Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ACT ADIŢIONAL nr. 7 din 20 septembrie 2019  la Contractul de servicii publice pentru perioada 1 ianuarie 2016 - 31 decembrie 2019 al Societăţii Comerciale Softrans S.R.L. aprobat prin H.G. nr. 231/30.03.2016     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ACT ADIŢIONAL nr. 7 din 20 septembrie 2019 la Contractul de servicii publice pentru perioada 1 ianuarie 2016 - 31 decembrie 2019 al Societăţii Comerciale Softrans S.R.L. aprobat prin H.G. nr. 231/30.03.2016

EMITENT: Autoritatea pentru Reformă Feroviară
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 840 bis din 16 octombrie 2019
──────────
    Aprobat prin DECIZIA nr. 699 din 1 octombrie 2019, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 840 din 16 octombrie 2019.
──────────
        RUIC nr. 116/01.10.2019
    1. Preambul
        În conformitate cu prevederile:
        ● O.U.G. nr. 12 din 17 august 2019 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019 şi cu bugetul ARF rectificat pentru anul 2019, aprobat de ordonatorul principal de credite, primit cu adresa Direcţiei Economice a Ministerului Transporturilor nr. 3988/34044/03.09.2019;
        ● art. 2 alin. 1 lit. i şi art. 6 alin. 3 din O.U.G. nr. 62/2016 privind înfiinţarea Autorităţii pentru Reformă Feroviară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 53/2017;
        ● art. 38 şi art. 39 din O.U.G. nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
        ● art. 14 alin. 3 şi alin. 4 din Contractul de servicii publice pentru perioada 1 ianuarie 2016 - 2 decembrie 2019, aprobat prin H.G. nr. 231/2016, modificat şi completat prin Actul Adiţional nr. 1/2017, Actul Adiţional nr. 2/2017, Actul Adiţional nr. 3/2017, Actul Adiţional nr. 4/2018, Actul Adiţional nr. 5/08.10.2018 şi prin Actul Adiţional nr. 6/06.05.2019.

        Având în vedere:
        ● art. 5 din O.U.G. nr. 83/16.11.2016 - privind unele măsuri de eficientizare a implementării proiectelor de infrastructură de transport, unele măsuri în domeniul transporturilor, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, modificată şi completată prin Legea nr. 130/31.05.2017;
        ● art. 2 alin. 1 lit. h şi lit. j, coroborat cu art. 6 alin. 1 din O.U.G. nr. 62/2016 privind înfiinţarea Autorităţii pentru Reformă Feroviară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 53/2017, pentru asigurarea alocării sumelor necesare pentru acordarea subvenţiilor şi facilităţilor prevăzute pentru anumite categorii sociale destinate transportului public feroviar de călători, în limita fondurilor bugetare aprobate din bugetul de stat;

        luând în considerare
        ● dispoziţiile Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 şi nr. 1107/70 ale Consiliului, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 2338/2016 al Parlamentului European şi al Consiliului din 14 decembrie 2016;
        ● Procesul verbal nr. 21/1026/19.09.2019 încheiat cu operatorii de transport feroviar de călători

        s-a încheiat prezentul act adiţional,
        între
        Autoritatea pentru Reformă Feroviară, cu sediul în Bucureşti, B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, telefon: 0374.808.676, fax: 0374.808.649, e-mail:office@arf.gov.ro; cod fiscal 37314940, cont nr. RO46TREZ23A840401400400X deschis la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, sectorul 1, reprezentată legal prin dl. Gigi GAVRILĂ, Preşedinte, denumită în continuare Autoritatea pentru Reformă Feroviară (A.R.F.).
        şi
        Societatea Comercială Softrans S.R.L, cu sediul în Municipiul Craiova, str. Calea Severinului nr. 40, jud. Dolj, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr.: J16/897/2002, având CUI: RO14925007, Tel: 021.31.96.742, fax: 0351.178.948, e-mail: office@softrans.ro, cont nr. RO36TREZ2915070XXX017841 deschis la Trezoreria Operativă a Municipiului Craiova, reprezentată legal prin dl.Nicolae MIHAI, Director General, în calitate de operator de transport feroviar de călători, denumită în continuare operator.

    2. Părţile convin, cu respectarea art. 39 alin. (1) teza a II-a din O.U.G. nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 3, alin. (3) şi cu art. 2, alin. (1), lit. h), lit. i) şi lit. j) din O.U.G. nr. 62/2016 privind înfiinţarea Autorităţii pentru Reformă Feroviară aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 53/2017, coroborat cu art. 14 alin. 3 şi alin. 4 din Contractul de servicii publice (C.S.P.) aprobat prin H.G. nr. 231/2016, modificat şi completat prin Actul Adiţional nr. 1/2017, Actul Adiţional nr. 2/2017, Actul Adiţional nr. 3/2017, Actul Adiţional nr. 4/2018, Actul Adiţional nr. 5/2018 şi Actul Adiţional nr. 6/2019        să actualizeze următoarele elemente prevăzute în C.S.P. aprobat prin H.G. nr. 231/2016, modificat şi completat prin Actul Adiţional nr. 1/2017, Actul Adiţional nr. 2/2017, Actul Adiţional nr. 3/2017, Actul Adiţional nr. 4/2018, Actul Adiţional nr. 5/2018 şi Actul Adiţional nr. 6/2019 după cum urmează:

    ART. I
        Valoarea unitară a compensaţiei asigurată de la bugetul de stat ca plată a serviciilor publice pentru anul 2019, având în vedere O.U.G. nr. 12 din 17 august 2019 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019, bugetul ARF rectificat pentru anul 2019, aprobat de ordonatorul principal de credite, primit cu adresa Direcţiei Economice a Ministerului Transporturilor nr. 3988/34044/03.09.2019 şi adresa C.N.C.F. "CFR" S.A. nr. 4/5/524/05.09.2019 privind pachetul minim de rezervă pentru anul 2019 şi Anexa la Procesul verbal nr. 21/1026/19.09.2019 va fi următoarea:
    j) valoarea compensaţiei aferente indicatorului tren-km: 14.824,0181 lei pe mia de tren - km;
    k) valoarea compensaţiei aferente indicatorului lege călători-km pentru tren InterRegio: 28,7630 lei pe mia de călători-km;
    l) valoarea compensaţiei aferente indicatorului călători-km pentru tren Regio: 201,2404 lei pe mia de călători-km.


    ART. II
     Anexele 1-4 fac parte integrantă din prezentul Act adiţional.

    ART. III
        Celelalte prevederi ale Contractului de servicii publice (C.S.P.) aprobat prin H.G. nr. 231/2016, modificat şi completat prin Actul Adiţional nr. 1/2017, Actul Adiţional nr. 2/2017, Actul Adiţional nr. 3/2017, Actul Adiţional nr. 4/2018, Actul Adiţional nr. 5/2018 şi Actul Adiţional nr. 6/2019, rămân nemodificate.

        Prezentul act adiţional s-a încheiat azi 01.10.2019 în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

┌───────────────────────────┬──────────┐
│ │S.C. │
│AUTORITATEA PENTRU REFORMĂ │SOFTRANS │
│FEROVIARĂ │S.R.L. │
│Preşedinte │Director │
│Gigi GAVRILĂ │General │
│ │Nicolae │
│ │MIHAI │
├───────────────────────────┼──────────┤
│Director General │ │
│Ilie CÎRCEAG │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│Director Economic şi │ │
│Finanţări │ │
│Ioana DIACONU │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│Şef Serviciu Finanţări │ │
│Monica DINU │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│Şef Serviciu Contracte │ │
│Servicii Publice şi │ │
│Reglementări │ │
│Cristina BUMBĂCARU │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│Viza CFP Florina │ │
│Iuliana IONESCU │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│Şef Serviciu Financiar │ │
│Contabil, Buget │ │
│Maria Magdalena BURGHIU │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│Şef Serviciu Juridic şi │ │
│Resurse Umane │ │
│Delia FERARU │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│Responsabil contract │ │
│Isabela OPREA │ │
└───────────────────────────┴──────────┘

    ANEXA 1

        la Actul Adiţional nr. 7 din 20.09.2019 încheiat între
        Autoritatea pentru Reformă Feroviară şi Softrans S.R.L.
    Lista completă a trenurilor de călători ce reprezintă obligaţia
    de serviciu public pentru anul 2019 a S.C. Softrans S.R.L.
    a) Trenuri cu circulaţie regulată pe secţii INTEROPERABILE
    a1) Trenuri INTERREGIO

┌────┬──────────┬────────┬────┬─────────┬───────┬──────────┬──────────┐
│Nr. │ │ │ │Nr. mediu│Nr. │Tren km/an│ │
│poz.│Ruta de │Distanţa│Rang│statistic│trenuri│2019 (col │Călători │
│OSP │circulaţie│(km.) │tren│trenuri/ │/an │3 x col 6)│km/an 2019│
│ │ │ │ │zi │2019 │ │ │
├────┼──────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │
├────┼──────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┤
│1 │Craiova - │375,3 │IR │3,74 │1.366 │512.659,80│53.829.279│
│ │Braşov │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┤
│2 │Craiova - │434 │IR │0,84 │308 │133.672,00│14.035.560│
│ │Constanţa │ │ │ │ │ │ │
├────┴──────────┴────────┴────┴─────────┼───────┼──────────┼──────────┤
│TOTAL tren - km INTERREGIO 2019 (pe │1.674 │646.331,80│67.864.839│
│infrastructura interoperabilă) │ │ │ │
├───────────────────────────────────────┴───────┼──────────┼──────────┤
│tren - km INTERREGIO │646.331,80│67.864.839│
├───────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│TOTAL GENERAL tren - km 2019 (trenuri cu │646.331,80│67.864.839│
│circulaţie regulată) │ │ │
└───────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┘
┌────────────────────────┬─────────────┐
│AUTORITATEA PENTRU │S.C. SOFTRANS│
│REFORMĂ FEROVIARĂ │S.R.L. │
│Director General │Director │
│Ilie CÎRCEAG │General │
│ │Nicolae MIHAI│
├────────────────────────┼─────────────┤
│Director Economic şi │ │
│Finanţări │ │
│Ioana DIACONU │ │
├────────────────────────┼─────────────┤
│Şef Serviciu Finanţări │ │
│Monica DINU │ │
├────────────────────────┼─────────────┤
│Şef Serviciu CSPR │ │
│Cristina BUMBĂCARU │ │
├────────────────────────┼─────────────┤
│Responsabil contract │ │
│Isabela OPREA │ │
└────────────────────────┴─────────────┘


    ANEXA 2

        la Actul Adiţional nr. 7 din 20.09.2019 încheiat între
        Autoritatea pentru Reformă Feroviară şi S.C. Softrans S.R.L.
        Costul prestaţiilor

┌──────────┬────────────────────────────────┬─────────────────────┐
│ │Costuri de transport │Costuri de transport │
│Suma/an │ │estimative │
│ ├──────────┬──────────┬──────────┼─────────────────────┤
│ │An 2016 │An 2017 │An 2018 │01.01.2019-31.12.2019│
├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────────────────┤
│Suma (mii │ │ │ │ │
│lei) │ │ │ │ │
│pentru │15.120,795│16.429,245│16.951,246│20.500,000 │
│Trenuri │ │ │ │ │
│Interregio│ │ │ │ │
│- IR │ │ │ │ │
├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────────────────┤
│Suma (mii │ │ │ │ │
│lei) │ │ │ │ │
│pentru │2.888,718 │2.679,915 │608,930 │0 │
│Trenuri │ │ │ │ │
│Regio - R │ │ │ │ │
├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────────────────┤
│Total - │ │ │ │ │
│Suma (mii │18.009,513│19.109,160│17.560,176│20.500,00 │
│lei) │ │ │ │ │
└──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴─────────────────────┘


┌────────────────────────┬─────────────┐
│AUTORITATEA PENTRU │S.C. SOFTRANS│
│REFORMĂ FEROVIARĂ │S.R.L. │
│Director General │Director │
│Ilie CÎRCEAG │General │
│ │Nicolae MIHAI│
├────────────────────────┼─────────────┤
│Director Economic şi │ │
│Finanţări │ │
│Ioana DIACONU │ │
├────────────────────────┼─────────────┤
│Şef Serviciu Finanţări │ │
│Monica DINU │ │
├────────────────────────┼─────────────┤
│Şef Serviciu CSPR │ │
│Cristina BUMBĂCARU │ │
├────────────────────────┼─────────────┤
│Responsabil contract │ │
│Isabela OPREA │ │
└────────────────────────┴─────────────┘


    ANEXA 3

        la Actul Adiţional nr. 7 din 20.09.2019 încheiat între
        Autoritatea pentru Reformă Feroviară şi S.C. Softrans S.R.L.
    A. Stabilirea nivelului de venituri proprii realizat/prognozat pentru obligaţia de serviciu public şi politica tarifară

┌──────────┬─────────────────────────────┬─────────────────────┐
│ │Venituri din transportul de │Venituri din │
│ │călători │transportul de │
│Suma │ │călători estimative │
│ ├─────────┬─────────┬─────────┼─────────────────────┤
│ │An 2016 │An 2017 │An 2018 │01.01.2019-31.12.2019│
├──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────────────────┤
│Suma (mii │ │ │ │ │
│lei) │ │ │ │ │
│pentru │6.436,893│7.144,128│8.249,259│9.500,000 │
│Trenuri │ │ │ │ │
│Interregio│ │ │ │ │
│- IR │ │ │ │ │
├──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────────────────┤
│Suma (mii │ │ │ │ │
│lei) │ │ │ │ │
│pentru │218,279 │214,405 │47,581 │0 │
│Trenuri │ │ │ │ │
│Regio - R │ │ │ │ │
├──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────────────────┤
│Total - │ │ │ │ │
│Suma (mii │6.655,172│7.358,533│8.296,840│9.500,000 │
│lei) │ │ │ │ │
└──────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────────────────┘


    B. Stabilirea nivelului de venituri minime obligatorii de realizat(*) şi politica tarifară pentru anul 2019

┌──────────┬─────────────────────────────┬─────────────────────┐
│ │Venituri minime obligatorii │Venituri minime │
│ │realizate │obligatorii de │
│Suma │ │realizat │
│ ├─────────┬─────────┬─────────┼─────────────────────┤
│ │An 2016 │An 2017 │An 2018 │01.01.2019-31.12.2019│
├──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────────────────┤
│Suma (mii │ │ │ │ │
│lei) │ │ │ │ │
│pentru │5.478,850│5.873,700│6.190,170│8.413,292 │
│Trenuri │ │ │ │ │
│Interregio│ │ │ │ │
│- IR │ │ │ │ │
├──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────────────────┤
│Suma (mii │ │ │ │ │
│lei) │ │ │ │ │
│pentru │402,251 │214,405 │98,258 │0 │
│Trenuri │ │ │ │ │
│Regio - R │ │ │ │ │
├──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────────────────┤
│Total - │ │ │ │ │
│Suma (mii │5.881,101│6.088,105│6.288,428│8.413,292 │
│lei) │ │ │ │ │
└──────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────────────────┘

        (*) Venituri minime obligatorii de realizat, reprezintă cota de 13% din veniturile totale aferente activităţii de transport de călători la trenurile Regio şi 40% din veniturile totale aferente activităţii de transport de călători la trenurile Interregio.

┌────────────────────────┬─────────────┐
│AUTORITATEA PENTRU │S.C. SOFTRANS│
│REFORMĂ FEROVIARĂ │S.R.L. │
│Director General │Director │
│Ilie CÎRCEAG │General │
│ │Nicolae MIHAI│
├────────────────────────┼─────────────┤
│Director Economic şi │ │
│Finanţări │ │
│Ioana DIACONU │ │
├────────────────────────┼─────────────┤
│Şef Serviciu Finanţări │ │
│Monica DINU │ │
├────────────────────────┼─────────────┤
│Şef Serviciu CSPR │ │
│Cristina BUMBĂCARU │ │
├────────────────────────┼─────────────┤
│Responsabil contract │ │
│Isabela OPREA │ │
└────────────────────────┴─────────────┘    ANEXA 4

        la Actul Adiţional nr. 7 din 20.09.2019 încheiat între
        Autoritatea pentru Reformă Feroviară şi Softrans S.R.L.
    Nivelul compensaţiei asigurate de la bugetul de stat ca plată a serviciilor publice,
    pentru acoperirea diferenţei dintre nivelul costurilor şi cel al veniturilor realizate din tarifele aprobate

┌────┬───────────┬──────────────────────────────┬────────────┐
│ │ │ │Nivelul │
│ │ │Nivelul compensaţiei de la │compensaţiei│
│ │ │B.S. ca plată a serviciilor │de la B.S. │
│Nr. │ │publice primită │ca plată a │
│Crt.│Compensaţia│ │serviciilor │
│ │ │ │publice │
│ │ ├──────────┬─────────┬─────────┼────────────┤
│ │ │An 2016 │An 2017 │An 2018 │01.01 - │
│ │ │ │ │ │31.12.2019 │
├────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │Compensaţia│ │ │ │ │
│ │asigurată │ │ │ │ │
│ │de la │ │ │ │ │
│1 │bugetul de │11.680,359│9.414,184│8.713,255│11.533,231 │
│ │stat (mii │ │ │ │ │
│ │lei), din │ │ │ │ │
│ │care: │ │ │ │ │
├────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │Suma (mii │ │ │ │ │
│ │lei) pentru│ │ │ │ │
│a │Trenuri │9.216,963 │8.199,221│8.443,612│11.533,231 │
│ │Interregio │ │ │ │ │
│ │- IR │ │ │ │ │
├────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ │Suma (mii │ │ │ │ │
│b │lei) pentru│2.463,396 │1.214,963│269,643 │0 │
│ │Trenuri │ │ │ │ │
│ │Regio - R │ │ │ │ │
└────┴───────────┴──────────┴─────────┴─────────┴────────────┘


┌────────────────────────┬─────────────┐
│AUTORITATEA PENTRU │S.C. SOFTRANS│
│REFORMĂ FEROVIARĂ │S.R.L. │
│Director General │Director │
│Ilie CÎRCEAG │General │
│ │Nicolae MIHAI│
├────────────────────────┼─────────────┤
│Director Economic şi │ │
│Finanţări │ │
│Ioana DIACONU │ │
├────────────────────────┼─────────────┤
│Şef Serviciu Finanţări │ │
│Monica DINU │ │
├────────────────────────┼─────────────┤
│Şef Serviciu CSPR │ │
│Cristina BUMBĂCARU │ │
├────────────────────────┼─────────────┤
│Responsabil contract │ │
│Isabela OPREA │ │
└────────────────────────┴─────────────┘


                                         -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016