Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   AMENDAMENT din 14 iunie 2011  convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 23 februarie 2011, respectiv 23 martie 2011 si 14 iunie 2011 si la Washington la 14 martie 2011, respectiv 2 iunie 2011 intre Guvernul Romaniei si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul de imprumut (Proiect privind completarea sprijinului financiar acordat de Uniunea Europeana pentru restructurarea agriculturii) dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 28 decembrie 2007    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

AMENDAMENT din 14 iunie 2011 convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 23 februarie 2011, respectiv 23 martie 2011 si 14 iunie 2011 si la Washington la 14 martie 2011, respectiv 2 iunie 2011 intre Guvernul Romaniei si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul de imprumut (Proiect privind completarea sprijinului financiar acordat de Uniunea Europeana pentru restructurarea agriculturii) dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 28 decembrie 2007

EMITENT: ACT INTERNATIONAL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 859 din 6 decembrie 2011

    GUVERNUL ROMÂNIEI
    MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
    Cabinet secretar de stat
    Nr........                         Str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, municipiul Bucureşti
                                                           Tel.: +021 319 97 39
                                                           Fax: +021 312 20 11

                                                   Bucureşti, 23 februarie 2011    BANCA INTERNAŢIONALĂ PENTRU RECONSTRUCŢIE ŞI DEZVOLTARE

    Domnului Peter Harold, director,
    Europa Centralã şi Statele Baltice, Europa şi Asia Centralã
    CC: Domnului Francois Rantrua, director de ţarã
    Biroul Bãncii Mondiale din România


           Ref. Completarea sprijinului financiar acordat de Uniunea
       Europeanã pentru restructurarea agriculturii (CESAR) nr. 4.875-RO

    Stimate domn,
    Facem referire la Acordul de împrumut încheiat între România şi Banca Internaţionalã pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, din data de 28 decembrie 2007.
    În vederea accelerãrii implementãrii Proiectului şi în conformitate cu concluziile ultimei misiuni de supraveghere a Bãncii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BIRD), în urma solicitãrii Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliarã (ANCPI) şi a Ministerului Agriculturii şi Dezvoltãrii Rurale, vã rugãm sã aveţi amabilitatea de a agrea urmãtoarele:

    A. Restructurarea componentei 1 "Administrarea terenurilor" a Proiectului şi a cotei corespunzãtoare ANCPI din componenta 3 a Proiectului "Politici, strategii şi management"
    ANCPI a solicitat anularea a 4.299.530 euro din 38.244.000 euro, pentru a reduce şi a anula unele activitãţi referitoare la:
    - software IT standard, echipamente GPS pentru înregistrarea sistematicã a serviciilor tehnice, consultanţã în domeniul strategiilor şi politicilor INSPIRE, geoportal, date şi servicii spaţiale;
    - reducerea valorii campaniei de conştientizare a publicului;
    - construcţia unui centru regional de arhivã;
    - renovarea birourilor locale existente;
    - modernizarea sistemului IT.
    În acest sens, la anexa 1 "Descrierea Proiectului", partea I "Administrarea terenurilor" va fi modificatã şi va avea urmãtorul conţinut:
    1. Delimitarea terenurilor şi înregistrarea titlurilor:
    - litera "d" va fi anulatã.
    2. Consolidarea instituţionalã:
    - litera "c" se va modifica şi va avea urmãtorul conţinut: "Modernizarea unora dintre birourile OCPI cu echipamente informatice şi alte echipamente, precum şi cu mobilier".

    B. Restructurarea componentei 2 şi a cotei corespunzãtoare Ministerului Agriculturii şi Dezvoltãrii Rurale (MADR) din componenta 3 a Proiectului
    MADR a solicitat reducerea activitãţilor de orientare socioeconomicã planificate iniţial în cadrul componentei 2 "Servicii de consultanţã socioeconomicã, acordate populaţiei din agriculturã" cu suma de 1.040.000 euro, care ar trebui realocatã componentei 3 "Politici, strategii şi management", în vederea introducerii unui sprijin financiar pentru dezvoltarea conceptului de birouri agricole integrate (IAO), gestionat în colaborare cu Banca Mondialã, şi în vederea implementãrii unor programe informatice, elaborãrii unei strategii pentru sectorul agricol şi a unui plan strategic pe termen mediu referitor la restructurarea administraţiei.
    În acest sens, dorim sã propunem Bãncii modificarea anexei 2, secţiunea a IV-a "Retragerea sumelor aferente împrumutului", pentru a reflecta anularea de fonduri solicitatã, dupã cum urmeazã: ┌───────────────────────────────┬───────────┬───────────┬──────────┬─────────┐
 │ Categoria │ Valoarea │ Sumele │Valoarea │Procentul│
 │ │alocatã din│ care │împrumutu-│cheltuie-│
 │ │ împrumut │ urmeazã a │lui dupã │lilor │
 │ │(exprimatã │fi alocate │realocare │care ur- │
 │ │ în euro) │ │(exprimatã│meazã a │
 │ │ │ │în euro) │fi finan-│
 │ │ │ │ │ţate │
 ├───────────────────────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼─────────┤
 │1. Bunuri, lucrãri, servicii de│ 38.244.000│- 4.299.530│33.944.470│ 100%│
 │consultanţã (inclusiv audit) şi│ │ │ │ │
 │pregãtire profesionalã în │ │ │ │ │
 │contextul pãrţilor I şi III ale│ │ │ │ │
 │Proiectului │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼─────────┤
 │2. Bunuri, lucrãri, servicii de│ 9.456.000│ - │ 9.456.000│ 100%│
 │consultanţã (inclusiv audit), │ │ │ │ │
 │costuri operaţionale majorate │ │ │ │ │
 │şi pregãtire profesionalã în │ │ │ │ │
 │contextul pãrţilor II şi III │ │ │ │ │
 │ale Proiectului │ │ │ │ │
 ├───────────────────────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼─────────┤
 │VALOARE TOTALĂ: │ 47.700.000│- 4.299.530│43.400.470│ │
 └───────────────────────────────┴───────────┴───────────┴──────────┴─────────┘    În speranţa cã veţi accepta şi sprijini solicitarea noastrã, aşteptãm cu interes rãspunsul dumneavoastrã favorabil.

                       Cu sinceritate,
                       Bogdan Drãgoi,
                       secretar de stat
                 (semnãturã indescifrabilã)


    BANCA MONDIALĂ
    BANCA INTERNAŢIONALĂ PENTRU RECONSTRUCŢIE ŞI DEZVOLTARE
    Asociaţia Internaţionalã pentru Dezvoltare

    1818 H Street N.W.
    Washington DC 20433, Statele Unite ale Americii
    Tel.: (202) 473-1000
    Telex: INTBAFRAD
    Telex: INDEVAS


                                                            14 martie 2011    Excelenţei sale Gheorghe Ialomiţianu, ministru
    Ministerul Finanţelor Publice
    Bucureşti, România

    Stimate domnule ministru,

             România - Referitor la Proiectul "Completarea sprijinului
      financiar acordat de Uniunea Europeanã pentru restructurarea agriculturii"
                        (Împrumutul nr. 4.875-RO)

                      Modificarea Acordului de împrumut
              Indicatorii revizuiţi de performanţã şi monitorizare

    Facem referire la Acordul de împrumut (Acordul de împrumut) încheiat între România (Debitor) şi Banca Internaţionalã pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (Banca) şi la Scrisoarea suplimentarã nr. 2 privind Indicatorii de performanţã şi monitorizare (Scrisoarea suplimentarã), aferente proiectului menţionat mai sus, datatã 28 decembrie 2007. Avem, de asemenea, în vedere scrisoarea dumneavoastrã din data de 23 februarie 2011 privind anumite amendamente la Acordul de împrumut şi anularea parţialã a sumelor aferente împrumutului.
    Ne face plãcere sã vã informãm cã solicitarea menţionatã mai sus a fost acceptatã şi, în continuare, propunem modificarea Acordului de împrumut dupã cum urmeazã:
    I. În condiţiile secţiunii 7.01 a Condiţiilor generale aferente împrumuturilor acordate de Bancã, Banca anuleazã, începând cu data de 23 februarie 2011, o sumã egalã cu 4.299.530 euro din împrumut, iar comisioanele de angajament aferente respectivei sume înceteazã a se mai acumula, începând cu data de 23 februarie 2011.
    Anexa 3 "Graficul de rambursare" este revizuitã de cãtre Bancã, în urma respectivei anulãri, iar valorile revizuite vã vor fi transmise în curând.
    II. Anexa 1 este modificatã şi va avea urmãtorul conţinut:
    1. La partea 1.1, litera (d) este anulatã.
    2. La partea I.2, litera (c) este modificatã şi va avea urmãtorul conţinut:
    "(c) Modernizarea unora dintre birourile OCPI cu echipamente informatice şi alte echipamente, precum şi cu mobilier".
    3. La partea 11.1 este adãugatã o nouã literã, litera (e), care va avea urmãtorul conţinut:
    "(e) îmbunãtãţirea furnizãrii de servicii în zonele rurale pentru dezvoltarea conceptului de birouri agricole integrate (IAO), gestionat în cadrul Proiectului MAKIS".
    4. Partea III.2 se modificã şi va avea urmãtorul conţinut:
    "2. Asistenţã tehnicã
    Furnizarea de servicii de consultanţã referitoare la:
      (i) elaborarea unei strategii sectoriale în agriculturã şi pentru dezvoltarea ruralã;
      (ii) elaborarea şi implementarea unui plan strategic pentru restructurarea administraţiei în domeniu; şi
      (iii) implementarea unui sistem informatic de management."
    5. Partea III.3 este anulatã.
    III. Tabelul inclus în secţiunea IV.A.2 a anexei 2 este modificat pentru a reflecta anularea parţialã a sumelor aferente împrumutului, dupã cum s-a solicitat. Drept urmare, tabelul revizuit din paragraful 1 al anexei 1 la Acordul de împrumut este prezentat în anexa 1, ataşatã prezentei scrisori.
    IV. Anexa suplimentarã este modificatã dupã cum urmeazã:
    1. Definiţia de la paragraful 4 se modificã şi va avea urmãtorul conţinut (modificãrile sunt prezentate cursiv):
    "4. «Principiile Consultantului» semnificã «Principii: Selectarea şi angajarea consultanţilor de cãtre Debitorii Bãncii Mondiale», material publicat de Bancã în luna mai 2004. Revizuit la 1 octombrie 2006 & 1 mai 2010."
    2. Definiţia de la paragraful 15 se modificã şi va avea urmãtorul conţinut (modificãrile sunt prezentate cursiv):
    "15. «Principiile de achiziţii» semnificã «Principii: Achiziţii în contextul împrumuturilor BIRD şi creditelor IDA», material publicat de Bancã în luna mai 2004. Revizuit la 1 octombrie 2006 & 1 mai 2010."
    V. Scrisoarea suplimentarã revizuitã va fi transmisã separat.
    Vã rugãm sã ne confirmaţi acordul dumneavoastrã cu cele prezentate mai sus, în numele României, prin semnarea, datarea şi returnarea cãtre noi a copiei ataşate a prezentei scrisori, precum şi a Scrisorii suplimentare revizuite. Respectivele modificãri vor intra în vigoare la data contrasemnãrii de cãtre dumneavoastrã a celor douã scrisori.

                    Cu sinceritate,
                     Peter Harold,
                        director
          Europa Centralã şi Statele Baltice
               Europa şi Asia Centralã
              (semnãturã indescifrabilã)

    Acceptat:
    ROMÂNIA
    De cãtre: Bogdan Alexandru Drãgoi - reprezentant autorizat (semnãturã indescifrabilã)
    Funcţie: secretar de stat
    Data: 23 martie 2011


    ANEXA 1 ┌───────────────────────────────┬───────────┬───────────┐
 │ Categoria │ Valoarea │ Procentul │
 │ │alocatã din│cheltuieli-│
 │ │ împrumut │ lor care │
 │ │(exprimatã │ urmeazã a │
 │ │ în euro) │fi finanţa-│
 │ │ │ te │
 ├───────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
 │1. Bunuri, lucrãri, servicii de│ 33.944.470│ 100%│
 │consultanţã (inclusiv audit) şi│ │ │
 │pregãtire profesionalã în │ │ │
 │contextul pãrţilor I şi III ale│ │ │
 │Proiectului │ │ │
 ├───────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
 │2. Bunuri, lucrãri, servicii de│ 9.456.000│ 100%│
 │consultanţã (inclusiv audit), │ │ │
 │costuri operaţionale majorate │ │ │
 │şi pregãtire profesionalã în │ │ │
 │contextul pãrţilor II şi III │ │ │
 │ale Proiectului │ │ │
 ├───────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
 │VALOARE TOTALĂ: │ 43.400.470│ │
 └───────────────────────────────┴───────────┴───────────┘
    BANCA MONDIALĂ
    BANCA INTERNAŢIONALĂ PENTRU RECONSTRUCŢIE ŞI DEZVOLTARE
    Asociaţia Internaţionalã de Dezvoltare


                                                               2 iunie 2011    Excelenţei sale
    Domnului ministru Gheorghe Ialomiţianu
    Ministerul Finanţelor Publice
    Bucureşti, România

                  Ref. Proiect privind completarea sprijinului
          financiar acordat de Uniunea Europeanã pentru restructurarea
                   agriculturii (CESAR - Împrumut nr. 4.875)
                  - Anexa 3 revizuitã a Acordului de împrumut

    Stimate domnule ministru,
    Ataşãm prezentei graficul de amortizare revizuit cu sumele şi datele care urmeazã a fi plãtite în cadrul Acordului de împrumut pentru Împrumutul nr. 4.875-RO dintre România şi Banca Internaţionalã pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (Banca) datat 28 decembrie 2007. Acest grafic înlocuieşte sumele din anexa 3 a Acordului mai sus rubricat şi reflectã anularea sumei de 4.299.530 euro din împrumut începând cu data de 23 februarie 2011, confirmatã prin scrisoarea noastrã din data de 14 martie 2011.
    În conformitate cu prevederile aplicabile din secţiunea 7.05 a Condiţiilor generale, suma anulatã a fost aplicatã pe bazã de pro rata mai multor rate de capital din acelaşi împrumut, având scadenţe ulterioare datei anulãrii.
    V-am fi recunoscãtori dacã aţi putea confirma primirea graficului de amortizare revizuit.

                        Cu stimã,
                     Francois Rantrua,
                     director de ţarã
            Reprezentanţa Bãncii Mondiale, România

    Ataşament: Graficul de amortizare revizuit

    Excelenţei sale domnului Gheorghe Ialomiţianu
    CC: Domnului Bogdan Alexandru Drãgoi,
    secretar de stat
    Ministerul Finanţelor Publice
    Bucureşti, România

    Doamnei Angela Carabaş,
    director general
    Ministerul Finanţelor Publice
    Bucureşti, România

    Domnului Ruud Treffers,
    director executiv
    Banca Mondialã


                                                               2 iunie 2011    Excelenţei sale domnului Gheorghe Ialomiţianu


 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │Împrumutat înregistrat: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE │
 │Semnat: 47.700.000,00 Valuta: euro │
 │Anulat 4.299.530,00 │
 └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    Grafic de amortizare revizuit 12 aprilie 2011 ┌──────────┬─────────────┬────────────┬───────────┬────────┬─────────────┐
 │ Data │Rata de capi-│ Suma │Ajustare/ │ Plãţi │Rate de capi-│
 │ scadentã │tal iniţialã │ anulatã │Transferuri│în avans│tal revizuite│
 ├──────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼────────┼─────────────┤
 │TOTAL │47.700.000,00│4.299.530,00│ 0,00│ 0,00│43.400.470,00│
 ├──────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼────────┼─────────────┤
 │15 martie │ 2.385.000,00│ 214.976,50│ 0,00│ 0,00│ 2.170.023,50│
 │2013 │ │ │ │ │ │
 ├──────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼────────┼─────────────┤
 │15 │ 2.385.000,00│ 214.976,50│ 0,00│ 0,00│ 2.170.023,50│
 │septembrie│ │ │ │ │ │
 │2013 │ │ │ │ │ │
 ├──────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼────────┼─────────────┤
 │15 martie │ 2.385.000,00│ 214.976,50│ 0,00│ 0,00│ 2.170.023,50│
 │2014 │ │ │ │ │ │
 ├──────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼────────┼─────────────┤
 │15 │ 2.385.000,00│ 214.976,50│ 0,00│ 0,00│ 2.170.023,50│
 │septembrie│ │ │ │ │ │
 │2014 │ │ │ │ │ │
 ├──────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼────────┼─────────────┤
 │15 martie │ 2.385.000,00│ 214.976,50│ 0,00│ 0,00│ 2.170.023,50│
 │2015 │ │ │ │ │ │
 ├──────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼────────┼─────────────┤
 │15 │ 2.385.000,00│ 214.976,50│ 0,00│ 0,00│ 2.170.023,50│
 │septembrie│ │ │ │ │ │
 │2015 │ │ │ │ │ │
 ├──────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼────────┼─────────────┤
 │15 martie │ 2.385.000,00│ 214.976,50│ 0,00│ 0,00│ 2.170.023,50│
 │2016 │ │ │ │ │ │
 ├──────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼────────┼─────────────┤
 │15 │ 2.385.000,00│ 214.976,50│ 0,00│ 0,00│ 2.170.023,50│
 │septembrie│ │ │ │ │ │
 │2016 │ │ │ │ │ │
 ├──────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼────────┼─────────────┤
 │15 martie │ 2.385.000,00│ 214.976,50│ 0,00│ 0,00│ 2.170.023,50│
 │2017 │ │ │ │ │ │
 ├──────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼────────┼─────────────┤
 │15 │ 2.385.000,00│ 214.976,50│ 0,00│ 0,00│ 2.170.023,50│
 │septembrie│ │ │ │ │ │
 │2017 │ │ │ │ │ │
 ├──────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼────────┼─────────────┤
 │15 martie │ 2.385.000,00│ 214.976,50│ 0,00│ 0,00│ 2.170.023,50│
 │2018 │ │ │ │ │ │
 ├──────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼────────┼─────────────┤
 │15 │ 2.385.000,00│ 214.976,50│ 0,00│ 0,00│ 2.170.023,50│
 │septembrie│ │ │ │ │ │
 │2018 │ │ │ │ │ │
 ├──────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼────────┼─────────────┤
 │15 martie │ 2.385.000,00│ 214.976,50│ 0,00│ 0,00│ 2.170.023,50│
 │2019 │ │ │ │ │ │
 ├──────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼────────┼─────────────┤
 │15 │ 2.385.000,00│ 214.976,50│ 0,00│ 0,00│ 2.170.023,50│
 │septembrie│ │ │ │ │ │
 │2019 │ │ │ │ │ │
 ├──────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼────────┼─────────────┤
 │15 martie │ 2.385.000,00│ 214.976,50│ 0,00│ 0,00│ 2.170.023,50│
 │2020 │ │ │ │ │ │
 ├──────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼────────┼─────────────┤
 │15 │ 2.385.000,00│ 214.976,50│ 0,00│ 0,00│ 2.170.023,50│
 │septembrie│ │ │ │ │ │
 │2020 │ │ │ │ │ │
 ├──────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼────────┼─────────────┤
 │15 martie │ 2.385.000,00│ 214.976,50│ 0,00│ 0,00│ 2.170.023,50│
 │2021 │ │ │ │ │ │
 ├──────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼────────┼─────────────┤
 │15 │ 2.385.000,00│ 214.976,50│ 0,00│ 0,00│ 2.170.023,50│
 │septembrie│ │ │ │ │ │
 │2021 │ │ │ │ │ │
 ├──────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼────────┼─────────────┤
 │15 martie │ 2.385.000,00│ 214.976,50│ 0,00│ 0,00│ 2.170.023,50│
 │2022 │ │ │ │ │ │
 ├──────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼────────┼─────────────┤
 │15 │ 2.385.000,00│ 214.976,50│ 0,00│ 0,00│ 2.170.023,50│
 │septembrie│ │ │ │ │ │
 │2022 │ │ │ │ │ │
 └──────────┴─────────────┴────────────┴───────────┴────────┴─────────────┘    REPREZENTANŢA BĂNCII MONDIALE, ROMÂNIA
    BANCA INTERNAŢIONALĂ PENTRU RECONSTRUCŢIE ŞI DEZVOLTARE


                                                                 14 iunie 2011    Domnului Francois Rantrua, director de ţarã
    Banca Mondialã, România
    Fax: 021 201 03 38

                  Ref. Proiect privind completarea sprijinului
          financiar acordat de Uniunea Europeanã pentru restructurarea
    agriculturii (CESAR - Împrumut nr. 4.875) - Amendarea Acordului de împrumut

    Stimate domnule Rantrua,
    Confirmãm primirea scrisorii dumneavoastrã datate 2 iunie 2011 referitoare la anexa 3 revizuitã a Acordului de împrumut mai sus rubricat, care reflectã anularea sumei de 4.299.530 euro din împrumut.

                     Cu stimã,
              Bogdan Alexandru Drãgoi,
                 secretar de stat

                                     -------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016