Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   AMENDAMENT nr. 5 din 16 iulie 2020  convenit între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 29 iunie 2020 şi la Bucureşti la 16 iulie 2020 la Contractul de credit în cadrul Facilităţii de cofinanţare CSNR dintre România şi Banca Europeană de Investiţii, semnat la Bucureşti la 24 noiembrie 2008    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 AMENDAMENT nr. 5 din 16 iulie 2020 convenit între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 29 iunie 2020 şi la Bucureşti la 16 iulie 2020 la Contractul de credit în cadrul Facilităţii de cofinanţare CSNR dintre România şi Banca Europeană de Investiţii, semnat la Bucureşti la 24 noiembrie 2008

EMITENT: Act Internaţional
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 994 din 28 octombrie 2020
──────────
    Aprobat prin HOTĂRÂREA nr. 892 din 22 octombrie 2020, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 994 din 28 octombrie 2020.
──────────
    Trimis prin DHL
    Ministerul Finanţelor Publice
    Str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, Bucureşti
    RO - 70060 Bucureşti
    România
    În atenţia: dlui Attila György, secretar de stat
    JU/OPS 2/SEE/AIA/al nr.
    Luxemburg, 29 iunie 2020
    Ref. FACILITATEA DE COFINANŢARE CSNR
    (FI 24.683 - SERAPIS 2008-0170)
    Contract de credit în cadrul Facilităţii de cofinanţare încheiat între România şi Banca Europeană de Investiţii în 24 noiembrie 2008 la Bucureşti, cu amendamentele ulterioare („Contractul de credit“)
    Amendamentul nr. 5 la Contractul de credit
    Renunţare în temeiul articolului 4.03A(d) al Contractului de credit
    Stimaţi domni,
    se face referire la:
    (i) Contractul de credit definit mai sus;
    (ii) scrisoarea dumneavoastră din data de 15 mai 2020.

    1. Interpretare
    Dacă nu sunt altfel definiţi, termenii scrişi cu majuscule ce sunt utilizaţi în această scrisoare au aceeaşi semnificaţie ca cea care le-a fost atribuită în Contractul de credit. Trimiterile la articole din această scrisoare sunt trimiteri la articolele din Contractul de credit.
    În această scrisoare, „data intrării în vigoare“ înseamnă data la care Banca îi confirmă Împrumutatului în scris (inclusiv prin poştă electronică sau prin alte mijloace electronice) faptul că Banca a primit în mod satisfăcător pentru ea, ca formă şi conţinut, două (2) exemplare originale ale acestei scrisori contrasemnate în mod corespunzător în numele Împrumutatului, împreună cu o copie a împuternicirii certificate a semnatarilor, dacă aceasta nu a fost transmisă anterior, şi o copie a oricărei alte autorizări sau a altui document, opinie sau asigurare pe care Banca o consideră necesară sau dezirabilă (dacă l-a notificat în acest sens în mod corespunzător pe Împrumutat) în legătură cu încheierea şi efectuarea tranzacţiei prevăzute în această scrisoare sau cu valabilitatea şi aplicabilitatea acestei scrisori.

    2. Renunţare în temeiul articolului 4.03A(d)    Producând efecte de la data intrării în vigoare, Banca confirmă, prin prezenta, consimţământul său către Împrumutat de a renunţa la dreptul său de a solicita Împrumutatului să plătească anticipat partea din împrumutul care nu a fost alocat unui beneficiar şi partea din împrumut care a fost alocată, dar nu a fost disponibilizată către un beneficiar până la 30 iunie 2020, până la 30 iunie 2021, după cum se specifică în modificarea la articolul 4.03A litera (d) din Contractul de credit prevăzut mai jos. Pentru evitarea îndoielilor şi pentru a da efect la renunţările şi modificările prevăzute în prezenta scrisoare, se clarifică prin prezenta că Împrumutatul va avea dreptul să prezinte Băncii cereri de alocare pentru subproiectele B în conformitate cu articolul 1.01A din Contractul de credit pentru acea parte a împrumutului care nu a fost alocată unui beneficiar până la 30 iunie 2020, pentru ca Banca să le poată lua în considerare pentru alocare în cadrul noului termen de alocare şi de plată prevăzut în modificarea articolului 4.03A(d) din Contractul de credit prevăzut mai jos (adică 30 iunie 2021).

    3. Amendamente la Contractul de credit    Producând efecte de la data intrării în vigoare, Contractul de credit se amendează prin prezenta după cum urmează:
    Articolul 4.03A(d)
    Paragraful (ii) al articolului 4.03(d) din Contractul de credit se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(ii) partea din împrumut care nu a fost alocată sau care a fost alocată, dar nu a fost disponibilizată către un beneficiar (prin AM-uri, după caz) până la 30 iunie 2021."

    Anexa A
    a) Paragraful A.1.3 (Calendar) al anexei A.1 la Contractul de credit se modifică şi va avea următorul conţinut:
    "Schemele vor fi implementate şi finalizate până la data de 31 martie 2019, cu excepţia subproiectelor B, care vor fi implementate şi finalizate până la data de 31 decembrie 2023;"

    b) Paragraful 4 (Informaţii cu privire la încheierea lucrărilor şi a primului an de activitate) al anexei A.2 la Contractul de credit se modifică şi va avea următorul conţinut:
    "Împrumutatul va furniza Băncii următoarele informaţii cu privire la finalizarea proiectului şi activitatea iniţială, cel mai târziu până la termenul indicat mai jos.

┌─────────────────────┬────────────────┐
│Document/Informaţii │Data livrării │
│ │către Bancă │
├─────────────────────┼────────────────┤
│Raport privind │ │
│finalizarea │ │
│proiectului │ │
│Subproiecte A = │ │
│raportul privind │ │
│finalizarea │ │
│programului transmis │ │
│Comisiei Europene │ │
│Subproiecte B: │ │
│- scurtă descriere a │ │
│caracteristicilor │ │
│tehnice ale │ │
│proiectului │ │
│finalizat, explicând │ │
│motivele oricăror │ │
│modificări │ │
│importante; │ │
│- data finalizării │ │
│fiecăreia dintre │ │
│principalele │ │
│componente ale │ │
│proiectului, │ │
│explicând motivele │ │
│oricărei eventuale │ │
│întârzieri; │ │
│- costul final al │ │
│proiectului, │ │
│explicând motivele │ │
│oricărei posibile │ │
│majorări de cost în │ │
│raport cu costul │30 iunie 2019, │
│iniţial bugetat; │cu excepţia │
│- numărul locurilor │subproiectelor │
│de muncă nou-create │B, pentru care │
│de proiect: atât │data de livrare │
│locuri de muncă în │către Bancă este│
│timpul implementării,│31 martie 2024 │
│cât şi locuri de │ │
│muncă permanente │ │
│nou-create; │ │
│- o descriere a │ │
│oricărei situaţii │ │
│majore cu impact │ │
│asupra mediului; │ │
│- aducerea la zi cu │ │
│privire la │ │
│procedurile de │ │
│achiziţie (din afara │ │
│UE); │ │
│- aducerea la zi cu │ │
│privire la │ │
│necesitatea sau │ │
│utilizarea │ │
│proiectului şi │ │
│comentarii; │ │
│- orice chestiune │ │
│importantă apărută şi│ │
│orice risc │ │
│semnificativ care │ │
│poate afecta │ │
│activitatea │ │
│proiectului; │ │
│- orice acţiune │ │
│juridică referitoare │ │
│la proiect, care │ │
│poate fi în curs de │ │
│desfăşurare. │ │
└─────────────────────┴────────────────┘┌──────────────────┬───────────────────┐
│Limba rapoartelor │engleză sau română │
└──────────────────┴───────────────────┘

"
    4. Reprezentare
    Prin contrasemnarea acestei scrisori:
    4.1. reprezentările şi garanţiile care se repetă în temeiul şi în conformitate cu Contractul de credit sunt considerate repetate (prin raportare la faptele şi circumstanţele existente atunci) de Împrumutat (i) la data în care Împrumutatul contrasemnează această scrisoare şi (ii) la data intrării în vigoare. În acest scop, referinţele la „prezentul Contract de credit“ din aceste reprezentări şi garanţii se consideră că se referă şi la această scrisoare.
    4.2. Împrumutatul declară faptul că niciun eveniment sau circumstanţă prevăzute de articolul 10.01A din Contractul de credit nu a avut loc şi nu continuă fără a fi remediat sau eliminat.


    5. Continuarea obligaţiilor
    Prevederile Contractului de credit vor continua să fie pe deplin în vigoare dacă această scrisoare nu stipulează altfel. Împrumutatul confirmă şi acceptă că, în afara celor prevăzute în mod expres şi agreate prin prezenta, această scrisoare nu constituie o renunţare din partea Băncii sau un amendament al celorlalţi termeni sau condiţii din Contractul de credit. Banca îşi rezervă toate drepturile contractuale şi juridice pe care le are în cadrul acestui Contract de credit şi potrivit legislaţiei aplicabile.
    Împrumutatul va face, la solicitarea Băncii şi pe cheltuiala sa proprie, toate demersurile şi toate acţiunile necesare sau dezirabile pentru intrarea în vigoare a amendamentelor efectuate sau a celor ce urmează a fi efectuate ca urmare a acestei scrisori.

    6. Legislaţia şi jurisdicţia aplicabilă
    Această scrisoare şi orice obligaţii necontractuale care decurg din sau în legătură cu aceasta vor fi guvernate de legile Marelui Ducat al Luxemburgului şi părţile se supun jurisdicţiei Curţii de Justiţie a Uniunii Europene.

    Dacă sunteţi de acord cu cele de mai sus, vă rugăm să returnaţi două (2) exemplare originale ale acestei scrisori în atenţia dnei Angela Iacomucci (tel. +352 4379 83466, e-mail: a.iacomucci@eib.org), iniţializate pe fiecare pagină, purtând data şi semnătură autorizată în numele şi pentru România, reprezentată de Ministerul Finanţelor Publice, în calitatea sa de Împrumutat, împreună cu o copie a împuternicirii certificate a semnatarilor, dacă acestea nu au fost deja furnizate, până cel târziu la data de 31 iulie 2020. După această dată, Banca îşi rezervă dreptul, la latitudinea sa, de a confirma, prin notificarea Împrumutatului, dacă acceptul faţă de această scrisoare al Împrumutatului este considerat sau nu a fi valabil exprimat de către Împrumutat.
    Cu stimă,
    BANCA EUROPEANĂ DE INVESTIŢII
    [semnătură indescifrabilă] [semnătură indescifrabilă]
    Ruth Niland Tomasz Balawajder
    Acceptat şi agreat pentru şi în numele României
    reprezentată de Ministerul Finanţelor Publice
    în calitate de Împrumutat
    [semnătură indescifrabilă] Data: 16 iulie 2020
    (numele şi funcţia)
    Pentru ministrul finanţelor publice,
    secretar de stat,
    Sebastian Burduja
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016