Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   AMENDAMENT nr. 3 din 20 iulie 2020  convenit între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii, prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 1 iulie 2020 şi la Bucureşti la 20 iulie 2020, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii aferent Proiectului de modernizare a metroului din Bucureşti - etapa a IV-a, Magistrala 5 Drumul Taberei-Pantelimon, tronsonul Drumul Taberei-Universitate, semnat la Bucureşti la 12 noiembrie 2009    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 AMENDAMENT nr. 3 din 20 iulie 2020 convenit între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii, prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 1 iulie 2020 şi la Bucureşti la 20 iulie 2020, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii aferent Proiectului de modernizare a metroului din Bucureşti - etapa a IV-a, Magistrala 5 Drumul Taberei-Pantelimon, tronsonul Drumul Taberei-Universitate, semnat la Bucureşti la 12 noiembrie 2009

EMITENT: Act Internaţional
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1021 din 3 noiembrie 2020
──────────
    Aprobat prin HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 926 din 28 octombrie 2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1021 din 3 noiembrie 2020.
──────────
    EIB
    Transmis prin curier DHL
    Ministerul Finanţelor Publice
    Str. Apolodor, sectorul 5
    Bucureşti, România
    În atenţia domnului Attila Gyorgy, secretar de stat
    Luxemburg, 1 iulie 2020
    JU/OPS2/SEE/AIA/EA no.
    EIB - Uz corporaţie
    Subiect: Metroul Bucureşti Linia 5 (FI 25.224-SERAPIS 2006-0340) Contract de finanţare semnat între România şi Banca Europeană de Investiţii la 12 noiembrie 2009 în Bucureşti, după cum a fost amendat ulterior („Contractul de finanţare“) Amendamentul nr. 3 la Contractul de finanţare
    Stimaţi Domni,
    Referirea este făcută la:
    (i) Contractul de finanţare după cum este definit mai sus;
    (ii) scrisoarea dumneavoastră datată 15 mai 2020.

    1. INTERPRETARE
    Dacă nu sunt altfel definiţi, termenii scrişi cu majuscule ce sunt utilizaţi în această scrisoare
    au aceeaşi semnificaţie ca cea care le-a fost atribuită în Contractul de finanţare. Trimiterile la articole din această scrisoare sunt trimiteri la articolele din Contractul de finanţare.
    În prezenta scrisoare, „data intrării în vigoare“ înseamnă data la care Banca confirmă Împrumutatului în scris (inclusiv prin poşta electronică sau alte mijloace electronice) că Banca a primit în formă şi substanţă satisfăcătoare acesteia două (2) originale ale prezentei scrisori legal contrasemnate în numele Împrumutatului, împreună cu o copie legalizată a semnăturilor autorizate, numai în cazul în care nu s-a prevăzut altfel, şi o copie a oricărei alte autorizări sau a altui document, opinie sau asigurare pe care Banca le consideră a fi necesare sau de dorit (dacă a fost notificat şi Împrumutatul în acest sens) în legătură cu efectuarea tranzacţiei avute în vedere de această scrisoare sau cu validitatea şi aplicabilitatea prezentei scrisori.

    2. AMENDAMENTE LA CONTRACTUL DE FINANŢARE
    Producând efecte de la data intrării în vigoare, Contractul de finanţare se va amenda după cum s-a stabilit mai jos:
    Paragraful (9)
    În cadrul paragrafului (9) al Contractului de finanţare:
    a) definiţia „Datei finale de valabilitate“ înseamnă 31 decembrie 2023; şi
    b) noua definiţie a „Numărului contractului“ va fi introdusă în ordine alfabetică cu următorul text:
    "Numărul contractului va însemna că Banca a generat număr de identificare al prezentului contract indicat pe coperta acestuia consecutiv literelor «FI Nr."
    ART. 1.02A
    În cadrul articolului 1.02A, data de „1 iulie 2020“ se va amenda după cum urmează: „31 decembrie 2023“.

