Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ANEXE din 22 octombrie 2020  privind aprobarea mecanismului financiar de transfer al sumelor aferente ajutorului de minimis cuvenit beneficiarilor în cadrul Schemei de ajutor de minimis aferente Programului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ANEXE din 22 octombrie 2020 privind aprobarea mecanismului financiar de transfer al sumelor aferente ajutorului de minimis cuvenit beneficiarilor în cadrul Schemei de ajutor de minimis aferente Programului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii "IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ŞI UTILAJE" din bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale către Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. - IFN, a modelului Convenţiei privind implementarea Programului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii "IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ŞI UTILAJE", a modelului Convenţiei de garantare şi plată a ajutorului de minimis pentru Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii "IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ŞI UTILAJE", al contractului de garantare, al înscrisului, precum şi pentru stabilirea nivelului comisionului de risc şi al comisionului de administrare pentru anul 2020

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 987 bis din 26 octombrie 2020
──────────
    Aprobate prin ORDINUL nr. 2.880 din 22 octombrie 2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 987 din 26 octombrie 2020.
──────────
    ANEXA 1

    Mecanismul financiar de transfer al sumelor aferente ajutoarelor de minimis
    cuvenite beneficiarilor în cadrul Schemei de ajutor de minimis aferentă
    Programului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii
    "IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ŞI UTILAJE" din bugetul
    Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale către Fondul Naţional
    de Garantare a Creditelor pentru întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. - IFN
        Conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2020 privind aprobarea Programului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii "IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ŞI UTILAJE", cu modificările şi completările ulterioare, şi Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2020 privind aprobarea Programului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii "IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ŞI UTILAJE", aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 766/2020, beneficiarii participanţi în program care contractează finanţări de tip leasing financiar destinate achiziţionării, prin intermediul finanţatorilor, de bunuri mobile noi şi/sau second-hand, garantate de către stat, beneficiază de ajutor de minimis reprezentând subvenţie de dobândă în procent de până la 50% pe o perioadă de 8 luni de la data acordării finanţării pentru finanţările garantate în cadrul programului, precum şi subvenţionarea în procent de 100% a comisionului de administrare din bugetul Ministerul Finanţelor Publice - Acţiuni Generale, în cadrul unei scheme de ajutor de minimis asociate acestui program, dar nu mai mult de echivalentul în lei a 200.000 de euro per întreprindere unică, respectiv 100.000 euro, echivalent lei, pentru întreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost pe durata a trei exerciţii financiare consecutive, respectiv anul în curs şi ultimele două exerciţii financiare precedente
        Cursul de schimb euro/leu pentru calcularea plafonului maxim de 200.000 euro, respectiv 100.000 Euro, este cursul Băncii Naţionale a României valabil la data emiterii acordului de finanţare.
        Comisionul de risc reprezintă suma datorată Ministerului Finanţelor Publice de beneficiarul Programului. Comisionul de risc se calculează de către F.N.G.C.I.M.M., pentru întreaga perioadă de valabilitate a garanţiei, ca procent diferenţiat în funcţie de durata garanţiei fiind aplicat la valoarea/soldul garanţiei la sfârşitul anului/anilor de derulare a garanţiei.
        Obligaţia de plată a comisionului de risc este acoperită din ajutorul sub formă de ajutor de minimis primit de beneficiar pentru toată durata de valabilitate a garanţiei, în cadrul schemei de ajutor de minimis.
        Comisionul de risc se regularizează la scadenţa finală a finanţării, în funcţie de soldul efectiv al garanţiei, pentru întreaga perioadă de derulare a garanţiei, prin plata diferenţei de către beneficiar, dacă este cazul.
        Comisionul de administrare este datorat F.N.G.C.I.M.M. de către beneficiarul programului. Pe durata derulării Schemei de ajutor de minimis aferentă Programului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii "IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ŞI UTILAJE", obligaţia de plată a comisionului de administrare este acoperită din ajutorul de stat sub formă de ajutor de minimis primit de beneficiar în cadrul schemei de ajutor de minimis.
        Comisionul de administrare se regularizează la scadenţa finală a finanţării, în funcţie de soldul efectiv al finanţării, pentru întreaga perioadă de derulare a finanţării, prin plata diferenţei de către beneficiar sau F.N.G.C.I.M.M., după caz, în cadrul schemei de ajutor de minimis.
        Dobânzile aferente finanţării de tip leasing financiar destinate achiziţionării prin intermediul finanţatorilor de bunuri mobile noi şi/sau second-hand, garantate de către stat, sunt datorate finanţatorului de către beneficiarul programului. Pe durata de derulare a Schemei de ajutor de minimis aferentă Programului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii "IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ŞI UTILAJE", până la 50% din valoarea dobânzii este acordată beneficiarului programului de către Ministerul Finanţelor Publice sub formă de ajutor de minimis.
        Din ajutorul de minimis se acoperă plata dobânzii datorate de beneficiarii Programului pe o perioadă de 8 luni de la data acordării finanţării, precum şi valoarea integrală a comisionului de administrare şi a comisionului de risc datorate pe întreaga durată de valabilitate a contractului de garantare.
        Schema mecanismului de transfer al fondurilor pentru plata ajutoarelor de minimis în cadrul Schemei de ajutor minimis este următoarea:

┌────┬──────────────┬────────────────┬───────────────┬──────────────────────────┐
│Nr. │Activitate │Documente suport│Responsabil │Termen │
│crt.│ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────────────────┤
│ │ │1. Decizia de │ │ │
│ │ │plată │ │ │
│ │ │referitoare la │ │ │
│ │ │sumele de virat │ │ │
│ │ │în contul │ │ │
│ │ │F.N.G.C.I.M.M. │ │ │
│ │ │pentru plata │ │ │
│ │ │ajutorului de │ │ │
│ │ │minimis aferent │ │ │
│ │ │dobânzilor │ │ │
│ │ │subvenţionate şi│ │ │
│ │ │comisioanelor de│ │ │
│ │F.N.G.C.I.M.M.│administrare, │ │ │
│ │comunică lunar│prevăzută în │ │ │
│ │M.F.P. suma │anexa la Anexa │ │ │
│ │totală ce │nr. 1 din │ │ │
│ │trebuie │Normele │ │ │
│ │alocată din │metodologice │ │ │
│ │ajutorul de │aprobate prin │F.N.G.C.I.M.M.,│Lunar, pe toată perioada │
│ │minimis în │H.G. nr. 766/ │în calitate de │de derulare a schemei de │
│ │vederea │2020, │administrator │ajutor de minimis, până pe│
│1. │acoperirii │2. Situaţia │al schemei de │data de 15 a lunii │
│ │costului total│privind calculul│ajutor de │curente, pentru luna │
│ │al finanţării,│comisionului de │minimis │anterioară. │
│ │după cum │risc acoperit │ │ │
│ │urmează: │integral din │ │ │
│ │1. Dobânzi şi │ajutorul de │ │ │
│ │comisioane de │minimis conform │ │ │
│ │administrare │prevederilor │ │ │
│ │2. Comisioane │Schemei de │ │ │
│ │de risc │ajutor de │ │ │
│ │ │minimis aferentă│ │ │
│ │ │Programului de │ │ │
│ │ │susţinere a │ │ │
│ │ │întreprinderilor│ │ │
│ │ │mici şi mijlocii│ │ │
│ │ │"IMM LEASING DE │ │ │
│ │ │ECHIPAMENTE ŞI │ │ │
│ │ │UTILAJE" pentru │ │ │
│ │ │ajutorul de │ │ │
│ │ │minimis aferent │ │ │
│ │ │comisioanelor de│ │ │
│ │ │risc │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────────────────┤
│ │M.F.P. virează│ │ │ │
│ │lunar în │ │ │În termen de maximum 10 │
│ │contul de │ │ │zile lucrătoare de la data│
│ │tranzit al │ │ │înregistrării on-line a │
│ │F.N.G.C.I.M.M.│ │M.F.P., în │Deciziei de plată │
│ │deschis la │ │calitate de │referitoare la sumele de │
│2. │…………………. │Virament bancar │furnizor de │virat în contul │
│ │(cont curent │ │ajutor de │F.N.G.C.I.M.M., la │
│ │deschis la o │ │minimis │Registratura generală a │
│ │instituţie de │ │ │Ministerului Finanţelor │
│ │credit) │ │ │Publice, pe adresa │
│ │dobânda şi │ │ │registratura@mfinante.gov.│
│ │comisionul de │ │ │ro │
│ │administrare │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────────────────┤
│ │F.N.G.C.I.M.M.│ │ │ │
│ │virează │ │ │ │
│ │fiecărui │ │ │ │
│ │finanţator │ │ │ │
│ │sumele │ │F.N.G.C.I.M.M.,│ │
│ │aferente │ │în calitate de │În termen de maxim 5 zile │
│3. │componentei de│Virament bancar │administrator │de la primirea sumelor de │
│ │dobândă din │ │al schemei de │la pct. 2 în contul │
│ │ajutorul de │ │ajutor de │F.N.G.C.I.M.M. │
│ │minimis │ │minimis. │ │
│ │acordat de │ │ │ │
│ │furnizorul de │ │ │ │
│ │ajutor de │ │ │ │
│ │minimis │ │ │ │
└────┴──────────────┴────────────────┴───────────────┴──────────────────────────┘    ANEXA 2

                                       CONVENŢIE
                    privind implementarea Programului de susţinere a
    întreprinderilor mici şi mijlocii "IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ŞI UTILAJE"
        Încheiată în temeiul art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 118/2020 privind aprobarea Programului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii "IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ŞI UTILAJE", cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare O.U.G. nr. 118/2020, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 1 alin. (20) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2020 privind aprobarea Programului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii "IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ŞI UTILAJE", aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 766/2020, denumite în continuare Norme metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2020, între:
        Ministerul Finanţelor Publice, autoritate a administraţiei publice centrale, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Libertăţii nr. 16, sectorul 5, reprezentat de ................., în calitate de ........................ denumit în continuare M.F.P.,
        şi

        Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. - IFN, cu sediul social în municipiul Bucureşti, str. Ştefan Iulian nr. 38, sectorul 1, înmatriculat în registrul comerţului sub nr. J40/10581/2001, cod unic de înregistrare 14367083, înregistrat în Registrul general al IFN sub nr. RG-PJR-41-110174 şi în Registrul special al IFN sub nr. RS-PJR-41-110030, reprezentat de .................., în calitate de ...................., şi de ................., în calitate de .................., denumit în continuare F.N.G.C.I.M.M.
        În scopul derulării "Programului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii "IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ŞI UTILAJE", părţile convin încheierea prezentei convenţii de implementare, în condiţiile prevăzute în continuare.
    CAP. I
    Obiectul convenţiei
    ART. 1
        Prezenta convenţie reglementează termenii şi condiţiile mandatului acordat F.N.G.C.I.M.M. de către M.F.P., precum şi drepturile şi obligaţiile părţilor privind acordarea, monitorizarea, raportarea şi executarea garanţiilor rezultate din aplicarea Programului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii "IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ŞI UTILAJE", denumit în continuare Programul.

    ART. 2
    (1) Programul este un program multianual de încurajare şi de stimulare a dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, precum şi a întreprinderilor afiliate care au un număr egal sau mai marc de 250 de angajaţi, care are ca obiectiv acordarea de facilităţi de garantare de către stat sub forma punerii la dispoziţia instituţiilor financiare nebancare înscrise în Registrul special la Banca Naţională a României a unor plafoane anuale de garantare pentru finanţările de tip leasing financiar pentru achiziţionarea de bunuri mobile noi sau second-hand necesare realizării activităţilor IMM-urilor, precum şi întreprinderilor afiliate care au un număr egal sau mai mare de 250 de angajaţi, în calitate de utilizatori, denumite Beneficiari.
    (2) Programul constă în acordarea de garanţii de stat în favoarea fiecărui beneficiar participant în program pentru finanţările de tip leasing financiar destinate achiziţionării prin intermediul finanţatorilor de bunuri mobile noi şi/sau second-hand, garantate de către stat, prin Ministerul Finanţelor Publice, astfel:
    a) în procent de maximum 80% din valoarea finanţării, exclusiv dobânzile, comisioanele şi alte cheltuieli aferente finanţării garantate, pentru achiziţia de echipamente IT şi tehnologia informaţiei în cadrul unei operaţiuni de leasing financiar;
    b) în procent de maximum 60% din valoarea finanţării, exclusiv dobânzile, comisioanele şi alte cheltuieli aferente finanţării garantate, pentru achiziţia de utilaje şi echipamente tehnologice, vehicule pentru transport mărfuri şi persoane, utilizate în scop comercial în cadrul unei operaţiuni de leasing financiar.

    (3) Valoarea maximă cumulată a finanţărilor garantate de stat prevăzute la alin. (2) lit. a) şi b), care pot fi acordate unui beneficiar în cadrul programului, nu poate depăşi 5.000.000 lei,
    (4) Durata maximă a finanţării este de 72 de luni, cu posibilitatea acordării unei perioade de graţie cu durata cuprinsă între 3 şi 12 luni.
    (5) Avansul achitat de beneficiar este de 0%, şi, în funcţie de solicitarea acestuia, poate ajunge până la maximum 20% din valoarea de achiziţie a bunului finanţat, exclusiv TVA.
    (6) Valoarea reziduală este cuprinsă între 1% şi maximum 20% din valoarea de achiziţie a bunului finanţat exclusiv TVA şi poate fi achitată la încheierea perioadei de leasing sau poate fi inclusă în rate, pe parcursul derulării contractului.
    (7) Pentru finanţările garantate în cadrul programului, prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a) şi b) M.F.P. plăteşte ajutoarele de minimis reprezentând subvenţia de dobândă în procent de până la 50%, precum şi subvenţia de comision de administrare şi comision de risc în procent de 100% din bugetul Ministerul Finanţelor Publice - Acţiuni Generale, în cadrul unei scheme de ajutor de minimis asociate acestui program.
    (8) Schema de ajutor de minimis prevăzută la alin. (7) este implementată de către M.F.P, prin F.N.G.C.I.M.M., în conformitate cu atribuţiile ce îi revin prin Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în conformitate cu legislaţia în materie de ajutor de stat, precum şi cu respectarea Recomandării Comisiei C (2020) 4885 F din 14 iulie 2020 privind condiţionarea acordării de sprijin financiar public pentru întreprinderi din Uniunea Europeană de lipsa unei legături cu jurisdicţiile necooperante. M.F.P. are calitatea de furnizor de ajutor de minimis, iar calitatea de administrator al acestei scheme de ajutor de minimis este delegată F.N.G.C.I.M.M. prin efectul legii.

    ART. 3
    (1) Potrivit prevederilor art. 4 coroborate cu cele ale art. 6 alin. (1) din O.U.G. nr. 118/2020, cu modificările şi completările ulterioare, prin prezenta convenţie F.N.G.C.I.M.M. este mandatat să garanteze în numele şi în contul statului finanţările de tip leasing financiar acordate de către finanţator beneficiarilor eligibili în cadrul Programului, definiţi conform art. 2 lit. a) din O.U.G. nr. 118/2020, cu modificările şi completările ulterioare, care respectă prevederile Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 118/2020 şi se încadrează în normele şi procedurile interne ale finanţatorilor participanţi în Program.
    (2) Valoarea garanţiei de stat acoperă:
    - maximum 80% din valoarea finanţării, exclusiv dobânzile, comisioanele şi alte cheltuieli aferente finanţării garantate, pentru achiziţia de echipamente IT şi tehnologia informaţiei în baza contractului de leasing financiar, în limita sumei maxime a finanţării de 5.000.000 lei;
    – maximum 60% din valoarea finanţării, exclusiv dobânzile, comisioanele şi alte cheltuieli aferente finanţării garantate, pentru achiziţia de utilaje şi echipamente tehnologice, vehicule pentru transport mărfuri şi persoane, utilizate în scop comercial, în baza contractului de leasing financiar, în limita sumei maxime a finanţării de 5.000.000 lei.

    (3) Valoarea maximă cumulată a finanţărilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar în cadrul acestei facilităţi este de 5.000.000 lei.

    ART. 4
    (1) Costul total al finanţărilor de tip leasing financiar, acordate în cadrul Programului, este reprezentat de rata dobânzii ROBOR la 3 luni plus o marjă fixă de maximum 3,5% pe an pentru finanţările de tip leasing financiar acordate în condiţiile prevăzute la art. 1 alin. (1) şi (2) din Norme metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2020. Marja include şi nivelul total al comisioanelor percepute de către finanţator în toate etapele finanţării. Marja nu include comisionul de administrare, comisionul de risc, precum şi taxele aferente operaţiunilor conexe activităţii de finanţare, de exemplu: taxe notariale, costurile legate de evaluare, asigurare, costuri pentru înregistrarea şi publicitatea garanţiilor etc.;
    (2) Costurile de garantare pentru finanţările de tip leasing financiar acordate în cadrul Programului se compun din:
    a) comision de administrare - sumă datorată F.N.G.C.I.M.M. de către beneficiarul Programului pentru remunerarea activităţii de analiză, acordare, monitorizare şi administrare a garanţiilor, pentru întreaga perioadă de valabilitate a garanţiei sau, după caz, până la data înregistrării la F.N.G.C.I.M.M. a cererii de plată, şi este calculat la valoarea maximă a garanţiei la acordare, respectiv la soldul garanţiei la sfârşitul anului/anilor de derulare o garanţiei. Nivelul comisionului de administrare se stabileşte anual prin ordin al ministrului finanţelor publice. Obligaţia de plată a comisionului de administrare este acoperită din autorul de minimis primit de către beneficiar pe toată durata de valabilitate a garanţiei în cadrul schemei de ajutor de minimis.
        Comisionul de administrare se regularizează la scadenţa finală a finanţării, în funcţie de soldul efectiv al finanţării, pentru întreaga perioadă de derulare a finanţării, prin plata diferenţei de către beneficiar sau F.N.G.C.I.M.M., după caz.
        Formula de calcul al comisionului de administrare este următoarea:
        Comision de administrare = (valoarea/soldul garanţiei la 31 decembrie a anului anterior*1) * procent comision anual * nr. luni de garantare din anul respectiv*2))/12;
        *1) În anul acordării garanţiei, comisionul administrare se calculează la valoarea maximă a garanţiei. Pentru anii următori de acordare a garanţiei, comisionul de administrare se calculează la soldul garanţiei la 31 decembrie a anului anterior.
        *2) Inclusiv luna în care intră în vigoare garanţia, exclusiv ultima lună de valabilitate a garanţiei de stat.    b) comision de risc - suma datorată MFP de către beneficiarul Programului.
        Comisionul de risc se calculează de către F.N.G.C.I.M.M., pentru întreaga perioadă de valabilitate a garanţiei, ca procent aplicat la valoarea maximă a garanţiei la acordare, respectiv la soldul garanţiei la sfârşitul anului/anilor de derulare a garanţiei. Obligaţia de plată a comisionului de risc este acoperită din ajutorul de minimis primit de beneficiar pe toată durata de valabilitate a garanţiei în cadrul schemei de ajutor de minimis. Nivelul comisionului de risc se stabileşte anual prin ordin al ministrului finanţelor publice.
        Comisionul de risc se regularizează la scadenţa finală a finanţării, în funcţie de soldul efectiv al garanţiei, pentru întreaga perioadă de derulare a garanţiei, prin plata diferenţei de către beneficiar, dacă este cazul.
        Formula de calcul al comisionului de risc este următoarea:
        Comision de risc = (valoarea/soldul garanţiei la 31 decembrie a anului anterior*3) * procent comision anual * nr. luni de garantare din anul respectiv)*4)/12
        *3) În anul acordării garanţiei, comisionul de risc se calculează la valoarea maximă a garanţiei. Pentru anii următori de acordare a garanţiei, comisionul de risc se calculează la soldul garanţiei la 31 decembrie a anului anterior.
        *4) Inclusiv luna în care intră în vigoare garanţia, exclusiv ultima lună de valabilitate a garanţiei de stat.
    (3) Plata ajutorului de minimis aferent dobânzii subvenţionate şi a comisionului de administrare se efectuează până la data de 31 octombrie 2021, cu posibilitatea prelungirii, în limita bugetului alocat schemei prin Programul "Transferuri în cadrul schemelor de ajutor de stat", conform angajamentului legal emis în baza unei decizii de plată a sumelor de virat în contul F.N.G.C.I.M.M., potrivit prevederilor Schemei de ajutor de minimis aferente Programului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii "IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ŞI UTILAJE", emisă şi transmisă lunar, către MFP, până pe data de 15 a lunii curente, pentru luna anterioară, în format electronic prin intermediul poştei electronice şi letric, de către F.N.G.C.I.M.M., utilizând modelul deciziei de plată prevăzut în anexa la Anexa nr. 1 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2020.
    (4) Angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor se realizează de către MFP, în calitate de ordonator principal de credite, exclusiv în baza deciziei de plată emise de către administratorul schemei, care constituie document justificativ prin care se atestă realitatea şi modul de determinare a cuantumului obligaţiei de plată.
    (5) Plata se efectuează în lei, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data înregistrării on-line a deciziei de plată emise de către administratorul schemei, la Registratura generală a M.F.P., pe adresa registratura@mfinante.gov.ro.
    (6) În cadrul schemei de ajutor de minimis aferente acestui program, pentru finanţările de tip leasing acordate în cadrul programului, MFP plăteşte dobânzile aferente finanţărilor de tip leasing financiar în procent de până la 50%, pe o perioadă de 8 luni de la data acordării finanţării, precum şi comisionul de administrare în procent de 100%, din bugetul MFP - Acţiuni generale, de la titlul 55 "Alte transferuri", alineatul 55.01.46 "Transferuri către întreprinderi în cadrul schemelor de ajutor de stat". Din ajutorul de minimis se acoperă dobânzile datorate de beneficiarii Programului pe o perioadă de 8 luni de la data acordării finanţării, precum şi valoarea integrală a comisionului de administrare şi a comisionului de risc datorate pe întreaga durată de valabilitate a contractului de garantare.
    (7) Facilităţile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 118/2020, cu modificările şi completările ulterioare, se acordă în baza schemei de ajutor de minimis prevăzute în Anexa nr. 2 la Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2020, cu respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a normelor europene în domeniul ajutorului de stat.
    (8) Schema de ajutor de minimis este implementată de către MFP, prin F.N.G.C.I.M.M., în conformitate cu atribuţiile care îi revin, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în conformitate cu legislaţia în materie de ajutor de minimis. M.F.P. are calitatea de furnizor al ajutorului de minimis, iar calitatea de administrator al acestei scheme de ajutor de minimis este delegată F.N.G.C.I.M.M. prin prezenta Convenţie de implementare.

    CAP. II
    Conţinutul mandatului
    ART. 5
        M.F.P., în calitate de reprezentant al statului, are următoarele obligaţii:
    a) să propună Guvernului plafonul garanţiilor de stat care pot fi emise conform Programului;
    b) să stabilească anual, prin ordin al ministrului finanţelor publice, nivelul comisionului de risc cuvenit M.F.P. şi al comisionului de administrare cuvenit F.N.G.C.I.M.M. datorat de beneficiarul Programului;
    c) să transmită acordul prealabil privind propunerea de alocare iniţială către finanţatori a plafonului de garantare disponibil în cadrul Programului, în temeiul prevederilor art. 6 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 118/2020;
    d) să transmită acordul prealabil privind propunerile de realocări ulterioare ale plafonului de garantare în cadrul Programului în temeiul prevederilor art. 6, alin. (2) şi (3) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 118/2020;
    e) în baza deciziei de aprobare a cererii de plată a garanţiei şi a Addendumului la aceasta, dacă este cazul, transmise de F.N.G.C.I.M.M. conform prevederilor art. 21 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2020, cu modificările şi completările ulterioare, să efectueze plata valorii de executare a garanţiei din bugetul de stat în termen de 5 zile calendaristice de la primirea acesteia, fără însă a se depăşi 90 de zile calendaristice de la data înregistrării la F.N.G.C.I.M.M. a cererii de plată. Sumele necesare pentru plata valorii de executare a garanţiei de stat, se plătesc finanţatorului de către M.F.P. de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale, titlul "Alte transferuri", cod 55, alineatul "Sume rezultate din executarea garanţiilor acordate din bugetul de stat", cod 55.01.50;
    f) să transmită F.N.G.C.I.M.M. dovada efectuării plăţii valorii de executare a garanţiei de stat, în termen de 5 zile lucrătoare de la data efectuării plăţii;
    g) să transmită F.N.G.C.I.M.M. eventuale clarificări necesare pentru executarea operaţiunilor ce decurg din mandatul primit;
    h) să informeze F.N.G.C.I.M.M. despre orice modificare survenită asupra modului de raportare, cu cel puţin 10 zile calendaristice înainte de data la care F.N.G.C.I.M.M. este obligat să transmită raportarea prevăzută la art. 9 alin. (1) din prezenta Convenţie de implementare.


