Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ACT ADITIONAL nr. 5 din 25 mai 2012  la Acordul de delegare de functii privind implementarea Programului Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013 intre Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale - Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane si Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane - Regiunea Vest    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ACT ADITIONAL nr. 5 din 25 mai 2012 la Acordul de delegare de functii privind implementarea Programului Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013 intre Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale - Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane si Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane - Regiunea Vest

EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 367 bis din 30 mai 2012

    Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale (MMFPS), în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane (în continuare AM), având sediul în Bucureşti, Strada Scărlătescu nr. 17-19, sector 1, reprezentat de doamna Carmen Mariana ROŞU, în calitate de director general, pe de o parte,
    şi
    Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane - Regiunea Vest, în calitate de Organism Intermediar (în continuare OI), având sediul în municipiul Timişoana, Strada M. Kogălniceanu, Nr. 1, cod poştal 300222, judeţul Timiş, reprezentat de doamna Adriana TOMA, în calitate de director executiv, pe de altă parte,

    au convenit să încheie, în baza prevederilor:
    - O.U.G. nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, cu modificările şi, completările ulterioare;
    - O.U.G. nr. 66/2011 privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate necorespunzător, cu modificările şi completările ulterioare;
    - H.G. nr. 218/2012 privind aprobarea Normele metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă;
    - H.G. nr. 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora;
    - Ordinul comun al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al ministrului afacerilor europene nr. 654/311/23.04.2012 pentru modificarea Ordinului comun al ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 79/384/2008 privind aprobarea Documentului Cadru de Implementare a Programului Operaţional Sectorial "Dezvoltarea Resurselor Umane", 2007-2013;
    - Adresa Comisiei Europene EMPL/F5/PH/CVM/as Ares(2012)323873 - 20/03/2012 - acord cu privire la propunerile de delegare organismelor intermediare regionale a responsabilităţii de implementare a Domeniilor Majore de Intervenţie 5.2 şi 6.1 din cadrul POSDRU;
    - Articolului 18.3 din Acordul de delegare de funcţii privind implementarea Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013 între Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse (MMFES), în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane şi Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane - Regiunea Vest, semnat la data de 11.09.2008, aprobat prin Ordinul nr. 600/2008 ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse, cu modificările şi completările ulterioare;

    prezentul act adiţional la Acordul de delegare de funcţii privind implementarea Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013.

    ART. I
    Preambulul acordului de delegare de funcţii se modifică şi va avea următorul conţinut:
    ● Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1260/1999 , cu modificările şi completările ulterioare;
    ● Regulamentul (CE) nr. 1081/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 iulie 2006 privind Fondul Social European şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1784/1999 ;
    ● Regulamentul (CE) nr. 1828/2006 al Comisiei din 8 decembrie 2006 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul European de Dezvoltare Regională, cu modificările şi completările ulterioare;
    ● Regulamentul (CE, EURATOM) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene, cu modificările şi completările ulterioare;
    ● Regulamentul (CE, EURATOM) nr. 2342/2002 al Comisiei din 23 decembrie 2002 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE, EURATOM) nr. 1605/2002 al Consiliului privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene, cu modificările şi completările ulterioare;
    ● Regulamentul (CE) nr. 800/2008 al Comisiei din 6 august 2008 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piata comună în aplicarea articolelor 87 şi 88 din Tratat (Regulamentul general de exceptare pe categorii de ajutoare);
    ● Regulamentul Comisiei Europene nr. 1998/2006 pentru aplicarea art. 87 şi 88 din tratat ajutoarelor de minimis;
    ● H.G. nr. 457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale, cu modificările şi completările ulterioare;
    ● H.G. nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare;
    ● H.G. nr. 11/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
    ● O.U.G. nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, cu modificările şi, completările ulterioare;
    ● O.U.G. nr. 66/2011 privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate necorespunzător, cu modificările şi completările ulterioare;
    ● H.G. nr. 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora;
    ● H.G. nr. 218/2012 privind aprobarea Normele metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă;
    ● Ordinul comun al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al ministrului finanţelor publice nr. 1117/2170/2010 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate şi a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operaţiunilor finanţate prin Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007 - 2013".
    ● Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 308/2009 privind aprobarea schemei de ajutor de stat pentru ocuparea forţei de muncă "Bani pentru completarea echipei";
    ● Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 309/2009 privind aprobarea schemei de ajutor de stat pentru formare profesionala generala şi specifica "Bani pentru formare profesională";
    ● Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 310/2009 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis "Bani pentru sănătatea şi siguranţa salariaţilor";
    ● Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 2252/2011 pentru modificarea schemei de ajutor de stat pentru ocuparea forţei de muncă "Bani pentru completarea echipei", aprobată prin OMMFPS nr. 308/2009;
    ● Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 2106/2011 pentru modificarea schemei de ajutor de stat pentru formare profesională generală şi specifică "Bani pentru formare profesională", aprobată prin OMMFPS nr. 309/2009;
    ● Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 1932/2011 pentru modificarea schemei de ajutor de minimis "Bani pentru sănătatea şi siguranţa salariaţilor", aprobată prin OMMFPS nr. 310/2009;
    ● Ordinul comun al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al ministrului afacerilor europene nr. 654/311/23.04.2012 pentru modificarea Ordinului comun al ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 79/384/2008 privind aprobarea Documentului Cadru de Implementare a Programului Operaţional Sectorial "Dezvoltarea Resurselor Umane", 2007-2013.
    ART. II
    Articolele 3.2, 9.9, 17.21, 17.22, 17.23, 17.24, 17.25, 17.26, 17.27, 17.28, 17.29, 17.30, 17.31, 17.32, 17.33, 17.34, 17.36, 17.39, 17.40, 17.41, 17.41^5, 17.46, 17.47, 17.50, 17^1.7, 17^1.11, 17^1.14, 17^1.15, 17^1.16, 17^1.18, 17^1.26, 17^1.27, 17^1.28, 17^1.33, 17^2.14 şi 20.3 se modifică şi vor avea următorul conţinut:

    "3.2. OI este responsabil cu gestionarea proiectelor de grant şi strategice din cadrul următoarelor axe prioritare/domenii majore de intervenţie din POSDRU:
      ● Axa Prioritară 3 "Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor", respectiv:
        - Domeniul Major de Intervenţie 3.1. "Promovarea culturii antreprenoriale"
        - Domeniul Major de Intervenţie 3.2. "Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii"
      ● Axa Prioritară 5 "Promovarea măsurilor active de ocupare", respectiv:
        - Domeniul Major de Intervenţie 5.1. "Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare"
        - Domeniul Major de Intervenţie 5.2. "Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă"
      ● Axa Prioritară 6 "Promovarea incluziunii sociale", respectiv:
        - Domeniul Major de Intervenţie 6.1. "Dezvoltarea economiei sociale"
        - Domeniul Major de Intervenţie 6.2. "Îmbunătăţirea accesului şi participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii"
        - Domeniul Major de Intervenţie 6.3. "Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii".

    9.9. AM notifică OI limita creditelor de angajament în cadrul careia acesta poate semna angajamente legale, în conformitate cu prevederile art. 23 lit. a) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobate prin H.G. nr. 218/2012.

    17.21. Transmite AM, lunar, o listă consolidată a planurilor/listelor de achiziţii publice ale proiectelor pentru care s-au semnat contracte de finanţare.
    17.22. Transmite AM procedurile de atribuire pe care le consideră cu risc în urma propriilor verificări şi a informaţiilor rezultate din implementarea proiectelor.
    17.23. Verifică cererile de prefinanţare şi documentele suport primite de la beneficiari şi le transmite AM, în termenul prevăzut de procedura de lucru avizată de către AM, în vederea procesării plăţilor.
    17.24. Verifică cererile de rambursare, inclusiv anexele şi documentele suport primite de la beneficiari, cererile de restituire a taxei pe valoarea adăugată plătită de beneficiari în vederea stabilirii eligibilităţii cheltuielilor în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare şi cu procedura aplicabilă şi le transmite AM în vederea procesării plăţilor.
    17.25. Asigură cu prioritate verificarea procedurilor de achiziţiile derulate de beneficiari în situaţia în care rapoartele de activitate ale UCVAP/CVAP consemnează observaţii neimplementate de aceştia.
    17.26. Sesizează ANRMAP şi informează AM în cazul în care, în urma verificărilor efectuate, identifică încălcarea prevederilor legale în materia achiziţiilor publice.
    17.27. Introduce cu celeritate datele tehnice din rapoartele tehnico-financiare, precum şi din cererile de rambursare validate în SMIS - CSNR şi în alte sisteme informatice de management, fiind responsabil de acurateţea, integritatea şi nivelul de completare a datelor.
    17.28. Întocmeşte şi transmite AM, spre avizare, planul anual privind verificarea cheltuielilor la faţa locului. Revizuieşte, dacă este cazul, planul anual privind verificarea cheltuielilor la faţa locului şi îl transmite AM, spre avizare.
    17.29. Efectuează misiuni de verificare a cheltuielilor la faţa locului în conformitate cu planul anual şi cu procedura relevantă. Cu ocazia verificărilor la faţa locului, OI verifică şi dacă beneficiarul ţine o evidenţă contabilă distinctă pentru proiect.
    17.30. Elaborează raportul de verificare la faţa locului, înregistrează datele privind misiunea de verificare la faţa locului efectuată, precum şi constatările ca urmare a acestora, în SMIS-CSNR şi în alte sisteme informatice de management, fiind responsabil de acurateţea, integritatea şi nivelul de completare a datelor.
    17.31. Transmite trimestrial AM o situaţie centralizată a rapoartelor de verificare la faţa locului elaborate.
    17.32. Întocmeşte şi transmite AM, spre avizare, planul anual al vizitelor de monitorizare (proiecte în implementare şi proiecte finalizate). Revizuieşte, dacă este cazul, planul anual al vizitelor de monitorizare şi îl transmite AM, spre avizare.
    17.33. Efectuează vizita de monitorizare în conformitate cu planul anual şi cu procedura relevantă. Elaborează raportul vizitei de monitorizare, înregistrează datele privind vizita de monitorizare în SMIS-CSNR şi în alte sisteme informatice de management POSDRU, fiind responsabil de acurateţea, integritatea şi nivelul de completare a datelor.
    17.34. Transmite AM, trimestrial, o situaţie centralizată a rapoartelor de monitorizare elaborate.
    17.36. Asigură funcţia de lichidare a cheltuielilor, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare (OMFP nr. 547/2009), precum şi cu H.G. nr. 218/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 64/2009.
    17.39. Organizează activitatea de control privind utilizarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 66/2011 privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate necorespunzător, cu modificările şi completările ulterioare, pe baza sesizărilor şi alertelor de nereguli primite de la AM, auditul intern/extern, compartimentele OI, alte organe cu atribuţii de control, mass media etc.
    17.40. Verifică, stabileşte şi individualizează obligaţia de plată, ca urmare a activităţii de constatare a creanţelor bugetare rezultate din nereguli, sub forma unui titlu de creanţă, prin întocmirea procesului verbal de constatare/notă de corecţie financiară, în baza O.U.G. nr. 66/2011 privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate necorespunzător, cu modificările şi completările ulterioare şi a H.G. nr. 875/2011, şi a notei de debit.
    17.41. Transmite AM procesele verbale de constatare/notele de corecţie financiară şi notele de debit.
    17.41^4. Asigură secretariatul activităţii de soluţionare a contestaţiilor primite în legătură cu procesele-verbale de constatare/note de corecţie financiară aprobate de OI.
    17.41^5. Elaborează nota de corecţie financiară prevăzută în nota COCOF 07/0037/02 - "Linii directoare pentru determinarea corecţiilor financiare ce vor fi făcute la cheltuielile de co-finanţare din Fondurile Structurale sau din Fondul de Coeziune pentru nerespectarea normelor privind achiziţiile publice", precum şi în Anexa 1 din O.U.G. nr. 66/2011.
    17.46. Înregistrează în ordine cronologică alertele de neregulă în "Registrul Neregulilor". În termen de 2 zile de la primirea alertei de neregulă, OI va comunica AM notificarea privind suspiciunea de neregulă în formatul comunicat de AM.
    17.47. Elaborează Nota prin care Directorul OI aprobă invalidarea alertei sau organizarea misiunii de verificare a alertei de neregulă.
    17.50. Înregistrează în Registrul debitorilor toate debitele constatate şi recuperate la nivelul OI în formatul comunicat de AM.
    17^1.7. Primeşte şi înregistrează documentele suport aferente cererilor de finanţare. Primeşte de la AM, prin ASEP, în vederea evaluării, cererile de finanţare înregistrate de OI.
    17^1.11. Întocmeşte şi aprobă lista cu proiectele selectate conform Formularului 4 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobate prin H.G. nr. 218/2012, în conformitate cu prevederile art. 19 alin. 2 din OUG nr. 64/2009 în baza căreia se vor semna contractele de finanţare.
    17^1.14. În vederea soluţionării contestaţiilor primite de AM, transmite electronic AM documentele aferente procesului de evaluare a cererilor de finanţare respective, în conformitate cu prevederile procedurii aplicabile.
    17^1.15. Primeşte de la AM scrisori de informare privind modul de soluţionare a contestaţiilor.
    17^1.16. Completează lista cu proiectele selectate, după caz, în funcţie de rezultatele soluţionării contestaţiilor de către AM, conform Formularului 4 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobate prin H.G. nr. 218/2012, în conformitate cu prevederile art. 19 lit. b din OUG nr. 64/2009 în baza căreia se vor semna contractele de finanţare.
    17^1.18. Întocmeşte dosarele proiectelor de contract de finanţare în baza listei proiectelor selectate conform Formularului 4 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobate prin H.G. nr. 218/2012, pregătindu-le pentru semnarea de către OI; concomitent, iniţiază Propunerile de angajare aferente fiecărui contract în parte, conform Formularului 3 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobate prin H.G. nr. 218/2012, respectând procedura internă avizată de AM.
    17^1.26. Asigură funcţia de angajare, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare (OMFP nr. 547/2009), precum şi cu Normele metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobate prin H.G. nr. 218/2012.
    17^1.27. Completează propunerea de angajare (Formularul 3 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobate prin H.G. nr. 218/2012) în limita creditelor de angajament comunicate de către AM.
    17^1.28. Transmite AM o copie a propunerilor de angajare (Formularul 3 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobate prin H.G. nr. 218/2012) şi Lista contractelor de finanţare semnate de către părţi (Formularul 5 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobate prin H.G. nr. 218/2012), în vederea înregistrării în contabilitatea AM a angajamentelor legale.
    17^1.33. Asigură organizarea şi exercitarea activităţii de control financiar preventiv propriu pentru:
    (a) angajamentele legale (proiecte de contract stategic/grant care sunt de competenţa OI), prin viză;
    (b) angajamentele legale (proiecte de acte adiţionale la contractele semnate), prin viză;
    (c) documentele standard de angajare/modificare/dezangajare bugetară, aferente angajamentelor legale (propunerile de angajare/modificare/dezangajare individuale aferente contractelor şi actelor adiţionale cu impact financiar - Formularul 3 conform H.G. nr. 218/2012), prin viză.
    17^2.14. Asigură funcţia de lichidare a cheltuielilor, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare (OMFP nr. 547/2009), precum şi cu H.G. nr. 218/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 64/2009.

