Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ACT ADITIONAL nr. 11 din 19 august 2006  la Contractul de Mentenanta Material Rulant Metrou si Feroviar Bucuresti Nr. 91/20.11.2003    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ACT ADITIONAL nr. 11 din 19 august 2006 la Contractul de Mentenanta Material Rulant Metrou si Feroviar Bucuresti Nr. 91/20.11.2003

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 881 bis din 21 decembrie 2007

Încheiat şi semnat azi, 19.08.2006, între:
SOCIETATEA COMERCIALĂ DE TRANSPORT CU METROUL BUCUREŞTI "METROREX" S.A. cu sediul în Bucureşti, Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, înregistratã la Registrul Comerţului Bucureşti sub nr. J40/6880/1990, cod unic de înregistrare 13863739, reprezentatã prin dl. Liviu Şoavã, în calitate de Director General, (numitã în continuare "Beneficiar"),
pe de o parte
şi
SOCIETATEA COMERCIALĂ ALSTOM TRANSPORT S.A. cu sediul în Bucureşti, Bd. Basarabia nr. 256, sector 3, înregistratã la Registrul Comerţului Bucureşti sub nr. J40/22347/1994, cod unic de înregistrare 6640696, reprezentatã prin dl. Gabriel Stanciu, în calitate de Director General (numitã în continuare "Prestator"),
pe de altã parte,
denumite în continuare individual "Partea" şi împreunã "Pãrţile".
care, de comun acord, în conformitate cu dispoziţiile Articolului 13.5 din Contractul de Mentenanţã Material Rulant Metrou şi Feroviar Bucureşti Nr. 91/20.11.2003 (denumit în continuare "Contractul"), astfel cum a fost modificat ulterior, au convenit modificarea şi/sau completarea Contractului, dupã cum urmeazã:
ART. 1
Pãrţile convin ca de la data semnãrii prezentului Act Adiţional nr. 11 ("Actul Adiţional"), <>Actul Adiţional nr. 7 din data de 24 Februarie 2005 sã înceteze şi astfel sã nu-şi mai producã efectele între Pãrţi.
ART. 2
Textul Articolului 8.2.1 paragraful 5 al Contractului se modificã şi va avea un nou conţinut, dupã cum urmeazã:
Fiecare facturã va fi însoţitã de un raport de activitate semnat şi ştampilat de cãtre Prestator, cuprinzând urmãtoarele elemente:
- Un raport privind Serviciile Standard furnizate;
- O defalcare a preţurilor pentru activitãţile de susţinere detaliate în Anexa 4 la Contract. Defalcarea preţurilor se va prezenta conform Anexei 1 la acest Act Adiţional;
- Dacã în perioada respectivã de facturare au fost prestate lucrãri aferente Serviciilor Standard în legãturã cu mentenanţa Depourilor şi a Uzinei, se va prezenta o listã a acestora cu individualizarea cantitãţilor şi a preţurilor conform modelului din Anexa 1 la acest Act Adiţional însoţite de procesul-verbal comun de certificare a faptului cã acestea au fost prestate.
ART. 3
Dupã Articolul 8.2.1 paragraful 5 al Contractului vor fi inserate urmãtoarele paragrafe:
Facturile aferente Componentei Fixe a preţului pentru perioada iulie 2005 - aprilie 2006 vor fi stornate şi se va emite o facturã globalã pentru aceeaşi sumã totalã, însoţitã de un tabel ce va prezenta defalcarea preţului pe tip de Servicii Standard, conform celor menţionate în Anexa 1 la acest Act Adiţional.
Anexa 1 la acest Act Adiţional cuprinde defalcarea Componentei Fixe pentru perioada iulie 2005 - aprilie 2006, adicã primele 10 luni din cel de-al doilea An de Contract. Suma de 7.244.551 (şapte milioane douã sute patruzeci şi patru mii cinci sute cincizeci şi unu) EUR este datoratã de Beneficiar cãtre Prestator iar Beneficiarul se angajeazã sã plãteascã aceastã sumã pânã la data de 30 septembrie 2006.
ART. 4
Articolul 8.7 - Actualizarea Preţului Mentenanţei va fi modificat şi va avea un nou conţinut, dupã cum urmeazã:
Principiul de revizuire a preţului convenit prin prezentul Act Adiţional este acela cã preţurile pentru cele trei componente principale ale Contractului, şi anume, Preţul pentru Componenta Fixã, Preţul per Vagon Astra, şi, respectiv, Preţul per Vagon Bombardier, se va majora proporţional cu majorarea costurilor Prestatorului.
De la data semnãrii acestui Act Adiţional, toate preţurile menţionate în Capitolul 8 al Contractului - Preţul şi Plata acestuia şi în Anexa 9 - Compunerea Preţului vor fi exprimate în Lei Noi (RON). Acest lucru înseamnã cã Anexa 9 la Contract, care stabileşte preţurile de bazã pentru Componenta Fixã, per Vagon Astra şi per Vagon Bombardier, va fi modificatã în sensul includerii unei noi coloane ce va cuprinde rezultatul înmulţirii preţului în EUR cu un curs valutar istoric stabilit în ofertã, de 3,6609 RON = 1 EUR. Anexa 9 la Contract conform celor convenite mai sus este ataşatã la prezentul Act Adiţional ca Anexa nr. 2.
Baza de calcul pentru revizuirea preţului este preţul prevãzut în Contract pentru Anul Contractual corespunzãtor care urmeazã sã înceapã. În cazul Vagoanelor Astra, al cãror preţ contractual iniţial a fost determinat doar pânã în Anul Contractual 5, preţul de bazã cãruia i se va aplica indicele de majorare a costului, începând cu Anul Contractual 6, va fi cel aplicabil în Anul Contractual 5: 20.225,85 RON (adicã, 5.524,83 EUR x 3,6609 RON), care este ultimul An Contractual definit.
La sfârşitul fiecãrui An Contractual, preţul de bazã pentru Componenta Fixã, Preţul per Vagon Astra şi, respectiv, Preţul per Vagon Bombardier, va fi actualizat pentru a reflecta diferenţa de curs valutar dintre cursul valutar istoric stabilit în ofertã şi media cursurilor valutare din Anul Contractual precedent, similar formulei de calcul prevãzutã de Ordinul comun nr. 1013/6 Iunie 2001, al Ministerului Transporturilor şi Ministerului de Finanţe, dupã cum urmeazã: Preţul prevãzut în Anexa nr. 9 în RON pentru anul respectiv înmulţit cu media cursurilor de schimb valutar pentru Anul Contractual tocmai încheiat, împãrţit la cursul valutar istoric stabilit în ofertã. Acest preţ actualizat, exprimat în RON, va reprezenta noul preţ de bazã cãruia i se va aplica revizuirea preţului convenitã mai jos.
Demonstraţie, cu titlu exemplificativ, a actualizãrii preţului:
Preţul de bazã actualizat per Vagon Bombardier în Anul 3 de Contract va fi determinat astfel:
● Se pleacã de la 11.967,96 RON, adicã 3.269,13 EUR înmulţit cu 3,6609 RON - cursul valutar istoric stabilit în ofertã.
● Plecãm de la premisa cã media cursurilor de schimb valutar în primul An de Contract a fost 3,6234 RON = 1 EUR,
● Atunci, preţul de bazã actualizat cãruia i se va aplica revizuirea de preţ descrisã mai jos va fi 11.845,36 RON, adicã 11.967,96 RON înmulţit cu 3,6234 RON împãrţit la 3,6609 RON.
Prestatorul şi Beneficiarul vor desemna de comun acord un auditor extern independent dintre filialele locale ale celor mai mari societãţi internaţionale de audit. Acest auditor independent va întocmi un raport cuprinzând defalcarea în procente a principalelor categorii ale structurii de costuri aferente anilor contractuali pânã la data semnãrii prezentului Act Adiţional, şi va continua sã prezinte un astfel de raport la sfârşitul fiecãrui An Contractual.
Defalcarea în procente va reprezenta ponderea fiecãrei categorii de costuri în costul total aferent fiecãrui An Contractual. Suma tuturor procentelor categoriilor de costuri din structura de costuri va fi, în mod evident 100%. Categoriile alese vor fi cele pentru care Institutul Naţional de Statisticã ("INS") a publicat indicatori statistici oficiali.
Majorarea procentualã a indicatorului, pe perioada cuprinsã între luna Aprilie 2003 pânã la sfârşitul fiecãrui An Contractual, conform indicatorilor INS, va reprezenta majorarea cumulatã a costului pe categorie.
La sfârşitul fiecãrui An Contractual, majorarea cumulatã a costului pe categorie va fi înmulţitã cu procentul cu care fiecare categorie contribuie la structura globalã a costurilor aferentã Anului Contractual precedent. Rezultatul fiecãrei astfel de înmulţiri va fi adunat iar rezultatul adunãrii va fi procentul cu care preţul celor 3 elemente (Preţul pentru Componenta Fixã, Preţul per Vagon Astra şi, respectiv, Preţul per Vagon Bombardier), va fi majorat pentru fiecare nou An Contractual.
Demonstraţie, cu titlu exemplificativ, a revizuirii preţului:
Conform raportului auditorului, la sfârşitul Anului Contractual 2, structura de cost a Prestatorului pentru Anul Contractual care tocmai s-a încheiat a fost dupã cum urmeazã:Componentã % din structura Majorare cumulatã a Indicelui
costurilor INS pentru categoria
respectivã
Salarii 48% 15%
Materiale şi Piese de schimb 20% 10%
Utilitãţi 15% 7%
Servicii 17% 12%
Total 100%Revizuirea preţului, aplicabilã Anului Contractual 3 (iulie 2006 - iunie 2007) va fi:


12,29% = (48% X 15%) + (20% X 10%) + (15% X 7%) + (17% X 12%)Prin urmare, preţul revizuit pentru Vagoanele Bombardier pentru Anul Contractual 3 (iulie 2006 - iunie 2007) va fi: 13.301,16 RON, adicã:(noul preţ de bazã pentru Anul 3) Revizuirea Preţului
11.845,36 X (1 + 12.29%)Pentru Anul Contractual 3, care este primul an în care se va aplica revizuirea agreatã a preţului, Pãrţile convin sã solicite auditorului sã punã la dispoziţia Pãrţilor informaţiile solicitate în comun de cãtre acestea din urmã pânã la data de 15 Septembrie, şi sã completeze solicitarea de finanţare pentru al 3-lea An Contractual, care în prezent este în curs de procesare, cu noile preţuri calculate potrivit formulelor agreate în prezentul Act Adiţional. Între timp, facturile lunare vor fi calculate conform preţului de bazã aferent Anului Contractual 3 şi se va emite o facturã de regularizare care va fi plãtitã odatã ce finanţarea va fi disponibilã pentru trageri, dar nu mai târziu de data pânã la care finanţarea pentru al 4-lea An Contractual trebuie obţinutã.
Prestatorul renunţã sã mai pretindã Beneficiarului, pentru primii doi Ani Contractuali, sumele calculate şi facturate potrivit formulei iniţiale de actualizare.
ART. 5
În ziua imediat urmãtoare celei în care Beneficiarul trimite cãtre Ministerul Transporturilor solicitarea de platã cãtre Prestator a Componentei Fixe a preţului datoratã pentru primele 10 luni al celui de-al 2-lea An Contractual, Prestatorul va suspenda temporar mãsura suspendãrii Serviciilor şi va presta Serviciile în mod normal.
Dacã în termen de 35 de zile de la data formulãrii acestei solicitãri de platã de cãtre Beneficiar cãtre Ministerul Transporturilor, solicitarea de platã nu a fost primitã de cãtre bancã, Prestatorul va relua mãsura de Suspendare a Serviciilor şi va avea dreptul sã procedeze de îndatã la rezilierea Contractului, în conformitate cu articolul 12.9.
ART. 6
Pãrţile agreeazã cã, pentru a putea evita orice încãlcare a obligaţiilor prevãzute de Legea nr. 168/1999, art. 12.5 din Contract înceteazã a-şi mai produce efectele, numai dacã sunt îndeplinite cumulativ urmãtoarele douã condiţii:
1) Plata Componentei Fixe pentru al 2-lea An Contractual.
2) Obţinerea finanţãrii pentru cel de-al 3-lea An Contractual, pentru cel puţin 22,406,904.93 EUR.
Pânã la data la care, potrivit celor menţionate mai sus, art. 12.5 înceteazã a-şi mai produce efectele, Suspendarea Serviciilor în conformitate cu art. 12.5 nu se va aplica, cu excepţia situaţiei în care neplata facturilor aferente începând cu Anul 3 şi este direct imputabilã Beneficiarului.
De la data când art. 12.5 înceteazã sã-şi mai producã efectele, toate prevederile din Contract care au legãturã cu mãsura Suspendãrii Serviciilor potrivit art. 12.5 nu vor mai fi aplicabile.
ART. 7
Aprobãri prealabile
Pãrţile recunosc faptul cã, în conformitate cu legea românã, modificãrile majore ce pot fi aduse de cãtre Prestator Depourilor şi Uzinei sunt supuse unor aprobãri din partea Beneficiarului. Aceste aprobãri vor fi însã limitate la aprobãrile prealabile necesare în scopul de a obţine Autorizaţia de Construire, aşa cum este aceasta definitã de legea aplicabilã.
Dacã acest acord nu este dat de cãtre Beneficiar, lucrãrile nu vor mai fi efectuate dar sumele facturate şi sumele datorate Prestatorului aferent Componentei Fixe nu vor varia. Beneficiarul se angajeazã sã nu refuze în mod nejustificat emiterea acestor aprobãri pentru construcţii.
ART. 8
Prezentul Act Adiţional, care include Anexa 1 cuprinzând 3 pagini şi Anexa 2 cuprinzând 8 pagini, este parte integrantã din Contract.
Prin urmare, având în vedere cele de mai sus, prezentul Act Adiţional a fost încheiat şi semnat azi, 19.08.2006, în 2 (douã) exemplare originale în limba românã, câte unul pentru fiecare parte.

Pentru şi în numele
S.C.T.M.B. BENEFICIAR S.A .
Director General
Liviu Şoavã

Director Economic
Gheorghe Toma

Director Exploatare
Gabriel Sburlan

Şef Serviciu Juridic
Sorin Cristea

Pentru şi în numele
S.C. ALSTOM Transport S.A.
Director General
Gabriel Stanciu

ANEXA 1

DETALIERE FACTURĂ AFERENTĂ COMPONENTEI FIXE PENTRU
SERVICIILE STANDARD PERIOADA 1 IULIE 2005 - 30 APRILIE 2006

Partea 1
Cursul de schimb folosit: media cursului (1 Iulie 2005-30 Aprilie 2006): 1 EUR=3,564875133 RON┌───────────────────────────────────────┬───────────────────────┬─────────────┐
│Servicii Standard │Facturat EUR fãrã │ Facturat RON│
│ │ TVA │fãrã TVA │
├───────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────┤
│Managementul proiectului: coordonarea │ │ │
│tuturor activitãţilor, planificarea, │ │ │
│raportarea cãtre Beneficiar, asigurarea│ │ │
│şi ajustarea resurselor, asigurarea │ 1.664.068,42 │ 5.932.196,13│
│respectãrii timpilor aferenţi │ │ │
│proiectului şi a obiectivelor privind │ │ │
│calitatea │ │ │
├───────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────┤
│Engineering şi documentaţie: │ │ │
│administrarea cãrţilor tehnice ale │ │ │
│tuturor echipamentelor, administrarea │ │ │
│evidenţelor tuturor echipamentelor │ │ │
│privind activitatea de mentenanţã, │ 545.501,60 │ 1.944.645,09│
│întocmirea şi actualizarea │ │ │
│instrucţiunilor de lucru necesare, │ │ │
│efectuarea de verificãri tehnice în │ │ │
│vederea îmbunãtãţirii desfãşurãrii │ │ │
│activitãţii de mentenanţã, soluţionarea│ │ │
│defectelor neobişnuite sau dificile │ │ │
├───────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────┤
│Managementul şi raportarea │ │ │
│indicatorilor de performanţã informarea│ Inclus în │ Inclus în │
│Beneficiarului potrivit clauzelor │ Managementul │ Managementul│
│Contractului cu privire la evoluţia │ proiectului │ proiectului│
│indicatorilor de performanţã │ │ │
├───────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────┤
│Managementul achiziţiilor şi │ │ │
│stocurilor: asigurarea livrãrii la timp│ │ │
│a materialelor la punctul de lucru, │ 967.273,98 │ 3.448.210,96│
│având o calitate compatibilã cu │ │ │
│obiectivele de performanţã ale │ │ │
│Serviciilor │ │ │
├───────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────┤
│Planificarea mişcãrii Vagoanelor în │ │ │
│Depouri: informarea Beneficiarului cu │ │ │
│privire la necesitatea zilnicã de │ 296.786,01 │ 1.058.005,07│
│mişcare a Vagoanelor în Depouri în │ │ │
│concordanţã cu programul de lucru din │ │ │
│Depou │ │ │
├───────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────┤
│Managementul întreţinerii şi │ │ │
│configurãrii Vagoanelor: administrarea │ │ │
│cãrţilor tehnice ale tuturor │ │ │
│echipamentelor, administrarea │ Inclus în │ Inclus în │
│evidenţelor privind activitatea de │ Engineering şi │Engineering ş│
│mentenanţã, ca o parte a activitãţii de│ documentaţie │ documentaţie│
│engineering │ │ │
├───────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────┤
│Legãtura cu activitãţile │ │ │
│Beneficiarului: contactul zilnic │ │ │
│cu echipa de operare a Beneficiarului │ │ │
│în vederea reacţionãrii în cazul unor │ 99.058,38 │ 353.130,75│
│evenimente ce au loc în timpul │ │ │
│operaţiunilor şi a ajustãrii │ │ │
│planificãrii pe termen scurt │ │ │
├───────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────┤
│Suport IT pentru operaţiunile de │ │ │
│mentenanţã: instalarea, încãrcarea şi │ │ │
│întreţinerea tuturor sistemelor IT │ 440.600,82 │ 1.570.686,91│
│necesare atingerii indicatorilor de │ │ │
│performanţã ale Mentenanţei │ │ │
├───────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────┤
│Uneltele de mânã şi echipamentul de │ │ │
│protecţie pentru angajaţi: punerea la │ │ │
│dispoziţia angajaţilor a uneltelor de │ 104.424,71 │ 372.261,05│
│mânã şi a echipamentelor de protecţie │ │ │
│de cãtre Prestator │ │ │
├───────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────┤
│Utilitãţi în Depouri şi Uzinã: │ │ │
│electricitate, gaz, apã şi încãlzire │ │ │
│pentru Depouri şi Uzinã │ 954.722,74 │ 3.403.467,35│
├───────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────┤
│Paza Depourilor şi a Uzinei: │ │ │
│implementarea mãsurilor de organizare │ │ │
│a securitãţii corespunzãtoare în şi în │ │ │
│jurul Depourilor şi Uzinei pentru │ │ │
│protejarea proprietãţilor şi a │ │ │
│persoanelor implicate în prestarea │ │ │
│Serviciilor. Aceasta exclude paza │ │ │
│Vagoanelor în Hala de Parcare │ 298.923,36 │ 1.065.624,45│
├───────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────┤
│Instruirea personalului de întreţinere:│ │ │
│organizarea instructajelor necesare │ │ │
│pentru dezvoltarea şi ajustarea │ │ │
│nivelului de competenţã a personalului │ │ │
│astfel încât sã fie atinse obiectivele │ │ │
│de performanţã ale Contractului │ 481.656,70 │ 1.717.045,99│
├───────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────┤
│Siguranţa electricã şi de manevrã în │ │ │
│Depouri şi Uzinã: planificarea │ │ │
│corespunzãtoare şi executarea tuturor │ │ │
│operaţiunilor de siguranţã aferente │ │ │
│manevrãrii Vagoanelor în cadrul │ │ │
│Depoului şi a Uzinei astfel încât │ │ │
│personalul şi echipamentele sã se afle │ │ │
│în siguranţã în ceea ce priveşte │ │ │
│pericolele de naturã electricã şi cele │ │ │
│care ţin de circulaţie │ 752.056,11 │ 2.680.986,09│
├───────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────┤
│Sistemul de calitate ISO: instalarea şi│ │ │
│menţinerea unui sistem de asigurare a │ │ │
│calitãţii şi de control al acesteia │ │ │
│compatibil cu standardele ISO │ 629.778,08 │ 2.245.080,22│
├───────────────────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────┤
│TOTAL PARTEA 1 │ 7.234.850,90 │25.791.340,06│
└───────────────────────────────────────┴───────────────────────┴─────────────┘Partea 2

