Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ACT ADIŢIONAL nr. 7 din 1 octombrie 2019  la Contractul de servicii publice pentru perioada 1 ianuarie 2016 - 31 decembrie 2019 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ACT ADIŢIONAL nr. 7 din 1 octombrie 2019 la Contractul de servicii publice pentru perioada 1 ianuarie 2016 - 31 decembrie 2019 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători "CFR Călători" - S.A. aprobat prin H.G. nr. 231/30.03.2016

EMITENT: Autoritatea pentru Reformă Feroviară
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 840 bis din 16 octombrie 2019
──────────
    Aprobat prin DECIZIA nr. 699 din 1 octombrie 2019, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 840 din 16 octombrie 2019.
──────────
        RUIC nr. 115/01.10.2019
    1. Preambul
        În conformitate cu prevederile:
        ● O.U.G. nr. 12 din 17 august 2019 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019 şi cu bugetul ARF rectificat pentru anul 2019, aprobat de ordonatorul principal de credite, primit cu adresa Direcţiei Economice a Ministerului Transporturilor nr. 3988/34044/03.09.2019;
        ● art. 2 alin. 1 lit. i şi art. 6 alin. 3 din O.U.G. nr. 62/2016 privind înfiinţarea Autorităţii pentru Reformă Feroviară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 53/2017;
        ● art. 38 şi art. 39 din O.U.G. nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
        ● art. 14 alin. 3 şi alin. 4 din Contractul de servicii publice pentru perioada 1 ianuarie 2016 - 2 decembrie 2019, aprobat prin H.G. nr. 231/2016, modificat şi completat prin Actul Adiţional nr. 1/2017, Actul Adiţional nr. 2/2017, Actul Adiţional nr. 3/2017, Actul Adiţional nr. 4/2018, Actul Adiţional nr. 5/08.10.2018 şi prin Actul Adiţional nr. 6/08.05.2019.

        Având în vedere:
        ● art. 5 din O.U.G. nr. 83/16.11.2016 - privind unele măsuri de eficientizare a implementării proiectelor de infrastructură de transport, unele măsuri în domeniul transporturilor, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, modificată şi completată prin Legea nr. 130/31.05.2017;
        ● art. 2 alin. 1 lit. h şi lit. j, coroborat cu art. 6 alin. 1 din O.U.G. nr. 62/2016 privind înfiinţarea Autorităţii pentru Reformă Feroviară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 53/2017, pentru asigurarea alocării sumelor necesare pentru acordarea subvenţiilor şi facilităţilor prevăzute pentru anumite categorii sociale destinate transportului public feroviar de călători, în limita fondurilor bugetare aprobate din bugetul de stat;

        luând în considerare
        ● dispoziţiile Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 şi nr. 1107/70 ale Consiliului, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 2338/2016 al Parlamentului European şi al Consiliului din 14 decembrie 2016;
        ● Procesul verbal nr. 21/1026/19.09.2019 încheiat cu operatorii de transport feroviar de călători;

        s-a încheiat prezentul act adiţional,
        între
        Autoritatea pentru Reformă Feroviară, cu sediul în Bucureşti, B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, telefon: 0374.808.676, fax: 0374.808.649, e-mail:office@arf.gov.ro; cod fiscal 37314940, cont nr. RO46TREZ23A840401400400X deschis la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, sectorul 1, reprezentată legal prin dl. Gigi GAVRILĂ, Preşedinte, denumită în continuare Autoritatea pentru Reformă Feroviară (A.R.F.).
        şi Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A., cu sediul în Mun. Bucureşti, Bdul. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/9764/1998, având CUI: RO 11054545, Tel: 021.319.03.22, fax: 021.319.03.39, e-mail: office@cfrcalatori.ro, cont nr. RO14TREZ7005070XXX000736 deschis la Trezoreria Municipiului Bucureşti, reprezentată legal prin dl. Valentin DOROBANŢU, Director General, în calitate de operator de transport feroviar de călători, denumită în continuare S.N.T.F.C. "CFR Călători" - S.A.

    2. Părţile convin, cu respectarea art. 39 alin. (1) teza a II-a din O.U.G. nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 3, alin. (3) şi cu art. 2, alin. (1), lit. h), lit. i) şi lit. j) din O.U.G. nr. 62/2016 privind înfiinţarea Autorităţii pentru Reformă Feroviară aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 53/2017, coroborat cu art. 14 alin. 3 şi alin. 4 din Contractul de servicii publice (C.S.P.) aprobat prin H.G. nr. 231/2016, modificat şi completat prin Actul Adiţional nr. 1/2017, Actul Adiţional nr. 2/2017, Actul Adiţional nr. 3/2017, Actul Adiţional nr. 4/2018, Actul Adiţional nr. 5/2018 şi Actul Adiţional nr. 6/2019        să actualizeze următoarele elemente prevăzute în C.S.P. aprobat prin H.G. nr. 231/2016, modificat şi completat prin Actul Adiţional nr. 1/2017, Actul Adiţional nr. 2/2017, Actul Adiţional nr. 3/2017, Actul Adiţional nr. 4/2018, Actul Adiţional nr. 5/2018 şi Actul Adiţional nr. 6/2019 după cum urmează:
    ART. I
        Valoarea unitară a compensaţiei asigurată de la bugetul de stat ca plată a serviciilor publice pentru anul 2019, având în vedere O.U.G. nr. 12 din 17 august 2019 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019, bugetul ARF rectificat pentru anul 2019, aprobat de ordonatorul principal de credite, primit cu adresa Direcţiei Economice a Ministerului Transporturilor nr. 3988/34044/03.09.2019 şi adresa C.N.C.F. "CFR" S.A. nr. 4/5/524/05.09.2019 - privind pachetul minim de rezervă pentru anul 2019 şi Anexa la Procesul verbal nr. 21/1026/19.09.2019 va fi următoarea:
    a) valoarea compensaţiei aferente indicatorului tren - km: 14.824,0181 lei pe mia de tren - km;
    b) valoarea compensaţiei aferente indicatorului călători - km pentru tren InterRegio: 28,7630 lei pe mia de călători - km;
    c) valoarea compensaţiei aferente indicatorului călători - km pentru tren Regio: 201,2404 lei pe mia de călători - km.


    ART. II
    Anexele 1-4 fac parte integrantă din prezentul Act adiţional.

    ART. III
        Celelalte prevederi ale Contractului de servicii publice (C.S.P.) aprobat prin H.G. nr. 231/2016, modificat şi completat prin Actul Adiţional nr. 1/2017, Actul Adiţional nr. 2/2017, Actul Adiţional nr. 3/2017, Actul Adiţional nr. 4/2018, Actul Adiţional nr. 5/2018 şi Actul Adiţional nr. 6/2019, rămân nemodificate.


        Prezentul act adiţional s-a încheiat azi 01.10.2019 în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

┌───────────────────┬──────────────────┐
│AUTORITATEA PENTRU │S.N.T.F.C. "CFR │
│REFORMĂ FEROVIARĂ │CĂLĂTORI" - S.A. │
│Preşedinte Gigi │Director General │
│GAVRILĂ │Valentin DOROBANŢU│
├───────────────────┼──────────────────┤
│Director General │Director Financiar│
│Ilie CÎRCEAG │- Contabil Livia │
│ │Ciurtin │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Director Economic │Director Trafic - │
│şi Finanţări Ioana │Marketing Robert │
│DIACONU │NIŢĂ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Şef Serviciu │Director Comercial│
│Finanţări Monica │Cintia CHINDE │
│DINU │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Şef Serviciu │ │
│Contracte Servicii │Şef Oficiu Juridic│
│Publice şi │Liliana │
│Reglementări │CONSTANTINESCU │
│Cristina BUMBĂCARU │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Viza CFP Florina │Şef Oficiu Trafic │
│Iuliana IONESCU │Emil ZAMFIR │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Şef Serviciu │ │
│Financiar Contabil,│ │
│Buget Maria │ │
│Magdalena BURGHIU │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Şef Serviciu │ │
│Juridic şi Resurse │ │
│Umane Delia FERARU │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│ │Responsabil │
│Responsabil │contract Şef │
│contract Simona │serviciu Contracte│
│JERCA │-Transport Iuliana│
│ │MOROEANU │
└───────────────────┴──────────────────┘

    ANEXA 1

        la Actul Adiţional nr. 7 din 01.10.2019 încheiat între
        Autoritatea pentru Reformă Feroviară şi S.N.T.F.C. "CFR Călători" - S.A.
    Lista completă a trenurilor de călători ce reprezintă obligaţia de serviciu public
    pentru anul 2019 a S.N.T.F.C. "CFR Călători" - S.A.
    a) Trenuri cu circulaţie regulată pe secţii interoperabile
    a1) Trenuri INTERREGIO

┌───────┬───────────┬────────┬────┬─────────┬───────┬────────────┬─────────────┐
│Nr. │ │ │ │Nr. mediu│Nr. │ │ │
│poziţie│Ruta de │Distanţa│Rang│statistic│trenuri│Tren-km/an │Căl-km/an │
│OSP │circulaţie │(km) │tren│trenuri/ │/an │ │ │
│ │ │ │ │zi │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│ │Nord - │ │ │ │ │ │ │
│1 │Giurgiu │119.4 │IR │2.00 │730 │87,162.0 │1,199,097 │
│ │Nord Fr. │ │ │ │ │ │ │
│ │(via │ │ │ │ │ │ │
│ │Videle) │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│ │Nord - │ │ │ │ │ │ │
│2 │Curtici │641.6 │IR │2.01 │733 │471,821.0 │34,518,678 │
│ │(via │ │ │ │ │ │ │
│ │Sighişoara)│ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│3 │Nord - │624.6 │IR │2.03 │741 │455,282.5 │33,604,062 │
│ │Curtici Fr.│ │ │ │ │ │ │
│ │(via Sibiu)│ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│ │Nord - │ │ │ │ │ │ │
│4 │Curtici Fr.│615.9 │IR │2.02 │737 │449,471.9 │33,248,321 │
│ │(Via │ │ │ │ │ │ │
│ │Craiova) │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Timişoara │ │ │ │ │ │ │
│5 │Nord - │82.6 │IR │2.00 │730 │60,298.0 │5,484,577 │
│ │Curtici Fr.│ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│ │Nord - │ │ │ │ │ │ │
│6 │Ungheni │482.9 │IR │2.00 │730 │352,517.0 │18,121,777 │
│ │Prut Fr. │ │ │ │ │ │ │
│ │(via Bacău)│ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Braşov - │ │ │ │ │ │ │
│7 │Curtici Fr.│458.3 │IR │2.01 │733 │324,935.8 │9,376,368 │
│ │(via Sibiu)│ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Braşov - │ │ │ │ │ │ │
│8 │Episcopia │548.2 │IR │4.01 │1,464 │804,540.7 │37,223,836 │
│ │Bihor Fr. │ │ │ │ │ │ │
│ │(via Deda) │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Cluj Napoca│ │ │ │ │ │ │
│9 │- Episcopia│164.9 │IR │2.00 │730 │120,377.0 │2,312,541 │
│ │Bihor Fr. │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│10 │Nord - │492.6 │IR │2.00 │730 │359,259.6 │22,996,129 │
│ │Vicşani Fr.│ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Vicşani Fr.│ │ │ │ │ │ │
│11 │- Giurgiu │612 │IR │0.09 │32 │19,584.0 │33,699 │
│ │Nord Fr. │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│12 │Bucureşti │603.8 │IR │1.50 │546 │328,848.6 │9,497,572 │
│ │Nord - Arad│ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│13 │Nord - │303.2 │IR │2.94 │1,074 │325,636.8 │25,887,331 │
│ │Bacău │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│14 │Nord - Baia│624.8 │IR │1.97 │718 │447,379.7 │91,205,741 │
│ │Mare (via │ │ │ │ │ │ │
│ │Deda) │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Bistriţa │ │ │ │ │ │ │
│15 │Nord - │10.7 │IR │1.98 │721 │7,714.7 │201,003 │
│ │Sărăţel │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│16 │Nord - │466.2 │IR │1.94 │709 │329,562.4 │40,200,938 │
│ │Beclean pe │ │ │ │ │ │ │
│ │Someş │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│17 │Nord - │166.3 │IR │5.62 │2,050 │340,916.4 │52,864,158 │
│ │Braşov │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│18 │Nord - │128.8 │IR │1.74 │636 │81,916.8 │12,826,634 │
│ │Buzău │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│19 │Nord - Cluj│621.2 │IR │1.95 │713 │441,773.1 │52,983,250 │
│ │Napoca (via│ │ │ │ │ │ │
│ │Petroşani) │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│ │Nord - │ │ │ │ │ │ │
│20 │Craiova │209 │IR │5.32 │1,940 │405,460.0 │52,891,918 │
│ │(via │ │ │ │ │ │ │
│ │Videle) │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│ │Nord - │ │ │ │ │ │ │
│21 │Craiova │250.1 │IR │7.92 │2,889 │722,538.9 │52,203,919 │
│ │(via │ │ │ │ │ │ │
│ │Piteşti) │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│22 │Nord - │225 │IR │10.48 │3,827 │861,075.0 │232,971,605 │
│ │Constanţa │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│23 │Nord - │322.7 │IR │1.98 │722 │232,534.6 │22,830,213 │
│ │Drobeta Tr.│ │ │ │ │ │ │
│ │Severin │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│24 │Nord - │260.3 │IR │7.32 │2,671 │695,046.1 │119,114,866 │
│ │Galaţi (via│ │ │ │ │ │ │
│ │Buzău) │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│25 │Nord - │229.4 │IR │5.53 │2,018 │462,943.6 │63,674,561 │
│ │Galaţi (via│ │ │ │ │ │ │
│ │Urziceni) │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│26 │Nord - Iaşi│406.2 │IR │7.87 │2,872 │1,166,222.8 │206,887,134 │
│ │(via │ │ │ │ │ │ │
│ │Bârlad) │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│27 │Bacău - │83.9 │IR │0.98 │357 │29,952.3 │627,649 │
│ │Mărăşeşti │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│28 │Nord - │108 │IR │15.81 │5,771 │623,198.2 │64,800,364 │
│ │Piteşti │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│29 │Titu - │31.7 │IR │9.61 │3,508 │111,203.6 │2,909,279 │
│ │Târgovişte │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│30 │Nord - │60.2 │IR │5.76 │2,101 │127,012.3 │23,747,068 │
│ │Ploieşti │ │ │ │ │ │ │
│ │Sud │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│31 │Nord - │294.7 │IR │1.98 │722 │212,773.4 │14,058,782 │
│ │Păuşa h. │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│32 │Nord - │315.2 │IR │3.58 │1,306 │411,651.9 │65,891,193 │
│ │Sibiu (via │ │ │ │ │ │ │
│ │Braşov) │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│33 │Nord - │320.9 │IR │2.98 │1,086 │348,824.1 │38,986,082 │
│ │Târgu Jiu │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│34 │Nord - │448.8 │IR │1.98 │723 │317,135.2 │53,043,581 │
│ │Târgu Mureş│ │ │ │ │ │ │
│ │(via Deda) │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│35 │Braşov - │327.3 │IR │0.93 │341 │111,612.5 │1,354,471 │
│ │Cluj Napoca│ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│ │Nord - │ │ │ │ │ │ │
│36 │Timişoara │533.3 │IR │5.00 │1,824 │964,383.9 │210,445,245 │
│ │Nord (via │ │ │ │ │ │ │
│ │Orşova) │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│37 │Nord - │334.2 │IR │0.66 │241 │80,153.5 │2,679,051 │
│ │Tulcea Oraş│ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│38 │Nord - Baia│686.4 │IR │2.02 │739 │499,359.6 │61,190,842 │
│ │Mare (via │ │ │ │ │ │ │
│ │Sighişoara)│ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│ │Nord - Satu│ │ │ │ │ │ │
│39 │Mare (via │778.7 │IR │1.98 │722 │563,070.2 │101,496,957 │
│ │Cluj Napoca│ │ │ │ │ │ │
│ │- Oradea) │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│40 │Nord - │447.8 │IR │5.96 │2,176 │974,424.7 │223,336,171 │
│ │Suceava │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│41 │Nord - │450.3 │IR │1.99 │728 │327,818.4 │45,224,929 │
│ │Suceava │ │ │ │ │ │ │
│ │Nord │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Bacău - │ │ │ │ │ │ │
│42 │Piatra │60.2 │IR │1.99 │728 │43,825.6 │926,918 │
│ │Neamţ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│ │Nord - │ │ │ │ │ │ │
│43 │Vatra │564.2 │IR │1.98 │722 │407,352.4 │57,202,095 │
│ │Dornei Băi │ │ │ │ │ │ │
│ │hc. │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│44 │Cluj Napoca│192.8 │IR │2.80 │1,021 │196,848.8 │14,680,850 │
│ │- Baia Mare│ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│45 │Satu Mare -│147.8 │IR │1.97 │720 │106,416.0 │14,762,420 │
│ │Jibou │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Cluj Napoca│ │ │ │ │ │ │
│46 │- Bucureşti│493.6 │IR │0.98 │356 │175,724.8 │18,828,239 │
│ │Nord (via │ │ │ │ │ │ │
│ │Sighişoara)│ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Cluj Napoca│ │ │ │ │ │ │
│47 │- Dej │58.8 │IR │1.99 │727 │42,747.6 │1,798,859 │
│ │Călători │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│48 │Cluj Napoca│152.1 │IR │3.97 │1,448 │220,240.8 │12,229,376 │
│ │- Oradea │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│49 │Cluj Napoca│49.4 │IR │0.17 │63 │3,112.2 │776,920 │
│ │- Huedin │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Cluj Napoca│ │ │ │ │ │ │
│50 │- Râmnicu │297.9 │IR │0.84 │308 │91,846.2 │4,835,528 │
│ │Vâlcea │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Cluj Napoca│ │ │ │ │ │ │
│51 │- Târgu │127.9 │IR │1.56 │569 │72,775.1 │1,307,978 │
│ │Mureş │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│52 │Caracal - │211 │IR │0.89 │324 │68,105.2 │934,981 │
│ │Petroşani │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│53 │Caracal - │159.7 │IR │1.08 │395 │61,860.8 │527,488 │
│ │Târgu Jiu │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│54 │Caracal - │218.6 │IR │1.97 │720 │157,359.6 │4,089,970 │
│ │Sibiu │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│55 │Craiova - │230.3 │IR │3.95 │1,443 │332,092.6 │14,628,199 │
│ │Sibiu │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│56 │Constanţa -│391.3 │IR │1.47 │538 │209,736.8 │54,904,150 │
│ │Braşov │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│57 │Constanţa -│255.2 │IR │0.39 │144 │36,748.8 │7,622,956 │
│ │Galaţi │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Constanţa -│ │ │ │ │ │ │
│58 │Sibiu (via │540 │IR │0.40 │146 │77,788.8 │19,652,289 │
│ │Braşov) │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│ │Nord - │ │ │ │ │ │ │
│59 │Simeria │446.4 │IR │0.99 │362 │161,263.9 │6,541,306 │
│ │(via │ │ │ │ │ │ │
│ │Craiova) │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│60 │Braşov - │310.5 │IR │1.99 │728 │225,843.9 │32,635,127 │
│ │Galaţi │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│61 │Galaţi - │713 │IR │1.99 │728 │519,064.0 │70,690,027 │
│ │Cluj Napoca│ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│62 │Constanţa -│484.4 │IR │1.48 │542 │262,544.8 │36,855,139 │
│ │Iaşi │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Mărăşeşti -│ │ │ │ │ │ │
│63 │Suceava │231 │IR │1.44 │524 │121,044.0 │3,731,261 │
│ │Nord │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│64 │Iaşi - │157.9 │IR │0.18 │67 │10,579.3 │2,301,879 │
│ │Bacău │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│65 │Iaşi - │254.8 │IR │1.98 │722 │183,882.4 │12,271,132 │
│ │Galaţi │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│66 │Iaşi - │75.7 │IR │0.02 │8 │605.6 │64,989 │
│ │Paşcani │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Iaşi - │ │ │ │ │ │ │
│ │Timişoara │ │ │ │ │ │ │
│67 │Nord (via │812.5 │IR │1.99 │727 │589,666.1 │77,159,019 │
│ │Lugoj - │ │ │ │ │ │ │
│ │Buziaş) │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Iaşi - │ │ │ │ │ │ │
│ │Timişoara │ │ │ │ │ │ │
│68 │Nord (via │847.6 │IR │1.99 │728 │616,016.7 │108,641,975 │
│ │Radna - │ │ │ │ │ │ │
│ │Arad) │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Iaşi - │ │ │ │ │ │ │
│ │Timişoara │ │ │ │ │ │ │
│69 │Nord (via │788.1 │IR │1.97 │719 │565,586.5 │92,595,111 │
│ │Oradea - │ │ │ │ │ │ │
│ │Arad) │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│70 │Mangalia - │873.1 │IR │0.54 │197 │159,195.7 │54,366,680 │
│ │Arad │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│71 │Mangalia - │894.1 │IR │0.03 │12 │10,720.8 │6,277,192 │
│ │Baia Mare │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Mangalia - │ │ │ │ │ │ │
│72 │Bucureşti │267.9 │IR │0.46 │168 │45,007.2 │23,997,098 │
│ │Nord │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│73 │Craiova - │476.9 │IR │0.40 │145 │69,150.5 │28,031,981 │
│ │Mangalia │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│74 │Mangalia - │528.9 │IR │0.50 │184 │97,306.8 │35,390,685 │
│ │Iaşi │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│75 │Mangalia - │907.6 │IR │0.47 │172 │156,276.4 │57,101,716 │
│ │Oradea │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│76 │Mangalia - │946.1 │IR │0.47 │172 │162,608.8 │72,638,623 │
│ │Satu Mare │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│77 │Sibiu - │661.5 │IR │0.47 │172 │113,657.6 │36,763,048 │
│ │Mangalia │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│78 │Deda - │54.3 │IR │0.34 │125 │6,787.5 │149,247 │
│ │Târgu Mureş│ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Mangalia - │ │ │ │ │ │ │
│79 │Suceava │572.1 │IR │0.47 │172 │98,401.2 │41,976,930 │
│ │Nord │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Mangalia - │ │ │ │ │ │ │
│80 │Timişoara │801.2 │IR │0.52 │188 │146,750.7 │66,417,804 │
│ │Nord │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Craiova - │ │ │ │ │ │ │
│81 │Deva (via │253.3 │IR │0.47 │170 │42,966.1 │505,427 │
│ │Turceni) │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Timişoara │ │ │ │ │ │ │
│82 │Nord - Cluj│329.9 │IR │1.97 │718 │236,868.2 │16,535,547 │
│ │Napoca (via│ │ │ │ │ │ │
│ │Oradea) │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Timişoara │ │ │ │ │ │ │
│83 │Nord - Baia│370.2 │IR │1.98 │723 │267,284.4 │18,465,553 │
│ │Mare │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Timişoara │ │ │ │ │ │ │
│84 │Nord - │98.3 │IR │1.42 │517 │50,821.1 │7,051,823 │
│ │Caransebeş │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Timişoara │ │ │ │ │ │ │
│85 │Nord - │306.1 │IR │1.97 │720 │219,126.0 │6,160,320 │
│ │Sibiu (via │ │ │ │ │ │ │
│ │Lugoj) │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Timişoara │ │ │ │ │ │ │
│86 │Nord - │345 │IR │1.97 │720 │246,180.2 │10,563,096 │
│ │Târgu Mureş│ │ │ │ │ │ │
│ │(via Lugoj)│ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│87 │Cluj Napoca│412.2 │IR1 │0.05 │17 │7,007.4 │70,074 │
│ │- Craiova │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│88 │Nord Gr. A │16.9 │IR1 │0.33 │120 │2,028.0 │20,280 │
│ │- Buftea │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Iaşi - │ │ │ │ │ │ │
│89 │Mărăşeşti │186.2 │IR1 │0.09 │32 │5,958.4 │59,584 │
│ │(via │ │ │ │ │ │ │
│ │Vaslui) │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│90 │Teiuş - │102.1 │IR2 │0.04 │16 │1,633.6 │16,336 │
│ │Cluj Napoca│ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│91 │Târgu Mureş│282.5 │IR2 │0.04 │16 │4,520.0 │45,200 │
│ │- Braşov │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Braşov - │ │ │ │ │ │ │
│92 │Beclean pe │299.9 │IR2 │0.04 │16 │4,798.4 │47,984 │
│ │Someş │ │ │ │ │ │ │
├───────┴───────────┴────────┴────┴─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│TOTAL INTERREGIO │76.260 │23.773.127,1│3.300.000.000│
└───────────────────────────────────────────┴───────┴────────────┴─────────────┘


    a2) Trenuri REGIO

┌───────┬───────────┬────────┬────┬─────────┬───────┬────────────┬─────────────┐
│Nr. │ │ │ │Nr. mediu│Nr. │ │ │
│poziţie│Ruta de │Distanţa│Rang│statistic│trenuri│Tren km/an │Căl*km prog │
│OSP │circulaţie │(km max)│tren│trenuri/ │/an │ │ │
│ │ │ │ │zi │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│1 │Ungheni Put│21.8 │R │3.99 │1,456 │31,740.8 │499,053 │
│ │Fr. - Iaşi │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│2 │Suceava - │44.8 │R │1.89 │690 │30,912.0 │77,863 │
│ │Vicşani Fr.│ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Oradea - │ │ │ │ │ │ │
│3 │Valea lui │73.6 │R │2.00 │730 │53,728.0 │3,192,963 │
│ │Mihai Fr. │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Satu Mare -│ │ │ │ │ │ │
│4 │Valea lui │75 │R │2.00 │730 │54,750.0 │648,421 │
│ │Mihai Fr. │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Baia Mare -│ │ │ │ │ │ │
│5 │Valea lui │134.4 │R │2.00 │730 │98,112.0 │1,417,890 │
│ │Mihai Fr. │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Oradea - │ │ │ │ │ │ │
│6 │Episcopia │12.8 │R │2.00 │730 │9,344.0 │4,232 │
│ │Bihor Fr. │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Episcopia │ │ │ │ │ │ │
│7 │Bihor Fr. -│52 │R │2.00 │730 │37,960.0 │108,397 │
│ │Salonta │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│8 │Golenţi Fr.│105.8 │R │1.99 │726 │76,810.8 │1,724,373 │
│ │- Craiova │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│ │Nord - │ │ │ │ │ │ │
│9 │Craiova │208.3 │R │5.85 │2,135 │445,239.2 │80,278,244 │
│ │(via │ │ │ │ │ │ │
│ │Videle) │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│10 │Nord - │50.9 │R │0.99 │363 │18,476.7 │394,517 │
│ │Videle │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│11 │Nord - │99.4 │R │6.14 │2,241 │222,755.4 │45,615,976 │
│ │Roşiori │ │ │ │ │ │ │
│ │Nord │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Videle - │ │ │ │ │ │ │
│12 │Roşiori │49.2 │R │0.90 │327 │16,088.4 │169,093 │
│ │Nord │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Caracal - │ │ │ │ │ │ │
│13 │Roşiori │55.3 │R │0.68 │249 │13,769.7 │802,305 │
│ │Nord │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Craiova - │ │ │ │ │ │ │
│14 │Roşiori │108.9 │R │5.61 │2,047 │222,918.3 │4,530,543 │
│ │Nord │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│15 │Craiova - │53.6 │R │0.92 │336 │18,009.6 │414,248 │
│ │Caracal │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│16 │Craiova - │137.7 │R │1.90 │692 │94,582.0 │1,405,748 │
│ │Orşova │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Craiova - │ │ │ │ │ │ │
│17 │Drobeta Tr.│113.7 │R │0.99 │363 │41,180.4 │737,974 │
│ │Severin │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Filiaşi - │ │ │ │ │ │ │
│18 │Drobeta Tr.│77.9 │R │1.18 │430 │33,458.1 │157,928 │
│ │Severin │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│19 │Orşova - │101.9 │R │1.51 │550 │55,705.5 │462,239 │
│ │Filiaşi │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Drobeta Tr.│ │ │ │ │ │ │
│20 │Severin - │24 │R │0.13 │48 │1,152.0 │72,000 │
│ │Orşova │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│21 │Caransebeş │88.3 │R │4.83 │1,763 │152,370.5 │2,969,358 │
│ │- Orşova │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Orşova - │ │ │ │ │ │ │
│22 │Timişoara │186.6 │R │0.99 │363 │66,500.2 │4,324,334 │
│ │Nord │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Timişoara │ │ │ │ │ │ │
│23 │Nord - │143.5 │R │0.85 │311 │44,492.9 │3,653,933 │
│ │Domaşnea │ │ │ │ │ │ │
│ │Cornea Hm. │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Timişoara │ │ │ │ │ │ │
│24 │Nord - │98.3 │R │7.09 │2,589 │254,383.1 │15,727,664 │
│ │Caransebeş │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Timişoara │ │ │ │ │ │ │
│25 │Nord - │58.9 │R │1.71 │623 │36,694.7 │747,114 │
│ │Lugoj (via │ │ │ │ │ │ │
│ │Recaş) │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│26 │Nord - │117.2 │R │2.01 │734 │86,024.8 │4,111,272 │
│ │Giurgiu │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│27 │Giurgiu - │66.3 │R │6.40 │2,335 │154,810.5 │3,070,746 │
│ │Videle │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Roşiori │ │ │ │ │ │ │
│28 │Nord - │33.7 │R │14.14 │5,161 │173,909.2 │5,083,565 │
│ │Alexandria │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│29 │Craiova - │107.8 │R │3.69 │1,348 │145,314.4 │3,113,717 │
│ │Calafat │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│30 │Craiova - │70.5 │R │1.90 │694 │48,752.6 │1,104,789 │
│ │Băileşti │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Caransebeş │ │ │ │ │ │ │
│31 │- Reşiţa │43.2 │R │11.28 │4,119 │177,918.5 │5,432,223 │
│ │Sud │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Timişoara │ │ │ │ │ │ │
│32 │Nord - │63.9 │R │7.67 │2,800 │178,920.0 │4,780,566 │
│ │Lugoj (via │ │ │ │ │ │ │
│ │Buziaş) │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Timişoara │ │ │ │ │ │ │
│33 │Nord - │36.4 │R │1.46 │532 │19,364.8 │514,711 │
│ │Buziaş │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│34 │Lugoj - │27.5 │R │1.93 │704 │19,360.0 │243,426 │
│ │Buziaş │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Timişoara │ │ │ │ │ │ │
│35 │Nord - │56 │R │7.38 │2,694 │150,864.0 │3,832,458 │
│ │Stamora │ │ │ │ │ │ │
│ │Moraviţa │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│36 │Craiova - │230.3 │R │1.89 │690 │158,907.0 │5,497,433 │
│ │Sibiu │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│37 │Sibiu - │186.2 │R │0.99 │362 │67,404.4 │1,257,767 │
│ │Piatra Olt │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│38 │Piatra Olt │164.1 │R │1.98 │722 │117,708.8 │1,638,548 │
│ │- Podu Olt │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│39 │Podu Olt - │45.7 │R │0.46 │167 │7,631.9 │5,805 │
│ │Lotru │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Sibiu - │ │ │ │ │ │ │
│40 │Râmnicu │99.6 │R │1.90 │694 │69,122.4 │2,259,959 │
│ │Vâlcea │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│41 │Băbeni - │119.2 │R │0.99 │361 │42,872.8 │1,812,442 │
│ │Sibiu │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Râmnicu │ │ │ │ │ │ │
│42 │Vâlcea - │19.6 │R │0.99 │360 │7,056.0 │49,517 │
│ │Băbeni │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Piatra Olt │ │ │ │ │ │ │
│43 │- Râmnicu │86.6 │R │3.30 │1,204 │104,179.8 │820,395 │
│ │Vâlcea │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Râmnicu │ │ │ │ │ │ │
│44 │Vâlcea - │77.5 │R │1.74 │636 │49,290.0 │100,288 │
│ │Podu Olt │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Râmnicu │ │ │ │ │ │ │
│45 │Vâlcea - │31.8 │R │1.15 │420 │13,356.0 │81,913 │
│ │Lotru │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│46 │Sibiu - │46.7 │R │0.52 │190 │8,873.0 │370,674 │
│ │Câineni │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│47 │Lotru - │118.4 │R │0.80 │293 │34,691.2 │201,082 │
│ │Piatra Olt │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│48 │Nord - │108 │R │5.40 │1,970 │211,768.5 │16,358,297 │
│ │Piteşti │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│ │Nord - │ │ │ │ │ │ │
│49 │Piatra Olt │206 │R │2.55 │932 │180,862.8 │13,131,693 │
│ │(via │ │ │ │ │ │ │
│ │Piteşti) │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│50 │Potcoava - │70.8 │R │0.67 │243 │17,204.4 │113,535 │
│ │Caracal │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│51 │Craiova - │142.1 │R │1.69 │618 │87,817.8 │2,460,526 │
│ │Piteşti │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│52 │Piteşti - │98 │R │8.28 │3,024 │290,696.0 │6,434,033 │
│ │Piatra Olt │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│53 │Slatina - │17 │R │1.12 │407 │6,919.0 │18,312 │
│ │Piatra Olt │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│54 │Piatra Olt │38.4 │R │1.09 │398 │15,283.2 │23,442 │
│ │- Potcoava │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│55 │Piatra Olt │44.1 │R │2.46 │897 │39,557.7 │579,406 │
│ │- Craiova │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│56 │Piatra Olt │32.4 │R │2.50 │911 │29,516.4 │387,044 │
│ │- Caracal │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│57 │Nord - │79.7 │R │12.29 │4,487 │356,885.5 │35,935,563 │
│ │Târgovişte │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│58 │Titu - │31.7 │R │3.98 │1,453 │46,060.1 │665,743 │
│ │Târgovişte │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│59 │Craiova - │157.4 │R │7.39 │2,697 │419,191.9 │22,555,260 │
│ │Petroşani │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│60 │Filiaşi - │35.8 │R │0.15 │55 │1,969.0 │139,702 │
│ │Craiova │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Craiova - │ │ │ │ │ │ │
│61 │Târgu Jiu │111.9 │R │5.52 │2,013 │226,162.8 │5,956,523 │
│ │(via │ │ │ │ │ │ │
│ │Turceni) │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Craiova - │ │ │ │ │ │ │
│62 │Târgu Jiu │106.1 │R │4.28 │1,561 │164,081.6 │5,782,913 │
│ │(via │ │ │ │ │ │ │
│ │Cărbuneşti)│ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│63 │Târgu Jiu -│131.3 │R │1.99 │726 │95,323.8 │6,385,515 │
│ │Simeria │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Târgu Jiu -│ │ │ │ │ │ │
│64 │Filiaşi │76.1 │R │1.99 │725 │55,498.3 │1,472,812 │
│ │(via │ │ │ │ │ │ │
│ │Turceni) │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│65 │Târgu Jiu -│21.8 │R │1.97 │718 │15,652.4 │319,492 │
│ │Rovinari │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│66 │Târgu Jiu -│57.1 │R │1.97 │720 │41,112.0 │1,496,743 │
│ │Turceni │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│67 │Simeria - │80 │R │5.20 │1,897 │151,560.8 │2,834,564 │
│ │Petroşani │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│68 │Subcetate -│30.2 │R │0.92 │336 │10,147.2 │164,705 │
│ │Simeria │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│69 │Petroşani -│237.4 │R │1.03 │375 │85,406.8 │10,142,459 │
│ │Arad │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│70 │Obor - │215 │R │3.84 │1,402 │301,430.0 │23,847,867 │
│ │Constanţa │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│71 │Obor - │136.4 │R │5.93 │2,163 │294,775.8 │17,402,156 │
│ │Feteşti │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│72 │Constanţa -│78.6 │R │2.98 │1,086 │85,359.6 │10,688,467 │
│ │Feteşti │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│73 │Constanţa -│34.6 │R │0.11 │39 │1,349.4 │748,514 │
│ │Medgidia │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│74 │Constanţa -│42.9 │R │14.45 │5,274 │226,254.6 │12,017,692 │
│ │Mangalia │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Constanţa -│ │ │ │ │ │ │
│75 │Călăraşi │143.1 │R │1.98 │723 │103,461.3 │10,508,704 │
│ │Sud │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Călăraşi │ │ │ │ │ │ │
│76 │Sud - │64.5 │R │0.98 │359 │23,155.5 │410,614 │
│ │Feteşti │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Călăraşi │ │ │ │ │ │ │
│77 │Sud - │27 │R │6.96 │2,540 │68,580.0 │3,554,367 │
│ │Ciulniţa │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│78 │Nord - │70.7 │R │7.89 │2,880 │203,616.0 │13,160,220 │
│ │Urziceni │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│ │Nord - │ │ │ │ │ │ │
│79 │Slobozia │132.7 │R │3.95 │1,442 │190,787.8 │8,829,439 │
│ │Veche (via │ │ │ │ │ │ │
│ │Urziceni) │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Ciulniţa - │ │ │ │ │ │ │
│80 │Slobozia │16.8 │R │8.88 │3,243 │54,482.4 │2,085,497 │
│ │Veche │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Slobozia │ │ │ │ │ │ │
│81 │Veche - │62 │R │2.70 │985 │61,019.5 │2,974,687 │
│ │Urziceni │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│82 │Urziceni - │78.8 │R │0.99 │362 │28,446.8 │1,452,000 │
│ │Ciulniţa │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│83 │Nord - │22.2 │R │3.79 │1,382 │30,726.0 │58,043 │
│ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│ │Obor │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Mărăşeşti -│ │ │ │ │ │ │
│84 │Galaţi (via│222 │R │0.99 │362 │80,364.0 │7,226,413 │
│ │Buzău) │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│85 │Buzău - │131.5 │R │6.35 │2,318 │304,817.0 │12,327,916 │
│ │Galaţi │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│86 │Galaţi - │91.1 │R │2.50 │914 │83,265.4 │6,804,054 │
│ │Făurei │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│87 │Galaţi - │31.5 │R │0.79 │289 │9,103.5 │121,618 │
│ │Brăila │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│88 │Buzău - │40.4 │R │1.68 │614 │24,805.6 │972,505 │
│ │Făurei │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Galaţi - │ │ │ │ │ │ │
│89 │Mărăşeşti │103.7 │R │11.30 │4,126 │427,828.2 │15,395,700 │
│ │(via │ │ │ │ │ │ │
│ │Tecuci) │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│90 │Mărăşeşti -│19 │R │3.79 │1,384 │26,296.0 │683,739 │
│ │Tecuci │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│91 │Constanţa -│207.7 │R │3.97 │1,448 │300,749.6 │30,881,180 │
│ │Buzău │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│92 │Iaşi - │170.1 │R │4.50 │1,641 │279,134.1 │22,923,249 │
│ │Tecuci │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│93 │Iaşi - │119.8 │R │5.15 │1,878 │224,908.8 │15,370,170 │
│ │Bârlad │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│94 │Iaşi - │67.7 │R │4.82 │1,761 │119,219.7 │6,878,500 │
│ │Vaslui │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│95 │Bârlad - │50.3 │R │0.53 │192 │9,657.6 │21,772 │
│ │Tecuci │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Iaşi - │ │ │ │ │ │ │
│96 │Ungheni Put│21.2 │R │5.31 │1,937 │41,064.4 │1,673,507 │
│ │Hm. │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│97 │Nord - │166.3 │R │11.88 │4,337 │720,845.4 │105,903,239 │
│ │Braşov │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│98 │Nord - │60.2 │R │6.35 │2,317 │138,879.5 │8,917,818 │
│ │Ploieşti │ │ │ │ │ │ │
│ │Sud │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Braşov - │ │ │ │ │ │ │
│99 │Ploieşti │110.4 │R │1.97 │719 │79,378.3 │4,740,831 │
│ │Sud │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│100 │Braşov - │225.2 │R │2.01 │732 │164,094.8 │8,641,464 │
│ │Teiuş │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│101 │Braşov - │163.5 │R │1.00 │364 │59,350.5 │3,201,288 │
│ │Mediaş │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│102 │Braşov - │127.4 │R │3.65 │1,334 │169,951.6 │6,617,083 │
│ │Sighişoara │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│103 │Sibiu - │126.4 │R │0.85 │311 │39,239.3 │3,481,328 │
│ │Beia │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│104 │Braşov - │73.8 │R │1.98 │724 │53,431.2 │2,496,767 │
│ │Rupea │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│105 │Teiuş - │97.8 │R │0.99 │363 │35,419.4 │549,477 │
│ │Sighişoara │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│106 │Teiuş - │61.7 │R │2.72 │992 │60,909.1 │1,445,560 │
│ │Mediaş │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│107 │Sighişoara │35 │R │0.85 │312 │10,920.0 │84,084 │
│ │- Beia │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│108 │Cluj Napoca│174.8 │R │1.96 │716 │125,156.8 │3,061,251 │
│ │- Simeria │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│109 │Simeria - │72.7 │R │3.94 │1,437 │104,469.9 │980,278 │
│ │Teiuş │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│110 │Cluj Napoca│68.6 │R │1.67 │608 │41,708.8 │1,598,231 │
│ │- Războieni│ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│111 │Cluj Napoca│102.1 │R │6.42 │2,344 │239,322.4 │8,239,404 │
│ │- Teiuş │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Cluj Napoca│ │ │ │ │ │ │
│112 │- │199.9 │R │2.01 │734 │144,963.4 │6,712,224 │
│ │Sighişoara │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Timişoara │ │ │ │ │ │ │
│113 │Nord - │214.6 │R │2.05 │747 │154,196.3 │15,210,247 │
│ │Simeria │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│114 │Săvârşin - │84.2 │R │1.70 │620 │51,696.5 │2,359,157 │
│ │Arad │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│115 │Arad - │157.4 │R │7.02 │2,562 │393,350.8 │21,192,480 │
│ │Simeria │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│116 │Simeria - │73.2 │R │2.49 │908 │66,197.5 │2,980,844 │
│ │Săvârşin │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│117 │Simeria - │55.2 │R │2.01 │733 │40,327.2 │2,669,513 │
│ │Zam │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│118 │Deva - │9.2 │R │0.46 │168 │1,545.6 │25,326 │
│ │Simeria │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│119 │Simeria - │32.8 │R │1.47 │536 │17,580.8 │203,846 │
│ │Ilia │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│120 │Ilia - │40.4 │R │0.76 │277 │11,190.8 │732,077 │
│ │Săvârşin │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│121 │Ilia - │112.8 │R │0.71 │260 │28,989.6 │1,433,757 │
│ │Petroşani │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│122 │Arad - │17 │R │14.24 │5,198 │88,366.0 │2,052,983 │
│ │Curtici │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│123 │Braşov - │148.9 │R │4.78 │1,744 │259,681.6 │19,686,627 │
│ │Sibiu │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│124 │Braşov - │65 │R │3.98 │1,452 │94,380.0 │3,037,632 │
│ │Făgăraş │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│125 │Sibiu - │83.9 │R │5.01 │1,827 │152,823.3 │6,894,302 │
│ │Făgăraş │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│126 │Sibiu - │59.3 │R │1.70 │622 │36,884.6 │1,645,187 │
│ │Ucea │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Sibiu - │ │ │ │ │ │ │
│127 │Miercurea │52.8 │R │2.29 │836 │43,678.8 │931,191 │
│ │Sibiu Hm. │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│128 │Sibiu - │55.3 │R │7.68 │2,804 │155,061.2 │14,621,926 │
│ │Mediaş │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│129 │Copşa Mică │44.9 │R │1.40 │510 │22,899.0 │761,684 │
│ │- Sibiu │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│130 │Sibiu - │20.7 │R │0.69 │252 │5,216.4 │268,824 │
│ │Loamneş │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│131 │Sibiu - │111.7 │R │3.97 │1,450 │161,965.0 │1,888,592 │
│ │Teiuş │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│132 │Sibiu - │204.5 │R │1.99 │726 │148,467.0 │6,164,357 │
│ │Târgu Mureş│ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│133 │Sibiu - │91.4 │R │3.13 │1,141 │104,287.4 │8,111,976 │
│ │Sighişoara │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│134 │Lugoj - │115.6 │R │1.99 │726 │83,909.9 │2,129,739 │
│ │Simeria │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│135 │Lugoj - │47.3 │R │4.67 │1,703 │80,551.9 │2,321,553 │
│ │Margina │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│136 │Braşov - │228.2 │R │2.02 │736 │165,560.7 │6,617,416 │
│ │Deda │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│137 │Braşov - │150.3 │R │2.88 │1,053 │156,114.2 │11,253,539 │
│ │Gheorghieni│ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│138 │Braşov - │103.2 │R │2.27 │829 │85,442.2 │3,387,066 │
│ │Siculeni │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│139 │Braşov - │184.3 │R │2.00 │730 │133,356.8 │10,779,919 │
│ │Topliţa │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Braşov - │ │ │ │ │ │ │
│140 │Miercurea │95 │R │0.85 │312 │29,640.1 │1,011,669 │
│ │Ciuc │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Braşov - │ │ │ │ │ │ │
│141 │Sfântu │32.1 │R │4.96 │1,810 │58,101.3 │925,805 │
│ │Gheorghe │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Băile │ │ │ │ │ │ │
│142 │Tuşnad - │28.5 │R │0.85 │311 │8,857.8 │86,899 │
│ │Miercurea │ │ │ │ │ │ │
│ │Ciuc │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Băile │ │ │ │ │ │ │
│143 │Tuşnad - │36.7 │R │0.85 │311 │11,408.0 │665,030 │
│ │Siculeni │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Miercurea │ │ │ │ │ │ │
│144 │Ciuc - │36.2 │R │0.86 │315 │11,403.0 │93,207 │
│ │Izvoru │ │ │ │ │ │ │
│ │Mureşului │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Izvoru │ │ │ │ │ │ │
│145 │Mureşului -│28 │R │0.85 │311 │8,708.0 │1,028 │
│ │Siculeni │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Miercurea │ │ │ │ │ │ │
│146 │Ciuc - │8.2 │R │3.96 │1,447 │11,865.4 │198,086 │
│ │Siculeni │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Gheorghieni│ │ │ │ │ │ │
│147 │- Miercurea│55.3 │R │0.86 │314 │17,364.2 │181,598 │
│ │Ciuc │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Miercurea │ │ │ │ │ │ │
│148 │Ciuc - │187.5 │R │1.01 │367 │68,419.5 │9,822,002 │
│ │Târgu Mureş│ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Deda - │ │ │ │ │ │ │
│149 │Miercurea │133.2 │R │3.22 │1,177 │144,995.8 │2,220,194 │
│ │Ciuc │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Bistriţa │ │ │ │ │ │ │
│150 │Nord - Cluj│119 │R │6.75 │2,464 │293,216.0 │27,186,774 │
│ │Napoca │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Bistriţa │ │ │ │ │ │ │
│151 │Nord - Dej │60.2 │R │3.36 │1,228 │73,925.6 │4,473,567 │
│ │Călători │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Bistriţa │ │ │ │ │ │ │
│152 │Nord - │111.8 │R │1.91 │696 │77,697.8 │4,718,469 │
│ │Târgu Mureş│ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│153 │Bistriţa │57.5 │R │2.88 │1,052 │60,461.5 │649,864 │
│ │Nord - Deda│ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│154 │Târgu Mureş│59.3 │R │5.02 │1,832 │108,637.6 │4,342,920 │
│ │- Războieni│ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Târgu Mureş│ │ │ │ │ │ │
│155 │Nord Hm. - │63.4 │R │1.98 │724 │45,901.6 │3,981,774 │
│ │Războieni │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│156 │Deda - │54.3 │R │11.00 │4,016 │215,664.3 │10,095,190 │
│ │Târgu Mureş│ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│157 │Târgu Mureş│92.8 │R │2.94 │1,074 │99,667.2 │2,599,201 │
│ │- Teiuş │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Mărăşeşti -│ │ │ │ │ │ │
│158 │Miercurea │184 │R │4.98 │1,818 │333,919.2 │12,321,962 │
│ │Ciuc │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│159 │Mărăşeşti -│100.3 │R │4.21 │1,538 │154,261.4 │4,366,454 │
│ │Comăneşti │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│160 │Siculeni - │195.5 │R │1.00 │364 │70,882.6 │4,696,325 │
│ │Focşani │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│161 │Mărăşeşti -│175.8 │R │0.99 │363 │63,815.4 │2,154,179 │
│ │Siculeni │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Miercurea │ │ │ │ │ │ │
│162 │Ciuc - │119.7 │R │0.99 │363 │43,255.1 │3,404,611 │
│ │Oneşti │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Miercurea │ │ │ │ │ │ │
│163 │Ciuc - │83.7 │R │1.99 │726 │60,766.2 │2,408,105 │
│ │Comăneşti │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│164 │Buzău - │225.5 │R │0.90 │329 │74,189.5 │2,200,734 │
│ │Ghimeş │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│165 │Comăneşti -│190.8 │R │1.00 │364 │69,246.0 │4,169,311 │
│ │Buzău │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│166 │Mărăşeşti -│135 │R │0.90 │329 │44,415.0 │3,111,621 │
│ │Ghimeş │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│167 │Adjud - │74.6 │R │0.99 │363 │27,079.8 │338,590 │
│ │Comăneşti │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│168 │Oneşti - │154.8 │R │0.85 │311 │48,142.8 │2,805,087 │
│ │Buzău │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│169 │Oneşti - │64.3 │R │0.14 │51 │3,279.3 │774,976 │
│ │Mărăşeşti │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│170 │Nord - │128.8 │R │7.93 │2,895 │372,062.2 │35,681,672 │
│ │Buzău │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│171 │Buzău - │77.4 │R │3.98 │1,452 │112,333.8 │3,021,102 │
│ │Brazi │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Buzău - │ │ │ │ │ │ │
│172 │Ploieşti │68.6 │R │2.70 │985 │67,571.0 │2,130,551 │
│ │Sud │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Mărăşeşti -│ │ │ │ │ │ │
│173 │Ploieşti │159.1 │R │2.98 │1,088 │172,873.1 │12,065,231 │
│ │Sud │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│174 │Ploieşti │184.8 │R │0.99 │363 │67,082.4 │3,537,301 │
│ │Sud - Adjud│ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│175 │Adjud - │116.2 │R │0.99 │363 │42,180.6 │1,835,066 │
│ │Buzău │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│176 │Buzău - │90.5 │R │6.46 │2,358 │213,257.4 │12,496,499 │
│ │Mărăşeşti │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│177 │Mărăşeşti -│25.7 │R │0.99 │363 │9,329.1 │219,287 │
│ │Adjud │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│178 │Galaţi - │247.7 │R │0.99 │363 │89,915.1 │5,238,990 │
│ │Adjud │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│179 │Bacău - │84 │R │2.47 │900 │75,600.0 │2,749,415 │
│ │Paşcani │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│180 │Nord - │219.3 │R │0.99 │363 │79,515.4 │4,638,314 │
│ │Mărăşeşti │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│181 │Iaşi - │243.6 │R │2.98 │1,089 │265,280.4 │15,456,818 │
│ │Mărăşeşti │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│182 │Paşcani - │167.9 │R │1.47 │536 │89,994.4 │5,194,696 │
│ │Mărăşeşti │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│183 │Bacău - │83.9 │R │0.47 │171 │14,346.9 │3,600,610 │
│ │Mărăşeşti │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Adjud - │ │ │ │ │ │ │
│184 │Suceava │205.3 │R │1.98 │724 │148,637.2 │8,684,414 │
│ │Nord │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│185 │Adjud - │142.2 │R │0.99 │363 │51,618.6 │3,007,607 │
│ │Paşcani │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│186 │Bacău - │58.2 │R │0.99 │361 │21,010.2 │2,872,161 │
│ │Adjud │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│187 │Iaşi - │75.7 │R │3.68 │1,345 │101,816.5 │9,707,166 │
│ │Paşcani │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│188 │Bacău - │159.7 │R │4.98 │1,817 │290,026.1 │54,427,582 │
│ │Iaşi │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Paşcani - │ │ │ │ │ │ │
│189 │Suceava │63.1 │R │6.50 │2,374 │149,799.4 │1,757,033 │
│ │Nord │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Bacău - │ │ │ │ │ │ │
│190 │Suceava │147.1 │R │2.98 │1,089 │160,191.9 │22,289,367 │
│ │Nord │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Iaşi - │ │ │ │ │ │ │
│191 │Suceava │138.8 │R │7.96 │2,905 │402,999.5 │35,826,964 │
│ │Nord │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│192 │Suceava - │190.8 │R │3.40 │1,242 │236,521.2 │5,343,482 │
│ │Ilva Mică │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Suceava - │ │ │ │ │ │ │
│193 │Câmpulung │78.3 │R │3.95 │1,442 │112,908.6 │1,069,065 │
│ │Moldovenesc│ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Vatra │ │ │ │ │ │ │
│194 │Dornei - │37.1 │R │0.85 │312 │11,575.2 │104,217 │
│ │Câmpulung │ │ │ │ │ │ │
│ │Moldovenesc│ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Suceava - │ │ │ │ │ │ │
│195 │Vatra │115.4 │R │0.30 │108 │12,463.2 │531,415 │
│ │Dornei │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Câmpulung │ │ │ │ │ │ │
│196 │Moldovenesc│112.5 │R │0.85 │312 │35,100.0 │543,534 │
│ │- Ilva Mică│ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Ilva Mică -│ │ │ │ │ │ │
│197 │Vatra │75.4 │R │0.85 │312 │23,524.8 │220,542 │
│ │Dornei │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Bistriţa │ │ │ │ │ │ │
│198 │Nord - │158.7 │R │1.99 │726 │115,216.2 │6,662,366 │
│ │Vatra │ │ │ │ │ │ │
│ │Dornei │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Beclean pe │ │ │ │ │ │ │
│199 │Someş - │47.7 │R │1.92 │701 │33,437.7 │1,390,332 │
│ │Ilva Mică │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Dej │ │ │ │ │ │ │
│200 │Călători - │72.3 │R │2.31 │844 │61,021.2 │1,686,283 │
│ │Ilva Mică │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│201 │Ilva Mică -│26.1 │R │1.99 │726 │18,948.6 │970,367 │
│ │Salva │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│202 │Ilva Mică -│131.1 │R │0.46 │167 │21,893.7 │530,328 │
│ │Cluj Napoca│ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Cluj Napoca│ │ │ │ │ │ │
│203 │- Sighetu │223.4 │R │3.10 │1,132 │240,802.9 │22,507,389 │
│ │Marmaţiei │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Sighetu │ │ │ │ │ │ │
│204 │Marmaţiei -│57.4 │R │2.12 │772 │44,280.3 │1,330,031 │
│ │Vişeu de │ │ │ │ │ │ │
│ │Jos │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Sighetu │ │ │ │ │ │ │
│205 │Marmaţiei -│164.6 │R │2.01 │732 │112,936.4 │6,940,234 │
│ │Dej │ │ │ │ │ │ │
│ │Călători │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Sighetu │ │ │ │ │ │ │
│206 │Marmaţiei -│24.9 │R │2.16 │787 │19,596.3 │462,926 │
│ │Valea │ │ │ │ │ │ │
│ │Vişeului │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Bacău - │ │ │ │ │ │ │
│207 │Piatra │60.2 │R │6.38 │2,327 │140,085.4 │7,471,560 │
│ │Neamţ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Botoşani - │ │ │ │ │ │ │
│208 │Suceava │61.8 │R │6.83 │2,492 │154,005.6 │2,280,813 │
│ │Nord │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│209 │Suceava - │59.3 │R │1.99 │726 │43,051.8 │2,529,486 │
│ │Botoşani │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│210 │Botoşani - │44.5 │R │3.91 │1,428 │63,546.0 │4,822,528 │
│ │Vereşti │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│211 │Dărmăneşti │21.8 │R │1.06 │386 │8,414.8 │28,136 │
│ │- Dorneşti │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│212 │Suceava - │32.5 │R │1.06 │386 │12,545.0 │349,295 │
│ │Dorneşti │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│213 │Oradea - │120.6 │R │1.85 │674 │81,284.4 │1,538,675 │
│ │Arad │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Timişoara │ │ │ │ │ │ │
│214 │Nord - │177.8 │R │5.83 │2,128 │378,358.4 │20,512,665 │
│ │Oradea │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│215 │Timişoara │57.2 │R │9.76 │3,564 │203,860.8 │14,173,878 │
│ │Nord - Arad│ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│216 │Nădab - │42.6 │R │0.71 │259 │11,033.4 │367,229 │
│ │Arad │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Arad - │ │ │ │ │ │ │
│217 │Chişineu │47.5 │R │2.47 │901 │42,797.5 │960,618 │
│ │Criş │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Cluj Napoca│ │ │ │ │ │ │
│218 │- Alba │121.2 │R │0.66 │242 │29,330.4 │1,869,214 │
│ │Iulia │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│219 │Teiuş - │19.1 │R │0.66 │242 │4,622.2 │155,192 │
│ │Alba Iulia │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│220 │Cluj Napoca│152.1 │R │5.97 │2,180 │331,578.0 │17,569,632 │
│ │- Oradea │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│221 │Cluj Napoca│49.4 │R │6.06 │2,213 │109,322.2 │5,449,202 │
│ │- Huedin │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Cluj Napoca│ │ │ │ │ │ │
│222 │- Ciucea │71.8 │R │1.99 │726 │52,126.8 │3,037,218 │
│ │Hm. │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│223 │Cluj Napoca│27.9 │R │0.67 │245 │6,835.5 │504,184 │
│ │- Aghireş │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│224 │Oradea - │59.6 │R │2.18 │797 │47,501.2 │2,126,779 │
│ │Bratca │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│225 │Bratca - │43.1 │R │0.46 │168 │7,240.8 │1,369,476 │
│ │Huedin │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Huedin - │ │ │ │ │ │ │
│226 │Piatra │33.2 │R │0.46 │168 │5,577.6 │431,344 │
│ │Craiului │ │ │ │ │ │ │
│ │Hm. │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Oradea - │ │ │ │ │ │ │
│227 │Piatra │69.5 │R │1.63 │596 │41,422.0 │1,579,150 │
│ │Craiului │ │ │ │ │ │ │
│ │Hm. │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│228 │Oradea - │155.4 │R │2.85 │1,039 │161,460.6 │6,496,123 │
│ │Halmeu │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│229 │Satu Mare -│22.4 │R │10.68 │3,898 │87,315.2 │4,620,513 │
│ │Halmeu │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│230 │Satu Mare -│36 │R │0.99 │363 │13,068.0 │260,167 │
│ │Carei │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Oradea - │ │ │ │ │ │ │
│231 │Valea lui │65.8 │R │2.68 │977 │64,286.6 │3,196,080 │
│ │Mihai │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Valea lui │ │ │ │ │ │ │
│232 │Mihai - │89.6 │R │0.99 │363 │32,524.8 │1,944,885 │
│ │Halmeu │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Satu Mare -│ │ │ │ │ │ │
│233 │Valea lui │67.2 │R │0.99 │363 │24,393.6 │543,609 │
│ │Mihai │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│234 │Oradea - │133 │R │2.85 │1,039 │138,187.0 │6,110,020 │
│ │Satu Mare │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│235 │Baia Mare -│57.8 │R │9.37 │3,419 │197,603.6 │18,729,302 │
│ │Jibou │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Satu Mare -│ │ │ │ │ │ │
│236 │Jibou (via │147.8 │R │0.77 │280 │41,384.0 │1,504,967 │
│ │Carei) │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│237 │Satu Mare -│124.1 │R │0.58 │210 │26,061.0 │382,850 │
│ │Zalău Nord │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│238 │Satu Mare -│59.4 │R │6.71 │2,450 │145,530.0 │4,581,615 │
│ │Baia Mare │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│239 │Cluj Napoca│192.8 │R │0.99 │363 │69,986.4 │4,077,825 │
│ │- Baia Mare│ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│240 │Cluj Napoca│135 │R │0.99 │363 │49,005.0 │3,963,613 │
│ │- Jibou │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Cluj Napoca│ │ │ │ │ │ │
│241 │- Dej │58.8 │R │6.62 │2,416 │142,060.8 │5,593,367 │
│ │Călători │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│242 │Satu Mare -│26.3 │R │1.84 │672 │17,673.6 │604,217 │
│ │Apa Hm. │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Dej │ │ │ │ │ │ │
│243 │Călători - │76.2 │R │0.17 │62 │4,724.4 │24,294 │
│ │Jibou │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│244 │Jibou - │46 │R │2.18 │797 │36,604.3 │1,130,635 │
│ │Sărmăşag │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│245 │Jibou - │23.7 │R │7.17 │2,616 │61,975.2 │747,779 │
│ │Zalău Nord │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│246 │Sărmăşag - │101.8 │R │1.02 │373 │37,971.4 │454,891 │
│ │Satu Mare │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│247 │Jibou - │111.8 │R │3.62 │1,322 │147,799.6 │2,227,091 │
│ │Carei │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│248 │Carei - │88.1 │R │0.99 │363 │31,980.3 │204,889 │
│ │Zalău Nord │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│249 │Zalău Nord │22.3 │R │0.99 │363 │8,094.9 │133,883 │
│ │- Sărmăşag │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Miercurea │ │ │ │ │ │ │
│250 │Ciuc - │49 │R1 │0.02 │6 │294.0 │2,940 │
│ │Ghimeş │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│251 │Braşov - │144 │R1 │0.01 │2 │288.0 │2,880 │
│ │Ghimeş │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│252 │Iaşi - │115.9 │R1 │0.01 │2 │231.8 │2,318 │
│ │Roman │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│253 │Blaj - │74.9 │R1 │0.02 │8 │599.2 │5,992 │
│ │Sibiu │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Miercurea │ │ │ │ │ │ │
│254 │Ciuc - │62.9 │R1 │0.01 │5 │314.5 │3,145 │
│ │Sfântu │ │ │ │ │ │ │
│ │Gheorghe │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│255 │Iaşi - │216.1 │R1 │0.01 │2 │432.2 │4,322 │
│ │Adjud │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Caransebeş │ │ │ │ │ │ │
│256 │- Domaşnea │45.2 │R1 │0.07 │26 │1,175.2 │11,752 │
│ │Cornea │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│257 │Arad - │23.5 │R1 │0.07 │24 │564.0 │5,640 │
│ │Sântana │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Dej │ │ │ │ │ │ │
│258 │Călători - │24.6 │R1 │0.05 │17 │418.2 │4,182 │
│ │Beclean pe │ │ │ │ │ │ │
│ │Someş │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│259 │Iaşi - │8.6 │R1 │0.75 │272 │2,339.2 │23,392 │
│ │Ciurea │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Constanţa -│ │ │ │ │ │ │
│260 │Bucureşti │225 │R1 │0.09 │34 │7,650.0 │76,500 │
│ │Nord │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│261 │Caracal - │49.4 │R1 │0.03 │12 │592.8 │5,928 │
│ │Slatina │ │ │ │ │ │ │
├───────┴───────────┴────────┴────┴─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│TOTAL Regio pe infrastructura │277.204│24.818.548,2│1.463.472.130│
│interoperabilă │ │ │ │
└───────────────────────────────────────────┴───────┴────────────┴─────────────┘    b) Trenuri cu circulaţie regulată pe secţii neinteroperabile
    b2) Trenuri REGIO

┌───────┬──────────┬────────┬────┬─────────┬───────┬────────────┬─────────────┐
│Nr. │ │ │ │Nr. mediu│Nr. │ │ │
│poziţie│Ruta de │Distanţa│Rang│statistic│trenuri│Tren-km/an │Căl-km/an │
│OSP │circulaţie│(km) │tren│trenuri/ │/an │ │ │
│ │ │ │ │zi │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │
├───────┼──────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Pietroşiţa│ │ │ │ │ │ │
│1N │- │34.9 │R │6.65 │2,426 │84,640.0 │3,634,016 │
│ │Târgovişte│ │ │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│2N │Corabia - │90.9 │R │0.81 │295 │26,774.0 │656,739 │
│ │Slatina │ │ │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│3N │Corabia - │73.9 │R │4.55 │1,661 │122,710.2 │3,040,337 │
│ │Piatra Olt│ │ │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Roşiori │ │ │ │ │ │ │
│4N │Nord - │49.7 │R │3.47 │1,268 │63,019.6 │504,357 │
│ │Turnu │ │ │ │ │ │ │
│ │Magurele │ │ │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Curtea de │ │ │ │ │ │ │
│5N │Argeş - │38.4 │R │5.63 │2,054 │78,873.6 │1,874,350 │
│ │Piteşti │ │ │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Parcul │ │ │ │ │ │ │
│6N │Kreţulescu│56.8 │R │3.90 │1,424 │80,877.5 │3,682,087 │
│ │- Goleşti │ │ │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│7N │Anina - │33.4 │R │1.69 │618 │20,641.2 │910,441 │
│ │Oraviţa │ │ │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Timişoara │ │ │ │ │ │ │
│8N │Nord - │37.2 │R │4.90 │1,790 │66,588.0 │402,521 │
│ │Remetea │ │ │ │ │ │ │
│ │Mica │ │ │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Sărmăşag -│ │ │ │ │ │ │
│9N │Săcuieni │86.7 │R │0.83 │302 │26,183.4 │1,258,678 │
│ │Bihor │ │ │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Jibou - │ │ │ │ │ │ │
│10N │Săcuieni │132.7 │R │1.93 │705 │92,866.3 │2,217,431 │
│ │Bihor │ │ │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│11N │Marghita -│107.7 │R │1.69 │618 │66,558.6 │1,800,138 │
│ │Jibou │ │ │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│12N │Odorhei - │25.8 │R │3.70 │1,352 │34,881.6 │904,185 │
│ │Cristur │ │ │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│13N │Odorhei - │47.2 │R │5.97 │2,178 │102,801.6 │2,062,225 │
│ │Sighişoara│ │ │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│14N │Cacica Hm.│168.3 │R │0.01 │2 │336.6 │8,037 │
│ │- Iasi │ │ │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│15N │Suceava - │32 │R │8.41 │3,070 │98,197.4 │1,812,705 │
│ │Cacica Hm.│ │ │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│16N │Bicaz - │86 │R │5.65 │2,064 │177,504.0 │3,798,750 │
│ │Bacău │ │ │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Târgu │ │ │ │ │ │ │
│17N │Neamţ - │106.3 │R │0.99 │360 │38,268.0 │2,845,345 │
│ │Iaşi │ │ │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Paşcani - │ │ │ │ │ │ │
│18N │Targu │30.6 │R │6.65 │2,428 │74,296.8 │1,775,143 │
│ │Neamt │ │ │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│19N │Putna Hm. │71.5 │R │5.37 │1,961 │139,587.5 │3,356,461 │
│ │- Suceava │ │ │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Medgidia -│ │ │ │ │ │ │
│20N │Tulcea │143.8 │R │2.31 │843 │121,223.4 │1,843,000 │
│ │Oras │ │ │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Constanţa │ │ │ │ │ │ │
│21N │- Tulcea │178.4 │R │1.38 │502 │89,556.8 │1,246,338 │
│ │Oraş │ │ │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│22N │Berzovia -│58.9 │R3 │0.39 │142 │8,363.8 │31,833 │
│ │Oraviţa │ │ │ │ │ │ │
├───────┴──────────┴────────┴────┴─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│TOTAL Regio pe infrastructura │28.063 │1.614.749,9 │39.665.117 │
│neinteroperabilă neînchiriată │ │ │ │
├───────┬──────────────────────────────────┴───────┼────────────┼─────────────┤
│ │ │Tren-km/an │Căl-km/an │
├───────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┤
│ │TOTAL INTERREGIO │23.773.127,1│3.300.000.000│
├───────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┤
│ │TOTAL REGIO │26.433.298,1│1.503.137.247│
├───────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┤
│ │TOTAL │50.206.425,2│4.803.137.247│
└───────┴──────────────────────────────────────────┴────────────┴─────────────┘
┌─────────────────────┬────────────────┐
│AUTORITATEA PENTRU │S.N.T.F.C. "CFR │
│REFORMĂ FEROVIARĂ │CĂLĂTORI" - S.A.│
│Director General Ilie│Director General│
│CÎRCEAG │Valentin │
│ │DOROBANŢU │
├─────────────────────┼────────────────┤
│Director Economic şi │ │
│Finanţări Ioana │ │
│DIACONU │ │
├─────────────────────┼────────────────┤
│Şef Serviciu │ │
│Finanţări Monica DINU│ │
├─────────────────────┼────────────────┤
│Şef Serviciu CSPR │ │
│Cristina BUMBĂCARU │ │
├─────────────────────┼────────────────┤
│Responsabil contract │ │
│Simona JERCA │ │
└─────────────────────┴────────────────┘


    ANEXA 2

        la Actul Adiţional nr. 7 din 01.10.2019 încheiat între
        Autoritatea pentru Reformă Feroviară şi S.N.T.F.C. "CFR Călători" - S.A.
        Costul prestaţiilor

┌──────────┬──────────────────────────────────────┬─────────────────────┐
│ │Costuri de transport │Costuri de transport │
│Suma/an │ │estimative │
│ ├────────────┬────────────┬────────────┼─────────────────────┤
│ │An 2016 │An 2017 │An 2018 │01.01.2019-31.12.2019│
├──────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────────────┤
│Suma (mii │ │ │ │ │
│lei) │ │ │ │ │
│pentru │996.992,46 │1.099.307,35│1.074.658,60│1.246.332,02 │
│trenuri │ │ │ │ │
│InterRegio│ │ │ │ │
│- IR │ │ │ │ │
├──────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────────────┤
│Suma (mii │ │ │ │ │
│lei) │ │ │ │ │
│pentru │1.128.791,04│1.181.413,30│1.251.442,27│1.385.836,98 │
│trenuri │ │ │ │ │
│Regio - R │ │ │ │ │
├──────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────────────┤
│Total - │ │ │ │ │
│Suma (mii │2.125.783,50│2.280.720,65│2.326.100,87│2.632.169,00 │
│lei) │ │ │ │ │
└──────────┴────────────┴────────────┴────────────┴─────────────────────┘


┌─────────────────────┬────────────────┐
│AUTORITATEA PENTRU │S.N.T.F.C. "CFR │
│REFORMĂ FEROVIARĂ │CĂLĂTORI" - S.A.│
│Director General Ilie│Director General│
│CÎRCEAG │Valentin │
│ │DOROBANŢU │
├─────────────────────┼────────────────┤
│Director Economic şi │ │
│Finanţări Ioana │ │
│DIACONU │ │
├─────────────────────┼────────────────┤
│Şef Serviciu │ │
│Finanţări Monica DINU│ │
├─────────────────────┼────────────────┤
│Şef Serviciu CSPR │ │
│Cristina BUMBĂCARU │ │
├─────────────────────┼────────────────┤
│Responsabil contract │ │
│Simona JERCA │ │
└─────────────────────┴────────────────┘


    ANEXA 3

        la Actul Adiţional nr. 7 din 01.10.2019 încheiat între
        Autoritatea pentru Reformă Feroviară şi S.N.T.F.C. "CFR Călători" - S.A.
    A. Stabilirea nivelului de venituri proprii realizat/prognozat pentru obligaţia de serviciu public şi politica tarifară

┌──────────┬──────────────────────────────────┬─────────────────────┐
│ │Venituri din transportul de │Venituri din │
│ │calatori │transportul de │
│Suma/an │ │călători estimative │
│ ├──────────┬──────────┬────────────┼─────────────────────┤
│ │An 2016 │An 2017 │An 2018 │01.01.2019-31.12.2019│
├──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼─────────────────────┤
│Suma (mii │ │ │ │ │
│lei) │ │ │ │ │
│pentru │647.930,92│753.982,00│957.271,46 │988.445,00 │
│trenuri │ │ │ │ │
│InterRegio│ │ │ │ │
│- IR │ │ │ │ │
├──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼─────────────────────┤
│Suma (mii │ │ │ │ │
│lei) │ │ │ │ │
│pentru │123.422,55│114.017,00│134.828,64 │147.545,00 │
│trenuri │ │ │ │ │
│Regio - R │ │ │ │ │
├──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼─────────────────────┤
│Total - │ │ │ │ │
│Suma (mii │771.353,47│867.999,00│1.092.100,10│1.135.990,00 │
│lei) │ │ │ │ │
└──────────┴──────────┴──────────┴────────────┴─────────────────────┘


    B. Stabilirea nivelului de venituri minime obligatorii de realizat şi politica tarifară pentru anul 2019

┌──────────┬────────────────────────────────┬─────────────────────┐
│ │Venituri minime obligatorii │Venituri minime │
│ │realizate │obligatorii de │
│Suma/an │ │realizat │
│ ├──────────┬──────────┬──────────┼─────────────────────┤
│ │An 2016 │An 2017 │An 2018 │01.01.2019-31.12.2019│
├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────────────────┤
│Suma (mii │ │ │ │ │
│lei) │ │ │ │ │
│pentru │647.930,92│753.982,00│474.543,00│574.310,477 │
│trenuri │ │ │ │ │
│InterRegio│ │ │ │ │
│- IR │ │ │ │ │
├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────────────────┤
│Suma (mii │ │ │ │ │
│lei) │ │ │ │ │
│pentru │123.422,55│114.017,00│118.156,82│109.444,998 │
│trenuri │ │ │ │ │
│Regio - R │ │ │ │ │
├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────────────────┤
│Total - │ │ │ │ │
│Suma (mii │771.353,47│867.999,00│592.699,82│683.755,475 │
│lei) │ │ │ │ │
└──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴─────────────────────┘

        (*) Venituri minime obligatorii de realizat, reprezintă cota de 13% din veniturile totale aferente activităţii de transport de călători la trenurile Regio şi 40% din veniturile totale aferente activităţii de transport de călători la trenurile InterRegio.


┌─────────────────────┬────────────────┐
│AUTORITATEA PENTRU │S.N.T.F.C. "CFR │
│REFORMĂ FEROVIARĂ │CĂLĂTORI" - S.A.│
│Director General Ilie│Director General│
│CÎRCEAG │Valentin │
│ │DOROBANŢU │
├─────────────────────┼────────────────┤
│Director Economic şi │ │
│Finanţări Ioana │ │
│DIACONU │ │
├─────────────────────┼────────────────┤
│Şef Serviciu │ │
│Finanţări Monica DINU│ │
├─────────────────────┼────────────────┤
│Şef Serviciu CSPR │ │
│Cristina BUMBĂCARU │ │
├─────────────────────┼────────────────┤
│Responsabil contract │ │
│Simona JERCA │ │
└─────────────────────┴────────────────┘


    ANEXA 4

        la Actul Adiţional nr. 7 din 01.10.2019 încheiat între
        Autoritatea pentru Reformă Feroviară şi S.N.T.F.C. "CFR Călători" - S.A.
    Nivelul compensaţiei asigurate de la bugetul de stat ca plată a serviciilor publice,
    pentru acoperirea diferenţei dintre nivelul costurilor şi cel al veniturilor realizate din tarifele aprobate

┌────┬───────────┬──────────────────────────────────────┬─────────────────────┐
│ │ │Nivelul compensaţiei de la BS ca plată│Nivelul compensaţiei │
│Nr. │ │a serviciilor publice primită │de la BS ca plată a │
│crt.│Compensaţia│ │serviciilor publice │
│ │ ├────────────┬────────────┬────────────┼─────────────────────┤
│ │ │An 2016 │An 2017 │An 2018 │01.01.2019-31.12.2019│
├────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────────────┤
│ │Compensaţia│ │ │ │ │
│ │asigurată │ │ │ │ │
│1 │de la │1.060.767,88│1.091.123,81│1.071.738,30│1.141.670,796 │
│ │Bugetul de │ │ │ │ │
│ │stat, din │ │ │ │ │
│ │care │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────────────┤
│ │Suma (mii │ │ │ │ │
│ │lei) pentru│ │ │ │ │
│a │trenuri │403.091,80 │433.063,53 │411.116,12 │447.331,192 │
│ │InterRegio │ │ │ │ │
│ │- IR │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────────────┤
│ │Suma (mii │ │ │ │ │
│b │lei) pentru│657.676,08 │658.060,28 │660.622,18 │694.339,604 │
│ │trenuri │ │ │ │ │
│ │Regio - R │ │ │ │ │
└────┴───────────┴────────────┴────────────┴────────────┴─────────────────────┘


┌─────────────────────┬────────────────┐
│AUTORITATEA PENTRU │S.N.T.F.C. "CFR │
│REFORMĂ FEROVIARĂ │CĂLĂTORI" - S.A.│
│Director General Ilie│Director General│
│CÎRCEAG │Valentin │
│ │DOROBANŢU │
├─────────────────────┼────────────────┤
│Director Economic şi │ │
│Finanţări Ioana │ │
│DIACONU │ │
├─────────────────────┼────────────────┤
│Şef Serviciu │ │
│Finanţări Monica DINU│ │
├─────────────────────┼────────────────┤
│Şef Serviciu CSPR │ │
│Cristina BUMBĂCARU │ │
├─────────────────────┼────────────────┤
│Responsabil contract │ │
│Simona JERCA │ │
└─────────────────────┴────────────────┘


                                        -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016