Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   AMENDAMENT 01-11 din 20 mai 2011  la Codul maritim internaţional pentru mărfuri solide în vrac (Codul IMSBC)    Twitter Facebook
Cautare document

 AMENDAMENT 01-11 din 20 mai 2011 la Codul maritim internaţional pentru mărfuri solide în vrac (Codul IMSBC)

EMITENT: ORGANIZAŢIA MARITIMĂ INTERNAŢIONALĂ
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 735 din 8 octombrie 2014

    APENDICE 1
    Fişe pentru mărfurile solide în vrac
    PULBERE DE ALUMO-FEROSILICIU, Nr. ONU 1395
    MĂSURI PREVENTIVE
    1. În a doua frază, cuvintele "autoritatea competentă" se înlocuiesc cu cuvântul "Administraţia".
    AZOTAT DE ALUMINIU, Nr. ONU 1438
    MĂSURI PREVENTIVE
    2. La sfârşitul paragrafului, se adaugă următoarea frază:
    "Comandantul navei şi ofiţerii vor ţine seama de faptul că instalaţia fixă de la bordul navei pentru stingerea incendiului cu gaz va fi ineficientă în cazul incendiilor care implică această marfă şi de faptul că poate fi necesară aplicarea unor cantităţi mari de apă."
    PULBERE DE SILICO-ALUMINIU, NEACOPERITĂ, Nr. ONU 1398
    MĂSURI PREVENTIVE
    3. În a treia frază, cuvintele "autoritatea competentă" se înlocuiesc cu cuvântul "Administraţia".
    AZOTAT DE AMONIU, Nr. ONU 1942
    care conţine cel mult 0,2% substanţă combustibilă totală, inclusiv orice substanţă organică, exprimată în echivalent carbon, cu excluderea oricărei altei substanţe adăugate
    DESCRIERE
    4. Cuvintele "Întreţine arderea. Această marfă este higroscopică." se elimină.
    5. O nouă notă se adaugă după Descriere, după cum urmează:
    "Notă:
    Această fişă ar trebui să fie utilizată numai pentru substanţele care nu prezintă proprietăţi din clasa de materiale 1, atunci când sunt încercate în conformitate cu seriile de încercare 1 şi 2 din clasa de materiale 1 (a se vedea Partea 1 din Manualul de încercări şi criterii pentru mărfuri cu nr. de înregistrare ONU)."
    RISC
    6. La începutul primului paragraf se adaugă cuvintele "Oxidant, întreţine arderea."
    7. În prima frază existentă, cuvintele "aceste materiale" se înlocuiesc cu cuvintele "această marfă".
    DEPOZITARE ŞI SEPARARE
    8. În prima frază, cuvântul "ar trebui" se înlocuieşte cu cuvântul "trebuie".
    ÎNCĂRCARE
    9. În prima frază, cuvintele "secţiunile 4 şi 5" se înlocuiesc cu cuvintele "secţiunile 4, 5 şi 6".
    În timpul încărcării, trebuie să fie respectate următoarele prevederi:
    10. Prima instrucţiune referitoare la fumat se elimină.
    MĂSURI PREVENTIVE
    11. În primul paragraf se înlocuieşte a treia frază existentă, după cum urmează:
    "Comandantul navei şi ofiţerii vor ţine seama de faptul că instalaţia fixă de la bordul navei pentru stingerea incendiului cu gaz va fi ineficientă în cazul incendiilor care implică această marfă şi de faptul că poate fi necesară aplicarea unor cantităţi mari de apă."
    12. În primul paragraf se elimină ultima frază.
    TRANSPORT
    13. Se adaugă o a doua nouă frază, după cum urmează:
    "Temperatura acestei mărfi trebuie să fie monitorizată şi înregistrată zilnic pe durata voiajului, pentru a detecta descompunerea ce poate rezulta din încălzire şi epuizarea oxigenului."
    DESCĂRCARE
    14. A doua frază se înlocuieşte cu următorul text:
    "Nu se permite alimentarea cu combustibil lichid. Pomparea de combustibil lichid în spaţiile adiacente spaţiilor de marfă care conţin această marfă, altele decât compartimentul maşinilor, nu se permite."
    PROCEDURI DE URGENŢĂ
    15. Modificare fără obiect în limba română.
    16. În prevederile referitoare la Incendiul din spaţiul de marfă care conţine acest material, cuvintele "Se utilizează apă în cantitate abundentă" se înlocuiesc cu cuvintele "Se utilizează apă în cantitate abundentă şi se izolează sursa de căldură, dacă există".
    ÎNGRĂŞĂMINTE CU AZOTAT DE AMONIU, Nr. ONU 2067
    DESCRIERE
    17. În alineatul 2, după cuvântul "dolomit" se introduc cuvintele "şi/sau sulfat de calciu mineral".
    NOTE:
    18. La nota 3 se elimină cuvântul "explozive".
    DEPOZITARE ŞI SEPARARE
    19. În a patra frază, cuvintele "vreunui tanc sau dublu fund" se înlocuiesc cu cuvintele "vreunui tanc, dublu fund sau tubulatură".
    ÎNCĂRCARE
    20. În prima frază, cuvintele "secţiunile 4 şi 5" se înlocuiesc cu cuvintele "secţiunile 4, 5 şi 6".
    MĂSURI PREVENTIVE
    21. După prima frază, se adaugă următoarea frază:
    "Comandantul navei şi ofiţerii vor ţine seama de faptul că instalaţia fixă a navei de stingere a incendiului cu gaz va fi ineficientă în cazul incendiilor care implică această marfă şi de faptul că poate fi necesară aplicarea unor cantităţi mari de apă".
    TRANSPORT
    22. În a doua frază, cuvintele "ca urmare a autoîncălzirii" se înlocuiesc cu cuvintele "care poate avea ca rezultat autoîncălzirea".
    DESCĂRCARE
    23. Prima frază se înlocuieşte cu următorul text:
    "Nu se permite alimentarea cu combustibil lichid. Pomparea de combustibil lichid în spaţiile adiacente spaţiilor de marfă care conţin această marfă, altele decât compartimentul maşinilor, nu se permite."
    24. După a doua nouă frază se adaugă următorul text:
    "Îngrăşămintele cu azotat de amoniu sunt higroscopice şi se pot întări formând console ce pot afecta siguranţa în timpul descărcării."
    PROCEDURI DE URGENŢĂ
    25. În prevederile referitoare la Incendiul din spaţiul de marfă care conţine acest material, cuvintele "Instalaţia fixă a navei de stingere a incendiului" se înlocuiesc cu cuvintele "Instalaţia fixă a navei de stingere a incendiului cu gaz".
    26. În prevederile referitoare la Incendiul din spaţiul de marfă care conţine acest material, în cea de-a treia frază, după cuvântul "apă" se introduc cuvintele "şi se izolează de sursa de căldură, dacă există".
    ÎNGRĂŞĂMINTE CU AZOTAT DE AMONIU, Nr. ONU 2071
    DESCRIERE
    27. În al doilea paragraf se introduce o notă de subsol corespunzătoare "(a se vedea Partea a III-a, subsecţiunea 38.2 din Manualul de încercări şi criterii pentru materiale cu nr. ONU), după cum urmează:
    "* A se vedea de asemenea secţiunea 5 din Apendice 2 din acest Cod."
    RISC
    28. În primul paragraf, cuvântul "amestecuri" din prima frază se înlocuieşte cu cuvântul "mărfurile", iar cuvintele "Niciunul din aceste amestecuri nu este supus" din ultima frază se înlocuiesc cu cuvintele "Niciuna din aceste mărfuri nu este supusă".
    DEPOZITARE ŞI SEPARARE
    29. În ultima frază, după cuvântul "standard" se introduc cuvintele "această marfă trebuie să fie depozitată".
    ÎNCĂRCARE
    30. În primul paragraf, cuvintele "secţiunile 4 şi 5" se înlocuiesc cu cuvintele "secţiunile 4, 5 şi 6".
    În timpul încărcării, trebuie să fie respectate următoarele prevederi:
    31. Se adaugă o nouă instrucţiune:
    "Pe cât este practic posibil, nu trebuie să se utilizeze materiale combustibile de fixare şi de protecţie. În cazul în care este necesar fardaj de lemn, trebuie să se utilizeze numai o cantitate minimă."
    MĂSURI PREVENTIVE
    32. După prima frază se adaugă următorul text:
    "Comandantul navei şi ofiţerii vor ţine seama de faptul că instalaţia fixă de la bordul navei pentru stingerea incendiului cu gaz va fi ineficientă în cazul incendiilor care implică această marfă şi de faptul că poate fi necesară aplicarea unor cantităţi mari de apă."
    DESCĂRCARE
    33. Prima frază se înlocuieşte cu următorul text:
    "Nu se permite alimentarea cu combustibil lichid. Nu se permite pomparea combustibilului lichid în spaţiile adiacente spaţiilor de marfă care conţin această marfă, altele decât compartimentul maşinilor."
    34. După a doua nouă frază se adaugă următoarea frază:
    "Îngrăşămintele cu azotat de amoniu sunt higroscopice şi se pot întări formând console ce pot afecta siguranţa în timpul descărcării."
    PROCEDURI DE URGENŢĂ
    35. În prevederile referitoare la Incendiul din spaţiul de marfă care conţine acest material, cuvintele "Instalaţia fixă a navei de stingere a incendiului" se înlocuiesc cu cuvintele "Instalaţia fixă a navei de stingere a incendiului cu gaz".
    ÎNGRĂŞĂMINTE CU AZOTAT DE AMONIU (nepericuloase)
    DESCRIERE
    36. În alineatul 2, după cuvântul "dolomit" se introduc cuvintele "şi/sau sulfat de calciu mineral".
    37. În alineatul 4 se introduce o notă de subsol corespunzătoare menţiunii "(a se vedea partea a III-a subsecţiunea 38.2 din Manualul de încercări şi criterii pentru materiale cu nr. ONU), după cum urmează:
    "* A se vedea de asemenea secţiunea 5 din apendice 2 din acest Cod."
    RISC
    38. Întregul text de sub titlu se înlocuieşte după cum urmează:
    "Această marfă nu este combustibilă sau are un risc scăzut la incendiu. Chiar dacă această marfă este clasificată ca nepericuloasă, unele din proprietăţile îngrăşămintelor cu azotat de amoniu din clasa de materiale 9, cu nr. ONU 207, sunt activate atunci când aceste îngrăşăminte se încălzesc puternic. Atunci când aceste îngrăşăminte se încălzesc puternic, se vor descompune şi vor degaja gaze toxice şi va exista riscul producerii vaporilor toxici în spaţiul de marfă, spaţiile adiacente şi pe punte. Monitorizarea temperaturii mărfii poate indica din timp descompunerea. Praful de la îngrăşăminte ar putea fi iritant pentru piele şi membranele mucoase. Această marfă este higroscopică şi se va întări dacă se umezeşte."
    DEPOZITARE ŞI SEPARARE
    39. În a treia frază, cuvintele "vreunui tanc sau dublu fund" se înlocuiesc cu cuvintele "vreunui tanc, dublu fund sau tubulatură".
    40. În a patra frază, după cuvintele "acest tip", cuvântul "ar trebui" se înlocuieşte cu cuvântul "trebuie".
    41. În a cincea frază, cuvintele "barieră echivalentă aprobată" se înlocuiesc cu cuvintele "dispozitiv echivalent aprobat".
    42. În ultimul paragraf, ultima frază se înlocuieşte după cum urmează:
    "Nu este necesar ca această cerinţă să se aplice dacă peretele de delimitare este o construcţie de tip A-60 sau la voiajele internaţionale scurte."
    ÎNCĂRCARE
    43. În primul paragraf, cuvintele prima frază "secţiunile 4 şi 5" se înlocuiesc cu cuvintele "secţiunile 4, 5 şi 6".
    MĂSURI PREVENTIVE
    44. După prima frază se adaugă următorul text:
    "Comandantul navei şi ofiţerii vor ţine seama de faptul că instalaţia fixă de la bordul navei pentru stingerea incendiului cu gaz va fi ineficientă în cazul incendiilor care implică această marfă şi de faptul că poate fi necesară aplicarea unor cantităţi mari de apă."
    TRANSPORT
    45. A doua frază se elimină.
    DESCĂRCARE
    46. Prima frază se înlocuieşte cu următorul text:
    "Nu se permite alimentarea cu combustibil lichid. Pomparea de combustibil lichid în spaţiile adiacente spaţiilor de marfă care conţin această marfă, altele decât compartimentul maşinilor, nu se permite. Îngrăşămintele cu azotat de amoniu sunt higroscopice şi se pot întări formând console ce pot afecta siguranţa în timpul descărcării."
    PROCEDURI DE URGENŢĂ
    47. În prevederile referitoare la Incendiul din spaţiul de marfă care conţine acest material, cuvintele "Instalaţia fixă a navei de stingere a incendiului" se înlocuiesc cu cuvintele "Instalaţia fixă a navei de stingere a incendiului cu gaz".
    48. În prevederile referitoare la Incendiul din spaţiul de marfă care conţine acest material, în a treia frază, după cuvântul "apă" se introduc cuvintele "şi se izolează sursa de căldură, dacă există".
    SULFAT DE AMONIU
    RISC
    49. La sfârşitul paragrafului, se adaugă următorul text:
    "Această marfă este higroscopică şi se va întări dacă se umezeşte."
    ÎNCĂRCARE
    50. În ultima frază, cuvintele "secţiunile 4 şi 5" se înlocuiesc cu cuvintele "secţiunile 4, 5 şi 6".
    DESCĂRCARE
    51. La începutul paragrafului se adaugă următorul text:
    "Sulfatul de amoniu este higroscopic şi se poate întări formând console ce pot afecta siguranţa în timpul descărcării."
    AZOTAT DE BARIU, Nr. ONU 1446
    MĂSURI PREVENTIVE
    52. La sfârşitul paragrafului se adaugă următorul text:
    "Comandantul navei şi ofiţerii vor ţine seama de faptul că instalaţia fixă de la bordul navei pentru stingerea incendiului cu gaz va fi ineficientă în cazul incendiilor care implică această marfă şi de faptul că poate fi necesară aplicarea unor cantităţi mari de apă."
    BORAX (PENTAHIDRAT BRUT)
    DESCĂRCARE
    53. La începutul paragrafului se adaugă următorul text:
    "Boraxul (pentahidrat brut) este higroscopic şi se poate întări formând console ce pot afecta siguranţa în timpul descărcării."
    BORAX ANHIDRU (brut sau rafinat)
    ÎNCĂRCARE
    54. Cuvintele "secţiunile 4 şi 5" se înlocuiesc cu cuvintele "secţiunile 4, 5 şi 6".
    DESCĂRCARE
    55. La începutul paragrafului se adaugă următorul text:
    "Boraxul anhidru (crud sau rafinat) este higroscopic şi se poate întări formând console ce pot afecta siguranţa în timpul descărcării."
    BRICHETE DE CĂRBUNE BRUN
    RISC
    56. Textul se înlocuieşte după cum urmează:
    "Această marfă se aprinde uşor, este predispusă la autoîncălzire, se poate autoaprinde şi poate epuiza oxigenul din spaţiul de marfă."
    APENDICE
    57. În paragraful 1.1, în secţiunea pentru Măsuri preventive, cuvintele "şi deschiderea închiderilor spaţiului de marfă" se elimină.
    AZOTAT DE CALCIU, Nr. ONU 1454
    MĂSURI PREVENTIVE
    58. La sfârşitul paragrafului se adaugă următorul text:
    "Comandantul navei şi ofiţerii vor ţine seama de faptul că instalaţia fixă de la bordul navei pentru stingerea incendiului cu gaz va fi ineficientă în cazul incendiilor care implică această marfă şi de faptul că poate fi necesară aplicarea unor cantităţi mari de apă."
    DESCĂRCARE
    59. La începutul paragrafului se adaugă următorul text:
    "Azotatul de calciu este higroscopic şi se poate întări formând console ce pot afecta siguranţa în timpul descărcării.
    ÎNGRĂŞĂMINTE CU AZOTAT DE CALCIU
    ÎNCĂRCARE
    60. Cuvintele "secţiunile 4 şi 5" se înlocuiesc cu cuvintele "secţiunile 4, 5 şi 6".
    ARGILĂ
    CURĂŢARE
    61. Textul se înlocuieşte după cum urmează: "După descărcarea acestei mărfi, trebuie să se aibă grijă de puţurile de santină din spaţiile de marfă".
    FOSFAT DIAMONIACAL (D.A.P.)
    ÎNCĂRCARE
    62. Cuvintele "secţiunile 4 şi 5" se înlocuiesc cu cuvintele "secţiunile 4, 5 şi 6".
    DESCĂRCARE
    63. La începutul paragrafului se adaugă următorul text:
    "Fosfatul diamoniacal este higroscopic şi se poate întări formând console ce pot afecta siguranţa în timpul descărcării."
    PRODUSE DE DISTILARE CU SUBSTANŢE SOLUBILE DIN CEREALE USCATE
    64. După fişa existentă pentru FIER OBŢINUT PRIN REDUCERE DIRECTĂ (C) se adaugă noua fişă pentru PRODUSE DE DISTILARE CU SUBSTANŢE SOLUBILE DIN CEREALE USCATE, după cum urmează
    "PRODUSE DE DISTILARE CU SUBSTANŢE SOLUBILE DIN CEREALE USCATE
    DESCRIERE
    Un amestec uscat de cereale macrogranulare şi produse condensate de distilare cu substanţe solubile care rămân după fermentarea fracţiunii de amidon de porumb, cu drojdii si enzime, pentru a produce etanol şi dioxid de carbon. Sunt de culoare maro gălbui, cu un miros de porumb fiert. Conţinutul de umiditate nu este mai mare de 13% şi conţinutul de ulei nu este mai mare de 11%. Această fişă nu se aplică produselor de distilare din cereale umede (WDG) şi produselor de distilare din cereale uscate (DDG), care nu sunt transportate în vrac.
    CARACTERISTICI

┌────────────────────┬───────────────────┬────────────────────┐
│Unghi de alunecare │Densitate volumică │Indice de stivuire │
│ │ (kg/mc) │ (mc/t) │
├────────────────────┼───────────────────┼────────────────────┤
│Nu se aplică. │Între 450 şi 520 │Între 1,92 şi 2,22 │
├────────────────────┼───────────────────┼────────────────────┤
│Dimensiuni │Clasă │Grupă │
├────────────────────┼───────────────────┼────────────────────┤
│Nu se aplică. │Nu se aplică. │ C │
└────────────────────┴───────────────────┴────────────────────┘


    RISC
    Niciun risc special.
    Această marfă este incombustibilă sau are un risc scăzut de incendiu.
    DEPOZITARE şi SEPARARE
    Nicio cerinţă specială.
    CURĂŢARE MAGAZIE
    Se curăţă şi se usucă în conformitate cu riscurile prezentate de marfă.
    MĂSURI PREVENTIVE CU PRIVIRE LA CONDIŢIILE METEOROLOGICE NEFAVORABILE
    Această marfă trebuie să fie menţinută cât mai uscată posibil. Această marfă nu trebuie să fie manipulată în timpul precipitaţiilor. În timpul manipulării acestei mărfi, toate trapele neutilizate ale spaţiilor de marfă, în care se efectuează sau se va efectua încărcarea acestei mărfi, trebuie să fie închise.
    ÎNCĂRCARE
    Se încarcă în zone neizolate, deschise. Se nivelează în conformitate cu prevederile corespunzătoare din secţiunile 4 şi 5 din Cod.
    MĂSURI PREVENTIVE
    Nicio cerinţă specială.
    VENTILAŢIE
    Nicio cerinţă specială.
    TRANSPORT
    Trapele spaţiilor de marfă care conţin această marfă trebuie să fie închise etanş pentru a preveni pătrunderea apei.
    DESCĂRCARE
    În caz de întărire a mărfii, aceasta trebuie să fie nivelată, dacă este necesar, pentru a evita formarea consolelor.
    CURĂŢARE
    Nicio cerinţă specială."
    FEROFOSFOR (inclusiv brichete)
    TRANSPORT
    65. Textul se înlocuieşte după cum urmează:
    "Pe timpul transportului acestei mărfi, pentru efectuarea măsurătorilor cantitative a gazelor inflamabile şi toxice, cum ar fi fosfina, care se pot degaja din această marfă, conform informaţiilor asupra mărfii, la bordul navei trebuie să fie prevăzute detectoare adecvate pentru fiecare gaz sau combinaţie de gaze. Detectoarele trebuie să fie de tip nepericulos certificat pentru utilizarea în atmosferă explozivă. Pe durata voiajului, concentraţiile acestor gaze în spaţiile de marfă care conţin această marfă trebuie să fie măsurate în mod regulat şi rezultatele măsurătorilor trebuie să fie înregistrate şi păstrate la bord."
    FEROSILICIU, Nr. ONU 1408
    APENDICE - CERINŢE GENERALE
    66. În prima frază, cuvintele "Autoritatea competentă" se înlocuiesc cu cuvântul "Administraţia", în toate cazurile.
    FEROSILICIU CONŢINÂND ÎNTRE 25% ŞI 30% SILICIU SAU CONŢINÂND 90% SAU MAI MULT SILICIU
    ÎNCĂRCARE
    67. A doua frază se înlocuieşte după cum urmează:
    "Deoarece densitatea mărfii este foarte mare, plafonul tancului poate fi supus unei suprapresiuni, în afară de cazul în care greutatea mărfii este distribuită în mod uniform sub plafon. Trebuie să fie luate măsurile necesare pentru a se asigura că, pe durata voiajului şi în timpul încărcării, plafonul tancului nu este suprasolicitat datorită formării unei grămezi de marfă. Se face referire la Apendicele la această fişă."