Cursul de schimb valabil folosit pentru 31/07/2005, 1 EUR = 3,5237 RON


┌─────────────────────────────────────┬───┬─────────┬───────┬────────┬─────────┐
│Servicii Standard întreţinere Depouri│U.M│Cantitate│Preţ │Facturat│ Facturat│
│şi Uzinã factura 5465922, Iulie 2005 │ │ │Unitar │EUR │ RON │
│ │ │ │EUR │fãrã TVA│ fãrã TVA│
├─────────────────────────────────────┼───┼─────────┼───────┼────────┼─────────┤
│Geam Armat - înlocuire geamuri faţadã│ │ │ │ │ │
│spre depoul RATB halã montaj general │mp.│ 564,48 │9,17206│5.177,44│18.243,74│
├─────────────────────────────────────┼───┼─────────┼───────┼────────┼─────────┤
│Oţel - profil metalic pentru │ │ │ │ │ │
│confecţionare rame de geamuri faţadã │to-│ │ │ │ │
│halã montaj │ne │ 4,34 │891,706│3.870,00│13.636,72│
├─────────────────────────────────────┼───┼─────────┼───────┼────────┼─────────┤
│Montat faianţã grup sanitar P+3 Uzina│ │ │ │ │ │
│Militari │mp.│ 56,81 │9,3835 │ 533,08│ 1.878,41│
├─────────────────────────────────────┼───┼─────────┼───────┼────────┼─────────┤
│Montat gresie grup sanitar P+3 Uzina │ │ │ │ │ │
│Militari │mp.│ 14,04 │ 8,51 │ 119,48│ 421,01│
├─────────────────────────────────────┼───┼─────────┼───────┼────────┼─────────┤
│TOTAL PARTEA 2 │ │ │ │9.700,00│34.179,88│
└─────────────────────────────────────┴───┴─────────┴───────┴────────┴─────────┘ANEXA 2

