aparţinând terţelor părţi.


    VII. Modalitatea de revocare a acordului de finanţare
    ART. 12
    (1) În cazul în care, în urma controalelor efectuate de F.N.G.C.I.M.M, de reprezentanţii instituţiei de credit sau la sesizarea organelor de control abilitate ale statului, se constată că beneficiarii nu îndeplinesc criteriile de eligibilitate prevăzute la art. 3 dinO.U.G. nr. 110/2017, precum şi în art. 4 din SCHEMA DE AJUTOR DE STAT PENTRU SUSŢINEREA ACTIVITĂŢII IMM-URILOR ÎN CONTEXTUL CRIZEI ECONOMICE GENERATE DE PANDEMIA COVID-19, au făcut declaraţii incomplete şi/sau neconforme cu realitatea pentru a obţine grantul ori au schimbat destinaţia acestuia, acordul de finanţare se revocă. F.N.G.C.I.M.M. solicită, iar aceştia au obligaţia de a rambursa ajutorul de stat primit, la care se adaugă dobânda aferentă, conform prevederilor O.U.G. nr. 77/2014. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită potrivit prevederilor art. 8 alin (3) din cuprinsul schemei de ajutor de stat acordat beneficiarului, respectiv potrivit prevederilor din Regulamentul (UE) 2015/1.589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a art. 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene şi din Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a art. 93 din Tratatul CE.
    (2) Recuperarea ajutoarelor de stat se realizează potrivit prevederilor O.U.G. nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 13
        Beneficiarul îşi asumă responsabilitatea în faţa terţelor părţi, inclusiv răspunderea pentru fapte sau prejudicii de orice fel cauzate de acesta în limita derulării acordului şi a prevederilor schemei de ajutor de stat. Acordul angajează răspunderea solidară a beneficiarului şi succesorilor săi pe de o parte, iar pe de altă parte, a administratorului şi succesorilor acestuia.


    VIII. Conflict de interese
    ART. 14
        Beneficiarul se angajează să ia toate măsurile necesare pentru a evita conflictele de interese şi va informa imediat administratorul schemei de ajutor de stat despre orice situaţie care cauzează sau ar putea cauza un asemenea conflict.


    IX. Clauza de confidenţialitate
    ART. 15
        În înţelesul prezentului acord, informaţii confidenţiale sau secrete includ datele referitoare la informaţiile prevăzute în situaţiile financiare ale beneficiarului, aşa cum sunt ele prezentate în documentele contabile depuse.

    ART. 16
        Părţile se obligă să nu dezvăluie pe durata acordului de finanţare şi să nu utilizeze vreo informaţie confidenţială sau secretă obţinută pe parcursul acordului în legătură cu cealaltă parte.

    ART. 17
        Părţile convin că termenele şi clauzele prezentului acord sunt confidenţiale, fiecare dintre părţi obligându-se să nu transmită terţilor documente, date sau informaţii rezultate din derularea acestuia, cu excepţia cazului în care informaţiile sunt furnizate organelor abilitate ale statului în exercitarea atribuţiilor ce le revin.

    ART. 18
     Părţile vor lua măsurile care se impun pentru respectarea de către personalul propriu a prevederilor art. 16 şi 17.


    X. Modificarea acordului
    ART. 19
        Orice modificare a prezentului acord se face prin act adiţional, semnat de toate părţile, care face parte integrantă din acord.

    ART. 20
        Valoarea totală a acordului de finanţare pe perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a acordului şi 31 decembrie 2020, poate fi modificată de către administrator, dar numai în sensul diminuării. În cazul în care se prelungeşte valabilitatea schemei de ajutor şi prevederile acesteia permit majorarea, se poate modifica valoarea totală în sensul majorării, prin act adiţional.


    XI. Încetarea acordului
    ART. 21
     Acordul încetează de drept la expirarea termenului prevăzut în art. 4.

    ART. 22
        Acordul poate înceta prin reziliere la iniţiativa administratorului, fără acordarea niciunui preaviz, fără a plăti niciun fel de compensaţie şi fără nicio altă formalitate, atunci când beneficiarul:
    a) nu îşi îndeplineşte oricare dintre obligaţiile asumate prin Acord sau prevăzute în schema de ajutor de stat.
    b) este declarat insolvabil, intră în lichidare judiciară sau faliment sau îşi suspendă activitatea la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, în această situaţie beneficiarul fiind obligat să înştiinţeze F.N.G.C.I.M.M. în termen de maxim 5 zile calendaristice din momentul apariţiei situaţiilor inserate.
    c) nu îndeplineşte criteriile de eligibilitate prevăzute în art. 3 din O.U.G. nr. 110/2017, cu modificările şi completările ulterioare, şi în art. 4 din SCHEMA DE AJUTOR DE STAT PENTRU SUSŢINEREA ACTIVITĂŢII IMM-URILOR ÎN CONTEXTUL CRIZEI ECONOMICE GENERATE DE PANDEMIA COVID-19
    d) a făcut declaraţii false sau incomplete pentru a obţine finanţarea prevăzută în acord sau furnizează rapoarte ce nu reprezintă realitatea;
    e) comite nereguli de ordin financiar sau acte de corupţie în legătură cu proiectul, stabilite printr-o hotărâre judecătorească definitivă;    XII. Cesiune
    ART. 23
        Beneficiarul nu poate ceda sau transfera prezentul acord sau oricare dintre creanţele sau obligaţiile rezultând din acesta în favoarea sau în sarcina unei terţe părţi.


    XII. Rezolvarea şi soluţionarea litigiilor
    ART. 24
        Prezentul acord se supune legislaţiei româneşti.

    ART. 25
        Eventualele litigii ivite în legătură cu prezentul acord vor fi soluţionate pe cale amiabilă.
        În cazul în care acest lucru nu este posibil, litigiul va fi adus spre soluţionare instanţei judecătoreşti competente.


    XIII. Forţa majoră
    ART. 26
        Forţa majoră exonerează părţile de răspundere în cazul imposibilităţii derulării acordului, executării necorespunzătoare sau cu întârziere a obligaţiilor asumate prin prezentul acord.

    ART. 27
        Prin forţă majoră se înţelege un eveniment independent de voinţa părţilor, imprevizibil ori insurmontabil, apărut după încheierea acordului, care împiedică părţile să îşi execute obligaţiile asumate.

    ART. 28
        Partea care invocă forţă majoră este obligată să notifice celeilalte părţi în termen de 5 zile, prin fax/scrisoare recomandată, existenţa şi data de începere a evenimentului sau împrejurările considerate ca forţă majoră, fiind obligată să ia toate măsurile posibile pentru limitarea consecinţelor produse de un asemenea caz.


    XIV. Dispoziţii finale
    ART. 29
        Prezentul acord reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară lui şi intră în vigoare la data ultimei semnături, ce nu poate fi ulterioară datei de 31.12.2020.

    ART. 30
    (1) Prezentul acord se completează cu prevederile schemei de ajutor de stat aprobată prin O.U.G. nr. 42/2020 şi prevederile H.G. nr. 282/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 110/2017 privind aprobarea Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA.
    (2) În cazul în care, în decursul timpului, anumite acte normative la care se face trimitere în prezentul acord se modifică/completează/actualizează, odată cu intrarea în vigoare a modificărilor/completărilor/actualizărilor respective, acestea se aplică în mod corespunzător până la actualizarea prezentului acord.


