Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ANEXE din 5 noiembrie 2020  la Hotărârea nr. 959/2020 privind înscrierea în inventarul centralizat a unor bunuri din domeniul public al statului şi darea în administrarea Regiei Autonome Tehnologii pentru Energia Nucleară - RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ANEXE din 5 noiembrie 2020 la Hotărârea nr. 959/2020 privind înscrierea în inventarul centralizat a unor bunuri din domeniul public al statului şi darea în administrarea Regiei Autonome Tehnologii pentru Energia Nucleară - RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1310 bis din 30 decembrie 2020
──────────
    Conţinute de HOTĂRÂREA nr. 959 din 5 noiembrie 2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1310 din 30 decembrie 2020.
──────────
    ANEXA 1

                       Datele de identificare ale unor bunuri în
                          domeniul public al statului care se
         înscriu în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al
                   statului şi se dau în administrare Regiei Autonome
                          Tehnologii pentru Energia Nucleară -
             RATEN Mioveni, având CUI: RO 32306920, aflată sub autoritatea
         Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, CIF 24931499

┌────┬───────────────────┬───────────┬──────────┬───────────┬─────────────┬──────────┬─────────┬─────────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │Baza │ │
│ │ │ │ │ │ │ │legală │ │
│ │ │ │ │ │ │Elementele│(actul │ │
│ │ │ │ │Adresa │ │cadru de │normativ │ │
│ │Denumirea bunului │ │Anul şi │(strada, │Persoana │descriere │în │ │
│Nr. │care intră în │Codul de │actul │nr., │juridică ce │tehnică │temeiul │Valoare - lei│
│crt.│domeniul public al │clasificare│dobândirii│localitate,│administrează│ale │căruia a │- │
│ │statului │ │bunului │judeţ, │bunul │bunului │fost │ │
│ │ │ │ │sector │ │cf. OMFP │declarat │ │
│ │ │ │ │etc.) │ │nr. 1718/ │bunul │ │
│ │ │ │ │ │ │2011 │domeniu │ │
│ │ │ │ │ │ │ │public al│ │
│ │ │ │ │ │ │ │statului)│ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │RAPORT DE INFORMARE│ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │PRIVIND PROIECTELE │ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │PLANULUI │ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│1 │OPERAŢIONAL COG ÎN │8.30.03 │nr. 1449/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │43.605,00 │
│ │DOMENIUL CANAL DE │ │30.03.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │COMBUSTIBIL PRIVIND│ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │MICROSTRUCTURA │ │ │Argeş. │Mediului de │număr de │ │ │
│ │TUBULUI DE PRESIUNE│ │ │ │Afaceri │27 file │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ANALIZE │ │ │ │ │ │ │ │
│ │POST-IRADIERE │ │ │ │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │PENTRU PUNEREA ÎN │ │ │Oraş │sub │cercetare │ │ │
│ │EVIDENŢĂ A │ │ │Mioveni, │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│ │MECANISMELOR DE │ │2018 PVR │Str. │Ministerului │suport │144/1999 │ │
│2 │DEFECTARE A │8.30.03 │nr. 1450/ │Câmpului │Economiei, │hârtie │OUG nr. │165.988,00 │
│ │FASCICULELOR │ │30.03.2018│nr. 1, │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │COMBUSTIBILE ARSE │ │ │judeţul │Mediului de │număr de │ │ │
│ │EXTRASE DIN │ │ │Argeş. │Afaceri │44 file │ │ │
│ │REACTORII NUCLEARI │ │ │ │ │ │ │ │
│ │DE LA CERNAVODĂ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │EVALUAREA │ │ │ │ │ │ │ │
│ │IMPACTULUI │ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │ACTIVITĂŢILOR │ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │NUCLEARE DE PE │ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│3 │PLATFORMA ICN - FCN│8.30.03 │nr. 1451/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │135.128,00 │
│ │ASUPRA MEDIULUI │ │30.03.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │ÎNCONJURĂTOR ÎN │ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │PERIOADA IULIE 2017│ │ │Argeş. │Mediului de │număr de │ │ │
│ │- IUNIE 2018. ETAPA│ │ │ │Afaceri │43 file │ │ │
│ │1. │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │SINTEZA │ │ │ │ │ │ │ │
│ │REZULTATELOR │ │ │ │ │ │ │ │
│ │OBŢINUTE PRIVIND │ │ │ │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │CONTRIBUŢIA ICN LA │ │ │Oraş │sub │cercetare │ │ │
│ │PREDICŢIA │ │ │Mioveni, │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│ │DEFORMĂRII RADIALE │ │2018 PVR │Str. │Ministerului │suport │144/1999 │ │
│4 │A TUBULUI DE │8.30.03 │nr. 1939/ │Câmpului │Economiei, │hârtie │OUG nr. │36.511,00 │
│ │PRESIUNE CANDU, │ │30.04.2018│nr. 1, │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │ALIAJ ZR-2.5%NB │ │ │judeţul │Mediului de │număr de │ │ │
│ │DATORITĂ FLUAJULUI │ │ │Argeş. │Afaceri │77 file │ │ │
│ │SUB IRADIERE - │ │ │ │ │ │ │ │
│ │CONTRACT IAEA VIENA│ │ │ │ │ │ │ │
│ │17519 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ANALIZE │ │ │ │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │COMPARATIVE, PRIN │ │ │Oraş │sub │cercetare │ │ │
│ │METODA GAMMA │ │ │Mioveni, │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│ │SCANNING, PENTRU │ │2018 PVR │Str. │Ministerului │suport │144/1999 │ │
│5 │CARACTERIZAREA │8.30.03 │nr. 1940/ │Câmpului │Economiei, │hârtie │OUG nr. │190.869,00 │
│ │COMPORTĂRII │ │30.04.2018│nr. 1, │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │COMBUSTIBILULUI │ │ │judeţul │Mediului de │număr de │ │ │
│ │NUCLEAR IRADIAT ÎN │ │ │Argeş. │Afaceri │34 file │ │ │
│ │CNE CERNAVODĂ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │SINTEZA │ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │REZULTATELOR │ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│6 │OBŢINUTE DE RATEN │8.30.03 │nr. 1941/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │96.767,00 │
│ │ICN ÎN PROIECTUL │ │30.04.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │MATISSE │ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │ │ │ │Argeş. │Mediului de │număr de │ │ │
│ │ │ │ │ │Afaceri │70 file │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ELABORAREA UNUI │ │ │ │ │ │ │ │
│ │MODEL MESSAGE │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ÎMBUNĂTĂŢIT AL │ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │SISTEMULUI │ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │ENERGETIC NAŢIONAL │ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│7 │PENTRU EVALUAREA │8.30.03 │nr. 1942/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │64.691,00 │
│ │CONTRIBUŢIEI │ │30.04.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │NAŢIONALE │ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │DETERMINATE (NDC) │ │ │Argeş. │Mediului de │număr de │ │ │
│ │LA LIMITAREA │ │ │ │Afaceri │40 file │ │ │
│ │EMISIILOR DE GAZE │ │ │ │ │ │ │ │
│ │CU EFECT DE SERĂ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │CERCETĂRI PRIVIND │ │ │ │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │POSIBILITATEA │ │ │Oraş │sub │cercetare │ │ │
│ │IMPLEMENTĂRII ÎN │ │ │Mioveni, │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│ │CNE A SISTEMELOR │ │2018 PVR │Str. │Ministerului │suport │144/1999 │ │
│8 │TELEOPERATE PENTRU │8.30.03 │Nr. 2372/ │Câmpului │Economiei, │hârtie │OUG nr. │168.717,00 │
│ │INVESTIGAREA │ │22.05.2018│nr. 1, │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │SUPRAFEŢELOR GREU │ │ │judeţul │Mediului de │număr de │ │ │
│ │ACCESIBILE ÎN MEDII│ │ │Argeş │Afaceri │163 file │ │ │
│ │CONTAMINATE │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │UTILIZAREA │ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │TEHNICILOR MODERNE │ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │PENTRU COMANDA ŞI │ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│9 │CONTROLUL │8.30.03 │Nr. 2373/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │158.792,00 │
│ │SISTEMULUI DE │ │22.05.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │STOCARE CONDENSAT │ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │LA CNE CERNAVODĂ │ │ │Argeş │Mediului de │număr de │ │ │
│ │UNITATEA 1 │ │ │ │Afaceri │117 file │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │IMPACTUL ASUPRA │ │ │ │ │ │ │ │
│ │LEGISLAŢIEI │ │ │ │ │ │ │ │
│ │NAŢIONALE A │ │ │ │ │ │ │ │
│ │CERINŢELOR AIEA │ │ │ │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │PRIVIND │ │ │Oraş │sub │cercetare │ │ │
│ │ACTIVITĂŢILE DE │ │ │Mioveni, │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│ │MONITORIZARE A │ │2018 PVR │Str. │Ministerului │suport │144/1999 │ │
│10 │DEPOZITELOR DE │8.30.03 │Nr. 2374/ │Câmpului │Economiei, │hârtie │OUG nr. │158.792,00 │
│ │DEŞEURI RADIOACTIVE│ │22.05.2018│nr. 1, │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │ÎN VEDEREA │ │ │judeţul │Mediului de │număr de │ │ │
│ │PROTEJĂRII │ │ │Argeş │Afaceri │189 file │ │ │
│ │POPULAŢIEI ŞI │ │ │ │ │ │ │ │
│ │MEDIULUI DE │ │ │ │ │ │ │ │
│ │EFECTELE NOCIVE ALE│ │ │ │ │ │ │ │
│ │RADIAŢIILOR │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ANALIZA ACŢIUNII │ │ │ │ │ │ │ │
│ │COMBINATE A │ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │TEMPERATURII ŞI A │ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │FUMULUI ASUPRA │ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│11 │SISTEMELOR │8.30.03 │Nr. 2375/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │158.792,00 │
│ │ELECTRICE ŞI DE │ │22.05.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │INSTRUMENTAŢIE DIN │ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │SISTEMUL DE RĂCIRE │ │ │Argeş │Mediului de │număr de │ │ │
│ │CLĂDIRE REACTOR LA │ │ │ │Afaceri │85 file │ │ │
│ │CNE CERNAVODĂ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │POLITICI │ │ │ │ │ │ │ │
│ │INTERNAŢIONALE │ │ │ │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │PRIVIND │ │ │Oraş │sub │cercetare │ │ │
│ │VALORIFICAREA │ │ │Mioveni, │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│ │MATERIALELOR │ │2018 PVR │Str. │Ministerului │suport │144/1999 │ │
│12 │CONTAMINATE CU │8.30.03 │Nr. 2376/ │Câmpului │Economiei, │hârtie │OUG nr. │168.717,00 │
│ │TRITIU ŞI │ │22.05.2018│nr. 1, │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │APLICABILITATEA │ │ │judeţul │Mediului de │număr de │ │ │
│ │ACESTORA ÎN │ │ │Argeş │Afaceri │122 file │ │ │
│ │PROGRAMUL NUCLEAR │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ROMÂNESC │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │PROIECTE │ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │PRELIMINARE DE │ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │FASCICULE │ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│13 │COMBUSTIBILE │8.30.03 │nr. 2537/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │130.767,00 │
│ │POTENŢIAL │ │31.05.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │UTILIZABILE ÎN │ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │REACTORII NUCLEARI │ │ │Argeş. │Mediului de │număr de │ │ │
│ │DE TIP CANDU │ │ │ │Afaceri │47 file │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │STUDIUL CERINŢELOR │ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │TEHNICE ŞI DE │ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │PERFORMANŢĂ PENTRU │ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│14 │DETERMINAREA │8.30.03 │nr. 2538/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │160.047,00 │
│ │CONCENTRAŢIEI │ │31.05.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │RADONULUI ÎN AERUL │ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │DIN INTERIORUL │ │ │Argeş. │Mediului de │număr de │ │ │
│ │CLĂDIRILOR │ │ │ │Afaceri │41 file │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │DEZVOLTAREA ŞI │ │ │ │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │IMPLEMENTAREA UNEI │ │ │Oraş │sub │cercetare │ │ │
│ │METODE DE │ │ │Mioveni, │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│ │DETERMINARE A │ │2018 PVR │Str. │Ministerului │suport │144/1999 │ │
│15 │CONŢINUTULUI DE │8.30.03 │nr. 2539/ │Câmpului │Economiei, │hârtie │OUG nr. │127.700,00 │
│ │URANIU NATURAL ÎN │ │31.05.2018│nr. 1, │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │PROBE APOASE PRIN │ │ │judeţul │Mediului de │număr de │ │ │
│ │CONTORIZARE ALFA- │ │ │Argeş. │Afaceri │31 file │ │ │
│ │LSC │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │SINTEZA │ │ │ │ │ │ │ │
│ │REZULTATELOR │ │ │ │ │ │ │ │
│ │OBŢINUTE ÎN CADRUL │ │ │ │ │ │ │ │
│ │TEMEI │ │ │ │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │"IDENTIFICAREA │ │ │Oraş │sub │cercetare │ │ │
│ │TEHNICILOR DE │ │ │Mioveni, │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│ │INSPECŢIE TUBURI ÎN│ │2018 PVR │Str. │Ministerului │suport │144/1999 │ │
│16 │ZONA PLĂCII │8.30.03 │nr. 2540/ │Câmpului │Economiei, │hârtie │OUG nr. │133.916,72 │
│ │TUBULARĂ (SUDATĂ/ │ │31.05.2018│nr. 1, │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │MANDRINATĂ) PROPUSĂ│ │ │judeţul │Mediului de │număr de │ │ │
│ │DE CNE CERNAVODĂ ŞI│ │ │Argeş. │Afaceri │69 file │ │ │
│ │FINALIZATĂ PE │ │ │ │ │ │ │ │
│ │DURATA PROTOCOLULUI│ │ │ │ │ │ │ │
│ │DE COLABORARE │ │ │ │ │ │ │ │
│ │2009-2017 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │SINTEZA │ │ │ │ │ │ │ │
│ │REZULTATELOR │ │ │ │ │ │ │ │
│ │OBŢINUTE ÎN CADRUL │ │ │ │ │ │ │ │
│ │TEMEI "STUDIU DE │ │ │ │ │ │ │ │
│ │SOLUŢIE PENTRU UN │ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │SISTEM DE INSPECŢIE│ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │DE LA DISTANŢĂ, │ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│17 │PENTRU DETECŢIA │8.30.03 │nr. 2541/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │113.708,00 │
│ │SCURGERILOR DE │ │31.05.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │AGENT PRIMAR" │ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │PROPUSĂ DE CNE │ │ │Argeş. │Mediului de │număr de │ │ │
│ │CERNAVODĂ ŞI │ │ │ │Afaceri │67 file │ │ │
│ │FINALIZATĂ PE │ │ │ │ │ │ │ │
│ │DURATA PROTOCOLULUI│ │ │ │ │ │ │ │
│ │DE COLABORARE │ │ │ │ │ │ │ │
│ │2009-2017 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │ │ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │CONTRIBUŢIA RATEN │ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│18 │ICN LA PROIECTUL │8.30.03 │nr. 2542/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │99.627,00 │
│ │EUROPEAN GEMMA │ │31.05.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │ │ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │ │ │ │Argeş. │Mediului de │număr de │ │ │
│ │ │ │ │ │Afaceri │36 file │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │SISTEM INFORMATIC │ │ │ │ │ │ │ │
│ │DE STOCARE │ │ │ │ │ │ │ │
│ │CENTRALIZATĂ A │ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │BAZELOR DE DATE │ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │EXISTENTE PE │ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│19 │PC-URILE AFLATE ÎN │8.30.03 │nr. 2543/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │140.164,00 │
│ │REŢEAUA RATEN ICN │ │31.05.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │PITEŞTI. ETAPA 1. │ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │REALIZAREA │ │ │Argeş. │Mediului de │număr de │ │ │
│ │PROIECTULUI DE │ │ │ │Afaceri │29 file │ │ │
│ │ANSAMBLU A │ │ │ │ │ │ │ │
│ │SISTEMULUI │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │STUDIU PRIVIND │ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │EVALUAREA DOZELOR │ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │LA ELIBERĂRI MASIVE│ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│20 │DE MATERIAL │8.30.03 │Nr. 3127/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │163.755,00 │
│ │RADIOACTIV DE LA O │ │27.06.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │INSTALAŢIE DIN │ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │CICLUL DE │ │ │Argeş │Mediului de │număr de │ │ │
│ │COMBUSTIBIL NUCLEAR│ │ │ │Afaceri │103 file │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │EVOLUŢIA │ │ │ │ │ │ │ │
│ │PROGRAMULUI │ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │CANADIAN DE │ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │DEPOZITARE │ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│21 │GEOLOGICĂ DIN PUNCT│8.30.03 │Nr. 3128/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │168.717,00 │
│ │DE VEDERE AL │ │27.06.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │SOLUŢIILOR │ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │INGINEREŞTI PENTRU │ │ │Argeş │Mediului de │număr de │ │ │
│ │CONTAINERUL DE │ │ │ │Afaceri │101 file │ │ │
│ │DEPOZITARE │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │STUDIU DE CAZ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │PRIVIND │ │ │ │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │ÎNDEPLINIREA │ │ │Oraş │sub │cercetare │ │ │
│ │CERINŢELOR │ │ │Mioveni, │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│ │LEGISLATIVE DE │ │2018 PVR │Str. │Ministerului │suport │144/1999 │ │
│22 │MEDIU LA │8.30.03 │Nr. 3129/ │Câmpului │Economiei, │hârtie │OUG nr. │178.641,00 │
│ │AUTORIZAREA UNOR │ │27.06.2018│nr. 1, │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │ACTIVITĂŢI │ │ │judeţul │Mediului de │număr de │ │ │
│ │SPECIFICE │ │ │Argeş │Afaceri │71 file │ │ │
│ │MANAGEMENTULUI APEI│ │ │ │ │ │ │ │
│ │GRELE │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ANALIZA │ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │TEHNOLOGIILOR │ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │SPECIALE APLICATE │ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│23 │PENTRU FABRICAREA, │8.30.03 │Nr. 3130/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │178.641,00 │
│ │INSPECŢIA ŞI │ │27.06.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │MENTENANŢA │ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │GENERATORILOR DE │ │ │Argeş │Mediului de │număr de │ │ │
│ │ABUR │ │ │ │Afaceri │52 file │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ANALIZA │ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │POSIBILITĂŢILOR │ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │TEHNICE DE │ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│24 │IMPLEMENTARE A UNOR│8.30.03 │Nr. 3131/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │178.145,00 │
│ │METODE DE │ │27.06.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │CONSERVARE A │ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │SISTEMELOR CLASICE │ │ │Argeş │Mediului de │număr de │ │ │
│ │DIN CNE CERNAVODĂ │ │ │ │Afaceri │77 file │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ANALIZA ACŢIUNII │ │ │ │ │ │ │ │
│ │COMBINATE A │ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │TEMPERATURII ŞI A │ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │FUMULUI ASUPRA │ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│25 │SISTEMELOR │8.30.03 │Nr. 3132/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │158.792,00 │
│ │ELECTRICE ŞI DE │ │27.06.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │INSTRUMENTAŢIE DIN │ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │SALA MAŞINI DIN │ │ │Argeş │Mediului de │număr de │ │ │
│ │CADRUL CNE DE TIP │ │ │ │Afaceri │80 file │ │ │
│ │CANDU │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ANALIZA │ │ │ │ │ │ │ │
│ │NECESITĂŢILOR ŞI │ │ │ │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │POSIBILITĂŢILOR DE │ │ │Oraş │sub │cercetare │ │ │
│ │INSPECŢIE ÎN │ │ │Mioveni, │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│ │VEDEREA PRELUNGIRII│ │2018 PVR │Str. │Ministerului │suport │144/1999 │ │
│26 │DURATEI DE VIAŢĂ A │8.30.03 │Nr. 3133/ │Câmpului │Economiei, │hârtie │OUG nr. │168.717,00 │
│ │ECHIPAMENTELOR DIN │ │27.06.2018│nr. 1, │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │SISTEMUL PURIFICARE│ │ │judeţul │Mediului de │număr de │ │ │
│ │MODERATOR PRIN │ │ │Argeş │Afaceri │49 file │ │ │
│ │UTILIZAREA UNUI │ │ │ │ │ │ │ │
│ │MODEL 3D │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │DIMENSIONAREA │ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │PRINCIPALELOR │ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │ECHIPAMENTE ŞI │ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│27 │CONDUCTE DIN │8.30.03 │Nr. 3134/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │168.717,00 │
│ │CIRCUITUL │ │27.06.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │REGENERATIV PENTRU │ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │REACTORUL DE │ │ │Argeş │Mediului de │număr de │ │ │
│ │DEMONSTRAŢIE ALFRED│ │ │ │Afaceri │144 file │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │CONCEPT PRIVIND │ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │STRATEGIA DE │ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│28 │COMANDĂ A │8.30.03 │Nr. 3135/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │168.717,00 │
│ │DEMONSTRATORULUI │ │27.06.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │ALFRED │ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │ │ │ │Argeş │Mediului de │număr de │ │ │
│ │ │ │ │ │Afaceri │95 file │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │ACTUALIZAREA │ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │MODELULUI │ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│29 │TERMOHIDRAULIC AL │8.30.03 │nr. 3200/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │104.224,10 │
│ │ZONEI ACTIVE TIP │ │29.06.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │CANDU 6 CU CODUL │ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │RELAP5/MOD3.2 │ │ │Argeş. │Mediului de │număr de │ │ │
│ │ │ │ │ │Afaceri │37 file │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │RAPORT DE STADIU │ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │PRIVIND GRADUL DE │ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │IMPLEMENTARE AL │ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│30 │ACŢIUNILOR │8.30.03 │nr. 3201/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │162.287,71 │
│ │PREVĂZUTE ÎN │ │29.06.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │STRATEGIA NAŢIONALĂ│ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │DE SECURITATE ŞI │ │ │Argeş. │Mediului de │număr de │ │ │
│ │SIGURANŢĂ NUCLEARĂ │ │ │ │Afaceri │64 file │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │ESTIMAREA NIVELELOR│ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │DE DEPENDENŢĂ ÎN │ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│31 │ANALIZA │8.30.03 │nr. 3202/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │146.970,31 │
│ │FIABILITĂŢII UMANE │ │29.06.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │LA REACTORUL TRIGA │ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │ │ │ │Argeş. │Mediului de │număr de │ │ │
│ │ │ │ │ │Afaceri │54 file │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │SINTEZA LUCRĂRILOR │ │ │ │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │REALIZATE PE │ │ │Oraş │sub │cercetare │ │ │
│ │PROGRAMUL 2 PRIVIND│ │ │Mioveni, │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│ │MĂSURAREA │ │2018 PVR │Str. │Ministerului │suport │144/1999 │ │
│32 │CONŢINUTULUI │8.30.03 │nr. 3203/ │Câmpului │Economiei, │hârtie │OUG nr. │41.781,65 │
│ │INIŢIAL DE HIDROGEN│ │29.06.2018│nr. 1, │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │LA TUBURILE DE │ │ │judeţul │Mediului de │număr de │ │ │
│ │PRESIUNE ÎN OPERARE│ │ │Argeş. │Afaceri │65 file │ │ │
│ │ALE CNE CERNAVODĂ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │ │ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │STUDIUL FLUAJULUI │ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│33 │LOCALIZAT ÎN ZONA │8.30.03 │nr. 3204/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │25.765,19 │
│ │DEFECTELOR PE TUBUL│ │29.06.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │DE PRESIUNE CANDU │ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │ │ │ │Argeş. │Mediului de │număr de │ │ │
│ │ │ │ │ │Afaceri │46 file │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │RAPORT DE INFORMARE│ │ │ │ │ │ │ │
│ │PRIVIND PROIECTELE │ │ │ │ │ │ │ │
│ │PLANULUI │ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │OPERAŢIONAL COG ÎN │ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │DOMENIUL CANAL DE │ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│34 │COMBUSTIBIL PRIVIND│8.30.03 │nr. 3205/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │46.483,71 │
│ │EVALUAREA ŞI │ │29.06.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │MODELAREA │ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │TENACITĂŢII LA │ │ │Argeş. │Mediului de │număr de │ │ │
│ │RUPERE A TUBULUI DE│ │ │ │Afaceri │42 file │ │ │
│ │PRESIUNE - ALIAJ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ZR-2.5NB │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │STUDII COMPARATIVE │ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │PRIVIND │ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │POSIBILITĂŢILE │ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│35 │TEHNOLOGICE DE │8.30.03 │nr. 3206/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │46.158,94 │
│ │FABRICAŢIE A │ │29.06.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │COMBUSTIBILILOR │ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │NUCLEARI AVANSAŢI │ │ │Argeş. │Mediului de │număr de │ │ │
│ │ │ │ │ │Afaceri │66 file │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │EXAMINAREA │ │ │ │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │POST-IRADIERE │ │ │Oraş │sub │cercetare │ │ │
