Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ANEXĂ din 27 februarie 2020  referitoare la prevederile privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ANEXĂ din 27 februarie 2020 referitoare la prevederile privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 237 bis din 24 martie 2020
──────────
    Conţinută de NORMA nr. 9 din 27 februarie 2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 237 bis, din 24 martie 2020
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    1.1. Prevederi generale
    1. Situaţiile financiare anuale la data de 31 decembrie se întocmesc în conformitate cu prevederile reglementărilor contabile aplicabile la data de 31 decembrie ale anului de raportare, astfel:
    a) pentru asigurători, reasigurători şi subunităţile fără personalitate juridică stabilite în România în conformitate cu prevederile Legii nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare, cu modificările şi completările ulterioare, care aparţin unor persoane juridice cu sediul în state terţe - Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate ale entităţilor care desfăşoară activitate de asigurare şi/sau reasigurare, aprobate prin Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 41/2015, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Norma nr. 41/2015;
    b) pentru companii de brokeraj şi subunităţile fără personalitate juridică stabilite în România în conformitate cu prevederile Legii nr. 236/2018 privind distribuţia de asigurări, cu completările ulterioare, care aparţin unor persoane juridice cu sediul în state terţe - Reglementările contabile referitoare la situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate aplicabile companiilor de brokeraj care desfăşoară activitate de distribuţie în asigurări şi/sau reasigurări, aprobate prin Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 36/2015, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Norma nr. 36/2015;
    c) pentru Fondul de garantare a asiguraţilor - Reglementările contabile aferente situaţiilor financiare anuale aplicabile Fondului de garantare a asiguraţilor, aprobate prin Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 15/2016, cu completările ulterioare, denumită în continuare Norma nr. 15/2016.

    2. Prevederile pct. (1) lit. a) şi b) se aplică corespunzător activităţii desfăşurate şi subunităţilor deschise în România de entităţile cu sediul în state aparţinând Spaţiului Economic European în scopul întocmirii raportărilor contabile anuale.
    3. Completarea situaţiilor financiare anuale/raportărilor contabile anuale se efectuează folosind planul de conturi prevăzut la capitolul 12 din Norma nr. 41/2015, la capitolul 12 din Norma nr. 36/2015, respectiv la capitolul 10 din anexa la Norma nr. 15/2016, după caz. Asigurătorii autorizaţi să practice categoria de asigurări de viaţă şi clasele de asigurări de accidente şi asigurări de sănătate utilizează conturile sintetice aferente asigurărilor de viaţă.
    4. Inventarierea anuală se efectuează potrivit prevederilor Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 32/2015 privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor, capitalurilor proprii şi a tranzacţiilor privind activitatea de asigurare şi de reasigurare ale asigurătorilor/reasigurătorilor şi brokerilor de asigurare/reasigurare şi ale Ordinului Ministerului Finanţelor Publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, aplicabile la data încheierii exerciţiului financiar.
    5. Evaluarea elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii cu ocazia inventarierii şi la închiderea exerciţiului financiar se efectuează potrivit principiilor generale de raportare financiară şi prevederilor privind evaluarea la inventar şi prezentarea elementelor în bilanţ prevăzute în:
    a) cap. 2 secţiunea 2.4 şi cap. 3 secţiunea 3.2 din reglementările contabile menţionate la pct. (1) lit. a);
    b) cap. 2 secţiunea 2.4 şi cap. 3 secţiunea 3.2 din reglementările contabile menţionate la pct. (1) lit. b);
    c) cap. 2 secţiunea 2.4 şi cap. 3 secţiunea 3.2 din reglementările contabile menţionate la pct. (1) lit. c).

    6. (1) Situaţiile financiare anuale/raportările contabile anuale se întocmesc în lei. Această unitate monetară se va trece pe fiecare formular în parte.
    (2) Situaţiile financiare anuale/raportările contabile anuale sunt întocmite pe baza balanţei de verificare a conturilor sintetice la data de 31 decembrie, corelată cu soldurile din balanţa analitică şi cu rezultatele inventarierii.

    7. Situaţiile financiare anuale/raportările contabile anuale se semnează de persoanele în drept prevăzute la art. 28 alin. (10) şi (13) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv administrator şi director economic, contabil-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii.
    8. Prin excepţie de la prevederile pct. 7, în cazul companiilor de brokeraj şi al subunităţilor fără personalitate juridică stabilite în România conform Legii nr. 236/2018, cu completările ulterioare, situaţiile financiare anuale/raportările contabile pot fi semnate şi de persoanele prevăzute la art. 28 alin. (11) şi (13) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv administrator şi persoane fizice sau juridice cu care s-au încheiat contracte de prestări servicii, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.
    9. Asigurătorii, reasigurătorii şi companiile de brokeraj care au în subordine sucursale sau alte subunităţi fără personalitate juridică, care desfăşoară activitate şi au sediul în străinătate, evaluează în lei rulajele şi soldurile exprimate în valută din balanţele de verificare a conturilor sintetice transmise de acestea, la cursul valutar comunicat de Banca Naţională a României din ultima zi a exerciţiului financiar şi le centralizează cu balanţa de verificare întocmită pentru operaţiunile economico-financiare desfăşurate în ţară.

    1.2. Prezentarea şi modul de completare a situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale
    10. (1) Situaţiile financiare anuale ale asigurătorilor, reasigurătorilor şi subunităţilor fără personalitate juridică stabilite în România în conformitate cu prevederile Legii nr. 237/2015, cu modificările şi completările ulterioare, care aparţin unor persoane juridice cu sediul în state terţe se compun din:
    a) Bilanţ (cod 01);
    b) Contul de profit şi pierdere compus din:
    (i) Contul tehnic al asigurării generale (cod 02);
    (ii) Contul tehnic al asigurării de viaţă (cod 03);
    (iii) Contul netehnic (cod 04);

    c) Situaţia modificărilor capitalului propriu, cu respectarea prevederilor de la cap. 5 secţiunea 5.2 din reglementările contabile menţionate la pct.1 lit. a);
    d) Situaţia fluxurilor de trezorerie, cu respectarea prevederilor de la cap. 5 secţiunea 5.1 din reglementările contabile menţionate la pct.1 lit. a);
    e) Note explicative la situaţiile financiare anuale, conform prevederilor cap. 6 din reglementările contabile menţionate la pct.1 lit. a).

    (2) Situaţiile financiare anuale sunt însoţite şi de următoarele formulare:
    a) Date informative (cod 05);
    b) Situaţia activelor imobilizate (cod 06).


    11. (1) Asigurătorii care administrează fonduri de pensii facultative întocmesc şi prezintă şi situaţiile prevăzute la cap. 15 secţiunea 15.2 subsecţiunea 15.2.4 "Situaţii prezentate de asigurătorii care administrează fonduri de pensii facultative" din reglementările contabile menţionate la pct.1 lit. a), astfel:
    a) Situaţia activelor, pasivelor şi capitalurilor proprii;
    b) Situaţia veniturilor şi cheltuielilor.

    (2) Entităţile autorizate să practice asigurări de viaţă, dar care au primit autorizaţie şi pentru clasele de asigurare A1 şi A2 din categoria asigurărilor generale, evidenţiază activitatea desfăşurată, inclusiv pentru clasele A1 şi A2, în contul tehnic al asigurărilor de viaţă.

    12. (1) Companiile de brokeraj şi subunităţile fără personalitate juridică stabilite în România în conformitate cu prevederile Legii nr. 236/2018, cu completările ulterioare, care aparţin unor persoane juridice cu sediul în state terţe întocmesc şi depun situaţii financiare anuale care cuprind următoarele formulare:
    a) Bilanţ (cod 01);
    b) Contul de profit şi pierdere (cod 02);
    c) Situaţia modificărilor capitalului propriu, cu respectarea prevederilor de la cap. 5 secţiunea 5.2 din reglementările contabile menţionate la pct.1 lit. b);
    d) Situaţia fluxurilor de trezorerie, cu respectarea prevederilor de la cap. 5 secţiunea 5.1 din reglementările contabile menţionate la pct.1 lit. b);
    e) Note explicative la situaţiile financiare anuale, conform prevederilor cap. 6 din reglementările contabile menţionate la pct.1 lit. b).

    (2) Situaţiile financiare anuale sunt însoţite şi de următoarele formulare:
    a) Date informative (cod 03);
    b) Situaţia activelor imobilizate (cod 04).


    13. (1) Raportările contabile anuale prevăzute la art. 2 alin. (1) şi (2) din normă sunt compuse din următoarele formulare, corespunzător activităţii desfăşurate:
    a) Bilanţ;
    b) Contul de profit şi pierdere.

    (2) Raportările anuale prevăzute la alin. (1) sunt însoţite de formularele specifice activităţii desfăşurate:
    a) Date informative;
    b) Situaţia activelor imobilizate.


    14. (1) Notele explicative menţionate la pct. 10 alin. (1) lit. e) şi pct. 12 alin. (1) lit. e) nu sunt limitative, acestea urmând să conţină cel puţin informaţiile prevăzute în cap. 6 din reglementările contabile, menţionate la pct. 1 lit. a) respectiv în cap. 6 din reglementările contabile menţionate la pct. 1 lit. b).
    (2) Companiile de brokeraj care intermediază, în conformitate cu legislaţia specifică în vigoare, şi produse ale fondurilor de pensii facultative prezintă în notele explicative o situaţie a comisioanelor obţinute din această activitate.

    15. În "Situaţia activelor imobilizate" (cod 06, respectiv cod 04) informaţiile sunt înscrise la costul istoric sau la valoarea reevaluată a plasamentelor în terenuri şi construcţii/imobilizărilor, după caz.
    16. (1) Fondul de garantare a asiguraţilor întocmeşte şi depune situaţii financiare anuale care cuprind următoarele formulare:
    a) Bilanţ (cod 10);
    b) Cont de profit şi pierdere (cod 20);
    c) Situaţia modificărilor capitalului propriu;
    d) Situaţia fluxurilor de trezorerie;
    e) Note explicative la situaţiile financiare anuale, acestea cuprinzând componentele prevăzute în reglementările contabile menţionate la pct. 1 lit. c).

    (2) Situaţiile financiare anuale sunt însoţite şi de următoarele formulare:
    a) Date informative (cod 30);
    b) Situaţia activelor imobilizate (cod 40).


    17. (1) Entităţile cărora li se aplică prezenta anexă completează datele de identificare cum ar fi: denumirea societăţii/subunităţii, adresa, telefonul şi numărul de înmatriculare la registrul comerţului, dacă e cazul, precum şi pe cele referitoare la încadrarea corectă în forma de proprietate şi codul unic de înregistrare, citeţ, fără a se folosi prescurtări sau iniţiale.
    (2) Entităţile completează codul privind activitatea, cod format din 4 cifre (clase de activităţi) din Clasificarea activităţilor din economia naţională - CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, cu modificările ulterioare.
    (3) Entităţile completează în mod corect pe prima pagină a formularului "Bilanţ" datele prevăzute la alin. (1) şi (2), astfel încât să fie posibilă identificarea societăţii.
    (4) Forma de proprietate se va înscrie conform nomenclatorului prevăzut la cap. I secţiunea 1.4 din prezenta anexă.
    (5) Subunităţile fără personalitate juridică completează forma de proprietate corespunzătoare societăţilor cărora le aparţin.
    (6) Entităţile care, potrivit actului constitutiv, reprezintă filiale ale unor societăţi cu capital integral sau majoritar de stat completează la forma de proprietate codul 15, respectiv 29, după caz.
    (7) Modelul formularelor referitoare la situaţiile financiare/raportările contabile, precum şi corelaţiile în cadrul formularelor şi între formulare sunt prezentate în capitolul II din prezenta anexă.
    (8) Entităţile ale căror situaţii financiare anuale sunt supuse auditului statutar completează pe formularul de bilanţ şi datele de identificare ale firmei de audit/auditorului persoană fizică, după caz, care a realizat auditul statutar al situaţiilor financiare anuale/consolidate (denumirea/nume şi prenume, numărul din registrul Camerei Auditorilor Financiari din România şi codul unic de înregistrare).

    18. (1) Potrivit art. 30 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, situaţiile financiare anuale vor fi însoţite de o declaraţie scrisă a persoanelor prevăzute la art. 10 alin. (1) din aceeaşi lege, prin care îşi asumă răspunderea pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale şi confirmă că:
    a) politicile contabile utilizate la întocmirea situaţiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;
    b) situaţiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziţiei financiare, performanţei financiare şi a celorlalte informaţii referitoare la activitatea desfăşurată;
    c) persoana juridică îşi desfăşoară activitatea în condiţii de continuitate.

    (2) Potrivit art. 29 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, situaţiile financiare anuale vor fi însoţite şi de propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile.


    1.3. Modalitatea şi termenul de depunere a situaţiilor financiare anuale, a raportărilor contabile anuale sau a declaraţiei de inactivitate
    19. (1) Situaţiile financiare anuale se depun la Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F., împreună cu:
    a) o copie a codului unic de înregistrare;
    b) raportul administratorului;
    c) declaraţia scrisă a persoanelor răspunzătoare pentru organizarea şi conducerea contabilităţii;
    d) raportul de audit statutar, pentru situaţiile financiare care sunt supuse auditului financiar fie obligatoriu, prin efectul legii, fie conform opţiunii adunării generale, după caz, sau raportul cenzorilor conform prevederilor reglementărilor contabile menţionate la pct.1, pentru situaţiile financiare pentru care auditarea nu este obligatorie, întocmite de către entităţile care au numit cenzori fie prin opţiune, fie obligatoriu, prin efectul legii;
    e) o copie a procesului-verbal al adunării generale a acţionarilor sau asociaţilor în care s-au aprobat situaţiile financiare anuale;
    f) propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile;
    g) o copie a balanţei de verificare a conturilor sintetice, semnată de persoanele în drept; şi
    h) numai în cazul companiilor de brokeraj, o copie a balanţei de verificare a conturilor analitice, semnată de persoanele în drept.

    (2) Asigurătorii care practică cele două categorii de asigurări, asigurări de viaţă şi asigurări generale, depun la A.S.F. balanţele sintetice aferente fiecărei categorii de asigurări, precum şi balanţa sintetică centralizată; asigurătorii care administrează fonduri de pensii facultative depun şi balanţa sintetică specifică activităţii de administrare de fonduri de pensii facultative.
    (3) Balanţa de verificare a conturilor sintetice şi balanţa de verificare a conturilor analitice, centralizate şi distinct pentru cele două categorii de asigurări, asigurări de viaţă şi asigurări generale, se depun la A.S.F. în format electronic (CD) - format Excel.

    20. (1) Situaţiile financiare anuale individuale/raportările contabile anuale se depun astfel:
    a) la A.S.F. în termen de 120 de zile de la încheierea exerciţiului financiar, astfel:
    (i) în format electronic, prin încărcarea datelor în aplicaţia ASF - EWS (https://repapp.csa- isc.ro/PROD Front);
    (ii) pe suport hârtie (formatul din aplicaţia ASF - EWS, https://repapp.csa- isc.ro/PROD Front), semnate conform legii şi prevederilor prezentei anexe, împreună cu toate documentele prevăzute la pct.19 alin. (1).

    b) la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, denumit în continuare M.F.P., în termen de 150 de zile de la încheierea exerciţiului financiar, astfel:
    (i) în format hârtie şi în format electronic, la registratura unităţilor teritoriale ale M.F.P. sau la oficiile poştale, prin scrisori cu valoare declarată, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 627/1995 privind îmbunătăţirea disciplinei depunerii bilanţurilor contabile şi a altor documente cu caracter financiar-contabil şi fiscal, de către operatorii economici şi alţi contribuabili, sau
    (ii) numai în formă electronică pe portalul www.e-guvernare.ro, având ataşată o semnătură electronică extinsă.


    (2) Prin excepţie de la termenul prevăzut la alin. (1), entităţile aflate în lichidare depun raportările contabile anuale, atât la A.S.F., cât şi la M.F.P., în termen de 90 de zile de la încheierea exerciţiului financiar, iar Fondul de garantare a asiguraţilor depune la M.F.P. situaţiile financiare anuale aprobate de către A.S.F. în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în termen de 120 de zile de la încheierea exerciţiului financiar, în format hârtie şi format electronic sau numai în format electronic, având ataşată o semnătură electronică extinsă.
    (3) Formatul electronic al situaţiilor financiare anuale/raportărilor contabile anuale conţinând formularistica necesară şi programul de verificare cu documentaţia de utilizare aferentă se obţine prin folosirea programului de asistenţă elaborat de M.F.P. Programul de asistenţă este pus la dispoziţie, gratuit, de unităţile teritoriale ale M.F.P. sau poate fi descărcat de pe serverul de web al Agenţiei Naţionale pentru Administrare Fiscală, de la adresa www.anaf.ro. Cu ajutorul programului de asistenţă se generează un fişier de tip PDF, având ataşat un fişier xml, precum şi un fişier cu extensia zip. Fişierul cu extensia zip va conţine prima pagină din situaţiile financiare anuale listată cu ajutorul programului de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice, semnată, potrivit legii, precum şi documentele cerute de lege, aşa cum acestea sunt întocmite de entităţi, toate acestea fiind scanate, alb-negru, lizibil şi cu o rezoluţie care să permită încadrarea în limita a 9,5 MB a fişierului PDF la care este ataşat fişierul zip. Fişierele zip ataşate situaţiilor financiare anuale nu vor conţine parolă.
    (4) Declaraţia de inactivitate pe propria răspundere prevăzută la art. 2 alin. (4) din normă se depune la A.S.F. şi la M.F.P. şi cuprinde toate datele de identificare ale societăţii:
    a) denumirea completă (conform certificatului de înmatriculare);
    b) adresa şi numărul de telefon;
    c) numărul de înregistrare la registrul comerţului;
    d) codul unic de înregistrare;
    e) capitalul social.

    (5) Pentru completarea declaraţiei de inactivitate entităţile folosesc programul de asistenţă pus la dispoziţie gratuit de către M.F.P. pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală; depunerea declaraţiei se efectuează în termen de 60 de zile de la încheierea exerciţiului financiar; modalităţile de depunere sunt cele prevăzute la alin. (1) lit. a) pct. (ii) şi lit. b).

    21. (1) Entităţile care îndeplinesc condiţiile specificate în reglementările contabile prevăzute la pct.1 lit. a) şi b) întocmesc situaţii financiare anuale consolidate şi raportul consolidat al administratorilor.
    (2) Situaţiile financiare anuale consolidate se depun la A.S.F. până la data de 31 august a anului următor şi cuprind:
    a) bilanţul consolidat;
    b) contul de profit şi pierdere consolidat;
    c) note la situaţiile financiare consolidate;
    d) raportul consolidat al administratorilor;
    e) raportul de audit al situaţiilor financiare anuale consolidate, întocmit în conformitate cu reglementările contabile menţionate la pct.1;
    f) declaraţia scrisă a administratorului societăţii-mamă prin care îşi asumă răspunderea pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale consolidate şi confirmă că:
    (i) politicile contabile utilizate la întocmirea situaţiilor financiare anuale consolidate sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;
    (ii) situaţiile financiare anuale consolidate oferă o imagine fidelă a poziţiei financiare, a performanţei financiare şi a celorlalte informaţii referitoare la activitatea grupului.


    (3) Dispoziţiile pct. 7 şi 8 se aplică în mod corespunzător şi în ceea ce priveşte situaţiile financiare anuale consolidate.
    (4) Situaţiile financiare anuale consolidate se depun la M.F.P. în termenul şi conform prevederilor art. 36 alin. (5) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 185 alin. (2) din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.


    1.4. - Nomenclator - forme de proprietate

┌───┬──────────────────────────────────┐
│COD│DENUMIRE │
├───┼──────────────────────────────────┤
│10 │PROPRIETATE INTEGRALĂ DE STAT │
├───┼──────────────────────────────────┤
│12 │Societăţi cu capital integral de │
│ │stat │
├───┼──────────────────────────────────┤
│ │Societăţi reprezentând filiale ale│
│ │unor societăţi cu capital integral│
│15 │de stat şi societăţi la care una │
│ │sau mai multe societăţi cu capital│
│ │integral de stat deţin capitalul │
│ │social │
├───┼──────────────────────────────────┤
│ │Alte unităţi economice de stat │
│16 │netransformate în societăţi sau │
│ │regii autonome │
├───┼──────────────────────────────────┤
│20 │PROPRIETATE MIXTĂ (cu capital de │
│ │stat şi privat) │
├───┼──────────────────────────────────┤
│ │PROPRIETATE MIXTĂ (cu capital de │
│ │stat - sub 50%) │
├───┼──────────────────────────────────┤
│21 │Societăţi cu capital de stat │
│ │autohton şi de stat străin │
├───┼──────────────────────────────────┤
│22 │Societăţi cu capital de stat şi │
│ │privat autohton şi străin │
├───┼──────────────────────────────────┤
│23 │Societăţi cu capital de stat şi │
│ │privat autohton │
├───┼──────────────────────────────────┤
│24 │Societăţi cu capital de stat şi │
│ │privat străin │
├───┼──────────────────────────────────┤
│ │PROPRIETATE MIXTĂ (cu capital de │
│ │stat - 50% şi peste 50%) │
├───┼──────────────────────────────────┤
│25 │Societăţi cu capital de stat │
│ │autohton şi de stat străin │
├───┼──────────────────────────────────┤
│26 │Societăţi cu capital de stat şi │
│ │privat autohton şi străin │
├───┼──────────────────────────────────┤
│27 │Societăţi cu capital de stat şi │
│ │privat autohton │
├───┼──────────────────────────────────┤
│28 │Societăţi cu capital de stat şi │
│ │privat străin │
├───┼──────────────────────────────────┤
│ │Societăţi reprezentând filiale ale│
│ │unor societăţi cu capital de stat │
│ │de peste 50%, inclusiv, şi │
│29 │societăţi la care una sau mai │
│ │multe societăţi cu capital de stat│
│ │de peste 50%, inclusiv, deţin │
│ │între 50% şi 100% din capitalul │
│ │social al acestora │
├───┼──────────────────────────────────┤
│ │PROPRIETATE INDIVIDUALĂ - PRIVATĂ │
│30 │(cu capital: privat autohton, │
│ │privat autohton şi străin, privat │
│ │străin) │
├───┼──────────────────────────────────┤
│34 │Societăţi pe acţiuni │
├───┼──────────────────────────────────┤
│35 │Societăţi cu răspundere limitată │
└───┴──────────────────────────────────┘


    CAP. II
    Formulare referitoare la situaţiile financiare/raportările contabile şi corelaţiile aferente entităţilor din domeniul asigurărilor
    SECŢIUNEA 1
    Asigurători şi reasigurători
    1. BILANŢ
    la data de 31 decembrie .........