    ART. 6
        F.N.G.C.I.M.M., în calitate de mandatar, are următoarele obligaţii:
    a) să publice pe pagina oficială web a F.N.G.C.I.M.M. lista cu finanţatorii participanţi în cadrul programului în vederea acordării garanţiilor prevăzute la art. 3 alin. (2) din prezenta Convenţie de implementare, pentru beneficiarii eligibili, în condiţiile Programului;
    b) să propună M.F.P. alocările din cadrul plafonului de garantare disponibil în cadrul Programului în vederea obţinerii acordului prealabil al M.F.P. în condiţiile art. 6 alin. (1) şi (2) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2020;
    c) să evalueze, ori de câte ori este necesar, modul de utilizare de către finanţatori a plafonului alocat şi să efectueze realocări între finanţatori în funcţie de gradul de utilizare a plafoanelor alocate şi de ritmul de acordare al garanţiilor, cu acordul prealabil al M.F.P., în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2020;
    d) să încheie convenţii de garantare şi de plată a ajutoarelor de minimis cu finanţatorii participanţi în Program, conform modelului standard aprobat;
    e) să predea M.F.P. o copie certificată a convenţiilor de garantare şi de plată a ajutorului de minimis încheiate cu finanţatorii;
    f) să verifice îndeplinirea criteriilor de eligibilitate prevăzute prin dispoziţiile O.U.G. nr. 118/2020, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 118/2020, pe baza documentelor şi informaţiilor furnizate de finanţatori, în baza analizei efectuate în conformitate cu reglementările proprii;
    g) să analizeze solicitările de garantare formulate de finanţatori referitoare la modificarea clauzelor contractuale, după aprobarea finanţării de către structurile competente ale acestora, pe baza informaţiilor furnizate de acestea şi în funcţie de tipul modificării, efectuată în conformitate cu reglementările proprii şi convenţiile de garantare şi plată a ajutorului de minimis încheiate cu finanţatorii;
    h) să notifice finanţatorului aprobarea/respingerea solicitării de acordare a garanţiei;
    i) să semneze şi să transmită finanţatorului exemplarele originale ale contractului de garantare şi ale acordului de finanţare, în funcţie de numărul semnatarilor;
    j) să comunice M.F.P. datele şi elementele necesare pentru evaluarea anuală a condiţiilor de acordare a garanţiilor în cadrul mecanismului de garantare, în raport cu riscurile generate de operaţiune, pe baza informaţiilor primite de la finanţatori, în conformitate cu prevederile convenţiei de garantare şi plată a ajutorului de minimis încheiate cu aceştia;
    k) să organizeze evidenţa contractelor de garantare valabile;
    l) să monitorizeze garanţiile acordate în cadrul Programului, prin urmărirea lunară a stadiului derulării soldului garanţiei, pe baza situaţiilor furnizate de către finanţatori, conform prevederilor convenţiei de garantare şi plată a ajutorului de minimis;
    m) să transmită M.F.P. cel mai târziu până în penultima zi lucrătoare a lunii următoare lunii pentru care se face raportarea, prin intermediul poştei electronice, situaţia garanţiilor emise/aprobate, rezultate din centralizarea datelor colectate conform lit. j) utilizând formularele din Anexele nr. 1-4 la prezenta convenţie;
    n) să aprobe cererea de plată a garanţiei numai în condiţiile expres prevăzute în Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 118/2020, în convenţiile de garantare şi plată a ajutorului de minimis încheiate cu finanţatorii precum şi în contractele de garantare încheiate cu finanţatorii şi cu beneficiarii;
    o) să comunice deciziile de aprobare/respingere a cererilor de plată finanţatorilor şi M.F.P. cel mai târziu în ziua lucrătoare imediat următoare datei adoptării, pe fax sau prin poşta electronică, urmând ca ulterior, în cel mult două zile lucrătoare, să transmită şi documentul în original;
    p) să comunice M.F.P. addendum-ul la decizia de aprobare a cererilor de plată sau, după caz, de respingere a cererii de plată a garanţiei, în ziua aprobării acestuia, pe fax sau poştă electronică, urmând ca ulterior, în cel mult două zile lucrătoare, să transmită şi documentul în original;
    q) să revoce decizia de aprobare sau, după caz, de respingere a cererii de plată a garanţiei dacă solicitarea privind retragerea cererii de plată a fost transmisă până în a 85-a zi calendaristică de la data înregistrării la F.N.G.C.I.M.M. a cererii de plată şi să comunice decizia de revocare finanţatorului şi M.F.P. cel mai târziu în ziua lucrătoare imediat următoare datei adoptării, pe fax sau prin poşta electronică, urmând ca ulterior, în cel mult două zile lucrătoare, să transmită şi documentul în original;
    r) să restituie finanţatorului cererea de plată şi documentele care o însoţesc, în cazul în care acestea au fost transmise înainte ca beneficiarul să înregistreze cel puţin 60 de zile de restanţă la plata principalului sau la solicitarea finanţatorului;
    s) să întocmească înscrisul prin care se individualizează creanţa bugetară rezultată prin plată, precum şi data scadenţei acesteia şi să îl comunice debitorului beneficiar al finanţării garantate, prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în termen de 15 zile calendaristice de la data primirii dovezii efectuării plăţii din partea M.F.P. şi finanţatorului prin poştă electronică;
    ş) să publice concomitent, la sediul F.N.G.I.M.M. şi pe pagina oficială web a F.N.G.C.I.M.M. anunţurile în care se menţionează că au fost emise titluri de creanţă bugetară pe numele debitorilor, în cazul în care comunicarea titlului de creanţă potrivit lit. s) nu a fost posibilă;
    t) să înainteze organelor fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii dovezii privind efectuarea procedurii de comunicare, în vederea recuperării creanţelor bugetare rezultate din plata garanţiilor acordate în cadrul Programului, următoarele documente: înscrisul prevăzut la lit. s), împreună cu dovada efectuării procedurii de comunicare către debitorul beneficiar al finanţării garantate, însoţite de contractul de garantare şi actele adiţionale încheiate la acesta, după caz, în original, şi de extrasele de carte funciară/avizele din Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară;
    ţ) să ţină o evidenţă a garanţiilor acordate în cadrul Programului, distinctă de evidenţa garanţiilor acordate în nume propriu sau în cadrul altor programe;
    u) să emită acordul de modificare/radiere din Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară a ipotecilor legale mobiliare prevăzute la art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 118/2020, cu modificările şi completările ulterioare;
    v) să îndeplinească orice alte atribuţii care îi revin în calitate de mandatar, necesare bunei desfăşurări a Programului, solicitate de M.F.P.;
    w) să efectueze calculul/regularizarea comisionului de risc.


    ART. 7
        M.F.P., în calitate de furnizor al schemei de ajutor de minimis, are următoarele obligaţii:
    a) să vireze lunar subvenţia, aprobată de administratorul schemei în contul deschis de F.N.G.C.I.M.M. şi înscris în Decizia de plată a sumelor de virat în contul F.N.G.C.I.M.M., prevăzută în Anexa nr. 1 la Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2020, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) să transmită F.N.G.C.I.M.M. şi finanţatorului eventuale clarificări necesare pentru executarea operaţiunilor ce decurg din mandatul primit;
    c) să informeze F.N.G.C.I.M.M. despre orice modificare survenită asupra modului de raportare, cu cel puţin 10 zile calendaristice înainte de data la care F.N.G.C.I.M.M. este obligat să transmită raportarea prevăzută la art. 9 alin. (1).


    ART. 8
        F.N.G.C.I.M.M., în calitate de administrator al schemei de ajutor de minimis conform atribuţiilor delegate, are următoarele obligaţii:
    a) să publice pe site-ul său textul integral al schemei de ajutor de minimis, perioada în care se pot înregistra cereri, bugetul anual, data epuizării bugetului anual/total al schemei, precum şi forma şi conţinutul documentelor necesare pentru accesarea acesteia;
    b) să păstreze înregistrări detaliate referitoare la toate ajutoarele de minimis acordate în cadrul schemei;
    c) să cuantifice pe fiecare beneficiar toate formele de ajutor de minimis acordate, în vederea verificării respectării criteriilor din reglementările europene în domeniu şi să păstreze documentaţia timp de 10 ani de la data acordării ultimului ajutor în cadrul schemei;
    d) să transmită Consiliului Concurenţei toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de minimis la nivel naţional, în formatul şi în termenul prevăzut de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007, precum şi datele şi informaţiile necesare pentru întocmirea inventarului ajutoarelor de stat şi a rapoartelor şi informărilor necesare îndeplinirii obligaţiilor României în calitate de stat membru al Uniunii Europene;
    e) să încarce în Registrul general al ajutoarelor de stat acordate în România (RegAS) prezenta schemă de ajutor de minimis, acordurile de finanţare, plăţile efectuate şi eventualele recuperări, în conformitate cu prevederile Ordinului Preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 437/2016 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind Registrul ajutoarelor de stat;
    f) să monitorizeze întreprinderile beneficiare în cadrul schemei de ajutor de minimis, cu respectarea reglementărilor aplicabile finanţatorilor, iar beneficiarul şi finanţatorii care au acordat finanţările de tip leasing financiar trebuie să accepte şi să faciliteze controlul F.N.G.C.I.M.M. asupra utilizării ajutorului de minimis acordat în cadrul schemei;
    g) să vireze lunar, fiecărui finanţator valoarea cumulată a ajutorului de minimis reprezentând dobânda lunară subvenţionată;
    h) să transmită lunar către M.F.P. notificările de plată aferente comisionului de administrare şi comisionului de risc pentru garanţiile acordate în luna anterioară sau în baza notificării de plată anuale pentru garanţiile în sold la 31 decembrie a anului anterior, în perioada în care aceste comisioane sunt suportate prin schema de ajutor de minimis;
    i) în situaţia în care F.N.G.C.I.M.M. constată că beneficiarii nu au respectat prevederile schemei de ajutor de minimis şi/sau cele ale Acordului de finanţare, să solicite acestora rambursarea ajutorului de minimis primit, la care se adaugă dobânda aferentă, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare, şi reglementării interne de recuperare aprobate de F.N.G.C.I.M.M.;
    j) Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită potrivit prevederilor din Regulamentul (UE) 2015/1.589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene şi din Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE. Recuperarea ajutoarelor de minimis se realizează potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare. Recuperarea ajutoarelor de stat se realizează potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
    k) să efectueze calculul/regularizarea comisionului de risc pe întreaga durată de derulare a finanţării garantate în cadrul Programului conform prevederilor art. 1 alin. (5) lit. b) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă nr. 118/2020, şi să raporteze valoarea acestuia cumulat pe fiecare finanţator;
    l) să regularizeze comisionul de administrare pentru întreaga perioadă de derulare a finanţării conform prevederilor art. 1 alin. (5) lit. a) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă nr. 118/2020.


    CAP. III
    Raportări
    ART. 9
    (1) Pe parcursul derulării prezentei convenţii, F.N.G.C.I.M.M. va transmite M.F.P. următoarele raportări:
    a) situaţia utilizării plafoanelor de garantare de către finanţatori, prevăzută în anexa nr. 1;
    b) situaţia garanţiilor acordate şi a comisionului de risc, prevăzută în anexa nr. 2;
    c) situaţia scadenţarului estimativ al rambursărilor de rate de leasing aferente finanţărilor garantate, prevăzută în anexa nr. 3;
    d) situaţia rambursărilor de rate de leasing (principal) efectuate în contul finanţărilor garantate, prevăzută în anexa nr. 4.

    (2) Anexele nr. 1-4, semnate de către reprezentantul F.N.G.C.I.M.M. se transmit lunar în penultima zi lucrătoare a lunii curente pentru luna precedentă.
    (3) În cazul în care pentru monitorizarea şi raportarea datoriei publice, anexele de raportare către M.F.P. trebuie completate cu informaţii suplimentare, actualizarea formatului de raportare se face cu acordul direcţiei de specialitate din cadrul M.F.P..
    (4) La solicitarea M.F.P., F.N.G.C.I.M.M. va transmite informaţii referitoare la:
    a) estimările privind încasările din comisionul de risc datorat de beneficiarii Programului atât pentru anul în curs, cât şi proiecţiile pentru următorii 3 ani;
    b) estimările privind executările de garanţii reprezentând valoarea plăţilor pe care M.F.P. urmează să le efectueze în contul finanţatorilor atât pentru anul în curs, cât şi proiecţiile pentru următorii 3 ani.


    ART. 10
    (1) Agenţia Naţională de Administrare Fiscală raportează direcţiilor de specialitate din cadrul M.F.P. situaţia stingerii creanţelor bugetare datorate de beneficiarii Programului.
    (2) Transmiterea raportării prevăzute la alin. (1) se efectuează trimestrial, până la data de 10 a lunii următoare încheierii trimestrului.

    CAP. IV
    Plata garanţiei
    ART. 11
    (1) Cererea de plată, se aprobă de către F.N.G.C.I.M.M. conform prevederilor art. 21 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 118/2020, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 766/2020.
    (2) La solicitarea finanţatorului de retragere a cererii de plată, F.N.G.C.I.M.M. revocă decizia de aprobare sau, după caz, de respingere a cererii de plată a garanţiei, dacă solicitarea este transmisă până în a 85-a zi calendaristică de la data înregistrării cererii de plată la F.N.G.C.I.M.M..

    ART. 12
    (1) F.N.G.C.I.M.M. transmite M.F.P. decizia/addendumul de aprobare/respingere a cererii de plată pentru fiecare garanţie, cel mai târziu în ziua lucrătoare imediat următoare datei adoptării, pe fax sau prin poşta electronică, urmând ca ulterior, în cel mult două zile livrătoare, să transmită şi documentul în original, vizat cu menţiunea "bun de plată" în cazul aprobării cererii de plată.
    (2) Decizia de aprobare a cererii de plată reprezintă documentul justificativ pe baza căruia M.F.P. efectuează plata valorii de executare a garanţiei către Finanţator în termen de maximum 5 zile calendaristice de la primirea deciziei F.N.G.C.I.M.M. de aprobare a cererii de plată, fără însă a se depăşi 90 de zile calendaristice de la data înregistrării la F.N.G.C.I.M.M. a cererii de plată.
    (3) Plata valorii de executare a garanţiei se efectuează de către M.F.P. de la bugetul de stat, prin bugetul M.F.P. - Acţiuni Generale, titlul "Alte transferuri", cod 55, alineatul "Sume rezultate din executarea garanţiilor acordate din bugetul de stat", cod 55.01.50, într-un cont unic al finanţatorului.
    (4) Dacă ulterior transmiterii cererii de plată către finanţator către F.N.G.C.I.M.M. se diminuează valoarea finanţării garantate restante, F.N.G C.I.M.M. va modifica, în baza solicitării finanţatorului, decizia de aprobare sau, după caz, de respingere a cererii de plată a garanţiei printr-un addendum, care urmează regimul juridic al deciziei de aprobare/respingere a cererii de plată, pe care îl va transmite M.F.P., în ziua lucrătoare imediat următoare datei adoptării de către F.N.G.C.I.M.M., prin fax sau prin poşta electronică, urmând ca ulterior, în cel mult două zile lucrătoare, să se transmită şi documentul în original, cu respectarea unui termen de două zile lucrătoare necesare efectuării plăţii de către M.F.P. şi fără a depăşi termenul de 90 de zile calendaristice de la înregistrarea cererii de plată a garanţiei la F.N.G.C.I.M.M..

    ART. 13
    (1) În termen de 5 zile lucrătoare de la efectuarea plăţii valorii de executare a garanţiei, M.F.P. transmite F.N.G.C.I.M.M. dovada efectuării plăţii, din care trebuie să rezulte suma plătită şi data efectuării plăţii.
    (2) Utilizând formularul prevăzut în Anexa nr. 5 la prezenta convenţie, F.N.G.C.I.M.M. întocmeşte un înscris, care reprezintă titlu de creanţă bugetară, act premergător procedurii de executare silită, prin care se individualizează creanţa bugetară rezultată prin plată, precum şi data scadenţei acesteia.
    (3) În termen de 15 zile calendaristice de la data primirii dovezii efectuării plăţii din partea M.F.P., F.N.G.C.I.M.M. comunică înscrisul prevăzut la alin. (2) debitorului beneficiar al finanţării garantate, prin poştă cu scrisoare recomandată, cu confirmare de primire şi spre ştiinţă finanţatorului, scanat, la o adresă de e-mail comunicată prin cererea de plată. În cazul în care comunicarea titlului de creanţă către debitor nu a fost posibilă, aceasta se poate realiza prin publicitate, respectiv prin afişarea, concomitent, la sediul F.N.G.C.I.M.M. şi pe pagina de internet a acestuia, a unui anunţ în care se menţionează că a fost emis titlul de creanţă bugetară pe numele debitorului.
    (4) Înscrisul, împreună cu dovada efectuării procedurii de comunicare către debitorul-beneficiar al finanţării garantate, însoţit de contractul de garantare împreună cu actele adiţionale încheiate la acesta, după caz, în original, avizele din Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară, în copie certificată/e de finanţator pentru conformitate cu originalul, se înaintează de către F.N.G.C.I.M.M., în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii dovezii privind efectuarea procedurii de comunicare, organelor fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în vederea recuperării, în condiţiile legii.
    (5) Contractele de garantare prin care F.N.G.C.I.M.M. acordă garanţia de stat constituie titluri executorii şi au valoare de înscrisuri autentice.
    (6) Recuperarea creanţelor bugetare rezultate din plata garanţiilor emise pentru finanţările acordate în cadrul Programului se face de către Finanţatori prin valorificarea bunurilor mobile finanţate prin contractul de leasing financiar şi, după caz, a celorlalte garanţii constituite prin intermediul contractului de leasing financiar.
    (7) Organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, procedează la aplicarea măsurilor de executare silită, conform prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în baza înscrisului primit potrivit alin. (4).
    (8) Pentru sumele rezultate din executarea garanţiilor, plătite de M.F.P., debitorul-beneficiar al finanţării garantate datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere, calculate de către organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, începând cu ziua următoare datei plăţii sumei rezultate din plata garanţiei de stat şi până la data stingerii, inclusiv, şi sunt recuperate de către acestea.

    CAP. V
    Confidenţialitate
    ART. 14
    (1) Părţile sunt obligate să păstreze confidenţialitatea asupra tuturor faptelor, datelor şi informaţiilor referitoare la activitatea desfăşurată, precum şi asupra oricărui fapt, oricărei date sau informaţii, aflate la dispoziţia lor, care privesc persoana, proprietatea, activitatea, afacerea, relaţiile personale sau de afaceri ale beneficiarilor finanţărilor garantate ori informaţii referitoare la contractele încheiate cu clienţii sau serviciile prestate pentru aceştia, cu asigurarea liberului acces la informaţiile de interes public conform prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) În înţelesul prezentului articol, se consideră client orice persoană juridică ce beneficiază sau a beneficiat de serviciile directe sau indirecte ale părţilor în contextul derulării Programului.

    ART. 15
        Persoanele care participă, sub orice formă, la administrarea, conducerea ori activitatea părţilor au obligaţia să păstreze confidenţialitatea asupra oricărui fapt, a oricăror date sau informaţii despre care au luat cunoştinţă în cursul exercitării atribuţiilor lor în cadrul derulării Programului şi al executării prezentei convenţii şi nu au dreptul de a le utiliza în folos personal sau în folosul altuia, direct ori indirect. Această obligaţie subzistă şi după încetarea activităţii în cadrul entităţilor semnatare ale prezentei convenţii.

    ART. 16
     Obligaţia de păstrare a confidenţialităţii, impusă de prevederile art. 14 şi 15, nu poate fi opusă unei autorităţi care, potrivit legii, are dreptul de a solicita accesul la astfel de informaţii.

    CAP. VI

        Răspundere contractuală. Jurisdicţie
    ART. 17
    (1) Părţile răspund conform legii în cazul neîndeplinirii, îndeplinirii necorespunzătoare sau cu întârziere a obligaţiilor ce le revin potrivit prezentei convenţii şi legislaţiei corespunzătoare aplicabile acesteia, cu excepţia cazurilor în care nerespectarea se datorează forţei majore, faptei celeilalte părţi ori îndeplinirii unei activităţi impuse de lege.
    (2) F.N.G.C.I.M.M. este direct răspunzător de acoperirea oricărui prejudiciu ce ar putea deriva din neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a oricărei obligaţii din conţinutul mandatului acordat de M.F.P..

    ART. 18
        Orice neînţelegeri decurgând din interpretarea sau din aplicarea prevederilor prezentei convenţii vor fi soluţionate de părţi pe cale amiabilă. În cazul în care nu se va putea ajunge la un acord pe această cale, părţile convin ca neînţelegerile să fie soluţionate de instanţele judecătoreşti competente.

    CAP. VII
    Alte clauze
    ART. 19
        Comunicările referitoare la prezenta convenţie se vor face la adresele şi către persoanele menţionate în continuare:
        M.F.P. - Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică
    - director general
        telefon/fax:

    – director general adjunct - back office
        telefon: ................; fax: .......................


        M.F.P. - Direcţia generală ajutor de stat
    - director general
        telefon: ................; fax: .......................


        F.N.G.C.I.M.M. - Departamentul risc şi strategii
    - director coordonator
        telefon: ................; fax: .......................
    ART. 20
        Orice modificare sau revizuire a prezentei convenţii se va face în scris, cu acordul părţilor şi cu respectarea legislaţiei în vigoare.

    ART. 21
    Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta Convenţie.

    ART. 22
    (1) Prezenta Convenţie se completează cu prevederile din legislaţia în vigoare aplicabilă.
    (2) Modificările şi completările legislaţiei aplicabile Programului, intervenite după data intrării în vigoare a prezentei convenţii, se aplică în mod corespunzător.

    ART. 23
    (1) Prezenta convenţie intră în vigoare la data semnării, rămâne în vigoare pe toată perioada de valabilitate a garanţiilor acordate în cadrul Programului şi îşi încetează valabilitatea odată cu încetarea valabilităţii contractelor de garantare încheiate de F.N.G.C.I.M.M., dar nu mai devreme de îndeplinirea tuturor drepturilor şi obligaţiilor asumate de părţi prin convenţie.
    (2) Prezenta convenţie a fost semnată de M.F.P. la data de ........... şi de F.N.G.C.I.M.M. la data de .........., în 3 exemplare, fiecare având valoare de original şi constituind împreună un singur act juridic, dintre care două exemplare pentru M.F.P. şi unul pentru F.N.G.C.I.M.M..

    ANEXA 1

    la Convenţia privind implementarea Programului "IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ŞI UTILAJE"
                      Situaţia utilizării plafonului de garantare
                        de către finanţatori la data de ........

┌────┬─────────────────────────┬─────────┬──────┬───────────┬──────────┐
│ │ │ │ │ │RON │
├────┼─────────────────────────┼─────────┼──────┼───────────┼──────────┤
│ │ │Număr │ │Valoarea │ │
│Nr. │Denumirea finanţatorului │contracte│Plafon│garanţiilor│Plafon │
│crt.│ │în │alocat│emise │neutilizat│
│ │ │derulare │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼─────────┼──────┼───────────┼──────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │
├────┼─────────────────────────┼─────────┼──────┼───────────┼──────────┤
│ │Finanţator 1 │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼─────────┼──────┼───────────┼──────────┤
│ │Finanţator 2 │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼─────────┼──────┼───────────┼──────────┤
│ │.........................│ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼─────────┼──────┼───────────┼──────────┤
│ │TOTAL │ │ │ │ │
└────┴─────────────────────────┴─────────┴──────┴───────────┴──────────┘

        Persoană împuternicită de F.N.G.C.I.M.M. - S.A. IFN,
        Mod de completare
    - Prin acest formular se raportează utilizarea plafonului de garantare.
    – Se completează cu informaţiile privind numărul şi valoarea garanţiilor emise, cumulat de la începutul anului până la sfârşitul lunii de raportare.
    – Informaţiile se raportează agregat la nivel de finanţator.


    ANEXA 2

    la Convenţia privind implementarea Programului "IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ŞI UTILAJE"
            Situaţia garanţiilor acordate de către F.N.G.C.I.M.M. S.A. IFN
                 şi a comisionului de risc aferent la data de ........

┌────┬──────────┬───────────────────┬───────────────────┬───────────────────┬───────────────────┐
│ │ │ │ │ │Valoarea │
│ │ │ │ │ │comisionului de │
│ │ │Valoare garantată │ │ │risc aferent │
│ │ │emisă │Alte intrări │Total intrări │garanţiilor emise │
│ │ │ │ │ │pe perioada │
│Nr. │Denumire │ │ │ │ajutorului de │
│crt.│finanţator│ │ │ │minimis │
│ │ ├─────────┬─────────┼─────────┬─────────┼─────────┬─────────┼─────────┬─────────┤
│ │ │în luna │cumulat │în luna │cumulat │în luna │cumulat │în luna │cumulat │
│ │ │de │de la │de │de la │de │de la │de │de la │
│ │ │raportare│începutul│raportare│începutul│raportare│începutul│raportare│începutul│
│ │ │ │anului │ │anului │ │anului │ │anului │
├────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7=3+5 │8=4+6 │9 │10 │
├────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
└────┴──────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┘

        Persoană împuternicită de F.N.G.C.I.M.M. - S.A. IFN,
        Mod de completare
    - Valoarea garanţiilor emise în luna de raportare, inclusiv garanţiile emise la care s-a renunţat până la sfârşitul lunii de raportare, dar şi cumulat de la începutul anului până la sfârşitul lunii de raportare, precum şi alte intrări reprezentând diferenţele aferente contractelor de garantare provenite din raportarea finanţatorilor, atât în luna de raportare, cât şi cumulat de la începutul anului până la sfârşitul lunii de raportare.
    – valoarea comisionului de risc aferent garanţiilor emise atât în luna de raportare, cât şi cumulat de la începutul anului până la sfârşitul lunii de raportare.
    – Informaţiile se raportează agregat la nivel de finanţator.


    ANEXA 3

    la Convenţia privind implementarea Programului "IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ŞI UTILAJE"
    Scadenţarul estimativ al rambursărilor de rate de leasing aferente
    finanţărilor garantate de către F.N.G.C.I.M.M. - S.A. IFN la data de .............

┌────┬──────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬───────┐
│ │ │Rambursări │Rambursări │Rambursări │Rambursări │Rambursări │Rambursări │Rambursări │ │
│ │ │de rate de │de rate de │de rate de │de rate de │de rate de │de rate de │de rate de │ │
│Nr. │Denumirea │leasing în │leasing în │leasing în │leasing în │leasing în │leasing în │leasing în │ │
│crt.│finanţatorului│primul an al│al 2-lea an │al 3-lea an │al 4-lea an │al 5-lea an │al 6-lea an │al 7-lea an │TOTAL │
│ │ │contractului│al │al │al │al │al │al │ │
│ │ │de leasing │contractului│contractului│contractului│contractului│contractului│contractului│ │
│ │ │ │de leasing │de leasing │de leasing │de leasing │de leasing │de leasing │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │10= │
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │3+4+5+6│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │+7+8+9 │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────┤
│ │Finanţator 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────┤
│ │Finanţator 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────┤
│ │. . . . . . . │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │. . . . │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────┤
│ │TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴──────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴───────┘

        Persoană împuternicită de F.N.G.C.I.M.M. - S.A. IFN,
        Mod de completare
    - Pentru garanţiile aliate în portofoliu în luna de raportare prin acest formular se raportează rambursările de rate de leasing ce urmează a fi efectuate, agregate pe finanţatori, pe toată durata contractului de leasing garantat.


    ANEXA 4

    la Convenţia privind implementarea Programului "IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ŞI UTILAJE"
             Situaţia rambursărilor de rate de leasing efectuate în contul
               finanţărilor garantate de către F.N.G.C.I.M.M.-S.A. IFN
                               la data de .......

┌────┬──────────────┬───────────────────┬───────────────────┬───────────────────┬───────────────────┬───────────────────┐
│ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼──────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Rambursări de rate │Renunţări/ │Valoarea │Valoarea │ │
│ │ │de leasing │diminuări la │garanţiilor │garanţiilor plătite│Total ieşiri │
│ │ │efectuate │contracte de │refuzate la plată │de MFP │ │
│Nr. │Denumirea │ │garantare │ │ │ │
│crt.│finanţatorului├─────────┬─────────┼─────────┬─────────┼─────────┬─────────┼─────────┬─────────┼─────────┬─────────┤
│ │ │în luna │cumulat │în luna │cumulat │în luna │cumulat │în luna │cumulat │în luna │cumulat │
│ │ │de │de la │de │de la │de │de la │de │de la │de │de la │
│ │ │raportare│începutul│raportare│începutul│raportare│începutul│raportare│începutul│raportare│începutul│
│ │ │ │anului │ │anului │ │anului │ │anului │ │anului │
├────┼──────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │11=3+5 │12=4+6 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │+7+9 │+8+10 │
├────┼──────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │Finanţator 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │Finanţator 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
├────┼──────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴──────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┘

        Persoană împuternicită de F.N.G.C.I.M.M. - S.A. IFN,
        Mod de completare
    - Prin acest formular se raportează rambursările de leasing (capital) efectuate de beneficiarii Programului, renunţările la contractele de garantare, diminuările aferente valorii contractelor de garantare, valoarea contractelor de garantare cu cereri de plată soluţionate cu refuz la plată conform deciziilor de respingere emise de F.N.G.C.I.M.M. - S.A. IFN, precum şi valoarea contractelor de garantare cu cereri de plată soluţionate prin plată, reprezentând sumele plătite efectiv de Ministerul Finanţelor Publice în lei, atât în luna de raportare, cât şi cumulat de la începutul anului până la sfârşitul lunii de raportare.
    – Informaţiile se raportează agregat la nivel de finanţator.