│ │MACROSTRUCTURALĂ ŞI│ │ │Mioveni, │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│ │MICROSTRUCTURALĂ A │ │2018 PVR │Str. │Ministerului │suport │144/1999 │ │
│36 │ELEMENTULUI │8.30.03 │nr. 3207/ │Câmpului │Economiei, │hârtie │OUG nr. │190.188,92 │
│ │COMBUSTIBIL NR.13 │ │29.06.2018│nr. 1, │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │IRADIAT ÎN CNE │ │ │judeţul │Mediului de │număr de │ │ │
│ │CERNAVODĂ - │ │ │Argeş. │Afaceri │32 file │ │ │
│ │UNITATEA 2 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │ANALIZA COMPORTĂRII│ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │LA IRADIERE A │ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│37 │COMBUSTIBILULUI CU │8.30.03 │nr. 3208/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │75.556,67 │
│ │OXID MIXT DE TORIU │ │29.06.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │ŞI URANIU UTILIZÂND│ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │CODUL ELESIM-TORIU │ │ │Argeş. │Mediului de │număr de │ │ │
│ │ │ │ │ │Afaceri │47 file │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │CARACTERIZAREA │ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │NEUTRONICĂ A │ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │PROIECTULUI DE │ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│38 │FASCICUL │8.30.03 │nr. 3209/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │61.039,85 │
│ │COMBUSTIBIL CANDU │ │29.06.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │AVANSAT CU 52 │ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │ELEMENTE │ │ │Argeş. │Mediului de │număr de │ │ │
│ │ │ │ │ │Afaceri │53 file │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │GENERAREA MATRICEI │ │ │ │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │DE RĂSPUNS, ÎN │ │ │Oraş │sub │cercetare │ │ │
│ │APROXIMAŢIE SN, │ │ │Mioveni, │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│ │UTILIZATĂ PENTRU │ │2018 PVR │Str. │Ministerului │suport │144/1999 │ │
│39 │EVALUAREA │8.30.03 │nr. 3210/ │Câmpului │Economiei, │hârtie │OUG nr. │91.987,13 │
│ │PARAMETRILOR │ │29.06.2018│nr. 1, │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │NEUTRONICI 3D AI │ │ │judeţul │Mediului de │număr de │ │ │
│ │COMBUSTIBILULUI │ │ │Argeş. │Afaceri │50 file │ │ │
│ │CANDU │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │EVALUAREA │ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │PROIECTULUI DE │ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │COMBUSTIBIL CANDU │ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│40 │CU OXID MIXT DE │8.30.03 │nr. 3211/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │70.396,71 │
│ │TORIU ŞI URANIU ŞI │ │29.06.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │ÎMBOGĂŢIRE │ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │DIFERENŢIATĂ │ │ │Argeş. │Mediului de │număr de │ │ │
│ │ │ │ │ │Afaceri │45 file │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │UTILIZAREA │ │ │ │ │ │ │ │
│ │TEHNICILOR SEM ŞI │ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │EDS PENTRU │ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │CARACTERIZAREA UNOR│ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│41 │CUPOANE DIN INCOLOY│8.30.03 │nr. 3212/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │76.610,54 │
│ │800 EXTRASE DIN │ │29.06.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │SISTEMUL DE │ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │MONITORIZRE A │ │ │Argeş. │Mediului de │număr de │ │ │
│ │COROZIUNII DE LA U1│ │ │ │Afaceri │48 file │ │ │
│ │CNE CERNAVODĂ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │CARACTERIZAREA │ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │METALOGRAFICĂ A │ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │UNOR CUPOANE DIN │ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│42 │INCOLOY 800 EXPUSE │8.30.03 │nr. 3213/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │70.318,63 │
│ │ÎN SISTEMUL DE │ │29.06.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │AUTOCLAVE DE LA CNE│ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │CERNAVODĂ │ │ │Argeş. │Mediului de │număr de │ │ │
│ │ │ │ │ │Afaceri │35 file │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │EFECTUL SINERGETIC │ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │AL IMPURITĂŢILOR │ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │DIN DEPUNERI ASUPRA│ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│43 │DEGRADĂRII │8.30.03 │nr. 3214/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │67.893,03 │
│ │TUBULATURII │ │29.06.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │GENERATORULUI DE │ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │ABUR │ │ │Argeş. │Mediului de │număr de │ │ │
│ │ │ │ │ │Afaceri │63 file │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │EVALUAREA │ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │INFLUENŢEI │ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │TEMPERATURII ASUPRA│ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│44 │PASTEI DE CIMENT │8.30.03 │nr. 3215/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │37.973,90 │
│ │FOLOSITĂ LA │ │29.06.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │STRUCTURILE DIN │ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │BETON ALE CNE │ │ │Argeş. │Mediului de │număr de │ │ │
│ │CERNAVODĂ │ │ │ │Afaceri │52 file │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │INVESTIGAREA │ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │EVOLUŢIEI │ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │CARACTERISTICILOR │ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│45 │MICRO-DESCĂRCĂRILOR│8.30.03 │nr. 3216/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │163.280,92 │
│ │ELECTRICE PEO │ │29.06.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │OBŢINUTE ÎN CURENT │ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │CONTINUU PULSAT PE │ │ │Argeş. │Mediului de │număr de │ │ │
│ │ALIAJUL ZR-2,5NB │ │ │ │Afaceri │35 file │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │ANALIZA │ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │MICRO-DESCĂRCĂRILOR│ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│46 │ELECTRICE PEO │8.30.03 │nr. 3217/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │134.881,39 │
│ │DEZVOLTATE PE │ │29.06.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │ALIAJUL ZR-2,5NB ÎN│ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │CURENT CONTINUU │ │ │Argeş. │Mediului de │număr de │ │ │
│ │ │ │ │ │Afaceri │31 file │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │INVESTIGAREA │ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │ALIAJELOR ZY-4 PRE-│ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│47 │HIDRURATE CU │8.30.03 │nr. 3218/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │60.863,65 │
│ │AJUTORUL TEHNICII │ │29.06.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │XPS │ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │ │ │ │Argeş. │Mediului de │număr de │ │ │
│ │ │ │ │ │Afaceri │26 file │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │CONSIDERAŢII │ │ │ │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │PRIVIND COMPORTAREA│ │ │Oraş │sub │cercetare │ │ │
│ │OŢELURILOR │ │ │Mioveni, │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│ │ÎNGLOBATE ÎN │ │2018 PVR │Str. │Ministerului │suport │144/1999 │ │
│48 │STRUCTURILE DIN │8.30.03 │nr. 3219/ │Câmpului │Economiei, │hârtie │OUG nr. │74.410,48 │
│ │BETON, ÎN CONDIŢII │ │29.06.2018│nr. 1, │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │SPECIFICE SOLULULUI│ │ │judeţul │Mediului de │număr de │ │ │
│ │DE PE AMPLASAMENTUL│ │ │Argeş. │Afaceri │70 file │ │ │
│ │CNE CERNAVODĂ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │IDENTIFICAREA │ │ │ │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │FACTORILOR │ │ │Oraş │sub │cercetare │ │ │
│ │IMPLICAŢI ÎN │ │ │Mioveni, │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│ │DEGRADAREA │ │2018 PVR │Str. │Ministerului │suport │144/1999 │ │
│49 │ETANŞĂRILOR DE TIP │8.30.03 │nr. 3220/ │Câmpului │Economiei, │hârtie │OUG nr. │56.043,00 │
│ │ELASTOMER DIN │ │29.06.2018│nr. 1, │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │COMPONENŢA │ │ │judeţul │Mediului de │număr de │ │ │
│ │ANVELOPEI UNEI │ │ │Argeş. │Afaceri │59 file │ │ │
│ │CENTRALE CANDU │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │TESTE PRELIMINARE │ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │DE COROZIUNE ÎN │ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │PLUMB TOPIT A │ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│50 │OŢELURILOR │8.30.03 │nr. 3221/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │112.614,65 │
│ │AUSTENITICE │ │29.06.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │FOLOSITE ÎN │ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │REACTOARELE LFR │ │ │Argeş. │Mediului de │număr de │ │ │
│ │ │ │ │ │Afaceri │44 file │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │FABRICAŢIA DE │ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │ELEMENTE │ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │COMBUSTIBILE LEU │ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│51 │EXPERIMENTALE. │8.30.03 │nr. 3222/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │355.483,93 │
│ │ETAPA 1 - │ │29.06.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │FABRICAREA │ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │BAGHETELOR PENTRU 5│ │ │Argeş. │Mediului de │număr de │ │ │
│ │COLOANE COMBUSTILE │ │ │ │Afaceri │80 file │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │ │ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │REACTUALIZAREA │ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│52 │RAPORTULUI FINAL DE│8.30.03 │nr. 3223/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │385.662,99 │
│ │SECURITATE AL │ │29.06.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │CAPSULEI C2 │ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │ │ │ │Argeş. │Mediului de │număr de │ │ │
│ │ │ │ │ │Afaceri │112 file │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │ACTUALIZARE RAPORT │ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │DE SECURITATE │ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│53 │PENTRU REACTORUL │8.30.03 │nr. 3224/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │281.890,18 │
│ │TRIGA SSR, CAP. 5 │ │29.06.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │ŞI CAP.8 │ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │ │ │ │Argeş. │Mediului de │număr de │ │ │
│ │ │ │ │ │Afaceri │94 file │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │TESTAREA ŞI │ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │VERIFICAREA NOULUI │ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│54 │DISPOZITIV MECANIC │8.30.03 │nr. 3225/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │241.591,45 │
│ │DESTINAT │ │29.06.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │DEZASAMBLĂRII │ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │ŢINTEI LEU │ │ │Argeş. │Mediului de │număr de │ │ │
│ │ │ │ │ │Afaceri │101 file │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │STUDIU ASUPRA │ │ │ │ │ │ │ │
│ │REACŢIILOR NUCLEARE│ │ │ │ │ │ │ │
│ │CARE POT INFLUENŢA │ │ │ │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │SOLUŢIILE DE │ │ │Oraş │sub │cercetare │ │ │
│ │PROIECTARE A │ │ │Mioveni, │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│ │ECRANELOR DE │ │2018 PVR │Str. │Ministerului │suport │144/1999 │ │
│55 │PROTECŢIE CONTRA │8.30.03 │Nr. 3485/ │Câmpului │Economiei, │hârtie │OUG nr. │178.641,00 │
│ │RADIAŢIILOR │ │12.07.2018│nr. 1, │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │IONIZANTE CU │ │ │judeţul │Mediului de │număr de │ │ │
│ │AJUTORUL CODURILOR │ │ │Argeş │Afaceri │68 file │ │ │
│ │DE CALCUL BAZATE PE│ │ │ │ │ │ │ │
│ │METODA MONTE CARLO.│ │ │ │ │ │ │ │
│ │FAZA I │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │STUDIU PRIVIND │ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │METODELE DE CONTROL│ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│56 │ŞI REDUCERE A │8.30.03 │Nr. 3486/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │168.717,00 │
│ │CONCENTRAŢIEI DE │ │12.07.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │HIDROGEN ÎN CNE │ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │CANDU │ │ │Argeş │Mediului de │număr de │ │ │
│ │ │ │ │ │Afaceri │61 file │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ADAPTAREA │ │ │ │ │ │ │ │
│ │PROIECTELOR │ │ │ │ │ │ │ │
│ │COMPONENTELOR DE │ │ │ │ │ │ │ │
│ │LIMITARE A │ │ │ │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │PRESIUNII, │ │ │Oraş │sub │cercetare │ │ │
│ │DISPOZITIVELOR ŞI │ │ │Mioveni, │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│ │ACCESORIILOR DE │ │2018 PVR │Str. │Ministerului │suport │144/1999 │ │
│57 │SIGURANŢĂ PENTRU │8.30.03 │Nr. 3487/ │Câmpului │Economiei, │hârtie │OUG nr. │168.717,00 │
│ │ECHIPAMENTE CONFORM│ │12.07.2018│nr. 1, │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │CERINŢELOR CODULUI │ │ │judeţul │Mediului de │număr de │ │ │
│ │ASME ŞI │ │ │Argeş │Afaceri │67 file │ │ │
│ │STANDARDELOR │ │ │ │ │ │ │ │
│ │EUROPENE CERUTE DE │ │ │ │ │ │ │ │
│ │DIRECTIVA EUROPENĂ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │97/23/EC │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ÎMBUNĂTĂŢIREA │ │ │ │ │ │ │ │
│ │PROIECTULUI CNE │ │ │ │ │ │ │ │
│ │CANDU 6 PENTRU CNE │ │ │ │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │CERNAVODĂ UNITĂŢILE│ │ │Oraş │sub │cercetare │ │ │
│ │3 ŞI 4 PRIN │ │ │Mioveni, │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│ │PREVEDEREA UNUI │ │2018 PVR │Str. │Ministerului │suport │144/1999 │ │
│58 │SISTEM DEDICAT │8.30.03 │Nr. 3488/ │Câmpului │Economiei, │hârtie │OUG nr. │168.717,00 │
│ │PENTRU EVACUAREA │ │12.07.2018│nr. 1, │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │CĂLDURII DIN VASUL │ │ │judeţul │Mediului de │număr de │ │ │
│ │CALANDRIA ÎN URMA │ │ │Argeş │Afaceri │80 file │ │ │
│ │UNUI ACCIDENT SEVER│ │ │ │ │ │ │ │
│ │DINCOLO DE BAZA DE │ │ │ │ │ │ │ │
│ │PROIECTARE (BDBA) │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ANALIZA ACŢIUNII │ │ │ │ │ │ │ │
│ │COMBINATE A │ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │TEMPERATURII ŞI A │ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │FUMULUI ASUPRA │ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│59 │SISTEMELOR │8.30.03 │Nr. 3489/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │148.868,00 │
│ │ELECTRICE ŞI DE │ │12.07.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │INSTRUMENTAŢIE DIN │ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │CORPUL ELECTRIC DIN│ │ │Argeş │Mediului de │număr de │ │ │
│ │CADRUL CNE DE TIP │ │ │ │Afaceri │70 file │ │ │
│ │CANDU │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │STUDIU PRIVIND │ │ │ │ │ │ │ │
│ │EVALUAREA STĂRII, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │CERINŢELE DE │ │ │ │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │INSPECŢII / │ │ │Oraş │sub │cercetare │ │ │
│ │VERIFICĂRI ŞI │ │ │Mioveni, │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│ │CRITERIILE DE │ │2018 PVR │Str. │Ministerului │suport │144/1999 │ │
│60 │ACCEPTARE PENTRU │8.30.03 │Nr. 3490/ │Câmpului │Economiei, │hârtie │OUG nr. │178.145,00 │
│ │SISTEMELE DE D2O CE│ │12.07.2018│nr. 1, │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │DESERVESC M.I.D., │ │ │judeţul │Mediului de │număr de │ │ │
│ │ÎN VEDEREA │ │ │Argeş │Afaceri │152 file │ │ │
│ │EXTINDERII DURATEI │ │ │ │ │ │ │ │
│ │DE VIAŢĂ A UNITĂŢII│ │ │ │ │ │ │ │
│ │1 CNE CERNAVODĂ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │SISTEM DE │ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │MONITORIZARE A │ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│61 │CONDIŢIEI ŢEVILOR │8.30.03 │Nr. 3491/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │168.717,00 │
│ │CIRCUITULUI PRIMAR │ │12.07.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │DIN CNE DE TIP │ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │CANDU │ │ │Argeş │Mediului de │număr de │ │ │
│ │ │ │ │ │Afaceri │69 file │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ASPECTE DE EVALUARE│ │ │ │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │A SECURITĂŢII │ │ │Oraş │sub │cercetare │ │ │
│ │MATERIALELOR │ │ │Mioveni, │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│ │NUCLEARE PENTRU │ │2018 PVR │Str. │Ministerului │suport │144/1999 │ │
│62 │IMPLEMENTAREA │8.30.03 │nr. 3701/ │Câmpului │Economiei, │hârtie │OUG nr. │537.740,79 │
│ │GARANŢIILOR │ │31.07.2018│nr. 1, │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │NUCLEARE ÎN CAZUL │ │ │judeţul │Mediului de │număr de │ │ │
│ │REACTORILOR DE │ │ │Argeş. │Afaceri │104 file │ │ │
│ │GENERAŢIE IV │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │EVALUAREA │ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │NEUTRONICĂ A │ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│63 │PROIECTULUI DE │8.30.03 │nr. 3702/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │67.604,41 │
│ │COMBUSTIBIL CANDU │ │31.07.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │AVANSAT CU 61 │ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │ELEMENTE │ │ │Argeş. │Mediului de │număr de │ │ │
│ │ │ │ │ │Afaceri │35 file │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │CALCULE NEUTRONICE │ │ │ │ │ │ │ │
│ │DE ARDERE LA NIVEL │ │ │ │ │ │ │ │
│ │DE ZONĂ ACTIVĂ │ │ │ │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │CANDU PENTRU │ │ │Oraş │sub │cercetare │ │ │
│ │GENERAREA │ │ │Mioveni, │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│ │ISTORIILOR DE │ │2018 PVR │Str. │Ministerului │suport │144/1999 │ │
│64 │IRADIERE LA │8.30.03 │nr. 3703/ │Câmpului │Economiei, │hârtie │OUG nr. │91.120,00 │
│ │UTILIZAREA UNOR │ │31.07.2018│nr. 1, │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │PROIECTE DE │ │ │judeţul │Mediului de │număr de │ │ │
│ │FASCICULE AVANSATE │ │ │Argeş. │Afaceri │40 file │ │ │
│ │CU 52 ŞI 61 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ELEMENTE ALIMENTATE│ │ │ │ │ │ │ │
│ │CU URANIU NATURAL │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │DOCUMENTAŢIA DE │ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │SECURITATE NUCLEARĂ│ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│65 │PENTRU OBŢINEREA │8.30.03 │nr. 3704/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │255.082,12 │
│ │AUTORIZAŢIEI DE │ │31.07.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │FUNCŢIONARE A │ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │CAPSULEI C9 │ │ │Argeş. │Mediului de │număr de │ │ │
│ │ │ │ │ │Afaceri │54 file │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ANALIZA │ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │FUNCŢIONĂRII │ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │SISTEMULUI DE │ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│66 │ACHIZIŢIE ŞI │8.30.03 │nr. 3705/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │221.485,18 │
│ │PRELUCRĂRI DATE │ │31.07.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │(DECEMBRIE │ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │2017-IUNIE 2018) │ │ │Argeş. │Mediului de │număr de │ │ │
│ │ │ │ │ │Afaceri │120 file │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ESTIMAREA │ │ │ │ │ │ │ │
│ │INVENTARULUI │ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │IZOTOPIC ŞI A │ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │PARAMETRILOR │ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│67 │CARACTERISTICI │8.30.03 │nr. 3986/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │84.305,23 │
│ │COMBUSTIBILULUI ARS│ │31.08.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │PENTRU FASCICULE │ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │COMBUSTIBILE │ │ │Argeş. │Mediului de │număr de │ │ │
│ │INOVATIVE CU URANIU│ │ │ │Afaceri │35 file │ │ │
│ │RECUPERAT │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │SISTEM INFORMATIC │ │ │ │ │ │ │ │
│ │DE STOCARE │ │ │ │ │ │ │ │
│ │CENTRALIZATĂ A │ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │BAZELOR DE DATE │ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │EXISTENTE PE │ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│68 │PC-URILE AFLATE ÎN │8.30.03 │nr. 3987/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │146.929,93 │
│ │REŢEAUA RATEN ICN │ │31.08.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │PITEŞTI. ETAPA 2. │ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │REALIZAREA │ │ │Argeş. │Mediului de │număr de │ │ │
│ │PROIECTULUI DE │ │ │ │Afaceri │29 file │ │ │
│ │DETALIU A │ │ │ │ │ │ │ │
│ │SISTEMULUI │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │STABILIREA │ │ │ │ │ │ │ │
│ │MECANISMULUI DE │ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │REACŢIE ÎN CAZUL │ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │HIDRURĂRII │ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│69 │ALIAJELOR │8.30.03 │nr. 3988/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │232.967,64 │
│ │SISTEMULUI U-ZR, │ │31.08.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │HIDRURATE ÎN │ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │CONDIŢII IZOTERME │ │ │Argeş. │Mediului de │număr de │ │ │
│ │LA TEMPERATURI │ │ │ │Afaceri │29 file │ │ │
│ │DIFERITE │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │STRATEGII DE │ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │GESTIONARE A │ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │INVENTARULUI DE │ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│70 │DEŞEURI RADIOACTIVE│8.30.03 │Nr. 4412/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │163.755,00 │
│ │CA URMARE A │ │24.09.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │RETEHNOLOGIZĂRII │ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │CNE CERNAVODĂ │ │ │Argeş │Mediului de │număr de │ │ │
│ │ │ │ │ │Afaceri │102 file │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │STUDIU PRIVIND │ │ │ │ │ │ │ │
│ │EVALUAREA EMISIILOR│ │ │ │ │ │ │ │
│ │DE CĂLDURĂ ŞI │ │ │ │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │SARCINĂ TERMICĂ DE │ │ │Oraş │sub │cercetare │ │ │
│ │RĂCIRE ÎN MEDIU A │ │ │Mioveni, │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│ │INSTALAŢIILOR HVAC │ │2018 PVR │Str. │Ministerului │suport │144/1999 │ │
│71 │AFERENTE CLĂDIRILOR│8.30.03 │Nr. 4413/ │Câmpului │Economiei, │hârtie │OUG nr. │168.717,00 │
│ │UNUI OBIECTIV │ │24.09.2018│nr. 1, │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │NUCLEAR, ÎN SCOPUL │ │ │judeţul │Mediului de │număr de │ │ │
│ │OPTIMIZĂRII │ │ │Argeş │Afaceri │82 file │ │ │
│ │ACESTORA ŞI │ │ │ │ │ │ │ │
│ │REDUCERII │ │ │ │ │ │ │ │
│ │IMPACTULUI TERMIC │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ANALIZA EFECTULUI │ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │INCENDIULUI ÎNTR-O │ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │CENTRALĂ NUCLEARĂ │ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│72 │DE TIP CANDU ASUPRA│8.30.03 │Nr. 4414/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │168.717,00 │
│ │SISTEMULUI DE │ │24.09.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │OPRIRE RAPIDĂ │ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │NUMĂRUL 1 (SOR1) │ │ │Argeş │Mediului de │număr de │ │ │
│ │ │ │ │ │Afaceri │83 file │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │IMPLEMENTAREA │ │ │ │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │SISTEMELOR DE │ │ │Oraş │sub │cercetare │ │ │
│ │CONEXIUNI ELECTRICE│ │ │Mioveni, │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│ │CALIFICATE LA MEDIU│ │2018 PVR │Str. │Ministerului │suport │144/1999 │ │
│73 │PENTRU SISTEMELE DE│8.30.03 │Nr. 4415/ │Câmpului │Economiei, │hârtie │OUG nr. │168.717,00 │
│ │OPRIRE RAPIDĂ NR. 1│ │24.09.2018│nr. 1, │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │ŞI NR. 2 DE LA CNE │ │ │judeţul │Mediului de │număr de │ │ │
│ │CERNAVODĂ UNITATEA │ │ │Argeş │Afaceri │91 file │ │ │
│ │1 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │REALIZAREA │ │ │ │ │ │ │ │
│ │APLICAŢIILOR │ │ │ │ │ │ │ │
│ │INFORMATICE │ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │REFERITOARE LA │ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │GENERAREA │ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│74 │RAPOARTELOR │8.30.03 │Nr. 4416/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │168.717,00 │
│ │COMPONENTE │ │24.09.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │SISTEMULUI DE │ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │MANAGEMENT PENTRU │ │ │Argeş │Mediului de │număr de │ │ │
│ │MONITORIZAREA │ │ │ │Afaceri │64 file │ │ │
│ │LUCRĂRILOR DE CD ÎN│ │ │ │ │ │ │ │
│ │CADRUL RATEN │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │STUDIU PRIVIND │ │ │ │ │ │ │ │
│ │MODIFICĂRILE │ │ │ │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │IMPLEMENTATE LA O │ │ │Oraş │sub │cercetare │ │ │
│ │CNE CANDU PE │ │ │Mioveni, │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│ │PERIOADA OPRIRII │ │2018 PVR │Str. │Ministerului │suport │144/1999 │ │
│75 │PLANIFICATE PENTRU │8.30.03 │Nr. 4428/ │Câmpului │Economiei, │hârtie │OUG nr. │173.183,00 │
│ │RETEHNOLOGIZARE ÎN │ │25.09.2018│nr. 1, │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │CADRUL PROIECTULUI │ │ │judeţul │Mediului de │număr de │ │ │
│ │DE EXTINDERE DURATĂ│ │ │Argeş │Afaceri │122 file │ │ │
│ │DE VIAŢĂ A │ │ │ │ │ │ │ │
│ │CENTRALEI NUCLEARE │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │MODELAREA │ │ │ │ │ │ │ │
│ │FENOMENELOR DE │ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │TRANSPORT ALE │ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │TRITIULUI ÎN CAZUL │ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│76 │UNEI PIERDERI │8.30.03 │Nr. 4429/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │178.145,00 │
│ │INCIDENTALE DE APĂ │ │25.09.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │GREA TRITIATĂ │ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │ÎNTR-O INCINTĂ │ │ │Argeş │Mediului de │număr de │ │ │
│ │VENTILATĂ, │ │ │ │Afaceri │107 file │ │ │
│ │RESPECTIV ETANŞĂ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │EVALUAREA │ │ │ │ │ │ │ │
│ │PROBABILISTĂ A │ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │PIERDERII │ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │ALIMENTĂRII CU │ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│77 │ENERGIE ELECTRICĂ │8.30.03 │nr. 4490/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │52.049,42 │
│ │STAŢIA 6KV REACTOR │ │28.09.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │ŞI A ALIMENTĂRII CU│ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │ENERGIE ELECTRICĂ │ │ │Argeş. │Mediului de │număr de │ │ │
│ │PE BARELE TACC1, │ │ │ │Afaceri │64 file │ │ │
│ │TACC2 ŞI TACC3 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ANALIZE DE │ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │SENZITIVITATE │ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │PENTRU FAZA TÂRZIE │ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│78 │A ACCIDENTELOR │8.30.03 │nr. 4491/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │63.766,21 │
│ │SEVERE LA CANDU, │ │28.09.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │FOLOSIND MODULUL │ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │MEDICIS │ │ │Argeş. │Mediului de │număr de │ │ │
│ │ │ │ │ │Afaceri │44 file │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │ACTIVITĂŢI DE │ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │BENCHMARK │ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│79 │INTERNAŢIONAL ÎN │8.30.03 │nr. 4492/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │84.606,31 │
│ │FIZICA NEUTRONILOR │ │28.09.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │LA REACTOARE DE │ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │CERCETARE │ │ │Argeş. │Mediului de │număr de │ │ │
│ │ │ │ │ │Afaceri │40 file │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │MODELAREA │ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │TERMOHIDRAULICĂ A │ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │UNUI FASCICUL DE │ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│80 │ELEMENTE │8.30.03 │nr. 4493/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │132.372,40 │
│ │COMBUSTIBILE ÎN │ │28.09.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │REGIM STAŢIONAR │ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │UTILIZÂND CODUL │ │ │Argeş. │Mediului de │număr de │ │ │
│ │COBRA 4I │ │ │ │Afaceri │35 file │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │RAPORT DE INFORMARE│ │ │ │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │PRIVIND PROIECTELE │ │ │Oraş │sub │cercetare │ │ │
│ │PLANULUI │ │ │Mioveni, │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│ │OPERAŢIONAL COG ÎN │ │2018 PVR │Str. │Ministerului │suport │144/1999 │ │
│81 │DOMENIUL CANAL DE │8.30.03 │nr. 4494/ │Câmpului │Economiei, │hârtie │OUG nr. │25.941,32 │
│ │COMBUSTIBIL PRIVIND│ │28.09.2018│nr. 1, │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │ABSORBŢIA DE │ │ │judeţul │Mediului de │număr de │ │ │
│ │DEUTERIU LA │ │ │Argeş. │Afaceri │45 file │ │ │
│ │CAPETELE MANDRINATE│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │STUDIU PRIVIND │ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │DETERMINAREA │ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│82 │CARBONULUI ORGANIC │8.30.03 │nr. 4495/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │251.654,97 │
│ │TOTAL DIN DEŞEURILE│ │28.09.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │RADIOACTIVE LICHIDE│ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │APOASE │ │ │Argeş. │Mediului de │număr de │ │ │
│ │ │ │ │ │Afaceri │38 file │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │EVALUAREA METODELOR│ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │DE PROCESARE A │ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │DATELOR │ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│83 │EXPERIMENTALE CU │8.30.03 │nr. 4496/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │98.424,39 │
│ │APLICAŢII LA │ │28.09.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │SPECTROMETRIA CU │ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │SFERE BONNER │ │ │Argeş. │Mediului de │număr de │ │ │
│ │ │ │ │ │Afaceri │34 file │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │IDENTIFICAREA │ │ │ │ │ │ │ │
│ │MATERIALELOR ŞI │ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │CONDIŢIILOR DE │ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │CONSERVARE UMEDA │ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│84 │DIN CIRCUITUL │8.30.03 │nr. 4497/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │57.397,75 │
│ │SECUNDAR CANDU ŞI │ │28.09.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │STABILIREA MATRICII│ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │DE TESTARE PRIN │ │ │Argeş. │Mediului de │număr de │ │ │
│ │METODE │ │ │ │Afaceri │43 file │ │ │
│ │ELECTROCHIMICE │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │EFECTUL DEGRADĂRII │ │ │ │ │ │ │ │
│ │PERFORMANŢELOR │ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │INSTRUMENTAŢIEI │ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │ELECTRONICE ŞI A │ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│85 │SISTEMELOR DE │8.30.03 │nr. 4498/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │151.711,73 │
│ │CONTROL ASUPRA │ │28.09.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │INTERFEŢELOR │ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │OM-MAŞINA ŞI A │ │ │Argeş. │Mediului de │număr de │ │ │
│ │PERFORMANŢELOR │ │ │ │Afaceri │56 file │ │ │
│ │OPERATORILOR CNE │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │SOLUŢII DE │ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │ÎMBUNĂTĂŢIRE A │ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │ECHIPAMENTULUI DE │ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│86 │ANALIZĂ VIDEO │8.30.03 │nr. 4499/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │200.645,47 │
│ │MONTAT ÎN SECŢIUNEA│ │28.09.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │DE TESTARE CU DN │ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │200 │ │ │Argeş. │Mediului de │număr de │ │ │
│ │ │ │ │ │Afaceri │42 file │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │STABILIREA │ │ │ │ │ │ │ │
│ │STADIULUI DE │ │ │ │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │DEZVOLTARE A │ │ │Oraş │sub │cercetare │ │ │
│ │METODELOR DE │ │ │Mioveni, │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│ │ANALIZĂ PENTRU │ │2018 PVR │Str. │Ministerului │suport │144/1999 │ │
│87 │ÎMBĂTRÂNIREA │8.30.03 │nr. 4500/ │Câmpului │Economiei, │hârtie │OUG nr. │192.738,26 │
│ │MATERIALELOR │ │28.09.2018│nr. 1, │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │CABLURILOR │ │ │judeţul │Mediului de │număr de │ │ │
│ │ELECTRICE PRIN │ │ │Argeş. │Afaceri │105 file │ │ │
│ │METODE MECANICE │ │ │ │ │ │ │ │
│ │FIZICE ŞI TERMICE │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │IDENTIFICAREA ŞI │ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │INVESTIGAREA UNOR │ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│88 │POSIBILE SCENARII │8.30.03 │nr. 4501/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │126.428,32 │
│ │DE ACCIDENT SEVER │ │28.09.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │ÎN LFR │ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │ │ │ │Argeş. │Mediului de │număr de │ │ │
│ │ │ │ │ │Afaceri │53 file │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │INSTALAŢII PENTRU │ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │CONTROLUL │ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│89 │OXIGENULUI ÎN │8.30.03 │nr. 4502/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │123.125,52 │
│ │SISTEME CU PB. │ │28.09.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │STUDIU TEHNIC. │ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │ │ │ │Argeş. │Mediului de │număr de │ │ │
│ │ │ │ │ │Afaceri │37 file │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │PROCEDURAREA │ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │ACTIVITĂŢILOR │ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│90 │AFERENTE │8.30.03 │nr. 4503/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │259.909,94 │
│ │INSTALAŢIEI DE │ │28.09.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │NEUTRONOGAFIE │ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │USCATĂ │ │ │Argeş. │Mediului de │număr de │ │ │
│ │ │ │ │ │Afaceri │62 file │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │DEZVOLTAREA │ │ │ │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │TEHNOLOGIEI DE │ │ │Oraş │sub │cercetare │ │ │
│ │OBŢINERE A │ │ │Mioveni, │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│ │DISCURILOR DE IR CU│ │2018 PVR │Str. │Ministerului │suport │144/1999 │ │
│91 │PATĂ FOCALĂ DE 2MM │8.30.03 │nr. 4504/ │Câmpului │Economiei, │hârtie │OUG nr. │104.139,73 │
│ │PRIN ÎNGLOBARE ÎN │ │28.09.2018│nr. 1, │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │MATERIALE │ │ │judeţul │Mediului de │număr de │ │ │
│ │TRANSPARENTE LA │ │ │Argeş. │Afaceri │44 file │ │ │
│ │NEUTRONI TERMICI │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │PREPARAREA UNUI │ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │GENERATOR DE 99MO/ │ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│92 │99MTC BAZAT PE │8.30.03 │nr. 4505/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │235.934,41 │
│ │TEHNOLOGIA GELULUI │ │28.09.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │DE 99MO-ZR │ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │ │ │ │Argeş. │Mediului de │număr de │ │ │
│ │ │ │ │ │Afaceri │40 file │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │PREZENTAREA, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ADAPTAREA ŞI │ │ │ │ │ │ │ │
│ │TESTAREA MODELELOR │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ŞI METODELOR │ │ │ │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │ANALITICE PENTRU │ │ │Oraş │sub │cercetare │ │ │
│ │REALIZAREA │ │ │Mioveni, │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│ │ANALIZELOR DE │ │2018 PVR │Str. │Ministerului │suport │144/1999 │ │
│93 │SECURITATE │8.30.03 │Nr. 5030/ │Câmpului │Economiei, │hârtie │OUG nr. │178.641,00 │
│ │RADIOLOGICĂ │ │22.10.2018│nr. 1, │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │SPECIFICE │ │ │judeţul │Mediului de │număr de │ │ │
│ │INSTALAŢIILOR DE │ │ │Argeş │Afaceri │84 file │ │ │
│ │GOSPODĂRIRE A │ │ │ │ │ │ │ │
│ │PREDEPOZITĂRII │ │ │ │ │ │ │ │
│ │DEŞEURILOR │ │ │ │ │ │ │ │
│ │RADIOACTIVE │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │STUDIU PRIVIND │ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │EVALUAREA REALISTĂ │ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│94 │A RISCULUI SEISMIC │8.30.03 │Nr. 5031/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │173.679,00 │
│ │STRUCTURAL PENTRU │ │22.10.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │OBIECTIVELE │ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │NUCLEARE │ │ │Argeş │Mediului de │număr de │ │ │
│ │ │ │ │ │Afaceri │63 file │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │STUDIU PRIVIND │ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │ROLUL GENERATORILOR│ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│95 │DE ABUR ÎN TIMPUL │8.30.03 │Nr. 5032/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │178.641,00 │
│ │ACCIDENTELOR LOCA │ │22.10.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │ŞI BLACKOUT │ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │ │ │ │Argeş │Mediului de │număr de │ │ │
│ │ │ │ │ │Afaceri │45 file │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │REPROIECTAREA │ │ │ │ │ │ │ │
│ │SISTEMULUI DE APĂ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │TEHNICĂ DE SERVICIU│ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │RSW (BSI 71310) │ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │PENTRU A ÎNDEPLINI │ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│96 │CERINŢELE EUROPENE │8.30.03 │Nr. 5033/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │168.717,00 │
│ │EUR APLICABILE │ │22.10.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │PROIECTULUI CANDU 6│ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │ÎN CONDIŢIILE │ │ │Argeş │Mediului de │număr de │ │ │
│ │CONCRETE ALE │ │ │ │Afaceri │102 file │ │ │
│ │AMPLASAMENTULUI │ │ │ │ │ │ │ │
│ │CERNAVODĂ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │TEHNOLOGII MODERNE │ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │DE MONITORIZARE A │ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│97 │TEMPERATURII ÎN │8.30.03 │Nr. 5034/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │148.868,00 │
│ │RASTELELE DE │ │22.10.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │CABLURI ÎN ZONE │ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │GREU ACCESIBILE │ │ │Argeş │Mediului de │număr de │ │ │
│ │ │ │ │ │Afaceri │61 file │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │STUDIU PRIVIND │ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │REDUCEREA EFECTELOR│ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│98 │INTERFERENŢELOR EMC│8.30.03 │Nr. 5035/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │168.717,00 │
│ │SAU RFI ÎN CADRUL │ │22.10.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │CNE CERNAVODĂ │ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │ │ │ │Argeş │Mediului de │număr de │ │ │
│ │ │ │ │ │Afaceri │64 file │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │CERCETĂRI PRIVIND │ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │EVALUAREA RISCULUI │ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │ÎNTR-UN SISTEM DE │ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│99 │MANAGEMENT INTEGRAT│8.30.03 │Nr. 5036/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │196.505,00 │
│ │CALITATE-RISC │ │22.10.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │PENTRU DEZVOLTAREA │ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │STRUCTURILOR LFR │ │ │Argeş │Mediului de │număr de │ │ │
│ │ │ │ │ │Afaceri │102 file │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │CERCETĂRI PRIVIND │ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │SOLUŢII DE STOCARE │ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│100 │ÎN VEDEREA TRATĂRII│8.30.03 │Nr. 5037/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │166.732,00 │
│ │APEI TRITIATE ÎN │ │22.10.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │INSTALAŢII │ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │SUBTERANE │ │ │Argeş │Mediului de │număr de │ │ │
│ │ │ │ │ │Afaceri │91 file │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │COD DE CALCUL │ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │PENTRU ANALIZA UNUI│ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │ACCIDENT DE │ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│101 │PIERDERE A RĂCIRII │8.30.03 │nr. 5221/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │198.579,82 │
│ │LA PISCINA DE │ │31.10.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │STOCARE A │ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │COMBUSTIBILULUI ARS│ │ │Argeş. │Mediului de │număr de │ │ │
│ │ │ │ │ │Afaceri │45 file │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │STUDIUL COMPORTĂRII│ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │MECANICE A PROBELOR│ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │DE TUB DE PRESIUNE │ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│102 │(ALIAJ ZR- 2.5%NB) │8.30.03 │nr. 5222/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │101.223,49 │
│ │LA TEMPERATURI │ │31.10.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │NORMALE DE │ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │FUNCŢIONARE │ │ │Argeş. │Mediului de │număr de │ │ │
│ │ │ │ │ │Afaceri │38 file │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │TESTE DE CICLAJ │ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │TERMO-MECANIC PE │ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│103 │TUBURI DE │8.30.03 │nr. 5223/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │142.806,11 │
│ │ZIRCALOY-4 AFLATE │ │31.10.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │ÎN COMPONENŢA │ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │FASCICULULUI SEU43 │ │ │Argeş. │Mediului de │număr de │ │ │
│ │ │ │ │ │Afaceri │35 file │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ESTIMAREA │ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │CRITICITĂŢII │ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │ACCIDENTALE PENTRU │ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│104 │FASCICULE │8.30.03 │nr. 5224/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │82.638,56 │
│ │COMBUSTIBILE │ │31.10.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │INOVATIVE CU │ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │COMBUSTIBIL RU SI │ │ │Argeş. │Mediului de │număr de │ │ │
│ │NUE │ │ │ │Afaceri │42 file │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │STUDIU COMPARATIV │ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │PRIVIND │ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│105 │DETERMINAREA │8.30.03 │nr. 5225/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │226.415,62 │
│ │EMIŢĂTORILOR GAMA │ │31.10.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │DIN RĂŞINĂ IONICĂ │ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │UZATĂ │ │ │Argeş. │Mediului de │număr de │ │ │
│ │ │ │ │ │Afaceri │33 file │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │CARACTERIZAREA │ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │PRODUSULUI FINAL │ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │REZULTAT DIN │ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│106 │TRATAREA ÎN CÂMP DE│8.30.03 │nr. 5226/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │135.349,70 │
│ │MICROUNDE A │ │31.10.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │ŞLAMURILOR │ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │RADIOACTIVE │ │ │Argeş. │Mediului de │număr de │ │ │
│ │ │ │ │ │Afaceri │40 file │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │STUDII │ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │EXPERIMENTALE │ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │PRIVIND INFLUENŢA │ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│107 │TEMPERATURII ASUPRA│8.30.03 │nr. 5227/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │86.531,05 │
│ │MIGRĂRII GAZULUI │ │31.10.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │PRIN MATERIAL PE │ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │BAZĂ DE ARGILĂ │ │ │Argeş. │Mediului de │număr de │ │ │
│ │ │ │ │ │Afaceri │35 file │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │METODE ŞI TEHNICI │ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │DE PRELEVARE ŞI │ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │MĂSURARE A │ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│108 │CONŢINUTULUI │8.30.03 │nr. 5228/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │152.618,51 │
│ │RADIOACTIV DIN │ │31.10.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │PROBE DE SOL ŞI │ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │VEGETAŢIE │ │ │Argeş. │Mediului de │număr de │ │ │
│ │ │ │ │ │Afaceri │36 file │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │METODE ŞI TEHNICI │ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │DE PRELEVARE ŞI │ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │MĂSURARE A │ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│109 │CONCENTRAŢIEI │8.30.03 │nr. 5229/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │132.727,20 │
│ │ACTIVITĂŢII │ │31.10.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │RADIONUCLIZILOR ÎN │ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │DEPUNERILE │ │ │Argeş. │Mediului de │număr de │ │ │
│ │ATMOSFERICE │ │ │ │Afaceri │32 file │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │STUDIUL COMPORTĂRII│ │ │ │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │LA COROZIUNE PRIN │ │ │Oraş │sub │cercetare │ │ │
│ │METODE │ │ │Mioveni, │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│ │ELECTROCHIMICE A │ │2018 PVR │Str. │Ministerului │suport │144/1999 │ │
│110 │PROBELOR DE OŢEL │8.30.03 │nr. 5230/ │Câmpului │Economiei, │hârtie │OUG nr. │127.363,05 │
│ │INOX 304L │ │31.10.2018│nr. 1, │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │AUTOCLAVIZATE ÎN │ │ │judeţul │Mediului de │număr de │ │ │
│ │CONDIŢII DE CIRCUIT│ │ │Argeş. │Afaceri │56 file │ │ │
│ │PRIMAR │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │STUDIU PRIVIND │ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │MODELAREA TERMO- │ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│111 │MECANICĂ 2D PENTRU │8.30.03 │nr. 5231/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │119.423,59 │
│ │ANALIZE DE TENSIUNI│ │31.10.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │REMANENTE ÎN │ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │PROIECTUL GEMMA │ │ │Argeş. │Mediului de │număr de │ │ │
│ │ │ │ │ │Afaceri │42 file │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │IMPLEMENTAREA │ │ │ │ │ │ │ │
│ │METODEI MOTT- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │SCHOTTKY PENTRU │ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │EVALUAREA │ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │PROPRIETĂŢILOR │ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│112 │SEMICONDUCTOARE ALE│8.30.03 │nr. 5232/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │57.332,68 │
│ │FILMELOR PASIVE │ │31.10.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │FORMATE PE OŢEL │ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │INOX ÎN CONDIŢII DE│ │ │Argeş. │Mediului de │număr de │ │ │
│ │CIRCUIT PRIMAR ŞI │ │ │ │Afaceri │43 file │ │ │
│ │SECUNDAR DINTR-UN │ │ │ │ │ │ │ │
│ │REACTOR CANDU │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │EXPERIMENTĂRI │ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │PENTRU DETERMINAREA│ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │EFICIENŢEI DE │ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│113 │MĂSURĂ A CONTORULUI│8.30.03 │nr. 5233/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │145.462,80 │
│ │PROPORŢIONAL CU BF3│ │31.10.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │FOLOSIND SURSE │ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │ETALON DE NEUTRONI │ │ │Argeş. │Mediului de │număr de │ │ │
│ │(RA-BE SAU PU-BE) │ │ │ │Afaceri │37 file │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │DETECTORI PENTRU │ │ │ │ │ │ │ │
│ │MĂSURAREA │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ACTIVITĂŢII │ │ │ │ │ │ │ │
│ │SPECIFICE A │ │ │ │ │ │ │ │
│ │TRITIULUI ÎN AER. │ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │STRUCTURI │ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │COMPONENTE PENTRU │ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│114 │UN MODEL │8.30.03 │nr. 5234/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │164.380,96 │
│ │EXPERIMENTAL DE │ │31.10.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │ANSAMBLU DE │ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │DETECŢIE PORTABIL, │ │ │Argeş. │Mediului de │număr de │ │ │
│ │CU DETECTOR ÎN │ │ │ │Afaceri │86 file │ │ │
│ │GEOMETRIE │ │ │ │ │ │ │ │
│ │CILINDRICO-SFERICĂ,│ │ │ │ │ │ │ │
│ │DUBLĂ INCINTĂ ŞI │ │ │ │ │ │ │ │
│ │DEBIT CIRCULANT │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │SISTEM DE │ │ │ │ │ │ │ │
│ │MANAGEMENT A │ │ │ │ │ │ │ │
│ │RESURSELOR DIN │ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │OBIECTIVE NUCLEARE.│ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │ELABORAREA ŞI │ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│115 │TESTAREA DE │8.30.03 │nr. 5235/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │130.210,02 │
│ │INTERFEŢE DINAMICE │ │31.10.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │CU UTILIZATORUL, │ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │PENTRU PRELUCRAREA │ │ │Argeş. │Mediului de │număr de │ │ │
│ │ŞI PREZENTAREA │ │ │ │Afaceri │134 file │ │ │
│ │DATELOR DE │ │ │ │ │ │ │ │
│ │RADIOPROTECŢIE │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ALERGEREA │ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │INSTRUMENTAŢIEI ŞI │ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │ELABORAREA │ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│116 │ARHITECTURII DE │8.30.03 │nr. 5236/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │113.022,99 │
