Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ANEXĂ din 21 februarie 2020  privind aprobarea programelor de Limba română - curs de iniţiere pentru străinii adulţi care au dobândit o formă de protecţie internaţională în România şi resortisanţi ţări terţe şi Limba română - curs de iniţiere pentru copiii străini care au dobândit o formă de protecţie internaţională în România şi resortisanţi ţări terţe    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ANEXĂ din 21 februarie 2020 privind aprobarea programelor de Limba română - curs de iniţiere pentru străinii adulţi care au dobândit o formă de protecţie internaţională în România şi resortisanţi ţări terţe şi Limba română - curs de iniţiere pentru copiii străini care au dobândit o formă de protecţie internaţională în România şi resortisanţi ţări terţe

EMITENT: Ministerul Educaţiei şi Cercetării
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 178 bis din 4 martie 2020
──────────
    Aprobată prin ORDINUL nr. 3.310 din 21 februarie 2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 178 din 4 martie 2020.
──────────
                                Programa de Limba română
                    Curs de iniţiere pentru străinii adulţi care au
                      dobândit o formă de protecţie internaţională
                         în România şi resortisanţi ţări terţe
        Bucureşti, 2020

    Nota de prezentare
        Programa de Limba română - curs de iniţiere pentru străinii adulţi care au dobândit o formă de protecţie internaţională în România şi resortisanţi ţări terţe reglementează studiul limbii române ca limbă străină de către străinii adulţi care au dobândit o formă de protecţie internaţională (BPI) şi resortisanţi ţări terţe cu drept de şedere în România (RTT).
        Dezvoltarea programei a fost realizată pe baza următoarelor documente:
        ● Key Competences for Lifelong Learning - a European Reference Framework, Recommendation of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006, (Recomandarea Parlamentului European vizând competenţele cheie) in Official Journal of the EU, 30 decembrie 2006. Din acest document au fost extrase elementele componente ale competenţei de comunicare.
        ● Cadrul European Comun de Referinţă pentru Limbi (CECRL) - Acest document a orientat reflecţia asupra competenţelor de comunicare.
        ● Language Support for Adult Refugees: a Council of Europe toolkit. Acest set de instrumente a facilitat selectarea activităţilor de învăţare în funcţie de profilul specific al cursanţilor refugiaţi.

        La nivelul curriculumului actual, competenţele sunt definite în perspectivă europeană ca ansambluri structurate de cunoştinţe, deprinderi şi atitudini dobândite prin învăţare, care concură la rezolvarea problemelor specifice unui domeniu, dar şi a unor probleme generale. Astfel, programa este centrată pe un model de proiectare curriculară ce vizează dezvoltarea competenţelor de comunicare în limba română, potrivit Cadrului European Comun de Referinţă pentru Limbi Străine (CECRL), în acord cu profilul şi nevoile reale de învăţare ale refugiaţilor şi migranţilor adulţi în România. De asemenea, aceasta este în acord cu Recomandarea Parlamentului European şi a Consiliului Uniunii Europene privind competenţele cheie din perspectiva învăţării pe parcursul întregii vieţi (2006/962/EC). Competenţele cheie îi permit individului să înţeleagă, să se exprime şi să interpreteze concepte, sentimente, fapte şi opinii atât în formă orală cât şi scrisă (ascultare, vorbire, citire şi scris) în anumite contexte sociale şi culturale (muncă, formare profesională, educaţie, în timpul liber, în viaţa privată etc.), în funcţie de nevoile şi dorinţele fiecăruia în vederea facilitării procesului de integrare socio-economică şi culturală în societatea românească.
        Programa de Limba română - curs de iniţiere pentru străinii adulţi care au dobândit o formă de protecţie internaţională în România şi resortisanţi ţări terţe are în vedere legătura foarte strânsă care există între procesul de achiziţie a limbii şi procesul de integrare pe care trebuie să-l parcurgă o persoană cu statut de refugiat sau migrant. Achiziţia limbii române reprezintă o premisă pentru exersarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor de către aceste persoane, pentru obţinerea independenţei şi autosusţinerii, precum şi pentru relaţionarea în noua societate. De asemenea, aceasta este esenţială pentru obţinerea de cunoştinţe de bază privind cultura şi valorile societăţii ţării gazdă şi dobândirea de competenţe civice.
        Programa are în vedere nevoia de abordare comunicativ-funcţională în învăţarea limbii române într-o manieră adaptată profilului şi nevoilor cotidiene de comunicare ale BPI şi RTT în România, în contextul actual, luând în considerare aspecte privind istoricul educaţional al cursantului şi modalităţile de familiarizare a acestuia cu mediul şcolar. Această abordare se întemeiază pe date care pun în evidenţă faptul că aproximativ două treimi din persoanele BPI din România care au participat la cursurile de iniţiere în limba română şi de acomodare culturală, organizate în cadrul Programului General Solidaritatea şi Gestionarea Fluxurilor Migratorii (PG SOLID) şi a Programului Naţional Fondului pentru Azil, Migraţie şi Integrare (FAMI), în perioada 2012-2016, nu au finalizat gimnaziul în ţara de origine şi o treime sunt neşcolarizate. Alţi factori determinanţi pentru învăţare sunt: vârsta la momentul sosirii în România, genul, timpul petrecut şi gradul de expunere la noua societate, dar şi diferenţa lingvistică şi distanţa geografică dintre ţara de origine şi România. De asemenea, sănătatea fizică şi mentală, traumele şi tortura anterioare suferite, responsabilităţile familiale şi circumstanţele economice sau locative pot constitui provocări care pot influenţa învăţarea limbii române.
        Pornind de la aceste considerente, prezenta programă este concepută pe trei niveluri corespondente CECRL: începător (nivelul A1), intermediar (nivelul A2) şi avansat (B1). Aceasta permite revizuirea conţinutului cursului actual de iniţiere în limba română pentru adulţii BPI, fiind centrate pe formarea de competenţe de comunicare şi nu pe asimilarea de conţinuturi lingvistice specifice limbii române.

    Caracteristicile programei şi numărul de ore
        Programa este maximală şi permite profesorului să personalizeze activităţile de învăţare, în funcţie de profilul şi motivaţia cursanţilor, dezvoltând progresiv competenţele lingvistice ale acestora.
        Având în vedere abordarea centrată pe dezvoltarea de competenţe, fiecare oră de curs contribuie la atingerea unor niveluri conform CECRL, şi nu poate fi văzută doar ca o achiziţie de cunoştinţe. Numărul de ore alocat pentru atingerea acestor niveluri ţine cont de profilul educaţional şi motivaţia cursanţilor, de nivelurile de competenţe anterioare reale ale acestora şi de prevederile O.G. nr. 44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit o formă de protecţie sau un drept de şedere în România, precum şi a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European cu normele metodologice de aplicare în vigoare.
        Numărul de ore de predare aferent atingerii fiecărui nivel CECRL poate varia în funcţie de profilul specific al cursanţilor. De exemplu, pentru majoritatea cursanţilor BPI adulţi, învăţarea limbii române presupune învăţarea alfabetului latin, astfel încât atingerea nivelurilor A1 şi A2 ar putea necesita un număr de ore mai mare decât cel prevăzut.
        Orientativ, a fost alcătuit următorul tabel de corespondenţă:

┌───────┬──────────────────────────────┐
│Nivel │Număr de ore necesar pentru │
│CECRL │atingerea nivelului │
├───────┼──────────────────────────────┤
│A1 │136 │
├───────┼──────────────────────────────┤
│A2 │272 (136 A1 + 136) │
├───────┼──────────────────────────────┤
│B1 │408 (272 A2 + 136) │
└───────┴──────────────────────────────┘


        Programa de Limba română - curs de iniţiere pentru străinii adulţi care au dobândit o formă de protecţie internaţională în România şi resortisanţi ţări terţe are următoarea structură:
        ● Notă de prezentare
        ● Competenţe generale
        ● Competenţe specifice şi exemple de activităţi de învăţare
        ● Conţinuturi
        ● Sugestii metodologice

        Competenţele generale sunt urmărite pe întreg parcursul cursului şi orientează achiziţiile cursanţilor adulţi BPI şi RTT, în contexte particulare diverse, în vederea facilitării procesului de integrare în România.
        Competenţele specifice sunt derivate din competenţele generale şi vizează, progresiv, achiziţiile participantului, în funcţie de nivelurile CECRL. Pentru realizarea competenţelor specifice, în programă sunt propuse exemple de activităţi de învăţare, care valorifică experienţa concretă a cursantului şi integrează strategii didactice adecvate în contexte de învăţare variate.
        Conţinuturile constituie baza de operare pentru dezvoltarea competenţelor. Domeniile de conţinut propuse sunt selectate din lista oferită în descriptivul de conţinuturi ale competenţei de comunicare în limba străină din Recomandarea Parlamentului european privind cadrul de referinţă pentru competenţe cheie pentru învăţarea pe parcursul întregii vieţi.
        Sugestiile metodologice au rolul de a orienta profesorul în organizarea demersului didactic pentru a reuşi să faciliteze formarea competenţelor.

    Competenţe generale
    1. Receptarea de mesaje orale în situaţii de comunicare uzuală
    2. Exprimarea orală situaţii de comunicare uzuală
    3. Receptarea de mesaje scrise în situaţii de comunicare uzuală
    4. Redactarea de mesaje în situaţii de comunicare uzuală

    Competenţe specifice şi exemple de activităţi de învăţare
    1. Receptarea de mesaje orale în situaţii de comunicare uzuală

┌────────────────────┬────────────────┬─────────────┬───────────────┬──────────────┬─────────────┐
│A1.1 │A1.2 │A2.1 │A2.2 │B1.1 │B1.2 │
├────────────────────┼────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │1.1. │ │
│ │ │ │ │Desprinderea │1.1. │
│ │1.1. │ │ │principalelor │Identificarea│
│ │Identificarea │ │ │puncte din │de elemente │
│ │semnificaţiei │ │1.1. │emisiuni radio│de înţelegere│
│ │globale a unui │ │Identificarea │/ TV/internet │globală din │
│1.1. Oferirea unei │mesaj oral clar │ │semnificaţiei │pe teme │mesaje │
│reacţii adecvate, la│articulat în │ │unor schimburi │familiare, │autentice │
│un salut/o întrebare│contexte │1.1. │verbale clar │dacă se │- rezolvarea │
│/ instrucţiune │familiare │Identificarea│articulate, │vorbeşte │de exerciţii │
│simplă rostită clar │- formularea de │unor detalii │care au loc în │relativ rar şi│de tip │
│şi rar │răspunsuri la │din mesaje │mod curent │cu claritate │adevărat/ │
│- folosirea │întrebările: │simple │- respectarea │- alegerea │fals sau │
│saluturilor, în │Cine...? Ce....?│articulate │unor reguli de │variantei │alegere │
│funcţie de momentele│Când....? │clar şi rar │conduită în │corecte în │multiplă; │
│zilei │Unde....? │în contexte │sala de curs │exerciţii de │- │
│- folosirea │De unde ...? │cunoscute/ │prezentate de │tip adevărat/ │desprinderea │
│saluturilor, în │- formularea de │previzibile │adulţi/de │fals, alegere │mesajului │
│funcţie de persoană │răspunsuri la │- răspunsuri │profesori │multiplă în │unui discurs │
│- selectarea unei │întrebarea │la întrebări │- interacţiuni │baza temelor │sau cântec │
│imagini dintr-un │Despre ce e │simple despre│uzuale (la │specifice │românesc, │
│set, pentru a indica│vorba în ...? │anumite │piaţă, în │- colectarea │audiat │
│înţelegerea │- selectarea │elemente din │mijloacele de │unor │- formularea │
│întrebării/ │variantei │mesaje │transport, pe │informaţii │de întrebări │
│instrucţiunii │corecte dintr-un│audiate │stradă, la │despre diverse│după o │
│- producerea de │set prezentat │- completarea│locul de muncă,│teme de │prezentare pe│
│răspunsuri │(imagine │unor contexte│timp liber │interes │diverse teme │
│nonverbale la │semnificativă şi│cu expresii/ │etc.) │- documentarea│din aria │
│comenzi simple │imagini │cuvinte lipsă│- rezolvarea de│pentru │tematică a │
│(vino, ridică-te, │plauzibile/ │ │exerciţii de │activităţi │nivelului │
│stai jos, deschide │distractori) │ │tip adevărat/ │legate de │lingvistic │
│cartea etc.) │- alegerea │ │fals sau │găsirea unui │- completarea│
│ │variantei │ │alegere │loc de muncă, │unor tabele /│
│ │corecte în │ │multiplă │înscrierea la │scheme cu │
│ │exerciţii de tip│ │ │şcoală, │elemente │
│ │adevărat/ fals │ │ │accesarea de │lipsă │
│ │ │ │ │servicii │ │
│ │ │ │ │medicale etc. │ │
├────────────────────┼────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │1.2. │ │ │ │ │
│ │Identificarea │ │ │ │ │
│ │orei şi a │ │ │1.2. │ │
│ │cantităţii │ │ │Desprinderea │ │
│ │exprimate │1.2. │ │semnificaţiei │1.2. │
│ │numeric (numere,│Urmărirea │1.2. Sesizarea │dintr-o │Formularea de│
│ │preţuri) în │unor │punctelor │conversaţie │ipoteze cu │
│ │cadrul unui │instrucţiuni │principale din │cotidiană │privire la │
│1.2. Recunoaşterea │mesaj audiat │simple de │mesaje şi │atunci când │continuarea │
│unor poziţii de bază│articulat clar │orientare, în│anunţuri clare │interlocutorii│unei relatări│
│(stânga, dreapta, │şi rar │vederea │şi simple │reformulează │simple, │
│aici, acolo, pe, │- realizarea de │atingerii │- oferirea unei│sau repetă la │întrerupte │
│sub, în, în faţa, în│jocuri de rol la│unui obiectiv│reacţii │cerere anumite│- formularea │
│spatele) │magazin: │- marcarea cu│adecvate la │cuvinte/ │de ipoteze │
│- indicarea poziţiei│clientul │săgeţi pe o │mesajul audiat │expresii │simple cu │
│prin limbajul non- │plătind preţul │hartă simplă │- completarea │- │privire la │
│verbal │corect în │a unui oraş/ │unui │identificarea │posibila │
│- aşezarea unui │funcţie de │ţări; │tabel/ text │şi notarea │continuare a │
│obiect în funcţie de│mesajul audiat │- executarea │lacunar cu │sintagmelor de│evenimentelor│
│poziţiile indicate │-formularea de │unui set de │informaţii │repetare/ │din │
│- schimbarea │întrebări şi │instrucţiuni │lipsă │reformulare în│relatarea │
│poziţiei unui obiect│răspunsuri │în vederea │- punerea în │scopul │ascultată │
│în funcţie de │referitoare la │poziţionării │ordine logică a│folosirii lor │- compararea │
│instrucţiuni date │oră pe baza unui│corecte a │punctelor │ulterioare │variantei │
│ │ceas │obiectelor │principale din │- transmiterea│personale cu │
│ │desenat/ceas │sau a │mesajele │semnificaţiei/│mesajul │
│ │adevărat │persoanelor │ascultate │expresiilor/ │original │
│ │- notarea de: │în spaţiu │ │elementelor │ │
│ │numere, date, │ │ │repetate prin │ │
│ │ore şi nume de │ │ │joc de rol │ │
│ │locuri din │ │ │ │ │
│ │mesaje audiate │ │ │ │ │
├────────────────────┼────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │1.3. │ │ │ │
│ │ │Manifestarea │ │ │ │
│ │ │interesului │ │ │1.3. │
│ │ │pentru │ │ │Desprinderea │
│ │ │înţelegerea │ │ │semnificaţiei│
│ │1.3. │de detalii │ │1.3. │unor │
│ │Manifestarea │dintr-o │ │Raportarea │informaţii │
│ │disponibilităţii│varietate de │1.3. │proactivă la │tehnice │
│ │pentru │mesaje orale │Solicitarea în │schimburi │simple cu │
│ │receptarea de │simple │forme simple a │verbale │privire la │
│ │mesaje orale │(filme, │repetării unui │- manifestarea│funcţionarea │
│1.3. Manifestarea │simple, │clipuri) │mesaj/ fragment│toleranţei │unor aparate │
│curiozităţii faţă de│articulate clar │- folosirea │de mesaj pentru│faţă de │- ascultarea │
│sesizarea │şi rar │unui document│a desprinde │interlocutori │unor │
│semnificaţiei unor │- vizionarea de │audio- video │semnificaţia │prin folosirea│instrucţiuni │
│mesaje simple │clipuri adecvate│autentic şi │acestuia │de structuri │pentru │
│- participarea la │din punct de │simplu ca │-realizarea │lingvistice │utilizarea │
│jocuri de rol de │vedere tematic │punct de │unor jocuri de │specifice │unor aparate │
│tipul │şi lingvistic │plecare a │rol │limbii │casnice sau │
│vorbitor-ascultător.│- realizarea │unei │corespunzătoare│studiate şi │administrarea│
│- formularea de │unui desen în │activităţi/ │unor situaţii │elemente de │unor │
│ipoteze referitoare │funcţie de un │unui proiect │cotidiene (la │comunicare │medicamente │
│la sesizarea │mesaj audiat │- │magazin, la │nonverbală │- asocierea │
│semnificaţiei în │- răspunsuri │desprinderea │locul de muncă,│- realizarea │imaginilor cu│
│limba maternă sau │nonverbale la │unor │la doctor, la │unor exerciţii│textul audiat│
│prin intermediul │recunoaşterea/ │informaţii │şcoala │de reflectare │- rezolvarea │
│unor mijloace │înţelegerea │relevante din│copiilor, în │asupra rolului│unor sarcini │
│nonverbale (obiecte,│contextului/ │anunţuri de │familie, la │structurilor │(de tip │
│imagini, pantomimă) │expresiilor/ │interes │restaurant) │utilizate prin│adevărat/ │
│ │cuvintelor: │public (în │- realizarea │crearea │fals sau │
│ │ridic mâna, │gară, │unor contexte │contextelor │alegere │
│ │şterg tabla, │aeroport, │diverse pentru │potrivite, de │multiplă) │
│ │deschid │magazin) │mesaje │exemplu │- ordonarea │
│ │fereastra, │- crearea │ │Pălăriile │fragmentelor │
│ │închid uşa │unor noi │ │gânditoare │de text în │
│ │ │contexte în │ │ │conformitate │
│ │ │care se │ │ │cu textul │
│ │ │utilizează │ │ │audiat │
│ │ │detaliile: │ │ │ │
│ │ │joc de rol, │ │ │ │
│ │ │stand-up- uri│ │ │ │
└────────────────────┴────────────────┴─────────────┴───────────────┴──────────────┴─────────────┘


