Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   AMENDAMENT nr. 1 din 28 ianuarie 2021  convenit prin scrisoarea semnată la Bucureşti la 28 ianuarie 2021 şi la Paris la 22 ianuarie 2021 între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (Proiectul privind construcţia de locuinţe pentru persoanele/familiile tinere din România, destinate închirierii), semnat la Bucureşti la 12 ianuarie 2016 şi la Paris la 22 ianuarie 2016    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 AMENDAMENT nr. 1 din 28 ianuarie 2021 convenit prin scrisoarea semnată la Bucureşti la 28 ianuarie 2021 şi la Paris la 22 ianuarie 2021 între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (Proiectul privind construcţia de locuinţe pentru persoanele/familiile tinere din România, destinate închirierii), semnat la Bucureşti la 12 ianuarie 2016 şi la Paris la 22 ianuarie 2016

EMITENT: Act Internaţional
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 330 din 1 aprilie 2021
──────────
    Aprobat prin HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 322 din 17 martie 2021, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 330 din 1 aprilie 2021.
──────────
    BDCE
    Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei
    AMENDAMENTUL Nr. 1*)
    la Acordul-cadru de împrumut DÎ 1861 (2015) între Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei şi România
    *) Traducere.
    Prezentul acord de modificare nr. 1 („Amendamentul“) la Acordul-cadru de împrumut (denumit în continuare „Acordul-cadru de împrumut“) din 22 ianuarie 2016 între România (denumită în continuare „Împrumutatul“) şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei („BDCE“) în ceea ce priveşte proiectul aprobat de Consiliul de administraţie al BDCE la 12 iunie 2015 cu referinţa DÎ 1861 (2015) este încheiat între Împrumutat şi BDCE, denumiţi în comun „părţile“ şi fiecare individual ca „parte.“
    întrucât:
    (A) părţile au încheiat Acordul-cadru de împrumut în temeiul căruia BDCE a convenit să pună la dispoziţia Împrumutatului un împrumut în valoare totală de până la 175.000.000 EUR (o sută şaptezeci şi cinci de milioane de euro) în conformitate cu termenii şi condiţiile prevăzute în Acordul-cadru de împrumut;
    (B) Împrumutatul a solicitat (i) ajustarea scopului actual al Proiectului, care a fost iniţial limitat la construirea de locuinţe sociale pentru familiile tinere, pentru a include Agenţia Naţională pentru Locuinţe (denumită în continuare „AIP“ sau „ANL“) pentru construcţia de locuinţe de închiriat pentru funcţionarii publici cu venituri mici (locuinţe de serviciu); şi, în consecinţă, (ii) prelungirea datei de finalizare cu un an de la 31 martie 2021 la 31 martie 2022; şi
    (C) părţile doresc acum să modifice Acordul-cadru de împrumut existent în conformitate cu termenii acestui amendament.

    acum, prin urmare, părţile convin după cum urmează:
    ART. 1
    Definiţii
    Toţi termenii utilizaţi în acest amendament care au fost definiţi în Acordul-cadru de împrumut vor avea semnificaţia care li se atribuie în acesta, cu excepţia cazului în care se prevede altfel în acest amendament numai în sensul acestui amendament.

    ART. 2
    Modificări
    2.1. Părţile convin că, începând cu data de intrare în vigoare a acestui amendament inclusiv, Acordul-cadru de împrumut este modificat şi amendat prin amendamentele prezentate, astfel încât drepturile şi obligaţiile părţilor în temeiul Acordului-cadru de împrumut să fie reglementate de şi interpretate în conformitate cu termenii Acordului-cadru de împrumut modificat.
    2.2. Denumirea Proiectului „- Construcţie de locuinţe pentru persoanele/familiile tinere din România, destinate închirierii -“ din partea de jos a paginii de copertă a Acordului-cadru de împrumut este eliminată în întregime şi înlocuită după cum urmează:
    " Construcţia de locuinţe pentru persoanele/familiile tinere şi funcţionarii publici din România, destinate închirierii -"

    2.3. Anexa 1, anexa 4 şi anexa 5 din Acordul-cadru de împrumut sunt eliminate în întregime şi înlocuite cu anexa 1 modificată, anexa 4 şi, respectiv, anexa 5, ataşate la acest amendament în anexele A, B şi, respectiv, C.

    ART. 3
    Dispoziţii generale
    3.1. Prezentul amendament va intra în vigoare la executarea de către părţi şi la notificarea de la Împrumutat că a fost aprobat de autorităţile române competente.
    3.2. Cu excepţia celor prevăzute la articolul 1 al acestui amendament, toţi ceilalţi termeni ai Acordului-cadru de împrumut vor rămâne neschimbaţi şi toate referinţele la Acordul-cadru de împrumut conţinute în acesta vor fi considerate ca trimiteri la Acordul-cadru de împrumut modificat prin acest amendament.
    Drept mărturie, fiecare parte, acţionând prin reprezentanţii săi autorizaţi în mod corespunzător, a semnat şi iniţializat acest amendament în două (2) exemplare originale în limba engleză, (i) un (1) exemplar original pentru împrumutat şi un (1) exemplar original pentru BDCE, toate exemplarele originale având aceeaşi forţă în toate scopurile legale.┌──────────────┬───────────────────────┐
│Pentru │Pentru Banca de │
│Împrumutat: │Dezvoltare a │
│ │Consiliului Europei: │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Nume: dl │ │
│Alexandru │Nume: dl Rolf Wenzel │
│Nazare │ │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Funcţia: │ │
│ministrul │Funcţia: guvernator │
│finanţelor │ │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Locul: │Locul: Paris │
│Bucureşti │ │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Data: 28 │Data: 22 ianuarie 2021 │
│ianuarie 2021 │ │
└──────────────┴───────────────────────┘


    ANEXA A

    la Amendamentul nr. 1 de modificare şi reconfirmare a anexei 1 la Acordul-cadru de împrumut
    ANEXA 1

    Descrierea Proiectului
    I.

┌─────────────────────────┬───────────┐
│DÎ referinţă: │DÎ 1861 │
│ │(2015) │
├─────────────────────────┼───────────┤
│Împrumutat: │România │
├─────────────────────────┼───────────┤
│Tip de împrumut: │Împrumut de│
│ │program │
├─────────────────────────┼───────────┤
│Valoare împrumut: │175.000.000│
│ │EUR │
├─────────────────────────┼───────────┤
│Aprobare a consiliului de│12 iunie │
│administraţie: │2015 │
└─────────────────────────┴───────────┘    II.

┌────────────┬──────────────────────────┐
│Domeniu de │Locuinţe pentru persoane │
│intervenţie:│cu venituri reduse │
├────────────┼──────────────────────────┤
│ │Proiectul este format din │
│ │două componente, după cum │
│ │urmează: │
│ │componenta 1: construcţia │
│ │de locuinţe destinate │
│ │închirierii pentru │
│ │persoane/familii tinere │
│ │Numărul indicativ al │
│ │noilor unităţi: 3.475 │
│ │unităţi Costul total │
│ │indicativ: 188 milioane │
│ │EUR sau 75% din costul │
│Lucrări │total al Proiectului de │
│planificate:│250 milioane EUR │
│ │componenta 2: construcţia │
│ │de locuinţe destinate │
│ │închirierii pentru │
│ │funcţionari publici │
│ │(locuinţe de serviciu) │
│ │Numărul indicativ al │
│ │noilor unităţi: 892 │
│ │unităţi Costul total │
│ │indicativ: 62 milioane EUR│
│ │sau 25% din costul total │
│ │al Proiectului de 250 │
│ │milioane EUR │
├────────────┼──────────────────────────┤
│Localizare: │Pe întreg teritoriul │
│ │României │
├────────────┼──────────────────────────┤
│ │Beneficiarii finali din │
│ │cadrul fiecăreia dintre │
│ │componentele menţionate │
│ │anterior vor fi: │
│ │- componenta 1: persoane/ │
│ │familii tinere cu vârsta │
│ │de până la 35 de ani la │
│ │data cererii pentru │
│ │locuinţe. Beneficiarii │
│ │finali vor fi selectaţi de│
│ │comisiile sociale ale │
│ │consiliilor locale din │
│ │judeţe, conform │
│ │procedurilor stabilite în │
│ │Hotărârea Guvernului nr. │
│ │962/2001, modificată şi │
│Beneficiari │completată periodic, care │
│finali: │stabileşte normele │
│ │metodologice de aplicare a│
│ │Legii nr. 152/1998 prin │
│ │care a fost înfiinţată │
│ │ANL. │
│ │- componenta 2: │
│ │funcţionari publici, │
│ │precum şi angajaţi din │
│ │instituţii publice │
│ │centrale şi locale. │
│ │Beneficiarii finali vor fi│
│ │selectaţi de comisii │
│ │desemnate, conform │
│ │procedurilor stabilite în │
│ │Hotărârea Guvernului nr. │
│ │719/2016, care aprobă │
│ │Programul „Construcţia de │
│ │locuinţe de serviciu“. │
├────────────┼──────────────────────────┤
│Costul total│ │
│estimat al │250.000.000 EUR │
│Proiectului:│ │
├────────────┼──────────────────────────┤
│ │Planul indicativ de │
│ │finanţare este după cum │
│ │urmează: │
│ ├─────────────┬────────┬───┤
│ │Surse │milioane│% │
│ │ │EUR │ │
│ ├─────────────┼────────┼───┤
│ │BDCE │175,0 │70 │
│ ├─────────────┼────────┼───┤
│Plan de │Împrumutat │ │ │
│finanţare: │(bugetul de │ │ │
│ │stat şi │37,5 │15 │
│ │resurse │ │ │
│ │proprii ale │ │ │
│ │ANL) │ │ │
│ ├─────────────┼────────┼───┤
│ │Contribuţiile│ │ │
│ │autorităţilor│37,5 │15 │
│ │locale │ │ │
│ ├─────────────┼────────┼───┤
│ │Total │250,0 │100│
├────────────┼─────────────┴────────┴───┤
│Grafic │ │
│lucrări; │ │
│anii │2016-2022 │
│bugetari │ │
│eligibili: │ │
├────────────┼──────────────────────────┤
│Dată de │ │
│finalizare │31 martie 2022 │
│(revizuită):│ │
└────────────┴──────────────────────────┘    III.

┌──────────────┬───────────────────────┐
│ │BDCE finanţează │
│ │proiecte pentru │
│ │renovarea, construirea │
│ │sau renovarea │
│ │locuinţelor şi pentru │
│ │conversia clădirilor în│
│ │locuinţe, astfel încât │
│ │să ofere locuinţe │
│ │decente pentru │
│ │persoanele cu venituri │
│ │mici, corespunzătoare │
│ │criteriilor de locuinţe│
│ │sociale, ori de câte │
│ │ori acestea sunt │
│ │definite de către │
│ │legislaţia naţională. │
│ │Proiectele eligibile │
│ │pot fi vizate pentru a │
│ │oferi acces la │
│ │proprietatea unităţii │
│ │locative, la locuinţe │
│ │destinate închirierii │
│ │sau la infrastructuri │
│ │conexe (cum ar fi │
│ │reţeaua de apă, │
│ │furnizarea de │
│ │electricitate şi gaze, │
│ │colectarea şi tratarea │
│ │apelor uzate şi a │
│ │deşeurilor solide, │
│ │spaţii comerciale, │
│ │precum şi locuri de │
│ │joacă). │
│ │Criteriile pe care le │
│ │ia în considerare BDCE │
│ │sunt veniturile, │
│ │caracteristicile fizice│
│ │ale locuinţelor şi │
│ │condiţiile de │
│ │cumpărare, închiriere │
│ │şi/sau vânzare │
│ │aplicabile în fiecare │
│ │ţară membră sau în │
│ │regiunea ţării membre │
│ │care implementează │
│ │proiectul, în │
│ │conformitate cu │
│ │prevederile legale sau │
│ │de reglementare în │
│ │vigoare. │
│ │În consecinţă, pe baza │
│ │legislaţiei române │
│ │aplicabile şi aşa cum │
│ │este specificat mai sus│
│ │în secţiunea │
│ │„Beneficiari finali“, │
│ │beneficiarii finali din│
│ │cadrul Proiectului vor │
│ │fi: │
│ │(A) Persoane/Familii │
│ │tinere care îndeplinesc│
│ │următoarele criterii de│
│ │eligibilitate, cum sunt│
│ │definite în Hotărârea │
│ │Guvernului nr. 962/ │
│ │2001, modificată şi │
│ │completată periodic │
│ │(care stabileşte │
│ │normele metodologice de│
│ │implementare pentru │
│ │punerea în aplicare a │
│ │Legii nr. 152/1998 prin│
│ │care a fost înfiinţată │
│ │ANL): │
│ │• să fie în vârstă de │
│ │până la 35 de ani; │
│ │• să nu fie │
│ │proprietarul unei │
│ │unităţi locative; │
│ │• niciunul dintre │
│ │membrii familiei (soţ/ │
│ │soţie) să nu fi fost │
│ │vreodată proprietarul │
│ │unei unităţi locative; │
│ │• anterior să nu fi │
│ │închiriat niciodată o │
│ │unitate locativă │
│Criterii de │construită prin ANL; │
│eligibilitate:│• să lucreze în aceeaşi│
│ │localitate în care se │
│ │află unitatea locativă │
│ │destinată închirierii. │
│ │Această categorie de │
│ │beneficiari finali │
│ │urmează să fie │
│ │selectată de comisiile │
│ │sociale ale consiliilor│
│ │locale din judeţe, │
│ │potrivit procedurilor │
│ │în conformitate cu │
│ │Hotărârea Guvernului │
│ │nr. 962/2001 menţionată│
│ │mai sus. │
│ │(B) Funcţionarii │
│ │publici, precum şi │
│ │angajaţii din │
│ │instituţiile publice │
│ │centrale şi locale care│
│ │îndeplinesc următoarele│
│ │criterii de │
│ │eligibilitate, cum sunt│
│ │definite în Hotărârea │
│ │Guvernului nr. 719/2016│
│ │(care aprobă Programul │
│ │„Construcţia de │
│ │locuinţe de serviciu“):│
│ │Pentru a fi eligibili, │
│ │funcţionarii publici şi│
│ │/sau angajaţii din │
│ │instituţiile publice │
│ │centrale şi locale nu │
│ │vor trebui să deţină │
│ │sau să fi deţinut │
│ │individual sau în │
│ │comun, împreună cu │
│ │membrii familiei lor │
│ │(soţ/soţie), o locuinţă│
│ │în care îşi desfăşoară │
│ │activitatea, indiferent│
│ │de modul în care a fost│
│ │dobândită, cu excepţia │
│ │cotelor-părţi din │
│ │locuinţele dobândite │
│ │prin moştenire. │
│ │Fără a aduce atingere │
│ │acestor criterii │
│ │generale de │
│ │eligibilitate, │
│ │instituţiile centrale │
│ │şi locale pot stabili, │
│ │dacă va fi cazul, │
│ │criterii specifice de │
│ │repartizare a │
│ │locuinţelor de │
│ │serviciu, conform │
│ │propriilor necesităţi. │
│ │Această categorie de │
│ │beneficiari finali │
│ │urmează să fie │
│ │selectată de comisii │
│ │desemnate, conform │
│ │procedurilor stabilite │
│ │în Hotărârea Guvernului│
│ │nr. 719/2016 menţionată│
│ │mai sus. │
│ │Criteriile de │
│ │eligibilitate │
│ │menţionate mai sus în │
│ │paragrafele (A) şi (B) │
│ │privind beneficiarii │
│ │finali (astfel cum au │
│ │fost modificate │
│ │periodic) vor respecta │
│ │politicile şi termenii │
│ │BDCE stabiliţi în │
│ │Acordul-cadru de │
│ │împrumut pe durata │
│ │valabilităţii │
│ │împrumutului. Orice │
│ │modificare a acestor │
│ │criterii de │
│ │eligibilitate trebuie │
│ │imediat notificată │
│ │către BDCE, cu │
│ │furnizarea de documente│
│ │justificative │
│ │satisfăcătoare. │
└──────────────┴───────────────────────┘    IV.

┌────────────┬─────────────────────────┐
│ │Costurile eligibile ale │
│ │împrumutului de proiect │
│ │includ: │
│ │i. costul expertizelor şi│
│ │/sau studiilor (tehnice, │
│ │economice sau comerciale,│
│ │de inginerie), precum şi │
│ │costul supervizării │
│ │tehnice a Proiectului. │
│ │Aceste costuri nu trebuie│
│ │să depăşească 5% din │
│ │costul total al │
│ │Proiectului, dacă nu se │
│ │justifică altfel; │
│ │ii. costul achiziţionării│
│ │terenului obţinut direct │
│ │în cadrul unui proiect, │
│ │la preţul său de │
│Costuri │cumpărare, dacă nu a fost│
│eligibile: │donat sau acordat; │
│ │iii. pregătirea │
│ │terenului; │
│ │iv. construcţia/renovarea│
│ │/modernizarea sau │
│ │cumpărarea clădirilor │
│ │legate în mod direct de │
│ │un proiect; │
│ │v. instalarea │
│ │utilităţilor de bază cum │
│ │ar fi: alimentarea cu │
│ │apă, alimentarea cu gaz, │
│ │reţelele de electricitate│
│ │şi de telecomunicaţii, │
│ │salubrizarea, aleile, │
│ │iluminatul stradal şi │
│ │spaţiile verzi; │
│ │vi. achiziţia de │
│ │materiale, echipamente şi│
│ │utilaje. │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Împrumutul BDCE nu poate │
│ │acoperi cheltuielile de │
│ │personal (salarii/ │
│ │indemnizaţii şi alte │
│ │beneficii asociate cum ar│
│ │fi plata pensiilor), │
│ │cheltuieli financiare sau│
│ │impozite şi elemente │
│ │nemonetare, cum ar fi │
│ │deprecierea. Astfel de │
│ │costuri pot fi totuşi │
│ │considerate eligibile │
│ │atunci când se referă la │
│ │managementul proiectului │
│Costuri │sau asistenţa tehnică │
│neeligibile:│necesară pentru │
│ │pregătirea şi │
│ │implementarea │
│ │proiectului. │
│ │Costurile financiare sau │
│ │investiţiile (plata │
│ │creanţelor, refinanţare, │
│ │dobânzi, achiziţia de │
│ │participaţii la capitalul│
│ │unei întreprinderi etc.) │
│ │nu pot fi incluse în │
│ │costul estimat al │
│ │Proiectului şi nu pot fi │
│ │finanţate de către BDCE. │
│ │TVA este cost neeligibil.│
└────────────┴─────────────────────────┘    V.

┌────────────┬─────────────────────────┐
│ │O listă a obiectivelor │
│ │fizice şi sociale care │
│Indicatori │trebuie incluse în │
│de │raportul de monitorizare │
│performanţă:│la finalizare este │
│ │prezentată în anexa 4 │
│ │(tabelul 5). │
└────────────┴─────────────────────────┘


    VI.

┌───────┬─────────────────────────────┐
│ │Finanţarea BDCE va contribui │
│ │la implementarea de │
│ │investiţii cu impact social │
│ │accentuat şi se va ajunge la │
│ │un număr mare de beneficiari │
│ │finali pe tot cuprinsul ţării│
│ │(atât persoanele/familiile │
│ │tinere sub 35 de ani, cât şi │
│ │funcţionarii publici, precum │
│ │şi angajaţii din instituţiile│
│ │publice centrale şi locale). │
│ │Persoanele/Familiile tinere │
│ │beneficiare vor avea │
│Impact │posibilitatea de a dobândi │
│social:│unitatea locativă într-o │
│ │etapă ulterioară, la un preţ │
│ │care se va stabili în │
│ │condiţiile legii. │
│ │Beneficiarii finali trebuie │
│ │selectaţi cu atenţie în │
│ │conformitate cu criteriile şi│
│ │procedurile stabilite, aşa │
│ │cum este specificat mai sus │
│ │în secţiunea „Beneficiari │
│ │finali“, unde prioritatea │
│ │trebuie acordată condiţiilor │
│ │sociale specifice ale │
│ │beneficiarilor vizaţi. │
└───────┴─────────────────────────────┘
    ANEXA B

    la amendamentul nr. 1 de modificare şi reconfirmare a anexei 4 la Acordul-cadru de împrumut
    ANEXA 4

    Raport de progres (formate)
    DÎ 1861 (2015)
    Construcţia de locuinţe pentru persoanele/familiile tinere şi funcţionarii publici din România, destinate închirierii
    CUPRINS:
    Tabelul 1*: Costuri în moneda naţională (toate taxele excluse)
    Tabelul 2a*: Plan de achiziţii pentru anul XXXX
    Tabelul 2b*: Lista contractelor atribuite
    Tabelul 3*: Resurse financiare - Utilizarea împrumutului BDCE
    Tabelul 4*: Grafic lucrări (pentru ambele componente, C1 şi C2)
    Tabelul 5*: Obiective fizice şi sociale
    * Tabelele nr. 1-5 sunt reproduse în facsimil.

 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA C

    la Amendamentul nr. 1 de modificare şi reconfirmare a anexei 5 la Acordul-cadru de împrumut
    ANEXA 5

    Raport de finalizare (de transmis odată cu tabelele finale de monitorizare*)

┌──────────────────────────────────────┐
│DÎ 1861 (2015) │
│Construcţia de locuinţe pentru │
│persoanele/familiile tinere şi │
│funcţionarii publici din România, │
│destinate închirierii │
├──────────────┬───────────────────────┤
│ │Obiective de │
│ │dezvoltare: proiectul │
│Costuri totale│este împărţit în două │
│finale ale │componente (C1 şi C2) │
│Proiectului: │după cum urmează: C1 │
│EUR... │pentru construcţia de │
│Valoare │unităţi locative │
│împrumut BDCE:│destinate închirierii │
│175 milioane │pentru persoanele/ │
│EUR │familiile tinere şi C2 │
│Alte surse de │pentru construcţia de │
│finanţare:... │locuinţe destinate │
│ │închirierii pentru │
│ │funcţionarii publici │
│ │(locuinţe de serviciu).│
├──────────────┼───────────────────────┤
│ACÎ dată │ │
│efectivă a │ │
│intrării în │ │
│vigoare: ZZ/LL│ │
│/AAAA │AIP: Agenţia Naţională │
│Dată de │pentru Locuinţe (ANL) │
│finalizare: ZZ│ │
│/LL/AAAA │ │
│Anii de │ │
│implementare: │ │
│AAAA-AAAA │ │
├──────────────┼───────────────────────┤
│% │ │
│Disponibilizat│Istoric disponibilizări│
│la │(sfârşitul perioadei): │
│(specificaţi │ │
│data): │ │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Sumar stadiu │ │
│Proiect │ │
│Raport de │ │
│finalizare pe │ │
│componente, C1│ │
│şi C2: │ │
│C1: │ │
│Construcţia de│ │
│locuinţe │ │
│destinate │ │
│închirierii │ │
│pentru │ │
│persoanele/ │ │
│familiile │ │
│tinere │ │
│1. │ │
│Administrare │ │
│Proiect: │ │
│2. Cost şi │ │
│finanţare │ │
│Proiect: │ │
│3. Activităţi │ │
│de │ │
│implementare │ │
│financiară a │ │
│Proiectului în│ │
│(perioada): │ │
│4. Activităţi │ │
│de │ │
│implementare │ │
│tehnică a │ │
│Proiectului în│ │
│(perioada): │ │
│5. Activităţi │ │
│de achiziţie │ │
│în (perioada):│ │
│6. Plan propus│ │
│al │ │
│activităţilor │ │
│de achiziţie: │ │
│7. │ │
│Monitorizare │ │
│şi evaluare: │ │
│8. Probleme │ │
│specifice │ │
│Proiectului/ │ │
│Sugestii/ │ │
│Recomandări: │ │
├──────────────┼───────────────────────┤
│C2: │ │
│Construcţia de│ │
│locuinţe │ │
│destinate │ │
│închirierii │ │
│pentru │ │
│funcţionarii │ │
│publici │ │
│(locuinţe de │ │
│serviciu) │ │
│1. │ │
│Administrare │ │
│Proiect: │ │
│2. Cost şi │ │
│finanţare │ │
│Proiect: │ │
│3. Activităţi │ │
│de │ │
│implementare │ │
│financiară a │ │
│Proiectului în│ │
│(perioada): │ │
│4. Activităţi │ │
│de │ │
│implementare │ │
│tehnică a │ │
│Proiectului în│ │
│(perioada): │ │
│5. Activităţi │ │
│de achiziţie │ │
│în (perioada):│ │
│6. Plan propus│ │
│al │ │
│activităţilor │ │
│de achiziţie: │ │
│7. │ │
│Monitorizare │ │
│şi evaluare: │ │
│8. Probleme │ │
│specifice │ │
│Proiectului/ │ │
│Sugestii/ │ │
│Recomandări: │ │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Directorul │ │
│Agenţiei │ │
│Naţionale │ │
│pentru │ │
│Locuinţe │ │
│(ANL): │ │
│[nume, │ │
│semnătură şi │ │
│ştampilă] │ │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Data │ │
│Raportului de │ │
│finalizare: ZZ│ │
│/LL/AAAA │ │
└──────────────┴───────────────────────┘


    *) Raportul de finalizare implică versiunea actualizată finală a tuturor tabelelor de monitorizare.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016