Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ANEXE din 23 aprilie 2021  pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.457/2020 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2021-2022    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ANEXE din 23 aprilie 2021 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.457/2020 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2021-2022

EMITENT: Ministerul Educaţiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 456 bis din 28 aprilie 2021
──────────
        Conţinute de Ordinul nr. 3.721 din 23 aprilie 2021, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 456 din 28 aprilie 2021
──────────
    ANEXA 1

        (Anexa nr. 1 la ordinul MEC nr. 5457/31.08.2020, cu modificările ulterioare)
                  CALENDARUL ADMITERII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL DE STAT
                            pentru anul şcolar 2021-2022

┌─────────┬────────────────────────────┐
│DATA │ │
│LIMITĂ/ │EVENIMENTUL │
│PERIOADA │ │
├─────────┴────────────────────────────┤
│A. Pregătirea admiterii │
├─────────┬────────────────────────────┤
│ │Anunţarea, de către │
│ │inspectoratele şcolare, a │
│10 mai │metodologiei de organizare a│
│2021 │probei de verificare a │
│ │cunoştinţelor de limbă │
│ │maternă │
├─────────┼────────────────────────────┤
│ │Afişarea ofertei de │
│ │şcolarizare/ofertei de │
│ │formare profesională, │
│ │concretizată în profiluri, │
│ │domenii şi calificări │
│ │profesionale, pentru │
│ │învăţământul liceal, filiera│
│ │tehnologică │
│ │Stabilirea codurilor pentru │
│ │fiecare unitate de │
│ │învăţământ liceal pe │
│ │filiere, profiluri, │
│ │specializări/domenii de │
│ │pregătire, limbă de predare │
│ │Crearea bazei de date la │
│ │nivelul fiecărei unităţi de │
│ │învăţământ gimnazial şi la │
│ │nivel judeţean, cuprinzând │
│ │datele personale ale │
│ │elevilor de clasa a VIII- a,│
│ │în Sistemul informatic │
│ │integrat al învăţământului │
│10 mai │din România (SIIIR), prin │
│2021 │verificarea şi corectarea, │
│ │după caz, a informaţiilor │
│ │privind elevii şi │
│ │formaţiunile de studiu la │
│ │care aceştia sunt asociaţi │
│ │Tipărirea broşurii care │
│ │cuprinde informaţiile despre│
│ │admitere; postarea broşurii │
│ │pe site-urile │
│ │inspectoratelor şcolare. În │
│ │broşură se va regăsi şi │
│ │menţiunea că, pentru │
│ │acţiunile care presupun │
│ │prezenţa la unitatea de │
│ │învăţământ a candidaţilor/ │
│ │părinţilor este necesară │
│ │informarea, prin telefon sau│
│ │e-mail, a unităţii de │
│ │învăţământ cu privire la │
│ │intenţia de depunere/ │
│ │completare/preluare a │
│ │documentelor, în vederea │
│ │planificării accesului în │
│ │unitatea de învăţământ. │
├─────────┼────────────────────────────┤
│ │Transmiterea în unităţile de│
│ │învăţământ gimnazial a │
│ │broşurilor cuprinzând │
│ │informaţiile legate de │
│ │admitere │
│ │Transmiterea de către │
│ │inspectorate la şcolile │
│ │gimnaziale a listei │
│ │centrelor de înscriere, │
│ │precum şi a şcolilor │
│ │arondate fiecărui centru │
│ │Afişarea în unităţile de │
│ │învăţământ gimnazial şi pe │
│10 - 14 │site-ul acestora a │
│mai 2021 │graficului şedinţelor/ │
│ │acţiunilor de completare a │
│ │opţiunilor de către │
│ │absolvenţii clasei a VIII-a │
│ │şi de către părinţii │
│ │acestora, precum şi a │
│ │Metodologiei şi a │
│ │Calendarului admiterii în │
│ │învăţământul liceal de stat │
│ │pentru anul şcolar │
│ │2021-2022, precum şi a unei │
│ │adrese de e-mail şi a unui │
│ │număr de telefon, dedicate │
│ │admiterii │
├─────────┼────────────────────────────┤
│ │Transmiterea la Ministerul │
│21 mai │Educaţiei a broşurilor de │
│2021 │admitere ale fiecărui judeţ,│
│ │în versiune electronică şi │
│ │tipărită │
├─────────┼────────────────────────────┤
│ │Şedinţe/acţiuni de instruire│
│ │cu părinţii şi elevii pentru│
│ │prezentarea procedurilor de │
│17 mai - │admitere şi a planului de │
│11 iunie │şcolarizare, organizate la │
│2021 │unitatea de învăţământ sau │
│ │prin mijloace electronice de│
│ │comunicare (telefon, e-mail,│
│ │videoconferinţă on-line │
│ │etc.) │
├─────────┼────────────────────────────┤
│ │Transmiterea de către │
│ │fiecare unitate de │
│ │învăţământ gimnazial către │
│ │Comisia de admitere │
│ │judeţeană/a municipiului │
│ │Bucureşti a bazei de date │
│ │cuprinzând mediile generale │
│16 iunie │de absolvire ale │
│2021 │absolvenţilor clasei a │
│ │VlII-a, precum şi a listei │
│ │elevilor corigenţi, │
│ │repetenţi, cu situaţia │
│ │neîncheiată sau │
│ │exmatriculaţi, prin │
│ │completarea acestor │
│ │informaţii în aplicaţia │
│ │informatică centralizată │
├─────────┼────────────────────────────┤
│ │Transmiterea de către │
│ │comisiile de admitere │
│ │judeţene/a municipiului │
│ │Bucureşti către Comisia │
│ │naţională de admitere a │
│ │bazei de date cuprinzând │
│17 iunie │mediile generale de │
│2021 │absolvire ale absolvenţilor │
│ │clasei a VlII-a, prin │
│ │confirmarea finalizării │
│ │operaţiunilor specifice │
│ │completării acestor date în │
│ │aplicaţia informatică │
│ │centralizată │
├─────────┼────────────────────────────┤
│ │Transmiterea de către │
│ │Comisia naţională de │
│ │admitere către comisiile │
│ │judeţene a bazei de date cu │
│ │mediile de admitere şi a │
│ │ierarhiei judeţene prin │
│ │activarea, în aplicaţia │
│ │informatică centralizată, a │
│ │secţiunilor şi rapoartelor │
│ │specifice │
│ │Depunerea/Transmiterea │
│ │declaraţiilor de către │
│ │părinţii sau reprezentanţii │
│ │legali ai candidaţilor care │
│ │optează pentru stabilirea │
│ │mediei la evaluarea │
│ │naţională fără a lua în │
│ │calcul rezultatul la proba │
│ │de limbă şi literatură │
│ │maternă, la secretariatele │
│ │unităţilor de învăţământ de │
│ │provenienţă. │
│ │Notă: După finalizarea │
│ │etapei speciale a evaluării │
│13 iulie │naţionale pentru absolvenţii│
│2021 │clasei a VIII-a, în data de │
│ │12 iulie 2021, Comisia │
│ │naţională de admitere │
│ │retransmite către comisiile │
│ │judeţene baza de date cu │
│ │mediile de admitere şi │
│ │ierarhia judeţeană prin │
│ │activarea, în aplicaţia │
│ │informatică centralizată, a │
│ │secţiunilor şi rapoartelor │
│ │specifice. │
│ │Depunerea/Transmiterea │
│ │declaraţiilor de către │
│ │părinţii sau reprezentanţii │
│ │legali ai candidaţilor care │
│ │au susţinut Evaluarea │
│ │Naţională în etapa specială │
│ │şi care optează pentru │
│ │stabilirea mediei la │
│ │evaluarea naţională fără a │
│ │lua în calcul rezultatul la │
│ │proba de limbă şi literatură│
│ │maternă, la secretariatele │
│ │unităţilor de învăţământ de │
│ │provenienţă, se face în data│
│ │de 12 iulie 2021 │
├─────────┼────────────────────────────┤
│ │Completarea de către │
│ │secretariatele şcolilor a │
│ │fişelor de înscriere cu │
│ │numele/codul unităţii de │
│ │învăţământ gimnazial, cu │
│ │datele personale ale │
│14 iulie │absolvenţilor clasei a │
│2021 │VIII-a, cu mediile generale │
│ │de absolvire, cu notele şi │
│ │mediile obţinute la │
│ │evaluarea naţională din │
│ │clasa a VIII-a, cu mediile │
│ │de admitere, prin preluarea │
│ │acestora din aplicaţia │
│ │informatică centralizată. │
├─────────┼────────────────────────────┤
│ │Anunţarea ierarhiei la nivel│
│15 iulie │judeţean/al municipiului │
│2021 │Bucureşti a absolvenţilor │
│ │clasei a VlII-a. │
├─────────┴────────────────────────────┤
│B. Probele de aptitudini │
├─────────┬────────────────────────────┤
│ │Înscrierea pentru probele de│
│ │aptitudini, direct la │
│ │unitatea de învăţământ │
│ │liceal/gimnazial sau prin │
│ │mijloace electronice de │
│07 - 14 │comunicare şi şi eliberarea/│
│iunie │transmiterea anexelor │
│2021 │fişelor de înscriere, │
│ │însoţite de documentele │
│ │prevăzute în Anexa nr. 3 la │
│ │ordin, conform procedurii │
│ │stabilite de Comisia │
│ │Naţională de Admitere │
├─────────┼────────────────────────────┤
│ │Desfăşurarea/Echivalarea │
│ │probelor de aptitudini, │
│ │conform prevederilor din │
│ │Anexa nr. 3 │
│ │Notă: Pentru admiterea în │
│ │colegiile militare │
│15 - 18 │naţionale, perioada în cai │
│iunie │se susţine proba de │
│2021 │verificare a cunoştinţelor │
│ │la disciplinele Limba şi │
│ │literatur română şi │
│ │Matematică este stabilită │
│ │conform reglementărilor │
│ │proprii al Ministerului │
│ │Apărării Naţionale │
├─────────┼────────────────────────────┤
│18 iunie │Comunicarea rezultatelor la │
│2021 │probele de aptitudini │
├─────────┼────────────────────────────┤
│ │Transmiterea, în format │
│ │electronic şi în scris, │
│ │către Comisia de admitere │
│ │judeţeană/a municipiului │
│18 iunie │Bucureşti a listei │
│2021 │candidaţilor declaraţi │
│ │admişi la probele de │
│ │aptitudini, prin completarea│
│ │acestora în aplicaţia │
│ │informatică centralizată │
├─────────┼────────────────────────────┤
│ │Transmiterea de către │
│ │comisiile de admitere │
│ │judeţene/a municipiului │
│ │Bucureşti către unităţile de│
│ │învăţământ liceal care au │
│ │organizat probe de │
│ │aptitudini a listei elevilor│
│ │corigenţi, repetenţi, cu │
│ │situaţia neîncheiată sau │
│ │exmatriculaţi, prin │
│ │activarea rapoartelor │
│22 iunie │specifice în aplicaţia │
│2021 │informatică centralizată │
│ │Actualizarea de către │
│ │comisiile din unităţile de │
│ │învăţământ liceal vocaţional│
│ │a listelor candidaţilor │
│ │declaraţi admişi la probele │
│ │de aptitudini, prin │
│ │eliminarea candidaţilor │
│ │corigenţi, repetenţi, │
│ │amânaţi sau exmatriculaţi, │
│ │în aplicaţia informatică │
│ │centralizată │
├─────────┼────────────────────────────┤
│ │Transmiterea de către │
│ │comisiile de admitere │
│ │judeţene/a municipiului │
│ │Bucureşti către unităţile de│
│ │învăţământ liceal care au │
│13 iulie │organizat probe de │
│2021 │aptitudini a bazei de date │
│ │judeţene cuprinzând mediile │
│ │de admitere, prin │
│ │confirmarea finalizării │
│ │operaţiunilor specifice în │
│ │aplicaţia informatică │
│ │centralizată │
├─────────┼────────────────────────────┤
│ │Validarea de către comisia │
│ │de admitere judeţeană/a │
│ │municipiului Bucureşti a │
│ │listei candidaţilor admişi │
│ │la liceele/clasele la care │
│14 iulie │s-au susţinut probe de │
│2021 │aptitudini şi comunicarea │
│ │rezultatelor în unitatea de │
│ │învăţământ liceal │
│ │respectivă, prin tipărire │
│ │din aplicaţia informatică │
│ │centralizată │
├─────────┼────────────────────────────┤
│ │Transmiterea de la liceele │
│ │vocaţionale a informaţiilor │
│ │cu privire la candidaţii │
│ │care nu au fost admişi la │
│ │clasele pentru care au │
│ │susţinut probe de │
│ │aptitudini, conform │
│ │procedurii stabilite de │
│ │Comisia Naţională de │
│ │Admitere. │
│ │Candidaţilor care nu au fost│
│ │admişi la clasele pentru │
│ │care au susţinut probe de │
│ │aptitudini, precum şi │
│ │candidaţilor care au fost │
│ │admiş, dar care au declarat,│
│ │în scris, că renunţă la │
│ │locul obţinut, li se poate │
│ │elibera, de către unitatea │
│ │de învăţământ gimnazial, │
│ │fişa de înscriere, pentru │
│ │completarea opţiunilor în │
│ │vederea participării la │
│15 iulie │repartizarea computerizată │
│2021 │Notă: Nu se eliberează fişă │
│ │de înscriere pentru │
│ │completarea opţiunilor │
│ │candidaţilor care au fost │
│ │admişi la clasele pentru │
│ │care au susţinut probe de │
│ │aptitudini, cu excepţia │
│ │candidaţilor admişi care au │
│ │declarat, în scris, că │
│ │renunţă la locul obţinut │
│ │pentru a participa la etapa │
│ │de repartizare │
│ │computerizată. │
│ │Transmiterea, în format │
│ │electronic, către Centrul │
│ │naţional de admitere a │
│ │listei candidaţilor │
│ │declaraţi admişi, în fiecare│
│ │judeţ, la clasele pentru │
│ │care s-au susţinut probe de │
│ │aptitudini, prin confirmarea│
│ │încheierii operaţiunilor │
│ │specifice în aplicaţia │
│ │informatică centralizată │
├─────────┴────────────────────────────┤
│C. Probele de verificare a │
│cunoştinţelor de limbă modernă sau │
│maternă │
├─────────┬────────────────────────────┤
│ │Înscrierea candidaţilor │
│ │pentru probele de verificare│
│ │a cunoştinţelor de limbă │
│ │modernă sau maternă şi │
│ │transmiterea/completarea │
│ │anexelor fişelor de │
│ │înscriere, conform │
│ │prevederilor din Anexa 4 şi │
│ │Anexa 6 la ordin. │
│ │NOTĂ: │
│ │Documentele necesare pentru │
│ │recunoaşterea si echivalarea│
│07 - 14 │rezultatelor obţinute la │
│iunie │examene cu recunoaştere │
│2021 │internaţională pentru │
│ │certificarea competenţelor │
│ │lingvistice în limbi străine│
│ │cu proba de verificare a │
│ │cunoştinţelor de limbă │
│ │modernă pentru admiterea în │
│ │clasele a IX-a cu program │
│ │bilingv de predare a unei │
│ │limbi moderne de circulaţie │
│ │internaţională pot fi depuse│
│ │/transmise la unitatea de │
│ │învătământ de provenienţă │
│ │până la data de 16 iunie │
│ │2021. │
├─────────┼────────────────────────────┤
│ │Desfăşurarea/echivalarea │
│15 - 18 │probelor de verificare a │
│iunie │cunoştinţelor de limbă │
│2021 │modernă sau maternă, conform│
│ │prevederilor din Anexa 4 şi │
│ │Anexa 6 la ordin. │
├─────────┼────────────────────────────┤
│ │Comunicarea rezultatelor la │
│18 iunie │probele de verificare a │
│2021 │cunoştinţelor de limbă │
│ │modernă sau maternă │
├─────────┼────────────────────────────┤
│ │Transmiterea către Comisia │
│ │de admitere judeţeană/a │
│ │municipiului Bucureşti a │
│ │listelor cu rezultatele │
│18 iunie │finale la probele de │
│2021 │verificare a cunoştinţelor │
│ │de limbă modernă sau │
│ │maternă, prin completarea │
│ │acestora în aplicaţia │
│ │informatică centralizată │
├─────────┼────────────────────────────┤
│ │Ridicarea/Transmiterea │
│ │anexelor fişelor de │
│28 iunie │înscriere de la unităţile la│
│- 2 iulie│care candidaţii au susţinut │
│2021 │probele de verificare a │
│ │cunoştinţelor de limbă │
│ │maternă │
├─────────┼────────────────────────────┤
│ │Depunerea/Transmiterea │
│ │anexelor fişelor de │
│ │înscriere ale candidaţilor │
│2 iulie │care au participat la │
│2021 │probele de verificare a │
│ │cunoştinţelor de limbă │
│ │maternă, la unităţile de │
│ │învăţământ de provenienţă │
├─────────┼────────────────────────────┤
│ │Transmiterea de către │
│ │comisiile de admitere │
│ │judeţene/a municipiului │
│ │Bucureşti, în format │
│ │electronic, către Centrul │
│ │naţional de admitere a │
│ │listei candidaţilor care au │
│13 iulie │promovat probele de │
│2021 │verificare a cunoştinţelor │
│ │de limbă modernă sau maternă│
│ │şi a rezultatelor acestora │
│ │la probe, prin introducerea │
│ │şi confirmarea finalizării │
│ │introducerii acestora în │
│ │aplicaţia informatică │
│ │centralizată │
├─────────┴────────────────────────────┤
│D. Admiterea candidaţilor pe locurile │
│speciale pentru rromi │
├─────────┬────────────────────────────┤
│ │Şedinţe de instruire a │
│ │profesorilor diriginţi de │
│ │către inspectorii şcolari │
│ │pentru minorităţi privind │
│ │prezentarea procedurilor de │
│02 │admitere pe locurile │
│octombrie│speciale pentru rromi │
│202023 │Şedinţe de informare şi │
│aprilie │instruire cu părinţii şi │
│2021 │elevii privind admiterea pe │
│ │locurile speciale pentru │
│ │rromi │
│ │NOTĂ: După fiecare şedinţă, │
│ │se va întocmi proces-verbal │
│ │de informare/instruire │
├─────────┼────────────────────────────┤
│ │Eliberarea recomandărilor │
│ │scrise de apartenenţă la │
│ │etnia rromă │
│ │NOTĂ: Recomandările scrise │
│ │vizând apartenenţa la etnia │
│ │rromă pot fi eliberate şi │
│ │on-line. În această │
│ │situaţie, recomandarea este │
│ │transmisă, prin e-mail, │
│ │unităţii de învăţământ din │
│05 │care provine candidatul, în │
│octombrie│format pdf., având semnătura│
│2020 – │electronică a emitentului. │
│29 │Răspunderea pentru │
│aprilie │autenticitatea şi conţinutul│
│2021 │recomandării revine atât │
│ │organizaţiei rromilor, care │
│ │o emite, potrivit statutului│
│ │şi procedurilor interne │
│ │proprii cu privire la │
│ │eliberarea recomandării, cât│
│ │şi părintelui/ │
│ │reprezentantului legal al │
│ │elevului care solicită │
│ │eliberarea unei recomandări │
│ │de apartenenţă la etnia │
│ │rromă. │
├─────────┼────────────────────────────┤
│ │Depunerea şi înregistrarea │
│ │de către părinte/ │
│ │reprezentantul legal a │
│ │recomandării scrise, de │
│ │apartenenţă la etnia rromă, │
│ │la unitatea de învăţământ de│
│ │provenienţă, în vederea │
│29 │înscrierii elevilor pe │
│aprilie │locurile speciale pentru │
│2021, ora│rromi. │
│16 │NOTĂ: Orice recomandare │
│ │depusă la unitatea de │
│ │învăţământ ulterior acestei │
│ │perioade nu va mai fi luată │
│ │în considerare, pentru nicio│
│ │etapă de admitere în │
│ │învăţământul liceal de stat │
│ │pentru anul şcolar 2021-2022│
├─────────┼────────────────────────────┤
│ │Afişarea locurilor speciale │
│ │pentru candidaţii rromi (1-2│
│10 mai │locuri/fiecare clasă/grupă │
│2021 │pentru fiecare filieră/ │
│ │profil/specializare/domeniu │
│ │de pregătire/calificare) │
├─────────┼────────────────────────────┤
│ │Completarea opţiunilor în │
│ │fişele de înscriere de către│
│ │candidaţii care solicită │
│ │înscrierea pe locurile │
│ │speciale pentru rromi şi de │
│ │către părinţii acestora, │
│ │asistaţi de diriginţii │
│16 - 19 │claselor a VlII-a, la │
│iulie │unitatea de învăţământ sau │
│2021 │prin formular transmis │
│ │electronic. │
│ │NOTĂ: Orice fişă depusă după│
│ │această dată nu va mai fi │
│ │luată în considerare. Orice │
│ │opţiune greşită poate │
│ │conduce la o repartizare │
│ │nedorită! │
├─────────┼────────────────────────────┤
│ │Repartizarea candidaţilor pe│
│ │locurile speciale pentru │
│ │rromi şi comunicarea │
│ │rezultatelor candidaţilor. │
│ │Repartizarea candidaţilor pe│
│ │locurile speciale pentru │
│ │rromi se face computerizat │
│ │într-o sesiune distinctă, în│
│ │ordinea descrescătoare a │
│ │mediei de admitere şi pe │
│ │baza opţiunilor completate │
│ │în fişa de înscriere, │
│ │conform unei proceduri │
│ │stabilite la nivel naţional,│
│ │de către Comisia naţională │
│ │de admitere, publicate pe │
│ │site-ul inspectoratului │
│ │şcolar judeţean/al │
│ │Municipiului Bucureşti şi │
│ │comunicate unităţilor de │
│20 iulie │învăţământ până la data 11 │
│2021 │iunie 2021. │
│ │NOTĂ: Candidaţii │
│ │nerepartizaţi pe locurile │
│ │speciale pentru rromi, │
│ │precum şi cei care au fost │
│ │repartizaţi dar care │
│ │solicită, în scris, │
│ │renunţarea la locul pe care │
│ │au fost repartizaţi, pot │
│ │solicita şi primi o nouă │
│ │fişă de înscriere pentru a │
│ │putea participa la prima │
│ │etapă de repartizare │
│ │computerizată şi admitere în│
│ │învăţământul liceal de stat │
│ │pentru candidaţii din seria │
│ │curentă, precum şi pentru │
│ │cei din seriile anterioare │
│ │care nu împlinesc 18 ani │
│ │până la data începerii │
│ │cursurilor anului şcolar │
│ │2021-2022 │
├─────────┴────────────────────────────┤
│E. Admiterea candidaţilor pe locurile │
│distinct alocate candidaţilor cu CES │
│în unităţile de │
│învăţământ de masă │
├─────────┬────────────────────────────┤
│ │Afişarea locurilor distinct │
│ │alocate în unităţile de │
│ │învăţământ de masă pentru │
│10 mai │candidaţii elevi cu CES (1-2│
│2021 │locuri/fiecare clasă/grupă │
│ │pentru fiecare filieră/ │
│ │profil/specializare/domeniu │
│ │de pregătire/calificare). │
├─────────┼────────────────────────────┤
│ │Şedinţe de informare şi │
│ │instruire cu părinţii şi │
│ │elevii, organizate de │
│ │profesorii diriginţi, │
│ │privind admiterea pe │
│ │locurile distinct alocate în│
│ │unităţile de învăţământ de │
│ │masă pentru elevii cu CES. │
│ │NOTĂ: Şedinţele vizează │
│ │orientarea şcolară a │
│ │elevilor cu CES care doresc │
│12 │să candideze pe locuri │
│aprilie -│distinct alocate în unităţi │
│18 iunie │de învăţământ de masă şi la │
│2021 │acestea pot participa, în │
│ │calitate de invitaţi, │
│ │reprezentanţi ai unităţilor │
│ │de învăţământ liceal, │
│ │profesional şi profesional │
│ │dual de masă, specialişti │
│ │din cadrul CJRAE/ CMBRAE, │
│ │precum şi alţi factori │
│ │reprezentativi. După fiecare│
│ │şedinţă, se va întocmi │
│ │proces-verbal de informare/ │
│ │instruire. │
├─────────┼────────────────────────────┤
│ │Completarea opţiunilor în │
│ │fişele de înscriere de către│
│ │candidaţii care solicită │
│ │înscrierea pe locurile │
│ │distinct alocate │
│ │candidaţilor cu CES în │
│ │unităţile de învăţământ de │
│ │masă şi de către părinţii │
│16 - 19 │acestora, asistaţi de │
│iulie │diriginţii claselor a │
│2021 │VlII-a, la unitatea de │
│ │învăţământ sau prin formular│
│ │transmis electronic. │
│ │NOTĂ: Orice fişă depusă după│
│ │această dată nu va mai fi │
│ │luată în considerare. │
│ │Orice opţiune greşită poate │
│ │conduce la o repartizare │
│ │nedorită! │
├─────────┼────────────────────────────┤
│ │Repartizarea candidaţilor pe│
│ │locurile distinct alocate │
│ │candidaţilor cu CES în │
│ │unităţile de învăţământ de │
│ │masă şi comunicarea │
│ │rezultatelor candidaţilor. │
│ │Repartizarea candidaţilor pe│
│ │locurile distinct alocate │
│ │candidaţilor cu CES se face │
│ │computerizat într-o sesiune │
│ │distinctă, în ordinea │
│ │descrescătoare a mediei de │
│ │admitere şi pe baza │
│ │opţiunilor completate în │
│ │fişa de înscriere, conform │
│ │unei proceduri stabilite la │
│ │nivel naţional, de către │
│ │Comisia naţională de │
│ │admitere, publicate pe │
│ │site-ul inspectoratului │
│ │şcolar judeţean/al │
│ │Municipiului Bucureşti şi │
│20 iulie │comunicate unităţilor de │
│2021 │învăţământ până la data 11 │
│ │iunie 2021. │
│ │NOTĂ: Candidaţii │
│ │nerepartizaţi pe locurile │
│ │distinct alocate │
│ │candidaţilor cu CES, precum │
│ │şi cei care au fost │
│ │repartizaţi dar care │
│ │solicită, în scris, │
│ │renunţarea la locul pe care │
│ │au fost repartizaţi, pot │
│ │solicita şi primi o nouă │
│ │fişă de înscriere pentru a │
│ │putea participa la prima │
│ │etapă de repartizare │
│ │computerizată şi admitere în│
│ │învăţământul liceal de stat │
│ │pentru candidaţii din seria │
│ │curentă, precum şi pentru │
│ │cei din seriile anterioare │
│ │care nu împlinesc 18 ani │
│ │până la data începerii │
│ │cursurilor anului şcolar │
│ │2021-2022 │
├─────────┴────────────────────────────┤
│F. Admiterea candidaţilor pentru │
│învăţământul special │
├─────────┬────────────────────────────┤
│ │Înscrierea şi repartizarea │
│ │candidaţilor pentru │
│ │învăţământul special │
│ │Repartizarea se face conform│
│ │unei proceduri stabilite de │
│ │către comisia de admitere │
│ │judeţeană/a municipiului │
│ │Bucureşti, publicate pe │
│15 - 19 │site-ul inspectoratului │
│iulie │şcolar judeţean/al │
│2021 │Municipiului Bucureşti şi │
│ │comunicate unităţilor de │
│ │învăţământ până la data de │
│ │11 iunie 2021. Procedura │
│ │poate să prevadă inclusiv │
│ │posibilitatea de repartizare│
│ │computerizată a │
│ │candidaţilor, în funcţie de │
│ │opţiunile exprimate de │
│ │aceştia. │
├─────────┴────────────────────────────┤
│G. Prima etapă de repartizare │
│computerizată şi admitere în │
│învăţământul liceal de stat pentru │
│candidaţii din seria curentă, precum │
│şi pentru cei din seriile anterioare │
│care nu împlinesc 18 ani până la data │
│începerii cursurilor anului şcolar │
│2021-2022 │
├─────────┬────────────────────────────┤
│ │Completarea opţiunilor în │
│ │fişele de înscriere de către│
│ │absolvenţii clasei a VlII-a │
│ │şi de către părinţii │
│ │acestora, asistaţi de │
│ │diriginţii claselor a │
│ │VlII-a, la unitatea de │
│ │învăţământ sau prin formular│
│ │transmis electronic │
│ │Orice opţiune greşită poate │
│ │conduce la o repartizare │
│ │nedorită! │
│ │Completarea fişelor de │
│ │înscriere de către │
│ │absolvenţii clasei a VIII-a │
│ │care doresc să participe la │
│ │admitere în alt judeţ şi │
│ │depunerea/transmiterea │
│ │fişelor, conform procedurii │
│ │stabilite de Comisia │
│ │naţională de admitere NOTĂ: │
│16 - 22 │Candidaţii nerepartizaţi pe │
│iulie │locurile speciale pentru │
│2021 │rromi si candidaţii │
│ │nerepartizaţi pe locurile │
│ │distinct alocate în │
│ │unităţile de învăţământ de │
│ │masă candidaţilor cu CES, │
│ │precum si cei care au fost │
│ │repartizaţi dar care │
│ │solicită, în scris, │
│ │renunţarea la locul pe care │
│ │au fost repartizaţi, care │
│ │doresc să participe la prima│
│ │etapă de repartizare │
│ │computerizată si admitere în│
│ │învăţământul liceal de stat │
│ │pentru candidaţii din seria │
│ │curentă, precum si pentru │
│ │cei din seriile anterioare │
│ │care nu împlinesc 18 ani │
│ │până la data începerii │
│ │cursurilor anului scolar │
│ │2021-2022, completează │
│ │opţiunile în perioada 20 - │
│ │22 iulie 2021 │
├─────────┼────────────────────────────┤
│ │Introducerea în baza de date│
│16 - 22 │computerizată (în aplicaţia │
│iulie │informatică centralizată) a │
│2021 │datelor din fişele de │
│ │înscriere │
├─────────┼────────────────────────────┤
│ │Verificarea de către părinţi│
│ │şi candidaţi a │
│ │corectitudinii datelor din │
│ │fişa listată de calculator, │
│16 - 22 │corectarea eventualelor │
│iulie │greşeli în baza de date │
│2021 │computerizată şi listarea │
│ │fişelor corectate din │
│ │calculator, operaţiuni ce se│
│ │vor realiza utilizând │
│ │aplicaţia informatică │
│ │centralizată │
├─────────┼────────────────────────────┤
│ │Termenul-limită pentru │
│ │transmiterea bazei de date │
│ │de la centrele de înscriere │
│ │la centrul de admitere │
│ │judeţean/al municipiului │
│ │Bucureşti, precum şi a │
│ │listei absolvenţilor care nu│
│ │participă la repartizarea │
│22 iulie │computerizată, prin │
│2021 │confirmarea operaţiunilor │
│ │specifice în aplicaţia │
│ │informatică centralizată │
│ │Predarea/transmiterea de │
│ │către comisia din centrul de│
│ │înscriere a fişelor de │
│ │opţiuni originale la centrul│
│ │de admitere judeţean/al │
│ │municipiului Bucureşti │
├─────────┼────────────────────────────┤
│ │Transmiterea bazei de date │
│ │de la centrele de admitere │
│ │judeţene/al municipiului │
│ │Bucureşti la Centrul │
│22 iulie │naţional de admitere prin │
│2021 │confirmarea, de către │
│ │acestea, a finalizării │
│ │operaţiunilor specifice, în │
│ │aplicaţia informatică │
│ │centralizată │
├─────────┼────────────────────────────┤
│ │Verificarea şi corectarea │
│ │eventualelor erori din │
│ │bazele de date, precum │
│ │candidaţi aflaţi în baza de │
│ │date pentru admiterea │
│ │computerizată şi care au │
│23 iulie │fost deja admişi la liceele │
│2021 │la care se susţin probe de │
│ │aptitudini etc., de către │
│ │Comisia naţională de │
│ │admitere şi comisiile de │
│ │admitere judeţene/a │
│ │municipiului Bucureşti; │
│ │transmiterea modificărilor │
│ │la comisia naţională │
├─────────┼────────────────────────────┤
│ │Corectarea erorilor şi │
│23 iulie │confirmarea încheierii │
│2021 │modificărilor în aplicaţia │
│ │informatică centralizată │
├─────────┼────────────────────────────┤
│ │Repartizarea computerizată │
│ │în învăţământul liceal de │
│24 iulie │stat a absolvenţilor clasei │
│2021 │a VlII-a care nu împlinesc │
│ │18 ani până la data │
│ │începerii cursurilor anului │
│ │şcolar 2021 - 2022 │
├─────────┼────────────────────────────┤
│ │Comunicarea rezultatelor │
│ │candidaţilor repartizaţi │
│ │computerizat în învăţământul│
│ │liceal de stat, conform │
│ │procedurii stabilite de │
│24 iulie │Comisia naţională de │
│2021 │admitere │
│ │Afişarea în unităţile de │
│ │învăţământ gimnazial a │
│ │listei cu locurile neocupate│
│ │în unităţile de învăţământul│
│ │liceal de stat din judeţ/ │
│ │municipiul Bucureşti │
├─────────┼────────────────────────────┤
│25 - 28 │Depunerea/Transmiterea │
│iulie │dosarelor de înscriere la │
│2021 │şcolile la care candidaţii │
│ │au fost repartizaţi │
├─────────┼────────────────────────────┤
│ │Transmiterea de către │
│ │unităţile de învăţământ │
│29 iulie │liceal de stat a situaţiei │
│2021 │locurilor rămase libere în │
│ │urma neînscrierii │
│ │candidaţilor admişi în │
│ │această etapă de admitere │
├─────────┴────────────────────────────┤
│H. A doua etapă de repartizare │
│computerizată şi admitere în │
│învăţământul liceal de stat pentru │
│candidaţii din seria curentă, precum │
│şi pentru cei din seriile anterioare │
│care nu împlinesc 18 ani până la data │
│începerii cursurilor anului şcolar │
│2021-2022 │
├─────────┬────────────────────────────┤
│ │Afişarea situaţiei locurilor│
│ │rămase libere, inclusiv a │
│ │celor destinate candidaţilor│
│ │rromi, precum şi a celor │
│29 iulie │destinate candidaţilor cu │
│2021 │CES, a locului de │
│ │desfăşurare şi a graficului │
│ │probelor de aptitudini sau │
│ │de verificare a │
│ │cunoştinţelor de limbă │
│ │modernă ori maternă │
├─────────┼────────────────────────────┤
│ │Înscrierea candidaţilor │
│ │pentru probele de aptitudini│
│ │sau la probele de verificare│
│ │a cunoştinţelor de limbă │
│ │modernă sau maternă, │
│29 iulie │inclusiv a candidaţilor pe │
│2021 │locurile speciale pentru │
│ │rromi şi a candidaţilor │
│ │pentru locurile distinct │
│ │alocate candidaţilor cu CES │
│ │în unităţile de învăţământ │
│ │de masă │
├─────────┼────────────────────────────┤
│ │Desfăşurarea/Echivalarea │
│30 iulie │probelor de aptitudini sau a│
│2021 │probelor de verificare a │
│ │cunoştinţelor de limbă │
│ │modernă sau maternă │
├─────────┼────────────────────────────┤
│ │Afişarea rezultatelor la │
│ │probele de aptitudini şi la │
│2 august │probele de verificare a │
│2021 │cunoştinţelor de limbă │
│ │modernă sau maternă şi │
│ │rezolvarea eventualelor │
│ │contestaţii │
├─────────┼────────────────────────────┤
│ │Completarea opţiunilor în │
│ │fişele de înscriere de către│
│ │candidaţii care au fost │
│ │repartizaţi computerizat în │
│ │prima etapă de admitere, dar│
│ │care nu şi-au depus dosarele│
│ │de înscriere în termen şi de│
│29 iulie │către candidaţii care nu au │
│- 5 │participat sau au participat│
│august │la repartizarea │
│2021 │computerizată în prima etapă│
│ │de admitere, dar, din │
│ │diferite motive, nu au fost │
│ │repartizaţi computerizat │
│ │Notă: Completarea opţiunilor│
│ │în fise se realizează la │
│ │unitatea de învăţământ sau │
│ │prin formular transmis │
│ │electronic │
├─────────┼────────────────────────────┤
│ │Completarea opţiunilor în │
│ │fişele de înscriere de către│
│ │candidaţii care solicită │
│ │înscrierea pe locurile │
│ │speciale pentru rromi, │
│ │respectiv pe locurile │
│ │distinct alocate pentru │
│ │candidaţii cu CES în │
│ │unităţile de învăţământ de │
│29 iulie │masă şi de către părinţii │
│- 4 │acestora, asistaţi de │
│august │diriginţii claselor a │
│2021 │VIII-a, la unitatea de │
│ │învăţământ │
│ │Notă: Completarea opţiunilor│
│ │în fise se realizează la │
│ │unitatea de învăţământ sau │
│ │prin formular transmis │
│ │electronic │
│ │Repartizarea candidaţilor │
│ │rromi şi a candidaţilor cu │
│ │CES pe locurile special │
│ │alocate acestora │
├─────────┼────────────────────────────┤
│ │Completarea opţiunilor în │
│ │fişa de înscriere de către │
│ │candidaţii care au fost │
│ │respinşi la liceele/clasele │
│ │care au organizat probe de │
│ │aptitudini │
│ │Completarea opţiunilor în │
│ │fişa de înscriere de către │
│ │candidaţii care au susţinut │
│ │probe de verificare a │
│ │cunoştinţelor de limbă │
│ │modernă sau de limbă maternă│
│4 - 5 │Completarea opţiunilor în │
│august │fişa de înscriere de către │
│2021 │candidaţii rromi şi de către│
│ │candidaţii cu CES care au │
│ │participat la a doua etapă │
│ │de admitere pe locurile │
│ │special alocate acestora, │
│ │dar care nu au fost │
│ │repartizaţi sau care au │
│ │renunţat, în scris, la locul│
│ │pe care au fost repartizaţi │
│ │Notă: Completarea opţiunilor│
│ │în fise se realizează la │
│ │unitatea de învăţământ sau │
│ │prin formular transmis │
│ │electronic │
├─────────┼────────────────────────────┤
│29 iulie │Introducerea în baza de date│
│- 5 │computerizată (în aplicaţia │
│august │informatică centralizată) a │
│2021 │datelor din fişele de │
│ │înscriere │
├─────────┼────────────────────────────┤
│ │Verificarea de către părinţi│
│ │şi candidaţi a │
│ │corectitudinii datelor din │
│ │fişa listată de calculator, │
│29 iulie │corectarea eventualelor │
│- 5 │greşeli în baza de date │
│august │computerizată şi listarea │
│2021 │fişelor corectate din │
│ │calculator, operaţiuni ce se│
│ │vor realiza utilizând │
│ │aplicaţia informatică │
│ │centralizată │
├─────────┼────────────────────────────┤
│ │Transmiterea noilor baze de │
│ │date la centrul de admitere │
│ │judeţean/al municipiului │
│ │Bucureşti şi la Centrul │
│5 august │naţional de admitere prin │
│2021 │confirmarea, de către │
│ │acestea, a finalizării │
│ │operaţiunilor specifice, în │
│ │aplicaţia informatică │
│ │centralizată │
├─────────┼────────────────────────────┤
│ │Repartizarea computerizată │
│6 august │în învăţământul liceal de │
│2021 │stat a candidaţilor din a │
│ │doua etapă a admiterii │
├─────────┼────────────────────────────┤
│ │Comunicarea rezultatelor │
│ │candidaţilor repartizaţi │
│ │computerizat în a doua etapă│
│ │a admiterii în învăţământul │
│ │liceal de stat, conform │
│ │procedurii stabilite de │
│6 august │Comisia naţională de │
│2021 │admitere │
│ │Afişarea în unităţile de │
│ │învăţământ gimnazial a │
│ │listei cu locurile neocupate│
│ │în unităţile de învăţământul│
│ │liceal de stat din judeţ/ │
│ │municipiul Bucureşti │
├─────────┼────────────────────────────┤
│ │Depunerea/Transmiterea │
│6 - 7 │dosarelor de înscriere la │
│august │şcolile la care au fost │
│2021 │repartizaţi candidaţii din │
│ │etapa a doua │
├─────────┼────────────────────────────┤
│ │Transmiterea de către │
│ │unităţile de învăţământ │
│7 august │liceal de stat a situaţiei │
│2021 │locurilor rămase libere în │
│ │urma neînscrierii │
│ │candidaţilor admişi în cele │
│ │două etape de admitere │
├─────────┼────────────────────────────┤
│ │Rezolvarea de către Comisia │
│9 - 11 │de admitere judeţeană/ a │
│august │municipiului Bucureşti, a │
│2021 │situaţiilor speciale apărute│
│ │după etapele de repartizare │
│ │computerizată │
├─────────┼────────────────────────────┤
│ │Primirea cererilor de │
│ │înscriere a candidaţilor │
│ │care au fost repartizaţi │
│ │computerizat în primele două│
│ │etape de admitere, dar nu │
│ │şi-au depus/transmis │
│ │dosarele de înscriere în │
│ │termen şi a candidaţilor │
│ │care nu au participat sau au│
│ │participat la repartizarea │
│ │computerizată din primele │
│ │două etape de admitere, dar,│
│ │din diferite motive, nu au │
│ │fost repartizaţi │
│ │computerizat, precum şi a │
│ │candidaţilor care nu au │
│ │participat la primele două │
│9 - 13 │etape ale repartizării │
│august │computerizate şi a │
│2021 │absolvenţilor clasei a │
│ │VIII-a care nu au susţinut │
│ │evaluarea naţională. │
│ │Repartizarea candidaţilor, │
│ │de către comisia de admitere│
│ │judeţeană/a municipiului │
│ │Bucureşti. Repartizarea se │
│ │face conform unei proceduri │
│ │stabilite de către comisia │
│ │de admitere judeţeană/a │
│ │municipiului Bucureşti, │
│ │publicate pe site-ul │
│ │inspectoratului şcolar │
│ │judeţean/al Municipiului │
│ │Bucureşti şi comunicate │
│ │unităţilor de învăţământ │
│ │până la data de 29 iulie │
│ │2021 │
├─────────┼────────────────────────────┤
│ │Transmiterea către Centrul │
│ │naţional de admitere a │
│16 august│rezultatelor repartizării │
│2021 │prin confirmarea încheierii │
│ │operaţiunilor specifice în │
│ │aplicaţia informatică │
│ │centralizată │
├─────────┴────────────────────────────┤
│I. Admiterea candidaţilor pentru │
│învăţământul seral şi pentru cel cu │
│frecvenţă redusă │
├─────────┬────────────────────────────┤
│ │Anunţarea centrului special │
│ │de înscriere pentru │
│10 mai │candidaţii din seriile │
│2021 │anterioare, care împlinesc │
│ │18 ani până la data │
│ │începerii cursurilor anului │
│ │şcolar 2021- 2022 │
├─────────┼────────────────────────────┤
│ │Anunţarea calendarului │
│ │admiterii la învăţământ │
│ │seral sau cu frecvenţă │
│19 iulie │redusă pentru candidaţii din│
│2021 │seriile anterioare care │
│ │împlinesc vârsta de 18 ani │
│ │până la data începerii │
│ │cursurilor anului şcolar │
│ │2021 - 2022 │
├─────────┼────────────────────────────┤
│ │Înscrierea la învăţământul │
│ │seral sau cu frecvenţă │
│26 - 30 │redusă a candidaţilor din │
│iulie │seriile anterioare care │
│2021 │împlinesc vârsta de 18 ani │
│ │până la data începerii │
│ │cursurilor anului şcolar │
│ │2021 - 2022 │
├─────────┼────────────────────────────┤
│ │Repartizarea candidaţilor │
│ │din seriile anterioare care │
│5 - 7 │împlinesc vârsta de 18 ani │
│august │până la data începerii │
│2021 │cursurilor anului şcolar │
│ │2021 - 2022 pe locurile de │
│ │la învăţământul seral şi cu │
│ │frecvenţă redusă │
└─────────┴────────────────────────────┘

        NOTĂ: La solicitarea comisiilor de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti sau din proprie iniţiativă, Comisia Naţională de Admitere poate aproba, în situaţii justificate, modificarea datelor limită/perioadelor şi evenimentelor din calendarul admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2021-2022

    ANEXA 2

        (Anexa nr. 3 la ordinul MEC nr. 5457/31.08.2020, cu modificările ulterioare)
                 METODOLOGIA DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE ŞI STRUCTURA
             PROBELOR DE APTITUDINI PENTRU ADMITEREA ÎN LICEELE VOCAŢIONALE
                             PROFIL ARTISTIC - ARTE VIZUALE
                                     specializările
         Arte plastice, Arte decorative, Arhitectură, Arte ambientale, Design,
                        Conservare - restaurare bunuri culturale
        Probele de aptitudini din cadrul Examenului de admitere în învăţământul vocaţional, profil artistic, specializările: Arte plastice, Arte decorative, Arhitectură, Arte ambientale, Design, Conservare - restaurare bunuri culturale constau în evaluarea unui portofoliu de lucrări, după cum urmează:
    I. ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR
        Înscrierea candidatului se face prin depunerea directă la secretariatul unităţii şcolare liceale care organizează probele de aptitudini, în baza unei programări realizate telefonic sau prin email, sau prin transmiterea prin poştă sau curier, cu confirmare de primire, a următoarelor documente:
    a) documentele de înscriere (anexa la fişa de înscriere);
    b) portofoliul de lucrări compus dintr-o mapă de lucrări în format A3 şi un CD/DVD/USB-stick cu înregistrări ale lucrărilor în format digital.
    c) o declaraţie pe proprie răspundere, semnată de candidat şi de părinte/reprezentantul legal, privind originalitatea lucrărilor din portofoliu, atât a celor din mapă, cât şi a celor înregistrate pe CD/DVD/USB stick-ul depus/trimis.


    II. CONŢINUTUL PROBELOR

    (1) PENTRU CLASELE DE ARTE PLASTICE, ARTE DECORATIVE, ARHITECTURĂ, ARTE AMBIENTALE ŞI DESIGN:
        Examenul constă în două probe:
    a) desen de observaţie - studiu după natură: natură statică alcătuită din două sau cel mult trei obiecte, dintre care cel puţin unul de rotaţie (vase de lut, corpuri geometrice, fructe sau legume, naturale sau mulaje, diferite obiecte). Obiectele alese se vor caracteriza prin contraste valorice, de mărime, de formă, de textură etc.
        Note:

    (1) Se interzice alcătuirea naturii statice din obiecte albe pe fundal alb.

    (2) Dacă în fundal se foloseşte draperie, aceasta nu va avea falduri.

    (3) Tehnica, la alegerea candidatului: desen în creion sau în cărbune.


    b) compoziţie în culoare/volum (probă de creativitate).

        Pentru clasele de ARTE PLASTICE, ARTE DECORATIVE, ARTE AMBIENTALE ŞI DESIGN, PORTOFOLIUL ESTE COMPUS din:
    - 5 (cinci) desene de observaţie - studii după natură, în desen (mapa de lucrări);
    – 5 (cinci) imagini ale unor lucrări proprii, compoziţii cu personaje, fiecare cu o problematică plastică şi subiect diferit, în tehnica culori de apă, înregistrate în format digital pe un CD/DVD/USB stick;
    – pentru proba de compoziţie în volum, candidaţii care deţin imagini cu lucrări (compoziţii) proprii modelate în lut, vor include 5 (cinci) dintre acestea în portofoliu, în locul compoziţiilor în culoare.
        Notă:
        Elevii care provin din învăţământul de cultură generală vor depune, împreună cu portofoliul de lucrări, şi o recomandare din partea profesorului de Educaţie plastică de la şcoala absolvită sau din partea profesorului îndrumător de la Palatul/Clubul copiilor.

        Criterii de apreciere pentru desenul de observaţie (studiu după natură):
    - Compunerea spaţiului plastic (încadrarea în pagină);
    – Raportul dintre obiecte (proporţii);
    – Forma, caracterul obiectelor şi sugerarea materialităţii acestora;
    – Redarea spaţiului şi a volumului prin linie şi valoare;

        Criterii de apreciere pentru compoziţie:
    - unitatea compoziţiei;
    – expresivitatea cromatică sau, după caz, proporţii, mişcare, rezolvarea plastică a volumelor;
    – notă personală, originalitate, creativitate;


        Pentru clasele cu specializarea ARHITECTURĂ, probele de examen vor fi subordonate contextului specializării, PORTOFOLIUL FIIND COMPUS din:
    - 5 (cinci) desene de observaţie - studii după natură, în desen (mapa de lucrări) - natură statică alcătuită din două sau cel mult trei obiecte, dintre care cel puţin unul de rotaţie (vase de lut, fructe sau legume, naturale sau mulaje, diferite obiecte)/corpuri geometrice/camera personală/ edificiu arhitectural local sau un element de mobilier urban local foarte cunoscut/ornament de pe faţada unei clădiri;
    – 5 (cinci) imagini ale unor lucrări proprii, compoziţii cu spaţii arhitecturale/ambientale exterioare şi/sau interioare, înregistrate în format digital pe un CD/DVD/USB stick.
        Criterii de apreciere pentru desenul de observaţie (studiu după natură):
    - Compunerea spaţiului plastic (încadrarea în pagină);
    – Raportul dintre obiecte (pentru natură statică);
    – Forma, caracterul obiectelor şi sugerarea materialităţii acestora;
    – Redarea spaţiului şi a volumului prin linie şi valoare;

        Criterii de apreciere pentru compoziţie - specializarea Arhitectură:
    - Compunerea spaţiului plastic (încadrarea în pagină);
    – Corectitudinea construcţiilor grafice (dacă se folosesc);
    – Realizarea plastică a compoziţiilor.
    (2) Pentru clasele de RESTAURARE-CONSERVARE BUNURI CULTURALE:
        Examenul constă în două probe:
    a) reproduceri în desen;
    b) reproduceri în culoare.

        PORTOFOLIUL ESTE COMPUS din 5 (cinci) reproduceri în desen (mapa de lucrări) şi 5 (cinci) reproduceri în culoare ale unor motive decorative tradiţionale, eventual mărite sau micşorate la scară, înregistrate în format digital pe un CD/DVD/USB stick.
        Criterii de apreciere:
    - fidelitatea reproducerii;
    – respectarea proporţiilor şi a caracterului modelului/fragmentului, în cazul măririi sau micşorării.

        Notă:
    1. Comisiile de examinare şi evaluare sunt numite prin decizia inspectoratului şcolar judeţean/al Municipiului Bucureşti şi sunt compuse din:
    - preşedinte (fără drept de notare) - directorul sau directorul adjunct al unităţii de învăţământ;
    – vicepreşedinte (fără drept de notare) - profesor de specialitate;
    – membri (cu drept de notare) - minimum 2 (doi) profesori în specialitatea pentru care se susţin probele. Numărul de profesori evaluatori se stabileşte astfel încât să se asigure doi evaluatori la 40 de candidaţi.

    2. Nota minimă de promovare pentru fiecare probă a examenului este 5 (cinci) şi se stabileşte ca media aritmetică, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor acordate de fiecare examinator, membru al comisiei, cu drept de notare.
    3. Nota finală la probele de aptitudini a fiecărui candidat este obţinută ca media aritmetică, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor obţinute la probele I şi a II-a.
    4. Nota finală minimă de promovare a probei de aptitudini, calculată în conformitate cu punctul 3 din prezenta Notă, este 6 (şase).
    5. Un candidat se consideră neprezentat dacă nu a depus numărul de lucrări menţionat la cel puţin una dintre probele de aptitudini.
    6. La probele de aptitudini pentru profilul artistic - arte vizuale nu se admit contestaţii.


    PROFIL ARTISTIC - MUZICĂ
        Probele de aptitudini din cadrul examenului de admitere în învăţământul liceal vocaţional, profil artistic, specializarea Muzică - Secţia Instrumentală şi Secţia Artă Vocală Interpretativă se desfăşoară pe baza evaluării unei înregistrări audio-video a repertoriului instrumental/vocal.
        Probele de aptitudini din cadrul examenului de admitere în învăţământul liceal vocaţional, profil artistic, specializarea Muzică - Secţia Teoretică se susţin on-line, pe una din platformele comunicate de unitatea de învăţământ care organizează probele.
    I. ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR
        Înscrierea candidatului se face prin depunerea directă la secretariatul unităţii şcolare liceale care organizează probele de aptitudini, în baza unei programări realizate telefonic sau prin email, sau prin transmiterea prin poştă sau curier, cu confirmare de primire, a următoarelor documente:
    a) documentele de înscriere (anexa la fişa de înscriere);
    b) o înregistrare audio-video în format digital pe un CD/DVD/USB stick a repertoriului instrumental/vocal;
    c) o declaraţie pe proprie răspundere, semnată de candidat şi de părinte/reprezentantul legal, care să ateste că înregistrarea audio-video transmisă în format digital aparţine candidatului.

        Notă:
    - Documentele şi suportul electronic (CD/DVD/USB stick) indicate la punctele b) şi c) se depun doar de către candidaţii care optează pentru specializările Muzică - Secţia Instrumentală şi Secţia Artă Vocală Interpretativă;
    – Timpul maxim al înregistrării este de 30 de minute;
    – Repertoriul instrumental/vocal va fi prezentat cu sau fără acompaniament.


    SECŢIA INSTRUMENTALĂ
    II. CONŢINUTUL PROBELOR
    A. INSTRUMENTE ALE ORCHESTREI SIMFONICE
    - Instrumente cu coarde cu arcuş, coarde ciupite, instrumente de suflat
        Proba I
        Proba de instrument:
        Un studiu, la alegerea candidatului. Studiul va fi la un nivel de dificultate de cel puţin al ultimei clase de gimnaziu.

        Notă: Proba se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă.

        Proba a II-a
        Recital:
    a) două părţi dintr-o lucrare sau o piesă muzicală preclasică;
    b) o lucrare sau o piesă muzicală clasică, romantică sau modernă, la alegerea candidatului. Lucrările vor avea nivelul de dificultate cel puţin al programei ultimei clase de gimnaziu.

        Notă:
        Proba se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă, calculată ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat pentru a) şi b).    – Instrumente de percuţie
        Proba I
        Proba de instrument: un studiu, la alegerea candidatului, de nivel de dificultate cel puţin al programei ultimei clase de gimnaziu, interpretat la toba mică.
        Notă:
        Proba se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă.


        Proba a II-a
        Recital:
    a) o lucrare/piesă muzicală cultă, la alegerea candidatului (se admit şi transcripţii), interpretată la unul din instrumentele melodice de percuţie;
    b) o lucrare/piesă muzicală cultă la alegerea candidatului (se admit şi transcripţii), interpretată la mai multe instrumente de percuţie. Lucrările vor avea nivelul de dificultate cel puţin al programei ultimei clase de gimnaziu.

        Notă:
        Proba se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă, calculată ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat pentru a) şi b).    – Pian, orgă clasică
        Proba I
        Proba de instrument:
        Un studiu, la alegerea candidatului, de nivel de dificultate cel puţin al programei ultimei clase de gimnaziu.

        Notă:
        Proba se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă.


        Proba a II-a
        Recital:
    a) o piesă polifonică la două voci;
    b) partea I dintr-o sonată clasică sau o lucrare muzicală romantică sau modernă.

        Notă:
        Proba se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă, calculată ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat pentru a) şi b).
        Pentru specializarea orgă clasică, candidaţii pot opta pentru susţinerea probelor la pian.
    B. INSTRUMENTE POPULARE - NAI, ŢAMBAL, TARAGOT, ACORDEON, SAXOFON
        Proba I
        Recital:
    a) o piesă folclorică, la alegerea candidatului;
    b) două piese, la alegerea candidatului, în mişcări ritmice diferite, din diverse zone ale ţării (horă, sârbă, geampara, brează, doină, brâu).


        Notă:
        Proba se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă, calculată ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat pentru a) şi b).


    C. INSTRUMENTE PENTRU MUZICĂ DE JAZZ - MUZICĂ UŞOARĂ
    - Instrumente cu coarde şi instrumente de suflat
        Proba I
        Proba de instrument:
    a) un studiu, la alegerea candidatului, de nivel de dificultate cel puţin al programei ultimei clase de gimnaziu;
    b) o improvizaţie instrumentală pe o temă la alegerea candidatului.

        Note:
    - Proba se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă, calculată ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat pentru a) şi b).


        Proba a II-a
        Recital:
    a) două părţi dintr-o lucrare sau o piesă muzicală preclasică;
    b) o lucrare/piesă muzicală, la alegere, din repertoriul clasic, romantic sau modern. Lucrările vor avea nivelul de dificultate cel puţin al programei ultimei clase de gimnaziu.

        Notă:
        Proba se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă, calculată ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat pentru a) şi b).    – Instrumente de percuţie
        Proba I
        Proba de instrument: un studiu, interpretat la toba mică, având nivelul de dificultate cel puţin al programei ultimei clase de gimnaziu.
        Notă:
        Această probă se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă.


        Proba a II-a
        Recital:
    a) un "solo", la tobe;
    b) patru ritmuri de dans, după cum urmează:
    - latino - american;
    – ritm în măsură ternară;
    – reggae;
    – twist sau rock and roll.


        Notă:
        Proba se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă, calculată ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat pentru a) şi b).    – Pian
        Proba I
        Proba de instrument:
    a) Un studiu, la alegerea candidatului, având nivelul de dificultate cel puţin al programei ultimei clase de gimnaziu;
    b) O improvizaţie instrumentală, pe o temă la alegerea candidatului.

        Note:
    - Proba se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă, calculată ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat pentru a) şi b).


        Proba a II-a
        Recital:
    a) o piesă polifonică;
    b) o parte dintr-o sonată clasică sau, la alegere, o piesă romantică sau modernă.

        Notă:
        Proba se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă, calculată ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat pentru a) şi b).


    SECŢIA ARTĂ VOCALĂ INTERPRETATIVĂ
    II. CONŢINUTUL PROBELOR
    A. CANTO CLASIC
        Probă de interpretare alcătuită pe baza unui repertoriu de gen compus din 2 (două) piese, la alegerea candidatului.

    B. CANTO JAZZ - MUZICĂ UŞOARĂ
        Probă de interpretare alcătuită pe baza unui repertoriu de gen compus din 2 (două) piese, la alegerea candidatului.

    C. CANTO TRADIŢIONAL ROMÂNESC
        Probă de interpretare alcătuită pe baza unui repertoriu de gen compus din 2 (două) piese, la alegerea candidatului.
        Note:
    - Proba se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă, calculată ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat pentru a) şi b).
    – Nivelul de dificultate a studiilor, lucrărilor şi/sau pieselor prezentate de candidaţi, pentru toate specialităţile instrumentale, trebuie să fie cel puţin egal cu nivelul de dificultate prevăzut de programele şcolare în vigoare.
    SECŢIA TEORETICĂ
    II. CONŢINUTUL PROBELOR
        Proba I:
    1. Solfegiu la prima vedere
        Nota:
        Proba se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă.

        Proba a II-a

    2. Dicteu melodic
        Recunoaşterea sunetelor şi a formulelor ritmice prezentate sub forma unor segmente ritmico-melodice scurte (conform programei pentru învăţământul gimnazial), pe platformă on-line, în prezenţa comisiei de evaluare.
        Notă:
        Această probă se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă. Probele la prima vedere se vor susţine pe una din platformele comunicate de unitatea de învăţământ care organizează probele, on-line, în prezenţa comisiei de evaluare.


        NOTE:
    1. Comisiile de examinare şi evaluare, pentru toate specialităţile muzicale, sunt numite prin decizia inspectoratului şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti şi sunt compuse din:
    - preşedinte (fără drept de notare) - directorul sau directorul adjunct al unităţii de învăţământ;
    – vicepreşedinte (fără drept de notare) - profesor de specialitate;
    – membri (cu drept de notare) - doi profesori de disciplina/specialitatea pentru care candidatul susţine probele sau, în mod excepţional, unul de o specialitate înrudită.

    2. Nota minimă de promovare pentru fiecare probă a examenului este 5 (cinci) şi se stabileşte ca medie aritmetică, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor acordate de fiecare examinator, membru al comisiei cu drept de notare.
    3. Pentru secţiile la care sunt prevăzute două probe, nota finală la probele de aptitudini a fiecărui candidat este obţinută ca medie aritmetică, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor obţinute la probele I şi II.
    4. Nota finală minimă de promovare a testelor de aptitudini este 6 (şase).
    5. Pentru secţiile vocal-instrumentale, un candidat se consideră neprezentat dacă nu prezintă numărul de lucrări/piese menţionat de conţinutul probelor la instrumentul respectiv.
    6. Pentru instrumentele cu corzi grave, instrumente de suflat, instrumente de percuţie şi instrumente populare, se admit transcripţii după lucrări muzicale originale.
    7. Rezultatele se afişează la încheierea fiecărei probe de examen.
    8. Candidaţii care nu au fost admişi la secţia instrumentală se pot prezenta la secţia teoretică, în limita numărului de locuri aprobat conform legislaţiei în vigoare.
    9. Elevii înscrişi la probele de aptitudini pentru filiera vocaţională, profil artistic muzical, vor beneficia de un punctaj suplimentar de 0,5 puncte, adăugat la media finală a probelor de aptitudini, dacă fac dovada că au obţinut premii sau menţiuni la Olimpiada Naţională sau la concursurile artistice desfăşurate în ultimii 4 (patru) ani şi prevăzute în Calendarul Activităţilor Extraşcolare Naţionale/Calendarul Activităţilor Extraşcolare Regionale (CAEN/CAER).
    10. La probele de aptitudini pentru profilul artistic - muzică nu se admit contestaţii.

    PROFIL ARTISTIC - SPECIALIZAREA COREGRAFIE
        Probele de aptitudini din cadrul examenului de admitere în învăţământul liceal vocaţional, profil artistic, specializarea Coregrafie, pentru absolvenţii claselor a VIII-a, specializarea Coregrafie se desfăşoară prin echivalarea probei cu media aritmetică, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a mediilor generale obţinute de candidat în ultimul an de studiu la disciplinele Dans Clasic şi Dans românesc.
        Probele de aptitudini din cadrul examenului de admitere în învăţământul liceal vocaţional, profil artistic, specializarea Coregrafie, pentru absolvenţii învăţământului gimnazial, altul decât specializarea Coregrafie, constă în evaluarea unei înregistrări în format digital, pe un CD/DVD/USB stick, transmisă de candidat. În acest caz, la înscrierea candidatului, realizată fie direct la secretariatul unităţii şcolare liceale care organizează probele de aptitudini, în baza unei programări realizate telefonic sau prin e-mail, fie prin transmiterea prin poştă sau curier, cu confirmare de primire, se vor depune şi următoarele documente: un CD/DVD/USB stick conţinând înregistrarea audio-video cu elevul candidat interpretând o coregrafie clasică şi un dans românesc şi o declaraţie pe proprie răspundere, semnată de candidat şi de părinte/reprezentantul legal, privind veridicitatea imprimării digitale trimise.
        Probele de aptitudini la învăţământul vocaţional artistic coregrafic pentru absolvenţii claselor a VIII-a, specializarea Coregrafie, se evaluează după cum urmează:
    - Proba I va fi evaluată prin echivalare cu media generală la disciplina Dans Clasic din ultimul an de studiu;
    – Proba a II-a va fi evaluată prin echivalare cu media generală la disciplina Dans românesc din ultimul an de studiu.

        Notă:
        Echivalarea şi validarea probelor se fac de către Comisiile de examinare şi evaluare la unitatea de învăţământ care organizează probele de aptitudini.

        Notă:
    1. Comisiile de examinare şi evaluare sunt numite prin decizia inspectoratului şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti şi sunt compuse din:
    - preşedinte (fără drept de notare) - directorul sau directorul adjunct al unităţii de învăţământ;
    – vicepreşedinte (fără drept de notare) - profesor de specialitate;
    – membri (cu drept de notare) - doi profesori de specialitate.

    2. Nota minimă de promovare pentru fiecare probă a examenului este 5 (cinci) şi se stabileşte ca medie aritmetică, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor acordate de fiecare examinator, membru al comisiei cu drept de notare.
    3. Nota finală la probele de aptitudini a fiecărui candidat este media aritmetică, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor obţinute la probele I şi II.
    4. Nota finală minimă de promovare a examenului este 6 (şase).
    5. Un candidat provenind de la alte profiluri decât cel de coregrafie, se consideră neprezentat la probele de aptitudini dacă nu prezintă imprimat pe CD/DVD/ USB stick o coregrafie clasică şi un dans românesc.
    6. La probele de aptitudini pentru specializarea coregrafie nu se admit contestaţii.


    PROFIL ARTISTIC - SPECIALIZAREA ARTA ACTORULUI
        Probele de aptitudini din cadrul examenului de admitere în învăţământul liceal vocaţional, profil artistic, specializarea Arta Actorului se desfăşoară pe baza evaluării unui repertoriu înregistrat în format digital pe un CD/DVD/USB stick (audio-video) cu evoluţia candidatului, conform cerinţelor conţinutului probelor.
    I. ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR
        Înscrierea candidatului se face prin depunerea directă la secretariatul unităţii şcolare liceale care organizează probele de aptitudini, în baza unei programări realizate telefonic sau prin email, sau prin transmiterea prin poştă sau curier, cu confirmare de primire, a următoarelor documente:
    a) documentele de înscriere (anexa la fişa de înscriere);
    b) o înregistrare audio-video a repertoriului, în format digital, pe un CD/DVD/USB stick;
    c) o declaraţie pe proprie răspundere, semnată de candidat şi de părinte/reprezentatul legal, privind veridicitatea imprimării în format digital trimise.


    II. CONŢINUTUL PROBELOR
        Proba I
        APTITUDINILE SPECIALIZĂRII
    a) Recitarea a 2 (două) poezii şi a unei fabule;
    b) Povestirea unei întâmplări din viaţa candidatului.

        Durata probei: nu va depăşi 20 de minute.
        Notă:
        Proba se apreciază de fiecare evaluator cu o notă, care se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat pentru probele a) şi b).


        Proba a II-a
        APTITUDINI MUZICALE
    a) Interpretarea unei piese muzicale la alegerea candidatului;
        Durata probei: nu va depăşi 5 (cinci) minute.


        Notă:
        Proba se apreciază de fiecare evaluator cu o notă


        NOTE:
    1. Comisiile de examinare şi evaluare pentru specializarea Arta actorului, numite prin decizia inspectoratului şcolar judeţean/al Municipiului Bucureşti, sunt compuse din:
    - preşedinte (fără drept de notare) - directorul sau directorul adjunct al unităţii de învăţământ;
    – vicepreşedinte (fără drept de notare) - profesor de specialitate;
    – membri (cu drept de notare) - doi profesori de specialitatea Arta actorului.

    2. Nota minimă de promovare pentru fiecare probă a examenului este 5 (cinci) şi se stabileşte ca medie aritmetică, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor acordate de fiecare examinator, membru al comisiei cu drept de notare.
    3. Nota finală la probele de aptitudini a fiecărui candidat este obţinută ca medie aritmetică, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor obţinute la probele I şi II.
    4. Nota finală minimă de promovare a probei de aptitudini este 6 (şase).
    5. Un candidat se consideră neprezentat dacă repertoriul corespunzător conţinutului probelor de aptitudini, transmis comisiei, în format digital, este incomplet.
    6. La probele de aptitudini pentru specializarea Arta actorului nu se admit contestaţii.    PROFIL PEDAGOGIC
                         SPECIALIZĂRILE: ÎNVĂŢĂTORI-EDUCATOARE, EDUCATOR-PUERICULTOR, INSTRUCTOR DE EDUCAŢIE EXTRAŞCOLARĂ, MEDIATOR ŞCOLAR
        La învăţământul liceal - filiera vocaţională, profilul pedagogic, toate specializările, evaluarea şi certificarea aptitudinilor se realizează prin eliberarea unei fişe de aptitudini, de către unitatea de învăţământ în care este înmatriculat candidatul în clasa a VIII-a, anexă la fişa de înscriere a candidatului.
        Fişa de aptitudini va conţine:
    - tipurile de aptitudini - de comunicare, artistice şi fizice - şi disciplina în ale cărei programe şcolare este cuprins fiecare tip de aptitudini: Limba şi literatura română*), Educaţie vizuală, Educaţie muzicală, Educaţie fizică şi sport;
        *) Pentru elevii care studiază în clase/secţii/unităţi de învăţământ preuniversitar cu predare în limbile minorităţilor naţionale se va lua în calcul şi disciplina "Limba şi literatura maternă".

    – media generală a claselor V-VIII la disciplinele: Limba şi literatura română*), Educaţie vizuală, Educaţie muzicală, Educaţie fizică şi sport;
        *) Pentru elevii care studiază în clase/secţii/unităţi de învăţământ preuniversitar cu predare în limbile minorităţilor naţionale se va lua în calcul şi disciplina "Limba şi literatura maternă".

    – media generală a claselor V-VIII la purtare;
    – calificativul - ADMIS/RESPINS la profilul Pedagogic.

        Pentru a fi declarat ADMIS la profilul Pedagogic, toate specializările, candidatul trebuie să aibă, în fişa de aptitudini, la fiecare dintre disciplinele: Limba şi literatura română*), Educaţie vizuală, Educaţie muzicală, Educaţie fizică şi sport, media generală a claselor V-VIII mai mare sau egală cu 6 (şase) şi media generală la purtare a claselor V-VIII, 10 (zece).
        *) Pentru elevii care studiază în clase/secţii/unităţi de învăţământ preuniversitar cu predare în limbile minorităţilor naţionale se va lua în calcul şi disciplina "Limba şi literatura maternă".

        Pentru admiterea în anul şcolar 2021 - 2022 în învăţământul liceal - filiera vocaţională, profil pedagogic, toate specializările, comisiile de înscriere din unităţile de învăţământ gimnazial îndeplinesc atât atribuţii privind completarea fişei de aptitudini şi de transmitere a acesteia către unitatea de învăţământ preuniversitar liceal cu profil pedagogic, cât şi atribuţii privind completarea, semnarea şi ştampilarea anexelor la fişele de înscriere şi încărcarea informaţiilor în aplicaţia informatică dedicată admiterii în învăţământul liceal de stat, conform procedurii elaborate de către Comisia Naţională de Admitere.
        Acordarea calificativului ADMIS/RESPINS la profilul pedagogic, înscris pe fişa de aptitudini, în câmpul dedicat, se face de către comisia de admitere instituită la nivelul unităţii de învăţământ preuniversitar liceal cu profil pedagogic, care va alcătui şi lista candidaţilor admişi la profilul pedagogic.
        Admiterea la specializările din cadrul profilului pedagogic, filiera vocaţională, a candidaţilor care au obţinut calificativul ADMIS, în conformitate cu prevederile de mai sus, se face în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere.
        Modelul fişei de aptitudini este stabilit de către Comisia Naţională de Admitere şi este transmis Comisiilor de admitere judeţene/a Municipiului Bucureşti, până la data de 10 mai 2021.

    PROFIL TEOLOGIC
               SPECIALIZĂRILE: TEOLOGIE, PATRIMONIU CULTURAL, GHID TURISM RELIGIOS, SEMINARII/COLEGII/LICEE TEOLOGICE ORTODOXE, BAPTISTE, ROMANO-CATOLICE, GRECO-CATOLICE, ROMANO-CATOLICE DE LIMBA MAGHIARĂ, REFORMATE, UNITARIENE, PENTICOSTALE, ADVENTISTE ŞI MUSULMANE
    1. Documentele necesare înscrierii pentru admiterea la unităţile de învăţământ cu profil vocaţional teologic, graficul admiterii şi alte informaţii legate de aceasta vor fi anunţate pe pagina web/pagina de facebook a şcolii.
    2. Se pot înscrie la admiterea în clasa a IX-a la seminariile/colegiile/liceele teologice ortodoxe, baptiste, romano-catolice, romano-catolice de limba maghiară, greco-catolice, reformate, unitariene, penticostale, adventiste şi musulmane, absolvenţi de gimnaziu având minimum media 9 (nouă) la purtare pentru fiecare clasă din învăţământul gimnazial.
    3. Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele acte:
    3.1. anexa la fişa de înscriere;
    3.2. certificat de naştere - copie;
    3.3. fişa medicală în original;
    3.4. declaraţie din partea candidatului şi a părintelui/reprezentantului legal al acestuia că au luat cunoştinţă de Regulamentul intern al unităţii şcolare şi că sunt de acord să-l respecte;
    3.5. adeverinţă/certificat de botez - copie (pentru cultele: ortodox);
    3.6. recomandarea consiliului parohial/preotului paroh (pentru cultele: ortodox, reformat şi romano-catolic);
    3.7. binecuvântarea chiriarhului locului (pentru cultul ortodox).

    4. În cadrul examenului de admitere la profilul teologic, seminariile/colegiile/liceele teologice ortodoxe, baptiste, romano-catolice, greco-catolice, romano-catolice de limba maghiară, reformate, unitariene, penticostale, adventiste şi musulmane, candidaţii vor susţine, la nivelul probelor de aptitudini, următoarele probe:
    a) un interviu/colocviu/probă orală, evaluate cu calificativ admis/respins;
    b) o probă de verificare a cunoştinţelor religioase, evaluată cu notă.

    5. Interviul/colocviul/proba orală constă în:
    a) verificarea dicţiei prin: rostirea unei rugăciuni/poezii, la alegerea candidatului;
    b) motivarea alegerii unei unităţi de învăţământ vocaţional teologic;
    c) verificarea aptitudinilor muzicale, prin intonarea unei cântări religioase, la alegerea candidatului (pentru cultul ortodox).

    6. Proba de verificare a cunoştinţelor religioase (VCR) constă în calcularea, cu două zecimale, fără rotunjire, a mediei aritmetice a mediilor anuale la disciplina Religie din clasele V-VIII. Nota prin care se evaluează această probă constituie nota finală la proba de aptitudini (APT).
    7. Pentru toate specializările de la profilul Teologic, media minimă la proba de verificare a cunoştinţelor la disciplina Religie (VCR) trebuie să fie minimum 7 (şapte).
    8. Pentru profilul Teologic, specializarea Patrimoniu cultural, examenul de admitere va cuprinde şi o probă de verificare a unor aptitudini (VA) în perceperea formelor/exprimarea cromatică în compoziţie, care va consta din prezentarea unui portofoliu. Portofoliul va cuprinde trei lucrări ale candidatului, care vor fi avizate de către profesorul de Religie/profesorul de Educaţie plastică/directorul şcolii de unde provine candidatul. La această specializare, nota finală la proba de aptitudini (APT) se calculează astfel:
        APT = (VCR + VA)/2, unde:
    - VCR = media de la verificarea cunoştinţelor religioase, care va rezulta din media aritmetică a mediilor anuale la disciplina Religie din clasele a V-VIII, calculată cu două zecimale, fără rotunjire;
    – VA = nota la verificarea aptitudinilor în perceperea formelor/exprimarea cromatică în compoziţie.


    9. Pentru profilul Teologic, specializarea Ghid turism religios, examenul de admitere va cuprinde şi o probă de verificare a unor aptitudini corespunzătoare specializării (VA), care va consta în prezentarea, în formă orală, a unui obiectiv turistic religios, la alegerea candidatului. La această specializare, nota finală la proba de aptitudini (APT) se calculează astfel:
        APT = (VCR + VA) / 2, unde:
    - VCR = media de la verificarea cunoştinţelor religioase, care va rezulta din media aritmetică a mediilor anuale la disciplina religie din clasele a V-VIII, calculată cu două zecimale, fără rotunjire;
    – VA = media la proba de verificare a aptitudinilor.


    10. Media finală de admitere se calculează conform prevederilor punctului II al anexei nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5457/2020 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2021 - 2022, cu modificările ulterioare.
    11. În situaţia în care unul dintre candidaţi, la una dintre specializările unităţilor de învăţământ vocaţional teologic, nu a studiat disciplina Religie pe parcursul claselor V-VIII, şi, în consecinţă, nu are media încheiată la disciplina Religie, pentru una sau mai multe clase, acesta va susţine o probă orală de verificare a cunoştinţelor la disciplina Religie (la cultul pentru care candidează). În această situaţie, subiectele pentru proba orală se elaborează din programa şcolară de religie, clasele V-VIII. Durata probei orale va fi de 20 de minute.
    12. Dosarul de înscriere a candidaţilor se va putea depune inclusiv on-line, prin transmiterea documentelor pe adresa de e-mail a unităţii de învăţământ.
    13. Interviul/colocviul/proba orală, precum şi proba de verificare a unor aptitudini în perceperea formelor/exprimarea cromatică în compoziţie/proba de verificare a unor aptitudini corespunzătoare specializării Ghid turism religios şi proba orală de verificare a cunoştinţelor la disciplina Religie, pentru candidaţii menţionaţi la punctul 11, se desfăşoară on-line, cu respectarea/asigurarea unor condiţii egale de participare pentru toţi candidaţii înscrişi.


    PROFIL MILITAR
    COLEGII NAŢIONALE MILITARE ALE MINISTERULUI APĂRĂRII NAŢIONALE
        Ministerul Apărării Naţionale organizează clase de liceu, în filiera vocaţională, profilul militar
    I. RECRUTAREA CANDIDAŢILOR
        Candidaţii la admiterea în colegiile naţionale militare ale Ministerului Apărării Naţionale sunt recrutaţi de către birourile informare-recrutare din cadrul centrelor militare zonale/judeţene/de sector al municipiului Bucureşti sau de către alte structuri stabilite prin ordin al ministrului apărării naţionale şi sunt planificaţi pentru susţinerea probelor de selecţie, dacă îndeplinesc criteriile generale şi specifice de recrutare.

    II. SELECŢIA CANDIDAŢILOR
        Activitatea de selecţie se organizează şi se desfăşoară în cadrul structurilor stabilite prin ordin al ministrului apărării naţionale şi constă în:
    a) evaluare psihologică;
    b) evaluarea capacităţii motrice;
    c) interviu de evaluare finală;
    d) examinare medicală.

        Fiecare probă de selecţie are caracter eliminatoriu şi se apreciază cu "ADMIS"/"APT" sau "RESPINS"/"INAPT", pe baza baremelor şi standardelor stabilite de Ministerul Apărării Naţionale.

    III. ADMITEREA CANDIDAŢILOR LA COLEGIILE NAŢIONALE MILITARE
        La admiterea în colegiile naţionale militare, participă candidaţii care au fost declaraţi "ADMIS"/"APT" la toate probele de selecţie.
        În perioada stabilită conform reglementărilor proprii ale Ministerului Apărării Naţionale, candidaţii susţin o probă de verificare a cunoştinţelor la disciplinele Limba şi literatura română şi Matematică. Structura, durata, conţinutul, baremul de evaluare şi notare şi modul de organizare pentru această probă se stabilesc prin reglementări proprii ale Ministerului Apărării Naţionale.
        Nota minimă pentru promovarea probei de verificare a cunoştinţelor este nota 6 (şase).
        Media finală de admitere pentru candidaţii la admiterea în colegiile naţionale militare se calculează astfel:
        0,2 MA + 0,8 NP = MFA,
        unde:
        NP = nota la proba de verificare a cunoştinţelor la disciplinele Limba şi literatura română şi Matematică;
        MA = media de admitere (calculată conform prevederilor generale cu privire la organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat);
        MFA = media finală de admitere.


        Pentru candidaţii la admiterea în colegiile naţionale militare, adeverinţa cu notele şi media generală obţinute la evaluarea naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a şi foaia matricolă conţinând rezultatele din clasele V-VIII, cu calculul mediei generale, sunt eliberate de către unitatea de învăţământ din care provin candidaţii în prima zi lucrătoare după afişarea rezultatelor finale la evaluarea naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a, la o data anterioară celei stabilite pentru repartiţia computerizată în colegiile naţionale militare.
        Candidaţii care participă la admiterea în învăţământul preuniversitar liceal militar sunt ierarhizaţi şi repartizaţi computerizat, utilizând aplicaţia informatică naţională dedicată admiterii, în limita cifrei de şcolarizare aprobate pentru fiecare colegiu naţional militar, în ordine strict descrescătoare a mediei finale de admitere şi pe baza opţiunilor din fişa de înscriere specifică.
        La medii finale de admitere egale, departajarea candidaţilor se face conform reglementărilor proprii ale Ministerului Apărării Naţionale.
        În cazul în care, după comunicarea rezultatelor la colegiile naţionale militare, există candidaţi admişi care declară, în scris, că renunţă la locul obţinut, pe locurile eliberate de aceştia pot fi admişi alţi candidaţi care au promovat proba de verificare a cunoştinţelor, în ordinea strict descrescătoare a mediei finale de admitere şi în funcţie de opţiunile exprimate în fişa de înscriere specifică.
        Candidaţii care nu sunt admişi în colegiile naţionale militare, precum şi candidaţii admişi, dar care renunţă la locul obţinut vor participa la admiterea organizată de Ministerul Educaţiei.


    LICEUL WALDORF
    SPECIALIZAREA FILOLOGIE
    1. La învăţământul liceal Waldorf, specializarea Filologie, nota finală la probele de aptitudini (APT) se calculează ca media aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a mediilor generale pentru clasele V-VIII obţinute la disciplinele: Limba şi literatura română, Educaţie plastică şi Educaţie muzicală pentru clasele cu predare în limba română, respectiv Limba şi literatura maternă, Educaţie plastică şi Educaţie muzicală pentru elevii care vor urma studiile liceale într-o limbă a minorităţilor naţionale.
    2. Media generală pentru clasele V-VIII la o disciplină se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a mediilor anuale obţinute în clasele a V-a, a VI-a, a VII-a şi a VIII-a la disciplina respectivă.
    3. Nota finală minimă de promovare a probelor de aptitudini este 7 (şapte).
    4. Unitatea de învăţământ din care provine elevul care doreşte să se înscrie la un liceu Waldorf eliberează, odată cu anexa la fişa de înscriere a candidatului, şi foaia matricolă a acestuia, în care sunt consemnate mediile anuale obţinute în clasele a V-a, a VI-a, a VII-a şi a VIII-a la disciplinele Limba şi literatura română, respectiv Limba şi literatura maternă pentru elevii care optează pentru clase cu predare în limbile minorităţilor naţionale, Educaţie plastică şi Educaţie muzicală.
    5. Liceul Waldorf la care se înscrie elevul pentru probele de aptitudini calculează nota finală la probele de aptitudini conform punctului 1 şi completează anexa la fişa de înscriere a candidatului.

    PROFIL SPORTIV
        Admiterea elevilor la clasa a IX-a, profil sportiv, pentru anul şcolar 2021 - 2022, se desfăşoară conform următoarelor prevederi:
    1. înscrierea elevilor pentru admiterea la clasele cu program sportiv este condiţionată de:
    a) existenţa avizului medical, cu specificaţia "Apt pentru efort fizic/Clinic sănătos", favorabil practicării disciplinei sportive pentru care se constituie clasa, eliberat cu maximum 10 (zece) zile lucrătoare înainte de înscriere (condiţie eliminatorie);
    b) existenţa unui document, din cele menţionate mai jos, care să ateste că elevul practică organizat, de cel puţin 1 (un) an calendaristic, disciplina sportivă pentru care se constituie clasa (condiţie eliminatorie):
    i. carnet de legitimare sportivă (legitimaţie de sportiv) în disciplina pentru care se constituie clasa, vizat de către forul de specialitate pentru cel puţin unul din ultimii trei ani competiţionali (în copie conformă cu originalul);
    ii. adeverinţă de la clubul sportiv/asociaţia sportivă sau de la unitatea de învăţământ cu program sportiv integrat/suplimentar că practică organizat disciplina sportivă pentru care se constituie clasa de cel puţin un an calendaristic (document original/scanat);
    iii. adeverinţă de la unitatea de învăţământ că a participat, în unul din ultimii trei ani şcolari, după caz, la etapele judeţene/sectoare ale municipiului Bucureşti, zonale/regionale/municipiul Bucureşti sau naţionale ale competiţiilor organizate de Ministerul Educaţiei în cadrul Olimpiadei Gimnaziilor/Olimpiadei Naţionale a Sportului Şcolar şi/sau în cadrul Campionatelor Naţionale Şcolare, la disciplina sportivă pentru care se constituie clasa (document original/scanat);

    c) adeverinţă (document original/scanat) de la unitatea de învăţământ gimnazial absolvită cu media generală la disciplina Educaţie fizică/Pregătire sportivă practică din clasele V-VIII, calculată ca media aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a mediilor anuale la această disciplină, în clasele în care a parcurs disciplina (condiţie eliminatorie);
    d) pot fi admişi în liceele vocaţionale, la clasele cu program sportiv, doar candidaţii care au media generală cel puţin 7 (şapte) la disciplina Educaţie fizică/Pregătire sportivă practică din clasele V-VIII;

    2. nota finală la probele de aptitudini (APT) se echivalează cu media generală la disciplina Educaţie fizică/Pregătire sportivă practică din clasele V-VIII, calculată ca media aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a mediilor anuale la această disciplină, în clasele în care a parcurs disciplina;
    3. în cazul în care doi sau mai mulţi candidaţi au medii finale de admitere (MFA) egale, aceştia vor fi departajaţi folosind, în ordine, următoarele criterii:
    a) locul 1 obţinut în unul din ultimii trei ani competiţionali la Campionatele naţionale organizate de federaţia naţională de specialitate în disciplina pentru care se constituie clasa;
    b) locul 2 obţinut în unul din ultimii trei ani competiţionali la Campionatele naţionale organizate de federaţia naţională de specialitate în disciplina pentru care se constituie clasa;
    c) locul 3 obţinut în unul din ultimii trei ani competiţionali la Campionatele naţionale organizate de federaţia naţională de specialitate în disciplina pentru care se constituie clasa;
    d) participarea, în unul din ultimii trei ani competiţionali, la Campionatele naţionale organizate de federaţia naţională de specialitate în disciplina pentru care se constituie clasa;
    e) carnet de legitimare sportivă (legitimaţie de sportiv) în disciplina pentru care se constituie clasa, vizat de către forul de specialitate pentru cel puţin unul din ultimii trei ani competiţionali;
    f) adeverinţă de la clubul sportiv/asociaţia sportivă sau de la unitatea de învăţământ cu program sportiv integrat/suplimentar că practică organizat disciplina sportivă pentru care se constituie clasa de cel puţin un an calendaristic;
    g) participarea, în unul din ultimii trei ani şcolari, la etapele naţionale ale competiţiilor organizate de Ministerul Educaţiei în cadrul Olimpiadei Gimnaziilor/Olimpiadei Naţionale a Sportului Şcolar şi/sau în cadrul Campionatelor Naţionale Şcolare, la disciplina sportivă pentru care se constituie clasa;
    h) participarea, în unul din ultimii trei ani şcolari, la etapele regionale/zonale/municipiul Bucureşti ale competiţiilor organizate de Ministerul Educaţiei în cadrul Olimpiadei Gimnaziilor/Olimpiadei Naţionale a Sportului Şcolar şi/sau în cadrul Campionatelor Naţionale Şcolare, la disciplina sportivă pentru care se constituie clasa;
    i) participarea, în unul din ultimii trei ani şcolari, la etapele judeţene/sectoare ale municipiului Bucureşti ale competiţiilor organizate de Ministerul Educaţiei în cadrul Olimpiadei Gimnaziilor/Olimpiadei Naţionale a Sportului Şcolar şi/sau în cadrul Campionatelor Naţionale Şcolare, la disciplina sportivă pentru care se constituie clasa;
    j) media generală obţinută la evaluarea naţională din clasa a VIII-a;
    k) media generală de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a;
    l) nota obţinută la proba de Limba şi literatura română din cadrul evaluării naţionale;
    m) nota obţinută la proba de Matematică din cadrul evaluării naţionale;

    4. în vederea aplicării criteriilor de departajare a candidaţilor care au medii finale de admitere (MFA) egale, la dosarul de înscriere se depun, după caz (condiţie neobligatorie):
    a) pentru literele a, b, c şi d de la punctul 3 - documente eliberate de federaţia naţională de specialitate;
    b) pentru literele g, h şi i de la punctul 3 - documente eliberate de inspectoratul şcolar de care aparţine candidatul.    ANEXA 3

        (Anexa nr. 4 la ordinul MEC nr. 5457/31.08.2020, cu modificările ulterioare)
              METODOLOGIA DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE ŞI STRUCTURA PROBEI
                     DE VERIFICARE A CUNOŞTINŢELOR DE LIMBĂ MODERNĂ
             PENTRU ADMITEREA ÎN ANUL ŞCOLAR 2021-2022 ÎN CLASELE A IX-A CU
      PROGRAM BILINGV DE PREDARE A UNEI LIMBI MODERNE DE CIRCULAŢIE INTERNAŢIONALĂ

    ART. 1
    (1) Pentru admiterea în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2021-2022 în clasa a IX-a cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv, proba de verificare a cunoştinţelor la limba modernă constă în recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute pe parcursul ciclului gimnazial la limba modernă pentru care se optează la admiterea în clasa a IX-a cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv sau a rezultatelor obţinute la examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine.
    (2) Proba de verificare a cunoştinţelor la limba modernă se echivalează cu media aritmetică, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a mediilor anuale aferente celor patru ani de studiu din învăţământul gimnazial la limba modernă pentru care optează elevul. Această prevedere se aplică şi elevilor care au studiat limba respectivă în gimnaziu ca limbă maternă.
    (3) Candidaţilor care au promovat, pe parcursul învăţământului gimnazial, examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine, li se recunosc şi echivalează aceste rezultate cu proba de verificare a cunoştinţelor la limba modernă pentru care au obţinut distincţia, conform prevederilor art. 5 alin. (3), (4),(5) şi (6) din Ordinul MEC nr. 5457/2020, cu modificările ulterioare.
    (4) Nota minimă de admitere la proba de verificare a cunoştinţelor la limba modernă este 6 (şase).
    (5) Elevilor care, pe parcursul ciclului gimnazial, nu au studiat, în şcoală, limba modernă pentru care optează la admiterea în clasa a IX-a cu predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională în regim bilingv (nivel lingvistic egal sau superior nivelului A2 corespunzător Cadrului European Comun de Referinţă pentru Limbi), dar au studiat-o în context non-formal, li se poate echivala proba de verificare a cunoştinţelor la limba modernă în baza unei fişe de studiu a limbii moderne de circulaţie internaţională învăţate în context formal/non-formal, prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. c) din prezenta metodologie. Fişa se completează de către părintele/reprezentantul legal al elevului.
    (6) Părintele/reprezentantul legal al elevului integrat în categoria menţionată la alin. (5) anexează fişei de studiu a limbii moderne de circulaţie internaţională învăţate în context formal/non-formal, prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. c) din prezenta metodologie documente (adeverinţe de la organizaţiile/instituţiile furnizoare de cursuri în limba modernă respectivă, foi matricole de la unităţile de învăţământ din altă ţară sau de la organizaţii furnizoare de educaţie care organizează şi desfăşoară pe teritoriul României activităţi corespunzătoare unor sisteme educaţionale din alte ţări etc.) care să valideze nivelul de competenţă lingvistică egal sau superior nivelului A2 corespunzător Cadrului European Comun de Referinţă pentru Limbi.
    (7) Elevii care, pe parcursul ciclului gimnazial, nu au studiat, nici în context formal, şi nici în context non-formal, limba modernă pentru care optează la admiterea în clasa a IX-a cu predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională în regim bilingv (nivel lingvistic egal sau superior nivelului A2 corespunzător Cadrului European Comun de Referinţă pentru Limbi), depun la secretariatul unităţii de învăţământ/transmit comisiei de înscriere, prin e-mail sau prin poştă, cu confirmare de primire, un portofoliu al cărui conţinut şi punctaj sunt prevăzute în Anexa D la prezenta metodologie. Depunerea/transmiterea portofoliului, de către elev/părinte/reprezentant legal se face în perioada prevăzută în calendarul admiterii şi este însoţită de o declaraţie pe propria răspundere, semnată de elev şi de părinte/reprezentatul legal al acestuia, privind proprietatea intelectuală a conţinutului acestui document.
    (8) Punctajul minim pentru ca un elev aflat în situaţia prevăzută la alin. (7) să fie admis este de 60 de puncte, incluzând şi cele 10 puncte din oficiu. Punctajul de la 10 la 100 se transformă în note de la 1 la 10.
    (9) La proba de evaluare a portofoliilor categoriei de elevi prevăzute la alin (7) nu se admit contestaţii.

    ART. 2
    (1) Echivalarea probei de verificare a cunoştinţelor la limba modernă pentru admiterea în clasa a IX-a cu predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională în regim bilingv, precum şi evaluarea portofoliilor categoriei de elevi prevăzute la art. 1 alin (7), se realizează la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ gimnazial, de către Comisia de înscriere constituită prin decizie internă, conform prevederilor art. 16 alin. (1) din Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011-2012, aprobată prin Ordinul MECTS nr. 4802/31.08.2010, valabilă şi pentru anul şcolar 2021-2022.
    (2) În vederea echivalării probei de verificare a cunoştinţelor la limba modernă şi a evaluării portofoliilor categoriei de elevi prevăzute la art. 1 alin. (7), comisia prevăzută la alin. (1) are următoarele atribuţii:
    a) primeşte cererile de echivalare transmise prin e-mail/la adresa poştală a unităţii de învăţământ (cu confirmare de primire) sau depuse la unitatea de învăţământ de către părintele/reprezentantul legal al elevului, însoţite de copii ale documentelor justificatoare menţionate în prezenta anexă;
    b) completează anexa la fişa de înscriere pentru fiecare elev care a depus cerere pentru echivalarea probei de verificare a cunoştinţelor la limba modernă pentru admiterea în clasa a IX-a cu predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională în regim bilingv pentru care este îndeplinită condiţia de admitere menţionată la art.1 alin. (4) din prezenta metodologie;
    c) echivalează rezultatele obţinute pe parcursul ciclului gimnazial la limba modernă pentru care se optează la admiterea în clasa a IX-a cu predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională în regim bilingv, precum şi rezultatele obţinute la examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine cu proba de verificare a cunoştinţelor la limba modernă;
    d) stabileşte criteriile de evaluare, respectiv baremul de evaluare şi notare ale portofoliilor categoriei de elevi prevăzute la art. 1 alin. (7);
    e) evaluează portofoliile categoriei de elevi prevăzute la art. 1 alin. (7);
    f) răspunde de completarea, semnarea şi ştampilarea anexei la fişa de înscriere cu rezultatele obţinute, precum şi de încărcarea informaţiilor în aplicaţia informatică dedicată admiterii în învăţământul liceal de stat;
    g) stochează/arhivează datele personale ale elevilor prevăzuţi la art. 1 alin. (7) în perioada evaluării portofoliilor şi ulterior, pe parcursul şcolarizării, conform prevederilor legale.

    (3) În cazul în care, în cadrul comisiei de înscriere nu există cadre didactice de specialitate pentru evaluarea portofoliului, preşedintele comisiei de înscriere solicită inspectorului şcolar pentru limbi moderne din cadrul inspectoratului şcolar completarea comisiei cu profesori de specialitate.

