Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ANEXE din 6 aprilie 2021  privind sistemele de sancţiuni pentru măsura 14 Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ANEXE din 6 aprilie 2021 privind sistemele de sancţiuni pentru măsura 14 "Bunăstarea animalelor" pachet a) - plăţi în favoarea bunăstării porcinelor şi pachet b) - plăţi în favoarea bunăstării păsărilor din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 aferente cererilor de plată depuse începând cu anul 2021

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 382 bis din 13 aprilie 2021
──────────
    Aprobate prin ORDINUL nr. 80 din 6 aprilie 2021, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 382 din 13 aprilie 2021.
──────────
    ANEXA 1

                SISTEMUL DE SANCŢIUNI pentru măsura 14 " Bunăstarea animalelor"- pachetul a)
                                  Plăţi în favoarea bunăstării porcinelor
        Sistemul de sancţiuni, se aplică cererilor de plată depuse de beneficiarii Măsurii 14 "Bunăstarea animalelor" - pachetul a) Plăţi în favoarea bunăstării porcinelor şi se stabileşte ţinându-se cont de următoarele aspecte ale neconformităţilor constatate:
    - Neglijenţa - presupune aplicarea unei reduceri din suma totală calculată fără penalităţi, chiar dacă acestuia i-au fost stabilite/nu i-au fost stabilite alte sancţiuni, în cazul în care nerespectarea s-a datorat acţiunii neintenţionate a beneficiarului;
    – Neconformitate reprezintă, în cazul criteriilor de eligibilitate, al angajamentelor sau al altor obligaţii legate de condiţiile de acordare a ajutorului sau sprijinului, orice nerespectare a acelor criterii de eligibilitate, angajamente sau alte obligaţii;
    – Reapariţia depinde de identificarea anterioară a unor neconformităţi similare în ultimii patru ani sau în cursul întregii perioade de programare 2014-2020 în cazul aceluiaşi beneficiar (exploataţie) şi al aceleiaşi măsuri sau al aceluiaşi tip de operaţiune sau, pentru perioada de programare 2007-2013, în cazul unei măsuri similare (măsura 14 - respectiv prin tranziţie Măsura 215).
    – Amploarea unei neconformităţi (extinderea) - presupune cazul de nerespectare care este determinat luându-se în calcul, în special, efectul acesteia asupra operaţiunii în ansamblu;
    – Gravitatea unei neconformităţi - presupune cazul de nerespectare care depinde în special de importanţa consecinţelor acestuia, având în vedere obiectivele urmărite prin angajamentele sau obligaţiile care nu au fost respectate;
    – Durata - presupune cazul de nerespectare care depinde în special pe perioada de timp în care se manifestă efectele acestuia sau de posibilitatea de a pune capăt acestor efecte prin mijloace rezonabile;
    – Intenţia (neconformitatea deliberată) - presupune prevederea de către beneficiar a rezultatului faptei sale în condiţiile în care, fie urmăreşte producerea lui prin intermediul faptei, fie, deşi nu îl urmăreşte, acceptă posibilitatea producerii acestui rezultat. Aceste cazuri se pot referi, dar nu sunt limitate, la: inducerea în eroare cu bună-ştiinţă a autorităţilor cu atribuţii în verificarea documentelor justificative, furnizarea de date sau documente false şi orice altă încercare de fraudă comisă în scopul obţinerii unor plăţi din fonduri europene nerambursabile. A doua reapariţie a unei neconformităţi similare (în condiţiile definiţiei de mai sus) este considerată intenţie (neconformitate deliberată). Prevederea se aplică doar la cerinţele specifice, nu şi la sancţiunile administrative în ceea ce priveşte animalele declarate şi numai în cazul în care procentul rezultat din raportul dintre efectivul afectat de neconformitatea care a generat a doua reapariţie şi efectivul declarat conform documentelor este mai mare de 10%. În cazul în care acest raport nu depăşeşte 10%, se tratează ca reapariţie.


    Definiţii
        Efectiv estimat - efectivul de animale estimat de beneficiar în cererea de plată anuală pentru fiecare exploataţie cu autorizaţie sanitară-veterinară, pe cele două categorii, pe perioada unui an de angajament, respectiv efectivul necesar planificării alocărilor financiare anuale.
        Efectiv declarat (solicitat) reprezintă efectivul conform documentelor înscris în deconturile trimestriale/decontul anual, efectiv livrat/ efectiv mediu realizat pentru fiecare exploataţie cu autorizaţie sanitară-veterinară, pe cele două categorii, pe perioada unui an de angajament (EFS=EFSP1+EFSP2+EFSP3+EFSP4).
        Efectivul declarat (solicitat) nu poate depăşi capacitatea maximă a spaţiilor de creştere înmulţită cu nr. de cicluri declarate dintr-un an, conform tehnologiei de creştere a suinelor. În cazul în care Efectivul declarat (solicitat) este mai mare decât capacitatea maximă a spaţiilor de cazare înmulţită cu numărul de cicluri declarate într-un an, se va lua în considerare la calculul sancţiunilor/plăţii valoarea minimă dintre cele două.
        Efectivul anual eligibil la plată reprezintă baza de calcul pentru stabilirea sumei de plată fără penalizări (valoare fără reduceri/sancţiuni) exprimată în euro/lei. Suma eligibilă la plată finală, exprimată în euro/lei, se stabileşte după aplicarea tuturor reducerilor şi sancţiunilor (dacă este cazul).
        Efectivul anual eligibil la plată reprezintă pentru categoria porci graşi suma efectivelor eligibile la plată (EEP) determinate din deconturile trimestriale pentru fiecare exploataţie cu autorizaţie sanitară-veterinară pe perioada unui an de angajament (EEP1+ EEP2+ EEP3+ EEP4), iar pentru animale de reproducţie este efectivul eligibil la plată determinat din decontul anual pentru fiecare exploataţie cu autorizaţie sanitară-veterinară. În cazul în care efectivul eligibil la plată determinat din decontul trimestrial pentru categoria porci graşi, respectiv decontul anual pentru categoria animale de reproducţie este mai mare decât efectivul solicitat în decontul respectiv, se va lua în considerare valoarea minimă dintre cele două..

        Etapele calculului efectivelor anual eligibile:
        Determinarea Efectivelor declarate conform documentelor (nr. capete):
        Efective declarate conform documentelor = Efective declarate conform documentelor din P1+ Efective declarate conform documentelor din P2 + Efective declarate conform documentelor din P3+ Efective declarate conform documentelor din P4 / efectiv mediu anual declarat
        Unde: P1, P2, P3, P4 = perioada 1, perioada 2, perioada 3, perioada 4 - perioade trimestriale aferente deconturilor justificative.

        Determinarea Efectivului eligibil (nr. capete):
        Efectivul eligibil reprezintă efectivul declarat conform documentelor efectiv livrat şi/sau efectiv mediu din care s-au scăzut efectivele neeligibile, dar înainte de scăderea efectivelor afectate de nerespectarea condiţiilor minime (efectivele pentru care în urma controalelor administrative sau pe teren s-au constatat neconformităţi privind respectarea condiţiilor minime - baseline -) pentru fiecare decont trimestrial/anual în parte.
        Efectiv eligibil = efectiv eligibil conform documentelor - efectiv neeligibil


        În categoriile de animale neeligibile se încadrează:
        ● animale care nu au intrat în categorie (ex. vieri)
        ● porcii graşi a căror populare/intrare în exploataţie s-a realizat după intrarea în categorie (la o greutate medie de peste 30 kg/cap - rezultată din documentele de livrare)
        ● porci graşi livraţi la o greutate medie de sub 96 de kg/cap (rezultată din documentele de livrare),
        ● animalele reformă, cele sacrificate de necesitate şi mortalităţile;
        ● numărul de animale care depăşeşte capacitatea maximă anuală a exploataţiei.
        Notă*
        Având în vedere faptul că anumite categorii de porcine (animalele reformă, cele sacrificate din necesitate, mortalităţile) sunt încadrate conform fişei măsurii ca efective neeligibile, dar sunt considerate şi ieşiri în fişa de urmărire a activităţii, fiind luate în calcul la determinarea efectivului mediu, se va urmări ca efectivul categoriilor respective să nu fie cuantificat de două ori în cadrul etapei de determinare a efectivului eligibil la plată. În asemenea cazuri efectivele respective vor fi eliminate o singură dată şi anume la determinarea efectivului mediu.

        Notă **
        Efectivele de porci graşi livrate care depăşesc numărul maxim de cicluri eligibile pe an de angajament (3,2 cicluri/an) şi sunt crescute în condiţii superioare de bunăstare nu beneficiază de plată compensatorie şi nu generează sancţiuni.


        Determinarea efectivelor anuale eligibile la plată (nr. capete) (calculate pe exploataţie, pe subpachet şi pe categorii):
        Efectiv anual eligibil la plată = Efectiv eligibil - Efectivul afectat anual determinat de nerespectarea condiţiilor minime

        Determinarea Efectivului afectat anual determinat de nerespectarea condiţiilor minime (nr. capete):
        Efectiv afectat anual determinat de nerespectarea condiţiilor minime = Efectiv eligibil x A condiţii minime(%), unde:
        A condiţii minime(%) - "procentul de abatere" privind nerespectarea condiţiilor minime de bunăstare:


        Determinarea procentului de abatere A condiţii minime(%):
        A condiţii minime(%):= efectiv afectat anual care nu respectă condiţiile minime / (efectiv realizat - efectiv afectat anual care nu respectă condiţiile minime) *100 (în cazul în care rezultatul este mai mare de 100% se va calcula cu 100%)
        Efectiv realizat = Stoc iniţial la început an + intrări total an - mortalităţi total an
        Efectiv afectat anual care nu respectă condiţiile minime (număr capete) = efectiv afectat care nu respectă condiţiile minime în P1 + efectiv afectat care nu respectă condiţiile minime în P2+ efectiv afectat care nu respectă condiţiile minime în P3 + efectiv afectat care nu respectă condiţiile minime în P4 + efectivul afectat care nu respectă condiţiile minime rezultat în urma vizitei la faţa locului (dacă este cazul) + efectivul afectat care nu respectă condiţiile minime rezultat în urma verificărilor efectuate pentru beneficiarii incluşi în eşantionul de supraveghere a funcţiei delegate (dacă este cazul).
        Observaţie: eliminarea efectivelor care nu respectă condiţiile minime de bunăstare (conform formulei de mai sus) se va face înainte de aplicarea sancţiunilor administrative în ceea ce priveşte animalele declarate.

        Determinarea procentului de abatere privind nerespectarea condiţiilor superioare de bunăstare A condiţii superioare(%):
        A condiţii superioare(%) = efectiv afectat care nu respectă condiţiile superioare / (efectiv realizat - efectiv afectat care nu respectă condiţiile superioare - efectiv afectat care nu respectă condiţiile minime) *100 (în cazul în care rezultatul este mai mare de 100% se va calcula cu 100%).
        Efectiv afectat anual care nu respectă condiţiile superioare = efectiv afectat care nu respectă condiţiile superioare în P1 + efectiv afectat care nu respectă condiţiile superioare în P2+ efectiv afectat condiţiile superioare în P3 + efectiv afectat care nu respectă condiţiile superioare în P4+ efectiv afectat care nu respectă condiţiile superioare rezultat în urma vizitei la faţa locului (dacă este cazul) + efectiv afectat care nu respectă condiţiile superioare rezultat în urma verificărilor efectuate pentru beneficiarii incluşi în eşantionul de supraveghere a funcţiei delegate (dacă este cazul).
        Atenţie! Se va urmări să nu se dubleze numărul de capete afectate. Astfel, dacă într-una din etapele de verificare - controlul administrativ, controlul ANSVSA sau controlul AFIR pentru supravegherea funcţiei delegate - se constată că un efectiv nu respectă cerinţele de bunăstare (minime sau superioare), nu va fi cuantificat de două ori dacă pentru acelaşi efectiv se constată nerespectarea cerinţelor şi în cadrul altei etape pe verificare.


    Ordinea aplicării sancţiunilor; Calculul sancţiunilor.
        Calcularea sancţiunilor se realizează pe fiecare exploataţie, în cadrul exploataţiei pe fiecare subpachet şi în cadrul subpachetului pe fiecare categorie de porcine.
        Există 5 categorii de sancţiuni, care se aplică în următoarea ordine, prin calcularea din suma rămasă, după etapa anterioară de calcul:

┌──────────────────────────────────────┐
│A. Sancţiuni administrative în ceea ce│
│priveşte animalele declarate; │
├──────────────────────────────────────┤
│B. Sancţiuni pentru nerespectarea │
│condiţiilor de eligibilitate, │
│standardelor de bază şi superioare; │
├──────────────────────────────────────┤
│C. Sancţiuni pentru depunerea cu │
│întârziere a cererii de plată / │
│decontului justificativ sau pentru │
│nedepunerea decontului justificativ; │
├──────────────────────────────────────┤
│D. Sancţiuni pentru nerespectarea │
│ecocondiţionalităţii; │
├──────────────────────────────────────┤
│E. Sancţiuni suplimentare. │
└──────────────────────────────────────┘


        Beneficiarul nu va fi sancţionat în cazurile de forţă majoră şi circumstanţe excepţionale dacă a prezentat documente justificative în acest sens, conform legislaţiei în vigoare şi reglementărilor procedurale specifice de implementare a PNDR*1.
        *1 Exemplificativ şi fără a se opri la acestea, următoarele documente se consideră documente justificative în cazul apariţiei forţei majore/circumstanţei excepţionale datorate-pestei porcine africane sau unei pandemii:
    - Actul sanitar veterinar de declarare a focarului de boală
    – Raport de notificare internă a bolilor suspiciune/confirmare
    – Buletin de analiză
    – Decizia de plasare sub supraveghere în suspiciunea pestă porcină africană şi de informare a proprietarului/fermierului cu privire la focare şi măsuri S Decizie de ucidere în caz de suspiciune/confirmare de pestă porcină africană/
    – Anexa nr. 4^1 - Fişa de evaluare pentru pesta porcină africană din HG 1214/2009 cu modificările şi completările ulterioare;
    – Alte documente din care să reiasă cazul de forţă majoră/situaţie excepţională - pesta porcină, pandemie, reglementate prin procedurile de implementare specifice.


        Prin forţă majoră se înţelege acel eveniment imprevizibil şi imposibil de înlăturat, independent de voinţa omului, intervenit pe durata angajamentului care împiedică executarea lui şi care exonerează de răspundere partea care o invocă.
        Dacă un beneficiar nu şi-a putut îndeplini angajamentul din cauza unui caz de forţă majoră sau a unor circumstanţe excepţionale, plata respectivă trebuie să fie retrasă proporţional pentru anii în care s-a manifestat cazul de forţă majoră sau circumstanţele excepţionale. Retragerea vizează doar părţile din angajament pentru care nu au fost suportate costuri suplimentare sau nu s-au înregistrat pierderi de venit înaintea manifestării cazului de forţă majoră sau a circumstanţelor excepţionale. Nu se aplică nicio retragere în legătură cu criteriile de eligibilitate şi cu alte obligaţii şi nu se aplică nicio sancţiune administrativă.
    Următoarele situaţii sunt considerate cazuri de forţa majoră sau circumstanţe excepţionale:
    a) decesul beneficiarului;
    b) incapacitatea profesională de lungă durată a agricultorului;
    c) o catastrofă naturală gravă care afectează foarte mult suprafeţele agricole ale exploataţiei;
    d) distrugerea accidentală a clădirilor destinate creşterii animalelor, aflate în exploataţie;
    e) o epizootie care afectează parţial sau integral şeptelul agricultorului.
    f) exproprierea întregii exploataţii agricole sau a unei mari părţi a acesteia, dacă exproprierea respectivă nu ar fi putut fi anticipată la data depunerii cererii
    g) o situaţie epidemiologică internaţională, declarată pandemie de către Organizaţia Mondială a Sănătăţii incidentă şi pe teritoriul României reglementată în condiţiile stabilite prin legislaţia naţională şi reglementările procedurale specifice de implementare a PNDR.

        Fără a aduce atingere circumstanţelor concrete, care trebuie examinate în fiecare caz în parte, se pot recunoaşte, în special, următoarele circumstanţe naturale:
    (a) moartea unui animal ca urmare a unei boli;
    (b) moartea unui animal ca urmare a unui accident pentru care beneficiarul nu poate fi considerat responsabil.

        Diminuarea efectivului anual eligibil la plată ca efect al forţei majore sau circumstanţelor excepţionale/naturale nu va fi luată în considerare la calculul sancţiunilor.
        Nu se aplică sancţiuni administrative în ceea ce priveşte partea cererii de plată în legătură cu care beneficiarul informează în scris autoritatea competentă că cererea de plată este incorectă sau a devenit incorectă după depunere, cu condiţia ca beneficiarul să nu fi fost informat cu privire la intenţia autorităţii competente de a efectua un control la faţa locului şi ca autoritatea să nu fi informat deja beneficiarul în legatură cu eventualele neconformităţi din cererea de plată. Pe baza informaţiilor furnizate de beneficiar, cererea de plată este modificată astfel încât să reflecte situaţia reală.
        În cazul în care beneficiarul care a depus cererea de plată şi a fost selectat pentru controlul pe teren nu permite inspectarea fermei de către reprezentanţii organismelor abilitate, se consideră că acesta nu a respectat angajamentul. În acest caz beneficiarului nu i se va acorda nicio plată pentru măsura respectivă pentru anul în curs.
    A) Sancţiuni administrative în ceea ce priveşte animalele declarate
        În cazul speciilor cu ciclu scurt de producţie (porcine), statele membre pot decide să stabilească un număr de animale diferit de pragul de trei animale prevăzut în regulamentele europene în vigoare de la care să se aplice sancţiuni administrative. La stabilirea pragului România a luat în considerare un prag echivalent, în esenţă, cu pragul menţionat de regulament, în funcţie de unităţile de vită mare, adaptat speciilor cu ciclu scurt de producţie, precum şi în funcţie de dimensiunea fermelor, astfel:

┌───────────┬───────────┬──────────┬──────────────────┐
│ │ │ │Prag în funcţie de│
│ │coeficienţi│3UVM │dimensiunea │
│categorie │ │ │fermelor │
│ ├────┬──────┼─────┬────┼──────┬─────┬─────┤
│ │UVM/│serii/│cap/ │cap/│raport│PRAG │PRAG │
│ │cap │an │serie│an │RO:UE │(cap)│(UVM)│
├───────────┼────┼──────┼─────┼────┼──────┼─────┼─────┤
│ │ │ │(4)= │(5)=│ │(7)= │(8)= │
│(1) │(2) │(3) │3 UVM│(3)*│(6) │(5)* │(7)* │
│ │ │ │/(2) │(4) │ │(6) │(2) │
├───────────┼────┼──────┼─────┼────┼──────┼─────┼─────┤
│Porci graşi│0,3 │3,2 │10 │32 │ │1.792│538 │
├───────────┼────┼──────┼─────┼────┤ ├─────┼─────┤
│animale de │ │ │ │ │ │ │ │
│reproducţie│ │ │ │ │56 │ │ │
│- femele │0,5 │1 │6,00 │6,00│ │336 │168 │
│(scrofiţe │ │ │ │ │ │ │ │
│şi scroafe)│ │ │ │ │ │ │ │
└───────────┴────┴──────┴─────┴────┴──────┴─────┴─────┘


        Sancţiunile administrative în ceea ce priveşte animalele declarate se calculează pe baza Efectivului declarat (solicitat) anual din decontul/deconturile justificative (echivalent UVM) şi a efectivului anual eligibil la plată (echivalent UVM) pentru fiecare exploataţie, în cadrul exploataţiei pentru fiecare subpachet şi în cadrul subpachetului pentru fiecare categorie de porcine şi este egal cu suma efectivelor eligibile la plată din fiecare decont după formula: "procentajul stabilit" = (efectivul declarat (solicitat) - efectivul anual eligibil la plată)/ efectivul anual eligibil la plată x 100
        Dacă efectivul declarat (solicitat) anual în deconturile justificative/decontul anual (echivalent UVM) este mai mic decât efectivul anual eligibil la plată (echivalent UVM) nu se aplică nici o sancţiune, iar valoarea sprijinului este calculată la efectivul declarat anual (solicitat) în deconturile justificative, dar nu mai mult de capacitatea fermei * nr. de cicluri de producţie din anul de angajament (echivalent UVM).
        Dacă efectivul declarat (solicitat) anual în deconturile justificative (echivalent UVM) este mai mare decât efectivul anual eligibil la plată (echivalent UVM), se aplică sancţiuni administrative.
        Sancţiunile aplicate în funcţie de intervalele de procentaj stabilit sunt următoarele:
    a) În cazul în care neconformităţile vizează un număr de animale mai mic sau egal cu pragul stabilit (echivalent UVM), iar efectivul de animale declarat (solicitat) (echivalent UVM) în decontul/deconturile anuale depăşeşte efectivul de animale anual eligibil la plată (echivalent UVM), valoarea sprijinului acordat se reduce cu un procentaj stabilit ca raport dintre efectivul de animale declarat (solicitat) (echivalent UVM) în decontul/deconturile anual/e pentru care s-au constatat neconformităţi (diferenţa dintre efectivul declarat (solicitat) (echivalent UVM) şi efectivul de animale anual eligibil la plată (echivalent UVM)) şi efectivul de animale anual eligibil la plată (echivalent UVM), numit în continuare "procentaj stabilit".
    b) În cazul în care neconformităţile se referă la un număr de animale ce depăşeşte pragul stabilit (echivalent UVM), valoarea sprijinului la care are dreptul beneficiarul se va reduce cu "procentajul stabilit", dacă acest procentaj nu depăşeşte 10% (inclusiv).
    c) În cazul în care neconformităţile se referă la un număr de animale ce depăşeşte pragul stabilit (echivalent UVM), valoarea sprijinului la care are dreptul beneficiarul se va reduce cu de două ori "procentajul stabilit" dacă acest procentaj este mai mare de 10%, dar maximum 20% (inclusiv).
    d) În cazul în care neconformităţile se referă la un număr de animale ce depăşeşte pragul stabilit (echivalent UVM) şi dacă "procentajul stabilit" depăşeşte 20%, nu se acordă beneficiarului sprijinul pentru anul în cauză.
    e) În cazul în care neconformităţile se referă la un număr de animale ce depăşeşte pragul stabilit (echivalent UVM) şi dacă "procentajul stabilit" depăşeşte 50%, nu se acordă beneficiarului sprijin pentru anul în cauză. Mai mult, beneficiarul este supus unei sancţiuni suplimentare în valoare egală cu cea care corespunde diferenţei dintre efectivul declarat (solicitat) (echivalent UVM) şi efectivul de animale anual eligibil la plată (echivalent UVM), Dacă suma respectivă nu poate fi reţinută în totalitate în cei trei ani calendaristici care urmează anului calendaristic al constatării, soldul se anulează.

     La calculul sancţiunilor administrative în ceea ce priveşte numărul animalelor declarate se va lua în considerare întregul efectiv anual eligibil la plată (echivalent UVM), etc. pentru categoriile eligibile şi subpachetele pentru care s-au solicitat plăţi, fără a se lua în considerare neconformităţile privind respectarea condiţiilor superioare de bunăstare. Pentru acestea se vor aplica sancţiunile prevăzute la punctul B.

