Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ACT ADIŢIONAL nr. 3 din 15 decembrie 2020  pentru anul 2020, la Contractul de servicii publice pentru perioada 2020 - 31 decembrie 2021 al Societăţii Comerciale Transferoviar Călători S.R.L. aprobat prin art. 4 al H.G. nr. 146/20.02.2020     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ACT ADIŢIONAL nr. 3 din 15 decembrie 2020 pentru anul 2020, la Contractul de servicii publice pentru perioada 2020 - 31 decembrie 2021 al Societăţii Comerciale Transferoviar Călători S.R.L. aprobat prin art. 4 al H.G. nr. 146/20.02.2020

EMITENT: Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1241 bis din 16 decembrie 2020
──────────
        Aprobat prin ORDINUL nr. 2.141 din 15 decembrie 2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1.241 din 16 decembrie 2020.
──────────
 (a se vedea imaginea asociată)
        RUIC nr. ......./..........12.2020
        Încheiat între:
        Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, prin Autoritatea pentru Reformă Feroviară, cu sediul în Bucureşti, Bd.Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, telefon: 0374.808.535, Fax: 0374.808.649, e-mail: office@arf.gov.ro, cod fiscal 37314940, cont nr. RO76TREZ23A840401200109X deschis la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, sectorul 1, reprezentată legal prin dl. Gigi GAVRILĂ, Preşedinte, denumită în continuare Autoritatea pentru Reformă Feroviară (A.R.F.), în numele statului.
        şi
        Societatea Comercială Transferoviar Călători S.R.L., cu sediul în Mun. Cluj Napoca, Str. Tudor Vladimirescu nr. 2-4, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J12/1530/2012, având CUI: RO26565289, Tel: 021.310.43.77, fax: 021.310.43.88, e-mail: office@transferoviarcalatori.ro, cont nr. RO14TREZ2165070XXX027834 deschis la Trezoreria Operativă Mun. Cluj Napoca, reprezentată legal prin dl. Ionuţ AVRAM, Director General, în calitate de operator de transport feroviar de călători, denumită în continuare operator.
        ● art. 2, alin. (1), lit. h), lit. i) şi lit. j) şi art. 6 alin. (1) din O.U.G. nr. 62/2016 privind înfiinţarea Autorităţii pentru Reformă Feroviară aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 53/2017;
        ● art. 13, art. 14 şi art. 15 din Hotărârea Guvernului nr. 146/2020 privind aprobarea contractelor de servicii publice pentru perioada 2020 - 31 decembrie 2021 în transportul feroviar public de călători;
        ● art. 14 alin. 3 din Contractul de servicii publice pentru perioada 2020 - 31 decembrie 2021, aprobat prin art. 1 din H.G. nr. 146/2020,
        ● bugetului revizuit al A.R.F. pentru anul 2020, aprobat de ordonatorul principal de credite urmare O.U.G. nr. 201/23.11.2020, primit cu adresa nr. 5380/51755/08.12.2020, de la Direcţia Economică şi Ajutor de Stat a Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor,
        să actualizeze următoarele elemente prevăzute în contractul de servicii publice aprobat prin art. 4 din H.G. nr. 146/2020, după cum urmează:
    ART. I
        Valoarea unitară a compensaţiei asigurată de la bugetul de stat ca plată a serviciilor publice pentru anul 2020 va fi următoarea:
    a) valoarea compensaţiei aferente indicatorului tren-km: 17.347,4676 lei pe mia de tren-km;
    b) valoarea compensaţiei aferente indicatorului călători-km pentru tren InterRegio: 47,4236 lei pe mia de călători-km;
    c) valoarea compensaţiei aferente indicatorului călători-km pentru tren Regio: 299,0620 lei pe mia de călători-km.


    ART. II
        Anexele 1-5 ale contractului aprobat prin art. 4 al H.G. nr. 146/2020 se modifică şi se înlocuiesc cu Anexele 1-5 de la prezentul act adiţional, din care fac parte integrantă.

    ART. III
        Celelalte prevederi ale contractului aprobat prin art. 4 al H.G. nr. 146/2020 rămân nemodificate.
        Prezentul act adiţional s-a încheiat azi .......... 12.2020 în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

┌───────────────────┬──────────────────┐
│AUTORITATEA PENTRU │S.C. TRANSFEROVIAR│
│REFORMĂ FEROVIARĂ │CĂLĂTORI S.R.L │
│Preşedinte Gigi │Director general │
│GAVRILĂ │ION AVRAM │
└───────────────────┴──────────────────┘


    ANEXA 1

        la Actul Adiţional nr. 3 din .......... 12.2020 încheiat între Autoritatea pentru Reformă Feroviară şi S.C. Transferoviar Călători S.R.L.
                    Principalii indicatori cantitativi şi calitativi
                    ai activităţii de transport feroviar de călători

┌────────────────────┬─────────────────┐
│ │Estimare 2020 - │
│Indicatori │31.12.2021 │
│ ├────────────┬────┤
│ │2020 │2021│
├────────────────────┼────────────┼────┤
│Tren-km total (mii),│3.424,7014 │ │
│din care: │ │ │
├────────────────────┼────────────┼────┤
│Tren-km -trenuri IR │679,8397 │ │
│(mii) │ │ │
├────────────────────┼────────────┼────┤
│Tren-km -trenuri R │2.744,8617 │ │
│(mii) │ │ │
├────────────────────┼────────────┼────┤
│Căl-km total(mii), │146.921,1630│ │
│din care: │ │ │
├────────────────────┼────────────┼────┤
│Căl-km-trenuri IR │30.312,1500 │ │
│(mii) │ │ │
├────────────────────┼────────────┼────┤
│Căl-km-trenuri R │116.609,0130│ │
│(mii) │ │ │
└────────────────────┴────────────┴────┘


    ANEXA 2

        la Actul Adiţional nr. 3 din .......... 12.2020 încheiat între Autoritatea pentru Reformă Feroviară şi S.C. Transferoviar Călători S.R.L.
                       Lista completă a trenurilor de călători ce
                reprezintă obligaţia de serviciu public pentru anul 2020
                            a Transferoviar Călători S.R.L.
    a) Trenuri cu circulaţie regulată pe secţii INTEROPERABILE
    a1) Trenuri INTERREGIO

┌────┬─────────────┬────────┬────┬─────────┬───────┬─────────┬──────────┐
│Nr. │ │ │ │Nr mediu │Nr. │Tren km/ │ │
│poz.│Ruta de │Distanţa│Rang│statistic│trenuri│an 2020 │Călători │
│OSP │circulaţie │(km.) │tren│trenuri/ │/an │(col. 3 x│km/an │
│ │ │ │ │zi │2020 │col. 6) │ │
├────┼─────────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼─────────┼──────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │
├────┼─────────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼─────────┼──────────┤
│1 │Bucureşti │130,5 │IR │3,81 │1.393 │178.484,2│10.281.685│
│ │Nord_Buzău │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼─────────┼──────────┤
│ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│2 │Nord_Galaţi │262,0 │IR │1,86 │680 │177.203,8│13.443.860│
│ │via Buzău │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼─────────┼──────────┤
│ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│3 │Nord_Ploieşti│60,2 │IR │0,53 │195 │11.683,7 │161.590 │
│ │Sud │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼─────────┼──────────┤
│4 │Cluj │152,1 │IR │5,48 │2.005 │304.960,5│6.025.015 │
│ │Napoca_Oradea│ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼─────────┼──────────┤
│ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│5 │Nord_Roşiori │100,1 │IR │0,20 │75 │7.507,5 │400.000 │
│ │Nord │ │ │ │ │ │ │
├────┴─────────────┴────────┴────┴─────────┴───────┼─────────┼──────────┤
│TOTAL tren- km INTERREGIO 2020 (pe infrastructura │679.839,7│30.312.150│
│interoperabilă) │ │ │
└──────────────────────────────────────────────────┴─────────┴──────────┘    a) Trenuri cu circulaţie regulată pe secţii INTEROPERABILE
    a2) Trenuri REGIO

┌────┬───────────────┬────────┬────┬─────────┬───────┬─────────┬─────────┐
│Nr. │ │ │ │Nr mediu │Nr. │Tren km/ │ │
│poz.│Ruta de │Distanţa│Rang│statistic│trenuri│an 2020 │Călători │
│OSP │circulaţie │(km.) │tren│trenuri/ │/an │(col. 3 x│km/an │
│ │ │ │ │zi │2020 │col.6) │ │
├────┼───────────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │
├────┼───────────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────┤
│ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│6 │Nord_Aeroport │19,1 │R │0,52 │190 │3.629,0 │100.000 │
│ │H.Coandă T1 │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────┤
│7 │Bucureşti │79,7 │R │4,17 │1.526 │121.622,2│3.573.104│
│ │Nord_Târgovişte│ │ │ │ │ │ │
├────┴───────────────┴────────┴────┴─────────┴───────┼─────────┼─────────┤
│TOTAL tren- km REGIO 2020 (pe infrastructura │125.251,2│3.673.104│
│interoperabilă) │ │ │
└────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┘    b) Trenuri cu circulaţie regulată pe secţii NEINTEROPERABILE (neînchiriate)
    b2) Trenuri REGIO

┌────┬─────────────────────┬────────┬────┬─────────┬───────┬─────────┬──────────┐
│Nr. │ │ │ │Nr. mediu│Nr. │Tren km/ │ │
│poz.│Ruta de circulaţie │Distanţa│Rang│statistic│trenuri│an 2020 │Călători │
│OSP │ │(km.) │tren│trenuri/ │/an │(col. 3 x│km/an │
│ │ │ │ │zi │2020 │col. 6) │ │
├────┼─────────────────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼─────────┼──────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │
├────┼─────────────────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼─────────┼──────────┤
│8N │Măneciu_Bucureşti │112,50 │R │3,76 │1.376 │147.692,6│8.666.445 │
│ │Nord via Ploieşti V. │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼─────────┼──────────┤
│9N │Măneciu_Ploieşti Sud │50,6 │R │11,67 │4.272 │215.822,0│8.992.998 │
├────┼─────────────────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼─────────┼──────────┤
│10N │Fieni_Bucureşti Nord │107,1 │R │2,57 │940 │98.345,0 │ │
├────┼─────────────────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼─────────┤3.308.987 │
│11N │Târgovişte_Fieni │27,4 │R │2,34 │855 │23.427,0 │ │
├────┼─────────────────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼─────────┼──────────┤
│12N │Târgovişte_Ploieşti │52,0 │R │1,88 │688 │35.791,2 │234.965 │
│ │Sud │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼─────────┼──────────┤
│13N │Pietroşiţa_Bucureşti │114,4 │R │0,21 │76 │8.692,5 │ │
│ │Nord │ │ │ │ │ │300.000 │
├────┼─────────────────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼─────────┤ │
│14N │Târgovişte_Pietroşiţa│34,7 │R │0,52 │190 │6.593,0 │ │
├────┴─────────────────────┴────────┴────┴─────────┴───────┼─────────┼──────────┤
│TOTAL tren- km REGIO 2020 (pe infrastructura │536.363,3│21.503.395│
│neinteroperabilă neînchiriată) │ │ │
└──────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴──────────┘    c) Trenuri cu circulaţie regulată pe secţii NEINTEROPERABILE (închiriate)
    c2) Trenuri REGIO

┌────┬───────────────┬────────┬────┬─────────┬───────┬───────────┬───────────┐
│Nr. │ │ │ │Nr mediu │Nr. │Tren km/an │ │
│poz.│Ruta de │Distanţa│Rang│statistic│trenuri│2020 (col. │Călători km│
│OSP │circulaţie │(km.) │tren│trenuri/ │/an │3 x col. 6)│/an │
│ │ │ │ │zi │2020 │ │ │
├────┼───────────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼───────────┼───────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │
├────┼───────────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼───────────┼───────────┤
│ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│15 │Nord_Slănic via│104,1 │R │1,25 │456 │45.330,2 │1.714.106 │
│ │Ploieşti Triaj │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼───────────┼───────────┤
│16 │Slănic_Ploieşti│43,9 │R │16,28 │5.957 │261.522,0 │9.198.748 │
│ │Sud │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼───────────┼───────────┤
│17 │Olteniţa_Titan │60,0 │R │22,79 │8.340 │498.444,2 │39.388.159 │
│ │Sud │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼───────────┼───────────┤
│18 │Galaţi_Bârlad │109,0 │R │13,16 │4.818 │521.220,6 │ │
├────┼───────────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼───────────┤ │
│19 │Galaţi_Bereşti │77,9 │R │1,93 │707 │55.020,5 │ │
├────┼───────────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼───────────┤ │
│20 │Târgu │56,0 │R │4,20 │1.537 │85.938,1 │ │
│ │Bujor_Bârlad │ │ │ │ │ │23.597.133 │
├────┼───────────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼───────────┤ │
│21 │Târgu │53,0 │R │1,39 │507 │26.855,8 │ │
│ │Bujor_Galaţi │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼───────────┤ │
│22 │Bereşti │24,9 │R │0,15 │54 │1.344,6 │ │
│ │Hm._Târgu Bujor│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼───────────┼───────────┤
│ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│23 │Nord_Nehoiaşu │203,80 │R │2,01 │737 │145.997,6 │6.323.310 │
│ │via Ploiesti V.│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼───────────┼───────────┤
│24 │Nehoiaşu_Buzău │73,3 │R │16,51 │6.041 │441.573,6 │11.211.058 │
├────┴───────────────┴────────┴────┴─────────┴───────┼───────────┼───────────┤
│TOTAL tren- km REGIO 2020 (pe infrastructura │2.083.247,2│91.432.514 │
│neinteroperabilă închiriată) │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│TOTAL tren-km INTERREGIO 2020 │679.839,7 │30.312.150 │
├────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│TOTAL tren-km REGIO 2020 │2.744.861,7│116.609.013│
├────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│TOTAL GENERAL tren- km 2020 (trenuri cu circulaţie │3.424.701,4│146.921.163│
│regulată) │ │ │
└────────────────────────────────────────────────────┴───────────┴───────────┘        Trenurile de la poziţia 5, 6, 13N, respectiv 14N vor fi introduse în circulaţie de la schimbarea mersului de tren conform livret valabil din 13.12.2020

    ANEXA 3

        la Actul Adiţional nr. 3 din .......... 12.2020 încheiat între Autoritatea pentru Reformă Feroviară şi S.C Transferoviar Călători S.R.L.
                                  Costul prestaţiilor

┌────────────────────┬────────────┬────┐
│Suma/an │An 2020 │An │
│ │ │2021│
├────────────────────┼────────────┼────┤
│Suma (mii lei) │ │ │
│pentru trenuri │23.566,0000 │ │
│InterRegio- IR │ │ │
├────────────────────┼────────────┼────┤
│Suma (mii lei) │ │ │
│pentru trenuri Regio│90.300,0000 │ │
│- R │ │ │
├────────────────────┼────────────┼────┤
│Total- Suma (mii │113.866,0000│ │
│lei) │ │ │
└────────────────────┴────────────┴────┘


    ANEXA 4

        la Actul Adiţional nr. 3 din .......... 12.2020 încheiat între Autoritatea pentru Reformă Feroviară şi S.C Transferoviar Călători S.R.L.
    A. Stabilirea nivelului de venituri proprii realizat/prognozat pentru obligaţia de serviciu public şi politica tarifară

┌──────────────────┬───────────────────┐
│ │Venituri din │
│ │transportul de │
│Suma/an │călători estimative│
│ ├──────────┬────────┤
│ │An 2020 │An 2021 │
├──────────────────┼──────────┼────────┤
│Suma (mii lei) │ │ │
│pentru trenuri │9.000,00 │ │
│InterRegio- IR │ │ │
├──────────────────┼──────────┼────────┤
│Suma (mii lei) │ │ │
│pentru trenuri │12.450,00 │ │
│Regio - R │ │ │
├──────────────────┼──────────┼────────┤
│Total- Suma (mii │21.450,00 │ │
│lei) │ │ │
└──────────────────┴──────────┴────────┘


    B. Stabilirea nivelului de venituri minime obligatorii de realizat şi politica tarifară pentru anul 2020

┌───────────────────┬──────────────────┐
│ │Venituri minime │
│ │obligatorii de │
│Suma/an │realizat │
│ ├───────────┬──────┤
│ │An 2020 │An │
│ │ │2021 │
├───────────────────┼───────────┼──────┤
│Suma (mii lei) │ │ │
│pentru trenuri │8.892,4030 │ │
│InterRegio- IR │ │ │
├───────────────────┼───────────┼──────┤
│Suma (mii lei) │ │ │
│pentru trenuri │12.342,1650│ │
│Regio - R │ │ │
├───────────────────┼───────────┼──────┤
│Total- Suma (mii │21.234,5680│ │
│lei) │ │ │
└───────────────────┴───────────┴──────┘


        (*) Venituri minime obligatorii de realizat, reprezintă cota de 13% din veniturile totale aferente activităţii de transport de călători la trenurile Regio şi 40% din veniturile totale aferente activităţii de transport de călători la trenurile InterRegio.

    ANEXA 5

        la Actul Adiţional nr. 3 din .......... 12.2020 încheiat între Autoritatea pentru Reformă Feroviară şi S.C. Transferoviar Călători S.R.L.
    Nivelul compensaţiei asigurate de la bugetul de stat ca plată a serviciilor publice,
    pentru acoperirea diferenţei dintre nivelul costurilor şi cel al veniturilor realizate din tarifele aprobate

┌────┬────────────────┬────────────────┐
│ │ │Nivelul │
│ │ │compensaţiei de │
│ │ │la bugetul de │
│ │ │stat ca plată a │
│Nr. │Compensaţia │serviciilor │
│crt.│ │publice (mii │
│ │ │lei) │
│ │ ├───────────┬────┤
│ │ │An 2020 │An │
│ │ │ │2021│
├────┼────────────────┼───────────┼────┤
│ │Compensaţia │ │ │
│ │asigurată de la │ │ │
│ │bugetul de stat │ │ │
│ │conform O.U.G. │ │ │
│ │nr. 201/ │ │ │
│1 │23.11.2020 cu │95.720,7359│ │
│ │privire la │ │ │
│ │rectificarea │ │ │
│ │bugetului de │ │ │
│ │stat pe anul │ │ │
│ │2020, din care: │ │ │
├────┼────────────────┼───────────┼────┤
│ │Suma (mii lei) │ │ │
│a │pentru trenuri │13.231,0085│ │
│ │InterRegio- IR │ │ │
├────┼────────────────┼───────────┼────┤
│ │Suma (mii lei) │ │ │
│b │pentru trenuri │82.489,7274│ │
│ │Regio - R │ │ │
└────┴────────────────┴───────────┴────┘

                                       ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016