    ANEXA 5

    la Convenţia privind implementarea Programului "IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ŞI UTILAJE"
        FONDUL ..........................
        Str. .................... nr. ....., localitatea ............
        Persoana de contact ........................, telefon ........
                   Înscris nr. ....... din data de ..................
        Către: .............................*),
        *) Se vor completa elementele de identificare ale debitorului şi adresa acestuia

        Spre ştiinţă: ......................**)
        **) Organul fiscal competent al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

        Întrucât la termenul din data de ................... beneficiarul ............................, cu sediul social în localitatea ................., str. ............ nr. ...., bloc ...., scara ...., etaj ...., apartament ...., sectorul/judeţul ............... telefon ........... fax ............., e-mail ................. înregistrat la registrul comerţului sub numărul ................., cod unic de înregistrare ......................, nu a achitat finanţarea acordată în cadrul Programului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ŞI UTILAJE de finanţatorul ............................***), cu sediul în localitatea ..................... str. ................. bloc ...., etaj ....., sectorul/judeţul ............., şi a fost executată garanţia acordată prin Contractul de garantare nr. ..... din data de ..................., s-a întocmit, în temeiul art. 22 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2020 privind aprobarea Programului IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ŞI UTILAJE, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 766/2020, prezentul înscris, prin care s-au individualizat următoarele sume de plată:
        ***) Se completează denumirea finanţatorului care a acordat finanţarea garantată în cadrul Programului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii "IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ŞI UTILAJE".


┌──────────┬──────────┬────────────┬─────────┐
│ │ │Nr. │ │
│ │ │contractului│ │
│ │ │de garantare│ │
│ │ │a finanţării│ │
│ │Scadenţa │de tip │Cuantumul│
│Natura │obligaţiei│leasing │sumei │
│obligaţiei│bugetare │financiar în│datorate │
│bugetare │****) │cadrul │- lei - │
│ │ │Programului │ │
│ │ │IMM LEASING │ │
│ │ │DE │ │
│ │ │ECHIPAMENTE │ │
│ │ │ŞI UTILAJE │ │
├──────────┼──────────┼────────────┼─────────┤
└──────────┴──────────┴────────────┴─────────┘

        ****) Se completează data plăţii garanţiei de către Ministerul Finanţelor Publice.
        Sumele menţionate mai sus se achită în contul .................................
        Pe documentul de plată se indică în mod obligatoriu şi numărul contractului de garantare a finanţării de tip leasing financiar.
        Dacă în termen de 15 zile de la data comunicării prezentului titlu de creanţă nu achitaţi sau nu faceţi dovada stingerii obligaţiilor înscrise în acesta, în temeiul dispoziţiilor art. 22 alin. (2) din Normele de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2020, prezentul înscris devine titlu executoriu, în baza căruia organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală vor proceda la recuperarea creanţelor bugetare, conform Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
        Pentru suma rezultată din executarea garanţiei de stat, datoraţi obligaţii fiscale accesorii conform dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2020, cu modificările şi completările ulterioare, care se calculează de către organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, începând cu ziua următoare datei scadenţei acestora până la data stingerii inclusiv, şi se recuperează de către acestea în conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
        Pentru orice nelămuriri sau obiecţii în legătură cu acest înscris se poate contacta persoana al cărei nume figurează mai sus, la sediul nostru sau la numărul de telefon menţionat.
        Data emiterii ...........................
        Director,
        Numele şi prenumele ...................
        Semnătura ...................
        L.S.

    ANEXA 3

    la Ordin
                            CONVENŢIE DE GARANTARE ŞI PLATĂ
        a ajutorului de minimis pentru Programul de susţinere a întreprinderilor
                mici şi mijlocii "IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ŞI UTILAJE"
                                  Nr. ...........
        Încheiată între următoarele părţi:
        (Denumire finanţator)........................... cu sediul social în str. ............nr. ...., sector ....., fax ................., cod de identificare fiscală ................, înregistrat în Registrul Comerţului sub nr. ................ şi în Registrul Special ţinut de Banca Naţională a României sub nr. ....../............. reprezentată de domnul ................ în calitate de .................... şi domnul ............................... în calitate de ...................., denumit în continuare finanţator,
        şi

        Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru întreprinderile Mici şi Mijlocii - SA. - IFN, cu sediul social în Bucureşti, str. Ştefan Iulian nr. 38, sectorul 1, înregistrat în Registrul Comerţului sub nr. J40/10581/2001, cod unic de înregistrare 14367083, înregistrat în Registrul general al IFN sub nr. RG-PJR-41-110174 şi în Registrul special al IFN sub nr. RS-PJR-41-110030, reprezentat de domnul .............., în calitate de .............., şi de domnul ............... în calitate de ................ denumit în continuare Fond/F.N.G.C.I M.M..
        În scopul derulării Programului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii "IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ŞI UTILAJE", denumit în continuare Programul, părţile convin încheierea prezentei convenţii de garantare şi plata a ajutorului de minimis în condiţiile prevăzute în continuare.
    CAP. 1
    Definiţii
    ART. 1.1
        Termenii folosiţi în prezenta convenţie de garantare şi plată a ajutorului de minimis au următoarele semnificaţii:
    a) beneficiarul programului - operatorul economic care respectă prevederile art. 2 litera a) din O.U.G. nr. 118/2020 privind aprobarea Programului de susţinere a Întreprinderilor mici şi mijlocii "IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ŞI UTILAJE", cu modificările şi completările ulterioare, societate sau societate cooperativă, societate agricolă, cooperativă agricolă de producţie, persoană fizică autorizată, întreprinzător titular al unei întreprinderi individuale sau întreprindere familială, autorizate potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, asociaţiile sau fundaţiile nonprofit care desfăşoară activităţi economice şi care îndeplinesc cumulativ condiţiile de încadrare în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii prevăzute de Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi întreprinderile afiliate care au un număr egal sau mai mare de 250 de angajaţi, entitate care are calitatea de utilizator în accepţiunea Ordonanţei Guvernului nr. 51/1997 privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) întreprinderi afiliate - o persoană juridică este afiliată cu o altă/alte persoană/e juridică/e dacă deţine, în mod direct sau indirect, minimum 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot la cealaltă persoană juridică ori dacă controlează în mod efectiv acea persoană juridică sau dacă o persoană deţine, în mod direct sau indirect, inclusiv deţinerile persoanelor afiliate, minimum 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot la cealaltă persoană juridică ori dacă controlează în mod efectiv acea persoană juridică;
    c) întreprindere unică - include toate întreprinderile între care există cel puţin una dintre relaţiile următoare:
    1. o întreprindere deţine majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor unei alte întreprinderi;
    2. o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;
    3. o întreprindere are dreptul de a exercita o influenţă dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;
    4. o întreprindere care este acţionar sau asociat al unei alte întreprinderi şi care controlează singură, în baza unui acord cu alţi acţionari sau asociaţi ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor întreprinderii respective. Întreprinderile care au, cu una sau mai multe întreprinderi, legăturile la care se face referire la pct. 1- 4 sunt considerate întreprinderi unice;

    d) finanţator - instituţie financiară nebancară înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ca societate pe acţiuni, înscrisă în Registrul special ţinut de Banca Naţională a României şi a cărei organizare şi funcţionare sunt reglementate de prevederile Legii nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare, şi care respectă prevederile Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 20/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare;
    e) leasingul financiar - operaţiunea de leasing prevăzută de dispoziţiile art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 51/1997, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    f) finanţarea de tip leasing financiar - finanţarea în cadrul unei operaţiuni de leasing prevăzută de dispoziţiile art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 51/1997, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, acordată beneficiarului programului de către un finanţator, astfel cum este definit la art. 2 lit. g) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 118/2020, cu modificările şi completările ulterioare, în scopul finanţării în regim de leasing financiar de bunuri mobile noi sau second-hand necesare realizării activităţii beneficiarului programului, cu respectarea normelor interne proprii ale finanţatorului, în baza unui contract de leasing financiar;
    g) contract de garantare - contractul încheiat între beneficiarul programului, în calitate de utilizator, societatea de leasing financiar, în calitate de finanţator, şi F.N.G.C.I.M.M., în calitate de mandatar al statului, prin care statul, prin Ministerul Finanţelor Publice, reprezentat de F.N.G.C.I.M.M., se obligă să garanteze finanţarea de tip leasing financiar acordată de societatea de leasing financiar, iar beneficiarul programului îşi asumă obligaţia să ramburseze statului sumele datorate, ca urmare a executării garanţiei de către finanţator, în situaţia producerii riscului de credit, al cărui model este prevăzut în Anexa nr. 7 la prezenta Convenţie de garantare şi plată;
    h) garant - statul român prin M.F.P. reprezentat prin F.N.G.C.I.M.M. pentru garanţiile acordate în numele şi contul statului;
    i) procentul de garantare - partea din finanţare care este acoperită de garanţia de stat, exprimată în valoare procentuală; procentul de garantare este de maximum 80% pentru achiziţia de echipamente IT şi tehnologia informaţiei şi de maximum 60% pentru achiziţia de utilaje şi echipamente tehnologice, vehicule pentru transport mărfuri şi persoane, utilizate în scop comercial;
    j) riscul de credit - neplata parţială sau integrală a finanţării, de către beneficiarul programului;
    k) valoarea de executare a garanţiei - suma rezultată din aplicarea procentului de garantare la soldul restant al finanţării, sumă care urmează să fie plătită finanţatorului de către Ministerul Finanţelor Publice;
    l) valoarea reziduală - o parte din preţul bunului care face obiectul operaţiunii de leasing financiar, exprimată procentual şi care reprezintă valoarea la care se face transferul dreptului de proprietate asupra bunului către utilizator la momentul expirării contractului de leasing, după plata ultimei rate de leasing;
    m) comision de risc - suma datorată M.F.P. de către beneficiarul Programului destinată acoperirii riscului de garantare de către stat a finanţărilor acordate în cadrul Programului. Comisionul de risc se calculează de către F.N.G.C.I.M.M., pentru întreaga perioadă de valabilitate a garanţiei, ca procent aplicat la valoarea maximă a garanţiei la acordare, respectiv la soldul garanţiei la sfârşitul anului/anilor de derulare a garanţiei. Obligaţia de plată a comisionului de risc este acoperită din ajutorul de minimis primit de beneficiar pe toată durata de valabilitate a garanţiei în cadrul schemei de ajutor de minimis. Nivelul comisionului de risc se stabileşte prin ordin al ministrului finanţelor publice. Comisionul de risc se regularizează la scadenţa finală a finanţării, în funcţie de soldul efectiv al garanţiei, pentru întreaga perioadă de derulare a garanţiei, prin plata diferenţei de către beneficiar, dacă este cazul.
    n) comision de administrare - sumă datorată F.N.G.C.I.M.M. de către beneficiarul Programului pentru remunerarea activităţii de analiză, acordare, monitorizare şi administrare a garanţiilor, pentru întreaga perioadă de valabilitate a garanţiei sau, după caz, până la data înregistrării la F.N.G.C.I.M.M. a cererii de plată, şi se suportă din bugetul M.F.P. - Acţiuni Generale de la titlul 55 "Alte transferuri", alineatul 55.01.46 "Transferuri către întreprinderi în cadrul Schemelor de ajutor de stat". Comisionul de administrare este calculat la valoarea maximă a garanţiei la acordare, respectiv la soldul garanţiei la sfârşitul anului/anilor de derulare a garanţiei. Nivelul comisionului de administrare se stabileşte prin ordin al ministrului finanţelor publice. Obligaţia de plată a comisionului de administrare este acoperită din ajutorul de minimis primit de către beneficiar pe toată durata de valabilitate a garanţiei în cadrul schemei de ajutor de minimis. Comisionul de administrare se regularizează la scadenţa finală a finanţării garantate, în funcţie de soldul efectiv al garanţiei, pentru întreaga perioadă de derulare a garanţiei, prin plata diferenţei de către beneficiar, dacă este cazul.
    o) finanţare garantată de stat - finanţarea, exclusiv dobânzile, comisioanele sau alte sume datorate de beneficiarul programului în baza contractului de leasing încheiat cu finanţatorul, pentru care F.N.G.C.I.M.M., în baza mandatului acordat de către Ministerul Finanţelor Publice, acordă o garanţie în numele şi contul statului în baza convenţiei încheiate cu finanţatorul;
    p) garanţie de stat - angajament expres, necondiţionat şi irevocabil asumat de F.N.G.C.I.M.M., în numele şi în contul statului, materializat într-un contract de garantare, care acoperă pierderea suportată de finanţator, ca urmare a producerii riscului de credit, în condiţiile împărţirii proporţionale a riscului între stat şi finanţator; dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri generate de participarea la program nu sunt incluse în valoarea garanţiei de stat;
    q) garanţii accesorii - bilete la ordin emise de beneficiar şi avalizate, în conformitate cu normele şi procedurile proprii de finanţare ale finanţatorilor.
    r) soldul finanţării garantate - valoarea actualizată a finanţării garantate, rezultată în urma diminuării cu ratele de leasing rambursate de către beneficiar, exclusiv dobânzile, comisioanele şi orice alte sume datorate de către beneficiar în baza contractului de leasing financiar;
    s) declararea exigibilităţii finanţării garantate - data rezilierii contractului de leasing financiar, trecerea integrală la restanţă a finanţării garantate nerambursate în conformitate cu normele interne ale finanţatorului ca urmare a producerii riscului de credit şi desfiinţarea beneficiului rambursării finanţării conform graficului de rambursare convenit cu finanţatorul.
    ş) rezilierea contractului de leasing - încetarea unui contract de leasing financiar ca urmare a faptului ca beneficiarul nu şi-a executat obligaţiile contractuale;
    t) perioada de valabilitate a garanţiei - perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a garanţiei şi data încetării răspunderii F.N.G.C.I.M.M. în baza garanţiei acordate de stat prin mandatul încredinţat F.N.G.C.I.M.M.;
    ţ) acordul de finanţare - actul juridic, încheiat între F.N.G.C.I.M.M., în calitate de administrator al schemei, finanţator şi beneficiarul ajutorului de minimis, prin care se acordă ajutoare de minimis în baza schemei de ajutor de minimis aferentă Programului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii "IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ŞI UTILAJE", aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 766/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2020 privind aprobarea Programului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii "IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ŞI UTILAJE", precum şi a Schemei de ajutor de minimis aferente Programului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii "IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ŞI UTILAJE", al cărui model este prevăzut în Anexa nr. 6 la prezenta Convenţie;
    u) bunuri mobile - echipamente IT şi tehnologia informaţiei, utilaje şi echipamente tehnologice, vehicule pentru transport mărfuri, bunuri şi persoane, în scop comercial, care fac obiectul finanţării de tip leasing financiar garantate în cadrul programului;
    v) ajutorul de minimis - finanţarea, în limita cumulului rezultat din valoarea echivalentului subvenţiei brute a garanţiei, valoarea comisionului de risc şi comisionului de administrare, subvenţionate integral pe întreaga perioadă de valabilitate a garanţiei acordate în cadrul Schemei de ajutor de minimis, precum şi din valoarea subvenţiei în procent de până la 50% a dobânzilor aferente finanţărilor de tip leasing financiar, pe o perioadă de 8 luni de la data acordării finanţării, dar nu mai mult de echivalentul în lei a 200.000 euro per întreprindere unică, respectiv 100.000 euro, echivalent lei, pentru întreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost pe durata a trei exerciţii financiare consecutive, respectiv anul în curs şi ultimele două exerciţii financiare precedente.


    ART. 1.2
        F.N.G.C.I.M.M. acordă garanţii de stat prin Ministerul Finanţelor Publice, în favoarea fiecărui beneficiar participant în program pentru finanţările de tip leasing destinate achiziţionării prin intermediul finanţatorilor de bunuri mobile noi şi/sau second-hand, astfel:
    a) în procent de maximum 80% din valoarea finanţării, exclusiv dobânzile, comisioanele şi alte cheltuieli aferente finanţării garantate, pentru achiziţia de echipamente IT şi tehnologia informaţiei în cadrul unei operaţiuni de leasing financiar;
    b) în procent de maximum 60% din valoarea finanţării, exclusiv dobânzile, comisioanele şi alte cheltuieli aferente finanţării garantate, pentru achiziţia de utilaje şi echipamente tehnologice, vehicule pentru transport mărfuri şi persoane, utilizate în scop comercial în cadrul unei operaţiuni de leasing financiar.


    CAP. 2
    Obiectul convenţiei de garantare şi plata a ajutorului de minimis
    ART. 2.1
     Obiectul prezentei convenţii de garantare şi plata a ajutorului de minimis îl constituie stabilirea mecanismului de lucru între F.N.G.C.I.M.M. şi Finanţator în scopul implementării Programului, în temeiul art. 1 din Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 118/2020, pentru garantarea în numele şi contul statului de către F.N.G.C.I.M.M., prin care se stabilesc termenii şi condiţiile aplicabile garanţiilor de stat şi ajutorului de minimis, în mod expres, irevocabil şi necondiţionat, a obligaţiilor de rambursare a ratelor (principalul) aferente finanţărilor de tip leasing, acordate de Finanţator beneficiarilor care îndeplinesc criteriile de eligibilitate prevăzute la cap. 3 din prezenta convenţie, în limita unui plafon de garantare alocat anual finanţatorului precum şi pentru plata ajutorului de minimis.

    ART. 2.2
        F.N.G.C.I.M.M. este autorizat să evalueze, ori de câte ori este necesar, modul de utilizare de către finanţatori a plafonului alocat şi să efectueze realocări între finanţatori în funcţie de gradul de utilizare a plafoanelor alocate şi de ritmul de acordare a garanţiilor, cu acordul prealabil al M.F.P..

    ART. 2.3
        Perioada de derulare a Programului este determinată de alocarea de către M.F.P. a plafonului de garanţii de stat şi de prelungirea perioadei de valabilitate a schemei de ajutor de minimis.

    ART. 2.4
        Durata maximă a finanţării este de 72 de luni, cu posibilitatea acordării unei perioade de graţie la plata principalului cu durata cuprinsă între 3 şi 12 luni.

    ART. 2.5
        Avansul achitat de utilizator este de 0%, şi, în funcţie de solicitarea acestuia, poate ajunge până la maximum 20% din valoarea de achiziţie a bunului finanţat, exclusiv TVA.

    ART. 2.6
        Valoarea reziduală este cuprinsă între 1% şi maximum 20% din valoarea de achiziţie a bunului finanţat exclusiv TVA şi poate fi achitată la încheierea perioadei de leasing sau poate fi inclusă în rate, pe parcursul derulării contractului.

    ART. 2.7
     Pentru finanţările prevăzute la art. 1.2. lit. a) şi b), M.F.P. plăteşte ajutoarele de minimis reprezentând dobânzile aferente finanţărilor de tip leasing financiar în procent de până la 50% pe o perioadă de 8 luni de la data acordării finanţării, comisionul de administrare şi comisionul de risc în procent de 100%, din bugetul Ministerul Finanţelor Publice în cadrul unei scheme de ajutor de minimis asociate acestui program.

    CAP. 3
    Criterii de eligibilitate ce trebuiesc îndeplinite de beneficiarii Programului pentru a beneficia de ajutor de stat
    ART. 3.1
    (1) Pot beneficia de ajutor de minimis în baza schemei, IMM-urile şi întreprinderile afiliate care au un număr egal sau mai mare de 250 de angajaţi, din toate sectoarele de activitate cu excepţia celor declarate neeligibile conform prevederilor art. 3 alin. (5) din O.U.G. nr. 118/2020, cu modificările şi completările ulterioare, care îndeplinesc cumulativ, la data solicitării, criteriile de eligibilitate prevăzute la art. 3 alin. (1) din O.U.G. nr. 118/2020, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv:
    a) nu se află în dificultate în sensul capitolului 2.2 din Comunicarea Comisiei Europene "Orientări privind ajutoarele de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate" publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. 249, seria C din 31 iulie 2014. O întreprindere este considerată a fi în dificultate dacă este îndeplinită cel puţin una dintre următoarele condiţii:
        În cazul unei întreprinderi care se încadrează în categoria IMM:
    a.1. în cazul unei societăţi pe acţiuni sau a unei societăţi cu răspundere limitată sau a unei societăţi în comandită pe acţiuni, atunci când mai mult de jumătate din capitalul social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această situaţie survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve (şi din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societăţii) conduce la un cuantum cumulat negativ care depăşeşte jumătate din capitalul social subscris;
    a.2. în cazul unei societăţi în nume colectiv sau a unei societăţi în comandită simplă, atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu, astfel cum reiese din contabilitatea societăţii, a dispărut din cauza pierderilor acumulate;

        În cazul unei întreprinderi care nu se încadrează în categoria IMM, atunci când în ultimii doi ani îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
    a.3. raportul datorii*1)/capitaluri proprii*2) al întreprinderii a fost mai mare de 7,5;
        *1) Datorii = datorii care trebuie plătite într-o perioadă de până la un an + datorii care trebuie plătite într-o perioadă de peste un an; sumele se vor prelua din situaţiile financiare (formularul Bilanţ) anuale aferente ultimilor 2 ani
        *2) capitaluri proprii (totale) se vor prelua din situaţiile financiare anuale (formularul de Bilanţ) aferente ultimilor 2 ani

    a.4. capacitatea de acoperire a dobânzilor*3) calculată pe baza EBITDA*4) a fost sub 1,0;
        *3) cheltuieli privind dobânzile se vor prelua din situaţiile financiare anuale (formularul Contul de profit şi pierdere) aferente ultimilor 2 ani
        *4) EBITDA = profitul sau pierderea din exploatare+ ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (cheltuieli) + ajustări de valoare privind activele circulante (cheltuieli); sumele se vor prelua din situaţiile financiare anuale (formularul Contul de profit şi pierdere) aferent ultimilor 2 ani

    a.5. beneficiarul finanţării nu se află în niciuna dintre următoarele situaţii: procedura de insolvenţă, procedură de executare silită declanşată de organele fiscale şi/sau alţi creditori, închidere operaţională, dizolvare, lichidare, administrare specială sau concordat şi nu îndeplineşte criteriile din legislaţia naţională pentru a fi supus unei proceduri de insolvenţă la cererea creditorilor, conform declaraţiei pe propria răspundere, completată şi semnată de beneficiarul finanţării.

     Beneficiarii eligibili care se încadrează în categoria IMM şi care sunt înfiinţaţi cu mai puţin de trei ani faţă de data solicitării garanţiei nu vor fi consideraţi a se afla în dificultate, cu excepţia cazului în care îndeplinesc condiţia prevăzută la litera a.5.

    b) nu se află în litigiu, în calitate de pârât, cu Ministerul Finanţelor Publice şi/sau finanţatorul;
    c) nu figurează cu credite restante, inclusiv pentru finanţările tip leasing, în ultimele 6 luni sau dacă înregistrează restanţe în baza de date a Centralei Riscului de Credit, acestea sunt încadrate în categoriile standard, în observaţie şi substandard, conform Criteriilor de încadrare pe categorii de clasificare pentru expunerile din credite, înregistrate de împrumutători faţă de debitori prevăzute în anexa nr. 3 la Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 5/2012 privind clasificarea creditelor şi constituirea, regularizarea şi utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit aplicabil entităţilor supravegheate de Banca Naţională a României, altele decât instituţiile de credit;
    d) nu se află în interdicţie de a emite cecuri şi nu figurează cu incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăţi, conform prevederilor Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 1/2012 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi;
    e) sunt eligibile conform reglementărilor interne ale finanţatorului;
    f) nu înregistrează popriri active sau suspendate pe conturile bancare;
    g) nu înregistrează obligaţii fiscale restante şi alte creanţe fiscale şi bugetare administrate de organul fiscal central, definit potrivit art. 1 pct. 31 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. În cazul în care beneficiarul finanţării înregistrează obligaţii fiscale restante şi/sau alte obligaţii bugetare restante administrate de organul fiscal central, definit potrivit art. 1 pct. 31 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, acesta are obligaţia achitării acestora până la data transmiterii de către finanţator la F.N.G.C.I.M.M. a solicitării de garantare în cadrul Programului.

    (2) De asemenea, Beneficiarul trebuie să îndeplinească şi următoarele criterii de eligibilitate prevăzute la art. 8 din Schema de ajutor de minimis prevăzută în Anexa 2 la H.G. nr. 766/2020, după cum urmează:
    a) nu au depăşit plafonul de minimis de 200.000 euro pentru o întreprindere unică, aşa cum este aceasta definită de Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013, respectiv de 100.000 euro pentru beneficiarii care desfăşoară activităţi de transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost pe durata a trei exerciţii financiare consecutive, respectiv anul în curs şi ultimele două exerciţii financiare precedente. Plafoanele se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit şi indiferent dacă ajutorul este acordat din fonduri de la bugetul de stat sau din fonduri ale Uniunii Europene; termenul "întreprindere unică" include toate întreprinderile între care există cel puţin una dintre relaţiile următoare:
    (i) o întreprindere deţine majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor unei alte întreprinderi;
    (ii) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;
    (iii) o întreprindere are dreptul de a exercita o influenţă dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;
    (iv) o întreprindere care este acţionar sau asociat al unei alte întreprinderi şi care controlează singură, în baza unui acord cu alţi acţionari sau asociaţi ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor întreprinderii respective. Întreprinderile care au, cu una sau mai multe întreprinderi, legăturile la care se face referire la pct. (i) - (iv) sunt considerate întreprinderi unice;

    b) nu se află în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită, închidere operaţională, insolvenţă, faliment sau suspendare temporară a activităţii;
    c) nu au fost subiectul unei decizii emise de către Comisia Europeană/alt furnizor de ajutor de stat/Consiliul Concurenţei de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis sau, în cazul în care au făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată şi creanţa integral recuperată, cu penalităţi aferente, după caz.
    d) prezintă finanţatorului, la solicitarea acestuia, garanţii accesorii sub forma bilete la ordin emise de beneficiar şi avalizate, în conformitate cu normele şi procedurile proprii de finanţare ale finanţatorilor;


    ART. 3.2
        Nu pot fi garantate în cadrul Programului finanţările acordate desfăşurării unei activităţi din următoarele sectoare/domenii:
    a) intermedieri financiare şi asigurări:

        641 - Intermediere monetară;
        642 - Activităţi ale holdingurilor;
        643 - Fonduri mutuale şi alte entităţi financiare similare;
        649 - Alte activităţi de intermedieri financiare, exclusiv activităţi de asigurări şi fonduri de pensii;
        651 - Activităţi de asigurări;
        652 - Activităţi de reasigurare;
        653 - Activităţi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale);
        661 - Activităţi auxiliare intermedierilor financiare, cu excepţia activităţilor de asigurări şi fonduri de pensii;
        662 - Activităţi auxiliare de asigurări şi fonduri de pensii;
        663 - Activităţi de administrare a fondurilor;
    b) tranzacţii imobiliare:

        681 - Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii;
        682 - Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;
        683 - Activităţi imobiliare pe bază de comision sau contract;
    c) 920 - Activităţi de jocuri de noroc şi pariuri;
    d) producţie sau comercializare de armament, muniţii, explozibili, tutun, alcool, cu excepţia vinului şi berii, substanţe aflate sub control naţional, plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope;

        110 - Fabricarea băuturilor, cu excepţia clasei: 1102 - Fabricarea vinurilor din struguri, 1103 - Fabricarea cidrului şi a altor vinuri din fructe, 1105 - Fabricarea berii, 1107 - Producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape îmbuteliate;
        1200 - Fabricarea produselor din tutun;
        2540 - Fabricarea armamentului şi muniţiei;
        2051 - Fabricarea explozivilor;
        4635 - Comerţ cu ridicata al produselor din tutun;
        4639 - Comerţ cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi şi tutun;
        4725 - Comerţ cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate;
        4726 - Comerţ cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate;
    e) activităţi de închiriere şi leasing:

        771 - Activităţi de închiriere şi leasing cu autovehicule;
        772 - Activităţi de închiriere şi leasing cu bunuri personale şi gospodăreşti;
        773 - Activităţi de închiriere şi leasing cu alte maşini, echipamente şi bunuri tangibile;
        774 - Leasing cu bunuri intangibile, exclusiv financiare;
    f) activităţi de investigare şi protecţie:

        801 - Activităţi de protecţie şi gardă;
        802 - Activităţi de servicii privind sistemele de securizare;
        803 - Activităţi de investigaţii;
    g) sectoarele de activitate excluse de la aplicarea Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis.


