Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ANEXĂ COMUNĂ din 2019  la REZOLUŢIA nr. 318(74) din 17 mai 2019 şi REZOLUŢIA nr. 460(101) din 14 iunie 2019    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ANEXĂ COMUNĂ din 2019 la REZOLUŢIA nr. 318(74) din 17 mai 2019 şi REZOLUŢIA nr. 460(101) din 14 iunie 2019

EMITENT: Organizaţia Maritimă Internaţională
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 863 bis din 22 septembrie 2020
──────────
        Conţinută de ORDINUL nr. 1.688 din 25 august 2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 863 din 22 septembrie 2020.
──────────
                AMENDAMENTE LA CODUL INTERNAŢIONAL PENTRU CONSTRUCŢIA ŞI
             ECHIPAMENTUL NAVELOR PENTRU TRANSPORTUL ÎN VRAC AL PRODUSELOR
                            CHIMICE PERICULOASE (CODUL IBC)

    Capitolul 1 Generalităţi
    1. Secţiunea 1.3 existentă se înlocuieşte cu următoarea:
    "1.3. Definiţii
        Se aplică următoarele definiţii, cu excepţia cazului în care se prevede în mod expres altfel. (Definiţii suplimentare sunt date în diferite capitole).
    1.3.1. Încăperi de locuit sunt acele spaţii folosite ca încăperi sociale, coridoare, grupuri sanitare, cabine, birouri, infirmerii, săli de cinematograf, săli de jocuri şi distracţie, frizerii, oficii care nu conţin instalaţii de gătit şi spaţii similare.
        Încăperi sociale sunt acele părţi din încăperile de locuit care sunt folosite ca vestibule, săli de mese, locuri de odihnă şi alte spaţii similare permanent anexate.
    1.3.2. Administraţie înseamnă Guvernul statului al cărui pavilion nava este autorizată să-l arboreze. Pentru Administraţie (Port) a se vedea Administraţia portului.
    1.3.3. Dată de aniversare înseamnă ziua şi luna fiecărui an, care va corespunde datei de expirare a Certificatului International de conformitate pentru transportul în vrac al produselor chimice periculoase.
    1.3.4. Punct de fierbere este temperatura la care un produs are o presiune de vapori egală cu presiunea atmosferică.
    1.3.5. Lăţime (B) înseamnă lăţimea maximă la mijlocul navei, măsurată peste coaste pentru navele cu corp metalic şi peste bordaj pentru navele cu corp din orice alt material. Lăţimea (B) se va măsura în metri.
    1.3.6. Zona de marfă este acea parte a navei care conţine tancurile de marfă, tancurile de reziduuri, compartimentele pompelor de marfă, inclusiv compartimentele pompelor, coferdamurile, spaţiile de balast sau spaţiile goale adiacente tancurilor de marfă sau tancurilor de reziduuri, şi de asemenea suprafeţele punţii pe toată lungimea şi lăţimea părţii din navă de deasupra spaţiilor menţionate mai sus. Acolo unde tancurile independente sunt montate în spaţiile magaziilor, coferdamurilor, spaţiilor de balast sau spaţiilor goale situate la extremitatea pupa a spaţiului de magazie situat cel mai în pupa sau la extremitatea prova a spaţiului de magazie situat cel mai în prova, atunci ele sunt excluse din zona de marfă.
    1.3.7. Compartiment pompe de marfă este încăperea care conţine pompe şi accesoriile acestora destinate pentru manipularea produselor reglementate de Cod.
    1.3.8. Încăperi de serviciu pentru marfă sunt încăperi situate în interiorul zonei de marfă utilizate ca ateliere, chesoane şi magazii pentru echipamentul de manipulare a mărfii şi care au o suprafaţă mai mare de 2 mp.
    1.3.9. Tanc de marfă este o incintă etanşă proiectată pentru înmagazinat marfă.
    1.3.10. Nava cisternă pentru transportul produselor chimice este o navă de marfă construită sau adaptată şi folosită pentru transportul în vrac al oricărui produs lichid enumerat în capitolul 17.
    1.3.11. Coferdam este spaţiul de separare dintre doi pereţi etanşi sau punţi adiacente din oţel. Acest spaţiu poate fi un spaţiu gol sau un spaţiu de balast.
    1.3.12. Posturi de comandă sunt acele spaţii în care sunt amplasate staţia radio a navei sau echipamentul principal de navigaţie sau sursa de alimentare de urgenţă sau unde este centralizat echipamentul de înregistrare a incendiilor sau pentru controlul incendiilor. Acestea nu includ echipamente speciale de comandă pentru stingerea incendiului care pot fi amplasate, în modul cel mai practic, în zona de marfă.
    1.3.13. Produse chimice periculoase înseamnă orice produse chimice lichide desemnate ca prezentând un pericol pentru siguranţă, pe baza criteriilor de siguranţă pentru includerea produselor în capitolul 17.
    1.3.14. Densitate este raportul dintre masa şi volumul unui produs, exprimat în kg/mc. Aceasta se aplică lichidelor, gazelor şi vaporilor.
    1.3.15. Limite/interval de explozivitate/inflamabilitate sunt condiţiile care definesc starea în care se află un amestec de combustibil şi oxidant la care aplicarea unei surse externe de aprindere suficient de puternice este capabilă doar să producă inflamabilitate într-un aparat de încercare stabilit.
    1.3.16. Punct de aprindere este temperatura în grade Celsius, la care un produs degajă suficienţi vapori inflamabili pentru a se produce aprinderea. Valorile date în Cod sunt acelea pentru"încercarea în creuzet închis" obţinute cu ajutorul unui aparat omologat pentru determinarea punctului de aprindere.
    1.3.17. Degazare înseamnă procesul în care un sistem de ventilaţie portabil sau fix este utilizat pentru a introduce aer proaspăt într-un tanc pentru a reduce concentraţia de gaze sau vapori periculoşi la un nivel sigur pentru intrarea în tanc.
    1.3.18. Spaţiu de magazie este spaţiul încorporat în structura navei în care este situat un tanc de marfă independent.
    1.3.19. Independent înseamnă că o instalaţie de tubulaturi sau aerisire, de exemplu, nu este în niciun fel conectată la o altă instalaţie şi că nu este prevăzută cu mijloace care să permită o potenţială conectare la alte instalaţii.
    1.3.20. Lungime (L) înseamnă 96% din lungimea totală a liniei de plutire situată la o distanţă deasupra chilei egala cu 85% din înălţimea de construcţie minimă, măsurată de la faţa superioară a chilei, sau distanţa de la faţa exterioară a etravei până la axul cârmei la acea linie de plutire, luându-se valoarea mai mare dintre acestea. La navele proiectate pentru a naviga cu chila înclinată, linia de plutire la care este măsurată această lungime trebuie să fie paralelă cu linia de plutire proiectată. Lungimea (L) se măsoară în metri.
    1.3.21. Încăperi de maşini de categoria A sunt acele încăperi şi truncurile aferente acestor încăperi care conţin:
    .1 maşini cu combustie internă folosite pentru propulsia principală; sau
    .2 maşini cu combustie internă folosite în alte scopuri decât propulsia principală, unde astfel de agregate au o putere totală de cel puţin 375 kW; sau
    .3 orice căldare cu combustibil lichid sau orice unitate de combustibil lichid sau orice echipament de combustibil lichid altele decât căldările, cum ar fi generatoarele de gaz inert, incineratoarele etc.
    1.3.22. Încăperi de maşini reprezintă toate încăperile de maşini de categoria A şi toate celelalte încăperi care conţin maşini de propulsie, căldări, unităţi de combustibil lichid, maşini de abur şi motoare cu combustie internă, generatoare şi motoare electrice importante, staţie de alimentare a combustibilului, instalaţii frigorifice, instalaţii de stabilizare, instalaţii de ventilaţie şi climatizare, şi alte încăperi similare şi truncuri aferente acestor încăperi.
    1.3.23. MARPOL 73/78 înseamnă Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată de Protocolul din 1978 referitor la aceasta, aşa cum a fost amendat.
    1.3.24. Substanţă lichidă nocivă înseamnă orice substanţă indicată în coloana Categoriei de poluare din capitolul 17 sau 18 a Codului internaţional pentru produse chimice în vrac sau în Circulara MEPC.2 sau care este evaluată provizoriu pe baza prevederilor regulii 6.3 din Anexa II la MARPOL ca fiind în categoriile X, Y sau Z.
    1.3.25. Unitate de combustibil lichid este echipamentul folosit pentru pregătirea combustibilului în vederea alimentării căldării cu combustibil lichid sau echipamentul folosit pentru alimentarea cu combustibil încălzit către un motor cu combustie internă şi include orice pompe de presiune de combustibil, filtre şi încălzitoare care funcţionează cu combustibil la o presiune mai mare de 0,18 MPa.
    1.3.26. Organizaţie înseamnă Organizaţia Maritimă Internaţională (OMI).
    1.3.27. Permeabilitatea unui spaţiu înseamnă raportul dintre volumul spaţiului care se presupune a fi ocupat de apă şi volumul total al spaţiului respectiv.
    1.3.28. Administraţia portului înseamnă autoritatea competentă a ţării în portul căruia nava este încărcată sau descărcată.
    1.3.29. Produse este un termen comun utilizat atât pentru indicarea substanţelor lichide toxice cât şi pentru produsele chimice periculoase.
    1.3.30. Compartiment de pompe este o încăpere situată în zona de marfă, care conţine pompe şi accesoriile acestora pentru manipularea balastului şi a combustibilului lichid.
    1.3.31. Purjare înseamnă introducerea gazului inert într-un tanc care este deja într-o stare cu atmosferă inertă cu scopul de a reduce şi mai mult conţinutul de oxigen; şi/sau de a reduce conţinutul existent de vapori de hidrocarburi sau alţi vapori inflamabili la un nivel sub care combustia nu poate fi întreţinută dacă se introduce ulterior aer în tanc.
    1.3.32. Organizaţia recunoscută este o organizaţie autorizată de o Administraţie în conformitate cu regula 8.2.2 din anexa II din MARPOL şi cu regula XI-1/1 din SOLAS.
    1.3.33. Norme recunoscute sunt normele internaţionale sau naţionale aplicabile, acceptabile de către Administraţie sau normele stabilite şi aplicate de către o organizaţie care respectă normelor adoptate de Organizaţie şi care este recunoscută de către Administraţie.
    1.3.34. Temperatura de referinţă este temperatura la care presiunea vaporilor mărfii corespunde presiunii setate a supapei de reducere a presiunii.
    1.3.35. Separat înseamnă că o instalaţie cu tubulaturi pentru marfă sau o instalaţie de aerisire pentru marfă, de exemplu, nu este conectată la o altă instalaţie cu tubulaturi pentru marfă sau instalaţie de aerisire pentru marfă.
    1.3.36. Încăperi de serviciu sunt acele încăperi utilizate pentru bucătarii, oficii care conţin instalaţii de gătit, chesoane, camere pentru poştă şi valori, spaţii de depozitare, ateliere altele decât cele situate în încăperile de maşini şi încăperi similare, precum şi truncurile aferente acestora.
    1.3.37. SOLAS înseamnă Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, aşa cum a fost amendată.
    1.3.38. Presiune de vapori înseamnă presiunea de echilibru a vaporilor saturaţi de deasupra unui lichid, exprimată în Pascali (Pa), la o temperatură specificată.
    1.3.39. Spaţiu gol este un spaţiu închis situat în zona de marfă, în exteriorul unui tanc de marfă, altul decât un spaţiu de magazie, spaţiu de balast, tanc de combustibil lichid, compartiment de pompe marfă, compartiment de pompe sau orice spaţiu care, în mod normal, este folosit de către personal."

    2. Paragraful 1.5.1.2 se înlocuieşte cu următorul:
    "1.5.1.2. Organizaţia recunoscută menţionată la 1.3.32 trebuie să respecte prevederile SOLAS şi MARPOL şi Părţile 1 şi 2 ale Codului pentru Organizaţii Recunoscute (Cod RO), astfel cum au fost adoptate prin rezoluţiile MSC.349(92) şi MEPC.237(65), aşa cum pot fi modificate."


    Capitolul 15 Cerinţe speciale
    3. La paragraful 15.8.25.1, referinţa la paragraful "1.3.18" din al doilea set de paranteze se înlocuieşte cu "1.3.19".
    4. Secţiunea 15.15 se înlocuieşte cu următoarea:
    "15.15. Echipament de detectare a hidrogenului sulfurat (H2S) pentru lichide în vrac
    Echipamentul de detectare a hidrogenului sulfurat (H2S) trebuie să fie prevăzut la bordul navelor care transportă lichide în vrac predispuse la formarea H2S. Trebuie menţionat că utilizarea agenţilor de curăţare şi a biocidelor pentru a controla formarea H(2)S nu pot fi eficiente 100%. Pentru a satisface această cerinţă, pot fi utilizate instrumente de detectare a vaporilor toxici care respectă cerinţa de la 13.2.1 din Codul pentru testarea H(2)S."


    Capitolul 16 Cerinţe privind exploatarea
    5. Paragraful 16.2.7 se înlocuieşte cu următorul:
    "16.2.7. Atunci când se face referire la acest paragraf în coloana o din tabelul capitolului 17, marfa este supusă cerinţelor de prespălare din regula 13.7.1.4 din Anexa II la MARPOL."

    6. Textul complet al capitolelor 17, 18 şi 19 se înlocuieşte cu următorul:
    "    CAP. 17
    Rezumatul cerinţelor minime
    17.1. Amestecurile de substanţe lichide nocive care prezintă numai pericole de poluare şi care sunt evaluate sau evaluate provizoriu potrivit regulii 6.3 din Anexa II din Convenţia MARPOL, pot fi transportate în conformitate cu cerinţele Codului aplicabile poziţiei corespunzătoare rubricii din acest capitol pentru Substanţele lichide nocive, dacă nu se specifică altfel (n.o.s.).
