Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   AMENDAMENT din 14 octombrie 2016  la Protocolul de la Montreal privind substanţele care epuizează stratul de ozon    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 AMENDAMENT din 14 octombrie 2016 la Protocolul de la Montreal privind substanţele care epuizează stratul de ozon

EMITENT: Act Internaţional
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 275 din 2 aprilie 2020
──────────
    Conţinut de LEGEA nr. 30 din 27 martie 2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 275 din 2 aprilie 2020.
──────────
    ART. I
    Amendament

    Articolul 1 alineatul (4)
    La articolul 1 punctul 4 din protocol, cuvintele „anexa C sau anexa E“ se înlocuiesc cu „anexa C, anexa E sau anexa F“.

    Articolul 2 alineatul (5)
    La articolul 2 alineatul (5) din protocol, cuvintele „şi articolul 2H“ se înlocuiesc cu „articolele 2H şi 2J“.

    Articolul 2 alineatul (8) litera (a), alineatul (9) litera (a) şi alineatul (11)
    La articolul 2 alineatul (8) litera (a) şi alineatul (11) din protocol, cuvintele „articolele 2A-2I“ se înlocuiesc cu „articolele 2A-2J.“
    La sfârşitul articolului 2 alineatul (8) litera (a) din protocol se adaugă următoarele cuvinte:
    "Orice astfel de acord poate fi extins pentru a include obligaţiile în materie de consum sau producţie prevăzute la articolul 2J, cu condiţia ca nivelul total combinat calculat de consum sau de producţie al părţilor în cauză să nu depăşească nivelurile impuse prin articolul 2J."

    La articolul 2 alineatul 9 litera (a) punctul (i) din protocol, după a doua utilizare a cuvintelor „trebuie“ se elimină „şi“.
    Articolul 2 alineatul (9) litera (a) punctul (ii) din protocol se renumerotează, devenind litera (a) punctul (iii).
    După articolul 2 alineatul (9) litera (a) punctul (i) din protocol se adaugă următorul punct (ii):
    "trebuie efectuate ajustări ale potenţialelor de încălzire globală specificate în grupa I din anexa A, anexa C şi anexa F şi, în acest caz, ce ajustări anume trebuie efectuate şi"


    Articolul 2J
    După articolul 2I din protocol se introduce următorul articol:
    "Articolul 2J:
    Hidrofluorocarburi
1. Fiecare parte se asigură că, pentru o perioadă de douăsprezece luni începând cu 1 ianuarie 2019 şi, ulterior, în fiecare perioadă de douăsprezece luni, nivelul său calculat de consum de substanţe controlate din anexa F, exprimat în CO_2 echivalent, nu depăşeşte procentajul, stabilit pentru intervalele de ani indicate la literele (a)-(e) de mai jos, mediei anuale a nivelurilor sale calculate de consum de substanţe controlate din anexa F pentru anii 2011, 2012 şi 2013, plus cincisprezece % din nivelul său calculat de consum de substanţe controlate din anexa C grupa I, astfel cum este stabilit la articolul 2F alineatul (1), exprimat în CO_2 echivalent:
    (a) 2019-2023: 90%;
    (b) 2024-2028: 60%;
    (c) 2029-2033: 30%;
    (d) 2034-2035: 20%;
    (e) 2036 şi ulterior: 15%.
2. Prin derogare de la prezentul articol alineatul (1), părţile pot decide ca o parte să asigure că, pentru o perioadă de douăsprezece luni începând cu 1 ianuarie 2020 şi, ulterior, în fiecare perioadă de douăsprezece luni, nivelul său calculat de consum de substanţe controlate din anexa F, exprimat în CO_2 echivalent, nu depăşeşte procentajul, stabilit pentru intervalele de ani indicate la literele (a)-(e) de mai jos, mediei anuale a nivelurilor sale calculate de consum de substanţe controlate din anexa F pentru anii 2011, 2012 şi 2013, plus douăzeci şi cinci la sută din nivelul său calculat de consum de substanţe controlate din anexa C grupa I, astfel cum este stabilit la articolul 2F alineatul (1), exprimat în CO_2 echivalent:
    (f) 2020-2024: 95%;
    (g) 2025-2028: 65%;
    (h) 2029-2033: 30%;
    (i) 2034-2035: 20%;
    (j) 2036 şi ulterior: 15%.
3. Fiecare parte care produce substanţele controlate din anexa F se asigură că, pentru o perioadă de douăsprezece luni începând cu 1 ianuarie 2019 şi, ulterior, în fiecare perioadă de douăsprezece luni, nivelul său calculat de producţie de substanţe controlate din anexa F, exprimat în CO_2 echivalent, nu depăşeşte procentajul, stabilit pentru intervalele de ani indicate la literele (a)-(e) de mai jos, mediei anuale a nivelurilor sale calculate de producţie de substanţe controlate din anexa F pentru anii 2011, 2012 şi 2013, plus cincisprezece la sută din nivelul său calculat de producţie de substanţe controlate din anexa C grupa I, astfel cum este stabilit la articolul 2F alineatul (2), exprimat în CO_2 echivalent:
    (k) 2019-2023: 90%;
    (l) 2024-2028: 60%;
    (m) 2029-2033: 30%;
    (n) 2034-2035: 20%;
    (o) 2036 şi ulterior: 15%.
4. Prin derogare de la prezentul articol alineatul (3), părţile pot decide ca o parte care produce substanţele controlate din anexa F să asigure că, pentru o perioadă de douăsprezece luni începând cu 1 ianuarie 2020 şi, ulterior, în fiecare perioadă de douăsprezece luni, nivelul său calculat de producţie de substanţe controlate din anexa F, exprimat în CO_2 echivalent, nu depăşeşte procentajul, stabilit pentru intervalele de ani indicate la literele (a)-(e) de mai jos, mediei anuale a nivelurilor sale calculate de producţie de substanţe controlate din anexa F pentru anii 2011, 2012 şi 2013, plus douăzeci şi cinci la sută din nivelul său calculat de producţie de substanţe controlate din anexa C grupa I, astfel cum este stabilit la articolul 2F alineatul (2), exprimat în CO_2 echivalent:
    (p) 2020-2024: 95%;
    (q) 2025-2028: 65%;
    (r) 2029-2033: 30%;
    (s) 2034-2035: 20%;
    (t) 2036 şi ulterior: 15%.
5. Prezentul articol alineatele (1)-(4) se aplică în afara cazurilor în care părţile decid să permită nivelul de producţie sau de consum care este necesar pentru a asigura utilizările convenite de părţi drept utilizări exceptate.
6. Fiecare parte care produce substanţe din anexa C grupa I sau din anexa F se asigură că, pentru o perioadă de douăsprezece luni începând cu 1 ianuarie 2020 şi, ulterior, în fiecare perioadă de douăsprezece luni, nivelul emisiilor sale de substanţe din anexa F grupa II generate în fiecare instalaţie de producţie care produce substanţe din anexa C grupa I sau din anexa F sunt distruse în măsura în care este posibil, utilizând tehnologii aprobate de către părţi, în aceeaşi perioadă de douăsprezece luni.
7. Fiecare parte se asigură că distrugerea substanţelor din anexa F grupa II generate de instalaţiile care produc substanţe din anexa C grupa I sau din anexa F se efectuează numai cu tehnologii aprobate de către părţi."


    Articolul 3
    Teza introductivă a articolului 3 din protocol se înlocuieşte cu următorul text:
    "(1) În sensul articolelor 2, 2A-2J şi 5, fiecare parte stabileşte, pentru fiecare grupă de substanţe din anexa A, anexa B, anexa C, anexa E sau anexa F, nivelul său calculat al:"

    La articolul 3 litera (a) punctul (i) din protocol, punctul şi virgula se înlocuiesc cu următorul text:
    ",cu excepţia cazului în care se specifică altfel la alineatul (2);"

    La sfârşitul articolului 3 din protocol se adaugă următorul text:
    "; şi
(d) emisiilor de substanţe din anexa F grupa II generate în fiecare instalaţie care generează substanţe din anexa C grupa I sau din anexa F prin includerea, printre altele, a cantităţilor emise de scurgerile echipamentelor, gurile de aerisire şi dispozitivele de distrugere, dar prin excluderea cantităţilor captate pentru utilizare, distrugere sau stocare.
(2) Atunci când calculează nivelurile, exprimate în CO_2 echivalent, ale producţiei, consumului, importurilor, exporturilor şi emisiilor de substanţe din anexa F şi din anexa C grupa I, în sensul articolului 2J, al articolului 2 alineatul (5a) şi al articolului 3 alineatul (1) litera (d), fiecare parte utilizează potenţialul de încălzire globală al substanţelor în cauză specificat în grupa I din anexa A, anexa C şi anexa F."


