Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ANEXE din 20 august 2020  privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor ocupaţionale    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ANEXE din 20 august 2020 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor ocupaţionale

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 805 bis din 2 septembrie 2020
──────────
        Conţinute de NORMA nr. 35 din 20 august 2020, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 805 din 2 septembrie 2020.
──────────
    ANEXA 1A

                          Soldurile conturilor individuale ale
                       participanţilor la data de ...............

┌───────┬─────────────────┬────────┬───────────┬──────────┬───────────┬───────────────┬───────────────┬───────────┐
│ │ │Codul │Data │ │ │ │ │ │
│Codul │Codul │fondului│evaluării │Codul de │CNP │Numele │Prenumele │Contribuţie│
│de │administratorului│de │soldurilor │operaţiune│participant│participantului│participantului│angajat │
│comandă│ │pensii │conturilor │ │ │ │ │ │
│ │ │ │individuale│ │ │ │ │ │
├───────┼─────────────────┼────────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────────┼───────────────┼───────────┤
│Col. 1 │Col. 2 │Col. 3 │Col. 4 │Col. 5 │Col. 6 │Col. 7 │Col. 8 │Col. 9 │
└───────┴─────────────────┴────────┴───────────┴──────────┴───────────┴───────────────┴───────────────┴───────────┘


┌───────────┬────────────┬────────────┬────────────┬───────┬─────────┬────────┬────────┐
│ │ │ │ │Numărul│ │ │ │
│ │ │Data │Numărul de │total │ │ │ │
│Contribuţie│Data virării│convertirii │unităţi de │de │CUI │Dată │Dată │
│angajator │contribuţiei│contribuţiei│fond │unităţi│angajator│începere│încetare│
│ │ │în unităţi │aferente │de fond│ │vesting │vesting │
│ │ │de fond │contribuţiei│(sold │ │ │ │
│ │ │ │ │final) │ │ │ │
├───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────┼─────────┼────────┼────────┤
│Col. 10 │Col. 11 │Col. 12 │Col. 13 │Col. 14│Col. 16 │Col. 17 │Col. 17 │
└───────────┴────────────┴────────────┴────────────┴───────┴─────────┴────────┴────────┘

        Instrucţiuni de completare
        Câmpurile se completează după cum urmează:

┌────┬─────────────────┬──────────────────┐
│Nr. │Denumire câmp │Descriere câmp │
│crt.│ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────────┤
│ │ │Codul comenzii va │
│ │ │avea una dintre │
│ │ │următoarele │
│1. │Codul de comandă │valori: 1 = │
│ │ │raportare │
│ │ │iniţială; 5 = │
│ │ │raportare │
│ │ │rectificativă. │
├────┼─────────────────┼──────────────────┤
│ │ │Codul │
│ │Codul │administratorului,│
│2. │administratorului│aşa cum este │
│ │ │înregistrat în │
│ │ │Registrul A.S.F. │
├────┼─────────────────┼──────────────────┤
│ │ │Codul fondului de │
│ │Codul fondului de│pensii, aşa cum │
│3. │pensii │este înregistrat │
│ │ │în Registrul │
│ │ │A.S.F. │
├────┼─────────────────┼──────────────────┤
│ │ │Data evaluării │
│ │ │soldurilor │
│ │Data evaluării │conturilor │
│ │soldurilor │individuale (data │
│4. │conturilor │ultimei zile │
│ │individuale │lucrătoare a lunii│
│ │ │pentru care se │
│ │ │întocmeşte │
│ │ │raportul) │
├────┼─────────────────┼──────────────────┤
│ │ │Codul operaţiunii │
│ │ │se completează cu:│
│ │ │101 - pentru │
│ │ │tranzacţiile │
│ │ │determinate de │
│ │ │transformarea │
│ │ │contribuţiei, │
│ │ │indiferent de │
│ │ │valoarea sau │
│ │ │semnul acesteia; │
│ │ │103 - pentru a │
│ │ │raporta valoarea │
│ │ │contului │
│ │ │individual al │
│ │ │participantului │
│ │ │pentru care nu │
│ │ │există tranzacţii │
│ │ │cu cod 101 în luna│
│ │ │pentru care s-a │
│ │ │întocmit raportul;│
│ │ │112 - pentru │
│ │ │tranzacţiile de │
│ │ │ajustare a │
│ │ │contului │
│ │ │individual, în │
│ │ │situaţia în care │
│ │ │tranzacţiile │
│ │ │anterioare │
│ │ │asociate alocării │
│ │ │contribuţiei au │
│ │ │fost operate │
│ │ │eronat în contul │
│ │ │altui participant.│
│ │ │Se vor raporta │
│ │ │tranzacţiile de │
│ │ │corecţie atât pe │
│ │ │contul │
│ │Codul de │participantului │
│5. │operaţiune │pentru care s-a │
│ │ │efectuat conversia│
│ │ │eronat (cu semnul │
│ │ │"-"), cât şi │
│ │ │tranzacţiile de │
│ │ │corecţie pe contul│
│ │ │participantului │
│ │ │pentru care │
│ │ │trebuia să se │
│ │ │efectueze │
│ │ │conversia (cu │
│ │ │semnul "+"); │
│ │ │113 - pentru a │
│ │ │raporta operaţiuni│
│ │ │de modificare a │
│ │ │CNP-ului asociat │
│ │ │contului │
│ │ │individual al │
│ │ │participantului; │
│ │ │114 - comasare a │
│ │ │conturilor │
│ │ │individuale │
│ │ │deţinute de │
│ │ │participant la │
│ │ │acelaşi fond; │
│ │ │166 - pentru │
│ │ │situaţia în care │
│ │ │nu sunt gestionate│
│ │ │conturi │
│ │ │individuale; │
│ │ │199 - pentru a │
│ │ │raporta alte │
│ │ │tranzacţii de │
│ │ │emitere/anulare │
│ │ │unităţi de fond ca│
│ │ │efect al │
│ │ │prelucrării │
│ │ │eronate a │
│ │ │contribuţiilor. │
├────┼─────────────────┼──────────────────┤
│ │ │Codul numeric │
│ │ │personal al │
│ │ │participantului │
│ │ │(CNP). Se │
│6. │CNP participant │raportează toţi │
│ │ │participanţii care│
│ │ │au cont individual│
│ │ │la fondul de │
│ │ │pensii. │
├────┼─────────────────┼──────────────────┤
│ │ │Numele │
│ │Numele │participantului │
│7. │participantului │conform │
│ │ │documentelor │
│ │ │legale │
├────┼─────────────────┼──────────────────┤
│ │ │Prenumele │
│ │Prenumele │participantului │
│8. │participantului │conform │
│ │ │documentelor │
│ │ │legale │
├────┼─────────────────┼──────────────────┤
│ │ │Valoarea în lei a │
│ │ │contribuţiei care │
│ │ │s-a virat în │
│ │ │numele şi în │
│ │Contribuţia │contul │
│9. │angajat │participantului │
│ │ │din surse proprii,│
│ │ │conform extrasului│
│ │ │de cont, aferente │
│ │ │fiecărei luni │
│ │ │contributive. │
├────┼─────────────────┼──────────────────┤
│ │ │Valoarea în lei a │
│ │ │contribuţiei care │
│ │ │s-a virat în │
│ │ │numele şi în │
│ │ │contul │
│10. │Contribuţie │participantului │
│ │angajator │suportată de către│
│ │ │angajator, conform│
│ │ │extrasului de │
│ │ │cont, aferente │
│ │ │fiecărei luni │
│ │ │contributive. │
├────┼─────────────────┼──────────────────┤
│ │ │Data la care │
│ │ │contribuţia a │
│ │ │participantului a │
│ │ │fost virată în │
│ │ │contul bancar │
│ │ │colector, conform │
│ │ │extrasului de │
│ │ │cont. Dacă │
│ │ │valoarea │
│ │ │contribuţiei nu se│
│ │Data virării │virează integral, │
│11 │contribuţiei │ci în tranşe, data│
│ │ │virării │
│ │ │contribuţiei luată│
│ │ │în considerare va │
│ │ │fi ultima dată │
│ │ │când s-au virat │
│ │ │sumele necesare │
│ │ │completării │
│ │ │integrale a │
│ │ │contribuţiei │
│ │ │conform extrasului│
│ │ │de cont. │
├────┼─────────────────┼──────────────────┤
│ │ │Data la care │
│ │Data convertirii │contribuţia │
│12. │contribuţiei în │participantului a │
│ │unităţi de fond │fost convertită în│
│ │ │unităţi de fond │
├────┼─────────────────┼──────────────────┤
│ │ │Numărul de unităţi│
│ │Numărul de │de fond rezultat │
│13. │unităţi de fond │în urma │
│ │aferente │operaţiunii de │
│ │contribuţiei │convertire a │
│ │ │contribuţiei. │
├────┼─────────────────┼──────────────────┤
│ │ │Numărul de unităţi│
│ │ │de fond total │
│ │ │existent, separat │
│ │ │pentru fiecare │
│ │Numărul total de │cont individual al│
│14 │unităţi de fond │participantului, │
│ │(sold final) │în ultima zi │
│ │ │lucrătoare a lunii│
│ │ │pentru care se │
│ │ │întocmeşte │
│ │ │raportul. │
├────┼─────────────────┼──────────────────┤
│ │ │Se completează cu │
│15. │CUI angajator │codul unic de │
│ │ │identificare al │
│ │ │angajatorului. │
├────┼─────────────────┼──────────────────┤
│ │ │Se completează cu │
│16. │Dată începere │data semnării │
│ │perioadă vesting │actului de │
│ │ │aderare. │
├────┼─────────────────┼──────────────────┤
│ │ │Se completează cu │
│ │ │data încetării │
│ │ │perioadei de │
│ │Dată încetare │vesting, conform │
│17. │vesting │secţiunii │
│ │ │specifice a │
│ │ │prospectului │
│ │ │fondului de pensii│
│ │ │ocupaţionale. │
└────┴─────────────────┴──────────────────┘    ANEXA 1B

                          Situaţia transferurilor de tip "IN"
                          pentru luna ......... anul ........

┌───────┬─────────────────┬─────────────┬─────┬────┬─────────────┬──────────┬────┐
│ │ │Codul │ │ │Codul │ │ │
│Codul │Codul │fondului la │ │ │fondului de │ │ │
│de │administratorului│care s-a │Anul │Luna│unde s-a │Codul de │CNP │
│comandă│(IN) │transferat │ │ │transferat │operaţiune│ │
│ │ │participantul│ │ │participantul│ │ │
│ │ │(IN) │ │ │(OUT) (TI) │ │ │
├───────┼─────────────────┼─────────────┼─────┼────┼─────────────┼──────────┼────┤
│Col. 1 │Col. 2 │Col. 3 │Col.4│Col.│Col. 6 │Col. 7 │Col.│
│ │ │ │ │5 │ │ │8 │
└───────┴─────────────────┴─────────────┴─────┴────┴─────────────┴──────────┴────┘


┌──────────┬──────────────────┬──────────────────┬───────┬──────────┬──────────┬───────────┐
│ │ │ │ │ │ │Totalul │
│ │ │ │ │ │ │numărului │
│ │ │ │Numărul│ │ │de unităţi │
│Valoarea │ │ │de │ │ │de fond ale│
│activului │Data încasării │Data convertirii │unităţi│VUAN │Data VUAN │fondului de│
│personal │disponibilităţilor│disponibilităţilor│de fond│convertite│convertire│pensii la │
│transferat│(TI) │(TI) │alocate│(TI) │(TI) │data la │
│(TI) │ │ │(TI) │ │ │care a avut│
│ │ │ │ │ │ │loc │
│ │ │ │ │ │ │convertirea│
│ │ │ │ │ │ │(TI) │
├──────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│Col. 9 │Col. 10 │Col. 11 │Col. 12│Col. 13 │Col. 14 │Col. 15 │
└──────────┴──────────────────┴──────────────────┴───────┴──────────┴──────────┴───────────┘

        Instrucţiuni de completare
        Câmpurile se completează după cum urmează:

┌────┬──────────────────┬──────────────────┐
│Nr. │Denumire câmp │Descriere câmp │
│crt.│ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────┤
│ │ │Codul comenzii va │
│ │ │avea una dintre │
│ │ │următoarele │
│1 │Codul de comandă │valori: 1 = │
│ │ │raportare │
│ │ │iniţială; 5 = │
│ │ │raportare │
│ │ │rectificativă. │
├────┼──────────────────┼──────────────────┤
│ │ │Codul │
│ │ │administratorului │
│ │Codul │fondului la care │
│2 │administratorului │s-a transferat │
│ │(IN) │participantul, aşa│
│ │ │cum este │
│ │ │înregistrat în │
│ │ │Registrul A.S.F. │
├────┼──────────────────┼──────────────────┤
│ │ │Codul fondului de │
│ │Codul fondului la │pensii la care s-a│
│ │care s-a │transferat │
│3 │transferat │participantul, aşa│
│ │participantul (IN)│cum este │
│ │ │înregistrat în │
│ │ │Registrul A.S.F. │
├────┼──────────────────┼──────────────────┤
│4 │Anul │Anul de raportare │
├────┼──────────────────┼──────────────────┤
│ │ │Luna pentru care │
│5 │Luna │se întocmeşte │
│ │ │raportarea │
├────┼──────────────────┼──────────────────┤
│ │ │Codul fondului de │
│ │ │pensii de unde s-a│
│ │ │transferat │
│ │ │participantul │
│ │Codul fondului de │(vechiul fond de │
│ │unde │pensii), aşa cum │
│6 │s-a transferat │este înregistrat │
│ │participantul │în Registrul │
│ │(OUT) (TI) │A.S.F. Pentru │
│ │ │transferuri │
│ │ │transfrontaliere │
│ │ │se va completa cu │
│ │ │codul ţării de │
│ │ │transfer. │
├────┼──────────────────┼──────────────────┤
│ │ │Codul operaţiunii │
│ │ │se completează cu:│
│ │ │200 - pentru │
│ │ │tranzacţia de │
│ │ │emitere de unităţi│
│ │ │de fond │
│ │ │determinată de │
│ │ │transferul │
│ │ │activului personal│
│ │ │al participantului│
│ │ │de la un alt fond │
│ │ │de pensii; │
│ │ │202 - pentru │
│ │ │tranzacţia de │
│ │ │emitere de unităţi│
│ │ │de fond │
│ │ │determinată de │
│ │ │primirea unui │
│ │ │activ cuvenit în │
│ │ │calitate de │
│ │ │beneficiar al unui│
│ │ │participant al │
│ │ │aceluiaşi fond de │
│ │ │pensii administrat│
│ │ │privat, în urma │
│ │ │decesului │
│ │ │acestuia; │
│ │ │205 - pentru │
│ │ │tranzacţia de │
│ │ │emitere de unităţi│
│ │ │de fond │
│ │Codul de │determinată de │
│7 │operaţiune │primirea unor │
│ │ │active cu titlul │
│ │ │de penalizări de │
│ │ │întârziere; │
│ │ │220 - pentru │
│ │ │tranzacţia de │
│ │ │emitere de unităţi│
│ │ │de fond │
│ │ │determinată de │
│ │ │primirea activului│
│ │ │personal al │
│ │ │participantului de│
│ │ │la un alt fond de │
│ │ │pensii, ca urmare │
│ │ │a fuziunii dintre │
│ │ │două fonduri; │
│ │ │224 - pentru │
│ │ │reflectarea │
│ │ │returnării │
│ │ │mandatului poştal │
│ │ │sau a viramentului│
│ │ │bancar în contul │
│ │ │DIP pentru plată │
│ │ │unică; │
│ │ │266 - pentru │
│ │ │situaţia în care │
│ │ │nu există │
│ │ │transferuri "IN"; │
│ │ │299 - pentru a │
│ │ │raporta alte │
│ │ │tranzacţii de │
│ │ │emitere unităţi de│
│ │ │fond. │
├────┼──────────────────┼──────────────────┤
│ │ │Codul numeric │
│ │ │personal al │
│ │ │participantului se│
│ │ │completează pentru│
│ │ │toate │
│ │ │operaţiunile. │
│8 │CNP │Pentru codul 202 │
│ │ │se va completa cu │
│ │ │CNP-ul │
│ │ │beneficiarului. │
│ │ │Pentru codul 203 │
│ │ │se va completa cu │
│ │ │noul CNP. │
├────┼──────────────────┼──────────────────┤
│ │ │Valoarea activului│
│ │ │personal │
│ │ │transferat al unui│
│ │ │participant, │
│ │Valoarea activului│conform extrasului│
│9 │personal │de cont bancar. │
│ │transferat (TI) │Pentru codul 224 │
│ │ │se completează cu │
│ │ │valoarea returnată│
│ │ │în contul DIP │
│ │ │pentru plată │
│ │ │unică. │
├────┼──────────────────┼──────────────────┤
│ │ │Data extrasului de│
│ │ │cont aferent │
│ │ │încasării │
│ │ │disponibilităţilor│
│ │ │ce reprezintă │
│ │ │activul personal │
│ │Data încasării │net transferat. │
│10 │disponibilităţilor│Pentru codul 224 │
│ │(TI) │se completează cu │
│ │ │data intrării în │
│ │ │contul DIP pentru │
│ │ │plată unică a │
│ │ │returului │
│ │ │mandatului poştal │
│ │ │sau a viramentului│
│ │ │bancar. │
├────┼──────────────────┼──────────────────┤
│ │ │Data la care │
│ │ │activul personal │
│ │Data convertirii │al participantului│
│11 │disponibilităţilor│a fost convertit │
│ │intrate prin │în unităţi de │
│ │transfer (TI) │fond. Pentru codul│
│ │ │224 se completează│
│ │ │cu 0 (zero). │
├────┼──────────────────┼──────────────────┤
│ │ │Număr de unităţi │
│ │ │de fond alocate ca│
│ │ │urmare a │
│ │Numărul de unităţi│convertirii │
│12 │de fond alocate │activului personal│
│ │(TI) │net al │
│ │ │participantului. │
│ │ │Pentru codul 224 │
│ │ │se completează cu │
│ │ │0 (zero). │
├────┼──────────────────┼──────────────────┤
│ │ │VUAN utilizată │
│ │ │pentru convertirea│
│ │ │activului personal│
│13 │VUAN convertire │al │
│ │(TI) │participantului. │
│ │ │Pentru codul 224 │
│ │ │se completează cu │
│ │ │0 (zero). │
├────┼──────────────────┼──────────────────┤
│ │ │Data VUAN │
│ │ │utilizată pentru │
│ │ │convertirea │
│ │Data VUAN │activului personal│
│14 │convertire (TI) │net al │
│ │ │participantului. │
│ │ │Pentru codul 224 │
│ │ │se completează cu │
│ │ │0 (zero). │
├────┼──────────────────┼──────────────────┤
│ │ │Totalul numărului │
│ │ │de unităţi de fond│
│ │ │ale fondului de │
│ │Totalul numărului │pensii la data la │
│ │de unităţi de fond│care a avut loc │
│ │ale fondului la │convertirea │
│15 │data la care a │sumelor │
│ │avut loc │transferate (după │
│ │convertirea (TI) │ce s-a realizat │
│ │ │convertirea). │
│ │ │Pentru codul 224 │
│ │ │se completează cu │
│ │ │0 (zero). │
└────┴──────────────────┴──────────────────┘    ANEXA 1C

                        Situaţia transferurilor de tip "OUT" şi
                    utilizarea activului personal al participanţilor
                            pentru luna ...... anul ........

┌───────┬─────────────────┬─────────────┬────┬────┬─────────────┬──────────┬────┐
│ │ │Codul │ │ │Codul │ │ │
│Codul │Codul │fondului de │ │ │fondului la │ │ │
│de │administratorului│unde s-a │Anul│Luna│care s-a │Codul de │CNP │
│comandă│(OUT) │transferat │ │ │transferat │operaţiune│ │
│ │ │participantul│ │ │participantul│ │ │
│ │ │(OUT) │ │ │(IN) (TO) │ │ │
├───────┼─────────────────┼─────────────┼────┼────┼─────────────┼──────────┼────┤
│Col. 1 │Col. 2 │Col. 3 │Col.│Col.│Col. 6 │Col. 7 │Col.│
│ │ │ │4 │5 │ │ │8 │
└───────┴─────────────────┴─────────────┴────┴────┴─────────────┴──────────┴────┘


┌───────┬───────────┬───────┬──────────┬──────────┬───────────────┬───────────┐
│ │Data │Numărul│ │ │Penalitatea de │Contribuţia│
│ │convertirii│de │VUAN │Data VUAN │transfer │la │
│Data │unităţilor │unităţi│convertire│convertire│reţinută │asigurările│
│cererii│de fond în │de fond│(TO) │(TO) │participantului│sociale de │
│ │lichidităţi│anulate│ │ │(TO) │sănătate │
│ │ │(TO) │ │ │ │(CASS) │
├───────┼───────────┼───────┼──────────┼──────────┼───────────────┼───────────┤
│Col. 9 │Col. 10 │Col. 11│Col. 12 │Col. 13 │Col. 14 │Col.15 │
└───────┴───────────┴───────┴──────────┴──────────┴───────────────┴───────────┘


┌───────┬──────────┬──────────┬─────────────┬─────────┬────────────────┐
│ │ │ │Valoarea │ │ │
│ │ │ │totală a │ │ │
│ │ │ │taxelor, │ │ │
│ │ │ │impozitelor │ │ │
│Impozit│ │Taxe │şi │Valoarea │Valoarea totală │
│pe │Comisioane│aferente │comisioanelor│minimă │plătită │
│venit │bancare │mandatului│bancare/ │garantată│participantului,│
│ │ │poştal │taxelor │(TO) │din care: (TO) │
│ │ │ │poştale │ │ │
│ │ │ │suportate de │ │ │
│ │ │ │participant │ │ │
│ │ │ │(TO) │ │ │
├───────┼──────────┼──────────┼─────────────┼─────────┼────────────────┤
│Col. 16│Col. 17 │Col. 18 │Col. 19= │Col. 20 │Col. 21 │
│ │ │ │15+16+17+18 │ │ │
└───────┴──────────┴──────────┴─────────────┴─────────┴────────────────┘


┌────────┬─────────┬─────────┬───────────┬───────────────┬──────────┐
│ │ │ │Modalitatea│Data virării în│ │
│ │Valoarea │Data │de plată a │contul bancar │ │
│Valoarea│plătită │virării │activului │al │Data │
│plătită │din │activului│personal │participantului│mandatului│
│din fond│provizion│personal │(cont │sau în contul │poştal │
│(TO) │(TO) │în contul│bancar sau │bancar al │ │
│ │ │DIP │mandat │poştei │ │
│ │ │ │poştal) │ │ │
├────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────────┼──────────┤
│Col. 22 │Col. 23 │Col. 24 │Col. 25 │Col. 26 │Col. 27 │
└────────┴─────────┴─────────┴───────────┴───────────────┴──────────┘

        Instrucţiuni de completare
        Câmpurile se completează după cum urmează:

┌────┬─────────────────┬──────────────────┐
│Nr. │Denumire câmp │Descriere câmp │
│crt.│ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────────┤
│ │ │Codul comenzii va │
│ │ │avea una dintre │
│ │ │următoarele │
│1 │Codul de comandă │valori: 1 = │
│ │ │raportare │
│ │ │iniţială; 5 = │
│ │ │raportare │
│ │ │rectificativă. │
├────┼─────────────────┼──────────────────┤
│ │ │Codul │
│ │Codul │administratorului,│
│2 │administratorului│aşa cum este │
│ │(OUT) │înregistrat în │
│ │ │Registrul A.S.F. │
├────┼─────────────────┼──────────────────┤
│ │ │Codul fondului, │
│ │ │aşa cum este │
│ │Codul fondului de│înregistrat în │
│ │unde s- a │Registrul A.S.F. │
│3 │transferat │Pentru transferuri│
│ │participantul │transfrontaliere │
│ │(OUT) │se va completa cu │
│ │ │codul ţării de │
│ │ │transfer. │
├────┼─────────────────┼──────────────────┤
│4 │Anul │Anul de raportare │
├────┼─────────────────┼──────────────────┤
│ │ │Luna pentru care │
│5 │Luna │se întocmeşte │
│ │ │raportarea │
├────┼─────────────────┼──────────────────┤
│ │ │Codul noilor │
│ │ │fonduri de pensii │
│ │ │la care s-a │
│ │ │transferat │
│ │ │participantul, aşa│
│ │Codul fondurilor │cum este înscris │
│ │la care s- a │în Registrul │
│6 │transferat │A.S.F. Pentru │
│ │participantul │transferuri │
│ │(IN) (TO) │transfrontaliere │
│ │ │se va completa cu │
│ │ │codul ţării de │
│ │ │transfer. Pentru │
│ │ │codul 324 nu se │
│ │ │completează acest │
│ │ │câmp. │
├────┼─────────────────┼──────────────────┤
│ │ │Codul operaţiunii │
│ │ │se completează cu:│
│ │ │301 - pentru │
│ │ │tranzacţia de │
│ │ │anulare de unităţi│
│ │ │de fond │
│ │ │determinată de │
│ │ │transferul │
│ │ │participantului la│
│ │ │un alt fond de │
│ │ │pensii; │
│ │ │303 - pentru │
│ │ │tranzacţia de │
│ │ │anulare de unităţi│
│ │ │de fond │
│ │ │determinată de │
│ │ │transferul │
│ │ │beneficiilor către│
│ │ │fiecare moştenitor│
│ │ │în parte; │
│ │ │306 - pentru │
│ │ │tranzacţia de │
│ │ │anulare de unităţi│
│ │ │de fond │
│ │ │determinată de │
│ │ │plata drepturilor │
│ │ │de pensie prin │
│ │ │plată unică; │
│ │ │307 - pentru │
│ │ │tranzacţia de │
│ │ │anulare de unităţi│
│ │ │de fond │
│ │ │determinată de │
│ │ │plata drepturilor │
│ │ │de invaliditate │
│ │ │prin plată unică; │
│ │ │308 - pentru │
│ │ │tranzacţia de │
│ │ │anulare de unităţi│
│ │ │de fond │
│ │ │determinată de │
│ │ │plata drepturilor │
│ │ │de deces prin │
│ │ │plată unică; │
│ │ │309 - pentru │
│ │ │tranzacţia de │
│ │ │anulare de unităţi│
│ │ │de fond │
│ │ │determinată de │
│ │ │returnarea sumelor│
│ │ │către angajator pe│
│ │ │parcursul │
│ │ │perioadei de │
│ │ │vesting; │
│ │ │311 - pentru │
│ │ │tranzacţia de │
│ │ │anulare de unităţi│
│ │ │de fond │
│ │ │determinată de │
│ │ │transferul │
│ │ │administrativ al │
│ │ │participantului la│
│ │ │fondul de pensii │
│ │ │ocupaţionale │
│ │ │absorbant ca efect│
│ │ │al fuziunii │
│ │ │fondurilor de │
│ │ │pensii (se aplică │
│ │ │participanţilor │
│ │ │care nu au depus │
│ │Codul de │cereri de transfer│
│7 │operaţiune │de la fondul de │
│ │ │pensii │
│ │ │ocupaţionale │
│ │ │absorbit spre alte│
│ │ │fonduri, în │
│ │ │perioada │
│ │ │fuziunii); │
│ │ │313 - pentru │
│ │ │tranzacţia de │
│ │ │anulare de unităţi│
│ │ │de fond │
│ │ │determinată de │
│ │ │nerevendicarea în │
│ │ │termenul general │
│ │ │de prescripţie a │
│ │ │drepturilor │
│ │ │cuvenite în │
│ │ │calitate de │
│ │ │beneficiar; │
│ │ │320 - pentru │
│ │ │tranzacţia de │
│ │ │anulare de unităţi│
│ │ │de fond │
│ │ │determinată de │
│ │ │transferul │
│ │ │participantului la│
│ │ │un alt fond, ca │
│ │ │urmare a │
│ │ │procesului de │
│ │ │fuziune; │
│ │ │321 - pentru │
│ │ │tranzacţia de │
│ │ │anulare de unităţi│
│ │ │de fond │
│ │ │determinată de │
│ │ │plata drepturilor │
│ │ │de pensie prin │
│ │ │plăţi eşalonate; │
│ │ │322 - pentru │
│ │ │tranzacţia de │
│ │ │anulare de unităţi│
│ │ │de fond │
│ │ │determinată de │
│ │ │plata drepturilor │
│ │ │de invaliditate │
│ │ │prin plăţi │
│ │ │eşalonate; │
│ │ │323 - pentru │
│ │ │tranzacţia de │
│ │ │anulare de unităţi│
│ │ │de fond │
│ │ │determinată de │
│ │ │plata drepturilor │
│ │ │de deces prin │
│ │ │plăţi eşalonate; │
│ │ │324 - pentru │
│ │ │reflectarea plăţii│
│ │ │din contul DIP │
│ │ │pentru plată unică│
│ │ │a returului │
│ │ │mandatului poştal │
│ │ │sau a viramentului│
│ │ │bancar; │
│ │ │366 - pentru │
│ │ │situaţia în care │
│ │ │nu există │
│ │ │transferuri "OUT";│
│ │ │399 - pentru a │
│ │ │raporta alte │
│ │ │tranzacţii de │
│ │ │anulare unităţi de│
│ │ │fond. │
├────┼─────────────────┼──────────────────┤
│ │ │Codul numeric │
│ │ │personal al │
│ │ │participantului se│
│ │ │completează pentru│
│ │ │toate │
│ │ │operaţiunile. │
│8 │(CNP) │Pentru codul 303 │
│ │ │se va completa │
│ │ │CNP-ul │
│ │ │decedatului, iar │
│ │ │pentru codurile │
│ │ │308 şi 323 se va │
│ │ │completa CNP-ul │
│ │ │beneficiarului. │
├────┼─────────────────┼──────────────────┤
│ │ │Data primirii │
│ │ │documentaţiei │
│ │ │complete pentru │
│ │ │cererea de plată a│
│ │ │activului sau │
│9 │Data cererii │pentru transferul │
│ │ │activului la alt │
│ │ │fond de pensii. │
│ │ │Pentru codul 324 │
│ │ │se completează cu │
│ │ │data cererii │
│ │ │iniţiale. │
├────┼─────────────────┼──────────────────┤
│ │ │Data la care │
│ │ │unităţile de fond │
│ │Data convertirii │ale │
│ │unităţilor de │participantului au│
│10 │fond în │fost convertite în│
│ │lichidităţi │lichidităţi. │
│ │ │Pentru codul 324 │
│ │ │se completează cu │
│ │ │0 (zero). │
├────┼─────────────────┼──────────────────┤
│ │ │Numărul de unităţi│
│ │Numărul de │de fond anulate │
│11 │unităţi de fond │(TO). Pentru codul│
│ │anulate (TO) │324 se completează│
│ │ │cu 0 (zero). │
├────┼─────────────────┼──────────────────┤
│ │ │Valoarea VUAN │
│ │ │utilizat pentru │
│ │ │calculul activului│
│12 │VUAN convertire │personal al │
│ │(TO) │participantului. │
│ │ │Pentru codul 324 │
│ │ │se completează cu │
│ │ │0 (zero). │
├────┼─────────────────┼──────────────────┤
│ │ │Data VUAN utilizat│
│ │ │pentru calculul │
│ │ │activului personal│
│13 │Data VUAN │al │
│ │convertire (TO) │participantului. │
│ │ │Pentru codul 324 │
│ │ │se completează cu │
│ │ │0 (zero). │
├────┼─────────────────┼──────────────────┤
│ │ │Valoarea în lei a │
│ │Penalitatea de │penalităţii de │
│14 │transfer reţinută│transfer. Pentru │
│ │participantului │codul 324 se │
│ │(TO) │completează cu 0 │
│ │ │(zero). │
├────┼─────────────────┼──────────────────┤
│ │ │Se completează în │
│ │ │situaţiile de │
│ │ │plată activ │
│ │Contribuţia la │personal, după │
│15 │asigurările │caz, conform │
│ │sociale de │prevederilor │
│ │sănătate (CASS) │legale în vigoare.│
│ │ │Pentru codul 324 │
│ │ │se completează cu │
│ │ │0 (zero). │
├────┼─────────────────┼──────────────────┤
│ │ │Se completează în │
│ │ │situaţiile de │
│ │ │plată activ │
│ │ │personal, după │
│16 │Impozit pe venit │caz, conform │
│ │ │prevederilor │
│ │ │legale în vigoare.│
│ │ │Pentru codul 324 │
│ │ │se completează cu │
│ │ │0 (zero). │
├────┼─────────────────┼──────────────────┤
│ │ │Se completează în │
│ │ │situaţiile de │
│ │ │plată activ │
│ │ │personal, după │
│ │ │caz. Pentru codul │
│ │ │324 se completează│
│ │Comisioane │cu comisionul │
│17 │bancare │bancar reţinut │
│ │ │pentru plata din │
│ │ │contul DIP pentru │
│ │ │plată unică a │
│ │ │returului │
│ │ │mandatului poştal │
│ │ │sau a viramentului│
│ │ │bancar. │
├────┼─────────────────┼──────────────────┤
│ │ │Se completează în │
│ │ │situaţiile de │
│ │ │plată activ │
│ │ │personal, după │
│ │ │caz. Pentru codul │
│ │ │324 se completează│
│ │Taxe aferente │cu taxele aferente│
│18 │mandatului poştal│mandatului │
│ │ │reţinute pentru │
│ │ │plata din contul │
│ │ │DIP pentru plată │
│ │ │unică a returului │
│ │ │mandatului poştal │
│ │ │sau a viramentului│
│ │ │bancar. │
├────┼─────────────────┼──────────────────┤
│ │ │Valoarea totală a │
│ │ │taxelor, │
│ │ │impozitelor şi │
│ │ │comisioanelor │
│ │ │bancare/taxelor │
│ │Valoarea totală a│poştale. Pentru │
│ │taxelor, │codul 324 se │
│ │impozitelor şi │completează cu │
│19 │comisioanelor │valoarea totală a │
│ │bancare/taxelor │taxelor/ │
│ │poştale suportate│comisioanelor │
│ │de participant │reţinute pentru │
│ │ │plata din contul │
│ │ │DIP pentru plată │
│ │ │unică a returului │
│ │ │mandatului poştal │
│ │ │sau a viramentului│
│ │ │bancar. │
├────┼─────────────────┼──────────────────┤
│ │ │Valoarea minimă │
│ │Valoarea minimă │garantată. Pentru │
│20 │garantată (TO) │codul 324 se │
│ │ │completează cu 0 │
│ │ │(zero). │
├────┼─────────────────┼──────────────────┤
│ │ │Valoarea în lei a │
│ │ │sumei transferate.│
│ │ │Pentru codul 324 │
│ │ │se completează cu │
│ │Valoarea totală │noua valoare │
│21 │plătită │plătită din contul│
│ │participantului, │DIP pentru plată │
│ │din care: (TO) │unică aferentă │
│ │ │returului │
│ │ │mandatului poştal │
│ │ │sau a viramentului│
│ │ │bancar. │
├────┼─────────────────┼──────────────────┤
│ │ │Valoarea în lei a │
│ │ │sumei plătite din │
│ │ │contul fondului de│
│ │ │pensii │
│ │ │ocupaţionale în │
│ │ │contul │
│ │ │participantului │
│ │ │sau în contul │
│ │ │furnizorului de │
│ │ │servicii poştale, │
│ │ │conform extrasului│
│22 │Valoarea plătită │de cont, diminuată│
│ │din fond (TO) │cu contravaloarea │
│ │ │taxelor poştale în│
│ │ │cazul plăţilor │
│ │ │efectuate prin │
│ │ │mandat poştal. │
│ │ │Pentru codul 324 │
│ │ │se completează cu │
│ │ │valoarea │
│ │ │mandatului poştal │
│ │ │sau a viramentului│
│ │ │bancar plătită │
│ │ │iniţial. │
├────┼─────────────────┼──────────────────┤
│ │ │Valoarea în lei a │
│ │ │sumei transferate │
│ │ │- din provizionul │
│ │ │tehnic constituit │
│ │ │de administrator -│
│ │ │din contul de │
│ │ │provizion tehnic │
│ │ │al │
│ │ │administratorului │
│ │ │fondului de pensii│
│ │ │actual în contul │
│ │Valoarea plătită │DIP, respectiv în │
│23 │din provizion │contul de TRANSFER│
│ │(TO) │al noului fond de │
│ │ │pensii │
│ │ │ocupaţionale, │
│ │ │conform extrasului│
│ │ │de cont. Pentru │
│ │ │codul 324 se │
│ │ │completează cu │
│ │ │valoarea plătită │
│ │ │din provizion │
│ │ │pentru mandatul │
│ │ │poştal sau │
│ │ │viramentul bancar │
│ │ │plătit iniţial. │
├────┼─────────────────┼──────────────────┤
│ │ │Data virării │
│ │ │activului personal│
│ │ │în contul DIP, │
│ │Data virării │conform extrasului│
│ │activului │de cont. Se │
│24 │personal în │completează pentru│
│ │contul DIP │invaliditate, │
│ │ │deces şi │
│ │ │deschiderea │
│ │ │dreptului la │
│ │ │pensie. │
├────┼─────────────────┼──────────────────┤
│ │ │Modalitatea de │
│ │ │plată a activului │
│ │ │personal (cont │
│ │ │bancar sau mandat │
│ │ │poştal). Pentru │
│ │ │cont bancar se │
│ │ │foloseşte «C», iar│
│ │ │pentru mandat │
│ │ │poştal se │
│ │ │foloseşte «M». În │
│ │ │cazul în care │
│ │ │participanţii/ │
│ │ │beneficiarii │
│ │ │participanţilor │
│ │ │decedaţi deţin │
│ │Modalitatea de │certificate de │
│ │plată a activului│încadrare în grad │
│25 │personal (cont │de handicap │
│ │bancar sau mandat│conform cărora │
│ │poştal) │sunt scutiţi de │
│ │ │plata impozitului │
│ │ │pe venitul din │
│ │ │pensii, câmpul se │
│ │ │va completa cu │
│ │ │«SIC» pentru plata│
│ │ │prin cont sau │
│ │ │«SIM» pentru plata│
│ │ │prin mandat │
│ │ │poştal. Se │
│ │ │completează pentru│
│ │ │invaliditate, │
│ │ │deces şi │
│ │ │deschiderea │
│ │ │dreptului la │
│ │ │pensie. │
├────┼─────────────────┼──────────────────┤
│ │ │Data virării în │
│ │ │contul bancar al │
│ │ │participantului │
│ │ │sau în contul │
│ │ │bancar al poştei. │
│ │ │Se completează │
│ │ │pentru │
│ │Data virării în │invaliditate, │
│ │contul bancar al │deces şi │
│26 │participantului │deschiderea │
│ │sau în contul │dreptului la │
│ │bancar al poştei │pensie. Pentru │
│ │ │codul 324 se │
│ │ │completează cu │
│ │ │data la care s-a │
│ │ │efectuat noua │
│ │ │plată din DIP │
│ │ │pentru plată │
│ │ │unică. │
├────┼─────────────────┼──────────────────┤
│ │ │Data mandatului │
│ │ │poştal este data │
│ │ │emiterii facturii │
│ │ │de către │
│ │ │operatorul de │
│ │ │servicii poştale, │
│ │ │care certifică │
│ │ │data operării │
│ │ │mandatului poştal │
│ │ │către participant/│
│ │ │beneficiar. Pentru│
│ │ │codul 324 se │
│ │Data mandatului │completează cu │
│27 │poştal │data emiterii │
│ │ │facturii de către │
│ │ │operatorul de │
│ │ │servicii poştale, │
│ │ │care certifică │
│ │ │data operării │
│ │ │mandatului poştal │
│ │ │către participant/│
│ │ │beneficiar │
│ │ │aferentă plăţii │
│ │ │returului │
│ │ │mandatului poştal │
│ │ │sau a viramentului│
│ │ │bancar. │
└────┴─────────────────┴──────────────────┘    ANEXA 1D

                          Structura numărului de participanţi
                           pentru luna ....... anul ........

┌──────────┬─────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┬─────────────┐
│ │Persoane care au dobândit│ │ │ │
│ │calitatea de participant │Persoane pentru care calitatea de participant a încetat în cursul lunii │ │Din care │
│ │în cursul lunii │ │ │ │
│ ├───────┬────────┬────────┼───────────┬──────┬────────────┬────────┬─────────────────┬─────────────┬────────┤Sold final de ├───────┬─────┤
│ │ │Transfer│ │ │ │ │ │ │ │ │participanţi │ │ │
│Codul │ │în │Alte │Plată de │Deces,│ │Transfer│Hotărâre │ │Alte │în ultima zi │ │ │
│categoriei│Act de │cadrul │situaţii│activ ca │cu │Pensionare │la un │judecătorească/ │Nerevendicare│situaţii│calendaristică│ │ │
│ │aderare│fondului│de │urmare a │plată │de │alt fond│Decizie a │în termenul │de │a lunii │Bărbaţi│Femei│
│ │semnat │de la un│intrări │deschiderii│de │invaliditate│de │administratorului│de │ieşiri │ │ │ │
│ │ │alt fond│în fond │dreptului │activ │ │pensii │de anulare de │prescripţie │din fond│ │ │ │
│ │ │de │ │la pensie │ │ │ │unităţi de fond │ │ │ │ │ │
│ │ │pensii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼───────┼────────┼────────┼───────────┼──────┼────────────┼────────┼─────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼───────┼─────┤
│Col. 1 │Col. 2 │Col. 3 │Col. 4 │Col. 5 │Col. 6│Col. 7 │Col. 8 │Col. 9 │Col. 10 │Col. 11 │Col. 12 │Col. 13│Col. │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │14 │
├──────────┴───────┴────────┴────────┴───────────┴──────┴────────────┴────────┴─────────────────┴─────────────┴────────┴──────────────┴───────┴─────┤
│Număr de participanţi │
├──────────┬───────┬────────┬────────────────┬───┬──────┬────────────┬────────┬─────────────────┬─────────────┬────────┬──────────────┬───────┬─────┤
│Din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼───────┼────────┼────────────────┼───┼──────┼────────────┼────────┼─────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼───────┼─────┤
│Până la 19│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│de ani │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼───────┼────────┼────────────────┼───┼──────┼────────────┼────────┼─────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼───────┼─────┤
│Între │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│20-24 de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ani │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼───────┼────────┼────────────────┼───┼──────┼────────────┼────────┼─────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼───────┼─────┤
│Între │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│25-29 de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ani │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼───────┼────────┼────────────────┼───┼──────┼────────────┼────────┼─────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼───────┼─────┤
│Între │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│30-34 de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ani │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼───────┼────────┼────────────────┼───┼──────┼────────────┼────────┼─────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼───────┼─────┤
│Între │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│35-39 de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ani │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼───────┼────────┼────────────────┼───┼──────┼────────────┼────────┼─────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼───────┼─────┤
│Între │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│40-44 de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ani │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼───────┼────────┼────────────────┼───┼──────┼────────────┼────────┼─────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼───────┼─────┤
│Între │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│45-49 de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ani │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼───────┼────────┼────────────────┼───┼──────┼────────────┼────────┼─────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼───────┼─────┤
│Între │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│50-54 de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ani │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼───────┼────────┼────────────────┼───┼──────┼────────────┼────────┼─────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼───────┼─────┤
│Între │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│55-59 de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ani │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼───────┼────────┼────────────────┼───┼──────┼────────────┼────────┼─────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼───────┼─────┤
│Între │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│60-64 de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ani │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼───────┼────────┼────────────────┼───┼──────┼────────────┼────────┼─────────────────┼─────────────┼────────┼──────────────┼───────┼─────┤
│Peste 65 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│de ani │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└──────────┴───────┴────────┴────────────────┴───┴──────┴────────────┴────────┴─────────────────┴─────────────┴────────┴──────────────┴───────┴─────┘

        Instrucţiuni de completare
        Câmpurile se completează după cum urmează:

┌────┬─────────────────┬─────────────────┐
│Nr. │Denumire câmp │Descriere câmp │
│crt.│ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Codul comenzii va│
│ │ │avea una dintre │
│ │ │următoarele │
│ │Cod comandă │valori: 1 = │
│ │ │raportare │
│ │ │iniţială; 5 = │
│ │ │raportare │
│ │ │rectificativă. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Categorii de │
│1 │Codul categoriei │participanţi pe │
│ │ │grupe de vârstă │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Persoane care au │
│ │ │dobândit │
│ │Persoane care au │calitatea de │
│ │dobândit │participant în │
│ │calitatea de │cursul lunii, ca │
│2 │participant în │urmare a semnării│
│ │cursul lunii - │unui act de │
│ │Act de aderare │aderare │
│ │semnat │individual de │
│ │ │aderare la un │
│ │ │fond de pensii │
│ │ │ocupaţionale. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Persoane care au │
│ │Persoane care au │dobândit │
│ │dobândit │calitatea de │
│ │calitatea de │participant în │
│ │participant în │cursul lunii, ca │
│3 │cursul lunii - │urmare a │
│ │Transfer de la un│solicitării │
│ │alt fond de │transferului de │
│ │pensii │la un alt de fond│
│ │ │de pensii în │
│ │ │cursul lunii. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Persoane care au │
│ │ │dobândit │
│ │Persoane care au │calitatea de │
│ │dobândit │participanţi nou │
│ │calitatea de │intraţi în fond │
│4 │participant în │în cursul lunii, │
│ │cursul lunii - │prin alte │
│ │Alte situaţii de │situaţii │
│ │intrări în fond │excepţionale care│
│ │ │nu sunt prevăzute│
│ │ │expres. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │Persoane pentru │Persoane pentru │
│ │care calitatea de│care calitatea de│
│ │participant a │participant a │
│ │încetat în cursul│încetat în cursul│
│5 │lunii - Plată de │lunii - Plată de │
│ │activ ca urmare a│activ ca urmare a│
│ │deschiderii │deschiderii │
│ │dreptului la │dreptului la │
│ │pensie │pensie în cursul │
│ │ │lunii. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │Persoane pentru │Persoane pentru │
│ │care calitatea de│care calitatea de│
│6 │participant a │participant a │
│ │încetat în cursul│încetat în cursul│
│ │lunii - Deces │lunii - Deces │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │Persoane pentru │Persoane pentru │
│ │care calitatea de│care calitatea de│
│ │participant a │participant a │
│7 │încetat în cursul│încetat în cursul│
│ │lunii - │lunii - │
│ │Pensionare de │Pensionare de │
│ │invaliditate │invaliditate în │
│ │ │cursul lunii │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Persoane pentru │
│ │ │care calitatea de│
│ │ │participant a │
│ │ │încetat în cursul│
│ │ │lunii, ca urmare │
│ │ │a transferului la│
│ │ │un alt fond de │
│ │ │pensii. Se iau în│
│ │Persoane pentru │considerare │
│ │care calitatea de│persoanele care │
│8 │participant a │au depus o cerere│
│ │încetat în cursul│de transfer la │
│ │lunii - Transfer │administratorul │
│ │la un alt fond │fondului de │
│ │ │pensii de la care│
│ │ │s-a solicitat │
│ │ │transferul şi au │
│ │ │dobândit │
│ │ │calitatea de │
│ │ │participant la │
│ │ │noul fond de │
│ │ │pensii │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Persoane pentru │
│ │ │care calitatea de│
│ │ │participant a │
│ │Persoane pentru │încetat în cursul│
│ │care calitatea de│lunii, ca urmare │
│ │participant a │a unei hotărâri │
│ │încetat în cursul│judecătoreşti sau│
│9 │lunii - Hotărâre │ca urmare a │
│ │judecătorească/ │deciziei │
│ │Decizia │administratorului│
│ │administratorului│de desfiinţare a │
│ │de anulare de │actului │
│ │unităţi de fond │individual de │
│ │ │aderare pentru │
│ │ │participantul │
│ │ │respectiv. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Persoane pentru │
│ │ │care calitatea de│
│ │ │participant a │
│ │ │încetat în cursul│
│ │Persoane pentru │lunii ca urmare a│
│ │care calitatea de│tranzacţiei de │
│ │participant a │anulare a │
│10 │încetat în cursul│unităţilor de │
│ │lunii - │fond determinată │
│ │Nerevendicare în │de nerevendicarea│
│ │termenul de │în termenul │
│ │prescripţie │general de │
│ │ │prescripţie a │
│ │ │drepturilor │
│ │ │cuvenite │
│ │ │beneficiarilor │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Persoane pentru │
│ │Persoane pentru │care calitatea de│
│ │care calitatea de│participant a │
│ │participant a │încetat în cursul│
│11 │încetat în cursul│lunii, prin alte │
│ │lunii - Alte │situaţii │
│ │situaţii de │excepţionale care│
│ │ieşiri din fond │nu sunt prevăzute│
│ │ │expres. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Sold final de │
│ │ │participanţi în │
│ │ │ultima zi │
│ │ │calendaristică a │
│ │ │lunii = Sold │
│ │Sold final de │iniţial + │
│ │participanţi în │Persoane care au │
│12 │ultima zi │dobândit │
│ │calendaristică a │calitatea de │
│ │lunii │participant în │
│ │ │cursul lunii - │
│ │ │Persoane pentru │
│ │ │care calitatea de│
│ │ │participant a │
│ │ │încetat în cursul│
│ │ │lunii. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Număr de persoane│
│ │ │de sex masculin │
│ │ │care intră în │
│ │ │compoziţia │
│ │ │soldului final de│
│ │ │participanţi în │
│ │ │ultima zi │
│ │ │calendaristică a │
│13 │Bărbaţi │lunii. Încadrarea│
│ │ │pe grupele de │
│ │ │vârstă se face │
│ │ │luând în │
│ │ │considerare │
│ │ │vârsta împlinită │
│ │ │la data pentru │
│ │ │care se │
│ │ │întocmeşte │
│ │ │raportul. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Număr de persoane│
│ │ │de sex feminin │
│ │ │care intră în │
│ │ │compoziţia │
│ │ │soldului final de│
│ │ │participanţi în │
│ │ │ultima zi │
│ │ │calendaristică a │
│14 │Femei │lunii. Încadrarea│
│ │ │pe grupele de │
│ │ │vârstă se face │
│ │ │luând în │
│ │ │considerare │
│ │ │vârsta împlinită │
│ │ │la data pentru │
│ │ │care se │
│ │ │întocmeşte │
│ │ │raportul. │
└────┴─────────────────┴─────────────────┘    ANEXA 1E

             Situaţia contului colector al fondului de pensii ocupaţionale
                         pentru luna ............ anul .......

┌───────┬─────────────────┬────────┬────┬────┬─────────┬──────────────┬──────────────┐
│ │ │ │ │ │Sold │Valoarea │Valoarea │
│Codul │ │ │ │ │iniţial │disponibilului│disponibilului│
│de │Codul │Codul │Anul│Luna│la │încasat în │convertit în │
│comandă│administratorului│fondului│ │ │începutul│luna de │unităţi de │
│ │ │ │ │ │perioadei│raportare │fond în luna │
│ │ │ │ │ │ │ │de raportare │
├───────┼─────────────────┼────────┼────┼────┼─────────┼──────────────┼──────────────┤
│Col. 1 │Col. 2 │Col. 3 │Col.│Col.│Col. 6 │Col. 7 │Col. 8 │
│ │ │ │4 │5 │ │ │ │
└───────┴─────────────────┴────────┴────┴────┴─────────┴──────────────┴──────────────┘


┌──────────────┬─────────┬────────────────────┬─────────┐
│ │ │Din care: │ │
│ │ ├──────────┬─────────┤ │
│ │ │ │Sume cu │ │
│Valoarea │Sold │Sume │vechime │ │
│disponibilului│final la │aflate în │mai mare │Sume │
│neconvertit şi│sfârşitul│termenul │de 4 zile│prescrise│
│restituit │perioadei│legal de │de la │ │
│ │ │convertire│data │ │
│ │ │ │încasării│ │
│ │ │ │lor │ │
├──────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│ │Col. 10 =│ │ │ │
│Col. 9 │6 + 7 - 8│Col. 11 │Col. 12 │Col. 13 │
│ │- 9 │ │ │ │
└──────────────┴─────────┴──────────┴─────────┴─────────┘

        Instrucţiuni de completare
        Câmpurile se completează după cum urmează:

┌────┬─────────────────┬──────────────────┐
│Nr. │Denumire câmp │Descriere câmp │
│crt.│ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────────┤
│ │ │Codul comenzii va │
│ │ │avea una dintre │
│ │ │următoarele │
│1 │Codul de comandă │valori: 1 = │
│ │ │raportare │
│ │ │iniţială; 5 = │
│ │ │raportare │
│ │ │rectificativă │
├────┼─────────────────┼──────────────────┤
│ │ │Codul │
│ │Codul │administratorului,│
│2 │administratorului│aşa cum este │
│ │ │înregistrat în │
│ │ │Registrul A.S.F. │
├────┼─────────────────┼──────────────────┤
│ │ │Codul fondului de │
│ │ │pensii, aşa cum │
│3 │Codul fondului │este înregistrat │
│ │ │în Registrul │
│ │ │A.S.F. │
├────┼─────────────────┼──────────────────┤
│4 │Anul │Anul de raportare │
├────┼─────────────────┼──────────────────┤
│5 │Luna │Luna de raportare │
├────┼─────────────────┼──────────────────┤
│ │ │Soldul iniţial al │
│ │Sold iniţial la │contului colector,│
│6 │începutul │la începutul │
│ │perioadei │perioadei, conform│
│ │ │documentelor │
│ │ │justificative. │
├────┼─────────────────┼──────────────────┤
│ │ │Valoarea │
│ │Valoarea │disponibilului │
│7 │disponibilului │încasat în luna de│
│ │încasat în luna │raportare, conform│
│ │de raportare │documentelor │
│ │ │justificative. │
├────┼─────────────────┼──────────────────┤
│ │ │Valoarea │
│ │Valoarea │disponibilului │
│ │disponibilului │convertit în │
│8 │convertit în │unităţi de fond în│
│ │unităţi de fond │luna de raportare,│
│ │în luna de │conform │
│ │raportare │documentelor │
│ │ │justificative. │
├────┼─────────────────┼──────────────────┤
│ │ │Valoarea │
│ │Valoarea │disponibilului │
│ │disponibilului │virat eronat şi │
│9 │neconvertit şi │necuvenit fondului│
│ │restituit │de pensii, conform│
│ │ │documentelor │
│ │ │justificative. │
├────┼─────────────────┼──────────────────┤
│ │ │Sold final al │
│ │Sold final la │contului colector,│
│10 │sfârşitul │la sfârşitul │
│ │perioadei │perioadei, conform│
│ │ │documentelor │
│ │ │justificative. │
├────┼─────────────────┼──────────────────┤
│ │Sume aflate în │Sume aflate în │
│11 │termenul legal de│termenul legal de │
│ │convertire │convertire. │
├────┼─────────────────┼──────────────────┤
│ │ │Sume cu vechime │
│ │ │mai mare de 4 zile│
│ │ │de la data │
│ │ │încasării lor, │
│ │ │conform │
│ │ │documentelor │
│ │ │justificative. În │
│ │ │cazul în care │
│ │ │există sume rămase│
│ │ │de convertit, cu │
│ │ │vechime mai mare │
│ │ │de 4 zile de la │
│ │ │data încasării │
│ │ │lor, │
│ │ │administratorul │
│ │ │este obligat să │
│ │ │întocmească şi să │
│ │ │transmită A.S.F. o│
│ │ │notă explicativă │
│ │ │care să detalieze │
│ │Sume cu vechime │cel puţin │
│12 │mai mare de 4 │informaţii cu │
│ │zile de la data │privire la: │
│ │încasării lor │a) vechimea │
│ │ │acestor sume; │
│ │ │b) demersurile │
│ │ │realizate de │
│ │ │administrator cu │
│ │ │privire la │
│ │ │identificarea │
│ │ │plătitorului/ │
│ │ │plătitorilor; │
│ │ │c) motivele care │
│ │ │au determinat │
│ │ │nerestituirea │
│ │ │sumelor. │
│ │ │Nota explicativă │
│ │ │se transmite │
│ │ │electronic, în │
│ │ │format pdf, │
│ │ │semnată cu │
│ │ │semnătură │
│ │ │electronică │
│ │ │calificată. │
├────┼─────────────────┼──────────────────┤
│ │ │Sume prescrise de │
│ │ │către │
│13 │Sume prescrise │administrator │
│ │ │conform │
│ │ │prevederilor │
│ │ │legale aplicabile.│
└────┴─────────────────┴──────────────────┘    ANEXA 1F

                            Raport privind plăţile eşalonate
                           pentru luna ........ anul .......

┌───────┬─────────────────┬────────┬────┬────┬──────────┬────┬────────┬───────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │Contribuţia│
│Codul │ │Codul │ │ │ │ │Valoarea│la │
│de │Codul │fondului│Anul│Luna│Codul de │CNP │rată │asigurările│
│comandă│administratorului│de │ │ │operaţiune│ │lunară │sociale de │
│ │ │pensii │ │ │ │ │brută │sănătate │
│ │ │ │ │ │ │ │ │(CASS) │
├───────┼─────────────────┼────────┼────┼────┼──────────┼────┼────────┼───────────┤
│Col. 1 │Col. 2 │Col. 3 │Col.│Col.│Col. 6 │Col.│Col. 8 │Col. 9 │
│ │ │ │4 │5 │ │7 │ │ │
└───────┴─────────────────┴────────┴────┴────┴──────────┴────┴────────┴───────────┘


┌───────┬──────────┬──────────┬─────────────┬────────┬───────┬─────┐
│ │ │ │Valoarea │ │ │ │
│ │ │ │totală a │ │ │ │
│ │ │ │taxelor, │ │ │ │
│ │ │ │impozitelor │ │ │Număr│
│Impozit│ │Taxe │şi │Valoarea│Numărul│total│
│pe │Comisioane│aferente │comisioanelor│rată │ratei │rate │
│venit │bancare │mandatului│bancare/ │lunară │actuale│de │
│ │ │poştal │taxelor │netă │ │plată│
│ │ │ │poştale │ │ │ │
│ │ │ │suportate de │ │ │ │
│ │ │ │participant │ │ │ │
│ │ │ │(TO) │ │ │ │
├───────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────┼───────┼─────┤
│Col. 10│Col. 11 │Col. 12 │Col. 13= │Col. 14=│Col. 15│Col. │
│ │ │ │9+10+11+12 │8-13 │ │16 │
└───────┴──────────┴──────────┴─────────────┴────────┴───────┴─────┘


┌──────┬─────────┬─────┬───────────┬───────────────┬──────────┬───────┬─────────┐
│ │ │ │Modalitatea│Data virării în│ │ │ │
│Suma │ │ │de plată a │contul bancar │ │ │ │
│totală│Sold │Sold │ratei (cont│al │Data │Data │Valoare │
│de │plăţi │de │bancar sau │participantului│mandatului│cererii│rată │
│plată │efectuate│plată│mandat │sau în contul │poştal │ │reziduală│
│ │ │ │poştal) │bancar al │ │ │ │
│ │ │ │ │poştei │ │ │ │
├──────┼─────────┼─────┼───────────┼───────────────┼──────────┼───────┼─────────┤
│Col. │Col. 18 │Col. │Col. 20 │Col. 21 │Col. 22 │Col. 23│Col. 24 │
│17 │ │19 │ │ │ │ │ │
└──────┴─────────┴─────┴───────────┴───────────────┴──────────┴───────┴─────────┘

        Instrucţiuni de completare
        Câmpurile se completează după cum urmează:

┌────┬─────────────────┬─────────────────┐
│Nr. │Denumire câmp │Descriere câmp │
│crt.│ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Codul comenzii va│
│ │ │avea una dintre │
│ │ │următoarele │
│1 │Codul de comandă │valori: 1 = │
│ │ │raportare │
│ │ │iniţială; 5 = │
│ │ │raportare │
│ │ │rectificativă. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Codul │
│ │Codul │administratorului│
│2 │administratorului│aşa cum este │
│ │(OUT) │înregistrat în │
│ │ │Registrul A.S.F. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │Codul fondului de│Codul fondului, │
│3 │unde se │aşa cum este │
│ │efectuează plata │înregistrat în │
│ │eşalonată │Registrul A.S.F. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│4 │Anul │Anul de raportare│
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│5 │Luna │Luna de raportare│
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Codul operaţiunii│
│ │ │se completează │
│ │ │cu: │
│ │ │601 - pentru │
│ │ │plata unei rate │
│ │ │lunare egale; │
│ │ │602 - pentru │
│ │ │plata ratei │
│ │ │reziduale; │
│ │ │603 - pentru │
│ │ │plata unică │
│ │ │efectuată la │
│ │ │cererea │
│ │ │participantului/ │
│ │ │beneficiarului; │
│ │ │604 - pentru │
│ │ │reflectarea │
│ │ │participantului/ │
│ │ │beneficiarului │
│ │ │care a decedat pe│
│ │ │parcursul │
│ │ │derulării │
│ │ │plăţilor │
│ │ │eşalonate; │
│ │ │605 - pentru │
│ │ │înregistrarea │
│ │ │unei diferenţe │
│ │ │pozitive la │
│ │ │soldul datorat │
│ │ │participantului /│
│ │ │beneficiarului │
│ │ │cauzat de o │
│ │ │regularizare; │
│ │ │611 - pentru │
│ │ │reflectarea │
│ │ │returnării │
│ │ │mandatului poştal│
│ │ │/viramentului │
│ │ │bancar în contul │
│ │ │DIP pentru plata │
│ │ │eşalonată; │
│ │ │612 - pentru │
│ │Codul de │reflectarea │
│6 │operaţiune │plăţii din contul│
│ │ │DIP pentru plata │
│ │ │eşalonată a │
│ │ │returului │
│ │ │mandatului poştal│
│ │ │sau a │
│ │ │viramentului │
│ │ │bancar; │
│ │ │613 - pentru │
│ │ │operaţiuni │
│ │ │determinate de │
│ │ │nerevendicarea în│
│ │ │termenul general │
│ │ │de prescripţie a │
│ │ │drepturilor │
│ │ │cuvenite în │
│ │ │calitate de │
│ │ │beneficiar; │
│ │ │614 - pentru │
│ │ │operaţiuni │
│ │ │determinate de │
│ │ │transferul │
│ │ │administrativ al │
│ │ │participantului /│
│ │ │beneficiarului la│
│ │ │fondul de pensii │
│ │ │ocupaţionale │
│ │ │absorbant ca │
│ │ │efect al fuziunii│
│ │ │a două fonduri de│
│ │ │pensii │
│ │ │ocupaţionale; │
│ │ │615 - pentru │
│ │ │operaţiuni │
│ │ │determinate de │
│ │ │corecţia de │
│ │ │CNP-uri; │
│ │ │626 - pentru │
│ │ │situaţia în care │
│ │ │nu există plăţi │
│ │ │eşalonate; │
│ │ │699 - pentru │
│ │ │orice alte │
│ │ │operaţiuni. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Codul numeric │
│ │ │personal al │
│ │ │participantului/ │
│ │ │beneficiarului se│
│ │ │completează │
│ │ │pentru toate │
│ │ │operaţiunile. │
│ │ │Pentru codul 699 │
│ │ │folosit în cazul │
│ │ │reflectării │
│ │ │plăţii unice │
│7 │CNP │către │
│ │ │beneficiarii │
│ │ │participanţilor/ │
│ │ │beneficiarilor │
│ │ │decedaţi, aflaţi │
│ │ │în plată │
│ │ │eşalonată, se │
│ │ │completează cu │
│ │ │CNP-ul │
│ │ │participanţilor/ │
│ │ │beneficiarilor │
│ │ │decedaţi. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Valoarea în lei a│
│ │ │sumei brute │
│ │ │transferate. │
│ │ │Pentru codul 604 │
│ │ │se completează cu│
│ │ │0 (zero). Pentru │
│ │ │codul 611 se │
│ │ │completează cu │
│8 │Valoarea rată │suma care a fost │
│ │lunară brută │returnată în │
│ │ │contul DIP pentru│
│ │ │plata eşalonată. │
│ │ │Pentru codul 612 │
│ │ │se completează cu│
│ │ │suma care se │
│ │ │plăteşte din │
│ │ │contul DIP pentru│
│ │ │plata eşalonată. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se completează │
│ │ │conform │
│ │Contribuţia la │prevederilor │
│ │asigurările │legale în │
│9 │sociale de │vigoare. Pentru │
│ │sănătate (CASS) │codurile 604, 611│
│ │ │şi 612 se │
│ │ │completează cu 0 │
│ │ │(zero). │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se completează │
│ │ │conform │
│ │ │prevederilor │
│ │ │legale în │
│10 │Impozit pe venit │vigoare. Pentru │
│ │ │codurile 604, 611│
│ │ │şi 612 se │
│ │ │completează cu 0 │
│ │ │(zero). │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se completează în│
│ │ │situaţiile de │
│ │ │plată prin │
│ │Comisioane │virament bancar, │
│11 │bancare │după caz. Pentru │
│ │ │codurile 604 şi │
│ │ │611 se │
│ │ │completează cu 0 │
│ │ │(zero). │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se completează în│
│ │ │situaţiile de │
│ │ │plată prin mandat│
│12 │Taxe aferente │poştal, după caz.│
│ │mandatului poştal│Pentru codurile │
│ │ │604 şi 611 se │
│ │ │completează cu 0 │
│ │ │(zero). │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Valoarea totală a│
│ │Valoarea totală a│taxelor, │
│ │taxelor, │impozitelor şi │
│ │impozitelor şi │comisioanelor │
│13 │comisioanelor │bancare/taxelor │
│ │bancare / taxelor│poştale. Pentru │
│ │poştale suportate│codurile 604 şi │
│ │de participant │611 se │
│ │(TO) │completează cu 0 │
│ │ │(zero). │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Valoarea în lei a│
│ │ │sumei brute │
│ │ │transferate, │
│ │ │diminuată cu │
│ │ │valoarea totală a│
│ │ │taxelor, │
│ │Valoarea rată │impozitelor şi │
│14 │lunară netă │comisioanelor │
│ │ │bancare/taxelor │
│ │ │poştale suportate│
│ │ │de participant. │
│ │ │Pentru codurile │
│ │ │604 şi 611 se │
│ │ │completează cu 0 │
│ │ │(zero). │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Numărul tranşei │
│ │ │actuale plătite │
│ │ │în luna pentru │
│ │ │care se face │
│ │ │raportarea. │
│ │ │Pentru codul 604 │
│ │ │se completează cu│
│ │ │numărul ultimei │
│ │ │rate plătite. │
│ │ │Pentru codul 611 │
│ │ │se completează cu│
│ │ │numărul ratei │
│ │ │returnate în │
│ │ │contul DIP pentru│
│ │ │plată eşalonată. │
│ │ │Pentru codul 612 │
│ │Numărul ratei │se completează cu│
│15 │actuale │numărul ratei │
│ │ │care se plăteşte │
│ │ │din contul DIP │
│ │ │pentru plata │
│ │ │eşalonată. Pentru│
│ │ │codul 699 folosit│
│ │ │în cazul │
│ │ │reflectării │
│ │ │plăţii unice │
│ │ │către │
│ │ │beneficiarii │
│ │ │participanţilor/ │
│ │ │beneficiarilor │
│ │ │decedaţi, aflaţi │
│ │ │în plată │
│ │ │eşalonată, se │
│ │ │completează cu 0 │
│ │ │(zero). │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Număr total │
│ │ │tranşe de plată, │
│ │ │conform cererii │
│ │ │de plată. Pentru │
│ │ │codul 699 folosit│
│ │ │în cazul │
│ │ │reflectării │
│ │ │plăţii unice │
│ │ │către │
│ │ │beneficiarii │
│ │ │participanţilor/ │
│ │ │beneficiarilor │
│ │ │decedaţi, aflaţi │
│ │ │în plată │
│ │ │eşalonată, se va │
│ │ │completa CNP-ul │
│ │ │beneficiarului │
│ │ │participantului/ │
│16 │Număr total rate │beneficiarului │
│ │de plată │decedat. Fiecare │
│ │ │beneficiar al │
│ │ │participantului/ │
│ │ │beneficiarului │
│ │ │decedat se │
│ │ │raportează pe │
│ │ │linii distincte │
│ │ │în funcţie de │
│ │ │momentul │
│ │ │solicitării │
│ │ │efectuării plăţii│
│ │ │conform │
│ │ │termenelor │
│ │ │prevăzute la │
│ │ │plata unică. │
│ │ │Pentru codurile │
│ │ │611 şi 612 se │
│ │ │completează cu 0 │
│ │ │(zero). │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Suma totală de │
│ │ │plată către │
│ │ │participant/ │
│ │ │beneficiar, │
│ │ │actualizată │
│ │Suma totală de │inclusiv cu │
│17 │plată │eventualele │
│ │ │rectificări │
│ │ │pozitive. Pentru │
│ │ │codurile 611 şi │
│ │ │612 se │
│ │ │completează cu 0 │
│ │ │(zero). │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Suma ratelor │
│ │ │lunare brute │
│ │ │plătite până în │
│ │Sold plăţi │luna curentă, │
│18 │efectuate │inclusiv. Pentru │
│ │ │codurile 611 şi │
│ │ │612 se │
│ │ │completează cu 0 │
│ │ │(zero). │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Diferenţa dintre │
│ │ │valoarea totală │
│ │ │de plată şi │
│ │ │soldul plăţilor │
│ │ │efectuate. Pentru│
│ │ │codul 699 folosit│
│ │ │în cazul │
│ │ │reflectării │
│ │ │plăţii unice │
│ │ │către │
│ │ │beneficiarii │
│ │ │participanţilor/ │
│ │ │beneficiarilor │
│ │ │decedaţi, aflaţi │
│ │ │în plată │
│19 │Sold de plată │eşalonată, se │
│ │ │completează cu │
│ │ │diferenţa dintre │
│ │ │valoarea totală │
│ │ │de plată şi │
│ │ │soldul plăţilor │
│ │ │efectuate în │
│ │ │ultima zi │
│ │ │lucrătoare a │
│ │ │lunii pentru care│
│ │ │se întocmeşte │
│ │ │raportul. Pentru │
│ │ │codurile 611 şi │
│ │ │612 se │
│ │ │completează cu 0 │
│ │ │(zero). │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Modalitatea de │
│ │ │plată a activului│
│ │ │personal (cont │
│ │ │bancar sau mandat│
│ │ │poştal). Pentru │
│ │ │cont bancar se │
│ │ │foloseşte «C», │
│ │ │iar pentru mandat│
│ │ │poştal se │
│ │ │foloseşte «M». În│
│ │ │cazul în care │
│ │ │participanţii/ │
│ │ │beneficiarii │
│ │ │participanţilor │
│ │ │decedaţi deţin │
│ │ │certificate de │
│ │ │încadrare în grad│
│ │Modalitatea de │de handicap │
│20 │plată a ratei │conform cărora │
│ │(cont bancar sau │sunt scutiţi de │
│ │mandat poştal) │plata impozitului│
│ │ │pe venitul din │
│ │ │pensii, câmpul se│
│ │ │va completa cu │
│ │ │«SIC» pentru │
│ │ │plata prin cont │
│ │ │sau «SIM» pentru │
│ │ │plata prin mandat│
│ │ │poştal. Se │
│ │ │completează │
│ │ │pentru │
│ │ │invaliditate, │
│ │ │deces şi │
│ │ │deschiderea │
│ │ │dreptului la │
│ │ │pensie. Pentru │
│ │ │codul 604 nu se │
│ │ │completează. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Data virării │
│ │ │activului │
│ │ │personal în │
│ │ │contul bancar al │
│ │ │participantului │
│ │ │sau în contul │
│ │ │bancar al poştei,│
│ │ │conform │
│ │ │extrasului de │
│ │ │cont. Pentru │
│ │Data virării în │codul 604 se │
│ │contul bancar al │completează cu 0 │
│21 │participantului │(zero). Pentru │
│ │sau în contul │codul 611 se │
│ │bancar al poştei │completează cu │
│ │ │data returnării │
│ │ │sumei în contul │
│ │ │DIP pentru plata │
│ │ │eşalonată. Pentru│
│ │ │codul 612 se │
│ │ │completează cu │
│ │ │data la care s-a │
│ │ │efectuat noua │
│ │ │plată din DIP │
│ │ │pentru plata │
│ │ │eşalonată. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Data mandatului │
│ │ │poştal este data │
│ │ │emiterii facturii│
│ │ │de către │
│ │ │operatorul de │
│ │ │servicii poştale,│
│ │ │care certifică │
│ │ │data operării │
│ │ │mandatului poştal│
│ │ │către participant│
│ │ │/beneficiar. │
│ │ │Pentru codurile │
│ │ │604 şi 611 se │
│ │ │completează cu 0 │
│ │ │(zero). Pentru │
│22 │Data mandatului │codul 612 se │
│ │poştal │completează cu │
│ │ │data emiterii │
│ │ │facturii de către│
│ │ │operatorul de │
│ │ │servicii poştale,│
│ │ │care certifică │
│ │ │data operării │
│ │ │mandatului poştal│
│ │ │către participant│
│ │ │/beneficiar │
│ │ │aferentă plăţii │
│ │ │returului │
│ │ │mandatului poştal│
│ │ │sau a │
│ │ │viramentului │
│ │ │bancar. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Data primirii │
│ │ │documentaţiei │
│ │ │complete pentru │
│ │ │cererea de plată │
│23 │Data cererii │cea mai recentă, │
│ │ │inclusiv pentru │
│ │ │cererea de plată │
│ │ │unică a ratelor │
│ │ │lunare rămase de │
│ │ │plătit. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Valoarea ratei │
│ │ │reziduale de │
│ │ │plată, │
│ │ │actualizată │
│ │ │inclusiv cu │
│ │ │eventualele │
│ │ │rectificări │
│ │ │pozitive. Pentru │
│ │ │codurile 604, 611│
│ │ │şi 612 se │
│ │ │completează cu 0 │
│ │Valoare rată │(zero). Pentru │
│24 │reziduală │codul 699 folosit│
│ │ │în cazul │
│ │ │reflectării │
│ │ │plăţii unice │
│ │ │către │
│ │ │beneficiarii │
│ │ │participanţilor/ │
│ │ │beneficiarilor │
│ │ │decedaţi, aflaţi │
│ │ │în plată │
│ │ │eşalonată, se │
│ │ │completează cu 0 │
│ │ │(zero). │
└────┴─────────────────┴─────────────────┘    ANEXA 1G

                         Situaţia conturilor aflate în perioada
                      de vesting pentru luna ....... anul .......