│ │SISTEM PENTRU │ │31.10.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │MONITOR DE PRODUŞI │ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │DE FISIUNE GAZOŞI │ │ │Argeş. │Mediului de │număr de │ │ │
│ │DIGITAL │ │ │ │Afaceri │43 file │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │STUDIUL │ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │PROPRIETĂŢILOR │ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │MECANICE PRIN TESTE│ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│117 │DE TRACŢIUNE ÎN │8.30.03 │nr. 5237/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │137.673,75 │
│ │PLUMB PE MATERIALE │ │31.10.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │DE INTERES PENTRU │ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │REACTOARELE DE │ │ │Argeş. │Mediului de │număr de │ │ │
│ │GENERAŢIE IV │ │ │ │Afaceri │43 file │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │OPTIMIZAREA │ │ │ │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │COMPOZIŢIEI CHIMICE│ │ │Oraş │sub │cercetare │ │ │
│ │ŞI A PROCESULUI DE │ │ │Mioveni, │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│ │ALIERE MECANICA │ │2018 PVR │Str. │Ministerului │suport │144/1999 │ │
│118 │PENTRU OBŢINEREA │8.30.03 │nr. 5238/ │Câmpului │Economiei, │hârtie │OUG nr. │170.695,68 │
│ │UNOR OŢELURI DE TIP│ │31.10.2018│nr. 1, │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │ODS PENTRU │ │ │judeţul │Mediului de │număr de │ │ │
│ │APLICAŢII ÎN │ │ │Argeş. │Afaceri │55 file │ │ │
│ │REACTORII DE GEN IV│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │TESTE DE SOLICITARE│ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │MECANICĂ PE PROBE │ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │DE TIP RING TENSION│ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│119 │TEST DIN MATERIALE │8.30.03 │nr. 5239/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │41.861,11 │
│ │CANDIDATE PENTRU │ │31.10.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │REACTORII DE │ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │GENERAŢIE IV │ │ │Argeş. │Mediului de │număr de │ │ │
│ │ │ │ │ │Afaceri │34 file │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │INVESTIGAŢII │ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │PRELIMINARE PRIVIND│ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│120 │IMPACTUL LFR. │8.30.03 │nr. 5240/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │87.169,35 │
│ │EFECTUL PLUMBULUI │ │31.10.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │ASUPRA MEDIULUI ŞI │ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │SĂNĂTĂŢII │ │ │Argeş. │Mediului de │număr de │ │ │
│ │ │ │ │ │Afaceri │37 file │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │CALCULUL ENERGIEI │ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │DEPUSE ÎN PULS ÎN │ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │REACTORUL TRIGA │ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│121 │ACPR ÎN │8.30.03 │nr. 5241/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │95.906,91 │
│ │COMBUSTIBIL- TEST │ │31.10.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │DE TIP MOX PROASPĂT│ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │ŞI PRE-IRADIAT │ │ │Argeş. │Mediului de │număr de │ │ │
│ │ │ │ │ │Afaceri │66 file │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │FABRICAŢIA DE │ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │ELEMENTE │ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │COMBUSTIBILE LEU │ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│122 │EXPERIMENTALE ETAPA│8.30.03 │nr. 5242/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │357.317,73 │
│ │2 - FABRICAREA │ │31.10.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │BAGHETELOR PENTRU 5│ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │COLOANE COMBUSTILE │ │ │Argeş. │Mediului de │număr de │ │ │
│ │ │ │ │ │Afaceri │104 file │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │METODĂ DE ANALIZĂ A│ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │ELIBERĂRII GAZELOR │ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│123 │DE FISIUNE DIN │8.30.03 │nr. 5243/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │241.937,51 │
│ │COMBUSTIBILUL CU │ │31.10.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │URANIU UŞOR │ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │ÎMBOGĂŢIT │ │ │Argeş. │Mediului de │număr de │ │ │
│ │ │ │ │ │Afaceri │46 file │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │STUDII DE EVALUARE │ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │A SECURITĂŢII │ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│124 │NUCLEARE PENTRU │8.30.03 │nr. 5244/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │48.169,41 │
│ │AMPLASAMENTE MULTI-│ │31.10.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │UNITĂŢI │ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │ │ │ │Argeş. │Mediului de │număr de │ │ │
│ │ │ │ │ │Afaceri │62 file │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │METODOLOGIE DE │ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │EVALUARE SEISMICĂ A│ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│125 │RĂSPUNSULUI │8.30.03 │Nr. 5800/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │200.000,00 │
│ │TERENULUI AFERENT │ │22.11.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │UNEI INSTALAŢII │ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │NUCLEARE │ │ │Argeş │Mediului de │număr de │ │ │
│ │ │ │ │ │Afaceri │66 file │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │STUDIU PRIVIND │ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │PROCESUL DE │ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │MANAGEMENT AL │ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│126 │RISCURILOR │8.30.03 │Nr. 5801/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │170.000,00 │
│ │SPECIFICE │ │22.11.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │ACTIVITĂŢII DE │ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │PROIECTARE ÎN │ │ │Argeş │Mediului de │număr de │ │ │
│ │DOMENIUL NUCLEAR │ │ │ │Afaceri │66 file │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │SISTEM PRIMAR DE │ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │TRANSPORT AL │ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│127 │CĂLDURII BSI 33100 │8.30.03 │Nr. 5802/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │220.000,00 │
│ │- MODELARE ANSYS WB│ │22.11.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │COMPARATIV CU │ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │MODELARE AUTOPIPE │ │ │Argeş │Mediului de │număr de │ │ │
│ │ │ │ │ │Afaceri │173 file │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │RAPORT PRIVIND │ │ │ │ │ │ │ │
│ │MODIFICĂRILE │ │ │ │ │ │ │ │
│ │INTRODUSE DE │ │ │ │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │EVOLUŢIA │ │ │Oraş │sub │cercetare │ │ │
│ │PORTOFOLIULUI DE │ │ │Mioveni, │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│ │STANDARDE DIN │ │2018 PVR │Str. │Ministerului │suport │144/1999 │ │
│128 │DOMENIUL COROZIUNII│8.30.03 │Nr. 5803/ │Câmpului │Economiei, │hârtie │OUG nr. │170.000,00 │
│ │ŞI PROTECŢIEI │ │22.11.2018│nr. 1, │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │ANTICOROZIVE ŞI │ │ │judeţul │Mediului de │număr de │ │ │
│ │IMPLEMENTAREA │ │ │Argeş │Afaceri │95 file │ │ │
│ │ACESTORA ÎN LUCRĂRI│ │ │ │ │ │ │ │
│ │DE INGINERIE LA CNE│ │ │ │ │ │ │ │
│ │CERNAVODĂ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │CERCETĂRI ASUPRA │ │ │ │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │METODELOR DE │ │ │Oraş │sub │cercetare │ │ │
│ │EVALUARE UTILIZATE │ │ │Mioveni, │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│ │ÎN PRACTICA │ │2018 PVR │Str. │Ministerului │suport │144/1999 │ │
│129 │INTERNAŢIONALĂ A │8.30.03 │Nr. 5804/ │Câmpului │Economiei, │hârtie │OUG nr. │175.000,00 │
│ │MANAGEMENTULUI │ │22.11.2018│nr. 1, │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │DURATEI DE VIAŢĂ A │ │ │judeţul │Mediului de │număr de │ │ │
│ │COMPONENTELOR DIN │ │ │Argeş │Afaceri │100 file │ │ │
│ │CNE │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ANALIZA DEGRADĂRII │ │ │ │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │PRIN ÎMBĂTRÂNIRE A │ │ │Oraş │sub │cercetare │ │ │
│ │PRESURIZORULUI, │ │ │Mioveni, │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│ │COMPONENTĂ A │ │2018 PVR │Str. │Ministerului │suport │144/1999 │ │
│130 │SISTEMULUI DE │8.30.03 │Nr. 5805/ │Câmpului │Economiei, │hârtie │OUG nr. │170.000,00 │
│ │REGLARE PRESIUNE │ │22.11.2018│nr. 1, │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │AGENT PRIMAR, PE │ │ │judeţul │Mediului de │număr de │ │ │
│ │BAZA PREMISELOR │ │ │Argeş │Afaceri │178 file │ │ │
│ │TLAA │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ANALIZA DEGRADĂRII │ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │PRIN ÎMBĂTRÂNIRE A │ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │COLECTOARELOR │ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│131 │SISTEMULUI PRIMAR │8.30.03 │Nr. 5806/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │170.000,00 │
│ │DE TRANSPORT AL │ │22.11.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │CĂLDURII PE BAZA │ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │PREMISELOR TLAA │ │ │Argeş │Mediului de │număr de │ │ │
│ │ │ │ │ │Afaceri │148 file │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ANALIZA STĂRII DE │ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │ÎMBĂTRÂNIRE A │ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │INTERSCHIMBĂTORULUI│ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│132 │DE PURIFICARE │8.30.03 │Nr. 5807/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │160.000,00 │
│ │3335-HX1 │ │22.11.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │CONSIDERÂND │ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │PRINCIPIILE TLAA │ │ │Argeş │Mediului de │număr de │ │ │
│ │ │ │ │ │Afaceri │74 file │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │STUDIU PRIVIND │ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │POSIBILITATEA │ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │PRELUNGIRII DURATEI│ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│133 │DE VIAŢĂ A │8.30.03 │Nr. 5808/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │180.000,00 │
│ │INSTALAŢIILOR DE │ │22.11.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │RECUPERARE VAPORI │ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │APĂ GREA DIN │ │ │Argeş │Mediului de │număr de │ │ │
│ │SISTEMUL BSI 38310 │ │ │ │Afaceri │53 file │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │PROCEDEE ŞI │ │ │ │ │ │ │ │
│ │MATERIALE DE SUDARE│ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │ACCEPTATE PENTRU │ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │REPARAREA │ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│134 │COMPONENTELOR DE │8.30.03 │Nr. 5809/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │170.000,00 │
│ │CLASĂ NUCLEARĂ ÎN │ │22.11.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │TIMPUL │ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │REFURBISHMENTULUI │ │ │Argeş │Mediului de │număr de │ │ │
│ │UNITĂŢII 1 CNE │ │ │ │Afaceri │57 file │ │ │
│ │CERNAVODĂ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │ │ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │MODELAREA MONTE │ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│135 │CARLO A CANALULUI │8.30.03 │nr. 5931/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │120.692,00 │
│ │COMBUSTIBIL CANDU6 │ │30.11.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │ │ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │ │ │ │Argeş. │Mediului de │număr de │ │ │
│ │ │ │ │ │Afaceri │43 file │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │STUDII DE │ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │SENZITIVITATE A │ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │PARAMETRILOR │ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│136 │CELULEI NEUTRONICE │8.30.03 │nr. 5932/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │109.139,39 │
│ │CANDU LA POSIBILE │ │30.11.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │ABATERI TEHNOLOGICE│ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │SAU DE OPERARE │ │ │Argeş. │Mediului de │număr de │ │ │
│ │ │ │ │ │Afaceri │39 file │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │SIMULAREA UNOR │ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │TRANZIENŢI DE │ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │OPRIRE DE URGENŢĂ A│ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│137 │UNUI REACTOR CANDU │8.30.03 │nr. 5933/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │90.746,00 │
│ │ÎN CONDIŢIILE ZONEI│ │30.11.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │ACTIVE AFLATE LA │ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │ECHILIBRU │ │ │Argeş. │Mediului de │număr de │ │ │
│ │ │ │ │ │Afaceri │47 file │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │STUDIU PRIVIND │ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │APLICAREA │ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │METODOLOGIEI ZONEI │ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│138 │DE PROCES LA │8.30.03 │nr. 5934/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │29.572,00 │
│ │DIVERSE TIPURI DE │ │30.11.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │DEFECTE PENTRU │ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │EVALUAREA INIŢIERII│ │ │Argeş. │Mediului de │număr de │ │ │
│ │MECANISMULUI DHC │ │ │ │Afaceri │62 file │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │DETERMINAREA, CU │ │ │ │ │ │ │ │
│ │CODUL TRANSURANUS, │ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │A CAPABILITĂŢII DE │ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │PREDICŢIE A │ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│139 │COMPORTĂRII │8.30.03 │nr. 5935/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │168.752,00 │
│ │ELEMENTULUI │ │30.11.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │COMBUSTIBIL DE TIP │ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │CANDU AFLAT ÎN │ │ │Argeş. │Mediului de │număr de │ │ │
│ │CONDIŢII NORMALE DE│ │ │ │Afaceri │32 file │ │ │
│ │FUNCŢIONARE │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │MONTAJ EXPERIMENTAL│ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │PENTRU TESTAREA │ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│140 │TECILOR DE │8.30.03 │nr. 5936/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │184.655,73 │
│ │ZIRCALOY-4 ÎN │ │30.11.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │CONDIŢII POSTULATE │ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │DE ACCIDENT │ │ │Argeş. │Mediului de │număr de │ │ │
│ │ │ │ │ │Afaceri │42 file │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │TESTAREA │ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │PRELIMINARĂ, ÎN │ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│141 │CONDIŢII POSTULATE │8.30.03 │nr. 5937/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │266.267,00 │
│ │DE ACCIDENT, A │ │30.11.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │TECILOR DE │ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │ZIRCALOY-4 STANDARD│ │ │Argeş. │Mediului de │număr de │ │ │
│ │ │ │ │ │Afaceri │45 file │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │MODELAREA │ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │TERMO-HIDRAULICĂ A │ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │ZONEI ACTIVE CANDU6│ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│142 │ALIMENTATĂ CU │8.30.03 │nr. 5938/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │103.034,00 │
│ │FASCICULE │ │30.11.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │COMBUSTIBILE │ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │INOVATIVE DE TIP │ │ │Argeş. │Mediului de │număr de │ │ │
│ │NUE │ │ │ │Afaceri │42 file │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │EVALUAREA │ │ │ │ │ │ │ │
│ │INCREMENTELOR DE │ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │SECŢIUNI PENTRU │ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │SUPERCELULELE CANDU│ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│143 │ÎNCĂRCATE CU │8.30.03 │nr. 5939/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │133.708,00 │
│ │FASCICULE CU OXID │ │30.11.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │MIXT DE TORIU ŞI │ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │URANIU ŞI │ │ │Argeş. │Mediului de │număr de │ │ │
│ │ÎMBOGĂŢIRE │ │ │ │Afaceri │60 file │ │ │
│ │DIFERENŢIATĂ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ASPECTE │ │ │ │ │ │ │ │
│ │DETERMINISTE ŞI │ │ │ │ │ │ │ │
│ │PROBABILISTE ÎN │ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │EVALUAREA, PRIN │ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │METODA ELEMENTULUI │ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│144 │FINIT, A │8.30.03 │nr. 5940/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │151.093,00 │
│ │COMPORTĂRII │ │30.11.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │ANSAMBLULUI CANAL │ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │COMBUSTIBIL DE TIP │ │ │Argeş. │Mediului de │număr de │ │ │
│ │CANDU 600 ÎN REGIM │ │ │ │Afaceri │118 file │ │ │
│ │NORMAL DE │ │ │ │ │ │ │ │
│ │EXPLOATARE │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │STUDIU EXPERIMENTAL│ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │PRIVIND SEPARAREA │ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │ACTINIDELOR DIN │ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│145 │RĂŞINI IONICE │8.30.03 │nr. 5941/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │226.514,00 │
│ │UZATE, ÎN VEDEREA │ │30.11.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │ANALIZEI ACESTORA │ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │PRIN SPECTROMETRIE │ │ │Argeş. │Mediului de │număr de │ │ │
│ │ALFA │ │ │ │Afaceri │37 file │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │ │ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │TESTE DE │ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│146 │ÎMBĂTRÂNIRE TERMICĂ│8.30.03 │nr. 5942/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │103.956,00 │
│ │PE ALIAJUL DE │ │30.11.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │NICHEL INCONEL 718 │ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │ │ │ │Argeş. │Mediului de │număr de │ │ │
│ │ │ │ │ │Afaceri │51 file │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │STUDIU EXPERIMENTAL│ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │PRIVIND INFLUENŢA │ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │DEPUNERILOR │ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│147 │PREZENTE ÎN │8.30.03 │nr. 5943/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │118.934,00 │
│ │GENERATORUL DE ABUR│ │30.11.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │ASUPRA COROZIUNII │ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │TUBURILOR DIN │ │ │Argeş. │Mediului de │număr de │ │ │
│ │INCOLOY 800 │ │ │ │Afaceri │56 file │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │EVALUAREA │ │ │ │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │COMPORTĂRII LA │ │ │Oraş │sub │cercetare │ │ │
│ │COROZIUNE A │ │ │Mioveni, │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│ │SUDURILOR │ │2018 PVR │Str. │Ministerului │suport │144/1999 │ │
│148 │DISIMILARE ÎN │8.30.03 │nr. 5944/ │Câmpului │Economiei, │hârtie │OUG nr. │177.712,00 │
│ │CONDIŢIILE │ │30.11.2018│nr. 1, │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │CIRCUITULUI PRIMAR │ │ │judeţul │Mediului de │număr de │ │ │
│ │AL UNEI CENTRALE │ │ │Argeş. │Afaceri │64 file │ │ │
│ │NUCLEARE CANDU │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │TESTE CHIMICE │ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │PENTRU EVALUAREA │ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│149 │ATACULUI │8.30.03 │nr. 5945/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │95.996,00 │
│ │INTERGRANULAR AL │ │30.11.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │OŢELULUI INOX 304L │ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │SENSIBILIZAT TERMIC│ │ │Argeş. │Mediului de │număr de │ │ │
│ │ │ │ │ │Afaceri │30 file │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │APLICABILITATEA │ │ │ │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │METODEI DE ANALIZĂ │ │ │Oraş │sub │cercetare │ │ │
│ │PRIN FLUORESCENŢA │ │ │Mioveni, │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│ │DE RAZE X (XRF) │ │2018 PVR │Str. │Ministerului │suport │144/1999 │ │
│150 │PENTRU DETERMINAREA│8.30.03 │nr. 5946/ │Câmpului │Economiei, │hârtie │OUG nr. │141.463,00 │
│ │IMPURITĂŢILOR DIN │ │30.11.2018│nr. 1, │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │SOLUŢII SPECIFICE │ │ │judeţul │Mediului de │număr de │ │ │
│ │CIRCUITULUI │ │ │Argeş. │Afaceri │62 file │ │ │
│ │SECUNDAR │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │ELABORAREA UNEI │ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │METODOLOGII DE │ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│151 │TESTARE LA FLUAJ ÎN│8.30.03 │nr. 5947/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │122.277,00 │
│ │MEDIU DE PLUMB │ │30.11.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │LICHID │ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │ │ │ │Argeş. │Mediului de │număr de │ │ │
│ │ │ │ │ │Afaceri │31 file │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │ │ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │EVALUAREA STĂRII │ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│152 │COMBUSTIBILULUI LEU│8.30.03 │nr. 5948/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │393.255,00 │
│ │DIN REACTORUL TRIGA│ │30.11.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │- ACPR │ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │ │ │ │Argeş. │Mediului de │număr de │ │ │
│ │ │ │ │ │Afaceri │65 file │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │RECUPERAREA │ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │URANIULUI DIN │ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│153 │DEŞEURILE DE LA │8.30.03 │nr. 5949/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │269.320,00 │
│ │STRUNJIREA │ │30.11.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │BAGHETELOR │ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │COMBUSTIBILE │ │ │Argeş. │Mediului de │număr de │ │ │
│ │ │ │ │ │Afaceri │27 file │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │MODELAREA NUMERICĂ │ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │A ÎNCĂLZIRII │ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │INDUCTIVE PENTRU │ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│154 │REALIZAREA │8.30.03 │nr. 5950/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │315.300,00 │
│ │ÎMBINĂRILOR BRAZATE│ │30.11.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │LA ELEMENTELE │ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │COMBUSTIBILE-LEU │ │ │Argeş. │Mediului de │număr de │ │ │
│ │INSTRUMENTATE │ │ │ │Afaceri │98 file │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │DETERMINAREA │ │ │ │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │CONŢINUTULUI DE │ │ │Oraş │sub │cercetare │ │ │
│ │CLOR DIN DIFERITE │ │ │Mioveni, │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│ │PROBE FOLOSIT ÎN │ │2018 PVR │Str. │Ministerului │suport │144/1999 │ │
│155 │INDUSTRIE PRIN │8.30.03 │nr. 5951/ │Câmpului │Economiei, │hârtie │OUG nr. │380.064,00 │
│ │METODA ANALIZEI │ │30.11.2018│nr. 1, │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │PRIN ACTIVARE CU │ │ │judeţul │Mediului de │număr de │ │ │
│ │NEUTRONI FOLOSIND │ │ │Argeş. │Afaceri │66 file │ │ │
│ │STANDARDIZAREA K0 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │CARACTERIZAREA │ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │NEUTRONICĂ A │ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│156 │COLOANEI TERMICE DE│8.30.03 │nr. 5952/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │319.584,00 │
│ │LA REACTORUL │ │30.11.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │TRIGA-SSR │ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │ │ │ │Argeş. │Mediului de │număr de │ │ │
│ │ │ │ │ │Afaceri │38 file │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │INSTALAŢIE DE │ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │PURIFICARE A APEI │ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│157 │DIN PISCINA DE │8.30.03 │nr. 5953/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │710.000,00 │
│ │STOCAJ COMBUSTIBIL │ │30.11.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │ARS │ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │ │ │ │Argeş. │Mediului de │număr de │ │ │
│ │ │ │ │ │Afaceri │120 file │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │SISTEM CONTROL │ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │COMANDĂ C11- │ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│158 │CAPSULA DE IRADIERE│8.30.03 │nr. 5954/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │375.994,00 │