        Prezentul acord a fost redactat şi încheiat în 4 exemplare originale, două exemplare pentru administratorul de schemă, un exemplar pentru instituţia de credit şi un exemplar pentru beneficiar, având aceeaşi valoare fiecare, semnate de reprezentanţii legali ai părţilor acordului.
        Prezentul acord s-a încheiat azi, ..........
        F.N.G.C.I.M.M. - S.A. - IFN
        .............
        Beneficiar,
        Reprezentant legal/funcţia,
        .....................
        (numele şi prenumele în clar şi semnătura)
        Instituţia de credit/ Finanţator
        ...............
    ANEXA 1

    la acordul de finanţare

┌──────────────────────────────────────┐
│Numărul Notificării . . . . . . . . . │
│. │
│Data . . . . . . . . . . │
└──────────────────────────────────────┘

        NOTIFICARE PRIVIND ACORDUL DE PRINCIPIU PENTRU FINANŢARE
        Denumirea agentului economic ..........
        Data înregistrării ......................
        Nr. de ordine în Registrul Comerţului ...................
        Codul unic de înregistrare .......................
        Sediul/Adresa ...................................
        Tel/Fax .................
        Vă notificăm prin prezenta acordul de principiu pentru:
    - finanţarea cheltuielilor de investiţii aferente obiectivului de investiţii/proiectului de investiţii
    – finanţarea cheltuielilor aferente creditului/ liniei de credit pentru capital de lucru de tipul: cheltuieli privind aprovizionarea, producţia, desfacerea; cheltuieli privind executarea de lucrări şi/sau prestarea de servicii; cheltuieli privind constituirea, prelucrarea, valorificarea stocurilor; alte tipuri de cheltuieli necesare desfăşurării activităţii curente, cheltuieli cu salariile şi alte cheltuieli asimilate, cheltuieli cu chiriile şi utilităţile; plata impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului general consolidat; alte costuri de operare.


┌─────────────────────────────────┬────┐
│GRANT AFERENT DOBÂNZII │lei │
├─────────────────────────────────┼────┤
│COMISION DE RISC │lei │
├─────────────────────────────────┼────┤
│COMISION DE ADMINISTRARE │lei │
├─────────────────────────────────┼────┤
│TOTAL GRANT │lei │
└─────────────────────────────────┴────┘

        Totalul grantului în limita cumulului rezultat dintre valoarea comisionului la fondul de risc, a comisionului de administrare şi a dobânzilor aferente creditelor/liniilor de credite, nu poate depăşi echivalentul în lei a sumei de 800.000 de euro pe întreprindere.
        Pentru sectoarele agriculturii, pisciculturii şi acvaculturii totalul grantului nu poate depăşi 120 000 EUR pentru fiecare întreprindere care îşi desfăşoară activitatea în sectorul pescuitului şi acvaculturii sau 100.000 EUR pentru fiecare întreprindere care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole; toate sumele utilizate trebuie să fie brute, şi anume înainte de deducerea impozitelor sau a altor taxe.
        Cursul de schimb euro/leu pentru calcularea plafonului maxim este cursul Băncii Naţionale a României valabil la data emiterii acordului de finanţare.
    Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 42/2020 privind modificarea şi completarea O.U.G. nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, precum şi pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, instituie o schemă transparentă de ajutor de stat. Ajutoarele de stat acordate în baza prezentei scheme sunt compatibile cu piaţa comună în conformitate cu Comunicarea CE Cadru temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijin a economiei în contextul actualei epidemii de Covid-19(2020 C911/01), publicată în Jurnalul Oficial al UE din 20.03.2020.
     Beneficiarii de grant au obligaţia de a raporta către F.N.G.C.I.M.M. efectele participării la schema de ajutor de stat (efectele participării constau în elementele cuprinse în formularul de raportare, anexa nr. 2.2 la acordul de finanţare)
     Raportarea se face pentru o perioadă de 3 ani, începând cu anul următor acordării grantului, prin completarea şi transmiterea prin poştă sau fax, cu confirmare de primire, a formularului de raportare, anexa nr. 2.2. la acordul de finanţare, în conformitate cu angajamentul de raportare (anexa nr. 2.1. la acordul de finanţare).
        Perioada de transmitere a formularului de raportare tehnică este 1-30 aprilie a anului următor expirării exerciţiului financiar de referinţă.
        Valoarea totală a grantului aprobat de principiu este de .......... lei reprezentând .......... % din valoarea creditului/liniei de credit.
        ..................
        Semnătura ..........
        Data ..........

    ANEXA 2.1

    la acordul de finanţare
                                  ANGAJAMENT
     Subsemnatul(a) .......... domiciliat(ă) în .........., identificat(ă) cu B.I./C.I. seria .......... nr. .......... eliberat de .......... la data de .........., reprezentant legal/împuternicit al beneficiarului .......... cu sediul în .........., mă oblig prin prezentul angajament să raportez conform formularului de raportare prevăzut în anexa nr. 2.2 la acordul de finanţare, efectele beneficiilor participării la Schema de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19 către F.N.G.C.I.M.M .......... pe o perioadă de 3 (trei) ani, începând cu anul următor acordării grantului, prin completarea şi transmiterea acestuia prin poştă sau prin fax până la data de 30 aprilie a fiecărui an de raportare.
        Semnătura ..........
        (numele şi funcţia semnatarului autorizat să reprezinte întreprinderea)
        Data întocmirii ..........
        Semnătura ..........

    ANEXA 2.2

    la acordul de finanţare
                           Formular de raportare*7) pentru
           Schema de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în
               contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19
        *7) Se completează pentru următorii 3 ani bugetari începând cu anul următor acordării grantului pentru dobândă
        (Se completează toate rubricile în limba română, prin tehnoredactare)
        Perioada pentru raportare: anul ..........
        Datele de identificare a operatorului economic:
        Denumirea operatorului economic ..........
        Adresa ...................................
        Telefon: .......... Fax: .......... E-mail .......... Cod poştal ..........
        Data înregistrării operatorului economic ..................
        Numărul de înmatriculare în Registrul comerţului (după caz) ..........
        Codul unic de înregistrare (după caz) ............
        Am accesat programul în anul bugetar .., Contractul de credit nr. .......... /zz.ll.aa., iar acordarea grantului s-a efectuat în perioada: ..........
        Date de raportare:
    - Cifra de afaceri .......... lei;
    – Creşterea cifrei de afaceri faţă de anul anterior .....%;
    – Profitul/ Pierderea brut(ă): .......... lei;
    – Creşterea profitului brut faţă de anul anterior .....%;
    – Numărul mediu anual de personal ..........;
    – Creşterea numărului mediu anual de personal faţă de anul anterior ......%.
    – Ponderea diversificării produselor vândute/serviciilor prestate (în cadrul aceluiaşi cod CAEN) .......%
    – Valoarea creditului pentru care a solicitat finanţare: .......... lei;
    – Valoarea grantului aferent dobânzii: .......... lei;

        Subsemnatul/Subsemnata .........., identificat/identificată cu actul de identitate seria .........., nr. .........., eliberat de .......... la data de .........., cu domiciliul în localitatea .........., str. .......... nr. ...... bl. ....., sc. ...., ap. ...., sectorul/judeţul .........., în calitate de reprezentant legal al operatorului economic, declar pe propria răspundere că toate informaţiile furnizate şi consemnate în prezentul formular sunt corecte şi complete.
        Reprezentantul legal/împuternicitul operatorului economic*8)
        Numele ..........
        Funcţia: ..........
        Semnătura ..........
        Data: ..........
        *8) Cererile şi toate celelalte documente vor fi semnate de aceeaşi persoană (reprezentant legal sau împuternicit)