┌──────────────────────┬──────────────────────┐
│Judeţul . . . . . . . │ │
│. . . |_|_| │ │
│Persoana juridică . . │ │
│. . . . . . . . │Forma de proprietate .│
│Adresa: localitatea . │. . . . . . . . . |_|_│
│. . . . . . . . . , │| │
│sectorul . . . . . . .│Activitatea │
│. . . , str. . . . . .│preponderentă │
│. . . . . nr. . . . . │(denumire clasă CAEN) │
│. . . . . . , │. . . . . . . . . . │
│bl. . . . . . . . . . │Cod clasă CAEN . . . .│
│. , sc. . . . . . . . │. . . . . . |_|_|_|_| │
│. . . , ap. . . . . . │Cod unic de │
│. . . . . │înregistrare │
│Telefon . . . . . . . │. . . . . . . . . . |_│
│. . . , fax . . . . . │|_|_|_|_|_|_|_|_|_| │
│. . . . . │ │
│Număr din registrul │ │
│comerţului . . . . . .│ │
│. . . . │ │
├──────────────────────┼──────────────────────┤
│01 │- lei - │
├──────────────────────┼───┬──────────────────┤
│ │ │Sold an curent la:│
│Denumirea elementului │Nr.├────────┬─────────┤
│ │rd.│01 │31 │
│ │ │ianuarie│decembrie│
├──────────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│A │B │1 │2 │
├─┬────────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│ │ACTIV │ │ │ │
├─┼────────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│ │ACTIVE NECORPORALE │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│ │I. Imobilizări │ │ │ │
│ │necorporale │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│ │1. Cheltuieli de │ │ │ │
│ │constituire (501 - │01 │ │ │
│ │58011 - 58021 - │ │ │ │
│ │58031) │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│ │2. Cheltuieli de │ │ │ │
│ │dezvoltare (503 - │ │ │ │
│ │58013 - 58023 - │02 │ │ │
│ │59013- 59023 - 58033│ │ │ │
│ │- 59033) │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│ │3. Concesiuni, │ │ │ │
│ │brevete, licenţe, │ │ │ │
│ │mărci, drepturi şi │ │ │ │
│A│active similare (505│03 │ │ │
│ │- 58015- 58025 - │ │ │ │
│ │59015 - 59025 -58035│ │ │ │
│ │- 59035) │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│ │4. Fondul comercial │ │ │ │
│ │(507 - 58017 - 58027│04 │ │ │
│ │- 58037) │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│ │5. Avansuri acordate│ │ │ │
│ │pentru imobilizări │05 │ │ │
│ │necorporale (524) │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│ │6. Alte imobilizări │ │ │ │
│ │necorporale (508 - │ │ │ │
│ │58018 - 58028 - │06 │ │ │
│ │59018 - 59028 - │ │ │ │
│ │58038 - 59038) │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│ │TOTAL (rd. 01 la 06)│07 │ │ │
├─┼────────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│ │PLASAMENTE │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│ │I. Plasamente în │ │ │ │
│ │imobilizări │ │ │ │
│ │corporale şi în curs│ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│ │1. Terenuri şi │ │ │ │
│ │construcţii (211 - │08 │ │ │
│ │281 - 291) │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│ │2. Avansuri şi │ │ │ │
│ │plasamente în │ │ │ │
│ │imobilizări │09 │ │ │
│ │corporale în curs │ │ │ │
│ │(231 + 232 - 293) │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│ │TOTAL (rd. 08 + 09) │10 │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│ │II. Plasamente │ │ │ │
│ │deţinute la │ │ │ │
│ │entităţile afiliate,│ │ │ │
│ │entităţile asociate,│ │ │ │
│ │entităţi controlate │ │ │ │
│ │în comun şi alte │ │ │ │
│ │plasamente în │ │ │ │
│ │imobilizări │ │ │ │
│ │financiare │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│ │1.Titluri de │ │ │ │
│ │participare deţinute│ │ │ │
│ │la entităţi afiliate│11 │ │ │
│ │(261- 29611 - 29621 │ │ │ │
│ │- 29661) │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│ │2.Titluri de creanţă│ │ │ │
│ │şi împrumuturi │ │ │ │
│ │acordate entităţilor│ │ │ │
│ │afiliate (26711 + │12 │ │ │
│ │26721 + 26731 + │ │ │ │
│ │26741 - 29615 - │ │ │ │
│ │29625 + 26751 + │ │ │ │
│ │26761 - 29665) │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│ │3. Participări la │ │ │ │
│ │entităţile asociate │ │ │ │
│ │şi entităţi │13 │ │ │
│ │controlate în comun │ │ │ │
│ │(262 + 263 - 29613 -│ │ │ │
│ │29623 - 29663) │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│ │4. Titluri de │ │ │ │
│ │creanţă şi │ │ │ │
│ │împrumuturi acordate│ │ │ │
│ │entităţilor asociate│ │ │ │
│ │şi entităţilor │ │ │ │
│ │controlate în comun │14 │ │ │
│ │(26713 + 26723 + │ │ │ │
│ │26733 + 26743 - │ │ │ │
│ │29617 - 29627 + │ │ │ │
│ │26752 + 26762 - │ │ │ │
│ │29667) │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│ │5. Alte plasamente │ │ │ │
│ │în imobilizări │ │ │ │
│B│financiare (265 + │ │ │ │
│ │26712 + 26714 + │ │ │ │
│ │26722 + 26724 + │ │ │ │
│ │26732 + 26734 + │15 │ │ │
│ │26742 + 26744 - │ │ │ │
│ │29614- 29616 - 29619│ │ │ │
│ │- 29624 - 29626 - │ │ │ │
│ │29629 + 26753 + │ │ │ │
│ │26763 - 29664 - │ │ │ │
│ │29669) │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│ │TOTAL (rd. 11 la 15)│16 │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│ │III. Alte plasamente│ │ │ │
│ │financiare │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│ │1. Acţiuni, alte │ │ │ │
│ │titluri cu venit │ │ │ │
│ │variabil şi unităţi │ │ │ │
│ │la fondurile comune │ │ │ │
│ │de plasament (2711 +│17 │ │ │
│ │2712 + 273 - 29711 -│ │ │ │
│ │29713 - 29721 - │ │ │ │
│ │29723 + 2713 - 29731│ │ │ │
│ │- 29733) │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│ │2. Obligaţiuni şi │ │ │ │
│ │alte titluri cu │ │ │ │
│ │venit fix (2721 + │18 │ │ │
│ │2722 - 29712 - 29722│ │ │ │
│ │+ 2723 - 29732 + din│ │ │ │
│ │ct.4731-din ct.4741)│ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│ │3. Părţi în fonduri │ │ │ │
│ │comune de investiţii│19 │ │ │
│ │(274 - 29714 - 29724│ │ │ │
│ │- 29734) │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│ │4. Împrumuturi │ │ │ │
│ │ipotecare (26715 + │20 │ │ │
│ │26725 - 29631) │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│ │5. Alte împrumuturi │ │ │ │
│ │(26716 + 26726 - │21 │ │ │
│ │29632) │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│ │6. Depozite la │ │ │ │
│ │instituţiile de │ │ │ │
│ │credit (26717 + │ │ │ │
│ │26727 + 26737 + │22 │ │ │
│ │26747 - 29641- 29651│ │ │ │
│ │+ 26754 + 26764 - │ │ │ │
│ │2967) │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│ │7. Alte plasamente │ │ │ │
│ │financiare (26718 + │ │ │ │
│ │26738 + 26758 + 278-│23 │ │ │
│ │29718 - 29728 - │ │ │ │
│ │29738) │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│ │TOTAL (rd. 17 la 23)│24 │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│ │IV. Depozite la │ │ │ │
│ │societăţi cedente │25 │ │ │
│ │(268 - 29642 - │ │ │ │
│ │29652) │ │ │ │
├─┼────────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│ │PLASAMENTE AFERENTE │ │ │ │
│ │ASIGURĂRILOR DE │ │ │ │
│ │VIAŢĂ PENTRU CARE │ │ │ │
│ │EXPUNEREA LA RISCUL │26 │ │ │
│ │DE INVESTIŢII ESTE │ │ │ │
│C│TRANSFERATĂ │ │ │ │
│ │CONTRACTANŢILOR (241│ │ │ │
│ │- 294) │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│ │TOTAL PLASAMENTE │ │ │ │
│ │(rd. 10 + 16 + 24 + │27 │ │ │
│ │25 + 26) │ │ │ │
├─┼────────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│ │PARTEA DIN REZERVELE│ │ │ │
│ │TEHNICE AFERENTE │ │ │ │
│ │CONTRACTELOR CEDATE │ │ │ │
│ │ÎN REASIGURARE │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│ │I. Partea din │ │ │ │
│ │rezervele tehnice │ │ │ │
│ │aferente │ │ │ │
│ │contractelor cedate │ │ │ │
│ │în reasigurare la │ │ │ │
│ │asigurări generale │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│ │1. Partea din │ │ │ │
│ │rezerva de prime │ │ │ │
│ │aferentă │28 │ │ │
│ │contractelor cedate │ │ │ │
│ │în reasigurare (395)│ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│ │2. Partea din │ │ │ │
│ │rezerva pentru │ │ │ │
│ │participare la │ │ │ │
│ │beneficii şi │29 │ │ │
│ │risturnuri aferentă │ │ │ │
│ │contractelor cedate │ │ │ │
│ │în reasigurare │ │ │ │
│ │(3922) │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│ │3. Partea din │ │ │ │
│ │rezerva de daune │ │ │ │
│ │aferentă │30 │ │ │
│ │contractelor cedate │ │ │ │
│ │în reasigurare (397)│ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│ │4. Partea din alte │ │ │ │
│ │rezerve tehnice │ │ │ │
│ │aferentă │ │ │ │
│ │contractelor cedate │ │ │ │
│ │în reasigurare │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│ │a) Partea din │ │ │ │
│ │rezerva pentru │ │ │ │
│ │riscuri neexpirate │ │ │ │
│ │aferentă │31 │ │ │
│ │contractelor cedate │ │ │ │
│ │în reasigurare │ │ │ │
│ │(3992) │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│ │b) Partea din │ │ │ │
│ │rezerva de │ │ │ │
│ │catastrofă aferentă │32 │ │ │
│ │contractelor cedate │ │ │ │
│ │în reasigurare │ │ │ │
│ │(3991) │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│ │c) Partea din alte │ │ │ │
│ │rezerve tehnice │ │ │ │
│ │aferentă │33 │ │ │
│ │contractelor cedate │ │ │ │
│ │în reasigurare │ │ │ │
│D│(3993) │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│ │TOTAL (rd. 28 la 33)│34 │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│ │II. Partea din │ │ │ │
│ │rezervele tehnice │ │ │ │
│ │aferente │ │ │ │
│ │contractelor cedate │ │ │ │
│ │în reasigurare la │ │ │ │
│ │asigurări de viaţă │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│ │1. Partea din │ │ │ │
│ │rezerva matematică │ │ │ │
│ │aferentă │35 │ │ │
│ │contractelor cedate │ │ │ │
│ │în reasigurare (391)│ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│ │2. Partea din │ │ │ │
│ │rezerva de prime │ │ │ │
│ │aferentă │36 │ │ │
│ │contractelor cedate │ │ │ │
│ │în reasigurare (398)│ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│ │3. Partea din │ │ │ │
│ │rezerva pentru │ │ │ │
│ │participare la │ │ │ │
│ │beneficii şi │37 │ │ │
│ │risturnuri aferentă │ │ │ │
│ │contractelor cedate │ │ │ │
│ │în reasigurare │ │ │ │
│ │(3921) │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│ │4. Partea din │ │ │ │
│ │rezerva de daune │ │ │ │
│ │aferentă │38 │ │ │
│ │contractelor cedate │ │ │ │
│ │în reasigurare (396)│ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│ │5. Partea din alte │ │ │ │
│ │rezerve tehnice │ │ │ │
│ │aferentă │39 │ │ │
│ │contractelor cedate │ │ │ │
│ │în reasigurare (393)│ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│ │TOTAL (rd. 35 la 39)│40 │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│ │III. Partea din │ │ │ │
│ │rezerva matematică │ │ │ │
│ │aferentă │ │ │ │
│ │asigurărilor de │ │ │ │
│ │viaţă pentru care │ │ │ │
│ │expunerea la riscul │41 │ │ │
│ │de investiţii este │ │ │ │
│ │transferată │ │ │ │
│ │contractanţilor │ │ │ │
│ │cedată în │ │ │ │
│ │reasigurare (394) │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│ │TOTAL (rd. 34 + 40 +│42 │ │ │
│ │41) │ │ │ │
├─┼────────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│ │CREANŢE │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│ │Sume de încasat de │ │ │ │
│ │la entităţile │43 │ │ │
│ │afiliate (4511 + │ │ │ │
│ │4518 - 495) │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│ │Sume de încasat de │ │ │ │
│ │la entităţi asociate│ │ │ │
│ │şi entităţi │44 │ │ │
│ │controlate în comun │ │ │ │
│ │(4521 + 4528 - 495) │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│ │TOTAL (rd. 43 + 44) │45 │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│ │I. Creanţe provenite│ │ │ │
│ │din operaţiuni de │ │ │ │
│ │asigurare directă │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│ │Asiguraţi (401*-491)│46 │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│ │Intermediari în │ │ │ │
│ │asigurări (404 - │47 │ │ │
│ │491) │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│ │Alte creanţe │ │ │ │
│ │provenite din │ │ │ │
│ │operaţiuni de │48 │ │ │
│ │asigurare directă │ │ │ │
│ │(4051 + 4052 - 491) │ │ │ │
│E├────────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│ │TOTAL (rd. 46 la 48)│49 │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│ │II. Creanţe │ │ │ │
│ │provenite din │ │ │ │
│ │operaţiuni de │50 │ │ │
│ │reasigurare (411* + │ │ │ │
│ │412*-491) │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│ │III. Alte creanţe │ │ │ │
│ │(425 + 4282 + 431* +│ │ │ │
│ │436* + 437* + 4382 +│ │ │ │
│ │441* + 4424 + 4428* │ │ │ │
│ │+ 443* + 444* + 445 │51 │ │ │
│ │+ 446* + 447* + 448*│ │ │ │
│ │+ 4581 + 461 + 464 +│ │ │ │
│ │475*- 496 + 54512 + │ │ │ │
│ │54522 + 4284 + 4384 │ │ │ │
│ │+ 54532) │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│ │IV. Creanţe privind │ │ │ │
│ │capitalul subscris │52 │ │ │
│ │şi nevărsat (456- │ │ │ │
│ │495) │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│ │V. Creanţe │ │ │ │
│ │reprezentând │ │ │ │
│ │dividende │52a│ │ │
│ │repartizate în │ │ │ │
│ │cursul exerciţiului │ │ │ │
│ │financiar (ct.465) │ │ │ │
├─┼────────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│ │ALTE ELEMENTE DE │ │ │ │
│ │ACTIV │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│ │I. Imobilizări │ │ │ │
│ │corporale şi stocuri│ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│ │1. Instalaţii │ │ │ │
│ │tehnice şi maşini │ │ │ │
│ │(51112 + 51113 + │ │ │ │
│ │51114 + 51122 + │ │ │ │
│ │51123 + 51124 - │ │ │ │
│ │58112 - 58113 - │ │ │ │
│ │58114 - 58122- 58123│ │ │ │
│ │- 58124 - 59112 - │53 │ │ │
│ │59113 - 59114 - │ │ │ │
│ │59122 - 59123- 59124│ │ │ │
│ │+ 51132 + 51133 + │ │ │ │
│ │51131 - 58132 - │ │ │ │
│ │58133 - 58134 - │ │ │ │
│ │59132 - 59133 - │ │ │ │
│ │59134) │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│ │2. Alte instalaţii, │ │ │ │
│ │utilaje şi mobilier │ │ │ │
│ │(51116 + 51126 - │54 │ │ │
│ │58116- 58126 - 59116│ │ │ │
│ │- 59126 + 51136 - │ │ │ │
│ │58136 - 59136) │ │ │ │
│F├────────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│ │3. Avansuri şi │ │ │ │
│ │imobilizări │ │ │ │
│ │corporale în curs │ │ │ │
│ │(5211 + 5212 + 5221 │55 │ │ │
│ │+ 5222 - 59211 - │ │ │ │
│ │59221 + 5213 + 5223 │ │ │ │
│ │- 59231) │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│ │TOTAL (rd. 53 la 55)│56 │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│ │Stocuri │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│ │4. Materiale │ │ │ │
│ │consumabile (531 + │57 │ │ │
│ │532- 593 - 594) │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│ │5. Avansuri pentru │ │ │ │
│ │cumpărări de stocuri│58 │ │ │
│ │(din ct. 461) │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│ │TOTAL (rd. 57 + 58) │59 │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│ │II. Casa şi conturi │ │ │ │
│ │la bănci (543 + 544 │60 │ │ │
│ │+ 547 + 548 + 551 + │ │ │ │
│ │552) │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│ │III. Alte elemente │61 │ │ │
│ │de activ (542 - 596)│ │ │ │
├─┼────────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│ │CHELTUIELI ÎN AVANS │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│ │I. Dobânzi şi chirii│ │ │ │
│ │înregistrate în │62 │ │ │
│ │avans (471) │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│ │II. Cheltuieli de │ │ │ │
│ │achiziţie reportate │63 │ │ │
│ │TOTAL (rd. 64 + 65) │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│ │1. Cheltuieli de │ │ │ │
│ │achiziţie reportate │64 │ │ │
│ │privind asigurările │ │ │ │
│ │generale (4722) │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│ │2. Cheltuieli de │ │ │ │
│G│achiziţie reportate │65 │ │ │
│ │privind asigurările │ │ │ │
│ │de viaţă (4721) │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│ │III. Alte cheltuieli│ │ │ │
│ │înregistrate în │66 │ │ │
│ │avans (473-din │ │ │ │
│ │ct.473*1)) │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│ │TOTAL (rd. 62 + 63 +│67 │ │ │
│ │66) │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│ │TOTAL ACTIV (rd. 07 │ │ │ │
│ │+ 27 + 42 + 45 + 49 │ │ │ │
│ │+ 50 + 51 + 52 + 52a│68 │ │ │
│ │+ 56 + 59 + 60 + 61 │ │ │ │
│ │+ 67) │ │ │ │
├─┴────────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│PASIV │ │ │ │
├─┬────────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│ │CAPITAL ŞI REZERVE │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│ │I. Capital │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│ │Capital social (1011│ │ │ │
│ │+ 1012 + 1013) din │69 │ │ │
│ │care: │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│ │- capital subscris │ │ │ │
│ │vărsat (10112 + │70 │ │ │
│ │10122 + 10132) │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│ │Elemente asimilate │ │ │ │
│ │capitalului (fondul │ │ │ │
│ │de dotare al │ │ │ │
│ │sucursalelor din │71 │ │ │
│ │România care aparţin│ │ │ │
│ │persoanelor juridice│ │ │ │
│ │din străinătate) │ │ │ │
│ │(ct. 102) │ │ │ │
│ ├───────────────┬────┼───┼────────┼─────────┤
│ │Alte elemente │Sold│72 │ │ │
│ │de capitaluri │C │ │ │ │
│ │proprii (ct. ├────┼───┼────────┼─────────┤
│ │103) │Sold│73 │ │ │
│ │ │D │ │ │ │
│ ├───────────────┴────┼───┼────────┼─────────┤
│ │II. Prime de capital│74 │ │ │
│ │(1041 + 1042 + 1043)│ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│ │III. Rezerve din │ │ │ │
│ │reevaluare (1051 + │75 │ │ │
│ │1052 + 1053) │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│ │IV. Rezerve │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│ │1. Rezerve legale │ │ │ │
│ │(10611 + 10621 + │76 │ │ │
│ │10631) │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│ │2. Rezerve statutare│ │ │ │
│ │sau contractuale │77 │ │ │
│ │(10613 + 10623 + │ │ │ │
│ │10633) │ │ │ │
│A├────────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│ │3. Alte rezerve │ │ │ │
│ │(10618 + 10628 + │78 │ │ │
│ │10638) │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│ │Total (rd. 76 la 78)│79 │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│ │Acţiuni proprii │80 │ │ │
│ │(1091 + 1092 + 1093)│ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│ │Câştiguri legate de │ │ │ │
│ │instrumente de │81 │ │ │
│ │capitaluri proprii │ │ │ │
│ │(ct. 141) │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│ │Pierderi legate de │ │ │ │
│ │instrumente de │82 │ │ │
│ │capitaluri proprii │ │ │ │
│ │(ct. 149) │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│ │TOTAL (rd. 69 + 71 +│ │ │ │
│ │72 -73 + 74 + 75 + │83 │ │ │
│ │79 - 80 + 81 - 82) │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│ │V. Rezultatul │ │ │ │
│ │reportat │ │ │ │
│ ├───────────────┬────┼───┼────────┼─────────┤
│ │1. Rezultatul │ │ │ │ │
│ │reportat │Sold│84 │ │ │
│ │reprezentând │C │ │ │ │
│ │profitul │ │ │ │ │
│ │nerepartizat ├────┼───┼────────┼─────────┤
│ │sau pierderea │ │ │ │ │
│ │neacoperită │Sold│85 │ │ │
│ │(11711 + 11721 │D │ │ │ │
│ │+ 11731) │ │ │ │ │
│ ├───────────────┼────┼───┼────────┼─────────┤
│ │2. Rezultatul │ │ │ │ │
│ │reportat │Sold│86 │ │ │
│ │provenit din │C │ │ │ │
│ │adoptarea │ │ │ │ │
│ │pentru prima ├────┼───┼────────┼─────────┤
│ │dată a IAS mai │ │ │ │ │
│ │puţin IAS 29 │Sold│87 │ │ │
│ │(11712 + 11722 │D │ │ │ │
│ │+ 11732) │ │ │ │ │
├─┼───────────────┼────┼───┼────────┼─────────┤
│ │3. Rezultatul │ │ │ │ │
│ │reportat │Sold│88 │ │ │
│ │provenit din │C │ │ │ │
│ │modificările │ │ │ │ │
│ │politicilor ├────┼───┼────────┼─────────┤
│ │contabile │ │ │ │ │
│ │(11713 + 11723 │Sold│89 │ │ │
│ │+ 11733) │D │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────┼────┼───┼────────┼─────────┤
│ │4. Rezultatul │ │ │ │ │
│ │reportat │Sold│90 │ │ │
│ │provenit din │C │ │ │ │
│ │corectarea │ │ │ │ │
│ │erorilor ├────┼───┼────────┼─────────┤
│ │contabile │ │ │ │ │
│ │(11714 + 11724 │Sold│91 │ │ │
│ │+ 11734) │D │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────┼────┼───┼────────┼─────────┤
│ │5. Rezultatul │ │ │ │ │
│ │reportat │Sold│92 │ │ │
│ │provenit din │C │ │ │ │
│ │surplusul │ │ │ │ │
│ │realizat din ├────┼───┼────────┼─────────┤
│ │rezerve din │ │ │ │ │
│ │reevaluare │Sold│93 │ │ │
│ │(11715 + 11725 │D │ │ │ │
│ │+ 11735) │ │ │ │ │
│ ├───────────────┼────┼───┼────────┼─────────┤
│ │6. Rezultatul │ │ │ │ │
│ │reportat │ │ │ │ │
│ │provenit din │Sold│94 │ │ │
│ │trecerea la │C │ │ │ │
│ │aplicarea │ │ │ │ │
│ │reglementărilor│ │ │ │ │
│ │contabile ├────┼───┼────────┼─────────┤
│ │conforme cu │ │ │ │ │
│ │Directivele │ │ │ │ │
│ │Europene (11716│Sold│95 │ │ │
│ │+ 11726 + │D │ │ │ │
│ │11736) │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────┼────┼───┼────────┼─────────┤
│ │ │Sold│96 │ │ │
│ │VI. Rezultatul │C │ │ │ │
│ │exerciţiului ├────┼───┼────────┼─────────┤
│ │(121) │Sold│97 │ │ │
│ │ │D │ │ │ │
│ ├───────────────┴────┼───┼────────┼─────────┤
│ │VII. Repartizarea │98 │ │ │
│ │profitului (129) │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│ │TOTAL (83 + 84 - 85 │ │ │ │
│ │+ 86 - 87 + 88 - 89 │ │ │ │
│ │+ 90 - 91 + 92- 93 +│99 │ │ │
│ │94 - 95 + 96 - 97 - │ │ │ │
│ │98) │ │ │ │
├─┼────────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│B│DATORII SUBORDONATE │100│ │ │
│ │(1631 + 1632 + 1633)│ │ │ │
├─┼────────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│ │REZERVE TEHNICE │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│ │I. Rezerve tehnice │ │ │ │
│ │privind asigurările │101│ │ │
│ │generale (rd. 102 + │ │ │ │
│ │103 + 104 + 107) │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│ │1. Rezerva de prime │ │ │ │
│ │privind asigurările │102│ │ │
│ │generale (315) │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│ │2. Rezerva pentru │ │ │ │
│ │participare la │ │ │ │
│ │beneficii şi │103│ │ │
│ │risturnuri privind │ │ │ │
│ │asigurările generale│ │ │ │
│ │(332) │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│ │3. Rezerva de daune │ │ │ │
│ │privind asigurările │104│ │ │
│ │generale (rd. 105 + │ │ │ │
│ │106) │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│ │a) Rezerva de daune │105│ │ │
│ │avizate (3271) │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│ │b) Rezerva de daune │106│ │ │
│ │neavizate (3272) │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│ │4. Alte rezerve │ │ │ │
│ │tehnice pentru │ │ │ │
│ │asigurări generale │107│ │ │
│ │(rd. 108 + 109 + │ │ │ │
│ │110) │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│ │a) Rezerva pentru │ │ │ │
│ │riscuri neexpirate │108│ │ │
│ │(334) │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│ │b) Rezerva de │109│ │ │
│ │catastrofă (333) │ │ │ │
│C├────────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│ │c) Alte rezerve │110│ │ │
│ │tehnice (335) │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│ │II. Rezerve tehnice │ │ │ │
│ │privind asigurările │ │ │ │
│ │de viaţă (rd. 112 + │111│ │ │
│ │113 + 114 + 115 + │ │ │ │
│ │118) │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│ │1. Rezerve │112│ │ │
│ │matematice (311) │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│ │2. Rezerva de prime │ │ │ │
│ │asigurări de viaţă │113│ │ │
│ │(318) │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│ │3. Rezerva pentru │ │ │ │
│ │participare la │ │ │ │
│ │beneficii şi │114│ │ │
│ │risturnuri privind │ │ │ │
│ │asigurările de viaţă│ │ │ │
│ │(312) │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│ │4. Rezerva de daune │ │ │ │
│ │privind asigurările │115│ │ │
│ │de viaţă (rd. 116 + │ │ │ │
│ │117) │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│ │a) Rezerva de daune │116│ │ │
│ │avizate (3261) │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│ │b) Rezerva de daune │117│ │ │
│ │neavizate (3262) │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│ │5. Alte rezerve │ │ │ │
│ │tehnice privind │118│ │ │
│ │asigurările de viaţă│ │ │ │
│ │(313) │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│ │TOTAL (rd. 101 + │119│ │ │
│ │111) │ │ │ │
├─┼────────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│ │REZERVA MATEMATICĂ │ │ │ │
│ │AFERENTĂ │ │ │ │
│ │ASIGURĂRILOR DE │ │ │ │
│ │VIAŢĂ PENTRU CARE │ │ │ │
│D│EXPUNEREA LA RISCUL │120│ │ │
│ │DE INVESTIŢII ESTE │ │ │ │
│ │TRANSFERATĂ │ │ │ │
│ │CONTRACTANŢILOR │ │ │ │
│ │(314) │ │ │ │
├─┼────────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│ │PROVIZIOANE │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│ │1. Provizioane │ │ │ │
│ │pentru beneficiile │ │ │ │
│ │angajaţilor (15115 +│121│ │ │
│ │15125 + 15135 + │ │ │ │
│ │15117 + 15127 + │ │ │ │
│ │15137) │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│ │2. Provizioane │ │ │ │
│ │pentru impozite │122│ │ │
│ │(15116 + 15126 + │ │ │ │
│E│15136) │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│ │3. Alte provizioane │ │ │ │
│ │(15111 + 15113 + │ │ │ │
│ │15114 + 15118 + │ │ │ │
│ │15121 + 15123 + │ │ │ │
│ │15124 + 15128 + │123│ │ │
│ │15131 + 15134 + │ │ │ │
│ │15138 + 15112 + │ │ │ │
│ │15122 + 15132 + │ │ │ │
│ │15133) │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│ │TOTAL (rd. 121 la │124│ │ │
│ │123) │ │ │ │
├─┼────────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│ │DEPOZITE PRIMITE DE │ │ │ │
│F│LA REASIGURĂTORI │125│ │ │
│ │(1651 + 1652 + 16818│ │ │ │
│ │+ 16828) │ │ │ │
├─┼────────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│ │DATORII │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│ │Sume datorate │ │ │ │
│ │entităţilor afiliate│ │ │ │
│ │(16411 + 16421 + │ │ │ │
│ │16815 + 16825 + │126│ │ │
│ │26911 + 26921 + │ │ │ │
│ │4511** + 4518** + │ │ │ │
│ │16431 + 16835 + │ │ │ │
│ │26931) │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│ │Sume datorate │ │ │ │
│ │entităţilor asociate│ │ │ │
│ │şi controlate în │ │ │ │
│ │comun (16412 + 16422│ │ │ │
│ │+ 16816 + 16826 + │127│ │ │
│ │26912 + 26913 + │ │ │ │
│ │26922 + 26923 + │ │ │ │
│ │4521** + 4528** + │ │ │ │
│ │16432 + 16836 + │ │ │ │
│ │26932 + 26933) │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│ │I. Datorii provenite│ │ │ │
│ │din operaţiuni de │128│ │ │
│ │asigurare directă │ │ │ │
│ │(402 + 404 + 405**) │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│ │II. Datorii │ │ │ │
│ │provenite din │ │ │ │
│ │operaţiuni de │129│ │ │
│ │reasigurare (411** +│ │ │ │
│ │412**) │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│ │III. Împrumuturi din│ │ │ │
│ │emisiuni de │ │ │ │
│ │obligaţiuni (16114 +│ │ │ │
│ │16115 + 16117 + │130│ │ │
│ │16118 + 16124 + │ │ │ │
│ │16125 + 16127 + │ │ │ │
│ │16128 + 16811 + │ │ │ │
│ │16821- 1691 - 1692) │ │ │ │
│G├────────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│ │IV. Sume datorate │ │ │ │
│ │instituţiilor de │ │ │ │
│ │credit (16211 + │ │ │ │
│ │16212 + 16214 + │ │ │ │
│ │16215 + 16217 + │ │ │ │
│ │16221 + 16222 + │131│ │ │
│ │16224 + 16225 + │ │ │ │
│ │16227 + 16812 + │ │ │ │
│ │16822 + 16832 + │ │ │ │
│ │16231 + 16232 + │ │ │ │
│ │16234 + 16235 + │ │ │ │
│ │16237) │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│ │V. Alte datorii, │ │ │ │
│ │inclusiv datorii │ │ │ │
│ │fiscale şi datorii │ │ │ │
│ │pentru asigurările │ │ │ │
│ │sociale (16213 + │ │ │ │
│ │16216 + 16223 + │ │ │ │
│ │16226 + 1671 + 1672 │ │ │ │
│ │+ 16817 + 16827 + │ │ │ │
│ │421 + 422 + 423 + │ │ │ │
│ │426 + 427 + 424 + │ │ │ │
│ │429 4281** + 431** +│ │ │ │
│ │436** + 437** + 4381│ │ │ │
│ │+ 441** + 4423 + │132│ │ │
│ │4428** + 443** + │ │ │ │
│ │444** + 446** + │ │ │ │
│ │447** + 448** + 4551│ │ │ │
│ │+ 4558 + 4 57 + │ │ │ │
│ │4582** + 462 + 463 +│ │ │ │
│ │475** + 249 + 279 + │ │ │ │
│ │549 + 54511 + 54521 │ │ │ │
│ │+ 5461 + 5462 + 1673│ │ │ │
│ │+ 16233 + 16236 + │ │ │ │
│ │4283 + 4383 + 16837 │ │ │ │
│ │+ 54531 + 5463 + │ │ │ │
│ │26914 + 26924 + │ │ │ │
│ │26934) │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│ │TOTAL (rd. 126 la │133│ │ │
│ │132) │ │ │ │
├─┼────────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│ │VENITURI ÎN AVANS │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│ │I. Subvenţii pentru │ │ │ │
│ │investiţii (4761 + │134│ │ │
│ │4762 + 4763) │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│ │II. Venituri │ │ │ │
│ │înregistrate în │135│ │ │
│H│avans (4741 + 4742 +│ │ │ │
│ │4743- din ct.474*1))│ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│ │TOTAL (rd. 134 + │136│ │ │
│ │135) │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│ │TOTAL PASIV (99 + │ │ │ │
│ │100 + 119 + 120 + │137│ │ │
│ │124 + 125 + 133 + │ │ │ │
│ │136) │ │ │ │
└─┴────────────────────┴───┴────────┴─────────┘