    17.2. NOTE EXPLICATIVE

┌───────────┬──────────────────────────┐
│ │Numele produsului trebuie │
│ │să fie utilizat în │
│ │documentul de transport │
│ │pentru orice marfă care se│
│ │transportă în vrac. Orice │
│Numele │nume suplimentar poate fi │
│produsului │inclus între paranteze, │
│(coloana a)│după numele produsului. În│
│ │unele cazuri, numele │
│ │produselor nu sunt │
│ │identice cu numele date în│
│ │ediţiile anterioare ale │
│ │Codului. │
├───────────┼──────────────────────────┤
│Număr UN │Se elimină │
│(coloana b)│ │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Litera X, Y, Z înseamnă │
│Categoria │categoria de poluare │
│de poluare │atribuită fiecărui produs │
│(coloana c)│în conformitate cu anexa │
│ │II MARPOL │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │"S" înseamnă că produsul │
│ │este inclus în Cod │
│ │datorită pericolelor pe │
│ │care le prezintă din punct│
│ │de vedere al siguranţei; │
│ │"P" înseamnă că produsul │
│ │este inclus în Cod │
│Pericole │datorită pericolelor pe │
│(coloana d)│care le prezintă din punct│
│ │de vedere al poluării; şi │
│ │"S/P" înseamnă că produsul│
│ │este inclus în Cod │
│ │datorită pericolelor pe │
│ │care le prezintă atât din │
│ │punct de vedere al │
│ │siguranţei cât şi al │
│ │poluării │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │1 = navă de tip 1 │
│Tipul navei│(2.1.2.1) 2 = navă de tip │
│(coloana e)│2 (2.1.2.2) 3 = navă de │
│ │tip 3 (2.1.2.3) │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │1= tanc independent │
│Tipul │(4.1.1) 2= tanc structural│
│tancului │(4.1.2) G = tanc │
│(coloana f)│gravitaţional (4.1.3) P = │
│ │tanc de presiune (4.1.4) │
├───────────┼──────────────────────────┤
│Sisteme de │ │
│aerisire │Cont.: aerisire de tip │
│ale │controlată Deschisă: │
│tancului │aerisire de tip deschisă │
│(coloana g)│ │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Inert. : inertizare │
│ │(9.1.2.1) Strat: izolare │
│ │de protecţie cu lichid sau│
│Controlul │gaz (9.1.2.2) Uscat: prin │
│atmosferei │uscare (9.1.2.3) Vent.: │
│din tanc │ventilaţie mecanică sau │
│(coloana h)│naturală (9.1.2.4) Nu: nu │
│ │sunt cerinţe speciale │
│ │conform prezentului Cod │
│ │(inertizarea poate fi │
│ │cerută conform SOLAS) │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Clase de temperaturi (i') │
│ │T1 până la T6 - (liniuţa) │
│ │arată că nu există cerinţe│
│ │spaţiul gol arată că nu │
│ │există informaţii │
│ ├──────────────────────────┤
│ │IIA, IIB sau IIC: Grupe de│
│ │aparate (i') - (liniuţa) │
│Echipament │arată că nu există cerinţe│
│electric │spaţiul gol arată că nu │
│(coloana i)│există informaţii │
│ ├──────────────────────────┤
│ │Punctul de aprindere (i') │
│ │Da: punct de aprindere │
│ │care depăşeşte 60°C │
│ │(10.1.6) Nu: punct de │
│ │aprindere care nu │
│ │depăşeşte 60°C (10.1.6) │
│ │NF: produs neinflamabil │
│ │(10.1.6) │
├───────────┼──────────────────────────┤
│Dispozitiv │O: tip deschis (13.1.1.1) │
│de măsurare│R: tip cu deschidere │
│(coloana j)│limitată (13.1.1.2) C: tip│
│ │închis(13.1.1.3) │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │F: vapori inflamabili T: │
│Detectarea │vapori toxici Nu: indică │
│vaporilor │inexistenţa unor cerinţe │
│(coloana k)│speciale conform │
│ │prezentului Cod │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │A: spumă rezistentă la │
│ │alcool sau spumă cu │
│ │utilizări multiple B: │
│ │spumă obişnuită; cuprinde │
│ │toate spumele ce nu sunt │
│Protecţia │de tip rezistent la │
│contra │alcool, inclusiv spumele │
│incendiului│fluoro-proteinice şi cele │
│(coloana l)│ce formează o peliculă │
│ │apoasă (AFFF) C: │
│ │pulverizarea apei D: │
│ │produs chimic uscat Nu: nu│
│ │sunt cerinţe speciale │
│ │conform prezentului Cod │
├───────────┼──────────────────────────┤
│Materiale │ │
│de │Se elimină │
│construcţie│ │
│(coloana m)│ │
├───────────┼──────────────────────────┤
│Echipament │Da: vezi 14.3.1 Nu: nu │
│de urgenţă │sunt cerinţe speciale │
│(coloana n)│conform prezentului Cod │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Când se face trimitere în │
│Cerinţe │mod specific la capitolele│
│specifice │15 şi/sau 16, aceste │
│şi de │cerinţe trebuie să fie │
│exploatare │suplimentare faţă de │
│(coloana o)│cerinţele din oricare altă│
│ │coloană. │
└───────────┴──────────────────────────┘


┌───────────────────────────────────┬─┬─┬───┬──┬────────┬───────┬──┬───┬───┬─┬───┬────┬──┬───────────────┐
│a │c│d│e │f │g │h │i'│i' │i' │j│k │l │n │o │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Acetat de n-octil │Y│/│3 │2G│Deschis │Nu │ │ │Da │O│Nu │AC │Nu│15.19.6, 16.2.9│
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Acetat de amil (toţi izomerii) │Y│/│3 │2G│Control.│Nu │T2│IIA│Nu │R│F │ABC │Nu│15.19.6 │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12.3, │
│Acetat de benzil │Y│/│2 │2G│Control.│Nu │ │ │Da │R│T │AC │Nu│15.12.4, │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19.6 │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│Acetat de butil (toţi izomerii) │Y│P│3 │2G│Control.│Nu │T2│IIA│Nu │R│F │AC │Nu│15.19.6 │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12.3, │
│Acetat de ciclohexil │Y│/│3 │2G│Control.│Nu │T2│IIA│Nu │R│FT │AC │Nu│15.12.4, │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19.6 │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│Acetat de eter butilic al │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│etilenglicolului │Y│/│3 │2G│Deschis │Nu │ │ │Da │O│Nu │AC │Nu│15.19.6 │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│Acetat de eter metilic al │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12, 15.17, │
│etilenglicolului │Y│/│3 │2G│Control.│Nu │ │ │Da │C│T │AC │Nu│15.19.6 │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│Acetat de eter metilic al │Z│P│3 │2G│Control.│Nu │T2│IIA│Nu │R│F │AC │Nu│ │
│propilenglicolului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│Acetat de eter monoalchilic (C1-C6)│Y│P│2 │2G│Deschis │Nu │- │- │Da │O│Nu │ABC │Nu│15.19.6 │
│de poli(2-8) alchilenglicol │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Acetat de etil │Z│/│3 │2G│Control.│Nu │T2│IIA│Nu │R│F │ABC │Nu│15.19.6 │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12, 15.17, │
│Acetat de etilenglicol │Y│/│3 │2G│Control.│Nu │- │- │Da │C│T │AC │Da│15.19 │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12, 15.17, │
│Acetat de etoxi-2 etil │Y│/│3 │2G│Control.│Nu │T2│IIA│Nu │C│FT │AC │Nu│15.19.6 │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12.3, │
│Acetat de heptil │Y│/│2 │2G│Control.│Nu │ │ │Da │R│T │AC │Nu│15.12.4, │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19.6 │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Acetat de hexil │Y│/│2 │2G│Control.│Nu │T2│IIA│Nu │R│F │AC │Nu│15.19.6 │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│Acetat de izopropil │Z│P│3 │2G│Control.│Nu │T1│IIA│Nu │R│F │ABC │Nu│15.19.6 │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│Acetat de metil │Z│P│3 │2G│Control.│Nu │T1│IIA│Nu │R│F │AC │Nu│15.19.6 │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│Acetat de metilamil │Y│P│2 │2G│Control.│Nu │T2│IIA│Nu │R│F │ABC │Nu│15.19.6 │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Acetat de metoxi-3 butil │Y│/│3 │2G│Deschis │Nu │ │ │Da │O│Nu │ABC │Nu│15.19.6 │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│Acetat de n-propil │Y│P│3 │2G│Control.│Nu │T1│IIA│Nu │R│F │ABC │Nu│15.19.6 │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12.3, │
│Acetat de tridecil │Y│/│3 │2G│Control.│Nu │- │- │Da │R│T │ABC │Nu│15.12.4, │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19.6 │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12, 15.13, │
│Acetat de vinil │Y│/│3 │2G│Control.│Nu │T2│IIA│Nu │C│FT │ABC │Nu│15.17, 15.19.6,│
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.6.1, 16.6.2 │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Acetoacetat de etil │Z│/│3 │2G│Deschis │Nu │ │ │Da │O│Nu │AC │Nu│ │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12.3, │
│Acetoacetat de metil │Z│/│3 │2G│Control.│Nu │ │ │Da │R│T │AC │Nu│15.12.4, │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19.6 │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19.6, │
│Acetoclor │X│/│2 │2G│Deschis │Nu │ │ │Da │O│Nu │AC │Nu│16.2.6, 16.2.9 │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12, 15.13, │
│Acetoncianhidrină │Y│/│1 │1G│Control.│Nu │- │- │Da │C│T │AC │Da│15.17, 15.19, │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.6.1, 16.6.2,│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.6.3 │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12.3, │
│Acetonitril │Z│/│3 │2G│Control.│Nu │T2│IIA│Nu │R│FT │AC │Nu│15.12.4, │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19.6 │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12.3, │
│Acetonitril (puritate scăzută ) │Y│/│3 │2G│Control.│Nu │T1│IIA│Nu │R│FT │AC │Nu│15.12.4, │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19.6 │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│Acid 2,6 diamonohexanoic săruri │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.11, 15.17, │
│mixte fosfonate, soluţie │Z│/│3 │2G│Control.│Nu │ │ │NF │R│Nu │Nu │Nu│15.19.6 │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│Acid 2-hidroxi -4-(metiltio) │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12, 15.17, │
│butanoic │Z│/│3 │2G│Control.│Nu │ │ │Da │C│T │AC │Da│15.19 │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│Acid 4-clor 2-metilfenoxiacetic, │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12.3, │
│soluţie de săruri de dimetilamină │Y│/│2 │2G│Control.│Nu │ │ │NF │R│T │Nu │Nu│15.12.4, │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19.6, 16.2.9│
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.11.2, │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.11.3, │
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.11.4, │
│Acid acetic │Z│/│3 │2G│Control.│Nu │T1│IIA│Nu │C│F │AC │Da│15.11.6, │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.11.7, │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.11.8, 15.17,│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19, 16.2.9 │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.11.2, │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.11.3, │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.11.4, │
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.11.6, │
│Acid acrilic │Y│/│2 │2G│Control.│Nu │T2│IIA│Nu │C│FT │AC │Da│15.11.7, │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.11.8, │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12.3, │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12.4, 15.13,│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.17, 15.19, │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.2.9, 16.6.1 │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│Acid acrilic/Copolimer al acidului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│etensulfonic cu grupe fosfonate, │Z│P│3 │2G│Deschis │Nu │ │ │Da │O│Nu │ABC │Nu│ │
│sare de sodiu, soluţie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│Acid alcanoic cu lanţ lung (C17+) a│Y│P│2 │2G│Deschis │Nu │- │- │Da │O│Nu │ABC │Nu│15.19.6, │
│sării de cupru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.2.6, 16.2.9 │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│Acid alcaril (C16-C60) sulfonic, │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12.3, │
│lanţ lung │Y│/│2 │2G│Control.│Nu │- │- │Da │R│T │AC │Nu│15.12.4, │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19.6, 16.2.9│
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│Acid alchil (C11-C17) benzen │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12.3, │
│sulfonic │Y│/│2 │2G│Control.│Nu │- │- │Da │R│T │AC │Nu│15.12.4, │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19.6, 16.2.6│
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.11.2, │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.11.3, │
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.11.4, │
│Acid alchil (C18-C28) toluen │Y│/│2 │2G│Control.│Nu │- │- │Da │C│T │ABC │Da│15.11.6, │
│sulfonic │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.11.7, │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.11.8, 15.12,│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.17, 15.19, │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.2.6, 16.2.9 │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│Acid alchil (C18-C28) toluen │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│sulfonic, săruri de calciu, boraţi │Y│/│3 │2G│Deschis │Nu │- │- │Da │O│Nu │ABC │Nu│15.19.6, 16.2.6│
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│Acid alchil (C18-C28) toluen │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│sulfonic, săruri de calciu, │Y│/│3 │2G│Deschis │Nu │- │- │Da │O│Nu │ABC │Nu│15.19.6, 16.2.6│
│puternic suprabazic │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│Acid alchil (C18-C28) toluen │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12.3, │
│sulfonic, săruri de calciu, uşor │Y│/│2 │2G│Control.│Nu │- │- │Da │R│T │ABC │Nu│15.12.4, │
│suprabazic │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19.6, 16.2.6│
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│Acid alchil benzen sulfonic, sare │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12, 15.17, │
│de sodium în soluţie │Y│/│2 │2G│Control.│Nu │- │- │NF │C│T │Nu │Da│15.19, 16.2.6, │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.2.9 │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.11, 15.12, │
│Acid azotic (70% şi mai mult) │Y│/│2 │2G│Control.│Nu │ │ │NF │C│T │Nu │Da│15.16.2, 15.17,│
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19 │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.11, 15.12, │
│Acid azotic (mai puţin de 70%) │Y│/│2 │2G│Control.│Nu │ │ │NF │C│T │Nu │Da│15.17, 15.19 │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│Acid benzentricarboxilic, ester │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12.3, │
│trioctilic │Y│/│2 │2G│Control.│Nu │ │ │Da │R│T │ABC │Nu│15.12.4, │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19.6, 16.2.6│
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.11.2, │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.11.3, │
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.11.4, │
│Acid butiric │Y│/│3 │2G│Control.│Nu │ │ │Da │O│Nu │AC │Nu│15.11.6, │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.11.7, │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.11.8, │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19.6 │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12, 15.17, │
│Acid citric (70% sau mai puţin) │Z│/│3 │2G│Control.│Nu │ │ │Da │C│T │AC │Da│15.19 │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.11.2, │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.11.3, │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.11.4, │
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.11.6, │
│Acid clor 2-sau 3-propionic │Z│/│2 │2G│Control.│Nu │ │ │Da │C│T │AC │Nu│15.11.7, │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.11.8, │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12.3, │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12.4, 15.19,│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.2.9 │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.11.2, │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.11.3, │
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.11.4, │
│Acid cloracetic (80% sau mai puţin)│Y│/│2 │2G│Control.│Nu │ │ │NF │C│T │Nu │Da│15.11.6, │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.11.7, │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.11.8, 15.12,│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.17, 15.18, │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19, 16.2.9 │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.11, 15.12, │
│Acid clorhidric (*) │Z│/│3 │1G│Control.│Nu │ │ │NF │C│T │Nu │Da│15.17, 15.19 │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.11.2, │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.11.3, │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.11.4, │
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.11.5, │
│Acid clorsulfonic │Y│/│1 │2G│Control.│Nu │ │ │NF │C│T │Nu │Da│15.11.6, │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.11.7, │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.11.8, 15.12,│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.16.2, 15.17,│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.18, 15.19 │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12, 15.17, │
│Acid crezolic, defenolizat │Y│/│2 │2G│Control.│Nu │ │ │Da │C│T │ABC │Da│15.19 │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│Acid crezolic, sare de sodiu în │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12, 15.17, │
│soluţie │Y│/│2 │2G│Control.│Nu │T4│IIB│Nu │C│FT │AC │Da│15.19, 16.2.9 │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12.3, │
│Acid de etil-2 hexanoic │Y│/│3 │2G│Control.│Nu │ │ │Da │R│T │ABC │Nu│15.12.4, │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19.6 │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12.3, │
│Acid decanoic │X│/│2 │2G│Control.│Nu │ │ │Da │R│T │AC │Nu│15.12.4, │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19.6, 16.2.9│
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.11.2, │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.11.4, │
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.11.6, │
│Acid diclor-2,2 propionic │Y│/│2 │2G│Control.│Uscat │ │ │Da │C│T │AD │Da│15.11.7, │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.11.8, 15.12,│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.16.2, 15.17,│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19, 16.2.9 │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│Acid diclor-2,4 fenoxiacetic, sare │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12, 15.17, │
│de dietanolamină soluţie │Y│/│3 │2G│Control.│Nu │ │ │NF │C│T │Nu │Da│15.19, 16.2.9 │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│Acid diclor-2,4 fenoxiacetic, sare │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12, 15.17, │
│de dietanolamină soluţie (70% sau │Y│/│3 │2G│Control.│Nu │ │ │NF │C│T │Nu │Da│15.19, 16.2.9 │
│mai puţin) │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│Acid diclor-2,4 fenoxiacetic, sare │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12, 15.17, │
│de triizopropanolamină soluţie │Y│/│3 │2G│Control.│Nu │ │ │NF │C│T │Nu │Da│15.19, 16.2.6, │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.2.9 │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│Acid dietilenetriaminepentaacetic, │Z│P│3 │2G│Deschis │Nu │- │- │Da │O│Nu │AC │Nu│ │
│sare pentasodică soluţie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12.3, │
│Acid dimetil octanoic │Y│/│2 │2G│Control.│Nu │ │ │Da │R│T │AC │Nu│15.12.4, │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19.6, │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.2.6, 16.2.9 │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│Acid ester alchilsulfonic de fenol │Y│P│3 │2G│Deschis │Nu │ │ │Da │O│Nu │ABC │Nu│15.19.6, 16.2.6│
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│Acid etilenediaminetetraacetic, │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12.3, │
│sare tetrasodică soluţie │Y│/│3 │2G│Control.│Nu │- │- │Da │R│T │AC │Nu│15.12.4, │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19.6 │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.11, 15.12, │
│Acid fluorosilicic soluţie (20-30%)│Y│/│3 │2G│Control.│Nu │ │ │NF │C│T │Nu │Da│15.17, 15.19 │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.11.2, │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.11.3, │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.11.4, │
│Acid formic (85% sau mai puţin │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │T │ │ │15.11.6, │
│acid) │Y│/│3 │2G│Control.│Nu │- │- │Da │C│(g)│AC │Da│15.11.7, │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.11.8, │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12.3, │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12.4, 15.17,│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19, 16.2.9 │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.11.2, │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.11.3, │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.11.4, │
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │FT │ │ │15.11.6, │
│Acid formic (peste 85%) │Y│/│3 │2G│Control.│Nu │T1│IIA│Nu │C│(g)│AC │Da│15.11.7, │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.11.8, │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12.3, │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12.4, 15.17,│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19, 16.2.9 │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.11.1, │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.11.2, │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.11.3, │
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.11.4, │
│Acid fosforic │Z│/│3 │2G│Control.│Nu │ │ │NF │C│T │Nu │Da│15.11.6, │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.11.7, │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.11.8, 15.12,│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.17, 15.19, │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.2.9 │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12.3, │
│Acid fosforic de di-(2-etilhexil) │Y│/│2 │2G│Control.│Nu │ │ │Da │R│T │AD │Nu│15.12.4, │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19.6 │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│Acid glicolic soluţie (70% sau mai │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12.3, │
│puţin) │Z│/│3 │2G│Control.│Nu │- │- │NF │C│T │Nu │Da│15.12.4, 15.17,│
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19, 16.2.9 │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.11.2, │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.11.3, │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.11.4, │
│Acid glioxilic soluţie (50% sau mai│ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.11.6, │
│puţin) │Y│/│3 │2G│Control.│Nu │- │- │Da │C│T │ACD │Da│15.11.7, │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.11.8, 15.12,│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.17, 15.19, │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.2.9, 16.6.1,│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.6.2, 16.6.3 │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Acid gras (saturat C13+) │Y│/│2 │2G│Deschis │Nu │ │ │Da │O│Nu │ABC │Nu│15.19.6, 16.2.9│
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│Acid gras al uleiului de tal (acizi│ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│rezinici sub 20%) │Y│/│2 │2G│Deschis │Nu │- │- │Da │O│Nu │ABC │Nu│15.19.6 │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19.6, │
│Acid gras de palmier, distilat │Y│/│2 │2G│Deschis │Nu │- │- │Da │O│Nu │ABC │Nu│16.2.6, 16.2.7,│
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.2.9 │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19.6, │
│Acid gras de ulei de cocos │Y│/│2 │2G│Deschis │Nu │- │- │Da │O│Nu │ABC │Nu│16.2.6, 16.2.7,│
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.2.9 │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19.6, │
│Acid gras din grăsime(seu) │Y│P│2 │2G│Deschis │Nu │- │- │Da │O│Nu │AC │Nu│16.2.6, 16.2.7,│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.2.9 │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12.3, │
│Acid gras din sâmbure de palmier, │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12.4, │
│distilat │Y│/│2 │2G│Control.│Nu │- │- │Da │R│T │ABC │Nu│15.19.6, │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.2.6, 16.2.7,│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.2.9 │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12, 15.17, │
│Acid hexanoic │Y│/│3 │2G│Control.│Nu │ │ │Da │C│T │ABC │Da│15.19 │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12, 15.17, │
│Acid lactic │Z│/│3 │2G│Control.│Nu │ │ │Da │C│T │AC │Da│15.19 │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12.3, │
│Acid lauric │X│/│2 │2G│Control.│Nu │ │ │Da │R│T │AC │Nu│15.12.4, │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19.6, │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.2.6, 16.2.9 │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│Acid ligninsulfonic, sare de │Z│P│3 │2G│Deschis │Nu │- │- │Da │O│Nu │AC │Nu│ │
│magneziu în soluţie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│Acid ligninsulfonic, sare de sodium│Z│P│3 │2G│Deschis │Nu │- │- │Da │O│Nu │AC │Nu│16.2.9 │
│în soluţie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.13, 15.12.3,│
│Acid metacrilic │Y│/│3 │2G│Control.│Nu │ │ │Da │C│T │AC │Nu│15.12.4, 15.19,│
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.2.9, 16.6.1 │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│Acid N- (hidroxietil) │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12, 15.17, │
│etilendiamintriacetic, sare │Y│/│3 │2G│Control.│Nu │ │ │Da │C│T │AC │Nu│15.19.6 │
│trisodică în soluţie │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│Acid naftalinsulfonic - copolimer │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│de formaldehidă, sare de sodiu în │Z│/│3 │2G│Deschis │Nu │- │- │Da │O│Nu │AC │Nu│16.2.9 │
│soluţie │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12.3, │
│Acid neodecanoic │Y│/│2 │2G│Control.│Nu │ │ │Da │R│T │AC │Nu│15.12.4, │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19.6 │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Acid n-heptanoic │Z│/│3 │2G│Control.│Nu │ │ │Da │R│Nu │ABC │Nu│15.19.6, 15.17 │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│Acid nitrilotriacetic, sare │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12, 15.17, │
│trisodică în soluţie │Y│/│3 │2G│Control.│Nu │ │ │Da │C│T │AC │Nu│15.19.6 │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12, 15.17, │
│Acid nonanoic (toţi izomerii) │Y│/│2 │2G│Control.│Nu │ │ │Da │C│T │ABC │Da│15.19, 16.2.9 │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.11.2, │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.11.3, │
│Acid n-pentanoic (64%)/ Acid │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.11.4, │
│metil-2 butiric (36%) în amestec │Y│/│2 │2G│Control.│Nu │ │ │Da │C│T │ABC │Da│15.11.6, │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.11.7, │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.11.8, 15.12,│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.17, 15.19 │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12, 15.17, │
│Acid octanoic (toţi izomerii) │Y│/│2 │2G│Control.│Nu │- │- │Da │C│T │ABC │Da│15.19 │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12.3, │
│Acid oleic │Y│/│2 │2G│Control.│Nu │ │ │Da │R│T │ABC │Nu│15.12.4, │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19.6, 16.2.9│
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12, 15.17, │
│Acid pentanoic │Y│/│2 │2G│Control.│Nu │ │ │Da │C│T │ABC │Da│15.19 │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│Acid poliacrilic (40% sau mai │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│puţin) în soluţie │Z│/│3 │2G│Deschis │Nu │- │- │Da │O│Nu │AC │Nu│ │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│Acid polihidroxi alcheoiic, ester │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12.3, │
│boriat │Y│/│2 │2G│Control.│Nu │- │- │Da │R│T │ABC │Nu│15.12.4, │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19.6, 16.2.6│
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.11.2, │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.11.3, │
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.11.4, │
│Acid propionic │Y│/│3 │2G│Control.│Nu │T1│IIA│Nu │C│FT │AC │Da│15.11.6, │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.11.7, │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.11.8, 15.12,│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.17, 15.19 │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.11, 15.12, │
│Acid sulfuric │Y│/│2 │2G│Control.│Nu │ │ │NF │C│T │Nu │Da│15.16.2, 15.17,│
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19, 16.2.9 │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.11, 15.12, │
│Acid sulfuric, rezidual/uzat │Y│/│2 │2G│Control.│Nu │ │ │NF │C│T │Nu │Da│15.16.2, 15.17,│
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19 │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19.6, │
│Acid tridecanoic │Y│/│2 │2G│Deschis │Nu │ │ │Da │O│Nu │ABC │Nu│16.2.6, 16.2.9 │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.11, 15.12.3,│
│Acid trimetilacetic │Y│/│2 │2G│Control.│Nu │ │ │Da │R│T │AC │Nu│15.12.4, │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19.6, │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.2.6, 16.2.9 │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12.3, │
│Acid undecanoic │Y│/│2 │2G│Control.│Nu │ │ │Da │R│T │ABC │Nu│15.12.4, │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19.6, │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.2.6, 16.2.9 │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19.6, │
│Acizi graşi vegetali, distilaţi (m)│Y│P│2 │2G│Deschis │Nu │- │- │Da │O│Nu │ABC │Nu│16.2.6, 16.2.7,│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.2.9 │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│Acizi graşi, în primul rând liniari│ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│C6-C18, 2-etilhexil ester │Y│/│2 │2G│Deschis │Nu │ │ │Da │O│Nu │ABC │Nu│15.19.6 │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19.6, │
│Acizi graşi, (C12+) │Y│/│2 │2G│Deschis │Nu │- │- │Da │O│Nu │ABC │Nu│16.2.6, 16.2.7,│
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.2.9 │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│Acizi graşi, (C16+) │Y│P│2 │2G│Deschis │Nu │- │- │Da │O│Nu │ABC │Nu│15.19.6, 16.2.6│
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12, 15.17, │
│Acizi graşi, (C8-C10) │Y│/│2 │2G│Control.│Nu │- │- │Da │C│T │ABC │Da│15.19, 16.2.6, │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.2.9 │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│Acrilamidă în soluţie (50% sau mai │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12, 15.13, │
│puţin) │Y│/│3 │2G│Control.│Nu │ │ │NF │C│T │Nu │Nu│15.17, 15.19, │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.2.9, 16.6.1 │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.13, 15.19.6,│
│Acrilat de butil (toţi izomerii) │Y│/│3 │2G│Control.│Nu │T2│IIB│Nu │R│F │ABC │Nu│16.6.1, 16.6.2 │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12.3, │
│Acrilat de decil │X│/│1 │2G│Control.│Nu │- │- │Da │R│T │ABC │Nu│15.12.4, 15.13,│
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19, 16.6.1, │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.6.2 │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12, 15.13, │
│Acrilat de etil │Y│/│2 │2G│Control.│Nu │T2│IIB│Nu │C│FT │AC │Nu│15.17, 15.19, │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.6.1, 16.6.2 │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12.3, │
│Acrilat de etil-2 hexil │Y│/│3 │2G│Control.│Nu │- │- │Da │R│T │ABC │Nu│15.12.4, 15.13,│
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19.6, │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.6.1, 16.6.2 │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12, 15.13, │
│Acrilat de hidroxi-2 etil │Y│/│2 │2G│Control.│Nu │ │ │Da │C│T │AC │Da│15.17, 15.19, │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.6.1, 16.6.2 │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12, 15.17, │
│Acrilat de metil │Y│/│3 │2G│Control.│Nu │T1│IIB│Nu │C│FT │AC │Nu│15.13, 15.19 │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12, 15.13, │
│Acrilonitril │Y│/│2 │2G│Control.│Nu │T1│IIB│Nu │C│FT │AC │Da│15.17, 15.19 │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12, 15.17, │
│Adipat de di-(2-etilhexil) │Y│/│2 │2G│Control.│Nu │ │ │Da │C│T │ABC │Nu│15.19.6 │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Adipat de diizononil │Y│/│2 │2G│Deschis │Nu │- │- │Da │O│Nu │AC │Nu│15.19.6 │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│Adipat de dimetil │Y│P│2 │2G│Deschis │Nu │ │ │Da │O│Nu │ABC │Nu│15.19.6, 16.2.9│
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Adipat de di-n-hexil │X│/│1 │2G│Deschis │Nu │ │ │Da │O│Nu │AC │Nu│15.19 │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12.3, │
│Adipat de ditridecil │Y│/│2 │2G│Control.│Nu │- │- │Da │R│T │AC │Nu│15.12.4, │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19.6, 16.2.6│
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│Adipat de hexametilendiamină (50% │Z│P│3 │2G│Deschis │Nu │ │ │Da │O│Nu │AC │Nu│ │
│în apă) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Adipat de octil şi decil │Y│/│2 │2G│Deschis │Nu │- │- │Da │O│Nu │AC │Nu│15.19.6, 16.2.9│
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12, 15.17, │
│Adiponitril │Z│/│2 │2G│Control.│Nu │- │- │Da │C│T │AC │Da│15.19, 16.2.9 │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│Aduct de anhidridă │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│poliizobutenilică │Z│/│3 │2G│Deschis │Nu │ │ │Da │O│Nu │ABC │Nu│ │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12, 15.17, │
│Alaclor technic (90% sau mai mult) │X│/│2 │2G│Control.│Nu │ │ │Da │C│T │AC │Nu│15.19.6, 16.2.9│
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│n-Alcani (C10 - C20) │Y│P│2 │2G│Deschis │Nu │- │- │Da │O│Nu │ABC │Nu│15.19.6, │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.2.6, 16.2.9 │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12, 15.17, │
│Alcani (C6-C9) │X│/│2 │2G│Control.│Nu │T3│IIA│Nu │C│FT │AC │Nu│15.19.6 │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│n-Alcani (C9-C11) │Y│/│3 │2G│Control.│Nu │T3│IIA│Nu │R│F │ABC │Nu│15.19.6 │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12, 15.17, │
│Alcaril polieteri (C9-C20) │Y│/│2 │2G│Control.│Nu │ │ │Da │C│T │ABC │Da│15.19, 16.2.6 │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│Alcaril sulfonat de calciu │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(C11-C50) │Z│/│3 │2G│Deschis │Nu │- │- │Da │O│Nu │ABC │Nu│ │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│Alcarilditiofosfat (C7-C16) de zinc│Y│P│2 │2G│Deschis │Nu │ │ │Da │O│Nu │ABC │Nu│15.19.6, │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.2.6, 16.2.9 │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│Alcarilsulfonat de bariu (C11-C50) │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12.3, │
│lanţ lung │Y│/│2 │2G│Control.│Nu │ │ │Da │R│T │ABC │Nu│15.12.4, 15.19,│
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.2.6, 16.2.9 │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19.6, │
│Alchenil (C11+) amidă │X│/│2 │2G│Deschis │Nu │- │- │Da │O│Nu │ABC │Nu│16.2.6, 16.2.9 │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12, 15.17, │
│Alchil (C12+) dimetilamină │X│/│1 │2G│Control.│Nu │- │- │Da │C│T │ABC │Da│15.19 │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│Alchil (C12-C14) poliglucozidă │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12, 15.17, │
