Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ANEXE din 27 aprilie 2020  pentru modificarea şi completarea Ordinului nr. 63/2017 si Ordinului nr. 967/2017 privind aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanţelor fiscale    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ANEXE din 27 aprilie 2020 pentru modificarea şi completarea Ordinului nr. 63/2017 si Ordinului nr. 967/2017 privind aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanţelor fiscale

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 368 bis din 7 mai 2020
──────────
    Conţinute de ORDINUL nr. 987 din 27 aprilie 2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 368 din 7 mai 2020.
──────────
    ANEXA 1

        (Anexa nr. 10 la O.P.A.N.A.F. nr. 63/2017)
        ANTET*1)
    *1) Se vor trece sigla, conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea şi adresa organului fiscal central emitent al prezentului act.

        Dosar fiscal nr. ...........
        Nr. ......... din ...............
        Către ...........................*2)
    *2) Se vor menţiona denumirea şi sediul instituţiei de credit

                                         ADRESĂ
                         de înfiinţare a popririi asigurătorii
                           asupra disponibilităţilor băneşti
    În baza art. 213 alin. (6) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, a ..............*3) nr. ........... din ................., emis(ă) de ..............*4), se indisponibilizează în limita sumei estimate/stabilite, în cuantum de .............. lei, sumele existente, precum şi cele viitoare provenite din încasările zilnice în conturile în lei şi/sau valută deschise la unitatea dumneavoastră, de către debitorul ....................*5).
    *3) Se va menţiona Decizia de instituire a măsurilor asigurătorii sau orice alt act prin care s-a dispus instituirea de măsuri asigurătorii, emis de organele competente.
    *4) Se va completa denumirea organului care a dispus măsurile asigurătorii, potrivit legii, cum ar fi: organul fiscal central, instanţa judecătorească sau alte organe competente, potrivit legii.
    *5) Se vor menţiona numele, prenumele/denumirea şi domiciliul fiscal, codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz, alte date de identificare a debitorului.

        Din momentul indisponibilizării, respectiv de la data şi ora primirii prezentei, nu veţi mai proceda la decontarea documentelor de plată primite, respectiv la debitarea conturilor debitorului, şi nu veţi mai accepta alte plăţi din conturile acestuia până la data ridicării măsurii asigurătorii sau până la achitarea integrală a obligaţiilor fiscale, cu excepţia plăţilor dispuse pentru stingerea sumelor prevăzute la art. 236 alin. (14) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pentru stingerea obligaţiilor fiscale aferente bugetelor administrate de către organul fiscal care a înfiinţat poprirea.
        Despre luarea acestor măsuri veţi înştiinţa organul de executare silită.
        Măsura asigurătorie dispusă, dacă nu a fost desfiinţată în condiţiile legii, rămâne valabilă pe toată perioada executării silite, fără îndeplinirea altor formalităţi, potrivit dispoziţiilor art. 213 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, până la primirea de noi dispoziţii de la organul de executare silită.
        Poprirea asigurătorii se consideră înfiinţată din momentul primirii prezentei adrese de către dumneavoastră. În acest sens aveţi obligaţia să înregistraţi atât ziua, cât şi ora primirii adresei de înfiinţare a popririi asigurătorii.
        Potrivit art. 25 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, nerespectarea obligaţiilor terţului poprit atrage răspunderea solidară a acestuia cu debitorul, în limita sumelor sustrase indisponibilizării.
        Împotriva prezentului înscris se poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile, sub sancţiunea decăderii, de la data comunicării sau luării la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 213 alin. (14), coroborate cu prevederile art. 260 şi 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
        Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, audierea contribuabilului nu este obligatorie.
                          Conducătorul organului de executare,
                         Numele şi prenumele .................
                            Semnătura .....................
                                          L.S.
        Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679
    1. Denumire: Adresă de înfiinţare a popririi asigurătorii asupra disponibilităţilor băneşti
    2. Format: A4/t1.
    3. Caracteristici de tipărire: se editează din sistemul informatic.
    4. Se utilizează: în baza art. 213 alin. (6) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    5. Se întocmeşte: în 2 exemplare de către organul de executare.
    6. Circulă: 1 exemplar la instituţia de credit
    7. Se arhivează: 1 exemplar la dosarul de executare.

    ANEXA 2

        (Anexa nr. 11 la O.P.A.N.A.F nr. 63/2017)
        ANTET*1)
    *1) Se vor trece sigla, conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea şi adresa organului fiscal central emitent al prezentului act.

        Dosar fiscal nr. ...........
        Nr. ......... din ...............
        Către ..........................*2)
    *2) Se va menţiona numele, prenumele/denumirea şi domiciliul fiscal al terţului poprit.

                  ADRESĂ DE ÎNFIINŢARE A POPRIRII ASIGURĂTORII ASUPRA
                      SUMELOR DATORATE DEBITORULUI DE CĂTRE TERŢI
        În baza art. 213 alin. (6) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare şi a ...........*3) nr. ........ din ..............., emis(ă) de .................*4), se înfiinţează poprirea asigurătorie asupra sumelor de bani deţinute şi/sau datorate, cu orice titlu, debitorului ..............*5) de către dumneavoastră sau pe care le veţi datora şi/sau deţine în viitor în temeiul unor raporturi juridice existente.
    *3) Se va menţiona Decizia de instituire a măsurilor asigurătorii sau orice alt act prin care s-a dispus instituirea de măsuri asigurători, emis de organele competente.
    *4) Se va completa denumirea organului care a dispus măsurile asigurătorii, potrivit legii, cum ar fi: organul fiscal central, instanţa judecătorească sau alte organe competente, potrivit legii.
    *5) Se va menţiona numele, prenumele/denumirea şi domiciliul fiscal; codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz; alte date de identificare a debitorului. În cazul sediilor secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, se va menţiona contribuabilul/plătitorul care le-a înfiinţat.

        Sumele deţinute şi/sau datorate cu orice titlu debitorului vor fi virate în contul de garanţii .............*6) deschis la unitatea de Trezorerie a Statului pe numele ................ *5), în termenul prevăzut la art. 236 alin. (9) lit. a) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, pentru a stinge obligaţiile fiscale/bugetare datorate de debitor ............*7) cod de identificare fiscală ..............., după cum urmează:
    *6) Suma virată reprezintă o garanţie în sensul art. 211 lit. a).
    *7) Se va menţiona debitorul care înregistrează obligaţii fiscale/bugetare restante, respectiv: persoane fizice, persoane juridice, sedii secundare sau orice altă entitate, precum şi codul de identificare fiscală al acestuia.

┌───────────────┬──────────┬───────────┐
│Denumirea │Categorie │Suma │
│obligaţiei │sumă de │estimată/ │
│fiscale/ │piaţă*8) │stabilită │
│bugetare │ │(lei) │
├───────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │
├───────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │
├───────────────┼──────────┼───────────┤
│TOTAL │ │ │
└───────────────┴──────────┴───────────┘

    *8) Se va menţiona categoria de sumă: D - debit, M - majorare de întârziere/DO - dobândă, A - amendă, P - penalitate, PI - penalitate de întârziere, PN - penalitate de nedeclarare, după caz.

        Poprirea asigurătorie se consideră înfiinţată din momentul primirii prezentei adrese de către dumneavoastră. În acest sens, aveţi obligaţia să înregistraţi atât ziua, cât şi ora primirii adresei de înfiinţare a popririi asigurătorie
        În conformitate cu prevederile art. 236 alin. (10) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în situaţia în care, la data comunicării prezentei adrese nu datoraţi vreo sumă de bani debitorului ............*5) sau nu veţi datora în viitor asemenea sume în temeiul unor raporturi juridice existente, veţi înştiinţa despre acest fapt organul de executare silită în termen de 5 zile de la primirea prezentei adrese.
        Măsura asigurătorie dispusă, dacă nu a fost desfiinţată în condiţiile legii, rămâne valabilă pe toată perioada executării silite, fără îndeplinirea altor formalităţi, potrivit dispoziţiilor art. 213 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, până la primirea de noi dispoziţii de la organul de executare silită.
        Potrivit art. 25 alin. (1) lit. b din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, nerespectarea obligaţiilor terţului poprit atrage răspunderea solidară a acestuia cu debitorul, în limita sumelor sustrase indisponibilizării.
        Împotriva prezentului înscris se poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 213 alin. (14), coroborate cu prevederile art. 260 şi 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
        Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, audierea contribuabilului nu este obligatorie.
                          Conducătorul organului de executare,
                          Nume şi prenume ...................
                          Semnătura .........................
                                          L.S.
        Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679.
    1. Denumire: Adresă de înfiinţare a popririi asigurătorii asupra sumelor datorate debitorului de către terţi
    2. Format: A4/t1.
    3. Caracteristici de tipărire: se editează din sistemul informatic.
    4. Se utilizează: în baza art. 213 alin. (6) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    5. Se întocmeşte: în 2 exemplare de către organul de executare silită.
    6. Circulă: 1 exemplar la terţul poprit;
    7. Se arhivează: 1 exemplar la dosarul de executare.

    ANEXA 3

        (Anexa nr. 14 la O.P.A.N.A.F. nr. 63/2017)
        ANTET*1)
    *1) Se vor trece sigla, conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea şi adresa organului fiscal central emitent al prezentului act.

        Nr. ......... din ...............
        Către ..........................*2)
    *2) Se vor menţiona denumirea şi sediul instituţiei de credit.

                                        DECIZIE
                          de ridicare a popririi asigurătorii
                           asupra disponibilităţilor băneşti
        În baza prevederilor art. 213 şi art. 214 alin. (3), coroborate cu art. 234, din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, se ridică poprirea asigurătorie asupra disponibilităţilor băneşti înfiinţată prin adresa nr. ........./............., pentru debitorul ................*3), cu domiciliul fiscal în localitatea ..............., str. ................. nr. ......., cod de identificare fiscală ..............*4).
    *3) Se vor/va menţiona numele şi prenumele/denumirea debitorului.
    *4) Se vor menţiona: codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz.

        Împotriva prezentului înscris se poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile, sub sancţiunea decăderii, de la data comunicării sau luării la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 260 şi 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
                          Conducătorul organului de executare,
                        Numele şi prenumele ....................
                           Semnătură ........................
                                          L.S.
        Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679.
    1. Denumire: Decizie de ridicare a popririi asigurătorii asupra disponibilităţilor băneşti
    2. Format: A4/t1
    3. Caracteristici de tipărire: se editează din sistemul informatic.
    4. Se utilizează: în baza prevederilor art. 213 şi art. 214 alin. (3), coroborate cu art. 234, din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    5. Se întocmeşte: în 2 exemplare de către organul de executare silită.
    6. Circulă: 1 exemplar la instituţia de credit căreia i-a fost comunicată indisponibilizarea disponibilităţilor băneşti.
    7. Se arhivează: 1 exemplar la dosarul de executare silită.

    ANEXA 4

        (Anexa nr. 15 la O.P.A.N.A.F. nr. 63/2017)
        ANTET*1)
    *1) Se vor trece sigla, conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea şi adresa organului fiscal central emitent al prezentului act.

        Nr. ......... din ...............
        Către ...........................*2)
    *2) Se vor menţiona numele şi prenumele/denumirea şi alte date de identificare ale terţului poprit.

                                        DECIZIE
                       de ridicare a popririi asigurătorii asupra
                      sumelor datorate debitorului de către terţi
        În baza prevederilor art. 213 şi art. 214 alin. (2), coroborate cu art. 234 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, se ridică poprirea asigurătorie înfiinţată asupra sumelor datorate debitorului de către dumneavoastră prin adresa nr. ......./..........., pentru debitorul ...............*3), cu domiciliul fiscal în localitatea ................, str. .............. nr. ........, cod de identificare fiscală ............*4).
    *3) Se vor/va menţiona numele şi prenumele/denumirea debitorului.
    *4) Se vor menţiona: codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz.

        Împotriva prezentului înscris se poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile, sub sancţiunea decăderii, de la data comunicării sau luării la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 260 şi 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
                          Conducătorul organului de executare,
                       Numele şi prenumele ......................
                          Semnătura ..........................
                                          L.S.
        Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679.
    1. Denumire: Decizie de ridicare a popririi asigurătorii asupra sumelor datorate debitorului de către terţi
    2. Format: A4/t1
    3. Caracteristici de tipărire: se editează din sistemul informatic.
    4. Se utilizează: în baza prevederilor art. 213 şi art. 214 alin. (2), coroborate cu art. 234 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    5. Se întocmeşte: în 2 exemplare de către organul de executare silită.
    6. Circulă: 1 exemplar la terţul poprit.
    7. Se arhivează: 1 exemplar la dosarul de executare silită.

    ANEXA 5

        (Anexa nr. 16 la Ordinul nr. 63/2017)
        ANTET*1)
    *1) Se vor trece sigla, conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea şi adresa organului fiscal central emitent al prezentului act.

        Dosar fiscal nr. ...........
        Nr. ......... din ...............
        Către ...........................*2)
    *2) Se va/vor menţiona denumirea/numele şi prenumele fiecărei părţi căreia i-a fost comunicată indisponibilizarea bunurilor.

                           DECIZIE DE RIDICARE A SECHESTRULUI
                          ASIGURĂTOR APLICAT ASUPRA BUNURILOR
        În baza prevederilor art. 213 şi art. 214 alin. (2), coroborate cu art. 234 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, se ridică sechestrele asigurătorii aplicate asupra bunurilor proprietate a ..................*3) cu domiciliul fiscal în localitatea ................, str. .............., nr. ......, cod de identificare fiscală .............*4), prin Procesul-verbal de sechestru asigurător pentru bunuri mobile/imobile nr. ....... din data de ...............
    *3) Se va menţiona denumirea/numele şi prenumele debitorului.
    *4) Se va menţiona: codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz.

        Împotriva prezentului înscris se poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 260 şi 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare
                          Conducătorul organului de executare,
                       Numele şi prenumele ......................
                          Semnătura ..........................
                                          L.S.
        Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679.
    1. Denumire: Decizie de ridicare a sechestrului asigurător aplicat asupra bunurilor
    2. Format: A4/t1.
    3. Caracteristici de tipărire: se editează din sistemul informatic.
    4. Se utilizează: în baza prevederilor art. 213 şi art. 214 alin. (2), coroborate cu art. 234 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    5. Se întocmeşte: în 2 sau mai multe exemplare de organul de executare, după caz.
    6. Circulă: 1 exemplar fiecărei părţi căreia i-a fost comunicată indisponibilizarea bunurilor.
    7. Se arhivează: 1 exemplar la dosarul de executare.

    ANEXA 6

        (Anexa nr. 20 la Ordinul nr. 63/2017)
        ANTET*1)
    *1) Se vor trece sigla, conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea şi adresa organului fiscal central emitent al prezentului act.

        Dosar de executare nr. ...........
        Nr. ......... din ...............
        Către ...........................*2)
    *2) Se vor menţiona denumirea şi sediul instituţiei de credit.

                                         ADRESĂ
                   de înfiinţare a popririi asupra disponibilităţilor
                      băneşti, ca urmare a transformării măsurilor
                           asigurătorii în măsuri executorii
        În baza prevederilor art. 213 alin. (3) şi art. 236 alin. (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, pentru debitorul .............*3), cu domiciliul fiscal în localitatea ................, str. ............, nr. ........, cod de identificare fiscală ........... *4), măsurile asigurătorii dispuse prin Adresa de înfiinţare a popririi asigurătorii asupra disponibilităţilor băneşti nr. ......... din data de ........ se transformă în măsuri executorii.
    *3) Se vor menţiona numele, prenumele/denumirea şi domiciliul fiscal, codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz, alte date de identificare ale debitorului. În cazul sediilor secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, se va menţiona contribuabilul/plătitorul care le-a înfiinţat.
    *4) Se va menţiona contul R008TREZ999506702XXXXXXX deschis la unitatea de Trezorerie Operativă Centrală, în cazul popririlor înfiinţate prin adrese comunicate prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, sau contul indicat în somaţie, deschis la unitatea de Trezorerie a Statului, în cazul popririlor înfiinţate prin adrese comunicate prin alte modalităţi prevăzute de lege.