    2. Exprimarea orală în situaţii de comunicare uzuală

┌─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┬────────────────┬────────────────┬─────────────────┐
│A1.1 │A1.2 │A2.1 │A2.2 │B1.1 │B1.2 │
├─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────┤
│2.1. Reproducerea│ │ │ │ │ │
│/ formularea unor│ │ │ │ │ │
│mesaje simple şi │ │ │ │ │ │
│scurte, │ │ │ │ │ │
│respectând │ │2.1. Oferirea │2.1. Relatarea │2.1. Exprimarea │ │
│pronunţia şi │ │unei opinii în │unei întâmplări/│unei sugestii │2.1. Formularea │
│intonaţia │ │legătură cu un │a unor │sau a unei │de idei/ păreri │
│specifice, cu │2.1. Exprimarea a│subiect familiar/│experienţe │reacţii la o │pe teme de │
│sprijin din │ceea ce îi place/│situaţie │personale │propunere în │interes în cadrul│
│partea │displace │cunoscută │- relatarea │cadrul unui │unei discuţii/ în│
│interlocutorului │- explicarea │- rezolvarea de │activităţilor de│dialog informal │mesaje de răspuns│
│- repetarea │simplă a │exerciţii de │săptămâna │- exersarea │- realizarea de │
│formulelor de │preferinţei │exprimare a │trecută/ din │solicitării unei│interviuri │
│salut, de │- realizarea unui│acordului/ │familie/ din │confirmări/ │ghidate/dirijate │
│prezentare │top al │dezacordului │ţara de origine │infirmări │- dezbaterea pe │
│- indicarea │preferinţelor din│- discutarea │pe baza unei │- realizarea │baza argumentelor│
│vârstei, a │clasă/alimente/ │etapelor unui │liste de puncte │unei burse a │pro/ contra a │
│culorii preferate│grup de prieteni │proiect │- expunerea unei│sugestiilor │unei teme de │
│etc. │- realizarea de │-rezolvarea de │experienţe (cu │pentru │interes (de │
│- exerciţii joc │scurte prezentări│exerciţii în │ppt/ videoclip/ │organizarea unui│exemplu, Este │
│de articulare │ale unor persoane│vederea │jurnal audio) │eveniment (în │necesară │
│corectă a │cu accent pe │exprimării │- realizarea │familie, în │colectarea │
│fonemelor │preferinţele │opiniei │unui interviu │comunitate) │selectivă? Este │
│specifice, a │acestora │personale, │dirijat │- exprimarea │util │
│modelelor │ │exprimării unui │- relatarea unei│sentimentelor/ │voluntariatul? │
│intonatorii │ │sfat/a unor │experienţe │opiniei │ │
│specifice │ │indicaţii │personale │personale │ │
│- exprimarea unei│ │ │ │ │ │
│idei │ │ │ │ │ │
│- exprimarea unei│ │ │ │ │ │
│calităţi │ │ │ │ │ │
├─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────┤
│ │ │2.2. Cererea şi │ │ │ │
│ │ │oferirea de │ │ │2.2. Parafrazarea│
│ │ │informaţii │ │ │orală a mesajului│
│ │ │referitoare la │ │2.2. │unor scurte │
│2.2. Participarea│ │casă, familie, │2.2. │Participarea la │pasaje scrise cu │
│la dialoguri │2.2. Cererea şi │adresă, persoane,│Participarea la │scurte │cuvintele şi │
│simple în │oferirea de │pasiuni obiceiuri│scurte schimburi│conversaţii în │ordinea din │
│contexte de │informaţii │- dialoguri │sociale cu │contexte │textul original │
│necesitate │referitoare la │scurte între │sprijin din │obişnuite, │- relatarea orală│
│imediată │numere, la │cursanţi sau │partea │asupra unor │a sensului unor │
│- participarea la│preţuri, la │cursant-profesor-│interlocutorilor│subiecte │pasaje citite │
│jocuri de rol │exprimarea orei │pentru a afla │- oferirea de │generale │folosind │
│simple, după un │- participarea la│adresa cuiva, │răspunsuri şi │- susţinerea de │cuvintele din │
│scenariu dat - Ce│jocuri de rol la │unde şi cu cine │reacţii la │conversaţii │text şi │
│mai faci? Câţi │curs/ la piaţă │locuieşte │întrebări/ │simple despre │reconstruind │
│ani ai? Care este│- realizarea de │- dialoguri │invitaţii/ │experienţe avute│textul │
│culoarea │jocuri cu │pentru │oferte/ │/ filme/ │- rezumarea orală│
│preferată? Îţi │folosirea │prezentarea │acceptare/ refuz│personalităţi │a unor pasaje │
│plac fructele? │unităţilor de │familiei/ a │etc. │importante │scrise şi │
│Îţi place │măsură în │prietenilor │- formularea de │pentru viaţa │expunerea │
│sportul? │diferite domenii │(descrierea │întrebări şi │cursantului │acestora în grup │
│- adaptarea │de interes pentru│membrilor │răspunsuri │- realizarea de │sau partenerului │
│dialogului la │adulţi │familiei, vârsta,│pentru a afla/ │dialoguri în │- găsirea │
│contexte │ │profesia, │oferi detalii de│pregătirea unor │ideilor- cheie/ │
│situaţionale noi │ │pasiuni) │identificare │proiecte comune │cuvintelor- cheie│
│ │ │- completarea │ │ │şi realizarea │
│ │ │unor tabele/ │ │ │unui text tip │
│ │ │scheme pe tema │ │ │oglindă │
│ │ │dată │ │ │ │
├─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────┤
│ │ │ │2.3. Realizarea │ │2.3. Descrierea │
│ │ │ │unor expuneri │ │acţiunii unei │
│ │ │ │scurte, │ │cărţi sau unui │
│2.3. Prezentarea │ │ │repetate, a unui│ │film şi a │
│unui obiect/unei │2.3. Descrierea │ │subiect familiar│ │reacţiilor │
│persoane/ unui │simplă a unei │ │- *prezentarea │2.3. Descrierea │proprii │
│personaj prin │persoane/a unui │2.3. Descrierea │în câteva │unor intenţii, │- povestirea unei│
│identificare │personaj │unor obiecte/ a │cuvinte/ │speranţe, │acţiuni (carte │
│- indicarea şi │- indicarea │locuinţei │succintă a unui │ambiţii │sau film) şi a │
│numirea unei │câtorva trăsături│- prezentarea │poster/ a unei │- descrierea │impresiilor │
│persoane/ unui │ale unui membru │casei/ │activităţi de │intenţiilor de │personale cu │
│obiect │al familiei, │apartamentului │proiect │viitor cu │sprijinul unor │
│- identificarea │prieten sau coleg│- realizarea de │- raportarea │privire la │întrebări │
│unui obiect prin │- identificarea │exerciţii în │unei activităţi │studii, meserii │ajutătoare │
│jocuri de tip │unei persoane/a │parteneriat de │pe baza unui │sau viaţa │- relatarea │
│întrebare-răspuns│unui personaj │descriere şi │plan/ pregătirii│personală │evenimentelor din│
│- formularea de │prin jocuri de │reprezentare a │prealabile │- descrierea │perspectiva unui │
│răspunsuri la │tip │unui spaţiu │- realizarea şi │meseriei visate │personaj │
│întrebările: Cine│întrebare-răspuns│ │prezentarea unui│ │- relatarea în │
│este? Ce este? │ │ │grafic/ unei │ │grupuri diferite │
│Cum este? │ │ │diagrame │ │de cursanţilor a │
│ │ │ │- interpretarea │ │unor secvenţe │
│ │ │ │unei statistici │ │dintr-o carte/ │
│ │ │ │ │ │dintr-un film │
├─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │2.4. │ │
│ │ │ │ │Manifestarea │ │
│ │ │2.4. Manifestarea│ │interesului │2.4. Exprimarea │
│ │ │interesului │ │pentru calitatea│şi solicitarea │
│ │2.4. Manifestarea│pentru exprimarea│2.4. │exprimării / │unor puncte de │
│ │deschiderii │personală într-o │Participarea la │interacţiunii │vedere personale │
│2.4. Manifestarea│pentru │altă limbă decât │schimbul verbal │- solicitarea │într-o │
│disponibilităţii │interacţiune │cea maternă │fără teama de │reformulării │conversaţie │
│pentru │socială şi │- utilizarea │eşec │- realizarea de │- organizarea de │
│articularea unor │lingvistică │limbii române │- căutarea unei │exerciţii de │dezbateri │
│sunete noi şi │- practicarea │pentru a se │variante simple │corectare │pro-contra pe │
│pentru a explora │formulelor │exprima în │de exprimare │reciprocă/ │teme de interes │
│noi modele │conversaţionale │contexte │- folosirea │autocorectare │- realizarea de │
│articulatorii/ de│- exersarea │de comunicare │mijloacelor de │- realizarea de │jocuri de rol pe │
│intonaţie şi │convenţiilor de │uzuală │exprimare │exerciţii de │teme de interes │
│accent │comunicare │- realizarea de │vizuală şi │autoevaluare pe │cu privire la │
│- producerea şi │(folosirea │jocuri de rol în │nonverbală în │baza │viaţa şi │
│interpretarea de │corectă a │diferite situaţii│sprijinul unei │înregistrării │oportunităţile în│
│replici scurte în│formelor de │de comunicare │prezentări │audio sau a │oraşul/ţara gazdă│
│scenete │adresare tu/ │- realizarea de │verbale │semnalării unor │- exprimarea │
│ │Dvs.) │materiale de │- jocuri de rol │erori din partea│părerii prin │
│ │- joc de rol │promovare a │ │colegilor │jocuri de │
│ │ │limbii române │ │- repetarea │argumentare/ │
│ │ │ │ │parţială a │contraargumentare│
│ │ │ │ │frazei │ │
│ │ │ │ │interlocutorului│ │
└─────────────────┴─────────────────┴─────────────────┴────────────────┴────────────────┴─────────────────┘


    3. Receptarea de mesaje scrise în situaţii de comunicare uzuală

┌───────────────┬──────────────┬───────────────┬────────────────┬─────────────┬─────────────┐
│A1.1 │A1.2 │A2.1 │A2.2 │B1.1 │B1.2 │
├───────────────┼──────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│3.1. │ │ │ │ │ │
│Recunoaşterea │ │ │ │ │ │
│semnificaţiei │ │ │ │ │ │
│unor fraze │ │ │ │ │ │
│uzuale tipice │3.1. │ │3.1. │ │3.1. │
│pentru viaţa │Identificarea │3.1. │Identificarea │ │Identificarea│
│cotidiană │unor detalii │Identificarea │informaţiilor │ │rapidă a │
│- jocuri pentru│din texte │informaţiilor │necesare din │ │informaţiilor│
│asocierea unor │simple care │din panouri şi │liste sau din │ │relevante │
│simboluri │conţin │semne aflate în│texte │3.1. │dintr-o serie│
│iconice cu │informaţii │locuri publice │funcţionale │Desprinderea │de texte │
│forma verbală │uzuale │pentru │simple (pliante,│sensului unor│scurte │
│corespunzătoare│- răspunsuri │facilitarea │meniuri, │cuvinte │- exerciţii │
│(de exemplu, │la întrebări │orientării │anunţuri din │separate din │de │
│indicatoare │simple │- exerciţii de │ziare/online) │context în │identificare │
│uzuale pe │referitoare la│identificare a │- identificarea │vederea │a │
│stradă - │text │unor informaţii│de informaţii │deducerii │informaţiilor│
│Parcare │- exerciţii de│vitale de │necesare în │înţelesului │de bază, de │
│interzisă, │completare de │securitate │texte simple │unei expresii│tipul Cine? │
│Metrou, Spital)│text / enunţ │(Pericol, Nu │(publicitare sau│din texte pe │Unde? Când? │
│- realizarea │lacunar pe │traversaţi, │de interes │teme │Ce? din ştiri│
│unor comenzi │baza │Drum │general - un │familiare │scurte sau │
│simple de │informaţiilor │blocat,Acces │panou în │- completarea│din alte │
│calculator │aflate din │interzis, Drum │magazin, │de tabele │relatări │
│(deschide, │text │în │avizierul │- exerciţii │scrise │
│închide, │- aflarea de │construcţie...)│blocului etc.) │de asociere │- │
│copiere, │informaţii de │- realizarea │- exerciţii de │- │evidenţierea │
│lipire, │pe internet pe│unui index cu │căutare în │interpretare │informaţiilor│
│imprimare etc.)│baza unor fişe│informaţii din │pliante/ ghiduri│de grafice, │relevante │
│- realizarea de│simple de │panouri şi │turistice │tabele, │prin │
│conexiuni │lucru: Ce? │semne aflate în│- găsirea unui │diagrame │identificarea│
│logice corecte │Când? │locuri publice │meniu adecvat în│simple │cuvintelor │
│a │Unde? de │- exerciţii de │funcţie de │ │cheie şi │
│semnificaţiilor│exemplu, │asociere a │preferinţe, din │ │transferarea │
│privind │evenimente │semnificaţiilor│oferta unui │ │informaţiilor│
│funcţionarea/ │culturale, │- puzzle │restaurant │ │în tabele, │
│utilizarea │concerte etc. │ │ │ │scheme etc. │
│aparaturii de │ │ │ │ │ │
│uz cotidian: │ │ │ │ │ │
│telefon mobil, │ │ │ │ │ │
│televizor etc. │ │ │ │ │ │
├───────────────┼──────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │3.2. │
│ │ │ │ │ │Selectarea de│
│ │ │ │ │ │informaţii │
│ │ │ │ │ │din mai multe│
│ │ │ │ │ │texte în │
│ │ │ │ │ │scopul │
│ │3.2. │ │ │3.2. │îndeplinirii │
│ │Identificarea │ │3.2. Extragerea │Desprinderea │unei sarcini │
│ │unor │ │informaţiilor │principalelor│structurate │
│3.2. │elemente │ │prezentate din │puncte din │de lucru │
│Identificarea │importante de │ │articole de ziar│articole │- folosirea │
│semnificaţiei │reperare a │ │/ digitale │scurte pe │de texte │
│globale a unui │unui eveniment│ │simple sau din │teme │scurte pentru│
│text simplu pe │pe un afiş │3.2. Căutarea │broşuri de │familiare şi │identificarea│
│teme familiare │(inclusiv afiş│de imagini │prezentare, în │de │unor │
│- efectuarea │digital) sau │relevante │care numele şi │actualitate │informaţii │
│unei activităţi│pe un alt │pentru a │numerele joacă │- Bursa │relevante, de│
│în funcţie de │suport │ilustra │un rol important│ştirilor - │exemplu, │
│mesajul primit │- localizarea │proiecte în │- completarea de│realizarea │despre │
│- alegerea unei│unui eveniment│comunitate │texte lacunare │unui album cu│obiecte │
│imagini │(concert, │- realizarea de│cu informaţii │cele mai │pierdute sau │
│potrivite │spectacol)- │postere: │care se regăsesc│interesante │sfaturi pe │
│dintr-un set │loc şi dată de│Desertul meu │în text │evenimente │forumuri │
│pentru a │desfăşurare │preferat │- proiecte pe │selectate │online, cu │
│ilustra │- │Artistul meu │teme de interes:│săptămânal │scopul │
│semnificaţia │identificarea │preferat ... │Un /O artist(ă) │din familie/ │redactării de│
│textului │locului şi a │- realizarea │celebru/ă în │locul de │sfaturi │
│- răspuns la │orei de │unui material │ţara mea │muncă/şcoală │proprii sau │
│întrebarea │desfăşurare a │video de │......... │- realizarea │găsirii unor │
│„Despre ce e │unui eveniment│prezentare │Accesul la │unei emisiuni│obiecte │
│vorba în text?”│sportiv pe un │ │servicii │dezbatere - │- asocierea │
│/ Recunoaşteţi │bilet de │ │medicale ..... │avantaje/ │logică, │
│tema textului? │intrare │ │Înscrierea la │dezavantaje, │corectă a │
│ │- exerciţii de│ │şcoală a │ale │unor titluri │
│ │orientare pe │ │copiilor ..... │informaţiilor│sau soluţii │
│ │hartă - │ │ │selectate │date pentru │
│ │citirea hărţii│ │ │ │diverse │
│ │ │ │ │ │situaţii: │
│ │ │ │ │ │texte/ │
│ │ │ │ │ │anunţuri - │
│ │ │ │ │ │titluri, │
│ │ │ │ │ │subtitluri, │
│ │ │ │ │ │imagini │
├───────────────┼──────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │3.3 │ │
│ │ │ │ │Desprinderea │3.3 │
│3.3. │3.3. │3.3. │ │sensului │Recunoaşterea│
│Descifrarea │Identificarea │Identificarea │ │global din │organizării │
│unor mesaje │datelor cerute│informaţiilor │3.3. │articole sau │logice a unui│
│simple │pe un formular│din mesaje │Recunoaşterea │interviuri │paragraf/ │
│familiare │simplu (nume, │scrise simple │diferitelor │- activităţi │text │
│primite de la │prenume, data │- oferirea de │tipuri de │de selectare │funcţional │
│prieteni, │naşterii, │reacţii │corespondenţă pe│a │-exerciţii de│
│colegi, │adresa) │adecvate în │subiecte │informaţiilor│reconstituire│
│profesor │- │funcţie de │familiare │relevante în │a ordinii │
│- completare de│identificarea │mesaj │(solicitarea │vederea │fragmentelor │
│text lacunar │unui coleg │- efectuarea │unei informaţii)│efectuării │- exerciţii │
│- răspunsuri la│după │unei activităţi│- citire de │unei sarcini │de segmentare│
│întrebări │descrierea │în funcţie de │bileţele de │de lucru │a textelor │
│referitoare la │sumară a celui│mesajul primit │apreciere │- selectarea │- completare │
│informaţia │căutat sub │- propunerea │-postare pe │celor mai │cu conectori,│
│dintr-un text │categoriile │lecturii unui │reţea de │potrivite │elemente │
│de sms/ │- nume, │material pe │socializare │surse de │determinate │
│e-mail cu │prenume, │baza │- identificare │informare │de sens în │
│privire la │vârstă │înţelegerii │de e-card, │pentru │economia │
│situaţii uzuale│-identificarea│globale │e-mail, │realizarea │textului │
│(nu pot vorbi │datelor │- oferirea de │scrisoare semi- │unei teme/ │scris │
│acum, ne vedem │dintr-un │sfaturi pentru │formal │documentări │- realizarea │
│diseară, │permis de │a aprofunda un │ │- realizarea │de planuri de│
│sună-mă la 5 │şedere / carte│text sau pentru│ │de colecţii │idei short- │
│etc.) │de identitate │a-l ocoli │ │de articole/ │list, texte │
│ │ │ │ │surse pe │oglindă │
│ │ │ │ │anumite teme │ │
├───────────────┼──────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │3.4. │
│ │ │ │ │ │Manifestarea │
│ │ │ │ │ │interesului │
│3.4 │ │ │ │ │pentru │
│Manifestarea │ │ │3.4. │3.4. │selectarea │
│curiozităţii │3.4 │3.4. │Manifestarea │Manifestarea │unor texte │
│pentru │Manifestarea │Manifestarea │disponibilităţii│deschiderii │pertinente în│
│decodarea unor │deschiderii │interesului │pentru informare│pentru │funcţie de │
│mesaje scrise │pentru │pentru lectura │prin lectură │informare │nevoile de │
│simple │receptarea de │de orientare │- participarea │dintr-o │învăţare/ │
│- căutarea unei│mesaje în │- jocuri de │la proiecte │varietate de │cunoaştere │
│felicitări pe │limba străină │orientare pe │integrate care │surse │- căutarea de│
│site-uri │- jocuri de │hartă, plan, în│necesită │- utilizarea │texte în │
│specializate │orientare pe │spaţiul clasei │documentare │textelor în │funcţie de │
│pentru a le │hartă, plan, │în funcţie de │- realizarea de │diverse │interes │
│potrivi cu │în spaţiul │instrucţiuni │materiale de │situaţii │- selectarea │
│profilul unui │clasei în │- elaborarea de│informare/ │- exerciţii │de texte │
│coleg/un anume │funcţie de │strategii de │grupuri de │de │multimodale │
│eveniment │instrucţiuni │înţelegere │experţi, │identificare │adecvate │
│- realizarea │- descoperirea│globală a │realizarea de │a tipurilor │intereselor │
│unui album │mesajelor din │textului: la │reclame/ panouri│de texte │personale de │
│ilustrat cu │aplicaţii pe │prima lectura -│publicitare în │multimodale │lectură (de │
│sărbători din │calculator │tema, Ce?, │formate diverse:│adecvate │ex. afişe │
│cultura │- vizionarea │Când, Unde?, │panouri, ppt, │intereselor │publicitare │
│românească │de materiale │Cine? │video, blog etc.│personale de │digitale, │
│(specifice unui│video- │- realizarea de│- iniţierea de │lectură │naraţiuni │
│anumit sezon), │podcasturi pe │prezentări/ │corespondenţă │(afişe │grafice etc. │
│pe baza │diverse teme │materiale │electronică cu │publicitare │adecvate │
│mesajelor │şi rezolvarea │pentru │persoane din │digitale, │intereselor) │
│descoperite pe │exerciţiilor │expoziţii tip │alte oraşe pe │naraţiuni │- prezentarea│
│site-uri de │aferente │piaţetă │tematici date │grafice etc.)│„Textului │
│felicitări │ │ │sau liber alese │ │lunii” din │
│ │ │ │ │ │partea │
│ │ │ │ │ │grupelor de │
│ │ │ │ │ │lucru o dată │
│ │ │ │ │ │pe lună │
└───────────────┴──────────────┴───────────────┴────────────────┴─────────────┴─────────────┘


    4. Redactarea de mesaje în situaţii de comunicare uzuală

┌────────────┬────────────────┬─────────────┬───────────────┬──────────────┬─────────────┐
│A1.1 │A1.2 │A2.1 │A2.2 │B1.1 │B1.2 │
├────────────┼────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │4.1. │
│4.1. │ │ │4.1. │ │Redactarea │
│Scrierea │ │ │Completarea │ │unei scrisori│
│unei │ │ │unui formular │4.1. │despre │
│felicitări │4.1. Completarea│4.1. │cu informaţii │Redactarea CV-│situaţia │
│de ziua │de date │Redactarea de│de identificare│ului în forma │personală │
│cuiva sau │personale (nume,│mesaje şi de │(educaţie, │prescurtată │(familie, │
│pentru o │prenume, adresa,│note simple │interese, │folosind un │şcoala, │
│sărbătoare │vârsta, pasiuni)│şi scurte │competenţe) │template │interese │
│- realizarea│- completare de │- redactarea │- realizarea │simplu │etc.) │
│unui │formulare pentru│unei │unei prezentări│-identificarea│- exerciţii │
│calendar al │înscrierea la │invitaţii/ │a membrilor │elementelor │de │
│sărbătorilor│activităţi de │mesaj de │unui grup pe │componente ale│corespondenţă│
│şi afişarea │interes (cursuri│mulţumire │baza unui │unui CV │cu alţi │
│acestuia în │de limba, de │- scrierea │formular │- │colegi în │
│sala │calificare, │unei │- "fişa │identificarea │cadrul unor │
│- scrierea │activităţi │explicaţii │personală" │regulilor de │proiecte │
│mesajului │sportive etc.) │scurte pentru│pentru o │redactare a │- redactarea │
│uzual sau a │- proiecte de │o imagine în │personalitate │unui CV │de scrisori │
│unuia simplu│grup pentru │cadrul unui │celebră (un │- colectarea │ca răspuns la│
│personalizat│întocmirea unei │proiect │sportive, un │de date pentru│scrisori date│
│într-o │fişe de │- elaborarea │cântăreţ) sau │completarea │/situaţii │
│felicitare │identitate a │unui flyer │animal preferat│CV-ului │- redactarea │
│- compunerea│unui persoane │pentru │etc. │- completarea │unui mail, │
│unor mesaje │îndrăgite, a │comunicarea │- completare de│unui CV, de │unei scrisori│
│scurte de │unei │rezultatelor │fişă bingo - │exemplu, │formale │
│felicitare │personalităţi │unui proiect │descriere │Europass │(exprimarea │
│pe telefon │ │ │pers., │ │intenţiei de │
│sau mail │ │ │caracteristici,│ │angajare, │
│ │ │ │hobby-uri etc. │ │înscrierea la│
│ │ │ │ │ │un curs etc.)│
├────────────┼────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │4.2. │
│ │ │4.2. │4.2. │ │Redactarea de│
│4.2. │4.2. Redactarea │Descrierea │Prezentarea │4.2. Relatarea│texte simple │
│Redactarea │de mesaje simple│unor aspecte │unei activităţi│unor │şi coerente │
│unui mesaj │despre sine/ │ale vieţii │în scris, │evenimente │pe teme de │
│simplu către│despre alţii │cotidiene │utilizând │folosind │interes │
│un coleg │-* scrierea unui│(oameni, │cuvinte de │elementele de │- *realizarea│
│- *scrierea │mesaj │locuri, │legătură ("şi",│introducere a │unui scurt │
│unui mesaj │introductiv │şcoală, │"dar", │succesiunii │raport de │
│scurt pe un │simplu către un │familie, │"pentru că") │("mai întâi", │documentare │
│bilet (sunt │prieten prin │hobby-uri), │- *completare │"apoi", │pentru un │
│acasă, vin │corespondenţă │folosind │de text lacunar│"după aceea", │proiect pe │
│imediat; │(un scurt │fraze simple │- argumentarea │"în final" │baza unor │
│răspunde, te│autoportret - │- *realizarea│în scris a unei│- *exerciţii │repere/ unui │
│rog; │culoarea │unui album cu│poziţii - pro │de redactare │plan │
│aşteaptă, te│ochilor, a │hobby- urile │sau contra şi │de texte pe │- redactarea │
│rog etc.) │părului, │personale │utilizarea │baza unor │unei scrisori│
│- formularea│mâncarea │- realizarea │conectorilor │imagini/ filme│de intenţie │
│unui răspuns│preferată, │unui poster │adecvaţi │sau de │cu structură │
│la anunţ, │pasiuni) │de grup cu │- redactare cu │repovestire │simplă în │
│sms, │- scrierea unei │eroii │suport vizual/ │- realizarea │vederea │
│înştiinţare,│intrări │preferaţi │verbal │de podcasturi │susţinerii │
│scuză │simple pe un │- realizarea │(întrebări, │în baza │unei │
│ │blog │unui jurnal │repere) │textelor │candidaturi/ │
│ │ │personal │ │ │înscrieri la │
│ │ │ │ │ │un curs etc. │
├────────────┼────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │4.3. │
│ │ │ │ │ │Raportarea │
│ │ │ │ │ │proactivă la │
│ │ │ │ │ │schimbul de │
│ │ │ │ │ │mesaje scrise│
│ │ │ │ │ │funcţionale │
│ │ │ │ │ │inclusiv prin│
│ │ │ │ │ │solicitarea │
│ │ │ │ │ │de informaţii│
│ │ │ │ │ │mai complete │
│ │ │ │ │ │despre │
│ │ │ │ │ │diverse │
│ │ │ │ │ │produse/ │
│ │ │ │ │ │servicii │
│ │ │ │ │ │- redactarea │
│ │ │ │ │ │unui răspuns │
│ │ │ │ │ │la un anunţ │
│ │ │ │ │ │referitor │
│ │ │ │ │ │angajare, la │
│ │ │ │ │ │o activitate,│
│ │4.3. │ │ │4.3. │excursie/ │
│ │Manifestarea │ │4.3. Depăşirea │Manifestarea │tabără │
│4.3. │disponibilităţii│ │fricii de eşec │interesului │- solicitarea│
│Participarea│pentru schimbul │4.3. │în redactare/ │pentru │de informaţii│
│la proiecte │de mesaje scrise│Participarea │schimbul de │calitatea │suplimentare │
│de grup în │simple │la schimbul │mesaje │redactării │referitoare │
│care se │- realizarea de │de mesaje │scrise │- exerciţii de│la un nou │
│elaborează │corespondenţă │scrise │- exerciţii de │autoevaluare │model de │
│cu sprijin │directă prin │- proiecte de│revizuire a │şi │telefon pe │
│mesaje │bileţele, vederi│grup │textelor scrise│interevaluare │site-ul unui │
│scurte │-utilizarea │- schimb de │- exerciţii de │- discutarea │retailer │
│- realizarea│diverselor │scrisori/ │scriere │unei grile de │- oferirea │
│unui anunţ │aplicaţii │mail-uri, │creativă, de │atribuire de │unui răspuns │
│scurt/ anunţ│digitale pentru │corespondenţă│exemplu, │scoruri pentru│la un anunţ │
│publicitar │corespondenţă │ │relatarea unor │evaluarea │publicitar de│
│etc. │(e-mail, │ │întâmplări │exprimării în │pe site-ul │
│ │whatsApp, sms) │ │importante │scris │unui hotel/ │
│ │ │ │ │ │restaurant │
│ │ │ │ │ │- redactarea │
│ │ │ │ │ │unui răspuns │
│ │ │ │ │ │la un anunţ │
│ │ │ │ │ │publicitar, │
│ │ │ │ │ │inclusiv │
│ │ │ │ │ │solicitarea │
│ │ │ │ │ │de informaţii│
│ │ │ │ │ │complete şi │
│ │ │ │ │ │exacte despre│
│ │ │ │ │ │diverse │
│ │ │ │ │ │produse/ │
│ │ │ │ │ │servicii │
│ │ │ │ │ │(închirierea │
│ │ │ │ │ │unei │
│ │ │ │ │ │locuinţe, │
│ │ │ │ │ │cumpărarea │
│ │ │ │ │ │unei o │
│ │ │ │ │ │maşini, │
│ │ │ │ │ │înscrierea la│
│ │ │ │ │ │un curs etc.)│
└────────────┴────────────────┴─────────────┴───────────────┴──────────────┴─────────────┘    Conţinuturi

┌───────────────┬─────────────┬────────────┬──────────────┐
│ │A1 │A2 │B1 │
├───────────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │Domenii de │Propria │ │
│ │prioritate │persoană │ │
│ │imediată: │Familia │Profilul │
│ │saluturi, │Aspecte de │personal │
│ │prezentare │istorie/ │Viaţa │
│ │personală, │geografie/ │cotidiană │
│ │clasa, casa, │ştiinţe/ │Obiective şi │
│ │cumpărături, │educaţie │hărţi │
│ │îmbrăcăminte,│civică/arte │turistice │
│ │activităţi │Ţări │Curiozităţi │
│ │curente, timp│Persoane │ale naturii │
│ │liber, │celebre: │Curiozităţi │
│ │preferinţe, │sportivi, │din istorie │
│ │relaţii │exploratori,│Curiozităţi │
│Sugestii de │sociale, │artişti │mondene │
│contexte de │unităţi de │Activităţi │Comportamentul│
│comunicare/ │măsură pentru│de interes: │eco │
│vocabular │timp, valoare│muzică, │Personalităţi │
│ │şi cantitate │sport, │din domenii │
│ │Personaje │sporturi │diverse │
│ │preferate │extreme, │Viaţă │
│ │Oraşe şi │protecţia │sănătoasă/ │
│ │locuri din │animalelor/ │stil de viaţă │
│ │spaţiul │protecţia │sănătos/ sport│
│ │cultural │mediului │/ alimentaţie │
│ │respectiv │Tradiţii şi │sănătoasă │
│ │Sărbători │obiceiuri │Evenimente │
│ │naţionale │specifice │culturale │
│ │Numere şi │Numere şi │Numere şi date│
│ │operaţii │operaţii cu │ │
│ │simple cu │numere │ │
│ │numere │ │ │
├───────────────┼─────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │A participa │ │
│ │ │la │ │
│ │ │conversaţii │ │
│ │ │pe subiecte │ │
│ │ │accesibile │A relata fapte│
│ │ │A descrie │trăite, │
│ │A se prezenta│persoane, │întâmplări │
│ │A cere şi a │obiceiuri, │citite, la │
│ │oferi │activităţi │timpul │
│ │informaţii │A exprima │prezent, │
│ │A cere scuze │acordul/ │trecut, viitor│
│ │A mulţumi │dezacordul │A participa la│
│ │A da un ordin│A relata │conversaţii pe│
│ │A situa în │activităţi │subiecte │
│ │timp │la timpul │variate │
│ │A exprima │prezent, │A face │
│ │preferinţe │trecut, │planuri; a │
│ │A participa │viitor │exprima │
│ │la │A dialoga pe│intenţii; a da│
│ │conversaţii │teme │instrucţiuni; │
│ │simple pe │cunoscute │a exprima │
│ │subiecte │A face │condiţii; a │
│ │cunoscute │invitaţii │propune/a │
│ │A descrie │A compara │sugera │
│ │persoane, │A iniţia │A redacta │
│ │lucruri, │schimburi │texte │
│Gramatică │locuri A │verbale │funcţionale │
│funcţională │relata │orale/scrise│variate │
│(acte de │lucruri │A citi texte│A exprima │
│vorbire/funcţii│simple la │cu tematici │opinii │
│ale limbii, │timpul │accesibile │favorabile/ │
│inclusiv │prezent, │A scrie │defavorabile │
│convenţii │trecut, │texte │A fac /a │
│socioculturale)│viitor │funcţionale │accepta /a │
│ │A participa │şi │refuza o │
│ │la schimburi │imaginative │invitaţie │
│ │verbale orale│A citi texte│A descrie │
│ │/scrise │literare şi │personaje din │
│ │simple │informative │texte citite, │
│ │A scrie texte│de │locuri, │
│ │funcţionale │dimensiuni │obiecte │
│ │scurte, │accesibile │A citi texte │
│ │scrise cu │A scrie │literare şi │
│ │litere de │texte │informative cu│
│ │tipar mari şi│funcţionale │subiecte │
│ │mici │cu intenţii │diverse │
│ │A opera cu │variate, │A scrie texte │
│ │numere şi │scrise cu │funcţionale şi│
│ │date simple A│litere de │imaginative │
│ │opera cu │tipar şi de │A opera cu │
│ │concepte │mână mari şi│numere, │
│ │specifice │mici │operaţii cu │
│ │unităţilor de│A opera cu │numere şi cu │
│ │măsură uzuale│numere şi │concepte │
│ │ │date │specifice │
│ │ │A opera cu │unităţilor de │
│ │ │concepte │măsură │
│ │ │specifice │ │
│ │ │unităţilor │ │
│ │ │de măsură │ │
│ │ │simple │ │
└───────────────┴─────────────┴────────────┴──────────────┘


    Sugestii metodologice
        Pentru un demers eficient sugerăm:
        ● folosirea limbii române în fraze simple pentru orice situaţie de comunicare din sala de curs - se va evita traducerea sau folosirea variantei familiare cursantului;
        ● utilizarea nonverbalului pentru a sprijini învăţarea intuitivă, profesorul recurgând la mimă, desen, clipuri video şi filmuleţe pentru a oferi puncte de acces relevante sau pentru a explica un concept; utilizarea unei alte limbi străine pentru a explica un cuvânt - indică similaritatea şi constituie o plasă de siguranţă pentru cursant;
        ● folosirea de cartonaşe mnemotehnice;
        ● organizarea de activităţi pe grupe pentru a stimula interacţiunea în limba română; acest context de lucru este şi un context de comunicare securizant în care elementele specifice limbii ţintă (de la acte de vorbire la modele intonatorii) capătă funcţionalitate fără niciun efort; organizarea unor activităţi care să ofere ocazia interacţiunii cu vorbitori nativi (vizite în magazine, farmacii, librării etc.);
        ● monitorizarea activităţilor pe grupe în vederea folosirii limbii române; introducerea treptată a unor structuri de bază care tind să devină familiare/firesc este să existe o motivaţie comunicativă, dacă nu, efectul de învăţare este mult mai scăzut;
        ● oferirea de exemple şi analogii reprezentative pentru intuirea regularităţilor limbii (articularea atentă şi eventuala scriere pe tablă a unor cuvinte pentru a-i sprijini pe cursanţi în a observa anumite mărci gramaticale, cursanţii structurându-şi astfel progresiv regula; sugestie: descoperirea unui fenomen, încercarea aplicării lui, apoi, eventual, elaborarea unei reguli); asemenea exemple nu ar trebui să facă obiectul unor lecţii sau secvenţe de lecţii separate ci să apară în mod firesc pe parcursul diverselor activităţi de comunicare (profesorul propune un "stop-cadru" pentru observarea regularităţii şi oferă mai multe exemple, eventual solicitând cursanţilor să găsească şi ei ceva similar; profesorul şi clasa pot dezvolta împreună un set de semne/gesturi convenţionale care să le amintească cursanţilor anumite regularităţi: de exemplu, palma deschisă în sus pentru o anume terminaţie la care se încurcă aceştia, o buclă cu degetul pentru a aminti diferenţa de gen etc. - important este ca participanţii la curs să recunoască rapid semnul ca să-şi amintească regula);
        ● recurgerea la un context autentic de comunicare, creat în clasă pentru a practica actele de vorbire recomandate şi pentru a dezvolta competenţele stipulate;
        ● realizarea unei lecturi de comprehensiune: accentele formative trebuie să fie puse pe semnificaţii şi pe explorarea acestora la nivelul textului; lectura este un scop explicit al învăţării, de maximă importanţă pentru cunoaştere şi pentru dezvoltarea personală a cursantului; lectura nu trebuie să fie utilizată ca mijloc pentru practicarea vocabularului şi a gramaticii; totodată, lectura cu voce tare este contraproductivă pentru comprehensiune; pronunţia şi intonaţia vor fi exersate prin activităţi de tipul: recitare de poezii, jocuri amuzante (de pronunţie);
        ● recomandăm folosirea unei varietăţi de texte care să cuprindă şi elemente iconice - afiş, planşă, tabel, desen, caricatură, pliante, broşuri, bogat ilustrate etc.;
        ● jocuri bingo pentru fixarea numeralelor;
        ● folosirea cuvintelor încrucişate pentru fixarea unui vocabular pe clase semantice;
        ● propunerea de teme motivante de lucru - teme simple pentru care se oferă sprijin în clasă sau prin intermediul TIC, atunci când există dotare.


    Resurse
        ● Manual de limba română pentru adulţi (nivel CECLR A1, A2, B1)
        ● Caietul cursantului pentru adulţi (nivel CECLR A1, A2, B1)
        ● Ghidul profesorului
        Obs.:
        Aceste resurse educaţionale au fost realizate în cadrul proiectului "REACT_RO: Resurse educaţionale pentru învăţarea limbii române şi acomodarea culturală a beneficiarilor de protecţie internaţională şi resortisanţilor ţărilor terţe în România", nr. contract FAMI 17.03.03.02, finanţat prin Programul Naţional - Fondul pentru Azil, Migraţie şi Integrare prin Inspectoratul general pentru Imigrări, din cadrul Ministerului Afacerilor Interne al României.

        ● Language Support for Adult Refugees - Council of Europe Toolkit, disponibil la: https://www.coe.int/en/web/language-support-for-adult-refugees/list-of-all-tools

    Bibliografie
        ● Iris Beckmann-Schulz et al. (2007). Manual on second language training with asylum seekers and refugees, Equal Learning, European Comission.
        ● Înaltul Comisariat pentru Refugiaţi al Naţiunilor Unite (UNHCR) Agenda UNHCR pentru Integrarea Refugiaţilor în Europa Centrală, (2009). Document disponibil la http://www.unhcr- centraleurope.org/ro/pdf/cu-ce-ne-ocupam/promovarea-integrării/agenda-de-integrare-unhcr-a-refugiaţilor-in-europa-centrala.html
        ● Înaltul Comisariat pentru Refugiaţi al Naţiunilor Unite (UNHCR) Nota UNHCR privind integrarea refugiaţilor în Europa Centrală (2009). Document disponibil la: http://www.unhcr- centraleurope.org/ro/pdf/cu-ce-ne-ocupam/promovarea-integrării/nota-unhcr-privind-integrarea-refugiaţilor-in-europa-centrala.html
        ● Little David, The linguistic integration of adult migrants and the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR). Document disponibil la: https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000 16802fc1ca

    Grup de lucru

┌─────────┬────────────────────────────┐
│Ioana │Manager proiecte Fundaţia │
│Barbu │Schottener Servicii Sociale,│
│ │coordonator │
├─────────┼────────────────────────────┤
│Andreea │Fundaţia Schottener Servicii│
│Floari │Sociale, profesor limba │
│ │română pentru străini │
├─────────┼────────────────────────────┤
│Daniela │Fundaţia Schottener Servicii│
│Muntean │Sociale, psihopedagog │
├─────────┼────────────────────────────┤
│Daniela │Şcoala gimnazială Aletheea, │
│Stoicescu│profesor │
└─────────┴────────────────────────────┘

        Programa de Limba română
    Curs de iniţiere pentru copiii străini care au
    dobândit o formă de protecţie internaţională
    în România şi resortisanţi ţări terţe
    Bucureşti, 2020

    Notă de prezentare
        Programa de Limba română - curs de iniţiere pentru copiii străini care au dobândit o formă de protecţie internaţională în România şi resortisanţi ţări terţe reglementează studiul limbii române ca limbă străină de către copiii străini care au dobândit o formă de protecţie internaţională (BPI) şi resortisanţi ţări terţe cu drept de şedere în România (RTT).
        Dezvoltarea programei a fost realizată pe baza următoarelor documente:
        ● Key Competences for Lifelong Learning - a European Reference Framework, Recommendation of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006, (Recomandarea Parlamentului European vizând competenţele cheie) in Official Journal of the EU, 30 decembrie 2006. Din acest document au fost extrase elementele componente ale competenţei de comunicare.
        ● Cadrul European Comun de Referinţă pentru Limbi (CECRL) - Acest document a orientat reflecţia asupra competenţelor de comunicare.
        ● Language Support for Adult Refugees: a Council of Europe toolkit. Acest set de instrumente a facilitat selectarea activităţilor de învăţare în funcţie de profilul specific al cursanţilor refugiaţi.

        La nivelul curriculumului actual, competenţele sunt definite în perspectivă europeană ca ansambluri structurate de cunoştinţe, deprinderi şi atitudini dobândite prin învăţare, care concură la rezolvarea problemelor specifice unui domeniu, dar şi a unor probleme generale. Astfel, programa este centrată pe un model de proiectare curriculară ce vizează dezvoltarea competenţelor de comunicare în limba română, potrivit Cadrului European Comun de Referinţă pentru Limbi Străine (CECRL), în acord cu profilul şi nevoile reale de învăţare ale copiilor cu statutul de refugiat şi de migrant în România.
        Programa de Limba română - curs de iniţiere pentru copiii străini care au dobândit o formă de protecţie internaţională în România şi resortisanţi ţări terţe are în vedere legătură foarte strânsă care există între procesul de achiziţie a limbii şi procesul de integrare pe care trebuie să-l parcurgă o persoană cu statut de refugiat sau migrant. Achiziţia limbii române de către copii reprezintă o premisă pentru începerea sau continuarea studiilor, pentru exersarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor, pentru relaţionarea în diferite contexte sociale. De asemenea, aceasta este esenţială pentru obţinerea de cunoştinţe de bază privind cultura şi valorile societăţii ţării gazdă şi dobândirea de competenţe civice.
        Există o legătură foarte strânsă între limbă şi procesul de integrare a unui copil BPI sau RTT. Folosirea unui limbaj comun facilitează interrelaţionarea vorbitorilor în toate mediile sociale. Cunoaşterea limbii reprezintă premisa de bază pentru începerea sau continuarea studiilor, pentru exersarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor, pentru relaţionarea în diferite contexte sociale. Programa se întemeiază pe experienţe concrete şi pe date colectate prin intermediul cursurilor de limba română pentru BPI şi RTT - cursuri derulate de organizaţii nonguvernamentale şi finanţate prin Programul General Solidaritatea şi Gestionarea Fluxurilor Migratorii (PG SOLID) şi Programul Naţional Fondului pentru Azil, Migraţie şi Integrare (FAMI), în perioada 2012-2018. Aceste experienţe de derulare a cursului de iniţiere în limba română pentru copiii BPI în ultimii 6 ani relevă existenţa unor factori care pot afecta abilitatea copiilor de a participa activ la procesul de învăţare. Printre aceştia, o mare importanţă au modelul familial şi istoricul educaţional. Luând în considerare faptul că cele mai multe persoane adulte BPI din România nu au finalizat gimnaziul în ţara de origine şi că aproximativ un sfert dintre aceştia sunt neşcolarizaţi, se observă o tendinţă de perpetuare a acestui model şi în rândul copiilor lor. În aceste situaţii, părinţii nu conştientizează rolul central al şcolarizării în dezvoltarea şi formarea copilului, tolerând abandonul şcolar al copiilor cu vârste de peste 12 ani, în favoarea găsirii unui loc de muncă. Alte aspecte care accentuează pierderea reperelor şi starea de nesiguranţă sunt: întreruperea studiilor pe termen nedefinit ca urmare a situaţiei conflictuale din ţara de origine; părăsirea ţării de origine; schimbările frecvente de domiciliu înainte de recunoaşterea formei de protecţie; traumele suferite; lipsa prietenilor şi a familiei - în cazul minorilor neînsoţiţi; dificultăţile întâmpinate în înscrierea copiilor la şcoală, în primul an de la sosirea în România, constrângerile materiale etc.
        Pornind de la aceste considerente, prezenta programă este concepută pe trei niveluri corespondente CECRL: începător (nivelul A1), intermediar (nivelul A2) şi avansat (B1). Aceasta permite centrarea cursului de iniţiere în limba română pentru copiii străini BPI pe formarea de competenţe de comunicare şi nu pe asimilarea de conţinuturi lingvistice specifice limbii române.
        Numărul de ore şi caracteristicile programei
        Având în vedere abordarea centrată pe dezvoltarea de competenţe, fiecare oră de curs contribuie, prin acumulare, la atingerea unor niveluri conform documentului CECRL, şi nu poate fi văzută doar ca achiziţie de cunoştinţe.
        De regulă, numărul de ore de predare acumulat, aferent atingerii fiecărui nivel CECRL poate varia în funcţie de specificul limbii predate şi de vârsta elevilor. În tabelul de mai jos, este prezentat numărul minimal de ore necesar pentru atingerea fiecărui nivel de învăţare a limbii române de către copiii BPI şi RTT. Nevoile elevilor şi absenţa unor experienţe culturale şi de învăţare pot conduce la alocarea unui număr de ore sensibil mai mare.

┌───────┬──────────────────────────────┐
│Nivel │Număr de ore necesar pentru │
│CECRL │atingerea nivelului │
├───────┼──────────────────────────────┤
│A1 │140 │
├───────┼──────────────────────────────┤
│A2 │280 (140 A1 + 140) │
├───────┼──────────────────────────────┤
│B1 │490 (280 A2 + 210) │
└───────┴──────────────────────────────┘

        Identificarea nivelului pe care se află elevii şi, ca urmare, a secţiunii de programă aplicabile într-un caz dat, se va face de către profesor, coroborând informaţiile despre numărul de ore acumulat de elevi în învăţarea limbii respective cu informaţiile obţinute prin testul predictiv (de încadrare). Fundamentul diagnozei nivelului îl constituie testul predictiv racordat la CECRL. Se aplică teste predictive la începutul fiecărui an şcolar, cu excepţia momentului de debut al învăţării limbii.
        Programa de Limba română - curs de iniţiere pentru copiii străinii care au dobândit o formă de protecţie internaţională în România şi resortisanţi ţări terţe are următoarea structură:
        ● Notă de prezentare
        ● Competenţe generale
        ● Competenţe specifice şi exemple de activităţi de învăţare
        ● Conţinuturi
        ● Sugestii metodologice

        Competenţele generale sunt urmărite pe întreg parcursul cursului şi vizează receptarea şi producerea de mesaje simple de către copiii BPI şi RTT, în contexte de comunicare uzuală, în vederea facilitării procesului de integrare în România.
        Competenţele specifice sunt derivate din competenţele generale şi vizează, progresiv, achiziţiile participantului, în funcţie de nivelurile CECRL. Activităţi de învăţare reprezintă exemple de sarcini de lucru prin care se dezvoltă competenţele specifice. În cadrul programei, exemplele de activităţi marcate cu asterisc (*) constituie recomandări de abordare la nivelurile de vârstă 6-9 ani, celelalte adresându-se copiilor de 10-15 ani.
        Conţinuturile constituie baza de operare pentru dezvoltarea competenţelor şi sunt organizate pe domenii
        Sugestiile metodologice au rolul de a orienta profesorul în organizarea demersului didactic pentru a reuşi să faciliteze formarea competenţelor.


    Competenţe generale
    1. Receptarea de mesaje orale în situaţii de comunicare uzuală
    2. Exprimarea orală situaţii de comunicare uzuală
    3. Receptarea de mesaje scrise în situaţii de comunicare uzuală
    4. Redactarea de mesaje în situaţii de comunicare uzuală

    Competenţe specifice şi exemple de activităţi de învăţare
    1. Receptarea de mesaje orale în situaţii de comunicare uzuală

┌────────────────────┬────────────────┬─────────────┬───────────────┬──────────────┬──────────────┐
│A1.1 │A1.2 │A2.1 │A2.2 │B1.1 │B1.2 │
├────────────────────┼────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────┼──────────────┤
│1.1. Oferirea unei │ │ │ │ │ │
│reacţii adecvate, la│ │ │ │ │ │
│un salut/o întrebare│1.1. │ │ │ │ │
│/ instrucţiune │Identificarea │ │ │1.1. │1.1. │
│simplă rostită clar │semnificaţiei │ │ │Desprinderea │Identificarea │
│şi rar │globale a unui │ │ │principalelor │de elemente de│
│- *folosirea │mesaj oral clar │1.1. │ │puncte din │înţelegere │
│saluturilor, în │articulat în │Identificarea│1.1. │emisiuni radio│globală din │
│funcţie de momentele│contexte │unor detalii │Identificarea │/ TV/internet │mesaje │
│zilei │familiare │din mesaje │semnificaţiei │pe teme │autentice │
│- folosirea │- *formularea de│simple │unor schimburi │familiare, │-* rezolvarea │
│saluturilor, în │răspunsuri la │articulate │verbale clar │dacă se │de exerciţii │
│funcţie de persoană │întrebările: │clar şi rar │articulate, │vorbeşte │de tip │
│-* selectarea unei │Cine ...? Ce │în contexte │care au loc în │relativ rar şi│adevărat/ fals│
│imagini dintr-un │...? Când ...? │cunoscute/ │mod curent │cu claritate │sau alegere │
│set, pentru a indica│Unde ....? De │previzibile │- *respectarea │- *alegerea │multiplă │
│înţelegerea │unde ...? │- *realizarea│unor reguli de │variantei │- │
│întrebării/ │- formularea de │unui desen în│joc prezentate │corecte în │*desprinderea │
│instrucţiunii │răspunsuri la │funcţie de un│de adulţi sau │exerciţii de │mesajului unui│
│- *realizarea unui │întrebarea │mesaj audiat │de copii │tip adevărat/ │cântec │
│desen pentru a │Despre ce e │- *răspunsuri│- *interacţiuni│fals, alegere │românesc, │
│indica despre ce │vorba în ...? │la întrebări │uzuale (la │multiplă în │audiat │
│este vorba în │- *selectarea │simple despre│piaţă, pe │baza temelor │- formularea │
│mesajul oral │variantei │anumite │stradă, timp │specifice │de întrebări │
│- *producerea de │corecte dintr-un│elemente din │liber) │- colectarea │după o │
│răspunsuri │set prezentat │mesaje │- rezolvarea de│unor │prezentare pe │
│nonverbale la │(imagine │audiate │exerciţii de │informaţii │diverse teme │
│comenzi simple │semnificativă şi│- completarea│tip adevărat/ │pentru │din aria │
│(vino, ridică-te, │imagini │unor contexte│fals sau │proiecte │tematică a │
│stai jos, deschide │plauzibile/ │cu expresii/ │alegere │integrate │nivelului │
│cartea etc.) │distractori) │cuvinte lipsă│multiplă │- documentarea│lingvistic │
│- realizare de │- alegerea │ │ │pentru │- completarea │
│acţiuni în cadrul │variantei │ │ │activităţi la │unor tabele/ │
│jocurilor: │corecte în │ │ │diverse │scheme cu │
│,,prenumele şi o │exerciţii de tip│ │ │discipline │elemente lipsă│
│mişcare" │adevărat/ fals │ │ │ │ │
│- jocuri de mimă şi │ │ │ │ │ │
│pantomimă │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │1.2. │ │ │ │
│ │ │Urmărirea │ │ │ │
│ │1.2. │unor │ │1.2. │ │
│ │Identificarea │instrucţiuni │ │Desprinderea │1.2. │
│ │orei şi a │simple de │ │semnificaţiei │Formularea de │
│ │cantităţii │orientare, în│ │dintr-o │ipoteze cu │
│ │exprimate │vederea │ │conversaţie │privire la │
│ │numeric │atingerii │1.2. Sesizarea │cotidiană │continuarea │
│ │(preţuri, │unui obiectiv│punctelor │atunci când │unei relatări │
│1.2. Recunoaşterea │numere) în │- *mimare de │principale din │interlocutorii│simple, │
│unor poziţii de bază│cadrul unui │acţiuni în │mesaje şi │reformulează │întrerupte │
│(stânga, dreapta, │mesaj audiat │funcţie de │anunţuri clare │sau repetă la │- │
│aici, acolo, pe, │articulat clar │instrucţiuni │şi simple │cerere anumite│*identificarea│
│sub, în, în faţa, în│şi rar │(mergi │- *oferirea │cuvinte/ │punctelor │
│spatele) │-*formularea de │înainte, ia-o│unei reacţii │expresii │principale │
│- *indicarea │întrebări şi │la stânga, │adecvate la │- *integrarea │dintr-o │
│poziţiei prin │răspunsuri │încă 5 paşi │mesajul audiat │în schimbul │relatare │
│mişcarea mâinii │referitoare la │înainte) │- completarea │verbal │simplă │
│- *aşezarea unui │oră pe baza unui│- marcarea cu│unui tabel/ │- │- *formularea │
│obiect în funcţie de│ceas de jucărie │săgeţi pe o │text lacunar cu│identificarea │de ipoteze │
│poziţiile indicate │- *realizarea de│hartă simplă │informaţii │şi notarea │simple cu │
│- schimbarea │jocuri de rol la│a unui oraş/ │lipsă │sintagmelor de│privire la │
│poziţiei unui obiect│magazin: │hartă a │- punerea în │repetare/ │posibila │
│în funcţie de │clientul plătind│comorii pe o │ordine logică a│reformulare în│continuare a │
│instrucţiuni date │preţul corect în│insulă pustie│punctelor │scopul │evenimentelor │
│ │funcţie de │- executarea │principale din │folosirii lor │din relatarea │
│ │mesajul audiat │unui set de │mesajele │ulterioare │ascultată │
│ │- notarea de: │instrucţiuni │ascultate │- transmiterea│- compararea │
│ │numere, date, │în vederea │ │semnificaţiei/│variantei │
│ │ore şi nume de │poziţionării │ │expresiilor/ │personale cu │
│ │locuri din │corecte a │ │elementelor │mesajul │
│ │mesaje audiate │obiectelor │ │repetate prin │original │
│ │ │sau a │ │joc de rol │ │
│ │ │persoanelor │ │ │ │
│ │ │în spaţiu │ │ │ │
├────────────────────┼────────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │1.3. │ │ │ │
│ │ │Manifestarea │ │ │ │
│ │ │interesului │ │1.3. │ │
│ │ │pentru │ │Raportarea │ │
│ │ │înţelegerea │ │proactivă la │ │
│ │ │de detalii │1.3. │schimburi │1.3. │
│ │1.3. │dintr-o │Solicitarea în │verbale │Desprinderea │
│1.3. Manifestarea │Manifestarea │varietate de │forme simple a │- *realizarea │semnificaţiei │
│curiozităţii faţă de│disponibilităţii│mesaje orale │repetării unui │de exerciţii/ │unor │
│sesizarea │pentru │simple │mesaj/ fragment│activităţi │informaţii │
│semnificaţiei unor │receptarea de │(filme, │de mesaj pentru│care solicită │tehnice simple│
│mesaje simple │mesaje orale │cântece, │a desprinde │concentrarea │cu privire la │
│adecvate vârstei │simple, │clipuri) │semnificaţia │atenţiei │funcţionarea │
│- *vizionarea unor │articulate clar │-* folosirea │acestuia │- manifestarea│unor aparate │
│secvenţe scurte din │şi rar │unui document│- *practicarea │toleranţei │- *ascultarea │
│desene animate │- *vizionarea de│audio- video │unor formule │faţă de │unor │
│-* audierea de │clipuri adecvate│autentic şi │uzuale pentru a│interlocutori │instrucţiuni │
│cântece potrivite │din punct de │simplu ca │solicita │prin folosirea│pentru │
│vârstei │vedere tematic │punct de │reformularea/ │de structuri │utilizarea │
│- *participarea la │şi lingvistic │plecare a │repetarea unui │lingvistice │unor aparate │
│jocuri de rol de │- *realizarea │unei │mesaj │specifice │casnice │
│tipul │unui desen în │activităţi/ │-* realizarea │limbii │- *asocierea │
│vorbitor-ascultător,│funcţie de un │unui proiect │unor jocuri de │studiate şi │imaginilor cu │
│folosind păpuşi de │mesaj audiat │- │rol │elemente de │textul audiat │
│deget, pe mână, │- răspunsuri │desprinderea │corespunzătoare│comunicare │-rezolvarea │
│marionete etc. │nonverbale la │unor │unor situaţii │nonverbală │unor sarcini │
│- formularea de │recunoaşterea/ │informaţii │cotidiene (în │- realizarea │(de tip │
│ipoteze referitoare │înţelegerea │relevante din│magazin, la │unor exerciţii│adevărat/ fals│
│la sesizarea │contextului/ │anunţuri de │şcoală, în │de reflectare │sau │
│semnificaţiei în │expresiilor/ │interes │familie, la │asupra │alegere │
│limba maternă sau │cuvintelor: │public (în │restaurant) │rolului │multiplă) │
│prin intermediul │bat din palme, │gară, │- realizarea │structurilor │- ordonarea │
│unor mijloace │pocnesc │aeroport, │unor │utilizate prin│fragmentelor │
│nonverbale (obiecte,│din degete, │magazin) │miniscenarii/ │crearea │de text în │
│desene, pantomimă) │ridic mâna │- crearea │contexte │contextelor │conformitate │
│ │ │unor noi │diverse pentru │potrivite, de │cu textul │
│ │ │contexte în │mesaje │exemplu │audiat │
│ │ │care se │ │Pălăriile │ │
│ │ │utilizează │ │gânditoare │ │
│ │ │detaliile: │ │ │ │
│ │ │joc de rol, │ │ │ │
│ │ │stand-up- uri│ │ │ │
└────────────────────┴────────────────┴─────────────┴───────────────┴──────────────┴──────────────┘


    2. Exprimarea orală în situaţii de comunicare uzuală

┌─────────────────┬─────────────────┬──────────────┬────────────────┬────────────────┬─────────────────┐
│A1.1 │A1.2 │A2.1 │A2.2 │B1.1 │B1.2 │
├─────────────────┼─────────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────┤
│2.1. Reproducerea│ │ │ │ │ │
│/ formularea unor│ │ │ │ │ │
│mesaje simple şi │ │ │ │ │ │
│scurte, │ │2.1. Oferirea │2.1. Relatarea │ │ │
│respectând │ │unei opinii în│unei întâmplări/│2.1. Exprimarea │ │
│pronunţia şi │ │legătură cu un│a unor │unei sugestii │2.1. Formularea │
│intonaţia │2.1. Exprimarea a│subiect │experienţe │sau a unei │de idei/ păreri │
│specifice, cu │ceea ce îi place/│familiar/ │personale │reacţii la o │pe teme de │
│sprijin din │displace │situaţie │- *relatarea │propunere în │interes în cadrul│
│partea │- *explicarea │cunoscută │activităţilor de│cadrul unui │unei discuţii/ în│
│interlocutorului │simplă a │- *rezolvarea │săptămâna │dialog informal │mesaje de răspuns│
│- *repetarea │preferinţei │de exerciţii │trecută/ din │- *exersarea │- *realizarea de │
│formulelor de │- realizarea unui│de exprimare a│vacanţă/ │solicitării unei│interviuri │
│salut, de │top al │acordului/ │excursia la │confirmări/ │ghidate/dirijate │
│prezentare │preferinţelor din│dezacordului │munte pe baza │infirmări │- dezbaterea pe │
│-*indicarea │clasă/familie/ │- discutarea │unei liste de │- realizarea │baza argumentelor│
│vârstei, a │grup de prieteni │etapelor unui │puncte │unei burse a │pro/ contra a │
│culorii preferate│- realizarea de │proiect │- expunerea unei│sugestiilor │unei teme de │
│etc. │scurte prezentări│-rezolvarea de│experienţe (cu │pentru │interes (de │
│- *exerciţii joc │ale unor │exerciţii în │ppt/ videoclip/ │organizarea unui│exemplu, Este │
│de articulare │personaje cu │vederea │jurnal audio) │eveniment (la │necesară │
│corectă a │accent pe │exprimării │- realizarea │şcoală, în │colectarea │
│fonemelor │preferinţele │opiniei │unui interviu │comunitate) │selectivă?, │
│specifice, a │acestora │personale, │dirijat - │- exprimarea │Poveştile- film │
│modelelor │ │exprimării │relatarea unei │sentimentelor/ │sau carte?) │
│intonatorii │ │unui sfat/a │experienţe │opiniei │ │
│specifice │ │unor indicaţii│personale │personale │ │
│- exprimarea unei│ │ │ │ │ │
│idei │ │ │ │ │ │
│- exprimarea unei│ │ │ │ │ │
│calităţi │ │ │ │ │ │
├─────────────────┼─────────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────┤
│ │ │2.2. Cererea │ │ │ │
│ │ │şi oferirea de│ │ │ │
│ │2.2. Cererea şi │informaţii │ │ │2.2. Parafrazarea│
│ │oferirea de │referitoare la│ │ │orală a mesajului│
│ │informaţii │casă, familie,│ │2.2. │unor scurte │
│ │referitoare la │adresă, │2.2. │Participarea la │pasaje scrise cu │
│2.2. Participarea│numere, la │persoane, │Participarea la │scurte │cuvintele şi │
│la dialoguri │preţuri, la │pasiuni │scurte schimburi│conversaţii în │ordinea din │
│simple în │exprimarea orei │obiceiuri │sociale cu │contexte │textul original │
│contexte de │- *participarea │- *dialoguri │sprijin din │obişnuite, │- *relatarea │
│necesitate │la jocuri de rol │scurte între │partea │asupra unor │orală a sensului │
│imediată │la magazin/ la │elevi sau │interlocutorilor│subiecte │unor pasaje │
│- *participarea │chioşc │elev- profesor│- *oferirea de │generale │citite folosind │
│la jocuri de rol │- *amenajarea │pentru a afla │răspunsuri şi │- *susţinerea de│cuvintele din │
│simple, după un │unui colţ al │adresa cuiva, │reacţii la │conversaţii │text şi │
│scenariu dat │cumpărăturilor în│unde şi cum │întrebări/ │simple despre │reconstruind │
│- Ce mai faci? │clasă şi │locuieşte │invitaţii/ │experienţe avute│textul │
│Câţi ani ai? Cine│iniţierea de │- dialoguri │oferte/ │/ filme/ │- rezumarea orală│
│e prietenul tău? │simulări │pentru │acceptare/ refuz│persoane │a unor pasaje │
│Îţi plac │client-vânzător │prezentarea │etc. │faimoase │scrise şi │
│fructele? Joci │în acest context │familiei/ a │- formularea de │- realizarea de │expunerea │
│tenis? │- realizarea de │prietenilor │întrebări şi │dialoguri în │acestora în grup │
│- adaptarea │jocuri cu │(descrierea │răspunsuri │pregătirea unor │sau partenerului │
│dialogului la │folosirea │membrilor │pentru a afla/ │proiecte sau pe │- găsirea │
│contexte │unităţilor de │familiei, │oferi detalii de│parcursul │ideilor- cheie/ │
│situaţionale noi │măsură în │vârsta, │identificare │documentării │cuvintelor- cheie│
│ │diferite domenii │profesia, │- jocuri de rol │pentru proiecte │şi realizarea │
│ │de interes pentru│pasiuni) │ │ │unui text tip │
│ │copii │- completarea │ │ │oglindă │
│ │ │unor tabele/ │ │ │ │
│ │ │scheme pe tema│ │ │ │
│ │ │dată │ │ │ │
├─────────────────┼─────────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────┤
│ │ │2.3. │2.3. Realizarea │ │2.3. Descrierea │
│ │2.3. Descrierea │Descrierea │unor expuneri │2.3. Descrierea │acţiunii unei │
│ │simplă a unei │unor obiecte/ │scurte, │unor intenţii, │cărţi sau unui │
│2.3. Prezentarea │persoane/a unui │a locuinţei │repetate, a unui│speranţe, │film şi a │
│unui obiect/unei │personaj │- *realizarea │subiect familiar│ambiţii │reacţiilor │
│persoane/ unui │- *indicarea │unui desen/ │- *prezentarea │- *descrierea │proprii │
│personaj prin │câtorva trăsături│colaj al │în câteva │intenţiilor de │- *povestirea │
│identificare │ale unui prieten,│camerei │cuvinte/ │viitor cu │unei acţiuni │
│- *indicarea şi │colegului de │(personale/ │succintă a unui │privire la │(carte sau film) │
│numirea unei │bancă │visate) şi │poster/ a unei │studii, meserii │şi a impresiilor │
│persoane/ unui │- *realizarea │apoi │activităţi de │sau viaţa │personale cu │
│obiect │unui colaj/ desen│descrierea │proiect │personală │sprijinul unor │
│- *identificarea │al unui personaj │orală │- raportarea │- *descrierea │întrebări │
│unui obiect prin │de desen animat │- prezentarea │unei activităţi │meseriei visate │ajutătoare │
│jocuri de tip │şi verbalizarea │casei/ │pe baza unui │sau a unei │- relatarea │
│întrebare-răspuns│portretului │apartamentului│plan/ pregătirii│meserii │evenimentelor din│
│- formularea de │respectiv │- realizarea │prealabile │imaginare │perspectiva unui │
│răspunsuri la │- identificarea │de exerciţii │- realizarea şi │- descrierea │personaj │
│întrebările: Cine│unei persoane/a │în parteneriat│prezentarea unui│experienţei │- relatarea în │
│este? Ce este? │unui personaj │de descriere │grafic/ unei │învăţării şi a │grupuri diferite │
│Cum este? │prin jocuri de │şi │diagrame │strategiilor de │de elevi a unor │
│ │tip │reprezentare a│- interpretarea │învăţare │secvenţe dintr-o │
│ │întrebare-răspuns│unui spaţiu │unei statistici │ │carte/ dintr-un │
│ │ │ │ │ │film │
├─────────────────┼─────────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────┤
│ │ │2.4. │ │2.4. │ │
│ │ │Manifestarea │ │Manifestarea │2.4. Exprimarea │
│2.4. Manifestarea│ │interesului │ │interesului │şi solicitarea │
│disponibilităţii │ │pentru │ │pentru calitatea│unor puncte de │
│pentru │2.4. Manifestarea│exprimarea │2.4. │exprimării / │vedere personale │
│articularea unor │deschiderii │personală │Participarea la │interacţiunii │într-o │
│sunete noi şi │pentru │într-o altă │schimbul verbal │- *solicitarea │conversaţie │
│pentru a explora │interacţiune │limbă decât │fără teama de │reformulării │- *organizarea de│
│noi modele │socială şi │cea maternă │eşec │- *realizarea de│dezbateri │
│articulatorii/ de│lingvistică │- *utilizarea │- *căutarea unei│exerciţii de │pro-contra pe │
│intonaţie şi │- *practicarea │limbii române │variante simple │corectare │teme de interes │
│accent │formulelor │pentru a se │de exprimare │reciprocă/ │- realizarea de │
│- *interpretarea │conversaţionale │exprima în │- *folosirea │autocorectare │jocuri de rol pe │
│de cântece şi │- exersarea │contexte de │mijloacelor de │- realizarea de │teme de interes │
│poezii │convenţiilor de │comunicare │exprimare │exerciţii de │cu privire la │
│- *producerea şi │comunicare │uzuală │vizuală şi │autoevaluare pe │viaţa şi │
│interpretarea de │(folosirea │- *realizarea │nonverbală în │baza │opţiunile │
│replici scurte în│corectă a │de jocuri de │sprijinul unei │înregistrării │adolescenţilor │
│scenete │formelor de │rol în │prezentări │audio sau a │- exprimarea │
│- producerea de │adresare tu/ │diferite │verbale │semnalării unor │părerii prin │
│texte noi, de │Dvs.) │situaţii de │- jocuri de rol │erori din partea│jocuri de │
│exemplu, poezie │- joc de rol │comunicare │ │colegilor │argumentare/ │
│concretă │ │- realizarea │ │- repetarea │contraargumentare│
│ │ │de materiale │ │parţială a │(metoda │
│ │ │de promovare a│ │frazei │acvariului) │
│ │ │limbii române │ │interlocutorului│ │
└─────────────────┴─────────────────┴──────────────┴────────────────┴────────────────┴─────────────────┘


