Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ANEXE din 4 decembrie 2020  privind conţinutul, modalitatea de completare şi modul de utilizare a documentelor standard Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ANEXE din 4 decembrie 2020 privind conţinutul, modalitatea de completare şi modul de utilizare a documentelor standard "Instrucţiuni pentru ofertanţi/candidaţi" şi "Caiet de sarcini" la atribuirea acordului-cadru/contractului de achiziţie publică/sectorial având ca obiect măşti de protecţie de uz sanitar de tip II, II R, FFP2, FFP3

EMITENT: Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1222 bis din 14 decembrie 2020
──────────
        Aprobate prin ORDINUL nr. 2.376 din 4 decembrie 2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1.222 din 14 decembrie 2020.
──────────
    ANEXA 1

        Instrucţiuni pentru ofertanţi/candidaţi
        Atenţionare: autorităţile/entităţile contractante vor completa formular ui electronic din Sistemul Electronic de Achiziţii Publice (SEAP) cu formalităţile ce trebuie îndeplinite, modul în care operatorii economici trebuie să structureze informaţiile ce urmează a fi prezentate pentru a răspunde cerinţelor din anunţul de participare, precizările privind garanţiile solicitate, modul în care trebuie întocmite şi structurate Propunerea Tehnică şi cea Financiară, criteriul de atribuire ce urmează a fi aplicat, precum şi termenele procedurale ce trebuie respectate şi căile de atac, astfel încât informaţiile existente în structura secţiunilor anunţului de participare din SEAP (denumit fişa de date) să nu le dubleze pe cele din instrucţiunile pentru ofertanţi.
    SECŢIUNEA I
    AUTORITATEA/ENTITATEA CONTRACTANTĂ
    I.1. Denumire şi adrese

┌──────────────────────────────────────┐
│Denumire oficială: │
├──────────────────────────────────────┤
│Cod de identificare fiscală: │
├──────────────────────────────────────┤
│Adresa: │
├────────────────────┬───────────┬─────┤
│Judeţ şi localitate:│Cod poştal:│Ţara:│
├────────────────────┴───────────┴─────┤
│Codul NUTS: │
├────────────────────┬─────────────────┤
│Persoana de contact:│ │
├────────────────────┤Telefon: │
│În atenţia │ │
│.......... │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│E-mail: │Fax: │
├────────────────────┴───────────┬─────┤
│Adresa web a sediului principal │ │
│al autorităţii contractante: │ │
├────────────────────────────────┼─────┤
│Adresa web a profilului │ │
│cumpărătorului: │ │
│www.e-licitatie.ro │ │
└────────────────────────────────┴─────┘


    I.2. Achiziţie comună
        Contractul implică o achiziţie comună: ..............
        Contractul este atribuit de un organism central de achiziţie: .............

    I.3. Comunicare
        Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet şi gratuit la (Website): www.e-licitaţie.ro
        Număr zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturilor ...........
        Autoritatea/Entitatea contractantă stabileşte prin anunţul de participare/simplificat unul sau două termene-limită în care va răspunde în mod dar şi complet tuturor solicitărilor de clarificare/informaţiilor suplimentare: Se va consulta secţiunea II.1.4)
        Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la: www.e-licitaţie.ro
        Ofertele, candidaturile sau cererile de participare trebuie depuse la: www.e-licitaţie.ro

    I.4. Tipul autorităţii contractante
        [] Minister sau orice altă autoritate naţională sau federală, inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale acestora
        [] Agenţie/birou naţional sau federal
        [] Colectivitate teritorială
        [] Agenţie/birou regional sau local
        [] Organism de drept public
        [] Instituţie/agenţie europeană sau organizaţie europeană
        [] Altele (precizaţi): ............

    I.5. Activitate principală
        [] Minister sau orice altă autoritate naţională sau federală, inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale acestora
        [] Agenţie/birou naţional sau federal
        [] Colectivitate teritorială
        [] Agenţie/birou regional sau local
        [] Organism de drept public
        [] Instituţie/agenţie europeană sau organizaţie europeană
        [] Altele (precizaţi): ............
        [] Servicii publice generale
        [] Apărare
        [] Ordine şi siguranţă publică
        [] Mediu
        [] Afaceri economice şi financiare
        [] Sănătate
        [] Construcţii şi amenajări teritoriale
        [] Protecţie socială
        [] Recreere, cultură şi religie
        [] Educaţie
        [] Altele (precizaţi): ...........
        Autoritatea contractantă acţionează în numele altor autorităţi/entităţi contractante da [] nu []
        Sau după caz,

    I.6. Activitate principală
        TIPUL ENTITĂŢII CONTRACTANTE ŞI ACTIVITATEA PRINCIPALĂ (ACTIVITĂŢILE PRINCIPALE)
        [] Producere, transport şi distribuţie de gaz şi de energie termică
        [] Electricitate
        [] Extragerea gazelor şi petrolului
        [] Prospectare şi extragere a cărbunelui şi a altor combustibili solizi
        [] Apă,
        [] Servicii poştale
        [] Servicii feroviare
        [] Servicii feroviare urbane, de tramvai, troleibuz sau de autobuz
        [] Activităţi portuare
        [] Activităţi aeroportuare
        [] Altele (precizaţi): ..........

        Entitatea contractantă acţionează în numele altor autorităţi/entităţi contractante da [] nu []

    SECŢIUNEA II
    OBIECTUL CONTRACTULUI
    II.1. Obiectul achiziţiei
    II.1.1. Titlu:
        Acord-cadru/Contract de achiziţie publică/sectorială de furnizare măşti (se va completa după caz)

    II.1.2. cod cpv principal:
        18143000-3 Echipamente de protecţie (Rev.2) (pentru măşti de tip FFP2 şi tip FFP3)
        33100000-1 - Echipamente medicale (Rev.2) (pentru măşti de uz medical)

    II.1.3. Tip de contract:

┌┬────────────────────────────────────┬┐
││Produse x ││
├┼────────────────────────────────────┼┤
││Cumpărare x ││
└┴────────────────────────────────────┴┘


    II.1.4. Descrierea succintă a contractului sau a achiziţiei/achiziţiilor:
        Acord-cadru/Contract de furnizare măşti (se va completa după caz)
        Introduceţi descrierea succintă a obiectului Contractului/Acordului-cadru.
        La acest punct se menţionează numărul de zile înainte de termenul-limită pentru primirea ofertelor până când ofertanţii pot solicita clarificări. De asemenea, se menţionează numărul de zile calendaristice înaintea termenului limită de primire a ofertelor (unul sau două termene) la care autoritatea/entitatea contractantă va răspunde în mod clar şi complet la toate solicitările de clarificări şi/sau de informaţii suplimentare primite de la operatorii economici interesaţi.
        Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data-limită de depunere a ofertelor/candidaturilor se stabileşte de către autoritatea/entitatea contractantă în anunţul de participare/de participare simplificat, acesta urmând să fie corelat cu termenul final de răspuns, astfel încât să fie acordată o perioadă suficientă de timp operatorilor economici pentru a analiza documentaţia de atribuire şi să formuleze întrebările pe care le consideră necesare.
        Răspunsul Autorităţii/entităţii contractante la aceste solicitări trebuie să fie transmis cu cel puţin 10 zile, respectiv 5 zile în situaţiile de urgenţă demonstrate în mod corespunzător de autoritatea/entitatea contractantă, înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor sau solicitărilor de participare (în cazul aplicării procedurii simplificate pentru o achiziţie publică/sectorială, termenele se reduc la 3 zile în cazul contractului de achiziţie publică/sectorială de produse, sau cu cel puţin 2 zile, în cazul contractului de achiziţie publică/sectorială de produse de complexitate redusă sau în situaţiile de urgenţă, demonstrate în mod corespunzător de către Autoritatea/entitatea contractantă).
        Exemplu:
    - în cazul procedurii simplificate: în măsura în care solicitările de clarificări sau informaţiile suplimentare au fost adresate în termenul prevăzut în anunţul de participare simplificat, respectiv cel mai târziu cu 8 zile înainte de data-limită de depunere a ofertelor, autoritatea/entitatea contractantă va răspunde în mod dar şi complet tuturor solicitărilor de clarificări sau de informaţii suplimentare cel târziu în a 4-a zi înainte de termenul limită pentru depunerea ofertelor stabilit în anunţul de participare
    – în cazul procedurii de licitaţie deschisă: În măsura în care solicitările de clarificări sau de informaţii suplimentare au fost adresate în termenul prevăzut în anunţul de participare, respectiv cel mai târziu cu 15 zile înainte de data-limită de depunere a ofertelor, autoritatea/entitatea contractantă va răspunde mod clar şi complet tuturor solicitărilor de clarificări sau de informaţii suplimentare cel târziu în a 11-a zi înainte de termenul-limită pentru depunerea ofertelor stabilit în anunţul de participare.

        Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă în SEAP (http://sicap-prod.e-licitaţie.ro/pub).
        Notă: Precizăm că, în cazul în care procedura este selectată pentru controlul ex-ante al Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice (ANAP) conform OUG nr. 98/2017 cu modificările şi completările ulterioare, autoritatea/entitatea contractantă iniţiatoare a procedurii de atribuire are obligaţia de a pune la dispoziţia persoanelor împuternicite de ANAP (prin decizia de verificare) răspunsurile consolidate la solicitările de clarificări înainte de a le încărca şi publica în SEAP cu cel puţin 4 zile anterior termenului sau, după caz, termenelor de răspuns stabilit/stabilite în anunţul de participare/de participare simplificat.
        Astfel, autorităţile/entităţile contractante stabilesc termenele pentru depunerea ofertelor/candidaturilor potrivit dispoziţiilor Legii nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare şi a Legii nr. 99/2016, cu modificările şi completările ulterioare, cu luarea în considerare şi respectarea termenelor necesare ANAP pentru efectuarea controlului ex ante potrivit O.U.G. nr. 98/2017 şi a normelor metodologice de aplicare a acesteia.

    II.1.5. Valoarea totală estimată:
        Valoarea fără TVA [] Monedă [][][][]
        [Introduceţi valoarea totală estimată a achiziţiei, cu tot cu opţiuni, dacă este cazul] sau intervalul: [Introduceţi intervalul valoric, valoarea estimată maximă va include şi eventualele opţiuni, dacă este cazul]
        (în cazul acordurilor-cadru sau sistemelor dinamice de achiziţii - valoarea maximă totală estimată pentru întreaga durată a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziţii)
        [În cazul încheierii unui contract, autoritatea/entitatea contractantă va exprima valoarea estimată prin interval în situaţia în care optează pentru aplicarea opţiunilor de suplimentare a contractului şi în raport cu durata acestuia:
    i. pentru contracte cu caracter de regularitate, cu aplicarea prevederilor art. 165 din H.G. nr. 395/2016, respectiv art. 160 din H.G. nr. 394/2016, valoarea estimată va include şi suplimentările pentru 4 luni;
        Autoritatea/Entitatea Contractantă va asigura corespondenţa între valoarea înscrisă la nivelul strategiei de contractare şi cea menţionată la nivelul documentaţiei de atribuire.]

        În cazul încheierii unui acord-cadru:
        Valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent care se anticipează că va fi atribuit pe durata acordului-cadru: ...........
        Estimări ale cantităţilor minime şi maxime care ar putea fi solicitată pe durata întregului acord-cadru - cantităţi minime ........ cantităţi maxime .......
        Estimări ale cantităţilor minime şi maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite - cantităţi minime: ...... cantităţi maxime ......
        [Modul de definire a cantităţilor trebuie să permită ofertarea prin raportare ta preţurile unitare - exemplu: preţ pe bucată]
        Calendar estimativ*) (frecvenţa şi valoarea contractelor care urmează să fie atribuite): lunar/trimestrial/semestrial ........
        *) datele propuse în calendarul estimativ reprezintă intenţia autorităţii/entităţii contractante, nu un angajament ferm din partea autorităţii/entităţii contractante cu privire la atribuirea contractelor subsecvente, pornind de la ipoteza de lucru că nu vor apărea evenimente/circumstanţe imprevizibile care nu au putut fi luate în considerare la momentul iniţierii procedurii de atribuire, respectiv vor fi asigurate şi resursele financiare necesare.
    – Valoarea estimată cuprinsă în această secţiune se va prelua din Strategia de contractare elaborată în conformitate cu prevederile art. 9 din H.G. nr.395/2016, respectiv art. 9 din H.G. nr. 394/2016.
    – Strategia de contractare va conţine informaţii de natură a permite identificarea clară a modului în care a fost stabilită această valoare.

        Notă: La stabilirea cantităţilor de produse care fac obiectul achiziţiei, autoritatea/entitatea contractantă va avea în vedere gradul de utilizare aşteptat al acestora, în conformitate cu recomandările medicale în vigoare pentru fiecare tip de mască de protecţie care face obiectul achiziţiei (spre ex. pentru măştile de tip II şi II R Organizaţia Mondială a Sănătăţii recomandă să fie schimbate o dată la 4 ore).

    II.1.6. Împărţire în loturi: da [] nu []
        (pentru precizări privind loturile, utilizaţi anexa B de câte ori este necesar pentru fiecare lot în parte)
        Notă: Atunci când se achiziţionează mai multe tipuri de măşti se va avea în vedere cel puţin lotizarea pe fiecare tip de produs.
        [Dacă NU, autoritatea/entitatea contractantă are obligaţia de a motiva la nivelul strategiei de contractare neîmpărţirea pe loturi, prin raportare la o necesitate obiectivă, inclusiv în ceea ce priveşte capacitatea de a gestiona eficient procesul de atribuire a contractelor..]
        [Dacă DA, autoritatea/entitatea contractantă va stabili obiectul fiecărui lot, pe baze cantitative, adaptând dimensiunea contractelor individuale astfel încât să corespundă mai bine capacităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, sau pe baze calitative (exemplu: masca de tip II, masca de tip II R, masca de tip FFP2).]
        Pot fi depuse oferte pentru:
    () un singur lot
    () toate loturile
    () numărul maxim de loturi:
    - Numărul maxim de loturi care poate fi atribuit unui singur ofertant: []
    – Autoritatea/entitatea contractantă îşi rezervă dreptul de a atribui contracte prin combinarea următoarelor loturi sau grupe de loturi:
    II.2. Descriere
    II.2.2. Coduri CPV secundare:
        Se va completa după caz cu alte coduri CPV funcţie de obiectul contractului/acordului-cadru

    II.2.3. Locul de executare: .........., sedii ...........
    II.2.4. Descrierea achiziţiei publice:
        (natura şi cantitatea serviciilor sau o menţiune privind nevoile şi cerinţele)
        Pot fi cuprinse şi informaţii cu privire la prelungirea duratei contractului încheiat în anul precedent, prin aplicarea prev. art. 165 alin. (1) din HG nr. 395/2016 respectiv art. 160, alin. (1) din HG nr. 394/2016 în cazul încheierii unui contract de achiziţie a cărui durată normală de îndeplinire expiră la sfârşitul anului - 31 decembrie),

    II.2.5. Criterii de atribuire: Preţul cel mai scăzut sau Cel mai bun raport calitate/preţ
        [Autoritatea/entitatea contractantă poate utiliza criteriul "preţul cel mai scăzut" numai în situaţia în care achiziţionează produse a căror valoare estimată a contractului nu depăşeşte pragurile prevăzute de legislaţie pentru obligativitatea publicării anunţului în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
        În cazul procedurilor de atribuire pe loturi şi în cazul procedurilor de atribuire ce presupun încheierea unor acorduri-cadru, dreptul conferit de cele menţionate în paragraful anterior se raportează la valoarea estimată a contractului de achiziţie publică/sectorială pe care îl va încheia Autoritatea/entitatea contractantă şi nu la valoarea estimată a întregii achiziţii.
        În cazul procedurilor de atribuire pe loturi, având în vedere faptul că autoritatea/entitatea contractantă urmăreşte încheierea de contracte individuale de achiziţie publică/sectorială pentru fiecare lot în parte, modul de stabilire a criteriului de atribuire se raportează la valoarea estimată a fiecărui lot şi nu la valoarea întregii proceduri de atribuire.
        În cazul procedurilor de atribuire ce presupun încheierea de acorduri-cadru, având în vedere faptul că în cazul organizării unei proceduri de atribuire a unui acord-cadru, autoritatea/entitatea contractantă stabileşte doar termenii şi condiţiile care vor guverna contractele subsecvente ce se vor atribui ulterior, modul de stabilire a criteriului de atribuire se raportează la valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent.]
                                  Factori de evaluare
        Notă:
        Factorii de evaluare de mai jos trebuie corelaţi cu informaţiile oferite de autoritatea/entitatea contractantă în Caietul de Sarcini şi în formularul de Propunere Tehnică incluse în Documentaţia de Atribuire.
        Nu este obligatoriu să fie utilizaţi toţi factorii de evaluare, însă va trebui respectată ponderea acordată fiecărui factor de evaluare aferent componentei tehnice conform celor de mai jos, urmând ca ponderea acordată preţului să fie stabilită ulterior în funcţie de ponderea totală a componentei tehnice.

┌──────────────────┬───────────────────┐
│Componenta │Algoritm/ │
│financiară │Raţionament propus │
│(Preţ) │în evaluarea │
│pondere │ofertelor pentru │
│recomandată │acordarea │
│60%-80 % │punctajului/ │
│ │calificativului │
├──────────────────┼───────────────────┤
│Componenta tehnică│ │
│pondere │ │
│recomandată │ │
│20%-40 % │ │
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │Pentru cel mai mic │
│ │termen ofertat, dar│
│ │nu mai mare de x │
│ │zile lucrătoare, se│
│ │acordă 100 puncte. │
│ │Pentru alt termen │
│ │de livrare se │
│ │acordă punctajul │
│ │astfel: Tn = (Tmin │
│Termenul de │/ Tn) x 100, unde: │
│livrare │Tmin este termenul │
│(10%) │de livrare cel mai │
│Notă: │mic ofertat, Tn │
│ │fiind termenul de │
│ │livrare pentru │
│ │oferta n. Se va │
│ │preciza că │
│ │depăşirea │
│ │termenului maxim de│
│ │x zile va conduce │
│ │la declararea │
│ │ofertei ca │
│ │neconformă. │
├──────────────────┼───────────────────┤
│În cazul │ │
│utilizării │ │
│factorului de │Termenul va fi │
│evaluare, pentru a│exprimat în zile. │
│menţine │Nu se va puncta │
│valabilitatea │suplimentar oferta │
│raportului │care propune un │
│obligaţional bazat│termen mai mic de │
│pe avantajul │„n” zile lucrătoare│
│competitiv, │cu „n” care trebuie│
│autoritatea/ │să fie precizat în │
│entitatea │documentaţia de │
│contractantă va │atribuire. Termenul│
│include clauze │se calculează de la│
│contractuale │primirea comenzii │
│specifice prin │ferme din partea │
│care va menţiona │autorităţii/ │
│modul de │entităţii │
│soluţionare a │contractante sau │
│litigiilor legate │conform clauzelor │
│de neîndeplinirea │contractuale. │
│obligaţiilor de │ │
│livrare asumate. │ │
├──────────────────┼───────────────────┤
│Asigurarea de │ │
│servicii de │ │
│colectare şi │a) Pentru oferta │
│reciclare gratuită│care conţine │
│a măştilor uzate │asigurarea unor │
│(5%) │servicii de │
│Notă : │colectare şi │
│Un astfel de │reciclare măşti │
│factor poate fi │uzate se acordă │
│utilizat numai în │punctajul maxim │
│situaţiile în care│alocat, respectiv │
│procesul de │100 puncte; │
│colectare │b) Pentru oferta │
│este unul clar │care nu conţine │
│procedurat între │asigurarea unor │
│părţile │servicii de │
│contractante şi nu│colectare şi │
│există prevederi │reciclare a │
│legislative care │măştilor se acordă │
│să stabilească │0 puncte; │
│modul de │Nota: se va descrie│
│colectare, │modalitatea în care│
│transport şi │se vor asigura │
│eliminare a │serviciile de │
│acestor produse │colectare şi │
│(în cazul măştilor│reciclare pentru a │
│utilizate în │putea fi evaluată │
│context medical şi│de autoritatea/ │
│care intră pe │entitatea │
│circuitul │contractantă. │
│deşeurilor │Cantitatea de măşti│
│periculoase │ce va trebui │
│(situaţie în care │colectată şi │
│recomandăm │reciclată va fi cel│
│alocarea unei │mult egală cu │
│ponderi de 90% │cantitatea de măşti│
│pentru factorul │furnizată. │
│preţ şi 10% pentru│ │
│factorul - termen │ │
│de livrare) │ │
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │Certificarea │
│ │absenţei unor │
│ │substanţe chimice │
│ │toxice în │
│ │componenţa │
│ │produselor (spre │
│ │exemplu │
│ │formaldehida) │
│ │ofertantul va │
│ │prezenta rapoarte │
│ │de încercare │
│ │(conform EN ISO │
│ │14184-1) cu privire│
│ │la conţinutul de │
│ │formaldehidă │
│ │existentă în │
│ │produsul finit (se │
│ │acordă 100 puncte -│
│ │pentru prezentarea │
│ │unui certificat │
│ │emis de un organism│
│ │independent │
│ │acreditat sau emis │
│ │de un organism/ │
│ │laborator din UE, │
│Calitatea │care atestă absenţa│
│produsului finit │formalehidei; 50 │
│din punctul de │puncte - pentru │
│vedere al │prezentarea unei │
│sănătăţii │declaraţii pe │
│(10%) │proprie răspundere │
│ │de la producător, 0│
│ │puncte - altă │
│ │situaţie). │
│ │Notă: Deoarece │
│ │materialul din care│
│ │se confecţionează │
│ │măştile faciale │
│ │poate fi │
│ │poly-propilena, │
│ │poliesterul sau │
│ │fibra de carbon, │
│ │riscul existenţei │
│ │unor substanţe │
│ │periculoase trebuie│
│ │redus la minim (de │
│ │exemplu: │
│ │antioxidanţii │
│ │complementari │
│ │poly-propilenei, │
│ │thiuramul prezent │
│ │în benzile elastice│
│ │de fixare a │
│ │măştilor, bromina, │
│ │formaldehida, │
│ │carbonat de calciu │
│ │etc); │
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │Se acordă punctaj │
│ │suplimentar peste │
│ │cerinţa minimă │
│ │impusă prin caietul│
│ │de sarcini: │
│ │a) Pentru oferta │
│ │care conţine cea │
│ │mai mare capacitate│
│ │de filtrare, se │
│ │acordă punctajul │
│ │maxim alocat, │
│ │respective 100 │
│Capacitatea de │puncte. │
│filtrare │b) Pentru altă │
│(5-10%) │capacitate de │
│ │filtrare peste │
│ │minimul impus, se │
│ │acordă punctajul │
│ │astfel: Cf = (Cfn /│
│ │Cfmax) x punctaj │
│ │maxim alocat, unde:│
│ │Cfmax este │
│ │capacitatea de │
│ │filtrare cea mai │
│ │mare, Cfn fiind │
│ │capacitatea de │
│ │filtrare pentru │
│ │oferta n. │
├──────────────────┼───────────────────┤
│Lanţul de │ │
│aprovizionare │ │
│(10%) │ │
│Notă: În cadrul │Pentru livrările │
│recepţiei │directe de la │
│produselor pe │producător, 100 │
│lângă operaţiunile│puncte, 50 puncte │
│de verificare │pentru un operator │
│cantitativă şi │economic implicat │
│calitativă se vor │în lanţul de │
│verifica şi │aprovizionare, 0 │
│înscrisurile/ │puncte pentru mai │
│documentele │mulţi operatori │
│referitoare la │economici implicaţi│
│lanţul de │în lanţul de │
│aprovizionare. │aprovizionare. │
│Prezentarea │Atenţie! │
│documentelor │Operatorul economic│
│referitoare la │care asigură pentru│
│lanţul de │ofertant, │
│aprovizionare, │serviciile de │
│reprezintă │transport ale │
│condiţie de plată │produselor, │
│a contravalorii │accesorii │
│produselor │furnizării, nu va │
│livrate. │fi considerat │
│Pe durata │intermediar, │
│contractului, │deoarece suntem în │
│conformitatea │prezenţa unei │
│calitativă, │singure oferte şi a│
│cantitativă şi de │unui singur │
│distribuţie va fi │transfer al │
│verificată pentru │dreptului de │
│fiecare tranşă de │proprietate asupra │
│produse livrată, │produselor, │
│iar pentru │respectiv de la │
│situaţiile de │ofertant la │
│neîndeplinire a │autoritatea/ │
│obligaţiilor de │entitatea │
│către contractant,│contractantă │
│autoritatea │achizitoare, │
│contractantă va │transportatorul în │
│aplica sancţiuni │cauză facturând │
│corespunzătoare, │către ofertant doar│
│conform unei grile│serviciile de │
│convenite şi │transport. │
│acceptate în │ │
│prealabil de │ │
│părţi. │ │
└──────────────────┴───────────────────┘


    II.2.6. Valoarea estimată
        Valoarea fără TVA [] Monedă [][][][]
        (în cazul acordurilor-cadru sau sistemelor dinamice de achiziţii - valoarea maximă totală estimată pentru întreaga durată a acordului-cadru/sistemului dinamic)

    II.2.7. Durata contractului, concesiunii, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziţii:
        Durata în luni/zile .....
        Contractul se reînnoieşte ......

    II.2.9. Informaţii privind limitarea numărului de candidaţi care urmează să fie invitaţi (cu excepţia procedurilor deschise): ........
        Număr de operatori economici preconizat .........
        sau Număr minim preconizat ...... şi, după caz, număr maxim ..........

    II.2.10. Informaţii privind variantele:
        Vor fi acceptate variante (oferte alternative) .........

    II.2.11. Informaţii privind opţiunile: ..............
        Se completează prin coroborare cu prevederile art. 165, alin. (1) din HG nr. 395/2016 respectiv art. 160, alin. (1) din HG nr. 394/2016 (prelungire cu maxim 4 luni)

    II.2.12. Informaţii privind cataloagele electronice:
        Ofertele trebuie să fie prezentate sub formă de cataloage electronice sau să includă un catalog electronic ............

    II.2.13. Informaţii despre fondurile Uniunii Europene:
        Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene ..............
        Tip de finanţare ............

    II.2.14. Informaţii suplimentare:

    II.3. Ajustarea preţului contractului
        Este de evitat lipsa opţiunii de ajustare a preţurilor pentru contractele cu durata mai mare de 6 luni.
        Preţul contractului poate fi ajustat în funcţie de modificările actelor normative incidente în materie (modificarea salariului minim pe economie, modificarea legislaţiei în domeniu) potrivit prevederilor art. 221, alin. (1) lit. (a) din Legea nr. 98/2016, respectiv art. 236 din Legea nr. 99/2016.
        Posibilitatea de ajustare a preţului, modul concret de ajustare a preţului, indicii care vor fi utilizaţi, precum şi sursa informaţiilor cu privire la evoluţia acestora, cum ar fi buletine statistice sau cotaţii ale burselor de mărfuri, trebuie să fie precizate atât în documentaţia de atribuire, cât şi în contractul care urmează să fie încheiat, prin clauze speciale în acest sens.
        Autoritatea/entitatea contractantă are dreptul să includă clauze de ajustare/revizuire a preţului pentru contractele/acordurile-cadru care se derulează pe o perioadă ce depăşeşte 6 luni. Autoritatea/entitatea contractantă este obligată să includă clauze de ajustare/revizuire a preţului pentru contractele/acordurile-cadru care se derulează pe o perioadă ce depăşeşte 24 luni.

    SECŢIUNEA III
    INFORMAŢII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE ŞI TEHNICE
    III.1. CONDIŢII DE PARTICIPARE
    III.1.1.a) Situaţia personală a candidatului/ofertantului:
        Informaţii şi formalităţi necesare pentru evaluarea respectării cerinţelor menţionate

┌────────────────┬─────────────────────┐
│Informaţii şi/ │ │
│sau nivel(uri) │ │
│minim(e) │ │
│necesare pentru │Modalitatea de │
│evaluarea │îndeplinire │
│respectării │ │
│cerinţelor │ │
│menţionate │ │
├────────────────┼─────────────────────┤
│ │Se va completa DUAE │
│ │în conformitate cu │
│ │art. 193 alin. 1 din │
│ │Legea nr. 98/2016/ │
│ │art. 202 alin. 1 din │
│ │Legea nr. 99/2016. │
│ │Documentele │
│ │justificative care │
│ │probează îndeplinirea│
│ │celor asumate prin │
│ │completarea DUAE │
│ │urmează a fi │
│ │prezentate, la │
│ │solicitarea │
│ │autorităţii/entităţii│
│ │contractante doar │
│ │ofertantului/ │
│ │ofertanţilor clasat │
│ │pe primul loc/clasaţi│
│ │pe primele x locuri │
│ │(în cazul │
│ │acordului-cadru │
│ │semnat cu mai mulţi │
│ │operatori economici) │
│ │în clasamentul │
│ │intermediar întocmit │
│ │la finalizarea │
│ │evaluării ofertelor │
│ │sunt: │
│ │• certificate │
│ │constatatoare privind│
│ │lipsa datoriilor │
│ │restante cu privire │
│ │la plata impozitelor,│
│ │taxelor sau a │
│ │contribuţiilor la │
│ │bugetul general │
│ │consolidat (buget │
│ │local, buget de stat │
│ │etc.); Operatorul │
│ │economic trebuie să │
│ │prezinte certificate │
│ │valabile la momentul │
│ │prezentării. │
│ │• cazierul judiciar │
│ │al operatorului │
│ │economic şi al │
│ │membrilor organului │
│ │de administrare, de │
│ │conducere sau de │
│ │supraveghere al │
│ │respectivului │
│ │operator economic, │
│ │sau a celor ce au │
│ │putere de │
│ │reprezentare, de │
│ │decizie sau de │
│ │control în cadrul │
│ │acestuia, aşa cum │
│ │rezultă din │
│Cerinţa nr. l. │certificatul │
│Ofertanţii, │constatator emis de │
│terţii │ONRC / actul │
│susţinători şi │constitutiv; │
│subcontractanţii│• după caz, documente│
│nu trebuie să se│prin care se │
│regăsească în │demonstrează faptul │
│situaţiile │că operatorul │
│prevăzute la │economic poate │
│art.164, 165, │beneficia de │
│167 din Legea │derogările prevăzute │
│nr. 98/2016 / │la art. 166 alin. │
│art. 177, 178, │(2), art. 167 alin. │
│180 din Legea │(2), art. 171 din │
│nr. 99/2016 │Legea nr. 98/2016 │
│ │privind achiziţiile │
│ │publice, respective │
│ │la art. 179 alin. │
│ │(2), art. 180 alin. │
│ │(2), art. 184 din │
│ │Legea nr. 99/2016 │
│ │privind achiziţiile │
│ │sectoriale; │
│ │• alte documente │
│ │edificatoare, după │
│ │caz. │
│ │Notă: În cazul │
│ │ofertanţilor care │
│ │sunt persoane │
│ │juridice străine se │
│ │vor prezenta │
│ │certificate/documente│
│ │echivalente care să │
│ │fie valabile la │
│ │momentul prezentării.│
│ │În cazul în care în │
│ │ţara de origine sau │
│ │ţara în care este │
│ │stabilit ofertantul/ │
│ │terţul susţinător/ │
│ │subcontractantul nu │
│ │se │
│ │emit documente de │
│ │natura celor │
│ │prevăzute mai sus, │
│ │sau respectivele │
│ │documente nu vizează │
│ │toate situaţiile │
│ │prevăzute la art. │
│ │164, 165 şi 167 din │
│ │Legea nr. 98/2016, │
│ │respectiv la art. │
│ │177, 178, 180 din │
│ │Legea nr. 99/2016, │
│ │autoritatea/entitatea│
│ │contractantă are │
│ │obligaţia de a │
│ │accepta o declaraţie │
│ │pe proprie răspundere│
│ │sau, dacă în ţara │
│ │respectivă nu există │
│ │prevederi legale │
│ │referitoare la │
│ │declaraţia pe propria│
│ │răspundere, o │
│ │declaraţie autentică │
│ │dată în faţa unui │
│ │notar, a unei │
│ │autorităţi │
│ │administrative sau │
│ │judiciare sau a unei │
│ │asociaţii │
│ │profesionale care are│
│ │competenţe în acest │
│ │sens. │
├────────────────┼─────────────────────┤
│ │Declaraţia pe proprie│
│ │răspundere privind │
│ │conflictul de │
│ │interese se va │
│ │întocmi de către │
│ │fiecare ofertant/ │
│ │asociat, inclusiv de │
│ │către terţ │
│ │susţinători/ │
│ │subcontractant, după │
│ │caz, şi va fi │
│ │prezentată de toţi │
│ │participanţii odată │
│ │cu depunerea DUAE şi │
│ │a ofertei în SEAP. │
│ │Declaraţia va conţine│
│ │informaţii aferente │
│ │situaţiei lor. │
│ │Se precizează numele,│
│ │prenumele şi funcţia │
│ │deţinută de │
│ │persoanele cu funcţii│
│ │de decizie care sunt │
│Declaraţie pe │implicate în │
│proprie │desfăşurarea │
│răspundere │procedurii de │
│privind │atribuire sau care │
│conflictul de │pot influenţa │
│interese │rezultatul acesteia │
│ │în cadrul autorităţii│
│ │/entităţii │
│ │contractante, precum │
│ │şi a celor cu putere │
│ │de reprezentare din │
│ │partea furnizorului │
│ │de servicii │
│ │auxiliare, dar şi a │
│ │celor implicate în │
│ │procedură din partea │
│ │acestuia din urmă, │
│ │pentru a da │
│ │posibilitatea │
│ │operatorilor │
│ │economici interesaţi │
│ │de procedura de │
│ │atribuire să │
│ │analizeze o │
│ │potenţială incidenţă │
│ │a unei situaţii de │
│ │natura celor │
│ │precizate de art. 60/│
│ │73 din Lege. │
├────────────────┴─────────────────────┤
│AC/EC are obligaţia completării │
│formularului de integritate conform │
│art. 5 din Legea ANI nr. 184/2016. │
└──────────────────────────────────────┘