    ANEXA 8

                                 CONTRACT DE GARANTARE
                           Nr. ....... din data de ..........
        Încheiat, în baza prevederilor O.U.G. nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare OUG nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii IMM INVEST ROMÂNIA şi în baza prevederilor Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, aprobate prin H.G. nr. 282/2020, denumite în continuare norme metodologice, precum şi ale Convenţiei de garantare şi plată a granturilor, între:
    1. Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. - IFN, împuternicit conform O.U.G. nr. 110/2017, în calitate de mandatar al statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, denumit în continuare M.F.P., cu sediul social în municipiul Bucureşti, str. Ştefan Iulian nr. 38, sectorul 1, înregistrat în Registrul comerţului sub nr. J 40/10581/2001, cod unic de înregistrare 14367083, cont bancar, reprezentat de .........., în calitate de .........., denumit în continuare F.N.G.C.I.M.M.;
    2. Instituţia de credit .........., cu sediul social în localitatea .........., str. .......... nr. ......, bl. ......, sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul .........., înregistrată la registrul comerţului sub nr. J .... /...... / ......., şi în Registrul bancar sub nr. .........., cod unic de înregistrare .........., reprezentată prin dl/dna .........., în calitate de .........., cont nr. .........., deschis la .........., denumită în continuare Finanţator,
        şi
    3. Beneficiarul .........., cu sediul social în localitatea .........., str. .......... nr. ......, bl. ....., sc. ..., et. ....., ap. ...., judeţul/sectorul .........., telefon .........., fax .........., e-mail .........., înregistrat la registrul comerţului sub nr. J .... /........ / ......, cod unic de înregistrare .........., reprezentat prin dl/dna .........., în calitate de .........., şi prin dl/dna .........., în calitate de .........., cont nr. .........., deschis la .........., denumit în continuare Beneficiar,

        în următoarele condiţii:
    CAP. I
    Definiţii
    ART. 1.1
        Termenii folosiţi în prezenta convenţie de garantare şi plată a granturilor au următoarele semnificaţii:
    a) beneficiarul Programului - operatorul economic care se încadrează în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii prevăzute de Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare şi care respectă condiţiile prevăzute în O.U.G. nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare O.U.G. nr. 110/2017, şi condiţiile din Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 110/2017, aprobate prin H.G. nr. 282/2020, denumite în continuare Norme metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 110/2017;
    b) credit - creditul de investiţii şi/sau creditul/linia de credit pentru capital de lucru pe care instituţia de credit îl pune la dispoziţia beneficiarului programului cu respectarea normelor interne proprii, în baza unui contract de credit;
    c) garant - statul prin M.F.P. reprezentat prin F.N.G.C.I.M.M. pentru garanţiile acordate în numele şi contul statului;
    d) procent de garantare - partea din credit care este acoperită de garanţia de stat din valoarea creditului acordat beneficiarilor eligibili, exprimată în valoare procentuală; procentul de garantare este de maximum 80%, cu excepţia creditelor/liniilor de credit pentru finanţarea capitalului de lucru acordate microîntreprinderilor şi întreprinderilor mici, pentru care procentul de garantare este de maximum 90%;
    e) riscul de credit - riscul actual sau viitor de afectare negativă a profiturilor şi capitalului ca urmare a neîndeplinirii de către beneficiarul Programului a obligaţiilor contractuale sau a eşecului acestuia în îndeplinirea celor stabilite;
    f) valoarea de executare a garanţiei - suma rezultată din aplicarea procentului de garantare la soldul restant al creditului, sumă care urmează a fi plătită instituţiei de credit de către M.F.P. în cazul producerii riscului de credit;
    g) comision de risc - comisionul de risc datorat M.F.P. de beneficiarul Programului. Comisionul de risc se calculează de către F.N.G.C.I.M.M., pentru întreaga perioada de valabilitate a garanţiei, ca procent diferenţiat în funcţie de durata garanţiei, fiind aplicat la valoarea/soldul garanţiei la sfârşitul anului/anilor de derulare a garanţiei. Comisionul de risc se regularizează la scadenţa finală a creditului, în funcţie de soldul efectiv al garanţiei, pentru întreaga perioadă de derulare a garanţiei, prin plata diferenţei de către beneficiar, dacă este cazul.
        Obligaţia de plată a comisionului de risc este acoperită din ajutorul sub formă de grant primit de beneficiar pe toată durata de valabilitate a garanţiei.
        După încetarea aplicabilităţii schemei de ajutor de stat, pentru noile credite contractate sau dacă se majorează/prelungeşte creditul contractat iniţial, sumele reprezentând comisionul de risc se calculează de către F.N.G.C.I.M.M. şi se virează de către beneficiarii programului într-un cont de venituri bugetare distinct, deschis la unităţile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale centrale competente în administrarea obligaţiilor fiscale datorate de aceştia. Nivelul comisionului de risc se stabileşte anual prin ordin al ministrului finanţelor publice.

    h) comision de administrare - suma cuvenită F.N.G.C.I.M.M. pentru remunerarea activităţii de analiză, acordare, monitorizare şi administrare a garanţiilor, al cărui nivel se stabileşte anual prin ordin al ministrului finanţelor publice şi se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Ministerul Finanţelor Publice - Acţiuni Generale în cadrul schemei de ajutor de stat asociate acestui program. După încetarea schemei de ajutor de stat, pentru noile credite contractate sau dacă se majorează/prelungeşte creditul contractat iniţial, comisionul de administrare se datorează F.N.G.C.I.M.M. de către beneficiarul programului şi este virat de instituţia de credit, pe toată perioada de valabilitate a garanţiei şi, după caz, până la data înregistrării la F.N.G.C.I.M.M. a cererii de plată şi este calculat la valoarea/soldul garanţiei de stat.
    i) soldul finanţării garantate - valoarea actualizată a creditului garantat, rezultată în urma diminuării cu ratele de capital rambursate de către beneficiar, exclusiv dobânzile şi comisioanele bancare şi alte sume datorate de beneficiar în baza contractului de credit;


    CAP. II
    Obiectul contractului
    ART. 2.1
    (1) Prin prezentul contract, F.N.G.C.I.M.M. garantează, în numele şi în contul statului, în mod direct, expres, irevocabil şi necondiţionat, rambursarea proporţională cu procentul de garantare a creditului acordat Beneficiarului de către instituţia de credit în cadrul Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, denumit în continuare Programul.
    (2) Creditul/linia de credit/Creditul de investiţii este în valoare de .......... lei şi se acordă Beneficiarului de către Finanţator în cadrul Programului.
    (3) Creditul/linia de credit/Creditul de investiţii se acordă prin Contractul de credit nr. .......... din data de .......... pe termen de .......... luni, cu scadenţă la data de .......... şi cu o perioadă de graţie .......... (în cazul investiţiilor).
    (4) Tragerile din creditul pentru realizarea de investiţii/creditul/linia de credit pentru finanţarea capitalului de lucru se pot efectua integral sau parţial, în conformitate cu reglementările interne ale instituţiilor de credit, numai pentru finanţarea obiectivului de investiţii şi /sau capitalului de lucru conform obiectului de activitate al beneficiarului în conformitate cu prevederile art. 3, alin. (2) din O.U.G nr. 110/2017, cu modificările şi completările ulterioare.
    (5) Creditele garantate în cadrul Programului nu pot fi utilizate pentru refinanţarea altor credite în derulare ale beneficiarului.
    (6) Creditele de investiţii/creditele/liniile de credit pentru finanţarea capitalului de lucru garantate în cadrul Programului nu pot fi utilizate pentru implementarea proiectelor finanţate din ajutor de stat/ fonduri europene.

    ART. 2.2
    (1) Valoarea maximă a garanţiei de stat este de .......... lei, reprezentând ......% din valoarea creditului de investiţii/creditului/liniei de credit pentru finanţarea capitalului de lucru, exclusiv dobânzile şi comisioanele bancare şi alte sume datorate de Beneficiarul Programului în baza contractului de credit.
    (2) Valoarea garanţiei se reduce cu principalul rambursat de către Beneficiar, proporţional cu procentul de garantare.

    ART. 2.3
    (1) Beneficiarul garantează îndeplinirea obligaţiei de rambursare a creditului de investiţii/creditului/liniei de credit pentru finanţarea capitalului de lucru în temeiul prezentului contract, cu garanţiile prevăzute în contractul de credit, cu respectarea dispoziţiilor conform prevederilor art. 8 alin. (2) şi (3) din O.U.G. nr. 110/2017 cu modificările şi completările ulterioare şi respectiv art. 9 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 110/2017.
    (2) Stabilirea gradului de acoperire a creditului cu garanţii se efectuează de către instituţia de credit în conformitate cu reglementările sale interne şi cu respectarea prevederilor art. 3 alin. (1), lit. f) dinO.U.G. nr. 110/2017, cu modificările şi completările ulterioare în cazul creditelor de investiţii.

    ART. 2.4
        În temeiul prezentului contract de garantare se acordă reprezentanţilor legali ai finanţatorului un mandat special, în vederea efectuării formalităţilor de înscriere, modificare, reînnoire şi radiere a ipotecilor legale imobiliare şi/sau mobiliare, constituite de beneficiari şi/sau de terţi garanţi în favoarea instituţiei de credit şi statului român, în/din Cartea funciară a imobilelor şi/sau în/din Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară, respectiv în/din registrele de evidenţă şi publicitate asimilate, după caz.

    CAP. III
    Comisionul de risc şi comisionul de administrare
    ART. 3.1
        Comision de risc = (valoarea*1) / soldul*2) garanţiei la 31 decembrie al anului anterior * procent comision anual * nr. luni de garantare din anul respectiv*3)) / 12
        *1) în anul acordării garanţiei comisionul de risc se calculează la valoarea maximă a garanţiei. Pentru liniile de credit fără grafic de rambursare în formula de calcul a comisionului de risc se utilizează valoarea maximă a garanţiei.
        *2) pentru anii următori de acordare a garanţiei comisionul de risc se calculează la soldul estimat al garanţiei pentru anul anterior
        *3) inclusiv luna în care intră în vigoare garanţia, exclusiv ultima lună de valabilitate a garanţiei de stat;


    ART. 3.2
        Comision de administrare = (valoarea*1) / soldul*2) garanţiei la 31 decembrie al anului anterior * procent comision anual * nr. luni de garantare din anul respectiv*3)) / 12
        *1) în anul acordării garanţiei comisionul de administrare se calculează la valoarea maximă a garanţiei. Pentru liniile de credit fără grafic de rambursare în formula de calcul a comisionului de administrare se utilizează valoarea maximă a garanţiei.
        *2) pentru anii următori de acordare a garanţiei comisionul de administrare se calculează la soldul estimat al garanţiei pentru anul anterior
        *3) inclusiv luna în care intră în vigoare garanţia, exclusiv ultima lună de valabilitate a garanţiei de stat;


    CAP. IV
    Obligaţiile părţilor
    ART. 4.1
        Beneficiarul se obligă:
    a) să ramburseze finanţarea garantată conform contractului de credit şi eventualelor acte adiţionale la acesta;
    b) să utilizeze creditul pentru realizarea de investiţii/creditul/linia de credit pentru finanţarea capitalului de lucru. Tragerile din credit se pot efectua integral sau parţial, în conformitate cu reglementările interne ale instituţiilor de credit, numai pentru finanţarea obiectivului de investiţii şi /sau capitalului de lucru conform obiectului de activitate al beneficiarului în conformitate cu prevederile art. 3, alin. (2) din O.U.G. nr. 110/2017, cu modificările şi completările ulterioare. Creditele garantate în cadrul Programului nu pot fi utilizate pentru refinanţarea altor credite în derulare ale beneficiarului şi nu pot fi utilizate pentru implementarea proiectelor finanţate din fonduri europene.
    c) să achite comisionul de administrare cuvenit F.N.G.C.I.M.M. în cazul în care creditul este nou contractat sau dacă se majorează/prelungeşte creditul contractat iniţial, după încetarea aplicabilităţii schemei de ajutor de stat.
    c1) să achite eventualele diferenţe rezultate din regularizarea comisionului de administrare cuvenit F.N.G.C.I.M.M. la scadenţa finală a creditului contractat pe perioada de valabilitate a schemei de ajutor de stat.
    d) să achite comisionul de risc cuvenit M.F.P. în cazul în care creditul este nou contractat sau dacă se majorează/prelungeşte creditul contractat iniţial, după încetarea aplicabilităţii schemei de ajutor de stat.
    d1) să achite eventualele diferenţe rezultate din regularizarea comisionului de risc cuvenit F.N.G.C.I.M.M. la scadenţa finală a creditului contractat pe perioada de valabilitate a schemei de ajutor de stat.
    e) să prezinte instituţiei de credit finanţatoare, garanţii colaterale care, în cazul creditelor de investiţii, împreună cu garanţia de stat şi ipoteca legală imobiliară şi/sau mobiliară asupra activelor finanţate din credit, acoperă în proporţie de cel puţin 100% valoarea finanţării;
    f) să constituie în favoarea statului român, reprezentat de M.F.P., şi a instituţiei de credit o ipotecă mobiliară şi/sau imobiliară conform art. 8 alin. (2) şi (3) din O.U.G. nr. 110/2017, valabilă până la stingerea creanţelor datorate de acesta în baza contractului de garantare, în limita finanţării contractate;
    g) să restituie statului român, reprezentat de M.F.P., suma achitată în contul garanţiei acordate prin prezentul contract de garantare. În caz contrar, aceste debite vor fi recuperate de către organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, prin modalităţile prevăzute de Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;
    h) să plătească dobânzi şi penalităţi de întârziere la sumele prevăzute la lit. g), egale cu cele prevăzute de Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, pentru neplata la termen a obligaţiilor fiscale, calculate de către organele fiscale competente ale A.N.A.F. începând cu ziua următoare datei plăţii sumei rezultate din plata garanţiei de stat şi până la data stingerii inclusiv şi recuperate de către organele fiscale competente ale A.N.A.F.


    ART. 4.2
        Finanţatorul se obligă:
    a) să verifice, la aprobarea finanţării, îndeplinirea de către Beneficiar a criteriilor de eligibilitate prevăzute la art. 3 alin. (1) din O.U.G. nr. 110/2017;
    b) să aprobe tragerile din credit/linia de credit acordată Beneficiarului numai pentru destinaţiile precizate la art. 6 alin. (9) din Normele Metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 110/2017;
    c) să verifice destinaţia creditelor pentru realizarea de investiţii şi să urmărească utilizarea finanţării pe faze de execuţie, conform proiectului de investiţii şi detaliilor de execuţie;
    d) să asigure respectarea obligaţiei Beneficiarului de a constitui în favoarea statului român, reprezentat de M.F.P., şi a instituţiei de credit o ipotecă mobiliară şi/sau imobiliară conform art. 8 alin. (2) şi (3) din O.U.G. nr. 110/2017, valabilă până la stingerea creanţelor datorate de acesta în baza contractului de garantare, în limita finanţării contractate;
    e) să acorde finanţările aferente creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru în cadrul Programului pe o perioadă de maximum 36 de luni, cu posibilitatea prelungirii acestora în condiţiile Programului;
    f) să acorde finanţările aferente creditelor de investiţii în cadrul Programului pe o perioadă de maximum 72 de luni;
    g) să transmită F.N.G.C.I.M.M. două exemplare originale ale contractului de garantare şi două exemplare ale Acordului de finanţare;
    h) să transmită lunar către F.N.G.C.I.M.M., până la data de 7 a lunii curente pentru luna anterioară, informaţii referitoare la finanţările garantate de acesta, pe toată durata Programului;
    i) să prezinte, odată cu cererea de plată, documentele prevăzute la art. 8.1. alin. (1) din Convenţia cu finanţatorul;
    j) să solicite şi să obţină acordul expres al F.N.G.C.I.M.M. în cazul în care aprobă modificări ale clauzelor contractului de credit referitoare la structura garanţiilor constituite (altele decât garanţia de stat);
    k) să menţină condiţiile de creditare prevăzute la art. 1 alin. (7) şi alin. (14) - (16) din Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 110/2017 cu modificările şi completările ulterioare;
    l) să solicite beneficiarului finanţării garantate, la acordarea creditului, asigurarea pentru toate riscurile a tuturor bunurilor imobile/mobile asigurabile admise pentru garantarea creditului, inclusiv a activelor finanţate din credit, pe întreaga perioadă de valabilitate a garanţiei, la valoarea acceptată de o societate de asigurare, dar nu mai puţin decât valoarea de evaluare comunicată prin solicitarea de garantare;
    m) să asigure o perioadă de graţie de cel mult 18 luni în cazul creditelor de investiţii;
    n) să efectueze formalităţile de înscriere/reînnoire/modificare/radiere în/din Cartea funciară a imobilelor şi/sau din Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară, respectiv din registrele de evidenţă şi publicitate asimilate, după caz, în baza contractului de garantare, a ipotecilor legale imobiliare şi/sau mobiliare instituite în favoarea statului român, reprezentat prin M.F.P., iar radierea acestora se face în baza acordului F.N.G.C.I.M.M.;
    o) să solicite F.N.G.C.I.M.M. acordul privind modificarea/radierea din Cartea funciară/Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară a ipotecilor legale imobiliare şi/sau mobiliare prevăzute la art. 8, alin. (2) şi (3) din O.U.G. nr. 110/2017, cu modificările şi completările ulterioare, şi la art. 1, alin. (17) - (19) din Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 110/2017.