    Articolul 4 alineatul (1f)
    După articolul 4 alineatul (1e) din protocol se introduce următorul alineat:
    "(1f) După intrarea în vigoare a prezentului alineat, fiecare parte interzice importul substanţelor controlate din anexa F din orice stat care nu este parte la prezentul protocol."


    Articolul 4 alineatul (2f)
    După articolul 4 alineatul (2e) din protocol se introduce următorul alineat:
    "(2f) După intrarea în vigoare a prezentului alineat, fiecare parte interzice exportul substanţelor controlate din anexa F către orice stat care nu este parte la prezentul protocol."


    Articolul 4 alineatele (5), (6) şi (7)
    La articolul 4 alineatele (5), (6) şi (7) din protocol, cuvintele „anexele A, B, C şi E“ se înlocuiesc cu „anexele A, B, C, E şi F“.

    Articolul 4 alineatul (8)
    La articolul 4 alineatul (8) din protocol, cuvintele „articolele 2A-2I“ se înlocuiesc cu „articolele 2A-2J.“

    Articolul 4B
    După articolul 4B alineatul (2) din protocol se introduce următorul alineat:
    "(2a) Până la 1 ianuarie 2019 sau în termen de trei luni de la data intrării în vigoare a prezentului alineat în cazul său, luânduse în calcul data cea mai târzie, fiecare parte instituie şi pune în aplicare un sistem de licenţe pentru importul şi exportul de substanţe controlate noi, utilizate, reciclate şi recuperate care sunt menţionate în anexa F. Orice parte care intră sub incidenţa articolului 5 alineatul (1) care decide că nu este în măsură să instituie şi să pună în aplicare un astfel de sistem până la 1 ianuarie 2019 poate amâna luarea acestor măsuri până la 1 ianuarie 2021."


    Articolul 5
    La articolul 5 alineatul (4) din protocol, cuvântul „2I“ se înlocuieşte cu „2J“.
    La articolul 5 alineatele (5) şi (6) din protocol, cuvintele „articolul 2I“ se înlocuiesc cu „articolele 2I şi 2J“.
    La articolul 5 alineatul (5) din protocol, înainte de cuvintele „orice măsuri de control“ se introduce „cu“.
    La articolul 5 din protocol, după alineatul (8b) se introduce următorul alineat:
    "(8c) (a) Sub rezerva eventualelor ajustări ale măsurilor de control prevăzute la articolul 2J efectuate în conformitate cu articolul 2 alineatul (9), fiecare parte care intră sub incidenţa prezentului articol alineatul (1) are dreptul să întârzie respectarea măsurilor de control stabilite la articolul 2J alineatul (1) literele (a)-(e) şi la articolul 2J alineatul (3) literele (a)-(e) şi să modifice măsurile respective după cum urmează:
    (i) 2024-2028: 100%;
    (ii) 2029-2034: 90%;
    (iii) 2035-2039: 70%;
    (iv) 2040-2044: 50%;
    (v) 2045 şi ulterior: 20%.
    (b) Prin derogare de la litera (a) de mai sus, părţile pot decide că, sub rezerva eventualelor ajustări ale măsurilor de control prevăzute la articolul 2J efectuate în conformitate cu articolul 2 alineatul (9), o parte care intră sub incidenţa prezentului articol alineatul (1) are dreptul să întârzie respectarea măsurilor de control stabilite la articolul 2J alineatul (1) literele (a)-(e) şi la articolul 2J alineatul (3) literele (a)-(e) şi să modifice măsurile respective după cum urmează:
    (i) 2028-2028: 100%;
    (ii) 2032-2036: 90%;
    (iii) 2037-2041: 80%;
    (iv) 2042-2046: 70%;
    (v) 2047 şi ulterior: 15%.
    (c) Pentru calcularea consumului său de bază în temeiul articolului 2J, fiecare parte care intră sub incidenţa prezentului articol alineatul (1) are dreptul să utilizeze media nivelurilor sale calculate ale consumului de substanţe controlate din anexa F pentru anii 2020, 2021 şi 2022, plus şaizeci şi cinci la sută din consumul său de bază de substanţe controlate din anexa C grupa I, astfel cum se prevede la prezentul articol alineatul (8b).
    (d) Prin derogare de la litera (c) de mai sus, părţile pot decide că, pentru calcularea consumului său de bază în temeiul articolului 2J, o parte care intră sub incidenţa prezentului articol alineatul (1) are dreptul să utilizeze media nivelurilor sale calculate ale consumului de substanţe controlate din anexa F pentru anii 2024, 2025 şi 2026, plus şaizeci şi cinci la sută din consumul său de bază de substanţe controlate din anexa C grupa I, astfel cum se prevede la prezentul articol alineatul (8b).
    (e) Pentru calcularea producţiei sale de bază în temeiul articolului 2J, fiecare parte care intră sub incidenţa prezentului articol alineatul (1) şi care produce substanţele controlate din anexa F are dreptul să utilizeze media nivelurilor sale calculate ale producţiei de substanţe controlate din anexa F pentru anii 2020, 2021 şi 2022, plus şaizeci şi cinci la sută din producţia sa de bază de substanţe controlate din anexa C grupa I, astfel cum se prevede la prezentul articol alineatul (8b).
    (f) Prin derogare de la litera (e) de mai sus, părţile pot decide că, pentru calcularea producţiei sale de bază în temeiul articolului 2J, o parte care intră sub incidenţa prezentului articol alineatul (1) şi care produce substanţele controlate din anexa F are dreptul să utilizeze media nivelurilor sale calculate ale producţiei de substanţe controlate din anexa F pentru anii 2024, 2025 şi 2026, plus şaizeci şi cinci la sută din producţia sa de bază de substanţe controlate din anexa C grupa I, astfel cum se prevede la prezentul articol alineatul (8b).
    (g) Prezentul alineat literele (a)-(f) se aplică nivelurilor calculate de producţie şi de consum în afara cazurilor în care se aplică o scutire pentru temperaturi ambiante ridicate, pe baza criteriilor stabilite de către părţi."