ANEXA 9
COMPUNEREA PREŢULUI

1. Componenta Fixã
Preţul lunar al Mentenanţei se va calcula exclusiv pe baza structurii Parcului de Vagoane. Nu va fi influenţat de cantitatea Serviciilor Standard efectiv prestate într-o anumitã lunã.
În vederea înlãturãrii oricãrui dubiu calculul preţului lunar al Mentenanţei reprezintã media aritmeticã a valorii efective a Serviciilor prestate în cursul unui an calendaristic şi nu mãsurarea concretã lunarã a cantitãţilor acestor Servicii.
Componenta ce va fi facturatã lunar sub formã de Componentã Fixã, componentã a Preţului de Mentenanţã, este indicatã în tabelul de mai jos:┌────┬────────────┬────────────┬────────────────────┬────────────┬─────────────┐
│Anul│Trimestrul │Euro / lunã │Euro / lunã (litere)│Lei / lunã │Lei / lunã │
│ │ │(cifre) │ │ (cifre) │(litere) │
├────┼────────────┼────────────┼────────────────────┼────────────┼─────────────┤
│ │Trimestrul 1│1.010.416,68│Un milion zece mii │3.699.034,42│Trei │
│ │ │ │ patru sute │ │milioane │
│ │ │ │şaisprezece virgulã │ │şase sute │
│ │ │ │ şaizeci şi opt │ │nouãzeci şi │
│ │ │ │ │ │nouã de mii │
│ │ │ │ │ │treizeci │
│ │ │ │ │ │şi patru │
│ │ │ │ │ │virgulã │
│ │ │ │ │ │patruzeci şi │
│ │ │ │ │ │doi │
│ ├────────────┼────────────┼────────────────────┼────────────┼─────────────┤
│ │Trimestrul 2│ 842.013,90│Opt sute patruzeci │3.082.528,69│Trei milioane│
│ │ │ │ şi douã de mii │ │optzeci şi │
│ │ │ │ treisprezece │ │douã de mii │
│ │ │ │ virgulã nouãzeci │ │cinci sute │
│ │ │ │ │ │douãzeci şi │
│ │ │ │ │ │opt virgulã │
│ │ │ │ │ │şaizeci şi │
│ │ │ │ │ │nouã │
│ 1 ├────────────┼────────────┼────────────────────┼────────────┼─────────────┤
│ │Trimestrul 3│ 774.652,79│ Şapte sute │2.835.926,40│Douã milioane│
│ │ │ │şaptezeci şi patru │ │opt sute │
│ │ │ │ de mii şase sute │ │treizeci şi │
│ │ │ │ cincizeci şi doi │ │cinci de mii │
│ │ │ │virgulã şaptezeci şi│ │nouã sute │
│ │ │ │ nouã │ │douãzeci şi │
│ │ │ │ │ │şase virgulã │
│ │ │ │ │ │patruzeci │
│ ├────────────┼────────────┼────────────────────┼────────────┼─────────────┤
│ │Trimestrul 4│ 740.972,24│ Şapte sute │2.712.625,27│Douã milioane│
│ │ │ │ patruzeci de mii │ │şapte sute │
│ │ │ │nouã sute şaptezeci │ │douãsprezece │
│ │ │ │ şi doi virgulã │ │mii şase sute│
│ │ │ │ douãzeci şi patru │ │douãzeci şi │
│ │ │ │ │ │cinci virgulã│
│ │ │ │ │ │douãzeci şi │
│ │ │ │ │ │şapte │
├────┴────────────┼────────────┼────────────────────┼────────────┼─────────────┤
│ │ 724.455,09│ Şapte sute │2.652.157,64│Douã milioane│
│ │ │douãzeci şi patru │ │şase sute │
│ │ │de mii patru sute │ │cincizeci şi │
│ │ │cincizeci şi cinci │ │douã de mii │
│ 2 │ │virgulã zero nouã │ │o sutã │
│ │ │ │ │cincizeci şi │
│ │ │ │ │şapte │
│ │ │ │ │virgulã │
│ │ │ │ │şaizeci şi │
│ │ │ │ │patru │
├─────────────────┼────────────┼────────────────────┼────────────┼─────────────┤
│ │ 585.849,29│Cinci sute optzeci │2.144.735,67│Douã milioane│
│ │ │şi cinci de mii opt │ │o sutã │
│ │ │ sute patruzeci şi │ │patruzeci şi │
│ │ │ nouã virgulã │ │patru de mii │
│ 3 │ │ douãzeci şi nouã │ │şapte sute │
│ │ │ │ │treizeci şi │
│ │ │ │ │cinci virgulã│
│ │ │ │ │şaizeci şi │
│ │ │ │ │şapte │
├─────────────────┼────────────┼────────────────────┼────────────┼─────────────┤
│ │ 407.145,75│Patru sute şapte │1.490.519,88│Un milion │
│ │ │ mii o sutã │ │patru sute │
│ │ │patruzeci şi cinci │ │nouãzeci de │
│ │ │virgulã şaptezeci şi│ │mii cinci │
│ 4 │ │ cinci │ │sute │
│ │ │ │ │nouãsprezece │
│ │ │ │ │virgulã │
│ │ │ │ │optzeci şi │
│ │ │ │ │opt │
├─────────────────┼────────────┼────────────────────┼────────────┼─────────────┤
│ │ 294.169,05│ Douã sute │1.076.923,48│Un milion │
│ │ │nouãzeci şi patru │ │şaptezeci │
│ │ │ de mii o sutã │ │şi şase de │
│ 5 │ │ şaizeci şi nouã │ │mii nouã sute│
│ │ │virgulã zero cinci │ │douãzeci şi │
│ │ │ │ │trei virgulã │
│ │ │ │ │patruzeci şi │
│ │ │ │ │opt │
├─────────────────┼────────────┼────────────────────┼────────────┼─────────────┤
│ │ 294.169,05│ Douã sute │1.076.923,48│Un milion │
│ │ │nouãzeci şi patru │ │şaptezeci │
│ │ │ de mii o sutã │ │şi şase de │
│ │ │ şaizeci şi nouã │ │mii nouã sute│
│ 6 │ │virgulã zero cinci │ │douãzeci şi │
│ │ │ │ │trei virgulã │
│ │ │ │ │patruzeci şi │
│ │ │ │ │opt │
├─────────────────┼────────────┼────────────────────┼────────────┼─────────────┤
│ │ 294.169,05│ Douã sute │1.076.923,48│Un milion │
│ │ │nouãzeci şi patru │ │şaptezeci │
│ │ │ de mii o sutã │ │şi şase de │
│ │ │ şaizeci şi nouã │ │mii nouã sute│
│ 7 │ │virgulã zero cinci │ │douãzeci şi │
│ │ │ │ │trei virgulã │
│ │ │ │ │patruzeci şi │
│ │ │ │ │opt │
├─────────────────┼────────────┼────────────────────┼────────────┼─────────────┤
│ │ 294.169,05│ Douã sute │1.076.923,48│Un milion │
│ │ │nouãzeci şi patru │ │şaptezeci │
│ │ │ de mii o sutã │ │şi şase de │
│ │ │ şaizeci şi nouã │ │mii nouã sute│
│ 8 │ │virgulã zero cinci │ │douãzeci şi │
│ │ │ │ │trei virgulã │
│ │ │ │ │patruzeci şi │
│ │ │ │ │opt │
├─────────────────┼────────────┼────────────────────┼────────────┼─────────────┤
│ │ 294.169,05│ Douã sute │1.076.923,48│Un milion │
│ │ │nouãzeci şi patru │ │şaptezeci │
│ │ │ de mii o sutã │ │şi şase de │
│ │ │ şaizeci şi nouã │ │mii nouã sute│
│ 9 │ │virgulã zero cinci │ │douãzeci şi │
│ │ │ │ │trei virgulã │
│ │ │ │ │patruzeci şi │
│ │ │ │ │opt │
├─────────────────┼────────────┼────────────────────┼────────────┼─────────────┤
│ │ 294.169,05│ Douã sute │1.076.923,48│Un milion │
│ │ │nouãzeci şi patru │ │şaptezeci │
│ │ │ de mii o sutã │ │şi şase de │
│ │ │ şaizeci şi nouã │ │mii nouã sute│
│ 10 │ │virgulã zero cinci │ │douãzeci şi │
│ │ │ │ │trei virgulã │
│ │ │ │ │patruzeci şi │
│ │ │ │ │opt │
├─────────────────┼────────────┼────────────────────┼────────────┼─────────────┤
│ │ 294.169,05│ Douã sute │1.076.923,48│Un milion │
│ │ │nouãzeci şi patru │ │şaptezeci │
│ │ │ de mii o sutã │ │şi şase de │
│ 11 │ │ şaizeci şi nouã │ │mii nouã sute│
│ │ │virgulã zero cinci │ │douãzeci şi │
│ │ │ │ │trei virgulã │
│ │ │ │ │patruzeci şi │
│ │ │ │ │opt │
├─────────────────┼────────────┼────────────────────┼────────────┼─────────────┤
│ │ 294.169,05│ Douã sute │1.076.923,48│Un milion │
│ │ │nouãzeci şi patru │ │şaptezeci │
│ │ │ de mii o sutã │ │şi şase de │
│ 12 │ │ şaizeci şi nouã │ │mii nouã sute│
│ │ │virgulã zero cinci │ │douãzeci şi │
│ │ │ │ │trei virgulã │
│ │ │ │ │patruzeci şi │
│ │ │ │ │opt │
├─────────────────┼────────────┼────────────────────┼────────────┼─────────────┤