    ART. 4.3
        F.N.G.C.I.M.M. se obligă:
    a) să solicite Finanţatorului informaţii suplimentare, atunci când elementele cuprinse în solicitarea de garantare/cererea de plată a garanţiei şi în documentaţia furnizată nu sunt suficiente pentru efectuarea analizei;
    b) să analizeze solicitarea de garantare pe baza informaţiilor furnizate de Finanţator şi potrivit reglementărilor proprii şi Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 110/2017;
    c) să verifice îndeplinirea de către Finanţator a obligaţiilor asumate prin prezentul contract de garantare, la termenele prevăzute de acesta;
    d) să monitorizeze garanţiile acordate prin urmărirea periodică a stadiului derulării liniei de credit garantate, pe baza situaţiilor furnizate de Finanţator, conform prevederilor Convenţiei de garantare şi plată;
    e) să verifice încadrarea cererii de plată în termenii şi în condiţiile O.U.G. nr. 110/2017, ale normelor metodologice, ale Convenţiei de lucru cu finanţatorul şi ale prezentului contract de garantare;
    f) să aprobe, în maximum 85 de zile calendaristice, cererea de plată a garanţiei în condiţiile depunerii de către Finanţator a tuturor documentelor care însoţesc cererea de plată în condiţiile asumării de către Finanţator a verificării îndeplinirii, la data acordării finanţării, a obligaţiilor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. f), dinO.U.G. nr. 110/2017, a respectării de către Finanţator a obligaţiilor prevăzute la art. 1 alin. (16) şi art. 14 alin. (1) şi (2) din Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 110/2017 şi la art. 7.10 alin. (1) din convenţie;
    g) să respingă, în maximum 85 de zile calendaristice, cererea de plată a garanţiei, în condiţiile depunerii de către Finanţator la sediul social al F.N.G.C.I.M.M. a unor documente care însoţesc cererea de plată incomplete/care nu respectă prevederile legale sau în afara perioadei de valabilitate a garanţiei, neasumării de către Finanţator a verificării îndeplinirii oricărora dintre obligaţiile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. f) dinO.U.G. nr. 110/2017, nerespectării de către Finanţator a oricărora dintre obligaţiile prevăzute la art. 1 alin. (16) şi art. 14 alin. (1) şi alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 110/2017, precum şi la art. 7.10 alin. (1) din convenţie;
    h) să restituie cererea de plată şi documentaţia însoţitoare în cazul în care aceasta a fost depusă înainte ca Beneficiarul să înregistreze cel puţin 30 de zile calendaristice de restanţă la plata principalului;
    i) să comunice Finanţatorului decizia cu privire la aprobarea sau respingerea cererii de plată a garanţiei cel târziu în ziua lucrătoare imediat următoare datei adoptării, pe fax sau poştă electronică, urmând ca ulterior, în cel mult două zile lucrătoare să transmită şi documentul în original;
    j) să comunice un înscris prin care se individualizează creanţa bugetară rezultată prin plată, precum şi data scadenţei acesteia, debitorului - beneficiar al finanţării garantate, precum şi spre ştiinţă instituţiei de credit. Înscrisul se va comunica prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în termen de 15 zile calendaristice de la data primirii dovezii efectuării plăţii;
    k) să transmită, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii dovezii privind efectuarea procedurii de comunicare, organelor fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), în vederea recuperării creanţei în condiţiile legii, următoarele documente:
    - dovada efectuării procedurii de comunicare către debitorul - beneficiar al finanţării garantate, în copie certificată pentru conformitatea cu originalul;
    – contractul de garantare însoţit de toate actele adiţionale încheiate la acesta, în original,
    – extrasele de carte funciară/avizele din Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară în copie certificată de instituţia de credit pentru conformitate cu originalul

    l) să garanteze pentru securitatea transmiterii informaţiilor şi a documentelor referitoare la Program, prin intermediul aplicaţiei web ce este pusă la dispoziţia Finanţatorului, şi, de asemenea, pentru remedierea oricărei disfuncţionalităţi tehnice sau de orice natură care poate apărea în utilizarea acesteia. Finanţatorul nu este răspunzător în faţa Beneficiarului sau a F.N.G.C.I.M.M. dacă întârzierea transmiterii documentelor către F.N.G.C.I.M.M. sau transmiterea acestora într-un mod defectuos s-a datorat unei disfuncţionalităţi a aplicaţiei web;
    m) să soluţioneze, în termen de 10 zile lucrătoare, solicitările Finanţatorului privind modificarea unor clauze constând în erori materiale ale prezentului contract;
    n) să calculeze comisionul de risc datorat M.F.P. de către beneficiarul programului, pentru întreaga perioadă de valabilitate a garanţiei, ca procent diferenţiat în funcţie de durata garanţiei fiind aplicat la valoarea/soldul garanţiei la sfârşitul anului/anilor de derulare a garanţiei. Comisionul de risc se regularizează la scadenţa finală a creditului, în funcţie de soldul efectiv al garanţiei, pentru întreaga perioadă de derulare a garanţiei, prin plata diferenţei de către beneficiar, dacă este cazul.
    o) să calculeze comisionul de administrare datorat F.N.G.C.I.M.M. de către beneficiarul programului, pentru întreaga perioadă de valabilitate a garanţiei, ca procent diferenţiat în funcţie de durata garanţiei fiind aplicat la valoarea/soldul garanţiei la sfârşitul anului/anilor de derulare a garanţiei. Comisionul de administrare se regularizează la scadenţa finală a creditului, în funcţie de soldul efectiv al garanţiei, pentru întreaga perioadă de derulare a garanţiei, prin plata diferenţei de către beneficiar sau F.N.G.C.I.M.M., dacă este cazul.


    CAP. V
    Descrierea şi constituirea garanţiilor accesorii
    ART. 5.1
    (1) În baza prevederilor art. 8 alin. (2) şi (3) din O.U.G. nr. 110/2017, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiarul finanţării/terţii garanţi constituie în favoarea Finanţatorului, cât şi a statului român, prin M.F.P., în calitate de cocreditori, următoarele garanţii colaterale, după caz: .......... (de preluat din Solicitarea de garantare)
    a) ipotecă legală imobiliară/mobiliară constând în ..........
    b) ipotecă legală mobiliară asupra universalităţii de bunuri mobile sau imobile, prezente ori viitoare, afectate activităţii beneficiarului, inclusiv fondul de comerţ şi stocurile;
    c) ipotecă legală asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise de beneficiarul programului la instituţia de credit finanţatoare.
    d) alte garanţii, după caz.