    3. Receptarea de mesaje scrise în situaţii de comunicare uzuală

┌───────────────┬──────────────┬───────────────┬────────────────┬─────────────┬─────────────┐
│A1.1 │A1.2 │A2.1 │A2.2 │B1.1 │B1.2 │
├───────────────┼──────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│3.1. │ │ │ │ │ │
│Recunoaşterea │ │ │ │ │ │
│semnificaţiei │ │ │ │ │ │
│unor fraze │ │3.1. │ │ │ │
│uzuale tipice │ │Identificarea │ │ │3.1. │
│pentru viaţa │3.1. │informaţiilor │ │ │Identificarea│
│cotidiană │Identificarea │din panouri şi │3.1. │ │rapidă a │
│-* jocuri │unor detalii │semne aflate în│Identificarea │ │informaţiilor│
│pentru │din texte │locuri publice │informaţiilor │ │relevante │
│asocierea unor │simple care │pentru │necesare din │3.1. │dintr-o serie│
│simboluri │conţin │facilitarea │liste sau din │Desprinderea │de texte │
│iconice cu │informaţii │orientării │texte │sensului unor│scurte │
│forma verbală │uzuale │- *„căutarea │funcţionale │cuvinte │- *exerciţii │
│corespunzătoare│- *răspunsuri │comorii” pe │simple (pliante,│separate din │de │
│(de exemplu, │la întrebări │baza unor │meniuri, orare) │context în │identificare │
│indicatoare │simple │simboluri şi │- identificarea │vederea │a │
│uzuale pe │referitoare la│semne │de informaţii │deducerii │informaţiilor│
│stradă - │text │- *exerciţii de│necesare în │înţelesului │de bază, de │
│Parcare │- *exerciţii │identificare a │texte simple │unei expresii│tipul Cine? │
│interzisă, │de completare │unor informaţii│(publicitare sau│din texte pe │Unde? Când? │
│Metrou, Spital)│de text / │vitale de │de interes │teme │Ce? din ştiri│
│-* realizarea │enunţ lacunar │securitate │general - un │familiare │scurte sau │
│unor comenzi │pe baza │(Pericol, Nu │panou în │- │din alte │
│simple de │informaţiilor │traversaţi, │magazin, panoul │*completarea │relatări │
│calculator │aflate din │Drum blocat, │unei biblioteci │de tabele │scrise │
│(deschide, │text │Drum în │etc.) │- exerciţii │- │
│închide, │- aflarea de │construcţie │- exerciţii de │de asociere │evidenţierea │
│copiere, │informaţii de │...) │căutare în │- │informaţiilor│
│lipire, │pe internet pe│- realizarea │pliante/ ghiduri│interpretare │relevante │
│imprimare etc.)│baza unor fişe│unui index cu │turistice │de grafice, │prin │
│- realizarea de│simple de │informaţii din │- găsirea unui │tabele, │identificarea│
│conexiuni │lucru: Ce? │panouri şi │meniu adecvat în│diagrame │cuvintelor │
│logice corecte │Când? Unde? de│semne aflate în│funcţie de │simple │cheie şi │
│a │exemplu, │locuri publice │preferinţe, din │ │transferarea │
│semnificaţiilor│evenimente │- exerciţii de │broşura unui │ │informaţiilor│
│privind │culturale, │asociere a │restaurant │ │în tabele, │
│funcţionarea/ │concerte etc. │semnificaţiilor│ │ │scheme etc. │
│utilizarea │ │- puzzle │ │ │ │
│aparaturii de │ │ │ │ │ │
│uz cotidian: │ │ │ │ │ │
│telefon mobil, │ │ │ │ │ │
│televizor etc.)│ │ │ │ │ │
├───────────────┼──────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │3.2. │
│ │ │ │ │ │Selectarea de│
│ │ │ │ │ │informaţii │
│ │ │ │ │ │din mai multe│
│ │ │ │ │ │texte în │
│ │ │ │ │ │scopul │
│ │ │ │ │ │îndeplinirii │
│ │3.2. │ │ │3.2. │unei sarcini │
│ │Identificarea │ │3.2. Extragerea │Desprinderea │structurate │
│3.2. │unor elemente │ │informaţiilor │principalelor│de lucru │
│Identificarea │importante de │ │prezentate din │puncte din │- *folosirea │
│semnificaţiei │reperare a │ │articole de ziar│articole │de texte │
│globale a unui │unui eveniment│3.2. Căutarea │/ digitale │scurte pe │scurte pentru│
│text simplu pe │pe un afiş │de imagini │simple sau din │teme │identificarea│
│teme familiare │(inclusiv afiş│relevante │broşuri de │familiare şi │unor │
│- *efectuarea │digital) sau │pentru a │prezentare, în │de │informaţii │
│unei activităţi│pe un alt │ilustra │care numele şi │actualitate │relevante, de│
│în funcţie de │suport │proiecte │numerele joacă │- *Bursa │exemplu, │
│mesajul primit │- *localizarea│şcolare/ în │un rol important│ştirilor - │despre │
│- *alegerea │unui concert/ │comunitate │- *completarea │realizarea │obiecte │
│unei imagini │spectacol - │- *realizarea │de texte │unui album cu│pierdute sau │
│potrivite │loc şi dată de│de postere: │lacunare cu │cele mai │sfaturi pe │
│dintr-un set │desfăşurare │Animalul meu │informaţii care │interesante │forumuri │
│pentru a │- │preferat, │se regăsesc în │evenimente │online, cu │
│ilustra │*identificarea│Actorul meu │text │selectate │scopul │
│semnificaţia │locului şi a │preferat... │- proiecte pe │săptămânal │redactării de│
│textului │orei de │- realizarea │teme de interes:│din viaţa │sfaturi │
│- răspuns la │desfăşurare a │unui material │O zi din viaţa │şcolii │proprii sau │
│întrebarea │unui eveniment│video de │lui ......... Un│- realizarea │găsirii unor │
│„Despre ce e │sportiv pe un │prezentare │monument celebru│unei emisiuni│obiecte │
│vorba în text?”│bilet de │ │.......... │dezbatere - │- asocierea │
│/ Recunoaşteţi │intrare │ │Salvarea urşilor│avantaje/ │logică, │
│tema textului? │- exerciţii de│ │polari… Cum │dezavantaje, │corectă a │
│ │orientare pe │ │protejăm mediul │ale │unor titluri │
│ │hartă - │ │înconjurător… │informaţiilor│sau soluţii │
│ │citirea hărţii│ │ │selectate │date pentru │
│ │ │ │ │ │diverse │
│ │ │ │ │ │situaţii: │
│ │ │ │ │ │texte/ │
│ │ │ │ │ │anunţuri - │
│ │ │ │ │ │titluri, │
│ │ │ │ │ │subtitluri, │
│ │ │ │ │ │imagini │
├───────────────┼──────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │3.3. │ │ │3.3 │ │
│ │Identificarea │ │ │Desprinderea │3.3 │
│ │datelor cerute│3.3. │ │sensului │Recunoaşterea│
│3.3. │pe un formular│Identificarea │ │global din │organizării │
│Descifrarea │simplu (nume, │informaţiilor │ │articole sau │logice a unui│
│unor mesaje │prenume, data │din mesaje │3.3. │interviuri │paragraf / │
│simple │naşterii, │scrise simple │Recunoaşterea │- *activităţi│text │
│familiare │adresa) │- *oferirea de │diferitelor │de selectare │funcţional │
│primite de la │- │reacţii │tipuri de │a │-* exerciţii │
│prieteni, │*identificarea│adecvate în │corespondenţă pe│informaţiilor│de │
│colegi, │unui coleg │funcţie de │subiecte │relevante în │reconstituire│
│profesor │după │mesaj │familiare │vederea │a ordinii │
│- *completare │descrierea │- *efectuarea │(solicitarea │efectuării │fragmentelor │
│de text lacunar│sumară a celui│unei activităţi│unei informaţii)│unei sarcini │- exerciţii │
│- răspunsuri la│căutat sub │în funcţie de │- *citire de │de lucru │de segmentare│
│întrebări │categoriile │mesajul primit │bileţele de │- selectarea │a textelor │
│referitoare la │- nume, │- propunerea │apreciere │celor mai │- completare │
│informaţia │prenume, │lecturii unui │- postare pe │potrivite │cu conectori,│
│dintr-un text │vârstă │material pe │reţea de │surse de │elemente │
│de sms/ │- │baza │socializare │informare │determinate │
│e-mail cu │identificarea │înţelegerii │- identificare │pentru │de sens în │
│privire la │datelor │globale │de e- card, │realizarea │economia │
│situaţii uzuale│dintr-un │- oferirea de │e-mail, │unei teme/ │textului │
│(hai în parc, │permis de │sfaturi pentru │scrisoare semi- │documentări │scris │
│vino la fotbal,│şedere / carte│a aprofunda un │formal │- realizarea │- realizarea │
│sună- mă la 5 │de identitate │text sau pentru│ │de colecţii │de planuri de│
│etc.) │- jocuri de │a-l ocoli │ │de articole/ │idei short- │
│ │tip │ │ │surse pe │list, texte │
│ │„vânătoarea de│ │ │anumite teme │oglindă │
│ │spioni” │ │ │ │ │
├───────────────┼──────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │3.4. │
│ │ │ │ │ │Manifestarea │
│ │ │ │ │ │interesului │
│3.4 │ │ │ │ │pentru │
│Manifestarea │ │ │ │3.4. │selectarea │
│curiozităţii │3.4 │ │3.4. │Manifestarea │unor texte │
│pentru │Manifestarea │3.4. │Manifestarea │deschiderii │pertinente în│
│decodarea unor │deschiderii │Manifestarea │disponibilităţii│pentru │funcţie de │
│mesaje scrise │pentru │interesului │pentru informare│informare │nevoile de │
│simple │receptarea de │pentru lectura │prin lectură │dintr-o │învăţare/ │
│- *lectură │mesaje în │de orientare │- *participarea │varietate de │cunoaştere │
│globală de │limba străină │- *jocuri de │la proiecte │surse │- *căutarea │
│benzi desenate │-* jocuri de │orientare pe │integrate care │- *utilizarea│de texte │
│- *căutarea │orientare pe │hartă, plan, în│necesită │textelor în │în funcţie de│
│unei felicitări│hartă, plan, │spaţiul clasei │documentare │diverse │interes │
│pe site-uri │în spaţiul │în funcţie de │- realizarea de │situaţii │- selectarea │
│specializate │clasei în │instrucţiuni │materiale de │- exerciţii │de texte │
│pentru a le │funcţie de │- elaborarea de│informare/ │de │multimodale │
│potrivi cu │instrucţiuni │strategii de │grupuri de │identificare │adecvate │
│profilul unui │- descoperirea│înţelegere │experţi, │a tipurilor │intereselor │
│coleg/un anume │mesajelor din │globală a │realizarea de │de texte │personale de │
│eveniment │aplicaţii, │textului: la │reclame/ panouri│multimodale │lectură (de │
│- realizarea │jocuri pe │prima lectura -│publicitare în │adecvate │ex. benzi │
│unui album │calculator │tema, Ce?, │formate diverse:│intereselor │desenate, │
│ilustrat cu │- vizionarea │Când, Unde?, │panouri, ppt, │personale de │afişe │
│sărbători din │de materiale │Cine? │video, blog etc.│lectură │publicitare │
│cultura │video- │- realizarea de│- iniţierea de │(benzi │digitale, │
│românească │podcasturi pe │prezentări/ │corespondenţă │desenate, │naraţiuni │
│(specifice unui│diverse teme │materiale │electronică cu │afişe │grafice etc. │
│anumit sezon), │şi rezolvarea │pentru │elevi din alte │publicitare │adecvate │
│pe baza │exerciţiilor │expoziţii tip │oraşe pe │digitale, │intereselor) │
│mesajelor │aferente │piaţetă │tematici date │naraţiuni │- prezentarea│
│descoperite │ │ │sau liber alese │grafice etc.)│„Textului │
│pe site-uri de │ │ │ │ │lunii” din │
│felicitări │ │ │ │ │partea │
│ │ │ │ │ │grupelor de │
│ │ │ │ │ │lucru o dată │
│ │ │ │ │ │pe lună │
└───────────────┴──────────────┴───────────────┴────────────────┴─────────────┴─────────────┘