    APENDICE - CERINŢE GENERALE
    68. În prima şi a doua frază, cuvintele "Autoritatea competentă" se înlocuiesc cu cuvântul "Administraţia".
    SULFAT DE FIER HEPTAHIDRAT
    69. După fişa existentă pentru AŞCHII, DECUPAJE, ŞPANURI SAU DEŞEURI DIN METALE FEROASE, Nr. ONU 2793 se adaugă o nouă fişă pentru SULFAT DE FIER HEPTAHIDRAT, după cum urmează:
    "SULFAT DE FIER HEPTAHIDRAT
    DESCRIERE
    Cristale de culoare verde pal. Foarte solubil în apă. Produs denumit în mod obişnuit ca "Vitriol-verde".
    CARACTERISTICI

┌────────────────────┬───────────────────┬────────────────────┐
│Unghi de alunecare │Densitate volumică │Indice de stivuire │
│ │ (kg/mc) │ (mc/t) │
├────────────────────┼───────────────────┼────────────────────┤
│Nu se aplică. │Între 750 şi 1250 │Între 0,8 şi 1,3 │
├────────────────────┼───────────────────┼────────────────────┤
│Dimensiuni │Clasă │Grupă │
├────────────────────┼───────────────────┼────────────────────┤
│Cristale │Nu se aplică. │C │
└────────────────────┴───────────────────┴────────────────────┘


    RISC
    Dăunător dacă este înghiţit. Produce iritarea gravă a ochilor. Produce iritarea pielii.
    Această marfă nu este combustibilă sau are un risc scăzut de incendiu.
    Tinde să se întărească dacă se umezeşte.
    Această marfă este foarte solubilă şi va fi foarte acidă dacă se umezeşte.
    Nivelurile excesive de marfă deversate în instalaţiile de apă pot duce la epuizarea oxigenului din apă.
    DEPOZITARE şi SEPARARE
    «Separat de» substanţe oxidante.
    CURĂŢARE MAGAZIE
    Se curăţă şi se usucă în conformitate cu riscurile prezentate de marfă.
    MĂSURI PREVENTIVE CU PRIVIRE LA CONDIŢIILE METEOROLOGICE NEFAVORABILE
    Această marfă trebuie să fie menţinută cât mai uscată posibil. Această marfă nu trebuie să fie manipulată în timpul precipitaţiilor. În timpul manipulării acestei mărfi, toate trapele neutilizate ale spaţiilor de marfă în care se efectuează sau se va efectua încărcarea acestei mărfi trebuie să fie închise.
    ÎNCĂRCARE
    Se nivelează în conformitate cu prevederile corespunzătoare prevăzute la secţiunile 4 şi 5 din Cod.
    MĂSURI PREVENTIVE
    Se evită contactul cu ochii şi pielea. Persoanele care pot veni în contact cu produsul trebuie să poarte îmbrăcăminte de protecţie, mănuşi şi protecţie pentru ochi. În principiu, acesta este un produs care nu conţine praf. Totuşi, în anumite condiţii de stare uscată, dacă se produce praf trebuie să fie purtată de asemenea o mască cu filtru de praf. Puţurile de santină trebuie să fie curăţate, uscate şi acoperite, în mod corespunzător, pentru prevenirea pătrunderii apei în acestea.
    VENTILAŢIE
    Spaţiile de marfă care conţin această marfă nu trebuie să fie ventilate pe durata voiajului.
    TRANSPORT
    Trapele spaţiilor de marfă trebuie să fie închise etanş pentru prevenirea pătrunderii apei.
    DESCĂRCARE
    Dacă această marfă s-a întărit, se va nivela pentru a evita, dacă este necesar, formarea consolelor.
    CURĂŢARE
    După descărcarea acestei mărfi, spaţiile de marfă şi puţurile de santină trebuie să fie măturate şi apoi spălate bine cu apă."
    ÎNGRĂŞĂMINTE FĂRĂ AZOTAŢI (nepericuloase)
    DESCĂRCARE
    70. La începutul paragrafului se adaugă următorul text:
    "Îngrăşămintele fără azotaţi sunt higroscopice şi se pot întări formând console ce pot afecta siguranţa în timpul descărcării."
    CENUŞA DE TERMOCENTRALĂ
    71. În titlul fişei pentru CENUŞA DE TERMOCENTRALĂ se adaugă cuvântul "USCATĂ".
    CENUŞA DE TERMOCENTRALĂ, UMEDĂ
    72. După fişa pentru CENUŞA DE TERMOCENTRALĂ se adaugă o nouă fişă pentru CENUŞA DE TERMOCENTRALĂ, UMEDĂ, după cum urmează:
    "CENUŞA DE TERMOCENTRALĂ, UMEDĂ
    DESCRIERE
    Pulbere de culoare gri. Această marfă este un amestec uşor, fin divizat, rezultat din apă şi reziduurile provenite de la centralele termice pe bază de cărbune şi combustibil lichid (nu mai puţin de 10% apă). Are miros de amoniac.
    CARACTERISTICI

┌────────────────────┬───────────────────┬────────────────────┐
│Unghi de alunecare │Densitate volumică │Indice de stivuire │
│ │ (kg/mc) │ (mc/t) │
├────────────────────┼───────────────────┼────────────────────┤
│Nu se aplică. │Între 900 şi 1300 │Între 0,77 şi 1,11 │
├────────────────────┼───────────────────┼────────────────────┤
│Dimensiuni │Clasă │Grupă │
├────────────────────┼───────────────────┼────────────────────┤
│Sub 1 mm │Nu se aplică. │A │
└────────────────────┴───────────────────┴────────────────────┘


