Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ANEXE din 16 aprilie 2020  privind stabilirea conţinutului raportărilor către A.S.F.    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ANEXE din 16 aprilie 2020 privind stabilirea conţinutului raportărilor către A.S.F.

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 335 bis din 24 aprilie 2020
──────────
        Conţinute de REGULAMENTUL nr. 7 din 16 aprilie 2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 335 din 24 aprilie 2020.
──────────
    ANEXA 1

                              FORMA ŞI CONŢINUTUL MINIM
             al contractului de societate al unui F.I.A. de tip contractual
                           destinat investitorilor de retail
        Contractul de societate va avea următorul conţinut minim:
    1. Denumirea F.I.A.
    2. Fundamentarea legală a constituirii F.I.A.
    3. Durata F.I.A.
    4. Obiectivele F.I.A.
    5. Caracteristicile unităţii de fond - definiţie; descriere; valoare nominală.
    6. Limita maximă a comisionului de administrare perceput de A.F.I.A. pentru administrarea F.I.A.C.;
    7. Depozitarul şi limita maximă a comisionului de depozitare.
    8. Forţa majoră - definire.
    9. Clauze de continuare a contractului cu moştenitori ai investitorilor.
    10. Lichidarea şi fuziunea fondului - cauze procedura; modalităţi de protecţie a investitorilor în asemenea cazuri.
    11. Litigii; mod de soluţionare; competenţă
    12. Clauza privind încetarea contractului în condiţiile prevăzute în codul civil român.
    13. Drepturile şi obligaţiile părţilor.
    14. Un articol distinct care să prevadă că investitorii devin parte contractuală prin semnarea formularului de subscriere, în urma citirii prospectului de emisiune.


    ANEXA 2

                               FORMA ŞI CONŢINUTUL MINIM
                        al documentului de ofertă al unui F.I.A.
                    de tip contractual destinat investitorilor de retail
    1. Informaţii despre administratorul F.I.A.(A.F.I.A.)
    1.1. Datele de identificare a A.F.I.A.:
    a) denumirea societăţii;
    b) nr. şi data înmatriculării la ONRC;
    c) sediul social şi sediul central al A.F.I.A. dacă este cazul, telefon, fax, adresă de web;
    d) filiale, sucursale, sedii secundare ale A.F.I.A.
    e) codul unic de înregistrare;
    f) numele organismelor de plasament colectiv administrate de A.F.I.A. (inclusiv OPCVM în cazul în care A.F.I.A. deţine şi o autorizaţie emisă de A.S.F. în conformitate cu O.U.G. nr. 32/2012), şi dacă aceasta desfăşoară activităţi de administrare discreţionară a portofoliilor individuale de investiţii;
    g) numărul şi data autorizaţiei eliberată de A.S.F., în cazul A.F.I.A. autorizaţi de A.S.F.;
    h) numărul şi data de înregistrării în Registrul A.S.F., în cazul A.F.I.A. înregistraţi la A.S.F.

    1.2. Valoarea capitalului social subscris şi vărsat de către A.F.I.A..
    1.3. Componenţa organelor de administrare şi conducere ale A.F.I.A. şi experienţa profesională a acestora precum şi persoanele care îi înlocuiesc pe conducători, cu respectarea prevederilor Regulamentului A.S.F. nr. 1/2019.

    2. Informaţii despre depozitar
    2.1. Datele de identificare ale depozitarului:
    a) denumirea instituţiei de credit sau a firmei de investiţii;
    b) sediul social şi sediul central, dacă este cazul, precum şi sediul filialei/sucursalei unde se desfăşoară activitatea de depozitare, dacă este cazul, telefon fax, adresă de web;

    2.2. Orice altă activitate în care depozitarul se angajează, pe lângă cea de depozitare, inclusiv dacă depozitarul reutilizează activele F.I.A. în alte moduri (ex. pe post de colateral/gaj în alte operaţiuni financiare) decât în beneficiul F.I.A. pentru a genera venituri suplimentare pentru sine.
    2.3. Dacă există subcustozi sau terţe părţi cărora depozitarul le-a delegat una sau mai multe dintre responsabilităţile sale, documentul de ofertă va cuprinde următoarele informaţii referitoare la aceştia:
    a) denumirea subcustodelui sau a terţei părţi delegate;
    b) sediul principal şi sediul central, dacă este cazul, precum şi sediul filialei/sucursalei unde se desfăşoară activitatea de depozitare, dacă este cazul;
    c) activităţile care au fost delegate.


    3. Informaţii cu privire la F.I.A.
    3.1. Denumirea F.I.A. şi denumirea şi statul de origine al F.I.A. de tip master, în cazul în cazul F.I.A. de tip feeder, dacă este cazul.
    3.2. Durata de funcţionare, în cazul F.I.A. de tip închis definit la art. 18 alin. (6) din Legea nr. 74/2015.
    3.3. Datele exacte sau perioadele de timp la care se pot răscumpăra din activ unităţile de fond deţinute, în cazul F.I.A. de tip deschis definit la art. 18 alin. (5) din Legea nr. 74/2015.
    3.4. Durata ofertei iniţiale, precum şi alte oferte ulterioare de unităţi de fond, dacă este cazul.
    3.5. Obiectivele, strategia de investiţii ale F.I.A. (cu menţionarea activelor eligibile pentru tipul respectiv de F.I.A.) şi profilul de risc-randament al F.I.A. (cu menţionarea nivelului utilizat de efect de levier).
    3.6. O descriere a caracteristicilor unităţilor de fond.
    3.7. Informaţii cu privire la emiterea de noi unităţi de fond şi răscumpărarea unităţilor de fond: data sau perioadele la care se poate face răscumpărarea, condiţii în care se face răscumpărarea unităţilor de fond, condiţiile în care se pot face emisiuni ulterioare de unităţi de fond, modalitatea de realizare a emisiunilor (de exemplu: informaţii privind numărul maxim de unităţi de fond emise şi valoarea de emisiune a acestora, procedurile pentru emiterea de unităţi de fond, procedurile pentru răscumpărarea de unităţi de fond dacă F.I.A. are o durată limitată, data finală pentru achiziţionarea sau răscumpărarea unităţilor de fond etc.).
    3.8. Metoda de evaluare a activului net al fondului închis de investiţii.
    3.9. Comisioanele şi cheltuielile fondului care pot fi: comisionul de administrare, comisionul de depozitare, comisioane datorate societăţii de servicii de investiţii financiare, comisioane de rulaj şi alte servicii bancare, cheltuieli cu dobânzi, cheltuieli de emisiune, alte cheltuieli prevăzute distinct în documentul de ofertă.
    3.10. Fuziunea, lichidarea F.I.A.: circumstanţele în care F.I.A. poate fuziona cu un alt F.I.A., circumstanţele în care se lichidează, etc.
    3.11. Distribuţii către investitori din diferenţele de valoare a unităţii de fond (câştigul) înregistrată între data subscrierii iniţiale/ulterioare a unităţii de fond şi data stabilită în documentul de ofertă al F.I.A.C., în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (3) din Legea nr. 243/2019.
    3.12. Numele brokerului principal utilizat, definit la art. 3 pct. 10 din Legea nr. 74/2015, după caz, cu menţionarea faptului că sunt îndeplinite cerinţele art. 14 alin. (5) din aceeaşi lege.
    3.13. Informaţiile prevăzute la art. 14 din Regulamentul (U.E.) nr. 2365/2015, coroborate cu Secţiunea B a aceluiaşi regulament.

    4. Regimul Fiscal:
    a) impozitele suportate de investitorii F.I.A.;
    b) modalitatea de reţinere a impozitelor.

    5. Grupul din care face parte A.F.I.A. aşa cum a fost definit acesta în art. 2 lit. j) din Legea nr. 243/2019, dacă există, inclusiv a eventualelor conflicte de interese existente sau potenţiale
    6. Distribuitorii F.I.A. (dacă este cazul)
    7. În cazul în care prospectele F.I.A. autorizate vor fi completate cu date privind performanţele anterioare ale F.I.A., se va preciza că performanţele anterioare ale acestuia nu reprezintă o garanţie a realizărilor viitoare
    8. Prevederi diverse
        Prospectul trebuie să conţină tipărit într-un loc vizibil:
    8.1. data întocmirii prospectului;
    8.2. locul de unde se pot obţine informaţii relevante, cum ar fi: prospectul, rapoartele periodice;
    8.3. adresa de web şi e-mail ale F.I.A. şi ale A.F.I.A. care îl administrează.


    9. Publicaţie periodică naţională cu apariţie zilnică sau site-ul A.F.I.A. în cadrul cărora se vor publica notificările referitoare la modificarea documentelor F.I.A..
    10. Drepturile investitorilor ataşate deţinerii de unităţi de fond sau clasă de unităţi de fond.
    11. Menţionarea faptului că F.I.A. permite/nu permite cesiunea cu titlu gratuit a unor active nelichide din portofoliul F.I.A. către investitori ("redemption in kind"), cu aplicarea legislaţiei civile în materie, în cazul F.I.A. speculative, care prevăd aceste mecanisme de administrare a lichidităţii în documentele de constituire;
    12. Menţionarea faptului că F.I.A. permite/nu permite utilizarea de buzunare laterale ("side-pockets"), în cazul F.I.A. speculative, care prevăd aceste mecanisme de administrare a lichidităţii în documentele de constituire
    13. Suplimentar faţă de conţinutul stabilit la punctele 1-12, documentul de ofertă poate conţine, incluse în text, următoarele:
    13.1. alte menţiuni din contractul de societate care nu se regăsesc înscrise în anexă;
    13.2. indicarea perioadelor sau zilelor calendaristice în care A.F.I.A. şi/sau distribuitorii nu înregistrează operaţiuni de subscriere şi/sau răscumpărare a titlurilor de participare.

    14. Menţionarea, printr-o formulă standard, tipărită pe coperta documentului de ofertă, a faptului că:
    14.1. investiţiile în F.I.A.C. de tip feeder, respectiv F.I.A.C. de tip master nu sunt depozite bancare, iar băncile, în situaţia în care deţin calitatea lor de acţionar al unui A.F.I.A., nu oferă nicio garanţie investitorului cu privire la recuperarea sumelor investite, cu excepţia cazului în care documentul de ofertă al F.I.A.C. conţine prevederi contrare;
    14.2. iniţierea şi derularea ofertei publice de unităţi de fond de către A.S.F. nu implică în niciun fel aprobarea sau evaluarea de către A.S.F. a calităţii plasamentului în respectivele titluri de participare, ci evidenţiază respectarea de către ofertant a prevederilor Legii nr. 74/2015, Legii nr. 243/2019 şi ale prezentului regulament;
    14.3. investiţiile în F.I.A.C. de tip feeder, respectiv F.I.A.C. de tip master comportă nu numai avantaje/beneficii specifice, dar şi riscuri asociate cu realizarea/nerealizarea strategiei/politicii de investiţii şi a obiectivului investiţional al F.I.A.C., inclusiv riscul asumării unor pierderi pentru investitori, veniturile atrase din investiţie fiind, de regulă, proporţionale cu riscul asumat.


    ANEXA 3

                       CONŢINUTUL MINIM AL REGULILOR
                      unui F.I.A. de tip contractual
    1. Informaţii despre A.F.I.A. şi relaţia dintre A.F.I.A. şi investitori
    1.1. Datele de identificare ale A.F.I.A.:
    a) denumirea A.F.I.A.;
    b) nr. şi data înmatriculării la Oficiul Registrului Comerţului;
    c) sediul social al societăţii şi sediul central, dacă acesta diferă de sediul social, telefon, fax, adresa de web;
    d) numărul şi data autorizaţiei eliberată de A.S.F., în cazul A.F.I.A. autorizaţi de A.S.F.;
    e) numărul şi data de înregistrării în Registrul A.S.F., în cazul A.F.I.A. înregistraţi la A.S.F.

    1.2. Obiectul şi obiectivul administrării.
    1.3. Lista comisioanelor percepute de A.F.I.A. investitorilor.
    1.4. Cheltuielile pe care A.F.I.A. este împuternicită să le efectueze pentru F.I.A. şi modalitatea de calcul al acestora.
    1.5.6. Responsabilitatea A.F.I.A. în desfăşurarea activităţii de administrare a activelor F.I.A.C..

    2. Informaţii despre depozitar, relaţia dintre A.F.I.A. şi depozitar
    2.1. Datele de identificare a depozitarului:
    a) denumirea societăţii şi forma juridică;
    b) sediul social şi sediul central dacă acesta este diferit de sediul social, precum şi sediul sucursalei unde se desfăşoară activitatea de depozitare, dacă este cazul, telefon, fax, adresă de web;

    2.2. Obiectul contractului de depozitare încheiat între A.F.I.A. şi depozitar.
    2.3. Durata contractului încheiat între A.F.I.A. şi depozitar.
    2.4. Tipurile de instrucţiuni primite de depozitar de la A.F.I.A..
    2.5. Nivelul comisionului încasat de către depozitar pentru activitatea de depozitare, inclusiv dacă depozitarul reutilizează activele F.I.A.C. în alte moduri (ex. pe post de colateral/gaj în alte operaţiuni financiare) decât în beneficiul F.I.A.C. pentru a genera venituri suplimentare pentru sine;
    2.6. Responsabilităţile depozitarului faţă de A.F.I.A. şi faţă de investitorii F.I.A.C. pentru care desfăşoară activitatea de depozitare.
    2.7. Încetarea contractului de depozitare.
    2.8. Forţa majoră în cazul contractului de depozitare.

    3. Informaţii cu privire la F.I.A.C.
    3.1. Denumire
    3.2. Moneda utilizată pentru denominare
    3.3. O descriere a obiectivelor F.I.A.C., inclusiv:
    a) obiectivele financiare, cum ar fi creşterea de capital, obţinerea de venit etc.;
    b) politica de investiţii, dacă este specializată pe arii geografice sau sectoare industriale şi orice limitări ale acestei politici;
    c) principalele categorii de instrumente financiare în care se va investi;
    d) descrierea oricăror instrumente tehnice care ar putea fi folosite în administrarea portofoliului, cum ar fi strategii de acoperire a riscurilor;
    e) durata minimă recomandată a investiţiilor, bazată pe natura societăţii de investiţii;
    f) factorii de risc derivând din politica de investiţii a fondului deschis de investiţii;
    g) limitele investiţionale aplicabile cu respectarea Legii nr. 243/2019, modalitatea de calcul al activului F.I.A.C., a preţului de subscriere şi a celui de răscumpărare a unităţilor de fond ale F.I.A.C.;
    h) Metodele de evaluare utilizate pentru fiecare tip de plasament.

    3.4. Persoanele responsabile cu analizarea oportunităţilor de investiţie, dacă sunt altele decât membrii conducerii superioare a A.F.I.A..
    3.5. Informaţii cu privire la emiterea, vânzarea, răscumpărarea şi anularea unităţilor de fond într-un F.I.A.C.:
    a) procedurile pentru subscrierea de unităţi de fond, procedurile pentru răscumpărarea unităţilor de fond;
    b) circumstanţele în care emisiunea şi răscumpărarea de unităţi de fond pot fi suspendate de către A.F.I.A. sau de către A.S.F.;
    c) dacă fondul are o durată limitată, data finală pentru achiziţionarea sau răscumpărarea de unităţi de fond;
    d) numele şi adresa distribuitorilor de unităţi de fond, dacă este cazul;
    e) mecanismele de administrare a lichidităţii în condiţii extreme conform art. 110 din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014, în cazul F.I.A.C. de tip deschis.

    3.6. Metode pentru determinarea valorii activelor nete ale unui F.I.A.C.:
    a) regulile de evaluare a activelor;
    b) metoda de calcul al valorii activului net;
    c) frecvenţa calculării valorii activului net;
    d) mijloacele, locurile şi frecvenţa publicării valorii activului net;
    e) valoarea iniţială a unei unităţi de fond.

    3.7. Condiţii de înlocuire a A.F.I.A. şi a depozitarului:
    a) enumerarea situaţiilor în care poate fi înlocuită A.F.I.A. şi depozitarul;
    b) regulile pentru asigurarea protecţiei investitorilor.

    3.8. Metode de calculare a nivelului de levier (metoda brută sau metoda angajamentului).
    3.9. Informaţiile prevăzute la art. 14 din Regulamentul (U.E.) nr. 2365/2015, coroborate cu Secţiunea B a aceluiaşi regulament.

    4. Informaţii particulare cu privire la fiecare compartiment de investiţii (se completează doar de către F.I.A.C. constituite din mai multe compartimente de investiţii)
    4.1. O descriere a obiectivelor fiecărui sub-fond, inclusiv:
    a) obiectivele financiare, cum ar fi creşterea de capital, obţinerea de venit etc.;
    b) politica de investiţii, dacă este specializată pe arii geografice sau sectoare industriale şi orice limitări ale acestei politici;
    c) principalele categorii de instrumente financiare în care se va investi;
    d) descrierea oricăror instrumente tehnice care ar putea fi folosite în administrarea portofoliului, cum ar fi strategiile de acoperire a riscurilor;
    e) durata minimă recomandată a investiţiilor, bazată pe natura sub-fondului;
    f) factorii de risc derivând din politica de investiţii a sub-fondului.


    5. Regulile fondului trebuie să conţină tipărit într-un loc vizibil data întocmirii acestora.

    ANEXA 4

                              FORMA ŞI CONŢINUTUL MINIM
                     al contractului de societate al unui F.I.A.
                    de tip contractual destinat investitorilor
             de retail constituit din mai multe compartimente de investiţii
                 Contractul de societate va avea următorul conţinut minim:
    1. Denumirea F.I.A.
    2. Fundamentarea legală a constituirii F.I.A.
    3. Durata F.I.A..
    4. Obiectivele F.I.A.
    5. Caracteristicile unităţii de fond - definiţie; descriere; valoare nominală.
    6. Limita maximă a comisionului de administrare perceput de A.F.I.A. pentru administrarea F.I.A.C.;
    7. Depozitarul şi limita maximă a comisionului de depozitare.
    8. Forţa majoră - definire.
    9. Clauze de continuare a contractului cu moştenitori ai investitorilor.
    10. Lichidarea şi fuziunea fondului - cauze; procedura; modalităţi de protecţie a investitorilor în asemenea cazuri.
    11. Litigii; mod de soluţionare; competenţă.
    12. Clauza privind încetarea contractului în condiţiile prevăzute în codul civil român.
    13. Drepturile şi obligaţiile părţilor.
    14. Un articol distinct care să prevadă că investitorii devin parte contractuală prin semnarea formularului de subscriere, în urma citirii prospectului de emisiune.


    ANEXA 5

                               FORMA ŞI CONŢINUTUL MINIM
                         al documentului de ofertă al unui F.I.A.
               de tip contractual destinat investitorilor de retail
                constituit din mai multe compartimente de investiţii
    1. Informaţii despre administratorul F.I.A. (A.F.I.A.)
    1.1. Datele de identificare a A.F.I.A.:
    a) denumirea societăţii;
    b) nr. şi data înmatriculării la ONRC;
    c) sediul social şi sediul central al A.F.I.A. dacă este cazul, telefon, fax, adresă de web;
    d) filiale, sucursale, sedii secundare ale A.F.I.A.
    e) codul unic de înregistrare;
    f) numele organismelor de plasament colectiv administrate de A.F.I.A. (inclusiv OPCVM în cazul în care A.F.I.A. deţine şi o autorizaţie emisă de A.S.F. în conformitate cu O.U.G. nr. 32/2012), şi dacă aceasta desfăşoară activităţi de administrare discreţionară a portofoliilor individuale de investiţii;
    g) numărul şi data autorizaţiei eliberată de A.S.r., în cazul A.F.I.A. autorizaţi de A.S.F.;
    h) numărul şi data de înregistrării în Registre A.S.F., în cazul A.F.I.A. înregistraţi la A.S.F.

    1.2. Valoarea capitalului social subscris şi vărsat de către A.F.I.A..
    1.3. Componenţa organelor de administrare şi conducere ale A.F.I.A. şi experienţa profesională a acestora precum şi persoanele care îi înlocuiesc pe conducători, cu respectarea prevederilor Regulamentului A.S.F. nr. 1/2019.

    2. Informaţii despre depozitar
    2.1. Datele de identificare ale depozitarului:
    a) denumirea instituţiei de credit sau a firmei de investiţii;
    b) sediul social şi sediul central, dacă este cazul, precum şi sediul filialei/sucursalei unde se desfăşoară activitatea de depozitare, dacă este cazul, telefon fax, adresă de web;

    2.2. Orice altă activitate în care depozitarul se angajează, pe lângă cea de depozitare, inclusiv dacă depozitarul reutilizează activele F.I.A. în alte moduri (ex. pe post de colateral/gaj în alte operaţiuni financiare) decât în beneficiul F.I.A. pentru a genera venituri suplimentare pentru sine;
    2.3. Dacă există subcustozi sau terţe părţi cărora depozitarul le-a delegat una sau mai multe dintre responsabilităţile sale, documentul de ofertă va cuprinde următoarele informaţii referitoare la aceştia:
    a) denumirea subcustodelui sau a terţei părţi delegate;
    b) sediul principal şi sediul central, dacă este cazul, precum şi sediul filialei/sucursalei unde se desfăşoară activitatea de depozitare, dacă este cazul;
    c) activităţile care au fost delegate.


    3. Informaţii cu privire la F.I.A.
    3.1. Denumire
    3.2. Durata de funcţionare, în cazul F.I.A. de tip închis definit la art. 18 alin. (6) din Legea nr. 74/2015;
    3.3. Datele exacte sau perioadele de timp la care se pot răscumpăra din activ unităţile de fond deţinute, în cazul F.I.A. de tip deschis definit la art. 18 alin. (5) din Legea nr. 74/2015;
    3.4. Durata ofertei iniţiale, precum şi alte oferte ulterioare de unităţi de fond, dacă este cazul;
    3.5. Obiectivele, strategia de investiţii ale F.I.A. (cu menţionarea activelor eligibile pentru tipul respectiv de F.I.A.) şi profilul de risc-randament al F.I.A. (cu menţionarea nivelului utilizat de efect de levier)
    3.6. O descriere a caracteristicilor unităţilor de fond
    3.7. Informaţii cu privire la emiterea de noi unităţi de fond şi răscumpărarea unităţilor de fond: data sau perioadele la care se poate face răscumpărarea, condiţii în care se face răscumpărarea unităţilor de fond, condiţiile în care se pot face emisiuni ulterioare de unităţi de fond, modalitatea de realizare a emisiunilor (de exemplu: informaţii privind numărul maxim de unităţi de fond emise şi valoarea de emisiune a acestora, procedurile pentru emiterea de unităţi de fond, procedurile pentru răscumpărarea de unităţi de fond dacă fondul închis de investiţii are o durată limitată, data finală pentru achiziţionarea răscumpărarea unităţilor de fond etc.)
    3.8. Metoda de evaluare a activului net al fondului închis de investiţii
    3.9. Comisioanele şi cheltuielile fondului care pot fi: comisionul de administrare, comisionul de depozitare, comisioane datorate societăţilor de servicii de investiţii financiare, comisioane de rulaj şi alte servicii bancare, cheltuieli cu dobânzi, cheltuieli de emisiune, alte cheltuieli prevăzute distinct în documentul de ofertă.
    3.10. Fuziunea, lichidarea unui F.I.A.: circumstanţele în care F.I.A. poate fuziona cu un alt AOPC, circumstanţele în care se lichidează etc.
    3.11. Distribuţii către investitori din diferenţele de valoare a unităţii de fond (câştigul) înregistrată între data subscrierii iniţiale/ulterioare a unităţii de fond şi data stabilită în documentul de ofertă al F.I.A.C., în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (3) din Legea nr. 243/2019.
    3.12. Numele brokerului principal utilizat, definit la art. 3 pct. 10 din Legea nr. 74/2015, după caz, cu menţionarea faptului că sunt îndeplinite cerinţele art. 14 alin. (5) din aceeaşi lege.
    3.13. Informaţiile prevăzute la art. 14 din Regulamentul (U.E.) nr. 2365/2015, coroborate cu Secţiunea B a aceluiaşi regulament.

