Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   AMENDAMENTE din 26 iunie 2018  convenite între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 30 mai 2018, 14 iunie 2018 şi 26 iunie 2018, la Acordul de împrumut (Proiectul privind modernizarea sistemului de asistenţă socială) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 8 iulie 2011    Twitter Facebook
Cautare document

 AMENDAMENTE din 26 iunie 2018 convenite între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 30 mai 2018, 14 iunie 2018 şi 26 iunie 2018, la Acordul de împrumut (Proiectul privind modernizarea sistemului de asistenţă socială) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 8 iulie 2011

EMITENT: Act Internaţional
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 912 din 30 octombrie 2018
──────────
    Aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 823 din 24 octombrie 2018, publicată în Monitorul oficial, Partea I, nr. 912 din 30 octombrie 2018.
──────────
    Biroul Băncii Mondiale, România
    Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare
    Asociaţia de Dezvoltare Internaţională
    Clădirea UTI
    Str. Vasile Lascăr
    Sector 2, 020492
    Bucureşti, România
    Tel. 021 201 03 11
    Fax 021 201 03 38
    Domnului Eugen Orlando Teodorovici,
    ministrul finanţelor publice
    Ministerul Finanţelor Publice
    Bucureşti, România
    30 mai 2018
    Stimate domnule ministru,
    Ref. Proiectul privind modernizarea sistemului de asistenţă socială
    Împrumut BIRD nr. 8056 - RO
    Anularea soldului netras şi închiderea contului împrumutului
    Ne referim la Acordul de împrumut dintre România („Împrumutatul“) şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare („Banca“), destinat proiectului la care se face referire mai sus, din data de 8 iulie 2011.
    După cum cunoaşteţi, data-limită de tragere a sumelor împrumutului a fost 31 decembrie 2017, data finală de transmitere a cererilor de tragere a fost 30 aprilie 2018, iar data de procesare de către BIRD a ultimei trageri în cadrul împrumutului a fost 15 mai 2018. În acest context, conform secţiunii 7.03 din Condiţiile generale, Banca anulează prin prezenta, începând cu data de 15 mai 2018, soldul netras din contul împrumutului, în valoare de 64.141.120,06 EUR. La aceeaşi dată a fost închis şi contul împrumutului.
    Am aprecia confirmarea primirii acestei scrisori.
    Cu stimă,
    Tatiana Proskuryakova,
    manager de ţară,
    Biroul Băncii Mondiale din România
    România
    Ministerul Finanţelor Publice
    Cabinet secretar de stat
    Bd. Libertăţii nr. 16, Bucureşti, România
    Tel. 4021 319.97.49
    Fax 4021 312.16.30
    14 iunie 2018
    Ref. Proiectul privind modernizarea sistemului de asistenţă socială
    Împrumut nr. 8056 - RO
    Închiderea contului împrumutului
    Stimată doamnă Proskuryakova,
    Confirmăm cu mulţumiri primirea scrisorii dumneavoastră din 30 mai 2018 referitoare la închiderea contului împrumutului menţionat mai sus şi anularea soldului netras de 64.141.120,06 EUR din acest împrumut.
    Pe cale de consecinţă, vă adresăm rugămintea de a ne sprijini în obţinerea tabelului privind tragerea sumelor împrumutului şi a tabelului privind indicatorii pe baza cărora se efectuează tragerile, prevăzute în secţiunea IV.A şi, respectiv, secţiunea IV. B.2 (a) din anexa 2 la Acordul de împrumut, actualizate în mod corespunzător pentru a reflecta alocarea finală a sumei împrumutului pe categorii de cheltuieli şi pe indicatori.
    Mulţumindu-vă încă o dată pentru colaborarea deosebită, aşteptăm primirea răspunsului dumneavoastră prompt.
    Cu stimă,
    Attila György,
    secretar de stat
    Biroul Băncii Mondiale, România
    Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare
    Asociaţia de Dezvoltare Internaţională
    Clădirea UTI
    Str. Vasile Lascăr
    Sector 2, 020492
    Bucureşti, România
    Tel. 021 201 03 11
    Fax 021 201 03 38
    Domnului Attila György,
    secretar de stat
    Ministerul Finanţelor Publice

┌─────────────────────┬────────────────┐
│Bucureşti, România │26 iunie 2018 │
└─────────────────────┴────────────────┘


    Stimate domnule György,
    Ref. Proiectul privind modernizarea sistemului de asistenţă socială
    Împrumut BIRD nr. 8056 - RO
    Închiderea contului împrumutului
    Prin prezenta dorim să vă transmitem informaţiile solicitate prin scrisoarea din 14 iunie 2018 referitoare la închiderea contului împrumutului destinat proiectului privind modernizarea sistemului de asistenţă socială.
    În acest context, vă remitem anexat: i) tabelul privind tragerea sumelor împrumutului din secţiunea IV.A a anexei nr. 2 la Acordul de împrumut şi iii) tabelul privind indicatorii pe baza cărora se efectuează tragerile din secţiunea IV.B.2 (a) din anexa nr. 2 la Acordul de împrumut.
    Aşteptăm să continuăm cooperarea noastră fructuoasă.
    Cu stimă,
    Tatiana Proskuryakova,
    manager de ţară,
    Biroul Băncii Mondiale din România

    Tabelul privind tragerea sumelor împrumutului
    Împrumut BIRD 80560 (FSL)
    Stadiu: tras în totalitate
    Ţară: România
    Proiect: P121673 - Proiectul privind modernizarea sistemului de asistenţă socială
    Prezentare categorii
    Valuta în care a fost contractat împrumutul
    Sume exprimate în EUR
    IDT - Indicatori pe baza cărora se efectuează tragerile - îndepliniţi

┌─────────┬────────────┬──────────────┬──────────┐
│ │ │Suma din │Procentul │
│ │Denumire │împrumut │din │
│Categorie│categorie │alocată │cheltuieli│
│ │ │(exprimată în │finanţat │
│ │ │EUR) │ │
├─────────┴────────────┼──────────────┼──────────┤
│Total │370.858.879,94│ │
├─────────┬────────────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │Suma până │
│ │ │ │la limita │
│ │ │ │tragerii │
│ │ │ │prevăzută │
│(1) │Plăţi în │370.000.000 │în tabelul│
│ │cadrul PCE │ │de la │
│ │ │ │paragraful│
│ │ │ │B.2(a) al │
│ │ │ │acestei │
│ │ │ │secţiuni │
├─────────┼────────────┼──────────────┼──────────┤
│ │Bunuri, │ │ │
│ │servicii, │ │ │
│ │altele decât│ │ │
│ │cele de │ │ │
│ │consultanţă,│ │ │
│(2) │servicii de │858.879,94 │100% │
│ │consultanţă,│ │ │
│ │inclusiv │ │ │
│ │audit, │ │ │
│ │instruire şi│ │ │
│ │costuri │ │ │
│ │operaţionale│ │ │
└─────────┴────────────┴──────────────┴──────────┘


    Conform celui de-al treilea amendament la Acordul de împrumut

┌─────────────────────────────────────────────┐
│EUR │
├──────────┬───────────┬──────────┬───────────┤
│IDT - │ │ │ │
│Indicatori│ │ │ │
│pe baza │Limita │Îndeplinit│Suma trasă │
│cărora se │tragerii │ │ │
│efectuează│ │ │ │
│tragerile │ │ │ │
├──────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│1 │25.000.000 │Da │25.000.000 │
├──────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│2 │25.000.000 │Da │25.000.000 │
├──────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│3 │25.000.000 │Nu │0 │
├──────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│4 │25.000.000 │Da │25.000.000 │
├──────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│5 │25.000.000 │Da │25.000.000 │
├──────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│6.a │10.000.000 │Nu │0 │
├──────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│6.b │15.000.000 │Nu │0 │
├──────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│7.a │10.000.000 │Da │10.000.000 │
├──────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│7.b │15.000.000 │Nu │0 │
├──────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│8 │25.000.000 │Da │25.000.000 │
├──────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│9 │12.000.000 │Nu │0 │
├──────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│10.a │10.000.000 │Da │10.000.000 │
├──────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│10.b │15.000.000 │Nu │0 │
├──────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│11. a │15.000.000 │Da │15.000.000 │
├──────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│11.b │10.000.000 │Da │10.000.000 │
├──────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│12 │25.000.000 │Nu │0 │
├──────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│13 │25.000.000 │Da │25.000.000 │
├──────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│14 │25.000.000 │Da │25.000.000 │
├──────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│15 │25.000.000 │Da │25.000.000 │
├──────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│16 │25.000.000 │Da │25.000.000 │
├──────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│17.a │5.000.000 │Da │5.000.000 │
├──────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│17.b │10.000.000 │Da │10.000.000 │
├──────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│17.c │10.000.000 │Da │10.000.000 │
├──────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│18 │50.000.000 │Da │50.000.000 │
├──────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│19 │25.000.000 │Da │25.000.000 │
├──────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│Total │487.000.000│ │370.000.000│
└──────────┴───────────┴──────────┴───────────┘    ----

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice