Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ACT ADIŢIONAL nr. 2 din 30 iulie 2020  pentru anul 2020, la Contractul de servicii publice pentru perioada 2020 - 31 decembrie 2021 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ACT ADIŢIONAL nr. 2 din 30 iulie 2020 pentru anul 2020, la Contractul de servicii publice pentru perioada 2020 - 31 decembrie 2021 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători "CFR Călători" - S.A. aprobat prin art. 1 al H.G. nr. 146/20.02.2020

EMITENT: Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 703 bis din 5 august 2020
──────────
    Aprobat prin ORDINUL nr. 1.477 din 30 iulie 2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 703 din 5 august 2020.
──────────
 (a se vedea imaginea asociată)
    RUIC nr. ......../...07.2020
        Încheiat între:
        Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, prin Autoritatea pentru Reformă Feroviară, cu sediul în Bucureşti, Bd. Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, telefon: 0374.808.535, Fax: 0374.808.649, e-mail: office@arf.gov.ro, cod fiscal 37314940, cont nr. RO76TREZ23A840401200109X deschis la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, sectorul 1, reprezentată legal prin dl. Gigi GAVRILĂ, Preşedinte, denumită în continuare Autoritatea pentru Reformă Feroviară (A.R.F.), în numele statului,
        şi
        Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A., cu sediul în Mun. Bucureşti, Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/9764/1998, având CUI: RO11054545, Tel: 021.319.03.22, fax: 021.319.03.39, e-mail: office@cfrcalatori.ro, cont nr. RO14TREZ7005070XXX000736 deschis la Trezoreria Municipiului Bucureşti, reprezentată legal prin dl. Dan Marian COSTESCU, Director General, în calitate de operator de transport feroviar de călători, denumită în continuare operator.

    Părţile convin, cu respectarea prevederilor art. 38 alin. (6) şi art. 39 alin. (1^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu prevederile:
        ● art. 2, alin. (1), lit. h), lit. i) şi lit. j) şi art. 6 alin. (1) din O.U.G. nr. 62/2016 privind înfiinţarea Autorităţii pentru Reformă Feroviară aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 53/2017;
        ● art. 13, art. 14 şi art. 15 din Hotărârea Guvernului nr. 146/2020 privind aprobarea contractelor de servicii publice pentru perioada 2020 - 31 decembrie 2021 în transportul feroviar public de călători;
    ● art. 14 alin. (3) din Contractul de servicii publice pentru perioada 2020 - 31 decembrie 2021, aprobat prin art. 1 din H.G. nr. 146/2020;
        ● art. 23 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, prin care Guvernul poate aproba, prin memorandum, în situaţii temeinic justificate, utilizarea totală sau parţială a creditelor de angajament şi creditelor bugetare reţinute în proporţie de 10% pentru ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, completat prin Memorandum anexat la adresa Secretariatului General al Guvernului nr. 20/12444/AT - 20D/394/CZ din data de 12.06.2020, aprobat de conducerea Guvernului României,

    să actualizeze următoarele elemente prevăzute în Contractul de servicii publice aprobat prin art. 1 din H.G. nr. 146/2020, după cum urmează:
    ART. I
        Valoarea unitară a compensaţiei asigurată de la bugetul de stat ca plată a serviciilor publice pentru anul 2020 va fi următoarea:
    a) valoarea compensaţiei aferente indicatorului tren-km: 17.125,1804 lei pe mia de tren-km;
    b) valoarea compensaţiei aferente indicatorului călători-km pentru tren InterRegio: 38,2086 lei pe mia de călători-km;
    c) valoarea compensaţiei aferente indicatorului călători-km pentru tren Regio: 256,6259 lei pe mia de călători-km.


    ART. II
     Anexele 1 - 5 ale Contractului aprobat prin art. 1 al H.G. nr. 146/2020 se modifică şi se înlocuiesc cu Anexele 1 - 5 de la prezentul act adiţional, din care fac parte integrantă.

    ART. III
        Celelalte prevederi ale Contractului aprobat prin art. 1 al H.G. nr. 146/2020 rămân nemodificate.

        Prezentul act adiţional s-a încheiat azi ...07.2020 în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

┌──────────────────┬───────────────────┐
│AUTORITATEA PENTRU│S.N.T.F.C. ”CFR │
│REFORMĂ FEROVIARĂ │CĂLĂTORI” - S.A. │
├──────────────────┼───────────────────┤
│Preşedinte │Director General │
├──────────────────┼───────────────────┤
│Gigi GAVRILĂ │Dan Marian COSTESCU│
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │ │
├──────────────────┼───────────────────┤
│Director General │Director │
│ │Financiar-Contabil │
├──────────────────┼───────────────────┤
│Ilie CÎRCEAG │Livia CIURTIN │
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │ │
├──────────────────┼───────────────────┤
│Director Economic │Director │
│şi Finanţări │Trafic-Marketing │
├──────────────────┼───────────────────┤
│Monica DINU │Robert NIŢĂ │
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │ │
├──────────────────┼───────────────────┤
│Şef Serviciu │ │
│Financiar │Director Comercial │
│Contabil, Buget │ │
├──────────────────┼───────────────────┤
│Marian MĂNDESCU │Cintia CHINDE │
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │ │
├──────────────────┼───────────────────┤
│Şef Serviciu │Şef Oficiu Juridic │
│Finanţări │ │
├──────────────────┼───────────────────┤
│Veronica STĂNESCU │Liliana │
│ │CONSTANTINESCU │
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │ │
├──────────────────┼───────────────────┤
│Viza CFP │Şef Oficiu Trafic │
├──────────────────┼───────────────────┤
│Florina Iuliana │Emil ZAMFIR │
│IONESCU │ │
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │ │
├──────────────────┼───────────────────┤
│Consilier juridic │ │
│superior │ │
├──────────────────┼───────────────────┤
│Aurelia TĂNĂSIE │ │
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │ │
├──────────────────┼───────────────────┤
│Şef Serviciu │ │
│Contracte Servicii│Responsabil │
│Publice şi │contract │
│Reglementări │ │
├──────────────────┼───────────────────┤
│Cristina BUMBĂCARU│Şef serviciu │
│ │Contracte-Transport│
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │Iuliana MOROEANU │
├──────────────────┼───────────────────┤
│Responsabil │ │
│contract │ │
├──────────────────┼───────────────────┤
│Simona JERCA │ │
└──────────────────┴───────────────────┘

    ANEXA 1

    la Actul Adiţional nr. 2 din ...07.2020 încheiat între Autoritatea pentru Reformă Feroviară şi S.N.T.F.C. "CFR Călători" - S.A.
                    Principalii indicatori cantitativi şi calitativi
                    ai activităţii de transport feroviar de călători

┌──────────────────┬───────────────────┐
│ │Estimare 2020 – │
│Indicatori │31.12.2021 │
│ ├──────────────┬────┤
│ │2020 │2021│
├──────────────────┼──────────────┼────┤
│Tren-km total │44.723,8966 │ │
│(mii), din care: │ │ │
├──────────────────┼──────────────┼────┤
│Tren-km - trenuri │20.525,5983 │ │
│IR (mii) │ │ │
├──────────────────┼──────────────┼────┤
│Tren-km - trenuri │24.198,2983 │ │
│R (mii) │ │ │
├──────────────────┼──────────────┼────┤
│Căl-km total │3.973.345,0000│ │
│(mii), din care: │ │ │
├──────────────────┼──────────────┼────┤
│Căl-km - trenuri │2.700.000,0000│ │
│IR (mii) │ │ │
├──────────────────┼──────────────┼────┤
│Căl-km - trenuri R│1.273.345,0000│ │
│(mii) │ │ │
└──────────────────┴──────────────┴────┘


┌────────────────────┬─────────────────┐
│AUTORITATEA PENTRU │S.N.T.F.C. ”CFR │
│REFORMĂ FEROVIARĂ │CĂLĂTORI” - S.A. │
├────────────────────┼─────────────────┤
│Director General │Director General │
├────────────────────┼─────────────────┤
│Ilie CÎRCEAG │Dan Marian │
│ │COSTESCU │
├────────────────────┼─────────────────┤
│ │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│Director Economic şi│ │
│Finanţări │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│Monica DINU │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│ │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│Şef Serviciu │ │
│Finanţări │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│Veronica STĂNESCU │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│ │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│Şef Serviciu CSPR │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│Cristina BUMBĂCARU │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│ │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│Responsabil contract│ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│Simona JERCA │ │
└────────────────────┴─────────────────┘


    ANEXA 2

    la Actul Adiţional nr. 2 din ...07.2020 încheiat între Autoritatea pentru Reformă Feroviară şi S.N.T.F.C. "CFR Călători" - S.A.
           Lista completă a trenurilor de călători ce reprezintă obligaţia de
          serviciu public pentru anul 2020 a S.N.T.F.C. "CFR Călători" - S.A.
    a) Trenuri cu circulaţie regulată pe secţii interoperabile
    a1) Trenuri INTERREGIO

┌────┬───────────┬────────┬────┬─────────┬───────┬────────────┬─────────────┐
│Nr. │ │ │ │Nr. mediu│Nr. │ │ │
│poz.│Ruta de │Distanţa│Rang│statistic│trenuri│Tren-km/an │Căl-km/an │
│OSP │circulaţie │(km) │tren│trenuri/ │/an │ │ │
│ │ │ │ │zi │ │ │ │
├────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│ │Nord - │ │ │ │ │ │ │
│1 │Giurgiu │119,4 │IR │1,40 │510 │60.894,0 │874.401 │
│ │Nord Fr. │ │ │ │ │ │ │
│ │(via │ │ │ │ │ │ │
│ │Videle) │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│ │Nord - │ │ │ │ │ │ │
│2 │Curtici Fr.│647 │IR │1,75 │638 │406.680,6 │27.604.144 │
│ │(via │ │ │ │ │ │ │
│ │Sighişoara)│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│3 │Nord - │624,6 │IR │1,66 │607 │364.368,3 │27.728.830 │
│ │Curtici Fr.│ │ │ │ │ │ │
│ │(via Sibiu)│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│ │Nord - │ │ │ │ │ │ │
│4 │Curtici Fr.│615,9 │IR │2,01 │734 │429.545,4 │48.048.870 │
│ │(Via │ │ │ │ │ │ │
│ │Craiova) │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Timişoara │ │ │ │ │ │ │
│5 │Nord - │82,6 │IR │1,42 │518 │42.786,8 │903.436 │
│ │Curtici Fr.│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│ │Nord - │ │ │ │ │ │ │
│6 │Ungheni │482,9 │IR │0,61 │221 │106.720,9 │5.566.293 │
│ │Prut Fr. │ │ │ │ │ │ │
│ │(via Bacău)│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Braşov - │ │ │ │ │ │ │
│7 │Curtici Fr.│458,3 │IR │1,53 │558 │253.632,7 │6.512.974 │
│ │(via Sibiu)│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Braşov - │ │ │ │ │ │ │
│8 │Episcopia │548,2 │IR │3,04 │1.110 │616.220,8 │29.008.780 │
│ │Bihor Fr. │ │ │ │ │ │ │
│ │(via Deda) │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Cluj Napoca│ │ │ │ │ │ │
│9 │- Episcopia│164,9 │IR │1,55 │567 │97.667,7 │2.113.748 │
│ │Bihor Fr. │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│10 │Nord - │492,6 │IR │0,91 │332 │157.038,6 │9.923.218 │
│ │Vicşani Fr.│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Valea lui │ │ │ │ │ │ │
│11 │Mihai Fr. -│75 │IR │1,05 │382 │28.650,0 │31.927 │
│ │Satu Mare │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│12 │Bucureşti │603,8 │IR │1,29 │471 │279.403,2 │25.078.755 │
│ │Nord - Arad│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│13 │Nord - │303,2 │IR │2,55 │932 │282.582,4 │31.018.235 │
│ │Bacău │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│14 │Nord - Baia│624,8 │IR │1,88 │687 │429.237,6 │79.008.937 │
│ │Mare (via │ │ │ │ │ │ │
│ │Deda) │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Bistriţa │ │ │ │ │ │ │
│15 │Nord - │10,7 │IR │1,95 │710 │7.597,0 │138.156 │
│ │Sărăţel │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│16 │Nord - │466,2 │IR │0,84 │305 │142.191,0 │14.486.382 │
│ │Beclean pe │ │ │ │ │ │ │
│ │Someş │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Braşov - │ │ │ │ │ │ │
│17 │Beclean pe │299,9 │IR │0,83 │303 │90.869,7 │3.544.380 │
│ │Someş │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│18 │Nord - │166,3 │IR │4,92 │1.795 │298.508,5 │52.919.394 │
│ │Braşov │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│19 │Nord - │128,8 │IR │1,37 │500 │64.400,0 │9.851.867 │
│ │Buzău │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│20 │Nord - Cluj│621,2 │IR │0,97 │353 │218.662,0 │17.623.450 │
│ │Napoca (via│ │ │ │ │ │ │
│ │Petroşani) │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│21 │Cluj Napoca│412,2 │IR │0,97 │355 │146.331,0 │12.277.707 │
│ │- Craiova │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│22 │Nord - │209 │IR │4,98 │1.817 │376.515,8 │39.518.086 │
│ │Craiova │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│ │Nord - │ │ │ │ │ │ │
│23 │Craiova │250,1 │IR │7,57 │2.764 │642.680,2 │44.108.940 │
│ │(via │ │ │ │ │ │ │
│ │Piteşti) │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│24 │Nord - │225 │IR │9,70 │3.539 │796.275,0 │270.095.151 │
│ │Constanţa │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│25 │Nord - │322,7 │IR │1,73 │633 │203.301,4 │24.754.812 │
│ │Drobeta Tr.│ │ │ │ │ │ │
│ │Severin │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│26 │Nord - │260,3 │IR │6,02 │2.198 │572.139,4 │79.753.800 │
│ │Galaţi (via│ │ │ │ │ │ │
│ │Buzău) │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│27 │Nord - │229,4 │IR │3,61 │1.318 │302.282,3 │21.366.104 │
│ │Galaţi (via│ │ │ │ │ │ │
│ │Urziceni) │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│28 │Nord - Iaşi│406,2 │IR │5,47 │1.995 │797.638,8 │141.564.375 │
│ │(via │ │ │ │ │ │ │
│ │Bârlad) │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│29 │Bacău - │83,9 │IR │0,99 │360 │30.204,0 │1.745.746 │
│ │Mărăşeşti │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Iaşi - │ │ │ │ │ │ │
│30 │Mărăşeşti │186,2 │IR │1,98 │722 │134.436,4 │13.307.658 │
│ │(via │ │ │ │ │ │ │
│ │Vaslui) │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│31 │Nord - │108 │IR │14,83 │5.412 │584.496,0 │64.740.251 │
│ │Piteşti │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│32 │Titu - │31,7 │IR │8,99 │3.281 │104.007,7 │4.752.090 │
│ │Târgovişte │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│33 │Nord - │60,2 │IR │5,00 │1.826 │110.457,3 │23.707.433 │
│ │Ploieşti │ │ │ │ │ │ │
│ │Sud │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│34 │Nord Gr. A │16,9 │IR │4,35 │1.588 │26.837,2 │227.223 │
│ │- Buftea │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│35 │N. Gr. A - │13,2 │IR │3,30 │1.205 │15.906,0 │603.867 │
│ │Mogoşoaia │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│36 │Nord - │294,7 │IR │1,98 │722 │210.858,1 │15.084.211 │
│ │Păuşa h. │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│37 │Nord - │315,2 │IR │2,47 │900 │261.300,8 │56.751.294 │
│ │Sibiu (via │ │ │ │ │ │ │
│ │Braşov) │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│38 │Sibiu - │148,9 │IR │0,88 │322 │47.945,8 │6.205.092 │
│ │Braşov │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│39 │Nord - │321,8 │IR │1,64 │598 │190.471,9 │20.333.595 │
│ │Târgu Jiu │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│40 │Nord - │448,8 │IR │1,98 │722 │324.029,5 │49.128.691 │
│ │Târgu Mureş│ │ │ │ │ │ │
│ │(via Deda) │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│ │Nord - │ │ │ │ │ │ │
│41 │Timişoara │533,3 │IR │4,74 │1.731 │915.747,3 │135.873.943 │
│ │Nord (via │ │ │ │ │ │ │
│ │Orşova) │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│42 │Nord - │334,2 │IR │0,66 │240 │80.208,0 │4.292.431 │
│ │Tulcea Oraş│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│43 │Nord - Baia│686,4 │IR │2,01 │732 │473.638,2 │50.620.540 │
│ │Mare (via │ │ │ │ │ │ │
│ │Sighişoara)│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│ │Nord - Satu│ │ │ │ │ │ │
│44 │Mare (via │778,7 │IR │1,87 │682 │531.479,8 │99.053.963 │
│ │Cluj Napoca│ │ │ │ │ │ │
│ │- Oradea) │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│45 │Nord - │447,8 │IR │6,06 │2.213 │991.626,4 │150.582.084 │
│ │Suceava │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│46 │Nord - │450,3 │IR │1,64 │597 │268.829,1 │52.816.014 │
│ │Suceava │ │ │ │ │ │ │
│ │Nord │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Bacău - │ │ │ │ │ │ │
│47 │Piatra │60,2 │IR │1,83 │669 │40.273,8 │892.664 │
│ │Neamţ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│ │Nord - │ │ │ │ │ │ │
│48 │Vatra │564,2 │IR │1,98 │722 │383.862,4 │48.098.012 │
│ │Dornei Băi │ │ │ │ │ │ │
│ │hc. │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│49 │Cluj Napoca│192,8 │IR │2,77 │1.012 │195.113,6 │8.644.714 │
│ │- Baia Mare│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│50 │Jibou - │147,8 │IR │1,97 │720 │106.416,0 │1.391.301 │
│ │Satu Mare │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Cluj Napoca│ │ │ │ │ │ │
│51 │- Bucureşti│493,6 │IR │0,98 │356 │164.952,2 │18.623.774 │
│ │Nord (via │ │ │ │ │ │ │
│ │Sighişoara)│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│52 │Teiuş - │102,1 │IR │0,75 │273 │28.741,3 │2.000.896 │
│ │Cluj Napoca│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Cluj Napoca│ │ │ │ │ │ │
│53 │- Dej │58,8 │IR │1,97 │718 │42.218,4 │3.335.491 │
│ │Călători │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│54 │Cluj Napoca│152,1 │IR │3,97 │1.450 │220.545,0 │12.070.984 │
│ │- Oradea │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Cluj Napoca│ │ │ │ │ │ │
│55 │- Râmnicu │297,9 │IR │0,65 │238 │70.970,6 │1.721.927 │
│ │Vâlcea │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Cluj Napoca│ │ │ │ │ │ │
│56 │- Târgu │127,9 │IR │1,09 │399 │51.032,1 │1.654.074 │
│ │Mureş │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│57 │Caracal - │211 │IR │0,87 │316 │56.602,4 │687.654 │
│ │Petroşani │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│58 │Caracal - │159,7 │IR │1,09 │398 │55.443,4 │530.150 │
│ │Târgu Jiu │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│59 │Caracal - │218,6 │IR │1,97 │720 │157.359,6 │3.719.911 │
│ │Sibiu │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│60 │Craiova - │230,3 │IR │3,63 │1.324 │304.873,1 │13.115.359 │
│ │Sibiu │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│61 │Constanţa -│391,3 │IR │1,39 │509 │199.171,7 │60.067.811 │
│ │Braşov │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│62 │Constanţa -│255,2 │IR │0,39 │144 │36.748,8 │5.283.081 │
│ │Galaţi │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Constanţa -│ │ │ │ │ │ │
│63 │Sibiu (via │540 │IR │0,39 │144 │77.788,8 │12.162.217 │
│ │Braşov) │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Simeria - │ │ │ │ │ │ │
│64 │Bucureşti │452,2 │IR │1,62 │590 │261.348,6 │24.426.347 │
│ │Nord (via │ │ │ │ │ │ │
│ │Craiova) │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│65 │Galaţi - │310,5 │IR │2,00 │730 │226.665,0 │33.060.568 │
│ │Braşov │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│66 │Cluj Napoca│713 │IR │2,01 │734 │463.760,9 │66.574.674 │
│ │- Galaţi │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│67 │Iaşi - │485,1 │IR │0,91 │333 │161.538,3 │14.642.716 │
│ │Constanţa │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│68 │Iaşi - │157,9 │IR │0,12 │42 │6.631,8 │638.487 │
│ │Bacău │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│69 │Iaşi - │254,8 │IR │1,98 │722 │183.889,5 │12.242.786 │
│ │Galaţi │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│70 │Iaşi - │75,7 │IR │0,02 │8 │605,6 │36.180 │
│ │Paşcani │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Iaşi - │ │ │ │ │ │ │
│ │Timişoara │ │ │ │ │ │ │
│71 │Nord (via │812,5 │IR │1,09 │397 │320.747,1 │41.937.837 │
│ │Lugoj - │ │ │ │ │ │ │
│ │Buziaş) │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Iaşi - │ │ │ │ │ │ │
│ │Timişoara │ │ │ │ │ │ │
│72 │Nord (via │847,6 │IR │1,96 │717 │563.273,0 │90.584.490 │
│ │Radna - │ │ │ │ │ │ │
│ │Arad) │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Iaşi - │ │ │ │ │ │ │
│ │Timişoara │ │ │ │ │ │ │
│73 │Nord (via │788,1 │IR │1,98 │724 │526.275,2 │81.622.716 │
│ │Oradea - │ │ │ │ │ │ │
│ │Arad) │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│74 │Mangalia - │873,1 │IR │0,48 │174 │151.260,4 │33.313.779 │
│ │Arad │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│75 │Mangalia - │894,1 │IR │0,08 │31 │26.889,6 │2.417.727 │
│ │Baia Mare │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Mangalia - │ │ │ │ │ │ │
│76 │Bucureşti │267,9 │IR │0,41 │150 │39.927,6 │15.546.005 │
│ │Nord │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│77 │Mangalia - │476,9 │IR │0,39 │144 │68.673,6 │20.392.207 │
│ │Craiova │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│78 │Mangalia - │529,4 │IR │0,47 │172 │90.965,2 │26.756.901 │
│ │Iaşi │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│79 │Mangalia - │907,6 │IR │0,39 │144 │130.593,6 │26.654.089 │
│ │Oradea │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Mangalia - │ │ │ │ │ │ │
│80 │Satu Mare │946,1 │IR │0,39 │144 │136.137,6 │40.264.381 │
│ │(via Dej │ │ │ │ │ │ │
│ │Călători) │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Mangalia - │ │ │ │ │ │ │
│81 │Satu Mare │1048 │IR │0,08 │28 │29.324,4 │11.132.923 │
│ │(via │ │ │ │ │ │ │
│ │Oradea) │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│82 │Mangalia - │661,5 │IR │0,62 │228 │110.639,2 │30.112.429 │
│ │Sibiu │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│83 │Deda - │54,3 │IR │0,39 │144 │7.819,2 │94.048 │
│ │Târgu Mureş│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Mangalia - │ │ │ │ │ │ │
│84 │Suceava │572,1 │IR │0,39 │144 │82.382,4 │23.962.582 │
│ │Nord │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Mangalia - │ │ │ │ │ │ │
│85 │Timişoara │802,6 │IR │0,49 │180 │140.190,6 │33.174.133 │
│ │Nord │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Craiova - │ │ │ │ │ │ │
│86 │Deva (via │253,3 │IR │0,39 │144 │36.410,4 │1.334.557 │
│ │Turceni) │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Timişoara │ │ │ │ │ │ │
│87 │Nord - Cluj│329,9 │IR │1,90 │694 │228.950,6 │16.899.470 │
│ │Napoca (via│ │ │ │ │ │ │
│ │Oradea) │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Timişoara │ │ │ │ │ │ │
│88 │Nord - Baia│370,2 │IR │1,98 │722 │267.225,0 │17.614.178 │
│ │Mare │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Timişoara │ │ │ │ │ │ │
│89 │Nord - │98,3 │IR │1,15 │419 │41.187,7 │1.048.300 │
│ │Caransebeş │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Timişoara │ │ │ │ │ │ │
│90 │Nord - │306,1 │IR │1,52 │554 │169.579,4 │4.675.586 │
│ │Sibiu (via │ │ │ │ │ │ │
│ │Lugoj) │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Timişoara │ │ │ │ │ │ │
│91 │Nord - │345 │IR │1,52 │554 │191.130,0 │7.764.147 │
│ │Târgu Mureş│ │ │ │ │ │ │
│ │(via Lugoj)│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Bucureşti N│ │ │ │ │ │ │
│92 │- Iaşi (via│461,1 │IR │0,90 │330 │152.163,0 │51.824.461 │
│ │Bacău) │ │ │ │ │ │ │
├────┴───────────┴────────┴────┴─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│TOTAL INTERREGIO │70.914 │20.525.598,3│2.700.000.000│
└────────────────────────────────────────┴───────┴────────────┴─────────────┘


    a2) Trenuri REGIO

┌───────┬───────────┬────────┬────┬─────────┬───────┬────────────┬─────────────┐
│Nr. │ │ │ │Nr. mediu│Nr. │ │ │
│poziţie│Ruta de │Distanţa│Rang│statistic│trenuri│Tren km/an │Căl*km prog. │
│OSP │circulaţie │(km max)│tren│trenuri/ │/an │ │ │
│ │ │ │ │zi │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│1 │Ungheni Put│21,8 │R │1,01 │370 │8.066,0 │99.764 │
│ │Fr. - Iaşi │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│2 │Suceava - │44,8 │R │0,42 │152 │6.809,6 │14.483 │
│ │Vicşani Fr.│ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Valea lui │ │ │ │ │ │ │
│3 │Mihai Fr. -│73,6 │R │0,74 │269 │19.798,4 │1.131.669 │
│ │Oradea │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Satu Mare -│ │ │ │ │ │ │
│4 │Valea lui │75 │R │1,07 │392 │29.400,0 │334.946 │
│ │Mihai Fr. │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Oradea - │ │ │ │ │ │ │
│5 │Episcopia │12,8 │R │0,75 │273 │3.494,4 │186 │
│ │Bihor Fr. │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Salonta - │ │ │ │ │ │ │
│6 │Episcopia │52 │R │0,75 │272 │14.144,0 │55.890 │
│ │Bihor Fr. │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│7 │Golenţi Fr.│105,8 │R │1,99 │728 │75.258,4 │911.807 │
│ │- Craiova │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│ │Nord - │ │ │ │ │ │ │
│8 │Craiova │208,3 │R │6,65 │2.426 │500.832,6 │70.585.881 │
│ │(via │ │ │ │ │ │ │
│ │Videle) │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│9 │Nord - │50,9 │R │1,00 │364 │18.527,6 │1.399.710 │
│ │Videle │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│10 │Nord - │99,4 │R │6,12 │2.234 │221.987,0 │61.085.623 │
│ │Roşiori │ │ │ │ │ │ │
│ │Nord │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Videle - │ │ │ │ │ │ │
│11 │Roşiori │49,2 │R │0,58 │212 │10.430,4 │88.346 │
│ │Nord │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Caracal - │ │ │ │ │ │ │
│12 │Roşiori │55,3 │R │0,67 │246 │13.603,8 │32.351 │
│ │Nord │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Craiova - │ │ │ │ │ │ │
│13 │Roşiori │108,9 │R │4,15 │1.513 │163.369,8 │3.912.150 │
│ │Nord │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│14 │Craiova - │53,6 │R │0,60 │218 │11.684,8 │352.992 │
│ │Caracal │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│15 │Craiova - │137,7 │R │1,87 │683 │89.363,4 │1.798.627 │
│ │Orşova │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Craiova - │ │ │ │ │ │ │
│16 │Drobeta Tr.│113,7 │R │1,00 │364 │41.386,8 │908.732 │
│ │Severin │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Filiaşi - │ │ │ │ │ │ │
│17 │Drobeta Tr.│77,9 │R │1,00 │364 │28.355,6 │229.148 │
│ │Severin │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│18 │Filiaşi - │101,9 │R │1,37 │500 │47.678,2 │352.561 │
│ │Orşova │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│19 │Orşova - │88,3 │R │4,03 │1.471 │125.536,7 │2.185.776 │
│ │Caransebeş │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Domaşnea │ │ │ │ │ │ │
│20 │Cornea - │45,2 │R │0,17 │61 │2.757,2 │19.774 │
│ │Caransebeş │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Timişoara │ │ │ │ │ │ │
│21 │Nord - │186,6 │R │0,98 │356 │65.158,8 │4.199.839 │
│ │Orşova │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Timişoara │ │ │ │ │ │ │
│22 │Nord - │143,5 │R │0,85 │311 │44.477,9 │3.107.372 │
│ │Domaşnea │ │ │ │ │ │ │
│ │Cornea Hm. │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Timişoara │ │ │ │ │ │ │
│23 │Nord - │98,3 │R │6,96 │2.539 │249.583,7 │14.685.803 │
│ │Caransebeş │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Timişoara │ │ │ │ │ │ │
│24 │Nord - │58,9 │R │1,37 │500 │29.450,0 │777.286 │
│ │Lugoj (via │ │ │ │ │ │ │
│ │Recaş) │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│25 │Nord - │117,2 │R │2,02 │737 │86.376,4 │6.952.493 │
│ │Giurgiu │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│26 │Giurgiu - │66,3 │R │6,15 │2.245 │148.843,5 │2.708.955 │
│ │Videle │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Roşiori │ │ │ │ │ │ │
│27 │Nord - │33,7 │R │12,94 │4.724 │159.167,7 │4.110.412 │
│ │Alexandria │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│28 │Craiova - │107,8 │R │3,70 │1.352 │145.745,6 │2.870.491 │
│ │Calafat │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│29 │Craiova - │70,5 │R │1,63 │595 │41.812,1 │909.790 │
│ │Băileşti │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Caransebeş │ │ │ │ │ │ │
│30 │- Reşiţa │43,2 │R │9,26 │3.381 │146.017,4 │3.614.126 │
│ │Sud │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Timişoara │ │ │ │ │ │ │
│31 │Nord - │63,9 │R │7,56 │2.761 │176.427,9 │4.830.608 │
│ │Lugoj (via │ │ │ │ │ │ │
│ │Buziaş) │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Timişoara │ │ │ │ │ │ │
│32 │Nord - │36,4 │R │1,31 │478 │17.399,2 │264.415 │
│ │Buziaş │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│33 │Lugoj - │27,5 │R │1,69 │618 │16.995,0 │73.859 │
│ │Buziaş │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Timişoara │ │ │ │ │ │ │
│34 │Nord - │56 │R │6,24 │2.278 │127.494,4 │2.987.713 │
│ │Stamora │ │ │ │ │ │ │
│ │Moraviţa │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│35 │Craiova - │230,3 │R │1,42 │518 │119.295,4 │3.651.191 │
│ │Sibiu │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│36 │Sibiu - │186,2 │R │0,99 │361 │67.218,2 │887.211 │
│ │Piatra Olt │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│37 │Piatra Olt │164,1 │R │1,97 │718 │117.823,8 │1.179.702 │
│ │- Podu Olt │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│38 │Podu Olt - │45,7 │R │0,31 │113 │5.164,1 │25.798 │
│ │Lotru │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Sibiu - │ │ │ │ │ │ │
│39 │Râmnicu │99,6 │R │1,91 │696 │69.277,4 │2.100.139 │
│ │Vâlcea │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│40 │Băbeni - │119,2 │R │0,99 │361 │43.011,6 │1.684.807 │
│ │Sibiu │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Râmnicu │ │ │ │ │ │ │
│41 │Vâlcea - │19,6 │R │0,99 │362 │7.095,2 │9.329 │
│ │Băbeni │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Piatra Olt │ │ │ │ │ │ │
│42 │- Râmnicu │86,6 │R │3,07 │1.119 │96.905,4 │683.785 │
│ │Vâlcea │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Râmnicu │ │ │ │ │ │ │
│43 │Vâlcea - │77,5 │R │1,08 │394 │30.535,0 │110.753 │
│ │Podu Olt │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Râmnicu │ │ │ │ │ │ │
│44 │Vâlcea - │31,8 │R │0,68 │250 │7.950,0 │37.528 │
│ │Lotru │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│45 │Sibiu - │46,7 │R │0,37 │134 │6.257,8 │350.470 │
│ │Câineni │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│46 │Lotru - │118,4 │R │0,63 │229 │27.113,6 │152.235 │
│ │Piatra Olt │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│47 │Nord - │108 │R │5,46 │1.993 │214.273,2 │10.646.161 │
│ │Piteşti │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│ │Nord - │ │ │ │ │ │ │
│48 │Piatra Olt │206 │R │2,32 │848 │152.327,8 │9.618.034 │
│ │(via │ │ │ │ │ │ │
│ │Piteşti) │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│49 │Potcoava - │70,8 │R │0,36 │130 │9.042,0 │85.088 │
│ │Caracal │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│50 │Craiova - │142,1 │R │1,70 │620 │88.102,0 │1.804.893 │
│ │Piteşti │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│51 │Piteşti - │98 │R │7,89 │2.880 │278.772,4 │7.304.565 │
│ │Piatra Olt │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│52 │Slatina - │17 │R │0,67 │244 │4.148,0 │18.172 │
│ │Piatra Olt │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│53 │Piatra Olt │38,4 │R │0,50 │182 │6.988,8 │28.430 │
│ │- Potcoava │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│54 │Piatra Olt │44,1 │R │2,25 │822 │36.250,2 │659.208 │
│ │- Craiova │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│55 │Piatra Olt │32,4 │R │3,27 │1.195 │38.718,0 │400.539 │
│ │- Caracal │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│56 │Nord - │79,8 │R │11,21 │4.090 │325.378,4 │47.886.065 │
│ │Târgovişte │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│57 │Titu - │31,7 │R │4,29 │1.565 │49.610,5 │1.511.878 │
│ │Târgovişte │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│58 │Craiova - │157,4 │R │7,34 │2.679 │421.674,6 │18.075.770 │
│ │Petroşani │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│59 │Filiaşi - │35,8 │R │0,15 │55 │1.969,0 │64.273 │
│ │Craiova │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Craiova - │ │ │ │ │ │ │
│60 │Târgu Jiu │111,9 │R │5,07 │1.851 │207.958,5 │5.386.928 │
│ │(via │ │ │ │ │ │ │
│ │Turceni) │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Craiova - │ │ │ │ │ │ │
│61 │Târgu Jiu │106,1 │R │4,19 │1.530 │162.333,0 │5.904.198 │
│ │(via │ │ │ │ │ │ │
│ │Cărbuneşti)│ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│62 │Târgu Jiu -│131,3 │R │0,84 │306 │37.099,8 │1.041.556 │
│ │Simeria │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Târgu Jiu -│ │ │ │ │ │ │
│63 │Filiaşi │76,1 │R │1,99 │728 │55.728,4 │1.208.325 │
│ │(via │ │ │ │ │ │ │
│ │Turceni) │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│64 │Târgu Jiu -│21,8 │R │1,51 │550 │11.990,0 │269.797 │
│ │Rovinari │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│65 │Târgu Jiu -│57,1 │R │1,97 │720 │41.112,0 │1.340.361 │
│ │Turceni │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│66 │Simeria - │80 │R │4,18 │1.527 │122.160,0 │1.927.187 │
│ │Petroşani │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│67 │Subcetate -│30,2 │R │0,62 │226 │6.825,2 │70.931 │
│ │Simeria │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│68 │Petroşani -│237,4 │R │1,00 │364 │85.469,2 │3.836.608 │
│ │Arad │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Constanţa -│ │ │ │ │ │ │
│69 │Bucureşti │225 │R │1,99 │728 │163.800,0 │10.469.531 │
│ │Nord │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│70 │Nord - │41,7 │R │3,43 │1.252 │52.208,4 │3.473.041 │
│ │Fundulea │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│71 │Obor - │215 │R │1,78 │648 │130.181,2 │5.681.141 │
│ │Constanţa │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│72 │Obor - │136,4 │R │5,84 │2.130 │290.532,0 │15.733.425 │
│ │Feteşti │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│73 │Constanţa -│78,6 │R │2,98 │1.088 │85.516,8 │5.727.623 │
│ │Feteşti │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│74 │Constanţa -│34,6 │R │0,11 │39 │1.349,4 │10.099 │
│ │Medgidia │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│75 │Constanţa -│42,9 │R │14,92 │5.445 │233.590,5 │10.601.374 │
│ │Mangalia │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Constanţa -│ │ │ │ │ │ │
│76 │Călăraşi │143,1 │R │1,99 │725 │103.747,5 │8.710.067 │
│ │Sud │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Călăraşi │ │ │ │ │ │ │
│77 │Sud - │64,5 │R │0,99 │360 │23.220,0 │449.683 │
│ │Feteşti │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Călăraşi │ │ │ │ │ │ │
│78 │Sud - │27 │R │6,18 │2.256 │60.912,0 │4.440.494 │
│ │Ciulniţa │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│79 │Nord - │70,7 │R │7,65 │2.792 │197.238,3 │7.773.616 │
│ │Urziceni │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│80 │Nord - │13,2 │R │0,53 │192 │2.534,4 │1.277 │
│ │Mogoşoaia │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│ │Nord - │ │ │ │ │ │ │
│81 │Slobozia │132,7 │R │3,35 │1.223 │162.292,1 │10.312.013 │
│ │Veche (via │ │ │ │ │ │ │
│ │Urziceni) │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Ciulniţa - │ │ │ │ │ │ │
│82 │Slobozia │16,8 │R │7,99 │2.918 │49.022,4 │2.215.497 │
│ │Veche │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Slobozia │ │ │ │ │ │ │
│83 │Veche - │62 │R │1,99 │728 │45.136,0 │2.069.666 │
│ │Urziceni │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│84 │Urziceni - │78,8 │R │0,99 │362 │28.525,6 │1.589.153 │
│ │Ciulniţa │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│85 │Buzău - │131,5 │R │6,40 │2.335 │306.890,9 │11.918.400 │
│ │Galaţi │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│86 │Galaţi - │91,1 │R │2,25 │823 │74.975,3 │4.940.507 │
│ │Făurei │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│87 │Galaţi - │31,5 │R │0,40 │146 │4.599,0 │194.052 │
│ │Brăila │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│88 │Buzău - │40,4 │R │1,68 │615 │24.774,4 │540.503 │
│ │Făurei │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Mărăşeşti -│ │ │ │ │ │ │
│89 │Galaţi (via│222 │R │0,99 │363 │80.454,5 │4.151.132 │
│ │Buzău) │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Galaţi - │ │ │ │ │ │ │
│90 │Mărăşeşti │103,7 │R │10,72 │3.911 │405.570,7 │15.797.298 │
│ │(via │ │ │ │ │ │ │
│ │Tecuci) │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│91 │Mărăşeşti -│19 │R │2,76 │1.009 │19.171,0 │211.896 │
│ │Tecuci │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│92 │Constanţa -│207,7 │R │3,99 │1.456 │302.370,8 │32.385.296 │
│ │Buzău │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│93 │Iaşi - │170,1 │R │4,81 │1.756 │298.695,6 │16.941.388 │
│ │Tecuci │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│94 │Iaşi - │119,8 │R │4,47 │1.630 │195.274,0 │15.910.141 │
│ │Bârlad │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│95 │Iaşi - │67,7 │R │4,69 │1.711 │115.834,7 │10.140.579 │
│ │Vaslui │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Iaşi - │ │ │ │ │ │ │
│96 │Ungheni Put│21,2 │R │3,36 │1.226 │25.991,2 │575.716 │
│ │Hm. │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│97 │Iaşi - │8,6 │R │6,82 │2.488 │21.396,8 │67.335 │
│ │Ciurea │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│98 │Nord - │166,3 │R │11,03 │4.026 │669.202,4 │89.703.203 │
│ │Braşov │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│99 │Nord - │60,3 │R │5,99 │2.186 │130.996,8 │13.797.941 │
│ │Ploieşti │ │ │ │ │ │ │
│ │Sud │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Braşov - │ │ │ │ │ │ │
│100 │Ploieşti │110,4 │R │1,99 │726 │80.150,4 │3.792.860 │
│ │Sud │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│101 │Braşov - │225,2 │R │1,96 │714 │161.202,4 │6.679.998 │
│ │Teiuş │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│102 │Braşov - │163,5 │R │1,00 │364 │59.514,0 │1.545.301 │
│ │Mediaş │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│103 │Braşov - │127,4 │R │3,68 │1.345 │171.285,4 │7.567.333 │
│ │Sighişoara │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│104 │Sibiu - │126,4 │R │0,71 │258 │32.611,2 │2.048.514 │
│ │Beia │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│105 │Braşov - │73,8 │R │1,96 │715 │52.767,0 │2.613.288 │
│ │Rupea │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│106 │Teiuş - │97,8 │R │1,00 │364 │35.815,2 │562.930 │
│ │Sighişoara │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│107 │Teiuş - │61,7 │R │2,64 │965 │60.009,0 │1.699.948 │
│ │Mediaş │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│108 │Sighişoara │35 │R │0,71 │259 │9.065,0 │4.370 │
│ │- Beia │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│109 │Cluj Napoca│174,8 │R │1,99 │726 │126.871,8 │5.256.204 │
│ │- Simeria │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│110 │Simeria - │72,7 │R │3,46 │1.264 │91.892,8 │818.506 │
│ │Teiuş │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│111 │Cluj Napoca│102,1 │R │7,05 │2.575 │262.907,5 │9.528.237 │
│ │- Teiuş │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Cluj Napoca│ │ │ │ │ │ │
│112 │- │199,9 │R │1,99 │728 │140.194,0 │6.399.775 │
│ │Sighişoara │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Timişoara │ │ │ │ │ │ │
│113 │Nord - │214,6 │R │1,37 │499 │107.028,2 │6.401.707 │
│ │Simeria │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Timişoara │ │ │ │ │ │ │
│114 │Nord - │74,2 │R │0,99 │360 │25.709,0 │1.648.867 │
│ │Curtici │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│115 │Curtici - │174,4 │R │0,83 │303 │50.482,2 │1.630.107 │
│ │Simeria │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│116 │Săvârşin - │84,2 │R │1,96 │715 │60.030,5 │2.502.424 │
│ │Arad │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│117 │Arad - │157,4 │R │5,72 │2.086 │327.610,2 │13.011.579 │
│ │Simeria │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│118 │Simeria - │73,2 │R │2,76 │1.008 │73.785,6 │841.721 │
│ │Săvârşin │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│119 │Deva - │9,2 │R │0,39 │144 │1.324,8 │8.137 │
│ │Simeria │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│120 │Simeria - │32,8 │R │0,55 │199 │6.527,2 │214.175 │
│ │Ilia │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│121 │Ilia - │112,8 │R │0,68 │249 │26.480,0 │740.246 │
│ │Petroşani │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│122 │Arad - │17 │R │9,30 │3.394 │57.698,0 │1.558.794 │
│ │Curtici │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│123 │Braşov - │148,9 │R │3,99 │1.458 │217.096,2 │13.953.477 │
│ │Sibiu │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│124 │Braşov - │65 │R │3,99 │1.458 │94.770,0 │5.171.864 │
│ │Făgăraş │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│125 │Sibiu - │83,9 │R │5,68 │2.075 │174.092,5 │7.976.093 │
│ │Făgăraş │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│126 │Sibiu - │59,3 │R │1,52 │553 │32.792,9 │1.879.574 │
│ │Ucea │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Sibiu - │ │ │ │ │ │ │
│127 │Miercurea │52,8 │R │1,36 │496 │26.188,8 │736.321 │
│ │Sibiu Hm. │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│128 │Sibiu - │55,3 │R │7,69 │2.807 │155.012,1 │11.571.827 │
│ │Mediaş │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│129 │Copşa Mică │44,9 │R │0,60 │220 │9.878,0 │1.123.004 │
│ │- Sibiu │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│130 │Sibiu - │20,7 │R │0,69 │252 │5.216,4 │208.764 │
│ │Loamneş │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│131 │Sibiu - │111,7 │R │3,63 │1.324 │147.890,8 │2.768.146 │
│ │Teiuş │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│132 │Sibiu - │204,5 │R │1,99 │728 │148.876,0 │5.470.439 │
│ │Târgu Mureş│ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│133 │Sibiu - │91,4 │R │2,94 │1.072 │97.980,8 │7.567.146 │
│ │Sighişoara │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│134 │Lugoj - │115,6 │R │1,99 │728 │83.697,6 │2.004.222 │
│ │Simeria │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│135 │Lugoj - │47,3 │R │3,98 │1.452 │68.679,6 │1.643.736 │
│ │Margina │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│136 │Braşov - │228,2 │R │1,99 │726 │165.673,2 │8.284.226 │
│ │Deda │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│137 │Braşov - │150,3 │R │2,69 │983 │147.744,9 │8.111.599 │
│ │Gheorghieni│ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│138 │Braşov - │103,2 │R │2,59 │944 │97.420,8 │2.479.496 │
│ │Siculeni │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│139 │Braşov - │184,3 │R │1,99 │726 │133.801,8 │7.232.598 │
│ │Topliţa │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Braşov - │ │ │ │ │ │ │
│140 │Miercurea │95 │R │0,70 │255 │24.225,0 │871.881 │
│ │Ciuc │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Braşov - │ │ │ │ │ │ │
│141 │Sfântu │32,1 │R │3,61 │1.317 │42.275,7 │1.310.287 │
│ │Gheorghe │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Băile │ │ │ │ │ │ │
│142 │Tuşnad - │28,5 │R │0,70 │255 │7.267,5 │186.082 │
│ │Miercurea │ │ │ │ │ │ │
│ │Ciuc │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Băile │ │ │ │ │ │ │
│143 │Tuşnad - │36,7 │R │0,70 │255 │9.358,5 │55.140 │
│ │Siculeni │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Miercurea │ │ │ │ │ │ │
│144 │Ciuc - │36,2 │R │0,70 │255 │9.231,0 │379.189 │
│ │Izvoru │ │ │ │ │ │ │
│ │Mureşului │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Izvoru │ │ │ │ │ │ │
│145 │Mureşului -│28 │R │0,70 │255 │7.140,0 │512 │
│ │Siculeni │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Miercurea │ │ │ │ │ │ │
│146 │Ciuc - │8,2 │R │3,99 │1.458 │11.955,6 │32.711 │
│ │Siculeni │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Gheorghieni│ │ │ │ │ │ │
│147 │- Miercurea│55,3 │R │0,70 │255 │14.101,5 │416.705 │
│ │Ciuc │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Miercurea │ │ │ │ │ │ │
│148 │Ciuc - │187,5 │R │1,00 │364 │68.250,0 │3.663.225 │
│ │Târgu Mureş│ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Deda - │ │ │ │ │ │ │
│149 │Miercurea │133,2 │R │2,99 │1.092 │145.454,4 │4.938.498 │
│ │Ciuc │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Bistriţa │ │ │ │ │ │ │
│150 │Nord - Cluj│119 │R │6,68 │2.440 │290.324,4 │22.638.065 │
│ │Napoca │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Bistriţa │ │ │ │ │ │ │
│151 │Nord - Dej │60,2 │R │3,43 │1.251 │75.310,2 │4.205.169 │
│ │Călători │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│152 │Bistriţa │57,5 │R │4,62 │1.688 │97.060,0 │1.619.876 │
│ │Nord - Deda│ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│153 │Târgu Mureş│59,3 │R │5,44 │1.985 │117.710,5 │6.052.771 │
│ │- Războieni│ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Târgu Mureş│ │ │ │ │ │ │
│154 │Nord Hm. - │63,4 │R │1,98 │724 │45.893,4 │2.462.449 │
│ │Războieni │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│155 │Deda - │54,3 │R │10,62 │3.876 │210.458,6 │11.692.312 │
│ │Târgu Mureş│ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│156 │Târgu Mureş│92,8 │R │1,76 │641 │58.982,3 │1.752.801 │
│ │- Teiuş │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Mărăşeşti -│ │ │ │ │ │ │
│157 │Miercurea │184 │R │5,00 │1.824 │335.532,5 │13.812.033 │
│ │Ciuc │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│158 │Mărăşeşti -│100,3 │R │3,02 │1.102 │110.530,6 │4.177.962 │
│ │Comăneşti │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│159 │Siculeni - │195,5 │R │1,00 │364 │71.162,0 │3.433.338 │
│ │Focşani │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│160 │Mărăşeşti -│175,8 │R │1,00 │364 │63.950,4 │2.769.045 │
│ │Siculeni │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Miercurea │ │ │ │ │ │ │
│161 │Ciuc - │119,7 │R │1,00 │364 │43.570,8 │2.144.652 │
│ │Oneşti │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Miercurea │ │ │ │ │ │ │
│162 │Ciuc - │83,7 │R │1,99 │728 │60.933,6 │3.177.131 │
│ │Comăneşti │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│163 │Buzău - │225,5 │R │0,57 │209 │47.129,5 │1.319.851 │
│ │Ghimeş │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│164 │Comăneşti -│190,8 │R │1,00 │364 │69.451,2 │7.109.899 │
│ │Buzău │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│165 │Mărăşeşti -│135 │R │0,57 │209 │28.215,0 │1.279.919 │
│ │Ghimeş │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│166 │Adjud - │74,6 │R │1,00 │364 │27.154,4 │487.530 │
│ │Comăneşti │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│167 │Oneşti - │154,8 │R │0,85 │312 │48.297,6 │2.060.433 │
│ │Buzău │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│168 │Oneşti - │64,3 │R │0,14 │51 │3.279,3 │39.233 │
│ │Mărăşeşti │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│169 │Nord - │128,8 │R │7,34 │2.678 │344.270,0 │25.950.452 │
│ │Buzău │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│170 │Buzău - │77,4 │R │3,99 │1.458 │112.849,2 │4.884.304 │
│ │Brazi │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Buzău - │ │ │ │ │ │ │
│171 │Ploieşti │68,6 │R │2,71 │989 │67.845,4 │2.946.276 │
│ │Sud │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Mărăşeşti -│ │ │ │ │ │ │
│172 │Ploieşti │159,1 │R │2,99 │1.092 │173.737,2 │6.197.849 │
│ │Sud │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│173 │Ploieşti │184,8 │R │1,00 │364 │67.267,2 │2.089.250 │
│ │Sud - Adjud│ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│174 │Adjud - │116,2 │R │1,00 │364 │42.296,8 │1.106.328 │
│ │Buzău │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│175 │Buzău - │90,5 │R │5,46 │1.993 │180.366,5 │11.118.643 │
│ │Mărăşeşti │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│176 │Mărăşeşti -│25,7 │R │1,00 │364 │9.354,8 │28.146 │
│ │Adjud │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│177 │Galaţi - │247,7 │R │1,00 │364 │90.031,3 │4.530.247 │
│ │Adjud │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│178 │Bacău - │84 │R │2,03 │742 │62.328,0 │3.979.296 │
│ │Paşcani │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│179 │Nord - │219,3 │R │1,00 │364 │79.825,2 │7.926.536 │
│ │Mărăşeşti │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│180 │Iaşi - │243,6 │R │2,99 │1.092 │266.011,2 │21.613.564 │
│ │Mărăşeşti │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│181 │Paşcani - │167,9 │R │1,35 │493 │81.767,9 │1.475.622 │
│ │Mărăşeşti │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│182 │Bacău - │83,9 │R │0,33 │120 │10.068,0 │186.836 │
│ │Mărăşeşti │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Adjud - │ │ │ │ │ │ │
│183 │Suceava │205,3 │R │1,96 │715 │134.607,1 │5.685.181 │
│ │Nord │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│184 │Adjud - │142,2 │R │0,96 │351 │49.912,2 │851.025 │
│ │Paşcani │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│185 │Bacău - │58,2 │R │0,76 │276 │16.063,2 │508.191 │
│ │Adjud │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│186 │Iaşi - │75,7 │R │3,68 │1.342 │101.589,4 │11.143.858 │
│ │Paşcani │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│187 │Bacău - │159,7 │R │4,83 │1.763 │281.551,1 │24.986.060 │
│ │Iaşi │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Paşcani - │ │ │ │ │ │ │
│188 │Suceava │63,1 │R │5,04 │1.840 │116.104,0 │3.768.113 │
│ │Nord │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Bacău - │ │ │ │ │ │ │
│189 │Suceava │147,1 │R │2,83 │1.033 │151.954,3 │5.257.299 │
│ │Nord │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Iaşi - │ │ │ │ │ │ │
│190 │Suceava │138,8 │R │7,09 │2.588 │351.579,3 │35.642.822 │
│ │Nord │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│191 │Suceava - │190,8 │R │3,10 │1.130 │215.377,8 │4.145.533 │
│ │Ilva Mică │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Suceava - │ │ │ │ │ │ │
│192 │Câmpulung │78,3 │R │3,46 │1.262 │98.814,6 │1.159.180 │
│ │Moldovenesc│ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Vatra │ │ │ │ │ │ │
│193 │Dornei - │37,1 │R │0,39 │142 │5.268,2 │52.618 │
│ │Câmpulung │ │ │ │ │ │ │
│ │Moldovenesc│ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Câmpulung │ │ │ │ │ │ │
│194 │Moldovenesc│112,5 │R │0,39 │141 │15.799,0 │284.101 │
│ │- Ilva Mică│ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Ilva Mică -│ │ │ │ │ │ │
│195 │Vatra │75,4 │R │0,39 │141 │10.631,4 │90.985 │
│ │Dornei │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Bistriţa │ │ │ │ │ │ │
│196 │Nord - │158,7 │R │1,99 │728 │115.353,2 │5.854.302 │
│ │Vatra │ │ │ │ │ │ │
│ │Dornei │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Beclean pe │ │ │ │ │ │ │
│197 │Someş - │47,7 │R │1,62 │592 │28.238,4 │974.834 │
│ │Ilva Mică │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Dej │ │ │ │ │ │ │
│198 │Călători - │24,6 │R │1,00 │364 │8.954,4 │71.033 │
│ │Beclean pe │ │ │ │ │ │ │
│ │Someş │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Dej │ │ │ │ │ │ │
│199 │Călători - │72,3 │R │2,17 │791 │57.189,3 │1.531.194 │
│ │Ilva Mică │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│200 │Ilva Mică -│26,1 │R │1,99 │726 │18.948,6 │695.801 │
│ │Salva │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│201 │Ilva Mică -│131,1 │R │0,45 │165 │17.655,0 │920.407 │
│ │Cluj Napoca│ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Cluj Napoca│ │ │ │ │ │ │
│202 │- Sighetu │223,4 │R │3,24 │1.183 │263.950,2 │14.476.127 │
│ │Marmaţiei │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Sighetu │ │ │ │ │ │ │
│203 │Marmaţiei -│57,4 │R │3,21 │1.172 │67.272,8 │1.326.943 │
│ │Vişeu de │ │ │ │ │ │ │
│ │Jos │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Sighetu │ │ │ │ │ │ │
│204 │Marmaţiei -│164,6 │R │1,85 │674 │110.940,4 │8.157.938 │
│ │Dej │ │ │ │ │ │ │
│ │Călători │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Sighetu │ │ │ │ │ │ │
│205 │Marmaţiei -│24,9 │R │0,97 │354 │8.814,6 │265.125 │
│ │Valea │ │ │ │ │ │ │
│ │Vişeului │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Bacău - │ │ │ │ │ │ │
│206 │Piatra │60,2 │R │6,36 │2.322 │139.784,4 │5.829.641 │
│ │Neamţ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Botoşani - │ │ │ │ │ │ │
│207 │Suceava │61,8 │R │5,54 │2.023 │125.021,4 │1.870.552 │
│ │Nord │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│208 │Suceava - │59,3 │R │1,70 │621 │36.825,3 │1.835.817 │
│ │Botoşani │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│209 │Botoşani - │44,5 │R │3,05 │1.112 │49.484,0 │3.586.644 │
│ │Vereşti │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│210 │Oradea - │120,6 │R │1,77 │646 │77.793,5 │1.639.265 │
│ │Arad │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Timişoara │ │ │ │ │ │ │
│211 │Nord - │177,8 │R │5,54 │2.023 │359.689,4 │21.459.605 │
│ │Oradea │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│212 │Timişoara │57,2 │R │7,78 │2.839 │162.390,8 │8.413.738 │
│ │Nord - Arad│ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│213 │Nădab - │42,6 │R │0,58 │211 │8.988,6 │218.915 │
│ │Arad │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Arad - │ │ │ │ │ │ │
│214 │Chişineu │47,5 │R │0,68 │247 │11.732,5 │404.110 │
│ │Criş │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│215 │Arad - │23,5 │R │1,11 │406 │9.541,0 │199.816 │
│ │Sântana │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│216 │Cluj Napoca│152,1 │R │6,00 │2.190 │333.099,0 │15.165.127 │
│ │- Oradea │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│217 │Cluj Napoca│49,4 │R │5,53 │2.020 │99.788,0 │4.464.310 │
│ │- Huedin │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Cluj Napoca│ │ │ │ │ │ │
│218 │- Ciucea │71,8 │R │1,98 │724 │51.956,0 │2.140.006 │
│ │Hm. │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│219 │Cluj Napoca│27,9 │R │0,36 │130 │3.627,0 │190.559 │
│ │- Aghireş │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│220 │Oradea - │59,6 │R │1,50 │546 │32.541,6 │1.458.624 │
│ │Bratca │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│221 │Bratca - │43,1 │R │0,31 │113 │4.870,3 │364.756 │
│ │Huedin │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Huedin - │ │ │ │ │ │ │
│222 │Piatra │33,2 │R │0,31 │113 │3.727,2 │394.922 │
│ │Craiului │ │ │ │ │ │ │
│ │Hm. │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Oradea - │ │ │ │ │ │ │
│223 │Piatra │69,5 │R │1,63 │596 │41.422,0 │1.436.003 │
│ │Craiului │ │ │ │ │ │ │
│ │Hm. │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│224 │Oradea - │155,4 │R │2,85 │1.042 │161.926,8 │5.367.330 │
│ │Halmeu │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│225 │Satu Mare -│22,4 │R │10,27 │3.750 │84.000,0 │3.704.423 │
│ │Halmeu │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│226 │Satu Mare -│36 │R │0,91 │331 │11.916,0 │128.333 │
│ │Carei │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Oradea - │ │ │ │ │ │ │
│227 │Valea lui │65,8 │R │2,68 │979 │64.418,2 │3.083.224 │
│ │Mihai │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Valea lui │ │ │ │ │ │ │
│228 │Mihai - │89,6 │R │1,00 │364 │32.614,4 │1.384.865 │
│ │Halmeu │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Satu Mare -│ │ │ │ │ │ │
│229 │Valea lui │67,2 │R │1,00 │364 │24.460,8 │376.882 │
│ │Mihai │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│230 │Oradea - │133 │R │2,85 │1.042 │138.586,0 │4.999.802 │
│ │Satu Mare │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│231 │Baia Mare -│57,8 │R │9,44 │3.447 │199.236,6 │12.700.473 │
│ │Jibou │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│232 │Satu Mare -│59,4 │R │7,07 │2.582 │153.370,8 │4.100.398 │
│ │Baia Mare │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│233 │Cluj Napoca│192,8 │R │1,00 │364 │70.179,2 │792.435 │
│ │- Baia Mare│ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│234 │Cluj Napoca│135 │R │1,00 │364 │49.140,0 │7.489.773 │
│ │- Jibou │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Cluj Napoca│ │ │ │ │ │ │
│235 │- Dej │58,8 │R │4,87 │1.778 │104.546,4 │327.047 │
│ │Călători │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│236 │Satu Mare -│26,3 │R │2,94 │1.073 │28.219,9 │40.825 │
│ │Apa Hm. │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│237 │Jibou - │46 │R │1,84 │673 │27.278,5 │697.968 │
│ │Sărmăşag │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│238 │Jibou - │23,7 │R │6,54 │2.386 │56.548,2 │355.641 │
│ │Zalău Nord │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│239 │Sărmăşag - │101,8 │R │0,91 │331 │33.695,8 │1.903.606 │
│ │Satu Mare │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│240 │Jibou - │111,8 │R │3,42 │1.247 │139.136,6 │208.051 │
│ │Carei │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│241 │Carei - │88,1 │R │1,00 │364 │32.068,4 │122.322 │
│ │Zalău Nord │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│242 │Zalău Nord │22,3 │R │1,91 │697 │15.543,1 │832.796 │
│ │- Sărmăşag │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Câmpulung │ │ │ │ │ │ │
│243 │Moldovenesc│108,1 │R │0,53 │192 │20.755,2 │929.046 │
│ │- Cacica │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│244 │Calafat - │11,8 │R │0,34 │124 │1.463,2 │65.496 │
│ │Golenţi Hm.│ │ │ │ │ │ │
├───────┴───────────┴────────┴────┴─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│TOTAL Regio pe infrastructura │251.823│22.956.970,1│1.246.000.000│
│interoperabilă │ │ │ │
└───────────────────────────────────────────┴───────┴────────────┴─────────────┘    b) Trenuri cu circulaţie regulată pe secţii neinteroperabile
    b2) Trenuri REGIO

┌───────┬──────────┬────────┬────┬─────────┬───────┬────────────┬─────────────┐
│Nr. │ │ │ │Nr. mediu│Nr. │ │ │
│poziţie│Ruta de │Distanţa│Rang│statistic│trenuri│Tren-km/an │Căl-km/an │
│OSP │circulaţie│(km) │tren│trenuri/ │/an │ │ │
│ │ │ │ │zi │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│1N │Corabia - │90,9 │R │0,78 │284 │24.919,1 │217.274 │
│ │Slatina │ │ │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│2N │Corabia - │73,9 │R │2,76 │1.009 │74.565,1 │424.732 │
│ │Piatra Olt│ │ │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Curtea de │ │ │ │ │ │ │
│3N │Argeş - │38,4 │R │5,65 │2.062 │79.180,8 │3.113.845 │
│ │Piteşti │ │ │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Parcul │ │ │ │ │ │ │
│4N │Kreţulescu│56,8 │R │3,57 │1.304 │74.059,6 │3.359.610 │
│ │- Goleşti │ │ │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Timişoara │ │ │ │ │ │ │
│5N │Nord - │37,2 │R │4,62 │1.686 │62.719,2 │860.785 │
│ │Remetea │ │ │ │ │ │ │
│ │Mica │ │ │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│6N │Anina - │33,4 │R │1,99 │728 │24.315,2 │696.619 │
│ │Oraviţa │ │ │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Jibou - │ │ │ │ │ │ │
│7N │Săcuieni │132,7 │R │1,89 │690 │91.563,0 │396.010 │
│ │Bihor │ │ │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│8N │Marghita -│107,7 │R │0,61 │224 │24.124,8 │185.043 │
│ │Jibou │ │ │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Sărmăşag -│ │ │ │ │ │ │
│9N │Săcuieni │86,7 │R │0,99 │362 │31.385,4 │1.091.159 │
│ │Bihor │ │ │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│10N │Odorhei - │25,8 │R │3,35 │1.224 │31.579,2 │687.177 │
│ │Cristur │ │ │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│11N │Odorhei - │47,2 │R │5,64 │2.060 │97.232,0 │1.794.948 │
│ │Sighişoara│ │ │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│12N │Cacica Hm.│168,3 │R │0,01 │2 │336,6 │22.159 │
│ │- Iaşi │ │ │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│13N │Suceava - │32 │R │6,73 │2.457 │78.624,0 │1.053.346 │
│ │Cacica Hm.│ │ │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│14N │Bicaz - │86 │R │4,33 │1.579 │129.406,2 │3.016.049 │
│ │Bacău │ │ │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Târgu │ │ │ │ │ │ │
│15N │Neamţ - │106,3 │R │0,99 │362 │38.480,6 │2.018.713 │
│ │Iaşi │ │ │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Paşcani - │ │ │ │ │ │ │
│16N │Târgu │30,6 │R │5,94 │2.167 │66.310,2 │1.289.878 │
│ │Neamţ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│17N │Putna Hm. │71,5 │R │3,86 │1.410 │100.815,0 │3.003.656 │
│ │- Suceava │ │ │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Medgidia -│ │ │ │ │ │ │
│18N │Tulcea │143,8 │R │2,32 │847 │121.798,6 │2.174.353 │
│ │Oraş │ │ │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Constanţa │ │ │ │ │ │ │
│19N │- Tulcea │178,4 │R │1,38 │504 │89.913,6 │1.939.645 │
│ │Oraş │ │ │ │ │ │ │
├───────┴──────────┴────────┴────┴─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│TOTAL Regio pe infrastructura │20.961 │1.241.328,2 │27.345.000 │
│neinteroperabilă neînchiriată │ │ │ │
├───────┬──────────────────────────────────┴───────┼────────────┼─────────────┤
│ │ │Tren-km/an │Căl-km/an │
├───────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┤
│ │TOTAL INTERREGIO │20.525.598,3│2.700.000.000│
├───────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┤
│ │TOTAL REGIO │24.198.298,3│1.273.345.000│
├───────┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┤
│ │TOTAL │44.723.896,6│3.973.345.000│
└───────┴──────────────────────────────────────────┴────────────┴─────────────┘
┌────────────────────┬─────────────────┐
│AUTORITATEA PENTRU │S.N.T.F.C. ”CFR │
│REFORMĂ FEROVIARĂ │CĂLĂTORI” - S.A. │
├────────────────────┼─────────────────┤
│Director General │Director General │
├────────────────────┼─────────────────┤
│Ilie CÎRCEAG │Dan Marian │
│ │COSTESCU │
├────────────────────┼─────────────────┤
│ │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│Director Economic şi│ │
│Finanţări │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│Monica DINU │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│ │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│Şef Serviciu │ │
│Finanţări │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│Veronica STĂNESCU │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│ │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│Şef Serviciu CSPR │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│Cristina BUMBĂCARU │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│ │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│Responsabil contract│ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│Simona JERCA │ │
└────────────────────┴─────────────────┘


    ANEXA 3

    la Actul Adiţional nr. 2 din ...07.2020 încheiat între Autoritatea pentru Reformă Feroviară şi S.N.T.F.C. "CFR Călători" - S.A.
                                  Costul prestaţiilor

┌──────────────────┬──────────────┬────┐
│ │An 2020 │An │
│ │ │2021│
├──────────────────┼──────────────┼────┤
│Suma (mii lei) │ │ │
│pentru trenuri │1.212.734,1100│ │
│InterRegio - IR │ │ │
├──────────────────┼──────────────┼────┤
│Suma (mii lei) │ │ │
│pentru trenuri │1.429.963,8900│ │
│Regio - R │ │ │
├──────────────────┼──────────────┼────┤
│Total - Suma (mii │2.642.698,0000│ │
│lei) │ │ │
└──────────────────┴──────────────┴────┘


┌────────────────────┬─────────────────┐
│AUTORITATEA PENTRU │S.N.T.F.C. ”CFR │
│REFORMĂ FEROVIARĂ │CĂLĂTORI” - S.A. │
├────────────────────┼─────────────────┤
│Director General │Director General │
├────────────────────┼─────────────────┤
│Ilie CÎRCEAG │Dan Marian │
│ │COSTESCU │
├────────────────────┼─────────────────┤
│ │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│Director Economic şi│ │
│Finanţări │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│Monica DINU │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│ │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│Şef Serviciu │ │
│Finanţări │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│Veronica STĂNESCU │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│ │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│Şef Serviciu CSPR │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│Cristina BUMBĂCARU │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│ │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│Responsabil contract│ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│Simona JERCA │ │
└────────────────────┴─────────────────┘


    ANEXA 4

    la Actul Adiţional nr. 2 din ...07.2020 încheiat între Autoritatea pentru Reformă Feroviară şi S.N.T.F.C. "CFR Călători" - S.A.
    A. Stabilirea nivelului de venituri proprii realizat/prognozat pentru obligaţia de serviciu public şi politica tarifară

┌──────────────────┬───────────────────┐
│ │Venituri din │
│ │transportul de │
│Suma/an │călători estimative│
│ ├────────────┬──────┤
│ │An 2020 │An │
│ │ │2021 │
├──────────────────┼────────────┼──────┤
│Suma (mii lei) │ │ │
│pentru trenuri │643.641,0000│ │
│InterRegio - IR │ │ │
├──────────────────┼────────────┼──────┤
│Suma (mii lei) │ │ │
│pentru trenuri │146.654,0000│ │
│Regio - R │ │ │
├──────────────────┼────────────┼──────┤
│Total - Suma (mii │790.295,0000│ │
│lei) │ │ │
└──────────────────┴────────────┴──────┘


    B. Stabilirea nivelului de venituri minime obligatorii de realizat şi politica tarifară pentru anul 2020

┌───────────────────┬──────────────────┐
│ │Venituri minime │
│ │obligatorii de │
│Suma/an │realizat │
│ ├────────────┬─────┤
│ │An 2020 │An │
│ │ │2021 │
├───────────────────┼────────────┼─────┤
│Suma (mii lei) │ │ │
│pentru trenuri │439.323,5060│ │
│InterRegio - IR │ │ │
├───────────────────┼────────────┼─────┤
│Suma (mii lei) │ │ │
│pentru trenuri │115.417,5850│ │
│Regio - R │ │ │
├───────────────────┼────────────┼─────┤
│Total - Suma (mii │554.741,0910│ │
│lei) │ │ │
└───────────────────┴────────────┴─────┘

        (*) Venituri minime obligatorii de realizat, reprezintă cota de 13% din veniturile totale aferente activităţii de transport de călători la trenurile Regio şi 40% din veniturile totale aferente activităţii de transport de călători la trenurile InterRegio.


┌────────────────────┬─────────────────┐
│AUTORITATEA PENTRU │S.N.T.F.C. ”CFR │
│REFORMĂ FEROVIARĂ │CĂLĂTORI” - S.A. │
├────────────────────┼─────────────────┤
│Director General │Director General │
├────────────────────┼─────────────────┤
│Ilie CÎRCEAG │Dan Marian │
│ │COSTESCU │
├────────────────────┼─────────────────┤
│ │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│Director Economic şi│ │
│Finanţări │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│Monica DINU │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│ │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│Şef Serviciu │ │
│Finanţări │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│Veronica STĂNESCU │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│ │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│Şef Serviciu CSPR │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│Cristina BUMBĂCARU │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│ │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│Responsabil contract│ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│Simona JERCA │ │
└────────────────────┴─────────────────┘


    ANEXA 5

    la Actul Adiţional nr. 2 din ...07.2020 încheiat între Autoritatea pentru Reformă Feroviară şi S.N.T.F.C. "CFR Călători" - S.A.
                    Nivelul compensaţiei asigurate de la bugetul de
        stat ca plată a serviciilor publice, pentru acoperirea diferenţei dintre
        nivelul costurilor şi cel al veniturilor realizate din tarifele aprobate

┌────┬───────────────┬───────────────────┐
│ │ │Nivelul │
│ │ │compensaţiei de la │
│ │ │bugetul de stat ca │
│Nr. │ │plată a serviciilor│
│crt.│Compensaţia │publice │
│ │ │(mii lei) │
│ │ ├──────────────┬────┤
│ │ │An 2020 │An │
│ │ │ │2021│
├────┼───────────────┼──────────────┼────┤
│ │Compensaţia │ │ │
│ │asigurată de la│ │ │
│ │bugetul de stat│ │ │
│ │conform art. 23│ │ │
│ │din Ordonanţa │ │ │
│ │de urgenţă nr. │ │ │
│ │50/2020 cu │ │ │
│ │privire la │ │ │
│ │rectificarea │ │ │
│ │bugetului de │ │ │
│ │stat pe anul │ │ │
│1 │2020, completat│1.195.841,3407│ │
│ │cu Memorandumul│ │ │
│ │anexat la │ │ │
│ │adresa │ │ │
│ │Secretariatului│ │ │
│ │General al │ │ │
│ │Guvernului nr. │ │ │
│ │20/12444/AT – │ │ │
│ │20D/394/CZ din │ │ │
│ │data de │ │ │
│ │12.06.2020, din│ │ │
│ │care: │ │ │
├────┼───────────────┼──────────────┼────┤
│ │Suma (mii lei) │ │ │
│a │pentru trenuri │454.667,7651 │ │
│ │InterRegio - IR│ │ │
├────┼───────────────┼──────────────┼────┤
│ │Suma (mii lei) │ │ │
│b │pentru trenuri │741.173,5755 │ │
│ │Regio - R │ │ │
└────┴───────────────┴──────────────┴────┘


┌────────────────────┬─────────────────┐
│AUTORITATEA PENTRU │S.N.T.F.C. ”CFR │
│REFORMĂ FEROVIARĂ │CĂLĂTORI” - S.A. │
├────────────────────┼─────────────────┤
│Director General │Director General │
├────────────────────┼─────────────────┤
│Ilie CÎRCEAG │Dan Marian │
│ │COSTESCU │
├────────────────────┼─────────────────┤
│ │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│Director Economic şi│ │
│Finanţări │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│Monica DINU │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│ │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│Şef Serviciu │ │
│Finanţări │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│Veronica STĂNESCU │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│ │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│Şef Serviciu CSPR │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│Cristina BUMBĂCARU │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│ │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│Responsabil contract│ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│Simona JERCA │ │
└────────────────────┴─────────────────┘


                                         ------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016