    ART. 12


    c) Prezentele articole 12.01 şi 12.02 ale Contractului de finanţare vor fi înlocuite cu noile articole 12.01 şi 12.01 şi 12.02 cu textul următor:
    "12.01 Notă
    12.01A Forma notei
    (a) Orice notă sau altă comunicare dată în cadrul prezentului contract trebuie să fie în scris şi, numai dacă nu este altfel prevăzut, poate fi făcută mai târziu prin scrisoare, fax sau poştă electronică.
    (b) Notele şi alte comunicări pentru care sunt prevăzute perioade fixe în cadrul prezentului contract sau chiar ele însele fixează perioade care obligă asupra destinatarului se pot realiza prin transmitere manuală, scrisoare înregistrată, fax sau poşta electronică. Astfel de note şi comunicări vor fi considerate ca fiind primite de către cealaltă parte:
    (i) la data transmiterii în legătură cu o scrisoare predată manual sau o scrisoare înregistrată;
    (ii) la primirea transmiterii în legătură cu un fax;
    (iii) în cazul oricărui mesaj electronic transmis de către Împrumutat Băncii, numai când este primit în fapt în formă lizibilă şi numai în cazul în care este adresat în maniera specificată de Bancă în acest scop, sau
    (iv) în cazul oricărui mesaj electronic trimis de către Bancă Împrumutatului, la transmiterea acestui mesaj electronic.
    (c) Orice notă transmisă prin mesaj electronic:
    (i) va menţiona numărul contractului pe rândul subiectului; şi
    (ii) va fi de forma unei imagini electronice noneditabile (pdf, tif sau alt format de fişier needitabil agreat între părţi) a notei semnate de către o autoritate autorizată cu drept individual de reprezentare sau cu două sau mai multe semnături autorizate cu drept de reprezentare comună a Împrumutatului, după caz, ataşat la mesajul electronic.
    (d) Notele emise de către Împrumutat ca urmare a oricărei prevederi a prezentului contract vor fi, unde va fi solicitat de către Bancă, transmise Băncii împreună cu dovada satisfăcătoare a autorităţii unei persoane sau a unor persoane autorizate să semneze o astfel de notă în numele Împrumutatului, precum şi specimenul de semnătură al respectivei sau respectivelor persoane.
    (e) Fără a afecta valabilitatea mesajului electronic sau a notelor în facsimil sau comunicarea realizată în concordanţă cu prezentul articol 12.01, următoarele note, comunicări şi documente vor fi trimise de asemenea prin scrisoare înregistrată părţii relevante până cel târziu în ziua lucrătoare imediat următoare:
    (i) solicitare de tragere;
    (ii) revocarea unei solicitări de tragere în conformitate cu articolul 1.02C(b);
    (iii) orice note şi comunicare în sensul unei amânări, anulări şi suspendări a unei trageri a oricărei tranşe, revizuiri a dobânzii sau a conversiei oricărei tranşe, eveniment de întrerupere a pieţei, solicitare de plată în avans, notă pentru plata în avans eveniment implicit în cadrul articolului 10.01, orice solicitare de plată în avans; şi
    (iv) orice altă notă, comunicare sau document solicitat de către Bancă.
    (f) Părţile agreează faptul că oricare comunicare de mai sus (inclusiv poşta electronică) reprezintă o formă acceptată de comunicare, trebuie să constituie probă admisibilă în instanţă şi trebuie să aibă aceeaşi valoare de evidenţiere ca şi un acord la dispoziţie (sub semnătură privată).
    12.01B Adrese
    Adresa, numărul de fax şi adresa electronică de e-mail (şi departamentul în a cărui atenţie urmează să fie întocmită comunicarea) ale fiecărei părţi pentru orice comunicare de făcut sau document de livrat în cadrul sau în legătură cu prezentul contract sunt:

┌──────────┬───────────────────────────────┬─┐
│Pentru │În atenţia: OPS/CSEE/3-PUB SEC │ │
│Bancă │ │ │
├──────────┼───────────────────────────────┴─┤
│ │Bulevardul Konrad Adenauer 100 │
├──────────┼─────────────────────────────────┤
│ │L2950 Luxemburg │
├──────────┼─────────────────────────────────┤
│ │Fax: +352 4379 54061 │
├──────────┼─────────────────────────────────┤
│ │Adresă e-mail: │
│ │contactline-25224@eib.org │
├──────────┼─────────────────────────────────┤
│ │În atenţia: Direcţiei generale │
│Pentru │pregătire ECOFIN, asistenţă │
│Împrumutat│comunitară şi relaţii financiare │
│ │internaţionale │
├──────────┼─────────────────────────────────┤
│ │Bd. Libertăţii nr. 16, sectorul 5│
├──────────┼─────────────────────────────────┤
│ │RO-70060 Bucureşti │
├──────────┼─────────────────────────────────┤
│ │România │
├──────────┼─────────────────────────────────┤
│ │Fax: +4021 312 67 92 │
├──────────┼─────────────────────────────────┤
│ │Adresa e-mail: │
│ │secretariat.DGRFI2mfinante.gov.ro│
└──────────┴─────────────────────────────────┘


    12.01C Notificarea detaliilor de comunicare
    Banca şi Împrumutatul vor notifica prompt celeilalte părţi în scris cu privire la orice modificare în cadrul respectivelor lor detalii privind comunicarea.
12.02 Limba engleză
    (a) Orice notă sau comunicare dată în cadrul sau în legătură cu prezentul contract trebuie să fie în limba engleză.
    (b) Toate celelalte documente puse la dispoziţie în cadrul sau în legătură cu prezentul contract trebuie să fie:
    (i) în limba engleză; sau
    (ii) dacă nu în limba engleză şi dacă aşa este solicitat de către Bancă, însoţite de o traducere autorizată în limba engleză, şi, în acest caz, traducerea în limba engleză va prevala."    Modificări în cadrul anexei A.1. - Descrierea tehnică
    Secţiunea cu titlul „Calendar“ din cadrul anexei A.1 (Descrierea tehnică) a Contractului de finanţare se va amenda după cum urmează:
    "Toate componentele proiectului sunt estimate să fie finalizate şi în deplină funcţionalitate până la 30 iunie 2024."


    Modificări în cadrul anexei A.2. - Informaţii privind Proiectul care urmează a fi transmise Băncii şi metoda de transmitere
    În secţiunea 4 (Informaţii la finalul lucrărilor şi în primul an de funcţionare) din cadrul anexei A.2 a Contractului de finanţare, data transmiterii la Bancă a Raportului de finalizare a Proiectului se va amenda după cum urmează:
    "Data transmiterii către Bancă: 31 decembrie 2024 (în totalitate)"


    Modificare în cadrul anexei B
    Prezenta anexă B (Definiţia EURIBOR şi LIBOR) va fi înlocuită cu noua anexă B, după cum este prezentat în anexa la Amendamentul nr. 3 la Contractul de finanţare.


    3. CONTINUAREA OBLIGAŢIILOR
    Prevederile Contractului de finanţare, mai puţin ceea ce se amendează prin prezenta scrisoare, continuă în vigoare şi deplin efect. Împrumutatul ia cunoştinţă şi agreează că, în mod diferit de cum a fost decis în mod expres şi agreat alăturat, prezenta scrisoare nu constituie o garanţie asigurată de către Bancă sau amendament sau orice alt termen sau condiţie a Contractului de finanţare. Banca îşi rezervă oricare şi toate drepturile contractuale şi legale pe care le deţine în cadrul Contractului de finanţare şi al legii aplicabile.
    La solicitarea Băncii şi pe propria cheltuială, Împrumutatul, la cererea Băncii şi pe cheltuiala proprie, îndeplineşte toate aceste acte şi lucrurile necesare sau de dorit a produce efecte la nivelul amendamentelor care urmează a fi efectuate în conformitate cu prezenta scrisoare.

    4. LEGISLAŢIA ŞI JURISDICŢIA APLICABILĂ
    Prezenta scrisoare va fi guvernată de legile Marelui Ducat de Luxemburg şi părţile de faţă se supun jurisdicţiei Curţii de Justiţie a Uniunii Europene.
    Dacă sunteţi de acord cu cele de mai sus, vă rugăm să returnaţi două (2) originale la Bancă, în atenţia doamnei Angela Iacomucci (tel. +352 4379 83466, e-mail: a.iacomucci@eib.org) şi doamnei Erika Apollonio (tel. +352 4379 88323, e-mail: e.apollonio@eib.org), iniţializate pe fiecare pagină, datate şi legal semnate în numele şi din partea României, reprezentată prin Ministerul Finanţelor Publice, împreună cu o copie a specimenelor de semnătură aferente, în cazul în care nu este deja prevăzut, până la şi nu mai târziu de 31 iulie 2020. Ulterior acestei date, Banca îşi rezervă dreptul, la dispoziţia sa, prin adresă către Împrumutat, să confirme dacă acceptarea prezentei scrisori de către Împrumutat este considerată ca fiind dată în mod valid de către Împrumutat.                    Cu stimă,
                    BANCA EUROPEANĂ DE INVESTIŢII
                    Ruth NILAND
                    Tomasz BALAWAJDER

