Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ACT ADITIONAL nr. 7 din 24 februarie 2005  la Contractul de Mentenanta Material Rulant Metrou si Feroviar Bucuresti Nr. 91 din 20.11.2003    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ACT ADITIONAL nr. 7 din 24 februarie 2005 la Contractul de Mentenanta Material Rulant Metrou si Feroviar Bucuresti Nr. 91 din 20.11.2003

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 881 bis din 21 decembrie 2007

Încheiat între:
SOCIETATEA COMERCIALĂ DE TRANSPORT CU METROUL BUCUREŞTI "METROREX" S.A. cu sediul în Bucureşti, Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, tel: 212.64.92, fax: 312.51.49, înregistratã la Registrul Comerţului Bucureşti sub nr. J40/6880/1990, cod unic de înregistrare 13863739, având cont bancar nr. RO 82 BPOS 70402775727 ROL 01 deschis la Banc Post Sucursala Palat CFR, sector 1, reprezentatã prin dl. Marius Ionel Lãpãdat, în calitate de Director General, (numit în continuare "Beneficiar"),
şi
SOCIETATEA COMERCIALĂ ALSTOM TRANSPORT S.A. cu sediul în Bucureşti, Bd. Basarabia nr. 256, sector 3, tel: 255.47.00, fax: 255.66.11, înregistratã la Registrul Comerţului Bucureşti sub nr. J40/22347/1994, cod unic de înregistrare 6640696, având cont bancar nr. RO 98 BFRO 2010049825066097 deschis la banca Franco - Românã, Sucursala Bucureşti, reprezentatã prin dl. Jacques Jamart, în calitate de Director General (numit în continuare "Prestator"),
Întrucât, în urma negocierilor purtate, Pãrţile au convenit asupra modificãrii anumitor prevederi ale Contractului de mentenanţã material rulant metrou şi feroviar nr. 91 din 20.11.2003, prevederi privitoare la serviciile care fac parte din Componenta Fixã a Mentenanţei.
S-a stabilit dupã cum urmeazã:
Termenii utilizaţi în prezentul act adiţional şi definiţi în Contractul de Mentenanţã îşi vor pãstra semnificaţia atribuitã lor în Contractul de Mentenanţã.
ART. 1
Capitolul 6, denumit "Managementul Contractului", se modificã, prin introducerea a douã noi articole, purtînd nr. 6.5 şi 6.6, cu urmãtorul cuprins:
"6.5 Inspecţii comune ale Beneficiarului şi Prestatorului
În fiecare lunã se vor desemna, de comun acord, comisii a cãror componenţã se va stabili de Pãrţi şi vor avea ca scop exclusiv inspectarea şi constatarea fizicã a nivelului de executare a Serviciilor Standard (Prestatorul nefiind obligat în vreun fel sã punã la dispoziţie orice documente sau informaţii privitoare la costurile suportate de Prestator în legaturã cu astfel de Servicii Standard) care sunt (i) cuantificabile fizic, (ii) enumerate limitativ în Anexa 11 la prezentul Contract, anexã intitulatã "Servicii Standard Cuantificabile Fizic referitoare la Depouri şi Uzinã", şi (iii) care au fost aduse la îndeplinire în perioada care face obiectul facturilor emise conform acestui Contract (dacã este cazul, având în vedere cã Prestatorul nu are obligaţia de a executa astfel de servicii în fiecare din perioadele facturate), cu respectarea prevederilor acestui articol.
Inspecţia va avea ca obiect acele Servicii Standard cuantificabile fizic şi care sunt listate în mod limitativ în Anexa 11 la Contract şi se va face în cadrul termenului de 7 Zile Lucrãtoare de la data primirii de cãtre Beneficiar a fiecãrei facturi emise conform Contractului, dupã data semnãrii prezentului act adiţional. În urma acestei inspecţii, reprezentanţii Prestatorului şi Beneficiarului vor întocmi procese-verbale, cu privire la cele constatate referitor la nivelul de executare a Serviciilor Standard inspectate potrivit acestui Articol 6.5, documente care vor fi semnate de ambele Pãrţi.
Neefectuarea inspecţiei în cadrul termenului de 7 Zile Lucrãtoare sau neîncheierea procesului-verbal în cadrul aceluiaşi termen nu va avea nici un efect asupra obligaţiei de platã conform facturilor emise şi nu vor putea fi considerate obiecţie sau refuz de acceptare la platã.
Procesele-verbale încheiate vor avea pentru Beneficiar un caracter de informare şi constatare cu privire la tipul şi nivelul Serviciilor Standard cuantificabile fizic şi care sunt listate în mod limitativ în Anexa 11 la Contract, iar conţinutul lor nu va afecta obligaţia Beneficiarului de a efectua plata facturii emise de cãtre Prestator şi nu vor putea fi considerate obiecţie sau refuz de acceptare la platã.
"6.6 Corelarea scripticã anualã
La sfârşitul fiecãrui An, Beneficiarul şi Prestatorul îşi vor desemna reprezentanţi care vor face comparaţia scripticã dintre (i) lista de lucrãri pentru Serviciile Standard executate pentru întreţinerea Depourilor şi Uzinei, pusã la dipoziţie de Prestator conform art. 8.2.1 alin. (5) liniuţa a doua din Contract, lucrãri care au fost facturate de cãtre Prestator şi achitate de cãtre Beneficiar, şi (ii) cele stabilite prin procesele-verbale informative încheiate, cu privire la nivelul de executare al acestor servicii, conform art. 6.5 de mai sus.
Raportul întocmit pe baza comparaţiei scriptice efectuatã de Beneficiar şi Prestator, purtând semnãturile acestora, va stabili numai nivelul de realizare fizicã a Serviciilor Standard care fac obiectul acestuia şi nu se va putea referi la preţul şi/sau costurile acestora. Raportul va avea exclusiv un scop informativ. Raportul, precum şi eventuala neîncheiere a acestuia, nu vor avea nici un efect asupra obligaţiei de platã conform facturilor emise, iar acestea nu vor putea fi considerate obiecţie sau refuz de acceptare la platã şi nu vor îndreptãţi Beneficiarul la vreo pretenţie împotriva Prestatorului."
ART. 2
Capitolul 8, denumit "Preţul şi Plata Acestuia", Secţiunea 8.2, denumitã "Facturare", Subsecţiunea 8.2.1, denumitã "Servicii Standard", se modificã, prin modificarea frazei iniţiale a alineatului (5) şi introducerea în cadrul acestui alineat (5) a unei noi liniuţe, a treia, dupã cum urmeazã:
"Factura va fi însoţitã de urmãtoarele documente, semnate şi ştampilate de cãtre Prestator:
..........................
- un document informativ enumerând Serviciile Standard care nu sunt cuantificabile fizic, astfel cum acestea sunt listate în art. 3.1 al Anexei 4 la prezentul Contract, mai puţin cele care fac obiectul liniuţei de mai sus, prestate pentru perioada facturatã; documentul va prezenta preţul total al acestor servicii, suma reprezentând parte a preţului Componentei Fixe (care, împreunã cu preţul total rezultat din documentul pus la dispoziţie conform liniuţei de mai sus, va reprezenta întreaga Componentã Fixã), pentru perioada de facturare menţionatã în Anexa 9 la Contract, fãrã justificarea vreunor costuri ale Prestatorului."
ART. 3
În cadrul Anexei 9, denumitã "Compunerea Preţului", punctul 1, intitulat "Componentã Fixã", alineatul 2 se modificã şi va avea urmãtorul conţinut:
"În vederea înlãturãrii oricãrui dubiu, Componenta Fixa a Preţului lunar al Mentenanţei reprezintã o sumã forfetarã care se calculeazã ca medie aritmeticã a sumei totale anuale prezentate în tabelul de mai jos, şi nu mãsurarea concretã lunarã a cantitãţilor acestor Servicii."
ART. 4
Se adaugã o nouã Anexã 11 la Contractul de Mentenanţã, anexã ce va avea conţinutul Anexei A ataşatã la prezentul act adiţional.
ART. 5
Toate celelalte prevederi ale Contractului, astfel cum acesta a fost modificat, rãmân neschimbate.
Prezentul act adiţional a fost încheiat la Bucureşti, astãzi, 24.02.2005, în 2 (douã) exemplare originale şi care conţin câte 5 (cinci) file.

Pentru şi în numele
S.C.T.M.B. METROREX S.A .
Director General
Marius Ionel Lãpãdat

Director Exploatare
Ing. Vasile Bitiri

Şef Serviciu Juridic
Av. Adrian Datcu

Pentru şi în numele
S.C. ALSTOM Transport S.A.
Director General
Jacques Jamart

ANEXA A

Servicii Standard Cuantificabile Fizic referitoare
la Depouri şi Uzinã pentru Inspecţie


┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Renovare, reamenajare, îmbunãtãţire, întreţinere Depouri şi Uzinã pentru│
│inspecţie │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Depoul Ciurel, din care: │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│* Grupuri sanitare │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│* Vestiare │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│* Atelier │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│* Corpuri de iluminat │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│* Instalaţie încãlzire/apã caldã │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│* Instalaţie ventilaţie/climatizare │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│* Respectarea condiţiilor de protecţia mediului │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Depoul Pantelimon, din care: │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│* Grupuri sanitare │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│* Vestiare │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│* Atelier │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│* Corpuri de iluminat │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│* Instalaţie încãlzire/Apã caldã │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│* Instalaţie ventilaţie/climatizare │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│* Respectarea condiţiilor de protecţia mediului │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Depoul IMGB, din care: │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│* Grupuri sanitare │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│* Vestiare │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│* Atelier │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│* Corpuri de iluminat │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│* Instalaţie încãlzire/Apã caldã │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│* Instalaţie ventilaţie/climatizare │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│* Respectarea condiţiilor de protecţia mediului │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Uzina Militari, din care: │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│* Grupuri sanitare │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│* Vestiare │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│* Atelier │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│* Corpuri de iluminat │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│* Instalaţie încãlzire/Apã caldã │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│* Instalaţie ventilaţie/climatizare │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│* Respectarea condiţiilor de protecţia mediului │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘-------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016