Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ACT ADIŢIONAL nr. 4 din 23 iulie 2021  pentru anul 2021, la Contractul de servicii publice pentru perioada 2020 - 31 decembrie 2021 al Regio Călători S.R.L.    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ACT ADIŢIONAL nr. 4 din 23 iulie 2021 pentru anul 2021, la Contractul de servicii publice pentru perioada 2020 - 31 decembrie 2021 al Regio Călători S.R.L.

EMITENT: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 735 bis din 27 iulie 2021
──────────
        Aprobat prin ORDINUL nr. 1.014 din 23 iulie 2021, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 735 din 27 iulie 2021.
──────────
 (a se vedea imaginea asociată)
    RUIC nr. .../...07.2021
        Încheiat între:
        Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, prin Autoritatea pentru Reformă Feroviară, cu sediul în Bucureşti, Bd. Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, telefon: 0374.808.535, Fax: 0374.808.649, e-mail: office@arf.gov.ro, cod fiscal 37314940, cont nr. RO46TREZ23A840401400400X deschis la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, sectorul 1, reprezentată legal prin dl. Gigi GAVRILĂ, Preşedinte, denumită în continuare Autoritatea pentru Reformă Feroviară (A.R.F.), în numele statului,
        şi
        Regio Călători S.R.L. cu sediul în Mun. Braşov Strada Automotoarelor, nr. 10, biroul nr. 3, judeţul Braşov, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J08/2080/2016, având CUI: RO35323853, Tel: 0268.330.022, fax: 0268.329.190, e-mail: office@regiocalatori.ro, cont nr. RO29TREZ131070XXX018381 deschis la Trezoreria Municipiului Braşov, reprezentată legal prin dl. Valentin CIAPRAZ, Director General, în calitate de operator de transport feroviar de călători, denumită în continuare operator.

        Părţile convin, cu respectarea prevederilor art. 38 alin. 6 şi art. 39 alin. (1^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu prevederile:
        ● art. 2 alin. (1) lit. h), lit. i) şi lit. j) şi art. 6 alin. (1) din O.U.G. nr. 62/2016 privind înfiinţarea Autorităţii pentru Reformă Feroviară aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 53/2017;
        ● art. 13, art. 14 şi art. 15 din Hotărârea Guvernului nr. 146/2020 privind aprobarea contractelor de servicii publice pentru perioada 2020 - 31 decembrie 2021 în transportul feroviar public de călători;
        ● art. 14 alin. 3 şi alin. 5 din Contractul de servicii publice pentru perioada 2020 - 31 decembrie 2021, aprobat prin art. 2 din H.G. nr. 146/2020;
        ● bugetului de stat pe anul 2021, aprobat prin Legea nr. 15/08.03.2021,

    să modifice şi să actualizeze următoarele elemente prevăzute în Contractul de servicii publice aprobat prin art. 2 din H.G. nr. 146/2020, după cum urmează:
    ART. 1
        La articolul 3, alineatul (20), pct. 1, se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(20) (1) Compensaţia ce se va acorda în luna curentă (N) va fi afectată de sumele de regularizat din luna (N-2). În scopul asigurării continuităţii serviciului de interes public de transport feroviar de călători, după aprobarea actului adiţional, în baza unei solicitări bine fundamentată, "Regio Călători S.R.L" poate accesa eşalonat la plată pentru o perioadă de maximum 3 luni, dar nu mai târziu de luna noiembrie a anului curent, regularizarea sumelor acordate conform art. 6 alin. (3^1) din O.U.G. nr. 62/2016, aprobată prin Legea nr. 53/2017."


    ART. 2
        La articolul 3, după alineatul (23), se introduce un nou alineat, alin. (24), care va avea următorul cuprins:
    "(24) "Regio Călători S.R.L." se obligă să ţină o evidenţă distinctă pentru activităţile şi serviciile care fac obiectul obligaţiei de serviciu public (O.S.P.), organizând evidenţa contabilă pe analitice distincte ale conturilor în vederea determinării costurilor şi veniturilor directe care au legătură cu îndeplinirea O.S.P. (venituri din subvenţii, venituri din vânzările de bilete, venituri din reclamă şi publicitate, venituri din vânzări de mărfuri în tren), precum şi pentru orice alte activităţi şi servicii care generează costuri şi venituri indirecte, în conformitate cu normele contabile şi fiscale în vigoare, astfel încât nicio subvenţie încrucişată sau supracompensare să nu fie produsă, cu încadrarea în termenul prevăzut la art. 10 lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 146/2020, cu modificările ulterioare."


    ART. 3
        La articolul 4, după alineatul (4), se introduce un nou alineat, alin. (5), care va avea următorul cuprins:
    "(5) (1) Modificarea în cursul anului a obligaţiei de serviciu public aprobată se poate face, fără depăşirea volumului anual aprobat de tren-km şi călători-km, cu condiţia ca acestea să fie aprobate conform modelului din anexa VII la prezentul ordin, în baza avizului CTE - A.R.F., după cum urmează:
    a) în funcţie de cerinţele pieţei de transport, astfel:
    i. pentru trenurile programate să circule pe secţiile de circulaţie interoperabile sau pe secţiile de circulaţie neinteroperabile administrate de CNCF "CFR" - S.A., la propunerea operatorului de transport feroviar de călători interesat, cu avizul CNCF "CFR" - S.A. privind capacităţile disponibile;
    ii. pentru trenurile programate să circule pe secţiile de circulaţie neinteroperabile închiriate, la propunerea operatorului de transport feroviar care are contract de servicii publice încheiat pe acele secţii de circulaţie, cu avizul gestionarului de infrastructură privind capacităţile disponibile;
    iii. pentru trenurile nou-introduse şi/sau a căror trasă se modifică odată cu schimbarea mersului de tren. În termen de trei zile lucrătoare de la schimbarea mersului de tren, operatorii de transport feroviar vor transmite la A.R.F. datele actualizate, în formatul solicitat, iar CNCF "CFR" - S.A. va verifica încadrarea în capacităţile disponibile în termen de maxim două zile lucrătoare de la primirea solicitării de la A.R.F.
    b) în funcţie de lucrările la infrastructura feroviară sau de necesitatea adaptării la situaţii independente de voinţa operatorului de transport - inundaţii, fenomene meteorologice deosebite, defectarea materialului rulant în parcurs (locomotive, automotoare, rame electrice, vagoane), defectări ale elementelor infrastructurii feroviare, accidente sau evenimente feroviare, greva personalului de mişcare, instituirea stării de urgenţă/de alertă pe teritoriul României, precum şi alte cazuri fortuite, astfel:
    i. pentru trenurile programate să circule pe secţiile de circulaţie interoperabile sau pe secţiile de circulaţie neinteroperabile administrate de CNCF "CFR" - S.A., la propunerea operatorului de transport feroviar de călători interesat, cu avizul CNCF "CFR" - S.A. privind capacităţile disponibile, modificări care se transmit lunar, centralizat, însoţite de Nota de aprobare elaborată conform modelului din anexa nr. VII, cel mai târziu până la data de 15 a lunii următoare, care vor fi analizate de A.R.F. în termen de 10 zile de la data primirii, în vederea aprobării;
    ii. pentru trenurile programate să circule pe secţiile de circulaţie neinteroperabile închiriate, la propunerea operatorului de transport feroviar care are contract de servicii publice încheiat pe acele secţii de circulaţie, cu avizul gestionarului de infrastructură, modificări care se transmit lunar, centralizat, însoţite de Nota de aprobare elaborată conform modelului din anexa nr. VII, cel mai târziu până la data de 15 a lunii următoare, care vor fi analizate de către A.R.F. în termen de 10 zile de la data primirii, în vederea avizării şi aprobării.
    (2) Operarea modificărilor obligaţiei de serviciu public, în condiţiile şi cu respectarea prevederilor de la alin. (1), se face prin includerea în situaţia realizărilor aferente lunii respective a modificărilor intervenite."


    ART. 4
        Valoarea unitară a compensaţiei asigurată de la bugetul de stat ca plată a serviciilor publice pentru anul 2021 va fi următoarea:
    a) valoarea compensaţiei aferente indicatorului tren-km: 14.178,1356 lei pe mia de tren-km;
    b) valoarea compensaţiei aferente indicatorului călători-km pentru tren InterRegio: 39,0857 lei pe mia de călători-km;
    c) valoarea compensaţiei aferente indicatorului călători-km pentru tren Regio: 206,3664 lei pe mia de călători-km.


    ART. 5
    Celelalte prevederi ale Contractului aprobat prin art. 2 al H.G. nr. 146/2020, cu modificările ulterioare, rămân în vigoare.

    ART. 6
    Anexele 1 - 5 ale Contractului aprobat prin art. 2 al H.G. nr. 146/2020, modificate prin Ordinele MTIC nr. 965/2020, nr. 1.477/2020 şi nr. 2.141/2020 se modifică şi se înlocuiesc cu Anexele 1 - 5 de la prezentul act adiţional, din care fac parte integrantă.

        Prezentul act adiţional s-a încheiat azi .... 07.2021 în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

┌───────────────────────────┬──────────┐
│ │REGIO │
│AUTORITATEA PENTRU REFORMĂ │CĂLĂTORI │
│FEROVIARĂ │S.R.L. │
│Preşedinte │Director │
│Gigi GAVRILĂ │General │
│ │Valentin │
│ │CIAPRAZ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│ │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│Director General │ │
│Ilie CÎRCEAG │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│ │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│Director Economic şi │ │
│Finanţări │ │
│Monica OPREA │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│ │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│Şef Serviciu Finanţări │ │
│Veronica STĂNESCU │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│ │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│Viza CFP │ │
│Elena TRIFU │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│ │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│Şef Serviciu Juridic şi │ │
│Resurse Umane │ │
│Delia FERARU │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│ │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│Şef Serviciu Financiar │ │
│Contabil, Buget │ │
│Liana ŢONE │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│ │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│Şef Serviciu Contracte │ │
│Servicii Publice şi │ │
│Reglementări │ │
│Cristina BUMBĂCARU │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│ │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│Responsabil contract │ │
│Elena CÎNPEANU │ │
└───────────────────────────┴──────────┘

    ANEXA 1

        la Actul Adiţional nr. 4 din ..07.2021 încheiat între Autoritatea pentru Reformă Feroviară şi Regio Călători S.R.L.
                    Principalii indicatori cantitativi şi calitativi
                    ai activităţii de transport feroviar de călători

┌────────────┬────────────┬────────────┐
│ │Indicatori │Estimare │
│Indicatori │realizaţi │01.01.2021 -│
│ │an 2020 │31.12.2021 │
├────────────┼────────────┼────────────┤
│Tren-km │ │ │
│total (mii),│6.100,010139│6.045,520132│
│din care: │ │ │
├────────────┼────────────┼────────────┤
│Tren-km - │ │ │
│trenuri IR │207,770300 │47,370296 │
│(mii) │ │ │
├────────────┼────────────┼────────────┤
│Tren-km - │ │ │
│trenuri R │5.892,239839│5.998,149836│
│(mii) │ │ │
├────────────┼────────────┼────────────┤
│Căl-km total│ │ │
│(mii), din │192.781,676 │217.992,364 │
│care: │ │ │
├────────────┼────────────┼────────────┤
│Căl - km - │ │ │
│trenuri IR │10.565,608 │992,364 │
│(mii) │ │ │
├────────────┼────────────┼────────────┤
│Căl - km - │ │ │
│trenuri R │182.216,068 │217.000,000 │
│(mii) │ │ │
└────────────┴────────────┴────────────┘


┌───────────────────────┬──────────────┐
│ │REGIO CĂLĂTORI│
│AUTORITATEA PENTRU │S.R.L. │
│REFORMĂ FEROVIARĂ │Director │
│Director General │General │
│Ilie CÎRCEAG │Valentin │
│ │CIAPRAZ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│ │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│Director Economic şi │ │
│Finanţări │ │
│Monica OPREA │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│ │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│Şef Serviciu Finanţări │ │
│Veronica STĂNESCU │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│ │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│Şef Serviciu CSPR │ │
│Cristina BUMBĂCARU │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│ │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│Responsabil contract │ │
│Elena CÎNPEANU │ │
└───────────────────────┴──────────────┘


    ANEXA 2

        la Actul Adiţional nr. 4 din ..07.2021 încheiat între Autoritatea pentru Reformă Feroviară şi Regio Călători S.R.L.
                 Lista completă a trenurilor de călători ce reprezintă
         obligaţia de serviciu public pentru anul 2021 a Regio Călători S.R.L.
    a) Trenuri cu circulaţie regulată pe secţii INTEROPERABILE
    a1) Trenuri INTERREGIO

┌────┬──────────┬────────┬─────────┬─────────┬───────┬──────────┬───────┐
│Nr. │ │ │ │Nr. mediu│Nr. │ │ │
│poz.│Ruta de │Distanţa│Categorie│statistic│trenuri│Tren km │Căl km │
│OSP │circulaţie│(km.) │de tren* │trenuri/ │an 2021│an 2021 │an 2021│
│ │ │ │ │zi │ │ │ │
├────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼───────┤
│ │Ploieşti │ │ │ │ │ │ │
│1 │Vest - │348.311 │IR │0.37 │136 │47,370.296│992,364│
│ │Iaşi │ │ │ │ │ │ │
├────┴──────────┴────────┴─────────┴─────────┼───────┼──────────┼───────┤
│TOTAL RANG INTERREGIO (pe infrastructura │136 │47,370.296│992,364│
│interoperabilă) │ │ │ │
└────────────────────────────────────────────┴───────┴──────────┴───────┘

    * Conform Ordin MTIC nr. 2.133/2020, publicat în Monitorul Oficial nr. 1217/11.12.2020.

    a2) Trenuri REGIO

┌────┬──────────┬────────┬─────────┬─────────┬───────┬─────────────┬──────────┐
│Nr. │ │ │ │Nr. mediu│Nr. │ │ │
│poz.│Ruta de │Distanţa│Categorie│statistic│trenuri│Tren km │Căl km │
│OSP │circulaţie│(km.) │de tren* │trenuri/ │an 2021│an 2021 │an 2021 │
│ │ │ │ │zi │ │ │ │
├────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼─────────────┼──────────┤
│ │Braşov - │ │ │ │ │ │ │
│2 │Bucureşti │165.636 │Regio │0.59 │214 │35,446.104 │4,000,000 │
│ │Băneasa │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼─────────────┼──────────┤
│ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│3 │Băneasa – │260.955 │Regio │0.59 │214 │55,844.370 │11,500,000│
│ │Mangalia │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼─────────────┼──────────┤
│ │Ploieşti │ │ │ │ │ │ │
│4 │Vest - │161.900 │Regio │1.63 │594 │96,168.600 │4,000,000 │
│ │Mărăşeşti │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼─────────────┼──────────┤
│5 │Mărăşeşti │186.411 │Regio │1.63 │594 │110,728.134 │5,500,000 │
│ │- Iaşi │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼─────────────┼──────────┤
│ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│ │Nord - │ │ │ │ │ │ │
│6 │Aeroport │19.057 │Regio │9.52 │3,476 │66,242.132 │339,755 │
│ │H. Coandă │ │ │ │ │ │ │
│ │T1 │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼─────────────┼──────────┤
│ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│7 │Nord - │166.335 │Regio │9.99 │3,648 │606,502.500 │45,836,829│
│ │Braşov │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼─────────────┼──────────┤
│ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│8 │Nord - │59.504 │Regio │0.99 │362 │21,540.448 │174,416 │
│ │Ploieşti │ │ │ │ │ │ │
│ │Sud │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼─────────────┼──────────┤
│ │Braşov - │ │ │ │ │ │ │
│9 │Sfântu │32.095 │Regio │1.00 │365 │11,714.675 │210,000 │
│ │Gheorghe │ │ │ │ │ │ │
├────┴──────────┴────────┴─────────┴─────────┼───────┼─────────────┼──────────┤
│TOTAL RANG REGIO (pe infrastructura │8,593 │1,004,186.963│71,561,000│
│interoperabilă) │ │ │ │
└────────────────────────────────────────────┴───────┴─────────────┴──────────┘

    * Conform Ordin MTIC nr. 2.133/2020, publicat în Monitorul Oficial nr. 1217/11.12.2020.


    c) Trenuri cu circulaţie regulată pe secţii NEINTEROPERABILE (închiriate)
    c2) Trenuri REGIO

┌────┬──────────┬────────┬─────────┬─────────┬───────┬─────────────┬───────────┐
│Nr. │ │ │ │Nr. mediu│Nr. │ │ │
│poz.│Ruta de │Distanţa│Categorie│statistic│trenuri│Tren km │Căl km │
│OSP │circulaţie│(km.) │de tren* │trenuri/ │an 2021│an 2021 │an 2021 │
│ │ │ │ │zi │ │ │ │
├────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼─────────────┼───────────┤
│ │Urziceni -│ │ │ │ │ │ │
│10 │Ploieşti │55.029 │Regio │16.99 │6,201 │341,219.397 │ │
│ │Sud │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼─────────────┤ │
│ │Drăgăneşti│ │ │ │ │ │ │
│11 │Prahova - │30.46 │Regio │1.00 │365 │11,117.900 │9,500,000 │
│ │Urziceni │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼─────────────┤ │
│ │Ploieşti │ │ │ │ │ │ │
│12 │Sud - │24.569 │Regio │1.00 │365 │8,964.142 │ │
│ │Drăgăneşti│ │ │ │ │ │ │
│ │Prahova │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼─────────────┼───────────┤
│13 │Nădlac - │52.432 │Regio │14.00 │5,110 │267,906.887 │6,381,000 │
│ │Arad │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼─────────────┼───────────┤
│14 │Arad - │62.652 │Regio │3.00 │1,095 │68,603.940 │ │
│ │Ineu │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼─────────────┤ │
│15 │Arad - │77.109 │Regio │7.00 │2,555 │196,955.667 │4,000,000 │
│ │Cermei │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼─────────────┤ │
│16 │Ineu - │14.457 │Regio │1.00 │365 │5,276.805 │ │
│ │Cermei │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼─────────────┼───────────┤
│ │Cenad - │ │ │ │ │ │ │
│17 │Timişoara │75.209 │Regio │2.00 │730 │54,812.928 │ │
│ │Nord │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼─────────────┤ │
│ │Sânnicolau│ │ │ │ │ │ │
│18 │Mare - │62.918 │Regio │6.99 │2,553 │160,566.210 │3,100,000 │
│ │Timişoara │ │ │ │ │ │ │
│ │Nord │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼─────────────┤ │
│ │Sânnicolau│ │ │ │ │ │ │
│19 │Mare - │12.291 │Regio │1.99 │725 │8,910.975 │ │
│ │Cenad │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼─────────────┼───────────┤
│ │Nerău - │ │ │ │ │ │ │
│20 │Timişoara │92.664 │Regio │5.00 │1,825 │169,029.873 │ │
│ │Nord via │ │ │ │ │ │ │
│ │Periam │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼─────────────┤ │
│ │Lovrin - │ │ │ │ │ │7,000,000 │
│21 │Timişoara │65.355 │Regio │5.00 │1,824 │119,207.520 │ │
│ │Nord via │ │ │ │ │ │ │
│ │Periam │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼─────────────┤ │
│22 │Lovrin - │27.309 │Regio │6.99 │2,552 │69,692.568 │ │
│ │Nerău │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼─────────────┼───────────┤
│ │Sânnicolau│ │ │ │ │ │ │
│23 │Mare - │20.98 │Regio │1.00 │365 │7,657.700 │ │
│ │Valcani │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼─────────────┤ │
│24 │Valcani - │87.412 │Regio │2.00 │730 │63,750.556 │7,680,000 │
│ │Arad │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼─────────────┤ │
│ │Sânnicolau│ │ │ │ │ │ │
│25 │Mare - │66.432 │Regio │9.00 │3,285 │218,229.120 │ │
│ │Arad │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼─────────────┼───────────┤
│ │Reşiţa - │ │ │ │ │ │ │
│26 │Timişoara │94.644 │Regio │10.00 │3,650 │345,435.969 │14,000,000 │
│ │Nord │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼─────────────┼───────────┤
│ │Timişoara │ │ │ │ │ │ │
│27 │Nord - │48.957 │Regio │8.00 │2,920 │142,910.553 │2,000,000 │
│ │Cruceni │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼─────────────┼───────────┤
│ │Timişoara │ │ │ │ │ │ │
│28 │Nord - │38.708 │Regio │14.00 │5,110 │197,773.940 │5,100,000 │
│ │Jimbolia │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼─────────────┼───────────┤
│ │Bistriţa │ │ │ │ │ │ │
│29 │Nord - │110.395 │Regio │4.00 │1,460 │161,176.700 │ │
│ │Luduş │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼─────────────┤ │
│ │Sarmasu - │ │ │ │ │ │ │
│30 │Bistriţa │71.129 │Regio │1.00 │365 │25,962.085 │ │
│ │Nord │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼─────────────┤ │
│ │Sărmăşel │ │ │ │ │ │ │
│31 │HCV- │66.168 │Regio │3.00 │1,095 │72,453.960 │6,200,000 │
│ │Bistriţa │ │ │ │ │ │ │
│ │Nord │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼─────────────┤ │
│ │Miceştii │ │ │ │ │ │ │
│32 │de Câmpie │50.44 │Regio │2.00 │730 │36,821.200 │ │
│ │- Bistriţa│ │ │ │ │ │ │
│ │Nord │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼─────────────┤ │
│33 │Sărmăşel │44.227 │Regio │4.00 │1,460 │64,571.420 │ │
│ │HCV- Luduş│ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼─────────────┼───────────┤
│34 │Praid - │113.46 │Regio │3.51 │1,281 │144,396.062 │ │
│ │Blaj │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼─────────────┤ │
│35 │Blaj – │71.017 │Regio │1.99 │728 │51,343.264 │ │
│ │Bălăuşeri │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼─────────────┤ │
│36 │Târnăveni │37.988 │Regio │3.50 │1,276 │48,472.688 │ │
│ │- Blaj │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼─────────────┤ │
│ │Valea │ │ │ │ │ │3,850,000 │
│37 │Lunga - │50.327 │Regio │2.52 │920 │46,300.840 │ │
│ │Târnăveni │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼─────────────┤ │
│ │Valea │ │ │ │ │ │ │
│38 │Lunga - │125.799 │Regio │0.50 │184 │23,147.016 │ │
│ │Praid │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼─────────────┤ │
│39 │Jidvei - │19.785 │Regio │0.49 │180 │3,561.300 │ │
│ │Târnăveni │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼─────────────┼───────────┤
│40 │Zlatna h -│42.485 │Regio │8.00 │2,920 │124,056.200 │2,429,000 │
│ │Alba Iulia│ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼─────────────┼───────────┤
│41 │Zărneşti -│27.002 │Regio │17.99 │6,567 │177,265.486 │8,600,000 │
│ │Braşov │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼─────────────┼───────────┤
│42 │Braşov - │98.349 │Regio │5.02 │1,832 │179,177.392 │ │
│ │Breţcu │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼─────────────┤3,600,000 │
│ │Breţcu - │ │ │ │ │ │ │
│43 │Sfântu │66.254 │Regio │3.00 │1,094 │72,381.176 │ │
│ │Gheorghe │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼─────────────┼───────────┤
│44 │Hârlău - │64.187 │Regio │12.00 │4,380 │281,139.060 │15,399,000 │
│ │Iaşi │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼─────────────┼───────────┤
│45 │Dorohoi - │154.109 │Regio │11.00 │4,014 │618,392.749 │ │
│ │Iaşi │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼─────────────┤39,400,000 │
│46 │Truşeşti -│96.285 │Regio │4.00 │1,460 │140,479.815 │ │
│ │Iaşi │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼─────────────┼───────────┤
│47 │Roman - │115.563 │Regio │2.00 │730 │84,360.990 │ │
│ │Iaşi │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼─────────────┤ │
│48 │Buhăieşti │71.261 │Regio │4.00 │1,460 │104,041.060 │ │
│ │- Roman │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼─────────────┤7,200,000 │
│49 │Dagâţa - │37.81 │Regio │2.00 │730 │27,601.300 │ │
│ │Buhăieşti │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼─────────────┤ │
│50 │Dagâţa - │33.451 │Regio │4.00 │1,460 │48,838.460 │ │
│ │Roman │ │ │ │ │ │ │
├────┴──────────┴────────┴─────────┴─────────┼───────┼─────────────┼───────────┤
│TOTAL RANG REGIO (pe infrastructura │78,651 │4,993,962.873│145,439,000│
│neinteroperabilă închiriată) │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┼───────────┤
│INTERREGIO │136 │47,370.296 │992,364 │
├────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┼───────────┤
│REGIO │87,244 │5,998,149.836│217,000,000│
├────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┼───────────┤
│TOTAL GENERAL │87,380 │6,045,520.132│217,992,364│
└────────────────────────────────────────────┴───────┴─────────────┴───────────┘

        * Conform Ordin MTIC nr. 2.133/2020, publicat în Monitorul Oficial nr. 1217/11.12.2020.┌───────────────────────┬──────────────┐
│ │REGIO CĂLĂTORI│
│AUTORITATEA PENTRU │S.R.L. │
│REFORMĂ FEROVIARĂ │Director │
│Director General │General │
│Ilie CÎRCEAG │Valentin │
│ │CIAPRAZ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│ │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│Director Economic şi │ │
│Finanţări │ │
│Monica OPREA │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│ │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│Şef Serviciu Finanţări │ │
│Veronica STĂNESCU │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│ │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│Şef Serviciu CSPR │ │
│Cristina BUMBĂCARU │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│ │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│Responsabil contract │ │
│Elena CÎNPEANU │ │
└───────────────────────┴──────────────┘


    ANEXA 3

        la Actul Adiţional nr. 4 din ..07.2021 încheiat între Autoritatea pentru Reformă Feroviară şi Regio Călători S.R.L.
                                  Costul prestaţiilor

┌────────────┬────────────┬────────────┐
│ │Cost │Cost │
│Suma/an │prestaţii │estimativ │
│ │an 2020 │Prestaţii an│
│ │ │2021 │
├────────────┼────────────┼────────────┤
│Suma (mii │ │ │
│lei) pentru │ │ │
│Trenuri │6.202,2198 │1.425,0000 │
│Interregio –│ │ │
│IR │ │ │
├────────────┼────────────┼────────────┤
│Suma (mii │ │ │
│lei) pentru │175.891,1958│197.175,0000│
│Trenuri │ │ │
│Regio - R │ │ │
├────────────┼────────────┼────────────┤
│Total - Suma│182.093,4156│198.600,0000│
│(mii lei) │ │ │
└────────────┴────────────┴────────────┘


┌───────────────────────┬──────────────┐
│ │REGIO CĂLĂTORI│
│AUTORITATEA PENTRU │S.R.L. │
│REFORMĂ FEROVIARĂ │Director │
│Director General │General │
│Ilie CÎRCEAG │Valentin │
│ │CIAPRAZ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│ │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│Director Economic şi │ │
│Finanţări │ │
│Monica OPREA │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│ │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│Şef Serviciu Finanţări │ │
│Veronica STĂNESCU │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│ │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│Şef Serviciu CSPR │ │
│Cristina BUMBĂCARU │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│ │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│Responsabil contract │ │
│Elena CÎNPEANU │ │
└───────────────────────┴──────────────┘


    ANEXA 4

        la Actul Adiţional nr. 4 din ..07.2021 încheiat între Autoritatea pentru Reformă Feroviară şi Regio Călători S.R.L.
    A. Stabilirea nivelului de venituri proprii realizat/prognozat pentru obligaţia de serviciu public şi politica tarifară

┌────────────┬────────────┬────────────┐
│ │Venituri din│Venituri din│
│ │transportul │transportul │
│Suma/an │de călători │de călători │
│ │realizate │estimative │
│ │An 2020 │An 2021 │
├────────────┼────────────┼────────────┤
│Suma (mii │ │ │
│lei) pentru │ │ │
│Trenuri │1.747,6437 │474,0000 │
│Interregio -│ │ │
│IR │ │ │
├────────────┼────────────┼────────────┤
│Suma (mii │ │ │
│lei) pentru │21.263,9929 │24.226,0000 │
│Trenuri │ │ │
│Regio - R │ │ │
├────────────┼────────────┼────────────┤
│Total - Suma│23.011,6366 │24.700,0000 │
│(mii lei) │ │ │
└────────────┴────────────┴────────────┘


    B. Stabilirea nivelului de venituri minime obligatorii de realizat şi politica tarifară pentru anul 2021

┌─────────────┬────────────┬────────────┐
│ │Venituri │Venituri │
│ │minime │minime │
│Suma/an │obligatorii │obligatorii │
│ │de realizat │de realizat │
│ │An │ │
├─────────────┼────────────┼────────────┤
│Suma (mii │ │ │
│lei) pentru │ │ │
│Trenuri │2.776,3530 │473,764 │
│Interregio - │ │ │
│IR │ │ │
├─────────────┼────────────┼────────────┤
│Suma (mii │ │ │
│lei) pentru │23.571,1640 │20.026,512 │
│Trenuri Regio│ │ │
│- R │ │ │
├─────────────┼────────────┼────────────┤
│Total - Suma │26.347,5180 │20.500,276 │
│(mii lei) │ │ │
└─────────────┴────────────┴────────────┘


        Veniturile minime obligatorii de realizat, reprezintă cota de 13% din veniturile totale aferente activităţii de transport de călători la trenurile Regio şi 40% din veniturile totale aferente activităţii de transport de călători la trenurile InterRegio.

┌───────────────────────┬──────────────┐
│ │REGIO CĂLĂTORI│
│AUTORITATEA PENTRU │S.R.L. │
│REFORMĂ FEROVIARĂ │Director │
│Director General │General │
│Ilie CÎRCEAG │Valentin │
│ │CIAPRAZ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│ │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│Director Economic şi │ │
│Finanţări │ │
│Monica OPREA │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│ │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│Şef Serviciu Finanţări │ │
│Veronica STĂNESCU │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│ │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│Şef Serviciu CSPR │ │
│Cristina BUMBĂCARU │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│ │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│Responsabil contract │ │
│Elena CÎNPEANU │ │
└───────────────────────┴──────────────┘


    ANEXA 5

        la Actul Adiţional nr. 4 din ..07.2021 încheiat între Autoritatea pentru Reformă Feroviară şi Regio Călători S.R.L.
                    Nivelul compensaţiei asigurate de la bugetul de
        stat ca plată a serviciilor publice, pentru acoperirea diferenţei dintre
        nivelul costurilor şi cel al veniturilor realizate din tarifele aprobate

┌────┬───────────┬────────────┬─────────────┐
│ │ │Nivelul │Nivelul │
│ │ │compensaţiei│compensaţiei │
│ │ │primită de │de la bugetul│
│ │ │la bugetul │de stat ca │
│Nr. │Compensaţia│de stat ca │plată a │
│crt.│ │plată a │serviciilor │
│ │ │serviciilor │publice în │
│ │ │publice în │Anul 2021*2) │
│ │ │Anul 2020*1)│(mii lei) │
│ │ │(mii lei)* │ │
├────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│ │Compensaţia│ │ │
│ │asigurată │ │ │
│1 │de la │157.478,8088│130.534,50534│
│ │bugetul de │ │ │
│ │stat, din │ │ │
│ │care: │ │ │
├────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│ │Suma (mii │ │ │
│ │lei) pentru│ │ │
│a │trenuri │3.076,6384 │710,40969 │
│ │InterRegio │ │ │
│ │- IR │ │ │
├────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│ │Suma (mii │ │ │
│b │lei) pentru│154.402,1704│129.824,09565│
│ │trenuri │ │ │
│ │Regio - R │ │ │
└────┴───────────┴────────────┴─────────────┘

        *1) Conform Ordonanţei de urgenţă nr. 201/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020.
        *2) Conform Legii bugetului de stat pe anul 2021 nr. 15/08.03.2021.
        * Compensaţie încasată de OTF, rezultată în urma restituirii la bugetul de stat a compensaţiei necuvenite calculată conform prevederilor art. 3 alin. 20 pct. 3 la Contractul de servicii publice pentru perioada 2020 - 2021 aprobat prin H.G. nr. 146/2020.

┌───────────────────────┬──────────────┐
│ │REGIO CĂLĂTORI│
│AUTORITATEA PENTRU │S.R.L. │
│REFORMĂ FEROVIARĂ │Director │
│Director General │General │
│Ilie CÎRCEAG │Valentin │
│ │CIAPRAZ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│ │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│Director Economic şi │ │
│Finanţări │ │
│Monica OPREA │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│ │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│Şef Serviciu Finanţări │ │
│Veronica STĂNESCU │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│ │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│Şef Serviciu CSPR │ │
│Cristina BUMBĂCARU │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│ │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│Responsabil contract │ │
│Elena CÎNPEANU │ │
└───────────────────────┴──────────────┘


                                         ------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016