    4. Redactarea de mesaje în situaţii de comunicare uzuală

┌───────────────┬────────────────┬─────────────┬───────────────┬───────────────┬─────────────┐
│A1.1 │A1.2 │A2.1 │A2.2 │B1.1 │B1.2 │
├───────────────┼────────────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │4.1. │
│ │ │ │4.1. │ │Redactarea │
│4.1. Scrierea │ │ │Completarea │ │unei scrisori│
│unei felicitări│4.1. Completarea│4.1. │unui formular │4.1. Redactarea│despre │
│de ziua cuiva │de date │Redactarea de│cu informaţii │CV- ului în │situaţia │
│sau pentru o │personale (nume,│mesaje şi de │de identificare│forma │personală │
│sărbătoare │prenume, adresa,│note simple │(educaţie, │prescurtată │(familie, │
│- *realizarea │vârsta, pasiuni)│şi scurte │interese, │folosind un │şcoala, │
│unui calendar │- *completare de│- *redactarea│competenţe) │template simplu│interese │
│al sărbătorilor│formulare pentru│unei │- *realizarea │-*identificarea│etc.) │
│şi afişarea │înscrierea la │invitaţii/ │unei prezentări│elementelor │- *exerciţii │
│acestuia în │activităţi │mesaj de │a membrilor │componente ale │de │
│clasă │specifice │mulţumire │unui grup pe │unui CV │corespondenţă│
│- │vârstei (curs de│- scrierea │baza unui │- identificarea│cu alţi copii│
│*confecţionarea│înot, de dans, │unei │formular │regulilor de │în cadrul │
│unei felicitări│de limbă străină│explicaţii │- "fişa │redactare a │unor proiecte│
│şi scrierea │etc.) │scurte pentru│personală" │unui CV │- redactarea │
│mesajului uzual│- proiecte de │o imagine în │pentru un │- colectarea de│de scrisori │
│sau a unuia │grup pentru │cadrul unui │sportiv celebru│date pentru │ca răspuns la│
│simplu │întocmirea unei │proiect │/ cântăreţ │completarea │scrisori date│
│personalizat │fişe de │- elaborarea │animal preferat│CV-ului │/situaţii │
│- compunerea │identitate a │unui flyer │etc. │- completarea │- redactarea │
│unor mesaje │unui personaj │pentru │- completare de│unui CV, de │unui mail, │
│scurte de │îndrăgit, a unei│comunicarea │fişă bingo - │exemplu, │unei scrisori│
│felicitare pe │personalităţi │rezultatelor │descriere │Europass │formale │
│telefon sau │ │unui proiect │pers., │ │(motivarea │
│mail │ │ │caracteristici,│ │absenţei la │
│ │ │ │hobby-uri etc. │ │un curs de │
│ │ │ │ │ │înot etc.) │
├───────────────┼────────────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │4.2. │
│ │ │4.2. │4.2. │ │Redactarea de│
│ │4.2. Redactarea │Descrierea │Prezentarea │ │texte simple │
│ │de mesaje simple│unor aspecte │unei activităţi│4.2. Relatarea │şi coerente │
│4.2. Redactarea│despre sine/ │ale vieţii │în scris, │unor evenimente│pe teme de │
│unui mesaj │despre alţii │cotidiene │utilizând │folosind │interes │
│simplu către un│-* scrierea unui│(oameni, │cuvinte de │elementele de │- *realizarea│
│coleg │mesaj │locuri, │legătură ("şi",│introducere a │unui scurt │
│- *scrierea │introductiv │şcoală, │"dar", "pentru │succesiunii │raport de │
│unui mesaj │simplu către un │familie, │că") │("mai întâi", │documentare │
│scurt pe un │prieten prin │hobby-uri), │- *completare │"apoi", "după │pentru un │
│bilet (sunt │corespondenţă │folosind │de text lacunar│aceea", "în │proiect pe │
│acasă, vin │(un scurt │fraze simple │- argumentarea │final" │baza unor │
│imediat; │autoportret – │- *realizarea│în scris a unei│- *exerciţii de│repere/ unui │
│răspunde, te │culoarea │unui album cu│poziţii - pro │redactare de │plan │
│rog; aşteaptă, │ochilor, a │hobby-urile │sau contra şi │texte pe baza │- redactarea │
│te rog etc.) │părului, │personale │utilizarea │unor imagini/ │unei scrisori│
│- formularea │mâncarea │- realizarea │conectorilor │filme sau de │de intenţie │
│unui răspuns la│preferată, │unui poster │adecvaţi │repovestire │cu structură │
│anunţ, sms, │pasiuni) │de grup cu │- redactare cu │- realizarea de│simplă în │
│înştiinţare, │- scrierea unei │eroii │suport vizual/ │podcasturi în │vederea │
│scuză │intrări simple │preferaţi │verbal │baza textelor │susţinerii │
│ │pe un blog │- realizarea │(întrebări, │ │unei │
│ │ │unui jurnal │repere) │ │candidaturi/ │
│ │ │personal │ │ │înscrieri la │
│ │ │ │ │ │un curs etc. │
├───────────────┼────────────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │4.3. │
│ │ │ │ │ │Raportarea │
│ │ │ │ │ │proactivă la │
│ │ │ │ │ │schimbul de │
│ │ │ │ │ │mesaje scrise│
│ │ │ │ │ │funcţionale │
│ │ │ │ │ │inclusiv prin│
│ │ │ │ │ │solicitarea │
│ │ │ │ │ │de informaţii│
│ │ │ │ │ │mai complete │
│ │ │ │ │ │despre │
│ │ │ │ │ │diverse │
│ │ │ │ │ │produse/ │
│ │ │ │ │ │servicii │
│ │ │ │ │ │- *redactarea│
│ │ │ │ │ │unui răspuns │
│4.3. │ │ │ │ │la un anunţ │
│Participarea la│4.3. │4.3. │ │4.3. │referitor la │
│proiecte de │Manifestarea │Participarea │4.3. Depăşirea │Manifestarea │o excursie/ │
│grup în care se│disponibilităţii│la schimbul │fricii de eşec │interesului │tabără │
│elaborează cu │pentru schimbul │de mesaje │în redactare/ │pentru │- solicitarea│
│sprijin mesaje │de mesaje scrise│scrise │schimbul de │calitatea │de informaţii│
│scurte │simple │- *proiecte │mesaje scrise │redactării │suplimentare │
│- *realizarea │- *realizarea de│de grup │- *exerciţii de│- *exerciţii de│referitoare │
│unui afiş │corespondenţă │- propunerea │revizuire a │autoevaluare şi│la un nou │
│pentru un │directă prin │de teme │textelor scrise│interevaluare │model de │
│eveniment │bileţele, vederi│stimulative │- exerciţii de │- discutarea │telefon pe │
│- realizarea │- utilizarea │pentru │scriere │unei grile de │site-ul unui │
│unui album al │diverselor │redactare │creativă, de │atribuire de │retailer │
│clasei │aplicaţii │- schimb de │exemplu, │scoruri pentru │- oferirea │
│- realizarea │digitale pentru │scrisori/ │poveşti, poezie│evaluarea │unui răspuns │
│unui anunţ │corespondenţă │mail-uri, │concretă, │exprimării în │la un anunţ │
│scurt/ anunţ │(e-mail, │corespondenţă│antitexte │scris │publicitar de│
│publicitar etc.│whatsApp, sms) │ │ │ │pe site-ul │
│ │ │ │ │ │unui hotel/ │
│ │ │ │ │ │restaurant │
│ │ │ │ │ │- redactarea │
│ │ │ │ │ │unui răspuns │
│ │ │ │ │ │la un anunţ │
│ │ │ │ │ │publicitar, │
│ │ │ │ │ │inclusiv │
│ │ │ │ │ │solicitarea │
│ │ │ │ │ │de informaţii│
│ │ │ │ │ │complete şi │
│ │ │ │ │ │exacte despre│
│ │ │ │ │ │diverse │
│ │ │ │ │ │produse/ │
│ │ │ │ │ │servicii (o │
│ │ │ │ │ │maşină, curs │
│ │ │ │ │ │academic │
│ │ │ │ │ │etc.) │
└───────────────┴────────────────┴─────────────┴───────────────┴───────────────┴─────────────┘    Conţinuturi

┌────────────┬────────────┬────────────┐
│A1 │A2 │B1 │
├────────────┼────────────┼────────────┤
│- Saluturi │ │ │
│uzuale │ │ │
│- │ │- Saluturi │
│Prezentare: │ │cunoscute │
│nume, vârstă│ │- Membrii │
│- Sala de │- Alte forme│unei familii│
│clasă: │de salut │- Activităţi│
│obiecte, │- Casa şi │gospodăreşti│
│rechizite │familia │în casă │
│- Culori şi │- Obiceiuri │- Personaje │
│nonculori │şi tradiţii │îndrăgite │
│- La şcoală │în familie │din cărţi, │
│învăţ… │- Şcoala │filme, │
│- Ce mănânc │- Unităţi de│muzică etc. │
│dimineaţa, │măsură │- Oraşul: La│
│la prânz, │- Vremea │hotel, La │
│seara? │- Poveşti │restaurant │
│- Fructe şi │sau filme │etc. │
│legume │pentru copii│- Drumul │
│- Programul │- │către şcoală│
│zilnic - │Îmbrăcăminte│- mijloace │
│ceasul cu │şi │de transport│
│orele fixe │încălţăminte│- Cum se │
│- Obiecte │- Activităţi│fabrică │
│vestimentare│zilnice │- Alimente │
│- Familia │- Cum sunt │- La piaţă, │
│- Locuinţa │eu? Gânduri │În │
│- Meserii şi│şi emoţii │supermarket │
│profesii │- Reguli de │- Vremea │
│- Părţile │păstrare a │- Modă │
│corpului │sănătăţii │- Hobby-uri │
│- Animale şi│- Hobby-uri │- Ocupaţii │
│plante │ │şi domenii │
│- Activităţi│ │de │
│preferate │ │activitate │
│- Mijloace │ │ │
│de transport│ │ │
└────────────┴────────────┴────────────┘


    Sugestii metodologice
        Sugestiile metodologice au rolul de a orienta cadrul didactic în aplicarea programei pentru proiectarea şi derularea activităţilor de predare-învăţare-evaluare a limbii române, pentru copiii beneficiari ai unei forme de protecţie internaţională şi resortisanţi ţări terţei, în concordanţă cu profilul şi nevoile acestora.
        În susţinerea cursului de limba română, cadrul didactic va insista permanent pe trezirea interesului copilului BPI sau RTT pentru învăţarea limbii române şi pe dezvoltarea încrederii în sine. Astfel, jocul didactic va predomina, asigurând contextul pentru participarea activă, individuală şi în grup, care să permită exprimarea liberă a propriilor idei şi sentimente. Tot ceea ce se întâmplă la "ora" de comunicare în limba română ar trebui să se deruleze sub forma unei suite de jocuri sau antrenamente atractive pentru toate grupele de vârstă ale cursanţilor.
        Din spaţiul clasei nu trebuie să lipsească resurse educaţionale atractive, potrivite diferitelor vârste: cartonaşe mnemotehnice, filme, jocuri, cărţi, afişe, computer etc. Se va pune accentul pe spontaneitatea şi creativitatea răspunsurilor şi nu pe rigurozitatea ştiinţifică a acestora. Recomandăm folosirea unei varietăţi de texte care să cuprindă şi elemente iconice - afiş, planşă, tabel, desen, caricatură, pliante, broşuri, bogat ilustrate etc.
        Pentru intuirea regularităţilor limbii se recomandă oferirea de exemple şi analogii reprezentative, cum ar fi articularea atentă şi, eventual, scriere pe tablă a unor cuvinte pentru a-i sprijini pe elevi în a observa anumite mărci gramaticale şi regularităţi ale limbii. Asemenea exemple nu ar trebui să facă obiectul unor lecţii sau secvenţe de lecţii separate, ci să apară în mod firesc pe parcursul diverselor activităţi de comunicare (profesorul propune un "stop-cadru" pentru observarea regularităţii şi oferă mai multe exemple, eventual solicitând elevilor să găsească şi ei ceva similar; profesorul şi clasa pot dezvolta împreună un set de semne/gesturi convenţionale care să le amintească elevilor anumite regularităţi: de exemplu, palma deschisă în sus pentru o anume terminaţie la care se încurcă elevii, o buclă cu degetul pentru a aminti diferenţa de gen etc. - important este ca elevii să recunoască rapid semnul ca să-şi amintească regula).
        Activitatea didactică se va desfăşura într-o interacţiune permanentă cu copiii, astfel încât să răspundă intereselor acestora. Copiii vor fi stimulaţi să întrebe, să intervină, să aibă iniţiativă, să exprime idei şi sentimente despre ceea ce învaţă. Pot fi utilizate texte scurte, atractive, care să fie citite şi transpuse în jocuri de rol sau în mici scenete.
        O altă sugestie metodologică se referă la folosirea nonverbalului pentru învăţarea intuitivă - dacă profesorul mimează acţiunea de a se ridica/sta jos atunci când enunţă aceste activităţi, pentru cursant va fi mult mai clar despre ce este vorba. În acelaşi context, învăţarea va fi facilitată dacă cursanţii sunt încurajaţi în permanenţă să combine verbalul (ceea ce au receptat sau ceea ce exprimă) cu limbajul corporal.
        Foarte importantă este învăţarea în context. Formarea competenţelor de comunicare are loc într-un context favorabil, semnificativ. În absenţa acestuia, cursanţii ajung doar să recite cuvinte şi fraze memorate, fără să le poată transfera în viaţa de zi cu zi. Se recomandă organizarea unor activităţi care să ofere ocazia interacţiunii cu vorbitori nativi (vizite în magazine, farmacii, librării etc.).
        Evaluarea reprezintă o componentă organică a procesului de învăţare. Se recomandă cu prioritate metode moderne de evaluare precum: proiectul, portofoliul, observarea sistematică a comportamentului cursanţilor, centrarea pe progresul personal, autoevaluarea etc. Este recomandabil ca evaluarea să se realizeze prin raportare la competenţele specifice, evitându-se comparaţiile între copii. Evaluarea va orienta profesorul în reglarea strategiilor de predare, pentru o mai bună adecvare la particularităţile individuale şi de vârstă ale copiilor. Se vor valorifica şi competenţele dobândite de către copii în contexte nonformale sau informale. În întreaga activitate de învăţare şi evaluare va fi urmărit, încurajat şi valorizat progresul fiecărui copil.

    Resurse
        ● Manual de limba română pentru adulţi (nivel CECLR A1, A2, B1)
        ● Caietul cursantului pentru adulţi (nivel CECLR A1, A2, B1)
        ● Ghidul profesorului
        Obs.:
        Aceste resurse educaţionale au fost realizate în cadrul proiectului "REACT_RO: Resurse educaţionale pentru învăţarea limbii române şi acomodarea culturală a beneficiarilor de protecţie internaţională şi resortisanţilor ţărilor terţe în România", nr. contract FAMI 17.03.03.02, finanţat prin Programul Naţional - Fondul pentru Azil, Migraţie şi Integrare prin Inspectoratul general pentru Imigrări, din cadrul Ministerului Afacerilor Interne al României.


    Bibliografie
        Hamilton, R., Moore, D. (2003). Educaţional Interventions for Refugee Children: Theoretical Perspectives and implementing best practice, Routledge, New York.
        Înaltul Comisariat pentru Refugiaţi al Naţiunilor Unite (UNHCR) Agenda UNHCR pentru Integrarea Refugiaţilor in Europa Centrală, (2009). Document disponibil la http://www.unhcr-centraleurope.org/ro/pdf/cu-ce-ne-ocupam/promovarea-integrării/agenda-de-integrare-unhcr-a-refugiaţilor-in-europa-centrala.html
        Înaltul Comisariat pentru Refugiaţi al Naţiunilor Unite (UNHCR) Nota UNHCR privind integrarea refugiaţilor în Europa Centrală (2009). Document disponibil la: http://www.unhcr- centraleurope.org/ro/pdf/cu-ce-ne-ocupam/promovarea-integrării/nota-unhcr-privind-integrarea-refugiaţilor-in-europa-centrala.html

    Grup de lucru

┌─────────┬────────────────────────────┐
│Ioana │Manager proiecte Fundaţia │
│Barbu │Schottener Servicii Sociale,│
│ │coordonator │
├─────────┼────────────────────────────┤
│Andreea │Fundaţia Schottener Servicii│
│Floari │Sociale, profesor limba │
│ │română pentru străini │
├─────────┼────────────────────────────┤
│Daniela │Fundaţia Schottener Servicii│
│Muntean │Sociale, psihopedagog │
├─────────┼────────────────────────────┤
│Daniela │Şcoala gimnazială Aletheea, │
│Stoicescu│profesor │
└─────────┴────────────────────────────┘


                                        -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016