    (2) În temeiul prezentului contract, F.N.G.C.I.M.M. mandatează Finanţatorul să încheie contractele de garanţie pentru garanţiile colaterale prevăzute la alin. (1) şi să efectueze formalităţile legale de publicitate ale garanţiilor colaterale, precum şi a ipotecii legale imobiliare şi/sau mobiliare asupra activelor finanţate prin credit, în cazul creditelor de investiţii.
    (3) Formalităţile de înscriere, modificare, reînnoire şi radiere a ipotecilor legale imobiliare şi/sau mobiliare, se efectuează de către Finanţator în/din Cartea funciară a imobilelor şi/sau în/din Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară, respectiv în/din registrele de evidenţă şi publicitate asimilate. Ipotecile legale imobiliare şi/sau mobiliare asupra activelor finanţate prin credit, instituite în favoarea statului român, reprezentat de M.F.P. şi a instituţiei de credit vor avea rangul I pe toată perioada de valabilitate a garanţiei. Pentru formalităţile de modificare/radiere a ipotecilor legale imobiliare şi/sau mobiliare Finanţatorul trebuie să obţină acordul expres al F.N.G.C.I.M.M.

    CAP. VI
    Plata garanţiei
    ART. 6.1
    (1) În cazul în care Beneficiarul Programului nu îşi îndeplineşte obligaţiile de plată care îi revin în baza contractului de credit, Finanţatorul poate solicita executarea garanţiei emise de F.N.G.C.I.M.M., în numele şi în contul statului, prin transmiterea cererii de plată. Cererea de plată se transmite F.N.G.C.I.M.M. ulterior trecerii la restanţă a întregii finanţări garantate nerambursate, după înregistrarea de către beneficiar a cel puţin 30 zile calendaristice de restanţă la plata principalului şi după executarea garanţiei ipotecare mobiliare asupra depozitului colateral constituit de beneficiar, dacă e cazul.

    ART. 6.2
    (1) În termen de cel mult 85 de zile calendaristice de la primirea cererii de plată, F.N.G.C.I.M.M. aprobă sau respinge cererea de plată a garanţiei.
    (2) F.N.G.C.I.M.M. aprobă cererea de plată a garanţiei în condiţiile prevăzute la art. 23 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 110/2017 privind aprobarea Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, aprobate prin H.G. nr. 282/2020, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) F.N.G.C.I.M.M. respinge cererea de plată a garanţiei în condiţiile prevăzute la art. 23 alin. (4) din Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 110/2017 privind aprobarea Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, aprobate prin H.G. nr. 282/2020, cu modificările şi completările ulterioare.
    (4) După încasarea oricărei sume în contul beneficiarului Programului, ulterior transmiterii cererii de plată, instituţia de credit transmite F.N.G.C.I.M.M., letric, o solicitare de modificare a cererii de plată, în baza căreia F.N.G.C.I.M.M. va modifica valoarea de executare a garanţiei printr-un addendum la decizia de aprobare sau, după caz, de respingere a cererii de plată a garanţiei.
    (5) Plata garanţiei se face de către M.F.P. într-un cont unic al instituţiei de credit finanţatoare, pe baza deciziei F.N.G.C.I.M.M. de aprobare a cererii de plată, în termen de 5 zile calendaristice de la primirea deciziei F.N.G.C.I.M.M. de aprobare a cererii de plată, fără însă a se depăşi 90 de zile calendaristice de la data înregistrării la F.N.G.C.I.M.M. a Cererii de plată.
    (6) În termen de 5 zile lucrătoare de la data plăţii valorii de executare a garanţiei, M.F.P. transmite F.N.G.C.I.M.M. dovada efectuării plăţii.
    (7) După primirea dovezii efectuării plăţii potrivit alin. (1), F.N.G.C.I.M.M. întocmeşte un înscris care reprezintă titlu de creanţă bugetară în sensul prevederilor art. 1 pct. 38 din Codul de procedură fiscală prin care se individualizează creanţa bugetară rezultată prin plată, precum şi data scadenţei acesteia. Titlul de creanţă se comunică debitorului - beneficiar al finanţării garantate, prin poştă cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în termen de 15 zile calendaristice de la data primirii dovezii efectuării plăţii prevăzute la alin. (1).
    (8) În cazul în care comunicarea titlului de creanţă nu a fost posibilă, aceasta se poate realiza prin publicitate, respectiv prin afişarea, concomitent, la sediul F.N.G.C.I.M.M. şi pe pagina de internet a acestuia, a unui anunţ în care se menţionează că a fost emis titlul de creanţă bugetară pe numele debitorului.
    (9) Anunţul prevăzut la alin. (7) se menţine afişat cel puţin 60 de zile de la data publicării acestuia
    (10) În cazul în care titlul de creanţă bugetară se comunică prin publicitate, acesta se consideră comunicat în termen de 15 zile de la data afişării anunţului.
    (11) Termenul de plată voluntară a obligaţiei rezultate din executarea contractului de garantare este de 15 zile de la data comunicării titlului de creanţă bugetară.
    (12) La data expirării termenului de plată prevăzut la alin. (10), titlul de creanţă bugetară devine titlu executoriu.
    (13) Titlul executoriu prevăzut la alin. (6) se înaintează de către F.N.G.C.I.M.M. organelor fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în vederea recuperării creanţei bugetare rezultate din executarea garanţiei de stat, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii dovezii privind efectuarea procedurii de comunicare, în vederea recuperării creanţei bugetare, în condiţiile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

    CAP. VII
    Răspunderea părţilor
    ART. 7.1
        Părţile răspund conform legii în cazul neîndeplinirii, îndeplinirii necorespunzătoare sau cu întârziere a obligaţiilor ce le revin potrivit prezentului contract şi legislaţiei corespunzătoare aplicabile acestuia, cu excepţia cazurilor în care nerespectarea se datorează forţei majore, faptului celeilalte părţi ori îndeplinirii unei activităţi impuse de lege.

    CAP. VIII
    Litigii
    ART. 8.1
        Orice neînţelegere apărută între părţile semnatare în legătură cu încheierea, interpretarea sau executarea prezentului contract va fi soluţionată de părţi pe cale amiabilă. În cazul în care nu se va putea ajunge la un acord pe această cale, părţile convin ca neînţelegerile să fie soluţionate de instanţele judecătoreşti competente de la sediul social al M.F.P.

    CAP. IX
    Dispoziţii finale
    ART. 9.1
        Prezentul contract intră în vigoare la data semnării acestuia de către F.N.G.C.I.M.M.

    ART. 9.2
        Modificarea prezentului contract se poate face numai prin acordul părţilor, materializat în acte adiţionale, numai după transmiterea exemplarului original al contractului de garantare valabil semnat.

    ART. 9.3
        Răspunderea asumată de F.N.G.C.I.M.M. în temeiul prezentului contract de garantare încetează în următoarele situaţii:
    a) data rambursării integrale de către beneficiar a creditului garantat, la termen sau anticipată;
    b) data la care se stinge integral obligaţia de rambursare a creditului garantat ca urmare a virării contravalorii despăgubirilor;
    c) data la care M.F.P. plăteşte valoarea de executare a garanţiei;
    d) data comunicării respingerii cererii de plată a garanţiei în cazul nerespectării de către instituţia de credit a obligaţiilor referitoare la plata garanţiei;
    e) data înregistrării la F.N.G.C.I.M.M. a comunicării instituţiei de credit cu privire la renunţarea la garanţie.


    ART. 9.4
        Prezentul contract de garantare este valabil până la data de .........., sub rezerva dispoziţiilor art. 9.3.

    ART. 9.5
        Dispoziţiile prezentului contract se completează cu cele din legislaţia generală aplicabilă, respectiv din O.U.G. nr. 110/2017 privind aprobarea Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA şi din Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 110/2017 privind aprobarea Programului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, aprobate prin H.G. nr. 282/2020, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 9.6
        În conformitate cu prevederile art. 8 alin (6) din O.U.G. nr. 110/2017, cu modificările şi completările ulterioare, prezentul contract de garantare constituie titlu executoriu.