    Articolul 6
    La articolul 6 din protocol, cuvintele „articolele 2A-2I“ se înlocuiesc cu „articolele 2A-2J.“

    Articolul 7 alineatele (2), (3) şi (3b)
    La articolul 7 alineatul (2) din protocol, după liniuţa „- în anexa E, pentru anul 1991“ se introduce următorul rând:
    " din anexa F, pentru anii 2011-2013, cu excepţia părţilor care intră sub incidenţa articolului 5 alineatul (1), care furnizează aceste date pentru anii 2020-2022, şi a părţilor care intră sub incidenţa articolului 5 alineatul (1) şi cărora li se aplică articolul 5 alineatul (8c) literele (d) şi (f), care furnizează aceste date pentru anii 2024-2026;"

    La articolul 7 alineatele (2) şi (3) din protocol, cuvintele „C şi E“ se înlocuiesc cu „C, E şi F“.
    La articolul 7 din protocol, după alineatul (3a) se adaugă următorul alineat:
    "(3b) Fiecare parte furnizează secretariatului date statistice privind emisiile sale anuale de substanţe controlate din anexa F grupa II pentru fiecare instalaţie în conformitate cu articolul 3 alineatul (1) litera (d) din protocol."


    Articolul 7 alineatul (4)
    La articolul 7 alineatul (4), după cuvintele „datelor statistice privind“ şi „furnizează date privind“ se adaugă „producţia,“.

    Articolul 10 alineatul (1)
    La articolul 10 alineatul (1) din protocol, cuvintele „şi articolul 2I“ se înlocuiesc cu „articolul 2I şi articolul 2J“.
    La articolul 10 din protocol, la sfârşitul alineatului (1) se introduce următorul text:
    "În cazul în care o parte care intră sub incidenţa articolului 5 alineatul (1) alege să beneficieze de finanţare din partea oricărui alt mecanism de finanţare care ar putea duce la acoperirea oricărei părţi din costurile sale suplimentare convenite, partea respectivă nu este acoperită de mecanismul de finanţare prevăzut la articolul 10 din prezentul protocol."


    Articolul 17
    La articolul 17 din protocol, cuvintele „articolele 2A-2I“ se înlocuiesc cu „articolele 2A-2J“.

    Anexa A
    În anexa A la protocol, tabelul pentru grupa I se înlocuieşte cu următorul tabel:
    "

┌──────────┬─────────┬───────────┬───────────┐
│ │ │ │Potenţialul│
│ │ │Potenţialul│de │
│Grupa │Substanţa│de epuizare│încălzire │
│ │ │a ozonului*│globală pe │
│ │ │ │100 de ani │
├──────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│Grupa I │ │ │ │
├──────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│CFCl_3 │(CFC-11) │1,0 │4.750 │
├──────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│CF_2Cl_2 │(CFC-12) │1,0 │10.900 │
├──────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│C_2F_3Cl_3│(CFC-113)│0,8 │6.130 │
├──────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│C_2F_4Cl_2│(CFC-114)│1,0 │10.000 │
├──────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│C_2F_5Cl │(CFC-115)│0,6 │7.370 │
└──────────┴─────────┴───────────┴───────────┘

"


    Anexa C şi anexa F
    În anexa C la protocol, tabelul pentru grupa I se înlocuieşte cu următorul tabel:
    "

┌───────────────┬────────────┬───────┬───────────┬───────────┐
│ │ │ │ │Potenţialul│
│ │ │Numărul│Potenţialul│de │
│Grupa │Substanţa │de │de epuizare│încălzire │
│ │ │izomeri│a ozonului*│globală pe │
│ │ │ │ │100 de │
│ │ │ │ │ani*** │
├───────────────┼────────────┼───────┼───────────┼───────────┤
│Grupa I │ │ │ │ │
├───────────────┼────────────┼───────┼───────────┼───────────┤
│CHFCl_2 │(HCFC-21)** │1 │0,04 │151 │
├───────────────┼────────────┼───────┼───────────┼───────────┤
│CHF_2Cl │(HCFC-22)** │1 │0,055 │1.810 │
├───────────────┼────────────┼───────┼───────────┼───────────┤
│CHFCl │(HCFC-31) │1 │0,02 │ │
├───────────────┼────────────┼───────┼───────────┼───────────┤
│C_2HFCl_4 │(HCFC-121) │2 │0,01-0,04 │ │
├───────────────┼────────────┼───────┼───────────┼───────────┤
│C_2HF_2Cl_3 │(HCFC-122) │3 │0,02-0,08 │ │
├───────────────┼────────────┼───────┼───────────┼───────────┤
│C_2HF_3Cl_2 │(HCFC-123) │3 │0,02-0,06 │77 │
├───────────────┼────────────┼───────┼───────────┼───────────┤
│CHCl_2CF_3 │(HCFC-123)**│- │0,02 │ │
├───────────────┼────────────┼───────┼───────────┼───────────┤
│C_2HF_4Cl │(HCFC-124) │2 │0,02-0,04 │609 │
├───────────────┼────────────┼───────┼───────────┼───────────┤
│CHFClCF_3 │(HCFC-124)**│- │0,022 │ │
├───────────────┼────────────┼───────┼───────────┼───────────┤
│C_2H_2FCl_3 │(HCFC-131) │3 │0,007-0,05 │ │
├───────────────┼────────────┼───────┼───────────┼───────────┤
│C_2H_2F_2Cl_2 │(HCFC-132) │4 │0,008-0,05 │ │
├───────────────┼────────────┼───────┼───────────┼───────────┤
│C_2H_2F_3Cl │(HCFC-133) │3 │0,02-0,06 │ │
├───────────────┼────────────┼───────┼───────────┼───────────┤
│C_2H_3FCl_2 │(HCFC-141) │3 │0,005-0,07 │ │
├───────────────┼────────────┼───────┼───────────┼───────────┤
│CH_3CFCl_2 │(HCFC-141b) │- │0,11 │725 │
│ │** │ │ │ │
├───────────────┼────────────┼───────┼───────────┼───────────┤
│C_2H_3F_2Cl │(HCFC-142) │3 │0,008-0,07 │ │
├───────────────┼────────────┼───────┼───────────┼───────────┤
│CH_3CF_2Cl │(HCFC-142b) │- │0,065 │2.310 │
│ │** │ │ │ │
├───────────────┼────────────┼───────┼───────────┼───────────┤
│C_2H_4FCl │(HCFC-151) │2 │0,003-0,005│ │
├───────────────┼────────────┼───────┼───────────┼───────────┤
│C_3HFCl_6 │(HCFC-221) │5 │0,015-0,07 │ │
├───────────────┼────────────┼───────┼───────────┼───────────┤
│C_3HF_2Cl_5 │(HCFC-222) │9 │0,01-0,09 │ │
├───────────────┼────────────┼───────┼───────────┼───────────┤
│C_3HF_3Cl_4 │(HCFC-223) │12 │0,01-0,08 │ │
├───────────────┼────────────┼───────┼───────────┼───────────┤
│C_3HF_4Cl_3 │(HCFC-224) │12 │0,01-0,09 │ │
├───────────────┼────────────┼───────┼───────────┼───────────┤
│C_3HF_5Cl_2 │(HCFC-225) │9 │0,02-0,07 │ │
├───────────────┼────────────┼───────┼───────────┼───────────┤
│CF_3CF_2CHCl_2 │(HCFC-225ca)│- │0,025 │122 │
│ │** │ │ │ │
├───────────────┼────────────┼───────┼───────────┼───────────┤
│CF_2ClCF_2CHClF│(HCFC-225cb)│- │0,033 │595 │
│ │** │ │ │ │
├───────────────┼────────────┼───────┼───────────┼───────────┤
│C_3HF_6Cl │(HCFC-226) │5 │0,02-0,10 │ │
├───────────────┼────────────┼───────┼───────────┼───────────┤
│C_3H_2FCl_5 │(HCFC-231) │9 │0,05-0,09 │ │
├───────────────┼────────────┼───────┼───────────┼───────────┤
│C_3H_2F_2Cl_4 │(HCFC-232) │16 │0,008-0,10 │ │
├───────────────┼────────────┼───────┼───────────┼───────────┤
│C_3H_2F_3Cl_3 │(HCFC-233) │18 │0,007-0,23 │ │
├───────────────┼────────────┼───────┼───────────┼───────────┤
│C_3H_2F_4Cl_2 │(HCFC-234) │16 │0,01-0,28 │ │
├───────────────┼────────────┼───────┼───────────┼───────────┤
│C_3H_2F_5Cl │(HCFC-235) │9 │0,03-0,52 │ │
├───────────────┼────────────┼───────┼───────────┼───────────┤
│C_3H_3FCl_4 │(HCFC-241) │12 │0,004-0,09 │ │
├───────────────┼────────────┼───────┼───────────┼───────────┤
│C_3H_3F_2Cl_3 │(HCFC-242) │18 │0,005-0,13 │ │
├───────────────┼────────────┼───────┼───────────┼───────────┤
│C_3H_3F_3Cl_2 │(HCFC-243) │18 │0,007-0,12 │ │
├───────────────┼────────────┼───────┼───────────┼───────────┤
│C_3H_3F_4Cl │(HCFC-244) │12 │0,009-0,14 │ │
├───────────────┼────────────┼───────┼───────────┼───────────┤
│C_3H_4FCl_3 │(HCFC-251) │12 │0,001-0,01 │ │
├───────────────┼────────────┼───────┼───────────┼───────────┤
│C_3H_4F_2Cl_2 │(HCFC-252) │16 │0,005-0,04 │ │
├───────────────┼────────────┼───────┼───────────┼───────────┤
│C_3H_4F_3Cl │(HCFC-253) │12 │0,003-0,03 │ │
├───────────────┼────────────┼───────┼───────────┼───────────┤
│C_3H_5FCl_2 │(HCFC-261) │9 │0,002-0,02 │ │
├───────────────┼────────────┼───────┼───────────┼───────────┤
│C_3H_5F_2Cl │(HCFC-262) │9 │0,002-0,02 │ │
├───────────────┼────────────┼───────┼───────────┼───────────┤
│C_3H_6FCl │(HCFC-271) │5 │0,001-0,03 │ │
└───────────────┴────────────┴───────┴───────────┴───────────┘

    * În cazul în care se indică un interval de potenţiale de epuizare a stratului de ozon (ODP), în sensul protocolului se utilizează valoarea cea mai ridicată din cadrul intervalului. ODP indicate ca valoare unică au fost determinate prin calcule bazate pe măsurători de laborator. Cele indicate ca interval se bazează pe estimări şi sunt mai puţin certe. Intervalul se referă la o grupă izomerică. Valoarea cea mai ridicată este ODP estimat al izomerului cu ODP cel mai ridicat, iar valoarea cea mai scăzută este ODP estimat al izomerului cu ODP cel mai scăzut.
    ** Identifică substanţele cele mai viabile din punct de vedere comercial ale căror valori indicate pentru ODP trebuie să fie utilizate în sensul protocolului.
    *** În cazul substanţelor pentru care nu se indică niciun potenţial de încălzire globală (GWP), se aplică valoarea implicită 0 până când se include o valoare a GWP prin procedura prevăzută la articolul 2 alineatul (9) litera (a) punctul (ii).“"

    După anexa E la protocol se adaugă următoarea anexă:
    "Anexa F
    Substanţe controlate

┌──────────────────┬────────────┬───────────┐
│ │ │Potenţialul│
│ │ │de │
│Grupa │Substanţa │încălzire │
│ │ │globală pe │
│ │ │100 de ani │
├──────────────────┼────────────┼───────────┤
│Grupa I │ │ │
├──────────────────┼────────────┼───────────┤
│CHF_2CHF_2 │HFC-134 │1.100 │
├──────────────────┼────────────┼───────────┤
│CH_2FCF_3 │HFC-134a │1.430 │
├──────────────────┼────────────┼───────────┤
│CH_2FCHF_2 │HFC-143 │353 │
├──────────────────┼────────────┼───────────┤
│CHF_2CH_2CF_3 │HFC-245fa │1.030 │
├──────────────────┼────────────┼───────────┤
│CF_3CH_2CF_2CH_3 │HFC-365mfc │794 │
├──────────────────┼────────────┼───────────┤
│CF_3CHFCF_3 │HFC-227ea │3.220 │
├──────────────────┼────────────┼───────────┤
│CH_2FCF_2CF_3 │HFC-236cb │1.340 │
├──────────────────┼────────────┼───────────┤
│CHF_2CHFCF_3 │HFC-236ea │1.370 │
├──────────────────┼────────────┼───────────┤
│CF_3CH_2CF_3 │HFC-236fa │9.810 │
├──────────────────┼────────────┼───────────┤
│CH_2FCF_2CHF_2 │HFC-245ca │693 │
├──────────────────┼────────────┼───────────┤
│CF_3CHFCHFCF_2CF_3│HFC-43-10mee│1.640 │
├──────────────────┼────────────┼───────────┤
│CH_2F_2 │HFC-32 │675 │
├──────────────────┼────────────┼───────────┤
│CHF_2CF_3 │HFC-125 │3.500 │
├──────────────────┼────────────┼───────────┤
│CH_3CF_3 │HFC-143a │4.470 │
├──────────────────┼────────────┼───────────┤
│CH_3F │HFC-41 │92 │
├──────────────────┼────────────┼───────────┤
│CH_2FCH_2F │HFC-152 │53 │
├──────────────────┼────────────┼───────────┤
│CH_3CHF_2 │HFC-152a │124 │
├──────────────────┼────────────┼───────────┤
│ │ │ │
├──────────────────┼────────────┼───────────┤
│Grupa II │ │ │
├──────────────────┼────────────┼───────────┤
│CHF_3 │HFC-23 │14.800 │
└──────────────────┴────────────┴───────────┘

"


    ART. II
    Relaţia cu amendamentul din 1999
    Niciun stat şi nicio organizaţie de integrare economică regională nu pot depune un instrument de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare la prezentul amendament dacă nu au depus anterior sau simultan un instrument similar pentru amendamentul adoptat la a unsprezecea reuniune a părţilor, care a avut loc la Beijing la 3 decembrie 1999.

    ART. III
    Relaţia cu Convenţia-cadru a Naţiunilor Unite  asupra schimbărilor climatice şi cu Protocolul de la Kyoto  la această convenţie
    Prezentul amendament nu este destinat să aibă ca efect exceptarea hidrofluorocarburilor din sfera angajamentelor prevăzute la articolele 4 şi 12 din Convenţia-cadru a Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice sau la articolele 2, 5, 7 şi 10 din Protocolul de la Kyoto la această convenţie.

    ART. IV
    Intrarea în vigoare
    1. Cu excepţia celor prevăzute la alineatul (2) de mai jos, prezentul amendament intră în vigoare la 1 ianuarie 2019, sub rezerva depunerii la această dată a cel puţin douăzeci de instrumente de ratificare, de acceptare sau de aprobare a amendamentului de către state sau organizaţii de integrare economică regională care sunt părţi la Protocolul de la Montreal privind substanţele care epuizează stratul de ozon. În cazul neîndeplinirii acestei condiţii până la data menţionată, prezentul amendament intră în vigoare în a nouăzecea zi de la data la care s-a îndeplinit condiţia.
    2. Modificările aduse articolului 4 din protocol, intitulat „Controlul comerţului cu ţări care nu sunt parte la protocol“, stabilite la articolul I al prezentului amendament, intră în vigoare la 1 ianuarie 2033, sub rezerva depunerii la această dată a cel puţin şaptezeci de instrumente de ratificare, de acceptare sau de aprobare a amendamentului de către state sau organizaţii de integrare economică regională care sunt părţi la Protocolul de la Montreal privind substanţele care epuizează stratul de ozon. În cazul neîndeplinirii acestei condiţii până la data menţionată, prezentul amendament intră în vigoare în a nouăzecea zi de la data la care s-a îndeplinit condiţia.
    3. În sensul alineatelor (1) şi (2), niciun instrument depus de o organizaţie de integrare economică regională nu este considerat ca suplimentar faţă de cele depuse deja de statele membre ale unei astfel de organizaţii.
    4. După intrarea în vigoare a prezentului amendament, astfel cum se prevede la alineatele (1) şi (2), acesta intră în vigoare pentru orice altă parte la protocol în a nouăzecea zi de la depunerea instrumentului propriu de ratificare, de acceptare sau de aprobare.

    ART. V
    Aplicarea provizorie
    În orice moment înainte ca prezentul amendament să intre în vigoare în cazul său, orice parte poate declara că va aplica cu titlu provizoriu oricare dintre măsurile de control stabilite la articolul 2J, precum şi obligaţiile de raportare aferente prevăzute la articolul 7, în aşteptarea intrării în vigoare respective.
    Declaraţia Uniunii Europene în conformitate cu articolul 13 alineatul (3) din Convenţia de la Viena  pentru protecţia stratului de ozon privind extinderea competenţei sale asupra problemelor care se află sub incidenţa Convenţiei şi a Protocolului de la Montreal privind substanţele care epuizează stratul de ozon
    În prezent, următoarele state sunt membre ale Uniunii Europene: Regatul Belgiei, Republica Bulgaria, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Irlanda, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Republica Croaţia, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Ungaria, Republica Malta, Regatul Ţărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, România, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei şi Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord.
    În conformitate cu Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special cu articolul 192 alineatul (1), Uniunea are competenţa de a încheia acorduri internaţionale şi de a pune în aplicare obligaţiile care decurg din acestea, contribuind la îndeplinirea următoarelor obiective:
    - conservarea, protecţia şi îmbunătăţirea calităţii mediului;
    – protejarea sănătăţii umane;
    – folosirea prudentă şi raţională a resurselor naturale;
    – promovarea pe plan internaţional a unor măsuri destinate să contracareze problemele de mediu la scară regională sau mondială, în special a luptei împotriva schimbărilor climatice.

    Uniunea şi-a exercitat competenţa în domeniul reglementat de Convenţia de la Viena şi de Protocolul de la Montreal prin adoptarea de instrumente juridice, în special Regulamentul (CE) nr. 1.005/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind substanţele care epuizează stratul de ozon (^1), care înlocuieşte legislaţia anterioară pentru protecţia stratului de ozon, şi Regulamentul (UE) nr. 517/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind gazele fluorurate cu efect de seră şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 842/2006 (^2). Uniunea este competentă pentru îndeplinirea acelor obligaţii din Convenţia de la Viena şi din Protocolul de la Montreal în privinţa cărora dispoziţiile instrumentelor juridice ale Uniunii, în special ale celor menţionate anterior, stabilesc norme comune, dacă şi în măsura în care normele comune sunt afectate sau modificate de dispoziţiile Convenţiei de la Viena sau ale Protocolului de la Montreal sau ale unui act adoptat pentru punerea acestora în aplicare. În caz contrar, competenţa Uniunii continuă să fie partajată între Uniune şi statele sale membre.
    (^1) JO L 286, 31.10.2009, p.1.
    (^2) JO L 150, 20.5.2014, p. 195.

    Exercitarea competenţelor de către Uniunea Europeană în conformitate cu tratatele face, prin natura sa, obiectul unei dezvoltări continue. Prin urmare, Uniunea îşi rezervă dreptul de a adapta prezenta declaraţie.
    În domeniul cercetării, astfel cum se prevede în convenţie, Uniunea arte competenţa de a desfăşura activităţi, în special de a defini şi pune în aplicare programe; totuşi, exercitarea acestei competenţe nu are ca efect lipsirea statelor membre de posibilitatea de a-şi exercita propria competenţă.


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016