    ART. 3.3
    (1) Obligaţia finanţatorului de distribuire a sumelor rezultate din valorificarea activelor conform prevederilor art. 11 alin. (4) din O.U.G. nr. 118/2020, cu modificările şi completările ulterioare, este garantată cu o ipotecă legală mobiliară constituită asupra activului finanţat prin contractul de leasing financiar.
    (2) Ipotecile legale mobiliare prevăzute la alin. (1) din prezenta Convenţie se instituie în temeiul contractului de garantare, în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, prin F.N.G.C.I.M.M, proporţional cu riscul asumat de garant, şi sunt valabile până la distribuirea sumei nete rezultate din valorificarea bunurilor mobile care fac obiectul contractului de leasing, proporţional cu riscul asumat de fiecare dintre părţi, conform prevederilor art. 11 alin. (4) din O.U.G. nr. 118/2020, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Ipotecile legale prevăzute la alin. (1) din prezenta Convenţie se înscriu în Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară, respectiv în registrele de evidenţă şi publicitate asimilate, după caz, în baza contractului de garantare. Operaţiunile de înscriere, reînnoire, modificare şi radiere se efectuează de către finanţator.
    (4) Finanţatorul are obligaţia de a încheia poliţe de asigurare a bunurilor mobile care fac obiectul contractului de leasing financiar, în condiţiile prevederilor art. 9 lit. f) din Ordonanţa Guvernului nr. 51/1997 privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe întreaga perioadă de valabilitate a garanţiei, la valoarea admisă în garanţie de o societate de asigurare, pentru bunurile second-hand, dar nu mai puţin decât valoarea rezultată din rapoartele de evaluare întocmite de evaluatori autorizaţi ANEVAR a bunurilor mobile, respectiv la valoarea de asigurare a bunului mobil, pentru bunurile noi.
    (5) Dreptul la despăgubirile rezultate din poliţele de asigurare încheiate sunt cesionate în favoarea statului român, prin M.F.P., proporţional cu procentul de garantare. Plata despăgubirilor cuvenite în temeiul poliţelor de asigurare a bunurilor mobile care fac obiectul contractului de leasing financiar, cesionate în favoarea statului român, reprezentat de M.F.P., proporţional cu procentul de garantare, se realizează în conformitate cu prevederile art. 14 din Normele metodologice de aplicare a O.U.G nr. 118/2020.

    ART. 3.4
        Contractele de garantare prin care F.N.G.C.I.M.M. acordă garanţia de stat constituie titluri executorii şi au valoare de înscrisuri autentice.

    CAP. 4
    Costul garanţiei
    ART. 4.1
    (1) Comisionul de risc reprezintă suma datorată Ministerului Finanţelor Publice de beneficiarul Programului. Comisionul de risc se calculează de către F.N.G.C.I.M.M., pentru întreaga perioadă de valabilitate a garanţiei, ca procent aplicat la valoarea maximă a garanţiei la acordare, respectiv la soldul garanţiei la sfârşitul anului/anilor de derulare a garanţiei. Obligaţia de plată a comisionului de risc este acoperită din ajutorul de minimis primit de beneficiar pe toată durata de valabilitate a garanţiei în cadrul schemei de ajutor de minimis. Comisionul de risc se regularizează la scadenţa finală a finanţării, în funcţie de soldul efectiv al garanţiei, pentru întreaga perioada de derulare a garanţiei, prin plata diferenţei de către beneficiar, dacă este cazul.
    (2) Formula de calcul a comisionului de risc este următoarea:
        Comision de risc = (valoarea/soldul garanţiei la 31 decembrie a anului anterior*1) * procent comision anual * nr. luni de garantare din anul respective*2))/12
        *1) În anul acordării garanţiei, comisionul de risc se calculează la valoarea maximă a garanţiei. Pentru anii următori de acordare a garanţiei, comisionul de risc se calculează la soldul garanţiei la 31 decembrie a anului anterior.
        *2) Inclusiv luna în care intră în vigoare garanţia, exclusiv ultima lună de valabilitate a garanţiei de stat.    ART. 4.2
    (1) Comisionul de administrare reprezintă suma datorată F.N.G.C.I.M.M. de către beneficiarul Programului pentru remunerarea activităţii de analiză, acordare, monitorizare şi administrare a garanţiilor, pentru întreaga perioadă de valabilitate a garanţiei sau, după caz, până la data înregistrării la F.N.G.C.I.M.M. a cererii de plată, şi este calculat la valoarea maximă a garanţiei la acordare, respectiv la soldul garanţiei la sfârşitul anului/anilor de derulare a garanţiei. Obligaţia de plată a comisionului de administrare este acoperită din ajutorul de minimis primit de către beneficiar pe toată durata de valabilitate a garanţiei în cadrul schemei de ajutor de minimis.
        Comisionul de administrare se regularizează la scadenţa finală a finanţării, în funcţie de soldul efectiv al finanţării, pentru întreaga perioadă de derulare a finanţării, prin plata diferenţei de către beneficiar sau F.N.G.C.I.M.M., după caz.

    (2) Formula de calcul a comisionului de administrare pentru finanţările acordate în cadrul Programului este următoarea:
        Comision de administrare = (valoarea/soldul garanţiei la 31 decembrie a anului anterior*1) * procent comision anual * nr. luni de garantare din anul respectiv*2))/12;
        *1) În anul acordării garanţiei, comisionul de administrare se calculează la valoarea maximă a garanţiei. Pentru anii următori de acordare a garanţiei, comisionul de administrare se calculează la soldul garanţiei la 31 decembrie a anului anterior.
        *2) Inclusiv luna în care intră în vigoare garanţia, exclusiv ultima lună de valabilitate a garanţiei de stat.    CAP. 5
    Caracteristicile garanţiei
    ART. 5.1
    (1) Garanţia emisă de F.N.G.C.I.M.M. în numele şi în contul statului are următoarele caracteristici principale:
    a) este irevocabilă - furnizorul protecţiei nu îşi poate rezerva prin contract dreptul de a revoca unilateral garanţia sau de a creşte costul efectiv al garanţiei, cu excepţia cazului în care cumpărătorul protecţiei nu plăteşte la scadenţă costul protecţiei;
    b) este necondiţionată - contractul prin care este furnizată protecţia nu conţine nicio clauză asupra căreia beneficiarul protecţiei nu deţine controlul, clauză care să poată scuti garantul de obligaţia de a plăti în termen de maximum 90 de zile calendaristice de la data primirii de către F.N.G.C.I.M.M. a cererii de plată în cazul în care beneficiarul Programului nu achită la termen plăţile scadente;
    c) este directă şi expresă - protecţia furnizată de garanţie este legată în mod clar de expuneri ce pot fi identificate cu exactitate sau de un portofoliu de expuneri clar delimitat, astfel încât gradul de acoperire este clar definit şi nu poate fi pus la îndoială;
    d) este plătibilă la prima cerere scrisă a finanţatorului, depusă în conformitate cu termenii şi condiţiile prevăzute în contractul de garantare şi convenţia de garantare şi plată a ajutorului de minimis încheiată cu finanţatorul;
    e) acoperă maximum 80% din valoarea finanţării, exclusiv dobânzile, comisioanele şi alte cheltuieli aferente finanţării garantate datorate de beneficiarul Programului în baza contractului de leasing financiar, pentru achiziţia de echipamente IT şi tehnologia informaţiei, în limita sumei maxime de 5.000.000 lei/beneficiar;
    f) acoperă maximum 60% din valoarea finanţării, exclusiv dobânzile, comisioanele şi alte cheltuieli aferente finanţării garantate datorate de beneficiarul Programului în baza contractului de leasing financiar, pentru achiziţia de utilaje şi echipamente tehnologice, vehicule pentru transport mărfuri şi persoane, utilizate în scop comercial, în limita sumei maxime de 5.000.000 lei/beneficiar;
    g) valoarea garanţiei se reduce cu principalul - ratele de leasing, rambursat de către beneficiar, proporţional cu procentul de garantare;
    h) garanţia are durată determinată şi se acordă pe baza contractului de garantare, care are caracter sinalagmatic şi oneros.

    (2) Garanţiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile dispoziţiile Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 5/2012 privind clasificarea creditelor şi constituirea, regularizarea şi utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit aplicabil entităţilor supravegheate de Banca Naţională a României, altele decât instituţiile de credit.

    CAP. 6
    Acordarea, valabilitatea şi monitorizarea garanţiei şi ajutorului de minimis
    ART. 6.1
        Acordarea garanţiei se face prin parcurgerea următoarelor etape:

    (1) Finanţatorul are obligaţia verificării îndeplinirii de către beneficiari a prevederilor art. 3 alin. (1) lit. b) c), d), e), f) şi g) precum şi a prevederii de la art. 3 alin. (1) lit. a) pentru beneficiarii care se încadrează în categoria întreprinderilor afiliate, din O.U.G. nr. 118/2020, cu modificările şi completările ulterioare, prin raportare la datele şi situaţia existentă la data analizei solicitării de aprobare a finanţării.

    (2) După aprobarea finanţării de către structurile sale competente, Finanţatorul, direct sau prin unităţile sale teritoriale, transmite F.N.G.C.I.M.M. solicitarea de garantare, semnată olograf sau electronic, utilizând aplicaţia web https://plafon.garantare.ro (conform manualului aplicaţie web).

    (3) Solicitarea de garantare prevăzută în Anexa nr. 1 la prezenta convenţie, se transmite de către Finanţator împreună cu următoarele documente, semnate olograf/electronic:
    a) Declaraţia pe propria răspundere a beneficiarului privind încadrarea în categoria I.M.M., pe formularele aprobate prin Anexele nr. 1 şi 2, după caz, la Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, înainte de data transmiterii solicitării de garantare de către finanţator. Documentul nu se transmite de către finanţator pentru beneficiarii care se încadrează în categoria întreprinderilor afiliate care au un număr egal sau mai mare de 250 de angajaţi.
    b) Declaraţia pe propria răspundere a beneficiarului finanţării garantate, prevăzută în Anexa nr. 5 la prezenta convenţie, din care să rezulte că nu se află în procedură de executare silită, îndeplineşte condiţiile de acordare a ajutorului de minimis şi criteriile de eligibilitate prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a), b) şi f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 118/2020, cu modificările şi completările ulterioare, completată şi semnată de reprezentantul legal al beneficiarului finanţării garantate, emisă cu cel mult 30 zile calendaristice înainte de data transmiterii solicitării de garantare;
    c) Rezultatul consultării Centralei Riscului de Credit, din care să rezulte îndeplinirea condiţiei de eligibilitate prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 118/2020, cu modificările şi completările ulterioare, cu datele disponibile la momentul emiterii, anterior transmiterii solicitării de garantare, în conformitate cu prevederile Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 2/2012 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscului de Credit, cu modificările ulterioare. Verificarea îndeplinirii acestei condiţii de eligibilitate se efectuează de către finanţator în funcţie de serviciul datoriei*1) rezultat din consultarea Centralei Riscului de Credit privind riscul global şi verificarea condiţiei referitoare la iniţierea procedurilor de recuperare a creanţelor*2), astfel:
        *1) serviciul datoriei - numărul de zile de întârziere la plată faţă de data scadenţei datoriei;
        *2) iniţiere de proceduri de recuperare a creanţelor - una dintre următoarele măsuri:
    i) darea de către instanţă a hotărârii de intrare în faliment a debitorului;
    ii) declanşarea unei proceduri de executare faţă de persoanele fizice sau juridice, pentru recuperarea creanţelor rezultate din creditele ce fac obiectul clasificării.

┌──────────┬───────────────────────────┐
│ │Iniţierea de proceduri de │
│ │recuperare a creanţelor │
│ │proprii ale finanţatorului │
├──────────┼─────────────┬─────────────┤
│Serviciul │Nu s-au │S-au iniţiat │
│datoriei │iniţiat │proceduri de │
│privind │proceduri de │recuperare a │
│riscul │recuperare a │creanţelor │
│global │creanţelor │ │
├──────────┼─────────────┼─────────────┤
│0-15 zile │standard │pierdere │
│(A) │ │ │
├──────────┼─────────────┼─────────────┤
│16-30 zile│în observaţie│pierdere │
│(B) │ │ │
├──────────┼─────────────┼─────────────┤
│31-60 zile│substandard │pierdere │
│(C) │ │ │
└──────────┴─────────────┴─────────────┘


    d) Rezultatul consultării Centralei Incidentelor de Plăţi, din care să rezulte îndeplinirea condiţiei de eligibilitate prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 118/2020, cu modificările şi completările ulterioare, cu datele disponibile, în conformitate cu prevederile Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 2/2012, cu modificările ulterioare, anterior transmiterii solicitării de garantare. Verificarea îndeplinirii acestei condiţii de eligibilitate se efectuează de către finanţator;
    e) certificatul de atestare fiscală, din care să rezulte că nu înregistrează obligaţii fiscale restante şi alte creanţe bugetare restante administrate de organul fiscal central. În cazul în care beneficiarul finanţării înregistrează obligaţii fiscale restante şi/sau alte obligaţii bugetare restante administrate de organul fiscal central, definit potrivit art. 1 pct. 31 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, acesta are obligaţia achitării acestora până la data transmiterii de către finanţator la F.N.G.C.I.M.M. a solicitării de garantare în cadrul Programului. Verificarea certificatului de atestare fiscală precum şi a condiţiei privind achitarea obligaţiilor restante de către beneficiar se realizează de către finanţator.
    f) Declaraţia unică privind veniturile realizate în România depusă la organele fiscale competente pentru anul precedent datei de solicitare a garanţiei, în cazul persoanelor fizice care obţin venituri din activităţi independente.    ART. 6.2
    (1) F.N.G.C.I.M.M. analizează solicitarea de garantare pe baza informaţiilor şi documentelor furnizate de finanţator conform prevederilor art. 6.1. şi a următoarelor informaţii şi documente obţinute de F.N.G.C.I.M.M. în vederea verificării îndeplinirii de către beneficiar a obligaţiilor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 118/2020, cu modificările şi completările ulterioare:
    a) rezultatul consultării Oficiului Naţional al Registrului Comerţului materializat în extrasul certificatului constatator obţinut de la RECOM Online, în vederea verificării îndeplinirii prevederilor art. 3 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 118/2020, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) rezultatul consultării Buletinului Procedurilor de Insolvenţă în vederea verificării îndeplinirii prevederilor art. 3 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 118/2020, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) consultarea indicatorilor din situaţiile financiare anuale aferente ultimelor două exerciţii financiare încheiate, depuse la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, atunci când există obligaţia legală de întocmire a acestora, obţinute de pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice în vederea verificării îndeplinirii prevederilor art. 3 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 118/2020, cu modificările şi completările ulterioare. Verificarea îndeplinirii acestei condiţii de către beneficiarii programului poate fi realizată de F.N.G.C.I.M.M. şi pe baza rapoartelor obţinute de F.N.G.C.I.M.M. de la un furnizor de date financiare integrate cu care acesta are încheiat un contract de furnizare de servicii financiare.

    (2) Îndeplinirea de către beneficiarii care se încadrează în categoria IMM a condiţiilor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 118/2020, cu modificările şi completările ulterioare, se analizează de către F.N.G.C.I.M.M. prin raportare la datele şi situaţia existentă la data analizei solicitării de acordare a garanţiei.
    (3) Îndeplinirea de către beneficiarii care se încadrează în categoria întreprinderilor afiliate a condiţiilor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 118/2020, cu modificările şi completările ulterioare, se analizează de către finanţator.

    ART. 6.3
    După verificarea solicitării de garantare, a documentului prevăzut la art. 6.1 alin. (3) lit.b), a documentelor şi datelor prevăzute la art. 6.2., precum şi după verificarea încadrării finanţării solicitate în limita maximă cumulată de 5.000.000 lei/beneficiar, F.N.G.C.I.M.M. comunică finanţatorului decizia sa în termen de 10 zile lucrătoare de la data transmiterii corecte şi complete a documentelor, utilizând modelul Înştiinţării de aprobare a garanţiei prevăzut în Anexa nr. 2 la prezenta Convenţie.

    ART. 6.4
        În termen de maxim 4 zile lucrătoare de la transmiterea Înştiinţării de aprobare, F.N.G.C.I.M.M. transmite finanţatorului Acordul de finanţare şi Contractul de garantare, în vederea semnării, în cel puţin 4 (patru) exemplare originale în funcţie de numărul semnatarilor. În situaţia în care toate părţile semnatare dispun de semnătură electronică calificată, documentele vor fi transmise prin mijloace electronice, în vederea semnării.

    ART. 6.5
    (1) În temeiul mandatului special acordat de F.N.G.C.I.M.M. conform prevederilor art. 6 alin. (2) din O.U.G. nr. 118/2020, cu modificările şi completările ulterioare, finanţatorul prin reprezentanţii săi efectuează formalităţile de înscriere a ipotecilor legale mobiliare constituite asupra activului finanţat prin contractul de leasing, în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, prin F.N.G.C.I.M.M, proporţional cu riscul asumat de garant, în Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară, respectiv în Registrele de evidenţă şi publicitate asimilate, după caz.
    (2) Ipotecile legale mobiliare constituite asupra activului finanţat prin contractul de leasing, vor avea rangul I pe toată perioada de valabilitate a garanţiei, respectiv până la momentul formulării cererii de plată a garanţiei de către finanţator.

    ART. 6.6
     În termen de 10 zile lucrătoare de la primirea documentelor prevăzute la art. 6.4., finanţatorul remite F.N.G.C.I.M.M. prin curier, prin poştă cu confirmare de primire sau electronic, după caz, câte două exemplare originale ale contractului de garantare şi ale Acordului de finanţare, semnate de finanţator şi beneficiar.

    ART. 6.7
        Finanţatorul are obligaţia de a notifica F.N.G.C.I.M.M. modificările pe care beneficiarul i le notifică privind structura acţionariatului/asociaţilor şi schimbarea sediului social al beneficiarului.

    ART. 6.8
        Garanţia de stat intră în vigoare la data semnării de către F.N.G.C.I.M.M. a contractului de garantare şi este valabilă până la data încetării răspunderii F.N.G.C.I.M.M. în numele şi contul statului.

    ART. 6.9
    (1) Prin contractul de garantare se acordă reprezentanţilor legali ai finanţatorului un mandat special, în vederea efectuării formalităţilor de înscriere, modificare, reînnoire şi radiere a ipotecilor legale mobiliare, constituite asupra activului finanţat prin contractul de leasing, în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, prin F.N.G.C.I.M.M., proporţional cu riscul asumat de garant în/din Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară, respectiv în/din registrele de evidenţă şi publicitate asimilate, după caz.
    (2) În cazul rambursării integrale, la termen sau anticipat a finanţării garantate/renunţării la finanţarea garantată, la solicitarea finanţatorului, transmisă conform modelului prevăzut în Anexa nr. 8, F.N.G.C.I.M.M., în baza mandatului special acordat potrivit prevederilor art. 16 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 118/2020, emite acordul privind modificarea/radierea din Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară a ipotecilor legale mobiliare utilizând modelul prevăzut în Anexa nr. 9. F.N.G.C.I.M.M. emite acordul de radiere a ipotecilor legale mobiliare şi în cazul respingerii cererii de plată a garanţiei.
    (3) Solicitarea de radiere va fi însoţită de următoarele documente în copie:
    a) extrasul de cont de credit al beneficiarului sau un document echivalent din care să rezulte data rambursării integrale a creditului, anticipată sau la termen şi suma rambursată;
    b) contractul de garantare şi actele adiţionale ulterioare, dacă este cazul;
    c) extrasele din registrele de evidenţă şi publicitate asimilate şi/sau avizul/avizele de înscriere în Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară, după caz, din care rezultă înscrierea ipotecilor legale mobiliare în favoarea statului român reprezentat de M.F.P., proporţional cu procentul de garantare.


    ART. 6.10
    (1) F.N.G.C.I.M.M. monitorizează garanţiile de stat acordate. Monitorizarea reprezintă ansamblul de acţiuni întreprinse în perioada cuprinsă între acordarea garanţiei şi încetarea valabilităţii acesteia, constând în urmărirea periodică a stadiului derulării finanţării garantate pe baza situaţiilor furnizate de către finanţator, conform prevederilor contractului de garantare.
    (2) Finanţatorul monitorizează finanţările acordate cu garanţia de stat cu diligenţa pe care o practică în cazul finanţărilor pe care le acordă fără această protecţie.
    (3) Lunar, până la data de 7 a lunii curente pentru luna anterioară, fiecare finanţator va transmite către F.N.G.C.I.M.M., în format electronic, la adresa ftps://92.114.86.160/, informaţii referitoare la finanţările garantate în cadrul Programului "IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ŞI UTILAJE" în baza prezentei convenţii de garantare şi plată a ajutorului de minimis, precum şi componenta de dobândă ce trebuie acoperită prin ajutorul de minimis acordat de M.F.P., utilizând formatul de raportare prezentat în Anexa nr. 4. Componenta de dobândă se raportează pe perioada de valabilitate a schemei de ajutor de minimis. Modalitatea de completare a Anexei 4, descrierea indicatorilor şi a corelaţiilor dintre aceştia sunt prezentate în Dicţionarul de termeni utilizaţi în completarea Anexei nr. 4a, care face parte integrantă din aceasta.
    (4) În termen de maxim 5 zile lucrătoare de la virarea de către M.F.P. a contravalorii ajutorului de minimis conform prevederilor Schemei de ajutor de minimis F.N.G.C.I.M.M. în calitate de administrator al schemei virează fiecărui finanţator sumele aferente componentei de dobândă din ajutorul de minimis, în conformitate cu mecanismul financiar de transfer stabilit prin Ordin al ministrului finanţelor publice.

    ART. 6.11
        Data la care încetează răspunderea statului în baza garanţiei acordate prin intermediul F.N.G.C.I.M.M. în numele şi pe contul său este:
    a) data rambursării integrale de către beneficiar a finanţării garantate, la termen sau anticipată;
    b) data la care se stinge integral obligaţia de rambursare a finanţării garantate ca urmare a virării contravalorii despăgubirilor;
    c) data la care M.F.P. plăteşte valoarea de executare a garanţiei;
    d) data comunicării respingerii cererii de plată a garanţiei în cazul nerespectării de către finanţator a obligaţiilor referitoare la plata garanţiei;
    e) data înregistrării la F.N.G.C.I.M.M. a comunicării finanţatorului cu privire la renunţarea la garanţie.


    ART. 6.12
    (1) În vederea monitorizării utilizării finanţării acordate, F.N.G.C.I.M.M. stabileşte un eşantion format din beneficiari şi luna pentru care se face monitorizarea. La fiecare 3 luni, F.N.G.C.I.M.M. comunică finanţatorilor, până la data de 10 a lunii următoare, eşantionul pentru care trebuie transmise informaţiile necesare monitorizării. Finanţatorii vor transmite, până la data de 20 a aceleiaşi luni, documente justificative/facturi privind utilizările din finanţările acordate în cadrul programului precum şi fise de cont/documente echivalente în care să fie evidenţiate utilizările din finanţările acordate în baza O.U.G. nr. 118/2020, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Finanţatorul va informa beneficiarul asupra bunurilor pe care le poate achiziţiona prin finanţarea acordată în cadrul programului.
    (3) Monitorizarea şi controlul întreprinderilor beneficiare în cadrul schemei de ajutor de minimis se va face de către F.N.G.C.I.M.M., cu respectarea reglementărilor aplicabile instituţiilor financiare nebancare.
    (4) F.N.G.C.I.M.M. va colecta timp de 3 ani începând cu anul următor acordării ajutorului de minimis, de la un furnizor de date financiare integrate, cu care F.N.G.C.I.M.M. are încheiat un contract de furnizare de servicii financiare, cel puţin următoarele informaţii: cifra de afaceri, active totale, profit/pierdere brută, număr mediu anual de personal, număr efectiv de personal la finalul anului; aceste informaţii vor fi aferente datei de 31 decembrie a fiecărui an, pentru fiecare beneficiar cu garanţii în vigoare la finele anului respectiv şi care a depus situaţiile financiare.
    (5) Beneficiarul şi finanţatorii care au acordat finanţări în cadrul programului conform prevederilor O.U.G. nr. 118/2020, cu modificările şi completările ulterioare, trebuie să accepte şi să faciliteze controlul asupra utilizării ajutorului de minimis acordat în cadrul schemei.
    (6) Finanţatorul va înştiinţa în scris Beneficiarul în cazul în care constată apariţia unei situaţii de neîndeplinire a obligaţiilor contractuale asumate de către Beneficiar prin contractul de leasing financiar care a dus la trecerea integrală la restanţă a finanţării garantate nerambursate, respectiv rezilierea contractului de leasing financiar, acordată prin contractul de leasing financiar şi va transmite o copie F.N.G.C.I.M.M.. Aceasta va fi transmisă nu mai târziu de 15 zile din momentul în care Finanţatorul a trecut finanţarea garantată nerambursată integral la restanţă/ a reziliat contractul de leasing financiar.
    (7) Pe perioada de valabilitate a prezentei convenţii, Finanţatorul este singurul care are dreptul să declare situaţia de neîndeplinire a obligaţiilor contractuale derivate din contractele de leasing financiar încheiate cu Beneficiarii.
    (8) Dacă beneficiarul este declarat în situaţia de neîndeplinire a obligaţiilor contractuale prevăzute în Contractul de leasing financiar sau dacă în urma controalelor efectuate sau la sesizarea organelor de control abilitate se constată că beneficiarii au făcut declaraţii incomplete şi/sau neconforme cu realitatea pentru a obţine finanţarea şi ajutorul de minimis aferent acestuia, F.N.G.C.I.M.M. va declanşa procedura de recuperare totală sau parţială a ajutorului de minimis acordat, la care se adaugă dobânda aferentă, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

    CAP. 7
    Plata garanţiei
    ART. 7.1
    (1) Cererea de plată, prevăzută în Anexa 3 la prezenta Convenţie, se depune de către finanţator, după neplata integrală a trei rate lunare de leasing calculate de la scadenţa prevăzută în contractul de leasing, ulterior rezilierii contractului de leasing şi trecerii integrale la restanţă a finanţării garantate nerambursate, împreună cu următoarele documente:
    a) contractul de leasing financiar, inclusiv anexele, însoţit de toate actele adiţionale încheiate la acesta, în copie certificată pentru conformitate cu originalul;
    b) prima/primele poliţă/poliţe de asigurare, precum şi ultima/ultimele poliţă/poliţe de asigurare valabilă/valabile a bunurilor mobile care fac obiectul contractului de leasing financiar, admise pentru garantarea finanţării, cesionate în favoarea statului român, reprezentat de M.F.P., proporţional cu procentul de garantare, în copie certificată de finanţator pentru conformitate cu originalul;
    c) cererile de executare silită a beneficiarului şi a tuturor avaliştilor biletelor la ordin, dacă este cazul, înregistrate la executorul judecătoresc, şi/sau, după caz, cererea de deschidere a procedurii de insolvenţă a beneficiarului/declaraţia de creanţă, împreună cu dovada transmiterii documentului la instanţa competentă, în copie certificată de finanţator pentru conformitate cu originalul, dacă este cazul;
    d) extrasele din registrele de evidenţă şi publicitate asimilate şi/sau avizul/avizele de înscriere în Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară, după caz, pentru toate garanţiile legale mobiliare, din care să rezulte înscrierea ipotecilor legale mobiliare în favoarea statului român reprezentat de M.F.P., proporţional cu procentul de garantare, valabile până la stingerea tuturor obligaţiilor ce revin beneficiarului în baza contractului de garantare, în copie certificată de finanţator pentru conformitate cu originalul;
    e) extrasul contului de încasări scadente de la beneficiar la data cererii de plată sau un document echivalent, aferent ultimelor 6 luni de finanţare, până la data formulării cererii de plată, în copie certificată de finanţator pentru conformitate cu originalul;
    f) extrasul contului de credit curent şi restant al beneficiarului sau un document echivalent, din care să rezulte fără echivoc întreaga valoare a finanţării garantate nerambursate şi data trecerii la restanţă a acesteia, inclusiv serviciul datoriei la plata principalului, în copie certificată de finanţator pentru conformitate cu originalul;
    g) notificarea transmisă de finanţator către beneficiarul finanţării garantate cu privire la data rezilierii contractului de leasing, însoţită de dovada expedierii acesteia, în copii certificate de finanţator pentru conformitate cu originalul. Din documentele anexate trebuie să rezulte faptul că notificarea a fost transmisă beneficiarului în termen de cel mult 30 de zile de la data rezilierii contractului de leasing.