        Suma pentru care se continuă poprirea este în cuantum de ............. lei, reprezentând obligaţii fiscale restante ale debitorului.
        Sumele indisponibilizate se vor vira în contul ...............*4), deschis la unitatea de Trezorerie ...........*5), pe numele ............*6), cod de identificare fiscală .............., utilizând numărul de evidenţă a plăţii .........., în termenul prevăzut la art. 236 alin. (13) sau alin. (20), după caz, din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    *5) Se va menţiona Trezoreria Operativă Centrală, în cazul popririlor înfiinţate prin adrese comunicate prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, sau unitatea de Trezorerie a Statului la care este arondat organul fiscal competent în administrarea obligaţiilor fiscale datorate de debitorul care înregistrează obligaţii fiscale restante, în cazul popririlor înfiinţate prin adrese comunicate prin alte modalităţi prevăzute de lege.
    *6) Se va menţiona debitorul care înregistrează obligaţii fiscale/bugetare restante, respectiv: persoane fizice, persoane juridice, sedii secundare sau orice altă entitate, precum şi codul de identificare fiscală al acestuia.

        De la data şi ora primirii prezentei adrese nu veţi mai proceda la decontarea documentelor de plată primite, respectiv la debitarea conturilor debitorului .........*3), în limita sumei pentru care se continuă poprirea, şi nu veţi mai accepta alte plăţi din conturile acestuia, până la achitarea integrală a obligaţiilor fiscale, cu excepţia plăţilor dispuse pentru stingerea sumelor prevăzute la art. 236 alin. (14) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi pentru stingerea obligaţiilor fiscale aferente bugetelor administrate de către organul fiscal care a înfiinţat poprirea.
        În cazul comunicării prezentei adrese prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, plata sumelor prevăzute la art. 236 alin. (14) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, poate fi realizată până la data la care instituţiile de credit transmit informaţiile privind suma disponibilă de plată.
        Despre luarea acestor măsuri veţi înştiinţa organul de executare.*7)
    *7) Nu se va completa în cazul popririlor înfiinţate prin adrese comunicate prin mijloace electronice de transmitere la distantă.

        Poprirea înfiinţată anterior, ca măsură asigurătorie, devine executorie prin comunicarea prezentei adrese. În acest sens aveţi obligaţia să înregistraţi atât ziua, cât şi ora primirii prezentei adrese. Despre această măsură este înştiinţat şi debitorul.
        Împotriva prezentului înscris se poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile, sub sancţiunea decăderii, de la data comunicării sau luării la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 260 şi 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
        Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, audierea contribuabilului nu este obligatorie.
                          Conducătorul organului de executare,
                       Numele şi prenumele ......................
                          Semnătura ..........................*7)
                                          L.S.*7)
        Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679.
    1. Denumire: Adresă de înfiinţare a popririi asupra disponibilităţilor băneşti, ca urmare a transformării măsurilor asigurătorii în măsuri executorii
    2. Format: A4/t1.
    3. Caracteristici de tipărire: se editează din sistemul informatic.
    4. Se utilizează: în baza prevederilor art. 213 alin. (3) şi art. 236 alin. (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    5. Se întocmeşte: în 2 exemplare de organul de executare silită.
    6. Circulă: 1 exemplar la instituţia de credit.
    7. Se arhivează: 1 exemplar la dosarul de executare silită.

    ANEXA 7

        (Anexa nr. 24 la Ordinul nr. 63/2017)
        ANTET*1)
    *1) Se vor trece sigla, conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea şi adresa organului fiscal central emitent al prezentului act.

        Dosar de executare nr. ...........
        Nr. ......... din ...............
        Către ...........................*2)
    *2) Se vor menţiona denumirea şi sediul instituţiei de credit.

                                         ADRESĂ
               de înfiinţare a popririi asupra disponibilităţilor băneşti
        În temeiul prevederilor art. 236 alin. (12) şi (13) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, se indisponibilizează de îndată, în măsura în care este necesar pentru stingerea obligaţiilor fiscale/bugetare, sumele existente, precum şi cele viitoare provenite din încasările zilnice în conturile în lei şi/sau valută deschise la unitatea dumneavoastră de către debitorul ............*3), în limita sumei de ........... lei.
    *3) Se vor menţiona numele, prenumele/denumirea şi domiciliul fiscal, codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz, alte date de identificare ale debitorului. În cazul sediilor secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, se va menţiona contribuabilul/plătitorul care le-a înfiinţat.

        Sumele indisponibilizate se vor vira în contul ............... *4), deschis la unitatea de Trezorerie ................*5)), pe numele ................*6), cod de identificare fiscală ................, utilizând numărul de evidenţă a plăţii ................, în termenul prevăzut la art. 236 alin. (13) sau alin. (20), după caz, din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    *4) Se va menţiona contul R008TREZ999506702XXXXXXX deschis la unitatea de Trezorerie Operativă Centrală, în cazul popririlor înfiinţate prin adrese comunicate prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, sau contul indicat în somaţie, deschis la unitatea de Trezorerie a Statului, în cazul popririlor înfiinţate prin adrese comunicate prin alte modalităţi prevăzute de lege.
    *5) Se va menţiona Trezoreria Operativă Centrală, în cazul popririlor înfiinţate prin adrese comunicate prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, sau unitatea de Trezorerie a Statului la care este arondat organul fiscal competent în administrarea obligaţiilor fiscale datorate de debitorul care înregistrează obligaţii fiscale restante, în cazul popririlor înfiinţate prin adrese comunicate prin alte modalităţi prevăzute de lege
    *6) Se va menţiona debitorul care înregistrează obligaţii fiscale/bugetare restante, respectiv: persoane fizice, persoane juridice, sedii secundare sau orice altă entitate, precum şi codul de identificare fiscală al acestuia.

        Poprirea se consideră înfiinţată din momentul primirii adresei de înfiinţare. În acest sens aveţi obligaţia să înregistraţi atât ziua cât şi ora primirii adresei de înfiinţare a popririi.
        Din momentul indisponibilizării, respectiv de la data şi ora primirii prezentei, nu veţi mai proceda la decontarea documentelor de plată primite, respectiv la debitarea conturilor debitorului .................*3), şi nu veţi mai accepta alte plăţi din conturile acestuia, până la achitarea integrală a obligaţiilor fiscale, cu excepţia plăţilor dispuse pentru stingerea sumelor prevăzute la art. 236 alin. (14) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pentru stingerea obligaţiilor fiscale aferente bugetelor administrate de către organul fiscal care a înfiinţat poprirea.
        În cazul popririlor înfiinţate prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, plata sumelor prevăzute la art. 236 alin. (14) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, poate fi realizată până la data la care instituţiile de credit transmit informaţiile privind suma disponibilă de plată.
        Despre luarea acestor măsuri veţi înştiinţa organul de executare*7).
    *7) Nu se va completa în cazul popririlor înfiinţate prin adrese comunicate prin mijloace electronice de transmitere la distanţă.

        Împotriva prezentului înscris se poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile, sub sancţiunea decăderii, de la data comunicării sau luării la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 260 şi 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
        Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, audierea contribuabilului nu este obligatorie.
                          Conducătorul organului de executare,
                       Numele şi prenumele ......................
                          Semnătura ..........................*7)
                                          L.S.*7)
        Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679.
    1. Denumire: Adresă de înfiinţare a popririi asupra disponibilităţilor băneşti
    2. Format: A4/t1.
    3. Caracteristici de emitere: se emite din sistem informatic.
    4. Se utilizează: în baza prevederilor art. 236 alin. (12) şi (13) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    5. Se întocmeşte: electronic sau în 2 exemplare, după caz, de organul de executare.
    6. Circulă: în format electronic sau în format hârtie, după caz, la instituţia de credit;
    7. Se arhivează: în format electronic în Arhiva Electronică a Ministerului Finanţelor Publice;
        sau, după caz,
    – 1 exemplar la dosarul de executare.


    ANEXA 8

        (Anexa nr. 25 la O.P.A.N.A.F. nr. 63/2017)
        ANTET*1)
    *1) Se vor trece sigla, conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea şi adresa organului fiscal central emitent al prezentului act.

        Dosar de executare nr. ...........
        Nr. ......... din ...............
        Către ...........................*2)
    *2) Se va menţiona numele şi prenumele/denumirea şi adresa terţului poprit, alte date de identificare ale acestuia.

                     ADRESĂ DE ÎNFIINŢARE A POPRIRII ASUPRA SUMELOR
                          DATORATE DEBITORULUI DE CĂTRE TERŢI
        În temeiul prevederilor art. 213 alin. (3) şi/sau art. 236 alin. (5) şi (7), după caz, din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, pentru debitorul ...............*3), cu domiciliul fiscal în localitatea ..............., str. .........., nr. ........., cod de identificare fiscală ................:
    *3) Se vor menţiona numele, prenumele/denumirea şi domiciliul fiscal, codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz, alte date de identificare ale debitorului, în cazul sediilor secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, se va menţiona contribuabilul/plătitorul care le-a înfiinţat
    [ ] - se înfiinţează poprirea asupra sumelor de bani reprezentând venituri şi disponibilităţi băneşti în lei şi în valută, titluri de valoare sau alte bunuri mobile necorporale, deţinute şi/sau datorate, cu orice titlu, debitorului .............*3) de către dumneavoastră sau pe care le veţi datora şi/sau deţine în viitor în temeiul unor raporturi juridice existente, în limita sumei de ............ lei. Poprirea se consideră înfiinţată din momentul primirii prezentei adrese. În acest sens aveţi obligaţia să înregistraţi atât ziua, cât şi ora primirii prezentei adrese.
    [ ] - măsurile asigurătorii dispuse prin Adresa de înfiinţare a popririi asigurătorii asupra sumelor datorate debitorului de către terţi nr. ...... din data de ............, se transformă în măsuri executorii, iar suma pentru care se continuă poprirea este în cuantum de ........ lei. Poprirea înfiinţată anterior, ca măsură asigurătorie, devine executorie prin comunicarea prezentei adrese. În acest sens, aveţi obligaţia să înregistraţi atât ziua, cât şi ora primirii prezentei adrese, în situaţia în care, la data comunicării prezentei adrese, nu datoraţi vreo sumă de bani debitorului ...............*3) sau nu veţi datora în viitor asemenea sume în temeiul unor raporturi juridice existente, veţi înştiinţa despre acest fapt organul de executare silită în termen de 5 zile de la primirea prezentei adrese.

        Sumele deţinute şi/sau datorate debitorului, cu orice titlu, vor fi virate în conturile deschise la unitatea de Trezorerie a Statului ............., pe numele ................*4), cod de identificare fiscală ............., utilizând numărul de evidenţă a plăţii în termenul prevăzut la art. 236 alin. (9) lit. a) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, pentru a stinge obligaţiile fiscale/bugetare datorate de debitor ............*4), după cum urmează:
    *4) Se va menţiona debitorul care înregistrează obligaţii fiscale/bugetare restante, respectiv: persoane fizice, persoane juridice, sedii secundare sau orice altă entitate, precum şi codul de identificare fiscală al acestuia.

┌──────────┬─────────┬──────────┬────────┬───────┐
│Denumirea │ │Titlul │ │Contul │
│obligaţiei│Categorie│executoriu│Suma │în care│
│fiscale/ │sumă de │nr./data │datorată│se │
│bugetare │plată*5) │*6) │(lei) │virează│
│ │ │ │ │suma │
├──────────┼─────────┼──────────┼────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │
├──────────┼─────────┼──────────┼────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │
├──────────┼─────────┼──────────┼────────┼───────┤
│TOTAL │ │ │ │ │
└──────────┴─────────┴──────────┴────────┴───────┘

    *5) Se va menţiona categoria de sumă: D - debit, M - majorare de întârziere/DO - dobândă, A - amendă, P - penalitate, PI - penalitate de întârziere, PN - penalitate de nedeclarare.
    *6) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.

        Împotriva prezentului înscris se poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 260 şi 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
        Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, audierea contribuabilului nu este obligatorie.
                          Conducătorul organului de executare,
                       Numele şi prenumele ......................
                          Semnătura ..........................
                                          L.S.
        Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679
    1. Denumire: Adresă de înfiinţare a popririi asupra sumelor datorate debitorului de către terţi
    2. Format: A4/t1.
    3. Caracteristici de tipărire: se editează din sistem informatic.
    4. Se utilizează: în baza prevederilor art. 213 alin. (3) şi/sau art. 236 alin. (5) şi (7), după caz, din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    5. Se întocmeşte: în 2 exemplare de către organul de executare silită.
    6. Circulă: 1 exemplar la terţul poprit.
    7. Se arhivează: 1 exemplar la dosarul de executare silită.

    ANEXA 9

        (Anexa nr. 26 la O.P.A.N.A.F nr. 63/2017)
        ANTET*1)
    *1) Se vor trece sigla, conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea şi adresa organului fiscal central emitent al prezentului act.

        Dosar de executare nr. ...........
        Nr. ......... din ...............
        Către ...........................*2)
    *2) Se va menţiona denumirea, codul de identificare fiscală şi domiciliul fiscal al autorităţii sau instituţiei publice.

                         ADRESĂ DE ÎNFIINŢARE A POPRIRII ASUPRA
                            SUMELOR PE CARE DEBITORUL LE ARE
                   DE ÎNCASAT DE LA AUTORITĂŢI SAU INSTITUŢII PUBLICE
        În temeiul prevederilor art. 230 alin. (3) şi art. 236 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, se înfiinţează poprirea asupra sumelor certe, lichide şi exigibile pe care debitorul ...........*3) le are de încasat de la dumneavoastră, conform Atestatului nr. ........ din data de .........., în limita sumei de .......... lei.
    *3) Se va menţiona numele, prenumele/denumirea şi domiciliul fiscal; codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz; alte date de identificare a debitorului. În cazul sediilor secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, se va menţiona contribuabilul/plătitorul care le-a înfiinţat.

        În situaţia în care, la data comunicării prezentei adrese nu datoraţi vreo sumă de bani debitorului ...............*3) sau nu veţi datora în viitor asemenea sume în temeiul unor raporturi juridice existente, veţi înştiinţa despre acest fapt organul de executare silită în termen de 5 zile de la primirea prezentei adrese.
        Sumele datorate de dumneavoastră debitorului se vor vira în contul ..................., deschis la unitatea de Trezorerie a Statului ............, pe numele .............*4), cod de identificare fiscală .............., utilizând numărul de evidenţă a plăţii ..........., în termenul prevăzut la art. 236 alin. (9) lit. a) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, pentru a stinge obligaţiile fiscale/bugetare datorate de debitor ................*4), după cum urmează.
    *4) Se va menţiona debitorul care înregistrează obligaţii fiscale restante conform titlurilor executorii menţionate în tabel, respectiv: persoane fizice, persoane juridice, sedii secundare sau orice altă entitate pentru care s-a emis titlu executoriu, precum şi codul de identificare fiscală al acestuia.


┌──────────┬─────────┬──────────┬────────┐
│Denumirea │Categorie│Titlul │Suma │
│obligaţiei│sumă de │executoriu│datorată│
│fiscale/ │plată *5)│nr./ data │(lei) │
│bugetare │ │*6) │ │
├──────────┼─────────┼──────────┼────────┤
│ │ │ │ │
├──────────┼─────────┼──────────┼────────┤
│ │ │ │ │
├──────────┼─────────┼──────────┼────────┤
│TOTAL │ │ │ │
└──────────┴─────────┴──────────┴────────┘

    *5) Se va menţiona categoria de sumă: D - debit, M - majorare de întârziere/DO - dobândă, A - amendă, P - penalitate, PI - penalitate de întârziere, PN - penalitate de nedeclarare.
    *6) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
        Poprirea se consideră înfiinţată din momentul primirii prezentei adrese de către dumneavoastră. În acest sens, aveţi obligaţia să înregistraţi atât ziua, cât şi ora primirii adresei de înfiinţare a popririi.
        Împotriva prezentului înscris se poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă a prezentei adrese, în conformitate cu prevederile art. 260 şi 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
        Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, audierea contribuabilului nu este obligatorie.
                          Conducătorul organului de executare,
                          Nume şi prenume ....................
                             Semnătura ...................
                                          L.S.
        Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679
    1. Denumire: Adresă de înfiinţare a popririi asupra sumelor pe care debitorul le are de încasat de la autorităţi sau instituţii publice
    2. Format: A4/t1.
    3. Caracteristici de tipărire: se editează din sistem informatic.
    4. Se utilizează: în baza prevederilor art. 230 alin. (3) şi art. 236 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    5. Se întocmeşte: în 2 exemplare de către organul de executare silită.
    6. Circulă: 1 exemplar la autoritatea sau instituţia publică de la care debitorul are de încasat sume.
    7. Se arhivează: 1 exemplar la dosarul de executare silită.