    III.1.1.b) Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale:
        Informaţii şi formalităţi necesare pentru evaluarea respectării cerinţelor menţionate

┌────────────────┬─────────────────────┐
│Informaţii şi/ │ │
│sau nivel (uri) │ │
│minim(e) │ │
│necesare pentru │Modalitatea de │
│evaluarea │îndeplinire │
│respectării │ │
│cerinţelor │ │
│menţionate │ │
├────────────────┼─────────────────────┤
│ │Se va completa DUAE │
│ │de către operatorii │
│ │economici │
│ │participanţi la │
│ │procedura de │
│ │atribuire a │
│ │contractului de │
│ │achiziţie publică/ │
│ │sectorială cu │
│ │informaţiile │
│ │solicitate de către │
│Cerinţa nr. l. │autoritatea/entitatea│
│Operatorii │contractantă - │
│economici care │informaţii │
│depun ofertă │referitoare la │
│trebuie să │îndeplinirea │
│dovedească o │cerinţelor privind │
│formă de │capacitatea de │
│înregistrare în │exercitare a │
│condiţiile legii│activităţii │
│din ţara │profesionale. │
│rezidentă, din │Documentul │
│care să reiasă │justificativ care │
│că operatorul │probează îndeplinirea│
│economic este │celor asumate prin │
│legal │completarea DUAE, │
│constituit, că │respectiv │
│nu se află în │certificatul │
│niciuna din │constatator emis de │
│situaţiile de │ONRC, sau în cazul │
│anulare a │ofertanţilor persoane│
│constituirii, │juridice/fizice │
│precum şi faptul│străine, documentele │
│că are │echivalente emise în │
│capacitatea de │ţara de rezidenţă, │
│exercitare a │traduse în limba │
│activităţii │română, urmează să │
│profesionale ce │fie prezentate, la │
│face obiectul │solicitarea │
│contractului de │autorităţii │
│achiziţie │contractante, doar de│
│publică/ │către ofertantul/ │
│sectorială. │ofertanţii clasat pe │
│Cerinţa se │primul loc/clasaţi pe│
│aplică inclusiv │primele x locuri (în │
│pentru │cazul acordului-cadru│
│documentaţia │semnat cu mai mulţi │
│care trebuie │operatori economici) │
│prezentată de │în clasamentul │
│subcontractanţi │intermediar întocmit │
│şi/sau terţi │la finalizarea │
│susţinători care│evaluării ofertelor. │
│completează │În situaţia în care │
│informaţiile │vor fi executate │
│aferente │părţi din contract de│
│situaţiei lor la│către │
│nivelul unui │subcontractanţi, │
│DUAE distinct. │dovada înregistrării │
│ │şi corespondenţa │
│ │activităţilor │
│ │principale/secundare │
│ │din cadrul acestuia │
│ │cu obiectul │
│ │achiziţiei se va │
│ │prezenta obligatoriu │
│ │şi de către │
│ │subcontractanţi, │
│ │pentru partea din │
│ │contract pe care o │
│ │vor realiza. │
├────────────────┼─────────────────────┤
│Cerinţa nr. 2. │ │
│Operatorii │ │
│economici, │ │
│(importatori, │ │
│distribuitori) │ │
│vor prezenta │ │
│aviz de │ │
│funcţionare │ │
│(însoţit de │ │
│anexe) emis în │Se va completa DUAE │
│temeiul │de către operatorii │
│Ordinului │economici │
│Ministerului │participanţi la │
│Sănătăţii nr. │procedura de │
│566/2020 de │atribuire a │
│Agenţia │contractului de │
│Naţională a │achiziţie publică/ │
│Medicamentului │sectorială cu │
│şi a │informaţiile │
│Dispozitivelor │solicitate de către │
│Medicale (ANMDM)│autoritatea/entitatea│
│din România, │contractantă - │
│valabil la │informaţii │
│momentul │referitoare la │
│prezentării, din│îndeplinirea │
│care să reiasă │cerinţelor privind │
│că producătorul/│capacitatea de │
│producătorii │exercitare a │
│măştilor pe care│activităţii │
│le include în │profesionale. │
│propunerea │Documentul │
│tehnică sunt │justificativ care │
│înregistraţi în │probează îndeplinirea│
│aviz. │celor asumate prin │
│Note: Cerinţa 2 │completarea DUAE, │
│este aplicabilă │respectiv avizul │
│în cazul │însoţit de anexe, │
│achiziţiei de │urmează să fie │
│măşti de tip II │prezentat, la │
│şi II R — │solicitarea │
│dispozitive │autorităţii/entităţii│
│medicale clasa │contractante, doar de│
│de risc I │către ofertantul/ │
│utilizate │ofertanţii clasat/ │
│într-un context │clasaţi pe primul loc│
│medical; │/clasaţi pe primele x│
│Dacă │locuri (în cazul │
│producătorul │acordului-cadru │
│este din │semnat cu mai mulţi │
│România, nu se │operatori economici) │
│solicită │în clasamentul │
│prezentarea unui│intermediar întocmit │
│aviz de │la finalizarea │
│funcţionare emis│evaluării ofertelor. │
│de ANMDM, ci │ │
│certificatul de │ │
│înregistrare sau│ │
│avizul de la │ │
│Centrul de │ │
│Cercetare │ │
│Ştiinţifică │ │
│pentru Apărare │ │
│CBRN şi │ │
│Ecologie. │ │
└────────────────┴─────────────────────┘


    III.1.2. Capacitatea economică şi financiară
        În cazul aplicării procedurii simplificate nu se pot solicita cerinţe privind capacitatea economică şi financiară
        Atunci când intenţionează să atribuie un contract de achiziţie publică/sectorială pe loturi, autoritatea/entitatea contractantă aplică cerinţele privind capacitatea prin raportare la fiecare lot în parte (art. 180 din Legea nr. 98/2016/art. 193 din Legea nr. 99/2016).
        În cazul încheierii unui acord-cadru autoritatea/entitatea contractantă aplica cerinţele privind capacitatea prin raportare la valoarea celui mai mare contract subsecvent, sau, în situaţia în care se vor atribui contracte subsecvente ce se vor executa în acelaşi timp, cerinţele privind capacitatea se vor raporta la valoarea maximă anticipată a contractelor subsecvente ce urmează să se execute în acelaşi timp.

┌─────────────────┬────────────────────┐
│Informaţii şi/sau│ │
│nivel(uri) minim │ │
│(e) necesare │Modalitatea de │
│pentru evaluarea │îndeplinire │
│respectării │ │
│cerinţelor │ │
│menţionate │ │
├─────────────────┼────────────────────┤
│ │Se va completa DUAE │
│ │de către operatorii │
│ │economici (ofertanţi│
│ │/ofertanţi asociaţi/│
│ │terţi susţinători) │
│ │participanţi la │
│ │procedura de │
│ │atribuire cu │
│ │informaţiile │
│ │solicitate de către │
│ │autoritatea/ │
│ │entitatea │
│ │contractantă. │
│ │Următoarele │
│ │documente │
│Cerinţa nr. l. │justificative care │
│Nivelul minim al │probează │
│cifrei de afaceri│îndeplinirea │
│anuale a │cerinţei vor fi │
│ofertantului pe │prezentate doar de │
│ultimii 3 ani, │către ofertantul/ │
│201..., 201... şi│ofertanţii clasat pe│
│201... (funcţie │primul loc/clasaţi │
│de │pe primele x locuri │
│momentul │(în cazul │
│iniţierii │acordului-cadru │
│procedurii se vor│semnat cu mai mulţi │
│completa │operatori │
│corespunzător │economici), în │
│ultimii 3 ani) │clasamentul │
│trebuie să fie │intermediar întocmit│
│cel puţin egală │la finalizarea │
│cu ....... lei │evaluării ofertelor:│
│Notă: Pentru │bilanţuri contabile │
│calculul │sau extrase de │
│echivalenţei euro│bilanţ sau rapoarte │
│/altă valută se │de audit financiar │
│va avea în vedere│sau alte documente │
│cursul mediu │emise de organisme │
│anual comunicat │specializate care │
│de BNR pentru │confirmă nivelul │
│fiecare an în │cifrei de afaceri │
│parte. │înscris în DUAE. │
│Cifra de afaceri │Dacă un grup de │
│minimă anuală │operatori economici │
│impusă │depune o ofertă │
│operatorilor │comună, atunci │
│economici nu │capacitatea │
│trebuie să │economică şi │
│depăşească de │financiară se │
│două ori valoarea│demonstrează prin │
│estimată a │cumularea resurselor│
│contractului de │tuturor membrilor │
│achiziţie publică│grupului. │
│/sectorial sau, │În cazul în care │
│după caz, │ofertantul îşi │
│valoarea maximă │demonstrează │
│anticipată a │capacitatea │
│contractelor │economică şi │
│subsecvente ce │financiară prin │
│urmează să se │prezentarea unui │
│execute în │ANGAJAMENT FERM DE │
│acelaşi timp sau,│SUSŢINERE din partea│
│dacă aceasta nu │unui/unor terţ/ │
│este cunoscută, │terţi, atunci acesta│
│valoarea estimată│ARE OBLIGAŢIA să │
│a celui mai mare │prezinte documentele│
│contract │transmise acestuia │
│subsecvent │de către terţul/ │
│ │terţii susţinător/ │
│ │susţinători, DIN │
│ │CARE SĂ REZULTE │
│ │MODUL EFECTIV prin │
│ │care terţul/terţii │
│ │susţinător/ │
│ │susţinători va/vor │
│ │asigura îndeplinirea│
│ │propriului │
│ │angajament de │
│ │susţinere, documente│
│ │care se vor │
│ │constitui ca ANEXE │
│ │la respectivul │
│ │angajament. │
└─────────────────┴────────────────────┘


    III.1.3.a) Capacitatea tehnică şi profesională
        În cazul aplicării procedurii simplificate se pot solicita numai cerinţe referitoare la experienţa similară.

┌───────────────────┬──────────────────┐
│Informaţii şi/sau │ │
│nivel(uri) minim(e)│ │
│necesare pentru │Modalitatea de │
│evaluarea │îndeplinire │
│respectării │ │
│cerinţelor │ │
│menţionate │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│ │Se va completa │
│ │DUAE de către │
│ │operatorii │
│ │economici │
│ │participanţi la │
│Cerinţa nr. 1 │procedura de │
│Ofertanţii trebuie │atribuire cu │
│să demonstreze că │informaţiile ce │
│în ultimii 3 ani │descriu nivelul │
│(calculaţi până la │lor de experienţă,│
│data limită de │prin raportare la │
│depunere a │contractele │
│ofertelor) au │executate în │
│furnizat produse │trecut, │
│similare în valoare│corespunzător │
│cumulată de cel │cerinţelor │
│puţin ...... lei, │autorităţii/ │
│fără TVA (nu se va │entităţii │
│depăşi valoarea │contractante. │
│estimată/valoarea │Asociatul/ │
│celui mai mare │asociaţii │
│contract │nominalizaţi va/ │
│subsecvent). │vor prezenta │
│ │distinct DUAE în │
│ │care se vor │
│ │cuprinde │
│ │informaţiile │
│ │solicitate. │
├───────────────────┼──────────────────┤
│ │La nivelul DUAE │
│ │trebuie precizate │
│ │informaţii cum ar │
│Dacă atribuirea se │fi: numărul şi │
│face pe loturi, │data contractului/│
│autoritatea/ │achiziţiei invocat│
│entitatea │/invocate drept │
│contractantă │experienţă │
│stabileşte │similară, tipul/ │
│cerinţele privind │categoriile de │
│capacitatea prin │produse, valoarea,│
│raportare la │beneficiarul, │
│fiecare lot în │perioada de │
│parte. │livrare, data şi │
│ │numărul │
│ │documentului de │
│ │recepţie. │
├───────────────────┼──────────────────┤
│ │Următoarele │
│ │documente │
│ │justificative care│
│ │probează │
│ │îndeplinirea │
│ │cerinţei vor fi │
│ │prezentate, la │
│ │solicitare, │
│ │ofertantului/ │
│ │ofertanţilor │
│ │clasat pe primul │
│ │loc/clasaţi pe │
│ │primele x locuri │
│ │(în cazul │
│ │acordului-cadru │
│ │semnat cu mai │
│ │mulţi operatori │
│ │economici), în │
│ │clasamentul │
│ │intermediar │
│ │întocmii la │
│ │finalizarea │
│ │evaluării │
│ │ofertelor: │
│ │certificate sau │
│ │documente emise de│
│ │beneficiar/procese│
│ │verbale de │
│ │recepţie/părţi │
│Prin produse │relevante ale │
│similare se │contractului/ │
│înţelege orice │achiziţiei, din │
│echipament sau │care să reiasă │
│dispozitiv medical │toate elementele │
│de protecţie umană │necesare pentru │
│indiferent de forma│confirmarea │
│de prezentare şi │îndeplinirii │
│fără a condiţiona │cerinţei privind │
│domeniul în care au│experienţa │
│fost livrate │similară. │
│(sanitar, │ │
│alimentar, │Dacă un grup de │
│zootehnic, │operatori │
│industrial, │economici depune o│
│colectivităţi). │Ofertă comună, │
│ │atunci capacitatea│
│Ultimii 3 ani vor │tehnică şi │
│fi calculaţi prin │profesională se │
│raportare la │demonstrează prin │
│data-limită de │cumularea │
│depunere a │resurselor tuturor│
│ofertelor stabilite│membrilor │
│de autoritatea/ │grupului. │
│entitatea │Capacitatea │
│contractantă în │tehnică şi/sau │
│anunţul de │profesională a │
│participare/anunţul│Ofertantului poate│
│de participare │fi susţinută, │
│simplificat (dacă │pentru │
│se decalează │îndeplinirea │
│termenul-limită │Contractului/ │
│stabilit pentru │Acordului-cadru şi│
│depunerea │a Contractelor │
│ofertelor, │Subsecvente, şi de│
│publicându-se în │o altă persoană, │
│acest sens o erată,│indiferent de │
│limita inferioară a│natura relaţiilor │
│perioadei de 3 ani │juridice existente│
│se extinde cu │între Ofertant şi │
│perioada de timp │persoana │
│aferentă decalării,│respectivă. │
│urmând a fi │În cazul în care │
│considerată │Ofertantul îşi │
│îndeplinită cerinţa│demonstrează │
│pentru toţi │capacitatea │
│operatorii care au │tehnică şi/sau │
│prezentat dovada │profesională prin │
│finalizării │prezentarea unui │
│furnizărilor de │ANGAJAMENT FERM de│
│produse similare în│susţinere, prin │
│intervalul de timp │care confirmă │
│nou rezultat). │faptul că va pune │
│ │la dispoziţie │
│ │Ofertantului │
│ │resursele tehnice │
│ │şi profesionale │
│ │invocate din │
│ │partea unui/unor │
│ │terţ/terţi, atunci│
│ │acesta ARE │
│ │OBLIGAŢIA să │
│ │prezinte │
│ │documentele │
│ │transmise acestuia│
│ │de către terţul/ │
│ │terţii susţinător/│
│ │susţinători, din │
│ │care SĂ REZULTE │
│ │MODUL EFECTIV prin│
│ │care terţul/terţii│
│ │susţinător/ │
│ │susţinători va/vor│
│ │asigura │
│ │îndeplinirea │
│ │propriului │
│ │angajament de │
│ │susţinere, │
│ │documente care se │
│ │vor constitui │
│ │ANEXE la │
│ │respectivul │
│ │angajament. │
├───────────────────┴──────────────────┤
│Se vor depune odată cu DUAE │
│următoarele documente: angajamentul │
│ferm al terţului susţinător din care │
│rezultă modul efectiv în care se va │
│materializa susţinerea acestuia, a │
│acordului de subcontractare şi/sau a │
│acordului de asociere, după caz. │
├──────────────────────────────────────┤
│Persoana care asigură susţinerea │
│capacităţii tehnice nu trebuie să se │
│afle în situaţia care determină │
│excluderea din procedura de atribuire │
│conform prevederilor art. 164, art. │
│165 şi art. 167 din Legea nr. 98/2016,│
│respectiv art. 177, art. 178 şi art. │
│180 din Legea nr. 99/2016; în acest │
│sens se va completa un DUAE distinct. │
└──────────────────────────────────────┘


