Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ACT ADIŢIONAL nr. 6 din 6 martie 2013  la Acordul de delegare de funcţii privind implementarea Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013 între Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice - Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane şi Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane - Regiunea Sud Muntenia (Anexa nr. 3)*)    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ACT ADIŢIONAL nr. 6 din 6 martie 2013 la Acordul de delegare de funcţii privind implementarea Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013 între Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice - Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane şi Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane - Regiunea Sud Muntenia (Anexa nr. 3)*)

EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 196 bis din 8 aprilie 2013
-------
    *) Aprobat de Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 446/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 196 din 8 aprilie 2013.


    Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice (MMFPSPV), în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (în continuare AM), având sediul în Bucureşti, Bulevardul Carol I., nr. 34-36, sector 2, reprezentat de domnul Cristian ABABEI, în calitate de director general, pe de o parte,
    şi
    Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane - Regiunea Sud Muntenia, în calitate de Organism Intermediar Regional (în continuare OI), având sediul în municipiul Călăraşi, Strada Portului nr. 2A, cod poştal 910041, judeţul Brăila reprezentat de doamna Mirela RĂDOI, în calitate de director executiv, pe de altă parte,
    au convenit să încheie, în baza prevederilor:
    - O.U.G. nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, cu modificările şi, completările ulterioare;
    - O.U.G. nr. 66/2011 privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate necorespunzător, cu modificările şi completările ulterioare;
    - H.G. nr. 218/2012 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă;
    - H.G. nr. 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente;
    - Ordinul comun al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al ministrului afacerilor europene nr. 655/311/23.04.2012 pentru modificarea Ordinului comun al ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 79/384/2008 privind aprobarea Documentului Cadru de Implementare a Programului Operaţional Sectorial "Dezvoltarea Resurselor Umane", 2007 - 2013;
    - Articolului 20.3 din Acordul de delegare de funcţii privind implementarea Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013 între Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse (MMFES), în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane şi OI/OIR, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, semnat la data de 11.09.2008, aprobat prin Ordinul nr. 600/2008 ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse, cu modificările şi completările ulterioare;
    - Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 3749/20.12.2012 de aprobare a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei Generale Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane.

    prezentul act adiţional la Acordul de delegare de funcţii privind implementarea Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013.

    ART. I
    Preambulul acordului de delegare de funcţii se modifică şi va avea următorul conţinut:
    ● Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1260/1999, cu modificările şi completările ulterioare;
    ● Regulamentul (CE) nr. 1081/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 iulie 2006 privind Fondul Social European şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1784/1999;
    ● Regulamentul (CE) nr. 1828/2006 al Comisiei din 8 decembrie 2006 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul European de Dezvoltare Regională, cu modificările şi completările ulterioare;
    ● Regulamentul (CE, EURATOM) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene, cu modificările şi completările ulterioare;
    ● Regulamentul (CE, EURATOM) nr. 2342/2002 al Comisiei din 23 decembrie 2002 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE, EURATOM) nr. 1605/2002 al Consiliului privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene, cu modificările şi completările ulterioare;
    ● Regulamentul (CE) nr. 800/2008 al Comisiei din 6 august 2008 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa comună în aplicarea articolelor 87 şi 88 din Tratat (Regulamentul general de exceptare pe categorii de ajutoare);
    ● Regulamentul Comisiei Europene nr. 1998/2006 pentru aplicarea art. 87 şi 88 din tratat ajutoarelor de minimis;
    ● Ordonanţa de urgenţă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;
    ● Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările ulterioare, denumită în continuare Norme;
    ● Hotărârea Guvernului nr. 1337/2006 privind completarea Hotărârii Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, denumită în continuare Completări la Norme;
    ● H.G. nr. 457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale, cu modificările şi completările ulterioare;
    ● ORDIN Nr. 2548 din 25 august 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă;
    ● H.G. nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare;
    ● H.G. nr. 10/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice;
    ● O.U.G. nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, cu modificările şi, completările ulterioare;
    ● O.U.G. nr. 66/2011 privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate necorespunzător, cu modificările şi completările ulterioare;
    ● H.G. nr. 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora;
    ● H.G. nr. 218/2012 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă;
    ● Ordinul comun al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al ministrului finanţelor publice nr. 1117/2170/2010 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate şi a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operaţiunilor finanţate prin Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007 - 2013";
    ● Ordinul comun al ministrului muncii, familiei şi protecţie sociale şi al ministrului afacerilor europene nr. 655/311/23.04.2012 pentru modificarea Ordinului comun al ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 79/384/2008 privind aprobarea Documentului Cadru de Implementare a Programului Operaţional Sectorial "Dezvoltarea Resurselor Umane", 2007 - 2013;
    ● Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 2252/2011 pentru modificarea schemei de ajutor de stat pentru ocuparea forţei de muncă "Bani pentru completarea echipei", aprobată prin OMMFPS nr. 308/2009;
    ● Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 2106/2011 pentru modificarea schemei de ajutor de stat pentru formare profesională generală şi specifică "Bani pentru formare profesională", aprobată prin OMMFPS nr. 309/2009;
    ● Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 1932/2011 pentru modificarea schemei de ajutor de minimis "Bani pentru sănătatea şi siguranţa salariaţilor", aprobată prin OMMFPS nr. 310/2009;
    ● Adresa Comisiei Europene EMPL/F5/PH/CVM/as Ares(2012)323873 - 20/03/2012 - acord cu privire la propunerile de delegare OI a responsabilităţii de implementare a Domeniilor Majore de Intervenţie 5.2 şi 6.1;
    ● Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 2533/10.10.2012 pentru aprobarea Structurii compartimentelor şi repartizarea numărului de posturi pe activităţile din cadrul aparatului propriu al Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, conform anexei nr. 1 şi repartizarea posturilor vacante şi a personalului din cadrul aparatului propriu al Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, conform Anexei nr. 2 şi a Direcţiei Generale Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial "Dezvoltarea Resurselor Umane", 2007 - 2013.

    ART. II
    După Articolul 2.1.27 se introduce un nou articol cu următorul conţinut:
    "2.1.27.1. Asistenţa tehnică reprezintă un instrument folosit de Autoritatea de Management şi Organismele Intermediare pentru a consolida calitatea şi a accelera coerenţa acţiunilor, dar şi pentru a asigura cea mai bună şi eficientă utilizare a fondurilor în scopul maximizării impactului programului."

    ART. III
    Articolul 3.2. se modifică şi va avea următorul conţinut:
    "3.2. OI este responsabil cu gestionarea proiectelor de grant, proiectelor strategice şi proiectelor de asistenţă tehnică din cadrul următoarei axe prioritare şi domenii majore de intervenţie din POSDRU:
    ● Axa Prioritară 3 "Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor", respectiv:
    - Domeniul Major de Intervenţie 3.1. "Promovarea culturii antreprenoriale";
    - Domeniul Major de Intervenţie 3.2. "Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii".
    ● Axa Prioritară 5 "Promovarea măsurilor active de ocupare", respectiv:
    - Domeniul Major de Intervenţie 5.1. "Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare";
    - Domeniul Major de Intervenţie 5.2. "Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă".
    ● Axa Prioritară 6 "Promovarea incluziunii sociale", respectiv:
    - Domeniul Major de Intervenţie 6.1. "Dezvoltarea economiei sociale";
    - Domeniul Major de Intervenţie 6.2. "Îmbunătăţirea accesului şi participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii";
    - Domeniul Major de Intervenţie 6.3. "Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii".
    ● Axa Prioritară 7 "Asistenţă Tehnică", respectiv:
    - Domeniul Major de Intervenţie 7.1. "Sprijin pentru implementarea, managementul general şi evaluarea POS DRU";
    - Domeniul Major de Intervenţie 7.2. "Sprijin pentru promovare şi comunicare POS DRU".

    ART. IV.
    Articolul 3.4. se modifică şi va avea următorul conţinut:
    "3.4. Funcţiile generale delegate către OI pentru gestionarea proiectelor de grant, a proiectelor strategice, proiectelor de asistenţă tehnică şi a proiectelor de ajutor de stat din cadrul axei prioritare şi domeniilor majore de intervenţie definite la Articolele 3.2. şi 3.3. sunt prevăzute la Articolul 17 din prezentul Acord."

    ART. V
    Articolul 3.5. se modifică şi va avea următorul conţinut:
    "3.5. Funcţiile specifice delegate către OI pentru gestionarea proiectelor de grant, a proiectelor strategice şi a proiectelor de asistenţă tehnică din cadrul axei prioritare/domeniilor majore de intervenţie definite la Articolul 3.2. sunt prevăzute la Articolul 17^1 din prezentul Acord."

    ART. VI
    După articolul 3.7. se introduce un nou articol cu următorul conţinut:
    "3.8. După aprobarea cererii de finanţare de către AM, proiectele de asistenţă tehnică din cadrul axei prioritare/domeniilor majore de intervenţie definite la Articolul 3.2. sunt lansate, selectate şi contractate de către OI."

    ART. VII
    Articolul 16.1. se modifică şi vor avea următorul conţinut:
    "16.1. OI este responsabil pentru gestionarea proiectelor de grant, a proiectelor strategice şi de asistenţă tehnică finanţate în cadrul axelor prioritare/domeniilor majore de intervenţie care fac obiectul prezentului Acord, în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale şi comunitare în vigoare şi a prezentului Acord, îndeplinind funcţiile generale prevăzute la Articolul 17 şi funcţiile specifice prevăzute la Articolul 17^1 din prezentul Acord."

    ART. VIII
    Articolul 17.1. se modifică şi va avea următorul conţinut:
    "17.1 Pentru gestionarea proiectelor de grant, a proiectelor strategice, a proiectelor de asistenţă tehnică şi a proiectelor de ajutor de stat şi de minimis din cadrul axelor prioritare/domeniilor majore de intervenţie definite la Articolul 3.2. şi Articolul 3.3, OI este responsabil pentru îndeplinirea următoarelor funcţii generale:"

    ART. IX
    Articolul 17^1 se modifică şi va avea următorul conţinut:
    "Articolul 17^1. - Funcţii specifice delegate Organismului Intermediar pentru gestionarea proiectelor de grant, proiectelor strategice şi de asistenţă tehnică."

    ART. X
    Articolul 17^1.1. se modifică şi va avea următorul conţinut:
    "17^.1.1. Pentru gestionarea proiectelor de grant, a proiectelor strategice şi a proiectelor de asistenţă tehnică din cadrul axelor prioritare/domeniilor majore de intervenţie definite la Articolul 3.2., OI este responsabil pentru îndeplinirea funcţiilor prevăzute la articolul 17 precum şi pentru îndeplinirea următoarelor funcţii specifice:"

    ART. XI
    După Articolul 17^1.38. se introduce Articolul 17^1.39. cu următorul conţinut:
    "17^1.39. Pentru gestionarea proiectelor de asistenţă tehnică finanţate în cadrul axelor prioritate/domeniilor majore de intervenţie definite la Articolul 3.2. din prezentul Acord, OI este responsabil pentru îndeplinirea următoarelor funcţii specifice:
    17^1.39.1. OI înscrie în Planul Anual al Achiziţiilor Publice al ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice propunerile de finanţare din cadrul Axei Prioritare 7 - Asistenţă tehnică.
    17^1.39.2. OI elaborează cererile de finanţare pentru proiectele finanţate din Axa prioritară 7 - Asistenţă tehnică pentru domeniul specific le avizează şi le transmite spre aprobare AMPOSDRU.
    17^1.39.3. OI înaintează Fişa de fundamentare bugetară, întocmită conform modelului standard prevăzut de legislaţia în vigoare, ordonatorului principal de credite spre aprobare în vederea includerii sumelor aferente proiectelor în bugetul Beneficiarului.
    17^1.39.4. OI înaintează Directorului general AMPOSDRU Fişa de fundamentare bugetară spre avizare.
    17^1.39.5. După aprobarea cererii de finanţare, OI semnează un contract de finanţare cu AMPOSDRU.
    17^1.39.6. OI/OIR derulează procedura de achiziţie publică pentru proiectele finanţate în cadrul POSDRU Axa Prioritară 7 - Asistenţă Tehnică în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale şi comunitare în vigoare.
    17^1.39.7. OI/OIR introduce în SMIS datele aferente derulării contractului de achiziţie publică finanţat în cadrul Axei 7 - Asistenţă Tehnică.
    17^1.39.8. OI întocmeşte cererile de rambursare, în conformitate cu Procedura Operaţională Implementare şi Verificări de Management pentru proiectele finanţate în cadrul Axei Prioritare 7 - Asistenţă Tehnică şi instrucţiunile emise de AMPOSDRU şi le înaintează AM pentru validare.
    17^1.39.9. OI elaborează procedura internă de lucru privind gestionarea proiectelor finanţate în cadrul POSDRU Axă Prioritară 7 - Asistenţa Tehnică şi o transmite spre avizare directorului general AMPOSDRU."

    ART. XII
    După Articolul 27.1. se introduce Articolul 28 cu următorul conţinut:
    "28. Alocarea bugetară în cadrul Axei Prioritare 7 - Asistenţă Tehnică a POSDRU este, pentru OIR POSDRU Sud Muntenia de maxim 4% din suma totală alocată în cadrul Obiectivelor Convergenţă şi Competitivitate Regională şi Ocupare, conform Regulamentului (CE) 1083/2006, articolul 46, alineatul 1 (a)."

    Prezentul Act adiţional a fost încheiat astăzi ............2013, la AMPOSDRU, într-un număr de 2 exemplare, fiecare cu valoare de original, câte 1 exemplar pentru fiecare dintre părţi.

              Nume, Funcţie Nume, Funcţie
             Cristian ABABEI Mirela RĂDOI
             Director general Director executiv

       Semnătura _________________ Semnătura _________________

       Data ................. 2013 Data ................. 2013


                                     ------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016