Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   AMENDAMENTE din 29-30 septembrie 2015  adoptate la cea de-a 12-a sesiune a Adunării Generale a Organizaţiei Interguvernamentale privind Transporturile Internaţionale Feroviare (OTIF), desfăşurată la Berna în perioada 29-30 septembrie 2015, la Convenţia privind transporturile internaţionale feroviare (COTIF) şi anexele D (CUV), F (APTU) şi G (ATMF), semnată la Berna la 9 mai 1980    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 AMENDAMENTE din 29-30 septembrie 2015 adoptate la cea de-a 12-a sesiune a Adunării Generale a Organizaţiei Interguvernamentale privind Transporturile Internaţionale Feroviare (OTIF), desfăşurată la Berna în perioada 29-30 septembrie 2015, la Convenţia privind transporturile internaţionale feroviare (COTIF) şi anexele D (CUV), F (APTU) şi G (ATMF), semnată la Berna la 9 mai 1980

EMITENT: Act Internaţional
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 593 din 7 iulie 2020
──────────
    Adoptate prin LEGEA nr. 98 din 29 iunie 2020, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 593 din 7 iulie 2020.
──────────
    Organizaţia Interguvernamentală pentru Transporturile Internaţionale Feroviare
    Secretar general
    A 53-12/509.2015
    05.11.2015
    Original: FR
    Către statele membre ale OTIF şi către organizaţiile regionale care au aderat la COTIF*)
    *) Traducere.

    Notificarea amendamentelor la Convenţie şi la anexele D (CUV), F (APTU) şi G (ATMF), adoptate de cea de-a 12-a Adunare Generală
    A 12-a Adunare Generală, organizată la Berna la 29 şi 30 septembrie 2015, a adoptat câteva amendamente la Convenţia privind transporturile internaţionale feroviare (COTIF) şi la anexele D (CUV), F (APTU) şi G (ATMF) la Convenţie.
    1. În esenţă, domeniul de aplicare al amendamentelor la Convenţia în sine, adoptate de cea de-a 12-a Adunare Generală, este destul de modest. Obiectivele principale ale amendamentelor sunt, în primul rând, conformarea cu o recomandare făcută de auditor în mai multe rânduri cu privire la perioada acoperită de buget şi conturi şi, în al doilea rând, de Comitetul de experţi tehnici (CTE), pentru a elimina contradicţia dintre normele aplicabile CTE şi necesitatea practică a CTE de a adopta Prescripţiile tehnice uniforme. De asemenea, cea dea 12-a Adunare Generală a decis să alinieze definiţia „deţinătorului“ din COTIF la definiţia adoptată în cea de-a 25-a sesiune a Comitetului de revizuire când s-au modificat Regulile uniforme CUV, care au intrat în vigoare la 1 iulie 2015.
    În conformitate cu articolul 34 alineatul 2 din COTIF, amendamentele la Convenţie adoptate de cea de-a 12-a Adunare Generală vor intra în vigoare numai după douăsprezece luni de la aprobarea lor de către două treimi din statele membre, în conformitate cu legislaţia lor naţională. Pe de altă parte, în momentul intrării în vigoare a amendamentelor la Convenţie, acestea vor intra în vigoare nu numai pentru statele care le-au aprobat în conformitate cu procedurile naţionale aplicabile, ci şi pentru toate celelalte state membre, cu excepţia celor care, înainte de intrarea lor în vigoare, au declarat că nu aprobă amendamentele.

    2. În ceea ce priveşte anexa D (CUV), scopul amendamentelor adoptate de cea de-a 12-a Adunare Generală este parţial de a ajuta sectorul să pună în aplicare dispoziţii mai detaliate privind obligaţiile impuse operatorilor de transport feroviar şi deţinătorilor, creând în articolul 15 din ATMF UR rolul entităţii responsabile cu întreţinerea în legislaţia OTIF şi parţial de a clarifica faptul că Regulile uniforme CUV nu afectează prevederile de drept public.
    Amendamentele la anexele F (APTU) şi G (ATMF), adoptate de cea de-a 12-a Adunare Generală, sunt minore şi se referă doar la eliminarea cuvintelor „alte materiale feroviare“ din prevederile anexelor F şi G, care intră în competenţa Adunării Generale, deoarece în cea de-a 25-a sesiune a Comitetului de revizuire, a decis să elimine toate trimiterile la acest termen din dispoziţiile acestor două anexe care intră în competenţa sa.
    În conformitate cu articolul 34 alineatul 3 din COTIF, amendamentele la anexele D (CUV), F (APTU) şi G (ATMF) adoptate de cea de-a 12-a Adunare Generală, vor intra, de asemenea, în vigoare doar după douăsprezece luni de la data aprobării lor, în conformitate cu legile lor naţionale, de jumătate din statele care nu au făcut o declaraţie în conformitate cu articolul 42 alineatul 1 din COTIF. Cu toate acestea, atunci când aceste amendamente la anexele D, F şi G intră în vigoare, acestea nu intră în vigoare doar pentru acele state care le-au aprobat în conformitate cu procedurile lor naţionale aplicabile, ci şi pentru toate celelalte state membre, cu excepţia celor care, înainte de intrarea lor în vigoare, au declarat că nu au adoptat amendamentele şi cele care au făcut o declaraţie în conformitate cu prima frază din articolul 42 alineatul 1 din COTIF.

    3. Având în vedere dimensiunea relativ limitată a amendamentelor adoptate de cea de-a 12-a Adunare Generală în comparaţie cu amendamentele la COTIF în versiunea Protocolului de la Vilnius, adoptat de cea de-a 5-a Adunare Generală, secretarul general ar saluta aceste amendamente care intră în vigoare cât mai repede posibil.
    Intrarea rapidă în vigoare a amendamentelor adoptate de cea de-a 12-a Adunare Generală ar permite ca prevederile COTIF şi anexele acesteia să fie aliniate cât mai curând posibil la amendamentele deja adoptate în cea de-a 25-a sesiune a Comitetului de revizuire, care au intrat în vigoare începând cu 1 iulie 2015.
    În conformitate cu articolul 34 alineatul 4 din COTIF, secretarul general îndeamnă astfel statele membre să îi trimită cât mai curând posibil notificările privind aprobarea - în conformitate cu procedurile naţionale aplicabile - a amendamentelor la Convenţie şi la anexelor D (CUV ), F (APTU) şi G (ATMF), adoptate de cea de-a 12-a Adunare Generală.
    Secretarul general va informa statele membre cu privire la toate notificările primite. De asemenea, va informa statele membre atunci când sunt îndeplinite condiţiile pentru intrarea în vigoare a amendamentelor adoptate de cea de-a 12-a Adunare Generală (articolul 34 alineatul 5 din COTIF). Termenul de douăsprezece luni prevăzut la articolul 34 alineatul 2 şi articolul 34 alineatul 3 din COTIF pentru intrarea în vigoare a amendamentelor adoptate de cea de-a 12-a Adunare Generală va începe de la data notificării de către secretarul general.
    Aceste amendamente sunt prezentate în textele de notificare din anexă, referinţa AG 12/NOT. Acestea vor fi de asemenea publicate pe site-ul OTIF.

    Semnătură indescifrabilă
    (Franθois Davenne)
    secretar general

    Anexe
    Incluse în copie pentru informare (copie a acestei adrese şi a anexelor):
    – Statele nemembre care sunt candidate la aderare sau care ar putea fi interesate să adere la COTIF, organizaţii şi asociaţii internaţionale, în conformitate cu scrisoarea de invitaţie A 53-12/502.2015
    Organizaţia Interguvernamentală pentru Transporturile Internaţionale Feroviare
    Adunarea Generală
    AG 12/NOT/Add.3
    21.10.2015
    Original: EN
    A 12-A ADUNARE GENERALĂ
    MODIFICAREA ANEXEI F (APTU UR)
    (Textul modificat)

    Modificarea textului
    Articolul 3 din Regulile uniforme privind validarea standardelor tehnice şi adoptarea Prescripţiilor tehnice uniforme aplicabile materialului feroviar destinat utilizării în traficul internaţional (APTU), anexa F la Convenţia privind transporturile internaţionale feroviare (COTlF) din 9 mai 1980, în versiunea Protocolului din 3 iunie 1999 (Protocolul de la Vilnius) şi cu amendamentele adoptate de Comisia de revizuire în cea de-a 24-a şi 25-a sesiune, are următorul cuprins:
    "ART. 3
    Scopul
    1. Validarea standardelor tehnice referitoare la materialul feroviar şi adoptarea UTP aplicabile materialului feroviar au ca scop:
    a) facilitarea liberei circulaţii a vehiculelor în traficul internaţional;
    b) contribuirea la asigurarea siguranţei, eficienţei şi disponibilităţii traficului internaţional;
    c) luarea în considerare a protecţiei mediului şi a sănătăţii publice.
    2. Atunci când standardele tehnice sunt validate sau UTP sunt adoptate, se vor lua în considerare doar cele elaborate la nivel internaţional.
    3. În măsura în care este posibil:
    a) este necesar să se asigure interoperabilitatea sistemelor şi componentelor tehnice necesare traficului internaţional;
    b) standardele tehnice şi UTP trebuie să fie legate de performanţă; dacă este cazul, acestea vor include variante."