    RISC
    Cenuşa de termocentrală, umedă, poate să curgă dacă are un conţinut ridicat de umiditate.
    Această marfă nu este combustibilă sau are un risc scăzut de incendiu.
    DEPOZITARE ŞI SEPARARE
    «Separat de» alimente.
    CURĂŢARE MAGAZIE
    Nicio cerinţă specială.
    MĂSURI PREVENTIVE CU PRIVIRE LA CONDIŢIILE METEOROLOGICE NEFAVORABILE
    În cazul în care marfa este transportată cu o navă, alta decât nava de marfă construită şi echipată în mod special, în conformitate cu cerinţele de la 7.3.2 din acest Cod, trebuie să fie respectate următoarele prevederi:
    .1 pe durata voiajului, conţinutul de umiditate a mărfii trebuie să fie menţinut sub limita admisibilă de umiditate la transport (TML);
    .2 dacă nu se prevede în mod expres altfel în această fişă, marfa nu trebuie să fie manipulată în timpul precipitaţiilor;
    .3 dacă nu se prevede în mod expres altfel în această fişă, toate trapele neutilizate ale spaţiilor de marfă în care se efectuează sau se va efectua încărcarea acestei mărfi trebuie să fie închise;
    .4 marfa poate să fie manipulată în timpul precipitaţiilor cu condiţia ca conţinutul real de umiditate să fie suficient de scăzut faţă de limita admisibilă de umiditate la transport (TML), astfel încât conţinutul real de umiditate să nu poată creşte, ca urmare a precipitaţiilor, peste limita admisibilă de umiditate la transport (TML); şi
    .5 marfa dintr-un spaţiu de marfă poate fi descărcată în timpul precipitaţiilor în cazul în care toată cantitatea de marfă din spaţiul de marfă va fi descărcată în port.
    ÎNCĂRCARE
    Se nivelează în conformitate cu prevederile corespunzătoare prevăzute la secţiunile 4 şi 5 din Cod.
    MĂSURI PREVENTIVE
    Puţurile de santină trebuie să fie curăţate, uscate şi protejate în mod corespunzător astfel încât marfa să nu pătrundă în acestea.
    VENTILAŢIE
    Pe durata voiajului, spaţiile de marfă care conţin această marfă nu trebuie să fie ventilate.
    TRANSPORT
    Pe durata voiajului, aspectul suprafeţei acestei încărcături trebuie să fie verificat în mod regulat. Dacă pe durata voiajului se raportează prezenţa apei libere pe suprafaţa încărcăturii sau dacă se observă că marfa se află în stare fluidă, comandantul navei trebuie să ia măsurile corespunzătoare pentru a evita deplasarea mărfii şi posibila răsturnare a navei şi, de asemenea, trebuie să ia în considerare intrarea de urgenţă într-un loc de refugiu.
    DESCĂRCARE
    Nicio cerinţă specială.
    CURĂŢARE
    După descărcarea acestei mărfi, puţurile de santină şi scurgerile spaţiilor de marfă trebuie să fie verificate şi orice blocaj în puţurile de santină şi scurgeri trebuie să fie eliminat."
    SULFAT DE FIER GRANULAR
    73. După noua fişă CENUŞĂ DE TERMOCENTRALĂ, UMEDĂ, se adaugă o nouă fişă pentru SULFAT DE FIER GRANULAR, după cum urmează:
    "SULFAT DE FIER GRANULAR
    DESCRIERE
    Granule de culoare gri până la maro. Absoarbe umezeala şi este foarte solubil în apă.
    CARACTERISTICI

┌────────────────────┬───────────────────┬────────────────────┐
│Unghi de alunecare │Densitate volumică │Indice de stivuire │
│ │ (kg/mc) │ (mc/t) │
├────────────────────┼───────────────────┼────────────────────┤
│Între 35° şi 45° │Între 1100 şi 1600 │Între 0,63 şi 0,9 │
├────────────────────┼───────────────────┼────────────────────┤
│Dimensiuni │Clasă │Grupă │
├────────────────────┼───────────────────┼────────────────────┤
│Până la 15 mm │Nu se aplică. │C │
└────────────────────┴───────────────────┴────────────────────┘


    RISC
    Dăunător dacă este înghiţit. Produce iritarea gravă a ochilor. Produce iritarea pielii.
    Această marfă nu este combustibilă sau are un risc scăzut de incendiu.
    Tinde să se întărească dacă se umezeşte.
    Această marfă este foarte solubilă şi va fi foarte acidă dacă se umezeşte.
    Nivelurile excesive de marfă deversate în instalaţiile de apă pot duce la epuizarea oxigenului din apă.
    DEPOZITARE şi SEPARARE
    «Separat de» substanţele oxidante.
    CURĂŢARE MAGAZIE
    Se curăţă şi se usucă în conformitate cu riscurile prezentate de marfă.
    MĂSURI PREVENTIVE CU PRIVIRE LA CONDIŢIILE METEOROLOGICE NEFAVORABILE
    Această marfă trebuie să fie menţinută cât mai uscată posibil. Această marfă nu trebuie să fie manipulată în timpul precipitaţiilor. În timpul manipulării acestei mărfi, toate trapele neutilizate ale spaţiilor de marfă în care se efectuează sau se va efectua încărcarea acestei mărfi, trebuie să fie închise.

