Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ANEXĂ din 20 decembrie 2019  privind modificările şi completările Normelor metodologice privind întocmirea raportărilor periodice cuprinzând informaţii statistice de natură financiar - contabilă, aplicabile sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din alte state membre, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 10/2017     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ANEXĂ din 20 decembrie 2019 privind modificările şi completările Normelor metodologice privind întocmirea raportărilor periodice cuprinzând informaţii statistice de natură financiar - contabilă, aplicabile sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din alte state membre, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 10/2017

EMITENT: Banca Nationala a Romaniei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 17 bis din 13 ianuarie 2020
──────────
        Conţinută de ORDINUL nr. 12/2019 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 17 din 13 ianuarie 2020 (Anexa 2)
──────────
    1. La punctul 5 alineatul (1), după litera (d) se introduce o nouă literă, litera (e) cu următorul cuprins:
    "(e) "întreprinderi mici şi mijlocii (IMM)" - microîntreprinderi şi întreprinderi mici şi mijlocii, astfel cum sunt definite în Recomandarea Comisiei Europene nr. 361/2003 privind definirea microîntreprinderilor şi a întreprinderilor mici şi mijlocii (C(2003)1422), publicată în Jurnalul Oficial al UE nr. L 124 din 20.05.2003."

    2. La punctul 22 alineatul (1), după litera (m) se introduce o nouă literă, litera (m^1) cu următorul cuprins:
    "(m^1) Poziţia "Contribuţii în numerar la fondurile de rezoluţie şi la schemele de garantare a depozitelor" include sumele reprezentând contribuţii la fondurile de rezoluţie şi la schemele de garantare a depozitelor, în cazul în care acestea sunt plătite în numerar. În situaţia în care contribuţia îmbracă forma unui angajament de plată, acest angajament de plată trebuie inclus în cadrul poziţiei "Provizioane sau (-) reluări de provizioane", dacă angajamentul de plată dă naştere unei obligaţii în conformitate cu standardul contabil aplicabil."

    3. La punctul 22 alineatul (2), modelul formularului "2. Contul de profit sau pierdere" se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "DENUMIREA SUCURSALEI:
        DATA RAPORTĂRII:
2. Contul de profit sau pierdere

┌──────────────────────────────────────┐
│- lei - │
├──────────────────────┬───────┬───────┤
│DENUMIRE INDICATOR │Cod │Valoare│
│ │poziţie│ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│A │B │010 │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│Venituri din dobânzi │010 │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│Active financiare │ │ │
│evaluate la valoarea │ │ │
│justă prin alte │041 │ │
│elemente ale │ │ │
│rezultatului global │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│Active financiare │ │ │
│evaluate la cost │051 │ │
│amortizat │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│Alte active │080 │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│Venituri din dobânzi │085 │ │
│aferente datoriilor │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│(Cheltuieli cu │090 │ │
│dobânzile) │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│(Datorii financiare │ │ │
│evaluate la cost │120 │ │
│amortizat) │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│(Alte datorii) │140 │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│(Cheltuieli cu │ │ │
│dobânzile aferente │145 │ │
│activelor) │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│Venituri din dividende│160 │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│Venituri din taxe şi │200 │ │
│comisioane │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│(Cheltuieli cu taxe şi│210 │ │
│comisioane) │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│Câştiguri sau (-) │ │ │
│pierderi din │ │ │
│derecunoaşterea │ │ │
│activelor şi │ │ │
│datoriilor financiare │220 │ │
│care nu sunt evaluate │ │ │
│la valoarea justă prin│ │ │
│profit sau pierdere, │ │ │
│net │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│Active financiare │ │ │
│evaluate la valoarea │ │ │
│justă prin alte │231 │ │
│elemente ale │ │ │
│rezultatului global │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│Active financiare │ │ │
│evaluate la cost │241 │ │
│amortizat │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│Datorii financiare │ │ │
│evaluate la cost │260 │ │
│amortizat │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│Altele │270 │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│Câştiguri sau (-) │ │ │
│pierderi aferente │ │ │
│activelor şi │280 │ │
│datoriilor financiare │ │ │
│deţinute în vederea │ │ │
│tranzacţionării, net │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│Câştiguri sau (-) │ │ │
│pierderi aferente │ │ │
│activelor financiare │ │ │
│nedestinate │ │ │
│tranzacţionării, │287 │ │
│evaluate obligatoriu │ │ │
│la valoarea justă prin│ │ │
│profit sau pierdere, │ │ │
│net │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│Câştiguri sau (-) │ │ │
│pierderi aferente │ │ │
│activelor şi │ │ │
│datoriilor financiare │290 │ │
│desemnate ca fiind │ │ │
│evaluate la valoarea │ │ │
│justă prin profit sau │ │ │
│pierdere, net │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│Câştiguri sau (-) │ │ │
│pierderi din │300 │ │
│contabilitatea de │ │ │
│acoperire, net │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│Diferenţe de curs de │ │ │
│schimb [câştig sau (-)│310 │ │
│pierdere], net │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│Câştiguri sau (-) │ │ │
│pierderi din │ │ │
│derecunoaşterea │330 │ │
│activelor │ │ │
│nefinanciare, net │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│Alte venituri din │340 │ │
│exploatare │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│(Alte cheltuieli de │350 │ │
│exploatare) │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│VENITURI TOTALE DIN │355 │ │
│EXPLOATARE, NET │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│(Cheltuieli │360 │ │
│administrative) │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│(Cheltuieli cu │370 │ │
│personalul) │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│(Alte cheltuieli │380 │ │
│administrative) │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│(Contribuţii în │ │ │
│numerar la fondurile │ │ │
│de rezoluţie şi la │385 │ │
│schemele de garantare │ │ │
│a depozitelor) │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│(Amortizare) │390 │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│(Imobilizări │400 │ │
│corporale) │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│(Investiţii │410 │ │
│imobiliare) │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│(Alte imobilizări │420 │ │
│necorporale) │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│Câştiguri sau (-) │ │ │
│pierderi din │425 │ │
│modificare, net │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│Active financiare │ │ │
│evaluate la valoarea │ │ │
│justă prin alte │426 │ │
│elemente ale │ │ │
│rezultatului global │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│Active financiare │ │ │
│evaluate la cost │427 │ │
│amortizat │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│(Provizioane sau (-) │ │ │
│reluări de │430 │ │
│provizioane) │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│(Angajamente de plată │ │ │
│la fondurile de │ │ │
│rezoluţie şi la │435 │ │
│schemele de garantare │ │ │
│a depozitelor) │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│(Angajamente şi │440 │ │
│garanţii date) │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│(Alte provizioane) │450 │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│(Deprecierea sau (-) │ │ │
│reluarea pierderilor │ │ │
│din deprecierea │ │ │
│activelor financiare │460 │ │
│care nu sunt evaluate │ │ │
│la valoarea justă prin│ │ │
│profit sau pierdere) │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│(Active financiare │ │ │
│evaluate la valoarea │ │ │
│justă prin alte │481 │ │
│elemente ale │ │ │
│rezultatului global) │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│(Active financiare │ │ │
│evaluate la cost │491 │ │
│amortizat) │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│(Deprecierea sau (-) │ │ │
│reluarea pierderilor │ │ │
│din deprecierea │520 │ │
│activelor │ │ │
│nefinanciare) │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│(Imobilizări │530 │ │
│corporale) │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│(Investiţii │540 │ │
│imobiliare) │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│(Imobilizări │560 │ │
│necorporale) │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│(Altele) │570 │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│Profitul sau (-) │ │ │
│pierderea din active │ │ │
│imobilizate şi grupuri│ │ │
│destinate cedării, │ │ │
│clasificate drept │600 │ │
│deţinute în vederea │ │ │
│vânzării, care nu pot │ │ │
│fi considerate │ │ │
│activităţi întrerupte │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│PROFIT SAU (-) │ │ │
│PIERDERE DIN │610 │ │
│OPERAŢIUNI CONTINUE │ │ │
│ÎNAINTE DE IMPOZITARE │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│(Cheltuieli sau (-) │ │ │
│venituri cu impozitul │ │ │
│aferent profitului sau│620 │ │
│pierderii din │ │ │
│operaţiuni continue) │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│PROFIT SAU (-) │ │ │
│PIERDERE DIN │630 │ │
│OPERAŢIUNI CONTINUE │ │ │
│DUPĂ IMPOZITARE │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│Profit sau (-) │ │ │
│pierdere din │640 │ │
│activităţi întrerupte │ │ │
│după impozitare │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│Profit sau (-) │ │ │
│pierdere din │650 │ │
│activităţi întrerupte │ │ │
│înainte de impozitare │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│(Cheltuieli sau (-) │ │ │
│venituri cu impozitul,│660 │ │
│legate de activităţi │ │ │
│întrerupte) │ │ │
├──────────────────────┼───────┼───────┤
│PROFIT SAU (-) │ │ │
│PIERDERE AFERENT/Ă │670 │ │
│EXERCIŢIULUI │ │ │
└──────────────────────┴───────┴───────┘┌──────────────────┬───────────────────┐
│PERSOANA │PERSOANA AUTORIZATĂ│
│AUTORIZATĂ, │Numele, prenumele │
│Numele, prenumele │şi semnătura │
│şi semnătura │ │
└──────────────────┴───────────────────┘

"

    4. La punctul 24, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Expunerile pentru care se consideră că starea de nerambursare a avut loc în conformitate cu articolul 178 din CRR şi expunerile depreciate în conformitate cu IFRS sunt considerate întotdeauna expuneri neperformante. Pentru scopul acestui formular, expunerile depreciate sunt acele expuneri depreciate ca urmare a riscului de credit (Stadiul 3), inclusiv activele achiziţionate sau emise depreciate raportate în acest stadiu în conformitate cu prevederile pct. 27 alin. (1) lit. (j) din anexa la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 9/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea situaţiilor financiare FINREP la nivel individual, conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile instituţiilor de credit în scopuri de supraveghere prudenţială, cu modificările şi completările ulterioare. Expunerile incluse în alte stadii de depreciere decât Stadiul 3 sunt considerate expuneri neperformante dacă îndeplinesc criteriile pentru expuneri neperformante."

    5. La punctul 24, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(5) Pentru scopul acestui formular, expunerile includ toate instrumentele de datorie (titluri de datorie, credite şi avansuri, precum şi solduri de numerar la bănci centrale şi alte depozite la vedere) şi toate expunerile extrabilanţiere, cu excepţia expunerilor deţinute în vederea tranzacţionării."

    6. La punctul 24, după alineatul (22) se introduce un nou alineat, alineatul (22^1) cu următorul cuprins:
    "(22^1) Următoarele tipuri de expuneri se raportează pe rânduri distincte:
    (a) Credite garantate cu bunuri imobile, astfel cum sunt definite la pct. 28 alin. (1) lit. (d) subpct. i. şi lit. (e) din anexa la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 9/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea situaţiilor financiare FINREP la nivel individual, conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile instituţiilor de credit în scopuri de supraveghere prudenţială, cu modificările şi completările ulterioare;
    (b) Credite pentru consum, astfel cum sunt definite la pct. 28 alin. (1) lit. (f) subpct. i. din anexa la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 9/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea situaţiilor financiare FINREP la nivel individual, conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile instituţiilor de credit în scopuri de supraveghere prudenţială, cu modificările şi completările ulterioare"

    7. La punctul 24, alineatul (25) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(25) Următoarele tipuri de expuneri se raportează în coloane separate:
    (a) expunerile care sunt considerate depreciate în conformitate cu IFRS; se raportează în această coloană valoarea activelor depreciate ca urmare a riscului de credit (Stadiul 3), inclusiv activele achiziţionate sau emise depreciate;
    (b) expunerile pentru care starea de nerambursare se consideră că a avut loc în conformitate cu art. 178 din CRR;
    (c) activele pentru care riscul de credit a crescut semnificativ de la recunoaşterea iniţială, dar care nu sunt depreciate (Stadiul 2), inclusiv activele achiziţionate sau emise depreciate care nu mai îndeplinesc definiţia activelor depreciate după recunoaşterea iniţială;
    (d) pentru expunerile performante, activele pentru care riscul de credit nu a crescut semnificativ de la recunoaşterea iniţială (Stadiul 1)."