│ │ÎN GAZ DE │ │30.11.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │TEMPERATURĂ │ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │RIDICATĂ. PROIECT. │ │ │Argeş. │Mediului de │număr de │ │ │
│ │ │ │ │ │Afaceri │61 file │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │STUDII PRIVIND │ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │PERMEAŢIA TRITIULUI│ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │ÎN MATERIALELE │ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│159 │STRUCTURALE │8.30.03 │nr. 5955/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │239.056,00 │
│ │FOLOSITE ÎN │ │30.11.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │INSTALAŢIILE DE │ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │PROCESARE A │ │ │Argeş. │Mediului de │număr de │ │ │
│ │TRITIULUI │ │ │ │Afaceri │40 file │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ÎMBUNĂTĂŢIREA ŞI │ │ │ │ │ │ │ │
│ │COMPLETAREA │ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │APLICAŢIILOR │ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │PACHETULUI DE │ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│160 │PROGRAME PENTRU │8.30.03 │nr. 5956/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │276.243,00 │
│ │PILOTAREA │ │30.11.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │INSTALAŢIEI DE │ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │TRATAMENTE │ │ │Argeş. │Mediului de │număr de │ │ │
│ │TERMOELECTROCHIMICE│ │ │ │Afaceri │224 file │ │ │
│ │TEC. │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │ECHIPAMENT │ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │MULTIFUNCŢIONAL DE │ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│161 │MĂSURARE A │8.30.03 │nr. 5957/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │357.929,00 │
│ │RADIAŢIILOR │ │30.11.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │EMR-15G. VARIANTE │ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │DE MODERNIZARE │ │ │Argeş. │Mediului de │număr de │ │ │
│ │ │ │ │ │Afaceri │56 file │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │RECOMANDĂRI ŞI │ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │CERINŢE PRIVIND │ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │CREAREA UNUI REGIM │ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│162 │DE SIGURANŢĂ ŞI │8.30.03 │nr. 5958/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │304.568,00 │
│ │SECURITATE ÎN │ │30.11.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │TRANSPORTUL │ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │MATERIALELOR │ │ │Argeş. │Mediului de │număr de │ │ │
│ │RADIOACTIVE │ │ │ │Afaceri │76 file │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │STUDIU ASUPRA │ │ │ │ │ │ │ │
│ │REACŢIILOR NUCLEARE│ │ │ │ │ │ │ │
│ │CARE POT INFLUENŢA │ │ │ │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │SOLUŢIILE DE │ │ │Oraş │sub │cercetare │ │ │
│ │PROIECTARE A │ │ │Mioveni, │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│ │ECRANELOR DE │ │2018 PVR │Str. │Ministerului │suport │144/1999 │ │
│163 │PROTECŢIE CONTRA │8.30.03 │Nr. 6195/ │Câmpului │Economiei, │hârtie │OUG nr. │190.000,00 │
│ │RADIAŢIILOR │ │12.12.2018│nr. 1, │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │IONIZANTE CU │ │ │judeţul │Mediului de │număr de │ │ │
│ │AJUTORUL CODURILOR │ │ │Argeş │Afaceri │64 file │ │ │
│ │DE CALCUL BAZATE PE│ │ │ │ │ │ │ │
│ │METODA MONTE CARLO.│ │ │ │ │ │ │ │
│ │FAZA II │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │GENERAREA │ │ │ │ │ │ │ │
│ │SPECTRELOR DE │ │ │ │ │ │ │ │
│ │RĂSPUNS PENTRU │ │ │ │ │ │ │ │
│ │CLĂDIRILE U1 ŞI U2 │ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │ALE CNE CERNAVODĂ │ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │PENTRU UN SEISM │ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│164 │BDBE CARE GENEREAZĂ│8.30.03 │Nr. 6196/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │310.000,00 │
│ │LA NIVELUL SOLULUI │ │12.12.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │O ACCELERAŢIE DE │ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │0.4G. FAZA 1 - │ │ │Argeş │Mediului de │număr de │ │ │
│ │PREZENTAREA │ │ │ │Afaceri │67 file │ │ │
│ │CARACTERISTICILOR │ │ │ │ │ │ │ │
│ │AMPLASAMENTELOR ŞI │ │ │ │ │ │ │ │
│ │CONSTRUCŢIILOR │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ANALIZA GRADULUI DE│ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │IMPLEMENTARE A │ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │PROGRAMELOR DE │ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│165 │DEPOZITARE │8.30.03 │Nr. 6197/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │179.500,00 │
│ │GEOLOGICĂ ÎN ŢĂRILE│ │12.12.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │PARTICIPANTE LA │ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │PLATFORMA │ │ │Argeş │Mediului de │număr de │ │ │
│ │TEHNOLOGICĂ IGD-TP │ │ │ │Afaceri │141 file │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │STUDIU DE SOLUŢIE │ │ │ │ │ │ │ │
│ │PRIVIND METODELE │ │ │ │ │ │ │ │
│ │PENTRU ÎNLĂTURAREA │ │ │ │ │ │ │ │
│ │PERICOLULUI DE │ │ │ │ │ │ │ │
│ │INCENDIU / │ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │EXPLOZIE, CAUZAT DE│ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │PRAFUL METALIC DE │ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│166 │ZIRCALOY EVACUAT DE│8.30.03 │Nr. 6198/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │170.000,00 │
│ │LA ECHIPAMENTELE DE│ │12.12.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │PRELUCRARE ÎN │ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │SISTEMELE DE │ │ │Argeş │Mediului de │număr de │ │ │
│ │VENTILARE DIN │ │ │ │Afaceri │114 file │ │ │
│ │INSTALAŢIILE DE │ │ │ │ │ │ │ │
│ │FABRICARE A │ │ │ │ │ │ │ │
│ │COMBUSTIBILULUI │ │ │ │ │ │ │ │
│ │CANDU │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │STUDIU PRIVIND │ │ │ │ │ │ │ │
│ │PROTECŢIA │ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │PERSONALULUI ŞI │ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │ECHIPAMENTELOR DE │ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│167 │LA CNE CERNAVODĂ LA│8.30.03 │Nr. 6199/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │160.000,00 │
│ │POSIBILE INCENDII │ │12.12.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │ŞI EXPLOZII INTERNE│ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │ÎN CONFORMITATE CU │ │ │Argeş │Mediului de │număr de │ │ │
│ │PREVEDERILE LEGALE │ │ │ │Afaceri │63 file │ │ │
│ │EUROPENE ACTUALE │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │REALIZAREA │ │ │ │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │PROIECTULUI DE │ │ │Oraş │sub │cercetare │ │ │
│ │ANSAMBLU AL UNUI │ │ │Mioveni, │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│ │SISTEM INTEGRAT DE │ │2018 PVR │Str. │Ministerului │suport │144/1999 │ │
│168 │MANAGEMENT ŞI │8.30.03 │Nr. 6200/ │Câmpului │Economiei, │hârtie │OUG nr. │180.000,00 │
│ │MONITORIZARE A │ │12.12.2018│nr. 1, │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │CONTRACTELOR ÎN │ │ │judeţul │Mediului de │număr de │ │ │
│ │CADRUL SUCURSALELOR│ │ │Argeş │Afaceri │51 file │ │ │
│ │RATEN │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │IMPLEMENTARE A UNEI│ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │PLATFORME DE │ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│169 │E-LEARNING ÎN │8.30.03 │Nr. 6201/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │170.000,00 │
│ │FILIALA CITON │ │12.12.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │MĂGURELE │ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │ │ │ │Argeş │Mediului de │număr de │ │ │
│ │ │ │ │ │Afaceri │30 file │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │RISCURI ASOCIATE │ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │DEZAFECTĂRII │ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │INSTALAŢIILOR │ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│170 │ROMAG-PROD DIN │8.30.03 │Nr. 6202/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │210.000,00 │
│ │PERSPECTIVA │ │12.12.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │IMPACTULUI ASUPRA │ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │MEDIULUI │ │ │Argeş │Mediului de │număr de │ │ │
│ │ │ │ │ │Afaceri │82 file │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │CERCETĂRI PRIVIND │ │ │ │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │SURSELE DE GENERARE│ │ │Oraş │sub │cercetare │ │ │
│ │A TRITIULUI ÎN │ │ │Mioveni, │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│ │ROMÂNIA ŞI │ │2018 PVR │Str. │Ministerului │suport │144/1999 │ │
│171 │COMPORTAMENTUL SĂU │8.30.03 │Nr. 6203/ │Câmpului │Economiei, │hârtie │OUG nr. │180.000,00 │
│ │ÎN REACTOARELE ŞI │ │12.12.2018│nr. 1, │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │INSTALAŢIILE │ │ │judeţul │Mediului de │număr de │ │ │
│ │NUCLEARE AFERENTE │ │ │Argeş │Afaceri │67 file │ │ │
│ │CNE CERNAVODĂ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │PARTICIPAREA RATEN │ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │CITON LA PROGRAMUL │ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│172 │CADRU DE CERCETARE │8.30.03 │Nr. 6204/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │144.000,00 │
│ │AL COMISIEI │ │12.12.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │EUROPENE ÎN 2018 │ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │ │ │ │Argeş │Mediului de │număr de │ │ │
│ │ │ │ │ │Afaceri │39 file │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │STUDIU PRIVIND │ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │APLICABILITATEA │ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │SUITEI DE SOFTURI │ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│173 │CAMEO VERSIUNEA 3.3│8.30.03 │Nr. 6339/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │165.000,00 │
│ │DIN 2016 ÎN │ │19.12.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │EVALUĂRILE DE │ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │IMPACT │ │ │Argeş │Mediului de │număr de │ │ │
│ │ │ │ │ │Afaceri │110 file │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │STUDIU PRIVIND │ │ │ │ │ │ │ │
│ │CRITERIILE DE │ │ │ │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │SELECŢIE ŞI │ │ │Oraş │sub │cercetare │ │ │
│ │DIMENSIONAREA │ │ │Mioveni, │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│ │CORECTĂ A SUPAPELOR│ │2018 PVR │Str. │Ministerului │suport │144/1999 │ │
│174 │DE DESCĂRCARE ŞI │8.30.03 │Nr. 6340/ │Câmpului │Economiei, │hârtie │OUG nr. │170.000,00 │
│ │SIGURANŢĂ, CU ROL │ │19.12.2018│nr. 1, │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │DE PROTECŢIE A │ │ │judeţul │Mediului de │număr de │ │ │
│ │SISTEMELOR DE │ │ │Argeş │Afaceri │110 file │ │ │
│ │PROCES DIN │ │ │ │ │ │ │ │
│ │INSTALAŢII NUCLEARE│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │PUNCT DE VEDERE │ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │PRIVIND ALEGEREA │ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │AMORTIZORILOR │ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│175 │SEISMICI PENTRU │8.30.03 │Nr. 6341/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │180.000,00 │
│ │GENERATOARELE DE │ │19.12.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │ABUR LA CNE- │ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │CERNAVODĂ │ │ │Argeş │Mediului de │număr de │ │ │
│ │ │ │ │ │Afaceri │63 file │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │STUDIU PRIVIND │ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │CĂDEREA BRUSCĂ A │ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│176 │UNUI REZERVOR DE │8.30.03 │Nr. 6342/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │180.000,00 │
│ │STOCARE ULEI - │ │19.12.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │MODELARE ANSYS WB │ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │ │ │ │Argeş │Mediului de │număr de │ │ │
│ │ │ │ │ │Afaceri │41 file │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ANALIZĂ DE TENSIUNI│ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │INTEGRATĂ A │ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │SISTEMULUI DE APĂ │ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│177 │DE ALIMENTARE ŞI A │8.30.03 │Nr. 6343/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │200.000,00 │
│ │STRUCTURII AFERENTE│ │19.12.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │FOLOSIND PROGRAMELE│ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │AUTOPIPE-STAAD │ │ │Argeş │Mediului de │număr de │ │ │
│ │ │ │ │ │Afaceri │48 file │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │IDENTIFICAREA │ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │TIPURILOR DE MĂSURI│ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │DE PROTECŢIE │ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│178 │ANTICOROZIVĂ │8.30.03 │Nr. 6344/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │170.000,00 │
│ │APLICABILE │ │19.12.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │MATERIALELOR DE LA │ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │CNE CERNAVODĂ │ │ │Argeş │Mediului de │număr de │ │ │
│ │ │ │ │ │Afaceri │81 file │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │ANALIZA │ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │INTRODUCERII │ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│179 │SISTEMELOR DE TIP │8.30.03 │Nr. 6345/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │170.000,00 │
│ │FPGA ÎN CADRUL CNE │ │19.12.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │DE TIP CANDU │ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │ │ │ │Argeş │Mediului de │număr de │ │ │
│ │ │ │ │ │Afaceri │76 file │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │METODE DE │ │ │ │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │VERIFICARE "IN │ │ │Oraş │sub │cercetare │ │ │
│ │SITU" A │ │ │Mioveni, │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│ │PERFORMANŢELOR │ │2018 PVR │Str. │Ministerului │suport │144/1999 │ │
│180 │TERMOREZISTENŢELOR │8.30.03 │Nr. 6346/ │Câmpului │Economiei, │hârtie │OUG nr. │166.000,00 │
│ │ŞI TERMOCUPLELOR │ │19.12.2018│nr. 1, │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │DIN CENTRALELE │ │ │judeţul │Mediului de │număr de │ │ │
│ │NUCLEARE DE TIP │ │ │Argeş │Afaceri │62 file │ │ │
│ │CANDU │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │IMPACTUL ASUPRA │ │ │ │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │LEGISLAŢIEI │ │ │Oraş │sub │cercetare │ │ │
│ │NAŢIONALE A │ │ │Mioveni, │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│ │CERINŢELOR AIEA │ │2018 PVR │Str. │Ministerului │suport │144/1999 │ │
│181 │PRIVIND │8.30.03 │Nr. 6347/ │Câmpului │Economiei, │hârtie │OUG nr. │124.875,00 │
│ │RADIOPROTECŢIA │ │19.12.2018│nr. 1, │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │OPERAŢIONALĂ A │ │ │judeţul │Mediului de │număr de │ │ │
│ │LUCRĂTORILOR │ │ │Argeş │Afaceri │70 file │ │ │
│ │EXTERNI │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │STUDIU PRIVIND │ │ │ │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │CERINŢELE DE │ │ │Oraş │sub │cercetare │ │ │
│ │ADAPTARE A │ │ │Mioveni, │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│ │REGLEMENTĂRILOR │ │2018 PVR │Str. │Ministerului │suport │144/1999 │ │
│182 │ROMÂNEŞTI DIN │8.30.03 │Nr. 6348/ │Câmpului │Economiei, │hârtie │OUG nr. │165.000,00 │
│ │DOMENIUL NUCLEAR ÎN│ │19.12.2018│nr. 1, │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │VEDEREA LICENŢIERII│ │ │judeţul │Mediului de │număr de │ │ │
│ │UNUI REACTOR RAPID │ │ │Argeş │Afaceri │135 file │ │ │
│ │RĂCIT CU PLUMB │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │FINALIZAREA │ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │SISTEMULUI DE │ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│183 │MANAGEMENT PENTRU │8.30.03 │Nr. 6349/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │120.000,00 │
│ │MONITORIZAREA │ │19.12.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │LUCRĂRILOR DE CD ÎN│ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │CADRUL RATEN │ │ │Argeş │Mediului de │număr de │ │ │
│ │ │ │ │ │Afaceri │33 file │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │STUDIU COMPARATIV │ │ │ │ │ │ │ │
│ │DE EVALUARE A │ │ │ │ │ │ │ │
│ │FIABILITĂŢII │ │ │ │ │ │ │ │
│ │SISTEMULUI DE │ │ │ │ │ │ │ │
│ │RĂCIRE LA AVARIE A │ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │ZONEI ACTIVE (ECCS)│ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │A UNEI UNITĂŢI │ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│184 │NUCLEARO-ELECTRICE │8.30.03 │nr. 6403/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │157.816,00 │
│ │CU REACTOR CANDU 6 │ │31.12.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │FOLOSIND METODA PSA│ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │CLASICĂ ŞI METODA │ │ │Argeş. │Mediului de │număr de │ │ │
│ │BAZATĂ PE │ │ │ │Afaceri │75 file │ │ │
│ │EXPERIENŢA DE │ │ │ │ │ │ │ │
│ │OPERARE A │ │ │ │ │ │ │ │
│ │INSTALAŢIILOR │ │ │ │ │ │ │ │
│ │NUCLEARE │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │MODELAREA IERARHICĂ│ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │A PARAMETRILOR │ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │DISTRIBUŢIEI │ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│185 │STATISTICE │8.30.03 │nr. 6404/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │162.848,00 │
│ │CARACTERISTICĂ │ │31.12.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │DATELOR DE │ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │DEFECTARE │ │ │Argeş. │Mediului de │număr de │ │ │
│ │ │ │ │ │Afaceri │58 file │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │ │ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │REEVALUAREA │ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│186 │MODELULUI PSA │8.30.03 │nr. 6405/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │95.842,00 │
│ │PENTRU REACTORUL │ │31.12.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │TRIGA │ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │ │ │ │Argeş. │Mediului de │număr de │ │ │
│ │ │ │ │ │Afaceri │92 file │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │ │ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │DEFECTĂRI DIN CAUZĂ│ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│187 │COMUNĂ ÎN SISTEMELE│8.30.03 │nr. 6406/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │204.312,00 │
│ │DE INSTRUMENTARE DE│ │31.12.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │SECURITATE │ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │ │ │ │Argeş. │Mediului de │număr de │ │ │
│ │ │ │ │ │Afaceri │34 file │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │ │ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │MODELAREA OTRĂVIRII│ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│188 │REFLECTORULUI DE │8.30.03 │nr. 6407/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │67.500,00 │
│ │BERILIU LA REACTORI│ │31.12.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │DE CERCETARE │ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │ │ │ │Argeş. │Mediului de │număr de │ │ │
│ │ │ │ │ │Afaceri │47 file │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │MODELAREA │ │ │ │ │ │ │ │
│ │TERMOHIDRAULICĂ A │ │ │ │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │UNUI ACCIDENT DE │ │ │Oraş │sub │cercetare │ │ │
│ │CĂDERE A UNEI │ │ │Mioveni, │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│ │SINGURE POMPE PE │ │2018 PVR │Str. │Ministerului │suport │144/1999 │ │
│189 │BUCLA CU │8.30.03 │nr. 6408/ │Câmpului │Economiei, │hârtie │OUG nr. │92.867,00 │
│ │INTERVENŢIA │ │31.12.2018│nr. 1, │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │SISTEMELOR DE │ │ │judeţul │Mediului de │număr de │ │ │
│ │OPRIRE FOLOSIND │ │ │Argeş. │Afaceri │64 file │ │ │
│ │CODUL RELAP 5/ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │MOD3.2 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │EVALUAREA │ │ │ │ │ │ │ │
│ │METODOLOGIEI BBN │ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │(BAYESIAN BELIEF │ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │NETWORKS) │ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│190 │IMPLEMENTATE ÎN │8.30.03 │nr. 6409/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │90.500,00 │
│ │INSTRUMENTELE DE │ │31.12.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │CALCUL DEZVOLTATE │ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │ÎN CADRUL │ │ │Argeş. │Mediului de │număr de │ │ │
│ │CONSORŢIULUI │ │ │ │Afaceri │55 file │ │ │
│ │FASTNET │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │EVALUAREA │ │ │ │ │ │ │ │
│ │PERFORMANŢELOR │ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │INSTRUMENTELOR DE │ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │CALCUL RAPIDE │ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│191 │UTILIZATE LA │8.30.03 │nr. 6410/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │125.280,00 │
│ │ESTIMAREA │ │31.12.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │ELIBERĂRILOR │ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │RADIOACTIVE ÎN │ │ │Argeş. │Mediului de │număr de │ │ │
│ │CONDIŢII DE │ │ │ │Afaceri │42 file │ │ │
│ │ACCIDENT SEVER │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │ │ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │DEZVOLTAREA │ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│192 │CULTURII DE │8.30.03 │nr. 6411/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │205.320,00 │
│ │SECURITATE ÎN │ │31.12.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │DOMENIUL NUCLEAR │ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │ │ │ │Argeş. │Mediului de │număr de │ │ │
│ │ │ │ │ │Afaceri │39 file │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ANALIZA FACTORULUI │ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │DE RESTABILIRE A │ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │ACŢIUNILOR UMANE LA│ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│193 │EXPLOATAREA │8.30.03 │nr. 6412/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │220.800,00 │
│ │INSTALAŢIILOR DE │ │31.12.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │TESTARE ÎN AFARA │ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │REACTORULUI │ │ │Argeş. │Mediului de │număr de │ │ │
│ │ │ │ │ │Afaceri │43 file │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │PROPUNERE DE │ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │PROGRAM DE │ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│194 │CERCETARE │8.30.03 │nr. 6413/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │39.600,00 │
│ │"SECURITATE │ │31.12.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │NUCLEARĂ" PENTRU │ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │ANUL 2019 │ │ │Argeş. │Mediului de │număr de │ │ │
│ │ │ │ │ │Afaceri │34 file │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │CONTRIBUŢII LA │ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │STUDIUL COMPORTĂRII│ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│195 │COMBUSTIBILULUI │8.30.03 │nr. 6414/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │183.081,00 │
│ │NUCLEAR ÎN CONDIŢII│ │31.12.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │DE ACCIDENT SEVER │ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │ │ │ │Argeş. │Mediului de │număr de │ │ │
│ │ │ │ │ │Afaceri │23 file │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │STUDIUL INIŢIERII │ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │FISURĂRII DE │ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │OBOSEALĂ LA │ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│196 │TEMPERATURA DE 300 │8.30.03 │nr. 6415/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │115.500,00 │
│ │C PE PROBE DE TUB │ │31.12.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │DE PRESIUNE - ALIAJ│ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │ZR-2.5%NB │ │ │Argeş. │Mediului de │număr de │ │ │
│ │ │ │ │ │Afaceri │37 file │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │STUDIUL INIŢIERII │ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │FISURĂRII DE │ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │SUPRASOLICITARE │ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│197 │MECANICĂ ÎN PROBE │8.30.03 │nr. 6416/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │129.800,00 │
│ │DE ZR-2.5%NB LA │ │31.12.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │TEMPERATURA DE 300 │ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │C │ │ │Argeş. │Mediului de │număr de │ │ │
│ │ │ │ │ │Afaceri │40 file │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │STUDIU PRIVIND │ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │MODELAREA │ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│198 │COMPORTĂRII LA │8.30.03 │nr. 6417/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │63.200,00 │
│ │RUPERE A ALIAJULUI │ │31.12.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │ZR-2.5% NB PRIN │ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │INTEGRALA J │ │ │Argeş. │Mediului de │număr de │ │ │
│ │ │ │ │ │Afaceri │47 file │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │DEZVOLTAREA │ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │METODOLOGIEI DE │ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│199 │CARACTERIZARE A │8.30.03 │nr. 6418/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │119.685,00 │