    4. Informaţii particulare cu privire la fiecare subfond
    4.1. Identitatea sub-fondului:
    a) denumirea;
    b) data înfiinţării;
    c) durata de existenţă;
    d) numărul şi data autorizaţiei de funcţionare eliberată de A.S.F.;
    e) numărul şi data de înscriere în Registrul A.S.F.

    4.2. O descriere a obiectivelor sub-fondului, inclusiv:
    a) obiectivele financiare, cum ar fi creşterea de capital, obţinerea de venit, etc.;
    b) politica de investiţii, dacă este specializată pe arii geografice sau sectoare industriale şi orice limitări ale acestei politici;
    c) principalele categorii de instrumente financiare în care se va investi;
    d) descrierea oricăror instrumente tehnice care ar putea fi folosite în administrarea portofoliului, cum ar fi strategiile de acoperire a riscurilor;
    e) durata minimă recomandată a investiţiilor, bazată pe natura sub-fondului;
    f) factorii de risc derivând din politica de investiţii a sub-fondului.
    g) profilul investitorului căruia se adresează sub-fondul.

    4.3. O descriere a caracteristicilor unei unităţi de fond în fiecare sub-fond:
    a) natura drepturilor conferite de o unitate de fond;
    b) mijloace de evidenţă a unităţii de fond - dematerializate;
    c) caracteristicile unităţii de fond, indicarea monedei în care poate fi denominată;
    d) dacă sub-fondul are o durată limitată, data finală pentru achiziţionarea, răscumpărarea sau conversia de unităţi de fond;
    e) valoarea iniţială a unei unităţi de fond.

    4.4. Comisioane suportate de investitori unui sub-fond:
    a) comisioane de cumpărare (dacă este cazul), cu detalierea condiţiilor în care acestea se plătesc şi valoarea lor;
    b) comisioane de răscumpărare (dacă este cazul), cu detalierea condiţiilor în care acestea se plătesc şi valoarea lor;
    c) comisioane de conversie (dacă este cazul), cu detalierea condiţiilor în care acestea se plătesc şi valoarea lor.

    4.5. În cazul în care documentul de ofertă al F.I.A.C. autorizat include date privind performanţele anterioare ale sub-fondurilor, se va preciza că performanţele anterioare nu reprezintă o garanţie a realizărilor viitoare.
    4.6. Dacă este cazul, pentru fiecare sub-fond se vor preciza clasele de unităţi de fond emise şi caracteristicile fiecărei clase: structura comisioanelor, minimul prevăzut pentru investiţia iniţială, valuta de exprimare a valorii activului net, categoriile de investitori eligibili, etc.

    5. Regimul fiscal:
    a) impozitele suportate de investitorii F.I.A.;
    b) modalitatea de reţinere a impozitelor.

    6. Grupul din care face parte A.F.I.A. aşa cum a fost definit acesta în art. 2 lit. j) din Legea nr. 243/2019, dacă există, inclusiv eventualele conflicte de interese existente sau potenţiale
    7. Distribuitorii F.I.A.C. (dacă este cazul)
    8. În cazul în care documentele de ofertă ale F.I.A.C. autorizate vor fi completate cu date privind performanţele anterioare ale F.I.A.C., se va preciza că performanţele anterioare ale acestuia nu reprezintă o garanţie a realizărilor viitoare
    9. Prevederi diverse
        Documentul de ofertă trebuie să conţină tipărit într-un loc vizibil:
    9.1. data întocmirii documentului de ofertă;
    9.2. locul de unde se pot obţine informaţii relevante, cum ar fi: documentul de ofertă, rapoartele periodice;
    9.3. adresa de web şi e-mail ale F.I.A.C. şi ale A.F.I.A. care îl administrează.


    10. Publicaţie periodică naţională cu apariţie zilnică sau site-ul A.F.I.A. în cadrul cărora se vor publica notificările referitoare la modificarea documentelor F.I.A.C..
    11. Menţionarea faptului că F.I.A. permite/nu permite cesiunea cu titlu gratuit a unor active nelichide din portofoliul F.I.A. către investitori ("redemption in kind"), cu aplicarea legislaţiei civile în materie, în cazul F.I.A. speculative, care prevăd aceste mecanisme de administrare a lichidităţii în documentele de constituire;
    12. Menţionarea faptului că F.I.A. permite/nu permite utilizarea de buzunare laterale ("side-pockets"), în cazul F.I.A. speculative, care prevăd aceste mecanisme de administrare a lichidităţii în documentele de constituire

    ANEXA 6

                              CONŢINUTUL MINIM AL CONTRACTULUI DE SOCIETATE
               al unui F.I.A. de tip contractual destinat investitorilor profesionali
    1. Date de identificare a membrilor (investitorilor fondului), dacă aceştia sunt cunoscuţi la momentul constituirii:
    a) persoane fizice - datele de identificare: numele; prenumele; cetăţenia; domiciliul; actul de identitate (serie, număr, organ emitent, data emiterii);
    b) persoane juridice - datele de identificare a persoanei juridice: denumirea; sediul; numărul de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerţului; datele de identificare a persoanei fizice împuternicite să reprezinte societatea şi să semneze în numele acesteia contractul de societate; calitatea pe care o are această persoană în cadrul persoanei juridice pe care o reprezintă; împuternicire specială din partea consiliului de administraţie al societăţii - membru iniţial - pentru semnarea contractului de societate în numele ei.

    2. Denumirea fondului.
    3. Fundamentarea legală a constituirii fondului.
    4. Durata fondului.
    5. Obiectivele fondului.
    6. Capitalul depus de investitori la momentul constituirii; cota de participare a fiecărui membru iniţial la constituirea capitalului social - dacă este cazul.
    7. Titluri de participare: definiţia; descrierea lor; valoarea; numărul titlurilor de participare deţinute de fiecare investitor.
    8. A.F.I.A. şi limita maximă a comisionului de administrare;
    9. Împuternicirea A.F.I.A. să încheie contractul cu societatea de depozitare şi limita maximă a comisionului de depozitare.
    10. Cheltuielile pe care le suportă fondul.
    11. Forţa majoră - definire
    12. Clauzele de continuare a contractului cu moştenitori ai investitorilor iniţiali sau cu membri rămaşi în viaţă.
    13. Lichidarea, transformarea, fuziunea - cauze; procedura; modalităţi de protecţie a investitorilor în asemenea cazuri.
    14. Litigii; mod de soluţionare; competenţă.
    15. O clauză prin care să se specifice că investitorii ulterior atraşi de respectivul F.I.A.C. devin parte la contractul de societate/actul constitutiv şi îşi asumă prevederile reglementărilor interne ale respectivului F.I.A.C. prin subscrierea de titluri de participare.

    ANEXA 7A

                                           FORMA ŞI CONŢINUTUL MINIM
                                   al documentului de ofertă al unui F.I.A.
                             de tip contractual destinat investitorilor profesionali
    1. Informaţii despre A.F.I.A.
    1.1. Datele de identificare a A.F.I.A.:
    a) denumirea societăţii;
    b) nr. şi data înmatriculării la ONRC;
    c) sediul social şi sediul central al A.F.I.A. dacă este cazul, telefon, fax, adresă de web;
    d) filiale, sucursale, sedii secundare ale A.F.I.A.
    e) codul unic de înregistrare;
    f) durata (dacă este limitată);
    g) numele organismelor de plasament colectiv administrate de A.F.I.A. (inclusiv OPCVM în cazul în care A.F.I.A. deţine şi o autorizaţie în acest sens), şi dacă aceasta desfăşoară activităţi de administrare discreţionară a portofoliilor individuale de investiţii;
    h) numărul şi data autorizaţiei eliberată de A.S.F., în cazul A.F.I.A. autorizaţi de A.S.F.;
    i) numărul şi data de înregistrării în Registru) A.S.F., în cazul A.F.I.A. înregistraţi la A.S.F.;

    1.2. Valoarea capitalului social subscris şi vărsat de către A.F.I.A..
    1.3. Componenţa organelor de administrare şi conducere ale A.F.I.A. şi experienţa profesională a acestora precum şi persoanele care îi înlocuiesc pe conducători, în conformitate cu prevederile Regulamentului A.S.F. nr. 1/2019.

    2. Informaţii despre depozitar
    2.1. Datele de identificare a depozitarului:
    a) denumirea instituţiei de credit sau a firmei de investiţii;
    b) sediul social şi sediul central, dacă este cazul, precum şi sediul filialei/sucursalei unde se desfăşoară activitatea de depozitare, dacă este cazul, telefon fax, adresă de web;

    2.2. Orice altă activitate în care depozitarul se angajează, pe lângă cea de depozitare.
    2.3. Dacă există subcustozi/terţe părţi cărora depozitarul le-a delegat una sau mai multe dintre activităţile sale, documentul de ofertă va cuprinde următoarele informaţii referitoare la aceştia:
    a) denumirea subcustodelui/terţei părţi;
    b) sediul principal şi sediul central, dacă este cazul precum şi sediul filialei/sucursalei unde se desfăşoară activitatea de depozitare, dacă este cazul;
    c) responsabilităţile care au fost delegate.


    3. Informaţii cu privire la F.I.A.C.
    3.1. Denumirea F.I.A.C. şi denumirea şi statul de origine al F.I.A.C. de tip master, în cazul în cazul F.I.A.C de tip feeder, dacă este cazul
    3.2. Durata de funcţionare.
    3.3. Durata ofertei iniţiale.
    3.4. Obiectivele de investiţii ale F.I.A.C..
    3.5. O descriere a caracteristicilor unităţilor de fond.
    3.6. Informaţii cu privire la emiterea de noi unităţi de fond şi răscumpărarea unităţilor de fond: data sau perioadele la care se poate face răscumpărarea, condiţii în care se face răscumpărarea unităţilor de fond, condiţiile în care se pot face emisiuni ulterioare de unităţi de fond, modalitatea de realizare a emisiunilor (de exemplu: informaţii privind numărul maxim de unităţi de fond emise şi valoarea de emisiune a acestora, procedurile pentru emiterea de unităţi de fond, procedurile pentru răscumpărarea de unităţi de fond dacă fondul închis de investiţii are o durată limitată, data finală pentru achiziţionarea sau răscumpărarea unităţilor de fond etc.).
    3.7. Informaţiile prevăzute la art. 14 din Regulamentul (U.E.) nr. 2365/2015, coroborate cu Secţiunea B a aceluiaşi regulament.
    3.8. Metoda de evaluare a activului net al F.I.A.C..
    3.9. Comisioanele şi cheltuielile fondului care pot fi: comisionul de administrare, comisionul de depozitare, comisioane datorate societăţilor de servicii de investiţii financiare, comisioane de rulaj şi alte servicii bancare, cheltuieli cu dobânzi, cheltuieli de emisiune, alte cheltuieli prevăzute distinct în documentul de ofertă.

    4. Fuziunea, lichidarea F.I.A.C.: circumstanţele în care un fond închis de investiţii poate fuziona cu un alt F.I.A.C., circumstanţele în care se lichidează, etc.
    5. Regimul fiscal:
    a) impozitele suportate de investitorii F.I.A.;
    b) modalitatea de reţinere a impozitelor.

    6. Grupul din care face parte A.F.I.A. aşa cum a fost definit acesta în art. 2 lit. j) din Legea nr. 243/2019.
    7. Prevederi diverse
        Documentul de ofertă trebuie să conţină tipărit într-un loc vizibil:
    7.1. data întocmirii documentului de ofertă;
    7.2. adresa de web şi e-mail ale F.I.A.C. şi ale A.F.I.A. care îl administrează.


    8. Suplimentar faţă de conţinutul stabilit la punctele 1-7, documentul de ofertă poate conţine, incluse în text, următoarele:
    8.1. alte menţiuni din contractul de societate care nu se regăsesc înscrise în anexă;
    8.2. indicarea perioadelor sau zilelor calendaristice în care A.F.I.A. şi/sau distribuitorii nu înregistrează operaţiuni de subscriere şi/sau răscumpărare a titlurilor de participare.

    9. Menţionarea, printr-o formulă standard, tipărită pe coperta documentul de ofertă, a faptului că:
    9.1. investiţiile în F.I.A.C. de tip feeder, respectiv F.I.A.C. de tip master nu sunt depozite bancare, iar băncile, în situaţia în care deţin calitatea lor de acţionar al unui A.F.I.A., nu oferă nicio garanţie investitorului cu privire la recuperarea sumelor investite, cu excepţia cazului în care documentul de ofertă al F.I.A.C. conţine prevederi contrare;
    9.2. iniţierea şi derularea ofertei publice de unităţi de fond de către A.S.F. nu implică în niciun fel aprobarea sau evaluarea de către A.S.F. a calităţii plasamentului în respectivele titluri de participare, ci evidenţiază respectarea de către ofertant a prevederilor Legii nr. 74/2015, Legii nr. 243/2019 şi ale Regulamentului ASF nr. 7/2020 privind autorizarea şi funcţionarea fondurilor de investiţii alternative;
    9.3. investiţiile în F.I.A.C. de tip feeder, respectiv F.I.A.C. de tip master comportă nu numai avantaje/beneficii specifice, dar şi riscuri asociate cu realizarea/nerealizarea strategiei/politicii de investiţii şi a obiectivului investiţional al F.I.A.C., inclusiv riscul asumării unor pierderi pentru investitori, veniturile atrase din investiţie fiind, de regulă, proporţionale cu riscul asumat.


    ANEXA 7B

                              FORMA ŞI CONŢINUTUL MINIM
                       al documentului de ofertă al unui F.I.A.
                    de tip contractual destinat investitorilor profesionali
                     constituit din mai multe compartimente de investiţii
    1. Informaţii despre A.F.I.A.
    1.1. Datele de identificare a A.F.I.A.:
    a) denumirea societăţii;
    b) nr. şi data înmatriculării la ONRC;
    c) sediul social şi sediul central al A.F.I.A. dacă este cazul, telefon, fax, adresă de web;
    d) filiale, sucursale, sedii secundare ale A.F.I.A.
    e) codul unic de înregistrare;
    f) durata (dacă este limitată);
    g) numele organismelor de plasament colectiv administrate de A.F.I.A. (inclusiv OPCVM în cazul în care A.F.I.A. deţine şi o autorizate în acest sens), şi dacă aceasta desfăşoară activităţi de administrare discreţionară a portofoliilor individuale de investiţii;
    h) numărul şi data autorizaţiei eliberată de A.S.F., în cazul A.F.I.A. autorizaţi de A.S.F.;
    i) numărul şi data de înregistrării în Registru A.S.F., în cazul A.F.I.A. înregistraţi la A.S.F.;

    1.2. Valoarea capitalului social subscris şi vărsat de către A.F.I.A..
    1.3. Componenţa organelor de administrare şi conducere ale A.F.I.A. şi experienţa profesională a acestora precum şi persoanele care îi înlocuiesc pe conducători, în conformitate cu prevederile Regulamentului A.S.F. nr. 1/2019.

    2. Informaţii despre depozitar
    2.1. Datele de identificare ale depozitarului:
    a) denumirea instituţiei de credit sau a firmei de investiţii;
    b) sediul social şi sediul central, dacă este cazul, precum şi sediul filialei/sucursalei unde se desfăşoară activitatea de depozitare, dacă este cazul, telefon fax, adresă de web;

    2.2. Orice altă activitate în care depozitarul se angajează, pe lângă cea de depozitare.
    2.3. Dacă există subcustozi/terţe părţi cărora depozitarul le-a delegat una sau mai multe dintre activităţile sate, documentul de ofertă va cuprinde următoarele informaţii referitoare la aceştia:
    a) denumirea subcustodelui/terţei părţi;
    b) sediul principal şi sediul central, dacă este cazul precum şi sediul filialei/sucursalei unde se desfăşoară activitatea de depozitare, dacă este cazul;
    c) responsabilităţile care au fost delegate.


    3. Informaţii particulare cu privire la fiecare subfond
    3.1. Identitatea sub-fondului:
    a) denumirea;
    b) data înfiinţării;
    c) durata de existenţă;
    d) numărul şi data autorizaţiei de funcţionare eliberată de A.S.F.;
    e) numărul şi data de înscriere în Registrul A.S.F.

    3.2. O descriere a obiectivelor sub-fondului, inclusiv:
    a) obiectivele financiare, cum ar fi creşterea de capital, obţinerea de venit, etc.;
    b) politica de investiţii, dacă este specializată pe arii geografice sau sectoare industriale şi orice limitări ale acestei politici;
    c) principalele categorii de instrumente financiare în care se va investi;
    d) descrierea oricăror instrumente tehnice care ar putea fi folosite în administrarea portofoliului, cum ar fi strategiile de acoperire a riscurilor;
    e) durata minimă recomandată a investiţiilor, bazată pe natura sub-fondului;
    f) factorii de risc derivând din politica de investiţii a sub-fondului.
    g) profilul investitorului căruia se adresează sub-fondul.

    3.3. O descriere a caracteristicilor unei unităţi de fond în fiecare sub-fond:
    a) natura drepturilor conferite de o unitate de fond;
    b) mijloace de evidenţă a unităţii de fond-dematerializate;
    c) caracteristicile unităţii de fond, indicarea monedei în care poate fi denominată;
    d) dacă sub-fondul are o durată limitată, data finală pentru achiziţionarea, răscumpărarea sau conversia de unităţi de fond;
    e) valoarea iniţială a unei unităţi de fond.

    3.4. Comisioane suportate de investitori unui sub fond:
    a) comisioane de cumpărare (dacă este cazul), cu detalierea condiţiilor în care acestea se plătesc şi valoarea lor;
    b) comisioane de răscumpărare (dacă este cazul), cu detalierea condiţiilor în care acestea se plătesc şi valoarea lor;
    c) comisioane de conversie (dacă este cazul), cu detalierea condiţiilor în care acestea se plătesc şi valoarea lor.

    3.5. În cazul în care documentul de ofertă al F.I.A.C. autorizat include date privind performanţele anterioare ale sub-fondurilor, se va preciza că performanţele anterioare nu reprezintă o garanţie a realizărilor viitoare.
    3.6. Dacă este cazul, pentru fiecare sub-fond se vor preciza clasele de unităţi de fond emise şi caracteristicile fiecărei clase: structura comisioanelor, minimul prevăzut pentru investiţia iniţială, valuta de exprimare a valorii activului net, categoriile de investitori eligibili, etc.

    4. Regimul fiscal
    a) impozitele suportate de investitorii F.I.A.C.;
    b) modalitatea de reţinere a impozitelor.

    5. Grupul din care face parte A.F.I.A. aşa cum a fost definit acesta în art. 2 lit. j) din Legea nr. 243/2019, dacă există, inclusiv eventualele conflicte de interese existente sau potenţiale
    6. Prevederi diverse
        Documentul de ofertă trebuie să conţină tipărit într-un loc vizibil:
    6.1. data întocmirii documentului de ofertă;
    6.2. adresa de web şi e-mail ale F.I.A.C. şi ale A.F.I.A. care îl administrează.    ANEXA 8

                                  FORMA ŞI CONŢINUTUL MINIM
                              al documentului de ofertă al unui F.I.A. de tip societate
                            care atrage capital exclusiv de la investitori profesionali
    1. Informaţii despre administratorul F.I.A.S. (în cazul în care F.I.A.S. nu se administrează intern)
    1.1. Datele de identificare a A.F.I.A.:
    a) denumire;
    b) nr. şi data înmatriculării la ONRC
    c) sediul social şi sediul central al A.F.I.A., dacă acesta este diferit de sediul social, telefon, fax, adresă de web;
    d) filiale, sucursale, sedii secundare ale A.F.I.A.;
    e) codul unic de înregistrare;
    f) durata (dacă este limitată);
    g) numele organismelor de plasament colectiv administrate de A.F.I.A. (inclusiv OPCVM în cazul în care A.F.I.A. deţine şi o autorizaţie emisă de A.S.F. în conformitate cu O.U.G. nr. 32/2012), şi dacă aceasta desfăşoară activităţi de administrare discreţionară a portofoliilor individuale de investiţii;
    h) numărul şi data autorizaţiei eliberată de A.S.F., în cazul A.F.I.A. autorizaţi de A.S.F.;
    i) numărul şi data de înregistrării în Registrul A.S.F., în cazul A.F.I.A. înregistraţi la A.S.F.;

    1.2. Valoarea capitalului social subscris şi vărsat de către A.F.I.A..
    1.3. Componenţa organelor de administrare şi conducere ale A.F.I.A. şi experienţa profesională a acestora precum şi persoanele care îi înlocuiesc pe conducători.

    2. Informaţii despre depozitar
    2.1. Datele de identificare ale depozitarului:
    a) denumirea instituţiei de credit sau a firmei de investiţii;
    b) sediul social şi sediul central, dacă este cazul, precum şi sediul filialei/sucursalei unde se desfăşoară activitatea de depozitare, dacă este cazul, telefon fax, adresă de web;

    2.2. Orice altă activitate în care depozitarul se angajează, pe lângă cea de depozitare.
    2.3. Dacă există subcustozi/terţe părţi cărora depozitarul le-a delegat una sau mai multe dintre activităţile sale, documentul de ofertă va cuprinde următoarele informaţii referitoare la aceştia:
    a) denumirea subcustodelui/terţei părţi;
    b) sediul principal şi sediul central, dacă este cazul precum şi sediul filialei/sucursalei unde se desfăşoară activitatea de depozitare, dacă este cazul;
    c) responsabilităţile care au fost delegate.


    3. Informaţii cu privire la F.I.A.S care atrage capital exclusiv de la investitori profesionali.
    3.1. Identitatea F.I.A.S.:
    a) numele şi prenumele, locul şi data naşterii, domiciliul şi cetăţenia membrilor fondatori persoane fizice; denumirea, sediul social, codul fiscal, şi numărul de înregistrare la ONRC a membrilor fondatori persoane juridice (exclusiv române);
    b) forma (F.I.A.S. de tip deschis sau F.I.A.S. de tip închis), denumirea, sediul şi, dacă este cazul, emblema societăţii, precum şi sediile filialelor dacă acestea există, telefonul, fax, adresa de web;
    c) data înfiinţării şi durata F.I.A.S., dacă este cazul;
    d) obiectul de activitate al F.I.A.S.;
    c) capitalul social subscris şi vărsat (după subscrierea iniţială);
    f) numărul şi data autorizaţiei de funcţionare eliberată de A.S.F.;
    g) numărul şi data de înscriere în Registrul A.S.F..

    3.2. Conducerea F.I.A.S.:
    a) numele şi prenumele, locul şi data naşterii, domiciliul şi cetăţenia administratorilor, garanţia pe care administratorii sunt obligaţi să o depună, puterile ce li se conferă şi dacă ei urmează să le exercite împreună sau separat; drepturile speciale de reprezentare şi de administrare acordate unora dintre ei; experienţa profesională;
    b) numele şi prenumele, locul şi data naşterii, domiciliul şi cetăţenia membrilor comitetului de direcţie şi ale conducătorilor, precum şi pentru reprezentanţii compartimentului de conformitate al A.F.I.A., (în cazul în care aceasta este autoadministrată); experienţa profesională;
    c) persoanele responsabile cu analizarea oportunităţilor de investiţie, dacă sunt altele decât administratorii societăţii de investiţii (în cazul în care aceasta este autoadministrată); experienţa profesională;
    d) clauze privind conducerea, administrarea, controlul şi funcţionarea F.I.A.S..