    ANEXA 10

        (Anexa nr. 27 la O.P.A.N.A.F. nr. 63/2017)
        ANTET*1)
    *1) Se vor trece sigla, conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea şi adresa organului fiscal central emitent al prezentului act.

        Dosar de executare nr. ...........
        Nr. ......... din ...............
        Către ...........................*2)
    *2) Se va menţiona numele, prenumele/denumirea şi domiciliul fiscal; codul numeric personal, numărul de identificare fiscală,codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz, alte date de identificare a debitorului. În cazul sediilor secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, se va menţiona contribuabilul/plătitorul care le-a înfiinţat.

                   ADRESĂ DE ÎNŞTIINŢARE PRIVIND ÎNFIINŢAREA POPRIRII
        În baza art. 213 alin. (3) şi/sau art. 236 alin. (5) şi (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă comunicăm că:
    [ ] - prin Adresa de înfiinţare a popririi asupra disponibilităţilor băneşti/Adresa de înfiinţare a popririi asigurătorii asupra disponibilităţilor băneşti s-a luat măsura indisponibilizării sumelor existente, precum şi a celor viitoare provenite din încasările zilnice în conturile în lei şi/sau valută deschise la ................*3);
    *3) Se va menţiona denumirea instituţiei de credit.

    [ ] - prin Adresa de înfiinţare a popririi asupra sumelor datorate debitorului de către terţi/Adresa de înfiinţare a popririi asigurătorii asupra sumelor datorate debitorului de către terţi s-a luat măsura înfiinţării popririi asupra sumelor de bani deţinute şi/sau datorate dumneavoastră, cu orice titlu, de către .............*4) sau pe care le va datora şi/sau le va deţine în viitor în temeiul unor raporturi juridice existente;
    *4) Se va menţiona denumirea terţului poprit.

    [ ] - prin Adresa de înfiinţare a popririi asupra sumelor pe care debitorul le are de încasat de la autorităţi sau instituţii publice nr. ......./......... s-a luat măsura înfiinţării popririi asupra sumelor certe, lichide şi exigibile pe care le aveţi de încasat de la ..............*5);
    *5) Se va menţiona denumirea autorităţii sau instituţiei publice.

    [ ] - prin Adresa de înfiinţare a popririi asupra disponibilităţilor băneşti, ca urmare a transformării măsurilor asigurătorii în măsuri executorii, sumele existente, precum şi cele viitoare provenite din încasările zilnice în conturile în lei şi/sau valută deschise la ................*3), vor fi virate, potrivit legii, de către instituţia de credit;
    [ ] - prin Adresa de înfiinţare a popririi asupra sumelor datorate debitorului de către terţi, ca urmare a transformării măsurilor asigurătorii în măsuri executorii, sumele de bani deţinute şi/sau datorate dumneavoastră, cu orice titlu, de către ..............*4) sau pe care le va datora şi/sau le va deţine în viitor în temeiul unor raporturi juridice existente, vor fi virate de către terţul poprit.

        Sumele le veţi vira în conturile deschise la unitatea de Trezorerie a Statului ................, pe numele ...............*6), cod de identificare fiscală .........., pentru a stinge obligaţiile fiscale/bugetare datorate de acesta, după cum urmează:
    *6) Se va menţiona debitorul care înregistrează obligaţii fiscale restante conform titlurilor executorii menţionate în tabel, respectiv: persoane fizice, persoane juridice, sedii secundare sau orice altă entitate pentru care s-a emis titlu executoriu, precum şi codul de identificare fiscală al acestuia.

┌──────────┬─────────┬──────────┬────────┬───────┐
│ │ │ │ │Contul │
│Denumirea │ │Titlul │ │în care│
│obligaţiei│Categoria│executoriu│Suma │urmează│
│fiscale/ │sumei de │nr./data │datorată│a se │
│bugetare │plată *7)│*8) │(lei) │vira │
│ │ │ │ │suma │
│ │ │ │ │*9) │
├──────────┼─────────┼──────────┼────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │
├──────────┼─────────┼──────────┼────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │
├──────────┼─────────┼──────────┼────────┼───────┤
│TOTAL │ │ │ │ │
└──────────┴─────────┴──────────┴────────┴───────┘

    *7) Se va menţiona categoria de sumă: D- debit, M- majorare de întârziere /DO - dobândă, A- amendă, P- penalitate, PI- penalitate de întârziere, PN -penalitate de nedeclarare.
    *8) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
    *9) Se va menţiona contul de disponibil sau de venituri, după caz, în care se plătesc obligaţiile fiscale/bugetare, potrivit legii.

        În temeiul art. 233 alin. (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul în care popririle înfiinţate de organul de executare generează imposibilitatea de a vă continua activitatea economică, cu consecinţe sociale deosebite, vă puteţi adresa creditorului fiscal care poate dispune, la cererea dumneavoastră şi ţinând seama de motivele invocate, fie suspendarea temporară totală, fie suspendarea parţială a executării silite prin poprire. Suspendarea se poate dispune, o singură dată, pe parcursul a 2 ani calendaristici pentru o perioadă de cel mult 6 luni consecutive de la data comunicării către instituţia de credit sau alt terţ poprit a actului de suspendare a popririi.
        Împotriva prezentului înscris se poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 260 şi 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
                          Conducătorul organului de executare,
                           Nume şi prenume .................
                            Semnătura .....................
                                          L.S.
        Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679
    1. Denumire: Adresă de înştiinţare privind înfiinţarea popririi
    2. Format: A4/t1.
    3. Caracteristici de tipărire: se editează din sistem informatic.
    4. Se utilizează: în baza art. 213 alin. (3) şi/sau art. 236 alin. (5) şi (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    5. Se întocmeşte: în 2 exemplare de organul de executare silită.
    6. Circulă: 1 exemplar la debitor.
    7. Se arhivează: 1 exemplar la dosarul de executare silită.

    ANEXA 11

        (Anexa nr. 38 la O.P.A.N.A.F. nr. 63/2017)
        În atenţia .............*1)
    *1) Se va menţiona denumirea şi adresa organului fiscal central emitent al anunţului privind vânzarea bunurilor.

        Subsemnatul/Subscrisa ..................*2), cu domiciliul/sediul în loc. .............., str. ................ nr. ....... bl. ....., sc. ......., et. ...., ap. ......., judeţ ............, sector .............., CIF ....................., având adresa electronică ............... şi numărul de telefon/fax ................., prin reprezentantul legal .....................*3), formulez prezenta
    *2) Se va menţiona numele şi prenumele/denumirea ofertantului
     *3) Se va menţiona numele şi prenumele reprezentantului legal al ofertantului

               CERERE DE PARTICIPARE LA LICITAŢIE ŞI OFERTA DE CUMPĂRARE
        Având în vedere anunţul dumneavoastră nr. ............. din data de ................privind vânzarea la licitaţie, în data de ..............., a unor bunuri imobile/mobile aparţinând debitorului/terţe persoane .............., în temeiul art. 250 alin. (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă rog să-mi acceptaţi oferta de cumpărare a următoarelor bunuri *4):
    *4) Se vor completa în mod corespunzător, pentru fiecare bun pentru care se doreşte a se face o ofertă de cumpărare, denumirea bunului şi descrierea sumară a acestuia, astfel cum sunt menţionate în anunţul de vânzare, precum şi preţul oferit pentru fiecare dintre acestea
    1. ...................................................................... , la preţul de lei............, exclusiv TVA.
    2. ...................................................................... , la preţul de lei............, exclusiv TVA.
    3. ...................................................................... , la preţul de lei............, exclusiv TVA.

        Pentru participarea la licitaţie depun la prezenta următoarele documente:
    [ ] - dovada plăţii taxei de participare/a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei, în suma de ................... lei;
    [ ] - împuternicirea persoanei ................... care ne reprezintă;
    [ ] - pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului;
    [ ] - pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;
    [ ] - pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;
    [ ] - pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;
    [ ] - declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul.

        Prin prezenta am luat cunoştinţă de obligaţia ce-i revine cumpărătorului cu privire la respectarea prevederilor legale speciale, cum ar fi obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea.
        Solicit ca, în cazul în care nu sunt declarat adjudecatar, restituirea taxei de participare la licitaţie să se efectueze în contul bancar nr. ............ deschis la ..............................
        De asemenea, am luat cunoştinţă de faptul că, taxa de participare nu se restituie ofertanţilor care nu s-au prezentat la licitaţie, celui care a refuzat încheierea procesului-verbal de adjudecare, precum şi adjudecatarului care nu a plătit preţul potrivit art. 250 alin. (15) din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
        Menţionez că plata preţului bunului, diminuat cu taxa de participare la licitaţie, o voi efectua:
    [ ] - integral,
    [ ] - cu un avans de .........% din preţul de adjudecare a bunului, diferenţa urmând a fi achitată în ........ rate lunare, cu plata dobânzii prevăzută de lege.

                    Ofertantul/Reprezentantul legal al ofertantului,
                              ............................
                                 (numele şi prenumele)
                             Semnătura....................
                                  Data ..............
        Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679.

    ANEXA 12

        (Anexa nr. 39 la O.P.A.N.A.F. nr. 63/2017)
        ANTET*1)
    *1) Se vor trece sigla, conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea şi adresa organului fiscal central emitent al prezentului act.

        Dosar de executare nr. .............
        Nr. ...... din ...............
              PROCES-VERBAL PRIVIND DESFĂŞURAREA ŞI REZULTATUL LICITAŢIEI
                         PENTRU VALORIFICAREA BUNURILOR MOBILE
        Încheiat astăzi ........ anul ...... luna ........ ora ........în localitatea ................. str. ............. nr. ..........
        În temeiul prevederilor art. 251 alin. (10) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, s-a întocmit prezentul proces-verbal privind desfăşurarea şi rezultatul licitaţiei organizate, care are ca obiect valorificarea bunului mobil/bunurilor mobile pentru care s-a efectuat publicitatea prin anunţul de vânzare nr. ....... din data de ..................
        Pentru stingerea obligaţiilor fiscale/bugetare datorate de debitorul ................*2) din localitatea .............. str. .......... nr. ......, cod de identificare fiscală .............*3), în sumă de ............ lei, individualizate în titlul executoriu/titlurile executorii nr./data .............*4), emis/emise de ................ s-a sechestrat bunul mobil/bunurilor mobile înscris(e) în procesul-verbal de sechestru nr. ........... din ............. întocmit de ............*5) s-a încheiat actul în formă autentică nr. ................ din .............. prin care s-au adus bunuri mobile în garanţie de către terţa persoană .....................*6).
    *2) Se va menţiona numele şi prenumele/denumirea debitorului.
    *3) Se va menţiona: codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz.
    *4) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
    *5) Se va menţiona organul de executare silită care a întocmit procesul-verbal de sechestru.
    *6) Se vor menţiona datele de identificare: numele şi prenumele/denumirea, domiciliul fiscal şi codul de identificare fiscală.

        Executorul a dat citire la momentul organizării licitaţiei, mai întâi anunţului de vânzare şi apoi ofertelor scrise primite, potrivit legii
        Informaţii despre participanţii la licitaţie şi sumele oferite de fiecare participant:
    1. ..................................
    2. ..................................
    3. ..................................
    4. ..................................

        Urmare organizării licitaţiei pentru valorificarea bunului mobil/bunurilor mobile pentru care s-a făcut publicitatea prin anunţul de vânzare pentru care s-a dat citire, rezultatul acesteia este următorul:
    [ ] - nu s-a realizat vânzarea pentru următoarele bunuri:

┌─────────┬────────────────┬─────────────┐
│ │Preţul bunului │Motivul │
│Denumirea│mobil*7), │pentru care │
│bunului │exclusiv TVA │nu s-a │
│mobil │- lei- │realizat │
│Descriere├────────┬───────┤valorificarea│
│sumară │Preţul │Preţul │bunului │
│ │de │de │mobil, după │
│ │evaluare│pornire│caz │
├─────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│1 │ │ │ │
├─────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│2 │ │ │ │
├─────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│3 │ │ │ │
├─────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│4 │ │ │ │
└─────────┴────────┴───────┴─────────────┘

    *7) Se va menţiona pentru prima licitaţie preţul de evaluare a bunului mobil, iar pentru celelalte licitaţii, se va menţiona preţul de pornire reprezentând preţul de evaluare, diminuat cu 25% pentru a doua licitaţie şi cu 50% pentru următoarele licitaţii.

    [ ] - a fost/au fost adjudecat(e) următoarele bunuri:

┌─────────┬────────────┬───────────────────────────┬──────────┬──────────────────┐
│ │Drepturile │Preţul bunului mobil *7),, │Valoare │ │
│Denumirea│reale şi │exclusiv TVA │TVA*), │ │
│bunului │privilegiile│-lei- │după caz, │ │
│mobil │care │ │aferentă │Date de │
│adjudecat│grevează ├────────┬───────┬──────────┤preţului │identificare ale │
│Descriere│bunurile, │Preţul │Preţul │ │de │adjudecatarului*6)│
│sumară │dacă este │de │de │Preţul de │adjudecare│ │
│ │cazul │evaluare│pornire│adjudecare│-lei- │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼────────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────────┤
│1 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼────────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────────┤
│2 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼────────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────────┤
│3 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼────────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────────┤
│4 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴────────────┴────────┴───────┴──────────┴──────────┴──────────────────┘

        *) Regimul şi cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabil/aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de Titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. TVA datorată conform prevederilor titlului VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, va fi plătită odată cu preţul de adjudecare sau după caz, se aplică taxarea inversă conform prevederilor art. 331 din Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, ori operaţiunea este scutită de TVA Se aplică procedura privind TVA aferentă unei livrări de bunuri efectuate prin executare silită prevăzută de normele metodologice de aplicare a Titlului VII din Codul fiscal, cu modificările ulterioare, şi dacă livrarea este operaţiune neimpozabilă conform prevederilor Titlului VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, se face această menţiune în prezentul proces-verbal.


        Adjudecatarul va plăti preţul de adjudecare, diminuat cu contravaloarea taxei de participare la licitaţie, în lei, în numerar sau prin decontare bancară, în cel mult 5 zile de la data adjudecării, la Unitatea de Trezorerie a Statului ............. în contul ..............
        În cazul în care vânzarea se face cu plata preţului în rate, adjudecatarul va plăti un avans de minimum 50% din preţul de adjudecare, diminuat cu contravaloarea taxei de participare la licitaţie, în lei, în numerar sau prin decontare bancară, în cel mult 5 zile de la data adjudecării, la unitatea de Trezorerie a Statului ................. în contul ................., cod de identificare fiscală ................, diferenţa de preţ urmând a fi plătită în condiţiile şi termenele stabilite prin Procesul-verbal de adjudecare pentru bunuri mobile.
        Cu privire la vânzarea la licitaţie s-au făcut următoarele obiecţii: .......................................
        În conformitate cu prevederile art. 252 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, dacă adjudecatarul nu plăteşte în termenul stabilit, acesta este obligat să achite cheltuielile prilejuite de o nouă licitaţie şi, în cazul în care preţul obţinut la noua licitaţie va fi mai mic, diferenţa de preţ.
        Adjudecatarul va putea să achite la următoarea licitaţie preţul oferit iniţial, caz în care va fi obligat numai la plata cheltuielilor cauzate de noua licitaţie.
        Dacă la următoarea licitaţie bunul nu va fi vândut, adjudecatarul este obligat să plătească toate cheltuielile prilejuite de urmărirea acestuia.
        Împotriva prezentului înscris se poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 260 şi 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
        Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, audierea contribuabilului nu este obligatorie.
        Prezentul proces-verbal de licitaţie s-a încheiat în ........... exemplare.