    ART. 9.7
        Părţile sunt de acord ca, în vederea recuperării sumei achitate în contul garanţiei acordate prin prezentul contract, Finanţatorul, fără a solicita consimţământul Beneficiarului, să urmeze instrucţiunile prin care organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală dispun de sumele aflate în contul Beneficiarului.

        Prezentul contract a fost redactat şi încheiat astăzi, .........., în cel puţin 4 exemplare originale, câte unul pentru Finanţator*1) şi Beneficiar şi două pentru F.N.G.C.I.M.M.
        *1) În situaţia în care asupra activului finanţat din credit se instituie ipotecă legală imobiliară, pentru finanţator se vor emite două exemplare originale, din care un exemplar original pentru ANCPI.

        F.N.G.C.I.M.M. - S.A. - IFN
        ................
        Finanţator,
        ..................
        Beneficiar,
        ..................

    ANEXA 9

                                       SOLICITARE
          de repunere a beneficiarului .......... în drepturile şi obligaţiile
          Contractului de garantare nr. .........., emis în cadrul programului
    "IMM INVEST ROMÂNIA"
        Emisă în baza prevederilor Convenţiei de garantare nr. .......... din data de ..........,
        Finanţatorul .........., prin Sucursala/Agenţia .........., cu sediul în localitatea .........., str. .......... nr. ......., judeţul/sectorul .........., înmatriculat la registrul comerţului cu nr. .........., cod unic de înregistrare .........., telefon .........., fax .........., e-mail .........., reprezentat de .........., în calitate de .........., şi de .........., în calitate de .........., având contul bancar nr. .........., deschis la ..........,
        solicită repunerea beneficiarului în drepturile şi obligaţiile Contractului de garantare nr. .......... / ..........
        Beneficiarul .........., cu sediul social în localitatea .........., str........... nr. .........., bl. ....., sc...., et. ....., ap. ....., judeţul/sectorul .........., telefon .........., fax .........., e-mail .........., înregistrat la registrul comerţului sub nr. J .... / ........ / ......., cod unic de înregistrare .........., CAEN activitatea pentru care se acordă garanţia .........., reprezentat prin dl/dna .........., în calitate de .........., şi prin dl/dna .........., în calitate de .........., cont nr. .........., deschis la ..........
        Soldul finanţării la data repunerii: .......... lei
        Soldul garanţiei solicitat a fi repus*1): .......... lei
        *1) Soldul garanţiei solicitat a fi repus nu poate fi mai mare decât valoarea garanţiei plătită de MFP

        Menţionăm că Finanţatorul a analizat şi a aprobat documentaţia de repunere în drepturile şi obligaţiile aferente Contractului de credit nr. .......... / .........., conform normelor proprii, cu respectarea condiţiilor programului "IMM INVEST ROMÂNIA" şi a regulilor de prudenţă impuse de cerinţele activităţii bancare.
        Persoane autorizate:
        ...................

    ANEXA 10

                              SOLICITARE DE RADIERE*1)
         a ipotecii legale imobiliare/mobiliare înscrise în favoarea statului
                  român în cadrul programului "IMM INVEST ROMÂNIA"
        *1) Forma solicitării va fi adaptată în funcţie de categoria bunului pentru care Finanţatorul solicită acordul de radiere.
        Emisă în baza prevederilor Convenţiei nr. ....... / ..........:
    1. Finanţatorul .........., prin Sucursala/Agenţia .........., cu sediul în localitatea .........., str........... nr. .........., judeţul/sectorul .........., înmatriculat la registrul comerţului cu nr. .........., cod unic de înregistrare .........., telefon .........., fax .........., e-mail .........., reprezentat de .........., în calitate de .........., şi de .........., în calitate de .........., solicită F.N.G.C.I.M.M. acordul pentru radierea ipotecii legale imobiliare/mobiliare, instituite conform prevederilor art. 8, alin. (2) şi alin. (3) din O.U.G. nr. 110/2017, privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările şi completările ulterioare în favoarea statului român, în baza Contractului de garantare nr. .......... / .........., încheiat cu Beneficiarul .........., înregistrat la registrul comerţului sub nr. J ..... / ........ / ........, cod unic de înregistrare .........., ca urmare a rambursării integrale a creditului garantat.
    2. Adresa imobilului pentru care se solicită acordul F.N.G.C.I.M.M.: str........... nr. .........., bl. ...., sc. ...., et. ....., ap. ....., localitate .......... judeţ/sector ..........
    3. Date de identificare a bunului mobil pentru care se solicită acordul F.N.G.C.I.M.M. ..........
    4. Data rambursării integrale a creditului garantat: ..........
    5. Valoarea sumei rambursate integral, din creditul garantat .......... lei
    6. Documentele care stau la baza solicitării de radiere, în copie:
    - extrasul de cont de credit al beneficiarului sau un document echivalent din care să rezulte data rambursării integrale a creditului şi suma rambursată;
    – contractul de garantare,
    – extrasele de carte funciară şi/sau extrasele din registrele de evidenţă şi publicitate asimilate şi/sau avizul/avizele de înscriere în Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară, după caz, pentru toate garanţiile accesorii finanţării garantate, din care rezultă întabularea/înscrierea ipotecilor imobiliare/mobiliare în favoarea statului român reprezentat de M.F.P., proporţional cu procentul de garantare. Pot fi prezentate extrase de carte funciară eliberate în format electronic.,

    6. Persoana de contact din partea Finanţatorului: dl/dna .........., funcţia .........., tel..........., e-mail ..........

        Finanţator
        Persoane autorizate,
        ..............

    ANEXA 11

                                       ACORD*1)
            privind radierea ipotecii legale imobiliare/mobiliare înscrise în
           favoarea statului român în cadrul programului "IMM INVEST ROMÂNIA"
        *1) Forma acordului va fi adaptată în funcţie de categoria bunului pentru care Finanţatorul solicită acordul de radiere.
        Către
        Finanţator: ..........
        Adresa imobilului pentru care se solicită acordul F.N.G.C.I.M.M.: str. .......... nr. ......, bl. ...., sc. ....., et. ......, ap. ...., localitate .......... judeţ/sector ..........
        sau
        Date de identificare a bunului mobil pentru care se solicită acordul F.N.G.C.I.M.M. .............
        .................................................

        Având în vedere Adresa dumneavoastră nr. ....... / .........., înregistrată la F.N.G.C.I.M.M. cu nr. ........., în conformitate cu art. 1 alin. (18) din Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, aprobate prin H.G. nr. 282/2020, vă transmitem acordul F.N.G.C.I.M.M., exprimat în numele şi în contul statului român, prin Ministerul Finanţelor Publice, în ceea ce priveşte radierea din Cartea funciară a imobilului /din extrasele din registrele de evidenţă şi publicitate asimilate/din Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară a dreptului de ipotecă legală imobiliară/mobiliară de rang I, instituit în baza Contractului de garantare nr. .........., Beneficiar .......... înregistrat la registrul comerţului sub nr. J ..... / ....... / ........, cod unic de înregistrare .........., deoarece creditul acordat de Finanţator prin programul "IMM INVEST ROMÂNIA" a fost rambursat integral.
        Pentru bunurile imobile formalităţile de radiere a ipotecii legale şi a interdicţiilor prevăzute de lege se vor realiza în condiţiile art. 37 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
        Prezentul acord s-a întocmit în două exemplare originale, din care unul pentru F.N.G.C.I.M.M. şi unul pentru Finanţator.
        F.N.G.C.I.M.M.
        Persoane autorizate,
        .................