    3.3. Durata subscrierii iniţiale.
    3.4. O descriere a obiectivelor societăţii de investiţii, inclusiv: politica de investiţii, principalele categorii de instrumente financiare în care se va investi, descrierea oricăror instrumente tehnice care ar putea fi folosite în administrarea portofoliului, durata minimă recomandată a investiţiilor, bazată pe natura societăţii de investiţii, factorii de risc derivând din politica de investiţii a societăţii de investiţii.
    3.5. O descriere a caracteristicilor acţiunilor societăţii de investiţii: natura drepturilor conferite de o acţiune, caracteristicile acţiunilor, datele pentru distribuirea rapoartelor privind informarea investitorilor.
    3.6. Informaţii cu privire la emiterea de noi acţiuni şi răscumpărarea acţiunilor: data sau perioadele la care se poate face răscumpărarea, condiţii în care se face răscumpărarea acţiunilor, condiţiile în care se pot face emisiuni ulterioare de acţiuni, condiţiile în care se poate suspenda emisiunea acţiunilor, modalitatea de realizarea a emisiunilor (de exemplu informaţii privind numărul maxim de acţiuni emise şi valoarea de emisiune a acestora, procedurile pentru emiterea de acţiuni, procedurile pentru răscumpărarea acţiunilor, dacă societatea de investiţii are o durată limitată, data finală pentru achiziţionarea sau răscumpărarea acţiunilor etc.).
    3.7. Metode pentru determinarea valorii activului net al unei societăţi de investiţii: metoda de calcul al valorii activului net, frecvenţa calculării valorii activului net, mijloacele, locurile şi frecvenţa publicării valorii activului net, valoarea iniţială de emisiune a unei acţiuni.
    3.8. Metode de calculare a nivelului de levier (metoda brută sau metoda angajamentului).
    3.9. Metode de calculare a nivelului de levier (metoda brută sau metoda angajamentului). A.F.I.A. completează dacă utilizează opţional şi metoda Value at Risk (în special pentru F.I.A.S. de tip speculativ).
    3.10. Comisioane şi alte cheltuieli: comisionul de administrare (dacă este cazul), comisionul de depozitare, comisioane datorate societăţilor de servicii de investiţii financiare, comisioane de rulaj şi alte servicii bancare, cheltuieli cu dobânzi, cheltuieli de emisiune, alte cheltuieli prevăzute distinct în documentul de ofertă.
    3.11. Menţionarea faptului dacă se intenţionează la un anumit termen ca acţiunile F.I.A.S. să atragă în mod public resurse, prin admitere la tranzacţionare în cadrul unui loc de tranzacţionare sau în cadrul unei burse dintr-un stat terţ.
    3.12. Divizarea, fuziunea, lichidarea F.I.A.S.: circumstanţele în care F.I.A.S. poate fuziona cu un alt F.I.A.S., poate fi divizată sau lichidată.
    3.13. Informaţiile prevăzute la art. 14 din Regulamentul (U.E.) nr. 2365/2015, coroborate cu Secţiunea B a aceluiaşi regulament.

    4. Regimul fiscal:
    a) impozitele suportate de acţionar;
    b) modalitatea de reţinere a impozitelor.

    5. Grupul din care face parte F.I.A.S. sau A.F.I.A. care o administrează, după caz, aşa cum a fost definit acesta în art. 2 lit. j) din Legea nr. 243/2019, şi care sunt persoanele juridice care fac parte din respectivul grup.
    6. În cazul în care documentele de ofertă ale F.I.A.S. autorizate vor fi completate cu date privind performanţele anterioare ale acestora, se va preciza că performanţele anterioare în cauză nu reprezintă o garanţie pentru randamente similare viitoare.
    7. Prevederi diverse
        Documentul de ofertă trebuie să conţină tipărit într-un loc vizibil:
    7.1. Data întocmirii.
    7.2. Adresa de web şi e-mail a F.I.A S. sau a A.F.I.A. extern care administrează activele F.I.A.S..    ANEXA 9

                                     Raport aferent F.I.A.
                      de tip contractul destinate investitorilor de retail

┌───────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┬─────────┐
│ │Începutul perioadei de │Sfârşitul perioadei de │ │
│ │raportare │raportare │ │
│Denumire ├───────┬───────┬──────┬───┼───────┬───────┬──────┬───┤Diferenţe│
│element │% din │% din │ │ │% din │% din │ │ │(lei) │
│ │activul│activul│Valută│Lei│activul│activul│Valută│Lei│ │
│ │net │total │ │ │net │net │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───────┼──────┼───┼───────┼───────┼──────┼───┼─────────┤
│1. Total active│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───────┼──────┼───┼───────┼───────┼──────┼───┼─────────┤
│1. Valori │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│mobiliare şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│instrumente ale│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│pieţei monetare│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───────┼──────┼───┼───────┼───────┼──────┼───┼─────────┤
│1.1. valori │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│mobiliare şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│instrumente ale│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│pieţei monetare│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│admise sau │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│tranzacţionale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│pe o piaţă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│reglementată │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│sau un sistem │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│multilateral de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│tranzacţionare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│din România, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│acţiuni, alte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│valori │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│mobiliare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│asimilate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│acestora (cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│menţionarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│fiecărei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│categorii), │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│obligaţiuni (pe│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│categorii de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│emitent), alte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│titluri de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│creanţă (cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│menţionarea pe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│tipuri şi pe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│categorii de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│emitent), alte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│valori │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│mobiliare, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│instrumente ale│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│pieţei monetare│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(pe categorii);│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───────┼──────┼───┼───────┼───────┼──────┼───┼─────────┤
│1.2. valori │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│mobiliare şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│instrumente ale│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│pieţei monetare│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│admise sau │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│tranzacţionate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│pe o piaţă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│reglementată │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│sau un sistem │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│multilateral de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│tranzacţionare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│dintr-un stat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│membru, din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│care: acţiuni, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│alte valori │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│mobiliare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│asimilate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│acestora (cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│menţionarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│fiecărei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│categorii), │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│obligaţiuni (pe│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│categorii de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│emitent), alte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│titluri de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│creanţă (cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│menţionarea pe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│tipuri şi pe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│categorii de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│emitent), alte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│valori │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│mobiliare, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│instrumente ale│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│pieţei monetare│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(pe categorii);│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───────┼──────┼───┼───────┼───────┼──────┼───┼─────────┤
│1.3. valori │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│mobiliare şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│instrumente ale│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│pieţei monetare│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│admise la cota │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│oficială a unei│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│burse dintr-un │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│stat terţ sau │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│negociate pe o │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│altă piaţă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│reglementată │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│sau un sistem │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│multilateral de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│tranzacţionare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│dintr-un stat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│terţ, care │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│operează în mod│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│regulat şi este│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│recunoscută şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│deschisă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│publicului, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│aprobată de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│A.S.F., din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│care: acţiuni, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│alte valori │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│mobiliare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│asimilate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│acestora (cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│menţionarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│fiecărei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│categorii), │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│obligaţiuni (pe│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│categorii de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│emitent), │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│alte titluri de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│creanţă (cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│menţionarea pe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│tipuri şi pe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│categorii de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│emitent), alte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│valori │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│mobiliare, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│instrumente ale│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│pieţei monetare│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│( pe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│categorii). │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───────┼──────┼───┼───────┼───────┼──────┼───┼─────────┤
│2. valori │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│mobiliare nou │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│emise. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───────┼──────┼───┼───────┼───────┼──────┼───┼─────────┤
│3. alte valori │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│mobiliare şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│instrumente ale│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│pieţei monetare│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───────┼──────┼───┼───────┼───────┼──────┼───┼─────────┤
│4. Produse │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│structurate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│admise sau │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│tranzacţionate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│pe o piaţă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│reglementată │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│sau un sistem │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│alternativ de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│tranzacţionare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───────┼──────┼───┼───────┼───────┼──────┼───┼─────────┤
│4.1 Produse │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│structurate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│admise sau │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│tranzacţionate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│pe opiaţă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│reglementată │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│sau un sistem │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│multilateral de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│tranzacţionare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│din România │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───────┼──────┼───┼───────┼───────┼──────┼───┼─────────┤
│4.2 Produse │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│structurate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│admise sau │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│tranzacţionate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│pe o piaţă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│reglementată │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│sau un sistem │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│multilateral de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│tranzacţionare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│dintr-un stat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│membru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───────┼──────┼───┼───────┼───────┼──────┼───┼─────────┤
│4.3 Produse │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│structurate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│admise sau │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│tranzacţionate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│pe o piaţă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│reglementată │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│sau un sistem │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│multilateral de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│tranzacţionare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│dintr-un stat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│terţ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───────┼──────┼───┼───────┼───────┼──────┼───┼─────────┤
│5. Depozite │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│bancare din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───────┼──────┼───┼───────┼───────┼──────┼───┼─────────┤
│5.1 depozite │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│bancare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│constituite la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│instituţii de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│credit din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│România; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───────┼──────┼───┼───────┼───────┼──────┼───┼─────────┤
│5.2 depozite │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│bancare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│constituite la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│instituţii de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│credit dintr-un│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│stat membru; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───────┼──────┼───┼───────┼───────┼──────┼───┼─────────┤
│5.3 depozite │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│bancare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│constituite la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│instituţii de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│credit dintr-un│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│stat terţ. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───────┼──────┼───┼───────┼───────┼──────┼───┼─────────┤
│6. Instrumente │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│financiare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│derivate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│tranzacţionate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│pe o piaţă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│reglementată: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───────┼──────┼───┼───────┼───────┼──────┼───┼─────────┤
│6.1 instrumente│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│financiare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│derivate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│tranzacţionate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│pe o piaţă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│reglementată │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│din România, pe│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│categorii; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───────┼──────┼───┼───────┼───────┼──────┼───┼─────────┤
│6.2 instrumente│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│financiare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│derivate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│tranzacţionate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│pe o piaţă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│reglementată │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│dintr-un stat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│membru, pe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│categorii; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───────┼──────┼───┼───────┼───────┼──────┼───┼─────────┤
│6.3 instrumente│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│financiare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│derivate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│tranzacţionate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│pe o piaţă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│reglementată │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│dintr-un stat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│terţ, pe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│categorii; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───────┼──────┼───┼───────┼───────┼──────┼───┼─────────┤
│6.4 instrumente│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│financiare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│derivate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│negociate în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│afara pieţelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│reglementate, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│pe categorii de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│instrumente. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───────┼──────┼───┼───────┼───────┼──────┼───┼─────────┤
│7. Conturi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│curente şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│numerar. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───────┼──────┼───┼───────┼───────┼──────┼───┼─────────┤
│8. Instrumente │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ale pieţei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│monetare, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│altele decât │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│cele │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│tranzacţionate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│pe o piaţă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│reglementată, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│conform art. 82│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│lit.g) din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│O.U.G. nr. 32/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│2012 - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Contracte de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│tip repo pe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│titluri de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│valoare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───────┼──────┼───┼───────┼───────┼──────┼───┼─────────┤
│9. Titluri de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│participare ale│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│F.I.A./ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│O.P.C.V.M. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───────┼──────┼───┼───────┼───────┼──────┼───┼─────────┤
│10. Dividende │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│sau alte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│drepturi de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│încasat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───────┼──────┼───┼───────┼───────┼──────┼───┼─────────┤
│11. Părţi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│sociale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───────┼──────┼───┼───────┼───────┼──────┼───┼─────────┤
│12. Active │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│imobiliare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───────┼──────┼───┼───────┼───────┼──────┼───┼─────────┤
│13. Valută │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│liber │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│convertibilă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───────┼──────┼───┼───────┼───────┼──────┼───┼─────────┤
│14. Certificate│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│de emisii de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│gaze cu efect │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│de seră │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───────┼──────┼───┼───────┼───────┼──────┼───┼─────────┤
│15. Alte active│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(sume în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│tranzit, sume │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│distribuitori, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│sume la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│S.S.I.F. etc.).│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───────┼──────┼───┼───────┼───────┼──────┼───┼─────────┤
│II Total │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│obligaţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───────┼──────┼───┼───────┼───────┼──────┼───┼─────────┤
│1. Cheltuieli │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│pentru plata │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│comisioanelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│datorate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│A.F.I.A. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───────┼──────┼───┼───────┼───────┼──────┼───┼─────────┤
│2. Cheltuieli │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│pentru plata │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│comisioanelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│datorate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│depozitarului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───────┼──────┼───┼───────┼───────┼──────┼───┼─────────┤
│3. Cheltuieli │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│cu comisioanele│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│datorate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│intermediarilor│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───────┼──────┼───┼───────┼───────┼──────┼───┼─────────┤
│4. Cheltuieli │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│cu comisioanele│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│de rulaj şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│alte servicii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│bancare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───────┼──────┼───┼───────┼───────┼──────┼───┼─────────┤
│5. Cheltuieli │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│cu dobânzile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───────┼──────┼───┼───────┼───────┼──────┼───┼─────────┤
│6. Cheltuieli │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│de emisiune │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───────┼──────┼───┼───────┼───────┼──────┼───┼─────────┤
│7. Cheltuieli │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│cu plata │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│comisioanelor/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│tarifelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│datorate A.S.F.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───────┼──────┼───┼───────┼───────┼──────┼───┼─────────┤
│8. Cheltuielile│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│cu auditul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│financiar │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───────┼──────┼───┼───────┼───────┼──────┼───┼─────────┤
│9. Alte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│cheltuieli │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│aprobate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───────┼──────┼───┼───────┼───────┼──────┼───┼─────────┤
│10. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Răscumpărări de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│plătit │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───────┼──────┼───┼───────┼───────┼──────┼───┼─────────┤
│III Valoarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│activului net │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(I-II) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───────────────┴───────┴───────┴──────┴───┴───────┴───────┴──────┴───┴─────────┘

                         Situaţia valorii unitare a activului net

┌──────────┬────────┬───────────────┬─────────┐
│ │ │Perioada │ │
│Denumire │Perioada│corespunzătoare│Diferenţe│
│element │curentă │a anului │ │
│ │ │precedent │ │
├──────────┼────────┼───────────────┼─────────┤
│Valoare │ │ │ │
│activ net │ │ │ │
│(din care │ │ │ │
│defalcat │ │ │ │
│pe clase │ │ │ │
│de unităţi│ │ │ │
│de fond) │ │ │ │
├──────────┼────────┼───────────────┼─────────┤
│Număr de │ │ │ │
│unităţi de│ │ │ │
│fond/ │ │ │ │
│acţiuni în│ │ │ │
│circulaţie│ │ │ │
│(defalcate│ │ │ │
│pe clase │ │ │ │
│de unităţi│ │ │ │
│de fond) │ │ │ │
├──────────┼────────┼───────────────┼─────────┤
│Valoarea │ │ │ │
│unitară a │ │ │ │
│activului │ │ │ │
│net │ │ │ │
│(defalcate│ │ │ │
│pe clase │ │ │ │
│de unităţi│ │ │ │
│de fond) │ │ │ │
└──────────┴────────┴───────────────┴─────────┘

        SITUAŢIA DETALIATĂ A INVESTIŢIILOR LA DATA DE .....
    I. Valori mobiliare admise sau tranzacţionate în cadrul unui loc de tranzacţionare din România
    1. Acţiuni tranzacţionate în ultimele 30 de zile de tranzacţionare (zile lucrătoare)

┌───────┬───────┬─────────────┬────────┬────────┬───────┬───────┬───────────┬───────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │Pondere│
│ │ │Data ultimei │Nr. │ │ │ │Pondere în │în │
│Emitent│Simbol │şedinţe în │acţiuni │Valoare │Valoare│Valoare│capitalul │activul│
│ │acţiune│care s-a │deţinute│nominală│acţiune│totală │social al │total │
│ │ │tranzacţionat│ │ │ │ │emitentului│al │
│ │ │ │ │ │ │ │ │F.I.A. │
├───────┼───────┼─────────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────────┼───────┤
│ │ │ │ │lei │lei │lei │% │% │
├───────┼───────┼─────────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────┼─────────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────┼─────────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────────┼───────┤
│TOTAL │ │ │ │ │ │0,00 │ │0,000 │
└───────┴───────┴─────────────┴────────┴────────┴───────┴───────┴───────────┴───────┘


    2. Acţiuni netranzacţionate în ultimele 30 de zile de tranzacţionare (zile lucrătoare)

┌───────┬───────┬─────────────┬────────┬────────┬───────┬───────┬───────────┬───────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │Pondere│
│ │ │Data ultimei │Nr. │ │ │ │Pondere în │în │
│Emitent│Simbol │şedinţe în │acţiuni │Valoare │Valoare│Valoare│capitalul │activul│
│ │acţiune│care s-a │deţinute│nominală│acţiune│totală │social al │total │
│ │ │tranzacţionat│ │ │ │ │emitentului│al │
│ │ │ │ │ │ │ │ │F.I.A. │
├───────┼───────┼─────────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────────┼───────┤
│ │ │ │ │lei │lei │lei │% │% │
├───────┼───────┼─────────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────┼─────────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────────┼───────┤
│TOTAL │ │ │ │ │ │0,00 │ │0,000 │
└───────┴───────┴─────────────┴────────┴────────┴───────┴───────┴───────────┴───────┘

    În situaţia în care evaluarea are la bază metode de evaluare conforme cu standardele de evaluare în vigoare, potrivit legii (conforme principiului valorii juste), explicaţii cu privire la metodele de evaluare utilizate.

    3. Acţiuni netranzacţionate în ultimele 30 de zile de tranzacţionare (zile lucrătoare) pentru care nu se obţin situaţiile financiare în termen de 90 de zile de la datele legale de depunere

┌───────┬───────┬─────────────┬────────┬────────┬───────┬───────┬───────────┬───────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │Pondere│
│ │ │Data ultimei │Nr. │ │ │ │Pondere în │în │
│Emitent│Simbol │şedinţe în │acţiuni │Valoare │Valoare│Valoare│capitalul │activul│
│ │acţiune│care s-a │deţinute│nominală│acţiune│totală │social al │total │
│ │ │tranzacţionat│ │ │ │ │emitentului│al │
│ │ │ │ │ │ │ │ │F.I.A. │
├───────┼───────┼─────────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────────┼───────┤
│ │ │ │ │lei │lei │lei │% │% │
├───────┼───────┼─────────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────┼─────────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────┼─────────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────────┼───────┤
│TOTAL │ │ │ │ │ │0,00 │ │0,000 │
└───────┴───────┴─────────────┴────────┴────────┴───────┴───────┴───────────┴───────┘


    4. Drepturi de preferinţă/drepturi de alocare

┌───────┬─────┬──────┬─────────────┬────────┬───────┬───────┬───────┐
│ │ │ │ │ │ │ │Pondere│
│ │Tipul│ │Data ultimei │Nr. │ │ │în │
│Emitent│de │Simbol│şedinţe în │drepturi│Valoare│Valoare│activul│
│ │drept│ │care s-a │deţinute│drept │totală │total │
│ │ │ │tranzacţionat│ │ │ │al │
│ │ │ │ │ │ │ │F.I.A. │
├───────┼─────┼──────┼─────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │ │ │ │lei │lei │% │
├───────┼─────┼──────┼─────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────┼──────┼─────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────┼──────┼─────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│TOTAL │ │ │ │ │ │0,00 │0,000 │
└───────┴─────┴──────┴─────────────┴────────┴───────┴───────┴───────┘


    5. Obligaţiuni admise la tranzacţionare emise sau garantate de autorităţi ale administraţiei publice locale/obligaţiuni corporative

┌───────┬───────────┬─────────────┬───────────┬──────────┬─────┬────────┬─────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬─────┬───────┬───────────┬───────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Pondere│
│ │ │Data şedinţei│Nr. │ │ │Data │ │ │ │ │Discount│ │ │Pondere în │în │
│Emitent│Simbol │în care s-a │obligaţiuni│Data │Data │scadenţa│Rata │Valoare │Creştere│Dobânda │/primă │Preţ │Valoare│total │activul│
│ │obligaţiune│tranzacţionat│deţinute │achiziţiei│cupon│cupon │cuponului│iniţială│zilnică │cumulată│cumulat │piaţă│totală │obligaţiuni│total │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(ă) │ │ │emisiune │al │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │F.I.A. │
├───────┼───────────┼─────────────┼───────────┼──────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼───────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │% │lei │lei │lei │lei │lei │lei │% │% │
├───────┼───────────┼─────────────┼───────────┼──────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼───────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼─────────────┼───────────┼──────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼───────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼─────────────┼───────────┼──────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼───────────┼───────┤
│TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │0,00 │ │0,000 │
└───────┴───────────┴─────────────┴───────────┴──────────┴─────┴────────┴─────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴─────┴───────┴───────────┴───────┘

    – "data ultimei şedinţe în care s-a tranzacţionat" şi "preţ piaţă " se vor completa în cazul în care obligaţiunile sunt evaluate la preţul pieţei;
    – "valoarea iniţială" este reprezentată de valoarea nominală reziduală, în situaţia în care obligaţiunile au fost achiziţionate la valoare nominal sau de preţul net de achiziţie, în situaţia în care obligaţiunea a fost achiziţionată cu discount/primă;
    – în cazul în care obligaţiunea a fost achiziţionată cu prima, aceasta va fi reflectată cu semnul minus;

    6. Obligaţiuni admise la tranzacţionare emise sau garantate de autorităţi ale administraţiei publice centrale

┌─────┬─────────────┬───────────┬──────────┬─────┬────────┬─────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬─────┬───────┬────────────┬───────────┬───────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Pondere│
│ │Data ultimei │Nr. │ │ │Data │ │ │ │ │Discount│ │ │ │Pondere în │în │
│Serie│şedinţe în │obligaţiuni│Data │Data │scadenţa│Rata │Valoare │Creştere│Dobânda │/primă │Preţ │Valoare│Banca │total │activul│
│ │care s-a │deţinute │achiziţiei│cupon│cupon │cuponului│iniţială│zilnică │cumulată│cumulat │piaţă│totală │intermediară│obligaţiuni│total │
│ │tranzacţionat│ │ │ │ │ │ │ │ │(ă) │ │ │ │emisiune │al │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │F.I.A. │
├─────┼─────────────┼───────────┼──────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │% │lei │lei │lei │lei │lei │ │% │% │
├─────┼─────────────┼───────────┼──────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────────────┼───────────┼──────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────────────┼───────────┼──────────┼─────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼────────────┼───────────┼───────┤
│TOTAL│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │0,00 │ │ │0,000 │
└─────┴─────────────┴───────────┴──────────┴─────┴────────┴─────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴─────┴───────┴────────────┴───────────┴───────┘

    – "data ultimei şedinţe în care s-a tranzacţionat" şi "preţ piaţă" se vor completa în cazul în care obligaţiunile sunt evaluate la preţul pieţei;
    – "valoarea iniţială" este reprezentată de valoarea nominală reziduală, în situaţia în care obligaţiunile au fost achiziţionate la valoare nominală sau de preţul net de achiziţie, în situaţia în care obligaţiunea a fost achiziţionată cu discount/primă;
    – în cazul în care obligaţiunea a fost achiziţionată cu prima, aceasta va fi reflectată cu semnul minus;

    7. Alte valori mobiliare admise la tranzacţionare în cadrul unui loc de tranzacţionare

┌───────┬─────────┬──────┬─────────────┬─────────┬─────┬───────┬───────┐
│ │ │ │ │ │ │ │Pondere│
│ │Tipul de │ │Data ultimei │Nr. │Preţ │ │în │
│Emitent│valoare │Simbol│şedinţe în │valori │de │Valoare│activul│
│ │mobiliară│ │care s-a │mobiliare│piaţă│totală │total │
│ │ │ │tranzacţionat│ │ │ │al │
│ │ │ │ │ │ │ │F.I.A. │
├───────┼─────────┼──────┼─────────────┼─────────┼─────┼───────┼───────┤
│ │ │ │ │ │lei │lei │% │
├───────┼─────────┼──────┼─────────────┼─────────┼─────┼───────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼──────┼─────────────┼─────────┼─────┼───────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼──────┼─────────────┼─────────┼─────┼───────┼───────┤
│TOTAL │ │ │ │ │ │0,00 │0,000 │
└───────┴─────────┴──────┴─────────────┴─────────┴─────┴───────┴───────┘