┌────────────────────────────┬────────────────────────────┐
│ │Participanţi: │
│Comisia de licitaţie: │Nume │
│Nume ..................... │............................│
│Prenume.....................│Prenume │
│Semnătura │.......................... │
│......................... │Semnătura │
│L.S. │............................│
│ │L.S. │
└────────────────────────────┴────────────────────────────┘

        Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679.
    1. Denumire: Proces-verbal privind desfăşurarea şi rezultatul licitaţiei pentru valorificarea bunurilor mobile.
    2. Format: A4/t1.
    3. Caracteristici de tipărire: se editează din sistemul informatic.
    4. Se utilizează: în baza prevederilor art. 251 alin. (10) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    5. Se întocmeşte: în 3 exemplare de către organul de executare silită.
    6. Circulă: -1 exemplar la adjudecatar (sau reprezentantul său legal);
        -1 exemplar la debitor.

    7. Se arhivează: 1 exemplar la dosarul de executare silită.

    ANEXA 13

        (Anexa nr. 40 la O.P.A.N.A.F. nr. 63/2017)
        ANTET*1)
    *1) Se vor trece sigla conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea şi adresa organului fiscal central emitent al prezentului act.

        Dosar de executare nr. ...................
        Nr. ........ din................
                    PROCES-VERBAL PRIVIND DESFĂŞURAREA ŞI REZULTATUL
                       LICITAŢIEI PENTRU VALORIFICAREA BUNURILOR
                         IMOBILE/ANSAMBLULUI DE BUNURI IMOBILE
        Încheiat astăzi ............ anul ....... luna ........... ora ......., în localitatea ................, str. ................ nr. ........
        În temeiul prevederilor art. 251 alin. (10) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, s-a întocmit prezentul proces-verbal privind desfăşurarea şi rezultatul licitaţiei organizate, care are ca obiect valorificarea bunului imobil/bunurilor imobile/ansamblurilor de bunuri imobile pentru care s-a efectuat publicitatea prin anunţul de vânzare nr. .......... din data de ...............
        Pentru stingerea obligaţiilor fiscale/bugetare datorate de debitorul ..............*2) din localitatea .............. str. .............. nr. ........... cod de identificare fiscală .................*3), în sumă de .......... lei, individualizate în titlul executoriu/titlurile executorii nr./data ...............*4), emis/emise de .................. s-a sechestrat bunul imobil/bunurilor imobile/ansamblul de bunuri imobile înscris(e) în procesul-verbal de sechestru nr. ........ din ................ întocmit de ....................*5) /s-a încheiat actul în formă autentică nr. ....... din ............. prin care s-au adus bunuri imobile/ansambluri de bunuri imobile în garanţie de către terţa persoană ..................*6)
    *2) Se va menţiona numele şi prenumele/denumirea debitorului.
    *3) Se va menţiona: codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz.
    *4) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
    *5) Se va menţiona organul de executare silită care a întocmit procesul-verbal de sechestru.
    *6) Se vor menţiona datele de identificare ale terţei persoane: numele şi prenumele/denumirea, domiciliul fiscal şi codul de identificare fiscală.

        Executorul a dat citire la momentul organizării licitaţiei, mai întâi anunţului de vânzare şi apoi ofertelor scrise primite, potrivit legii.
        Informaţii despre participanţii la licitaţie şi sumele oferite de fiecare participant:
    1. .........................................
    2. .........................................
    3. .........................................

        Urmare organizării licitaţiei pentru valorificarea bunului imobil/bunurilor imobile/ansamblului de bunuri imobile pentru care s-a făcut publicitatea prin anunţul de vânzare pentru care s-a dat citire, rezultatul acesteia este următorul:
    [ ] - nu s-a realizat vânzarea pentru următoarele bunuri:
    a) clădire/părţi de clădire/ansamblu de clădiri în suprafaţă de ............... compusă din ........... şi construită din ........... şi teren aferent în suprafaţă de ..................., situate în localitatea ............... str. ............ nr. ......., preţ de evaluare/de pornire al licitaţiei *7) ......... lei (exclusiv TVA*8)), din următoarele motive ..................:
    *7) Se va menţiona pentru prima licitaţie preţul de evaluare a bunului mobil, iar pentru celelalte licitaţii, se va menţiona preţul de pornire reprezentând preţul de evaluare, diminuat cu 25% pentru a doua licitaţie şi cu 50% pentru următoarele licitaţii.
    *8) În ceea ce priveşte regimul aplicabil din punct de vedere al taxei pe valoarea adăugată, se au în vedere următoarele:
    a) fie se datorează TVA conform prevederilor Titlului VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, care va fi plătită odată cu preţul de adjudecare sau după caz, se aplică taxarea inversă conform prevederilor art. 331 din Codul fiscal, cu modificările ulterioare. Se aplică procedura privind TVA aferentă unei livrări de bunuri efectuate prin executare silită prevăzută de normele metodologice de aplicare a Titlului VII din Codul fiscal;
    b) fie nu se datorează TVA, deoarece se aplică scutirea de taxă prevăzută la art. 292 alin.(2) lit. f) sau regimul special pentru micile întreprinderi prevăzut la art. 310 [...], caz în care se emite şi factură, din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) fie nu se datorează TVA, deoarece operaţiunea este neimpozabilă conform prevederilor titlului VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.


    b) teren care nu este aferent clădirii/părţii de clădire/ansamblului de clădiri .................*9) în suprafaţă de ........... situat în localitatea ................ str. ........... nr. ....... preţ de evaluare/de pornire al licitaţiei *7) ......... lei (exclusiv TVA*8)), din următoarele motive: .................
    *9) Se va menţiona felul terenului.

    c) alte bunuri ..............*10), preţ de evaluare/de pornire al licitaţiei *7)............. lei (exclusiv TVA*8)) din următoarele motive: ..................
    *10) Se vor menţiona alte bunuri ce fac obiectul valorificării (cum ar fi fructe neculese şi recolte prinse de rădăcini), respectiv denumirea, descrierea acestora, precum şi locul unde acestea se află.


    [ ] - a fost/au fost adjudecat(e) următoarele bunuri:
    a) clădire/părţi de clădire/ansamblu de clădiri în suprafaţă de ............... compusă din ............ şi construită din .............şi teren aferent în suprafaţă de ...................., situate în localitatea ............... str. ............ nr. ......, preţ de evaluare/de pornire al licitaţiei*7) ......... lei (exclusiv TVA*8)), grevate de următoarele drepturi reale şi privilegii, după caz:

┌────────────────────┬─────────────────┐
│Creditori *11) │Sarcini *12) │
├────────────────────┼─────────────────┤
│ │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│ │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│ │ │
└────────────────────┴─────────────────┘

    *11) Se va menţiona numele şi prenumele/denumirea, precum şi domiciliul sau sediul creditorilor urmăritori.
    *12) Se vor arăta drepturile reale şi privilegiile existente asupra bunurilor imobile şi orice alte sarcini înscrise la Biroul de carte funciară, precum şi titularii şi domiciliul/sediul acestora.
        Adjudecarea s-a făcut în favoarea ..................*13) la preţul de adjudecare de ........... lei, pentru care s-a calculat T.V.A. în valoare de ........... lei, după caz.
    *13) Se vor menţiona datele de identificare ale adjudecatarului: numele şi prenumele/denumirea, domiciliul fiscal şi codul de identificare fiscala.


    b) teren care nu este aferent clădirii/părţii de clădire/ansamblului de clădiri ...............*9) în suprafaţă de .........., situat în localitatea ......... str. ............, nr. ......... preţ de evaluare/de pornire al licitaţiei *7) ........ lei (exclusiv TVA*8)), grevate de următoarele drepturi reale şi privilegii, după caz:

┌────────────────────┬─────────────────┐
│Creditori *11) │Sarcini *12) │
├────────────────────┼─────────────────┤
│ │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│ │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│ │ │
└────────────────────┴─────────────────┘

        Adjudecarea s-a făcut în favoarea ..................*13) la preţul de adjudecare de ........... lei, pentru care s-a calculat T.V.A. în valoare de ........... lei, după caz.

    c) alte bunuri ..............*10), preţ de evaluare/de pornire al licitaţiei *7) .............. lei (exclusiv TVA*8)), grevate de următoarele drepturi reale şi privilegii, după caz:

┌────────────────────┬─────────────────┐
│Creditori *11) │Sarcini *12) │
├────────────────────┼─────────────────┤
│ │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│ │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│ │ │
└────────────────────┴─────────────────┘
        Adjudecarea s-a făcut în favoarea ..................*13) la preţul de adjudecare de ........... lei, pentru care s-a calculat T.V.A. în valoare de ........... lei, după caz.
        Adjudecatarul va plăti preţul de adjudecare, diminuat cu contravaloarea taxei de participare la licitaţie în lei, în numerar sau prin decontare bancară, în cel mult 5 zile de la data adjudecării, la Unitatea de Trezorerie a Statului .......... în contul ..............
        În cazul în care vânzarea se face cu plata preţului în rate, adjudecatarul va plăti un avans de minimum 50% din preţul de adjudecare, diminuat cu contravaloarea taxei de participare la licitaţie, în lei, în numerar sau prin decontare bancară, în cel mult 5 zile de la data adjudecării, la Unitatea de Trezorerie a Statului ............ în contul ....................., cod de identificare fiscală .........., diferenţa de preţ urmând a fi plătită în condiţiile şi termenele stabilite prin Procesul-verbal de adjudecare pentru bunuri imobile/ansamblu de bunuri imobile.
        Cu privire la vânzarea la licitaţie s-au făcut următoarele obiecţii: ......................
        În conformitate cu prevederile art. 252 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, dacă adjudecatarul nu plăteşte în termenul stabilit, acesta este obligat să achite cheltuielile prilejuite de o nouă licitaţie şi, în cazul în care preţul obţinut la noua licitaţie va fi mai mic, diferenţa de preţ.
        Adjudecatarul va putea să achite la următoarea licitaţie preţul oferit iniţial, caz în care va fi obligat numai la plata cheltuielilor cauzate de noua licitaţie.
        Dacă la următoarea licitaţie bunul nu va fi vândut, adjudecatarul este obligat să plătească toate cheltuielile prilejuite de urmărirea acestuia.
        Împotriva prezentului înscris se poate introduce contestaţie la instanţa judecătoreasca competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 260 şi 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
        Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, când urmează să se ia măsuri de executare silită, audierea contribuabilului nu este obligatorie.
        Prezentul proces-verbal de licitaţie s-a încheiat în ........ exemplare.

┌────────────────────────────┬────────────────────────────┐
│ │Participanţi: │
│Comisia de licitaţie: │Nume │
│Nume ..................... │............................│
│Prenume.....................│Prenume │
│Semnătura │.......................... │
│......................... │Semnătura │
│L.S. │............................│
│ │L.S. │
└────────────────────────────┴────────────────────────────┘

        Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679.
    1. Denumire: Proces-verbal privind desfăşurarea şi rezultatul licitaţiei pentru valorificarea bunurilor imobile/ansamblului de bunuri imobile
    2. Format: A4/t1.
    3. Caracteristici de tipărire: se editează din sistemul informatic.
    4. Se utilizează: în baza prevederilor art. 251 alin. (10) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    5. Se întocmeşte: în 3 exemplare de către organul de executare silită.
    6. Circulă: - 1 exemplar la adjudecatar (sau reprezentantul său legal);
    - 1 exemplar la debitor.

    7. Se arhivează: 1 exemplar la dosarul de executare silită.

    ANEXA 14

        (Anexa nr. 42 la O.P.A.N.A.F. nr. 63/2017)
        ANTET*1)
    *1) Se vor trece sigla conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea şi adresa organului fiscal central emitent al prezentului act.

        Dosar executare nr. .........
        Nr. ....... din .............
                    PROCES-VERBAL DE ADJUDECARE PENTRU BUNURI MOBILE
               Încheiat astăzi ......... luna .....anul ...... ora ......
        În temeiul prevederilor art. 254 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, s-a întocmit prezentul proces-verbal de adjudecare pentru bunul mobil valorificat prin vânzare la licitaţie conform procesului-verbal privind desfăşurarea şi rezultatul licitaţiei pentru valorificarea bunurilor mobile nr. ............ din data de .............. emis de .................
    I. Date de identificare ale cumpărătorului*2):
    *2) Se vor menţiona datele de identificare, respectiv: numele şi prenumele/denumirea, domiciliul fiscal şi codul de identificare fiscală.
        ................................................
        ................................................

    II. Date de identificare ale debitorului/terţei persoane*2):
        ................................................
        ................................................

    III. Date de identificare ale bunului mobil:
    - denumirea bunului mobil .....................................
    – descrierea sumară ...........................................

        Adjudecarea s-a făcut la preţul de adjudecare de ............ lei, pentru care s-a calculat T.V.A. în sumă de ............ lei, după caz*).
        *) TVA se datorează conform prevederilor Titlului VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, va fi plătită odată cu preţul de adjudecare sau după caz, se aplică taxarea inversă conform prevederilor art. 331 din Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare ori operaţiunea este scutită de TVA. Se aplică procedura privind TVA aferentă unei livrări de bunuri efectuate prin executare silită prevăzută de normele metodologice de aplicare a Titlului VII din Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare şi dacă livrarea este operaţiune neimpozabilă conform prevederilor Titlului VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, se face această menţiune în prezentul proces-verbal.

    1. În cazul vânzării cu plata preţului în întregime, s-au achitat sumele:
    - ............. lei, reprezentând taxa de participare la licitaţie, cu chitanţă/ordin de plată nr./data ......., în contul nr. ...........;
    – ............. lei, reprezentând preţul de adjudecare diminuat cu valoarea taxei de participare la licitaţie, exclusiv T.V.A. aferentă, cu chitanţă/ordin de plată nr./data ............., în contul nr. ........................;
    – ............. lei, reprezentând T.V.A. aferentă, cu chitanţă/ordin de plată nr./data ................, în contul nr. ...................

    2. În cazul vânzării cu plata preţului în rate:
    a) sume achitate:
    - ............ lei, reprezentând taxa de participare la licitaţie, cu chitanţă/ordin de plată nr./data ............ în contul nr. ............;
    – ............ lei, reprezentând avansul, exclusiv T.V.A., diminuat cu valoarea taxei de participare la licitaţie aferentă avansului, cu chitanţă/ordin de plată nr./data ............, în contul nr. ............;
    – ............ lei, reprezentând T.V.A. aferentă avansului, cu chitanţă/ordin de plată nr./data ............ în contul nr. ............;
    – ............ lei, reprezentând suma taxei pe valoarea adăugată datorată pentru vânzarea bunului imobil sau altor bunuri, calculată pentru întreaga valoare a vânzării la preţul de adjudecare, din care s-a scăzut T.V.A. aferentă avansului, cu chitanţă/ordin de plată nr./data ............, în contul nr. ............;

    b) suma rămasă de plată: ............ lei, se va plăti în contul ............, deschis la ............, cod de identificare fiscală ............, conform următorului grafic:

┌───────┬──────┬──────┬─────────┬──────┐
│ │Termen│Rata │Dobânda │Total │
│Nr.crt.│de │lunară│aferentă │de │
│ │plată │(lei) │(lei) │plată │
│ │ │ │ │(lei) │
├───────┼──────┼──────┼─────────┼──────┤
│0 │1 │2 │3 │4=2+3 │
├───────┼──────┼──────┼─────────┼──────┤
│1 │ │ │ │ │
├───────┼──────┼──────┼─────────┼──────┤
│2 │ │ │ │ │
├───────┼──────┼──────┼─────────┼──────┤
│3 │ │ │ │ │
├───────┼──────┼──────┼─────────┼──────┤
│4 │ │ │ │ │
├───────┼──────┼──────┼─────────┼──────┤
│5 │ │ │ │ │
├───────┼──────┼──────┼─────────┼──────┤
│6 │ │ │ │ │
├───────┼──────┼──────┼─────────┼──────┤
│7 │ │ │ │ │
├───────┼──────┼──────┼─────────┼──────┤
│8 │ │ │ │ │
├───────┼──────┼──────┼─────────┼──────┤
│9 │ │ │ │ │
├───────┼──────┼──────┼─────────┼──────┤
│10 │ │ │ │ │
├───────┼──────┼──────┼─────────┼──────┤
│11 │ │ │ │ │
├───────┼──────┼──────┼─────────┼──────┤
│12 │ │ │ │ │
├───────┴──────┼──────┼─────────┼──────┤
│TOTAL │ │ │ │
└──────────────┴──────┴─────────┴──────┘        În conformitate cu prevederile art. 254 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, prezentul proces-verbal de adjudecare constituie titlu de proprietate.
        În cazul în care vânzarea s-a făcut cu plata preţului în rate, prezentul proces-verbal de adjudecare devine titlu executoriu în condiţiile în care cumpărătorul nu respectă condiţiile şi termenele în care s-a realizat valorificarea bunului.
        Împotriva prezentului înscris se poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 260 şi 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
        Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, audierea contribuabilului nu este obligatorie.
        Prezentul proces-verbal de adjudecare s-a încheiat în ....... exemplare.