│soluţie (55% sau mai puţin) │Y│/│3 │2G│Control.│Nu │ │ │Da │C│T │AC │Da│15.19, 16.2.9 │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Alchil (C18+) tolueni │Y│/│2 │2G│Deschis │Nu │- │- │Da │O│Nu │ABC │Nu│15.19.6, 16.2.9│
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12.3, │
│Alchil (C3-C4) benzeni │Y│/│2 │2G│Control.│Nu │T1│IIA│Nu │R│FT │ABC │Nu│15.12.4, │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19.6 │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12.3, │
│Alchil (C5-C8) benzeni │X│/│2 │2G│Control.│Nu │ │ │Da │R│T │AC │Nu│15.12.4, │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19.6 │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12, 15.17, │
│Alchil (C7-C9) nitraţi │Y│/│2 │2G│Control.│Nu │ │ │Da │C│T │ABC │Da│15.19, 15.20, │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.6.1, 16.6.2,│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.6.3 │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│Alchil (C8-C10) poliglucozidă │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12.3, │
│soluţie (65% sau mai puţin) │Y│/│3 │2G│Control.│Nu │ │ │Da │R│T │AC │Nu│15.12.4, │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19.6, 16.2.6│
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│Alchil (C8-C10)/(C12-C14):(40% sau │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12, 15.17, │
│mai puţin/60% sau mai mult) │Y│/│3 │2G│Control.│Nu │ │ │Da │C│T │AC │Da│15.19, 16.2.6, │
│poliglucozidă soluţie (55% sau mai │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.2.9 │
│puţin) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│Alchil (C8-C10)/(C12-C14):(50%/50%)│ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12, 15.17, │
│poliglucozidă soluţie (55% sau mai │Y│/│3 │2G│Control.│Nu │ │ │Da │C│T │AC │Da│15.19, 16.2.6, │
│puţin) │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.2.9 │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│Alchil (C8-C10)/(C12-C14):(60% sau │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12.3, │
│mai mult/40% sau mai puţin) │Y│/│3 │2G│Control.│Nu │ │ │Da │R│T │AC │Nu│15.12.4, │
│poliglucozidă soluţie (55% sau mai │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19.6, │
│puţin) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.2.6, 16.2.9 │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Alchil (C9+) benzeni │Y│/│3 │2G│Deschis │Nu │- │- │Da │O│Nu │ABC │Nu│15.19.6 │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12.3, │
│Alchil fenat lanţ lung/sulfură de │Y│/│2 │2G│Control.│Nu │- │- │Da │R│T │AC │Nu│15.12.4, │
│fenol în amestec │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19.6, │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.2.6, 16.2.9 │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│Alchil salicilat (C10-C28) de │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12.3, │
│calciu │Y│/│2 │2G│Control.│Nu │- │- │Da │R│T │ABC │Nu│15.12.4, │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19.6, 16.2.9│
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│Alchil-aril fosfat în amestec (sau │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│mai mult de 40% fosfat tolic de │X│/│2 │2G│Deschis │Nu │- │- │Da │O│Nu │ABC │Nu│15.19.6 │
│difenil, sau mai puţin de 0,02% │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│izomeri orto) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│Alchilaţi pentru aviaţie (parafine │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│C8 şi izo-parafine BPT 95 - 120°C) │X│/│2 │2G│Control.│Nu │T3│IIA│Nu │R│F │ABC │Nu│15.19.6 │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│Alchilbenzen, alchilindan, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│alchilindenă în amestec (fiecare │Z│P│3 │2G│Deschis │Nu │ │ │Da │O│Nu │AC │Nu│ │
│C12-C17) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Alchilbenzen, distilaţi de bază │Y│/│2 │2G│Deschis │Nu │- │- │Da │O│Nu │ABC │Nu│15.19.6, 16.2.6│
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│Alchilditiocarbamat (C19-C35) │Y│P│3 │2G│Deschis │Nu │ │ │Da │O│Nu │ABC │Nu│15.19.6, │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.2.6, 16.2.9 │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│Alchilditiofosfat (C3-CI4) de zinc │Y│P│2 │2G│Deschis │Nu │ │ │Da │O│Nu │ABC │Nu│15.19.6, 16.2.6│
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│Alchilditiotiadiazol (C6-C24) │Y│P│3 │2G│Deschis │Nu │- │- │Da │O│Nu │AC │Nu│15.19.6, 16.2.6│
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│Alchilfenat (C11-C40) de calciu, │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│lanţ lung │Y│/│2 │2G│Deschis │Nu │- │- │Da │O│Nu │ABC │Nu│15.19.6, 16.2.6│
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│Alchilfenat (C5-C10) de calciu, │Y│P│3 │2G│Deschis │Nu │ │ │Da │O│Nu │AC │Nu│15.19.6 │
│lanţ lung │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12.3, │
│Alchilfenol (C14-C18) lanţ lung │Y│/│2 │2G│Control.│Nu │ │ │Da │R│T │ABC │Nu│15.12.4, │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19.6, 16.2.6│
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12.3, │
│Alchilfenol (C18-C30) lanţ lung │Y│/│2 │2G│Control.│Nu │ │ │Da │R│T │ABC │Nu│15.12.4, │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19.6, 16.2.6│
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│Alchiloxialchilamină (C16+) │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12, 15.17, │
│etoxilat, lanţ lung │Y│/│2 │2G│Control.│Nu │- │- │Da │C│T │ABC │Da│15.19, 16.2.9 │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│Alchilsalicilat (C18-C28) de │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19.6, │
│calciu, lanţ lung │Y│/│2 │2G│Deschis │Nu │- │- │Da │O│Nu │ABC │Nu│16.2.6, 16.2.9 │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│Alchilsalicilat de calciu (C13+), │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19.6, │
│lanţ lung │Y│/│2 │2G│Deschis │Nu │ │ │Da │O│Nu │ABC │Nu│16.2.6, 16.2.9 │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│Alchilsalicilat de magneziu (C11+),│ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19.6, │
│lanţ lung │Y│/│2 │2G│Deschis │Nu │ │ │Da │O│Nu │ABC │Nu│16.2.6, 16.2.9 │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12.3, │
│Alchilsulfonat de magneziu │Y│/│2 │2G│Control.│Nu │- │- │Da │R│T │AC │Nu│15.12.4, │
│(C11-C50), lanţ lung │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19.6, │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.2.6, 16.2.9 │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12.3, │
│Alchilsulfonaţi (C14-C17) de sodiu │Y│/│2 │2G│Control.│Nu │ │ │NF │R│T │Nu │Nu│15.12.4, │
│soluţie (60-65% soluţie) │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19.6, │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.2.6, 16.2.9 │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │.12.3, 15.12.4,│
│Alcool (C10-C18) poli(7) etoxilat │Y│/│3 │2G│Control.│Nu │ │ │Da │R│T │AC │Nu│15.19.6, 2.6, │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.2.9 │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│Alcool (C12-C16) poli (1-6) │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12.3, │
│etoxilaţi │Y│/│2 │2G│Control.│Nu │ │ │Da │R│T │AC │Nu│15.12.4, │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19.6, 16.2.9│
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│Alcool (C12-C16) poli (20+) │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12.3, │
│etoxilaţi │Y│/│3 │2G│Control.│Nu │ │ │Da │R│T │AC │Nu│15.12.4, │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19.6, 16.2.9│
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│Alcool (C12-C16) poli (7 -19) │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12, 15.17, │
│etoxilaţi │Y│/│2 │2G│Control.│Nu │ │ │Da │C│T │AC │Da│15.19, 16.2.9 │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│Alcool (C6-C17) (secundari) poli │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12, 15.17, │
│(3-6) etoxilaţi │Y│/│2 │2G│Control.│Nu │ │ │Da │C│T │AC │Da│15.19, 16.2.9 │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│Alcool (C6-C17) (secundari) poli │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12, 15.17, │
│(7-12) etoxilaţi │Y│/│2 │2G│Control.│Nu │ │ │Da │C│T │AC │Da│15.19, 16.2.6, │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.2.9 │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│Alcool (C9-C11) poli (2.5-9) │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12.3, │
│etoxilat │Y│/│3 │2G│Control.│Nu │ │ │Da │R│T │AC │Nu│15.12.4, │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19.6, 16.2.9│
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│Alcool alfa-metilbenzilic brut cu │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12, 15.17, │
│acetofenonă (15% sau mai puţin) │Y│/│2 │2G│Control.│Nu │- │- │Da │C│T │ABC │Da│15.19, 16.2.6, │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.2.9 │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12, 15.17, │
│Alcool alilic │Y│/│2 │2G│Control.│Nu │T2│IIB│Nu │C│FT │AC │Da│15.19 │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12.3, │
│Alcool amilic primar │Z│/│3 │2G│Control.│Nu │T2│IIA│Nu │R│FT │ABC │Nu│15.12.4, │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19.6 │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12.3, │
│Alcool benzilic │Y│/│3 │2G│Control.│Nu │ │ │Da │R│T │AC │Nu│15.12.4, │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19.6 │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│Alcool decilic (toţi izomerii) │Y│P│2 │2G│Deschis │Nu │ │ │Da │O│Nu │AC │Nu│15.19.6, 16.2.9│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(e) │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Alcool dodecilic │Y│/│2 │2G│Deschis │Nu │ │ │Da │O│Nu │AC │Nu│15.19.6, 16.2.9│
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12, 15.17, │
│Alcool furfurilic │Y│/│3 │2G│Control.│Nu │- │- │Da │C│T │AC │Da│15.19 │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12.3, │
│Alcool izoamilic │Z│/│3 │2G│Control.│Nu │T2│IIA│Nu │R│FT │ABC │Nu│15.12.4, │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19.6 │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Alcool izobutilic │Z│/│3 │2G│Control.│Nu │T2│IIA│Nu │R│F │ABC │Nu│15.19.6 │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12.3, │
│Alcool metilamilic │Z│/│3 │2G│Control.│Nu │T2│IIA│Nu │R│FT │ABC │Nu│15.12.4, │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19.6 │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12.1, │
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12.2, │
│Alcool metilic (*) │Y│/│3 │2G│Control.│Nu │T1│IIA│Nu │C│FT │AC │Nu│15.12.3.2, │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12.3.3, │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12.4, 15.17,│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19 │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12, 15.17, │
│Alcool n-amilic │Z│/│2 │2G│Control.│Nu │T2│IIA│Nu │C│FT │ABC │Da│15.19 │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12.3, │
│Alcool nonilic (toţi izomerii) │Y│/│2 │2G│Control.│Nu │ │ │Da │R│T │AC │Nu│15.12.4, │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19.6 │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12, 15.17, │
│Alcool n-propilic │Y│/│3 │2G│Control.│Nu │T2│IIA│Nu │C│FT │AC │Nu│15.19.6 │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12.3, │
│Alcool sec-amilic │Z│/│3 │2G│Control.│Nu │T2│IIA│Nu │R│FT │ABC │Nu│15.12.4, │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19.6 │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Alcool terţ-amilic │Z│/│3 │2G│Control.│Nu │T2│IIA│Nu │R│F │AC │Nu│15.19.6 │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│Alcool terţ-butilic │Z│P│3 │2G│Control.│Nu │T1│IIA│Nu │R│F │AC │Nu│15.19.6 │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12.3, │
│Alcool undecilic │X│/│2 │2G│Control.│Nu │ │ │Da │R│T │ABC │Nu│15.12.4, │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19.6, 16.2.9│
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19.6, │
│Alcooli (C12 +) primari, liniari │Y│/│2 │2G│Deschis │Nu │- │- │Da │O│Nu │ABC │Nu│16.2.6, 16.2.9 │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│Alcooli (C12-C13) primari, liniari │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19.6, │
│şi în primul rând liniari │Y│/│2 │2G│Deschis │Nu │- │- │Da │O│Nu │ABC │Nu│16.2.6, 16.2.9 │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│Alcooli (C13+) │Y│P│2 │2G│Deschis │Nu │ │ │Da │O│Nu │ABC │Nu│15.19.6, 16.2.9│
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│Alcooli (C14-C18) primari, liniari │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│şi în primul rând liniari │Y│/│2 │2G│Deschis │Nu │- │- │Da │O│Nu │ABC │Nu│15.19.6, 16.2.6│
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12.3, │
│Alcooli (C8-C11) primari, liniari │Y│/│2 │2G│Control.│Nu │- │- │Da │R│T │ABC │Nu│15.12.4, │
│şi în primul rând liniari │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19.6, 2.6, │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.2.9 │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12.3, │
│Alcooli alchil/ciclo (C4-C5) │Y│/│3 │2G│Control.│Nu │T2│IIB│Nu │R│FT │AC │Nu│15.12.4, │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19.6 │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12, 15.17, │
│Aldehidă crotonică │X│/│1 │1G│Control.│Nu │T3│IIB│Nu │C│FT │AC │Da│15.18, 15.19 │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│Aldehidă glutarică soluţii, (50% │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12, 15.17, │
│sau mai puţin) │Y│/│3 │2G│Control.│Nu │ │ │NF │C│T │Nu │Da│15.19 │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Aldehide octilice │Y│/│2 │2G│Control.│Nu │T4│IIB│Nu │R│F │AC │Nu│15.19.6, 16.2.9│
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│alfa- Pinen │X│/│2 │2G│Control.│Nu │T3│IIA│Nu │R│F │ABC │Nu│15.19.6 │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│Amestec de bază pentru lichid de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│frână: Poli(2-8) alchilen(C2-C3) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│glicoli/eteri monoalchili (C1-C4) │Z│P│3 │2G│Deschis │Nu │- │- │Da │O│Nu │AC │Nu│ │
│de polialchine (C2-C10) glicoli şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│derivaţi esterici de acid boric │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.11.2, │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.11.3, │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.11.4, │
│Amestec de acid formic (conţinând │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │T │ │ │15.11.6, │
│până la 18% acid propionic şi până │Z│/│3 │2G│Control.│Nu │- │- │Da │R│(g)│AC │Nu│15.11.7, │
│la 25% formiat de sodiu) │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.11.8, │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12.3, │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12.4, │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19.6 │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│Amestec de etilenglicol (>75%)/ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12, 15.17, │
│carboxilaţi de sodiu alchil/borax │Y│/│3 │2G│Control.│Nu │ │ │Da │C│T │AC │Nu│15.19.6 │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│Amestec de etilenglicol (>85%)/ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│carboxilaţi de sodiu alchil │Z│/│3 │2G│Deschis │Nu │- │- │Da │O│Nu │AC │Nu│15.19.6 │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│Amestec de uleiuri acide din │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19.6, │
│rafinarea uleiurilor de soia, │Y│/│2 │2G│Deschis │Nu │- │- │Da │O│Nu │ABC │Nu│16.2.6, 16.2.7,│
│porumb şi floarea soarelui │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.2.9 │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│Amestec nitrant/sulfonitric (acid │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.11, 15.12, │
│sulfuric şi azotic în amestec) │Y│/│1 │1G│Control.│Nu │ │ │NF │C│T │Nu │Da│15.16.2, 15.17,│
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.18, 15.19 │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│Amestecuri de alchilbenzen │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12, 15.17, │
│(conţinând cel puţin de 50% toluen)│Y│/│3 │2G│Control.│Nu │T1│IIA│Nu │C│FT │ABC │Nu│15.19.6 │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│Amestecuri de alchilbenzeni │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12, 15.17, │
│(conţinând naftalină) │X│/│2 │2G│Control.│Nu │ │ │Da │C│T │ABC │Nu│15.19.6 │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│Amestecuri de biocombustibili │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12, 15.17, │
│compuse din benzină şi alcool │X│/│2 │2G│Control.│Nu │T3│IIA│Nu │R│FT │AC │Nu│15.19.6 │
│etilic (> 25%, dar < 99% în volum) │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│Amestecuri de biocombustibili │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│compuse din carburant diesel/ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12, 15.17, │
│motorină şi esteri metilici ai │X│/│2 │2G│Control.│Nu │- │- │Da │C│T │ABC │Nu│15.19.6 │
│acizilor graşi (> 25%, dar < 99% în│ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│volum) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│Amestecuri de biocombustibili │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│compuse din carburant diesel/ │X│/│2 │2G│Control.│Nu │- │- │Da │C│T │ABC │Nu│15.12, 15.17, │
│motorină şi uleiuri vegetale (> │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19.6 │
│25%, dar < 99% în volum) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│Amestecuri de uleiuri vegetale, │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19.6, │
│care conţin mai puţin de 15% acid │Y│/│2 │2G│Deschis │Nu │ │ │Da │O│Nu │ABC │Nu│16.2.6, 16.2.7,│
│gras liber (m) │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.2.9 │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│Amină de grăsime(seu) etoxilat (> │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12, 15.17, │
│95%) │X│/│2 │2G│Control.│Inert │- │- │Da │C│T │ABC │Da│15.19, 16.2.6, │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.2.9 │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│Amină fenolică de poliolefine │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19.6, │
│(C28-C250) │Y│/│2 │2G│Deschis │Nu │ │ │Da │O│Nu │ABC │Nu│16.2.6, 16.2.9 │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12, 15.17, │
│2-Amino-2-metil-1-propanol │Z│/│3 │2G│Control.│Nu │ │ │Da │C│T │AC │Da│15.19 │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│Aminoester de poliolefine, săruri │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19.6, │
│(greutate moleculară 2000+) │Y│/│2 │2G│Deschis │Nu │- │- │Da │O│Nu │ABC │Nu│16.2.6, 16.2.9 │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12, 15.17, │
│Aminoetil etanolamină │Z│/│3 │2G│Control.│Nu │- │- │Da │C│T │AC │Da│15.19 │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│Aminoetildietanolamină/ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12, 15.17, │
│Aminoetiletanolamină soluţie │Z│/│3 │2G│Control.│Nu │- │- │Da │C│T │AC │Da│15.19, 16.2.9 │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12, 15.17, │
│N-Aminoetilpiperazină │Z│/│3 │2G│Control.│Nu │ │ │Da │C│T │AC │Da│15.19 │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12, 15.17, │
│2-(2-Aminoetoxi)eltanol │Z│/│3 │2G│Control.│Nu │ │ │Da │C│T │AD │Da│15.19 │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│Amoniac, soluţie apoasă (28% sau │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12, 15.17, │
│mai puţin) │Y│/│2 │2G│Control.│Nu │ │ │NF │C│T │Nu │Da│15.19 │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.11.2, │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.11.3, │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.11.4, │
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.11.6, │
│Anhidridă acetică │Z│/│2 │2G│Control.│Nu │T2│IIA│Nu │R│FT │AC │Da│15.11.7, │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.11.8, │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12.3, │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12.4, │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19.6 │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│Anhidridă alchenică (C16-C20) │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12, 15.17, │
│succinică │Z│/│3 │2G│Control.│Nu │ │ │Da │C│T │ABC │Da│15.19 │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12.3, │
│Anhidridă de poliolefine │Y│/│2 │2G│Control.│Nu │ │ │Da │R│T │ABC │Nu│15.12.4, │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19.6, │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.2.6, 16.2.9 │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12, 15.17, │
│Anhidridă ftalică (topitură) │Y│/│2 │2G│Control.│Nu │T1│IIA│Da │C│T │ABC │Da│15.19, 16.2.6, │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │AC │ │15.12, 15.17, │
│Anhidridă maleică │Y│/│3 │2G│Control.│Nu │ │ │Da │C│T │(f) │Da│15.19, 16.2.9 │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12, 15.17, │
│Anhidridă propionică │Y│/│2 │2G│Control.│Nu │T2│IIA│Da │C│T │AC │Da│15.19 │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12, 15.17, │
│Anilină │Y│/│2 │2G│Control.│Nu │T1│IIA│Da │C│T │AC │Da│15.19 │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│Aril poliolefine (C11-C50) │Y│P│2 │2G│Deschis │Nu │ │ │Da │O│Nu │ABC │Nu│15.19.6, │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.2.6, 16.2.9 │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12, 15.17, │
│Aromate policiclice (2+) │X│/│1 │2G│Control.│Nu │ │ │Da │C│T │ABC │Nu│15.19, 16.2.6, │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.2.9 │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.2, 15.11.4, │
│Azotat de amoniu soluţie (93% sau │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.11.6, │
│mai puţin) (*) │Z│/│2 │1G│Control.│Nu │ │ │NF │R│T │Nu │Nu│15.12.3, │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12.4, 15.18,│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19.6, 16.2.9│
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│Azotat de calciu soluţie, (50% sau │Z│S│3 │2G│Deschis │Nu │- │- │NF │O│Nu │Nu │Nu│16.2.9 │
│mai puţin) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│Azotat de calciu/azotat de magneziu│ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│/clorură de potasiu în amestec │Z│/│3 │2G│Deschis │Nu │- │- │NF │O│Nu │Nu │Nu│16.2.9 │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.11, 15.12, │
│Azotat feric/Acid azotic soluţie │Y│/│2 │2G│Control.│Nu │ │ │NF │C│T │Nu │Da│15.17, 15.19 │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12.3, │
│Azotit de sodiu, soluţie │Y│/│3 │2G│Control.│Nu │ │ │NF │C│T │Nu │Nu│15.12.4, 15.19,│
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.2.6, 16.2.9 │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│Benzen şi amestecuri având 10% │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12, 15.17, │
│benzen sau mai mult (i) │Y│/│3 │2G│Control.│Nu │T1│IIA│Nu │C│FT │ABC │Nu│15.19.6, 16.2.9│
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│Benzină de piroliză (conţinând │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12, 15.17, │
│benzen) │Y│/│2 │2G│Control.│Nu │T3│IIA│Nu │C│FT │ABC │Nu│15.19.6 │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Benzoat de sodiu │Z│/│3 │2G│Deschis │Nu │ │ │Da │O│Nu │AC │Nu│16.2.9 │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│beta- Pinen │X│/│2 │2G│Control.│Nu │T1│IIB│Nu │R│F │ABC │Nu│15.19.6 │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12, 15.17, │
│beta-propiolactonă │Y│/│1 │2G│Control.│Nu │ │IIA│Da │C│T │AC │Da│15.18, 15.19 │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│Bicromat de sodiu, soluţie (70% sau│ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12, 15.17, │
│mai puţin) │Y│/│1 │1G│Control.│Nu │ │ │NF │C│T │Nu │Da│15.18, 15.19 │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│Borat de poliolefin-amide │Y│P│2 │2G│Deschis │Nu │ │ │Da │O│Nu │ABC │Nu│15.19.6, │
│alchenamine (C28-C250) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.2.6, 16.2.9 │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│Borohidrură de sodiu (15% sau mai │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19, 16.2.6, │
│puţin)/Hidroxid de sodiu, soluţie │Y│/│3 │2G│Deschis │Nu │ │ │NF │C│Nu │Nu │Nu│16.2.9 │
│(*) │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│Bromclormetan │Z│P│3 │2G│Deschis │Nu │ │ │NF │O│Nu │Nu │Nu│ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│Bromură de sodiu soluţie (mai puţin│ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│de 50%) (*) │Y│/│3 │2G│Deschis │Nu │- │- │NF │R│Nu │Nu │Nu│15.19.6 │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│Butenă oligomer │X│P│2 │2G│Control.│Nu │T4│IIB│Nu │R│F │ABC │Nu│15.19.6 │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12, 15.17, │
│Butilamină (toţi izomerii) │Y│/│2 │2G│Control.│Nu │T2│IIA│Nu │C│FT │AC │Da│15.19 │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12.3, │
│Butilbenzen (toţi izomerii) │X│/│2 │2G│Control.│Nu │T2│IIA│Nu │R│FT │ABC │Nu│15.12.4, │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19.6 │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Butilen-glicol │Z│/│3 │2G│Deschis │Nu │ │ │Da │O│Nu │AC │Nu│ │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Butiraldehidă (toţi izomerii) │Y│/│3 │2G│Control.│Nu │T3│IIA│Nu │R│F │AC │Nu│15.19.6 │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Butirat de butil (toţi izomerii) │Y│/│3 │2G│Control.│Nu │T1│IIA│Nu │R│F │ABC │Nu│15.19.6 │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12.3, │
│Butirat de etil │Y│/│2 │2G│Control.│Nu │T2│IIA│Nu │R│FT │AC │Nu│15.12.4, │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19.6 │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12.3, │
│Butirat de metil │Y│/│3 │2G│Control.│Nu │T4│IIA│Nu │R│FT │AC │Nu│15.12.4, │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19.6 │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12, 15.17, │
│gama -Butirolactonă │Y│/│3 │2G│Control.│Nu │ │ │Da │C│T │ABC │Nu│15.19.6 │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│2-Butoxietanol (58%)/Poliesteramidă│ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12.3, │
│foarte ramificată (42%) (amestec) │Y│/│2 │2G│Control.│Nu │ │ │Da │C│T │AC │Nu│15.12.4, 15.19 │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│epsilon-Caprolactamă (topitură sau │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12.3, │
│soluţii apoase) │Z│/│3 │2G│Control.│Nu │ │ │Da │R│T │AC │Nu│15.12.4, │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19.6 │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12.3, │
│Carbonat de etilen │Z│/│3 │2G│Control.│Nu │ │ │Da │R│T │AC │Nu│15.12.4, │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19.6, 16.2.9│
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│Carbonat de propilenă │Z│S│3 │2G│Control.│Nu │ │ │Da │C│T │ABC │Da│15.12, 15.17, │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19 │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Carbonat de sodiu, soluţie (*) │Z│/│3 │2G│Deschis │Nu │ │ │NF │R│Nu │Nu │Nu│15.19.6 │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Carboxamidă de zinc alchenil │Y│/│2 │2G│Deschis │Nu │ │ │Da │O│Nu │ABC │Nu│15.19.6, 16.2.6│
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12, 15.17, │
│Ceară de hidrocarburi │X│/│2 │2G│Control.│Nu │- │- │Da │C│T │ABC │Nu│15.19.6, │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.2.6, 16.2.9 │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.13, 15.19.6,│
│1,5,9-Ciclododecatrienă │X│/│2 │2G│Deschis │Nu │ │ │Da │O│Nu │AC │Nu│16.6.1, 16.6.2 │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Cicloheptan │X│/│2 │2G│Control.│Nu │T4│IIA│Nu │R│F │AC │Nu│15.19.6 │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Ciclohexan │Y│/│2 │2G│Control.│Nu │T3│IIA│Nu │R│F │AC │Nu│15.19.6, 16.2.9│
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│Ciclohexanol │Y│P│2 │2G│Deschis │Nu │ │ │Da │O│Nu │ABC │Nu│15.19.6, 16.2.9│
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Ciclohexanonă │Z│/│3 │2G│Control.│Nu │T2│IIA│Nu │R│F │AC │Nu│15.19.6 │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Ciclohexanonă, ciclohexanol amestec│Y│/│3 │2G│Control.│Nu │ │ │Da │R│F │AC │Nu│15.19.6 │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12, 15.17, │
│Ciclohexilamină │Y│/│3 │2G│Control.│Nu │T3│IIA│Nu │C│FT │AC │Da│15.19 │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│1,3 -Ciclopentadienă, dimer │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12.3, │
│(topitură) │Y│/│2 │2G│Control.│Nu │T1│IIB│Nu │R│FT │AC │Nu│15.12.4, 15.19,│
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.2.6, 16.2.9 │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Ciclopentenă │Y│/│3 │2G│Control.│Nu │T2│IIA│Nu │R│F │AC │Nu│15.19.6 │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│Cicloplentanan │Y│P│2 │2G│Control.│Nu │T2│IIA│Nu │R│F │AC │Nu│15.19.6 │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│p-Cimen │Y│/│2 │2G│Control.│Nu │T2│IIA│Nu │R│F │AC │Nu│15.19.6 │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│Clorat de sodiu, soluţie (50% sau │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.9, 15.12, │
│mai puţin) (*) │Z│/│3 │2G│Deschis │Nu │ │ │NF │R│Nu │Nu │Nu│15.19, 16.2.9 │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12.3, │
│Clorbenzen │Y│/│2 │2G│Control.│Nu │T1│IIA│Nu │R│FT │ABC │Nu│15.12.4, │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19.6 │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│1-(4-Clorfenil)-4,4- │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19.6, │
│dimetil-pentan-3-onă │Y│/│2 │2G│Deschis │Nu │ │ │Da │O│Nu │ABD │Nu│16.2.6, 16.2.9 │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12, 15.17, │
│Clorhidrine (brute) │Y│/│2 │2G│Control.│Nu │T3│IIA│Nu │C│FT │AC │Da│15.19 │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12.3, │
│o-Clornitrobenzen │Y│/│2 │2G│Control.│Nu │ │ │Da │C│T │ABC │Nu│15.12.4, 15.19,│
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.2.6, 16.2.9 │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12, 15.17, │
│Cloroform │Y│/│3 │2G│Control.│Nu │ │ │NF │C│T │Nu │Nu│15.19.6 │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12.3, │
│m-Clortluen │Y│/│2 │2G│Control.│Nu │T4│IIA│Nu │R│FT │ABC │Nu│15.12.4, 15.19 │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│p-Clortluen │Y│P│2 │2G│Control.│Nu │T1│IIA│Nu │R│F │ABC │Nu│15.19.6, 16.2.9│
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│o-Clortoluen │Y│P│2 │2G│Control.│Nu │T1│IIA│Nu │R│F │ABC │Nu│15.19.6 │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│Clortolueni (izomeri în amestec) │Y│P│2 │2G│Control.│Nu │T4│IIA│Nu │R│F │ABC │Nu│15.19.6 │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12, 15.17, │
│Clorură de alil │Y│/│2 │2G│Control.│Nu │T2│IIA│Nu │C│FT │AC │Nu│15.19 │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│Clorură de aluminiu/ acid │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.11, 15.12, │
│clorhidric în soluţie │Y│/│2 │2G│Control.│Nu │- │- │NF │C│T │Nu │Da│15.17, 15.19 │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│Clorură de amoniu, soluţie(mai │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│puţin de 25%)(*) │Z│/│3 │2G│Deschis │Nu │- │- │NF │O│Nu │Nu │Nu│ │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12, 15.17, │
│Clorură de benzen-sulfonil │Y│/│3 │2G│Control.│Nu │ │ │Da │C│T │ABC │Da│15.19, 16.2.9 │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12, 15.13, │
│Clorură de benzil │Y│/│2 │2G│Control.│Nu │T1│IIA│Nu │C│FT │ABC │Da│15.17, 15.19 │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│Clorură de colin soluţii │Z│P│3 │2G│Deschis │Nu │ │ │Da │O│Nu │AC │Nu│ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│Clorură de magneziu soluţie │Z│P│3 │2G│Deschis │Nu │ │ │Da │O│Nu │AC │Nu│ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│Clorură de polialuminiu soluţie │Z│S│3 │2G│Deschis │Nu │ │ │NF │O│Nu │Nu │Nu│ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│Clorură de potasiu soluţie │Z│P│3 │2G│Deschis │Nu │- │- │NF │O│Nu │Nu │Nu│16.2.9 │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12, 15.13, │
│Clorură de viniliden │Y│/│2 │2G│Control.│Inert. │T2│IIA│Nu │C│FT │ABC │Nu│15.14, 15.17, │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19, 16.6.1, │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.6.2 │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.11, 15.12, │
│Clorură ferică, soluţii │Y│/│3 │2G│Control.│Nu │ │ │NF │C│T │Nu │Da│15.17, 15.19, │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.2.9 │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12.3, │
│Colofoniu │Y│/│2 │2G│Control.│Nu │ │ │Da │R│T │AC │Nu│15.12.4, │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19.6, │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.2.6, 16.2.9 │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12.3, │
│Complex de polisulfură de molibden,│Y│/│2 │2G│Control.│Nu │- │- │Da │R│T │ABC │Nu│15.12.4, │
│ditiocarbamidă de alchil, lanţ lung│ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19.6, │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.2.6, 16.2.9 │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│Compuşi antidetonanţi pentru motor │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.6, 15.12, │
│(conţinând alchili de plumb) │X│/│1 │1G│Control.│Inert │T4│IIA│Nu │C│FT │AC │Da│15.17, 15.18, │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19 │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│Concentrat de proteine de peşte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(conţinând 4% sau mai puţin acid │Z│P│3 │2G│Deschis │Nu │- │- │NF │O│Nu │Nu │Nu│ │
│formic) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│Concentrat proteic însilozat de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│peşte (conţinând 4% sau mai puţin │Y│P│2 │2G│Deschis │Nu │ │ │NF │O│Nu │Nu │Nu│15.19.6, 16.2.6│
│acid formic) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│Copolimer acrilonitril-stiren în │Y│P│3 │2G│Deschis │Nu │ │ │Da │O│Nu │ABC │Nu│15.19.6, 16.2.6│
│dispersie în polieter poliol │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│Copolimer de acrilat de alchil/ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12, 15.17, │
│vinilpiridină în toluen │Y│/│2 │2G│Control.│Nu │T1│IIB│Nu │C│FT │ABC │Nu│15.19.6, 16.2.9│
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│Copolimer de anhidridă-sodiu │Z│P│3 │2G│Deschis │Nu │ │ │Da │O│Nu │ABC │Nu│ │
│maleică alilsulfonat în soluţie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│Copolimer de ester alchil (C4-C20) │Y│P│2 │2G│Deschis │Nu │ │ │Da │O│Nu │ABC │Nu│15.19.6, │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.2.6, 16.2.9 │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12.3, │
│Copolimer de etilen şi acetat de │Y│/│3 │2G│Control.│Nu │- │- │Da │R│T │AC │Nu│15.12.4, │
│vinil (emulsie) │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19.6, │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.2.6, 16.2.9 │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│Copolimer de polialchil (C10-C18) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19.6, │
│metacrilat/etilen-propilen în │Y│P│2 │2G│Deschis │Nu │ │ │Da │O│Nu │ABC │Nu│16.2.6, 16.2.9 │
│amestec │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│Copolimer olefin-ester alchilic │Y│P│2 │2G│Deschis │Nu │ │ │Da │O│Nu │ABC │Nu│15.19.6, │
│(greutate moleculară 2000+) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.2.6, 16.2.9 │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│Copolimerul acidului metacrilic - │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│alcoxipolit (oxid de alchilen) │Z│/│3 │2G│Deschis │Nu │- │- │NF │O│Nu │Nu │Nu│16.2.9 │
│metacrilat, sare de sodiu, în │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│soluţie apoasă (45% sau mai puţin) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12, 15.17, │
│Creozot (gudron de huilă) │X│/│1 │2G│Control.│Nu │T2│IIA│Da │C│T │AD │Nu│15.19.6, │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.2.6, 16.2.9 │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12, 15.17, │
│Cresol/Fenol/Xilenol amestec │Y│/│2 │2G│Control.│Nu │ │ │Da │C│T │AC │Da│15.19 │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12, 15.18, │
│Crezoli (toţi izomerii) │Y│/│1 │2G│Control.│Nu │T1│IIA│Da │C│T │ABC │Da│15.19, 16.2.9 │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12.3, │
│Decahidronaftalină │Y│/│2 │2G│Control.│Nu │T3│IIA│Nu │R│FT │ABC │Nu│15.12.4, │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19.6 │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│Decenă │X│P│2 │2G│Control.│Nu │T3│IIA│Nu │R│F │AC │Nu│15.19.6 │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│Decil/Dodecil/Alcool tetradecilic │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12.3, │
│amestec │Y│/│2 │2G│Control.│Nu │- │- │Da │R│T │ABC │Nu│15.12.4, │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19.6, 16.2.9│
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12, 15.17, │
│Deşeuri chimice lichide │X│/│2 │2G│Control.│Nu │ │ │Nu │C│FT │AC │Nu│15.19, 20.5.1, │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │20.7 │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Diacetat al etilenglicolului │Y│/│2 │2G│Deschis │Nu │ │ │Da │O│Nu │AC │Nu│15.19.6 │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12.3, │
│Diacetonă - alcool │Z│/│3 │2G│Control.│Nu │T1│IIA│Nu │R│FT │AC │Nu│15.12.4, │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19.6 │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12, 15.17, │
│Dialchil(C7-C13) ftalaţi │X│/│2 │2G│Control.│Nu │ │ │Da │C│T │ABC │Nu│15.19.6, 16.2.6│
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│Dialchil(C8-C9) difenilamine │Z│P│3 │2G│Deschis │Nu │ │ │Da │O│Nu │ABC │Nu│ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Dialchil(C9-C10) ftalaţi │Y│/│2 │2G│Deschis │Nu │- │- │Da │O│Nu │ABC │Nu│15.19.6, 16.2.6│
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Dibrommetan │Y│/│2 │2G│Deschis │Nu │ │ │NF │O│Nu │Nu │Nu│15.19.6 │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12, 15.17, │
│Dibromură de etilen │Y│/│2 │2G│Control.│Nu │ │ │NF │C│T │Nu │Nu│15.19, 16.2.9 │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12, 15.17, │
│Dibutil ftalat │X│/│2 │2G│Control.│Nu │ │ │Da │C│T │AC │Nu│15.19.6 │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12, 15.17, │
│Dibutilamină │Y│/│2 │2G│Control.│Nu │T2│IIA│Nu │C│FT │ABC │Da│15.19 │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│Dibutiltereftalat │Y│P│2 │2G│Deschis │Nu │- │- │Da │O│Nu │ABC │Nu│15.19.6, 16.2.9│
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│Diciclopentadienă, calitate răşină,│ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12, 15.13, │
│81-89% │Y│/│2 │2G│Control.│Inert. │T2│IIB│Nu │C│FT │ABC │Da│15.17, 15.19 │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Diclor-1,1 etane │Z│/│3 │2G│Control.│Nu │T2│IIA│Nu │R│F │AC │Nu│15.19.6 │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Diclor-1,1 propan │Y│/│2 │2G│Control.│Nu │T1│IIA│Nu │R│F │ABC │Nu│15.19.6 │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12.3, │
│Diclor-1,2 propan │Y│/│3 │2G│Control.│Nu │T1│IIA│Nu │R│FT │ABC │Nu│15.12.4, │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19.6 │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12, 15.17, │
│Diclor-1,3 propan │X│/│2 │2G│Control.│Nu │T2│IIA│Nu │C│FT │ABC │Da│15.19 │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│Diclor-1,6 hexan │Y│P│2 │2G│Deschis │Nu │- │- │Da │O│Nu │ABC │Nu│15.19.6 │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12, 15.16.2,│
│Diclor-2,4 fenol │Y│/│2 │2G│Control.│Uscat │ │ │Da │C│T │AD │Da│15.17, 15.19, │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.2.6, 16.2.9 │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12.3, │
│Diclor-3,4 butenă-1 │Y│/│2 │2G│Control.│Nu │T1│IIA│Nu │R│FT │ABC │Nu│15.12.4, │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19.6 │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12, 15.17, │
│Diclorbenzen (toţi izomerii) │X│/│2 │2G│Control.│Nu │T1│IIA│Da │C│T │ABD │Nu│15.19.6 │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12, 15.17, │
│Diclormetan │Y│/│3 │2G│Control.│Nu │T1│IIA│Nu │C│FT │ABC │Nu│15.19.6 │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│Diclorpropen/Diclorpropan în │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12, 15.17, │
│amestec │X│/│2 │2G│Control.│Nu │T2│IIA│Nu │C│FT │ABD │Nu│15.19 │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12, 15.17, │
│Diclorură de etilen │Y│/│3 │2G│Control.│Nu │T2│IIA│Nu │C│FT │ABC │Nu│15.19 │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12, 15.17, │
│Dietanolamină │Y│/│3 │2G│Control.│Nu │T1│IIA│Da │C│T │AC │Nu│15.19.6, │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.2.6, 16.2.9 │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12.3, │
│Dietil-2,6 anilină │Y│/│2 │2G│Control.│Nu │ │ │Da │R│T │ABC │Nu│15.12.4, │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19.6, 16.2.9│
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12, 15.17, │
│Dietilamină │Y│/│3 │2G│Control.│Nu │T2│IIA│Nu │C│FT │AC │Da│15.19 │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12.3, │
│Dietilaminoetanol │Y│/│2 │2G│Control.│Nu │T2│IIA│Nu │R│FT │AC │Nu│15.12.4, │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19.6 │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12.3, │
│Dietilbenzen │Y│/│2 │2G│Control.│Nu │T2│IIA│Nu │R│FT │AC │Nu│15.12.4, │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19.6 │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12.3, │
│Dietilenglicol │Z│/│3 │2G│Control.│Nu │ │ │Da │R│T │AC │Nu│15.12.4, │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19.6 │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12, 15.17, │
│Dietilentriamină │Y│/│3 │2G│Control.│Nu │- │- │Da │C│T │ABC │Nu│15.19 │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19.6, │
│Difenil │X│/│2 │2G│Deschis │Nu │ │ │Da │O│Nu │ABC │Nu│16.2.6, 16.2.9 │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│Difenil eter/Difenil fenil eter în │X│P│2 │2G│Deschis │Nu │ │ │Da │O│Nu │AC │Nu│15.19.6, 16.2.9│
│amestec │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Difenil/Difenil eter amestecuri │X│/│2 │2G│Deschis │Nu │ │ │Da │O│Nu │ABC │Nu│15.19.6, 16.2.9│
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19.6, │
│Difenilamină (topitură) │Y│/│2 │2G│Deschis │Nu │- │- │Da │O│Nu │ABC │Nu│16.2.6, 16.2.9 │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19, 16.2.6, │
│Difenilamine, alchilaţi │Y│/│2 │2G│Deschis │Nu │ │ │Da │O│Nu │AC │Nu│16.2.9 │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Diheptil ftalat │Y│/│2 │2G│Deschis │Nu │ │ │Da │O│Nu │ABC │Nu│15.19.6 │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12, 15.17, │
│Dihexil ftalat │Y│/│2 │2G│Control.│Nu │ │ │Da │C│T │ABC │Nu│15.19.6 │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12.3, │
│Diizobutil cetonă │Y│/│3 │2G│Control.│Nu │T2│IIA│Nu │R│FT │AC │Nu│15.12.4, │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19.6 │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12.3, │
│Diizobutilamină │Y│/│2 │2G│Control.│Nu │T4│IIB│Nu │C│FT │ABC │Nu│15.12.4, 15.19 │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│Diizobutilenă │Y│P│2 │2G│Control.│Nu │T2│IIA│Nu │R│F │AC │Nu│15.19.6 │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│Diizobutirat de trimetil-2,2,4 │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│pentandiol- 1,3 │Y│/│3 │2G│Deschis │Nu │ │ │Da │O│Nu │ABC │Nu│15.19.6 │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │Da │ │T │AB │ │15.12, 15.16.2,│
│Diizocianat de difenilmetan │Y│/│2 │2G│Control.│Uscat │- │- │(a)│C│(a)│(b)D│Da│15.17, 15.19, │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.2.6, 16.2.9 │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │AC │ │15.12, 15.16.2,│
│Diizocianat de hexametilen │Y│/│2 │2G│Control.│Uscat │T1│IIB│Da │C│T │(b)D│Da│15.17, 15.18, │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19 │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12, 15.16.2,│
│Diizocianat de izoforonă │Y│/│2 │2G│Control.│Uscat │ │ │Da │C│T │ABD │Da│15.17, 15.19 │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ABC │ │15.12, 15.16.2,│
│Diizocianat de toluen │Y│/│2 │2G│Control.│Uscat │- │- │Da │C│T │(b)D│Da│15.17, 15.18, │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19, 16.2.9 │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│Diizopropanolamină │Z│P│3 │2G│Deschis │Nu │- │- │Da │O│Nu │AC │Nu│16.2.9 │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12.3, │
│Diizopropilamină │Y│/│3 │2G│Control.│Nu │T2│IIA│Nu │R│FT │AC │Nu│15.12.4, 15.17,│
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19.6 │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12.3, │
│Diizopropilbenzen (toţi izomerii) │X│/│2 │2G│Control.│Nu │ │ │Da │R│T │AC │Nu│15.12.4, │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19.6 │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Diizopropilnaftalină │Y│/│2 │2G│Deschis │Nu │- │- │Da │O│Nu │AC │Nu│15.19.6 │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12.3, │
│Dimetil glutarat │Y│/│3 │2G│Control.│Nu │ │ │Da │R│T │AC │Nu│15.12.4, │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19.6 │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│2,2-Dimetil-2,2 propandiol-1,3 │Z│P│3 │2G│Deschis │Nu │- │- │Da │O│Nu │ABC │Nu│16.2.9 │
│(topitură sau soluţie) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│Dimetilamină soluţie (45% sau mai │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12.3, │
│puţin) │Y│/│3 │2G│Control.│Nu │T2│IIA│Nu │R│FT │AC │Nu│15.12.4, 15.19 │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│Dimetilamină soluţie (mai mult de │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12.3, │
│45% dar nu mai mult de 55%) │Y│/│3 │2G│Control.│Nu │T2│IIB│Nu │R│FT │AC │Nu│15.12.4, 15.19 │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│Dimetilamină soluţie (mai mult de │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12.3, │
│55% dar nu mai mult de 65%) │Y│/│3 │2G│Control.│Nu │T2│IIB│Nu │R│FT │AC │Nu│15.12.4, 15.14,│
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19 │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12, 15.17, │
│N,N-Dimetilciclohexilamină │Y│/│2 │2G│Control.│Nu │T3│IIB│Nu │C│FT │AC │Da│15.19 │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12, 15.17, │
│N,N-Dimetildodecilamină │Y│/│2 │2G│Control.│Nu │ │ │Da │C│T │ABC │Da│15.19 │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12.3, │
│Dimetiletanolamină │Y│/│3 │2G│Control.│Nu │T3│IIA│Nu │R│FT │AC │Nu│15.12.4, │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19.6 │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12, 15.17, │
│Dimetilformamidă │Y│/│3 │2G│Control.│Nu │T2│IIA│Nu │C│FT │AC │Nu│15.19.6 │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│Dimetilpolisiloxan │Y│P│2 │2G│Deschis │Nu │ │ │Da │O│Nu │ABC │Nu│15.19.6 │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12, 15.17, │
│Dinitrotoluen (topitură) │X│/│2 │2G│Control.│Nu │ │ │Da │C│T │AC │Nu│15.19, 15.21, │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.2.6, 16.2.9,│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.6.4 │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12.3, │
│Di-n-propilamină │Y│/│2 │2G│Control.│Nu │T3│IIB│Nu │C│FT │AC │Da│15.12.4, 15.17,│
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19.6 │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12, 15.17, │
│Dioxan-1,4 │Y│/│3 │2G│Control.│Nu │T2│IIB│Nu │C│FT │AC │Nu│15.19.6, 16.2.9│
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Dioxid de deciloxitetrahidrotiofen │X│/│2 │2G│Deschis │Nu │ │ │Da │O│Nu │AC │Nu│15.19.6, 16.2.9│
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│Dioxid de titan, suspensie │Z│P│3 │2G│Deschis │Nu │ │ │NF │O│Nu │Nu │Nu│ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12.3, │
│Dipenten │Y│/│2 │2G│Control.│Nu │T3│IIA│Nu │C│FT │AC │Nu│15.12.4, │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19.6 │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│Dipropilen glicol │Z│P│3 │2G│Deschis │Nu │ │ │Da │O│Nu │AC │Nu│ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12, 15.17, │
│Dipropiltiocarbamat de S-etil │Y│/│2 │2G│Control.│Nu │ │ │Da │C│T │AC │Nu│15.19.6, 16.2.9│
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│Disulfonat de eter de dodecil şi │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12, 15.17, │
│difenil soluţie │X│/│2 │2G│Control.│Nu │ │ │NF │C│T │Nu │Da│15.19, 16.2.6 │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │Strat │ │ │ │ │ │ │ │15.3, 15.12, │
│Disulfură de carbon │Y│/│1 │1G│Control.│+inert.│T6│IIC│Nu │C│FT │C │Da│15.17, 15.18, │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19 │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12.3, │
│Disulfură de dimetil │Y│/│2 │2G│Control.│Nu │T3│IIA│Nu │R│FT │ABC │Nu│15.12.4, │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19.6 │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│2,6-Di-terţ-butilfenol │X│/│2 │2G│Deschis │Nu │- │- │Da │O│Nu │ABC │Nu│15.19.6, 16.2.9│
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Dodecan (toţi izomerii) │Y│/│2 │2G│Control.│Nu │T3│IIA│Nu │R│F │ABC │Nu│15.19.6 │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12.3, │
│terţ-Dodecanetiol │Y│/│3 │2G│Control.│Nu │ │ │Da │R│T │ABC │Nu│15.12.4, │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19.6 │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12.3, │
│Dodecenă (toţi izomerii) │X│/│2 │2G│Control.│Nu │ │ │Da │R│T │ABC │Nu│15.12.4, │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19.6 │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1-Dodecenă │Y│/│3 │2G│Deschis │Nu │ │ │Da │O│Nu │ABC │Nu│15.19.6 │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12, 15.17, │
│n-Dodecil mercaptan │X│/│1 │2G│Control.│Nu │ │ │Da │C│T │ABC │Da│15.19 │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│Dodecilamină/Tetradecilamină │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12, 15.17, │
│amestec │Y│/│2 │2G│Control.│Nu │ │ │Da │C│T │ABC │Da│15.19, 16.2.9 │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12.3, │
│Dodecilbenzen │Y│/│2 │2G│Control.│Nu │- │- │Da │R│T │ABC │Nu│15.12.4, │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19.6 │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12, 15.17, │
│Dodecilfenol │X│/│2 │2G│Control.│Nu │ │ │Da │C│T │AC │Da│15.19, 16.2.6 │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Dodecilxilen │Y│/│2 │2G│Deschis │Nu │ │ │Da │O│Nu │ABC │Nu│15.19.6, 16.2.6│
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12, 15.17, │
│Epiclorhidrină │Y│/│2 │2G│Control.│Nu │T2│IIB│Nu │C│FT │AC │Da│15.19 │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│Este metilic a cidului gras a │Y│P│2 │2G│Deschis │Nu │ │ │Da │O│Nu │ABC │Nu│15.19.6, 16.2.9│
│uleiului de soia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│Ester de diizononil de acid │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│dicarboxilic 1,2-ciclohexan │Y│/│2 │2G│Deschis │Nu │ │ │Da │O│Nu │ABC │Nu│15.19.6, 16.2.6│
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Ester de ditiocarbamat (C7-C35) │X│/│2 │2G│Deschis │Nu │ │ │Da │O│Nu │ABC │Nu│15.19.6 │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│Ester glicidilic al acidului │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12.3, │
│trialchilacetic C10 │Y│/│2 │2G│Control.│Nu │ │ │Da │R│T │AC │Nu│15.12.4, │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19.6 │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│Ester metilic al acidului gras al │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│uleiului de rapiţă │Y│/│2 │2G│Deschis │Nu │- │- │Da │O│Nu │ABC │Nu│15.19.6 │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│Ester metilic de acid gras de ulei │Y│P│2 │2G│Deschis │Nu │- │- │Da │O│Nu │AC │Nu│15.19.6, 16.2.9│
│de palmier │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│Ester poliolefinic (C28-C250) │Y│P│2 │2G│Deschis │Nu │ │ │Da │O│Nu │ABC │Nu│15.19.6, │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.2.6, 16.2.9 │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12.3, │
│Esteri de fosfat, alchil (C12-C14) │Y│/│2 │2G│Control.│Nu │T4│IIB│Nu │R│FT │ABC │Nu│15.12.4, │
│amină │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19.6, │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.2.6, 16.2.9 │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12.3, │
│Esteri metilici ai acidului gras │Y│/│2 │2G│Control.│Nu │- │- │Da │R│T │ABC │Nu│15.12.4, │
│(m) │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19.6, │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.2.6, 16.2.9 │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│Esterul metilic al acidului gras al│Y│P│2 │2G│Deschis │Nu │- │- │Da │O│Nu │ABC │Nu│15.19.6 │
│uleiului de cocos │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12, 15.17, │
│Etanolamină │Y│/│3 │2G│Control.│Nu │T2│IIA│Da │C│FT │AC │Da│15.19, 16.2.9 │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│Eter de dietilenglicol şi de │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│dibutil │Z│/│3 │2G│Deschis │Nu │- │- │Da │O│Nu │AC │Nu│ │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12.3, │
│Eter de dietilenglicol şi de dietil│Z│/│3 │2G│Control.│Nu │- │- │Da │R│T │AC │Nu│15.12.4, │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19.6 │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12.3, │
│Eter de diglicidil al bisfenolului │X│/│2 │2G│Control.│Nu │ │ │Da │R│T │AC │Nu│15.12.4, │
│A │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19.6, │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.2.6, 16.2.9 │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│Eter de diglicidil al bisfenolului │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12, 15.17, │
│F │Y│/│2 │2G│Control.│Nu │ │ │Da │C│T │AC │Nu│15.19.6, 16.2.6│
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Eter de n-butil │Y│/│3 │2G│Control.│Inert. │T4│IIB│Nu │R│F │AC │Nu│15.4.6, 15.19 │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│Eter de polietilenglicol şi de │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│dimetil │Z│/│3 │2G│Deschis │Nu │ │ │Da │O│Nu │AC │Nu│ │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12.3, │
│Eter di-clor- 2,2' izopropilic │Y│/│2 │2G│Control.│Nu │ │ │Da │R│T │ABC │Nu│15.12.4, 15.19 │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12, 15.17, │
│Eter dicloretilic │Y│/│2 │2G│Control.│Nu │T2│IIA│Nu │C│FT │AC │Da│15.18, 15.19 │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.4, 15.14, │
│Eter dietilic (*) │Z│/│2 │1G│Control.│Inert. │T4│IIB│Nu │R│F │AC │Nu│15.19 │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│Eter difenilic │X│P│2 │2G│Deschis │Nu │ │ │Da │O│Nu │AC │Nu│15.19.6, 16.2.9│
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12.3, │
│Eter etil terţ-butilic │Y│/│2 │2G│Control.│Nu │T2│IIB│Nu │R│FT │AC │Nu│15.12.4, │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19.6 │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│Eter etilic terţ-amilic │Z│P│3 │2G│Control.│Nu │T3│IIA│Nu │R│F │ABC │Nu│15.19.6 │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.4, 15.13, │
│Eter etilvinilic │Z│/│2 │2G│Control.│Inert. │T3│IIB│Nu │R│F │ABC │Nu│15.14, 15.19.6,│
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.6.1, 16.6.2 │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Eter fenilic al etilenglicolului │Z│/│3 │2G│Deschis │Nu │- │- │Da │O│Nu │AC │Nu│16.2.9, │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│Eter fenilic al etilenglicolului/ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12.3, │
│Eter fenilic al dietilenglicolului │Z│/│3 │2G│Control.│Nu │- │- │Da │R│T │AC │Nu│15.12.4, │
│în amestec │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19.6, 16.2.9│
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Eter fenilic al propilenglicol │Z│/│3 │2G│Deschis │Nu │ │ │Da │O│Nu │ABC │Nu│ │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.4.6, 15.13, │
│Eter izopropilic │Y│/│3 │2G│Control.│Inert │T2│IIA│Nu │R│F │AC │Nu│15.19.6, │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.6.1, 16.6.2 │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12.3, │
│Eter metilic terţ-amilic │X│/│2 │2G│Control.│Nu │T2│IIB│Nu │R│FT │AC │Nu│15.12.4, │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19.6 │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│Eter metil-terţ-butilic │Z│P│3 │2G│Control.│Nu │T1│IIA│Nu │R│F │ABC │Nu│15.19.6 │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│Eter monoalchilic (C1-C6) de poli │Z│P│3 │2G│Deschis │Nu │- │- │Da │O│Nu │AC │Nu│ │
│(2-8) alchilenglicol │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│Eter monoalchilic al │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│propilenglicolului │Z│/│3 │2G│Control.│Nu │T3│IIA│Nu │R│F │AC │Nu│15.19.6 │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│Eteri monoalchilici ai │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12.3, │
│etilenglicolului │Y│/│3 │2G│Control.│Nu │T2│IIB│Nu │C│FT │AC │Nu│15.12.4, 15.19,│
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.2.9 │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│Etil metilbutilic de poli │Z│P│3 │2G│Deschis │Nu │- │- │Da │O│Nu │AC │Nu│16.2.9 │
│(etilenglicol) (MM> 1.000) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12, 15.17, │
│Etil-2 hexilamină │Y│/│2 │2G│Control.│Nu │T3│IIA│Nu │C│FT │AC │Da│15.19.6 │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│Etil-2-(hidroximetil) ester al │Y│P│2 │2G│Deschis │Nu │ │ │Da │O│Nu │ABC │Nu│15.19.6, │
│propan-1,3-diol C8-C102- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.2.6, 16.2.9 │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Etil-2-propil-3 acroleină │Y│/│3 │2G│Control.│Nu │T3│IIA│Nu │R│F │AC │Nu│15.19.6, 16.2.9│
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12.3.2, │
│Etilamină (*) │Y│/│2 │1G│Control.│Nu │T2│IIA│Nu │C│F │AC │Nu│15.14, 15.19 │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│Etilamină soluţie (72% sau mai │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12.3.2, │
│puţin) │Y│/│3 │2G│Control.│Nu │T2│IIA│Nu │C│F │AC │Nu│15.14, 15.19 │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12.3, │
│Etilamincetonă │Y│/│2 │2G│Control.│Nu │T2│IIA│Nu │R│FT │AC │Nu│15.12.4, │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19.6 │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12, 15.17, │
│Etilbenzen │Y│/│2 │2G│Control.│Nu │T2│IIA│Nu │C│FT │AC │Nu│15.19.6 │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Etilciclohexan │Y│/│2 │2G│Control.│Nu │T3│IIA│Nu │R│F │AC │Nu│15.19.6 │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12.3, │
│N-Etilciclohexilamină │Y│/│2 │2G│Control.│Nu │T3│IIB│Nu │C│FT │AC │Nu│15.12.4, 15.19 │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12.3, │
│Etilen cianohidrină │Y│/│2 │2G│Control.│Nu │ │IIB│Da │R│T │AC │Nu│15.12.4, │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19.6 │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12, 15.17, │
│Etilen clorhidrină │Y│/│1 │2G│Control.│Nu │T2│IIA│Nu │C│FT │AC │Da│15.18, 15.19 │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Etilen glicol │Z│/│3 │2G│Deschis │Nu │ │ │Da │O│Nu │AC │Nu│15.19.6 │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12, 15.17, │
│Etilendiamină │Y│/│2 │2G│Control.│Nu │T2│IIA│Nu │C│FT │AC │Da│15.19, 16.2.9 │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│Etilenoxid/propilenoxid amestec cu │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.8, 15.12, │
│conţinut nu mai mult de 30% din │Y│/│2 │1G│Control.│Inert │T2│IIB│Nu │C│FT │AC │Da│15.14, 15.17, │
│masă (greutate), etilenoxid │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19 │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Di (2-Etilhexil) tereftalat │Y│/│2 │2G│Deschis │Nu │ │ │Da │O│Nu │ABC │Nu│15.19.6, 16.2.6│
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12.3, │
│Etilidennorbornenă │Y│/│2 │2G│Control.│Nu │T3│IIB│Nu │R│FT │ABC │Nu│15.12.4, │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19.6 │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12.3, │
│N-Etilmetilalilamină │Y│/│2 │2G│Control.│Nu │T2│IIB│Nu │C│FT │AC │Nu│15.12.4, 15.19 │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│Etiltoluen │Y│P│2 │2G│Control.│Nu │T1│IIA│Nu │R│F │ABC │Nu│15.19.6 │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│Etoxi -3 propionat de etil │Y│P│2 │2G│Control.│Nu │T2│IIA│Nu │R│F │AC │Nu│15.19.6 │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│Etoxilat de alchil (C12-C16) │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12, 15.17, │
│propoxiamină │X│/│2 │2G│Control.│Nu │- │- │Da │C│T │AC │Da│15.19, 16.2.6 │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Fenil-1 xilil-1 etan │Y│/│2 │2G│Deschis │Nu │ │ │Da │O│Nu │ABC │Nu│15.19.6 │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│Fenilamină alchil (C8-C9) în │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12.3, │
│solvenţi aromatici │Y│/│2 │2G│Control.│Nu │T1│IIB│Nu │R│FT │ABC │Nu│15.12.4, │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19.6 │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12, 15.17, │
│Fenol │Y│/│2 │2G│Control.│Nu │T1│IIA│Da │C│T │AC │Da│15.19, 16.2.9 │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12.3, │
│Fenoli (C4-C9)alchilaţi inhibitori │Y│/│2 │2G│Control.│Nu │- │- │Da │R│T │ABC │Nu│15.12.4, │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19.6, │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.2.6, 16.2.9 │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│Formaldehidă soluţii (45% sau mai │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12, 15.17, │
│puţin) │Y│/│3 │2G│Control.│Nu │T2│IIB│Nu │C│FT │AC │Da│15.19, 16.2.9 │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12, 15.17, │
│Formamidă │Y│/│3 │2G│Control.│Nu │ │ │Da │C│T │AC │Nu│15.19.6, 16.2.9│
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Formiat de cesiu în soluţie (*) │Y│/│3 │2G│Deschis │Nu │- │- │NF │O│Nu │Nu │Nu│15.19.6 │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│Formiat de izobutil │Z│P│3 │2G│Control.│Nu │T2│IIA│Nu │R│F │ABC │Nu│15.19.6 │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12.3, │
│Formiat de metil │Z│/│2 │2G│Control.│Nu │T1│IIA│Nu │R│FT │AC │Nu│15.12.4, 15.14,│
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19.6 │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│Formiat de potasiu soluţie (*) │Z│S│3 │2G│Deschis │Nu │ │ │NF │R│Nu │Nu │Nu│15.19.6 │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12.3, │
│Fosfat de tributil │Y│/│3 │2G│Control.│Nu │ │ │Da │C│T │ABC │Nu│15.12.4, │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19.6 │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Fosfat de trietil │Z│/│3 │2G│Deschis │Nu │ │ │Da │O│Nu │AC │Nu│15.19.6 │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12, 15.17, │
│Fosfat de trixilil │X│/│1 │2G│Control.│Nu │ │ │Da │C│T │ABC │Nu│15.19.6, 16.2.6│
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│Fosfaţi de fenil triizopropilat │X│P│2 │2G│Deschis │Nu │ │ │Da │O│Nu │AC │Nu│15.19.6, 16.2.6│
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12.3, │
│Fosfaţi de fenil triizopropilat │Z│/│2 │2G│Control.│Nu │T3│IIB│Nu │R│FT │AC │Nu│15.12.4, 15.14,│
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19.6 │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│Fosfit alchil (C10-C20, saturat şi │Y│P│2 │2G│Deschis │Nu │ │ │Da │O│Nu │ABC │Nu│15.19.6, 16.2.9│
│nesaturat) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12.3, │
│Fosfit de trietil │Z│/│3 │2G│Control.│Nu │T3│IIA│Nu │R│FT │ABC │Nu│15.12.4, │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19.6, 16.2.9│
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │Strat+ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Fosfor galben sau alb (*) │X│/│1 │1G│Control.│(vent. │ │ │Nu │C│Nu │ABC │Nu│15.7, 15.19, │
│ │ │P│ │ │ │sau │ │ │(c)│ │ │ │ │16.2.9 │
│ │ │ │ │ │ │inert.)│ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│Fosforosulfură de poliolefin, │Y│P│2 │2G│Deschis │Nu │ │ │Da │O│Nu │ABC │Nu│15.19.6, │
│derivat de bariu (C28-C250) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.2.6, 16.2.9 │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12, 15.17, │
│Ftalat de butil -benzil │X│/│2 │2G│Control.│Nu │ │ │Da │C│T │AC │Nu│15.19.6 │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Ftalat de dietil │Y│/│2 │2G│Deschis │Nu │ │ │Da │O│Nu │AC │Nu│15.19.6 │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12.3, │
│Ftalat de dietilenglicol │Y│/│3 │2G│Control.│Nu │- │- │Da │R│T │AC │Nu│15.12.4, │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19.6, 16.2.6│
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12, 15.17, │
│Ftalat de diizobutil │X│/│2 │2G│Control.│Nu │ │ │Da │C│T │AC │Nu│15.19.6 │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Ftalat de diizooctil │Y│/│2 │2G│Deschis │Nu │ │ │Da │O│Nu │ABC │Nu│15.19.6, 16.2.6│
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Ftalat de dimetil │Y│/│3 │2G│Deschis │Nu │ │ │Da │O│Nu │AC │Nu│15.19.6, 16.2.9│
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Ftalat de dinonil │Y│/│2 │2G│Deschis │Nu │- │- │Da │O│Nu │AC │Nu│15.19.6 │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Ftalat de dioctil │Y│/│2 │2G│Deschis │Nu │ │ │Da │O│Nu │ABC │Nu│15.19.6 │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Ftalat de ditridecil │Y│/│2 │2G│Deschis │Nu │- │- │Da │O│Nu │AC │Nu│15.19.6 │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19.6, │
│Ftalat de diundecil │Y│/│2 │2G│Deschis │Nu │ │ │Da │O│Nu │ABC │Nu│16.2.6, 16.2.9 │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12, 15.17, │
│Furfurol │Y│/│3 │2G│Control.│Nu │T2│IIB│Nu │C│FT │AC │Da│15.19 │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│Glicerină │Z│S│3 │2G│Deschis │Nu │ │ │Da │O│Nu │AC │Nu│16.2.9 │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12.3, │
│Glicerol propoxilat │Z│/│3 │2G│Control.│Nu │- │- │Da │R│T │ABC │Nu│15.12.4, │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19.6 │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│Glicerol propoxilat şi etoxilat │Z│P│3 │2G│Deschis │Nu │- │- │Da │O│Nu │ABC │Nu│ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Glicină, sare de sodiu în soluţie │Z│/│3 │2G│Deschis │Nu │ │ │NF │O│Nu │Nu │Nu│ │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│Glifosat soluţie (nu conţine agent │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12, 15.17, │
│tensioactiv) │Y│/│2 │2G│Control.│Nu │ │ │Da │C│T │AC │Da│15.19, 16.2.9 │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12, 15.17, │
│Glioxal soluţie (40% sau mai puţin)│Y│/│3 │2G│Control.│Nu │ │ │Da │C│T │AC │Da│15.19, 16.2.9 │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│Glucerol/zaharoză în amestec │Z│P│3 │2G│Deschis │Nu │- │- │Da │O│Nu │ABC │Nu│ │
│propoxilat şi etoxilat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│Glucitol/glicerol în amestec │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12.3, │
│propoxilat (conţinând 10% sau mai │Y│/│2 │2G│Control.│Nu │ │ │Da │R│T │ABC │Nu│15.12.4, │
│multe amine) │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19.6, 16.2.6│
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│Glucitol/glicerol în amestec │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12.3, │
│propoxilat (conţinând mai puţin de │Z│/│3 │2G│Control.│Nu │- │- │Da │R│T │ABC │Nu│15.12.4, │
│10% amine) │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19.6 │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │ │2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19.6, │
│Grăsime (seu) │Y│P│(k)│2G│Deschis │Nu │- │- │Da │O│Nu │ABC │Nu│16.2.6, 16.2.7,│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.2.9 │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12, 15.17, │
│Gudron de huilă /cărbune │X│/│2 │2G│Control.│Nu │T2│IIA│Da │C│T │BD │Nu│15.19.6, │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.2.6, 16.2.9 │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│Heptan (toţi izomerii) │X│P│2 │2G│Control.│Nu │T3│IIA│Nu │R│F │AC │Nu│15.19.6 │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12.3, │
│Heptanol (toţi izomerii) (d) │Y│/│3 │2G│Control.│Nu │T3│IIA│Nu │R│FT │ABC │Nu│15.12.4, │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19.6 │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│Heptenă (toţi izomerii) │Y│P│2 │2G│Control.│Nu │T3│IIA│Nu │R│F │ABC │Nu│15.19.6 │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│Hexadecilnaftalină - 1/1,4-di │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(hexadecil) naftalină în amestec │Y│/│2 │2G│Deschis │Nu │ │ │Da │O│Nu │ABC │Nu│15.19.6, 16.2.6│
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Hexametilen glicol │Z│/│3 │2G│Deschis │Nu │ │ │Da │O│Nu │AC │Nu│ │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12, 15.17, │
│Hexametilendiamină (topitură) │Y│/│3 │2G│Control.│Nu │- │- │Da │C│T │AC │Da│15.19, 16.2.9 │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12, 15.17, │
│Hexametilendiamină soluţie │Y│/│3 │2G│Control.│Nu │ │ │Da │C│T │AC │Da│15.19 │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12.3, │
│Hexametilenimină │Y│/│2 │2G│Control.│Nu │T2│IIB│Nu │R│FT │AC │Nu│15.12.4, 15.19 │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│Hexametilentetramină soluţii │Z│S│3 │2G│Deschis │Nu │ │ │Da │O│Nu │AC │Nu│15.19.6 │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12, 15.17, │
│Hexan (toţi izomerii) │Y│/│2 │2G│Control.│Nu │T3│IIA│Nu │C│FT │AC │Nu│15.19.6 │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12.3, │
│1,6-Hexanediol, distilaţi de vârf │Y│/│3 │2G│Control.│Nu │- │- │Da │R│T │AC │Nu│15.12.4, │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19.6, 16.2.9│
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12, 15.17, │
│Hexanol │Y│/│2 │2G│Control.│Nu │ │ │Da │C│T │ABC │Da│15.19 │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Hexenă (toţi izomerii) │Y│/│3 │2G│Control.│Nu │T3│IIA│Nu │R│F │AC │Nu│15.19.6 │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│Hexilenglicol │Z│S│3 │2G│Control.│Nu │ │ │Da │C│T │AC │Da│15.12, 15.17, │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19 │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│Hidrocarburi alifatice oxigenate în│ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│amestec │Z│/│3 │2G│Deschis │Nu │- │- │Da │O│Nu │ABC │Nu│ │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│Hidrogen fosfat de amoniu, soluţie │Z│P│3 │2G│Deschis │Nu │ │ │Da │O│Nu │AC │Nu│ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Hidrogenfosfit de dimetil │Y│/│3 │2G│Control.│Nu │T4│IIB│Nu │R│F │AC │Nu│15.19.6 │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12, 15.17, │
│Hidrogenfosfonat de dibutil │Y│/│2 │2G│Control.│Nu │ │ │Da │C│T │AC │Da│15.19, 16.2.9 │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12, 15.15, │
│Hidrosulfură de sodiu / Sulfură de │Y│/│2 │2G│Control.│Nu │T4│IIB│Nu │C│FT │AC │Da│15.17, 15.19, │
│amoniu, soluţie (*) │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.6.1, 16.6.2,│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.6.3 │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │Vent. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Hidrosulfură de sodiu, soluţie (45%│Z│/│3 │2G│Control.│sau │ │ │NF │R│T │Nu │Da│15.12, 15.15, │
│sau mai puţin) (*) │ │P│ │ │ │strat │ │ │ │ │ │ │ │15.19.6, 16.2.9│
│ │ │ │ │ │ │(gaz) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│Hidroxid de aluminiu, hidroxid de │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12, 15.17, │
│sodiu, carbonat de sodiu, in │Y│/│2 │2G│Control.│Nu │ │ │NF │C│T │Nu │Da│15.19 │
│soluţie (40% sau mai puţin) │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12.3, │
│Hidroxid de calciu în suspensie │Y│/│2 │2G│Control.│Nu │- │- │Da │R│T │AC │Nu│15.12.4, │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19.6,16.2.9 │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12.3.2, │
│Hidroxid de potasiu în soluţie(*) │Y│/│3 │2G│Deschis │Nu │ │ │NF │C│Nu │Nu │Nu│15.19 │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19, 16.2.6, │
│Hidroxid de sodiu soluţie (*) │Y│/│3 │2G│Deschis │Nu │ │ │NF │C│Nu │Nu │Nu│16.2.9 │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│Hipoclorit de calciu soluţie (15% │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12.3, │
│sau mai puţin) │Y│/│2 │2G│Control.│Nu │ │ │NF │R│T │Nu │Nu│15.12.4, │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19.6 │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│Hipoclorit de calciu soluţie (mai │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12.3, │
│mult de 15% ) │X│/│1 │2G│Control.│Nu │ │ │NF │R│T │Nu │Nu│15.12.4, 15.19 │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│Hipoclorit de sodiu soluţie (15% │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│sau mai puţin) │Y│/│2 │2G│Control.│Nu │- │- │NF │R│Nu │Nu │Nu│15.17, 15.19.6 │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│Homopolimer de 2-propen -1 aminiu, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│N, N - dimetil-N-2 clorură de │Y│P│3 │2G│Deschis │Nu │- │- │NF │O│Nu │Nu │Nu│15.19.6 │
│propilenă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Izo- şi ciclo-alcani (C10- C11) │Y│/│3 │2G│Control.│Nu │T3│IIA│Nu │R│F │AC │Nu│15.19.6 │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Izo- şi ciclo-alcani (C12+) │Y│/│3 │2G│Control.│Nu │T3│IIA│Nu │R│F │AC │Nu│15.19.6 │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│Izobutirat de trimetil-2,2,4 │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│pentandiol- 1,3 │Y│/│2 │2G│Deschis │Nu │ │ │Da │O│Nu │ABC │Nu│15.19.6 │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12.3, │
│Izoforonă │Y│/│3 │2G│Control.│Nu │ │ │Da │R│T │AC │Nu│15.12.4, │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19.6 │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12, 15.17, │
│Izoforondiamină │Y│/│3 │2G│Control.│Nu │ │ │Da │C│T │AC │Da│15.19, 16.2.9 │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12, 15.13, │
│Izopren │Y│/│2 │2G│Control.│Nu │T3│IIB│Nu │C│FT │ABC │Nu│15.14, 15.17, │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19.6, │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.6.1, 16.6.2 │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19.6, │
│Izopropanolamină │Y│/│3 │2G│Control.│Nu │T2│IIA│Da │R│Nu │AC │Nu│16.2.6, 16.2.9 │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12.3.2, │
│Izopropilamină │Y│/│3 │2G│Control.│Nu │T2│IIA│Nu │C│FT │AC │Nu│15.14, 15.19 │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│Izopropilamină (70% sau mai puţin) │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12.3.2, │
│soluţie │Y│/│3 │2G│Control.│Nu │T2│IIA│Nu │C│FT │AC │Nu│15.19 │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Izopropilciclohexan │Y│/│2 │2G│Control.│Nu │T3│IIA│Nu │R│F │AC │Nu│15.19.6, 16.2.9│
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12, 15.13, │
│Lactonitril soluţie de (80% sau mai│Y│/│1 │1G│Control.│Nu │ │ │NF │C│T │Nu │Da│15.17, 15.18, │
│puţin) │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19, 16.6.1, │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.6.2, 16.6.3 │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│Latex, amoniac (1% sau mai puţin) │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19.6, │
│-inhibat │Y│/│2 │2G│Deschis │Nu │- │- │Da │O│Nu │AC │Nu│16.2.6, 16.2.9 │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│Latex: copolimer carboxilat de │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│stiren-butadien; Cauciuc │Z│/│3 │2G│Deschis │Nu │- │- │Da │O│Nu │AC │Nu│16.2.9 │
│stiren-butadienă │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│Lichid în vrac contaminat din │X│P│2 │2G│Deschis │Nu │- │- │Da │O│Nu │AC │Nu│15.19.6 │
│instalaţiile off-shore P (o) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│Lichid în vrac contaminat din │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12, 15.15, │
│instalaţiile off-shore S(o) │X│/│2 │2G│Control.│Nu │T3│IIA│Nu │C│FT │AC │Da│15.17, 15.19 │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│Lichid nociv, F, (10) n.o.s. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(denumire comercială ..., Conţinut │Z│P│3 │2G│Control.│Nu │T3│IIA│Nu │R│F │AC │Nu│15.19.6 │
│. . . . . . . . . . ) Nav.3, Cat. Z│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│Lichid nociv, F, (2) n.o.s. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(denumire comercială . . . . . . . │X│P│1 │2G│Control.│Nu │T3│IIA│Nu │R│F │AC │Nu│15.19, 16.2.6 │
│. . ., Conţinut . . . . . . . . . .│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│) Nav.l, Cat. X │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│Lichid nociv, F, (4) n.o.s. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(denumire comercială . . . . . . . │X│P│2 │2G│Control.│Nu │T3│IIA│Nu │R│F │AC │Nu│15.19, 16.2.6 │
│. . ., Conţinut . . . . . . . . . .│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│) Nav.2, Cat. X │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│Lichid nociv, F, (6) n.o.s. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(denumire comercială . . . . . . . │Y│P│2 │2G│Control.│Nu │T3│IIA│Nu │R│F │AC │Nu│15.19, 16.2.6, │
│. . ., Conţinut . . . . . . . . . .│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.2.9(l) │
│) Nav.2, Cat. Y │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│Lichid nociv, NF, (1) n.o.s. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(denumire comercială ..., Conţinut │X│P│1 │2G│Deschis │Nu │- │- │Da │O│Nu │AC │Nu│15.19, 16.2.6 │
│. . . . . . . . . . ) Nav.l, Cat. X│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│Lichid nociv, NF, (3) n.o.s.. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(denumire comercială . . . . . . . │X│P│2 │2G│Deschis │Nu │- │ │Da │O│Nu │AC │Nu│15.19, 16.2.6 │
│. . ., Conţinut . . . . . . . . . .│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│) Nav.2, Cat. X │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│Lichid nociv, NF, (5) n.o.s. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19, 16.2.6, │
│(denumire comercială ..., Conţinut │Y│P│2 │2G│Deschis │Nu │- │ │Da │O│Nu │AC │Nu│16.2.9(l) │
│. . . . . . . . . . ) Nav.2, Cat. Y│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│Lichid nociv, NF, (7) n.o.s. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19, 16.2.6, │
│(denumire comercială ..., Conţinut │Y│P│3 │2G│Deschis │Nu │- │- │Da │O│Nu │AC │Nu│16.2.9(l) │
│. . . . . . . . . . ) Nav.3, Cat. Y│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│Lichid nociv, NF, (7) n.o.s. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(denumire comercială . . . . . . . │Y│P│3 │2G│Control.│Nu │T3│IIA│Nu │R│F │AC │Nu│15.19, 16.2.6, │
│. . ., Conţinut . . . . . . . . . .│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.2.9(l) │
│) Nav.3, Cat. Y │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│Lichid nociv, NF, (9) n.o.s. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(denumire comercială ..., Conţinut │Z│P│3 │2G│Deschis │Nu │- │ │Da │O│Nu │AC │Nu│ │
│. . . . . . . . . . ) Nav.3, Cat. Z│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│Lignin de lemn cu acetat/oxalat de │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│sodiu │Z│/│3 │2G│Deschis │Nu │- │- │NF │O│Nu │Nu │Nu│ │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│Ligno-sulfonat de amoniu, soluţie │Z│P│3 │2G│Deschis │Nu │- │- │Da │O│Nu │AC │Nu│16.2.9 │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│Ligno-sulfonat de calciu soluţii │Z│P│3 │2G│Deschis │Nu │- │- │NF │O│Nu │Nu │Nu│16.2.9 │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│L-Lizină soluţie (60% sau mai │Z│P│3 │2G│Deschis │Nu │ │ │Da │O│Nu │AC │Nu│ │
│puţin) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│Mercaptobenzotioazol, sare de │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│sodium în soluţie │X│/│2 │2G│Deschis │Nu │ │ │NF │O│Nu │Nu │Nu│15.19.6, 16.2.9│
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.13, 15.19.6,│
│Metacrilat de butil │Z│/│3 │2G│Control.│Nu │T3│IIA│Nu │R│F │ABC │Nu│16.6.1, 16.6.2 │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│Metacrilat de butil/decil/cetil/ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.13, 15.19.6,│
│eicosil în amestec │Y│/│2 │2G│Deschis │Nu │T3│IIA│Nu │R│F │ABC │Nu│16.6.1, │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.13, 15.19.6,│
│Metacrilat de cetil/eicosil amestec│Y│/│2 │2G│Deschis │Nu │ │ │Da │O│Nu │ABC │Nu│16.2.9, 16.6.1,│
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.6.2 │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Metacrilat de dodecil │Y│/│3 │2G│Deschis │Nu │ │ │Da │O│Nu │AC │Nu│15.13, 15.19.6 │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│Metacrilat de dodecil/octadecil în │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.13, 15.19.6,│
│amestec │Y│/│2 │2G│Deschis │Nu │- │- │Da │O│Nu │AC │Nu│16.2.6, 16.6.1,│
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.6.2 │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│Metacrilat de dodecil/pentadecil în│ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.13, 15.19.6,│
│amestec │Y│/│2 │2G│Deschis │Nu │ │ │Da │O│Nu │ABC │Nu│16.6.1, 16.6.2 │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.13, 15.19.6,│
│Metacrilat de etil │Y│/│3 │2G│Control.│Nu │T2│IIA│Nu │R│F │ABC │Nu│16.6.1, 16.6.2 │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.13, 15.19.6,│
│Metacrilat de izobutil │Z│/│3 │2G│Control.│Nu │T1│IIA│Nu │R│F │ABC │Nu│16.6.1, 16.6.2 │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Metacrilat de metil │Y│/│3 │2G│Control.│Nu │T2│IIA│Nu │R│F │AC │Nu│15.13, 15.19.6 │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Metacrilat de nonil monomer │Y│/│2 │2G│Deschis │Nu │ │ │Da │O│Nu │ABC │Nu│15.19.6, 16.2.9│
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12, 15.13, │
│Metacrilonitril │Y│/│2 │2G│Control.│Nu │T1│IIA│Nu │C│FT │AC │Da│15.17, 15.19 │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12.3, │
│Metam - sodiu soluţie │X│/│2 │2G│Control.│Nu │- │- │NF │C│T │Nu │Nu│15.12.4, 15.19 │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12, 15.17, │
│N-Metil -2 pirolidonă │Y│/│3 │2G│Control.│Nu │ │ │Da │C│T │AC │Nu│15.19.6 │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│Metil -2 propan-1,3 diol │Z│P│3 │2G│Deschis │Nu │- │- │Da │O│Nu │AC │Nu│ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12.3, │
│Metil dietanolamină │Y│/│3 │2G│Control.│Nu │ │ │Da │R│T │AC │Nu│15.12.4, │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19.6, 16.2.6│
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│Metil-2 glutaronitril cu 2-etil │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12, 15.17, │
│-succinonitril(12% sau mai puţin) │Z│/│3 │2G│Control.│Nu │- │- │Da │C│T │ABC │Da│15.19 │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Metil-2 hidroxi-2 butină -3 │Z│/│3 │2G│Control.│Nu │T3│IIA│Nu │R│F │AC │Nu│15.19.6, 16.2.9│
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12.3.2, │
│Metil-2 piridină │Z│/│3 │2G│Control.│Nu │T1│IIA│Nu │C│F │AC │Nu│15.19 │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12, 15.17, │
│Metil-2-etil-5 piridină │Y│/│2 │2G│Control.│Nu │- │- │Da │C│T │ABC │Da│15.19 │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12.3, │
│Metil-2-etil-6 anilină │Y│/│3 │2G│Control.│Nu │ │ │Da │R│T │ABC │Nu│15.12.4, │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19.6 │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12.3, │
│Metil-3 piridină │Z│/│3 │2G│Control.│Nu │T1│IIA│Nu │C│FT │AC │Nu│15.12.4, 15.19 │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12.3, │
│Metil-3metoxi-3 butanol │Z│/│3 │2G│Control.│Nu │ │ │Da │R│T │AC │Nu│15.12.4, │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19.6 │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12.3, │
│Metil-4 piridină │Z│/│3 │2G│Control.│Nu │T1│IIA│Nu │C│FT │AC │Nu│15.12.4, 15.19,│
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.2.9 │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Metilamil cetonă │Z│/│3 │2G│Control.│Nu │T2│IIA│Nu │R│F │ABC │Nu│15.19.6 │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│Metilamină soluţii (42% sau mai │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12, 15.17, │
│puţin) │Y│/│2 │2G│Control.│Nu │T2│IIA│Nu │C│FT │AC │Da│15.19 │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12, 15.17, │
│Metilat de sodiu 21-30% în alcool │Y│/│2 │2G│Control.│Nu │T1│IIA│Nu │C│FT │AC │Da│15.19, 16.2.6 │
│metilic │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(only if >28%),│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.2.9 │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12.3, │
│Metilbutenol │Y│/│3 │2G│Control.│Nu │T4│IIA│Nu │R│FT │AC │Nu│15.12.4, │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19.6, 16.2.9│
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12, 15.17, │
│Metilbutil cetonă │Y│/│3 │2G│Control.│Nu │T2│IIA│Nu │C│FT │ABC │Nu│15.19.6 │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Metilbutinol │Z│/│3 │2G│Control.│Nu │T4│IIB│Nu │R│F │AC │Nu│15.19.6 │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Metilciclohexan │Y│/│2 │2G│Control.│Nu │T3│IIA│Nu │R│F │AC │Nu│15.19.6 │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12.3, │
│Metilciclopentadienă, dimer │Y│/│2 │2G│Control.│Nu │T4│IIB│Nu │R│FT │ABC │Nu│15.12.4, │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19.6 │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│Metilciclopentadienil, mangan │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12, 15.17, │
│tricarbonil │X│/│2 │2G│Control.│Nu │- │- │Da │C│T │ABC │Da│15.18, 15.19, │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.2.9 │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Metiletil cetonă │Z│/│3 │2G│Control.│Nu │T1│IIA│Nu │R│F │AC │Nu│15.19.6 │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12.3, │
│Metilizobutil cetonă │Z│/│3 │2G│Control.│Nu │T1│IIA│Nu │R│FT │ABC │Nu│15.12.4, │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19.6 │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12.3, │
│Metilnaftalină (topitură) │X│/│2 │2G│Control.│Nu │ │ │Da │R│T │ABC │Nu│15.12.4, │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19.6 │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12.3, │
│Metilpropilcetonă │Z│S│3 │2G│Control.│Nu │T1│IIA│Nu │R│FT │ABC │Nu│15.12.4, │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19.6 │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │AD │ │15.12, 15.13, │
│alfa-Metilstiren │Y│/│2 │2G│Control.│Nu │T1│IIB│Nu │C│FT │(j) │Nu│15.17, 15.19.6,│
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.6.1, 16.6.2 │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12, 15.17, │
│3-(Metiltio) propionaldehidă │Y│/│2 │2G│Control.│Nu │T3│IIA│Nu │R│FT │ABC │Nu│15.19.6 │
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│N-(2-Metoxi-1-metil etil) │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12.3, │
│-2-etil-6-metil cloracetanilidă │X│/│1 │2G│Control.│Nu │ │ │Da │R│T │AC │Nu│15.12,4, 15.19,│
│ │ │P│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.2.6 │
├───────────────────────────────────┼─┼─┼───┼──┼────────┼───────┼──┼───┼───┼─┼───┼────┼──┼───────────────┤
│ │ │S│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Metoxi-3-butanol-1 │Z│/│3 │2G│Control.│Nu │T2│IIA│Nu │R│F │AC │Nu│15.19.6 │