┌───────┬─────────────────┬────────┬────┬────┬───────────────┬─────────────┬─────────┬───────┐
│ │ │ │ │ │ │Valoarea │Valoarea │ │
│Codul │ │ │ │ │Valoarea │contribuţiei │activelor│Numărul│
│de │Codul │Codul │Anul│Luna│contribuţiei │angajatorului│aflate în│conturi│
│comandă│administratorului│fondului│ │ │proprii a │plătită │perioada │vesting│
│ │ │ │ │ │participanţilor│pentru │de │ │
│ │ │ │ │ │ │participanţi │vesting │ │
├───────┼─────────────────┼────────┼────┼────┼───────────────┼─────────────┼─────────┼───────┤
│Col. 1 │Col. 2 │Col. 3 │Col.│Col.│Col. 6 │Col. 7 │Col. 8 │Col. 9 │
│ │ │ │4 │5 │ │ │ │ │
└───────┴─────────────────┴────────┴────┴────┴───────────────┴─────────────┴─────────┴───────┘

        Câmpurile se completează după cum urmează:

┌────┬─────────────────┬──────────────────┐
│Nr. │Denumire câmp │Descriere câmp │
│crt.│ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────────┤
│ │ │Codul comenzii va │
│ │ │avea una dintre │
│ │ │următoarele │
│1 │Codul de comandă │valori: 1 = │
│ │ │raportare │
│ │ │iniţială; 5 = │
│ │ │raportare │
│ │ │rectificativă │
├────┼─────────────────┼──────────────────┤
│ │ │Codul │
│ │Codul │administratorului,│
│2 │administratorului│aşa cum este │
│ │ │înregistrat în │
│ │ │Registrul A.S.F. │
├────┼─────────────────┼──────────────────┤
│ │ │Codul fondului de │
│ │ │pensii, aşa cum │
│3 │Codul fondului │este înregistrat │
│ │ │în Registrul │
│ │ │A.S.F. │
├────┼─────────────────┼──────────────────┤
│4 │Anul │Anul de raportare │
├────┼─────────────────┼──────────────────┤
│ │ │Luna pentru care │
│5 │Luna │se întocmeşte │
│ │ │raportarea │
├────┼─────────────────┼──────────────────┤
│ │ │Valoarea totală a │
│ │ │contribuţiilor │
│ │ │care s-au virat în│
│ │Valoarea │numele şi în │
│6 │contribuţiei │contul │
│ │proprii a │participanţilor │
│ │participanţilor │din sursele │
│ │ │proprii ale │
│ │ │participanţilor în│
│ │ │luna de raportare.│
├────┼─────────────────┼──────────────────┤
│ │ │Valoarea totală a │
│ │ │contribuţiilor │
│ │Valoarea │care s-au virat în│
│ │contribuţiei │numele şi în │
│7 │angajatorului │contul │
│ │plătite pentru │participanţilor │
│ │participanţi │suportate de către│
│ │ │angajatori pentru │
│ │ │participanţi în │
│ │ │luna de raportare.│
├────┼─────────────────┼──────────────────┤
│ │ │Valoarea totală a │
│ │ │activelor pentru │
│ │Valoarea │care este clauza │
│ │activelor aflate │de vesting este în│
│8 │în perioada de │vigoare în ultima │
│ │vesting │zi lucrătoare a │
│ │ │lunii pentru care │
│ │ │se întocmeşte │
│ │ │raportarea. │
├────┼─────────────────┼──────────────────┤
│ │ │Numărul total de │
│ │ │conturi ale │
│ │ │participanţilor │
│ │ │pentru care clauza│
│9 │Numărul conturi │de vesting este în│
│ │vesting │vigoare în ultima │
│ │ │zi lucrătoare a │
│ │ │lunii pentru care │
│ │ │se întocmeşte │
│ │ │raportarea. │
└────┴─────────────────┴──────────────────┘    ANEXA 2

                     Situaţia activelor investite şi a obligaţiilor
                        fondului de pensii la data de ..........

┌───────┬─────────────┬────┬─────────┬───────────┬────────────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│ │ │ │ │ │ │Valoare de │Valoarea │ │
│ │ │ │ │ │ │achiziţie │actualizată│ │
│ │ │ │ │ │ │(pentru │(pentru │Suma în │
│ │ │ │ │ │ │elementele │elementele │curs de │
│ │ │ │ │ │ │cu │cu │decontare, │
│Cod │Cod │Cod │Data │Codul │Denumirea │indicativul│indicativul│net (+/-) │
│comandă│administrator│fond│evaluării│elementului│elementului │A)/ Suma │A)/ Suma │(pentru │
│ │ │ │ │ │ │plătită │datorată │elementele │
│ │ │ │ │ │ │(pentru │(pentru │cu │
│ │ │ │ │ │ │elementele │elementele │indicativul│
│ │ │ │ │ │ │cu │cu │A) │
│ │ │ │ │ │ │indicativul│indicativul│ │
│ │ │ │ │ │ │B) │B) │ │
├───────┼─────────────┼────┼─────────┼───────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │AC000000 │Total active, │ │ │ │
│ │ │ │ │ │din care: │ │ │ │
├───────┼─────────────┼────┼─────────┼───────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │Instrumente ale │ │ │ │
│ │ │ │ │AC110000 │pieţei monetare,│ │ │ │
│ │ │ │ │ │din care: │ │ │ │
├───────┼─────────────┼────┼─────────┼───────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │AP111000 │Conturi curente │ │ │ │
├───────┼─────────────┼────┼─────────┼───────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │Depozite în lei │ │ │ │
│ │ │ │ │AP112000 │şi valută │ │ │ │
│ │ │ │ │ │convertibilă │ │ │ │
├───────┼─────────────┼────┼─────────┼───────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │Titluri de stat │ │ │ │
│ │ │ │ │AP113000 │cu scadenţa mai │ │ │ │
│ │ │ │ │ │mică de 1 an │ │ │ │
├───────┼─────────────┼────┼─────────┼───────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │AP114000 │Reverse repo │ │ │ │
├───────┼─────────────┼────┼─────────┼───────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │Valori mobiliare│ │ │ │
│ │ │ │ │AC120000 │tranzacţionate, │ │ │ │
│ │ │ │ │ │din care: │ │ │ │
├───────┼─────────────┼────┼─────────┼───────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │Titluri de stat │ │ │ │
│ │ │ │ │AP121000 │cu scadenţa mai │ │ │ │
│ │ │ │ │ │mare de 1 an │ │ │ │
├───────┼─────────────┼────┼─────────┼───────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │Obligaţiuni │ │ │ │
│ │ │ │ │AP122000 │emise de │ │ │ │
│ │ │ │ │ │administraţia │ │ │ │
│ │ │ │ │ │publică locală │ │ │ │
├───────┼─────────────┼────┼─────────┼───────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │Obligaţiuni │ │ │ │
│ │ │ │ │AC123000 │corporative, din│ │ │ │
│ │ │ │ │ │care: │ │ │ │
├───────┼─────────────┼────┼─────────┼───────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │Obligaţiuni │ │ │ │
│ │ │ │ │ │corporative │ │ │ │
│ │ │ │ │AP123100 │tranzacţionate, │ │ │ │
│ │ │ │ │ │cu garanţia │ │ │ │
│ │ │ │ │ │integrală a │ │ │ │
│ │ │ │ │ │statului │ │ │ │
├───────┼─────────────┼────┼─────────┼───────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │Obligaţiuni │ │ │ │
│ │ │ │ │ │corporative │ │ │ │
│ │ │ │ │AP123200 │tranzacţionate, │ │ │ │
│ │ │ │ │ │fără garanţia │ │ │ │
│ │ │ │ │ │integrală a │ │ │ │
│ │ │ │ │ │statului │ │ │ │
├───────┼─────────────┼────┼─────────┼───────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │Obligaţiuni │ │ │ │
│ │ │ │ │AP123300 │corporative │ │ │ │
│ │ │ │ │ │specializate în │ │ │ │
│ │ │ │ │ │real estate │ │ │ │
├───────┼─────────────┼────┼─────────┼───────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │AC124000 │Acţiuni, din │ │ │ │
│ │ │ │ │ │care: │ │ │ │
├───────┼─────────────┼────┼─────────┼───────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │Acţiuni │ │ │ │
│ │ │ │ │ │tranzacţionate, │ │ │ │
│ │ │ │ │AC124100 │inclusiv cele │ │ │ │
│ │ │ │ │ │specializate în │ │ │ │
│ │ │ │ │ │real estate, din│ │ │ │
│ │ │ │ │ │care: │ │ │ │
├───────┼─────────────┼────┼─────────┼───────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │AP124110 │Acţiuni │ │ │ │
│ │ │ │ │ │tranzacţionate │ │ │ │
├───────┼─────────────┼────┼─────────┼───────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │Acţiuni │ │ │ │
│ │ │ │ │AP124120 │tranzacţionate -│ │ │ │
│ │ │ │ │ │specializate în │ │ │ │
│ │ │ │ │ │real estate │ │ │ │
├───────┼─────────────┼────┼─────────┼───────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │Acţiunile │ │ │ │
│ │ │ │ │ │suspendate de la│ │ │ │
│ │ │ │ │ │tranzacţionare │ │ │ │
│ │ │ │ │ │conform normei │ │ │ │
│ │ │ │ │ │privind │ │ │ │
│ │ │ │ │ │evaluarea │ │ │ │
│ │ │ │ │AC124200 │activelor │ │ │ │
│ │ │ │ │ │fondurilor de │ │ │ │
│ │ │ │ │ │pensii │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ocupaţionale, │ │ │ │
│ │ │ │ │ │inclusiv cele │ │ │ │
│ │ │ │ │ │specializate în │ │ │ │
│ │ │ │ │ │real estate, din│ │ │ │
│ │ │ │ │ │care: │ │ │ │
├───────┼─────────────┼────┼─────────┼───────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │Acţiunile │ │ │ │
│ │ │ │ │ │suspendate de la│ │ │ │
│ │ │ │ │ │tranzacţionare │ │ │ │
│ │ │ │ │ │conform normei │ │ │ │
│ │ │ │ │AP124210 │privind │ │ │ │
│ │ │ │ │ │evaluarea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │activelor │ │ │ │
│ │ │ │ │ │fondurilor de │ │ │ │
│ │ │ │ │ │pensii │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ocupaţionale │ │ │ │
├───────┼─────────────┼────┼─────────┼───────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │Acţiunile │ │ │ │
│ │ │ │ │ │suspendate de la│ │ │ │
│ │ │ │ │ │tranzacţionare │ │ │ │
│ │ │ │ │ │conform normei │ │ │ │
│ │ │ │ │ │privind │ │ │ │
│ │ │ │ │AP124220 │evaluarea │ │ │ │
│ │ │ │ │ │activelor │ │ │ │
│ │ │ │ │ │fondurilor de │ │ │ │
│ │ │ │ │ │pensii │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ocupaţionale - │ │ │ │
│ │ │ │ │ │specializate în │ │ │ │
│ │ │ │ │ │real estate │ │ │ │
├───────┼─────────────┼────┼─────────┼───────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │Acţiuni retrase │ │ │ │
│ │ │ │ │ │de la │ │ │ │
│ │ │ │ │ │tranzacţionare, │ │ │ │
│ │ │ │ │AC124300 │inclusiv cele │ │ │ │
│ │ │ │ │ │specializate în │ │ │ │
│ │ │ │ │ │real estate, din│ │ │ │
│ │ │ │ │ │care: │ │ │ │
├───────┼─────────────┼────┼─────────┼───────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │Acţiuni retrase │ │ │ │
│ │ │ │ │AP124310 │de la │ │ │ │
│ │ │ │ │ │tranzacţionare │ │ │ │
├───────┼─────────────┼────┼─────────┼───────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │Acţiuni retrase │ │ │ │
│ │ │ │ │ │de la │ │ │ │
│ │ │ │ │AP124320 │tranzacţionare -│ │ │ │
│ │ │ │ │ │specializate în │ │ │ │
│ │ │ │ │ │real estate │ │ │ │
├───────┼─────────────┼────┼─────────┼───────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │Acţiuni aferente│ │ │ │
│ │ │ │ │ │majorărilor de │ │ │ │
│ │ │ │ │ │capital social, │ │ │ │
│ │ │ │ │AC124400 │inclusiv cele │ │ │ │
│ │ │ │ │ │specializate în │ │ │ │
│ │ │ │ │ │real estate, din│ │ │ │
│ │ │ │ │ │care: │ │ │ │
├───────┼─────────────┼────┼─────────┼───────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │Acţiuni aferente│ │ │ │
│ │ │ │ │AP124410 │majorărilor de │ │ │ │
│ │ │ │ │ │capital social │ │ │ │
├───────┼─────────────┼────┼─────────┼───────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │Acţiuni aferente│ │ │ │
│ │ │ │ │ │majorărilor de │ │ │ │
│ │ │ │ │AP124420 │capital social -│ │ │ │
│ │ │ │ │ │specializate în │ │ │ │
│ │ │ │ │ │real estate │ │ │ │
├───────┼─────────────┼────┼─────────┼───────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │AP124500 │Drepturi │ │ │ │
├───────┼─────────────┼────┼─────────┼───────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │Alte obligaţiuni│ │ │ │
│ │ │ │ │ │emise de │ │ │ │
│ │ │ │ │ │organisme │ │ │ │
│ │ │ │ │AP125000 │străine │ │ │ │
│ │ │ │ │ │neguvernamentale│ │ │ │
│ │ │ │ │ │(Investment │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Grade) │ │ │ │
├───────┼─────────────┼────┼─────────┼───────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │Organisme de │ │ │ │
│ │ │ │ │AC130000 │plasament │ │ │ │
│ │ │ │ │ │colectiv, din │ │ │ │
│ │ │ │ │ │care: │ │ │ │
├───────┼─────────────┼────┼─────────┼───────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │Organisme de │ │ │ │
│ │ │ │ │ │plasament │ │ │ │
│ │ │ │ │AC131000 │colectiv în │ │ │ │
│ │ │ │ │ │valori │ │ │ │
│ │ │ │ │ │mobiliare, din │ │ │ │
│ │ │ │ │ │care: │ │ │ │
├───────┼─────────────┼────┼─────────┼───────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │Organisme de │ │ │ │
│ │ │ │ │ │plasament │ │ │ │
│ │ │ │ │AP131100 │colectiv în │ │ │ │
│ │ │ │ │ │valori mobiliare│ │ │ │
│ │ │ │ │ │clasificate ca │ │ │ │
│ │ │ │ │ │fiind monetare │ │ │ │
├───────┼─────────────┼────┼─────────┼───────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │Organisme de │ │ │ │
│ │ │ │ │ │plasament │ │ │ │
│ │ │ │ │ │colectiv în │ │ │ │
│ │ │ │ │AP131200 │valori mobiliare│ │ │ │
│ │ │ │ │ │clasificate ca │ │ │ │
│ │ │ │ │ │fiind de │ │ │ │
│ │ │ │ │ │obligaţiuni │ │ │ │
├───────┼─────────────┼────┼─────────┼───────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │Organisme de │ │ │ │
│ │ │ │ │ │plasament │ │ │ │
│ │ │ │ │ │colectiv în │ │ │ │
│ │ │ │ │ │valori │ │ │ │
│ │ │ │ │AP131300 │mobiliare, │ │ │ │
│ │ │ │ │ │altele decât │ │ │ │
│ │ │ │ │ │cele clasificate│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ca fiind │ │ │ │
│ │ │ │ │ │monetare sau de │ │ │ │
│ │ │ │ │ │obligaţiuni │ │ │ │
├───────┼─────────────┼────┼─────────┼───────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │OPCVM │ │ │ │
│ │ │ │ │AP132000 │tranzacţionabile│ │ │ │
│ │ │ │ │ │- ETF │ │ │ │
├───────┼─────────────┼────┼─────────┼───────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │Alte organisme │ │ │ │
│ │ │ │ │AP133000 │de plasament │ │ │ │
│ │ │ │ │ │colectiv - AOPC │ │ │ │
├───────┼─────────────┼────┼─────────┼───────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │Organisme de │ │ │ │
│ │ │ │ │ │plasament │ │ │ │
│ │ │ │ │AP134000 │colectiv în │ │ │ │
│ │ │ │ │ │valori mobiliare│ │ │ │
│ │ │ │ │ │specializate în │ │ │ │
│ │ │ │ │ │real estate │ │ │ │
├───────┼─────────────┼────┼─────────┼───────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │OPCVM │ │ │ │
│ │ │ │ │ │tranzacţionabile│ │ │ │
│ │ │ │ │AP135000 │- ETF │ │ │ │
│ │ │ │ │ │specializate în │ │ │ │
│ │ │ │ │ │real estate │ │ │ │
├───────┼─────────────┼────┼─────────┼───────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │Alte organisme │ │ │ │
│ │ │ │ │ │de plasament │ │ │ │
│ │ │ │ │AP136000 │colectiv - AOPC │ │ │ │
│ │ │ │ │ │specializate în │ │ │ │
│ │ │ │ │ │real estate │ │ │ │
├───────┼─────────────┼────┼─────────┼───────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │Alte fonduri de │ │ │ │
│ │ │ │ │AP137000 │investiţii │ │ │ │
│ │ │ │ │ │specializate în │ │ │ │
│ │ │ │ │ │real estate │ │ │ │
├───────┼─────────────┼────┼─────────┼───────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │Instrumente de │ │ │ │
│ │ │ │ │AC160000 │acoperire a │ │ │ │
│ │ │ │ │ │riscului, din │ │ │ │
│ │ │ │ │ │care: │ │ │ │
├───────┼─────────────┼────┼─────────┼───────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │Futures pentru │ │ │ │
│ │ │ │ │AP161100 │acoperire risc │ │ │ │
│ │ │ │ │ │valutar │ │ │ │
├───────┼─────────────┼────┼─────────┼───────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │Futures pentru │ │ │ │
│ │ │ │ │AP161200 │acoperire risc │ │ │ │
│ │ │ │ │ │de dobândă │ │ │ │
├───────┼─────────────┼────┼─────────┼───────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │Opţiuni pentru │ │ │ │
│ │ │ │ │AP162100 │acoperire risc │ │ │ │
│ │ │ │ │ │valutar │ │ │ │
├───────┼─────────────┼────┼─────────┼───────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │Opţiuni pentru │ │ │ │
│ │ │ │ │AP162200 │acoperire risc │ │ │ │
│ │ │ │ │ │de dobândă │ │ │ │
├───────┼─────────────┼────┼─────────┼───────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │Swap pentru │ │ │ │
│ │ │ │ │AP163100 │acoperire risc │ │ │ │
│ │ │ │ │ │valutar │ │ │ │
├───────┼─────────────┼────┼─────────┼───────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │Swap pentru │ │ │ │
│ │ │ │ │AP163200 │acoperire risc │ │ │ │
│ │ │ │ │ │de dobândă │ │ │ │
├───────┼─────────────┼────┼─────────┼───────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │Forward pentru │ │ │ │
│ │ │ │ │AP164100 │acoperire risc │ │ │ │
│ │ │ │ │ │valutar │ │ │ │
├───────┼─────────────┼────┼─────────┼───────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │Forward pentru │ │ │ │
│ │ │ │ │AP164200 │acoperire risc │ │ │ │
│ │ │ │ │ │de dobândă │ │ │ │
├───────┼─────────────┼────┼─────────┼───────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │Garanţia/Marja/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Colateralul │ │ │ │
│ │ │ │ │ │constituit │ │ │ │
│ │ │ │ │AP165100 │pentru │ │ │ │
│ │ │ │ │ │contractele │ │ │ │
│ │ │ │ │ │derivate pentru │ │ │ │
│ │ │ │ │ │acoperire risc │ │ │ │
│ │ │ │ │ │valutar │ │ │ │
├───────┼─────────────┼────┼─────────┼───────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │Garanţia/Marja/ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Colateralul │ │ │ │
│ │ │ │ │ │constituite │ │ │ │
│ │ │ │ │AP165200 │pentru │ │ │ │
│ │ │ │ │ │contractele │ │ │ │
│ │ │ │ │ │derivate pentru │ │ │ │
│ │ │ │ │ │acoperire risc │ │ │ │
│ │ │ │ │ │de dobândă │ │ │ │
├───────┼─────────────┼────┼─────────┼───────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │Investiţii │ │ │ │
│ │ │ │ │ │private de │ │ │ │
│ │ │ │ │AC170000 │capital - │ │ │ │
│ │ │ │ │ │private equity, │ │ │ │
│ │ │ │ │ │din care: │ │ │ │
├───────┼─────────────┼────┼─────────┼───────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │AP171000 │Acţiuni │ │ │ │
├───────┼─────────────┼────┼─────────┼───────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │AP172000 │Fonduri de │ │ │ │
│ │ │ │ │ │private equity │ │ │ │
├───────┼─────────────┼────┼─────────┼───────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │AP173000 │Obligaţiuni │ │ │ │
├───────┼─────────────┼────┼─────────┼───────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │Investiţii în │ │ │ │
│ │ │ │ │AC180000 │PPP/fonduri de │ │ │ │
│ │ │ │ │ │infrastructură, │ │ │ │
│ │ │ │ │ │din care: │ │ │ │
├───────┼─────────────┼────┼─────────┼───────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │Acţiuni emise de│ │ │ │
│ │ │ │ │AP181000 │societăţile de │ │ │ │
│ │ │ │ │ │proiect │ │ │ │
├───────┼─────────────┼────┼─────────┼───────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │Obligaţiuni │ │ │ │
│ │ │ │ │AP182000 │emise de │ │ │ │
│ │ │ │ │ │societăţile de │ │ │ │
│ │ │ │ │ │proiect │ │ │ │
├───────┼─────────────┼────┼─────────┼───────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │Fonduri de │ │ │ │
│ │ │ │ │AP183000 │investiţii │ │ │ │
│ │ │ │ │ │specializate în │ │ │ │
│ │ │ │ │ │infrastructură │ │ │ │
├───────┼─────────────┼────┼─────────┼───────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │AP190000 │Alte instrumente│ │ │ │
│ │ │ │ │ │financiare │ │ │ │
├───────┼─────────────┼────┼─────────┼───────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │Titluri de stat │ │ │ │
│ │ │ │ │AP321300 │cu scadenţa mai │ │ │ │
│ │ │ │ │ │mică de un an │ │ │ │
│ │ │ │ │ │(state terţe) │ │ │ │
├───────┼─────────────┼────┼─────────┼───────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │Titluri de stat │ │ │ │
│ │ │ │ │AP321400 │cu scadenţa mai │ │ │ │
│ │ │ │ │ │mare de un an │ │ │ │
│ │ │ │ │ │(state terţe) │ │ │ │
├───────┼─────────────┼────┼─────────┼───────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │Obligaţiuni │ │ │ │
│ │ │ │ │ │emise de │ │ │ │
│ │ │ │ │AP322000 │administraţia │ │ │ │
│ │ │ │ │ │publică locală │ │ │ │
│ │ │ │ │ │(state terţe) │ │ │ │
├───────┼─────────────┼────┼─────────┼───────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │AP400000 │Obligaţiuni │ │ │ │
│ │ │ │ │ │BERD, BEI, BM │ │ │ │
├───────┼─────────────┼────┼─────────┼───────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │AC500000 │Alte active, din│ │ │ │
│ │ │ │ │ │care: │ │ │ │
├───────┼─────────────┼────┼─────────┼───────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │AC510000 │Sume în tranzit,│ │ │ │
│ │ │ │ │ │din care: │ │ │ │
├───────┼─────────────┼────┼─────────┼───────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │AP511000 │Sume în tranzit │ │ │ │
│ │ │ │ │ │la bănci │ │ │ │
├───────┼─────────────┼────┼─────────┼───────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │AP512000 │Sume în tranzit │ │ │ │
│ │ │ │ │ │la intermediari │ │ │ │
├───────┼─────────────┼────┼─────────┼───────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │AP520000 │Sume în curs de │ │ │ │
│ │ │ │ │ │rezolvare │ │ │ │
├───────┼─────────────┼────┼─────────┼───────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │Sume în curs de │ │ │ │
│ │ │ │ │AC530000 │decontare, din │ │ │ │
│ │ │ │ │ │care: │ │ │ │
├───────┼─────────────┼────┼─────────┼───────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │AP531000 │Dividende de │ │ │ │
│ │ │ │ │ │încasat │ │ │ │
├───────┼─────────────┼────┼─────────┼───────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │Principal şi │ │ │ │
│ │ │ │ │AP532000 │cupoane de │ │ │ │
│ │ │ │ │ │încasat │ │ │ │
├───────┼─────────────┼────┼─────────┼───────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │AP533000 │Alte sume │ │ │ │
├───────┼─────────────┼────┼─────────┼───────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │Sume aferente │ │ │ │
│ │ │ │ │AP534000 │decontării │ │ │ │
│ │ │ │ │ │tranzacţiilor de│ │ │ │
│ │ │ │ │ │cumpărare │ │ │ │
├───────┼─────────────┼────┼─────────┼───────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │Sume aferente │ │ │ │
│ │ │ │ │AP535000 │decontării │ │ │ │
│ │ │ │ │ │tranzacţiilor de│ │ │ │
│ │ │ │ │ │vânzare │ │ │ │
├───────┼─────────────┼────┼─────────┼───────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │AP630000 │ETC │ │ │ │
├───────┼─────────────┼────┼─────────┼───────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │BC500000 │Total obligaţii,│ │ │X │
│ │ │ │ │ │din care: │ │ │ │
├───────┼─────────────┼────┼─────────┼───────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │BC510000 │Comisioane, din │ │ │X │
│ │ │ │ │ │care: │ │ │ │
├───────┼─────────────┼────┼─────────┼───────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │Comision de │ │ │ │
│ │ │ │ │BP511000 │administrare din│ │ │X │
│ │ │ │ │ │activ net │ │ │ │
├───────┼─────────────┼────┼─────────┼───────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │Comision de │ │ │ │
│ │ │ │ │BP512000 │depozitare şi │ │ │X │
│ │ │ │ │ │custodie │ │ │ │
├───────┼─────────────┼────┼─────────┼───────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │BP513000 │Comision de │ │ │X │
│ │ │ │ │ │tranzacţionare │ │ │ │
├───────┼─────────────┼────┼─────────┼───────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │BP514000 │Sume de │ │ │X │
│ │ │ │ │ │regularizat │ │ │ │
├───────┼─────────────┼────┼─────────┼───────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │BC520000 │Taxe, din care: │ │ │X │
├───────┼─────────────┼────┼─────────┼───────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │BP521000 │Taxa de auditare│ │ │X │
├───────┼─────────────┼────┼─────────┼───────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │Obligaţii din │ │ │ │
│ │ │ │ │BC530000 │decontări cu │ │X │X │
│ │ │ │ │ │participanţii, │ │ │ │
│ │ │ │ │ │din care: │ │ │ │
├───────┼─────────────┼────┼─────────┼───────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │BP531000 │Transferuri │ │X │X │
├───────┼─────────────┼────┼─────────┼───────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │BP532000 │Decese │ │X │X │
├───────┼─────────────┼────┼─────────┼───────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │BP533000 │Invaliditate │ │X │X │
├───────┼─────────────┼────┼─────────┼───────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │Plata activ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │personal net ca │ │ │ │
│ │ │ │ │BP534000 │urmare a │ │X │X │
│ │ │ │ │ │deschiderii │ │ │ │
│ │ │ │ │ │dreptului la │ │ │ │
│ │ │ │ │ │pensie │ │ │ │
├───────┼─────────────┼────┼─────────┼───────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │Returnarea activ│ │ │ │
│ │ │ │ │ │personal net │ │ │ │
│ │ │ │ │BP535000 │către angajator │ │X │X │
│ │ │ │ │ │în perioada de │ │ │ │
│ │ │ │ │ │vesting │ │ │ │
├───────┼─────────────┼────┼─────────┼───────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │Alte obligaţii │ │ │ │
│ │ │ │ │BP539000 │de decontare cu │ │X │X │
│ │ │ │ │ │participanţii │ │ │ │
├───────┼─────────────┼────┼─────────┼───────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │BP590000 │Alte obligaţii │ │X │X │
├───────┼─────────────┼────┼─────────┼───────────┼────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │Gradul de risc │ │ │ │
│ │ │ │ │GR │asociat fondului│X │ │X │
│ │ │ │ │ │de pensii │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ocupaţionale (%)│ │ │ │
└───────┴─────────────┴────┴─────────┴───────────┴────────────────┴───────────┴───────────┴───────────┘