│ │ 294.169,05│ Douã sute │1.076.923,48│Un milion │
│ │ │nouãzeci şi patru │ │şaptezeci şi │
│ │ │ de mii o sutã │ │şase de mii │
│ 13 │ │ şaizeci şi nouã │ │nouã sute │
│ │ │virgulã zero cinci │ │douãzeci şi │
│ │ │ │ │trei virgulã │
│ │ │ │ │patruzeci şi │
│ │ │ │ │opt │
├─────────────────┼────────────┼────────────────────┼────────────┼─────────────┤
│ │ 294.169,05│ Douã sute │1.076.923,48│Un milion │
│ │ │nouãzeci şi patru │ │şaptezeci şi │
│ │ │ de mii o sutã │ │şase de mii │
│ 14 │ │şaizeci şi nouã │ │nouã sute │
│ │ │virgulã zero cinci │ │douãzeci şi │
│ │ │ │ │trei virgulã │
│ │ │ │ │patruzeci şi │
│ │ │ │ │opt │
├─────────────────┼────────────┼────────────────────┼────────────┼─────────────┤
│ │ 294.169,05│ Douã sute │1.076.923,48│Un milion │
│ │ │nouãzeci şi patru │ │şaptezeci şi │
│ │ │ de mii o sutã │ │şase de mii │
│ 15 │ │şaizeci şi nouã │ │nouã sute │
│ │ │virgulã zero cinci │ │douãzeci şi │
│ │ │ │ │trei virgulã │
│ │ │ │ │patruzeci şi │
│ │ │ │ │opt │
└─────────────────┴────────────┴────────────────────┴────────────┴─────────────┘2. Componenta Variabilã
Componenta Variabilã este defalcatã dupã tipul de Parc de Vagoane.
În situaţia în care compunerea Parcului de Vagoane diferã în mod semnificativ faţã de ceea ce s-a previzionat cu privire la întregul Parc de Vagoane, Pãrţile pot solicita o întrunire în vederea discutãrii revizuirii Componentei Variabile.
Componenta Variabilã pentru Vagoanele componente din Parcul Astra (PA) pentru o lunã a Perioadei de Mentenanţã este indicatã în tabelul de mai jos:┌────┬───────────────────┬─────────────────────┬──────────┬───────────────────┐
│Anul│Euro (cifre) / lunã│Euro / lunã (litere) │Lei / lunã│Lei / lunã (litere)│
│ │ / Vagon │ │ (cifre) │ │
├────┼───────────────────┼─────────────────────┼──────────┼───────────────────┤
│1 │ 4.378,06 │Patru mii trei sute │16.027,64 │Şaisprezece mii │
│ │ │ şaptezeci şi opt │ │douãzeci şi şapte │
│ │ │ virgulã zero şase │ │virgulã şaizeci şi │
│ │ │ │ │ patru │
├────┼───────────────────┼─────────────────────┼──────────┼───────────────────┤
│2 │ 5.398,88 │Cinci mii trei sute │19.764,76 │Nouãsprezece mii │
│ │ │ nouãzeci şi opt │ │şapte sute şaizeci │
│ │ │virgulã optzeci şi │ │şi patru virgulã │
│ │ │ opt │ │şaptezeci şi şase │
├────┼───────────────────┼─────────────────────┼──────────┼───────────────────┤
│3 │ 5.524,83 │Cinci mii cinci │20.225,85 │Douãzeci de mii │
│ │ │sute douãzeci şi │ │douã sute douãzeci │
│ │ │ patru virgulã │ │şi cinci virgulã │
│ │ │optzeci şi trei │ │optzeci şi cinci │
├────┼───────────────────┼─────────────────────┼──────────┼───────────────────┤
│4 │ 5.524,83 │Cinci mii cinci │20.225,85 │Douãzeci de mii │
│ │ │sute douãzeci şi │ │douã sute douãzeci │
│ │ │ patru virgulã │ │şi cinci virgulã │
│ │ │optzeci şi trei │ │optzeci şi cinci │
├────┼───────────────────┼─────────────────────┼──────────┼───────────────────┤
│5 │ 5.524,83 │Cinci mii cinci │20.225,85 │Douãzeci de mii │
│ │ │sute douãzeci şi │ │douã sute douãzeci │
│ │ │ patru virgulã │ │şi cinci virgulã │
│ │ │optzeci şi trei │ │optzeci şi cinci │
├────┼───────────────────┼─────────────────────┼──────────┼───────────────────┤
│6 │ neaplicabil │ - │ │ │
├────┼───────────────────┼─────────────────────┼──────────┼───────────────────┤
│7 │ neaplicabil │ - │ │ │
├────┼───────────────────┼─────────────────────┼──────────┼───────────────────┤
│8 │ neaplicabil │ - │ │ │
├────┼───────────────────┼─────────────────────┼──────────┼───────────────────┤
│9 │ neaplicabil │ - │ │ │
├────┼───────────────────┼─────────────────────┼──────────┼───────────────────┤
│10 │ neaplicabil │ - │ │ │
├────┼───────────────────┼─────────────────────┼──────────┼───────────────────┤
│11 │ neaplicabil │ - │ │ │
├────┼───────────────────┼─────────────────────┼──────────┼───────────────────┤
│12 │ neaplicabil │ - │ │ │
├────┼───────────────────┼─────────────────────┼──────────┼───────────────────┤
│13 │ neaplicabil │ - │ │ │
├────┼───────────────────┼─────────────────────┼──────────┼───────────────────┤
│14 │ neaplicabil │ - │ │ │
├────┼───────────────────┼─────────────────────┼──────────┼───────────────────┤
│15 │ neaplicabil │ - │ │ │
└────┴───────────────────┴─────────────────────┴──────────┴───────────────────┘Componenta Variabilã pentru Vagoanele componente din Parcul Bombardier (PB) pentru o lunã a Perioadei de Mentenanţã este indicatã în tabelul de mai jos:┌────┬─────────────┬────────────────────┬──────────────────┬───────────────────┐
│Anul│Euro / lunã /│Euro / lunã (litere)│Lei / lunã (cifre)│Lei / lunã (litere)│
│ │Vagon (cifre)│ │ │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤
│1 │ 2.590,57 │Douã mii cinci │ 9.483,82 │Nouã mii patru sute│
│ │ │sute nouãzeci │ │optzeci şi trei │
│ │ │virgulã cincizeci │ │virgulã optzeci şi │
│ │ │ şi şapte │ │ doi │
├────┼─────────────┼────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤
│2 │ 3.194,60 │Trei mii o sutã │ 11.695,11 │Unsprezece mii şase│
│ │ │nouãzeci şi patru │ │sute nouãzeci şi │
│ │ │virgulã şaizeci │ │cinci virgulã │
│ │ │ │ │unsprezece │
├────┼─────────────┼────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤
│3 │ 3.269,13 │Trei mii douã sute │ 11.967,96 │Unsprezece mii │
│ │ │şaizeci şi nouã │ │nouã sute şaizeci │
│ │ │ virgulã │ │şi şapte virgulã │
│ │ │ treisprezece │ │nouãzeci şi şase │
├────┼─────────────┼────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤
│4 │ 3.836,92 │Trei mii opt sute │ 14.046,58 │Paisprezece mii │
│ │ │treizeci şi şase │ │patruzeci şi şase │
│ │ │virgulã nouãzeci şi │ │virgulã cincizeci │
│ │ │ doi │ │ şi opt │
├────┼─────────────┼────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤
│5 │ 2.906,90 │Douã mii nouã │ 10.641,87 │Zece mii şase sute │
│ │ │sute şase virgulã │ │patruzeci şi unu │
│ │ │ nouãzeci │ │virgulã optzeci şi │
│ │ │ │ │ şapte │
├────┼─────────────┼────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤
│6 │ 2.906,90 │Douã mii nouã │ 10.641,87 │Zece mii şase sute │
│ │ │sute şase virgulã │ │patruzeci şi unu │
│ │ │ nouãzeci │ │virgulã optzeci şi │
│ │ │ │ │ şapte │
├────┼─────────────┼────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤
│7 │ 2.906,90 │Douã mii nouã │ 10.641,87 │Zece mii şase sute │
│ │ │sute şase virgulã │ │patruzeci şi unu │
│ │ │ nouãzeci │ │virgulã optzeci şi │
│ │ │ │ │ şapte │