┌─────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┐
│Conducătorul organului de executare: │Cumpărătorul │
│Nume şi prenume │(sau reprezentantul său legal) │
│.............................. │Nume şi prenume │
│Semnătura │.......................... │
│.....................................│Semnătura │
│L.S. │...................................│
│ │L.S. │
└─────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┘

        Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679.
    1. Denumire: Proces-verbal de adjudecare pentru bunuri mobile
    2. Format: A4/t1.
    3. Caracteristici de tipărire: se editează din sistemul informatic.
    4. Se utilizează: în baza prevederilor art. 254 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    5. Se întocmeşte: în 4 exemplare de către organul de executare silită, după caz.
    6. Circulă: - 1 exemplar la cumpărător (sau reprezentantul său legal);
    - 1 exemplar la debitor.

    7. Se arhivează: - 1 exemplar la organul de executare silită competent;
    - 1 exemplar la organul de executare silită coordonator.


    ANEXA 15

        (Anexa nr. 43 la O.P.A.N.A.F. nr. 63/2017)
        ANTET*1)
    *1) Se vor trece sigla conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea şi adresa organului fiscal central emitent al prezentului act

        Dosar executare nr. .............
        Nr. .......... din ..............
                       PROCES-VERBAL DE ADJUDECARE PENTRU BUNURI
                           IMOBILE/ANSAMBLU DE BUNURI IMOBILE
        Încheiat astăzi ........... luna ........ anul ......... ora ...........
        În temeiul prevederilor art. 254 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, s-a întocmit prezentul proces-verbal de adjudecare pentru bunul imobil/ansamblul de bunuri imobile valorificat prin vânzare la licitaţie conform procesului-verbal privind desfăşurarea şi rezultatul licitaţiei pentru valorificarea bunurilor imobile/ansamblurilor de bunuri imobile nr. ............... din data de .............. emis de ..................
    I. Date de identificare ale cumpărătorului*2):
    *2) Se vor menţiona datele de identificare: numele şi prenumele/denumirea, domiciliul fiscal şi codul de identificare fiscală
        .................................................

    II. Date de identificare ale debitorului/terţe persoane*2):
        .................................................

    III. Date de identificare ale bunului imobil/ansamblului de bunuri imobile/alte bunuri:
    a) clădire/părţi de clădire/ansamblu de clădiri în suprafaţă de ..........., compusă din ............., construită din ............., stare de uzură/elemente particulare .............. şi teren aferent în suprafaţă de ................, situate în localitatea .............. str. ............ nr. ......., înregistrat în Cartea funciara nr. ........, având numărul cadastral ...............
        Adjudecarea s-a făcut la preţul de adjudecare de .................. lei pentru care s-a calculat T.V.A. în sumă de ............... lei, după caz *).
    *) În ceea ce priveşte regimul aplicabil din punct de vedere al taxei pe valoarea adăugată, după caz, s-au avut în avut în vedere următoarele:
    a) fie se datorează TVA conform prevederilor titlului VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, care va fi plătită odată cu preţul de adjudecare sau după caz, se aplică taxarea inversă conform prevederilor art. 331 din Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Se aplică procedura privind TVA aferentă unei livrări de bunuri efectuate prin executare silită prevăzută de normele metodologice de aplicare a Titlului VII din Codul fiscal;
    b) fie nu se datorează TVA, deoarece se aplică scutirea de taxă prevăzută la art. 292 alin. (2) lit. f) sau regimul special pentru micile întreprinderi prevăzut la art. 310 [...], caz în care se emite şi factură, din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) fie nu se datorează TVA, deoarece operaţiunea este neimpozabilă conform prevederilor Titlului VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.    b) teren care nu este aferent clădirii/părţii de clădire/ansamblului de clădiri ................*3) în suprafaţă de ........... situat în ................ str. ........... nr. ........ înregistrat în Cartea funciară nr. ......... , având numărul cadastral ..............
    *3) Se va menţiona felul terenului
        Adjudecarea s-a făcut la preţul de adjudecare de .................. lei pentru care s-a calculat T.V.A. în sumă de ............... lei, după caz *).

    c) alte bunuri ..........*4).
    *4) Se vor menţiona alte bunuri ce fac obiectul valorificării (cum ar fi fructe neculese şi recolte prinse de rădăcini), respectiv denumirea, descrierea acestora, precum şi locul unde acestea se află
        Adjudecarea s-a făcut la preţul de adjudecare de .................. lei pentru care s-a calculat T.V.A. în sumă de ............... lei, după caz *).


    1. În cazul vânzării cu plata preţului în întregime, s-au achitat sumele:
    - ............ lei, reprezentând taxa de participare la licitaţie, cu chitanţă/ordin de plată nr./data ............ , în contul nr. ............;
    – ............ lei, reprezentând preţul de adjudecare diminuat cu valoarea taxei de participare la licitaţie, exclusiv T.V.A. aferentă, cu chitanţă/ordin de plată nr./data ............ în contul nr. ............;
    – ............ lei, reprezentând T.V.A. aferentă, cu chitanţă/ordin de plate nr./data ............, în contul nr. ............

    2. În cazul vânzării cu plata preţului în rate:
    a) sume achitate:
    - ............ lei, reprezentând taxa de participare la licitaţie, cu chitanţă/ordin de plată nr./data ............, în contul nr. ............;
    – ............ lei, reprezentând avansul, exclusiv T.V.A., diminuat cu valoarea taxei de participare la licitaţie aferentă avansului, cu chitanţă/ordin de plată nr./data ............ în contul nr. ............;
    – ............ lei, reprezentând T.V.A. aferentă avansului, cu chitanţă/ordin de plată nr./data ............ în contul nr. ............;
    – ............ lei, reprezentând suma taxei pe valoarea adăugată datorată pentru vânzarea bunului imobil sau altor bunuri, calculată pentru întreaga valoare a vânzării la preţul de adjudecare, din care s-a scăzut T.V.A. aferentă avansului, cu chitanţă/ordin de plată nr./data ............ în contul nr. ............;

    b) suma rămasă de plată: ............ lei, se va plăti în contul ................., deschis la unitatea Trezoreriei Statului ............ cod de identificare fiscală ............, conform următorului grafic:

┌───────┬──────┬──────┬─────────┬──────┐
│ │Termen│Rata │Dobânda │Total │
│Nr.crt.│de │lunară│aferentă │de │
│ │plată │(lei) │(lei) │plată │
│ │ │ │ │(lei) │
├───────┼──────┼──────┼─────────┼──────┤
│0 │1 │2 │3 │4=2+3 │
├───────┼──────┼──────┼─────────┼──────┤
│1 │ │ │ │ │
├───────┼──────┼──────┼─────────┼──────┤
│2 │ │ │ │ │
├───────┼──────┼──────┼─────────┼──────┤
│3 │ │ │ │ │
├───────┼──────┼──────┼─────────┼──────┤
│4 │ │ │ │ │
├───────┼──────┼──────┼─────────┼──────┤
│5 │ │ │ │ │
├───────┼──────┼──────┼─────────┼──────┤
│6 │ │ │ │ │
├───────┼──────┼──────┼─────────┼──────┤
│7 │ │ │ │ │
├───────┼──────┼──────┼─────────┼──────┤
│8 │ │ │ │ │
├───────┼──────┼──────┼─────────┼──────┤
│9 │ │ │ │ │
├───────┼──────┼──────┼─────────┼──────┤
│10 │ │ │ │ │
├───────┼──────┼──────┼─────────┼──────┤
│11 │ │ │ │ │
├───────┼──────┼──────┼─────────┼──────┤
│12 │ │ │ │ │
├───────┴──────┼──────┼─────────┼──────┤
│TOTAL │ │ │ │
└──────────────┴──────┴─────────┴──────┘        În conformitate cu prevederile art. 254 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, prezentul proces-verbal de adjudecare constituie titlu de proprietate, pe baza căruia se face înscrierea în Registrul de carte funciară.
        În cazul în care vânzarea s-a făcut cu plata preţului în rate, prezentul proces-verbal de adjudecare devine titlu executoriu în condiţiile în care cumpărătorul nu respecta condiţiile şi termenele în care s-a realizat valorificarea bunului.
        Împotriva prezentului înscris se poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 260 şi 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
        Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, audierea contribuabilului nu este obligatorie.
        Prezentul proces-verbal de adjudecare s-a încheiat în ...... exemplare.

┌─────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┐
│Conducătorul organului de executare: │Cumpărătorul │
│Nume şi prenume │(sau reprezentantul său legal) │
│.............................. │Nume şi prenume │
│Semnătura │.......................... │
│.....................................│Semnătura │
│L.S. │...................................│
│ │L.S. │
└─────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┘

        Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679.
    1. Denumire: Proces-verbal de adjudecare pentru bunuri imobile/ansamblu de bunuri imobile
    2. Format: A4/t1.
    3. Caracteristici de tipărire: se editează din sistemul informatic.
    4. Se utilizează: în baza prevederilor art. 254 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    5. Se întocmeşte: în 4 exemplare de către organul de executare silită, după caz.
    6. Circulă: - 1 exemplar la cumpărător (sau reprezentantul său legal);
    - 1 exemplar la debitor.

    7. Se arhivează: - 1 exemplar la organul de executare silită competent;
    - 1 exemplar la organul de executare silită coordonator.


    ANEXA 16

        (Anexa nr. 48 la Ordinul nr. 63/2017)
        ANTET*1)
    *1) Se vor trece sigla conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea şi adresa organului de executare emitent al prezentului act.

        Nr. ........ din ..............
        Către .........................*2)
    *2) Se vor menţiona denumirea şi adresa instituţiei de credit.

                                         ADRESĂ
                    de suspendare, temporară, totală sau parţială a
                             indisponibilizării conturilor
    În baza prevederilor art. 203 alin. (2) - (4), art. 233, art. 235, art. 236 alin. (17) şi art. 264 alin. (12) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, pentru debitorul ............*3) cu domiciliul fiscal*4*) în localitatea .............. str. ............ nr. ...... cod de identificare fiscală ..............*5) se dispune sistarea temporară ..............*6) asupra măsurilor de executare silită aplicate prin Adresa de înfiinţare a popririi asupra disponibilităţilor băneşti/Adresa de înfiinţare a popririi asupra disponibilităţilor băneşti, ca urmare a transformării măsurilor asigurătorii în măsuri executorii, având numărul de evidenţă a plăţii ........./nr. ........... din data de ............, suma rămasă de indisponibilizat fiind în cuantum de .................. lei, reprezentând obligaţiile fiscale/bugetare datorate de ..............*7), cod de identificare fiscală ............*8).
    *3) Se vor menţiona numele şi prenumele/denumirea debitorului. În cazul sediilor secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, se va menţiona contribuabilul/plătitorul care le-a înfiinţat. Nu se va completa în cazul popririlor înfiinţate prin adrese comunicate prin mijloace electronice de transmitere la distanţă.
    *4) Nu se va completa în cazul popririlor înfiinţate prin adrese comunicate prin mijloace electronice de transmitere la distantă.
    *5) Se va menţiona: codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz.
    *6) Se va menţiona felul sistării temporare, respectiv totală sau parţială, după caz.
    *7) Se va menţiona debitorul care înregistrează obligaţii fiscale restante, respectiv: persoane fizice, persoane juridice, sedii secundare sau orice altă entitate. Nu se va completa în cazul popririlor înfiinţate prin adrese comunicate prin mijloace electronice de transmitere la distanţă.
    *8) Se va menţiona codul de identificare fiscală al debitorului care înregistrează obligaţii fiscale restante.

        Sumele existente în cont la data şi ora comunicării prezentei adrese rămân indisponibilizate, debitorul putând dispune de acestea numai pentru efectuarea de plăţi în scopul:
    a) achitării obligaţiilor fiscale administrate de organele fiscale competente;
    b) achitării drepturilor salariale.

        Împotriva prezentului înscris se poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile, sub sancţiunea decăderii, de la data comunicării sau luării la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 260 şi 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
        Suspendarea popririi produce efecte din momentul primirii de către dumneavoastră a prezentei adrese. În acest sens, aveţi obligaţia să înregistraţi atât ziua, cât şi ora primirii adresei de suspendare, temporară, totală sau parţială a indisponibilizării conturilor.
        Conducătorul organului de executare,
                         Numele şi prenumele ..................
                          Semnătura .......................*9)
                                        L.S.*9)
    *9) Nu se va completa în cazul popririlor înfiinţate prin adrese comunicate prin mijloace electronice de transmitere la distanţă.
        Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679.
    1. Denumire: Adresa de suspendare, temporară, totală sau parţială a indisponibilizării conturilor
    2. Format: A4/t1 + A4/t1.
    3. Caracteristici de emitere: se emite din sistem informatic.
    4. Se utilizează: în baza prevederilor art. 203 alin. (2) - (4), art. 233, art. 235, art. 236 alin. (17) şi art. 264 alin. (12) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    5. Se întocmeşte: electronic sau în 2 exemplare, după caz, de către organul ia executare.
    6. Circulă: în format electronic sau în format hârtie, după caz, la instituţia de credit;
    7. Se arhivează: în format electronic în Arhiva Electronică a Ministerului Finanţelor Publice;
        sau, după caz,
    – 1 exemplar la dosarul de executare.


    ANEXA 17

        (Anexa nr. 49 la O.P.A.N.A.F. nr. 63/2017)
        ANTET*1)
    *1) Se vor trece sigla conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea şi adresa organului de executare emitent al prezentului act.

        Nr. ........ din ..........
        Către ......................*2)
    *2) Se vor menţiona denumirea şi adresa terţului poprit.

                                      ADRESĂ
                 de suspendare, temporară, totală sau parţială a
                          indisponibilizării reţinerilor
        În baza prevederilor art. 233, art. 235, art. 236 alin. (17) şi art. 264 alin. (12) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, pentru debitorul .........*3) cu domiciliul fiscal în localitatea .........., str. ......... nr. ....... cod de identificare fiscală .........*4) se dispune sistarea temporară .............*5) asupra măsurilor de executare silită aplicate prin Adresa de înfiinţare a popririi asupra sumelor datorate debitorului de către terţi, având numărul de evidenţă a plăţii ........../nr. ...... din data de .........., suma rămasă de indisponibilizat fiind în cuantum de ......... lei, reprezentând obligaţiile fiscale/bugetare datorate de ............*6), cod de identificare fiscală ...............
    *3) Se vor menţiona numele şi prenumele/denumirea debitorului. În cazul sediilor secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, se va menţiona contribuabilul/plătitorul care le-a înfiinţat.
    *4) Se va menţiona: codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz.
    *5) Se va menţiona felul sistării temporare, respectiv totală sau parţială, după caz.
    *6) Se va menţiona debitorul care înregistrează obligaţii fiscale restante, respectiv: persoane fizice, persoane juridice, sedii secundare sau orice altă entitate, precum şi codul de identificare fiscală al acestuia.