    III.1.3.b) Standarde de asigurare a calităţii şi de protecţie a mediului

┌──────────────┬───────────────────────┐
│Informaţii şi/│ │
│sau nivel(uri)│ │
│minim(e) │ │
│necesare │Modalitatea de │
│pentru │îndeplinire │
│evaluarea │ │
│respectării │ │
│cerinţelor │ │
│menţionate │ │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │Se va completa DUAE de │
│ │către operatorii │
│ │economici participanţi │
│ │la procedura de │
│ │atribuire. │
│ │Următoarele documente │
│ │justificative care │
│ │probează îndeplinirea │
│ │cerinţei vor fi │
│ │prezentate doar de │
│ │către ofertantul/ │
│ │ofertanţii clasat pe │
│ │primul loc/clasaţi pe │
│ │primele x locuri (în │
│ │cazul acordului-cadru │
│ │semnat cu mai mulţi │
│ │operatori economici), │
│Cerinţa nr. 1 │în clasamentul │
│Implementarea │intermediar întocmit la│
│sistemului de │finalizarea evaluării │
│management al │ofertelor pot fi: │
│calităţii │- certificat valabil la│
│conform SR EN │momentul prezentării, │
│ISO 9001:2015 │emis de un organism de │
│sau echivalent│certificare acreditat │
│(sau în cazul │care să ateste │
│dispozitivelor│respectarea de către │
│medicale SR EN│operatorul economic a │
│ISO 13485:2016│standardului SR EN ISO │
│/AC:2018 sau │9001:2015/SR EN ISO │
│echivalent) │13485:2016/AC:2018 sau │
│ │alte probe sau dovezi │
│ │care confirmă │
│ │asigurarea unui nivel │
│ │corespunzător al │
│ │calităţii (pentru │
│ │cazurile specifice │
│ │prevăzute de lege), în │
│ │cazul depunerii unei │
│ │oferte comune, fiecare │
│ │asociat trebuie să │
│ │deţină un astfel de │
│ │certificat, pentru │
│ │partea din contract pe │
│ │care o realizează. │
│ │Documentul trebuie să │
│ │fie valabil la data │
│ │prezentării. │
└──────────────┴───────────────────────┘


    III.1.4. Reguli şi criterii obiective de participare .............
    III.1.5. Informaţii privind contractele rezervate ............
    III.1.6. Depozite valorice şi garanţii solicitate: ..............
    III.1.6.a) Garanţie de participare
        Ofertantul va constitui garanţia de participare în cuantum de ........ lei (Lot 1: ....... lei, Lot 2: ....... lei, Lot X: ....... lei). Garanţia de participare constituită în altă monedă decât leul, se va calcula la cursul leu/valută comunicat de BNR din data publicării anunţului de participare/de participare simplificat.
        Perioada de valabilitate a garanţiei de participare va fi cel puţin egală cu perioada de valabilitate a ofertei, respectiv ...... luni la data limită de depunere a ofertei stabilită prin anunţul de participare/de participare simplificat publicat în SEAP.
        Garanţia de participare se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condiţiile legii, care se va prezenta în cuantumul şi pentru perioada prevăzută.
        În cazul viramentului bancar, plata se va realiza în contul .............. deschis la ........... . Documentul de plata va fi încărcat în SEAP, semnat cu semnătură electronică, până la data limită de depunere a ofertelor.
        În cazul utilizării unui instrument de garantare, dovada constituirii garanţiei de participare semnată cu semnătură electronică, se va încărca în SEAP, până cel mai târziu la data şi ora-limită de depunere a ofertelor şi trebuie să prevadă că plata garanţiei de participare se va executa necondiţionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaraţiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.
        În cazul participării în comun la procedura de atribuire, garanţia de participare trebuie constituită în numele asocierii şi să menţioneze că acoperă în mod solidar toţi membrii grupului de operatori economici.
        Garanţia de participare emisă, inclusiv în altă limbă decât limba română, se va încărca în SEAP, însoţită, dacă este cazul, de traducerea autorizată în limba română, urmând ca ulterior, la solicitarea autorităţii/entităţii contractante să fie prezentată în forma originală emisă în statul de reşedinţă.
        Garanţia de participare se va returna de către autoritatea/entitatea contractantă conform prevederilor art. 38 din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 395/2016/art. 44 din HG nr. 394/2016.
        Notă:
        Cuantumul garanţiei de participare trebuie să fie ≤ cu 1% din valoarea estimată a contractului/a celui mai mare contract subsecvent
        Conform prevederilor art. 35, alin. (2) din HG nr. 395/2016, respectiv art. 41 alin. (2) din HG nr. 394/2016, autoritatea/entitatea contractantă are dreptul dar nu obligaţia de a solicita constituirea garanţiei de participare.


    III.1.6.b) Garanţie de bună execuţie:
        Notă:
    - Constituirea garanţiei de bună execuţie nu este obligatorie pentru contracte a căror valoare este mai mică decât pragul prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 98/2016, respectiv art. 12 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 99/2016.
    – Cuantumul garanţiei de bună execuţie reprezintă ........ % din valoarea contractului (fără TVA) şi se va constitui în conformitate cu prevederile art. 40 din HG nr. 395/2016, respectiv ale art. 46 din HG nr. 394/2016.

        Cuantumul garanţiei de bună execuţie trebuie să fie ≤ cu 10% din valoarea contractului/contractului subsecvent, fără TVA


    III.1.7. Principalele modalităţi de finanţare şi plată şi/sau trimitere la dispoziţiile relevante
    III.1.8. Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul: Asociere conform art. 53 din Legea privind achiziţiile publice nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare respectiv art. 66 din Legea privind achiziţiile sectoriale nr. 99/2016 cu modificările şi completările ulterioare.
    III.1.9. Legislaţia aplicabilă:
    1. Legea privind achiziţiile publice nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare;
    2. Legea privind achiziţiile sectoriale nr. 99/2016, cu modificările şi completările ulterioare;
    3. Legea privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor nr. 101/2016, cu modificările şi completările ulterioare;
    4. H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
    5. H.G. nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie sectorială/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, cu modificările şi completările ulterioare;
    6. Legislaţia incidentă în domeniul obiectului contractului prevăzută în caietul de sarcini;
        Celelalte reglementări şi acte normative comunitare şi naţionale aplicabile www.anap.gov.ro
        Actele normative precizate în această secţiune trebuie să fie valabile/în vigoare la data transmiterii documentaţiei şi în corelaţie cu obiectul contractului ce urmează a fi atribuit.    III.2. CONDIŢII REFERITOARE LA CONTRACT:
    III.2.1. Prestarea serviciilor în cauză este rezervată unei anumite profesii
    III.2.2. Executarea contractului este supusă altor condiţii speciale
        Dacă da, descrierea acestor condiţii ..............................

    III.2.3. Informaţii privind personalul responsabil cu executarea contractului:
        Obligaţie de a preciza numele şi calificările profesionale ale angajaţilor desemnaţi pentru executarea contractului ..............


    SECŢIUNEA IV

        PROCEDURA ..............
    IV.1. Descriere
    IV.1.1. Tipul procedurii şi modalitatea de desfăşurare
    IV.1.1.a) Modalitatea de desfăşurare a procedurii de atribuire: offline [] online x
    IV.1.1.b) Tipul procedurii
        Alegerea procedurii se va face în funcţie de valoarea estimată raportată la pragurile valorice prevăzute la art. 7 din Legea nr. 98/2016/art. 12 din Legea nr. 99/2016.


    IV.1.3. Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
        [] Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
    () Acord-cadru cu un singur operator economic
    () Acord-cadru cu mai mulţi operatori economici
        Numărul maxim preconizat de participanţi la acordul cadru: []
        [Dacă autoritatea/entitatea contractantă doreşte să încheie acordul-cadru cu toţi operatorii economici participanţi care depun oferte admisibile, va preciza [100] la numărul maxim şi va menţiona în secţiunea VI.3. că va încheia acordul-cadru cu toţi operatorii participanţi la procedura care au oferte admisibile.
        Dacă autoritatea/entitatea contractantă doreşte să limiteze numărul de operatori economici cu care va încheia acordul-cadru, va preciza "număr maxim preconizat de participanţi la acordul cadru" care va reprezenta numărul maxim cu care doreşte să încheie acordul-cadru şi va menţiona la nivelul secţiunii VI.3. menţiuni legate de departajarea acestora.]
        [] Achiziţia implică un sistem dinamic de achiziţii
        [] Sistemul dinamic de achiziţii ar putea fi utilizat de achizitori suplimentari
        În cazul acordurilor-cadru - justificarea oricărei durate care depăşeşte patru ani:

    IV.1.4. Informaţii privind reducerea numărului de soluţii sau de oferte în timpul negocierii sau a dialogului:
    IV.1.5. Informaţii privind negocierea (numai pentru procedurile competitive cu negociere)
        [] Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a atribui contractul pe baza ofertelor iniţiale fără a desfăşura negocieri

    IV.1.6. Informaţii despre licitaţia electronică:
    IV.2.2. Se va organiza o licitaţie electronică da x nu []
        Atunci când autoritatea/entitatea contractantă utilizează licitaţia electronică va solicita documentele justificative ca dovadă a informaţiilor cuprinse în DUAE, în urma finalizării licitaţiei electronice.
        Se vor completa informaţiile referitoare la numărul de runde ale licitaţiei electronice, calendarul de desfăşurare a acestora şi elementele ofertei care urmează să facă obiectul procesului repetitiv de ofertare. Se vor cuprinde informaţiile specifice utilizării licitaţiei electronice referitoare la elementele ofertei care fac obiectul reofertării, diferenţele minime solicitate noilor oferte (pasul de licitare), informaţii referitoare la procesul licitaţiei electronice, informaţiile care vor fi puse la dispoziţie ofertanţilor în cursul licitaţiei electronice.
        Notă:
        Licitaţia electronică se va baza exclusiv pe preţ iar ofertanţii nu pot decât să îmbunătăţească preţul depus anterior acestei etape;


    IV.1.8. Informaţii despre Acordul privind achiziţiile publice (AAP) da [] nu []

    IV.2. INFORMAŢII ADMINISTRATIVE
    IV.2.1. Publicare anterioară privind această procedură da [] nu []
        Dacă da,
        Anunţ de intenţie [] Anunţ despre profilul cumpărătorului []
        Numărul anunţului în JO: [][][][]/S [][][]-[][][][][][][] din [][]/[][]/[][][][] (zz/ll/aaaa)
        Alte publicări anterioare (după caz) []
        Numărul anunţului în JO: [][][][]/S [][][]-[][][][][][][] din [][]/[][]/[][][][] (zz/ll/aaaa)
        Numărul anunţului în JO: [][][][]/S [][][]-[][][][][][][] din [][]/[][]/[][][][] (zz/ll/aaaa)
        Anunţ de intenţie
        Numărul şi data publicării în SEAP

    IV.2.2. Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare:
    IV.2.3. Data estimată a expedierii invitaţiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidaţii selectaţi: Data şi ora locală .........
    IV.2.4. Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare: română
        Moneda în care se transmite oferta financiară (în cazul procedurilor online sau offline cu etapa finală de L.E.): RON

    IV.2.6. Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să îşi menţină oferta
        durata în luni: [][][] sau în zile: [][][] (de la termenul limită de primire a ofertelor)


    IV.4. PREZENTAREA OFERTEI
    IV.4.1. Modul de prezentare al propunerii tehnice
        Propunerea tehnică se a prezenta la rubrica special prevăzută în S.E.A.P. în acest sens, respectiv "Documente de calificare şi propunere tehnică" şi va include:
    1) Formularul de Propunere Tehnică (conform formularului pus la dispoziţie de Autoritatea/entitatea contractantă) incluzând toate informaţiile solicitate;
    2) Documentele tehnice care nu conţin informaţii legate de preţuri;
    3) Documentele relevante pentru aplicarea algoritmului şi stabilirea punctajului pentru factorii de evaluare - componenta tehnică;
    4) Declaraţie pe propria răspundere în care ofertantul va indica faptul că la elaborarea ofertei a ţinut cont de obligaţiile referitoare la condiţiile de mediu, social şi al relaţiilor de muncă, conform reglementărilor în vigoare la nivel naţional. Autoritatea/entitatea contractantă va preciza informaţii detaliate privind reglementările care sunt în vigoare la nivel naţional şi care se referă la condiţiile de muncă şi protecţia muncii, securităţii şi sănătăţii în muncă, precum şi entităţile juridice de la care se pot obţine, respectiv, Inspecţia Muncii - site-ul: http://www.inspectmun.ro/legislaţie/legislaţie.html.
    5) Modelul de contract semnat sau declaraţie privind acceptarea clauzelor

        Ofertanţii vor întocmi propunerea tehnică într-o manieră organizată, astfel încât aceasta să asigure posibilitatea verificării în mod facil a corespondenţei cu cerinţele/specificaţiile prevăzute în cadrul prezentei secţiuni, respectiv cu cele prevăzute în cadrul Caietului de sarcini şi a documentelor anexate la acesta, care fac parte integrantă din documentaţia de atribuire.
        Orice necorelare, omisiune ori neconformitate constatată în privinţa documentele prezentate ale ofertei, inclusiv în urma solicitărilor de clarificare adresate de autoritatea/entitatea contractantă în acest sens legate de caietul de sarcini ori prevederile legislaţiei în vigoare, inclusiv în cazul lipsei unui document aferent propunerii financiare/tehnice şi/sau completarea greşită a unui document ori neprezentarea acestuia conţinând cel puţin informaţiile solicitate, poate conduce la declararea ofertei ca fiind neconformă.
        Propunerea tehnică se încarcă în secţiunea dedicată a portalului SEAP, semnată cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat, până la data limită de transmitere a ofertelor, sub sancţiunea respingerii ofertei ca inacceptabilă.

    IV.4.2. Modul de prezentare al propunerii financiare
        Propunerea Financiară va cuprinde preţul total ofertat (care va include costurile de transport, cele aferente asigurării produselor pe durata transportului, taxele şi costurile vamale şi toate celelalte costuri asociate executării contractului), valoare fără TVA care se completează în sistemul electronic SEAP rubrica special dedicată "Oferta financiară", precum şi Formularul de Propunere Financiară (conform formularului pus la dispoziţie de autoritatea/entitatea contractantă), incluzând toate informaţiile solicitate;
        Ofertanţii vor avea în vedere că necriptarea valorii totale a propunerii financiare în SEAP şi încărcarea documentelor de fundamentare a valorii propunerii financiare în altă secţiune decât cea exclusiv dedicată de SEAP pentru această operaţiune, atrage după sine neînregistrarea lor ca ofertanţi în secţiunea "Detalii procedură - Evaluare" şi imposibilitatea realizării evaluării ofertelor acestora.
        Oferta are caracter obligatoriu din punctul de vedere al conţinutului, pe toată perioada de valabilitate stabilită de către autoritatea/entitatea contractantă şi asumată de ofertant.
        Propunerea financiară va cuprinde formularul de ofertă.
        În vederea comparării unitare a ofertelor, toate preţurile vor fi exprimate în cifre cu două zecimale.
        În cazul procedurilor desfăşurate pe loturi, dacă ofertantul depune ofertă pentru mai multe loturi, formularul de ofertă va fi completat distinct, pentru fiecare lot în parte.
        Evaluarea preţurilor ofertelor se va realiza prin compararea propunerilor financiare criptate în SEAP.
        Cu excepţia erorilor aritmetice, astfel cum sunt acestea definite la art. 134 alin. (10) din Anexa la H.G. nr. 395/2016/art. 140 alin. (9) din Anexa la H.G. nr. 394/2016, nu vor fi permise alte omisiuni, necorelări sau ajustări ale propunerii financiare.

    IV.4.3. Modul de prezentare al ofertei
        Procedura de achiziţie se desfăşoară integral prin mijloace electronice (online), astfel că ofertele se depun electronic în SEAP, toate documentele ofertei urmând a fi semnate electronic cu semnătură electronică extinsă bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat.
        Prin urmare, numai operatorii economici înregistraţi în SEAP au dreptul de a transmite ofertă. Oferta se transmite numai până la data limită stabilită pentru depunerea ofertelor.
        Solicitările de clarificări referitoare la conţinutul documentaţiei de atribuire se vor adresa în mod exclusiv în SEAP la secţiunea "Întrebări" din cadrul procedurii de atribuire, până la data limită stabilită în anunţul de participare, iar răspunsurile la acestea vor fi publicate în SEAP la secţiunea "Documentaţie şi clarificări" din cadrul anunţului de participare, autoritatea/entitatea contractantă urmând să nu dea curs solicitărilor adresate prin altă modalitate de comunicare decât cea stabilită.
        În cazul în care Ofertantul este un Operator Economic Individual şi reprezentantul care semnează Oferta este altul decât persoana desemnată în DUAE ca împuternicită să reprezinte Operatorul Economic pentru scopul acestei proceduri, Ofertantul va prezenta o Împuternicire scrisă, care va include informaţii detaliate privind reprezentarea, în original.
        În cazul unei Asocieri, Împuternicirea scrisă din partea fiecărui membru al Asocierii, inclusiv a Liderului pentru aceeaşi persoană/aceleaşi persoane prin care aceasta este autorizată/acestea sunt autorizate în calitate de semnatar/semnatari al/ai Ofertei să implice Ofertantul (în calitate de Asociere) în procedura de atribuire.
        Documentele emise în altă limbă decât romană vor fi în mod obligatoriu însoţite de TRADUCERILE AUTORIZATE în limba română.
        Ofertanţii pot specifica în cadrul Ofertei informaţiile pe care aceştia le consideră ca fiind confidenţiale şi care nu pot fi divulgate către terţe părţi. În cazul în care Ofertantul consideră că situaţia descrisă îi este aplicabilă, acesta trebuie să specifice, pe lângă faptul că respectivele informaţii sunt confidenţiale. MOTIVUL pentru care acesta consideră informaţiile drept confidenţiale şi în consecinţă de ce nu pot fi făcute cunoscute către terţe părţi şi să prezinte dovada care le conferă caracterul de confidenţialitate.


    SECŢIUNEA VI
    INFORMAŢII SUPLIMENTARE
    VI.1. Această achiziţie este periodică
        da [] nu []
        Dacă da, precizaţi perioadele estimate de publicare a anunţurilor viitoare: ..............

    VI.2. Informaţii privind fluxurile de lucru electronice
        Se va utiliza sistemul de comenzi electronice
        da [] nu []

        Se va accepta facturarea electronică
        da [] nu []

        Se vor utiliza plăţile electronice
        da [] nu []


    VI.3. Informaţii suplimentare
        DUAE va fi configurat de către autoritatea/entitatea contractantă direct în SEAP la definirea documentaţiei de atribuire. Operatorii economici care participă la procedură vor completa direct în SEAP, în secţiunea dedicată a procedurii de interes, DUAE-ul deja configurat de autoritatea/entitatea contractantă.
        Detalii cu privire la întocmirea DUAE se vor regăsi, după autentificarea în sistem, în secţiunea "Informaţii DUAE" - Ghid de completare DUAE.
        În situaţia în care două sau mai multe oferte obţin acelaşi punctaj în urma aplicării algoritmului de calcul, clasamentul se va stabili în ordinea descrescătoare a preţului ofertat, iar stabilirea câştigătorului se va face în funcţie de preţul ofertat (cel mai mic preţ câştiga).
        Notă: funcţie de situaţia concretă, autoritatea/entitatea contractantă va aplica corespunzător prevederile art. 139-141 din Anexa la H.G. nr. 395/2016, respectiv art. 144-147 din Anexa la H.G. nr. 394/2016.

    VI.4. Proceduri de contestare
    VI.4.1. Organismul de soluţionare a contestaţiilor

┌────────────────────────────────────────┐
│Denumire oficială: Consiliului Naţional │
│de Soluţionare a Contestaţiilor │
│(C.N.S.C.) │
├────────────────────────────────────────┤
│Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, Sector │
│3, │
├──────────────────┬─────────────┬───────┤
│Localitate: │Cod poştal: │Ţară: │
│Bucureşti │030084 │România│
├──────────────────┼─────────────┼───────┤
│E-mail: │Telefon: │ │
│office@cnsc.ro │021.310.46.41│ │
├──────────────────┼─────────────┼───────┤
│ │Fax: │ │
│Adresă Internet: │021.310.46.42│ │
│www.portal.cnsc.ro│/ │ │
│ │021.890.07.45│ │
├──────────────────┴─────────────┴───────┤
│Organismul competent pentru procedurile │
│de mediere (după caz) │
├────────────────────────────────────────┤
│Denumire oficială: │
├────────────────────────────────────────┤
│Adresă: │
├──────────────────┬─────────────┬───────┤
│Localitate: │Cod poştal: │Ţară: │
├──────────────────┼─────────────┼───────┤
│E-mail: │Telefon: │ │
├──────────────────┼─────────────┼───────┤
│Adresă Internet │Fax: │ │
│(URL): │ │ │
└──────────────────┴─────────────┴───────┘


    VI.4.3. Procedura de contestare
        Eventualele contestaţii se pot depune la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor/instanţa competentă şi vor fi soluţionate potrivit Legii nr. 101/2016 cu modificările şi completările ulterioare.
        Termenele de contestare sunt cele prevăzute la art. 8 din Legea nr. 101/2016

    VI.4.4. Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
        Notă: Această Secţiune se va completa, după caz, cu denumirea şi datele de contact pentru compartimentul juridic/achiziţii publice din cadrul autorităţii/entităţii contractante.

┌──────────────────────────────────────┐
│Denumire oficială: │
├──────────────────────────────────────┤
│Adresa: │
├────────────────────┬───────────┬─────┤
│Localitate: │Cod poştal:│Ţara:│
├────────────────────┼───────────┼─────┤
│E-mail: │Telefon: │ │
├────────────────────┼───────────┼─────┤
│Adresă Internet │Fax: │ │
│(URL) │ │ │
└────────────────────┴───────────┴─────┘    ANEXA A

        ADRESE SUPLIMENTARE ŞI PUNCTE DE CONTACT
    I. ADRESE ŞI PUNCTE DE CONTACT DE LA CARE SE POT OBŢINE INFORMAŢII SUPLIMENTARE

┌──────────────────────────────────────┐
│Denumire oficială: │
├──────────────────────────────────────┤
│Adresa: │
├─────────────┬─────────────┬──────────┤
│Localitate: │Cod poştal: │Ţara: │
├─────────────┴─────────────┼──────────┤
│Punct(e) de contact: │Telefon: │
│În atenţia: │ │
├─────────────┬─────────────┼──────────┤
│E-mail: │ │Fax: │
├─────────────┴─────────────┴──────────┤
│Adresă Internet (URL): │
└──────────────────────────────────────┘


    II. ADRESE ŞI PUNCTE DE CONTACT DE LA CARE SE POT OBŢINE CAIETUL DE SARCINI ŞI DOCUMENTELE SUPLIMENTARE (INCLUSIV DOCUMENTELE PRIVIND UN DIALOG COMPETITIV SAU UN SISTEM DE ACHIZIŢIE DINAMIC)

┌──────────────────────────────────────┐
│Denumire oficială: │
├──────────────────────────────────────┤
│Adresa: │
├─────────────┬─────────────┬──────────┤
│Localitate: │Cod poştal: │Ţara: │
├─────────────┴─────────────┼──────────┤
│Punct(e) de contact: │Telefon: │
│În atenţia: │ │
├─────────────┬─────────────┼──────────┤
│E-mail: │ │Fax: │
├─────────────┴─────────────┴──────────┤
│Adresă Internet (URL): │
└──────────────────────────────────────┘


    III. ADRESE ŞI PUNCTE DE CONTACT LA CARE TREBUIE EXPEDIATE OFERTELE/CERERILE DE PARTICIPARE

┌──────────────────────────────────────┐
│Denumire oficială: │
├──────────────────────────────────────┤
│Adresa: │
├─────────────┬─────────────┬──────────┤
│Localitate: │Cod poştal: │Ţara: │
├─────────────┴─────────────┼──────────┤
│Punct(e) de contact: │Telefon: │
│În atenţia: │ │
├─────────────┬─────────────┼──────────┤
│E-mail: │ │Fax: │
├─────────────┴─────────────┴──────────┤
│Adresă Internet (URL): │
└──────────────────────────────────────┘    ANEXA B

    INFORMAŢII PRIVIND LOTURILE
    LOT NR. [][][] DENUMIRE ................

┌──────────────────────────────────────┐
│1) DESCRIERE SUCCINTĂ │
│…………………………………………………………………. │
├──────────────────────────────────────┤
│2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN │
│PRIVIND ACHIZIŢIILE PUBLICE) │
├───────────┬──────────┬───────────────┤
│ │Vocabular │Vocabular │
│ │principal │suplimentar │
│ │ │(după caz) │
├───────────┼──────────┼───────────────┤
│Obiect │[][].[][].│[] [][][].[] []│
│principal │[][].[][]-│[][][]-[] │
│ │[] │ │
├───────────┼──────────┼───────────────┤
│ │[][].[][].│ │
│ │[][].[][]-│ │
│ │[] │[] [][][].[] []│
│ │[][].[][].│[][][]-[] │
│Obiect(e) │[][].[][]-│[] [][][].[] []│
│suplimentar│[] │[][][]-[] │
│(e) │[][].[][].│[] [][][].[] []│
│ │[][].[][]-│[][][]-[] │
│ │[] │[] [][][].[] []│
│ │[][].[][].│[][][]-[] │
│ │[][].[][]-│ │
│ │[] │ │
├───────────┼──────────┼───────────────┤
│ │ │ │
├───────────┴──────────┴───────────────┤
│3) CANTITATE SAU DOMENIU │
│………………………………………………………………………………………………. │
│Dacă se cunoaşte, valoarea estimată │
│fără TVA (numai în cifre): …………….. │
│Moneda: ………. │
│sau intervalul: între …………… şi …………… │
│Moneda: ………………….. │
│(Valoarea se va exprima obligatoriu în│
│moneda în care va fi exprimată │
│valoarea estimată totală) │
├──────────────────────────────────────┤
│4) INDICAŢII PRIVIND 0 ALTĂ DURATĂ A │
│CONTRACTULUI SAU 0 ALTĂ DATĂ DE │
│ÎNCEPERE/DE FINALIZARE (după caz) │
│Durată în luni: [][] sau în zile: [][]│
│[][] │
├──────────────────────────────────────┤
│5) INFORMAŢII SUPLIMENTARE PRIVIND │
│LOTURILE (inclusiv cele referitoare la│
│garanţia de participare) │
│Valoarea garanţiei de participare │
│(numai în cifre) ………………… Moneda: │
├──────────────────────────────────────┤
│Utilizaţi prezenta anexă pentru │
│fiecare lot - │
└──────────────────────────────────────┘


    ANEXA 2

                                 Caietul de sarcini
    CAP. 1
    Introducere
        Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia de atribuire şi constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.
        Caietul de sarcini conţine, în mod obligatoriu, specificaţii tehnice. Acestea definesc, după caz şi fără a se limita la cele ce urmează, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic şi de performanţă, siguranţă în exploatare, dimensiuni, precum şi sisteme de asigurare a calităţii, terminologie, simboluri, teste şi metode de testare, ambalare, etichetare, marcare, condiţiile pentru certificarea conformităţii cu standarde relevante sau altele asemenea.
        În cadrul acestei proceduri, [introduceţi denumirea autorităţii/entităţii contractante] îndeplineşte rolul de autoritate/entitate contractantă, respectiv autoritatea/entitatea contractantă în cadrul contractului.
        Cerinţele impuse vor fi considerate ca fiind minime şi obligatorii. Oferta care nu respectă cerinţele minime obligatorii prevăzute în Caietul de sarcini va fi considerată neconformă şi va fi respinsă.
        Specificaţiile tehnice care indică un anumit producător, o anumită origine sau un anumit procedeu, ori care se referă la mărci, brevete, tipuri, la o origine sau la o producţie specifică sau la standard, sunt menţionate doar pentru identificarea cu uşurinţă a caracteristicilor produselor ce urmează a fi achiziţionate şi NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici; acestea vor fi întotdeauna însoţite de menţiunea "sau echivalent".
        Note:
        Dacă procedura este organizată pe loturi: Prin sintagma "toate produsele/tuturor produselor" se înţelege "toate produsele aferente unui lot" în cazul în care se depune ofertă pentru un lot sau "toate produsele aferente tuturor loturilor pentru care a depus ofertă", în situaţia în care se va depune ofertă pentru două sau mai multe loturi.
        Dacă procedura se finalizează prin încheierea unui acord-cadru: Prin sintagma "contract" se înţelege "acord-cadru/contract subsecvent".

    CAP. 2
    Contextul realizării acestei achiziţii de produse
        [Introduceţi informaţiile generale care descriu contextul general al achiziţiei, utilizând subcapitolele de mai jos, prin raportare la mediul intern al Autorităţii/entităţii contractante şi, în cazul în care este aplicabil, la mediul extern al Autorităţii/entităţii contractante, respectiv la nivel de sector de activitate inclusiv, dar fără a se limita la]:
    2.1. Informaţii despre Autoritatea/entitatea contractantă
        [Acest capitol cuprinde o scurtă descriere a Autorităţii/entităţii contractante, misiunea sa şi activităţile pe care aceasta le desfăşoară; menţionaţi activităţile Autorităţii/entităţii contractante care vor fi afectate de către produsele ce vor fi achiziţionate/în cadrul cărora se vor folosi produsele achiziţionate.]

    2.2. Informaţii despre contextul care a determinat achiziţionarea produselor
        [Acest capitol trebuie să cuprindă informaţii despre contextul care a generat achiziţia produselor şi motivul care a condus la această achiziţie: prezentaţi contextul achiziţiei produselor, astfel încât ofertanţii să înţeleagă scopul achiziţionării produselor pentru a propune cele mai bune oferte.]
        Spre exemplu: contextul epidemiologic determinat de răspândirea noului coronavirus, măsurile pentru stoparea epidemiei stabilite de Organizaţia Mondială a Sănătăţii/ Comisia Europeană/Guvernul României/punerea în aplicare a unor prevederi legislative/regulamente/decizii

    2.3. Informaţii despre beneficiile anticipate de către Autoritatea/entitatea contractantă
        [Acest capitol trebuie să prezinte beneficiile pe care Autoritatea/entitatea contractantă intenţionează să le obţină după furnizarea produselor.]
        Spre exemplu: prin achiziţia realizată va creşte capacitatea de intervenţie în prevenirea şi combaterea infecţiilor, asigurând protecţie personalului de specialitate împotriva pătrunderii agenţilor biologici patogeni.

    CAP. 3
    Descrierea produselor solicitate
        [Această secţiune prezintă o descriere clară şi concisă cu privire la cerinţele şi aşteptările Autorităţii/entităţii contractante şi la rezultatul anticipat, doar în legătură cu produsele care sunt incluse în acest Contract, fără a mai face referire la context. Descrierea inclusă în acest capitol trebuie să aibă legătură directă cu produsele şi operaţiunile cu titlu accesoriu care trebuie realizate în cadrul Contractului şi cu rezultatele aşteptate.]
    3.1. Produsele solicitate şi operaţiunile cu titlu accesoriu necesar a fi realizate
    3.1.1. Produse care fac obiectul fiecărui lot în parte (atunci când achiziţia se realizează pe loturi)

┌──────────────────────────────────────────────────────┐
│Lot 1: Măşti faciale de uz medical - tip II │
│(dispozitive medicale de clasa de risc I) │
├───────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────┤
│Cantitate │ │ │ │ │
│contract/ │Unitate│ │Termen │Specificaţii │
│Cantitate │de │Loc de │maxim │tehnice sau │
│Maximă │măsură │livrare│de │cerinţe │
│Estimată │ │ │livrare│funcţionale minime│
│Acord-Cadru│ │ │ │ │
├───────────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │1. Materiale şi │
│ │ │ │ │construcţie │
│ │ │ │ │Materialul din │
│ │ │ │ │care sunt │
│ │ │ │ │confecţionate │
│ │ │ │ │măştile să fie │
│ │ │ │ │neţesut, să │
│ │ │ │ │includă un strat │
│ │ │ │ │de filtrare lipit │
│ │ │ │ │sau poziţionat │
│ │ │ │ │între straturile │
│ │ │ │ │de material, să │
│ │ │ │ │aibă 3 straturi şi│
│ │ │ │ │minim 3 pliuri; │
│ │ │ │ │produsul nu │
│ │ │ │ │trebuie să se rupă│
│ │ │ │ │sau să se destrame│
│ │ │ │ │în timpul │
│ │ │ │ │utilizării; În │
│ │ │ │ │acest sens se va │
│ │ │ │ │depune un document│
│ │ │ │ │din care să reiasă│
│ │ │ │ │rezistenţa la │
│ │ │ │ │rupere a │
│……….. │Bucata │….. │…… │materialului, │
│ │ │ │ │conform │
│ │ │ │ │standardului SR EN│
│ │ │ │ │ISO 9073-18:2008 │
│ │ │ │ │Se vor depune │
│ │ │ │ │rapoarte de │
│ │ │ │ │testare. │
│ │ │ │ │Materialul din │
│ │ │ │ │care este │
│ │ │ │ │confecţionată │
│ │ │ │ │masca să fie │
│ │ │ │ │hipoalergenic şi │
│ │ │ │ │să nu conţină │
│ │ │ │ │substanţe toxice │
│ │ │ │ │sau periculoase │
│ │ │ │ │pentru organism; │
│ │ │ │ │Masca să aibă │
│ │ │ │ │bandă elastică de │
│ │ │ │ │prindere pe cap şi│
│ │ │ │ │lamelă nazală │
│ │ │ │ │adaptabilă (lamela│
│ │ │ │ │metalică să fie │
│ │ │ │ │învelită în │
│ │ │ │ │plastic pentru a │
│ │ │ │ │evita ruperea şi a│
│ │ │ │ │cauza răni). │
├───────────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │2. Design │
│ │ │ │ │Masca trebuie să │
│ │ │ │ │se poziţioneze cât│
│ │ │ │ │mai aproape de │
│ │ │ │ │nasul, gura şi │
│ │ │ │ │obrazul │
│ │ │ │ │purtătorului. │
│ │ │ │ │(Poate avea │
│ │ │ │ │diferite forme şi │
│ │ │ │ │construcţii) │
├───────────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │3. Cerinţe de │
│ │ │ │ │performantă impuse│
│ │ │ │ │de SR EN │
│ │ │ │ │14683+AC:2019 │
│ │ │ │ │pentru tip II: │
├───────────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │3.1. Eficienţa │
│ │ │ │ │filtrării │
│ │ │ │ │bacteriene >= 98%;│
├───────────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │3.2. │
│ │ │ │ │Permeabilitate │
│ │ │ │ │respiratorie < 40 │
│ │ │ │ │Pa/cmp; │
├───────────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │3.3. Încărcare │
│ │ │ │ │microbiană - teste│
│ │ │ │ │efectuate conform │
│ │ │ │ │EN ISO │
│ │ │ │ │11737-1:2018, <= │
│ │ │ │ │30 UFC/g; │
├───────────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │3.4. │
│ │ │ │ │Biocompatibilitate│
├───────────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │4. Condiţii de │
│ │ │ │ │etichetare şi │
│ │ │ │ │ambalare - se vor │
│ │ │ │ │respecta │
│ │ │ │ │prevederile │
│ │ │ │ │punctului 13 din │
│ │ │ │ │Anexa 1 la │
│ │ │ │ │Directiva 93/42/ │
│ │ │ │ │EEC. În mod │
│ │ │ │ │special, pentru │
│ │ │ │ │măşti trebuie │
│ │ │ │ │specificate │
│ │ │ │ │următoarele │
│ │ │ │ │informaţii: SR EN │
│ │ │ │ │14683+AC:2019 şi │
│ │ │ │ │tipul de mască │
│ │ │ │ │indicat în tabelul│
│ │ │ │ │nr. 1 din standard│
│ │ │ │ │Ambalare: │
│ │ │ │ │În pachete/cutii │
│ │ │ │ │de 30 până la 50 │
│ │ │ │ │bucăţi. │
│ │ │ │ │Pe ambalaj trebuie│
│ │ │ │ │să existe marcaj │
│ │ │ │ │CE cu respectarea │
│ │ │ │ │condiţiilor legale│
│ │ │ │ │specifice de │
│ │ │ │ │utilizare a │
│ │ │ │ │acestuia (în acest│
│ │ │ │ │sens se va depune │
│ │ │ │ │la nivelul │
│ │ │ │ │propunerii tehnice│
│ │ │ │ │poza de pe │
│ │ │ │ │ambalaj). │
│ │ │ │ │Vor fi prezentate │
│ │ │ │ │instrucţiuni de │
│ │ │ │ │utilizare. │
├───────────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │5. Pentru produsul│
│ │ │ │ │ofertat trebuie să│
│ │ │ │ │se facă dovada │
│ │ │ │ │existenţei │
│ │ │ │ │certificatului de │
│ │ │ │ │înregistrare a │
│ │ │ │ │dispozitivelor │
│ │ │ │ │medicale, conform │
│ │ │ │ │art. 4 al │
│ │ │ │ │Ordinului │
│ │ │ │ │Ministerului │
│ │ │ │ │Sănătăţii nr. 1009│
│ │ │ │ │/2016 privind │
│ │ │ │ │înregistrarea │
│ │ │ │ │dispozitivelor │
│ │ │ │ │medicale în baza │
│ │ │ │ │naţională de date.│
│ │ │ │ ├──────────────────┤
│ │ │ │ │Notă: prin │
│ │ │ │ │depunerea ofertei,│
│ │ │ │ │ofertantul se │
│ │ │ │ │obligă să menţină │
│ │ │ │ │certificatul │
│ │ │ │ │valabil de la data│
│ │ │ │ │limită de depunere│
│ │ │ │ │a ofertelor şi pe │
│ │ │ │ │toată perioada de │
│ │ │ │ │derulare a │
│ │ │ │ │contractului/ │
│ │ │ │ │acordului-cadru │
│ │ │ │ │(autoritatea/ │
│ │ │ │ │entitatea │
│ │ │ │ │contractantă va │
│ │ │ │ │include clauze │
│ │ │ │ │contractuale de │
│ │ │ │ │asumare a acestei │
│ │ │ │ │obligaţii) │
├───────────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │6. Termen de / │
│ │ │ │ │garanţie: minim 2 │
│ │ │ │ │ani de la data │
│ │ │ │ │recepţiei │
│ │ │ │ │calitative şi │
│ │ │ │ │calitative. │
└───────────┴───────┴───────┴───────┴──────────────────┘


┌───────────────────────────────────────────────────────┐
│Lot 2: Măşti faciale de uz medical - tip II R │
│(dispozitive medicale de clasa de risc I) │
├───────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────┤
│Cantitate │ │ │ │ │
│contract/ │Unitate│ │Termen │Specificaţii │
│Cantitate │de │Loc de │maxim │tehnice sau cerinţe│
│Maximă │măsură │livrare│de │funcţionale minime │
│Estimată │ │ │livrare│ │
│Acord-Cadru│ │ │ │ │
├───────────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────┤
│ │ │ │ │1. Materiale şi │
│ │ │ │ │construcţie │
│ │ │ │ │Materialul din care│
│ │ │ │ │sunt confecţionate │
│ │ │ │ │măştile să fie │
│ │ │ │ │neţesut, să includă│
│ │ │ │ │un strat de │
│ │ │ │ │filtrare lipit sau │
│ │ │ │ │poziţionat între │
│ │ │ │ │straturile de │
│ │ │ │ │material, să aibă 3│
│ │ │ │ │straturi şi minim 3│
│ │ │ │ │pliuri; produsul nu│
│ │ │ │ │trebuie să se rupă │
│ │ │ │ │sau se destrame în │
│ │ │ │ │timpul utilizării. │
│ │ │ │ │În acest sens se va│
│ │ │ │ │depune un document │
│ │ │ │ │din care să reiasă │
│ │ │ │ │rezistenţa la │
│ │ │ │ │rupere a │
│ │ │ │ │materialului, │
│……… │Bucata │……. │…… │conform │
│ │ │ │ │standardului SR EN │
│ │ │ │ │ISO 9073-18:2008. │
│ │ │ │ │Se vor depune │
│ │ │ │ │rapoarte de │
│ │ │ │ │testare. │
│ │ │ │ │Materialul din care│
│ │ │ │ │este confecţionată │
│ │ │ │ │masca să fie │
│ │ │ │ │hipoalergenic şi să│
│ │ │ │ │nu conţină │
│ │ │ │ │substanţe toxice │
│ │ │ │ │sau periculoase │
│ │ │ │ │pentru organism; │
│ │ │ │ │Masca să aibă bandă│
│ │ │ │ │elastică de │
│ │ │ │ │prindere pe cap şi │
│ │ │ │ │lamelă nazală │
│ │ │ │ │adaptabilă (lamela │
│ │ │ │ │metalică să fie │
│ │ │ │ │învelită în plastic│
│ │ │ │ │pentru a evita │
│ │ │ │ │ruperea şi a cauza │
│ │ │ │ │răni). │
├───────────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────┤
│ │ │ │ │2. Design │
│ │ │ │ │Masca trebuie să se│
│ │ │ │ │poziţioneze cât mai│
│ │ │ │ │aproape de nasul, │
│ │ │ │ │gura şi obrazul │
│ │ │ │ │purtătorului. │
│ │ │ │ │(Poate avea │
│ │ │ │ │diferite forme şi │
│ │ │ │ │construcţii) │
├───────────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────┤
│ │ │ │ │3. Cerinţe de │
│ │ │ │ │performanţă impuse │
│ │ │ │ │de SR EN │
│ │ │ │ │14683+AC:2019 │
│ │ │ │ │pentru tip II R: │
├───────────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────┤
│ │ │ │ │3.1. Eficienţa │
│ │ │ │ │filtrării │
│ │ │ │ │bacteriene >= 98%; │
├───────────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────┤
│ │ │ │ │3.2. Permeabilitate│
│ │ │ │ │respiratorie < 60 │
│ │ │ │ │Pa/cmp; │
├───────────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────┤
│ │ │ │ │3.3. Încărcare │
│ │ │ │ │microbiană - teste │
│ │ │ │ │efectuate conform │
│ │ │ │ │EN ISO │
│ │ │ │ │11737-1:2018, <= 30│
│ │ │ │ │UFC/g; │
├───────────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────┤
│ │ │ │ │3.4. │
│ │ │ │ │Biocompatibilitate;│
├───────────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────┤
│ │ │ │ │3.5. Presiune a │
│ │ │ │ │rezistenţei la │
│ │ │ │ │stropire >= 16,0 │
│ │ │ │ │kPa. │
├───────────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────┤
│ │ │ │ │4. Condiţii de │
│ │ │ │ │etichetare şi │
│ │ │ │ │ambalare - se vor │
│ │ │ │ │respecta │
│ │ │ │ │prevederile │
│ │ │ │ │punctului 13 din │
│ │ │ │ │Anexa 1 la │
│ │ │ │ │Directiva 93/42/ │
│ │ │ │ │EEC. În mod │
│ │ │ │ │special, pentru │
│ │ │ │ │măşti trebuie │
│ │ │ │ │specificate │
│ │ │ │ │următoarele │
│ │ │ │ │informaţii: - SR EN│
│ │ │ │ │14683+AC:2019 şi │
│ │ │ │ │tipul de mască │
│ │ │ │ │indicat în tabelul │
│ │ │ │ │nr. 1 din standard │
│ │ │ │ │Ambalare: În │
│ │ │ │ │pachete/cutii de 30│
│ │ │ │ │până la 50 bucăţi. │
│ │ │ │ │Pe ambalaj trebuie │
│ │ │ │ │să existe marcaj CE│
│ │ │ │ │cu respectarea │
│ │ │ │ │condiţiilor legale │
│ │ │ │ │specifice de │
│ │ │ │ │utilizare a │
│ │ │ │ │acestuia (în acest │
│ │ │ │ │sens se va depune │
│ │ │ │ │la nivelul │
│ │ │ │ │propunerii tehnice │
│ │ │ │ │poza de pe │
│ │ │ │ │ambalaj). │
│ │ │ │ │Vor fi prezentate │
│ │ │ │ │instrucţiuni de │
│ │ │ │ │utilizare. │
├───────────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────┤
│ │ │ │ │5. Pentru produsul │
│ │ │ │ │ofertat trebuie să │
│ │ │ │ │se facă dovada │
│ │ │ │ │existenţei │
│ │ │ │ │certificatului de │
│ │ │ │ │înregistrare a │
│ │ │ │ │dispozitivelor │
│ │ │ │ │medicale, conform │
│ │ │ │ │art. 4 al Ordinului│
│ │ │ │ │Ministerului │
│ │ │ │ │Sănătăţii nr. 1009/│
│ │ │ │ │2016 privind │
│ │ │ │ │înregistrarea │
│ │ │ │ │dispozitivelor │
│ │ │ │ │medicale în baza │
│ │ │ │ │naţională de date. │
│ │ │ │ ├───────────────────┤
│ │ │ │ │Notă: prin │
│ │ │ │ │depunerea ofertei, │
│ │ │ │ │ofertantul se │
│ │ │ │ │obligă să menţină │
│ │ │ │ │certificatul │
│ │ │ │ │valabil de la data │
│ │ │ │ │limită de depunere │
│ │ │ │ │a ofertelor şi pe │
│ │ │ │ │toată perioada de │
│ │ │ │ │derulare a │
│ │ │ │ │contractului/ │
│ │ │ │ │acordului- cadru │
│ │ │ │ │(se vor include │
│ │ │ │ │clauze contractuale│
│ │ │ │ │de asumare a │
│ │ │ │ │acestei obligaţii) │
├───────────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────┤
│ │ │ │ │6. Termeni de │
│ │ │ │ │garanţie: minim 2 │
│ │ │ │ │ani de la data │
│ │ │ │ │recepţie. │
│ │ │ │ │cantitative şi │
│ │ │ │ │calitative. │
└───────────┴───────┴───────┴───────┴───────────────────┘


┌──────────────────────────────────────────────────────┐
│Lot 3: Măşti faciale copii - tip II (dispozitive │
│medicale de clasa de risc I) │
├───────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────┤
│Cantitate │ │ │ │ │
│contract/ │Unitate│ │Termen │Specificaţii │
│Cantitate │de │Loc de │maxim │tehnice sau │
│Maximă │măsură │livrare│de │cerinţe │
│Estimată │ │ │livrare│funcţionale minime│
│Acord-Cadru│ │ │ │ │
├───────────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │1. Materiale şi │
│ │ │ │ │construcţie │
│ │ │ │ │Materialul din │
│ │ │ │ │care sunt │
│ │ │ │ │confecţionate │
│ │ │ │ │măştile să fie │
│ │ │ │ │neţesut, să │
│ │ │ │ │includă un strat │
│ │ │ │ │de filtrare lipit │
│ │ │ │ │sau poziţionat │
│ │ │ │ │între straturile │
│ │ │ │ │de material, să │
│ │ │ │ │aibă 3 straturi şi│
│ │ │ │ │minim 3 pliuri; │
│ │ │ │ │produsul nu │
│ │ │ │ │trebuie să se rupă│
│ │ │ │ │sau să se destrame│
│ │ │ │ │în timpul │
│ │ │ │ │utilizării. În │
│ │ │ │ │acest sens se va │
│ │ │ │ │depune un document│
│ │ │ │ │din care să reiasă│
│ │ │ │ │rezistenţa la │
│ │ │ │ │rupere a │
│……. │Bucata │…… │…… │materialului, │
│ │ │ │ │conform │
│ │ │ │ │standardului SR EN│
│ │ │ │ │ISO 9073-18:2008. │
│ │ │ │ │Se vor depune │
│ │ │ │ │rapoarte de │
│ │ │ │ │testare. │
│ │ │ │ │Materialul din │
│ │ │ │ │care este │
│ │ │ │ │confecţionată │
│ │ │ │ │masca să fie │
│ │ │ │ │hipoalergenic şi │
│ │ │ │ │să nu conţină │
│ │ │ │ │substanţe toxice │
│ │ │ │ │sau periculoase │
│ │ │ │ │pentru organism; │
│ │ │ │ │Masca să aibă │
│ │ │ │ │bandă elastică de │
│ │ │ │ │prindere pe cap şi│
│ │ │ │ │lamelă nazală │
│ │ │ │ │adaptabilă (lamela│
│ │ │ │ │metalică să fie │
│ │ │ │ │învelită în │
│ │ │ │ │plastic pentru a │
│ │ │ │ │evita ruperea şi a│
│ │ │ │ │cauza răni). │
├───────────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │2. Design │
│ │ │ │ │Masca trebuie să │
│ │ │ │ │se poziţioneze cât│
│ │ │ │ │mai aproape de │
│ │ │ │ │nasul, gura şi │
│ │ │ │ │obrazul │
│ │ │ │ │purtătorului. │
│ │ │ │ │(Poate avea │
│ │ │ │ │diferite forme şi │
│ │ │ │ │construcţii) │
│ │ │ │ │Dimensiuni: 145 mm│
│ │ │ │ │x 90-95 mm │
├───────────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │3. Cerinţe de │
│ │ │ │ │performanţă impuse│
│ │ │ │ │de SR EN │
│ │ │ │ │14683+AC:2019: │
├───────────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │3.1. Eficienţa │
│ │ │ │ │filtrării │
│ │ │ │ │bacteriene >= 98%;│
├───────────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │3.2. │
│ │ │ │ │Permeabilitate │
│ │ │ │ │respiratorie < 40 │
│ │ │ │ │Pa/cmp; │
├───────────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │3.3. Încărcare │
│ │ │ │ │microbiană - teste│
│ │ │ │ │efectuate conform │
│ │ │ │ │EN ISO │
│ │ │ │ │11737-1:2018, <= │
│ │ │ │ │30 UFC/g; │
├───────────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │3.4. │
│ │ │ │ │Biocompatibilitate│
├───────────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │4. Condiţii de │
│ │ │ │ │etichetare şi │
│ │ │ │ │ambalare - se vor │
│ │ │ │ │respecta │
│ │ │ │ │prevederile │
│ │ │ │ │punctului 13 din │
│ │ │ │ │Anexa 1 la │
│ │ │ │ │Directiva 93/42/ │
│ │ │ │ │EEC. În mod │
│ │ │ │ │special, pentru │
│ │ │ │ │măşti trebuie │
│ │ │ │ │specificate │
│ │ │ │ │următoarele │
│ │ │ │ │informaţii: SR EN │
│ │ │ │ │14683+AC:2019 şi │
│ │ │ │ │tipul de mască │
│ │ │ │ │indicat în tabelul│
│ │ │ │ │nr. 1 din standard│
│ │ │ │ │Ambalare: În │
│ │ │ │ │pachete/cutii de │
│ │ │ │ │30 până la 50 │
│ │ │ │ │bucăţi. │
│ │ │ │ │Pe ambalaj trebuie│
│ │ │ │ │să existe marcaj │
│ │ │ │ │CE cu respectarea │
│ │ │ │ │condiţiilor legale│
│ │ │ │ │specifice de │
│ │ │ │ │utilizarea a │
│ │ │ │ │acestuia (în acest│
│ │ │ │ │sens se va depune │
│ │ │ │ │la nivelul │
│ │ │ │ │propunerii tehnice│
│ │ │ │ │poza de pe │
│ │ │ │ │ambalaj). │
│ │ │ │ │Vor fi prezentate │
│ │ │ │ │instrucţiuni de │
│ │ │ │ │utilizare. │
├───────────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │5. Pentru produsul│
│ │ │ │ │ofertat trebuie să│
│ │ │ │ │se facă dovada │
│ │ │ │ │existenţei │
│ │ │ │ │certificatului de │
│ │ │ │ │înregistrare a │
│ │ │ │ │dispozitivelor │
│ │ │ │ │medicale, conform │
│ │ │ │ │art. 4 al │
│ │ │ │ │Ordinului │
│ │ │ │ │Ministrerului │
│ │ │ │ │Sănătăţii nr. 1009│
│ │ │ │ │/2016 privind │
│ │ │ │ │înregistrarea │
│ │ │ │ │dispozitivelor │
│ │ │ │ │medicale în baza │
│ │ │ │ │naţională de date.│
│ │ │ │ ├──────────────────┤
│ │ │ │ │Notă: prin │
│ │ │ │ │depunerea ofertei,│
│ │ │ │ │ofertantul se │
│ │ │ │ │obligă să menţină │
│ │ │ │ │certificatul │
│ │ │ │ │valabil de la data│
│ │ │ │ │limită de depunere│
│ │ │ │ │a ofertelor şi pe │
│ │ │ │ │toată perioada de │
│ │ │ │ │derulare a │
│ │ │ │ │contractului/ │
│ │ │ │ │acordului-cadru │
│ │ │ │ │(se vor include │
│ │ │ │ │clauze │
│ │ │ │ │contractuale de │
│ │ │ │ │asumare a acestei │
│ │ │ │ │obligaţii). │
├───────────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │6. Termen de │
│ │ │ │ │garanţie: minim 2 │
│ │ │ │ │ani de la data │
│ │ │ │ │recepţiei │
│ │ │ │ │cantitative şi │
│ │ │ │ │calitative │
└───────────┴───────┴───────┴───────┴──────────────────┘


┌────────────────────────────────────────────────────┐
│Lot 4: Măşti de tip FFP2 │
├───────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────┤
│Cantitate │ │ │ │Specificaţii │
│contract/ │Unitate│ │Termen │tehnice sau │
│Cantitate │de │Loc de │maxim │cerinţe │
│Maximă │măsură │livrare│de │funcţionale │
│Estimată │ │ │livrare│minime │
│Acord-Cadru│ │ │ │ │
├───────────┼───────┼───────┼───────┼────────────────┤
│ │ │ │ │1. Materiale şi │
│ │ │ │ │construcţie │
│ │ │ │ │Materialele │
│ │ │ │ │utilizate │
│ │ │ │ │trebuie să fie │
│ │ │ │ │capabile să │
│ │ │ │ │reziste la │
│ │ │ │ │manipulări şi │
│ │ │ │ │purtare pe │
│ │ │ │ │perioada în care│
│ │ │ │ │sunt proiectate │
│ │ │ │ │să fie utilizate│
│ │ │ │ │semi-măştile │
│ │ │ │ │filtrante │
│ │ │ │ │împotriva │
│ │ │ │ │particulelor. 0 │
│ │ │ │ │semi-mască │
│ │ │ │ │filtrantă │
│ │ │ │ │împotriva │
│ │ │ │ │particulelor │
│ │ │ │ │acoperă nasul, │
│ │ │ │ │gura şi bărbia │
│ │ │ │ │şi poate conţine│
│ │ │ │ │supapă (supape) │
│ │ │ │ │de inspiraţie şi│
│ │ │ │ │/sau expiraţie. │
│ │ │ │ │Semi-masca este │
│ │ │ │ │constituită │
│ │ │ │ │integral sau în │
│ │ │ │ │cea mai mare │
│ │ │ │ │parte din │
│ │ │ │ │material │
│ │ │ │ │filtrant sau │
│ │ │ │ │conţine o piesă │
│ │ │ │ │facială în care │
│ │ │ │ │este montat │
│ │ │ │ │nedetaşabil │
│ │ │ │ │filtrul │
│ │ │ │ │(filtrele) │
│ │ │ │ │principal │
│ │ │ │ │(principale). │
│ │ │ │ │Materialele care│
│ │ │ │ │pot intra în │
│ │ │ │ │contact cu │
│ │Bucata │ │ │pielea │
│…….. │ │….. │……. │purtătorului nu │
│ │ │ │ │trebuie să fie │
│ │ │ │ │din cele │
│ │ │ │ │cunoscute că │
│ │ │ │ │prezintă riscuri│
│ │ │ │ │de iritaţie sau │
│ │ │ │ │orice alte │
│ │ │ │ │efecte nocive │
│ │ │ │ │pentru sănătate.│
│ │ │ │ │Masca să aibă │
│ │ │ │ │bandă elastică │
│ │ │ │ │de prindere pe │
│ │ │ │ │cap şi lamelă │
│ │ │ │ │nazală │
│ │ │ │ │adaptabilă │
│ │ │ │ │(lamela metalică│
│ │ │ │ │să fie învelită │
│ │ │ │ │în plastic │
│ │ │ │ │pentru a evita │
│ │ │ │ │ruperea şi a │
│ │ │ │ │cauza răni). │
│ │ │ │ │Sistemul de │
│ │ │ │ │bride trebuie │
│ │ │ │ │proiectat astfel│
│ │ │ │ │încât semi-masca│
│ │ │ │ │filtrantă │
│ │ │ │ │împotriva │
│ │ │ │ │particulelor să │
│ │ │ │ │poată fi │
│ │ │ │ │aplicată şi │
│ │ │ │ │scoasă uşor. │
│ │ │ │ │Sistemul de │
│ │ │ │ │bride trebuie să│
│ │ │ │ │fie reglabil sau│
│ │ │ │ │autoreglabil şi │
│ │ │ │ │suficient de │
│ │ │ │ │solid pentru a │
│ │ │ │ │permite │
│ │ │ │ │menţinerea fermă│
│ │ │ │ │a semi-măştii │
│ │ │ │ │filtrante pe │
│ │ │ │ │figură şi pentru│
│ │ │ │ │a asigura │
│ │ │ │ │respectarea │
│ │ │ │ │cerinţelor de │
│ │ │ │ │etanşeitate . │
├───────────┼───────┼───────┼───────┼────────────────┤
│ │ │ │ │2. Design │
│ │ │ │ │Masca trebuie să│
│ │ │ │ │fie │
│ │ │ │ │confortabilă, │
│ │ │ │ │uşor de aplicat │
│ │ │ │ │pe faţă şi │
│ │ │ │ │trebuie să aibă │
│ │ │ │ │un sistem de │
│ │ │ │ │fixare fermă, │
│ │ │ │ │care să asigure │
│ │ │ │ │o etanşeitate │
│ │ │ │ │adecvată faţă de│
│ │ │ │ │atmosfera │
│ │ │ │ │ambiantă la │
│ │ │ │ │nivelul feţei │
│ │ │ │ │purtătorului, │
│ │ │ │ │atunci când │
│ │ │ │ │pielea acestuia │
│ │ │ │ │este uscată sau │
│ │ │ │ │umedă şi când │
│ │ │ │ │acesta mişcă │
│ │ │ │ │capul. Poate │
│ │ │ │ │avea diferite │
│ │ │ │ │forme şi │
│ │ │ │ │construcţii. │
│ │ │ │ │Poate fi │
│ │ │ │ │prevăzută cu una│
│ │ │ │ │sau mai multe │
│ │ │ │ │supape de │
│ │ │ │ │expiraţie care │
│ │ │ │ │trebuie să │
│ │ │ │ │funcţioneze │
│ │ │ │ │corect în toate │
│ │ │ │ │poziţiile. │
├───────────┼───────┼───────┼───────┼────────────────┤
│ │ │ │ │3. Cerinţe de │
│ │ │ │ │performanţă │
│ │ │ │ │conform SR EN │
│ │ │ │ │149:2001+A1:2009│
│ │ │ │ │Aparate de │
│ │ │ │ │protecţie │
│ │ │ │ │respiratorie. │
│ │ │ │ │Semi-măşti │
│ │ │ │ │filtrante │
│ │ │ │ │împotriva │
│ │ │ │ │particulelor. │
│ │ │ │ │Cerinţe, │
│ │ │ │ │încercări, │
│ │ │ │ │marcare. │
├───────────┼───────┼───────┼───────┼────────────────┤
│ │ │ │ │3.1. Penetraţia │
│ │ │ │ │materialului │
│ │ │ │ │filtrant < 6%; │
├───────────┼───────┼───────┼───────┼────────────────┤
│ │ │ │ │3.2. │
│ │ │ │ │Compatibilitate │
│ │ │ │ │cu pielea - │
│ │ │ │ │materialele care│
│ │ │ │ │intră în contact│
│ │ │ │ │cu pielea nu │
│ │ │ │ │trebuie să │
│ │ │ │ │prezinte risc de│
│ │ │ │ │iritaţie sau │
│ │ │ │ │alte efecte │
│ │ │ │ │nocive pentru │
│ │ │ │ │sănătate. │
├───────────┼───────┼───────┼───────┼────────────────┤
│ │ │ │ │4. Condiţii de │
│ │ │ │ │etichetare şi │
│ │ │ │ │ambalare - │
│ │ │ │ │conform SR EN │
│ │ │ │ │149+A1:2010. │
│ │ │ │ │Măştile pot fi │
│ │ │ │ │ambalate │
│ │ │ │ │individual sau │
│ │ │ │ │maxim două măşti│
│ │ │ │ │ambalate │
│ │ │ │ │împreună. 0 │
│ │ │ │ │cutie poate avea│
│ │ │ │ │10/20/30 bucăţi.│
│ │ │ │ │Vor fi │
│ │ │ │ │prezentate │
│ │ │ │ │instrucţiuni de │
│ │ │ │ │utilizare. │
├───────────┼───────┼───────┼───────┼────────────────┤
│ │ │ │ │5. Termen de │
│ │ │ │ │garanţie: minim │
│ │ │ │ │2 ani de la data│
│ │ │ │ │recepţiei │
│ │ │ │ │cantitative şi │
│ │ │ │ │calitative. │
└───────────┴───────┴───────┴───────┴────────────────┘


┌────────────────────────────────────────────────────┐
│Lot 5: Măşti de tip FFP3 │
├───────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────┤
│Cantitate │ │ │ │Specificaţii │
│contract/ │Unitate│ │Termen │tehnice sau │
│Cantitate │de │Loc de │maxim │cerinţe │
│Maximă │măsură │livrare│de │funcţionale │
│Estimată │ │ │livrare│minime │
│Acord-Cadru│ │ │ │ │
├───────────┼───────┼───────┼───────┼────────────────┤
│ │ │ │ │1. Materiale şi │
│ │ │ │ │construcţie │
│ │ │ │ │Materialele │
│ │ │ │ │utilizate │
│ │ │ │ │trebuie să fie │
│ │ │ │ │capabile să │
│ │ │ │ │reziste la │
│ │ │ │ │manipulări şi │
│ │ │ │ │purtare pe │
│ │ │ │ │perioada în care│
│ │ │ │ │sunt proiectate │
│ │ │ │ │să fie utilizate│
│ │ │ │ │semi-măştile │
│ │ │ │ │filtrante │
│ │ │ │ │împotriva │
│ │ │ │ │particulelor. 0 │
│ │ │ │ │semi-mască │
│ │ │ │ │filtrantă │
│ │ │ │ │împotriva │
│ │ │ │ │particulelor │
│ │ │ │ │acoperă nasul, │
│ │ │ │ │gura şi bărbia │
│ │ │ │ │şi poate conţine│
│ │ │ │ │supapă (supape) │
│ │ │ │ │de inspiraţie şi│
│ │ │ │ │/sau expiraţie. │
│ │ │ │ │Semi-masca este │
│ │ │ │ │constituită │
│ │ │ │ │integral sau în │
│ │ │ │ │cea mai mare │
│ │ │ │ │parte din │
│ │ │ │ │material │
│ │ │ │ │filtrant sau │
│ │ │ │ │conţine o piesă │
│ │ │ │ │facială în care │
│ │ │ │ │este montat │
│ │ │ │ │nedetaşabil │
│ │ │ │ │filtrul │
│ │ │ │ │(filtrele) │
│ │ │ │ │principal │
│ │ │ │ │(principale). │
│ │ │ │ │Materialele care│
│ │ │ │ │pot intra în │
│ │ │ │ │contact cu │
│ │ │ │ │pielea │
│………. │Bucata │……. │……. │purtătorului nu │
│ │ │ │ │trebuie să fie │
│ │ │ │ │din cele │
│ │ │ │ │cunoscute că │
│ │ │ │ │prezintă riscuri│
│ │ │ │ │de iritaţie sau │
│ │ │ │ │orice alte │
│ │ │ │ │efecte nocive │
│ │ │ │ │pentru sănătate.│
│ │ │ │ │Masca să aibă │
│ │ │ │ │bandă elastică │
│ │ │ │ │de prindere pe │
│ │ │ │ │cap şi lamelă │
│ │ │ │ │nazală │
│ │ │ │ │adaptabilă │
│ │ │ │ │(lamela metalică│
│ │ │ │ │să fie învelită │
│ │ │ │ │în plastic │
│ │ │ │ │pentru a evita │
│ │ │ │ │ruperea şi a │
│ │ │ │ │cauza răni). │
│ │ │ │ │Sistemul de │
│ │ │ │ │bride trebuie │
│ │ │ │ │proiectat astfel│
│ │ │ │ │încât semi-masca│
│ │ │ │ │filtrantă │
│ │ │ │ │împotriva │
│ │ │ │ │particulelor să │
│ │ │ │ │poată fi │
│ │ │ │ │aplicată şi │
│ │ │ │ │scoasă uşor. │
│ │ │ │ │Sistemul de │
│ │ │ │ │bride trebuie să│
│ │ │ │ │fie reglabil sau│
│ │ │ │ │autoreglabil şi │
│ │ │ │ │suficient de │
│ │ │ │ │solid pentru a │
│ │ │ │ │permite │
│ │ │ │ │menţinerea fermă│
│ │ │ │ │a semi-măştii │
│ │ │ │ │filtrante pe │
│ │ │ │ │figură şi pentru│
│ │ │ │ │a asigura │
│ │ │ │ │respectarea │
│ │ │ │ │cerinţelor de │
│ │ │ │ │etanşeitate. │
├───────────┼───────┼───────┼───────┼────────────────┤
│ │ │ │ │2. Design │
│ │ │ │ │Masca trebuie să│
│ │ │ │ │fie │
│ │ │ │ │confortabilă, │
│ │ │ │ │uşor de aplicat │
│ │ │ │ │pe faţă şi │
│ │ │ │ │trebuie să aibă │
│ │ │ │ │un sistem de │
│ │ │ │ │fixare fermă, │
│ │ │ │ │care să asigure │
│ │ │ │ │o etanşeitate │
│ │ │ │ │adecvată faţă de│
│ │ │ │ │atmosfera │
│ │ │ │ │ambiantă la │
│ │ │ │ │nivelul feţei │
│ │ │ │ │purtătorului, │
│ │ │ │ │atunci când │
│ │ │ │ │pielea acestuia │
│ │ │ │ │este uscată sau │
│ │ │ │ │umedă şi când │
│ │ │ │ │acesta mişcă │
│ │ │ │ │capul. Poate │
│ │ │ │ │avea diferite │
│ │ │ │ │forme şi │
│ │ │ │ │construcţii. │
│ │ │ │ │Poate fi │
│ │ │ │ │prevăzută cu una│
│ │ │ │ │sau mai multe │
│ │ │ │ │supape de │
│ │ │ │ │expiraţie care │
│ │ │ │ │trebuie să │
│ │ │ │ │funcţioneze │
│ │ │ │ │corect în toate │
│ │ │ │ │poziţiile. │
├───────────┼───────┼───────┼───────┼────────────────┤
│ │ │ │ │3. Cerinţe de │
│ │ │ │ │performanţă │
│ │ │ │ │conform SR EN │
│ │ │ │ │149:2001+A1:2009│
│ │ │ │ │Aparate de │
│ │ │ │ │protecţie │
│ │ │ │ │respiratorie. │
│ │ │ │ │Semi-măşti │
│ │ │ │ │filtrante │
│ │ │ │ │împotriva │
│ │ │ │ │particulelor. │
│ │ │ │ │Cerinţe, │
│ │ │ │ │încercări, │
│ │ │ │ │marcare: │
├───────────┼───────┼───────┼───────┼────────────────┤
│ │ │ │ │3.1. Penetraţia │
│ │ │ │ │materialului │
│ │ │ │ │filtrant < 1%; │
├───────────┼───────┼───────┼───────┼────────────────┤
│ │ │ │ │3.2. │
│ │ │ │ │Compatibilitate │
│ │ │ │ │cu pielea - │
│ │ │ │ │materialele care│
│ │ │ │ │intră în contact│
│ │ │ │ │cu pielea nu │
│ │ │ │ │trebuie să │
│ │ │ │ │prezinte risc de│
│ │ │ │ │iritaţie sau │
│ │ │ │ │alte efecte │
│ │ │ │ │nocive pentru │
│ │ │ │ │sănătate. │
├───────────┼───────┼───────┼───────┼────────────────┤
│ │ │ │ │4. Condiţii de │
│ │ │ │ │etichetare şi │
│ │ │ │ │ambalare - │
│ │ │ │ │conform SR EN │
│ │ │ │ │149+A1:2010 │
│ │ │ │ │Măştile pot fi │
│ │ │ │ │ambalate │
│ │ │ │ │individual sau │
│ │ │ │ │maxim două măşti│
│ │ │ │ │ambalate │
│ │ │ │ │împreună. 0 │
│ │ │ │ │cutie poate avea│
│ │ │ │ │10/20/30 bucăţi.│
│ │ │ │ │Vor fi │
│ │ │ │ │prezentate │
│ │ │ │ │instrucţiuni de │
│ │ │ │ │utilizare. │
├───────────┼───────┼───────┼───────┼────────────────┤
│ │ │ │ │5. Termeni de │
│ │ │ │ │garanţie: minim │
│ │ │ │ │2 ani de la data│
│ │ │ │ │recepţia │
│ │ │ │ │cantitative şi │
│ │ │ │ │calitative . │
└───────────┴───────┴───────┴───────┴────────────────┘