    8. La punctul 24, alineatul (27) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(27) Informaţiile cu privire la garanţiile reale deţinute şi la garanţiile financiare primite pentru expunerile performante şi neperformante se raportează separat. Sumele raportate pentru garanţiile reale primite şi garanţiile financiare primite se calculează în conformitate cu prevederile pct. 35 alin. (1) lit. A.(b) şi (d) din anexa la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 9/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea situaţiilor financiare FINREP la nivel individual, conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile instituţiilor de credit în scopuri de supraveghere prudenţială, cu modificările şi completările ulterioare. Suma valorilor raportate pentru ambele categorii trebuie limitată la valoarea contabilă sau la valoarea nominală a expunerii aferente, după deducerea provizioanelor."

    9. La punctul 24 alineatul (28), modelul formularului "4. Informaţii privind expunerile performante şi neperformante" se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "DENUMIREA SUCURSALEI:
        DATA RAPORTĂRII:
4. Informaţii privind expunerile performante şi neperformante

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│- lei - │
├───────────────┬───────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │Valoarea contabilă brută/ Valoarea nominală │
│ │ ├───┬─────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────┤
│ │ │ │Performante │Neperformante │
│ │ │ ├───┬────────┬────────┬─────────────┬─────────────┼───┬────────────┬────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │Din care: │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Din care: │Instrumente │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Instrumente │pentru care │ │ │ │
│ │Cod │ │ │Fără │ │pentru care │riscul de │ │Plată │ │
│ │poziţie│ │ │restante│Restanţe│riscul de │credit a │ │improbabilă,│Restanţe│
│ │ │ │ │sau cu │> 30 │credit nu a │crescut │ │fără │> 90 │
│ │ │ │ │restanţe│zile ≤ │crescut │semnificativ │ │restanţe sau│zile ≤ │
│ │ │ │ │≤ 30 │90 zile │semnificativ │de la │ │cu restanţe │180 zile│
│ │ │ │ │zile │ │de la │recunoaşterea│ │< 90 zile │ │
│ │ │ │ │ │ │recunoaşterea│iniţială, dar│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │iniţială │care nu sunt │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │(Stadiul 1) │depreciate │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │(Stadiul 2) │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│A │B │010│020│030 │055 │056 │057 │060│070 │080 │
├───────────────┼───────┼───┼───┼────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Solduri de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│numerar la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│bănci centrale │005 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│şi alte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│depozite la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│vedere │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Titluri de │010 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│datorie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Bănci centrale │020 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Administraţii │030 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│publice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Instituţii de │040 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│credit │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Alte societăţi │050 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│financiare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Societăţi │060 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│nefinanciare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Credite şi │070 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│avansuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Bănci centrale │080 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Administraţii │090 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│publice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Instituţii de │100 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│credit │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Alte societăţi │110 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│financiare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Societăţi │120 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│nefinanciare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│întreprinderi │130 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│mici şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│mijlocii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Credite │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│garantate cu │140 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│bunuri imobile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│comerciale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Gospodării ale │150 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│populaţiei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Credite │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│garantate cu │160 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│bunuri imobile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│rezidenţiale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Credite pentru │170 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│consum │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│INSTRUMENTE DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│DATORIE LA COST│180 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│AMORTIZAT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Titluri de │181 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│datorie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Bănci centrale │182 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Administraţii │183 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│publice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Instituţii de │184 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│credit │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Alte societăţi │185 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│financiare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Societăţi │186 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│nefinanciare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Credite şi │191 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│avansuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Bănci centrale │192 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Administraţii │193 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│publice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Instituţii de │194 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│credit │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Alte societăţi │195 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│financiare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Societăţi │196 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│nefinanciare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│întreprinderi │900 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│mici şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│mijlocii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Credite │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│garantate cu │903 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│bunuri imobile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│comerciale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Gospodării ale │197 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│populaţiei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Credite │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│garantate cu │910 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│bunuri imobile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│rezidenţiale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Credite pentru │913 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│consum │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│INSTRUMENTE DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│DATORIE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│EVALUATE LA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│VALOAREA JUSTĂ │201 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│PRIN ALTE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ELEMENTE ALE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│REZULTATULUI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│GLOBAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Titluri de │211 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│datorie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Bănci centrale │212 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Administraţii │213 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│publice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Instituţii de │214 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│credit │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Alte societăţi │215 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│financiare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Societăţi │216 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│nefinanciare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Credite şi │221 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│avansuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Bănci centrale │222 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Administraţii │223 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│publice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Instituţii de │224 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│credit │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Alte societăţi │225 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│financiare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Societăţi │226 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│nefinanciare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│întreprinderi │920 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│mici şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│mijlocii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Credite │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│garantate cu │923 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│bunuri imobile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│comerciale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Gospodării ale │227 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│populaţiei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Credite │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│garantate cu │930 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│bunuri imobile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│rezidenţiale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Credite pentru │933 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│consum │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│INSTRUMENTE DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│DATORIE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│EVALUATE LA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│VALOAREA JUSTĂ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│PRIN PROFIT SAU│231 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│PIERDERE, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ALTELE DECÂT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│CELE DEŢINUTE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ÎN VEDEREA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│TRANZACŢIONĂRII│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│INSTRUMENTE DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│DATORIE, ALTELE│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│DECÂT CELE │330 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│DEŢINUTE ÎN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│VEDEREA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│TRANZACŢIONĂRII│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│INSTRUMENTE DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│DATORIE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│DEŢINUTE ÎN │335 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│VEDEREA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│VÂNZĂRII │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Angajamente de │340 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│creditare date │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Bănci centrale │350 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Administraţii │360 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│publice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Instituţii de │370 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│credit │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Alte societăţi │380 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│financiare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Societăţi │390 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│nefinanciare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Gospodării ale │400 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│populaţiei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Garanţii │410 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│financiare date│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Bănci centrale │420 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Administraţii │430 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│publice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Instituţii de │440 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│credit │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Alte societăţi │450 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│financiare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Societăţi │460 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│nefinanciare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Gospodării ale │470 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│populaţiei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Alte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│angajamente │480 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│date │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Bănci centrale │490 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Administraţii │500 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│publice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Instituţii de │510 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│credit │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Alte societăţi │520 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│financiare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Societăţi │530 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│nefinanciare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Gospodării ale │540 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│populaţiei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│TOTAL EXPUNERI │550 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│EXTRABILANŢIERE│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───────────────┴───────┴───┴───┴────────┴────────┴─────────────┴─────────────┴───┴────────────┴────────┘


4. Informaţii privind expunerile performante şi neperformante (continuare)

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│- lei - │
├───────────────┬───────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │Valoarea contabilă brută/Valoarea nominală │
│ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │Neperformante │
│ │ ├────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬─────────────┬────────────┬───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │Din care: │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Instrumente │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │pentru care │ │ │
│ │Cod │ │ │ │ │ │riscul de │ │ │
│ │poziţie│Restanţe│ │ │ │ │credit a │ │din care: │
│ │ │> 180 │Restanţe│Restanţe│Restanţe│Restanţe│crescut │Din care: în│Instrumente│
│ │ │zile ≤ 1│> 1 an ≤│> 2 ani │> 5 ani │> 7 ani │semnificativ │stare de │depreciate │
│ │ │an │2 ani │≤ 5 ani │≤ 7 ani │ │de la │nerambursare│(Stadiul 3)│
│ │ │ │ │ │ │ │recunoaşterea│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │iniţială, dar│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │care nu sunt │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │depreciate │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │(Stadiul 2) │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤
│A │B │090 │101 │102 │106 │107 │109 │110 │121 │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤
│Solduri de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│numerar la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│bănci centrale │005 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│şi alte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│depozite la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│vedere │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤
│Titluri de │010 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│datorie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤
│Bănci centrale │020 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤
│Administraţii │030 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│publice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤
│Instituţii de │040 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│credit │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤
│Alte societăţi │050 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│financiare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤
│Societăţi │060 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│nefinanciare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤
│Credite şi │070 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│avansuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤
│Bănci centrale │080 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤
│Administraţii │090 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│publice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤
│Instituţii de │100 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│credit │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤
│Alte societăţi │110 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│financiare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤
│Societăţi │120 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│nefinanciare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤
│Din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│întreprinderi │130 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│mici şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│mijlocii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤
│Din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Credite │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│garantate cu │140 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│bunuri imobile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│comerciale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤
│Gospodării ale │150 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│populaţiei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤
│Din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Credite │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│garantate cu │160 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│bunuri imobile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│rezidenţiale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤
│Din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Credite pentru │170 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│consum │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤
│INSTRUMENTE DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│DATORIE LA COST│180 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│AMORTIZAT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤
│Titluri de │181 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│datorie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤
│Bănci centrale │182 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤
│Administraţii │183 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│publice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤
│Instituţii de │184 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│credit │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤
│Alte societăţi │185 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│financiare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤
│Societăţi │186 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│nefinanciare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤
│Credite şi │191 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│avansuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤
│Bănci centrale │192 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤
│Administraţii │193 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│publice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤
│Instituţii de │194 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│credit │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤
│Alte societăţi │195 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│financiare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤
│Societăţi │196 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│nefinanciare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤
│Din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│întreprinderi │900 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│mici şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│mijlocii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤
│Din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Credite │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│garantate cu │903 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│bunuri imobile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│comerciale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤
│Gospodării ale │197 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│populaţiei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤
│Din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Credite │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│garantate cu │910 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│bunuri imobile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│rezidenţiale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤
│Din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Credite pentru │913 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│consum │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤
│INSTRUMENTE DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│DATORIE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│EVALUATE LA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│VALOAREA JUSTĂ │201 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│PRIN ALTE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ELEMENTE ALE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│REZULTATULUI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│GLOBAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤
│Titluri de │211 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│datorie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤
│Bănci centrale │212 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤
│Administraţii │213 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│publice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤
│Instituţii de │214 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│credit │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤
│Alte societăţi │215 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│financiare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤
│Societăţi │216 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│nefinanciare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤
│Credite şi │221 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│avansuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤
│Bănci centrale │222 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤
│Administraţii │223 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│publice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤
│Instituţii de │224 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│credit │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤
│Alte societăţi │225 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│financiare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤
│Societăţi │226 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│nefinanciare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤
│Din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│întreprinderi │920 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│mici şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│mijlocii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤
│Din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Credite │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│garantate cu │923 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│bunuri imobile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│comerciale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤
│Gospodării ale │227 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│populaţiei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤
│Din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Credite │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│garantate cu │930 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│bunuri imobile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│rezidenţiale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤
│Din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Credite pentru │933 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│consum │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤
│INSTRUMENTE DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│DATORIE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│EVALUATE LA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│VALOAREA JUSTĂ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│PRIN PROFIT SAU│231 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│PIERDERE, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ALTELE DECÂT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│CELE DEŢINUTE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│IN VEDEREA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│TRANZACŢIONĂRII│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤
│INSTRUMENTE DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│DATORIE, ALTELE│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│DECÂT CELE │330 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│DEŢINUTE ÎN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│VEDEREA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│TRANZACŢIONĂRII│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤
│INSTRUMENTE DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│DATORIE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│DEŢINUTE ÎN │335 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│VEDEREA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│VÂNZĂRII │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤
│Angajamente de │340 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│creditare date │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤
│Bănci centrale │350 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤
│Administraţii │360 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│publice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤
│Instituţii de │370 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│credit │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤
│Alte societăţi │380 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│financiare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤
│Societăţi │390 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│nefinanciare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤
│Gospodării ale │400 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│populaţiei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤
│Garanţii │410 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│financiare date│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤
│Bănci centrale │420 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤
│Administraţii │430 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│publice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤
│Instituţii de │440 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│credit │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤
│Alte societăţi │450 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│financiare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤
│Societăţi │460 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│nefinanciare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤
│Gospodării ale │470 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│populaţiei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤
│Alte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│angajamente │480 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│date │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤
│Bănci centrale │490 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤
│Administraţii │500 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│publice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤
│Instituţii de │510 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│credit │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤
│Alte societăţi │520 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│financiare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤
│Societăţi │530 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│nefinanciare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤
│Gospodării ale │540 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│populaţiei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤
│TOTAL EXPUNERI │550 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│EXTRABILANŢIERE│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───────────────┴───────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴─────────────┴────────────┴───────────┘