    (2) Documentaţia care trebuie să însoţească cererea de plată se depune la sediul social al F.N.G.C.I.M.M. într-un singur exemplar, îndosariat, paginat şi opisat.
    (3) F.N.G.C.I.M.M. restituie cererea de plată şi documentele care o însoţesc, în cazul în care au fost transmise înainte ca beneficiarul să înregistreze cel puţin 60 de zile calendaristice de restanţă la plata principalului.
    (4) F.N.G.C.I.M.M. poate solicita finanţatorului, dacă este cazul, completarea documentaţiei, în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la primirea cererii de plată. Finanţatorul este obligat să le depună în termen de maximum 20 de zile calendaristice de la data transmiterii solicitării de completare de către F.N.G.C.I.M.M. cu cel puţin 15 zile înainte de împlinirea termenului prevăzut la art. 7.2. alin. (1). Documentele se vor adăuga la documentaţia depusă odată cu cererea de plată şi vor fi luate în considerare la soluţionarea acesteia.
    (5) În cazul în care documentele sunt semnate electronic, acestea se transmit la F.N.G.C.I.M.M. sub forma unui fişier .pdf cu .xml ataşat, semnat electronic, prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanţă.

    ART. 7.2
    (1) În termen de cel mult 85 de zile calendaristice de la primirea cererii de plată, F.N.G.C.I.M.M. aprobă sau respinge cererea de plată.
    (2) F.N.G.C.I.M.M. aprobă cererea de plată a garanţiei, în condiţiile transmiterii tuturor documentelor prevăzute la art. 7.1, ale asumării de către finanţator a verificării îndeplinirii la data acordării finanţării a obligaţiei prevăzute la art. 7 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 118/2020, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale respectării de către finanţator a obligaţiilor prevăzute la art. 1 alin. (17), art. 13 alin. (3) şi art. 14 alin. (1) şi (2) din Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 118/2020.
    (3) Dacă până la data înregistrării cererii de plată, finanţatorul nu şi-a îndeplinit obligaţia prevăzută la art. 6.6. din prezenta convenţie, obligaţia F.N.G.C.I.M.M. de a soluţiona cererea de plată în termenul prevăzut la art. 7.2. alin. (1) din prezenta convenţie se suspendă până la data transmiterii celor două exemplare originale ale contractului de garantare, fără ca suspendarea să opereze şi în privinţa depăşirii termenului de 90 de zile calendaristice de la data înregistrării la F.N.G.C.I.M.M. a cererii de plată.
    (4) Finanţatorul poate retrage cererea de plată în condiţiile prevăzute în reglementările sale interne şi cu respectarea condiţiilor Programului.
    (5) F.N.G.C.I.M.M. revocă decizia de aprobare sau, după caz, de respingere a cererii de plată a garanţiei, dacă solicitarea privind retragerea cererii de plată a fost transmisă până în a 85-a zi calendaristică de la data înregistrării cererii de plată transmise de către finanţator, şi restituie acestuia documentaţia aferentă cererii de plată împreună cu comunicarea privind menţinerea valabilităţii garanţiei, cu respectarea condiţiilor Programului.
    (6) După încasarea oricărei sume în contul finanţării acordate beneficiarului Programului, ulterior transmiterii cererii de plată, finanţatorul transmite F.N.G.C.I.M.M., letric, o solicitare de modificare a cererii de plată, în baza căreia F.N.G.CI.M.M. va modifica valoarea de executare a garanţiei printr-un addendum la decizia de aprobare sau, după caz, de respingere a cererii de plată a garanţiei. Addendumul urmează regimul juridic al deciziei de aprobare/respingere a cererii de plată.
    (7) Addendumul se comunică finanţatorului şi M.F.P. în ziua lucrătoare următoare adoptării acestuia de către F.N.G.C.I.M.M., pe fax sau prin poştă electronică, urmând ca ulterior, în cel mult două zile lucrătoare, să se transmită şi documentul în original, cu respectarea unui termen de două zile lucrătoare necesare efectuării plăţii de către M.F.P. şi fără a depăşi termenul de 90 de zile calendaristice de la înregistrarea cererii de plată a garanţiei la F.N.G.C.I.M.M..
    (8) F.N.G.C.I.M.M. respinge cererea de plată a garanţiei, în condiţiile transmiterii incomplete a documentelor care însoţesc cererea de plată prevăzute la art. 7.1 şi/sau ale neasumării de către finanţator a verificării îndeplinirii la data acordării finanţării a obligaţiei prevăzute la art. 7 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 118/2020, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în condiţiile nerespectării de către finanţator a obligaţiilor prevăzute la art. 1 alin. (17), art. 13 alin. (3) şi art. 14 alin. (1) şi (2) din Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 118/2020.
    (9) Decizia de aprobare sau, după caz, de respingere a cererii de plată a garanţiei se comunică finanţatorului şi M.F.P. cel mai târziu în ziua lucrătoare imediat următoare datei adoptării, pe fax sau prin poştă electronică, urmând ca ulterior, în cel mult două zile lucrătoare, să se transmită şi documentul în original.
    (10) Plata garanţiei se face de către M.F.P. într-un cont unic al finanţatorului indicat în cererea de plată a garanţiei, pe baza deciziei F.N.G.C.I.M.M. de aprobare a cererii de plată, în termen de 5 zile calendaristice de la primirea acesteia, fără însă a se depăşi 90 de zile calendaristice de la data înregistrării la F.N.G.C.I.M.M. a cererii de plată.
    (11) Sumele garantate de către F.N.G.C.I.M.M. în numele şi pe contul statului se plătesc finanţatorului de către M.F.P. de la bugetul de stat, prin bugetul M.F.P Acţiuni generale, titlul "Alte transferuri", cod 55, alineatul "Sume rezultate din executarea garanţiilor acordate din bugetul de stat", cod 55.01.50, şi se recuperează de către organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală de la debitorul beneficiar al finanţării garantate, în condiţiile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru sumele plătite de M.F.P. se datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere conform dispoziţiilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, calculate de către organele fiscale competente ale A.N.A.F. începând cu ziua următoare datei plăţii sumei rezultate din plata garanţiei de stat şi până la data stingerii inclusiv, şi sunt recuperate de către acestea.

    ART. 7.3
    (1) În termen de 5 zile lucrătoare de la data plăţii valorii de executare a garanţiei, M.F.P. transmite F.N.G.C.I.M.M. dovada efectuării plăţii.
    (2) După primirea dovezii efectuării plăţii, F.N.G.C.I.M.M. întocmeşte un înscris care reprezintă titlu de creanţă bugetară, în sensul prevederilor art. 1 pct. 38 din Codul de procedură fiscală, prin care se individualizează creanţa bugetară rezultată prin plată, precum şi data scadenţei acesteia. Titlul de creanţă se comunică debitorului beneficiar al finanţării garantate, prin poştă cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în termen de 15 zile calendaristice de la data primirii dovezii efectuării plăţii. F.N.G.C.I.M.M. transmite titlul de creanţă spre ştiinţă şi finanţatorului, scanat, la o adresă de e-mail comunicată prin cererea de plată. În cazul în care comunicarea titlului de creanţă către debitor nu a fost posibilă, aceasta se poate realiza prin publicitate, respectiv prin afişarea, concomitent, la sediul FNGCIMM şi pe pagina de internet a acestuia, a unui anunţ în care se menţionează că a fost emis titlul de creanţă bugetară pe numele debitorului.
    (3) Înscrisul prevăzut la alin. (2) se înaintează de către F.N.G.C.I.M.M. organelor fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în vederea recuperării creanţei bugetare rezultate din executarea garanţiei de stat, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii dovezii privind efectuarea procedurii de comunicare, în condiţiile legii, în vederea recuperării creanţei bugetare, în condiţiile Codului de procedură fiscală.
    (4) Finanţatorul poate retrage cererea de plată în condiţiile prevăzute în reglementările sale interne şi cu respectarea condiţiilor Programului.
    (5) F.N.G.C.I.M.M. revocă decizia de aprobare sau, după caz, de respingere a cererii de plată a garanţiei, dacă solicitarea privind retragerea cererii de plată a fost transmisă până în a 85-a zi calendaristică de la data înregistrării cererii de plată transmise de către finanţator, şi restituie acestuia documentaţia aferentă cererii de plată împreună cu comunicarea privind menţinerea valabilităţii garanţiei, cu respectarea condiţiilor Programului.
    (6) După încasarea oricărei sume în contul finanţării acordate beneficiarului Programului, ulterior transmiterii cererii de plată, finanţatorul transmite F.N.G.C.I.M.M., letric, o solicitare de modificare a cererii de plată, în baza căreia F.N.G.C.I.M.M. va modifica valoarea de executare a garanţiei printr-un addendum la decizia de aprobare sau, după caz, de respingere a cererii de plată a garanţiei. Addendumul urmează regimul juridic al deciziei de aprobare/respingere a cererii de plată.
    (7) Addendumul se comunică finanţatorului şi M.F.P. în ziua lucrătoare următoare adoptării acestuia de către F.N.G.C.I.M.M., pe fax sau prin poştă electronică, urmând ca ulterior, în cel mult două zile lucrătoare, să se transmită şi documentul în original, cu respectarea unui termen de două zile lucrătoare necesare efectuării plăţii de către M.F.P. şi fără a depăşi termenul de 90 de zile calendaristice de la înregistrarea cererii de plată a garanţiei la F.N.G.C.I.M.M.

    CAP. 8
    Procedura de valorificare a bunurilor mobile şi a celorlalte garanţii constituite prin intermediul contractului de leasing financiar
    ART. 8.1.
    (1) Creanţele rezultate din plata garanţiilor emise pentru finanţările acordate în cadrul programului se recuperează astfel:
    a) de către finanţatori, prin valorificarea bunurilor mobile finanţate prin contractul de leasing financiar şi, după caz, a celorlalte garanţii constituite prin intermediul contractului de leasing financiar;
    b) de către organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, prin aplicarea prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, de îndată ce primesc înscrisul prevăzut la art. 7.3 alin. (2).

    (2) Anterior demarării procedurii de valorificare a bunurilor ce reprezintă garanţii constituite prin intermediul contractului de leasing financiar, inclusiv în cazul în care bunul nu a fost valorificat, finanţatorii şi organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală se înştiinţează reciproc. De la momentul înştiinţării privind demararea procedurii de valorificare a bunurilor până la finalizarea acesteia, finanţatorul sau organul fiscal competent al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, după caz, nu va demara o nouă procedură de valorificare a bunului pentru care a fost înştiinţat.
    (3) Finanţatorul va depune toate diligenţele pentru reposedarea şi valorificarea bunurilor mobile finanţate prin contractul de leasing financiar, care fac obiectul contractului de garantare şi, după caz, a celorlalte garanţii constituite prin intermediul contractului de leasing financiar, în vederea recuperării creanţelor rezultate din plata garanţiilor emise pentru finanţările acordate în cadrul Programului şi a celor rezultate din contractul de leasing.
    (4) Finanţatorii vor înştiinţa organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în termen de 5 zile de la finalizarea procedurii de valorificare a bunului, cu privire la preţul de valorificare al acestuia, pentru a participa la distribuirea preţului, în funcţie de suma rămasă de recuperat din creanţa bugetară cuprinsă în înscrisul prevăzut la art. 7.3 alin. (2) din prezenta convenţie. Organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în termen de 5 zile de la primirea înştiinţării, confirmă suma rămasă de recuperat din creanţa bugetară cuprinsă în înscrisul prevăzut la art. 7.3 alin. (2).
    (5) Eliberarea sau distribuirea sumei rezultate din valorificarea bunurilor se va consemna de îndată de către finanţator într-un proces-verbal, care se va semna de finanţator şi de către organul fiscal competent al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
    (6) Sumele provenite din valorificarea realizată de către finanţator a bunurilor ce fac obiectul contractului de leasing financiar, după deducerea cheltuielilor de orice fel făcute în cadrul procedurii de recuperare, conservare, evaluare şi vânzare a activelor finanţate prin contractul de leasing financiar garantat în cadrul Programului, cu excepţia TVA, precum şi a celor cu primele de asigurare, se distribuie statului român, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi finanţatorului, proporţional cu participarea la riscuri a fiecărei părţi. În sensul Programului, plasarea bunurilor mobile/echipamentelor/utilajelor în leasing se consideră valorificare, iar distribuirea se realizează la data la care noul contract de leasing produce efecte juridice, proporţional cu procentul de garantare aplicat la valoarea rezultată în urma reevaluării bunului.
    (7) Sumele rezultate din executarea garanţiilor accesorii, precum şi din încasările amiabile, din care se deduc dobânzile, comisioanele şi primele de asigurare aferente finanţării acordate, vor diminua, proporţional cu procentele de garantare, creanţa rezultată din valoarea de executare a garanţiei plătită finanţatorului de statul român, rămasă neachitată.
    (8) În termen de 5 zile lucrătoare de la încasarea oricărei sume potrivit alin. (6) şi (7), finanţatorul va vira organelor fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală suma cuvenită, însoţită de o comunicare în care vor fi menţionate următoarele elemente: numele şi datele de identificare ale debitorului, numărul contractului de leasing financiar şi al înscrisului prevăzut art. 7.3. alin. (2), suma recuperată şi data încasării acesteia, valoarea deducerilor efectuate, suma virată fiecărui creditor şi indicarea garanţiei executate.
    (9) În termen de 5 zile lucrătoare de la finalizarea tuturor procedurilor de executare a biletelor la ordin, finanţatorul va transmite o informare către organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în care vor fi prezentate rezultatele obţinute după finalizarea procedurilor. Comunicarea va fi însoţită de documentele din care rezultă încheierea procedurilor de executare a biletelor la ordin şi sumele recuperate, precum şi documentele justificative din care rezultă valoarea creanţelor finanţatorului şi a cheltuielilor de executare, dacă este cazul, la data finalizării fiecărei proceduri de valorificare a garanţiilor.
    (10) După finalizarea tuturor procedurilor de valorificare, în cazul constatării unor diferenţe între sumele virate potrivit alin. (6) şi (7) şi datele din documentele justificative prevăzute la alin. (5) şi (8), părţile vor proceda la regularizarea acestora.
    (11) Pentru întârzieri la plata sumei cuvenite statului român conform prevederilor alin. (8), finanţatorul datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere la nivelul celor prevăzute pentru creanţele fiscale care se calculează de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice şi se individualizează într-un înscris care constituie titlu executoriu. Înscrisul împreună cu dovada comunicării acestuia către finanţator se transmite spre recuperare către organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, urmând ca recuperarea acestor sume să se realizeze conform procedurii reglementate de Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare. Sumele astfel recuperate se fac venit la bugetul de stat şi se încasează într-un cont de venituri bugetare distinct.
    (12) Pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 11 alin. (9) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 118/2020, cu modificările şi completările ulterioare, finanţatorii transmit M.F.P. trimestrial situaţia sumelor încasate conform prevederilor art. 11 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 118/2020, cu modificările şi completările ulterioare.
    (13) În situaţia finalizării executării silite a beneficiarului finanţării de către finanţator şi Agenţia Naţională de Administrare Fiscală pentru recuperarea valorii de executare a garanţiei plătite finanţatorului de către Ministerul Finanţelor Publice şi a tuturor accesoriilor aferente, precum şi în situaţia recuperării integrale a creanţei bugetare rezultate din plata valorii de executare a garanţiei de către beneficiar, M.F.P. emite acordul privind radierea dreptului de ipotecă legală în favoarea statului român, la solicitarea organelor fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
    (14) Finanţatorii vor efectua procedurile de radiere a dreptului de ipotecă legală mobiliară în favoarea statului român în baza comunicărilor organelor fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală însoţite de acordul Ministerului Finanţelor Publice.

    CAP. 9
    Alte dispoziţii
    ART. 9.1
        Părţile recunosc că se află sub incidenţa prevederilor financiare nebancare referitoare la confidenţialitatea şi secretul bancar.

    ART. 9.2
        Forţa majoră aşa cum este aceasta definită în doctrina juridică şi jurisprudenţă apără de răspundere partea care o invocă, sub condiţia anunţării celeilalte părţi în termen de 10 zile lucrătoare de la apariţie şi a probării acestui eveniment cu documente justificative eliberate de Camera de Comerţ şi Industrie a României. Încetarea forţei majore va fi anunţată tot în termen de 10 zile lucrătoare. Neîndeplinirea formalităţilor de anunţare a forţei majore atrage decăderea părţii în cauză din dreptul de a o invoca şi de a beneficia de prevederile prezentului articol.

    ART. 9.3
        Părţile garantează că persoanele care semnează prezenta convenţie de garantare şi plată a ajutorului de minimis sunt împuternicite în mod legal pentru aceasta, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare la data semnării convenţiei de garantare şi plată a ajutorului de minimis, actelor constitutive, normelor şi regulamentelor interne.

    ART. 9.4
        Ori de câte ori în prezenta Convenţie sau în anexele la aceasta se face referire la documente certificate, părţile înţeleg faptul că acele documente poartă înscrisă expresia "conform cu originalul", însoţită de numele, prenumele şi semnătura funcţionarului bancar care face certificarea.

    ART. 9.5
        Prezenta convenţie se încheie pe toată durata de valabilitate a garanţiilor acordate în cadrul Programului.

    ART. 9.6
        Prevederile prezentei convenţii pot fi modificate prin acte adiţionale semnate de ambele părţi, cu excepţia modificărilor şi completărilor aduse O.U.G. nr. 118/2020, respectiv Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 118/2020, care se aplică în mod automat, aplicarea acestora nefiind condiţionată de încheierea de acte adiţionale. Prevederile prezentei convenţii de garantare şi plată a ajutorului de minimis se completează cu dispoziţiile corespunzătoare din legislaţia în vigoare.

    ART. 9.7
        Prezenta convenţie poate înceta la solicitarea uneia dintre părţi. Denunţarea convenţiei se face prin notificare scrisă, cu cel puţin 15 zile înainte de data la care se solicită încetarea valabilităţii acesteia.

    ART. 9.8
     Pentru cazul prevăzut la art. 9.7, convenţia de garantare şi plată a ajutorului de minimis încetează numai pentru viitor, iar răspunderea părţilor curge până la data îndeplinirii tuturor obligaţiilor asumate de acestea în baza prezentei convenţii de garantare şi plată a ajutorului de minimis.

    ART. 9.9
        Prezenta convenţie de garantare şi plată a ajutorului de minimis include următoarele anexe:
    Anexa nr. 1 Solicitarea de garantare
    Anexa nr. 2 Înştiinţarea de aprobare a garanţiei
    Anexa nr. 3 Cererea de plată
    Anexa nr. 4 Situaţia finanţărilor garantate de F.N.G.C.I.M.M. în numele şi contul statului şi a dobânzilor lunare aferente finanţărilor garantate pentru Finanţatorul ............. la data de ...........;
    Anexa nr. 4 a Dicţionar de termeni utilizaţi în completarea Anexei nr. 4
    Anexa nr. 5 Declaraţie pe propria răspundere a beneficiarului
    Anexa nr. 6 Acord de finanţare
    Anexa nr. 7 Contractul de garantare
    Anexa nr. 8 Solicitare de radiere a ipotecii legale mobiliare înscrise în favoarea Statului român
    Anexa nr. 9 ACORD privind radierea ipotecii legale mobiliare înscrise în favoarea statului român


    ART. 9.10
        Prezenta convenţie de garantare şi plată a ajutorului de minimis a fost încheiată în 3 exemplare originale, două exemplare pentru F.N.G.C.I.M.M., dintre care unul va fi comunicat M.F.P., şi unul pentru Finanţator şi s-a semnat de către F.N.G.C.I.M.M. în data de ............. şi de către Finanţator în data de .......... şi intră în vigoare la data de .............

        Denumire finanţator
        F.N.G.C.I.M.M. S.A IFN
    ANEXA 1

    la Convenţia de garantare şi plată
                                SOLICITARE DE GARANTARE
                            Nr. ....... din data ...........
        emisă în baza Convenţiei de garantare şi plată a ajutorului de minimis ........../.........
        Finanţatorul ............ prin Centrala/Sucursala/Agenţia ............. cu sediul în localitatea .........., strada .......... nr. ....., bloc ....., scara ...., etaj ...., apartament ...., judeţul/sectorul ........, telefon ....., fax ......, e-mail ........., înregistrat la registrul comerţului cu nr. .......... şi în Registrul bancar cu nr. ........., cod unic de înregistrare ........, telefon ........., fax ......... e-mail ......., reprezentat prin dl/dna ........., în calitate de .......... şi dl/dna ............, în calitate de ........., având contul bancar nr. ......... deschis la ............, solicită o garanţie pentru contractul de leasing financiar*1) ........... din data ........ încheiat între Finanţator, în calitate de creditor,
        *1) Se va completa în aplicaţia web numărul deciziei de aprobare pentru acordarea finanţărilor.
        şi

        Beneficiarul .........., cu sediul social în localitatea ..........., str. ........... nr. ....., bloc ...., scara ..., etaj ..., apartament ..., sectorul/judeţul ......., telefon ........, fax ........, e-mail ........., înregistrat la registrul comerţului cu nr. ......., cod unic de înregistrare .......... CAEN activitate principală ............, reprezentat de .............., CNP/CUI .........., în calitate de .........., cont bancar nr. .......... deschis la ..............., având următorul acţionariat .................. .
        Informaţii despre beneficiar:
    1. Obiectul principal de activitate .............
        Cod CAEN ...........
        Cod CAEN activitate finanţată ............

    2. Destinaţia finanţării: denumire bun
    3. Categoria bunurilor finanţate:
        [] echipamente IT şi tehnologia informaţiei
        [] utilaje şi echipamente tehnologice, vehicule pentru transport
        [] mărfuri şi persoane utilizate în scop comercial,

    4. Valoare preţ de achiziţie fără TVA (valoare contract de leasing) .....
    5. Avans ...... %
    6. Valoare finanţată: .......... lei.
    7. Perioada de graţie ........ luni
    8. Tipul ratelor ....... (ex. lunar, trimestrial, sezonier în cazul finanţărilor în agricultură)
    9. Valoare reziduală: ...... %
    10. Data estimată a rambursării finale: pot fi bunuri finanţate a căror dată de livrare este estimată la momentul aprobării datorită perioadei de fabricaţie (1,3,6 luni); pentru bunurile care sunt deja în stoc la furnizor, data / luna livrării se poate stabili cu mai multă acurateţe la momentul aprobării; în funcţie de data livrării se stabileşte şi data rambursării finale.
    11. Costul finanţării şi taxe:
        dobânda: ROBOR 3 luni + ..... %

    12. Garanţii accesorii finanţării garantate: altele decât garanţia Fondului naţional de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii S.A. - IFN, denumit în continuare F.N.G.C.I.M.M., în numele şi în contul statului:

┌────┬──────────────┬────────┬─────────┐
│ │Descrierea │ │ │
│ │garanţiilor *)│ │ │
│ │(informaţii │ │ │
│ │privind bunul │ │ │
│ │care face │ │ │
│ │obiectul │ │ │
│ │contractului │ │ │
│ │de leasing **)│ │Valoarea │
│ │- ex. │ │acceptată│
│Nr. │Autoutilitară,│Valoarea│în │
│crt.│conform Art. 3│de piaţă│garanţie │
│ │din N.M.) │ │- lei- │
│ │marca (MAN), │ │ │
│ │model (TGA), │ │ │
│ │Tip bun/An │ │ │
│ │fabricaţie: │ │ │
│ │nou/second │ │ │
│ │hand (an │ │ │
│ │pentru second │ │ │
│ │hand) │ │ │
├────┼──────────────┼────────┼─────────┤
├────┼──────────────┼────────┼─────────┤
│ │Total garanţii│ │ │
└────┴──────────────┴────────┴─────────┘

        *) În cazul garanţiei accesorii finanţării garantate sub forma biletelor la ordin emise de beneficiar şi avalizate se vor preciza următoarele elemente de identificare: serie, nr., emitent, se precizează în favoarea cui se emite BO, date identificare avalist, se va preciza suma necesară completării garanţiei, data emiterii.
        **) Finanţatorul se obligă să constituie ipoteca legală mobiliară asupra activului finanţat prin contractul de leasing în favoarea statului român, prin Ministerul Finanţelor Publice, proporţional cu procentul de garantare.