┌──────────────┬───────────────────────┐
│ADMINISTRATOR,│ÎNTOCMIT, │
│Numele şi │Numele şi prenumele . .│
│prenumele . . │. . . . . . . . │
│. . . . . . . │Calitatea │
│. │Semnătura . . . . . . .│
│Semnătura . . │. . . │
│. . . . . . . │Nr. de înregistrare în │
│. │organismul profesional │
│ │. . . . . . . . . . │
└──────────────┴───────────────────────┘

        * soldurile debitoare ale conturilor respective
        ** soldurile creditoare ale conturilor respective
    *1) analitic distinct aferent evaluării conform pct. 121^1 şi 121^2 din reglementările contabile menţionate la pct. (1) lit. a) din prezenta normă

    2. CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE ASIGURĂTORI
    2.1. CONTUL TEHNIC AL ASIGURĂRII GENERALE
        la data de 31 decembrie .........

┌────────────────┬──────────────────────┐
│02 │- lei - │
├────────────────┼───┬──────────────────┤
│ │ │Realizări aferente│
│Denumirea │Nr.│perioadei de │
│indicatorilor │rd.│raportare │
│ │ ├──────────┬───────┤
│ │ │precedentă│curentă│
├────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│A │B │1 │2 │
├────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│1. Venituri din │ │ │ │
│prime, nete de │ │ │ │
│reasigurare │ │ │ │
├────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│a) venituri din │ │ │ │
│prime brute │01 │ │ │
│subscrise (+) │ │ │ │
├────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│b) prime cedate │ │ │ │
│în reasigurare │02 │ │ │
│(-) │ │ │ │
├────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│c) variaţia │ │ │ │
│rezervei de │03 │ │ │
│prime (+ /-) │ │ │ │
├────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│d) variaţia │ │ │ │
│rezervei de │ │ │ │
│prime, cedate în│04 │ │ │
│reasigurare (+ /│ │ │ │
│-) │ │ │ │
├────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│TOTAL (rd. 01 - │05 │ │ │
│02 - 03 + 04) │ │ │ │
├────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│2. Cota din │ │ │ │
│venitul net │ │ │ │
│(diferenţa între│ │ │ │
│veniturile şi │ │ │ │
│cheltuielile din│06 │ │ │
│plasamente) al │ │ │ │
│plasamentelor │ │ │ │
│transferată din │ │ │ │
│contul netehnic │ │ │ │
│(+) │ │ │ │
├────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│3. Alte venituri│ │ │ │
│tehnice, nete de│07 │ │ │
│reasigurare (+) │ │ │ │
├────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│4. Cheltuieli cu│ │ │ │
│daunele, nete de│ │ │ │
│reasigurare │ │ │ │
├────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│a) daune plătite│08 │ │ │
│(rd. 09 - 10): │ │ │ │
├────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│- sume brute │09 │ │ │
├────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│- partea │ │ │ │
│reasigurătorilor│10 │ │ │
│(-) │ │ │ │
├────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│b) variaţia │ │ │ │
│rezervei de │ │ │ │
│daune, netă de │11 │ │ │
│reasigurare: (+ │ │ │ │
│/-) │ │ │ │
├────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│TOTAL (rd. 08 + │12 │ │ │
│11) │ │ │ │
├────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│5. Variaţia │ │ │ │
│altor rezerve │ │ │ │
│tehnice, nete de│ │ │ │
│reasigurare, din│ │ │ │
│care: │ │ │ │
├────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│a) Variaţia │ │ │ │
│rezervei pentru │ │ │ │
│riscuri │13 │ │ │
│neexpirate (+ / │ │ │ │
│-) │ │ │ │
├────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│b) Variaţia │ │ │ │
│rezervei de │14 │ │ │
│catastrofă (+ / │ │ │ │
│-) │ │ │ │
├────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│c) Variaţia │ │ │ │
│altor rezerve │15 │ │ │
│tehnice (+ /-) │ │ │ │
├────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│TOTAL (rd. 13 + │16 │ │ │
│14 + 15) │ │ │ │
├────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│6. Variaţia │ │ │ │
│rezervei pentru │ │ │ │
│participare la │17 │ │ │
│beneficii şi │ │ │ │
│risturnuri (+ / │ │ │ │
│-) │ │ │ │
├────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│7. Cheltuieli de│ │ │ │
│exploatare nete │ │ │ │
├────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│a) cheltuieli de│18 │ │ │
│achiziţie │ │ │ │
├────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│b) variaţia │ │ │ │
│sumei │ │ │ │
│cheltuielilor de│19 │ │ │
│achiziţie │ │ │ │
│reportate (+ /-)│ │ │ │
├────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│c) cheltuieli de│20 │ │ │
│administrare │ │ │ │
├────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│d) comisioane │ │ │ │
│primite de la │ │ │ │
│reasigurători şi│21 │ │ │
│participări la │ │ │ │
│beneficii (-) │ │ │ │
├────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│TOTAL (rd. 18 - │22 │ │ │
│19 + 20 - 21) │ │ │ │
├────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│8. Alte │ │ │ │
│cheltuieli │23 │ │ │
│tehnice, nete de│ │ │ │
│reasigurare │ │ │ │
├────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│9. Rezultat │ │ │ │
│tehnic al │ │ │ │
│asigurării │ │ │ │
│generale Profit │24 │ │ │
│(rd. 05 + 06 + │ │ │ │
│07 - 12 - 16 - │ │ │ │
│17 - 22 - 23) │ │ │ │
├────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│Pierdere (rd. 12│ │ │ │
│+ 16 + 17 + 22 +│25 │ │ │
│23 - 05 - 06 - │ │ │ │
│07) │ │ │ │
├────────────────┼───┴──────────┼───────┤
│ │ │ │
├────────────────┼──────────────┴───────┤
│ │ÎNTOCMIT, │
│ADMINISTRATOR, │Numele şi prenumele . │
│Numele şi │. . . . . . . . . │
│prenumele . . . │Calitatea │
│. . . . . . . │Semnătura . . . . . . │
│Semnătura . . . │. . . . │
│. . . . . . . │Nr. de înregistrare în│
│ │organismul profesional│
│ │. . . . . . . . . . │
└────────────────┴──────────────────────┘


    2.2. CONTUL TEHNIC AL ASIGURĂRII DE VIAŢĂ
        la data de 31 decembrie .........

┌────────────────┬──────────────────────┐
│03 │- lei - │
├────────────────┼───┬──────────────────┤
│ │ │Realizări aferente│
│Denumirea │Nr.│perioadei de │
│indicatorilor │rd.│raportare │
│ │ ├──────────┬───────┤
│ │ │precedentă│curentă│
├────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│A │B │1 │2 │
├────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│1. Venituri din │ │ │ │
│prime, nete de │ │ │ │
│reasigurare │ │ │ │
├────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│a) venituri din │ │ │ │
│prime brute │01 │ │ │
│subscrise (+) │ │ │ │
├────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│b) prime cedate │ │ │ │
│în reasigurare │02 │ │ │
│(-) │ │ │ │
├────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│c) variaţia │ │ │ │
│rezervei de │ │ │ │
│prime, netă de │03 │ │ │
│reasigurare (+ /│ │ │ │
│-) │ │ │ │
├────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│TOTAL (rd. 01 - │04 │ │ │
│02 - 03) │ │ │ │
├────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│2. Venituri din │ │ │ │
│plasamente │ │ │ │
├────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│a) Venituri din │ │ │ │
│participări la │ │ │ │
│societăţile în │ │ │ │
│care există │05 │ │ │
│interese de │ │ │ │
│participare, din│ │ │ │
│care: │ │ │ │
├────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│- venituri din │ │ │ │
│plasamente la │06 │ │ │
│societăţile │ │ │ │
│afiliate │ │ │ │
├────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│b) Venituri din │ │ │ │
│alte plasamente │ │ │ │
│cu prezentarea │ │ │ │
│distinctă a │ │ │ │
│veniturilor din │07 │ │ │
│plasamente la │ │ │ │
│societăţile │ │ │ │
│afiliate, din │ │ │ │
│care: │ │ │ │
├────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│-venituri │ │ │ │
│provenind din │08 │ │ │
│terenuri şi │ │ │ │
│construcţii │ │ │ │
├────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│-venituri │ │ │ │
│provenind din │09 │ │ │
│alte plasamente │ │ │ │
├────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│c) Venituri din │ │ │ │
│ajustări pentru │ │ │ │
│depreciere/ │10 │ │ │
│pierdere de │ │ │ │
│valoare a │ │ │ │
│plasamentelor │ │ │ │
├────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│d) Venituri │ │ │ │
│provenind din │11 │ │ │
│realizarea │ │ │ │
│plasamentelor │ │ │ │
├────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│TOTAL (rd. 05 + │12 │ │ │
│07 + 10 + 11) │ │ │ │
├────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│3. Plusvalori │ │ │ │
│nerealizate din │13 │ │ │
│plasamente │ │ │ │
├────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│4. Alte venituri│ │ │ │
│tehnice, nete de│14 │ │ │
│reasigurare │ │ │ │
├────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│5. Cheltuieli cu│ │ │ │
│daunele, nete de│ │ │ │
│reasigurare │15 │ │ │
│TOTAL (rd. 16 + │ │ │ │
│19) │ │ │ │
├────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│a) sume plătite │16 │ │ │
│(rd. 17 - 18): │ │ │ │
├────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│- sume brute │17 │ │ │
├────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│- partea │ │ │ │
│reasigurătorilor│18 │ │ │
│(-) │ │ │ │
├────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│b) variaţia │ │ │ │
│rezervei de │19 │ │ │
│daune (+ /-) │ │ │ │
│(rd. 20 - 21) │ │ │ │
├────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│- suma brută │20 │ │ │
├────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│- partea │ │ │ │
│reasigurătorilor│21 │ │ │
│(-) │ │ │ │
├────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│6. Variaţia │ │ │ │
│rezervelor │ │ │ │
│tehnice privind │22 │ │ │
│asigurările de │ │ │ │
│viaţă TOTAL (rd.│ │ │ │
│23 + 26 + 29) │ │ │ │
├────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│a) variaţia │ │ │ │
│rezervei │23 │ │ │
│matematice (rd. │ │ │ │
│24 - 25) │ │ │ │
├────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│- suma brută │24 │ │ │
├────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│- partea │ │ │ │
│reasigurătorilor│25 │ │ │
│(-) │ │ │ │
├────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│b) variaţia │ │ │ │
│rezervei pentru │ │ │ │
│participare la │26 │ │ │
│beneficii şi │ │ │ │
│risturnuri (rd. │ │ │ │
│27 - 28) │ │ │ │
├────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│- suma brută │27 │ │ │
├────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│- partea │ │ │ │
│reasigurătorilor│28 │ │ │
│(-) │ │ │ │
├────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│c) variaţia │ │ │ │
│altor rezerve │29 │ │ │
│tehnice (rd. 30 │ │ │ │
│- 31) │ │ │ │
├────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│- suma brută │30 │ │ │
├────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│- partea │ │ │ │
│reasigurătorilor│31 │ │ │
│(-) │ │ │ │
├────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│7. Variaţia │ │ │ │
│rezervei │ │ │ │
│matematice │ │ │ │
│aferente │ │ │ │
│asigurărilor de │ │ │ │
│viaţă pentru │ │ │ │
│care expunerea │ │ │ │
│la riscul de │32 │ │ │
│investiţii este │ │ │ │
│transferată │ │ │ │
│contractantului │ │ │ │
│cedată în │ │ │ │
│reasigurare (+ /│ │ │ │
│-) TOTAL (rd. 33│ │ │ │
│- 34) │ │ │ │
├────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│- suma brută │33 │ │ │
├────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│- partea │34 │ │ │
│reasigurătorilor│ │ │ │
├────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│8. Cheltuieli de│ │ │ │
│exploatare nete:│ │ │ │
├────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│a) cheltuieli de│35 │ │ │
│achiziţii │ │ │ │
├────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│b) variaţia │ │ │ │
│sumei │ │ │ │
│cheltuielilor de│36 │ │ │
│achiziţii │ │ │ │
│reportate │ │ │ │
├────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│c) cheltuieli de│37 │ │ │
│administrare │ │ │ │
├────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│d) comisioane │ │ │ │
│primite de la │ │ │ │
│reasigurători şi│38 │ │ │
│participări la │ │ │ │
│beneficii (-) │ │ │ │
├────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│TOTAL (rd. 35 - │39 │ │ │
│36 + 37 - 38) │ │ │ │
├────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│9. Cheltuieli cu│ │ │ │
│plasamente: │ │ │ │
├────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│a) cheltuieli de│ │ │ │
│gestionare a │ │ │ │
│plasamentelor, │40 │ │ │
│inclusiv │ │ │ │
│cheltuielile cu │ │ │ │
│dobânzile │ │ │ │
├────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│b) cheltuieli │ │ │ │
│privind │ │ │ │
│constituirea │41 │ │ │
│ajustărilor de │ │ │ │
│valoare pentru │ │ │ │
│plasamente │ │ │ │
├────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│c) pierderi │ │ │ │
│provenind din │42 │ │ │
│realizarea │ │ │ │
│plasamentelor │ │ │ │
├────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│TOTAL (rd. 40 + │43 │ │ │
│41 + 42) │ │ │ │
├────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│10. Minus valori│ │ │ │
│nerealizate din │44 │ │ │
│plasamente │ │ │ │
├────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│11. Alte │ │ │ │
│cheltuieli │45 │ │ │
│tehnice, nete de│ │ │ │
│reasigurare │ │ │ │
├────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│12. Cota din │ │ │ │
│venitul net al │ │ │ │
│plasamentelor │46 │ │ │
│transferată în │ │ │ │
│contul netehnic │ │ │ │
├────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│13. Rezultatul │ │ │ │
│tehnic al │ │ │ │
│asigurării de │ │ │ │
│viaţă Profit │ │ │ │
│(rd. 04 + 12 + │47 │ │ │
│13 + 14 - 15 - │ │ │ │
│22 - 32 - 39 - │ │ │ │
│43 - 44 - 45 - │ │ │ │
│46) │ │ │ │
├────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│Pierdere (rd. 15│ │ │ │
│+ 22 + 32 + 39 +│ │ │ │
│43 + 44 + 45 + │48 │ │ │
│46 - 04 - 12 - │ │ │ │
│13 - 14) │ │ │ │
├────────────────┼───┴──────────┼───────┤
│ │ │ │
├────────────────┼──────────────┴───────┤
│ │ÎNTOCMIT, │
│ADMINISTRATOR, │Numele şi prenumele . │
│Numele şi │. . . . . . . . . │
│prenumele . . . │Calitatea │
│. . . . . . . │Semnătura . . . . . . │
│Semnătura . . . │. . . . │
│. . . . . . . │Nr. de înregistrare în│
│ │organismul profesional│
│ │. . . . . . . . . . │
└────────────────┴──────────────────────┘


