Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   AMENDAMENTELE din 1978  la anexa la Protocolul din 1978 referitor la Conventia internationala din 1973 pentru prevenirea poluarii de catre nave (MARPOL 73/78)*)    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

AMENDAMENTELE din 1978 la anexa la Protocolul din 1978 referitor la Conventia internationala din 1973 pentru prevenirea poluarii de catre nave (MARPOL 73/78)*)

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 412 din 27 august 1999

*) Traducere.

Amendamente la anexele I şi II la MARPOL 73/78

1. MARPOL 73/78, ANEXA I
------------------------

REGULA 1
Definiţii

Se adauga urmãtoarea noua definitie:
"(31) Data de aniversare înseamnã ziua şi luna fiecãrui an, care vor corespunde datei de expirare a Certificatului internaţional de prevenire a poluarii cu hidrocarburi."

REGULA 4
Vizite şi inspecţii

Titlul existent se înlocuieşte cu:
"Inspecţii"
Textul existent se înlocuieşte cu:
"(1) Orice petrolier cu un tonaj brut de 150 tone şi mai mult, precum şi orice alta nava cu un tonaj brut de 400 tone şi mai mult trebuie sa fie supuse inspectiilor specificate mai jos:
a) o inspecţie iniţialã, înainte ca nava sa fie pusã în serviciu sau înainte ca certificatul cerut de regula 5 din aceasta anexa sa i se elibereze pentru prima data, care trebuie sa includã o inspecţie completa a structurii, echipamentelor, instalaţiilor, armaturilor, amenajãrilor şi materialului sau în mãsura în care prevederile acestei anexe se aplica navei. Aceasta inspecţie trebuie sa confere siguranta ca structura, echipamentele, instalaţiile, armaturile, amenajãrile şi materialul corespund întru totul cerinţelor aplicabile ale acestei anexe;
b) o inspecţie de reinnoire, la intervale specificate de Administraţie, dar nedepasind 5 ani, exceptând cazurile când se aplica dispoziţiile paragrafelor (2), (5), (6) şi (7) ale regulii 8 din aceasta anexa. Inspecţia de reinnoire trebuie sa confere siguranta ca structura, echipamentele, instalaţiile, armaturile, amenajãrile şi materialul corespund întru totul cerinţelor aplicabile ale acestei anexe;
c) o inspecţie intermediara, în decurs de 3 luni înainte sau dupã cea de-a doua data de aniversare sau în decurs de 3 luni înainte sau dupã cea de-a treia data de aniversare din certificat, care va tine locul uneia dintre inspectiile anuale specificate în paragraful (1) alin. d) al acestei reguli. Inspecţia intermediara trebuie sa confere siguranta ca echipamentele, pompele şi instalaţiile de tubulaturi aferente, inclusiv instalaţiile de supraveghere şi control al descarcarilor de hidrocarburi, instalaţiile de spalare cu ţiţei, echipamentul de separare hidrocarburi-apa şi instalaţiile de filtrare a hidrocarburilor, corespund întru totul cerinţelor aplicabile ale acestei anexe şi sunt în buna stare de funcţionare. Aceste inspecţii intermediare trebuie menţionate în certificatul eliberat conform regulii 5 sau 6 din aceasta anexa;
d) o inspecţie anuala, în decurs de 3 luni înainte sau dupã fiecare data de aniversare din certificat, care sa cuprindã o inspecţie generalã a structurii, echipamentului, instalaţiilor, armaturilor, amenajãrilor şi a materialului menţionate în paragraful (1) alin. a) al acestei reguli pentru a se asigura ca acestea au fost întreţinute în conformitate cu prevederile paragrafului (4) al acestei reguli şi ca sunt încã satisfãcãtoare scopului cãruia nava îi este destinatã. Aceste inspecţii anuale trebuie menţionate în certificatul eliberat conform regulii 5 sau 6 din aceasta anexa;
e) o inspecţie suplimentarã, generalã sau parţialã, dupã caz, trebuie sa fie efectuatã dupã o reparatie ce rezulta în urma investigatiilor prescrise în paragraful (4) al acestei reguli sau ori de câte ori sunt executate reparaţii sau reinnoiri importante. Inspecţia trebuie sa confere siguranta ca reparaţiile şi reinnoirile necesare au fost efectiv executate, ca materialul şi modul de execuţie a acestor reparaţii sau reinnoiri sunt din toate punctele de vedere satisfãcãtoare şi ca nava îndeplineşte din toate punctele de vedere cerinţele acestei anexe.
(2) Administraţia va stabili mãsuri corespunzãtoare pentru navele care nu se supun prevederilor paragrafului (1) al acestei reguli în scopul asigurãrii respectãrii prevederilor aplicabile ale acestei anexe.
(3) a) Inspectiile navelor, în ceea ce priveşte aplicarea prevederilor acestei anexe, trebuie efectuate de inspectori ai Administraţiei. Totuşi Administraţia poate incredinta inspectiile fie inspectorilor numiţi în acest scop, fie organizaţiilor recunoscute de aceasta.
b) O administraţie care numeşte inspectori sau recunoaşte organizaţii pentru a efectua inspectiile prevãzute la alin. a) al acestui paragraf, trebuie sa imputerniceasca orice inspector numit sau organizaţia recunoscuta pentru ca cel puţin:
(i) sa solicite reparaţii la o nava; şi
(ii) sa efectueze inspecţii, dacã sunt cerute de autoritãţile competente ale statului portuar.
Administraţia trebuie sa notifice Organizaţiei responsabilitãţile specifice şi condiţiile autoritãţii acordate inspectorilor numiţi sau organizaţiilor recunoscute, pentru a fi difuzate pãrţilor la prezentul protocol spre informarea inspectorilor lor.
c) Dacã un inspector numit sau o organizaţie recunoscuta stabileşte ca starea navei sau a echipamentului sau nu corespunde substanţial caracteristicilor din certificat sau se prezintã astfel încât nava nu este apta pentru a ieşi în mare fãrã a prezenta un pericol excesiv pentru mediul marin, acel inspector sau organizaţie trebuie sa se asigure imediat ca se iau mãsuri de remediere şi trebuie sa informeze Administraţia în timp util. Dacã nu se iau asemenea mãsuri de remediere, certificatul trebuie retras, iar Administraţia trebuie informatã imediat; dacã nava se afla în portul altei pãrţi, autoritãţile competente ale statului portuar trebuie, de asemenea, informate imediat. Dacã un inspector al Administraţiei, un inspector numit sau o organizaţie recunoscuta a informat autoritãţile competente ale statului portuar, guvernul statului portuar interesat trebuie sa acorde acelui inspector sau acelei organizaţii tot sprijinul necesar pentru a-şi îndeplini obligaţiile în conformitate cu aceasta regula. Dacã este cazul, guvernul statului portuar interesat va lua astfel de mãsuri care sa asigure ca nava nu va ieşi în mare sau nu va pãrãsi portul pentru a se indrepta cãtre cel mai apropiat şantier de reparaţii disponibil cat timp prezintã un pericol excesiv pentru mediul marin.
d) În fiecare caz administraţia interesatã trebuie sa garanteze pe deplin efectuarea completa şi eficienta a inspecţiei şi trebuie sa se angajeze sa ia mãsurile necesare pentru a satisface aceasta obligaţie.
(4) a) Starea navei şi a echipamentelor ei trebuie menţinutã pentru a corespunde prevederilor prezentei convenţii, ca sa se asigure ca nava va fi apta din toate punctele de vedere sa iasa în mare fãrã a prezenta un pericol excesiv pentru mediul marin.
b) Dupã efectuarea oricãrei inspecţii a navei conform prevederilor paragrafului (1) al acestei reguli, nu trebuie sa se facã nici o modificare a structurii, echipamentelor, instalaţiilor, armaturilor, amenajãrilor sau materialului, care au fãcut obiectul inspecţiei, fãrã aprobarea administraţiei, cu excepţia simplei înlocuiri a acestor echipamente sau armãturi.
c) Ori de câte ori nava suferã un accident sau se descoperã un defect care afecteazã considerabil integritatea navei sau eficienta ori integralitatea echipamentelor sale care fac obiectul acestei anexe, comandantul sau armatorul navei trebuie sa informeze în scris cat mai curând Administraţia, organizaţia recunoscuta sau inspectorul numit, rãspunzãtor de eliberarea certificatului pertinent, care trebuie sa initieze cercetãri pentru a stabili dacã este necesarã o inspecţie conform prevederilor paragrafului (1) al acestei reguli. Dacã nava se afla în portul unei alte pãrţi, comandantul sau armatorul trebuie sa facã raport imediat şi autoritãţilor competente ale statului portuar, iar inspectorul numit sau organizaţia recunoscuta se va convinge ca acest raport a fost întocmit."

REGULA 5
Eliberarea certificatului

Titlul existent se înlocuieşte cu:
"Eliberarea sau vizarea certificatului"
Textul existent se înlocuieşte cu:
"(1) Un Certificat internaţional de prevenire a poluarii cu hidrocarburi se va elibera, dupã o inspecţie iniţialã sau de reinnoire efectuatã în conformitate cu prevederile regulii 4 din aceasta anexa, oricãrui petrolier cu un tonaj brut de 150 tone şi mai mult, precum şi oricãrei alte nave cu un tonaj brut de 400 tone şi mai mult, care efectueazã voiaje cãtre porturi sau terminale în mare, aflate sub jurisdicţia altor pãrţi la convenţie.
(2) Acest certificat va fi eliberat sau va fi vizat fie de Administraţie, fie de orice persoana sau organizaţie autorizata în mod legal de aceasta. În orice caz, Administraţia îşi asuma intreaga responsabilitate a certificatului.
(3) Indiferent de oricare alte prevederi ale amendamentelor la aceasta anexa, adoptate de Comitetul pentru protecţia mediului marin (MEPC) prin Rezoluţia MEPC.39(29), orice Certificat internaţional de prevenire a poluarii cu hidrocarburi, care este în curs de valabilitate când aceste amendamente intra în vigoare, va rãmâne valabil pana la data expirãrii sale conform prevederilor acestei anexe, anterioare intrãrii în vigoare a amendamentelor."

REGULA 6
Eliberarea unui certificat de cãtre alt guvern

Titlul existent se înlocuieşte cu:
"Eliberarea sau vizarea unui certificat de cãtre alt guvern"
Textul existent se înlocuieşte cu:
"(1) Guvernul unei pãrţi la convenţie poate dispune, la cererea Administraţiei, inspectarea unei nave şi, dacã se convinge ca sunt respectate prevederile acestei anexe, va elibera navei un Certificat internaţional de prevenire a poluarii cu hidrocarburi sau va autoriza eliberarea lui şi, când este cazul, va viza sau va autoriza vizarea certificatului de care dispune nava, în conformitate cu prevederile acestei anexe.
(2) O copie de pe certificat şi o copie de pe raportul de inspecţie trebuie transmise cat mai curând posibil Administraţiei care a fãcut cererea.
(3) Un certificat astfel eliberat va conţine o declaraţie din care sa reiasã ca acesta a fost eliberat la cererea Administraţiei şi ca are aceeaşi valoare, fiind recunoscut în aceleaşi condiţii ca un certificat eliberat conform regulii 5 din aceasta anexa.
(4) Nu se va elibera un Certificat internaţional de prevenire a poluarii cu hidrocarburi unei nave sub pavilionul unui stat care nu este parte la convenţie."

REGULA 7
Forma certificatului

Textul existent se înlocuieşte cu:
"Certificatul internaţional de prevenire a poluarii cu hidrocarburi trebuie redactat în forma corespunzãtoare modelului prezentat în apendicele II la aceasta anexa. Dacã limba folositã nu este nici engleza, nici franceza, textul trebuie sa includã o traducere într-una din aceste limbi."