│ │TEXTURII TUBULUI DE│ │31.12.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │PRESIUNE CANDU │ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │ │ │ │Argeş. │Mediului de │număr de │ │ │
│ │ │ │ │ │Afaceri │60 file │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │STUDIU PRIVIND │ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │CONTRIBUŢIILE │ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │PRINCIPALELOR │ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│200 │MECANISME DE FLUAJ │8.30.03 │nr. 6419/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │27.144,00 │
│ │LA DEFORMAREA │ │31.12.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │IN-SERVICE A │ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │TUBURILOR DE │ │ │Argeş. │Mediului de │număr de │ │ │
│ │PRESIUNE CANDU │ │ │ │Afaceri │42 file │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │STUDIUL INFLUENŢEI │ │ │ │ │ │ │ │
│ │STRATULUI DE OXID │ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │ÎN DETERMINAREA │ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │CONCENTRAŢIILOR DE │ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│201 │HIDROGEN DIN TUBUL │8.30.03 │nr. 6420/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │342.205,00 │
│ │DE PRESIUNE │ │31.12.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │UTILIZÂND │ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │CALORIMETRIA CU │ │ │Argeş. │Mediului de │număr de │ │ │
│ │SCANARE │ │ │ │Afaceri │45 file │ │ │
│ │DIFERENŢIALĂ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │ │ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │TESTE DE MECANICA │ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│202 │RUPERII PE PROBE DE│8.30.03 │nr. 6421/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │264.026,00 │
│ │TIP CT HIDRURATE │ │31.12.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │ │ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │ │ │ │Argeş. │Mediului de │număr de │ │ │
│ │ │ │ │ │Afaceri │44 file │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │STUDIU DE REALIZARE│ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │A DISPOZITIVULUI DE│ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│203 │INSTRUMENTARE A │8.30.03 │nr. 6422/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │233.188,00 │
│ │PROBELOR DESTINATE │ │31.12.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │ÎNCERCĂRILOR │ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │MECANICE ÎN LEPI │ │ │Argeş. │Mediului de │număr de │ │ │
│ │ │ │ │ │Afaceri │51 file │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │PROGRAM PRELIMINAR │ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │DE CERCETARE- │ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│204 │DEZVOLTARE AL RATEN│8.30.03 │nr. 6423/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │18.800,00 │
│ │ICN ÎN 2019 ÎN │ │31.12.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │DOMENIUL CANALUL DE│ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │COMBUSTIBIL │ │ │Argeş. │Mediului de │număr de │ │ │
│ │ │ │ │ │Afaceri │43 file │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │INVESTIGAREA │ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │PERFORMANŢEI ÎN │ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │EXPLOATARE A │ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│205 │FASCICULELOR │8.30.03 │nr. 6424/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │297.358,00 │
│ │COMBUSTIBILE │ │31.12.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │DEFECTATE ÎN CNE │ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │CERNAVODĂ-UNITATEA │ │ │Argeş. │Mediului de │număr de │ │ │
│ │2 │ │ │ │Afaceri │69 file │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │SIMULAREA │ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │COMPORTĂRII LA │ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│206 │IRADIERE A │8.30.03 │nr. 6425/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │100.539,00 │
│ │COMBUSTIBILULUI │ │31.12.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │NUE37 UTILIZÂND │ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │CODUL ELESIM │ │ │Argeş. │Mediului de │număr de │ │ │
│ │ │ │ │ │Afaceri │63 file │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │PROGRAM PRELIMINAR │ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │DE CERCETARE- │ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │DEZVOLTARE AL RATEN│ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│207 │PE ANUL 2019 ÎN │8.30.03 │nr. 6426/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │23.800,00 │
│ │DOMENIUL │ │31.12.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │"COMBUSTIBILI │ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │NUCLEARI". │ │ │Argeş. │Mediului de │număr de │ │ │
│ │ │ │ │ │Afaceri │48 file │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │SCULE PENTRU │ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │DEMONTAREA DOPULUI │ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│208 │DE ÎNCHIDERE CANAL │8.30.03 │nr. 6427/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │248.810,00 │
│ │ÎN CAZ DE AVARIE. │ │31.12.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │PROIECT DE EXECUŢIE│ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │ │ │ │Argeş. │Mediului de │număr de │ │ │
│ │ │ │ │ │Afaceri │127 file │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │STUDIUL FENOMENELOR│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ACUSTICE ŞI A │ │ │ │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │VIBRAŢIILOR │ │ │Oraş │sub │cercetare │ │ │
│ │GENERATE DE │ │ │Mioveni, │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│ │APARIŢIA UNOR │ │2018 PVR │Str. │Ministerului │suport │144/1999 │ │
│209 │FISURI ÎN │8.30.03 │nr. 6428/ │Câmpului │Economiei, │hârtie │OUG nr. │207.800,00 │
│ │INSTALAŢIA │ │31.12.2018│nr. 1, │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │TERMOHIDRAULICĂ A │ │ │judeţul │Mediului de │număr de │ │ │
│ │STANDULUI DE │ │ │Argeş. │Afaceri │57 file │ │ │
│ │TESTARE MID, AFLATĂ│ │ │ │ │ │ │ │
│ │SUB PRESIUNE │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │GHID DE UTILIZARE │ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │PENTRU MEDIUL DE │ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│210 │PROGRAMARE FOLOSIT │8.30.03 │nr. 6429/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │229.509,00 │
│ │DE SISTEMUL AUTOMAT│ │31.12.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │DE ACHIZIŢIE DE │ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │DATE AL BUCLEI MID │ │ │Argeş. │Mediului de │număr de │ │ │
│ │ │ │ │ │Afaceri │94 file │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │BUCLA DE ALIMENTARE│ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │A STANDULUI MID. │ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│211 │INSTALARE AUTOMAT │8.30.03 │nr. 6430/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │253.973,00 │
│ │PROGRAMABIL. │ │31.12.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │PROIECT DE EXECUŢIE│ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │ │ │ │Argeş. │Mediului de │număr de │ │ │
│ │ │ │ │ │Afaceri │159 file │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │TESTE FUNCŢIONALE │ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │CU BUCLA RECE A │ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │STANDULUI MID, │ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│212 │PENTRU VERIFICAREA │8.30.03 │nr. 6431/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │459.300,00 │
│ │STĂRII OPERAŢIONALE│ │31.12.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │A INSTALAŢIILOR │ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │TEHNOLOGICE │ │ │Argeş. │Mediului de │număr de │ │ │
│ │ │ │ │ │Afaceri │117 file │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │TESTE FUNCŢIONALE │ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │PENTRU VERIFICAREA │ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │STĂRII OPERAŢIONALE│ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│213 │A SISTEMULUI DE │8.30.03 │nr. 6432/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │352.728,00 │
│ │ALIMENTARE CU ULEI │ │31.12.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │A STANDULUI DE │ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │TESTARE MID │ │ │Argeş. │Mediului de │număr de │ │ │
│ │ │ │ │ │Afaceri │45 file │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │STRUCTURĂ HW/SW │ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │PENTRU SISTEMUL DE │ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │CONDUCERE CU │ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│214 │CALCULATORUL A │8.30.03 │nr. 6433/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │228.525,00 │
│ │TESTELOR CAPULUI │ │31.12.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │MID. EVALUAREA ŞI │ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │OPTIMIZAREA │ │ │Argeş. │Mediului de │număr de │ │ │
│ │SISTEMULUI │ │ │ │Afaceri │165 file │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │EVALUAREA │ │ │ │ │ │ │ │
│ │CAPABILITĂŢILOR │ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │RATEN-ICN PENTRU │ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │PRESTAREA DE │ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│215 │SERVICII DESTINATE │8.30.03 │nr. 6434/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │300.047,00 │
│ │SISTEMULUI DE │ │31.12.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │MANIPULARE │ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │COMBUSTIBIL AL │ │ │Argeş. │Mediului de │număr de │ │ │
│ │REACTORILOR │ │ │ │Afaceri │51 file │ │ │
│ │CANDU-600 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │PROGRAM PRELIMINAR │ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │DE CERCETARE - │ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│216 │DEZVOLTARE PE ANUL │8.30.03 │nr. 6435/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │30.900,00 │
│ │2019 ÎN DOMENIUL │ │31.12.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │SISTEM DE │ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │MANEVRARE. │ │ │Argeş. │Mediului de │număr de │ │ │
│ │ │ │ │ │Afaceri │86 file │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │VALIDAREA METODEI │ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │DE SEPARARE ŞI │ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │PURIFICARE A TC-99 │ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│217 │ŞI I -129 DIN │8.30.03 │nr. 6436/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │299.638,00 │
│ │DEŞEURI │ │31.12.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │RADIOACTIVE, PRIN │ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │CROMATOGRAFIE DE │ │ │Argeş. │Mediului de │număr de │ │ │
│ │EXTRACŢIE │ │ │ │Afaceri │112 file │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │TESTE DE LIXIVIERE │ │ │ │ │ │ │ │
│ │A RĂŞINII UZATE │ │ │ │ │ │ │ │
│ │PENTRU DETERMINAREA│ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │EMIŢĂTORILOR A, B │ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │ŞI G DIN MEDIUL DE │ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│218 │STOCARE AL RĂŞINII │8.30.03 │nr. 6437/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │271.617,00 │
│ │ŞI DETERMINAREA │ │31.12.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │RELAŢIEI DINTRE │ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │CONŢINUTUL │ │ │Argeş. │Mediului de │număr de │ │ │
│ │RADIOCHIMIC AL │ │ │ │Afaceri │37 file │ │ │
│ │RĂŞINII ŞI AL │ │ │ │ │ │ │ │
│ │MEDIULUI DE STOCARE│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │ │ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │TESTAREA METODEI DE│ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│219 │SEPARARE A SR-90 PE│8.30.03 │nr. 6438/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │260.027,00 │
│ │PROBE DE DEŞEU │ │31.12.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │RADIOACTIV │ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │ │ │ │Argeş. │Mediului de │număr de │ │ │
│ │ │ │ │ │Afaceri │47 file │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │DETERMINAREA │ │ │ │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │ACTIVITĂŢII NI-63 │ │ │Oraş │sub │cercetare │ │ │
│ │PRIN SEPARARE │ │ │Mioveni, │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│ │RADIOCHIMICĂ ŞI │ │2018 PVR │Str. │Ministerului │suport │144/1999 │ │
│220 │SPECTROMETRIE BETA │8.30.03 │nr. 6439/ │Câmpului │Economiei, │hârtie │OUG nr. │257.948,00 │
│ │CU SCINTILATORI │ │31.12.2018│nr. 1, │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │LICHIZI ÎN MODUL DE│ │ │judeţul │Mediului de │număr de │ │ │
│ │MĂSURARE DE NIVEL │ │ │Argeş. │Afaceri │50 file │ │ │
│ │SCĂZUT │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │STUDII PRIVIND │ │ │ │ │ │ │ │
│ │RECUPERAREA │ │ │ │ │ │ │ │
│ │RADIONUCLIZILOR │ │ │ │ │ │ │ │
│ │EMIŢĂTORI A ŞI B │ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │DIN RĂŞINILE IONICE│ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │UZATE ÎN URMA │ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│221 │APLICĂRII │8.30.03 │nr. 6440/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │250.860,00 │
│ │PROCESULUI DE │ │31.12.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │COMBUSTIE ÎN FLUX │ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │DE OXIGEN ŞI │ │ │Argeş. │Mediului de │număr de │ │ │
│ │MĂSURAREA │ │ │ │Afaceri │38 file │ │ │
│ │RADIONUCLOIZILOR │ │ │ │ │ │ │ │
│ │PRIN METODA DE │ │ │ │ │ │ │ │
│ │DISCRIMINARE A/B │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │METODE DE TESTARE │ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │ŞI PRETRATARE A │ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│222 │DEŞEULUI ALIMENTAT │8.30.03 │nr. 6441/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │285.500,00 │
│ │ÎN INSTALAŢIA DE │ │31.12.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │OSMOZĂ INVERSĂ │ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │ │ │ │Argeş. │Mediului de │număr de │ │ │
│ │ │ │ │ │Afaceri │49 file │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │DESCOMPUNEREA │ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │OXIDATIVĂ A │ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│223 │CONŢINUTULUI │8.30.03 │nr. 6442/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │281.904,00 │
│ │ORGANIC DIN │ │31.12.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │DEŞEURILE APOASE │ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │RADIOACTIVE │ │ │Argeş. │Mediului de │număr de │ │ │
│ │ │ │ │ │Afaceri │52 file │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │SINTEZA STUDIULUI │ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │REALIZAT PENTRU │ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │EVALUAREA TEHNICĂ A│ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│224 │INSTALAŢIEI DE │8.30.03 │nr. 6443/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │135.737,00 │
│ │DECONTAMINARE │ │31.12.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │DEŞEURI LICHIDE │ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │APOASE RADIOACTIVE │ │ │Argeş. │Mediului de │număr de │ │ │
│ │DE LA CNE CERNAVODĂ│ │ │ │Afaceri │38 file │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │STUDIU EXPERIMENTAL│ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │PRIVIND DISTRUGEREA│ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │MICROORGANISMELOR │ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│225 │PATOGENE DIN │8.30.03 │nr. 6444/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │302.454,00 │
│ │DEŞEURILE DE TIP │ │31.12.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │ŞLAM TRATATE ÎN │ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │CÂMP DE MICROUNDE │ │ │Argeş. │Mediului de │număr de │ │ │
│ │ │ │ │ │Afaceri │44 file │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │STUDIU PRIVIND │ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │TRANSFERUL ŞI │ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │MANIPULAREA │ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│226 │RĂŞINILOR IONICE │8.30.03 │nr. 6445/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │171.153,00 │
│ │UZATE DIN TANCURILE│ │31.12.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │DE STOCARE DE LA │ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │CNE CERNAVODĂ │ │ │Argeş. │Mediului de │număr de │ │ │
│ │ │ │ │ │Afaceri │32 file │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │OPTIMIZAREA │ │ │ │ │ │ │ │
│ │SISTEMULUI DE │ │ │ │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │FILTRARE DE LA BAIA│ │ │Oraş │sub │cercetare │ │ │
│ │ULTRASONICĂ │ │ │Mioveni, │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│ │UTILIZATĂ LA CNE │ │2018 PVR │Str. │Ministerului │suport │144/1999 │ │
│227 │CERNAVODĂ PENTRU │8.30.03 │nr. 6446/ │Câmpului │Economiei, │hârtie │OUG nr. │152.678,00 │
│ │EXTRACŢIA ULEIULUI,│ │31.12.2018│nr. 1, │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │ÎN VEDEREA │ │ │judeţul │Mediului de │număr de │ │ │
│ │OPTIMIZĂRII │ │ │Argeş. │Afaceri │42 file │ │ │
│ │DECONTAMINĂRII APEI│ │ │ │ │ │ │ │
│ │REZIDUALE │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │STUDIU PRIVIND │ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │UTILIZAREA │ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │GEOPOLIMERILOR CA │ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│228 │MATRICE DE │8.30.03 │nr. 6447/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │184.400,00 │
│ │CONDIŢIONARE A │ │31.12.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │DEŞEURILOR │ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │RADIOACTIVE │ │ │Argeş. │Mediului de │număr de │ │ │
│ │ │ │ │ │Afaceri │53 file │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │STUDIU PRIVIND │ │ │ │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │METODELE DE TRATARE│ │ │Oraş │sub │cercetare │ │ │
│ │ŞI CONDIŢIONARE │ │ │Mioveni, │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│ │APLICATE PE PLAN │ │2018 PVR │Str. │Ministerului │suport │144/1999 │ │
│229 │MONDIAL ÎN │8.30.03 │nr. 6448/ │Câmpului │Economiei, │hârtie │OUG nr. │263.020,00 │
│ │MANAGEMENTUL │ │31.12.2018│nr. 1, │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │MAGNETITEI │ │ │judeţul │Mediului de │număr de │ │ │
│ │CONTAMINATE │ │ │Argeş. │Afaceri │34 file │ │ │
│ │RADIOACTIV │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │STUDII PRIVIND │ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │INFLUENŢA │ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │TEMPERATURII ASUPRA│ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│230 │BENTONITEI, ÎN │8.30.03 │nr. 6449/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │103.800,00 │
│ │CONDIŢII DE │ │31.12.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │DEPOZITARE │ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │GEOLOGICĂ │ │ │Argeş. │Mediului de │număr de │ │ │
│ │ │ │ │ │Afaceri │35 file │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │STUDIU PRIVIND │ │ │ │ │ │ │ │
│ │SEPARAREA │ │ │ │ │ │ │ │
│ │RADIOIZOTOPILOR │ │ │ │ │ │ │ │
│ │CESIULUI DIN │ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │SOLUŢIILE REZULTATE│ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │ÎN TESTELE DE │ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│231 │LIXIVIERE A │8.30.03 │nr. 6450/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │347.496,00 │
│ │COMBUSTIBILULUI │ │31.12.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │CANDU ARS, ÎN │ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │VEDEREA SEPARĂRII, │ │ │Argeş. │Mediului de │număr de │ │ │
│ │PURIFICĂRII ŞI │ │ │ │Afaceri │49 file │ │ │
│ │MĂSURĂRII C-14 ÎN │ │ │ │ │ │ │ │
│ │AFARA CELULELOR │ │ │ │ │ │ │ │
│ │FIERBINŢI │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │STUDIU PRIVIND │ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │ELIBERAREA │ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │RADIONUCLIZILOR DE │ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│232 │VIAŢĂ LUNGĂ DIN │8.30.03 │nr. 6451/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │210.735,00 │
│ │COMBUSTIBILUL CANDU│ │31.12.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │ARS ÎN CONDIŢIILE │ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │DEPOZITĂRII │ │ │Argeş. │Mediului de │număr de │ │ │
│ │GEOLOGICE │ │ │ │Afaceri │58 file │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │VALIDAREA METODEI │ │ │ │ │ │ │ │
│ │DE DETERMINARE A │ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │PROFILULUI DE │ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │CONCENTRAŢIE A │ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│233 │EMIŢĂTORILOR GAMA │8.30.03 │nr. 6452/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │251.137,00 │
│ │SORBIŢI PE │ │31.12.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │MATERIALUL POROS │ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │DINTR-O COLOANĂ │ │ │Argeş. │Mediului de │număr de │ │ │
│ │EXPERIMENTALĂ DE │ │ │ │Afaceri │30 file │ │ │
│ │LABORATOR │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │STUDII DE EVALUARE │ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │A IMPACTULUI │ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │RADIOLOGIC AL │ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│234 │DFDSMA PENTRU │8.30.03 │nr. 6453/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │79.291,00 │
│ │DIFERITE CONCEPTE │ │31.12.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │ALE ZONEI DE │ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │DEPOZITARE │ │ │Argeş. │Mediului de │număr de │ │ │
│ │ │ │ │ │Afaceri │41 file │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ANALIZA TERMICĂ A │ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │DEPOZITULUI DE │ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │STOCARE USCATĂ A │ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│235 │COMBUSTIBILULUI │8.30.03 │nr. 6454/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │89.307,00 │
│ │CANDU ARS, │ │31.12.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │UTILIZÂND METODA │ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │ELEMENTELOR FINITE │ │ │Argeş. │Mediului de │număr de │ │ │
│ │ │ │ │ │Afaceri │33 file │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │VALIDAREA MODELELOR│ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │DE CALCUL UTILIZATE│ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │ÎN MODELAREA │ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│236 │ACUMULĂRII │8.30.03 │nr. 6455/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │150.375,00 │
│ │RADIONUCLIZILOR ÎN │ │31.12.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │TECILE DE │ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │COMBUSTIBIL CANDU │ │ │Argeş. │Mediului de │număr de │ │ │
│ │ARS │ │ │ │Afaceri │37 file │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │PROIECTAREA CELULEI│ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │ŞI A STANDULUI DE │ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│237 │TESTARE A │8.30.03 │nr. 6456/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │308.052,00 │
│ │PERMABILITĂŢII │ │31.12.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │MATERIALELOR PE │ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │BAZĂ DE CIMENT │ │ │Argeş. │Mediului de │număr de │ │ │
│ │ │ │ │ │Afaceri │31 file │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │MODELAREA CURGERII │ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │DEPENDENTE DE │ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│238 │DENSITATE A APELOR │8.30.03 │nr. 6457/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │90.746,00 │
│ │SUBTERANE CU │ │31.12.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │PROGRAMUL DE CALCUL│ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │FEHM │ │ │Argeş. │Mediului de │număr de │ │ │
│ │ │ │ │ │Afaceri │52 file │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │NOI DIRECŢII ŞI │ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │ABORDĂRI PRIVIND │ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│239 │REGLEMENTAREA │8.30.03 │nr. 6458/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │240.573,00 │
│ │TRANSPORTULUI DE │ │31.12.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │MATERIALE │ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │RADIOACTIVE │ │ │Argeş. │Mediului de │număr de │ │ │
│ │ │ │ │ │Afaceri │57 file │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │STUDIU PRIVIND │ │ │ │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │MINIMIZAREA │ │ │Oraş │sub │cercetare │ │ │
│ │DEŞEURILOR │ │ │Mioveni, │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│ │RADIOACTIVE │ │2018 PVR │Str. │Ministerului │suport │144/1999 │ │
│240 │GENERATE DIN │8.30.03 │nr. 6459/ │Câmpului │Economiei, │hârtie │OUG nr. │180.392,00 │
│ │FABRICAREA │ │31.12.2018│nr. 1, │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │ELEMENTELOR │ │ │judeţul │Mediului de │număr de │ │ │
│ │COMBUSTIBILE │ │ │Argeş. │Afaceri │52 file │ │ │
│ │EXPERIMENTALE │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │EXPERIMENTARI ÎN │ │ │ │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │INACTIV PRIVIND │ │ │Oraş │sub │cercetare │ │ │
│ │STABILIREA │ │ │Mioveni, │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│ │RAPORTULUI DE │ │2018 PVR │Str. │Ministerului │suport │144/1999 │ │
│241 │ÎNGLOBARE AL │8.30.03 │nr. 6460/ │Câmpului │Economiei, │hârtie │OUG nr. │339.862,00 │
│ │DEŞEURILOR SUB │ │31.12.2018│nr. 1, │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │FORMĂ DE OXIZI ÎN │ │ │judeţul │Mediului de │număr de │ │ │
│ │STICLĂ │ │ │Argeş. │Afaceri │44 file │ │ │
│ │BOROSILICATICĂ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │PROGRAM PRELIMINAR │ │ │ │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │CDI PE ANUL 2019 ÎN│ │ │Oraş │sub │cercetare │ │ │
│ │DOMENIUL │ │ │Mioveni, │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│ │"GESTIONARE DEŞEURI│ │2018 PVR │Str. │Ministerului │suport │144/1999 │ │
│242 │RADIOACTIVE ŞI │8.30.03 │nr. 6461/ │Câmpului │Economiei, │hârtie │OUG nr. │18.800,00 │
│ │COMBUSTIBILUL ARS │ │31.12.2018│nr. 1, │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │ÎN CONDIŢII DE │ │ │judeţul │Mediului de │număr de │ │ │
│ │SECURITATE │ │ │Argeş. │Afaceri │49 file │ │ │
│ │NUCLEARĂ". │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │EVALUAREA │ │ │ │ │ │ │ │
│ │IMPACTULUI │ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │ACTIVITĂŢILOR │ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │NUCLEARE DE PE │ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│243 │PLATFORMA ICN - FCN│8.30.03 │nr. 6462/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │220.783,00 │
│ │ASUPRA MEDIULUI │ │31.12.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │ÎNCONJURĂTOR ÎN │ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │PERIOADA IULIE 2017│ │ │Argeş. │Mediului de │număr de │ │ │
│ │- IUNIE 2018. ETAPA│ │ │ │Afaceri │44 file │ │ │
│ │2. │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │OPTIMIZAREA │ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │PROGRAMULUI DE │ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │MONITORIZARE A │ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│244 │EXPUNERII LA │8.30.03 │nr. 6463/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │181.976,00 │
│ │RADIAŢII IONIZANTE │ │31.12.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │A PERSONALULUI │ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │EXPUS PROFESIONAL │ │ │Argeş. │Mediului de │număr de │ │ │
│ │ │ │ │ │Afaceri │54 file │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │STUDIUL IMPACTULUI │ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │ACTIVITĂŢILOR │ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│245 │INDUSTRIALE ASUPRA │8.30.03 │nr. 6464/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │112.657,00 │
│ │CALITĂŢII APELOR │ │31.12.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │SUBTERANE │ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │ │ │ │Argeş. │Mediului de │număr de │ │ │
│ │ │ │ │ │Afaceri │37 file │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │IDENTIFICAREA │ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │ACTIVITĂŢILOR │ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│246 │INDUSTRIALE │8.30.03 │nr. 6465/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │130.500,00 │
│ │ASOCIATE CU │ │31.12.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │MATERIALE │ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │CONTAMINATE NORM │ │ │Argeş. │Mediului de │număr de │ │ │
│ │ │ │ │ │Afaceri │39 file │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │ │ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │STUDIUL INFLUENŢEI │ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│247 │SEZONIERE ÎN │8.30.03 │nr. 6466/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │207.445,00 │
│ │EPURAREA BIOLOGICĂ │ │31.12.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │A APELOR UZATE │ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │ │ │ │Argeş. │Mediului de │număr de │ │ │
│ │ │ │ │ │Afaceri │58 file │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │EVALUAREA │ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │IMPACTULUI │ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │RADIOLOGIC AL │ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│248 │FUNCŢIONĂRII UNEI │8.30.03 │nr. 6467/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │148.405,00 │
│ │INSTALAŢII NUCLEARE│ │31.12.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │CU AJUTORUL │ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │PROGRAMULUI │ │ │Argeş. │Mediului de │număr de │ │ │
│ │PC-CREAM 08 │ │ │ │Afaceri │56 file │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │SISTEM DE │ │ │ │ │ │ │ │
│ │GESTIONARE A │ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │ELIBERARILOR DE │ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │EFLUENŢI DE LA O │ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│249 │INSTALAŢIE NUCLEARĂ│8.30.03 │nr. 6468/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │97.070,00 │
│ │- IMPLEMENTAREA │ │31.12.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │UNOR MECANISME DE │ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │SECURITATE ŞI AUDIT│ │ │Argeş. │Mediului de │număr de │ │ │
│ │LA NIVELUL │ │ │ │Afaceri │63 file │ │ │
│ │APLICAŢIEI │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │TRANZIŢIA │ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │SISTEMULUI DE │ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │MANAGEMENT INTEGRAT│ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│250 │AL ICN LA CERINŢELE│8.30.03 │nr. 6469/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │104.834,00 │
│ │EDIŢIILOR REVIZIUTE│ │31.12.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │ALE STANDARDELOR DE│ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │REFERINŢĂ. ETAPA 2.│ │ │Argeş. │Mediului de │număr de │ │ │
│ │ │ │ │ │Afaceri │152 file │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │CARACTERIZAREA │ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │CÂMPURILOR DE │ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │NEUTRONI DIN ZONA │ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│251 │RADIOLOGICĂ A CNE │8.30.03 │nr. 6470/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │78.820,00 │
│ │CANDU. ANALIZA │ │31.12.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │EVOLUŢIEI ÎN TIMP A│ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │CARACTERISTICILOR │ │ │Argeş. │Mediului de │număr de │ │ │
│ │CÂMPULUI │ │ │ │Afaceri │25 file │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │DEZVOLTAREA UNEI │ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │METODE DE │ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│252 │DETERMINARE A │8.30.03 │nr. 6471/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │158.371,00 │
│ │ACTIVITĂŢII ALFA/ │ │31.12.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │BETA GLOBALE PRIN │ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │CONTORIZARE LSC │ │ │Argeş. │Mediului de │număr de │ │ │
│ │ │ │ │ │Afaceri │42 file │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │EVALUAREA │ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │APLICABILITĂŢII │ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │METODEI │ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│253 │FLUORIMETRICE DE │8.30.03 │nr. 6472/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │140.164,00 │
│ │DETERMINARE A │ │31.12.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │CONŢINUTULUI DE │ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │URANIU ÎN PROBE DE │ │ │Argeş. │Mediului de │număr de │ │ │
│ │MEDIU ŞI EFLUENŢI │ │ │ │Afaceri │36 file │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │IMPLEMENTAREA │ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │METODELOR DE │ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │PREPARARE A │ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│254 │PROBELOR BIOLOGICE │8.30.03 │nr. 6473/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │149.734,00 │
│ │PENTRU DOZIMETRIA │ │31.12.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │INTERNĂ A TRITIULUI│ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │ŞI A ACTINIDELOR │ │ │Argeş. │Mediului de │număr de │ │ │
│ │ │ │ │ │Afaceri │37 file │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │ELABORAREA │ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │DOCUMENTAŢIEI │ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│255 │PENTRU MENŢINEREA │8.30.03 │nr. 6474/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │150.900,00 │
│ │ŞI PRELUNGIREA │ │31.12.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │VALABILITĂŢII │ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │NOTIFICĂRII LRPMPC │ │ │Argeş. │Mediului de │număr de │ │ │
│ │ │ │ │ │Afaceri │68 file │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │METODE DE │ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │MONITORIZARE ŞI │ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │REDUCERE A │ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│256 │EXPUNERII │8.30.03 │nr. 6475/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │144.150,00 │
│ │CRISTALINULUI ÎN │ │31.12.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │CÂMPURI DE RADIAŢII│ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │BETA │ │ │Argeş. │Mediului de │număr de │ │ │
│ │ │ │ │ │Afaceri │42 file │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ASIGURAREA │ │ │ │ │ │ │ │
│ │SUPORTULUI TEHNIC │ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │PENTRU AUTORITĂŢILE│ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │CENTRALE ŞI LOCALE │ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│257 │ÎN VEDEREA │8.30.03 │nr. 6476/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │172.806,00 │
│ │PREGĂTIRII │ │31.12.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │RĂSPUNSULUI ÎN CAZ │ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │DE ACCIDENT NUCLEAR│ │ │Argeş. │Mediului de │număr de │ │ │
│ │ŞI URGENŢE │ │ │ │Afaceri │39 file │ │ │
│ │RADIOLOGICE │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │SISTEM DE COLECTARE│ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │ŞI TRANSMITERE ÎN │ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│258 │TIMP REAL A DATELOR│8.30.03 │nr. 6477/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │92.343,00 │
│ │DE MONITORIZARE DE │ │31.12.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │MEDIU │ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │ │ │ │Argeş. │Mediului de │număr de │ │ │
│ │ │ │ │ │Afaceri │44 file │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │EXTINDEREA │ │ │ │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │DOMENIULUI DE │ │ │Oraş │sub │cercetare │ │ │
│ │AUTORIZARE A LRPMPC│ │ │Mioveni, │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│ │PENTRU ELIBERAREA │ │2018 PVR │Str. │Ministerului │suport │144/1999 │ │
│259 │DE SUB REGIMUL DE │8.30.03 │nr. 6478/ │Câmpului │Economiei, │hârtie │OUG nr. │159.545,00 │
│ │AUTORIZARE A │ │31.12.2018│nr. 1, │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │MATERIALELOR │ │ │judeţul │Mediului de │număr de │ │ │
│ │REZULTATE DIN │ │ │Argeş. │Afaceri │61 file │ │ │
│ │PRACTICI AUTORIZATE│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │STABILIREA │ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │CERINŢELOR │ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │SPECIFICE PRIVIND │ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│260 │MONITORIZAREA │8.30.03 │nr. 6479/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │143.044,00 │
│ │EXPUNERII LA │ │31.12.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │DEZAFECTAREA UNEI │ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │INSTALAŢII NUCLEARE│ │ │Argeş. │Mediului de │număr de │ │ │
│ │ │ │ │ │Afaceri │70 file │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │RAPORT DE INFORMARE│ │ │ │ │ │ │ │
│ │A POPULAŢIEI CU │ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │PRIVIRE LA │ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │ACTIVITĂŢILE │ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│261 │NUCLEARE DE PE │8.30.03 │nr. 6480/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │160.519,00 │
│ │PLATFORMA ICN │ │31.12.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │PITEŞTI ŞI IMPACTUL│ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │ACESTORA ASUPRA │ │ │Argeş. │Mediului de │număr de │ │ │
│ │MEDIULUI │ │ │ │Afaceri │48 file │ │ │
│ │ÎNCONJURĂTOR │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │REALIZAREA DE │ │ │ │ │ │ │ │
│ │MATERIALE │ │ │ │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │MULTIMEDIA PENTRU │ │ │Oraş │sub │cercetare │ │ │
│ │INFORMAREA ŞI │ │ │Mioveni, │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│ │INSTRUIREA ÎN │ │2018 PVR │Str. │Ministerului │suport │144/1999 │ │
│262 │DOMENIUL │8.30.03 │nr. 6481/ │Câmpului │Economiei, │hârtie │OUG nr. │140.562,00 │
│ │SECURITĂŢII │ │31.12.2018│nr. 1, │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │RADIOLOGICE A │ │ │judeţul │Mediului de │număr de │ │ │
│ │VIZITATORILOR ŞI │ │ │Argeş. │Afaceri │58 file │ │ │
│ │LUCRĂTORILOR │ │ │ │ │ │ │ │
│ │EXTERNI │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │PROGRAM PRELIMINAR │ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │DE CERCETARE- │ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│263 │DEZVOLTARE PE ANUL │8.30.03 │nr. 6482/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │46.300,00 │
│ │2019 ÎN DOMENIUL │ │31.12.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │"PROTECTIA │ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │MEDIULUI" │ │ │Argeş. │Mediului de │număr de │ │ │
│ │ │ │ │ │Afaceri │30 file │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │STRUCTURI │ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │SUPERFICIALE │ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │DEZVOLTATE PE │ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│264 │MATERIALE DE │8.30.03 │nr. 6483/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │102.830,00 │
│ │INTERES NUCLEAR │ │31.12.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │(INCOLOY 800) │ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │CARACTERIZATE PRIN │ │ │Argeş. │Mediului de │număr de │ │ │
│ │XPS │ │ │ │Afaceri │43 file │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │STUDIU PROSPECTIV │ │ │ │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │ÎN VEDEREA │ │ │Oraş │sub │cercetare │ │ │
│ │UTILIZĂRII METODEI │ │ │Mioveni, │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│ │CĂDERII DE │ │2018 PVR │Str. │Ministerului │suport │144/1999 │ │
│265 │POTENŢIAL PENTRU │8.30.03 │nr. 6484/ │Câmpului │Economiei, │hârtie │OUG nr. │258.204,00 │
│ │DETERMINAREA │ │31.12.2018│nr. 1, │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │TIMPULUI DE │ │ │judeţul │Mediului de │număr de │ │ │
│ │INIŢIERE A │ │ │Argeş. │Afaceri │58 file │ │ │
│ │FISURILOR SCC │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │INFLUENŢA │ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │MICROSTRUCTURII │ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │ÎMBINĂRILOR SUDATE │ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│266 │ASUPRA MECANISMELOR│8.30.03 │nr. 6485/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │279.125,00 │
│ │DE FISURARE ÎN │ │31.12.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │CAZUL OŢELURILOR │ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │INOXIDABILE │ │ │Argeş. │Mediului de │număr de │ │ │
│ │ │ │ │ │Afaceri │46 file │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ANALIZA COMPARATIVĂ│ │ │ │ │ │ │ │
│ │A COMPORTĂRII LA │ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │COROZIUNE A UNOR │ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │CUPOANE DIN INCOLOY│ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│267 │800 EXPUSE ÎN │8.30.03 │nr. 6486/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │272.125,00 │
│ │SISTEMUL DE │ │31.12.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │AUTOCLAVE AL CNE │ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │CERNAVODĂ SAU │ │ │Argeş. │Mediului de │număr de │ │ │
│ │TESTATE ÎN │ │ │ │Afaceri │89 file │ │ │
│ │LABORATOR │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │EVALUAREA │ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │COMPORTĂRII ÎN TIMP│ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │A ALIAJULUI INCONEL│ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│268 │230 TESTAT ÎN │8.30.03 │nr. 6487/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │78.300,00 │
│ │CONDIŢII DE │ │31.12.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │TEMPERATURĂ │ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │RIDICATĂ │ │ │Argeş. │Mediului de │număr de │ │ │
│ │ │ │ │ │Afaceri │41 file │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ÎNCERCĂRI DE │ │ │ │ │ │ │ │
│ │OBTURARE │ │ │ │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │EXPERIMENTALĂ CAPĂT│ │ │Oraş │sub │cercetare │ │ │
│ │ŢEAVĂ DE GENERATOR │ │ │Mioveni, │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│ │UTILIZÂND UN │ │2018 PVR │Str. │Ministerului │suport │144/1999 │ │
│269 │OBTURATOR ŢEAVĂ DE │8.30.03 │nr. 6488/ │Câmpului │Economiei, │hârtie │OUG nr. │209.557,00 │
│ │GENERATOR DINCOLO │ │31.12.2018│nr. 1, │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │DE ZONA MANDRINATĂ │ │ │judeţul │Mediului de │număr de │ │ │
│ │REALIZAT ÎN │ │ │Argeş. │Afaceri │116 file │ │ │
│ │VARIANTA XI, MODEL │ │ │ │ │ │ │ │
│ │EXPERIMENTAL │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ETAPE ALE │ │ │ │ │ │ │ │
│ │MANAGEMENTULUI │ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │ÎMBĂTRÂNIRII │ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │ECHIPAMENTELOR │ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│270 │DINTR-O CENTRALĂ │8.30.03 │nr. 6489/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │40.200,00 │
│ │NUCLEARO-ELECTRICĂ │ │31.12.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │DE TIP CANDU ÎN │ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │VEDEREA EXPLOATĂRII│ │ │Argeş. │Mediului de │număr de │ │ │
│ │ÎN SIGURANŢĂ PE │ │ │ │Afaceri │60 file │ │ │
│ │TERMEN LUNG │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │PROGRAM PRELIMINAR │ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │DE CERCETARE- │ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│271 │DEZVOLTARE AL RATEN│8.30.03 │nr. 6490/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │33.900,00 │
│ │ÎN 2019 ÎN DOMENIUL│ │31.12.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │"GENERATOR DE ABUR"│ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │ │ │ │Argeş. │Mediului de │număr de │ │ │
│ │ │ │ │ │Afaceri │50 file │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │EFECTELE EXPUNERII │ │ │ │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │TERMICE ASUPRA │ │ │Oraş │sub │cercetare │ │ │
│ │PROPRIETĂŢILOR │ │ │Mioveni, │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│ │BETONULUI C32/40, │ │2018 PVR │Str. │Ministerului │suport │144/1999 │ │
│272 │ACOPERIT CU │8.30.03 │nr. 6491/ │Câmpului │Economiei, │hârtie │OUG nr. │172.347,00 │
│ │CĂPTUŞELI │ │31.12.2018│nr. 1, │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │TERMOIZOLANTE, │ │ │judeţul │Mediului de │număr de │ │ │
│ │FOLOSIT LA CNE │ │ │Argeş. │Afaceri │67 file │ │ │
│ │CERNAVODĂ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │ │ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │ANALIZE DE TENSIUNI│ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│273 │PENTRU PROBLEMA DE │8.30.03 │nr. 6492/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │145.813,00 │
│ │REFERINŢĂ TG6 A │ │31.12.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │REŢELEI NET │ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │ │ │ │Argeş. │Mediului de │număr de │ │ │
│ │ │ │ │ │Afaceri │53 file │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │MICROSTRUCTURI ŞI │ │ │ │ │ │ │ │
│ │MICROCOMPOZIŢII │ │ │ │ │ │ │ │
│ │FORMATE PRIN │ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │PROCESARE ÎN PLASMA│ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │ELECTROLITICĂ A │ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│274 │OŢELULUI AUSTENITIC│8.30.03 │nr. 6493/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │141.370,00 │
│ │316L PENTRU │ │31.12.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │OBŢINEREA UNOR │ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │STRATURI │ │ │Argeş. │Mediului de │număr de │ │ │
│ │SUPERFICIALE │ │ │ │Afaceri │34 file │ │ │
│ │PROTECTOARE │ │ │ │ │ │ │ │
│ │CONŢINÂND ALUMINIU │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │EVALUAREA │ │ │ │ │ │ │ │
│ │INFLUENŢEI │ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │COMPOZIŢIEI │ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │ELECTROLITULUI │ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│275 │ASUPRA MICRO- │8.30.03 │nr. 6494/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │189.234,00 │
│ │DESCĂRCĂRILOR │ │31.12.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │OBŢINUTE ÎN TIMPUL │ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │TRATAMENTULUI PEO │ │ │Argeş. │Mediului de │număr de │ │ │
│ │EFECTUAT ALIAJULUI │ │ │ │Afaceri │40 file │ │ │
│ │ZR-2,5NB │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │CARACTERIZAREA XPS │ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │A STRATURILOR │ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│276 │ANTICOROZIVE DEPUSE│8.30.03 │nr. 6495/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │110.574,00 │
│ │PE OŢEL CU CONŢINUT│ │31.12.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │SCĂZUT DE CARBON │ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │ │ │ │Argeş. │Mediului de │număr de │ │ │
│ │ │ │ │ │Afaceri │29 file │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │STUDIUL │ │ │ │ │ │ │ │
│ │POSIBILITĂŢILOR DE │ │ │ │ │ │ │ │
│ │CONCEPERE, PENTRU │ │ │ │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │UNITĂŢILE │ │ │Oraş │sub │cercetare │ │ │
│ │NUCLEARO-ELECTRICE │ │ │Mioveni, │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│ │CU REACTORI CANDU │ │2018 PVR │Str. │Ministerului │suport │144/1999 │ │
│277 │6, A UNOR CIRCUITE │8.30.03 │nr. 6496/ │Câmpului │Economiei, │hârtie │OUG nr. │156.300,00 │
│ │TERMICE SECUNDARE │ │31.12.2018│nr. 1, │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │BAZATE PE CICLURILE│ │ │judeţul │Mediului de │număr de │ │ │
│ │TERMICE RANKINE ŞI │ │ │Argeş. │Afaceri │37 file │ │ │
│ │KALINA FOLOSIND │ │ │ │ │ │ │ │
│ │AGENŢI TERMICI │ │ │ │ │ │ │ │
│ │MICŞTI │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │EXPERIMENTE │ │ │ │ │ │ │ │
│ │SPECIFICE PENTRU │ │ │ │ │ │ │ │
│ │CARACTERIZAREA │ │ │ │ │ │ │ │
│ │SOLUŢIEI DE │ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │DETECŢIE ŞI │ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │LOCALIZARE A │ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│278 │SCURGERILOR DE │8.30.03 │nr. 6497/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │321.982,00 │
│ │AGENT PRIMAR, CU │ │31.12.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │INSTALAŢIA DE │ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │TESTARE LDSF │ │ │Argeş. │Mediului de │număr de │ │ │
│ │ECHIPATĂ CU │ │ │ │Afaceri │113 file │ │ │
│ │TRONSOANE DE FIDERI│ │ │ │ │ │ │ │
│ │SIMULAŢI - ETAPA │ │ │ │ │ │ │ │
│ │II, SET-2* │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │PROGRAM PRELIMINAR │ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │DE CERCETARE- │ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│279 │DEZVOLTARE ÎN 2019 │8.30.03 │nr. 6498/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │28.200,00 │
│ │ÎN DOMENIUL │ │31.12.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │"SISTEME DE PROCES │ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │ŞI ECHIPAMENTE" │ │ │Argeş. │Mediului de │număr de │ │ │
│ │ │ │ │ │Afaceri │42 file │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │COMPORTAREA LA │ │ │ │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │OXIDARE A ALIAJULUI│ │ │Oraş │sub │cercetare │ │ │
│ │INCOLOY 800HT EXPUS│ │ │Mioveni, │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│ │ÎN CONDIŢII │ │2018 PVR │Str. │Ministerului │suport │144/1999 │ │
│280 │ANORMALE DE │8.30.03 │nr. 6499/ │Câmpului │Economiei, │hârtie │OUG nr. │274.508,00 │
│ │FUNCŢIONARE A │ │31.12.2018│nr. 1, │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │CIRCUITULUI PRIMAR │ │ │judeţul │Mediului de │număr de │ │ │
│ │AL REACTORULUI │ │ │Argeş. │Afaceri │42 file │ │ │
│ │CANDU │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │APLICAREA TESTELOR │ │ │ │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │DE REACTIVARE │ │ │Oraş │sub │cercetare │ │ │
│ │ELECTROCHIMICĂ ÎN │ │ │Mioveni, │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│ │EVALUAREA │ │2018 PVR │Str. │Ministerului │suport │144/1999 │ │
│281 │SUSCEPTIBILITĂŢII │8.30.03 │nr. 6500/ │Câmpului │Economiei, │hârtie │OUG nr. │139.236,00 │
│ │LA ATAC │ │31.12.2018│nr. 1, │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │INTERGRANULAR A │ │ │judeţul │Mediului de │număr de │ │ │
│ │OŢELULUI INOX 304L │ │ │Argeş. │Afaceri │31 file │ │ │
│ │SENSIBILIZAT TERMIC│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │STUDIUL │ │ │ │ │ │ │ │
│ │MECANISMELOR │ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │IMPLICATE ÎN │ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │DIZOLVAREA │ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│282 │OXALATULUI DE │8.30.03 │nr. 6501/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │88.200,00 │
│ │GADOLINIU ÎN ACID │ │31.12.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │AZOTIC ŞI EFECTELE │ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │RADIOLIZEI APEI │ │ │Argeş. │Mediului de │număr de │ │ │
│ │ASUPRA DIZOLVĂRII │ │ │ │Afaceri │44 file │ │ │
│ │ACESTUIA │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │EVALUAREA │ │ │ │ │ │ │ │
│ │INFLUENŢEI │ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │TEMPERATURII ASUPRA│ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │CARACTERISTICILOR │ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│283 │FILMELOR PASIVE │8.30.03 │nr. 6502/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │70.161,00 │
│ │FORMATE PE OŢEL │ │31.12.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │INOX PRIN METODA │ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │SPECTROSCOPIEI DE │ │ │Argeş. │Mediului de │număr de │ │ │
│ │IMPEDANŢĂ │ │ │ │Afaceri │40 file │ │ │
│ │ELECTROCHIMICĂ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │CARACTERIZAREA PRIN│ │ │ │ │ │ │ │
│ │TEHNICI DE │ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │MICROSCOPIE │ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │ELECTRONICĂ DE │ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│284 │BALEIAJ A ALIAJULUI│8.30.03 │nr. 6503/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │132.783,00 │
│ │INCOLOY 800HT, │ │31.12.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │SUPUS OXIDĂRII TIMP│ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │ÎNDELUNGAT ÎN APĂ │ │ │Argeş. │Mediului de │număr de │ │ │
│ │LA TEMPERATURI │ │ │ │Afaceri │43 file │ │ │
│ │RIDICATE │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │PROGRAM PRELIMINAR │ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │DE CERCETARE- │ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│285 │DEZVOLTARE AL RATEN│8.30.03 │nr. 6504/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │28.900,00 │
│ │PE ANUL 2019 ÎN │ │31.12.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │DOMENIUL CHIMIE │ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │CIRCUITE │ │ │Argeş. │Mediului de │număr de │ │ │
│ │ │ │ │ │Afaceri │57 file │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │INSTRUMENTAŢIE DE │ │ │ │ │ │ │ │
│ │PRELUCRARE PRIMARĂ │ │ │ │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │A SEMNALELOR │ │ │Oraş │sub │cercetare │ │ │
│ │FURNIZATE DE │ │ │Mioveni, │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│ │TRADUCTORII DE │ │2018 PVR │Str. │Ministerului │suport │144/1999 │ │
│286 │RADIAŢII, CU │8.30.03 │nr. 6505/ │Câmpului │Economiei, │hârtie │OUG nr. │222.812,00 │
│ │INTERFAŢARE │ │31.12.2018│nr. 1, │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │DIGITALĂ DIRECTĂ, │ │ │judeţul │Mediului de │număr de │ │ │
│ │CONECTABILE ÎN │ │ │Argeş. │Afaceri │55 file │ │ │
│ │REŢELE COMPLEXE DE │ │ │ │ │ │ │ │
│ │SECURITATE NUCLEARĂ│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │PROIECTAREA │ │ │ │ │ │ │ │
│ │SISTEMELOR BAZATE │ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │PE ARHITECTURI │ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │PROGRAMABILE │ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│287 │INTEGRATE ÎN │8.30.03 │nr. 6506/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │189.987,00 │
│ │SISTEMELE DE │ │31.12.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │SECURITATE ŞI │ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │CONTROL ALE │ │ │Argeş. │Mediului de │număr de │ │ │
│ │REACTOARELOR │ │ │ │Afaceri │95 file │ │ │
│ │NUCLEARE │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │DETERMINAREA │ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │CARACTERISTICILOR │ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│288 │PREAMPLIFICATOR ŞI │8.30.03 │nr. 6507/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │162.312,00 │
│ │AMPLIFICATOR PENTRU│ │31.12.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │CONTOR PROPORŢIONAL│ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │CU BF3 │ │ │Argeş. │Mediului de │număr de │ │ │
│ │ │ │ │ │Afaceri │40 file │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ACHIZIŢIE ŞI │ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │STOCARE DATE PENTRU│ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │DISPOZITIV │ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│289 │EXPERIMENTAL DE │8.30.03 │nr. 6508/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │150.783,00 │
│ │TESTARE A TECILOR │ │31.12.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │DE ZIRCALOY-4 ÎN │ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │CONDIŢII SIMULATE │ │ │Argeş. │Mediului de │număr de │ │ │
│ │DE ACCIDENT SEVER │ │ │ │Afaceri │39 file │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │APLICAŢIE DE │ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │CONTROL MOTOR PAS │ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│290 │CU PAS FOLOSIND │8.30.03 │nr. 6509/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │166.587,00 │
│ │LINIA DE MODULE │ │31.12.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │SIEMENS DIN FAMILIA│ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │S7 300 │ │ │Argeş. │Mediului de │număr de │ │ │
│ │ │ │ │ │Afaceri │56 file │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │DETECTORI PENTRU │ │ │ │ │ │ │ │
│ │MĂSURAREA │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ACTIVITĂŢII │ │ │ │ │ │ │ │
│ │SPECIFICE A │ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │TRITIULUI ÎN AER. │ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │CONCEPT DE MODEL │ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│291 │EXPERIMENTAL PENTRU│8.30.03 │nr. 6510/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │194.539,00 │
│ │UN ANSAMBLU DE │ │31.12.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │DETECŢIE PORTABIL, │ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │ECHIPAT CU DETECTOR│ │ │Argeş. │Mediului de │număr de │ │ │
│ │ÎN GEOMETRIE │ │ │ │Afaceri │50 file │ │ │
│ │CILINDRICO-SFERICĂ,│ │ │ │ │ │ │ │
│ │DUBLĂ INCINTĂ ŞI │ │ │ │ │ │ │ │
│ │DEBIT CIRCULANT │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │TEHNOLOGII │ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │UTILIZATE ÎN │ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │FABRICAREA │ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│292 │DETECTORILOR TIP │8.30.03 │nr. 6511/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │157.152,00 │
│ │CAMERE DE IONIZARE,│ │31.12.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │CU APLICAŢII ÎN │ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │DOMENIUL NUCLEAR │ │ │Argeş. │Mediului de │număr de │ │ │
│ │ │ │ │ │Afaceri │58 file │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │EVALUAREA MODULELOR│ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │ADFA -NM 7024, │ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │METODE DE ANALIZĂ │ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│293 │ŞI ESTIMARE A │8.30.03 │nr. 6512/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │193.592,00 │
│ │PROCESULUI DE │ │31.12.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │"OBSOLESCENŢĂ" │ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │ACTUAL │ │ │Argeş. │Mediului de │număr de │ │ │
│ │ │ │ │ │Afaceri │39 file │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ELABORARE ŞI │ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │ANALIZĂ │ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │DOCUMENTAŢIE │ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│294 │TEHNICĂ, STANDARDE │8.30.03 │nr. 6513/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │160.032,00 │
│ │ŞI REGLEMENTĂRI │ │31.12.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │APLICABILE ÎN │ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │VEDEREA DEFINIRII │ │ │Argeş. │Mediului de │număr de │ │ │
│ │PRODUSULUI ADFA │ │ │ │Afaceri │55 file │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │EVALUAREA │ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │PARAMETRILOR DE │ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │PERFORMANŢĂ AI │ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│295 │LINIILOR DE MĂSURĂ │8.30.03 │nr. 6514/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │160.300,00 │
│ │ECHIPATE CU MODULE │ │31.12.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │DIGITALE DE │ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │CONTORIZARE TIP PLC│ │ │Argeş. │Mediului de │număr de │ │ │
│ │ │ │ │ │Afaceri │34 file │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │ │ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │LANŢUL │ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│296 │SPECTROMETRIC GAMA │8.30.03 │nr. 6515/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │199.830,00 │
│ │AL SISTEMULUI MRSTC│ │31.12.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │ │ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │ │ │ │Argeş. │Mediului de │număr de │ │ │
│ │ │ │ │ │Afaceri │60 file │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │SISTEMUL DE │ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │COMANDĂ-CONTROL AL │ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │BLOCULUI DE │ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│297 │OPTURARE A │8.30.03 │nr. 6516/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │177.674,00 │
│ │RECIPIENŢILOR DE │ │31.12.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │PRELEVARE PROBE AI │ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │SISTEMULUI MRSTC │ │ │Argeş. │Mediului de │număr de │ │ │
│ │ │ │ │ │Afaceri │50 file │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │ARHITECTURĂ │ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │MODERNIZATĂ DE │ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│298 │INSTRUMENTAŢIE DE │8.30.03 │nr. 6517/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │145.102,00 │
│ │MĂSURĂ ŞI CONTROL │ │31.12.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │PENTRU ECHIPAMENTUL│ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │SLCD │ │ │Argeş. │Mediului de │număr de │ │ │
│ │ │ │ │ │Afaceri │49 file │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │LINIE DIGITALĂ DE │ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │TIP CONTOR- │ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│299 │TEMPORIZATOR PENTRU│8.30.03 │nr. 6518/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │160.178,00 │
│ │MĂSURAREA │ │31.12.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │RADIAŢIILOR DIN │ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │CENTRALE NUCLEARE │ │ │Argeş. │Mediului de │număr de │ │ │
│ │ │ │ │ │Afaceri │77 file │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │PROGRAM PRELIMINAR │ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │DE CERCETARE- │ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │DEZVOLTARE AL RATEN│ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│300 │PE ANUL 2019 ÎN │8.30.03 │nr. 6519/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │25.900,00 │
│ │DOMENIUL │ │31.12.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │"INSTRUMENTAŢIE ŞI │ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │CONTROL" │ │ │Argeş. │Mediului de │număr de │ │ │
│ │ │ │ │ │Afaceri │58 file │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │COMPORTAREA A DOUĂ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ARCURI BRĂŢARĂ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │DISTANŢIER DISPUSE │ │ │ │ │ │ │ │
│ │CENTRAL ÎN │ │ │ │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │ANSAMBLUL CANAL DE │ │ │Oraş │sub │cercetare │ │ │
│ │COMBUSTIBIL DE │ │ │Mioveni, │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│ │TESTARE REPRODUS ÎN│ │2018 PVR │Str. │Ministerului │suport │144/1999 │ │
│301 │CONDIŢII DE │8.30.03 │nr. 6520/ │Câmpului │Economiei, │hârtie │OUG nr. │200.900,00 │
│ │LABORATOR PENTRU O │ │31.12.2018│nr. 1, │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │ÎNCLINARE A │ │ │judeţul │Mediului de │număr de │ │ │
│ │SIMULATORULUI TUB │ │ │Argeş. │Afaceri │109 file │ │ │
│ │DE PRESIUNE DE 2˚ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ŞI O ÎNCLINARE DUSĂ│ │ │ │ │ │ │ │
│ │LA EXTREM DE MAX.2˚│ │ │ │ │ │ │ │
│ │30' │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │ │ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │INFLUENŢA CURGERII │ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│302 │APEI PRIN CONDUCTE │8.30.03 │nr. 6521/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │94.980,00 │
│ │ÎN DECLANŞAREA │ │31.12.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │STĂRII DE OBOSEALĂ │ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │ │ │ │Argeş. │Mediului de │număr de │ │ │
│ │ │ │ │ │Afaceri │37 file │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ÎNCERCĂRI DE │ │ │ │ │ │ │ │
│ │IZOLARE A UNUI │ │ │ │ │ │ │ │
│ │TRONSON DE CONDUCTĂ│ │ │ │ │ │ │ │
│ │CU APĂ │ │ │ │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │DEMINERALIZATĂ, ÎN │ │ │Oraş │sub │cercetare │ │ │
│ │REGIM STAŢIONAR, │ │ │Mioveni, │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│ │PRIN FORMAREA A │ │2018 PVR │Str. │Ministerului │suport │144/1999 │ │
│303 │DOUĂ DOPURI DE │8.30.03 │nr. 6522/ │Câmpului │Economiei, │hârtie │OUG nr. │445.800,00 │
│ │GHEAŢĂ ÎN CONDUCTA │ │31.12.2018│nr. 1, │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │ORIZONTALĂ CU DN │ │ │judeţul │Mediului de │număr de │ │ │
│ │200 PENTRU CEL │ │ │Argeş. │Afaceri │130 file │ │ │
│ │DE-AL DOILEA MOD DE│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ALIMENTARE CU AZOT │ │ │ │ │ │ │ │
│ │LICHID AL CELOR │ │ │ │ │ │ │ │
│ │DOUĂ DISPOZITIVE │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │INFLUENŢA MĂRIMII │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ORIFICIULUI DE │ │ │ │ │ │ │ │
│ │EVACUARE ÎN │ │ │ │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │PROCESUL FORMĂRII │ │ │Oraş │sub │cercetare │ │ │
│ │DOPULUI DE GHEAŢĂ │ │ │Mioveni, │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│ │DIN AMONTE ÎN │ │2018 PVR │Str. │Ministerului │suport │144/1999 │ │
│304 │CONDUCTA ORIZONTALĂ│8.30.03 │nr. 6523/ │Câmpului │Economiei, │hârtie │OUG nr. │425.700,00 │
│ │CU DN 200 MM ÎN │ │31.12.2018│nr. 1, │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │ÎNCERCAREA IZOLĂRII│ │ │judeţul │Mediului de │număr de │ │ │
│ │SALE CU DOP DE │ │ │Argeş. │Afaceri │181 file │ │ │
│ │GHEAŢĂ, ÎN ABSENŢA │ │ │ │ │ │ │ │
│ │CURGERII APEI │ │ │ │ │ │ │ │
│ │DEMINERALIZATE │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ANALIZA │ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │MECANISMELOR DE │ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │DEGRADARE CE │ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│305 │AFECTEAZĂ SISTEMUL │8.30.03 │nr. 6524/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │217.068,00 │
│ │DE PRECOMPRIMARE AL│ │31.12.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │ANVELOPEI CLĂDIRII │ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │REACTORULUI │ │ │Argeş. │Mediului de │număr de │ │ │
│ │ │ │ │ │Afaceri │52 file │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ANALIZA │ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │MECANISMELOR DE │ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │DEGRADARE CE │ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│306 │AFECTEAZĂ │8.30.03 │nr. 6525/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │245.035,00 │
│ │CĂPTUŞEALA METALICĂ│ │31.12.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │A ANVELOPEI │ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │CLĂDIRII │ │ │Argeş. │Mediului de │număr de │ │ │
│ │REACTORULUI │ │ │ │Afaceri │64 file │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │ARMONIZAREA │ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │REGLEMENTĂRILOR DE │ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│307 │PRODUCERE ŞI DE │8.30.03 │nr. 6526/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │279.757,00 │
│ │VERIFICARE A │ │31.12.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │CALITĂŢII BETONULUI│ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │ │ │ │Argeş. │Mediului de │număr de │ │ │
│ │ │ │ │ │Afaceri │99 file │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │MECANISMELE DE │ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │DEGRADARE CE │ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│308 │AFECTEAZĂ │8.30.03 │nr. 6527/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │227.677,00 │
│ │ANCORAJELE DIN │ │31.12.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │ANVELOPA CLĂDIRII │ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │REACTORULUI │ │ │Argeş. │Mediului de │număr de │ │ │
│ │ │ │ │ │Afaceri │68 file │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │MODELAREA │ │ │ │ │ │ │ │
│ │TRIDIMENSIONALĂ A │ │ │ │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │DEPENDENŢEI │ │ │Oraş │sub │cercetare │ │ │
│ │INTENSITĂŢII │ │ │Mioveni, │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│ │SEMNALELOR │ │2018 PVR │Str. │Ministerului │suport │144/1999 │ │
│309 │ULTRASONICE CU │8.30.03 │nr. 6528/ │Câmpului │Economiei, │hârtie │OUG nr. │158.885,00 │
│ │DISTANŢA ŞI POZIŢIA│ │31.12.2018│nr. 1, │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │UNGHIULARĂ DINTRE │ │ │judeţul │Mediului de │număr de │ │ │
│ │SURSĂ ŞI RECEPTOR. │ │ │Argeş. │Afaceri │70 file │ │ │
│ │ETAPA I (DATE │ │ │ │ │ │ │ │
│ │COLECTATE ÎN 2015) │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │STABILIREA │ │ │ │ │ │ │ │
│ │STADIULUI DE │ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │DEZVOLTARE A │ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │METODELOR DE │ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│310 │EVALUARE │8.30.03 │nr. 6529/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │204.318,00 │
│ │NEDISTRUCTIVĂ A │ │31.12.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │ÎMBĂTRÂNIRII │ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │MATERIALELOR │ │ │Argeş. │Mediului de │număr de │ │ │
│ │CABLURILOR │ │ │ │Afaceri │77 file │ │ │
│ │ELECTRICE │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │PROGRAM PRELIMINAR │ │ │ │ │ │ │ │
│ │DE CERCETARE- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │DEZVOLTARE AL RATEN│ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │PE ANUL 2019 ÎN │ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │DOMENIUL "ANALIZE │ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│311 │DE EVENIMENTE DE │8.30.03 │nr. 6530/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │29.990,00 │
│ │EXPLOATARE CNE, │ │31.12.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │ÎMBĂTRÂNIRE, │ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │CALIFICARE LA MEDIU│ │ │Argeş. │Mediului de │număr de │ │ │
│ │ŞI CREŞTEREA │ │ │ │Afaceri │144 file │ │ │
│ │DURATEI DE │ │ │ │ │ │ │ │
│ │EXPLOATARE A CNE" │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │PRACTICI ŞI │ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │PRINCIPII PENTRU │ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │DEZVOLTAREA ŞI │ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│312 │PROMOVAREA CULTURII│8.30.03 │nr. 6531/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │175.205,000 │
│ │DE SECURITATE LA │ │31.12.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │REACTORII DE │ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │GENERAŢIE IV │ │ │Argeş. │Mediului de │număr de │ │ │
│ │ │ │ │ │Afaceri │40 file │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │EVALUAREA │ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │ÎNCĂLZIRII GAMMA ÎN│ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│313 │CONTAINERELE DE │8.30.03 │nr. 6532/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │117.082,000 │
│ │TRANSPORT DESTINATE│ │31.12.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │COMBUSTIBILULUI ARS│ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │MOX- LFR │ │ │Argeş. │Mediului de │număr de │ │ │
│ │ │ │ │ │Afaceri │55 file │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │UTILIZAREA CODULUI │ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │TRANSURANUS LA │ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │ANALIZA │ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│314 │PERFORMANŢELOR │8.30.03 │nr. 6533/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │98.229,000 │
│ │COMBUSTIBILULUI MOX│ │31.12.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │IRADIAT ÎN │ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │REACTORUL │ │ │Argeş. │Mediului de │număr de │ │ │
│ │DEMONSTRATIV ALFRED│ │ │ │Afaceri │35 file │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │EVALUAREA PRIN │ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │CALCUL A │ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │COMPORTĂRII │ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│315 │COMBUSTIBILULUI MOX│8.30.03 │nr. 6534/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │92.433,000 │
│ │IRADIAT ÎN │ │31.12.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │REACTORUL ALFRED │ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │UTILIZÂND CODUL │ │ │Argeş. │Mediului de │număr de │ │ │
│ │FEMAXI │ │ │ │Afaceri │65 file │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │ │ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │STUDII PRELIMINARE │ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│316 │TIP CFD PENTRU │8.30.03 │nr. 6535/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │152.279,000 │
│ │CONFIGURAŢIA DE │ │31.12.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │REFERINŢA ALFRED │ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │ │ │ │Argeş. │Mediului de │număr de │ │ │
│ │ │ │ │ │Afaceri │34 file │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │BUNE PRACTICI ÎN │ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │DEZVOLTAREA ŞI │ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│317 │IMPLEMENTAREA │8.30.03 │nr. 6536/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │184.748,000 │
│ │SISTEMELOR NUCLEARE│ │31.12.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │INOVATIVE │ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │ │ │ │Argeş. │Mediului de │număr de │ │ │
│ │ │ │ │ │Afaceri │32 file │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │EVALUĂRI PSA DE │ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │NIVEL 1 CU CODUL │ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│318 │SAPHIRE 8 PENTRU │8.30.03 │nr. 6537/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │68.684,000 │
│ │SISTEMUL DHR AL │ │31.12.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │REACTORULUI │ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │DEMONSTRATOR ALFRED│ │ │Argeş. │Mediului de │număr de │ │ │
│ │ │ │ │ │Afaceri │194 file │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │DEZVOLTARE │ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │METODOLOGIE PRIVIND│ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│319 │TEHNICA DE MĂSURARE│8.30.03 │nr. 6538/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │119.435,000 │
│ │ULTRASONICĂ │ │31.12.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │UTILIZATĂ PENTRU │ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │METALE LICHIDE │ │ │Argeş. │Mediului de │număr de │ │ │
│ │ │ │ │ │Afaceri │33 file │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │ │ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │STUDIUL │ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│320 │INTERACŢIUNII PB – │8.30.03 │nr. 6539/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │197.622,000 │
│ │UO_2 ÎN CONDIŢII │ │31.12.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │NEIZOTERME │ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │ │ │ │Argeş. │Mediului de │număr de │ │ │
│ │ │ │ │ │Afaceri │59 file │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │INSTALAŢIE │ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │
│ │EXPERIMENTALĂ DE │ │ │Mioveni, │sub │cercetare │ │ │
│ │TESTARE A │ │2018 PVR │Str. │autoritatea │tipărit pe│OUG nr. │ │
│321 │TRANSFERULUI DE │8.30.03 │nr. 6540/ │Câmpului │Ministerului │suport │144/1999 │168.941,000 │
│ │CĂLDURĂ PRIN │ │31.12.2018│nr. 1, │Economiei, │hârtie │OUG nr. │ │
│ │CONDUCŢIE ÎN MEDIU │ │ │judeţul │Energiei şi │având un │54/2013 │ │
│ │DE PB TOPIT. ETAPA │ │ │Argeş. │Mediului de │număr de │ │ │
│ │I. │ │ │ │Afaceri │27 file │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Oraş │RATEN aflată │Raport de │ │ │