        Obligaţiile fiscale/bugetare datorate de debitor ...........*6), pentru care se dispune suspendarea indisponibilizării reţinerilor sunt următoarele:

┌──────────┬─────────┬──────────┬───────────┐
│ │ │ │Suma pentru│
│Denumirea │Categorie│Titlul │care se │
│obligaţiei│sumă de │executoriu│dispune │
│fiscale/ │plată*5) │nr/data │suspendarea│
│bugetare │ │*6) │popririi │
│ │ │ │(lei) │
├──────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │ │
├──────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │ │
├──────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│TOTAL │ │ │ │
└──────────┴─────────┴──────────┴───────────┘


        Împotriva prezentului înscris se poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile, sub sancţiunea decăderii, de la data comunicării sau luării la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 260 şi 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificării şi completările ulterioare.
        Suspendarea popririi produce efecte din momentul primirii de către dumneavoastră a prezentei adrese. În acest sens, aveţi obligaţia să înregistraţi atât ziua, cât şi ora primirii adresei de suspendare, temporară, totală sau parţială a indisponibilizării reţinerilor.
                          Conducătorul organului de executare,
                       Numele şi prenumele ......................
                          Semnătura ..........................
                                          L.S.
        Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679
    1. Denumire: Adresa de suspendare, temporară, totală sau parţială a indisponibilizării reţinerilor
    2. Format: A4/t1 + A4/t1.
    3. Caracteristici de tipărire: se editează din sistem informatic.
    4. Se utilizează: în baza prevederilor art. 233, art. 235, art. 236 alin. (17) şi art. 264 alin. (12) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    5. Se întocmeşte: 2 exemplare de către organul de executare.
    6. Circulă: 1 exemplar la terţul poprit.
    7. Se arhivează: 1 exemplar la dosarul de executare silită.

    ANEXA 18

        (Anexa nr. 50 la Ordinul nr. 63/2017)
        ANTET*1)
    *1) Se vor trece sigla conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea şi adresa organului de executare emitent al prezentului act.

        Nr. ........ din ..........
        Către ......................*2)
    *2) Se vor menţiona denumirea şi adresa instituţiei de credit.

                                        ADRESĂ
              privind continuarea măsurilor de executare silită prin
                     poprire asupra disponibilităţilor băneşti
        În baza prevederilor art. 203 alin. (5) şi art. 233 alin. (6) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, pentru debitorul .......*3) cu domiciliul fiscal*4) în localitatea .......... str. ....... nr. ......, cod de identificare fiscală ............*5), se continuă măsurile de executare silită ce au fost sistate prin Adresa de suspendare, temporară, totală sau parţială a indisponibilizării conturilor, având numărul de evidenţă a plăţii ......../nr. ...... din data de ........, în limita sumei de .......... lei, reprezentând obligaţiile fiscale/bugetare datorate de .........*6), cod de identificare fiscală ............*7)
    *3) Se vor menţiona numele şi prenumele/denumirea debitorului. În cazul sediilor secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, se va menţiona contribuabilul/plătitorul care le-a înfiinţat. Nu se va completa în cazul popririlor înfiinţate prin adrese comunicate prin mijloace electronice de transmitere la distanţă
    *4) Nu se va completa în cazul popririlor înfiinţate prin adrese comunicate prin mijloace electronice de transmitere la distanţă.
    *5) Se va menţiona: codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz.
    *6) Se va menţiona debitorul care înregistrează obligaţii fiscale/bugetare restante, respectiv: persoane fizice, persoane juridice, sedii secundare sau orice altă entitate. Nu se va completa în cazul popririlor înfiinţate prin adrese comunicate prin mijloace electronice de transmitere la distanţă.
    *7) Se va menţiona codul de identificare fiscală al debitorului care înregistrează obligaţii fiscale restante.

        Sumele indisponibilizate se vor vira în contul .............*8), deschis la unitatea de Trezorerie ..................*9), pe numele ..............*6), cod de identificare fiscală .............*7), utilizând numărul de evidenţă a plăţii ........... în termenul prevăzut la art. 236 alin. (13) sau alin. (20), după caz, din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    *8) Se va menţiona contul R008TREZ999506702XXXXXXX deschis la unitatea de Trezorerie Operativă Centrală, în cazul popririlor înfiinţate prin adrese comunicate prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, sau contul indicat în somaţie, deschis la unitatea de Trezorerie a Statului la care este arondat organul fiscal competent în administrarea obligaţiilor fiscale datorate de debitorul care înregistrează obligaţii fiscale restante, în cazul popririlor înfiinţate prin adrese comunicate prin alte modalităţi prevăzute de lege
    *9) Se va menţiona Trezoreria Operativă Centrală, în cazul popririlor înfiinţate prin adrese comunicate prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, sau unitatea de Trezorerie a Statului, în cazul popririlor înfiinţate prin adrese comunicate prin alte modalităţi prevăzute de lege

        Poprirea se consideră continuată din momentul primirii prezentei adrese. În acest sens aveţi obligaţia să înregistraţi atât ziua, cât şi ora primirii prezentei adrese.
        Împotriva prezentului înscris se poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile, sub sancţiunea decăderii, de la data comunicării sau luării la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 260 şi 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
        Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, audierea contribuabilului nu este obligatorie.
                          Conducătorul organului de executare,
                       Numele şi prenumele ......................
                          Semnătura ........................*10)
                                          L.S.*10)
    *10) Nu se va completa în cazul popririlor înfiinţate prin adrese comunicate prin mijloace electronice de transmitere la distanţă
        Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679.
    1. Denumire: Adresa privind continuarea măsurilor de executare silită prin poprire asupra disponibilităţilor băneşti
    2. Format: A4/t1 + A4/t1.
    3. Caracteristici de emitere: se emite din sistemul informatic.
    4. Se utilizează: în baza prevederilor art. 203 alin. (5) şi art. 233 alin. (6) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    5. Se întocmeşte: electronic sau în 2 exemplare, după caz, de către organul dr executare.
    6. Circulă: în format electronic sau în format hârtie, după caz, la instituţia de credit;
    7. Se arhivează: în format electronic în Arhiva Electronică a Ministerului Finanţelor Publice;
        sau, după caz,
    – 1 exemplar la dosarul de executare.


    ANEXA 19

        (Anexa nr. 51 la O.P.A.N.A.F. nr. 63/2017)
        ANTET*1)
    *1) Se vor trece sigla conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea şi adresa organului de executare emitent al prezentului act.

        Nr. ........ din ..........
        Către ......................*2)
    *2) Se vor menţiona denumirea şi adresa terţului poprit.

                                      ADRESĂ
               privind continuarea măsurilor de executare silită prin
             poprire asupra sumelor datorate debitorului de către terţi
        În baza prevederilor art. 203 alin. (5) şi art. 233 alin. (6) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, pentru debitorul ........*3) cu domiciliul fiscal în localitatea ........., str. .......... nr. ........ cod de identificare fiscală ........*4), se continuă măsurile de executare silită ce au fost sistate prin Adresa de suspendare, temporară, totală sau parţială a indisponibilizării reţinerilor, având numărul de evidenţă a plăţii ............ /nr. ...... din data de .......... în limita sumei de ........... lei, reprezentând obligaţiile fiscale/bugetare datorate de ..............*5), cod de identificare fiscală ..............., respectiv:
    *3) Se vor menţiona numele şi prenumele/denumirea debitorului. În cazul sediilor secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, se va menţiona contribuabilul/plătitorul care le-a înfiinţat.
    *4) Se va menţiona: codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz.
    *5) Se va menţiona debitorul care înregistrează obligaţii fiscale/bugetare restante, respectiv: persoane fizice, persoane juridice, sedii secundare sau orice altă entitate, precum şi codul de identificare fiscală al acestuia.

┌──────────┬─────────┬──────────┬────────┬───────┐
│Denumirea │ │Titlul │ │Contul │
│obligaţiei│Categorie│executoriu│Suma │în care│
│fiscale/ │sumă de │nr./data │datorată│se │
│bugetare │plată *6)│*7) │(lei) │virează│
│ │ │ │ │suma │
├──────────┼─────────┼──────────┼────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │
├──────────┼─────────┼──────────┼────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │
├──────────┼─────────┼──────────┼────────┼───────┤
│TOTAL │ │ │ │ │
└──────────┴─────────┴──────────┴────────┴───────┘

    *6) Se va menţiona categoria de sumă: D - debit, M - majorare de întârziere/DO - dobândă, A - amendă, P - penalitate, PI - penalitate de întârziere, PN - penalitate de nedeclarare.
    *7) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.

        Sumele indisponibilizate se vor vira în conturile deschise la unitatea de Trezorerie .............., pe numele ..............*5), cod de identificare fiscală ............, utilizând numărul de evidenţă a plăţii ............., în termenul prevăzut la 236 alin. (9) lit. a) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
        Poprirea se consideră continuată din momentul primirii prezentei adrese. În acest sens aveţi obligaţia să înregistraţi atât ziua, cât şi ora primirii prezentei adrese.
        Împotriva prezentului înscris se poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile, sub sancţiunea decăderii, de la data comunicării sau luării la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 260 şi 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
        Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, audierea contribuabilului nu este obligatorie.
                          Conducătorul organului de executare,
                       Numele şi prenumele ......................
                          Semnătura ..........................
                                          L.S.
        Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679.
    1. Denumire: Adresa privind continuarea măsurilor de executare silită prin poprire asupra sumelor datorate debitorului de către terţi
    2. Format: A4/t1 + A4/t1.
    3. Caracteristici de tipărire: se editează din sistem informatic.
    4. Se utilizează: în baza prevederilor art. 203 alin. (5) şi art. 233 alin. (6) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    5. Se întocmeşte: în 2 exemplare de către organul de executare.
    6. Circulă: 1 exemplar la terţul poprit.
    7. Se arhivează: 1 exemplar la dosarul de executare silită.

    ANEXA 20

        (Anexa nr. 53 la Ordinul nr. 63/2017)
        ANTET*1)
    *1) Se vor trece sigla conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea şi adresa organului de executare emitent al prezentului act.

        Nr. ........ din ..........
        Către ......................*2)
    *2) Se vor menţiona denumirea şi sediul instituţiei de credit.

                                        DECIZIE
                  de ridicare a măsurilor de executare silită asupra
                             disponibilităţilor băneşti
        În baza prevederilor art. 234 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, se ridică măsurile de executare silită aplicate prin Adresa de înfiinţare a popririi asupra disponibilităţilor băneşti/ Adresa de înfiinţare a popririi asupra disponibilităţilor băneşti, ca urmare a transformării măsurilor asigurătorii în măsuri executorii, având numărul de evidenţă a plăţii ........./nr. ...... din data de ............*3), pentru debitorul ............*4), cu domiciliul fiscal*5) în localitatea ............, str. ......... nr. ....... cod de identificare fiscală ..........*6).
    *3) Se va menţiona numărul de evidenţa a plăţii sau numărul şi data adresei de înfiinţare a popririi asupra disponibilităţilor băneşti, după caz.
    *4) Se vor/va menţiona numele şi prenumele/denumirea debitorului. Nu se va completa în cazul popririlor înfiinţate prin adrese comunicate prin mijloace electronice de transmitere la distanţă.
    *5) Se va menţiona domiciliul fiscal al debitorului. Nu se va completa în cazul popririlor înfiinţate prin adrese comunicate prin mijloace electronice de transmitere la distanţă.
    *6) Se vor menţiona: codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz.

        Împotriva prezentului înscris se poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile, sub sancţiunea decăderii, de la data comunicării sau luării la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 260 şi 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
                          Conducătorul organului de executare,
                       Numele şi prenumele ......................
                          Semnătura ........................*7)
                                          L.S.*7)
    *7) Nu se va completa în cazul popririlor înfiinţate prin adrese comunicate prin mijloace electronice de transmitere la distanţă.
        Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679.
    1. Denumire: Decizie de ridicare a măsurilor de executare silită asupra disponibilităţilor băneşti
    2. Format: A4/t1
    3. Caracteristici de emitere: se emite din sistem informatic.
    4. Se utilizează: în baza prevederilor art. 234 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    5. Se întocmeşte: electronic sau în 2 exemplare, după caz, de către organul de executare.
    6. Circulă: în format electronic sau în format hârtie, după caz, la instituţia de credit;
    7. Se arhivează: în format electronic în Arhiva Electronică a Ministerului Finanţelor Publice;
        sau, după caz,
    – 1 exemplar la dosarul de executare.


    ANEXA 21

        (Anexa nr. 54 la O.P.A.N.A.F. nr. 63/2017)
        ANTET*1)
    *1) Se vor trece sigla conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea şi adresa organului de executare emitent al prezentului act.

        Nr. ........ din ..........
        Către ......................*2)
    *2) Se vor menţiona numele şi prenumele/denumirea şi alte date de identificare ale terţului poprit.

                                      DECIZIE
                  de ridicare a măsurilor de executare silită asupra
                     sumelor datorate debitorului de către terţi
        În baza prevederilor art. 234 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, se ridică măsurile de executare silită aplicate prin Adresa de înfiinţare a popririi asupra sumelor datorate debitorului de către terţi, având numărul de evidenţă a plăţii ........../nr. ...... din data de ........... pentru debitorul ..........*3), cu domiciliul fiscal în localitatea .......... str. ........ nr. .... cod de identificare fiscală ...........*4).
    *3) Se vor/va menţiona numele şi prenumele/denumirea debitorului.
    *4) Se vor menţiona: codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz.

        Împotriva prezentului înscris se poate produce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile, sub sancţiunea decăderii, de la data comunicării sau luării la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 260 şi 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
                          Conducătorul organului de executare,
                       Numele şi prenumele ......................
                          Semnătura ..........................
                                          L.S.
        Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679.
    1. Denumire: Decizie de ridicare a măsurilor de executare silită asupra sumelor datorate debitorului de către terţi
    2. Format: A4/t1
    3. Caracteristici de tipărire: se editează din sistem informatic.
    4. Se utilizează: în baza prevederilor art. 234 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    5. Se întocmeşte: în 2 exemplare de către organul de executare silită.
    6. Circulă: 1 exemplar la terţul poprit
    7. Se arhivează: 1 exemplar la dosarul de executare silită

    ANEXA 22

        (Anexa nr. 55 la O.P.A.N.A.F. nr. 63/2017)
        ANTET*1)
    *1) Se vor trece sigla conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea şi adresa organului fiscal central emitent al prezentului act.

        Dosar de executare nr. ......
        Nr. ...... din .........
        Către .......................*2)
    *2) Se va/vor menţiona denumirea/numele şi prenumele fiecărei părţi căreia i-a fost comunicată indisponibilizarea bunurilor.

                DECIZIE DE RIDICARE A MĂSURILOR DE EXECUTARE SILITĂ
                     APLICATE ASUPRA BUNURILOR SECHESTRATE
        În baza prevederilor art. 234 şi art. 255 din Legea nr. 207/ 2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, se ridică măsurile de executare silită aplicate asupra bunurilor sechestrate ale debitorului ................*3) cu domiciliul fiscal în localitatea ..............., str. .......... nr. ......, cod de identificare fiscală .........*4) prin Procesul-verbal de sechestru pentru bunuri mobile/imobile nr. ...... din data de ......... .
    *3) Se va/vor menţiona denumirea/numele şi prenumele debitorului.
    *4) Se va menţiona: codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz.

        Împotriva prezentului înscris se poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile, sub sancţiunea decăderii, de la data comunicării sau luării la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 260 şi 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completării ulterioare.
                          Conducătorul organului de executare,
                       Numele şi prenumele ......................
                          Semnătura ..........................
                                          L.S.
        Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679.
    1. Denumire: Decizie de ridicare a măsurilor de executare silită aplicate asupra bunurilor sechestrate
    2. Format: A4/t1.
    3. Caracteristici de tipărire: se editează din sistemul informatic.
    4. Se utilizează: în baza prevederilor art. 234 şi art. 255 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    5. Se întocmeşte: în două sau mai multe exemplare, după caz, de organul de executare silită.
    6. Circulă: 1 exemplar fiecărei părţi căreia i-a fost comunicată indisponibilizarea bunurilor.
    7. Se arhivează: 1 exemplar la dosarul de executare silită.

    ANEXA 23

        (Anexa nr. 62 la Ordinul nr. 63/2017)
        ANTET*1)
    *1) Se vor trece sigla conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea şi adresa organului de executare emitent al prezentului act.

        Nr. ........ din ..........
        Către ......................*2)
    *2) Se vor menţiona, după caz, denumirea şi adresa instituţiei de credit sau nume şi prenume/denumirea terţului poprit şi alte date de identificare ale acestuia.