    B) Sancţiuni pentru nerespectarea condiţiilor de eligibilitate, standardelor de bază şi superioare

┌──────────┬───────────────────────────┐
│Codul │Tipul sancţiunii │
│sancţiunii│ │
├──────────┼───────────────────────────┤
│ │Se aplică o sancţiune de 2%│
│1a │din valoarea sprijinului pe│
│ │subpachet pe anul respectiv│
│ │de angajament. │
├──────────┼───────────────────────────┤
│ │Se aplică o sancţiune de 5%│
│1b │din valoarea sprijinului pe│
│ │subpachet pe anul respectiv│
│ │de angajament. │
├──────────┼───────────────────────────┤
│ │Se aplică o sancţiune de │
│ │10% din valoarea │
│1c │sprijinului pe subpachet pe│
│ │anul respectiv de │
│ │angajament. │
├──────────┼───────────────────────────┤
│ │Se aplică o sancţiune de │
│ │20% din valoarea │
│2a │sprijinului pe subpachet pe│
│ │anul respectiv de │
│ │angajament. │
├──────────┼───────────────────────────┤
│ │Se aplică o sancţiune de │
│ │30% din valoarea │
│2b │sprijinului pe subpachet pe│
│ │anul respectiv de │
│ │angajament. │
├──────────┼───────────────────────────┤
│ │Se aplică o sancţiune de │
│ │50% din valoarea │
│3 │sprijinului pe subpachet pe│
│ │anul respectiv de │
│ │angajament. │
├──────────┼───────────────────────────┤
│ │Se aplică o sancţiune de │
│ │75% din valoarea │
│4 │sprijinului pe subpachet pe│
│ │anul respectiv de │
│ │angajament. │
├──────────┼───────────────────────────┤
│ │Se aplică o sancţiune de │
│ │100% din valoarea │
│ │sprijinului pe subpachet, │
│5 │exploataţia fiind exclusă │
│ │de la plata sprijinului pe │
│ │subpachet în anul respectiv│
│ │de angajament. │
├──────────┼───────────────────────────┤
│ │Se aplică o sancţiune de │
│ │100% din valoarea │
│ │sprijinului pe anul │
│6 │respectiv pe măsură, │
│ │exploataţia fiind exclusă │
│ │de la plată în anul │
│ │respectiv. │
├──────────┼───────────────────────────┤
│ │Se aplică o sancţiune de │
│ │100% din valoarea │
│ │sprijinului pe anul │
│ │respectiv pe măsură, │
│7 │exploataţia fiind exclusă │
│ │de la toată măsura pe anul │
│ │respectiv şi, în plus, │
│ │exploataţia va fi exclusă │
│ │de la plată pentru anul │
│ │calendaristic următor. │
└──────────┴───────────────────────────┘

        La calculele efectuate se va ţine cont de toleranţa specifică fiecărui aparat de măsurat, conform datelor din cartea tehnică.
        Sistemul de sancţiuni este unul progresiv: în cazul în care într-un an pentru care beneficiarul a depus cerere de plată anuală a fost aplicată o sancţiune (de exemplu: 1) pentru o anume neconformitate, iar într-un an ulterior pentru care beneficiarul a depus o altă cerere de plată anuală se constată reapariţia aceleiaşi neconformităţi, atunci pentru acel an se va aplica sancţiunea următoare (de exemplu: 2).
        La stabilirea nivelului sancţiunilor s-a ţinut seama de gravitatea, amploarea, durata (persistenţa) şi reapariţia neconformităţilor.
        Sancţiunea se aplică pentru fiecare condiţie nerespectată în parte. Dacă în cadrul unui subpachet nu sunt îndeplinite mai multe condiţii pentru exploataţia respectivă, beneficiarului i se aplică pe subpachetul respectiv cea mai mare sancţiune dintre sancţiunile aplicate pentru fiecare condiţie nerespectată în parte.

┌────────┬──────────────┬─────────────┬──────────┬──────────────┐
│ │Condiţii de │ │ │ │
│ │eligibilitate │ │Condiţia │ │
│ │generale, │Indicator │de │ │
│ │definite │(modalitatea │aplicare a│Sancţiune │
│ │conform fişei │de control*) │sancţiunii│ │
│ │măsurii în │ │ │ │
│ │PNDR 2014-2020│ │ │ │
├────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┤
│ │Beneficiarul │ │ │Dacă se │
│ │sprijinului se│ │ │constată │
│ │încadrează în │ │ │nerespectarea │
│ │categoria │ │ │condiţiei │
│ │fermier activ,│ │ │pentru │
│ │definită │Control │ │beneficiarul │
│ │conform art. 9│administrativ│ │respectiv nu │
│ │din │(vizual) al │- │se deschide │
│ │Regulamentul │cererii de │ │angajamentul │
│ │(UE) nr. 1.307│plată │ │(se va │
│ │/2013 şi cu │ │ │verifica la │
│ │respectarea │ │ │controlul │
│ │prevederilor │ │ │administrativ │
│ │legislaţiei │ │ │după depunerea│
│ │naţionale în │ │ │cererii de │
│ │vigoare │ │ │plată). │
│ ├──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │Efectivele de │
│ │ │ │ │animale │
│ │ │ │ │crescute de │
│ │ │ │ │beneficiar în │
│ │ │ │ │exploataţie │
│ │ │ │ │pentru │
│ │ │ │ │perioadele în │
│ │ │ │ │care │
│ │ │ │ │exploataţia │
│ │ │ │ │respectivă nu │
│ │ │ │ │este │
│ │ │ │ │înregistrată │
│ │ │ │ │în RNE al │
│ │ │ │ │ANSVSA/nu │
│ │Beneficiarul │ │ │deţine cod de │
│ │este │ │ │exploataţie, │
│ │înregistrat în│Control │ │nu sunt │
│ │Registrul │administrativ│ │eligibile │
│ │Naţional al │(vizual) al │- │pentru plată │
│ │Exploataţiilor│cererii de │ │(se va │
│ │al ANSVSA şi │plată │ │verifica la │
│ │deţine un cod │ │ │controlul │
│ │de │ │ │administrativ │
│ │exploataţie. │ │ │la depunerea │
│ │ │ │ │cererii de │
│ │ │ │ │plată sau la │
│Generale│ │ │ │primul decont/│
│ │ │ │ │documente │
│ │ │ │ │justificative │
│ │ │ │ │depus/e - la │
│ │ │ │ │depunerea │
│ │ │ │ │autorizaţiei │
│ │ │ │ │sanitar │
│ │ │ │ │veterinare în │
│ │ │ │ │baza de date │
│ │ │ │ │electronică a │
│ │ │ │ │ANSVSA - │
│ │ │ │ │RNE-). │
│ ├──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │Efectivele de │
│ │ │ │ │animale │
│ │Beneficiarul │ │ │crescute de │
│ │deţine │ │ │beneficiar │
│ │autorizaţie │Control │ │într-o │
│ │sanitară │administrativ│ │exploataţie în│
│ │veterinară │(vizual) al │- │perioade │
│ │pentru │cererii de │ │neacoperite de│
│ │întreaga │plată │ │autorizaţie │
│ │exploataţie cu│ │ │sanitar │
│ │cod ANSVSA │ │ │veterinară │
│ │ │ │ │valabilă nu │
│ │ │ │ │sunt eligibile│
│ │ │ │ │pentru plată. │
│ ├──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │Nu se permite │
│ │Beneficiarul │ │ │deschiderea │
│ │se angajează │ │ │angajamentului│
│ │să respecte │ │ │dacă nu au │
│ │cerinţele de │ │ │fost semnate │
│ │bază relevante│Control │ │angajamentele │
│ │şi cerinţele │administrativ│ │de respectare │
│ │specifice │(vizual) al │- │a cerinţelor │
│ │subpachetelor │cererii de │ │de bază │
│ │pentru care │plată │ │relevante şi a│
│ │aplică pe │ │ │cerinţelor │
│ │întreaga │ │ │specifice │
│ │perioadă a │ │ │subpachetelor │
│ │angajamentului│ │ │pentru care │
│ │ │ │ │beneficiarul │
│ │ │ │ │aplică. │
└────────┴──────────────┴─────────────┴──────────┴──────────────┘


┌─────────────┬─────────────┬───────────────┬──────────┬──────────────┐
│ │Cerinţe de │ │ │ │
│ │bază │ │ │ │
│ │(baseline) │Indicator │Condiţia │ │
│ │definite │(modalitatea de│de │Sancţiune │
│ │conform fişei│control*) │aplicare a│ │
│ │măsurii în │ │sancţiunii│ │
│ │PNDR │ │ │ │
│ │2014-2020 │ │ │ │
├─────────────┴─────────────┴───────────────┴──────────┴──────────────┤
│Subpachetul 1a │
├─────────────┬─────────────┬──────────────┬───────────┬──────────────┤
│ │ │ │ │În cazul în │
│ │ │ │ │care se │
│ │ │ │ │constată o │
│ │ │ │ │încălcare a │
│ │ │ │ │cerinţelor │
│ │ │ │ │minime se │
│ │ │ │ │calculează │
│ │ │ │ │„procentul de │
│ │Suprafaţă de │ │ │abatere” │
│ │pardoseală │ │ │privind │
│ │disponibilă │ │ │nerespectarea │
│ │minimă │ │ │condiţiilor │
│ │obligatorie: │ │ │minime de │
│ │- porci cu o │ │ │bunăstare şi │
│ │greutate vie │Vizită pe │ │se diminuează │
│ │între 50-85 │teren (în │ │efectivul │
│creşterea cu │kg - 0,55 mp │cazul │ │eligibil cu │
│cel puţin 10%│- porci cu o │includerii în │ │efectivul │
│a spaţiului │greutate vie │eşantion)/ │Încălcarea │afectat anual │
│alocat │între 85-110 │Control │cerinţelor │determinat de │
│disponibil │kg - 0,65 mp │administrativ │minime │nerespectarea │
│fiecărui │- porci cu o │verificare │ │condiţiilor │
│animal │greutate vie │documente din │ │minime (pe │
│ │peste 110 kg │deconturile │ │categorii). │
│ │- 1 mp │trimestriale/ │ │Calculul │
│ │- scrofiţe şi│anuale │ │sancţiunilor │
│ │scroafe │ │ │administrative│
│ │ţinute în │ │ │privind │
│ │grup - 1,64 │ │ │animalele │
│ │mp, respectiv│ │ │declarate, al │
│ │2,25 mp │ │ │sancţiunilor │
│ │ │ │ │pentru │
│ │ │ │ │nerespectarea │
│ │ │ │ │condiţiilor │
│ │ │ │ │superioare, │
│ │ │ │ │etc. va avea │
│ │ │ │ │în vedere │
│ │ │ │ │acest efectiv │
│ │ │ │ │eligibil │
│ │ │ │ │diminuat. │
├─────────────┴─────────────┴──────────────┴───────────┼──────────────┤
│Subpachetul 2a │ │
├─────────────┬─────────────┬─────────────┬────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │În cazul în │
│ │ │ │ │care se │
│ │ │ │ │constată o │
│ │ │ │ │încălcare a │
│ │ │ │ │cerinţelor │
│ │ │ │ │minime se │
│ │ │ │ │calculează │
│ │ │ │ │„procentul de │
│ │Suprafaţă de │ │ │abatere” │
│ │pardoseală │ │ │privind │
│ │disponibilă │ │ │nerespectarea │
│ │minimă │ │ │condiţiilor │
│ │obligatorie: │ │ │minime de │
│ │- porci cu o │ │ │bunăstare şi │
│ │greutate vie │Vizită pe │ │se diminuează │
│ │între 50-85 │teren (în │ │efectivul │
│creşterea cu │kg - 0,55 mp │cazul │ │eligibil cu │
│cel puţin │- porci cu o │includerii în│ │efectivul │
│15%) a │greutate vie │eşantion)/ │Încălcarea │afectat anual │
│spaţiului │între 85-110 │Control │cerinţelor │determinat de │
│alocat │kg - 0,65 mp │administrativ│minime │nerespectarea │
│disponibil │- porci cu o │verificare │ │condiţiilor │
│fiecărui │greutate vie │documente din│ │minime (pe │
│animal │peste 110 kg │deconturile │ │categorii). │
│ │- 1 mp │trimestriale/│ │Calculul │
│ │scrofiţe şi │anuale │ │sancţiunilor │
│ │scroafe │ │ │administrative│
│ │ţinute în │ │ │privind │
│ │grup - 1,64 │ │ │animalele │
│ │mp, respectiv│ │ │declarate, al │
│ │2,25 mp │ │ │sancţiunilor │
│ │ │ │ │pentru │
│ │ │ │ │nerespectarea │
│ │ │ │ │condiţiilor │
│ │ │ │ │superioare, │
│ │ │ │ │etc. va avea │
│ │ │ │ │în vedere │
│ │ │ │ │acest efectiv │
│ │ │ │ │eligibil │
│ │ │ │ │diminuat. │
├─────────────┴─────────────┴─────────────┴────────────┼──────────────┤
│Subpachetul 3 a │ │
├─────────────┬─────────────┬─────────────┬────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │În cazul în │
│ │ │ │ │care se │
│ │ │ │ │constată o │
│ │ │ │ │încălcare a │
│ │ │ │ │cerinţelor │
│ │ │ │ │minime se │
│Reducerea │ │ │ │calculează │
│pulberilor cu│ │ │ │„procentul de │
│30% faţă de │ │ │ │abatere” │
│nivelul minim│ │ │ │privind │
│obligatoriu │ │ │ │nerespectarea │
│prin │ │ │ │condiţiilor │
│menţinerea în│ │ │ │minime de │
│limite optime│ │ │ │bunăstare şi │
│a │ │Vizită pe │ │se diminuează │
│parametrilor │ │teren (în │ │efectivul │
│de │ │cazul │ │eligibil cu │
│microclimat │- │includerii în│ │efectivul │
│Valorile │concentraţia │eşantion)/ │Încălcarea │afectat anual │
│parametrilor │normală de │Control │cerinţelor │determinat de │
│de │pulberi din │administrativ│minime │nerespectarea │
│microclimat │adăpost este │verificare │ │condiţiilor │
│sunt │de 15 mg/mc. │documente din│ │minime (pe │
│prevăzute │ │deconturile │ │categorii). │
│în Ghidul │ │trimestriale/│ │Calculul │
│crescătorului│ │anuale │ │sancţiunilor │
│privind │ │ │ │administrative│
│bunăstarea şi│ │ │ │privind │
│protecţia │ │ │ │animalele │
│porcinelor, │ │ │ │declarate, al │
│precum şi în │ │ │ │sancţiunilor │
│Ordinul │ │ │ │pentru │
│ANSVSA nr. │ │ │ │nerespectarea │
│129/2017 │ │ │ │condiţiilor │
│ │ │ │ │superioare, │
│ │ │ │ │etc. va avea │
│ │ │ │ │în vedere │
│ │ │ │ │acest efectiv │
│ │ │ │ │eligibil │
│ │ │ │ │diminuat. │
├─────────────┴─────────────┴─────────────┴────────────┼──────────────┤
│Subpachetul 4a │ │
├─────────────┬─────────────┬─────────────┬────────────┼──────────────┤
│ │1. │ │ │ │
│ │Adăposturile │ │ │ │
│ │pentru porci │ │ │ │
│ │trebuie │ │ │ │
│ │construite │ │ │ │
│ │astfel încât │ │ │ │
│ │să permită │ │ │ │
│ │animalelor să│ │ │ │
│ │aibă acces la│ │ │ │
│ │o zona de │ │ │ │
│ │odihnă │ │ │ │
│ │confortabilă │ │ │ │
│ │din punct de │ │ │ │
│ │vedere fizic │ │ │ │
│ │şi termic, │ │ │ │
│ │drenată şi │ │ │ │
│ │curăţată │ │ │ │
│ │corespunzător│ │ │ │
│ │şi care să │ │ │ │
│ │permită │ │ │ │
│ │tuturor │ │ │ │
│ │animalelor să│ │ │ │
│ │se odihnească│ │ │ │
│ │în acelaşi │ │ │ │
│ │timp; │ │ │ │
│ │(verificare │ │ │ │
│ │la vizita pe │ │ │ │
│ │teren) │ │ │În cazul în │
│ │2. Utilizarea│ │ │care se │
│ │materialelor │ │ │constată o │
│ │higroscopice │ │ │încălcare a │
│ │prin │ │ │cerinţelor │
│ │aplicarea în │ │ │minime se │
│ │primele 7 │ │ │calculează │
│ │zile de la │ │ │„procentul de │
│ │popularea │ │ │abatere” │
│ │fiecărui │ │ │privind │
│ │ciclu de │ │ │nerespectarea │
│ │producţie şi │ │ │condiţiilor │
│ │într-o │ │ │minime de │
│ │cantitate │Vizită pe │ │bunăstare, şi │
│ │redusă (50 g │teren (în │ │se diminuează │
│ │material │cazul │ │efectivul │
│ │higroscopic/ │includerii în│ │eligibil cu │
│ │mp) pentru │eşantion) │ │efectivul │
│Îmbunătăţirea│porcul gras │Control │ │afectat anual │
│condiţiilor │(numărul de │administrativ│Încalcarea │determinat de │
│zonei de │administrări │verificare │cerinţelor │nerespectarea │
│odihnă │este de 7 │documente din│minime │condiţiilor │
│ │aplicări x │deconturile │ │minime (pe │
│ │3,2 cicluri/ │trimestriale/│ │categorii). │
│ │an = 22,4 │anuale (numai│ │Calculul │
│ │aplicări/an),│pentru │ │sancţiunilor │
│ │iar în cazul │punctul 2) │ │administrative│
│ │scrofiţelor │ │ │privind │
│ │şi scroafelor│ │ │animalele │
│ │se utilizează│ │ │declarate, al │
│ │într-o │ │ │sancţiunilor │
│ │cantitate │ │ │pentru │
│ │redusă minim │ │ │nerespectarea │
│ │50 g material│ │ │condiţiilor │
│ │absorbant/mp │ │ │superioare, │
│ │aplicat cu o │ │ │etc. va avea │
│ │zi înaintea │ │ │în vedere │
│ │populării şi │ │ │acest efectiv │
│ │încă 10 zile │ │ │eligibil │
│ │după ce │ │ │diminuat. │
│ │acestea se │ │ │ │
│ │întorc în │ │ │ │
│ │boxa în care │ │ │ │
│ │sunt cazate │ │ │ │
│ │în grup (nr. │ │ │ │
│ │de │ │ │ │
│ │administrări/│ │ │ │
│ │an = 11 │ │ │ │
│ │aplicări x │ │ │ │
│ │2,3fătări/an │ │ │ │
│ │= 25,3 │ │ │ │
│ │aplicări/an).│ │ │ │
│ │Materialele │ │ │ │
│ │higroscopice │ │ │ │
│ │trebuie │ │ │ │
│ │aplicate în │ │ │ │
│ │cantitatea de│ │ │ │
│ │peste 50 g/mp│ │ │ │
│ │prevăzută de │ │ │ │
│ │PNDR sau în │ │ │ │
│ │cantitatea │ │ │ │
│ │recomandată │ │ │ │
│ │în fişa │ │ │ │
│ │tehnică a │ │ │ │
│ │produsului, │ │ │ │
│ │dacă aceasta │ │ │ │
│ │depăşeşte 50 │ │ │ │
│ │g/mp │ │ │ │
└─────────────┴─────────────┴─────────────┴────────────┴──────────────┘

        Pentru determinarea codului sancţiunii pentru nerespectarea condiţiilor superioare se va folosi A cond.sup.(%) - "Procentul de abatere" privind nerespectarea condiţiilor superioare de bunăstare, ţinând cont de gravitatea şi amploarea neconformităţii, conform tabelelor de mai jos:

┌───────────┬─────────┬────────────────┐
│ │ │Amploare = │
│ │ │efectul │
│ │ │neconformităţii │
│ │ │asupra │
│ │ │operaţiunii │
│Subpachetul│Categoria│(efectivul │
│ │ │afectat anual │
│ │ │determinat de │
│ │ │nerespectarea │
│ │ │condiţiilor │
│ │ │superioare) │
├───────────┼─────────┼────────────────┤
│ │ │procent de │
│ │ │abatere < 15 %. │
│ │ ├────────────────┤
│ │ │procent de │
│ │ │abatere între │
│ │ │15% şi 30% │
│toate │toate ├────────────────┤
│ │ │procent de │
│ │ │abatere între │
│ │ │30% şi 50% │
│ │ ├────────────────┤
│ │ │Procent de │
│ │ │abatere ≥ 50% │
└───────────┴─────────┴────────────────┘


        Intervale de gravitate pe subpachete şi categorii de porcine:

┌──────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬───────────┐
│Subpachetul │Categoria/ │Gravitate │Gravitate │Gravitate │
│ │greutate │mare │medie │mică │
├──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
│ │ │0,550 mp < │0,570 mp ≤ │590 mp ≤ │
│ │Porc gras │suprafaţa │suprafaţa │suprafaţa │
│ │50-85 kg │disponibilă │disponibilă │disponibilă│
│ │ │< 0,570 mp │< 0,590 mp │< 0,605 mp │
│ ├────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
│ │ │0,650 mp < │0,672 mp ≤ │0,693 mp ≤ │
│ │Porc gras │suprafaţa │suprafaţa │suprafaţa │
│ │85-110 kg │disponibilă │disponibilă │disponibilă│
│ │ │< 0,672 mp │< 0,693 mp │< 0,715 mp │
│1a)- creşterea├────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
│cu cel puţin │ │1,000 mp < │1,035 mp ≤ │1,070 mp ≤ │
│10% a │Porc gras > │suprafaţa │suprafaţa │suprafaţa │
│spaţiului │110 kg │disponibilă │disponibilă │disponibilă│
│alocat │ │< l,035 mp │< 1,070 mp │< 1,100 mp │
│disponibil ├────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
│fiecărui │Animale de │1,640 mp < │1,700 mp ≤ │1,750 mp≤ │
│animal │reproducţie │suprafaţa │suprafaţa │suprafaţa │
│ │(scrofiţe │disponibilă │disponibilă │disponibilă│
│ │ţinute în │< 1,700 mp │< 1,750 mp │< 1,804 mp │
│ │grup) │ │ │ │
│ ├────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
│ │Animale de │2,250 mp < │2,325 mp ≤ │2,400 mp ≤ │
│ │reproducţie │suprafaţa │suprafaţa │suprafaţa │
│ │(scroafe │disponibilă │disponibilă │disponibilă│
│ │ţinute în │< 2,325 mp │< 2,400 mp │< 2,475 mp │
│ │grup) │ │ │ │
├──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
│ │ │0,550 mp < │0,5800 mp ≤ │0,6050 mp ≤│
│ │Porc gras │suprafaţa │suprafaţa │suprafaţa │
│ │50-85 kg │disponibilă │disponibilă │disponibilă│
│ │ │< 0,5800 mp │< 0,6050 mp │< 0,6325 mp│
│ ├────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
│ │ │0,650 mp < │0,6800 mp ≤ │0,7150 mp ≤│
│ │Porc gras │suprafaţa │suprafaţa │suprafaţa │
│ │85-110 kg │disponibilă │disponibilă │disponibilă│
│ │ │< 0,6800 mp │< 0,7150mp │< 0,7475 mp│
│2a)- creşterea├────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
│cu cel puţin │ │1,000 mp < │1,050 mp ≤ │1,100 mp ≤ │
│15% a │Porc gras > │suprafaţa │suprafaţa │suprafaţa │
│spaţiului │110 kg │disponibilă │disponibilă │disponibilă│
│alocat │ │< 1,050 mp │< 1,100 mp │< 1,1500 mp│
│disponibil ├────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
│fiecărui │Animale de │1,640 mp < │1,7220 mp ≤ │1,8040 mp ≤│
│animal │reproducţie │suprafaţa │suprafaţa │suprafaţa │
│ │(scrofiţe │disponibilă │disponibilă │disponibilă│
│ │ţinute în │< l,7220 mp │< 1,8040 mp │< 1,886 mp │
│ │grup) │ │ │ │
│ ├────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
│ │Animale de │2,250 mp < │2,3625 ≤ mp │2,4750 mp ≤│
│ │reproducţie │suprafaţa │suprafaţa │suprafaţa │
│ │(scroafe │disponibilă │disponibilă │disponibilă│
│ │ţinute în │< 2,3625 mp │< 2,4750mp │< 2,5875 mp│
│ │grup) │ │ │ │
├──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
│3 a) - │ │ │ │ │
│reducerea │ │ │ │ │
│pulberilor cu │ │ │ │ │
│30% faţă de │ │13,5 mg/mc< │12 mg/mc < │10,5 mg/mc │
│nivelul minim │Toate │nivel │nivel │<nivel │
│obligatoriu │categoriile-│pulberi<15 │pulberi<13,5│pulberi≤ │
│prin │ │mg/mc │mg/mc │12mg/mc │
│menţinerea în │ │ │ │ │
│limite optime │ │ │ │ │
│a parametrilor│ │ │ │ │
│de microclimat│ │ │ │ │
├──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
│ │ │ │materialele │ │
│ │ │materialele │higroscopice│ │
│ │ │higroscopice│nu s-au │ │
│ │ │nu s-au │aplicat în 2│ │
│ │ │aplicat în 5│zile/3 zile/│ │
│ │ │zile /6 zile│4 zile din │ │
│ │ │/7 zile din │primele 7 │ │
│ │ │primele 7 │zile de │ │
│ │ │zile de │aplicare │ │
│ │ │aplicare │zilnică, dar│ │
│ │ │zilnică, dar│s-au aplicat│ │
│ │ │s-au aplicat│de 2 ori pe │ │
│ │ │de 2 ori pe │săptămână în│materialele│
│ │ │săptămână în│perioada │nu s-au │
│ │ │perioada │următoare/ │aplicat │
│ │ │următoare/ │s-au aplicat│într-o zi │
│ │ │s-au aplicat│zilnic în │din primele│
│ │ │zilnic în │primele 7 │7 zile de │
│ │ │primele 7 │zile de │aplicare │
│ │ │zile dar │aplicare │zilnică, │
│ │ │nu s-au │zilnică, dar│dar s-au │
│ │ │aplicat de 2│nu s-au │aplicat de │
│ │ │ori pe │aplicat de 2│2 ori pe │
│ │ │săptămână în│ori pe │săptămână │
│ │ │câte 3 │săptămână în│în perioada│
│ │ │săptămâni │câte două │următoare/ │
│ │ │aferente │săptămâni │s-au │
│ │ │fiecărui │din fiecare │aplicat │
│ │Porc gras │decont sau │decont sau 8│zilnic în │
│ │ │12 săptămâni│săptămâni pe│primele 7 │
│ │ │pe an din │an din │zile, dar │
│ │ │oricare │oricare │nu s-au │
│ │ │decont/ │decont/ │aplicat de │
│ │ │deconturi/ │deconturi/ │2 ori pe │
│ │ │materialele │materialele │săptămână │
│ │ │nu s-au │higroscopice│în câte o │
│ │ │aplicat în 5│nu s-au │săptămână │
│ │ │zile /6 zile│aplicat în 2│din fiecare│
│ │ │/7 zile din │zile/3 zile/│decont sau │
│ │ │primele 7 │4 zile din │4 săptămâni│
│ │ │zile de │primele 7 │pe an din │
│ │ │aplicare │zile de │oricare │
│ │ │zilnică şi │aplicare │decont/ │
│ │ │nici nu s-au│zilnică şi │deconturi │
│ │ │aplicat de 2│nu s-au │ │
│ │ │ori pe │aplicat de 2│ │
│ │ │săptămână în│ori pe │ │
│ │ │câte 3 │săptămână în│ │
│ │ │săptămâni │câte două │ │
│ │ │din fiecare │săptămâni │ │
│4a) │ │decont sau │din fiecare │ │
│-îmbunătăţirea│ │12 săptămîni│decont sau 8│ │
│condiţiilor │ │pe an din │săptămâni pe│ │
│zonei de │ │oricare │an din │ │
│odihnă │ │decont/ │oricare │ │
│ │ │deconturi. │decont/ │ │
│ │ │ │deconturi │ │
│ ├────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
│ │ │ │materialele │ │
│ │ │ │higroscopice│ │
│ │ │materialele │nu s-au │ │
│ │ │higroscopice│aplicat în 2│ │
│ │ │nu s-au │zile/3 zile/│ │
│ │ │aplicat în 5│4 zile din │ │
│ │ │zile /6 zile│primele 7 │ │
│ │ │/7 zile din │zile de │ │
│ │ │primele 7 │aplicare │ │
│ │ │zile de │zilnică, dar│ │
│ │ │aplicare │s-au aplicat│materialele│
│ │ │zilnică, dar│de 2 ori pe │nu s-au │
│ │ │s-au aplicat│săptămână în│aplicat │
│ │ │de 2 ori pe │perioada │într-o zi │
│ │ │săptămână în│următoare/ │din primele│
│ │ │perioada │s-au aplicat│7 zile de │
│ │ │următoare/ │zilnic în │aplicare │
│ │ │s-au aplicat│primele 7 │zilnică, │
│ │ │zilnic în │zile de │dar s-au │
│ │ │primele 7 │aplicare │aplicat de │
│ │ │zile dar nu │zilnică, dar│2 ori pe │
│ │ │s-au aplicat│nu s-au │săptămână │
│ │Animale de │de 2 ori pe │aplicat de 2│în perioada│
│ │reproducţie │săptămână în│ori pe │următoare/ │
│ │ │câte 12 │săptămână în│s-au │
│ │ │săptămâni │câte 8 │aplicat │
│ │ │din anul de │săptămâni │zilnic în │
│ │ │angajament/ │din anul de │primele 7 │
│ │ │materiale nu│angajament/ │zile, dar │
│ │ │s-au aplicat│materialele │nu s-au │
│ │ │în 5 zile/6 │higroscopice│aplicat de │
│ │ │zile/7 zile │nu s-au │2 ori pe │
│ │ │din primele │aplicat în 2│săptămână │
│ │ │7 zile de │zile/3 zile/│în câte 4 │
│ │ │aplicare │4 zile din │săptămâni │
│ │ │zilnică şi │primele 7 │din anul de│
│ │ │nici nu s-au│zile de │angajament.│
│ │ │aplicat de 2│aplicare │ │
│ │ │ori pe │zilnică şi │ │
│ │ │săptămână în│nu s-au │ │
│ │ │câte 12 │aplicat de 2│ │
│ │ │săptămâni │ori pe │ │
│ │ │din anul de │săptămână în│ │
│ │ │angajament. │câte 8 │ │
│ │ │ │săptămâni │ │
│ │ │ │din anul de │ │
│ │ │ │angajament. │ │
└──────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴───────────┘


        În cazul în care există efective afectate care se încadrează în tipuri de gravitate diferite (mică, medie, mare) în halele exploataţiei şi/ sau în perioade diferite se va proceda astfel:
    - se adună efectivele afectate din fiecare hală care se încadrează în acelaşi tip de gravitate (x capete afectate cu gravitate mică, y capete afectate cu gravitate medie, z capete afectate cu gravitate mare) şi se obţine total efectiv afectat la nivel de exploataţie;
    – fiecărui efectiv afectat calculat la nivel de exploataţie care se încadrează în acelaşi tip de gravitate i se atribuie o valoare (gravitate mică = 1, gravitate medie = 2, gravitate mare = 3);
    – se ponderează efectivul afectat total care se încadrează în acelaşi tip de gravitate cu valoarea atribuită în funcţie de tipul de gravitate şi se obţin capetele ponderate pe acelaşi tip de gravitate care se însumează pe total exploataţie;
    – se calculează un coeficient ca raport între total capete ponderate şi total capete afectate pe total exploataţie; coeficientul obţinut se încadrează într-unul din intervalele prestabilite de mai jos:

┌──────────────────────────────────────┐
│Intervale de gravitate │
├──────────────────────────────────────┤
│1,00 - 1,99 (mică) │
├──────────────────────────────────────┤
│2,00 - 2,99 (medie) │
├──────────────────────────────────────┤
│= 3,00 (mare) │
└──────────────────────────────────────┘


    – după încadrarea în interval se stabileşte gravitatea neconformităţii (mică, medie şi mare) şi procentul de sancţiune care se aplică.

        În cazul în care există nerespectări ale cerinţelor superioare în mai multe zile dintr-un ciclu, se vor lua în calcul efectivele afectate din ziua în care depăşirea cerinţei este cea mai mare.
        În cazul în care se constată nerespectări în ceea ce priveşte registrele de evidenţă, pentru acele subpachete ale căror evidenţe nu se ţin zilnic, ci lunar, se vor aplica procentele de sancţiune corespunzătoare nerespectării cerinţei pentru o perioadă mai mare de 31 de zile.

┌───────────┬─────────────┬──────────────┬─────────────┬─────────────┬───────────────┬──────────┐
│ │ │ │ │Condiţia de │ │ │
│ │ │Cerinţe │ │aplicare a │Condiţia de │ │
│ │ │specifice │ │sancţiunii - │aplicare a │ │
│ │Valoarea │(standarde │ │amploare - │sancţiunii - │ │
│Subpachetul│plăţii │superioare de │Indicator │nerespectarea│gravitate - în │Codul │
│1a) │compensatorii│bunăstare) │(modalitatea │cerinţei │funcţie de │sancţiunii│
│ │pe categorii │definite │de control*) │superioare │importanţa │ │
│ │de animale │conform fişei │ │pentru un │consecinţelor │ │
│ │ │măsurii din │ │procent de │nerespectării │ │
│ │ │PNDR 2014-2020│ │abatere │cerinţei │ │
│ │ │ │ │calculat │ │ │
├───────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │gravitate mică │1a │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │procent de ├───────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │abatere <15 │gravitate medie│1b │
│ │ │ │ │%. │ │ │
│ │ │ │ │ ├───────────────┼──────────┤
│ │ │1.1 Suprafaţa │ │ │gravitate mare │1c │
│ │ │de pardoseală │ │ │ │ │
│ │ │disponibilă în│ ├─────────────┼───────────────┼──────────┤
│ │ │condiţii │ │ │gravitate mică │1b │
│ │ │superioare de │ │ │ │ │
│ │ │bunăstare: │ │procent de ├───────────────┼──────────┤
│ │ │Porc gras: │ │abatere între│gravitate medie│1c │
│ │ │-0,605 mp - │ │15% şi 30% │ │ │
│ │ │pentru porci │ │ ├───────────────┼──────────┤
│ │ │cu o greutate │ │ │gravitate mare │2b │
│ │ │vie între │Vizită pe │ │ │ │
│ │ │50-85 kg, │teren (în ├─────────────┼───────────────┼──────────┤
│ │ │-0,715 mp - │cazul │ │gravitate mică │1c │
│ │ │pentru porci │includerii în│ │ │ │
│ │ │cu o greutate │eşantion) │procent de ├───────────────┼──────────┤
│ │ │vie între │Control │abatere între│gravitate medie│2b │
│ │ │85-110 kg, │administrativ│30% şi 50% │ │ │
│ │ │-1,1 mp - │(verificare │ ├───────────────┼──────────┤
│ │ │pentru porci │documente din│ │gravitate mare │3 │
│ │ │cu o greutate │deconturile │ │ │ │
│ │ │vie peste 110 │trimestriale/├─────────────┼───────────────┼──────────┤
│ │ │kg. │anuale) │ │gravitate mică │3 │
│ │ │Animale de │ │ │ │ │
│ │ │reproducţie - │ │procent de ├───────────────┼──────────┤
│ │ │femele: │ │abatere mai │gravitate medie│4 │
│ │ │-1,804 mp - │ │mare de 50% │ │ │
│ │ │pentru │ │ ├───────────────┼──────────┤
│ │ │scrofiţe │ │ │gravitate mare │5 │
│ │ │ţinute în grup│ │ │ │ │
│ │ │; │ ├─────────────┼───────────────┼──────────┤
│ │ │-2,475 mp - │ │ │ │+1 (faţă │
│ │ │pentru scroafe│ │ │Reapariţie │de anul │
│ │ │ţinute în grup│ │ │ │anterior) │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ ├─────────────┼───────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │Intenţie │ │
│ │ │ │ │ │(neconformitate│7 │
│ │ │ │ │ │deliberată) │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────┼─────────────┼─────────────┴───────────────┴──────────┤
│ │ │ │ │Varianta 1 - Cazul în care beneficiarul │
│ │ │ │ │solicită subpachetele la şi 3a. Cerinţa │
│ │ │ │ │se va verifica în funcţie de respectarea│
│ │ │ │ │condiţiilor privind nivelul pulberilor │
│ │ │ │ │de la subpachetul 3a, astfel: │
│ │ │ │ ├────────────────────────────────────────┤
│ │ │ │ │1. În cazul în care beneficiarul │
│ │ │ │ │respectă nivelul pulberilor în condiţii │
│ │ │ │ │superioare, adică nivelul pulberilor nu │
│ │ │ │ │depăşeşte maximul de 10,5 mg/mc pulberi │
│ │ │ │ │în adăpost, se consideră că cerinţa este│
│ │ │ │ │îndeplinită │
│ │ │ │ ├────────────────────────────────────────┤
│ │ │ │ │2. În cazul în care beneficiarul nu │
│ │ │ │ │respectă nivelul pulberilor în condiţii │
│ │ │ │ │superioare de bunăstare (nivelul │
│ │ │ │ │pulberilor ≤ 10,5 mg/mc pulberi în │
│ │ │ │ │adăpost), dar respectă nivelul │
│ │ │ │ │pulberilor în condiţii minime (nivelul │
│ │ │ │ │pulberilor ≤ 15 mg/mc), se consideră că │
│ │ │ │ │cerinţa este îndeplinită, dar pentru │
│ │ │ │ │subpachetul 3a) se vor aplica │
│ │ │ │ │sancţiunile prevăzute la pct 3.1.1 în │
│ │ │ │ │funcţie de gravitatea şi amploarea │
│ │ │ │ │neconformităţii. │
│ │ │ │ ├────────────────────────────────────────┤
│ │ │ │ │3. În cazul în care beneficiarul nu │
│ │ │ │ │respectă condiţiile minime de la │
│ │ │ │ │subpachetul 3a) (nivelul pulberilor > │
│ │ │ │ │15mg/mc pulberi în adăpost), se │
│ │ │ │ │consideră că acesta nu respectă │
│ │ │ │ │condiţiile superioare de bunastare │
│ │ │ │ │pentru această cerinţă şi se vor aplica │
│ │ │ │ │sancţiuni astfel: │
│ │ │ │ ├─────────────────────────────┬──────────┤
│ │ │ │ │Nerespectarea cerinţelor de │ │
│ │ │ │ │bunăstare superioare pentru │1a │
│ │ │ │ │un “procent de abatere” │ │
│ │ │ │ │calculat mai mic de 15 %. │ │
│ │ │ │ ├─────────────────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Nerespectarea cerinţelor de │ │
│ │ │ │ │bunăstare superioare pentru │ │
│ │ │ │ │un “procent de abatere” │1b │
│ │ │ │ │calculat cuprins între 15% │ │
│ │ │ │ │până la 30%. │ │
│ │ │ │ ├─────────────────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Nerespectarea cerinţelor de │ │
│ │ │ │ │bunăstare superioare pentru │ │
│ │ │ │ │un “procent de abatere” │1c │
│ │ │ │ │calculat cuprins între 30% │ │
│ │ │ │ │până la 50%. │ │
│ │ │ │ ├─────────────────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Nerespectarea cerinţelor de │ │
│ │ │ │ │bunăstare superioare pentru │2a │
│ │ │ │ │un “procent de abatere” │ │
│ │ │ │ │calculat mai mare de 50%. │ │
│ │ │ │ ├─────────────────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │+ 1 (faţă │
│ │ │ │ │Prima reapariţie │de anul │
│ │ │ │ │ │anterior) │
│ │ │ │ ├─────────────────────────────┼──────────┤
│ │ │1.2 Menţinerea│Vizită pe │Intenţie (neconformitate │7 │
│ │Porci graşi │parametrilor │teren (în │deliberată) │ │
│creşterea │18,35 euro / │de ventilaţie │cazul ├─────────────────────────────┴──────────┤
│cu cel │UVM/ ciclu │corespunzători│includerii în│Varianta 2 - Cazul în care beneficiarul │
│puţin │Animale de │populării │eşantion) │solicită subpachetul 1a fără subpachetul│
│10% a │reproducţie -│halei la │Control │3a. Se vor verifica valorile │
│spaţiului │femele │nivelul │administrativ│parametrilor de microclimat │
│alocat │(scroafe şi │cerinţei │(verificare │(temperatură, umiditate şi viteza │
│disponibil │scrofiţe) │minime de │documente din│curenţilor de aer) conform Ordinului │
│fiecărui │92,95 euro/ │bunăstare │deconturile │ANSVSA nr. 129/2017, înregistrate de │
│animal │UVM/an │privind │trimestriale/│beneficiari în evidenţele fiecărei │
│ │ │densitatea. │anuale) │exploataţii, respectiv: │
│ │ │ │ │-Pentru porci 30 kg - până la │
│ │ │ │ │abatorizare: temperatura 15-30°C, │
│ │ │ │ │umiditate relativă 55-75%, viteza │
│ │ │ │ │aerului pentru temperatura minimă │
│ │ │ │ │0,2-0,3 m/s, iar pentru temperatura │
│ │ │ │ │maximă 1 m/s; │
│ │ │ │ │-Pentru scroafe gestante, scroafe │
│ │ │ │ │lactante şi scrofîţe: temperatură │
│ │ │ │ │15-30°C umiditate relativă 55-85%, │
│ │ │ │ │viteza aerului pentru temperatura minimă│
│ │ │ │ │0,2-0,3 m/s, iar pentru temperatura │
│ │ │ │ │maximă 1 m/s. │
│ │ │ │ │şi pot fi aplicate sancţiuni în │
│ │ │ │ │următoarele situaţii: │
│ │ │ │ ├─────────────────────────────┬──────────┤
│ │ │ │ │Beneficiarul prezintă │ │
│ │ │ │ │registrul de evidenţe pentru │ │
│ │ │ │ │anul în curs, dar acesta nu │ │
│ │ │ │ │este completat pentru un │1a │
│ │ │ │ │interval de până la 10 zile │ │
│ │ │ │ │inclusiv din total an de │ │
│ │ │ │ │angajament. │ │
│ │ │ │ ├─────────────────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Beneficiarul prezintă │ │
│ │ │ │ │evidenţele pentru anul în │ │
│ │ │ │ │curs, dar acestea nu sunt │ │
│ │ │ │ │completate pentru o perioadă │1b │
│ │ │ │ │cuprinsă între 11 zile şi │ │
│ │ │ │ │până la 30 de zile inclusiv │ │
│ │ │ │ │din total an de angajament.. │ │
│ │ │ │ ├─────────────────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Beneficiarul prezintă │ │
│ │ │ │ │evidenţele pentru anul în │ │
│ │ │ │ │curs, dar acestea nu sunt │ │
│ │ │ │ │completate pentru o perioadă │2b │
│ │ │ │ │cuprinsă între 31 de zile şi │ │
│ │ │ │ │până la 90 de zile inclusiv │ │
│ │ │ │ │din total an de angajament. │ │
│ │ │ │ ├─────────────────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Beneficiarul prezintă │ │
│ │ │ │ │evidenţele pentru anul în │ │
│ │ │ │ │curs, dar acestea nu sunt │ │
│ │ │ │ │completate pentru o perioadă │3 │
│ │ │ │ │cuprinsă între 91 de zile şi │ │
│ │ │ │ │până la 180 de zile inclusiv │ │
│ │ │ │ │din total an de angajament. │ │
│ │ │ │ ├─────────────────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Beneficiarul nu prezintă │ │
│ │ │ │ │evidenţele pentru anul în │ │
│ │ │ │ │curs sau prezintă evidenţele │ │
│ │ │ │ │dar acestea nu sunt │4 │
│ │ │ │ │completate pentru o perioada │ │
│ │ │ │ │mai mare de 180 de zile din │ │
│ │ │ │ │total an de angajament. │ │
│ │ │ │ ├─────────────────────────────┴──────────┤
│ │ │ │ │Obs: prin necompletarea evidenţelor se │
│ │ │ │ │va înţelege, fie că lipsesc toate │
│ │ │ │ │înregistrările pentru perioada │
│ │ │ │ │respectivă, fie că în perioada │
│ │ │ │ │respectivă beneficiarul a completat doar│
│ │ │ │ │o parte din date, │
│ │ ├──────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┬──────────┤
│ │ │ │ │Beneficiarul prezintă │ │
│ │ │ │ │registrul de evidenţe pentru │ │
│ │ │ │ │anul în curs, dar acesta nu │ │
│ │ │ │ │este completat pentru un │1a │
│ │ │ │ │interval de până la 10 zile │ │
│ │ │ │ │inclusiv din total an de │ │
│ │ │ │ │angajament. │ │
│ │ │ │ ├─────────────────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Beneficiarul prezintă │ │
│ │ │ │ │evidenţele pentru anul în │ │
│ │ │ │ │curs, dar acestea nu sunt │ │
│ │ │ │ │completate pentru o perioadă │1b │
│ │ │ │ │cuprinsă între 11 zile şi │ │
│ │ │ │ │până la 30 de zile inclusiv │ │
│ │ │1.3 Păstrarea │ │din total an de angajament.. │ │
│ │ │evidenţelor │ ├─────────────────────────────┼──────────┤
│ │ │pentru a fi │ │Beneficiarul prezintă │ │
│ │ │prezentate │Vizită pe │evidenţele pentru anul în │ │
│ │ │autorităţii de│teren (în │curs, dar acestea nu sunt │ │
│ │ │control, │cazul │completate pentru o perioadă │2b │
│ │ │privind: │includerii în│cuprinsă între 31 zile şi │ │
│ │ │-numărul maxim│eşantion) │până la 90 de zile inclusiv │ │
│ │ │de animale │Control │din total an de angajament. │ │
│ │ │distribuite pe│administrativ├─────────────────────────────┼──────────┤
│ │ │suprafaţa │(verificare │Beneficiarul prezintă │ │
│ │ │respectivă şi │documente din│evidenţele pentru anul în │ │
│ │ │-numărul de │deconturile │curs, dar acestea nu sunt │ │
│ │ │animale │trimestriale/│completate pentru o perioadă │3 │
│ │ │introduse la │anuale) │cuprinsă între 91 zile şi │ │
│ │ │fiecare │ │până la 180 de zile inclusiv │ │
│ │ │repopulare. │ │din total an de angajament. │ │
│ │ │ │ ├─────────────────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Beneficiarul nu prezintă │ │
│ │ │ │ │evidenţele pentru anul în │ │
│ │ │ │ │curs sau prezintă evidenţele,│ │
│ │ │ │ │dar acestea nu sunt │4 │
│ │ │ │ │completate pentru o perioadă │ │
│ │ │ │ │mai mare de 180 de zile din │ │
│ │ │ │ │total an de angajament. │ │
│ │ │ │ ├─────────────────────────────┴──────────┤
│ │ │ │ │Obs: prin necompletarea evidenţelor se │
│ │ │ │ │va înţelege, fie că lipsesc toate │
│ │ │ │ │înregistrările pentru perioada │
│ │ │ │ │respectivă, fie că în perioada │
│ │ │ │ │respectivă beneficiarul a completat doar│
│ │ │ │ │o parte din date. │
└───────────┴─────────────┴──────────────┴─────────────┴────────────────────────────────────────┘