        Instrucţiuni de completare
        Câmpurile se completează după cum urmează:

┌────┬─────────────────┬───────────────┐
│Nr. │Denumirea │Descrierea │
│crt.│câmpului │câmpului │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │ │Codul comenzii │
│ │ │va avea una │
│ │ │dintre │
│ │ │următoarele │
│1 │Codul de comandă │valori: 1 = │
│ │ │raportare │
│ │ │iniţială; 5 = │
│ │ │raportare │
│ │ │rectificativă. │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │ │Codul entităţii│
│ │ │raportoare, aşa│
│2 │Codul │cum este │
│ │administratorului│înregistrat în │
│ │ │Registrul │
│ │ │A.S.F. │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │ │Codul fondului,│
│ │ │aşa cum este │
│3 │Codul fondului │înregistrat în │
│ │ │Registrul │
│ │ │A.S.F. │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│4 │Data evaluării │Data la care se│
│ │ │face evaluarea │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │ │Codurile │
│5 │Codul elementului│elementelor de │
│ │ │activ şi de │
│ │ │obligaţii │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │Denumirea │Denumirea │
│6 │elementului │elementului de │
│ │ │activ/obligaţie│
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │ │Pentru │
│ │ │elementele cu │
│ │ │indicativul A │
│ │ │se completează │
│ │ │"valoare de │
│ │ │achiziţie". │
│ │ │Pentru │
│ │ │instrumentele │
│ │ │financiare │
│ │ │exprimate în │
│ │ │valută se │
│ │ │utilizează │
│ │ │cursul valutei │
│ │ │respective de │
│ │ │la data │
│ │ │decontării │
│ │ │acestora: │
│ │ │a) pentru │
│ │ │instrumentele │
│ │ │cu venit fix, │
│ │ │valoarea de │
│ │ │achiziţie │
│ │ │reprezintă │
│ │ │preţul brut de │
│ │ │achiziţie al │
│ │ │acestora, preţ │
│ │ │care include │
│ │ │dobânda │
│ │ │aferentă │
│ │ │perioadei │
│ │ │cuprinse între │
│ │ │ultima încasare│
│ │Valoare de │a cuponului şi │
│7 │achiziţie (pentru│data │
│ │elementele cu │achiziţiei, │
│ │indicativul A) │conform │
│ │ │documentelor de│
│ │ │achiziţie. │
│ │ │Această valoare│
│ │ │exprimată în │
│ │ │lei nu se va │
│ │ │modifica pe │
│ │ │durata │
│ │ │existenţei în │
│ │ │portofoliu a │
│ │ │instrumentului │
│ │ │cu venit fix, │
│ │ │chiar dacă în │
│ │ │perioadă se vor│
│ │ │încasa cupoane │
│ │ │pentru │
│ │ │instrumentul │
│ │ │respectiv; │
│ │ │b) pentru │
│ │ │depozitele │
│ │ │bancare, │
│ │ │valoarea de │
│ │ │achiziţie │
│ │ │reprezintă │
│ │ │valoarea de │
│ │ │constituire a │
│ │ │acestora, │
│ │ │conform │
│ │ │contractelor de│
│ │ │depozit. │
│ │ │Această valoare│
│ │ │este exprimată │
│ │ │în lei. │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │ │Pentru │
│ │ │elementele cu │
│ │ │indicativul B │
│ │ │se completează │
│ │ │"suma plătită" │
│ │ │numai la data │
│ │ │efectuării │
│ │ │plăţii, cu │
│ │ │contravaloarea │
│ │ │efectivă a │
│ │ │acesteia. │
│ │ │Această valoare│
│ │ │este exprimată │
│ │ │în lei. Pentru │
│ │ │codul BP514000 │
│ │Suma plătită │se va completa │
│8 │(pentru │cu suma │
│ │elementele cu │regularizată, │
│ │indicativul B) │numai la data │
│ │ │efectuării │
│ │ │regularizării, │
│ │ │cu │
│ │ │contravaloarea │
│ │ │acesteia. │
│ │ │(Sumele plătite│
│ │ │de │
│ │ │administrator │
│ │ │sunt trecute cu│
│ │ │semnul minus │
│ │ │"-", iar sumele│
│ │ │plătite de fond│
│ │ │sunt trecute cu│
│ │ │semnul plus │
│ │ │"+"). │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │ │Pentru │
│ │ │elementele cu │
│ │ │indicativul A │
│ │ │se completează │
│ │ │"valoare │
│ │ │actualizată", │
│ │ │iar pentru │
│ │ │elementele cu │
│ │ │indicativul B │
│ │ │se completează │
│ │ │"suma │
│ │Valoarea │datorată". │
│ │actualizată │Aceste valori │
│ │(pentru │sunt exprimate │
│ │elementele cu │în lei. │
│9 │indicativul A)/ │Pentru codul │
│ │Suma datorată │BP514000 se va │
│ │(pentru │completa cu │
│ │elementele cu │suma de │
│ │indicativul B) │regularizat. │
│ │ │(Sumele │
│ │ │datorate de │
│ │ │administrator │
│ │ │sunt trecute cu│
│ │ │semnul minus │
│ │ │"-", iar sumele│
│ │ │datorate de │
│ │ │fond sunt │
│ │ │trecute cu │
│ │ │semnul plus │
│ │ │"+"). │
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │ │Pentru codul │
│ │ │AP534000 se │
│ │ │completează cu │
│ │ │semnul minus │
│ │ │pentru sumele │
│ │ │aferente │
│ │ │tranzacţiilor │
│ │ │de cumpărare. │
│ │ │Pentru codul │
│ │ │AP535000 se │
│ │ │completează cu │
│ │ │semnul plus │
│ │ │pentru sumele │
│ │ │aferente │
│ │ │tranzacţiilor │
│ │ │de vânzare. │
│ │ │Se completează │
│ │ │pentru toate │
│ │ │elementele de │
│ │ │activ (cele │
│ │ │care încep cu │
│ │ │codul A, cu │
│ │ │excepţia │
│ │ │celulelor │
│ │ │marcate cu X. │
│ │ │Aceste valori │
│ │ │sunt exprimate │
│ │ │în lei. │
│ │ │În cazul │
│ │ │instrumentelor │
│ │ │pentru │
│ │ │acoperirea │
│ │ │riscurilor cu │
│ │ │data evaluării │
│ │ │finale diferită│
│ │ │de data │
│ │ │decontării, în │
│ │ │perioada dintre│
│ │ │evaluarea │
│ │ │finală şi │
│ │ │decontare nu │
│ │ │vor mai fi │
│ │ │reflectate pe │
│ │ │coloana │
│ │Suma în curs de │"Valoare │
│ │decontare, net (+│actualizată", │
│10 │/-) (pentru │ci vor fi │
│ │elementele cu │reflectate pe │
│ │indicativul A) │coloana "Suma │
│ │ │în curs de │
│ │ │decontare" în │
│ │ │dreptul clasei │
│ │ │instrumentelor │
│ │ │de acoperire a │
│ │ │riscurilor cu │
│ │ │semnul plus │
│ │ │pentru sumele │
│ │ │de încasat sau │
│ │ │cu semnul minus│
│ │ │pentru sumele │
│ │ │de plată. │
│ │ │Reflectarea │
│ │ │tranzacţiilor │
│ │ │de schimb │
│ │ │valutar cu data│
│ │ │decontării │
│ │ │diferită de │
│ │ │data │
│ │ │tranzacţiei se │
│ │ │va efectua pe │
│ │ │baza extrasului│
│ │ │de cont şi a │
│ │ │ordinului de │
│ │ │schimb valutar.│
│ │ │Acestea se vor │
│ │ │reflecta pe │
│ │ │codul AP534000 │
│ │ │pentru sumele │
│ │ │de plată şi pe │
│ │ │codul AP535000 │
│ │ │pentru sumele │
│ │ │de încasat. │
│ │ │Pentru codul │
│ │ │AP111000 pe │
│ │ │coloana "Sume │
│ │ │în decontare" │
│ │ │se va reflecta │
│ │ │valoarea netă a│
│ │ │sumelor aflate │
│ │ │în decontare │
│ │ │aferente │
│ │ │tranzacţiei de │
│ │ │schimb valutar.│
├────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │ │Pentru "Gradul │
│ │ │de risc asociat│
│ │ │fondului de │
│ │ │pensii │
│ │ │ocupaţionale", │
│ │ │administratorul│
│ │ │are obligaţia │
│ │ │de a completa │
│ │ │gradul de risc │
│11 │Gradul de risc │asociat │
│ │ │fondului de │
│ │ │pensii │
│ │ │ocupaţionale, │
│ │ │conform normei │
│ │ │privind │
│ │ │investirea │
│ │ │activelor │
│ │ │fondurilor de │
│ │ │pensii │
│ │ │ocupaţionale. │
└────┴─────────────────┴───────────────┘    ANEXA 3

                             Situaţia valorii activului net
                                la data de .............

┌───────┬──────────┬─────────┬─────────────┬────────┬────────────┬────────┬──────────┬───────┐
│ │Cod │ │ │ │Data │ │Data │Valoare│
│Cod de │entitate │Cod │Cod │Codul │transmiterii│Data de │anterioară│activ │
│comandă│raportoare│depozitar│administrator│fondului│raportului │evaluare│datei de │total │
│ │ │ │ │ │ │ │evaluare │ │
├───────┼──────────┼─────────┼─────────────┼────────┼────────────┼────────┼──────────┼───────┤
│Col. 1 │Col. 2 │Col. 3 │Col. 4 │Col. 5 │Col.6 │Col. 7 │Col. 8 │Col. 9 │
└───────┴──────────┴─────────┴─────────────┴────────┴────────────┴────────┴──────────┴───────┘


┌───────┬───────┬────────┬─────────┬─────────┬────────┬─────────┬───────────┐
│ │ │ │Valoare │ │Numărul │Valoarea │ │
│Valoare│Nr. │Valoarea│activ │Valoare │de │unităţii │Variaţie │
│activ │unităţi│unităţii│total │activ net│unităţi │de fond │procentuală│
│net │de fond│de fond │raportată│raportată│de fond │raportată│a activului│
│ │ │ │anterior │anterior │raportat│anterior │total │
│ │ │ │ │ │anterior│ │ │
├───────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┤
│Col. 10│Col. 11│Col. 12 │Col. 13 │Col. 14 │Col. 15 │Col. 16 │Col. 17 │
└───────┴───────┴────────┴─────────┴─────────┴────────┴─────────┴───────────┘


┌───────────┬───────────┬───────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────┐
│ │ │ │ │ │Variaţie │Variaţie│
│ │ │ │Variaţie │Variaţie │în │în │
│Variaţie │Variaţie │Variaţie │în │în │valoare │valoare │
│procentuală│procentuală│procentuală│valoare │valoare │absolută │absolută│
│a activului│a numărului│a valorii │absolută │absolută │a │a │
│net │de unităţi │unităţii de│a │a │numărului│valorii │
│ │de fond │fond │activului│activului│de │unităţii│
│ │ │ │total │net │unităţi │de fond │
│ │ │ │ │ │de fond │ │
├───────────┼───────────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│Col. 18 │Col. 19 │Col. 20 │Col. 21 │Col. 22 │Col. 23 │Col. 24 │
└───────────┴───────────┴───────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────┘

        Instrucţiuni de completare
        Câmpurile se completează după cum urmează:

┌────┬─────────────┬───────────────────┐
│Nr. │Denumirea │Descrierea câmpului│
│crt.│câmpului │ │
├────┼─────────────┼───────────────────┤
│ │ │Codul comenzii va │
│ │ │avea una dintre │
│ │Codul de │următoarele valori:│
│1 │comandă │1 = raportare │
│ │ │iniţială; 5 = │
│ │ │raportare │
│ │ │rectificativă. │
├────┼─────────────┼───────────────────┤
│ │ │Codul entităţii │
│ │Cod entitate │care face │
│2 │raportoare │raportarea, aşa cum│
│ │ │este înregistrat în│
│ │ │Registrul A.S.F. │
├────┼─────────────┼───────────────────┤
│ │ │Codul │
│ │ │depozitarului, aşa │
│3 │Cod depozitar│cum este │
│ │ │înregistrat în │
│ │ │Registrul A.S.F. │
├────┼─────────────┼───────────────────┤
│ │ │Codul │
│ │Cod │administratorului, │
│4 │administrator│aşa cum este │
│ │ │înregistrat în │
│ │ │Registrul A.S.F. │
├────┼─────────────┼───────────────────┤
│ │ │Codul fondului de │
│5 │Codul │pensii, aşa cum │
│ │fondului │este înregistrat în│
│ │ │Registrul A.S.F. │
├────┼─────────────┼───────────────────┤
│ │ │Ziua lucrătoare în │
│ │Data │care s-a efectuat │
│6 │transmiterii │calculul şi au fost│
│ │raportului │transmise valorile │
│ │ │astfel obţinute. │
├────┼─────────────┼───────────────────┤
│ │ │Data la care au │
│ │ │fost valabile │
│ │ │valorile folosite │
│7 │Data de │pentru evaluare/ │
│ │evaluare │ziua lucrătoare în │
│ │ │care au fost │
│ │ │valabile valorile │
│ │ │folosite în calcul.│
├────┼─────────────┼───────────────────┤
│ │Data │Ziua lucrătoare │
│8 │anterioară │anterioară datei de│
│ │datei de │evaluare. │
│ │evaluare │ │
├────┼─────────────┼───────────────────┤
│9 │Valoare activ│Valoare activ total│
│ │total │al fondului. │
├────┼─────────────┼───────────────────┤
│10 │Valoare activ│Valoare activ net │
│ │net │al fondului. │
├────┼─────────────┼───────────────────┤
│11 │Nr. unităţi │Număr de unităţi de│
│ │de fond │fond. │
├────┼─────────────┼───────────────────┤
│ │Valoarea │Valoarea unitară a │
│12 │unităţii de │activului net. │
│ │fond │ │
├────┼─────────────┼───────────────────┤
│ │Valoare activ│Valoare activ total│
│13 │total │al fondului la data│
│ │raportată │anterioară datei de│
│ │anterior │evaluare. │
├────┼─────────────┼───────────────────┤
│ │Valoare activ│Valoare activ net │
│14 │net raportată│al fondului la data│
│ │anterior │anterioară datei de│
│ │ │evaluare. │
├────┼─────────────┼───────────────────┤
│ │Numărul de │Număr de unităţi de│
│15 │unităţi de │fond la data │
│ │fond raportat│anterioară datei de│
│ │anterior │evaluare. │
├────┼─────────────┼───────────────────┤
│ │Valoarea │Valoarea unitară a │
│ │unităţii de │activului net la │
│16 │fond │data anterioară │
│ │raportată │datei de evaluare. │
│ │anterior │ │
├────┼─────────────┼───────────────────┤
│ │Variaţie │Diferenţă exprimată│
│17 │procentuală a│procentual = 100 * │
│ │activului │(Col.9/Col.13 -1). │
│ │total │ │
├────┼─────────────┼───────────────────┤
│ │Variaţie │Diferenţă exprimată│
│18 │procentuală a│procentual = 100 * │
│ │activului net│(Col.10/Col.14 -1).│
├────┼─────────────┼───────────────────┤
│ │Variaţie │ │
│ │procentuală a│Diferenţă exprimată│
│19 │numărului de │procentual = 100 * │
│ │unităţi de │(Col.11/Col.15 -1).│
│ │fond │ │
├────┼─────────────┼───────────────────┤
│ │Variaţie │ │
│ │procentuală a│Diferenţă exprimată│
│20 │valorii │procentual = 100 * │
│ │unităţii de │(Col.12/Col.16 -1).│
│ │fond │ │
├────┼─────────────┼───────────────────┤
│ │Variaţie în │ │
│ │valoare │Diferenţe exprimate│
│21 │absolută a │în valoare absolută│
│ │activului │= Col. 9 - Col. 13.│
│ │total │ │
├────┼─────────────┼───────────────────┤
│ │Variaţie în │Diferenţe exprimate│
│22 │valoare │în valoare absolută│
│ │absolută a │= Col. 10 - Col. │
│ │activului net│14. │
├────┼─────────────┼───────────────────┤
│ │Variaţie în │ │
│ │valoare │Diferenţe exprimate│
│23 │absolută a │în valoare absolută│
│ │numărului de │= Col. 11 - Col. │
│ │unităţi de │15. │
│ │fond │ │
├────┼─────────────┼───────────────────┤
│ │Variaţie în │ │
│ │valoare │Diferenţe exprimate│
│24 │absolută a │în valoare absolută│
│ │valorii │= Col. 12 - Col. │
│ │unităţii de │16. │
│ │fond │ │
└────┴─────────────┴───────────────────┘    ANEXA 4

                           Situaţia detaliată a investiţiilor
                            la data de ....................