    8. Produse structurate admise sau tranzacţionate în cadrul unui loc de tranzacţionare din România

┌───────┬──────┬────────┬──────────────┬───────┬───────────┬───────┐
│ │ │ │ │ │ │Pondere│
│ │ │ │Nr. valori │ │Pondere în │în │
│Emitent│Simbol│Valoarea│mobiliare │Valoare│capitalul │activul│
│ │ │unitară │tranzacţionate│totală │social al │total │
│ │ │ │ │ │emitentului│al │
│ │ │ │ │ │ │F.I.A. │
├───────┼──────┼────────┼──────────────┼───────┼───────────┼───────┤
│ │ │lei │ │lei │% │% │
├───────┼──────┼────────┼──────────────┼───────┼───────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼──────┼────────┼──────────────┼───────┼───────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼──────┼────────┼──────────────┼───────┼───────────┼───────┤
│TOTAL │ │ │ │0,00 │ │0,000 │
└───────┴──────┴────────┴──────────────┴───────┴───────────┴───────┘


    9. Acţiuni suspendate de la tranzacţionare în ultimele 30 de zile de tranzacţionare (zile lucrătoare) în cadrul unui loc de tranzacţionare din România

┌───────┬───────┬─────────────┬────────┬────────┬───────┬───────┬───────────┬───────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │Pondere│
│ │ │Data ultimei │Nr. de │ │ │ │Pondere în │în │
│Emitent│Simbol │şedinţe în │acţiuni │Valoare │Valoare│Valoare│capitalul │activul│
│ │acţiune│care s-a │deţinute│nominală│acţiune│totală │social al │total │
│ │ │tranzacţionat│ │ │ │ │emitentului│al │
│ │ │ │ │ │ │ │ │F.I.A. │
├───────┼───────┼─────────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────────┼───────┤
│ │ │ │ │lei │lei │lei │% │% │
├───────┼───────┼─────────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────┼─────────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────┼─────────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────────┼───────┤
│TOTAL │ │ │ │ │ │0,00 │ │0,000 │
└───────┴───────┴─────────────┴────────┴────────┴───────┴───────┴───────────┴───────┘


    10. Sume în curs de decontare pentru valori mobiliare admise sau tranzacţionate în cadrul unui loc de tranzacţionare din România

┌───────┬─────────┬──────┬────────┬──────────────┬───────┬───────────┬───────┐
│ │ │ │ │ │ │Pondere în │ │
│ │ │ │ │ │ │capitalul │Pondere│
│ │Tipul de │ │ │Nr. valori │ │social al │în │
│Emitent│valoare │Simbol│Valoarea│mobiliare │Valoare│emitentului│activul│
│ │mobiliară│ │unitară │tranzacţionate│totală │/total │total │
│ │ │ │ │ │ │obligaţiuni│al │
│ │ │ │ │ │ │ale unui │F.I.A. │
│ │ │ │ │ │ │emitent │ │
├───────┼─────────┼──────┼────────┼──────────────┼───────┼───────────┼───────┤
│ │ │ │lei │ │lei │% │% │
├───────┼─────────┼──────┼────────┼──────────────┼───────┼───────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼──────┼────────┼──────────────┼───────┼───────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼──────┼────────┼──────────────┼───────┼───────────┼───────┤
│TOTAL │ │ │ │ │0,00 │ │0,000 │
└───────┴─────────┴──────┴────────┴──────────────┴───────┴───────────┴───────┘    II. Valori mobiliare admise sau tranzacţionate în cadrul unui loc de tranzacţionare din alt stat membru
    1. Acţiuni tranzacţionate în ultimele 30 de zile de tranzacţionare (zile lucrătoare)

┌───────┬────┬─────────────┬────────┬─────────┬───────┬───────┬───────┬───────────┬───────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Pondere│
│ │ │Data ultimei │Nr. │ │ │Curs │ │Pondere în │în │
│Emitent│Cod │şedinţe în │acţiuni │Valoare │Valoare│valutar│Valoare│capitalul │activul│
│ │ISIN│care s-a │deţinute│nominală*│acţiune│BNR…/ │totală │social al │total │
│ │ │tranzacţionat│ │ │ │RON │ │emitentului│al │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │F.I.A. │
├───────┼────┼─────────────┼────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────────┼───────┤
│ │ │ │ │valută │valută │lei │lei │% │% │
├───────┼────┼─────────────┼────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼────┼─────────────┼────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼────┼─────────────┼────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────────┼───────┤
│TOTAL │ │ │ │ │ │ │0,00 │ │0,000 │
└───────┴────┴─────────────┴────────┴─────────┴───────┴───────┴───────┴───────────┴───────┘

        * dacă este cazul

    2. Acţiuni netranzacţionate în ultimele 30 de zile de tranzacţionare (zile lucrătoare)

┌───────┬───────┬─────────────┬────────┬────────┬───────┬───────┬───────────┬───────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │Pondere│
│ │ │Data ultimei │Nr. │ │ │ │Pondere în │în │
│Emitent│Simbol │şedinţe în │acţiuni │Valoare │Valoare│Valoare│capitalul │activul│
│ │acţiune│care s-a │deţinute│nominală│acţiune│totală │social al │total │
│ │ │tranzacţionat│ │ │ │ │emitentului│al │
│ │ │ │ │ │ │ │ │F.I.A. │
├───────┼───────┼─────────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────────┼───────┤
│ │ │ │ │lei │lei │lei │% │% │
├───────┼───────┼─────────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────┼─────────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────┼─────────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────────┼───────┤
│TOTAL │ │ │ │ │ │0,00 │ │0,000 │
└───────┴───────┴─────────────┴────────┴────────┴───────┴───────┴───────────┴───────┘

    În situaţia în care evaluarea are la bază metode de evaluare conforme cu standardele de evaluare în vigoare, potrivit legii (conforme principiului valorii juste), explicaţii cu privire la metodele de evaluare utilizate.

    3. Obligaţiuni admise la tranzacţionare emise sau garantate de autorităţi ale administraţiei publice locale, obligaţiuni corporative

┌───────┬────┬─────────────┬───────────┬──────────┬─────┬─────────┬─────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬──────┬───────┬───────┬───────────┬───────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Pondere în │Pondere│
│ │ │Data ultimei │Nr. │ │ │Data │ │ │ │ │Discount│ │Curs │ │total │în │
│Emitent│Cod │şedinţe în │obligaţiuni│Data │Data │scadenţei│Rata │Valoare │Creştere│Dobânda │/primă │Preţ │valutar│Valoare│obligaţiuni│activul│
│ │ISIN│care s-a │deţinute │achiziţiei│cupon│cupon │cuponului│iniţială│zilnică │cumulată│cumulat │piaţă │BNR…/ │totală │ale unei │total │
│ │ │tranzacţionat│ │ │ │ │ │ │ │ │(ă)/ │ │RON │ │emisiuni │al │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │F.I.A. │
├───────┼────┼─────────────┼───────────┼──────────┼─────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │% │valută │valută │valută │valută │valută│lei │lei │% │% │
├───────┼────┼─────────────┼───────────┼──────────┼─────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼────┼─────────────┼───────────┼──────────┼─────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼────┼─────────────┼───────────┼──────────┼─────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────────┼───────┤
│TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │0,00 │ │0,000 │
└───────┴────┴─────────────┴───────────┴──────────┴─────┴─────────┴─────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴──────┴───────┴───────┴───────────┴───────┘

    – "data ultimei şedinţe în care s-a tranzacţionat" şi "preţ piaţă" se vor completa în cazul în care obligaţiunile sunt evaluate la preţul pieţei;
    – "valoarea iniţială" este reprezentată de valoarea nominală reziduală, în situaţia în care obligaţiunile au fost achiziţionate la valoare nominală sau de preţul net de achiziţie, în situaţia în care obligaţiunea a fost achiziţionată cu discount/primă;
    – în cazul în care obligaţiunea a fost achiziţionată cu prima, aceasta va fi reflectată cu semnul minus.

    4. Obligaţiuni admise la tranzacţionare emise sau garantate de autorităţi ale administraţiei publice centrală

┌───────┬────┬─────────────┬───────────┬──────────┬─────┬─────────┬─────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬──────┬───────┬───────┬───────────┬───────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Pondere în │Pondere│
│ │ │Data ultimei │Nr. │ │ │Data │ │ │ │ │Discount│ │Curs │ │total │în │
│Emitent│Cod │şedinţe în │obligaţiuni│Data │Data │scadenţei│Rata │Valoare │Creştere│Dobânda │/primă │Preţ │valutar│Valoare│obligaţiuni│activul│
│ │ISIN│care s-a │deţinute │achiziţiei│cupon│cupon │cuponului│iniţială│zilnică │cumulată│cumulat │piaţă │BNR…/ │totală │ale unei │total │
│ │ │tranzacţionat│ │ │ │ │ │ │ │ │(ă)/ │ │RON │ │emisiuni │al │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │F.I.A. │
├───────┼────┼─────────────┼───────────┼──────────┼─────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │% │valută │valută │valută │valută │valută│lei │lei │% │% │
├───────┼────┼─────────────┼───────────┼──────────┼─────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼────┼─────────────┼───────────┼──────────┼─────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼────┼─────────────┼───────────┼──────────┼─────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────────┼───────┤
│TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │0,00 │ │0,000 │
└───────┴────┴─────────────┴───────────┴──────────┴─────┴─────────┴─────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴──────┴───────┴───────┴───────────┴───────┘

    – "data ultimei şedinţe în care s-a tranzacţionat" şi "preţ piaţă" se vor completa în cazul în care obligaţiunile sunt evaluate la preţul pieţei;
    – " valoarea iniţială" este reprezentată de valoarea nominala reziduală, în situaţia în care obligaţiunile au fost achiziţionate la valoare nominală sau de preţul net de achiziţie, în situaţia în care obligaţiunea a fost achiziţionată cu discount/primă;
    – în cazul în care obligaţiunea a fost achiziţionată cu prima, aceasta va fi reflectată cu semnul minus.

    5. Alte valori mobiliare admise la tranzacţionare în cadrul unui loc de tranzacţionare din alt stat membru

┌───────┬─────────┬──────┬─────────────┬─────────┬─────┬───────┬───────┐
│ │ │ │ │ │ │ │Pondere│
│ │Tipul de │ │Data ultimei │Nr. │Preţ │ │în │
│Emitent│valoare │Simbol│şedinţe în │valori │de │Valoare│activul│
│ │mobiliară│ │care s-a │mobiliare│piaţă│totală │total │
│ │ │ │tranzacţionat│ │ │ │al │
│ │ │ │ │ │ │ │F.I.A. │
├───────┼─────────┼──────┼─────────────┼─────────┼─────┼───────┼───────┤
│ │ │ │ │ │lei │lei │% │
├───────┼─────────┼──────┼─────────────┼─────────┼─────┼───────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼──────┼─────────────┼─────────┼─────┼───────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼──────┼─────────────┼─────────┼─────┼───────┼───────┤
│TOTAL │ │ │ │ │ │0,00 │0,000 │
└───────┴─────────┴──────┴─────────────┴─────────┴─────┴───────┴───────┘

    – obligaţiunile admise la tranzacţionare corporative/emise de administraţia publică centrală vor fi raportate similar obligaţiunilor admise la tranzacţionare emise sau garantate de autorităţi ale administraţiei publice locale;
    – în cazul elementelor denominate în valută, evaluarea se realizează în valuta respectivă, iar valoarea totală va fi determinată prin convertirea valorii totale în valută în RON;

    6. Produse structurate admise sau tranzacţionate în cadrul unui loc de tranzacţionare dintr-un alt stat membru

┌───────┬──────┬────────┬──────────────┬───────┬───────────┬───────┐
│ │ │ │ │ │ │Pondere│
│ │ │ │Nr. valori │ │Pondere în │în │
│Emitent│Simbol│Valoarea│mobiliare │Valoare│capitalul │activul│
│ │ │unitară │tranzacţionate│totală │social ale │total │
│ │ │ │ │ │emitentului│al │
│ │ │ │ │ │ │F.I.A. │
├───────┼──────┼────────┼──────────────┼───────┼───────────┼───────┤
│ │ │lei │ │lei │% │% │
├───────┼──────┼────────┼──────────────┼───────┼───────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼──────┼────────┼──────────────┼───────┼───────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼──────┼────────┼──────────────┼───────┼───────────┼───────┤
│TOTAL │ │ │ │0,00 │ │0,000 │
└───────┴──────┴────────┴──────────────┴───────┴───────────┴───────┘


    7. Acţiuni suspendate de la tranzacţionare în ultimele 30 de zile de tranzacţionare (zile lucrătoare) în cadrul unui loc de tranzacţionare dintr-un alt stat membru

┌───────┬───────┬─────────────┬────────┬────────┬───────┬───────┬───────────┬───────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │Pondere│
│ │ │Data ultimei │Nr. │ │ │ │Pondere în │în │
│Emitent│Simbol │şedinţe în │acţiuni │Valoare │Valoare│Valoare│capitalul │activul│
│ │acţiune│care s-a │deţinute│nominală│acţiune│totală │social ale │total │
│ │ │tranzacţionat│ │ │ │ │emitentului│al │
│ │ │ │ │ │ │ │ │F.I.A. │
├───────┼───────┼─────────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────────┼───────┤
│ │ │ │ │lei │lei │lei │% │% │
├───────┼───────┼─────────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────┼─────────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────┼─────────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────────┼───────┤
│TOTAL │ │ │ │ │ │0,00 │ │0,000 │
└───────┴───────┴─────────────┴────────┴────────┴───────┴───────┴───────────┴───────┘


    8. Sume în curs de decontare pentru valori mobiliare admise sau tranzacţionate în cadrul unui loc de tranzacţionare din alt stat membru

┌───────┬─────────┬──────┬────────┬──────────────┬───────┬───────┬───────────┬───────┐
│ │ │ │ │ │ │ │Pondere în │ │
│ │ │ │ │ │ │ │capitalul │Pondere│
│ │Tipul de │ │ │Nr. valori │Curs │ │social ale │în │
│Emitent│valoare │Simbol│Valoarea│mobiliare │valutar│Valoare│emitentului│activul│
│ │mobiliară│ │unitară │tranzacţionate│BNR │totală │/total │total │
│ │ │ │ │ │ │ │obligaţiuni│al │
│ │ │ │ │ │ │ │ale unui │F.I.A. │
│ │ │ │ │ │ │ │emitent │ │
├───────┼─────────┼──────┼────────┼──────────────┼───────┼───────┼───────────┼───────┤
│ │ │ │valută │ │ │lei │% │% │
├───────┼─────────┼──────┼────────┼──────────────┼───────┼───────┼───────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼──────┼────────┼──────────────┼───────┼───────┼───────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼──────┼────────┼──────────────┼───────┼───────┼───────────┼───────┤
│TOTAL │ │ │ │ │ │0,00 │ │0,000 │
└───────┴─────────┴──────┴────────┴──────────────┴───────┴───────┴───────────┴───────┘    III. Valorile mobiliare admise sau tranzacţionate în cadrul unei burse dintr-un stat terţ
    1. Acţiuni tranzacţionate în ultimele 30 de zile de tranzacţionare (zile lucrătoare)

┌───────┬────┬─────────────┬────────┬────────┬───────┬───────┬───────┬───────────┬───────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Pondere│
│ │ │Data ultimei │Nr. │ │ │Curs │ │Pondere în │in │
│Emitent│Cod │şedinţe în │acţiuni │Valoare │Valoare│valutar│Valoare│capitalul │activul│
│ │ISIN│care s-a │deţinute│nominală│acţiune│BNR…/ │totală │social al │total │
│ │ │tranzacţionat│ │ │ │RON │ │emitentului│al │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │F.I.A. │
├───────┼────┼─────────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────────┼───────┤
│ │ │ │ │valută │valută │lei │lei │% │% │
├───────┼────┼─────────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼────┼─────────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼────┼─────────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────────┼───────┤
│TOTAL │ │ │ │ │ │ │0,00 │ │0,000 │
└───────┴────┴─────────────┴────────┴────────┴───────┴───────┴───────┴───────────┴───────┘

        * dacă este cazul

    2. Obligaţiuni admise la tranzacţionare emise sau garantate de autorităţi ale administraţiei publice locale, obligaţiuni corporative

┌───────┬────┬─────────────┬───────────┬──────────┬─────┬─────────┬─────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬──────┬───────┬───────┬───────────┬───────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Pondere în │Pondere│
│ │ │Data ultimei │Nr. │ │ │Data │ │ │ │ │Discount│ │Curs │ │total │în │
│Emitent│Cod │şedinţe în │obligaţiuni│Data │Data │scadenţei│Rata │Valoare │Creştere│Dobânda │/primă │Preţ │valutar│Valoare│obligaţiuni│activul│
│ │ISIN│care s-a │deţinute │achiziţiei│cupon│cupon │cuponului│iniţială│zilnică │cumulată│cumulat │piaţă │BNR…/ │totală │ale unei │total │
│ │ │tranzacţionat│ │ │ │ │ │ │ │ │(ă)/ │ │RON │ │emisiuni │al │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │F.I.A. │
├───────┼────┼─────────────┼───────────┼──────────┼─────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │% │valută │valută │valută │valută │valută│lei │lei │% │% │
├───────┼────┼─────────────┼───────────┼──────────┼─────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼────┼─────────────┼───────────┼──────────┼─────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼────┼─────────────┼───────────┼──────────┼─────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────────┼───────┤
│TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │0,00 │ │0,000 │
└───────┴────┴─────────────┴───────────┴──────────┴─────┴─────────┴─────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴──────┴───────┴───────┴───────────┴───────┘

    – "data ultimei şedinţe în care s-a tranzacţionat" şi "preţ piaţă" se vor completa în cazul în care obligaţiunile sunt evaluate la preţul pieţei;
    – "valoarea iniţială" este reprezentată de valoarea nominală reziduală, în situaţia în care obligaţiunile au fost achiziţionate la valoare nominală sau de preţul net de achiziţie, în situaţia în care obligaţiunea a fost achiziţionată cu discount/primă;
    – în cazul în care obligaţiunea a fost achiziţionată cu prima, aceasta va fi reflectată cu semnul minus;

    3. Obligaţiuni admise la tranzacţionare emise sau garantate de autorităţi ale administraţiei publice centrală

┌───────┬────┬─────────────┬───────────┬──────────┬─────┬─────────┬─────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬──────┬───────┬───────┬───────────┬───────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Pondere în │Pondere│
│ │ │Data ultimei │Nr. │ │ │Data │ │ │ │ │Discount│ │Curs │ │total │în │
│Emitent│Cod │şedinţe în │obligaţiuni│Data │Data │scadenţei│Rata │Valoare │Creştere│Dobânda │/primă │Preţ │valutar│Valoare│obligaţiuni│activul│
│ │ISIN│care s-a │deţinute │achiziţiei│cupon│cupon │cuponului│iniţială│zilnică │cumulată│cumulat │piaţă │BNR…/ │totală │ale unei │total │
│ │ │tranzacţionat│ │ │ │ │ │ │ │ │(ă)/ │ │RON │ │emisiuni │al │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │F.I.A. │
├───────┼────┼─────────────┼───────────┼──────────┼─────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │% │valută │valută │valută │valută │valută│lei │lei │% │% │
├───────┼────┼─────────────┼───────────┼──────────┼─────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼────┼─────────────┼───────────┼──────────┼─────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼────┼─────────────┼───────────┼──────────┼─────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────────┼───────┤
│TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │0,00 │ │0,000 │
└───────┴────┴─────────────┴───────────┴──────────┴─────┴─────────┴─────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴──────┴───────┴───────┴───────────┴───────┘

    – "data ultimei şedinţe în care s-a tranzacţionat" şi "preţ piaţă" se vor completa în cazul în care obligaţiunile sunt evaluate la preţul pieţei;
    – "valoarea iniţială" este reprezentată de valoarea nominală reziduală, în situaţia în care obligaţiunile au fost achiziţionate la valoare nominală sau de preţul net de achiziţie, în situaţia în care obligaţiunea a fost achiziţionată cu discount/primă;
    – în cazul în care obligaţiunea a fost achiziţionată cu prima, aceasta va fi reflectată cu semnul minus.

    4. Alte valori mobiliare admise la tranzacţionare în cadrul unei burse dintr-un stat terţ

┌───────┬─────────┬──────┬─────────────┬─────────┬─────┬───────┬───────┐
│ │ │ │ │ │ │ │Pondere│
│ │Tipul de │ │Data ultimei │Nr. │Preţ │ │în │
│Emitent│valoare │Simbol│şedinţe în │valori │de │Valoare│activul│
│ │mobiliară│ │care s-a │mobiliare│piaţă│totală │total │
│ │ │ │tranzacţionat│ │ │ │al │
│ │ │ │ │ │ │ │F.I.A. │
├───────┼─────────┼──────┼─────────────┼─────────┼─────┼───────┼───────┤
│ │ │ │ │ │lei │lei │% │
├───────┼─────────┼──────┼─────────────┼─────────┼─────┼───────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼──────┼─────────────┼─────────┼─────┼───────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼──────┼─────────────┼─────────┼─────┼───────┼───────┤
│TOTAL │ │ │ │ │ │0,00 │0,000 │
└───────┴─────────┴──────┴─────────────┴─────────┴─────┴───────┴───────┘

    – obligaţiunile admise la tranzacţionare corporative/emise de administraţia publică centrală vor fi raportate similar obligaţiunilor admise la tranzacţionare emise sau garantate de autorităţi ale administraţiei publice locale;
    – în cazul elementelor denominate în valută, evaluarea se realizează în valuta respectivă, iar valoarea totală va fi determinată prin convertirea valorii totale în valută în RON;

    5. Produse structurate admise sau tranzacţionate în cadrul unei burse dintr-un alt stat terţ

┌───────┬──────┬───────┬──────────────┬───────┬───────────┬───────┐
│ │ │ │ │ │ │Pondere│
│ │ │ │Nr. valori │ │Pondere în │în │
│Emitent│Simbol│Valoare│mobiliare │Valoare│capitalul │activul│
│ │ │unitară│tranzacţionate│totală │social ale │total │
│ │ │ │ │ │emitentului│al │
│ │ │ │ │ │ │F.I.A. │
├───────┼──────┼───────┼──────────────┼───────┼───────────┼───────┤
│ │ │lei │ │lei │% │% │
├───────┼──────┼───────┼──────────────┼───────┼───────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼──────┼───────┼──────────────┼───────┼───────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼──────┼───────┼──────────────┼───────┼───────────┼───────┤
│TOTAL │ │ │ │0,00 │ │0,000 │
└───────┴──────┴───────┴──────────────┴───────┴───────────┴───────┘


    6. Acţiuni suspendate de la tranzacţionare în ultimele 30 de zile de tranzacţionare (zile lucrătoare) de pe bursă dintr-un alt stat terţ

┌───────┬───────┬─────────────┬────────┬────────┬───────┬───────┬───────────┬───────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │Pondere│
│ │ │Data ultimei │Nr. │ │ │ │Pondere în │în │
│Emitent│Simbol │şedinţe în │acţiuni │Valoare │Valoare│Valoare│capitalul │activul│
│ │acţiune│care s-a │deţinute│nominală│acţiune│totală │social al │total │
│ │ │tranzacţionat│ │ │ │ │emitentului│al │
│ │ │ │ │ │ │ │ │F.I.A. │
├───────┼───────┼─────────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────────┼───────┤
│ │ │ │ │lei │lei │lei │% │% │
├───────┼───────┼─────────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────┼─────────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────┼─────────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────────┼───────┤
│TOTAL │ │ │ │ │ │0,00 │ │0,000 │
└───────┴───────┴─────────────┴────────┴────────┴───────┴───────┴───────────┴───────┘


