Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   AMENDAMENT din 15 aprilie 2008  convenit prin schimbul de scrisori, semnate la Bucuresti la 8 noiembrie 2007 si 15 aprilie 2008 si la Paris la 29 aprilie 2008, intre Guvernul Romaniei si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de imprumut dintre Romania si Fondul de Dezvoltare Sociala al Consiliului Europei, incheiat la Paris la 4 iunie 1998    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

AMENDAMENT din 15 aprilie 2008 convenit prin schimbul de scrisori, semnate la Bucuresti la 8 noiembrie 2007 si 15 aprilie 2008 si la Paris la 29 aprilie 2008, intre Guvernul Romaniei si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de imprumut dintre Romania si Fondul de Dezvoltare Sociala al Consiliului Europei, incheiat la Paris la 4 iunie 1998

EMITENT: ACT INTERNATIONAL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 29 septembrie 2008ROMÂNIA
MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR
Cabinet secretar de stat

Domnul Thierry Poirel, director general
Direcţia generalã pentru împrumuturi
Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei

Bucureşti, 8 noiembrie 2007
Stimate domnule Poirel,

Ref.: F/P 1259 "Radet" Bucureşti

Am dori sã vã supunem atenţiei câteva aspecte legate de stadiul implementãrii proiectului menţionat. Înainte de toate, în ciuda faptului cã Regia Autonomã de Distribuţie a Energiei Termice "Radet" planificase finalizarea tuturor subproiectelor pânã la sfârşitul anului 2007, "Radet" ne-a informat cã situaţia curentã a ultimelor subproiecte aflate în implementare este urmãtoarea:
- înlocuirea contoarelor în punctele termice: deşi întârziat, subproiectul va fi finalizat pânã la sfârşitul anului, în limitele bugetului aprobat, aşa cum se prevede în planul de finanţare;
- realizarea primei faze a sistemului SCADA: subproiectul va fi finalizat pânã la finele anului, deşi testarea sistemului este întârziatã din cauza lipsei de performanţã a datelor transmise. Subproiectul va fi finalizat în limitele bugetului aprobat, aşa cum se prevede în planul de finanţare;
- reabilitare reţea primarã, zona Floreasca: subproiectul va fi întârziat şi numai prima fazã poate fi finalizatã pânã la sfârşitul anului. Motivul este o întârziere iniţialã în obţinerea autorizaţiilor de construcţie necesare din partea Municipalitãţii Bucureşti, urmatã de gãsirea unei bombe neexplodate din al Doilea Rãzboi Mondial în momentul începerii lucrãrilor de excavare. În plus, proiectul tehnic este foarte complicat, deoarece conducta trebuie construitã pe o stradã îngustã cu numeroase conducte şi cabluri aparţinând altor utilitãţi.
Impactul întârzierii iniţiale a dus la aceea cã lucrãrile nu pot fi finalizate înainte de începerea sezonului de încãlzire 2007/2008, ceea ce înseamnã cã o parte din conducta veche trebuie menţinutã în operare, pentru distribuţie cãtre consumatori, pânã la finalizarea primei faze a noii conducte la începutul lunii decembrie 2007. Astfel, lucrãrile la faza a doua nu pot începe decât în ianuarie şi, în funcţie de condiţiile meteo, pot fi finalizate cel mai devreme în douã luni.
Reabilitarea spaţiilor verzi, care necesitã condiţii corespunzãtoare de temperaturã şi umiditate, poate întârzia finalizarea cu încã 1-2 luni. Din nou, aceasta nu presupune majorarea bugetului aprobat, aşa cum este prevãzut în planul de finanţare.
Având în vedere cele de mai sus, şi pentru a permite beneficiarului sã finalizeze proiectul în condiţii bune, adresãm Bãncii de Dezvoltare a Consiliului Europei rugãmintea de a fi de acord cu cele ce urmeazã:
- o extindere de 6 luni, solicitatã de Regia Autonomã de Distribuţie a Energiei Termice "Radet", pentru a putea utiliza în totalitate suma celei de-a şasea tranşe a împrumutului, trasã în data de 15 mai 2007, în valoare de 2,5 milioane EUR din care numai 1,5 milioane EUR au fost cheltuite pânã la sfârşitul lunii octombrie; şi
- modificarea datei estimate de finalizare a proiectului din cadrul amendamentului la anexa nr. 1, convenit recent la nivel de experţi, noua datã propusã de Regia Autonomã de Distribuţie a Energiei Termice "Radet" fiind sfârşitul lunii iulie 2008.
Folosesc aceastã oportunitate pentru a vã mulţumi dumneavoastrã şi echipei dumneavoastrã pentru înţelegere şi sprijin în rezolvarea problemelor ocazionate de implementarea acestui proiect.

A dumneavoastrã sincerã,
Alice Cezarina Bîtu,
secretar de statF/P 1259 (1997)

Amendament la Acordul-cadru de împrumut
dintre România şi Fondul de Dezvoltare Socialã
al Consiliului Europei
încheiat la Paris la 4 iunie 1998
Referitor la F/P 1259 (1997) "Radet" - România

Între
Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (denumitã în continuare BDCE)
şi
România, reprezentatã prin Ministerul Economiei şi Finanţelor (denumitã
în continuare Împrumutatul)
Ca urmare a comunicãrii fãcute cãtre Consiliul de administraţie al BDCE la
18 noiembrie 2004 şi a scrisorilor de la autoritãţile române din data de
26 aprilie 2006 şi 8 noiembrie 2007, prezentul amendament la Acordul-cadru de
împrumut dintre România şi Fondul de Dezvoltare Socialã al Consiliului Europei,
încheiat la Paris la 4 iunie 1998, înlocuieşte anexa nr. 1 "Rezumatul
proiectului - Acord de împrumut individual", dupã cum urmeazã:

REZUMATUL PROIECTULUI
Acord de împrumut individual
I.
┌────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┐
│Fond/Proiectul │ 1259 (1997) │
├────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Beneficiar: │ Regia Autonomã de Distribuţie a Energiei │
│ │ Termice "Radet" Bucureşti │
│Împrumutat: │ România │
│Aprobarea Consiliului │ │
│de administraţie │ 6-7 iulie 1997 │
│Suma aprobatã: │ 10.000.000 EUR │
└────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┘

II.
┌────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┐
│Domeniul de intervenţie │Infrastructura socialã legatã de protecţia mediului │
├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│Lucrãri planificate: │Proiectul constã în proiectare, achiziţii, execuţie, │
│ │punere în funcţiune (inclusiv teste de acceptanţã) şi│
│ │operarea reabilitãrii reţelei de distribuţie a │
│ │energiei termice în 4 zone ale municipiului Bucureşti.
│ │Proiectarea şi operarea proiectului vor minimiza │
│ │impactul asupra mediului, vor îmbunãtãţi condiţiile │
│ │de furnizare şi vor asigura furnizarea pe viitor. │
│ │Echipamentele folosite nu vor conţine niciun fel de │
│ │agent toxic (sau care ar putea deveni toxic în caz de│
│ │accident) şi care ar putea fi eliberat în atmosferã. │
│ │Un consultant calificat a fost angajat sã asiste în │
│ │managementul proiectului pe toatã perioada de │
│ │desfãşurare a fazelor proiectului, inclusiv punerea │
│ │în funcţiune. Componentele principale ale echipamen- │
│ │telor ce urmeazã a fi instalate sunt descrise mai │
│ │jos: │
│ │ │
│ │Subproiectul 1: Magistrala I Sud │
│ │1.a) Reabilitare reţea primarã │
│ │2. Subproiectul 2: Magistrala II Vest │
│ │2.a) Reabilitare reţea primarã │
│ │3. Subproiectul 3: Zona Berceni-Giurgiului │
│ │3.a) Reabilitare reţea primarã │
│ │3.b) Reabilitare puncte termice │
│ │3.c) Reabilitare reţea secundarã │
│ │3.d) Introducerea contorizãrii │
│ │4. Subproiectul 4: Zona Berceni-Olteniţa │
│ │4.a) Reabilitare reţea primarã │
│ │4.b) Reabilitare puncte termice │
│ │4.c) Reabilitare reţea secundarã │
│ │4.d) Introducerea contorizãrii │
│ │Proiectele iniţiale au fost finalizate (punere în │
│ │funcţiune preliminarã) în anul 2002. │
│ │Din economiile înregistrate dupã finalizarea │
│ │subproiectelor 1-4, 4 subproiecte au fost adãugate, │
│ │având acelaşi scop şi naturã cu cele ale proiectelor │
│ │iniţiale. │
│ │5. Subproiectul 5: Înlocuirea schimbãtoarelor de │
│ │cãldurã │
│ │5.a) Înlocuirea schimbãtoarelor de cãldurã în zona │
│ │Titan │
│ │5.b) Înlocuirea schimbãtoarelor de cãldurã în zona │
│ │Vitan │
│ │5.c) Înlocuirea schimbãtoarelor de cãldurã în zona │
│ │Berceni │
│ │5.d) Înlocuirea schimbãtoarelor de cãldurã în zona │
│ │Giurgiului │
│ │5.e) Înlocuirea schimbãtoarelor de cãldurã în zona │
│ │Militari │
│ │6. Subproiectul 6: Instalarea contoarelor de energie │
│ │în punctele termice │
│ │6.a) Instalarea contoarelor de energie în zonele │
│ │Colentina, Pantelimon, Titan-Vitan, Berceni-Giurgiului
│ │6.b) Instalarea contoarelor de energie în zonele │
│ │Militari, Drumul Taberei, Griviţa, Rahova │
│ │7. Subproiectul 7: sistemul SCADA │
│ │7.a) Dezvoltarea şi instalarea unui sistem SCADA în │
│ │24 puncte termice reabilitate iniţial*1) │
│ │8. Subproiectul 8: Zona Floreasca │
│ │8.a) Reabilitare reţea primarã │
│ │Subproiectele adiţionale au scopul de a creşte │
│ │eficienţa proiectelor iniţiale prin optimizarea │
│ │operãrii, îmbunãtãţirea condiţiilor de furnizare, │
│ │reducerea pierderilor şi a consumului de energie │
│ │pentru pompare şi reducerea corespunzãtoare a │
│ │impactului asupra mediului. │
├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│Localizare: │Municipiul Bucureşti │
├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│Costul total al │ │
│proiectului: │70.000.000 EUR │
├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│Structura costului pe │Studii, inginerie şi supervizare 4.691.000 EUR (7%)│
│posturile bugetare │
│principale: │Lucrãri civile şi construcţii 41.025.000 EUR (59%)│
│ │Echipamente 22.478.000 EUR (32%)│
│ │Cheltuieli neprevãzute din │
│ │motive tehnice 1.806.000 EUR (2%)│
│ ├─────────────────────────────────────────────────────┤
│ │TOTAL: 70.000.000 EUR (100%)│
├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│Finanţare: │*BDCE 10.000.000 EUR (14%)│
│ │*BEI 35.000.000 EUR (50%)│
│ │*Guvernul României, fonduri ale │
│ │Municipalitãţii Bucureşti, fonduri │
│ │proprii "Radet" 25.000.000 EUR (36%)│
│ ├─────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ 70.000.000 EUR (100%)│
├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│Durata proiectului: │Începerea proiectului: 1997 │
│ │Finalizarea subproiectelor iniţiale: 2002 │
│ │Terminarea proiectului: decembrie 2008 │
└────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────┘


*1) Sistemul SCADA poate fi folosit pentru mai multe substaţii când acestea
vor fi reabilitate.


III.


┌────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┐
│Efectele sociale │Îmbunãtãţirea rapidã a calitãţii serviciilor şi │
│estimate │asigurarea distribuţiei unei cantitãţi suficiente de │
│ │energie termicã şi apã caldã pentru 70% din populaţia│
│ │urbanã a municipiului Bucureşti. │
└────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────┘

În afara modificãrilor de mai sus, Acordul-cadru de împrumut va rãmâne
neschimbat. Prezentul amendament va intra în vigoare la semnarea de cãtre
ambele pãrţi. Tragerile vor fi efectuate numai la confirmarea de cãtre
Împrumutat cã prezentul amendament a fost aprobat de autoritãţile competente.

Paris, 29 aprilie 2008. Bucureşti, 15 aprilie 2008.

Imre Tarafas, Eugen Teodorovici,
viceguvernator secretar de stat------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016