    ÎNCĂRCARE
    Se nivelează în conformitate cu prevederile corespunzătoare prevăzute la secţiunile 4, 5 şi 6 din Cod.
    MĂSURI PREVENTIVE
    Se evită contactul cu ochii şi pielea. Persoanele care pot veni în contact cu produsul trebuie să poarte îmbrăcăminte de protecţie, mănuşi şi protecţie pentru ochi. Atunci când se încarcă se reduce la minimum producerea prafului. Dacă se produce praf trebuie să se poarte, de asemenea, mască cu filtru de praf.
    Puţurile de santină trebuie să fie curăţate, uscate şi acoperite, în mod corespunzător, pentru prevenirea pătrunderii apei în acestea.
    VENTILAŢIE
    Pe durata voiajului, spaţiile de marfă care conţin această marfă nu trebuie să fie ventilate.
    TRANSPORT
    Trapele spaţiilor de marfă trebuie să fie închise etanş pentru a preveni pătrunderea apei.
    DESCĂRCARE
    În caz de întărire a mărfii, aceasta trebuie să fie nivelată, dacă este necesar, pentru a evita formarea consolelor.
    CURĂŢARE
    După descărcarea acestei mărfi, spaţiile de marfă şi puţurile de santină trebuie să fie măturate şi apoi spălate bine cu apă."
    GIPS
    MĂSURI PREVENTIVE CU PRIVIRE LA CONDIŢIILE METEOROLOGICE NEFAVORABILE
    74. În a doua şi a treia frază, cuvintele "manipulată" şi "manipulării" se înlocuiesc cu cuvintele "încărcată" şi "încărcării".
    AZOTAT DE PLUMB, NR. ONU 1469
    MĂSURI PREVENTIVE
    75. La sfârşitul paragrafului se adaugă următorul text:
    "Comandantul navei şi ofiţerii vor ţine seama de faptul că instalaţia fixă de la bordul navei pentru stingerea incendiului cu gaz va fi ineficientă în cazul incendiilor care implică această marfă şi de faptul că poate fi necesară aplicarea unor cantităţi mari de apă."
    AZOTAT DE MAGNEZIU, NR. ONU 1474
    MĂSURI PREVENTIVE
    76. Fraza se înlocuieşte cu următorul text:
    "Comandantul navei şi ofiţerii vor ţine seama de faptul că instalaţia fixă de la bordul navei pentru stingerea incendiului cu gaz va fi ineficientă în cazul incendiilor care implică această marfă şi de faptul că poate fi necesară aplicarea unor cantităţi mari de apă."
    DESCĂRCARE
    77. La începutul paragrafului se adaugă următorul text:
    "Azotatul de magneziu este higroscopic şi se poate întări formând console ce pot afecta siguranţa în timpul descărcării."
    ÎNGRĂŞĂMINTE CU SULFAT DE MAGNEZIU
    78. După fişa existentă pentru AZOTAT DE MAGNEZIU, Nr. ONU 1474, se adaugă noua fişă pentru ÎNGRĂŞĂMINTE CU SULFAT DE MAGNEZIU, după cum urmează:
    "ÎNGRĂŞĂMINTE CU SULFAT DE MAGNEZIU
    DESCRIERE
    Există îngrăşăminte sub formă de pulbere sau componente ale îngrăşămintelor care conţin sulfat de magneziu.
    Sunt de culoare gri până la maro. Parţial solubile în apă şi pot fi cu mult praf.
    CARACTERISTICI

┌────────────────────┬───────────────────┬────────────────────┐
│Unghi de alunecare │Densitate volumică │Indice de stivuire │
│ │ (kg/mc) │ (mc/t) │
├────────────────────┼───────────────────┼────────────────────┤
│Între 35° şi 45° │Între 850 şi 1150 │Între 0,87 şi 1,18 │
├────────────────────┼───────────────────┼────────────────────┤
│Dimensiuni │Clasă │Grupă │
├────────────────────┼───────────────────┼────────────────────┤
│Pulbere │Nu se aplică. │C │
└────────────────────┴───────────────────┴────────────────────┘

    RISC
    Dăunător dacă este înghiţit. Produce iritarea pielii sau a ochilor.
    Această marfă nu este combustibilă sau are un risc scăzut de incendiu.
    Sunt parţial solubile.
    Cu mult praf, dar se poate întări dacă se umezeşte.
    DEPOZITARE şi SEPARARE
    Nicio cerinţă specială.
    CURĂŢARE MAGAZIE
    Se curăţă şi se usucă în conformitate cu riscurile prezentate de marfă.
    MĂSURI PREVENTIVE CU PRIVIRE LA CONDIŢIILE METEOROLOGICE NEFAVORABILE
    Această marfă trebuie să fie menţinută cât mai uscată posibil. Această marfă nu trebuie să fie manipulată în timpul precipitaţiilor. În timpul manipulării acestei mărfi, toate trapele neutilizate ale spaţiilor de marfă în care se efectuează sau se va efectua încărcarea acestei mărfi trebuie să fie închise.
    ÎNCĂRCARE
    Se nivelează în conformitate cu prevederile corespunzătoare prevăzute la secţiunile 4, 5 şi 6 din Cod.
    MĂSURI PREVENTIVE
    Se evită contactul cu ochii şi pielea. Atunci când se încarcă se reduce la minimum producerea prafului. Persoanele care pot veni în contact cu produsul trebuie să poarte ochelari de protecţie sau altă protecţie similară pentru ochi şi mască cu filtru de praf. Aceste persoane trebuie să poarte îmbrăcăminte de protecţie, dacă este necesar. Puţurile de santină trebuie să fie curăţate, uscate şi protejate, în mod corespunzător, pentru prevenirea pătrunderii mărfii.
    VENTILAŢIE
    Pe durata voiajului, spaţiile de marfă care conţin această marfă nu trebuie să fie ventilate.
    TRANSPORT
    Trapele spaţiilor de marfă trebuie să fie închise etanş pentru a preveni pătrunderea apei.
    DESCĂRCARE
    În caz de întărire a mărfii, aceasta trebuie să fie nivelată, dacă este necesar, pentru a evita formarea consolelor.
    CURĂŢARE
    După descărcarea acestei mărfi, spaţiile de marfă şi puţurile de santină trebuie să fie măturate şi apoi spălate bine cu apă."
    CONCENTRATE DE SULFURI METALICE
    ÎNCĂRCARE
    79. Textul ", în special pe nave mai mici, şi anume cu lungimea mai mică sau egală cu 100 m." se elimină.
    CONCENTRATE MINERALE
    DENUMIRI DE TRANSPORT A MĂRFII ÎN VRAC
    80. Fraza "Toate denumirile de transport a mărfii în vrac (BCSN) pentru concentratele de minerale sunt enumerate mai jos, dar lista nu este extinsă" după lista cu Denumirile de transport a mărfii în vrac se elimină.
    ÎNCĂRCARE
    81. Textul ", în special pe nave mai mici, şi anume cu lungimea mai mică sau egală cu 100 m." se elimină.
    FOSFAT MONOAMONIACAL (M.A.P.)
    ÎNCĂRCARE
    82. Cuvintele "secţiunile 4 şi 5" se înlocuiesc cu cuvintele "secţiunile 4, 5 şi 6".
    DESCĂRCARE
   83. La începutul paragrafului se adaugă următorul text:
    "Fosfatul monoamoniacal este higroscopic şi se poate întări formând console ce pot afecta siguranţa în timpul descărcării."
    FOSFAT NATURAL (calcinat)
    DESCĂRCARE
    84. La începutul paragrafului se adaugă următorul text:
    "Fosfatul natural (calcinat) este higroscopic şi se poate întări formând console ce pot afecta siguranţa în timpul descărcării."
    POTASIU
    ÎNCĂRCARE
    85. Cuvintele "secţiunile 4 şi 5" se înlocuiesc cu cuvintele "secţiunile 4, 5 şi 6".
    DESCĂRCARE
    86. La începutul paragrafului se adaugă următorul text:
    "Potasiul este higroscopic şi se poate întări formând console ce pot afecta siguranţa în timpul descărcării."
    CLORURA DE POTASIU
    ÎNCĂRCARE
    87. Cuvintele "secţiunile 4 şi 5" se înlocuiesc cu cuvintele "secţiunile 4, 5 şi 6".
    DESCĂRCARE
    88. La începutul paragrafului se adaugă următorul text:
    "Clorura de potasiu este higroscopică şi se poate întări formând console ce pot afecta siguranţa în timpul descărcării."
    AZOTATUL DE POTASIU, Nr. ONU 1486
    ÎNCĂRCARE
    89. Cuvintele "secţiunile 4 şi 5" se înlocuiesc cu cuvintele "secţiunile 4, 5 şi 6".
    MĂSURI PREVENTIVE
    90. La sfârşitul paragrafului se adaugă următorul text:
    "Comandantul navei şi ofiţerii vor ţine seama de faptul că instalaţia fixă de la bordul navei pentru stingerea incendiului cu gaz va fi ineficientă în cazul incendiilor care implică această marfă şi de faptul că poate fi necesară aplicarea unor cantităţi mari de apă."
    DESCĂRCARE
    91. La începutul paragrafului se adaugă următorul text:
    "Azotatul de potasiu este higroscopic şi se poate întări formând console ce pot afecta siguranţa în timpul descărcării."
    SULFAT DE POTASIU
    ÎNCĂRCARE
    92. Cuvintele "secţiunile 4 şi 5" se înlocuiesc cu cuvintele "secţiunile 4, 5 şi 6".
    PIRITE CALCINATE
    MĂSURI PREVENTIVE
    93. În a treia frază, cuvintele "var înainte de încărcare" se înlocuiesc cu cuvintele "strat de protecţie, cum ar fi văruirea înainte de încărcare, pentru a evita posibila reacţie corozivă între marfă, apă şi oţel."
    RASORIT (ANHIDRU)
    DESCĂRCARE
    94. La începutul paragrafului se adaugă următoarea frază:
    "Rasoritul (anhidru) este higroscopic şi se poate întări formând console ce pot afecta siguranţa în timpul descărcării."
    SARE
    MĂSURI PREVENTIVE CU PRIVIRE LA CONDIŢIILE METEOROLOGICE NEFAVORABILE
    95. În a doua şi a treia frază, cuvintele "manipulată" şi "manipulării" se înlocuiesc cu cuvintele "încărcată" şi "încărcării".
    TURTE DIN SEMINŢE care conţin ulei vegetal, Nr. ONU 1386(b)
    DESCRIERE
    96. În ultimul paragraf, după prima frază se adaugă următorul text:
    "De asemenea, prevederile din această fişă nu ar trebui aplicate comprimatelor din miez de citrice extras mecanic, care conţin ulei şi umiditate combinate de cel mult 2,5 până la 14%."
    MĂSURI PREVENTIVE
    97. În a cincea frază, cuvintele "atunci când devine evident faptul că există posibilitatea declanşării unui incendiu în spaţiul de marfă" se înlocuiesc cu cuvintele "atunci când incendiul este evident".
    OBSERVAŢII
    98. Prima frază se elimină.
    TURTE DIN SEMINŢE, Nr. ONU 2217
    MĂSURI PREVENTIVE
    99. În a patra frază existentă, cuvintele "atunci când devine evident faptul că există posibilitatea declanşării unui incendiu în spaţiul de marfă" se înlocuiesc cu cuvintele "atunci când incendiul este evident".
    OBSERVAŢII
    100. Prima frază se elimină.
    TURTE DIN SEMINŢE (nepericuloase)
    DESCRIERE
    101. La sfârşitul primului paragraf se adaugă următoarea frază:
    "De asemenea, prevederile din această fişă nu se vor aplica comprimatelor din miez de citrice extrase mecanic, care conţin ulei şi umiditate combinate de cel mult 2,5 până la 14%."
    AZOTAT DE SODIU, Nr. ONU 1498
    MĂSURI PREVENTIVE
    102. La sfârşitul paragrafului se adaugă următorul text:
    "Comandantul navei şi ofiţerii vor ţine seama de faptul că instalaţia fixă de la bordul navei pentru stingerea incendiului cu gaz va fi ineficientă în cazul incendiilor care implică această marfă şi de faptul că poate fi necesară aplicarea unor cantităţi mari de apă."
    DESCĂRCARE
    103. La începutul paragrafului se adaugă următorul text:
    "Azotatul de sodiu este higroscopic şi se poate întări formând console ce pot afecta siguranţa în timpul descărcării."
    AZOTAT DE SODIU ŞI AZOTAT DE POTASIU ÎN AMESTEC, Nr. ONU 1499
    ÎNCĂRCARE
    104. Cuvintele "secţiunile 4 şi 5" se înlocuiesc cu cuvintele "secţiunile 4, 5 şi 6".
    MĂSURI PREVENTIVE
    105. La sfârşitul paragrafului se adaugă următorul text:
    "Comandantul navei şi ofiţerii vor ţine seama de faptul că instalaţia fixă de la bordul navei pentru stingerea incendiului cu gaz va fi ineficientă în cazul incendiilor care implică această marfă şi de faptul că poate fi necesară aplicarea unor cantităţi mari de apă."
    DESCĂRCARE
    106. La începutul paragrafului se adaugă următorul text:
    "Azotatul de sodiu şi azotatul de potasiu sunt higroscopice şi se pot întări formând console ce pot afecta siguranţa în timpul descărcării."
    SULF (format, solid)
    MĂSURI PREVENTIVE
    107. A treia frază "Magaziile, inclusiv plăcile de nivelare, şi plafoanele tancurilor trebuie să aibă aplicat un înveliş de protecţie eficient, disponibil în comerţ, sau să fie văruite pentru a evita reacţia corozivă între sulf, apă şi oţel" se înlocuieşte cu "Magaziile, inclusiv plăcile de nivelare, şi plafoanele tancurilor trebuie să aibă aplicat un înveliş de protecţie, cum ar fi văruirea, pentru a evita posibila reacţie corozivă între sulf, apă şi oţel."
    SUPERFOSFAT
    ÎNCĂRCARE
    108. Cuvintele "secţiunile 4 şi 5" se înlocuiesc cu cuvintele "secţiunile 4, 5 şi 6".
    DESCĂRCARE
    109. La începutul paragrafului se adaugă următorul text:
    "Superfosfatul este higroscopic şi se poate întări formând console ce pot afecta siguranţa în timpul descărcării."
    TAPIOCA
    ÎNCĂRCARE
    110. Cuvintele "secţiunile 4 şi 5" se înlocuiesc cu cuvintele "secţiunile 4, 5 şi 6".
    UREE
    ÎNCĂRCARE
    111. Cuvintele "secţiunile 4 şi 5" se înlocuiesc cu cuvintele "secţiunile 4, 5 şi 6".
    DESCĂRCARE
    112. La începutul paragrafului se adaugă următorul text:
    "Ureea este higroscopică şi se poate întări formând console ce pot afecta siguranţa în timpul descărcării."
    COMPRIMATE DIN LEMN
    ÎNCĂRCARE
    113. Cuvintele "secţiunile 4 şi 5" se înlocuiesc cu cuvintele "secţiunile 4, 5 şi 6".
    PRODUSE DIN LEMN - GENERALITĂŢI
    114. După fişa existentă pentru COMPRIMATE DIN LEMN se adaugă o nouă fişă pentru PRODUSE DIN LEMN, după cum urmează:
    "Produse din lemn - Generalităţi
    A se vedea denumirile de transport a mărfii în vrac (BCSN de mai jos)