    ART. 3
    (1) Înscrierea elevilor în vederea echivalării testului de competenţe lingvistice pentru admiterea la clasele cu predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională în regim bilingv se face prin transmiterea, de către părintele/reprezentantul legal al elevului, pe adresa de email/adresa poştală a unităţii de învăţământ (cu confirmare de primire) sau prin depunerea la unitatea de învăţământ gimnazial din care provine candidatul, conform calendarului, în format scanat/fotocopiat, a următoarelor documente, după caz:
    a) pentru candidaţii care solicită echivalarea probei cu media aritmetică a mediilor anuale aferente celor patru ani de studiu din învăţământul gimnazial la limba modernă: cererea de echivalare a rezultatelor obţinute pe parcursul ciclului gimnazial la limba modernă pentru care se optează la admiterea în clasa a IX-a cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv cu proba de verificare a cunoştinţelor la limba modernă, conform modelului din Anexa A la prezenta metodologie;
    b) pentru candidaţii care solicită echivalarea probei cu rezultatele obţinute, pe parcursul învăţământului gimnazial, la examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi moderne: cererea de recunoaştere şi echivalare a rezultatelor obţinute la examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi moderne cu Testul de competenţe lingvistice pentru admiterea în clasa a IX-a cu predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională în regim bilingv, respectiv intensiv, 2021-2022, conform modelului din Anexa B la prezenta metodologie, însoţită de copia scanată, respectiv fotocopia certificatului obţinut/diplomei obţinute la examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine; în situaţiile excepţionale, în care se înregistrează întârzieri în eliberarea certificatului/diplomei de către instituţia/organizaţia respectivă, se depune adeverinţa eliberată de instituţia/organizaţia care administrează examenul şi fişa rezultatelor obţinute;
    c) pentru categoria de candidaţi prevăzută la art. 1 alin. (5): cererea de echivalare, conform modelului din Anexa A la prezenta metodologie şi fişa de studiu a limbii moderne de circulaţie internaţională învăţate în context formal/non-formal, conform modelului din Anexa C la prezenta metodologie. Fişa, asumată prin semnătură de către părintele/reprezentantul legal al elevului, este însoţită de copie scanată sau fotocopie de pe documentele doveditoare;
    d) pentru categoria de candidaţi prevăzută la art. 1 alin. (7): cererea de evaluare, conform modelului din Anexa A la prezenta metodologie, portofoliul şi declaraţia pe propria răspundere, conform modelului din Anexa D la prezenta metodologie.

    (2) Toate documentele scanate se vor arhiva într-un fişier denumit: Nume Prenume Elev_adm9_2021.
    (3) În cazul în care părintele/reprezentantul legal al elevului optează pentru depunerea documentelor la unitatea de învăţământ gimnazial din care provine candidatul, acesta informează, prin telefon sau e-mail, unitatea de învăţământ cu privire la intenţia de depunere a documentelor, în vederea planificării accesului în unitatea de învăţământ. În cazul în care, din motive tehnice, nu se poate realiza informarea telefonică sau prin e-mail, accesul se va face conform planificării generale realizate de unitatea de învăţământ.

    ART. 4
     Rezultatele probei de verificare a cunoştinţelor de limba modernă, menţionate la art. 1 alin. (1) din prezenta metodologie, se afişează, în perioada prevăzută de calendarul admiterii, la avizierul unităţilor de învăţământ gimnazial care au avut candidaţi pentru această probă.

    ART. 5
    (1) Prevederile prezentei metodologii se aplică şi pentru candidaţii care vor să opteze pentru clasele cu predare în regim intensiv a unei limbi moderne.
    (2) Aceşti candidaţi îşi pot echivala proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă cu testul de competenţe lingvistice în condiţiile prevăzute la art. 3.

    ART. 6
        Anexele A, B şi C, D sunt parte integrantă din prezenta metodologie.

    ANEXA A

        Nr. ..../.........2021
                               Domnule/Doamnă preşedinte,
        Subsemnatul(a),.........(nume, prenume părinte)........., domiciliat(ă) în localitatea ............., strada ............, nr. ..., bloc ..., scara ..., etaj ..., apartament ....., sectorul/judeţul .........., nr. telefon ............, părinte/reprezentant legal al elevului/elevei .......(nume, iniţiala tatălui, prenume)......, elev/ă în clasa a VIII-a ..., la ........(unitatea de învăţământ)..... în anul şcolar 2020-2021, vă rog să aprobaţi cererea de echivalare a rezultatelor obţinute pe parcursul ciclului gimnazial la limba modernă ............/de evaluare a portofoliului, pentru admiterea în clasa a IX-a cu predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională în regim bilingv, respectiv intensiv, cu proba de verificare a cunoştinţelor la limba modernă din cadrul admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2021-2022.
        Menţionez faptul că elevul/eleva a studiat/nu a studiat limba modernă .............. pe parcursul învăţământului gimnazial.

┌────────────┬─────────────────────────┐
│Data, │Semnătura, │
└────────────┴─────────────────────────┘

                  Domnului/Doamnei preşedinte al Comisiei de înscriere

    ANEXA B

        Nr. ..../.........2021
                               Domnule/Doamnă preşedinte,
        Subsemnatul(a), ....(nume, prenume părinte)........ domiciliat(ă) în localitatea ............, strada ............., nr. ..., bloc ..., scara ...., etaj ... apartament ..., sectorul/judeţul .............., nr. telefon ............., părinte/reprezentant legal al elevului/elevei ....(nume, iniţiala tatălui, prenume)....., elev/ă în clasa a VIII-a ..., la .....(unitatea de învăţământ).....,
        în anul şcolar 2020-2021, vă rog să aprobaţi cererea de recunoaştere şi echivalare a rezultatelor obţinute la examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine cu Testul de competenţe lingvistice pentru admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv, respectiv intensiv de predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională din cadrul admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2021-2022, astfel:
        LIMBA MODERNĂ:

     ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
     │ │
     └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


        EXAMENUL SUSŢINUT ŞI ANUL SUSŢINERII:

     ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
     │ │
     └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


       INSTITUŢIA/ORGANIZAŢIA CARE ELIBEREAZĂ CERTIFICATUL/ADMINISTREAZĂ EXAMENUL:

     ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
     │ │
     └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


        CERTIFICATUL OBŢINUT

     ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
     │SERIA .......NR. ............ │
     └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


        NIVELUL DE COMPETENTĂ OBTINUT:

     ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
     │ │
     └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────┬─────────────────────────┐
│Data, │Semnătura, │
└────────────┴─────────────────────────┘

                  Domnului/Doamnei preşedinte al Comisiei de înscriere

    ANEXA C

        Nr. ..../.........2021
      Fişa de studiu a unei limbi moderne de circulaţie internaţională învăţate în
                              context formal/non-formal

    1. Numele şi prenumele elevului/elevei ...................
    2. Limba modernă pentru care optează la admiterea în clasa a IX-a cu predare a acesteia în regim bilingv, respectiv intensiv (nivel lingvistic egal sau superior nivelului A2) ...................
    3. Perioada de studiu a limbii moderne prevăzute la pct. 2 ...................
    4. Nr. de ore de studiu a limbii moderne/săptămână prevăzute la pct. 2 ...................
    5. Instituţia furnizoare de cursuri pentru limba modernă prevăzută la pct. 2*) ...................
        *) În cazul prevăzut la pct. 5, se anexează, ca document doveditor, o copie a adeverinţei emise de respectiva instituţie în care să se precizeze perioada de studiu a limbii moderne menţionate la pct. 2 şi nivelul lingvistic atins de cursant.

    6. Studierea limbii moderne prevăzute la pct. 2. într-un alt sistem de învăţământ**) ...................
        **) În cazul prevăzut la pct. 6, se anexează, ca documente doveditoare, copii ale foilor matricole/adeverinţelor/rapoartelor de progres de la unităţile de învăţământ din altă ţară.

        Subsemnatul/subsemnata, .....(numele şi prenumele)...., în calitate de ..........(părinte/reprezentant legal al elevului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunea Codului penal privind falsul în declaraţii, că informaţiile de mai sus sunt conforme cu realitatea.
        Semnătura .................
        Data ..............

    ANEXA D

                            Portofoliul: conţinut şi punctaj
    1. Redactarea unui text, de maximum 180 de cuvinte, pe o temă la alegere din programa şcolară pentru limba modernă 1 - 40 p;
    2. Înregistrarea audio-video cu lecturarea textului elaborat prevăzut la pct.1. - 20 p;
    3. Prezentarea orală a motivaţiei opţiunii pentru studierea limbii moderne în regim bilingv (maximum 10 minute) - 30 p.

        Se acordă 10 p din oficiu.
        Notă:
        *) Punctele 2 şi 3, respectiv înregistrarea audio-video cu lecturarea textului elaborat prevăzut la pct.1 şi prezentarea motivaţiei opţiunii pentru studierea limbii moderne în regim bilingv se regăsesc pe acelaşi CD/DVD înregistrat şi inscripţionat cu Nume Prenume Elev_denumire limba modernă_adm9_2021).
        **) Portofoliul este însoţit de o declaraţie pe proprie răspundere semnată de elev şi de părinte/reprezentatul legal, privind proprietatea intelectuală a conţinutului acestui document.


    ANEXA 4

        (Anexa nr. 6 la ordinul MEC nr. 5457/31.08.2020, cu modificările ulterioare)

            METODOLOGIA DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A PROBEI DE VERIFICARE
                        A CUNOŞTINŢELOR DE LIMBĂ MATERNĂ, PENTRU
         CANDIDAŢII CARE NU AU STUDIAT ÎN GIMNAZIU ÎN LIMBA RESPECTIVĂ, PENTRU
                        ADMITEREA ÎN ANUL ŞCOLAR 2021 - 2022 ÎN
                      LICEELE CARE ORGANIZEAZĂ CLASE CU PREDARE ÎN
                            LIMBILE MINORITĂŢILOR NAŢIONALE
    ART. 1
    (1) Pentru admiterea în clasa a IX-a, în învăţământul liceal de stat, la clase cu predare în limbile minorităţilor naţionale, pentru anul şcolar 2021 - 2022, proba de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă pentru candidaţii care nu au studiat în gimnaziu în limba maternă respectivă constă într-o probă orală susţinută on-line.
    (2) Elevii care se vor înscrie pentru susţinerea probei de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă vor dispune de dispozitivele necesare (audio-video: smartphone, tabletă, laptop etc.) în vederea susţinerii on-line a probei. În situaţia în care aceştia nu dispun de mijloace tehnice, şcoala de provenienţă le va asigura, în regim de custodie, echipamentele necesare susţinerii probei.
    (3) Proba se va organiza on-line, de către o unitate de învăţământ liceal desemnată de inspectoratul şcolar, conform unei proceduri elaborate şi anunţate de către inspectoratul şcolar până la data de 10 mai 2021.
    (4) Tematica probei de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă va respecta programa pentru Evaluarea Naţională a absolvenţilor clasei a VIII-a la limba maternă respectivă, aprobată pentru anul şcolar curent.
    (5) Aprecierea probei on-line menţionate la alin. (1) se face cu note.
    (6) La probele orale nu se admit contestaţii.
    (7) În situaţia în care candidatul a obţinut la evaluare cel puţin nota 5, secretariatul şcolii care a organizat proba de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă va trece nota obţinută în anexa la fişa de înscriere a acestuia, la rubrica "nota obţinută la limba şi literatura maternă la evaluarea naţională", specificând limba maternă la care a fost susţinută proba.
    (8) Directorul unităţii de învăţământ care a coordonat organizarea probei on-line va confirma, prin semnătură şi ştampilă, corectitudinea notei şi va transmite şcolilor de provenienţă ale candidaţilor fişele de înscriere în care este specificată nota obţinută la limba maternă.
    (9) Nota obţinută la proba de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă nu va fi inclusă în calculul mediei de admitere, dar constituie criteriu de departajare.
    (10) În situaţia în care candidatul a obţinut o notă mai mică decât 5, se consideră că el nu a promovat proba şi nu va putea fi înscris la clasa cu predare în limba maternă respectivă.
    (11) În vederea admiterii în clasa a IX-a, candidaţii care au susţinut proba de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă on-line, indiferent dacă au promovat-o sau nu, îşi vor completa fişa de opţiuni, în perioada prevăzută de calendarul admiterii.

    ART. 2
        Rezultatele probei de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă se afişează la avizierul/site-ul unităţii de învăţământ la care a fost susţinută proba, în perioada prevăzută de calendarul admiterii.

    ART. 3
        Rezultatele obţinute de candidaţi la proba de limbă maternă vor fi recunoscute în orice judeţ/municipiul Bucureşti în care aceştia optează să se înscrie pentru repartizarea computerizată.


    ANEXA 5

        (Anexa nr. 7 la ordinul MEC nr. 5457/31.08.2020, cu modificările ulterioare)
        Nr. ..../.........2021
                            DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
    Subsemnatul/Subsemnata, .................., părintele/reprezentantul legal al copilului ...................... domiciliat(ă) în localitatea ............, str. ............, nr. ... bl. ... sc. ... ap. ... judeţul/sectorul ............., legitimat(ă) cu ....seria .... nr. ......., CNP ............. declar pe proprie răspundere că datele şi informaţiile cuprinse în documentul/documentele .....................*) transmise prin mijloace electronice de comunicare, în vederea participării fiicei mele/fiului meu la procesul de admitere pentru învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2021-2022 sunt corecte.
        *) Se vor completa, după caz: fişa de înscriere, anexa la fişa de înscriere, documentele care intră în componenţa dosarului de înscriere, documentele prevăzute în anexa 3, documentele prevăzute în anexa 4 şi documentele prevăzute în anexa 6 la ordin.

        Totodată, declar că am înţeles următoarele:
        ● la data comunicată de inspectoratul şcolar/unitatea de învăţământ voi prezenta la secretariatul unităţii de învăţământ gimnazial/liceal documentele care au stat la baza admiterii fiicei mele/fiului ..................... meu în învăţământul liceal de stat, pentru anul şcolar 2021 - 2022, inclusiv documentele medicale necesare înscrierii.
        Cunoscând prevederile Codului penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere şi sub sancţiunea nulităţii înscrierii faptul că datele din prezenta cerere de înscriere sunt reale.

┌─────────────────────────┬────────────┐
│Semnătura, │Data, │
└─────────────────────────┴────────────┘


        ● Sunt de acord ca datele mele cu caracter personal să fie prelucrate de unitatea de învăţământ, în vederea soluţionării cererii de înscriere a minorului.
        ● Sunt de acord ca datele cu caracter personal ale minorului să fie prelucrate de unitatea de învăţământ, în vederea soluţionării prezentei cereri şi ulterior, pe parcursul şcolarizării.


                                         ------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016