Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ACT ADIŢIONAL nr. 1 din 26 octombrie 2018  la Contractul de activitate al Companiei Naţionale de Căi Ferate Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ACT ADIŢIONAL nr. 1 din 26 octombrie 2018 la Contractul de activitate al Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. pentru perioada 2016-2020, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 232/2016

EMITENT: Ministerul Transporturilor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 971 bis din 16 noiembrie 2018
──────────
        Aprobat prin Ordinul nr. 1.612 din 26 octombrie 2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 971 din 16 noiembrie 2018
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    Părţile contractante
        Prezentul act adiţional la Contractul de activitate al Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. pentru perioada 2016-2020, denumit în continuare Contract de activitate al C.F.R. - S.A., se încheie între Ministerul Transporturilor, în numele statului, şi Compania Naţională, de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., administratorul infrastructurii feroviare din România, denumită în continuare C.F.R. - S.A., potrivit prevederilor art. 37 şi 39 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere dispoziţiile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 202/2016 privind integrarea sistemului feroviar din România în spaţiul feroviar unic european, şi ale art. 19 din Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. prin reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 2
        Obiectul şi durata actului adiţional la Contractul de activitate al Companiei Naţionale de Căi Ferate "CFR" S.A.
    (1) Prezentul act adiţional la Contractul de activitate stabileşte obligaţiile reciproce ale C.F.R. - S.A. şi ale Ministerului Transporturilor, pentru asigurarea stării tehnice şi de exploatare a infrastructurii feroviare, care să garanteze condiţiile de desfăşurare a transporturilor de marfă şi de călători pe căile ferate române în condiţii de siguranţă a circulaţiei, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    (2) Prezentul act adiţional la Contractul de activitate se încheie pentru anul 2018.
    (3) Prezentul contract de activitate conţine la data semnării, clauzele generale pentru întreaga durată de valabilitate.
    (4) Prezentul act adiţional la Contractul de activitate conţine prevederile specifice pentru anul 2018.

    CAP. II
    Obligaţiile specifice ale părţilor
    ART. 3
        Obligaţii specifice ale C.F.R. - S.A.
    (1) În conformitate cu bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat, conform legii, C.F.R. - S.A. va asigura desfăşurarea traficului feroviar în condiţii de siguranţă.
    (2) C.F.R. - S.A. va executa lucrări în conformitate cu programele de investiţii, de reabilitare şi reparaţii, în limita alocaţiilor bugetare acordate anual cu această destinaţie în bugetul Ministerului Transporturilor, aprobat potrivit legii.
    (3) C.F.R. - S.A., prin programul de întreţinere, reparaţii şi modernizări în anul 2018, va diminua numărul de zone şi numărul de kilometri cu restricţii de viteză, precum şi numărul de puncte periculoase de pe infrastructura feroviară publică şi va contribui la creşterea vitezei existente, în limita alocaţiilor bugetare alocate anual cu această destinaţie în bugetul Ministerului Transporturilor.
    (4) Prin aplicarea programelor de menţinere şi/sau creştere a parametrilor tehnici şi de exploatare optimă a infrastructurii feroviare, C.F.R. - S.A. va acţiona în sensul cointeresării operatorilor feroviari de creşterea cerinţelor pieţei de transport feroviar prin:
    (a) eficientizarea transportului feroviar prin aplicarea unei tarifări echitabile şi stimulatoare referitoare la tariful de utilizare a infrastructurii feroviare publice şi alte servicii, în condiţiile legii;
    (b) abordarea unor soluţii tehnice în transportul feroviar compatibile/corelate cu cele din Uniunea Europeană, corespunzătoare programelor prioritare aprobate anual prin acte adiţionale.

    (5) C.F.R. - S.A. va raporta trimestrial la Ministerul Transporturilor gradul de îndeplinire a programului de investiţii, reabilitare şi reparaţii, precum şi gradul de îndeplinire a programului de întreţinere, reparaţii şi modernizări, în conformitate cu fondurile primite cu această destinaţie de la bugetul de stat.
    (6) C.F.R. - S.A. va urmări, va certifica şi va transmite lunar Ministerului Transporturilor, conform prevederilor legale în vigoare, situaţia volumului de tren km realizat de operatorii de transport feroviar de călători pe rute de transport
    (7) C.F.R. - S.A. va publica în documentul de referinţă al reţelei, în mod detaliat, regulile generale, termenele, procedurile şi criteriile pentru sistemele de tarifare şi de alocare a capacităţilor, inclusiv orice alte informaţii de acest fel, necesare pentru a putea solicita capacităţi de infrastructură.

    ART. 4
    Obligaţii specifice ale Ministerului Transporturilor
    (1) Ministerul Transporturilor va susţine includerea în bugetul său, în fiecare an, a sumelor necesare pentru execuţia reparaţiilor infrastructurii feroviare publice şi pentru stoparea degradării tehnice a acesteia.
    (2) Ministerul Transporturilor va susţine, în fiecare an, continuarea investiţiilor la infrastructura feroviară publică, inclusiv a celor aflate în curs de realizare, acordându-se prioritate modernizării traseelor coridoarelor europene de transport feroviar, prin includerea în bugetul său a sumelor necesare finanţării acestora.
    (3) Ministerul Transporturilor va susţine actualizarea inventarului domeniului public al statului cu valoarea investiţiilor finalizate la infrastructura feroviară publică.
    (4) Ministerul Transporturilor va acorda stimulente administratorului infrastructurii feroviare, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate, în vederea reducerii costurilor unitare, îmbunătăţirea indicatorilor privind performanţele activităţii şi reducerea valorii tarifului de utilizare a infrastructurii feroviare.

    CAP. III
    Condiţiile specifice de funcţionare a infrastructurii feroviare
    ART. 5
    Parametrii de performanţă ai infrastructurii feroviare publice
    (1) Principalele lucrări de reparaţii ale infrastructurii feroviare publice pentru anul 2018, necesare pentru menţinerea stării tehnice la parametrii tehnici proiectaţi şi potrivit prevederilor normative privind uzura elementelor componente ale infrastructurii feroviare publice şi intensitatea traficului feroviar, sunt prevăzute în anexa nr. 1.
    (2) Indicatorii de calitate şi performanţă privind funcţionarea infrastructurii feroviare pentru anul 2018 sunt prevăzuţi în anexa nr. 2.
    (3) C.F.R. - S.A. va asigura alocarea capacităţilor de infrastructură în limita capacităţilor de circulaţie disponibile pe infrastructura feroviară publică pentru transportul feroviar de călători şi marfa la nivelul cerinţelor pieţei de transport feroviar.
    (4) Prin programul de întreţinere şi reparaţii curente pentru anul 2018, C.F.R. - S.A. va menţine infrastructura feroviară de pe traseele coridoarelor europene la parametrii realizaţi prin modernizare.
    (5) Pentru realizarea prevederilor alin. (4), C.F.R. - S.A. va aplica numai proceduri de întreţinere care să menţină linia la nivelul parametrilor proiectaţi şi realizaţi prin modernizarea liniei.
    (6) C.F.R. - S.A. va derula, în limita resurselor financiare alocate în anul 2018, programe de reabilitare şi modernizare a infrastructurii aflată pe traseul coridoarelor transeuropene, prin care viteza maximă pe calea ferată aliată pe traseul coridoarelor transeuropene să ajungă la 160 km/h pentru trenurile de călători şi la 120 km/h pentru trenurile de marfă.
    (7) Valoarea totală a stimulentelor ce poate fi acordată administratorului infrastructurii feroviare pentru reducerea costurilor unitare, îmbunătăţirii indicatorilor privind performanţele activităţii şi reducerii valorii tarifului de utilizare a infrastructurii feroviare reprezintă suma economisită prin reducerea costurilor unitare aferente pct. 1.2 lit. A1-A5 şi lit. B1-B2 din anexa nr. 1 la prezentul act adiţional. Acordarea stimulentelor este condiţionată de îndeplinirea cumulativă a următorilor indicatori:
    a) creşterea cu 2% a valorii indicatorilor prevăzuţi la pct. 4.1 lit. b) şi pct. 4.3 din anexa nr. 2 la prezentul act adiţional;
    b) reducerea cu 2% a valorii indicatorilor prevăzuţi la pct. 4.2 lit. a) şi lit. b) din anexa nr. 2 la prezentul act adiţional;
    c) reducerea cu 2% a valorii tarifului de utilizare a infrastructurii feroviare, atât pentru traficul de marfă, cât şi pentru cel de călători.


    ART. 6
    Fonduri alocate pentru funcţionarea infrastructurii feroviare
    (1) Ministerul Transporturilor va aloca prin bugetul său anual, în limita sumelor aprobate în bugetul său cu această destinaţie, pe perioada valabilităţii Contractului de activitate al C.F.R. - S.A., sumele de la bugetul de stat şi din credite externe necesare pentru asigurarea reparaţiilor infrastructurii feroviare publice şi pentru stoparea degradării tehnice a acesteia, care, pentru anul 2018, sunt prevăzute la pct. 1.2 lit. A din anexa nr. 1.
    (2) C.F.R. - S.A. îşi va asigura, conform prevederilor art. 22 alin. (2) şi (3) din Hotărârea Guvernului nr. 581/1998, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 10 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998, republicată cu modificările şi completările ulterioare, venituri proprii care să acopere costul lucrărilor de reparaţii la infrastructura feroviară din domeniul privat al companiei şi din domeniul public al statului, cu precădere la elementele infrastructurii feroviare din domeniul privat al companiei care concură la siguranţa circulaţiei trenurilor, care, pentru anul 2018, sunt prevăzute la pct. 1.2 lit. B din anexa nr. 1.

    CAP. IV
    Programele prioritare de dezvoltare, modernizare şi investiţii ale infrastructurii feroviare publice
    ART. 7
    Corelarea programelor prioritare
        Programele prioritare de dezvoltare, modernizare şi investiţii ale infrastructurii feroviare publice se stabilesc conform prevederilor Legii nr. 203/2003 republicată privind realizarea, dezvoltarea şi modernizarea reţelei de transport de interes naţional şi european, republicată, precum şi potrivit prevederilor privind domeniul feroviar din Programul de guvernare aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr. 1/2018 pentru acordarea încrederii Guvernului.

    ART. 8
    Lista programelor prioritare
    (1) Programele prioritare de dezvoltare, modernizare şi investiţii ale infrastructurii feroviare publice, care se realizează în condiţiile legii sunt prevăzute în Tabelul nr. 1 al anexei nr 3.
    (2) Lista privind creditele bugetare pentru proiectele şi obiectivele de investiţii ale CNCF "CFR" S.A. este evidenţiată la punctul 3.1 din anexa nr. 3.
    (3) Lista proiectelor din cadrul programelor prioritare ale C.F.R. - S.A. pentru perioada 2016-2020, care în prezent sunt în stadiul de execuţie sau de pregătire/propunere, este prevăzută la punctul 3.2 din anexa nr. 3.
    (4) Situaţia proiectelor de investiţii în implementare propuse la finanţare/finanţate din POIM 2014-2020 pentru care se vor întocmi contracte de finanţare şi proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare aferente perioadei 2007-2013 şi alocaţiile prevăzute în bugetul de stat sunt prevăzute la punctul 3.3 din anexa nr. 3.
    (5) Implementarea proiectelor care implică soluţii IT&C din cadrul programelor prioritate de dezvoltare, modernizare şi investiţii ale infrastructurii feroviare publice, pentru anul 2018, ce implică soluţii IT&C se va efectua cu respectarea prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 941/2013 privind organizarea şi funcţionarea Comitetului Tehnico-Economic pentru Societatea Informaţională.

    CAP. V
    Tariful de utilizare a infrastructurii feroviare pentru traficul feroviar intern
    ART. 9
    Tariful de utilizare a infrastructurii feroviare
    (1) Tariful de utilizare a infrastructurii feroviare publice, denumit în continuare TUI, se aplică pentru accesul pe infrastructura feroviară public potrivit legii şi în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (2) şi (3) din Hotărârea Guvernului nr. 581/1998, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) C.F.R. - S.A. stabileşte TUI conform metodologiei de tarifare a utilizării infrastructurii feroviare, aplicând valorile elementelor tarifare de bază pentru calculul TUI care sunt prezentate în documentul de referinţă al reţelei CFR, prevăzut la art. 27 din Legea nr. 202/2016 privind integrarea sistemului feroviar din România în spaţiul feroviar unic european.
    (3) Metodologia de tarifare a utilizării infrastructurii feroviare este prevăzută în anexa nr. 4.
    (4) Lista cu secţiile de circulaţie încadrate pe clase de linii, prevăzută în metodologia de tarifare a utilizării infrastructurii feroviare, este prezentată în anexa nr. 5.
    (5) În cazul închiderilor de linii care implică întreruperea traficului sau în cazul secţiunilor de infrastructură cu capacitate saturată, la solicitarea operatorilor de transport feroviar, C.F.R. - S.A. pune la dispoziţia acestora rute alternative de circulaţie cu aplicarea TUI la nivelul rutei de referinţă. Procedurile care trebuie urmate şi criteriile care trebuie utilizate în cazul închiderilor de linii care implică întreruperea traficului sau în cazul secţiunilor de infrastructură cu capacitate saturate vor fi publicate de C.F.R. - S.A. în documentul de referinţă al reţelei, în conformitate cu reglementările în vigoare.
    (6) În scopul atragerii de trafic feroviar de tranzit sau de trafic combinat (tip RO-LA, transcontainere sau alte unităţi de transport intermodal) şi al administrării infrastructurii feroviare pe principii comerciale, C.F.R. - S.A. poate aplica valori reduse ale TUI, în conformitate cu prevederile art. 33 din Legea nr. 202/2016.

    ART. 10
    Aplicarea tarifului de utilizare a infrastructurii feroviare publice
    (1) Tarifele de utilizare a infrastructurii feroviare sunt nediscriminatorii pentru toţi operatorii de transport feroviar care utilizează infrastructura feroviară publică administrată de CFR, în condiţiile legii.
    (2) În cursul anului 2018 CFR SA va întreprinde acţiunile necesare pentru a asigura conformitatea cu prevederile Legii nr. 202/2016 şi a Regulamentului UE nr. 909/2015 în ceea ce priveşte metodologia de tarifare a utilizării infrastructurii feroviare şi cuantumul TUI.
    (3) Plăţile operatorilor feroviari către C.F.R. - S.A. se vor efectua conform contractelor de acces pe infrastructura feroviară. Pentru întârzieri la plata TUI, C.F.R. - S.A. poate proceda la suspendarea, temporară, a accesului operatorului în cauză la infrastructura feroviară, în condiţiile legii, conform prevederilor art. 12 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 581/1998, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
    (4) Contractele de acces pe infrastructura feroviară vor conţine clauze penalizatoare, stabilite în conformitate cu legislaţia în vigoare, privind producerea de întârzieri în circulaţia trenurilor, precum şi referitor la nerespectarea altor angajamente contractuale de către părţile contractante.

    CAP. VI
    Alte dispoziţii
    ART. 11
    Tarife pentru activităţi conexe
    (1) Lista completă a denumirii tarifelor ce pot fi percepute de C.F.R. - S.A. de la operatorii de transport feroviar sau de la alţi operatori economici pentru activităţile conexe activităţii de transport feroviar este prevăzută în anexa nr. 6.
    (2) Nivelul tarifelor prevăzute la alin. (1) se aprobă conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 581/1998, cu modificările şi completările ulterioare, în condiţiile legii.
    (3) Lista completă a denumirii tarifelor prevăzute la alin. (1), precum şi nivelul acestor tarife, vor fi publicate de C.F.R. - S.A. în documentul de referinţă al reţelei.

    ART. 12
    Capacităţile de infrastructură pentru îndeplinirea obligaţiilor de serviciu public
    (1) Capacităţile de infrastructură care trebuie asigurate de C.F.R.-S.A. pentru a permite îndeplinirea obligaţiilor de serviciu public de transport feroviar de călători, stabilite conform prevederilor actelor normative în vigoare, sunt prezentate în anexa nr. 7.
    (2) Aceste capacităţi pot fi modificate în cursul anului având în vedere necesitatea adaptării obligaţiilor de serviciu public de transport feroviar de călători la condiţii specifice pieţei, generate de starea de disponibilitate a infrastructurii feroviare sau de solicitările operatorilor de transport feroviar ca urmare a modificării structurii fluxurilor de trafic, în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare.
    (3) În cazul secţiilor feroviare interoperabile neînchiriate pe care nu se mai desfăşoară trafic de călători, C.F.R.-S.A. a prevăzut ca rezervă, în lista din anexa nr. 7, un volum minim de capacităţi de infrastructură pentru a permite îndeplinirea obligaţiilor de serviciu de transport feroviar public de călători, ce poate fi preluat de către operatorii de transport feroviar de călători interesaţi.
    (4) În cazul închirierii, în condiţiile legii, a secţiilor feroviare neinteroperabile de circulaţie, pachetul minim de servicii aferent acestor secţii va fi preluat de operatorul de transport feroviar implicat, cu plata corespunzătoare a compensaţiei de la bugetul de stat, conform prevederilor legale în vigoare.

    ART. 13
    Alte prevederi
    (1) Restul clauzelor contractuale rămân neschimbate, valabile şi executabile conform înţelesului lor iniţial, stabilit de către părţi.
    (2) Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentul act adiţional


┌───────────────┬──────────────────────┐
│MINISTRUL │COMPANIA NAŢIONALĂ │
│TRANSPORTURILOR│DE CĂI FERATE "CFR" │
│LUCIAN ŞOVA │S.A. │
│ │DIRECTOR GENERAL │
│ │ION GAVRILĂ │
└───────────────┴──────────────────────┘

    ANEXA 1

        La actul adiţional nr. 1 pentru anul 2018 al Contractului de activitate al Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. pentru perioada 2016-2020
    1. Principalele lucrări de reparaţii la infrastructura feroviară publică pentru anul 2018
    1.1. Alocaţiile pentru lucrările de reparaţii infrastructura feroviară publică în anul 2018 conform limitelor strategiei fiscal bugetare:
    1.1.1. De la bugetul de stat, ca "Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat":

┌────┬────────┬───┬───────┬─────────────────┐
│ │ │ │ │Din care, │
│ │ │ │ ├──────┬──────────┤
│Nr. │ │UM │TOTAL │ │Buget stat│
│crt.│ │ │ │Credit│/ │
│ │ │ │ │extern│Componenta│
│ │ │ │ │ │locală │
├────┼────────┼───┼───────┼──────┼──────────┤
│0 │1 │2 │3=4+5 │4 │5 │
├────┼────────┼───┼───────┼──────┼──────────┤
│ │ │mii│ │ │ │
│1 │Alocaţie│lei│229.495│- │229.495 │
│ │2018 │cu │ │ │ │
│ │ │TVA│ │ │ │
└────┴────────┴───┴───────┴──────┴──────────┘

    1.1.1.1. De la bugetul de stat, ca "Reparaţii curente la infrustructura feroviară publică" prevăzute în Proiectul de buget al Ministerului Transporturilor:

┌────┬────────┬───┬──────┬─────────────────┐
│ │ │ │ │Din care, │
│ │ │ │ ├──────┬──────────┤
│Nr. │ │UM │TOTAL │ │Buget stat│
│crt.│ │ │ │Credit│/ │
│ │ │ │ │extern│Componenta│
│ │ │ │ │ │locală │
├────┼────────┼───┼──────┼──────┼──────────┤
│0 │1 │2 │3=4+5 │4 │5 │
├────┼────────┼───┼──────┼──────┼──────────┤
│ │ │mii│ │ │ │
│1 │Alocaţie│lei│39.961│- │39.961 │
│ │2018 │cu │ │ │ │
│ │ │TVA│ │ │ │
└────┴────────┴───┴──────┴──────┴──────────┘    1.1.2. Principalele lucrări de reparaţii infrastructura feroviară publică finanţate de la bugetul de stat în anul 2018:

┌────┬──────────────────┬────┬──────┬───────┐
│ │ │ │ │Valoric│
│Nr. │Obiectivul │UM │Fizic │(mii │
│crt.│ │ │ │lei cu │
│ │ │ │ │TVA) │
├────┼──────────────────┼────┼──────┼───────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │
├────┼──────────────────┴────┴──────┴───────┤
│ │Investiţii ale agenţilor economici cu │
│ │capital de stat │
├────┼──────────────────┬────┬──────┬───────┤
│1 │Linii │km │115,08│167.408│
├────┼──────────────────┼────┼──────┼───────┤
│2 │Poduri/podeţe/ │m.l.│547 │20.820 │
│ │viaducte │ │ │ │
├────┼──────────────────┼────┼──────┼───────┤
│3 │Terasamente │km │263,20│9.188 │
├────┼──────────────────┼────┼──────┼───────┤
│4 │Tuneluri │m.l.│41,47 │5.231 │
├────┼──────────────────┼────┼──────┼───────┤
│5 │Instalaţii │buc │2,59 │25.007 │
├────┼──────────────────┼────┼──────┼───────┤
│ │Alte reparaţii │ │ │ │
│ │capitale │ │ │ │
│ │construcţii-montaj│ │ │ │
│6 │(peroane, │- │ │548 │
│ │treceri la nivel │ │ │ │
│ │şi manipulări │ │ │ │
│ │materiale) │ │ │ │
├────┼──────────────────┼────┼──────┼───────┤
│ │Proiectare lucrări│ │ │ │
│ │(expertize, │ │ │ │
│ │documentaţii de │ │ │ │
│7 │avizare a │ │ │1.293 │
│ │lucrărilor de │ │ │ │
│ │intervenţii, │ │ │ │
│ │proiecte tehnice) │ │ │ │
├────┼──────────────────┼────┼──────┼───────┤
│ │TOTAL │- │ │229.495│
└────┴──────────────────┴────┴──────┴───────┘


    1.1.3. Principalele lucrări de reparaţii curente la infrastructura feroviară publică finanţate de la bugetul de stat în anul 2018:

┌────┬───────────┬──┬─────┬────────────┐
│Nr. │ │ │ │Valoric │
│crt.│Obiectivul │UM│Fizic│(mii lei cu │
│ │ │ │ │TVA) │
├────┼───────────┼──┼─────┼────────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │
├────┼───────────┼──┼─────┼────────────┤
│1 │Linii - │- │- │27.014 │
│ │lucrări │ │ │ │
├────┼───────────┼──┼─────┼────────────┤
│2 │Instalaţii │- │- │12.947 │
│ │SCB │ │ │ │
├────┼───────────┼──┼─────┼────────────┤
│ │TOTAL │ │ │39.961 │
└────┴───────────┴──┴─────┴────────────┘    1.2. Principalele lucrări de reparaţii infrastructura feroviară fundamentate ca necesare în anul 2018:

┌────┬──────────────────┬────┬──────────┬─────────┬──────┐
│ │ │ │ │ │Cost │
│ │ │ │ │Valoric │mediu │
│Nr. │Obiectivul │U.M.│Cantitatea│(mii lei │unitar│
│crt.│ │ │ │cu TVA) │(mii │
│ │ │ │ │ │lei cu│
│ │ │ │ │ │TVA) │
├────┼──────────────────┼────┼──────────┼─────────┼──────┤
│ │TOTAL │ │ │ │ │
│ │INFRASTRUCTURĂ │- │ │1.018.056│ │
│ │FEROVIARĂ │ │ │ │ │
├────┴──────────────────┼────┼──────────┼─────────┼──────┤
│A. Reparaţii la │ │ │ │ │
│infrastructura │- │- │491.417 │ │
│feroviară publică - │ │ │ │ │
│Total, din care: │ │ │ │ │
├────┬──────────────────┼────┼──────────┼─────────┼──────┤
│1 │Linii │km │31,4 │168.147 │5.355 │
├────┼──────────────────┼────┼──────────┼─────────┼──────┤
│2 │Poduri/podeţe/ │m.l.│285 │65.835 │231 │
│ │viaducte │ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼────┼──────────┼─────────┼──────┤
│3 │Terasamente │km │27,8 │125.100 │4.500 │
├────┼──────────────────┼────┼──────────┼─────────┼──────┤
│4 │Tuneluri │m.l.│683 │61.470 │90 │
├────┼──────────────────┼────┼──────────┼─────────┼──────┤
│5 │Instalaţii │buc.│15 │56.625 │3.775 │
├────┼──────────────────┼────┼──────────┼─────────┼──────┤
│ │Alte reparaţii │ │ │ │ │
│ │capitale │ │ │ │ │
│ │construcţii-montaj│ │ │ │ │
│6 │(peroane, treceri │- │- │9.540 │ │
│ │la nivel │ │ │ │ │
│ │şi manipulări │ │ │ │ │
│ │materiale) │ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼────┼──────────┼─────────┼──────┤
│ │Proiectare lucrări│ │ │ │ │
│ │(expertize, │ │ │ │ │
│ │documentaţii │ │ │ │ │
│7 │de avizare a │- │- │4.700 │ │
│ │lucrărilor de │ │ │ │ │
│ │intervenţii, │ │ │ │ │
│ │proiecte │ │ │ │ │
│ │tehnice) │ │ │ │ │
├────┴──────────────────┼────┼──────────┼─────────┼──────┤
│B. Investiţii şi │ │ │ │ │
│reparaţii la │ │ │ │ │
│infrastructura │ │ │ │ │
│feroviară din │ │ │ │ │
│domeniul public al │ │ │ │ │
│statului şi │- │ │526.639 │ │
│din domeniul privat al │ │ │ │ │
│companiei finanţate din│ │ │ │ │
│surse │ │ │ │ │
│proprii ale │ │ │ │ │
│CNCF"CFR"-SA-Total, din│ │ │ │ │
│care: │ │ │ │ │
├────┬──────────────────┼────┼──────────┼─────────┼──────┤
│ │Modernizări, │ │ │ │ │
│ │racorduri │ │ │ │ │
│ │utilităţi, dotări │ │ │ │ │
│ │independente, alte│ │ │ │ │
│1 │cheltuieli │buc.│295 │271.150 │919 │
│ │aferente │ │ │ │ │
│ │obiectivelor de │ │ │ │ │
│ │investiţii │ │ │ │ │
│ │etc. │ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼────┼──────────┼─────────┼──────┤
│ │Reparaţii capitale│ │ │ │ │
│ │la │ │ │ │ │
│ │clădiri, utilaje, │ │ │ │ │
│ │maşini │ │ │ │ │
│ │grele de cale şi │ │ │ │ │
│ │la │ │ │ │ │
│ │infrastructura │ │ │ │ │
│2 │feroviară │buc.│289 │255.489 │884 │
│ │conform OUG nr. 12│ │ │ │ │
│ │/1998 │ │ │ │ │
│ │art. 10 alin. (4),│ │ │ │ │
│ │lucrări │ │ │ │ │
│ │de eficientizare │ │ │ │ │
│ │energetic │ │ │ │ │
│ │etc. │ │ │ │ │
└────┴──────────────────┴────┴──────────┴─────────┴──────┘


    1.3. Reducerea restricţiilor de viteză şi a punctelor periculoase şi creşterea vitezelor V(e) şi V(pi) funcţie de lucrările ce se execută din fondurile alocate anual infrastructurii feroviare publice

    1. În prezent, raportul dintre viteza existentă [V(e)] şi viteza proiectată iniţial [V(pi) este:
        V(e)/V(pi) = 0,828
        unde:
    - V(e) = Viteza asigurată (existentă) = definită ca viteza maximă de circulaţie actuală (afectată de restricţii de viteză)
    – V(pi) = Viteza proiectată iniţial (maximă de circulaţie) = definită ca viteza maximă admisă de linie (afectată de limitări de viteză constructive)

        Pentru menţinerea raportului V(e)/V(pi) la acest nivel, este necesară alocarea resursei financiare x, compusă din:
        x(1) = întreţinere linii ....................... 840.000.000 lei
        x(2) = întreţinere instalaţii .................. 250.000.000 lei
        x(3) = reparaţii capitale linii, poduri, instalaţii etc. ...... 600.000.000 lei
        TOTAL x = x(1) + x(2) + x(3) = ................. 1.690.000.000 lei


    2. Pentru ameliorarea raportului V(e)/V(pi) la valoarea 1,0 este necesară alocarea resursei financiare (x+y).
        Resursa y, pentru ridicarea restricţiilor de viteză şi eliminarea punctelor periculoase, este compusă din:
    y(1) = alte cheltuieli de investiţii - reparaţii capitale infrastructura feroviară publică pentru recuperarea restanţelor la 9908 Km linii şi 9181 km terasamente la un preţ mediu unitar de 4.928 mii lei conform standardelor de cost ........................ 94.371.840.000 lei
        y(2) = refacere linii şi instalaţii afectate de calamitaţi (BDCE) 0 lei
        y(3) = reabilitare poduri şi tuneluri ...................... 18.747.226.000 lei
        TOTAL y = y(1) + y(2) + y(3) .............................. 113.119.066.000 lei


    3. Pentru creşterea raportului: V(e)/V(pi) la valoarea 1,0 este necesară alocarea resursei financiare (x+y+z), în care z este compus din:
        fonduri pentru modernizări prin investiţii pentru V = 160km/h: ......... 1.998.014.000 lei


    ANEXA 2

        La actul adiţional nr. 1 pentru anul 2018 al Contractului de activitate al Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. pentru perioada 2016-2020
              Indicatorii de calitate şi performanţă privind funcţionarea
                       infrastructurii feroviare pentru anul 2018

┌───────────────┬────────────┬─────────┐
│Indicator │U.M. │Prevederi│
│ │ │2018 │
├───────────────┴────────────┴─────────┤
│1.0. Infrastructura feroviară │
├───────────────┬────────────┬─────────┤
│Reţea (lungimea│km x linii │10.766 │
│reţelei) │ │ │
├───────────────┼────────────┼─────────┤
│Lungimea │ │ │
│desfăşurată a │km x linii │19.837 │
│liniilor │ │ │
├───────────────┼────────────┼─────────┤
│Staţii şi halte│număr │909 │
│de mişcare │ │ │
├───────────────┴────────────┴─────────┤
│2.0. Număr Personal*) │
├───────────────┬────────────┬─────────┤
│Total │număr │23.395 │
├───────────────┼────────────┼─────────┤
│Mediu │număr │22.900 │
├───────────────┴────────────┴─────────┤
│3.0. Tren-km │
├───────────────┬────────────┬─────────┤
│3.1. Călători │mil.tren x │55,900**)│
│ │km │ │
├───────────────┼────────────┼─────────┤
│3.2. Marfă │mil.tren x │22,100 │
│ │km │ │
├───────────────┼────────────┼─────────┤
│Total │mil.tren x │78,000 │
│ │km │ │
├───────────────┴────────────┴─────────┤
│4.0. Indicatori privind performanţele │
│activităţii │
├───────────────┬────────────┬─────────┤
│4.1. Viteza │ │ │
│medie de │ │ │
│circulaţie pe │ │ │
│reţeaua │ │ │
│feroviară │ │ │
├───────────────┼────────────┼─────────┤
│a) proiectată │km/h │86,30 │
│iniţial │ │ │
├───────────────┼────────────┼─────────┤
│b) asigurată*) │km/h │68,45 │
├───────────────┼────────────┼─────────┤
│4.2. │ │ │
│Regularitatea │ │ │
├───────────────┼────────────┼─────────┤
│ │minute │ │
│a) marfă │întârziere │1,95***) │
│ │100 tren x │ │
│ │km │ │
├───────────────┼────────────┼─────────┤
│ │minute │ │
│b) călători │întârziere │1,85***) │
│ │100 tren x │ │
│ │km │ │
├───────────────┼────────────┼─────────┤
│ │tren │ │
│4.3. │convenţional│3800**) │
│Productivitatea│x km/ │ │
│ │salariat │ │
└───────────────┴────────────┴─────────┘

        *) aceşti parametri pot fi influenţaţi de bugetul aprobat şi de variaţiile de personal datorate preluării/predării de secţii neinteroperabile.
        **) acest parametru poate fi influenţat de asigurarea îndeplinirii obligaţiilor de serviciu public de transport feroviar de călători precum şi de preluarea/predarea de secţii neinteroperabile.
        ***) aceşti parametri pot fi influenţaţi de consecinţele perturbărilor datorate calamităţilor naturale şi a lucrărilor ce se execută pentru reabilitarea coridoarelor reţelei centrale TEN-T, a podurilor şi tunelurilor precum şi alocaţiile bugetare pentru întreţinere şi reparaţii curente la infrastructura feroviară publică.

    ANEXA 3

        La actul adiţional nr. 1 pentru anul 2018 al Contractului de activitate al Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. pentru perioada 2016-2020
                  Programele prioritare de dezvoltare, modernizare şi
                        investiţii ale infrastructurii feroviare
                                publice pentru anul 2018
        Tabelul nr. 1

┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │Denumirea programului prioritar │
│crt.│ │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Programul de modernizare şi │
│1. │reabilitare a liniilor de cale │
│ │ferată │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2. │Program de modernizare a │
│ │staţiilor de cale ferată │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Program de creşterea siguranţei │
│3. │în transportul pe calea ferată şi│
│ │îmbunătăţirea conducerii │
│ │traficului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Program pentru electrificarea │
│ │liniilor de cale ferată şi │
│4. │îmbunătăţirea cadrului de │
│ │furnizare şi gestiune a energiei │
│ │electrice │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Program de modernizare şi │
│5. │dezvoltare a informaticii │
│ │feroviare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│6. │Program de promovare a │
│ │transportului intermodal │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Program de creştere a calităţii │
│ │serviciilor de transport pe calea│
│7. │ferată şi a serviciilor conexe, │
│ │şi de asigurarea protecţiei │
│ │mediului înconjurător │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Programe pentru îmbunătăţirea │
│ │activităţii de mentenanţă şi de │
│ │reabilitare a elementelor │
│ │infrastructurii feroviare pentru │
│8. │aducerea stării tehnice a │
│ │acestora la parametri │
│ │operaţionali şi de siguranţă │
│ │conform normelor UE de transport │
│ │feroviar │
├────┼─────────────────────────────────┤
│9. │Program de realizare linii noi │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Program de asistenţă tehnică │
│ │pentru promovarea, pregătirea şi │
│10. │execuţia lucrărilor de │
│ │reabilitare, modernizare şi │
│ │mentenanţa infrastructurii │
│ │feroviare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│11. │Program de modernizare a │
│ │sistemului financiar-contabil │
└────┴─────────────────────────────────┘

    3.1 Lista privind creditele bugetare în perioada 2016-2020 pentru proiectele şi obiectivele de investiţii ale CNCF "C.F.R." SA

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│mii lei │
│ │
├────┬────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────────┤
│ │ │Program │Program │ │
│ │ │2018 - │2018- │Program │
│Nr. │ │sume │sume cf. │2018 │
│crt.│Denumire indicator │alocate │art.21din│rectificat│
│ │ │cf. Legii │Legea nr.│cf. OUG │
│ │ │nr. 2/ │500/2002 │nr.78/2018│
│ │ │03.01.2018│ │ │
├────┼────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │
├────┼────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│ │TOTAL CHELTUIELI (I + II) │2.488.971 │2.372.637│2.523.559 │
├────┼────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│ │BUGET DE STAT │2.488.971 │2.372.637│2.523.559 │
├────┼────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│I │CHELTUIELI CURENTE │2.439.131 │2.322.797│2.472.419 │
├────┼────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│ │Titlul II. BUNURI ŞI │0 │0 │0 │
│ │SERVICII │ │ │ │
├────┼────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│ │- Comisioane şi alte costuri│0 │0 │0 │
│ │aferente împrumuturilor │ │ │ │
├────┼────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│ │- Comisioane şi alte costuri│ │ │ │
│ │aferente împrumuturilor │0 │0 │0 │
│ │externe │ │ │ │
├────┼────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│ │Titlul III. DOBÂNZI │13.010 │13.010 │13.310 │
├────┼────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│ │- Dobânzi aferente datoriei │13.010 │13.010 │13.310 │
│ │publice externe │ │ │ │
├────┼────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│ │- Dobânzi aferente │ │ │ │
│ │creditelor externe │13.010 │13.010 │13.310 │
│ │contractate de ordonatorii │ │ │ │
│ │de credite │ │ │ │
├────┼────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│ │- Reabilitare linie cale │ │ │ │
│1 │ferată Bucureşti-Constanţa │12.500 │12.500 │12.000 │
│ │(Împrumut JBIC ROM-P3/2001) │ │ │ │
├────┼────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│ │- Proiectul dc restructurare│ │ │ │
│2 │transporturi etapa a III-a │510 │510 │1.310 │
│ │(BIRD 4757) │ │ │ │
├────┼────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│ │TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI │1.049.688 │944.719 │896.602 │
│ │ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ │ │ │
├────┼────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│ │- Transferuri curente │1.049.688 │944.719 │896.602 │
├────┼────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│ │- Întreţinerea │ │ │ │
│ │infrastructurii feroviare │1.049.688 │944.719 │896.602 │
│ │publice │ │ │ │
├────┼────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│ │Titlul VII. ALTE TRANSFERURI│372.159 │361.344 │561.783 │
├────┼────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│ │- Transferuri interne │372.159 │361.344 │561.783 │
├────┼────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│ │- Programe cu finanţare │0 │0 │0 │
│ │rambursabilă │ │ │ │
├────┼────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│ │- Programe Phare si alte │ │ │ │
│ │programe cu finanţare │0 │0 │0 │
│ │nerambursabilă │ │ │ │
├────┼────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│ │- Programe ISPA │0 │0 │0 │
├────┼────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│ │Cheltuieli neeligibile │0 │0 │0 │
├────┼────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│ │Cheltuieli eligibile │0 │0 │0 │
├────┼────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│ │- Investiţii ale agenţilor │ │ │ │
│ │economici cu capital de │65.681 │59.113 │229.495 │
│ │stat, din care: │ │ │ │
├────┼────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│A │Obiective de investiţii în │19.989 │19.900 │152.015 │
│ │continuare │ │ │ │
├────┼────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│ │Electrificarea liniei de │ │ │ │
│ │cale ferată │ │ │ │
│ │Doaga-Tecuci-Barboşi, │ │ │ │
│l │inclusiv Dispecerat pentru │17.589 │17.500 │17.500 │
│ │coordonarea activităţii de │ │ │ │
│ │exploatare în Complexul C.F.│ │ │ │
│ │Galaţi │ │ │ │
├────┼────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│2 │Linie nouă CF Vâlcele - │2.400 │2.400 │123.576 │
│ │Râmnicu Vâlcea │ │ │ │
├────┼────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│3 │Reabilitare linie cale │0 │0 │10.939 │
│ │ferată Bucureşti-Constanţa │ │ │ │
├────┼────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│B │Obiective de investiţii noi │0 │0 │0 │
├────┼────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│c │Alte cheltuieli de │45.692 │39.213 │77.480 │
│ │investiţii, din care │ │ │ │
├────┼────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│b) │Dotări independente │5.500 │2.500 │2.500 │
├────┼────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│ │Lucrări de foraj, cartarea │ │ │ │
│ │terenului, fotogrammetrie, │ │ │ │
│ │determinări seismologice, │ │ │ │
│e) │consultanţă si alte │2.000 │1.500 │365 │
│ │cheltuieli de investiţii ce │ │ │ │
│ │nu se regăsesc la celelalte │ │ │ │
│ │categorii de investiţii; │ │ │ │
├────┼────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│ │Cheltuieli de expertiză, │ │ │ │
│ │proiectare, asistenţă │ │ │ │
│ │tehnică, pentru probe │ │ │ │
│ │tehnologice şi teste de │ │ │ │
│ │predare la beneficiar şi de │ │ │ │
│ │execuţie privind reparaţiile│ │ │ │
│ │capitale, precum şi alte │ │ │ │
│f) │categorii de lucrări de │38.192 │35.213 │74.615 │
│ │investiţii, astfel cum sunt │ │ │ │
│ │definite de legislaţia în │ │ │ │
│ │vigoare, inclusiv │ │ │ │
│ │cheltuielile necesare pentru│ │ │ │
│ │obţinerea avizelor, │ │ │ │
│ │autorizaţiilor si │ │ │ │
│ │acordurilor prevăzute de │ │ │ │
│ │lege │ │ │ │
├────┼────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│ │- Cheltuieli neeligibile │264.003 │264.003 │289.813 │
│ │ISPA │ │ │ │
├────┼────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│ │- ISPA 2000/RO/16/P/PT/001 -│ │ │ │
│ │"Reabilitarea secţiunii │ │ │ │
│1 │Băneasa - Feteşti, de pe │22.003 │22.003 │22.003 │
│ │linia CF Bucureşti - │ │ │ │
│ │Constanţa" │ │ │ │
├────┼────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│ │- ISPA 2003/RO/16/P/PT/007 -│ │ │ │
│ │"Reabilitarea secţiunii │ │ │ │
│2 │Câmpina - Predeal de pe │242.000 │242.000 │267.060 │
│ │linia de CF Bucureşti – │ │ │ │
│ │Braşov" │ │ │ │
├────┼────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│ │- ISPA 2004/R0/16/P/PA/003 -│ │ │ │
│ │"Asistenţă tehnică pentru │ │ │ │
│3 │pregătirea proiectelor de │0 │0 │750 │
│ │cale ferată ce vor fi │ │ │ │
│ │finanţate din Fondul de │ │ │ │
│ │Coeziune" │ │ │ │
├────┼────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│ │- Reparaţii curente la │ │ │ │
│ │infrastructura feroviară │39.961 │35.965 │39.961 │
│ │publică │ │ │ │
├────┼────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│ │- Transferuri pentru │ │ │ │
│ │finanţarea obiectivelor din │2.514 │2.263 │2.514 │
│ │programul de apărare │ │ │ │
├────┼────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│ │Titlul VIII. PROIECTE CU │ │ │ │
│ │FINANŢARE DIN FONDURI │7.000 │7.000 │7.000 │
│ │EXTERNE NERAMBURSA BILE │ │ │ │
│ │(FEN) POSTADERARE │ │ │ │
├────┼────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│ │- Programe din FEDR │2.094 │2.094 │994 │
├────┼────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│ │Proiectul 1475 - Lucrări de │ │ │ │
│ │reabilitare pentru poduri, │ │ │ │
│1 │podeţe şi tuneluri de cale │0 │0 │28 │
│ │ferată - Sucursala Regională│ │ │ │
│ │de Căi Ferate Constanţa │ │ │ │
├────┼────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│ │Proiectul 1489 - │ │ │ │
│ │Modernizarea unor staţii de │ │ │ │
│2 │cale ferată din România - │200 │200 │200 │
│ │Staţiile CF Slatina, Râmnicu│ │ │ │
│ │Vâlcea, Reşiţa Sud │ │ │ │
├────┼────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│ │Proiectul 1490 - │ │ │ │
│3 │Modernizarea unor staţii de │350 │350 │0 │
│ │cale ferată din România - │ │ │ │
│ │Staţiile Bistrita, Zalău │ │ │ │
├────┼────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│ │Proiectul 1491 - │ │ │ │
│ │Modernizarea unor staţii de │ │ │ │
│4 │cale ferată din România - │1.200 │1.200 │488 │
│ │Staţiile CF Giurgiu Oraş, │ │ │ │
│ │Slobozia Veche şi Călăraşi │ │ │ │
│ │Sud │ │ │ │
├────┼────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│ │Proiectul 1494 - │ │ │ │
│5 │Modernizarea unor statii de │344 │344 │278 │
│ │cale ferata din Romania - │ │ │ │
│ │Statia CF Piteşti │ │ │ │
├────┼────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│ │- Programe din FC │1.152 │1.152 │2.252 │
├────┼────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│ │Proiectul 1506 - Proiect │ │ │ │
│1 │pilot operaţional pentru un │100 │100 │100 │
│ │sistem ETCS/ERTMS nivelul 2 │ │ │ │
├────┼────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│ │Proiectul 1508 - │ │ │ │
│ │Reabilitarea liniei de CF │ │ │ │
│ │Frontieră - Curtici - │ │ │ │
│ │Simeria parte componentă a │ │ │ │
│2 │Coridorului IV Pan - │1.052 │1.052 │2.152 │
│ │European pentru circulaţia │ │ │ │
│ │trenurilor cu viteza maximă │ │ │ │
│ │de 160 km/h, tronsonul 1: │ │ │ │
│ │Frontieră - Curtici - Arad -│ │ │ │
│ │km 614 │ │ │ │
├────┼────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│ │Alte facilităţi şi │3.754 │3.754 │3.754 │
│ │instrumente postaderare │ │ │ │
├────┼────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│ │Proiectul 3091 - „Studii │ │ │ │
│ │pentru dezvoltarea │ │ │ │
│ │Proiectului prioritar pentru│ │ │ │
│ │infrastructura feroviară nr.│ │ │ │
│ │22”- 2007 - EU-22070-S- în │ │ │ │
│ │domeniul reţelelor │ │ │ │
│1 │transeuropene de transport │3.754 │3.754 │3.754 │
│ │(TEN-T), Activitatea 3 - │ │ │ │
│ │Faza B2 (2011-2015) Studiu │ │ │ │
│ │de Fezabilitate pt │ │ │ │
│ │modernizarea liniei │ │ │ │
│ │feroviare │ │ │ │
│ │Caransebeş-Timişoara-Arad │ │ │ │
├────┼────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│ │TITLUL X PROIECTE CU │ │ │ │
│ │FINANŢARE DIN FONDURI │ │ │ │
│ │EXTERNE NERAMBURSABILE │990.774 │990.774 │990.774 │
│ │AFERENTE CADRULUI FINANCIAR │ │ │ │
│ │2014-2020 │ │ │ │
├────┼────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│ │- Programe din FEDR │147.840 │147.840 │147.840 │
├────┼────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│ │Lucrări de reabilitare │ │ │ │
│ │pentru poduri, podeţe si │ │ │ │
│l │tuneluri de cale ferată - │1.019 │1.019 │1.099 │
│ │Sucursala Regională de Căi │ │ │ │
│ │Ferate Timişoara │ │ │ │
├────┼────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│ │Lucrări de reabilitare │ │ │ │
│ │pentru poduri, podeţe şi │ │ │ │
│2 │tuneluri de cale ferată - │100 │100 │168 │
│ │Sucursala Regională de Căi │ │ │ │
│ │Ferate Braşov │ │ │ │
├────┼────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│ │Lucrări de reabilitare │ │ │ │
│ │pentru poduri, podeţe şi │ │ │ │
│3 │tuneluri de cale ferată - │13.900 │13.900 │14.041 │
│ │Sucursala Regională de Căi │ │ │ │
│ │Ferate Iaşi │ │ │ │
├────┼────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│ │Lucrări de reabilitare │ │ │ │
│ │pentru poduri, podeţe şi │ │ │ │
│4 │tuneluri de cale ferată - │15.710 │15.710 │15.747 │
│ │Sucursala Regională de Căi │ │ │ │
│ │Ferate Bucureşti │ │ │ │
├────┼────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│ │Modernizarea staţiilor de │ │ │ │
│5 │cale ferată Sf. Gheorghe, │230 │230 │303 │
│ │Tg. Mureş │ │ │ │
├────┼────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│ │Modernizarea instalaţiilor │ │ │ │
│6 │de centralizare │6.670 │6.670 │9.758 │
│ │electromecanică pe secţia de│ │ │ │
│ │circulaţie Ilia-Lugoj │ │ │ │
├────┼────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│ │Sistem de detectare a │ │ │ │
│7 │cutiilor de osii │8.413 │8.413 │8.581 │
│ │supraîncălzite şi a frânelor│ │ │ │
│ │strânse │ │ │ │
├────┼────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│ │Electrificarea şi │ │ │ │
│8 │reabilitarea liniei CF Cluj │2.224 │2.224 │3.689 │
│ │Napoca- Oradea-Episcopia │ │ │ │
│ │Bihor │ │ │ │
├────┼────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│ │Lucrări de reparaţii/ │ │ │ │
│ │modernizări ale liniilor de │ │ │ │
│ │cale ferată │ │ │ │
│ │(Bucureşti-Braşov, │ │ │ │
│ │Timişoara-Arad, │ │ │ │
│ │Bucuresti-Buzău, │ │ │ │
│9 │Bucureşti-Craiova, │3.000 │3.000 │1.535 │
│ │Paşcani-Iaşi, │ │ │ │
│ │Bucureşti-Constanţa, │ │ │ │
│ │Bucureşti-Piteşti), pentru │ │ │ │
│ │asigurarea unei viteze │ │ │ │
│ │sporite şi creşterea │ │ │ │
│ │calităţii serviciilor de │ │ │ │
│ │transport feroviar │ │ │ │
├────┼────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│ │Modernizarea instalaţiilor │ │ │ │
│10 │de centralizare │28.675 │28.675 │28.675 │
│ │electromecanică pe secţia de│ │ │ │
│ │circulaţie Siculeni-Adjud │ │ │ │
├────┼────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│11 │Centralizare electronică în │17 │17 │1.059 │
│ │staţia CF Videle │ │ │ │
├────┼────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│ │Lucrări de reabilitare │ │ │ │
│ │pentru poduri, podeţe şi │ │ │ │
│12 │tuneluri de cale │22.017 │22.017 │22.017 │
│ │ferată-Sucursala Regională │ │ │ │
│ │CF Craiova │ │ │ │
├────┼────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│ │Lucrări de reabilitare │ │ │ │
│13 │pentru poduri, podeţe şi │23.462 │23.462 │23.462 │
│ │tuneluri de cale ferată │ │ │ │
│ │-Sucursala Regională CF Cluj│ │ │ │
├────┼────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│14 │Modernizarea trecerilor la │1.000 │1.000 │1.000 │
│ │nivel cu calea ferată │ │ │ │
├────┼────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│ │Modernizarea/ reabilitarea a│ │ │ │
│15 │47 de staţii de cale ferată │5.842 │5.842 │4.833 │
│ │din România-faza studiu de │ │ │ │
│ │fezabilitate │ │ │ │
├────┼────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│ │Lucrări de reabilitare │ │ │ │
│16 │poduri, podeţe si tuneluri │5.891 │5.891 │4.819 │
│ │de cale ferată-etapa II faza│ │ │ │
│ │studiu de fezabilitate │ │ │ │
├────┼────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│ │Implementarea măsurilor │ │ │ │
│ │necesare funcţionării │ │ │ │
│ │sistemului ERTMS pe │ │ │ │
│17 │secţiunea de cale ferată │9.670 │9.670 │7.054 │
│ │Predeal-Bucuresti- │ │ │ │
│ │Constanţa-Faza Studiu de │ │ │ │
│ │fezabilitate │ │ │ │
├────┼────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│ │- Programe din FC │842.934 │842.934 │842.934 │
├────┼────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│ │Reabilitarea liniei de CF │ │ │ │
│ │Braşov- Simeria, componentă │ │ │ │
│ │a Coridorului IV Pan - │ │ │ │
│1 │European pentru circulaţia │300.000 │300.000 │300.000 │
│ │trenurilor cu viteza maximă │ │ │ │
│ │de 160 km/h, tronsonul │ │ │ │
│ │Coşlariu - Simeria │ │ │ │
├────┼────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│ │Reabilitarea liniei de de │ │ │ │
│ │cale ferată Braşov - │ │ │ │
│ │Simeria, componentă a │ │ │ │
│2 │Coridorului IV Pan-European,│200.000 │200.000 │200.000 │
│ │pentru circulaţia trenurilor│ │ │ │
│ │cu viteză maximă de 160 km/ │ │ │ │
│ │h, tronsonul Sighişoara - │ │ │ │
│ │Coşlariu │ │ │ │
├────┼────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│ │Lucrări de reabilitare a │ │ │ │
│ │podurilor de cale ferată │ │ │ │
│ │peste Dunăre - km 152+149 şi│ │ │ │
│3 │km 165+817, linia CF │5.500 │5.500 │6.386 │
│ │Bucureşti - Constanţa - │ │ │ │
│ │Sucursala Regională de Căi │ │ │ │
│ │Ferate Constanţa │ │ │ │
├────┼────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│ │Reabilitarea liniei CF │ │ │ │
│ │frontieră Curtici - Simeria │ │ │ │
│ │parte componentă a │ │ │ │
│ │Coridorului IV Pan-European │ │ │ │
│4 │pentru circulaţia trenurilor│329.465 │329.465 │327.390 │
│ │cu viteză maximă de 160 km/ │ │ │ │
│ │h, Tronsonul 2 :km │ │ │ │
│ │614-Gurasada şi Tronsonul 3:│ │ │ │
│ │Gurasada- Simeria │ │ │ │
├────┼────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│ │Modernizarea liniei de cale │ │ │ │
│ │ferată Bucureşti │ │ │ │
│5 │Nord-Jilava- Giurgiu │6.812 │6.812 │6.812 │
│ │Nord-Frontiera (Faza - │ │ │ │
│ │Studiu de fezabilitate) │ │ │ │
├────┼────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│ │Revizuirea Studiului de │ │ │ │
│ │fezabilitate pentru │ │ │ │
│ │obiectivul de │ │ │ │
│6 │investiţii-Linia de cale │1.157 │1.157 │846 │
│ │ferată Bucureşti │ │ │ │
│ │Nord-Aeroport Internaţional │ │ │ │
│ │Henri Coandă Bucureşti │ │ │ │
├────┼────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│ │Lucrări în staţiile Feteşti │ │ │ │
│ │şi Ciulniţa, de pe linia de │ │ │ │
│7 │cale ferată │ │ │1.500 │
│ │Bucuresti-Constanţa-Servicii│ │ │ │
│ │de consultanţă │ │ │ │
├────┼────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│ │Titlul: ALTE CHELTUIELI │5.500 │4.950 │1.950 │
├────┼────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│ │Sume alocate pentru │ │ │ │
│ │întocmirea documentaţiilor │ │ │ │
│ │cadastrale si a publicităţii│ │ │ │
│ │imobiliare pentru bunurile │5.500 │4.950 │1.950 │
│ │imobiliare aflate în │ │ │ │
│ │concesiunea companiei care │ │ │ │
│ │administrează infrastructura│ │ │ │
│ │feroviară │ │ │ │
├────┼────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│ │Titlul XI. CHELTUIELI │ │ │ │
│ │AFERENTE PROGRAMELOR CU │1.000 │1.000 │1.000 │
│ │FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│ │- componenta locală │1.000 │1.000 │1.000 │
├────┼────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│ │- Împrumut BEI │ │ │ │
│1 │23.372-Proiect de │1.000 │1.000 │1.000 │
│ │reabilitare Curtici- Simeria│ │ │ │
├────┼────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│II │OPERAŢIUNI FINANCIARE │49.840 │49.840 │51.140 │
├────┼────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│ │Titlul XIII. RAMBURSĂRI DE │49.840 │49.840 │51.140 │
│ │CREDITE │ │ │ │
├────┼────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│ │- Rambursări de credite │49.840 │49.840 │51.140 │
│ │externe │ │ │ │
├────┼────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│ │- Rambursări de credite │ │ │ │
│ │externe contractate de │49.840 │49.840 │51.140 │
│ │ordonatorii de credite │ │ │ │
├────┼────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│ │- Proiect de restructurare │ │ │ │
│1 │transporturi etapa a III-a │7.070 │7.070 │9.140 │
│ │(BIRD 4757) │ │ │ │
├────┼────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│ │- Reabilitare linie cale │ │ │ │
│2 │ferată Bucureşti-Constanţa │42.770 │42.770 │42.000 │
│ │(Împrumut JBIC RQM-P3/2001) │ │ │ │
└────┴────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────────┘


    3.2. Lista proiectelor din cadrul programelor prioritare ale Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. pentru perioada 2016-2020, care în prezent sunt în următoarele stadii de realizare:
    1. Programul de modernizare şi reabilitare a liniilor de cale ferată
    i. Modernizarea reţelei centrale TEN-T
    [ ] Proiecte în stadiu de execuţie:
    - Reabilitarea liniei de cale ferată Coşlariu - Simeria
    – Reabilitarea liniei de cale ferată Sighişoara - Coşlariu
    – Reabilitarea liniei de cale ferată Frontieră - Curtici - Km 614
    – Reabilitarea liniei de cale ferată km 614 - Gurasada
    – Reabilitarea liniei de cale ferată Gurasada - Simeria

    [ ] Proiecte în stadiu de pregătire/lansare:
    - Modernizarea liniei de cale ferată Predeal - Braşov
    – Reabilitarea liniei de cale ferată Braşov - Sighişoara
    – Reabilitarea liniei Bucureşti - Constanţa, tronsonul Băneasa - Feteşti - Lucrări în staţia Feteşti şi Ciulniţa
    – Modernizarea liniei de cale ferată pe tronsonul Bucureşti Nord - Jilava - Giurgiu Nord - Giurgiu Nord Frontieră
    – Modernizarea liniei de cale ferată Craiova - Calafat
    – Modernizarea liniei de cale ferată Craiova - Roşiori - Bucureşti
    – Modernizarea liniei de cale ferata Caransebeş - Arad
    – Modernizarea liniei de cale ferată Craiova - Caransebeş
    – Modernizarea liniei de cale ferată Ploieşti - Adjud - Focşani - Bacău - Roman - Paşcani - Iaşi Frontieră
    – Implementarea măsurilor necesare funcţionării sistemului ERTMS pe secţiunea de cale ferată Predeal-Bucureşti-Constanţa
    – Modernizarea infrastructurii feroviare din Portul Constanţa

    [ ] Proiecte propuse:
    - Modernizarea liniei de cale ferată Alba Iulia (Coşlariu) - Dej - Suceava - Paşcani - Iaşi
    – Modernizarea reţelei de cale ferată în zona Bucureşti şi perspectiva de dezvoltare a reţelei existente pentru transportul de călători în zona metropolitană (centura Bucureşti)
    – Modernizarea liniei de cale ferată Timişoara - Stamora Moraviţa


    ii. Reabilitarea reţelei globale TEN-T
    [ ] Proiecte în stadiu de pregătire/lansare:
    - Modernizarea şi electrificarea liniei de cale ferată Cluj - Oradea - Episcopia Bihor
    – Reconstrucţie pod Gura Lotrului, linia cf Piatra Olt - Podu Olt (Demolarea podului vechi)

    [ ] Proiecte propuse:
    - Modernizarea liniei de cale ferată Oradea - Arad


    iii. Modernizarea reţelei gestionată de CNCF CFR SA
    [ ] Proiecte propuse:
    - Modernizarea şi electrificarea liniei de cale ferată Constanţa - Mangalia
    – Modernizarea liniei de cale ferată Craiova - Piatra Olt - Piteşti    2. Program de modernizare a staţiilor de cale ferată
    [ ] Proiecte în stadiu de execuţie:
    - Modernizarea unor staţii de cale ferată din România - etapa IV (15 staţii: Râmnicu Vâlcea, Slatina, Reşiţa Sud, Piatra Neamţ, Sfântu Gheorghe, Piteşti, Târgu Mureş, Giurgiu, Bistriţa Nord, Botoşani, Brăila, Călăraşi Sud, Slobozia Veche, Vaslui, Zalău)

    [ ] Proiecte în stadiu de pregătire/lansare:
    - Modernizarea/reabilitarea a 47 staţii de cale ferată

    [ ] Proiecte propuse:
    - Modernizarea şi reabilitarea Complexului c. f. Bucureşti Nord (propus pentru finanţare PPP)
    – Continuarea modernizării staţiilor de cale ferată, a nodurilor feroviare, a platformelor şi peroanelor din staţii conform standardelor europene


    3. Program de creşterea siguranţei în transportul pe calea ferată şi îmbunătăţirea conducerii traficului
    [ ] Proiecte în stadiu de execuţie:
    - Îmbunătăţirea siguranţei traficului pe căile ferate române - Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată
    – Modernizarea instalaţiilor de centralizare (înlocuirea centralizării electromecanice cu centralizare electronică de linie) pe distanţele Ilia - Lugoj şi Siculeni - Adjud
    – Îmbunătăţirea siguranţei traficului pe căile ferate române - Sistem de detectare a cutiilor de osii supraîncălzite şi frânelor strânse (21 locaţii)
    – Proiect pilot operaţional pentru un sistem ETCS/ERTMS nivelul 2
    – Introducerea sistemelor de centralizare electronică în staţii CF mari (etapa I - staţia Videle)

    [ ] Proiecte în stadiu de pregătire/lansare:
    - Centrul Naţional de Management al Traficului
    – Comanda centralizată a instalaţiilor de semnalizare şi energoalimentare, centrul de mentenanţă, introducere GSM-R - Etapa I

    [ ] Proiecte propuse:
    - Introducerea sistemelor de centralizare electronică în staţii CF mari (etapa I - staţia Brăila)
    – Dezvoltarea reţelei de transmisie de date GSM-R pentru sistemul ERTMS
    – Sporirea eficienţei economice prin introducerea de instalaţii de semnalizare a trecerilor la nivel, controlul liniilor dintre staţii cu numărătoare de osii, reîntregirea BLA pentru 18 distanţe de circulaţie.
    – Instalaţii CED cu costuri reduse şi controlul liniilor din staţie şi dintre staţii cu numărătoare de osii în 12 staţii - etapa I (înlocuirea instalaţiilor CEM pe liniile interoperabile)
    – Sistem de monitorizare dispecerizată on-line a funcţionării instalaţiilor de centralizare electronică - informatizarea procesului de mentenanţă şi organizare a intervenţiilor


    4. Program pentru electrificarea liniilor de cale ferată şi îmbunătăţirea cadrului de furnizare şi gestiune a energiei electrice
    [ ] Proiecte în stadiu de execuţie lucrări.
    - Electrificarea liniei CF Doaga - Tecuci - Bărboşi, inclusiv dispecer pentru coordonarea activităţii de exploatare a Complexului Feroviar Galaţi

    [ ] Proiecte în stadiu de pregătire/lansare:
    - Implementarea unui sistem de telegestiune a energiei electrice şi de compensare a factorului de putere la substaţiile de tracţiune
    – Implementarea unui model cu eficienţă sporită pentru sistemul energetic actual al CNCF CFR SA

    [ ] Proiecte propuse
    - Reabilitarea instalaţiilor de electroalimentare CED în staţii CF
    – Informatizare dispecer energetic feroviar
    – Reabilitarea şi modernizarea instalaţiilor de energoalimentare


    5. Program de modernizare şi dezvoltare a informaticii feroviare
    [ ] Proiecte în execuţie
    - Realizarea sistemului geografic de informaţii pentru calea ferată (G.I.S.) - integrare software

    [ ] Proiecte propuse:
    - Dezvoltarea şi extinderea sistemului informatic pentru managementul infrastructurii - IMA (IRIS)
    – Achiziţie de echipamente IT şi software informatic pentru îmbunătăţirea capacităţii administrative


    6. Program de promovare a transportului intermodal
    [ ] Proiecte în derulare
    - Participarea la Coridorul de transport feroviar de marfă nr. 7 "Orient Est Mediteranean" implementat în baza Regulamentului Comisiei EU nr. 913/2010/CE
    – Participarea la Coridorul de transport feroviar de marfă "Rin Dunăre" implementat în baza Regulamentului Comisiei EU nr. 913/2010/CE


    7. Program de creştere a calităţii serviciilor de transport pe calea ferată şi a serviciilor conexe, şi de asigurarea protecţiei mediului înconjurător
    [ ] Proiecte în stadiu de execuţie:
    - Implementarea sistemului de management integrat calitate/mediu
    – Elaborarea hărţilor strategice de zgomot şi a planurilor de acţiune pentru căile ferate

    [ ] Programe şi proiecte în stadiu de pregătire/lansare:
    - Continuarea elaborării hărţilor strategice de zgomot, precum şi a planurilor de acţiune aferente acestora, pentru căile ferate principale din interiorul şi din exteriorul aglomerărilor şi căile ferate din interiorul aglomerărilor, conform Hotărârii de Guvern nr. 321/2005 privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiant, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

    [ ] Proiecte în stadiu de propunere:
    - Reducerea impactului activităţii de transport asupra mediului
    – Lucrări de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinări seismologice, consultanţă şi alte cheltuieli de investiţii.


    8. Programe pentru îmbunătăţirea activităţii de mentenanţă şi de reabilitare a elementelor infrastructurii feroviare pentru aducerea stării tehnice a acestora la parametri operaţionali şi de siguranţă conform normelor UE de transport feroviar
    [ ] Programe şi proiecte în stadiu de execuţie:
    - Program de reparaţii capitale a elementelor infrastructurii feroviare publice
    – Program de reparaţii curente la elementele infrastructurii feroviare publice
    – Program de mentenanţă a liniilor şi instalaţiilor c.f. reabilitate/modernizate din fonduri europene, conform solicitării organismelor financiare europene
    – Reabilitarea utilajelor de întreţinere mecanizată a căii (maşini grele, de mică mecanizare, UAM şi drezine)
    – Asigurarea eficienţei activităţilor de exploatare/întreţinere a infrastructurii feroviare (achiziţia de maşini de cale, maşini de mică mecanizare şi utilaje multifuncţionale cu deplasare pe calea ferată)
    – Lucrări de reabilitare pentru poduri şi tuneluri pe reţeaua TEN T feroviară
    – Reabilitarea podurilor de cale ferată peste Dunăre
    – Lucrări de reabilitare pentru poduri, podeţe şi tuneluri de cale ferată

    [ ] Programe şi proiecte în stadiu de pregătire sau lansare:
    - Program de reparaţii/modernizări ale liniilor de cale ferată (Bucureşti-Braşov, Timişoara-Arad, Bucureşti-Buzău, Bucureşti-Craiova, Paşcani-Iaşi, Bucureşti-Constanţa, Bucureşti-Piteşti, Bucureşti-Giurgiu) pentru asigurarea unei viteze sporite şi creşterea calităţii serviciilor de transport feroviar
    – Program de eliminare a restricţiilor de viteză şi punctelor periculoase

    [ ] Programe şi proiecte propuse:
    - Supraînălţare şi consolidare terasamente în zona SHEN Porţile de Fier 1
    – Dotarea cu aparate de măsură, echipamente şi mijloace de transport necesare optimizării proceselor de întreţinere a infrastructurii feroviare publice.


    9. Program de realizare linii noi
    [ ] Proiecte în stadiu de pregătire:
    - Linie nouă de cale ferată Râmnicu Vâlcea - Vâlcele
    – Linia de cale ferată Bucureşti Nord - Aeroportul Internaţional Henri Coandă

    [ ] Proiecte propuse:
    - Linie feroviară de mare viteză Budapesta - Bucureşti - Constanţa


    10. Program de asistenţă tehnică pentru promovarea, pregătirea şi execuţia lucrărilor de reabilitare, modernizarea şi mentenanţa infrastructurii feroviare
    - Asistenţă tehnică pentru pregătirea proiectelor din domeniul feroviar pentru finanţare din fonduri europene
    – Servicii pentru cadastru CFR (lucrările de reabilitare şi de modernizare a infrastructurii feroviare nu se pot realiza fără prezentarea extraselor de carte funciară)
    – Elaborare documentaţii în vederea exproprierilor şi plata exproprierilor aferente, studii de fezabilitate, proiecte tehnice, detalii de execuţie
    – Asistenţă tehnică pentru îmbunătăţirea siguranţei traficului pe căile ferate române
    – Asistenţă tehnică pentru pregătirea lucrărilor de modernizare a unor staţii de cale ferată din România
    – Asistenţă tehnică pentru execuţia lucrărilor finanţate din fonduri europene

    11. Program de modernizare a sistemului financiar-contabil
    [ ] Proiecte propuse:
    - Actualizare module Sistem informatic de management financiar pentru calea ferată - Oracle Financials    3.3. Situaţia proiectelor de investiţii în implementare propuse la finanţare/finanţate din POIM 2014-2020 pentru care se vor întocmi contracte de finanţare şi proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare aferente perioadei 2007-2013, cu alocaţiile prevăzute în anul bugetar 2018 A. Proiecte de investiţii în implementare finanţate din POST 2007-2013
        (proiecte finanţate de la bugetul de stat)

┌────┬──────────────────┬──────────┬─────────────┬───────────┬──────────────┬───────┐
│ │ │Contracte │Cost total │ │ │Program│
│Nr. │Denumire Proiect │de │proiect (mii │CE - 85% │Valoare totală│2018 │
│crt.│ │finanţare │lei) │(mii lei) │BS (mii lei) │(mii │
│ │ │ │cu TVA │ │ │lei) │
├────┴──────────────────┴──────────┴─────────────┴───────────┴──────────────┴───────┤
│DMI 1.2 │
├────┬──────────────────┬──────────┬─────────────┬───────────┬──────────────┬───────┤
│ │Proiect pilot │43/ │ │ │ │ │
│1 │operaţional pentru│15.12. │271.330,31 │185.992,55 │85.337,76 │100 │
│ │aplicaţie ETCS/ │2010 │ │ │ │ │
│ │ERTMS nivel 2 │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────┼─────────────┼───────────┼──────────────┼───────┤
│ │„Reabilitarea │ │ │ │ │ │
│ │liniei c. f. │ │ │ │ │ │
│ │Frontieră - │ │ │ │ │ │
│ │Curtici - Simeria │ │ │ │ │ │
│ │parte componentă a│ │ │ │ │ │
│ │Coridorului IV Pan│ │ │ │ │ │
│ │- European pentru │98/ │ │ │ │ │
│2 │circulaţia │24.04.2012│1.378.330,97 │566.309,52 │812.021,45 │2.152 │
│ │trenurilor cu │ │ │ │ │ │
│ │viteza maximă de │ │ │ │ │ │
│ │160 km/h”, │ │ │ │ │ │
│ │tronsonul 1: │ │ │ │ │ │
│ │Frontieră - │ │ │ │ │ │
│ │Curtici - Arad - │ │ │ │ │ │
│ │km 614 │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────┼─────────────┼───────────┼──────────────┼───────┤
│ │Asistenţă tehnică │ │ │ │ │ │
│ │având ca scop │ │ │ │ │ │
│ │împărţirea în 3 │ │ │ │ │ │
│ │secţiuni a │ │ │ │ │ │
│ │proiectului │ │ │ │ │ │
│ │"Reabilitarea │ │ │ │ │ │
│ │liniei de cale │ │ │ │ │ │
│ │ferată │370/ │ │ │ │ │
│3 │Braşov-Simeria, │30.12.2015│125,55 │86,01 │39,49 │0 │
│ │componentă a │ │ │ │ │ │
│ │Coridorului IV │ │ │ │ │ │
│ │Pan-European, pt │ │ │ │ │ │
│ │circulaţia │ │ │ │ │ │
│ │trenurilor cu │ │ │ │ │ │
│ │viteza maximă de │ │ │ │ │ │
│ │160 km/h, tronson │ │ │ │ │ │
│ │BRAŞOV-SIGHIŞOARA"│ │ │ │ │ │
├────┴──────────────────┴──────────┼─────────────┼───────────┼──────────────┼───────┤
│TOTAL DMI 1.2 │1.649.786,83 │752.388,08 │897.398,70 │2.252 │
├──────────────────────────────────┴─────────────┴───────────┴──────────────┴───────┤
│DMI 2.2 │
├────┬──────────────────┬──────────┬─────────────┬───────────┬──────────────┬───────┤
│ │Modernizarea unor │ │ │ │ │ │
│ │staţii de cale │ │ │ │ │ │
│4 │ferată din România│42/ │73.183,633 │38.123,871 │35.059,763 │200 │
│ │- Staţiile CF │15.12.2010│ │ │ │ │
│ │Slatina, Râmnicu │ │ │ │ │ │
│ │Vâlcea, Reşiţa Sud│ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────┼─────────────┼───────────┼──────────────┼───────┤
│ │Modernizarea unor │ │ │ │ │ │
│ │staţii de cale │ │ │ │ │ │
│5 │ferată din România│49/ │88.881,953 │46.162,799 │42.719,154 │0 │
│ │- Staţiile CF │01.02.2011│ │ │ │ │
│ │Bistriţa Nord şi │ │ │ │ │ │
│ │Zalău │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────┼─────────────┼───────────┼──────────────┼───────┤
│ │Modernizarea unor │ │ │ │ │ │
│ │staţii de cale │ │ │ │ │ │
│6 │ferată - Staţiile │50/ │75.373,701 │37.352, 505│38.021,195 │488 │
│ │CF Giurgiu Oraş, │02.02.2011│ │ │ │ │
│ │Slobozia, Călăraşi│ │ │ │ │ │
│ │Sud │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────┼─────────────┼───────────┼──────────────┼───────┤
│ │Modernizarea unor │ │ │ │ │ │
│ │statii de cale │75/ │ │ │ │ │
│7 │ferată din România│29.07.2011│65.238,625 │33.829,003 │31.409,621 │278 │
│ │- Staţia de CF │ │ │ │ │ │
│ │Piteşti │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────┼─────────────┼───────────┼──────────────┼───────┤
│ │Modernizarea unor │ │ │ │ │ │
│ │staţii de cale │ │ │ │ │ │
│ │ferată din România│65/ │ │ │ │ │
│8 │- Staţiile CF │08.04.2011│120.159,627 │62.547,466 │57.612,161 │0 │
│ │Piatra Neamţ, │ │ │ │ │ │
│ │Botoşani, Vaslui, │ │ │ │ │ │
│ │Brăila │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────┼─────────────┼───────────┼──────────────┼───────┤
│ │Lucrări de │ │ │ │ │ │
│ │reabilitare pentru│ │ │ │ │ │
│9 │poduri, podeţe şi │63/ │12.796,374 │8.782,725 │4.013,649 │28 │
│ │tuneluri de cale │08.04.2011│ │ │ │ │
│ │ferată - SRCF │ │ │ │ │ │
│ │Constanţa │ │ │ │ │ │
├────┴──────────────────┴──────────┼─────────────┼───────────┼──────────────┼───────┤
│TOTAL DMI 2.2 │435.633,913 │226.798,369│208.835,543 │994 │
├──────────────────────────────────┴─────────────┴───────────┴──────────────┴───────┤
│ │
├──────────────────────────────────┬────────────┬─────────────┬────────────┬────────┤
│TOTAL DMI 1.2 + DMI 2.2 │2.085.420,75│979.186,44 │1.106.234,24│3.246 │
└──────────────────────────────────┴────────────┴─────────────┴────────────┴────────┘


┌──────┬──────────────────┬───────┬───────┐
│ │ │Cost │Program│
│Nr. │ │total │2018 │
│crt. │Denumire Proiect │proiect│(mii │
│ │ │(mii │lei) │
│ │ │iei) │ │
├──────┴──────────────────┼───────┼───────┤
│Proiect finanţat de la │16.502 │ │
│Bugetul de Stat │ │ │
├─────────────────────────┼───────┼───────┤
│"Studii pentru │ │ │
│dezvoltarea Proiectului │ │ │
│prioritar pentru │ │ │
│infrastructura feroviară │ │ │
│nr. 22”- 2007 - │ │ │
│EU-22070-S- în domeniul │ │ │
│reţelelor transeuropene │16.502 │3.754 │
│de transport (TEN-T), │ │ │
│Activitatea 3-Faza B2 │ │ │
│(2011-2015) Studiu de │ │ │
│Fezabilitate pentru │ │ │
│modernizarea liniei │ │ │
│feroviare │ │ │
│Caransebeş-Timişoara-Arad│ │ │
└─────────────────────────┴───────┴───────┘

    B. Proiecte de investiţii în implementare propuse la finanţare/finanţate din POIM 2014-2020 pentru care se vor întocmi cereri de finanţare

┌────┬───────────────────────────┬──────────┬───────┐
│ │ │Cost total│Program│
│Nr. │ │proiecte │2018 │
│crt.│Denumire Proiect │fazate şi │(mii │
│ │ │noi │lei) │
│ │ │(mii lei) │ │
├────┴───────────────────────────┼──────────┼───────┤
│Proiecte finanţate din POIM │13.897.211│990.774│
├────┬───────────────────────────┼──────────┼───────┤
│ │Lucrări de reabilitare │ │ │
│ │pentru poduri, podeţe si │ │ │
│1 │tuneluri de cale ferată - │15.627 │1.099 │
│ │Sucursala Regională de Căi │ │ │
│ │Ferate Timişoara │ │ │
├────┼───────────────────────────┼──────────┼───────┤
│ │Lucrări de reabilitare │ │ │
│ │pentru poduri, podeţe si │ │ │
│2 │tuneluri de cale ferată - │12.030 │168 │
│ │Sucursala Regională de Căi │ │ │
│ │Ferate Braşov │ │ │
├────┼───────────────────────────┼──────────┼───────┤
│ │Lucrări de reabilitare │ │ │
│ │pentru poduri, podeţe si │ │ │
│3 │tuneluri de cale ferată - │38.569 │14.041 │
│ │Sucursala Regională de Căi │ │ │
│ │Ferate Iaşi │ │ │
├────┼───────────────────────────┼──────────┼───────┤
│ │Lucrări de reabilitare │ │ │
│ │pentru poduri, podeţe si │ │ │
│4 │tuneluri de cale ferată - │43.096 │15.747 │
│ │Sucursala Regională de Căi │ │ │
│ │Ferate Bucureşti │ │ │
├────┼───────────────────────────┼──────────┼───────┤
│ │Lucrări de reabilitare │ │ │
│ │pentru poduri, podeţe şi │ │ │
│5 │tuneluri de cale ferată - │96.485 │22.017 │
│ │Sucursala Regională CF │ │ │
│ │Craiova │ │ │
├────┼───────────────────────────┼──────────┼───────┤
│ │Lucrări de reabilitare │ │ │
│6 │pentru poduri, podeţe şi │135.503 │23.462 │
│ │tuneluri de cale ferată - │ │ │
│ │Sucursala Regională CF Cluj│ │ │
├────┼───────────────────────────┼──────────┼───────┤
│ │Modernizarea staţiilor de │ │ │
│7 │cale ferată Sf. Gheorghe, │23.578 │303 │
│ │Tg.Mureş │ │ │
├────┼───────────────────────────┼──────────┼───────┤
│8 │Modernizarea trecerilor la │134.439 │1.000 │
│ │nivel cu calea ferată │ │ │
├────┼───────────────────────────┼──────────┼───────┤
│ │Modernizarea instalaţiilor │ │ │
│9 │de centralizare │43.810 │9.758 │
│ │electromecanică pe secţia │ │ │
│ │de circulaţie Ilia-Lugoj │ │ │
├────┼───────────────────────────┼──────────┼───────┤
│ │Modernizarea instalaţiilor │ │ │
│ │de centralizare │ │ │
│10 │electromecanică pe secţia │164.069 │28.675 │
│ │de circulaţie Siculeni - │ │ │
│ │Adjud │ │ │
├────┼───────────────────────────┼──────────┼───────┤
│ │Sistem de detectare a │ │ │
│11 │cutiilor de osii │49.466 │8.581 │
│ │supraîncălzite si a │ │ │
│ │frânelor strânse │ │ │
├────┼───────────────────────────┼──────────┼───────┤
│12 │Centralizare electronică în│28.359 │1.059 │
│ │staţia CF Videle │ │ │
├────┼───────────────────────────┼──────────┼───────┤
│ │Electrificarea şi │ │ │
│13 │reabilitarea liniei CF Cluj│10.070 │3.689 │
│ │Napoca - Oradea - Episcopia│ │ │
│ │Bihor │ │ │
├────┼───────────────────────────┼──────────┼───────┤
│ │Lucrări de reparaţii/ │ │ │
│ │modernizări ale liniilor de│ │ │
│ │cale ferată (Bucuresti- │ │ │
│ │Braşov, Timişoara-Arad, │ │ │
│ │Bucureşti-Buzău, │ │ │
│ │Bucureşti-Craiova, │ │ │
│14 │Paşcani-Iaşi, │24.974 │1.535 │
│ │Bucureşti-Constanţa, │ │ │
│ │Bucureşti-Piteşti), pentru │ │ │
│ │asigurarea unei viteze │ │ │
│ │sporite şi creşterea │ │ │
│ │calităţii serviciilor de │ │ │
│ │transport feroviar │ │ │
├────┼───────────────────────────┼──────────┼───────┤
│ │Modernizarea/reabilitarea a│ │ │
│15 │47 de staţii de cale ferată│23.043 │4.833 │
│ │din România- faza studiu de│ │ │
│ │fezabilitate │ │ │
├────┼───────────────────────────┼──────────┼───────┤
│ │Lucrări de reabilitare │ │ │
│16 │poduri, podeţe si tuneluri │19.636 │4.819 │
│ │de cale ferată-etapa II │ │ │
│ │faza studiu de fezabilitate│ │ │
├────┼───────────────────────────┼──────────┼───────┤
│ │Implementarea măsurilor │ │ │
│ │necesare funcţionării │ │ │
│ │sistemului ERTMS pe │ │ │
│17 │secţiunea de cale ferată │11.105 │7.054 │
│ │Predeal-Bucureşti-Constanţa│ │ │
│ │- Faza: Studiu de │ │ │
│ │fezabilitate │ │ │
├────┼───────────────────────────┼──────────┼───────┤
│ │Reabilitarea liniei de CF │ │ │
│ │Braşov- Simeria, componentă│ │ │
│ │a Coridorului IV Pan - │ │ │
│18 │European pentru circulaţia │1.802.179 │300.000│
│ │trenurilor cu viteza maximă│ │ │
│ │de 160 km/h, tronsonul │ │ │
│ │Coşlariu - Simeria │ │ │
├────┼───────────────────────────┼──────────┼───────┤
│ │Reabilitarea liniei de cale│ │ │
│ │ferată Braşov - Simeria, │ │ │
│ │componentă a Coridorului IV│ │ │
│19 │Pan-European, pentru │1.584.118 │200.000│
│ │circulaţia trenurilor cu │ │ │
│ │viteză maximă de 160 km/h, │ │ │
│ │tronsonul Sighişoara - │ │ │
│ │Coşlariu │ │ │
├────┼───────────────────────────┼──────────┼───────┤
│ │Lucrări de reabilitare a │ │ │
│ │podurilor de cale ferată │ │ │
│ │peste Dunăre km 152+149 şi │ │ │
│20 │km 165+817, linia CF │74.897 │6.386 │
│ │Bucureşti - Constanţa - │ │ │
│ │Sucursala Regională de Căi │ │ │
│ │Ferate Constanţa │ │ │
├────┼───────────────────────────┼──────────┼───────┤
│ │Reabilitarea liniei CF │ │ │
│ │frontieră Curtici - Simeria│ │ │
│ │parte componentă a │ │ │
│ │Coridorului IV Pan-European│ │ │
│21 │pentru circulaţia │9.526.768 │327.390│
│ │trenurilor cu viteză maximă│ │ │
│ │de 160 km/h. Tronsonul 2: │ │ │
│ │km 614-Gurasada şi │ │ │
│ │Tronsonul 3: │ │ │
│ │Gurasada-Simeria │ │ │
├────┼───────────────────────────┼──────────┼───────┤
│ │Modernizarea liniei de cale│ │ │
│ │ferată Bucureşti Nord - │ │ │
│22 │Jilava - Giurgiu Nord- │22.945 │6.812 │
│ │Frontiera (Faza - Studiu de│ │ │
│ │fezabilitate) │ │ │
├────┼───────────────────────────┼──────────┼───────┤
│ │Revizuirea Studiului de │ │ │
│ │fezabilitate pentru │ │ │
│ │obiectivul de investiţii - │ │ │
│23 │Linia de cale ferată │2.794 │846 │
│ │Bucureşti Nord - Aeroport │ │ │
│ │Internaţional Henri Coandă │ │ │
│ │Bucureşti │ │ │
├────┼───────────────────────────┼──────────┼───────┤
│ │Lucrări în staţiile Feteşti│ │ │
│ │şi Ciulniţa, de linia de │ │ │
│24 │cale ferată │9.657 │1.500 │
│ │Bucureşti-Constanţa - │ │ │
│ │Servicii de consultanţă │ │ │
└────┴───────────────────────────┴──────────┴───────┘

    C. Proiecte de investiţii propuse la finanţare/finanţate din CEF 2014-2020

┌────┬───────────────┬─────────┬─────────┐
│ │ │Cost │Program │
│Nr. │Denumire │total │2018 (mii│
│crt.│Proiect │proiect │lei) │
│ │ │(mii lei)│ │
├────┴───────────────┼─────────┼─────────┤
│Proiecte finanţate │ │ │
│din CEF │ │ │
├────┬───────────────┼─────────┼─────────┤
│ │P3 - Revizuirea│ │ │
│ │Studiului de │ │ │
│ │fezabilitate │ │ │
│ │pentru │ │ │
│ │reabilitarea │ │ │
│1 │liniei de cale │9.033 │8.124 │
│ │ferată Craiova │ │ │
│ │- Calafat, │ │ │
│ │componentă a │ │ │
│ │Coridorului │ │ │
│ │Orient/ Est - │ │ │
│ │Mediteranean │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼─────────┤
│ │P2 - Studiu de │ │ │
│ │Fezabilitate │ │ │
│ │pentru │ │ │
│ │reabilitarea │ │ │
│ │liniei de cale │ │ │
│ │ferată Craiova │ │ │
│2 │- Drobeta Turnu│52.269 │7.188 │
│ │Severin - │ │ │
│ │Caransebeş, │ │ │
│ │parte din │ │ │
│ │Coridorul │ │ │
│ │Orient/Est- │ │ │
│ │Mediteranean │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼─────────┤
│ │Reabilitarea │ │ │
│ │liniei de cale │ │ │
│ │ferată Braşov -│ │ │
│ │Simeria, │ │ │
│ │componentă a │ │ │
│ │Coridorului Rin│ │ │
│ │- Dunăre, │ │ │
│ │pentru │ │ │
│3 │circulaţia cu │4.368.336│581.990 │
│ │viteza maximă │ │ │
│ │de 160 km/h; │ │ │
│ │Secţiunea : │ │ │
│ │Braşov - │ │ │
│ │Sighişoara. │ │ │
│ │Subsecţiuni: 1.│ │ │
│ │Braşov-Apaţa şi│ │ │
│ │3. Caţa - │ │ │
│ │Sighişoara │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼─────────┤
│ │Dezvoltarea │ │ │
│ │consolidării │ │ │
│ │capacităţii │ │ │
│ │instituţionale │ │ │
│ │a CFR SA, │ │ │
│ │administratorul│ │ │
│ │de │ │ │
│ │infrastructură │ │ │
│4 │feroviară din │5.674 │1.120 │
│ │România, │ │ │
│ │eligibilă │ │ │
│ │pentru pachetul│ │ │
│ │de coeziune al │ │ │
│ │Mecanismului │ │ │
│ │pentru │ │ │
│ │Interconectarea│ │ │
│ │Europei │ │ │
│ │(2014-2020) │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼─────────┤
│ │Reabilitarea │ │ │
│ │liniei de cale │ │ │
│5 │ferată Braşov -│3.843.665│588.634 │
│ │Sighişoara, │ │ │
│ │secţiunea Apaţa│ │ │
│ │- Caţa │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼─────────┤
│ │Studiu de │ │ │
│ │Fezabilitate │ │ │
│ │pentru │ │ │
│6 │modernizarea │23.503 │6.993 │
│ │secţiunii │ │ │
│ │feroviare │ │ │
│ │Predeal- Braşov│ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼─────────┤
│ │Studiu de │ │ │
│ │Fezabilitate │ │ │
│ │pentru │ │ │
│7 │modernizarea │15.020 │4.567 │
│ │infrastructurii│ │ │
│ │feroviare din │ │ │
│ │Portul │ │ │
│ │Constanţa │ │ │
├────┴───────────────┼─────────┼─────────┤
│TOTAL │8.317.500│1.198.616│
└────────────────────┴─────────┴─────────┘    ANEXA 4

        La actul adiţional nr. 1 pentru anul 2018 al Contractului de activitate al Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. pentru perioada 2016-2020
        Metodologia de tarifare a utilizării infrastructurii feroviare
    ART. 1
        Tariful de utilizare al infrastructurii feroviare publice, denumit în continuare TUI, reprezintă suma plătită de către operatorul de transport feroviar, denumit în continuare OTF, pentru punerea la dispoziţie a infrastructurii feroviare prin asigurarea pachetului minim de acces pentru circulaţia trenurilor aparţinând OTF. în conformitate cu prevederile art. 13 din Legea nr. 202/2016 privind integrarea sistemului feroviar din România în spaţiul feroviar unic european.

    ART. 2
        Pentru infrastructura feroviară publică administrată de Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., denumită în continuare C.F.R. - S.A., calculul şi încasarea TUI revin în sarcina C.F.R. - S.A., în calitate de administrator al infrastructurii feroviare în conformitate cu prevederile art. 29 alin. (1) din Legea nr. 202/2016.

    ART. 3
        TUI se aplică în mod nediscriminatoriu pentru toţi OTF pentru condiţii similare de transport, în conformitate cu prevederile art. 29 alin. (3) din Legea nr. 202/2016.

    ART. 4
        Metodologia de calcul a TUI se bazează pe următoarele elemente tarifare:
    a) distanţa parcursă de tren;
    b) tonajul brut al trenului;
    c) tipul de trafic: marfă sau călători;
    d) ruta de circulaţie;
    e) clasa secţiei de circulaţie şi dotarea cu sisteme de electrificare pentru asigurarea curentului de tracţiune.


    ART. 5
        TUI se calculează şi se aplică pentru fiecare tren circulat, pe baza elementelor prevăzute la art. 4. Pe liniile de cale ferată dotate cu sisteme de electrificare, TUI include costurile echipamentului electric, numai pentru trenurile cu tracţiune electrică. Pentru circulaţia locomotivelor izolate se va considera tipul de trafic care generează valoarea cea mai mică a TUI.

    ART. 6
        Secţiile de circulaţie ale infrastructurii feroviare publice se împart pe clase pe baza caracteristicilor tehnice ale fiecărei secţii (viteza maximă admisă de linie), conform Tabelului nr. 1 - Clasificarea secţiilor de circulaţie, astfel:
        Tabelul nr. 1 - Clasificarea secţiilor de circulaţie

┌───────────────────┬──────────────────┐
│ │Regimul de viteză │
│ │(km/h) │
├───────────────────┼───────────┬──────┤
│Clasa secţiei de │de la │la │
│circulaţie │ │ │
├───────────────────┼───────────┼──────┤
│A │121 │160 │
├───────────────────┼───────────┼──────┤
│B │91 │120 │
├───────────────────┼───────────┼──────┤
│C │51 │90 │
├───────────────────┼───────────┼──────┤
│D │0 │50 │
├───────────────────┼───────────┼──────┤
│I │ │ │
│Pentru linii cu │- │- │
│ecartament │ │ │
│îngust │ │ │
└───────────────────┴───────────┴──────┘


    ART. 7
    (1) Lista cu încadrarea secţiilor de circulaţie pe clase este elaborată de C.F.R. - S.A. şi se include în contractul de activitate al CFR încheiat cu Ministerul Transporturilor.
    (2) Lista prevăzută la alin. (1) se actualizează anual prin actele adiţionale la contractul de activitate menţionat anterior.

    ART. 8
        Pentru stabilirea tarifului pentru fiecare categorie de linie, în conformitate cu prevederile art. 31 alin. (3) din Legea nr. 202/2016, se va avea în vedere costul direct rezultat din exploatarea trenurilor care se repartizează corespunzător tipului de trafic de marfă sau călători, astfel:
    a) costuri în funcţie de trasa folosită reprezentând costuri cu conducerea circulaţiei pe liniile infrastructurii feroviare publice;
    b) costuri în funcţie de masa brută a trenului reprezentând costuri cu întreţinerea şi funcţionarea infrastructurii feroviare publice.


    ART. 9
    (1) Elementele tarifare de bază aplicabile pentru determinarea TUI sunt structurate conform Tabelului nr. 2 - Elementele tarifare de bază pentru TUI, astfel:
        Tabelului nr. 2 - Elementele tarifare de bază pentru TUI

┌───────────────┬────────────────────────┐
│Elemente │ │
│tarifare de │Tarif de bază │
│bază pentru TUI│ │
├───────────────┼────────────────────────┤
│Elemente │Tarif pe tren kilometru │
│tarifare în │în │
│funcţie de │funcţie de tonaj │
│tonajul │(lei/tren-km) │
│trenului │ │
├───────────────┼────┬────┬────┬────┬────┤
│Clasa secţiei │A │B │C │D │I │
│de circulaţie │ │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│Secţii │Ttse│Ttse│Ttse│Ttse│Ttse│
│electrificate │ │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│Secţii │Ttsn│Ttsn│Ttsn│Ttsn│Ttsn│
│neelectrificate│ │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│Tonaj minim │Tmin│Tmin│Tmin│Tmin│Tmin│
├───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│Factor de tonaj│Ft │Ft │Ft │Ft │Ft │
├───────────────┼────┴────┴────┴────┴────┤
│Elemente │Tarif pe tren kilometru │
│tarifare în │în │
│funcţie de │funcţie de distanţă │
│distanţa │(lei/tren-km) │
│parcursă │ │
├───────────────┼────┬────┬────┬────┬────┤
│Clasa secţiei │A │B │C │D │I │
│de circulaţie │ │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│Circulaţie │Tc │Tc │Tc │Tc │Tc │
└───────────────┴────┴────┴────┴────┴────┘

        Elementele tarifare de bază din tabel au următoarea semnificaţie:
        Ttse - reprezintă tariful pentru utilizarea echipamentelor de electrificare pentru fiecare clasă de secţii electrificate şi nu include valoarea energiei electrice de tracţiune;
        Ttsn - reprezintă tariful în funcţie de tonaj pentru fiecare clasă de secţii neelectrificate;
        Tmin - reprezintă tonajul brut al trenului începând de la care se aplică factorul de tonaj;
        Ft - factorul de tonaj reprezintă un coeficient de corecţie care se aplică la tonajul brut al trenului;
        Tc - reprezintă tariful pentru circulaţie în funcţie de distanţă pentru fiecare clasă de secţii.


    (2) Valoarea TUI pentru un tren care parcurge o rută de circulaţie se calculează prin suma tarifelor pentru fiecare distanţă parcursă pe o secţie de circulaţie (TUI secţie), în funcţie de clasa acesteia, aplicând următoarea formulă:
        TUI = Σ TUI secţie
        unde:
        TUI secţie = TUI tonaj + TUI circulaţie
        iar:
        ● TUI tonaj - reprezintă tariful pentru utilizarea infrastructurii feroviare pe clasă de secţie de circulaţie în funcţie de distanţa parcursă şi existenţa sistemului de electrificare, precum şi de tonajul ponderat al trenului şi se calculează cu formula:
        TUI tonaj = Km x Ttsn [1 + (Tonaj brut - Tmin) x Ft]
        unde:
        Km = numărul de km parcurşi pe secţia de circulaţie;
        Ft = 0 pentru trenurile cu tonaj brut mai mic decât Tmin;
        Tonaj brut = tonajul brut al trenului conform formularului "Arătarea vagoanelor", inclusiv locomotivele în acţiune sau tonajul locomotivelor sau automotoarelor în cazul circulaţiei fără material rulant tractat.


        ● TUI circulaţie - reprezintă tariful pentru conducerea circulaţiei în funcţie de distanţa parcursă şi se calculează cu formula:
        TUI circulaţie = Km x (Tc + Ttse)
        unde:
        Km = numărul de km parcurşi pe secţia de circulaţie;
        Ttse - se aplică pe secţiile electrificate numai pentru trenurile cu tracţiune electrică.    ART. 10
        Valoarea elementelor tarifare de bază va fi stabilită de C.F.R. - S.A. pentru fiecare clasă de secţie de circulaţie şi pe tip de trafic de marfă sau călători şi va fi prezentată în documentul de referinţă a reţelei C.F.R.

    ART. 11
    (1) TUI va fi calculat de C.F.R. - S.A. prin mijloace informatice proprii, pe baza datelor furnizate de sistemele specifice de urmărire a circulaţiei trenurilor.
    (2) Situaţia detaliată a trenurilor circulate va fi prezentată lunar fiecărui OTF în condiţiile stabilite în contractul de acces prevăzut în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 12
        În contractul de acces se vor menţiona traseele alocate OTF precum şi metodologia de determinare a TUI.

    ART. 13
    (1) În cazul indisponibilităţii sistemului informatic pentru calculul TUI menţionat la art. 11 alin. (1), TUI se va calcula la valoarea medie statistică a ultimelor 3 luni de trafic pentru fiecare OTF, începând de la data declarării indisponibilităţii sistemului informatic.
    (2) Declararea indisponibilităţii sistemului informatic se va face de către C.F.R. - S.A., cu informarea OTF şi a conducerii Ministerului Transporturilor în cazul în care indisponibilitatea depăşeşte 10 zile.


    ANEXA 5

        La actul adiţional nr. 1 pentru anul 2018 al Contractului de activitate al Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. pentru perioada 2016-2020
           Lista secţiilor de circulaţie încadrate pe clase de linii an 2018

┌────┬────┬─────────────────────┬───────┬───────┬──────┐
│Nr. │ │ │Lungime│Electri│CL. │
│Crt.│Cod │SECŢIE DE CIRCULAŢIE │secţie │ficare │LINIEI│
│ │ │ │[km] │ │2018 │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│1 │660 │JIMBOLIA - JIMBOLIA │4,7 │NU │C │
│ │ │FR. │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│2 │661 │STAMORA MORAVIŢA - │3,4 │NU │C │
│ │ │STAMORA MORAVIŢA FR │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│3 │930 │HALMEU - HALMEU FR. │1,4 │NU │D │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│4 │931 │CÂMPULUNG LA TISA - │2,6 │NU │D │
│ │ │CÂMPULUNG LA TISA FR.│ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│5 │934 │VALEA VIŞEULUI - │1,1 │NU │D │
│ │ │VALEA VIŞEULUI FR. │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│6 │935 │VICŞANI - VICŞANI FR.│4,0 │NU │D │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│7 │936 │UNGHENI PRUT - │0,6 │NU │D │
│ │ │UNGHENI PRUT FR. │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│8 │937 │FĂLCIU - FĂLCIU FR. │2,6 │NU │D │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│9 │938 │GALAŢI LARGĂ - GALAŢI│7,1 │NU │D │
│ │ │LARGA FR. │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│10 │940 │CAREI - CAREI FR. │10,3 │NU │D │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│11 │941 │VALEA LUI MIHAI - │7,8 │NU │C │
│ │ │VALEA LUI MIHAI FR. │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│12 │942 │EPISCOPIA BIHOR - │7,1 │NU │C │
│ │ │EPISCOPIA BIHOR FR. │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│13 │944 │SALONTA - SALONTA FR.│12,8 │NU │D │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│14 │946 │CURTICI - CURTICI FR.│8,4 │DA │B │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│15 │970 │NEGRU VODĂ - NEGRU │7,9 │NU │C │
│ │ │VODĂ FR. │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│16 │971 │GIURGIU NORD - │5,5 │NU │D │
│ │ │GIURGIU NORD FR. │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│17 │972 │Ram. GOLENŢI - │3,2 │NU │B │
│ │ │GOLENŢI FR. │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│18 │1000│BUCUREŞTI NORD gr.A -│2,2 │DA │D │
│ │ │BUCUREŞTI BASARAB h │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│19 │1002│BUCUREŞTI BASARAB h -│0,7 │DA │D │
│ │ │BUCUREŞTI NORD POST 5│ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│20 │1004│BUCUREŞTI NORD POST 5│0,7 │DA │C │
│ │ │- CARPAŢI h │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│21 │1006│CARPAŢI h - │2,2 │DA │C │
│ │ │BUCUREŞTII NOI │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│22 │1008│BUCUREŞTII NOI - │3,2 │DA │B │
│ │ │CHIAJNA │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│23 │1010│CHIAJNA- GRĂDINARI │16,5 │DA │B │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│24 │1012│GRĂDINARI - VADU LAT │10,8 │DA │B │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│25 │1014│VADU LAT-ZĂVESTRENI │9,8 │DA │B │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│26 │1016│ZĂVESTRENI - VIDELE │4,8 │DA │B │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│27 │1018│VIDELE - R1 VIDELE │3,7 │DA │B │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│28 │1020│R1 VIDELE - R2 VIDELE│1,2 │DA │D │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│29 │1030│VIDELE - R2 VIDELE │3,6 │DA │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│30 │1032│R2 VIDELE - RĂDULEŞTI│4,6 │DA │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│31 │1034│RĂDULEŞTI - TÂRNAVELE│7,6 │NU │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│32 │1036│TÂRNAVELE-VLAŞCA │7,9 │NU │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│33 │1038│VLAŞCA - TOPORU │9,1 │NU │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│34 │1040│TOPORU - CHIRIACU │10,6 │NU │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│35 │1042│CHIRIACU - STĂNEŞTI │7,3 │NU │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│36 │1044│STĂNEŞTI - BĂLĂNOAIA │7,9 │NU │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│37 │1046│BĂLĂNOAIA - GIURGIU │4,4 │NU │C │
│ │ │NORD │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│38 │1048│GIURGIU NORD- GIURGIU│3,3 │NU │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│39 │1060│JILAVA - VIDRA │9,0 │NU │D │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│40 │1062│VIDRA - GRĂDIŞTEA │6,7 │NU │D │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│41 │1064│GRĂDIŞTEA - MIHAI │14,8 │NU │C │
│ │ │BRAVU │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│42 │1066│MIHAI BRAVU - BĂNEASA│8,1 │NU │C │
│ │ │GIURGIU │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│43 │1068│BĂNEASA GIURGIU - │3,1 │NU │D │
│ │ │DAIA │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│44 │1070│DAIA - FRĂTEŞTI │4,2 │NU │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│45 │1072│FRĂTEŞTI - GIURGIU │3,5 │NU │C │
│ │ │NORD │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│46 │1100│BUCUREŞTI NORD gr.A -│5,4 │DA │B │
│ │ │BUCUREŞTI TRIAJ h │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│47 │1102│BUCUREŞTI TRIAJ h - │4,0 │DA │B │
│ │ │CHITILA │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│48 │1104│CHITILA - Ram. │2,5 │NU │B │
│ │ │SĂBĂRENI │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│49 │1106│Ram.SĂBĂRENI - │2,7 │NU │B │
│ │ │SĂBĂRENI │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│50 │1108│SĂBĂRENI - CIOCĂNEŞTI│8,5 │NU │B │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│51 │1110│CIOCĂNEŞTI - GHERGANI│12,8 │NU │B │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│52 │1112│GHERGANI-TITU │12,1 │NU │B │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│53 │1114│TITU - R1 TITU │1,6 │NU │B │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│54 │1116│R1 TITU - FUSEA │3,8 │NU │B │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│55 │1118│FUSEA - MĂTĂSARU │5,1 │NU │B │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│56 │1120│MĂTĂSARU - GĂEŞTI │11,3 │NU │B │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│57 │1122│GĂEŞTI - PĂTROAIA │8,3 │NU │B │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│58 │1124│PĂTROAIA - LEORDENI │8,0 │NU │B │
│ │ │ARGEŞ │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│59 │1126│LEORDENI ARGEŞ - │6,0 │NU │B │
│ │ │CĂLINEŞTI │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│60 │1128│CĂLINEŞTI - GOLEŞTI │8,1 │NU │B │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│61 │1140│TITU - R2 TITU │1,9 │NU │B │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│62 │1142│R1 TITU - R2 TITU │1,6 │NU │D │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│63 │1144│R2 TITU - NUCET │13,5 │NU │B │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│64 │1146│NUCET - TÂRGOVIŞTE │16,3 │NU │B │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│65 │1148│TÂRGOVIŞTE - TEIŞ │3,7 │NU │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│66 │1150│TEIŞ - TÂRGOVIŞTE │1,7 │NU │C │
│ │ │NORD │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│67 │1152│TEIŞ - ANINOASA │2,3 │NU │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│ │ │BUCUREŞTI NORD gr.A -│ │ │ │
│68 │1200│DEP. BUCUREŞTI TRIAJ │7,6 │DA │B │
│ │ │h │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│69 │1202│DEPOUL BUCUREŞTI │1,8 │DA │B │
│ │ │TRIAJ h - CHITILA │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│70 │1204│CHITILA-PM.R1 │4,0 │DA │A │
│ │ │BUCIUMENI │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│71 │1206│PM R1 BUCIUMENI - │2,7 │NU │C │
│ │ │Ram. SĂBĂRENI │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│72 │1208│PM R1 BUCIUMENI - PM │0,8 │DA │D │
│ │ │R3 BUCIUMENI │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│73 │1210│PMR1 BUCIUMENI-BUFTEA│3,5 │DA │B │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│74 │1212│BUFTEA-PMR3 BUCIUMENI│3,4 │DA │D │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│75 │1214│BUFTEA-PERIŞ │13,3 │DA │A │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│76 │1216│PERIŞ - CRIVINA │9,5 │DA │A │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│77 │1218│CRIVINA - BRAZI │11,7 │DA │B │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│78 │1220│BRAZI - PM Ram. │4,6 │DA │B │
│ │ │PLOIEŞTI TRIAJ │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│79 │1222│PM.Ram.PLOIEŞTI TRIAJ│2,9 │DA │C │
│ │ │- PLOIEŞTI VEST │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│80 │1224│PLOIEŞTI VEST-BUDA │6,9 │DA │B │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│81 │1226│BUDA - FLOREŞTI │11,7 │DA │A │
│ │ │PRAHOVA │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│82 │1228│FLOREŞTI PRAHOVA - │14,2 │DA │B │
│ │ │CÂMPINA │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│83 │1230│CÂMPINA - COMARNIC │14,2 │DA │B │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│84 │1232│COMARNIC - VALEA │9,7 │DA │C │
│ │ │LARGĂ │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│85 │1234│VALEA LARGĂ - SINAIA │5,4 │DA │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│86 │1236│SINAIA-BUŞTENI │7,6 │DA │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│87 │1238│BUŞTENI - AZUGA │4,0 │DA │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│88 │1240│AZUGA - PREDEAL │7,4 │DA │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│89 │1900│CÂMPINA - SEMNAL │1,0 │NU │D │
│ │ │CÂMPINA │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│90 │1244│SEMNAL CAMPINA- │1,1 │NU │D │
│ │ │CÂMPINIŢA │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│91 │1902│BUDA-SEMNAL BUDA │0,2 │NU │D │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│92 │1248│SEMNAL BUDA - PLOPENI│11,5 │NU │D │
│ │ │SAT │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│93 │1250│PLOPENI SAT - SLĂNIC │22,3 │NU │D │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│94 │1904│PLOIEŞTI VEST - │0,8 │DA │C │
│ │ │SEMNAL YC PL. VEST │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│95 │1254│SEMNAL YC PL. VEST - │1,9 │DA │C │
│ │ │PLOIEŞTI CRÂNG │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│96 │1300│BUCUREŞTI NORD gr.A -│4,3 │DA │C │
│ │ │Ram. PAJURA │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│97 │1302│Ram. PAJURA - │2,3 │DA │C │
│ │ │BUCUREŞTI BĂNEASA │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│98 │1304│BUCUREŞTI BĂNEASA - │8,1 │DA │A │
│ │ │R3 PANTELIMON │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│99 │1306│R3 PANTELIMON - │1,4 │DA │B │
│ │ │PANTELIMON │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│100 │1308│PANTELIMON - R2 │2,4 │DA │A │
│ │ │PANTELIMON │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│101 │1310│R2 PANTELIMON - Ram. │1,2 │DA │A │
│ │ │PASĂREA │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│102 │1312│Ram. PASĂREA - │2,4 │DA │A │
│ │ │PASĂREA │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│103 │1314│PASĂREA - BRĂNEŞTI │7,4 │DA │A │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│104 │1316│BRĂNEŞTI - FUNDULEA │12,2 │DA │A │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│105 │1318│FUNDULEA-SĂRULEŞTI │11,6 │DA │A │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│106 │1320│SĂRULEŞTI - LEHLIU │16,3 │DA │A │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│107 │1330│R3 PANTELIMON - R5 │0,7 │DA │D │
│ │ │PANTELIMON │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│108 │1332│R5 PANTELIMON - │1,4 │DA │D │
│ │ │PANTELIMON │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│109 │1334│R5 PANTELIMON - │4,7 │DA │D │
│ │ │BUCUREŞTI OBOR │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│110 │1350│BUCUREŞTI NORD gr.A -│2,2 │DA │D │
│ │ │BUCUREŞTI NORD gr.AT │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│111 │1352│BUCUREŞTI NORD gr.AT │3,0 │NU │D │
│ │ │- BUCUREŞTI GRIVIŢA │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│112 │1354│BUCUREŞTI NORD gr.A -│2,2 │DA │D │
│ │ │BUCUREŞTI GRIVIŢA │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│113 │1356│BUCUREŞTI GRIVIŢA - │3,0 │NU │D │
│ │ │BUCUREŞTI BĂNEASA │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│114 │1400│BUCUREŞTI NORD gr.A -│3,6 │DA │C │
│ │ │CARPAŢI h │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│115 │1402│CARPAŢI h - PAJURA │1,9 │DA │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│116 │1404│PAJURA - DEPOUL │2,2 │DA │D │
│ │ │BUCUREŞTI TRIAJ h │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│117 │1406│DEPOUL BUCUREŞTI TJ h│5,5 │NU │D │
│ │ │- MOGOŞOAIA │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│118 │1408│MOGOŞOAIA - BALOTEŞTI│9,1 │NU │B │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│119 │1410│BALOTEŞTI - CĂCIULAŢI│5,2 │NU │B │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│120 │1412│CĂCIULAŢI - MOARA │5,5 │NU │C │
│ │ │VLĂSIEI │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│121 │1414│MOARA VLĂSIEI - │12,5 │NU │B │
│ │ │FIERBINŢI │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│122 │1416│FIERBINŢI - DRIDU │6,6 │NU │B │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│123 │1418│DRIDU - ARMĂŞEŞTI │11,7 │NU │B │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│124 │1906│CĂCIULAŢI - SEMNAL │0,6 │NU │D │
│ │ │CĂCIULAŢI │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│125 │1420│SEMNAL CĂCIULAŢI - │14,7 │NU │D │
│ │ │SNAGOV PLAJĂ │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│126 │1500│PLOIEŞTI │3,0 │DA │C │
│ │ │VEST-PLOIEŞTI SUD │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│127 │1502│PLOIEŞTI SUD - │4,3 │DA │C │
│ │ │PLOIEŞTI EST │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│128 │1504│PLOIEŞTI EST - VALEA │6,8 │DA │C │
│ │ │CĂLUGĂREASCĂ │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│129 │1506│PLOIEŞTI SUD - │3,2 │DA │C │
│ │ │PLOIEŞTI EST P1 h │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│130 │1508│PLOIEŞTI EST - │2,5 │DA │D │
│ │ │PLOIEŞTI EST P1 h │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│131 │1510│PLOIEŞTI EST P1 h - │3,0 │DA │C │
│ │ │PLOIEŞTI NORD │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│132 │1520│BRAZI - GHIGHIU │6,5 │DA │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│133 │1522│GHIGHIU - DÂMBU │3,5 │DA │D │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│134 │1524│GHIGHIU - Ram. │2,9 │DA │D │
│ │ │CORLĂTEŞTI │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│135 │1526│DÂMBU - PLOIEŞTI EST │2,3 │DA │D │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│136 │1532│PM Ram.PLOIEŞTI TRIAJ│3,5 │DA │C │
│ │ │- PLOIEŞTI SUD │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│137 │1534│PLOIEŞTI TRIAJ - │3,6 │DA │C │
│ │ │PLOIEŞTI SUD │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│138 │1536│PLOIEŞTI TRIAJ - │2,6 │DA │C │
│ │ │PLOIEŞTI VEST │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│139 │1538│BRAZI - PLOIEŞTI │5,2 │DA │C │
│ │ │TRIAJ │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│140 │1908│PLOIEŞTI VEST - │1,0 │NU │D │
│ │ │SEMNAL XT PL. VEST │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│141 │1552│SEMNAL XT PL. VEST - │5,3 │NU │D │
│ │ │CRÂNGU LUI BOT │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│142 │1554│CRÂNGU LUI BOT │4,8 │NU │D │
│ │ │-TÂRŞORU NOU │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│143 │1556│TÂRGŞORU NOU - I.L.C │10,8 │NU │D │
│ │ │ARAGIALE │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│144 │1558│I.L.CARAGIALE -MIJA │5,2 │NU │D │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│145 │1560│MIJA-TÂRGOVIŞTE NORD │16,5 │NU │D │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│146 │1566│TÂRGOVIŞTE NORD - │2,7 │NU │D │
│ │ │ANINOASA │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│147 │1574│ANINOASA - DOICEŞTI │4,1 │NU │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│148 │1576│DOICEŞTI - VULCANA │3,6 │NU │C │
│ │ │PÂNDELE │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│149 │1578│VULCANA PÂNDELE - │7,5 │NU │C │
│ │ │PUCIOASA │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│150 │1580│PUCIOASA-FIENI │6,2 │NU │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│151 │1582│FIENI - PIETROŞIŢA │7,5 │NU │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│152 │1910│PLOIEŞTI SUD - SEMNAL│0,8 │DA │D │
│ │ │PL. SUD │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│153 │1600│SEMNAL PL. SUD - │2,8 │DA │B │
│ │ │DÂMBU │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│154 │1602│DÂMBU - │1,3 │DA │B │
│ │ │Ram.CORLĂTEŞTI │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│155 │1604│Ram.CORLĂTEŞTI - │3,2 │DA │C │
│ │ │CORLĂTEŞTI │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│156 │1606│CORLĂTEŞTI-ZĂNOAGA │7,8 │NU │B │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│157 │1608│ZĂNOAGA - DRĂGĂNEŞTI │8,7 │NU │B │
│ │ │PRAHOVA │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│158 │1610│DRĂGĂNEŞTI PRAHOVA - │7,9 │NU │B │
│ │ │CIORANI │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│159 │1612│CIORANI - IALOMIŢA │10,6 │NU │B │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│160 │1614│IALOMIŢA - SEMNAL │3,9 │NU │B │
│ │ │ARMASESTI │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│161 │1912│SEMNAL ARMASESTI- │1,1 │NU │C │
│ │ │ARMĂŞEŞTI │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│162 │1616│ARMĂŞEŞTI - URZICENI │6,9 │NU │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│163 │1618│URZICENI - BROŞTENI │11,5 │NU │B │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│164 │1914│PLOIEŞTI NORD-SEMNAL │1,0 │NU │C │
│ │ │PLOIEŞTI N │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│165 │1652│SEMNAL PLOIEŞTI N - │2,0 │NU │C │
│ │ │BLEJOI │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│166 │1654│BLEJOI-FĂGET TELEAJEN│13,3 │NU │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│167 │1656│FĂGET TELEAJEN - │4,6 │NU │C │
│ │ │VĂLENII DE MUNTE │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│168 │1658│VĂLENII DE │6,7 │NU │C │
│ │ │MUNTE-TEIŞANI │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│169 │1660│TEIŞANI - MĂNECIU │10,9 │NU │D │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│170 │1700│CHIAJNA - BUCUREŞTI │5,1 │NU │B │
│ │ │VEST │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│171 │1702│BUCUREŞTI VEST - │7,8 │NU │B │
│ │ │VÂRTEJU │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│172 │1704│VÂRTEJU - R1 JILAVA │7,3 │NU │B │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│173 │1706│R1 JILAVA - JILAVA │1,2 │NU │B │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│174 │1708│R1 JILAVA - R2 JILAVA│0,9 │NU │D │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│175 │1710│BUCUREŞTI PROGRESU - │1,7 │NU │C │
│ │ │R2 JILAVA │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│176 │1712│R2 JILAVA - JILAVA │1,2 │NU │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│177 │1720│JILAVA - BERCENI │3,6 │NU │D │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│178 │1722│BERCENI - BUCUREŞTI │12,8 │NU │D │
│ │ │SUD │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│179 │1724│BUCUREŞTI SUD - │0,6 │NU │D │
│ │ │BUCUREŞTI SUD CĂL │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│180 │1726│BUCUREŞTI SUD CĂL.- │0,7 │NU │D │
│ │ │PM. R1 BUCUREŞTI SUD │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│181 │1728│BUCUREŞTI SUD - PM. │1,5 │DA │D │
│ │ │R1 BUCUREŞTI SUD │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│182 │1730│PM. R1 BUCUREŞTI SUD │4,4 │DA │D │
│ │ │- PM Ram.VOLUNTARI │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│183 │1732│PM Ram.VOLUNTARI - │3,7 │DA │D │
│ │ │PANTELIMON │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│184 │1734│PM Ram.VOLUNTARI - │2,7 │DA │D │
│ │ │VOLUNTARI │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│185 │1736│R2 PANTELIMON - │1,8 │DA │D │
│ │ │VOLUNTARI │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│186 │1740│Ram. PASĂREA - │2,3 │DA │D │
│ │ │VOLUNTARI │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│187 │1742│VOLUNTARI - OTOPENI │12,8 │DA │D │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│188 │1744│OTOPENI - MOGOŞOAIA │6,4 │DA │D │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│189 │1746│MOGOŞOAIA - PM R3 │6,2 │DA │C │
│ │ │BUCIUMENI │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│190 │1750│PM. GIULEŞTI - │1,5 │DA │D │
│ │ │CHITILA │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│191 │1752│PM. GIULEŞTI - Ram. │0,9 │DA │D │
│ │ │RUDENI │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│192 │1754│BUCUREŞTI TRIAJ - PM.│2,4 │DA │D │
│ │ │GIULEŞTI │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│193 │1756│BUCUREŞTI TRIAJ - │4,1 │DA │D │
│ │ │CHITILA │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│194 │1758│Ram.RUDENI - CHITILA │2,2 │DA │D │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│195 │1760│Ram.RUDENI-CHIAJNA │2,4 │DA │D │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│196 │1762│Ram.RUDENI - │3,0 │DA │D │
│ │ │BUCUREŞTII NOI │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│197 │1764│Ram.RUDENI - │3,0 │DA │D │
│ │ │BUCUREŞTII NOI gr.C │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│198 │1766│BUCUREŞTII NOI grC - │3,2 │DA │C │
│ │ │CHIAJNA │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│199 │1768│BUCUREŞTI TRIAJ - │2,7 │DA │D │
│ │ │BUCUREŞTII NOI │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│ │ │BUCUREŞTI TRIAJ - │ │ │ │
│200 │1770│BUCUREŞTI Triaj Post │0,3 │DA │D │
│ │ │17 │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│201 │1772│BUCUREŞTI TRIAJ P17 -│1,4 │DA │D │
│ │ │BUCUREŞTII NOI gr.C │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│202 │1774│BUCUREŞTI TRIAJ P17 -│2,2 │DA │D │
│ │ │Ram.PAJURA │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│203 │1776│Ram.PAJURA - PAJURA │2,3 │DA │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│204 │1778│PAJURA - CHITILA │4,0 │DA │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│205 │1790│TITAN SUD - SEMNAL X │2,8 │NU │D │
│ │ │BUC. SUD CAL. │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│ │ │SEMNAL X BUC.SUD │ │ │ │
│206 │1916│CAL.- BUCUREŞTI SUD │0,6 │NU │D │
│ │ │CĂL. │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│207 │1918│BUCUREŞTI SUD CĂL - │0,7 │NU │C │
│ │ │SEMNAL Y BUC.SUD CAL │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│208 │1792│SEMNAL Y BUC.SUD │29,9 │NU │C │
│ │ │CAL.- BUDEŞTI │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│209 │1794│BUDEŞTI - OLTENIŢA │26,0 │NU │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│210 │1800│BUCUREŞTI NORD grA - │1,8 │DA │B │
│ │ │SEMNAL BUCUREŞTI NORD│ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│211 │1802│BUCUREŞTI NORD grB - │1,2 │DA │D │
│ │ │BUCUREŞTI BASARAB │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│212 │1804│BUCUREŞTI BASARAB - │0,4 │DA │D │
│ │ │SEMNAL BUCUREŞTI NORD│ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│213 │1806│BUCUREŞTI NORD grA - │2,2 │DA │D │
│ │ │BUCUREŞTI BASARAB │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│214 │1808│BUCUREŞTI NORD grB - │1,5 │DA │C │
│ │ │BUCUREŞTI BASARAB h │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│215 │1810│BUCUREŞTI BASARAB - │0,7 │DA │D │
│ │ │BUCUREŞTI NORD POST 5│ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│216 │1812│BUCUREŞTI NORD grB - │4,7 │DA │C │
│ │ │BUCUREŞTI TRIAJ.h │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│217 │2002│R1 VIDELE - CIOLPANI │4,0 │DA │B │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│218 │2004│CIOLPANI - GĂLĂTENI │8,1 │DA │B │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│219 │2006│GĂLĂTENI - OLTENI │6,6 │DA │B │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│220 │2008│OLTENI - RĂDOIEŞTI │11,5 │DA │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│221 │2010│RĂDOIEŞTI - ATÂRNAŢI │8,1 │DA │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│222 │2012│ATÂRNAŢI - ROŞIORI │7,2 │DA │C │
│ │ │NORD │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│223 │2020│ROŞIORI NORD - │8,2 │DA │B │
│ │ │MĂLDĂENI │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│224 │2022│MĂLDĂENI - MIHĂEŞTI │9,1 │DA │B │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│225 │2024│MIHĂEŞTI - │8,3 │DA │B │
│ │ │RADOMIREŞTI │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│226 │2026│RADOMIREŞTI - │11,7 │DA │B │
│ │ │DRAGĂNEŞTI OLT │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│227 │2028│DRĂGĂNEŞTI OLT - │10,2 │DA │B │
│ │ │FĂRCAŞELE │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│228 │2030│FĂRCAŞELE - CARACAL │7,8 │DA │B │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│229 │2040│CARACAL - GROZĂVEŞTI │13,0 │DA │B │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│230 │2042│GROZĂVEŞTI - JIANCA │8,6 │DA │B │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│231 │2044│JIANCA-LEU │8,5 │DA │B │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│232 │2046│LEU - MALU MARE │12,9 │DA │B │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│233 │2048│MALU MARE - BANU │5,6 │DA │B │
│ │ │MĂRĂCINE │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│234 │2050│BANU MĂRĂCINE - │3,3 │DA │C │
│ │ │BORDEI │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│235 │2052│BORDEI - CRAIOVA │1,7 │DA │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│236 │2060│BORDEI - JIU Hm │2,2 │NU │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│237 │2062│JIU Hm - R1 JIU │2,4 │NU │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│238 │2064│BANU MĂRĂCINE - R1JIU│4,5 │NU │D │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│239 │2066│R1 JIU-JIU │3,4 │NU │D │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│240 │2068│R1 JIU - PODARI │6,8 │NU │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│241 │2070│PODARI - SĂLCUŢA │13,8 │NU │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│242 │2072│SĂLCUŢA - SEGARCEA │11,6 │NU │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│243 │2074│SEGARCEA - PORTĂREŞTI│7,9 │NU │D │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│244 │2076│PORTĂREŞTI - BOURENI │17,0 │NU │D │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│245 │2078│BOURENI - BĂILEŞTI │7,1 │NU │D │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│246 │2080│BĂILEŞTI - MOŢĂŢEI │12,8 │NU │D │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│247 │2082│MOŢĂŢEI - GOLENŢI │12,7 │NU │D │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│248 │2084│GOLENŢI - Ram.GOLENŢI│6.6 │NU │B │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│249 │2086│Ram.GOLENŢI - CALAFAT│5,2 │NU │D │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│250 │2092│ROŞIORI NORD - │2,6 │NU │C │
│ │ │ROŞIORI │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│251 │2094│ROŞIORI - PLOSCA │14,6 │NU │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│252 │2096│PLOSCA - ALEXANDRIA │16,5 │NU │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│253 │2098│CARACAL - CARACAL │3,8 │NU │C │
│ │ │Gr.Th │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│254 │2100│CRAIOVA - CERNELE │5,7 │DA │B │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│255 │2102│CERNELE - IŞALNIŢA │6,4 │DA │B │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│256 │2104│IŞALNIŢA-COŢOFENI │7,6 │DA │B │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│257 │2106│COŢOFENI - RĂCARI │9,6 │DA │B │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│258 │2108│RĂCARI - FILIAŞI │6,5 │DA │B │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│259 │2120│FILIAŞI - R2 TURCENI │5,5 │DA │B │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│260 │2122│R2 TURCENI - GURA │1,2 │DA │B │
│ │ │MOTRULUI │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│261 │2124│FILIAŞI - R1 TURCENI │5,5 │DA │B │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│262 │2126│R1 TURCENI - GURA │1,2 │DA │B │
│ │ │MOTRULUI │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│263 │2128│GURA MOTRULUI - │6,3 │DA │B │
│ │ │BUTOIEŞTI │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│264 │2130│BUTOIEŞTI - STREHAIA │11,1 │DA │B │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│265 │2132│STREHAIA - CIOCHIUŢA │7,9 │DA │B │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│266 │2134│CIOCHIUŢA - TÂMNA │7,0 │DA │B │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│267 │2136│TÂMNA - IGIROASA │5,1 │DA │B │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│268 │2138│IGIROASA - PRUNIŞOR │4,8 │DA │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│269 │2140│PRUNIŞOR - GÂRNIŢA │6,1 │DA │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│270 │2142│GÂRNIŢA - BALOTA │3,9 │DA │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│271 │2144│BALOTA - VALEA ALBĂ │4,1 │DA │D │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│272 │2146│VALEA ALBĂ - DROBETA │7,4 │DA │D │
│ │ │TURNU SEVERIN MF. │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│ │ │DROBETA TR. SEVERIN │ │ │ │
│273 │2148│MF-DROBETA TR. │4,2 │DA │C │
│ │ │SEVERIN EST │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│ │ │DROBETA TR. SEVERIN │ │ │ │
│274 │2150│EST-DROBETA TR. │3,3 │DA │C │
│ │ │SEVERIN │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│275 │2152│DROBETA TURNU SEVERIN│8,5 │DA │B │
│ │ │- GURA VĂII │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│276 │2154│GURA VĂII - │7,8 │DA │C │
│ │ │VÂRCIOROVA │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│277 │2156│VÂRCIOROVA - ORŞOVA │7,7 │DA │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│278 │2172│STREHAIA - JIROV │12,7 │DA │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│279 │2174│JIROV - MOTRU EST │15,1 │DA │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│280 │2176│MOTRU EST - MOTRU EST│2,9 │DA │D │
│ │ │CĂL. │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│281 │2200│R2 TURCENI - │2,4 │DA │D │
│ │ │Ram.FILIAŞI │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│282 │2202│R1 TURCENI - │1,5 │DA │D │
│ │ │Ram.FILIAŞI │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│283 │2204│GURA MOTRULUI - │1,4 │DA │D │
│ │ │Ram.FILIAŞI │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│284 │2206│Ram.FILIAŞI-TURCENI │12,0 │DA │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│285 │2208│TURCENI - PLOPŞORU │15,4 │DA │B │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│286 │2210│PLOPŞORU - ROVINARI │19,9 │DA │B │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│287 │2212│ROVINARI - ROGOJELU │2,8 │DA │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│288 │2214│ROGOJELU - CÂRBEŞTI │6,5 │DA │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│289 │2216│CÂRBEŞTI - AMARADIA │6,4 │DA │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│290 │2218│AMARADIA - TÂRGU JIU │6,1 │DA │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│291 │2232│TURCENI - BORĂSCU │9,2 │DA │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│292 │2234│BORĂSCU - DRĂGOTEŞTI │18,8 │DA │D │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│293 │2300│FILIAŞI - ŢÂNŢĂRENI │5,7 │DA │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│294 │2302│ŢÂNŢĂRENI - GILORT │6,7 │DA │B │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│295 │2304│GILORT-TURBUREA │6,6 │DA │B │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│296 │2306│TURBUREA - BIBEŞTI │7,3 │DA │B │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│297 │2308│BIBEŞTI - MUSCULEŞTI │4,6 │DA │B │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│298 │2310│MUSCULEŞTI - │5,9 │DA │B │
│ │ │BĂRBĂTEŞTI │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│299 │2312│BĂRBĂTEŞTI -JUPÂNEŞTI│4,3 │DA │B │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│300 │2314│JUPÂNEŞTI - │5,4 │DA │B │
│ │ │CĂRBUNEŞTI │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│301 │2316│CĂRBUNEŞTI - POJOGENI│4,7 │DA │B │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│302 │2318│POJOGENI - COPĂCIOASA│5,6 │DA │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│303 │2320│COPĂCIOASA - LUNCA │6,7 │DA │C │
│ │ │BUDIENI │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│304 │2322│LUNCA BUDIENI-TÂRGU │6,8 │DA │C │
│ │ │JIU │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│305 │2324│TÂRGU JIU - ECATERINA│4,0 │DA │C │
│ │ │TEODOROIU │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│306 │2326│ECATERINA TEODOROIU –│6,2 │DA │C │
│ │ │PARÂNGU │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│307 │2328│PARÂNGU - BUMBEŞTI │5,8 │DA │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│308 │2330│BUMBEŞTI - VALEA │3,6 │DA │C │
│ │ │SADULUI │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│309 │2332│VALEA SADULUI - MERI │4,9 │DA │D │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│310 │2334│MERI - LAINICI │6,4 │DA │D │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│311 │2336│LAINICI - PIETRELE │6,5 │DA │D │
│ │ │ALBE │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│312 │2338│PIETRELE ALBE - │5,7 │DA │D │
│ │ │STRÂMBUŢA │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│313 │2340│STRÂMBUŢA - LIVEZENI │3,0 │DA │D │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│314 │2400│CARACAL - ROMULA │7,5 │NU │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│315 │2402│ROMULA - VLĂDULENI │10,8 │NU │B │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│316 │2404│VLĂDULENI - PIATRA │14,1 │NU │B │
│ │ │OLT │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│317 │2410│PIATRA OLT-ARCEŞTI │10,3 │NU │B │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│318 │2412│ARCEŞTI - STREJEŞTI │11,6 │NU │B │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│319 │2414│STREJEŞTI - ZLĂTĂREI │5,3 │NU │B │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│320 │2416│ZLĂTĂREI - DRĂGĂŞANI │6,6 │NU │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│321 │2418│DRĂGĂŞANI-ZĂVIDENI │10,2 │NU │B │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│322 │2420│ZĂVIDENI - FIŞCĂLIA │7,0 │NU │B │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│323 │2422│FIŞCĂLIA - IONEŞTI │6,4 │NU │B │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│324 │2424│IONEŞTI - BĂBENI │9,6 │NU │B │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│325 │2426│BĂBENI – GOVORA │8,2 │NU │B │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│326 │2428│GOVORA - RÂURENI │5,6 │NU │B │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│327 │2430│RÂURENI - RÂMNICU │5,8 │NU │B │
│ │ │VÂLCEA │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│328 │2432│RÂMNICU VÂLCEA - │5,0 │NU │C │
│ │ │BUJORENI VÂLCEA │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│329 │2434│BUJORENI VÂLCEA - │5,1 │NU │C │
│ │ │DĂEŞTI │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│330 │2436│DĂEŞTI - CĂLIMÂNEŞTI │6,1 │NU │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│331 │2438│CĂLIMĂNEŞTI - PĂUŞA │4,1 │NU │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│332 │2440│PĂUŞA - COZIA │8,1 │NU │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│333 │2442│COZIA - LOTRU │3,4 │NU │D │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│334 │2444│LOTRU - CORNET │9,3 │NU │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│335 │2446│CORNET-CÂINENI │11,8 │NU │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│336 │2448│CÂINENI-VALEA MĂRULUI│15,2 │NU │D │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│337 │2450│VALEA MĂRULUI - PODU │9,4 │NU │D │
│ │ │OLT │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│338 │2500│GOLEŞTI - Ram.GOLEŞTI│3,2 │NU │B │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│339 │2502│Ram.GOLEŞTI - PITEŞTI│4,6 │NU │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│340 │2504│Ram.GOLEŞTI - BRADU │3,9 │NU │C │
│ │ │DE SUS │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│341 │2506│PITEŞTI - BRADU DE │4,5 │NU │C │
│ │ │SUS │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│342 │2508│BRADU DE SUS -PÂRVU │5,2 │NU │B │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│343 │2510│PÂRVU - COSTEŞTI │12,1 │NU │B │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│344 │2520│COSTEŞTI - FÂLFANI │7,9 │NU │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│345 │2522│FÂLFANI - STOLNICI │8,0 │NU │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│346 │2524│STOLNICI - HÂRSEŞTI │4,7 │NU │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│347 │2526│HÂRSEŞTI - CORBU │5,1 │NU │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│348 │2528│CORBU - SINEŞTI │6,0 │NU │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│349 │2530│SINEŞTI - POTCOAVA │6,1 │NU │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│350 │2532│POTCOAVA - BĂLTENI │7,6 │NU │C │
│ │ │OLT │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│351 │2534│BĂLTENI OLT - RECEA │6,0 │NU │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│352 │2536│RECEA - SLATINA │7,8 │NU │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│353 │2538│SLATINA - MILCOV │5,3 │NU │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│354 │2540│MILCOV - SLĂTIOARA │4,6 │NU │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│355 │2542│SLĂTIOARA - PIATRA │7,1 │NU │C │
│ │ │OLT │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│356 │2550│PIATRA OLT - BALŞ │12,9 │NU │B │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│357 │2552│BALŞ - ROBĂNEŞTI │9,5 │NU │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│358 │2554│ROBĂNEŞTI - PIELEŞTI │6,6 │NU │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│359 │2556│PIELEŞTI - PLAIU │11,5 │NU │C │
│ │ │VULCĂNEŞTI │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│360 │2558│PLAIU VULCĂNEŞTI - │1,9 │NU │C │
│ │ │BORDEI │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│361 │2600│PITEŞTI - PITEŞTI │3,8 │NU │C │
│ │ │NORD │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│362 │2602│PITEŞTI NORD - BASCOV│4,2 │NU │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│363 │2604│BASCOV- VÂLCELE │15,1 │NU │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│364 │2900│VÂLCELE - SEMNAL │0,3 │NU │C │
│ │ │VÂLCELE │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│365 │2612│SEMNAL VÂLCELE- │15,0 │NU │C │
│ │ │CURTEA DE ARGEŞ │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│366 │2902│GOLEŞTI - SEMNAL │0,9 │NU │C │
│ │ │GOLEŞTI │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│367 │2622│SEMNAL GOLEŞTI- │3,7 │NU │C │
│ │ │ŞTEFĂNEŞTI ARGEŞ │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│368 │2624│ŞTEFĂNEŞTI ARGEŞ - │8,6 │NU │C │
│ │ │CIUMEŞTI │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│369 │2626│CIUMEŞTI - STÂLPENI │16,2 │NU │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│370 │2628│STÂLPENI - LĂZĂREŞTI │12,3 │NU │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│371 │2630│LĂZĂREŞTI - SCHITU │6,5 │NU │C │
│ │ │GOLEŞTI │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│372 │2632│SCHITU GOLEŞTI - │6,7 │NU │C │
│ │ │CÂMPULUNG │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│373 │2634│CÂMPULUNG - PARC │1,9 │NU │D │
│ │ │KREŢULESCU │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│374 │2636│PARC KREŢULESCU - │11,9 │NU │D │
│ │ │ARGEŞEL │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│375 │2904│BRADU DE SUS - SEMNAL│1,0 │NU │D │
│ │ │BRADU DE SUS │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│376 │2652│SEMNAL BRADU DE SUS- │1,6 │NU │D │
│ │ │BRADU RAFINĂRIE │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│377 │2654│BRADU RAFINĂRIE - │3,2 │NU │C │
│ │ │SEMNAL PARVU │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│378 │2906│SEMNAL PARVU-PÂRVU │1,0 │NU │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│379 │2908│ROŞIORI NORD - SEMNAL│1,1 │NU │D │
│ │ │ROŞIORI N │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│380 │2662│SEMNAL ROŞIORI N - │26,6 │NU │C │
│ │ │BALACI │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│381 │2664│BALACI -MIROŞI │8,8 │NU │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│382 │2666│MIROŞI - SEMNAL │26,3 │NU │C │
│ │ │COSTESTI │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│383 │2910│SEMNAL COSTESTI - │1,1 │NU │C │
│ │ │COSTEŞTI │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│384 │2912│ALEXANDRIA - SEMNAL │0,6 │NU │C │
│ │ │ALEXANDRIA │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│385 │2672│SEMNAL ALEXANDRIA - │41,5 │NU │C │
│ │ │ZIMNICEA │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│386 │2914│ROŞIORI - SEMNAL │0,9 │NU │C │
│ │ │ROŞIORI │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│387 │2682│SEMNAL ROŞIORI - Km │4,9 │NU │C │
│ │ │200+400 P.M. │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│388 │2684│Km 200+400 P.M. - │16,9 │NU │C │
│ │ │SALCIA TELEORMAN │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│389 │2686│SALCIA TELEORMAN - │24,4 │NU │C │
│ │ │TURNU MĂGURELE │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│390 │2916│CARACAL Gr.Th - │0,7 │NU │C │
│ │ │SEMNAL CARACAL Gr.Th │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│391 │2692│SEMNAL CARACAL Gr.Th │37,0 │NU │C │
│ │ │- CORABIA │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│392 │2918│GOLENŢI - SEMNAL │0,3 │NU │D │
│ │ │GOLENTI │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│393 │2698│SEMNAL GOLENTI - │6,7 │NU │D │
│ │ │POIANA MARE │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│394 │2920│BĂBENI - SEMNAL │0,6 │NU │D │
│ │ │BABENI │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│395 │2702│SEMNAL BABENI - │16,3 │NU │D │
│ │ │POPEŞTI VÂLCEA │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│396 │2704│POPEŞTI VÂLCEA - │9,9 │NU │D │
│ │ │COPĂCENI │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│397 │2706│COPĂCENI - BERBEŞTI │8,8 │NU │D │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│398 │2708│BERBEŞTI-ALUNU │5,0 │NU │D │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│399 │2922│CĂRBUNEŞTI - SEMNAL │1,1 │DA │D │
│ │ │CĂRBUNEŞTI │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│400 │2712│SEMNAL CĂRBUNEŞTI - │8,0 │DA │D │
│ │ │ALBENI │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│401 │2924│AMARADIA - SEMNAL │0,8 │DA │D │
│ │ │AMARADIA │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│402 │2722│SEMNAL AMARADIA - │7,5 │DA │D │
│ │ │BÂRSEŞTI │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│403 │3002│LIVEZENI – PETROŞANI │5,2 │DA │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│404 │3004│PETROŞANI - BĂNIŢA │11,3 │DA │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│405 │3006│BĂNIŢA - MERIŞOR │6,1 │DA │D │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│406 │3008│MERIŞOR-CRIVADIA │4,7 │DA │D │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│407 │3010│CRIVADIA - BARU MARE │5,6 │DA │D │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│408 │3012│BARU MARE - PUI │7,8 │DA │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│409 │3014│PUI – BĂEŞTI │6,6 │DA │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│410 │3016│BĂEŞTI - SUBCETATE │7,7 │DA │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│411 │3018│SUBCETATE - BRETEA │7,0 │DA │B │
│ │ │STREI │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│412 │3020│BRETEA STREI - CĂLAN │3,6 │DA │B │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│413 │3022│CĂLAN - CĂLAN BĂI │3,6 │DA │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│414 │3024│CĂLAN BĂI - BĂCIA │3,6 │DA │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│415 │3026│BĂCIA - SIMERIA │4,2 │DA │B │
│ │ │TJ.gr.D │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│416 │3028│SIMERIA TJ.gr.D - │3,2 │DA │C │
│ │ │SIMERIA │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│417 │3030│SIMERIA TJ.gr.D - │2,5 │DA │D │
│ │ │Ram.SIMERIA │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│418 │3050│ŞIBOT - AUREL VLAICU │5,9 │DA │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│419 │3052│AUREL VLAICU - │6,4 │DA │C │
│ │ │ORĂŞTIE │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│420 │3054│ORĂŞTIE - TURDAŞ │9,1 │DA │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│421 │3056│TURDAŞ - Ram.SIMERIA │5,4 │DA │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│422 │3058│Ram.SIMERIA-SIMERIA │2,0 │DA │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│423 │3100│SIMERIA - DEVA │9,2 │DA │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│424 │3102│DEVA - Ram.MINTIA │5,9 │DA │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│425 │3104│Ram.MINTIA-MINTIA │0,6 │DA │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│426 │3106│MINTIA - BRĂNIŞCA │7,3 │DA │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│427 │3108│BRĂNIŞCA - ILIA │9,8 │DA │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│428 │3110│ILIA - GURASADA │5,8 │DA │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│429 │3112│GURASADA - CÂMPURI │4,0 │DA │C │
│ │ │SURDUC │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│430 │3114│CÂMPURI SURDUC -ZAM │12,6 │DA │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│431 │3116│ZAM - ILTEU │7,9 │DA │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│432 │3118│ILTEU - SĂVÂRŞIN │10,1 │DA │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│433 │3120│SĂVÂRŞIN - VĂRĂDIA │8,6 │DA │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│434 │3122│VĂRĂDIA-BĂTUŢA │8,7 │DA │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│435 │3124│BĂTUŢA - BÂRZAVA │6,7 │DA │B │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│436 │3126│BÂRZAVA - CONOP │9,9 │DA │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│437 │3128│CONOP - MILOVA │7,2 │DA │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│438 │3130│MILOVA - RADNA │8,6 │DA │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│439 │3132│RADNA - PĂULIŞ │6,9 │DA │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│440 │3134│PĂULIŞ - GHIOROC │6,5 │DA │D │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│441 │3136│GHIOROC - GLOGOVĂŢ │14,2 │DA │B │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│442 │3138│GLOGOVĂŢ- ARAD │6,9 │DA │B │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│443 │3140│ARAD-ŞOFRONEA │9,7 │DA │B │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│444 │3142│ŞOFRONEA - CURTICI │7,3 │DA │B │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│445 │3200│LUGOJ - COŞTEIU MARE │9,0 │NU │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│446 │3202│COŞTEIU MARE - │12,9 │NU │C │
│ │ │CLICIOVA │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│447 │3204│CLICIOVA - MĂNĂŞTUR │9,3 │NU │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│448 │3206│MĂNĂŞTUR- FĂGET │8,5 │NU │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│449 │3208│FĂGET - MARGINA │7,6 │NU │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│450 │3210│MARGINA - HOLDEA │11,7 │NU │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│451 │3212│HOLDEA-DOBRA │15,6 │NU │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│452 │3214│DOBRA - ILIA │8,2 │NU │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│453 │3230│CARANSEBEŞ - │2,5 │DA │C │
│ │ │Ram.CARANSEBEŞ │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│454 │3232│CARANSEBEŞ TJ - │1,7 │DA │D │
│ │ │Ram.CARANSEBEŞ │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│455 │3234│Ram.CARANSEBEŞ - │7,9 │DA │C │
│ │ │CORNUŢEL BANAT │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│456 │3236│CORNUŢEL BANAT - │10,5 │DA │C │
│ │ │BREBU │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│457 │3238│BREBU - REŞIŢA NORD │18,5 │DA │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│458 │3240│REŞIŢA NORD - REŞIŢA │3,8 │DA │D │
│ │ │SUD │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│459 │3250│LUGOJ -SINIA │15,3 │NU │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│460 │3252│SINIA - BUZIAŞ │12,2 │NU │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│461 │3254│BUZIAŞ - SACOŞU MIC │12,4 │NU │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│462 │3256│SACOŞU MIC-SEMENIC │13,9 │NU │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│463 │3258│SEMENIC-TIMIŞOARA SUD│4,5 │NU │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│464 │3300│ORŞOVA - VALEA CERNEI│5,7 │DA │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│465 │3302│VALEA CERNEI - TOPLEŢ│4,6 │DA │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│466 │3304│TOPLEŢ-BĂILE │7,2 │DA │C │
│ │ │HERCULANE │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│467 │3306│BĂILE HERCULANE - │1,9 │DA │C │
│ │ │MEHADIA NOUĂ │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│468 │3308│MEHADIA NOUĂ - │2,4 │DA │C │
│ │ │MEHADIA │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│469 │3310│MEHADIA - IABLANIŢA │6,7 │DA │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│470 │3312│IABLANIŢA - CRUŞOVĂT │6,8 │DA │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│471 │3314│CRUŞOVĂŢ - DOMAŞNEA │7,8 │DA │C │
│ │ │CORNEA │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│472 │3316│DOMAŞNEA CORNEA - │6,4 │DA │D │
│ │ │POARTA │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│473 │3318│POARTA – TEREGOVA │5,9 │DA │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│474 │3320│TEREGOVA - ARMENIŞ │5,1 │DA │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│475 │3322│ARMENIŞ - SLATINA │6,5 │DA │C │
│ │ │TIMIŞ │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│476 │3324│SLATINA │6,4 │DA │B │
│ │ │TIMIŞ-VĂLIŞOARA │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│477 │3326│VĂLIŞOARA - VALEA │6,0 │DA │C │
│ │ │TIMIŞULUI │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│478 │3328│VALEA TIMIŞULUI - │3,5 │DA │C │
│ │ │BALTA SĂRATĂ │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│479 │3330│BALTA SĂRATĂ - │5,4 │DA │C │
│ │ │CARANSEBEŞ │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│480 │3332│CARANSEBEŞ - │3,1 │DA │D │
│ │ │CARANSEBEŞ TJ. │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│481 │3334│CARANSEBEŞ TJ. - │4,6 │DA │D │
│ │ │ZĂGUJENI │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│482 │3336│CARANSEBEŞ - ZĂGUJENI│7,2 │DA │B │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│483 │3338│ZĂGUJENI - CĂVĂRAN │7,9 │DA │B │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│484 │3340│CĂVĂRAN- JENA │6,6 │DA │B │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│485 │3342│JENA - GĂVOJDIA │5,8 │DA │B │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│486 │3344│GĂVOJDIA – TAPIA │5,4 │DA │B │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│487 │3346│TAPIA - LUGOJ │6,5 │DA │B │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│488 │3348│LUGOJ - JABĂR │7,6 │DA │B │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│489 │3350│JABĂR - BELINŢ │5,6 │DA │B │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│490 │3352│BELINŢ - CHIZĂTĂU │4,1 │DA │B │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│491 │3354│CHIZĂTĂU - TOPOLOVĂŢ │7,2 │DA │B │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│492 │3356│TOPOLOVĂŢ-RECAŞ │11,2 │DA │B │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│493 │3358│RECAŞ - REMETEA MARE │9,9 │DA │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│494 │3360│REMETEA MARE - │9,6 │DA │C │
│ │ │TIMIŞOARA EST │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│495 │3362│TIMIŞOARA EST - │3,7 │DA │C │
│ │ │TIMIŞOARA NORD │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│496 │3400│Ram.MODOŞ - TIMIŞOARA│3,0 │NU │C │
│ │ │SUD │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│497 │3402│TIMIŞOARA SUD - │2,3 │NU │C │
│ │ │TIMIŞOARA CET │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│498 │3404│TIMIŞOARA CET - │5,3 │NU │C │
│ │ │TIMIŞENI │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│499 │3406│TIMIŞENI - PĂDURENI │6,1 │NU │C │
│ │ │TIMIŞ │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│500 │3408│PĂDURENI TIMIŞ-JEBEL │4,7 │NU │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│501 │3410│JEBEL - VOITENI │9,2 │NU │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│502 │3412│VOITENI - DETA │8,8 │NU │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│503 │3414│DETA - STAMORA │14,0 │NU │C │
│ │ │MORAVIŢA │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│504 │3500│TIMIŞOARA NORD - │4,4 │DA │C │
│ │ │RONAŢ TJ Cab1 │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│505 │3502│RONAŢ TJ. Cab1 - │2,5 │DA │C │
│ │ │RONAŢ TJ. Gr.D │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│506 │3504│RONAŢ TJ. Gr.D - │6,4 │DA │B │
│ │ │SÂNANDREI │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│507 │3506│Ram. PAV. CFR - Ram. │1,0 │NU │D │
│ │ │MODOŞ │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│508 │3508│Ram. PAV. CFR - R1 │0,6 │DA │D │
│ │ │JIMBOLIA │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│509 │3510│R1 JIMBOLIA - R2 │0,8 │NU │D │
│ │ │JIMBOLIA │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│510 │3512│R1 JIMBOLIA - Ram. │0,4 │DA │D │
│ │ │RONAŢ TJ │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│511 │3514│Ram. RONAŢ TJ – RONAŢ│2,5 │DA │D │
│ │ │TJ │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│512 │3516│RONAŢ TJ- Ram. RONAŢ │1,4 │DA │D │
│ │ │TJ CapY │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│513 │3518│Ram. RONAŢ TJ CapY - │5,9 │DA │D │
│ │ │SÂNANDREI │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│514 │3520│Ram. PAV. CFR - Ram. │1,0 │DA │C │
│ │ │RONAŢ TJ │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│515 │3522│Ram. RONAŢ TJ - RONAŢ│0,9 │DA │C │
│ │ │TJ Cab1 │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│516 │3550│SÂNANDREI - BĂILE │7,2 │DA │B │
│ │ │CĂLACEA │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│517 │3552│BĂILE CĂLACEA - │5,9 │DA │B │
│ │ │ORŢIŞOARA │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│518 │3554│ORŢIŞOARA - VINGA │6,2 │DA │B │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│519 │3556│VINGA - ŞAG │7,4 │DA │B │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│520 │3558│ŞAG-VALEA VIILOR │5,5 │DA │B │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│521 │3560│VALEA VIILOR - ARADU │5,5 │DA │C │
│ │ │NOU │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│522 │3562│ARADU NOU - Ram. │2,7 │DA │C │
│ │ │GLOGOVĂŢ │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│523 │3564│Ram. GLOGOVĂŢ - ARAD │3,5 │DA │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│524 │3566│Ram. GLOGOVĂŢ - │6,5 │DA │D │
│ │ │GLOGOVĂŢ │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│525 │3600│ARAD - UTVINIŞU NOU │6,5 │DA │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│526 │3602│UTVINIŞU NOU - │17,0 │NU │C │
│ │ │SÂNTANA │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│527 │3604│SÂNTANA - ŞIMAND │11,7 │NU │B │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│528 │3606│ŞIMAND - NĂDAB │7,4 │NU │B │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│529 │3608│NĂDAB - CHIŞINEU CRIŞ│4,9 │NU │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│530 │3610│CHIŞINEU CRIŞ - │8,0 │NU │C │
│ │ │ZERIND │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│531 │3612│ZERIND - CIUMEGHIU │15,7 │NU │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│532 │3620│ARAD - ARAD VEST │4,8 │NU │D │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│533 │3900│NĂDAB-SEMNAL NADAB │1,0 │NU │D │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│534 │3704│SEMNAL NADAB - │2,8 │NU │D │
│ │ │PĂDURENI ARAD │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│535 │3706│PĂDURENI ARAD - │15,9 │NU │D │
│ │ │GRĂNICERI │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│536 │3902│SÂNTANA - SEMNAL │1,0 │NU │C │
│ │ │SANTANA │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│537 │3712│SEMNAL SANTANA-ŞIRIA │10,9 │NU │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│538 │3714│ŞIRIA - TÂRNOVA │16,5 │NU │C │
│ │ │ZĂRAND │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│539 │3716│TÂRNOVA ZĂRAND - INEU│10,8 │NU │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│540 │3718│INEU - CERMEI │14,4 │NU │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│541 │3720│INEU - SEBIŞ │27,2 │NU │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│542 │3722│SEBIŞ - GURAHONŢ │22,6 │NU │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│543 │3724│GURAHONŢ - VÂRFURILE │18,6 │NU │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│544 │3726│VÂRFURILE - HĂLMAGIU │7,5 │NU │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│545 │3728│HĂLMAGIU - BRAD │28,8 │NU │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│546 │3904│ARAD VEST - SEMNAL │1,1 │NU │D │
│ │ │ARAD VEST │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│547 │3732│SEMNAL ARAD VEST - │14,7 │NU │D │
│ │ │PECICA │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│548 │3734│PECICA - NĂDLAC │31,7 │NU │D │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│549 │3906│ARADU NOU - SEMNAL │0,7 │NU │C │
│ │ │ARADU NOU │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│550 │3742│SEMNAL ARADU NOU - │8,9 │NU │C │
│ │ │ZĂDĂRENI │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│551 │3744│ZĂDĂRENI - PERIAM │32,3 │NU │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│552 │3908│SÂNANDREI - SEMNAL │1,1 │NU │C │
│ │ │SÂNANDREI │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│553 │3746│SEMNAL SÂNANDREI - │35,1 │NU │C │
│ │ │PERIAM │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│554 │3748│PERIAM -SÂNNICOLAU │18,2 │NU │D │
│ │ │MARE │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│555 │3750│SÂNNICOLAU MARE - │21,0 │NU │D │
│ │ │VĂLCANI │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│556 │3910│RONAŢ TJ. Gr.D - │0,7 │NU │C │
│ │ │SEMNAL RONAT TRIAJ │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│557 │3754│SEMNAL RONAT TRIAJ - │5,3 │NU │C │
│ │ │DUDEŞTII NOI │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│558 │3760│Ram.RONAŢ TJ. CapY - │0,3 │NU │D │
│ │ │SEMNAL RONAT TRIAJ │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│559 │3762│DUDEŞTII NOI - BILED │15,2 │NU │D │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│560 │3764│BILED - SATU NOU │13,9 │NU │D │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│561 │3766│SATU NOU - LOVRIN │5,0 │NU │D │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│562 │3768│LOVRIN - SÂNNICOLAU │15,9 │NU │D │
│ │ │MARE │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│563 │3770│SÂNNICOLAU MARE - │12,3 │NU │D │
│ │ │CENAD │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│564 │3772│LOVRIN - NERĂU │27,3 │NU │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│565 │3774│PERIAM -SATU NOU │11,0 │NU │D │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│566 │3912│JIMBOLIA - SEMNAL XL │1,0 │NU │D │
│ │ │JIMBOLIA │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│567 │3776│SEMNAL XL JIMBOLIA - │26,3 │NU │D │
│ │ │LOVRIN │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│568 │3914│CARPINIŞ - SEMNAL │1,0 │NU │D │
│ │ │CARPINIS │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│569 │3778│SEMNAL CARPINIS-IONEL│30,0 │NU │D │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│570 │3782│TIMIŞOARA NORD - │2,6 │NU │D │
│ │ │Ram.MODOŞ │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│571 │3784│Ram.MODOŞ - TIMIŞOARA│2,4 │NU │D │
│ │ │V. │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│572 │3916│TIMIŞOARA VEST - │0,6 │NU │D │
│ │ │SEMNAL YC TIM VEST │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│573 │3786│SEMNAL YC TIM VEST - │43,3 │NU │D │
│ │ │CRUCENI │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│574 │3790│TIMIŞOARA NORD - │2,5 │DA │C │
│ │ │Ram.PAV. CFR │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│575 │3792│Ram.PAV. CFR - R2 │1,0 │NU │C │
│ │ │JIMBOLIA │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│576 │3796│R2 JIMBOLIA - │20,8 │NU │C │
│ │ │CĂRPINIŞ │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│577 │3798│CĂRPINIŞ - SEMNAL XC │13,7 │NU │C │
│ │ │JIMBOLIA │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│578 │3918│SEMNAL XC JIMBOLIA - │1,0 │NU │C │
│ │ │JIMBOLIA │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│579 │3920│TIMIŞOARA EST - │1,0 │NU │C │
│ │ │SEMNAL TIMIŞOARA EST │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│580 │3802│SEMNAL TIMIŞOARA EST │9,0 │NU │C │
│ │ │- GIARMATA │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│581 │3804│GEARMATA - REMETEA │23,5 │NU │C │
│ │ │MICĂ │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│582 │3806│REMETEA MICĂ-ALIOŞ │11,4 │NU │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│583 │3808│ALIOŞ - ZĂBRANI │7,0 │NU │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│584 │3810│ZĂBRANI - SEMNAL │11,2 │NU │C │
│ │ │RADNA │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│585 │3922│SEMNALRADNA-RADNA │1,0 │NU │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│586 │3924│JEBEL-SEMNAL XC JEBEL│1,0 │NU │D │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│587 │3816│SEMNAL XC │7,2 │NU │D │
│ │ │JEBEL-CIACOVA │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│588 │3818│CIACOVA - GIERA │24,9 │NU │D │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│589 │3926│JEBEL-SEMNAL XL JEBEL│1,0 │NU │D │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│590 │3822│SEMNAL XL │8,8 │NU │D │
│ │ │JEBEL-LIEBLING │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│591 │3928│REŞIŢA NORD - SEMNAL │1,1 │NU │D │
│ │ │REŞIŢA NORD │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│592 │3826│SEMNAL REŞIŢA NORD - │13,5 │NU │D │
│ │ │VASIOVA │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│593 │3828│VASIOVA - BERZOVIA │12,4 │NU │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│594 │3830│BERZOVIA - GĂTAIA │16,3 │NU │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│595 │3832│GĂTAIA-SEMNAL VOITENI│17,3 │NU │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│596 │3930│SEMNAL VOITENI - │0,9 │NU │C │
│ │ │VOITENI │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│597 │3932│BUZIAŞ - SEMNAL │1,0 │NU │D │
│ │ │BUZIAŞ │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│598 │3836│SEMNAL BUZIAŞ - │30,7 │NU │D │
│ │ │GĂTAIA │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│599 │3838│GĂTAIA - JAMU MARE │24,5 │NU │D │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│600 │3840│BERZOVIA - SURDUC │22,3 │NU │D │
│ │ │BANAT │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│601 │3842│SURDUC BANAT - │20,5 │NU │D │
│ │ │GRĂDINARI CARAŞ │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│602 │3844│GRĂDINARI CARAŞ - │15,1 │NU │D │
│ │ │SEMNAL X ORAVIŢA │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│603 │3934│SEMNAL X ORAVIŢA - │1,0 │NU │D │
│ │ │ORAVIŢA │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│604 │3936│ORAVIŢA - SEMNAL YI │1,0 │NU │D │
│ │ │ORAVIŢA │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│605 │3846│SEMNAL YI ORAVIŢA - │25,9 │NU │D │
│ │ │IAM │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│606 │3938│ORAVIŢA - SEMNAL YA │1,0 │NU │D │
│ │ │ORAVIŢA │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│607 │3850│SEMNAL YA ORAVIŢA - │15,3 │NU │D │
│ │ │LISAVA │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│608 │3852│LISAVA – GÂRLIŞTE │9,0 │NU │D │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│609 │3854│GÂRLIŞTE-ANINA │8,1 │NU │D │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│610 │3940│CARANSEBEŞ - SEMNAL │1,0 │NU │D │
│ │ │CARANSEBES │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│611 │3858│SEMNAL CARANSEBEŞ - │2,0 │NU │D │
│ │ │CARANSEBEŞ ŢIGLĂRIE │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│612 │3860│CARANSEBEŞ ŢIGLĂRIE -│14,6 │NU │D │
│ │ │OŢELU ROŞU │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│613 │3862│OŢELU ROŞU - ZĂVOIU │6,6 │NU │D │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│614 │3864│ZĂVOIU - VOISLOVA │4,4 │NU │D │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│615 │3866│VOISLOVA - BOUŢARI │8,8 │NU │D │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│616 │3942│SUBCETATE – SEMNAL │1,0 │NU │D │
│ │ │SUBCETATE │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│617 │3870│SEMNAL SUBCETATE - │3,1 │NU │D │
│ │ │HAŢEG │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│618 │3944│SIMERIA-SEMNAL │1,0 │DA │C │
│ │ │SIMERIA │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│619 │3874│SEMNAL SIMERIA - │5,7 │DA │C │
│ │ │BÂRCEA MICĂ │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│620 │3876│BĂRCEA MICĂ - │9,1 │DA │C │
│ │ │HUNEDOARA │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│621 │3878│BÂRCEA MICĂ - PESTIŞ │2,9 │DA │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│622 │3882│SEMNAL MINTIA - │3,6 │NU │D │
│ │ │PĂULIŞ LUNCA Gr.Th. │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│623 │3884│Ram.MINTIA - SEMNAL │0,6 │NU │D │
│ │ │MINTIA │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│624 │3886│MINTIA-SEMNAL MINTIA │0,6 │NU │D │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│625 │3948│LIVEZENI- SEMNAL │1,0 │DA │D │
│ │ │LIVEZENI │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│626 │3892│SEMNAL LIVEZENI - │2,3 │DA │D │
│ │ │ISCRONI │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│627 │3894│ISCRONI-VULCAN │4,0 │DA │D │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│628 │3896│VULCAN - LUPENI Gr.Th│5,1 │DA │D │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│629 │3898│LUPENI Gr.Th - LUPENI│4,5 │DA │D │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│630 │4000│RĂZBOIENI - CĂLĂRAŞI │9,5 │DA │C │
│ │ │TURDA │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│631 │4002│CĂLĂRAŞI TURDA - │7,6 │DA │C │
│ │ │CÂMPIA TURZII │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│632 │4004│CÂMPIA TURZII - VALEA│14,9 │DA │C │
│ │ │FLORILOR │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│633 │4006│VALEA FLORILOR - BOJU│7,9 │DA │D │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│634 │4008│BOJU-TUNEL │5,8 │DA │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│635 │4010│TUNEL-COJOCNA │5,7 │DA │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│636 │4012│COJOCNA - Ram.JUCU │4,0 │DA │B │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│637 │4014│Ram.JUCU - APAHIDA │0,9 │DA │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│638 │4016│APAHIDA - CLUJ NAPOCA│5,7 │DA │B │
│ │ │EST │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│639 │4018│CLUJ NAPOCA EST - │6,6 │DA │C │
│ │ │CLUJ NAPOCA │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│640 │4020│CLUJ NAPOCA - BACIU │4,8 │DA │C │
│ │ │TJ. │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│641 │4022│BACIU TJ. - MERA │7,2 │NU │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│642 │4024│MERA-GÂRBĂU │8,2 │NU │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│643 │4026│GÂRBĂU - AGHIREŞ │7,7 │NU │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│644 │4028│AGHIREŞ -STANA │10,9 │NU │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│645 │4030│STANA-HUEDIN │10,6 │NU │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│646 │4032│HUEDIN - BRĂIŞORU │8,8 │NU │B │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│647 │4034│BRĂIŞORU - POIENI │6,5 │NU │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│648 │4036│POIENI-CIUCEA │7,1 │NU │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│649 │4038│CIUCEA - PIATRA │10,8 │NU │C │
│ │ │CRAIULUI │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│650 │4040│PIATRA CRAIULUI - │4,0 │NU │C │
│ │ │BULZ │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│651 │4042│BULZ - BRAŢCA │5,9 │NU │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│652 │4044│BRAŢCA - ŞUNCUIUŞ │6,3 │NU │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│653 │4046│ŞUNCUIUŞ - VADU │6,8 │NU │C │
│ │ │CRIŞULUI │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│654 │4048│VADU CRIŞULUI - ALEŞD│12,2 │NU │B │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│655 │4050│ALEŞD - TELECHIU │6,8 │NU │B │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│656 │4052│TELECHIU -TIGLEAD │4,4 │NU │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│657 │4054│TIGLEAD - OŞORHEI │13,6 │NU │B │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│658 │4056│OŞORHEI - ORADEA EST │5,8 │NU │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│659 │4058│ORADEA EST - ORADEA │3,7 │NU │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│660 │4060│ORADEA - EPISCOPIA │5,7 │NU │C │
│ │ │BIHOR │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│661 │4100│APAHIDA - Ram. │0,8 │DA │D │
│ │ │COJOCNA │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│662 │4102│Ram.JUCU - │0,8 │DA │C │
│ │ │Ram.COJOCNA │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│663 │4104│Ram.COJOCNA - JUCU │8,1 │DA │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│664 │4106│JUCU - BONŢIDA │7,2 │DA │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│665 │4108│BONŢIDA - ICLOD │6,5 │DA │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│666 │4110│ICLOD-GHERLA │10,0 │DA │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│667 │4112│GHERLA - DEJ CĂLĂTORI│13,9 │DA │D │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│668 │4120│DEJ CĂLĂTORI - │1,1 │DA │D │
│ │ │Ram.DEJ Gr.B │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│669 │4122│Ram.DEJ Gr.B - DEJ │1,6 │DA │D │
│ │ │TRIAJ │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│670 │4124│Ram.DEJ - Ram.DEJ │0,8 │NU │D │
│ │ │Gr.B │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│671 │4126│DEJ TRIAJ - RETEAG │9,0 │DA │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│672 │4128│RETEAG - COLDĂU │7,8 │DA │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│673 │4130│COLDĂU - BECLEAN PE │5,1 │DA │C │
│ │ │SOMEŞ │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│674 │4150│BECLEAN PE SOMEŞ - │8,5 │DA │C │
│ │ │MOGOŞENI │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│675 │4152│MOGOŞENI - NIMIGEA │5,8 │DA │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│676 │4154│NIMIGEA - SALVA │7,3 │DA │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│677 │4160│SALVA - NĂSĂUD │6,3 │DA │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│678 │4162│NĂSĂUD - REBRIŞOARA │4,8 │DA │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│679 │4164│REBRIŞOARA - FELDRU │9,9 │DA │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│680 │4166│FELDRU - ILVA MICĂ │5,1 │DA │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│681 │4200│BECLEAN PE SOMEŞ - │7,4 │DA │C │
│ │ │ŞINTEREAG │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│682 │4202│ŞINTEREAG - MĂGHERUŞ │11,2 │DA │C │
│ │ │ŞIEU │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│683 │4204│MĂGHERUŞ ŞIEU - │6,3 │DA │C │
│ │ │SĂRĂŢEL │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│684 │4206│SĂRĂŢEL - MĂRIŞELU │9,3 │DA │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│685 │4208│MĂRIŞELU - ŞIEU │8,5 │DA │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│686 │4210│ŞIEU - MONOR GLEDIN │11,4 │DA │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│687 │4212│MONOR GLEDIN - RÂPA │10,0 │DA │C │
│ │ │DE JOS │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│688 │4214│RÂPA DE JOS - DEDA │7,6 │DA │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│689 │4230│SĂRĂŢEL - BISTRIŢA │10,7 │DA │C │
│ │ │NORD │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│690 │4250│SALVA - COŞBUC │9,5 │NU │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│691 │4252│COŞBUC - TELCIU │5,7 │NU │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│692 │4254│TELCIU - FIAD │9,4 │NU │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│693 │4256│FIAD - DEALU │12,5 │NU │C │
│ │ │ŞTEFĂNIŢEI │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│694 │4258│DEALU ŞTEFĂNIŢEI - │8,2 │NU │C │
│ │ │SĂCEL │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│695 │4260│SĂCEL - IZA │7,1 │NU │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│696 │4262│IZA - VIŞEU DE JOS │8,6 │NU │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│697 │4264│VIŞEU DE JOS - │12,4 │NU │C │
│ │ │LEORDINA │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│698 │4266│LEORDINA- VALEA │20,1 │NU │D │
│ │ │VIŞEULUI │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│699 │4270│VALEA VIŞEULUI - │12,8 │NU │D │
│ │ │BOCICOI │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│700 │4272│BOCICOI - CĂMARA │10,2 │NU │C │
│ │ │SIGHET │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│701 │4274│CĂMARA SIGHET - │1,9 │NU │D │
│ │ │SIGHETU MARMAŢIEI │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│702 │4276│SIGHETU MARMAŢIEI - │11,9 │NU │C │
│ │ │CÂMPULUNG LA TISA │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│703 │4300│DEJ CĂLĂTORI - Ram. │1,2 │NU │D │
│ │ │DEJ │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│704 │4302│Ram. DEJ - CĂŞEIU │5,1 │NU │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│705 │4304│CĂŞEIU – GÂLGĂU │17,1 │NU │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│706 │4306│GÂLGĂU - ILEANDA │16,1 │NU │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│707 │4308│ILEANDA - RĂSTOCI │6,9 │NU │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│708 │4310│RĂSTOCI - LETCA │6,7 │NU │D │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│709 │4312│LETCA - CUCIULAT │4,6 │NU │D │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│710 │4314│CUCIULAT - BĂBUŢENI │3,5 │NU │D │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│711 │4316│BĂBUŢENI - SURDUC │8,2 │NU │D │
│ │ │SĂLAJ │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│712 │4318│SURDUC SĂLAJ-JIBOU │6,8 │NU │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│713 │4350│JIBOU - MIRŞID │11,7 │NU │D │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│714 │4352│MIRŞID-ZALĂU NORD │12,0 │NU │D │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│715 │4354│ZALĂU NORD - BORLA │10,3 │NU │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│716 │4356│BORLA-SĂRMĂŞAG │12,0 │NU │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│717 │4358│SĂRMĂŞAG-ACÂŞ │22,5 │NU │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│718 │4360│ACÂŞ-TĂŞNAD │15,5 │NU │B │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│719 │4362│TĂŞNAD - CAREI │27,8 │NU │B │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│720 │4400│JIBOU-SOMEŞ ODORHEI │9,3 │NU │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│721 │4402│SOMEŞ ODORHEI - │8,7 │NU │C │
│ │ │BENESAT │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│722 │4404│BENESAT-ULMENI SĂLAJ │8,8 │NU │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│723 │4406│ULMENI SĂLAJ - MIREŞU│5,9 │NU │C │
│ │ │MARE │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│724 │4408│MIREŞU MARE - │10,5 │NU │C │
│ │ │SATULUNG PE SOMEŞ │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│725 │4410│SATULUNG PE SOMEŞ - │11,5 │NU │B │
│ │ │Ram.BUŞAG │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│726 │4412│Ram.BUŞAG - BAIA MARE│3,1 │NU │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│727 │4450│BAIA MARE - │2,9 │NU │D │
│ │ │Ram.LĂPUŞEL │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│728 │4452│Ram.BUŞAG - │0,8 │NU │D │
│ │ │Ram.LĂPUŞEL │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│729 │4454│Ram.LĂPUŞEL - BUŞAG │7,6 │NU │D │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│730 │4456│BUŞAG-SEINI │14,1 │NU │D │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│731 │4458│SEINI-APA │8,5 │NU │D │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│732 │4460│APA - MEDIEŞU AURIT │5,1 │NU │D │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│733 │4462│MEDIEŞU AURIT - BOTIZ│15,7 │NU │B │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│734 │4464│BOTIZ - SATU MARE │5,5 │NU │B │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│735 │4500│CIUMEGHIU - SALONTA │10,2 │NU │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│736 │4502│SALONTA - CEFA │12,5 │NU │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│737 │4504│CEFA - LEŞ BIHOR │10,4 │NU │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│738 │4506│LEŞ BIHOR - ORADEA │10,8 │NU │C │
│ │ │VEST │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│739 │4508│ORADEA VEST - ORADEA │5,5 │NU │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│740 │4510│ORADEA VEST - │6,2 │NU │D │
│ │ │EPISCOPIA BIHOR │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│741 │4600│EPISCOPIA BIHOR - │8,4 │NU │C │
│ │ │BIHARIA │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│742 │4602│BIHARIA - DIOSIG │19,6 │NU │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│743 │4604│DIOSIG - Ram.TÂRGUŞOR│9,7 │NU │C │
│ │ │BIHOR │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│744 │4606│Ram.TÂRGUŞOR BIHOR - │0,8 │NU │C │
│ │ │SĂCUIENI BIHOR │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│745 │4608│Ram.TÂRGUŞOR BIHOR - │0,8 │NU │D │
│ │ │Ram.DIOSIG │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│746 │4610│Ram.DIOSIG - SĂCUIENI│0,8 │NU │D │
│ │ │BIHOR │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│747 │4620│SĂCUIENI BIHOR - │9,4 │NU │B │
│ │ │ŞILINDRU │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│748 │4622│ŞILINDRU - VALEA LUI │12,2 │NU │B │
│ │ │MIHAI │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│749 │4624│VALEA LUI MIHAI - │19,3 │NU │B │
│ │ │SANISLĂU │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│750 │4626│SANISLĂU - CĂREI │11,9 │NU │B │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│751 │4630│CĂREI - GENERAL GHE. │16,4 │NU │B │
│ │ │AVRAMESCU │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│ │ │GENERAL GHE. │ │ │ │
│752 │4632│AVRAMESCU - SATU MARE│16,5 │NU │B │
│ │ │SUD │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│753 │4634│SATU MARE SUD - SATU │3,1 │NU │B │
│ │ │MARE │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│754 │4650│SATU MARE - Ram.BOTIZ│5,0 │NU │B │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│755 │4652│Ram.BOTIZ - BOTIZ │1,6 │NU │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│756 │4654│Ram.BOTIZ - MICULA │7,7 │NU │B │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│757 │4656│MICULA - PORUMBEŞTI │5,9 │NU │B │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│758 │4658│PORUMBEŞTI - HALMEU │3,8 │NU │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│759 │4900│CIUMEGHIU - SEMNAL │0,8 │NU │C │
│ │ │CIUMEGHIU │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│760 │4702│SEMNAL CIUMEGHIU - │27,5 │NU │C │
│ │ │TINCA │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│761 │4704│TINCA - HOLOD VEST │14,3 │NU │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│762 │4706│HOLOD VEST -HOLOD │2,3 │NU │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│763 │4708│HOLOD VEST - │0,8 │NU │D │
│ │ │Ram.TINCA │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│764 │4710│HOLOD - Ram.TINCA │1,5 │NU │D │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│765 │4712│Ram.TINCA - BEIUŞ │31,8 │NU │D │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│766 │4714│BEIUŞ - SUDRIGIU │7,9 │NU │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│767 │4716│SUDRIGIU - ŞTEI │8,2 │NU │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│768 │4718│ŞTEI - VAŞCĂU │6,3 │NU │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│769 │4902│ORADEA VEST - SEMNAL │0,7 │NU │D │
│ │ │ORADEA VEST │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│770 │4732│SEMNAL ORADEA VEST - │16,4 │NU │D │
│ │ │CHERESIG │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│771 │4904│ORADEA EST - SEMNAL │1,0 │NU │D │
│ │ │ORADEA EST │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│772 │4742│SEMNAL ORADEA EST - │6,1 │NU │D │
│ │ │BĂILE FELIX │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│773 │4744│BĂILE FELIX - CORDĂU │3,4 │NU │D │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│774 │4750│Ram.DIOSIG - MARGHITA│24,2 │NU │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│775 │4752│MARGHITA - Ram.BOGEU │3,9 │NU │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│776 │4754│Ram.BOGEU - SUPLACU │18,0 │NU │C │
│ │ │DE BARCĂU │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│777 │4756│SUPLACU DE BARCĂU - │26,5 │NU │D │
│ │ │ŞIMLEU SILVANIEI │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│778 │4758│ŞIMLEU SILVANIEI - │12,5 │NU │D │
│ │ │SEMNAL SĂRMĂŞAG │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│779 │4906│SEMNAL SĂRMĂŞAG - │0,8 │NU │D │
│ │ │SĂRMĂŞAG │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│780 │4760│Ram.BOGEU - POPEŞTI │9,4 │NU │D │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│781 │4908│BOTIZ - SEMNAL BOTIZ │1,0 │NU │D │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│782 │4772│SEMNAL BOTIZ - LIVADA│15,9 │NU │D │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│783 │4774│LIVADA - BIXAD │29,4 │NU │D │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│784 │4910│ILVA MICĂ - SEMNAL │1,0 │NU │D │
│ │ │ILVA MICĂ │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│785 │4782│SEMNAL ILVA MICĂ - │19,6 │NU │D │
│ │ │RODNA VECHE │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│786 │4912│BISTRIŢA NORD - │1,5 │NU │D │
│ │ │SEMNAL BISTRITA N │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│787 │4792│SEMNAL BISTRITA N - │19,5 │NU │D │
│ │ │SUSENII BÂRGĂULUI │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│788 │4794│SUSENII BÂRG - │8,6 │NU │D │
│ │ │BISTRIŢA BÂRG. │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│789 │5000│PREDEAL-TIMIŞU DE SUS│9,9 │DA │D │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│790 │5002│TIMIŞU DE SUS - │10,2 │DA │C │
│ │ │DÂRSTE │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│791 │5004│DÂRSTE- BRAŞOV │6,2 │DA │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│792 │5006│DÂRSTE - Ram.BRAŞOV │5,8 │DA │D │
│ │ │TRANZIT │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│793 │5008│Ram.BRAŞOV TRANZIT - │1,1 │DA │D │
│ │ │BRAŞOV │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│794 │5010│Ram.BRAŞOV TRANZIT - │0,7 │DA │D │
│ │ │BRAŞOV TJ │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│795 │5012│BRAŞOV TJ. - BRAŞOV │2,2 │DA │D │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│796 │5020│BRAŞOV - STUPINI │5,4 │DA │B │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│797 │5022│STUPINI - BOD │6,6 │DA │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│798 │5024│BOD - FELDIOARA │8,8 │DA │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│799 │5026│FELDIOARA - APAŢA │15,9 │DA │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│800 │5028│APAŢA - AUGUSTIN │12,4 │DA │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│801 │5030│AUGUSTIN - RACOŞ │10,7 │DA │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│802 │5032│RACOŞ - RUPEA │14,0 │DA │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│803 │5034│RUPEA - CAŢA │8,6 │DA │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│804 │5036│CAŢA - BEIA │10,0 │DA │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│805 │5038│BEIA - MURENI │18,3 │DA │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│806 │5040│MURENI - VÂNĂTORI │6,8 │DA │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│807 │5042│VÂNĂTORI - ALBEŞTI │5,1 │DA │C │
│ │ │TÂRNAVA │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│808 │5044│ALBEŞTI TÂRNAVA - │4,8 │DA │C │
│ │ │SIGHIŞOARA │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│809 │5046│SIGHIŞOARA - DANEŞ │9,5 │DA │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│810 │5048│DANEŞ - DUMBRĂVENI │10,9 │DA │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│811 │5050│DUMBRĂVENI - MEDIAŞ │18,0 │DA │B │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│812 │5054│MEDIAŞ - COPŞA MICĂ │10,4 │DA │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│813 │5060│COPŞA MICĂ - VALEA │17,9 │DA │C │
│ │ │LUNGĂ │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│814 │5064│VALEA LUNGĂ - BLAJ │12,1 │DA │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│815 │5068│BLAJ - CRĂCIUNEL │5,3 │DA │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│816 │5070│CRĂCIUNEL - COŞLARIU │12,6 │DA │C │
│ │ │POD MUREŞ │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│817 │5072│COŞLARIU POD MUREŞ - │1,5 │DA │D │
│ │ │COŞLARIU │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│818 │5074│COŞLARIU POD MUREŞ - │3,4 │DA │C │
│ │ │TEIUŞ │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│819 │5100│BRAŞOV - BARTOLOMEU │3,1 │NU │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│820 │5102│BARTOLOMEU - GHIMBAV │5,4 │NU │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│821 │5104│GHIMBAV - CODLEA │5,3 │NU │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│822 │5106│CODLEA - DUMBRĂVIŢA │3,4 │NU │C │
│ │ │BÂRSEI │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│823 │5108│DUMBRĂVIŢA BÂRSEI - │4,6 │NU │C │
│ │ │VLĂDENI ARDEAL │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│824 │5110│VLĂDENI ARDEAL - │12,1 │NU │C │
│ │ │BRĂDET │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│825 │5112│BRĂDET - ŞERCAIA │11,4 │NU │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│826 │5114│ŞERCAIA - FĂGĂRAŞ │14,7 │NU │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│827 │5116│FĂGĂRAŞ - VOILA │12,0 │NU │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│828 │5118│VOILA - UCEA │12,6 │NU │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│829 │5120│UCEA - ARPAŞ │5,1 │NU │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│830 │5122│ARPAŞ-PORUMBACU │13,6 │NU │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│831 │5124│PORUMBACU - AVRIG │7,4 │NU │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│832 │5126│AVRIG - PODU OLT │11,1 │NU │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│833 │5150│PODU OLT - TĂLMACIU │4,3 │NU │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│834 │5152│TĂLMACIU - │11,6 │NU │C │
│ │ │Ram.CISNĂDIE │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│835 │5154│Ram.CISNĂDIE - SIBIU │1,6 │NU │C │
│ │ │Gr.ŞELIMBĂR │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│836 │5156│SIBIU Gr.ŞELIMBĂR - │2,9 │NU │B │
│ │ │ATELIERE ZONĂ │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│837 │5158│ATELIERE ZONĂ - SIBIU│1,7 │NU │B │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│838 │5160│SIBIU │1,6 │NU │C │
│ │ │Gr.ŞELIMBĂR-SIBIU TJ.│ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│839 │5162│SIBIU TJ - ATELIERE │1,3 │NU │C │
│ │ │ZONĂ │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│840 │5170│SIBIU-SIBIU h │1,6 │NU │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│841 │5172│SIBIU h - TURNIŞOR │2,1 │NU │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│842 │5176│TURNIŞOR – ORLAT │15,6 │NU │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│843 │5178│ORLAT - SĂLIŞTE │10,4 │NU │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│844 │5180│SĂLIŞTE - APOLDU DE │13,0 │NU │D │
│ │ │SUS │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│845 │5182│APOLDU DE SUS - │10,1 │NU │C │
│ │ │MIERCUREA SIBIULUI │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│846 │5184│MIERCUREA SIBIULUI - │7,9 │NU │C │
│ │ │CUNŢA │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│847 │5186│CUNŢA-SEBEŞ ALBA │13,0 │NU │D │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│848 │5188│SEBEŞ ALBA - VINŢU DE│9,1 │NU │C │
│ │ │JOS │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│849 │5200│ŞIBOT - BLANDIANA │9,8 │DA │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│850 │5202│BLANDIANA - VINŢU DE │5,2 │DA │C │
│ │ │JOS │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│851 │5204│VINŢU DE JOS - ALBA │9,8 │DA │C │
│ │ │IULIA │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│852 │5206│ALBA IULIA-BĂRĂBANŢ │4,5 │DA │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│853 │5208│BĂRĂBANŢ-SÂNTIMBRU │4,8 │DA │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│854 │5210│SÂNTIMBRU - COŞLARIU │6,3 │DA │D │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│855 │5212│COŞLARIU-TEIUŞ │3,5 │DA │D │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│856 │5214│TEIUŞ-AIUD │13,1 │DA │B │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│857 │5216│AIUD-UNIREA │14,0 │DA │B │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│858 │5218│UNIREA - RĂZBOIENI │6,4 │DA │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│859 │5250│SIBIU h- OCNA │8,8 │NU │C │
│ │ │SIBIULUI │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│860 │5252│OCNA SIBIULUI - │10,3 │NU │C │
│ │ │LOAMNEŞ │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│861 │5254│LOAMNEŞ - ŞEICA MARE │13,1 │NU │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│862 │5256│ŞEICA MARE - COPŞA │11,1 │NU │C │
│ │ │MICĂ │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│863 │5300│BRAŞOV - HĂRMAN │7,2 │DA │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│864 │5302│BRAŞOV - RAM. DARSTE │0,8 │DA │D │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│865 │5304│RAM. DARSTE - BRAŞOV │1,4 │DA │D │
│ │ │TJ │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│866 │5306│BRAŞOV TJ - HĂRMAN │5,1 │DA │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│867 │5310│HĂRMAN - PREJMER │8,7 │DA │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│868 │5312│PREJMER - OZUN │8,6 │DA │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│869 │5314│OZUN - SFÂNTU │7,6 │DA │B │
│ │ │GHEORGHE │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│870 │5316│SFÂNTU GHEORGHE - │9,5 │DA │B │
│ │ │BODOC │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│871 │5318│BODOC - MALNAŞ BĂI │11,0 │DA │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│872 │5320│MALNAŞ BĂI - BICSADU │7,8 │DA │C │
│ │ │OLTULUI │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│873 │5322│BICSADU OLTULUI - │6,1 │DA │C │
│ │ │BĂILE TUŞNAD │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│874 │5324│BĂILE TUŞNAD - TUŞNAD│5,7 │DA │C │
│ │ │SAT │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│875 │5326│TUŞNAD SAT - │9,0 │DA │B │
│ │ │SÂNSIMION │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│876 │5328│SÂNSIMION - │6,0 │DA │B │
│ │ │SÂNCRĂIENI │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│877 │5330│SÂNCRĂIENI - │7,8 │DA │B │
│ │ │MIERCUREA CIUC │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│878 │5332│MIERCUREA CIUC - │8,2 │DA │B │
│ │ │SICULENI │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│879 │5350│SICULENI - MĂDĂRAŞ │7,1 │DA │C │
│ │ │CIUC │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│880 │5352│MĂDĂRAŞ CIUC - IZVORU│10,0 │DA │C │
│ │ │OLTULUI │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│881 │5354│IZVORU OLTULUI - │10,9 │DA │C │
│ │ │IZVORU MUREŞULUI │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│882 │5356│IZVORU MUREŞULU - │10,1 │DA │C │
│ │ │VOŞLĂBENI │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│883 │5358│VOŞLĂBENI - │9,0 │DA │B │
│ │ │GHEORGHIENI │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│884 │5360│GHEORGHIENI - LĂZAREA│4,4 │DA │B │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│885 │5362│LĂZAREA - DITRĂU │7,6 │DA │B │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│886 │5364│DITRĂU - SUBCETATE │8,5 │DA │C │
│ │ │MUREŞ │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│887 │5366│SUBCETATE MUREŞ - │7,5 │DA │D │
│ │ │GĂLĂUŢAŞ │ │ │ │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│888 │5368│GĂLĂUŢAŞ - TOPLIŢA │6,0 │DA │C │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│889 │5370│TOPLIŢA - STÂNCENI │9,3 │DA │D │
├────┼────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤
│890 │5372│STÂNCENI - LUNCA │12,7 │DA │D │