Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   AMENDAMENT din 31 martie 2004  intre Guvernul Romaniei si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de imprumut dintre Romania si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea Proiectului privind conservarea energiei termice, semnat la Londra la 13 aprilie 1997    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

AMENDAMENT din 31 martie 2004 intre Guvernul Romaniei si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de imprumut dintre Romania si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea Proiectului privind conservarea energiei termice, semnat la Londra la 13 aprilie 1997

EMITENT: ACT INTERNATIONAL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 1.059 din 16 noiembrie 2004
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Cãtre: BANCA EUROPEANĂ PENTRU RECONSTRUCŢIE ŞI DEZVOLTARE*)
-------
*) Traducere.

În atenţia domnului Eric Herman Fax: 0044 207 338 6942
Senior banker
Copie: Dl Jacquelin Ligot Fax: 0044 207 338 7022
Departamentul de eficienţã a energiei
Copie: Doina Bajmatara Fax: 0040 21 202 7110
Bancher asociat
BERD Bucureşti
De la: Dl Enache Jiru Fax: 0040 21 312 2011
secretar de stat
Data: 31 martie 2004

Ref.: Extinderea ultimei date de tragere prevãzutã în Acordul de împrumut, datat 13 aprilie 1997, dintre România şi Banca Europeanã pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare
Stimate domnule Herman,

1. În ceea ce priveşte Acordul de împrumut mai sus menţionat, revenim la faxul nostru anterior, datat 18 februarie 2004, pentru a solicita oficial acordul BERD pentru realocarea sumei de 12.219,92 U.S.D. de la Ecoterm - R.A. Fãgãraş la R.A.T.S.P. Ploieşti şi realocarea unor sume între categoriile relevante detaliate în anexa la anexa nr. 2 la acordul de împrumut, dupã cum urmeazã:

Ploieşti:
● Categoria A-1 se reduce cu 82.167,41 USD - de la 2.597.931 USD la 2.515.763,59 USD.
● Categoria A-2 se mãreşte cu 151.109,87 USD - de la 13.951.318 USD la 14.102.427,87 USD.
● Categoria A-3 se reduce cu 56.722,54 USD - de la 651.814 USD la 595.091,46 USD.

Fãgãraş:
● Categoria A-1 se reduce cu 103.601,26 USD - de la 2.439.646 USD la 2.336.044,74 USD.
● Categoria A-2 se mãreşte cu 61.600 USD - de la 2.507.537,34 USD la 2.569.137,34 USD.
● Categoria A-3 se mãreşte cu 29.781,34 USD - de la 282.816,66 USD la 312.598 USD.

În ceea ce priveşte solicitãrile de realocare ale regiilor din Buzãu şi Paşcani, acestea sunt cele transmise prin faxul din 20 noiembrie 2003, şi anume:

Buzãu:
● Categoria A-1 se reduce cu 225.239,10 USD - de la 2.595.900 USD la 2.370.660,90 USD.
● Categoria A-2 se mãreşte cu 298.630 USD - de la 12.243.438 USD la 12.542.068 USD.
● Categoria A-3 se reduce cu 73.390,90 USD - de la 516.662 USD la 443.271,10 USD.

Paşcani:
● Categoria A-1 se mãreşte cu 25.359 USD - de la 2.145.000 USD la 2.170.359 USD.
● Categoria A-2 se reduce cu 34.559 USD - de la 1.938.000 USD la 1.903.441 USD.
● Categoria A-3 se mãreşte cu 9.200 USD - de la 435.000 USD la 444.200 USD.

2. Conform secţiunii 2.02 "Alţi termeni financiari ai Împrumutului", litera (d) din Acordul de împrumut dintre România şi BERD pentru finanţarea Proiectului de conservare a energiei termice, a fost stabilit un plan de amortizare. Dupã cum ştiţi, România şi BERD au convenit sã amendeze planul de finanţare a Proiectului în luna martie 2003 prin anularea sumei de 479.392,02 USD din valoarea împrumutului. Pânã acum nu am primit de la BERD planul de amortizare aferent planului modificat de finanţare a Proiectului, care face obiectul unei noi modificãri datoritã realocãrilor solicitate prin prezenta scrisoare. Ca atare, vã rugãm sã analizaţi aceastã problemã şi sã ne transmiteţi planul de amortizare actualizat.
3. Conform secţiunii 2.02 "Alţi termeni financiari ai Împrumutului", litera (e) din Acordul de împrumut dintre România şi BERD pentru finanţarea Proiectului de conservare a energiei termice, ultima datã de tragere este 31 decembrie 2003.
Faţã de acordul BERD pentru extinderea ultimei date de tragere pânã la 30 septembrie 2004, Ecoterm - R.A. Fãgãraş a solicitat altã datã, şi anume 31 octombrie 2004. Solicitarea regiei se datoreazã faptului cã aceasta a primit cereri pentru extinderea reţelei la clienţi noi, începând cu 1 mai 2004.
Având în vedere cele de mai sus, prin prezenta solicitãm oficial acordul BERD pentru extinderea ultimei date de tragere pânã la 31 octombrie 2004.

Vã mulţumim pentru înţelegere şi cooperare.

Aşteptãm cu nerãbdare rãspunsul dumneavoastrã prompt,


Cu stimã,
Enache Jiru


BANCA EUROPEANĂ PENTRU RECONSTRUCŢIE ŞI DEZVOLTARE

Ministerul Finanţelor Publice
În atenţia domnului Mihai Nicolae Tãnãsescu, ministrul finanţelor publice
Str. Apolodor nr. 17
sectorul 5, Bucureşti
România

10 iunie 2004

Stimate domn,*)

Subiect: Proiectul de conservare a energiei termice - Operaţiunea nr. 529
Notificarea realocãrii
------
*) Traducere.

1. Referitor la Acordul de împrumut (Acordul), datat 13 aprilie 1997, dintre Banca Europeanã pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (Banca) şi România (Împrumutatul). În plus, referitor la scrisoarea din data de 22 decembrie 2003, adresatã Ministerului Finanţelor Publice, a cãrei copie este anexatã prezentei scrisori
2. Expresiile definite în Acord au în prezenta scrisoare aceleaşi înţelesuri.
3. Prin prezenta vã informãm cã, în baza secţiunii 3.03 (a) din Termenii şi condiţiile standard din septembrie 1994, care fac parte integrantã din Acord, şi ca urmare a solicitãrii dumneavoastrã din data de 31 martie 2004, Banca a hotãrât realocarea sumelor între categoriile relevante.
4. Vã rugãm sã ţineţi seama de faptul cã, pentru a procesa realocarea şi având în vedere sumele utilizate pânã în prezent, a fost necesarã mãrirea sumei aferente categoriei 1 cu 0,24 USD prin reducerea categoriei 21 cu aceeaşi sumã. Realocarea sumelor între categoriile relevante prevãzute în anexa la anexa nr. 2 la Acord a fost procesatã dupã cum urmeazã:


───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Categoria Suma realocatã Suma revizuitã
(USD) în USD,
alocatã pe
categorii
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Fãgãraş
(2) Fãgãraş. Echipamente pentru cazan şi - 103.601,26 2.336.044,74
unitatea de schimbãtoare de cãldurã
(12) Fãgãraş. Ţevi preizolate + 61.600,00 2.569.137,34
(22) Fãgãraş. Echipamente de contorizare + 29.781,34 312.598,00
şi control
Ploieşti

(1) Ploieşti. Echipamente pentru cazan şi - 637,17 2.515.763,83
unitatea de schimbãtoare de cãldurã
(12) Ploieşti. Ţevi preizolate + 12.857,87 14.102.427,87
(22) Ploieşti. Echipamente de contorizare - 0,78 595.091,22
şi control
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Cu stimã,
Thomas Maier,
director
Departamentul pentru infrastructurã municipalã şi de mediu

Copie: Eric Herman
Kay KanteBANCA EUROPEANĂ PENTRU RECONSTRUCŢIE ŞI DEZVOLTARE


Ministerul Finanţelor Publice
În atenţia domnului Mihai Nicolae Tãnãsescu, ministrul finanţelor publice
Str. Apolodor nr. 17
Sectorul 5, Bucureşti
România

22 decembrie 2003
(retransmisã la 1 aprilie 2004)


Stimate domn,*)

Subiect: Proiectul de conservare a energiei termice - Operaţiunea nr. 529

------
*) Traducere.

1. Referitor la Acordul de împrumut (Acordul de împrumut), datat 13 aprilie 1997, dintre Banca Europeanã pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (Banca) şi România (Împrumutatul)
2. Expresiile definite în Acordul de împrumut au în prezenta aceleaşi înţelesuri.
3. Secţiunea 3.01 (a) din Termenii şi condiţiile standard şi secţiunea 2.02 (e) din Acordul de împrumut prevãd cã ultima datã de tragere din împrumut va fi 30 aprilie 2002 sau orice datã ulterioarã pe care o poate stabili Banca. Printr-o scrisoare datatã 5 aprilie 2002, ultima datã de tragere a fost extinsã pânã la 31 decembrie 2003.
4. În condiţiile paragrafului 5 de mai jos, Banca este de acord prin prezenta sã extindã ultima datã de tragere specificatã în secţiunea 2.02 (e) din Acordul de împrumut pânã la 30 septembrie 2004.
5. Extinderea ultimei date de tragere pânã la 30 septembrie 2004 este condiţionatã de confirmarea de cãtre Împrumutat cã acesta va face demersuri pentru şi va finanţa un studiu de evaluare care sã se desfãşoare şi sã fie finalizat pânã la data de 30 iunie 2004, conform unor termeni de referinţã acceptabili Bãncii.
6. Vã rugãm sã ne confirmaţi acordul dumneavoastrã la cele de mai sus prin semnarea şi returnarea exemplarului anexat acestei scrisori.


Cu stimã,
Banca Europeanã pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare

Henry Russell,
director adjunct
Departamentul pentru infrastructurã municipalã şi de mediu


Suntem de acord cu termenii şi condiţiile descrise mai sus.


Ministerul Finanţelor Publice
Mihai Nicolae Tãnãsescu,
ministrul finanţelor publice

BANCA EUROPEANĂ PENTRU RECONSTRUCŢIE ŞI DEZVOLTARE

În atenţia domnului Mihai Nicolae Tãnãsescu,
ministrul finanţelor publice

Str. Apolodor nr. 17,
Sectorul 5, Bucureşti
România

3 august 2004


Stimate domnule Tãnãsescu,*)
Olteniţa - Banca este de acord ca Regia Autonomã de Gospodãrie Comunalã şi Locativã - R.A.G.C.L. Olteniţa (RAGCL Olteniţa):
- sã nu mai desfãşoare activitãţi legate de: (i) producerea şi distribuţia apei potabile; şi (ii) canalizare; şi
- sã nu mai aibã drepturi asociate acestor activitãţi (inclusiv dreptul de folosinţã în legãturã cu activele relevante ale acestor activitãţi);
- restructurarea nu va afecta obligaţiile financiare ale RAGCL Olteniţa, care rezultã din acordul de împrumut.

Realocare - Aşa cum v-am comunicat prin scrisorile din datele de 22 decembrie 2003 şi 10 iunie 2004 (anexa nr. 1 la prezenta scrisoare), Banca a realocat sume între categoriile relevante.

Ultima datã de tragere - Ultima datã de tragere este în prezent 30 septembrie 2004. Banca este de acord cu o ultimã extindere a acesteia pânã la data de 31 decembrie 2004 (anexa nr. 2 la prezenta scrisoare).

Termenul limitã pentru întocmirea raportului final - Banca a acceptat extinderea datei limitã pentru depunerea acestui raport. Noua datã limitã va fi 31 decembrie 2004.

Graficul de amortizare - Având în vedere sumele trase şi rambursate, graficul de amortizare este cel prevãzut în anexa nr. 3 la prezenta scrisoare.


Cu stimã,

Banca Europeanã pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare

Henry Russell,
director adjunct
Departamentul pentru infrastructurã municipalã şi de mediu


*) Traducere.

ANEXA 1


SCRISORI PRIVIND REALOCAREA

BANCA EUROPEANĂ PENTRU RECONSTRUCŢIE ŞI DEZVOLTARE

Cãtre: Ministerul Finanţelor Publice Fax: 00 40 21 337 4963
În atenţia domnului Ştefan Petrescu Copie: Gina Petrescu
Ministerul Transporturilor,
Construcţiilor şi Turismului
Fax: 00 40 21 312 6792
De la: Jacquelin Ligot Telefon: +44 20 7338 7022
Departamentul de eficienţã a energiei Adresa: ligotj@ebrd.com
Rãspundeţi la nr.: +4420 7338 6942
Data: 22 decembrie 2003


Stimate domn,*)
Ref.: Acord de împrumut (Acordul de împrumut), datat 13 aprilie 1997, dintre România (Împrumutatul) şi Banca Europeanã pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (Banca) pentru finanţarea Proiectului de conservare a energiei termice

Alocarea împrumutului
Prin prezenta vã informãm cã în baza secţiunii 3.03 din Termenii şi condiţiile standard ale Bãncii din septembrie 1994, care au fost preluaţi în Acordul de împrumut, am realocat sumele între categoriile relevante, aşa cum sunt detaliate în anexa la anexa nr. 2 la acordul de împrumut, dupã cum urmeazã:

Ploieşti:
● Categoria A-1, centrale şi puncte termice, se reduce cu 81.530 USD - de la 2.597.931 USD la 2.516.401 USD.
● Categoria A-2, conducte preizolate, se mãreşte cu 138.252 USD - de la 13.951.318 USD la 14.089.570 USD.
● Categoria A-3, contoare, se reduce cu 56.722 USD - de la 651.814 USD la 595.092 USD.

Buzãu:
● Categoria A-1, centrale şi puncte termice, se reduce cu 225.239,10 USD - de la 2.595.900 USD la 2.370.660,90 USD.
● Categoria A-2, conducte preizolate, se mãreşte cu 298.630 USD - de la 12.243.438 USD la 12.542.068 USD.
● Categoria A-3, contoare, se reduce cu 73.390,90 USD - de la 516.662 USD la 443.271,10 USD.

Paşcani:
● Categoria A-1, centrale şi puncte termice, se mãreşte cu 25.359 USD - de la 2.145.000 USD la 2.170.359 USD.
● Categoria A-2, conducte preizolate, se reduce cu 34.559 USD - de la 1.938.000 USD la 1.903.441 USD.
● Categoria A-3, contoare, se mãreşte cu 9.200 USD - de la 435.000 USD la 444.200 USD.


Cu stimã,
Jacquelin Ligot,
director
Departamentul de eficienţã a energiei


*) Traducere.


ANEXA 2


EXTINDEREA ULTIMEI DATE DE TRAGERE

BANCA EUROPEANĂ PENTRU RECONSTRUCŢIE ŞI DEZVOLTARE

Ministerul Finanţelor Publice
În atenţia domnului Mihai Nicolae Tãnãsescu, ministrul finanţelor publice
Str. Apolodor nr. 17,
Sectorul 5, Bucureşti
România

8 iulie 2004


Stimate domn,*)

Subiect: Proiectul de conservare a energiei termice - Operaţiunea nr. 529

1. Referitor la Acordul de împrumut (Acordul de împrumut), datat 13 aprilie 1997, dintre Banca Europeanã pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (Banca) şi România (Împrumutatul)
2. Expresiile definite în Acordul de împrumut au în prezenta scrisoare aceleaşi înţelesuri.
3. Secţiunea 3.01 (a) din Termenii şi condiţiile standard şi secţiunea 2.02 (e) din Acordul de împrumut prevãd cã ultima datã de tragere din împrumut va fi 30 aprilie 2002 sau orice datã ulterioarã pe care o poate stabili Banca. Printr-o scrisoare datatã 22 decembrie 2003, ultima datã de tragere a fost extinsã pânã la 30 septembrie 2004.
4. Banca este de acord prin prezenta sã extindã data specificatã în secţiunea 2.02 (e) din Acordul de împrumut pânã la 31 decembrie 2004.
5. Orice alte termene şi condiţii din Acordul de împrumut rãmân neschimbate. Conţinutul acestei scrisori nu va aduce atingere nici unui drept, nici unei puteri sau cãi de atac a Bãncii cu privire la orice cazuri de neîndeplinire a obligaţiilor sau cazuri potenţiale de neîndeplinire a obligaţiilor ori nu va fi interpretat ca o renunţare la acestea sau ca o consimţire la neîndeplinirea lor.


Cu stimã,

Banca Europeanã pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare
Henry Russell,
director adjunct
Departamentul pentru infrastructurã municipalã şi de mediu


*) Traducere.


ANEXA 3


PLANUL DE AMORTIZARE
Proiectul de conservare a energiei termice
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Data Valuta Suma
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────
20 mai 2002 USD 2,250,000
20 noiembrie 2002 USD 2,250,000
20 mai 2003 USD 2,248,975.72
20 noiembrie 2003 USD 2,220,776.19
20 mai 2004 USD 2,220,776.19
20 noiembrie 2004 USD 2,220,776.19
20 mai 2005 USD 2,220,776.19
20 noiembrie 2005 USD 2,220,776.19
20 mai 2006 USD 2,220,776.19
20 noiembrie 2006 USD 2,220,776.19
20 mai 2007 USD 2,220,776.19
20 noiembrie 2007 USD 2,220,776.19
20 mai 2008 USD 2,220,776.19
20 noiembrie 2008 USD 2,220,776.19
20 mai 2009 USD 2,220,776.19
20 noiembrie 2009 USD 2,220,776.19
20 mai 2010 USD 2,220,776.19
20 noiembrie 2010 USD 2,220,776.19
20 mai 2011 USD 2,220,776.19
20 noiembrie 2011 USD 2,220,776.22
─────────────
USD 44,502,170.98
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016