    2.3. CONTUL NETEHNIC
        la data de 31 decembrie .........

┌───────────────┬──────────────────────┐
│04 │- lei - │
├───────────────┼───┬──────────────────┤
│ │ │Realizări aferente│
│Denumirea │Nr.│perioadei de │
│indicatorilor │rd.│raportare │
│ │ ├──────────┬───────┤
│ │ │precedentă│curentă│
├───────────────┼───┼──────────┼───────┤
│A │B │1 │2 │
├───────────────┼───┼──────────┼───────┤
│1. Rezultatul │ │ │ │
│tehnic al │ │ │ │
│asigurării │01 │ │ │
│generale Profit│ │ │ │
│(F04.01=F02.24)│ │ │ │
├───────────────┼───┼──────────┼───────┤
│Pierdere │02 │ │ │
│(F04.02=F02.25)│ │ │ │
├───────────────┼───┼──────────┼───────┤
│2. Rezultatul │ │ │ │
│tehnic al │ │ │ │
│asigurării de │03 │ │ │
│viaţă Profit │ │ │ │
│(F04.03=F03.47)│ │ │ │
├───────────────┼───┼──────────┼───────┤
│Pierdere │04 │ │ │
│(F04.04=F03.48)│ │ │ │
├───────────────┼───┼──────────┼───────┤
│3. Venituri din│ │ │ │
│plasamente │ │ │ │
├───────────────┼───┼──────────┼───────┤
│a) Venituri din│ │ │ │
│participări la │ │ │ │
│entităţi │05 │ │ │
│asociate şi │ │ │ │
│controlate în │ │ │ │
│comun │ │ │ │
├───────────────┼───┼──────────┼───────┤
│b) Venituri din│ │ │ │
│plasamente la │06 │ │ │
│entităţile │ │ │ │
│afiliate │ │ │ │
├───────────────┼───┼──────────┼───────┤
│c) Venituri din│ │ │ │
│alte │07 │ │ │
│plasamente, din│ │ │ │
│care: │ │ │ │
├───────────────┼───┼──────────┼───────┤
│-venituri │ │ │ │
│provenind din │08 │ │ │
│terenuri şi │ │ │ │
│construcţii │ │ │ │
├───────────────┼───┼──────────┼───────┤
│-venituri │ │ │ │
│provenind din │09 │ │ │
│alte plasamente│ │ │ │
├───────────────┼───┼──────────┼───────┤
│d) Venituri din│ │ │ │
│ajustări pentru│ │ │ │
│depreciere/ │10 │ │ │
│pierdere de │ │ │ │
│valoare a │ │ │ │
│plasamentelor │ │ │ │
├───────────────┼───┼──────────┼───────┤
│e) Venituri │ │ │ │
│provenind din │11 │ │ │
│realizarea │ │ │ │
│plasamentelor │ │ │ │
├───────────────┼───┼──────────┼───────┤
│TOTAL (rd. 05 +│ │ │ │
│06 + 07 + 10 + │12 │ │ │
│11) │ │ │ │
├───────────────┼───┼──────────┼───────┤
│4. Plusvalori │ │ │ │
│nerealizate din│13 │ │ │
│plasamente │ │ │ │
├───────────────┼───┼──────────┼───────┤
│5. Cota din │ │ │ │
│venitul net al │ │ │ │
│plasamentelor │ │ │ │
│transferată din│14 │ │ │
│contul tehnic │ │ │ │
│al asigurării │ │ │ │
│de viaţă │ │ │ │
├───────────────┼───┼──────────┼───────┤
│6. Cheltuieli │ │ │ │
│cu plasamentele│15 │ │ │
│TOTAL (rd. 16 +│ │ │ │
│17 + 18) │ │ │ │
├───────────────┼───┼──────────┼───────┤
│a) cheltuieli │ │ │ │
│de gestionare a│ │ │ │
│plasamentelor, │16 │ │ │
│inclusiv │ │ │ │
│cheltuielile cu│ │ │ │
│dobânzile │ │ │ │
├───────────────┼───┼──────────┼───────┤
│b) cheltuieli │ │ │ │
│privind │ │ │ │
│constituirea │17 │ │ │
│ajustărilor de │ │ │ │
│valoare pentru │ │ │ │
│plasamente │ │ │ │
├───────────────┼───┼──────────┼───────┤
│c) pierderi │ │ │ │
│provenind din │18 │ │ │
│realizarea │ │ │ │
│plasamentelor │ │ │ │
├───────────────┼───┼──────────┼───────┤
│7. Minus valori│ │ │ │
│nerealizate din│19 │ │ │
│plasamente │ │ │ │
├───────────────┼───┼──────────┼───────┤
│8. Cota din │ │ │ │
│venitul net al │ │ │ │
│plasamentelor │ │ │ │
│transferată în │20 │ │ │
│contul tehnic │ │ │ │
│al asigurărilor│ │ │ │
│generale │ │ │ │
├───────────────┼───┼──────────┼───────┤
│9. Alte │ │ │ │
│venituri │21 │ │ │
│netehnice │ │ │ │
├───────────────┼───┼──────────┼───────┤
│10. Alte │ │ │ │
│cheltuieli │ │ │ │
│netehnice, │ │ │ │
│inclusiv │22 │ │ │
│provizioanele │ │ │ │
│şi ajustările │ │ │ │
│de valoare │ │ │ │
├───────────────┼───┼──────────┼───────┤
│11. Venituri │ │ │ │
│din activitatea│ │ │ │
│de administrare│23 │ │ │
│de fonduri de │ │ │ │
│pensii │ │ │ │
│facultative* │ │ │ │
├───────────────┼───┼──────────┼───────┤
│12. Cheltuieli │ │ │ │
│din activitatea│ │ │ │
│de administrare│24 │ │ │
│de fonduri de │ │ │ │
│pensii │ │ │ │
│facultative* │ │ │ │
├───────────────┼───┼──────────┼───────┤
│13. Profit din │ │ │ │
│activitatea de │ │ │ │
│administrare de│ │ │ │
│fonduri de │25 │ │ │
│pensii │ │ │ │
│facultative* │ │ │ │
│(rd. 23 - 24) │ │ │ │
├───────────────┼───┼──────────┼───────┤
│14. Pierdere │ │ │ │
│din activitatea│ │ │ │
│de administrare│ │ │ │
│de fonduri de │26 │ │ │
│pensii │ │ │ │
│facultative* │ │ │ │
│(rd. 24 - 23) │ │ │ │
├───────────────┼───┼──────────┼───────┤
│15. Rezultatul │ │ │ │
│curent Profit │ │ │ │
│(rd. 01 - 02 + │ │ │ │
│03 - 04 + 12 + │27 │ │ │
│13 + 14 - 15 - │ │ │ │
│19 - 20 + 21 - │ │ │ │
│22 + 25 - 26) │ │ │ │
├───────────────┼───┼──────────┼───────┤
│Pierdere (rd. │ │ │ │
│02 - 01 + 04 - │ │ │ │
│03 - 12 - 13 - │28 │ │ │
│14 + 15 + 19 + │ │ │ │
│20 - 21 + 22 + │ │ │ │
│26 - 25) │ │ │ │
├───────────────┼───┼──────────┼───────┤
│16. Alte │29 │ │ │
│venituri │ │ │ │
├───────────────┼───┼──────────┼───────┤
│17. Alte │30 │ │ │
│cheltuieli │ │ │ │
├───────────────┼───┼──────────┼───────┤
│18. Rezultatul │ │ │ │
│extraordinar │31 │ │ │
│Profit (rd. 29 │ │ │ │
│- 30) │ │ │ │
├───────────────┼───┼──────────┼───────┤
│Pierdere (rd. │32 │ │ │
│30 - 29) │ │ │ │
├───────────────┼───┼──────────┼───────┤
│19. Venituri │33 │ │ │
│totale │ │ │ │
├───────────────┼───┼──────────┼───────┤
│20. Cheltuieli │34 │ │ │
│totale │ │ │ │
├───────────────┼───┼──────────┼───────┤
│21. Rezultatul │ │ │ │
│brut Profit │35 │ │ │
│(rd. 33 - 34); │ │ │ │
│(rd. 27 + 31); │ │ │ │
├───────────────┼───┼──────────┼───────┤
│Pierdere (rd. │ │ │ │
│34 - 33); (rd. │36 │ │ │
│28 + 32); │ │ │ │
├───────────────┼───┼──────────┼───────┤
│22. Impozit pe │37 │ │ │
│profit │ │ │ │
├───────────────┼───┼──────────┼───────┤
│23. Alte │ │ │ │
│impozite (care │ │ │ │
│nu figurează la│38 │ │ │
│poziţiile │ │ │ │
│precedente) │ │ │ │
├───────────────┼───┼──────────┼───────┤
│24. Rezultatul │ │ │ │
│net al │ │ │ │
│exerciţiului │39 │ │ │
│Profit (rd. 35 │ │ │ │
│- 37 - 38) │ │ │ │
│(F04.39=F01.96)│ │ │ │
├───────────────┼───┼──────────┼───────┤
│Pierdere (rd. │ │ │ │
│36 + 37 + 38));│ │ │ │
│(rd. 37 + 38 - │40 │ │ │
│35) (F04.40= │ │ │ │
│F01.97) │ │ │ │
└───────────────┴───┴──────────┴───────┘


┌──────────────┬───────────────────────┐
│ADMINISTRATOR,│ÎNTOCMIT, │
│Numele şi │Numele şi prenumele . .│
│prenumele . . │. . . . . . . . │
│. . . . . . . │Calitatea │
│. │Semnătura . . . . . . .│
│Semnătura . . │. . . │
│. . . . . . . │Nr. de înregistrare în │
│. │organismul profesional │
│ │. . . . . . . . . . │
└──────────────┴───────────────────────┘

    * Se preiau din Situaţia veniturilor şi cheltuielilor pentru asigurătorii care administrează fonduri de pensii facultative.


    3. DATE INFORMATIVE
        la data de 31 decembrie .........

┌────────────┬─────────────────────────────┐
│05 │- lei - │
├────────────┼───┬─────────────┬───────────┤
│I. Date │ │Nr. unităţi │Sume - lei │
│privind │Nr.│ │- │
│rezultatul │rd.├─────────────┼───────────┤
│înregistrat │ │1 │2 │
├────────────┼───┼─────────────┼───────────┤
│Societăţi │ │ │ │
│care au │ │ │ │
│înregistrat │01 │ │ │
│profit │ │ │ │
│(F05.01.2= │ │ │ │
│F01.96.2) │ │ │ │
├────────────┼───┼─────────────┼───────────┤
│Societăţi │ │ │ │
│care au │ │ │ │
│înregistrat │02 │ │ │
│pierdere │ │ │ │
│(F05.02.2= │ │ │ │
│F01.97.2) │ │ │ │
├────────────┼───┼─────┬───────┴───────────┤
│ │ │ │din care: │
│II. Date │ │ ├───────┬───────────┤
│privind │Nr.│Total│Pentru │Pentru │
│plăţile │rd.│col. │activit│activitatea│
│restante │ │2 + 3│atea │de │
│ │ │ │curent │investiţii │
│ │ │ │ă │ │
├────────────┼───┼─────┼───────┼───────────┤
│A │B │1 │2 │3 │
├────────────┼───┼─────┼───────┼───────────┤
│Plăţi │ │ │ │ │
│restante - │ │ │ │ │
│total (rd. │ │ │ │ │
│04 + 08 + 12│03 │ │ │ │
│+ 18 la 20 +│ │ │ │ │
│22) din │ │ │ │ │
│care: │ │ │ │ │
├────────────┼───┼─────┼───────┼───────────┤
│Obligaţii │ │ │ │ │
│restante │ │ │ │ │
│provenite │ │ │ │ │
│din │ │ │ │ │
│operaţiuni │ │ │ │ │
│de asigurare│ │ │ │ │
│directă (din│04 │ │ │X │
│ct. 402 + │ │ │ │ │
│404 + 405 │ │ │ │ │
│SC) Total │ │ │ │ │
│(rd. 05 + 06│ │ │ │ │
│+ 07), din │ │ │ │ │
│care: │ │ │ │ │
├────────────┼───┼─────┼───────┼───────────┤
│-peste 30 │05 │ │ │X │
│zile │ │ │ │ │
├────────────┼───┼─────┼───────┼───────────┤
│-peste 90 │06 │ │ │X │
│zile │ │ │ │ │
├────────────┼───┼─────┼───────┼───────────┤
│-peste 1 an │07 │ │ │X │
├────────────┼───┼─────┼───────┼───────────┤
│Obligaţii │ │ │ │ │
│restante │ │ │ │ │
│provenite │ │ │ │ │
│din │ │ │ │ │
│operaţiuni │ │ │ │ │
│de │ │ │ │ │
│reasigurare │08 │ │ │X │
│(din ct. 411│ │ │ │ │
│+ 412 SC) │ │ │ │ │
│Total (rd. │ │ │ │ │
│09 + 10 + │ │ │ │ │
│11), din │ │ │ │ │
│care: │ │ │ │ │
├────────────┼───┼─────┼───────┼───────────┤
│-peste 30 │09 │ │ │X │
│zile │ │ │ │ │
├────────────┼───┼─────┼───────┼───────────┤
│-peste 90 │10 │ │ │X │
│zile │ │ │ │ │
├────────────┼───┼─────┼───────┼───────────┤
│-peste 1 an │11 │ │ │X │
├────────────┼───┼─────┼───────┼───────────┤
│Obligaţii │ │ │ │ │
│restante │ │ │ │ │
│faţă de │ │ │ │ │
│bugetul │ │ │ │ │
│asigurărilor│12 │ │ │ │
│sociale - │ │ │ │ │
│total (din │ │ │ │ │
│rd. 13 la │ │ │ │ │
│17) din │ │ │ │ │
│care: │ │ │ │ │
├────────────┼───┼─────┼───────┼───────────┤
│- │ │ │ │ │
│Contribuţii │ │ │ │ │
│pentru │ │ │ │ │
│asigurări │ │ │ │ │
│sociale de │ │ │ │ │
│stat │ │ │ │ │
│datorate de │ │ │ │ │
│angajatori, │13 │ │ │ │
│salariaţi şi│ │ │ │ │
│alte │ │ │ │ │
│persoane │ │ │ │ │
│asimilate │ │ │ │ │
│(din ct. │ │ │ │ │
│4311 + 4312 │ │ │ │ │
│+ 43151 + │ │ │ │ │
│43161) │ │ │ │ │
├────────────┼───┼─────┼───────┼───────────┤
│- │ │ │ │ │
│Contribuţii │ │ │ │ │
│pentru │ │ │ │ │
│fondul │ │ │ │ │
│asigurărilor│ │ │ │ │
│sociale de │14 │ │ │ │
│sănătate │ │ │ │ │
│(din ct. │ │ │ │ │
│4313 + 4314 │ │ │ │ │
│+ 43152 + │ │ │ │ │
│43162) │ │ │ │ │
├────────────┼───┼─────┼───────┼───────────┤
│- │ │ │ │ │
│Contribuţia │ │ │ │ │
│pentru │15 │ │ │ │
│pensia │ │ │ │ │
│suplimentară│ │ │ │ │
├────────────┼───┼─────┼───────┼───────────┤
│- │ │ │ │ │
│Contribuţii │ │ │ │ │
│pentru │ │ │ │ │
│bugetul │ │ │ │ │
│asigurărilor│16 │ │ │ │
│pentru şomaj│ │ │ │ │
│(din ct. │ │ │ │ │
│4371 + 4372 │ │ │ │ │
│+ 4373 + │ │ │ │ │
│4374) │ │ │ │ │
├────────────┼───┼─────┼───────┼───────────┤
│- Alte │ │ │ │ │
│datorii │ │ │ │ │
│sociale (din│17 │ │ │ │
│ct. 4381 + │ │ │ │ │
│4383) │ │ │ │ │
├────────────┼───┼─────┼───────┼───────────┤
│Obligaţii │ │ │ │ │
│restante │ │ │ │ │
│faţă de │ │ │ │ │
│bugetele │ │ │ │ │
│fondurilor │18 │ │ │ │
│speciale şi │ │ │ │ │
│alte fonduri│ │ │ │ │
│(din ct. 443│ │ │ │ │
│+ 447) │ │ │ │ │
├────────────┼───┼─────┼───────┼───────────┤
│Obligaţii │ │ │ │ │
│restante │ │ │ │ │
│faţă de alţi│ │ │ │ │
│creditori │ │ │ │ │
│(din ct. 161│ │ │ │ │
│+ 164 + 167 │ │ │ │ │
│+ 168 + 269 │19 │ │ │ │
│+ 279 + 421 │ │ │ │ │
│+ 423 + 426 │ │ │ │ │
│+ 427 + 4281│ │ │ │ │
│+ 451 + 457 │ │ │ │ │
│+ 4582 + 462│ │ │ │ │
│+ 4283) │ │ │ │ │
├────────────┼───┼─────┼───────┼───────────┤
│Impozite, │ │ │ │ │
│taxe şi │ │ │ │ │
│contribuţii │ │ │ │ │
│neplătite la│ │ │ │ │
│termenul │ │ │ │ │
│stabilit la │ │ │ │ │
│bugetul de │20 │ │ │ │
│stat, din │ │ │ │ │
│care: (din │ │ │ │ │
│ct. 436 + │ │ │ │ │
│441 + 442 + │ │ │ │ │
│444 + 446 + │ │ │ │ │
│448) │ │ │ │ │
├────────────┼───┼─────┼───────┼───────────┤
│-contribuţia│ │ │ │ │
│asiguratorie│21 │ │ │ │
│pentru muncă│ │ │ │ │
├────────────┼───┼─────┼───────┼───────────┤
│Impozite şi │ │ │ │ │
│taxe │ │ │ │ │
│neplătite la│ │ │ │ │
│termenul │ │ │ │ │
│stabilit la │22 │ │ │ │
│bugetele │ │ │ │ │
│locale (din │ │ │ │ │
│ct. 441 + │ │ │ │ │
│442 + 444 + │ │ │ │ │
│446 + 448) │ │ │ │ │
├────────────┼───┼─────┴───────┼───────────┤
│III. Număr │Nr.│31 decembrie │31 │
│mediu de │rd.│an precedent │decembrie │
│salariaţi │ │ │an curent │
├────────────┼───┼─────────────┼───────────┤
│A │B │1 │2 │
├────────────┼───┼─────────────┼───────────┤
│Număr mediu │23 │ │ │
│de salariaţi│ │ │ │
├────────────┼───┼─────────────┼───────────┤
│Numărul │ │ │ │
│efectiv de │ │ │ │
│salariaţi │ │ │ │
│existenţi la│ │ │ │
│sfârşitul │24 │ │ │
│perioadei, │ │ │ │
│respectiv la│ │ │ │
│data de 31 │ │ │ │
│decembrie │ │ │ │
└────────────┴───┴─────────────┴───────────┘


┌──────────────┬───┬───────────────────┐
│IV. Redevenţe │ │ │
│plătite în │ │ │
│cursul │ │ │
│perioadei de │Nr.│Sume │
│raportare, │rd.│- lei - │
│subvenţii │ │ │
│încasate şi │ │ │
│creanţe │ │ │
│restante │ │ │
├──────────────┼───┼───────────────────┤
│A │B │1 │
├──────────────┼───┼───────────────────┤
│Chirii plătite│ │ │
│în cursul │ │ │
│perioadei de │25 │ │
│raportare │ │ │
│pentru │ │ │
│terenuri*1) │ │ │
├──────────────┼───┼───────────────────┤
│Venituri brute│ │ │
│din servicii │ │ │
│plătite către │26 │ │
│persoane │ │ │
│nerezidente, │ │ │
│din care: │ │ │
├──────────────┼───┼───────────────────┤
│- impozitul │ │ │
│datorat la │27 │ │
│bugetul de │ │ │
│stat │ │ │
├──────────────┼───┼───────────────────┤
│Venituri brute│ │ │
│din servicii │ │ │
│plătite către │ │ │
│persoane │ │ │
│nerezidente │28 │ │
│din statele │ │ │
│membre ale │ │ │
│Uniunii │ │ │
│Europene, din │ │ │
│care: │ │ │
├──────────────┼───┼───────────────────┤
│- impozitul │ │ │
│datorat la │29 │ │
│bugetul de │ │ │
│stat │ │ │
├──────────────┼───┼───────────────────┤
│Subvenţii │ │ │
│încasate în │ │ │
│cursul │30 │ │
│perioadei de │ │ │
│raportare, din│ │ │
│care: │ │ │
├──────────────┼───┼───────────────────┤
│- subvenţii │ │ │
│încasate în │ │ │
│cursul │ │ │
│perioadei de │31 │ │
│raportare │ │ │
│aferente │ │ │
│activelor │ │ │
├──────────────┼───┼───────────────────┤
│- subvenţii │ │ │
│aferente │32 │ │
│veniturilor, │ │ │
│din care: │ │ │
├──────────────┼───┼───────────────────┤
│- subvenţii │ │ │
│pt. stimularea│ │ │
│ocupării │33 │ │
│forţei de │ │ │
│muncă*) │ │ │
├──────────────┼───┼───────────────────┤
│Creanţe │ │ │
│restante, care│ │ │
│nu au fost │ │ │
│încasate la │ │ │
│termenele │ │ │
│prevăzute în │34 │ │
│contractele │ │ │
│comerciale şi/│ │ │
│sau în actele │ │ │
│normative în │ │ │
│vigoare, din │ │ │
│care: │ │ │
├──────────────┼───┼───────────────────┤
│- creanţe │ │ │
│restante de la│ │ │
│entităţi din │ │ │
│sectorul │35 │ │
│majoritar sau │ │ │
│integral de │ │ │
│stat │ │ │
├──────────────┼───┼───────────────────┤
│- creanţe │ │ │
│restante de la│ │ │
│entităţi din │36 │ │
│sectorul │ │ │
│privat │ │ │
├──────────────┼───┼───────────────────┤
│V. Tichete │Nr.│Sume │
│acordate │rd.│- lei- │
│salariaţilor │ │ │
├──────────────┼───┼───────────────────┤
│Contravaloarea│ │ │
│tichetelor │ │ │
│acordate │37 │ │
│salariaţilor │ │ │
│(ct. 645) │ │ │
├──────────────┼───┼─────────┬─────────┤
│ │ │31 │31 │
│VI. Alte │Nr.│decembrie│decembrie│
│informaţii │rd.│an │an curent│
│ │ │precedent│ │
├──────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│Avansuri │ │ │ │
│acordate │ │ │ │
│pentru │ │ │ │
│imobilizări │38 │ │ │
│necorporale │ │ │ │
│(ct. 524), din│ │ │ │
│care: │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│- avansuri │ │ │ │
│acordate │ │ │ │
│entităţilor │ │ │ │
│neafiliate │ │ │ │
│nerezidente │39 │ │ │
│pentru │ │ │ │
│imobilizări │ │ │ │
│necorporale │ │ │ │
│(din ct. 524) │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│- avansuri │ │ │ │
│acordate │ │ │ │
│entităţilor │ │ │ │
│afiliate │ │ │ │
│nerezidente │40 │ │ │
│pentru │ │ │ │
│imobilizări │ │ │ │
│necorporale │ │ │ │
│(din ct. 524) │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│Avansuri │ │ │ │
│acordate │ │ │ │
│pentru │ │ │ │
│imobilizări │41 │ │ │
│corporale (ct.│ │ │ │
│522), din │ │ │ │
│care: │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│- avansuri │ │ │ │
│acordate │ │ │ │
│entităţilor │ │ │ │
│neafiliate │ │ │ │
│nerezidente │42 │ │ │
│pentru │ │ │ │
│imobilizări │ │ │ │
│corporale (din│ │ │ │
│ct. 522) │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│- avansuri │ │ │ │
│acordate │ │ │ │
│entităţilor │ │ │ │
│afiliate │ │ │ │
│nerezidente │43 │ │ │
│pentru │ │ │ │
│imobilizări │ │ │ │
│corporale (din│ │ │ │
│ct. 522) │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│Imobilizări │ │ │ │
│financiare, în│44 │ │ │
│sume brute │ │ │ │
│(rd. 45 + 54) │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│Acţiuni │ │ │ │
│deţinute la │ │ │ │
│entităţile │ │ │ │
│afiliate, │ │ │ │
│interese de │ │ │ │
│participare, │ │ │ │
│alte titluri │45 │ │ │
│imobilizate şi│ │ │ │
│obligaţiuni în│ │ │ │
│sume brute │ │ │ │
│(ct. 261 + 263│ │ │ │
│+ 265) (rd. 46│ │ │ │
│la 51 + 53), │ │ │ │
│din care: │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│- acţiuni │ │ │ │
│cotate emise │46 │ │ │
│de rezidenţi │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│- acţiuni │ │ │ │
│necotate emise│47 │ │ │
│de rezidenţi │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│- părţi │ │ │ │
│sociale emise │48 │ │ │
│de rezidenţi │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│- obligaţiuni │ │ │ │
│emise de │49 │ │ │
│rezidenţi │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│- acţiuni │ │ │ │
│emise de │ │ │ │
│organismele de│50 │ │ │
│plasament │ │ │ │
│colectiv emise│ │ │ │
│de rezidenţi │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│- acţiuni şi │ │ │ │
│părţi sociale │ │ │ │
│emise de │51 │ │ │
│nerezidenţi, │ │ │ │
│din care: │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│-deţineri de │52 │ │ │
│cel puţin 10% │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│- obligaţiuni │ │ │ │
│emise de │53 │ │ │
│nerezidenţi │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│Creanţe │ │ │ │
│imobilizate, │54 │ │ │
│în sume brute │ │ │ │
│(rd. 55 + 56) │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│- creanţe │ │ │ │
│imobilizate în│ │ │ │
│lei şi │ │ │ │
│exprimate în │ │ │ │
│lei a căror │ │ │ │
│decontare se │55 │ │ │
│face în │ │ │ │
│funcţie de │ │ │ │
│cursul unei │ │ │ │
│valute (din │ │ │ │
│ct. 267) │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│- creanţe │ │ │ │
│imobilizate în│56 │ │ │
│valută (din │ │ │ │
│ct. 267) │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│Creanţe │ │ │ │
│comerciale, │ │ │ │
│avansuri │ │ │ │
│acordate │ │ │ │
│furnizorilor │ │ │ │
│şi alte │57 │ │ │
│conturi │ │ │ │
│asimilate, în │ │ │ │
│sume brute │ │ │ │
│(ct. 461), din│ │ │ │
│care: │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│- creanţe │ │ │ │
│comerciale în │ │ │ │
│relaţia cu │ │ │ │
│entităţile │ │ │ │
│neafiliate │ │ │ │
│nerezidente, │ │ │ │
│avansuri │ │ │ │
│acordate │ │ │ │
│furnizorilor │58 │ │ │
│neafiliaţi │ │ │ │
│nerezidenţi şi│ │ │ │
│alte conturi │ │ │ │
│asimilate, în │ │ │ │
│sume brute în │ │ │ │
│relaţie cu │ │ │ │
│neafiliaţii │ │ │ │
│nerezidenţi │ │ │ │
│(din ct. 461) │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│- creanţe │ │ │ │
│comerciale în │ │ │ │
│relaţia cu │ │ │ │
│entităţile │ │ │ │
│afiliate │ │ │ │
│nerezidente, │ │ │ │
│avansuri │ │ │ │
│acordate │ │ │ │
│furnizorilor │59 │ │ │
│afiliaţi │ │ │ │
│nerezidenţi şi│ │ │ │
│alte conturi │ │ │ │
│asimilate, în │ │ │ │
│sume brute în │ │ │ │
│relaţie cu │ │ │ │
│afiliaţii │ │ │ │
│nerezidenţi │ │ │ │
│(din ct. 461) │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│Creanţe │ │ │ │
│provenite din │ │ │ │
│operaţiuni de │ │ │ │
│asigurare │60 │ │ │
│directă, Total│ │ │ │
│(rd. 61 + 67 +│ │ │ │
│73) │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│Asiguraţi - │ │ │ │
│total (rd. 62 │61 │ │ │
│+ 66), (ct. │ │ │ │
│401) │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│Creanţe de la │ │ │ │
│asiguraţi │ │ │ │
│aflate în │ │ │ │
│termenul de │ │ │ │
│scadenţă │ │ │ │
│stabilit în │62 │ │ │
│contractele de│ │ │ │
│asigurare/ │ │ │ │
│poliţe din ct.│ │ │ │
│401 (de la rd.│ │ │ │
│63 la 65) │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│- până în 30 │63 │ │ │
│zile │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│- între 31 şi │64 │ │ │
│90 zile │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│- peste 90 │65 │ │ │
│zile │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│Creanţe de la │ │ │ │
│asiguraţi care│ │ │ │
│au depăşit │ │ │ │
│termenul de │ │ │ │
│scadenţă │ │ │ │
│(inclusiv │ │ │ │
│termenul de │66 │ │ │
│păsuire) │ │ │ │
│stabilit în │ │ │ │
│contractele de│ │ │ │
│asigurare/ │ │ │ │
│poliţe (din │ │ │ │
│ct. 401 SD) │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│Intermediari │ │ │ │
│în asigurări -│ │ │ │
│total (rd. 68 │67 │ │ │
│+ 72) (ct. 404│ │ │ │
│SD) │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│Intermediari │ │ │ │
│în asigurări │ │ │ │
│privind │ │ │ │
│primele de │ │ │ │
│asigurare │ │ │ │
│intermediate │ │ │ │
│aflate în │68 │ │ │
│termenul de │ │ │ │
│scadenţă │ │ │ │
│stabilit în │ │ │ │
│contractele de│ │ │ │
│mandat (rd. 69│ │ │ │
│la rd. 71) │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│- până în 30 │69 │ │ │
│zile │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│- între 31 şi │70 │ │ │
│90 zile │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│- peste 90 │71 │ │ │
│zile │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│Creanţe │ │ │ │
│neîncasate de │ │ │ │
│la │ │ │ │
│intermediarii │ │ │ │
│în asigurări │72 │ │ │
│la termenul de│ │ │ │
│scadenţă │ │ │ │
│stabilit (din │ │ │ │
│ct. 404) │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│Alte creanţe │ │ │ │
│provenite din │ │ │ │
│operaţiuni de │ │ │ │
│asigurare │73 │ │ │
│directă - │ │ │ │
│total (rd. 74 │ │ │ │
│la 77) (ct. │ │ │ │
│405 SD) │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│- până în 30 │74 │ │ │
│zile │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│- între 31 şi │75 │ │ │
│90 zile │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│- peste 90 │76 │ │ │
│zile │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│- creanţe │ │ │ │
│neîncasate la │ │ │ │
│termenul de │77 │ │ │
│scadenţă │ │ │ │
│stabilit (din │ │ │ │
│ct. 405) │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│Creanţe │ │ │ │
│provenite din │ │ │ │
│operaţiuni de │ │ │ │
│reasigurare │78 │ │ │
│(rd. 79 la 82)│ │ │ │
│(ct. 411 + 412│ │ │ │
│SD) │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│- până în 30 │79 │ │ │
│zile │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│- între 31 şi │80 │ │ │
│90 zile │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│- peste 90 │81 │ │ │
│zile │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│- creanţe │ │ │ │
│neîncasate de │ │ │ │
│la │ │ │ │
│reasigurători │ │ │ │
│la termenul de│82 │ │ │
│scadenţă │ │ │ │
│stabilit (din │ │ │ │
│ct. 411 şi 412│ │ │ │
│SD) │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│Creanţe în │ │ │ │
│legătură cu │ │ │ │
│personalul şi │ │ │ │
│conturi │83 │ │ │
│asimilate (ct.│ │ │ │
│425 + 4282 + │ │ │ │
│4284) │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│Creanţe în │ │ │ │
│legătură cu │ │ │ │
│bugetul │ │ │ │
│asigurărilor │ │ │ │
│sociale şi │ │ │ │
│bugetul │ │ │ │
│statului (din │ │ │ │
│ct. 431 + 436 │84 │ │ │
│+ 437 + 4382 +│ │ │ │
│441 + 4424 + │ │ │ │
│4428 + 444 + │ │ │ │
│445 + 446 + │ │ │ │
│447 + 4482 + │ │ │ │
│4384 + 4484), │ │ │ │
│(rd. 85 la 89)│ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│- creanţe în │ │ │ │
│legătură cu │ │ │ │
│bugetul │ │ │ │
│asigurărilor │85 │ │ │
│sociale (ct. │ │ │ │
│431 + 437 + │ │ │ │
│4382 + 4384) │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│- creanţe │ │ │ │
│fiscale în │ │ │ │
│legătură cu │ │ │ │
│bugetul │86 │ │ │
│statului (ct. │ │ │ │
│436 + 441 + │ │ │ │
│4424 + 4428 + │ │ │ │
│444 + 446) │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│- subvenţii de│ │ │ │
│încasat (ct. │87 │ │ │
│445) │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│- fonduri │ │ │ │
│speciale - │ │ │ │
│taxe şi │88 │ │ │
│vărsăminte │ │ │ │
│asimilate (ct.│ │ │ │
│447) │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│- alte creanţe│ │ │ │
│în legătură cu│ │ │ │
│bugetul │89 │ │ │
│statului (ct. │ │ │ │
│4482 + 4484) │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│Creanţele │ │ │ │
│entităţii în │ │ │ │
│relaţiile cu │ │ │ │
│entităţile │90 │ │ │
│afiliate (ct. │ │ │ │
│451), din │ │ │ │
│care: │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│-creanţe cu │ │ │ │
│entităţi │ │ │ │
│afiliate │91 │ │ │
│nerezidente │ │ │ │
│(din ct. 451),│ │ │ │
│din care: │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│-creanţe │ │ │ │
│comerciale cu │ │ │ │
│entităţi │92 │ │ │
│afiliate │ │ │ │
│nerezidente │ │ │ │
│(din ct. 451) │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│Creanţe în │ │ │ │
│legătură cu │ │ │ │
│bugetul │ │ │ │
│asigurărilor │ │ │ │
│sociale şi │ │ │ │
│bugetul │ │ │ │
│statului │ │ │ │
│neîncasate la │ │ │ │
│termenul │93 │ │ │
│stabilit (din │ │ │ │
│ct. 431 + 436 │ │ │ │
│+ 437 + 4382 +│ │ │ │
│441 + 4424 + │ │ │ │
│4428 + 444 + │ │ │ │
│445 + 446 + │ │ │ │
│447 + 4482 + │ │ │ │
│4384 + 4484) │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│Alte creanţe │ │ │ │
│(ct. 451 + 452│ │ │ │
│+ 456 + 4581 +│94 │ │ │
│461 + 471 + │ │ │ │
│475), (rd. 95 │ │ │ │
│la 97) │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│- decontări │ │ │ │
│privind │ │ │ │
│interesele de │ │ │ │
│participare, │ │ │ │
│decontări cu │ │ │ │
│acţionarii/ │ │ │ │
│asociaţii │95 │ │ │
│privind │ │ │ │
│capitalul, │ │ │ │
│decontări din │ │ │ │
│operaţiuni în │ │ │ │
│participaţie │ │ │ │
│(ct. 451 + 452│ │ │ │
│+ 456 + 4581) │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│- alte creanţe│ │ │ │
│în legătură cu│ │ │ │
│persoanele │ │ │ │
│fizice şi │ │ │ │
│persoanele │ │ │ │
│juridice, │ │ │ │
│altele decât │ │ │ │
│creanţele în │96 │ │ │
│legătură cu │ │ │ │
│instituţiile │ │ │ │
│publice │ │ │ │
│(instituţiile │ │ │ │
│statului), │ │ │ │
│(din ct. 461 +│ │ │ │
│471 + 475) │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│- sumele │ │ │ │
│preluate din │ │ │ │
│ct. 552 │ │ │ │
│"Avansuri de │ │ │ │
│trezorerie" │ │ │ │
│reprezentând │ │ │ │
│avansurile de │97 │ │ │
│trezorerie, │ │ │ │
│acordate │ │ │ │
│potrivit legii│ │ │ │
│şi nedecontate│ │ │ │
│până la data │ │ │ │
│de raportare │ │ │ │
│(din ct. 461) │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│Dobânzi de │ │ │ │
│încasat (ct. │ │ │ │
│54512 + 54522 │98 │ │ │
│+ 54532), din │ │ │ │
│care: │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│- de la │99 │ │ │
│nerezidenţi │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│Valoarea │ │ │ │
│împrumuturilor│ │ │ │
│acordate │100│ │ │
│operatorilor │ │ │ │
│economici**) │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│Investiţii pe │ │ │ │
│termen scurt, │ │ │ │
│în sume brute │ │ │ │
│(ct. 271 + 272│ │ │ │
│+ 273 + 274 + │101│ │ │
│278 + din │ │ │ │
│ct.473*2) - │ │ │ │
│din ct.474*2))│ │ │ │
│(rd. 102 la │ │ │ │
│108) │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│- acţiuni │ │ │ │
│cotate emise │102│ │ │
│de rezidenţi │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│- acţiuni │ │ │ │
│necotate emise│103│ │ │
│de rezidenţi │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│- părţi │ │ │ │
│sociale emise │104│ │ │
│de rezidenţi │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│- obligaţiuni │ │ │ │
│emise de │105│ │ │
│rezidenţi │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│- acţiuni │ │ │ │
│emise de │ │ │ │
│organismele de│106│ │ │
│plasament │ │ │ │
│colectiv │ │ │ │
│rezidente │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│- acţiuni │ │ │ │
│emise de │107│ │ │
│nerezidenţi │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│- obligaţiuni │ │ │ │
│emise de │108│ │ │
│nerezidenţi │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│Alte valori de│ │ │ │
│încasat (ct. │109│ │ │
│548) │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│Casa în lei şi│ │ │ │
│în valută (rd.│110│ │ │
│111 + 112) │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│- în lei (ct. │ │ │ │
│54711 + 54721 │111│ │ │
│+ 54731) │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│- în valută │ │ │ │
│(ct. 54714 + │112│ │ │
│54724 + 54734)│ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│Conturi │ │ │ │
│curente la │ │ │ │
│bănci în lei │113│ │ │
│şi în valută │ │ │ │
│(rd. 114 + │ │ │ │
│116) │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│- în lei (ct. │ │ │ │
│54411 + 54421 │114│ │ │
│+ 54431), din │ │ │ │
│care: │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│- conturi │ │ │ │
│curente în lei│ │ │ │
│deschise la │115│ │ │
│bănci │ │ │ │
│nerezidente │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│- în valută │ │ │ │
│(ct. 54414 + │ │ │ │
│54424 + │116│ │ │
│54434), din │ │ │ │
│care: │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│- conturi │ │ │ │
│curente în │ │ │ │
│valuta │117│ │ │
│deschise la │ │ │ │
│bănci │ │ │ │
│nerezidente │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│Alte conturi │ │ │ │
│curente la │ │ │ │
│bănci şi │118│ │ │
│acreditive │ │ │ │
│(rd. 119 + │ │ │ │
│120) │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│- sume în curs│ │ │ │
│de decontare, │ │ │ │
│acreditive şi │ │ │ │
│alte valori de│ │ │ │
│încasat, în │119│ │ │
│lei (ct.543 + │ │ │ │
│54415 + 54425 │ │ │ │
│+ 54435 + │ │ │ │
│55111 + 55121 │ │ │ │
│+ 55131) │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│- sume în curs│ │ │ │
│de decontare │ │ │ │
│şi acreditive │ │ │ │
│în valută (ct.│120│ │ │
│54415 + 54425 │ │ │ │
│+ 54435 + │ │ │ │
│55112 + 55122 │ │ │ │
│+ 55132) │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│Datorii (rd. │ │ │ │
│122 + 125 + │ │ │ │
│128 + 129 + │ │ │ │
│132 + 134 + │ │ │ │
│135 + 136 + │121│ │ │
│139 + 140 + │ │ │ │
│145 + 149 + │ │ │ │
│152 + 158) din│ │ │ │
│care: │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│Credite │ │ │ │
│bancare │ │ │ │
│externe pe │ │ │ │
│termen scurt │ │ │ │
│(credite │ │ │ │
│primite de la │ │ │ │
│instituţii │ │ │ │
│financiare │ │ │ │
│pentru care │122│ │ │
│durata │ │ │ │
│contractului │ │ │ │
│de credit este│ │ │ │
│mai mică de 1 │ │ │ │
│an) (din ct │ │ │ │
│5461 + 5462 + │ │ │ │
│5463) (rd. 123│ │ │ │
│+ 124) │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│- în lei │123│ │ │
├──────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│- în valută │124│ │ │
├──────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│Credite │ │ │ │
│bancare │ │ │ │
│externe pe │ │ │ │
│termen lung │ │ │ │
│(credite │ │ │ │
│primite de la │ │ │ │
│instituţii │ │ │ │
│financiare │ │ │ │
│pentru care │125│ │ │
│durata │ │ │ │
│contractului │ │ │ │
│de credit este│ │ │ │
│mai mare sau │ │ │ │
│egală cu 1 an)│ │ │ │
│(din ct. 1621 │ │ │ │
│+ 1622 + 1623)│ │ │ │
│(rd. 126 + │ │ │ │
│127) │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│- în lei │126│ │ │
├──────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│- în valută │127│ │ │
├──────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│Credite de la │ │ │ │
│trezoreria │ │ │ │
│statului şi │ │ │ │
│dobânzile │128│ │ │
│aferente (ct. │ │ │ │
│16216 + 16226 │ │ │ │
│+ 16236 + din │ │ │ │
│ct. 168) │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│Alte │ │ │ │
│împrumuturi şi│ │ │ │
│dobânzile │ │ │ │
│aferente (ct. │ │ │ │
│163 + ct. 164 │129│ │ │
│+ ct. 165 + ct│ │ │ │
│167 + din ct. │ │ │ │
│168) (rd. 130 │ │ │ │
│+ 131) │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│- în lei şi │ │ │ │
│exprimate în │ │ │ │
│lei, a căror │ │ │ │
│decontare se │130│ │ │
│face în │ │ │ │
│funcţie de │ │ │ │
│cursul unei │ │ │ │
│valute │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│- în valută │131│ │ │
├──────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│Alte │ │ │ │
│împrumuturi şi│ │ │ │
│datorii │132│ │ │
│asimilate (ct.│ │ │ │
│167), din │ │ │ │
│care: │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│-valoarea │ │ │ │
│concesiunilor │133│ │ │
│primite (din │ │ │ │
│ct. 167) │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│Datorii │ │ │ │
│provenite din │ │ │ │
│operaţiuni de │ │ │ │
│asigurare │134│ │ │
│directă (ct. │ │ │ │
│402 + 404 + │ │ │ │
│405) │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│Datorii │ │ │ │
│provenite din │ │ │ │
│operaţiuni de │135│ │ │
│reasigurare │ │ │ │
│(ct. 411 + │ │ │ │
│412) │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│Datorii │ │ │ │
│comerciale, │ │ │ │
│avansuri │ │ │ │
│primite de la │ │ │ │
│clienţi şi │136│ │ │
│alte conturi │ │ │ │
│asimilate, în │ │ │ │
│sume brute │ │ │ │
│(din ct.462), │ │ │ │
│din care: │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│- datorii │ │ │ │
│comerciale în │ │ │ │
│relaţia cu │ │ │ │
│entităţile │ │ │ │
│neafiliate │ │ │ │
│nerezidente, │ │ │ │
│avansuri │ │ │ │
│primite de la │ │ │ │
│clienţi │137│ │ │
│neafiliaţi │ │ │ │
│nerezidenţi şi│ │ │ │
│alte conturi │ │ │ │
│asimilate, în │ │ │ │
│sume brute în │ │ │ │
│relaţie cu │ │ │ │
│neafiliaţii │ │ │ │
│nerezidenţi │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│- datorii │ │ │ │
│comerciale în │ │ │ │
│relaţia cu │ │ │ │
│entităţile │ │ │ │
│afiliate │ │ │ │
│nerezidente, │ │ │ │
│avansuri │ │ │ │
│primite de la │ │ │ │
│clienţi │138│ │ │
│afiliaţi │ │ │ │
│nerezidenţi şi│ │ │ │
│alte conturi │ │ │ │
│asimilate, în │ │ │ │
│sume brute în │ │ │ │
│relaţie cu │ │ │ │
│afiliaţii │ │ │ │
│nerezidenţi │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│Datorii în │ │ │ │
│legătură cu │ │ │ │
│personalul şi │ │ │ │
│conturi │ │ │ │
│asimilate (ct.│139│ │ │
│421 + 422 + │ │ │ │
│423 + 426 + │ │ │ │
│427 + 4281 + │ │ │ │
│4283) │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│Datorii în │ │ │ │
│legătură cu │ │ │ │
│bugetul │ │ │ │
│asigurărilor │ │ │ │
│sociale şi │ │ │ │
│bugetul │ │ │ │
│statului (ct. │ │ │ │
│431 + 436 + │140│ │ │
│437 + 4381 + │ │ │ │
│4383 + 441 + │ │ │ │
│4423 + 4428 + │ │ │ │
│444 + 446 + │ │ │ │
│447 + 4481 + │ │ │ │
│4483), rd. │ │ │ │
│(141 la 144) │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│- datorii în │ │ │ │
│legătură cu │ │ │ │
│bugetul │ │ │ │
│asigurărilor │141│ │ │
│sociale (ct. │ │ │ │
│431 + 437 + │ │ │ │
│4381 + 4383) │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│- datorii │ │ │ │
│fiscale în │ │ │ │
│legătură cu │ │ │ │
│bugetul │142│ │ │
│statului (ct. │ │ │ │
│436 + 441 + │ │ │ │
│4423 + 4428 + │ │ │ │
│444 + 446) │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│- fonduri │ │ │ │
│speciale - │ │ │ │
│taxe şi │143│ │ │
│vărsăminte │ │ │ │
│asimilate (ct.│ │ │ │
│447) │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│- alte datorii│ │ │ │
│în legătură cu│ │ │ │
│bugetul │144│ │ │
│statului (ct. │ │ │ │
│4481 + 4483) │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│Datoriile │ │ │ │
│entităţii în │ │ │ │
│relaţiile cu │ │ │ │
│entităţile │145│ │ │
│afiliate (ct. │ │ │ │
│451), din │ │ │ │
│care: │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│-datorii cu │ │ │ │
│entităţi │ │ │ │
│afiliate │146│ │ │
│nerezidente │ │ │ │
│(din ct. 451),│ │ │ │
│din care: │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│- cu scadenţa │ │ │ │
│iniţială mai │147│ │ │
│mare de un an │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│- datorii │ │ │ │
│comerciale cu │ │ │ │
│entităţile │ │ │ │
│afiliate │148│ │ │
│nerezidente │ │ │ │
│indiferent de │ │ │ │
│scadenţă (din │ │ │ │
│ct. 451) │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│Sume datorate │ │ │ │
│acţionarilor/ │ │ │ │
│asociaţilor │149│ │ │
│(ct. 455) (rd.│ │ │ │
│150 + 151) │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│-sume datorate│ │ │ │
│acţionarilor/ │ │ │ │
│asociaţilor │150│ │ │
│persoane │ │ │ │
│fizice │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│-sume datorate│ │ │ │
│acţionarilor/ │ │ │ │
│asociaţilor │151│ │ │
│persoane │ │ │ │
│juridice │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│Alte datorii │ │ │ │
│(ct. 429 + 451│ │ │ │
│+ 452 + 455 + │ │ │ │
│457 + 4582 + │ │ │ │
│462 + 474 + │152│ │ │
│475 + 476 + │ │ │ │
│249 + 269 + │ │ │ │
│279 + 549) │ │ │ │
│(rd. 153 la │ │ │ │
│157) │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│- decontări │ │ │ │
│privind │ │ │ │
│interesele de │ │ │ │
│participare, │ │ │ │
│decontări cu │ │ │ │
│acţionarii/ │ │ │ │
│asociaţii │ │ │ │
│privind │153│ │ │
│capitalul, │ │ │ │
│decontări din │ │ │ │
│operaţiuni în │ │ │ │
│participaţie │ │ │ │
│(451 + 452 + │ │ │ │
│455 + 457 + │ │ │ │
│4582) │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│- alte datorii│ │ │ │
│în legătură cu│ │ │ │
│persoanele │ │ │ │
│fizice şi │ │ │ │
│persoanele │ │ │ │
│juridice, │ │ │ │
│altele decât │ │ │ │
│datoriile în │154│ │ │
│legătură cu │ │ │ │
│instituţiile │ │ │ │
│publice │ │ │ │
│(instituţiile │ │ │ │
│statului) (din│ │ │ │
│ct. 429 + 462 │ │ │ │
│+ 474 + 475) │ │ │ │
│*3) │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│- subvenţii │ │ │ │
│nereluate la │155│ │ │
│venituri (din │ │ │ │
│ct. 476) │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│- vărsăminte │ │ │ │
│de efectuat │ │ │ │
│pentru │ │ │ │
│imobilizări │ │ │ │
│financiare şi │156│ │ │
│investiţii pe │ │ │ │
│termen scurt │ │ │ │
│(ct. 249 + 269│ │ │ │
│+ 279 + 549) │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│-venituri în │ │ │ │
│avans aferente│ │ │ │
│activelor │ │ │ │
│primite prin │157│ │ │
│transfer de la│ │ │ │
│clienţi (sume │ │ │ │
│din ct. 474) │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│Dobânzi de │ │ │ │
│plătit (ct. │ │ │ │
│54511 + 54521 │158│ │ │
│+ 54531), din │ │ │ │
│care: │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│- către │159│ │ │
│nerezidenţi │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│Valoarea │ │ │ │
│împrumuturilor│ │ │ │
│primite de la │ │ │ │
│operatorii │160│ │ │
│economici**) │ │ │ │
│sume din ct. │ │ │ │
│167 │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│Capital │ │ │ │
│subscris │ │ │ │
│vărsat (ct. │161│ │ │
│10112 + 10122 │ │ │ │
│+ 10132), din │ │ │ │
│care: │ │ │ │
├──────────────┼───┼─────────┼─────────┤
│- acţiuni │162│ │ │
│cotate*4) │ │ │ │
└──────────────┴───┴─────────┴─────────┘


┌─────────────┬───┬──────────┬──────────┐
│- acţiuni │163│ │ │
│necotate*5) │ │ │ │
├─────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│- părţi │164│X │X │
│sociale │ │ │ │
├─────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│- capital │ │ │ │
│subscris │165│ │ │
│vărsat de │ │ │ │
│nerezidenţi │ │ │ │
├─────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│Brevete şi │ │ │ │
│licenţe (din │166│ │ │
│ct. 505) │ │ │ │
├─────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│VII. │ │ │ │
│Informaţii │ │31 │31 │
│privind │Nr.│decembrie │decembrie │
│cheltuielile │rd.│an │an curent │
│cu │ │precedent │ │
│colaboratorii│ │ │ │
├─────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│Cheltuieli cu│ │ │ │
│colaboratorii│ │ │ │
│(ct. 65611 + │167│ │ │
│65621 + │ │ │ │
│65631) │ │ │ │
├─────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│Cheltuieli │ │ │ │
│privind │ │ │ │
│comisioanele │ │ │ │
│şi onorariile│168│ │ │
│(ct. 65612 + │ │ │ │
│65622 + │ │ │ │
│65632) │ │ │ │
├─────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│ │ │31 │31 │
│ │ │decembrie │decembrie │
│VIII. Capital│Nr.│an │an curent │
│social vărsat│rd.│precedent │ │
│ │ ├────────┬─┼────────┬─┤
│ │ │Suma │%│Suma │%│
│ │ │- lei - │ │- lei - │ │
├─────────────┼───┼────────┼─┼────────┼─┤
│Capital │ │ │ │ │ │
│social vărsat│ │ │ │ │ │
│(ct. 1012)*6)│ │ │ │ │ │
│(rd. 170 + │169│ │x│ │x│
│173 + 177 + │ │ │ │ │ │
│178 + 179 + │ │ │ │ │ │
│180) din │ │ │ │ │ │
│care: │ │ │ │ │ │
├─────────────┼───┼────────┼─┼────────┼─┤
│- deţinut de │ │ │ │ │ │
│instituţii │ │ │ │ │ │
│publice (rd. │170│ │ │ │ │
│171 + 172), │ │ │ │ │ │
│din care: │ │ │ │ │ │
├─────────────┼───┼────────┼─┼────────┼─┤
│- deţinut de │ │ │ │ │ │
│instituţii │ │ │ │ │ │
│publice din │171│ │ │ │ │
│subordonare │ │ │ │ │ │
│centrală │ │ │ │ │ │
├─────────────┼───┼────────┼─┼────────┼─┤
│- deţinut de │ │ │ │ │ │
│instituţii │ │ │ │ │ │
│publice din │172│ │ │ │ │
│subordonare │ │ │ │ │ │
│locală │ │ │ │ │ │
├─────────────┼───┼────────┼─┼────────┼─┤
│- deţinut de │ │ │ │ │ │
│societăţile │ │ │ │ │ │
│cu capital de│173│ │ │ │ │
│stat, din │ │ │ │ │ │
│care: │ │ │ │ │ │
├─────────────┼───┼────────┼─┼────────┼─┤
│- cu capital │ │ │ │ │ │
│integral de │174│ │ │ │ │
│stat │ │ │ │ │ │
├─────────────┼───┼────────┼─┼────────┼─┤
│- cu capital │ │ │ │ │ │
│majoritar de │175│ │ │ │ │
│stat │ │ │ │ │ │
├─────────────┼───┼────────┼─┼────────┼─┤
│- cu capital │ │ │ │ │ │
│minoritar de │176│ │ │ │ │
│stat │ │ │ │ │ │
├─────────────┼───┼────────┼─┼────────┼─┤
│- deţinut de │ │ │ │ │ │
│regii │177│ │ │ │ │
│autonome │ │ │ │ │ │
├─────────────┼───┼────────┼─┼────────┼─┤
│- deţinut de │ │ │ │ │ │
│societăţile │178│ │ │ │ │
│cu capital │ │ │ │ │ │
│privat │ │ │ │ │ │
├─────────────┼───┼────────┼─┼────────┼─┤
│- deţinut de │ │ │ │ │ │
│persoane │179│ │ │ │ │
│fizice │ │ │ │ │ │
├─────────────┼───┼────────┼─┼────────┼─┤
│- deţinut de │180│ │ │ │ │
│alte entităţi│ │ │ │ │ │
├─────────────┼───┼────────┴─┴────────┴─┤
│ │Nr.│Sume │
│ │rd.│- lei - │
├─────────────┼───┼──────────┬──────────┤
│ │ │Exerciţiul│Exerciţiul│
│A │B │financiar │financiar │
│ │ │anterior │curent │
├─────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│IX. Dividende│ │ │ │
│/vărsăminte │ │ │ │
│cuvenite │ │ │ │
│bugetului de │ │ │ │
│stat sau │ │ │ │
│local, de │ │ │ │
│repartizat │ │ │ │
│din profitul │ │ │ │
│exerciţiului │ │ │ │
│financiar de │181│ │ │
│către │ │ │ │
│companiile │ │ │ │
│naţionale, │ │ │ │
│societăţile │ │ │ │
│naţionale, │ │ │ │
│societăţile │ │ │ │
│şi regiile │ │ │ │
│autonome, din│ │ │ │
│care: │ │ │ │
└─────────────┴───┴──────────┴──────────┘