                                       ADRESĂ
            privind actualizarea sumelor rămase de recuperat, ca urmare a
                   stingerilor efectuate, din popririle înfiinţate
        În baza prevederilor art. 230 alin. (5) şi art. 233 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă înştiinţăm că pentru debitorul ...........*3) cu domiciliul fiscal în localitatea .........., str. .......... nr. ......, cod de identificare fiscală ........., ca urmare a neachitării obligaţiilor fiscale/bugetare datorate de către debitorul ........*4), cod de identificare fiscală ............, se actualizează*5) suma rămasă de recuperat din poprirea înfiinţată prin:
    *3) Se vor menţiona numele, prenumele/denumirea şi domiciliul fiscal, codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz, alte date de identificare ale debitorului. În cazul sediilor secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, se va menţiona contribuabilul/plătitorul care le-a înfiinţat.
    *4) Se va menţiona debitorul care înregistrează obligaţii fiscale/bugetare restante, respectiv: persoane fizice, persoane juridice, sedii secundare sau orice altă entitate, precum şi codul de identificare fiscală al acestuia.
    *5) Se vor actualiza sumele aferente popririlor înfiinţate, indiferent dacă pentru acestea s-a suspendat/continuat executarea silită.
    [ ] - Adresa de înfiinţare a popririi asupra disponibilităţilor băneşti/ Adresa de înfiinţare a popririi asupra disponibilităţilor băneşti, ca urmare a transformării a măsurilor asigurătorii în măsuri executorii având numărul de evidenţă a plăţii ......... /nr. ...... din data de .......... . Suma rămasă de recuperat este în cuantum de ........... lei.
    [ ] - Adresa de înfiinţare a popririi asupra sumelor datorate debitorului de către terţi având numărul de evidenţă a plăţii ........../nr. ...... din data de ....... . Suma rămasă de recuperat este în cuantum de .......... lei, reprezentând obligaţiile fiscale/bugetare datorate de debitor ..........*4), după cum urmează:

┌──────────┬─────────┬──────────┬────────┬───────┐
│Denumirea │ │Titlul │ │Contul │
│obligaţiei│Categorie│executoriu│Suma │în care│
│fiscale/ │sumă de │nr./data │datorată│se │
│bugetare │plată *6)│*7) │(lei) │virează│
│ │ │ │ │suma │
├──────────┼─────────┼──────────┼────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │
├──────────┼─────────┼──────────┼────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │
├──────────┼─────────┼──────────┼────────┼───────┤
│TOTAL │ │ │ │ │
└──────────┴─────────┴──────────┴────────┴───────┘

    *6) Se va menţiona categoria de sumă: D - debit, M - majorare de Întârziere/DO - dobândă, A - amendă, P - penalitate, PI - penalitate de întârziere, PN - penalitate de nedeclarare.
    *7) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.


        Celelalte prevederi din adresa anterior menţionată rămân valabile.
        Prezenta adresă produce efecte din momentul primirii de către dumneavoastră a acesteia. În acest sens, aveţi obligaţia să înregistraţi atât ziua, cât şi ora primirii prezentei adrese.
        Împotriva prezentului înscris se poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 260 şi 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
        Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, audierea contribuabilului nu este obligatorie.
                          Conducătorul organului de executare,
                       Numele şi prenumele ......................
                          Semnătura ..........................
                                          L.S.
        Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679
    1. Denumire: Adresă privind actualizarea sumelor rămase de recuperat, ca urmare a stingerilor efectuate, din popririle înfiinţate
    2. Format: A4/t1 + A4/t1.
    3. Caracteristici de tipărire: se editează din sistem informatic.
    4. Se utilizează: în baza prevederilor 230 alin. (5) şi art. 233 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    5. Se întocmeşte: în 2 exemplare de către organul de executare.
    6. Circulă: 1 exemplar la instituţia de credit sau terţul poprit, după caz.
    7. Se arhivează: 1 exemplar la dosarul de executare.

    ANEXA 24

        (Anexa nr. 63 la Ordinul nr. 63/2017)
        ANTET*1)
    *1) Se vor trece sigla conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea şi adresa organului fiscal central emitent al prezentului act.

        Dosar de executare nr. ...........
        Nr. ...... din .........
        Către ............................*2)
    *2) Se vor menţiona numele şi prenumele/denumirea debitorului, alte date de identificare ale acestuia. În cazul sediilor secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, se va menţiona contribuabilul/plătitorul care le-a înfiinţat.

                                        ADRESĂ
            de înştiinţare privind suspendarea măsurilor de executare silită
        În baza prevederilor art. 203 alin. (2) - (4), art. 233, 235, art. 236 alin. (17) şi art. 264 alin. (12), după caz, din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă comunicăm că:
    [ ] - prin Adresa privind suspendarea, temporară, totală sau parţială a indisponibilizării conturilor nr. ........./........., s-a luat măsura sistării temporară ..........*3) asupra măsurilor de executare silită aplicate prin Adresa de înfiinţare a popririi asupra disponibilităţilor băneşti/ Adresa de înfiinţare a popririi asupra disponibilităţilor băneşti, ca urmare a transformării măsurilor asigurătorii în măsuri executorii, având numărul de evidenţă a plăţii ........./nr. ...... din data de ...........;
    *3) Se va menţiona felul sistării temporare, respectiv totală sau parţială, după caz.

    [ ] - prin Adresa privind suspendarea, temporară, totală sau parţială a indisponibilizării reţinerilor nr. ........ /....... s-a luat măsura sistării temporară ..........*3) asupra măsurilor de executare silită aplicate prin Adresa de înfiinţare a popririi asupra sumelor datorate debitorului de către terţi având numărul de evidenţă a plăţii ........../nr. ...... din data de ..........;

        Obligaţiile fiscale/bugetare datorate de debitor ...........*4), pentru care s-a dispus suspendarea indisponibilizării conturilor sau reţinerilor, după caz, sunt următoarele:
    *4) Se va menţiona debitorul care înregistrează obligaţii fiscale restante, respectiv: persoane fizice, persoane juridice, sedii secundare sau orice altă entitate.

┌──────────┬─────────┬──────────┬───────────┐
│ │ │ │Suma pentru│
│Denumirea │Categorie│Titlul │care s-a │
│obligaţiei│sumă de │executoriu│dispus │
│fiscale/ │piaţă *5)│nr./data │suspendarea│
│bugetare │ │*6) │popririi │
│ │ │ │(lei) │
├──────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │ │
├──────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │ │
├──────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│TOTAL │ │ │ │
└──────────┴─────────┴──────────┴───────────┘

    *5) Se va menţiona categoria de sumă: D - debit, M - majorare de întârziere/DO - dobândă, A - amendă, P - penalitate, PI - penalitate de întârziere, PN - penalitate de nedeclarare.
    *6) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.

        Motivul sistării indisponibilizării conturilor sau reţinerilor, după caz, este următorul:
    [ ] - s-a dispus suspendarea executării silite de către instanţă, în condiţiile legii;
    [ ] - s-a suspendat executarea silită la data comunicării aprobării înlesnirii la plată, potrivit legii;
    [ ] - s-a suspendat executarea silită, pe o perioadă de ....... luni*7), în cazuri excepţionale, şi doar o singură dată pentru acelaşi debitor, prin Hotărârea Guvernului nr. ... /.......;
    *7) Se va menţiona perioada pentru care se suspendă executarea silită, care nu poate fi mai mare de 6 luni.

    [ ] - s-a suspendat executarea silită ca urmare a depunerii cererii de restituire/rambursare, iar cuantumul sumei solicitate este egal cu sau mai mare decât creanţa fiscală/bugetară pentru care s-a început executarea silită;
    [ ] - s-a suspendat executarea silită, pe o perioadă de cel mult 45 de zile de la data comunicării deciziei prin care sunt stabilite creanţele fiscale, ca urmare a notificării organului fiscal cu privire la depunerea unei scrisori de garanţie/poliţe de asigurare de garanţie potrivit art. 235 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;
    [ ] - s-a suspendat executarea silită, pe o perioadă de ....... luni*7), în condiţiile prevăzute la art. 233 alin. (7) - (9) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;
    [ ] - s-a suspendat executarea silită, până la data la care actele administrative fiscale contestate rămân definitive în sistemul căilor administrative de atac sau judiciare, ca urmare a constituirii unei garanţii de natura celor prevăzute la art. 211 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;
    [ ] - s-a suspendat executarea silită, până la data conversiei în acţiuni a creanţelor, potrivit art. 264 alin. (12) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;
    [ ] - în alte cazuri prevăzute de lege:

        Împotriva prezentului înscris se poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile, sub sancţiunea decăderii, de la data comunicării sau luării la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 260 şi 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
                          Conducătorul organului de executare,
                       Numele şi prenumele ......................
                          Semnătura ..........................
                                          L.S.
        Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679.
    1. Denumire: Adresă de înştiinţare privind suspendarea măsurilor de executare silită
    2. Format: A4/t1
    3. Caracteristici de tipărire: se editează din sistemul informatic.
    4. Se utilizează: în baza prevederilor art. 203 alin. (2) - (4), art. 233, 235, art. 236 alin. (17) şi art. 264 alin. (12), după caz, din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    5. Se întocmeşte: în 2 exemplare de către organul de executare silită.
    6. Circulă: 1 exemplar la debitor.
    7. Se arhivează: 1 exemplar la dosarul de executare silită.

    ANEXA 25

        (Anexa nr. 64 la O.P.A.N.A.F. nr. 63/2017)
        ANTET*1)
    *1) Se vor trece sigla conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea şi adresa organului fiscal central emitent al prezentului act.

        Dosar de executare nr. .........
        Nr. ...... din .........
        Către ........................*2)
    *2) Se vor menţiona numele şi prenumele/denumirea debitorului, alte date de identificare ale acestuia. În cazul sediilor secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, se va menţiona contribuabilul/plătitorul care le-a înfiinţat.

                                         ADRESĂ
            de înştiinţare privind continuarea măsurilor de executare silită
        În baza prevederilor art. 203 alin. (5), art. 233 alin. (6) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă comunicăm că:
    [ ] - prin Adresa privind continuarea Măsurilor de executare silită prin poprire asupra disponibilităţilor băneşti nr. ......... /..........., s-au continuat măsurile de executare silită ce au fost sistate prin Adresa de suspendare, temporară, totală sau parţială a indisponibilizării conturilor, având numărul de evidenţă a plăţii ......... /nr. ...... din data de ..........;
    [ ] - prin Adresa privind continuarea măsurilor de executare silită prin poprire asupra sumelor datorate debitorului de către terţi nr. ....... /..........., s-au continuat măsurile de executare silită ce au fost sistate prin adresa de suspendare, temporară, totală sau parţială a indisponibilizării reţinerilor având numărul de evidenţă a plăţii .........../nr. ...... din data de ..........

        Sumele se vor vira în conturile deschise la unitatea de Trezorerie a Statului ...................., pe numele ............*3), cod de identificare fiscală .......... pentru a stinge obligaţiile fiscale/bugetare datorate de acesta, după cum urmează:
    *3) Se va menţiona debitorul care înregistrează obligaţii fiscale restante, respectiv: persoane fizice, persoane juridice, sedii secundare sau orice altă entitate.

┌──────────┬─────────┬──────────┬───────────┬───────┐
│ │ │ │Suma pentru│Contul │
│Denumirea │Categorie│Titlul │care │în care│
│obligaţiei│sumă de │executoriu│s-a dispus │se │
│fiscale/ │plată *4)│nr./data │continuarea│virează│
│bugetare │ │*5) │popririi │suma │
│ │ │ │(lei) │ │
├──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │
├──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │
├──────────┼─────────┼──────────┼───────────┼───────┤
│TOTAL │ │ │ │ │
└──────────┴─────────┴──────────┴───────────┴───────┘

    *4) Se va menţiona categoria de sumă: D - debit, M - majorare de întârziere/DO - dobândă, A - amendă, P - penalitate, PI - penalitate de întârziere, PN - penalitate de nedeclarare.
    *5) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.

        Împotriva prezentului înscris se poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile, sub sancţiunea decăderii, de la data comunicării sau luării la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 260 şi 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
                          Conducătorul organului de executare,
                       Numele şi prenumele ......................
                          Semnătura ..........................
                                          L.S.
        Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679.
    1. Denumire: Adresă de înştiinţare privind continuarea măsurilor de executare silită
    2. Format: A4/t1
    3. Caracteristici de tipărire: se editează din sistemul informatic.
    4. Se utilizează: în baza prevederilor art. 203 alin. (5), art. 233 alin. (6) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    5. Se întocmeşte: în 2 exemplare de către organul de executare silită.
    6. Circulă: 1 exemplar la debitor.
    7. Se arhivează: 1 exemplar la dosarul de executare silită.

    ANEXA 26

        (Anexa nr. 6 la Ordinul nr. 967/2017)
        ANTET*1)
    *1) Se vor trece sigla, conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea şi adresa organului fiscal central emitent al prezentului act.

        Dosar de executare nr. ........
        Nr. ...... din .........
        Cod de bare 1 .........
        Către ........................*2)
    *2) Se vor menţiona denumirea şi sediul instituţiei de credit.

                                        ADRESĂ
                de înfiinţare a popririi asupra disponibilităţilor băneşti
        Cod de bare 2 .........
        În temeiul prevederilor art. 236 alin. (12) şi (13) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, se indisponibilizează de îndată, în măsura în care este necesar pentru stingerea obligaţiilor fiscale/bugetare, sumele existente, precum şi cele viitoare provenite din încasările zilnice în conturile în lei şi/sau valută deschise la unitatea dumneavoastră de către debitorul ..........*3), în limita sumei de ............ lei.
    *3) Se vor menţiona numele, prenumele/denumirea şi domiciliul fiscal, codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz, alte date de identificare ale debitorului. În cazul sediilor secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, se va menţiona contribuabilul/plătitorul care le-a înfiinţat.

        Sumele indisponibilizate se vor vira în contul ...............*4), deschis la unitatea de Trezorerie ............*5), pe numele ...........*6), cod de identificare fiscală ........... utilizând numărul de evidenţă a plăţii ........., în termenul prevăzut la art. 236 alin. (13) sau alin. (20), după caz, din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    *4) Se va menţiona contul R008TREZ999506702XXXXXXX deschis la unitatea de Trezorerie Operativă Centrală, în cazul popririlor înfiinţate prin adrese comunicate prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, sau contul indicat în somaţie, deschis la unitatea de Trezorerie a Statului, în cazul popririlor înfiinţate prin adrese comunicate prin alte modalităţi prevăzute de lege.
    *5) Se va menţiona Trezoreria Operativă Centrală, în cazul popririlor înfiinţate prin adrese comunicate prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, sau unitatea de Trezorerie a Statului la care este arondat organul fiscal competent în administrarea obligaţiilor fiscale datorate de debitorul care înregistrează obligaţii fiscale restante, în cazul popririlor înfiinţate prin adrese comunicate prin alte modalităţi prevăzute de lege
    *6) Se va menţiona debitorul care înregistrează obligaţii fiscale/bugetare restante, respectiv: persoane fizice, persoane juridice, sedii secundare sau orice altă entitate, precum şi codul de identificare fiscală al acestuia.

        Poprirea se consideră înfiinţată din momentul primirii adresei de înfiinţare. În acest sens aveţi obligaţia să înregistraţi atât ziua, cât şi ora primirii adresei de înfiinţare a popririi.
        Din momentul indisponibilizării, respectiv de la data şi ora primirii prezentei, nu veţi mai proceda la decontarea documentelor de plată primite, respectiv la debitarea conturilor debitorului ............*3), şi nu veţi mai accepta alte plăţi din conturile acestuia, până la achitarea integrală a obligaţilor fiscale, cu excepţia plăţilor dispuse pentru stingerea sumelor prevăzute la art. 236 alin. (14) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pentru stingerea obligaţiilor fiscale aferente bugetelor administrate de către organul fiscal care a înfiinţat poprirea.
        În cazul popririlor înfiinţate prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, plata sumelor prevăzute la art. 236 alin. (14) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, poate fi realizată până la data la care instituţiile de credit transmit informaţiile privind suma disponibilă de plată.
        Despre luarea acestor măsuri veţi înştiinţa organul de executare*7).
    *7) Nu se va completa în cazul popririlor înfiinţate prin adrese comunicate prin mijloace electronice de transmitere la distanţă.