REGULA 8
Durata certificatului

Titlul existent se înlocuieşte cu:
"Durata şi valabilitatea certificatului"
Textul existent se înlocuieşte cu:
"(1) Certificatul internaţional de prevenire a poluarii cu hidrocarburi trebuie eliberat pentru o perioada specificatã de Administraţie, care nu va depãşi 5 ani.
(2) a) Fãrã a tine seama de cerinţele paragrafului (1) al acestei reguli, când inspecţia de reinnoire se efectueazã în decurs de 3 luni înainte de data expirãrii certificatului existent, noul certificat va fi valabil de la data încheierii inspecţiei de reinnoire pana la o data ce nu va depãşi 5 ani de la data expirãrii certificatului existent.
b) Când inspecţia de reinnoire este încheiatã dupã data expirãrii certificatului existent, noul certificat va fi valabil de la data încheierii inspecţiei de reinnoire pana la o data ce nu va depãşi 5 ani de la data expirãrii certificatului existent.
c) Când inspecţia de reinnoire este încheiatã cu mai mult de 3 luni înainte de data expirãrii certificatului existent, noul certificat va fi valabil de la data încheierii inspecţiei de reinnoire pana la o data ce nu va depãşi 5 ani de la data încheierii inspecţiei de reinnoire.
(3) Dacã un certificat este eliberat pentru o perioada mai mica de 5 ani, Administraţia poate extinde valabilitatea certificatului dupã data expirãrii pana la perioada maxima specificatã în paragraful (1) al acestei reguli, cu condiţia ca inspectiile menţionate la paragraful (1) alin. c) şi d) ale regulii 4 din aceasta anexa, aplicabile când este eliberat un certificat pentru o perioada de 5 ani, sa fie efectuate corespunzãtor.
(4) Dacã s-a efectuat o inspecţie de reinnoire şi nu se poate elibera sau pune la dispoziţie bordului navei un nou certificat înainte de data expirãrii certificatului existent, persoana sau organizaţia autorizata de Administraţie poate viza certificatul existent şi acest certificat trebuie acceptat ca valabil pentru o perioada suplimentarã ce nu va depãşi 5 luni de la data expirãrii.
(5) Dacã la data expirãrii unui certificat nava nu se afla într-un port în care urmeazã sa fie inspectata, Administraţia poate extinde perioada de valabilitate a certificatului, dar o asemenea extindere va fi acordatã numai pentru a-i permite navei sa îşi termine voiajul spre portul în care va fi inspectata şi aceasta numai în cazurile în care aceasta mãsura apare oportuna şi rezonabila. Nici un certificat nu se va extinde pentru o perioada mai mare de 3 luni, iar o nava cãreia i s-a acordat o prelungire nu trebuie, la sosirea sa în portul unde urmeazã sa fie inspectata, sa se creadã indreptatita, în virtutea unei astfel de extinderi, sa pãrãseascã portul fãrã sa aibã un certificat nou. Când inspecţia de reinnoire este încheiatã, noul certificat va fi valabil pana la o data ce nu va depãşi 5 ani de la data expirãrii certificatului existent înainte de acordarea prelungirii.
(6) Un certificat eliberat unei nave angajate în voiaje scurte, ce nu a fost prelungit conform prevederilor precedente ale acestei reguli, poate fi prelungit de Administraţie pentru o perioada de graţie de maximum o luna de la data expirãrii menţionatã pe acesta. Când este încheiatã inspecţia de reinnoire, noul certificat va fi valabil pana la o data ce nu va depãşi 5 ani de la data expirãrii certificatului existent înainte de acordarea prelungirii.
(7) În situaţii speciale, dupã cum hotãrãşte Administraţia, un certificat nou nu este nevoie sa fie datat de la data expirãrii certificatului existent, asa cum se cere în paragrafele (2) alin. b), (5) sau (6) ale acestei reguli. În aceste situaţii speciale, noul certificat va fi valabil pana la o data ce nu va depãşi 5 ani de la data încheierii inspecţiei de reinnoire.
(8) Dacã o inspecţie anuala sau intermediara se efectueazã înainte de perioada specificatã în regula 4 din aceasta anexa, atunci:
a) data de aniversare indicatã pe certificat va fi modificatã prin vizare cu o data ce nu va depãşi 3 luni de la data la care s-a efectuat inspecţia;
b) inspecţia anuala sau intermediara ulterioara, cerutã de regula 4 din aceasta anexa, va fi efectuatã la intervalele prescrise de acea regula, folosind noua data de aniversare;
c) data de expirare poate rãmâne neschimbata, cu condiţia ca una sau mai multe inspecţii anuale sau intermediare, dupã caz, sa fie efectuate în asa fel încât intervalele maxime dintre inspecţii, prescrise de regula 4 din aceasta anexa, sa nu fie depasite.
(9) Un certificat eliberat în conformitate cu regula 5 sau 6 din aceasta anexa îşi va pierde valabilitatea în oricare dintre urmãtoarele cazuri:
a) dacã inspectiile pertinente nu sunt încheiate în perioadele specificate în regula 4 paragraful (1) din aceasta anexa;
b) dacã certificatul nu este vizat în conformitate cu paragraful (1) alin. c) sau d) al regulii 4 din aceasta anexa;
c) la transferul navei sub pavilionul altui stat. Un nou certificat se va elibera numai când guvernul ce elibereazã noul certificat este pe deplin convins ca nava îndeplineşte cerinţele menţionate la paragraful (4) alin. a) şi b) al regulii 4 din aceasta anexa. În cazul unui transfer de pavilion între pãrţi, dacã cererea se face în decurs de 3 luni de la data când a avut loc transferul, guvernul partii al carei pavilion a fost anterior autorizata nava sa îl arboreze va transmite, cat mai curând posibil, Administraţiei copii de pe certificatul aflat la bordul navei înainte de transfer şi, dacã exista, copii de pe rapoartele de inspecţie pertinente."


APENDICE II

Model de certificat

Modelul de certificat existent se înlocuieşte cu urmãtorul model:


"CERTIFICAT INTERNAŢIONAL DE PREVENIRE A POLUARII CU HIDROCARBURI

(Nota: Acest certificat trebuie suplimentat cu o Fişa de construcţie
şi echipament.)