4. Informaţii privind expunerile performante şi neperformante (continuare)

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│- lei - │
├───────────────┬───────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │Depreciere cumulată, modificări cumulate negative ale valorii│
│ │ │juste datorate riscului de credit şi provizioane │
│ │ ├───┬───────────────────────────────┬─────────────────────────┤
│ │ │ │ │Expuneri neperformante - │
│ │ │ │Expuneri performante - │Depreciere cumulată, │
│ │ │ │Depreciere cumulată şi │modificări cumulate │
│ │ │ │provizioane │negative ale valorii │
│ │ │ │ │juste datorate riscului │
│ │ │ │ │de credit şi provizioane │
│ │ │ ├───┬─────────────┬─────────────┼───┬────────────┬────────┤
│ │Cod │ │ │ │Din care: │ │ │ │
│ │poziţie│ │ │Din care: │Instrumente │ │ │ │
│ │ │ │ │Instrumente │pentru care │ │ │ │
│ │ │ │ │pentru care │riscul de │ │Plată │ │
│ │ │ │ │riscul de │credit a │ │improbabilă,│Restante│
│ │ │ │ │credit nu a │crescut │ │fără │> 90 │
│ │ │ │ │crescut │semnificativ │ │restanţe sau│zile ≤ │
│ │ │ │ │semnificativ │de la │ │cu restanţe │180 zile│
│ │ │ │ │de la │recunoaşterea│ │≤ 90 zile │ │
│ │ │ │ │recunoaşterea│iniţială, dar│ │ │ │
│ │ │ │ │iniţială │care nu sunt │ │ │ │
│ │ │ │ │ │depreciate │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│A │B │130│140│141 │142 │150│160 │170 │
├───────────────┼───────┼───┼───┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Solduri de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│numerar la │ │ │ │ │ │ │ │ │
│bănci centrale │005 │ │ │ │ │ │ │ │
│şi alte │ │ │ │ │ │ │ │ │
│depozite la │ │ │ │ │ │ │ │ │
│vedere │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Titluri de │010 │ │ │ │ │ │ │ │
│datorie │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Bănci centrale │020 │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Administraţii │030 │ │ │ │ │ │ │ │
│publice │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Instituţii de │040 │ │ │ │ │ │ │ │
│credit │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Alte societăţi │050 │ │ │ │ │ │ │ │
│financiare │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Societăţi │060 │ │ │ │ │ │ │ │
│nefinanciare │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Credite şi │070 │ │ │ │ │ │ │ │
│avansuri │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Bănci centrale │080 │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Administraţii │090 │ │ │ │ │ │ │ │
│publice │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Instituţii de │100 │ │ │ │ │ │ │ │
│credit │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Alte societăţi │110 │ │ │ │ │ │ │ │
│financiare │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Societăţi │120 │ │ │ │ │ │ │ │
│nefinanciare │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Întreprinderi │130 │ │ │ │ │ │ │ │
│mici şi │ │ │ │ │ │ │ │ │
│mijlocii │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Credite │ │ │ │ │ │ │ │ │
│garantate cu │140 │ │ │ │ │ │ │ │
│bunuri imobile │ │ │ │ │ │ │ │ │
│comerciale │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Gospodării ale │150 │ │ │ │ │ │ │ │
│populaţiei │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Credite │ │ │ │ │ │ │ │ │
│garantate cu │160 │ │ │ │ │ │ │ │
│bunuri imobile │ │ │ │ │ │ │ │ │
│rezidenţiale │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Credite pentru │170 │ │ │ │ │ │ │ │
│consum │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│INSTRUMENTE DE │ │ │ │ │ │ │ │ │
│DATORIE LA COST│180 │ │ │ │ │ │ │ │
│AMORTIZAT │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Titluri de │181 │ │ │ │ │ │ │ │
│datorie │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Bănci centrale │182 │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Administraţii │183 │ │ │ │ │ │ │ │
│publice │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Instituţii de │184 │ │ │ │ │ │ │ │
│credit │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Alte societăţi │185 │ │ │ │ │ │ │ │
│financiare │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Societăţi │186 │ │ │ │ │ │ │ │
│nefinanciare │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Credite şi │191 │ │ │ │ │ │ │ │
│avansuri │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Bănci centrale │192 │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Administraţii │193 │ │ │ │ │ │ │ │
│publice │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Instituţii de │194 │ │ │ │ │ │ │ │
│credit │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Alte societăţi │195 │ │ │ │ │ │ │ │
│financiare │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Societăţi │196 │ │ │ │ │ │ │ │
│nefinanciare │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Întreprinderi │900 │ │ │ │ │ │ │ │
│mici şi │ │ │ │ │ │ │ │ │
│mijlocii │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Credite │ │ │ │ │ │ │ │ │
│garantate cu │903 │ │ │ │ │ │ │ │
│bunuri imobile │ │ │ │ │ │ │ │ │
│comerciale │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Gospodării ale │197 │ │ │ │ │ │ │ │
│populaţiei │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Credite │ │ │ │ │ │ │ │ │
│garantate cu │910 │ │ │ │ │ │ │ │
│bunuri imobile │ │ │ │ │ │ │ │ │
│rezidenţiale │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Credite pentru │913 │ │ │ │ │ │ │ │
│consum │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│INSTRUMENTE DE │ │ │ │ │ │ │ │ │
│DATORIE │ │ │ │ │ │ │ │ │
│EVALUATE LA │ │ │ │ │ │ │ │ │
│VALOAREA JUSTĂ │201 │ │ │ │ │ │ │ │
│PRIN ALTE │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ELEMENTE ALE │ │ │ │ │ │ │ │ │
│REZULTATULUI │ │ │ │ │ │ │ │ │
│GLOBAL │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Titluri de │211 │ │ │ │ │ │ │ │
│datorie │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Bănci centrale │212 │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Administraţii │213 │ │ │ │ │ │ │ │
│publice │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Instituţii de │214 │ │ │ │ │ │ │ │
│credit │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Alte societăţi │215 │ │ │ │ │ │ │ │
│financiare │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Societăţi │216 │ │ │ │ │ │ │ │
│nefinanciare │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Credite şi │221 │ │ │ │ │ │ │ │
│avansuri │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Bănci centrale │222 │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Administraţii │223 │ │ │ │ │ │ │ │
│publice │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Instituţii de │224 │ │ │ │ │ │ │ │
│credit │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Alte societăţi │225 │ │ │ │ │ │ │ │
│financiare │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Societăţi │226 │ │ │ │ │ │ │ │
│nefinanciare │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Întreprinderi │920 │ │ │ │ │ │ │ │
│mici şi │ │ │ │ │ │ │ │ │
│mijlocii │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Credite │ │ │ │ │ │ │ │ │
│garantate cu │923 │ │ │ │ │ │ │ │
│bunuri imobile │ │ │ │ │ │ │ │ │
│comerciale │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Gospodării ale │227 │ │ │ │ │ │ │ │
│populaţiei │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Credite │ │ │ │ │ │ │ │ │
│garantate cu │930 │ │ │ │ │ │ │ │
│bunuri imobile │ │ │ │ │ │ │ │ │
│rezidenţiale │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Credite pentru │933 │ │ │ │ │ │ │ │
│consum │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│INSTRUMENTE DE │ │ │ │ │ │ │ │ │
│DATORIE │ │ │ │ │ │ │ │ │
│EVALUATE LA │ │ │ │ │ │ │ │ │
│VALOAREA JUSTĂ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│PRIN PROFIT SAU│231 │ │ │ │ │ │ │ │
│PIERDERE, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ALTELE DECÂT │ │ │ │ │ │ │ │ │
│CELE DEŢINUTE │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ÎN VEDEREA │ │ │ │ │ │ │ │ │
│TRANZACŢIONĂRII│ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│INSTRUMENTE DE │ │ │ │ │ │ │ │ │
│DATORIE, ALTELE│ │ │ │ │ │ │ │ │
│DECÂT CELE │330 │ │ │ │ │ │ │ │
│DEŢINUTE ÎN │ │ │ │ │ │ │ │ │
│VEDEREA │ │ │ │ │ │ │ │ │
│TRANZACŢIONĂRII│ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│INSTRUMENTE DE │ │ │ │ │ │ │ │ │
│DATORIE │ │ │ │ │ │ │ │ │
│DEŢINUTE ÎN │335 │ │ │ │ │ │ │ │
│VEDEREA │ │ │ │ │ │ │ │ │
│VÂNZĂRII │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Angajamente de │340 │ │ │ │ │ │ │ │
│creditare date │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Bănci centrale │350 │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Administraţii │360 │ │ │ │ │ │ │ │
│publice │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Instituţii de │370 │ │ │ │ │ │ │ │
│credit │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Alte societăţi │380 │ │ │ │ │ │ │ │
│financiare │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Societăţi │390 │ │ │ │ │ │ │ │
│nefinanciare │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Gospodării ale │400 │ │ │ │ │ │ │ │
│populaţiei │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Garanţii │410 │ │ │ │ │ │ │ │
│financiare date│ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Bănci centrale │420 │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Administraţii │430 │ │ │ │ │ │ │ │
│publice │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Instituţii de │440 │ │ │ │ │ │ │ │
│credit │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Alte societăţi │450 │ │ │ │ │ │ │ │
│financiare │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Societăţi │460 │ │ │ │ │ │ │ │
│nefinanciare │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Gospodării ale │470 │ │ │ │ │ │ │ │
│populaţiei │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Alte │ │ │ │ │ │ │ │ │
│angajamente │480 │ │ │ │ │ │ │ │
│date │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Bănci centrale │490 │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Administraţii │500 │ │ │ │ │ │ │ │
│publice │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Instituţii de │510 │ │ │ │ │ │ │ │
│credit │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Alte societăţi │520 │ │ │ │ │ │ │ │
│financiare │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Societăţi │530 │ │ │ │ │ │ │ │
│nefinanciare │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│Gospodării ale │540 │ │ │ │ │ │ │ │
│populaţiei │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───┼───┼─────────────┼─────────────┼───┼────────────┼────────┤
│TOTAL EXPUNERI │550 │ │ │ │ │ │ │ │
│EXTRABILANŢIERE│ │ │ │ │ │ │ │ │
└───────────────┴───────┴───┴───┴─────────────┴─────────────┴───┴────────────┴────────┘