┌─────────────┬───┬──────────┬──────────┐
│- către │ │ │ │
│instituţii │182│ │ │
│publice │ │ │ │
│centrale; │ │ │ │
├─────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│- către │ │ │ │
│instituţii │183│ │ │
│publice │ │ │ │
│locale; │ │ │ │
├─────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│- către alţi │ │ │ │
│acţionari la │ │ │ │
│care statul/ │ │ │ │
│unităţile │ │ │ │
│administrativ│ │ │ │
│teritoriale/ │ │ │ │
│instituţiile │ │ │ │
│publice deţin│184│ │ │
│direct/ │ │ │ │
│indirect │ │ │ │
│acţiuni sau │ │ │ │
│participaţii │ │ │ │
│indiferent de│ │ │ │
│ponderea │ │ │ │
│acestora │ │ │ │
├─────────────┼───┼──────────┴──────────┤
│ │Nr.│Sume │
│ │rd.│- lei - │
├─────────────┼───┼──────────┬──────────┤
│ │ │Exerciţiul│Exerciţiul│
│A │B │financiar │financiar │
│ │ │anterior │curent │
├─────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│X. Dividende/│ │ │ │
│vărsăminte │ │ │ │
│cuvenite │ │ │ │
│bugetului de │ │ │ │
│stat sau │ │ │ │
│local, virate│ │ │ │
│în perioada │ │ │ │
│de raportare │ │ │ │
│din profitul │ │ │ │
│reportat al │185│ │ │
│companiilor │ │ │ │
│naţionale, │ │ │ │
│societăţilor │ │ │ │
│naţionale, │ │ │ │
│societăţilor │ │ │ │
│şi al │ │ │ │
│regiilor │ │ │ │
│autonome, din│ │ │ │
│care: │ │ │ │
├─────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│- dividende/ │ │ │ │
│vărsăminte │ │ │ │
│din profitul │ │ │ │
│exerciţiului │ │ │ │
│financiar al │186│ │ │
│anului │ │ │ │
│precedent, │ │ │ │
│din care │ │ │ │
│virate: │ │ │ │
├─────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│- către │ │ │ │
│instituţii │187│ │ │
│publice │ │ │ │
│centrale; │ │ │ │
├─────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│- către │ │ │ │
│instituţii │188│ │ │
│publice │ │ │ │
│locale; │ │ │ │
├─────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│- către alţi │ │ │ │
│acţionari la │ │ │ │
│care statul/ │ │ │ │
│unităţile │ │ │ │
│administrativ│ │ │ │
│teritoriale/ │ │ │ │
│instituţiile │ │ │ │
│publice deţin│189│ │ │
│direct/ │ │ │ │
│indirect │ │ │ │
│acţiuni sau │ │ │ │
│participaţii │ │ │ │
│indiferent de│ │ │ │
│ponderea │ │ │ │
│acestora │ │ │ │
├─────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│- dividende/ │ │ │ │
│vărsăminte │ │ │ │
│din profitul │ │ │ │
│exerciţiilor │ │ │ │
│financiare │190│ │ │
│anterioare │ │ │ │
│anului │ │ │ │
│precednt, din│ │ │ │
│care: │ │ │ │
├─────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│- către │ │ │ │
│instituţii │191│ │ │
│publice │ │ │ │
│centrale; │ │ │ │
├─────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│- către │ │ │ │
│instituţii │192│ │ │
│publice │ │ │ │
│locale; │ │ │ │
├─────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│- către alţi │ │ │ │
│acţionari la │ │ │ │
│care statul/ │ │ │ │
│unităţile │ │ │ │
│administrativ│ │ │ │
│teritoriale/ │ │ │ │
│instituţiile │ │ │ │
│publice deţin│193│ │ │
│direct/ │ │ │ │
│indirect │ │ │ │
│acţiuni sau │ │ │ │
│participaţii │ │ │ │
│indiferent de│ │ │ │
│ponderea │ │ │ │
│acestora │ │ │ │
├─────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│XI. Dividende│ │ │ │
│distribuite │Nr.│Exerciţiul│Exerciţiul│
│acţionarilor │rd.│financiar │financiar │
│din profitul │ │anterior │curent │
│reportat │ │ │ │
├─────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│- Dividende │ │ │ │
│distribuite │ │ │ │
│acţionarilor │ │ │ │
│în perioada │194│ │ │
│de raportare │ │ │ │
│din profitul │ │ │ │
│reportat │ │ │ │
├─────────────┼───┼──────────┴──────────┤
│A │B │Exerciţiul financiar │
│ │ │curent │
├─────────────┼───┼──────────┬──────────┤
│XII. │ │ │ │
│Repartizări │ │ │ │
│trimestriale │Nr.│Sume │ │
│de dividende │rd.│- lei - │ │
│potrivit │ │ │ │
│Legii nr. 163│ │ │ │
│/2018*7) │ │ │ │
├─────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│- dividendele│ │ │ │
│trimestriale │195│ │ │
│repartizate │ │ │ │
├─────────────┼───┼──────────┴──────────┤
│XIII. Creanţe│ │ │
│preluate prin│Nr.│Sume │
│cesionare de │rd.│- lei - │
│la persoane │ │ │
│juridice***) │ │ │
├─────────────┼───┼──────────┬──────────┤
│ │ │Exerciţiul│Exerciţiul│
│A │B │financiar │financiar │
│ │ │anterior │curent │
├─────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│Creanţe │ │ │ │
│preluate prin│ │ │ │
│cesionare de │ │ │ │
│la persoane │196│ │ │
│juridice (la │ │ │ │
│valoarea │ │ │ │
│nominală), │ │ │ │
│din care: │ │ │ │
├─────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│- creanţe │ │ │ │
│preluate prin│ │ │ │
│cesionare de │197│ │ │
│la persoane │ │ │ │
│juridice │ │ │ │
│afiliate │ │ │ │
├─────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│Creanţe │ │ │ │
│preluate prin│ │ │ │
│cesionare de │ │ │ │
│la persoane │198│ │ │
│juridice (la │ │ │ │
│cost de │ │ │ │
│achiziţie), │ │ │ │
│din care: │ │ │ │
├─────────────┼───┼──────────┼──────────┤
│- creanţe │ │ │ │
│preluate prin│ │ │ │
│cesionare de │199│ │ │
│la persone │ │ │ │
│juridice │ │ │ │
│afiliate │ │ │ │
└─────────────┴───┴──────────┴──────────┘

        *) Subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator)
    - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, stimularea şomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de şomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată şomeri în vârsta de peste 45 ani, şomeri întreţinători unici de familie sau şomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situaţii prevăzute prin legislaţia în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.

        **) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entităţile reglementate şi supravegheate de Banca Naţională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societăţile reclasificate în sectorul administraţiei publice şi instituţiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei.
        ***) Pentru creanţele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât şi costul lor de achiziţie.
        Pentru statutul de "persoane juridice afiliate" se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) şi d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

        *1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, păşuni, fâneţe etc.) şi aferente spaţiilor comerciale (terase etc.) aparţinând proprietarilor privaţi sau unor unităţi ale administraţiei publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).
    *2) analitic distinct aferent evaluării conform pct. 121^1 şi 121^2 din reglementările contabile menţionate la pct. (1) lit. a) din prezenta normă
        *3) În categoria "Alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului)" nu se vor înscrie subvenţiile aferente veniturilor existente în soldul contului 476
        *4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care sunt negociabile şi tranzacţionate, potrivit legii.
        *5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care nu sunt tranzacţionate.
        *6) La secţiunea "VIII Capital social vărsat" la rd. 170 la 180 în col. 2 şi col. 4 entităţile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deţinut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 169.
        *7) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991, modificarea şi completarea Legii societăţilor nr. 31/1990, precum şi modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei.

┌──────────────────┬───────────────────┐
│ADMINISTRATOR, │ÎNTOCMIT*1), │
│Numele şi │Numele şi prenumele│
│prenumele . . . . │. . . . . . . . . .│
│. . . . . . │Semnătura . . . . .│
│Semnătura . . . . │. . . . . │
│. . . . . . │Calitatea*2) . . . │
│ │. . . . . . . │
└──────────────────┴───────────────────┘

        *1) Situaţiile financiare anuale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând numele în clar al acestora.
        *2) Rândul corespunzător calităţii persoanei care a întocmit situaţiile financiare se completează astfel: director economic, contabil-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii

    4. Situaţia activelor imobilizate
        la data de 31 decembrie .........

┌───────────────┬────────────────────────────────────────────┐
│06 │- lei - │
├───────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│ │Valori brute │
├───────────────┼───┬───────┬────────┬─────────────────┬─────┤
│ │ │ │ │Reduceri │Sold │
│ │ │ │ │ │final│
│Elemente de │Nr.│Sold │ ├─────┬───────────┤(col.│
│imobilizări │rd.│iniţial│Creşteri│ │Din care: │5 = 1│
│ │ │ │ │Total│dezmembrări│+ 2 -│
│ │ │ │ │ │şi casări │3) │
│ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───┼───────┼────────┼─────┼───────────┼─────┤
│A │B │1(1) │2(2) │3(3) │4(4) │5(5) │
├───────────────┼───┼───────┼────────┼─────┼───────────┼─────┤
│Imobilizări │ │ │ │ │ │ │
│necorporale │ │ │ │ │ │ │
│Cheltuieli de │ │ │ │ │ │ │
│constituire şi │01 │ │ │ │X │ │
│cheltuieli de │ │ │ │ │ │ │
│dezvoltare (501│ │ │ │ │ │ │
│+ 503) │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───┼───────┼────────┼─────┼───────────┼─────┤
│Alte │ │ │ │ │ │ │
│imobilizări │ │ │ │ │ │ │
│necorporale │02 │ │ │ │X │ │
│(505 + 507 + │ │ │ │ │ │ │
│508) │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───┼───────┼────────┼─────┼───────────┼─────┤
│Avansuri │ │ │ │ │ │ │
│acordate pentru│ │ │ │ │ │ │
│imobilizări │03 │ │ │ │X │ │
│necorporale │ │ │ │ │ │ │
│(524) │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───┼───────┼────────┼─────┼───────────┼─────┤
│TOTAL (rd. 01 │04 │ │ │ │X │ │
│la 03) │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───┼───────┼────────┼─────┼───────────┼─────┤
│Plasamente în │ │ │ │ │ │ │
│imobilizări │ │ │ │ │ │ │
│corporale │05 │ │ │ │X │ │
│Terenuri (21111│ │ │ │ │ │ │
│+ 21121 + │ │ │ │ │ │ │
│21131) │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───┼───────┼────────┼─────┼───────────┼─────┤
│Construcţii │ │ │ │ │ │ │
│(21112 + 21122 │06 │ │ │ │ │ │
│+ 21132) │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───┼───────┼────────┼─────┼───────────┼─────┤
│Plasamente în │ │ │ │ │ │ │
│imobilizări │ │ │ │ │ │ │
│corporale în │07 │ │ │ │ │ │
│curs (231 + │ │ │ │ │ │ │
│232) │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───┼───────┼────────┼─────┼───────────┼─────┤
│Imobilizări │ │ │ │ │ │ │
│corporale de │ │ │ │ │ │ │
│exploatare │ │ │ │ │ │ │
│Echipamente │ │ │ │ │ │ │
│tehnologice şi │ │ │ │ │ │ │
│aparate şi │ │ │ │ │ │ │
│instalaţii de │08 │ │ │ │ │ │
│măsurare, │ │ │ │ │ │ │
│control şi │ │ │ │ │ │ │
│reglare (51112 │ │ │ │ │ │ │
│+ 51113 + 51122│ │ │ │ │ │ │
│+ 51123 + 51132│ │ │ │ │ │ │
│+ 51131) │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───┼───────┼────────┼─────┼───────────┼─────┤
│Mijloace de │ │ │ │ │ │ │
│transport, │ │ │ │ │ │ │
│mobilier, │ │ │ │ │ │ │
│aparatură │ │ │ │ │ │ │
│birotică, │ │ │ │ │ │ │
│echipamente de │ │ │ │ │ │ │
│protecţie a │ │ │ │ │ │ │
│valorilor umane│09 │ │ │ │ │ │
│şi materiale şi│ │ │ │ │ │ │
│alte active │ │ │ │ │ │ │
│corporale │ │ │ │ │ │ │
│(51114 + 51116 │ │ │ │ │ │ │
│+ 51124 + 51126│ │ │ │ │ │ │
│+ 51133 + │ │ │ │ │ │ │
│51136) │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───┼───────┼────────┼─────┼───────────┼─────┤
│Avansuri şi │ │ │ │ │ │ │
│imobilizări │ │ │ │ │ │ │
│corporale în │10 │ │ │ │ │ │
│curs de │ │ │ │ │ │ │
│executie (521 +│ │ │ │ │ │ │
│522) │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───┼───────┼────────┼─────┼───────────┼─────┤
│TOTAL (rd. 05 │11 │ │ │ │ │ │
│la 10) │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───┼───────┼────────┼─────┼───────────┼─────┤
│Plasamente în │ │ │ │ │ │ │
│imobilizări │ │ │ │ │ │ │
│financiare şi │ │ │ │ │ │ │
│plasamente │ │ │ │ │ │ │
│aferente │ │ │ │ │ │ │
│asigurărilor de│ │ │ │ │ │ │
│viaţă pentru │ │ │ │ │ │ │
│care riscul de │ │ │ │ │ │ │
│investiţii este│12 │ │ │ │X │ │
│transferat │ │ │ │ │ │ │
│contractantului│ │ │ │ │ │ │
│(241 + 261 + │ │ │ │ │ │ │
│262 + 263 + 265│ │ │ │ │ │ │
│+ 267 + 268 + │ │ │ │ │ │ │
│271 + 272 + din│ │ │ │ │ │ │
│ct.473*1)-din │ │ │ │ │ │ │
│ct.474*1) + 273│ │ │ │ │ │ │
│+ 274 + 278) │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───┼───────┼────────┼─────┼───────────┼─────┤
│ACTIVE │ │ │ │ │ │ │
│IMOBILIZATE - │13 │ │ │ │ │ │
│TOTAL (rd. 04 +│ │ │ │ │ │ │
│11 + 12) │ │ │ │ │ │ │
└───────────────┴───┴───────┴────────┴─────┴───────────┴─────┘

    *1) analitic distinct aferent evaluării conform pct. 121^1 şi 121^2 din reglementările contabile menţionate la pct. (1) lit. a) din prezenta normă
        Situaţia amortizării activelor imobilizate

┌───────────┬────────────────────────────────────────────────┐
│06 │- lei - │
├───────────┼───┬───────┬──────────┬──────────────┬──────────┤
│ │ │ │ │Amortizare │Amortizare│
│ │ │ │Amortizare│aferentă │la │
│Elemente de│Nr.│Sold │în cursul │imobilizărilor│sfârşitul │
│imobilizări│rd.│iniţial│anului │scoase din │anului │
│ │ │ │ │evidenţă │(col. 9 = │
│ │ │ │ │ │6 + 7 - 8)│
├───────────┼───┼───────┼──────────┼──────────────┼──────────┤
│A │B │6(1) │7(2) │8(3) │9(4) │
├───────────┼───┼───────┼──────────┼──────────────┼──────────┤
│Imobilizări│ │ │ │ │ │
│necorporale│ │ │ │ │ │
│Cheltuieli │ │ │ │ │ │
│de │ │ │ │ │ │
│constituire│ │ │ │ │ │
│şi │ │ │ │ │ │
│cheltuieli │ │ │ │ │ │
│de │14 │ │ │ │ │
│dezvoltare │ │ │ │ │ │
│(58011 + │ │ │ │ │ │
│58013 + │ │ │ │ │ │
│58021 + │ │ │ │ │ │
│58023 + │ │ │ │ │ │
│58031 + │ │ │ │ │ │
│58033) │ │ │ │ │ │
├───────────┼───┼───────┼──────────┼──────────────┼──────────┤
│Alte │ │ │ │ │ │
│imobilizări│ │ │ │ │ │
│necorporale│ │ │ │ │ │
│(58015 + │ │ │ │ │ │
│58017 + │ │ │ │ │ │
│58018 + │15 │ │ │ │ │
│58025 + │ │ │ │ │ │
│58027 + │ │ │ │ │ │
│58028 + │ │ │ │ │ │
│58035 + │ │ │ │ │ │
│58037 + │ │ │ │ │ │
│58038) │ │ │ │ │ │
├───────────┼───┼───────┼──────────┼──────────────┼──────────┤
│TOTAL (rd. │16 │ │ │ │ │
│14 + 15) │ │ │ │ │ │
├───────────┼───┼───────┼──────────┼──────────────┼──────────┤
│Plasamente │ │ │ │ │ │
│în │ │ │ │ │ │
│imobilizări│ │ │ │ │ │
│corporale │17 │ │ │ │ │
│Terenuri │ │ │ │ │ │
│(28111 + │ │ │ │ │ │
│28121 + │ │ │ │ │ │
│28131) │ │ │ │ │ │
├───────────┼───┼───────┼──────────┼──────────────┼──────────┤
│Construcţii│ │ │ │ │ │
│(28112 + │18 │ │ │ │ │
│28122 + │ │ │ │ │ │
│28132) │ │ │ │ │ │
├───────────┼───┼───────┼──────────┼──────────────┼──────────┤
│Imobilizări│ │ │ │ │ │
│corporale │ │ │ │ │ │
│de │ │ │ │ │ │
│exploatare │ │ │ │ │ │
│Echipamente│ │ │ │ │ │
│tehnologice│ │ │ │ │ │
│şi aparate │ │ │ │ │ │
│şi │ │ │ │ │ │
│instalaţii │ │ │ │ │ │
│de │19 │ │ │ │ │
│măsurare, │ │ │ │ │ │
│control şi │ │ │ │ │ │
│reglare │ │ │ │ │ │
│(58112 + │ │ │ │ │ │
│58113 + │ │ │ │ │ │
│58122 + │ │ │ │ │ │
│58123 + │ │ │ │ │ │
│58132 + │ │ │ │ │ │
│58133) │ │ │ │ │ │
├───────────┼───┼───────┼──────────┼──────────────┼──────────┤
│Mijloace de│ │ │ │ │ │
│transport, │ │ │ │ │ │
│mobilier, │ │ │ │ │ │
│aparatură │ │ │ │ │ │
│birotică, │ │ │ │ │ │
│echipamente│ │ │ │ │ │
│de │ │ │ │ │ │
│protecţie a│ │ │ │ │ │
│valorilor │ │ │ │ │ │
│umane şi │20 │ │ │ │ │
│materiale │ │ │ │ │ │
│şi alte │ │ │ │ │ │
│active │ │ │ │ │ │
│corporale │ │ │ │ │ │
│(58114 + │ │ │ │ │ │
│58116 + │ │ │ │ │ │
│58124 + │ │ │ │ │ │
│58126 + │ │ │ │ │ │
│58134 + │ │ │ │ │ │
│58136) │ │ │ │ │ │
├───────────┼───┼───────┼──────────┼──────────────┼──────────┤
│TOTAL (rd. │21 │ │ │ │ │
│17 la 20) │ │ │ │ │ │
├───────────┼───┼───────┼──────────┼──────────────┼──────────┤
│AMORTIZĂRI │ │ │ │ │ │
│- TOTAL │22 │ │ │ │ │
│(rd. 16 + │ │ │ │ │ │
│21) │ │ │ │ │ │
└───────────┴───┴───────┴──────────┴──────────────┴──────────┘

        Situaţia ajustărilor pentru depreciere

┌───────────────┬──────────────────────────────────────┐
│06 │- lei - │
├───────────────┼───┬───────┬───────────┬────────┬─────┤
│ │ │ │ │ │Sold │
│ │ │ │Ajustări │Ajustări│final│
│Elemente de │Nr.│Sold │constituite│reluate │(col.│
│imobilizări │rd.│iniţial│în cursul │la │13 = │
│ │ │ │anului │venituri│10 + │
│ │ │ │ │ │11 - │
│ │ │ │ │ │12) │
├───────────────┼───┼───────┼───────────┼────────┼─────┤
│A │B │10(1) │11(2) │12(3) │13(4)│
├───────────────┼───┼───────┼───────────┼────────┼─────┤
│Imobilizări │ │ │ │ │ │
│necorporale │ │ │ │ │ │
│Cheltuieli de │ │ │ │ │ │
│constituire şi │23 │ │ │ │ │
│cheltuieli de │ │ │ │ │ │
│dezvoltare │ │ │ │ │ │
│(59013 + 59023 │ │ │ │ │ │
│+ 59033) │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───┼───────┼───────────┼────────┼─────┤
│Alte │ │ │ │ │ │
│imobilizări │ │ │ │ │ │
│necorporale │ │ │ │ │ │
│(59015 + 59017 │24 │ │ │ │ │
│+ 59018 + 59025│ │ │ │ │ │
│+ 59027 + 59028│ │ │ │ │ │
│+ 59035 + 59037│ │ │ │ │ │
│+ 59038) │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───┼───────┼───────────┼────────┼─────┤
│TOTAL (rd. 23 +│25 │ │ │ │ │
│24) │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───┼───────┼───────────┼────────┼─────┤
│Plasamente în │ │ │ │ │ │
│imobilizări │ │ │ │ │ │
│corporale │26 │ │ │ │ │
│Terenuri (29111│ │ │ │ │ │
│+ 29121 + │ │ │ │ │ │
│29131) │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───┼───────┼───────────┼────────┼─────┤
│Construcţii │ │ │ │ │ │
│(29112 + 29122 │27 │ │ │ │ │
│+ 29132) │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───┼───────┼───────────┼────────┼─────┤
│Plasamente în │ │ │ │ │ │
│imobilizări │28 │ │ │ │ │
│corporale în │ │ │ │ │ │
│curs (293) │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───┼───────┼───────────┼────────┼─────┤
│Imobilizări │ │ │ │ │ │
│corporale de │ │ │ │ │ │
│exploatare │ │ │ │ │ │
│Echipamente │ │ │ │ │ │
│tehnologice şi │ │ │ │ │ │
│aparate şi │ │ │ │ │ │
│instalaţii de │29 │ │ │ │ │
│măsurare, │ │ │ │ │ │
│control şi │ │ │ │ │ │
│reglare (59112 │ │ │ │ │ │
│+ 59113 + 59122│ │ │ │ │ │
│+ 59123 + 59132│ │ │ │ │ │
│+ 59133) │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───┼───────┼───────────┼────────┼─────┤
│Mijloace de │ │ │ │ │ │
│transport, │ │ │ │ │ │
│mobilier, │ │ │ │ │ │
│aparatură │ │ │ │ │ │
│birotică, │ │ │ │ │ │
│echipamente de │ │ │ │ │ │
│protecţie a │ │ │ │ │ │
│valorilor umane│30 │ │ │ │ │
│şi materiale şi│ │ │ │ │ │
│alte active │ │ │ │ │ │
│corporale │ │ │ │ │ │
│(59114 + 59116 │ │ │ │ │ │
│+ 59124 + 59126│ │ │ │ │ │
│+ 59134 + │ │ │ │ │ │
│59136) │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───┼───────┼───────────┼────────┼─────┤
│Imobilizări │ │ │ │ │ │
│corporale în │31 │ │ │ │ │
│curs (59211 + │ │ │ │ │ │
│59221 + 59231) │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───┼───────┼───────────┼────────┼─────┤
│TOTAL (rd. 26 │32 │ │ │ │ │
│la 31) │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───┼───────┼───────────┼────────┼─────┤
│Plasamente în │ │ │ │ │ │
│imobilizări │ │ │ │ │ │
│financiare şi │ │ │ │ │ │
│plasamente │ │ │ │ │ │
│aferente │ │ │ │ │ │
│asigurărilor de│ │ │ │ │ │
│viaţă pt. care │33 │ │ │ │ │
│riscul de │ │ │ │ │ │
│investiţii este│ │ │ │ │ │
│transferat │ │ │ │ │ │
│contractantului│ │ │ │ │ │
│(294 + 296 + │ │ │ │ │ │
│297) │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───┼───────┼───────────┼────────┼─────┤
│AJUSTĂRI PENTRU│ │ │ │ │ │
│DEPRECIERE - │34 │ │ │ │ │
│TOTAL (rd. 25 +│ │ │ │ │ │
│32 + 33) │ │ │ │ │ │
├───────────────┴─┬─┴───────┴───────────┴────────┴─────┤
│ADMINISTRATOR, │ÎNTOCMIT, │
│Numele şi │Numele şi prenumele . . . . . . . . │
│prenumele . . . .│. . │
│. . . . . . │Calitatea Semnătura . . . . . . . . │
│Semnătura . . . .│. . │
│. . . . . . │Nr. de înregistrare în organismul │
│ │profesional . . . . . . . . . . │
└─────────────────┴────────────────────────────────────┘


    5. Situaţii prezentate de asigurătorii care administrează fonduri de pensii facultative
    5.1. Situaţia activelor, pasivelor şi capitalurilor proprii
        la data de 31 decembrie .........