┌───────────┬─────────────┬──────────────┬─────────────┬─────────────┬───────────────┬──────────┐
│ │ │ │ │Condiţia de │ │ │
│ │ │Cerinţe │ │aplicare a │Condiţia de │ │
│ │ │specifice │ │sancţiunii - │aplicare a │ │
│ │Valoarea │(standarde │ │amploare - │sancţiunii - │ │
│Subpachetul│plăţii │superioare de │Indicator │nerespectarea│gravitate - în │Codul │
│2a) │compensatorii│bunăstare) │(modalitatea │cerinţei │funcţie de │sancţiunii│
│ │pe categorii │definite │de control*) │superioare │importanţa │ │
│ │de animale │conform fişei │ │pentru un │consecinţelor │ │
│ │ │măsurii din │ │procent de │nerespectării │ │
│ │ │PNDR 2014-2020│ │abatere │cerinţei │ │
│ │ │ │ │calculat │ │ │
├───────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │gravitate mică │1a │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │procent de ├───────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │abatere <15 │gravitate medie│1b │
│ │ │ │ │%. │ │ │
│ │ │ │ │ ├───────────────┼──────────┤
│ │ │2.1 Suprafaţa │ │ │gravitate mare │1c │
│ │ │de pardoseală │ │ │ │ │
│ │ │disponibilă în│ ├─────────────┼───────────────┼──────────┤
│ │ │condiţii │ │ │gravitate mică │1b │
│ │ │superioare de │ │ │ │ │
│ │ │bunăstare: │ │procent de ├───────────────┼──────────┤
│ │ │Porc gras: │ │abatere între│gravitate medie│1c │
│ │ │-0,6325 mp - │ │15% şi 30% │ │ │
│ │ │pentru porci │ │ ├───────────────┼──────────┤
│ │ │cu o greutate │ │ │gravitate mare │2b │
│ │ │vie între │Vizită pe │ │ │ │
│ │ │50-85 kg, │teren (în ├─────────────┼───────────────┼──────────┤
│ │ │-0,7475 mp - │cazul │ │gravitate mică │1c │
│ │ │pentru porci │includerii în│ │ │ │
│ │ │cu o greutate │eşantion) │procent de ├───────────────┼──────────┤
│ │ │vie între │Control │abatere între│gravitate medie│2b │
│ │ │85-110 kg, │administrativ│30% şi 50% │ │ │
│ │ │-1,15 mp - │(verificare │ ├───────────────┼──────────┤
│ │ │pentru porci │documente din│ │gravitate mare │3 │
│ │ │cu o greutate │deconturile │ │ │ │
│ │ │vie peste 110 │trimestriale/├─────────────┼───────────────┼──────────┤
│ │ │kg. │anuale) │ │gravitate mică │3 │
│ │ │Animale de │ │ │ │ │
│ │ │reproducţie - │ │procent de ├───────────────┼──────────┤
│ │ │femele: │ │abatere mai │gravitate medie│4 │
│ │ │-1,886 mp - │ │mare de 50% │ │ │
│ │ │pentru │ │ ├───────────────┼──────────┤
│ │ │scrofiţe │ │ │gravitate mare │5 │
│ │ │ţinute în grup│ │ │ │ │
│ │ │; │ ├─────────────┼───────────────┼──────────┤
│ │ │-2,5875 mp - │ │ │ │+1 (faţă │
│ │ │pentru scroafe│ │ │Reapariţie │de anul │
│ │ │ţinute în grup│ │ │ │anterior) │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ ├─────────────┼───────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │Intenţie │ │
│ │ │ │ │ │(neconformitate│7 │
│ │ │ │ │ │deliberată) │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────┼─────────────┼─────────────┴───────────────┴──────────┤
│ │ │ │ │Varianta 1 - Cazul în care beneficiarul │
│ │ │ │ │solicită subpachetele 2a şi 3a, cerinţa │
│ │ │ │ │se va verifica în funcţie de respectarea│
│ │ │ │ │condiţiilor privind nivelul pulberilor │
│ │ │ │ │de la subpachetul 3a, astfel: │
│ │ │ │ ├────────────────────────────────────────┤
│ │ │ │ │1. În cazul în care beneficiarul │
│ │ │ │ │respectă nivelul pulberilor în condiţii │
│ │ │ │ │superioare, adică nivelul pulberilor nu │
│ │ │ │ │trebuie să depăşească maximum 10,5 mg/mc│
│ │ │ │ │pulberi în adăpost, se consideră că │
│ │ │ │ │cerinţa este îndeplinită │
│ │ │ │ ├────────────────────────────────────────┤
│ │ │ │ │2. În cazul în care beneficiarul nu │
│ │ │ │ │respectă nivelul pulberilor în condiţii │
│ │ │ │ │superioare de bunăstare (nivelul │
│ │ │2.2 Menţinerea│Vizită pe │pulberilor ≤ 10,5 mg/mc pulberi în │
│ │ │parametrilor │teren (în │adăpost), dar respectă nivelul │
│ │ │de ventilaţie │cazul │pulberilor în condiţii minime (nivelul │
│ │ │corespunzători│includerii în│pulberilor ≤ 15 mg/mc), se consideră că │
│ │ │populării │eşantion) │cerinţa este îndeplinită, dar pentru │
│ │ │halei la │Control │subpachetul 3 a) se vor aplica │
│ │ │nivelul │administrativ│sancţiunile prevăzute la pct 3.1.1 în │
│ │ │cerinţei │(verificare │funcţie de gravitatea şi amploarea │
│ │ │minime de │documente din│neconformităţii. │
│ │ │bunăstare │deconturile ├────────────────────────────────────────┤
│ │ │privind │trimestriale/│3. În cazul în care beneficiarul nu │
│ │ │densitatea. │anuale) │respectă condiţiile minime de la │
│ │ │ │ │subpachetul 3a) (nivelul pulberilor > │
│ │ │ │ │15mg/mc pulberi în adăpost), se │
│ │ │ │ │consideră că acesta nu respectă │
│ │ │ │ │condiţiile superioare de bunastare │
│ │ │ │ │pentru această cerinţă şi se vor aplica │
│ │ │ │ │sancţiuni astfel: │
│ │ │ │ ├───────────────────────────────┬────────┤
│ │ │ │ │Nerespectarea cerinţelor de │ │
│ │ │ │ │bunăstare superioare pentru un │1a │
│ │ │ │ │“procent de abatere” calculat │ │
│ │ │ │ │mai mic de 15 %. │ │
│ │ │ │ ├───────────────────────────────┼────────┤
│ │ │ │ │Nerespectarea cerinţelor de │ │
│ │ │ │ │bunăstare superioare pentru un │1b │
│ │Porci graşi │ │ │“procent de abatere” calculat │ │
│creşterea │29,14 euro / │ │ │cuprins între 15% până la 30%. │ │
│cu cel │UVM/ ciclu ├──────────────┼─────────────┼───────────────────────────────┼────────┤
│puţin 15% a│Animale de │ │ │Nerespectarea cerinţelor de │ │
│spaţiului │reproducţie -│ │ │bunăstare superioare pentru un │1c │
│alocat │femele │ │ │“procent de abatere” calculat │ │
│disponibil │(scroafe şi │ │ │cuprins între 30% până la 50%. │ │
│fiecărui │scrofiţe) │ │ ├───────────────────────────────┼────────┤
│animal │149,50 euro/ │ │ │Nerespectarea cerinţelor de │ │
│ │UVM/an │ │ │bunăstare superioare pentru un │2a │
│ │ │ │ │“procent de abatere” calculat │ │
│ │ │ │ │mai mare de 50%. │ │
│ │ ├──────────────┼─────────────┼───────────────────────────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │+ 1 │
│ │ │ │ │ │(faţă de│
│ │ │ │ │Prima reapariţie │anul │
│ │ │ │ │ │anterior│
│ │ │ │ │ │) │
│ │ │ │ ├───────────────────────────────┼────────┤
│ │ │ │ │Intenţie (neconformitate │7 │
│ │ │ │ │deliberată) │ │
│ │ │ │ ├───────────────────────────────┴────────┤
│ │ │ │ │Varianta 2 - Cazul în care beneficiarul │
│ │ │ │ │solicită subpachetul 2a fără subpachetul│
│ │ │ │ │3a, se vor verifica valorile │
│ │ │ │ │parametrilor de microclimat │
│ │ │ │ │(temperatură, umiditate şi viteza │
│ │ │ │ │curenţilor de aer) conform Ordinului │
│ │ │ │ │ANSVSA nr. 129/2017, înregistrate de │
│ │ │ │ │beneficiari în evidenţele fiecărei │
│ │ │ │ │exploataţii, respectiv: │
│ │ │ │ │-Pentru porci 30 kg - până la │
│ │ │ │ │abatorizare: temperatura 15-30°C, │
│ │ │ │ │umiditate relativă 55-75%, viteza │
│ │ │ │ │aerului pentru temperatura minimă │
│ │ │ │ │0,2-0,3 m/s, iar pentru temperatura │
│ │ │ │ │maximă 1 m/s; │
│ │ │ │ │-Pentru scroafe gestante, scroafe │
│ │ │ │ │lactante şi scrofîţe: temperatură │
│ │ │ │ │15-30°C umiditate relativă 55-85%, │
│ │ │ │ │viteza aerului pentru temperatura minimă│
│ │ │ │ │0,2-0,3 m/s, iar pentru temperatura │
│ │ │ │ │maximă 1 m/s. │
│ │ │ │ │şi pot fi aplicate sancţiuni în │
│ │ │ │ │următoarele situaţii: │
│ │ │ │ ├───────────────────────────────┬────────┤
│ │ │ │ │Beneficiarul prezintă registrul│ │
│ │ │ │ │de evidenţe pentru anul în │ │
│ │ │ │ │curs, dar acesta nu este │1a │
│ │ │ │ │completat pentru un interval │ │
│ │ │ │ │situat până la 10 zile inclusiv│ │
│ │ │ │ │din total an de angajament. │ │
│ │ │ │ ├───────────────────────────────┼────────┤
│ │ │ │ │Beneficiarul prezintă │ │
│ │ │ │ │evidenţele pentru anul în curs,│ │
│ │ │ │ │dar acestea nu sunt completate │ │
│ │ │ │ │pentru o perioadă cuprinsă │1b │
│ │ │ │ │între 11 zile şi până la 30 de │ │
│ │ │ │ │zile inclusiv din total an de │ │
│ │ │ │ │angajament. │ │
│ │ │ │ ├───────────────────────────────┼────────┤
│ │ │ │ │Beneficiarul prezintă │ │
│ │ │ │ │evidenţele pentru anul în curs,│ │
│ │ │ │ │dar acestea nu sunt completate │ │
│ │ │ │ │pentru o perioadă cuprinsă │2b │
│ │ │ │ │între 31 de zile şi până la 90 │ │
│ │ │ │ │de zile din total an de │ │
│ │ │ │ │angajament. │ │
│ │ │ │ ├───────────────────────────────┼────────┤
│ │ │ │ │Beneficiarul prezintă │ │
│ │ │ │ │evidenţele pentru anul în curs,│ │
│ │ │ │ │dar acestea nu sunt completate │ │
│ │ │ │ │pentru o perioadă cuprinsă │3 │
│ │ │ │ │între 91 de zile şi până la 180│ │
│ │ │ │ │de zile inclusiv din total an │ │
│ │ │ │ │de angajament. │ │
│ │ │ │ ├───────────────────────────────┼────────┤
│ │ │ │ │Beneficiarul nu prezintă │ │
│ │ │ │ │evidenţele pentru anul în curs │ │
│ │ │ │ │sau prezintă evidenţele dar │ │
│ │ │ │ │acestea nu sunt completate │4 │
│ │ │ │ │pentru o perioada mai mare de │ │
│ │ │ │ │180 de zile din total an de │ │
│ │ │ │ │angajament. │ │
│ │ │ │ ├───────────────────────────────┴────────┤
│ │ │ │ │Obs: prin necompletarea evidenţelor se │
│ │ │ │ │va înţelege, fie că lipsesc toate │
│ │ │ │ │înregistrările pentru perioada │
│ │ │ │ │respectivă, fie că în perioada │
│ │ │ │ │respectivă beneficiarul a completat doar│
│ │ │ │ │o parte din date, │
│ │ ├──────────────┼─────────────┼───────────────────────────────┬────────┤
│ │ │ │ │Beneficiarul prezintă registrul│ │
│ │ │ │ │de evidenţe pentru anul în │ │
│ │ │ │ │curs, dar acesta nu este │la │
│ │ │ │ │completat pentru un interval │ │
│ │ │ │ │situat până la 10 zile inclusiv│ │
│ │ │ │ │din total an de angajament. │ │
├───────────┼─────────────┤ │ ├───────────────────────────────┼────────┤
│ │ │ │ │Beneficiarul prezintă │ │
│ │ │ │ │evidenţele pentru anul în curs,│ │
│ │ │ │ │dar acestea nu sunt completate │ │
│ │ │ │ │pentru o perioadă cuprinsă │1b │
│ │ │ │ │între 11 zile şi până la 30 de │ │
│ │ │ │ │zile inclusiv din total an de │ │
│ │ │ │ │angajament. │ │
│ │ │2.3 Păstrarea │ ├───────────────────────────────┼────────┤
│ │ │evidenţelor │ │Beneficiarul prezintă │ │
│ │ │pentru a fi │Vizită pe │evidenţele pentru anul în curs,│ │
│ │ │prezentate │teren (în │dar acestea nu sunt completate │ │
│ │ │autorităţii de│cazul │pentru o perioadă cuprinsă │2b │
│ │ │control, │includerii în│între 31 de zile şi până la 90 │ │
│ │ │privind: │eşantion) │de zile inclusiv din total an │ │
│ │ │numărul maxim │Control │de angajament. │ │
│ │ │de animale │administrativ├───────────────────────────────┼────────┤
│ │ │distribuite pe│(verificare │Beneficiarul prezintă │ │
│ │ │suprafaţa │documente din│evidenţele pentru anul în curs,│ │
│ │ │respectivă şi │deconturile │dar acestea nu sunt completate │ │
│ │ │-numărul de │trimestriale/│pentru o perioadă cuprinsă │3 │
│ │ │animale │anuale) │între 91 de zile şi până la 180│ │
│ │ │introduse la │ │de zile inclusiv din total an │ │
│ │ │fiecare │ │de angajament. │ │
│ │ │repopulare. │ ├───────────────────────────────┼────────┤
│ │ │ │ │Beneficiarul nu prezintă │ │
│ │ │ │ │evidenţele pentru anul în curs │ │
│ │ │ │ │sau prezintă evidenţele dar │ │
│ │ │ │ │acestea nu sunt completate │4 │
│ │ │ │ │pentru o perioadă mai mare de │ │
│ │ │ │ │180 de zile din total an de │ │
│ │ │ │ │angajament. │ │
│ │ │ │ ├───────────────────────────────┴────────┤
│ │ │ │ │Obs: prin necompletarea evidenţelor se │
│ │ │ │ │va înţelege, fie că lipsesc toate │
│ │ │ │ │înregistrările pentru perioada │
│ │ │ │ │respectivă, fie că în perioada │
│ │ │ │ │respectivă beneficiarul a completat doar│
│ │ │ │ │o parte din date. │
└───────────┴─────────────┴──────────────┴─────────────┴────────────────────────────────────────┘


┌────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┬───────────────┬──────────┐
│ │ │Cerinţe │ │Condiţia de │ │ │
│ │ │specifice │ │aplicare a │Condiţia de │ │
│ │ │(standarde │ │sancţiunii - │aplicare a │ │
│ │Valoarea │superioare de│ │amploare - │sancţiunii │ │
│Subpachetul │plăţii │bunăstare) │Indicator │nerespectarea│- gravitate -în│Codul │
│3a) │compensatorii│definite │(modalitatea │cerinţei │funcţie de │sancţiunii│
│ │pe categorii │conform fişei│de control*) │superioare │importanţa │ │
│ │de animale │măsurii din │ │pentru un │consecinţelor │ │
│ │ │PNDR │ │procent de │nerespectării │ │
│ │ │2014-2020 │ │abatere │cerinţei │ │
│ │ │ │ │calculat │ │ │
├────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │gravitate mică │1a │
│ │ │ │ │procent de ├───────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │abatere <15 │gravitate medie│1b │
│ │ │ │ │%. ├───────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │gravitate mare │1c │
│ │ │ │ ├─────────────┼───────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │gravitate mică │1b │
│ │ │ │ │procent de ├───────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │abatere între│gravitate medie│1c │
│ │ │ │Vizită pe │15% şi 30% ├───────────────┼──────────┤
│ │ │ │teren (în │ │gravitate mare │2b │
│ │ │3.1.1. │cazul ├─────────────┼───────────────┼──────────┤
│ │ │Nivelul │includerii în│ │gravitate mică │1c │
│ │ │noxelor din │eşantion) │procent de ├───────────────┼──────────┤
│ │ │adăpost în │Control │abatere între│gravitate medie│2b │
│ │ │condiţii │administrativ│30% şi 50% ├───────────────┼──────────┤
│ │ │superioare de│(verificare │ │gravitate mare │3 │
│ │ │bunăstare: │documente din├─────────────┼───────────────┼──────────┤
│ │ │max. 10,5 mg/│deconturile │ │gravitate mică │3 │
│ │ │mc pulberi │trimestriale/│procent de ├───────────────┼──────────┤
│ │ │ │anuale) │abatere mai │gravitate medie│4 │
│ │ │ │ │mare de 50% ├───────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │gravitate mare │5 │
│ │ │ │ ├─────────────┼───────────────┼──────────┤
│ │3.1 Varianta │ │ │ │ │+1 (faţă │
│ │fără reducere│ │ │ │Reapariţie │de anul │
│ │a densităţii │ │ │ │ │anterior) │
│ │efectivului │ │ ├─────────────┼───────────────┼──────────┤
│ │Porci graşi │ │ │ │Intenţie │ │
│ │13,49 euro / │ │ │ │(neconformitate│7 │
│ │UVM/ ciclu │ │ │ │deliberată) │ │
│ │Animale de ├─────────────┼─────────────┼─────────────┴───────────────┼──────────┤
│ │reproducţie -│ │ │Beneficiarul nu prezintă 1 │ │
│ │femele │ │Vizită pe │buletin de analiză pe an │ │
│ │(scroafe şi │3.1.2 │teren (în │pentru monitorizarea de către│ │
│ │scrofiţe) │Prezentarea │cazul │o entitate independentă a │ │
│ │89,63 euro/ │unui buletin │includerii în│nivelului pulberilor, în │ │
│ │UVM/an │de analiză pe│eşantion) │cazul în care beneficiarul │ │
│ │3.2 Varianta │an în urma │Control │prezintă buletinul de │1a │
│ │cu reducerea │monitorizării│administrativ│analiză, dar nivelul │ │
│Reducerea │densităţii de│de către o │(verificare │pulberilor nu se încadrează │ │
│pulberilor │10% a │entitate │documente/ │în parametrii pentru │ │
│cu 30% faţă │efectivului │independentă │deconturile │respectarea condiţiilor │ │
│de nivelul │Porci graşi │ │trimestriale/│superioare de bunăstare, se │ │
│minim │13,09 euro / │ │anuale) │vor aplica sancţiunile de la │ │
│obligatoriu │UVM/ ciclu │ │ │punctul 3.1.1. │ │
│prin │Animale de ├─────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┼──────────┤
│menţinerea │reproducţie -│ │ │Beneficiarul prezintă │ │
│în limite │femele │ │ │registrul de evidenţe pentru │ │
│optime a │(scroafe şi │ │ │anul în curs, dar acesta nu │ │
│parametrilor│scrofiţe) │ │ │este completat pentru un │1a │
│de │86,94 euro/ │ │ │interval situat până la 10 │ │
│microclimat │UVM/an │ │ │zile inclusiv din anul │ │
│ │3.3 Varianta │ │ │respectiv. │ │
│ │cu reducerea │ │ ├─────────────────────────────┼──────────┤
│ │densităţii de│ │ │Beneficiarul prezintă │ │
│ │15% a │ │ │evidenţele pentru anul în │ │
│ │efectivului │ │ │curs, dar acestea nu sunt │ │
│ │Porci graşi │ │ │completate pentru o perioadă │1b │
│ │12,89 euro / │ │ │cuprinsă între 11 zile şi │ │
│ │UVM/ ciclu │3.2 Păstrarea│ │până la 30 de zile inclusiv │ │
│ │Animale de │pentru │ │din anul respectiv. │ │
│ │reproducţie -│control a │ ├─────────────────────────────┼──────────┤
│ │femele │evidenţelor │ │Beneficiarul prezintă │ │
│ │(scroafe şi │privind │Vizită pe │evidenţele pentru anul în │ │
│ │scrofiţe) │măsurătorile │teren (în │curs, dar acestea nu sunt │ │
│ │85,60 euro/ │efectuate │cazul │completate pentru o perioadă │2b │
│ │UVM/an │prin │includerii în│cuprinsă între 31 de zile şi │ │
│ │ │înregistrări │eşantion) │până la 90 de zile inclusiv │ │
│ │ │zilnice în │Control │din anul respectiv. │ │
│ │ │registu şi │administrativ├─────────────────────────────┼──────────┤
│ │ │păstrarea │(verificare │Beneficiarul prezintă │ │
│ │ │dovezilor │documente din│evidenţele pentru anul în │ │
│ │ │care să │deconturile │curs, dar acestea nu sunt │ │
│ │ │demonstreze │trimestriale/│completate pentru o perioadă │3 │
│ │ │că au fost │anuale) │cuprinsă între 91 de zile şi │ │
│ │ │atinse │ │până la 180 de zile inclusiv │ │
│ │ │condiţiile │ │din anul respectiv. │ │
│ │ │superioare de│ ├─────────────────────────────┼──────────┤
│ │ │bunăstare. │ │Beneficiarul nu prezintă │ │
│ │ │ │ │evidenţele pentru anul în │ │
│ │ │ │ │curs sau prezintă evidenţele │ │
│ │ │ │ │dar acestea nu sunt │4 │
│ │ │ │ │completate pentru o perioadă │ │
│ │ │ │ │mai mare de 180 de zile din │ │
│ │ │ │ │anul respectiv. │ │
│ │ │ │ ├─────────────────────────────┴──────────┤
│ │ │ │ │Obs: prin necompletarea evidenţelor se │
│ │ │ │ │va înţelege, fie că lipsesc toate │
│ │ │ │ │înregistrările pentru perioada │
│ │ │ │ │respectivă, fie că în perioada │
│ │ │ │ │respectivă beneficiarul a completat doar│
│ │ │ │ │o parte din date. │
└────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┴────────────────────────────────────────┘


┌─────────────┬─────────────┬───────────────┬─────────────┬─────────────┬───────────────┬──────────┐
│ │ │ │ │Condiţia de │ │ │
│ │ │Cerinţe │ │aplicare a │Condiţia de │ │
│ │ │specifice │ │sancţiunii - │aplicare a │ │
│ │Valoarea │(standarde │ │amploare - │sancţiunii - │ │
│Subpachetul │plăţii │superioare de │Indicator │nerespectarea│gravitate - în │Codul │
│4a) │compensatorii│bunăstare) │(modalitatea │cerinţei │funcţie de │sancţiunii│
│ │pe categorii │definite │de control*) │superioare │importanţa │ │
│ │de animale │conform fişei │ │pentru un │consecinţelor │ │
│ │ │măsurii din │ │procent de │nerespectării │ │
│ │ │PNDR 2014-2020 │ │abatere │cerinţei │ │
│ │ │ │ │calculat │ │ │
├─────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │gravitate mică │1a │
│ │ │ │ │procent de ├───────────────┼──────────┤
│ │ │4.1 Zona de │ │abatere <15 │gravitate medie│1b │
│ │ │odihnă │ │%. ├───────────────┼──────────┤
│ │ │(suprafaţa │ │ │gravitate mare │1c │
│ │ │utilă a boxei) │ ├─────────────┼───────────────┼──────────┤
│ │ │în condiţii │ │ │gravitate mică │1b │
│ │ │superioare de │ │procent de ├───────────────┼──────────┤
│ │ │bunăstare │ │abatere între│gravitate medie│1c │
│ │ │trebuie să fie │Vizită pe │15% şi 30% ├───────────────┼──────────┤
│ │ │uscată în │teren (în │ │gravitate mare │2b │
│ │ │permanenţă prin│cazul ├─────────────┼───────────────┼──────────┤
│ │ │utilizarea de │includerii în│procent de │gravitate mică │1c │
│ │ │materiale │eşantion) │abatere între├───────────────┼──────────┤
│ │ │absorbante │Control │30% şi 50% │gravitate medie│2b │
│ │ │corespunzătoare│administrativ├─────────────┼───────────────┼──────────┤
│ │ │pentru │(verificare │ │gravitate mare │3 │
│ │ │aşternut, la │documente din├─────────────┼───────────────┼──────────┤
│ │ │vizita pe │deconturile │ │gravitate mică │3 │
│ │ │teren. │trimestriale/│procent de ├───────────────┼──────────┤
│ │ │Materialele se │anuale) │abatere mai │gravitate medie│4 │
│ │ │aplică zilnic │ │mare de 50% ├───────────────┼──────────┤
│ │ │în primele │ │ │gravitate mare │5 │
│ │ │şapte zile de │ ├─────────────┼───────────────┼──────────┤
│ │ │la populare, │ │ │ │+1 (faţă │
│ │ │iar apoi se │ │ │Reapariţie │de anul │
│ │ │aplică de două │ │ │ │anterior) │
│ │ │ori /săptămână │ ├─────────────┼───────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │Intenţie │ │
│ │ │ │ │ │(neconformitate│7 │
│ │ │ │ │ │deliberată) │ │
│ │ ├───────────────┼─────────────┼─────────────┴───────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Beneficiarul prezintă │ │
│ │ │ │ │registrul de evidenţe pentru │ │
│ │Porci graşi │ │ │anul în curs, dar acesta nu │ │
│ │4,00 euro / │ │ │este completat pentru un │1a │
│ │UVM/ ciclu │ │ │interval situat până la 10 │ │
│Îmbunătăţirea│Animale de │ │ │zile inclusiv din total an de│ │
│condiţiilor │reproducţie -│ │ │angajament. │ │
│zonei de │femele │ │ ├─────────────────────────────┼──────────┤
│odihnă │(scroafe şi │ │ │Beneficiarul prezintă │ │
│ │scrofiţe) │ │ │evidenţele pentru anul în │ │
│ │23,36 euro/ │ │ │curs, dar acestea nu sunt │ │
│ │UVM/an │ │ │completate pentru o perioadă │1b │
│ │ │ │ │cuprinsă între 11 zile şi │ │
│ │ │ │ │până la 30 de zile inclusiv │ │
│ │ │4.2 Păstrarea │ │din total an de angajament. │ │
│ │ │pentru control │ ├─────────────────────────────┼──────────┤
│ │ │a evidenţelor │ │Beneficiarul prezintă │ │
│ │ │privind │Vizită pe │evidenţele pentru anul în │ │
│ │ │măsurătorile │teren (în │curs, dar acestea nu sunt │ │
│ │ │efectuate prin │cazul │completate pentru o perioadă │2b │
│ │ │înregistrări │includerii în│cuprinsă între 31 zile şi │ │
│ │ │zilnice în │eşantion) │până la 90 de zile inclusiv │ │
│ │ │registru şi │Control │din total an de angajament. │ │
│ │ │păstrarea │administrativ├─────────────────────────────┼──────────┤
│ │ │dovezilor care │(verificare │Beneficiarul prezintă │ │
│ │ │să demonstreze │documente din│evidenţele pentru anul în │ │
│ │ │că au fost │deconturile │curs, dar acestea nu sunt │ │
│ │ │atinse │trimestriale/│completate pentru o perioadă │3 │
│ │ │condiţiile │anuale) │cuprinsă între 91 zile şi │ │
│ │ │superioare de │ │până la 180 de zile inclusiv │ │
│ │ │bunăstare. │ │din total an de angajament. │ │
│ │ │ │ ├─────────────────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Beneficiarul nu prezintă │ │
│ │ │ │ │evidenţele pentru anul în │ │
│ │ │ │ │curs sau prezintă evidenţele,│ │
│ │ │ │ │dar acestea nu sunt │4 │
│ │ │ │ │completate pentru o perioadă │ │
│ │ │ │ │mai mare de 180 de zile din │ │
│ │ │ │ │total an de angajament. │ │
│ │ │ │ ├─────────────────────────────┴──────────┤
│ │ │ │ │Obs: prin necompletarea evidenţelor se │
│ │ │ │ │va înţelege, fie că lipsesc toate │
│ │ │ │ │înregistrările pentru perioada │
│ │ │ │ │respectivă, fie că în perioada │
│ │ │ │ │respectivă beneficiarul a completat doar│
│ │ │ │ │o parte din date. │
└─────────────┴─────────────┴───────────────┴─────────────┴────────────────────────────────────────┘

        *Modalitatea de control este detaliată în procedurile de lucru ale APIA/ANSVSA /AFIR.
        Plăţile acordate în cadrul subpachetului 1a) nu se pot cumula cu cele acordate în cadrul subpachetului 2a). Orice alte combinaţii sunt posibile, plăţile acordate în cadrul celorlalte subpachete putându-se cumula. Angajamentele se aplică numai în combinaţie de minimum 2 subpachete.

    C) Sancţiuni pentru depunerea cu întârziere a cererii de plată / decontului justificativ sau pentru nedepunerea decontului justificativ
    - Cererile de plată aferente Măsurii 14 se depun pentru anul 2021 fără penalizări în perioada 08 februarie- 21 februarie.
    – Cererile depuse după data-limită de depunere (data de 21 februarie a anului de angajament pentru care a fost depusă cererea), sunt admisibile în intervalul de 25 de zile calendaristice cu penalizare (întârzierea determină o reducere de 1% pe zi lucrătoare a sumelor la care ar fi avut dreptul beneficiarul în cazul în care cererea ar fi fost depusă până la termenul limită stabilit de regulament). În cazul în care întârzierea depăşeşte 25 de zile calendaristice, cererea de plată este considerată inadmisibilă, iar beneficiarului nu i se acordă niciun sprijin.
    – Cererile de plată depuse în afara perioadelor de depunere stabilite de statul membru nu vor fi luate în considerare pentru plată.
    – Modificările la o cerere de plată pot fi acceptate doar până în ultima dată posibilă de depunere întârziată a cererilor, respectiv până în data de 18 martie (inclusiv) a anului de cerere respectiv, nefiind admisibile după această dată. Depunerea unei modificări pentru cererea de plată după data-limită de depunere a cererii (21 februarie,), dar până la data de depunere întârziată, presupune aplicarea unei sancţiuni de 1% pe zi lucrătoare la sumele cuvenite. Modificările depuse după data de depunere întârziată (18 martie) nu sunt admise la plată.
    – În cazul existenţei mai multor formulare de modificare depuse în intervalul cu penalizări, pentru calculul penalizărilor de întârziere se ia în considerare ultimul formular depus. Dacă există formular depus după ultima data de depunere cu întârziere, acesta este inadmisibil, deci în calculul penalizărilor de întârziere se ia în considerare penultimul formular depus.
    – Deconturile justificative trebuie depuse în perioadele stipulate în Ghidul solicitantului pentru Măsura 14 - Bunăstarea animalelor-pachet a) - Plăţi în favoarea bunăstării porcinelor, ediţia a IV -a;
    – Deconturile justificative/documentele justificative depuse în afara perioadelor legale de depunere nu se vor lua în considerare la plată pentru trimestrul/anul respectiv, dar se verifică respectarea condiţiilor superioare de bunăstare. Se exceptează cazurile în care nu au existat livrări în trimestrul respectiv, iar documentele justificative au fost depuse în altă perioadă.
    Depunerea cu întârziere a cererii de plată/deconturilor justificative/documentelor justificative nu este sancţionată în cazurile de forţă majoră şi în circumstanţe excepţionale, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.
        Se exceptează, de asemenea, cazurile în care ferma nu a fost populată o anumită perioadă din anul de angajament, iar solicitantul a anunţat APIA în termen de 10 zile de la întreruperea activităţii, a prezentat documente care justifică motivele nepopulării şi a anunţat şi ANSVSA de această situaţie. Pe parcursul unui an de angajament trebuie să existe obligatoriu o perioadă de activitate de producţie şi reproducţie minimă. Perioada de activitate de producţie minimă pentru categoria porc gras reprezintă un ciclu de producţie, iar pentru scroafe şi scrofiţe perioada de activitate de reproducţie minimă reprezintă cel puţin perioada cuprinsă de la montă la fătare. Perioadele de activitate minimă includ obligatoriu şi livrări, după caz (pentru porc gras).
        Nedesfăşurarea activităţilor de creştere şi/sau reproducţie a porcilor cel puţin pe perioada minimă de activitate de producţie şi/sau reproducţie pe parcursul anului de angajament (inclusiv livrări pentru porc gras) duce la excluderea de la plată pentru anul respectiv, cu excepţia cazurilor de forţă majoră/circumstanţe excepţionale invocate conform legislaţiei în vigoare şi reglementărilor procedurale specifice de implementare a PNDR.
        În cazul prezentării de cereri de plată/deconturi justificative/documente justificative incomplete se vor solicita documentele lipsă. În situaţia în care, în urma notificării de clarificare, nu se vor prezenta documentele solicitate se va proceda astfel:
    - În cazul neprezentării registrelor obligatorii sau a celorlalte documente pentru care sau prevăzut sancţiuni la punctul B, se vor aplica sancţiunile de la acest punct;
    – În cazul neprezentării documentelor solicitate, altele decât cele sus-menţionate, se vor elimina parţial/total de la plată efectivele pentru trimestrul/anul respectiv subpachetul/le pentru care nu s-au prezentat documentele.

        În situaţia în care un beneficiar nu a depus decontul justificativ, nu se vor lua în considerare la plată efectivele pentru trimestrul/anul respectiv. Se exceptează cazurile în care ferma nu a fost populată o anumită perioadă din anul de angajament, iar solicitantul a anunţat APIA în termen de 10 zile de la data întreruperii activităţii în exploataţie şi a prezentat documente care justifică motivele nepopulării. De asemenea, beneficiarul trebuie să notifice ANSVSA de această situaţie.
        Nedepunerea cererilor de plată/deconturilor justificative/documentelor justificative nu este sancţionată în cazurile de forţă majoră şi în circumstanţe excepţionale, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare şi reglementărilor procedurale specifice de implementare a PNDR.
        Retragerea cererii de plată
        O cerere de plată poate fi retrasă total sau parţial în orice moment, în urma unei solicitări scrise, cu excepţia cazului în care beneficiarul a fost înştiinţat cu privire la neconformităţile pe care le conţine cererea de plată sau a fost înştiinţat cu privire la intenţia agenţiei de a întreprinde un control la faţa locului. Dacă în urma acestui control au fost constatate neconformităţi, beneficiarul nu mai poate retrage părţile din cererea de plată la care se referă aceste neconformităţi. Dacă în urma controlului realizat nu se identifică neconformităţi, beneficiarul poate retrage cererea de plată. În perioada dintre înştiinţarea beneficiarului cu privire la efectuarea controlului pe teren şi stabilirea concluziei finale ca urmare a controlului pe teren, beneficiarul nu îşi poate retrage cererea de plată.
        În cazul retragerii parţiale (un subpachet, o categorie sau o exploataţie), se va închide angajamentul anual asumat prin depunerea cererii de plată (anuală) pentru categoria/exploataţia respectivă. Se poate retrage un subpachet numai dacă rămân alte două subpachete solicitate.
        În urma retragerilor efectuate, beneficiarul revine la situaţia în care se afla înainte de a depune cererea de plată sau partea respectivă din cererea de plată.
        Creare de condiţii artificiale şi constatarea fraudei
        În cazul în care se constată crearea de condiţii artificiale, beneficiarului nu i se va acorda niciun sprijin în anul de cerere respectiv pentru exploataţia/categoria/subpachetul pentru care s-a constatat crearea de condiţii artificiale. Dacă se constată crearea de condiţii artificiale care afectează cererea de plată din anul respectiv ulterior efectuării plăţilor, atunci se vor recupera sumele plătite pentru cererea de plată. În funcţie de constatările privind crearea de condiţii artificiale beneficiarul poate să depună sau nu o nouă cerere de plată în anul următor pentru exploataţia/categoria/subpachetul pentru care s-a constatat crearea de condiţii artificiale.
        În cazul în care se constatată existenţa fraudei (de către organismele abilitate), angajamentul se închide, cererea de plată va fi exclusă de la plată pe anul respectiv şi se vor recupera toate sumele acordate pentru anul afectat de existenţa fraudei, dacă e cazul. În plus, cererea de plată pentru anul următor va fi exclusă de la plată.

    D) Sancţiuni pentru nerespectarea ecocondiţionalităţii
        Beneficiarii care solicită plăţi pentru angajamente privind bunăstarea animalelor au obligaţia de a respecta pe suprafaţa întregii ferme normele de ecocondiţionalitate aprobate prin Ordinul MADR/MMAP/ANSVSA nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiţionalitatea în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, cu modificările ulterioare.
        În cazul în care se constată nerespectarea de către fermieri a normelor de ecocondiţionalitate, se vor aplica sancţiuni administrative în conformitate cu Sistemul de sancţiuni pentru nerespectarea normelor de ecocondiţionalitate aprobat prin ordinul comun menţionat.

    E) Sancţiuni suplimentare
    Sumele rezultate din sancţiunile prevăzute la pct. A - Sancţiuni administrative privind animalele declarate - lit. e) se recuperează în conformitate cu prevederile art. 28 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 908/2014 al Comisiei din 6 august 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte agenţiile de plăţi şi alte organisme, gestiunea financiară, verificarea conturilor, normele referitoare la controale, valorile mobiliare şi transparenţa, respectiv statele membre compensează orice creanţă restantă a unui beneficiar stabilită în conformitate cu dreptul naţional, din orice plăţi viitoare care urmează a fi efectuate de agenţia de plăţi responsabilă cu recuperarea creanţei de la respectivul beneficiar. Dacă sumele respective nu pot fi reţinute în totalitate în cei trei ani calendaristici care urmează anului calendaristic al constatării, în conformitate cu prevederile articolului 31 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 640/2014, soldul se anulează.    ANEXA 2

                SISTEMUL DE SANCŢIUNI pentru măsura 14 "Bunăstarea animalelor"- pachetul
    b) Plăţi în favoarea bunăstării păsărilor
        Sistemul de sancţiuni se aplică cererilor de plată depuse de beneficiarii Măsurii 14 "Bunăstarea animalelor" - pachetul b) Plăţi în favoarea bunăstării păsărilor depuse de beneficiarii măsurii şi se stabileşte ţinându-se cont de următoarele aspecte ale neconformităţilor constatate:
    - Neglijenţa - presupune aplicarea unei reduceri din suma totală calculată fără penalităţi, chiar dacă acestuia i-au fost stabilite/ nu i-au fost stabilite alte sancţiuni, în cazul în care nerespectarea s-a datorat acţiunii neintenţionate a beneficiarului;
    – Neconformitate reprezintă, în cazul criteriilor de eligibilitate, al angajamentelor sau al altor obligaţii legate de condiţiile de acordare a ajutorului sau sprijinului, orice nerespectare a acelor criterii de eligibilitate, angajamente sau alte obligaţii;
    – Reapariţia depinde de identificarea anterioară a unor neconformităţi similare în ultimii patru ani sau în cursul întregii perioade de programare 2014-2020 în cazul aceluiaşi beneficiar (exploataţie) şi al aceleiaşi măsuri sau al aceluiaşi tip de operaţiune sau, pentru perioada de programare 2007-2013, în cazul unei măsuri similare (măsura 14 - respectiv prin tranziţie Măsura 215).
    – Amploarea unei neconformităţi (extinderea) - presupune cazul de nerespectare care este determinat luându-se în calcul, în special, efectul acesteia asupra operaţiunii în ansamblu;
    – Gravitatea unei neconformităţi - presupune cazul de nerespectare care depinde în special de importanţa consecinţelor acestuia, având în vedere obiectivele urmărite prin angajamentele sau obligaţiile care nu au fost respectate;
    – Durata - presupune cazul de nerespectare care depinde în special pe perioada de timp în care se manifestă efectele acestuia
    – Intenţia (neconformitatea deliberată) - presupune prevederea de către beneficiar a rezultatului faptei sale în condiţiile în care fie urmăreşte producerea lui prin intermediul faptei, fie, deşi nu îl urmăreşte, acceptă posibilitatea producerii acestui rezultat. Aceste cazuri se pot referi dar nu sunt limitate la: inducerea în eroare cu bună-ştiinţă a autorităţilor cu atribuţii în verificarea documentelor justificative, furnizarea de date sau documente false şi orice altă încercare de fraudă comisă în scopul obţinerii unor plăţi din fonduri europene nerambursabile. A doua reapariţie a unei neconformităţi similare (în condiţiile definiţiei de mai sus) este considerată intenţie (neconformitate deliberată). Prevederea se aplică doar la cerinţele specifice, nu şi la sancţiunile administrative în ceea ce priveşte animalele declarate şi numai în cazul în care procentul rezultat din raportul dintre efectivul afectat de neconformitatea care a generat a doua reapariţie şi efectivul declarat conform documentelor este mai mare de 10%. În cazul în care acest raport nu depăşeşte 10%, se tratează ca reapariţie.

        Definiţii:
        Efectiv estimat - efectivul de animale estimat de beneficiar în cererea de plată anuală pentru fiecare exploataţie cu autorizaţie sanitară-veterinară, pe cele patru categorii, pe perioada unui an de angajament, respectiv efectivul necesar planificării alocărilor financiare anuale.
        Efectiv declarat (solicitat) reprezintă efectivul conform documentelor înscris în deconturile trimestriale/decontul anual, efectiv livrat/ efectiv mediu realizat pentru fiecare exploataţie cu autorizaţie sanitară-veterinară, pe cele patru categorii, pe perioada unui an de angajament (EFS=EFSP1+EFSP2+EFSP3+EFSP4)
        Efectivul declarat (solicitat) nu poate depăşi capacitatea maximă a spaţiilor de creştere înmulţită cu nr. de serii declarate dintr-un an, conform tehnologiei de creştere a păsărilor. În cazul în care Efectivul declarat (solicitat) este mai mare decât capacitatea maximă a spaţiilor de cazare înmulţită cu numărul de serii declarate într-un an, se va lua în considerare la calculul sancţiunilor/plăţii valoarea minimă dintre cele două.
        Efectivul anual eligibil la plată reprezintă baza de calcul pentru stabilirea sumei de plată fără penalizări (valoare fără reduceri/sancţiuni) exprimată în euro/lei. Suma eligibilă la plata finală, exprimată în euro/lei, se stabileşte după aplicarea tuturor reducerilor şi sancţiunilor (dacă este cazul).
    Efectivul anual eligibil la plată reprezintă pentru categoria pui carne/pui curcă suma efectivelor eligibile la plată (EEP) determinate din deconturile trimestriale pentru fiecare exploataţie cu autorizaţie sanitară-veterinară pe perioada unui an de angajament (EEP1+ EEP2+ EEP3+ EEP4), iar pentru categoria găini ouătoare/ găini de reproducţie rase grele este efectivul eligibil la plată determinat din decontul anual pentru fiecare exploataţie cu autorizaţie sanitară-veterinară. În cazul în care efectivul eligibil la plată determinat din decontul trimestrial pentru categoria pui carne/pui curcă, respectiv decontul anual pentru categoria găini ouătoare/ găini de reproducţie rase grele este mai mare decât efectivul solicitat în decontul respectiv, se va lua în considerare valoarea minimă dintre cele două.

        Etapele calculului efectivelor anual eligibile la plată:
        Determinarea Efectivelor declarate conform documentelor (nr. capete):
        Efective declarate conform documentelor = Efective declarate conform documentelor din P1+ Efective declarate conform documentelor din P2 + Efective declarate conform documentelor din P3+ Efective declarate conform documentelor din P4/ efectiv mediu anual declarat
        Unde: P1, P2, P3, P4 = perioada 1, perioada 2, perioada 3, perioada 4 - perioade trimestriale aferente deconturilor justificative.

        Determinarea Efectivului eligibil (nr. capete):
        Efectivului eligibil reprezintă efectivul declarat conform documentelor, efectiv livrat şi/sau efectiv mediu din care s-au scăzut efectivele neeligibile dar înainte de scăderea efectivelor afectate de nerespectarea condiţiilor minime (efectivele pentru care în urma controalelor administrative sau pe teren s-au constatat neconformităţi privind respectarea condiţiilor minime - baseline -) pentru fiecare decont trimestrial/anual în parte.
        Efectiv eligibil = efectiv declarat conform documentelor - efectiv neeligibil În categoriile de păsări neeligibile se încadrează:
        ● păsările care nu au intrat în categorie (ex. pui zburaţi, tineret de înlocuire, cocoşi de reproducţie, etc.),
        ● păsările care nu au stat în exploataţie perioada minimă de eligibilitate a ciclului de producţie,
        ● păsările reformă, cele sacrificate de necesitate şi mortalităţile,
        ● numărul de păsări care depăşeşte capacitatea maximă anuală a exploataţiei, inclusiv răririle (necesare pentru asigurarea densităţii pe întreaga perioadă a ciclului de producţie).

        Notă*
        Având în vedere faptul că anumite categorii de păsări (păsările reformă, cele sacrificate din necesitate, mortalităţile) sunt încadrate conform fişei măsurii la efective neeligibile, dar sunt considerate şi ieşiri în fişa de urmărire a activităţii, fiind luate în calcul la determinarea efectivului mediu, se va urmări ca efectivul categoriilor respective să nu fie cuantificat de două ori în cadrul etapei de determinare a efectivului eligibil la plată. În asemenea cazuri efectivele respective vor fi eliminate o singură dată şi anume la determinarea efectivului mediu.

        Notă**
        Efectivele de pui livrate care depăşesc numărul maxim de cicluri eligibile pe an de angajament (6,5 cicluri/an pentru categoria pui carne şi 3,7 cicluri/an pentru categoria pui de curcă) şi sunt crescute în condiţii superioare de bunăstare, nu beneficiază de plată compensatorie şi nu generează sancţiuni.


        Determinarea efectivelor anual eligibile la plată (nr. capete) (calculate pe exploataţie, pe subpachet şi pe categorii):
        Efectiv anual eligibil la plată = Efectiv livrat eligibil - Efectivul afectat anual determinat de nerespectarea condiţiilor minime.

        Determinarea Efectivului afectat anual determinat de nerespectarea condiţiilor minime (nr. capete):
        Efectiv afectat anual determinat de nerespectarea condiţiilor minime = Efectiv livrat eligibil xA condiţii minime(%)
        Unde:
        A condiţii minime (%) - "procentul de abatere" privind nerespectarea condiţiilor minime de bunăstare:


        Determinarea procentului de abatere A condiţii minime (%):
        A condiţii minime(%):= efectiv afectat anual care nu respectă condiţiile minime / (efectiv realizat - efectiv afectat anual care nu respectă condiţiile minime) *100 (în cazul în care rezultatul este mai mare de 100% se va calcula cu 100%)
        Efectiv realizat = Stoc iniţial la început an + intrări total an - mortalităţi total an
        Efectiv afectat anual care nu respectă condiţiile minime (număr capete) = efectiv afectat care nu respectă condiţiile minime în P1 + efectiv afectat care nu respectă condiţiile minime în P2+ efectiv afectat care nu respectă condiţiile minime în P3 + efectiv afectat care nu respectă condiţiile minime în P4 + efectivul afectat care nu respectă condiţiile minime rezultat în urma vizitei la faţa locului (dacă este cazul) + efectivul afectat care nu respectă condiţiile minime rezultat în urma verificărilor efectuate pentru beneficiarii incluşi în eşantionul de supraveghere a funcţiei delegate (dacă este cazul).
        Observaţie: eliminarea efectivelor care nu respectă condiţiile minime de bunăstare (conform formulei de mai sus) se va face înainte de aplicarea sancţiunilor administrative în ceea ce priveşte animalele declarate.

        Determinarea procentului de abatere privind nerespectarea condiţiilor superioare de bunăstare A condiţii superioare(%):
        A condiţii superioare(%) = efectiv afectat care nu respectă condiţiile superioare / (efectiv realizat - efectiv afectat care nu respectă condiţiile superioare - efectiv afectat care nu respectă condiţiile minime) *100 (în cazul în care rezultatul este mai mare de 100% se va calcula cu 100%)
        Efectiv afectat anual care nu respectă condiţiile superioare = efectiv afectat care nu respectă condiţiile superioare în P1 + efectiv afectat care nu respectă condiţiile superioare în P2+ efectiv afectat condiţiile superioare în P3 + efectiv afectat care nu respectă condiţiile superioare în P4+ efectiv afectat care nu respectă condiţiile superioare rezultat în urma vizitei la faţa locului (dacă este cazul) + efectiv afectat care nu respectă condiţiile superioare rezultat în urma verificărilor efectuate pentru beneficiarii incluşi în eşantionul de supraveghere a funcţiei delegate (dacă este cazul).
        Atenţie! Se va urmări să nu se dubleze numărul de capete afectate. Astfel, dacă într-una din etapele de verificare - controlul administrativ, controlul ANSVSA sau controlul AFIR pentru supravegherea funcţiei delegate - se constată că un efectiv nu respectă cerinţele de bunăstare (minime sau superioare), nu va fi cuantificat de două ori dacă pentru acelaşi efectiv se constată nerespectarea cerinţelor şi în cadrul altei etape pe verificare.    Ordinea aplicării sancţiunilor; Calculul sancţiunilor.
        Calcularea sancţiunilor se realizează pe fiecare exploataţie, în cadrul exploataţiei pe fiecare subpachet şi în cadrul subpachetului pe fiecare categorie de păsări.
        Există 5 categorii de sancţiuni, care se aplică în următoarea ordine, prin calcularea din suma rămasă, după etapa anterioară de calculare:

┌──────────────────────────────────────┐
│A. Sancţiuni administrative în ceea ce│
│priveşte animalele declarate; │
├──────────────────────────────────────┤
│B. Sancţiuni pentru nerespectarea │
│condiţiilor de eligibilitate, │
│standardelor de bază şi superioare; │
├──────────────────────────────────────┤
│C. Sancţiuni pentru depunerea cu │
│întârziere a cererii de plată │
│decontului justificativ sau pentru │
│nedepunerea decontului justificativ; │
├──────────────────────────────────────┤
│D. Sancţiuni pentru nerespectarea │
│ecocondiţionalităţii; │
├──────────────────────────────────────┤
│E. Sancţiuni suplimentare. │
└──────────────────────────────────────┘


        Beneficiarul nu va fi sancţionat în cazurile de forţă majoră şi circumstanţe excepţionale dacă a prezentat documente justificative în acest sens, conform legislaţiei în vigoare şi reglementărilor procedurale specifice de implementare a PNDR*1.
        *1 Exemplificativ şi fără a se opri la acestea, următoarele documente se consideră documente justificative în cazul apariţiei forţei majore/circumstanţei excepţionale datorate gripei aviare sau unei pandemii:
        ● Actul sanitar veterinar de declarare a focarului de boală
        ● Raport de notificare internă a bolii - suspiciune/confirmare, emisă de ANSVSA
        ● Buletin de analiză
        ● Notificarea de suspiciune a beneficiarului către ANSVSA
        ● Decizie de confirmare a focarului de gripă aviară emisă de ANSVSA
        ● Decizie de ucidere în caz de suspiciune/confirmare de gripă aviară
        ● Fişa de intervenţie incinerare
        ● Alte documente din care să reiasă cazul de forţă majoră/circumstanţă excepţională -gripa aviară sau pandemie reglementate prin procedurile de implementare specifice.