┌───────┬─────────────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────┬────┬────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │Simbolul│
│Codul │ │ │ │ │ │ │ │pieţei │
│de │Codul │Codul │Data │Codul │Denumirea│Tipul │ISIN│de │
│comandă│administratorului│fondului│evaluării│activului│activului│acţiunii│ │evaluare│
│ │ │ │ │ │ │ │ │/sursa │
│ │ │ │ │ │ │ │ │evaluare│
├───────┼─────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────┼────────┤
│Col. 1 │Col. 2 │Col. 3 │Col. 4 │Col. 5 │Col. 6 │Col. 7 │Col.│Col. 9 │
│ │ │ │ │ │ │ │8 │ │
└───────┴─────────────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────┴────┴────────┘


┌───────┬──────────────┬──────────────┬───────┬─────────┬───────────┐
│ │ │ │Codul │Valoarea │ │
│ │ │ │monedei│la zi a │ │
│ │Denumirea │Codul ţării │în care│activului│Valoarea │
│CUI │emitentului/ │emitentului/ │este │în moneda│echivalentă│
│emitent│contrapartidei│contrapartidei│emis/ │în care │în lei a │
│ │ │ │evaluat│acesta │activului │
│ │ │ │activul│este emis│ │
│ │ │ │ │/evaluat │ │
├───────┼──────────────┼──────────────┼───────┼─────────┼───────────┤
│Col. 10│Col. 11 │Col. 12 │Col. 13│Col. 14 │Col. 15 │
└───────┴──────────────┴──────────────┴───────┴─────────┴───────────┘


┌──────────┬────────┬────────────┬───────────┬─────────┬───────┬────────┬─────────┐
│ │Preţul │Codul │Valoarea │Valoarea │ │ │ │
│ │unitar │monedei în │totală de │nominală/│Dobândă│Rata │Data │
│Cantitatea│de │care este │achiziţie/ │marjă/ │curentă│dobânzii│emisiunii│
│ │evaluare│achiziţionat│constituire│colateral│ │ │ │
│ │ │activul │ │ │ │ │ │
├──────────┼────────┼────────────┼───────────┼─────────┼───────┼────────┼─────────┤
│Col. 16 │Col. 17 │Col. 18 │Col. 19 │Col. 20 │Col. 21│Col. 22 │Col. 23 │
└──────────┴────────┴────────────┴───────────┴─────────┴───────┴────────┴─────────┘


┌───────────┬──────────────┬───────────────┬────────────┬──────────┬─────────┬───────────┐
│ │ │ │ │ │Ponderea │Valoarea │
│Data │ │ │Tipul │Investment│aplicată │activului │
│maturităţii│Activul-suport│Multiplicatorul│contractului│grade │activului│ajustată cu│
│ │ │ │ │ │(%) │valoarea │
│ │ │ │ │ │ │derivatului│
├───────────┼──────────────┼───────────────┼────────────┼──────────┼─────────┼───────────┤
│Col. 24 │Col. 25 │Col. 26 │Col. 27 │Col. 28 │Col. 29 │Col. 30 │
└───────────┴──────────────┴───────────────┴────────────┴──────────┴─────────┴───────────┘


┌────────┬──────────┬────────┬─────────────┬─────────────┬──────────┬─────────┬─────────────┬─────────┐
│ │ │ │ │ │Noţionalul│Obligaţii│Obligaţii de │ │
│Valoarea│ │Cod │ │Cod monedă │schimbat │de plată │plată │Tip │
│ajustată│Noţionalul│monedă │Noţional │noţional │la │fond │contrapartidă│decontare│
│la risc │fondului │noţional│contrapartidă│contrapartidă│iniţiere /│conform │conform │contracte│
│ │ │fondul │ │ │maturitate│contract │contract │derivate │
│ │ │ │ │ │ │derivat │derivat │ │
├────────┼──────────┼────────┼─────────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┼─────────┤
│Col. 31 │Col. 32 │Col. 33 │Col. 34 │Col. 35 │Col. 36 │Col. 37 │Col. 38 │Col. 39 │
└────────┴──────────┴────────┴─────────────┴─────────────┴──────────┴─────────┴─────────────┴─────────┘

        Instrucţiuni de completare
        Câmpurile se completează după cum urmează:

┌────┬─────────────────┬─────────────────┐
│Nr. │Denumirea │Descrierea │
│crt.│câmpului │câmpului │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Codul comenzii va│
│ │ │avea una dintre │
│ │ │următoarele │
│1 │Codul de comandă │valori: 1 = │
│ │ │raportare │
│ │ │iniţială; 5 = │
│ │ │raportare │
│ │ │rectificativă. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Codul entităţii │
│ │Codul │raportoare, aşa │
│2 │administratorului│cum este │
│ │ │înregistrat în │
│ │ │Registrul A.S.F. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Codul fondului, │
│3 │Codul fondului │aşa cum este │
│ │ │înregistrat în │
│ │ │Registrul A.S.F. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va completa │
│ │ │pentru toate │
│4 │Data evaluării │codurile de activ│
│ │ │cu data de │
│ │ │referinţă a │
│ │ │raportării. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va completa │
│ │ │pentru toate │
│5 │Codul activului │codurile de activ│
│ │ │cu codul de activ│
│ │ │conform anexei │
│ │ │nr. 2 la normă. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va completa │
│ │ │pentru toate │
│ │ │codurile de activ│
│6 │Denumirea │cu denumirea │
│ │activului │activului aferent│
│ │ │codului de activ │
│ │ │conform anexei │
│ │ │nr. 2 la normă. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va completa cu│
│ │ │"C" pentru tipul │
│ │ │de acţiune │
│ │ │ordinară/comună │
│ │ │sau cu "P" pentru│
│ │ │tipul de acţiune │
│ │ │preferenţială. Se│
│ │ │va completa │
│ │ │pentru activele │
│ │ │AP124110, │
│ │ │AP124120, │
│7 │Tipul acţiunii │AP124210, │
│ │ │AP124220, │
│ │ │AP124310, │
│ │ │AP124320, │
│ │ │AP124410, │
│ │ │AP124420, │
│ │ │AP171000 (după │
│ │ │caz), AP172000 │
│ │ │(după caz), │
│ │ │AP181000 (după │
│ │ │caz), AP190000 │
│ │ │(după caz). │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va completa cu│
│ │ │codul ISIN │
│ │ │aferent │
│ │ │instrumentului │
│ │ │financiar. Se va │
│ │ │completa pentru │
│ │ │codurile de │
│ │ │activ: AP113000, │
│ │ │AP121000, │
│ │ │AP122000, │
│ │ │AP123100, │
│ │ │AP123200, │
│ │ │AP123300, │
│ │ │AP124110, │
│ │ │AP124120, │
│ │ │AP124210, │
│ │ │AP124220, │
│ │ │AP124310, │
│ │ │AP124320, │
│ │ │AP124410, │
│ │ │AP124420, │
│ │ │AP124500, │
│ │ │AP125000, │
│ │ │AP131100 (după │
│ │ │caz)1, AP131200 │
│ │ │(după caz), │
│ │ │AP131300 (după │
│ │ │caz), AP132000, │
│ │ │AP133000 (după │
│ │ │caz), AP134000 │
│ │ │(după caz), │
│ │ │AP135000, │
│ │ │AP136000 (după │
│ │ │caz), AP137000 │
│8 │ISIN │(după caz), │
│ │ │AP171000 (după │
│ │ │caz), AP172000 │
│ │ │(după caz), │
│ │ │AP173000 (după │
│ │ │caz), AP181000 │
│ │ │(după caz), │
│ │ │AP182000 (după │
│ │ │caz), AP183000 │
│ │ │(după caz), │
│ │ │AP190000 (după │
│ │ │caz), AP321300, │
│ │ │AP321400, │
│ │ │AP322000, │
│ │ │AP400000, │
│ │ │AP531000 (după │
│ │ │caz), AP532000, │
│ │ │AP533000 (după │
│ │ │caz), AP534000 │
│ │ │(după caz), │
│ │ │AP535000 (după │
│ │ │caz) şi AP630000.│
│ │ │1După caz - se │
│ │ │completează dacă │
│ │ │este aplicabil; │
│ │ │în caz contrar, │
│ │ │câmpul nu se │
│ │ │completează. Se │
│ │ │referă la toate │
│ │ │situaţiile în │
│ │ │care în │
│ │ │instrucţiunea de │
│ │ │completare a │
│ │ │anexei nr. 4 │
│ │ │apare sintagma │
│ │ │"după caz". │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Simbolul pieţei │
│ │ │de la care se │
│ │ │foloseşte preţul │
│ │ │pentru evaluarea │
│ │ │activelor. Pentru│
│ │ │activele │
│ │ │achiziţionate în │
│ │ │ofertă publică │
│ │ │primară şi care │
│ │ │nu sunt încă │
│ │ │admise la │
│ │ │tranzacţionare pe│
│ │ │o piaţă │
│ │ │reglementată se │
│ │ │va completa cu │
│ │ │IPO. Pentru │
│ │ │activele evaluate│
│ │ │conform │
│ │ │cotaţiilor │
│ │ │furnizate de │
│ │ │Bloomberg Finance│
│ │ │L.P. se va │
│ │ │completa cu BLMG.│
│ │ │Pentru activele │
│ │ │evaluate conform │
│ │ │cotaţiilor │
│ │ │furnizate de │
│ │ │Thomson Reuters │
│ │ │S.A. se va │
│ │ │completa cu REUT.│
│ │ │Pentru activele │
│ │ │evaluate în │
│ │ │funcţie de o │
│ │ │cotaţie furnizată│
│ │ │de o │
│ │ │contrapartidă se │
│ │ │va completa cu │
│ │ │OTC. Câmpul │
│ │ │simbol piaţă se │
│ │ │va completa cu │
│ │ │NA: a) în cazul │
│ │ │în care preţul de│
│ │ │pe bursă/de la │
│ │ │furnizor este mai│
│ │ │vechi de 180 de │
│ │ │zile şi preţul de│
│ │ │achiziţie mediu │
│ │ │ponderat este mai│
│ │Simbolul pieţei │mic decât ultimul│
│9 │de evaluare/sursa│preţ folosit în │
│ │evaluării │evaluare sau b) │
│ │ │în orice alt caz │
│ │ │neprevăzut în │
│ │ │situaţiile │
│ │ │anterioare. Se va│
│ │ │completa pentru │
│ │ │AP113000, │
│ │ │AP121000, │
│ │ │AP122000, │
│ │ │AP123100, │
│ │ │AP123200, │
│ │ │AP123300, │
│ │ │AP124110, │
│ │ │AP124120, │
│ │ │AP124210, │
│ │ │AP124220, │
│ │ │AP124310, │
│ │ │AP124320, │
│ │ │AP124410, │
│ │ │AP124420, │
│ │ │AP124500, │
│ │ │AP125000, │
│ │ │AP132000, │
│ │ │AP133000 (după │
│ │ │caz), AP135000, │
│ │ │AP136000 (după │
│ │ │caz), AP137000 │
│ │ │(după caz), │
│ │ │AP161100, │
│ │ │AP161200, │
│ │ │AP162100 (după │
│ │ │caz), AP 162200 │
│ │ │(după caz), │
│ │ │AP171000 (după │
│ │ │caz), AP172000 │
│ │ │(după caz), AP │
│ │ │173000 (după │
│ │ │caz), AP181000 │
│ │ │(după caz), │
│ │ │AP182000 (după │
│ │ │caz), AP183000 │
│ │ │(după caz), │
│ │ │AP190000 (după │
│ │ │caz), AP321300, │
│ │ │AP321400, │
│ │ │AP322000, │
│ │ │AP400000, │
│ │ │AP630000 (după │
│ │ │caz). │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va completa cu│
│ │ │codul de │
│ │ │identificare │
│ │ │fiscală din ţara │
│ │ │emitentului │
│ │ │instrumentului │
│ │ │financiar sau │
│ │ │contrapartidei, │
│ │ │după caz. Pentru │
│ │ │activele │
│ │ │AP111000, │
│ │ │AP112000, │
│ │ │AP511000 se va │
│ │ │completa cu codul│
│ │ │de identificare │
│ │ │fiscală al │
│ │ │sediului central │
│ │ │al sucursalei │
│ │ │bancare din ţara │
│ │ │respectivă. │
│ │ │Pentru activele │
│ │ │AP114000, │
│ │ │AP162100, │
│ │ │AP162200, │
│ │ │AP163100, │
│ │ │AP163200, │
│ │ │AP164100, │
│ │ │AP164200, │
│ │ │AP165100 şi │
│ │ │AP165200 se va │
│ │ │completa cu codul│
│ │ │de identificare │
│ │ │fiscală al │
│ │ │contrapartidei cu│
│ │ │care este │
│ │ │încheiată │
│ │ │tranzacţia │
│10 │CUI emitent │respectivă. │
│ │ │Pentru activele │
│ │ │AP131100, │
│ │ │AP131200, │
│ │ │AP131300, │
│ │ │AP132000, │
│ │ │AP133000, │
│ │ │AP134000, │
│ │ │AP135000, │
│ │ │AP136000, │
│ │ │AP137000, │
│ │ │AP172000 (după │
│ │ │caz), AP183000 │
│ │ │(după caz), │
│ │ │AP630000 se va │
│ │ │completa cu codul│
│ │ │de identificare │
│ │ │fiscală al │
│ │ │emitentului │
│ │ │respectiv. Nu se │
│ │ │va completa │
│ │ │pentru activele │
│ │ │AP161100, │
│ │ │AP161200, │
│ │ │AP533000, │
│ │ │AP534000, │
│ │ │AP535000. Pentru │
│ │ │toate celelalte │
│ │ │active se va │
│ │ │completa cu codul│
│ │ │de identificare │
│ │ │fiscală al │
│ │ │emitentului. În │
│ │ │cazul AP520000 se│
│ │ │va completa cu │
│ │ │CUI al │
│ │ │emitentului/ │
│ │ │contrapartidei. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va completa cu│
│ │ │denumirea │
│ │ │emitentului sau a│
│ │ │contrapartidei. │
│ │ │Se vor aplica │
│ │ │regulile de │
│ │ │completare de la │
│ │ │coloana "CUI │
│ │ │emitent" şi se va│
│ │ │completa cu │
│ │ │denumirea │
│ │ │emitentului sau a│
│ │ │contrapartidei, │
│ │ │după caz. │
│ │ │Excepţie fac │
│ │ │activele │
│ │ │AP131100, │
│ │ │AP131200, │
│ │Denumirea │AP131300, │
│11 │emitentului/ │AP132000, │
│ │contrapartidei │AP133000, │
│ │ │AP134000, │
│ │ │AP135000, │
│ │ │AP136000, │
│ │ │AP137000, │
│ │ │AP172000, │
│ │ │AP183000, │
│ │ │AP630000, pentru │
│ │ │care se vor │
│ │ │completa atât │
│ │ │denumirea │
│ │ │fondului, cât şi │
│ │ │denumirea │
│ │ │emitentului │
│ │ │respectiv sub │
│ │ │formatul: │
│ │ │"denumire fond/ │
│ │ │denumire │
│ │ │emitent". │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va completa cu│
│ │ │codul ţării în │
│ │ │care este │
│ │ │localizat sediul │
│ │ │social al │
│ │ │emitentului/ │
│ │ │contrapartidei. │
│ │ │Pentru codul │
│ │ │AP131100, │
│ │ │AP131200, │
│ │ │AP131300, │
│ │ │AP132000, │
│ │ │AP133000, │
│ │ │AP134000, │
│ │ │AP135000, │
│ │Codul ţării │AP136000, │
│12 │emitentului/ │AP137000, │
│ │contrapartidei │AP172000, │
│ │ │AP183000, │
│ │ │AP630000 se va │
│ │ │utiliza codul │
│ │ │ţării în care │
│ │ │este localizat │
│ │ │emitentul. Se va │
│ │ │completa pentru │
│ │ │toate activele, │
│ │ │cu excepţia │
│ │ │AP161100, │
│ │ │AP161200, │
│ │ │AP400000, │
│ │ │AP533000, │
│ │ │AP534000, │
│ │ │AP535000. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va completa cu│
│ │ │codul monedei în │
│ │ │care este emis/ │
│ │ │evaluat activul. │
│ │ │Se va completa │
│ │ │pentru toate │
│ │ │activele cu codul│
│ │ │monedei în care │
│ │ │este emis acel │
│ │ │activ/încheiată │
│ │Codul monedei în │acea tranzacţie. │
│13 │care este emis/ │Fac excepţie │
│ │evaluat activul │activele care │
│ │ │sunt │
│ │ │tranzacţionate pe│
│ │ │mai multe pieţe, │
│ │ │unde se va trece │
│ │ │codul monedei în │
│ │ │care este evaluat│
│ │ │activul, │
│ │ │indiferent de │
│ │ │moneda de │
│ │ │achiziţie. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va completa cu│
│ │ │valoarea la zi a │
│ │ │activului în │
│ │ │moneda în care │
│ │ │acesta este emis/│
│ │ │evaluat. Se vor │
│ │ │aplica regulile │
│ │ │de la coloana nr.│
│ │ │13 "Codul monedei│
│ │ │în care este emis│
│ │ │/evaluat │
│ │ │activul". Se va │
│ │ │completa pentru │
│ │ │toate activele. │
│ │ │Pentru activele │
│ │ │AP161100, │
│ │Valoarea la zi a │AP161200, │
│ │activului în │AP162100, │
│14 │moneda în care │AP162200, │
│ │acesta este emis/│AP163100, │
│ │evaluat │AP163200, │
│ │ │AP164100 şi │
│ │ │AP164200 se va │
│ │ │completa cu │
│ │ │valoarea la zi a │
│ │ │contractelor │
│ │ │respective. │
│ │ │Pentru activele │
│ │ │AP165100 şi AP │
│ │ │165200 se va │
│ │ │completa cu │
│ │ │valoarea la zi a │
│ │ │garanţiei/marjei/│
│ │ │colateralului │
│ │ │constituite, │
│ │ │inclusiv valoarea│
│ │ │la zi a dobânzii │
│ │ │acumulate. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va completa cu│
│ │ │valoarea │
│ │ │echivalentă în │
│ │ │lei a coloanei │
│ │ │"Valoarea la zi a│
│ │ │activului în │
│ │ │moneda în care │
│ │ │acesta este emis/│
│ │ │evaluat", │
│ │Valoarea │calculată conform│
│15 │echivalentă în │prevederilor │
│ │lei a activului │normelor privind │
│ │ │investirea şi │
│ │ │evaluarea │
│ │ │activelor │
│ │ │fondurilor de │
│ │ │pensii │
│ │ │ocupaţionale. Se │
│ │ │va completa │
│ │ │pentru toate │
│ │ │activele. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va completa cu│
│ │ │numărul de │
│ │ │unităţi deţinute │
│ │ │din activul │
│ │ │respectiv. Nu se │
│ │ │va completa │
│ │ │pentru activele │
│ │ │AP111000, │
│ │ │AP112000, │
│ │ │AP114000, │
│16 │Cantitatea │AP163100, │
│ │ │AP163200, │
│ │ │AP164100, │
│ │ │AP164200, │
│ │ │AP511000, │
│ │ │AP512000, │
│ │ │AP520000, │
│ │ │AP531000, │
│ │ │AP532000, │
│ │ │AP533000, │
│ │ │AP534000, │
│ │ │AP535000. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va completa cu│
│ │ │preţul de │
│ │ │evaluare a │
│ │ │activului în │
│ │ │unitatea de │
│ │ │monedă exprimată │
│ │ │în coloana "Codul│
│ │Preţul unitar de │monedei în care │
│17 │evaluare │este emis/evaluat│
│ │ │activul", pentru │
│ │ │o unitate de │
│ │ │măsură. Pentru │
│ │ │instrumentele │
│ │ │financiare cu │
│ │ │venit fix se │
│ │ │înscrie preţul │
│ │ │net. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va completa cu│
│ │ │codul monedei în │
│ │Codul monedei în │care este │
│ │care este │achiziţionat │
│18 │achiziţionat │activul, │
│ │activul │indiferent de │
│ │ │codul monedei în │
│ │ │care este evaluat│
│ │ │acesta. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va completa cu│
│ │ │valoarea totală │
│ │ │de achiziţie/ │
│ │ │constituire a │
│ │ │activului │
│ │ │respectiv. Pentru│
│ │ │activele │
│ │ │AP112000, │
│ │ │AP114000 se va │
│ │ │completa cu │
│ │ │valoarea de │
│ │ │constituire. │
│ │ │Pentru activele │
│ │ │AP113000, │
│ │ │AP121000, │
│ │ │AP122000, │
│ │ │AP123100, │
│ │ │AP123200, │
│ │ │AP123300, │
│ │ │AP124110, │
│ │ │AP124120, │
│ │ │AP124210, │
│ │ │AP124220, │
│ │ │AP124310, │
│ │ │AP124320, │
│ │ │AP124410, │
│ │ │AP124420, │
│ │ │AP124500, │
│ │ │AP125000, │
│ │ │AP131100, │
│ │ │AP131200, │
│ │Valoarea totală │AP131300, │
│19 │de achiziţie/ │AP132000, │
│ │constituire │AP133000, │
│ │ │AP134000, │
│ │ │AP135000, │
│ │ │AP136000, │
│ │ │AP137000, │
│ │ │AP171000, │
│ │ │AP172000, AP │
│ │ │173000, AP181000,│
│ │ │AP182000, │
│ │ │AP183000, │
│ │ │AP190000 (după │
│ │ │caz), AP321300, │
│ │ │AP321400, │
│ │ │AP322000, │
│ │ │AP400000 şi │
│ │ │AP630000 se va │
│ │ │completa cu │
│ │ │valoarea totală │
│ │ │de achiziţie. │
│ │ │Pentru │
│ │ │instrumentele │
│ │ │achiziţionate pe │
│ │ │mai multe pieţe, │
│ │ │în monede │
│ │ │diferite, se va │
│ │ │completa cu │
│ │ │echivalentul │
│ │ │monetar în moneda│
│ │ │de evaluare, la │
│ │ │cursul oficial de│
│ │ │la data │
│ │ │achiziţiei. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va completa cu│
│ │ │valoarea nominală│
│ │ │a unei unităţi de│
│ │ │activ sau cu │
│ │ │valoarea totală a│
│ │ │marjei/ │
│ │ │colateralului, │
│ │ │după caz. Pentru │
│ │ │activele │
│ │ │AP113000, │
│ │ │AP121000, │
│ │ │AP122000, │
│ │ │AP123100, │
│ │ │AP123200, │
│ │ │AP123300, │
│ │ │AP124110, │
│ │ │AP124120, │
│ │ │AP124210, │
│ │ │AP124220, │
│ │ │AP124310, │
│ │ │AP124320, │
│ │ │AP124410, │
│ │ │AP124420, │
│ │ │AP125000, │
│ │ │AP171000, │
│ │ │AP172000 (după │
│ │ │caz), AP173000 │
│ │ │(după caz), │
│ │ │AP181000 (după │
│ │ │caz), AP182000 │
│20 │Valoarea nominală│(după caz), │
│ │/marjă/colateral │AP183000 (după │
│ │ │caz), AP190000 │
│ │ │(după caz), │
│ │ │AP321300, │
│ │ │AP321400, │
│ │ │AP322000, │
│ │ │AP400000 se va │
│ │ │completa cu │
│ │ │valoarea nominală│
│ │ │a unei unităţi de│
│ │ │activ. Pentru │
│ │ │activele AP165100│
│ │ │şi AP165200 se va│
│ │ │completa cu │
│ │ │valoarea │
│ │ │garanţiei/marjei/│
│ │ │colateralului │
│ │ │constituite │
│ │ │aferentă │
│ │ │contrapărţii │
│ │ │respective. │
│ │ │Pentru │
│ │ │instrumentele │
│ │ │tranzacţionate pe│
│ │ │mai multe pieţe │
│ │ │se va completata │
│ │ │cu valoarea │
│ │ │nominală │
│ │ │corespunzătoare │
│ │ │sursei de │
│ │ │evaluare. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va completa cu│
│ │ │valoarea dobânzii│
│ │ │acumulate pentru │
│ │ │activul │
│ │ │respectiv. Pentru│
│ │ │activele AP112000│
│ │ │şi AP114000 se va│
│ │ │completa cu │
│ │ │valoarea dobânzii│
│ │ │acumulate la zi │
│ │ │minus orice sume │
│ │ │primite ca │
│ │ │dobândă în avans │
│ │ │pentru activul │
│ │ │respectiv. Pentru│
│ │ │activele │
│ │ │AP121000, │
│ │ │AP122000, │
│ │ │AP123100, │
│ │ │AP123200, │
│ │ │AP123300, │
│ │ │AP125000, AP │
│ │ │173000, AP182000,│
│21 │Dobândă curentă │AP190000 (după │
│ │ │caz), AP321400, │
│ │ │AP322000 şi │
│ │ │AP400000 se va │
│ │ │completa cu │
│ │ │valoarea dobânzii│
│ │ │acumulate │
│ │ │aferente │
│ │ │cuponului curent.│
│ │ │Pentru activele │
│ │ │AP165100 şi │
│ │ │AP165200 se va │
│ │ │completa cu │
│ │ │valoarea la zi a │
│ │ │dobânzii │
│ │ │acumulate │
│ │ │aferente soldului│
│ │ │garanţiei/marjei/│
│ │ │colateralului │
│ │ │constituite, │
│ │ │conform │
│ │ │documentelor │
│ │ │primite de la │
│ │ │contraparte. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va completa cu│
│ │ │rata dobânzii/ │
│ │ │cuponului │
│ │ │aferente │
│ │ │activului │
│ │ │respectiv. Pentru│
│ │ │activele AP112000│
│ │ │şi AP114000 se va│
│ │ │completa cu rata │
│ │ │dobânzii │
│ │ │aferente. Pentru │
│ │ │activele │
│ │ │AP121000, │
│ │ │AP122000, │
│ │ │AP123100, │
│ │ │AP123200, │
│ │ │AP123200, │
│ │ │AP125000, │
│22 │Rata dobânzii │AP173000, │
│ │ │AP182000, │
│ │ │AP190000 (după │
│ │ │caz), AP321400, │
│ │ │AP322000, │
│ │ │AP400000 se va │
│ │ │completa cu │
│ │ │cuponul activului│
│ │ │respectiv. În │
│ │ │cazul activelor │
│ │ │cu rata dobânzii/│
│ │ │cuponul variabil,│
│ │ │se va trece │
│ │ │valoarea efectivă│
│ │ │a ratei dobânzii │
│ │ │utilizate în │
│ │ │calcularea │
│ │ │dobânzii curente │
│ │ │pentru data │
│ │ │raportării. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va completa cu│
│ │ │data emisiunii │
│ │ │activului │
│ │ │respectiv. Pentru│
│ │ │activele AP112000│
│ │ │se va completa cu│
│ │ │data constituirii│
│ │ │depozitului. │
│ │ │Pentru activele │
│ │ │AP114000 se va │
│ │ │completa cu data │
│ │ │încheierii │
│ │ │acordului. Pentru│
│ │ │activele │
│ │ │AP113000, │
│ │ │AP121000, │
│ │ │AP122000, │
│ │ │AP123100, │
│ │ │AP123200, │
│ │ │AP123300, │
│ │ │AP125000, AP │
│ │ │173000, AP182000,│
│ │ │AP321300, │
│ │ │AP321400, │
│ │ │AP322000 şi │
│ │ │AP400000 se va │
│ │ │completa cu data │
│ │ │iniţială a │
│ │ │emisiunii pentru │
│ │ │activul │
│ │ │respectiv. Pentru│
│ │ │activele │
│ │ │AP161100, │
│ │ │AP161200, │
│23 │Data emisiunii │AP162100, │
│ │ │AP162200, │
│ │ │AP163100, │
│ │ │AP163200, │
│ │ │AP164100 şi │
│ │ │AP164200 se va │
│ │ │completa cu data │
│ │ │începerii │
│ │ │contractului │
│ │ │respectiv │
│ │ │(inclusiv la │
│ │ │achiziţii │
│ │ │ulterioare). │
│ │ │Pentru activele │
│ │ │AP165100 şi │
│ │ │AP165200 se va │
│ │ │completa cu data │
│ │ │ultimei │
│ │ │actualizări a │
│ │ │garanţiei/marjei/│
│ │ │colateralului. │
│ │ │Pentru activele │
│ │ │AP531000 şi │
│ │ │AP532000 se va │
│ │ │completa cu data │
│ │ │de la care sunt │
│ │ │recunoscute │
│ │ │dividendele, │
│ │ │respectiv │
│ │ │cupoanele şi │
│ │ │principalul. │
│ │ │Pentru activele │
│ │ │AP190000, │
│ │ │AP533000 se va │
│ │ │completa după │
│ │ │caz. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va completa cu│
│ │ │data maturităţii/│
│ │ │scadenţei │
│ │ │activului │
│ │ │respectiv. Pentru│
│ │ │activele AP112000│
│ │ │se va completa cu│
│ │ │data maturităţii │
│ │ │depozitului. │
│ │ │Pentru activele │
│ │ │AP114000 se va │
│ │ │completa cu data │
│ │ │închiderii │
│ │ │acordului. Pentru│
│ │ │activele │
│ │ │AP113000, │
│ │ │AP121000, │
│ │ │AP122000, │
│ │ │AP123100, │
│ │ │AP123200, │
│ │ │AP123300, │
│ │ │AP125000, AP │
│ │ │173000, AP182000,│
│ │ │AP321300, │
│ │ │AP321400, │
│ │ │AP322000 şi │
│ │ │AP400000 se va │
│ │ │completa cu data │
│ │ │maturităţii │
│24 │Data maturităţii │activului. Pentru│
│ │ │activele │
│ │ │AP161100, │
│ │ │AP161200, │
│ │ │AP162100, │
│ │ │AP162200, │
│ │ │AP163100, │
│ │ │AP163200, │
│ │ │AP164100 şi │
│ │ │AP164200 se va │
│ │ │completa cu data │
│ │ │maturităţii │
│ │ │contractului │
│ │ │respectiv │
│ │ │(inclusiv la │
│ │ │achiziţii │
│ │ │ulterioare), data│
│ │ │maturităţii │
│ │ │reprezentând │
│ │ │ultima zi în care│
│ │ │contractul │
│ │ │produce efecte, │
│ │ │fără a lua în │
│ │ │calcul │
│ │ │eventualele zile │
│ │ │necesare │
│ │ │decontării. │
│ │ │Pentru activele │
│ │ │AP190000 se va │
│ │ │completa după │
│ │ │caz. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va completa cu│
│ │ │ISIN-ul │
│ │ │activului-suport.│
│ │ │În cazul în care │
│ │ │activul-suport nu│
│ │ │are ISIN se va │
│ │ │trece denumirea │
│ │ │acestuia. Pentru │
│ │ │activele AP114000│
│ │ │se va completa cu│
│ │ │ISIN-ul │
│ │ │titlurilor de │
│ │ │stat acceptate │
│ │ │drept colateral │
│ │ │în cadrul │
│ │ │acordului. Pentru│
│ │ │activele │
│ │ │AP161100, │
│ │ │AP161200, │
│ │ │AP162100, │
│ │ │AP162200, │
│ │ │AP163100, │
│ │ │AP163200, │
│25 │Activul-suport │AP164100 şi │
│ │ │AP164200 se va │
│ │ │completa fie cu │
│ │ │perechea valutară│
│ │ │pentru care se │
│ │ │încheie │
│ │ │contractul, fie │
│ │ │cu ISIN-ul │
│ │ │activului- │
│ │ │suport, iar │
│ │ │pentru cazurile │
│ │ │în care nu este │
│ │ │aplicabil se va │
│ │ │completa cu │
│ │ │simbolul/ │
│ │ │denumirea │
│ │ │activului-suport.│
│ │ │Pentru activele │
│ │ │AP190000, │
│ │ │AP531000, │
│ │ │AP532000 şi │
│ │ │AP533000 se va │
│ │ │completa după │
│ │ │caz. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va completa cu│
│ │ │multiplicatorul │
│ │ │activului-suport.│
│ │ │Pentru activele │
│ │ │AP114000 se va │
│ │ │completa cu │
│ │ │numărul de │
│ │ │unităţi de │
│ │ │activ-suport │
│ │ │acceptate drept │
│ │ │colateral în │
│ │ │cadrul acordului.│
│26 │Multiplicatorul │Pentru activele │
│ │ │AP161100, │
│ │ │AP161200, │
│ │ │AP162100 şi │
│ │ │AP162200 se va │
│ │ │completa cu │
│ │ │numărul de │
│ │ │unităţi de activ-│
│ │ │suport aferente │
│ │ │unui contract │
│ │ │încheiat. Pentru │
│ │ │activele AP190000│
│ │ │se va completa │
│ │ │după caz. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va completa │
│ │ │pentru activele │
│ │ │AP161100, │
│ │ │AP161200, │
│ │ │AP162100, │
│ │ │AP162200, │
│ │ │AP163100, │
│ │ │AP163200, │
│ │ │AP164100 şi │
│ │ │AP164200. Pentru │
│ │ │activele AP190000│
│ │ │se va completa │
│ │ │după caz. Se va │
│ │ │completa cu "C" │
│27 │Tipul │pentru poziţiile │
│ │contractului │long (de │
│ │ │cumpărare) şi cu │
│ │ │"V" pentru │
│ │ │poziţiile short │
│ │ │(de vânzare). │
│ │ │Pentru activele │
│ │ │AP165100 şi │
│ │ │AP165200 se va │
│ │ │completa cu MI │
│ │ │pentru garanţia/ │
│ │ │marja/colateralul│
│ │ │iniţială şi cu MV│
│ │ │pentru garanţia/ │
│ │ │marja/colateralul│
│ │ │variabilă. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va completa cu│
│ │ │"DA" ori "NU" în │
│ │ │funcţie de │
│ │ │îndeplinirea │
│ │ │condiţiilor de │
│ │ │investment grade │
│ │ │prevăzute în │
│ │ │normele privind │
│ │ │investirea şi │
│ │ │evaluarea │
│ │ │activelor │
│ │ │fondurilor de │
│ │ │pensii │
│ │ │ocupaţionale. Se │
│ │ │va completa │
│ │ │pentru activele │
│ │ │AP111000 şi │
│ │ │AP112000 în │
│ │ │funcţie de │
│ │ │îndeplinirea │
│ │ │condiţiilor de │
│ │ │investment grade │
│ │ │de instituţia │
│ │ │bancară unde este│
│ │ │constituit │
│ │ │activul; în cazul│
│ │ │în care │
│ │ │instituţia │
│ │ │bancară nu are │
│ │ │rating de la │
│ │ │nicio agenţie de │
│ │ │rating dintre │
│ │ │cele prevăzute de│
│ │ │normele privind │
│ │ │investirea şi │
│ │ │evaluarea │
│ │ │activelor │
│ │ │fondurilor de │
│ │ │pensii │
│ │ │ocupaţionale, se │
│ │ │va verifica şi se│
│ │ │va completa cu │
│ │ │"DA" sau cu "NU" │
│ │ │în funcţie de │
│ │ │ratingul │
│ │ │societăţii-mamă a│
│ │ │instituţiei de │
│ │ │credit │
│ │ │respective. │
│ │ │Pentru activele │
│ │ │AP113000, │
│ │ │AP121000, │
│ │ │AP122000, │
│ │ │AP123100, │
│ │ │AP123200, │
│ │ │AP123300, │
│ │ │AP125000, AP │
│ │ │173000 (după │
│ │ │caz), AP182000 │
│ │ │(după caz), │
│ │ │AP321300, │
│ │ │AP321400, │
│ │ │AP322000 şi │
│ │ │AP400000 se va │
│ │ │completa în │
│ │ │funcţie de │
│ │ │îndeplinirea │
│28 │Investment grade │condiţiilor de │
│ │ │investment grade │
│ │ │de activul │
│ │ │respectiv; în │
│ │ │cazul în care │
│ │ │activul nu are │
│ │ │rating de la │
│ │ │nicio agenţie de │
│ │ │rating dintre │
│ │ │cele prevăzute de│
│ │ │normele privind │
│ │ │investirea şi │
│ │ │evaluarea │
│ │ │activelor │
│ │ │fondurilor de │
│ │ │pensii │
│ │ │ocupaţionale, se │
│ │ │va verifica şi se│
│ │ │va completa cu │
│ │ │"DA" sau cu "NU" │
│ │ │în funcţie de │
│ │ │ratingul │
│ │ │emitentului │
│ │ │activului. Pentru│
│ │ │activele │
│ │ │AP162100, │
│ │ │AP162200 (după │
│ │ │caz), AP163100, │
│ │ │AP163200, │
│ │ │AP164100, │
│ │ │AP164200, │
│ │ │AP165100 şi │
│ │ │AP165200 se va │
│ │ │completa în │
│ │ │funcţie de │
│ │ │îndeplinirea │
│ │ │condiţiilor de │
│ │ │investment grade │
│ │ │de instituţia │
│ │ │bancară ce │
│ │ │acţionează drept │
│ │ │contrapartidă; în│
│ │ │cazul în care │
│ │ │instituţia │
│ │ │bancară nu are │
│ │ │rating de la │
│ │ │nicio agenţie de │
│ │ │rating dintre │
│ │ │cele prevăzute de│
│ │ │normele privind │
│ │ │investirea şi │
│ │ │evaluarea │
│ │ │activelor │
│ │ │fondurilor de │
│ │ │pensii │
│ │ │ocupaţionale, se │
│ │ │va verifica şi se│
│ │ │va completa cu │
│ │ │"DA" sau cu "NU" │
│ │ │în funcţie de │
│ │ │ratingul │
│ │ │societăţii-mamă a│
│ │ │instituţiei de │
│ │ │credit │
│ │ │respective. │
│ │ │Pentru activele │
│ │ │AP190000 se va │
│ │ │completa după │
│ │ │caz. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va completa cu│
│ │ │gradul de │
│ │ │ajustare al │
│ │ │activului │
│ │ │respectiv. Se va │
│ │ │completa pentru │
│29 │Ponderea aplicată│toate activele, │
│ │activului (%) │conform normei │
│ │ │privind │
│ │ │investirea │
│ │ │activelor │
│ │ │fondurilor de │
│ │ │pensii │
│ │ │ocupaţionale. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va completa cu│
│ │ │valoarea în lei a│
│ │ │activului │
│ │ │cumulată cu │
│ │ │valoarea │
│ │ │instrumentului │
│ │ │derivat (exclusiv│
│ │ │valoarea marjei │
│ │ │şi/sau │
│ │ │colateralului) │
│ │ │pentru activele │
│ │Valoarea │AP113000, │
│ │activului │AP121000, │
│30 │ajustată cu │AP122000, │
│ │valoarea │AP123100, │
│ │derivatului │AP123200, │
│ │ │AP123300, │
│ │ │AP125000, │
│ │ │AP321300, │
│ │ │AP321400, │
│ │ │AP322000, │
│ │ │AP400000. Pentru │
│ │ │toate celelalte │
│ │ │active se va │
│ │ │completa cu │
│ │ │valoarea │
│ │ │activului. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va completa cu│
│ │ │valoarea ajustată│
│ │ │în funcţie de │
│ │ │gradul de risc. │
│ │ │Valoarea va fi │
│ │ │obţinută prin │
│ │ │înmulţirea │
│ │ │valorii din │
│ │Valoarea ajustată│coloana "Valoarea│
│31 │la risc │activului │
│ │ │ajustată cu │
│ │ │valoarea │
│ │ │derivatului" cu │
│ │ │ponderea din │
│ │ │coloana "Ponderea│
│ │ │aplicată │
│ │ │activului". Se va│
│ │ │completa pentru │
│ │ │toate activele. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va completa cu│
│ │ │valoarea │
│ │ │noţională │
│ │ │folosită la │
│ │ │calculul plăţilor│
│ │ │în cadrul │
│ │ │contractului │
│ │ │financiar │
│ │ │derivat. Pentru │
│ │ │activele │
│ │ │AP161100, │
│ │ │AP161200, │
│ │ │AP162100, │
│ │ │AP162200, │
│ │Noţionalul │AP164100 şi │
│32 │fondului │AP164200 se va │
│ │ │completa cu │
│ │ │valoarea │
│ │ │noţionalului │
│ │ │aferent │
│ │ │contractului │
│ │ │derivat. Pentru │
│ │ │activele AP163100│
│ │ │şi AP163200 se va│
│ │ │completa cu │
│ │ │noţionalul │
│ │ │folosit la │
│ │ │calculul plăţilor│
│ │ │efectuate de fond│
│ │ │în cadrul │
│ │ │contractului. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va completa cu│
│ │ │codul monedei │
│ │ │noţionalului │
│ │ │folosit la │
│ │ │calculul plăţilor│
│ │ │efectuate de fond│
│ │ │în cadrul │
│ │ │contractului. Se │
│33 │Cod monedă │va completa │
│ │noţional fond │pentru activele │
│ │ │AP161100, │
│ │ │AP161200, │
│ │ │AP162100, │
│ │ │AP162200, │
│ │ │AP163100, │
│ │ │AP163200, │
│ │ │AP164100 şi │
│ │ │AP164200. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va completa cu│
│ │ │valoarea │
│ │ │noţională │
│ │ │folosită la │
│ │ │calculul plăţilor│
│ │ │în cadrul │
│ │ │contractului │
│ │ │financiar │
│ │ │derivat. Pentru │
│ │ │activele │
│ │ │AP161100, │
│ │ │AP161200, │
│ │ │AP162100, │
│ │ │AP162200, │
│ │ │AP164100 şi │
│34 │Noţional │AP164200 se va │
│ │contrapartidă │completa cu │
│ │ │valoarea │
│ │ │noţionalului │
│ │ │aferent │
│ │ │contractului │
│ │ │derivat. Pentru │
│ │ │activele AP163100│
│ │ │şi AP163200 se va│
│ │ │completa cu │
│ │ │noţionalul │
│ │ │folosit la │
│ │ │calculul plăţilor│
│ │ │efectuate de │
│ │ │contrapartidă în │
│ │ │cadrul │
│ │ │contractului. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va completa cu│
│ │ │codul monedei │
│ │ │noţionalului │
│ │ │folosit la │
│ │ │calculul plăţilor│
│ │ │efectuate de │
│ │ │contrapartidă în │
│ │ │cadrul │
│ │ │contractului │
│ │Cod monedă │financiar │
│35 │noţional │derivat. Se va │
│ │contrapartidă │completa pentru │
│ │ │activele │
│ │ │AP161100, │
│ │ │AP161200, │
│ │ │AP162100, │
│ │ │AP162200, │
│ │ │AP163100, │
│ │ │AP163200, │
│ │ │AP164100 şi │
│ │ │AP164200. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va completa cu│
│ │ │"DD" în cazul în │
│ │ │care noţionalul │
│ │ │se schimbă între │
│ │ │participanţii la │
│ │ │contract atât la │
│ │ │iniţierea │
│ │ │contractului, cât│
│ │ │şi la maturitatea│
│ │ │acestuia, se │
│ │ │completează cu │
│ │ │"ND" în cazul în │
│ │ │care noţionalul │
│ │ │se schimbă între │
│ │Noţionalul │participanţii la │
│36 │schimbat la │contract doar la │
│ │iniţiere/ │maturitate şi se │
│ │maturitate │completează cu │
│ │ │"NN" în cazul în │
│ │ │care noţionalul │
│ │ │nu se schimbă │
│ │ │între │
│ │ │participanţii la │
│ │ │contract nici la │
│ │ │iniţiere, nici la│
│ │ │maturitate. Se va│
│ │ │completa pentru │
│ │ │activele │
│ │ │AP163100, │
│ │ │AP163200, │
│ │ │AP164100 şi │
│ │ │AP164200. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va completa cu│
│ │ │cotaţia (curs │
│ │ │valutar/rată │
│ │ │dobândă) aplicată│
│ │ │noţionalului │
│ │ │folosită la │
│ │ │calculul plăţilor│
│ │ │în cadrul │
│ │ │contractului │
│ │ │financiar │
│ │ │derivat. Se va │
│ │ │completa pentru │
│ │ │activele │
│ │ │AP161100, │
│ │Obligaţii de │AP161200, │
│37 │plată fond │AP162100, │
│ │conform contract │AP162200, │
│ │derivat │AP164100 şi │
│ │ │AP164200 cu │
│ │ │cotaţia aferentă │
│ │ │contractului. Se │
│ │ │va completa │
│ │ │pentru activele │
│ │ │AP163100 şi │
│ │ │AP163200 cu │
│ │ │cotaţia aplicată │
│ │ │noţionalului în │
│ │ │baza căruia │
│ │ │fondul de pensii │
│ │ │ocupaţionale │
│ │ │efectuează │
│ │ │plăţile. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va completa cu│
│ │ │cotaţia (curs │
│ │ │valutar/rată │
│ │ │dobândă) aplicată│
│ │ │noţionalului │
│ │ │folosită la │
│ │ │calculul plăţilor│
│ │ │în cadrul │
│ │ │contractului │
│ │ │financiar │
│ │ │derivat. Se va │
│ │ │completa pentru │
│ │ │activele │
│ │Obligaţii de │AP161100, │
│ │plată contra- │AP161200, │
│38 │partidă conform │AP162100, │
│ │contract derivat │AP162200, │
│ │ │AP164100 şi │
│ │ │AP164200 cu │
│ │ │cotaţia aferentă │
│ │ │contractului. Se │
│ │ │va completa │
│ │ │pentru activele │
│ │ │AP163100 şi │
│ │ │AP163200 cu │
│ │ │cotaţia aplicată │
│ │ │noţionalului în │
│ │ │baza căruia │
│ │ │contrapartida │
│ │ │efectuează │
│ │ │plăţile. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se va completa cu│
│ │ │modalitatea de │
│ │ │decontare a │
│ │ │contractelor │
│ │ │financiare │
│ │ │derivate. Pentru │
│ │ │contractele │
│ │ │financiare │
│ │ │derivate cu │
│ │ │decontare în │
│ │ │fonduri se va │
│ │ │completa cu "F", │
│ │ │iar pentru │
│ │Tip decontare │contractele │
│39 │contracte │financiare │
│ │derivate │derivate cu │
│ │ │decontare cu │
│ │ │livrare se va │
│ │ │completa cu "L". │
│ │ │Se va completa │
│ │ │pentru activele │
│ │ │AP161100, │
│ │ │AP161200, │
│ │ │AP162100, │
│ │ │AP162200, │
│ │ │AP163100, │
│ │ │AP163200, │
│ │ │AP164100 şi │
│ │ │AP164200. │
└────┴─────────────────┴─────────────────┘    ANEXA 5

