Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
 ACT ADIŢIONAL nr. 4 din 23 mai 2018 la Contractul de servicii publice pentru perioada 1 ianuarie 2016 - 2 decembrie 2019 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători "CFR Călători" - S.A. aprobat prinHG nr. 231/30.03.2016
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ACT ADIŢIONAL nr. 4 din 23 mai 2018  la Contractul de servicii publice pentru perioada 1 ianuarie 2016 - 2 decembrie 2019 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători Twitter Facebook
Cautare document

 ACT ADIŢIONAL nr. 4 din 23 mai 2018 la Contractul de servicii publice pentru perioada 1 ianuarie 2016 - 2 decembrie 2019 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători "CFR Călători" - S.A. aprobat prinHG nr. 231/30.03.2016

EMITENT: Autoritatea pentru Reformă Feroviară
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 491 bis din 14 iunie 2018
──────────
        Aprobat prin Decizia nr. 386/2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 491 din 15 iunie 2018.
──────────
    1. Preambul
        Având în vedere:
    - Legea nr. 2/2018 - bugetului de stat pe anul 2018, completată cu adresa Direcţiei Economice a Ministerului Transporturilor nr. 5002/02.02.2018;
    – art. 6 alin. 3 din O.U.G. nr. 62/2016 privind înfiinţarea Autorităţii pentru Reformă Feroviară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 53/2017;
    – art. 5 din O.U.G. nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române modificată de pct. 8 al articolului 1, Cap. 1 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 83 din 16.11.2016 - privind unele măsuri de eficientizare a implementării proiectelor de infrastructură de transport, unele măsuri în domeniul transporturilor, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, modificată şi completată prin Legea nr. 130/31 05.2017.

        în conformitate cu prevederile:
    - art. 14 alin. 1 din contractul de servicii publice pentru perioada 1 ianuarie 2016 - 2 decembrie 2019, aprobat prin H.G. nr. 231/2016;
    – art. 38 şi art. 39 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

        şi avându-se în vedere dispoziţiile Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 şi nr. 1107/70 ale Consiliului, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) nr. 2016/2338 al Parlamentului European şi al Consiliului din 14 decembrie 2016,
        s-a încheiat prezentul act adiţional,
        între
        Autoritatea pentru Reformă Feroviară, cu sediul în Bucureşti, B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, telefon: 0750.032.676. cod fiscal 37314940, cont nr. R046TREZ23A840401400400X deschis la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, sectorul 1, reprezentată legal prin dl. Gigi GAVRILĂ, Preşedinte, denumită în continuare Autoritatea pentru Reformă Feroviară (A.R.F.).
        şi
        Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători"- S.A., cu sediul în Mun. Bucureşti, Bld. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/9764/1998, având CUI: RO 11054545, cont nr. R014TREZ7005070XXX000736 deschis la Trezoreria Municipiului Bucureşti, reprezentată legal prin dl. Leon BĂRBULESCU, Director General, în calitate de operator de transport feroviar de călători, denumită în continuare S.N.T.F.C. "CFR Călători" - S.A.

    2. Părţile convin, cu respectarea art. 39 alin. (1) teza a II-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 3 alin. (3) şi cu art. 2 alin. (1), lit. h) şi lit. i) din O.U.G. nr. 62/2016 privind înfiinţarea Autorităţii pentru Reformă Feroviară aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 53/2017 coroborat cu art. 14 din Contractul de servicii publice pentru perioada 1 ianuarie 2016 - 2 decembrie 2019 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A. aprobat prin H.G. nr. 231/2016,
    să actualizeze următoarele elemente prevăzute în Contractul de servicii publice aprobat prin H.G. nr. 231/2016, modificat şi completat prin Actele Adiţionale nr. 1, nr. 2 şi nr. 3 din anul 2017, după cum urmează:
    ART. I
        La articolul 3, alineatul (2), alineatul (12) şi alineatul (14) se modifică şi se completează cu alineatul (16) astfel încât va avea următorul cuprins:
    "ART. 1
    (2) Numărul minim şi categoriile de trenuri care vor circula pe secţiile de circulaţie, care reprezintă obligaţia de serviciu public, se pot modifica pentru adaptarea la condiţiile concrete de piaţă, la schimbarea mersului de tren sau la eventualele modificări intervenite la starea tehnică a infrastructurii feroviare, cu respectarea instrucţiunilor feroviare referitoare la introducerea sau scoaterea unui tren în/din circulaţie, a Normelor metodologice în vigoare, aprobate în condiţiile legii şi fără a depăşi volumul total de tren-km din lista completă a trenurilor de călători ce reprezintă obligaţia de serviciu public, care face obiectul contractelor de servicii publice, cu alocarea corespunzătoare a compensaţiei acordate, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    (12) S.N.T.F.C. "CFR Călători" - S.A. va raporta până cel mai târziu în data de 28 ale lunii curente gradul de îndeplinire a obligaţiilor asumate prin contract, pentru luna anterioară, la A.R.F. Raportările se vor face conform Normelor metodologice în vigoare, aprobate în condiţiile legii şi obligaţiei de serviciu public asumată şi aprobată. Evidenţierea clară a tipurilor de venituri şi cheltuieli, se va face strict pentru total rute de transport.
    (14) Operatorul se obligă ca în achiziţia de bunuri şi servicii necesare realizării obligaţiilor asumate prin prezentul act adiţional, să respecte prevederile Legii nr. 99/2016 - privind achiziţiile sectoriale şi ale H.G. nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016, cu modificările şi completările ulterioare.
    (16) S.N.T.F.C. "CFR Călători" - S.A. se obligă ca în cazul în care secţiile neinteroperabile neînchiriate pe care poate opera cu trenuri ce fac obiectul obligaţiei de serviciu public sunt închiriate de un gestionar de infrastructură şi acesta nu doreşte să delege către S.N.T.F.C. "CFR Călători" - S.A. obligaţia de a realiza traficul de călători ce compune pachetul minim social pe secţiile respective, S.N.T.F.C. "CFR Călători" - S.A. va renunţa la subvenţia alocată în acest scop, prin predarea pachetului de servicii către operatorul în drept conform legislaţiei în vigoare."


    ART. II
        La articolul 3 se introduce alineatul (16) ce va avea următorul cuprins:
    "(16) S.N.T.F.C. "CFR Călători" - S.A., având în vedere prevederile art. 2, alin. (1), lit. b) din O.U.G. nr. 62/2016 modificată şi aprobată prin Legea nr. 53/2017 şi prevederile art. 3 din H.G. nr. 98/2017, va permite personalului de specialitate din cadrul A.R.F posesor al legitimaţiei specială emisă de preşedintele A.R.F., accesul pe toate mijloacele sale de transport feroviar, în unităţile ce-i aparţin, inclusiv, dacă este cazul, în unităţile pe care le deţine în calitate de administrator şi gestionar de infrastructură feroviară."


    ART. III
    Denumirea articolului 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 6
    Lista trenurilor de călători incluse în obligaţia de serviciu public."


    ART. IV
    Articolul 7 - Lista programelor prioritare, se introduce alineatul (2), care va avea următorul cuprins:
    "ART. 7
    (2) Pentru crearea unei baze de date comune, S.N.T.F.C. "CFR Călători" - S.A. va asigura transmiterea datelor rezultate din sistemul ce ticketing în formatul solicitat de Autoritatea pentru Reformă Feroviară."


    ART. V
    Denumirea articolului 10 se modifică prin introducerea alin. (4) şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 10
    Stabilirea nivelului de venituri proprii realizat/prognozat pentru obligaţia de serviciu public şi politica tarifară.
    (4) Nerealizarea veniturilor minime obligatorii de realizat, stabilite în Anexa 3 denumită "Stabilirea nivelului de venituri minime obligatorii de realizat şi politica tarifară", reprezintă cota de 15% din veniturile totale aferente activităţii de transport de călători la trenurile Regio şi 35% din veniturile totale aferente activităţii de transport de călători la trenurile Interregio, va avea ca efect penalizarea operatorului prin diminuarea compensaţiei primite cu suma nerealizată din total venituri minime obligatorii de realizat."


    ART. VI
        La articolul 14 se introduc alineatul (3) şi alineatul (4), care vor avea următorul cuprins:
    "ART. 14
    (3) Obligatoriu părţile vor încheia act adiţional, prin efectul legii, după aprobarea bugetului de stat şi ca urmare a rectificărilor bugetare, având în vedere şi respectând prevederile art. 2 alin. (1) lit. h) din O.U.G. nr. 62/2016 privind înfiinţarea Autorităţii pentru Reformă Feroviară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 53/2017.
    (4) Anual contractul se actualizează, în perioada de valabilitate, prin act adiţional."