4. Informaţii privind expunerile performante şi neperformante (continuare)

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│- lei - │
├───────────────┬───────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │Depreciere cumulată, modificări cumulate negative ale valorii juste │
│ │ │datorate riscului de credit şi provizioane │
│ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │Expuneri neperformante - Depreciere cumulată, modificări cumulate │
│ │ │negative ale valorii juste datorate riscului de credit şi provizioane │
│ │ ├────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬─────────────┬───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │Din care: │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Instrumente │ │
│ │Cod │ │ │ │ │ │pentru care │ │
│ │poziţie│ │ │ │ │ │riscul de │ │
│ │ │Restanţe│ │ │ │ │credit a │din care: │
│ │ │> 180 │Restanţe│Restanţe│Restanţe│Restanţe│crescut │Instrumente│
│ │ │zile ≤ 1│> 1 an ≤│> 2 ani │> 5 ani │> 7 ani │semnificativ │depreciate │
│ │ │an │2 ani │≤ 5 ani │≤ 7 ani │ │de la │(Stadiul 3)│
│ │ │ │ │ │ │ │recunoaşterea│ │
│ │ │ │ │ │ │ │iniţială, dar│ │
│ │ │ │ │ │ │ │care nu sunt │ │
│ │ │ │ │ │ │ │depreciate │ │
│ │ │ │ │ │ │ │(Stadiul 2) │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼───────────┤
│A │B │180 │191 │192 │196 │197 │950 │951 │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼───────────┤
│Solduri de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│numerar la │ │ │ │ │ │ │ │ │
│bănci centrale │005 │ │ │ │ │ │ │ │
│şi alte │ │ │ │ │ │ │ │ │
│depozite la │ │ │ │ │ │ │ │ │
│vedere │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼───────────┤
│Titluri de │010 │ │ │ │ │ │ │ │
│datorie │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼───────────┤
│Bănci centrale │020 │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼───────────┤
│Administraţii │030 │ │ │ │ │ │ │ │
│publice │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼───────────┤
│Instituţii de │040 │ │ │ │ │ │ │ │
│credit │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼───────────┤
│Alte societăţi │050 │ │ │ │ │ │ │ │
│financiare │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼───────────┤
│Societăţi │060 │ │ │ │ │ │ │ │
│nefinanciare │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼───────────┤
│Credite şi │070 │ │ │ │ │ │ │ │
│avansuri │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼───────────┤
│Bănci centrale │080 │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼───────────┤
│Administraţii │090 │ │ │ │ │ │ │ │
│publice │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼───────────┤
│Instituţii de │100 │ │ │ │ │ │ │ │
│credit │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼───────────┤
│Alte societăţi │110 │ │ │ │ │ │ │ │
│financiare │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼───────────┤
│Societăţi │120 │ │ │ │ │ │ │ │
│nefinanciare │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼───────────┤
│Din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Întreprinderi │130 │ │ │ │ │ │ │ │
│mici şi │ │ │ │ │ │ │ │ │
│mijlocii │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼───────────┤
│Din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Credite │ │ │ │ │ │ │ │ │
│garantate cu │140 │ │ │ │ │ │ │ │
│bunuri imobile │ │ │ │ │ │ │ │ │
│comerciale │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼───────────┤
│Gospodării ale │150 │ │ │ │ │ │ │ │
│populaţiei │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼───────────┤
│Din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Credite │ │ │ │ │ │ │ │ │
│garantate cu │160 │ │ │ │ │ │ │ │
│bunuri imobile │ │ │ │ │ │ │ │ │
│rezidenţiale │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼───────────┤
│Din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Credite pentru │170 │ │ │ │ │ │ │ │
│consum │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼───────────┤
│INSTRUMENTE DE │ │ │ │ │ │ │ │ │
│DATORIE LA COST│180 │ │ │ │ │ │ │ │
│AMORTIZAT │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼───────────┤
│Titluri de │181 │ │ │ │ │ │ │ │
│datorie │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼───────────┤
│Bănci centrale │182 │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼───────────┤
│Administraţii │183 │ │ │ │ │ │ │ │
│publice │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼───────────┤
│Instituţii de │184 │ │ │ │ │ │ │ │
│credit │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼───────────┤
│Alte societăţi │185 │ │ │ │ │ │ │ │
│financiare │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼───────────┤
│Societăţi │186 │ │ │ │ │ │ │ │
│nefinanciare │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼───────────┤
│Credite şi │191 │ │ │ │ │ │ │ │
│avansuri │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼───────────┤
│Bănci centrale │192 │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼───────────┤
│Administraţii │193 │ │ │ │ │ │ │ │
│publice │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼───────────┤
│Instituţii de │194 │ │ │ │ │ │ │ │
│credit │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼───────────┤
│Alte societăţi │195 │ │ │ │ │ │ │ │
│financiare │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼───────────┤
│Societăţi │196 │ │ │ │ │ │ │ │
│nefinanciare │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼───────────┤
│Din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Întreprinderi │900 │ │ │ │ │ │ │ │
│mici şi │ │ │ │ │ │ │ │ │
│mijlocii │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼───────────┤
│Din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Credite │ │ │ │ │ │ │ │ │
│garantate cu │903 │ │ │ │ │ │ │ │
│bunuri imobile │ │ │ │ │ │ │ │ │
│comerciale │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼───────────┤
│Gospodării ale │197 │ │ │ │ │ │ │ │
│populaţiei │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼───────────┤
│Din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Credite │ │ │ │ │ │ │ │ │
│garantate cu │910 │ │ │ │ │ │ │ │
│bunuri imobile │ │ │ │ │ │ │ │ │
│rezidenţiale │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼───────────┤
│Din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Credite pentru │913 │ │ │ │ │ │ │ │
│consum │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼───────────┤
│INSTRUMENTE DE │ │ │ │ │ │ │ │ │
│DATORIE │ │ │ │ │ │ │ │ │
│EVALUATE LA │ │ │ │ │ │ │ │ │
│VALOAREA JUSTĂ │201 │ │ │ │ │ │ │ │
│PRIN ALTE │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ELEMENTE ALE │ │ │ │ │ │ │ │ │
│REZULTATULUI │ │ │ │ │ │ │ │ │
│GLOBAL │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼───────────┤
│Titluri de │211 │ │ │ │ │ │ │ │
│datorie │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼───────────┤
│Bănci centrale │212 │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼───────────┤
│Administraţii │213 │ │ │ │ │ │ │ │
│publice │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼───────────┤
│Instituţii de │214 │ │ │ │ │ │ │ │
│credit │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼───────────┤
│Alte societăţi │215 │ │ │ │ │ │ │ │
│financiare │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼───────────┤
│Societăţi │216 │ │ │ │ │ │ │ │
│nefinanciare │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼───────────┤
│Credite şi │221 │ │ │ │ │ │ │ │
│avansuri │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼───────────┤
│Bănci centrale │222 │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼───────────┤
│Administraţii │223 │ │ │ │ │ │ │ │
│publice │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼───────────┤
│Instituţii de │224 │ │ │ │ │ │ │ │
│credit │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼───────────┤
│Alte societăţi │225 │ │ │ │ │ │ │ │
│financiare │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼───────────┤
│Societăţi │226 │ │ │ │ │ │ │ │
│nefinanciare │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼───────────┤
│Din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Întreprinderi │920 │ │ │ │ │ │ │ │
│mici şi │ │ │ │ │ │ │ │ │
│mijlocii │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼───────────┤
│Din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Credite │ │ │ │ │ │ │ │ │
│garantate cu │923 │ │ │ │ │ │ │ │
│bunuri imobile │ │ │ │ │ │ │ │ │
│comerciale │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼───────────┤
│Gospodării ale │227 │ │ │ │ │ │ │ │
│populaţiei │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼───────────┤
│Din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Credite │ │ │ │ │ │ │ │ │
│garantate cu │930 │ │ │ │ │ │ │ │
│bunuri imobile │ │ │ │ │ │ │ │ │
│rezidenţiale │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼───────────┤
│Din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Credite pentru │933 │ │ │ │ │ │ │ │
│consum │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼───────────┤
│INSTRUMENTE DE │ │ │ │ │ │ │ │ │
│DATORIE │ │ │ │ │ │ │ │ │
│EVALUATE LA │ │ │ │ │ │ │ │ │
│VALOAREA JUSTĂ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│PRIN PROFIT SAU│231 │ │ │ │ │ │ │ │
│PIERDERE, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ALTELE DECÂT │ │ │ │ │ │ │ │ │
│CELE DEŢINUTE │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ÎN VEDEREA │ │ │ │ │ │ │ │ │
│TRANZACŢIONĂRII│ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼───────────┤
│INSTRUMENTE DE │ │ │ │ │ │ │ │ │
│DATORIE, ALTELE│ │ │ │ │ │ │ │ │
│DECÂT CELE │330 │ │ │ │ │ │ │ │
│DEŢINUTE ÎN │ │ │ │ │ │ │ │ │
│VEDEREA │ │ │ │ │ │ │ │ │
│TRANZACŢIONĂRII│ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼───────────┤
│INSTRUMENTE DE │ │ │ │ │ │ │ │ │
│DATORIE │ │ │ │ │ │ │ │ │
│DEŢINUTE ÎN │335 │ │ │ │ │ │ │ │
│VEDEREA │ │ │ │ │ │ │ │ │
│VÂNZĂRII │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼───────────┤
│Angajamente de │340 │ │ │ │ │ │ │ │
│creditare date │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼───────────┤
│Bănci centrale │350 │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼───────────┤
│Administraţii │360 │ │ │ │ │ │ │ │
│publice │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼───────────┤
│Instituţii de │370 │ │ │ │ │ │ │ │
│credit │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼───────────┤
│Alte societăţi │380 │ │ │ │ │ │ │ │
│financiare │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼───────────┤
│Societăţi │390 │ │ │ │ │ │ │ │
│nefinanciare │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼───────────┤
│Gospodării ale │400 │ │ │ │ │ │ │ │
│populaţiei │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼───────────┤
│Garanţii │410 │ │ │ │ │ │ │ │
│financiare date│ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼───────────┤
│Bănci centrale │420 │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼───────────┤
│Administraţii │430 │ │ │ │ │ │ │ │
│publice │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼───────────┤
│Instituţii de │440 │ │ │ │ │ │ │ │
│credit │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼───────────┤
│Alte societăţi │450 │ │ │ │ │ │ │ │
│financiare │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼───────────┤
│Societăţi │460 │ │ │ │ │ │ │ │
│nefinanciare │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼───────────┤
│Gospodării ale │470 │ │ │ │ │ │ │ │
│populaţiei │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼───────────┤
│Alte │ │ │ │ │ │ │ │ │
│angajamente │480 │ │ │ │ │ │ │ │
│date │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼───────────┤
│Bănci centrale │490 │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼───────────┤
│Administraţii │500 │ │ │ │ │ │ │ │
│publice │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼───────────┤
│Instituţii de │510 │ │ │ │ │ │ │ │
│credit │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼───────────┤
│Alte societăţi │520 │ │ │ │ │ │ │ │
│financiare │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼───────────┤
│Societăţi │530 │ │ │ │ │ │ │ │
│nefinanciare │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼───────────┤
│Gospodării ale │540 │ │ │ │ │ │ │ │
│populaţiei │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────────┼───────────┤
│TOTAL EXPUNERI │550 │ │ │ │ │ │ │ │
│EXTRABILANŢIERE│ │ │ │ │ │ │ │ │
└───────────────┴───────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴─────────────┴───────────┘


