Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
 ACT ADIŢIONAL nr. 4 din 23 mai 2018 la Contractul de servicii publice pentru perioada 1 ianuarie 2016 - 2 decembrie 2019 al Societăţii Comerciale Interregional Călători S.R.L. aprobat prin HG nr. 231/30.03.2016
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ACT ADIŢIONAL nr. 4 din 23 mai 2018  la Contractul de servicii publice pentru perioada 1 ianuarie 2016 - 2 decembrie 2019 al Societăţii Comerciale Interregional Călători S.R.L. aprobat prin HG nr. 231/30.03.2016     Twitter Facebook
Cautare document

 ACT ADIŢIONAL nr. 4 din 23 mai 2018 la Contractul de servicii publice pentru perioada 1 ianuarie 2016 - 2 decembrie 2019 al Societăţii Comerciale Interregional Călători S.R.L. aprobat prin HG nr. 231/30.03.2016

EMITENT: Autoritatea pentru Reformă Feroviară
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 491 bis din 14 iunie 2018

──────────
        Aprobat prin Decizia nr. 386/2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 491 din 15 iunie 2018.
──────────

    1. Preambul
        Având în vedere:
    - Legea nr. 2/2018 - bugetului de stat pe anul 2018, completată cu adresa Direcţiei Economice a Ministerului Transporturilor nr. 5002/02.02.2018;
    – art. 6 alin. 3 din O.U.G. nr. 62/2016 privind înfiinţarea Autorităţii pentru Reformă Feroviară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 53/2017;
    – art. 5 din O.U.G. nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române modificată de pct. 8 al articolului 1, Cap. 1 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 83 din 16.11.2016 - privind unele măsuri de eficientizare a implementării proiectelor de infrastructură de transport, unele măsuri în domeniul transporturilor, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, modificată şi completată prin Legea nr. 130/31.05.2017.

        în conformitate cu prevederile:
    - art. 14 alin. 1 din contractul de servicii publice pentru perioada 1 ianuarie 2016-2 decembrie 2019, aprobat prin H.G. nr. 231/2016;
    – art. 38 şi art. 39 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

        şi avându-se în vedere dispoziţiile Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 şi nr. 1107/70 ale Consiliului, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) nr. 2016/2338 al Parlamentului European şi al Consiliului din 14 decembrie 2016,
        s-a încheiat prezentul act adiţional,
        între
        Autoritatea pentru Reformă Feroviară, cu sediul în Bucureşti, B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, telefon: 0750.032.676, cod fiscal 37314940, cont nr. R046TREZ23A840401400400X deschis la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, sectorul 1, reprezentată legal prin dl. Gigi GAVRILĂ, Preşedinte, denumită în continuare Autoritatea pentru Reformă Feroviară (A.R.F.).
        Societatea Comercială Interregional Călători S.R.L., cu sediul în Mun. Cluj Napoca, Str. Tăietura Turcului nr. 47, CUI 31828110, cont nr. R022TREZ2165070XXX029727 deschis la Trezoreria Operativă Mun. Cluj Napoca, reprezentată legal prin dl. Radu ION, Director, pe de altă parte, în calitate de operator de transport feroviar de călători, denumită în continuare Interregional Călători S.R.L.