        Împotriva prezentului înscris se poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile, sub sancţiunea decăderii, de la data comunicării sau luării la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 260 şi 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
        Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, audierea contribuabilului nu este obligatorie.
                          Conducătorul organului de executare,
                       Numele şi prenumele ......................
                          Semnătura ........................*7)
                                          L.S.*7)
        Document editat prin sistemul informatic, valabil fără semnătură şi ştampilă, conform prevederilor Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.155/2016 privind emiterea prin intermediul centrului de imprimare masivă a unor acte administrative fiscale şi procedurale, cu modificările şi completările ulterioare.
        Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679.
    1. Denumire: Adresă de înfiinţare a popririi asupra disponibilităţilor băneşti
    2. Format: A4/t1.
    3. Caracteristici de tipărire: se editează din sistem informatic.
    4. Se utilizează: în baza prevederilor art. 236 alin. (12) şi (13) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    5. Se întocmeşte:
    - de compartimentul cu atribuţii de executare silită, în format electronic, pentru tipărire, transmitere şi arhivare;
    – de Unitatea de imprimare rapidă, într-un exemplar, în format hârtie.

    6. Circulă:
    - 1 exemplar la Unitatea de imprimare rapidă, în format electronic;
    – 1 exemplar la instituţia de credit, în format hârtie.

    7. Se arhivează: în format electronic la Unitatea de imprimare rapidă.

    ANEXA 27

        (Anexa nr. 7 la O.P.A.N.A.F. nr. 967/2017)
        ANTET*1)
    *1) Se vor trece sigla conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea şi adresa organului fiscal central emitent al prezentului act.

        Dosar de executare nr. ........
        Nr. ...... din .........
        Cod de bare 1 .........
        Către ........................*2)
    *2) Se va menţiona numele, prenumele/denumirea şi domiciliul fiscal; codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz, alte date de identificare a debitorului. În cazul sediilor secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, se va menţiona contribuabilul/plătitorul care le-a înfiinţat.

                    ADRESĂ DE ÎNŞTIINŢARE PRIVIND ÎNFIINŢAREA POPRIRII
        Cod de bare 2 ...........
        În baza art. 213 alin. (3) şi/sau art. 236 alin. (5) şi (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă comunicăm că:
    [ ] - prin Adresa de înfiinţare a popririi asupra disponibilităţilor băneşti s-a luat măsura indisponibilizării sumelor existente, precum şi a celor viitoare provenite din încasările zilnice în conturile în lei şi/sau valută deschise la ..............*3);
    *3) Se va menţiona denumirea instituţiei de credit.

    [ ] - prin Adresa de înfiinţare a popririi asupra sumelor datorate debitorului de către terţi s-a luat măsura înfiinţării popririi asupra sumelor de bani deţinute şi/sau datorate dumneavoastră, cu orice titlu, de către ...........*4) sau pe care le va datora şi/sau le va deţine în viitor în temeiul unor raporturi juridice existente;
    *4) Se va menţiona denumirea terţului poprit.


        Sumele le veţi vira în conturile deschise la unitatea de Trezorerie a Statului .................., pe numele ............*5), cod de identificare fiscală ..........., pentru a stinge obligaţiile fiscale/bugetare datorate de acesta, după cum urmează:
    *5) Se va menţiona debitorul care înregistrează obligaţii fiscale restante conform titlurilor executorii menţionate în tabel, respectiv: persoane fizice, persoane juridice, sedii secundare sau orice altă entitate pentru care s-a emis titlu executoriu, precum şi codul de identificare fiscală al acestuia.

┌──────────┬─────────┬──────────┬────────┬───────┐
│ │ │ │ │Contul │
│Denumirea │ │Titlul │ │în care│
│obligaţiei│Categoria│executoriu│Suma │urmează│
│fiscale/ │sumei de │nr./data │datorată│a se │
│bugetare │plată*6) │*7) │(lei) │vira │
│ │ │ │ │suma │
│ │ │ │ │*8) │
├──────────┼─────────┼──────────┼────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │
├──────────┼─────────┼──────────┼────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │
├──────────┼─────────┼──────────┼────────┼───────┤
│TOTAL │ │ │ │ │
└──────────┴─────────┴──────────┴────────┴───────┘

    *6) Se va menţiona categoria de sumă: D - debit, M - majorare de întârziere/DO - dobândă, A - amendă, P - penalitate, PI - penalitate de întârziere, PN - penalitate de nedeclarare.
    *7) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
    *8) Se va menţiona contul de disponibil sau de venituri, după caz, în care se plătesc obligaţiile fiscale/bugetare, potrivit legii.

        În temeiul art. 233 alin. (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul în care popririle înfiinţate de organul de executare generează imposibilitatea de a vă continua activitatea economică, cu consecinţe sociale deosebite, vă puteţi adresa creditorului fiscal care poate dispune, la cererea dumneavoastră şi ţinând seama de motivele invocate, fie suspendarea temporară totală, fie suspendarea parţială a executării silite prin poprire. Suspendarea se poate dispune, o singură dată, pe parcursul a 2 ani calendaristici pentru o perioadă de cel mult 6 luni consecutive de la data comunicării către instituţia de credit sau alt terţ poprit a actului de suspendare a popririi.
        Împotriva prezentului înscris se poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 260 şi 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
                          Conducătorul organului de executare,
                       Numele şi prenumele ......................
                          Semnătura ..........................
                                          L.S.
        Document editat prin sistemul informatic, valabil fără semnătură şi ştampilă, conform prevederilor Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.155/2016 privind emiterea prin intermediul centrului de imprimare masivă a unor acte administrative fiscale şi procedurale, cu modificările şi completările ulterioare.
        Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679
    1. Denumire: Adresă de înştiinţare privind înfiinţarea popririi
    2. Format: A4/t1.
    3. Caracteristici de tipărire: se editează din sistem informatic.
    4. Se utilizează: în baza art. 213 alin. (3) şi/sau art. 236 alin. (5) şi (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    5. Se întocmeşte:
    - de compartimentul cu atribuţii de executare silită, în format electronic, pentru tipărire, transmitere şi arhivare;
    – de Unitatea de imprimare rapidă, într-un exemplar, în format hârtie.

    6. Circulă:
    - 1 exemplar la Unitatea de imprimare rapidă, în format electronic;
    – 1 exemplar la debitor, în format hârtie.

    7. Se arhivează: în format electronic la Unitatea de imprimare rapidă.

    ANEXA 28

        (Anexa nr. 8 la Ordinul nr. 967/2017)
        ANTET*1)
    *1) Se vor trece sigla conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea şi adresa organului de executare emitent al prezentului act.

        Nr. ...... din .........
        Cod de bare 1 ..........
        Către .....................*2)
    *2) Se vor menţiona denumirea şi sediul instituţiei de credit.

                                       DECIZIE
                  de ridicare a măsurilor de executare silită asupra
                             disponibilităţilor băneşti
        Cod de bare 2 ...........
        În baza prevederilor art. 234 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, se ridică măsurile de executare silită aplicate prin Adresa de înfiinţare a popririi asupra disponibilităţilor băneşti, având numărul de evidenţă a plăţii .......... /nr. ...... din data de ..............*3), pentru debitorul ...........*4), cu domiciliul fiscal*5) în localitatea ........., str. ......... nr. ......, cod de identificare fiscală .........*6).
    *3) Se va menţiona numărul de evidenţa a plăţii sau numărul şi data adresei de înfiinţare a popririi asupra disponibilităţilor băneşti, după caz.
    *4) Se vor/va menţiona numele şi prenumele/denumirea debitorului. Nu se va completa în cazul popririlor înfiinţate prin adrese comunicate prin mijloace electronice de transmitere la distanţă.
    *5) Se va menţiona domiciliul fiscal al debitorului. Nu se va completa în cazul popririlor înfiinţate prin adrese comunicate prin mijloace electronice de transmitere la distanţă.
    *6) Se vor menţiona: codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz.

        Împotriva prezentului înscris se poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile, sub sancţiunea decăderii, de la data comunicării sau luării la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 260 şi 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completări ulterioare.
                          Conducătorul organului de executare,
                       Numele şi prenumele ......................
                          Semnătura ........................*7)
                                          L.S.*7)
    *7) Nu se va completa în cazul popririlor înfiinţate prin adrese comunicate prin mijloace electronice de transmitere la distanţă.
        Document editat prin sistemul informatic, valabil fără semnătură şi ştampilă, conform prevederilor Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.155/2016 privind emiterea prin intermediul centrului de imprimare masivă a unor acte administrative fiscale şi procedurale, cu modificările şi completările ulterioare.
        Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679.
    1. Denumire: Decizie de ridicare a măsurilor de executare silită asupra disponibilităţilor băneşti
    2. Format: A4/t1
    3. Caracteristici de tipărire: se editează din sistem informatic.
    4. Se utilizează: în baza prevederilor art. 234 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    5. Se întocmeşte:
    - de compartimentul cu atribuţii de executare silită, în format electronic, pentru tipărire şi arhivare;
    – de Unitatea de imprimare rapidă, într-un exemplar, în format hârtie.

    6. Circulă:
    - 1 exemplar la Unitatea de imprimare rapidă, în format electronic;
    – 1 exemplar la instituţia de credit, în format hârtie.

    7. Se arhivează: în format electronic la Unitatea de imprimare rapidă.

    ANEXA 29

        (Anexa nr. 10 la O.P.A.N.A.F. nr. 967/2017)
        ANTET*1)
    *1) Se vor trece sigla conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea şi adresa organului fiscal central emitent al prezentului act.

        Dosar de executare nr. .......
        Nr. ........ din ..........
        Cod de bare 1 ..........
        Către ....................*2)
    *2) Se va menţiona numele şi prenumele/denumirea şi adresa terţului poprit, alte date de identificare ale acestuia.

                  ADRESĂ DE ÎNFIINŢARE A POPRIRII ASUPRA SUMELOR
                     DATORATE DEBITORULUI DE CĂTRE TERŢI
        Cod de bare 2 ..........
        În temeiul prevederilor art. 213 alin. (3) şi/sau art. 236 alin. (5) şi (7), după caz, din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, pentru debitorul .............*3), cu domiciliul fiscal în localitatea .........., str. ......, nr. ......, cod de identificare fiscală ........... se înfiinţează poprirea asupra sumelor de bani reprezentând venituri şi disponibilităţi băneşti în lei şi în valută, titluri de valoare sau alte bunuri mobile necorporale, deţinute şi/sau datorate, cu orice titlu, debitorului ..........*3) de către dumneavoastră sau pe care le veţi datora şi/sau deţine în viitor în temeiul unor raporturi juridice existente, în limita sumei de .......... lei. Poprirea se consideră înfiinţată din momentul primirii prezentei adrese. În acest sens aveţi obligaţia să înregistraţi atât ziua, cât şi ora primirii prezentei adrese.
    *3) Se vor menţiona numele, prenumele/denumirea şi domiciliul fiscal, codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz, alte date de identificare ale debitorului. În cazul sediilor secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, se va menţiona contribuabilul/plătitorul care le-a înfiinţat

        În situaţia în care, la data comunicării prezentei adrese, nu datoraţi vreo sumă de bani debitorului ..........*3) sau nu veţi datora în viitor asemenea sume în temeiul unor raporturi juridice existente, veţi înştiinţa despre acest fapt organul de executare silită în termen de 5 zile de la primirea prezentei adrese.
        Sumele deţinute şi/sau datorate debitorului, cu orice titlu, vor fi virate în conturile deschise la unitatea de Trezorerie a Statului .........., pe numele ...........*4), cod de identificare fiscală ............, utilizând numărul de evidenţă a plăţii .........., în termenul prevăzut la art. 236 alin. (9) lit. a) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, pentru a stinge obligaţiile fiscale/bugetare datorate de debitor ...........*4), după cum urmează:
    *4) Se va menţiona debitorul care înregistrează obligaţii fiscale/bugetare restante, respectiv: persoane fizice, persoane juridice, sedii secundare sau orice altă entitate, precum şi codul de identificare fiscală al acestuia.

┌──────────┬─────────┬──────────┬────────┬───────┐
│Denumirea │ │Titlul │ │Contul │
│obligaţiei│Categorie│executoriu│Suma │în care│
│fiscale/ │sumă de │nr./data │datorată│se │
│bugetare │plată *5)│*6) │(lei) │virează│
│ │ │ │ │suma │
├──────────┼─────────┼──────────┼────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │
├──────────┼─────────┼──────────┼────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │
├──────────┼─────────┼──────────┼────────┼───────┤
│TOTAL │ │ │ │ │
└──────────┴─────────┴──────────┴────────┴───────┘

    *5) Se va menţiona categoria de sumă: D - debit, M - majorare de întârziere/DO - dobândă, A - amendă, P - penalitate, PI - penalitate de întârziere, PN - penalitate de nedeclarare.
    *6) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.

        Împotriva prezentului înscris se poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 260 şi 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
        Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, audierea contribuabilului nu este obligatorie.
                        Conducătorul organului de executare,
                        Nume şi prenume ................
                        Semnătura ..................
                                    L.S.
        Document editat prin sistemul informatic, valabil fără semnătură şi ştampilă, conform prevederilor Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale Administrare Fiscală nr. 1.155/2016 privind emiterea prin intermediul centrului de imprimare masivă a unor acte administrative fiscale şi procedurale, cu modificările şi completările ulterioare.
        Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679
    1. Denumire: Adresă de înfiinţare a popririi asupra sumelor datorate debitorului de către terţi
    2. Format: A4/t1.
    3. Caracteristici de tipărire: se editează din sistem informatic.
    4. Se utilizează: în baza prevederilor art. 213 alin. (3) şi/sau art. 236 alin. (5) şi (7), după caz, din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    5. Se întocmeşte: în 2 exemplare de către organul de executare silită.
    6. Circulă:
    - un exemplar la Unitatea de imprimare rapidă, în format electronic;
    – un exemplar la terţul poprit, în format hârtie.

    7. Se arhivează: în format electronic la Unitatea de imprimare rapidă.

    ANEXA 30

        (Anexa nr. 13 la O.P.A.N.A.F. nr. 967/2017)
        ANTET*1)
    *1) Se vor trece sigla conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea şi adresa organului de executare emitent al prezentului act.

        Nr. ........ din ..........
        Cod de bare 1 ..........
        Către ......................*2)
    *2) Se vor menţiona numele şi prenumele/denumirea şi alte date de identificare ale terţului poprit.

                                      DECIZIE
           de ridicare a măsurilor de executare silită asupra sumelor datorate
                          debitorului de către terţi
        Cod de bare 2 ..........
        În baza prevederilor art. 234 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, se ridică măsurile de executare silită aplicate prin Adresa de înfiinţare a popririi asupra sumelor datorate debitorului de către terţi nr. .... din data de ......., pentru debitorul cu domiciliul fiscal în localitatea ........, str. ....... nr. ......, cod de identificare fiscală .......*4).
    *3) Se vor/va menţiona numele şi prenumele/denumirea debitorului.
    *4) Se vor menţiona: codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz.

        Împotriva prezentului înscris se poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile, sub sancţiunea decăderii, de la data comunicării sau luării la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 260 şi 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
                          Conducătorul organului de executare,
                       Numele şi prenumele ......................
                          Semnătura ..........................
                                          L.S.
                          Conducătorul organului de executare,
        Document editat prin sistemul informatic, valabil fără semnătură şi ştampilă, conform prevederilor Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.155/2016 privind emiterea prin intermediul centrului de imprimare masivă a unor acte administrative fiscale şi procedurale, cu modificările şi completările ulterioare.
        Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679.
    1. Denumire: Decizie de ridicare a măsurilor de executare silită asupra sumelor datorate debitorului de către terţi
    2. Format: A4/t1
    3. Caracteristici de tipărire: se editează din sistem informatic.
    4. Se utilizează: în baza prevederilor art. 234 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    5. Se întocmeşte: în 2 exemplare de către organul de executare silită.
    6. Circulă:
    - 1 exemplar la Unitatea de imprimare rapidă, în format electronic;
    – 1 exemplar la terţul poprit, în format hârtie.

    7. Se arhivează: 1 exemplar în format electronic la Unitatea de imprimare rapidă.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016