4. Informaţii privind expunerile performante şi neperformante (continuare)

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│- lei - │
├───────────────┬───────┬───────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │Valoarea maximă a garanţiei reale sau a altei │
│ │ │garanţii care poate fi luată în considerare │
│ │ ├───────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │Garanţii reale şi garanţii financiare primite │
│ │Cod ├───────────┬─────────────┬───────────┬─────────────┤
│ │poziţie│Garanţii │Garanţii │Garanţii │Garanţii │
│ │ │reale │reale primite│financiare │financiare │
│ │ │primite │pentru │primite │primite │
│ │ │pentru │expuneri │pentru │pentru │
│ │ │expuneri │neperformante│expuneri │expuneri │
│ │ │performante│ │performante│neperformante│
├───────────────┼───────┼───────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┤
│A │B │201 │200 │205 │210 │
├───────────────┼───────┼───────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┤
│Solduri de │ │ │ │ │ │
│numerar la │ │ │ │ │ │
│bănci centrale │005 │ │ │ │ │
│şi alte │ │ │ │ │ │
│depozite la │ │ │ │ │ │
│vedere │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┤
│Titluri de │010 │ │ │ │ │
│datorie │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┤
│Bănci centrale │020 │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┤
│Administraţii │030 │ │ │ │ │
│publice │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┤
│Instituţii de │040 │ │ │ │ │
│credit │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┤
│Alte societăţi │050 │ │ │ │ │
│financiare │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┤
│Societăţi │060 │ │ │ │ │
│nefinanciare │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┤
│Credite şi │070 │ │ │ │ │
│avansuri │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┤
│Bănci centrale │080 │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┤
│Administraţii │090 │ │ │ │ │
│publice │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┤
│Instituţii de │100 │ │ │ │ │
│credit │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┤
│Alte societăţi │110 │ │ │ │ │
│financiare │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┤
│Societăţi │120 │ │ │ │ │
│nefinanciare │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┤
│Din care: │ │ │ │ │ │
│Întreprinderi │130 │ │ │ │ │
│mici şi │ │ │ │ │ │
│mijlocii │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┤
│Din care: │ │ │ │ │ │
│Credite │ │ │ │ │ │
│garantate cu │140 │ │ │ │ │
│bunuri imobile │ │ │ │ │ │
│comerciale │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┤
│Gospodării ale │150 │ │ │ │ │
│populaţiei │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┤
│Din care: │ │ │ │ │ │
│Credite │ │ │ │ │ │
│garantate cu │160 │ │ │ │ │
│bunuri imobile │ │ │ │ │ │
│rezidenţiale │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┤
│Din care: │ │ │ │ │ │
│Credite pentru │170 │ │ │ │ │
│consum │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┤
│INSTRUMENTE DE │ │ │ │ │ │
│DATORIE LA COST│180 │ │ │ │ │
│AMORTIZAT │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┤
│Titluri de │181 │ │ │ │ │
│datorie │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┤
│Bănci centrale │182 │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┤
│Administraţii │183 │ │ │ │ │
│publice │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┤
│Instituţii de │184 │ │ │ │ │
│credit │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┤
│Alte societăţi │185 │ │ │ │ │
│financiare │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┤
│Societăţi │186 │ │ │ │ │
│nefinanciare │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┤
│Credite şi │191 │ │ │ │ │
│avansuri │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┤
│Bănci centrale │192 │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┤
│Administraţii │193 │ │ │ │ │
│publice │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┤
│Instituţii de │194 │ │ │ │ │
│credit │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┤
│Alte societăţi │195 │ │ │ │ │
│financiare │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┤
│Societăţi │196 │ │ │ │ │
│nefinanciare │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┤
│Din care: │ │ │ │ │ │
│Întreprinderi │900 │ │ │ │ │
│mici şi │ │ │ │ │ │
│mijlocii │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┤
│Din care: │ │ │ │ │ │
│Credite │ │ │ │ │ │
│garantate cu │903 │ │ │ │ │
│bunuri imobile │ │ │ │ │ │
│comerciale │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┤
│Gospodării ale │197 │ │ │ │ │
│populaţiei │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┤
│Din care: │ │ │ │ │ │
│Credite │ │ │ │ │ │
│garantate cu │910 │ │ │ │ │
│bunuri imobile │ │ │ │ │ │
│rezidenţiale │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┤
│Din care: │ │ │ │ │ │
│Credite pentru │913 │ │ │ │ │
│consum │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┤
│INSTRUMENTE DE │ │ │ │ │ │
│DATORIE │ │ │ │ │ │
│EVALUATE LA │ │ │ │ │ │
│VALOAREA JUSTĂ │201 │ │ │ │ │
│PRIN ALTE │ │ │ │ │ │
│ELEMENTE ALE │ │ │ │ │ │
│REZULTATULUI │ │ │ │ │ │
│GLOBAL │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┤
│Titluri de │211 │ │ │ │ │
│datorie │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┤
│Bănci centrale │212 │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┤
│Administraţii │213 │ │ │ │ │
│publice │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┤
│Instituţii de │214 │ │ │ │ │
│credit │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┤
│Alte societăţi │215 │ │ │ │ │
│financiare │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┤
│Societăţi │216 │ │ │ │ │
│nefinanciare │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┤
│Credite şi │221 │ │ │ │ │
│avansuri │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┤
│Bănci centrale │222 │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┤
│Administraţii │223 │ │ │ │ │
│publice │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┤
│Instituţii de │224 │ │ │ │ │
│credit │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┤
│Alte societăţi │225 │ │ │ │ │
│financiare │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┤
│Societăţi │226 │ │ │ │ │
│nefinanciare │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┤
│Din care: │ │ │ │ │ │
│Întreprinderi │920 │ │ │ │ │
│mici şi │ │ │ │ │ │
│mijlocii │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┤
│Din care: │ │ │ │ │ │
│Credite │ │ │ │ │ │
│garantate cu │923 │ │ │ │ │
│bunuri imobile │ │ │ │ │ │
│comerciale │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┤
│Gospodării ale │227 │ │ │ │ │
│populaţiei │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┤
│Din care: │ │ │ │ │ │
│Credite │ │ │ │ │ │
│garantate cu │930 │ │ │ │ │
│bunuri imobile │ │ │ │ │ │
│rezidenţiale │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┤
│Din care: │ │ │ │ │ │
│Credite pentru │933 │ │ │ │ │
│consum │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┤
│INSTRUMENTE DE │ │ │ │ │ │
│DATORIE │ │ │ │ │ │
│EVALUATE LA │ │ │ │ │ │
│VALOAREA JUSTĂ │ │ │ │ │ │
│PRIN PROFIT SAU│231 │ │ │ │ │
│PIERDERE, │ │ │ │ │ │
│ALTELE DECÂT │ │ │ │ │ │
│CELE DEŢINUTE │ │ │ │ │ │
│ÎN VEDEREA │ │ │ │ │ │
│TRANZACŢIONĂRII│ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┤
│INSTRUMENTE DE │ │ │ │ │ │
│DATORIE, ALTELE│ │ │ │ │ │
│DECÂT CELE │330 │ │ │ │ │
│DEŢINUTE ÎN │ │ │ │ │ │
│VEDEREA │ │ │ │ │ │
│TRANZACŢIONĂRII│ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┤
│INSTRUMENTE DE │ │ │ │ │ │
│DATORIE │ │ │ │ │ │
│DEŢINUTE ÎN │335 │ │ │ │ │
│VEDEREA │ │ │ │ │ │
│VÂNZĂRII │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┤
│Angajamente de │340 │ │ │ │ │
│creditare date │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┤
│Bănci centrale │350 │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┤
│Administraţii │360 │ │ │ │ │
│publice │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┤
│Instituţii de │370 │ │ │ │ │
│credit │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┤
│Alte societăţi │380 │ │ │ │ │
│financiare │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┤
│Societăţi │390 │ │ │ │ │
│nefinanciare │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┤
│Gospodării ale │400 │ │ │ │ │
│populaţiei │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┤
│Garanţii │410 │ │ │ │ │
│financiare date│ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┤
│Bănci centrale │420 │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┤
│Administraţii │430 │ │ │ │ │
│publice │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┤
│Instituţii de │440 │ │ │ │ │
│credit │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┤
│Alte societăţi │450 │ │ │ │ │
│financiare │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┤
│Societăţi │460 │ │ │ │ │
│nefinanciare │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┤
│Gospodării ale │470 │ │ │ │ │
│populaţiei │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┤
│Alte │ │ │ │ │ │
│angajamente │480 │ │ │ │ │
│date │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┤
│Bănci centrale │490 │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┤
│Administraţii │500 │ │ │ │ │
│publice │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┤
│Instituţii de │510 │ │ │ │ │
│credit │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┤
│Alte societăţi │520 │ │ │ │ │
│financiare │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┤
│Societăţi │530 │ │ │ │ │
│nefinanciare │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┤
│Gospodării ale │540 │ │ │ │ │
│populaţiei │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┤
│TOTAL EXPUNERI │550 │ │ │ │ │
│EXTRABILANŢIERE│ │ │ │ │ │
└───────────────┴───────┴───────────┴─────────────┴───────────┴─────────────┘┌──────────────────┬───────────────────┐
│PERSOANA │PERSOANA │
│AUTORIZATĂ, │AUTORIZATĂ, │
│Numele, prenumele │Numele, prenumele │
│şi semnătura │şi semnătura │
└──────────────────┴───────────────────┘

"

    10. La capitolul IV "Corespondenţa cu Planul de conturi aplicabil instituţiilor de credit", punctul 2, corespondenţa cu planul de conturi a formularului "2. Contul de profit sau pierdere" se completează cu corespondenţa aferentă a două noi poziţii, poziţia 385 şi poziţia 435, cu următorul cuprins:
    "

┌──────────────┬───────────────────────┐
│Cod poziţie │Plan de conturi │
├──────────────┼───────────────────────┤
│385 │ex. 621 │
├──────────────┼───────────────────────┤
│435 │ex. 6659 - ex. 7659 │
└──────────────┴───────────────────────┘

"

    11. La capitolul IV "Corespondenţa cu Planul de conturi aplicabil instituţiilor de credit", punctul 2, corespondenţa cu planul de conturi a unor poziţii din formularul "2. Contul de profit sau pierdere" se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "

┌───────┬──────────────────────────────┐
│Cod │Plan de conturi │
│poziţie│ │
├───────┼──────────────────────────────┤
│ │6042 + 611 + 612 + 617 + ex. │
│360 │621 + 632 + 634 + 635 + 641 + │
│ │ex. 649 │
├───────┼──────────────────────────────┤
│380 │6042 + ex. 621 + 632 + 634 + │
│ │635 + 641 + ex. 649 │
├───────┼──────────────────────────────┤
│ │ex. 6651 + 6652 + 6653 + 6654 │
│450 │+ 6655 + ex. 6659 - ex. 7651 -│
│ │7652 - 7653 - 7654 - 7655 - │
│ │ex. 7659 │
└───────┴──────────────────────────────┘

"

    12. La capitolul IV "Corespondenţa cu Planul de conturi aplicabil instituţiilor de credit", punctul 5, denumirea corespondenţei cu planul de conturi a formularului "5 A - Elemente de activ: - coloana 030" se modifică şi devine "5 A - Elemente de activ".
    13. La capitolul IV "Corespondenţa cu Planul de conturi aplicabil instituţiilor de credit", punctul 5, corespondenţa cu planul de conturi a formularului "5 A - Elemente de activ" se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "

┌───────┬───────┬──────────────────────┐
│Cod │Coloana│Plan de conturi │
│poziţie│ │ │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │- (1911 + 19121 + │
│ │ │19122 + 1913 (solduri │
│100 │010 │creditoare) + 1921 + │
│ │ │19221 + 19222 + 1923 │
│ │ │(solduri creditoare) +│
│ │ │197) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │101 + 102 + 109 + 111 │
│ │ │± 1171 + 121 + 1271 ± │
│ │ │131 ± 141 ± 152 ± 161 │
│ │ │± 181 ± 182 ± 183 ± │
│ │ │184 - (197 ± 199 │
│ │020 │(solduri aferente │
│ │ │activelor financiare))│
│ │ │- 1632 - (1911 + 19121│
│ │ │+ 19122 ± 1913 + 1921 │
│ │ │+ 19221 + 19222 ± │
│ │ │1923) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │101 + 102 + 109 + 111 │
│ │ │± 1171 + 121 + 1271 ± │
│ │ │131 ± 141 ± 152 ± 161 │
│ │ │± 181 ± 182 ± 183 ± │
│ │030 │184 - (± 199 (solduri │
│ │ │aferente activelor │
│ │ │financiare)) - 1632 + │
│ │ │1913 (solduri │
│ │ │debitoare) + 1923 │
│ │ │(solduri debitoare) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│110 │010 │- (ex. 1911 + ex.1921)│
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │020 │101 + 102 + 109 - (ex.│
│ │ │1911 + ex.1921) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │030 │101 + 102+ 109 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│113 │010 │- │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │020 │101 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │030 │101 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│116 │010 │- │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │020 │102 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │030 │102 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│119 │010 │- (ex. 1911 + ex.1921)│
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │020 │109 - (ex. 1911 + │
│ │ │ex.1921) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │030 │109 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│120 │010 │- (ex. 1911 + ex.1921)│
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │111 ± 1171-(± ex.l99 │
│ │ │(solduri aferente │
│ │020 │activelor financiare))│
│ │ │- ex. 1632 - (ex. 1911│
│ │ │+ ex.1921) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │111 ± 1171 - (± ex. │
│ │030 │199 (solduri aferente │
│ │ │activelor financiare))│
│ │ │- ex. 1632 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│130 │010 │- (ex. 1911 + ex.1921)│
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │121 + 1271 - (± ex. │
│ │ │199 (solduri aferente │
│ │020 │activelor financiare))│
│ │ │- ex. 1632 - (ex. 1911│
│ │ │+ ex.1921) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │121 + 1271 - (± ex. │
│ │030 │199 (solduri aferente │
│ │ │activelor financiare))│
│ │ │- ex. 1632 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│140 │010 │- (ex. 1911 + ex.1921)│
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │1311 + 1312 + 1313 + │
│ │ │1314± 1317 - (±ex. 199│
│ │020 │(solduri aferente │
│ │ │activelor financiare))│
│ │ │- ex. 1632 - (ex. 1911│
│ │ │+ ex.1921) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │1311 + 1312 + 1313 + │
│ │ │1314 ± 1317 - (± ex. │
│ │030 │199 (solduri aferente │
│ │ │activelor financiare))│
│ │ │- ex. 1632 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│150 │010 │- (ex. 1911 + ex.1921)│
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │1411 + 1412 ± 1417 - │
│ │ │(± ex. 199 (solduri │
│ │020 │aferente activelor │
│ │ │financiare)) - ex. │
│ │ │1632 - (ex. 1911 + │
│ │ │ex.1921) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │1411 + 1412 ± 1417 - │
│ │ │(± ex. 199 (solduri │
│ │030 │aferente activelor │
│ │ │financiare)) - ex. │
│ │ │1632 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│160 │010 │- (ex. 1911 + ex. │
│ │ │l921) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │1521 + 1522 + 1523 + │
│ │ │1524 ± 1527 - (± ex. │
│ │020 │199 (solduri aferente │
│ │ │activelor financiare))│
│ │ │- ex. 1632 - (ex. 1911│
│ │ │+ ex. l921) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │1521 + 1522 + 1523 + │
│ │ │1524 ± 1527 - (± ex. │
│ │030 │199 (solduri aferente │
│ │ │activelor financiare))│
│ │ │- ex. 1632 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│190 │010 │- (ex. 1911 + ex.1921)│
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │± 181 - (± ex. 199 │
│ │ │(solduri aferente │
│ │020 │activelor financiare))│
│ │ │- ex. 1632 - (ex. 1911│
│ │ │+ ex.1921) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │± 181 - (± ex. 199 │
│ │030 │(solduri aferente │
│ │ │activelor financiare))│
│ │ │- ex. 1632 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│195 │010 │- (19121 + 19221) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │± 182 - (± ex. 199 │
│ │ │(solduri aferente │
│ │020 │activelor financiare))│
│ │ │- ex. 1632 - (19121 + │
│ │ │19221) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │± 182 - (± ex. 199 │
│ │030 │(solduri aferente │
│ │ │activelor financiare))│
│ │ │- ex. 1632 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│200 │010 │- (19122 + 19222 + ex.│
│ │ │197) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │±183 - (ex. 197 ± ex. │
│ │ │199 (solduri aferente │
│ │020 │activelor financiare))│
│ │ │- ex. 1632 - (19122+ │
│ │ │19222) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │± 183 - (± ex. 199 │
│ │030 │(solduri aferente │
│ │ │activelor financiare))│
│ │ │- ex. 1632 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │- (1913 (solduri │
│210 │010 │creditoare) + 1923 │
│ │ │(solduri creditoare) +│
│ │ │ex. 197) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │± 184 - (± ex. 199 │
│ │ │(solduri aferente │
│ │020 │activelor financiare))│
│ │ │- ex. 1632 - (± 1913 ±│
│ │ │1923) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │± 184 - (± ex. 199 │
│ │ │(solduri aferente │
│ │ │activelor financiare))│
│ │030 │- ex. 1632 + 1913 │
│ │ │(solduri debitoare) + │
│ │ │1923 (solduri │
│ │ │debitoare) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │- (2911 + 29121 + │
│ │ │29122 + 29123 + 2913 │
│300 │010 │(solduri creditoare) +│
│ │ │2921 + 29221 + 29222 +│
│ │ │29223 + 2923 (solduri │
│ │ │creditoare) + 297) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │± 201± 202 ± 203 ± 204│
│ │ │± 205 ± 206 ± 209± 231│
│ │ │± 243 ± 2511 (solduri │
│ │ │debitoare) ± 25171 ± │
│ │ │261 ±281 ± 282 ± 283 ±│
│ │020 │284 ± 285 - (297 ± 299│
│ │ │(solduri aferente │
│ │ │activelor financiare))│
│ │ │- 2632 - (2911 + 29121│
│ │ │+ 29122 + 29123 ± 2913│
│ │ │+ 2921 + 29221 + 29222│
│ │ │+ 29223 ± 2923) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │± 201 ± 202 ± 203 ± │
│ │ │204 ± 205 ± 206 ± 209 │
│ │ │± 231 ± 243 ± 2511 │
│ │ │(solduri debitoare) ± │
│ │ │25171 ± 261 ± 281 ± │
│ │030 │282 ± 283 ± 284 ± 285 │
│ │ │- (± 299 (solduri │
│ │ │aferente activelor │
│ │ │financiare)) - 2632 + │
│ │ │2913 (solduri │
│ │ │debitoare) + 2923 │
│ │ │(solduri debitoare) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│310 │010 │- (ex. 2911 + ex. │
│ │ │2921) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │2011 ±2017 - (±ex. 299│
│ │ │(solduri aferente │
│ │020 │activelor financiare))│
│ │ │- ex. 2632 - (ex. 2911│
│ │ │+ex. 2921) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │2011 ± 2017 - (± ex. │
│ │030 │299 (solduri aferente │
│ │ │activelor financiare))│
│ │ │- ex. 2632 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│320 │010 │- (ex. 2911 + ex. │
│ │ │2921) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │2021 ± 2027 - (± ex. │
│ │ │299 (solduri aferente │
│ │020 │activelor financiare))│
│ │ │- ex. 2632 - (ex. 2911│
│ │ │+ ex. 2921) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │2021 ± 2027 - (± ex. │
│ │030 │299 (solduri aferente │
│ │ │activelor financiare))│
│ │ │- ex. 2632 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│330 │010 │- (ex. 2911 + ex. │
│ │ │2921) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │2031 + 2032 ± 2037 - │
│ │ │(± ex. 299 (solduri │
│ │020 │aferente activelor │
│ │ │financiare)) - ex. │
│ │ │2632 - (ex. 2911 + ex.│
│ │ │2921) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │2031 + 2032 ± 2037 - │
│ │ │(± ex. 299 (solduri │
│ │030 │aferente activelor │
│ │ │financiare)) - ex. │
│ │ │2632 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│340 │010 │- (ex. 2911 + ex. │
│ │ │2921) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │2041 + 2042 ± 2047 - │
│ │ │(± ex. 299 (solduri │
│ │020 │aferente activelor │
│ │ │financiare)) - ex. │
│ │ │2632 - (ex. 2911 + ex.│
│ │ │2921) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │2041 + 2042 ± 2047 - │
│ │ │(± ex. 299 (solduri │
│ │030 │aferente activelor │
│ │ │financiare)) - ex. │
│ │ │2632 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│350 │010 │- (ex. 2911 + ex. │
│ │ │2921) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │2051 + 2052 ± 2057 - │
│ │ │(± ex. 299 (solduri │
│ │020 │aferente activelor │
│ │ │financiare)) - ex. │
│ │ │2632 - (ex. 2911 + ex.│
│ │ │2921) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │2051 + 2052 ± 2057 - │
│ │ │(± ex. 299 (solduri │
│ │030 │aferente activelor │
│ │ │financiare)) - ex. │
│ │ │2632 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│360 │010 │- (ex. 2911 + ex. │
│ │ │2921) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │2061 ± 2067 - (± ex. │
│ │ │299 (solduri aferente │
│ │020 │activelor financiare))│
│ │ │- ex. 2632 - (ex. 2911│
│ │ │+ ex. 2921) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │2061 ± 2067 - (± ex. │
│ │030 │299 (solduri aferente │
│ │ │activelor financiare))│
│ │ │- ex. 2632 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│370 │010 │- (ex. 2911 + ex.2921)│
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │2091 ± 2097 - (± ex. │
│ │ │299 (solduri aferente │
│ │020 │activelor financiare))│
│ │ │- ex. 2632 - (ex. 2911│
│ │ │+ ex.2921) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │2091 ± 2097 - (± ex. │
│ │030 │299 (solduri aferente │
│ │ │activelor financiare))│
│ │ │- ex. 2632 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│380 │010 │- (ex. 2911 + ex. │
│ │ │2921) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │2311 + 2312 + 2317 - │
│ │ │(±ex. 299 (solduri │
│ │020 │aferente activelor │
│ │ │financiare)) - ex. │
│ │ │2632 - (ex. 2911 + ex │
│ │ │.2921) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │2311 + 2312 ± 2317 - │
│ │ │(± ex. 299 (solduri │
│ │030 │aferente activelor │
│ │ │financiare)) - ex. │
│ │ │2632 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│390 │010 │- (ex. 2911 + ex. │
│ │ │2921) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │2431 + 2432 + 2433 + │
│ │ │2434 ± 2437 - (± ex. │
│ │020 │299 (solduri aferente │
│ │ │activelor financiare))│
│ │ │- ex. 2632 - (ex. 2911│
│ │ │+ ex. 2921) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │2431 + 2432 + 2433 + │
│ │ │2434 ± 2437 - (± ex. │
│ │030 │299 (solduri aferente │
│ │ │activelor financiare))│
│ │ │- ex. 2632 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│400 │010 │- (ex. 2911 + ex. │
│ │ │2921) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │2511 (solduri │
│ │ │debitoare) ± 25171 - │
│ │ │(±ex. 299 (solduri │
│ │020 │aferente activelor │
│ │ │financiare)) - ex. │
│ │ │2632 - (ex. 2911 + ex.│
│ │ │2921) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │2511 (solduri │
│ │ │debitoare) ± 25171 - │
│ │030 │(± ex. 299 (solduri │
│ │ │aferente activelor │
│ │ │financiare)) - ex. │
│ │ │2632 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│410 │010 │- (ex. 2911 + ex. │
│ │ │2921) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │2611 ± 2617- (±ex. 299│
│ │ │(solduri aferente │
│ │020 │activelor financiare))│
│ │ │- ex. 2632 - (ex. 2911│
│ │ │+ ex. 2921) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │2611 ± 2617 - (± ex. │
│ │030 │299 (solduri aferente │
│ │ │activelor financiare))│
│ │ │- ex. 2632 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│420 │010 │- (ex. 2911 + ex. │
│ │ │2921) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │± 281 - (± ex. 299 │
│ │ │(solduri aferente │
│ │020 │activelor financiare))│
│ │ │- ex. 2632 - (ex. 2911│
│ │ │+ ex. 2921) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │± 281 - (± ex. 299 │
│ │030 │(solduri aferente │
│ │ │activelor financiare))│
│ │ │- ex. 2632 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│425 │010 │- (29121 +29221) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │± 282 - (± ex. 299 │
│ │ │(solduri aferente │
│ │020 │activelor financiare))│
│ │ │- ex. 2632 - (29121 │
│ │ │+29221) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │± 282 - (± ex. 299 │
│ │030 │(solduri aferente │
│ │ │activelor financiare))│
│ │ │- ex. 2632 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│430 │010 │- (29122 + 29222 + ex.│
│ │ │297) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │± 283 - (ex. 297 ± ex.│
│ │ │299 (solduri aferente │
│ │020 │activelor financiare))│
│ │ │- ex. 2632 - (29122 + │
│ │ │29222) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │± 283 - (± ex. 299 │
│ │030 │(solduri aferente │
│ │ │activelor financiare))│
│ │ │- ex. 2632 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │- (2913 (solduri │
│440 │010 │creditoare) + 2923 │
│ │ │(solduri creditoare) +│
│ │ │ex. 297) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │± 284 - (ex. 297 ± ex.│
│ │ │299 (solduri aferente │
│ │020 │activelor financiare))│
│ │ │- ex. 2632 - (± 2913 ±│
│ │ │2923) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │± 284 - (± ex. 299 │
│ │ │(solduri aferente │
│ │ │activelor financiare))│
│ │030 │- ex. 2632 + 2913 │
│ │ │(solduri debitoare) + │
│ │ │2923 (solduri │
│ │ │debitoare) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│450 │010 │- (29123 + 29223 + ex.│
│ │ │297) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │± 285 - (ex. 297 ± ex.│
│ │ │299 (solduri aferente │
│ │020 │activelor financiare))│
│ │ │- ex. 2632 - (29123 + │
│ │ │29223) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │± 285 - (± ex. 299 │
│ │030 │(solduri aferente │
│ │ │activelor financiare))│
│ │ │- ex. 2632 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │- (3911 + 39121 + │
│ │ │39122 + 3913 (solduri │
│ │ │creditoare) + ex. 3921│
│500 │010 │+ 39221 + 39222 + │
│ │ │39223 + 3923 (solduri │
│ │ │creditoare) + 3927 + │
│ │ │393 + 52231 + 52232 + │
│ │ │52233 ± 52234) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │3011 + 3021 + 303 + │
│ │ │304 + 305 + 311 │
│ │ │(solduri debitoare) + │
│ │ │312 (solduri │
│ │ │debitoare) + 313 │
│ │ │(solduri debitoare) + │
│ │ │314 (solduri │
│ │ │debitoare) + 315 │
│ │ │(solduri debitoare) + │
│ │ │316 (solduri │
│ │ │debitoare) + 333 │
│ │ │(solduri debitoare) + │
│ │ │3362 + 3371 + 341 │
│ │ │(sold debitor) + 342 │
│ │ │(sold debitor) + 3515 │
│ │ │+ 35192 + 3521 (sold │
│ │ │debitor) + 3522 (sold │
│ │ │debitor) + 35262 + │
│ │ │3531 (solduri │
│ │020 │debitoare) + 35324 + │
│ │ │35328 (sold debitor) +│
│ │ │3533 (sold debitor) + │
│ │ │3534 + 3536 (sold │
│ │ │debitor) + 3538 (sold │
│ │ │debitor) + 35392 + │
│ │ │3551 + 3552 + ex. 3556│
│ │ │± 3557 + 3571 + 361 + │
│ │ │362 + 363 + 371 + 3723│
│ │ │(sold debitor) + 3729 │
│ │ │(sold debitor) + 375 +│