    Luat la cunoştinţă şi agreat pentru şi în numele
    României,
    reprezentată de către Ministerul Finanţelor Publice, în calitate de Împrumutat
    .........................
    (nume şi funcţie)
    Data: 20 iulie 2020


                    Pentru Ministerul Finanţelor Publice
                    Sebastian Burduja,
                    secretar de stat

    ANEXA 1

    la Amendamentul nr. 3 la Contractul de finanţare
    ANEXA B

    DEFINIŢIA EURIBOR ŞI LIBOR
    A. EURIBOR
    "EURIBOR" înseamnă:
    (a) în sensul unei perioade relevante mai scurte de o lună, rata de ecran (după cum este definită mai jos) pentru un termen de o lună;
    (b) în sensul unei perioade relevante de una sau mai multe luni pentru care este disponibilă rata de ecran, rata afişată a dobânzii aplicabilă pentru un termen aferent unui număr de luni corespunzător; şi
    (c) în sensul unei perioade relevante de mai mult de o lună pentru care nu este disponibilă o rată de ecran, rata afişată a dobânzii, rata care rezultă dintr-o interpolare liniară prin referire la două rate afişate, dintre care una este aplicabilă pentru o perioadă următoare mai scurtă şi cealaltă pentru o perioadă următoare mai mare decât lungimea perioadei relevante
    (perioada pentru care se ia rata sau pentru care sunt interpolate însemnând „perioada reprezentativă“).

    Pentru scopurile paragrafelor (b) şi (c) de mai sus:
    (i) „disponibil“ înseamnă că ratele, pentru maturităţile date, care sunt calculate şi publicate de Sistemele de stabilire a ratelor globale Ltd (GRSS) sau un alt furnizor de acest fel selectat de către Institutul European pentru Pieţele Monetare, în cadrul sponsorizării EMMI şi EURIBOR ACI, sau orice succesor al acelei funcţii EMMI şi EURIBOR ACI sau orice alt succesor al acelei funcţii a EMMI şi EURIBOR ACI după cum s-a stabilit de către Bancă, şi
    (ii) „Screen rate“ înseamnă rata dobânzii pentru depozite în euro pentru perioada relevantă, după cum este publicată la ora 11,00, ora Bruxelles-ului, sau la un moment ulterior în timp acceptabil Băncii (în data resetării) care cade cu 2 (două) zile lucrătoare relevante înainte de prima zi a perioadei relevante, pe pagina Reuter EURIBOR 01 sau pagina următoare, sau în absenţa căreia, prin orice alte mijloace de publicare alese de către Bancă în acest scop.

    Dacă o astfel de rată nu este astfel publicată, Banca va solicita birourilor din zona euro a patru bănci importante în zona euro, selectate de către Bancă, să coteze rata la care depozitele în euro în sumă comparabilă sunt oferite de către fiecare dintre ele la aproximativ ora 11,00, ora Bruxelles-ului, în data de resetare, către băncile de prim rang pe piaţa interbancară a zonei euro pentru o perioadă egală cu perioada reprezentativă.
    În cazul în care sunt oferite cel puţin 2 (două) cotaţii, rata pentru acea dată de resetare va fi media aritmetică a cotaţiilor.
    În cazul în care sunt solicitate mai puţin de două cotaţii, rata pentru data de resetare va fi media aritmetică a ratelor cotate de bănci importante din zona euro, selectate de către Bancă, la aproximativ ora 11,00, ora Bruxelles-ului, în ziua care cade la două zile bancare relevante după data de resetare, pentru împrumuturi în EUR în sumă comparabilă cu băncile europene de prim rang pentru o perioadă egală cu perioada reprezentativă.
    În cazul în care nicio rată nu este disponibilă după cum s-a prevăzut mai sus, rata va fi EURIBOR (exprimată ca rată procentuală anuală) stabilită de către Bancă a reprezenta costul complet al Băncii pentru finanţarea tranşei relevante bazate pe rata de referinţă ulterioară generată intern de către Bancă sau pe baza unei metode alternative de determinare a ratei, stabilită rezonabil de către Bancă.


