Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ACT ADIŢIONAL nr. 2 din 30 iulie 2020  pentru anul 2020, la Contractul de servicii publice pentru perioada 2020 - 31 decembrie 2021 al Astra Trans Carpatic S.R.L., aprobat prin art. 5 al H.G. nr. 146/20.02.2020     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ACT ADIŢIONAL nr. 2 din 30 iulie 2020 pentru anul 2020, la Contractul de servicii publice pentru perioada 2020 - 31 decembrie 2021 al Astra Trans Carpatic S.R.L., aprobat prin art. 5 al H.G. nr. 146/20.02.2020

EMITENT: Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 703 bis din 5 august 2020
──────────
    Aprobat prin ORDINUL nr. 1.477 din 30 iulie 2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 703 din 5 august 2020.
──────────
 (a se vedea imaginea asociată)
    RUIC nr. ...../...07.2020
        Încheiat între:
        Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, prin Autoritatea pentru Reformă Feroviară, cu sediul în Bucureşti, Bd. Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, telefon: 0374.808.535, fax: 0374.808.649, e-mail: office@arf.gov.ro; cod fiscal 37314940, cont nr. RO46TREZ23A840401400400X deschis la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, sectorul 1, reprezentată legal prin dl. Gigi GAVRILĂ, Preşedinte, denumită în continuare Autoritatea pentru Reformă Feroviară (A.R.F.), în numele statului,
        şi
        Astra Trans Carpatic S.R.L. cu sediul în Mun. Bucureşti, Strada Popa Tatu, nr. 62A, tronson B/B3, sector 1, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/11999/2004, având CUI: RO33702435, Tel: 021.317.57.01, fax: 021.317.57.03, e-mail: office@astratranscarpatic.ro, cont nr. RO95TREZ7015070XXX017646 deschis la Trezoreria Sector 1 Bucureşti, reprezentată legal prin dl. Liviu Cristian PESCĂRAŞU, administrator, în calitate de operator de transport feroviar de călători, denumită în continuare operator.

    Părţile convin, cu respectarea art. 38 alin. (6) şi art. 39 alin. (1^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu prevederile:
        ● art. 2, alin. (1), lit. h), lit. i) şi lit. j) şi art. 6 alin. (1) din O.U.G. nr. 62/2016 privind înfiinţarea Autorităţii pentru Reformă Feroviară aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 53/2017;
        ● art. 13, art. 14 şi art. 15 din Hotărârea Guvernului nr. 146/2020 privind aprobarea contractelor de servicii publice pentru perioada 2020 - 31 decembrie 2021 în transportul feroviar public de călători;
    ● art. 14 alin. (3) din Contractul de servicii publice pentru perioada 2020 - 31 decembrie 2021, aprobat prin art. 5 din H.G. nr. 146/2020;
        ● art. 23 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, prin care Guvernul poate aproba, prin memorandum, în situaţii temeinic justificate, utilizarea totală sau parţială a creditelor de angajament şi creditelor bugetare reţinute în proporţie de 10% pentru ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, completat prin Memorandum anexat la adresa Secretariatului General al Guvernului nr. 20/12444/AT - 20D/394/CZ din data de 12.06.2020, aprobat de conducerea Guvernului României,

    să actualizeze următoarele elemente prevăzute în Contractul de servicii publice aprobat prin art. 5 din H.G. nr. 146/2020, după cum urmează:
    ART. I
        Valoarea unitară a compensaţiei asigurată de la bugetul de stat ca plată a serviciilor publice pentru anul 2020 va fi următoarea:
    a) valoarea compensaţiei aferente indicatorului tren-km: 17.125,1804 lei pe mia de tren-km;
    b) valoarea compensaţiei aferente indicatorului călători-km pentru tren InterRegio: 38,2086 lei pe mia de călători-km;
    c) valoarea compensaţiei aferente indicatorului călători-km pentru tren Regio: 256,6259 lei pe mia de călători-km.


    ART. II
    Anexele 1 - 5 ale Contractului aprobat prin art. 5 al H.G. nr. 146/2020 se modifică şi se înlocuiesc cu Anexele 1 - 5 de la prezentul act adiţional, din care fac parte integrantă.

    ART. III
    Celelalte prevederi ale Contractului aprobat prin art. 5 al H.G. nr. 146/2020 rămân nemodificate.

    Prezentul act adiţional s-a încheiat azi ...07.2020 în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

┌────────────────────────┬─────────────┐
│AUTORITATEA PENTRU │ASTRA TRANS │
│REFORMĂ FEROVIARĂ │CARPATIC │
│ │S.R.L. │
├────────────────────────┼─────────────┤
│Preşedinte │Administrator│
├────────────────────────┼─────────────┤
│ │Liviu │
│Gigi GAVRILĂ │Cristian │
│ │PESCĂRAŞU │
├────────────────────────┼─────────────┤
│ │ │
├────────────────────────┼─────────────┤
│Director General │ │
├────────────────────────┼─────────────┤
│Ilie CÎRCEAG │ │
├────────────────────────┼─────────────┤
│ │ │
├────────────────────────┼─────────────┤
│Director Economic şi │ │
│Finanţări │ │
├────────────────────────┼─────────────┤
│Monica DINU │ │
├────────────────────────┼─────────────┤
│ │ │
├────────────────────────┼─────────────┤
│Şef Serviciu Financiar │ │
│Contabil, Buget │ │
├────────────────────────┼─────────────┤
│Marian MĂNDESCU │ │
├────────────────────────┼─────────────┤
│ │ │
├────────────────────────┼─────────────┤
│Şef Serviciu Finanţări │ │
├────────────────────────┼─────────────┤
│Veronica STĂNESCU │ │
├────────────────────────┼─────────────┤
│ │ │
├────────────────────────┼─────────────┤
│Viza CFP │ │
├────────────────────────┼─────────────┤
│Florina Iuliana IONESCU │ │
├────────────────────────┼─────────────┤
│ │ │
├────────────────────────┼─────────────┤
│Consilier juridic │ │
│superior │ │
├────────────────────────┼─────────────┤
│Aurelia TĂNĂSIE │ │
├────────────────────────┼─────────────┤
│ │ │
├────────────────────────┼─────────────┤
│Şef Serviciu Contracte │ │
│Servicii Publice şi │ │
│Reglementări │ │
├────────────────────────┼─────────────┤
│Cristina BUMBĂCARU │ │
├────────────────────────┼─────────────┤
│ │ │
├────────────────────────┼─────────────┤
│Responsabil contract │ │
├────────────────────────┼─────────────┤
│Daniel IONICĂ │ │
└────────────────────────┴─────────────┘

    ANEXA 1

    la Actul Adiţional nr. 2 din ...07.2020 încheiat între Autoritatea pentru Reformă Feroviară şi Astra Trans Carpatic S.R.L.
                    Principalii indicatori cantitativi şi calitativi
                    ai activităţii de transport feroviar de călători

┌────────────────────┬─────────────────┐
│ │Estimare 2020 – │
│Indicatori │31.12.2021 │
│ ├────────────┬────┤
│ │2020 │2021│
├────────────────────┼────────────┼────┤
│Tren-km total (mii),│764,0888 │ │
│din care: │ │ │
├────────────────────┼────────────┼────┤
│Tren-km - trenuri IR│764,0888 │ │
│(mii) │ │ │
├────────────────────┼────────────┼────┤
│Tren-km - trenuri R │0 │ │
│(mii) │ │ │
├────────────────────┼────────────┼────┤
│Căl-km total (mii), │42.500,0000 │ │
│din care: │ │ │
├────────────────────┼────────────┼────┤
│Căl-km-trenuri IR │42.500,0000 │ │
│(mii) │ │ │
├────────────────────┼────────────┼────┤
│Căl-km-trenuri R │0 │ │
│(mii) │ │ │
└────────────────────┴────────────┴────┘


┌─────────────────────┬────────────────┐
│AUTORITATEA PENTRU │ASTRA TRANS │
│REFORMĂ FEROVIARĂ │CARPATIC S.R.L. │
├─────────────────────┼────────────────┤
│Director General │Administrator │
├─────────────────────┼────────────────┤
│Ilie CÎRCEAG │Liviu Cristian │
│ │PESCĂRAŞU │
├─────────────────────┼────────────────┤
│ │ │
├─────────────────────┼────────────────┤
│Director Economic şi │ │
│Finanţări │ │
├─────────────────────┼────────────────┤
│Monica DINU │ │
├─────────────────────┼────────────────┤
│ │ │
├─────────────────────┼────────────────┤
│Şef Serviciu │ │
│Finanţări │ │
├─────────────────────┼────────────────┤
│Veronica STĂNESCU │ │
├─────────────────────┼────────────────┤
│ │ │
├─────────────────────┼────────────────┤
│Şef Serviciu CSPR │ │
├─────────────────────┼────────────────┤
│Cristina BUMBĂCARU │ │
├─────────────────────┼────────────────┤
│ │ │
├─────────────────────┼────────────────┤
│Responsabil contract │ │
├─────────────────────┼────────────────┤
│Daniel IONICĂ │ │
└─────────────────────┴────────────────┘


    ANEXA 2

    la Actul Adiţional nr. 2 din ...07.2020 încheiat între Autoritatea pentru Reformă Feroviară şi Astra Trans Carpatic S.R.L.
            Lista completă a trenurilor de călători ce reprezintă obligaţia
           de serviciu public pentru anul 2020 a Astra Trans Carpatic S.R.L.
    a) Trenuri cu circulaţie regulată pe secţii interoperabile
    a1) Trenuri INTERREGIO

┌────┬──────────┬────────┬────┬─────────┬───────┬──────────┬─────────────┐
│ │ │ │ │Nr. mediu│Nr. │ │ │
│Nr. │Ruta de │Distanţa│Rang│statistic│trenuri│Tren km/an│Călători-km/ │
│crt.│circulaţie│(km.) │tren│trenuri/Z│/an │ │an │
│ │ │ │ │ │2020 │ │ │
├────┼──────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │
├────┼──────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│1 │Constanţa │815,50 │IR │0,48 │176 │143.528,00│7.983.285,71 │
│ │- Arad │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│2 │Nord - │590,50 │IR │1,25 │456 │269.268,00│14.977.170,84│
│ │Arad │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│3 │Nord - │166,30 │IR │3,41 │1248 │207.542,40│11.543.887,44│
│ │Braşov │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│4 │Nord - │225,00 │IR │0,77 │280 │63.000,00 │3.504.173,40 │
│ │Constanţa │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│5 │Nord - │267,90 │IR │0,48 │176 │47.150,40 │2.622.590,12 │
│ │Mangalia │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│6 │Nord - │48,00 │IR │1,91 │700 │33.600,00 │1.868.892,48 │
│ │Titu │ │ │ │ │ │ │
├────┴──────────┴────────┴────┴─────────┼───────┼──────────┼─────────────┤
│TOTAL tren-km INTERREGIO (pe │3036 │764.088,80│42.500.000,00│
│infrastructura interoperabilă) │ │ │ │
└───────────────────────────────────────┴───────┴──────────┴─────────────┘
┌─────────────────────┬────────────────┐
│AUTORITATEA PENTRU │ASTRA TRANS │
│REFORMĂ FEROVIARĂ │CARPATIC S.R.L. │
├─────────────────────┼────────────────┤
│Director General │Administrator │
├─────────────────────┼────────────────┤
│Ilie CÎRCEAG │Liviu Cristian │
│ │PESCĂRAŞU │
├─────────────────────┼────────────────┤
│ │ │
├─────────────────────┼────────────────┤
│Director Economic şi │ │
│Finanţări │ │
├─────────────────────┼────────────────┤
│Monica DINU │ │
├─────────────────────┼────────────────┤
│ │ │
├─────────────────────┼────────────────┤
│Şef Serviciu │ │
│Finanţări │ │
├─────────────────────┼────────────────┤
│Veronica STĂNESCU │ │
├─────────────────────┼────────────────┤
│ │ │
├─────────────────────┼────────────────┤
│Şef Serviciu CSPR │ │
├─────────────────────┼────────────────┤
│Cristina BUMBĂCARU │ │
├─────────────────────┼────────────────┤
│ │ │
├─────────────────────┼────────────────┤
│Responsabil contract │ │
├─────────────────────┼────────────────┤
│Daniel IONICĂ │ │
└─────────────────────┴────────────────┘


    ANEXA 3

    la Actul Adiţional nr. 2 din ...07.2020 încheiat între Autoritatea pentru Reformă Feroviară şi Astra Trans Carpatic S.R.L.
                                  Costul prestaţiilor

┌───────────────────────┬─────────┬────┐
│Suma/an │An 2020 │An │
│ │ │2021│
├───────────────────────┼─────────┼────┤
│Suma (mii lei) pentru │27.612,00│ │
│trenuri InterRegio - IR│ │ │
├───────────────────────┼─────────┼────┤
│Suma (mii lei) pentru │0 │ │
│trenuri Regio - R │ │ │
├───────────────────────┼─────────┼────┤
│Total - Suma (mii lei) │27.612,00│ │
└───────────────────────┴─────────┴────┘


┌─────────────────────┬────────────────┐
│AUTORITATEA PENTRU │ASTRA TRANS │
│REFORMĂ FEROVIARĂ │CARPATIC S.R.L. │
├─────────────────────┼────────────────┤
│Director General │Administrator │
├─────────────────────┼────────────────┤
│Ilie CÎRCEAG │Liviu Cristian │
│ │PESCĂRAŞU │
├─────────────────────┼────────────────┤
│ │ │
├─────────────────────┼────────────────┤
│Director Economic şi │ │
│Finanţări │ │
├─────────────────────┼────────────────┤
│Monica DINU │ │
├─────────────────────┼────────────────┤
│ │ │
├─────────────────────┼────────────────┤
│Şef Serviciu │ │
│Finanţări │ │
├─────────────────────┼────────────────┤
│Veronica STĂNESCU │ │
├─────────────────────┼────────────────┤
│ │ │
├─────────────────────┼────────────────┤
│Şef Serviciu CSPR │ │
├─────────────────────┼────────────────┤
│Cristina BUMBĂCARU │ │
├─────────────────────┼────────────────┤
│ │ │
├─────────────────────┼────────────────┤
│Responsabil contract │ │
├─────────────────────┼────────────────┤
│Daniel IONICĂ │ │
└─────────────────────┴────────────────┘


    ANEXA 4

    la Actul Adiţional nr. 2 din ...07.2020 încheiat între Autoritatea pentru Reformă Feroviară şi Astra Trans Carpatic S.R.L.
    A. Stabilirea nivelului de venituri proprii realizat/prognozat pentru obligaţia de serviciu public şi politica tarifară

┌──────────────────┬───────────────────┐
│ │Venituri din │
│ │transportul de │
│Suma/an │călători estimative│
│ ├───────────┬───────┤
│ │An 2020 │An 2021│
├──────────────────┼───────────┼───────┤
│Suma (mii lei) │ │ │
│pentru trenuri │9.890,0000 │ │
│InterRegio - IR │ │ │
├──────────────────┼───────────┼───────┤
│Suma (mii lei) │ │ │
│pentru trenuri │0 │ │
│Regio - R │ │ │
├──────────────────┼───────────┼───────┤
│Total - Suma (mii │9.890,0000 │ │
│lei) │ │ │
└──────────────────┴───────────┴───────┘


    B. Stabilirea nivelului de venituri minime obligatorii de realizat şi politica tarifară pentru anul 2020

┌───────────────────┬──────────────────┐
│ │Venituri minime │
│ │obligatorii de │
│Suma/an │realizat │
│ ├──────────┬───────┤
│ │An 2020 │An 2021│
├───────────────────┼──────────┼───────┤
│Suma (mii lei) │ │ │
│pentru trenuri │9.839,6090│ │
│InterRegio - IR │ │ │
├───────────────────┼──────────┼───────┤
│Suma (mii lei) │ │ │
│pentru trenuri │- │ │
│Regio - R │ │ │
├───────────────────┼──────────┼───────┤
│Total - Suma (mii │9.839,6090│ │
│lei) │ │ │
└───────────────────┴──────────┴───────┘

        (*) Venituri minime obligatorii de realizat, reprezintă cota de 13% din veniturile totale aferente activităţii de transport de călători la trenurile Regio şi 40% din veniturile totale aferente activităţii de transport de călători la trenurile InterRegio.


┌─────────────────────┬────────────────┐
│AUTORITATEA PENTRU │ASTRA TRANS │
│REFORMĂ FEROVIARĂ │CARPATIC S.R.L. │
├─────────────────────┼────────────────┤
│Director General │Administrator │
├─────────────────────┼────────────────┤
│Ilie CÎRCEAG │Liviu Cristian │
│ │PESCĂRAŞU │
├─────────────────────┼────────────────┤
│ │ │
├─────────────────────┼────────────────┤
│Director Economic şi │ │
│Finanţări │ │
├─────────────────────┼────────────────┤
│Monica DINU │ │
├─────────────────────┼────────────────┤
│ │ │
├─────────────────────┼────────────────┤
│Şef Serviciu │ │
│Finanţări │ │
├─────────────────────┼────────────────┤
│Veronica STĂNESCU │ │
├─────────────────────┼────────────────┤
│ │ │
├─────────────────────┼────────────────┤
│Şef Serviciu CSPR │ │
├─────────────────────┼────────────────┤
│Cristina BUMBĂCARU │ │
├─────────────────────┼────────────────┤
│ │ │
├─────────────────────┼────────────────┤
│Responsabil contract │ │
├─────────────────────┼────────────────┤
│Daniel IONICĂ │ │
└─────────────────────┴────────────────┘


    ANEXA 5

    la Actul Adiţional nr. 2 din ...07.2020 încheiat între Autoritatea pentru Reformă Feroviară şi Astra Trans Carpatic S.R.L.
                    Nivelul compensaţiei asigurate de la bugetul de
        stat ca plată a serviciilor publice, pentru acoperirea diferenţei dintre
        nivelul costurilor şi cel al veniturilor realizate din tarifele aprobate

┌────┬────────────────┬────────────────┐
│ │ │Nivelul │
│ │ │compensaţiei de │
│ │ │la bugetul de │
│ │ │stat ca plată a │
│Nr. │Compensaţia │serviciilor │
│crt.│ │publice │
│ │ │(mii lei) │
│ │ ├───────────┬────┤
│ │ │An 2020 │An │
│ │ │ │2021│
├────┼────────────────┼───────────┼────┤
│ │Compensaţia │ │ │
│ │asigurată de la │ │ │
│ │bugetul de stat │ │ │
│ │conform art. 23 │ │ │
│ │din Ordonanţa de│ │ │
│ │urgenţă nr. 50/ │ │ │
│ │2020 cu privire │ │ │
│ │la rectificarea │ │ │
│ │bugetului de │ │ │
│ │stat pe anul │ │ │
│1 │2020, completat │14.709,0236│ │
│ │cu Memorandumul │ │ │
│ │anexat la adresa│ │ │
│ │Secretariatului │ │ │
│ │General al │ │ │
│ │Guvernului nr. │ │ │
│ │20/12444/AT – │ │ │
│ │20D/394/CZ din │ │ │
│ │data de │ │ │
│ │12.06.2020, din │ │ │
│ │care: │ │ │
├────┼────────────────┼───────────┼────┤
│ │Suma (mii lei) │ │ │
│a │pentru trenuri │14.709,0236│ │
│ │InterRegio - IR │ │ │
├────┼────────────────┼───────────┼────┤
│ │Suma (mii lei) │ │ │
│b │pentru trenuri │- │ │
│ │Regio - R │ │ │
└────┴────────────────┴───────────┴────┘


┌─────────────────────┬────────────────┐
│AUTORITATEA PENTRU │ASTRA TRANS │
│REFORMĂ FEROVIARĂ │CARPATIC S.R.L. │
├─────────────────────┼────────────────┤
│Director General │Administrator │
├─────────────────────┼────────────────┤
│Ilie CÎRCEAG │Liviu Cristian │
│ │PESCĂRAŞU │
├─────────────────────┼────────────────┤
│ │ │
├─────────────────────┼────────────────┤
│Director Economic şi │ │
│Finanţări │ │
├─────────────────────┼────────────────┤
│Monica DINU │ │
├─────────────────────┼────────────────┤
│ │ │
├─────────────────────┼────────────────┤
│Şef Serviciu │ │
│Finanţări │ │
├─────────────────────┼────────────────┤
│Veronica STĂNESCU │ │
├─────────────────────┼────────────────┤
│ │ │
├─────────────────────┼────────────────┤
│Şef Serviciu CSPR │ │
├─────────────────────┼────────────────┤
│Cristina BUMBĂCARU │ │
├─────────────────────┼────────────────┤
│ │ │
├─────────────────────┼────────────────┤
│Responsabil contract │ │
├─────────────────────┼────────────────┤
│Daniel IONICĂ │ │
└─────────────────────┴────────────────┘


                                         ------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016