┌──────────────────┬──────────────────────┐
│ │- lei - │
├──────────────────┼───┬────────┬─────────┤
│ │Nr.│Sold la │Sold la │
│Denumire indicator│rd.│01 │31 │
│ │ │ianuarie│decembrie│
├──────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│A │B │1 │2 │
├──────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│A. ACTIVE │ │ │ │
│IMOBILIZATE │ │ │ │
├──────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│I. IMOBILIZĂRI │ │ │ │
│NECORPORALE*) │ │ │ │
├──────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│1. Cheltuieli de │01 │ │ │
│constituire │ │ │ │
├──────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│2. Cheltuieli de │02 │ │ │
│dezvoltare │ │ │ │
├──────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│3. Concesiuni, │ │ │ │
│brevete, licenţe, │ │ │ │
│mărci comerciale, │ │ │ │
│drepturi şi valori│03 │ │ │
│similare şi alte │ │ │ │
│imobilizări │ │ │ │
│necorporale la │ │ │ │
│valoarea rămasă │ │ │ │
├──────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│4. Fondul │04 │ │ │
│comercial │ │ │ │
├──────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│5. Avansuri pentru│ │ │ │
│imobilizări │05 │ │ │
│necorporale │ │ │ │
├──────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│TOTAL IMOBILIZĂRI │ │ │ │
│NECORPORALE (rd. │06 │ │ │
│01 la 05) │ │ │ │
├──────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│II. IMOBILIZĂRI │ │ │ │
│CORPORALE │ │ │ │
├──────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│1. Terenuri şi │07 │ │ │
│construcţii**) │ │ │ │
├──────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│2. Instalaţii │08 │ │ │
│tehnice şi maşini │ │ │ │
├──────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│3. Alte │ │ │ │
│instalaţii, │09 │ │ │
│utilaje şi │ │ │ │
│mobilier │ │ │ │
├──────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│4. Avansuri şi │ │ │ │
│imobilizări │10 │ │ │
│corporale în curs │ │ │ │
│de execuţie │ │ │ │
├──────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│TOTAL IMOBILIZĂRI │ │ │ │
│CORPORALE (rd. 07 │11 │ │ │
│la 10) │ │ │ │
├──────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│III. IMOBILIZĂRI │ │ │ │
│FINANCIARE │ │ │ │
├──────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│1. Acţiuni │ │ │ │
│deţinute la │12 │ │ │
│entităţi afiliate │ │ │ │
├──────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│2. Împrumuturi │ │ │ │
│acordate │13 │ │ │
│entităţilor │ │ │ │
│afiliate │ │ │ │
├──────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│3. Interese de │14 │ │ │
│participare │ │ │ │
├──────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│4. Împrumuturi │ │ │ │
│acordate │ │ │ │
│entităţilor de │ │ │ │
│care entitatea │15 │ │ │
│este legată prin │ │ │ │
│interese de │ │ │ │
│participare │ │ │ │
├──────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│5. Plasamente de │ │ │ │
│natura terenurilor│16 │ │ │
│şi │ │ │ │
│construcţiilor***)│ │ │ │
├──────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│6. Investiţii │ │ │ │
│deţinute ca │17 │ │ │
│imobilizări │ │ │ │
├──────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│7. Alte │18 │ │ │
│împrumuturi │ │ │ │
├──────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│TOTAL IMOBILIZĂRI │ │ │ │
│FINANCIARE (rd. 12│19 │ │ │
│la 18) │ │ │ │
├──────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│TOTAL ACTIVE │ │ │ │
│IMOBILIZATE (rd. │20 │ │ │
│06 + 11 + 19) │ │ │ │
├──────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│B. ACTIVE │ │ │ │
│CIRCULANTE │ │ │ │
├──────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│I. STOCURI │ │ │ │
├──────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│1. Materiale │ │ │ │
│consumabile şi │21 │ │ │
│alte stocuri │ │ │ │
├──────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│2. Avansuri pentru│ │ │ │
│cumpărări de │22 │ │ │
│stocuri │ │ │ │
├──────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│TOTAL STOCURI (rd.│23 │ │ │
│21 + 22) │ │ │ │
├──────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│II. CREANŢE │ │ │ │
├──────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│1. Creanţe │24 │ │ │
│comerciale │ │ │ │
├──────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│2. Sume de încasat│ │ │ │
│de la entităţile │25 │ │ │
│afiliate │ │ │ │
├──────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│3. Sume de încasat│ │ │ │
│din interese de │26 │ │ │
│participare │ │ │ │
├──────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│4. Alte creanţe │27 │ │ │
├──────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│5. Creanţe privind│ │ │ │
│capitalul subscris│28 │ │ │
│şi nevărsat │ │ │ │
├──────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│6. Creanţe │ │ │ │
│reprezentând │ │ │ │
│dividende │ │ │ │
│repartizate în │28a│ │ │
│cursul │ │ │ │
│exerciţiului │ │ │ │
│financiar │ │ │ │
├──────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│TOTAL CREANŢE (rd.│29 │ │ │
│24 la 28 + 28a) │ │ │ │
├──────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│III. INVESTIŢII │ │ │ │
│FINANCIARE PE │ │ │ │
│TERMEN SCURT │ │ │ │
├──────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│1. Acţiuni │ │ │ │
│deţinute la │30 │ │ │
│entităţile │ │ │ │
│afiliate │ │ │ │
├──────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│2. Alte investiţii│ │ │ │
│financiare pe │31 │ │ │
│termen scurt │ │ │ │
├──────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│TOTAL INVESTIŢII │ │ │ │
│FINANCIARE PE │32 │ │ │
│TERMEN SCURT (rd. │ │ │ │
│30 + 31) │ │ │ │
├──────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│IV. CASA ŞI │33 │ │ │
│CONTURI LA BĂNCI │ │ │ │
├──────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│TOTAL ACTIVE │ │ │ │
│CIRCULANTE (rd. 23│34 │ │ │
│+ 29 + 32 + 33) │ │ │ │
├──────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│C. CHELTUIELI ÎN │35 │ │ │
│AVANS │ │ │ │
├──────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│D. DATORII CE │ │ │ │
│TREBUIE PLĂTITE │ │ │ │
│PÂNĂ ÎNTR- UN AN │ │ │ │
├──────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│1. Împrumuturi din│ │ │ │
│emisiuni de │36 │ │ │
│obligaţiuni │ │ │ │
├──────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│2. Sume datorate │ │ │ │
│instituţiilor de │37 │ │ │
│credit │ │ │ │
├──────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│3. Avansuri │ │ │ │
│încasate în contul│38 │ │ │
│clienţilor │ │ │ │
├──────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│4. Datorii │39 │ │ │
│comerciale │ │ │ │
├──────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│5. Efecte de │40 │ │ │
│comerţ de plătit │ │ │ │
├──────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│6. Sume datorate │ │ │ │
│entităţilor │41 │ │ │
│afiliate │ │ │ │
├──────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│7. Sume datorate │ │ │ │
│privind entităţile│ │ │ │
│asociate şi │42 │ │ │
│entităţile │ │ │ │
│controlate în │ │ │ │
│comun │ │ │ │
├──────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│8. Alte datorii, │ │ │ │
│inclusiv datorii │ │ │ │
│fiscale şi alte │43 │ │ │
│datorii pentru │ │ │ │
│asigurările │ │ │ │
│sociale │ │ │ │
├──────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│TOTAL DATORII CE │ │ │ │
│TREBUIE PLĂTITE │44 │ │ │
│PÂNĂ ÎNTR-UN AN │ │ │ │
│(rd. 36 la 43) │ │ │ │
├──────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│E. ACTIVE │ │ │ │
│CIRCULANTE NETE, │ │ │ │
│RESPECTIV DATORII │45 │ │ │
│CURENTE NETE (rd. │ │ │ │
│34 + 35 - 44 - 61)│ │ │ │
├──────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│F. TOTAL ACTIVE │ │ │ │
│MINUS DATORII │46 │ │ │
│CURENTE (rd. 20 + │ │ │ │
│45 - 60) │ │ │ │
├──────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│G. DATORII CE │ │ │ │
│TREBUIE PLĂTITE │ │ │ │
│ÎNTR-O PERIOADĂ │ │ │ │
│MAI MARE DE UN AN │ │ │ │
├──────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│1. Împrumuturi din│ │ │ │
│emisiuni de │47 │ │ │
│obligaţiuni │ │ │ │
├──────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│2. Sume datorate │ │ │ │
│instituţiilor de │48 │ │ │
│credit │ │ │ │
├──────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│3. Avansuri │ │ │ │
│încasate în contul│49 │ │ │
│clienţilor │ │ │ │
├──────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│4. Datorii │50 │ │ │
│comerciale │ │ │ │
├──────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│5. Efecte de │51 │ │ │
│comerţ de plătit │ │ │ │
├──────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│6. Sume datorate │ │ │ │
│entităţilor │52 │ │ │
│afiliate │ │ │ │
├──────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│7. Sume datorate │ │ │ │
│privind entităţile│ │ │ │
│asociate şi │53 │ │ │
│entităţile │ │ │ │
│controlate în │ │ │ │
│comun │ │ │ │
├──────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│8. Alte datorii, │ │ │ │
│inclusiv datorii │ │ │ │
│fiscale şi datorii│54 │ │ │
│pentru asigurările│ │ │ │
│sociale │ │ │ │
├──────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│TOTAL DATORII CE │ │ │ │
│TREBUIE PLĂTITE │ │ │ │
│ÎNTR-O PERIOADĂ │55 │ │ │
│MAI MARE DE UN AN │ │ │ │
│(rd. 47 la 54) │ │ │ │
├──────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│H. PROVIZIOANE │ │ │ │
├──────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│1. Provizioane │ │ │ │
│pentru pensii şi │56 │ │ │
│alte obligaţii │ │ │ │
│similare │ │ │ │
├──────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│2. Provizioane │57 │ │ │
│pentru impozite │ │ │ │
├──────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│3. Alte │58 │ │ │
│provizioane │ │ │ │
├──────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│TOTAL PROVIZIOANE │59 │ │ │
│(rd. 56 la 58) │ │ │ │
├──────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│I. VENITURI ÎN │ │ │ │
│AVANS │ │ │ │
├──────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│1. Subvenţii │60 │ │ │
│pentru investiţii │ │ │ │
├──────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│2. Venituri │ │ │ │
│înregistrate în │61 │ │ │
│avans │ │ │ │
├──────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│TOTAL VENITURI ÎN │ │ │ │
│AVANS (rd. 60 + │62 │ │ │
│61) │ │ │ │
├──────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│J. CAPITAL ŞI │ │ │ │
│REZERVE │ │ │ │
├──────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│I. CAPITAL din │ │ │ │
│care: │ │ │ │
├──────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│- Capital subscris│63 │ │ │
│vărsat │ │ │ │
├──────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│- Capital subscris│64 │ │ │
│nevărsat │ │ │ │
├──────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│TOTAL CAPITAL (rd.│65 │ │ │
│63 + 64) │ │ │ │
├──────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│II. PRIME DE │66 │ │ │
│CAPITAL │ │ │ │
├──────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│III. REZERVE DIN │ │ │ │
│REEVALUARE │ │ │ │
├──────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│Sold C │67 │ │ │
├──────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│IV. REZERVE │ │ │ │
├──────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│1. Rezerve legale │68 │ │ │
├──────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│2. Rezerve │ │ │ │
│statutare sau │69 │ │ │
│contractuale │ │ │ │
├──────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│3. Alte rezerve │70 │ │ │
├──────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│TOTAL REZERVE (rd.│71 │ │ │
│68 la 70) │ │ │ │
├──────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│Acţíuni proprii │72 │ │ │
├──────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│V. PROFITUL SAU │ │ │ │
│PIERDEREA │ │ │ │
│REPORTATĂ │ │ │ │
├──────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│Sold C │73 │ │ │
├──────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│Sold D │74 │ │ │
├──────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│VI. PROFITUL SAU │ │ │ │
│PIERDEREA │ │ │ │
│EXERCIŢIULUI │ │ │ │
│FINANCIAR │ │ │ │
├──────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│Sold C │75 │ │ │
├──────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│Sold D │76 │ │ │
├──────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│TOTAL CAPITALURI │ │ │ │
│PROPRII (rd. 65 + │ │ │ │
│66 + 67 + 71 - 72 │ │ │ │
│+ 73- 74 + 75 - │77 │ │ │
│76) (20 + 34 + 35 │ │ │ │
│- 44 - 55 - 59 - │ │ │ │
│62) │ │ │ │
└──────────────────┴───┴────────┴─────────┘


┌──────────────┬───────────────────────┐
│ADMINISTRATOR,│ÎNTOCMIT, │
│Numele şi │Numele şi prenumele . .│
│prenumele . . │. . . . . . . . │
│. . . . . . . │Calitatea │
│. │Semnătura . . . . . . .│
│Semnătura . . │. . . │
│. . . . . . . │Nr. de înregistrare în │
│. │organismul profesional │
│ │. . . . . . . . . . │
└──────────────┴───────────────────────┘

        *) Imobilizările corporale şi necorporale se înregistrează la valorile nete.
        **) Nu se completează de către asigurătorii care administrează fonduri de pensii facultative.
        ***) Se completează de către asigurătorii care administrează fonduri de pensii facultative.

    5.2. Situaţia veniturilor şi cheltuielilor
        la data de 31 decembrie .........

┌──────────────────────────────────────┐
│- lei - │
├───────────────┬───┬──────────────────┤
│ │ │Realizări aferente│
│DENUMIRE │Nr.│perioadei de │
│INDICATOR │rd.│raportare │
│ │ ├──────────┬───────┤
│ │ │precedentă│curentă│
├───────────────┼───┼──────────┼───────┤
│A │B │1 │2 │
├───────────────┼───┼──────────┼───────┤
│VENITURI DIN │ │ │ │
│EXPLOATARE │ │ │ │
├───────────────┼───┼──────────┼───────┤
│1. Venituri din│ │ │ │
│exploatare │ │ │ │
│aferente │ │ │ │
│activităţii de │01 │ │ │
│administrare a │ │ │ │
│fondurilor de │ │ │ │
│pensii │ │ │ │
├───────────────┼───┼──────────┼───────┤
│2. Alte │ │ │ │
│venituri din │02 │ │ │
│exploatare │ │ │ │
├───────────────┼───┼──────────┼───────┤
│VENITURI DIN │ │ │ │
│EXPLOATARE - │03 │ │ │
│TOTAL (rd. 01 +│ │ │ │
│02) │ │ │ │
├───────────────┼───┼──────────┼───────┤
│CHELTUIELI DIN │ │ │ │
│EXPLOATARE │ │ │ │
├───────────────┼───┼──────────┼───────┤
│I. CHELTUIELI │ │ │ │
│MATERIALE │ │ │ │
├───────────────┼───┼──────────┼───────┤
│3. Cheltuieli │ │ │ │
│cu materialele │ │ │ │
│şi alte │04 │ │ │
│cheltuieli │ │ │ │
│externe (rd. 05│ │ │ │
│la 07) │ │ │ │
├───────────────┼───┼──────────┼───────┤
│a) Cheltuieli │ │ │ │
│cu materialele │05 │ │ │
│consumabile │ │ │ │
├───────────────┼───┼──────────┼───────┤
│b) alte │ │ │ │
│cheltuieli cu │06 │ │ │
│materialele │ │ │ │
├───────────────┼───┼──────────┼───────┤
│c) Alte │ │ │ │
│cheltuieli │07 │ │ │
│externe (cu │ │ │ │
│energia şi apa)│ │ │ │
├───────────────┼───┼──────────┼───────┤
│4. Cheltuieli │ │ │ │
│cu personalul │08 │ │ │
│(rd. 09 + 10) │ │ │ │
├───────────────┼───┼──────────┼───────┤
│a) Salarii │09 │ │ │
├───────────────┼───┼──────────┼───────┤
│b) Cheltuieli │ │ │ │
│cu asigurările │10 │ │ │
│şi protecţia │ │ │ │
│socială │ │ │ │
├───────────────┼───┼──────────┼───────┤
│5. Ajustări │ │ │ │
├───────────────┼───┼──────────┼───────┤
│a) Ajustări de │ │ │ │
│valoare privind│ │ │ │
│imobilizările │11 │ │ │
│corporale şi │ │ │ │
│necorporale │ │ │ │
│(rd. 12 - 13) │ │ │ │
├───────────────┼───┼──────────┼───────┤
│a.1) Cheltuieli│12 │ │ │
├───────────────┼───┼──────────┼───────┤
│a.2) Venituri │13 │ │ │
├───────────────┼───┼──────────┼───────┤
│b) Ajustări de │ │ │ │
│valoare privind│ │ │ │
│activele │14 │ │ │
│circulante (rd.│ │ │ │
│15- 16) │ │ │ │
├───────────────┼───┼──────────┼───────┤
│b.1) Cheltuieli│15 │ │ │
├───────────────┼───┼──────────┼───────┤
│b.2) Venituri │16 │ │ │
├───────────────┼───┼──────────┼───────┤
│6. Alte │ │ │ │
│cheltuieli de │17 │ │ │
│exploatare (rd.│ │ │ │
│18 la 20) │ │ │ │
├───────────────┼───┼──────────┼───────┤
│a) Cheltuieli │ │ │ │
│privind │18 │ │ │
│prestaţiile │ │ │ │
│externe │ │ │ │
├───────────────┼───┼──────────┼───────┤
│b) Cheltuieli │ │ │ │
│cu alte │ │ │ │
│impozite, taxe │19 │ │ │
│şi vărsăminte │ │ │ │
│asimilate │ │ │ │
├───────────────┼───┼──────────┼───────┤
│c) Cheltuieli │ │ │ │
│cu despăgubiri,│20 │ │ │
│donaţii şi │ │ │ │
│activele cedate│ │ │ │
├───────────────┼───┼──────────┼───────┤
│7. Ajustări │ │ │ │
│privind │21 │ │ │
│provizioanele │ │ │ │
│(rd. 22 - 23) │ │ │ │
├───────────────┼───┼──────────┼───────┤
│a) Cheltuieli │22 │ │ │
├───────────────┼───┼──────────┼───────┤
│b) Venituri │23 │ │ │
├───────────────┼───┼──────────┼───────┤
│CHELTUIELI DE │ │ │ │
│EXPLOATARE - │ │ │ │
│TOTAL (rd. 04 +│24 │ │ │
│08 + 11 + 14 + │ │ │ │
│17 + 21) │ │ │ │
├───────────────┼───┼──────────┼───────┤
│PROFITUL SAU │ │ │ │
│PIERDEREA DIN │ │ │ │
│ACTIVITATEA DE │ │ │ │
│EXPLOATARE │ │ │ │
├───────────────┼───┼──────────┼───────┤
│Profit (rd. 03 │25 │ │ │
│- 24) │ │ │ │
├───────────────┼───┼──────────┼───────┤
│Pierdere (rd. │26 │ │ │
│24 - 03) │ │ │ │
├───────────────┼───┼──────────┼───────┤
│VENITURI │ │ │ │
│FINANCIARE │ │ │ │
├───────────────┼───┼──────────┼───────┤
│8.Venituri din │ │ │ │
│interese de │27 │ │ │
│participare │ │ │ │
├───────────────┼───┼──────────┼───────┤
│- din care, │ │ │ │
│veniturile │ │ │ │
│obţinute de la │28 │ │ │
│entităţile │ │ │ │
│afiliate │ │ │ │
├───────────────┼───┼──────────┼───────┤
│9.Venituri din │ │ │ │
│alte investiţii│ │ │ │
│(plasamente) şi│ │ │ │
│împrumuturi │29 │ │ │
│care fac parte │ │ │ │
│din activele │ │ │ │
│imobilizate │ │ │ │
├───────────────┼───┼──────────┼───────┤
│- din care, │ │ │ │
│veniturile │ │ │ │
│obţinute de la │30 │ │ │
│entităţile │ │ │ │
│afiliate │ │ │ │
├───────────────┼───┼──────────┼───────┤
│10.Venituri din│ │ │ │
│dobânzi şi alte│31 │ │ │
│venituri │ │ │ │
│similare │ │ │ │
├───────────────┼───┼──────────┼───────┤
│- din care, │ │ │ │
│veniturile │ │ │ │
│obţinute de la │32 │ │ │
│entităţile │ │ │ │
│afiliate │ │ │ │
├───────────────┼───┼──────────┼───────┤
│11. Alte │ │ │ │
│venituri │33 │ │ │
│financiare │ │ │ │
├───────────────┼───┼──────────┼───────┤
│VENITURI │ │ │ │
│FINANCIARE - │34 │ │ │
│TOTAL (rd. 27 +│ │ │ │
│29 + 31 + 33) │ │ │ │
├───────────────┼───┼──────────┼───────┤
│CHELTUIELI │ │ │ │
│FINANCIARE │ │ │ │
├───────────────┼───┼──────────┼───────┤
│12.Ajustarea │ │ │ │
│valorii │ │ │ │
│imobilizărilor │ │ │ │
│financiare şi a│ │ │ │
│investiţiilor │ │ │ │
│financiare │35 │ │ │
│(plasamentelor)│ │ │ │
│deţinute ca │ │ │ │
│active │ │ │ │
│circulante (rd.│ │ │ │
│36 - 37) │ │ │ │
├───────────────┼───┼──────────┼───────┤
│Cheltuieli │36 │ │ │
├───────────────┼───┼──────────┼───────┤
│Venituri │37 │ │ │
├───────────────┼───┼──────────┼───────┤
│13. a) │ │ │ │
│Cheltuieli │ │ │ │
│privind │38 │ │ │
│dobânzile şi │ │ │ │
│alte cheltuieli│ │ │ │
│similare │ │ │ │
├───────────────┼───┼──────────┼───────┤
│- din care, │ │ │ │
│cheltuieli în │ │ │ │
│relaţia cu │39 │ │ │
│entităţile │ │ │ │
│afiliate │ │ │ │
├───────────────┼───┼──────────┼───────┤
│14. Alte │ │ │ │
│cheltuieli │40 │ │ │
│financiare │ │ │ │
├───────────────┼───┼──────────┼───────┤
│CHELTUIELI │ │ │ │
│FINANCIARE - │41 │ │ │
│TOTAL (rd. 35 +│ │ │ │
│38 + 40) │ │ │ │
├───────────────┼───┼──────────┼───────┤
│PROFITUL SAU │ │ │ │
│PIERDEREA │ │ │ │
│FINANCIARĂ │ │ │ │
├───────────────┼───┼──────────┼───────┤
│Profit (rd. 34 │42 │ │ │
│- 41) │ │ │ │
├───────────────┼───┼──────────┼───────┤
│Pierdere (rd. │43 │ │ │
│41 - 34) │ │ │ │
├───────────────┼───┼──────────┼───────┤
│PROFITUL SAU │ │ │ │
│PIERDEREA DIN │ │ │ │
│ACTIVITATEA │ │ │ │
│CURENTĂ │ │ │ │
├───────────────┼───┼──────────┼───────┤
│Profit (rd. 03 │44 │ │ │
│+ 34 - 24 - 41)│ │ │ │
├───────────────┼───┼──────────┼───────┤
│Pierdere (rd. │ │ │ │
│24 + 41 - 03 - │45 │ │ │
│34) │ │ │ │
├───────────────┼───┼──────────┼───────┤
│15.ALTE │46 │ │ │
│VENITURI │ │ │ │
├───────────────┼───┼──────────┼───────┤
│16.ALTE │47 │ │ │
│CHELTUIELI │ │ │ │
├───────────────┼───┼──────────┼───────┤
│17. PROFITUL │ │ │ │
│SAU PIERDEREA │ │ │ │
│DIN ACTIVITATEA│ │ │ │
│EXTRAORDINARĂ │ │ │ │
├───────────────┼───┼──────────┼───────┤
│Profit (rd. 46 │48 │ │ │
│- 47) │ │ │ │
├───────────────┼───┼──────────┼───────┤
│Pierdere (rd. │49 │ │ │
│47 - 46) │ │ │ │
├───────────────┼───┼──────────┼───────┤
│VENITURI TOTALE│ │ │ │
│(rd. 03 + 34 + │50 │ │ │
│46) │ │ │ │
├───────────────┼───┼──────────┼───────┤
│CHELTUIELI │ │ │ │
│TOTALE (rd. 24 │51 │ │ │
│+ 41 + 47) │ │ │ │
├───────────────┼───┼──────────┼───────┤
│PROFITUL SAU │ │ │ │
│PIERDEREA BRUT │ │ │ │
│(Ă) │ │ │ │
├───────────────┼───┼──────────┼───────┤
│Profit (rd. 50 │52 │ │ │
│- 51) │ │ │ │
├───────────────┼───┼──────────┼───────┤
│Pierdere (rd. │53 │ │ │
│51 - 50) │ │ │ │
├───────────────┼───┴──────────┼───────┤
│ │ │ │
├───────────────┼──────────────┴───────┤
│ │ÎNTOCMIT,*1) │
│ADMINISTRATOR, │Numele şi prenumele . │
│Numele şi │. . . . . . . . . │
│prenumele . . .│Calitatea*2) │
│. . . . . . . │Semnătura . . . . . . │
│Semnătura . . .│. . . . │
│. . . . . . . │Nr. de înregistrare în│
│ │organismul profesional│
│ │. . . . . . . . . . │
└───────────────┴──────────────────────┘

        *1) Raportările contabile sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând numele în clar al acestora.
        *2) Rândul corespunzător calităţii persoanei care a întocmit situaţiile financiare se completează astfel:
    - director economic, contabil-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii.    SECŢIUNEA a 2-a
    Companii de brokeraj
    1. BILANŢ
    la data de 31 decembrie .........

┌────────────────────┬─────────────────┐
│Judeţul . . . . . . │ │
│. . . . |_|_| │ │
│Persoana juridică . │Forma de │
│. . . . . . . . . │proprietate . . .│
│Adresa: localitatea │. . . . . . . |_|│
│. . . . . . . . . . │_| │
│, │Activitatea │
│sectorul . . . . . .│preponderentă │
│. . . . , str. . . .│(denumire clasă │
│. . . . . . . nr. . │CAEN) . . . . . .│
│. . . . . . . . . , │. . . . │
│bl. . . . . . . . . │Cod clasă CAEN . │
│. . , sc. . . . . . │. . . . . . . . .│
│. . . . . , ap. . . │|_|_|_|_| │
│. . . . . . . . │Cod unic de │
│Telefon . . . . . . │înregistrare . . │
│. . . . , fax . . . │. . . . . . . . |│
│. . . . . . . │_|_|_|_|_|_|_|_|_│
│Număr din registrul │|_| │
│comerţului . . . . .│ │
│. . . . . │ │
└────────────────────┴─────────────────┘


┌────────────────────┬──────────────────────┐
│01 │- lei - │
├──┬─────────────────┼───┬──────────────────┤
│ │ │ │Sold an curent la:│
│ │Denumirea │Nr.├────────┬─────────┤
│ │elementului │rd.│01 │31 │
│ │ │ │ianuarie│decembrie│
├──┼─────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│ │A │B │1 │2 │
├──┼─────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│A.│ACTIVE │ │ │ │
│ │IMOBILIZATE │ │ │ │
├──┼─────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│ │I. IMOBILIZĂRI │ │ │ │
│ │NECORPORALE │ │ │ │
├──┼─────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│ │1. Cheltuieli de │ │ │ │
│ │constituire (ct. │01 │ │ │
│ │201- 2801) │ │ │ │
├──┼─────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│ │2. Cheltuieli de │ │ │ │
│ │dezvoltare (ct. │02 │ │ │
│ │203 - 2803 - │ │ │ │
│ │2903) │ │ │ │
├──┼─────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│ │3. Concesiuni, │ │ │ │
│ │brevete, licenţe,│ │ │ │
│ │mărci comerciale,│ │ │ │
│ │drepturi şi │ │ │ │
│ │active similare │ │ │ │
│ │şi alte │03 │ │ │
│ │imobilizări │ │ │ │
│ │necorporale (ct. │ │ │ │
│ │205 + 208- 2805 -│ │ │ │
│ │2808 - 2905 - │ │ │ │
│ │2908) │ │ │ │
├──┼─────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│ │4. Fondul │ │ │ │
│ │comercial │04 │ │ │
│ │(ct.2071 - 2807) │ │ │ │
├──┼─────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│ │5.Avansuri pentru│ │ │ │
│ │imobilizări │05 │ │ │
│ │necorporale (ct. │ │ │ │
│ │4094) │ │ │ │
├──┼─────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│ │TOTAL (rd. 01 la │06 │ │ │
│ │05) │ │ │ │
├──┼─────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│ │II. IMOBILIZĂRI │ │ │ │
│ │CORPORALE │ │ │ │
├──┼─────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│ │1. Terenuri şi │ │ │ │
│ │construcţii (ct. │ │ │ │
│ │211 + 212 + 215 -│07 │ │ │
│ │2811 - 2812 - │ │ │ │
│ │2815 - 2911 - │ │ │ │
│ │2912 - 2915) │ │ │ │
├──┼─────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│ │2. Instalaţii │ │ │ │
│ │tehnice şi maşini│08 │ │ │
│ │(ct. 213 - 2813 -│ │ │ │
│ │2913) │ │ │ │
├──┼─────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│ │3 Alte │ │ │ │
│ │instalaţii, │ │ │ │
│ │utilaje şi │09 │ │ │
│ │mobilier (ct. 214│ │ │ │
│ │-2814 - 2914) │ │ │ │
├──┼─────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│ │4. Avansuri şi │ │ │ │
│ │imobilizări │ │ │ │
│ │corporale în curs│10 │ │ │
│ │(ct. 231 + 235 + │ │ │ │
│ │4093 - 2931 - │ │ │ │
│ │2935) │ │ │ │
├──┼─────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│ │TOTAL (rd. 07 la │11 │ │ │
│ │10) │ │ │ │
├──┼─────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│ │III. IMOBILIZĂRI │ │ │ │
│ │FINANCIARE │ │ │ │
├──┼─────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│ │1. Acţiuni │ │ │ │
│ │deţinute la │12 │ │ │
│ │entităţi afiliate│ │ │ │
│ │(ct. 261 - 2961) │ │ │ │
├──┼─────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│ │2. Împrumuturi │ │ │ │
│ │acordate │ │ │ │
│ │entităţilor │13 │ │ │
│ │afiliate (ct. │ │ │ │
│ │2671 + 2672- │ │ │ │
│ │2964) │ │ │ │
├──┼─────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│ │3. Acţiuni │ │ │ │
│ │deţinute la │ │ │ │
│ │entităţile │ │ │ │
│ │asociate şi │14 │ │ │
│ │entităţile │ │ │ │
│ │controlate în │ │ │ │
│ │comun (ct. 262 + │ │ │ │
│ │263 - 2962) │ │ │ │
├──┼─────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│ │4. Împrumuturi │ │ │ │
│ │acordate │ │ │ │
│ │entităţilor │ │ │ │
│ │asociate şi │15 │ │ │
│ │entităţilor │ │ │ │
│ │controlate în │ │ │ │
│ │comun (ct. 2673 +│ │ │ │
│ │2674 - 2965) │ │ │ │
├──┼─────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│ │5. Investiţii │ │ │ │
│ │deţinute ca │16 │ │ │
│ │imobilizări (ct. │ │ │ │
│ │265 - 2963) │ │ │ │
├──┼─────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│ │6. Alte │ │ │ │
│ │împrumuturi şi │ │ │ │
│ │obligaţiuni (ct. │ │ │ │
│ │2675 + 2676 + │17 │ │ │
│ │2677 + 2678 + │ │ │ │
│ │2679 - 2966 - │ │ │ │
│ │2968) │ │ │ │
├──┼─────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│ │TOTAL (rd. 12 la │18 │ │ │
│ │17) │ │ │ │
├──┼─────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│ │ACTIVE │ │ │ │
│ │IMOBILIZATE - │19 │ │ │
│ │TOTAL (rd. 06 + │ │ │ │
│ │11 + 18) │ │ │ │
├──┼─────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│B.│ACTIVE CIRCULANTE│ │ │ │
├──┼─────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│ │I. STOCURI │ │ │ │
├──┼─────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│ │1. Materiale │ │ │ │
│ │consumabile şi │ │ │ │
│ │alte active │ │ │ │
│ │circulante de │20 │ │ │
│ │natura stocurilor│ │ │ │
│ │(ct. 302 + 303 - │ │ │ │
│ │392) │ │ │ │
├──┼─────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│ │2. Avansuri │ │ │ │
│ │pentru cumpărări │21 │ │ │
│ │de stocuri (din │ │ │ │
│ │ct. 4091) │ │ │ │
├──┼─────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│ │TOTAL (rd. 20 + │22 │ │ │
│ │21) │ │ │ │
├──┼─────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│ │II. CREANŢE │ │ │ │
├──┼─────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│ │1. Creanţe legate│ │ │ │
│ │de activitatea de│ │ │ │
│ │distribuţie (ct. │23 │ │ │
│ │411 + 412 + 413 +│ │ │ │
│ │414 - 4911 - 4912│ │ │ │
│ │- 4913 - 4914) │ │ │ │
├──┼─────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│ │2.Creanţe legate │ │ │ │
│ │de activitatea de│ │ │ │
│ │creare de produse│ │ │ │
│ │de asigurare în │23a│ │ │
│ │asociere cu │ │ │ │
│ │asigurătorii (ct.│ │ │ │
│ │415 - 4915) │ │ │ │
├──┼─────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│ │3. Sume de │ │ │ │
│ │încasat de la │ │ │ │
│ │entităţile │24 │ │ │
│ │afiliate (ct. │ │ │ │
│ │451*-495) │ │ │ │
├──┼─────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│ │4.Sume de încasat│ │ │ │
│ │de la entităţile │ │ │ │
│ │asociate şi │25 │ │ │
│ │controlate în │ │ │ │
│ │comun (ct. │ │ │ │
│ │453*-495) │ │ │ │
├──┼─────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│ │5. Alte creanţe │ │ │ │
│ │(ct.4092 + 418 + │ │ │ │
│ │425 + 4282 + 431*│ │ │ │
│ │+ 436* + 437* + │ │ │ │
│ │4382 + 441* + 44 │ │ │ │
│ │24 + din ct.4428*│26 │ │ │
│ │+ 443* + 444* + │ │ │ │
│ │445 + 446* + 447*│ │ │ │
│ │+ 4482 + 4581 + │ │ │ │
│ │461 + 46 4 + │ │ │ │
│ │473*-496 + 5182) │ │ │ │
├──┼─────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│ │6. Creanţe │ │ │ │
│ │privind capitalul│ │ │ │
│ │subscris şi │27 │ │ │
│ │nevărsat (ct. 456│ │ │ │
│ │- 495) │ │ │ │
├──┼─────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│ │7. Creanţe │ │ │ │
│ │reprezentând │ │ │ │
│ │dividende │ │ │ │
│ │repartizate în │27a│ │ │
│ │cursul │ │ │ │
│ │exerciţiului │ │ │ │
│ │financiar │ │ │ │
│ │(ct.465) │ │ │ │
├──┼─────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│ │TOTAL (rd. 23 + │28 │ │ │
│ │23a la 27 + 27a) │ │ │ │
├──┼─────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│ │III. INVESTIŢII │ │ │ │
│ │PE TERMEN SCURT │ │ │ │
├──┼─────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│ │1. Acţiuni │ │ │ │
│ │deţinute la │ │ │ │
│ │entităţile │29 │ │ │
│ │afiliate (ct. 501│ │ │ │
│ │- 591) │ │ │ │
├──┼─────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│ │2. Alte │ │ │ │
│ │investiţii pe │ │ │ │
│ │termen scurt (ct.│30 │ │ │
│ │505 + 506 + 508 -│ │ │ │
│ │595 - 596- 598 + │ │ │ │
│ │5112 + 5113) │ │ │ │
├──┼─────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│ │TOTAL (rd. 29 la │31 │ │ │
│ │30) │ │ │ │
├──┼─────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│ │IV. CASA ŞI │ │ │ │
│ │CONTURI LA BĂNCI │ │ │ │
│ │(ct. 5111 + 512 +│32 │ │ │
│ │531 + 532 + 541 +│ │ │ │
│ │542) │ │ │ │
├──┼─────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│ │ACTIVE CIRCULANTE│ │ │ │
│ │- TOTAL (rd. 22 +│33 │ │ │
│ │28 + 31 + 32) │ │ │ │
├──┼─────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│C.│CHELTUIELI ÎN │34 │ │ │
│ │AVANS (ct. 471) │ │ │ │
├──┼─────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│ │DATORII: SUMELE │ │ │ │
│ │CARE TREBUIE │ │ │ │
│D.│PLĂTITE ÎNTR-O │ │ │ │
│ │PERIOADĂ DE PÂNĂ │ │ │ │
│ │LA UN AN │ │ │ │
├──┼─────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│ │1. Împrumuturi │ │ │ │
│ │din emisiunea de │ │ │ │
│ │obligaţiuni │ │ │ │
│ │prezentându-se │ │ │ │
│ │separat │35 │ │ │
│ │împrumuturile din│ │ │ │
│ │emisiunea de │ │ │ │
│ │obligaţiuni │ │ │ │
│ │convertibile (ct.│ │ │ │
│ │161 + 1681 - 169)│ │ │ │
├──┼─────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│ │2. Sume datorate │ │ │ │
│ │instituţiilor de │ │ │ │
│ │credit (ct. 1621 │ │ │ │
│ │+ 1622 + 1624 + │36 │ │ │
│ │1625 + 1627 + │ │ │ │
│ │1682 + 5191 + │ │ │ │
│ │5192 + 5198) │ │ │ │
├──┼─────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│ │3. Datorii legate│ │ │ │
│ │de activitatea de│37 │ │ │
│ │distribuţie (ct. │ │ │ │
│ │401) │ │ │ │
├──┼─────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│ │4. Sume datorate │ │ │ │
│ │entităţilor │ │ │ │
│ │afiliate (ct. │38 │ │ │
│ │1661 + 1685 + │ │ │ │
│ │2691 + 451**) │ │ │ │
├──┼─────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│ │5. Sume datorate │ │ │ │
│ │entităţilor │ │ │ │
│ │asociate şi │ │ │ │
│ │entităţilor │39 │ │ │
│ │controlate în │ │ │ │
│ │comun (ct.1663 + │ │ │ │
│ │1686 + 2692 + │ │ │ │
│ │2693 + 453**) │ │ │ │
├──┼─────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│ │6. Alte datorii, │ │ │ │
│ │inclusiv │ │ │ │
│ │datoriile fiscale│ │ │ │
│ │şi datoriile │ │ │ │
│ │privind │ │ │ │
│ │asigurările │ │ │ │
│ │sociale (ct.1623 │ │ │ │
│ │+ 1626 + 167 + │ │ │ │
│ │1687 + 2695 + 408│ │ │ │
│ │+ 419 + 421 + 422│ │ │ │
│ │+ 423 + 424 + 425│ │ │ │
│ │+ 426 + 427 + │ │ │ │
│ │4281 + 431** + │40 │ │ │
│ │436** + 437** + │ │ │ │
│ │438 1 + 441** + │ │ │ │
│ │4423 + 4428** + │ │ │ │
│ │443** + 444** + │ │ │ │
│ │446** + 447** + │ │ │ │
│ │4481 + 455 + │ │ │ │
│ │456** + 457 + │ │ │ │
│ │4582 + 462 + 463 │ │ │ │
│ │+ 473** + 475 + │ │ │ │
│ │509 + 5181 + 5194│ │ │ │
│ │+ 5195 + 5196 + │ │ │ │
│ │5197) │ │ │ │
├──┼─────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│ │TOTAL (rd. 35 la │41 │ │ │
│ │40) │ │ │ │
├──┼─────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│ │ACTIVE CIRCULANTE│ │ │ │
│ │NETE/DATORII │ │ │ │
│E.│CURENTE NETE (rd.│42 │ │ │
│ │33 + 34 - 41 - │ │ │ │
│ │56) │ │ │ │
├──┼─────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│ │TOTAL ACTIVE │ │ │ │
│F.│MINUS DATORII │43 │ │ │
│ │CURENTE (rd. 19 +│ │ │ │
│ │42 - 55) │ │ │ │
├──┼─────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│ │DATORII: SUMELE │ │ │ │
│ │CARE TREBUIE │ │ │ │
│G │PLĂTITE ÎNTR-O │ │ │ │
│ │PERIOADĂ MAI MARE│ │ │ │
│ │DE UN AN │ │ │ │
├──┼─────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│ │1. Împrumuturi │ │ │ │
│ │din emisiunea de │ │ │ │
│ │obligaţiuni, │ │ │ │
│ │prezentându-se │ │ │ │
│ │separat │44 │ │ │
│ │împrumuturile din│ │ │ │
│ │emisiunea de │ │ │ │
│ │obligaţiuni │ │ │ │
│ │convertibile (ct.│ │ │ │
│ │161 + 1681 - 169)│ │ │ │
├──┼─────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│ │2. Sume datorate │ │ │ │
│ │instituţiilor de │ │ │ │
│ │credit (ct.1621 +│ │ │ │
│ │1622 + 1624 + │45 │ │ │
│ │1625 + 1627 + │ │ │ │
│ │1682 + 5191 + │ │ │ │
│ │5192 + 5198) │ │ │ │
├──┼─────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│ │3. Datorii legate│ │ │ │
│ │de activitatea de│46 │ │ │
│ │distribuţie (ct. │ │ │ │
│ │401) │ │ │ │
├──┼─────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│ │4. Sume datorate │ │ │ │
│ │entităţilor │ │ │ │
│ │afiliate (ct. │47 │ │ │
│ │1661 + 1685 + │ │ │ │
│ │2691 + 451**) │ │ │ │
├──┼─────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│ │5. Sume datorate │ │ │ │
│ │entităţilor │ │ │ │
│ │asociate şi │ │ │ │
│ │entităţilor │48 │ │ │
│ │controlate în │ │ │ │
│ │comun (ct. 1663 +│ │ │ │
│ │1686 + 2692 + │ │ │ │
│ │2693 + 453**) │ │ │ │
├──┼─────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│ │6. Alte datorii, │ │ │ │
│ │inclusiv │ │ │ │
│ │datoriile fiscale│ │ │ │
│ │şi datoriile │ │ │ │
│ │privind │ │ │ │
│ │asigurările │ │ │ │
│ │sociale (ct.1623 │ │ │ │
│ │+ 1626 + 167 + │ │ │ │
│ │1687 + 2695 + 408│ │ │ │
│ │+ 419 + 421** + │ │ │ │
│ │422 + 423 + 424 +│ │ │ │
│ │425 + 426 + 427 +│49 │ │ │
│ │4281 + 431** + │ │ │ │
│ │436** + 437** + │ │ │ │
│ │4381 + 441 + 4423│ │ │ │
│ │+ 4428** + 443** │ │ │ │
│ │+ 444** + 446** +│ │ │ │
│ │447** + 4481 + │ │ │ │
│ │455 + 456** + 457│ │ │ │
│ │+ 4582 + 462 + │ │ │ │
│ │473** + 475 + 509│ │ │ │
│ │+ 5181 + 5194 + │ │ │ │
│ │5195 + 5196 + │ │ │ │
│ │5197) │ │ │ │
├──┼─────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│ │TOTAL (rd. 44 la │50 │ │ │
│ │49) │ │ │ │
├──┼─────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│H │PROVIZIOANE │ │ │ │
├──┼─────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│ │1. Provizioane │ │ │ │
│ │pentru pensii şi │ │ │ │
│ │obligaţii │51 │ │ │
│ │similare (ct. │ │ │ │
│ │1515) │ │ │ │
├──┼─────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│ │2. Provizioane │ │ │ │
│ │pentru impozite │52 │ │ │
│ │(ct. 1516) │ │ │ │
├──┼─────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│ │3. Alte │ │ │ │
│ │provizioane │ │ │ │
│ │(ct.1511 + 1512 +│53 │ │ │
│ │1513 + 1514 + │ │ │ │
│ │1517 + 1518) │ │ │ │
├──┼─────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│ │TOTAL (rd. 51 la │54 │ │ │
│ │53) │ │ │ │
├──┼─────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│I.│VENITURI ÎN AVANS│ │ │ │
├──┼─────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│ │1. Subvenţii (ct.│55 │ │ │
│ │445) │ │ │ │
├──┼─────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│ │2. Venituri │ │ │ │
│ │înregistrate în │56 │ │ │
│ │avans (ct. 472) │ │ │ │
├──┼─────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│ │Fondul comercial │ │ │ │
│ │negativ (ct. │57 │ │ │
│ │2075) │ │ │ │
├──┼─────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│ │TOTAL (rd. 55 + │58 │ │ │
│ │56 + 57) │ │ │ │
├──┼─────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│J.│CAPITAL ŞI │ │ │ │
│ │REZERVE │ │ │ │
├──┼─────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│ │I. CAPITAL (rd. │ │ │ │
│ │60 + 61 + 62 + │59 │ │ │
│ │63) │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│ │1. Capital │ │ │ │
│ │subscris vărsat │60 │ │ │
│ │(ct. 1012) │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│ │2. Capital │ │ │ │
│ │subscris nevărsat│61 │ │ │
│ │(ct. 1011) │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│ │Elemente similare│ │ │ │
│ │capitalului │62 │ │ │
│ │social (ct. 102) │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│ │Alte elemente de │ │ │ │
│ │capital propriu │63 │ │ │
│ │(ct. 103) │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│ │II. PRIME DE │64 │ │ │
│ │CAPITAL (ct. 104)│ │ │ │
│ ├─────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│ │III. REZERVE DIN │ │ │ │
│ │REEVALUARE (ct. │65 │ │ │
│ │105) │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│ │IV. REZERVE (rd. │66 │ │ │
│ │67 + 68 + 69) │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│ │1. Rezerve legale│67 │ │ │
│ │(ct. 1061) │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│ │2. Rezerve │ │ │ │
│ │statutare sau │68 │ │ │
│ │contractuale (ct.│ │ │ │
│ │1063) │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│ │3. Alte rezerve │69 │ │ │
│ │(ct.1068) │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│ │Acţiuni proprii │70 │ │ │
│ │(ct. 109) │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│ │Câştiguri legate │ │ │ │
│ │de instrumentele │71 │ │ │
│ │de capitaluri │ │ │ │
│ │proprii (ct. 141)│ │ │ │
├──┼─────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│ │Pierderi legate │ │ │ │
│ │de instrumentele │72 │ │ │
│ │de capitaluri │ │ │ │
│ │proprii (ct. 149)│ │ │ │
│ ├────────────┬────┼───┼────────┼─────────┤
│ │V. PROFITUL │Sold│73 │ │ │
│ │SAU │C │ │ │ │
│ │PIERDEREA ├────┼───┼────────┼─────────┤
│ │REPORTAT(Ă) │Sold│74 │ │ │
│ │(ct. 117) │D │ │ │ │
│ ├────────────┼────┼───┼────────┼─────────┤
│ │VI. PROFITUL│Sold│ │ │ │
│ │SAU │C │75 │ │ │
│ │PIERDEREA │ │ │ │ │
│ │EXERCIŢIULUI├────┼───┼────────┼─────────┤
│ │FINANCIAR │Sold│ │ │ │
│ │(ct. 121) │D │76 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────┴────┼───┼────────┼─────────┤
│ │Repartizarea │ │ │ │
│ │profitului (ct. │77 │ │ │
│ │129) │ │ │ │
│ ├─────────────────┼───┼────────┼─────────┤
│ │CAPITALURI │ │ │ │
│ │PROPRII - TOTAL │ │ │ │
│ │(rd. 59 + 64 + 65│ │ │ │
│ │+ 66 - 70 + 71 - │78 │ │ │
│ │72 + 73 - 74 + 75│ │ │ │
│ │- 76 - 77) (rd. │ │ │ │
│ │78=rd. 43 - 50 - │ │ │ │
│ │54) │ │ │ │
└──┴─────────────────┴───┴────────┴─────────┘


┌──────────────┬───────────────────────┐
│ADMINISTRATOR,│ÎNTOCMIT, │
│Numele şi │Numele şi prenumele . .│
│prenumele . . │. . . . . . . . │
│. . . . . . . │Calitatea │
│. │Semnătura . . . . . . .│
│Semnătura . . │. . . │
│. . . . . . . │Nr. de înregistrare în │
│. │organismul profesional │
│ │. . . . . . . . . . │
└──────────────┴───────────────────────┘

        * Soldurile debitoare ale conturilor respective
        ** Solduri creditoare ale conturilor respective

    2. CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE
        la data de 31 decembrie .........

┌───────────────────────┬──────────────────────┐
│02 │- lei - │
├───────────────────────┼───┬──────────────────┤
│ │ │Realizări aferente│
│ │Nr.│perioadei de │
│Denumirea indicatorilor│rd.│raportare │
│ │ ├──────────┬───────┤
│ │ │precedentǎ│curentǎ│
├───────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│A │B │1 │2 │
├────┬──────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│ │Cifra de afaceri