                       Raport privind investiţiile fiecărui fond
                               la data de ...............
                               Instrucţiuni de completare
        Raportul trebuie să conţină cel puţin următoarele elemente:
    a) aspecte privind conformarea cu principiile prevăzute în declaraţia privind politica de investiţii;
    b) structura portofoliului de investiţii la sfârşitul perioadei de raportare;
    c) procentul activelor unui fond investite într-o singură societate sau în fiecare clasă de active ale acesteia;

        Întocmit .................

    ANEXA 6

                          Raportul anual al administratorului
                           la data de ......................
                               Instrucţiuni de completare
        Raportul conţine cel puţin următoarele elemente cu privire la administrator şi la fondul pe care îl administrează:
    a) componenţa structurii de conducere;
    b) numele şi adresa acţionarilor care deţin mai mult de 5% din totalul acţiunilor şi procentul deţinut de aceştia din totalul acţiunilor;
    c) denumirea şi sediul depozitarului şi ale auditorului;
    d) principiile de guvernanţă pe care le aplică administratorul;
    e) detalii privind prospectul fondului;

        Întocmit ................

    ANEXA 7

                       Formular de nominalizare pentru persoanele
                             responsabile şi funcţii cheie
                               la data de ...............

┌──────────┬──────┬─────────┬────────────┬────┬──────┬─────────┐
│Cod │Cod │ │Cod │ │ │ │
│entitate │fond │Cod anexă│operaţiune │CNP │Numele│Prenumele│
│raportoare│de │raportată│de │ │ │ │
│ │pensii│ │nominalizare│ │ │ │
├──────────┼──────┼─────────┼────────────┼────┼──────┼─────────┤
│Col. 1 │Col. 2│Col. 3 │Col. 4 │Col.│Col. 6│Col. 7 │
│ │ │ │ │5 │ │ │
└──────────┴──────┴─────────┴────────────┴────┴──────┴─────────┘


┌───────┬─────┬─────┬───────┬─────┬───────┬─────┬──────────────┐
│ │ │ │Numărul│ │Numărul│ │ │
│Funcţia│Email│Email│de │Faxul│de │Data │Structura │
│ │ │CC │telefon│ │telefon│start│organizatorică│
│ │ │ │ │ │mobil │ │ │
├───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼───────┼─────┼──────────────┤
│Col. 8 │Col. │Col. │Col. 11│Col. │Col. 13│Col. │Col. 15 │
│ │9 │10 │ │12 │ │14 │ │
└───────┴─────┴─────┴───────┴─────┴───────┴─────┴──────────────┘

        Instrucţiuni de completare
    (1) Administratorul transmite informaţiile prevăzute în anexă pentru următoarele persoane:
    a) persoanelor responsabile cu întocmirea şi transmiterea fiecărui raport periodic;
    b) persoanelor responsabile cu publicarea informaţiilor pe pagina de internet a administratorului;
    c) membrii Consiliului de administraţie sau ai Consiliului de supraveghere, după caz;
    d) Directorii sau membrii Directoratului, după caz;
    e) fiecare persoană autorizată individual de către A.S.F. pentru exercitarea funcţiei.