    Organizaţia Interguvernamentală pentru Transporturile Internaţionale Feroviare
    Adunarea Generală
    AG 12/NOT/Add.1
    21.10.2015
    Original: FR
    A 12-A ADUNARE GENERALĂ
    Modificările la Convenţie
    (Textul modificat)

    Modificarea textului
    Articolele 3 alineatul 2, 12 alineatul 5, 14 alineatul 2 litera (e), 14 alineatul 6, 15 alineatul 5 litera (g), 20, 24 alineatul 5, 25, 26 alineatul 5-7 şi 33 alineatul 4 litera a) din Convenţia privind transporturile internaţionale feroviare (COTIF) din 9 mai 1980, în versiunea Protocolului din 3 iunie 1999 (Protocolul de la Vilnius) şi cu amendamentele adoptate de Comitetul de revizuire în cea de-a 24-a şi 25-a sesiune, au următorul cuprins:
    "ART. 3
    Cooperare internaţională
    2 Obligaţiile care decurg din alineatul 1 pentru statele membre, care sunt în acelaşi timp membre ale Uniunii Europene sau state părţi la Acordul privind Spaţiul Economic European, nu prevalează asupra obligaţiilor lor care le revin în calitate de membri ai Uniunii Europene sau state părţi la Acordul privind Spaţiul Economic European.
    ART. 12
    Executarea hotărârilor judecătoreşti. Ataşament
    5 Vehiculele feroviare pot fi confiscate numai pe un alt teritoriu decât cel al statului membru în care deţinătorul are sediul social, în baza unei hotărâri pronunţate de autoritatea judiciară a acelui stat. Termenul «deţinător» înseamnă persoana sau entitatea care, în calitate de proprietar al unui vehicul sau care are dreptul să îl utilizeze, exploatează vehiculul ca mijloc de transport.
    ART. 14
    Adunarea Generală
    2 e) stabileşte, pentru perioade de trei ani, valoarea maximă a cheltuielilor Organizaţiei în fiecare perioadă bugetară (articolul 25); în caz contrar, va emite directive privind limitarea acestor cheltuieli pentru o perioadă care să nu depăşească trei ani;
    6 Adunarea Generală ia decizii cu majoritatea statelor membre reprezentate la momentul votului, cu excepţia situaţiilor prevăzute la alineatul 2 literele e), g), h), l) şi p), precum şi la articolul 34 alineatul 6, pentru care majoritatea este de două treimi. Cu toate acestea, în cazul alineatului 2 litera (l), majoritatea este de două treimi numai în cazul propunerilor care vizează modificarea Convenţiei, cu excepţia articolelor 9 şi 27 alineatul (2)-(4) şi a Protocolului la care se face referire la articolul 1 alineatul 4.
    ART. 15
    Comitetul administrativ
    5 g) stabileşte, pe baza conturilor aprobate, contribuţiile definitive datorate de statele membre în conformitate cu articolul 26 pentru anul calendaristic precedent, precum şi cuantumul avansului de trezorerie datorat de statele membre în conformitate cu articolul 26 alineatul 5 pentru anul în curs.
    ART. 20
    Comitetul de experţi tehnici
    1 Comitetul de experţi tehnici:
    a) ia decizii, în conformitate cu articolul 5 din Regulile uniforme APTU, despre validarea unui standard tehnic privind materialul feroviar destinat utilizării în traficul internaţional; atunci când ia astfel de decizii, standardele tehnice sau anumite părţi specifice ale acestor standarde pot fi fie validate, fie respinse; acestea nu pot fi modificate în niciun caz;
    b) ia decizii, în conformitate cu articolul 6 din Regulile uniforme APTU, despre adoptarea sau modificarea unei prescripţii tehnice uniforme privind construirea, exploatarea, întreţinerea sau privind o procedură aferentă materialului feroviar destinat utilizării în traficul internaţional;
    c) supraveghează aplicarea standardelor tehnice şi a cerinţelor tehnice uniforme referitoare la materialul feroviar destinat utilizării în traficul internaţional şi examinează dezvoltarea acestora în vederea validării sau a adoptării lor în conformitate cu procedurile prevăzute la articolele 5 şi 6 din Regulile uniforme APTU;
    d) ia decizii, în conformitate cu articolul 33 alineatul 6, cu privire la propunerile care vizează modificarea Convenţiei;
    e) se ocupă de toate celelalte aspecte care îi sunt atribuite în conformitate cu Regulile uniforme APTU şi cu Regulile uniforme ATMF.
    2 În cadrul Comitetului de experţi tehnici va exista un cvorum (articolul 13 alineatul 3) atunci când în cadrul acestui cvorum sunt reprezentate jumătate dintre statele membre, în sensul articolului 16 alineatul 1. Atunci când Comitetul ia decizii cu privire la dispoziţiile anexelor la Regulile uniforme APTU, statele membre care au formulat obiecţii în conformitate cu articolul 35 alineatul 4 cu privire la dispoziţiile în cauză sau au făcut o declaraţie în conformitate cu articolul 9 alineatul 1 din Regulile uniforme APTU nu au drept de vot.
    ART. 24
    Listele liniilor sau serviciilor
    5 Serviciile de transport pe căile navigabile maritime şi pe căile navigabile interioare prevăzute la alineatul 1 şi transportul pe liniile de cale ferată prevăzut la alineatul 2 se supun prevederilor Convenţiei la expirarea termenului de o lună de la data notificării includerii lor de către secretarul general. Un astfel de serviciu sau linie încetează să se supună dispoziţiilor Convenţiei la expirarea termenului de o lună de la data notificării eliminării acestuia/acesteia de către secretarul general, cu excepţia transportului în curs, care trebuie finalizat.
    ART. 25
    Programul de lucru. Bugetul. Conturile. Raportul anual
    1 Bugetul şi conturile Organizaţiei acoperă o perioadă de un an calendaristic. Programul de lucru acoperă o perioadă de doi ani calendaristici.
    2 Organizaţia publică anual un raport de gestiune.
    3 Valoarea totală a cheltuielilor Organizaţiei va fi stabilită, pentru fiecare perioadă bugetară, de către Comitetul administrativ la propunerea secretarului general.
    ART. 26
    Finanţarea cheltuielilor
    5 Contribuţiile statelor membre la cheltuielile Organizaţiei sunt datorate sub forma unui avans de trezorerie care trebuie plătit cel târziu până la data de 31 octombrie a anului inclus în buget. Avansul de trezorerie se stabileşte pe baza contribuţiilor definitive pentru anul precedent.
    6 La transmiterea către statele membre a raportului de gestiune şi a extraselor de cont, secretarul general notifică cuantumul definitiv al contribuţiei pentru anul calendaristic precedent, precum şi cuantumul avansului de trezorerie pentru anul calendaristic care urmează.
    7 După data de 31 decembrie a anului în care secretarul general trimite notificarea în conformitate cu alineatul 6, sumele datorate pentru ultimul an calendaristic sunt purtătoare de dobândă în cuantum de 5% pe an. În cazul în care, la doi ani de la această dată, un stat membru nu îşi plăteşte contribuţia, dreptul său de vot este suspendat până când îşi îndeplineşte obligaţia de plată. La expirarea unei noi perioade de doi ani, Adunarea Generală va examina dacă atitudinea acestui stat ar trebui considerată ca o denunţare tacită a Convenţiei şi, dacă este necesar, va stabili data efectivă a acesteia.
    ART. 33
    Competenţa
    4 a) Articolele 9 şi 27 alineatul 2-4;"

    Organizaţia Interguvernamentală pentru Transporturile Internaţionale Feroviare
    Adunarea Generală
    AG 12/NOT/Add.4
    21.10.2015
    Original: EN
    A 12-A ADUNARE GENERALĂ
    MODIFICAREA ANEXEI G (ATMF UR)
    (Textul modificat)