│ │ │378 + 3799 (solduri │
│ │ │debitoare) ± 381 ± 382│
│ │ │± 383 ± 384 ± 385 - │
│ │ │(3927 ± 3929 (solduri │
│ │ │aferente activelor │
│ │ │financiare)) - ex. │
│ │ │3566 - (3911 + 39121 +│
│ │ │39122 ± 3913 + ex. │
│ │ │3921 + 39221 + 39222 +│
│ │ │39223 ± 3923 + 393) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │3011 + 3021 + 303 + │
│ │ │304 + 305 + 311 │
│ │ │(solduri debitoare) + │
│ │ │312 (solduri │
│ │ │debitoare) + 313 │
│ │ │(solduri debitoare) + │
│ │ │314 (solduri │
│ │ │debitoare) + 315 │
│ │ │(solduri debitoare) + │
│ │ │316 (solduri │
│ │ │debitoare) + 333 │
│ │ │(solduri debitoare) + │
│ │ │3362 + 3371 + 341 │
│ │ │(sold debitor) + 342 │
│ │ │(sold debitor) + 3515 │
│ │ │+ 35192 + 3521 (sold │
│ │ │debitor) + 3522 (sold │
│ │ │debitor) + 35262 + │
│ │ │3531 (solduri │
│ │030 │debitoare) + 35324 + │
│ │ │35328 (sold debitor) +│
│ │ │3533 (sold debitor) + │
│ │ │3534 + 3536 (sold │
│ │ │debitor) + 3538 (sold │
│ │ │debitor) + 35392 + │
│ │ │3551 + 3552 + ex. 3556│
│ │ │± 3557 + 3571 + 361 + │
│ │ │362 + 363 + 371 + 3723│
│ │ │(sold debitor) + 3729 │
│ │ │(sold debitor) + 375 +│
│ │ │378 + 3799 (solduri │
│ │ │debitoare) ± 381 ± 382│
│ │ │± 383 ± 384 ± 385 - (±│
│ │ │3929 (solduri aferente│
│ │ │activelor financiare))│
│ │ │- ex. 3566 + 3913 │
│ │ │(solduri debitoare) + │
│ │ │3923 (solduri │
│ │ │debitoare) + 52231 + │
│ │ │52232 + 52233 ± 52234 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│510 │010 │- │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │020 │3011 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │030 │3011 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│511 │010 │- │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │020 │30113 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │030 │30113 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│520 │010 │- │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │020 │3021 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │030 │3021 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│521 │010 │- │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │020 │30213 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │030 │30213 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│530 │010 │-ex. 52231 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │020 │3031 + 3032 + 3033 + │
│ │ │3037 - ex. 3566 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │3031 + 3032 + 3033 + │
│ │030 │3037 - ex. 3566 + ex. │
│ │ │52231 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│531 │010 │- ex. 52231 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │020 │3033 + ex.3037 - ex. │
│ │ │3566 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │030 │3033 + ex.3037 - ex. │
│ │ │3566 + ex. 52231 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│540 │010 │-ex. 3911 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │020 │3041 + 3047 - ex. 3566│
│ │ │- ex. 3911 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │030 │3041 + 3047 - ex. 3566│
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│550 │010 │- │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │020 │3051 + 3052 + 3053 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │030 │3051 + 3052 + 3053 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│551 │010 │- │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │020 │3053 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │030 │3053 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│560 │010 │- │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │311 (solduri │
│ │ │debitoare) + 312 │
│ │ │(solduri debitoare) + │
│ │020 │313 (solduri │
│ │ │debitoare) + 314 │
│ │ │(solduri debitoare) + │
│ │ │315 (solduri │
│ │ │debitoare) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │311 (solduri │
│ │ │debitoare) + 312 │
│ │ │(solduri debitoare) + │
│ │030 │313 (solduri │
│ │ │debitoare) + 314 │
│ │ │(solduri debitoare) + │
│ │ │315 (solduri │
│ │ │debitoare) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│570 │010 │-ex. 3921 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │333 (solduri │
│ │ │debitoare) + 3362 + │
│ │020 │3371 - (±ex. 3929 │
│ │ │(solduri aferente │
│ │ │activelor financiare))│
│ │ │-ex. 3566 - ex. 3921 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │333 (solduri │
│ │ │debitoare) + 3362 + │
│ │030 │3371 - (±ex. 3929 │
│ │ │(solduri aferente │
│ │ │activelor financiare))│
│ │ │-ex. 3566 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│580 │010 │- ex. 3921 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │341 (sold debitor) + │
│ │020 │342 (sold debitor) - │
│ │ │ex. 3921 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │030 │341 (sold debitor) + │
│ │ │342 (sold debitor) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│590 │010 │-ex. 3921 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │3515 + 35192 - (± ex. │
│ │020 │3929 (solduri aferente│
│ │ │activelor financiare))│
│ │ │- ex. 3921 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │3515 + 35192-(± ex. │
│ │030 │3929 (solduri aferente│
│ │ │activelor financiare))│
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│600 │010 │- │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │3521 (sold debitor) + │
│ │020 │3522 (sold debitor) + │
│ │ │35262 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │3521 (sold debitor) + │
│ │030 │3522 (sold debitor) + │
│ │ │35262 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│610 │010 │- │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │3531 (solduri │
│ │ │debitoare) + 35324 + │
│ │ │35328 (sold debitor) +│
│ │020 │3533 (sold debitor) + │
│ │ │3534 + 3536 (sold │
│ │ │debitor) + 3538 (sold │
│ │ │debitor) + 35392 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │3531 (solduri │
│ │ │debitoare) + 35324 + │
│ │ │35328 (sold debitor) +│
│ │030 │3533 (sold debitor) + │
│ │ │3534 + 3536 (sold │
│ │ │debitor) + 3538 (sold │
│ │ │debitor) + 35392 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│620 │010 │- ex. 3921 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │3551 + 3552 + ex. 3556│
│ │ │± 3557 - (± ex. 3929 │
│ │020 │(solduri aferente │
│ │ │activelor financiare))│
│ │ │- ex. 3566 - ex. 3921 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │3551 + 3552 + ex. 3556│
│ │ │± 3557 - (± ex. 3929 │
│ │030 │(solduri aferente │
│ │ │activelor financiare))│
│ │ │- ex. 3566 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│630 │010 │- ex. 3921 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │3571 - (± ex. 3929 │
│ │020 │(solduri aferente │
│ │ │activelor financiare))│
│ │ │- ex. 3921 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │3571 - (± ex. 3929 │
│ │030 │(solduri aferente │
│ │ │activelor financiare))│
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│640 │010 │-393 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │020 │361 +362 + 363 -393 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │030 │361 +362 + 363 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│650 │010 │-ex. 3921 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │316 (solduri │
│ │ │debitoare) + 371 + │
│ │ │3723 (sold debitor) + │
│ │ │3729 (sold debitor) + │
│ │020 │375 + 378 + 3799 │
│ │ │(solduri debitoare) - │
│ │ │(± ex. 3929 (solduri │
│ │ │aferente activelor │
│ │ │financiare)) - ex. │
│ │ │3921 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │316 (solduri │
│ │ │debitoare) + 371 + │
│ │ │3723 (sold debitor) + │
│ │ │3729 (sold debitor) + │
│ │030 │375 + 378 + 3799 │
│ │ │(solduri debitoare) - │
│ │ │(± ex. 3929 (solduri │
│ │ │aferente activelor │
│ │ │financiare)) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│660 │010 │- (ex. 3911+ ex.3921 +│
│ │ │ex. 52231) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │± 381 - (± ex. 3929 │
│ │ │(solduri aferente │
│ │020 │activelor financiare))│
│ │ │- ex. 3566 - (ex. 3911│
│ │ │+ ex.3921) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │± 381 - (± ex. 3929 │
│ │030 │(solduri aferente │
│ │ │activelor financiare))│
│ │ │- ex. 3566 + ex. 52231│
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│665 │010 │- (39121 +39221 │
│ │ │+52232) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │± 382 - (± ex. 3929 │
│ │ │(solduri aferente │
│ │020 │activelor financiare))│
│ │ │- ex. 3566 - (39121 + │
│ │ │39221) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │± 382 - (± ex. 3929 │
│ │030 │(solduri aferente │
│ │ │activelor financiare))│
│ │ │- ex. 3566 + 52232 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│670 │010 │- (39122 + 39222 + ex.│
│ │ │3927 + 52233) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │± 383 - (ex. 3927 ± │
│ │ │ex. 3929 (solduri │
│ │020 │aferente activelor │
│ │ │financiare)) - ex. │
│ │ │3566 - (39122 + 39222)│
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │± 383 - (± ex. 3929 │
│ │030 │(solduri aferente │
│ │ │activelor financiare))│
│ │ │- ex. 3566 + 52233 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │- (3913 (solduri │
│680 │010 │creditoare) + 3923 │
│ │ │(solduri creditoare) +│
│ │ │ex. 3927 ± 52234) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │± 384 - (ex. 3927 ± │
│ │ │ex. 3929 (solduri │
│ │020 │aferente activelor │
│ │ │financiare)) - ex. │
│ │ │3566 - (± 3913 ± 3923)│
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │± 384 - (± ex. 3929 │
│ │ │(solduri aferente │
│ │ │activelor financiare))│
│ │030 │- ex. 3566 + 3913 │
│ │ │(solduri debitoare) + │
│ │ │3923 (solduri │
│ │ │debitoare) ± 52234 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│690 │010 │- (39223 + ex. 3927) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │± 385 - (ex. 3927 ± │
│ │ │ex. 3929 (solduri │
│ │020 │aferente activelor │
│ │ │financiare)) - ex. │
│ │ │3566 - 39223 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │± 385 - (± ex. 3929 │
│ │030 │(solduri aferente │
│ │ │activelor financiare))│
│ │ │- ex. 3566 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │- (461 + 491 + 492 + │
│ │ │4931 + 49321 + 49322 +│
│ │ │49323 + 4933 (solduri │
│ │ │creditoare) + 4937 + │
│ │ │4941 + 49421 + 49422 +│
│700 │010 │49423 + 4943 (solduri │
│ │ │creditoare) + 4951 + │
│ │ │49521 + 49522 + 4953 │
│ │ │(solduri creditoare) +│
│ │ │4957 + 4961 + 49621 + │
│ │ │49622 + 4963 (solduri │
│ │ │creditoare)) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │401 + 402 ± 407 + 41 +│
│ │ │421 + 43 + 44 ± 471 ± │
│ │ │481 ± 482 ± 483 ± 484 │
│ │ │± 485 - (4937 ± 4939 │
│ │ │(solduri aferente │
│ │ │activelor financiare) │
│ │ │+ 4957 ± 4959) - 408 -│
│ │020 │4732 - (461 + 491 + │
│ │ │492 + 4931 + 49321 + │
│ │ │49322 + 49323 ± 4933 +│
│ │ │4941 + 49421 + 49422 +│
│ │ │49423 ± 4943 + 4951 + │
│ │ │49521 + 49522 ± 4953 +│
│ │ │4961 + 49621 + 49622 ±│
│ │ │4963) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │401 + 402 ± 407 + 41 +│
│ │ │421 + 43 + 44 ± 471 ± │
│ │ │481 ± 482 ± 483 ± 484 │
│ │ │± 485 -(± 4939 │
│ │ │(solduri aferente │
│ │ │activelor financiare) │
│ │030 │± 4959) - 408 - 4732 +│
│ │ │4933 (solduri │
│ │ │debitoare) + 4943 │
│ │ │(solduri debitoare) + │
│ │ │4953 (solduri │
│ │ │debitoare) + 4963 │
│ │ │(solduri debitoare) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│710 │010 │- (ex. 4951 + ex.4961)│
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │401 + 402 ± 407 - (± │
│ │020 │ex. 4959) - ex. 408 - │
│ │ │(ex. 4951 + ex.4961) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │030 │401 + 402 ± 407 - (± │
│ │ │ex. 4959) - ex. 408 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│740 │010 │- (461 + 462 + 492) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │431 + 432 + 441 + 442 │
│ │020 │+ 443 - (461 + 462 + │
│ │ │492) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │030 │431 + 432 + 441 + 442 │
│ │ │+ 443 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│750 │010 │- (ex. 4931 + ex. │
│ │ │4941) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │4711 + 4712 + 4713 ± │
│ │ │4717 - (± ex. 4939 │
│ │020 │(solduri aferente │
│ │ │activelor financiare))│
│ │ │- ex. 4732 - (ex. 4931│
│ │ │+ ex. 4941) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │4711 + 4712 + 4713 ± │
│ │ │4717 - (± ex. 4939 │
│ │030 │(solduri aferente │
│ │ │activelor financiare))│
│ │ │- ex. 4732 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │- (ex. 4931 + ex. │
│760 │010 │4941+ ex. 4951+ ex. │
│ │ │4961) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │± 481 - (± ex. 4939 │
│ │ │(solduri aferente │
│ │ │activelor financiare) │
│ │020 │± ex. 4959) - ex. 408 │
│ │ │- ex. 4732- (ex. 4931 │
│ │ │+ ex. 4941+ ex. 4951+ │
│ │ │ex. 4961) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │± 481 - (± ex. 4939 │
│ │ │(solduri aferente │
│ │030 │activelor financiare) │
│ │ │± ex. 4959) - ex. 408 │
│ │ │- ex. 4732 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │- (ex. 49321 + ex. │
│765 │010 │49421+ ex. 49521+ ex. │
│ │ │49621) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │± 482 - (± ex. 4939 │
│ │ │(solduri aferente │
│ │ │activelor financiare) │
│ │020 │± ex. 4959) - ex. 408 │
│ │ │- ex. 4732 - (ex. │
│ │ │49321 + ex. 49421+ ex.│
│ │ │49521+ ex. 49621) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │± 482 - (± ex. 4939 │
│ │ │(solduri aferente │
│ │030 │activelor financiare) │
│ │ │± ex. 4959) - ex. 408 │
│ │ │- ex. 4732 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │- (ex. 49322 + ex. │
│770 │010 │4937 + ex. 49422+ ex. │
│ │ │49522 + ex. 4957 + ex.│
│ │ │49622) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │± 483 - (ex. 4937 ± │
│ │ │ex. 4939 (solduri │
│ │ │aferente activelor │
│ │020 │financiare) + ex. 4957│
│ │ │± ex. 4959) - ex. 408 │
│ │ │- ex. 4732 - (ex. │
│ │ │49322 + ex. 49422+ ex.│
│ │ │49522+ ex. 49622) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │± 483 - (± ex. 4939 │
│ │ │(solduri aferente │
│ │030 │activelor financiare) │
│ │ │± ex. 4959) - ex. 408 │
│ │ │- ex. 4732 │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │- (4933 (solduri │
│ │ │creditoare) + ex. 4937│
│ │ │+ 4943 (solduri │
│780 │010 │creditoare) + 4953 │
│ │ │(solduri creditoare) +│
│ │ │ex. 4957 + 4963 │
│ │ │(solduri creditoare)) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │± 484 - (ex. 4937 ± │
│ │ │ex. 4939 (solduri │
│ │ │aferente activelor │
│ │020 │financiare) + ex. 4957│
│ │ │± ex. 4959) - ex. 408 │
│ │ │- ex. 4732 - (± 4933 ±│
│ │ │4943 ± 4953 ± 4963) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │± 484 - (± ex. 4939 │
│ │ │(solduri aferente │
│ │ │activelor financiare) │
│ │ │± ex. 4959) - ex. 408 │
│ │ │- ex. 4732 + 4933 │
│ │030 │(solduri debitoare) + │
│ │ │4943 (solduri │
│ │ │debitoare) + 4953 │
│ │ │(solduri debitoare) + │
│ │ │4963 (solduri │
│ │ │debitoare) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│790 │010 │- (49323 + ex. 4937 + │
│ │ │49423) │
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │± 485 - (ex. 4937 ± │
│ │ │ex. 4939 (solduri │
│ │020 │aferente activelor │
│ │ │financiare)) - ex. │
│ │ │4732 - (49323 + 49423)│
├───────┼───────┼──────────────────────┤
│ │ │± 485 - (± ex. 4939 │
│ │030 │(solduri aferente │
│ │ │activelor financiare))│
│ │ │- ex. 4732 │
└───────┴───────┴──────────────────────┘