├────┼─────────────┼────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤
│8 │ 2.906,90 │Douã mii nouã │ 10.641,87 │Zece mii şase sute │
│ │ │sute şase virgulã │ │patruzeci şi unu │
│ │ │ nouãzeci │ │virgulã optzeci şi │
│ │ │ │ │ şapte │
├────┼─────────────┼────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤
│9 │ 2.906,90 │Douã mii nouã │ 10.641,87 │Zece mii şase sute │
│ │ │sute şase virgulã │ │patruzeci şi unu │
│ │ │ nouãzeci │ │virgulã optzeci şi │
│ │ │ │ │ şapte │
├────┼─────────────┼────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤
│10 │ 2.906,90 │Douã mii nouã │ 10.641,87 │Zece mii şase sute │
│ │ │sute şase virgulã │ │patruzeci şi unu │
│ │ │ nouãzeci │ │virgulã optzeci şi │
│ │ │ │ │ şapte │
├────┼─────────────┼────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤
│11 │ 2.906,90 │Douã mii nouã │ 10.641,87 │Zece mii şase sute │
│ │ │sute şase virgulã │ │patruzeci şi unu │
│ │ │ nouãzeci │ │virgulã optzeci şi │
│ │ │ │ │ şapte │
├────┼─────────────┼────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤
│12 │ 2.906,90 │Douã mii nouã │ 10.641,87 │Zece mii şase sute │
│ │ │sute şase virgulã │ │patruzeci şi unu │
│ │ │ nouãzeci │ │virgulã optzeci şi │
│ │ │ │ │ şapte │
├────┼─────────────┼────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤
│13 │ 2.906,90 │Douã mii nouã │ 10.641,87 │Zece mii şase sute │
│ │ │sute şase virgulã │ │patruzeci şi unu │
│ │ │ nouãzeci │ │virgulã optzeci şi │
│ │ │ │ │ şapte │
├────┼─────────────┼────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤
│14 │ 2.906,90 │Douã mii nouã │ 10.641,87 │Zece mii şase sute │
│ │ │sute şase virgulã │ │patruzeci şi unu │
│ │ │ nouãzeci │ │virgulã optzeci şi │
│ │ │ │ │ şapte │
├────┼─────────────┼────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤
│15 │ 2.906,90 │Douã mii nouã │ 10.641,87 │Zece mii şase sute │
│ │ │sute şase virgulã │ │patruzeci şi unu │
│ │ │ nouãzeci │ │virgulã optzeci şi │
│ │ │ │ │ şapte │
└────┴─────────────┴────────────────────┴──────────────────┴───────────────────┘Componenta Variabilã pentru Vagoanele componente din Parcul Modernizat (PM) pentru o lunã a Perioadei de Mentenanţã este indicatã în tabelul de mai jos:┌────┬─────────────┬────────────────────┬──────────────────┬───────────────────┐
│Anul│Euro / lunã /│Euro / lunã (litere)│Lei / lunã (cifre)│Lei / lunã (litere)│
│ │Vagon(cifre) │ │ │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤
│1 │ 1.787,49 │O mie şapte sute │ 6.543,82 │Şase mii cinci sute│
│ │ │optzeci şi şapte │ │patruzeci şi trei │
│ │ │virgulã patruzeci │ │virgulã optzeci şi │
│ │ │şi nouã │ │ doi │
├────┼─────────────┼────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤
│2 │ 2.204,28 │Douã mii douã sute │ 8.069,65 │Opt mii şaizeci şi │
│ │ │patru virgulã │ │nouã virgulã │
│ │ │douãzeci şi opt │ │şaizeci şi cinci │
├────┼─────────────┼────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤
│3 │ 2.255,70 │Douã mii douã sute │ 8.257,89 │Opt mii douã sute │
│ │ │cincizeci şi cinci │ │cincizeci şi şapte │
│ │ │virgulã şaptezeci │ │virgulã optzeci şi │
│ │ │ │ │nouã │
├────┼─────────────┼────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤
│4 │ 2.647,47 │Douã mii şase sute │ 9.692,12 │Nouã mii şase sute │
│ │ │patruzeci şi şapte │ │nouãzeci şi doi │
│ │ │virgulã patruzeci │ │virgulã doisprezece│
│ │ │şi şapte │ │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤
│5 │ 2.005,76 │Douã mii cinci │ 7.342,89 │Şapte mii trei sute│
│ │ │virgulã şaptezeci │ │patruzeci şi doi │
│ │ │şi şase │ │virgulã optzeci şi │
│ │ │ │ │nouã │
├────┼─────────────┼────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤
│6 │ 2.005,76 │Douã mii cinci │ 7.342,89 │Şapte mii trei sute│
│ │ │virgulã şaptezeci │ │patruzeci şi doi │
│ │ │şi şase │ │virgulã optzeci şi │
│ │ │ │ │nouã │
├────┼─────────────┼────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤
│7 │ 2.005,76 │Douã mii cinci │ 7.342,89 │Şapte mii trei sute│
│ │ │virgulã şaptezeci │ │patruzeci şi doi │
│ │ │şi şase │ │virgulã optzeci şi │
│ │ │ │ │nouã │
├────┼─────────────┼────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤
│8 │ 2.005,76 │Douã mii cinci │ 7.342,89 │Şapte mii trei sute│
│ │ │virgulã şaptezeci │ │patruzeci şi doi │
│ │ │şi şase │ │virgulã optzeci şi │
│ │ │ │ │nouã │
├────┼─────────────┼────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤
│9 │ 2.005,76 │Douã mii cinci │ 7.342,89 │Şapte mii trei sute│
│ │ │virgulã şaptezeci │ │patruzeci şi doi │
│ │ │şi şase │ │virgulã optzeci şi │
│ │ │ │ │nouã │
├────┼─────────────┼────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤
│10 │ 2.005,76 │Douã mii cinci │ 7.342,89 │Şapte mii trei sute│
│ │ │virgulã şaptezeci │ │patruzeci şi doi │
│ │ │şi şase │ │virgulã optzeci şi │
│ │ │ │ │nouã │
├────┼─────────────┼────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤
│11 │ 2.005,76 │Douã mii cinci │ 7.342,89 │Şapte mii trei sute│
│ │ │virgulã şaptezeci │ │patruzeci şi doi │
│ │ │şi şase │ │virgulã optzeci şi │
│ │ │ │ │nouã │
├────┼─────────────┼────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤
│12 │ 2.005,76 │Douã mii cinci │ 7.342,89 │Şapte mii trei sute│
│ │ │virgulã şaptezeci │ │patruzeci şi doi │
│ │ │şi şase │ │virgulã optzeci şi │
│ │ │ │ │nouã │
├────┼─────────────┼────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤
│13 │ 2.005,76 │Douã mii cinci │ 7.342,89 │Şapte mii trei sute│
│ │ │virgulã şaptezeci │ │patruzeci şi doi │
│ │ │şi şase │ │virgulã optzeci şi │
│ │ │ │ │nouã │
├────┼─────────────┼────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤
│14 │ 2.005,76 │Douã mii cinci │ 7.342,89 │Şapte mii trei sute│
│ │ │virgulã şaptezeci │ │patruzeci şi doi │
│ │ │şi şase │ │virgulã optzeci şi │
│ │ │ │ │nouã │
├────┼─────────────┼────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤
│15 │ 2.005,76 │Douã mii cinci │ 7.342,89 │Şapte mii trei sute│
│ │ │virgulã şaptezeci │ │patruzeci şi doi │
│ │ │şi şase │ │virgulã optzeci şi │
│ │ │ │ │nouã │
└────┴─────────────┴────────────────────┴──────────────────┴───────────────────┘Componenta Variabilã Totalã, cu referire la o perioadã determinatã de timp ("i"), pentru un Parc de Vagoane dat, este egalã cu preţul pentru un Vagon pentru perioadã corespunzãtoare, înmulţit cu numãrul de Vagoane ale fiecarei categorii din acel Parc de Vagoane.
Componenta Variabilã Totalã (CV) este calculatã potrivit urmãtoarei formule:


CVi = NAi x PAi + NBi x PBi + NMi x PMiÎn care:
NAi reprezintã numãrul de Vagoane tip ASTRA din cadrul Parcului pe durata perioadei i;
PAi reprezintã preţul variabil pentru un Vagon şi pentru o lunã valabil pentru Vagoanele tip ASTRA pe durata perioadei i;
NBi reprezintã numãrul de Vagoane tip Bombardier din cadrul Parcului pe durata perioadei i;
PBi reprezintã preţul variabil per Vagon şi per lunã valabil pentru Vagoanele tip Bombardier pe durata perioadei i;
NMi reprezintã numãrul Vagoanelor care fac parte din Parcul Modernizat pe durata perioadei i;
PMi reprezintã preţul variabil per Vagon şi per lunã valabil pentru Vagoanele care fac parte din Parcul Modernizat pe durata perioadei i;
CVi reprezintã Componenta Variabilã Totalã pe durata perioadei i.

3. Preţul Mentenanţei estimat pentru un an
Preţul Mentenanţei estimat pentru un an al Perioadei de Mentenanţã este indicat în tabelul de mai jos:┌────┬─────────────┬────────────────────┬──────────────────┬───────────────────┐
│Anul│Euro (cifre) │ Euro (litere) │Lei / lunã (cifre)│Lei / lunã (litere)│
├────┼─────────────┼────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤
│1 │28.716.248,81│ Douãzeci şi opt │105.127.315,27 │O suta cinci │
│ │ │ de milioane │ │milioane o sutã │
│ │ │ şapte sute │ │douãzeci şi şapte │
│ │ │ şaisprezece mii │ │de mii trei sute │
│ │ │ douã sute │ │cincisprezece │
│ │ │ patruzeci şi │ │virgulã douãzeci │
│ │ │ opt virgulã │ │şi şapte │
│ │ │ optzeci şi unu │ │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤
│2 │27.330.223,70│ Douãzeci şi şapte │100.053.215,94 │O sutã de milioane │
│ │ │ de milioane trei │ │cincizeci şi trei │
│ │ │ sute treizeci de │ │de mii douã sute │
│ │ │ mii douã sute │ │cincisprezece │
│ │ │ douãzeci şi trei │ │virgulã nouãzeci şi│
│ │ │ virgulã şaptezeci │ │patru │
├────┼─────────────┼────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤
│3 │22.406.904,93│ Douãzeci şi douã de│ 82.029.438,26 │Optzeci şi douã de │
│ │ │ milioane patru sute│ │milioane douãzeci │
│ │ │ şase mii nouã sute │ │şi nouã de mii │
│ │ │ patru virgulã │ │patru sute treizeci│
│ │ │ nouãzeci şi trei │ │şi opt virgulã │
│ │ │ │ │douãzeci şi şase │
├────┼─────────────┼────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤
│4 │17.483.121,28│ Şaptesprezece │ 64.003.958,69 │Şaizeci şi patru de│
│ │ │ milioane patru sute│ │milioane trei mii │
│ │ │ optzeci şi trei de │ │nouã sute cincizeci│
│ │ │ mii o sutã douzeci │ │şi opt virgulã │
│ │ │ şi unu virgulã │ │şaizeci şi nouã │
│ │ │ douãzeci şi opt │ │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤
│5 │13.073.954,66│ Treisprezece │ 47.862.440,61 │Patruzeci şi şapte │
│ │ │ milioane şaptezeci │ │de milioane opt │
│ │ │ şi trei de mii │ │sute şaizeci şi │
│ │ │ nouã sute cincizeci│ │douã de mii patru │
│ │ │ şi patru virgulã │ │sute patruzeci │
│ │ │ şaizeci şi şase │ │virgulã şaizeci şi │
│ │ │ │ │unu │
├────┼─────────────┼────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤
│6 │13.073.954,66│ Treisprezece │ 47.862.440,61 │Patruzeci şi şapte │
│ │ │ milioane şaptezeci │ │de milioane opt │
│ │ │ şi trei de mii │ │sute şaizeci şi │
│ │ │ nouã sute cincizeci│ │douã de mii patru │
│ │ │ şi patru virgulã │ │sute patruzeci │
│ │ │ şaizeci şi şase │ │virgulã şaizeci şi │
│ │ │ │ │unu │
├────┼─────────────┼────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤
│7 │13.073.954,66│ Treisprezece │ 47.862.440,61 │Patruzeci şi şapte │
│ │ │ milioane şaptezeci │ │de milioane opt │
│ │ │ şi trei de mii │ │sute şaizeci şi │
│ │ │ nouã sute cincizeci│ │douã de mii patru │
│ │ │ şi patru virgulã │ │sute patruzeci │
│ │ │ şaizeci şi şase │ │virgulã şaizeci şi │
│ │ │ │ │unu │
├────┼─────────────┼────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤
│8 │13.073.954,66│ Treisprezece │ 47.862.440,61 │Patruzeci şi şapte │
│ │ │ milioane şaptezeci │ │de milioane opt │
│ │ │ şi trei de mii │ │sute şaizeci şi │
│ │ │ nouã sute cincizeci│ │douã de mii patru │
│ │ │ şi patru virgulã │ │sute patruzeci │
│ │ │ şaizeci şi şase │ │virgulã şaizeci şi │
│ │ │ │ │unu │
├────┼─────────────┼────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤
│9 │13.073.954,66│ Treisprezece │ 47.862.440,61 │Patruzeci şi şapte │
│ │ │ milioane şaptezeci │ │de milioane opt │
│ │ │ şi trei de mii │ │sute şaizeci şi │
│ │ │ nouã sute cincizeci│ │douã de mii patru │
│ │ │ şi patru virgulã │ │sute patruzeci │
│ │ │ şaizeci şi şase │ │virgulã şaizeci şi │
│ │ │ │ │unu │
├────┼─────────────┼────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤
│10 │13.073.954,66│ Treisprezece │ 47.862.440,61 │Patruzeci şi şapte │
│ │ │ milioane şaptezeci │ │de milioane opt │
│ │ │ şi trei de mii │ │sute şaizeci şi │
│ │ │ nouã sute cincizeci│ │douã de mii patru │
│ │ │ şi patru virgulã │ │sute patruzeci │
│ │ │ şaizeci şi şase │ │virgulã şaizeci şi │
│ │ │ │ │unu │
├────┼─────────────┼────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤
│11 │13.073.954,66│ Treisprezece │ 47.862.440,61 │Patruzeci şi şapte │
│ │ │ milioane şaptezeci │ │de milioane opt │
│ │ │ şi trei de mii │ │sute şaizeci şi │
│ │ │ nouã sute cincizeci│ │douã de mii patru │
│ │ │ şi patru virgulã │ │sute patruzeci │
│ │ │ şaizeci şi şase │ │virgulã şaizeci şi │
│ │ │ │ │unu │
├────┼─────────────┼────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤
│12 │13.073.954,66│ Treisprezece │ 47.862.440,61 │Patruzeci şi şapte │
│ │ │ milioane şaptezeci │ │de milioane opt │
│ │ │ şi trei de mii │ │sute şaizeci şi │
│ │ │ nouã sute cincizeci│ │douã de mii patru │
│ │ │ şi patru virgulã │ │sute patruzeci │
│ │ │ şaizeci şi şase │ │virgulã şaizeci şi │
│ │ │ │ │unu │
├────┼─────────────┼────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤
│13 │13.073.954,66│ Treisprezece │ 47.862.440,61 │Patruzeci şi şapte │
│ │ │ milioane şaptezeci │ │de milioane opt │
│ │ │ şi trei de mii │ │sute şaizeci şi │
│ │ │ nouã sute cincizeci│ │douã de mii patru │
│ │ │ şi patru virgulã │ │sute patruzeci │
│ │ │ şaizeci şi şase │ │virgulã şaizeci şi │
│ │ │ │ │unu │
├────┼─────────────┼────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤
│14 │13.073.954,66│ Treisprezece │ 47.862.440,61 │Patruzeci şi şapte │
│ │ │ milioane şaptezeci │ │de milioane opt │
│ │ │ şi trei de mii │ │sute şaizeci şi │
│ │ │ nouã sute cincizeci│ │douã de mii patru │
│ │ │ şi patru virgulã │ │sute patruzeci │
│ │ │ şaizeci şi şase │ │virgulã şaizeci şi │
│ │ │ │ │unu │
├────┼─────────────┼────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤
│15 │13.073.954,66│ Treisprezece │ 47.862.440,61 │Patruzeci şi şapte │
│ │ │ milioane şaptezeci │ │de milioane opt │
│ │ │ şi trei de mii │ │sute şaizeci şi │
│ │ │ nouã sute cincizeci│ │douã de mii patru │
│ │ │ şi patru virgulã │ │sute patruzeci │
│ │ │ şaizeci şi şase │ │virgulã şaizeci şi │
│ │ │ │ │unu │
└────┴─────────────┴────────────────────┴──────────────────┴───────────────────┘------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016