    ART. VII
        Valoarea unitară a compensaţiei asigurată de la bugetul de stat ca plată a serviciilor publice pentru anul 2018, având în vedere Legea nr. 2/2018 - bugetului de stat pe anul 2018, completată cu adresa Direcţiei Economice a Ministerului Transporturilor nr. 5002/02.02.2018 şi cu adresele C.N.C.F. "CFR" S.A. nr. 4/5/181/13.03.2018, nr. 4/5/202/30.03.2018 şi nr. 4/5/308/22.05.2018, va fi următoarea:
    a) valoarea compensaţiei aferente indicatorului tren-km: 13.344,2708 lei pe mia de tren-km;
    b) valoarea compensaţiei aferente indicatorului călători-km pentru tren InterRegio: 27,6703 lei pe mia de călători-km;
    c) valoarea compensaţiei aferente indicatorului călători-km pentru tren Regio: 183,4568 lei pe mia de călători-km.


    ART. VIII
    Lista completă a trenurilor de călători ce reprezintă obligaţia de serviciu public pentru anul 2018 a S.N.T.F.C. "CFR Călători" - S.A. se regăseşte în Anexa 1 la prezentul Act adiţional.

    ART. IX
    Anexa 4 la contract, ce reprezintă Costul prestaţiilor la S.N.T.F.C. "CFR Călători" - S.A. se înlocuieşte cu Anexa 2 la prezentul Act adiţional.

    ART. X
    Anexa 5 la contract, ce reprezintă Nivelul de venituri proprii realizat/prognozat/Nivelul de venituri minime obligatorii pentru S.N.T.F.C. "CFR Călători" - S.A. se înlocuieşte cu Anexa 3 la prezentul Act adiţional.

    ART. XI
    Anexa 6 la contract, ce reprezintă Nivelul compensaţiei asigurate de la bugetul de stat ca plată a serviciilor publice, pe total an 2018 pentru acoperirea diferenţei dintre nivelul costurilor şi cel al veniturilor realizate din tarifele aprobate pentru S.N.T.F.C. "CFR Călători" - S.A. se înlocuieşte cu Anexa 4 la prezentul Act adiţional.

    ART. XII
    Anexele 1-4 fac parte integrantă din prezentul Act adiţional.

    ART. XIII
        Celelalte prevederi contractuale rămân nemodificate.


        Prezentul act adiţional s-a încheiat azi 23.05.2018 în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

┌────────────────────┬─────────────────┐
│AUTORITATEA PENTRU │S.N.T.F.C. "CFR │
│REFORMĂ FEROVIARĂ │CĂLĂTORI" - S.A. │
│Preşedinte │Director General │
└────────────────────┴─────────────────┘

    ANEXA 1

        la Actul Adiţional nr. 4 din 23.05.2018 încheiat între Autoritatea pentru Reformă Feroviară şi S.N.T.F.C. "CFR Călători" - S.A.
           Lista completă a trenurilor de călători ce reprezintă obligaţia de
          serviciu public pentru anul 2018 a S.N.T.F.C. "CFR Călători" - S.A.
    a) Trenuri cu circulaţie regulată pe secţii INTEROPERABILE
    a1) Trenuri INTERREGIO

┌────┬──────────────────┬────────┬────┬─────────┬───────┬────────────┬─────────────┐
│Nr. │ │ │ │Nr mediu │Nr. │Tren km/an │Călători-km/ │
│Poz.│Ruta de circulaţie│Distanţa│Rang│statistic│trenuri│2018 │an │
│OSP │ │(km.) │tren│trenuri/ │/ │(col. 3 x │2018 │
│ │ │ │ │zi │an 2018│col. 6) │ │
├────┼──────────────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │
├────┼──────────────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│1 │Nord_Giurgiu Nord │119.4 │IR │1.99 │726 │86,684.4 │910,526 │
│ │FR via Videle │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│2 │Nord_Curtici FR │624.6 │IR │3.98 │1,452 │906,919.2 │66,839,860 │
│ │via Braşov, Sibiu │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│3 │Timişoara │82.6 │IR │3.98 │1.452 │119.935.2 │10,872,194 │
│ │Nord_Curtici FR │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│4 │Nord_Ungheni Prut │482.9 │IR │1.99 │726 │350,585.4 │14,525,920 │
│ │FR via Bacău │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│5 │Braşov_Curtici FR │458.3 │IR │1.99 │726 │332,725.8 │11,409,813 │
│ │via Sibiu │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Braşov_Episcopia │ │ │ │ │ │ │
│6 │Bihor FR │548.2 │IR │2.04 │745 │408,409.0 │18,900,023 │
│ │via Deda, Cluj │ │ │ │ │ │ │
│ │Napoca │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Braşov_Episcopia │ │ │ │ │ │ │
│7 │Bihor FR │575.3 │IR │1.94 │707 │406,737.1 │24,916,968 │
│ │via Tg. Mureş, │ │ │ │ │ │ │
│ │Cluj Napoca │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Cluj │ │ │ │ │ │ │
│8 │Napoca_Episcopia │164.9 │IR │1.99 │726 │119,717.4 │1,823,089 │
│ │Bihor │ │ │ │ │ │ │
│ │FR │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│9 │Nord_Vicşani FR │492.6 │IR │1.99 │726 │357,627.6 │23,337,934 │
│ │via Suceava │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Vicşani FR_Giurgiu│ │ │ │ │ │ │
│10 │Nord FR │612.0 │IR │0.09 │32 │19.584.0 │143,475 │
│ │via Bacău │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│11 │Bucureşti │303.2 │IR │2.96 │1,080 │327.456.0 │25,943,023 │
│ │Nord_Bacău │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│12 │Nord_Baia Mare via│624.8 │IR │1.93 │704 │439,859.2 │61,475,909 │
│ │Deda, Dej Călători│ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│13 │Bistriţa │10.7 │IR │1.97 │720 │7,704.0 │263,159 │
│ │Nord_Sărăţel │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│14 │Nord_Beclean pe │466.2 │IR │1.97 │720 │335,664.0 │44,280,071 │
│ │Someş │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│15 │Bucureşti │166.3 │IR │4.66 │1,701 │282,876.3 │44,996,792 │
│ │Nord_Braşov │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│16 │Bucureşti │128.8 │IR │1.97 │720 │92,736.0 │10,601,152 │
│ │Nord_Buzău │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│17 │Nord_Cluj Napoca │621.2 │IR │1.99 │726 │450,991.2 │53,670,360 │
│ │via Simeria │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│18 │Simeria_Deva │9.2 │IR │0.16 │59 │542.8 │48,386 │
├────┼──────────────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│19 │Nord_Craiova via │209.0 │IR │5.55 │2,024 │423,016.0 │53,055,978 │
│ │Videle │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│20 │Nord_Craiova via │250.1 │IR │7.94 │2,898 │724,789.8 │50,442,306 │
│ │Piteşti │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│21 │Bucureşti │225.0 │IR │10.50 │3,832 │862,200.0 │197,239,960 │
│ │Nord_Constanţa │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│22 │Nord_Drobeta │322.7 │IR │1.97 │720 │232,344.0 │26,915,471 │
│ │Tr. Severin │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│23 │Nord_Galaţi │260.3 │IR │8.61 │3,142 │817,888.5 │111,804,876 │
│ │via Buzău │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│24 │Bucureşti │77.9 │IR │0.32 │117 │9,114.3 │438,233 │
│ │Nord_Urziceni │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│25 │Nord_Iaşi via │406.2 │IR │7.92 │2,892 │1,174,476.3 │203,134,060 │
│ │Tecuci-Bârlad │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│26 │Bacău_Mărăşeşti │83.9 │IR │0.99 │360 │30,204.0 │448,248 │
├────┼──────────────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│27 │Bucureşti │108.0 │IR │15.86 │5,790 │625,356.3 │54,997,276 │
│ │Nord_Piteşti │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│28 │Titu_Târgovişte │31.7 │IR │9.61 │3,506 │111,140.2 │1,612,218 │
├────┼──────────────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│29 │Bucureşti │60.2 │IR │5.77 │2,107 │127,370.1 │21,901,702 │
│ │Nord_Ploieşti Sud │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│30 │Bucureşti │294.7 │IR │1.97 │720 │212,184.0 │14,493,833 │
│ │Nord_Păuşa H. │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│31 │Bucureşti │315.2 │IR │3.57 │1,304 │411,020.8 │36,852,607 │
│ │Nord_Sibiu │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│32 │Bucureşti │320.9 │IR │2.98 │1,086 │348,824.1 │40,995,198 │
│ │Nord_Târgu Jiu │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│33 │Bucureşti │448.8 │IR │1.97 │720 │323,136.0 │53,175,335 │
│ │Nord_Târgu Mureş │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│34 │Braşov_Cluj Napoca│329.6 │IR │0.99 │360 │118,656.0 │2,446,396 │
├────┼──────────────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│35 │Nord_Timişoara │533.3 │IR │6.92 │2,525 │1,346,582.5 │231,717,279 │
│ │Nord via Orşova │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│36 │Bucureşti │334.2 │IR │1.11 │404 │135.016.8 │4,509,736 │
│ │Nord_Tulcea Oraş │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│37 │Nord_Baia Mare │688.7 │IR │1.99 │726 │499.996.2 │64,271,681 │
│ │via Dej Călători │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│38 │Nord_Satu Mare │781.0 │IR │1.97 │720 │562,320.0 │92,859,491 │
│ │via Cluj N-Oradea │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│39 │Bucureşti │447.8 │IR │7.94 │2,898 │1,299,539.4 │223,362,293 │
│ │Nord_Suceava │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│40 │Bacău_Piatra Neamţ│60.2 │IR │1.99 │726 │43,705.2 │324,988 │
├────┼──────────────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│41 │Nord_Vatra Dornei │564.2 │IR │1.97 │720 │406,224.0 │60,274,441 │
│ │Băi │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│42 │Cluj Napoca_Baia │192.8 │IR │0.83 │302 │58,225.6 │4,317,056 │
│ │Mare │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Cluj │ │ │ │ │ │ │
│43 │Napoca_Beclean pe │383.4 │IR │0.99 │363 │30,274.2 │8,999,954 │
│ │Someş │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Cluj │ │ │ │ │ │ │
│44 │Napoca_Bucureşti │495.9 │IR │0.99 │360 │178,524.0 │30,875,663 │
│ │Nord │ │ │ │ │ │ │
│ │via Teiuş-Braşov │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│45 │Cluj Napoca_Dej │58.8 │IR │1.98 │722 │42,453.6 │238,945 │
│ │Călători │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│46 │Cluj Napoca_Oradea│152.1 │IR │3.96 │1,446 │219,936.6 │14,462,912 │
├────┼──────────────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Cluj │ │ │ │ │ │ │
│47 │Napoca_Râmnicu │297.9 │IR │1.14 │416 │123.926.4 │7,808,902 │
│ │Vâlcea │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│48 │Cluj Napoca_Satu │282.8 │IR │1.97 │720 │203,616.0 │10,412,364 │
│ │Mare │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│49 │Cluj Napoca_Târgu │127.9 │IR │0.05 │19 │2,430.1 │34,043 │
│ │Mureş │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│50 │Caracal_Petroşani │211.0 │IR │0.89 │324 │68,364.0 │784,452 │
├────┼──────────────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│51 │Caracal_Târgu Jiu │159.7 │IR │1.07 │392 │62,602.4 │691,613 │
├────┼──────────────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│52 │Caracal_Sibiu │218.6 │IR │1.97 │720 │157,392.0 │4,278,556 │
├────┼──────────────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│53 │Craiova_Sibiu │230.3 │IR │3.96 │1,444 │332,553.2 │11,432,403 │
├────┼──────────────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│54 │Constanţa_Arad │828.8 │IR │0.93 │338 │280,134.4 │49,607,279 │
├────┼──────────────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│55 │Bucureşti │603.8 │IR │0.50 │182 │109.891.6 │7,300,020 │
│ │Nord_Arad │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│56 │Constanţa_Braşov │391.3 │IR │1.63 │595 │232,823.5 │91,191,945 │
├────┼──────────────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│57 │Constanţa_Galaţi │255.2 │IR │0.39 │142 │36,238.4 │6,580,950 │
├────┼──────────────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│58 │Constanţa_Sibiu │540.2 │IR │0.39 │142 │76,708.4 │8,162,299 │
│ │via Braşov │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│59 │Deva_Bucureşti │455.6 │IR │0.16 │59 │26,880.4 │4,908,980 │
│ │Nord │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│60 │Simeria_Bucureşti │446.4 │IR │0.82 │300 │133,920.0 │12,226,400 │
│ │Nord │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│61 │Galaţi_Braşov │310.5 │IR │1.99 │726 │225,423.0 │28,492,363 │
├────┼──────────────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│62 │Galaţi_Cluj Napoca│713.0 │IR │1.99 │726 │517,638.0 │67,138,385 │
├────┼──────────────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│63 │Iaşi_Constanţa │484.4 │IR │0.31 │112 │54,252.8 │7,572,122 │
├────┼──────────────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│64 │Suceava │231.0 │IR │0.36 │131 │30,261.0 │876,158 │
│ │Nord_Mărăşeşti │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│65 │Iaşi_Bacău │157.9 │IR │0.28 │104 │16,421.6 │3,477,220 │
├────┼──────────────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│66 │Iaşi_Galaţi via │254.8 │IR │1.97 │720 │183,456.0 │10,827,313 │
│ │Tecuci │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│67 │Iaşi_Paşcani │75.7 │IR │0.02 │8 │605.6 │70,441 │
├────┼──────────────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Iaşi_Timişoara │ │ │ │ │ │ │
│68 │Nord via Ilia │812.5 │IR │1.99 │726 │589.875.0 │82,080,818 │
│ │Lugoj │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Iaşi_Timişoara │ │ │ │ │ │ │
│69 │Nord via │847.6 │IR │1.99 │726 │615,357.6 │111,306,141 │
│ │Ilia, Arad │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Iaşi_Timişoara │ │ │ │ │ │ │
│70 │Nord via │788.1 │IR │1.97 │720 │567,432.0 │83,143,291 │
│ │Oradea, Arad │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│71 │Mangalia_Arad │873.1 │IR │0.44 │160 │139,584.0 │57,220,318 │
├────┼──────────────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│72 │Mangalia_Baia Mare│894.1 │IR │0.05 │20 │17,868.0 │8,462,294 │
├────┼──────────────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│73 │Mangalia_Bucureşti│267.9 │IR │0.50 │182 │48,771.8 │23,366,379 │
│ │Nord │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│74 │Mangalia_Craiova │476.9 │IR │0.39 │142 │67,719.8 │29,752,074 │
├────┼──────────────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│75 │Mangalia_Iaşi │528.9 │IR │0.44 │162 │85,663.8 │36,305,045 │
├────┼──────────────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│76 │Mangalia_Oradea │908.5 │IR │0.39 │142 │129,106.4 │61,269,182 │
├────┼──────────────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│77 │Mangalia_Satu Mare│944.7 │IR │0.39 │142 │134,246.8 │67,452,155 │
├────┼──────────────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│78 │Mangalia_Sibiu │660.1 │IR │0.39 │142 │93,833.6 │39,948,301 │
├────┼──────────────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│79 │Deda_Târgu Mureş │54.3 │IR │0.19 │71 │3,855.3 │61,608 │
├────┼──────────────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│80 │Mangalia_Suceava │572.1 │IR │0 39 │142 │81,238.2 │39,277,013 │
│ │Nord │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│81 │Mangalia_Timişoara│801.2 │IR │0.43 │158 │125,766.0 │48,623,477 │
│ │Nord │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│82 │Craiova_Deva │252.4 │IR │0.39 │142 │35,904.7 │417,271 │
├────┼──────────────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Timişoara │ │ │ │ │ │ │
│83 │Nord_Cluj Napoca │329.9 │IR │1.99 │726 │239,507.4 │17,311,682 │
│ │via Oradea │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│84 │Timişoara │370.2 │IR │1.97 │720 │266,544.0 │15,578,182 │
│ │Nord_Baia Mare │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│85 │Timişoara │141.5 │IR │1.42 │518 │73,297.0 │1,889,177 │
│ │Nord_Reşiţa Sud │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Timişoara │ │ │ │ │ │ │
│86 │Nord_Sibiu via │306 │IR │1.97 │720 │220,392.0 │8,758,451 │
│ │Ilia, Lugoj │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Timişoara │ │ │ │ │ │ │
│87 │Nord_Târgu Mureş │345.0 │IR │1.97 │720 │248,400.0 │12,776,144 │
│ │via Ilia, Lugoj │ │ │ │ │ │ │
├────┴──────────────────┴────────┴────┴─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│TOTAL tren-km INTERREGIO 2018 (pe │73,439 │23,081,175.3│3,100,000,000│
│infrastructura interoperabilă) │ │ │ │
└───────────────────────────────────────────────┴───────┴────────────┴─────────────┘


    a2) Trenuri REGIO

┌────┬────────────────────┬────────┬─────┬─────────┬───────┬────────────┬─────────────┐
│Nr. │ │ │ │Nr mediu │Nr. │Tren km/an │Călători-km/ │
│Poz.│Ruta de circulaţie │Distanţa│Rang │statistic│trenuri│2018 │an │
│OSP │ │(km.) │tren │trenuri/ │/ │(col. 3 x │2018 │
│ │ │ │ │zi │an 2018│col. 6) │ │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│1 │Ungheni Prut FR_Iaşi│21.8 │Regio│3.95 │1,440 │31,392.0 │908,237 │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│2 │Vicşani FR_Suceava │44.8 │Regio│1.88 │688 │30,822.4 │274,660 │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│3 │Valea lui Mihai │73.6 │Regio│1.97 │720 │52,992.0 │3,991,796 │
│ │FR_Oradea │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│4 │Valea lui Mihai │75.0 │Regio│1.97 │720 │54,000.0 │623,596 │
│ │FR_Satu Mare │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│5 │Valea lui Mihai │134.4 │Regio│1.97 │720 │96,768.0 │1,503,923 │
│ │FR_Baia Mare │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│6 │Episcopia Bihor │12.8 │Regio│1.97 │720 │9,216.0 │87,627 │
│ │FR_Oradea │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│7 │Episcopia Bihor │52.0 │Regio│1.97 │720 │37,440.0 │290.860 │
│ │FR_Salonta │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│8 │Golenţi FR_Craiova │105.8 │Regio│1.94 │709 │75,012.2 │1,539,745 │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│9 │Nord_Craiova via │208.3 │Regio│5.73 │2,091 │436,057.2 │75,909,337 │
│ │Videle │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│10 │Bucureşti │50.9 │Regio│0.98 │357 │18,171.3 │457,693 │
│ │Nord_Videle │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│11 │Bucureşti │99.4 │Regio│6.08 │2,219 │220,568.6 │54,120,338 │
│ │Nord_Roşiori Nord │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│12 │Videle_Roşiori Nord │49.2 │Regio│0.99 │360 │17,712.0 │647,229 │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│13 │Roşiori Nord_Craiova│108.9 │Regio│5.73 │2,093 │227,927.7 │5,141,179 │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│14 │Craiova_Caracal │53.6 │Regio│1.40 │510 │27,336.0 │527,532 │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│15 │Craiova_Orşova │137.7 │Regio│1.97 │720 │99,144.0 │1,563,602 │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│16 │Drobeta Tr. │113.7 │Regio│0.99 │360 │40,932.0 │745,624 │
│ │Severin_Craiova │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│17 │Filiaşi_Drobeta Tr. │77.9 │Regio│1.21 │440 │34,276.0 │225,109 │
│ │Severin │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│18 │Filiaşi_Orşova │101.9 │Regio│1.48 │542 │55,229.8 │572,751 │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│19 │Orşova_Drobeta Tr. │24.0 │Regio│0.14 │52 │1,248.0 │47,537 │
│ │Severin │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│20 │Orşova_Caransebeş │88.3 │Regio│4.93 │1,800 │158,940.0 │2,597,162 │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│21 │Timişoara │186.6 │Regio│0.99 │362 │67,549.2 │5,022,725 │
│ │Nord_Orşova │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Timişoara │ │ │ │ │ │ │
│22 │Nord_Domaşnea │143.5 │Regio│0.85 │310 │44,485.0 │2,937,515 │
│ │Cornea Hm. │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│23 │Timişoara │98.3 │Regio│7.05 │2,574 │253,024.2 │17,573,039 │
│ │Nord_Caransebeş │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Timişoara Nord_Lugoj│ │ │ │ │ │ │
│24 │via │58.9 │Regio│1.73 │632 │37,224.8 │944,912 │
│ │Recaş │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│25 │Bucureşti │117.2 │Regio│2.00 │730 │85,556.0 │5,193,360 │
│ │Nord_Giurgiu │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│26 │Giurgiu_Videle │66.3 │Regio│6.24 │2,284 │151,429.2 │2,835,825 │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│27 │Roşiori │33.7 │Regio│13.81 │5,039 │169,814.3 │5,178,703 │
│ │Nord_Alexandria │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│28 │Craiova_Calafat │107.8 │Regio│3.65 │1,332 │143,589.6 │3,184,275 │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│29 │Craiova_Băileşti │70.5 │Regio│1.92 │700 │49,350.0 │1,295,768 │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│30 │Caransebeş_Reşiţa │43.2 │Regio│11.98 │4,374 │188,956.8 │4,413,444 │
│ │Sud │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Timişoara Nord_Lugoj│ │ │ │ │ │ │
│31 │via │63.9 │Regio│7.75 │2,830 │180,837.0 │4,055,946 │
│ │Buziaş │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│32 │Timişoara │36.4 │Regio│2.15 │784 │28,537.6 │1,039,477 │
│ │Nord_Buziaş │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│33 │Lugoj_Buziaş │27.5 │Regio│2.43 │888 │24,420.0 │185,626 │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Timişoara │ │ │ │ │ │ │
│34 │Nord_Stamora │56.0 │Regio│7.41 │2,704 │151,424.0 │1,896,166 │
│ │Moraviţa │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│35 │Craiova_Sibiu │230.3 │Regio│1.97 │720 │165,816.0 │6,729,967 │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│36 │Sibiu_Piatra Olt │186.2 │Regio│0.99 │360 │67,032.0 │1,415,706 │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│37 │Podu Olt_Piatra Olt │164.1 │Regio│1.96 │714 │117,167.4 │1,862,252 │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│38 │Podu Olt_Băbeni │97.1 │Regio│0.68 │247 │23,983.7 │57,226 │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│39 │Podu Olt_Lotru │45.7 │Regio│0.46 │168 │7,677.6 │35,848 │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│40 │Sibiu_Râmnicu Vâlcea│99.6 │Regio│1.91 │698 │69,520.8 │1,918,848 │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│41 │Băbeni_Sibiu │119.2 │Regio│0.99 │360 │42,912.0 │1,908,516 │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│42 │Râmnicu │19.6 │Regio│1.66 │607 │11,897.2 │144,241 │
│ │Vâlcea_Băbeni │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│43 │Râmnicu │86.6 │Regio│3.71 │1,354 │117,256.4 │932,007 │
│ │Vâlcea_Piatra Olt │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│44 │Râmnicu Vâlcea_Podu │77.5 │Regio│1.30 │474 │36,735.0 │123,311 │
│ │Olt │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│45 │Râmnicu Vâlcea_Lotru│31.8 │Regio│1.35 │494 │15,709.2 │69,396 │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│46 │Băbeni_Călimăneşti │35.8 │Regio│0.13 │48 │1,718.4 │20,756 │
│ │Hm. │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│47 │Câineni_Sibiu │46.7 │Regio│0.50 │184 │8,592.8 │391,014 │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│48 │Călimăneşti_Râmnicu │16.2 │Regio│0.13 │48 │777.6 │12,643 │
│ │Vâlcea │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│49 │Lotru_Piatra Olt │118.4 │Regio│0.96 │349 │41,321.6 │211,963 │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│50 │Bucureşti │107.4 │Regio│4.97 │1,813 │194,904.0 │23,239,578 │
│ │Nord_Piteşti │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│51 │Nord_Piatra Olt │205.4 │Regio│2.92 │1,064 │218,755.6 │12,646,127 │
│ │via Piteşti │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│52 │Caracal_Piteşti │130.4 │Regio│0.81 │296 │38,598.4 │1,383,366 │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│53 │Caracal_Slatina │49.4 │Regio│0.84 │308 │15,215.2 │163,018 │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│54 │Potcoava_Caracal │70.8 │Regio│0.67 │244 │17,275.2 │140,497 │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│55 │Piteşti_Craiova │142.1 │Regio│1.64 │600 │85,260.0 │2,754,318 │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│56 │Piteşti_Piatra Olt │98.0 │Regio│7.36 │2,686 │263,228.0 │7,145,236 │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│57 │Slatina_Piatra Olt │17.0 │Regio│1.45 │528 │8,976.0 │74,536 │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│58 │Potcoava_Piatra Olt │38.4 │Regio│0.95 │346 │13,286.4 │81,497 │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│59 │Piatra Olt_Craiova │44.1 │Regio│2.42 │883 │38,940.3 │714,567 │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│60 │Piatra Olt_Roşiori │87.7 │Regio│0.67 │243 │21,311.1 │106,269 │
│ │Nord │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│61 │Piatra Olt_Caracal │32.4 │Regio│6.02 │2,197 │71,182.8 │543,249 │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│62 │Bucureşti │79.7 │Regio│12.79 │4,667 │371,171.2 │38,768,429 │
│ │Nord_Târgovişte │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│63 │Titu_Târgovişte │31.7 │Regio│3.95 │1,440 │45,648.0 │525,931 │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│64 │Craiova_Petroşani │157.4 │Regio│7.18 │2,622 │412,702.8 │23,865,527 │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│65 │Craiova_Filiaşi │35.8 │Regio│0.23 │83 │2,971.4 │432,638 │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Craiova_Târgu Jiu │ │ │ │ │ │ │
│66 │via │111.9 │Regio│5.65 │2,063 │231,783.9 │5,689,540 │
│ │Turceni │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Craiova_Târgu Jiu │ │ │ │ │ │ │
│67 │via │106.1 │Regio│4.31 │1,572 │166,789.2 │7,287,221 │
│ │Cărbuneşti │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│68 │Târgu Jiu_Simeria │131.3 │Regio│1.97 │720 │94,536.0 │7,711,929 │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Târgu Jiu_Filiaşi │ │ │ │ │ │ │
│69 │via │76.1 │Regio│1.97 │720 │55,116.0 │1,223,003 │
│ │Turceni │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│70 │Târgu Jiu_Rovinari │21.8 │Regio│1.95 │710 │15,478.0 │734,013 │
│ │Hm. │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│71 │Târgu Jiu_Turceni │57.1 │Regio│1.95 │710 │40,541.0 │1,805,130 │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│72 │Simeria_Petroşani │80.0 │Regio│4.76 │1,738 │139,040.0 │1,770,762 │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│73 │Petroşani_Deva │89.2 │Regio│0.32 │117 │10,436.4 │1,238,606 │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│74 │Subcetate_Simeria │30.2 │Regio│0.93 │340 │10,268.0 │230,573 │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│75 │Petroşani_Arad │237.4 │Regio│0.99 │360 │85,464.0 │4,630,751 │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│76 │Bucureşti │215.0 │Regio│4.11 │1,501 │322,715.0 │26,330,715 │
│ │Obor_Constanţa │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│77 │Bucureşti │136.4 │Regio│5.84 │2,131 │290,668.4 │25,766,245 │
│ │Obor_Feteşti │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│78 │Feteşti_Constanţa │78.6 │Regio│2.94 │1,074 │84,416.4 │5,768,799 │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│79 │Medgidia_Constanţa │34.6 │Regio│1.12 │407 │14,082.2 │537,008 │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│80 │Constanţa_Mangalia │42.9 │Regio│13.01 │4,749 │203,732.1 │8,180,299 │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│81 │Călăraşi │143.1 │Regio│1.82 │666 │95,304.6 │7,360,040 │
│ │Sud_Constanţa │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│82 │Călăraşi Sud_Feteşti│64.5 │Regio│0.98 │359 │23,155.5 │541,342 │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│83 │Călăraşi │27.0 │Regio│6.85 │2,502 │67,554.0 │3,531,185 │
│ │Sud_Ciulniţa │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│84 │Bucureşti │78.0 │Regio│8.18 │2,995 │233,610.0 │7,778,588 │
│ │Nord_Urziceni │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│85 │Bucureşti │29.6 │Regio│1.64 │602 │17,819.2 │491,701 │
│ │Nord_Baloteşti │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│86 │Nord_Slobozia │139.9 │Regio│3.92 │1,430 │200,164.3 │6,536,395 │
│ │Veche via Urziceni │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│87 │Ciulniţa_Slobozia │16.8 │Regio│8.77 │3,201 │53,776.8 │2,039,741 │
│ │Veche │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│88 │Slobozia │62.0 │Regio│2.94 │1,073 │66,526.0 │2,443,584 │
│ │Veche_Urziceni │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│89 │Urziceni_Ciulniţa │78.8 │Regio│0.99 │360 │28,368.0 │1,225,144 │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│90 │Nord_Bucureşti │22.2 │Regio│3.93 │1,440 │31,968.0 │386,170 │
│ │Obor │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│91 │Galaţi_Adjud │247.7 │Regio│0.99 │360 │89,172.0 │6,017,646 │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│92 │Mărăşeşti_Galaţi via│222.0 │Regio│0.99 │360 │79,920.0 │7,372,787 │
│ │Buzău │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│93 │Buzău_Galaţi │131.5 │Regio│6.33 │2,312 │304,028.0 │14,309,462 │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│94 │Făurei_Galaţi │91.1 │Regio│3.55 │1,295 │117,974.5 │4,634,968 │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│95 │Brăila_Galaţi │31.5 │Regio│0.86 │314 │9.891.0 │159,934 │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│96 │Făurei_Buzău │40.4 │Regio│1.68 │615 │24,846.0 │619,460 │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│97 │Mărăşeşti_Galaţi via│103.7 │Regio│11.24 │4,104 │425,584.8 │15,527.078 │
│ │Tecuci │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│98 │Mărăşeşti_Tecuci │19.0 │Regio│4.92 │1,794 │34,086.0 │278,400 │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│99 │Constanţa_Buzău │207.7 │Regio│3.92 │1,430 │297,011.0 │27,598,083 │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│100 │Constanţa_Făurei │167.3 │Regio│1.95 │713 │119,284.9 │2,290,616 │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│101 │Iaşi_Tecuci │170.1 │Regio│4.93 │1,800 │306,180.0 │27,092,849 │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│102 │Iaşi_Bârlad │119.8 │Regio│4.66 │1,700 │203,660.0 │18,305,001 │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│103 │Iaşi_Vaslui │67.7 │Regio│4.75 │1,735 │117,459.5 │6,746,899 │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│104 │Bârlad_Tecuci │50.3 │Regio│0.99 │360 │18,108.0 │86,086 │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│105 │Iaşi_Ungheni Prut │21.2 │Regio│6.54 │2,386 │50,583.2 │1,023,376 │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│106 │Bucureşti │166.3 │Regio│11.82 │4,316 │717,320.0 │103,711,423 │
│ │Nord_Braşov │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│107 │Bucureşti │59.5 │Regio│6.27 │2,288 │137,080.4 │14,168,838 │
│ │Nord_Ploieşti Sud │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│108 │Ploieşti Sud_Braşov │110.4 │Regio│1.97 │720 │79,488.0 │4,754,619 │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│109 │Braşov_Teiuş │227.5 │Regio│1.97 │720 │163,800.0 │9,457,702 │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│110 │Braşov_Mediaş │165.8 │Regio│0.99 │360 │59,688.0 │3,357,614 │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│111 │Braşov_Sighişoara │127.4 │Regio│3.75 │1,367 │174,155.8 │6,872,328 │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│112 │Beia_Sibiu │128.7 │Regio│0.85 │310 │39,897.0 │3,481,718 │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│113 │Mediaş_Sighişoara │38.4 │Regio│0.11 │40 │1,536.0 │20,732 │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│114 │Braşov_Rupea │73.8 │Regio│2.03 │741 │54,685.8 │3,726,055 │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│115 │Teiuş_Sighişoara │100.1 │Regio│0.99 │360 │36,036.0 │562,161 │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│116 │Teiuş_Mediaş │61.7 │Regio│2.68 │980 │60,466.0 │3,343,916 │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│117 │Sighişoara_Beia │35.0 │Regio│0.85 │310 │10,850.0 │13,284 │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│118 │Cluj Napoca_Deva │184.0 │Regio│0.32 │118 │21,712.0 │1,380,120 │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│119 │Cluj Napoca_Simeria │174.8 │Regio│1.65 │602 │105,229.6 │6,308,691 │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│120 │Simeria_Teiuş │72.7 │Regio│4.10 │1,498 │108,904.6 │1,049,200 │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│121 │Teiuş_Săvârşin │145.9 │Regio│0.15 │54 │7,878.6 │274,632 │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│122 │Cluj │68.6 │Regio│2.16 │788 │54,056.8 │1,269,016 │
│ │Napoca_Războieni │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│123 │Cluj Napoca_Teiuş │102.1 │Regio│6.01 │2,194 │224,007.4 │10,936,081 │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│124 │Cluj Napoca_Câmpia │51.5 │Regio│0.15 │54 │2,781.0 │101,420 │
│ │Turzii │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│125 │Cluj Napoca_Alba │121.2 │Regio│0.99 │360 │43,632.0 │1,457,203 │
│ │Iulia │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│126 │Alba Iulia_Teiuş │19.1 │Regio│0.99 │360 │6,876.0 │32,689 │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│127 │Cluj │202.2 │Regio│1.97 │720 │145,584.0 │6,249,582 │
│ │Napoca_Sighişoara │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│128 │Timişoara │214.6 │Regio│1.97 │720 │154,512.0 │14,263,249 │
│ │Nord_Simeria │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│129 │Arad_Săvârşin │84.2 │Regio│1.97 │720 │60,624.0 │2,374,357 │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│130 │Arad_Simeria │157.4 │Regio│6.92 │2,525 │397,435.0 │23,626,845 │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│131 │Simeria_Săvârşin │73.2 │Regio│3.90 │1,425 │104.310.0 │2,978,787 │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│132 │Deva_Simeria │9.2 │Regio│0.30 │109 │1,002.8 │25,217 │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│133 │Simeria_Ilia │32.8 │Regio│0.85 │310 │10,168.0 │176,512 │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│134 │Ilia_Petroşani │112.8 │Regio│0.85 │310 │34,968.0 │1,104,523 │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│135 │Arad_Curtici │17.0 │Regio│14.45 │5,276 │89,692.0 │2,217,323 │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│136 │Braşov_Sibiu │148.9 │Regio│4.93 │1,800 │268,020.0 │19,451,268 │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│137 │Braşov_Făgăraş │65.0 │Regio│3.95 │1.440 │93,600.0 │3,866,428 │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│138 │Făgăraş_Sibiu │83.9 │Regio│4.94 │1,802 │151,187.8 │10,235,488 │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│139 │Ucea_Sibiu │59.3 │Regio│1.70 │620 │36,766.0 │1,741,079 │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│140 │Sibiu_Vinţu de Jos │82.8 │Regio│1.97 │720 │59,616.0 │1,596,227 │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│141 │Sibiu_Miercurea │52.8 │Regio│0.92 │336 │17,740.8 │764,166 │
│ │Sibiului Hm. │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│142 │Sibiu_Sălişte │29.7 │Regio│1.35 │494 │14,671.8 │420,920 │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│143 │Sibiu_Mediaş │55.3 │Regio│7.62 │2,780 │153,734.0 │14,544,733 │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│144 │Sibiu_Copşa Mică │44.9 │Regio│1.39 │506 │22,719.4 │1,312,839 │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│145 │Sibiu_Loamneş │20.7 │Regio│0.58 │213 │4,409.1 │176,468 │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│146 │Sibiu_Teiuş │111.7 │Regio│1.97 │720 │80,424.0 │3,347,451 │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│147 │Sibiu_Târgu Mureş │204.5 │Regio│1.97 │720 │147,240.0 │5,699,925 │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│148 │Sibiu_Sighişoara │93.7 │Regio│3.09 │1,132 │106,068.4 │9,768,500 │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│149 │Lugoj_Simeria │115.6 │Regio│1.97 │720 │83,232.0 │1,860,840 │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│150 │Lugoj_Margina │47.3 │Regio│4.62 │1,687 │79,795.1 │2,110,031 │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│151 │Deda_Braşov │228.2 │Regio│1.97 │720 │164,304.0 │7,676,621 │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│152 │Braşov_Gheorghieni │150.3 │Regio│2.82 │1.030 │154,809.0 │12,300,439 │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│153 │Braşov_Siculeni │103.2 │Regio│2.12 │772 │79,670.4 │3,404,225 │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│154 │Braşov_Topliţa │184.3 │Regio│1.97 │720 │132,696.0 │12,074,841 │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│155 │Braşov_Miercurea │95.0 │Regio│0.99 │360 │34,200.0 │1,377,629 │
│ │Ciuc │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│156 │Braşov_Sfântu │32.1 │Regio│4.96 │1,811 │58,133.1 │946,455 │
│ │Gheorghe │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Băile Tuşnad │ │ │ │ │ │ │
│157 │Hm._Miercurea │28.5 │Regio│1.69 │618 │17,613.0 │117.818 │
│ │Ciuc │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Miercurea │ │ │ │ │ │ │
│158 │Ciuc_Izvoru │36.2 │Regio│0.85 │310 │11,222.0 │90,112 │
│ │Mureşului │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│159 │Izvoru_Mureşului │28.0 │Regio│0.85 │310 │8,680.0 │41,265 │
│ │Siculeni │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│160 │Siculeni_Miercurea │8.2 │Regio│2.96 │1,080 │8,856.0 │104.736 │
│ │Ciuc │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│161 │Gheorgheni_Miercurea│55.3 │Regio│0.85 │310 │17,143.0 │83,008 │
│ │Ciuc │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│162 │Miercurea Ciuc_Târgu│187.5 │Regio│2.96 │1,080 │202,500.0 │10,160,866 │
│ │Mureş │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│163 │Deda_Miercurea Ciuc │133.2 │Regio│0.99 │360 │47,952.0 │2,310,643 │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│164 │Bistriţa Nord_Cluj │119.0 │Regio│6.45 │2,356 │280,364.0 │33,062,422 │
│ │Napoca │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│165 │Bistriţa Nord_Dej │60.2 │Regio│3.56 │1,300 │78,260.0 │4,836,758 │
│ │Călători │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│166 │Bistriţa Nord_Târgu │111.8 │Regio│3.95 │1,440 │160,992.0 │5,968,297 │
│ │Mureş │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│167 │Târgu Mureş_Topliţa │98.2 │Regio│1.97 │720 │70,704.0 │2,013,084 │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│168 │Bistriţa Nord_Deda │57.5 │Regio│1.35 │494 │28,405.0 │410,037 │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│169 │Războieni_Târgu │59.3 │Regio│5.72 │2,086 │123,699.8 │3,767,380 │
│ │Mureş │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│170 │Războieni_Târgu │63.4 │Regio│2.96 │1,080 │68,472.0 │4,192,287 │
│ │Mureş Nord │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│171 │Târgu Mureş │4.1 │Regio│0.95 │345 │1,414.5 │17,601 │
│ │Nord_Târgu Mureş │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│172 │Târgu Mureş_Deda │54.3 │Regio│5.92 │2,160 │117,288.0 │12,055,836 │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│173 │Teiuş_Târgu Mureş │92.8 │Regio│1.97 │720 │66,816.0 │2,876,086 │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│174 │Mărăşeşti_Miercurea │184.0 │Regio│3.81 │1,392 │256,128.0 │13,513,152 │
│ │Ciuc │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│175 │Mărăşeşti_Comăneşti │100.3 │Regio│4.14 │1,511 │151,553.3 │4,481,236 │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│176 │Siculeni_Focşani │195.5 │Regio│0.96 │350 │68,425.0 │4,940,293 │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│177 │Mărăşeşti_Siculeni │175.8 │Regio│0.96 │350 │61,530.0 │2,092,517 │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│178 │Miercurea │203.0 │Regio│0.95 │345 │70,035.0 │3,225,176 │
│ │Ciuc_Tecuci │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│179 │Miercurea │119.7 │Regio│0.93 │340 │40,698.0 │3,750,903 │
│ │Ciuc_Oneşti │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│180 │Miercurea Ciuc │83.7 │Regio│1.83 │667 │55,827.9 │2,609,498 │
│ │Comăneşti │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│181 │Ghimeş_Buzău │225.5 │Regio│0.99 │360 │81,180.0 │2,380,500 │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│182 │Comăneşti_Buzău │190.8 │Regio│0.99 │360 │68,688.0 │4,604,289 │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│183 │Mărăşeşti_Ghimeş │135.0 │Regio│0.99 │360 │48,600.0 │3,040,581 │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│184 │Adjud_Comăneşti │74.6 │Regio│0.99 │360 │26,856.0 │195,414 │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│185 │Oneşti_Mărăşeşti │64.3 │Regio│0.98 │360 │23,148.0 │1,180,951 │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│186 │Bucureşti Nord_Buzău│128.8 │Regio│7.89 │2.880 │370,260.0 │38,356,292 │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│187 │Brazi_Buzău │77.4 │Regio│3.95 │1,440 │111,456.0 │4,040,489 │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│188 │Ploieşti Sud_Buzău │68.6 │Regio│2.68 │980 │67,228.0 │4,115,053 │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│189 │Ploieşti │159.1 │Regio│2.96 │1,080 │171,828.0 │10,199,300 │
│ │Sud_Mărăşeşti │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│190 │Mărăşeşti_Bucureşti │219.3 │Regio│0.99 │360 │78,948.0 │6,240,878 │
│ │Nord │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│191 │Adjud_Ploieşti Sud │184.8 │Regio│0.99 │360 │66,528.0 │1,924,491 │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│192 │Buzău_Adjud │116.2 │Regio│0.99 │360 │41,832.0 │2,176,559 │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│193 │Buzău_Mărăşeşti │90.5 │Regio│7.58 │2,768 │250,504.0 │14,578,990 │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│194 │Adjud_Mărăşeşti │25.7 │Regio│0.99 │360 │9,252.0 │148,246 │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│195 │Bacău_Paşcani │84.0 │Regio│3.95 │1.440 │120,960.0 │1,694,174 │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│196 │Bacău_Mărăşeşti │83.9 │Regio│4.26 │1,556 │130,548.4 │8,831,443 │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│197 │Bacău_Adjud │58.2 │Regio│3.95 │1,440 │83,808.0 │4,087,483 │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│198 │Iaşi_Paşcani │75.7 │Regio│3.95 │1,440 │109,008.0 │7,657,955 │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│199 │Iaşi_Bacău │159.7 │Regio│7.89 │2.880 │459,936.0 │25,693,407 │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│200 │Paşcani_Suceava Nord│63.1 │Regio│1.97 │720 │45,432.0 │1,895,602 │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│201 │Bacău_Suceava Nord │147.1 │Regio│9.86 │3,600 │529,560.0 │15,581,754 │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│202 │Iaşi_Suceava Nord │138.8 │Regio│7.89 │2,880 │399,744.0 │32,296,527 │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│203 │Suceava_Ilva Mică │190.8 │Regio│3.38 │1,232 │235,065.6 │5,201,968 │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│204 │Suceava_Câmpulung │78.3 │Regio│3.22 │1,175 │92,002.5 │1,145,415 │
│ │Moldovenesc │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Vatra │ │ │ │ │ │ │
│205 │Dornei_Câmpulung │37.1 │Regio│0.99 │360 │13,356.0 │105,055 │
│ │Moldovenesc │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│206 │Suceava_Vatra Dornei│115.4 │Regio│0.57 │208 │24,003.2 │409,943 │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Câmpulung │ │ │ │ │ │ │
│207 │Moldovenesc_Ilva │112.5 │Regio│0.99 │360 │40,500.0 │408,664 │
│ │Mică │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│208 │Ilva Mică_Vatra │75.4 │Regio│0.99 │360 │27,144.0 │166,946 │
│ │Dornei │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│209 │Bistriţa Nord_Vatra │158.7 │Regio│1.97 │720 │114,264.0 │7,524,689 │
│ │Dornei │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Dej Călători_Beclean│ │ │ │ │ │ │
│210 │pe │24.6 │Regio│0.99 │360 │8,856.0 │354,960 │
│ │Someş │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│211 │Beclean pe │47.7 │Regio│1.91 │696 │33,199.2 │1,987,111 │
│ │Someş_Ilva Mică │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│212 │Dej Călători_Ilva │72.3 │Regio│2.30 │838 │60,587.4 │2,038,405 │
│ │Mică │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│213 │Ilva Mică_Salva │26.1 │Regio│1.97 │720 │18,792.0 │984,037 │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│214 │Ilva Mică_Cluj │131.1 │Regio│0.46 │168 │22,024.8 │1,230,718 │
│ │Napoca │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│215 │Cluj Napoca_Sighetul│223.4 │Regio│3.80 │1,387 │309,855.8 │19,312,422 │
│ │Marmaţiei │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Sighetul │ │ │ │ │ │ │
│216 │Marmaţiei_Vişeul de │57.4 │Regio│2.61 │954 │54,759.6 │2,444,360 │
│ │Jos │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Beclean pe │ │ │ │ │ │ │
│217 │Someş_Sighetul │140.0 │Regio│1.96 │717 │100,380.0 │5,598,512 │
│ │Marmaţiei │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│ │Sighetul │ │ │ │ │ │ │
│218 │Marmaţiei_Valea │24.9 │Regio│1.79 │655 │16,309.5 │658.005 │
│ │Vişeului │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│219 │Bacău_Piatra Neamţ │60.2 │Regio│7.96 │2,904 │174,820.8 │9,704,224 │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│220 │Suceava │61.8 │Regio│6.90 │2,520 │155,736.0 │2,575,529 │
│ │Nord_Botoşani │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│221 │Suceava_Botoşani │59.3 │Regio│1.97 │720 │42,696.0 │2,660.952 │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│222 │Vereşti_Botoşani │44.5 │Regio│3.92 │1,434 │63,813.0 │4,678,407 │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│223 │Dărmăneşti_Dorneşti │21.8 │Regio│3.33 │1,214 │26,465.2 │490,488 │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│224 │Dorneşti_Suceava │32.5 │Regio│3.33 │1,214 │39,455.0 │774.793 │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│225 │Arad_Oradea │120.6 │Regio│0.99 │352 │43,657.2 │1,763,069 │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│226 │Oradea_Salonta │39.2 │Regio│0.85 │310 │12,152.0 │659,427 │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│227 │Salonta_Arad │81.4 │Regio│0.85 │310 │25,234.0 │1,056,771 │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│228 │Timişoara │177.8 │Regio│5.78 │2,110 │375,158.0 │22,810,810 │
│ │Nord_Oradea │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│229 │Timişoara Nord_Arad │57.2 │Regio│9.73 │3,550 │203,060.0 │14,289,680 │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│230 │Nădab_Arad │42.6 │Regio│0.70 │256 │10,905.6 │132,745 │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│231 │Arad_Chişineu Criş │47.5 │Regio│2.96 │1,080 │51,300.0 │837,948 │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│232 │Cluj Napoca_Oradea │152.1 │Regio│5.92 │2,160 │328.536.0 │22,479,506 │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│233 │Cluj Napoca_Huedin │49.4 │Regio│6.04 │2,204 │108,877.6 │6,641,390 │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│234 │Cluj Napoca_Poieni │64.7 │Regio│1.97 │720 │46,584.0 │2,387,232 │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│235 │Cluj Napoca_Aghireş │27.9 │Regio│0.68 │247 │6,891.3 │667,459 │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│236 │Oradea_Bratca │59.6 │Regio│2.16 │789 │47,024.4 │2,248,272 │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│237 │Bratca_Huedin │43.1 │Regio│0.46 │168 │7,240.8 │447,736 │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│238 │Huedin_Piatra │33.2 │Regio│0.46 │168 │5,577.6 │473,230 │
│ │Craiului Hm. │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│239 │Oradea_Piatra │69.5 │Regio│1.62 │590 │41,005.0 │1,977,868 │
│ │Craiului Hm. │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│240 │Oradea_Halmeu │155.4 │Regio│2.82 │1,031 │160,217.4 │7,720,664 │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│241 │Satu Mare_Halmeu │22.4 │Regio│10.04 │3,664 │82,073.6 │4,568,054 │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│242 │Satu Mare_Carei │36.0 │Regio│0.99 │360 │12,960.0 │332,523 │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│243 │Oradea_Valea lui │65.8 │Regio│2.65 │967 │63,628.6 │2,815,714 │
│ │Mihai │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│244 │Halmeu_Valea lui │89.6 │Regio│0.99 │360 │32,256.0 │2,176,834 │
│ │Mihai │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│245 │Valea lui Mihai_Satu│67.2 │Regio│0.99 │360 │24,192.0 │499,822 │
│ │Mare │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│246 │Oradea_Satu Mare │133.0 │Regio│2.82 │1,031 │137,123.0 │7,037,684 │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│247 │Baia Mare_Jibou │57.8 │Regio│11.58 │4,228 │244,378.4 │16,906,125 │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│248 │Satu Mare_Jibou │147.8 │Regio│1.70 │620 │91,636.0 │1,281,274 │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│249 │Satu Mare_Baia Mare │59.4 │Regio│7.31 │2,667 │158,419.8 │5,602,731 │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│250 │Cluj Napoca_Jibou │135.0 │Regio│1.97 │720 │97,200.0 │4,906,796 │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│251 │Cluj Napoca_Dej │58.8 │Regio│6.69 │2,442 │143,589.6 │6,481,075 │
│ │Călători │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│252 │Satu Mare_Apa Hm. │26.3 │Regio│3.51 │1,282 │33,716.6 │1,490,856 │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│253 │Dej Călători_Jibou │76.2 │Regio│1.62 │592 │45,110.4 │828,746 │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│254 │Jibou_Sărmăşag │46.0 │Regio│1.84 │672 │30,912.0 │1,541,061 │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│255 │Jibou_Zalău Nord │23.7 │Regio│7.84 │2,862 │67,829.4 │2,300,291 │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│256 │Sărmăşag_Satu Mare │101.8 │Regio│0.99 │360 │36,648.0 │477,985 │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│257 │Jibou_Carei │111.8 │Regio│3.95 │1,440 │160,992.0 │3,188,623 │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│258 │Carei_Zalău Nord │88.1 │Regio│0.99 │360 │31,716.0 │500,332 │
├────┼────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│259 │Zalău Nord_Sărmăşag │22.3 │Regio│0.99 │360 │8,028.0 │310,739 │
├────┴────────────────────┴────────┴─────┴─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│TOTAL tren-km REGIO 2018 (pe infrastructura │289,331│25,641,241.4│1,471,162,397│
│interoperabilă) │ │ │ │
└──────────────────────────────────────────────────┴───────┴────────────┴─────────────┘    b2) Trenuri REGIO

┌────┬─────────────────────┬────────┬─────┬─────────┬───────┬────────────┬─────────────┐
│Nr. │ │ │ │Nr mediu │Nr. │Tren km/an │Călători-km/ │
│Poz.│Ruta de circulaţie │Distanţa│Rang │statistic│trenuri│2018 │an │
│OSP │ │(km.) │tren │trenuri/ │/ │(col. 3 x │2018 │
│ │ │ │ │zi │an 2018│col. 6) │ │
├────┼─────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │
├────┼─────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│1N │Pietroşiţa_Târgovişte│34.9 │Regio│1.91 │698 │24,360.2 │1,004,374 │
├────┼─────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│2N │Fieni_Târgovişte │27.4 │Regio│5.54 │2,021 │55,375.4 │883,929 │
├────┼─────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│3N │Corabia_Caracal │41.5 │Regio│5.52 │2.016 │83,664.0 │996,830 │
├────┼─────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│4N │Turnu │49.7 │Regio│3.62 │1,320 │65,604.0 │921,468 │
│ │Măgurele_Roşiori Nord│ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│5N │Curtea de │38.4 │Regio│3.95 │1,440 │55,296.0 │1,174,046 │
│ │Argeş_Piteşti │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│6N │Parc │56.8 │Regio│3.90 │1,428 │81,110.4 │638,944 │
│ │Kreţulescu_Goleşti │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│7N │Alexandria_Zimnicea │42.1 │Regio│0.15 │56 │2,357.6 │120,725 │
├────┼─────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│8N │Zimnicea_Roşiori Nord│75.8 │Regio│0.44 │160 │12,128.0 │332,318 │
├────┼─────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│9N │Odorhei_ Criştur │25.8 │Regio│3.67 │1,340 │34,572.0 │716,230 │
├────┼─────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│10N │Odorhei_Sighişoara │47.2 │Regio│5.92 │2,160 │101,952.0 │2,649,149 │
├────┼─────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│11N │Cugir_Teiuş │56.2 │Regio│0.53 │192 │10,790.4 │110,514 │
├────┼─────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│12N │Anina_Oraviţa │33.4 │Regio│1.97 │720 │24,048.0 │830,455 │
├────┼─────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│13N │Hunedoara_Simeria │15.8 │Regio│0.91 │332 │5,245.6 │47,084 │
├────┼─────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│14N │Remetea │37.2 │Regio│1.04 │381 │14,173.2 │648,707 │
│ │Mică_Timişoara Nord │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│15N │Giarmata_Timişoara │13.7 │Regio│9.07 │3,310 │45,347.0 │505,152 │
│ │Nord │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│16N │Remetea Mică_Radna │30.6 │Regio│0.15 │54 │1,652.4 │25,953 │
├────┼─────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│17N │Cacica Hm._Suceava │32.0 │Regio│8.62 │3,148 │100,736.0 │1,886,179 │
├────┼─────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│18N │Bicaz_Bacău │86.0 │Regio│4.85 │1,772 │152,392.0 │4,928,301 │
├────┼─────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│19N │Târgu Neamţ_Paşcani │30.6 │Regio│5.85 │2,134 │65,300.4 │3,131,339 │
├────┼─────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│20N │Târgu Neamţ_Iaşi │106.3 │Regio│0.99 │360 │38,268.0 │3,136,998 │
├────┼─────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│21N │Tulcea Oraş_Medgidia │143.8 │Regio│1.97 │718 │103,248.4 │2,806,563 │
├────┼─────────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│22N │Tulcea Oraş_Constanţa│178.4 │Regio│1.20 │437 │77,960.8 │1,342,345 │
├────┴─────────────────────┴────────┴─────┴─────────┼───────┼────────────┼─────────────┤
│TOTAL tren-km REGIO 2018 (pe infrastructură │ │ │ │
│neinteroperabilă │26,197 │1,155,581.8 │28,837,603 │
│neînchiriată) │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┴───────┼────────────┼─────────────┤
│tren-km INTERREGIO │23,081,175.3│3,100,000,000│
├───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┤
│tren-km REGIO │26,796,823.2│1,500,000,000│
├───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┤
│TOTAL GENERAL tren-km 2018 (trenuri cu circulaţie regulată)│49,877,998.5│4,600,000,000│
└───────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴─────────────┘    ANEXA 2

        la Actul Adiţional nr. 4 din 23.05.2018 încheiat între Autoritatea pentru Reformă Feroviară şi S.N.T.F.C. CFR Călători S.A.
                                  Costul prestaţiilor

┌──────────┬─────────────────────────┬─────────────────────────┐
│ │Costuri de transport │Costuri de transport │
│ │ │estimative │
│Suma/an ├────────────┬────────────┼────────────┬────────────┤
│ │An 2016 │An 2017 │2018 │01.01.2019- │
│ │ │ │ │02.12.2019 │
├──────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│Suma (mii │ │ │ │ │
│lei) │ │ │ │ │
│pentru │99.992,46 │1.099.307,35│1.136.433,04│1.265.309,09│
│Trenuri │ │ │ │ │
│Interregio│ │ │ │ │
│- IR │ │ │ │ │
├──────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│Suma (mii │ │ │ │ │
│lei) │ │ │ │ │
│pentru │1.128.791,04│1.181.413,04│1.318.065,96│1.467.539,91│
│Trenuri │ │ │ │ │
│Regio - R │ │ │ │ │
├──────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│Total - │ │ │ │ │
│Suma │2.125.783,50│2.280.720,65│2.454.499,00│2.732.849,00│
│(mii lei) │ │ │ │ │
└──────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┘


    ANEXA 3

        la Actul Adiţional nr. 4 din 23.05.2018 încheiat între Autoritatea pentru Reformă Feroviară şi S.N.T.F.C. CFR Călători S.A.
    A. Stabilirea nivelului de venituri proprii realizat/prognozat pentru obligaţia de serviciu public şi politica tarifară

┌──────────┬─────────────────────┬──────────────────────┐
│ │Venituri din │Venituri din │
│ │transportul │transportul │
│Suma │de călători │de călători estimative│
│ ├──────────┬──────────┼──────────┬───────────┤
│ │An 2016 │An 2017 │2018 │01.01.2019-│
│ │ │ │ │02.12.2019 │
├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│Suma (mii │ │ │ │ │
│lei) │ │ │ │ │
│pentru │647.930,92│753.982,00│728.010,00│698.116,28 │
│Trenuri │ │ │ │ │
│Interregio│ │ │ │ │
│- IR │ │ │ │ │
├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│Suma (mii │ │ │ │ │
│lei) │ │ │ │ │
│pentru │123.422,55│114.017,00│112.000,00│102.364,72 │
│Trenuri │ │ │ │ │
│Regio - R │ │ │ │ │
├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│Total - │ │ │ │ │
│Suma │771.353,47│867.999,00│840.010,00│800.481,00 │
│(mii lei) │ │ │ │ │
└──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴───────────┘


    B. Stabilirea nivelului de venituri minime obligatorii de realizat şi politica tarifară pentru anul 2018

┌──────────┬─────────────────────┬───────────────────────┐
│ │Venituri minime │Venituri minime │
│ │obligatorii realizate│obligatorii de realizat│
│Suma ├──────────┬──────────┼───────────┬───────────┤
│ │An 2016 │An 2017 │2018 │01.01.2019-│
│ │ │ │ │02.12.2019 │
├──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│Suma (mii │ │ │ │ │
│lei) │ │ │ │ │
│pentru │647.930,92│753.982,00│392.626,233│- │
│Trenuri │ │ │ │ │
│Interregio│ │ │ │ │
│- IR │ │ │ │ │
├──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│Suma (mii │ │ │ │ │
│lei) │ │ │ │ │
│pentru │123.422,55│114.017,00│111.715,380│- │
│Trenuri │ │ │ │ │
│Regio - R │ │ │ │ │
├──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤
│Total - │ │ │ │ │
│Suma │771.353,47│867.999,00│504.341,613│- │
│(mii lei) │ │ │ │ │
└──────────┴──────────┴──────────┴───────────┴───────────┘

        (*) Venituri minime obligatorii de realizat, reprezintă cota de 15% din veniturile totale aferente activităţii de transport de călători la trenurile Regio şi 35% din veniturile totale aferente activităţii de transport de călători la trenurile Interregio.


    ANEXA 4

        la Actul Adiţional nr. 4 din 23.05.2018 încheiat între Autoritatea pentru Reformă Feroviară şi S.N.T.F.C. CFR Călători S.A.
                    Nivelul compensaţiei asigurate de la bugetul de
        stat ca plată a serviciilor publice, pentru acoperirea diferenţei dintre
        nivelul costurilor şi cel al veniturilor realizate din tarifele aprobate

┌────┬───────────┬─────────────────────────┬──────────────────────────┐
│ │ │Nivelul compensaţiei de │Nivelul compensaţiei de la│
│ │ │la B.S. ca plată a │B.S. ca plată a │
│Nr. │ │serviciilor publice │serviciilor publice │
│crt.│Compensaţia│primită │ │
│ │ ├────────────┬────────────┼─────────────┬────────────┤
│ │ │An 2016*1) │An 2017*2) │2018*3) │01.01.2019- │
│ │ │ │ │ │02.12.2019 │
├────┼───────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│ │Compensaţia│ │ │ │ │
│ │anuală │ │ │ │ │
│1 │necesară, │1.440.000,00│1.368.390,00│1.456.323,00 │1.662.943,00│
│ │totală, │ │ │ │ │
│ │(mii lei) │ │ │ │ │
│ │din care: │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│ │Compensaţia│ │ │ │ │
│ │asigurată │ │ │ │ │
│ │de la │ │ │ │ │
│2 │bugetul │1.060.767,88│1.091.123,81│1.026.548,438│- │
│ │de stat, │ │ │ │ │
│ │(mii lei) │ │ │ │ │
│ │din care: │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│ │Suma (mii │ │ │ │ │
│ │lei) pentru│ │ │ │ │
│a │Trenuri │403.091.80 │433.063,53 │393.779,236 │- │
│ │Interregio │ │ │ │ │
│ │- IR │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤
│ │Suma (mii │ │ │ │ │
│b │lei) pentru│657.676,08 │658.060,28 │632.769.202 │- │
│ │Trenuri │ │ │ │ │
│ │Regio-R │ │ │ │ │
└────┴───────────┴────────────┴────────────┴─────────────┴────────────┘

        *1) Conform Legii nr. 339/2015 a bugetului de stat pentru anul 2016;
        *2) Conform O.U.G. nr. 63/2017 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2017, completată cu adresa Direcţiei Economice a Ministerului Transporturilor nr. 35000/19.09.2017;
        *3) Legea nr. 2/03.01.2018 - bugetului de stat pe anul 2018, completată cu adresa Direcţiei Economice a Ministerului Transporturilor nr. 5002/02.02.2018.

                                        -------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016