"

    14. La Capitolul V "Controlul raportărilor periodice", punctul 2) "Controlul raportării periodice "Contul de profit sau pierdere"", subpunctul 2.1. "Controlul vertical" se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "2.1. Controlul vertical
        010 = 041 + 051 + 080 + 085
        090 = 120 + 140 + 145
        220 = 231 + 241 + 260 + 270
        355 = 010 - 090 - 150 + 160 + 200 - 210 + 220 + 280 + 287 + 290 + 300 + 310 + 330 + 340 - 350
        360 = 370 + 380
        390 = 400 + 410 + 420
        425 = 426 + 427
        430 = 435 + 440 + 450
        460 = 481 + 491
        520 = 530 + 540 + 550 + 560 + 570
        610 = 010 - 090 - 150 + 160 + 200 - 210 + 220 + 280 + 287 + 290 + 300 + 310 + 330 + 340 - 350 - 360 - 385 - 390 + 425 - 430 - 460 - 510 - 520 + 580 + 600
        630 = 610 - 620
        640 = 650 - 660
    670 = 630 + 640"

    15. La Capitolul V "Controlul raportărilor periodice", punctul 4) "Controlul raportării periodice "Informaţii privind expunerile performante şi neperformante"" se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "4) Controlul raportării periodice "Informaţii privind expunerile performante şi neperformante
    4.1. Controlul orizontal
        Pentru liniile 005 - 550 şi 900 - 933 se respectă următoarele corelaţii:
        col. 010 = col. 020 + col. 060
        col. 110 ≤ col. 060
        col. 200 + col. 210 ≤ col. 060 + col. 150
        Pentru liniile 005 - 330 şi 900 - 933 se respectă următoarele corelaţii:
        col. 020 = col. 030 + col. 055
        col. 060 = col. 070 + col. 080 + col. 090 + col. 101 + col. 102 + col. 106 + col. 107
        col. 150 = col. 160 + col. 170 + col. 180 + col. 191 + col. 192+ col. 196 + col. 197
        Pentru liniile 005 - 201, 330 - 550 şi 900 - 913 se respectă următoarele corelaţii:
        col. 056 ≤ col. 020
        col. 057 ≤ col. 020
        col. 109 ≤ col. 060
        col. 121 ≤ col. 060
        col. 130 = col. 140 + col. 150
        col. 201 + col. 205 ≤ col. 020 + col. 140
    4.2. Controlul vertical
        Pentru coloanele 010 - 210, 950 şi 951 se respectă următoarele corelaţii:
        010 = 020 + 030 + 040 + 050 + 060
        070 = 080 + 090 + 100 + 110 + 120 + 150
        180 = 005 + 010 + 070
        181 = 182 + 183 + 184 + 185 + 186
        191 = 192 + 193 + 194 + 195 + 196 + 197
        201 = 181 + 191
        Pentru coloanele 010 - 055, 060 - 107, 110, 130, 150 - 197 şi 201 - 210 se respectă următoarele corelaţii:
        211 = 212 + 213 + 214 + 215 + 216
        221 = 222 + 223 + 224 + 225 + 226 + 227
        231 = 211 + 221
        330 = 180 + 201 + 231
        Pentru coloanele 010, 020, 056, 057, 060, 109, 110, 121, 130 - 150, 200 - 210, 950 şi 951 se respectă următoarele corelaţii:
        340 = 350 + 360 + 370 + 380 + 390 + 400
        410 = 420 + 430 + 440 + 450 + 460 + 470
        480 = 490 + 500 + 510 + 520 + 530 + 540
        550 = 340 + 410 + 480
        Pentru coloanele 010 - 121 şi 200 - 210 se respectă următoarele corelaţii:
        120 ≥ 130
        120 ≥ 140
        150 ≥ 160
        150 ≥ 170
        196 ≥ 900
        196 ≥ 903
        197 ≥ 910
        197 ≥ 913
        Pentru coloanele 010 - 055, 060 - 107, 110 şi 200 - 210 se respectă următoarele corelaţii:
        226 ≥ 920
        226 ≥ 923
        227 ≥ 930
        227 ≥ 933
        Pentru coloanele 130 - 197, 950 şi 951 se respectă următoarele corelaţii:
        120 ≤ 130
        120 ≤ 140
        150 ≤ 160
        150 ≤ 170
        196 ≤ 900
        196 ≤ 903
        197 ≤ 910
        197 ≤ 913
        Pentru coloanele 130, 140 şi 150 - 197 se respectă următoarele corelaţii:
        226 ≤ 920
        226 ≤ 923
        227 ≤ 930
        227 ≤ 933
        Pentru coloanele 056, 057, 109, 121, 140 - 142, 950 şi 951 se respectă următoarea corelaţie:
        330 = 180 + 201
    4.3. Corelaţie între 4 şi 1.1
    4.005 (col. 010 + col. 130) = 1.1.030(col. 010) + 1.1.040(col. 010)."


                                       -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016