    (2) După orice modificare a informaţiilor raportate administratorul transmite o nouă anexă cu informaţii complete şi actualizate referitoare la toate persoanele prevăzute la alin. (1).
    (3) Câmpurile se completează după cum urmează:

┌────┬──────────────┬──────────────────┐
│Nr. │Denumire câmp │Descriere câmp │
│crt.│ │ │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │ │Codul entităţii, │
│1 │Cod entitate │aşa cum este │
│ │raportoare │înregistrat în │
│ │ │Registrul A.S.F. │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │ │Codul fondului de │
│ │ │pensii, aşa cum │
│ │ │este înregistrat │
│ │Codul fondului│în Registrul │
│2 │de pensii │A.S.F. Se │
│ │ │completează numai │
│ │ │de către │
│ │ │administrator sau │
│ │ │depozitar. │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │ │Se completează cu │
│ │ │codul scurt │
│ │ │prevăzut în anexa │
│ │ │B. Pentru │
│ │ │raportarea │
│ │ │persoanelor care │
│3 │Cod anexă │sunt responsabile │
│ │raportată │cu publicarea de │
│ │ │informaţii pe │
│ │ │pagina de internet│
│ │ │a │
│ │ │administratorului,│
│ │ │se utilizează │
│ │ │codul WEB. │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │ │Se completează, │
│ │ │după caz, cu │
│ │ │următorul cod: │
│ │ │901 - nominalizare│
│ │ │persoană care │
│ │ │asigură conducerea│
│ │ │activităţii pentru│
│ │ │care se întocmeşte│
│ │ │raportarea către │
│ │ │A.S.F.; │
│ │ │902 - nominalizare│
│ │ │înlocuitor pentru │
│ │ │care asigură │
│ │ │conducerea │
│ │ │activităţii pentru│
│ │ │care se întocmeşte│
│ │ │raportarea către │
│ │ │A.S.F.; │
│ │ │903 - nominalizare│
│ │Cod operaţiune│persoană │
│4 │de │responsabilă cu │
│ │nominalizare │întocmirea şi │
│ │ │transmiterea │
│ │ │raportărilor către│
│ │ │A.S.F.; │
│ │ │904 - nominalizare│
│ │ │înlocuitor │
│ │ │persoană │
│ │ │responsabilă cu │
│ │ │întocmirea şi │
│ │ │transmiterea │
│ │ │raportărilor către│
│ │ │A.S.F; │
│ │ │909 - definire │
│ │ │cont de email │
│ │ │centralizator (la │
│ │ │acest cont vor fi │
│ │ │transmise toate │
│ │ │mesajele); │
│ │ │999 - alte │
│ │ │nominalizări. │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │ │Cod numeric │
│ │ │personal sau cod │
│5 │CNP │unic de │
│ │ │identificare în │
│ │ │registrul naţional│
│ │ │de evidenţă. │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│6 │Numele │Nume persoană │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│7 │Prenumele │Prenume persoană │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│8 │Funcţia │Funcţia deţinută │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │ │Email care va fi │
│ │ │folosit pentru │
│ │ │notificarea │
│ │ │persoanei de │
│ │ │contact/ │
│9 │Email │persoanelor de │
│ │ │contact. Se pot │
│ │ │utiliza una sau │
│ │ │mai multe adrese │
│ │ │de email, separate│
│ │ │prin virgulă. │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │ │Email CC. Poate fi│
│ │ │o adresă de email │
│10 │Email CC │sau o listă de │
│ │ │adrese de email, │
│ │ │separate prin │
│ │ │virgulă. │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │ │Număr de telefon │
│ │ │principal care va │
│ │ │fi folosit pentru │
│ │ │notificarea │
│11 │Numărul de │persoanei de │
│ │telefon │contact. Poate fi │
│ │ │o listă de numere │
│ │ │de telefon, │
│ │ │separate prin │
│ │ │virgulă. │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│12 │Fax-ul │Număr de fax. │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│13 │Numărul de │Număr de telefon │
│ │telefon mobil │mobil. │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │ │Data start de │
│ │ │nominalizare. │
│14 │Data start │Mandatul este │
│ │ │valabil cu │
│ │ │începere din "Data│
│ │ │start", inclusiv. │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │ │Structura │
│ │Structura │organizatorică din│
│15 │organizatorică│care face parte │
│ │ │persoana │
│ │ │respectivă. │
└────┴──────────────┴──────────────────┘    ANEXA 8

                 Balanţa de verificare analitică a conturilor contabile
                               la data de ...............

┌───────┬─────────────────┬────────┬─────────┬────────┬────────┬─────────┐
│Codul │ │ │ │Tipul │ │ │
│de │Codul │Codul │Data │planului│Simbolul│Denumirea│
│comandă│administratorului│fondului│evaluării│de │contului│contului │
│ │ │ │ │conturi │ │ │
├───────┼─────────────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┤
│Col. 1 │Col. 2 │Col. 3 │Col. 4 │Col. 5 │Col. 6 │Col. 7 │
└───────┴─────────────────┴────────┴─────────┴────────┴────────┴─────────┘


┌────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┐
│Soldurile │Totalul │Rulajele │Totalul │Soldurile │
│iniţiale │sumelor │lunii │sumelor │finale │
│ │precedente │curente │ │ │
├─────┬──────┼─────┬──────┼─────┬──────┼─────┬──────┼─────┬──────┤
│Debit│Credit│Debit│Credit│Debit│Credit│Debit│Credit│Debit│Credit│
├─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┤
│Col. │Col. 9│Col. │Col. │Col. │Col. │Col. │Col. │Col. │Col. │
│8 │ │10 │11 │12 │13 │14 │15 │16 │17 │
└─────┴──────┴─────┴──────┴─────┴──────┴─────┴──────┴─────┴──────┘

        Instrucţiuni de completare
        Câmpurile se completează după cum urmează:

┌────┬─────────────────┬──────────────────┐
│Nr. │Denumire câmp │Descriere câmp │
│crt.│ │ │
├────┼─────────────────┼──────────────────┤
│ │ │Codul comenzii va │
│ │ │avea una dintre │
│ │ │următoarele │
│1 │Codul de comandă │valori: 1 = │
│ │ │raportare │
│ │ │iniţială; 5 = │
│ │ │raportare │
│ │ │rectificativă │
├────┼─────────────────┼──────────────────┤
│ │ │Codul │
│ │Codul │administratorului,│
│2 │administratorului│aşa cum este │
│ │ │înregistrat în │
│ │ │Registrul A.S.F. │
├────┼─────────────────┼──────────────────┤
│ │ │Codul fondului de │
│ │ │pensii, aşa cum │
│ │ │este înregistrat │
│ │ │în Registrul │
│3 │Codul fondului │A.S.F. În cazul │
│ │ │raportărilor │
│ │ │pentru activitatea│
│ │ │proprie, câmpul nu│
│ │ │se completează. │
├────┼─────────────────┼──────────────────┤
│ │ │Data pentru care │
│4 │Data evaluării │se întocmeşte │
│ │ │balanţa. │
├────┼─────────────────┼──────────────────┤
│ │Tipul planului de│Tipul planului de │
│5 │conturi │conturi (SAP, SAA,│
│ │ │SAI, FND). │
├────┼─────────────────┼──────────────────┤
│ │ │Simbolul contului │
│ │ │conform planului │
│ │ │de conturi │
│6 │Simbolul contului│prevăzut de │
│ │ │reglementările │
│ │ │contabile din │
│ │ │sistemul de │
│ │ │pensii. │
├────┼─────────────────┼──────────────────┤
│ │ │Denumirea contului│
│ │Denumirea │contabil, conform │
│7 │contului │reglementărilor │
│ │ │contabile în │
│ │ │vigoare. │
├────┼─────────────────┼──────────────────┤
│ │ │Valoarea soldului │
│ │ │iniţial debitor/ │
│8 │Soldurile │creditor la 01 │
│ │iniţiale │ianuarie anul N, │
│ │ │unde N reprezintă │
│ │ │anul de raportare.│
├────┼─────────────────┼──────────────────┤
│ │ │Valoarea total │
│ │Totalul sumelor │sume precedente │
│9 │precedente │debitor/creditor, │
│ │ │inclusiv soldurile│
│ │ │iniţiale. │
├────┼─────────────────┼──────────────────┤
│ │Rulajele lunii │Valoarea rulajului│
│10 │curente │curent debitor/ │
│ │ │creditor. │
├────┼─────────────────┼──────────────────┤
│ │ │Valoarea totală a │
│ │ │sumelor debitor/ │
│ │ │creditor. Totalul │
│ │ │sumelor include şi│
│11 │Totalul sumelor │soldurile │
│ │ │iniţiale. Totalul │
│ │ │sumelor = Totalul │
│ │ │sumelor precedente│
│ │ │+ Rulajele lunii │
│ │ │curente. │
├────┼─────────────────┼──────────────────┤
│ │ │Valoarea soldului │
│12 │Soldurile finale │final al contului │
│ │ │debitor/creditor. │
└────┴─────────────────┴──────────────────┘


    ANEXA 9

                   Situaţia activelor care acoperă provizionul tehnic
                                 la data de ...........

┌───────┬──────────┬─────────────────┬────────┬────┬────┬─────────┬─────────┬────┬────────┬───────┬───────────┬───────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Simbol │ │Denumirea │Codul ţării│
│Codul │Codul │Codul │Codul │ │ │Data │Denumire │ │piaţă │CUI │emitentului│emitentului│
│de │entităţii │administratorului│fondului│Anul│Luna│evaluării│a │ISIN│evaluare│emitent│/ contra- │/ contra- │
│comandă│raportoare│ │ │ │ │ │activului│ │/ sursă │ │partidei │partidei │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │evaluare│ │ │ │
├───────┼──────────┼─────────────────┼────────┼────┼────┼─────────┼─────────┼────┼────────┼───────┼───────────┼───────────┤
│Col. 1 │Col.2 │Col. 3 │Col. 4 │Col.│Col.│Col. 7 │Col. 8 │Col.│Col. 10 │Col. 11│Col. 12 │Col. 13 │
│ │ │ │ │5 │6 │ │ │9 │ │ │ │ │
└───────┴──────────┴─────────────────┴────────┴────┴────┴─────────┴─────────┴────┴────────┴───────┴───────────┴───────────┘


┌───────┬─────────┬───────────┬──────────┬────────┬────────────┬───────────┬────────┬───────┬────────┬─────────┬───────────┐
│Codul │Valoarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│monedei│la zi a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│în care│activului│Valoarea │ │Preţul │Codul │Valoarea │ │ │ │ │ │
│este │în moneda│echivalentă│Cantitatea│unitar │monedei în │totală de │Valoarea│Dobândă│Rata │Data │Data │
│emis/ │în care │în lei a │ │de │care este │achiziţie/ │nominală│curentă│dobânzii│emisiunii│maturităţii│
│evaluat│acesta │activului │ │evaluare│achiziţionat│constituire│ │ │ │ │ │
│activul│este emis│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │/ evaluat│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────┼────────────┼───────────┼────────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┤
│Col. 14│Col. 15 │Col. 16 │Col. 17 │Col. 18 │Col. 19 │Col. 20 │Col. 21 │Col. 22│Col. 23 │Col. 24 │Col. 25 │
└───────┴─────────┴───────────┴──────────┴────────┴────────────┴───────────┴────────┴───────┴────────┴─────────┴───────────┘

        Instrucţiuni de completare
        Câmpurile se completează după cum urmează:

┌────┬─────────────────┬──────────────────┐
│Nr. │Denumirea │Descrierea │
│crt.│câmpului │câmpului │
├────┼─────────────────┼──────────────────┤
│ │ │Codul comenzii va │
│ │ │avea una dintre │
│ │ │următoarele │
│1 │Codul de comandă │valori: 1 = │
│ │ │raportare │
│ │ │iniţială; 5 = │
│ │ │raportare │
│ │ │rectificativă. │
├────┼─────────────────┼──────────────────┤
│ │ │Codul entităţii │
│ │Codul entităţii │raportoare, aşa │
│2 │raportoare │cum este │
│ │ │înregistrată în │
│ │ │Registrul A.S.F. │
├────┼─────────────────┼──────────────────┤
│ │ │Codul │
│ │Codul │administratorului,│
│3 │administratorului│aşa cum este │
│ │ │înregistrat în │
│ │ │Registrul A.S.F. │
├────┼─────────────────┼──────────────────┤
│ │ │Codul fondului, │
│4 │Codul fondului │aşa cum este │
│ │ │înregistrat în │
│ │ │Registrul A.S.F. │
├────┼─────────────────┼──────────────────┤
│ │ │Anul pentru care │
│5 │Anul │se face │
│ │ │raportarea. │
├────┼─────────────────┼──────────────────┤
│ │ │Luna pentru care │
│6 │Luna │se face │
│ │ │raportarea. │
├────┼─────────────────┼──────────────────┤
│ │ │Se va completa │
│ │ │pentru toate │
│7 │Data evaluării │codurile de activ │
│ │ │cu data de │
│ │ │referinţă a │
│ │ │raportării. │
├────┼─────────────────┼──────────────────┤
│ │ │Se va completa │
│ │Denumirea │pentru toate │
│8 │activului │codurile de activ │
│ │ │cu denumirea │
│ │ │activului. │
├────┼─────────────────┼──────────────────┤
│ │ │Se va completa cu │
│9 │ISIN │codul ISIN aferent│
│ │ │instrumentului │
│ │ │financiar. │
├────┼─────────────────┼──────────────────┤
│ │ │Simbolul pieţei de│
│ │ │la care se │
│ │ │foloseşte preţul │
│ │ │pentru evaluarea │
│ │ │activelor. Pentru │
│ │ │activele │
│ │ │achiziţionate în │
│ │ │ofertă publică │
│ │ │primară şi care nu│
│ │ │sunt încă │
│ │ │tranzacţionate se │
│ │ │va completa cu │
│ │ │IPO. Pentru │
│ │ │activele evaluate │
│ │ │conform cotaţiilor│
│ │ │furnizate de │
│ │ │Bloomberg Finance │
│ │ │L.P. se va │
│ │ │completa cu BLMG. │
│ │ │Pentru activele │
│ │ │evaluate conform │
│ │ │cotaţiilor │
│ │ │furnizate de │
│ │Simbol piaţă │Thomson Reuters │
│10 │evaluare/sursă │S.A se va completa│
│ │evaluare │cu REUT. Pentru │
│ │ │activele evaluate │
│ │ │în funcţie de o │
│ │ │cotaţie furnizată │
│ │ │de o contrapartidă│
│ │ │se va completa cu │
│ │ │OTC. Câmpul simbol│
│ │ │piaţă se va │
│ │ │completa cu N/A: │
│ │ │a) în cazul în │
│ │ │care preţul de pe │
│ │ │bursă/de la │
│ │ │furnizor este mai │
│ │ │vechi de 180 de │
│ │ │zile şi preţul de │
│ │ │achiziţie mediu │
│ │ │ponderat este mai │
│ │ │mic decât ultimul │
│ │ │preţ folosit în │
│ │ │evaluare sau b) în│
│ │ │orice alt caz │
│ │ │neprevăzut în │
│ │ │situaţiile │
│ │ │anterioare. │
├────┼─────────────────┼──────────────────┤
│ │ │Se va completa cu │
│ │ │codul de │
│ │ │identificare │
│11 │CUI emitent │fiscală din ţara │
│ │ │emitentului │
│ │ │instrumentului │
│ │ │financiar. │
├────┼─────────────────┼──────────────────┤
│ │ │Se va completa cu │
│ │ │denumirea │
│ │ │emitentului sau a │
│ │ │contrapartidei. Se│
│ │Denumirea │vor aplica │
│12 │emitentului/ │regulile de │
│ │contrapartidei │completare de la │
│ │ │coloana │
│ │ │"cui_emitent" şi │
│ │ │se va completa cu │
│ │ │denumirea │
│ │ │emitentului. │
├────┼─────────────────┼──────────────────┤
│ │ │Se va completa cu │
│ │ │codul ţării în │
│13 │Codul ţării │care este │
│ │emitentului │localizat sediul │
│ │ │social al │
│ │ │emitentului. │
├────┼─────────────────┼──────────────────┤
│ │ │Se va completa cu │
│ │ │codul monedei în │
│ │ │care este emis/ │
│ │ │evaluat activul. │
│ │ │Se va completa │
│ │ │pentru toate │
│ │ │activele cu codul │
│ │ │monedei în care │
│ │ │este emis acel │
│ │Codul monedei în │activ/încheiată │
│14 │care este emis/ │acea tranzacţie. │
│ │evaluat activul │Fac excepţie │
│ │ │activele care sunt│
│ │ │tranzacţionate pe │
│ │ │mai multe pieţe, │
│ │ │unde se va trece │
│ │ │codul monedei în │
│ │ │care este evaluat │
│ │ │activul, │
│ │ │indiferent de │
│ │ │moneda de │
│ │ │achiziţie. │
├────┼─────────────────┼──────────────────┤
│ │ │Se va completa cu │
│ │ │valoarea la zi a │
│ │ │activului în │
│ │ │moneda în care │
│ │Valoarea la zi a │acesta este emis/ │
│ │activului în │evaluat. Se vor │
│15 │moneda în care │aplica regulile de│
│ │acesta este emis/│la coloana nr. 13 │
│ │evaluat │"Codul monedei în │
│ │ │care este emis/ │
│ │ │evaluat activul". │
│ │ │Se va completa │
│ │ │pentru toate │
│ │ │activele. │
├────┼─────────────────┼──────────────────┤
│ │ │Se va completa cu │
│ │ │valoarea │
│ │ │echivalentă în lei│
│ │Valoarea │a coloanei │
│16 │echivalentă în │"Valoarea la zi a │
│ │lei a activului │activului în │
│ │ │moneda în care │
│ │ │acesta este emis/ │
│ │ │evaluat". │
├────┼─────────────────┼──────────────────┤
│ │ │Se va completa cu │
│17 │Cantitatea │numărul de unităţi│
│ │ │deţinute din │
│ │ │activul respectiv.│
├────┼─────────────────┼──────────────────┤
│ │ │Se va completa cu │
│ │ │preţul de evaluare│
│ │ │a activului în │
│ │ │unitatea de monedă│
│ │ │exprimată în │
│ │ │coloana "Codul │
│ │ │monedei în care │
│18 │Preţul unitar de │este emis/evaluat │
│ │evaluare │activul", pentru o│
│ │ │unitate de măsură.│
│ │ │Pentru │
│ │ │instrumentele │
│ │ │financiare cu │
│ │ │venit fix se │
│ │ │înscrie preţul │
│ │ │net. │
├────┼─────────────────┼──────────────────┤
│ │ │Se va completa cu │
│ │ │codul monedei în │
│ │Codul monedei în │care este │
│ │care este │achiziţionat │
│19 │achiziţionat │activul, │
│ │activul │indiferent de │
│ │ │codul monedei în │
│ │ │care este evaluat │
│ │ │acesta. │
├────┼─────────────────┼──────────────────┤
│ │ │Se va completa cu │
│ │Valoarea totală │valoarea totală de│
│20 │de achiziţie/ │achiziţie/ │
│ │constituire │constituire a │
│ │ │activului │
│ │ │respectiv. │
├────┼─────────────────┼──────────────────┤
│ │ │Se va completa cu │
│21 │Valoarea nominală│valoarea nominală │
│ │ │a unei unităţi de │
│ │ │activ. │
├────┼─────────────────┼──────────────────┤
│ │ │Se va completa cu │
│22 │Dobândă curentă │valoarea dobânzii │
│ │ │acumulate pentru │
│ │ │activul respectiv.│
├────┼─────────────────┼──────────────────┤
│ │ │Se va completa cu │
│ │ │rata dobânzii/ │
│23 │Rata dobânzii │cuponului aferente│
│ │ │activului │
│ │ │respectiv. │
├────┼─────────────────┼──────────────────┤
│ │ │Se va completa cu │
│24 │Data emisiunii │data emisiunii │
│ │ │activului │
│ │ │respectiv. │
├────┼─────────────────┼──────────────────┤
│ │ │Se va completa cu │
│ │ │data maturităţii /│
│25 │Data maturităţii │scadenţei │
│ │ │activului │
│ │ │respectiv. │
└────┴─────────────────┴──────────────────┘


    ANEXA 10

                         Informare privind drepturile de pensie
                               Instrucţiuni de completare
    (1) Informarea privind drepturile de pensie conţine cel puţin informaţiile prevăzute la art. 116 din Lege şi va fi prezentată astfel:
                         Informare privind drepturile de pensie
                               la data de ..............
        Nr. de înregistrare .................
    I. Datele de identificare ale participantului
        Numele şi prenumele ................ CNP ................ BI/CI Seria ........... Numărul...........
        Adresa de domiciliu ...................... Adresa de corespondenţă .................
        Adresa de e-mail: .................
        Numele fondului de pensii ocupaţionale ............
        Seria şi numărul actului individual de aderare ........ Data actului individual de aderare ............

    II. Informaţii cu privire la administratorul fondului de pensii ocupaţionale
    (a) Fondul de pensii ocupaţionale .......... este administrat de ............., al cărui capital social este în valoare de ........... . Activele fondului de pensii ocupaţionale sunt depozitate de către ............ Auditorul fondului de pensii este .................
    (b) Date de contact ale administratorului (telefon, fax, email etc.): ...............
    (c) Alte informaţii suplimentare puteţi obţine accesând site-ul ...........

    III. Informaţii generale cu privire la activul personal al participantului la 31 decembrie N
    (a) valoarea activului personal al participantului (b) x (c) ...............
    (b) număr de unităţi de fond acumulate în contul individual .................
    (c) valoarea unitară a activului net .................

    IV. Informaţii cu privire la garanţiile complete sau parţiale oferite de prospectul de pensii şi precizarea eventualelor documente care cuprind informaţii suplimentare cu privire la garanţii, dacă este cazul.
    V. Informaţii referitoare la proiecţiile privind contravaloarea activului personal, precum şi o declaraţie de declinare a responsabilităţii cu privire la faptul că proiecţiile pot diferi de valoarea finală a beneficiilor primite. Dacă proiecţiile de pensie au la bază proiecţii economice, respectivele informaţii oferă o variantă optimistă, precum şi o variantă pesimistă, ţinându-se cont de natura specifică a schemei de pensii.
    VI. Informaţii detaliate cu privire la activul personal al participantului

┌──────────┬───────────┬───────────────┬───────┬─────────┐
│ │ │ │ │Numărul │
│ │ │ │Numărul│de │
│ │Contribuţia│Contribuţia │de │unităţi │
│Luna │suportată │proprie a │unităţi│fond │
│ │de │participantului│fond │cumulat, │
│ │angajator │ │alocate│la │
│ │ │ │/lună │sfârşitul│
│ │ │ │ │lunii │
├──────────┼───────────┼───────────────┼───────┼─────────┤
│Col. 1 │Col. 2 │Col. 3 │Col. 4 │Col. 5 │
├──────────┼───────────┼───────────────┼───────┼─────────┤
│Sold │ │ │ │ │
│precedent │ │ │X │ │
│la 31.12. │ │ │ │ │
│N-1 │ │ │ │ │
├──────────┼───────────┼───────────────┼───────┼─────────┤
│Ianuarie │ │ │ │ │
├──────────┼───────────┼───────────────┼───────┼─────────┤
│Februarie │ │ │ │ │
├──────────┼───────────┼───────────────┼───────┼─────────┤
│Martie │ │ │ │ │
├──────────┼───────────┼───────────────┼───────┼─────────┤
│Aprilie │ │ │ │ │
├──────────┼───────────┼───────────────┼───────┼─────────┤
│Mai │ │ │ │ │
├──────────┼───────────┼───────────────┼───────┼─────────┤
│Iunie │ │ │ │ │
├──────────┼───────────┼───────────────┼───────┼─────────┤
│Iulie │ │ │ │ │
├──────────┼───────────┼───────────────┼───────┼─────────┤
│August │ │ │ │ │
├──────────┼───────────┼───────────────┼───────┼─────────┤
│Septembrie│ │ │ │ │
├──────────┼───────────┼───────────────┼───────┼─────────┤
│Octombrie │ │ │ │ │
├──────────┼───────────┼───────────────┼───────┼─────────┤
│Noiembrie │ │ │ │ │
├──────────┼───────────┼───────────────┼───────┼─────────┤
│Decembrie │ │ │ │ │
├──────────┼───────────┼───────────────┼───────┼─────────┤
│Sold final│ │ │ │ │
│la 31.12. │ │ │X │ │
│N │ │ │ │ │
└──────────┴───────────┴───────────────┴───────┴─────────