    B. LIBOR USD
    "LIBOR" înseamnă, în ceea ce priveşte USD:
    (a) în sensul unei perioade relevante mai scurte de o lună, rata afişată pentru scadenţa la o lună;
    (b) în sensul unei perioade de una sau mai multe luni, pentru care este aplicabilă o rată afişată pentru un trimestru pentru numărul corespunzător de luni; şi
    (c) în sensul unei perioade relevante de mai mult de o lună pentru care nu este valabilă o astfel de rată, rata care rezultă dintr-o interpolare liniară prin referire la două rate afişate pentru scadenţa la o lună, dintre care una este aplicabilă pentru o perioadă mai scurtă decât lungimea perioadei de referinţă, iar cealaltă pentru o perioadă mai lungă decât lungimea perioadei relevante.
    (perioada pentru care este considerată rata sau din care se interpolează ratele reprezentând „perioada relevantă“).

    Pentru scopurile paragrafelor (b) şi (c) de mai sus:
    (i) „disponibil“ înseamnă „calculat şi publicat“ sub egida ICE Benchmark Administration Limited (sau orice alt succesor al acelei funcţii a ICE Benchmark Administration Limited după cum a fost stabilit de către Bancă) pentru maturităţi date; şi
    (ii) „rata afişată pentru scadenţa la o lună“ înseamnă rata dobânzii pentru depozite în USD pentru perioada relevantă după cum a fost stabilită de către ICE Benchmark Administration Limited (sau oricare succesor al respectivei funcţii a ICE Benchmark Administration Limited după cum a stabilit Banca) şi afişată de către furnizorii de informaţii la ora 11,00, ora Londrei, sau la o oră ulterioară acceptabilă Băncii în ziua (data resetării) care cade cu două zile bancare înainte de prima zi a perioadei relevante.

    În cazul în care această rată nu este astfel emisă de către orice furnizor de informaţii financiare acceptabil Băncii, Banca va solicita birourilor a 4 bănci importante din piaţa interbancară din Londra, selectate de Bancă, să coteze la rata la care sunt oferite de către fiecare dintre acestea la aproximativ ora 11,00, ora Londrei, în data de resetare, unor bănci importante din piaţa interbancară a Londrei, pentru o perioadă egală cu perioada reprezentativă. În cazul în care sunt oferite cel puţin 2 (două) astfel de cotaţii, rata va fi media aritmetică a cotaţiilor oferite.
    Dacă mai puţin de 2 (două) cotaţii sunt furnizate după cum s-a solicitat, Banca va cere principalelor birouri a 4 (patru) bănci importante din piaţa interbancară din NY, selectate de către Bancă, să coteze rata la care depozite în USD într-o sumă comparabilă sunt oferite de fiecare dintre acestea la aproximativ ora 11,00, ora oraşului NY, în ziua care cade cu două zile mai târziu după data de resetare, băncilor de prim rang din piaţa europeană pentru o perioadă egală cu perioada reprezentativă. Dacă cel puţin 2 (două) astfel de cotaţii sunt furnizate, rata va fi media aritmetică a cotaţiilor furnizate.
    În cazul în care nu este disponibilă nicio rată după cum s-a prevăzut mai sus, LIBOR va fi rata (exprimată ca rată procentuală anuală) care se stabileşte de către Bancă a reprezenta costul all inclusive pentru Bancă pentru finanţarea respectivei tranşe bazată pe rata de referinţă ulterioară sau pe o metodă de determinare alternativă a ratei determinată în mod rezonabil de către Bancă.