    20.3. Adresele utilizate pentru comunicarea între părţi sunt următoarele:
    Pentru AM: Str. Scărlătescu nr. 17-19, sector 1, Bucureşti, România
    Pentru OI: Str. M. Kogălniceanu, Nr.1, cod poştal 300222, Timişoara, judeţul Timiş, România"

    ART. III
    După Articolul 17.68 se introduce funcţia delegată Control financiar preventiv propriu şi un nou articol, Articolul 17.69, cu următorul cuprins:
    "17.69. Asigură organizarea şi exercitarea activităţii de control financiar preventiv propriu, prin aprobare, pentru notificările privind modificări contractuale (doar cele referitoare la modificări în cadrul bugetului proiectului), la contractele care sunt de competenţa OI."

    Prezentul Act adiţional a fost încheiat astăzi ......2012, la AMPOSDRU, într-un număr de 2 exemplare, fiecare cu valoare de original, câte 1 exemplar pentru fiecare dintre părţi.

    Nume, Funcţie Nume, Funcţie
    Carmen Mariana ROŞU Adriana TOMA
    Director general Director executiv

    Semnătura __________________ Semnătura ____________________
    Data .....2012 Data ....2012


                                    -------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Katty
30 Aprilie 2016
Heck of a job there, it abolustely helps me out.
Roxie
04 Mai 2016
You have more useful info than the British had colonies prWI-eWI.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016