    Modificarea textului
    Articolele 1 şi 3 din Regulile uniforme privind admiterea tehnică a materialului feroviar destinat a fi utilizat în traficul internaţional (ATMF), anexa G la Convenţia privind transporturile internaţionale feroviare (COTIF) din 9 mai 1980, în versiunea Protocolului din 3 iunie 1999 (Protocolul de la Vilnius) şi cu amendamentele adoptate de Comitetul de revizuire în cea de-a 24-a şi 25-a sesiune, au următorul cuprins:
    "ART. 1
    Domeniul de aplicare
    Pentru vehiculele feroviare, aceste reguli uniforme stabilesc procedura de admitere în circulaţie sau utilizare în traficul internaţional.
    ART. 3
    Admiterea în traficul internaţional
    1 Fiecare vehicul feroviar trebuie să fie admis în circulaţie în traficul internaţional în conformitate cu prezentele reguli uniforme.
    2 Admiterea tehnică are ca scop determinarea faptului dacă vehiculele feroviare îndeplinesc:
    a) prescripţiile de construcţie cuprinse în UTP;
    b) prescripţiile de construcţie şi echipamente cuprinse în RID;
    c) condiţiile speciale de admitere în temeiul articolului 7a.
    3 Alineatele 1 şi 2, precum şi următoarele articole se aplică mutatis mutandis admiterii tehnice a elementelor de construcţie."

    Organizaţia Interguvernamentală pentru Transporturile Internaţionale Feroviare
    Adunarea Generală
    AG 12/NOT/Add.2
    21.10.2015
    Original: FR DE
    A 12-A ADUNARE GENERALĂ
    MODIFICAREA ANEXEI D (CUV UR)
    (Textul modificat)

    Modificarea textului
    1. După articolul 1 din Regulile uniforme privind contractele de utilizare a vehiculelor în traficul internaţional feroviar (CUV), anexa D la Convenţia privind transporturile internaţionale feroviare (COTIF) din 9 mai 1980, în versiunea Protocolului din 3 iunie 1999 (Protocolul de la Vilnius) şi cu amendamentul adoptat de Comitetul de revizuire în cea de-a 25-a sesiune, se inserează un nou articol 1a, care are următorul cuprins:
    "ART. 1a
    Zonele guvernate
    Aceste reguli uniforme reglementează doar drepturile şi obligaţiile părţilor care decurg dintr-un contract privind utilizarea vehiculelor feroviare ca mijloc de transport în conformitate cu Regulile uniforme CIV şi cu Regulile uniforme CIM. Prescripţiile de drept public aplicabile utilizării vehiculelor feroviare, în special prescripţiile referitoare la admiterea tehnică a vehiculelor, la întreţinerea şi siguranţa lor operaţională, rămân neschimbate."

    2. Articolul 9 din Regulile uniforme privind contractele de utilizare a vehiculelor în traficul internaţional feroviar (CUV), anexa D la Convenţia privind transporturile internaţionale feroviare (COTIF) din 9 mai 1980, în versiunea Protocolului din 3 iunie 1999 (Protocolul de la Vilnius) şi cu amendamentul adoptat de Comitetul de revizuire în cea de-a 25-a sesiune, are următorul conţinut:
    "ART. 9
    Răspunderea funcţionarilor şi altor persoane
    1 Părţile contractante sunt răspunzătoare de funcţionarii lor şi alte persoane ale căror servicii le utilizează pentru executarea contractului, atunci când aceşti funcţionari şi alte persoane acţionează în limitele atribuţiilor lor.
    2 Cu excepţia cazului în care părţile contractante convin altfel, administratorii infrastructurii pe care operatorii de transport feroviar utilizează vehiculul ca mijloc de transport sunt consideraţi persoane de ale căror servicii se foloseşte operatorul de transport feroviar.
    3 Entitatea responsabilă pentru întreţinere (ECM), aşa cum este definită la articolul 15 alineatul 2 din Regulile uniforme ATMF, este considerată o persoană de ale cărei servicii se foloseşte deţinătorul.
    Contractul definit la articolul 1 va conţine dispoziţiile relevante pentru a asigura schimbul de informaţii, astfel cum este definit la articolul 15 alineatul 3 din Regulile uniforme ATMF, între ECM şi operatorul de transport feroviar.
    4 Alineatele 1, 2 şi 3 se aplică şi în cazul subrogării în conformitate cu articolul 8."

    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016