Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ACT ADIŢIONAL nr. 5 din 17 noiembrie 2021  pentru anul 2021, la Contractul de servicii publice pentru perioada 2020 - 31 decembrie 2021 al Societăţii Comerciale Transferoviar Călători S.R.L. aprobat prin art. 4 al H.G. nr. 146/20.02.2020     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ACT ADIŢIONAL nr. 5 din 17 noiembrie 2021 pentru anul 2021, la Contractul de servicii publice pentru perioada 2020 - 31 decembrie 2021 al Societăţii Comerciale Transferoviar Călători S.R.L. aprobat prin art. 4 al H.G. nr. 146/20.02.2020

EMITENT: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1103 bis din 19 noiembrie 2021
──────────
    Conţinut de ORDINUL nr. 1.405 din 17 noiembrie 2021, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.103 din 19 noiembrie 2021.
──────────
 (a se vedea imaginea asociată)
        RUIC nr. ........./..........10.2021
        Încheiat între:
        Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, prin Autoritatea pentru Reformă Feroviară, cu sediul în Bucureşti, Bd. Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, telefon: 0374.808.535, Fax: 0374.808.649, e-mail: office@arf.gov.ro, cod fiscal 37314940, cont nr. RO46TREZ23A840401400400X deschis la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, sectorul 1, reprezentată legal prin dl. Ştefan-Adrian ROŞEANU, Preşedinte, denumită în continuare Autoritatea pentru Reformă Feroviară (A.R.F.), în numele statului,
        şi
        Societatea Comercială Transferoviar Călători S.R.L., cu sediul în Mun. Cluj Napoca, Str. Tudor Vladimirescu nr. 2-4, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J12/1530/2012, având CUI: RO26565289, Tel: 021.310.43.77, fax: 021.310.43.88, e-mail: office@transferoviarcalatori.ro, cont nr. RO14TREZ2165070XXX027834 deschis la Trezoreria Operativă Mun. Cluj Napoca, reprezentată legal prin dl. Doru Petre DUMITRAŞCU, Director Executiv, în calitate de operator de transport feroviar de călători, denumită în continuare operator.
        Părţile convin, cu respectarea prevederilor art. 38 alin. 6 şi art. 39 alin. (1^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu prevederile:
        ● art. 2, alin. (1), lit. h), lit. i) şi lit. j) şi art. 6 alin. (1) din O.U.G. nr. 62/2016 privind înfiinţarea Autorităţii pentru Reformă Feroviară aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 53/2017;
        ● art. 13, art. 14 şi art. 15 din Hotărârea Guvernului nr. 146/2020 privind aprobarea contractelor de servicii publice pentru perioada 2020 - 31 decembrie 2021 în transportul feroviar public de călători;
        ● art. 14 alin. 3 şi alin. 5 din Contractul de servicii publice pentru perioada 2020 - 31 decembrie 2021, aprobat prin art. 4 din H.G. nr. 146/2020;
        ● bugetului revizuit al A.R.F. pentru anul 2021, aprobat de ordonatorul principal de credite urmare O.U.G. nr. 97/07.09.2021, primit cu adresa nr. 3772/37554/16.09.2021, de la Direcţia Economică a Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii,

        să modifice şi să actualizeze următoarele elemente prevăzute în contractul de servicii publice aprobat prin art. 4 din H.G. nr. 146/2020, după cum urmează:
    ART. 1
        Valoarea unitară a compensaţiei asigurată de la bugetul de stat ca plată a serviciilor publice pentru anul 2021 va fi următoarea:
    a) valoarea compensaţiei aferente indicatorului tren-km: 16.069,6497 lei pe mia de tren-km;
    b) valoarea compensaţiei aferente indicatorului călători-km pentru tren InterRegio: 44,6922 lei pe mia de călători-km;
    c) valoarea compensaţiei aferente indicatorului călători-km pentru tren Regio: 234,7214 lei pe mia de călători-km.


    ART. 2
        Celelalte prevederi ale contractului aprobat prin art. 4 al H.G. nr. 146/2020, cu modificările ulterioare, rămân în vigoare.

    ART. 3
     Anexele nr. 1 - 5 ale contractului aprobat prin art. 4 al H.G. nr. 146/2020, modificate prin Ordinele MTIC nr. 965/2020, nr. 1.477/2020, nr. 2.141/2020 şi nr. 1.014/2021 se modifică şi se înlocuiesc cu Anexele nr. 1 - 5 de la prezentul act adiţional, din care fac parte integrantă.

        Prezentul act adiţional s-a încheiat azi ...10.2021 în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

┌───────────────────────┬──────────────┐
│ │S.C. │
│ │TRANSFEROVIAR │
│AUTORITATEA PENTRU │CĂLĂTORI │
│REFORMĂ FEROVIARĂ │S.R.L. │
│Preşedinte │Director │
│Ştefan-Adrian ROŞEANU │Executiv │
│ │Doru Petre │
│ │DUMITRAŞCU │
├───────────────────────┼──────────────┤
│ │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│Director General │ │
│Ilie CÎRCEAG │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│ │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│Director Economic şi │ │
│Finanţări │ │
│Mirela Daniela ŞERBU │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│ │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│Şef Serviciu Finanţări │ │
│Monica OPREA │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│ │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│Viza CFP │ │
│Elena TRIFU │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│ │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│Şef Serviciu Juridic şi│ │
│Resurse Umane │ │
│Delia FERARU │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│ │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│Şef Serviciu Financiar │ │
│Contabil, Buget │ │
│Maria VIŢELUŞ │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│ │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│Şef Serviciu Contracte │ │
│Servicii Publice şi │ │
│Reglementări │ │
│Cristina BUMBĂCARU │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│ │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│Responsabil contract │ │
│Daniel CORFIŢĂ │ │
└───────────────────────┴──────────────┘

    ANEXA 1

        la Actul Adiţional nr. 5 din ...10.2021 încheiat între Autoritatea pentru Reformă Feroviară şi S.C. Transferoviar Călători S.R.L.
                    Principalii indicatori cantitativi şi calitativi
                    ai activităţii de transport feroviar de călători

┌──────────────┬────────────┬─────────────────────┐
│ │Indicatori │Estimare │
│Indicatori │realizaţi an│01.01.2021-31.12.2021│
│ │2020 │ │
├──────────────┼────────────┼─────────────────────┤
│Tren-km total │ │ │
│(mii), din │3.422,182344│4.108,842983 │
│care: │ │ │
├──────────────┼────────────┼─────────────────────┤
│Tren-km │ │ │
│-trenuri IR │678,236475 │102,771139 │
│(mii) │ │ │
├──────────────┼────────────┼─────────────────────┤
│Tren-km │ │ │
│-trenuri R │2.743,945869│4.006,071844 │
│(mii) │ │ │
├──────────────┼────────────┼─────────────────────┤
│Căl-km total │ │ │
│(mii), din │146.720,924 │190.034,189 │
│care: │ │ │
├──────────────┼────────────┼─────────────────────┤
│Căl-km-trenuri│30.206,415 │3.355,005 │
│IR(mii) │ │ │
├──────────────┼────────────┼─────────────────────┤
│Căl-km-trenuri│116.514,509 │186.679,184 │
│R(mii) │ │ │
└──────────────┴────────────┴─────────────────────┘


┌───────────────────┬──────────────────┐
│AUTORITATEA PENTRU │S.C. TRANSFEROVIAR│
│REFORMĂ FEROVIARĂ │CĂLĂTORI S.R.L. │
│Director General │Director Executiv │
│Ilie CÎRCEAG │Doru Petre │
│ │DUMITRAŞCU │
├───────────────────┼──────────────────┤
│ │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Director Economic │ │
│şi Finanţări │ │
│Mirela Daniela │ │
│ŞERBU │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│ │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Şef Serviciu │ │
│Finanţări │ │
│Monica OPREA │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│ │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Şef Serviciu CSPR │ │
│Cristina BUMBĂCARU │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│ │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Responsabil │ │
│contract │ │
│Daniel CORFIŢĂ │ │
└───────────────────┴──────────────────┘


    ANEXA 2

        la Actul Adiţional nr. 5 din ...10.2021 încheiat între Autoritatea pentru Reformă Feroviară şi S.C. Transferoviar Călători S.R.L.
           Lista completă a trenurilor de călători ce reprezintă obligaţia de
         serviciu public pentru anul 2021 a S.C. Transferoviar Călători S.R.L.
    a) Trenuri cu circulaţie regulată pe secţii interoperabile
    a1) Trenuri INTERREGIO

┌────┬──────────┬────────┬──────┬─────────┬───────┬───────────┬───────────┐
│Nr. │ │ │Categ.│Nr. mediu│Nr. │ │ │
│poz.│Ruta de │Distanţa│de │statistic│trenuri│Tren-km/an │Căl-km/an │
│OSP │circulaţie│(km.) │tren*)│trenuri/ │/an │ │ │
│ │ │ │ │zi │ │ │ │
├────┼──────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼───────────┼───────────┤
│ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│1 │Nord - │127.97 │IR │0.51 │185 │23,674.450 │1,086,798.0│
│ │Buzău │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼───────────┼───────────┤
│ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│2 │Nord - │259.616 │IR │0.24 │88 │22,846.208 │1,380,193.0│
│ │Galaţi via│ │ │ │ │ │ │
│ │Buzău │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼───────────┼───────────┤
│ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│3 │Nord - │59.504 │IR │0.08 │30 │1,785.120 │21,301.0 │
│ │Ploieşti │ │ │ │ │ │ │
│ │Sud │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼───────────┼───────────┤
│ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│4 │Nord - │100.094 │IR │0.49 │178 │17,816.732 │235,552.0 │
│ │Roşiori │ │ │ │ │ │ │
│ │Nord │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼───────────┼───────────┤
│ │Cluj │ │ │ │ │ │ │
│5 │Napoca - │152.069 │IR │0.66 │241 │36,648.629 │631,161.0 │
│ │Oradea │ │ │ │ │ │ │
├────┴──────────┴────────┴──────┴─────────┼───────┼───────────┼───────────┤
│TOTAL INTERREGIO pe infrastructura │722 │102,771.139│3,355,005.0│
│interoperabilă │ │ │ │
└─────────────────────────────────────────┴───────┴───────────┴───────────┘


    a2) Trenuri REGIO

┌────┬──────────┬────────┬──────┬─────────┬───────┬─────────────┬────────────┐
│Nr. │ │ │Categ.│Nr mediu │Nr. │ │ │
│poz.│Ruta de │Distanţa│de │statistic│trenuri│Tren-km/an │Căl-km/an │
│OSP │circulaţie│(km.) │tren* │trenuri/ │/an │ │ │
│ │ │ │ │zi │ │ │ │
├────┼──────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────────┼────────────┤
│ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│6 │Nord - │127.97 │R │3.60 │1,315 │168,280.550 │10,725,000.0│
│ │Buzău │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────────┼────────────┤
│ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│7 │Nord - │259.616 │R │1.77 │646 │167,711.936 │13,925,000.0│
│ │Galaţi via│ │ │ │ │ │ │
│ │Buzău │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────────┼────────────┤
│ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│8 │Nord - │59.504 │R │0.78 │284 │17,084.761 │190,000.0 │
│ │Ploieşti │ │ │ │ │ │ │
│ │Sud │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────────┼────────────┤
│ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│9 │Nord - │224.884 │R │0.52 │189 │42,316.887 │582,822.0 │
│ │Constanţa │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────────┼────────────┤
│ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│10 │Nord - │100.094 │R │2.99 │1,092 │109,302.648 │2,480,000.0 │
│ │Roşiori │ │ │ │ │ │ │
│ │Nord │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────────┼────────────┤
│ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│ │Nord - │ │ │ │ │ │ │
│11 │Aeroport │19.057 │R │10.48 │3,826 │72,912.082 │960,000.0 │
│ │H. Coandă │ │ │ │ │ │ │
│ │T1 │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────────┼────────────┤
│ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│12 │Nord - │79.722 │R │3.97 │1,448 │115,437.456 │5,030,000.0 │
│ │Târgovişte│ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────────┼────────────┤
│ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│13 │Nord - │146.556 │R │2.62 │957 │140,037.345 │1,350,000.0 │
│ │Feteşti │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────────┼────────────┤
│14 │Buzău - │207.422 │R │0.07 │24 │4,978.128 │ │
│ │Constanţa │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────────┤2,168,362.0 │
│15 │Buzău - │250.293 │R │0.45 │164 │41,048.052 │ │
│ │Mangalia │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────────┼────────────┤
│ │Cluj │ │ │ │ │ │ │
│16 │Napoca - │152.069 │R │4.57 │1,668 │253,601.670 │5,810,000.0 │
│ │Oradea │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────────┼────────────┤
│ │Cluj │ │ │ │ │ │ │
│17 │Napoca - │128.043 │R │0.09 │34 │4,353.462 │20,000.0 │
│ │Târgu │ │ │ │ │ │ │
│ │Mureş │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────────┼────────────┤
│ │Cluj │ │ │ │ │ │ │
│18 │Napoca - │193.004 │R │0.09 │33 │6,369.132 │20,000.0 │
│ │Baia Mare │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────────┼────────────┤
│ │Cluj │ │ │ │ │ │ │
│19 │Napoca - │121.374 │R │0.09 │34 │4,126.716 │20,000.0 │
│ │Alba Iulia│ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────────┼────────────┤
│ │Cluj │ │ │ │ │ │ │
│20 │Napoca - │28.625 │R │1.24 │454 │12,995.750 │20,000.0 │
│ │Bonţida │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────────┼────────────┤
│ │Cluj │ │ │ │ │ │ │
│21 │Napoca - │27.846 │R │1.87 │682 │18,990.972 │28,000.0 │
│ │Aghireş │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────────┼────────────┤
│ │Cluj │ │ │ │ │ │ │
│22 │Napoca - │51.718 │R │1.26 │460 │23,790.280 │20,000.0 │
│ │Câmpia │ │ │ │ │ │ │
│ │Turzii │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────────┼────────────┤
│ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│22A │Nord - │166.335 │R │0.11 │40 │6,653.400 │150,000.0 │
│ │Braşov │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────────┼────────────┤
│ │Braşov - │ │ │ │ │ │ │
│22B │Câmpia │275.801 │R │0.11 │40 │11,032.040 │250,000.0 │
│ │Turzii │ │ │ │ │ │ │
├────┴──────────┴────────┴──────┴─────────┼───────┼─────────────┼────────────┤
│TOTAL REGIO pe infrastructura │13,390 │1,221,023.267│43,749,184.0│
│interoperabilă │ │ │ │
└─────────────────────────────────────────┴───────┴─────────────┴────────────┘    b) Trenuri cu circulaţie regulată pe secţii neinteroperabile (neînchiriate)
    b2) Trenuri REGIO

┌────┬──────────┬────────┬──────┬─────────┬───────┬───────────┬────────────┐
│Nr. │ │ │Categ.│Nr mediu │Nr. │ │ │
│poz.│Ruta de │Distanţa│de │statistic│trenuri│Tren-km/an │Căl-km/an │
│OSP │circulaţie│(km.) │tren* │trenuri/ │/an │ │ │
│ │ │ │ │zi │ │ │ │
├────┼──────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼───────────┼────────────┤
│ │Măneciu - │ │ │ │ │ │ │
│ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│23N │Nord via │112.396 │R │3.56 │1,301 │145,684.652│ │
│ │Ploieşti │ │ │ │ │ │ │
│ │Vest │ │ │ │ │ │25,950,000.0│
├────┼──────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼───────────┤ │
│ │Măneciu - │ │ │ │ │ │ │
│24N │Ploieşti │50.417 │R │11.40 │4,160 │209,604.055│ │
│ │Sud │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼───────────┼────────────┤
│ │Slănic - │ │ │ │ │ │ │
│25N │Bucureşti │103.489 │R │1.23 │450 │46,420.822 │ │
│ │Nord │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼───────────┤15,675,000.0│
│ │Slănic - │ │ │ │ │ │ │
│26N │Ploieşti │43.985 │R │16.39 │5,984 │263,172.205│ │
│ │Sud │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼───────────┼────────────┤
│ │Pietroşiţa│ │ │ │ │ │ │
│27N │- │114.412 │R │3.98 │1,454 │165,375.261│ │
│ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│ │Nord │ │ │ │ │ │6,250,000.0 │
├────┼──────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼───────────┤ │
│ │Târgovişte│ │ │ │ │ │ │
│28N │- │34.69 │R │7.28 │2,656 │91,991.306 │ │
│ │Pietroşiţa│ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼───────────┼────────────┤
│ │Târgovişte│ │ │ │ │ │ │
│29N │- Ploieşti│52.386 │R │1.97 │720 │37,717.920 │280,000.0 │
│ │Sud │ │ │ │ │ │ │
├────┴──────────┴────────┴──────┴─────────┼───────┼───────────┼────────────┤
│TOTAL REGIO pe infrastructura │16,725 │959,966.221│48,155,000.0│
│neinteroperabilă neînchiriată │ │ │ │
└─────────────────────────────────────────┴───────┴───────────┴────────────┘    c) Trenuri cu circulaţie regulată pe secţii neinteroperabile (închiriate)
    c2) Trenuri REGIO

┌────┬──────────────┬────────┬──────┬─────────┬───────┬─────────────┬─────────────┐
│Nr. │ │ │Categ.│Nr mediu │Nr. │ │ │
│poz.│Ruta de │Distanţa│de │statistic│trenuri│Tren-km/an │Căl-km/an │
│OSP │circulaţie │(km.) │tren*)│trenuri/ │/an │ │ │
│ │ │ │ │zi │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│30 │Olteniţa_Titan│59.275 │R │22.82 │8,328 │493,642.200 │43,750,000.0 │
│ │Sud │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│31 │Galaţi_Bârlad │108.921 │R │13.73 │5,010 │543,237.882 │ │
├────┼──────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────────┤ │
│32 │Galaţi_Bereşti│77.973 │R │1.99 │727 │56,633.304 │ │
├────┼──────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────────┤ │
│33 │Târgu │55.854 │R │4.85 │1,771 │98,886.486 │ │
│ │Bujor_Bârlad │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────────┤29,800,000.0 │
│34 │Târgu │53.067 │R │2.02 │739 │39,163.446 │ │
│ │Bujor_Galaţi │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────────┤ │
│ │Bereşti │ │ │ │ │ │ │
│35 │Hm._Târgu │24.906 │R │0.14 │52 │1,295.112 │ │
│ │Bujor │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│36 │Bucureşti │201.146 │R │2.13 │778 │156,285.148 │ │
│ │Nord_Nehoiaşu │ │ │ │ │ │21,225,000.0 │
├────┼──────────────┼────────┼──────┼─────────┼───────┼─────────────┤ │
│37 │Nehoiaşu_Buzău│73.176 │R │16.33 │5,960 │435,938.778 │ │
├────┴──────────────┴────────┴──────┴─────────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│TOTAL REGIO pe infrastructura │23,365 │1,825,082.356│94,775,000.0 │
│neinteroperabilă închiriată │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┴───────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Tren-km/an │Căl-km/an │
├─────────────────────────────────────────────┬───────┼─────────────┼─────────────┤
│TOTAL INTERREGIO 2021 │722 │102,771.139 │3,355,005.0 │
├─────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│TOTAL REGIO 2021 │53,480 │4,006,071.844│186,679,184.0│
├─────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┼─────────────┤
│TOTAL GENERAL 2021 │54,202 │4,108,842.983│190,034,189.0│
└─────────────────────────────────────────────┴───────┴─────────────┴─────────────┘

        *) Conform Ordin MTIC nr. 2.133/2020, publicat în Monitorul Oficial nr. 1.217/11.12.2020.┌───────────────────┬──────────────────┐
│AUTORITATEA PENTRU │S.C. TRANSFEROVIAR│
│REFORMĂ FEROVIARĂ │CĂLĂTORI S.R.L. │
│Director General │Director Executiv │
│Ilie CÎRCEAG │Doru Petre │
│ │DUMITRAŞCU │
├───────────────────┼──────────────────┤
│ │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Director Economic │ │
│şi Finanţări │ │
│Mirela Daniela │ │
│ŞERBU │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│ │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Şef Serviciu │ │
│Finanţări │ │
│Monica OPREA │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│ │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Şef Serviciu CSPR │ │
│Cristina BUMBĂCARU │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│ │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Responsabil │ │
│contract │ │
│Daniel CORFIŢĂ │ │
└───────────────────┴──────────────────┘


    ANEXA 3

        la Actul Adiţional nr. 5 din ...10.2021 încheiat între Autoritatea pentru Reformă Feroviară şi S.C. Transferoviar Călători S.R.L.
                                  Costul prestaţiilor

┌────────────┬────────────┬────────────┐
│ │Cost │Cost │
│Suma/an │prestaţii │estimativ │
│ │An 2020 │Prestaţii │
│ │ │An 2021 │
├────────────┼────────────┼────────────┤
│Suma (mii │ │ │
│lei) pentru │ │ │
│trenuri │21.829,8300 │3.345,1980 │
│InterRegio -│ │ │
│IR │ │ │
├────────────┼────────────┼────────────┤
│Suma (mii │ │ │
│lei) pentru │88.317,0800 │137.251,1270│
│trenuri │ │ │
│Regio - R │ │ │
├────────────┼────────────┼────────────┤
│Total - Suma│110.146,9100│140.596,3250│
│(mii lei) │ │ │
└────────────┴────────────┴────────────┘


┌───────────────────┬──────────────────┐
│AUTORITATEA PENTRU │S.C. TRANSFEROVIAR│
│REFORMĂ FEROVIARĂ │CĂLĂTORI S.R.L. │
│Director General │Director Executiv │
│Ilie CÎRCEAG │Doru Petre │
│ │DUMITRAŞCU │
├───────────────────┼──────────────────┤
│ │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Director Economic │ │
│şi Finanţări │ │
│Mirela Daniela │ │
│ŞERBU │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│ │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Şef Serviciu │ │
│Finanţări │ │
│Monica OPREA │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│ │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Şef Serviciu CSPR │ │
│Cristina BUMBĂCARU │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│ │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Responsabil │ │
│contract │ │
│Daniel CORFIŢĂ │ │
└───────────────────┴──────────────────┘


    ANEXA 4

        la Actul Adiţional nr. 5 din ...10.2021 încheiat între Autoritatea pentru Reformă Feroviară şi S.C. Transferoviar Călători S.R.L.
    A. Stabilirea nivelului de venituri proprii realizat/prognozat pentru obligaţia de serviciu public şi politica tarifară

┌────────────┬────────────┬────────────┐
│ │Venituri din│Venituri din│
│ │transportul │transportul │
│Suma/an │de călători │de călători │
│ │realizate │estimative │
│ │An 2020 │An 2021 │
├────────────┼────────────┼────────────┤
│Suma (mii │ │ │
│lei) pentru │ │ │
│trenuri │4.657,84284 │1.235,28000 │
│InterRegio -│ │ │
│IR │ │ │
├────────────┼────────────┼────────────┤
│Suma (mii │ │ │
│lei) pentru │14.511,73030│22.764,72000│
│trenuri │ │ │
│Regio - R │ │ │
├────────────┼────────────┼────────────┤
│Total - Suma│19.169,57314│24.000,0000 │
│(mii lei) │ │ │
└────────────┴────────────┴────────────┘


    B. Stabilirea nivelului de venituri minime obligatorii de realizat şi politica tarifară pentru anul 2021

┌─────────────┬───────────┬────────────┐
│ │Venituri │Venituri │
│ │minime │minime │
│Suma/an │obligatorii│obligatorii │
│ │realizate │de realizat │
│ │An 2020 │An 2021 │
├─────────────┼───────────┼────────────┤
│Suma (mii │ │ │
│lei) pentru │ │ │
│trenuri │8.892,4030 │1.214,6875 │
│InterRegio - │ │ │
│IR │ │ │
├─────────────┼───────────┼────────────┤
│Suma (mii │ │ │
│lei) pentru │12.342,1650│17.024,6048 │
│trenuri Regio│ │ │
│- R │ │ │
├─────────────┼───────────┼────────────┤
│Total - Suma │21.234,5680│18.239,2923 │
│(mii lei) │ │ │
└─────────────┴───────────┴────────────┘


        Veniturile minime obligatorii de realizat, reprezintă cota de 13% din veniturile totale aferente activităţii de transport de călători la trenurile Regio şi 40% din veniturile totale aferente activităţii de transport de călători la trenurile InterRegio.

┌───────────────────┬──────────────────┐
│AUTORITATEA PENTRU │S.C. TRANSFEROVIAR│
│REFORMĂ FEROVIARĂ │CĂLĂTORI S.R.L. │
│Director General │Director Executiv │
│Ilie CÎRCEAG │Doru Petre │
│ │DUMITRAŞCU │
├───────────────────┼──────────────────┤
│ │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Director Economic │ │
│şi Finanţări │ │
│Mirela Daniela │ │
│ŞERBU │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│ │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Şef Serviciu │ │
│Finanţări │ │
│Monica OPREA │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│ │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Şef Serviciu CSPR │ │
│Cristina BUMBĂCARU │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│ │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Responsabil │ │
│contract │ │
│Daniel CORFIŢĂ │ │
└───────────────────┴──────────────────┘


    ANEXA 5

        la Actul Adiţional nr. 5 din ...10.2021 încheiat între Autoritatea pentru Reformă Feroviară şi S.C. Transferoviar Călători S.R.L.
                    Nivelul compensaţiei asigurate de la bugetul de
        stat ca plată a serviciilor publice, pentru acoperirea diferenţei dintre
        nivelul costurilor şi cel al veniturilor realizate din tarifele aprobate

┌───┬───────────┬────────────┬─────────────┐
│ │ │Nivelul │Nivelul │
│ │ │compensaţiei│compensaţiei │
│ │ │primită de │de la bugetul│
│ │ │la bugetul │de stat ca │
│Nr.│Compensaţia│de stat ca │plată a │
│crt│ │plată a │serviciilor │
│ │ │serviciilor │publice în │
│ │ │publice în │Anul 2021*2) │
│ │ │Anul 2020*1)│(mii lei) │
│ │ │(mii lei)*) │ │
├───┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│ │Compensaţia│ │ │
│ │asigurată │ │ │
│1 │de la │95.643,75637│109.995,21793│
│ │bugetul de │ │ │
│ │stat, din │ │ │
│ │care: │ │ │
├───┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│ │Suma (mii │ │ │
│ │lei) pentru│ │ │
│a │trenuri │13.198,18222│1.801,43877 │
│ │InterRegio │ │ │
│ │- IR │ │ │
├───┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│ │Suma (mii │ │ │
│b │lei) pentru│82.445,57415│108.193,77916│
│ │trenuri │ │ │
│ │Regio - R │ │ │
└───┴───────────┴────────────┴─────────────┘

        *) Compensaţie încasată de OTF conform prevederilor contractului de servicii publice pentru perioada 2020 - 2021 aprobat prin H.G. nr. 146/2020.
        *1) Conform Ordonanţei de urgenţă nr. 201/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020.
        *2) Conform Ordonanţei de urgenţă nr. 97/2021 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2021.

┌───────────────────┬──────────────────┐
│AUTORITATEA PENTRU │S.C. TRANSFEROVIAR│
│REFORMĂ FEROVIARĂ │CĂLĂTORI S.R.L. │
│Director General │Director Executiv │
│Ilie CÎRCEAG │Doru Petre │
│ │DUMITRAŞCU │
├───────────────────┼──────────────────┤
│ │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Director Economic │ │
│şi Finanţări │ │
│Mirela Daniela │ │
│ŞERBU │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│ │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Şef Serviciu │ │
│Finanţări │ │
│Monica OPREA │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│ │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Şef Serviciu CSPR │ │
│Cristina BUMBĂCARU │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│ │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Responsabil │ │
│contract │ │
│Daniel CORFIŢĂ │ │
└───────────────────┴──────────────────┘


                                         -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016