Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ACT ADIŢIONAL nr. 1 din 24 iunie 2020  la Contractul de activitate al Companiei Naţionale de Căi Ferate Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ACT ADIŢIONAL nr. 1 din 24 iunie 2020 la Contractul de activitate al Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. pentru perioada 2016-2020, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 232/2016

EMITENT: Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 582 bis din 2 iulie 2020
──────────
        Aprobat prin ORDINUL nr. 1.098 din 24 iunie 2020, publicat în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 582 din 2 iulie 2020.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    Părţile contractante
        Prezentul act adiţional la Contractul de activitate al Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. pentru perioada 2016-2020, denumit în continuare Contract de activitate al C.F.R. - S.A., se încheie între Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor în numele statului, şi Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., administratorul infrastructurii feroviare din România, denumită în continuare C.F.R. - S.A., potrivit prevederilor art. 37 şi 39 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere dispoziţiile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 202/2016 privind integrarea sistemului feroviar din România în spaţiul feroviar unic european, şi ale art. 19 din Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. prin reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 2
        Obiectul şi durata actului adiţional la Contractul de activitate al Companiei Naţionale de Căi Ferate "CFR" S.A.
    (1) Prezentul act adiţional la Contractul de activitate stabileşte obligaţiile reciproce ale C.F.R. - S.A. şi ale Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, pentru asigurarea stării tehnice şi de exploatare a infrastructurii feroviare, care să garanteze condiţiile de desfăşurare a transporturilor de marfă şi de călători pe căile ferate române în condiţii de siguranţă a circulaţiei, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    (2) Prezentul act adiţional la Contractul de activitate se încheie pentru anul 2020.
    (3) Prezentul Contract de activitate conţine la data semnării clauzele generale pentru întreaga durată de valabilitate.
    (4) Prezentul act adiţional la Contractul de activitate conţine prevederile specifice pentru anul 2020.

    CAP. II
    Obligaţiile specifice ale părţilor
    ART. 3
        Obligaţii specifice ale C.F.R. - S.A.
    (1) În conformitate cu bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat, conform legii, C.F.R. - S.A. va asigura desfăşurarea traficului feroviar în condiţii de siguranţă.
    (2) C.F.R. - S.A. va executa lucrări în conformitate cu programele de investiţii, de reabilitare şi reparaţii, în limita alocaţiilor bugetare acordate anual cu această destinaţie în bugetul Ministerului Transporturilor. Infrastructurii şi Comunicaţiilor, aprobat potrivit legii.
    (3) C.F.R. - S.A. prin programul de întreţinere, reparaţii şi modernizări în anul 2020, va diminua numărul de zone şi numărul de kilometri cu restricţii de viteză, precum şi numărul de puncte periculoase de pe infrastructura feroviară publică şi va contribui la creşterea vitezei existente, în limita alocaţiilor bugetare alocate anual cu această destinaţie în bugetul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor.
    (4) Prin aplicarea programelor de menţinere şi/sau creştere a parametrilor tehnici şi de exploatare optimă a infrastructurii feroviare, C.F.R. - S.A. va acţiona în sensul cointeresării operatorilor feroviari de creştere a cerinţelor pieţei de transport feroviar prin:
    a) eficientizarea transportului feroviar prin aplicarea unei tarifări echitabile şi stimulatoare referitoare la tariful de utilizare a infrastructurii feroviare publice şi alte servicii, în condiţiile legii;
    b) abordarea unor soluţii tehnice în transportul feroviar compatibile/corelate cu cele din Uniunea Europeană, corespunzătoare programelor prioritare aprobate anual prin acte adiţionale.

    (5) C.F.R. - S.A. va raporta trimestrial la Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor gradul de îndeplinire a programului de investiţii, reabilitare şi reparaţii, precum şi gradul de îndeplinire a programului de întreţinere, reparaţii şi modernizări, în conformitate cu fondurile primite cu această destinaţie de la bugetul de stat.
    (6) C.F.R. - S.A. va urmări, va certifica şi va transmite lunar Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, conform prevederilor legale în vigoare, situaţia volumului de tren km realizat de operatorii de transport feroviar de călători pe rute de transport.
    (7) C.F.R. - S.A va publica în documentul de referinţă al reţelei, în mod detaliat, regulile generale, termenele, procedurile şi criteriile pentru sistemele de tarifare şi de alocare a capacităţilor, inclusiv orice alte informaţii de acest fel, necesare pentru a putea solicita capacităţi de infrastructură.

    ART. 4
    Obligaţii specifice ale Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor
    (1) Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor va susţine includerea în bugetul său, în fiecare an, a sumelor necesare pentru execuţia reparaţiilor infrastructurii feroviare publice şi pentru stoparea degradării tehnice a acesteia.
    (2) Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor va susţine, în fiecare an, continuarea investiţiilor la infrastructura feroviară publică, inclusiv a celor aflate în curs de realizare, acordându-se prioritate modernizării traseelor coridoarelor europene de transport feroviar, prin includerea în bugetul său a sumelor necesare finanţării acestora.
    (3) Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor va susţine actualizarea inventarului domeniului public al statului cu valoarea investiţiilor finalizate la infrastructura feroviară publică.
    (4) Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor va acorda stimulente administratorului infrastructurii feroviare, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate, în vederea reducerii costurilor unitare, îmbunătăţirea indicatorilor privind performanţele activităţii şi reducerea valorii tarifului de utilizare a infrastructurii feroviare.

    CAP. III
    Condiţiile specifice de funcţionare a infrastructurii feroviare
    ART. 5
    Parametrii de performanţă ai infrastructurii feroviare publice
    (1) Principalele lucrări de reparaţii ale infrastructurii feroviare publice pentru anul 2020, necesare pentru menţinerea stării tehnice la parametrii tehnici proiectaţi şi potrivit prevederilor normative privind uzura elementelor componente ale infrastructurii feroviare publice şi intensitatea traficului feroviar, sunt prevăzute în anexa nr. 1.
    (2) Indicatorii de calitate şi performanţă privind funcţionarea infrastructurii feroviare pentru anul 2020 sunt prevăzuţi în anexa nr. 2.
    (3) C.F.R. - S.A. va asigura alocarea capacităţilor de infrastructură în limita capacităţilor de circulaţie disponibile pe infrastructura feroviară publică pentru tranzitul feroviar de călători şi marfă la nivelul cerinţelor pieţei de transport feroviar.
    (4) Prin programul de întreţinere şi reparaţii: curente pentru anul 2020, C.F.R. - S.A. va menţine infrastructura feroviară de pe traseele coridoarelor europene la parametrii realizaţi prin modernizare.
    (5) Pentru realizarea prevederilor alin. (4), C.F.R. - S.A. va aplica numai proceduri de întreţinere care să menţină linia la nivelul parametrilor proiectaţi realizaţi prin modernizarea liniei.
    (6) C.F.R. - S.A. va derula, în limita resurselor financiare alocate în anul 2020, programe de reabilitare şi modernizare a infrastructurii aflată pe traseul coridoarelor transeuropene, prin care viteza maximă pe calea ferată aflată pe traseul coridoarelor transeuropene să ajungă la 160 km/h pentru trenurile de călători şi la 120 km/h pentru trenurile de marfă.
    (7) Valoarea totală a stimulentelor ce poate fi acordată administratorului infrastructurii feroviare pentru reducerea costurilor unitare, îmbunătăţirii indicatorilor privind performanţele activităţii şi reducerii valorii tarifului de utilizare a infrastructurii feroviare reprezintă suma economisită prin reducerea costurilor unitare aferente pct. 1.2 lit. A1-A5 şi lit. B1-B2 din anexa nr. 1 la prezentul act adiţional. Acordarea stimulentelor este condiţionată de îndeplinirea cumulativă a următorilor indicatori:
    a) creşterea cu 2% a valorii indicatorilor prevăzuţi la pct. 4.1 lit. b) şi pct. 4.3 din anexa nr. 2 la prezentul act adiţional;
    b) reducerea cu 2% a valorii indicatorilor prevăzuţi la pct. 4.2 lit. a) şi lit. b) din anexa nr. 2 la prezentul act adiţional;
    c) reducerea cu 2% a valorii tarifului de utilizare a infrastructurii feroviare, atât pentru traficul de marfă, cât şi pentru cel de călători.


    ART. 6
    Fonduri alocate pentru funcţionarea infrastructurii feroviare
    (1) Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor va aloca prin bugetul său anual, în limita sumelor aprobate în bugetul său cu această destinaţie, pe perioada valabilităţii Contractului de activitate al C.F.R. - S.A., sumele de la bugetul de stat şi din credite externe necesare pentru asigurarea reparaţiilor infrastructurii feroviare publice şi pentru stoparea degradării tehnice a acesteia, care, pentru anul 2020, sunt prevăzute la pct. 1.2 lit. A din anexa nr. 1.
    (2) C.F.R. - S.A. îşi va asigura, conform prevederilor art. 22 alin. (2) şi (3) din Hotărârea Guvernului nr. 581/1998, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 10 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998, republicată cu modificările şi completările ulterioare, venituri prin care să acopere costul lucrărilor de reparaţii la infrastructura feroviară din domeniul privat al companiei şi din domeniul public al statului, cu precădere la elementele infrastructurii feroviare din domeniul privat al companiei care concură la siguranţa circulaţiei trenurilor, care, pentru anul 2020, sunt prevăzute la pct. 1.2 lit. B din anexa nr. 1.

    CAP. IV
    Programele prioritare de dezvoltare, modernizare şi investiţii ale infrastructurii feroviare publice
    ART. 7
    Corelarea programelor prioritare
        Programele prioritare de dezvoltare, modernizare şi investiţii ale infrastructurii feroviare publice se stabilesc potrivit prevederilor privind domeniul feroviar din Programul de guvernare aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr. 1/2020 pentru acordarea încrederii Guvernului.

    ART. 8
    Lista programelor prioritare
    (1) Programele prioritare de dezvoltare, modernizare şi investiţii ale infrastructurii feroviare publice, care se realizează în condiţiile legii sunt prevăzute în Tabelul nr. 1 al anexei nr. 3.
    (2) Lista privind creditele bugetare pentru proiectele şi obiectivele de investiţii ale CNCF "CFR" S.A. este evidenţiată la punctul 3.1 din anexa nr. 3.
    (3) Lista proiectelor din cadrul programelor prioritare ale C.F.R. - S.A. pentru perioada 2016-2020, care în prezent sunt în stadiul de execuţie sau de pregătire/propunere, este prevăzută la punctul 3.2 din anexa nr. 3.
    (4) Situaţia proiectelor de investiţii în implementare propuse la finanţare/finanţate din POIM 2014-2020 pentru care se vor întocmi contracte de finanţare şi proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare aferente perioadei 2007-2013 şi alocaţiile prevăzute în bugetul de stat sunt prevăzute la punctul 3.3 din anexa nr. 3.
    (5) Implementarea proiectelor care implică soluţii IT&C din cadrul programelor prioritate de dezvoltare, modernizare şi investiţii ale infrastructurii feroviare publice, pentru anul 2020, ce implică soluţii IT&C se va efectua cu respectarea prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 941/2013 privind organizarea şi funcţionarea Comitetului Tehnico-Economic pentru Societatea Informaţională.

    CAP. V
    Tariful de utilizare a infrastructurii feroviare pentru traficul feroviar intern
    ART. 9
    Tariful de utilizare a infrastructurii feroviare
    (1) Tariful de utilizare a infrastructurii feroviare publice, denumit în continuare TUI, se aplică pentru accesul pe infrastructura feroviară publică potrivit legii şi în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (2) şi (3) din Hotărârea Guvernului nr. 581/1998, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) C.F.R. - S.A. stabileşte TUI conform metodologiei de tarifare a utilizării infrastructurii feroviare, aplicând valorile elementelor tarifare de bază pentru calculul TUI care sunt prezentate în documentul de referinţă al reţelei CFR. prevăzut la art. 27 din Legea nr. 202/2016 privind integrarea sistemului feroviar din România în spaţiul feroviar unic european.
    (3) Metodologia de tarifare a utilizării infrastructurii feroviare este prevăzută în anexa nr. 4.
    (4) Lista secţiilor pentru calcul TUI încadrate pe clase de linii, prevăzută în metodologia de tarifare a utilizării infrastructurii feroviare, este prezentată în anexa nr. 5.
    (5) În cazul închiderilor de linii care implică întreruperea traficului sau în cazul secţiunilor de infrastructură cu capacitate saturată, la solicitarea operatorilor de transport feroviar, C.F.R. - S.A. pune la dispoziţia acestora rute alternative de circulaţie cu aplicarea TUI la nivelul rutei de referinţă. Procedurile care trebuie urmate şi criteriile care trebuie utilizate în cazul închiderilor de linii care implică întreruperea traficului sau în cazul secţiunilor de infrastructură cu capacitate saturate vor fi publicate de C.F.R. - S.A. în documentul de referinţă al reţelei, în conformitate cu reglementările în vigoare.
    (6) În scopul atragerii de trafic feroviar de tranzit sau de trafic combinat (tip RO-LA, transcontainere sau alte unităţi de transport intermodal), al dezvoltării unor noi servicii de transport feroviar şi al administrării infrastructurii feroviare pe principii comerciale, C.F.R. - S.A. poate aplica valori reduse ale TUI, în conformitate cu prevederile art. 33 din Legea nr. 202/2016.

    ART. 10
    Aplicarea tarifului de utilizare a infrastructurii feroviare publice
    (1) Tarifele de utilizare a infrastructurii feroviare sunt nediscriminatorii pentru toţi operatorii de transport feroviar care utilizează infrastructura feroviară publică administrată de C.F.R. în condiţiile legii.
    (2) Plăţile operatorilor feroviari către C.F.R. - S.A. se vor efectua conform contractelor de acces pe infrastructura feroviară. Pentru întârzieri la plata TUI, C.F.R. - S.A. poate proceda la suspendarea, temporară, a accesului operatorului în cauză la infrastructura feroviară, în condiţiile legii, conform prevederilor art. 12 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 581/1998, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
    (3) Contractele de acces pe infrastructura feroviară vor conţine clauze penalizatoare stabilite în conformitate cu legislaţia în vigoare, privind producerea de întârzieri în circulaţia trenurilor, precum şi referitor la nerespectarea altor angajamente contractuale de către părţile contractante.

    CAP. VI
    Alte dispoziţii
    ART. 11
    Tarife pentru activităţi conexe
    (1) Lista completă a denumirii tarifelor ce pot fi percepute de C.F.R. - S.A. de la operatorii de transport feroviar sau de la alţi operatori economici pentru activităţile conexe activităţii de transport feroviar este prevăzută în anexa nr. 6.
    (2) Nivelul tarifelor prevăzute la alin. (1) se aprobă conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 581/1998, cu modificările şi completările ulterioare, în condiţiile legii.
    (3) Lista completă a denumirii tarifelor prevăzute la alin. (1) precum şi nivelul acestor tarife, vor fi publicate de C.F.R. - S.A. în documentul de referinţă al reţelei.

    ART. 12
    Capacităţile de infrastructură pentru îndeplinirea obligaţiilor de serviciu public
    (1) Capacităţile de infrastructură care trebuie asigurate de C.F.R.-S.A. pentru a permite îndeplinirea obligaţiilor de serviciu public de transport feroviar de călători, stabilite conform prevederilor actelor normative în vigoare, sunt prezentate în anexa nr. 7.
    (2) Aceste capacităţi pot fi modificate în cursul anului având în vedere necesitatea adaptării obligaţiilor de serviciu public de transport feroviar de călători la condiţii specifice pieţei, generate de starea de disponibilitate a infrastructurii feroviare sau de solicitările operatorilor de transport feroviar ca urmare a modificării structurii fluxurilor de trafic, în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare.
    (3) În cazul secţiilor feroviare neinteroperabile neînchiriate pe care nu se mai desfăşoară trafic de călători, C.F.R.-S.A. a prevăzut ca rezervă, în lista din anexa nr. 7, un volum minim de capacităţi de infrastructură pentru a permite îndeplinirea obligaţiilor de serviciu de transport feroviar public de călători, ce poate fi preluat de către operatorii de transport feroviar de călători interesaţi.
    (4) În cazul închirierii, în condiţiile legii, a secţiilor feroviare neinteroperabile de circulaţie, pachetul minim de servicii aferent acestor secţii va fi preluat de operatorul de transport feroviar implicat, cu plata corespunzătoare a compensaţiei de la bugetul de stat, conform prevederilor legale în vigoare.

    ART. 13
    Alte prevederi
    (1) Restul clauzelor contractuale rămân neschimbate, valabile şi executabile conform înţelesului lor iniţial, stabilit de către părţi.
    (2) Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentul act adiţional


┌───────────────────┬──────────────────┐
│MINISTRUL │COMPANIA NAŢIONALĂ│
│TRANSPORTURILOR │DE CĂI FERATE │
│INFRASTRUCTURII ŞI │"CFR" S.A. │
│COMUNICAŢIILOR │DIRECTOR GENERAL │
│LUCIAN NICOLAE BODE│IOAN PINTEA │
└───────────────────┴──────────────────┘

    ANEXA 1

        La Actul adiţional nr. 1 pentru anul 2020
        al Contractului de activitate al Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. pentru perioada 2016-2020
    1. Principalele lucrări de reparaţii la infrastructura feroviară publică pentru anul 2020
    1.1. Alocaţiile pentru lucrările de reparaţii infrastructura feroviară publică în anul 2020 conform limitelor strategiei fiscal bugetare:
    1.1.1. De la bugetul de stat, ca "Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat":

┌────┬────────┬───┬──────┬────────────────────────┐
│ │ │ │ │Din care, │
│ │ │ │ ├──────┬───────┬─────────┤
│ │ │ │ │ │ │Valoare │
│ │ │ │ │ │Sume │diminuată│
│Nr. │ │UM │TOTAL │ │alocate│cf. art. │
│crt.│ │ │ │Credit│cf. │21/Legea │
│ │ │ │ │extern│Legii │nr. 500/ │
│ │ │ │ │ │nr. 5/ │2002 (mii│
│ │ │ │ │ │2020 │lei cu │
│ │ │ │ │ │ │TVA) │
├────┼────────┼───┼──────┼──────┼───────┼─────────┤
│0 │1 │2 │3=4+6 │4 │5 │6 │
├────┼────────┼───┼──────┼──────┼───────┼─────────┤
│ │ │mii│ │ │ │ │
│1 │Alocaţie│lei│82.978│- │92.198 │82.978 │
│ │2020 │cu │ │ │ │ │
│ │ │TVA│ │ │ │ │
└────┴────────┴───┴──────┴──────┴───────┴─────────┘


    1.1.2. De la bugetul de stat, ca "Reparaţii curente la infrastructura feroviară publică" prevăzute în Proiectul de buget al Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor:

┌────┬────────┬───┬──────┬───────────────────────────┐
│ │ │ │ │Din care, │
│ │ │ │ ├──────┬──────────┬─────────┤
│ │ │ │ │ │ │Valoare │
│ │ │ │ │ │ │diminuată│
│Nr. │ │UM │TOTAL │ │Buget stat│cf. art. │
│crt.│ │ │ │Credit│/ │21/Legea │
│ │ │ │ │extern│Componenta│nr. 500/ │
│ │ │ │ │ │locală │2002 (mii│
│ │ │ │ │ │ │lei cu │
│ │ │ │ │ │ │TVA) │
├────┼────────┼───┼──────┼──────┼──────────┼─────────┤
│0 │1 │2 │3=4+6 │4 │5 │6 │
├────┼────────┼───┼──────┼──────┼──────────┼─────────┤
│ │ │mii│ │ │ │ │
│1 │Alocaţie│lei│27.535│- │30.594 │27.535 │
│ │2020 │cu │ │ │ │ │
│ │ │TVA│ │ │ │ │
└────┴────────┴───┴──────┴──────┴──────────┴─────────┘


    1.1.1.1. Principalele lucrări de reparaţii infrastructura feroviară publică finanţate de la bugetul de stat în anul 2020:

┌────┬──────────────────┬────┬─────┬───────┬─────────┐
│ │ │ │ │ │Valoare │
│ │ │ │ │ │diminuată│
│ │ │ │ │Valoric│cf. art. │
│Nr. │Obiectivul │UM │Fizic│(mii │21 din │
│crt.│ │ │ │lei cu │Legea nr.│
│ │ │ │ │TVA) │500/2002 │
│ │ │ │ │ │(mii lei │
│ │ │ │ │ │cu TVA) │
├────┼──────────────────┼────┼─────┼───────┼─────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │
├────┼──────────────────┴────┴─────┼───────┼─────────┤
│ │Investiţii ale agenţilor │ │ │
│ │economici cu capital de stat │ │ │
├────┼──────────────────┬────┬─────┼───────┼─────────┤
│1 │Linii │km │20,80│61.921 │60.412 │
├────┼──────────────────┼────┼─────┼───────┼─────────┤
│2 │Poduri/podeţe/ │m.l.│27 │6.556 │5.656 │
│ │viaducte │ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼────┼─────┼───────┼─────────┤
│3 │Terasamente │km. │0,44 │3.012 │2.012 │
├────┼──────────────────┼────┼─────┼───────┼─────────┤
│4 │Tuneluri │m.l.│36,53│4.530 │3.000 │
├────┼──────────────────┼────┼─────┼───────┼─────────┤
│5 │Instalaţii │buc │1,39 │5.792 │4.697 │
├────┼──────────────────┼────┼─────┼───────┼─────────┤
│ │Alte reparaţii │ │ │ │ │
│ │capitale │ │ │ │ │
│ │construcţii-montaj│ │ │ │ │
│6 │(peroane, treceri │- │ │4.567 │3.491 │
│ │la nivel şi │ │ │ │ │
│ │manipulări │ │ │ │ │
│ │materiale) │ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼────┼─────┼───────┼─────────┤
│ │Proiectare lucrări│ │ │ │ │
│ │(expertize, │ │ │ │ │
│ │documentaţii de │ │ │ │ │
│7 │avizare a │- │ │5.820 │3.710 │
│ │lucrărilor de │ │ │ │ │
│ │intervenţii, │ │ │ │ │
│ │proiecte tehnice) │ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼────┼─────┼───────┼─────────┤
│ │TOTAL │- │ │92.198 │82.978 │
└────┴──────────────────┴────┴─────┴───────┴─────────┘


    1.1.2.1. Principalele lucrări de reparaţii curente la infrastructura feroviară publică finanţate de la bugetul de stat în anul 2020:

┌────┬──────────┬──┬─────┬───────┬─────────┐
│ │ │ │ │ │Valoare │
│ │ │ │ │ │diminuată│
│ │ │ │ │Valoric│cf. art. │
│Nr. │Obiectivul│UM│Fizic│(mii │21/Legea │
│crt.│ │ │ │lei cu │nr. 500/ │
│ │ │ │ │TVA) │2002 (mii│
│ │ │ │ │ │lei cu │
│ │ │ │ │ │TVA) │
├────┼──────────┼──┼─────┼───────┼─────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │
├────┼──────────┼──┼─────┼───────┼─────────┤
│1 │Linii - │- │- │20.000 │18.000 │
│ │lucrări │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──┼─────┼───────┼─────────┤
│2 │Instalaţii│- │- │10.594 │9.535 │
│ │SCB │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──┼─────┼───────┼─────────┤
│ │TOTAL │ │ │30.594 │27.535 │
└────┴──────────┴──┴─────┴───────┴─────────┘    1.2. Principalele lucrări de reparaţii infrastructura feroviară fundamentate ca necesare în anul 2020:

┌────┬──────────────────┬────┬──────────┬───────┬───────┐
│ │ │ │ │ │Cost │
│ │ │ │ │Valoric│mediu │
│Nr. │Obiectivul │U.M │Cantitatea│(mii │unitar │
│crt.│ │. │ │lei cu │(mii │
│ │ │ │ │TVA) │lei cu │
│ │ │ │ │ │TVA) │
├────┼──────────────────┼────┼──────────┼───────┼───────┤
│ │TOTAL │ │ │ │ │
│ │INFRASTRUCTURĂ │- │ │887.090│ │
│ │FEROVIARĂ │ │ │ │ │
├────┴──────────────────┼────┼──────────┼───────┼───────┤
│A. Reparaţii la │ │ │ │ │
│infrastructura │- │- │465.748│ │
│feroviară publică - │ │ │ │ │
│Total, din care: │ │ │ │ │
├────┬──────────────────┼────┼──────────┼───────┼───────┤
│1 │Linii │km │35,04 │101.611│2.900 │
├────┼──────────────────┼────┼──────────┼───────┼───────┤
│2 │Poduri/podeţe/ │m.l.│273 │63.613 │233 │
│ │viaducte │ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼────┼──────────┼───────┼───────┤
│3 │Terasamente │km │19,85 │98.259 │4.950 │
├────┼──────────────────┼────┼──────────┼───────┼───────┤
│4 │Tuneluri │m.l.│589,6 │53.652 │91 │
├────┼──────────────────┼────┼──────────┼───────┼───────┤
│5 │Instalaţii │buc.│11 │43.285 │3.836,2│
├────┼──────────────────┼────┼──────────┼───────┼───────┤
│ │Alte reparaţii │ │ │ │ │
│ │capitale │ │ │ │ │
│ │construcţii-montaj│ │ │ │ │
│6 │(peroane, treceri │- │- │97.620 │ │
│ │la nivel şi │ │ │ │ │
│ │manipulări │ │ │ │ │
│ │materiale) │ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼────┼──────────┼───────┼───────┤
│ │Proiectare lucrări│ │ │ │ │
│ │(expertize, │ │ │ │ │
│ │documentaţii de │ │ │ │ │
│7 │avizare a │- │- │7.708 │ │
│ │lucrărilor de │ │ │ │ │
│ │intervenţii, │ │ │ │ │
│ │proiecte tehnice) │ │ │ │ │
├────┴──────────────────┼────┼──────────┼───────┼───────┤
│B.Investiţii şi │ │ │ │ │
│reparaţii la │ │ │ │ │
│infrastructura │ │ │ │ │
│feroviară din domeniul │ │ │ │ │
│public al statului şi │- │ │421.342│ │
│din domeniul privat al │ │ │ │ │
│companiei finanţate din│ │ │ │ │
│surse proprii ale CNCF │ │ │ │ │
│"CFR" -SA - Total, din │ │ │ │ │
│care: │ │ │ │ │
├────┬──────────────────┼────┼──────────┼───────┼───────┤
│ │Modernizări, │ │ │ │ │
│ │racorduri │ │ │ │ │
│ │utilităţi, dotări │ │ │ │ │
│1 │independente, alte│buc.│235 │218.080│928 │
│ │cheltuieli │ │ │ │ │
│ │aferente │ │ │ │ │
│ │obiectivelor de │ │ │ │ │
│ │investiţii etc. │ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼────┼──────────┼───────┼───────┤
│ │Reparaţii capitale│ │ │ │ │
│ │la clădiri, │ │ │ │ │
│ │utilaje, maşini │ │ │ │ │
│ │grele de cale şi │ │ │ │ │
│ │la infrastructura │ │ │ │ │
│2 │feroviară conform │buc.│228 │203.262│891,5 │
│ │O.U.G. nr. 12/1998│ │ │ │ │
│ │art. 10 alin. (4),│ │ │ │ │
│ │lucrări de │ │ │ │ │
│ │eficientizare │ │ │ │ │
│ │energetică, etc. │ │ │ │ │
└────┴──────────────────┴────┴──────────┴───────┴───────┘


    1.3 Reducerea restricţiilor de viteză şi a punctelor periculoase şi creşterea vitezelor Ve şi Vpi funcţie de lucrările ce se execută din fondurile alocate anual infrastructurii feroviare publice
    1. În prezent, raportul dintre viteza existentă (Ve) şi viteza proiectată iniţial (Vpi) este :
        Ve/Vpi = 0,8
        unde:
    - Ve = Viteza asigurată (existentă) = definită ca viteza maximă de circulaţie actuală (afectată de restricţii de viteză)
    – Vpi = Viteza proiectată iniţial (maximă de circulaţie) = definită ca viteza maximă admisă de linie (afectată de limitări de viteză constructive)

        Pentru menţinerea raportului Ve/Vpi la acest nivel, este necesară alocarea resursei financiare x, unde x este compusă din :
        x1 = întreţinere linii .................................... 1.114.000.000 lei
        X2 = întreţinere instalaţii ............................... 380.000.000 lei
        X3 = reparaţii capitale linii, poduri, instalaţii, etc .... 650.000 000 lei
        x = x1 + X2 + X3 = ...................................... 2.144.000.000 lei


    2. Pentru aducerea raportului Ve/Vpi la valoarea 1,0 este necesară alocarea resursei financiare (x+y), unde y reprezintă valoarea necesară ridicării restricţiilor de viteză şi eliminarea punctelor periculoase şi este compusă din:
        y1 = alte cheltuieli de investiţii - reparaţii capitale la infrastructura feroviară publică pentru recuperarea restanţelor la:
        9921 km linii la un preţ mediu unitar de 2.900 mii lei şi
        8974 km terasamente la un preţ mediu unitar de 4.950 mii lei ........ 73.232.792.000 lei
        y2= refacere linii şi instalaţii afectate de calamitaţi (BDCE) ................... 0 lei
        y3 = reabilitare poduri pentru recuperarea restanţelor la 82.765 ml la
        un preţ mediu unitar de 233 mii lei şi tuneluri pentru recuperarea
        restanţelor la 28.916 ml la un preţ mediu unitar de 91 mii lei ..... 21.915.601.000 lei
        y = y1 + y2 + y3 = ................................................. 95.148.393.000 lei

    3. Pentru că viteza asigurată să fie egală cu viteza proiectată, în condiţiile în care intervin lucrări de modernizare, este necesară alocarea resursei financiare (x+y+z), unde z reprezintă fonduri pentru modernizări prin investiţii pentru V = 160km/h:
        z = ......................... 5.217.296.000 lei
    ANEXA 2

        La Actul adiţional nr. 1 pentru anul 2020
        al Contractului de activitate al Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. pentru perioada 2016-2020
    Indicatorii de calitate şi performanţă privind
    funcţionarea infrastructurii feroviare pentru anul 2020

┌───────────────┬────────────┬─────────┐
│Indicator │U.M. │Prevederi│
│ │ │2019 │
├───────────────┴────────────┴─────────┤
│1.0. Infrastructura feroviară │
├───────────────┬────────────┬─────────┤
│Reţea (lungimea│km x linii │10.621 │
│reţelei) │ │ │
├───────────────┼────────────┼─────────┤
│Lungimea │ │ │
│desfăşurată a │km x linii │19.793 │
│liniilor │ │ │
├───────────────┼────────────┼─────────┤
│Staţii şi halte│număr │905 │
│de mişcare │ │ │
├───────────────┴────────────┴─────────┤
│2.0. Număr Personal*) │
├───────────────┬────────────┬─────────┤
│Total │număr │23.406 │
├───────────────┼────────────┼─────────┤
│Mediu │număr │22.947 │
├───────────────┴────────────┴─────────┤
│3.0. Tren-km │
├───────────────┬────────────┬─────────┤
│3.1. Călători │mil. tren x │56,353**)│
│ │km │ │
├───────────────┼────────────┼─────────┤
│3.2. Marfă │mil. tren x │22,680 │
│ │km │ │
├───────────────┼────────────┼─────────┤
│Total │mil. tren x │79,033**)│
│ │km │ │
├───────────────┴────────────┴─────────┤
│4.0. Indicatori privind performanţele │
│activităţii │
├───────────────┬────────────┬─────────┤
│4.1. Viteza │ │ │
│medie de │ │ │
│circulaţie pe │ │ │
│reţeaua │ │ │
│feroviară │ │ │
├───────────────┼────────────┼─────────┤
│a) proiectată │km/h │86,30 │
│iniţial │ │ │
├───────────────┼────────────┼─────────┤
│b) asigurată*) │km/h │69,00 │
├───────────────┼────────────┼─────────┤
│4.2. │ │ │
│Regularitatea │ │ │
├───────────────┼────────────┼─────────┤
│ │minute │ │
│a) marfă │întârziere /│1,95***) │
│ │(100 tren x │ │
│ │km) │ │
├───────────────┼────────────┼─────────┤
│ │minute │ │
│b) călători │întârziere /│1,85***) │
│ │(100 tren x │ │
│ │km) │ │
├───────────────┼────────────┼─────────┤
│ │tren │ │
│4.3. │convenţional│3800**) │
│Productivitatea│x km/ │ │
│ │salariat │ │
└───────────────┴────────────┴─────────┘

        * aceşti parametri pot fi influenţaţi de bugetul aprobat şi de variaţiile de personal datorate preluării/predării de secţii neinteroperabile
        ** acest parametru poate fi influenţat de asigurarea îndeplinirii obligaţiilor de serviciu public de transport feroviar de călători precum şi de preluarea/predarea de secţii interoperabile.
        *** aceşti parametri pot fi influenţaţi de consecinţele perturbărilor datorate calamităţilor naturale şi a lucrărilor ce se execută pentru reabilitarea coridoarelor reţelei centrale TEN-T, a podurilor şi tunelurilor precum şi alocaţiile bugetare pentru întreţinere şi reparaţii curente la infrastructura feroviară publică.

    ANEXA 3

        La actul adiţional nr. 1 pentru anul 2020
        al Contractului de activitate al Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. pentru perioada 2016-2020
                  Programele prioritare de dezvoltare, modernizare şi
           investiţii ale infrastructurii feroviare publice pentru anul 2020

    Tabelul nr. 1

┌───┬──────────────────────────────────┐
│Nr │Denumirea programului prioritar │
│crt│ │
├───┼──────────────────────────────────┤
│ │Programul de modernizare şi │
│1. │reabilitare a liniilor de cale │
│ │ferată │
├───┼──────────────────────────────────┤
│2. │Program de modernizare a staţiilor│
│ │de cale ferată │
├───┼──────────────────────────────────┤
│ │Program de creşterea siguranţei în│
│3. │transportul pe calea ferată şi │
│ │îmbunătăţirea conducerii │
│ │traficului │
├───┼──────────────────────────────────┤
│ │Program pentru electrificarea │
│ │liniilor de cale ferată şi │
│4. │îmbunătăţirea cadrului de │
│ │furnizare şi gestiune a energiei │
│ │electrice │
├───┼──────────────────────────────────┤
│ │Program de modernizare şi │
│5. │dezvoltare a informaticii │
│ │feroviare │
├───┼──────────────────────────────────┤
│6. │Program de promovare a │
│ │transportului intermodal │
├───┼──────────────────────────────────┤
│ │Program de creştere a calităţii │
│ │serviciilor de transport pe calea │
│7. │ferată şi a serviciilor conexe, şi│
│ │de asigurarea protecţiei mediului │
│ │înconjurător │
├───┼──────────────────────────────────┤
│ │Programe pentru îmbunătăţirea │
│ │activităţii de mentenanţă şi de │
│ │reabilitare a elementelor │
│8. │infrastructurii feroviare pentru │
│ │aducerea stării tehnice a acestora│
│ │la parametri operaţionali şi de │
│ │siguranţă conform normelor UE de │
│ │transport feroviar │
├───┼──────────────────────────────────┤
│9. │Program de realizare linii noi │
├───┼──────────────────────────────────┤
│ │Program de asistenţă tehnică │
│ │pentru promovarea, pregătirea şi │
│10.│execuţia lucrărilor de │
│ │reabilitare, modernizare şi │
│ │mentenanţa infrastructurii │
│ │feroviare │
├───┼──────────────────────────────────┤
│11.│Program de modernizare a │
│ │sistemului financiar-contabil │
└───┴──────────────────────────────────┘

    3.1. Lista privind creditele bugetare în perioada 20io-2020 pentru proiectele şi obiectivele de investiţii ale CNCF "C.F.R." SA

┌────┬─────────────────────────┬───────────────────┐
│ │ │mii lei │
├────┼─────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ │Program 2020 │
│ │ ├─────────┬─────────┤
│Nr. │ │Sume │Sume cf. │
│crt.│Denumire indicator │alocate │art. 21 │
│ │ │cf. Legii│din Legea│
│ │ │nr. 5/ │nr. 500/ │
│ │ │2020 │2002 │
├────┼─────────────────────────┼─────────┼─────────┤
│0 │1 │2 │3 │
├────┼─────────────────────────┼─────────┼─────────┤
│ │TOTAL CHELTUIELI (I + II)│3.785.481│3.662.885│
├────┼─────────────────────────┼─────────┼─────────┤
│ │BUGET DE STAT │3.785.481│3.662.885│
├────┼─────────────────────────┼─────────┼─────────┤
│I │CHELTUIELI CURENTE │3.731.949│3.609.353│
├────┼─────────────────────────┼─────────┼─────────┤
│ │Titlul II. BUNURI ŞI │0 │0 │
│ │SERVICII │ │ │
├────┼─────────────────────────┼─────────┼─────────┤
│ │- Comisioane şi alte │ │ │
│ │costuri aferente │0 │0 │
│ │împrumuturilor │ │ │
├────┼─────────────────────────┼─────────┼─────────┤
│ │- Comisioane şi alte │ │ │
│ │costuri aferente │0 │0 │
│ │împrumuturilor externe │ │ │
├────┼─────────────────────────┼─────────┼─────────┤
│ │Titlul III. DOBÂNZI │13.986 │13.986 │
├────┼─────────────────────────┼─────────┼─────────┤
│ │- Dobânzi aferente │13.986 │13.986 │
│ │datoriei publice externe │ │ │
├────┼─────────────────────────┼─────────┼─────────┤
│ │- Dobânzi aferente │ │ │
│ │creditelor externe │13.986 │13.986 │
│ │contractate de │ │ │
│ │ordonatorii de credite │ │ │
├────┼─────────────────────────┼─────────┼─────────┤
│ │- Reabilitare linie cale │ │ │
│ │ferată │ │ │
│1 │Bucureşti-Constanţa │13.192 │13.192 │
│ │(Împrumut JBIC ROM-P3/ │ │ │
│ │2001) │ │ │
├────┼─────────────────────────┼─────────┼─────────┤
│ │- Proiectul de │ │ │
│2 │restructurare │794 │794 │
│ │transporturi etapa a │ │ │
│ │III-a (BIRD 4757) │ │ │
├────┼─────────────────────────┼─────────┼─────────┤
│ │TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI│ │ │
│ │ALE ADMINISTRAŢIEI │1.100.000│990.000 │
│ │PUBLICE │ │ │
├────┼─────────────────────────┼─────────┼─────────┤
│ │- Transferuri curente │1.100.000│990.000 │
├────┼─────────────────────────┼─────────┼─────────┤
│ │- Întreţinerea │ │ │
│ │infrastructurii feroviare│1.100.000│990.000 │
│ │publice │ │ │
├────┼─────────────────────────┼─────────┼─────────┤
│ │Titlul VII. ALTE │124.013 │111.612 │
│ │TRANSFERURI │ │ │
├────┼─────────────────────────┼─────────┼─────────┤
│ │- Transferuri interne │124.013 │111.612 │
├────┼─────────────────────────┼─────────┼─────────┤
│ │- Investiţii ale │ │ │
│ │agentilor economici cu │92.198 │82.978 │
│ │capital de stat, din │ │ │
│ │care: │ │ │
├────┼─────────────────────────┼─────────┼─────────┤
│A │Obiective de investiţii │32.608 │29.474 │
│ │în continuare │ │ │
├────┼─────────────────────────┼─────────┼─────────┤
│ │Electrificarea liniei de │ │ │
│ │cale ferată │ │ │
│ │Doaga-Tecuci-Barboşi, │ │ │
│1 │inclusiv Dispecerat │4.000 │3.600 │
│ │pentru coordonarea │ │ │
│ │activităţii de exploatare│ │ │
│ │în Complexul C.F. Galaţi │ │ │
├────┼─────────────────────────┼─────────┼─────────┤
│2 │Linie nouă CF Vâlcele - │1.000 │874 │
│ │Râmnicu Vâlcea │ │ │
├────┼─────────────────────────┼─────────┼─────────┤
│ │Reabilitare linie cale │ │ │
│3 │ferată │0 │0 │
│ │Bucureşti-Constanţa │ │ │
├────┼─────────────────────────┼─────────┼─────────┤
│ │Reconstrucţie pod Gura │ │ │
│4 │Lotrului km. 325+704, │0 │0 │
│ │linia Piatra Olt - Podul │ │ │
│ │Olt │ │ │
├────┼─────────────────────────┼─────────┼─────────┤
│ │Dublarea liniei de cale │ │ │
│5 │ferată între staţiile │27.608 │25.000 │
│ │Mogoşoaia şi Baloteşti │ │ │
├────┼─────────────────────────┼─────────┼─────────┤
│B │Obiective de investiţii │0 │0 │
│ │noi │ │ │
├────┼─────────────────────────┼─────────┼─────────┤
│ │Dublarea liniei de cale │ │ │
│1 │ferată intre staţiile │ │ │
│ │Mogosoaia şi Balotesti │ │ │
├────┼─────────────────────────┼─────────┼─────────┤
│C │Alte cheltuieli de │59.590 │53.504 │
│ │investiţii, din care │ │ │
├────┼─────────────────────────┼─────────┼─────────┤
│b) │Dotări independente │4.600 │3.000 │
├────┼─────────────────────────┼─────────┼─────────┤
│ │Cheltuieli pentru │ │ │
│ │elaborarea studiilor de │ │ │
│c) │prefezabilitate, │300 │300 │
│ │fezabilitate şi alte │ │ │
│ │studii │ │ │
├────┼─────────────────────────┼─────────┼─────────┤
│ │Lucrări de foraj, │ │ │
│ │cartarea terenului, │ │ │
│ │fotogrammetrie, │ │ │
│ │determinări seismologice,│ │ │
│e) │consultanţă şi alte │204 │204 │
│ │cheltuieli de investiţii │ │ │
│ │ce nu se regăsesc la │ │ │
│ │celelalte categorii de │ │ │
│ │investiţii; │ │ │
├────┼─────────────────────────┼─────────┼─────────┤
│ │Cheltuieli de expertiză, │ │ │
│ │proiectare, asistenţă │ │ │
│ │tehnică, pentru probe │ │ │
│ │tehnologice şi teste de │ │ │
│ │predare la beneficiar şi │ │ │
│ │de execuţie privind │ │ │
│ │reparaţiile capitale, │ │ │
│f) │precum şi alte categorii │54.486 │50.000 │
│ │de lucrări de investiţii,│ │ │
│ │astfel cum sunt definite │ │ │
│ │de legislaţia în vigoare,│ │ │
│ │inclusiv cheltuielile │ │ │
│ │necesare pentru obţinerea│ │ │
│ │avizelor, autorizaţiilor │ │ │
│ │şi acordurilor prevăzute │ │ │
│ │de lege │ │ │
├────┼─────────────────────────┼─────────┼─────────┤
│ │- Cheltuieli neeligibile │0 │0 │
│ │ISPA │ │ │
├────┼─────────────────────────┼─────────┼─────────┤
│ │- ISPA 2000/RO/16/P/PT/ │ │ │
│ │001 - "Reabilitarea │ │ │
│1 │secţiunii Băneasa - │0 │0 │
│ │Feteşti, de pe linia CF │ │ │
│ │Bucureşti - Constanţa" │ │ │
├────┼─────────────────────────┼─────────┼─────────┤
│ │- ISPA 2003/RO/16/P/PT/ │ │ │
│ │007 - "Reabilitarea │ │ │
│2 │secţiunii Câmpina - │0 │0 │
│ │Predeal de pe linia de CF│ │ │
│ │Bucureşti - Braşov" │ │ │
├────┼─────────────────────────┼─────────┼─────────┤
│ │- ISPA 2004/RO/16/P/PA/ │ │ │
│ │003 - "Asistenţă tehnică │ │ │
│ │pentru pregătirea │ │ │
│3 │proiectelor de cale │0 │0 │
│ │ferată ce vor fi │ │ │
│ │finanţate din Fondul de │ │ │
│ │Coeziune" │ │ │
├────┼─────────────────────────┼─────────┼─────────┤
│ │- Reparaţii curente la │ │ │
│ │infrastructura feroviară │30.594 │27.535 │
│ │publică │ │ │
├────┼─────────────────────────┼─────────┼─────────┤
│ │- Transferuri pentru │ │ │
│ │finanţare a obiectivelor │1.221 │1.099 │
│ │din programul de │ │ │
│ │pregatire a teritoriului │ │ │
├────┼─────────────────────────┼─────────┼─────────┤
│ │Titlul VIII. PROIECTE CU │ │ │
│ │FINANŢARE DIN FONDURI │0 │153.309 │
│ │EXTERNE NERAMBURSABILE │ │ │
│ │(FEN) POSTADERARE │ │ │
├────┼─────────────────────────┼─────────┼─────────┤
│ │- Programe din FEDR │0 │914 │
├────┼─────────────────────────┼─────────┼─────────┤
│ │Proiectul 1475 - Lucrări │ │ │
│ │de reabilitare pentru │ │ │
│1 │poduri, podeţe şi │0 │0 │
│ │tuneluri de cale ferată -│ │ │
│ │Sucursala Regională de │ │ │
│ │Căi Ferate Constanţa │ │ │
├────┼─────────────────────────┼─────────┼─────────┤
│ │Proiectul 1489 - │ │ │
│ │Modernizarea unor staţii │ │ │
│2 │de cale ferată din │0 │914 │
│ │România - Staţiile CF │ │ │
│ │Slatina, Ramnicu Valcea, │ │ │
│ │Resita Sud │ │ │
├────┼─────────────────────────┼─────────┼─────────┤
│ │Proiectul 1490 - │ │ │
│ │Modernizarea unor staţii │ │ │
│3 │de cale ferată din │0 │0 │
│ │România - Staţiile │ │ │
│ │Bistrita, Zalău │ │ │
├────┼─────────────────────────┼─────────┼─────────┤
│ │Proiectul 1491 - │ │ │
│ │Modernizarea unor staţii │ │ │
│4 │de cale ferată din │0 │0 │
│ │România - Staţiile CF │ │ │
│ │Giurgiu Oraş, Slobozia │ │ │
│ │Veche şi Călăraşi Sud │ │ │
├────┼─────────────────────────┼─────────┼─────────┤
│ │Proiectul 1494 - │ │ │
│ │Modernizarea unor staţii │ │ │
│5 │de cale ferată din │0 │0 │
│ │România - Staţia CF │ │ │
│ │Piteşti │ │ │
├────┼─────────────────────────┼─────────┼─────────┤
│ │- Programe din FC │0 │150.523 │
├────┼─────────────────────────┼─────────┼─────────┤
│ │Proiectul 1506 - Proiect │ │ │
│1 │pilot operational pentru │0 │0 │
│ │un sistem ETCS/ERTMS │ │ │
│ │nivelul 2 │ │ │
├────┼─────────────────────────┼─────────┼─────────┤
│ │Proiectul 1508 - │ │ │
│ │Reabilitarea liniei de CF│ │ │
│ │Frontieră - Curtici - │ │ │
│ │Simeria parte componentă │ │ │
│2 │a Coridorului IV Pan - │0 │0 │
│ │European pentru │ │ │
│ │circulaţia trenurilor cu │ │ │
│ │viteza maximă de 160 km/ │ │ │
│ │h, tronsonul 1: Frontieră│ │ │
│ │- Curtici - Arad - km 614│ │ │
├────┼─────────────────────────┼─────────┼─────────┤
│ │Reabilitarea liniei de CF│ │ │
│ │Braşov - Simeria, │ │ │
│ │componentă a Coridorului │ │ │
│3 │IV Pan - European pentru │0 │150.523 │
│ │circulaţia trenurilor cu │ │ │
│ │viteza maximă de 160 km/ │ │ │
│ │h, tronsonul Coşlariu - │ │ │
│ │Simeria │ │ │
├────┼─────────────────────────┼─────────┼─────────┤
│ │Alte facilităţi şi │0 │1.872 │
│ │instrumente postaderare │ │ │
├────┼─────────────────────────┼─────────┼─────────┤
│ │Proiectul 3091 - "Studii │ │ │
│ │pentru dezvoltarea │ │ │
│ │Proiectului prioritar │ │ │
│ │pentru infrastructura │ │ │
│ │feroviară nr. 22" - 2007 │ │ │
│ │- EU-22070-S- în domeniul│ │ │
│1 │reţelelor transeuropene │0 │1.872 │
│ │de transport (TEN-T), │ │ │
│ │Activitatea 3 - Faza B2 │ │ │
│ │(2011-2015) - Studiu de │ │ │
│ │Fezabilitate pt │ │ │
│ │modernizarea liniei │ │ │
│ │feroviare │ │ │
│ │Caransebeş-Timişoara-Arad│ │ │
├────┼─────────────────────────┼─────────┼─────────┤
│ │TITLUL X PROIECTE CU │ │ │
│ │FINANŢARE DIN FONDURI │ │ │
│ │EXTERNE NERAMBURSABILE │2.489.000│2.335.691│
│ │AFERENTE CADRULUI │ │ │
│ │FINANCIAR 2014-2020 │ │ │
├────┼─────────────────────────┼─────────┼─────────┤
│ │- Programe din FEDR │99.413 │99.413 │
├────┼─────────────────────────┼─────────┼─────────┤
│ │Lucrări de reabilitare │ │ │
│ │pentru poduri, podeţe şi │ │ │
│ │tuneluri de cale ferată -│206 │206 │
│ │Sucursala Regională de │ │ │
│ │Căi Ferate Timişoara │ │ │
├────┼─────────────────────────┼─────────┼─────────┤
│ │Lucrări de reabilitare │ │ │
│ │pentru poduri, podeţe şi │ │ │
│2 │tuneluri de cale ferată -│1.155 │1.155 │
│ │Sucursala Regională de │ │ │
│ │Căi Ferate Braşov │ │ │
├────┼─────────────────────────┼─────────┼─────────┤
│ │Lucrări de reabilitare │ │ │
│ │pentru poduri, podeţe şi │ │ │
│3 │tuneluri de cale ferată -│4.423 │3.761 │
│ │Sucursala Regională de │ │ │
│ │Căi Ferate Iaşi │ │ │
├────┼─────────────────────────┼─────────┼─────────┤
│ │Lucrări de reabilitare │ │ │
│ │pentru poduri, podeţe şi │ │ │
│4 │tuneluri de cale ferată -│6.793 │6.793 │
│ │Sucursala Regională de │ │ │
│ │Căi Ferate Bucureşti │ │ │
├────┼─────────────────────────┼─────────┼─────────┤
│ │Modernizarea staţiilor de│ │ │
│5 │cale ferată Sf. Gheorghe,│0 │662 │
│ │Tg. Mureş │ │ │
├────┼─────────────────────────┼─────────┼─────────┤
│ │Modernizarea │ │ │
│ │instalaţiilor de │ │ │
│6 │centralizare │237 │237 │
│ │electromecanică pe secţia│ │ │
│ │de circulaţie Ilia-Lugoj │ │ │
├────┼─────────────────────────┼─────────┼─────────┤
│ │Sistem de detectare a │ │ │
│7 │cutiilor de osii │4.446 │4.446 │
│ │supraîncălzite şi a │ │ │
│ │frânelor strânse │ │ │
├────┼─────────────────────────┼─────────┼─────────┤
│ │Electrificarea şi │ │ │
│ │reabilitarea liniei CF │ │ │
│8 │Cluj │1.000 │1.000 │
│ │Napoca-Oradea-Episcopia │ │ │
│ │Bihor │ │ │
├────┼─────────────────────────┼─────────┼─────────┤
│ │Lucrări de reparaţii/ │ │ │
│ │modernizari ale liniilor │ │ │
│ │de cale ferată │ │ │
│ │(Bucureşti-Braşov, │ │ │
│ │Timişoara-Arad, │ │ │
│ │Bucureşti-Buzău, │ │ │
│ │Bucureşti-Craiova, │ │ │
│9 │Paşcani-Iaşi, │4.175 │4.175 │
│ │Bucureşti-Constanţa, │ │ │
│ │Bucureşti-Piteşti), │ │ │
│ │pentru asigurarea unei │ │ │
│ │viteze sporite şi │ │ │
│ │cresterea calităţii │ │ │
│ │serviciilor de transport │ │ │
│ │feroviar │ │ │
├────┼─────────────────────────┼─────────┼─────────┤
│ │Modernizarea │ │ │
│ │instalaţiilor de │ │ │
│10 │centralizare │332 │332 │
│ │electromecanică pe secţia│ │ │
│ │de circulaţie │ │ │
│ │Siculeni-Adjud │ │ │
├────┼─────────────────────────┼─────────┼─────────┤
│11 │Centralizare electronică │244 │244 │
│ │în staţia CF Videle │ │ │
├────┼─────────────────────────┼─────────┼─────────┤
│ │Lucrări de reabilitare │ │ │
│ │pentru poduri, podeţe şi │ │ │
│12 │tuneluri de cale ferată -│32.266 │32.266 │
│ │Sucursala Regională CF │ │ │
│ │Craiova │ │ │
├────┼─────────────────────────┼─────────┼─────────┤
│ │Lucrări de reabilitare │ │ │
│ │pentru poduri, podeţe şi │ │ │
│13 │tuneluri de cale ferată -│3.200 │3.200 │
│ │Sucursala Regională CF │ │ │
│ │Cluj │ │ │
├────┼─────────────────────────┼─────────┼─────────┤
│14 │Modernizarea trecerilor │9.996 │7.996 │
│ │la nivel cu calea ferată │ │ │
├────┼─────────────────────────┼─────────┼─────────┤
│ │Modernizarea/reabilitarea│ │ │
│15 │a 47 de staţii de cale │16.660 │16.660 │
│ │ferată din România-faza │ │ │
│ │studiu de fezabilitate │ │ │
├────┼─────────────────────────┼─────────┼─────────┤
│ │Lucrări de reabilitare │ │ │
│ │poduri, podeţe şi │ │ │
│16 │tuneluri de cale ferată -│14.280 │14.280 │
│ │etapa II faza studiu de │ │ │
│ │fezabilitate │ │ │
├────┼─────────────────────────┼─────────┼─────────┤
│ │Electrificarea liniei │ │ │
│ │feroviare │ │ │
│17 │Răduleşti-Giurgiu │0 │1.000 │
│ │Nord-Faza Studiu de │ │ │
│ │Fezabilitate │ │ │
├────┼─────────────────────────┼─────────┼─────────┤
│ │Electrificarea şi │ │ │
│ │reabilitarea liniei de │ │ │
│18 │cale ferată │0 │1.000 │
│ │Constanţa-Mangalia - │ │ │
│ │Studiu de Fezabilitate │ │ │
├────┼─────────────────────────┼─────────┼─────────┤
│ │- Programe din FC │2.387.065│2.233.756│
├────┼─────────────────────────┼─────────┼─────────┤
│ │Reabilitarea liniei de CF│ │ │
│ │Braşov-Simeria, │ │ │
│ │componentă a Coridorului │ │ │
│1 │IV Pan - European pentru │153.870 │146.084 │
│ │circulaţia trenurilor cu │ │ │
│ │viteza maximă de 160 km/ │ │ │
│ │h, tronsonul Coşlariu - │ │ │
│ │Simeria │ │ │
├────┼─────────────────────────┼─────────┼─────────┤
│ │Reabilitarea liniei de de│ │ │
│ │cale ferată Braşov - │ │ │
│ │Simeria, componentă a │ │ │
│ │Coridorului IV │ │ │
│2 │Pan-European, pentru │123.579 │123.579 │
│ │circulaţia trenurilor cu │ │ │
│ │viteză maximă de 160 km/ │ │ │
│ │h, tronsonul Sighişoara -│ │ │
│ │Coşlariu │ │ │
├────┼─────────────────────────┼─────────┼─────────┤
│ │Lucrări de reabilitare a │ │ │
│ │podurilor de cale ferată │ │ │
│ │peste Dunăre - km152+149 │ │ │
│3 │şi km 165+817, linia CF │2.303 │2.303 │
│ │Bucureşti - Constanţa - │ │ │
│ │Sucursala Regională de │ │ │
│ │Căi Ferate Constanţa │ │ │
├────┼─────────────────────────┼─────────┼─────────┤
│ │Reabilitarea liniei CF │ │ │
│ │frontieră Curtici - │ │ │
│ │Simeria parte componentă │ │ │
│ │a Coridorului IV │ │ │
│4 │Pan-European pentru │1.694.060│1.543.537│
│ │circulaţia trenurilor cu │ │ │
│ │viteză maximă de 160 km/ │ │ │
│ │h, Tronsonul 2: km 614- │ │ │
│ │Gurasada şi Tronsonul 3: │ │ │
│ │Gurasada-Simeria │ │ │
├────┼─────────────────────────┼─────────┼─────────┤
│ │Modernizarea liniei de │ │ │
│ │cale ferată Bucureşti │ │ │
│5 │Nord-Jilava-Giurgiu │1.190 │1.190 │
│ │Nord-Frontieră (Faza - │ │ │
│ │Studiu de fezabilitate) │ │ │
├────┼─────────────────────────┼─────────┼─────────┤
│ │Revizuirea Studiului de │ │ │
│ │fezabilitate pentru │ │ │
│ │obiectivul de investiţii │ │ │
│6 │- Linia de cale ferată │493 │493 │
│ │Bucureşti Nord-Aeroport │ │ │
│ │Internaţional Henri │ │ │
│ │Coandă Bucureşti │ │ │
├────┼─────────────────────────┼─────────┼─────────┤
│ │Lucrări în staţiile │ │ │
│ │Feteşti şi Ciulniţa, de │ │ │
│7 │pe linia de cale ferată │1.785 │1.785 │
│ │Bucureşti-Constanţa - │ │ │
│ │servicii de consultanţă │ │ │
├────┼─────────────────────────┼─────────┼─────────┤
│ │Modernizarea liniei de │ │ │
│ │cale ferată Bucureşti │ │ │
│ │Nord-Aeroportul │ │ │
│ │Internaţional Henri │ │ │
│8 │Coandă Bucureşti Faza I: │391.278 │391.278 │
│ │Racord CF la terminalul │ │ │
│ │T1, Aeroportul │ │ │
│ │Internaţional Henri │ │ │
│ │Coandă Bucureşti │ │ │
├────┼─────────────────────────┼─────────┼─────────┤
│ │Modernizarea/consolidarea│ │ │
│9 │/reabilitarea staţiei CF │18.507 │18.507 │
│ │Gara de Nord Bucureşti │ │ │
├────┼─────────────────────────┼─────────┼─────────┤
│ │Reabilitarea liniei de │ │ │
│10 │cale ferată │0 │1.000 │
│ │Dărmăneşti-Vicşani - │ │ │
│ │Studiu de Fezabilitate │ │ │
├────┼─────────────────────────┼─────────┼─────────┤
│ │Reabilitarea liniei de │ │ │
│11 │cale ferată Focşani-Roman│0 │1.000 │
│ │- Studiu de Fezabilitate │ │ │
├────┼─────────────────────────┼─────────┼─────────┤
│ │Reabilitarea liniei de │ │ │
│12 │cale ferată │0 │1.000 │
│ │Paşcani-Dărmăneşti - │ │ │
│ │Studiu de Fezabilitate │ │ │
├────┼─────────────────────────┼─────────┼─────────┤
│ │Reabilitarea liniei de │ │ │
│13 │cale ferată Ploieşti │0 │1.000 │
│ │Triaj-Focşani - Studiu de│ │ │
│ │Fezabilitate │ │ │
├────┼─────────────────────────┼─────────┼─────────┤
│ │Reabilitarea liniei de │ │ │
│14 │cale ferată │0 │1.000 │
│ │Roman-Iaşi-Frontieră - │ │ │
│ │Studiu de Fezabilitate │ │ │
├────┼─────────────────────────┼─────────┼─────────┤
│ │- Mecanismul pentru │2.522 │2.522 │
│ │interconectarea Europei │ │ │
├────┼─────────────────────────┼─────────┼─────────┤
│ │Reabilitarea liniei de │ │ │
│ │cale ferată │ │ │
│ │Braşov-Simeria, │ │ │
│ │componentă a Coridorului │ │ │
│1 │Rin-Dunare, pentru │2.522 │2.522 │
│ │circulaţia trenurilor cu │ │ │
│ │viteza maximă de 160km/h,│ │ │
│ │tronsonul │ │ │
│ │Braşov-Sighişoara │ │ │
├────┼─────────────────────────┼─────────┼─────────┤
│ │Titlul: ALTE CHELTUIELI │1.950 │1.755 │
├────┼─────────────────────────┼─────────┼─────────┤
│ │Sume alocate pentru │ │ │
│ │întocmirea │ │ │
│ │documentaţiilor │ │ │
│ │cadastrale şi a │ │ │
│ │publicităţii imobiliare │1.950 │1.755 │
│ │pentru bunurile │ │ │
│ │imobiliare aflate în │ │ │
│ │concesiunea companiei │ │ │
│ │care administrează │ │ │
│ │infrastructura feroviară │ │ │
├────┼─────────────────────────┼─────────┼─────────┤
│ │Titlul XI. CHELTUIELI │ │ │
│ │AFERENTE PROGRAMELOR CU │3.000 │3.000 │
│ │FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ │ │
├────┼─────────────────────────┼─────────┼─────────┤
│ │- componenta locală │3.000 │3.000 │
├────┼─────────────────────────┼─────────┼─────────┤
│ │- Împrumut BEI 23.372 - │ │ │
│1 │Proiect de reabilitare │3.000 │3.000 │
│ │Curtici-Simeria │ │ │
├────┼─────────────────────────┼─────────┼─────────┤
│II │OPERAŢIUNI FINANCIARE │53.532 │53.532 │
├────┼─────────────────────────┼─────────┼─────────┤
│ │Titlul XIII. RAMBURSĂRI │53.532 │53.532 │
│ │DE CREDITE │ │ │
├────┼─────────────────────────┼─────────┼─────────┤
│ │- Rambursări de credite │53.532 │53.532 │
│ │externe │ │ │
├────┼─────────────────────────┼─────────┼─────────┤
│ │- Rambursări de credite │ │ │
│ │externe contractate de │53.532 │53.532 │
│ │ordonatorii de credite │ │ │
├────┼─────────────────────────┼─────────┼─────────┤
│ │- Proiect de │ │ │
│1 │restructurare │7.454 │7.454 │
│ │transporturi etapa a │ │ │
│ │III-a (BIRD 4757) │ │ │
├────┼─────────────────────────┼─────────┼─────────┤
│ │- Reabilitare linie cale │ │ │
│ │ferată │ │ │
│2 │Bucureşti-Constanţa │46.078 │46.078 │
│ │(Împrumut JBIC ROM-P3/ │ │ │
│ │2001) │ │ │
└────┴─────────────────────────┴─────────┴─────────┘


    3.2. Lista proiectelor din cadrul programelor prioritare ale Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. pentru perioada 2016-2020, care în prezent sunt în următoarele stadii de realizare:
    1. Programul de modernizare şi reabilitare a liniilor de cale ferată
    i. Modernizarea reţelei centrale TEN-T
        ● Proiecte în stadiu de execuţie:
    - Reabilitarea liniei de cale ferată Coşlariu - Simeria
    – Reabilitarea liniei de cale ferată Sighişoara - Coşlariu
    – Reabilitarea liniei de cale ferată Frontieră - Curtici - Km 614
    – Reabilitarea liniei de cale ferată km 614 - Gurasada
    – Reabilitarea liniei de cale ferată Gurasada - Simeria

        ● Proiecte în stadiu de pregătire/lansare:
    - Modernizarea liniei de cale ferată Predeal - Braşov
    – Reabilitarea liniei de cale ferată Braşov - Sighişoara
    – Reabilitarea liniei Bucureşti - Constanţa - Lucrări în staţiile Feteşti şi Ciulniţa,
    – Modernizarea liniei de cale ferată pe tronsonul Bucureşti Nord - Jilava - Giurgiu Nord - Frontieră
    – Modernizarea liniei de cale ferată Craiova - Calafat
    – Modernizarea liniei de cale ferată Caransebeş - Timişoara - Arad
    – Modernizarea liniei de cale ferată Craiova - Caransebeş
    – Modernizarea liniei de cale ferată Ploieşti - Adjud - Focşani - Bacău - Roman - Paşcani - Iaşi - Frontieră,
    – Reabilitarea liniei de cale ferată Paşcani - Dărmăneşti
    – Reabilitarea liniei de cale ferată Dărmăneşti - Vicşani - frontieră
    – Implementarea măsurilor necesare funcţionării sistemului ERTMS pe secţiunea de cale ferată Predeal - Bucureşti - Constanţa
    – Modernizarea infrastructurii feroviare din Portul Constanţa

        ● Proiecte noi propuse pentru pregătire/lansare:
    - Modernizarea liniei de cale ferată Coşlariu - Cluj Napoca,
    – Modernizarea liniei de cale ferată Craiova - Roşiori - Bucureşti
    – Electrificarea liniei feroviare Răduleşti - Giurgiu,
    – Modernizarea reţelei de cale ferată în zona Bucureşti şi perspectiva de dezvoltare a reţelei existente pentru transportul de călători în zona metropolitană (centura Bucureşti),
    – Modernizarea liniei de cale ferată Timişoara - Moraviţa


    ii. Reabilitarea reţelei globale TEN - T
        ● Proiecte în stadiu de pregătire/lansare:
    - Modernizarea şi electrificarea liniei de cale ferată Cluj - Oradea - Episcopia Bihor
    – Reconstrucţie pentru Gura Lotrului, linia cf Piatra Olt -Podu Olt (Demolarea podului vechi)

        ● Proiecte noi propuse pentru pregătire/lansare:
    - Modernizarea liniei de cale ferată Oradea - Arad


    iii. Modernizarea reţelei gestionată de CNCF CFR SA
        ● Proiecte propuse:
    - Modernizarea şi electrificarea liniei de cale ferată Constanţa - Mangalia
    – Modernizarea liniei de cale ferată Craiova - Piatra Olt - Piteşti    2. Program de modernizare a staţiilor de cale ferată
        ● Proiecte în stadiu de finalizare:
    - Modernizarea unor staţii de cale ferată din România - etapa IV (15 staţii)

        ● Proiecte în stadiu de pregătire/lansare:
    - Modernizarea/reabilitarea a 47 staţii de cale ferată
    – Modernizarea/consolidarea/reabilitarea staţiei CF Gara de Nord Bucureşti

        ● Proiecte propuse:
    - Continuarea modernizării staţiilor de cale ferată, a nodurilor feroviare, a platformelor şi peroanelor din staţii conform standardelor europene


    3. Program de creşterea siguranţei în transportul pe calea ferată şi înbunătăţirea conducerii traficului
        ● Proiecte în stadiu de execuţie:
    - Îmbunătăţirea siguranţei traficului pe căile ferate române - Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată
    – Modernizarea instalaţiilor de centralizare (înlocuirea centralizării electromecanice cu centralizare electronică de linie) pe distanţele Ilia - Lugoj şi Siculeni - Adjud
    – Îmbunătăţirea siguranţei traficului pe căile ferate române - Sistem de detectare a cutiilor de osii supraîncălzite şi frânelor strânse (21 locaţii)
    – Proiect pilot operaţional pentru un sistem ETCS/ERTMS nivelul 2
    – Introducerea sistemelor de centralizare electronică în staţii CF mari (etapa I - staţia Videle)

        ● Proiecte în stadiu de pregătire/lansare:
    - Centrul Naţional de Management al Traficului
    – Comanda centralizată a instalaţiilor semnalizare şi energoalimentare, centrul de mentenanţă, introducere GSM-R - Etapa I

        ● Proiecte noi propuse pentru pregătire/lansare:
    - Introducerea sistemelor de centralizare electronică în staţii CF mari (etapa 1 - staţia Brăila)
    – Dezvoltarea reţelei de transmisie de date GSM-R pentru sistemul ERTMS
    – Sporirea eficienţei economice prin introducerea de instalaţii de semnalizare a trecerilor la nivel, controlul liniilor dintre staţii cu numărătoare de osii, reîntregirea BLA pentru 18 distanţe de circulaţie.
    – Instalaţii CED cu costuri reduse şi controlul liniilor din staţie şi dintre staţii cu numărătoare osii în 12 staţii - etapa I (înlocuirea instalaţiilor CEM pe liniile interoperable)
    – Sistem de monitorizare dispecerizată on-line a funcţionării instalaţiilor de centralizare electronică - informatizarea procesului de mentenanţă şi organizare a intervenţiilor


    4. Program pentru electrificarea liniilor de cale ferată şi îmbunătăţirea cadrului de furnizare şi gestiune a energiei electrice
        ● Proiecte în stadiu de execuţie lucrări:
    - Electrificarea liniei CF Doaga - Tecuci - Bărboşi, inclusiv dispecer pentru coordonarea activităţii de exploatare a Complexului Feroviar Galaţi

        ● Proiecte în stadiu de pregătire/lansare:
    - Implementarea unui sistem de telegestiune a energiei electrice şi de compensare a factorului de putere la substaţiile de tracţiune
    – Implementarea unui model cu eficienţă sporită pentru sistemul energetic actual al CNCF CFR SA
    – Electrificarea liniei feroviare Răduleşti - Giurgiu Nord
    – Electrificarea şi reabilitarea liniei de cale ferată Constanţa - Mangalia

        ● Proiecte propuse:
    - Reabilitarea instalaţiilor de electroalimentare CED în staţii CF
    – Informatizare dispecer energetic feroviar
    – Reabilitarea şi modernizarea instalaţiilor de energoalimentare


    5. Program de modernizare şi dezvoltare a informaticii feroviare
        ● Proiecte în execuţie
    - Realizarea sistemului geografic de informaţii pentru calea ferată (G.I.S.) - integrare software

        ● Proiecte propuse:
    - Dezvoltarea şi extinderea sistemului informatic pentru managementul infrastructurii - IMA (IRIS)
    – Achiziţie de echipamente IT şi software informatic pentru îmbunătăţirea capacităţii administrative


    6. Program de promovare a transportului intermodal
        ● Proiecte în derulare
    - Participarea la Coridorul de transport feroviar de marfă nr. 7 "Orient Est Mediteranean" implementat în baza Regulamentului Comisiei EU nr. 913/2010/CE
    – Participarea la Coridorul de transport feroviar de marfă "Rin Dunăre" implementat în baza Regulamentului Comisiei EU nr. 913/2010/CE


    7. Program de creştere a calităţii serviciilor de transport pe calea ferată şi a serviciilor conexe, şi de asigurarea protecţiei mediului înconjurător
        ● Proiecte în stadiu de execuţie:
    - Implementarea sistemului de management integrat calitate/mediu
    – Lucrări de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinări seismologice, consultanţă şi alte cheltuieli de investiţii.

        ● Programe şi proiecte în stadiu de pregătire/lansare:
    - Continuarea elaborării hărţilor strategice de zgomot, precum şi a planurilor de acţiune aferente acestora, pentru căile ferate principale din interiorul şi din exteriorul aglomerărilor şi căile ferate din interiorul aglomerărilor, conform Hotărârii de Guvern nr. 321/2005 privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiant, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

        ● Proiecte în stadiu de propunere:
    - Reducerea impactului activităţii de transport asupra mediului


    8. Programe pentru îmbunătăţirea activităţii de mentenanţă şi de reabilitare a elementelor infrastructurii feroviare pentru aducerea stării tehnice a acestora la parametri operaţionali şi de siguranţă conform normelor UE de transport feroviar
        ● Programe şi proiecte în stadiu de execuţie:
    - Program de reparaţii capitale a elementelor infrastructurii feroviare publice
    – Program de reparaţii curente la elementele infrastructurii feroviare publice
    – Program de mentenanţă a liniilor şi instalaţiilor c.f. reabilitate/modernizate din fonduri europene, conform solicitării organismelor financiare europene
    – Reabilitarea utilajelor de întreţinere mecanizată a căii (maşini grele, de mică mecanizare, UAM şi drezine)
    – Asigurarea eficenţei activităţilor de exploatare/întreţinere a infrastructurii feroviare (achiziţia de maşini de cale, maşini de mică mecanizare şi utilaje multifuncţionale cu deplasare pe calea ferată)
    – Lucrări de reabilitare pentru poduri şi tuneluri pe reţeaua TEN T feroviară
    – Reabilitarea podurilor de cale ferată peste Dunăre
    – Lucrări de reabilitare pentru poduri, podeţe şi tuneluri de cale ferată

        ● Programe şi proiecte în stadiu de pregătire sau lansare:
    - Program de reparaţii/modernizări ale liniilor de cale ferată (Bucureşti-Braşov, Timişoara-Arad, Bucureşti-Buzău, Bucureşti-Craiova, Paşcani-Iaşi, Bucureşti- Constanţa, Bucureşti-Piteşti) pentru asigurarea unei viteze sporite şi creşterea calităţii serviciilor de transport feroviar
    – Program de eliminare a restricţiilor de viteză şi punctelor periculoase
    – Lucrări de reabilitare poduri, podeţe şi tuneluri de cale ferată - etapa II

        ● Programe şi proiecte propuse:
    - Supraînălţare şi consolidare terasamente în zona SHEN Porţile de Fier 1
    – Dotarea cu aparate de măsură, echipamente şi mijloace de transport necesare optimizării proceselor de întreţinere a infrastructurii feroviare publice.


    9. Program de realizare linii noi
        ● Proiecte în stadiu de execuţie:
    - Linia de cale ferată Bucureşti Nord - Aeroportul Internaţional Henri Coandă: Racord CF la terminalul T1, Aeroport Internaţional Henri Coandă

        ● Proiecte în stadiu de pregătire:
    - Linie nouă de cale ferată Râmnicu Vâlcea - Vâlcele


    10. Program de asistenţă tehnică pentru promovarea, pregătirea şi execuţia lucrărilor de reabilitare, modernizarea şi mentenanţa infrastructurii feroviare
    - Asistenţă tehnică pentru pregătirea proiectelor din domeniul feroviar pentru finanţare din fonduri europene
    – Servicii pentru cadastru CFR (lucrările de reabilitare şi de modernizare a infrastructurii feroviare nu se pot realiza fără prezentarea extraselor de carte funciară)
    – Elaborare documentaţii în vederea exproprierilor şi plata exproprierilor aferente, studii de fezabilitate, proiecte tehnice, detalii de execuţie
    – Asistenţă tehnică pentru îmbunătăţirea siguranţei traficului pe căile ferate române
    – Asistenţa tehnică pentru pregătirea lucrărilor de modernizare a unor staţii de cale ferată din România
    – Asistenţă tehnică pentru execuţia lucrărilor finanţate din fonduri europene

    11. Program de modernizare a sistemului financiar-contabil
        ● Proiecte propuse:
    - Actualizare module Sistem informatic de management financiar pentru calea ferată - Oracle Financials.    3.3. Situaţia proiectelor de investiţii în implementare propuse la finanţare/finanţate din POIM 2014-2020 pentru care se vor întocmi contracte de finanţare şi proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare aferente perioadei 2007-2013, cu alocaţiile prevăzute în anul bugetar 2020
    A. Proiecte de investiţii în implementare finanţate din POST 2007-2013
        (proiecte finanţate de la bugetul de stat)

┌────┬─────────────┬──────────┬────────────┬───────────┬────────────┬───────┐
│ │ │Contracte │Cost total │ │Valoare │Program│
│Nr. │Denumire │de │proiect (mii│CE - 85% │totală BS │2020 │
│crt.│Proiect │finanţare │lei) cu TVA │(mii lei) │(mii lei) │(mii │
│ │ │ │ │ │ │lei) │
├────┴─────────────┴──────────┴────────────┴───────────┴────────────┴───────┤
│DMI 1.2 │
├────┬─────────────┬──────────┬────────────┬───────────┬────────────┬───────┤
│ │Proiect pilot│ │ │ │ │ │
│ │operaţional │ │ │ │ │ │
│1 │pentru │43/ │271.330,31 │185.992,55 │85.337,76 │0 │
│ │aplicaţie │15.12.2010│ │ │ │ │
│ │ETCS/ERTMS │ │ │ │ │ │
│ │nivel 2 │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┼───────┤
│ │„Reabilitarea│ │ │ │ │ │
│ │liniei c. f. │ │ │ │ │ │
│ │Frontieră - │ │ │ │ │ │
│ │Curtici - │ │ │ │ │ │
│ │Simeria parte│ │ │ │ │ │
│ │componentă a │ │ │ │ │ │
│ │Coridorului │ │ │ │ │ │
│ │IV Pan - │ │ │ │ │ │
│2 │European │98/ │1.378.330,97│566.309,52 │812.021,45 │0 │
│ │pentru │24.04.2012│ │ │ │ │
│ │circulaţia │ │ │ │ │ │
│ │trenurilor cu│ │ │ │ │ │
│ │viteza maximă│ │ │ │ │ │
│ │de 160 km/h",│ │ │ │ │ │
│ │tronsonul 1: │ │ │ │ │ │
│ │Frontieră - │ │ │ │ │ │
│ │Curtici - │ │ │ │ │ │
│ │Arad - km 614│ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┼───────┤
│ │Asistenţă │ │ │ │ │ │
│ │tehnică având│ │ │ │ │ │
│ │ca scop │ │ │ │ │ │
│ │împărţirea în│ │ │ │ │ │
│ │3 secţiuni a │ │ │ │ │ │
│ │proiectului │ │ │ │ │ │
│ │"Reabilitarea│ │ │ │ │ │
│ │liniei de │ │ │ │ │ │
│ │cale ferată │ │ │ │ │ │
│ │Braşov- │ │ │ │ │ │
│3 │Simeria, │370/ │125,55 │86,01 │39,49 │0 │
│ │componentă a │30.12.2015│ │ │ │ │
│ │Coridorului │ │ │ │ │ │
│ │IV Pan- │ │ │ │ │ │
│ │European, pt │ │ │ │ │ │
│ │circulaţia │ │ │ │ │ │
│ │trenurilor cu│ │ │ │ │ │
│ │viteza maximă│ │ │ │ │ │
│ │de 160 km/h, │ │ │ │ │ │
│ │tronson │ │ │ │ │ │
│ │BRAŞOV - │ │ │ │ │ │
│ │SIGHIŞOARA" │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┼───────┤
│ │Reabilitarea │ │ │ │ │ │
│ │liniei de CF │ │ │ │ │ │
│ │Braşov- │ │ │ │ │ │
│ │Simeria, │ │ │ │ │ │
│ │componentă a │ │ │ │ │ │
│ │Coridorului │ │ │ │ │ │
│ │IV Pan - │ │ │ │ │ │
│4 │European │ │ │ │ │150.523│
│ │pentru │ │ │ │ │ │
│ │circulaţia │ │ │ │ │ │
│ │trenurilor cu│ │ │ │ │ │
│ │viteza maximă│ │ │ │ │ │
│ │de 160 km/h, │ │ │ │ │ │
│ │tronsonul │ │ │ │ │ │
│ │Coşlariu - │ │ │ │ │ │
│ │Simeria │ │ │ │ │ │
├────┴─────────────┴──────────┼────────────┼───────────┼────────────┼───────┤
│TOTAL DMI 1.2 │1.649.786,83│752.388,08 │897.398,70 │150.523│
├─────────────────────────────┴────────────┴───────────┴────────────┴───────┤
│DMI 2.2 │
├────┬─────────────┬──────────┬────────────┬───────────┬────────────┬───────┤
│ │Modernizarea │ │ │ │ │ │
│ │unor staţii │ │ │ │ │ │
│ │de cale │ │ │ │ │ │
│ │ferată din │ │ │ │ │ │
│5 │România - │42/ │73.183,633 │38.123,871 │35.059,763 │914 │
│ │Staţiile CF │15.12.2010│ │ │ │ │
│ │Slatina, │ │ │ │ │ │
│ │Râmnicu │ │ │ │ │ │
│ │Vâlcea, │ │ │ │ │ │
│ │Reşiţa Sud │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┼───────┤
│ │Modernizarea │ │ │ │ │ │
│ │unor staţii │ │ │ │ │ │
│ │de cale │ │ │ │ │ │
│6 │ferată din │49/ │88.881,953 │46.162,799 │42.719,154 │0 │
│ │România - │01.02.2011│ │ │ │ │
│ │Staţiile CF │ │ │ │ │ │
│ │Bistriţa Nord│ │ │ │ │ │
│ │şi Zalău │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┼───────┤
│ │Modernizarea │ │ │ │ │ │
│ │unor staţii │ │ │ │ │ │
│ │de cale │ │ │ │ │ │
│7 │ferată - │50/ │75.373,701 │37.352,505 │38.021,195 │0 │
│ │Staţiile CF │02.02.2011│ │ │ │ │
│ │Giurgiu Oraş,│ │ │ │ │ │
│ │Slobozia, │ │ │ │ │ │
│ │Călăraşi Sud │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┼───────┤
│ │Modernizarea │ │ │ │ │ │
│ │unor staţii │ │ │ │ │ │
│ │de cale │75/ │ │ │ │ │
│8 │ferată din │29.07.2011│65.238,625 │33.829,003 │31.409,621 │0 │
│ │România - │ │ │ │ │ │
│ │Staţia de CF │ │ │ │ │ │
│ │Piteşti │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┼───────┤
│ │Modernizarea │ │ │ │ │ │
│ │unor staţii │ │ │ │ │ │
│ │de cale │ │ │ │ │ │
│ │ferată din │ │ │ │ │ │
│9 │România - │65/ │120.159,627 │62.547,466 │57.612,161 │0 │
│ │Staţiile CF │08.04.2011│ │ │ │ │
│ │Piatra Neamţ,│ │ │ │ │ │
│ │Botoşani, │ │ │ │ │ │
│ │Vaslui, │ │ │ │ │ │
│ │Brăila │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼──────────┼────────────┼───────────┼────────────┼───────┤
│ │Lucrări de │ │ │ │ │ │
│ │reabilitare │ │ │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │ │ │
│ │poduri, │63/ │ │ │ │ │
│10 │podeţe şi │08.04.2011│12.796,374 │8.782,725 │4.013,649 │0 │
│ │tuneluri de │ │ │ │ │ │
│ │cale ferată -│ │ │ │ │ │
│ │SRCF │ │ │ │ │ │
│ │Constanţa │ │ │ │ │ │
├────┴─────────────┴──────────┼────────────┼───────────┼────────────┼───────┤
│TOTAL DMI 2.2 │435.633,913 │226.798,370│208.835,543 │914 │
├─────────────────────────────┴────────────┴───────────┴────────────┴───────┤
├─────────────────────────────┬────────────┬───────────┬────────────┬───────┤
│TOTAL DMI 1.2 + DMI 2.2 │2.085.420,74│979.186,50 │1.106.234,24│151.437│
└─────────────────────────────┴────────────┴───────────┴────────────┴───────┘


┌────────┬────────────────┬───────┬───────┐
│ │ │Cost │Program│
│ │ │total │2020 │
│Nr. crt.│Denumire Proiect│proiect│(mii │
│ │ │(mii │lei) │
│ │ │lei) │ │
├────────┴────────────────┼───────┼───────┤
│Proiect finanţat de la │16.502 │1.872 │
│Bugetul de Stat │ │ │
├─────────────────────────┼───────┼───────┤
│"Studii pentru │ │ │
│dezvoltarea Proiectului │ │ │
│prioritar pentru │ │ │
│infrastructura feroviară │ │ │
│nr. 22"- 2007 - │ │ │
│EU-22070-S- în domeniul │ │ │
│reţelelor transeuropene │16.502 │1.872 │
│de transport (TEN-T), │ │ │
│Activitatea 3 - Faza B2 │ │ │
│(2011-2015) - Studiu de │ │ │
│Fezabilitate pentru │ │ │
│modernizarea liniei │ │ │
│feroviare │ │ │
│Caransebeş-Timişoara-Arad│ │ │
└─────────────────────────┴───────┴───────┘


    B. Proiecte de investiţii în implementare propuse la finanţare/finanţate din POIM 2014-2020 pentru care se vor întocmi cereri de finanţare

┌────┬────────────────────┬──────────┬─────────┐
│ │ │Cost total│ │
│Nr. │ │proiecte │Program │
│crt.│Denumire Proiect │fazate şi │2020 (mii│
│ │ │noi (mii │lei) │
│ │ │lei) │ │
├────┴────────────────────┼──────────┼─────────┤
│Proiecte finanţate din │14.570.993│2.335.691│
│POIM │ │ │
├────┬────────────────────┼──────────┼─────────┤
│ │Lucrări de │ │ │
│ │reabilitare pentru │ │ │
│ │poduri, podeţe şi │ │ │
│1 │tuneluri de cale │15.627 │206 │
│ │ferată - Sucursala │ │ │
│ │Regională de Căi │ │ │
│ │Ferate Timişoara │ │ │
├────┼────────────────────┼──────────┼─────────┤
│ │Lucrări de │ │ │
│ │reabilitare pentru │ │ │
│ │poduri, podeţe şi │ │ │
│2 │tuneluri de cale │12.030 │1.155 │
│ │ferată - Sucursala │ │ │
│ │Regională de Căi │ │ │
│ │Ferate Braşov │ │ │
├────┼────────────────────┼──────────┼─────────┤
│ │Lucrări de │ │ │
│ │reabilitare pentru │ │ │
│ │poduri, podeţe şi │ │ │
│3 │tuneluri de cale │38.569 │3.761 │
│ │ferată - Sucursala │ │ │
│ │Regională de Căi │ │ │
│ │Ferate Iaşi │ │ │
├────┼────────────────────┼──────────┼─────────┤
│ │Lucrări de │ │ │
│ │reabilitare pentru │ │ │
│ │poduri, podeţe şi │ │ │
│4 │tuneluri de cale │43.096 │6.793 │
│ │ferată - Sucursala │ │ │
│ │Regională de Căi │ │ │
│ │Ferate Bucureşti │ │ │
├────┼────────────────────┼──────────┼─────────┤
│ │Lucrări de │ │ │
│ │reabilitare pentru │ │ │
│5 │poduri, podeţe şi │96.485 │32.266 │
│ │tuneluri de cale │ │ │
│ │ferată - Sucursala │ │ │
│ │Regională CF Craiova│ │ │
├────┼────────────────────┼──────────┼─────────┤
│ │Lucrări de │ │ │
│ │reabilitare pentru │ │ │
│6 │poduri, podeţe şi │135.503 │3.200 │
│ │tuneluri de cale │ │ │
│ │ferată - Sucursala │ │ │
│ │Regională CF Cluj │ │ │
├────┼────────────────────┼──────────┼─────────┤
│ │Modernizarea │ │ │
│7 │staţiilor de cale │23.578 │662 │
│ │ferată Sf. Gheorghe,│ │ │
│ │Tg.Mures │ │ │
├────┼────────────────────┼──────────┼─────────┤
│ │Modernizarea │ │ │
│8 │trecerilor la nivel │134.439 │7.996 │
│ │cu calea ferată │ │ │
├────┼────────────────────┼──────────┼─────────┤
│ │Modernizarea │ │ │
│ │instalaţiilor de │ │ │
│9 │centralizare │43.810 │237 │
│ │electromecanică pe │ │ │
│ │secţia de circulaţie│ │ │
│ │Ilia-Lugoj │ │ │
├────┼────────────────────┼──────────┼─────────┤
│ │Modernizarea │ │ │
│ │instalaţiilor de │ │ │
│10 │centralizare │128.143 │332 │
│ │electromecanică pe │ │ │
│ │secţia de circulaţie│ │ │
│ │Siculeni - Adjud │ │ │
├────┼────────────────────┼──────────┼─────────┤
│ │Sistem de detectare │ │ │
│11 │a cutiilor de osii │49.466 │4.446 │
│ │supraîncălzite şi a │ │ │
│ │frânelor strânse │ │ │
├────┼────────────────────┼──────────┼─────────┤
│ │Centralizare │ │ │
│12 │electronică în │28.359 │244 │
│ │staţia CF Videle │ │ │
├────┼────────────────────┼──────────┼─────────┤
│ │Electrificarea şi │ │ │
│ │reabilitarea liniei │ │ │
│13 │CF Cluj Napoca - │10.070 │1.000 │
│ │Oradea - Episcopia │ │ │
│ │Bihor │ │ │
├────┼────────────────────┼──────────┼─────────┤
│ │Lucrări de reparaţii│ │ │
│ │/modernizări ale │ │ │
│ │liniilor de cale │ │ │
│ │ferată (Bucureşti- │ │ │
│ │Braşov, │ │ │
│ │Timişoara-Arad, │ │ │
│ │Bucureşti-Buzău, │ │ │
│ │Bucureşti-Craiova, │ │ │
│14 │Paşcani- Iaşi, │24.974 │4.175 │
│ │Bucureşti-Constanţa,│ │ │
│ │Bucureşti-Piteşti), │ │ │
│ │pentru asigurarea │ │ │
│ │unei viteze sporite │ │ │
│ │şi creşterea │ │ │
│ │calităţii │ │ │
│ │serviciilor de │ │ │
│ │transport feroviar │ │ │
├────┼────────────────────┼──────────┼─────────┤
│ │Modernizarea/ │ │ │
│ │reabilitarea a 47 de│ │ │
│15 │staţii de cale │23.043 │16.660 │
│ │ferată din │ │ │
│ │România-faza studiu │ │ │
│ │de fezabilitate │ │ │
├────┼────────────────────┼──────────┼─────────┤
│ │Lucrări de │ │ │
│ │reabilitare poduri, │ │ │
│16 │podeţe şi tuneluri │19.636 │14.280 │
│ │de cale ferată-etapa│ │ │
│ │II faza studiu de │ │ │
│ │fezabilitate │ │ │
├────┼────────────────────┼──────────┼─────────┤
│ │Reabilitarea liniei │ │ │
│ │de CF Braşov- │ │ │
│ │Simeria, componentă │ │ │
│ │a Coridorului IV Pan│ │ │
│17 │- European pentru │1.802.173 │146.084 │
│ │circulaţia │ │ │
│ │trenurilor cu viteza│ │ │
│ │maximă de 160 km/h, │ │ │
│ │tronsonul Coşlariu -│ │ │
│ │Simeria │ │ │
├────┼────────────────────┼──────────┼─────────┤
│ │Reabilitarea liniei │ │ │
│ │de de cale ferată │ │ │
│ │Braşov - Simeria, │ │ │
│ │componentă a │ │ │
│ │Coridorului IV │ │ │
│18 │Pan-European, pentru│1.584.118 │123.579 │
│ │circulaţia │ │ │
│ │trenurilor cu viteză│ │ │
│ │maximă de 160 km/h, │ │ │
│ │tronsonul Sighişoara│ │ │
│ │- Coşlariu │ │ │
├────┼────────────────────┼──────────┼─────────┤
│ │Lucrări de │ │ │
│ │reabilitare a │ │ │
│ │podurilor de cale │ │ │
│ │ferată peste Dunăre │ │ │
│ │- km152+149 şi km │ │ │
│19 │165+817, linia CF │74.897 │2.303 │
│ │Bucureşti - │ │ │
│ │Constanţa - │ │ │
│ │Sucursala Regională │ │ │
│ │de Căi Ferate │ │ │
│ │Constanţa │ │ │
├────┼────────────────────┼──────────┼─────────┤
│ │Reabilitarea liniei │ │ │
│ │CF frontieră Curtici│ │ │
│ │- Simeria parte │ │ │
│ │componentă a │ │ │
│ │Coridorului IV │ │ │
│ │Pan-European pentru │ │ │
│20 │circulaţia │9.526.502 │1.543.537│
│ │trenurilor cu viteză│ │ │
│ │maximă de 160 km/h, │ │ │
│ │Tronsonul 2: km │ │ │
│ │614-Gurasada şi │ │ │
│ │Tronsonul 3: │ │ │
│ │Gurasada-Simeria │ │ │
├────┼────────────────────┼──────────┼─────────┤
│ │Modernizarea liniei │ │ │
│ │de cale ferată │ │ │
│ │Bucureşti Nord - │ │ │
│21 │Jilava - Giurgiu │22.945 │1.190 │
│ │Nord- Frontieră │ │ │
│ │(Faza - Studiu de │ │ │
│ │fezabilitate) │ │ │
├────┼────────────────────┼──────────┼─────────┤
│ │Revizuirea Studiului│ │ │
│ │de fezabilitate │ │ │
│ │pentru obiectivul de│ │ │
│ │investiţii - Linia │ │ │
│22 │de cale ferată │3.214 │493 │
│ │Bucureşti Nord - │ │ │
│ │Aeroport │ │ │
│ │Internaţional Henri │ │ │
│ │Coandă Bucureşti │ │ │
├────┼────────────────────┼──────────┼─────────┤
│ │Lucrări în staţiile │ │ │
│ │Feteşti şi Ciulniţa,│ │ │
│23 │de pe linia de cale │9.657 │1.785 │
│ │ferată Bucureşti- │ │ │
│ │Constanţa- servicii │ │ │
│ │de consultanţă │ │ │
├────┼────────────────────┼──────────┼─────────┤
│ │Modernizarea liniei │ │ │
│ │de cale ferată │ │ │
│ │Bucureşti Nord - │ │ │
│ │Aeroport │ │ │
│ │Internaţional Henri │ │ │
│24 │Coandă Bucureşti │583.802 │391.278 │
│ │Faza I: Racord C.F. │ │ │
│ │la terminalul T1, │ │ │
│ │Aeroport │ │ │
│ │Internaţional Henri │ │ │
│ │Coandă Bucureşti │ │ │
├────┼────────────────────┼──────────┼─────────┤
│ │Modernizarea/ │ │ │
│ │consolidarea/ │ │ │
│25 │reabilitarea staţiei│18.507 │18.507 │
│ │CF Gara de Nord │ │ │
│ │Bucureşti │ │ │
├────┼────────────────────┼──────────┼─────────┤
│ │Reabilitarea liniei │ │ │
│ │de cale ferată │ │ │
│ │Braşov-Simeria, │ │ │
│ │componentă a │ │ │
│ │Coridorului │ │ │
│26 │Rin-Dunare, pentru │12.038 │2.522 │
│ │circulaţia │ │ │
│ │trenurilor cu viteza│ │ │
│ │maximă de 160km/h, │ │ │
│ │tronsonul │ │ │
│ │Braşov-Sighişoara │ │ │
├────┼────────────────────┼──────────┼─────────┤
│ │Reabilitarea liniei │ │ │
│ │de cale ferată │ │ │
│27 │Dărmăneşti - Vicşani│5.605 │1.000 │
│ │- Studiu de │ │ │
│ │Fezabilitate │ │ │
├────┼────────────────────┼──────────┼─────────┤
│ │Reabilitarea liniei │ │ │
│ │de cale ferată │ │ │
│28 │Focşani - Roman - │24.255 │1.000 │
│ │Studiu de │ │ │
│ │Fezabilitate │ │ │
├────┼────────────────────┼──────────┼─────────┤
│ │Reabilitarea liniei │ │ │
│ │de cale ferată │ │ │
│29 │Paşcani - Dărmăneşti│11.703 │1.000 │
│ │- Studiu de │ │ │
│ │Fezabilitate │ │ │
├────┼────────────────────┼──────────┼─────────┤
│ │Reabilitarea liniei │ │ │
│ │de cale ferată │ │ │
│30 │Ploieşti Triaj - │23.596 │1.000 │
│ │Focşani - Studiu de │ │ │
│ │Fezabilitate │ │ │
├────┼────────────────────┼──────────┼─────────┤
│ │Reabilitarea liniei │ │ │
│ │de cale ferată Roman│ │ │
│31 │- Iaşi - Frontieră -│23.100 │1.000 │
│ │Studiu de │ │ │
│ │Fezabilitate │ │ │
├────┼────────────────────┼──────────┼─────────┤
│ │Electrificarea │ │ │
│ │liniei feroviare │ │ │
│32 │Răduleşti-Giurgiu │3.745 │1.000 │
│ │Nord-Faza Studiu de │ │ │
│ │Fezabilitate │ │ │
├────┼────────────────────┼──────────┼─────────┤
│ │Electrificarea şi │ │ │
│ │reabilitarea liniei │ │ │
│33 │de cale ferată │14.308 │1.000 │
│ │Constanţa-Mangalia- │ │ │
│ │Studiu de │ │ │
│ │Fezabilitate │ │ │
└────┴────────────────────┴──────────┴─────────┘


    C. Proiecte de investiţii propuse la finanţare/finanţate din CEF 2014-2020 pentru care au fost depuse cereri de finanţare

┌────┬───────────────┬─────────┬─────────┐
│ │ │Cost │Program │
│Nr. │Denumire │total │2020 (mii│
│crt.│Proiect │proiect │lei) │
│ │ │(mii lei)│ │
├────┴───────────────┼─────────┼─────────┤
│Proiecte finanţate │ │ │
│din CEF │ │ │
├────┬───────────────┼─────────┼─────────┤
│ │Revizuirea │ │ │
│ │Studiului de │ │ │
│ │fezabilitate │ │ │
│ │pentru │ │ │
│ │reabilitarea │ │ │
│1 │liniei de cale │9.001 │0 │
│ │ferată Craiova │ │ │
│ │- Calafat, │ │ │
│ │componentă a │ │ │
│ │Coridorului │ │ │
│ │Orient/Est - │ │ │
│ │Mediteranean │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼─────────┤
│ │Studiu de │ │ │
│ │Fezabilitate │ │ │
│ │pentru │ │ │
│ │reabilitarea │ │ │
│ │liniei de cale │ │ │
│ │ferată Craiova │ │ │
│2 │- Drobeta Turnu│52.088 │33.814 │
│ │Severin - │ │ │
│ │Caransebes, │ │ │
│ │parte din │ │ │
│ │Coridorul │ │ │
│ │Orient/Est- │ │ │
│ │Mediteranean │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼─────────┤
│ │Reabilitarea │ │ │
│ │liniei de cale │ │ │
│ │ferată Braşov -│ │ │
│ │Simeria, │ │ │
│ │componentă a │ │ │
│ │Coridorului Rin│ │ │
│ │- Dunăre, │ │ │
│ │pentru │ │ │
│3 │circulaţia cu │4.353.159│491.314 │
│ │viteza maximă │ │ │
│ │de 160 km/h; │ │ │
│ │Secţiunea: │ │ │
│ │Braşov - │ │ │
│ │Sighişoara. │ │ │
│ │Subsecţiuni: 1.│ │ │
│ │Braşov - Apaţa │ │ │
│ │şi 3. Caţa - │ │ │
│ │Sighişoara │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼─────────┤
│ │Dezvoltarea │ │ │
│ │consolidării │ │ │
│ │capacităţii │ │ │
│ │instituţionale │ │ │
│ │a CFR SA, │ │ │
│ │administratorul│ │ │
│ │de │ │ │
│ │infrastructură │ │ │
│4 │feroviară din │4.896 │2.222 │
│ │România, │ │ │
│ │eligibilă │ │ │
│ │pentru pachetul│ │ │
│ │de coeziune al │ │ │
│ │Mecanismului │ │ │
│ │pentru │ │ │
│ │Interconectarea│ │ │
│ │Europei │ │ │
│ │(2014-2020) │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼─────────┤
│ │Reabilitarea │ │ │
│ │liniei de cale │ │ │
│5 │ferată Braşov -│3.890.584│2.912.782│
│ │Sighişoara, │ │ │
│ │secţiunea Apaţa│ │ │
│ │- Caţa │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼─────────┤
│ │Studiu de │ │ │
│ │Fezabilitate │ │ │
│ │pentru │ │ │
│6 │modernizarea │23.820 │23.584 │
│ │secţiunii │ │ │
│ │feroviare │ │ │
│ │Predeal- Braşov│ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼─────────┤
│ │Studiu de │ │ │
│ │Fezabilitate │ │ │
│ │pentru │ │ │
│7 │modernizarea │15.183 │5.928 │
│ │infrastructurii│ │ │
│ │feroviare din │ │ │
│ │Portul │ │ │
│ │Constanţa │ │ │
├────┴───────────────┼─────────┼─────────┤
│TOTAL │8.348.731│3.469.644│
└────────────────────┴─────────┴─────────┘
    ANEXA 4

        La actul adiţional nr. 1 pentru anul 2020
        al Contractului de activitate al Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. pentru perioada 2016-2020
       Metodologia de tarifare a utilizării infrastructurii feroviare
    ART. 1
        Tariful de utilizare al infrastructurii feroviare publice, denumit în continuare TUI, reprezintă suma plătită de către operatorul de transport feroviar, denumit în continuare OTF, pentru punerea la dispoziţie a infrastructurii feroviare prin asigurarea pachetului minim de acces pentru circulaţia trenurilor aparţinând OTF în conformitate cu prevederile art. 13 din Legea nr. 202/2016 privind integrarea sistemului feroviar din România în spaţiul feroviar unic european.

    ART. 2
        Pentru infrastructura feroviară publică administrată de Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., denumită în continuare C.F.R. - S.A., calculul şi încasarea TUI revin în sarcina C.F.R. - S.A., în calitate de administrator al infrastructurii feroviare în conformitate cu prevederile art. 29 alin. (1) din Legea nr. 202/2016.

    ART. 3
        TUI se aplică în mod nediscriminatoriu pentru toţi OTF pentru condiţii similare de transport, în conformitate cu prevederile art. 29 alin. (3) din Legea nr. 202/2016.

    ART. 4
        Metodologia de calcul a TUI se bazează pe următoarele elemente tarifare:
    a) distanţa parcursă de tren calculată între axa staţiei de origine şi axa staţiei de destinaţie;
    b) tonajul brut al trenului;
    c) tipul de trafic: marfă sau călători;
    d) ruta de circulaţie;
    e) clasa secţiei pentru calcul TUI şi dotarea acesteia cu sisteme de electrificare pentru asigurarea curentului de tracţiune


    ART. 5
     TUI se calculează şi se aplică pentru fiecare tren circulat, pe baza elementelor prevăzute la art. 4. Pe liniile de cale ferată dotate cu sisteme de electrificare, TUI include costurile echipamentului electric, numai pentru trenurile cu tracţiune electrică. Pentru circulaţia locomotivelor izolate se va considera tipul de trafic care generează valoarea cea mai mică a TUI.

    ART. 6
        Liniile de circulaţie ale infrastructurii feroviare publice se clasifică pe clase de linie în funcţie de viteza maximă admisă de linie, conform Tabelului nr. 1:
    Tabelul nr. 1 - Clasificarea liniilor de circulaţie

┌────────────┬─────────────────────────┐
│Clasa liniei│Regimul de viteză (km/h) │
├────────────┼───────────────┬─────────┤
│ │de la │la │
├────────────┼───────────────┼─────────┤
│A │121 │160 │
├────────────┼───────────────┼─────────┤
│B │91 │120 │
├────────────┼───────────────┼─────────┤
│C │51 │90 │
├────────────┼───────────────┼─────────┤
│D │0 │50 │
└────────────┴───────────────┴─────────┘    ART. 7
    (1) Liniile de circulaţie ale infrastructurii feroviare publice se împart, în funcţie de clasa liniei, în secţii pentru calcul TUI (secţii TUI).
    (2) Lista cu încadrarea secţiilor TUI pe clase de linie este elaborată de C.F.R. - S.A. şi se include în contractul de activitate al CFR încheiat cu Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor.
    (3) Lista prevăzută la alin. (2) se actualizează anual prin actele adiţionale la contractul de activitate menţionat anterior.

    ART. 8
        Pentru stabilirea tarifului pentru fiecare clasă de linie, în conformitate cu prevederile art. 31 alin. (3) din Legea nr. 202/2016, se va avea în vedere costul direct rezultat din exploatarea trenurilor care se repartizează corespunzător tipului de trafic de marfă sau călători.

    ART. 9
    (1) Elementele tarifare de bază aplicabile pentru determinarea TUI sunt structurate conform Tabelului nr. 2 - Elementele tarifare de bază pentru TUI, astfel:
    Tabelul nr. 2 - Elementele tarifare de bază pentru TUI

┌───────────────┬────────────────────┐
│Denumire │Elemente tarifare de│
│element tarifar│bază │
├───────────────┼────────────────────┤
│Elemente │Tarif pe tren │
│tarifare în │kilometru în funcţie│
│funcţie de │de tonaj (lei/ │
│tonajul │tren-km) │
│trenului │ │
├───────────────┼─────┬────┬────┬────┤
│Clasa liniei │A │B │C │D │
├───────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│Linii de │Ttsn │Ttsn│Ttsn│Ttsn│
│circulaţie │ │ │ │ │
├───────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│Tonaj minim │Tmin │Tmin│Tmin│Tmin│
├───────────────┼─────┼────┼────┼────┤
│Factor de tonaj│Ft │Ft │Ft │Ft │
├───────────────┼─────┴────┴────┴────┤
│Elemente │Tarif pe tren │
│tarifare în │kilometru în funcţie│
│funcţie de │de distanţă (lei/ │
│distanţa │tren-km) │
│parcursă │ │
├───────────────┼────┬─────┬────┬────┤
│Clasa liniei │A │B │C │D │
├───────────────┼────┼─────┼────┼────┤
│Circulaţie │Tc │Tc │Tc │Tc │
├───────────────┼────┼─────┼────┼────┤
│Electrificare │Ttse│Ttse │Ttse│Ttse│
└───────────────┴────┴─────┴────┴────┘

        Elementele tarifare de de bază din tabel au următoarea semnificaţie:
        Ttsn - reprezintă tariful în funcţie de tonaj pentru fiecare km de clasă de linie;
        Tmin - reprezintă tonajul brut al trenului începând de la care se aplică factorul de tonaj;
        Ft - factorul de tonaj reprezintă un coeficient de corecţie care se aplică la tonajul brut al trenului;
        Tc - reprezintă tariful pentru circulaţie în funcţie de distanţă pentru fiecare km de clasă de linie.
        Ttse - reprezintă tariful pentru utilizarea echipamentelor de electrificare pentru fiecare km de clasă de linie electrificată şi nu include valoarea energiei electrice de tracţiune;


    (2) Valoarea TUI pentru un tren care parcurge o rută de circulaţie se calculează prin suma tarifelor pentru fiecare distanţă parcursă pe o secţie TUI (TUI secţie), în funcţie de clasa acesteia, aplicând următoarea formulă:
        TUI = ΣTUI secţie
        unde:
        TUI secţie = TUI tonaj + TUI circulaţie + TUI electrificare
        iar:
        ● TUI tonaj - reprezintă tariful pentru utilizarea infrastructurii feroviare pe o clasă de secţie TUI în funcţie de distanţa parcursă precum şi de tonajul trenului şi se calculează cu formula:
        TUI tonaj = Km x Ttsn [1 + (Tonaj brut - Tmin) x Ft]
        unde:
        Km = numărul de km parcurşi pe secţia TUI;
        Ft = 0 pentru trenurile cu tonaj brut mai mic decât Tmin;
        Tonaj brut = tonajul brut al trenului conform formularului "Arătarea vagoanelor", inclusiv locomotivele în acţiune sau tonajul locomotivelor sau automotoarelor în cazul circulaţiei fără material rulant tractat.


        ● TUI circulaţie - reprezintă tariful pentru conducerea circulaţiei în funcţie de distanţa parcursă şi se calculează cu formula:
        TUI circulaţie = Km x Tc
        unde:
        Km = numărul de km parcurşi pe secţia TUI;


        ● TUI electrificare - reprezintă tariful pentru utilizarea echipamentelor de electrificare pentru fiecare clasă de linie electrificată, numai pentru trenurile cu tracţiune electrică, în funcţic de distanţa parcursă şi se calculează cu formula:
        TUI electrificare = Km x Ttse
        unde:
        Km = numărul de km parcurşi pe secţia TUI;


    ART. 10
        Valoarea elementelor tarifare de bază va fi stabilită de C.F.R. - S.A. pentru fiecare clasă de secţie TUI şi pe tip de trafic de marfă sau călători şi va fi prezentată în documentul de referinţă a reţelei C.F.R.

    ART. 11
    (1) TUI va fi calculat de C.F.R. - S.A. prin mijloace informatice proprii, pe baza datelor furnizate de sistemele specifice de urmărire a circulaţiei trenurilor.
    (2) Situaţia detaliată a trenurilor circulate va fi prezentată lunar fiecărui OTF în condiţiile stabilite în contractul de acces prevăzut în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 12
    În contractul de acces se vor menţiona traseele alocate OTF precum şi metodologia de determinare a TUI.

    ART. 13
    (1) În cazul indisponibilităţii sistemului informatic pentru calculul TUI menţionat la art. 11 alin. (1), TUI se va calcula la valoarea medie statistică a ultimelor 3 luni de trafic pentru fiecare OTF, începând de la data declarării indisponibilităţii sistemului informatic.
    (2) Declararea indisponibilităţii sistemului informatic se va face de către C.F.R. - S.A., cu informarea OTF şi a conducerii Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor în cazul în care indisponibilitatea depăşeşte 10 zile.


    ANEXA 5

    La actul adiţional nr. 1 pentru anul 2020
    al Contractului de activitate al Companiei Naţionale de
    Căi Ferate "C.F.R." - S.A. pentru perioada 2016-2020
          Lista secţiilor pentru calcul TUI, încadrate pe clase de linii 2020

┌────┬────┬───────────────┬────────┬─────────────┬──────┐
│Nr. │ │ │Lungime │ │CL. │
│Crt.│Cod │SECŢIE TUI │secţie │Electrificare│LINIEI│
│ │ │ │[km] │ │2020 │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│1 │660 │JIMBOLIA - │4,7 │NU │C │
│ │ │JIMBOLIA FR. │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│ │ │STAMORA │ │ │ │
│2 │661 │MORAVIŢA - │3,4 │NU │C │
│ │ │STAMORA │ │ │ │
│ │ │MORAVIŢA FR. │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│3 │930 │HALMEU - HALMEU│1,4 │NU │D │
│ │ │FR. │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│ │ │CÂMPULUNG LA │ │ │ │
│4 │931 │TISA - │2,6 │NU │D │
│ │ │CÂMPULUNG LA │ │ │ │
│ │ │TISA FR. │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│ │ │VALEA VIŞEULUI │ │ │ │
│5 │934 │- VALEA │1,1 │NU │D │
│ │ │VIŞEULUI FR. │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│6 │935 │VICŞANI - │4,0 │NU │D │
│ │ │VICŞANI FR. │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│ │ │UNGHENI PRUT - │ │ │ │
│7 │936 │UNGHENI PRUT │0,6 │NU │D │
│ │ │FR. │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│8 │937 │FĂLCIU - FĂLCIU│2,6 │NU │D │
│ │ │FR. │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│ │ │GALAŢI LARGĂ - │ │ │ │
│9 │938 │GALATI LARGA │7,1 │NU │D │
│ │ │FR. │ │ │ │
│ │ │(Încălecată) │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│10 │940 │CAREI - CAREI │10,3 │NU │D │
│ │ │FR. │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│ │ │VALEA LUI MIHAI│ │ │ │
│11 │941 │- VALEA LUI │7,8 │NU │C │
│ │ │MIHAI FR. │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│ │ │EPISCOPIA BIHOR│ │ │ │
│12 │942 │- EPISCOPIA │7,1 │NU │C │
│ │ │BIHOR FR. │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│13 │944 │SALONTA - │12,8 │NU │D │
│ │ │SALONTA FR. │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│14 │946 │CURTICI - │8,4 │DA │A │
│ │ │CURTICI FR. │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│15 │970 │NEGRU VODĂ - │7,9 │NU │C │
│ │ │NEGRU VODĂ FR. │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│16 │971 │GIURGIU NORD - │5,5 │NU │C │
│ │ │GIURGIU NORD FR│ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│17 │972 │Ram. GOLENŢI - │3,2 │NU │B │
│ │ │GOLENŢI FR. │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│ │ │BUCUREŞTI NORD │ │ │ │
│18 │1000│gr.A - │2,2 │DA │C │
│ │ │BUCUREŞTI │ │ │ │
│ │ │BASARAB h │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│ │ │BUCUREŞTI │ │ │ │
│19 │1002│BASARAB h - │0,7 │DA │C │
│ │ │BUCUREŞTI NORD │ │ │ │
│ │ │POST 5 │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│ │ │BUCUREŞTI NORD │ │ │ │
│20 │1004│POST 5 - │0,7 │DA │C │
│ │ │CARPAŢI h │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│21 │1006│CARPAŢI h - │2,2 │DA │C │
│ │ │BUCUREŞTII NOI │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│22 │1008│BUCUREŞTII NOI │3,2 │DA │B │
│ │ │- CHIAJNA │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│23 │1010│CHIAJNA - │16,5 │DA │B │
│ │ │GRĂDINARI │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│24 │1012│GRĂDINARI - │10,8 │DA │B │
│ │ │VADU LAT │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│25 │1014│VADU LAT - │9,8 │DA │B │
│ │ │ZĂVESTRENI │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│26 │1016│ZĂVESTRENI - │4,8 │DA │B │
│ │ │VIDELE │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│27 │1018│VIDELE - R1 │3,7 │DA │B │
│ │ │VIDELE │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│28 │1020│R1 VIDELE - R2 │1,2 │DA │D │
│ │ │VIDELE │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│29 │1030│VIDELE - R2 │3,6 │DA │C │
│ │ │VIDELE │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│30 │1032│R2 VIDELE - │4,6 │DA │C │
│ │ │RĂDULEŞTI │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│31 │1034│RĂDULEŞTI - │7,6 │NU │C │
│ │ │TÂRNAVELE │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│32 │1036│TÂRNAVELE - │7,9 │NU │C │
│ │ │VLAŞCA │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│33 │1038│VLAŞCA - TOPORU│9,1 │NU │C │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│34 │1040│TOPORU - │10,6 │NU │C │
│ │ │CHIRIACU │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│35 │1042│CHIRIACU - │7,3 │NU │C │
│ │ │STĂNEŞTI │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│36 │1044│STĂNEŞTI - │7,9 │NU │C │
│ │ │BĂLĂNOAIA │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│37 │1046│BĂLĂNOAIA - │4,4 │NU │C │
│ │ │GIURGIU NORD │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│38 │1048│GIURGIU NORD - │3,3 │NU │B │
│ │ │GIURGIU │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│39 │1060│JILAVA - VIDRA │9,0 │NU │B │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│40 │1062│VIDRA - │6,7 │NU │B │
│ │ │GRĂDIŞTEA │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│41 │1064│GRĂDIŞTEA - │14,8 │NU │C │
│ │ │MIHAI BRAVU │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│42 │1066│MIHAI BRAVU - │8,1 │NU │C │
│ │ │BĂNEASA GIURGIU│ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│43 │1068│BĂNEASA GIURGIU│8,1 │NU │D │
│ │ │- DAIA │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│44 │1070│DAIA - FRĂTEŞTI│4,2 │NU │B │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│45 │1072│FRĂTEŞTI - │3,5 │NU │B │
│ │ │GIURGIU NORD │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│ │ │BUCUREŞTI NORD │ │ │ │
│46 │1100│gr.A - │5,4 │DA │A │
│ │ │BUCUREŞTI TRIAJ│ │ │ │
│ │ │h │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│47 │1102│BUCUREŞTI TRIAJ│4,0 │DA │A │
│ │ │h - CHITILA │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│48 │1104│CHITILA - Ram. │2,5 │NU │C │
│ │ │SĂBĂRENI │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│49 │1106│Ram. SĂBĂRENI -│2,7 │NU │C │
│ │ │SĂBĂRENI │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│50 │1108│SĂBĂRENI - │8,5 │NU │C │
│ │ │CIOCĂNEŞTI │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│51 │1110│CIOCĂNEŞTI - │12,8 │NU │C │
│ │ │GHERGANI │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│52 │1112│GHERGANI - TITU│12,1 │NU │C │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│53 │1114│TITU - R1 TITU │1,6 │NU │B │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│54 │1116│R1 TITU - FUSEA│3,8 │NU │B │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│55 │1118│FUSEA - │5,1 │NU │B │
│ │ │MĂTĂSARU │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│56 │1120│MĂTĂSARU - │11,3 │NU │B │
│ │ │GĂEŞTI │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│57 │1122│GĂEŞTI - │8,3 │NU │B │
│ │ │PĂTROAIA │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│58 │1124│PĂTROAIA - │8,0 │NU │B │
│ │ │LEORDENI ARGEŞ │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│59 │1126│LEORDENI ARGEŞ │6,0 │NU │B │
│ │ │- CĂLINEŞTI │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│60 │1128│CĂLINEŞTI - │8,1 │NU │B │
│ │ │GOLEŞTI │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│61 │1140│TITU - R2 TITU │1,9 │NU │D │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│62 │1142│R1 TITU - R2 │1,6 │NU │D │
│ │ │TITU │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│63 │1144│R2 TITU - NUCET│13,5 │NU │B │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│64 │1146│NUCET - │16,3 │NU │B │
│ │ │TÂRGOVIŞTE │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│65 │1148│TÂRGOVIŞTE - │3,7 │NU │C │
│ │ │TEIŞ │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│66 │1150│TEIŞ - │1,7 │NU │D │
│ │ │TÂRGOVIŞTE NORD│ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│67 │1152│TEIŞ - ANINOASA│2,3 │NU │C │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│ │ │BUCUREŞTI NORD │ │ │ │
│68 │1200│gr.A - DEP. │7,6 │DA │C │
│ │ │BUCUREŞTI TRIAJ│ │ │ │
│ │ │h │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│ │ │DEPOUL │ │ │ │
│69 │1202│BUCUREŞTI TRIAJ│1,8 │DA │C │
│ │ │h - CHITILA │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│70 │1204│CHITILA - PM. │4,0 │DA │A │
│ │ │R1 BUCIUMENI │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│71 │1206│PM R1 BUCIUMENI│2,7 │NU │C │
│ │ │- Ram. SĂBĂRENI│ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│ │ │PM R1 BUCIUMENI│ │ │ │
│72 │1208│- PM R3 │0,8 │DA │D │
│ │ │BUCIUMENI │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│73 │1210│PM R1 BUCIUMENI│3,5 │DA │A │
│ │ │- BUFTEA │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│74 │1212│BUFTEA - PM R3 │3,4 │DA │D │
│ │ │BUCIUMENI │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│75 │1214│BUFTEA - PERIŞ │13,3 │DA │A │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│76 │1216│PERIŞ - CRIVINA│9,5 │DA │A │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│77 │1218│CRIVINA - BRAZI│11,7 │DA │A │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│78 │1220│BRAZI - PM Ram.│4,6 │DA │B │
│ │ │PLOIEŞTI TRIAJ │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│ │ │PM.Ram.PLOIEŞTI│ │ │ │
│79 │1222│TRIAJ - │2,9 │DA │C │
│ │ │PLOIEŞTI VEST │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│80 │1224│PLOIEŞTI VEST -│6,9 │DA │A │
│ │ │BUDA │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│81 │1226│BUDA - FLOREŞTI│11,7 │DA │A │
│ │ │PRAHOVA │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│ │ │FLOREŞTI │ │ │ │
│82 │1228│PRAHOVA - │14,2 │DA │B │
│ │ │CÂMPINA │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│83 │1230│CÂMPINA - │14,2 │DA │B │
│ │ │COMARNIC │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│84 │1232│COMARNIC - │9,7 │DA │C │
│ │ │VALEA LARGĂ │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│85 │1234│VALEA LARGĂ - │5,4 │DA │C │
│ │ │SINAIA │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│86 │1236│SINAIA - │7,6 │DA │C │
│ │ │BUŞTENI │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│87 │1238│BUŞTENI - AZUGA│4,0 │DA │C │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│88 │1240│AZUGA - PREDEAL│7,4 │DA │C │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│89 │1900│CÂMPINA - │1,0 │NU │D │
│ │ │SEMNAL CÂMPINA │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│90 │1244│SEMNAL CÂMPINA-│1,1 │NU │D │
│ │ │CÂMPINIŢA │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│91 │1902│BUDA - SEMNAL │0,2 │NU │D │
│ │ │BUDA │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│92 │1248│SEMNAL BUDA - │11,5 │NU │D │
│ │ │PLOPENI SAT │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│93 │1250│PLOPENI SAT - │22,3 │NU │D │
│ │ │SLĂNIC │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│ │ │PLOIEŞTI VEST -│ │ │ │
│94 │1904│SEMNAL YC PL. │0,8 │DA │C │
│ │ │VEST │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│ │ │SEMNAL YC PL. │ │ │ │
│95 │1254│VEST - PLOIEŞTI│1,9 │DA │C │
│ │ │CRÂNG │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│ │ │BUCUREŞTI NORD │ │ │ │
│96 │1300│gr.A - Ram. │4,3 │DA │C │
│ │ │PAJURA │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│ │ │Ram. PAJURA - │ │ │ │
│97 │1302│BUCUREŞTI │2,3 │DA │C │
│ │ │BĂNEASA │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│ │ │BUCUREŞTI │ │ │ │
│98 │1304│BĂNEASA - R3 │8,1 │DA │A │
│ │ │PANTELIMON │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│99 │1306│R3 PANTELIMON -│1,4 │DA │A │
│ │ │PANTELIMON │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│100 │1308│PANTELIMON - R2│2,4 │DA │A │
│ │ │PANTELIMON │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│101 │1310│R2 PANTELIMON -│1,2 │DA │A │
│ │ │Ram. PASĂREA │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│102 │1312│Ram. PASĂREA - │2,4 │DA │A │
│ │ │PASĂREA │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│103 │1314│PASĂREA - │7,4 │DA │A │
│ │ │BRĂNEŞTI │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│104 │1316│BRĂNEŞTI - │12,2 │DA │A │
│ │ │FUNDULEA │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│105 │1318│FUNDULEA - │11,6 │DA │A │
│ │ │SĂRULEŞTI │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│106 │1320│SĂRULEŞTI - │16,3 │DA │A │
│ │ │LEHLIU │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│107 │1330│R3 PANTELIMON -│0,7 │DA │D │
│ │ │R5 PANTELIMON │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│108 │1332│R5 PANTELIMON -│1,4 │DA │D │
│ │ │PANTELIMON │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│109 │1334│R5 PANTELIMON -│4,7 │DA │D │
│ │ │BUCUREŞTI OBOR │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│ │ │BUCUREŞTI NORD │ │ │ │
│110 │1350│gr.A - │2,2 │DA │D │
│ │ │BUCUREŞTI NORD │ │ │ │
│ │ │gr.AT │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│ │ │BUCUREŞTI NORD │ │ │ │
│111 │1352│gr.AT - │3,0 │NU │D │
│ │ │BUCUREŞTI │ │ │ │
│ │ │GRIVIŢA │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│ │ │BUCUREŞTI NORD │ │ │ │
│112 │1354│gr.A - │2,2 │DA │D │
│ │ │BUCUREŞTI │ │ │ │
│ │ │GRIVIŢA │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│ │ │BUCUREŞTI │ │ │ │
│113 │1356│GRIVIŢA - │3,0 │NU │D │
│ │ │BUCUREŞTI │ │ │ │
│ │ │BĂNEASA │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│ │ │BUCUREŞTI NORD │ │ │ │
│114 │1400│gr.A - CARPAŢI │3,6 │DA │C │
│ │ │h │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│115 │1402│CARPAŢI h - │1,9 │DA │C │
│ │ │PAJURA │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│ │ │PAJURA - DEPOUL│ │ │ │
│116 │1404│BUCUREŞTI TRIAJ│2,2 │DA │C │
│ │ │h │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│ │ │DEPOUL │ │ │ │
│117 │1406│BUCUREŞTI TJ h │5,5 │NU │C │
│ │ │- MOGOŞOAIA │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│118 │1408│MOGOŞOAIA - │9,1 │NU │B │
│ │ │BALOTEŞTI │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│119 │1410│BALOTEŞTI - │5,2 │NU │B │
│ │ │CĂCIULAŢI │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│120 │1412│CĂCIULAŢI - │5,5 │NU │B │
│ │ │MOARA VLĂSIEI │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│121 │1414│MOARA VLĂSIEI -│12,5 │NU │B │
│ │ │FIERBINŢI │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│122 │1416│FIERBINŢI - │6,6 │NU │B │
│ │ │DRIDU │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│123 │1418│DRIDU - │11,7 │NU │B │
│ │ │ARMĂŞEŞTI │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│ │ │CĂCIULAŢI - │ │ │ │
│124 │1906│SEMNAL │0,6 │NU │D │
│ │ │CĂCIULAŢI │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│ │ │SEMNAL │ │ │ │
│125 │1420│CĂCIULAŢI - │14,7 │NU │D │
│ │ │SNAGOV PLAJĂ │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│126 │1500│PLOIEŞTI VEST -│3,0 │DA │C │
│ │ │PLOIEŞTI SUD │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│127 │1502│PLOIEŞTI SUD - │4,3 │DA │C │
│ │ │PLOIEŞTI EST │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│ │ │PLOIEŞTI EST - │ │ │ │
│128 │1504│VALEA │6,8 │DA │C │
│ │ │CĂLUGĂREASCĂ │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│ │ │PLOIEŞTI SUD - │ │ │ │
│129 │1506│PLOIEŞTI EST P1│3,2 │DA │C │
│ │ │h │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│ │ │PLOIEŞTI EST - │ │ │ │
│130 │1508│PLOIEŞTI EST P1│2,5 │DA │D │
│ │ │h │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│ │ │PLOIEŞTI EST P1│ │ │ │
│131 │1510│h - PLOIEŞTI │3,0 │DA │C │
│ │ │NORD │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│132 │1520│BRAZI - GHIGHIU│6,5 │DA │C │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│133 │1522│GHIGHIU - DÂMBU│3,5 │DA │D │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│134 │1524│GHIGHIU - Ram. │2,9 │DA │D │
│ │ │CORLĂTEŞTI │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│135 │1526│DÂMBU - │2,3 │DA │D │
│ │ │PLOIEŞTI EST │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│ │ │PM Ram.PLOIEŞTI│ │ │ │
│136 │1532│TRIAJ - │3,5 │DA │C │
│ │ │PLOIEŞTI SUD │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│137 │1534│PLOIEŞTI TRIAJ │3,6 │DA │C │
│ │ │- PLOIEŞTI SUD │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│138 │1536│PLOIEŞTI TRIAJ │2,6 │DA │C │
│ │ │- PLOIEŞTI VEST│ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│139 │1538│BRAZI - │5,2 │DA │C │
│ │ │PLOIEŞTI TRIAJ │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│ │ │PLOIEŞTI VEST -│ │ │ │
│140 │1908│SEMNAL XT PL. │1,0 │NU │D │
│ │ │VEST │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│ │ │SEMNAL XT PL. │ │ │ │
│141 │1552│VEST - CRÂNGU │5,3 │NU │D │
│ │ │LUI BOT │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│142 │1554│CRÂNGU LUI BOT │4,8 │NU │D │
│ │ │-TÂRGŞORU NOU │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│143 │1556│TÂRGŞORU NOU - │10,8 │NU │D │
│ │ │I.L.CARAGIALE │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│144 │1558│I.L.CARAGIALE │5,2 │NU │D │
│ │ │-MIJA │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│145 │1560│MIJA - │16,5 │NU │D │
│ │ │TÂRGOVIŞTE NORD│ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│146 │1566│TÂRGOVIŞTE NORD│2,7 │NU │C │
│ │ │- ANINOASA │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│147 │1574│ANINOASA - │4,1 │NU │C │
│ │ │DOICEŞTI │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│148 │1576│DOICEŞTI - │3,6 │NU │C │
│ │ │VULCANA PANDELE│ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│149 │1578│VULCANA PANDELE│7,5 │NU │C │
│ │ │- PUCIOASA │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│150 │1580│PUCIOASA - │6,2 │NU │C │
│ │ │FIENI │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│151 │1582│FIENI - │7,5 │NU │C │
│ │ │PIETROŞIŢA │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│152 │1910│PLOIEŞTI SUD - │0,8 │DA │B │
│ │ │SEMNAL PL. SUD │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│153 │1600│SEMNAL PL. SUD │2,8 │DA │B │
│ │ │- DÂMBU │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│154 │1602│DÂMBU - │1,3 │DA │B │
│ │ │Ram.CORLĂTEŞTI │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│155 │1604│Ram.CORLĂTEŞTI │3,2 │DA │B │
│ │ │- CORLĂTEŞTI │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│156 │1606│CORLĂTEŞTI - │7,8 │NU │B │
│ │ │ZĂNOAGA │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│ │ │ZĂNOAGA - │ │ │ │
│157 │1608│DRĂGĂNEŞTI │8,7 │NU │B │
│ │ │PRAHOVA │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│ │ │DRĂGĂNEŞTI │ │ │ │
│158 │1610│PRAHOVA - │7,9 │NU │B │
│ │ │CIORANI │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│159 │1612│CIORANI - │10,6 │NU │B │
│ │ │IALOMIŢA │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│ │ │IALOMIŢA - │ │ │ │
│160 │1614│SEMNAL │3,9 │NU │B │
│ │ │ARMĂŞEŞTI │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│ │ │SEMNAL │ │ │ │
│161 │1912│ARMĂŞEŞTI - │1,1 │NU │D │
│ │ │ARMĂŞEŞTI │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│162 │1616│ARMĂŞEŞTI - │6,9 │NU │B │
│ │ │URZICENI │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│163 │1618│URZICENI - │11,5 │NU │B │
│ │ │BROŞTENI │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│ │ │PLOIEŞTI NORD -│ │ │ │
│164 │1914│SEMNAL PLOIEŞTI│1,0 │NU │C │
│ │ │N │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│165 │1652│SEMNAL PLOIEŞTI│2,9 │NU │C │
│ │ │N - BLEJOI │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│166 │1654│BLEJOI - FĂGET │18,3 │NU │C │
│ │ │TELEAJEN │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│ │ │FĂGET TELEAJEN │ │ │ │
│167 │1656│- VĂLENII DE │4,6 │NU │C │
│ │ │MUNTE │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│168 │1658│VĂLENII DE │6,7 │NU │C │
│ │ │MUNTE - TEIŞANI│ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│169 │1660│TEIŞANI - │10,9 │NU │D │
│ │ │MĂNECIU │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│170 │1700│CHIAJNA - │5,1 │NU │C │
│ │ │BUCUREŞTI VEST │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│171 │1702│BUCUREŞTI VEST │7,8 │NU │C │
│ │ │- VÂRTEJU │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│172 │1704│VÂRTEJU -R1 │7,3 │NU │C │
│ │ │JILAVA │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│173 │1706│R1 JILAVA - │1,2 │NU │C │
│ │ │JILAVA │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│174 │1708│R1 JILAVA - R2 │0,9 │NU │D │
│ │ │JILAVA │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│ │ │BUCUREŞTI │ │ │ │
│175 │1710│PROGRESU - R2 │1,7 │NU │C │
│ │ │JILAVA │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│176 │1712│R2 JILAVA - │1,2 │NU │C │
│ │ │JILAVA │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│177 │1720│JILAVA - │3,6 │NU │D │
│ │ │BERCENI │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│178 │1722│BERCENI - │12,8 │NU │D │
│ │ │BUCUREŞTI SUD │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│ │ │BUCUREŞTI SUD -│ │ │ │
│179 │1724│BUCUREŞTI SUD │0,6 │NU │D │
│ │ │CĂL │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│ │ │BUCUREŞTI SUD │ │ │ │
│180 │1726│CĂL.- PM. R1 │0,7 │NU │D │
│ │ │BUCUREŞTI SUD │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│ │ │BUCUREŞTI SUD -│ │ │ │
│181 │1728│PM. R1 │1,5 │DA │D │
│ │ │BUCUREŞTI SUD │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│ │ │PM. R1 │ │ │ │
│182 │1730│BUCUREŞTI SUD -│4,4 │DA │D │
│ │ │PM │ │ │ │
│ │ │Ram.VOLUNTARI │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│ │ │PM │ │ │ │
│183 │1732│Ram.VOLUNTARI -│3,7 │DA │D │
│ │ │PANTELIMON │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│ │ │PM │ │ │ │
│184 │1734│Ram.VOLUNTARI -│2,7 │DA │D │
│ │ │VOLUNTARI │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│185 │1736│R2 PANTELIMON -│1,8 │DA │D │
│ │ │VOLUNTARI │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│186 │1740│Ram. PASĂREA - │2,3 │DA │D │
│ │ │VOLUNTARI │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│187 │1742│VOLUNTARI - │12,8 │DA │D │
│ │ │OTOPENI │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│188 │1744│OTOPENI - │6,4 │DA │D │
│ │ │MOGOŞOAIA │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│189 │1746│MOGOŞOAIA - PM │6,2 │DA │D │
│ │ │R3 BUCIUMENI │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│190 │1750│PM. GIULEŞTI - │1,5 │DA │D │
│ │ │CHITILA │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│191 │1752│PM. GIULEŞTI - │0,9 │DA │D │
│ │ │Ram. RUDENI │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│192 │1754│BUCUREŞTI TRIAJ│2,4 │DA │D │
│ │ │- PM. GIULEŞTI │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│193 │1756│BUCUREŞTI TRIAJ│4,1 │DA │D │
│ │ │- CHITILA │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│194 │1758│Ram.RUDENI - │2,2 │DA │D │
│ │ │CHITILA │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│195 │1760│Ram.RUDENI - │2,4 │DA │D │
│ │ │CHIAJNA │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│196 │1762│Ram.RUDENI - │3,0 │DA │D │
│ │ │BUCUREŞTII NOI │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│ │ │Ram.RUDENI - │ │ │ │
│197 │1764│BUCUREŞTII NOI │3,0 │DA │D │
│ │ │gr.C │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│198 │1766│BUCUREŞTII NOI │3,2 │DA │B │
│ │ │grC - CHIAJNA │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│ │ │BUCUREŞTI TRIAJ│ │ │ │
│199 │1768│- BUCUREŞTII │2,7 │DA │D │
│ │ │NOI │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│ │ │BUCUREŞTI TRIAJ│ │ │ │
│200 │1770│- BUCUREŞTI │0,3 │DA │D │
│ │ │Triaj Post 17 │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│ │ │BUCUREŞTI TRIAJ│ │ │ │
│201 │1772│P17 - │1,4 │DA │D │
│ │ │BUCUREŞTII NOI │ │ │ │
│ │ │gr.C │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│ │ │BUCUREŞTI TRIAJ│ │ │ │
│202 │1774│P17 - │2,2 │DA │D │
│ │ │Ram.PAJURA │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│203 │1776│Ram.PAJURA - │2,3 │DA │D │
│ │ │PAJURA │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│204 │1778│PAJURA - │4,0 │DA │D │
│ │ │CHITILA │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│205 │1780│MOGOŞOAIA - │4,7 │DA │D │
│ │ │Ram. COLENTINA │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│206 │1782│Ram. COLENTINA │1,2 │DA │D │
│ │ │- Ram.RUDENI │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│207 │1784│Ram. COLENTINA │0,9 │DA │D │
│ │ │- PM. GIULEŞTI │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│ │ │TITAN SUD - │ │ │ │
│208 │1790│SEMNAL X │2,8 │NU │D │
│ │ │BUC.SUD CAL. │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│ │ │SEMNAL X │ │ │ │
│209 │1916│BUC.SUD CAL.- │0,6 │NU │D │
│ │ │BUCUREŞTI SUD │ │ │ │
│ │ │CĂL. │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│ │ │BUCUREŞTI SUD │ │ │ │
│210 │1918│CĂL - SEMNAL Y │0,7 │NU │C │
│ │ │BUC.SUD CAL. │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│ │ │SEMNAL Y │ │ │ │
│211 │1792│BUC.SUD CAL.- │29,9 │NU │C │
│ │ │BUDEŞTI │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│212 │1794│BUDEŞTI - │26,0 │NU │C │
│ │ │OLTENIŢA │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│ │ │BUCUREŞTI NORD │ │ │ │
│213 │1800│grA - SEMNAL │1,8 │DA │B │
│ │ │BUCUREŞTI NORD │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│ │ │BUCUREŞTI NORD │ │ │ │
│214 │1802│grB - BUCUREŞTI│1,2 │DA │D │
│ │ │BASARAB │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│ │ │BUCUREŞTI │ │ │ │
│215 │1804│BASARAB - │0,4 │DA │D │
│ │ │SEMNAL │ │ │ │
│ │ │BUCUREŞTI NORD │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│ │ │BUCUREŞTI NORD │ │ │ │
│216 │1806│grA - BUCUREŞTI│2,2 │DA │D │
│ │ │BASARAB │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│ │ │BUCUREŞTI NORD │ │ │ │
│217 │1808│grB - BUCUREŞTI│1,5 │DA │C │
│ │ │BASARAB h │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│ │ │BUCUREŞTI │ │ │ │
│218 │1810│BASARAB - │0,7 │DA │D │
│ │ │BUCUREŞTI NORD │ │ │ │
│ │ │POST 5 │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│ │ │BUCUREŞTI NORD │ │ │ │
│219 │1812│grB - BUCUREŞTI│4,7 │DA │C │
│ │ │TRIAJ.h │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│220 │2002│R1 VIDELE - │4,0 │DA │B │
│ │ │CIOLPANI │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│221 │2004│CIOLPANI - │8,1 │DA │B │
│ │ │GĂLĂTENI │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│222 │2006│GĂLĂTENI - │6,6 │DA │B │
│ │ │OLTENI │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│223 │2008│OLTENI - │11,5 │DA │C │
│ │ │RĂDOIEŞTI │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│224 │2010│RĂDOIEŞTI - │8,1 │DA │C │
│ │ │ATÂRNAŢI │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│225 │2012│ATÂRNAŢI - │7,2 │DA │C │
│ │ │ROŞIORI NORD │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│226 │2020│ROŞIORI NORD - │8,2 │DA │C │
│ │ │MĂLDĂENI │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│227 │2022│MĂLDĂENI - │9,1 │DA │B │
│ │ │MIHĂEŞTI │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│228 │2024│MIHĂEŞTI - │8,3 │DA │B │
│ │ │RADOMIREŞTI │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│229 │2026│RADOMIREŞTI - │11,7 │DA │C │
│ │ │DRĂGĂNEŞTI OLT │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│230 │2028│DRĂGĂNEŞTI OLT │10,2 │DA │C │
│ │ │- FĂRCAŞELE │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│231 │2030│FĂRCAŞELE - │7,8 │DA │B │
│ │ │CARACAL │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│232 │2040│CARACAL - │13,0 │DA │B │
│ │ │GROZĂVEŞTI │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│233 │2042│GROZĂVEŞTI - │8,6 │DA │B │
│ │ │JIANCA │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│234 │2044│JIANCA - LEU │8,5 │DA │B │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│235 │2046│LEU - MALU MARE│12,9 │DA │B │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│236 │2048│MALU MARE - │5,6 │DA │B │
│ │ │BANU MĂRĂCINE │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│237 │2050│BANU MĂRĂCINE -│3,3 │DA │B │
│ │ │BORDEI │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│238 │2052│BORDEI - │1,7 │DA │D │
│ │ │CRAIOVA │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│239 │2060│BORDEI - JIU Hm│2,2 │NU │C │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│240 │2062│JIU Hm - R1 JIU│2,4 │NU │C │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│241 │2064│BANU MĂRĂCINE -│4,5 │NU │D │
│ │ │R1JIU │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│242 │2066│R1 JIU - JIU │3,4 │NU │D │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│243 │2068│R1 JIU - PODARI│6,8 │NU │C │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│244 │2070│PODARI - │13,8 │NU │C │
│ │ │SĂLCUŢA │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│245 │2072│SĂLCUŢA - │11,6 │NU │B │
│ │ │SEGARCEA │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│246 │2074│SEGARCEA - │7,9 │NU │D │
│ │ │PORTĂREŞTI │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│247 │2076│PORTĂREŞTI - │17,0 │NU │D │
│ │ │BOURENI │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│248 │2078│BOURENI - │7,1 │NU │D │
│ │ │BĂILEŞTI │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│249 │2080│BĂILEŞTI - │12,8 │NU │D │
│ │ │MOŢĂŢEI │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│250 │2082│MOŢĂŢEI - │12,7 │NU │D │
│ │ │GOLENŢI │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│251 │2084│GOLENŢI- │6,6 │NU │B │
│ │ │Ram.GOLENŢI │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│252 │2086│Ram.GOLENŢI - │5,2 │NU │D │
│ │ │CALAFAT │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│253 │2092│ROŞIORI NORD - │2,6 │NU │C │
│ │ │ROŞIORI │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│254 │2094│ROŞIORI - │14,6 │NU │C │
│ │ │PLOSCA │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│255 │2096│PLOSCA - │16,5 │NU │C │
│ │ │ALEXANDRIA │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│256 │2098│CARACAL - │3,8 │NU │C │
│ │ │CARACAL Gr.Th │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│257 │2100│CRAIOVA - │5,7 │DA │B │
│ │ │CERNELE │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│258 │2102│CERNELE - │6,4 │DA │B │
│ │ │IŞALNIŢA │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│259 │2104│IŞALNIŢA - │7,6 │DA │B │
│ │ │COŢOFENI │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│260 │2106│COŢOFENI - │9,6 │DA │B │
│ │ │RĂCARI │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│261 │2108│RĂCARI - │6,5 │DA │B │
│ │ │FILIAŞI │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│262 │2120│FILIAŞI - R2 │5,5 │DA │B │
│ │ │TURCENI │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│263 │2122│R2 TURCENI - │1,2 │DA │D │
│ │ │GURA MOTRULUI │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│264 │2124│FILIAŞI - R1 │5,5 │DA │B │
│ │ │TURCENI │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│265 │2126│R1 TURCENI - │1,2 │DA │B │
│ │ │GURA MOTRULUI │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│266 │2128│GURA MOTRULUI -│6,3 │DA │B │
│ │ │BUTOIEŞTI │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│267 │2130│BUTOIEŞTI - │11,1 │DA │C │
│ │ │STREHAIA │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│268 │2132│STREHAIA - │7,9 │DA │C │
│ │ │CIOCHIUŢA │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│269 │2134│CIOCHIUŢA - │7,0 │DA │C │
│ │ │TÂMNA │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│270 │2136│TÂMNA - │5,1 │DA │B │
│ │ │IGIROASA │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│271 │2138│IGIROASA - │4,8 │DA │B │
│ │ │PRUNIŞOR │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│272 │2140│PRUNIŞOR - │6,1 │DA │C │
│ │ │GÂRNIŢA │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│273 │2142│GÂRNIŢA - │3,9 │DA │C │
│ │ │BALOTA │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│274 │2144│BALOTA - VALEA │4,1 │DA │D │
│ │ │ALBĂ │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│ │ │VALEA ALBĂ - │ │ │ │
│275 │2146│DROBETA TURNU │7,4 │DA │D │
│ │ │SEVERIN MF. │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│ │ │DROBETA TR │ │ │ │
│276 │2148│SEVERIN │4,2 │DA │B │
│ │ │MF-DROBETA TR │ │ │ │
│ │ │SEVERIN EST │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│ │ │DROBETA TR. │ │ │ │
│277 │2150│SEVERIN │3,3 │DA │C │
│ │ │EST-DROBETA TR.│ │ │ │
│ │ │SEVERIN │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│ │ │DROBETA TURNU │ │ │ │
│278 │2152│SEVERIN - GURA │8,5 │DA │B │
│ │ │VĂII │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│279 │2154│GURA VĂII - │7,8 │DA │D │
│ │ │VÂRCIOROVA │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│280 │2156│VÂRCIOROVA - │7,7 │DA │D │
│ │ │ORŞOVA │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│281 │2172│STREHAIA - │12,7 │DA │D │
│ │ │JIROV │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│282 │2174│JIROV - MOTRU │15,1 │DA │D │
│ │ │EST │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│283 │2176│MOTRU EST - │2,9 │DA │D │
│ │ │MOTRU EST CĂL. │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│284 │2200│R2 TURCENI - │2,4 │DA │D │
│ │ │Ram.FILIAŞI │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│285 │2202│R1 TURCENI - │1,5 │DA │D │
│ │ │Ram.FILIAŞI │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│286 │2204│GURA MOTRULUI -│1,4 │DA │D │
│ │ │Ram.FILIAŞI │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│287 │2206│Ram.FILIAŞI - │12,0 │DA │C │
│ │ │TURCENI │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│288 │2208│TURCENI - │15,4 │DA │B │
│ │ │PLOPŞORU │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│289 │2210│PLOPŞORU - │19,9 │DA │B │
│ │ │ROVINARI │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│290 │2212│ROVINARI - │2,8 │DA │C │
│ │ │ROGOJELU │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│291 │2214│ROGOJELU - │6,5 │DA │C │
│ │ │CÂRBEŞTI │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│292 │2216│CÂRBEŞTI - │6,4 │DA │C │
│ │ │AMARADIA │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│293 │2218│AMARADIA - │6,1 │DA │C │
│ │ │TÂRGU JIU │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│294 │2232│TURCENI - │9,2 │DA │C │
│ │ │BORĂSCU │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│295 │2234│BORĂSCU - │18,8 │DA │C │
│ │ │DRĂGOTEŞTI │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│296 │2300│FILIAŞI - │5,7 │DA │B │
│ │ │ŢÂNŢĂRENI │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│297 │2302│ŢÂNŢĂRENI - │6,7 │DA │B │
│ │ │GILORT │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│298 │2304│GILORT - │6,6 │DA │B │
│ │ │TURBUREA │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│299 │2306│TURBUREA - │7,3 │DA │B │
│ │ │BIBEŞTI │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│300 │2308│BIBEŞTI - │4,6 │DA │B │
│ │ │MUSCULEŞTI │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│301 │2310│MUSCULEŞTI - │5,9 │DA │B │
│ │ │BĂRBĂTEŞTI │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│302 │2312│BĂRBĂTEŞTI - │4,3 │DA │B │
│ │ │JUPÂNEŞTI │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│303 │2314│JUPÂNEŞTI - │5,4 │DA │B │
│ │ │CĂRBUNEŞTI │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│304 │2316│CĂRBUNEŞTI - │4,7 │DA │B │
│ │ │POJOGENI │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│305 │2318│POJOGENI - │5,6 │DA │C │
│ │ │COPĂCIOASA │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│306 │2320│COPĂCIOASA - │6,7 │DA │C │
│ │ │LUNCA BUDIENI │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│307 │2322│LUNCA BUDIENI -│6,8 │DA │C │
│ │ │TÂRGU JIU │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│ │ │TÂRGU JIU - │ │ │ │
│308 │2324│ECATERINA │4,0 │DA │C │
│ │ │TEODOROIU │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│ │ │ECATERINA │ │ │ │
│309 │2326│TEODOROIU - │6,2 │DA │C │
│ │ │PARÂNGU │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│310 │2328│PARÂNGU - │5,8 │DA │C │
│ │ │BUMBEŞTI │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│311 │2330│BUMBEŞTI - │3,6 │DA │C │
│ │ │VALEA SADULUI │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│312 │2332│VALEA SADULUI -│4,9 │DA │D │
│ │ │MERI │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│313 │2334│MERI - LAINICI │6,4 │DA │D │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│314 │2336│LAINICI - │6,5 │DA │D │
│ │ │PIETRELE ALBE │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│315 │2338│PIETRELE ALBE -│5,7 │DA │D │
│ │ │STRÂMBUŢA │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│316 │2340│STRÂMBUŢA - │3,0 │DA │D │
│ │ │LIVEZENI │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│317 │2400│CARACAL - │7,5 │NU │B │
│ │ │ROMULA │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│318 │2402│ROMULA - │10,8 │NU │B │
│ │ │VLĂDULENI │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│319 │2404│VLĂDULENI - │14,1 │NU │B │
│ │ │PIATRA OLT │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│320 │2410│PIATRA OLT - │10,3 │NU │B │
│ │ │ARCEŞTI │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│321 │2412│ARCEŞTI - │11,6 │NU │B │
│ │ │STREJEŞTI │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│322 │2414│STREJEŞTI - │5,3 │NU │B │
│ │ │ZLĂTĂREI │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│323 │2416│ZLĂTĂREI - │6,6 │NU │B │
│ │ │DRĂGĂŞANI │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│324 │2418│DRĂGĂŞANI - │10,2 │NU │B │
│ │ │ZĂVIDENI │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│325 │2420│ZĂVIDENI - │7,0 │NU │B │
│ │ │FIŞCĂLIA │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│326 │2422│FIŞCĂLIA - │6,4 │NU │B │
│ │ │IONEŞTI │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│327 │2424│IONEŞTI - │9,6 │NU │B │
│ │ │BĂBENI │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│328 │2426│BĂBENI - GOVORA│8,2 │NU │B │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│329 │2428│GOVORA - │5,6 │NU │B │
│ │ │RÂURENI │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│330 │2430│RÂURENI - │5,8 │NU │B │
│ │ │RÂMNICU VÂLCEA │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│ │ │RÂMNICU VÂLCEA │ │ │ │
│331 │2432│- BUJORENI │5,0 │NU │C │
│ │ │VÂLCEA │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│332 │2434│BUJORENI VÂLCEA│5,1 │NU │C │
│ │ │- DĂEŞTI │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│333 │2436│DĂEŞTI - │6,1 │NU │C │
│ │ │CĂLIMĂNEŞTI │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│334 │2438│CĂLIMĂNEŞTI - │4,1 │NU │C │
│ │ │PĂUŞA │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│335 │2440│PĂUŞA - COZIA │8,1 │NU │C │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│336 │2442│COZIA - LOTRU │3,4 │NU │D │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│337 │2444│LOTRU - CORNET │9,3 │NU │C │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│338 │2446│CORNET - │11,8 │NU │C │
│ │ │CÂINENI │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│339 │2448│CÂINENI - VALEA│15,2 │NU │D │
│ │ │MĂRULUI │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│340 │2450│VALEA MĂRULUI -│9,4 │NU │D │
│ │ │PODU OLT │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│341 │2500│GOLEŞTI - │3,2 │NU │B │
│ │ │Ram.GOLEŞTI │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│342 │2502│Ram.GOLEŞTI - │4,6 │NU │B │
│ │ │PITEŞTI │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│343 │2504│Ram.GOLEŞTI - │3,9 │NU │C │
│ │ │BRADU DE SUS │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│344 │2506│PITEŞTI - BRADU│4,5 │NU │C │
│ │ │DE SUS │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│345 │2508│BRADU DE SUS - │5,2 │NU │B │
│ │ │PÂRVU │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│346 │2510│PÂRVU - │12,1 │NU │B │
│ │ │COSTEŞTI │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│347 │2520│COSTEŞTI - │7,9 │NU │C │
│ │ │FÂLFANI │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│348 │2522│FÂLFANI - │8,0 │NU │C │
│ │ │STOLNICI │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│349 │2524│STOLNICI - │4,7 │NU │C │
│ │ │HÂRSEŞTI │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│350 │2526│HÂRSEŞTI - │5,1 │NU │C │
│ │ │CORBU │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│351 │2528│CORBU - SINEŞTI│6,0 │NU │C │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│352 │2530│SINEŞTI - │6,1 │NU │C │
│ │ │POTCOAVA │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│353 │2532│POTCOAVA - │7,6 │NU │C │
│ │ │BĂLTENI OLT │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│354 │2534│BĂLTENI OLT - │6,0 │NU │C │
│ │ │RECEA │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│355 │2536│RECEA - SLATINA│7,8 │NU │C │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│356 │2538│SLATINA - │5,3 │NU │C │
│ │ │MILCOV │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│357 │2540│MILCOV - │4,6 │NU │C │
│ │ │SLĂTIOARA │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│358 │2542│SLĂTIOARA - │7,1 │NU │C │
│ │ │PIATRA OLT │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│359 │2550│PIATRA OLT - │12,9 │NU │B │
│ │ │BALŞ │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│360 │2552│BALŞ - │9,5 │NU │C │
│ │ │ROBĂNEŞTI │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│361 │2554│ROBĂNEŞTI - │6,6 │NU │C │
│ │ │PIELEŞTI │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│ │ │PIELEŞTI - │ │ │ │
│362 │2556│PLAIU │11,5 │NU │C │
│ │ │VULCĂNEŞTI │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│ │ │PLAIU │ │ │ │
│363 │2558│VULCĂNEŞTI - │1,9 │NU │C │
│ │ │BORDEI │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│364 │2600│PITEŞTI - │3,8 │NU │C │
│ │ │PITEŞTI NORD │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│365 │2602│PITEŞTI NORD - │4,2 │NU │C │
│ │ │BASCOV │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│366 │2604│BASCOV - │15,1 │NU │C │
│ │ │VÂLCELE │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│367 │2900│VÂLCELE - │0,3 │NU │C │
│ │ │SEMNAL VALCELE │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│368 │2612│SEMNAL VALCELE-│15,0 │NU │C │
│ │ │CURTEA DE ARGEŞ│ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│369 │2902│GOLEŞTI - │0,9 │NU │C │
│ │ │SEMNAL GOLEŞTI │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│ │ │SEMNAL GOLEŞTI-│ │ │ │
│370 │2622│ŞTEFĂNEŞTI │3,7 │NU │D │
│ │ │ARGEŞ │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│ │ │ŞTEFĂNEŞTI │ │ │ │
│371 │2624│ARGEŞ - │8,6 │NU │C │
│ │ │CIUMEŞTI │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│372 │2626│CIUMEŞTI - │16,2 │NU │C │
│ │ │STÂLPENI │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│373 │2628│STÂLPENI - │12,3 │NU │C │
│ │ │LĂZĂREŞTI │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│374 │2630│LĂZĂREŞTI - │13,2 │NU │C │
│ │ │CÂMPULUNG │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│375 │2634│CÂMPULUNG - │1,9 │NU │D │
│ │ │PARC KREŢULESCU│ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│376 │2636│PARC KREŢULESCU│11,9 │NU │D │
│ │ │- ARGEŞEL │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│ │ │BRADU DE SUS - │ │ │ │
│377 │2904│SEMNAL BRADU DE│1,0 │NU │D │
│ │ │SUS │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│ │ │SEMNAL BRADU DE│ │ │ │
│378 │2652│SUS- BRADU │1,6 │NU │D │
│ │ │RAFINĂRIE │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│379 │2654│BRADU RAFINĂRIE│3,2 │NU │C │
│ │ │- SEMNAL PARVU │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│380 │2906│SEMNAL PARVU - │1,0 │NU │C │
│ │ │PÂRVU │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│ │ │ROŞIORI NORD - │ │ │ │
│381 │2908│SEMNAL ROŞIORI │1,1 │NU │C │
│ │ │N │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│382 │2662│SEMNAL ROŞIORI │26,6 │NU │C │
│ │ │N - BALACI │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│383 │2664│BALACI -MIROŞI │8,8 │NU │C │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│384 │2666│MIROŞI - SEMNAL│26,3 │NU │C │
│ │ │COSTEŞTI │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│385 │2910│SEMNAL COSTEŞTI│1,1 │NU │C │
│ │ │- COSTEŞTI │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│ │ │ALEXANDRIA - │ │ │ │
│386 │2912│SEMNAL │0,6 │NU │C │
│ │ │ALEXANDRIA │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│ │ │SEMNAL │ │ │ │
│387 │2672│ALEXANDRIA - │41,5 │NU │C │
│ │ │ZIMNICEA │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│388 │2914│ROŞIORI - │0,9 │NU │C │
│ │ │SEMNAL ROŞIORI │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│ │ │SEMNAL ROŞIORI │ │ │ │
│389 │2682│- Km 200+400 │4,9 │NU │C │
│ │ │P.M. │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│ │ │Km 200+400 P.M.│ │ │ │
│390 │2684│- SALCIA │16,9 │NU │C │
│ │ │TELEORMAN │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│ │ │SALCIA │ │ │ │
│391 │2686│TELEORMAN - │24,4 │NU │C │
│ │ │TURNU MĂGURELE │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│ │ │CARACAL Gr.Th -│ │ │ │
│392 │2916│SEMNAL CARACAL │0,7 │NU │C │
│ │ │Gr.Th │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│393 │2692│SEMNAL CARACAL │37,0 │NU │C │
│ │ │Gr.Th - CORABIA│ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│394 │2918│GOLENŢI - │0,3 │NU │D │
│ │ │SEMNAL GOLENŢI │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│395 │2698│SEMNAL GOLENŢI │6,7 │NU │D │
│ │ │- POIANA MARE │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│396 │2920│BĂBENI - SEMNAL│0,6 │NU │D │
│ │ │BĂBENI │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│397 │2702│SEMNAL BĂBENI -│16,3 │NU │D │
│ │ │POPEŞTI VÂLCEA │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│398 │2704│POPEŞTI VÂLCEA │18,7 │NU │D │
│ │ │- BERBEŞTI │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│399 │2708│BERBEŞTI - │5,0 │NU │D │
│ │ │ALUNU │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│ │ │CĂRBUNEŞTI - │ │ │ │
│400 │2922│SEMNAL │1,1 │DA │D │
│ │ │CĂRBUNEŞTI │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│ │ │SEMNAL │ │ │ │
│401 │2712│CĂRBUNEŞTI - │8,0 │DA │D │
│ │ │ALBENI │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│402 │2924│AMARADIA - │0,8 │DA │D │
│ │ │SEMNAL AMARADIA│ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│403 │2722│SEMNAL AMARADIA│7,5 │DA │D │
│ │ │- BÂRSEŞTI │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│404 │3002│LIVEZENI - │5,2 │DA │C │
│ │ │PETROŞANI │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│405 │3004│PETROŞANI - │11,3 │DA │C │
│ │ │BĂNIŢA │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│406 │3006│BĂNIŢA - │6,1 │DA │D │
│ │ │MERIŞOR │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│407 │3008│MERIŞOR - │4,7 │DA │D │
│ │ │CRIVADIA │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│408 │3010│CRIVADIA - BARU│5,6 │DA │D │
│ │ │MARE │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│409 │3012│BARU MARE - PUI│7,8 │DA │C │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│410 │3014│PUI - BĂEŞTI │6,6 │DA │C │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│411 │3016│BĂEŞTI - │7,7 │DA │C │
│ │ │SUBCETATE │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│412 │3018│SUBCETATE - │7,0 │DA │B │
│ │ │BRETEA STREI │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│413 │3020│BRETEA STREI - │8,6 │DA │B │
│ │ │CĂLAN │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│414 │3022│CĂLAN - CĂLAN │3,6 │DA │B │
│ │ │BĂI │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│415 │3024│CĂLAN BĂI - │3,6 │DA │B │
│ │ │BĂCIA │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│416 │3026│BĂCIA - SIMERIA│4,2 │DA │B │
│ │ │TJ.gr.D │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│417 │3028│SIMERIA TJ.gr.D│3,2 │DA │C │
│ │ │- SIMERIA │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│418 │3030│SIMERIA TJ.gr.D│2,5 │DA │D │
│ │ │- Ram.SIMERIA │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│419 │3050│ŞIBOT - AUREL │5,9 │DA │A │
│ │ │VLAICU │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│420 │3052│AUREL VLAICU - │6,4 │DA │A │
│ │ │ORĂŞTIE │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│421 │3054│ORĂŞTIE - │9,1 │DA │A │
│ │ │TURDAŞ │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│422 │3056│TURDAŞ - │5,4 │DA │A │
│ │ │Ram.SIMERIA │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│423 │3058│Ram.SIMERIA - │2,0 │DA │C │
│ │ │SIMERIA │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│424 │3100│SIMERIA - DEVA │9,2 │DA │D │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│425 │3102│DEVA - │5,9 │DA │D │
│ │ │Ram.MINTIA │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│426 │3104│Ram.MINTIA - │0,6 │DA │D │
│ │ │MINTIA │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│427 │3106│MINTIA - │7,3 │DA │D │
│ │ │BRĂNIŞCA │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│428 │3108│BRĂNIŞCA - ILIA│9,8 │DA │D │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│429 │3110│ILIA - GURASADA│5,8 │DA │D │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│430 │3112│GURASADA - │4,0 │DA │D │
│ │ │CÂMPURI SURDUC │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│431 │3114│CÂMPURI SURDUC │12,6 │DA │D │
│ │ │- ZAM │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│432 │3116│ZAM - ILTEU │7,9 │DA │D │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│433 │3118│ILTEU - │10,1 │DA │D │
│ │ │SĂVÂRŞIN │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│434 │3120│SĂVÂRŞIN - │8,6 │DA │D │
│ │ │VĂRĂDIA │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│435 │3122│VĂRĂDIA - │8,7 │DA │D │
│ │ │BĂTUŢA │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│436 │3124│BĂTUŢA - │6,7 │DA │D │
│ │ │BÂRZAVA │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│437 │3126│BÂRZAVA - │1,9 │DA │D │
│ │ │BÂRZAVA NOUA │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│438 │3144│BÂRZAVA NOUA - │8,0 │DA │D │
│ │ │CONOP │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│439 │3128│CONOP - MILOVA │7,2 │DA │D │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│440 │3130│MILOVA - RADNA │8,6 │DA │D │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│441 │3132│RADNA - PĂULIŞ │6,9 │DA │D │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│442 │3134│PĂULIŞ - │6,5 │DA │D │
│ │ │GHIOROC │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│443 │3136│GHIOROC - │14,2 │DA │A │
│ │ │GLOGOVĂŢ │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│444 │3138│GLOGOVĂŢ - ARAD│6,9 │DA │A │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│445 │3140│ARAD - ŞOFRONEA│9,7 │DA │A │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│446 │3142│ŞOFRONEA - │7,3 │DA │A │
│ │ │CURTICI │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│447 │3200│LUGOJ - COŞTEIU│9,0 │NU │C │
│ │ │MARE │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│448 │3202│COŞTEIU MARE - │12,9 │NU │C │
│ │ │CLICIOVA │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│449 │3204│CLICIOVA - │9,3 │NU │C │
│ │ │MĂNĂŞTUR │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│450 │3206│MĂNĂŞTUR - │8,5 │NU │C │
│ │ │FĂGET │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│451 │3208│FĂGET - MARGINA│7,6 │NU │C │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│452 │3210│MARGINA - │11,7 │NU │D │
│ │ │HOLDEA │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│453 │3212│HOLDEA - DOBRA │15,6 │NU │C │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│454 │3214│DOBRA - ILIA │8,2 │NU │C │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│455 │3230│CARANSEBEŞ - │2,5 │DA │C │
│ │ │Ram.CARANSEBEŞ │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│456 │3232│CARANSEBEŞ TJ -│1,7 │DA │D │
│ │ │Ram.CARANSEBEŞ │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│ │ │Ram.CARANSEBEŞ │ │ │ │
│457 │3234│- CORNUŢEL │7,9 │DA │C │
│ │ │BANAT │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│458 │3236│CORNUŢEL BANAT │10,5 │DA │C │
│ │ │- BREBU │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│459 │3238│BREBU - REŞIŢA │18,5 │DA │C │
│ │ │NORD │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│460 │3240│REŞIŢA NORD - │3,8 │DA │D │
│ │ │REŞIŢA SUD │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│461 │3250│LUGOJ -SINIA │15,3 │NU │C │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│462 │3252│SINIA - BUZIAŞ │12,2 │NU │C │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│463 │3254│BUZIAŞ - SACOŞU│12,4 │NU │C │
│ │ │MIC │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│464 │3256│SACOŞU MIC - │13,9 │NU │C │
│ │ │SEMENIC │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│465 │3258│SEMENIC - │4,5 │NU │C │
│ │ │TIMIŞOARA SUD │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│466 │3300│ORŞOVA - VALEA │5,7 │DA │C │
│ │ │CERNEI │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│467 │3302│VALEA CERNEI - │4,6 │DA │C │
│ │ │TOPLEŢ │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│468 │3304│TOPLEŢ - BĂILE │7,2 │DA │C │
│ │ │HERCULANE │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│469 │3306│BĂILE HERCULANE│1,9 │DA │C │
│ │ │- MEHADIA NOUĂ │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│470 │3308│MEHADIA NOUĂ - │2,4 │DA │C │
│ │ │MEHADIA │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│471 │3310│MEHADIA - │6,7 │DA │C │
│ │ │IABLANIŢA │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│472 │3312│IABLANIŢA - │6,8 │DA │C │
│ │ │CRUŞOVĂŢ │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│473 │3314│CRUŞOVĂŢ - │7,8 │DA │C │
│ │ │DOMAŞNEA CORNEA│ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│474 │3316│DOMAŞNEA CORNEA│6,4 │DA │D │
│ │ │- POARTA │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│475 │3318│POARTA - │5,9 │DA │C │
│ │ │TEREGOVA │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│476 │3320│TEREGOVA - │5,1 │DA │C │
│ │ │ARMENIŞ │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│477 │3322│ARMENIŞ - │6,5 │DA │C │
│ │ │SLATINA TIMIŞ │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│478 │3324│SLATINA TIMIŞ -│6,4 │DA │B │
│ │ │VĂLIŞOARA │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│479 │3326│VĂLIŞOARA - │6,0 │DA │C │
│ │ │VALEA TIMIŞULUI│ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│480 │3328│VALEA TIMIŞULUI│3,5 │DA │C │
│ │ │- BALTA SĂRATĂ │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│481 │3330│BALTA SĂRATĂ - │5,4 │DA │C │
│ │ │CARANSEBEŞ │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│482 │3332│CARANSEBEŞ - │3,1 │DA │D │
│ │ │CARANSEBEŞ TJ. │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│483 │3334│CARANSEBEŞ TJ. │4,6 │DA │D │
│ │ │- ZĂGUJENI │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│484 │3336│CARANSEBEŞ - │7,2 │DA │C │
│ │ │ZĂGUJENI │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│485 │3338│ZĂGUJENI - │7,9 │DA │C │
│ │ │CĂVĂRAN │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│486 │3340│CĂVĂRAN - JENA │6,6 │DA │C │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│487 │3342│JENA - GĂVOJDIA│5,8 │DA │B │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│488 │3344│GĂVOJDIA - │5,4 │DA │B │
│ │ │TAPIA │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│489 │3346│TAPIA - LUGOJ │6,5 │DA │B │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│490 │3348│LUGOJ - JABĂR │7,6 │DA │B │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│491 │3350│JABĂR - BELINŢ │5,6 │DA │B │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│492 │3352│BELINŢ- │4,1 │DA │B │
│ │ │CHIZĂTĂU │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│493 │3354│CHIZĂTĂU - │7,2 │DA │B │
│ │ │TOPOLOVĂŢ │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│494 │3356│TOPOLOVĂŢ - │11,2 │DA │B │
│ │ │RECAŞ │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│495 │3358│RECAŞ - REMETEA│9,9 │DA │C │
│ │ │MARE │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│496 │3360│REMETEA MARE - │9,6 │DA │C │
│ │ │TIMIŞOARA EST │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│497 │3362│TIMIŞOARA EST -│3,7 │DA │C │
│ │ │TIMIŞOARA NORD │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│498 │3400│Ram.MODOŞ - │3,0 │NU │C │
│ │ │TIMIŞOARA SUD │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│499 │3402│TIMIŞOARA SUD -│2,3 │NU │C │
│ │ │TIMIŞOARA CET │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│500 │3404│TIMIŞOARA CET -│5,3 │NU │C │
│ │ │TIMIŞENI │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│501 │3406│TIMIŞENI │6,1 │NU │C │
│ │ │-PĂDURENI TIMIŞ│ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│502 │3408│PĂDURENI TIMIŞ │4,7 │NU │C │
│ │ │- JEBEL │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│503 │3410│JEBEL - VOITENI│9,2 │NU │C │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│504 │3412│VOITENI - DETA │8,8 │NU │C │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│505 │3414│DETA - STAMORA │14,0 │NU │C │
│ │ │MORAVIŢA │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│506 │3500│TIMIŞOARA NORD │4,4 │DA │B │
│ │ │- RONAŢ TJ Cab1│ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│ │ │RONAŢ TJ. Cab1 │ │ │ │
│507 │3502│- RONAŢ TJ. │2,5 │DA │B │
│ │ │Gr.D │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│508 │3504│RONAŢ TJ. Gr.D │6,4 │DA │B │
│ │ │- SÂNANDREI │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│509 │3506│Ram. PAV. CFR -│1,0 │NU │D │
│ │ │Ram. MODOŞ │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│510 │3508│Ram. PAV. CFR -│0,6 │DA │D │
│ │ │R1 JIMBOLIA │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│511 │3510│R1 JIMBOLIA - │0,8 │NU │D │
│ │ │R2 JIMBOLIA │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│512 │3512│R1 JIMBOLIA - │0,4 │DA │D │
│ │ │Ram. RONAŢ TJ │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│513 │3514│Ram. RONAŢ TJ -│2,5 │DA │D │
│ │ │RONAŢ TJ │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│514 │3516│RONAŢ TJ - Ram.│1,4 │DA │D │
│ │ │RONAŢ TJ CapY │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│ │ │Ram. RONAŢ TJ │ │ │ │
│515 │3518│CapY - │5,9 │DA │B │
│ │ │SÂNANDREI │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│516 │3520│Ram. PAV. CFR -│1,0 │DA │D │
│ │ │Ram. RONAŢ TJ │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│517 │3522│Ram. RONAŢ TJ -│0,9 │DA │D │
│ │ │RONAŢ TJ Cab1 │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│518 │3550│SÂNANDREI - │7,2 │DA │B │
│ │ │BĂILE CĂLACEA │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│519 │3552│BĂILE CĂLACEA -│5,9 │DA │B │
│ │ │ORŢIŞOARA │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│520 │3554│ORŢIŞOARA - │6,2 │DA │B │
│ │ │VINGA │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│521 │3556│VINGA - ŞAG │7,4 │DA │B │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│522 │3558│ŞAG - VALEA │5,5 │DA │B │
│ │ │VIILOR │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│523 │3560│VALEA VIILOR - │5,5 │DA │B │
│ │ │ARADU NOU │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│524 │3562│ARADU NOU - │2,7 │DA │B │
│ │ │Ram. GLOGOVĂŢ │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│525 │3564│Ram. GLOGOVĂŢ- │3,5 │DA │B │
│ │ │ARAD │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│526 │3566│Ram. GLOGOVĂŢ- │6,5 │DA │D │
│ │ │GLOGOVĂŢ │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│527 │3600│ARAD - UTVINIŞU│6,5 │DA │B │
│ │ │NOU │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│528 │3602│UTVINIŞU NOU - │17,0 │NU │C │
│ │ │SÂNTANA │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│529 │3604│SÂNTANA - │11,7 │NU │B │
│ │ │ŞIMAND │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│530 │3606│ŞIMAND - NĂDAB │7,4 │NU │B │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│531 │3608│NĂDAB - │4,9 │NU │B │
│ │ │CHIŞINEU CRIŞ │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│532 │3610│CHIŞINEU CRIŞ -│8,0 │NU │B │
│ │ │ZERIND │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│533 │3612│ZERIND - │15,7 │NU │B │
│ │ │CIUMEGHIU │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│534 │3620│ARAD - ARAD │4,8 │NU │D │
│ │ │VEST │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│535 │3900│NĂDAB - SEMNAL │1,0 │NU │D │
│ │ │NADAB │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│536 │3704│SEMNAL NADAB - │2,8 │NU │D │
│ │ │PĂDURENI ARAD │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│537 │3706│PĂDURENI ARAD -│15,9 │NU │D │
│ │ │GRĂNICERI │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│538 │3902│SÂNTANA - │1,0 │NU │C │
│ │ │SEMNAL SÂNTANA │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│539 │3712│SEMNAL SÂNTANA │10,9 │NU │C │
│ │ │- ŞIRIA │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│540 │3714│ŞIRIA - TÂRNOVA│16,5 │NU │C │
│ │ │ZĂRAND │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│541 │3716│TÂRNOVA ZĂRAND │10,8 │NU │C │
│ │ │- INEU │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│542 │3718│INEU - CERMEI │14,4 │NU │C │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│543 │3720│INEU - SEBIŞ │27,2 │NU │C │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│544 │3722│SEBIŞ - │22,6 │NU │C │
│ │ │GURAHONŢ │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│545 │3724│GURAHONŢ - │18,6 │NU │C │
│ │ │VÂRFURILE │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│546 │3726│VÂRFURILE - │7,5 │NU │C │
│ │ │HĂLMAGIU │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│547 │3728│HĂLMAGIU - BRAD│28,8 │NU │C │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│ │ │ARAD VEST - │ │ │ │
│548 │3904│SEMNAL ARAD │1,1 │NU │D │
│ │ │VEST │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│549 │3732│SEMNAL ARAD │14,7 │NU │D │
│ │ │VEST - PECICA │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│550 │3734│PECICA - NĂDLAC│31,7 │NU │D │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│ │ │ARADU NOU - │ │ │ │
│551 │3906│SEMNAL ARADU │0,7 │NU │C │
│ │ │NOU │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│552 │3742│SEMNAL ARADU │8,9 │NU │C │
│ │ │NOU - ZĂDĂRENI │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│553 │3744│ZĂDĂRENI - │32,3 │NU │C │
│ │ │PERIAM │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│ │ │SÂNANDREI - │ │ │ │
│554 │3908│SEMNAL │1,1 │NU │C │
│ │ │SÂNANDREI │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│ │ │SEMNAL │ │ │ │
│555 │3746│SANANDREI - │35,1 │NU │C │
│ │ │PERIAM │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│556 │3748│PERIAM - │18,2 │NU │D │
│ │ │SÂNNICOLAU MARE│ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│557 │3750│SÂNNICOLAU MARE│21,0 │NU │D │
│ │ │- VĂLCANI │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│ │ │RONAŢ TJ. Gr.D │ │ │ │
│558 │3910│- SEMNAL RONAT │0,7 │NU │C │
│ │ │TRIAJ │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│ │ │SEMNAL RONAT │ │ │ │
│559 │3754│TRIAJ - │5,3 │NU │C │
│ │ │DUDEŞTII NOI │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│ │ │Ram.RONAŢ TJ. │ │ │ │
│560 │3760│CapY - SEMNAL │0,3 │NU │C │
│ │ │RONAT TRIAJ │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│561 │3762│DUDEŞTII NOI - │15,2 │NU │D │
│ │ │BILED │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│562 │3764│BILED - SATU │13,9 │NU │D │
│ │ │NOU │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│563 │3766│SATU NOU - │5,0 │NU │D │
│ │ │LOVRIN │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│564 │3768│LOVRIN - │15,9 │NU │D │
│ │ │SÂNNICOLAU MARE│ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│565 │3770│SÂNNICOLAU MARE│12,3 │NU │D │
│ │ │- CENAD │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│566 │3772│LOVRIN - NERĂU │27,3 │NU │C │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│567 │3774│PERIAM -SATU │11,0 │NU │D │
│ │ │NOU │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│ │ │JIMBOLIA - │ │ │ │
│568 │3912│SEMNAL XL │1,0 │NU │D │
│ │ │JIMBOLIA │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│ │ │SEMNAL XL │ │ │ │
│569 │3776│JIMBOLIA - │26,3 │NU │D │
│ │ │LOVRIN │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│570 │3914│CARPINIŞ - │1,0 │NU │D │
│ │ │SEMNAL CARPINIS│ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│571 │3778│SEMNAL CARPINIS│30,0 │NU │D │
│ │ │- IONEL │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│572 │3782│TIMIŞOARA NORD │2,6 │NU │C │
│ │ │- Ram.MODOŞ │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│573 │3784│Ram.MODOŞ - │2,4 │NU │D │
│ │ │TIMIŞOARA V. │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│ │ │TIMIŞOARA VEST │ │ │ │
│574 │3916│- SEMNAL YC TIM│0,6 │NU │D │
│ │ │VEST │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│575 │3786│SEMNAL YC TIM │43,3 │NU │D │
│ │ │VEST - CRUCENI │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│576 │3790│TIMIŞOARA NORD │2,5 │DA │C │
│ │ │- Ram.PAV. CFR │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│577 │3792│Ram.PAV. CFR - │1,0 │NU │C │
│ │ │R2 JIMBOLIA │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│578 │3796│R2 JIMBOLIA - │20,8 │NU │C │
│ │ │CĂRPINIŞ │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│ │ │CĂRPINIŞ - │ │ │ │
│579 │3798│SEMNAL XC │13,7 │NU │C │
│ │ │JIMBOLIA │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│ │ │SEMNAL XC │ │ │ │
│580 │3918│JIMBOLIA - │1,0 │NU │C │
│ │ │JIMBOLIA │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│ │ │TIMIŞOARA EST -│ │ │ │
│581 │3920│SEMNAL │1,0 │NU │C │
│ │ │TIMIŞOARA EST │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│ │ │SEMNAL │ │ │ │
│582 │3802│TIMIŞOARA EST -│9,0 │NU │C │
│ │ │GIARMATA │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│583 │3804│GIARMATA - │23,5 │NU │C │
│ │ │REMETEA MICĂ │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│584 │3806│REMETEA MICĂ - │11,4 │NU │C │
│ │ │ALIUŞ │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│585 │3808│ALIUŞ - ZĂBRANI│7,0 │NU │C │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│586 │3810│ZĂBRANI - │11,2 │NU │C │
│ │ │SEMNAL RADNA │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│587 │3922│SEMNAL RADNA - │1,0 │NU │C │
│ │ │RADNA │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│588 │3924│JEBEL - SEMNAL │1,0 │NU │D │
│ │ │XC JEBEL │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│589 │3816│SEMNAL XC JEBEL│7,2 │NU │D │
│ │ │- CIACOVA │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│590 │3818│CIACOVA - GIERA│24,9 │NU │D │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│591 │3926│JEBEL - SEMNAL │1,0 │NU │D │
│ │ │XL JEBEL │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│592 │3822│SEMNAL XL JEBEL│8,8 │NU │D │
│ │ │- LIEBLING │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│ │ │REŞIŢA NORD - │ │ │ │
│593 │3928│SEMNAL REŞIŢA │1,1 │NU │D │
│ │ │NORD │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│594 │3826│SEMNAL REŞIŢA │13,5 │NU │D │
│ │ │NORD - VASIOVA │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│595 │3828│VASIOVA - │12,4 │NU │C │
│ │ │BERZOVIA │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│596 │3830│BERZOVIA - │16,3 │NU │C │
│ │ │GĂTAIA │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│597 │3832│GĂTAIA - SEMNAL│17,3 │NU │C │
│ │ │VOITENI │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│598 │3930│SEMNAL VOITENI │0,9 │NU │C │
│ │ │- VOITENI │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│599 │3932│BUZIAŞ - SEMNAL│1,0 │NU │D │
│ │ │BUZIAŞ │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│600 │3836│SEMNAL BUZIAŞ -│30,7 │NU │D │
│ │ │GĂTAIA │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│601 │3838│GĂTAIA - JAMU │24,5 │NU │D │
│ │ │MARE │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│602 │3840│BERZOVIA - │22,3 │NU │D │
│ │ │SURDUC BANAT │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│603 │3842│SURDUC BANAT - │20,5 │NU │D │
│ │ │GRĂDINARI CARAŞ│ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│ │ │GRĂDINARI CARAŞ│ │ │ │
│604 │3844│- SEMNAL X │15,1 │NU │D │
│ │ │ORAVIŢA │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│ │ │SEMNAL X │ │ │ │
│605 │3934│ORAVIŢA - │1,0 │NU │D │
│ │ │ORAVIŢA │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│ │ │ORAVIŢA - │ │ │ │
│606 │3936│SEMNAL YI │1,0 │NU │D │
│ │ │ORAVIŢA │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│607 │3846│SEMNAL YI │25,9 │NU │D │
│ │ │ORAVIŢA - IAM │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│ │ │ORAVIŢA - │ │ │ │
│608 │3938│SEMNAL YA │1,0 │NU │D │
│ │ │ORAVITA │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│ │ │SEMNAL YA │ │ │ │
│609 │3850│ORAVIŢA - │15,3 │NU │D │
│ │ │LISAVA │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│610 │3852│LISAVA - │9,0 │NU │D │
│ │ │GÂRLIŞTE │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│611 │3854│GÂRLIŞTE - │8,1 │NU │D │
│ │ │ANINA │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│ │ │CARANSEBEŞ - │ │ │ │
│612 │3940│SEMNAL │1,0 │NU │D │
│ │ │CARANSEBEŞ │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│ │ │SEMNAL │ │ │ │
│613 │3858│CARANSEBEŞ - │2,0 │NU │D │
│ │ │CARANSEBEŞ │ │ │ │
│ │ │ŢIGLĂRIE │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│ │ │CARANSEBEŞ │ │ │ │
│614 │3860│ŢIGLĂRIE - │14,6 │NU │D │
│ │ │OŢELU ROŞU │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│615 │3862│OŢELU ROŞU - │6,6 │NU │D │
│ │ │ZĂVOIU │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│616 │3864│ZĂVOIU - │4,4 │NU │D │
│ │ │VOISLOVA │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│617 │3866│VOISLOVA - │8,8 │NU │D │
│ │ │BOUŢARI │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│ │ │SUBCETATE - │ │ │ │
│618 │3942│SEMNAL │1,0 │NU │D │
│ │ │SUBCETATE │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│ │ │SEMNAL │ │ │ │
│619 │3870│SUBCETATE - │3,1 │NU │D │
│ │ │HAŢEG │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│620 │3944│SIMERIA - │1,0 │DA │C │
│ │ │SEMNAL SIMERIA │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│621 │3874│SEMNAL SIMERIA │5,7 │DA │C │
│ │ │- BÂRCEA MICĂ │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│622 │3876│BÂRCEA MICĂ - │9,1 │DA │C │
│ │ │HUNEDOARA │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│623 │3878│BÂRCEA MICĂ - │2,9 │DA │C │
│ │ │PESTIŞ │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│ │ │SEMNAL MINTIA -│ │ │ │
│624 │3882│PĂULIŞ LUNCA │3,6 │NU │D │
│ │ │Gr.Th. │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│625 │3884│Ram.MINTIA - │0,6 │NU │D │
│ │ │SEMNAL MINTIA │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│626 │3946│MINTIA - SEMNAL│0,6 │NU │D │
│ │ │MINTIA │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│627 │3948│LIVEZENI- │1,0 │DA │D │
│ │ │SEMNAL LIVEZENI│ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│628 │3892│SEMNAL LIVEZENI│2,3 │DA │D │
│ │ │- ISCRONI │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│629 │3894│ISCRONI - │4,0 │DA │D │
│ │ │VULCAN │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│630 │3896│VULCAN - LUPENI│5,1 │DA │D │
│ │ │Gr.Th │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│631 │3898│LUPENI Gr.Th - │4,5 │DA │D │
│ │ │LUPENI │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│632 │4000│RĂZBOIENI - │9,5 │DA │C │
│ │ │CĂLĂRAŞI TURDA │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│633 │4002│CĂLĂRAŞI TURDA │7,6 │DA │C │
│ │ │- CÂMPIA TURZII│ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│634 │4004│CÂMPIA TURZII -│14,9 │DA │C │
│ │ │VALEA FLORILOR │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│635 │4006│VALEA FLORILOR │7,9 │DA │D │
│ │ │- BOJU │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│636 │4008│BOJU - TUNEL │5,8 │DA │D │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│637 │4010│TUNEL - COJOCNA│5,7 │DA │D │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│638 │4012│COJOCNA - Ram. │4,0 │DA │C │
│ │ │JUCU │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│639 │4014│Ram. JUCU - │0,9 │DA │C │
│ │ │APAHIDA │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│640 │4016│APAHIDA - CLUJ │5,7 │DA │B │
│ │ │NAPOCA EST │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│641 │4018│CLUJ NAPOCA EST│6,6 │DA │B │
│ │ │- CLUJ NAPOCA │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│642 │4020│CLUJ NAPOCA - │4,8 │DA │C │
│ │ │BACIU TJ. │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│643 │4022│BACIU TJ. - │7,2 │NU │C │
│ │ │MERA │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│644 │4024│MERA - GÂRBĂU │8,2 │NU │C │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│645 │4026│GÂRBĂU - │7,7 │NU │C │
│ │ │AGHIREŞ │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│646 │4028│AGHIREŞ -STANA │10,9 │NU │C │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│647 │4030│STANA - HUEDIN │10,6 │NU │C │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│648 │4032│HUEDIN - │8,8 │NU │B │
│ │ │BRĂIŞORU │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│649 │4034│BRĂIŞORU - │6,5 │NU │C │
│ │ │POIENI │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│650 │4036│POIENI - CIUCEA│7,1 │NU │C │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│651 │4038│CIUCEA - PIATRA│10,8 │NU │C │
│ │ │CRAIULUI │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│652 │4040│PIATRA CRAIULUI│4,0 │NU │C │
│ │ │- BULZ │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│653 │4042│BULZ - BRATCA │5,9 │NU │C │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│654 │4044│BRAŢCA - │6,3 │NU │C │
│ │ │ŞUNCUIUŞ │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│655 │4046│ŞUNCUIUŞ - VADU│6,8 │NU │C │
│ │ │CRIŞULUI │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│656 │4048│VADU CRIŞULUI -│12,2 │NU │B │
│ │ │ALEŞD │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│657 │4050│ALEŞD - │6,8 │NU │B │
│ │ │TELECHIU │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│658 │4052│TELECHIU │4,4 │NU │C │
│ │ │-TIGLEAD │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│659 │4054│TIGLEAD - │13,6 │NU │B │
│ │ │OŞORHEI │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│660 │4056│OŞORHEI - │5,8 │NU │C │
│ │ │ORADEA EST │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│661 │4058│ORADEA EST - │3,7 │NU │C │
│ │ │ORADEA │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│662 │4060│ORADEA - │5,7 │NU │C │
│ │ │EPISCOPIA BIHOR│ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│663 │4100│APAHIDA - Ram. │0,8 │DA │B │
│ │ │COJOCNA │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│664 │4102│Ram.JUCU - │0,8 │DA │C │
│ │ │Ram.COJOCNA │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│665 │4104│Ram.COJOCNA - │8,1 │DA │B │
│ │ │JUCU │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│666 │4106│JUCU - BONŢIDA │7,2 │DA │B │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│667 │4108│BONŢIDA - ICLOD│6,5 │DA │C │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│668 │4110│ICLOD - GHERLA │10,0 │DA │D │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│669 │4112│GHERLA - DEJ │13,9 │DA │D │
│ │ │CĂLĂTORI │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│670 │4120│DEJ CĂLĂTORI - │1,1 │DA │D │
│ │ │Ram.DEJ Gr.B │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│671 │4122│Ram.DEJ Gr.B - │1,6 │DA │C │
│ │ │DEJ TRIAJ │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│672 │4124│Ram.DEJ - │0,8 │NU │D │
│ │ │Ram.DEJ Gr.B │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│673 │4126│DEJ TRIAJ - │9,0 │DA │C │
│ │ │RETEAG │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│674 │4128│RETEAG - COLDĂU│7,8 │DA │D │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│ │ │COLDĂU - │ │ │ │
│675 │4130│BECLEAN PE │5,1 │DA │D │
│ │ │SOMEŞ │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│ │ │BECLEAN PE │ │ │ │
│676 │4150│SOMEŞ - │8,5 │DA │C │
│ │ │MOGOŞENI │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│677 │4152│MOGOŞENI - │5,8 │DA │C │
│ │ │NIMIGEA │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│678 │4154│NIMIGEA - SALVA│7,3 │DA │C │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│679 │4160│SALVA - NĂSĂUD │6,3 │DA │C │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│680 │4162│NĂSĂUD - │4,8 │DA │C │
│ │ │REBRIŞOARA │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│681 │4164│REBRIŞOARA - │9,9 │DA │C │
│ │ │FELDRU │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│682 │4166│FELDRU - ILVA │5,1 │DA │C │
│ │ │MICĂ │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│ │ │BECLEAN PE │ │ │ │
│683 │4200│SOMEŞ - │7,4 │DA │C │
│ │ │ŞINTEREAG │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│684 │4202│ŞINTEREAG - │11,2 │DA │C │
│ │ │MĂGHERUŞ ŞIEU │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│685 │4204│MĂGHERUŞ ŞIEU -│6,3 │DA │C │
│ │ │SĂRĂŢEL │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│686 │4206│SĂRĂŢEL - │9,3 │DA │C │
│ │ │MĂRIŞELU │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│687 │4208│MĂRIŞELU - ŞIEU│8,5 │DA │C │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│688 │4210│ŞIEU - MONOR │11,4 │DA │C │
│ │ │GLEDIN │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│689 │4212│MONOR GLEDIN - │10,0 │DA │D │
│ │ │RÂPA DE JOS │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│690 │4214│RÂPA DE JOS - │7,6 │DA │C │
│ │ │DEDA │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│691 │4230│SĂRĂŢEL - │10,7 │DA │C │
│ │ │BISTRIŢA NORD │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│692 │4250│SALVA - COŞBUC │9,5 │NU │D │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│693 │4252│COŞBUC - TELCIU│5,7 │NU │D │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│694 │4254│TELCIU - FIAD │9,4 │NU │D │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│695 │4256│FIAD - DEALU │12,5 │NU │D │
│ │ │ŞTEFĂNIŢEI │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│ │ │DEALU │ │ │ │
│696 │4258│ŞTEFĂNIŢEI - │8,2 │NU │D │
│ │ │SĂCEL │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│697 │4260│SĂCEL - IZA │7,1 │NU │D │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│698 │4262│IZA - VIŞEU DE │8,6 │NU │D │
│ │ │JOS │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│699 │4264│VIŞEU DE JOS - │12,4 │NU │C │
│ │ │LEORDINA │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│700 │4266│LEORDINA - │20,1 │NU │D │
│ │ │VALEA VIŞEULUI │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│701 │4270│VALEA VIŞEULUI │12,8 │NU │D │
│ │ │- BOCICOI │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│702 │4272│BOCICOI - │10,2 │NU │C │
│ │ │CĂMARA SIGHET │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│ │ │CĂMARA SIGHET -│ │ │ │
│703 │4274│SIGHETU │1,9 │NU │D │
│ │ │MARMAŢIEI │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│ │ │SIGHETU │ │ │ │
│704 │4276│MARMAŢIEI - │11,9 │NU │C │
│ │ │CÂMPULUNG LA │ │ │ │
│ │ │TISA │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│705 │4300│DEJ CĂLĂTORI - │1,2 │NU │D │
│ │ │Ram. DEJ │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│706 │4302│Ram. DEJ - │5,1 │NU │C │
│ │ │CĂŞEIU │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│707 │4304│CĂŞEIU - GÂLGĂU│17,1 │NU │C │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│708 │4306│GÂLGĂU - │16,1 │NU │C │
│ │ │ILEANDA │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│709 │4308│ILEANDA - │6,9 │NU │C │
│ │ │RĂSTOCI │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│710 │4310│RĂSTOCI - LETCA│6,7 │NU │C │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│711 │4312│LETCA - │4,6 │NU │D │
│ │ │CUCIULAT │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│712 │4314│CUCIULAT - │3,5 │NU │D │
│ │ │BĂBUŢENI │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│713 │4316│BĂBUŢENI - │8,2 │NU │D │
│ │ │SURDUC SĂLAJ │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│714 │4318│SURDUC SĂLAJ - │6,8 │NU │C │
│ │ │JIBOU │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│715 │4350│JIBOU - MIRŞID │11,7 │NU │D │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│716 │4352│MIRŞID - ZALĂU │12,0 │NU │D │
│ │ │NORD │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│717 │4354│ZALĂU NORD - │10,3 │NU │C │
│ │ │BORLA │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│718 │4356│BORLA - │12,0 │NU │C │
│ │ │SĂRMĂŞAG │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│719 │4358│SĂRMĂŞAG - ACÂŞ│22,5 │NU │C │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│720 │4360│ACÂŞ - TĂŞNAD │15,5 │NU │B │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│721 │4362│TĂŞNAD - CAREI │27,8 │NU │C │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│722 │4400│JIBOU - SOMEŞ │9,3 │NU │B │
│ │ │ODORHEI │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│723 │4402│SOMEŞ ODORHEI -│8,7 │NU │C │
│ │ │BENESAT │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│724 │4404│BENESAT - │8,8 │NU │C │
│ │ │ULMENI SĂLAJ │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│725 │4406│ULMENI SĂLAJ - │5,9 │NU │C │
│ │ │MIREŞU MARE │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│ │ │MIREŞU MARE - │ │ │ │
│726 │4408│SATULUNG PE │10,5 │NU │B │
│ │ │SOMEŞ │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│ │ │SATULUNG PE │ │ │ │
│727 │4410│SOMEŞ - │11,5 │NU │B │
│ │ │Ram.BUŞAG │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│728 │4412│Ram.BUŞAG - │3,1 │NU │B │
│ │ │BAIA MARE │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│729 │4450│BAIA MARE - │2,9 │NU │D │
│ │ │Ram.LĂPUŞEL │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│730 │4452│Ram.BUŞAG - │0,8 │NU │D │
│ │ │Ram.LĂPUŞEL │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼─────────────┼──────┤
│731 │4454│Ram.LĂPUŞEL - │7,6 │NU │D │
│ │ │BUŞAG │ │ │ │
├────┼────┼───────────────┼────────┼────