    13. Data aprobării finanţării de către finanţator: (zz/ll/aa)
    14. Data rambursării finale ........... (zz/ll/aa). Durata finanţării ........ (luni)
    15. Garanţia solicitată F.N.G.C.I.M.M., în numele şi în contul statului: 60/80% din valoarea finanţării garantate, exclusiv dobânzi şi comisioane aferente finanţării leasing, în funcţie de tip bun (menţionat la punctul 3)
    16. Data expirării garanţiei ......... (zz/ll/aa). Durata garanţiei ........ (luni)
    17. Valoarea garanţiei este de: ......... lei.
    18. Beneficiarul este:
        [] IMM
        [] întreprindere afiliată

    19. Rezultatul consultării Centralei Riscului de Credit, din care să rezulte îndeplinirea condiţiei de eligibilitate prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 118/2020, cu modificările şi completările ulterioare, cu datele disponibile la momentul emiterii, anterior transmiterii solicitării de garantare, în conformitate cu prevederile Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 2/2012 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscului de Credit, cu modificările ulterioare. Verificarea îndeplinirii acestei condiţii de eligibilitate se efectuează de către finanţator în funcţie de serviciul datoriei*1) rezultat din consultarea Centralei Riscului de Credit privind riscul global şi verificarea condiţiei referitoare la iniţierea procedurilor de recuperare a creanţelor*2), astfel:
        *1) serviciul datoriei - numărul de zile de întârziere la plată faţă de data scadenţei datoriei;
        *2) iniţiere de proceduri de recuperare a creanţelor - una dintre următoarele măsuri:
    i) darea de către instanţă a hotărârii de intrare în faliment a debitorului;
    ii) declanşarea unei proceduri de executare faţă de persoanele fizice sau juridice, pentru recuperarea creanţelor rezultate din creditele ce fac obiectul clasificării;

┌──────────┬───────────────────────────┐
│ │Iniţierea de proceduri de │
│ │recuperare a creanţelor │
│ │proprii ale finanţatorului │
├──────────┼─────────────┬─────────────┤
│Serviciul │Nu s-au │S-au iniţiat │
│datoriei │iniţiat │proceduri de │
│privind │proceduri de │recuperare a │
│riscul │recuperare a │creanţelor │
│global │creanţelor │ │
├──────────┼─────────────┼─────────────┤
│0-15 zile │standard │pierdere │
│(A) │ │ │
├──────────┼─────────────┼─────────────┤
│16-30 zile│în observaţie│pierdere │
│(B) │ │ │
├──────────┼─────────────┼─────────────┤
│31-60 zile│substandard │pierdere │
│(C) │ │ │
└──────────┴─────────────┴─────────────┘


    20. Nu se află în interdicţie de a emite cecuri şi nu figurează cu incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăţi, conform prevederilor Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 1/2012 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi.
    21. Nu înregistrează obligaţii fiscale restante şi alte creanţe fiscale bugetare administrate de organul fiscal central.
    22. În vederea stabilirii valorii maxime a ajutorului de minimis pentru emiterea de către F.N.G.C.I.M.M. a Acordului de finanţare, se vor completa şi următoarele informaţii:
    - valoarea maximă estimată a dobânzii de până la 50 % din dobânda pe 8 luni de la data acordării creditului, aferentă valorii creditului aprobat ........
    – valoarea maximă estimată a soldului finanţării la data de 31 decembrie, pentru fiecare an de derulare a finanţării (până la scadenţa finală):


        Finanţatorul declară că a analizat şi a aprobat documentaţia de finanţare conform normelor proprii, cu respectarea regulilor de prudenţă impuse de cerinţele activităţii şi a criteriilor de eligibilitate prevăzute la art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 118/2020 privind aprobarea Programului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii "IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ŞI UTILAJE", cu modificările şi completările ulterioare şi respectă condiţiile de garantare şi condiţiile de eligibilitate aflate în obligaţia de verificare a finanţatorului conform legislaţiei incidente aplicabile.
        Finanţator,
        Persoane autorizate

    ANEXA 2

    la Convenţia de garantare şi plată
        Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii (F.N.G.C.I.M.M.)
        Nr. ..........
                       Înştiinţare de aprobare a garanţiei
        Către ...................
        În atenţia ..............
        Referitor la Solicitarea de garantare nr. ...... /....... transmisă de instituţia dumneavoastră prin care solicitaţi garantarea unei finanţări de tip leasing financiar în valoare de .......... lei în favoarea ..........., cu sediul social în localitatea ..........., str. .......... nr. ....., bloc ....., scara .... etaj ...., apartament ...., sectorul/judeţul .........., telefon ....... fax ........ e-mail ........., înregistrat la registrul comerţului sub nr. ..........., cod unic de înregistrare .........., CAEN, activitate principală ............., vă informăm că aceasta a fost aprobată de F.N.G.C.I.M.M. în data de .......... în următoarele condiţii:
    a) în conformitate cu prevederile Convenţiei nr. ...... /........ şi ale O.U.G. nr. 118/2020 privind aprobarea Programului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii "IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ŞI UTILAJE", cu modificările şi completările ulterioare, respectiv ale Hotărârii Guvernului nr. 766/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 118/2020, F.N.G.C.I.M.M. acordă Finanţatorului o garanţie expresă, irevocabilă şi necondiţionată, directă şi plătibilă la prima cerere scrisă a finanţatorului, în numele şi în contul statului, în limita sumei maxime de ......... lei, reprezentând .......% din valoarea finanţării, exclusiv dobânzi, comisioane şi speze aferente finanţării garantate.
    b) garanţia intră în vigoare la data semnării de către F.N.G.C.I.M.M. a contractului de garantare şi este valabilă până la data încetării răspunderii F.N.G.C.I.M.M. în numele şi contul statului.

        Vă mulţumim pentru colaborare.
        Cu stimă,

    ANEXA 3

    la Convenţia de garantare şi plată
                                  CEREREA DE PLATĂ
        nr. ..... din data de ........ privind Contractul de garantare nr. ..... /(data)......
    1. Finanţatorul ........., prin .......... (Centrala/Sucursala/Agenţia) cu sediul în localitatea ..........., str. ........, nr. ....., bl. .... sc. ...., ap. ...., et. ..., judeţul/sectorul ........, înregistrat în registrul comerţului sub nr. ......, cod unic de înregistrare .........., înregistrat în Registrul bancar sub numărul .........., reprezentat de ........, în calitate de ......... şi de ........, în calitate de .........., vă comunicăm că la data de .........
    2. Beneficiarul: ............., înregistrat în registrul comerţului sub nr. ......, J.../.... /......, CUI ........, cu sediul social în localitatea ........., strada ............ nr. ....., bloc ...., scara ...., etaj ...., apartament ..., judeţul/sectorul ......... telefon ........., fax ......., e-mail ........, a rambursat din finanţarea garantată (principal) în cadrul Programului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii "IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ŞI UTILAJE", aprobat prin O.U.G. nr. 118/2020, cu modificările şi completările ulterioare, suma de .......... lei.
    3. Finanţare restantă: ............. lei.
    4. Finanţatorul solicită plata a .....% din soldul finanţării restante, exclusiv dobânzi, comisioane şi orice alte costuri generate de participarea la Program.
    5. Valoarea plăţii solicitate: ......... lei.
    6. Anexăm prezentei cereri următoarele documente:
    a) contractul de leasing financiar, inclusiv anexele, însoţit de toate actele adiţionale încheiate la acesta, în copie certificată pentru conformitate cu originalul;
    b) prima/primele poliţa/poliţe de asigurare, precum şi ultima/ultimele poliţă/poliţe de asigurare valabilă/valabile a bunurilor mobile care fac obiectul contractului de leasing financiar, admise pentru garantarea finanţării, cesionate în favoarea statului român reprezentat de M.F.P., proporţional cu procentul de garantare, în copie certificată de finanţator pentru conformitate cu originalul;
    c) cererile de executare silită a beneficiarului şi a tuturor avaliştilor biletelor la ordin, dacă este cazul, înregistrate la executorul judecătoresc şi/sau, după caz, cererea de deschidere a procedurii de insolvenţă a beneficiarului/declaraţia de creanţă, împreună cu dovada transmiterii documentului la instanţa competentă, în copie certificată de instituţia de credit pentru conformitate cu originalul, dacă este cazul.
    d) extrasele din registrele de evidenţă şi publicitate asimilate şi/sau avizul/avizele de înscriere în Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară, după caz, pentru toate garanţiile legale mobiliare, din care să rezulte înscrierea ipotecilor legale mobiliare în favoarea statului român reprezentat de M.F.P., proporţional cu procentul de garantare, valabile până la stingerea tuturor obligaţiilor ce revin beneficiarului în baza contractului de garantare, în copie certificată de finanţator pentru conformitate cu originalul.
    e) extrasul contului de încasări scadente de la beneficiar la data cererii de plată sau un document echivalent aferent ultimelor 6 luni de finanţare, până la data formulării cererii de plată, în copie certificată de finanţator pentru conformitate cu originalul;
    f) extrasul contului de credit curent şi restant al beneficiarului sau un document echivalent, din care să rezulte fără echivoc întreaga valoare a finanţării garantate nerambursate şi data trecerii la restanţă a acesteia, inclusiv serviciul datoriei la plata principalului, în copie certificată de finanţator pentru conformitate cu originalul;
    g) notificarea transmisă de finanţator către beneficiarul finanţării garantate, cu privire la data rezilierii contractului de leasing, însoţită de dovada expedierii acesteia, în copii certificate de finanţator pentru conformitate cu originalul. Din documentele anexate trebuie să rezulte faptul că notificarea a fost transmisă beneficiarului în termen de cel mult 30 zile de la data rezilierii contractului de leasing;

        Finanţatorul declară că a analizat şi a aprobat documentaţia de finanţare conform normelor proprii, cu respectarea regulilor de prudenţă impuse de cerinţele activităţii şi a criteriilor de eligibilitate prevăzute la art. 3 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 118/2020 privind aprobarea Programului de susţinere a întreprinderilor mici mijlocii "IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ŞI UTILAJE", cu modificările şi completările ulterioare.
        Adresa de e-mail la care F.N.G.C.I.M.M. transmite înscrisul comunicat beneficiarului este ...............
        Data ...........
        Finanţator ...........
        Persoane autorizate

    ANEXA 4

    la Convenţia de garantare şi plată
    Situaţia finanţărilor garantate de G.N.G.C.I.M.M. în numele şi contul statului
    şi a dobânzilor lunare aferente finanţărilor garantate, pentru Finanţatorul .............., în luna ..........
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 4A

    la Convenţia de garantare şi plată
        Dicţionar de termeni utilizaţi în completarea Anexei nr. 4
        IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ŞI UTILAJE

┌───────┬──────────────┬─────────────────┐
│Număr │Denumire │ │
│coloană│coloane │Observaţii mod │
│Anexa │Anexa nr. 4 & │completare │
│nr. 4 │4 A │ │
├───────┼──────────────┼─────────────────┤
│1 │Nr. crt. │Se va completa cu│
│ │ │numărul curent │
├───────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va completa cu│
│ │ │numărul │
│2 │Contract ID │"ContractID-ului"│
│ │ │atribuit de către│
│ │ │Fond │
├───────┼──────────────┼─────────────────┤
│3 │Finanţator │Se va completa cu│
│ │ │numele Băncii │
├───────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │Unitatea │Se va completa cu│
│4 │teritorială a │Unitatea │
│ │finanţatorului│Teritorială a │
│ │ │Băncii │
├───────┼──────────────┼─────────────────┤
│5 │Beneficiar │Se va completa cu│
│ │garanţie │numele IMM-ului │
├───────┼──────────────┼─────────────────┤
│6 │CUI │Se va completa cu│
│ │ │CUI-ul IMM-ului │
├───────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va completa cu│
│7 │Număr contract│numărul │
│ │de leasing │contractului de │
│ │ │leasing │
├───────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │Data de │Se va completa cu│
│8 │emitere a │data acordării │
│ │contractului │contractului de │
│ │de leasing │leasing │
├───────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va completa cu│
│9 │Leasing │valoarea │
│ │acordat │leasing-ului │
│ │ │acordat │
├───────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │Scadenţa │Se va completa cu│
│10 │leasing │data de sfârşit a│
│ │garantat │leasingului │
│ │ │acordat │
├───────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va completa cu│
│ │Număr contract│numărul │
│11 │de garantare │contractului de │
│ │ │garantare emis de│
│ │ │către Fond │
├───────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va completa cu│
│ │Data emiterii │data acordării │
│12 │contractului │contractului de │
│ │de garantare │garantare emis de│
│ │ │către Fond │
├───────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va completa cu│
│ │Valoare │valoarea │
│13 │garanţie │garanţiei emise │
│ │acordata │de către Fond din│
│ │ │contractul de │
│ │ │garantare │
├───────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va completa cu│
│ │ │valoarea │
│14 │% Garantare │procentului de │
│ │ │garantare a │
│ │ │finanţării │
│ │ │acordate │
├───────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va completa │
│ │ │cu: "Acordat în │
│ │ │luna de │
│ │Acordat în │raportare" pentru│
│15 │luna de │toate contractele│
│ │raportare │de garantare │
│ │ │emise de către │
│ │ │Fond în luna de │
│ │ │raportare. │
├───────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va completa │
│ │Valoare │cu: valoarea │
│ │garanţie │garanţiei │
│16 │acordată în │"Acordate în luna│
│ │luna de │de raportare", │
│ │raportare │conform descriere│
│ │ │de la punctul nr.│
│ │ │15 │
├───────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va completa cu│
│ │ │valoarea │
│ │ │garanţiei anulate│
│ │Valoare │/renunţate/ │
│ │angajament │neutilizate pe │
│17 │anulat │care Beneficiarul│
│ │(garanţie │nu o mai poate │
│ │anulată) │trage/utiliza, │
│ │ │conform Adresa de│
│ │ │informare │
│ │ │transmisă de │
│ │ │către Finanţator │
├───────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va completa cu│
│18 │Leasing │valoarea │
│ │utilizat │leasingului │
│ │ │utilizat │
├───────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va completa cu│
│19 │Sold leasing │soldul │
│ │curent │leasingului │
│ │ │curent │
├───────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va completa cu│
│20 │Sold leasing │soldul │
│ │restant │leasingului │
│ │ │restant │
├───────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va completa cu│
│ │ │valoarea │
│21 │în luna de │rambursării de │
│ │raportare │rate din garanţie│
│ │ │în luna de │
│ │ │raportare │
├───────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va completa cu│
│ │Total │valoarea │
│ │rambursări de │rambursării de │
│22 │rate de │rate din garanţie│
│ │leasing în an │în an, inclusiv │
│ │ │în luna de │
│ │ │raportare │
├───────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va completa cu│
│ │Total │valoarea totală a│
│ │rambursări de │rambursărilor de │
│23 │rate de │rate din garanţie│
│ │leasing │(întreaga │
│ │ │perioadă de │
│ │ │acordare) │
├───────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va completa şi│
│ │ │se va verifica: │
│ │ │Soldul garanţiei │
│ │ │(23) = Valoare │
│ │ │garanţie acordată│
│24 │Sold garanţie │(13) - Valoare │
│ │luna curentă │angajament anulat│
│ │ │(garanţie │
│ │ │anulată) (17) - │
│ │ │Total rambursări │
│ │ │rate de leasing │
│ │ │(23) │
├───────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va completa cu│
│ │Sold garanţie │soldul raportat │
│25 │luna │de către Bancă │
│ │precedentă │din luna │
│ │ │precedentă │
├───────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │Leasing │Se va completa cu│
│ │garantat │DA/NU în funcţie │
│26 │închis în luna│de statusul │
│ │de raportare │creditului │
│ │(DA/NU) │ │
├───────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va completa │
│ │ │tipul de ieşire │
│ │ │în luna pentru │
│ │ │finanţările │
│ │ │garantate, │
│ │ │astfel: pentru │
│ │ │finanţările │
│ │ │garantate pentru │
│ │ │care s-a renunţat│
│ │ │în luna de │
│ │ │raportare cu: │
│ │ │"Renunţare"; │
│ │ │pentru rambursări│
│ │ │de rate în luna │
│ │ │de raportare │
│ │ │aferente │
│ │ │finanţărilor │
│ │ │garantate în │
│ │ │derulare cu: │
│ │Tip ieşire │"Rambursare │
│ │luna de │rată"; pentru │
│ │raportare: │finanţările │
│ │Renunţare; │garantate │
│ │Rambursare │rambursate │
│ │rata │integral │
│ │(finanţare │anticipat în luna│
│ │garantată în │de raportare cu: │
│ │derulare); │"Rambursare │
│27 │Rambursare │integrală │
│ │integrală │anticipată"; │
│ │anticipată; │pentru │
│ │Rambursare │finanţările │
│ │integrală la │garantate │
│ │termen; Plată │rambursate │
│ │garanţie; │integral la │
│ │Refuz plată; │termen în luna de│
│ │Înlocuire │raportare cu: │
│ │garanţie │"Rambursare │
│ │ │integrală la │
│ │ │termen"; pentru │
│ │ │finanţările │
│ │ │garantate pentru │
│ │ │care Ministerul │
│ │ │de Finanţe a │
│ │ │efectuat plata │
│ │ │garanţiei în luna│
│ │ │de raportare cu: │
│ │ │"Plată garanţie";│
│ │ │pentru │
│ │ │finanţările │
│ │ │garantate pentru │
│ │ │care Fondul a │
│ │ │emis decizia de │
│ │ │refuz de plată în│
│ │ │luna de raportare│
│ │ │cu: "Refuz plată │
│ │ │garanţie"; │
├───────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va completa cu│
│ │ │valoarea de │
│ │ │ieşire în luna de│
│ │ │raportare a │
│ │ │garanţiei, │
│ │ │astfel: cu │
│ │ │valoarea soldului│
│ │ │precedent │
│ │ │raportat pentru │
│ │ │finanţările │
│ │ │garantate pentru │
│ │ │care s-a │
│ │ │solicitat │
│ │ │renunţarea în │
│ │ │luna de │
│ │ │raportare; cu │
│ │ │valoarea │
│ │ │rambursării de │
│ │ │rată în luna │
│ │Valoare de │pentru: │
│ │ieşire în luna│finanţările în │
│28 │de raportare a│derulare/ │
│ │garanţiei │finanţările │
│ │ │rambursate │
│ │ │integral la │
│ │ │termen/ │
│ │ │finanţările │
│ │ │rambursate │
│ │ │integral │
│ │ │anticipat; cu │
│ │ │valoarea plăţii │
│ │ │garanţiei │
│ │ │efectuate de │
│ │ │către Ministerul │
│ │ │de Finanţe în │
│ │ │luna de │
│ │ │raportare; cu │
│ │ │valoarea soldului│
│ │ │din decizia de │
│ │ │refuz la plată │
│ │ │garanţie emisă de│
│ │ │către Fond în │
│ │ │luna de raportare│
├───────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │Verificare │Se va completa şi│
│ │valori │se va verifica: │
│ │raportate │sold garanţie │
│ │(sold │luna precedentă │
│ │precedent + │(25) + intrări │
│29 │intrări luna │luna curentă (16)│
│ │curentă - │- ieşiri în luna │
│ │ieşiri luna │de raportare a │
│ │curentă = sold│garanţiei (28) = │
│ │curent) │Sold garanţie │
│ │ │luna curentă (24)│
├───────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │Iniţiere │Se va completa cu│
│ │procedură de │DA/NU în funcţie │
│30 │insolvenţă (DA│de iniţierea │
│ │/NU) │procedurii de │
│ │ │insolvenţă │
├───────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │Dobânda în │Dobânda totală │
│31 │luna de │numai din luna │
│ │raportare │raportată │
├───────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │Grantul de │Se va completa cu│
│ │dobândă │50% din valoarea │
│32 │solicitat de │dobânzii │
│ │Finanţator de │calculate pentru │
│ │până la 50% │luna de raportare│
├───────┼──────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va completa cu│
│33 │Observaţii │observaţiile │
│ │ │semnificative │
└───────┴──────────────┴─────────────────┘


    ANEXA 5

    la Convenţia de garantare şi plată
                           Declaraţie pe propria răspundere
        Date de identificare ale beneficiarului:
        Denumirea: ............................
        Sediul social ............., telefon ...........,
        Nr. de înmatriculare în Registrul Comerţului ............
        CUI: .................
        CAEN activitate principală .............
        CAEN activitate finanţată ..............

        Tipul întreprinderii:
        [] autonomă
        [] unică, iar întreprinderile ce alcătuiesc întreprinderea unică sunt (denumire şi CUI): 1) ............; 2) ................

┌──────────────────────────────────────┐
│Prin întreprindere unică se înţelege │
│totalitatea întreprinderilor între │
│care există cel puţin una dintre │
│următoarele relaţii: │
│(i) o întreprindere deţine majoritatea│
│drepturilor de vot ale acţionarilor │
│sau ale asociaţilor unei alte │
│întreprinderi; │
│(ii) o întreprindere are dreptul de a │
│numi sau revoca majoritatea membrilor │
│organelor de administrare, de │
│conducere sau supraveghere ale unei │
│alte întreprinderi; │
│(iii) o întreprindere are dreptul de a│
│exercita o influenţă dominantă asupra │
│altei întreprinderi în temeiul unui │
│contract încheiat cu întreprinderea în│
│cauză sau în temeiul unei prevederi │
│din contractul de societate sau din │
│statutul acesteia; │
│(iv) o întreprindere care este │
│acţionar sau asociat al unei alte │
│întreprinderi şi care controlează │
│singură, în baza unui acord cu alţi │
│acţionari sau asociaţi ai acelei │
│întreprinderi, majoritatea drepturilor│
│de vot ale acţionarilor sau ale │
│asociaţilor întreprinderii respective.│
│Întreprinderile care au, cu una sau │
│mai multe întreprinderi, legăturile la│
│care se face referire la pct. (i) - │
│(iv) sunt considerate întreprinderi │
│unice. │
└──────────────────────────────────────┘


        Denumită în continuare "întreprindere", declar pe propria răspundere, prin reprezentant legal ..............., identificat/identificată cu actul de identitate seria ....., nr. ........, eliberat de ......... la data de ......., cu domiciliul în localitatea ..........., str. .............. nr. .... bl. ..., sc. ..., ap. ..., sectorul/judeţul ........., având funcţia de ....... în cadrul întreprinderii,
        că toate informaţiile furnizate şi consemnate în prezenta declaraţie sunt corecte şi complete.
        Înţeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor în scopul de a obţine avantaje pecuniare este pedepsită conform legii.
        Pentru a putea beneficia de ajutor de minimis în conformitate cu prevederile schemei de ajutor de minimis elaborată în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea art. 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013, declar pe propria răspundere prin reprezentant legal, următoarele:
    I. Date privind ajutoarele de minimis primite de întreprinderea unică în ultimii 3 ani (ultimii 2 ani fiscali şi anul fiscal curent):
        [] 1. Nu a mai beneficiat de ajutoare de minimis din surse locale, naţionale, comunitare sau din alte surse.
        [] 2. A beneficiat de următoarele ajutoare de minimis

┌────┬──────────────┬───┬────────────┬──────────┬─────────┬──────────┐
│ │ │ │Data │ │Suma │ │
│Nr. │Denumirea │ │contractării│Furnizorul│acordată,│ │
│crt.│întreprinderii│CUI│ajutorului │ajutorului│în │Observaţii│
│ │ │ │de │de minimis│euro*2) │ │
│ │ │ │minimis*1) │ │ │ │
├────┼──────────────┼───┼────────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│0 │1 │3 │4 │5 │6 │7 │
├────┼──────────────┼───┼────────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
├────┼──────────────┼───┼────────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
├────┴──────────────┴───┴────────────┴──────────┼─────────┼──────────┤
│Total ajutor de minimis anterior │ │ │
└───────────────────────────────────────────────┴─────────┴──────────┘

        *1) Reprezintă data în care este conferit întreprinderii dreptul legal de a beneficia de ajutor şi nu data plăţii ajutorului (se completează pe formatul zz/ll/aaaa)
        *2) Echivalentul în euro al ajutorului de minimis se determină folosind cursul de schimb lei/euro comunicat de BNR, aferent datei la care s-a acordat ajutorul.
        Confirm că înţeleg cerinţele Regulamentului CE nr. 1.407/2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, şi că datele prezentate mai sus sunt corecte.

    II. Date privind analiza eligibilităţii beneficiarului:
    a) nu se află în dificultate în sensul pct. 20 şi 24 din Comunicarea Comisiei - Orientări privind ajutoarele de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate 2014/C 249/01, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 249 din 31 iulie 2014;
    b) nu se află în litigiu, în calitate de pârât, cu Ministerul Finanţelor Publice sau finanţatorul;
    c) nu înregistrează popriri active sau suspendate pe conturile bancare;
    d) nu înregistrează obligaţii fiscale restante şi alte creanţe fiscale şi bugetare administrate de organul fiscal central;
    e) nu au depăşit plafonul de minimis de 200.000 euro pentru o întreprindere unică, aşa cum este aceasta definită de Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013, respectiv de 100.000 euro pentru beneficiarii care desfăşoară activităţi de transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost pe durata a trei exerciţii financiare consecutive, respectiv anul în curs şi ultimele două exerciţii financiare precedente.
    f) nu se află în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită, închidere operaţională, insolvenţă, faliment sau suspendare temporară a activităţii;
    g) nu au fost subiectul unei decizii emise de către Comisia Europeană/alt furnizor de ajutor de stat/Consiliul Concurenţei de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis sau, în cazul în care au făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată şi creanţa integral recuperată, cu penalităţi aferente, după caz.

    III. Nu desfăşoară activităţi în niciunul din sectoarele/domeniile de activitate precizate la Art. 10 alin. 1) şi 2) din Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 766/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2020 privind aprobarea Programului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii "IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ŞI UTILAJE", precum şi a Schemei de ajutor de minimis aferente Programului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii "IMM LEASING ECHIPAMENTE ŞI UTILAJE"
        Semnătura autorizată*3)
        *3) Toate cererile/declaraţiile depuse pentru acest program vor fi semnate de aceeaşi persoană autorizată să reprezinte legal societatea.

        Numele .......................
        Semnătura ..............
        Data semnării .................

    ANEXA 6

    la Convenţia de garantare şi plată
                    ACORD DE FINANŢARE Nr. ..... din .......
    În conformitate cu prevederile art. 2 litera (1) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2020 privind aprobarea Programului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii "IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ŞI UTILAJE", aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 766/2020, se încheie prezentul acord de finanţare între:
        Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. - IFN, cu sediul social în Bucureşti, str. Ştefan Iulian nr. 38, sectorul 1, înregistrat în Registrul Comerţului cu nr. J40/10581/2001, cod unic de înregistrare 14367083, cont bancar ............., telefon ........, fax ........, e-mail: ......, reprezentat de ........, în calitate de .........., denumit în continuare F.N.G.C.I.M.M. în calitate de administrator al Schemei de ajutor de minimis aferentă Programului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii "IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ŞI UTILAJE", aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 766/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2020 privind aprobarea Programului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii "IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ŞI UTILAJE", precum şi a Schemei de ajutor de minimis aferentă Programului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii "IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ŞI UTILAJE",
        Instituţia financiară nebancară ............ cu sediul social în ............, str. ........., nr. ....., telefon/fax ........., cod unic de înregistrare ......., înregistrat în Registrul Comerţului cu nr. ....... şi în Registrul Bancar cu nr. ........, reprezentat de .......... în calitate de ......... şi de ........ în calitate de .........., denumită în continuare Finanţator,
        şi IMM-ul .........., cu sediul în ........., telefon ......., fax ......., înregistrată cu nr. ........ la oficiul registrului comerţului, cod fiscal nr. ......., cont curent nr. ........, reprezentată legal prin ........., având funcţia de ........, în calitate de Beneficiar IMM al ajutorului de stat, denumită în continuare Beneficiar.
    ART. 1
    Obiectul acordului
        Obiectul acordului îl reprezintă acordarea unui ajutor de minimis prin acordarea în principal de sprijin sub forma acordării de garanţii în numele şi contul statului pentru finanţările de tip leasing financiar destinate achiziţionării de bunuri mobile noi sau second-hand necesare desfăşurării activităţii beneficiarilor eligibili în cadrul Programului, în special a celor care au nevoie de transfer tehnologic în procesele de producţie şi care vor contribui la stimularea fluxurilor financiare şi la conservarea necesarului de lichiditate pentru derularea activităţii în condiţii optime, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 766/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118 /2020.

