Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ACT ADIŢIONAL nr. 5 din 17 noiembrie 2021  pentru anul 2021, la Contractul de servicii publice pentru perioada 2020 - 31 decembrie 2021 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ACT ADIŢIONAL nr. 5 din 17 noiembrie 2021 pentru anul 2021, la Contractul de servicii publice pentru perioada 2020 - 31 decembrie 2021 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători "CFR Călători" - S.A. aprobat prin art. 1 al H.G. nr. 146/20.02.2020

EMITENT: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1103 bis din 19 noiembrie 2021
──────────
    Conţinut de ORDINUL nr. 1.405 din 17 noiembrie 2021, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.103 din 19 noiembrie 2021.
──────────
 (a se vedea imaginea asociată)
        RUIC nr. ........./..........10.2021
        Încheiat între:
        Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, prin Autoritatea pentru Reformă Feroviară, cu sediul în Bucureşti, Bd. Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, telefon: 0374.808.535, Fax: 0374.808.649, e-mail: office@arf.gov.ro, cod fiscal 37314940, cont nr. RO46TREZ23A840401400400X deschis la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, sectorul 1, reprezentată legal prin dl. Ştefan-Adrian ROŞEANU, Preşedinte, denumită în continuare Autoritatea pentru Reformă Feroviară (A.R.F.), în numele statului,
        şi
        Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A., cu sediul în Mun. Bucureşti, Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/9764/1998, având CUI: RO11054545, Tel: 021.319.03.22, fax: 021.319.03.39, e-mail: office@cfrcalatori.ro, cont nr. RO14TREZ7005070XXX000736 deschis la Trezoreria Municipiului Bucureşti, reprezentată legal prin dl. Traian Preoteasa, Director General, în calitate de operator de transport feroviar de călători, denumită în continuare operator.
        Părţile convin, cu respectarea prevederilor art. 38 alin. 6 şi art. 39 alin. (1^1) din O.U.G. nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu prevederile:
        ● art. 2, alin. (1), lit. h), lit. i) şi lit. j) şi art. 6 alin. (1) din O.U.G. nr. 62/2016 privind înfiinţarea Autorităţii pentru Reformă Feroviară aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 53/2017;
        ● art. 13, art. 14 şi art. 15 din H.G. nr. 146/2020 privind aprobarea contractelor de servicii publice pentru perioada 2020 - 31 decembrie 2021 în transportul feroviar public de călători;
        ● art. 14 alin. 3 şi alin. 5 din Contractul de servicii publice pentru perioada 2020 - 31 decembrie 2021, aprobat prin art. 1 din H.G. nr. 146/2020;
        ● bugetului revizuit al A.R.F. pentru anul 2021, aprobat de ordonatorul principal de credite urmare O.U.G. nr. 97/07.09.2021, primit cu adresa nr. 3772/37554/16.09.2021, de la Direcţia Economică a Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii,

        să modifice şi să actualizeze următoarele elemente prevăzute în contractul de servicii publice aprobat prin art. 1 din H.G. nr. 146/2020, după cum urmează:
    ART. 1
        Valoarea unitară a compensaţiei asigurată de la bugetul de stat ca plată a serviciilor publice pentru anul 2021 va fi următoarea:
    a) valoarea compensaţiei aferente indicatorului tren-km: 16.069,6497 lei pe mia de tren-km;
    b) valoarea compensaţiei aferente indicatorului călători-km pentru tren InterRegio: 44,6922 lei pe mia de călători-km;
    c) valoarea compensaţiei aferente indicatorului călători-km pentru tren Regio: 234,7214 lei pe mia de călători-km.


    ART. 2
        Celelalte prevederi ale contractului aprobat prin art. 1 al H.G. nr. 146/2020, cu modificările ulterioare, rămân în vigoare.

    ART. 3
     Anexele nr. 1 - 5 ale contractului aprobat prin art. 1 al H.G. nr. 146/2020, modificate prin Ordinele MTIC nr. 965/2020, nr. 1.477/2020, nr. 2.141/2020 şi nr. 1.014/2021 se modifică şi se înlocuiesc cu Anexele nr. 1 - 5 de la prezentul act adiţional, din care fac parte integrantă.

        Prezentul act adiţional s-a încheiat azi ...10.2021 în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

┌──────────────────┬───────────────────┐
│AUTORITATEA PENTRU│S.N.T.F.C. "CFR │
│REFORMĂ FEROVIARĂ │CĂLĂTORI" - S.A. │
│Preşedinte │Director General │
│Ştefan-Adrian │Traian PREOTEASA │
│ROŞEANU │ │
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │ │
├──────────────────┼───────────────────┤
│Director General │Director │
│Ilie CÎRCEAG │Financiar-Contabil │
│ │Aida HANGANU │
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │ │
├──────────────────┼───────────────────┤
│Director Economic │Director Trafic │
│şi Finanţări │-Marketing │
│Mirela Daniela │Marcel LITRĂ │
│ŞERBU │ │
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │ │
├──────────────────┼───────────────────┤
│Şef Serviciu │Director Comercial │
│Finanţări │Cintia CHINDE │
│Monica OPREA │ │
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │ │
├──────────────────┼───────────────────┤
│Viza CFP │Şef Oficiu Juridic │
│Elena TRIFU │Liliana │
│ │CONSTANTINESCU │
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │ │
├──────────────────┼───────────────────┤
│Şef Serviciu │ │
│Juridic şi Resurse│Şef Oficiu Trafic │
│Umane │Emil ZAMFIR │
│Delia FERARU │ │
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │ │
├──────────────────┼───────────────────┤
│Şef Serviciu │ │
│Financiar │ │
│Contabil, Buget │ │
│Maria VIŢELUŞ │ │
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │ │
├──────────────────┼───────────────────┤
│Şef Serviciu │ │
│Contracte Servicii│ │
│Publice şi │ │
│Reglementări │ │
│Cristina BUMBĂCARU│ │
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │ │
├──────────────────┼───────────────────┤
│ │Responsabil │
│Responsabil │contract │
│contract │Şef serviciu │
│Daniel IONICĂ │Contracte-Transport│
│ │Iulia MOROEANU │
└──────────────────┴───────────────────┘

    ANEXA nr. 1

        la Actul Adiţional nr. 5 din ...10.2021 încheiat între Autoritatea pentru Reformă Feroviară şi S.N.T.F.C. "CFR Călători" - S.A.
                    Principalii indicatori cantitativi şi calitativi
                    ai activităţii de transport feroviar de călători

┌──────────────┬─────────────┬─────────────┐
│ │Indicatori │Estimare │
│Indicatori │realizaţi an │01.01.2021 - │
│ │2020 │31.12.2021 │
├──────────────┼─────────────┼─────────────┤
│Tren-km total │ │ │
│(mii), din │44.445,783541│46.135,909229│
│care: │ │ │
├──────────────┼─────────────┼─────────────┤
│Tren-km │ │ │
│-trenuri IR │20.472,338076│19.001,099100│
│(mii) │ │ │
├──────────────┼─────────────┼─────────────┤
│Tren-km │ │ │
│-trenuri R │23.973,445465│27.134,810129│
│(mii) │ │ │
├──────────────┼─────────────┼─────────────┤
│Căl-km total │ │ │
│(mii), din │3.215.200,000│3.555.000,000│
│care: │ │ │
├──────────────┼─────────────┼─────────────┤
│Căl-km-trenuri│2.135.200,000│2.300.000,000│
│IR(mii) │ │ │
├──────────────┼─────────────┼─────────────┤
│Căl-km-trenuri│1.080.000,000│1.255.000,000│
│R(mii) │ │ │
└──────────────┴─────────────┴─────────────┘


┌────────────────────┬─────────────────┐
│AUTORITATEA PENTRU │S.N.T.F.C. "CFR │
│REFORMĂ FEROVIARĂ │CĂLĂTORI" - S.A. │
│Director General │Director General │
│Ilie CÎRCEAG │Traian PREOTEASA │
├────────────────────┼─────────────────┤
│ │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│Director Economic şi│ │
│Finanţări │ │
│Mirela Daniela ŞERBU│ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│ │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│Şef Serviciu │ │
│Finanţări │ │
│Monica OPREA │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│ │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│Şef Serviciu CSPR │ │
│Cristina BUMBĂCARU │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│ │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│Responsabil contract│ │
│Daniel IONICĂ │ │
└────────────────────┴─────────────────┘


    ANEXA 2

        la Actul Adiţional nr. 5 din ...10.2021 încheiat între Autoritatea pentru Reformă Feroviară şi S.N.T.F.C. "CFR Călători" - S.A.
           Lista completă a trenurilor de călători ce reprezintă obligaţia de
          serviciu public pentru anul 2021 a S.N.T.F.C. "CFR Călători" - S.A.
    a) Trenuri cu circulaţie regulată pe secţii interoperabile
    a1) Trenuri INTERREGIO

┌────┬───────────┬─────────┬──────┬─────────┬───────┬──────────────┬─────────────┐
│Nr. │ │ │Categ │Nr. mediu│Nr. │ │ │
│Poz.│Ruta de │Distanţa │de │statistic│trenuri│Tren-km/an │Căl-km/an │
│OSP │circulaţie │(km) │tren*)│trenuri/ │/an │ │ │
│ │ │ │ │zi │ │ │ │
├────┼───────────┼─────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│ │Nord - │ │ │ │ │ │ │
│1 │Giurgiu │119.642 │IR │1.99 │726 │86,860.092 │2,605,192 │
│ │Nord Fr. │ │ │ │ │ │ │
│ │(via │ │ │ │ │ │ │
│ │Videle) │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│ │Nord - │ │ │ │ │ │ │
│2 │Curtici Fr.│641.707 │IR │2.07 │754 │467,531.057 │35,366,591 │
│ │(via │ │ │ │ │ │ │
│ │Sighişoara)│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│3 │Nord - │624.715 │IR │1.99 │728 │435,193.436 │29,839,803 │
│ │Curtici Fr.│ │ │ │ │ │ │
│ │(via Sibiu)│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│ │Nord - │ │ │ │ │ │ │
│4 │Curtici Fr.│615.902 │IR │4.42 │1,615 │892,812.052 │90,533,912 │
│ │(Via │ │ │ │ │ │ │
│ │Craiova) │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│ │Nord - │ │ │ │ │ │ │
│5 │Ungheni │481.597 │IR │0.02 │9 │4,334.373 │361,479 │
│ │Prut Fr. │ │ │ │ │ │ │
│ │(via Bacău)│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Braşov - │ │ │ │ │ │ │
│6 │Curtici Fr.│458.380 │IR │2.00 │729 │230,144.688 │4,194,939 │
│ │(via Sibiu)│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Braşov - │ │ │ │ │ │ │
│7 │Episcopia │548.657 │IR │4.07 │1,486 │761,436.490 │28,676,332 │
│ │Bihor Fr. │ │ │ │ │ │ │
│ │(via Deda) │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Cluj Napoca│ │ │ │ │ │ │
│8 │- Episcopia│164.918 │IR │1.33 │487 │75,010.037 │1,940,831 │
│ │Bihor Fr. │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│9 │Nord - Arad│603.545 │IR │1.50 │546 │327,332.264 │21,728,035 │
│ │(via │ │ │ │ │ │ │
│ │Cărbuneşti)│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│10 │Nord - │302.134 │IR │1.97 │718 │216,932.212 │18,372,697 │
│ │Bacău │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│11 │Nord - Baia│625.252 │IR │1.90 │694 │425,879.428 │62,203,388 │
│ │Mare (via │ │ │ │ │ │ │
│ │Deda) │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Bistriţa │ │ │ │ │ │ │
│12 │Nord - │10.705 │IR │0.49 │179 │1,916.195 │37,591 │
│ │Sărăţel │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│13 │Nord - │166.335 │IR │6.46 │2,357 │391,666.112 │58,966,625 │
│ │Braşov │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│14 │Nord - │127.970 │IR │0.42 │152 │19,451.440 │1,258,924 │
│ │Buzău │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│15 │Cluj Napoca│412.297 │IR │0.99 │362 │149,251.514 │7,750,305 │
│ │- Craiova │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│16 │Nord - │208.932 │IR │3.51 │1,282 │267,850.824 │28,268,405 │
│ │Craiova │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│ │Nord - │ │ │ │ │ │ │
│17 │Craiova │249.984 │IR │3.36 │1,227 │306,124.751 │12,487,929 │
│ │(via │ │ │ │ │ │ │
│ │Piteşti) │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│18 │Nord - │224.884 │IR │9.62 │3,513 │789,413.612 │171,177,736 │
│ │Constanţa │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│19 │Nord - │322.690 │IR │0.29 │107 │34,527.830 │3,145,129 │
│ │Drobeta Tr.│ │ │ │ │ │ │
│ │Severin │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│20 │Nord - │259.616 │IR │5.17 │1,887 │489,895.392 │55,586,959 │
│ │Galaţi (via│ │ │ │ │ │ │
│ │Buzău) │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│21 │Nord - │229.416 │IR │3.02 │1,102 │252,816.432 │19,333,573 │
│ │Galaţi (via│ │ │ │ │ │ │
│ │Urziceni) │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│22 │Nord - Iaşi│405.625 │IR │7.93 │2,896 │1,174,394.432 │169,300,664 │
│ │(via │ │ │ │ │ │ │
│ │Bârlad) │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│23 │Nord - │108.056 │IR │14.48 │5,284 │570,663.429 │33,120,394 │
│ │Piteşti │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│24 │Titu - │31.695 │IR │0.72 │264 │8,367.480 │160,696 │
│ │Târgovişte │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│25 │Nord - │59.504 │IR │4.86 │1,773 │106,275.267 │12,907,915 │
│ │Ploieşti │ │ │ │ │ │ │
│ │Sud │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│26 │Nord - │294.864 │IR │1.98 │721 │212,358.912 │16,058,086 │
│ │Păuşa h. │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│27 │Nord - │315.266 │IR │2.15 │784 │245,727.969 │40,601,695 │
│ │Sibiu (via │ │ │ │ │ │ │
│ │Braşov) │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│28 │Nord - │320.868 │IR │0.49 │180 │57,683.790 │4,102,571 │
│ │Târgu Jiu │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│29 │Nord - │448.704 │IR │1.03 │376 │160,998.620 │18,728,817 │
│ │Târgu Mureş│ │ │ │ │ │ │
│ │(via Deda) │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│ │Nord - │ │ │ │ │ │ │
│30 │Timişoara │533.247 │IR │2.90 │1,058 │554,965.285 │63,868,784 │
│ │Nord (via │ │ │ │ │ │ │
│ │Orşova) │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│31 │Nord - Baia│686.858 │IR │0.49 │180 │123,634.440 │9,290,032 │
│ │Mare (via │ │ │ │ │ │ │
│ │Sighişoara)│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│ │Nord - Satu│ │ │ │ │ │ │
│32 │Mare (via │778.995 │IR │1.91 │697 │537,047.409 │67,042,909 │
│ │Cluj Napoca│ │ │ │ │ │ │
│ │- Oradea) │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│33 │Nord - │446.901 │IR │6.60 │2,409 │1,076,584.509 │141,729,428 │
│ │Suceava │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│34 │Nord - │449.355 │IR │1.99 │728 │327,130.440 │55,398,200 │
│ │Suceava │ │ │ │ │ │ │
│ │Nord │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Bacău - │ │ │ │ │ │ │
│35 │Piatra │60.110 │IR │1.97 │720 │43,279.200 │2,276,010 │
│ │Neamţ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│ │Nord - │ │ │ │ │ │ │
│36 │Vatra │563.335 │IR │1.98 │722 │406,727.870 │40,692,123 │
│ │Dornei Băi │ │ │ │ │ │ │
│ │hc. │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│37 │Cluj Napoca│193.004 │IR │0.23 │85 │16,405.340 │335,741 │
│ │- Baia Mare│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Cluj Napoca│ │ │ │ │ │ │
│38 │- Bucureşti│493.854 │IR │2.49 │908 │444,489.204 │44,356,346 │
│ │Nord (via │ │ │ │ │ │ │
│ │Sighişoara)│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Cluj Napoca│ │ │ │ │ │ │
│39 │- Dej │58.913 │IR │0.49 │180 │10,604.340 │449,150 │
│ │Călători │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│40 │Cluj Napoca│152.069 │IR │2.31 │844 │128,240.597 │4,244,599 │
│ │- Oradea │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Cluj Napoca│ │ │ │ │ │ │
│41 │- Râmnicu │297.811 │IR │0.49 │180 │53,008.602 │766,386 │
│ │Vâlcea │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Cluj Napoca│ │ │ │ │ │ │
│42 │- Târgu │128.043 │IR │0.49 │180 │23,047.740 │555,964 │
│ │Mureş │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│43 │Caracal - │218.664 │IR │0.16 │59 │12,750.185 │132,972 │
│ │Sibiu │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│44 │Craiova - │230.200 │IR │0.31 │114 │25,259.320 │576,196 │
│ │Sibiu │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│45 │Constanţa -│391.219 │IR │3.38 │1,232 │480,334.905 │108,761,011 │
│ │Braşov │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Constanţa -│ │ │ │ │ │ │
│46 │Sibiu (via │540.150 │IR │0.40 │145 │77,776.629 │18,029,066 │
│ │Braşov) │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│47 │Galaţi - │310.472 │IR │2.00 │730 │226,537.202 │34,834,533 │
│ │Braşov │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│48 │Cluj Napoca│713.175 │IR │1.99 │728 │518,369.644 │62,753,061 │
│ │- Galaţi │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│49 │Iaşi - │485.077 │IR │1.20 │439 │212,948.803 │14,953,362 │
│ │Constanţa │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│50 │Iaşi - │158.005 │IR │0.19 │70 │11,060.350 │542,796 │
│ │Bacău │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│51 │Iaşi - │254.982 │IR │0.49 │178 │45,386.796 │2,741,091 │
│ │Galaţi │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│52 │Iaşi - │75.663 │IR │2.02 │736 │55,687.968 │2,472,040 │
│ │Paşcani │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Iaşi - │ │ │ │ │ │ │
│ │Timişoara │ │ │ │ │ │ │
│53 │Nord (via │812.396 │IR │1.41 │514 │411,416.144 │37,484,476 │
│ │Lugoj - │ │ │ │ │ │ │
│ │Buziaş) │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Iaşi - │ │ │ │ │ │ │
│ │Timişoara │ │ │ │ │ │ │
│54 │Nord (via │847.920 │IR │1.99 │727 │596,523.430 │77,063,803 │
│ │Radna - │ │ │ │ │ │ │
│ │Arad) │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Iaşi - │ │ │ │ │ │ │
│ │Timişoara │ │ │ │ │ │ │
│55 │Nord (via │788.047 │IR │1.98 │721 │567,307.299 │67,420,269 │
│ │Oradea - │ │ │ │ │ │ │
│ │Arad) │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│56 │Mangalia - │872.968 │IR │0.50 │183 │152,301.445 │49,101,712 │
│ │Arad │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│57 │Mangalia - │894.675 │IR │0.10 │36 │32,178.276 │4,072,202 │
│ │Baia Mare │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Mangalia - │ │ │ │ │ │ │
│58 │Bucureşti │267.755 │IR │0.54 │197 │52,548.699 │26,634,905 │
│ │Nord │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│59 │Mangalia - │476.687 │IR │0.40 │145 │68,681.623 │38,769,676 │
│ │Craiova │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│60 │Mangalia - │528.569 │IR │0.49 │180 │95,150.088 │30,497,849 │
│ │Iaşi │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│61 │Mangalia - │907.847 │IR │0.40 │147 │130,461.191 │52,293,049 │
│ │Oradea │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Mangalia - │ │ │ │ │ │ │
│62 │Satu Mare │946.569 │IR │0.40 │147 │136,190.088 │68,313,602 │
│ │(via Dej │ │ │ │ │ │ │
│ │Călători) │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Mangalia - │ │ │ │ │ │ │
│63 │Satu Mare │1,048.418│IR │0.08 │28 │29,332.688 │4,397,716 │
│ │(via │ │ │ │ │ │ │
│ │Oradea) │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│64 │Nord - │392.198 │IR │0.47 │172 │67,458.400 │10,422,425 │
│ │Sibiu (via │ │ │ │ │ │ │
│ │Piteşti) │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│65 │Deda - │54.161 │IR │0.39 │144 │7,799.184 │538,277 │
│ │Târgu Mureş│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Mangalia - │ │ │ │ │ │ │
│66 │Suceava │571.678 │IR │0.39 │144 │82,321.632 │41,715,220 │
│ │Nord │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Mangalia - │ │ │ │ │ │ │
│67 │Timişoara │795.775 │IR │0.41 │148 │114,517.094 │44,126,090 │
│ │Nord │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Timişoara │ │ │ │ │ │ │
│68 │Nord - Cluj│329.854 │IR │1.91 │696 │229,578.384 │9,989,789 │
│ │Napoca (via│ │ │ │ │ │ │
│ │Oradea) │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Timişoara │ │ │ │ │ │ │
│69 │Nord - Baia│370.250 │IR │1.93 │704 │260,656.000 │11,051,125 │
│ │Mare │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Timişoara │ │ │ │ │ │ │
│70 │Nord - │305.840 │IR │0.16 │60 │18,350.400 │281,367 │
│ │Sibiu (via │ │ │ │ │ │ │
│ │Lugoj) │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Timişoara │ │ │ │ │ │ │
│71 │Nord - │344.708 │IR │0.49 │178 │61,358.024 │1,487,139 │
│ │Târgu Mureş│ │ │ │ │ │ │
│ │(via Lugoj)│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│72 │Nord - Iaşi│460.139 │IR │1.06 │387 │178,073.793 │7,254,129 │
│ │(via Bacău)│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│73 │Bucureşti │460.350 │IR │1.97 │720 │329,570.397 │28,616,425 │
│ │Nord - Deva│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│74 │Nord - │518.923 │IR │0.99 │363 │188,369.049 │14,210,962 │
│ │Teiuş (via │ │ │ │ │ │ │
│ │Cărbuneşti)│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│75 │Suceava - │228.499 │IR │0.99 │360 │82,259.640 │4,178,607 │
│ │Mărăşeşti │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│76 │Târgu Mureş│282.369 │IR │1.03 │377 │101,117.989 │6,608,352 │
│ │- Braşov │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│77 │Nord - │190.462 │IR │0.07 │26 │4,952.012 │182,016 │
│ │Medgidia │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│78 │Coşlariu - │105.839 │IR │0.95 │348 │36,831.972 │1,824,924 │
│ │Cluj Napoca│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Timişoara │ │ │ │ │ │ │
│79 │Nord - Satu│310.857 │IR │0.07 │24 │7,460.568 │3,770,047 │
│ │Mare │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│80 │Braşov - │469.492 │IR │1.99 │726 │339,120.580 │14,954,860 │
│ │Iaşi │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Baia Mare -│ │ │ │ │ │ │
│81 │Valea lui │134.388 │IR │0.10 │38 │5,106.744 │2,580,589 │
│ │Mihai Fr. │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│82 │Braşov - │327.300 │IR │0.02 │7 │2,292.633 │140,285 │
│ │Cluj Napoca│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│83 │Timişoara N│57.285 │IR │0.04 │16 │916.560 │57,896 │
│ │- Arad │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│84 │Arad - │25.370 │IR │0.31 │114 │2,892.180 │182,688 │
│ │Curtici Fr │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Timişoara │ │ │ │ │ │ │
│85 │Nord - │82.655 │IR │0.10 │38 │3,140.890 │198,398 │
│ │Curtici Fr.│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│86 │Nord - Arad│590.532 │IR │0.10 │38 │22,440.216 │11,339,708 │
│ │(via │ │ │ │ │ │ │
│ │Orşova) │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│87 │Buzău - │207.422 │IR │0.11 │40 │8,296.880 │2,620,412 │
│ │Constanţa │ │ │ │ │ │ │
├────┴───────────┴─────────┴──────┴─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│TOTAL INTERREGIO │55,153 │19,001,099.100│2,300,000,000│
└───────────────────────────────────────────┴───────┴──────────────┴─────────────┘


    a2) Trenuri REGIO

┌───┬───────────┬────────┬──────┬─────────┬───────┬──────────────┬─────────────┐
│Nr.│ │ │Categ │Nr. mediu│Nr. │ │ │
│Poz│Ruta de │Distanţa│de │statistic│trenuri│Tren km/an │Căl-km/an │
│OSP│circulaţie │(km max)│tren*)│trenuri/ │/an │ │ │
│ │ │ │ │zi │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Ungheni │ │ │ │ │ │ │
│1 │Prut Fr. - │21.458 │R │0.13 │46 │987.068 │14,261 │
│ │Iaşi │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Valea lui │ │ │ │ │ │ │
│2 │Mihai Fr. -│73.581 │R │0.10 │38 │2,796.078 │118,574 │
│ │Oradea │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Valea lui │ │ │ │ │ │ │
│3 │Mihai Fr. -│74.995 │R │0.10 │38 │2,849.810 │37,989 │
│ │Satu Mare │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Episcopia │ │ │ │ │ │ │
│4 │Bihor Fr. -│12.849 │R │0.10 │38 │488.262 │23 │
│ │Oradea │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Episcopia │ │ │ │ │ │ │
│5 │Bihor Fr. -│51.941 │R │0.10 │38 │1,973.758 │5,648 │
│ │Salonta │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│6 │Golenţi Fr.│105.593 │R │1.99 │728 │76,871.704 │789,243 │
│ │- Craiova │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│ │Nord - │ │ │ │ │ │ │
│7 │Craiova │208.932 │R │8.32 │3,036 │633,424.230 │66,819,888 │
│ │(via │ │ │ │ │ │ │
│ │Videle) │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│8 │Nord - │50.859 │R │1.00 │364 │18,512.676 │468,300 │
│ │Videle │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│9 │Nord - │99.455 │R │6.08 │2,218 │220,591.190 │56,618,320 │
│ │Roşiori │ │ │ │ │ │ │
│ │Nord │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Videle - │ │ │ │ │ │ │
│10 │Roşiori │49.235 │R │0.48 │174 │8,566.890 │45,674 │
│ │Nord │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Caracal - │ │ │ │ │ │ │
│11 │Roşiori │55.356 │R │0.69 │253 │14,005.068 │23,499 │
│ │Nord │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Craiova - │ │ │ │ │ │ │
│12 │Roşiori │108.838 │R │4.33 │1,580 │171,863.439 │3,623,795 │
│ │Nord │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│13 │Craiova - │53.482 │R │0.83 │304 │16,258.528 │141,759 │
│ │Caracal │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│14 │Craiova - │137.784 │R │1.99 │728 │100,037.184 │1,567,359 │
│ │Orşova │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Craiova - │ │ │ │ │ │ │
│15 │Drobeta Tr.│113.758 │R │0.85 │311 │35,378.738 │678,158 │
│ │Severin │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Filiaşi - │ │ │ │ │ │ │
│16 │Drobeta Tr.│77.911 │R │0.85 │311 │24,227.017 │184,372 │
│ │Severin │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│17 │Filiaşi - │101.937 │R │1.39 │506 │51,424.312 │377,362 │
│ │Orşova │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│18 │Orşova - │88.460 │R │2.98 │1,088 │95,873.959 │1,169,239 │
│ │Caransebeş │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Domaşnea │ │ │ │ │ │ │
│19 │Cornea – │45.348 │R │0.75 │275 │10,773.868 │34,798 │
│ │Caransebeş │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Timişoara │ │ │ │ │ │ │
│20 │Nord - │186.531 │R │1.18 │431 │65,590.297 │2,745,191 │
│ │Orşova │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Timişoara │ │ │ │ │ │ │
│21 │Nord - │143.419 │R │0.69 │253 │34,110.887 │1,858,900 │
│ │Domaşnea │ │ │ │ │ │ │
│ │Cornea Hm. │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Timişoara │ │ │ │ │ │ │
│22 │Nord - │98.071 │R │6.99 │2,552 │250,277.192 │10,521,436 │
│ │Caransebeş │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Timişoara │ │ │ │ │ │ │
│23 │Nord - │58.756 │R │1.70 │622 │36,546.232 │1,112,757 │
│ │Lugoj (via │ │ │ │ │ │ │
│ │Recaş) │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│24 │Nord - │117.156 │R │2.01 │735 │86,109.660 │6,356,427 │
│ │Giurgiu │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│25 │Giurgiu - │66.297 │R │5.92 │2,162 │143,334.114 │2,320,515 │
│ │Videle │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Roşiori │ │ │ │ │ │ │
│26 │Nord - │33.919 │R │12.99 │4,742 │160,843.898 │4,670,902 │
│ │Alexandria │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│27 │Craiova - │107.523 │R │3.70 │1,349 │145,036.825 │2,941,162 │
│ │Calafat │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│28 │Craiova - │70.358 │R │1.65 │604 │42,496.232 │637,669 │
│ │Băileşti │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Caransebeş │ │ │ │ │ │ │
│29 │- Reşiţa │43.250 │R │9.60 │3,503 │151,504.750 │3,041,358 │
│ │Sud │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Timişoara │ │ │ │ │ │ │
│30 │Nord - │63.598 │R │7.68 │2,803 │178,225.398 │4,430,965 │
│ │Lugoj (via │ │ │ │ │ │ │
│ │Buziaş) │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Timişoara │ │ │ │ │ │ │
│31 │Nord - │36.125 │R │1.02 │372 │13,438.500 │334,619 │
│ │Buziaş │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│32 │Lugoj - │27.473 │R │1.85 │676 │18,571.748 │78,127 │
│ │Buziaş │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Timişoara │ │ │ │ │ │ │
│33 │Nord - │56.022 │R │6.03 │2,202 │123,360.444 │2,102,030 │
│ │Stamora │ │ │ │ │ │ │
│ │Moraviţa │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│34 │Craiova - │230.200 │R │5.33 │1,946 │436,355.813 │17,042,013 │
│ │Sibiu │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│35 │Sibiu - │186.208 │R │1.02 │374 │68,197.990 │762,684 │
│ │Piatra Olt │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│36 │Piatra Olt │164.113 │R │1.65 │604 │98,502.551 │777,544 │
│ │- Podu Olt │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│37 │Podu Olt - │45.578 │R │0.36 │131 │5,970.718 │17,996 │
│ │Lotru │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Sibiu - │ │ │ │ │ │ │
│38 │Râmnicu │99.563 │R │3.00 │1,094 │104,934.364 │3,376,235 │
│ │Vâlcea │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Râmnicu │ │ │ │ │ │ │
│39 │Vâlcea - │19.610 │R │0.98 │358 │7,020.380 │25,948 │
│ │Băbeni │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Piatra Olt │ │ │ │ │ │ │
│40 │- Râmnicu │86.645 │R │2.64 │964 │83,525.780 │592,769 │
│ │Vâlcea │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Râmnicu │ │ │ │ │ │ │
│41 │Vâlcea - │77.468 │R │0.39 │141 │10,677.478 │12,265 │
│ │Podu Olt │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Râmnicu │ │ │ │ │ │ │
│42 │Vâlcea - │31.890 │R │0.64 │234 │7,430.920 │18,948 │
│ │Lotru │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│43 │Sibiu - │46.646 │R │0.21 │77 │3,591.588 │151,837 │
│ │Câineni │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│44 │Lotru - │118.535 │R │0.69 │252 │29,870.820 │130,017 │
│ │Piatra Olt │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│45 │Nord - │108.056 │R │5.64 │2,057 │221,093.063 │12,692,252 │
│ │Piteşti │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│ │Nord - │ │ │ │ │ │ │
│46 │Piatra Olt │205.992 │R │2.86 │1,044 │145,706.407 │5,791,759 │
│ │(via │ │ │ │ │ │ │
│ │Piteşti) │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│47 │Potcoava - │70.784 │R │0.04 │15 │1,061.760 │5,688 │
│ │Caracal │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│48 │Craiova - │141.928 │R │1.76 │643 │91,259.704 │1,400,312 │
│ │Piteşti │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│49 │Piteşti - │97.936 │R │8.24 │3,007 │289,832.870 │5,999,310 │
│ │Piatra Olt │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│50 │Slatina - │16.992 │R │0.71 │258 │4,383.936 │42,229 │
│ │Piatra Olt │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│51 │Piatra Olt │38.328 │R │0.04 │15 │574.920 │3,897 │
│ │- Potcoava │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│52 │Piatra Olt │43.992 │R │2.43 │887 │39,020.904 │461,141 │
│ │- Craiova │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│53 │Piatra Olt │32.456 │R │2.02 │739 │23,984.984 │170,254 │
│ │- Caracal │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│54 │Nord - │79.722 │R │11.55 │4,215 │334,769.937 │41,970,763 │
│ │Târgovişte │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│55 │Titu - │31.695 │R │11.94 │4,357 │138,095.115 │4,481,919 │
│ │Târgovişte │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│56 │Craiova - │157.425 │R │7.34 │2,678 │421,434.857 │15,633,900 │
│ │Petroşani │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│57 │Filiaşi - │35.847 │R │0.14 │52 │1,864.044 │48,139 │
│ │Craiova │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Craiova - │ │ │ │ │ │ │
│58 │Târgu Jiu │111.936 │R │5.33 │1,947 │217,158.542 │4,827,392 │
│ │(via │ │ │ │ │ │ │
│ │Turceni) │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Craiova - │ │ │ │ │ │ │
│59 │Târgu Jiu │106.134 │R │2.11 │771 │81,829.314 │1,338,235 │
│ │(via │ │ │ │ │ │ │
│ │Cărbuneşti)│ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Târgu Jiu -│ │ │ │ │ │ │
│60 │Filiaşi │76.089 │R │1.99 │727 │55,024.488 │1,036,215 │
│ │(via │ │ │ │ │ │ │
│ │Turceni) │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│61 │Târgu Jiu -│21.383 │R │0.84 │308 │6,585.964 │75,833 │
│ │Rovinari │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│62 │Târgu Jiu -│56.747 │R │1.92 │700 │39,610.895 │1,277,438 │
│ │Turceni │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│63 │Simeria - │79.809 │R │2.21 │808 │64,485.672 │755,679 │
│ │Petroşani │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│64 │Petroşani -│237.188 │R │1.00 │364 │83,503.929 │2,457,899 │
│ │Arad │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Constanţa -│ │ │ │ │ │ │
│65 │Bucureşti │224.884 │R │2.35 │858 │192,657.360 │8,164,746 │
│ │Nord │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│66 │Nord - │41.968 │R │0.37 │134 │5,623.712 │8,090 │
│ │Fundulea │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│67 │Obor - │214.658 │R │1.37 │501 │107,155.247 │5,022,731 │
│ │Constanţa │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│68 │Obor - │136.330 │R │5.58 │2,035 │277,356.704 │12,086,682 │
│ │Feteşti │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│69 │Constanţa -│78.328 │R │2.93 │1,069 │83,732.632 │4,099,401 │
│ │Feteşti │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│70 │Constanţa -│34.422 │R │0.12 │42 │1,445.724 │9,418 │
│ │Medgidia │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│71 │Constanţa -│42.871 │R │15.19 │5,544 │237,676.824 │10,184,793 │
│ │Mangalia │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Constanţa -│ │ │ │ │ │ │
│72 │Călăraşi │142.821 │R │1.99 │727 │103,715.116 │5,840,671 │
│ │Sud │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Călăraşi │ │ │ │ │ │ │
│73 │Sud - │64.493 │R │1.00 │364 │23,438.029 │434,518 │
│ │Feteşti │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Călăraşi │ │ │ │ │ │ │
│74 │Sud - │27.070 │R │6.98 │2,548 │68,974.360 │3,180,600 │
│ │Ciulniţa │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│75 │Nord - │70.579 │R │7.09 │2,589 │182,677.049 │7,057,624 │
│ │Urziceni │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│ │Nord - │ │ │ │ │ │ │
│76 │Slobozia │132.585 │R │3.38 │1,234 │163,344.720 │6,784,547 │
│ │Veche (via │ │ │ │ │ │ │
│ │Urziceni) │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Ciulniţa - │ │ │ │ │ │ │
│77 │Slobozia │16.832 │R │8.93 │3,258 │54,838.656 │1,535,286 │
│ │Veche │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Slobozia │ │ │ │ │ │ │
│78 │Veche - │62.006 │R │2.95 │1,078 │66,842.468 │2,044,846 │
│ │Urziceni │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│79 │Urziceni - │78.838 │R │0.99 │362 │28,477.350 │1,233,018 │
│ │Ciulniţa │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│80 │Buzău - │131.646 │R │6.26 │2,286 │300,942.756 │10,241,989 │
│ │Galaţi │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│81 │Galaţi - │91.187 │R │1.75 │640 │58,359.680 │2,523,524 │
│ │Făurei │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│82 │Buzău - │40.459 │R │1.38 │505 │20,431.795 │269,573 │
│ │Făurei │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Mărăşeşti -│ │ │ │ │ │ │
│83 │Galaţi (via│222.078 │R │1.00 │364 │80,836.392 │3,811,010 │
│ │Buzău) │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Galaţi - │ │ │ │ │ │ │
│84 │Mărăşeşti │103.976 │R │10.44 │3,812 │396,356.512 │16,296,983 │
│ │(via │ │ │ │ │ │ │
│ │Tecuci) │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│85 │Mărăşeşti -│19.182 │R │0.72 │262 │5,025.684 │38,445 │
│ │Tecuci │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│86 │Constanţa -│207.422 │R │3.98 │1,453 │301,255.072 │26,678,744 │
│ │Buzău │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│87 │Iaşi - │170.188 │R │4.11 │1,499 │251,747.005 │11,015,349 │
│ │Tecuci │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│88 │Iaşi - │119.967 │R │4.97 │1,814 │217,319.514 │15,216,995 │
│ │Bârlad │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│89 │Iaşi - │67.787 │R │4.81 │1,757 │119,101.759 │8,688,756 │
│ │Vaslui │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Iaşi - │ │ │ │ │ │ │
│90 │Ungheni Put│21.212 │R │3.51 │1,280 │27,151.360 │713,244 │
│ │Hm. │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│91 │Nord - │166.335 │R │11.85 │4,324 │718,714.639 │59,851,576 │
│ │Braşov │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│92 │Nord - │59.504 │R │4.94 │1,804 │106,557.329 │7,164,518 │
│ │Ploieşti │ │ │ │ │ │ │
│ │Sud │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Braşov - │ │ │ │ │ │ │
│93 │Ploieşti │110.360 │R │1.99 │728 │80,342.080 │3,679,019 │
│ │Sud │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│94 │Braşov - │225.213 │R │1.99 │728 │163,955.064 │5,950,498 │
│ │Teiuş │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│95 │Braşov - │163.587 │R │1.00 │364 │59,545.668 │1,219,504 │
│ │Mediaş │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│96 │Braşov - │127.469 │R │3.68 │1,344 │171,318.336 │6,820,211 │
│ │Sighişoara │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│97 │Sibiu - │126.134 │R │0.85 │312 │39,353.808 │2,257,719 │
│ │Beia │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│98 │Braşov - │73.798 │R │2.08 │758 │55,938.884 │2,490,722 │
│ │Rupea │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│99 │Teiuş - │97.744 │R │1.00 │364 │35,582.254 │457,308 │
│ │Sighişoara │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│100│Teiuş - │61.626 │R │2.54 │928 │57,188.928 │1,322,135 │
│ │Mediaş │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│101│Sighişoara │35.076 │R │0.85 │312 │10,943.712 │4,348 │
│ │- Beia │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│102│Cluj Napoca│175.063 │R │2.01 │732 │127,148.234 │4,401,197 │
│ │- Simeria │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│103│Simeria - │72.757 │R │1.96 │716 │52,094.012 │478,058 │
│ │Teiuş │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│104│Cluj Napoca│102.306 │R │7.93 │2,896 │296,278.176 │9,866,750 │
│ │- Teiuş │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Cluj Napoca│ │ │ │ │ │ │
│105│- │200.050 │R │1.99 │728 │145,639.838 │4,922,268 │
│ │Sighişoara │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Timişoara │ │ │ │ │ │ │
│106│Nord - │214.664 │R │0.88 │320 │64,741.445 │1,389,395 │
│ │Simeria │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Timişoara │ │ │ │ │ │ │
│107│Nord - │74.273 │R │1.00 │364 │27,035.372 │1,689,614 │
│ │Curtici │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│108│Curtici - │174.367 │R │1.02 │373 │60,267.566 │1,442,711 │
│ │Simeria │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│109│Săvârşin - │84.179 │R │1.89 │690 │58,015.836 │1,665,128 │
│ │Arad │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│110│Arad - │157.379 │R │4.79 │1,749 │270,565.833 │7,553,317 │
│ │Simeria │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│111│Simeria - │73.200 │R │2.36 │860 │62,512.137 │875,295 │
│ │Săvârşin │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│112│Deva - │9.187 │R │1.95 │711 │6,531.957 │32,671 │
│ │Simeria │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│113│Simeria - │32.810 │R │0.39 │144 │4,724.640 │65,836 │
│ │Ilia │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│114│Ilia - │112.619 │R │0.69 │253 │24,916.317 │550,699 │
│ │Petroşani │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│115│Arad - │16.988 │R │10.17 │3,712 │63,059.456 │1,400,799 │
│ │Curtici │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│116│Braşov - │148.931 │R │5.42 │1,977 │293,834.265 │18,533,922 │
│ │Sibiu │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│117│Braşov - │65.024 │R │3.99 │1,457 │94,726.792 │3,196,979 │
│ │Făgăraş │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│118│Sibiu - │83.907 │R │5.69 │2,076 │173,883.976 │5,096,883 │
│ │Făgăraş │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│119│Sibiu - │59.324 │R │1.71 │624 │37,018.176 │871,021 │
│ │Ucea │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Sibiu - │ │ │ │ │ │ │
│120│Miercurea │52.763 │R │0.76 │278 │14,668.114 │324,392 │
│ │Sibiu Hm. │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│121│Sibiu - │54.940 │R │7.71 │2,813 │154,546.220 │11,647,947 │
│ │Mediaş │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│122│Copşa Mică │44.628 │R │0.60 │220 │9,818.160 │1,032,487 │
│ │- Sibiu │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│123│Sibiu - │20.492 │R │0.47 │172 │3,524.624 │271,839 │
│ │Loamneş │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│124│Sibiu - │111.813 │R │3.49 │1,274 │142,449.762 │2,286,914 │
│ │Teiuş │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│125│Sibiu - │204.624 │R │1.99 │728 │148,966.272 │4,124,232 │
│ │Târgu Mureş│ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│126│Sibiu - │91.058 │R │3.13 │1,144 │104,170.352 │6,652,330 │
│ │Sighişoara │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│127│Lugoj - │115.542 │R │2.00 │730 │72,369.957 │1,267,215 │
│ │Simeria │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│128│Lugoj - │47.214 │R │4.22 │1,541 │72,747.862 │1,476,707 │
│ │Margina │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│129│Braşov - │228.208 │R │1.71 │624 │135,443.261 │5,676,500 │
│ │Deda │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│130│Braşov - │150.277 │R │2.71 │990 │148,253.767 │6,982,759 │
│ │Gheorghieni│ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│131│Braşov - │103.218 │R │2.84 │1,038 │107,039.942 │2,139,418 │
│ │Siculeni │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│132│Braşov - │184.212 │R │2.01 │734 │134,034.194 │6,089,767 │
│ │Topliţa │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Braşov - │ │ │ │ │ │ │
│133│Miercurea │94.937 │R │0.71 │260 │24,683.620 │647,672 │
│ │Ciuc │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Braşov - │ │ │ │ │ │ │
│134│Sfântu │32.095 │R │2.81 │1,024 │32,865.280 │419,042 │
│ │Gheorghe │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Băile │ │ │ │ │ │ │
│135│Tuşnad - │28.391 │R │0.71 │259 │7,353.269 │32,329 │
│ │Miercurea │ │ │ │ │ │ │
│ │Ciuc │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Băile │ │ │ │ │ │ │
│136│Tuşnad - │36.672 │R │0.71 │259 │9,448.362 │2,317 │
│ │Siculeni │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Miercurea │ │ │ │ │ │ │
│137│Ciuc - │36.246 │R │0.71 │260 │9,423.960 │109,038 │
│ │Izvoru │ │ │ │ │ │ │
│ │Mureşului │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Izvoru │ │ │ │ │ │ │
│138│Mureşului -│27.965 │R │0.71 │260 │7,270.900 │55 │
│ │Siculeni │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Miercurea │ │ │ │ │ │ │
│139│Ciuc - │8.281 │R │3.51 │1,282 │10,616.242 │26,161 │
│ │Siculeni │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Gheorghieni│ │ │ │ │ │ │
│140│- Miercurea│55.340 │R │0.71 │259 │14,333.060 │215,400 │
│ │Ciuc │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Miercurea │ │ │ │ │ │ │
│141│Ciuc - │187.432 │R │1.04 │378 │67,810.270 │2,485,459 │
│ │Târgu Mureş│ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Deda - │ │ │ │ │ │ │
│142│Miercurea │133.271 │R │2.70 │986 │123,924.130 │4,242,436 │
│ │Ciuc │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Bistriţa │ │ │ │ │ │ │
│143│Nord - Cluj│119.218 │R │7.02 │2,564 │305,674.952 │13,827,685 │
│ │Napoca │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Bistriţa │ │ │ │ │ │ │
│144│Nord - Dej │60.305 │R │3.39 │1,236 │74,536.980 │3,170,408 │
│ │Călători │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│145│Bistriţa │57.723 │R │4.76 │1,738 │100,322.574 │2,265,039 │
│ │Nord - Deda│ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│146│Târgu Mureş│59.274 │R │5.58 │2,038 │120,727.072 │4,871,851 │
│ │- Războieni│ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Târgu Mureş│ │ │ │ │ │ │
│147│Nord Hm. - │62.835 │R │1.99 │728 │45,743.880 │2,198,553 │
│ │Războieni │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│148│Deda - │54.161 │R │11.13 │4,061 │211,224.897 │8,544,558 │
│ │Târgu Mureş│ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│149│Târgu Mureş│92.811 │R │1.78 │649 │60,234.339 │1,012,784 │
│ │- Teiuş │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Mărăşeşti -│ │ │ │ │ │ │
│150│Miercurea │183.890 │R │4.72 │1,721 │314,811.399 │14,303,901 │
│ │Ciuc │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│151│Mărăşeşti -│99.931 │R │3.07 │1,122 │111,978.886 │3,604,421 │
│ │Comăneşti │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│152│Siculeni - │195.368 │R │1.00 │364 │71,113.952 │4,107,812 │
│ │Focşani │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│153│Mărăşeşti -│175.609 │R │1.00 │364 │63,921.676 │2,481,188 │
│ │Siculeni │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Miercurea │ │ │ │ │ │ │
│154│Ciuc - │119.883 │R │0.69 │253 │30,330.399 │2,283,227 │
│ │Oneşti │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Miercurea │ │ │ │ │ │ │
│155│Ciuc - │83.959 │R │1.99 │728 │61,022.780 │2,739,025 │
│ │Comăneşti │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│156│Buzău - │225.150 │R │0.69 │253 │56,962.950 │1,424,202 │
│ │Ghimeş │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│157│Comăneşti -│190.363 │R │1.00 │364 │69,292.132 │5,085,966 │
│ │Buzău │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│158│Mărăşeşti -│134.718 │R │0.69 │253 │34,083.654 │2,178,214 │
│ │Ghimeş │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│159│Adjud - │74.395 │R │1.00 │364 │27,079.780 │335,165 │
│ │Comăneşti │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│160│Oneşti - │154.439 │R │0.85 │312 │48,184.968 │1,830,397 │
│ │Buzău │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│161│Oneşti - │64.007 │R │0.14 │51 │3,264.357 │46,046 │
│ │Mărăşeşti │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│162│Nord - │127.970 │R │8.37 │3,055 │390,320.213 │23,675,102 │
│ │Buzău │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│163│Buzău - │76.521 │R │3.99 │1,456 │111,414.576 │2,125,228 │
│ │Brazi │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Buzău - │ │ │ │ │ │ │
│164│Ploieşti │68.466 │R │1.77 │647 │44,297.502 │1,795,665 │
│ │Sud │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Mărăşeşti -│ │ │ │ │ │ │
│165│Ploieşti │158.898 │R │1.99 │728 │115,677.744 │3,989,631 │
│ │Sud │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│166│Ploieşti │184.434 │R │1.00 │364 │67,133.976 │2,094,998 │
│ │Sud - Adjud│ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│167│Adjud - │115.968 │R │1.00 │364 │42,212.352 │1,330,188 │
│ │Buzău │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│168│Buzău - │90.432 │R │4.81 │1,755 │158,708.160 │9,770,829 │
│ │Mărăşeşti │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│169│Mărăşeşti -│25.536 │R │1.00 │364 │9,295.104 │31,674 │
│ │Adjud │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│170│Galaţi - │247.614 │R │1.00 │364 │90,131.496 │4,126,832 │
│ │Adjud │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│171│Bacău - │84.110 │R │2.94 │1,074 │90,334.140 │3,799,792 │
│ │Paşcani │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│172│Nord - │218.402 │R │2.10 │765 │167,077.530 │12,433,932 │
│ │Mărăşeşti │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│173│Iaşi - │243.505 │R │2.99 │1,092 │265,907.460 │23,785,580 │
│ │Mărăşeşti │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│174│Paşcani - │167.842 │R │1.00 │364 │61,094.488 │1,217,552 │
│ │Mărăşeşti │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Adjud - │ │ │ │ │ │ │
│175│Suceava │205.417 │R │1.69 │617 │126,742.289 │5,195,138 │
│ │Nord │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│176│Adjud - │142.306 │R │1.00 │364 │51,799.384 │807,587 │
│ │Paşcani │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│177│Bacău - │58.196 │R │0.69 │253 │14,723.588 │543,513 │
│ │Adjud │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│178│Iaşi - │75.663 │R │3.68 │1,342 │101,539.746 │7,299,599 │
│ │Paşcani │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│179│Bacău - │159.773 │R │4.99 │1,822 │291,106.406 │23,453,455 │
│ │Iaşi │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Paşcani - │ │ │ │ │ │ │
│180│Suceava │63.111 │R │6.28 │2,294 │144,776.634 │4,191,736 │
│ │Nord │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Bacău - │ │ │ │ │ │ │
│181│Suceava │147.221 │R │3.29 │1,202 │176,959.642 │4,453,211 │
│ │Nord │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Iaşi - │ │ │ │ │ │ │
│182│Suceava │138.774 │R │7.70 │2,811 │389,999.833 │31,999,217 │
│ │Nord │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│183│Suceava - │190.655 │R │2.60 │950 │176,265.666 │2,895,629 │
│ │Ilva Mică │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Suceava - │ │ │ │ │ │ │
│184│Câmpulung │78.332 │R │3.10 │1,133 │88,750.156 │726,454 │
│ │Moldovenesc│ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Vatra │ │ │ │ │ │ │
│185│Dornei - │37.118 │R │0.56 │203 │7,534.954 │45,040 │
│ │Câmpulung │ │ │ │ │ │ │
│ │Moldovenesc│ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Câmpulung │ │ │ │ │ │ │
│186│Moldovenesc│112.323 │R │0.56 │203 │22,738.152 │277,503 │
│ │- Ilva Mică│ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Ilva Mică -│ │ │ │ │ │ │
│187│Vatra │75.205 │R │0.56 │203 │15,203.198 │109,259 │
│ │Dornei │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Bistriţa │ │ │ │ │ │ │
│188│Nord - │158.321 │R │1.99 │728 │115,257.688 │3,856,583 │
│ │Vatra │ │ │ │ │ │ │
│ │Dornei │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Beclean pe │ │ │ │ │ │ │
│189│Someş - │47.558 │R │2.50 │911 │43,182.664 │1,315,814 │
│ │Ilva Mică │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Dej │ │ │ │ │ │ │
│190│Călători - │24.747 │R │0.94 │344 │8,512.968 │130,724 │
│ │Beclean pe │ │ │ │ │ │ │
│ │Someş │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Dej │ │ │ │ │ │ │
│191│Călători - │72.305 │R │2.18 │796 │57,554.780 │1,340,851 │
│ │Ilva Mică │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│192│Ilva Mică -│26.037 │R │0.69 │253 │6,587.361 │154,829 │
│ │Salva │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│193│Ilva Mică -│131.218 │R │0.42 │153 │18,588.504 │827,782 │
│ │Cluj Napoca│ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Cluj Napoca│ │ │ │ │ │ │
│194│- Sighetu │223.038 │R │2.85 │1,041 │231,959.520 │8,368,911 │
│ │Marmaţiei │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Sighetu │ │ │ │ │ │ │
│195│Marmaţiei -│57.429 │R │4.66 │1,702 │97,744.158 │1,617,135 │
│ │Vişeu de │ │ │ │ │ │ │
│ │Jos │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Bacău - │ │ │ │ │ │ │
│196│Piatra │60.110 │R │9.46 │3,453 │207,559.830 │7,450,476 │
│ │Neamţ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Botoşani - │ │ │ │ │ │ │
│197│Suceava │61.838 │R │4.84 │1,766 │109,205.908 │1,696,249 │
│ │Nord │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│198│Suceava - │59.384 │R │1.99 │728 │43,231.552 │1,995,670 │
│ │Botoşani │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│199│Botoşani - │44.494 │R │3.69 │1,348 │59,926.932 │3,548,238 │
│ │Vereşti │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│200│Oradea - │120.500 │R │1.71 │624 │75,192.000 │1,381,705 │
│ │Arad │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Timişoara │ │ │ │ │ │ │
│201│Nord - │177.785 │R │5.69 │2,078 │369,313.057 │16,152,868 │
│ │Oradea │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│202│Timişoara │57.285 │R │7.50 │2,736 │156,651.560 │6,936,105 │
│ │Nord - Arad│ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│203│Nădab - │42.502 │R │0.69 │253 │10,753.006 │229,177 │
│ │Arad │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Arad - │ │ │ │ │ │ │
│204│Chişineu │47.420 │R │0.85 │309 │14,652.780 │374,749 │
│ │Criş │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│205│Arad - │23.438 │R │0.76 │278 │6,515.764 │131,676 │
│ │Sântana │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│206│Cluj Napoca│152.069 │R │7.65 │2,791 │424,424.579 │17,192,463 │
│ │- Oradea │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│207│Cluj Napoca│49.422 │R │5.51 │2,011 │99,322.398 │3,167,527 │
│ │- Huedin │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│208│Cluj Napoca│27.846 │R │0.69 │251 │6,989.346 │273,855 │
│ │- Aghireş │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│209│Oradea - │59.535 │R │1.52 │554 │32,982.390 │1,748,304 │
│ │Bratca │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│210│Bratca - │43.112 │R │0.38 │139 │5,992.568 │353,270 │
│ │Huedin │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Huedin - │ │ │ │ │ │ │
│211│Piatra │33.165 │R │0.38 │139 │4,609.935 │362,887 │
│ │Craiului │ │ │ │ │ │ │
│ │Hm. │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Oradea - │ │ │ │ │ │ │
│212│Piatra │69.482 │R │1.65 │603 │41,851.255 │1,018,955 │
│ │Craiului │ │ │ │ │ │ │
│ │Hm. │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│213│Oradea - │155.588 │R │2.68 │980 │152,453.724 │3,639,185 │
│ │Halmeu │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│214│Satu Mare -│22.516 │R │9.14 │3,335 │75,090.860 │1,751,422 │
│ │Halmeu │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│215│Satu Mare -│36.056 │R │0.85 │312 │11,249.472 │146,781 │
│ │Carei │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Oradea - │ │ │ │ │ │ │
│216│Valea lui │65.829 │R │2.68 │980 │64,512.420 │2,138,358 │
│ │Mihai │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Valea lui │ │ │ │ │ │ │
│217│Mihai - │89.759 │R │1.00 │364 │32,649.760 │716,593 │
│ │Halmeu │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Satu Mare -│ │ │ │ │ │ │
│218│Valea lui │67.243 │R │0.99 │362 │24,341.966 │482,406 │
│ │Mihai │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│219│Oradea - │133.072 │R │2.68 │978 │130,144.416 │4,516,851 │
│ │Satu Mare │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│220│Baia Mare -│57.798 │R │9.53 │3,480 │201,137.040 │10,506,163 │
│ │Jibou │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│221│Satu Mare -│59.393 │R │7.10 │2,591 │153,887.263 │3,734,021 │
│ │Baia Mare │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│222│Cluj Napoca│193.004 │R │4.69 │1,713 │304,012.288 │12,314,270 │
│ │- Baia Mare│ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│223│Cluj Napoca│135.206 │R │1.00 │364 │48,035.801 │1,024,150 │
│ │- Jibou │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Cluj Napoca│ │ │ │ │ │ │
│224│- Dej │58.913 │R │6.48 │2,365 │139,329.245 │7,346,922 │
│ │Călători │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│225│Satu Mare -│26.370 │R │3.08 │1,126 │29,692.620 │299,972 │
│ │Apa Hm. │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│226│Jibou - │45.323 │R │1.71 │625 │27,385.781 │571,265 │
│ │Sărmăşag │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│227│Jibou - │22.916 │R │6.27 │2,289 │52,454.724 │825,518 │
│ │Zalău Nord │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│228│Sărmăşag - │101.851 │R │0.85 │312 │31,777.512 │228,426 │
│ │Satu Mare │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│229│Jibou - │111.118 │R │3.08 │1,126 │125,073.545 │2,006,914 │
│ │Carei │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│230│Carei - │88.202 │R │0.69 │253 │22,292.699 │161,118 │
│ │Zalău Nord │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│231│Zalău Nord │22.407 │R │1.85 │675 │15,124.725 │132,091 │
│ │- Sărmăşag │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│232│Nord - │16.898 │R │1.95 │710 │11,997.580 │697,531 │
│ │Buftea │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│233│Petroşani -│210.907 │R │0.84 │307 │63,794.836 │2,015,508 │
│ │Caracal │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│234│Târgu Jiu -│159.616 │R │1.15 │420 │65,653.168 │3,717,256 │
│ │Caracal │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│235│Cluj Napoca│64.781 │R │1.98 │724 │46,852.022 │1,758,919 │
│ │- Poieni │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│236│Simeria - │44.510 │R │1.60 │584 │25,993.840 │221,954 │
│ │Pui │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│237│Petroşani -│35.299 │R │0.82 │301 │10,597.273 │73,937 │
│ │Pui │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│238│Nord - │22.464 │R │1.98 │722 │16,219.008 │10,505 │
│ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│ │Obor │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Sighetul │ │ │ │ │ │ │
│239│Marmaţiei -│139.378 │R │0.85 │311 │43,346.558 │987,885 │
│ │Beclean pe │ │ │ │ │ │ │
│ │Someş │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│240│Comăneşti -│35.924 │R │0.30 │110 │3,951.640 │93,211 │
│ │Oneşti │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│241│Arad - Zam │102.164 │R │0.95 │345 │35,246.580 │958,609 │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│242│Timişoara │159.449 │R │0.85 │312 │47,976.060 │1,483,911 │
│ │Nord - Zam │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│243│Simeria - │55.215 │R │0.97 │355 │19,601.325 │115,917 │
│ │Zam │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│244│Nord - │19.057 │R │50.72 │18,511 │352,764.127 │6,481,742 │
│ │Aeroport H.│ │ │ │ │ │ │
│ │Coandă T1 │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│245│Sibiu - │218.664 │R │1.78 │650 │141,504.658 │2,962,746 │
│ │Caracal │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Timişoara │ │ │ │ │ │ │
│246│Nord - │305.840 │R │1.70 │622 │176,000.488 │5,160,003 │
│ │Sibiu │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│247│Bucureşti │259.616 │R │1.19 │434 │112,673.344 │17,546,021 │
│ │N. - Galaţi│ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│248│N. - │190.462 │R │0.59 │215 │40,777.703 │2,735,981 │
│ │Medgidia │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│ │N. - │ │ │ │ │ │ │
│249│Drobeta │322.690 │R │0.69 │253 │81,621.406 │12,964,103 │
│ │Turnu │ │ │ │ │ │ │
│ │Severin │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│250│Bistriţa N │10.705 │R │1.48 │541 │5,791.405 │209,743 │
│ │- Sărăţel │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│251│Cluj Napoca│128.043 │R │1.50 │548 │70,167.564 │2,728,816 │
│ │- Tg. Mureş│ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│252│Timişoara N│179.140 │R │1.27 │465 │82,076.579 │3,543,873 │
│ │- Simeria │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│253│Tg. Mureş -│165.568 │R │1.19 │436 │72,187.648 │4,164,770 │
│ │Simeria │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│254│Bucureşti N│320.868 │R │1.50 │548 │175,615.094 │24,414,960 │
│ │- Tg. Jiu │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│255│Iaşi - │254.982 │R │1.49 │543 │138,029.808 │10,919,991 │
│ │Galaţi │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│256│Bucureşti N│249.984 │R │4.19 │1,529 │381,302.571 │31,452,287 │
│ │- Craiova │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│257│Bucureşti N│269.423 │R │0.48 │174 │46,274.698 │27,877,096 │
│ │- Mangalia │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│258│Constanţa -│254.850 │R │0.39 │144 │36,698.400 │10,997,333 │
│ │Galaţi │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│259│N. - │146.556 │R │0.34 │124 │18,172.944 │218,455 │
│ │Feteşti │ │ │ │ │ │ │
├───┴───────────┴────────┴──────┴─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│TOTAL Regio pe infrastructura │280,832│25,592,742.160│1,235,000,000│
│interoperabilă │ │ │ │
└─────────────────────────────────────────┴───────┴──────────────┴─────────────┘    b) Trenuri cu circulaţie regulată pe secţii neinteroperabile
    b2) Trenuri REGIO

┌───┬──────────┬────────┬──────┬─────────┬───────┬──────────────┬─────────────┐
│Nr.│ │ │Categ │Nr. mediu│Nr. │ │ │
│Poz│Ruta de │Distanţa│de │statistic│trenuri│Tren-km/an │Căl-km/an │
│OSP│circulaţie│(km) │tren*)│trenuri/ │/ an │ │ │
│ │ │ │ │zi │ │ │ │
├───┼──────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│1N │Corabia - │90.875 │R │0.67 │244 │22,173.500 │100,553 │
│ │Slatina │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│2N │Corabia - │73.883 │R │2.22 │812 │59,992.996 │187,951 │
│ │Piatra Olt│ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Curtea de │ │ │ │ │ │ │
│3N │Argeş - │38.434 │R │5.08 │1,853 │71,036.144 │1,086,689 │
│ │Piteşti │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Parcul │ │ │ │ │ │ │
│4N │Kreţulescu│56.875 │R │3.64 │1,327 │75,399.479 │934,380 │
│ │- Goleşti │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Timişoara │ │ │ │ │ │ │
│5N │Nord - │37.245 │R │2.16 │787 │29,278.221 │121,012 │
│ │Remetea │ │ │ │ │ │ │
│ │Mica │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│6N │Anina - │33.448 │R │1.99 │725 │24,232.674 │514,147 │
│ │Oraviţa │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Jibou - │ │ │ │ │ │ │
│7N │Săcuieni │132.333 │R │1.84 │670 │88,616.116 │483,575 │
│ │Bihor │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│8N │Marghita -│107.263 │R │0.76 │278 │29,733.775 │191,802 │
│ │Jibou │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Sărmăşag -│ │ │ │ │ │ │
│9N │Săcuieni │87.010 │R │1.00 │364 │31,624.646 │172,915 │
│ │Bihor │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│10N│Odorhei - │25.802 │R │3.16 │1,152 │29,723.904 │238,558 │
│ │Cristur │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│11N│Odorhei - │47.213 │R │5.67 │2,070 │97,730.910 │980,823 │
│ │Sighişoara│ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│12N│Cacica Hm.│168.288 │R │0.01 │2 │336.576 │10,676 │
│ │- Iaşi │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│13N│Suceava - │31.968 │R │5.39 │1,967 │62,881.056 │683,294 │
│ │Cacica Hm.│ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│14N│Bicaz - │85.854 │R │1.75 │640 │54,946.560 │414,470 │
│ │Bacău │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Târgu │ │ │ │ │ │ │
│15N│Neamţ - │104.563 │R │1.00 │364 │38,060.932 │1,359,560 │
│ │Iaşi │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Paşcani - │ │ │ │ │ │ │
│16N│Târgu │28.900 │R │6.39 │2,331 │67,365.900 │542,698 │
│ │Neamţ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│17N│Putna Hm. │71.569 │R │5.42 │1,978 │141,563.482 │1,913,188 │
│ │- Suceava │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Medgidia -│ │ │ │ │ │ │
│18N│Tulcea │143.736 │R │3.04 │1,108 │159,259.488 │2,521,312 │
│ │Oraş │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│ │Constanţa │ │ │ │ │ │ │
│19N│- Tulcea │178.158 │R │1.41 │513 │91,395.054 │974,088 │
│ │Oraş │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│20N│Gurahonţ -│89.014 │R │0.92 │334 │29,730.676 │309,280 │
│ │Sântana │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│21N│Arad - │167.143 │R │3.67 │1,340 │223,971.620 │4,197,265 │
│ │Brad │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│22N│Arad - │112.452 │R │2.75 │1,005 │113,014.260 │2,061,762 │
│ │Gurahonţ │ │ │ │ │ │ │
├───┴──────────┴────────┴──────┴─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│TOTAL Regio pe infrastructura │21,864 │1,542,067.969 │20,000,000 │
│neinteroperabilă neînchiriată │ │ │ │
├───┬────────────────────────────────────┴───────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │Tren-km/an │Căl-km/an │
├───┼────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │TOTAL INTERREGIO │19,001,099.100│2,300,000,000│
├───┼────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │TOTAL REGIO │27,134,810.129│1,255,000,000│
├───┼────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │TOTAL │46,135,909.229│3,555,000,000│
└───┴────────────────────────────────────────────┴──────────────┴─────────────┘

        *) Conform Ordin MTIC nr. 2.133/2020, publicat în Monitorul Oficial nr. 1.217/11.12.2020.┌────────────────────┬─────────────────┐
│AUTORITATEA PENTRU │S.N.T.F.C. "CFR │
│REFORMĂ FEROVIARĂ │CĂLĂTORI" - S.A. │
│Director General │Director General │
│Ilie CÎRCEAG │Traian PREOTEASA │
├────────────────────┼─────────────────┤
│ │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│Director Economic şi│ │
│Finanţări │ │
│Mirela Daniela ŞERBU│ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│ │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│Şef Serviciu │ │
│Finanţări │ │
│Monica OPREA │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│ │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│Şef Serviciu CSPR │ │
│Cristina BUMBĂCARU │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│ │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│Responsabil contract│ │
│Daniel IONICĂ │ │
└────────────────────┴─────────────────┘


    ANEXA 3

        la Actul Adiţional nr. 5 din ...10.2021 încheiat între Autoritatea pentru Reformă Feroviară şi S.N.T.F.C. "CFR Călători" - S.A.
                                  Costul prestaţiilor

┌────────────┬────────────┬────────────┐
│ │Cost │Cost │
│ │prestaţii │estimativ │
│ │An 2020 │Prestaţii An│
│ │ │2021 │
├────────────┼────────────┼────────────┤
│Suma (mii │ │ │
│lei) pentru │ │ │
│trenuri │1.104.308,99│1.130.330,50│
│InterRegio -│ │ │
│IR │ │ │
├────────────┼────────────┼────────────┤
│Suma (mii │ │ │
│lei) pentru │1.294.277,01│1.605.222,50│
│trenuri │ │ │
│Regio - R │ │ │
├────────────┼────────────┼────────────┤
│Total- Suma │2.398.586,00│2.735.553,00│
│(mii lei) │ │ │
└────────────┴────────────┴────────────┘


┌────────────────────┬─────────────────┐
│AUTORITATEA PENTRU │S.N.T.F.C. "CFR │
│REFORMĂ FEROVIARĂ │CĂLĂTORI" - S.A. │
│Director General │Director General │
│Ilie CÎRCEAG │Traian PREOTEASA │
├────────────────────┼─────────────────┤
│ │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│Director Economic şi│ │
│Finanţări │ │
│Mirela Daniela ŞERBU│ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│ │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│Şef Serviciu │ │
│Finanţări │ │
│Monica OPREA │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│ │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│Şef Serviciu CSPR │ │
│Cristina BUMBĂCARU │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│ │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│Responsabil contract│ │
│Daniel IONICĂ │ │
└────────────────────┴─────────────────┘


    ANEXA 4

        la Actul Adiţional nr. 5 din ...10.2021 încheiat între Autoritatea pentru Reformă Feroviară şi S.N.T.F.C. "CFR Călători" - S.A.
    A. Stabilirea nivelului de venituri proprii realizat/prognozat pentru obligaţia de serviciu public şi politica tarifară

┌────────────┬────────────┬────────────┐
│ │Venituri din│Venituri din│
│ │transportul │transportul │
│Suma/an │de călători │de călători │
│ │realizate │estimative │
│ │An 2020 │An 2021 │
├────────────┼────────────┼────────────┤
│Suma (mii │ │ │
│lei) pentru │ │ │
│trenuri │672.638,51 │650.987,00 │
│InterRegio -│ │ │
│IR │ │ │
├────────────┼────────────┼────────────┤
│Suma (mii │ │ │
│lei) pentru │150.392,214 │149.447,00 │
│trenuri │ │ │
│Regio - R │ │ │
├────────────┼────────────┼────────────┤
│Total - Suma│823.030,724 │800.434,00 │
│(mii lei) │ │ │
└────────────┴────────────┴────────────┘


    B. Stabilirea nivelului de venituri minime obligatorii de realizat şi politica tarifară pentru anul 2021

┌────────────┬────────────┬────────────┐
│ │Venituri │Venituri │
│ │minime │minime │
│Suma/an │obligatorii │obligatorii │
│ │realizate │de realizat │
│ │An 2020 │An 2021 │
├────────────┼────────────┼────────────┤
│Suma (mii │ │ │
│lei) pentru │ │ │
│trenuri │440.017,3280│423.648,0302│
│InterRegio -│ │ │
│IR │ │ │
├────────────┼────────────┼────────────┤
│Suma (mii │ │ │
│lei) pentru │115.117,7770│114.409,0100│
│trenuri │ │ │
│Regio - R │ │ │
├────────────┼────────────┼────────────┤
│Total- Suma │555.135,1050│538.057,0402│
│(mii lei) │ │ │
└────────────┴────────────┴────────────┘

       Veniturile minime obligatorii de realizat, reprezintă cota de 13% din veniturile totale aferente activităţii de transport de călători la trenurile Regio şi 40% din veniturile totale aferente activităţii de transport de călători la trenurile InterRegio.

┌────────────────────┬─────────────────┐
│AUTORITATEA PENTRU │S.N.T.F.C. "CFR │
│REFORMĂ FEROVIARĂ │CĂLĂTORI" - S.A. │
│Director General │Director General │
│Ilie CÎRCEAG │Traian PREOTEASA │
├────────────────────┼─────────────────┤
│ │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│Director Economic şi│ │
│Finanţări │ │
│Mirela Daniela ŞERBU│ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│ │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│Şef Serviciu │ │
│Finanţări │ │
│Monica OPREA │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│ │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│Şef Serviciu CSPR │ │
│Cristina BUMBĂCARU │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│ │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│Responsabil contract│ │
│Daniel IONICĂ │ │
└────────────────────┴─────────────────┘


    ANEXA 5

        la Actul Adiţional nr. 5 din ...10.2021 încheiat între Autoritatea pentru Reformă Feroviară şi S.N.T.F.C. "CFR Călători" - S.A.
                    Nivelul compensaţiei asigurate de la bugetul de
        stat ca plată a serviciilor publice, pentru acoperirea diferenţei dintre
        nivelul costurilor şi cel al veniturilor realizate din tarifele aprobate

┌───┬───────────┬───────────────┬───────────────┐
│ │ │Nivelul │Nivelul │
│ │ │compensaţiei │compensaţiei de│
│ │ │primită de la │la bugetul de │
│Nr.│ │bugetul de stat│stat ca plată a│
│crt│Compensaţia│ca plată a │serviciilor │
│ │ │serviciilor │publice în Anul│
│ │ │publice în Anul│2021*2) │
│ │ │2020*1) │(mii lei) │
│ │ │(mii lei)* │ │
├───┼───────────┼───────────────┼───────────────┤
│ │Compensaţia│ │ │
│ │asigurată │ │ │
│1 │de la │1.195.269,68350│1.138.755,38332│
│ │bugetul de │ │ │
│ │stat, din │ │ │
│ │care: │ │ │
├───┼───────────┼───────────────┼───────────────┤
│ │Suma (mii │ │ │
│ │lei) pentru│ │ │
│a │trenuri │456.402,31942 │408.133,07549 │
│ │InterRegio-│ │ │
│ │IR │ │ │
├───┼───────────┼───────────────┼───────────────┤
│ │Suma (mii │ │ │
│b │lei) pentru│738.867,36405 │730.622,30783 │
│ │trenuri │ │ │
│ │Regio - R │ │ │
└───┴───────────┴───────────────┴───────────────┘

        *) Compensaţie încasată de OTF conform prevederilor contractului de servicii publice pentru perioada 2020 - 2021 aprobat prin H.G. nr. 146/2020.
        *1) Conform Ordonanţei de urgenţă nr. 201/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020.
        *2) Conform Ordonanţei de urgenţă nr. 97/2021 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2021.

┌────────────────────┬─────────────────┐
│AUTORITATEA PENTRU │S.N.T.F.C. "CFR │
│REFORMĂ FEROVIARĂ │CĂLĂTORI" - S.A. │
│Director General │Director General │
│Ilie CÎRCEAG │Traian PREOTEASA │
├────────────────────┼─────────────────┤
│ │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│Director Economic şi│ │
│Finanţări │ │
│Mirela Daniela ŞERBU│ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│ │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│Şef Serviciu │ │
│Finanţări │ │
│Monica OPREA │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│ │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│Şef Serviciu CSPR │ │
│Cristina BUMBĂCARU │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│ │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│Responsabil contract│ │
│Daniel IONICĂ │ │
└────────────────────┴─────────────────┘


                                         ------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016