Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ACT ADIŢIONAL nr. 5 din 19 septembrie 2019  la Contractul de servicii publice pentru perioada 1 noiembrie 2017 - 31 decembrie 2019 al Regio Călători S.R.L. - RUIC nr. 20/01.11.2017, aprobat prin Decizia Preşedintelui Autorităţii pentru Reformă Feroviară nr. 141/03.11.2017     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ACT ADIŢIONAL nr. 5 din 19 septembrie 2019 la Contractul de servicii publice pentru perioada 1 noiembrie 2017 - 31 decembrie 2019 al Regio Călători S.R.L. - RUIC nr. 20/01.11.2017, aprobat prin Decizia Preşedintelui Autorităţii pentru Reformă Feroviară nr. 141/03.11.2017

EMITENT: Autoritatea pentru Reformă Feroviară
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 840 bis din 16 octombrie 2019
──────────
    Aprobat prin DECIZIA nr. 699 din 1 octombrie 2019, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 840 din 16 octombrie 2019.
──────────
        RUIC nr. 119/01.10.2019
    1. Preambul
        În conformitate cu prevederile:
        ● O.U.G. nr. 12 din 17 august 2019 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019 şi cu bugetul ARF rectificat pentru anul 2019, aprobat de ordonatorul principal de credite, primit cu adresa Direcţiei Economice a Ministerului Transporturilor nr. 3988/34044/03.09.2019;
        ● art. 2 alin. 1 lit. i şi art. 6 alin. 3 din O.U.G. nr. 62/2016 privind înfiinţarea Autorităţii pentru Reformă Feroviară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 53/2017;
        ● art. 38 şi art. 39 din O.U.G. nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
        ● art. 14 alin. 3 şi 4 din Contractul de servicii publice pentru perioada 1 noiembrie 2017 - 2 decembrie 2019, RUIC nr. 20/01.11.2017 aprobat prin Decizia Preşedintelui Autorităţii pentru Reformă Feroviară nr. 141/03.11.2017, modificat şi completat prin Actul Adiţional nr. 1/2017 şi Actul Adiţional nr. 2/2018, Actul Adiţional nr. 3/08.10.2018 şi Actul Adiţional nr. 4/06.05.2019;

        Având în vedere:
        ● art. 5 din O.U.G. nr. 83/16.11.2016 - privind unele măsuri de eficientizare a implementării proiectelor de infrastructură de transport, unele măsuri în domeniul transporturilor, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, modificată şi completată prin Legea nr. 130/31.05.2017;
        ● art. 2 alin. 1 lit. h şi lit. j, coroborat cu art. 6 alin. 1 din O.U.G. nr. 62/2016 privind înfiinţarea Autorităţii pentru Reformă Feroviară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 53/2017, pentru asigurarea alocării sumelor necesare pentru acordarea subvenţiilor şi facilităţilor prevăzute pentru anumite categorii sociale destinate transportului public feroviar de călători, în limita fondurilor bugetare aprobate din bugetul de stat;

        luând în considerare
        ● dispoziţiile Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 şi nr. 1107/70 ale Consiliului, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 2338/2016 al Parlamentului European şi al Consiliului din 14 decembrie 2016;
    ● Procesul-verbal nr. 21/1026/19.09.2019 încheiat cu operatorii de transport feroviar de călători

    s-a încheiat prezentul act adiţional,
        între
        Autoritatea pentru Reformă Feroviară, cu sediul în Bucureşti, B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, telefon: 0374.808.676, fax: 0374.808.649, e-mail:office@arf.gov.ro; cod fiscal 37314940, cont nr. RO46TREZ23A840401400400X deschis la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, sectorul 1, reprezentată legal prin dl. Gigi GAVRILĂ, Preşedinte, denumită în continuare Autoritatea pentru Reformă Feroviară (A.R.F.).
        şi
        Regio Călători S.R.L. cu sediul în Mun. Braşov Strada Automotoarelor, nr. 10, biroul 3, judeţul Braşov, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J08/2080/2016, având CUI: RO35323853, Tel: 0268.330.022, fax: 0268.329.190, e-mail: office@regiocalatori.ro, cont nr. RO29TREZ131070XXX018381 deschis la Trezoreria Municipiului Braşov, reprezentată legal prin dl. Valentin Ciapraz, Director General, în calitate de operator de transport feroviar de călători, denumită în continuare Regio Călători S.R.L.


    2. Părţile convin, cu respectarea art. 39 alin. (1) teza a II-a din O.U.G. nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 3, alin. (3) şi cu art. 2, alin. (1), lit. h) şi lit. i) din O.U.G. nr. 62/2016 privind înfiinţarea Autorităţii pentru Reformă Feroviară aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 53/2017 coroborat cu art. 14 alin. 3 şi alin. 4 din C.S.P. RUIC nr. 20/01.11.2017 aprobat prin Decizia preşedintelui A.R.F. nr. 141/03.11.2017, modificat şi completat prin Actul Adiţional nr. 1/2017, Actul Adiţional nr. 2/2018, Actul Adiţional nr. 3/2018 şi Actul Adiţional nr. 4/2019        să actualizeze următoarele elemente prevăzute în contractul de servicii publice RUIC nr. 20/01.11.2017 aprobat prin Decizia preşedintelui A.R.F. nr. 141/03.11.2017, modificat şi completat prin Actul Adiţional nr. 1/2017, Actul Adiţional nr. 2/2018, Actul Adiţional nr. 3/2018 şi Actul Adiţional nr. 4/2019 după cum urmează:

    ART. I
    Valoarea unitară a compensaţiei asigurată de la bugetul de stat ca plată a serviciilor publice pentru anul 2019, având în vedere O.U.G. nr. 12 din 17 august 2019 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019, bugetul ARF rectificat pentru anul 2019, aprobat de ordonatorul principal de credite, primit cu adresa Direcţiei Economice a Ministerului Transporturilor nr. 3988/34044/03.09.2019 şi adresa C.N.C.F. "CFR" S.A. nr. 4/5/524/05.09.2019 - privind pachetul minim de rezervă pentru anul 2019 şi Anexa la Procesul-verbal nr. 21/1026/19.09.2019 va fi următoarea:
    m) valoarea compensaţiei aferente indicatorului tren-km: 14.824,0181 lei pe mia de tren - km;
    n) valoarea compensaţiei aferente indicatorului călători-km pentru tren InterRegio: 28,7630 lei pe mia de călători - km;
    o) valoarea compensaţiei aferente indicatorului călători-km pentru tren Regio: 201,2404 lei pe mia de călători - km.


    ART. II
    Anexele 1 - 4 fac parte integrantă din prezentul Act adiţional.

    ART. III
        Celelalte prevederi ale Contractului de servicii publice (C.S.P.) RUIC nr. 20/01.11.2017 aprobat prin Decizia preşedintelui A.R.F. nr. 141/03.11.2017, modificat şi completat prin Actul Adiţional nr. 1/2017, Actul Adiţional nr. 2/2018, Actul Adiţional nr. 3/2018 şi Actul Adiţional nr. 4/2019, rămân nemodificate.
        Prezentul act adiţional s-a încheiat azi 01.10.2019 în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară.


┌───────────────────────────┬──────────┐
│ │REGIO │
│AUTORITATEA PENTRU REFORMĂ │CĂLĂTORI │
│FEROVIARĂ │S.R.L. │
│Preşedinte │Director │
│Gigi GAVRILĂ │General │
│ │Valentin │
│ │CIAPRAZ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│ │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│Director General │ │
│Ilie CÎRCEAG │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│ │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│Director Economic şi │ │
│Finanţări │ │
│Ioana DIACONU │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│ │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│Şef Serviciu Finanţări │ │
│Monica DINU │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│ │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│Şef Serviciu Contracte │ │
│Servicii Publice şi │ │
│Reglementări │ │
│Cristina BUMBĂCARU │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│ │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│Viza CFP │ │
│Florina Iuliana IONESCU │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│ │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│Şef Serviciu Financiar │ │
│Contabil, Buget │ │
│Maria Magdalena BURGHIU │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│ │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│Şef Serviciu Juridic şi │ │
│Resurse Umane │ │
│Delia FERARU │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│ │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│Responsabil contract │ │
│Elena CÎNPEANU │ │
└───────────────────────────┴──────────┘

    ANEXA 1

        la Actul Adiţional nr. 5 din 19.09.2019 încheiat între
        Autoritatea pentru Reformă Feroviară şi Regio Călători S.R.L.
    Lista completă a trenurilor de călători ce reprezintă obligaţia de serviciu public
    pentru anul 2019 a Regio Călători S.R.L.
    a) Trenuri cu circulaţie regulată pe secţii INTEROPERABILE
    a1) Trenuri INTERREGIO

┌────┬──────────┬────────┬──────────┬─────────┬───────┬─────────┬──────────┐
│Nr. │ │ │ │Nr. mediu│Nr. │ │ │
│poz.│Ruta de │Distanţa│Rang tren │statistic│trenuri│Tren km/ │Călători │
│OSP │circulaţie│(km) │ │trenuri/ │/an │an 2019 │km/an 2019│
│ │ │ │ │zi │2019 │ │ │
├────┼──────────┼────────┼──────────┼─────────┼───────┼─────────┼──────────┤
│ │Braşov - │ │ │ │ │ │ │
│1 │Bucureşti │426,8 │Interregio│0,47 │172 │73.409,6 │12.256.821│
│ │Băneasa - │ │ │ │ │ │ │
│ │Mangalia │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────┼──────────┼─────────┼───────┼─────────┼──────────┤
│ │Ploieşti │ │ │ │ │ │ │
│2 │Vest - │348,3 │Interregio│0,90 │328 │114.122,6│4.500.000 │
│ │Iaşi │ │ │ │ │ │ │
├────┴──────────┴────────┼──────────┼─────────┼───────┼─────────┼──────────┤
│Total tren - km │ │ │ │ │ │
│INTERREGIO 2019 (pe │ │ │ │187.532 │16.756.821│
│infrastructura │ │ │ │ │ │
│interoperabilă) │ │ │ │ │ │
└────────────────────────┴──────────┴─────────┴───────┴─────────┴──────────┘


    a2) Trenuri REGIO

┌────┬──────────┬────────┬─────┬─────────┬───────┬─────────┬──────────┐
│Nr. │ │ │ │Nr. mediu│Nr. │ │ │
│poz.│Ruta de │Distanţa│Rang │statistic│trenuri│Tren km/ │Călători │
│OSP │circulaţie│(km) │tren │trenuri/ │/an │an 2019 │km/an 2019│
│ │ │ │ │zi │2019 │ │ │
├────┼──────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼─────────┼──────────┤
│ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│3 │Nord - │166,3 │Regio│8,00 │2.919 │485.355,1│58.106.120│
│ │Braşov │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼─────────┼──────────┤
│ │Braşov - │ │ │ │ │ │ │
│4 │Sfântu │32,1 │Regio│1,00 │365 │11.700,6 │158.400 │
│ │Gheorghe │ │ │ │ │ │ │
├────┴──────────┴────────┼─────┼─────────┼───────┼─────────┼──────────┤
│Total tren - km REGIO │ │ │ │ │ │
│2019 (pe infrastructura │ │ │ │497.056 │58.264.520│
│interoperabilă) │ │ │ │ │ │
└────────────────────────┴─────┴─────────┴───────┴─────────┴──────────┘    b2) Trenuri REGIO

┌────┬──────────┬────────┬─────┬─────────┬───────┬────────┬────────┐
│Nr. │ │ │ │Nr. mediu│Nr. │ │Călători│
│poz.│Ruta de │Distanţa│Rang │statistic│trenuri│Tren km/│km/an │
│OSP │circulaţie│(km) │tren │trenuri/ │/an │an 2019 │2019 │
│ │ │ │ │zi │2019 │ │ │
├────┼──────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────┼────────┤
│5 │Oraviţa - │58,9 │Regio│0,98 │358 │21.086,2│107.323 │
│ │Berzovia │ │ │ │ │ │ │
├────┴──────────┴────────┼─────┼─────────┼───────┼────────┼────────┤
│Total tren - km REGIO │ │ │ │ │ │
│2019 (pe infrastructura │ │ │ │21.086,2│107.323 │
│neinteroperabilă - │ │ │ │ │ │
│neînchiriată) │ │ │ │ │ │
└────────────────────────┴─────┴─────────┴───────┴────────┴────────┘


    c) Trenuri cu circulaţie regulată pe secţiile NEINTEROPERABILE (închiriate)
    c2) Trenuri REGIO

┌────┬──────────┬────────┬─────┬─────────┬───────┬───────────┬───────────┐
│Nr. │ │ │ │Nr. mediu│Nr. │ │ │
│poz.│Ruta de │Distanţa│Rang │statistic│trenuri│Tren km/an │Călători km│
│OSP │circulaţie│(km) │tren │trenuri/ │/ an │2019 │/an 2019 │
│ │ │ │ │zi │2019 │ │ │
├────┼──────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼───────────┼───────────┤
│ │Urziceni -│ │ │ │ │ │ │
│6 │Ploieşti │55,0 │Regio│15,69 │5.726 │314.875,0 │ │
│ │Sud │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼───────────┤ │
│ │Drăgăneşti│ │ │ │ │ │ │
│7 │Prahova - │30,4 │Regio│1,00 │365 │11.096,0 │11.739.504 │
│ │Urziceni │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼───────────┤ │
│ │Ploieşti │ │ │ │ │ │ │
│8 │Sud - │24,6 │Regio│1,00 │365 │8.979,0 │ │
│ │Drăgăneşti│ │ │ │ │ │ │
│ │Prahova │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼───────────┼───────────┤
│9 │Nădlac - │52,3 │Regio│13,97 │5.099 │266.509,7 │6.549.253 │
│ │Arad │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼───────────┼───────────┤
│10 │Gurahonţ -│112,5 │Regio│4,00 │1.460 │164.250,0 │ │
│ │Arad │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼───────────┤ │
│11 │Brad - │167,4 │Regio│6,00 │2.190 │366.499,7 │ │
│ │Arad │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼───────────┤ │
│12 │Sebiş - │77,5 │Regio│1,00 │365 │28.287,5 │27.376.092 │
│ │Brad │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼───────────┤ │
│13 │Brad - │54,9 │Regio│1,09 │399 │21.905,1 │ │
│ │Gurahonţ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼───────────┤ │
│14 │Vârfurile │36,3 │Regio│0,95 │348 │12.632,4 │ │
│ │- Brad │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼───────────┼───────────┤
│15 │Ineu - │14,4 │Regio│9,83 │3.588 │51.667,2 │273.000 │
│ │Cermei │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼───────────┼───────────┤
│ │Cenad - │ │ │ │ │ │ │
│16 │Timişoara │75,2 │Regio│4,00 │1.460 │109.718,2 │ │
│ │Nord │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼───────────┤ │
│ │Sânnicolau│ │ │ │ │ │ │
│17 │Mare - │62,9 │Regio│5,00 │1.825 │114.745,5 │4.652.583 │
│ │Timişoara │ │ │ │ │ │ │
│ │Nord │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼───────────┤ │
│ │Sânnicolau│ │ │ │ │ │ │
│18 │Mare - │12,3 │Regio│1,99 │726 │8.929,8 │ │
│ │Cenad │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼───────────┼───────────┤
│ │Nerău - │ │ │ │ │ │ │
│19 │Timişoara │92,8 │Regio│5,00 │1.825 │169.130,7 │ │
│ │Nord via │ │ │ │ │ │ │
│ │Periam │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼───────────┤11.146.195 │
│ │Lovrin - │ │ │ │ │ │ │
│20 │Timişoara │65,5 │Regio│4,99 │1.823 │119.296,5 │ │
│ │Nord via │ │ │ │ │ │ │
│ │Periam │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼───────────┼───────────┤
│21 │Lovrin - │27,3 │Regio│4,99 │1.821 │49.713,3 │ │
│ │Nerău │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼───────────┼───────────┤
│ │Timişoara │ │ │ │ │ │ │
│22 │Nord - │39,0 │Regio│11,99 │4.378 │170.742,0 │6.910.107 │
│ │Jimbolia │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼───────────┼───────────┤
│ │Sânnicolau│ │ │ │ │ │ │
│23 │Mare - │21,0 │Regio│1,00 │364 │7.644,0 │8.846.880 │
│ │Valcani │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼───────────┼───────────┤
│24 │Valcani - │87,3 │Regio│2,00 │730 │63.542,3 │ │
│ │Arad │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼───────────┼───────────┤
│ │Sânnicolau│ │ │ │ │ │ │
│25 │Mare - │66,3 │Regio│9,00 │3.285 │217.747,4 │ │
│ │Arad │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼───────────┼───────────┤
│ │Reşiţa - │ │ │ │ │ │ │
│26 │Timişoara │94,7 │Regio│10,00 │3.650 │344.852,5 │26.993.447 │
│ │Nord │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼───────────┼───────────┤
│ │Gataia - │ │ │ │ │ │ │
│27 │Reşiţa │43,3 │Regio│1,99 │726 │31.302,7 │ │
│ │Nord │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼───────────┼───────────┤
│ │Berzovia -│ │ │ │ │ │ │
│28 │Reşiţa │27,0 │Regio│0,99 │362 │9.715,6 │ │
│ │Nord │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼───────────┼───────────┤
│ │Timişoara │ │ │ │ │ │ │
│29 │Nord - │48,9 │Regio│8,00 │2.920 │142.788,0 │2.531.824 │
│ │Cruceni │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼───────────┼───────────┤
│ │Bistriţa │ │ │ │ │ │ │
│Bo │Nord - │110,5 │Regio│4,00 │1.460 │161.079,2 │7.668.773 │
│ │Luduş │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼───────────┼───────────┤
│ │Sarmasu - │ │ │ │ │ │ │
│31 │Bistriţa │71,2 │Regio│1,00 │365 │25.988,0 │ │
│ │Nord │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼───────────┼───────────┤
│ │Sărmăşel │ │ │ │ │ │ │
│32 │HCV- │66,3 │Regio│2,99 │1.092 │72.349,0 │ │
│ │Bistriţa │ │ │ │ │ │ │
│ │Nord │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼───────────┼───────────┤
│ │Miceştii │ │ │ │ │ │ │
│33 │de Câmpie │50,6 │Regio│1,99 │726 │36.723,0 │ │
│ │- Bistriţa│ │ │ │ │ │ │
│ │Nord │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼───────────┼───────────┤
│34 │Sărmăşel │44,2 │Regio│3,99 │1.457 │64.383,3 │ │
│ │HCV- Luduş│ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼───────────┼───────────┤
│35 │Praid - │113,4 │Regio│4,00 │1.460 │165.450,6 │4.405.581 │
│ │Blaj │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼───────────┼───────────┤
│36 │Blaj - │71,0 │Regio│4,00 │1.460 │103.641,8 │ │
│ │Bălăuşeri │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼───────────┼───────────┤
│37 │Târnăveni │38,0 │Regio│4,00 │1.459 │55.442,0 │ │
│ │- Blaj │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼───────────┼───────────┤
│38 │Jidvei - │19,8 │Regio│1,00 │365 │7.227,0 │ │
│ │Târnăveni │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼───────────┼───────────┤
│ │Zlatna h. │ │ │ │ │ │ │
│39 │- Alba │42,5 │Regio│8,00 │2.920 │124.100,0 │2.623.024 │
│ │Iulia │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼───────────┼───────────┤
│40 │Zărneşti -│27,0 │Regio│17,99 │6.566 │177.243,8 │11.522.350 │
│ │Braşov │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼───────────┼───────────┤
│41 │Braşov - │98,3 │Regio│4,99 │1.823 │179.147,5 │4.828.292 │
│ │Breţcu │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼───────────┼───────────┤
│ │Breţcu - │ │ │ │ │ │ │
│42 │Sfântu │66,2 │Regio│2,99 │1.093 │72.312,1 │ │
│ │Gheorghe │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼───────────┼───────────┤
│43 │Hârlău - │63,8 │Regio│11,99 │4.378 │279.316,4 │19.655.784 │
│ │Iaşi │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼───────────┼───────────┤
│44 │Dorohoi - │154,1 │Regio│10,99 │4.013 │617.631,1 │56.604.379 │
│ │Iaşi │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼───────────┼───────────┤
│45 │Truşeşti -│96,2 │Regio│3,46 │1.264 │121.582,7 │ │
│ │Iaşi │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼───────────┼───────────┤
│46 │Roman - │115,5 │Regio│2,00 │730 │84.315,0 │9.507.884 │
│ │Iaşi │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼───────────┼───────────┤
│47 │Buhăieşti │71,3 │Regio│4,00 │1.460 │104.098,0 │ │
│ │- Roman │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼───────────┼───────────┤
│48 │Dagâţa - │37,9 │Regio│2,00 │730 │27.667,0 │ │
│ │Buhăieşti │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼───────────┼───────────┤
│49 │Dagâţa - │33,4 │Regio│4,00 │1.459 │48.730,6 │ │
│ │Roman │ │ │ │ │ │ │
├────┴──────────┴────────┼─────┼─────────┼───────┼───────────┼───────────┤
│Total tren - km REGIO │ │ │ │ │ │
│2019 (pe infrastructura │ │ │82.175 │5.334.998,2│223.834.952│
│neinteroperabilă - │ │ │ │ │ │
│închiriată) │ │ │ │ │ │
├────┬──────────┬────────┼─────┴─────────┴───────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │tren-km INTERREGIO │187.532,2 │16.756.821 │
├────┼──────────┼────────┼───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │tren-km REGIO │5.853.140,1│282.206.795│
├────┴──────────┴────────┴───────────────────────┼───────────┼───────────┤
│TOTAL GENERAL tren - km 2019 (trenuri cu │6.040.672,3│298.963.616│
│circulaţie regulată) │ │ │
└────────────────────────────────────────────────┴───────────┴───────────┘
┌───────────────────────┬──────────────┐
│ │REGIO CĂLĂTORI│
│AUTORITATEA PENTRU │S.R.L. │
│REFORMĂ FEROVIARĂ │Director │
│Director General │General │
│Ilie CÎRCEAG │Valentin │
│ │CIAPRAZ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│ │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│Director Economic şi │ │
│Finanţări │ │
│Ioana DIACONU │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│ │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│Şef Serviciu Finanţări │ │
│Monica DINU │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│ │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│Şef Serviciu CSPR │ │
│Cristina BUMBĂCARU │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│ │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│Responsabil contract │ │
│Elena CÎNPEANU │ │
└───────────────────────┴──────────────┘


    ANEXA 2

        la Actul Adiţional nr. 5 din 19.09.2019 încheiat între
        Autoritatea pentru Reformă Feroviară şi Regio Călători S.R.L.
        Costul prestaţiilor

┌──────────┬─────────────────────────┬──────────┐
│ │ │Costuri de│
│ │Costuri de transport │transport │
│ │ │estimative│
│Suma/an ├────┬─────────┬──────────┼──────────┤
│ │An │An 2017 │ │01.01.2019│
│ │2016│01.11 - │An 2018 │- │
│ │ │31.12 │ │31.12.2019│
├──────────┼────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│Suma (mii │ │ │ │ │
│lei) │ │ │ │ │
│pentru │- │- │3.874,28 │5.800,0 │
│Trenuri │ │ │ │ │
│Interregio│ │ │ │ │
│- IR │ │ │ │ │
├──────────┼────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│Suma (mii │ │ │ │ │
│lei) │ │ │ │ │
│pentru │- │11.474,12│168.639,89│190.730,0 │
│Trenuri │ │ │ │ │
│Regio - R │ │ │ │ │
├──────────┼────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│Total - │ │ │ │ │
│Suma (mii │- │11.474,12│172.514,17│196.530,0 │
│lei) │ │ │ │ │
└──────────┴────┴─────────┴──────────┴──────────┘


┌───────────────────────┬──────────────┐
│ │REGIO CĂLĂTORI│
│AUTORITATEA PENTRU │S.R.L. │
│REFORMĂ FEROVIARĂ │Director │
│Director General │General │
│Ilie CÎRCEAG │Valentin │
│ │CIAPRAZ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│ │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│Director Economic şi │ │
│Finanţări │ │
│Ioana DIACONU │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│ │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│Şef Serviciu Finanţări │ │
│Monica DINU │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│ │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│Şef Serviciu CSPR │ │
│Cristina BUMBĂCARU │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│ │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│Responsabil contract │ │
│Elena CÎNPEANU │ │
└───────────────────────┴──────────────┘


    ANEXA 3

        la Actul Adiţional nr. 5 din 19.09.2019 încheiat între
        Autoritatea pentru Reformă Feroviară şi Regio Călători S.R.L.
    A. Stabilirea nivelului de venituri proprii realizat/prognozat pentru obligaţia de serviciu public şi politica tarifară

┌──────────┬───────────────────────┬───────────┐
│ │ │Venituri │
│ │Venituri din │din │
│ │transportul de călători│transportul│
│ │ │de călători│
│Suma │ │estimative │
│ ├────┬────────┬─────────┼───────────┤
│ │An │An 2017 │ │01.01 - │
│ │2016│01.11 - │An 2018 │31.12.2019 │
│ │ │31.12 │ │ │
├──────────┼────┼────────┼─────────┼───────────┤
│Suma (mii │ │ │ │ │
│lei) │ │ │ │ │
│pentru │- │- │1.615,10 │2.900,0 │
│Trenuri │ │ │ │ │
│Interregio│ │ │ │ │
│- IR │ │ │ │ │
├──────────┼────┼────────┼─────────┼───────────┤
│Suma (mii │ │ │ │ │
│lei) │ │ │ │ │
│pentru │- │1.881,84│32.077,05│32.238,0 │
│Trenuri │ │ │ │ │
│Regio - R │ │ │ │ │
├──────────┼────┼────────┼─────────┼───────────┤
│Total - │ │ │ │ │
│Suma (mii │- │1.881,84│33.692,15│35.138,0 │
│lei) │ │ │ │ │
└──────────┴────┴────────┴─────────┴───────────┘


    B. Stabilirea nivelului de venituri minime obligatorii de realizat şi politica tarifară pentru anul 2019

┌──────────┬───────────────────────┬───────────┐
│ │ │Venituri │
│ │Venituri minime │minime │
│ │obligatorii realizate │obligatorii│
│Suma │ │de realizat│
│ ├────┬────────┬─────────┼───────────┤
│ │An │An 2017 │ │01.01 - │
│ │2016│01.11 - │An 2018 │31.12.2019 │
│ │ │31.12 │ │ │
├──────────┼────┼────────┼─────────┼───────────┤
│Suma (mii │ │ │ │ │
│lei) │ │ │ │ │
│pentru │- │- │1.454,34 │2.464,7829 │
│Trenuri │ │ │ │ │
│Interregio│ │ │ │ │
│- IR │ │ │ │ │
├──────────┼────┼────────┼─────────┼───────────┤
│Suma (mii │ │ │ │ │
│lei) │ │ │ │ │
│pentru │- │1.246,00│24.939,00│22.853,5395│
│Trenuri │ │ │ │ │
│Regio - R │ │ │ │ │
├──────────┼────┼────────┼─────────┼───────────┤
│Total - │ │ │ │ │
│Suma (mii │- │1.246,00│26.393,74│25.318,3224│
│lei) │ │ │ │ │
└──────────┴────┴────────┴─────────┴───────────┘

        (*) Venituri minime obligatorii de realizat, reprezintă cota de 13% din veniturile totale aferente activităţii de transport de călători la trenurile Regio şi 40% din veniturile totale aferente activităţii de transport de călători la trenurile Interregio.


┌───────────────────────┬──────────────┐
│ │REGIO CĂLĂTORI│
│AUTORITATEA PENTRU │S.R.L. │
│REFORMĂ FEROVIARĂ │Director │
│Director General │General │
│Ilie CÎRCEAG │Valentin │
│ │CIAPRAZ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│ │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│Director Economic şi │ │
│Finanţări │ │
│Ioana DIACONU │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│ │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│Şef Serviciu Finanţări │ │
│Monica DINU │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│ │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│Şef Serviciu CSPR │ │
│Cristina BUMBĂCARU │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│ │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│Responsabil contract │ │
│Elena CÎNPEANU │ │
└───────────────────────┴──────────────┘


    ANEXA 4

        la Actul Adiţional nr. 5 din 19.09.2019 încheiat între
        Autoritatea pentru Reformă Feroviară şi Regio Călători S.R.L.
    Nivelul compensaţiei asigurate de la bugetul de stat ca plată a serviciilor publice,
    pentru acoperirea diferenţei dintre nivelul costurilor şi cel al veniturilor realizate din tarifele aprobate

┌────┬───────────┬─────────────────────────┬────────────┐
│ │ │ │Nivelul │
│ │ │Nivelul compensaţiei de │compensaţiei│
│ │ │la B.S. ca plată a │de la B.S. │
│Nr. │ │serviciilor publice │ca plată a │
│crt.│Compensaţia│primită │serviciilor │
│ │ │ │publice │
│ │ ├────┬─────────┬──────────┼────────────┤
│ │ │An │An 2017 │An 2018 │01.01 - │
│ │ │2016│ │ │31.12.2019 │
├────┼───────────┼────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ │Compensaţia│ │ │ │ │
│ │asigurată │ │ │ │ │
│ │de la │ │ │ │ │
│1 │bugetul de │- │6.867,517│138.176,59│146.820,4153│
│ │stat (mii │ │ │ │ │
│ │lei), din │ │ │ │ │
│ │care: │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ │Suma (mii │ │ │ │ │
│ │lei) pentru│ │ │ │ │
│a │Trenuri │- │0 │2.626,26 │3.261,9573 │
│ │Interregio │ │ │ │ │
│ │- IR │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ │Suma (mii │ │ │ │ │
│b │lei) pentru│- │6.867,517│135.550,33│143.558,4580│
│ │Trenuri │ │ │ │ │
│ │Regio - R │ │ │ │ │
└────┴───────────┴────┴─────────┴──────────┴────────────┘


┌───────────────────────┬──────────────┐
│ │REGIO CĂLĂTORI│
│AUTORITATEA PENTRU │S.R.L. │
│REFORMĂ FEROVIARĂ │Director │
│Director General │General │
│Ilie CÎRCEAG │Valentin │
│ │CIAPRAZ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│ │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│Director Economic şi │ │
│Finanţări │ │
│Ioana DIACONU │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│ │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│Şef Serviciu Finanţări │ │
│Monica DINU │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│ │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│Şef Serviciu CSPR │ │
│Cristina BUMBĂCARU │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│ │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│Responsabil contract │ │
│Elena CÎNPEANU │ │
└───────────────────────┴──────────────┘


                                        -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016