    C. LIBOR GBP
    "LIBOR" înseamnă, în sensul GBP:
    (a) în sensul unei perioade relevante de mai puţin de o lună, rata afişată pentru scadenţa la o lună;
    (b) în sensul unei perioade relevante de una sau mai multe luni, pentru care nu este valabilă o rată afişată pentru scadenţa la o lună pentru numărul corespunzător de luni; şi
    (c) în sensul unei perioade de mai mult de o lună pentru care nu este valabilă o rată afişată pentru scadenţa la o lună, rata care rezultă dintr-o interpolare liniară prin comparaţie cu două rate afişate pentru scadenţa la o lună, dintre care una este aplicabilă pentru o perioadă următoare mai scurtă şi cealaltă mai lungă decât lungimea perioadei relevante (perioada pentru care se ia rata sau perioada din care se încorporează ratele reprezentând „perioada reprezentativă“).
    Pentru scopurile paragrafelor (b) şi (c) de mai sus:
    (i) „disponibil“ înseamnă „calculat şi publicat“ sub egida ICE Benchmark Administration Limited (sau orice succesor al acestei funcţii a ICE Benchmark Administration Limited după cum a stabilit Banca) pentru maturităţi date; şi
    (ii) „rata afişată pentru scadenţa la o lună“ înseamnă rata dobânzii pentru depozitele în GBP pentru perioada relevantă, după cum a stabilit ICE Benchmark Administration Limited, a stabilit Banca sau orice succesor la acea funcţie a ICE Benchmark Administration Limited după cum a hotărât Banca) şi transmis de către furnizori financiari la ora 11,00, ora Londrei, sau la o oră mai târzie acceptabilă Băncii în ziua („data de resetare“) în care începe perioada respectivă sau, dacă acea zi nu reprezintă zi bancară în Londra, în următoarea zi bancară.

    Dacă o astfel de rată afişată pentru scadenţa la o lună nu este emisă de niciun furnizor de informaţii financiare acceptabil Băncii, Banca va solicita principalelor birouri a unor patru bănci importante din Londra în cadrul pieţei interbancare din Londra, selectate de Bancă, să coteze rata la care depozitele în GBP în sumă comparabilă sunt oferite de (către) fiecare din ele la aproximativ ora 11,00, ora Londrei, la data de reset, către (pentru) bănci de prim rang pe piaţa interbancară a Londrei pentru o perioadă egală cu perioada reprezentativă. În cazul în care cel puţin 2 (două) astfel de operaţii sunt furnizate, rata va fi media aritmetică a cotaţiilor oferite.
    Dacă mai puţin de 2 (două) cotaţii sunt furnizate după cum s-a cerut, rata va fi media aritmetică a ratelor cotate la aproximativ ora 11,00, ora Londrei, la data de reset, de către bănci importante în Londra (selectate de către Bancă) pentru împrumuturi în GBP în sumă comparabilă cu băncile pentru o perioadă egală cu perioada reprezentativă.
    Dacă nicio rată nu este disponibilă conform celor de mai sus, rata va fi LIBOR (exprimată ca rată procentuală anuală) care este stabilită de către Bancă a fi costul complet pentru finanţarea respectivei tranşe, bazată pe rata de referinţă internă ulterior aplicabilă a Băncii sau o metodă de determinare stabilită în mod rezonabil de către Bancă.


    D. GENERAL
    Pentru scopurile definiţiilor de mai sus:
    (a) „London Bussiness Day“ înseamnă o zi în care băncile sunt deschise pentru activităţi obişnuite în Londra şi „New York Business Day“ înseamnă o zi în care băncile sunt deschise pentru activitate uzuală în New York.
    (b) Toate procentele care rezultă din oricare calcule care se referă la prezenta anexă se vor rotunji, dacă este necesar, la cea mai apropiată sută de mii (în cazul LIBOR) sau mie (în cazul EURIBOR) a unui punct procentual, jumătăţile fiind rotunjite.
    (c) Banca va informa fără întârziere Împrumutatul cu privire la cotaţiile primite de către Bancă.
    (d) Dacă oricare dintre prevederile anterioare devin inconsistente cu prevederile adoptate sub egida:
    (i) EMMI şi EURIBOR ACI (sau oricare succesor la acea funcţie a EMMI şi EURIBOR ACI conform deciziei Băncii), în cazul EURIBOR; sau
    (ii) ICE Benchmark Administration Limited (conform deciziei Băncii) în cazul LIBOR, Banca poate amenda prin notificare către Împrumutat prevederea privind aducerea în rând cu astfel de alte prevederi.    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016