        Note general aplicabile (indiferent de tipul de mască):
        STANDARDELE LA CARE SE FACE TRIMITERE ÎN PREZENTUL CAIET DE SARCINI, TREBUIE ÎNŢELESE CA FIIND ÎNSOŢITE DE MENŢIUNEA "SAU ECHIVALENT"
        Ofertantul va descrie specificaţiile produselor ofertate prin raportare la cerinţele minime descrise în caietul de sarcini.
        Pentru a dovedi îndeplinirea cerinţelor menţionate mai sus ofertantul va depune rapoarte de evaluare /avize /certificate de înregistrare/ fişe de măsurători din care să reiasă îndeplinirea specificaţiilor tehnice solicitate.
        Se vor depune, pe lângă cele deja solicitate la nivelul documentaţiei, fişa tehnică/documentaţie tehnică/manual de utilizare a produsului şi declaraţie de conformitate.
        Se pot depune şi documente/avize emise de centrele naţionale (cum ar fi Centrul de Cercetare Ştiinţifică pentru Apărare CBRN şi Ecologie), din care să reiasă îndeplinirea specificaţiilor tehnice solicitate.
        Livrare, ambalare, etichetare, transport şi asigurare pe durata transportului
        Termenul de livrare ofertat va curge de la data intrării în vigoare a contractului (respectiv după constituirea garanţiei de bună execuţie, acolo unde se solicită) sau a contractului subsecvent după caz).
        Livrarea produselor se va realiza la adresele indicate de autoritatea/entitatea contractantă la nivelul contractului.
        Pentru nerespectarea termenului de livrare/ a cantităţilor agreate în perioada de derulare a contractului se vor percepe daune-interese conform prevederilor din contract.
        Livrarea se va asigura pe cheltuiala contractantului, iar contravaloarea tuturor acestor costuri va fi inclusă în preţul ofertat.
        Contractantul va ambala şi eticheta produsele furnizate astfel încât să prevină orice daună sau deteriorare în timpul manipulării şi transportului acestora către destinaţia stabilită.
        Dacă este cazul, ambalajul trebuie prevăzut astfel încât să reziste, fără limitare, manipulării accidentale, expunerii la temperaturi extreme, precipitaţiilor din timpul transportului, precum şi oricăror altor condiţii adverse specificate de producător. În stabilirea mărimii şi greutăţii ambalajului, contractantul va lua în considerare, acolo unde este cazul, distanţa faţă de destinaţia finală a produselor furnizate.
        Transportul, asigurarea produselor pe durata transportului, eventualele formalităţi vamale, taxele vamale şi toate celelalte costuri asociate executării contractului sunt în sarcina exclusivă a contractantului.
        Produsele vor fi asigurate împotriva pierderii sau deteriorării intervenite pe parcursul transportului şi cauzate de orice factor extern.
        Contractantul este responsabil pentru livrarea în termenul agreat şi la locul de livrare agreat a produselor şi se consideră că a luat în considerare toate dificultăţile pe care le-ar putea întâmpina în acest sens şi nu va invoca niciun motiv de întârziere sau costuri suplimentare.
        În cazul în care specificaţiile tehnice ale produselor livrate nu corespund cu caracteristicile din Caietul de sarcini, precum şi cu cele prevăzute în Propunerea tehnică, contractantul are obligaţia de a înlocui acel produs cu un produs conform în maximum 48 de ore de la notificare.    3.2. Atribuţiile şi responsabilităţile Părţilor
        [În acest capitol se include o descriere a atribuţiilor şi responsabilităţilor părţilor prin raportare la rezultatele aşteptate şi produsele solicitate (descrise la paragrafele de mai sus). În raport cu obiectivele specifice, produsele solicitate şi rezultatele care trebuie obţinute, precum şi cu luarea în considerare a informaţiilor ce se includ în capitolele următoare]
        Spre exemplu:
        Autoritatea/entitatea contractantă are următoarele responsabilităţi:
    - Să recepţioneze produsele furnizate în termenele convenite şi să verifice existenţa documentelor care însoţesc produse livrate;
    – Să verifice existenţa tuturor documentelor justificative necesare pentru efectuarea plăţilor
    – Să plătească furnizorului preţul produselor achiziţionate conform termenelor şi condiţiilor prevăzute în contract
        .......................

        Ofertantul declarant câştigător are următoarele responsabilităţi:
    - Să furnizeze produsele la destinaţia indicată de achizitor, în termenul asumat;
    – Să respecte specificaţiile tehnice şi calitatea produselor astfel cum acestea sunt prevăzute în caietul de sarcini şi în propunerea tehnică asumată;
    – Să menţină valabile toate documentele solicitate în specificaţiile tehnice


    CAP. 4
    Documentaţii ce trebuie furnizate Autorităţii/entităţii contractante în legătură cu produsul
        Documentaţiile pe care Contractantul trebuie să le livreze Autorităţii/entităţii contractante în cadrul contractului sunt:

┌────┬────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│ │ │Mască│Mască│Mască│ │ │
│Nr. │Document │tip │tip │copii│Mască│Mască│
│Crt.│ │II │IIR │tip │FFP2 │FFP3 │
│ │ │ │ │II │ │ │
├────┼────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │Certificat │ │ │ │ │ │
│1 │de │da │da │da │ │ │
│ │conformitate│ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │Declaraţie │ │ │ │ │ │
│2 │de │ │ │ │da │da │
│ │conformitate│ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│3. │Certificat │ │ │ │ │ │
│ │de calitate │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│4. │Certificat │da │da │da │da │da │
│ │de garanţie │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │Instrucţiuni│ │ │ │ │ │
│ │de utilizare│ │ │ │ │ │
│ │în limba │ │ │ │ │ │
│5. │română, în │da │da │da │da │da │
│ │traducere │ │ │ │ │ │
│ │autorizată │ │ │ │ │ │
│ │în format │ │ │ │ │ │
│ │tipărit │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │Altele*) (se│ │ │ │ │ │
│6 │va completa │ │ │ │ │ │
│ │după caz). │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │(spre │ │ │ │ │ │
│ │exemplu Fişa│ │ │ │ │ │
│ │tehnică a │ │ │ │ │ │
│ │produsului │ │ │ │ │ │
└────┴────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

        [*) Autoritatea/entitatea contractantă va menţiona dacă există cerinţe particulare privind documentaţiile ce trebuie livrate, cum ar fi documentele care permit verificarea efectivă, la momentul livrării a informaţiilor furnizate de ofertanţi în scopul aplicării factorilor de evaluare.

        Se recomandă includerea informaţiilor legate de factorii de evaluare (subfactorii şi metodologia de evaluare) în caietul de sarcini, sub capitolul "Metodologia de evaluare a ofertelor prezentate" sau într-o anexă la Instrucţiunile pentru ofertanţi.
        Orice factor de evaluare inclus în documentaţia de atribuire trebuie să aibă "în oglindă" o clauză contractuală care să asigure materializarea avantajului obţinut de operatorul economic ofertant în evaluare pe perioada derulării contractului, precum şi un mecanism de corectare a eventualelor devieri de la materializarea avantajelor acordate pe perioada evaluării.
    CAP. 5
    Recepţia produselor
        Autoritatea/entitatea contractantă sau reprezentantul său are obligaţia de a efectua recepţia cantitativă şi calitativă a produselor achiziţionate şi are dreptul de a inspecta produsele pentru a verifica conformitatea lor.
        La livrare furnizorul trebuie să prezinte o declaraţie pe propria răspundere din care să rezultă că produsele sunt identice cu cele certificate.
        Confirmarea faptului că produsele au fost livrate total şi corespund cu specificaţiile tehnice din caietul de sarcini şi propunerea tehnică se face prin întocmirea de către autoritatea/entitatea contractantă a unui proces-verbal de recepţie cantitativă şi calitativă. Recepţia se va efectua de către reprezentanţii părţilor, conform prevederilor din cadrul contractului la data furnizării produselor/ în termen de .... de la data furnizării produselor.
        Recepţia produselor se va face la adresa de livrare indicată de către autoritatea/entitatea contractantă.
        Recepţia cantitativă şi calitativă a produselor se efectuează la livrarea acestora şi constă în efectuarea următoarelor operaţiuni:
    a) recepţia cantitativă reprezintă inspectarea şi verificarea prin numărare a produselor furnizate şi se va realiza în termen de ........ de la data livrării.
    b) recepţia calitativă are în vedere verificarea conformităţii produselor furnizate cu specificaţiile din propunerea tehnică precum şi existenţa şi conformitatea documentelor prezentate la cap. 4, şi se va realiza în termen de ...............

        În situaţia în care la recepţie, comisia de recepţie are suspiciuni privind calitatea produselor, aceasta îşi rezervă dreptul de a solicita o evaluare a conformităţii unui produs (selectat de către comisie) de către un organism acreditat (laborator acreditat) în domeniu.
        Costurile evaluărilor vor fi suportate de către furnizor. De asemenea, furnizorul va înlocui, pe cheltuiala proprie, produsul supus testării.
    CAP. 6
    Modalităţi şi condiţii de plată
        Contractantul va emite factura pentru produsele livrate. Fiecare factura va avea menţionat numărul contractului, datele de emitere şi de scadenţă ale facturii respective, conform condiţiilor contractuale. Facturile vor fi trimise la adresa specificată de autoritatea/entitatea contractantă.
        Procesul verbal de recepţie cantitativă şi calitativă va însoţi factura şi reprezintă elementul necesar realizării plăţii.
        [În funcţie de complexitatea, durata şi/sau tipul produselor achiziţionate, dacă există o altă abordare în ce priveşte plata către Contractant, Autoritatea/entitatea contractantă va introduce informaţii în mod corespunzător.]
        Plăţile în favoarea Contractantului se vor efectua în termen de [introduceţi nr. de zile] de la data recepţiei şi prezentării tuturor documentelor justificative.
        Notă:
        La stabilirea termenelor de plată Autorităţile / entităţile contractante trebuie să aibă în vedere prevederile Legii nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesionişti şi între aceştia şi autorităţi contractante.

    CAP. 7
    Cadrul legal care guvernează relaţia dintre Autoritatea Contractantă şi Contractant (inclusiv în domeniile mediului, social şi al relaţiilor de muncă)
        [În acest capitol se prezintă informaţii despre legislaţia, reglementările şi standardele aplicabile în furnizarea produselor şi care trebuie respectate ca atare. Se enumeră în acest capitol reglementările care rezultă din legislaţia la nivel naţional (România) şi la nivel de Uniune Europeană precum şi prevederi din acordurile colective sau tratate, convenţii şi acorduri internaţionale, cu condiţia ca aceste norme precum şi aplicarea lor să fie în conformitate cu dreptul Uniunii Europene şi să fie relevante în raport cu obiectul Contractului. În cadrul contractelor complexe sub aspect tehnic se vor utiliza anexe pentru comunicarea acestor informaţii.
        În plus, pot fi incluse şi cerinţe direct legate de activităţile realizate de către Contractant, după cum este exemplificat mai jos:
        Contractantul trebuie să respecte toate prevederile legale, aplicabile la nivel naţional, dar şi regulamentele aplicabile la nivelul Uniunii Europene (acolo unde se impune).
        Pe perioada realizării tuturor activităţilor din cadrul Contractului, Contractantul este responsabil pentru implementarea celor mai bune practici, în conformitate cu legislaţia şi regulamentele existente la nivel naţional şi la nivelul Uniunii Europene. Contractantul va fi ţinut deplin responsabil pentru subcontractanţii săi în furnizarea produselor şi realizarea operaţiunilor cu titlu accesoriu prevăzute în Caietul de Sarcini, urmând să răspundă faţă de Autoritatea Contractantă, pentru orice nerespectare sau omisiune a respectării oricăror prevederi legale şi normative aplicabile. Autoritatea Contractantă nu va fi ţinută responsabilă pentru nerespectarea sau omisiunea respectării de către Contractant sau de către subcontractanţii acestuia a oricărei prevederi legale sau a oricărui act normativ aplicabil precum şi atât pentru furnizarea produselor cât şi pentru rezultatele generate de furnizarea produselor.
        În cazul în care intervin schimbări legislative, Contractantul are obligaţia de a informa Autoritatea Contractantă cu privire la consecinţele asupra activităţilor care fac obiectul Contractului şi de a-şi adapta activitatea în funcţie de decizia Autorităţii Contractante în legătură cu schimbările legislative. În cazul în care o astfel de situaţie este aplicabilă trebuie precizat în Contract mecanismul de soluţionare a unor astfel de situaţii.
        Ofertantul devenit Contractant are obligaţia de a respecta în executarea Contractului, obligaţiile aplicabile în domeniul mediului, social şi al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul naţional, prin acorduri colective sau prin dispoziţiile internaţionale de drept în domeniul mediului, social şi al muncii enumerate în anexa X la Directiva 2014/24, respectiv [selectaţi din lista de mai jos după cum este aplicabil]:
    i. Convenţia nr. 87 a OIM privind libertatea de asociere şi protecţia dreptului de organizare;
    ii. Convenţia nr. 98 a OIM privind dreptul de organizare şi negociere colectivă;
    iii. Convenţia nr. 29 a OIM privind munca forţată;
    iv. Convenţia nr. 105 a OIM privind abolirea muncii forţate;
    v. Convenţia nr. 138 a OIM privind vârsta minimă de încadrare în muncă;
    vi. Convenţia nr. 111 a OIM privind discriminarea (ocuparea forţei de muncă şi profesie);
    vii. Convenţia nr. 100 a OIM privind egalitatea remuneraţiei;
    viii. Convenţia nr. 182 a OIM privind cele mai grave forme ale muncii copiilor;
    ix. Convenţia de la Viena privind protecţia stratului de ozon şi Protocolul său de la Montreal privind substanţele care epuizează stratul de ozon;
    x. Convenţia de la Basel privind controlul circulaţiei transfrontaliere a deşeurilor periculoase şi al eliminării acestora /Convenţia de la Basel);
    xi. Convenţia de la Stockholm privind poluanţii organici persistenţi (Convenţia de la Stockholm privind POP);
    xii. Convenţia de la Rotterdam privind procedura de consimţământ prealabil în cunoştinţă de cauză, aplicabilă anumitor produşi chimici periculoşi şi pesticide care fac obiectul comerţului internaţional (UNEP/FAO) (Convenţia PIC), 10 septembrie 1998, şi cele trei protocoale regionale ale sale.

        Actele normative şi standardele indicate mai jos sunt considerate indicative şi nelimitative; enumerarea actelor normative din acest capitol este oferită ca referinţă şi nu trebuie considerată limitativă: [introduceţi].
    CAP. 8
    Managementul/Gestionarea Contractului şi activităţi de raportare în cadrul Contractului, dacă este cazul
        [În acest capitol introduceţi informaţii despre modalitatea în care se asigură managementul contractului. Managementul contractului include o componentă de management şi o componentă administrativă - de administrare efectivă a acestuia - şi presupune coordonarea continuă, monitorizarea şi controlul tuturor activităţilor şi rezultatelor realizate de contractant, având ca date de intrare:
    i. Graficul de livrare acceptat de părţi, aşa cum este definit în contract;
    ii. Informaţii despre implicarea efectivă a terţilor susţinători (după caz) cu resursele puse la dispoziţie;
    iii. Comunicările între contractant şi terţ(i) susţinător(i) cu privire la existenţa sau inexistenţa dificultăţilor în implementarea contractului;
    iv. Poziţia terţului susţinător în legătură cu informaţiile comunicate.

        Raţiunea managementului contractului este obţinerea asigurării că la finalizarea contractului, autoritatea/entitatea contractantă a obţinut ce şi-a planificat şi poate dovedi îndeplinirea obiectivelor şi obţinerea beneficiilor documentele în strategia de contractare. De aceea, managementul contractului trebuie planificat în etapa de pregătire a procesului de achiziţie, la momentul elaborării caietului de sarcini şi contractului.
        Cu luarea în considerare a volumului activităţilor în contract, se vor include informaţii legate de:
    i. Gestionarea relaţiei dintre contractant şi autoritatea/entitatea contractantă, din perspectiva managementului şi administrării acesteia:
    ii. Raportarea în cadrul contractului;
    iii. Acceptarea produselor în cadrul contractului;

        Informaţiile şi cerinţele din acest capitol privesc exclusiv etapa de derulare a contractului, cea în care contractantul trebuie să furnizeze produsele şi să realizeze operaţiunile cu titlu accesoriu şi să obţină rezultatele aşteptate, aşa cum este stabilit prin contractul ce rezultă din această procedură, astfel încât până la finalizarea duratei contractului să fie realizate şi acceptate (acceptarea finală sau parţială) conform planificării şi cerinţelor.
        Pe parcursul derulării contractului, autoritatea/entitatea contractantă verifică la intervale stabilite şi comunicate prin caietul de sarcini dacă toate activităţile planificate au fost realizate conform cerinţelor şi că produsele au fost livrate şi acceptate.]

                                          -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016