        Dacă un beneficiar nu şi-a putut îndeplini angajamentul din cauza unui caz de forţă majoră sau a unor circumstanţe excepţionale, plata respectivă trebuie să fie retrasă proporţional pentru anii în care s-au manifestat cazul de forţă majoră sau circumstanţele excepţionale. Retragerea vizează doar părţile din angajament pentru care nu au fost suportate costuri suplimentare sau nu s-au înregistrat pierderi de venit înaintea manifestării cazului de forţă majoră sau a circumstanţelor excepţionale. Nu se aplică nicio retragere în legătură cu criteriile de eligibilitate şi cu alte obligaţii şi nu se aplică nicio sancţiune administrativă.
        Prin forţă majoră se înţelege acel eveniment imprevizibil şi imposibil de înlăturat, independent de voinţa omului, intervenit pe durata angajamentului, care împiedică executarea lui şi care exonerează de răspundere partea care o invocă.
        Următoarele situaţii sunt considerate cazuri de forţa majoră sau circumstanţe excepţionale:
    a) decesul beneficiarului;
    b) incapacitatea profesională de lungă durată a solicitantului;
    c) o catastrofă naturală gravă care afectează foarte mult suprafeţele agricole ale exploataţiei;
    d) distrugerea accidentală a clădirilor destinate creşterii păsărilor, aflate în exploataţie;
    e) o epizootie care afectează parţial sau integral şeptelul, efectivul de păsări sau familii de albine ale solicitantului.
    f) exproprierea unei părţi importante a exploataţiei, în cazul în care această expropiere nu era previzibilă la data subscrierii la respectivul angajament;
    g) o situaţie epidemiologică internaţională, declarată pandemie de către Organizaţia Mondială a Sănătăţii incidentă şi pe teritoriul României reglementată în condiţiile stabilite prin legislaţia naţională şi reglementările procedurale specifice de implementare a PNDR;

        Fără a aduce atingere circumstanţelor concrete, care trebuie examinate în fiecare caz în parte, se pot recunoaşte, în special, următoarele circumstanţe naturale:
    (a) moartea unui animal ca urmare a unei boli;
    (b) moartea unui animal ca urmare a unui accident pentru care beneficiarul nu poate fi considerat responsabil.

        Diminuarea efectivului anual eligibil la plată ca efect al forţei majore sau circumstanţelor excepţionale/naturale nu va fi luată în considerare la calculul sancţiunilor administrative în ceea ce priveşte animalele declarate.
        Nu se aplică sancţiuni administrative în ceea ce priveşte partea cererii de plată în legătură cu care beneficiarul informează în scris autoritatea competentă că cererea de plată este incorectă sau a devenit incorectă după depunere, cu condiţia ca beneficiarul să nu fi fost informat cu privire la intenţia autorităţii competente de a efectua un control la faţa locului şi ca autoritatea să nu fi informat deja beneficiarul în legatură cu eventualele neconformităţi din cererea de plată. Pe baza informaţiilor furnizate de beneficiar, cererea de plată este modificată astfel încât să reflecte situaţia reală.
        În cazul în care beneficiarul care a depus cererea de plată şi a fost selectat pentru controlul pe teren nu permite inspectarea fermei de către reprezentanţii organismelor abilitate, se consideră că acesta nu a respectat angajamentul. În acest caz beneficiarului nu i se va acorda nicio plată pentru măsura respectivă pentru anul în curs.
    A) Sancţiuni administrative în ceea ce priveşte animalele declarate
        În cazul speciilor cu ciclu scurt de producţie (păsări), statele membre pot decide să stabilească un număr de animale diferit de pragul de trei animale prevăzut în regulamentele europene în vigoare de la care să se aplice sancţiuni administrative. La stabilirea pragului România a luat în considerare un prag echivalent, în esenţă, cu pragul menţionat de regulament, în funcţie de unităţile de vită mare, adaptat speciilor cu ciclu scurt de producţie, precum şi în funcţie de dimensiunea fermelor din România. Astfel:

┌───────────┬───────────┬────────────┬───────────────────┐
│ │ │ │Propunerea în │
│ │coeficienţi│3UVM │funcţie de │
│ │ │ │dimensiunea │
│categorie │ │ │fermelor │
│ ├─────┬─────┼─────┬──────┼──────┬──────┬─────┤
│ │UVM/ │serii│cap/ │cap/an│raport│PRAG │PRAG │
│ │cap │/an │serie│ │RO:UE │(cap.)│(UVM)│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│ │ │ │(4)= │(5)= │ │(7)= │(8)= │
│(1) │(2) │(3) │3 UVM│(3)* │(6) │(5)* │(7) │
│ │ │ │/(2) │(4) │ │(6) │*(2) │
├───────────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│pui carne │0,03 │6,5 │100 │650,00│ │14.300│429 │
├───────────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ ├──────┼─────┤
│pui curcă │0,03 │3,7 │100 │370,00│ │8.140 │244 │
├───────────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ ├──────┼─────┤
│găini │0,014│1 │214 │214,29│22 │4.714 │66 │
│ouătoare │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ ├──────┼─────┤
│găini │0,014│1 │214 │214,29│ │4.714 │66 │
│reproducţie│ │ │ │ │ │ │ │
└───────────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┴──────┴─────┘


        Sancţiunile administrative în ceea ce priveşte animalele declarate se calculează pe baza Efectivului declarat (solicitat) anual din decontul/deconturile justificative (echivalent UVM) şi a efectivului anual eligibil la plată (echivalent UVM) pentru fiecare exploataţie, în cadrul exploataţiei pentru fiecare subpachet şi în cadrul subpachetului pentru fiecare categorie de păsări şi este egal cu suma efectivelor eligibile la plată din fiecare decont după formula:
        "procentajul stabilit" = (efectivul declarat (solicitat) - efectivul anual eligibil la plată)/ efectivul anual eligibil la plată x 100

        Dacă efectivul declarat (solicitat) în deconturile justificative/decontul anual (echivalent UVM) este mai mic decât efectivul anual eligibil la plată (echivalent UVM) nu se aplică nici o sancţiune, iar valoarea sprijinului este calculată la efectivul declarat anual (solicitat) în deconturile justificative, dar nu mai mult de capacitatea fermei * nr. de serii din anul de angajament (echivalent UVM).
        Dacă efectivul declarat (solicitat) anual în deconturile justificative (echivalent UVM) este mai mare decât efectivul anual eligibil la plată (echivalent UVM), se aplică sancţiuni administrative.
        Sancţiunile aplicate în funcţie de intervalele de procentaj stabilit sunt următoarele:
    a) În cazul în care neconformităţile vizează un număr de animale mai mic sau egal cu pragul stabilit (echivalent UVM), iar efectivul de animale declarat (solicitat) (echivalent UVM) în decontul/deconturile anual/e depăşeşte efectivul de animale anual eligibil la plată (echivalent UVM), valoarea sprijinului acordat se reduce cu un procentaj stabilit ca raport dintre efectivul de animale declarat (solicitat) (echivalent UVM) în decontul/deconturile anual/e pentru care s-au constatat neconformităţi (diferenţa dintre efectivul declarat (solicitat) (echivalent UVM) şi efectivul de animale anual eligibil la plată (echivalent UVM)) şi efectivul de animale anual eligibil la plată (echivalent UVM), numit în continuare "procentaj stabilit".
    b) În cazul în care neconformităţile se referă la un număr de animale ce depăşeşte pragul stabilit (echivalent UVM), valoarea sprijinului la care are dreptul beneficiarul se va reduce cu "procentajul stabilit", dacă acest procentaj nu depăşeşte 10% (inclusiv).
    c) În cazul în care neconformităţile se referă la un număr de animale ce depăşeşte pragul stabilit (echivalent UVM), valoarea sprijinului la care are dreptul beneficiarul se va reduce cu de două ori "procentajul stabilit" dacă acest procentaj este mai mare de 10%, dar maximum 20% (inclusiv).
    d) În cazul în care neconformităţile se referă la un număr de animale ce depăşeşte pragul stabilit (echivalent UVM) şi dacă "procentajul stabilit" depăşeşte 20%, nu se acordă beneficiarului sprijinul pentru anul în cauză.
    e) În cazul în care neconformităţile se referă la un număr de animale ce depăşeşte pragul stabilit (echivalent UVM) şi dacă "procentajul stabilit" depăşeşte 50%, nu se acordă beneficiarului sprijin pentru anul în cauză. Mai mult, beneficiarul este supus unei sancţiuni suplimentare în valoare egală cu cea care corespunde diferenţei dintre efectivul declarat (solicitat) (echivalent UVM) şi efectivul de animale anual eligibil la plată (echivalent UVM). Dacă suma respectivă nu poate fi reţinută în totalitate în cei trei ani calendaristici care urmează anului calendaristic al constatării, soldul se anulează.

     La calculul sancţiunilor administrative în ceea ce priveşte numărul animalelor declarate se va lua în considerare întregul efectiv anual eligibil la plată (UVM), pentru categoriile eligibile şi subpachetele pentru care s-au solicitat plăţi, fără a se lua în considerare neregulile privind respectarea condiţiilor superioare de bunăstare. Pentru acestea se vor aplica sancţiunile prevăzute la punctul B.

    B) Sancţiuni pentru nerespectarea condiţiilor de eligibilitate, standardelor de bază şi superioare

┌──────────┬───────────────────────────┐
│Codul │Tipul sancţiunii │
│sancţiunii│ │
├──────────┼───────────────────────────┤
│ │Se aplică o sancţiune de 2%│
│1a │din valoarea sprijinului pe│
│ │subpachet pe anul respectiv│
│ │de angajament. │
├──────────┼───────────────────────────┤
│ │Se aplică o sancţiune de 5%│
│1b │din valoarea sprijinului pe│
│ │subpachet pe anul respectiv│
│ │de angajament. │
├──────────┼───────────────────────────┤
│ │Se aplică o sancţiune de │
│ │10% din valoarea │
│1c │sprijinului pe subpachet pe│
│ │anul respectiv de │
│ │angajament. │
├──────────┼───────────────────────────┤
│ │Se aplică o sancţiune de │
│ │20% din valoarea │
│2a │sprijinului pe subpachet pe│
│ │anul respectiv de │
│ │angajament. │
├──────────┼───────────────────────────┤
│ │Se aplică o sancţiune de │
│ │30% din valoarea │
│2b │sprijinului pe subpachet pe│
│ │anul respectiv de │
│ │angajament. │
├──────────┼───────────────────────────┤
│ │Se aplică o sancţiune de │
│ │50% din valoarea │
│3 │sprijinului pe subpachet pe│
│ │anul respectiv de │
│ │angajament. │
├──────────┼───────────────────────────┤
│ │Se aplică o sancţiune de │
│ │75% din valoarea │
│4 │sprijinului pe subpachet pe│
│ │anul respectiv de │
│ │angajament. │
├──────────┼───────────────────────────┤
│ │Se aplică o sancţiune de │
│ │100% din valoarea │
│ │sprijinului pe subpachet, │
│5 │exploataţia fiind exclusă │
│ │de la plata sprijinului pe │
│ │subpachet în anul respectiv│
│ │de angajament. │
├──────────┼───────────────────────────┤
│ │Se aplică o sancţiune de │
│ │100% din valoarea │
│ │sprijinului pe anul │
│6 │respectiv pe măsură, │
│ │exploataţia fiind exclusă │
│ │de la plată în anul │
│ │respectiv. │
├──────────┼───────────────────────────┤
│ │Se aplică o sancţiune de │
│ │100% din valoarea │
│ │sprijinului pe anul │
│ │respectiv pe măsură, │
│7 │exploataţia fiind exclusă │
│ │de la toată măsura pe anul │
│ │respectiv şi, în plus, │
│ │exploataţia va fi exclusă │
│ │de la plată pentru anul │
│ │calendaristic următor. │
└──────────┴───────────────────────────┘

        La calculele efectuate se va ţine cont de toleranţa specifică fiecărui aparat de măsurat, conform datelor din cartea tehnică.
        Sistemul de sancţiuni este unul progresiv: în cazul în care într-un an pentru care beneficiarul a depus cerere de plată anuală a fost aplicată o sancţiune (de exemplu: 1) pentru o anume neconformitate, iar într-un an ulterior pentru care beneficiarul a depus o altă cerere de plată anuală se constată reapariţia aceleiaşi neconformităţi, atunci pentru acel an se va aplica sancţiunea următoare (de exemplu: 2).
        La stabilirea nivelului sancţiunilor s-a ţinut seama de gravitatea, amploarea, durata (persistenţa) şi reapariţia neconformităţilor.
        Sancţiunea se aplică pentru fiecare condiţie nerespectată în parte. Dacă în cadrul unui subpachet nu sunt îndeplinite mai multe condiţii pentru exploataţia respectivă, beneficiarului i se aplică pe subpachetul respectiv cea mai mare sancţiune dintre sancţiunile aplicate pentru fiecare condiţie nerespectată în parte.

┌────────────┬──────────────┬─────────────┬──────────┬──────────────┐
│ │Condiţii de │ │ │ │
│ │eligibilitate │ │Condiţia │ │
│ │generale, │Indicator │de │ │
│ │definite │(modalitatea │aplicare a│Sancţiune │
│ │conform fişei │de control*) │sancţiunii│ │
│ │măsurii în │ │ │ │
│ │PNDR 2014-2020│ │ │ │
├────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┤
│ │Beneficiarul │ │ │Dacă se │
│ │sprijinului se│ │ │constată │
│ │încadrează în │ │ │nerespectarea │
│ │categoria │ │ │condiţiei, │
│ │fermier activ,│ │ │pentru │
│ │definită │Control │ │beneficiarul │
│ │conform art. 9│administrativ│ │respectiv nu │
│ │din │(vizual) al │- │se deschide │
│ │Regulamentul │cererii de │ │angajamentul │
│ │(UE) nr. 1.307│plată │ │(se va │
│ │/2013 şi cu │ │ │verifica la │
│ │respectarea │ │ │controlul │
│ │prevederilor │ │ │administrativ │
│ │legislaţiei │ │ │după depunerea│
│ │naţionale în │ │ │cererii de │
│ │vigoare │ │ │plată). │
│ ├──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │Efectivele de │
│ │ │ │ │animale │
│ │Beneficiarul │ │ │crescute de │
│ │deţine │ │ │beneficiar │
│ │autorizaţie │Control │ │într-o │
│ │sanitară │administrativ│ │exploataţie în│
│Generale │veterinară │(vizual) al │- │perioade │
│ │pentru │cererii de │ │neacoperite de│
│ │întreaga │plată │ │autorizaţie │
│ │exploataţie cu│ │ │sanitar │
│ │cod ANSVSA │ │ │veterinară │
│ │ │ │ │valabilă nu │
│ │ │ │ │sunt eligibile│
│ │ │ │ │pentru plată. │
│ ├──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │Nu se permite │
│ │Beneficiarul │ │ │deschiderea │
│ │se angajează │ │ │angajamentului│
│ │să respecte │ │ │dacă nu au │
│ │cerinţele de │ │ │fost semnate │
│ │bază relevante│Control │ │angajamentele │
│ │şi cerinţele │administrativ│ │de respectare │
│ │specifice │(vizual) al │- │a condiţiilor │
│ │subpachetelor │cererii de │ │de bază │
│ │pentru care │plată │ │relevante şi a│
│ │aplică pe │ │ │cerinţelor │
│ │întreaga │ │ │specifice │
│ │perioadă a │ │ │subpachetelor │
│ │angajamentului│ │ │pentru care │
│ │ │ │ │beneficiarul │
│ │ │ │ │aplică.. │
├────────────┴──────────────┴─────────────┴──────────┼──────────────┤
│Subpachetul 1b │ │
├────────────┬──────────────┬─────────────┬──────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │În cazul în │
│ │ │ │ │care se │
│ │ │ │ │constată o │
│ │Suprafaţă │ │ │încălcare a │
│ │disponibilă │ │ │cerinţelor │
│ │minimă │ │ │minime se │
│ │obligatorie: │ │ │calculează │
│ │Categoria pui │ │ │„procentul de │
│ │came baseline │ │ │abatere” │
│ │în funcţie de │ │ │privind │
│ │densitatea │ │ │nerespectarea │
│Reducerea │practicată: │ │ │condiţiilor │
│densităţii │-situaţia I: │ │ │minime de │
│păsărilor cu│33 kg/mp │ │ │bunăstare, şi │
│10% faţă de │-situaţia II: │Vizită pe │ │se diminuează │
│densitatea │39 kg/mp │teren (în │ │efectivul │
│rezultată │-situaţia III:│cazul │ │eligibil cu │
│din │42 kg/mp │includerii în│ │efectivul │
│aplicarea │Găini ouătoare│eşantion)/ │Încălcarea│afectat anual │
│cerinţelor │baseline: │Control │cerinţelor│determinat de │
│minime │-9 găini │administrativ│minime │nerespectarea │
│obligatorii │ouătoare/mp │verificare │ │condiţiilor │
│privind │sau 1111 cmp/ │documente din│ │minime (pe │
│suprafaţa │cap în sistem │deconturile │ │categorii). │
│minimă │alternativ │trimestriale/│ │Calculul │
│alocată │-750 cmp/cap -│anuale │ │sancţiunilor │
│pentru │sistem cuşti │ │ │administrative│
│fiecare │îmbunătăţite │ │ │privind │
│categorie de│Găini │ │ │animalele │
│păsări │reproducţie │ │ │declarate, al │
│ │rase grele │ │ │sancţiunilor │
│ │baseline: │ │ │pentru │
│ │-25 kg/mp │ │ │nerespectarea │
│ │Pui de curcă │ │ │condiţiilor │
│ │baseline: │ │ │superioare, │
│ │-masculi - 55 │ │ │etc. va avea │
│ │kg/mp │ │ │în vedere │
│ │-femele - 50 │ │ │acest efectiv │
│ │kg/mp │ │ │eligibil │
│ │ │ │ │diminuat. │
│ │ ├─────────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │
├────────────┴──────────────┴─────────────┴──────────┼──────────────┤
│Subpachetul 2b │ │
├────────────┬──────────────┬─────────────┬──────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │În cazul în │
│ │ │ │ │care se │
│ │Suprafaţă │ │ │constată o │
│ │disponibilă │ │ │încălcare a │
│ │minimă │ │ │cerinţelor │
│ │obligatorie: │ │ │minime se │
│ │Categoria pui │ │ │calculează │
│ │came baseline │ │ │„procentul de │
│ │în funcţie de │ │ │abatere” │
│ │densitatea │ │ │privind │
│Reducerea │practicată: │ │ │nerespectarea │
│densităţii │-situaţia I: │ │ │condiţiilor │
│păsărilor cu│33 kg/mp │ │ │minime de │
│15% faţă de │-situaţia II: │ │ │bunăstare, şi │
│densitatea │39 kg/mp │Vizită pe │ │se diminuează │
│rezultată │-situaţia III:│teren (în │ │efectivul │
│din │42 kg/mp │cazul │ │eligibil cu │
│aplicarea │Găini ouătoare│includerii în│ │efectivul │
│cerinţelor │baseline: │eşantion)/ │Încălcarea│afectat anual │
│minime │-9 găini │Control │cerinţelor│determinat de │
│obligatorii │ouătoare/mp │administrativ│minime │nerespectarea │
│privind │sau 1111 cmp/ │verificare │ │condiţiilor │
│suprafaţa │cap în sistem │documente din│ │minime (pe │
│minimă │alternativ │deconturile │ │categorii). │
│alocată │-750 cmp/cap -│trimestriale/│ │Calculul │
│pentru │sistem cuşti │anuale │ │sancţiunilor │
│fiecare │îmbunătăţite │ │ │administrative│
│categorie de│Găini │ │ │privind │
│păsări │reproducţie │ │ │animalele │
│ │rase grele │ │ │declarate, al │
│ │baseline: │ │ │sancţiunilor │
│ │-25 kg/mp │ │ │pentru │
│ │Pui de curcă │ │ │nerespectarea │
│ │baseline: │ │ │condiţiilor │
│ │-masculi - 55 │ │ │superioare, │
│ │kg/mp │ │ │etc. va avea │
│ │-femele - 50 │ │ │în vedere │
│ │kg/mp │ │ │acest efectiv │
│ │ │ │ │eligibil │
│ │ │ │ │diminuat. │
├────────────┴──────────────┴─────────────┴──────────┼──────────────┤
│Subpachetul 3b │ │
├────────────┬──────────────┬─────────────┬──────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │În cazul în │
│ │ │ │ │care se │
│ │ │ │ │constată o │
│ │ │ │ │încălcare a │
│ │ │ │ │cerinţelor │
│ │ │ │ │minime se │
│ │ │ │ │calculează │
│ │ │ │ │„procentul de │
│ │ │ │ │abatere” │
│ │ │ │ │privind │
│ │ │ │ │nerespectarea │
│ │ │ │ │condiţiilor │
│ │ │ │ │minime de │
│Reducerea │ │ │ │bunăstare, şi │
│noxelor cu │Nivelul │Vizită pe │ │se diminuează │
│30% faţă de │noxelor din │teren (în │ │efectivul │
│nivelul │adăpost în │cazul │ │eligibil cu │
│minim │condiţii │includerii în│ │efectivul │
│obligatoriu │minime │eşantion)/ │Încălcarea│afectat anual │
│prin │obligatorii: │Control │cerinţelor│determinat de │
│menţinerea │- 20 ppm │administrativ│minime │nerespectarea │
│în limite │amoniac (NH3) │verificare │ │condiţiilor │
│optime a │- 3000 ppm │documente din│ │minime (pe │
│parametrilor│dioxid de │deconturile │ │categorii). │
│de │carbon (CO2) │trimestriale/│ │Calculul │
│microclimat │ │anuale │ │sancţiunilor │
│ │ │ │ │administrative│
│ │ │ │ │privind │
│ │ │ │ │animalele │
│ │ │ │ │declarate, al │
│ │ │ │ │sancţiunilor │
│ │ │ │ │pentru │
│ │ │ │ │nerespectarea │
│ │ │ │ │condiţiilor │
│ │ │ │ │superioare, │
│ │ │ │ │etc. va avea │
│ │ │ │ │în vedere │
│ │ │ │ │acest efectiv │
│ │ │ │ │eligibil │
│ │ │ │ │diminuat. │
└────────────┴──────────────┴─────────────┴──────────┴──────────────┘

    Pentru determinarea codului sancţiunii pentru nerespectarea condiţiilor superioare se va folosi A cond. sup.(%) - "Procentul de abatere" privind nerespectarea condiţiilor superioare de bunăstare, ţinând cont de gravitatea şi amploarea neconformităţii, conform tabelelor de mai jos:

┌───────────┬─────────┬────────────────┐
│ │ │Amploare = │
│ │ │efectul │
│ │ │neconformităţii │
│ │ │asupra │
│ │ │operaţiunii │
│Subpachetul│Categoria│(efectivul │
│ │ │afectat anual │
│ │ │determinat de │
│ │ │nerespectarea │
│ │ │condiţiilor │
│ │ │superioare ) │
├───────────┼─────────┼────────────────┤
│ │ │procent de │
│ │ │abatere < 15 %. │
│ │ ├────────────────┤
│ │ │procent de │
│ │ │abatere între │
│ │ │15% şi 30% │
│toate │toate ├────────────────┤
│ │ │procent de │
│ │ │abatere între │
│ │ │30% şi 50% │
│ │ ├────────────────┤
│ │ │Procent de │
│ │ │abatere ≥ 50% │
└───────────┴─────────┴────────────────┘


        Intervale de gravitate pe subpachete şi categorii de păsări:

┌────────────┬────────────┬───────────┬─────────────────┬──────────────────┐
│ │Categoria/ │ │ │ │
│ │densitatea │Gravitate │ │ │
│Subpachetul │practicată/ │mare │Gravitate medie │Gravitate mică │
│ │suprafaţa │ │ │ │
│ │disponibilă │ │ │ │
├────────────┼────────────┼───────────┼─────────────────┼──────────────────┤
│ │Pui carne - │ │ │ │
│ │densitatea │31,5kg/ mp │30,5 kg/mp │ │
│ │practicată │<densitate │<densitate≤31,50 │30 kg/mp<densitate│
│ │în condiţii │<33kg/mp │kg/mp │≤30,5 kg/mp │
│ │minime: 33kg│ │ │ │
│ │/mp │ │ │ │
│ ├────────────┼───────────┼─────────────────┼──────────────────┤
│ │Pui carne - │ │ │ │
│ │densitatea │37,5 kg/mp │36,5 kg/mp │35,45 kg/mp │
│ │practicată │<densitate │<densitate≤37,5 │<densitate≤36,5 kg│
│ │în condiţii │<39 kg/mp │kg/mp │/mp │
│ │minime: 39 │ │ │ │
│ │kg/mp │ │ │ │
│1b) ├────────────┼───────────┼─────────────────┼──────────────────┤
│-Reducerea │Pui carne - │ │ │ │
│densităţii │densitatea │40,5 kg/mp │39,5 kg/mp │38,18 kg/mp │
│păsărilor cu│practicată │<densitate │<densitate≤40,5 │<densitate≤39,5 kg│
│10%) faţă de│în condiţii │<42 kg/mp │kg/mp │/mp │
│densitatea │minime: 42 │ │ │ │
│rezultată │kg/mp │ │ │ │
│din ├────────────┼───────────┼─────────────────┼──────────────────┤
│aplicarea │ │1111 cmp/ │ │ │
│cerinţelor │Găini │cap │1148cmp/ │1185 cmp/cap≤ │
│minime │ouătoare în │<suprafaţa │cap≤suprafaţa │suprafaţa │
│obligatorii │sistem │disponibilă│disponibilă <1185│disponibilă <1222 │
│privind │alternativ │<l 148 cmp/│cmp/cap │cmp/cap │
│suprafaţa │ │cap │ │ │
│minimă ├────────────┼───────────┼─────────────────┼──────────────────┤
│alocată │Găini │750 cmp/mp │775 cmp/cap≤ │800 cmp/cap≤ │
│pentru │ouătoare în │<suprafaţa │suprafaţa │suprafaţa │
│fiecare │sistem cuşti│disponibilă│disponibilă < 800│disponibilă <825 │
│categorie de│îmbunătăţite│<775 │cmp/cap │cmp/cap │
│păsări │ │cmp/cap │ │ │
│ ├────────────┼───────────┼─────────────────┼──────────────────┤
│ │Găini de │24 kg/mp │23,50 kg/mp │22,73 kg/mp │
│ │reproducţie │<densitate │<densitate ≤24 kg│<densitate ≤23,50 │
│ │rase grele │<25 kg/mp │/mp │kg/mp │
│ ├────────────┼───────────┼─────────────────┼──────────────────┤
│ │ │53kg/mp │52 kg/mp │50 kg/mp │
│ │Pui curcă │<densitate │<densitate≤53 kg/│<densitate≤52 kg/ │
│ │masculi │<55 │mp │mp │
│ │ │kg/mp │ │ │
│ ├────────────┼───────────┼─────────────────┼──────────────────┤
│ │Pui curcă │48,48 kg/mp│46,96 kg/mp │45,45 kg/mp │
│ │femele │<densitate │<densitate≤48,48 │<densitate≤46,96 │
│ │ │<50 kg/mp │kg/mp │kg/mp │
├────────────┼────────────┼───────────┼─────────────────┼──────────────────┤
│ │Pui carne - │ │ │ │
│ │densitatea │31,56 kg/mp│30,12 kg/mp │28,69 kg/mp │
│ │practicată │<densitate │<densitate≤31,56 │<densitate≤30,12 │
│ │în condiţii │<33kg/mp │kg/mp │kg/mp │
│ │minime: 33kg│ │ │ │
│ │/mp │ │ │ │
│ ├────────────┼───────────┼─────────────────┼──────────────────┤
│ │Pui carne - │ │ │ │
│ │densitatea │37,3 kg/mp │35,60kg/mp │33,91 kg/mp │
│ │practicată │<densitate │<densitate≤37,3kg│<densitate ≤35,60 │
│ │în condiţii │<39 kg/mp │/mp │kg/mp │
│ │minime: 39 │ │ │ │
│2b) │kg/mp │ │ │ │
│-Reducerea ├────────────┼───────────┼─────────────────┼──────────────────┤
│densităţii │Pui carne - │ │ │ │
│păsărilor cu│densitatea │40,17 kg/mp│38,34 kg/mp │36,52 kg/mp │
│15% faţă de │practicată │<densitate │<densitate≤40,17 │<densitate≤38,34 │
│densitatea │în condiţii │<42 kg/mp │kg/mp │kg/mp │
│rezultată │minime: 42 │ │ │ │
│din │kg/mp │ │ │ │
│aplicarea ├────────────┼───────────┼─────────────────┼──────────────────┤
│cerinţelor │ │1111 cmp/ │ │ │
│minime │Găini │cap │1167 cmp / │1222,33 cmp/ │
│obligatorii │ouătoare în │<suprafaţa │cap≤suprafata │cap≤suprafata │
│privind │sistem │disponibilă│disponibila │disponibila │
│suprafaţa │alternativ │<1167 │<1222,33 cmp/cap │<1278cmp/cap │
│minimă │ │cmp/cap │ │ │
│alocată ├────────────┼───────────┼─────────────────┼──────────────────┤
│pentru │Găini │750 cmp/cap│787 cmp/ │825 cmp/cap≤ │
│fiecare │ouătoare în │<suprafaţa │cap≤suprafaţa │suprafaţa │
│categorie de│sistem cuşti│disponibilă│disponibilă │disponibilă<862cmp│
│păsări │îmbunătăţite│<787 │<825cmp/cap │/cap │
│ │ │cmp/cap │ │ │
│ ├────────────┼───────────┼─────────────────┼──────────────────┤
│ │Găini de │23,91 kg/mp│22,83 kg/mp │21,74 kg/mp │
│ │reproducţie │<densitate │<densitate≤23,91 │<densitate≤22,83 │
│ │rase grele │<25 kg/mp │kg/mp │kg/mp │
│ ├────────────┼───────────┼─────────────────┼──────────────────┤
│ │Pui curcă │52,61 kg/mp│50,22 kg/mp │47,83 kg/mp │
│ │masculi │<densitate │<densitate≤52,61 │<densitate≤50,22 │
│ │ │<55 kg/mp │kg/mp │kg/mp │
│ ├────────────┼───────────┼─────────────────┼──────────────────┤
│ │Pui curcă │47,83 kg/mp│45,65kg/mp │43,48kg/mp │
│ │femele │<densitate │<densitate≤47,83 │<densitate≤45,65kg│
│ │ │<50 kg/mp │kg/mp │/mp │
├────────────┼────────────┼───────────┼─────────────────┼──────────────────┤
│3b)- │ │ │ │ │
│Reducerea │ │18 ppm │ │ │
│noxelor cu │ │amoniac şi │ │ │
│30% faţă de │ │2700 ppm │16 ppm amoniac şi│14 ppm amoniac şi │
│nivelul │ │dioxid de │2400 ppm dioxid │2100 ppm dioxid de│
│minim │ │carbon │de carbon < nivel│carbon <nivel │
│obligatoriu │Toate │<nivel noxe│noxe≤18 ppm │noxe≤16 ppm │
│prin │categoriile │<20 ppm │amoniac şi 2700 │amoniac şi 2400 │
│menţinerea │ │amoniac şi │ppm dioxid de │ppm dioxid de │
│în limite │ │3000 ppm │carbon │carbon │
│optime a │ │dioxid de │ │ │
│parametrilor│ │carbon │ │ │
│de │ │ │ │ │
│microclimat │ │ │ │ │
└────────────┴────────────┴───────────┴─────────────────┴──────────────────┘


        În cazul în care există efective afectate care se încadrează în tipuri de gravitate diferite (mică, medie, mare) în halele exploataţiei şi/ sau în perioade diferite se va proceda astfel:
    - se adună efectivele afectate din fiecare hală care se încadrează în acelaşi tip de gravitate (x capete afectate cu gravitate mică, y capete afectate cu gravitate medie, z capete afectate cu gravitate mare) şi se obţine total efectiv afectat la nivel de exploataţie;
    – fiecărui efectiv afectat calculat la nivel de exploataţie care se încadrează în acelaşi tip de gravitate i se atribuie o valoare (gravitate mică = 1, gravitate medie = 2, gravitate mare = 3);
    – se ponderează efectivul afectat total care se încadrează în acelaşi tip de gravitate cu valoarea atribuită în funcţie de tipul de gravitate şi se obţin capetele ponderate pe acelaşi tip de gravitate care se însumează pe total exploataţie;
    – se calculează un coeficient ca raport între total capete ponderate şi total capete afectate pe total exploataţie; coeficientul obţinut se încadrează într-unul din intervalele prestabilite de mai jos:

┌──────────────────────────────────────┐
│Intervale de gravitate │
├──────────────────────────────────────┤
│1,00 - 1,99 (mică) │
├──────────────────────────────────────┤
│2,00 - 2,99 (medie) │
├──────────────────────────────────────┤
│= 3,00 (mare) │
└──────────────────────────────────────┘


    – după încadrarea în interval se stabileşte gravitatea neconformităţii (mică, medie şi mare) şi procentul de sancţiune care se aplică.

        În cazul în care există nerespectări ale cerinţelor superioare în mai multe zile dintr-o serie se vor lua în calcul efectivele afectate din ziua în care depăşirea cerinţei este cea mai mare.
        În cazul în care nivelul amoniacului rezultat din măsurători sau alte verificări se încadrează într-un tip de gravitate, iar nivelul dioxidului de carbon rezultat din măsurători sau alte verificări se încadrează într-un alt tip de gravitate, ambii parametri se vor încadra la gravitatea cea mai mare dintre cele două.
        În cazul în care se constată nerespectări în ceea ce priveşte registrele de evidenţă, pentru acele subpachete ale căror evidenţe nu se ţin zilnic, ci lunar, se vor aplica procentele de sancţiune corespunzătoare nerespectării cerinţei pentru o perioadă mai mare de 31 de zile.
        În cazul subpachetelor 1b sau 2b, se va lua în calcul gravitatea cea mai mare din ziua în care nu a fost respectată cerinţa superioară de bunăstare privind densitatea conform fişelor de lot.

┌───────────┬─────────────┬──────────────┬─────────────┬─────────────┬───────────────┬──────────┐
│ │ │ │ │Condiţia de │ │ │
│ │ │Cerinţe │ │aplicare a │Condiţia de │ │
│ │ │specifice │ │sancţiunii - │aplicare a │ │
│ │Valoarea │(standarde │Indicator │amploare - │sancţiunii - │ │
│Subpachetul│plăţii │superioare de │(modalitatea │nerespectarea│gravitate - în │Codul │
│1b) │compensatorii│bunăstare) │control*) │cerinţei │funcţie de │sancţiunii│
│ │pe categorii │definite │de │superioare │importanţa │ │
│ │de păsări │conform fişei │ │pentru un │consecinţelor │ │
│ │ │măsurii din │ │procent de │nerespectării │ │
│ │ │PNDR 2014-2020│ │abatere │cerinţei │ │
│ │ │ │ │calculat │ │ │
├───────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │gravitate mică │1a │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │procent de ├───────────────┼──────────┤
│ │ │1.1 Indicatori│ │abatere <15 │gravitate medie│1b │
│ │ │pentru cerinţă│ │%. │ │ │
│ │ │superioară - │ │ ├───────────────┼──────────┤
│ │ │Suprafaţa │ │ │gravitate mare │1c │
│ │ │disponibilă │ │ │ │ │
│ │ │- Categoria │ ├─────────────┼───────────────┼──────────┤
│ │ │pui de carne │ │ │gravitate mică │1b │
│ │ │în │ │ │ │ │
│ │ │funcţie de │ │procent de ├───────────────┼──────────┤
│ │ │densitatea │ │abatere între│gravitate medie│1c │
│ │ │practicată │ │15% şi 30% │ │ │
│ │ │Situaţia I - │ │ ├───────────────┼──────────┤
│ │ │30 │ │ │gravitate mare │2b │
│ │ │kg/mp │Vizită pe │ │ │ │
│ │ │Situaţia II- │teren (în ├─────────────┼───────────────┼──────────┤
│ │ │35,45 kg/mp │cazul │ │gravitate mică │1c │
│ │ │Situaţia III -│includerii │ │ │ │
│ │ │38,18 kg/mp │în eşantion) │procent de ├───────────────┼──────────┤
│ │ │-Categoria │Control │abatere între│gravitate medie│2b │
│ │ │găini │administrativ│30% si 50% │ │ │
│ │ │ouătoare: │(verificare │ ├───────────────┼──────────┤
│ │ │1222 cmp/cap │Documente din│ │gravitate mare │3 │
│ │ │în sistem │deconturile │ │ │ │
│ │ │alternativ │trimestriale/├─────────────┼───────────────┼──────────┤
│ │ │-825 cmp/cap │anuale) │ │gravitate mică │3 │
│ │ │în sistem │ │ │ │ │
│ │ │cuşti │ │procent de ├───────────────┼──────────┤
│ │ │îmbunătăţite │ │abatere mai │gravitate medie│4 │
│ │ │-Categoria │ │mare de 50% │ │ │
│ │ │găini │ │ ├───────────────┼──────────┤
│ │ │reproducţie │ │ │gravitate mare │5 │
│ │ │rase grele - │ │ │ │ │
│ │ │22,73 kg/mp │ ├─────────────┼───────────────┼──────────┤
│ │ │-Categoria pui│ │ │ │+1 (faţă │
│ │ │de curcă: │ │ │Reapariţie │de anul │
│ │ │masculi: 50 kg│ │ │ │anterior) │
│ │ │/mp │ │ │ │ │
│ │ │femele: 45,45 │ │ ├───────────────┼──────────┤
│ │ │kg/mp │ │ │Intenţie │ │
│ │ │ │ │ │(neconformitate│7 │
│ │ │ │ │ │deliberată) │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────┼─────────────┼─────────────┴───────────────┴──────────┤
│ │ │ │ │Având în vedere obligativitatea │
│ │ │ │ │accesării a 2 subpachete lb şi 3b │
│ │ │ │ │cerinţa se va verifica în funcţie de │
│ │ │ │ │respectarea condiţiilor privind nivelul │
│ │ │ │ │noxelor de la subapchetul 3b, astfel: │
│ │ │ │ ├────────────────────────────────────────┤
│ │ │ │ │1. În cazul în care beneficiarul │
│ │ │ │ │respectă nivelul noxelor în condiţii │
│ │ │ │ │superioare de bunăstare (nivelul noxelor│
│ │ │ │ │nu trebuie să depăşească maximum 14 ppm │
│ │ │ │ │amoniac şi maximum 2100 ppm dioxid de │
│ │ │ │ │carbon), se consideră că cerinţa este │
│ │ │ │ │îndeplinită şi nu se aplică sancţiuni. │
│ │ │ │ ├────────────────────────────────────────┤
│ │ │ │ │2. În cazul în care beneficiarul nu │
│ │ │ │ │respectă nivelul noxelor în condiţii │
│ │ │ │ │superioare de bunăstare (nivelul noxelor│
│ │ │ │ │<14 ppm amoniac şi <2100 ppm dioxid de │
│ │ │ │ │carbon), dar respectă nivelul noxelor în│
│ │ │ │ │condiţii minime (nivelul noxelor <20 ppm│
│ │ │ │ │amoniac si <3000 ppm dioxid de carbon), │
│ │ │ │ │se consideră că cerinţa este │
│Reducerea │ │ │ │îndeplinită, dar pentru subpachetul 3b),│
│densităţii │ │ │ │se vor aplica sancţiunile prevăzute la │
│păsărilor │ │ │ │pct 3.1 în funcţie de gravitatea şi │
│cu 10% │Pui de carne │ │ │amploarea neconformităţii. │
│faţă de │3,19 │1.2 Menţinerea│Vizită pe ├────────────────────────────────────────┤
│densitatea │euro/UVM/ │parametrilor │teren (în │3. În cazul în care care beneficiarul nu│
│rezultată │ciclu │de ventilaţie │cazul │respectă condiţiile minime de la │
│din │Pui de curcă │corespunzători│includerii în│subpachetul 3b) ( nivelul noxelor >20 │
│aplicarea │20,34 euro/ │populării │eşantion) │ppm amoniac şi >3000 ppm dioxid de │
│cerinţelor │UVM/ciclu │halei la │Control │carbon), se consideră că acesta nu │
│minime │Găini │nivelul │administrativ│respectă condiţiile superioare de │
│obligatorii│ouătoare │cerinţei │(verificare │bunăstare pentru această cerinţă şi se │
│privind │84,41 │minime de │documente din│vor aplica sancţiuni astfel: │
│suprafaţa │euro/UVM/an │bunăstare │deconturile ├─────────────────────────────┬──────────┤
│minimă │Găini rase │privind │trimestriale/│Nerespectarea cerinţelor de │ │
│alocată │grele 133,73 │densitatea. │anuale) │bunăstare superioare pentru │1a │
│pentru │euro/UVM/an │ │ │un “procent de abatere” │ │
│fiecare │ │ │ │calculat mai mic de 15 %. │ │
│categorie │ │ │ ├─────────────────────────────┼──────────┤
│de │ │ │ │Nerespectarea cerinţelor de │ │
│păsări │ │ │ │bunăstare superioare pentru │ │
│ │ │ │ │un “procent de abatere” │1b │
│ │ │ │ │calculat cuprins între 15% │ │
│ │ │ │ │până la 30%. │ │
│ │ │ │ ├─────────────────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Nerespectarea cerinţelor de │ │
│ │ │ │ │bunăstare superioare pentru │ │
│ │ │ │ │un “procent de abatere” │1c │
│ │ │ │ │calculat cuprins între 30% │ │
│ │ │ │ │până la 50%. │ │
│ │ │ │ ├─────────────────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Nerespectarea cerinţelor de │ │
│ │ │ │ │bunăstare superioare pentru │2a │
│ │ │ │ │un “procent de abatere” │ │
│ │ │ │ │calculat mai mare de 50%. │ │
│ │ │ │ ├─────────────────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │+1 (faţă │
│ │ │ │ │Prima reapariţie │de anul │
│ │ │ │ │ │anterior) │
│ │ │ │ ├─────────────────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Intenţie (neconformitate │7 │
│ │ │ │ │deliberată) │ │
│ │ ├──────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Beneficiarul prezintă │ │
│ │ │ │ │registrul de evidenţe pentru │ │
│ │ │ │ │anul în curs, dar acesta nu │ │
│ │ │ │ │este completat pentru un │1a │
│ │ │ │ │interval situat până la 10 │ │
│ │ │ │ │zile inclusiv din total an de│ │
│ │ │ │ │angajament. │ │
│ │ │ │ ├─────────────────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Beneficiarul prezintă │ │
│ │ │ │ │evidenţele pentru anul în │ │
│ │ │ │ │curs, dar acestea nu sunt │ │
│ │ │ │ │completate pentru o perioadă │1b │
│ │ │ │ │cuprinsă între 11 zile şi │ │
│ │ │ │ │până la 30 de zile inclusiv │ │
│ │ │ │ │din total an de angajament. │ │
│ │ │1.3 Păstrarea │ ├─────────────────────────────┼──────────┤
│ │ │pentru control│ │Beneficiarul prezintă │ │
│ │ │a evidenţelor │Vizită pe │evidenţele pentru anul în │ │
│ │ │privind │teren (în │curs, dar acestea nu sunt │ │
│ │ │numărul │cazul │completate pentru o perioadă │2b │
│ │ │maxim de │includerii în│cuprinsă între 31 zile şi │ │
│ │ │păsări │eşantion) │până la 90 de zile inclusiv │ │
│ │ │distribuite pe│Control │din total an de angajament. │ │
│ │ │suprafaţa │administrativ├─────────────────────────────┼──────────┤
│ │ │respectivă, │(verificare │Beneficiarul prezintă │ │
│ │ │numărul de │documente din│evidenţele pentru anul în │ │
│ │ │păsări │deconturile │curs, dar acestea nu sunt │ │
│ │ │introduse la │trimestriale/│completate pentru o perioadă │3 │
│ │ │fiecare │anuale) │cuprinsă între 91 zile şi │ │
│ │ │repopulare şi │ │până la 180 de zile inclusiv │ │
│ │ │mortalităţile.│ │din total an de angajament. │ │
│ │ │ │ ├─────────────────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Beneficiarul nu prezintă │ │
│ │ │ │ │evidenţele pentru anul în │ │
│ │ │ │ │curs sau prezintă evidenţele,│ │
│ │ │ │ │dar acestea nu sunt │4 │
│ │ │ │ │completate pentru o perioadă │ │
│ │ │ │ │mai mare de 180 zile din │ │
│ │ │ │ │total an de angajament. │ │
│ │ │ │ ├─────────────────────────────┴──────────┤
│ │ │ │ │Obs: prin necompletarea evidenţelor se │
│ │ │ │ │va înţelege, fie că lipsesc toate │
│ │ │ │ │înregistrările pentru perioada │
│ │ │ │ │respectivă, fie că în perioada │
│ │ │ │ │respectivă beneficiarul a completat doar│
│ │ │ │ │o parte din date. │
└───────────┴─────────────┴──────────────┴─────────────┴────────────────────────────────────────┘