    2. Părţile convin, cu respectarea art. 39 alin. (1) teza a II-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 3 alin. (3) şi cu art. 2 alin. (1) lit. h) şi lit. i) din O.U.G. nr. 62/2016 privind înfiinţarea Autorităţii pentru Reformă Feroviară aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 53/2017 coroborat cu art. 14 din Contractul de servicii publice pentru perioada 1 ianuarie 2016 - 2 decembrie 2019 al Societăţii Comerciale Interregional Călători S.R.L aprobat prin HG. nr. 231/2016,
        să actualizeze următoarele elemente prevăzute în Contractul de servicii publice aprobat prin H.G. nr. 231/2016, modificat şi completat prin Actele Adiţionale nr. 1, nr. 2 şi nr. 3 din anul 2017, după cum urmează:
    ART. I
        La articolul 3, alineatul (2) şi alineatul (12) se modifică şi se completează cu alineatul (14) astfel încât va avea următorul cuprins:
    "ART. 1
    (2) Numărul minim şi categoriile de trenuri care vor circula pe secţiile de circulaţie, care reprezintă obligaţia de serviciu public, se pot modifica pentru adaptarea la condiţiile concrete de piaţă, la schimbarea mersului de tren sau la eventualele modificări intervenite la starea tehnică a infrastructurii feroviare, cu respectarea instrucţiunilor feroviare referitoare la introducerea sau scoaterea unui tren în/din circulaţie, a Normelor metodologice în vigoare, aprobate în condiţiile legii şi fără a depăşi volumul total de tren-km din lista completă a trenurilor de călători ce reprezintă obligaţia de serviciu public, care face obiectul contractelor de servicii publice, cu alocarea corespunzătoare a compensaţiei acordate, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    (12) Interregional Călători S.R.L. va raporta până cel mai târziu în data de 28 ale lunii curente gradul de îndeplinire a obligaţiilor asumate prin contract, pentru luna anterioară, la A.R.F. Raportările se vor face conform Normelor metodologice în vigoare, aprobate în condiţiile legii şi obligaţiei de serviciu public asumată şi aprobată. Evidenţierea clară a tipurilor de venituri şi cheltuieli, se va face strict pentru total rute de transport.
    (14) Interregional Călători S.R.L. se obligă ca în cazul în care secţiile neinteroperabile neînchiriate pe care poate opera cu trenuri ce fac obiectul obligaţiei de serviciu public sunt închiriate de un gestionar de infrastructură şi acesta nu doreşte să delege către Interregional Călători S.R.L. obligaţia de a realiza traficul de călători ce compune pachetul minim social pe secţiile respective, Interregional Călători S.R.L. va renunţa la subvenţia alocată în acest scop, prin predarea pachetului de servicii către operatorul în drept conform legislaţiei în vigoare."


    ART. II
        La articolul 3 se introduce alineatul (16) ce va avea următorul cuprins:
    "(16) Interregional Călători S.R.L, având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 62/2016 modificată şi aprobata prin Legea nr. 53/2017 şi prevederii art. 3 din H.G. nr. 98/2017, va permite personalului de specialitate din cadrul A.R.F posesor al legitimaţiei specială emisă de preşedintele A.R.F., accesul pe toate mijloacele sale de transport feroviar, în unităţile ce-i aparţin, inclusiv, dacă este cazul, în unităţile pe care le deţine în calitate de administrator şi gestionar de infrastructură feroviară."


    ART. III
        Denumirea articolului 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 6
    Lista trenurilor de călători incluse în obligaţia de serviciu public."


    ART. IV
        Articolul 7 - Lista programelor prioritare, se introduce alineatul (2), care va avea următorul cuprins:
    "ART. 7
    (2) Pentru crearea unei baze de date comune, Interregional Călători S.R.L va asigura transmiterea datelor rezultate din sistemul de ticketing în formatul solicitat de Autoritatea pentru Reformă Feroviară."


    ART. V
        Denumirea articolului 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 10
    Stabilirea nivelului de venituri proprii realizat/prognozat pentru obligaţia de serviciu public şi politica tarifară.
    (4) Nerealizarea veniturilor minime obligatorii de realizat, stabilite în Anexa 3 denumită "Stabilirea nivelului de venituri minime obligatorii de realizat şi politica tarifară", reprezintă cota de 15% din veniturile totale aferente activităţii de transport de călători la trenurile Regio şi 35% din veniturile totale aferente activităţii de transport de călători la trenurile Interregio, va avea ca efect penalizarea operatorului prin diminuarea compensaţiei primite cu suma nerealizată din total venituri minime obligatorii de realizat."


    ART. VI
        La articolul 14 se introduc alineatul (3) şi alineatul (4), care vor avea următorul cuprins:
    "(3) Obligatoriu părţile vor încheia act adiţional, prin efectul legii, după aprobarea bugetului de stat şi ca urmare a rectificărilor bugetare, având în vedere şi respectând prevederile art. 2 alin. (1) lit. h) din O.U.G. nr. 62/2016 privind înfiinţarea Autorităţii pentru Reformă Feroviară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 53/2017.
(4) Anual contractul sc actualizează, în perioada de valabilitate, prin act adiţional."


    ART. VII
        Valoarea unitară a compensaţiei asigurată de la bugetul de stat ca plată a serviciilor publice pentru anul 2018, având în vedere Legea nr. 2/2018 - bugetului de stat pe anul 2018, completată cu adresa Direcţiei Economice a Ministerului Transporturilor nr. 5002/02.02.2018 şi cu adresa C.N.C.F. "CFR" S.A. nr. 4/5/181/13.03.2018, nr. 4/5/202/30.03.2018 şi nr. 4/5/308/22.05.2018 va fi următoarea:
    a) valoarea compensaţiei aferente indicatorului tren-km: 13.344,2708 lei pe mia de tren-km;
    b) valoarea compensaţiei aferente indicatorului călători-km pentru tren InterRegio: 27,6703 lei pe mia de călători-km;
    c) valoarea compensaţiei aferente indicatorului călători-km pentru tren Regio: 183,4568 lei pe mia de călători-km.


    ART. VIII
        Lista completă a trenurilor de călători ce reprezintă obligaţia de serviciu public pentru anul 2018 a Interregional Călători S.R.L. se regăseşte în Anexa 1 la prezentul Act adiţional.

    ART. IX
        Anexa 4 la contract, ce reprezintă Costul prestaţiilor la Interregional Călători S.R.L se înlocuieşte cu Anexa 2 la prezentul Act adiţional.

    ART. X
        Anexa 5 la contract, ce reprezintă Nivelul de venituri proprii realizat/prognozat Nivelul de venituri minime obligatorii pentru Interregional Călători S.R.L. se înlocuieşte cu Anexa 3 la prezentul Act adiţional.

    ART. XI
        Anexa 6 la contract, ce reprezintă Nivelul compensaţiei asigurate de la bugetul de stat ca plată a serviciilor publice, pe total an 2018 pentru acoperirea diferenţei dintre nivelul costurilor şi cel al veniturilor realizate din tarifele aprobate pentru Interregional Călători S.R.L. se înlocuieşte cu Anexa 4 la prezentul Act adiţional.

    ART. XII
        Anexele 1-4 fac parte integrantă din prezentul act adiţional.

    ART. XIII
        Celelalte prevederi contractuale rămân nemodificate.


        Prezentul act adiţional s-a încheiat azi 23.05.2018 în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

     AUTORITATEA PENTRU REFORMĂ FEROVIARĂ S.C. INTERREGIONAL CĂLĂTORI S.R.L.
               Preşedinte Director


    ANEXA 1

        la Actul Adiţional nr. 4 din 23.05.2018 încheiat între Autoritatea pentru Reformă Feroviară şi S.C Interregional Călători S.R.L.
            Lista completă a trenurilor de călători ce reprezintă obligaţia
          de serviciu public pentru anul 2018 a Interregional Călători S.R.L.
    a) Trenuri cu circulaţie rulată pe secţii INTEROPERABILE
    a2) Trenuri REGIO

┌────┬───────────────┬────────┬─────┬─────────┬───────┬─────────┬─────────────┐
│ │ │ │ │Nr mediu │Nr. │Tren km/ │Călători-km/ │
│Nr. │Ruta de │Distanţa│Rang │statistic│trenuri│an 2018 │an │
│Poz.│circulaţie │(km.) │tren │trenuri/ │/ │(col. 3 x│2018 │
│OSP │ │ │ │zi │an 2018│col. 6) │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │
├────┼───────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤
│1 │Cluj │152.1 │Regio│5.43 │1,982 │301,462.2│ │
│ │Napoca_Oradea │ │ │ │ │ │15,000,000.00│
├────┼───────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼─────────┤ │
│2 │Cluj │49.4 │Regio│6.99 │2,550 │125,970.0│ │
│ │Napoca_Huedin │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤
│ │Cluj │ │ │ │ │ │ │
│3 │Napoca_Bistriţa│119.0 │Regio│4.00 │1,460 │173,740.0│12,000,000.00│
│ │Nord │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼─────────┤ │
│4 │Cluj Napoca_Dej│58.8 │Regio│0.07 │24 │1,411.2 │ │
│ │Călători │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤
│5 │Oradea_Valea │65.8 │Regio│1.00 │365 │24,017.0 │1,300,000.00 │
│ │lui Mihai │ │ │ │ │ │ │
├────┴───────────────┴────────┴─────┴─────────┼───────┼─────────┼─────────────┤
│TOTAL tren-km REGIO 2018 (pe infrastructura │6,381 │626,600.4│28,300,000.00│
│interoperabilă) │ │ │ │
└─────────────────────────────────────────────┴───────┴─────────┴─────────────┘    c) Trenuri cu circulaţie regulată pe secţii NEINTEROPERABILE (închiriate)
    c2) Trenuri REGIO

┌────┬──────────────────┬────────┬─────┬─────────┬───────┬───────────┬─────────────┐
│ │ │ │ │Nr mediu │Nr. │Tren km/an │Călători-km/ │
│Nr. │ │Distanţa│Rang │statistic│trenuri│2018 │an │
│Poz.│Ruta de circulaţie│(km.) │tren │trenuri/ │/ │(col. 3 x │2018 │
│OSP │ │ │ │zi │an 2018│col. 6) │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼───────────┼─────────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │
├────┼──────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼───────────┼─────────────┤
│6 │Holod_Oradea │94.3 │Regio│1.57 │574 │54,128.2 │3,000,000.00 │
├────┼──────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼───────────┤ │
│7 │Holod_Salonta │55.1 │Regio│5.35 │1,954 │107,665.4 │ │
├────┼──────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼───────────┼─────────────┤
│8 │Holod_Vaşcău │55.7 │Regio│8.00 │2,920 │162,644.0 │7,000,000.00 │
├────┼──────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼───────────┤ │
│9 │Holod_Beiuş │33.3 │Regio│0.92 │336 │11,188.8 │ │
├────┼──────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼───────────┤ │
│10 │Ştei_Beiuş │16.1 │Regio│0.92 │336 │5,409.6 │ │
├────┼──────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼───────────┼─────────────┤
│11 │Sărmăşag_Oradea │130.1 │Regio│1.00 │365 │47,486.5 │ │
├────┼──────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼───────────┤ │
│12 │Oradea_Şimleu │116.8 │Regio│1 20 │365 │42,632.0 │ │
│ │Silvaniei │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼───────────┤11,400,000.00│
│13 │Marghita_Oradea │68.4/ │Regio│2.58 │942 │64,724.8 │ │
│ │ │69.2 │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼───────────┤ │
│14 │Marghita_Sărmăşag │61.7 │Re; │9.17 │3,347 │206,509.9 │ │
│ │ │ │Tio │ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼───────────┤ │
│15 │Şimleu │48.4 │Regio│1.00 │365 │17,666.0 │ │
│ │Silvaniei_Marghita│ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼───────────┤ │
│16 │Valea lui │46.6 │Regio│1.00 │365 │17,009.0 │ │
│ │Mihai_Marghita │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼───────────┤ │
│17 │Marghita_Suplacu │21.9 │Regio│0.92 │336 │7,358.4 │ │
│ │de Barcău │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼───────────┤ │
│18 │Săcuieni │25.0 │Regio│0.13 │49 │1,225.0 │ │
│ │Bihor_Marghita │ │ │ │ │ │5,300,000.00 │
├────┼──────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼───────────┤ │
│19 │Bistriţa │ │ │ │ │ │ │
│ │Nord_Bistriţa │29.6 │Regio│10.00 │3,650 │108,040.0 │ │
│ │Bârgăului │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼───────────┤ │
│20 │Susenii │ │ │ │ │ │ │
│ │Bârgăului_Bistriţa│8.6 │Regio│4.00 │1,460 │12,556.0 │ │
│ │Bârgăului │ │ │ │ │ │ │
├────┴──────────────────┴────────┴─────┴─────────┼───────┼───────────┼─────────────┤
│TOTAL tren-km REGIO 2018 (pe infrastructură │ │ │ │
│neinteroperabilă │17,364 │866,243.6 │26,700,000.00│
│închiriată) │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┴───────┼───────────┼─────────────┤
│tren-km REGIO │1,492,844.0│55,000,000.00│
├────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤
│TOTAL GENERAL tren- km 2018 (trenuri cu circulaţie │1,492,844.0│55,000,000.00│
│regulată) │ │ │
└────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┴─────────────┘
    ANEXA 2

        la Actul Adiţional nr. 4 din 23.05.2018 încheiat între Autoritatea pentru Reformă Feroviară şi S.C. Interregional Călători S.R.L.
                                  Costul prestaţiilor

┌──────────┬─────────────┬─────────────────────┐
│ │Costuri de │Costuri de transport │
│Suma/an │transport │estimative │
│ │ │ │
│ ├──────┬──────┼─────────┬───────────┤
│ │An │An │2018 │01.01.2019-│
│ │2016 │2017 │ │02.12.2019 │
│ │ │ │ │ │
├──────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┤
│Suma (mii │ │ │ │ │
│lei) │ │ │ │ │
│pentru │ │ │ │ │
│Trenuri │- │- │- │19.369,89 │
│Interregio│ │ │ │ │
│- IR │ │ │ │ │
├──────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┤
│Suma (mii │ │ │ │ │
│lei) │ │ │ │ │
│pentru │ │ │ │ │
│Trenuri │27.984│37.645│36.113,78│29.777,16 │
│Regio - R │ │ │ │ │
├──────────┼──────┼──────┼─────────┼───────────┤
│Total - │ │ │ │ │
│Suma │27.984│37.645│36.113,78│49.147,05 │
│(mii lei) │ │ │ │ │
└──────────┴──────┴──────┴─────────┴───────────┘


    ANEXA 3

        la Actul Adiţional nr. 4 din 23.05.2018 încheiat între Autoritatea pentru Reformă Feroviară şi S.C. Interregional Călători S.R.L.
    A. Stabilirea nivelului de venituri proprii realizat/prognozat pentru obligaţia de serviciu public şi politica tarifară

┌──────────┬───────────┬────────────────────┐
│ │Venituri │Venituri din │
│Suma │din │transportul │
│ │transportul│de călători │
│ │de călători│estimative │
│ ├─────┬─────┼────────┬───────────┤
│ │An │An │2018 │01.01.2019-│
│ │2016 │2017 │ │02.12.2019 │
│ │ │ │ │ │
├──────────┼─────┼─────┼────────┼───────────┤
│Suma (mii │ │ │ │ │
│lei) │ │ │ │ │
│pentru │ │ │ │ │
│Trenuri │- │1.200│- │7.000 │
│Interregio│ │ │ │ │
│- IR │ │ │ │ │
├──────────┼─────┼─────┼────────┼───────────┤
│Suma (mii │ │ │ │ │
│lei) │ │ │ │ │
│pentru │ │ │ │ │
│Trenuri │4.000│4.700│5.300,00│4.200 │
│Regio - R │ │ │ │ │
├──────────┼─────┼─────┼────────┼───────────┤
│Total - │ │ │ │ │
│Suma │4.000│5.900│5.300,00│11.200 │
│(mii lei) │ │ │ │ │
└──────────┴─────┴─────┴────────┴───────────┘


    B. Stabilirea nivelului de venituri minime obligatorii de realizat şi politica tarifară pentru anul 2018

┌──────────┬───────────┬─────────────────────┐
│ │Venituri │Venituri minime │
│Suma │minime │obligatorii de │
│ │obligatorii│realizat │
│ │realizate │ │
│ ├─────┬─────┼─────────┬───────────┤
│ │An │An │2018 │01.01.2019-│
│ │2016 │2017 │ │02.12.2019 │
│ │ │ │ │ │
├──────────┼─────┼─────┼─────────┼───────────┤
│Suma (mii │ │ │ │ │
│lei) │ │ │ │ │
│pentru │ │ │ │ │
│Trenuri │- │1.205│- │- │
│Interregio│ │ │ │ │
│- IR │ │ │ │ │
├──────────┼─────┼─────┼─────────┼───────────┤
│Suma (mii │ │ │ │ │
│lei) │ │ │ │ │
│pentru │ │ │ │ │
│Trenuri │4.372│7.500│5.296,655│- │
│Regio - R │ │ │ │ │
├──────────┼─────┼─────┼─────────┼───────────┤
│Total - │ │ │ │ │
│Suma │4.372│8.705│5.296,655│- │
│(mii lei) │ │ │ │ │
└──────────┴─────┴─────┴─────────┴───────────┘

        (*) Venituri minime obligatorii de realizat, reprezintă cota de 15% din veniturile totale aferente activităţii de transport de călători la trenurile Regio şi 35% din veniturile totale aferente activităţii de transport de călători la trenurile Interregio.


    ANEXA 4

        la Actul Adiţional nr. 4 din 23.05.2018 încheiat între Autoritatea pentru Reformă Feroviară şi S.C. Interregional Călători S.R.L.
                    Nivelul compensaţiei asigurate de la bugetul de
        stat ca plată a serviciilor publice, pentru acoperirea diferenţei dintre
        nivelul costurilor şi cel al veniturilor realizate din tarifele aprobate

┌────┬───────────┬───────────────────┬──────────────────────┐
│ │ │Nivelul │Nivelul compensaţiei │
│Nr. │Compensaţia│compensaţiei de │de la │
│crt.│ │la B.S. ca plată a │B.S. ca plată a │
│ │ │serviciilor publice│serviciilor publice │
│ │ │primită │ │
│ │ ├─────────┬─────────┼──────────┬───────────┤
│ │ │An │An │2018*3) │01.01.2019-│
│ │ │2016*1) │2017*2) │ │02.12.2019 │
│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│ │Compensaţia│ │ │ │ │
│ │anuală │ │ │ │ │
│1 │necesară, │ │ │ │ │
│ │totală, │24.017,10│30.195,14│31.919,35 │39.409,06 │
│ │(mii lei) │ │ │ │ │
│ │din care: │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│ │Compensaţia│ │ │ │ │
│ │asigurată │ │ │ │ │
│2 │de la │ │ │ │ │
│ │bugetul │23.615,42│24.496,40│30.011,036│- │
│ │de stat, │ │ │ │ │
│ │(mii lei) │ │ │ │ │
│ │din care: │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│ │Suma (mii │ │ │ │ │
│a │lei) pentru│ │ │ │ │
│ │Trenuri │- │2.237,93 │- │- │
│ │Interregio │ │ │ │ │
│ │- IR │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│ │Suma (mii │ │ │ │ │
│b │lei) pentru│23.615,42│23.258,47│30.011.036│- │
│ │Trenuri │ │ │ │ │
│ │Regio-R │ │ │ │ │
└────┴───────────┴─────────┴─────────┴──────────┴───────────┘

        *1) Conform Legii nr. 339/2015 a bugetului de stat pentru anul 2016;
        *2) Conform O.U.G. nr. 63/2017 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2017, completată cu adresa Direcţiei Economice a Ministerului Transporturilor nr. 35000/19.09.2017;
        *3) Legea nr. 2/03.01.2018 - bugetului de stat pe anul 2018, completată cu adresa Direcţiei Economice a Ministerului Transporturilor nr. 5002/02.02.2018.

                                        -------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016