    ART. 2
    Tipul creditului
        Ajutorul de minimis este aferent finanţării de tip leasing destinate achiziţionării prin intermediul finanţatorilor de bunuri mobile noi şi/sau second-hand, garantate de către stat, prin Ministerul Finanţelor Publice, astfel:
    a) în procent de maximum 80% din valoarea finanţării, exclusiv dobânzile, comisioanele şi alte cheltuieli aferente finanţării garantate, pentru achiziţia de echipamente IT şi tehnologia informaţiei în cadrul unei operaţiuni de leasing financiar;
    b) în procent de maximum 60% din valoarea finanţării, exclusiv dobânzile, comisioanele şi alte cheltuieli aferente finanţării garantate, pentru achiziţia de utilaje şi echipamente tehnologice, vehicule pentru transport mărfuri şi persoane, utilizate în scop comercial în cadrul unei operaţiuni de leasing financiar.


    ART. 3
    Plafonul maxim al schemei de ajutor de minimis
    3.1. În baza schemei de ajutor de minimis se acordă următoarele forme de ajutor de minimis, cu respectarea legislaţiei naţionale şi a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea art. 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013, precum şi cu respectarea Recomandării Comisiei C (2020) 4885 F din 14 iulie 2020 privind condiţionarea acordării de sprijin financiar public pentru întreprinderi din Uniunea Europeană de lipsa unei legături cu jurisdicţiile necooperante:
    a) garanţii de stat în favoarea fiecărui beneficiar care îndeplineşte condiţiile de eligibilitate ale Programului, definit conform art. 2 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 118/2020, cu modificările şi completările ulterioare, pentru finanţările de tip leasing destinate achiziţionării prin intermediul finanţatorilor de bunuri mobile noi şi/sau second-hand, acordate în condiţiile prevederilor art. 1 alin. (1) din SCHEMA de ajutor de minimis aferentă Programului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii "IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ŞI UTILAJE" - Anexa 2 la HG nr. 766/2020 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2020;
    b) subvenţionarea dobânzii aferente finanţărilor de tip leasing financiar garantate în condiţiile Programului în procent de până la 50%, pe o perioadă de 8 luni de la data acordării finanţării;
    c) subvenţionarea comisionului de administrare şi a comisionului de risc în procent de 100% aferente garanţiei acordate în condiţiile prevăzute la art. 1 alin. (1) din SCHEMA de ajutor de minimis aferentă Programului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii "IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ŞI UTILAJE" - Anexa 2 la H.G. nr. 766/2020 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgentă a Guvernului nr. 118 /2020.

    3.2. Echivalentul subvenţie brută - ESB al ajutorului de minimis sub formă de garanţie se calculează conform dispoziţiilor Regulamentului de minimis, respectiv prin înmulţirea pragului de minimis aplicabil - 200.000 EUR pentru toate sectoarele de activitate eligibile, cu excepţia transportului rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost, căruia i se aplică 100.000 EUR, cu raportul dintre valoarea garanţiei acordate şi sumele maxime permise de regulament, precum şi cu raportul dintre durata garanţiei şi durata maximă aplicabilă, astfel:
    a) pentru garanţiile cu o durată de maximum 5 ani - 60 de luni
    (i) Dacă IMM-ul îşi desfăşoară activitatea în toate sectoarele de activitate eligibile, cu excepţia transportului rutier de mărfuri:

               200.000 EUR Valoarea maximă a Durata garanţiei

        ESB = ------------- x garanţiei (echivalent x -----------------
              1.500.000 EUR euro*1)) 60 luni


        *1) Se va utiliza cursul Băncii Naţionale a României valabil la data acordării garanţiei.

    (ii) Dacă IMM-ul îşi desfăşoară activitatea în domeniul transportului rutier de mărfuri:

               100.000 EUR Valoarea maximă a Durata garanţiei

        ESB = ------------- x garanţiei (echivalent x -----------------
              1.500.000 EUR euro*2)) 60 luni


        *2) Se va utiliza cursul Băncii Naţionale a României valabil la data acordării garanţiei.


    b) pentru garanţiile cu o durată care depăşesc 5 ani - maximum 72 de luni
    (i) Dacă IMM-ul îşi desfăşoară activitatea în toate sectoarele de activitate eligibile, cu excepţia transportului rutier de mărfuri:

               200.000 EUR Valoarea maximă a Durata garanţiei

        ESB = ------------- x garanţiei (echivalent x -----------------
               750.000 EUR euro) 120 luni


    (ii) Dacă IMM-ul îşi desfăşoară activitatea în domeniul transportului rutier de mărfuri:

               100.000 EUR Valoarea maximă a Durata garanţiei

        ESB = ------------- x garanţiei (echivalent x -----------------
               375.000 EUR euro) 120 luni
    3.3. Valoarea cumulată a ajutorului de minimis constând în subvenţionarea comisionului de risc şi de administrare este inclusă în echivalentul subvenţiei brute a garanţiei, calculată conform prevederilor alin. 3.2.
        Echivalentul subvenţie brută este în valoare de ........... lei
        Dobânda aferentă finanţărilor în leasing garantate în condiţiile Programului în procent de până la 50%, pe o perioadă de 8 luni de la data acordării finanţării este în valoare de ......... lei
        Ajutorul de minimis total este în valoare de ............... lei

    3.4. Ajutorul de minimis prevăzut la alin. (1) lit. b) acoperă plata dobânzii datorate de beneficiarii Programului pe o perioadă de 8 luni de la data acordării finanţării. Ajutorul de minimis prevăzut la alin. (1) lit. c) acoperă valoarea integrală a comisionului de administrare a comisionului de risc datorate pe întreaga durată de derulare a finanţării garantate în cadrul Programului.
    3.5. Furnizorul schemei de ajutor de minimis este Ministerul finanţelor Publice, iar F.N.G.C.I.M.M. îi sunt delegate atribuţiile de administrare a schemei
    3.6. Cursul de schimb eur/leu pentru calcularea plafonului maxim de 200.000 de euro este cursul Băncii Naţionale a României valabil la data emiterii acordului de finanţare, respectiv data acordării garanţiei.
    3.7. Finanţarea de tip leasing financiar este în valoare de ...... lei şi se acordă Beneficiarului de către Finanţator în cadrul Programului.
    3.8. Ajutorul de minimis aferent dobânzii calculat conform prevederilor Art. 3 alin. (1) lit. b) se virează de către Ministerul Finanţelor Publice (M.F.P.) lunar, în contul F.N.G.C.I.M.M., pe baza Situaţiei centralizatoare lunare privind dobânzile datorate de beneficiar, transmisă de finanţator.
    3.9. În termen de maximum 5 zile de la primirea sumelor de la M.F.P., F.N.G.C.I.M.M. virează finanţatorului sumele aferente componenţei de dobândă din ajutorul de minimis acordat beneficiarului.
    3.10. Acordul de finanţare se încheie pe perioada cuprinsă între data ultimei semnături şi 31 octombrie 2021, cu posibilitatea prelungirii prin act adiţional.

    ART. 4
    Drepturile şi obligaţiile părţilor
    4.1. F.N.G.C.I.M.M. - administratorul schemei de ajutor de minimis:
    a) va păstra înregistrări detaliate referitoare la toate ajutoarele acordate în cadrul schemei. F.N.G.C.I.M.M. are obligaţia de a cuantifica pe fiecare beneficiar toate formele de ajutor de stat acordate. Aceste înregistrări conţin toate informaţiile necesare pentru a stabili dacă sunt respectate criteriile din reglementările europene în domeniu şi trebuie păstrate timp de 10 ani de la data acordării ultimului ajutor în cadrul schemei;
    b) în calitate de administrator al prezentei scheme de ajutor de minimis, cu atribuţii delegate de Ministerul Finanţelor Publice, în calitate de furnizor de ajutor de minimis, are obligaţia de a transmite Consiliului Concurenţei toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de minimis la nivel naţional, în formatul şi în termenul prevăzute de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007, precum şi datele şi informaţiile necesare pentru întocmirea inventarului ajutoarelor de stat şi a rapoartelor şi informărilor necesare îndeplinirii obligaţiilor României în calitate de stat membru al Uniunii Europene.
    c) în calitate de administrator al schemei de ajutor de minimis, are obligaţia încărcării în Registrul general al ajutoarelor de stat acordate în România (RegAS) a prezentei scheme, a acordurilor de finanţare, a plăţilor efectuate şi a eventualelor recuperări, în conformitate cu prevederile Ordinului preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 437/2016 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind registrul ajutoarelor de stat.
    d) pe perioada derulării acordului de finanţare, administratorul schemei monitorizează utilizarea ajutorului de minimis şi poate controla întreprinderile beneficiare în cadrul schemei de ajutor de minimis, cu respectarea reglementărilor aplicabile instituţiilor de credit şi instituţiilor financiare nebancare pentru F.N.G.C.I.M.M..
    e) va refuza, în numele statului, plata ajutorului de minimis în situaţia constatării nerespectării prevederilor acordului de finanţare şi schemei privind ajutorul de minimis.

    4.2. Beneficiarul:
    a) se obligă să accepte şi să faciliteze controlul administratorului schemei asupra utilizării ajutorului de minimis. Administratorul poate cere oricând informaţii şi documente suplimentare ce trebuie furnizate în cel mult 5 zile de la solicitarea acestora;
    b) se obligă să păstreze toate documentele aferente acestuia timp de 10 ani şi să le pună la dispoziţia autorităţii de implementare a schemei de ajutor de minimis sau a Consiliului Concurenţei ori de câte ori le sunt solicitate;
    c) în cazul în care beneficiarul îşi desfăşoară activitatea în mai multe sectoare cărora li se aplică cuantumuri maxime diferite ale ajutorului de minimis, întreprinderea în cauză asigură, prin mijloace adecvate, cum ar fi separarea conturilor, faptul că pentru fiecare dintre aceste activităţi se respectă plafonul aferent şi că, în total, nu se depăşeşte cel mai mare cuantum posibil.

    4.3. Finanţatorul se obligă să accepte şi să faciliteze controlul asupra utilizării ajutorului de minimis acordat în cadrul schemei;

    ART. 5
    Răspunderea contractuală
        În cazul în care prin bugetul de stat nu se acoperă sumele necesare finanţării proiectului, administratorul este exonerat de orice răspundere.

    ART. 6
    Răspundere
        Administratorul este exonerat de orice răspundere asociată oricărei pretenţii sau acţiuni cauzate de încălcarea regulilor, reglementărilor sau legislaţiei specifice Programului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii "IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ŞI UTILAJE" şi a ajutoarelor de minimis, de către beneficiar, angajaţii acestuia, ori de persoanele care răspund de aceşti angajaţi, precum şi ca urmare a încălcării drepturilor aparţinând terţelor părţi.

    ART. 7
    Clauza de confidenţialitate
    7.1. În înţelesul prezentului acord, informaţii confidenţiale sau secrete includ datele referitoare la informaţiile prevăzute în situaţiile financiare ale beneficiarului, aşa cum sunt ele prezentate în documentele contabile depuse.
    7.2. Părţile se obligă să nu dezvăluie pe durata acordului de finanţare şi să nu utilizeze vreo informaţie confidenţială sau secretă obţinută pe parcursul acordului în legătură cu cealaltă parte.
    7.3. Părţile convin că termenele şi clauzele prezentului acord sunt confidenţiale, fiecare dintre părţi obligându-se să nu transmită terţilor documente, date sau informaţii rezultate din derularea acestuia, cu excepţia cazului în care informaţiile sunt furnizate organelor abilitate ale statului în exercitarea atribuţiilor ce le revin.

    ART. 8
    Modificarea acordului
    8.1. Orice modificare a prezentului acord se face prin act adiţional, semnat de toate părţile, care face parte integrantă din acord.
    8.2. Valoarea totală a acordului de finanţare încheiat pe perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a acordului şi 31 octombrie 2021, poate fi modificată de către administrator, dar numai în sensul diminuării. În cazul în care se prelungeşte valabilitatea schemei de ajutor şi prevederile acesteia permit majorarea, se poate modifica valoarea totală în sensul majorării, prin act adiţional.

    ART. 9
    Revocarea acordului de finanţare
    9.1. În cazul în care, în urma controalelor efectuate de F.N.G.C.I.M.M., de reprezentanţii finanţatorului sau la sesizarea organelor de control abilitate ale statului, se constată că beneficiarii au pus la dispoziţie declaraţii incomplete şi/sau neconforme cu realitatea pentru a obţine ajutorul de minimis au schimbat destinaţia acestuia, acordul de finanţare se revocă.
    9.2. De asemenea, Acordul de finanţare poate înceta prin reziliere la iniţiativa administratorului atunci când beneficiarul:
    a) nu îşi îndeplineşte oricare dintre obligaţiile asumate prin Acordul de finanţare şi/sau prevăzute în schema de ajutor de minimis.
    b) este declarat insolvabil, intră în lichidare judiciară sau faliment sau îşi suspendă activitatea la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, în această situaţie beneficiarul fiind obligat să înştiinţeze F.N.G.C.I.M.M. în termen de maximum 5 zile calendaristice din momentul apariţiei situaţiilor inserate.
    c) comite nereguli de ordin financiar sau acte de corupţie în legătură cu proiectul, stabilite printr-o hotărâre judecătorească definitivă;

    9.3. În situaţiile descrise la pct. 9.1. şi 9.2., F.N.G.C.I.M.M. solicită beneficiarului rambursarea ajutorului de minimis, la care se adaugă dobânda aferentă, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită potrivit prevederilor din Regulamentul (UE) 2015/1.589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene şi din Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE. Recuperarea ajutoarelor de minimis se realizează potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, cu modificările şi completările ulterioare.
    9.4. Recuperarea ajutoarelor de minimis se realizează de la beneficiar, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, cu modificările şi completările ulterioare.
    9.5. Beneficiarul îşi asumă responsabilitatea în faţa terţelor părţi, inclusiv răspunderea pentru fapte sau prejudicii de orice fel cauzate de acesta în limita derulării acordului şi a prevederilor schemei de ajutor de minimis.
    9.6. Beneficiarul se angajează să ia toate măsurile necesare pentru a evita conflictele de interese şi va informa imediat administratorul schemei de ajutor de minimis despre orice situaţie care cauzează sau ar putea cauza un asemenea conflict.

    ART. 10
    Cesiune
        Beneficiarul nu poate ceda sau transfera prezentul acord sau oricare dintre creanţele sau obligaţiile rezultate din acesta în favoarea sau în sarcina unei terţe părţi.

    ART. 11
    Rezolvarea şi soluţionarea litigiilor
    11.1. Prezentul acord se supune legislaţiei româneşti în ceea ce priveşte rezolvarea şi soluţionarea litigiilor.
    11.2. Eventualele litigii ivite în legătură cu prezentul acord vor fi soluţionate pe cale amiabilă.
        În cazul în care acest lucru nu este posibil, litigiul va fi adus spre soluţionare instanţei judecătoreşti competente.

    ART. 12
    Forţa majoră
    12.1. Forţa majoră exonerează părţile de răspundere în cazul imposibilităţii derulării acordului, executării necorespunzătoare sau cu întârziere a obligaţiilor asumate prin prezentul acord.
    12.2. Prin forţă majoră se înţelege un eveniment independent de voinţa părţilor, imprevizibil ori insurmontabil, apărut după încheierea acordului, care împiedică părţile să îşi execute obligaţiile asumate.
    12.3. Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi în termen de 5 zile, prin fax/scrisoare recomandată, existenţa şi data de începere a evenimentului sau împrejurările considerate ca fiind forţă majoră, fiind obligată să ia toate măsurile posibile pentru limitarea consecinţelor produse de un asemenea caz.

    ART. 13
    Dispoziţii
        Prezentul acord reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară lui şi intră în vigoare la data ultimei semnături, ce nu poate fi ulterioară datei de 31.12.2020.

    ART. 14
    Dispoziţii finale
    14.1. Prezentul acord se completează cu prevederile schemei de ajutor de minimis aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 766/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2020 privind aprobarea Programului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii "IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ŞI UTILAJE", precum şi a Schemei de ajutor de minimis aferente Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii "IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ŞI UTILAJE".
    14.2. În cazul în care, în decursul timpului, anumite acte normative la care se face trimitere în prezentul acord se modifică/completează/actualizează, odată cu intrarea în vigoare a modificărilor/completărilor/actualizărilor respective, acestea se aplică în mod corespunzător până la actualizarea prezentului acord.

        Prezentul acord a fost redactat şi încheiat în 4 exemplare originale, două exemplare pentru administratorul de schemă, un exemplar pentru finanţator şi un exemplar pentru beneficiar, având aceeaşi valoare fiecare, semnate de reprezentanţii legali ai părţilor acordului.
        Prezentul acord s-a încheiat azi ...........

┌──────────────┬───────────┬───────────┐
│F.N.G.C.I.M.M.│Finanţator,│Beneficiar,│
│- S.A. - IFN │ │ │
└──────────────┴───────────┴───────────┘


    ANEXA 7

    la Convenţia de garantare şi plată
                                CONTRACT DE GARANTARE
                            Nr. ...... din data de .......
        Încheiat, în baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2020 privind aprobarea Programului de susţinere a Întreprinderilor mici şi mijlocii "IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ŞI UTILAJE", cu modificările şi completările ulterioare, respectiv ale Hotărârii Guvernului nr. 766/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 118/2020, denumite în continuare norme metodologice, precum şi ale Convenţiei de garantare şi plată a ajutorului de minimis, între:
    1. Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. - IFN, împuternicit conform O.U.G. nr. 118/2020, în calitate de mandatar al statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, denumit în continuare M.F.P., cu sediul social în municipiul Bucureşti, str. Ştefan Iulian nr. 38, sectorul 1, înregistrat în Registrul comerţului sub nr. J40/10581/2001, cod unic de înregistrare 14367083, cont bancar, reprezentat de ............, în calitate de ............, denumit în continuare F.N.G.C.I.M.M.;
    2. Denumire finanţator ..............., cu sediul social în localitatea ..........., str. ............. nr. ...., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ...., judeţul/sectorul ........., înregistrată la registrul comerţului sub nr. J... /..... /....., şi în Registrul bancar sub nr. ......, cod unic de înregistrare .........., reprezentată prin dl/dna ..............., în calitate de ..........., cont nr. ......., deschis la ..........., denumită în continuare Finanţator, şi
    3. Beneficiarul .........., cu sediul social în localitatea ..........., str. .......... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul .......... telefon ........, fax ........, e-mail ......., înregistrat la registrul comerţului sub nr. J... /..... /........, cod unic de înregistrare .........., reprezentat prin dl/dna ........... în calitate de ............., şi prin dl/dna .......... în calitate de ........... cont nr. ........, deschis la ............, denumit în continuare Beneficiar, în următoarele condiţii:

    CAP. I
    Definiţii
    ART. 1
        Termenii folosiţi în prezenta convenţie de garantare şi plată a ajutorului de minimis au următoarele semnificaţii:
    a) beneficiarul programului - operatorul economic care respectă prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2020, cu modificările şi completările ulterioare, societate sau societate cooperativă, societate agricolă, cooperativă agricolă de producţie, persoană fizică autorizată, întreprinzător titular al unei întreprinderi individuale sau întreprindere familială, autorizate potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, asociaţiile sau fundaţiile nonprofit care desfăşoară activităţi economice şi care îndeplinesc cumulativ condiţiile de încadrare în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii prevăzute de Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi întreprinderile afiliate care au un număr egal sau mai mare de 250 de angajaţi, entitate care are calitatea de utilizator în accepţiunea Ordonanţei Guvernului nr. 51/1997 privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) comision de administrare - sumă datorată Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii, denumit în continuare F.N.G.C.I.M.M., de către beneficiarul programului pentru remunerarea activităţii de analiză, acordare, monitorizare şi administrare a garanţiilor pentru întreaga perioadă de valabilitate a garanţiei sau, după caz, până la data înregistrării la F.N.G.C.I.M.M. a cererii de plată, şi se suportă din bugetul M.F.P. - Acţiuni Generale de la titlul 55 "Alte transferuri", alineatul 55.01.46 "Transferuri către întreprinderi în cadrul Schemelor de ajutor de stat". Comisionul de administrare este calculat la valoarea maximă a garanţiei la acordare, respectiv la soldul garanţiei la sfârşitul anului/anilor de derulare a garanţiei. Nivelul comisionului de administrare se stabileşte anual prin ordin al ministrului finanţelor publice. Obligaţia de plată a comisionului de administrare este acoperită din ajutorul de minimis primit de către beneficiar pe toată durata de valabilitate a garanţiei în cadrul schemei de ajutor de minimis. Comisionul de administrare se regularizează la scadenţa finală a finanţării, în funcţie de soldul efectiv al garanţiei, pentru întreaga perioadă de derulare a garanţiei, prin plata diferenţei de către beneficiar, dacă este cazul;
    c) comision de risc - suma datorată Ministerului Finanţelor Publice de către beneficiarul programului, destinată acoperirii riscului de garantare de către stat a finanţărilor acordate în cadrul Programului. Comisionul de risc se calculează de către F.N.G.C.I.M.M., pentru întreaga perioadă de valabilitate a garanţiei, ca procent aplicat la valoarea maximă a garanţiei la acordare, respectiv la soldul garanţiei la sfârşitul anului/anilor de derulare a garanţiei. Obligaţia de plată a comisionului de risc este acoperită din ajutorul de minimis primit de beneficiar pe toată durata de valabilitate a garanţiei în cadrul schemei de ajutor de minimis. Nivelul comisionului de risc se stabileşte anual prin ordin al ministrului finanţelor publice. Comisionul de risc se regularizează la scadenţa finală a finanţării, în funcţie de soldul efectiv al garanţiei, pentru întreaga perioadă de derulare a garanţiei, prin plata diferenţei de către beneficiar, dacă este cazul.
    d) finanţarea de tip leasing financiar - finanţarea în cadrul unei operaţiuni de leasing prevăzută de dispoziţiile art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 51/1997, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, acordată beneficiarului programului de către un finanţator, astfel cum este definit la art. 2 lit. g) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 118/2020 privind aprobarea Programului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii "IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ŞI UTILAJE", cu modificările şi completările ulterioare, în scopul finanţării în regim de leasing financiar de bunuri mobile noi sau second-hand necesare realizării activităţii beneficiarului programului, cu respectarea normelor interne proprii ale finanţatorului, în baza unui contract de leasing financiar;
    e) finanţare garantată de stat - finanţarea, exclusiv dobânzile, comisioanele sau alte sume datorate de beneficiarul programului în baza contractului de leasing încheiat cu finanţatorul, pentru care F.N.G.C.I.M.M., în baza mandatului acordat de către Ministerul Finanţelor Publice, acordă o garanţie în numele şi contul statului în baza convenţiei încheiate cu finanţatorul;
    f) finanţator - instituţie financiară nebancară înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ca societate pe acţiuni, înscrisă în Registrul special ţinut de Banca Naţională a României şi a cărei organizare şi funcţionare sunt reglementate de prevederile Legii nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare, şi care respectă prevederile Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 20/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare;
    g) garant - statul, prin Ministerul Finanţelor Publice, reprezentat prin F.N.G.C.I.M.M. pentru garanţiile acordate în numele şi contul statului;
    h) garanţie de stat - angajament expres, necondiţionat şi irevocabil asumat de F.N.G.C.I.M.M., în numele şi în contul statului, materializat într-un contract de garantare, care acoperă pierderea suportată de finanţator, ca urmare a producerii riscului de credit, în condiţiile împărţirii proporţionale a riscului între stat şi finanţator; dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri generate de participarea la program nu sunt incluse în valoarea garanţiei de stat.
    i) leasingul financiar - operaţiunea de leasing prevăzută de dispoziţiile art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 51/1997, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    j) procentul de garantare - partea din finanţare care este acoperită de garanţia de stat, exprimată în valoare procentuală; procentul de garantare este de maximum 80% pentru achiziţia de echipamente IT şi tehnologia informaţiei şi de maximum 60% pentru achiziţia de utilaje şi echipamente tehnologice, vehicule pentru transport mărfuri şi persoane, utilizate în scop comercial;
    k) riscul de credit - neplata parţială sau integrală a finanţării, de către beneficiarul programului;
    l) valoarea de executare a garanţiei - suma rezultată din aplicarea procentului de garantare la soldul restant al finanţării;
    m) valoarea reziduală - o parte din preţul bunului care face obiectul operaţiunii de leasing financiar, exprimată procentual şi care reprezintă valoarea la care se face transferul dreptului de proprietate asupra bunului către utilizator la momentul expirării contractului de leasing, după plata ultimei rate de leasing;
    n) bunuri mobile - echipamente IT şi tehnologia informaţiei, utilaje şi echipamente tehnologice, vehicule pentru transport mărfuri, bunuri şi persoane, în scop comercial, care fac obiectul finanţării de tip leasing financiar garantate în cadrul programului.


    CAP. II
    Obiectul contractului
    ART. 2.1
    (1) Prin prezentul contract, F.N.G.C.I.M.M. garantează, în numele şi în contul statului, în mod direct, expres, irevocabil şi necondiţionat, rambursarea proporţională cu procentul de garantare a finanţării acordate Beneficiarului de către Finanţator în cadrul Programului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii "IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ŞI UTILAJE", denumit în continuare Programul.
    (2) Finanţarea de tip leasing financiar este în valoare de ........... lei şi se acordă Beneficiarului de către Finanţator în cadrul Programului.
    (3) Finanţarea se acordă prin Contractul de leasing financiar nr. ...... din data de ........... pe termen de ......... luni, cu scadenţă la data de ........... şi cu o perioadă de graţie .......
    (4) Avansul achitat de utilizator este de ..... %, din valoarea de achiziţie a bunului finanţat, exclusiv TVA.
    (5) Valoarea reziduală este ....... % din valoarea de achiziţie a bunului finanţat exclusiv TVA şi poate fi achitată la încheierea perioadei de leasing sau poate fi inclusă în rate, pe parcursul derulării contractului.

    ART. 2.2
    (1) Valoarea maximă a garanţiei de stat este:
    a) ...... % din valoarea finanţării, exclusiv dobânzile, comisioanele şi alte cheltuieli aferente finanţării garantate, pentru achiziţia de echipamente IT şi tehnologia informaţiei în cadrul unei operaţiuni de leasing financiar;
    b) ...... % din valoarea finanţării, exclusiv dobânzile, comisioanele şi alte cheltuieli aferente finanţării garantate, pentru achiziţia de utilaje şi echipamente tehnologice, vehicule pentru transport mărfuri şi persoane, utilizate în scop comercial în cadrul unei operaţiuni de leasing financiar.