    ANEXA 12


┌──────────────────────────────────────┐
│Se completează numai de către │
│F.N.G.C.I.M.M. │
│Numărul cererii . . . . . . . . . . │
│Data înregistrării . . . . . . . . . .│
│Numele reprezentantului . . . . . . . │
│. . . │
│F.N.G.C.I.M.M . . . . . . . . . . │
└──────────────────────────────────────┘

                 CERERE-TIP DE ACORD DE PRINCIPIU PENTRU FINANŢARE
        (Se completează obligatoriu toate rubricile din formularul-tip în limba română, prin tehnoredactare)
        Subscrisa .......... având datele de identificare menţionate la secţiunea A, reprezentată legal prin dl/dna .......... având calitatea de .......... solicit finanţare în condiţiile prevederilor Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19 şi ale O.U.G. nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările şi completările ulterioare
    SECŢIUNEA A
    Prezentarea operatorului economic
        Denumirea completă a operatorului economic ...................
        Adresa .......... Localitatea .......... Jud .......... Telefon .......... Fax .......... E-mail .......... Cod poştal ..........
        Data înregistrării operatorului economic ....................
        Nr. de ordine în Registrul Comerţului .......................
        Codul unic de înregistrare ..................................
        Forma juridică SRL, SA ......................................
        Capitalul social: .......... lei deţinut de
    - persoane fizice .......%
    – persoane juridice: .......%

        Numărul mediu scriptic anual de personal (în anul fiscal anterior - .......) .......... lei
        Număr de personal existent la data de 04.04.2020 (data intrării în vigoare a schemei de ajutor de stat) ..........
        Cifra de afaceri (conform ultimului bilanţ contabil anual aprobat - pentru ........) .......... lei
        Cod CAEN aferent activităţii principale ..........
        Cod CAEN pentru care se solicită finanţare ..........
        Sediul (adresă, telefon, fax): ..........
        Persoana de contact: .........., telefon ..........
        Subscrisa .......... solicită finanţare în limita cumulului rezultat dintre valoarea comisionului la fondul de risc, a comisionului de administrare şi a dobânzii de .......... (în cifre şi litere) .......... lei, din care valoarea de .......... (în cifre şi litere) este dobânda aferentă creditului de investiţii şi valoarea de .......... (în cifre şi litere) este dobânda aferentă creditului/liniei de credit pentru capital de lucru.
        Menţionez că valoarea totală a creditului pentru care solicit grantul pentru dobândă este de .......... (în cifre şi litere), din care valoarea de .......... (în cifre şi litere) este aferentă creditului de investiţii şi valoarea de .......... (în cifre şi litere) este aferentă creditului/liniei de credit pentru capital de lucru.
        Valoarea totală a creditului de investiţii cumulat cu creditul/linia de credit nu poate depăşi limita maximă de 10 milioane lei conform O.U.G. nr. 110/2017, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările şi completările ulterioare.
        Instituţia de credit din cadrul schemei de ajutor de stat:
    SECŢIUNEA B
    Creditul de investiţii este folosit pentru finanţarea cheltuielilor de investiţii aferente obiectivului de investiţii/proiectului de investiţii
        Cheltuielile aferente creditului/ liniei de credit pentru finanţarea capitalului de lucru sunt cheltuieli de tipul: cheltuieli privind aprovizionarea, producţia, desfacerea; cheltuieli privind executarea de lucrări şi/sau prestarea de servicii; cheltuieli privind constituirea, prelucrarea, valorificarea stocurilor; alte tipuri de cheltuieli necesare desfăşurării activităţii curente, cheltuieli cu salariile şi alte cheltuieli asimilate, cheltuieli cu chiriile şi utilităţile; plata impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului general consolidat; alte costuri de operare.
        Ca urmare a desfăşurării activităţilor finanţate prin prezenta schema, estimăm realizarea următorilor indicatori:
    - Creşterea cifrei de afaceri faţă de anul anterior .......%;
    – Creşterea profitului brut faţă de anul anterior .......%;
    – Creşterea numărului mediu anual de salariaţi faţă de anul anterior .......%.
    – Creşterea numărului de contracte încheiate faţă de anul anterior .......%;
    – Ponderea diversificării produselor vândute/serviciilor prestate (în cadrul aceluiaşi cod CAEN) ..........

        Reprezentantul legal /împuternicitul operatorului economic*9)
        Numele ..........
        Funcţia: ..........
        Semnătura ..........
        Data: ..........
        *9) Cererile şi toate celelalte documente vor fi semnate de aceeaşi persoană (reprezentant legal sau împuternicit)

    ANEXA 13

                                    SUMARUL*)
                          Contractului de credit bancar
        *) Sumarul se actualizează lunar în funcţie de creditul utilizat.

┌──────────────────┬───────────────────┐
│Numărul şi data │ │
│Cererii de │(Număr/ dată) │
│solicitare a │ │
│creditului │ │
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │(Denumirea, adresa │
│Beneficiarul │şi data │
│ │înregistrării │
│ │întreprinderii) │
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │Banca Sucursala/ │
│Creditor │Agenţia . . . . . .│
│ │. . . . │
├──────────────────┼───────────────────┤
│Persoana de │(Numele ofiţerului │
│contact din bancă │de credit şi │
│şi numărul de │numărul de telefon │
│telefon │cu interior) │
├──────────────────┼───────────────────┤
│Codul CAEN al │(Cod şi denumire │
│activităţii │exactă) │
│finanţate │ │
├──────────────────┼───────────────────┤
│Valoarea totală a │. . . . . . . . . .│
│creditului │Lei │
├──────────────────┼───────────────────┤
│Valoarea totală a │. . . . . . . . . .│
│creditului │Lei │
│utilizat │ │
├──────────────────┴───────────────────┤
│Dobânda plătită de beneficiar pentru │
│cheltuiala eligibilă . . . . . . . . .│
│. Lei │
│Dobânda datorată de Fondul Naţional de│
│Garantare a Creditelor pentru │
│Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. │
│- IFN pentru cheltuiala eligibilă . . │
│. . . . . . . . Lei; │
├──────────────────────────────────────┤
│Pentru cheltuieli eligibile, │
│detalierea utilizării creditului │
│bancar (Lei): │
├──────────┬───────────┬───────────────┤
│ │Costul │Credit bancar │
│Elementul │elementului│ │
│de cost ├───────────┼───────────────┤
│ │ │ │
├──────────┼───────────┼───────────────┤
│ │ │ │
├──────────┼───────────┼───────────────┤
│ │ │ │
├──────────┼───────────┼───────────────┤
│Total │100% │% │
├──────────┴───────────┼───────────────┤
│Durata creditului │. . . . . . . .│
│bancar │. . luni │
├──────────────────────┼───────────────┤
│Scadenţa creditului │ │
│bancar │ │
├──────────────┬───────┴───────────────┤
│ │ │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Semnături │ │
│autorizate din│ │
│partea băncii/│ │
│unităţii │ │
│teritoriale │ │
│bancare │ │
└──────────────┴───────────────────────┘


    ANEXA 14

              Înştiinţare de neîndeplinire a obligaţiilor contractuale
        BANCA
        Sucursala/Agenţia ..........
        Adresa ..........
        Nr. .......... Data ..........
        Către,
        SC .......... (Nume Beneficiar şi Garanţi)
        În atenţia Doamnei/ Domnului ..........
        În conformitate cu Contractul de credit bancar nr. din vă informăm că SC .......... a fost declarat în situaţia de neîndeplinire a obligaţiilor contractuale întrucât ..........
        Având în vedere cele de mai sus vă rugăm ca până la data de .......... să restituiţi suma de .......... Lei reprezentând dobândă restantă/credit bancar scadent şi dobânda aferentă. În cazul în care nu veţi restitui suma până la data solicitată se vor aplica penalităţile prevăzute în Contractul de credit bancar nr. ........../.......... şi se vor declanşa procedurile legale de recuperare a sumei respective.
        Cu stimă,
        ..........
        Director
        ..........
        Manager de operaţiuni/ manager de credite
        Semnătura de primire din partea Beneficiarului / Garanţilor ..........
        ...............................
        (numele în clar, funcţia)
        Data primirii ..........

                                 -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016