    7. Sume în curs de decontare pentru valori mobiliare admise sau tranzacţionate în cadrul unei burse dintr-un stat terţ

┌───────┬─────────┬──────┬────────┬──────────────┬───────┬───────┬───────────┬───────┐
│ │ │ │ │ │ │ │Pondere în │ │
│ │ │ │ │ │ │ │capitalul │Pondere│
│ │Tipul de │ │ │Nr. valori │Curs │ │social ale │în │
│Emitent│valoare │Simbol│Valoarea│mobiliare │valutar│Valoare│emitentului│activul│
│ │mobiliară│ │unitară │tranzacţionate│BNR │totală │/total │total │
│ │ │ │ │ │ │ │obligaţiuni│al │
│ │ │ │ │ │ │ │ale unui │F.I.A. │
│ │ │ │ │ │ │ │emitent │ │
├───────┼─────────┼──────┼────────┼──────────────┼───────┼───────┼───────────┼───────┤
│ │ │ │valută │ │ │lei │% │% │
├───────┼─────────┼──────┼────────┼──────────────┼───────┼───────┼───────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼──────┼────────┼──────────────┼───────┼───────┼───────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼──────┼────────┼──────────────┼───────┼───────┼───────────┼───────┤
│TOTAL │ │ │ │ │ │0,00 │ │0,000 │
└───────┴─────────┴──────┴────────┴──────────────┴───────┴───────┴───────────┴───────┘    IV. Instrumente ale pieţei monetare admise sau tranzacţionate în cadrul unui loc de tranzacţionare din România

┌───────┬──────────┬─────────────┬───────────┬─────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬─────┬───────┬───────────┬───────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Pondere în │Pondere│
│ │ │Data ultimei │ │ │ │ │ │ │Discount│ │ │total │în │
│ │Simbol/ │şedinţe în │Nr. │Data │Data │Valoare │Creştere│Dobânda │/primă │Preţ │Valoare│instrumente│activul│
│Emitent│serie │care s-a │instrumente│achiziţie│scadenţa│iniţială│zilnică │cumulată│cumulat │piaţă│totală │ale pieţei │total │
│ │instrument│tranzacţionat│deţinute │ │ │ │ │ │(ă)/ │ │ │monetare │al │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ale unui │F.I.A. │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │emitent │ │
├───────┼──────────┼─────────────┼───────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼───────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │lei │lei │lei │lei │lei │lei │% │% │
├───────┼──────────┼─────────────┼───────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼───────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼─────────────┼───────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼───────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼─────────────┼───────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼───────────┼───────┤
│TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │0,00 │ │0,000 │
└───────┴──────────┴─────────────┴───────────┴─────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴─────┴───────┴───────────┴───────┘

        Sume în curs de decontare pentru instrumente ale pieţei monetare admise sau tranzacţionate în cadrul unui loc de tranzacţionare din România

┌───────┬──────────┬────────┬──────────────┬───────┬───────────┬───────┐
│ │ │ │ │ │Pondere în │Pondere│
│ │ │ │ │ │total │în │
│ │Simbol/ │Valoarea│Nr. │Valoare│instrumente│activul│
│Emitent│serie │unitară │instrumente │totală │ale pieţei │total │
│ │instrument│ │tranzacţionate│ │monetare │al │
│ │ │ │ │ │ale unui │F.I.A. │
│ │ │ │ │ │emitent │ │
├───────┼──────────┼────────┼──────────────┼───────┼───────────┼───────┤
│ │ │lei │ │lei │% │% │
├───────┼──────────┼────────┼──────────────┼───────┼───────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼──────────────┼───────┼───────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼──────────────┼───────┼───────────┼───────┤
│TOTAL │ │ │ │0,00 │ │0,000 │
└───────┴──────────┴────────┴──────────────┴───────┴───────────┴───────┘    V. Instrumente ale pieţei monetare admise sau tranzacţionate în cadrul unui loc de tranzacţionare din alt stat membru

┌───────┬────┬─────────────┬───────────┬──────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬──────┬───────┬───────┬───────────┬───────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Pondere în │Pondere│
│ │ │Data ultimei │ │ │ │ │ │ │Discount│ │Curs │ │total │în │
│ │Cod │şedinţe în │Nr. │Data │Data │Valoare │Creştere│Dobânda │/primă │Preţ │valutar│Valoare│instrumente│activul│
│Emitent│ISIN│care s-a │instrumente│achiziţiei│scadenţa│iniţială│zilnică │cumulată│cumulat/│piaţă │BNR…/ │totală │ale pieţei │total │
│ │ │tranzacţionat│deţinute │ │ │ │ │ │(ă) │ │RON │ │monetare │al │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ale unui │F.I.A. │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │emitent │ │
├───────┼────┼─────────────┼───────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │valută │valută │valută │valută │valută│lei │lei │% │% │
├───────┼────┼─────────────┼───────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼────┼─────────────┼───────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼────┼─────────────┼───────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────────┼───────┤
│TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │0,00 │ │0,000 │
└───────┴────┴─────────────┴───────────┴──────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴──────┴───────┴───────┴───────────┴───────┘

    – "data ultimei şedinţe în care s-a tranzacţionat" şi "preţ piaţă" se vor completa în cazul în care instrumentele sunt evaluate la preţul pieţei;
    – "valoarea iniţială" este reprezentată de valoarea nominală reziduală, în situaţia în care instrumental a fost achiziţionat la valoare nominală sau de preţul net de achiziţie, în situaţia în care instrumentul a fost achiziţionat cu discount/primă;
    – în cazul în care instrumentul a fost achiziţionat cu prima, aceasta va fi reflectată cu semnul minus;
        Sume în curs de decontare pentru instrumente ale pieţei monetare admise sau tranzacţionate în cadrul unui loc de tranzacţionare din alt stat membru

┌───────┬────┬────────┬──────────────┬───────┬───────┬───────────┬───────┐
│ │ │ │ │ │ │Pondere în │Pondere│
│ │ │ │ │ │ │total │în │
│ │Cod │Valoarea│Nr. │Curs │Valoare│instrumente│activul│
│Emitent│ISIN│unitară │instrumente │valutar│totală │ale pieţei │total │
│ │ │ │tranzacţionate│BNR │ │monetare │al │
│ │ │ │ │ │ │ale unui │F.I.A. │
│ │ │ │ │ │ │emitent │ │
├───────┼────┼────────┼──────────────┼───────┼───────┼───────────┼───────┤
│ │ │valută │ │ │lei │% │% │
├───────┼────┼────────┼──────────────┼───────┼───────┼───────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼────┼────────┼──────────────┼───────┼───────┼───────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼────┼────────┼──────────────┼───────┼───────┼───────────┼───────┤
│TOTAL │ │ │ │ │0,00 │ │0,000 │
└───────┴────┴────────┴──────────────┴───────┴───────┴───────────┴───────┘    VI. Instrumentele pieţei monetare admise sau tranzacţionate în cadrul unei burse dintr-un stat terţ

┌───────┬────┬─────────────┬───────────┬──────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬──────┬───────┬───────┬───────────┬───────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Pondere în │Pondere│
│ │ │Data ultimei │ │ │ │ │ │ │Discount│ │Curs │ │total │în │
│ │Cod │şedinţe în │Nr. │Data │Data │Valoare │Creştere│Dobânda │/primă │Preţ │valutar│Valoare│instrumente│activul│
│Emitent│ISIN│care s-a │instrumente│achiziţiei│scadenţa│iniţială│zilnică │cumulată│cumulat/│piaţă │BNR…/ │totală │ale pieţei │total │
│ │ │tranzacţionat│deţinute │ │ │ │ │ │(ă) │ │RON │ │monetare │al │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ale unui │F.I.A. │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │emitent │ │
├───────┼────┼─────────────┼───────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │valută │valută │valută │valută │valută│lei │lei │% │% │
├───────┼────┼─────────────┼───────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼────┼─────────────┼───────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼────┼─────────────┼───────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────────┼───────┤
│TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │0,00 │ │0,000 │
└───────┴────┴─────────────┴───────────┴──────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴──────┴───────┴───────┴───────────┴───────┘

    – "data ultimei şedinţe în care s-a tranzacţionat" şi "preţ piaţă" se vor completa în cazul în care instrumentele sunt evaluate la preţul pieţei;
    – "valoarea iniţială" este reprezentată de valoarea nominală reziduală, în situaţia în care instrumentul a fost achiziţionat la valoare nominală sau de preţul net de achiziţie, în situaţia în care instrumentul a fost achiziţionat cu discount/primă;
    – în cazul în care instrumentul a fost achiziţionat cu prima, aceasta va fi reflectată cu semnul minus;
        Sume în curs de decontare pentru instrumente ale pieţei monetare admise sau tranzacţionate pe o bursă dintr-un stat terţ

┌───────┬────┬────────┬──────────────┬───────┬───────┬───────────┬───────┐
│ │ │ │ │ │ │Pondere în │Pondere│
│ │ │ │ │ │ │total │în │
│ │Cod │Valoarea│Nr. │Curs │Valoare│instrumente│activul│
│Emitent│ISIN│unitară │instrumente │valutar│totală │ale pieţei │total │
│ │ │ │tranzacţionate│BNR │ │monetare │al │
│ │ │ │ │ │ │ale unui │F.I.A. │
│ │ │ │ │ │ │emitent │ │
├───────┼────┼────────┼──────────────┼───────┼───────┼───────────┼───────┤
│ │ │valută │ │ │lei │% │% │
├───────┼────┼────────┼──────────────┼───────┼───────┼───────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼────┼────────┼──────────────┼───────┼───────┼───────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼────┼────────┼──────────────┼───────┼───────┼───────────┼───────┤
│TOTAL │ │ │ │ │0,00 │ │0,000 │
└───────┴────┴────────┴──────────────┴───────┴───────┴───────────┴───────┘    VII. Valori mobiliare nou emise
    1. Acţiuni nou emise

┌───────┬────────┬────────┬───────┬───────┬───────────┬───────┐
│ │ │ │ │ │ │Pondere│
│ │Nr. │ │ │ │Pondere în │în │
│Emitent│acţiuni │Valoare │Valoare│Valoare│capitalul │activul│
│ │deţinute│nominală│acţiune│totală │social al │total │
│ │ │ │ │ │emitentului│al │
│ │ │ │ │ │ │F.I.A. │
├───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────────┼───────┤
│ │ │lei │lei │lei │% │% │
├───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────────┼───────┤
│TOTAL │ │ │ │0,00 │ │0,000 │
└───────┴────────┴────────┴───────┴───────┴───────────┴───────┘


    2. Obligaţiuni nou emise

┌───────┬───────────┬─────────┬─────┬─────────┬─────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬───────┬───────────┬───────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Pondere în │Pondere│
│ │Nr. │ │ │Data │ │ │ │ │Discount│ │total │în │
│Emitent│obligaţiuni│Data │Data │scadenţei│Rata │Valoare │Creştere│Dobânda │/primă │Valoare│obligaţiuni│activul│
│ │deţinute │achiziţie│cupon│cupon │cuponului│iniţială│zilnică │cumulată│cumulat/│totală │ale unui │total │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │(ă) │ │emitent │al │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │F.I.A. │
├───────┼───────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │% │lei │lei │lei │lei │lei │% │% │
├───────┼───────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────────┼───────┤
│TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │0,00 │ │0,000 │
└───────┴───────────┴─────────┴─────┴─────────┴─────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴───────┴───────────┴───────┘

    – "valoarea iniţială" este reprezentată de valoarea nominală reziduală, în situaţia în care obligaţiunile au fost achiziţionate la valoare nominală sau de preţul net de achiziţie, în situaţia în care obligaţiunea a fost achiziţionată cu discount/primă;
    – în cazul în care obligaţiunea a fost achiziţionată cu prima, aceasta va fi reflectată cu semnul minus;

    3. Drepturi de preferinţă (ulterior înregistrării 1a depozitarul central, anterior admiterii la tranzacţionare)

┌───────┬───────┬──────────┬──────────┬───────┬───────┐
│ │ │ │ │ │Pondere│
│ │ │Nr. │Valoare │ │în │
│Emitent│Simbol │drepturi │teoretică │Valoare│activul│
│acţiuni│acţiune│de │drept de │totală │total │
│ │ │preferinţă│preferinţă│ │al │
│ │ │ │ │ │F.I.A. │
├───────┼───────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┤
│ │ │ │lei │lei │% │
├───────┼───────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┤
│TOTAL │ │ │ │0,00 │0,000 │
└───────┴───────┴──────────┴──────────┴───────┴───────┘    VIII. Alte valori mobiliare
    1. Acţiuni neadmise la tranzacţionare

┌───────┬────────┬────────┬───────┬───────┬───────────┬───────┐
│ │ │ │ │ │ │Pondere│
│ │Nr. │ │ │ │Pondere în │în │
│Emitent│acţiuni │Valoare │Valoare│Valoare│capitalul │activul│
│ │deţinute│nominală│acţiune│totală │social al │total │
│ │ │ │ │ │emitentului│al │
│ │ │ │ │ │ │F.I.A. │
├───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────────┼───────┤
│ │ │lei │lei │lei │% │% │
├───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────────┼───────┤
│TOTAL │ │ │ │0,00 │ │0,000 │
└───────┴────────┴────────┴───────┴───────┴───────────┴───────┘

    În situaţia în care evaluarea are la bază metode de evaluare conforme cu standardele de evaluare în vigoare, potrivit legii (conforme principiului valorii juste), explicaţii cu privire la metodele de evaluare utilizate.

    2. Acţiuni neadmise la tranzacţionare evaluate la valoare zero

┌───────┬────────┬────────┬───────┬───────┬───────────┬───────┐
│ │ │ │ │ │ │Pondere│
│ │Nr. │ │ │ │Pondere în │în │
│Emitent│acţiuni │Valoare │Valoare│Valoare│capitalul │activul│
│ │deţinute│nominală│acţiune│totală │social al │total │
│ │ │ │ │ │emitentului│al │
│ │ │ │ │ │ │F.I.A. │
├───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────────┼───────┤
│ │ │lei │lei │lei │% │% │
├───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────────┼───────┤
│TOTAL │ │ │ │0,00 │ │0,000 │
└───────┴────────┴────────┴───────┴───────┴───────────┴───────┘


    3. Obligaţiuni neadmise la tranzacţionare

┌───────┬───────────┬─────────┬─────┬─────────┬─────────┬────────┬────────┬────────┬───────┬───────┬───────────┬───────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Pondere în │Pondere│
│ │Nr. │ │ │Data │ │ │ │ │Discoun│ │total │în │
│Emitent│obligaţiuni│Data │Data │scadenţei│Rata │Valoare │Creştere│Dobânda │/prima │Valoare│obligaţiuni│activul│
│ │deţinute │achiziţie│cupon│cupon │cuponului│iniţială│zilnică │cumulată│cumulat│totală │ale unui │total │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │/(ă) │ │emitent │al │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │F.I.A. │
├───────┼───────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │% │lei │lei │lei │lei │lei │% │% │
├───────┼───────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼─────────┼─────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────────┼───────┤
│TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │0,00 │ │0,000 │
└───────┴───────────┴─────────┴─────┴─────────┴─────────┴────────┴────────┴────────┴───────┴───────┴───────────┴───────┘

    – "valoarea iniţială" este reprezentată de valoarea nominală reziduală, în situaţia în care obligaţiunile au fost achiziţionate la valoare nominală sau de preţul net de achiziţie, în situaţia în care obligaţiunea a fost achiziţionată cu discount/primă;
    – în cazul în care obligaţiunea a fost achiziţionată cu prima, aceasta va fi reflectată cu semnul minus;


    IX. Disponibil în conturi curente şi numerar
    1. Disponibil în conturi curente şi numerar în lei

┌────────┬─────────┬───────────────────┐
│Denumire│Valoare │Pondere în activul │
│banca │curentă │total al F.I.A. │
├────────┼─────────┼───────────────────┤
│ │Lei/ │% │
│ │valută │ │
├────────┼─────────┼───────────────────┤
│ │ │ │
├────────┼─────────┼───────────────────┤
│ │ │ │
├────────┼─────────┼───────────────────┤
│TOTAL │0,00 │0,000 │
└────────┴─────────┴───────────────────┘


    2. Disponibil în conturi curente şi numerar denominate în......

┌────────┬───────┬───────┬───────────┬───────┐
│ │ │ │ │Pondere│
│ │ │Curs │Valoare │în │
│Denumire│Valoare│valutar│actualizată│activul│
│banca │curentă│BNR │lei │total │
│ │ │ │ │al │
│ │ │ │ │F.I.A. │
├────────┼───────┼───────┼───────────┼───────┤
│ │valută │ │ │% │
├────────┼───────┼───────┼───────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │
├────────┼───────┼───────┼───────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │
├────────┼───────┼───────┼───────────┼───────┤
│TOTAL │ │ │0,000 │0,000 │
└────────┴───────┴───────┴───────────┴───────┘    X. Depozite bancare pe categorii distincte: constituite la instituţii de credit din România/din alt stat membru/într-un stat terţ
    1. Depozite bancare denominate în lei

┌────────┬────────────┬─────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬───────┬───────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │Pondere│
│ │ │ │ │ │ │ │ │în │
│Denumire│Data │Data │Rata │Valoare │Creştere│Dobânda │Valoare│activul│
│bancă │constituirii│scadenţei│dobânzii│iniţială│zilnică │cumulată│totală │total │
│ │ │ │ │ │ │ │ │al │
│ │ │ │ │ │ │ │ │F.I.A. │
├────────┼────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┤
│ │ │ │% │lei │lei │lei │lei │% │
├────────┼────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┤
│TOTAL │ │ │ │ │ │ │0,00 │0,000 │
└────────┴────────────┴─────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴───────┴───────┘


    2. Depozite bancare denominate în valută

┌────────┬────────────┬─────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬───────┬───────┬───────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Pondere│
│ │ │ │ │ │ │ │Curs │ │în │
│Denumire│Data │Data │Rata │Valoare │Creştere│Dobânda │valutar│Valoare│activul│
│bancă │constituirii│scadenţei│dobânzii│iniţială│zilnică │cumulată│BNR…/ │totală │total │
│ │ │ │ │ │ │ │RON │ │al │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │F.I.A. │
├────────┼────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │ │% │valută │valută │valută │lei │lei │% │
├────────┼────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │0,00 │0,000 │
└────────┴────────────┴─────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴───────┴───────┴───────┘    XI. Instrumente financiare derivate tranzacţionate în cadrul unui loc de tranzacţionare
    - pe categorii distincte: pe o piaţă reglementată din România/într-un stat membru/dintr-un stat terţ
    1. Contracte futures

┌────────┬─────────┬────────┬────────┬─────────┬──────┬───────┬────────┬───────┬───────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Pondere│
│ │ │ │ │Preţ │ │ │ │ │în │
│Contract│Nr. │Tip │Scadenţa│mediu │Cotare│Valoare│Profit/ │Valoare│activul│
│ │Contracte│contract│ │vânzare/ │ │marja │Pierdere│totală │total │
│ │ │ │ │cumpărare│ │ │ │ │al │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │F.I.A. │
├────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼────────┼───────┼───────┤
│ │ │ │ │lei │lei │lei │lei │lei │% │
├────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼────────┼───────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼────────┼───────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼────────┼───────┼───────┤
│TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │0,00 │0,000 │
└────────┴─────────┴────────┴────────┴─────────┴──────┴───────┴────────┴───────┴───────┘


    2. Opţiuni

┌────────┬─────────────┬─────────┬───────┬────────┬────────┬──────────┬───────┬─────────┬───────┬───────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Pondere│
│ │Data ultimei │ │ │ │ │ │ │Valoare │ │în │
│Contract│şedinţe în │Nr. │Tip │Tip │Scadenţa│Preţ de │Prima │prima │Valoare│activul│
│ │care s-a │contracte│opţiune│contract│ │exercitare│plătită│închidere│totală │total │
│ │tranzacţionat│ │ │ │ │ │ │ │ │al │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │F.I.A │
├────────┼─────────────┼─────────┼───────┼────────┼────────┼──────────┼───────┼─────────┼───────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │lei │lei │lei │lei │% │
├────────┼─────────────┼─────────┼───────┼────────┼────────┼──────────┼───────┼─────────┼───────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼─────────────┼─────────┼───────┼────────┼────────┼──────────┼───────┼─────────┼───────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼─────────────┼─────────┼───────┼────────┼────────┼──────────┼───────┼─────────┼───────┼───────┤
│TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │0,00 │0,000 │
└────────┴─────────────┴─────────┴───────┴────────┴────────┴──────────┴───────┴─────────┴───────┴───────┘


    3. Sume în curs de decontare pentru instrumente financiare derivate tranzacţionate în cadrul unui loc de tranzacţionare

┌────────┬────────┬──────────────┬───────┬───────┐
│ │ │ │ │Pondere│
│ │ │ │ │în │
│Contract│Valoarea│Nr. contracte │Valoare│activul│
│ │unitară │tranzacţionate│totală │total │
│ │ │ │ │al │
│ │ │ │ │F.I.A. │
├────────┼────────┼──────────────┼───────┼───────┤
│ │lei │ │lei │% │
├────────┼────────┼──────────────┼───────┼───────┤
│ │ │ │ │ │
├────────┼────────┼──────────────┼───────┼───────┤
│ │ │ │ │ │
├────────┼────────┼──────────────┼───────┼───────┤
│TOTAL │ │ │0,00 │0,00 │
└────────┴────────┴──────────────┴───────┴───────┘    XII. Instrumente financiare derivate negociate în afara pieţelor reglementate
    1. Contracte forward

┌───────────┬─────────┬────────┬──────────┬─────────┬──────────┬───────┬───────┬────────┬───────┬───────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Pondere│
│ │ │ │ │ │ │Curs │ │ │ │în │
│Contraparte│Cantitate│Tip │Data │Data │Preţ de │valutar│Curs │Profit/ │Valoare│activul│
│ │ │contract│achiziţiei│scadenţei│exercitare│BNR…/ │forward│pierdere│totală │total │
│ │ │ │ │ │ │RON │ │ │ │al │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │F.I.A. │
├───────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┤
│ │ │ │ │ │lei │lei │lei │lei │lei │% │
├───────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┤
│TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │0,00 │0,000 │
└───────────┴─────────┴────────┴──────────┴─────────┴──────────┴───────┴───────┴────────┴───────┴───────┘


    2. Contracte swap
    - evaluare în funcţie de cotaţie:

┌───────────┬──────────┬─────────┬─────────┬───────┬───────────┬───────┬───────┐
│ │ │ │ │ │ │ │Pondere│
│ │Capital │ │ │ │ │ │în │
│Contraparte│initial │Data │Data │Data │Cotaţie │Valoare│activul│
│ │(Notional)│achiziţie│scadenţei│cotaţie│contraparte│totală │total │
│ │ │ │ │ │ │ │al │
│ │ │ │ │ │ │ │F.I.A. │
├───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────────┼───────┼───────┤
│ │ │ │ │ │% │lei │% │
├───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────────┼───────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────────┼───────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────────┼───────┼───────┤
│TOTAL │ │ │ │ │ │0,00 │0,000 │
└───────────┴──────────┴─────────┴─────────┴───────┴───────────┴───────┴───────┘


    – evaluare în funcţie de determinarea valorii prezente a plăţilor din cadrul contractului

┌───────────┬──────────┬─────────┬─────────┬───────────┬───────────┬───────┬───────┐
│ │ │ │ │Valoare │Valoare │ │Pondere│
│ │Capital │ │ │actualizată│actualizată│ │în │
│Contraparte│initial │Data │Data │a plăţilor │a plăţilor │Valoare│activul│
│ │(Notional)│achiziţie│scadenţei│de efectuat│de efectuat│totală │total │
│ │ │ │ │către Fond │de Fond │ │al │
│ │ │ │ │ │ │ │F.I.A. │
├───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┼───────┼───────┤
│ │ │ │ │lei │lei │lei │% │
├───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┼───────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┼───────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┼───────┼───────┤
│TOTAL │ │ │ │ │ │0,00 │0,000 │
└───────────┴──────────┴─────────┴─────────┴───────────┴───────────┴───────┴───────┘    3. Contracte pe diferenţă