    (2) Valoarea garanţiei se reduce cu principalul rambursat de către Beneficiar, proporţional cu procentul de garantare.

    ART. 2.3
    (1) Beneficiarul garantează îndeplinirea obligaţiei de rambursare a finanţării acordate în temeiul prezentului contract, cu garanţiile prevăzute în contractul de leasing, cu respectarea dispoziţiilor conform prevederilor art. 6 alin. (3) şi (4) din O.U.G. nr. 118/2020, cu modificările şi completările ulterioare, şi respectiv art. 16 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 118/2020, aprobate prin H.G. nr. 766/2020.
    (2) În temeiul prezentului contract de garantare se acordă reprezentanţilor legali ai finanţatorului un mandat special, transmisibil în vederea efectuării formalităţilor de înscriere, modificare, reînnoire şi radiere a ipotecilor legale mobiliare, constituite de beneficiari în favoarea finanţatorului şi statului român, în/din Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară, respectiv în/din registrele de evidenţă şi publicitate asimilate, după caz, constituite în favoarea statului român, reprezentat de M.F.P..

    CAP. III
    Modalitatea de calcul şi termenul de plată a comisionului de administrare şi modalitatea de calcul a comisionului de risc
    ART. 3.1
        Comision de administrare - sumă datorată F.N.G.C.I.M.M. de către beneficiarul Programului pentru remunerarea activităţii de analiză, acordare, monitorizare şi administrare a garanţiilor, pentru întreaga perioadă de valabilitate a garanţiei sau, după caz, până la data înregistrării la F.N.G.C.I.M.M. a cererii de plată, şi este calculat la valoarea maximă a garanţiei la acordare, respectiv la soldul garanţiei la sfârşitul anului/anilor de derulare a garanţiei. Nivelul comisionului de administrare se stabileşte anual prin ordin al ministrului finanţelor publice. Obligaţia de plată a comisionului de administrare este acoperită din ajutorul de minimis primit de către beneficiar pe toată durata de valabilitate a garanţiei în cadrul schemei de ajutor de minimis.
        Comisionul de administrare se regularizează la scadenţa finală a finanţării, în funcţie de soldul efectiv al finanţării, pentru întreaga perioadă de derulare a finanţării, prin plata diferenţei de către beneficiar sau F.N.G.C.I.M.M., după caz.
        Formula de calcul al comisionului de administrare este următoarea:
        Comision de administrare = (valoarea / soldul garanţiei la 31 decembrie a anului anterior*1)) * procent comision anual * nr. luni de garantare din anul respectiv*2)) / 12;
        *1) În anul acordării garanţiei, comisionul de administrare se calculează la valoarea maximă a garanţiei. Pentru anii următori de acordare a garanţiei, comisionul de administrare se calculează la soldul garanţiei la 31 decembrie a anului anterior.
        *2) Inclusiv luna în care intră în vigoare garanţi, exclusiv ultima lună de valabilitate a garanţiei de stat.    ART. 3.2
        Comision de risc - suma datorată M.F.P. de către beneficiarul Programului. Comisionul de risc se calculează de către F.N.G.C.I.M.M., pentru întreaga perioadă de valabilitate a garanţiei, ca procent aplicat la valoarea maximă a garanţiei la acordare, respectiv la soldul garanţiei la sfârşitul anului/anilor de derulare a garanţiei. Obligaţia de plată a comisionului de risc este acoperită din ajutorul de minimis primit de beneficiar pe toată durata de valabilitate a garanţiei în cadrul schemei de ajutor de minimis. Nivelul comisionului de risc se stabileşte anual prin ordin al ministrului finanţelor publice.
        Comisionul de risc se regularizează la scadenţa finală a finanţării, în funcţie de soldul efectiv al garanţiei, pentru întreaga perioadă de derulare a garanţiei, prin plata diferenţei de către beneficiar, dacă este cazul.
        Formula de calcul al comisionului de risc este următoarea:
        Comision de risc = (valoarea / soldul garanţiei la 31 decembrie a anului anterior*3)) * procent comision anual * nr. luni de garantare din anul respective)*4) / 12
        *3) În anul acordării garanţiei, comisionul de risc se calculează la valoarea maximă a garanţiei. Pentru anii următori de acordare a garanţiei, comisionul de risc se calculează la soldul garanţiei la 31 decembrie a anului anterior
        *4) Inclusiv luna în care intră în vigoare garanţia, exclusiv ultima lună de valabilitate a garanţiei de stat.    CAP. IV
    Obligaţiile părţilor
    ART. 4.1
        Beneficiarul se obligă:
    a) să ramburseze finanţarea garantată conform contractului de credit şi eventualelor acte adiţionale la acesta;
    b) să utilizeze finanţarea în conformitate cu reglementările interne ale instituţiilor de credit, numai pentru finanţarea în regim de leasing financiar de bunuri mobile noi sau second-hand aprobat în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (3) din O.U.G. nr. 118/2020, cu modificările şi completările ulterioare.
    c) să achite eventualele diferenţe rezultate din regularizarea comisionului de administrare cuvenit F.N.G.C.I.M.M. la scadenţa finală a finanţării contractate pe perioada de valabilitate a schemei de ajutor de minimis.
    d) să achite eventualele diferenţe rezultate din regularizarea comisionului de risc cuvenit M.F.P. la scadenţa finală a finanţării contractate pe perioada de valabilitate a schemei de ajutor de minimis.
    e) să constituie în favoarea statului român reprezentat de M.F.P., şi a finanţatorului o ipotecă legală mobiliară conform art. 6 alin. (4) O.U.G. nr. 118/2020, cu modificările şi completările ulterioare, valabilă până la stingerea creanţelor datorate de acesta în baza contractului de garantare, în limita finanţării contractate;
    f) să restituie statului român, reprezentat de M.F.P., suma achitată în contul garanţiei acordate prin prezentul contract de garantare. În caz contrar, aceste debite vor fi recuperate de către organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, prin modalităţile prevăzute de Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;
    g) să plătească dobânzi şi penalităţi de întârziere la sumele prevăzute la lit. f), egale cu cele prevăzute de Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, pentru neplata la termen a obligaţiilor fiscale, calculate de către organele fiscale competente ale A.N.A.F. începând cu ziua următoare datei plăţii sumei rezultate din plata garanţiei de stat şi până la data stingerii inclusiv şi recuperate de către organele fiscale competente ale A.N.A.F.


    ART. 4.2
        Finanţatorul se obligă:
    a) să verifice, la aprobarea finanţării, îndeplinirea de către Beneficiar a criteriilor de eligibilitate prevăzute la art. 3 alin. (1) din O.U.G. nr. 118/2020, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) să verifice dacă destinaţia finanţării este în concordanţă cu obiectul finanţat;
    c) să constituie în favoarea statului român, reprezentat de M.F.P., o ipotecă legală mobiliară conform art. 6 alin. (2) şi (4) din O.U.G. nr. 118/2020, cu modificările şi completările ulterioare, valabilă până la stingerea creanţelor datorate de acesta în baza contractului de garantare, în limita finanţării contractate;
    d) să acorde finanţările în cadrul Programului pe o perioadă maximă de 72 de luni;
    e) să transmită F.N.G.C.I.M.M. două exemplare originale ale contractului de garantare şi două exemplare originale ale Acordului de finanţare;
    f) să transmită lunar către F.N.G.C.I.M.M., până la data de 7 a lunii curente pentru luna anterioară, informaţii referitoare la finanţările garantate de acesta, pe toată durata Programului;
    g) să prezinte, odată cu cererea de plată, documentele prevăzute la art. 7.1. alin. (1) din Convenţia de garantare şi plată a ajutorului de minimis încheiată cu F.N.G.C.I.M.M.;
    h) să solicite şi să obţină acordul expres al F.N.G.C.I.M.M. în cazul în care aprobă modificări ale clauzelor contractului de leasing referitoare la structura garanţilor constituite (altele decât garanţia de stat);
    i) să menţină condiţiile de finanţare prevăzute la art. 1 alin. (1) şi (2) din Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 118/2020;
    j) să încheie poliţe de asigurare a bunurilor mobile care fac obiectul contractului de leasing financiar, în condiţiile prevederilor art. 9 lit. f) din Ordonanţa Guvernului nr. 51/1997 privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe întreaga perioadă de valabilitate a garanţiei, la valoarea admisă în garanţie de o societate de asigurare, pentru bunurile second-hand respectiv la valoarea de asigurare a bunului mobil, pentru bunurile noi;
    k) să asigure posibilitatea acordării unei perioade de graţie cu durata cuprinsă între 3 şi 12 luni;
    l) să solicite F.N.G.C.I.M.M. acordul privind modificarea/radierea din Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară a ipotecilor legale mobiliare prevăzute la art. 6 alin. (2) din O.U.G. nr. 118/2020, cu modificările şi completările ulterioare, şi la art. 18 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 118/2020;
    m) să efectueze formalităţile de înscriere/reînnoire/modificare/radiere din Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară, respectiv din registrele de evidenţă şi publicitate asimilate, după caz, în baza contractului de garantare, a ipotecilor legale mobiliare instituite în favoarea statului român, reprezentat prin M.F.P..


    ART. 4.3
        F.N.G.C.I.M.M se obligă:
    a) să solicite Finanţatorului informaţii suplimentare, atunci când elementele cuprinse în solicitarea de garantare/cererea de plată a garanţiei şi în documentaţia furnizată nu sunt suficiente pentru efectuarea analizei;
    b) să analizeze solicitarea de garantare pe baza informaţiilor furnizate de Finanţator şi potrivit reglementărilor proprii şi Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 118/2020;
    c) să verifice îndeplinirea de către Finanţator a obligaţiilor asumate prin prezentul contract de garantare, la termenele prevăzute de acesta;
    d) să monitorizeze garanţiile acordate prin urmărirea periodică a stadiului derulării finanţării garantate, pe baza situaţiilor furnizate de Finanţator, conform prevederilor Convenţiei de garantare şi plată;
    e) să verifice încadrarea cererii de plată în termenii şi în condiţiile O.U.G. nr. 118/2020, cu modificările şi completările ulterioare, ale Normelor metodologice aprobate prin H.G. nr. 776/2020, ale Convenţiei de lucru cu finanţatorul şi ale prezentului contract de garantare;
    f) să aprobe, în maximum 85 de zile calendaristice, cererea de plată a garanţiei în condiţiile depunerii de către Finanţator a tuturor documentelor care însoţesc cererea de plată, în condiţiile asumării de către Finanţator a verificării îndeplinirii, la data acordării finanţării, a obligaţiilor prevăzute la art. 7 alin. (2) din O.U.G. nr. 118/2020, precum şi a respectării de către Finanţator a obligaţiilor prevăzute la art. 1 alin. (17), art. 13 alin. (3) şi art. 14 alin. (1) şi (2) din Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 118/2020;
    g) să respingă cererea de plată a garanţiei, în maximum 85 de zile calendaristice de la data primirii cererii de plată, în condiţiile depunerii de către Finanţator la sediul social al F.N.G.C.I.M.M. a unor documente care însoţesc cererea de plată incomplete/care nu respectă prevederile legale, şi/sau a neasumării de către finanţator a verificării îndeplinirii la data acordării finanţării a obligaţiei prevăzute la art. 7 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 118/2020, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în condiţiile nerespectării de către finanţator a obligaţiilor prevăzute la art. 1 alin. (17), art. 13 alin. (3) şi art. 14 alin. (1) şi (2) din Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 118/2020;
    h) să restituie cererea de plată şi documentaţia însoţitoare în cazul în care aceasta a fost depusă înainte ca Beneficiarul să înregistreze cel puţin 60 de zile calendaristice de restanţă la plata principalului;
    i) să comunice Finanţatorului decizia de aprobare sau respingere a cererii de plată a garanţiei cel târziu în ziua lucrătoare imediat următoare datei adoptării, pe fax sau poştă electronică, urmând ca ulterior, în cel mult două zile lucrătoare să transmită şi documentul în original;
    j) să comunice un înscris prin care se individualizează creanţa bugetară rezultată prin plată, precum şi data scadenţei acesteia, debitorului - beneficiar al finanţării garantate, precum şi spre ştiinţă Finanţatorului. Înscrisul se va comunica prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în termen de 15 zile calendaristice de la data primirii de la Ministerul Finanţelor Publice a dovezii privind efectuarea plăţii garanţiei;
    k) să transmită, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii dovezii privind efectuarea procedurii de comunicare, organelor fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), în vedere recuperării creanţei în condiţiile legii, următoarele documente:
    - dovada efectuării procedurii de comunicare către debitorul - beneficiar al finanţării garantate, în copie certificată pentru conformitatea cu originalul;
    – contractul de garantare însoţit de toate actele adiţionale încheiate la acesta, în original;
    – extrasele din registrele de evidenţă şi publicitate asimilate şi/sau avizul/avizele din Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară în copie certificată de finanţator pentru conformitate cu originalul;

    l) să garanteze pentru securitatea transmiterii informaţiilor şi a documentelor referitoare la Program, prin intermediul aplicaţiei web ce este pusă la dispoziţia Finanţatorului, şi, de asemenea, pentru remedierea oricărei disfuncţionalităţi tehnice sau de orice natură care poate apărea în utilizarea acesteia. Finanţatorul nu este răspunzător în faţa Beneficiarului sau a F.N.G.C.I.M.M. dacă întârzierea transmiterii documentelor către F.N.G.C.I.M.M. sau transmiterea acestora într-un mod defectuos s-a datorat unei disfuncţionalităţi a aplicaţiei web;
    m) să soluţioneze, în termen de 10 zile lucrătoare, solicitările Finanţatorului privind modificarea unor clauze constând în erori materiale ale prezentului contract;
    n) să calculeze comisionul de risc datorat M.F.P. de către beneficiarul programului, pentru întreaga perioadă de valabilitate a garanţiei, ca procent diferenţiat în funcţie de durata garanţiei fiind aplicat la valoarea/soldul garanţiei la sfârşitul anului/anilor de derulare a garanţiei. Comisionul de risc se regularizează la scadenţa finală a finanţării, în funcţie de soldul efectiv al garanţiei, pentru întreaga perioadă de derulare a garanţiei, prin plata diferenţei de către beneficiar, dacă este cazul;
    o) să calculeze comisionul de administrare datorat F.N.G.C.I.M.M. de către beneficiarul programului, pentru întreaga perioadă de valabilitate a garanţiei, ca procent aplicat la valoarea/soldul garanţiei la sfârşitul anului/anilor de derulare a garanţiei. Comisionul de administrare se regularizează la scadenţa finală a finanţării, în funcţie de soldul efectiv al finanţării, pentru întreaga perioadă de derulare a finanţării, prin plata diferenţei de către beneficiar sau F.N.G.C.I.M.M., dacă este cazul;


    CAP. V
    Descrierea şi constituirea garanţiilor accesorii
    ART. 5.1
    (1) În baza prevederilor art. 6 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 118/2020, cu modificările şi completările ulterioare, finanţatorul constituie în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor publice, prin F.N.G.C.I.M.M, următoarele garanţii, după caz:
    a) ipotecă legală mobiliară constituită asupra activului finanţat prin contractul de leasing financiar (se va descrie garanţia);
    b) Finanţatorii pot solicita beneficiarului garanţii accesorii finanţării garantate sub forma biletelor la ordin emise de beneficiar şi avalizate, în conformitate cu normele şi procedurile proprii de finanţare ale acestora;

    (2) Ipotecile legale mobiliare asupra activelor finanţate prin contractul de leasing financiar, se instituie în temeiul contractului de garantare, în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, prin F.N.G.C.I.M.M., proporţional cu riscul asumat de garant, şi sunt valabile până la distribuirea sumei nete rezultate din valorificarea bunurilor mobile care fac obiectul contractului de leasing, proporţional cu riscul asumat de fiecare dintre părţi, conform prevederilor legislaţiei incidente.

    CAP. VI
    Plata garanţiei
    ART. 6.1
    (1) În cazul în care Beneficiarul Programului nu îşi îndeplineşte obligaţiile de plată care îi revin în baza contractului de credit, Finanţatorul poate solicita executarea garanţiei emise de F.N.G.C.I.M.M., în numele şi în contul statului, prin transmiterea cererii de plată. Cererea de plată se transmite F.N.G.C.I.M.M. după neplata integrală a trei rate de leasing calculate de la scadenţa prevăzută în contractul de leasing, ulterior rezilierii contractului de leasing şi trecerii integrale la restanţă a finanţării garantate nerambursate.

    ART. 6.2
    (1) În termen de cel mult 85 de zile calendaristice de la primirea cererii de plată, F.N.G.C.I.M.M. aprobă sau respinge cererea de plată a garanţiei.
        După încasarea oricărei sume în contul beneficiarului Programului, ulterior transmiterii cererii de plată, finanţatorul transmite F.N.G.C.I.M.M., letric, o solicitare de modificare a cererii de plată, în baza căreia F.N.G.C.I.M.M. va modifica valoarea de executare a garanţiei printr-un addendum la decizia de aprobare sau, după caz, de respingere a cererii de plată a garanţiei.

    (2) Plata garanţiei se face de către M.F.P. într-un cont unic al finanţatorului indicat în cererea de plată a garanţiei, pe baza deciziei F.N.G.C.I.M.M. de aprobare a cererii de plată, în termen de 5 zile calendaristice de la primirea acesteia, fără însă a se depăşi 90 de zile calendaristice de la data înregistrării la F.N.G.C.I.M.M. a cererii de plată.
    (3) În termen de 5 zile lucrătoare de la data plăţii valorii de executare a garanţiei, M.F.P. transmite F.N.G.C.I.M.M. dovada efectuării plăţii.
    (4) După primirea dovezii efectuării plăţii potrivit alin. (1), F.N.G.C.I.M.M. întocmeşte un înscris care reprezintă titlu de creanţă bugetară în sensul prevederilor art. 1 pct. 38 din Codul de procedură fiscală prin care se individualizează creanţa bugetară rezultată prin plată, precum şi data scadenţei acesteia. Titlul de creanţă se comunică debitorului - beneficiar al finanţării garantate, prin poştă cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în termen de 15 zile calendaristice de la data primirii dovezii efectuării plăţii prevăzute la alin. (1).
    (5) În cazul în care comunicarea titlului de creanţă potrivit alin. (4) nu a fost posibilă, aceasta se poate realiza prin publicitate, respectiv prin afişarea, concomitent, la sediul F.N.G.C.I.M.M. şi pe pagina de internet a acestuia, a unui anunţ în care se menţionează că a fost emis titlul de creanţă bugetară pe numele debitorului.
    (6) Anunţul prevăzut la alin. (5) se menţine afişat cel puţin 60 de zile de la data publicării acestuia şi conţine următoarele elemente:
    a) denumirea debitorului;
    b) adresa sediului social, codul unic de înregistrare/codul de identificare fiscală a debitorului;
    c) numărul şi data emiterii titlului de creanţă bugetară;

    (7) În cazul în care titlul de creanţă bugetară se comunică prin publicitate, acesta se consideră comunicat în termen de 15 zile de la data afişării anunţului.
    (8) Termenul de plată voluntară a obligaţiei rezultate din executarea contractului de garantare este de 15 zile de la data comunicării titlului de creanţă bugetară.
    (9) La data expirării termenului de plată prevăzut la alin. (8), titlul de creanţă bugetară devine titlu executoriu.
    (10) Titlul executoriu prevăzut la alin. (4) se înaintează de către F.N.G.C.I.M.M. organelor fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în vederea recuperării creanţei bugetare rezultate din executarea garanţiei de stat, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii dovezii privind efectuarea procedurii de comunicare, în vederea recuperării creanţei bugetare, în condiţiile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

    CAP. VII
    Răspunderea părţilor
    ART. 7.1
        Părţile răspund conform legii în cazul neîndeplinirii, îndeplinirii necorespunzătoare sau cu întârziere a obligaţiilor ce le revin potrivit prezentului contract şi legislaţiei corespunzătoare aplicabile acestuia, cu excepţia cazurilor în care nerespectarea se datorează forţei majore, faptului celeilalte părţi ori îndeplinirii unei activităţi impuse de lege.

    CAP. VIII
    Litigii
    ART. 8
        Orice neînţelegere apărută între părţile semnatare în legătură cu încheierea, interpretarea sau executarea prezentului contract va fi soluţionată de părţi pe cale amiabilă. În cazul în care nu se va putea ajunge la un acord pe această cale, părţile convin ca neînţelegerile să fie soluţionate de instanţele judecătoreşti competente.

    CAP. IX
    Dispoziţii finale
    ART. 9.1
        Prezentul contract intră în vigoare la data semnării acestuia de către F.N.G.C.I.M.M..

    ART. 9.2
        Modificarea prezentului contract se poate face numai prin acordul părţilor, materializat în acte adiţionale, numai după transmiterea exemplarului original al contractului de garantare valabil semnat.

    ART. 9.3
        Răspunderea asumată de F.N.G.C.I.M.M. în temeiul prezentului contract de garantare încetează în următoarele situaţii:
    a) data rambursării integrale de către beneficiar a finanţării garantate, la termen sau anticipată;
    b) data la care se stinge integral obligaţia de rambursare a finanţării garantate ca urmare a virării contravalorii despăgubirilor;
    c) data la care M.F.P. plăteşte valoarea de executare a garanţiei;
    d) data comunicării respingerii cererii de plată a garanţiei în cazul nerespectării de către finanţator a obligaţiilor referitoare la plata garanţiei;
    e) data înregistrării la F.N.G.C.I.M.M. a comunicării finanţatorului cu privire la renunţarea la garanţie.


    ART. 9.4
     Prezentul contract de garantare este valabil până la data de ........, sub rezerva dispoziţiilor art. 9.3.

    ART. 9.5
        Dispoziţiile prezentului contract se completează cu cele din legislaţia specifică, respectiv din O.U.G. nr. 118/2020 privind aprobarea Programului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii "IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ŞI UTILAJE", cu modificările şi completările ulterioare, respectiv ale Hotărârii Guvernului nr. 766/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 118/2020.

    ART. 9.6
        În conformitate cu prevederile art. 6 alin. 5) din O.U.G. nr. 118/2020 privind aprobarea Programului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii "IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ŞI UTILAJE", cu modificările şi completările ulterioare, prezentul contract de garantare constituie titlu executoriu şi are valoare de înscris autentic.

    ART. 9.7
        Părţile sunt de acord ca, în vederea recuperării sumei achitate în contul garanţiei acordate prin prezentul contract, Finanţatorul, fără a solicita consimţământul Beneficiarului, să urmeze instrucţiunile prin care organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală dispun de sumele aflate în contul Beneficiarului.

        Prezentul contract a fost redactat şi încheiat astăzi, în cel puţin 4 exemplare originale, câte unul pentru Finanţator*1) şi Beneficiar şi două pentru F.N.G.C.I.M.M..
        *1) În situaţia în care asupra activului finanţat din credit se instituie ipotecă legală imobiliară, pentru finanţator se vor emite două exemplare originale, din care un exemplar original pentru ANCPI.


┌─────────────────────────┬─────────────────────────┬─────────────────────────┐
│F.N.G.C.I.M.M. - S.A. - │Finanţator, │Beneficiar, │
│IFN, │ │ │
├─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤
│.........................│.........................│.........................│
└─────────────────────────┴─────────────────────────┴─────────────────────────┘


    ANEXA 8

    la Convenţia de garantare şi plată
                                 SOLICITARE DE RADIERE
         a ipotecii legale mobiliare înscrise în favoarea statului român în
         cadrul Programului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii
    "IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ŞI UTILAJE"
        Emisă în baza prevederilor Convenţiei nr. ..... /........,
    1. Finanţatorul ............., prin Sucursala/Agenţia ..............., cu sediul în localitatea .........., str. .......... nr. ......, judeţul/sectorul ........., înmatriculat la registrul comerţului cu nr. ....., cod unic de înregistrare ........., telefon ........., fax .........., e-mail ......., reprezentat de .........., în calitate de .........., şi de ........., în calitate de ........, solicită F.N.G.C.I.M.M. acordul pentru radierea ipotecii legale mobiliare, instituite conform prevederilor art. 6 alin. (2) şi alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 118/2020, privind aprobarea Programului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii "IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ŞI UTILAJE", cu modificările şi completările ulterioare, în favoarea statului român, în baza Contractului de garantare nr. .... /......., încheiat cu
        Beneficiarul ..........., înregistrat la registrul comerţului sub nr. J... /..... /......., cod unic de înregistrare ........., ca urmare a rambursării integrale a finanţării garantate/renunţării la finanţarea garantată.

    2. Date de identificare a bunului mobil pentru care se solicită acordul F.N.G.C.I.M.M.
        ....................................................
        ....................................................

    3. Data rambursării integrale/renunţării: ...............
    4. Valoarea sumei rambursate integral, din finanţarea garantată .......... lei
    5. Documentele care stau la baza solicitării de radiere, după caz, în copie:
    - extrasul de cont de credit al beneficiarului sau un document echivalent din care să rezulte data rambursării integrale a creditului şi suma rambursată;
    – contractul de garantare şi actele adiţionale, după caz;
    – extrasele din registrele de evidenţă şi publicitate asimilate şi/sau avizul/avizele de înscriere în Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară, după caz, pentru toate bunurile care fac obiectul contractelor de leasing, din care rezultă înscrierea ipotecilor legale mobiliare în favoarea statului român reprezentat de M.F.P., proporţional cu procentul de garantare.

    6. Persoana de contact din partea Finanţatorului: dl/dna .........., funcţia ........., tel. ......... e-mail ..........
        Finanţator ..............
        Persoane autorizate,

    ANEXA 9

    la Convenţia de garantare şi plată
                                   ACORD*1)
             privind radierea ipotecii legale mobiliare înscrise în favoarea
          statului român în cadrul Programului de susţinere a întreprinderilor
              mici şi mijlocii "IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ŞI UTILAJE"
        *1) Forma acordului va fi adaptată în funcţie de situaţia pentru care se emite acordul de radiere.
        Către .....................
        Finanţator: ...............
        Date de identificare a bunului mobil pentru care se solicită acordul F.N.G.C.I.M.M.
        ..................................................
        ..................................................

        Având în vedere Adresa dumneavoastră nr. ..... /...... înregistrată la F.N.G.C.I.M.M. cu nr. ..... /Decizia privind respingerea cererii de plată a garanţiei nr. ..... /......, în conformitate cu art. 16 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2020 privind aprobarea Programului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii "IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ŞI UTILAJE", aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 766/2020, vă transmitem acordul F.N.G.C.I.M.M., exprimat în numele şi în contul statului român, prin Ministerul Finanţelor Publice, în ceea ce priveşte radierea din registrele de evidenţă şi publicitate asimilate/din Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară a dreptului de ipotecă legală mobiliară, instituit în baza Contractului de garantare nr. ............, Beneficiar ........... înregistrat la registrul comerţului sub nr. J... /.... /......, cod unic de înregistrare .........., deoarece finanţarea acordată de Finanţator prin Programul "IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ŞI UTILAJE" a fost rambursată integral/finanţatorul a renunţat la garanţia F.N.G.C.I.M.M..
        Prezentul acord s-a întocmit în două exemplare originale, din care unul pentru F.N.G.C.I.M.M. şi unul pentru Finanţator.
        F.N.G.C.I.M.M.
        Persoane autorizate,
        .....................

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016