Eliberat în conformitate cu prevederile Convenţiei internaţionale
din 1973 pentru prevenirea poluarii de cãtre nave, modificatã de Protocolul
din 1978 referitor la aceasta şi amendata prin Rezoluţia MEPC.39(29),
(numita în continuare convenţia), sub autoritatea Guvernului ...(denumirea
oficialã completa a tarii)... de cãtre ...(titlul oficial complet al
persoanei competente sau al organizaţiei autorizate conform prevederilor
convenţiei)......... .

Caracteristicile navei*1)

Numele navei ............................................................
Numãrul sau literele distinctive ........................................
Portul de înmatriculare .................................................
Tonajul brut ............................................................
Deadweight nava (tone metrice)*2) .......................................
Numãr IMO*3) ............................................................


*1) În mod alternativ, caracteristicile navei pot fi puse orizontal
în casete.
*2) Pentru petroliere.
*3) În conformitate cu Rezoluţia A.600(15) - Schema cu numerele IMO de
identificare a navelor, aceasta informaţie poate fi inclusã în mod
facultativ.

Tipul navei*1)

Petrolier
Nava, alta decât petrolier cu tancuri de marfa, cãreia i se aplica
prevederile regulii 2(2) din anexa I la convenţie.
Nava, alta decât oricare din cele de mai sus.
Se certifica prin prezentul:
1. ca nava a fost inspectata în conformitate cu regula 4 din anexa I la
convenţie;
2. ca în urma inspecţiei s-a constatat ca structura, echipamentul,
instalaţiile, armaturile, amenajãrile şi materialul navei şi starea
acestora sunt satisfãcãtoare din toate punctele de vedere şi ca nava
satisface cerinţele aplicabile cuprinse în anexa I la convenţie.
Prezentul certificat este valabil pana la*2) ..............., sub
rezerva inspectiilor prevãzute la regula 4 din anexa I la convenţie.

Eliberat la .......................................................
(locul eliberãrii certificatului)

................. ..........................................
(data eliberãrii) (semnatura persoanei oficiale autorizate
sa elibereze certificatul)

(sigiliul sau ştampila, dupã caz, a autoritãţii)

Atestarea inspectiilor anuale şi intermediare

Se certifica prin prezentul ca, în urma inspecţiei cerute conform
prevederilor regulii 4 din anexa I la convenţie, s-a constatat ca nava
îndeplineşte prevederile pertinente ale convenţiei.

Inspecţia anuala: Semnat ...............................
(semnatura persoanei
oficiale autorizate)
Locul ..............................
Data ...............................

(sigiliul sau ştampila, dupã caz, a autoritãţii)

-------------
*1) Stergeti, dupã caz.
*2) Introduceti data expirãrii, asa cum s-a specificat de Administraţie,
în conformitate cu regula 8(1) din anexa I la convenţie. Ziua şi luna
acestei date corespund datei de aniversare, asa cum este definitã în regula
1(31) din anexa I la convenţie, dacã nu s-a amendat în conformitate cu regula
8(8) din anexa I la convenţie.

Inspecţia intermediara*1): Semnat ..............................
(semnatura persoanei
oficiale autorizate)
Locul ...............................
Data ................................

(sigiliul sau ştampila, dupã caz, a autoritãţii)

Inspecţia anuala intermediara*1): Semnat ..............................
(semnatura persoanei
oficiale autorizate)
Locul ...............................
Data ................................

(sigiliul sau ştampila, dupã caz, a autoritãţii)

Inspecţia anuala: Semnat ..............................
(semnatura persoanei
oficiale autorizate)
Locul ...............................
Data ................................

(sigiliul sau ştampila, dupã caz, a autoritãţii)

Inspecţia anuala/intermediara efectuatã în conformitate cu regula 8(8) c)

Se certifica prin prezentul ca, în urma inspecţiei anuale/intermediare*1),
efectuatã în conformitate cu regula 8 (8) c) din anexa I la convenţie, s-a
constatat ca nava satisface prevederile pertinente ale convenţiei.

Semnat ..............................
(semnatura persoanei
oficiale autorizate)
Locul ...............................
Data ................................

(sigiliul sau ştampila, dupã caz, a autoritãţii)

Aviz pentru extinderea valabilitãţii certificatului, dacã acesta este
valabil mai puţin de 5 ani, când se aplica regula 8 (3)

Nava satisface prevederile pertinente ale convenţiei şi prezentul
certificat, în conformitate cu regula 8 (3) din anexa I la convenţie,
se accepta ca fiind valabil pana la ................. .

Semnat ..............................
(semnatura persoanei
oficiale autorizate)
Locul ...............................
Data ................................

(sigiliul sau ştampila, dupã caz, a autoritãţii)

Extinderea valabilitãţii certificatului când s-a efectuat inspecţia de
reinnoire şi când se aplica regula 8 (4)

Nava satisface prevederile pertinente ale convenţiei şi prezentul
certificat, în conformitate cu regula 8 (4) din anexa I la convenţie,
se accepta ca fiind valabil pana la .......................... .

Semnat ..............................
(semnatura persoanei
oficiale autorizate)
Locul ...............................
Data ................................

(sigiliul sau ştampila, dupã caz, a autoritãţii)

Aviz pentru extinderea valabilitãţii certificatului pana când nava ajunge
în portul de inspecţie sau pentru o perioada de graţie când se aplica regula
8 (5) sau 8 (6)

------------
*1) Stergeti, dupã caz.

Prezentul certificat, în conformitate cu regula 8 (5) sau regula
8 (6)*1) din anexa I la convenţie, se accepta ca fiind valabil pana
la .............. .

Semnat ..............................
(semnatura persoanei
oficiale autorizate)
Locul ...............................
Data ................................

(sigiliul sau ştampila, dupã caz, a autoritãţii)

Aviz pentru avansarea datei de aniversare, când se aplica regula 8 (8)

În conformitate cu regula 8 (8) din anexa I la convenţie, noua data de
aniversare este ....... .

Semnat ..............................
(semnatura persoanei
oficiale autorizate)
Locul ...............................
Data ................................

(sigiliul sau ştampila, dupã caz, a autoritãţii)

În conformitate cu regula 8 (8) din anexa I la convenţie, noua data de
aniversare este ....... .

Semnat ..............................
(semnatura persoanei
oficiale autorizate)
Locul ...............................
Data ................................

(sigiliul sau ştampila, dupã caz, a autoritãţii)

------------
*1) Stergeti, dupã caz.
2. MARPOL 73/78, ANEXA II
-------------------------

REGULA 1
Definiţii

Se adauga urmãtoarea noua definitie:
"(14) Data de aniversare înseamnã ziua şi luna fiecãrui an, care vor corespunde datei de expirare a Certificatului internaţional de prevenire a poluarii pentru transportul substanţelor lichide nocive în vrac."

REGULA 10
Inspecţii

Textul existent se înlocuieşte cu:
"(1) Navele ce transporta substanţe lichide nocive în vrac vor fi supuse inspectiilor specificate mai jos:
a) o inspecţie iniţialã, înainte ca nava sa fie pusã în serviciu sau înainte ca certificatul cerut de prevederile regulii 11 din aceasta anexa sa i se elibereze pentru prima data, care trebuie sa includã o inspecţie completa a structurii, echipamentelor, instalaţiilor, armaturilor, amenajãrilor şi a materialului sau în mãsura în care prevederile acestei anexe se aplica navei. Aceasta inspecţie trebuie sa confere siguranta ca structura, echipamentele, instalaţiile, armaturile, amenajãrile şi materialul corespund întru totul cerinţelor aplicabile ale acestei anexe;
b) o inspecţie de reinnoire, la intervale specificate de Administraţie, dar nedepasind 5 ani, exceptând cazurile când se aplica dispoziţiile paragrafelor (2), (5), (6) sau (7) ale regulii 12 din aceasta anexa. Inspecţia de reinnoire trebuie sa confere siguranta ca structura, echipamentele, instalaţiile, armaturile, amenajãrile şi materialul corespund întru totul cerinţelor aplicabile ale acestei anexe;
c) o inspecţie intermediara în decurs de 3 luni înainte sau dupã cea de-a doua data de aniversare sau în decurs de 3 luni înainte sau dupã cea de-a treia data de aniversare din certificat, care va tine locul uneia dintre inspectiile anuale specificate în paragraful (1) alin. d) al acestei reguli. Inspecţia intermediara trebuie sa confere siguranta ca echipamentele, pompele şi instalaţiile de tubulaturi aferente corespund întru totul cerinţelor aplicabile ale acestei anexe şi ca sunt în buna stare de funcţionare. Aceste inspecţii intermediare trebuie menţionate în certificatul eliberat conform regulii 11 din aceasta anexa;
d) o inspecţie anuala, în decurs de 3 luni înainte sau dupã fiecare data de aniversare din certificat, care sa cuprindã o inspecţie generalã a structurii, echipamentului, instalaţiilor, armaturilor, amenajãrilor şi a materialului, menţionate în paragraful (1) alin. a) al acestei reguli, pentru a se asigura ca acestea au fost întreţinute în conformitate cu paragraful (3) al acestei reguli şi ca sunt încã satisfãcãtoare scopului cãruia nava îi este destinatã. Aceste inspecţii anuale trebuie menţionate în certificatul eliberat conform regulii 11 din aceasta anexa;
e) o inspecţie suplimentarã, generalã sau parţialã, dupã caz, trebuie sa fie efectuatã dupã o reparatie ce rezulta în urma investigatiilor prescrise în paragraful (3) al acestei reguli sau ori de câte ori sunt executate reparaţii sau reinnoiri importante. Inspecţia trebuie sa confere siguranta ca reparaţiile şi reinnoirile necesare au fost efectiv executate, ca materialul şi modul de execuţie a acestor reparaţii sau reinnoiri sunt din toate punctele de vedere satisfãcãtoare şi ca nava îndeplineşte din toate punctele de vedere cerinţele acestei anexe.
(2) a) Inspectiile navelor, în ceea ce priveşte aplicarea prevederilor acestei anexe, trebuie efectuate de inspectori ai administraţiei. Totuşi Administraţia poate incredinta inspectiile fie inspectorilor numiţi în acest scop, fie organizaţiilor recunoscute de aceasta.
b) O Administraţie care numeşte inspectori sau recunoaşte organizaţii pentru a efectua inspectiile prevãzute la alin. a) al acestui paragraf trebuie sa imputerniceasca orice inspector numit sau organizaţia recunoscuta pentru ca cel puţin:
(i) sa solicite reparaţii la o nava; şi
(ii) sa efectueze inspecţii, dacã sunt cerute de autoritãţile competente ale statului portuar.
Administraţia trebuie sa notifice Organizaţiei responsabilitãţile specifice şi condiţiile autoritãţii acordate inspectorilor numiţi sau organizaţiilor recunoscute, pentru a fi difuzate pãrţilor la prezenta convenţie spre informarea inspectorilor lor.
c) Dacã un inspector numit sau o organizaţie recunoscuta stabileşte ca starea navei sau a echipamentului sau nu corespunde substanţial caracteristicilor din certificat sau se prezintã astfel încât nava nu este apta pentru a ieşi în mare fãrã a prezenta un pericol excesiv pentru mediul marin, acel inspector sau organizaţie trebuie sa se asigure imediat ca se iau mãsuri de remediere şi trebuie sa informeze Administraţia în timp util. Dacã nu se iau asemenea mãsuri de remediere, certificatul trebuie retras, iar Administraţia trebuie informatã imediat; dacã nava se afla în portul altei pãrţi, autoritãţile competente ale statului portuar trebuie, de asemenea, informate imediat. Dacã un inspector al Administraţiei, un inspector numit sau o organizaţie recunoscuta a informat autoritãţile competente ale statului portuar, guvernul statului portuar interesat trebuie sa acorde acelui inspector sau acelei organizaţii tot sprijinul necesar pentru a-şi îndeplini obligaţiile în conformitate cu aceasta regula. Dacã este cazul, guvernul statului portuar interesat va lua astfel de mãsuri care sa asigure ca nava nu va ieşi în mare sau nu va pãrãsi portul pentru a se indrepta cãtre cel mai apropiat şantier de reparaţii disponibil cat timp prezintã un pericol excesiv pentru mediul marin.
d) În fiecare caz, Administraţia interesatã trebuie sa garanteze pe deplin efectuarea completa şi eficienta a inspecţiei şi trebuie sa se angajeze sa ia mãsurile necesare pentru a satisface aceasta obligaţie.
(3) a) Starea navei şi a echipamentelor ei trebuie menţinutã pentru a corespunde prevederilor prezentei convenţii, ca sa se asigure ca nava va fi apta din toate punctele de vedere sa iasa în mare fãrã a prezenta un pericol excesiv pentru mediul marin.
b) Dupã efectuarea oricãrei inspecţii a navei, conform paragrafului (1) al acestei reguli, nu trebuie sa se facã nici o modificare a structurii, echipamentelor, instalaţiilor, armaturilor, amenajãrilor sau materialului care au fãcut obiectul inspecţiei, fãrã aprobarea administraţiei, cu excepţia simplei înlocuiri a acestor echipamente sau armãturi.
c) Ori de câte ori nava suferã un accident sau se descoperã un defect care afecteazã considerabil integritatea navei sau eficienta ori integralitatea echipamentelor sale care fac obiectul acestei anexe, comandantul sau armatorul navei trebuie sa informeze, în scris, cat mai curând Administraţia, organizaţia recunoscuta sau inspectorul numit, rãspunzãtor de eliberarea certificatului pertinent, care trebuie sa initieze cercetãri pentru a stabili dacã este necesarã o inspecţie conform paragrafului (1) din aceasta regula. Dacã nava se afla în portul unei alte pãrţi, comandantul sau armatorul trebuie sa facã raport imediat şi autoritãţilor competente ale statului portuar, iar inspectorul numit sau organizaţia recunoscuta se va convinge ca acest raport a fost întocmit."

REGULA 11
Eliberarea certificatului

Titlul existent se înlocuieşte cu:
"Eliberarea sau vizarea certificatului"
Textul existent se înlocuieşte cu:
"(1) Un Certificat internaţional de prevenire a poluarii pentru transportul substanţelor lichide nocive în vrac se va elibera, dupã o inspecţie iniţialã sau de reinnoire în conformitate cu prevederile regulii 10 din aceasta anexa, oricãrei nave care transporta substanţe lichide nocive în vrac şi care efectueazã voiaje cãtre porturi sau terminale în mare, aflate sub jurisdicţia altor pãrţi la convenţie.
(2) Acest certificat va fi eliberat sau va fi avizat fie de administraţie, fie de orice persoana sau organizaţie autorizata în mod legal de aceasta. În orice caz, Administraţia îşi asuma intreaga responsabilitate a certificatului.
(3) a) Guvernul unei pãrţi la convenţie poate dispune, la cererea Administraţiei, inspectarea unei nave şi, dacã se convinge ca sunt respectate prevederile acestei anexe, va elibera navei un Certificat de prevenire a poluarii pentru transportul substanţelor lichide nocive în vrac sau va autoriza eliberarea lui şi, când este cazul, va viza sau va autoriza vizarea certificatului de care dispune nava, în conformitate cu prevederile acestei anexe.
b) O copie de pe certificat şi o copie de pe raportul de inspecţie trebuie transmise cat mai curând posibil Administraţiei care a fãcut cererea.
c) Un certificat astfel eliberat va conţine o declaraţie din care sa reiasã ca acesta a fost eliberat la cererea Administraţiei şi ca are aceeaşi valoare, fiind recunoscut în aceleaşi condiţii ca un certificat eliberat conform prevederilor paragrafului (1) al acestei reguli.
d) Nu se va elibera un Certificat internaţional de prevenire a poluarii pentru transportul substanţelor lichide nocive în vrac unei nave sub pavilionul unui stat care este parte la convenţie.
(4) Certificatul internaţional de prevenire a poluarii pentru transportul substanţelor lichide nocive în vrac trebuie redactat în forma corespunzãtoare modelului prezentat în apendicele V la aceasta anexa. Dacã limba folositã nu este nici engleza, nici franceza, textul trebuie sa includã o traducere într-una dintre aceste limbi.
(5) Indiferent de orice alte prevederi ale amendamentelor la aceasta anexa, adoptate de Comitetul pentru protecţia mediului marin (MEPC) prin Rezoluţia MEPC.39(29), orice Certificat internaţional de prevenire a poluarii pentru transportul substanţelor lichide nocive în vrac, care este în curs de valabilitate când aceste amendamente intra în vigoare, va rãmâne valabil pana la data expirãrii sale, conform prevederilor acestei anexe anterioare intrãrii în vigoare a amendamentelor."

REGULA 12
Durata certificatului

Titlul existent se înlocuieşte cu:
"Durata şi valabilitatea certificatului"
Textul existent se înlocuieşte cu:
"(1) Certificatul internaţional de prevenire a poluarii pentru transportul substanţelor lichide nocive în vrac trebuie eliberat pentru o perioada specificatã de administraţie, care nu va depãşi 5 ani.
(2) a) Fãrã a tine seama de cerinţele paragrafului (1) al acestei reguli, când inspecţia de reinnoire se efectueazã în decurs de 3 luni înainte de data expirãrii certificatului existent, noul certificat va fi valabil de la data încheierii inspecţiei de reinnoire pana la o data ce nu va depãşi 5 ani de la data expirãrii certificatului existent.
b) Când inspecţia de reinnoire este încheiatã dupã data expirãrii certificatului existent, noul certificat va fi valabil de la data încheierii inspecţiei de reinnoire pana la o data ce nu va depãşi 5 ani de la data expirãrii certificatului existent.
c) Când inspecţia de reinnoire este încheiatã cu mai mult de 3 luni înainte de data expirãrii certificatului existent, noul certificat va fi valabil de la data încheierii inspecţiei de reinnoire pana la o data ce nu va depãşi 5 ani de la data încheierii inspecţiei de reinnoire.
(3) Dacã un certificat este eliberat pentru o perioada mai mica de 5 ani, Administraţia poate extinde valabilitatea certificatului dupã data expirãrii pana la perioada maxima specificatã în paragraful (1) al acestei reguli, cu condiţia ca inspectiile menţionate la paragraful (1) alin. c) şi d) ale regulii 10 din aceasta anexa, aplicabile când este eliberat un certificat pentru o perioada de 5 ani, sa fie efectuate corespunzãtor.
(4) Dacã s-a efectuat o inspecţie de reinnoire şi nu se poate elibera sau pune la dispoziţie bordului navei un nou certificat înainte de data expirãrii certificatului existent, persoana sau organizaţia autorizata de Administraţie poate viza certificatul existent şi acest certificat trebuie acceptat ca valabil pentru o perioada suplimentarã ce nu va depãşi 5 luni de la data expirãrii.
(5) Dacã la data expirãrii unui certificat nava nu se afla într-un port în care urmeazã sa fie inspectata, Administraţia poate extinde perioada de valabilitate a certificatului, dar o asemenea extindere va fi acordatã numai pentru a-i permite navei sa îşi termine voiajul spre portul în care va fi inspectata şi aceasta numai în cazurile în care aceasta mãsura apare oportuna şi rezonabila. Nici unui certificat nu i se va extinde durata de valabilitate pentru o perioada mai mare de 3 luni, iar o nava cãreia i s-a acordat o prelungire nu trebuie, la sosirea sa în portul unde urmeazã sa fie inspectata, sa se creadã indreptatita, în virtutea unei astfel de extinderi, sa pãrãseascã portul fãrã sa aibã un certificat nou. Când inspecţia de reinnoire este încheiatã, noul certificat va fi valabil pana la o data ce nu va depãşi 5 ani de la data expirãrii certificatului existent înainte de acordarea prelungirii.
(6) Certificatul eliberat unei nave angajate în voiaje scurte, ce nu a fost prelungit conform prevederilor precedente ale acestei reguli, poate fi prelungit de Administraţie pentru o perioada de graţie de maximum o luna de la data expirãrii menţionatã în acesta. Când este încheiatã inspecţia de reinnoire, noul certificat va fi valabil pana la o data ce nu va depãşi 5 ani de la data expirãrii certificatului existent înainte de acordarea prelungirii.
(7) În situaţii speciale, dupã cum hotãrãşte Administraţia, un certificat nou nu este nevoie sa fie datat de la data expirãrii certificatului existent, asa cum se cere în paragrafele (2) alin. b), (5) sau (6) ale acestei reguli. În aceste situaţii speciale, noul certificat va fi valabil pana la o data ce nu va depãşi 5 ani de la data încheierii inspecţiei de reinnoire.
(8) Dacã o inspecţie anuala sau intermediara se efectueazã înainte de perioada specificatã în regula 10 din aceasta anexa, atunci:
a) data de aniversare indicatã pe certificat va fi modificatã prin vizare cu o data ce nu va depãşi 3 luni de la data la care s-a efectuat inspecţia;
b) inspecţia anuala sau intermediara ulterioara, cerutã de regula 10 din aceasta anexa, va fi efectuatã la intervalele prescrise de acea regula, folosindu-se noua data de aniversare;
c) data de expirare poate rãmâne neschimbata, cu condiţia ca una sau mai multe inspecţii anuale sau intermediare, dupã caz, sa fie efectuate în asa fel, încât intervalele maxime dintre inspecţii, prescrise de regula 10 din aceasta anexa, sa nu fie depasite.
(9) Un certificat eliberat în conformitate cu regula 11 din aceasta anexa îşi va pierde valabilitatea în oricare dintre urmãtoarele cazuri:
a) dacã inspectiile pertinente nu sunt încheiate în perioadele specificate în regula 10 paragraful (1) din aceasta anexa;
b) dacã certificatul nu este vizat în conformitate cu prevederile paragrafului (1) alin. c) şi d) ale regulii 10 din aceasta anexa;
c) la transferul navei sub pavilionul altui stat. Un nou certificat se va elibera numai când guvernul ce elibereazã noul certificat este pe deplin convins ca nava îndeplineşte cerinţele cuprinse la paragraful (4) alin. a) şi b) ale regulii 10 din aceasta anexa. În cazul unui transfer de pavilion între pãrţi, dacã cererea se face în decurs de 3 luni de la data când a avut loc transferul, guvernul partii al carei pavilion a fost anterior autorizata nava sa-l arboreze va transmite, cat mai curând posibil, Administraţiei copii de pe certificatul aflat la bordul navei înainte de transfer şi, dacã exista, copii de pe rapoartele de inspecţie pertinente."APENDICE V

Model de certificat

Modelul de certificat existent se înlocuieşte cu urmãtorul model:

"CERTIFICAT INTERNAŢIONAL DE PREVENIRE A POLUARII
PENTRU TRANSPORTUL SUBSTANŢELOR LICHIDE NOCIVE ÎN VRAC

Eliberat în conformitate cu prevederile Convenţiei internaţionale din
1973 pentru prevenirea poluarii de cãtre nave, modificatã prin Protocolul
din 1978 referitor la aceasta şi amendata prin Rezoluţia MEPC.39(29),
(numita în continuare convenţie) sub autoritatea Guvernului ...(denumirea
oficialã completa a tarii)... de cãtre ...(titlul oficial complet al
persoanei competente sau al organizaţiei autorizate conform prevederilor
convenţiei)... .

Caracteristicile navei*1)

Numele navei ..........................................................
Numãrul sau literele distinctive ......................................
Portul de înmatriculare ...............................................
Tonajul brut ..........................................................
Numãr IMO*2) ..........................................................


*1) În mod alternativ, caracteristicile navei pot fi puse orizontal în
casete.
*2) În conformitate cu Rezoluţia A.600 (15) - Schema cu numerele IMO de
identificare a navelor, aceasta informaţie poate fi inclusã în mod
facultativ.Se certifica prin prezentul:
1. ca nava a fost inspectata în conformitate cu regula 10 din anexa II la convenţie;
2. ca în urma inspecţiei s-a constatat ca structura, echipamentul, instalaţiile, armaturile, amenajãrile şi materialul navei, precum şi starea acestora sunt satisfãcãtoare din toate punctele de vedere şi ca nava este în conformitate cu cerinţele aplicabile ale anexei II la convenţie;
3. ca nava a fost dotatã cu un manual în conformitate cu normele referitoare la metodele şi dispozitivele de descãrcare, asa cum se cere în regulile 5, 5A şi 8 din anexa II la convenţie şi ca amenajãrile şi echipamentul navei prescrise în manual sunt satisfãcãtoare din toate punctele de vedere şi sunt în conformitate cu cerinţele aplicabile ale normelor menţionate;
4. ca nava este adecvatã pentru transportul în vrac al urmãtoarelor substanţe lichide nocive, cu condiţia respectãrii tuturor prevederilor pertinente ale anexei II la convenţie, referitoare la exploatarea navei.
Substanţe lichide nocive Condiţii de transport (numerele tancurilor etc.)
------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------
Se va continua pe pagini suplimentare semnate şi datate*1)
------------------------------------------------------------------------------

Prezentul certificat este valabil pana la*2) ..........., sub rezerva
inspectiilor prevãzute conform regulii 10 din anexa II la convenţie.

Eliberat la .......................................................
(locul eliberãrii certificatului)

................. .....................................................
(data eliberãrii) (semnatura persoanei oficiale autorizate sa elibereze
certificatul)

(sigiliul sau ştampila, dupã caz, a autoritãţii)

---------------
*1) Stergeti, dupã caz.
*2) Introduceti data expirãrii, asa cum s-a specificat de Administraţie,
în conformitate cu regula 12(1) din anexa II la convenţie. Ziua şi luna
acestei date corespund datei de aniversare, asa cum este definitã în regula
1(14) din anexa II la convenţie, dacã nu s-a amendat în conformitate cu
regula 12(8) din anexa II la convenţie.

Atestarea inspectiilor anuale şi intermediare

Se certifica prin prezentul ca, în urma inspecţiei prevãzute de regula 10
din anexa II la convenţie, s-a constatat ca nava îndeplineşte prevederile
pertinente ale convenţiei.

Inspecţia anuala: Semnat ..............................
(semnatura persoanei
oficiale autorizate)
Locul ...............................
Data ................................

(sigiliul sau ştampila, dupã caz, a autoritãţii)

Inspecţia anuala/intermediara*1): Semnat ..............................
(semnatura persoanei
oficiale autorizate)
Locul ...............................
Data ................................

(sigiliul sau ştampila, dupã caz, a autoritãţii)

Inspecţia anuala/intermediara*1): Semnat ..............................
(semnatura persoanei
oficiale autorizate)
Locul ...............................
Data ................................

(sigiliul sau ştampila, dupã caz, a autoritãţii)

Inspecţia anuala: Semnat ..............................
(semnatura persoanei
oficiale autorizate)
Locul ...............................
Data ................................

(sigiliul sau ştampila, dupã caz, a autoritãţii)

Inspecţia anuala/intermediara efectuatã în conformitate cu regula
12 (8) c)

Se certifica prin prezentul ca, în urma inspecţiei anuale/intermediare*1)
efectuate în conformitate cu regula 12(8) c) din anexa II la convenţie,
s-a constatat ca nava satisface prevederile pertinente ale convenţiei.

Semnat ...............................
(semnatura persoanei
oficiale autorizate)
Locul ................................
Data .................................

(sigiliul sau ştampila, dupã caz, a autoritãţii)

-------------
*1) Stergeti, dupã caz.

Aviz pentru extinderea valabilitãţii certificatului, dacã acesta este
valabil mai puţin de 5 ani, când se aplica regula 12(3)

Nava satisface prevederile pertinente ale Convenţiei şi prezentul
certificat, în conformitate cu regula 12(3) din anexa II la convenţie,
este acceptat ca fiind valabil pana la ............... .

Semnat ...............................
(semnatura persoanei
oficiale autorizate)
Locul ................................
Data .................................

(sigiliul sau ştampila, dupã caz, a autoritãţii)

Extinderea valabilitãţii certificatului, când s-a efectuat inspecţia de
reinnoire şi când se aplica regula 12(4)

Nava satisface prevederile pertinente ale Convenţiei şi prezentul
certificat, în conformitate cu regula 12(4) din anexa II la convenţie,
este acceptat ca fiind valabil pana la .............. .

Semnat ...............................
(semnatura persoanei
oficiale autorizate)
Locul ................................
Data .................................

(sigiliul sau ştampila, dupã caz, a autoritãţii)

Aviz pentru extinderea valabilitãţii certificatului pana când nava ajunge
în portul de inspecţie sau pentru o perioada de graţie când se aplica regula
12(5) sau 12(6)

Prezentul certificat, în conformitate cu regula 12(5) sau regula 12(6)*1)
din anexa II la convenţie, este acceptat ca fiind valabil
pana la ........... .

Semnat ...............................
(semnatura persoanei
oficiale autorizate)
Locul .................................
Data ..................................

(sigiliul sau ştampila, dupã caz, a autoritãţii)

-----------------
*1) Stergeti, dupã caz.

Aviz pentru avansarea datei de aniversare când se aplica regula 12(8)

În conformitate cu regula 12(8) din anexa II la convenţie, noua data de
aniversare este ........................ .

Semnat ...............................
(semnatura persoanei
oficiale autorizate)
Locul .................................
Data ..................................

(sigiliul sau ştampila, dupã caz, a autoritãţii)

În conformitate cu prevederile regulii 12(8) din anexa II la convenţie,
noua data de aniversare este .................. .

Semnat ...............................
(semnatura persoanei
oficiale autorizate)
Locul .................................
Data ..................................

(sigiliul sau ştampila, dupã caz, a autoritãţii)


-----
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016