┌────────┬─────────┬────────┬─────────┬──────┬────────┬──────┬───────┬───────┬───────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Pondere│
│ │ │ │Preţ │ │Profit │ │Curs │ │în │
│Contract│Nr. │Tip │mediu │Preţ │poziţii │Marja │valutar│Valoare│activul│
│ │contracte│contract│vânzare/ │cotare│deschise│ │BNR…/ │totală │total │
│ │ │ │cumpărare│ │ │ │RON │ │al │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │F.I.A. │
├────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │ │valută │valută│valută │valută│lei │lei │% │
├────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┤
│TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │0,00 │0,000 │
└────────┴─────────┴────────┴─────────┴──────┴────────┴──────┴───────┴───────┴───────┘


    4. Alte contracte derivate în legătură cu valori mobiliare, valute, rate ale dobânzii sau rentabilităţii ori alte instrumente derivate, indici financiari sau indicatori financiari/alte contracte derivate în legătură cu mărfuri care trebuie decontate în fonduri băneşti sau pot fi decontate în fonduri băneşti la cererea uneia dintre părţi

┌────────┬─────────┬────────┬─────────┬──────┬───────┬───────┐
│ │ │ │ │ │ │Pondere│
│ │ │ │Preţ │ │ │în │
│Contract│Nr. │Tip │vânzare/ │Preţ │Valoare│activul│
│ │contracte│contract│cumpărare│cotare│totală │total │
│ │ │ │ │ │ │al │
│ │ │ │ │ │ │F.I.A. │
├────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │% │
├────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼───────┤
│TOTAL │ │ │ │ │0,00 │0,000 │
└────────┴─────────┴────────┴─────────┴──────┴───────┴───────┘    XIII. Titluri de participare la O.P.C.V.M./F.I.A.
    1. Titluri de participare denominate în lei

┌────────┬─────────────┬────────┬───────┬─────┬───────┬───────────┬───────┐
│ │ │ │ │ │ │Pondere în │Pondere│
│ │Data ultimei │Nr. │Valoare│ │ │total │în │
│Denumire│şedinţe în │unităţi │unitate│Preţ │Valoare│titluri de │activul│
│fond │care s-a │de fond │de fond│piaţă│totală │participare│total │
│ │tranzacţionat│deţinute│(VUAN) │ │ │ale │al │
│ │ │ │ │ │ │O.P.C.V.M./│F.I.A. │
│ │ │ │ │ │ │F.I.A. │ │
├────────┼─────────────┼────────┼───────┼─────┼───────┼───────────┼───────┤
│ │ │ │lei │lei │lei │% │% │
├────────┼─────────────┼────────┼───────┼─────┼───────┼───────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼─────────────┼────────┼───────┼─────┼───────┼───────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼─────────────┼────────┼───────┼─────┼───────┼───────────┼───────┤
│TOTAL │ │ │ │ │0,00 │ │0,000 │
└────────┴─────────────┴────────┴───────┴─────┴───────┴───────────┴───────┘

    – "data ultimei şedinţe în care s-a tranzacţionat" şi "preţ piaţa" se vor completa în cazul în care instrumentele sunt evaluate la preţul pieţei;

    2. Titluri de participare denominate în valută

┌────────┬────┬─────────────┬────────┬───────┬──────┬───────┬───────┬───────────┬───────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │Pondere în │Pondere│
│ │ │Data ultimei │Nr. │Valoare│ │Curs │ │total │în │
│Denumire│Cod │şedinţe în │unităţi │unitate│Preţ │valutar│Valoare│titluri de │activul│
│Fond │ISIN│care s-a │de fond │de fond│piaţă │BNR RON│totală │participare│total │
│ │ │tranzacţionat│deţinute│(VUAN) │ │/… │ │ale │al │
│ │ │ │ │ │ │ │ │O.P.C.V.M./│F.I.A. │
│ │ │ │ │ │ │ │ │F.I.A. │ │
├────────┼────┼─────────────┼────────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────────┼───────┤
│ │ │ │ │Valuta │valută│lei │lei │% │% │
│ │ │ │ │VUAN │ │ │ │ │ │
├────────┼────┼─────────────┼────────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼────┼─────────────┼────────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼────┼─────────────┼────────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────────┼───────┤
│TOTAL │ │ │ │ │ │ │0,00 │ │0,000 │
└────────┴────┴─────────────┴────────┴───────┴──────┴───────┴───────┴───────────┴───────┘

    – "data ultimei şedinţe în care s-a tranzacţionat" şi "preţ piaţa" se vor completa în cazul în care instrumentele sunt evaluate la preţul pieţei;

    3. Sume în curs de decontare pentru titluri de participare denominate în lei

┌────────┬────────┬──────────────┬───────┬───────────┬───────┐
│ │ │ │ │Pondere în │Pondere│
│ │ │ │ │total │în │
│Denumire│Valoarea│Nr. titluri de│Valoare│titluri de │activul│
│fond │unitară │participare │totală │participare│total │
│ │de piaţă│tranzacţionate│ │ale │al │
│ │ │ │ │O.P.C.V.M./│F.I.A. │
│ │ │ │ │F.I.A. │ │
├────────┼────────┼──────────────┼───────┼───────────┼───────┤
│ │lei │ │lei │% │% │
├────────┼────────┼──────────────┼───────┼───────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────────┼────────┼──────────────┼───────┼───────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────────┼────────┼──────────────┼───────┼───────────┼───────┤
│TOTAL │ │ │0,00 │ │0,000 │
└────────┴────────┴──────────────┴───────┴───────────┴───────┘


    4. Sume în curs de decontare pentru titluri de participare denominate în valută

┌────────┬────────┬──────────────┬───────┬───────┬───────────┬───────┐
│ │ │ │ │ │Pondere în │Pondere│
│ │ │ │ │ │total │în │
│Denumire│Valoarea│Nr. titluri de│Curs │Valoare│titluri de │activul│
│fond │unitară │participare │valutar│totală │participare│total │
│ │de piaţă│tranzacţionate│BNR │ │ale │al │
│ │ │ │ │ │O.P.C.V.M./│F.I.A. │
│ │ │ │ │ │F.I.A. │ │
├────────┼────────┼──────────────┼───────┼───────┼───────────┼───────┤
│ │valută │ │ │lei │% │% │
├────────┼────────┼──────────────┼───────┼───────┼───────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼────────┼──────────────┼───────┼───────┼───────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼────────┼──────────────┼───────┼───────┼───────────┼───────┤
│TOTAL │ │ │ │0,00 │ │0,000 │
└────────┴────────┴──────────────┴───────┴───────┴───────────┴───────┘    XIV. Dividende sau alte drepturi de primit
    1. Dividende de încasat

┌───────┬───────┬───────────┬────────┬────────┬───────┬───────┐
│ │ │ │ │ │ │Pondere│
│ │ │ │Nr. │ │ │în │
│Emitent│Simbol │Data │acţiuni │Dividend│Suma de│acitvul│
│ │acţiune│ex-dividend│deţinute│brut │încasat│total │
│ │ │ │ │ │ │al │
│ │ │ │ │ │ │F.I.A. │
├───────┼───────┼───────────┼────────┼────────┼───────┼───────┤
│ │ │ │ │lei │lei │% │
├───────┼───────┼───────────┼────────┼────────┼───────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────┼───────────┼────────┼────────┼───────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────┼───────────┼────────┼────────┼───────┼───────┤
│TOTAL │ │ │ │ │0,00 │0,000 │
└───────┴───────┴───────────┴────────┴────────┴───────┴───────┘


    2. Acţiuni distribuite fără contraprestaţie în bani

┌───────┬───────┬───────────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│ │ │ │ │ │ │Pondere│
│ │ │ │ │ │ │în │
│Emitent│Simbol │Data │Nr. │Valoare│Valoare│activul│
│ │acţiune│ex-dividend│acţiuni│acţiune│totală │total │
│ │ │ │ │ │ │al │
│ │ │ │ │ │ │F.I.A. │
├───────┼───────┼───────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │ │ │lei │lei │% │
├───────┼───────┼───────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────┼───────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────┼───────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│TOTAL │ │ │ │ │0,00 │0,000 │
└───────┴───────┴───────────┴───────┴───────┴───────┴───────┘


    3. Acţiuni distribuite cu contraprestaţie în bani

┌───────┬───────┬───────────┬────────┬───────┬───────┬───────┐
│ │ │ │ │ │ │Pondere│
│ │ │ │Nr. │ │ │în │
│Emitent│Simbol │Data │acţiuni │Valoare│Valoare│activul│
│ │acţiune│ex-dividend│deţinute│acţiune│totală │total │
│ │ │ │ │ │ │al │
│ │ │ │ │ │ │F.I.A. │
├───────┼───────┼───────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │ │ │lei │lei │% │
├───────┼───────┼───────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────┼───────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────┼───────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│TOTAL │ │ │ │ │0,00 │0,000 │
└───────┴───────┴───────────┴────────┴───────┴───────┴───────┘


    4. Suma de plată pentru acţiuni distribuite cu contraprestaţie în bani

┌───────┬───────┬───────────┬────────┬──────────┬───────┬───────┐
│ │ │ │ │ │ │Pondere│
│ │ │ │Nr. │ │ │în │
│Emitent│Simbol │Data │acţiuni │Preţ │Valoare│activul│
│ │acţiune│ex-dividend│deţinute│subscriere│totală │total │
│ │ │ │ │ │ │al │
│ │ │ │ │ │ │F.I.A. │
├───────┼───────┼───────────┼────────┼──────────┼───────┼───────┤
│ │ │ │ │lei │lei │% │
├───────┼───────┼───────────┼────────┼──────────┼───────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────┼───────────┼────────┼──────────┼───────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────┼───────────┼────────┼──────────┼───────┼───────┤
│TOTAL │ │ │ │ │0,00 │0,000 │
└───────┴───────┴───────────┴────────┴──────────┴───────┴───────┘


    5. Drepturi de preferinţă (anterior admiterii la tranzacţionare şi ulterior perioadei de tranzacţionare)

┌───────┬───────┬───────────┬──────────┬──────────┬───────┬───────┐
│ │ │ │ │ │ │Pondere│
│ │ │ │Nr. │Valoare │ │în │
│Emitent│Simbol │Data │drepturi │teoretică │Valoare│activul│
│acţiuni│acţiune│ex-dividend│de │drept de │totală │total │
│ │ │ │preferinţă│preferinţă│ │al │
│ │ │ │ │ │ │F.I.A. │
├───────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┤
│ │ │ │ │lei │lei │% │
├───────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┤
│TOTAL │ │ │ │ │0,00 │0,000 │
└───────┴───────┴───────────┴──────────┴──────────┴───────┴───────┘


    6. Principal şi cupoane de încasat denominate în lei

┌───────┬────┬────────┬────────────────┐
│ │Cod │Valoarea│Pondere în │
│Emitent│ISIN│curentă │activul total al│
│ │ │ │F.I.A. │
├───────┼────┼────────┼────────────────┤
│ │ │lei │% │
├───────┼────┼────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │
├───────┼────┼────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │
├───────┼────┼────────┼────────────────┤
│TOTAL │ │ │0,000 │
└───────┴────┴────────┴────────────────┘


    7. Principal şi cupoane de încasat denominate în valută

┌───────┬────┬────────┬───────┬────────┐
│ │ │ │ │Pondere │
│ │Cod │Valoarea│Curs │în │
│Emitent│ISIN│curentă │valutar│activul │
│ │ │ │ │total al│
│ │ │ │ │F.I.A. │
├───────┼────┼────────┼───────┼────────┤
│ │ │- │- │% │
├───────┼────┼────────┼───────┼────────┤
│ │ │ │- │ │
├───────┼────┼────────┼───────┼────────┤
│ │ │ │- │ │
├───────┼────┼────────┼───────┼────────┤
│TOTAL │ │ │- │0,000 │
└───────┴────┴────────┴───────┴────────┘


    8. Diminuare de capital social prin reducerea valorii nominale

┌───────┬───────┬───────────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│ │ │ │ │ │ │Pondere│
│ │ │ │ │ │ │în │
│Emitent│Simbol │Data │Nr. │Valoare│Sumă de│activul│
│ │acţiune│ex-dividend│acţiuni│acţiune│încasat│total │
│ │ │ │ │ │ │al │
│ │ │ │ │ │ │F.I.A. │
├───────┼───────┼───────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │ │ │lei │% │% │
├───────┼───────┼───────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────┼───────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────┼───────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│TOTAL │ │ │ │0,00 │ │0,000 │
└───────┴───────┴───────────┴───────┴───────┴───────┴───────┘


    9. Diminuare de capital social prin reducerea numărului de acţiuni

┌───────┬───────┬───────────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│ │ │ │ │ │ │Pondere│
│ │ │ │ │ │ │în │
│Emitent│Simbol │Data │Nr. │Valoare│Valoare│activul│
│ │acţiune│ex-dividend│acţiuni│acţiune│totală │total │
│ │ │ │ │ │ │al │
│ │ │ │ │ │ │F.I.A. │
├───────┼───────┼───────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │ │ │lei │% │% │
├───────┼───────┼───────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────┼───────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────┼───────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│TOTAL │ │ │ │ │0,00 │0,000 │
└───────┴───────┴───────────┴───────┴───────┴───────┴───────┘    XV. Părţi sociale

┌───────┬───────┬──────────┬─────────┬────────┬────────┬───────┐
│ │ │ │ │ │ │Pondere│
│ │Nr. │Data │Preţ │Valoare │Data │în │
│Emitent│părţi │achiziţiei│unitar de│evaluată│ultimei │activul│
│ │sociale│ │achiziţie│ │evaluări│net al │
│ │ │ │ │ │ │F.I.A. │
├───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├───────┴───────┴──────────┴─────────┤ │ │ │
│TOTAL │ │ │ │
└────────────────────────────────────┴────────┴────────┴───────┘


    XVI. Active imobiliare

┌──────┬───────┬──────────┬─────────┬────────┬────────┬──────────────┬────────┐
│ │ │ │ │ │ │Alte │Ponderea│
│ │Nr. │ │Preţ │ │Data │proprietăţi cu│în │
│Adresă│părţi │Data │unitar de│Valoare │ultimei │destinaţie │activul │
│ │sociale│achiziţiei│achiziţie│evaluată│evaluări│economică │net al │
│ │ │ │ │ │ │interconectată│F.I.A. │
│ │ │ │ │ │ │(da/nu) │ │
├──────┼───────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┴───────┴──────────┴─────────┤ │ ├──────────────┼────────┤
│TOTAL │ │ │ │ │
└───────────────────────────────────┴────────┴────────┴──────────────┴────────┘


    XVII. Certificate de emisii de gaze cu efect de seră

┌───────┬───────────┬──────────┬─────────┬─────────┬────────┬────────┬───────┐
│ │ │ │ │ │ │ │Pondere│
│ │Nr. │Data │Data │Preţ │Valoare │Data │în │
│Emitent│certificate│achiziţiei│expirării│unitar de│evaluată│ultimei │activul│
│ │ │ │ │achiziţie│ │evaluări│net al │
│ │ │ │ │ │ │ │F.I.A. │
├───────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┴───────────┼──────────┴─────────┴─────────┤ │ │ │
│ │TOTAL │ │ │ │
└───────────────────┴──────────────────────────────┴────────┴────────┴───────┘


    NOTĂ EXPLICATIVĂ: Se vor detalia metodele de evaluare utilizate pentru acele instrumente financiare pentru care s-au ales metode de evaluare conforme cu Standardele Internaţionale de Evaluare (conforme principiului valorii juste), nivelul levierului şi valoarea expunerii F.I.A.I.R. calculată conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 231/2013 (conform art. 38 alin. (4) din Legea nr. 243/2019).

    ANEXA 10

                          Raportul aferent F.I.A. de tip societate destinat
                               investitorilor de retail sau distribuit
                                inclusiv către investitori de retail
                                           SITUAŢIA
                activelor şi datoriilor unui F.I.A.I.R. înfiinţată prin act constitutiv
    1. Active imobilizate
    1.1. Imobilizări necorporale
    1.2. Imobilizări corporale
    1.3. Imobilizări financiare
    1.3.1. Acţiuni cotate
    1.3.2. Acţiuni necotate
    1.3.3. Titluri de stat
    1.3.4. Certificate de depozit
    1.3.5. Depozite bancare
    1.3.6. Obligaţiuni municipale
    1.3.7. Obligaţiuni corporative
    1.3.8. Valori mobiliare nou emise
    1.3.9. Titluri de participare ale OPCVM şi/sau VJPC/F.I.A.
    1.3.10. Alte imobilizări financiare


    2. Active circulante
    2.1. Stocuri
    2.2. Creanţe, din care efecte de comerţ;
    2.3. Disponibilităţi
    2.4. Investiţii financiare pe termen scurt
    2.4.1. Acţiuni cotate
    2.4.2. Acţiuni necotate
    2.4.3. Obligaţiuni municipale
    2.4.4. Obligaţiuni corporative
    2.4.5. Titluri de participare ale OPCVM şi/sau AOPC/F.I.A.

    2.5. Valori mobiliare nou emise
    2.6. Titluri de stat
    2.7. Părţi sociale
    2.8. Depozite bancare
    2.9. Certificate de depozit
    2.10. Active imobiliare
    2.11. Certificate de emisii de gaze cu efect de seră
    2.12. Alte active circulante

    3. Instrumente financiare derivate
    4. Cheltuieli înregistrate în avans
    5. Total activ
    6. Total datorii
    6.1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni
    6.2. Sume datorate instituţiilor de credit
    6.3. Avansuri încasate în contul clienţilor
    6.4. Datorii comerciale
    6.5. Sume datorate societăţilor din cadrul grupului
    6.6. Sume datorate privind interesele de participare
    6.7. Datorii privind impozitul pe profit amânat
    6.8. Alte datorii

    7. Provizioane pentru riscuri de cheltuieli
    8. Venituri înregistrate în avans, din care:
    8.1. Subvenţii pentru investiţii
    8.2. Venituri înregistrate în avans

    9. Capital propriu, din care:
    9.1. Capital social
    9.2. Prime legate de capital
    9.3. Diferenţe din reevaluare
    9.4. Rezerve
    9.5. Rezultatul reportat
    9.6. Rezultatul exerciţiului
    9.7. Repartizarea profitului (câştigului)

    10. Total Pasiv
    11. Activul Net
    12. Număr de acţiuni emise
    13. Valoarea unitară a activului net
    14. Număr societăţi din portofoliu, din care:
    14.1. Societăţi admise la tranzacţionare în cadrul unui loc de tranzacţionare din UE
    14.2. Societăţi admise la tranzacţionare în cadrul unei burse dintre-un stat terţ
    14.3. Societăţi neadmise la tranzacţionare

    NOTĂ EXPLICATIVĂ: Se vor detalia metodele de evaluare utilizate pentru acele instrumente financiare pentru care s-au ales metode de evaluare conforme cu standardele de evaluare în vigoare, potrivit legii (conforme principiului valorii juste), nivelul levierului şi valoarea expunerii F.I.A.I.R. calculată conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 231/2013 (conform art. 38 alin. (4) din Legea nr. 243/2019).

    ANEXA 11

    SITUAŢIA DETALIATĂ A INVESTIŢIILOR
                      realizate de F.I.A. de tip societate destinat
                 investitorilor de retail aferente perioadei de raportare

┌───────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┬─────────┐
│ │Începutul perioadei de │Sfârşitul perioadei de │ │
│ │raportare │raportare │ │
│Denumire ├───────┬───────┬──────┬───┼───────┬───────┬──────┬───┤Diferenţe│
│element │% din │% din │ │ │% din │% din │ │ │(lei) │
│ │activul│activul│Valută│Lei│activul│activul│Valută│Lei│ │
│ │net │total │ │ │net │total │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───────┼──────┼───┼───────┼───────┼──────┼───┼─────────┤
│I. Total active│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───────┼──────┼───┼───────┼───────┼──────┼───┼─────────┤
│1. Valori │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│mobiliare şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│instrumente ale│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│pieţei monetare│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───────┼──────┼───┼───────┼───────┼──────┼───┼─────────┤
│1.1. valori │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│mobiliare şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│instrumente ale│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│pieţei monetare│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│admise sau │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│tranzacţionate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│pe o piaţă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│reglementată │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│din România, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│acţiuni, alte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│valori │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│mobiliare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│asimilate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│acestora (cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│menţionarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│fiecărei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│categorii), │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│obligaţiuni (pe│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│categorii de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│emitent), alte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│titluri de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│creanţă (cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│menţionarea pe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│tipuri şi pe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│categorii de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│emitent), alte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│valori │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│mobiliare, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│instrumente ale│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│pieţei monetare│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(pe categorii);│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───────┼──────┼───┼───────┼───────┼──────┼───┼─────────┤
│1.2. valori │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│mobiliare şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│instrumente ale│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│pieţei monetare│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│admise sau │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│tranzacţionate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│pe o piaţă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│reglementată │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│dintr-un stat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│membru, din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│care: acţiuni, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│alte valori │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│mobiliare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│asimilate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│acestora (cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│menţionarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│fiecărei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│categorii), │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│obligaţiuni (pe│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│categorii de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│emitent), alte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│titluri de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│creanţă (cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│menţionarea pe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│tipuri şi pe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│categorii de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│emitent), alte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│valori │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│mobiliare, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│instrumente ale│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│pieţei monetare│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(pe categorii);│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───────┼──────┼───┼───────┼───────┼──────┼───┼─────────┤
│1.3. valori │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│mobiliare şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│instrumente ale│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│pieţei monetare│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│admise la cota │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│oficială a unei│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│burse dintr-un │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│stat terţ sau │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│negociate pe o │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│alta piaţă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│reglementată │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│dintr-un stat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│terţ, care │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│operează în mod│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│regulat şi este│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│recunoscută şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│deschisă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│publicului, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│aprobată de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│A.S.F., din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│care: acţiuni, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│alte valori │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│mobiliare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│asimilate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│acestora (cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│menţionarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│fiecărei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│categorii), │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│obligaţiuni (pe│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│categorii de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│emitent), alte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│titluri de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│creanţă (cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│menţionarea pe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│tipuri şi pe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│categorii de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│emitent), alte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│valori │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│mobiliare, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│instrumente ale│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│pieţei monetare│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(pe categorii).│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───────┼──────┼───┼───────┼───────┼──────┼───┼─────────┤
│2. valori │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│mobiliare nou │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│emise. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───────┼──────┼───┼───────┼───────┼──────┼───┼─────────┤
│3. alte valori │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│mobiliare şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│instrumente ale│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│pieţei monetare│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│menţionate la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│art. 83 alin. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(1) lit.a) din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│O.U.G. nr. 32/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│2012 din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│valori │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│mobiliare (pe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│categorii şi pe│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│tipuri de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│emitent) şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│instrumente ale│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│pieţei monetare│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(pe categorii).│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───────┼──────┼───┼───────┼───────┼──────┼───┼─────────┤
│4. Depozite │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│bancare din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───────┼──────┼───┼───────┼───────┼──────┼───┼─────────┤
│4.1. depozite │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│bancare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│constituite la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│instituţii de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│credit din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│România; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───────┼──────┼───┼───────┼───────┼──────┼───┼─────────┤
│4.2. depozite │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│bancare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│constituite la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│instituţii de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│credit dintr-un│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│stat membru; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───────┼──────┼───┼───────┼───────┼──────┼───┼─────────┤
│4.3. depozite │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│bancare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│constituite la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│instituţii de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│credit dintr-un│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│stat terţ. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───────┼──────┼───┼───────┼───────┼──────┼───┼─────────┤
│5. Instrumente │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│financiare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│derivate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│tranzacţionate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│pe o piaţă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│reglementată: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───────┼──────┼───┼───────┼───────┼──────┼───┼─────────┤
│5.1. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│instrumente │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│financiare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│derivate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│tranzacţionate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│pe o piaţă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│reglementată │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│din România, pe│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│categorii; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───────┼──────┼───┼───────┼───────┼──────┼───┼─────────┤
│5.2. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│instrumente │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│financiare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│derivate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│tranzacţionate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│pe o piaţă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│reglementată │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│dintr-un stat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│membru, pe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│categorii; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───────┼──────┼───┼───────┼───────┼──────┼───┼─────────┤
│5.3. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│instrumente │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│financiare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│derivate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│tranzacţionate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│pe o piaţă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│reglementată │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│dintr-un stat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│terţ, pe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│categorii; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───────┼──────┼───┼───────┼───────┼──────┼───┼─────────┤
│5.4. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│instrumente │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│financiare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│derivate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│negociate în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│afara pieţelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│reglementate, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│pe categorii de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│instrumente. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───────┼──────┼───┼───────┼───────┼──────┼───┼─────────┤
│6. Conturi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│curente şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│numerar. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───────┼──────┼───┼───────┼───────┼──────┼───┼─────────┤
│7. Instrumente │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ale pieţei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│monetare, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│altele decât │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│cele │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│tranzacţionate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│pe o piaţă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│reglementată, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│conform art. 82│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│lit. g) din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│O.U.G. nr. 32/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│2012 - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Contracte de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│tip repo pe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│titluri de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│valoare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───────┼──────┼───┼───────┼───────┼──────┼───┼─────────┤
│8. Titluri de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│participare ale│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│F.I.A./ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│O.P.C.V.M. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───────┼──────┼───┼───────┼───────┼──────┼───┼─────────┤
│9. Dividende │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│sau alte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│drepturi de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│încasat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───────┼──────┼───┼───────┼───────┼──────┼───┼─────────┤
│10. Alte active│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(sume în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│tranzit, sume │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│distribuitori │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│sume la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│S.S.I.F. etc.).│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───────┼──────┼───┼───────┼───────┼──────┼───┼─────────┤
│II Total │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│obligaţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───────┼──────┼───┼───────┼───────┼──────┼───┼─────────┤
│1. Cheltuieli │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│pentru plata │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│comisioanelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│datorate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│A.F.I.A. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───────┼──────┼───┼───────┼───────┼──────┼───┼─────────┤
│2. Cheltuieli │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│pentru plata │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│comisioanelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│datorate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│depozitarului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───────┼──────┼───┼───────┼───────┼──────┼───┼─────────┤
│3. Cheltuieli │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│cu comisioanele│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│datorate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│intermediarilor│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───────┼──────┼───┼───────┼───────┼──────┼───┼─────────┤
│4. Cheltuieli │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│cu comisioanele│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│de rulaj şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│alte servicii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│bancare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───────┼──────┼───┼───────┼───────┼──────┼───┼─────────┤
│5. Cheltuieli │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│cu dobânzile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───────┼──────┼───┼───────┼───────┼──────┼───┼─────────┤
│6. Cheltuieli │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│de emisiune │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───────┼──────┼───┼───────┼───────┼──────┼───┼─────────┤
│7. Cheltuieli │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│cu plata │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│comisioanelor/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│tarifelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│datorate A.S.F.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───────┼──────┼───┼───────┼───────┼──────┼───┼─────────┤
│8. Cheltuielile│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│cu auditul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│financiar │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───────┼──────┼───┼───────┼───────┼──────┼───┼─────────┤
│9. Alte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│cheltuieli │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│aprobate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───────┼──────┼───┼───────┼───────┼──────┼───┼─────────┤
│10. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Răscumpărări de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│plătit │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼───────┼──────┼───┼───────┼───────┼──────┼───┼─────────┤
│III Valoarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│activului net │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(I-II) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───────────────┴───────┴───────┴──────┴───┴───────┴───────┴──────┴───┴─────────┘

                        Situaţia valorii unitare a activului net

┌──────────┬────────┬───────────────┬─────────┐
│ │ │Perioada │ │
│Denumire │Perioada│corespunzătoare│Diferenţe│
│element │curentă │a anului │ │
│ │ │precedent │ │
├──────────┼────────┼───────────────┼─────────┤
│Valoare │ │ │ │
│activ net │ │ │ │
│(din care │ │ │ │
│defalcat │ │ │ │
│pe clase │ │ │ │
│de unităţi│ │ │ │
│de fond) │ │ │ │
├──────────┼────────┼───────────────┼─────────┤
│Număr de │ │ │ │
│unităţi de│ │ │ │
│fond/ │ │ │ │
│acţiuni în│ │ │ │
│circulaţie│ │ │ │
│(defalcate│ │ │ │
│pe clase │ │ │ │
│de unităţi│ │ │ │
│de fond) │ │ │ │
├──────────┼────────┼───────────────┼─────────┤
│Valoarea │ │ │ │
│unitară a │ │ │ │
│activului │ │ │ │
│net │ │ │ │
│(defalcat │ │ │ │
│pe clase │ │ │ │
│de unităţi│ │ │ │
│de fond) │ │ │ │
└──────────┴────────┴───────────────┴─────────┘

        SITUAŢIA DETALIATĂ A INVESTIŢIILOR LA DATA DE ..........
    I. Valori mobiliare admise sau tranzacţionate pe o pistă reglementată din România
    1. Acţiuni tranzacţionate în ultimele 30 de zile de tranzacţionare (zile lucrătoare)

┌───────┬───────┬─────────────┬────────┬────────┬───────┬───────┬───────────┬──────────┐
│ │ │Data ultimei │Nr. │ │ │ │Pondere în │Pondere în│
│Emitent│Simbol │şedinţe în │acţiuni │Valoare │Valoare│Valoare│capitalul │activul │
│ │acţiune│care s-a │deţinute│nominală│acţiune│totală │social al │total al │
│ │ │tranzacţionat│ │ │ │ │emitentului│F.I.A.I.R.│
├───────┼───────┼─────────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │lei │lei │lei │% │% │
├───────┼───────┼─────────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────┼─────────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────┼─────────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────────┼──────────┤
│TOTAL │ │ │ │ │ │0,00 │ │0,000 │
└───────┴───────┴─────────────┴────────┴────────┴───────┴───────┴───────────┴──────────┘


    2. Acţiuni netranzacţionate în ultimele 30 de zile de tranzacţionare (zile lucrătoare)

┌───────┬───────┬─────────────┬────────┬────────┬───────┬───────┬───────────┬──────────┐
│ │ │Data ultimei │Nr. │ │ │ │Pondere în │Pondere în│
│Emitent│Simbol │şedinţe în │acţiuni │Valoare │Valoare│Valoare│capitalul │activul │
│ │acţiune│care s-a │deţinute│nominală│acţiune│totală │social al │total al │
│ │ │tranzacţionat│ │ │ │ │emitentului│F.I.A.I.R.│
├───────┼───────┼─────────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │lei │lei │lei │% │% │
├───────┼───────┼─────────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────┼─────────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────────┼──────────┤
│TOTAL │ │ │ │ │ │0,00 │ │0,000 │
└───────┴───────┴─────────────┴────────┴────────┴───────┴───────┴───────────┴──────────┘

        În situaţia în care evaluarea are la bază metode de evaluare conforme cu Standardele Internaţionale de Evaluare (conforme principiului valorii juste), explicaţii cu privire la metodele de evaluare utilizate.

    3. Acţiuni netranzacţionate în ultimele 30 de zile de tranzacţionare (zile lucrătoare) pentru care nu se obţin situaţiile financiare în termen de 90 de zile de la datele legale de depunere

┌───────┬───────┬─────────────┬────────┬────────┬───────┬───────┬───────────┬──────────┐
│ │ │Data ultimei │Nr. │ │ │ │Pondere în │Pondere în│
│Emitent│Simbol │şedinţe în │acţiuni │Valoare │Valoare│Valoare│capitalul │activul │
│ │acţiune│care s-a │deţinute│nominală│acţiune│totală │social al │total al │
│ │ │tranzacţionat│ │ │ │ │emitentului│F.I.A.I.R.│
├───────┼───────┼─────────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │lei │lei │lei │% │% │
├───────┼───────┼─────────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────┼─────────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────────┼──────────┤
│TOTAL │ │ │ │ │ │0,00 │ │0,000 │
└───────┴───────┴─────────────┴────────┴────────┴───────┴───────┴───────────┴──────────┘


    4. Drepturi de preferinţă/drepturi de alocare

┌───────┬─────┬──────┬─────────────┬────────┬───────┬───────┬──────────┐
│ │Tipul│ │Data ultimei │Nr. │ │ │Pondere în│
│Emitent│de │Simbol│şedinţe în │drepturi│Valoare│Valoare│activul │
│ │drept│ │care s-a │deţinute│drept │totală │total al │
│ │ │ │tranzacţionat│ │ │ │F.I.A.I.R.│
├───────┼─────┼──────┼─────────────┼────────┼───────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │lei │lei │% │
├───────┼─────┼──────┼─────────────┼────────┼───────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────┼──────┼─────────────┼────────┼───────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────┼──────┼─────────────┼────────┼───────┼───────┼──────────┤
│TOTAL │ │ │ │ │ │0,00 │0,000 │
└───────┴─────┴──────┴─────────────┴────────┴───────┴───────┴──────────┘


    5. Obligaţiuni admise la tranzacţionare emise sau garantate de autorităţi ale administraţiei publice locale/obligaţiuni corporative

┌───────┬───────────┬─────────────┬───────────┬──────────┬─────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬─────┬───────┬───────────┬──────────┐
│ │ │Data şedinţei│Nr. │ │ │Data │ │ │ │Discount│ │ │Pondere în │Pondere în│
│Emitent│Simbol │în care s-a │obligaţiuni│Data │Data │scadenţa│Valoare │Creştere│Dobânda │/primă │Preţ │Valoare│total │activul │
│ │obligaţiune│tranzacţionat│deţinute │achiziţiei│cupon│cupon │iniţială│zilnică │cumulată│cumulate│piaţă│totală │obligaţiuni│total al │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │/(ă) │ │ │emisiune │F.I.A.I.R.│
├───────┼───────────┼─────────────┼───────────┼──────────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │lei │lei │lei │lei │lei │lei │% │% │
├───────┼───────────┼─────────────┼───────────┼──────────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼─────────────┼───────────┼──────────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼─────────────┼───────────┼──────────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │0,00 │ │0,000 │
└───────┴───────────┴─────────────┴───────────┴──────────┴─────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴─────┴───────┴───────────┴──────────┘

    – "data ultimei şedinţe în care s-a tranzacţionat şi "preţ piaţă" se vor completa în cazul în care obligaţiunile sunt evaluate la preţul pieţei;
    – "valoarea iniţială" este reprezentată de valoarea nominală reziduală, în situaţia în care obligaţiunile au fost achiziţionate la valoare nominal sau de preţul net de achiziţie, în situaţia în care obligaţiunea a fost achiziţionată cu discount/primă;
    – în cazul în care obligaţiunea a fost achiziţionată cu prima, aceasta va fi reflectată cu semnul minus;

    6. Obligaţiuni admise la tranzacţionare emise sau garantate de autorităţi ale administraţiei publice centrale

┌─────┬─────────────┬───────────┬──────────┬─────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬─────┬───────┬────────────┬───────────┬──────────┐
│ │Data ultimei │Nr. │ │ │Data │ │ │ │Discount│ │ │ │Pondere în │Pondere în│
│Serie│şedinţe în │obligaţiuni│Data │Data │scadenţa│Valoare │Creştere│Dobânda │/primă │Preţ │Valoare│Banca │total │activul │
│ │care s-a │deţinute │achiziţiei│cupon│cupon │iniţială│zilnică │cumulată│cumulat/│piaţă│totală │intermediară│obligaţiuni│total al │
│ │tranzacţionat│ │ │ │ │ │ │ │(ă) │ │ │ │emisiune │F.I.A.I.R.│
├─────┼─────────────┼───────────┼──────────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │lei │lei │lei │lei │lei │lei │ │% │% │
├─────┼─────────────┼───────────┼──────────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────────────┼───────────┼──────────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────────────┼───────────┼──────────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│TOTAL│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │0,00 │ │ │0,000 │
└─────┴─────────────┴───────────┴──────────┴─────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴─────┴───────┴────────────┴───────────┴──────────┘

    – "data ultimei şedinţe în care s-a tranzacţionat" şi "preţ piaţă" se vor completa în cazul în care obligaţiunile sunt evaluate la preţul pieţei;
    – "valoarea iniţială" este reprezentată de valoarea nominală reziduală, în situaţia în care obligaţiunile au fost achiziţionate la valoare nominală sau de preţul net de achiziţie, în situaţia în care obligaţiunea a fost achiziţionată cu discount/primă;
    – în cazul în care obligaţiunea a fost achiziţionată cu prima, aceasta va fi reflectată cu semnul minus;

    7. Alte valori mobiliare admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată

┌───────┬─────────┬──────┬─────────────┬─────────┬─────┬───────┬──────────┐
│ │Tipul de │ │Data ultimei │Nr. │Preţ │ │Pondere în│
│Emitent│valoare │Simbol│şedinţe în │valori │de │Valoare│activul │
│ │mobiliară│ │care s-a │mobiliare│piaţă│totală │total al │
│ │ │ │tranzacţionat│ │ │ │F.I.A.I.R.│
├───────┼─────────┼──────┼─────────────┼─────────┼─────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │lei │lei │% │
├───────┼─────────┼──────┼─────────────┼─────────┼─────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼──────┼─────────────┼─────────┼─────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼──────┼─────────────┼─────────┼─────┼───────┼──────────┤
│TOTAL │ │ │ │ │ │0,00 │0,000 │
└───────┴─────────┴──────┴─────────────┴─────────┴─────┴───────┴──────────┘


    8. Sume în curs de decontare pentru valori mobiliare admise sau tranzacţionate pe o piaţă reglementată din România

┌───────┬─────────┬──────┬────────┬──────────────┬───────┬───────────┬──────────┐
│ │ │ │ │ │ │Pondere în │ │
│ │ │ │ │ │ │capitalul │ │
│ │Tipul de │ │ │Nr. valori │ │social al │Pondere în│
│Emitent│valoare │Simbol│Valoarea│mobiliare │Valoare│emitentului│activul │
│ │mobiliară│ │unitară │tranzacţionate│totală │/total │total al │
│ │ │ │ │ │ │obligaţiuni│F.I.A.I.R.│
│ │ │ │ │ │ │ale unui │ │
│ │ │ │ │ │ │emitent │ │
├───────┼─────────┼──────┼────────┼──────────────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │lei │ │lei │% │% │
├───────┼─────────┼──────┼────────┼──────────────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼──────┼────────┼──────────────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼──────┼────────┼──────────────┼───────┼───────────┼──────────┤
│TOTAL │ │ │ │ │0,00 │ │0,000 │
└───────┴─────────┴──────┴────────┴──────────────┴───────┴───────────┴──────────┘    II. Valori mobiliare admise sau tranzacţionate pe o piaţă reglementată din alt stat membru
    1. Acţiuni tranzacţionate în ultimele 30 de zile de tranzacţionare (zile lucrătoare)

┌───────┬────┬─────────────┬────────┬─────────┬───────┬───────┬───────┬───────────┬──────────┐
│ │ │Data ultimei │Nr. │ │ │Curs │ │Pondere în │Pondere în│
│Emitent│Cod │şedinţe în │acţiuni │Valoare │Valoare│valutar│Valoare│capitalul │activul │
│ │ISIN│care s-a │deţinute│nominală*│acţiune│BNR…/ │totală │social al │total al │
│ │ │tranzacţionat│ │ │ │RON │ │emitentului│F.I.A.I.R.│
├───────┼────┼─────────────┼────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │valută │valută │lei │lei │% │% │
├───────┼────┼─────────────┼────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼────┼─────────────┼────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼────┼─────────────┼────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────────┼──────────┤
│TOTAL │ │ │ │ │ │ │0,00 │ │0,000 │
└───────┴────┴─────────────┴────────┴─────────┴───────┴───────┴───────┴───────────┴──────────┘

        * dacă este cazul

    2. Obligaţiuni admise la tranzacţionare emise sau garantate de autorităţi ale administraţiei publice locale, obligaţiuni corporative

┌───────┬────┬─────────────┬───────────┬──────────┬─────┬─────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬──────┬───────┬───────┬───────────┬──────────┐
│ │ │Data ultimei │ │ │ │ │ │ │ │Discount│ │Curs │ │Pondere în │Pondere în│
│ │Cod │şedinţe în │Nr. │Data │Data │Data │Valoare │Creştere│Dobânda │/primă │Preţ │valutar│Valoare│total │activul │
│Emitent│ISIN│care s-a │obligaţiuni│achiziţiei│cupon│scadenţei│iniţială│zilnică │cumulată│cumulat/│piaţă │BNR…/ │totală │obligaţiuni│total al │
│ │ │tranzacţionat│deţinute │ │ │cupon │ │ │ │(ă) │ │RON │ │ale unei │F.I.A.I.R.│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │emisiuni │ │
├───────┼────┼─────────────┼───────────┼──────────┼─────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │valută │valută │valută │valută │valută│lei │lei │% │% │
├───────┼────┼─────────────┼───────────┼──────────┼─────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼────┼─────────────┼───────────┼──────────┼─────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼────┼─────────────┼───────────┼──────────┼─────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────────┼──────────┤
│TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │0,00 │ │0,000 │
└───────┴────┴─────────────┴───────────┴──────────┴─────┴─────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴──────┴───────┴───────┴───────────┴──────────┘

    – "data ultimei şedinţe în care s-a tranzacţionat" şi "preţ piaţă" se vor completa în cazul în care obligaţiunile sunt evaluate la preţul pieţei;
    – "valoarea iniţială" este reprezentată de valoarea nominală reziduală, în situaţia în care obligaţiunile au fost achiziţionate la valoare nominală sau de preţul net de achiziţie, în situaţia în care obligaţiunea a fost achiziţionată cu discount/primă;
    – în cazul în care obligaţiunea a fost achiziţionată cu prima, aceasta va fi reflectată cu semnul minus;

    3. Obligaţiuni admise la tranzacţionare emise sau garantate de autorităţi ale administraţiei publice centrală

┌───────┬────┬─────────────┬───────────┬──────────┬─────┬─────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬──────┬───────┬───────┬───────────┬──────────┐
│ │ │Data ultimei │ │ │ │ │ │ │ │Discount│ │Curs │ │Pondere în │Pondere în│
│ │Cod │şedinţe în │Nr. │Data │Data │Data │Valoare │Creştere│Dobânda │/primă │Preţ │valutar│Valoare│total │activul │
│Emitent│ISIN│care s-a │obligaţiuni│achiziţiei│cupon│scadenţei│iniţială│zilnică │cumulată│cumulat/│piaţă │BNR…/ │totală │obligaţiuni│total al │
│ │ │tranzacţionat│deţinute │ │ │cupon │ │ │ │(ă) │ │RON │ │ale unei │F.I.A.I.R.│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │emisiuni │ │
├───────┼────┼─────────────┼───────────┼──────────┼─────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │valută │valută │valută │valută │valută│lei │lei │% │% │
├───────┼────┼─────────────┼───────────┼──────────┼─────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼────┼─────────────┼───────────┼──────────┼─────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼────┼─────────────┼───────────┼──────────┼─────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────────┼──────────┤
│TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │0,00 │ │0,000 │
└───────┴────┴─────────────┴───────────┴──────────┴─────┴─────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴──────┴───────┴───────┴───────────┴──────────┘

    – "data ultimei şedinţe în care s-a tranzacţionat" şi "preţ piaţă" se vor completa în cazul în care obligaţiunile sunt evaluate la preţul pieţei;
    – "valoarea iniţială" este reprezentată de valoarea nominală reziduală, în situaţia în care obligaţiunile au fost achiziţionate la valoare nominală sau de preţul net de achiziţie, în situaţia în care obligaţiunea a fost achiziţionată cu discount/primă;
    – în cazul în care obligaţiunea a fost achiziţionată cu prima, aceasta va fi reflectată cu semnul minus;

    4. Alte valori mobiliare admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată din alt stat membru

┌───────┬─────────┬──────┬─────────────┬─────────┬─────┬───────┬──────────┐
│ │Tipul de │ │Data ultimei │Nr. │Preţ │ │Pondere în│
│Emitent│valoare │Simbol│şedinţe în │valori │de │Valoare│activul │
│ │mobiliară│ │care s-a │mobiliare│piaţă│totală │total al │
│ │ │ │tranzacţionat│ │ │ │F.I.A.I.R.│
├───────┼─────────┼──────┼─────────────┼─────────┼─────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │lei │lei │% │
├───────┼─────────┼──────┼─────────────┼─────────┼─────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼──────┼─────────────┼─────────┼─────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼──────┼─────────────┼─────────┼─────┼───────┼──────────┤
│TOTAL │ │ │ │ │ │0,00 │0,000 │
└───────┴─────────┴──────┴─────────────┴─────────┴─────┴───────┴──────────┘

    – obligaţiunile admise la tranzacţionare corporative/emise de administraţia publică centrală vor fi raportate similar obligaţiunilor admise la tranzacţionare emise sau garantate de autorităţi ale administraţiei publice locale;
    – în cazul elementelor denominate în valută, evaluarea se realizează în valuta respectivă, iar valoarea totală va fi determinată prin convertirea valorii totale în valută în RON;

    5. Sume în curs de decontare pentru valori mobiliare admise sau tranzacţionate pe o piaţă reglementată din alt stat membru

┌───────┬─────────┬──────┬────────┬──────────────┬───────┬───────┬───────────┬──────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │Pondere în │ │
│ │ │ │ │ │ │ │capitalul │ │
│ │Tipul de │ │ │Nr. valori │Curs │ │social al │Pondere în│
│Emitent│valoare │Simbol│Valoarea│mobiliare │valutar│Valoare│emitentului│activul │
│ │mobiliară│ │unitară │tranzacţionate│BNR │totală │/total │total al │
│ │ │ │ │ │ │ │obligaţiuni│F.I.A.I.R.│
│ │ │ │ │ │ │ │ale unui │ │
│ │ │ │ │ │ │ │emitent │ │
├───────┼─────────┼──────┼────────┼──────────────┼───────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │valută │ │ │lei │% │% │
├───────┼─────────┼──────┼────────┼──────────────┼───────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼──────┼────────┼──────────────┼───────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼──────┼────────┼──────────────┼───────┼───────┼───────────┼──────────┤
│TOTAL │ │ │ │ │ │0,00 │ │0,000 │
└───────┴─────────┴──────┴────────┴──────────────┴───────┴───────┴───────────┴──────────┘    III. Valorile mobiliare admise sau tranzacţionate pe o piaţă reglementată dintr-un stat terţ
    1. Acţiuni tranzacţionate în ultimele 30 de zile de tranzacţionare (zile lucrătoare)

┌───────┬────┬─────────────┬────────┬─────────┬───────┬───────┬───────┬───────────┬──────────┐
│ │ │Data ultimei │Nr. │ │ │Curs │ │Pondere în │Pondere în│
│Emitent│Cod │şedinţe în │acţiuni │Valoare │Valoare│valutar│Valoare│capitalul │activul │
│ │ISIN│care s-a │deţinute│nominală*│acţiune│BNR…/ │totală │social al │total al │
│ │ │tranzacţionat│ │ │ │RON │ │emitentului│F.I.A.I.R.│
├───────┼────┼─────────────┼────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │valută │valută │lei │lei │% │% │
├───────┼────┼─────────────┼────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼────┼─────────────┼────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼────┼─────────────┼────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────────┼──────────┤
│TOTAL │ │ │ │ │ │ │0,00 │ │0,000 │
└───────┴────┴─────────────┴────────┴─────────┴───────┴───────┴───────┴───────────┴──────────┘

        * dacă este cazul

    2. Obligaţiuni admise la tranzacţionare emise sau garantate de autorităţi ale administraţiei publice locale, obligaţiuni corporative, tranzacţionate în ultimele 30 de zile

┌───────┬────┬─────────────┬───────────┬──────────┬─────┬─────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬──────┬───────┬───────┬───────────┬──────────┐
│ │ │Data ultimei │ │ │ │ │ │ │ │Discount│ │Curs │ │Pondere în │Pondere în│
│ │Cod │şedinţe în │Nr. │Data │Data │Data │Valoare │Creştere│Dobânda │/primă │Preţ │valutar│Valoare│total │activul │
│Emitent│ISIN│care s-a │obligaţiuni│achiziţiei│cupon│scadenţei│iniţială│zilnică │cumulată│cumulat/│piaţă │BNR…/ │totală │obligaţiuni│total al │
│ │ │tranzacţionat│deţinute │ │ │cupon │ │ │ │(ă) │ │RON │ │ale unei │F.I.A.I.R.│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │emisiuni │ │
├───────┼────┼─────────────┼───────────┼──────────┼─────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │valută │valută │valută │valută │valută│lei │lei │% │% │
├───────┼────┼─────────────┼───────────┼──────────┼─────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼────┼─────────────┼───────────┼──────────┼─────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼────┼─────────────┼───────────┼──────────┼─────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────────┼──────────┤
│TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │0,00 │ │0,000 │
└───────┴────┴─────────────┴───────────┴──────────┴─────┴─────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴──────┴───────┴───────┴───────────┴──────────┘

    – "data ultimei şedinţe în care s-a tranzacţionat" şi "preţ piaţă" se vor completa în cazul în care obligaţiunile sunt evaluate la preţul pieţei;
    – "valoarea iniţială" este reprezentată de valoarea nominală reziduală, în situaţia în care obligaţiunile au fost achiziţionate la valoare nominală sau de preţul net de achiziţie, în situaţia în care obligaţiunea a fost achiziţionată cu discount/primă;
    – în cazul în care obligaţiunea a fost achiziţionată cu prima, aceasta va fi reflectată cu semnul minus;

    3. Alte valori mobiliare admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată dintr-un stat terţ

┌───────┬─────────┬──────┬─────────────┬─────────┬─────┬───────┬──────────┐
│ │Tipul de │ │Data ultimei │Nr. │Preţ │ │Pondere în│
│Emitent│valoare │Simbol│şedinţe în │valori │de │Valoare│activul │
│ │mobiliară│ │care s-a │mobiliare│piaţă│totală │total al │
│ │ │ │tranzacţionat│ │ │ │F.I.A.I.R.│
├───────┼─────────┼──────┼─────────────┼─────────┼─────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │lei │lei │% │
├───────┼─────────┼──────┼─────────────┼─────────┼─────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼──────┼─────────────┼─────────┼─────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼──────┼─────────────┼─────────┼─────┼───────┼──────────┤
│TOTAL │ │ │ │ │ │0,00 │0,000 │
└───────┴─────────┴──────┴─────────────┴─────────┴─────┴───────┴──────────┘

    – obligaţiunile admise la tranzacţionare corporative/emise de administraţia publică centrală vor fi raportate similar obligaţiunilor admise la tranzacţionare emise sau garantate de autorităţi ale administraţiei publice locale;
    – în cazul elementelor denominate în valută, evaluarea se realizează în valuta respectivă, iar valoarea totală va fi determinată prin convertirea valorii totale în valută în RON;

    4. Sume în curs de decontare pentru valori mobiliare admise sau tranzacţionate pe o piaţă reglementată dintr-un stat terţ

┌───────┬─────────┬──────┬────────┬──────────────┬───────┬───────┬───────────┬──────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │Pondere în │ │
│ │ │ │ │ │ │ │capitalul │ │
│ │Tipul de │ │ │Nr. valori │Curs │ │social al │Pondere în│
│Emitent│valoare │Simbol│Valoarea│mobiliare │valutar│Valoare│emitentului│activul │
│ │mobiliară│ │unitară │tranzacţionate│BNR │totală │/total │total al │
│ │ │ │ │ │ │ │obligaţiuni│F.I.A.I.R.│
│ │ │ │ │ │ │ │ale unui │ │
│ │ │ │ │ │ │ │emitent │ │
├───────┼─────────┼──────┼────────┼──────────────┼───────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │valută │ │ │lei │% │% │
├───────┼─────────┼──────┼────────┼──────────────┼───────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼──────┼────────┼──────────────┼───────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼──────┼────────┼──────────────┼───────┼───────┼───────────┼──────────┤
│TOTAL │ │ │ │ │ │0,00 │ │0,000 │
└───────┴─────────┴──────┴────────┴──────────────┴───────┴───────┴───────────┴──────────┘    IV. Instrumente ale pieţei monetare admise sau tranzacţionate pe o piaţă reglementată din România

┌───────┬──────────┬─────────────┬───────────┬─────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬─────┬───────┬───────────┬──────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Pondere în │ │
│ │ │Data ultimei │ │ │ │ │ │ │Discount│ │ │total │Pondere în│
│ │Simbol/ │şedinţe în │Nr. │Data │Data │Valoare │Creştere│Dobânda │/primă │Preţ │Valoare│instrumente│activul │
│Emitent│serie │care s-a │instrumente│achiziţie│scadenţa│iniţială│zilnică │cumulată│cumulat/│piaţă│totală │ale pieţei │total al │
│ │instrument│tranzacţionat│deţinute │ │ │ │ │ │(ă) │ │ │monetare │F.I.A.I.R.│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ale unui │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │emitent │ │
├───────┼──────────┼─────────────┼───────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │lei │lei │lei │lei │lei │lei │% │% │
├───────┼──────────┼─────────────┼───────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼─────────────┼───────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼─────────────┼───────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │0,00 │ │0,000 │
└───────┴──────────┴─────────────┴───────────┴─────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴─────┴───────┴───────────┴──────────┘

        Sume în curs de decontare pentru instrumente ale pieţei monetare admise sau tranzacţionate pe o piaţă reglementată din România

┌───────┬──────────┬───────┬──────────────┬───────┬───────────┬──────────┐
│ │ │ │ │ │Pondere în │ │
│ │ │ │ │ │total │Pondere în│
│ │Simbol/ │Valoare│Nr. │Valoare│instrumente│activul │
│Emitent│serie │unitară│instrumente │totală │ale pieţei │total al │
│ │instrument│ │tranzacţionate│ │monetare │F.I.A.I.R.│
│ │ │ │ │ │ale unui │ │
│ │ │ │ │ │emitent │ │
├───────┼──────────┼───────┼──────────────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │ │lei │ │lei │% │% │
├───────┼──────────┼───────┼──────────────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼───────┼──────────────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼───────┼──────────────┼───────┼───────────┼──────────┤
│TOTAL │ │ │ │0,00 │ │0,000 │
└───────┴──────────┴───────┴──────────────┴───────┴───────────┴──────────┘    V. Instrumente ale pieţei monetare admise sau tranzacţionate pe o piaţă reglementată din alt stat membru

┌───────┬────┬─────────────┬───────────┬─────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬──────┬───────┬───────┬───────────┬──────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Pondere în │ │
│ │ │Data ultimei │ │ │ │ │ │ │Discount│ │Curs │ │total │Pondere în│
│ │Cod │şedinţe în │Nr. │Data │Data │Valoare │Creştere│Dobânda │/primă │Preţ │valutar│Valoare│instrumente│activul │
│Emitent│ISIN│care s-a │instrumente│achiziţie│scadenţa│iniţială│zilnică │cumulată│cumulat/│piaţă │BNR…/ │totală │ale pieţei │total al │
│ │ │tranzacţionat│deţinute │ │ │ │ │ │(ă) │ │RON │ │monetare │F.I.A.I.R.│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ale unui │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │emitent │ │
├───────┼────┼─────────────┼───────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │valută │valută │valută │valută │valută│lei │lei │% │% │
├───────┼────┼─────────────┼───────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼────┼─────────────┼───────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼────┼─────────────┼───────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────────┼──────────┤
│TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │0,00 │ │0,000 │
└───────┴────┴─────────────┴───────────┴─────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴──────┴───────┴───────┴───────────┴──────────┘

    – "data ultimei şedinţe în care s-a tranzacţionat" şi "preţ piaţă" se vor completa în cazul în care instrumentele sunt evaluate la preţul pieţei;
    – "valoarea iniţialei" este reprezentată de valoarea nominală reziduală, în situaţia în care instrumentul a fost achiziţionat la valoare nominală sau de preţul net de achiziţie, în situaţia în care instrumentul a fost achiziţionat cu discount/prima;
    – în cazul în care instrumentul a fost achiziţionat cu prima, aceasta va fi reflectată cu semnul minus;
        Sume în curs de decontare pentru instrumente ale pieţei monetare admise sau tranzacţionate pe o piaţă reglementată din alt stat membru

┌───────┬────┬────────┬──────────────┬───────┬───────┬───────────┬──────────┐
│ │ │ │ │ │ │Pondere în │ │
│ │ │ │ │ │ │total │Pondere în│
│ │Cod │Valoarea│Nr. │Curs │Valoare│instrumente│activul │
│Emitent│ISIN│unitară │instrumente │valutar│totală │ale pieţei │total al │
│ │ │ │tranzacţionate│BNR │ │monetare │F.I.A.I.R.│
│ │ │ │ │ │ │ale unui │ │
│ │ │ │ │ │ │emitent │ │
├───────┼────┼────────┼──────────────┼───────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │ │valută │ │ │lei │% │% │
├───────┼────┼────────┼──────────────┼───────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼────┼────────┼──────────────┼───────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼────┼────────┼──────────────┼───────┼───────┼───────────┼──────────┤
│TOTAL │ │ │ │ │0,00 │ │0,000 │
└───────┴────┴────────┴──────────────┴───────┴───────┴───────────┴──────────┘    VI. Instrumentele pieţei monetare admise sau tranzacţionate pe o piaţă reglementată dintr-un stat terţ

┌───────┬────┬─────────────┬───────────┬─────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬──────┬───────┬───────┬───────────┬──────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Pondere în │ │
│ │ │Data ultimei │ │ │ │ │ │ │Discount│ │Curs │ │total │Pondere în│
│ │Cod │şedinţe în │Nr. │Data │Data │Valoare │Creştere│Dobânda │/primă │Preţ │valutar│Valoare│instrumente│activul │
│Emitent│ISIN│care s-a │instrumente│achiziţie│scadenţa│iniţială│zilnică │cumulată│cumulat/│piaţă │BNR…/ │totală │ale pieţei │total al │
│ │ │tranzacţionat│deţinute │ │ │ │ │ │(ă) │ │RON │ │monetare │F.I.A.I.R.│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ale unui │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │emitent │ │
├───────┼────┼─────────────┼───────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │valută │valută │valută │valută │valută│lei │lei │% │% │
├───────┼────┼─────────────┼───────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼────┼─────────────┼───────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼────┼─────────────┼───────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────────┼──────────┤
│TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │0,00 │ │0,000 │
└───────┴────┴─────────────┴───────────┴─────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴──────┴───────┴───────┴───────────┴──────────┘

    – "data ultimei şedinţe în care s-a tranzacţionat" şi "preţ piaţă" se vor completa în cazul în care instrumentele sunt evaluate la preţul pieţei;
    – "valoarea iniţială" este reprezentată de valoarea nominală reziduală, în situaţia în care instrumentul a fost achiziţionat la valoare nominală sau de preţul net de achiziţie, în situaţia în care instrumentul a fost achiziţionat cu discount/prima;
    – în cazul în care instrumentul a fost achiziţionat cu prima, aceasta va fi reflectată cu semnul minus;
        Sume în curs de decontare pentru instrumente ale pieţei monetare admise sau tranzacţionate pe o piaţă reglementată dintr-un stat terţ

┌───────┬────┬────────┬──────────────┬───────┬───────┬───────────┬──────────┐
│ │ │ │ │ │ │Pondere în │ │
│ │ │ │ │ │ │total │Pondere în│
│ │Cod │Valoarea│Nr. │Curs │Valoare│instrumente│activul │
│Emitent│ISIN│unitară │instrumente │valutar│totală │ale pieţei │total al │
│ │ │ │tranzacţionate│BNR │ │monetare │F.I.A.I.R.│
│ │ │ │ │ │ │ale unui │ │
│ │ │ │ │ │ │emitent │ │
├───────┼────┼────────┼──────────────┼───────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │ │valută │ │ │lei │% │% │
├───────┼────┼────────┼──────────────┼───────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼────┼────────┼──────────────┼───────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼────┼────────┼──────────────┼───────┼───────┼───────────┼──────────┤
│TOTAL │ │ │ │ │0,00 │ │0,000 │
└───────┴────┴────────┴──────────────┴───────┴───────┴───────────┴──────────┘    VII. Valori mobiliare nou emise
    1. Acţiuni nou emise

┌───────┬────────┬────────┬───────┬───────┬───────────┬──────────┐
│ │Nr. │ │ │ │Pondere în │Pondere în│
│Emitent│acţiuni │Valoare │Valoare│Valoare│capitalul │activul │
│ │deţinute│nominală│acţiune│totală │social al │total al │
│ │ │ │ │ │emitentului│F.I.A.I.R.│
├───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │ │lei │lei │lei │% │% │
├───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────────┼──────────┤
│TOTAL │ │ │ │0,00 │ │0,000 │
└───────┴────────┴────────┴───────┴───────┴───────────┴──────────┘


    2. Obligaţiuni nou emise

┌───────┬───────────┬─────────┬─────┬─────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬───────┬───────────┬──────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │Discount│ │Pondere în │Pondere în│
│ │Nr. │Data │Data │Data │Valoare │Creştere│Dobânda │/primă │Valoare│total │activul │
│Emitent│obligaţiuni│achiziţie│cupon│scadenţei│iniţială│zilnică │cumulată│cumulat │totală │obligaţiuni│total al │
│ │deţinute │ │ │cupon │ │ │ │(ă) │ │ale unei │F.I.A.I.R.│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │emitent │ │
├───────┼───────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │lei │lei │lei │lei │lei │% │% │
├───────┼───────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┤
│TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │0,00 │ │0,000 │
└───────┴───────────┴─────────┴─────┴─────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴───────┴───────────┴──────────┘

    – "valoarea iniţială" este reprezentată de valoarea nominală reziduală, în situaţia în care obligaţiunile au fost achiziţionate la valoare nominală sau de preţul net de achiziţie, în situaţia în care obligaţiunea a fost achiziţionată cu discount/primă;
    – în cazul în care obligaţiunea a fost achiziţionată cu prima, aceasta va fi reflectată cu semnul minus;

    3. Drepturi de preferinţă (ulterior înregistrării la depozitarul central, anterior admiterii la tranzacţionare)

┌───────┬───────┬──────────┬──────────┬───────┬──────────┐
│ │ │Nr. │Valoare │ │Pondere în│
│Emitent│Simbol │drepturi │teoretică │Valoare│activul │
│acţiuni│acţiune│de │drept de │totală │total al │
│ │ │preferinţă│preferinţă│ │F.I.A.I.R.│
├───────┼───────┼──────────┼──────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │lei │lei │% │
├───────┼───────┼──────────┼──────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────┼──────────┼──────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────┼──────────┼──────────┼───────┼──────────┤
│TOTAL │ │ │ │0,00 │0,000 │
└───────┴───────┴──────────┴──────────┴───────┴──────────┘    VIII. Alte valori mobiliare şi instrumente ale pieţei monetare menţionate la art. 83 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 32/2012
    VIII.1. Alte valori mobiliare menţionate la art. 83 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 32/2012
    1. Acţiuni neadmise la tranzacţionare

┌───────┬────────┬────────┬───────┬───────┬───────────┬──────────┐
│ │Nr. │ │ │ │Pondere în │Pondere în│
│Emitent│acţiuni │Valoare │Valoare│Valoare│capitalul │activul │
│ │deţinute│nominală│acţiune│totală │social al │total al │
│ │ │ │ │ │emitentului│F.I.A.I.R.│
├───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │ │lei │lei │lei │% │% │
├───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────────┼──────────┤
│TOTAL │ │ │ │0,00 │ │0,000 │
└───────┴────────┴────────┴───────┴───────┴───────────┴──────────┘

    În situaţia în care evaluarea are la bază metode de evaluare conforme cu standardele de evaluare în vigoare, potrivit legii (conforme principiului valorii juste), explicaţii cu privire la metodele de evaluare utilizate.

    2. Acţiuni tranzacţionate în cadrul altor sisteme decât pieţele reglementate

┌───────┬─────────────┬────────┬────────┬─────┬───────┬───────────┬──────────┐
│ │Data ultimei │Nr. │ │ │ │Pondere în │Pondere în│
│Emitent│şedinţe în │acţiuni │Valoare │Preţ │Valoare│capitalul │activul │
│ │care s-a │deţinute│nominală│piaţă│totală │social al │total al │
│ │tranzacţionat│ │ │ │ │emitentului│F.I.A.I.R.│
├───────┼─────────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │lei │lei │lei │% │% │
├───────┼─────────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼───────────┼──────────┤
│TOTAL │ │ │ │ │0,00 │0,00 │0,000 │
└───────┴─────────────┴────────┴────────┴─────┴───────┴───────────┴──────────┘


    3. Acţiuni neadmise la tranzacţionare evaluate valoare zero (lipsă situaţii financiare actualizate depuse la Registrul Comerţului)

┌───────┬────────┬────────┬───────┬───────┬───────────┬──────────┐
│ │Nr. │ │ │ │Pondere în │Pondere în│
│Emitent│acţiuni │Valoare │Valoare│Valoare│capitalul │activul │
│ │deţinute│nominală│acţiune│totală │social al │total al │
│ │ │ │ │ │emitentului│F.I.A.I.R.│
├───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │ │lei │lei │lei │% │% │
├───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────────┼──────────┤
│TOTAL │ │ │ │0,00 │ │0,000 │
└───────┴────────┴────────┴───────┴───────┴───────────┴──────────┘


    4. Obligaţiuni neadmise la tranzacţionare

┌───────┬───────────┬─────────┬─────┬─────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬───────┬───────────┬──────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │Discount│ │Pondere în │Pondere în│
│ │Nr. │Data │Data │Data │Valoare │Creştere│Dobânda │/primă │Valoare│total │activul │
│Emitent│obligaţiuni│achiziţie│cupon│scadenţei│iniţială│zilnică │cumulată│cumulat │totală │obligaţiuni│total al │
│ │deţinute │ │ │cupon │ │ │ │(ă) │ │ale unei │F.I.A.I.R.│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │emitent │ │
├───────┼───────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │lei │lei │lei │lei │lei │% │% │
├───────┼───────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼─────────┼─────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┤
│TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │0,00 │ │0,000 │
└───────┴───────────┴─────────┴─────┴─────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴───────┴───────────┴──────────┘

    – "valoarea iniţială" este reprezentată de valoarea nominală reziduală, în situaţia în care obligaţiunile au fost achiziţionate la valoare nominală sau de preţul net de achiziţie, în situaţia în care obligaţiunea a fost achiziţionată cu discount/primă;
    – în cazul în care obligaţiunea a fost achiziţionată cu prima, aceasta va fi reflectată cu semnul minus;

    5. Sume în curs de decontare pentru acţiuni tranzacţionate în cadrul altor sisteme decât pieţele reglementate

┌───────┬───────┬──────────────┬───────┬───────────┬──────────┐
│ │ │Nr. │ │Pondere în │Pondere în│
│Emitent│Valoare│instrumente │Valoare│capitalul │activul │
│ │unitară│tranzacţionate│totală │social al │total al │
│ │ │ │ │emitentului│F.I.A.I.R.│
├───────┼───────┼──────────────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │lei │ │lei │% │% │
├───────┼───────┼──────────────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────┼──────────────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────┼──────────────┼───────┼───────────┼──────────┤
│TOTAL │ │ │0,00 │ │0,000 │
└───────┴───────┴──────────────┴───────┴───────────┴──────────┘    VIII.2. Alte instrumente ale pieţei monetare menţionate la art. 83 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 32/2012
    1. Efecte de comerţ

┌───────┬─────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬───────┬──────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │Pondere în│
│Emitent│Data │Data │Valoare │Creştere│Dobânda │Valoare│activul │
│ │achiziţie│scadentă│iniţială│zilnică │cumulată│totală │total al │
│ │ │ │ │ │ │ │F.I.A.I.R.│
├───────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │lei │lei │lei │lei │% │
├───────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┤
│TOTAL │ │ │ │ │ │0,00 │0,000 │
└───────┴─────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴───────┴──────────┘
    IX. Disponibil în conturi curente şi numerar
    1. Disponibil în conturi curente şi numerar în lei

┌────────┬────────┬────────────────────┐
│Denumire│Valoare │Pondere în activul │
│bancă │curentă │total al F.I.A.I.R. │
├────────┼────────┼────────────────────┤
│ │Lei/ │% │
│ │valută │ │
├────────┼────────┼────────────────────┤
│ │ │ │
├────────┼────────┼────────────────────┤
│ │ │ │
├────────┼────────┼────────────────────┤
│TOTAL │0,00 │0,000 │
└────────┴────────┴────────────────────┘


    2. Disponibil în conturi curente şi numerar denominate în .....

┌────────┬───────┬───────┬───────────┬──────────┐
│ │ │Curs │Valoare │Pondere în│
│Denumire│Valoare│valutar│actualizată│activul │
│bancă │curentă│BNR │lei │total al │
│ │ │ │ │F.I.A.I.R.│
├────────┼───────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │valută │ │ │% │
├────────┼───────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │
├────────┼───────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │
├────────┼───────┼───────┼───────────┼──────────┤
│TOTAL │ │ │0,000 │0,000 │
└────────┴───────┴───────┴───────────┴──────────┘    X. Depozite bancare pe categorii distincte: constituite la instituţii de credit din RomâniA/din alt stat membru/dintr-un stat terţ
    1. Depozite bancare denominate în lei

┌────────┬────────────┬─────────┬────────┬────────┬────────┬───────┬──────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │Pondere în│
│Denumire│Data │Data │Valoare │Creştere│Dobânda │Valoare│activul │
│bancă │constituirii│scadenţei│iniţială│zilnică │cumulată│totală │total al │
│ │ │ │ │ │ │ │F.I.A.I.R.│
├────────┼────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │lei │lei │lei │lei │% │
├────────┼────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┤
│TOTAL │ │ │ │ │ │0,00 │0,000 │
└────────┴────────────┴─────────┴────────┴────────┴────────┴───────┴──────────┘


    2. Depozite bancare denominate în valută

┌────────┬────────────┬─────────┬────────┬────────┬────────┬───────┬───────┬──────────┐
│ │ │ │ │ │ │Curs │ │Pondere în│
│Denumire│Data │Data │Valoare │Creştere│Dobânda │valutar│Valoare│activul │
│bancă │constituirii│scadenţei│iniţială│zilnică │cumulată│BNR…/ │totală │total al │
│ │ │ │ │ │ │RON │ │F.I.A.I.R.│
├────────┼────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │valută │valută │valută │lei │lei │% │
├────────┼────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────────┤
│TOTAL │ │ │ │ │ │ │0,00 │0,000 │
└────────┴────────────┴─────────┴────────┴────────┴────────┴───────┴───────┴──────────┘    XI. Instrumente financiare derivate tranzacţionate pe o piaţă reglementată
    - pe categorii distincte: pe o piaţă reglementată din România/dintr-un stat membru/dintr-un stat terţ
    1. Contracte futures

┌────────┬─────────┬────────┬────────┬─────────┬──────┬───────┬────────┬───────┬──────────┐
│ │ │ │ │Preţ │ │ │ │ │Pondere în│
│Contract│Nr. │Tip │Scadenţa│mediu │Cotare│Valoare│Profit/ │Valoare│activul │
│ │contracte│contract│ │vânzare/ │ │marjă │Pierdere│totală │total al │
│ │ │ │ │cumpărare│ │ │ │ │F.I.A.I.R.│
├────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │lei │lei │lei │lei │lei │% │
├────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼────────┼───────┼──────────┤
│TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │0,00 │0,000 │
└────────┴─────────┴────────┴────────┴─────────┴──────┴───────┴────────┴───────┴──────────┘


    2. Opţiuni

┌────────┬─────────────┬─────────┬───────┬────────┬────────┬──────────┬───────┬─────────┬───────┬──────────┐
│ │Data ultimei │ │ │ │ │ │ │Valoare │ │Pondere în│
│Contract│şedinţe în │Nr. │Tip │Tip │Scadenţa│Preţ de │Prima │prima │Valoare│activul │
│ │care s-a │contracte│opţiune│contract│ │exercitare│plătită│închidere│totală │total