┌───────────┬─────────────┬──────────────┬─────────────┬─────────────┬───────────────┬──────────┐
│ │ │ │ │Condiţia de │ │ │
│ │ │Cerinţe │ │aplicare a │Condiţia de │ │
│ │ │specifice │ │sancţiunii - │aplicare a │ │
│ │Valoarea │(standarde │ │amploare - │sancţiunii - │ │
│Subpachetul│plăţii │superioare de │Indicator │nerespectarea│gravitate - în │Codul │
│2b) │compensatorii│bunăstare) │(modalitatea │cerinţei │funcţie de │sancţiunii│
│ │pe categorii │definite │de control*) │superioare │importanţa │ │
│ │de păsări │conform fişei │ │pentru un │consecinţelor │ │
│ │ │măsurii din │ │procent de │nerespectării │ │
│ │ │PNDR 2014-2020│ │abatere │cerinţei │ │
│ │ │ │ │calculat │ │ │
├───────────┼─────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │gravitate mică │1a │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │procent de ├───────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │abatere <15 │gravitate medie│1b │
│ │ │2.1 Indicatori│ │%. │ │ │
│ │ │pentru cerinţă│ │ ├───────────────┼──────────┤
│ │ │superioară - │ │ │gravitate mare │1c │
│ │ │Suprafaţa │ │ │ │ │
│ │ │disponibilă │ ├─────────────┼───────────────┼──────────┤
│ │ │• Categoria │ │ │gravitate mică │1b │
│ │ │pui de carne │ │ │ │ │
│ │ │în funcţie de │ │procent de ├───────────────┼──────────┤
│ │ │densitatea │ │abatere între│gravitate medie│1c │
│ │ │practicată │ │15% şi 30% │ │ │
│ │ │Situaţia I - │ │ ├───────────────┼──────────┤
│ │ │28,69 kg/mp │ │ │gravitate mare │2b │
│ │ │Situaţia II- │Vizită pe │ │ │ │
│ │ │33,91 kg/mp │teren (în ├─────────────┼───────────────┼──────────┤
│ │ │Situaţia III -│cazul │ │gravitate mică │1c │
│ │ │36,52 kg/mp │includerii în│ │ │ │
│ │ │• Categoria │eşantion) │procent de ├───────────────┼──────────┤
│ │ │găini │Control │abatere între│gravitate medie│2b │
│ │ │ouătoare: │administrativ│30% şi 50% │ │ │
│ │ │-1278 cmp/cap │(verificare │ ├───────────────┼──────────┤
│ │ │în sistem │documente din│ │gravitate mare │3 │
│ │ │alternativ │deconturile │ │ │ │
│ │ │-862 cmp/cap │trimestriale/├─────────────┼───────────────┼──────────┤
│ │ │în sistem │anuale) │ │gravitate mică │3 │
│ │ │cuşti │ │ │ │ │
│ │ │îmbunătăţite │ │procent de ├───────────────┼──────────┤
│ │ │• Categoria │ │abatere mai │gravitate medie│4 │
│ │ │găini │ │mare de 50% │ │ │
│ │ │reproducţie │ │ ├───────────────┼──────────┤
│ │ │rase grele - │ │ │gravitate mare │5 │
│ │ │21,74 kg/mp │ │ │ │ │
│ │ │• Categoria │ ├─────────────┼───────────────┼──────────┤
│ │ │pui de curcă: │ │ │ │+1 (faţă │
│ │ │-masculi: │ │ │Reapariţie │de anul │
│ │ │47,83 kg/mp │ │ │ │anterior) │
│ │ │- femele: │ │ │ │ │
│ │ │43,48 kg/mp │ ├─────────────┼───────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │Intenţie │ │
│ │ │ │ │ │(neconformitate│7 │
│ │ │ │ │ │deliberată) │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────┼─────────────┼─────────────┴───────────────┴──────────┤
│ │ │ │ │Având în vedere obligativitatea │
│ │ │ │ │accesării a 2 subpachete 2b şi 3b │
│ │ │ │ │cerinţa se va verifica în funcţie de │
│ │ │ │ │respectarea condiţiilor privind nivelul │
│ │ │ │ │noxelor de la subpachetul 3b, astfel: │
│ │ │ │ ├────────────────────────────────────────┤
│ │ │ │ │1. În cazul în care beneficiarul │
│ │ │ │ │respectă nivelul noxelor în condiţii │
│ │ │ │ │superioare de bunăstare (nivelul noxelor│
│ │ │ │ │nu trebuie să depăşească maximul de 14 │
│ │ │ │ │ppm amoniac şi maximul de 2100 ppm │
│ │ │ │ │dioxid de carbon), se consideră că │
│ │ │ │ │cerinţa este îndeplinită şi nu se aplică│
│ │ │ │ │sancţiuni. │
│ │ │ │ ├────────────────────────────────────────┤
│ │ │ │ │2. În cazul în care beneficiarul nu │
│ │ │ │ │respectă nivelul noxelor în condiţii │
│ │ │ │ │superioare de bunăstare (nivelul noxelor│
│ │ │ │ │≤14 ppm amoniac şi ≤2100 ppm dioxid de │
│ │ │ │ │carbon), dar respectă nivelul noxelor în│
│ │ │ │ │condiţii minime (nivelul noxelor ≤20 ppm│
│ │ │ │ │amoniac si ≤3000 ppm dioxid de carbon), │
│ │ │ │ │se consideră că cerinţa este │
│Reducerea │ │ │ │îndeplinită, dar pentru subpachetul 3b),│
│densităţii │ │ │ │se vor aplica sancţiunile prevăzute la │
│păsărilor │ │ │ │pct 3.1 în funcţie de gravitatea şi │
│cu 15% │Pui de carne │2.2 Menţinerea│Vizită pe │amploarea neconformităţii. │
│faţă de │4,79 euro/UVM│parametrilor │teren (în ├────────────────────────────────────────┤
│densitatea │/ciclu │de ventilaţie │cazul │3. În cazul în care beneficiarul nu │
│rezultată │Pui de curcă │corespunzători│includerii în│respectă condiţiile minime de la │
│din │30,51 euro/ │populării │eşantion) │subpachetul 3b) (nivelul noxelor >20 ppm│
│aplicarea │UVM/ciclu │halei la │Control │amoniac şi >3000 ppm dioxid de carbon), │
│cerinţelor │Găini │nivelul │administrativ│se consideră că acesta nu respectă │
│minime │ouătoare │cerinţei │(verificare │condiţiile superioare de bunăstare │
│obligatorii│126,62 euro/ │minime de │documente din│pentru această cerinţă şi se vor aplica │
│privind │UVM/an │bunăstare │deconturile │sancţiuni astfel: │
│suprafaţa │Găini rase │privind │trimestriale/├─────────────────────────────┬──────────┤
│minimă │grele 200,60 │densitatea. │anuale) │Nerespectarea cerinţelor de │ │
│alocată │euro/UVM/an │ │ │bunăstare superioare pentru │1a │
│pentru │ │ │ │un “procent de abatere” │ │
│fiecare │ │ │ │calculat mai mic de 15 %. │ │
│categorie │ │ │ ├─────────────────────────────┼──────────┤
│de păsări │ │ │ │Nerespectarea cerinţelor de │ │
│ │ │ │ │bunăstare superioare pentru │ │
│ │ │ │ │un “procent de abatere” │1b │
│ │ │ │ │calculat cuprins între 15% │ │
│ │ │ │ │până la 30%. │ │
│ │ │ │ ├─────────────────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Nerespectarea cerinţelor de │ │
│ │ │ │ │bunăstare superioare pentru │ │
│ │ │ │ │un “procent de abatere” │1c │
│ │ │ │ │calculat cuprins între 30% │ │
│ │ │ │ │până la 50%. │ │
│ │ │ │ ├─────────────────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Nerespectarea cerinţelor de │ │
│ │ │ │ │bunăstare superioare pentru │2a │
│ │ │ │ │un “procent de abatere” │ │
│ │ │ │ │calculat mai mare de 50%. │ │
│ │ │ │ ├─────────────────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │+1 (faţă │
│ │ │ │ │Prima reapariţie │de anul │
│ │ │ │ │ │anterior) │
│ │ │ │ ├─────────────────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Intenţie (neconformitate │7 │
│ │ │ │ │deliberată) │ │
│ │ ├──────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Beneficiarul prezintă │ │
│ │ │ │ │registrul de evidenţe pentru │1a │
│ │ │ │ │anul în curs, dar acesta nu │ │
│ │ │ │ │este completat pentru un ├──────────┤
│ │ │ │ │interval situat până la 10 │ │
│ │ │ │ │zile din total inclusiv din │ │
│ │ │ │ │total an de angajament. │ │
│ │ │ │ ├─────────────────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Beneficiarul prezintă │ │
│ │ │ │ │evidenţele pentru anul în │ │
│ │ │ │ │curs, dar acestea nu sunt │ │
│ │ │ │ │completate pentru o perioadă │1b │
│ │ │ │ │cuprinsă între 11 zile şi │ │
│ │ │ │ │până la 30 de zile inclusiv │ │
│ │ │ │ │din total an de angajament. │ │
│ │ │2.3 Păstrarea │ ├─────────────────────────────┼──────────┤
│ │ │pentru control│ │Beneficiarul prezintă │ │
│ │ │a evidenţelor │Vizită pe │evidenţele pentru anul în │ │
│ │ │privind │teren (în │curs, dar acestea nu sunt │ │
│ │ │numărul maxim │cazul │completate pentru o perioadă │2b │
│ │ │de păsări │includerii în│cuprinsă între 31 zile şi │ │
│ │ │distribuite pe│eşantion) │până la 90 de zile inclusiv │ │
│ │ │suprafaţa │Control │din total an de angajament. │ │
│ │ │respectivă, │administrativ├─────────────────────────────┼──────────┤
│ │ │numărul de │(verificare │Beneficiarul prezintă │ │
│ │ │păsări │documente din│evidenţele pentru anul în │ │
│ │ │introduse la │deconturile │curs, dar acestea nu sunt │ │
│ │ │fiecare │trimestriale/│completate pentru o perioadă │3 │
│ │ │repopulare şi │anuale) │cuprinsă între 91 zile şi │ │
│ │ │mortalităţile.│ │până la 180 de zile inclusiv │ │
│ │ │ │ │din total an de angajament. │ │
│ │ │ │ ├─────────────────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Beneficiarul nu prezintă │ │
│ │ │ │ │evidenţele pentru anul în │ │
│ │ │ │ │curs sau prezintă evidenţele,│ │
│ │ │ │ │dar acestea nu sunt │4 │
│ │ │ │ │completate pentru o perioadă │ │
│ │ │ │ │mai mare de 180 zile din │ │
│ │ │ │ │total an de angajament. │ │
│ │ │ │ ├─────────────────────────────┴──────────┤
│ │ │ │ │Obs: prin necompletarea evidenţelor se │
│ │ │ │ │va înţelege, fie că lipsesc toate │
│ │ │ │ │înregistrările pentru perioada │
│ │ │ │ │respectivă, fie că în perioada │
│ │ │ │ │respectivă beneficiarul a completat doar│
│ │ │ │ │o parte din date. │
└───────────┴─────────────┴──────────────┴─────────────┴────────────────────────────────────────┘


┌────────────┬─────────────┬────────────┬─────────────┬─────────────┬───────────────┬──────────┐
│ │ │Cerinţe │ │Condiţia de │ │ │
│ │ │specifice │ │aplicare a │Condiţia de │ │
│ │ │(standarde │ │sancţiunii - │aplicare a │ │
│ │Valoarea │superioare │ │amploare │sancţiunii - │ │
│ │plăţii │de │Indicator │nerespectarea│gravitate - în │ │
│Subpachetul │compensatorii│bunăstare) │(modalitatea │cerinţei │funcţie de │Codul │
│3b) │pe categorii │definite │de control*) │superioare │importanţa │sancţiunii│
│ │de păsări │conform │ │pentru un │consecinţelor │ │
│ │ │fişei │ │procent de │nerespectării │ │
│ │ │măsurii din │ │abatere │cerinţei │ │
│ │ │PNDR 2014- │ │calculat │ │ │
│ │ │2020 │ │ │ │ │
├────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │gravitate mică │1a │
│ │3.1 Varianta │ │ │procent de ├───────────────┼──────────┤
│ │cu reducerea │ │ │abatere <15 │gravitate medie│1b │
│ │densităţii │ │ │%. ├───────────────┼──────────┤
│ │efectivului │ │ │ │gravitate mare │1c │
│ │de 10% │ │ ├─────────────┼───────────────┼──────────┤
│ │Pui de carne │ │ │procent de │gravitate mică │1b │
│ │1,46 │ │ │abatere ├───────────────┼──────────┤
│ │euro/UVM/ │3.1. Nivelul│ │între 15% şi │gravitate medie│1c │
│ │ciclu │noxelor din │Vizită pe │30% ├───────────────┼──────────┤
│ │Pui de curcă │adăpost în │teren (în │ │gravitate mare │2b │
│ │4,85 │Condiţii │cazul ├─────────────┼───────────────┼──────────┤
│ │euro/UVM/ │superioare │includerii în│ │gravitate mică │1c │
│ │ciclu │de │eşantion) │procent de ├───────────────┼──────────┤
│ │Găini │bunăstare: │Control │abatere intre│gravitate medie│2b │
│ │ouătoare │• maximum │administrativ│30% şi 50% ├───────────────┼──────────┤
│ │14,17 │14ppm │(verificare │ │gravitate mare │3 │
│ │euro/UVM/an │amoniac │documente ├─────────────┼───────────────┼──────────┤
│ │Găini rase │(NH3); │din │procent de │gravitate mică │3 │
│ │grele 33,23 │• maximum │deconturile │abatere ├───────────────┼──────────┤
│ │euro/UVM/an │2100 ppm │trimestriale/│mai mare de │gravitate medie│4 │
│ │ │dioxid de │anuale) │50% ├───────────────┼──────────┤
│ │ │carbon (CO2)│ │ │gravitate mare │5 │
│ ├─────────────┤ │ ├─────────────┼───────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │+1 (faţă │
│ │ │ │ │ │Reapariţie │de anul │
│ │ │ │ │ │ │anterior) │
│ │ │ │ ├─────────────┼───────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │Intenţie │ │
│ │ │ │ │ │(neconformitate│7 │
│ │ │ │ │ │deliberată) │ │
│ │ ├────────────┼─────────────┼─────────────┴───────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Beneficiarul prezintă │ │
│Reducerea │ │ │ │registrul de evidenţe pentru │ │
│noxelor cu │ │ │ │anul în curs, dar acesta nu │ │
│30% faţă de │ │ │ │este completat pentru un │1a │
│nivelul │ │ │ │interval situat până la 10 │ │
│minim │ │ │ │zile inclusiv din total an de│ │
│obligatoriu │ │ │ │angajament. │ │
│prin │ │ │ ├─────────────────────────────┼──────────┤
│menţinerea │ │ │ │Beneficiarul prezintă │ │
│în │ │ │ │evidenţele pentru anul în │ │
│limite │ │ │ │curs, dar acestea nu sunt │ │
│optime a │3.2 Varianta │ │ │completate pentru o perioadă │1b │
│parametrilor│cu reducerea │ │Vizită pe │cuprinsă între 11 zile şi │ │
│de │densităţii de│3.2 │teren (în │până la 30 de zile inclusiv │ │
│microclimat │15% a │Păstrarea │cazul │din total an de angajament. │ │
│ │efectivului │pentru │includerii în├─────────────────────────────┼──────────┤
│ │Pui de carne │control a │eşantion) │Beneficiarul prezintă │ │
│ │1,42 euro/UVM│evidenţelor │Control │evidenţele pentru anul în │ │
│ │/ciclu │privind │administrativ│curs, dar acestea nu sunt │ │
│ │Pui de curcă │măsurătorile│(verificare │completate pentru o perioadă │2b │
│ │4,73 euro/UVM│efectuate │documente din│cuprinsă între 31 zile şi │ │
│ │/ciclu │prin │deconturile │până la 90 de zile inclusiv │ │
│ │Găini │înregistrări│trimestriale/│din total an de angajament. │ │
│ │ouătoare │zilnice în │anuale) ├─────────────────────────────┼──────────┤
│ │13,80 euro/ │registru şi │Vizită pe │Beneficiarul prezintă │ │
│ │UVM/an │păstrarea │teren (în │evidenţele pentru anul în │ │
│ │Găini rase │dovezilor │cazul │curs, dar acestea nu sunt │ │
│ │grele 32,36 │care să │includerii în│completate pentru o perioadă │3 │
│ │euro/UVM/an │demonstreze │eşantion) │cuprinsă între 91 zile şi │ │
│ │ │că au fost │Control │până la 180 de zile inclusiv │ │
│ │ │atinse │administrativ│din total an de angajament. │ │
│ │ │condiţiile │(verificare ├─────────────────────────────┼──────────┤
│ │ │superioare │documente din│Beneficiarul nu prezintă │ │
│ │ │de │deconturile │evidenţele pentru anul în │ │
│ │ │bunăstare. │trimestriale/│curs sau prezintă evidenţele,│ │
│ │ │ │anuale) │dar acestea nu sunt │4 │
│ │ │ │ │completate pentru o perioadă │ │
│ │ │ │ │mai mare de 180 zile din │ │
│ │ │ │ │total an de angajament. │ │
│ │ │ │ ├─────────────────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Obs: prin necompletarea │ │
│ │ │ │ │evidenţelor se va înţelege, │ │
│ │ │ │ │fie că lipsesc toate │ │
│ │ │ │ │înregistrările pentru │ │
│ │ │ │ │perioada respectivă, fie că │ │
│ │ │ │ │în perioada respectivă │ │
│ │ │ │ │beneficiarul a completat doar│ │
│ │ │ │ │o parte din date. │ │
└────────────┴─────────────┴────────────┴─────────────┴─────────────────────────────┴──────────┘

        *Modalitatea de control este detaliată în procedurile de lucru ale APIA/ANSVSA /AFIR
        Plăţile acordate în cadrul subpachetului 1b) nu se pot cumula cu cele acordate în cadrul subpachetului 2b). Plăţile acordate între un subpachet privind densitatea (1b sau 2b) şi subpachetul cu reducerea noxelor (3b) se pot cumula. Angajamentele se aplică numai în combinaţie de minim 2 subpachete.

    C) Sancţiuni pentru depunerea cu întârziere a cererii de plată / decontului justificativ sau nedepunerea decontului justificativ
    - Cererile de plată aferente Măsurii 14 se depun pentru anul 2021 fără penalizări în perioada 08 februarie - 21 februarie.
    – Cererile depuse după data-limită de depunere (data de 21 februarie a anului de angajament pentru care a fost depusă cererea), sunt admisibile în intervalul de 25 de zile calendaristice cu penalizare (întârzierea determină o reducere de 1% pe zi lucrătoare a sumelor la care ar fi avut dreptul beneficiarul în cazul în care cererea ar fi fost depusă până la termenul limită stabilit de regulament. În cazul în care întârzierea depăşeşte 25 de zile calendaristice, cererea de plată este considerată inadmisibilă, iar beneficiarului nu i se acordă niciun sprijin.
    – Cererile de plată depuse în afara perioadelor legale de depunere stabilite de statul membru nu vor fi luate în considerare pentru plată.
    – Modificările la o cerere de plată pot fi acceptate doar până în ultima dată posibilă de depunere întârziată a cererilor, respectiv până în data de 18 martie (inclusiv) a anului de cerere respectiv, nefiind admisibile după această dată. Depunerea unei modificări pentru cererea de plată după data-limită de depunere a cererii (21 februarie), dar până la data de depunere întârziată, presupune aplicarea unei sancţiuni de 1% pe zi lucrătoare la sumele cuvenite. Modificările depuse după data de depunere întârziată (18 martie) nu sunt admise la plată.
    – În cazul existenţei mai multor formulare de modificare depuse în intervalul cu penalizări, pentru calculul penalizărilor de întârziere se ia în considerare ultimul formular depus. Dacă există formular depus după ultima data de depunere cu întârziere, acesta este inadmisibil, deci în calculul penalizărilor de întârziere se ia în considerare penultimul formular depus.
    – Deconturile justificative trebuie depuse în perioadele stipulate în Ghidul solicitantului pentru măsura 14 - Bunăstarea animalelor-pachet b) - Plăţi în favoarea bunăstării păsărilor, ediţia a IV-a.
        Deconturile justificative/documentele justificative depuse în afara perioadelor legale de depunere nu se vor lua în considerare la plată pentru trimestrul/anul respectiv, dar se va verifica respectarea condiţiilor de bunăstare. Se exceptează cazurile în care nu au existat livrări în trimestrul respectiv, iar documentele justificative au fost depuse în altă perioadă.
        Depunerea cu întârziere a cererii de plată/deconturilor justificative/documentelor justificative nu este sancţionată în cazurile de forţă majoră şi în circumstanţe excepţionale, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.
        Se exceptează, de asemenea, cazurile în care ferma nu a fost populată o anumită perioadă din anul de angajament, iar solicitantul a anunţat APIA în termen de 10 zile de la întreruperea activităţii, a prezentat documente care justifică motivele nepopulării şi a anunţat şi ANSVSA de această situaţie. Pe parcursul unui an de angajament trebuie să existe obligatoriu o perioadă de activitate de producţie şi reproducţie minimă. Perioada de activitate de producţie şi reproducţie minimă pentru categoriile pui de curcă şi pui de carne reprezintă o serie, iar pentru categoriile găini ouătoare şi găini rase grele reprezintă 3 luni de activitate pe perioada anului de angajament. Perioadele de activitate minimă includ obligatoriu şi livrări, după caz.
        Nedesfăşurarea activităţilor de creştere şi/sau reproducţie a păsărilor cel puţin pe perioada minimă de activitate de producţie şi/sau reproducţie pe parcursul unui an de angajament duce la excluderea de la plată pentru anul respectiv, cu excepţia cazurilor de forţă majoră/circumstanţe excepţionale invocate conform legislaţiei în vigoare şi reglementărilor procedurale specifice de implementare a PNDR.
        În cazul prezentării de cereri de plată/deconturi justificative/documente justificative incomplete se vor solicita documentele lipsă. În situaţia în care, în urma notificării de clarificare, nu se vor prezenta documentele solicitate se va proceda astfel:
    - În cazul neprezentării registrelor obligatorii sau a celorlalte documente pentru care s-au prevăzut sancţiuni la punctul B, se vor aplica sancţiunile de la acest punct;
    – În cazul neprezentării documentelor solicitate, altele decât cele sus-menţionate, se vor elimina parţial/total de la plată efectivele pentru trimestrul/anul respectiv subpachetul/ele pentru care nu s-au prezentat documentele.

        În situaţia în care un beneficiar nu a depus decontul justificativ, nu se vor lua în considerare la plată efectivele pentru trimestrul/anul respectiv. Se exceptează cazurile în care ferma nu a fost populată o anumită perioadă din anul de angajament, iar solicitantul a anunţat APIA în termen de 10 zile de la data întreruperii activităţii în exploataţie şi a prezentat documente care justifică motivele nepopulării. De asemenea, beneficiarul trebuie să notifice ANSVSA de această situaţie.
        Nedepunerea cererilor de plată/deconturilor justificative/documentelor justificative nu este sancţionată în cazurile de forţă majoră şi în circumstanţe excepţionale, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare şi reglementărilor procedurale specifice de implementare a PNDR.
        Retragerea cererii de plată
        O cerere de plată poate fi retrasă total sau parţial în orice moment, în urma unei solicitări scrise, cu excepţia cazului în care beneficiarul a fost înştiinţat cu privire la neconformităţile pe care le conţine cererea de plată sau a fost înştiinţat cu privire la intenţia agenţiei de a întreprinde un control la faţa locului. Dacă în urma acestui control au fost constatate neconformităţi, beneficiarul nu mai poate retrage părţile din cererea de plată la care se referă aceste neconformităţi. Dacă în urma controlului realizat nu se identifică neconformităţi, beneficiarul poate retrage cererea de plată. În perioada dintre înştiinţarea beneficiarului cu privire la efectuarea controlului pe teren şi stabilirea concluziei finale ca urmare a controlului pe teren, beneficiarul nu îşi poate retrage cererea de plată.
        În cazul retragerii parţiale (o categorie sau o exploataţie), se va închide angajamentul asumat prin depunerea cererii de plată (anuală) pentru categoria/exploataţia respectivă.
        În urma retragerilor efectuate, beneficiarul revine la situaţia în care se afla înainte de a depune cererea de plată sau partea respectivă din cererea de plată.
        Creare de condiţii artificiale şi constatarea fraudei
        În cazul în care se constată crearea de condiţii artificiale, beneficiarului nu i se va acorda niciun sprijin în anul de cerere respectiv pentru exploataţia/categoria/subpachetul pentru care s-a constatat crearea de condiţii artificiale. Dacă se constată crearea de condiţii artificiale care afectează cererea de plată din anul respectiv ulterior efectuării plăţilor, atunci se vor recupera sumele plătite pentru cererea de plată. În funcţie de constatările privind crearea de condiţii artificiale beneficiarul poate să depună sau nu o nouă cerere de plată în anul următor pentru exploataţia/categoria/subpachetul pentru care s-a constatat crearea de condiţii artificiale.
        În cazul în care se constatată existenţa fraudei (de către organismele abilitate), angajamentul se închide, cererea plată va fi exclusă de la plată pe anul respectiv şi se vor recupera toate sumele acordate pentru anul afectat de existenţa fraudei, dacă este cazul. În plus, cererea de plată pentru anul următor va fi exclusă de la plată.

    D) Sancţiuni pentru nerespectarea ecocondiţionalităţii
        Beneficiarii care solicită plăţi pentru angajamente privind bunăstarea animalelor au obligaţia de a respecta pe suprafaţa întregii ferme normele de ecocondiţionalitate aprobate prin Ordinul MADR/MMAP/ANSVSA nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiţionalitatea în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, cu modificările ulterioare.
        În cazul în care se constată nerespectarea de către fermieri a normelor de ecocondiţionalitate, se vor aplica sancţiuni administrative în conformitate cu Sistemul de sancţiuni pentru nerespectarea normelor de ecocondiţionalitate aprobat prin ordinul comun menţionat.

    E) Sancţiuni suplimentare
     Sumele rezultate din sancţiunile prevăzute la pct. A - Sancţiuni administrative privind animalele declarate - lit. e) se recuperează în conformitate cu prevederile art. 28 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 908/2014 al Comisiei din 6 august 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte agenţiile de plăţi şi alte organisme, gestiunea financiară, verificarea conturilor, normele referitoare la controale, valorile mobiliare şi transparenţa, respectiv statele membre compensează orice creanţă restantă a unui beneficiar stabilită în conformitate cu dreptul naţional, din orice plăţi viitoare care urmează a fi efectuate de agenţia de plăţi responsabilă cu recuperarea creanţei de la respectivul beneficiar.
        Dacă sumele respective nu pot fi reţinute în totalitate în cei trei ani calendaristici care urmează anului calendaristic al constatării, în conformitate cu prevederile articolului 31 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 640/2014, soldul se anulează.


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016