    BUŞTENI MIEZ DE LEMN
    CHERESTEA LEMN ROTUND
    BUŞTENI DE GATER


    DESCRIERE
    Această fişă se aplică numai produselor din lemn în vrac, şi anume încărcate şi descărcate cu elevatoare sau graifăre, şi care nu sunt în mod special menţionate într-o fişă.
    CARACTERISTICI

┌────────────────────┬───────────────────┬────────────────────┐
│Unghi de alunecare │Densitate volumică │Indice de stivuire │
│ │ (kg/mc) │ (mc/t) │
├────────────────────┼───────────────────┼────────────────────┤
│Nu se aplică. │Între 250 şi 500 │Între 2 şi 4 │
├────────────────────┼───────────────────┼────────────────────┤
│Dimensiuni │Clasă │Grupă │
├────────────────────┼───────────────────┼────────────────────┤
│- │MHB │B │
└────────────────────┴───────────────────┴────────────────────┘


    RISC
    Aceste mărfuri pot produce epuizarea de oxigen şi creşte dioxidul de carbon în spaţiul de marfă şi spaţiile adiacente.
    Aceste mărfuri nu sunt combustibile sau au un risc scăzut de incendiu.
    STIVUIRE şi SEPARARE
    Nicio cerinţă specială.
    CURĂŢARE MAGAZIE
    Nicio cerinţă specială.
    MĂSURI PREVENTIVE CU PRIVIRE LA CONDIŢIILE METEOROLOGICE NEFAVORABILE
    Nicio cerinţă specială.
    ÎNCĂRCARE
    Se nivelează în conformitate cu prevederile corespunzătoare prevăzute la secţiunile 4 şi 5 din Cod.
    MĂSURI PREVENTIVE
    Accesul personalului în spaţiile de marfă care conţin această marfă se interzice până la terminarea efectuării verificărilor şi stabilirii că nivelul de oxigen este de 21%. Dacă această condiţie nu este respectată, trebuie să se aplice ventilaţia suplimentară în magazia de marfă sau spaţiile adiacente închise şi să se măsoare din nou după o perioadă de timp corespunzătoare.
    Un oxigenmetru trebuie să existe la purtător şi să fie pus în funcţiune de către toţi membrii echipajului atunci când intră în spaţiile de marfă sau în spaţiile adiacente.
    VENTILAŢIE
    Înainte de intrarea în spaţiile închise adiacente unei magazii de marfă poate fi necesară ventilaţia chiar dacă este evident că aceste spaţii sunt separate ermetic de magazia de marfă.
    TRANSPORT
    Nicio cerinţă specială.
    DESCĂRCARE
    Nicio cerinţă specială.
    CURĂŢARE
    Nicio cerinţă specială.
    PROCEDURI DE URGENŢĂ

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ ECHIPAMENT SPECIAL DE URGENŢĂ CARE VA FI PREVĂZUT LA BORDUL NAVEI │
│ ────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ │
│Aparat de respiraţie autonom şi un oxigenmetru ar trebui să fie disponibile. │
│ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
│ PROCEDURI DE URGENŢĂ │
│ ────────────────────── │
│ │
│ Nu se aplică. │
│ │
│ │
│ MĂSURĂ DE URGENŢĂ LUATĂ ÎN CAZ DE INCENDIU │
│ ─────────────────────────────────────────────── │
│ │
│ Se închid capacele magaziilor de marfă. │
│ Se utilizează instalaţia fixă a navei pentru stingerea incendiului, │
│ dacă este prevăzută. │
│ Eliminarea aerului poate fi suficientă pentru a controla incendiul. │
│ │
│ │
│ TRUSĂ DE PRIM AJUTOR │
│ ────────────────────── │
│ │
│ Se face referire la Ghidul privind acordarea primului ajutor medical │
│ (MFAG), aşa cum a fost amendat." │
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    COMPRIMATE DIN MIEZ DE LEMN
    115. Fişă existentă pentru COMPRIMATE DIN MIEZ DE LEMN se elimină în întregime.

    APENDICE 3
    Proprietăţi ale mărfurilor solide în vrac
    116. În subsecţiunea 1.1 se elimină următoarele denumiri de transport al mărfii în vrac:
    BOABE DE RICIN
    AZOTAT DE SODIU
    117. În subsecţiunea 1.1 se adaugă următoarele denumiri de transport al mărfii în vrac:
    SULFAT FERIC GRANULAR
    ÎNGRĂŞĂMINTE CU SULFAT DE MAGNEZIU
    TAPIOCA
    COMPRIMATE DIN LEMN

    APENDICE 4
    Index
    118. BCSN pentru "CENUŞA DE TERMOCENTRALĂ" se înlocuieşte cu "CENUŞA DE TERMOCENTRALĂ, USCATĂ".
    119. Se adaugă următoarele rânduri în tabel:


┌───────────────────────────────────────────┬─────┬────────────────────────────────────────────┐
│ MATERIAL │GRUPĂ│ REFERIRI │
├───────────────────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────────────────────┤
│PRODUSE DE DISTILARE CU SUBSTANŢE SOLUBILE │ │ │
│DIN CEREALE USCATE │ C │ │
├───────────────────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────────────────────┤
│SULFAT DE FIER HEPTAHIDRAT │ C │ │
├───────────────────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────────────────────┤
│CENUŞA DE TERMOCENTRALĂ, UMEDĂ │ A │ │
├───────────────────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────────────────────┤
│SULFAT DE FIER GRANULAR │ C │ │
├───────────────────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────────────────────┤
│BUŞTENI │ B │A se vedea Produse din lemn - Fişă generală │
├───────────────────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────────────────────┤
│ÎNGRĂŞĂMINTE CU SULFAT DE MAGNEZIU │ C │ │
├───────────────────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────────────────────┤
│MIEZ DE LEMN │ B │A se vedea Produse din lemn - Fişă generală │
├───────────────────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────────────────────┤
│LEMN ROTUND │ B │A se vedea Produse din lemn - Fişă generală │
├───────────────────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────────────────────┤
│BUŞTENI DE GATER │ B │A se vedea Produse din lemn - Fişă generală │
├───────────────────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────────────────────┤
│CHERESTEA │ B │A se vedea Produse din lemn - Fişă generală │
├───────────────────────────────────────────┼─────┼────────────────────────────────────────────┤
│PRODUSE DIN LEMN - GENERALITĂŢI │ B │ │
└───────────────────────────────────────────┴─────┴────────────────────────────────────────────┘


    120. Cuvintele "Comprimate din miez de lemn" şi "Comprimate, miez de lemn" se elimină.

                        _________
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice