Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ACORD din 17 iulie 2018  de parteneriat strategic între Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Japonia, pe de altă parte    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ACORD din 17 iulie 2018 de parteneriat strategic între Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Japonia, pe de altă parte

EMITENT: Act Internaţional
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 926 din 18 noiembrie 2019
──────────
    Ratificat prin LEGEA nr. 218 din 14 noiembrie 2019, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 926 din 18 noiembrie 2019.
──────────
    Uniunea Europeană, denumită în continuare „Uniunea“,
    şi
    Regatul Belgiei,
    Republica Bulgaria,
    Republica Cehă,
    Regatul Danemarcei,
    Republica Federală Germania,
    Republica Estonia,
    Irlanda,
    Republica Elenă,
    Regatul Spaniei,
    Republica Franceză,
    Republica Croaţia,
    Republica Italiană,
    Republica Cipru,
    Republica Letonia,
    Republica Lituania,
    Marele Ducat al Luxemburgului,
    Ungaria,
    Republica Malta,
    Regatul Ţărilor de Jos,
    Republica Austria,
    Republica Polonă,
    Republica Portugheză,
    România,
    Republica Slovenia,
    Republica Slovacă,
    Republica Finlanda,
    Regatul Suediei şi
    Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord,
    părţi contractante la Tratatul privind Uniunea Europeană şi la Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, denumite în continuare „statele membre“,
    denumite în continuare „partea Uniunii“, pe de o parte,
    şi Japonia, pe de altă parte,
    denumite în continuare colectiv „părţile“,
    reafirmându-şi angajamentul faţă de valorile şi principiile comune, în special democraţia, statul de drept, drepturile omului şi libertăţile fundamentale, care constituie baza cooperării lor profunde şi de durată, în calitate de parteneri strategici,
    reamintind legăturile din ce în ce mai strânse create între părţi începând din 1991, an din care datează Declaraţia comună privind relaţiile dintre Comunitatea Europeană şi statele sale membre şi Japonia,
    dorind să dezvolte şi să intensifice contribuţia valoroasă la relaţiile dintre părţi pe care o au acordurile existente între părţi în diverse domenii,
    recunoscând că interdependenţa din ce în ce mai mare la nivel mondial a condus la necesitatea unei cooperări internaţionale aprofundate,
    conştiente, în acest sens, în calitate de parteneri globali care împărtăşesc aceleaşi opinii, de responsabilitatea şi de angajamentul lor comun de a stabili o ordine internaţională justă şi stabilă, în conformitate cu principiile şi scopurile enunţate în Carta Organizaţiei Naţiunilor Unite, şi de a asigura pacea, stabilitatea şi prosperitatea mondială, precum şi securitatea umană,
    hotărâte, în acest sens, să colaboreze strâns pentru a răspunde provocărilor mondiale majore pe care comunitatea internaţională trebuie să le înfrunte, cum ar fi proliferarea armelor de distrugere în masă, terorismul, schimbările climatice, sărăcia şi bolile infecţioase, precum şi ameninţările la adresa interesului comun în domeniile maritim, cibernetic şi spaţial,
    hotărâte, în acest sens, să nu lase nepedepsite cele mai grave infracţiuni care afectează comunitatea internaţională în ansamblul său,
    decise, în această privinţă, să îşi consolideze parteneriatul global într-un mod cuprinzător, prin extinderea legăturilor politice, economice şi culturale şi prin intermediul unor acorduri,
    hotărâte, în egală măsură, în acest sens, să îşi intensifice cooperarea şi să menţină coerenţa globală a acesteia, inclusiv prin intensificarea consultărilor de la toate nivelurile şi prin acţiuni comune cu privire la toate chestiunile de interes comun,
    subliniind faptul că, în cazul în care părţile ar decide, în cadrul prezentului acord, să încheie acorduri specifice în domeniul spaţiului de liberate, securitate şi justiţie care ar fi încheiate de către Uniune în temeiul părţii a treia titlul V din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, dispoziţiile acestor viitoare acorduri specifice nu ar fi obligatorii pentru Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord şi/sau Irlanda, cu excepţia cazului în care Uniunea, în acelaşi timp cu Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord şi/sau Irlanda în ceea ce priveşte relaţiile lor bilaterale anterioare, notifică Japoniei faptul că aceste acorduri devin obligatorii pentru Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord şi/sau Irlanda, în calitate de parte a Uniunii, în conformitate cu Protocolul nr. 21 privind poziţia Regatului Unit şi a Irlandei cu privire la spaţiul de libertate, securitate şi justiţie, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană şi la Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene; luând act de faptul că orice măsuri interne ulterioare ale Uniunii care ar urma să fie adoptate în temeiul părţii a treia titlul V din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene pentru a pune în aplicare prezentul acord nu vor fi obligatorii pentru Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord şi/sau Irlanda decât dacă acestea notifică faptul că doresc să participe la măsurile respective sau le acceptă în conformitate cu Protocolul nr. 21; şi luând act, de asemenea, de faptul că astfel de acorduri specifice sau de măsuri interne ulterioare ale Uniunii ar intra sub incidenţa Protocolului nr. 22 privind poziţia Danemarcei, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană şi la Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,
    convin cu privire la următoarele dispoziţii:
    ART. 1
    Scop şi principii generale
    (1) Pentru părţi, scopul prezentului acord este:
    (a) de a consolida parteneriatul global dintre părţi prin promovarea cooperării politice şi sectoriale şi a acţiunilor comune privind chestiunile de interes comun, inclusiv în legătură cu provocările de la nivel regional şi mondial;
    (b) de a oferi o bază juridică de durată pentru consolidarea cooperării bilaterale, precum şi pentru cooperarea în cadrul organizaţiilor şi al forurilor internaţionale şi regionale;
    (c) de a contribui împreună la pacea şi stabilitatea internaţionale prin promovarea soluţionării paşnice a litigiilor, în conformitate cu principiile justiţiei şi ale dreptului internaţional; şi
    (d) de a contribui împreună la promovarea valorilor şi a principiilor comune, în special a democraţiei, a statului de drept, a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.

    (2) În urmărirea scopului prevăzut la alineatul (1), părţile pun în aplicare prezentul acord pe baza principiilor respectului reciproc, parteneriatului egal şi respectării dreptului internaţional.
    (3) Părţile îşi consolidează parteneriatul prin dialog şi cooperare cu privire la aspectele de interes comun în domenii precum chestiunile de politică, politicile externe şi de securitate şi alte sectoare de cooperare. În acest scop, părţile organizează reuniuni la toate nivelurile, inclusiv la nivel de lideri, miniştri şi înalţi funcţionari, şi promovează schimburi mai ample între cetăţenii lor, precum şi schimburi parlamentare.

    ART. 2
    Democraţia, statul de drept, respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale
    (1) Părţile continuă să susţină valorile şi principiile comune ale democraţiei, statului de drept, drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale care stau la baza politicilor interne şi internaţionale ale părţilor. În acest sens, părţile reafirmă faptul că respectă Declaraţia Universală a Drepturilor Omului şi tratatele internaţionale relevante privind drepturile omului la care sunt părţi.
    (2) Părţile promovează aceste valori şi principii comune în cadrul forurilor internaţionale. Părţile cooperează şi îşi coordonează acţiunile, după caz, pentru a promova şi a transpune în practică aceste valori şi principii, inclusiv cu ţările terţe sau în ţările terţe.

    ART. 3
    Promovarea păcii şi a securităţii
    (1) Părţile cooperează pentru a promova pacea şi securitatea internaţionale şi regionale.
    (2) Părţile promovează împreună soluţionarea paşnică a litigiilor, inclusiv în regiunile lor, şi încurajează comunitatea internaţională să soluţioneze orice litigiu prin mijloace paşnice, în conformitate cu dreptul internaţional.

    ART. 4
    Gestionarea crizelor
    Părţile îşi intensifică schimbul de opinii şi depun eforturi să acţioneze concertat cu privire la chestiuni de interes comun în domeniul gestionării situaţiilor de criză şi al consolidării păcii, inclusiv prin promovarea unor poziţii comune, prin cooperarea privind rezoluţiile şi deciziile din cadrul organizaţiilor şi forurilor internaţionale, prin sprijinirea eforturilor naţionale ale ţărilor care au ieşit dintr-un conflict în vederea obţinerii unei păci durabile, precum şi prin cooperarea la operaţiile de gestionare a crizelor şi la alte programe şi proiecte relevante.

    ART. 5
    Armele de distrugere în masă
    (1) Părţile cooperează pentru consolidarea regimului de neproliferare şi de dezarmare, cu scopul de a preveni proliferarea armelor de distrugere în masă şi a vectorilor acestora, respectând pe deplin şi punând în aplicare obligaţiile care le revin în temeiul dreptului internaţional, inclusiv al acordurilor internaţionale relevante, precum şi alte obligaţii internaţionale care le sunt aplicabile.
    (2) Părţile promovează Tratatul cu privire la neproliferarea armelor nucleare, întocmit în oraşele Londra, Moscova şi Washington la 1 iulie 1968 (denumit în continuare „Tratatul de neproliferare“), care constituie temeiul esenţial pentru punerea în practică a dezarmării nucleare, piatra de temelie a regimului de neproliferare a armelor nucleare la nivel mondial şi baza promovării utilizărilor în scopuri paşnice a energiei nucleare. De asemenea, părţile pun în aplicare politici şi continuă să contribuie în mod activ la eforturile de la nivel mondial de a crea o lume mai sigură pentru toţi, subliniind importanţa abordării tuturor provocărilor la adresa regimului de neproliferare şi de dezarmare, precum şi necesitatea de a susţine şi a consolida Tratatul de neproliferare şi de a crea condiţiile pentru o lume fără arme nucleare, în conformitate cu obiectivele Tratatului de neproliferare, într-un mod care să promoveze stabilitatea internaţională şi pe baza principiului menţinerii unei securităţii nediminuate pentru toţi.
    (3) Părţile continuă să contracareze proliferarea armelor de distrugere în masă şi a vectorilor acestora, în special prin dezvoltarea şi menţinerea unui sistem eficace de control al exporturilor de produse şi tehnologii cu dublă utilizare şi legate de armele de distrugere în masă, inclusiv controlul utilizării finale şi impunerea de sancţiuni eficace în cazul încălcării regimului de control al exporturilor.
    (4) Părţile îşi menţin şi îşi intensifică dialogul în acest domeniu pentru a-şi consolida angajamentele, astfel cum se prevede la prezentul articol.

    ART. 6
    Armele convenţionale, inclusiv armele de calibru mic şi armamentul uşor
    (1) Părţile cooperează şi se coordonează în domeniul controlului transferului de arme convenţionale şi de produse şi tehnologii cu dublă utilizare, la nivel mondial, regional, subregional şi intern, pentru a preveni deturnarea acestora, a contribui la realizarea păcii, a securităţii şi a stabilităţii, precum şi pentru a reduce suferinţa umană, la fiecare dintre aceste niveluri. Părţile elaborează şi pun în aplicare politici de control al transferurilor în mod responsabil, printre altele ţinând seama în mod corespunzător de preocupările în materie de securitate ale celeilalte părţi la nivel mondial şi referitoare la regiunile fiecărei părţi, precum şi la alte regiuni.
    (2) Reafirmându-şi propriile angajamente asumate în ceea ce priveşte cadrele definite de instrumentele internaţionale relevante, cum ar fi Tratatul privind comerţul cu arme, întocmit la New York la 2 aprilie 2013, Programul de acţiune al Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru prevenirea, combaterea şi eradicarea comerţului ilicit cu arme de calibru mic şi armament uşor sub toate aspectele sale şi rezoluţiile relevante ale Organizaţiei Naţiunilor Unite, părţile cooperează şi, după caz, îşi coordonează acţiunile în cadrul instrumentelor respective pentru a reglementa comerţul internaţional, precum şi pentru a preveni şi a eradica comerţul ilicit şi deturnarea armelor convenţionale, inclusiv a armelor de calibru mic şi a armamentului uşor şi a muniţiilor. Cooperarea în conformitate cu prezentul alineat include, după caz, promovarea universalizării şi sprijinirea punerii în aplicare integrale a acestor cadre în ţările terţe.
    (3) Părţile îşi menţin şi îşi intensifică dialogul care va însoţi şi va consolida angajamentele părţilor în conformitate cu prezentul articol.

    ART. 7
    Infracţiuni grave care preocupă comunitatea internaţională şi Curtea Penală Internaţională
    (1) Părţile cooperează pentru a promova cercetarea şi urmărirea penală a infracţiunilor grave care reprezintă o preocupare la nivel internaţional, inclusiv de către Curtea Penală Internaţională şi, după caz, de către tribunalele create în conformitate cu rezoluţiile relevante ale Organizaţiei Naţiunilor Unite.
    (2) Părţile cooperează pentru promovarea obiectivelor Statutului de la Roma al Curţii Penale Internaţionale, adoptat la Roma la 17 iulie 1998 (denumit în continuare „statutul“). În acest scop:
    (a) continuă să promoveze universalitatea statutului, inclusiv, după caz, prin schimbul de experienţe în ceea ce priveşte adoptarea măsurilor necesare pentru încheierea şi punerea în aplicare a acestuia;
    (b) apără integritatea statutului prin protejarea principiilor sale fundamentale; şi
    (c) colaborează pentru a îmbunătăţi în continuare eficacitatea Curţii Penale Internaţionale.


    ART. 8
    Combaterea terorismului
    (1) Părţile cooperează la nivel bilateral, regional şi internaţional pentru a preveni şi a combate actele de terorism în toate formele şi manifestările sale, în conformitate cu dreptul internaţional aplicabil, inclusiv cu acordurile internaţionale legate de combaterea terorismului, cu dreptul internaţional umanitar şi cu dreptul internaţional al drepturilor omului, astfel cum sunt acestea aplicabile părţilor, precum şi cu principiile prevăzute în Carta Organizaţiei Naţiunilor Unite.
    (2) Părţile îşi consolidează cooperarea ţinând seama de Strategia globală a Organizaţiei Naţiunilor Unite de combatere a terorismului şi de rezoluţiile relevante ale Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite.
    (3) Părţile promovează dialogul şi schimbul de informaţii şi de opinii cu privire la toate actele de terorism, precum şi schimbul de metode şi practici, respectând, în acelaşi timp, protecţia vieţii private şi a datelor cu caracter personal, în conformitate cu dreptul internaţional şi legile şi reglementările fiecărei părţi.

    ART. 9
    Atenuarea riscurilor chimice, biologice, radiologice şi nucleare
    (1) Părţile îşi consolidează cooperarea în ceea ce priveşte prevenirea, reducerea şi controlul riscurilor chimice, biologice, radiologice şi nucleare, precum şi răspunsul la aceste riscuri.
    (2) Părţile îşi consolidează cooperarea cu scopul de a întări capacităţile instituţionale ale ţărilor terţe de a gestiona riscurile chimice, biologice, radiologice şi nucleare.

    ART. 10
    Cooperarea internaţională şi regională şi reforma Organizaţiei Naţiunilor Unite
    (1) Părţile depun eforturi, în sprijinul angajamentului faţă de un multilateralism eficace, să facă schimb de opinii şi să îşi consolideze cooperarea şi, după caz, să îşi coordoneze poziţiile în cadrul Organizaţiei Naţiunilor Unite şi al altor organizaţii şi foruri internaţionale şi regionale.
    (2) Părţile cooperează pentru a promova reforma Organizaţiei Naţiunilor Unite în scopul de a consolida eficienţa, eficacitatea, transparenţa, responsabilizarea, capacitatea şi reprezentativitatea întregului sistem al Organizaţiei Naţiunilor Unite, inclusiv ale Consiliului de Securitate.

    ART. 11
    Politica de dezvoltare
    (1) Părţile îşi consolidează schimbul de opinii privind politicile de dezvoltare, inclusiv printr-un dialog periodic, şi, după caz, îşi coordonează politicile specifice privind dezvoltarea durabilă şi eradicarea sărăciei la nivel mondial.
    (2) După caz, părţile îşi coordonează poziţiile privind chestiunile legate de dezvoltare în cadrul forurilor internaţionale şi regionale.
    (3) Părţile depun eforturi pentru a încuraja în continuare schimbul de informaţii şi cooperarea dintre agenţiile şi departamentele lor de dezvoltare şi, după caz, coordonarea activităţilor la nivel naţional.
    (4) Părţile depun eforturi, de asemenea, în domeniul asistenţei pentru dezvoltare, în scopul de a face schimb de informaţii, bune practici şi experienţe şi de a coopera pentru a combate fluxurile financiare ilicite, precum şi de a preveni şi a combate neregulile, frauda, corupţia şi alte activităţi ilegale care le afectează interesele financiare şi pe cele ale ţărilor beneficiare, la toate nivelurile.

    ART. 12
    Gestionarea dezastrelor şi acţiunea umanitară
    (1) Părţile îşi consolidează cooperarea şi, după caz, promovează coordonarea la nivel bilateral, regional şi internaţional pentru prevenirea şi atenuarea dezastrelor, pregătirea şi răspunsul la dezastre, precum şi redresarea în urma acestora, în scopul de a reduce riscul de dezastre şi a creşte rezilienţa în acest domeniu.
    (2) Părţile depun eforturi să coopereze în cadrul acţiunilor umanitare, inclusiv al operaţiunilor de ajutor de urgenţă, cu scopul de a furniza răspunsuri eficace şi coordonate.

    ART. 13
    Politica economică şi financiară
    (1) Părţile îşi intensifică schimbul de informaţii şi de experienţă cu scopul de a promova o strânsă coordonare bilaterală şi multilaterală a politicilor, menită să sprijine obiectivele comune de a obţine o creştere durabilă şi echilibrată, care să favorizeze crearea de locuri de muncă şi să combată dezechilibrele macroeconomice excesive şi toate formele de protecţionism.
    (2) Părţile îşi intensifică schimbul de informaţii privind politicile şi reglementările lor financiare, în vederea consolidării cooperării, vizând să asigure stabilitatea financiară şi sustenabilitatea finanţelor publice, inclusiv prin îmbunătăţirea regimului de reglementare şi de supraveghere pentru contabilitate, audit, bănci, asigurări, pieţele financiare şi alte părţi ale sectorului financiar, pentru a sprijini activitatea desfăşurată în prezent în cadrul organizaţiilor şi forurilor internaţionale relevante.

    ART. 14
    Ştiinţă, tehnologie şi inovare
    Pe baza Acordului dintre Comunitatea Europeană şi Guvernul Japoniei privind cooperarea în domeniul ştiinţei şi tehnologiei, întocmit la Bruxelles la 30 noiembrie 2009, astfel cum poate fi modificat, părţile îşi consolidează cooperarea în domeniul ştiinţei, tehnologiei şi inovării, punând un accent deosebit pe priorităţile de interes reciproc.

    ART. 15
    Transporturi
    (1) Părţile urmăresc să coopereze prin intensificarea schimbului de informaţii şi prin dialogul privind politicile de transport, practicile şi alte domenii de interes reciproc în ceea ce priveşte toate modurile de transport şi, după caz, îşi coordonează poziţiile în cadrul forurilor internaţionale din domeniul transporturilor.
    (2) Domeniile de cooperare menţionate la alineatul (1) includ:
    (a) sectorul aviaţiei, cum ar fi siguranţa aviaţiei, securitatea aeronautică, gestionarea traficului aerian, precum şi alte reglementări relevante, cu scopul de a facilita relaţii mai ample şi reciproc avantajoase în domeniul transporturilor aeriene, inclusiv, după caz, prin continuarea cooperării tehnice şi de reglementare şi prin încheierea altor acorduri pe baza interesului reciproc şi cu aprobarea ambelor părţi;
    (b) sectorul transportului maritim; şi
    (c) sectorul feroviar.


    ART. 16
    Domeniul spaţial
    (1) Părţile îşi intensifică schimbul de opinii şi informaţii cu privire la politicile şi activităţile lor spaţiale.
    (2) Părţile depun eforturi să coopereze, după caz, inclusiv prin intermediul unui dialog periodic, în ceea ce priveşte explorarea şi folosirea paşnică a spaţiului cosmic, incluzând asigurarea compatibilităţii reciproce a sistemelor lor de navigaţie prin satelit, observarea şi monitorizarea Pământului, schimbările climatice, ştiinţele şi tehnologiile spaţiale, aspectele privind securitatea activităţilor spaţiale şi alte domenii de interes comun.

    ART. 17
    Cooperarea industrială
    (1) Părţile promovează cooperarea industrială în vederea îmbunătăţirii competitivităţii întreprinderilor lor. În acest scop, părţile îşi intensifică schimbul de opinii şi de bune practici cu privire la politicile lor industriale în domenii cum ar fi inovarea, schimbările climatice, eficienţa energetică, standardizarea, responsabilitatea socială a întreprinderilor, îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii şi sprijinirea internaţionalizării acestora.
    (2) Părţile facilitează activităţile de cooperare instituite de sectoarele lor publice şi private, cu scopul de a îmbunătăţi competitivitatea şi cooperarea întreprinderilor lor, inclusiv prin intermediul dialogului dintre acestea.

    ART. 18
    Vamă
    Părţile îşi consolidează cooperarea în domeniul vamal, inclusiv facilitarea comerţului legitim, asigurând, în acelaşi timp, un control vamal eficace şi respectarea legilor şi reglementărilor vamale, pe baza Acordului dintre Comunitatea Europeană şi Guvernul Japoniei privind cooperarea şi asistenţa administrativă reciprocă în domeniul vamal, întocmit la Bruxelles la 30 ianuarie 2008, astfel cum poate fi modificat. De asemenea, părţile fac schimb de opinii şi cooperează în contextul cadrelor internaţionale relevante.

    ART. 19
    Dispoziţii fiscale
    În vederea promovării bunei guvernanţe în chestiuni fiscale, părţile depun eforturi să îşi consolideze cooperarea în conformitate cu standardele fiscale internaţionale, în special încurajând ţările terţe să sporească transparenţa, să asigure schimbul de informaţii şi să elimine practicile fiscale dăunătoare.

    ART. 20
    Turism
    Părţile îşi consolidează cooperarea în ceea ce priveşte dezvoltarea durabilă a turismului şi sporirea competitivităţii industriilor turismului, elemente care pot contribui la creşterea economică, la schimburile culturale şi la schimburile interpersonale.

    ART. 21
    Societatea informaţională
    Părţile fac schimb de opinii cu privire la politicile şi reglementările lor din domeniul tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor pentru a-şi consolida cooperarea privind aspecte-cheie, printre care:
    (a) comunicaţiile electronice, inclusiv guvernanţa internetului şi siguranţa şi securitatea online;
    (b) interconectarea reţelelor de cercetare, inclusiv într-un context regional;
    (c) promovarea activităţilor de cercetare şi inovare; şi
    (d) standardizarea şi diseminarea noilor tehnologii.


    ART. 22
    Politica de protecţie a consumatorilor
    Părţile promovează dialogul şi schimbul de opinii privind politicile şi legile şi reglementările care vizează un nivel ridicat de protecţie a consumatorilor şi îşi consolidează cooperarea în domenii esenţiale, inclusiv siguranţa produselor, asigurarea respectării legilor şi reglementărilor privind protecţia consumatorilor, precum şi educarea şi acordarea de mai multă putere consumatorilor şi măsurile reparatorii de care dispun consumatorii.

    ART. 23
    Mediu
    (1) Părţile îşi intensifică schimbul de opinii, informaţii şi de bune practici cu privire la politicile şi reglementările de mediu şi îşi consolidează cooperarea în domenii precum:
    (a) utilizarea eficientă a resurselor;
    (b) diversitatea biologică;
    (c) consumul durabil şi producţia durabilă;
    (d) tehnologiile, bunurile şi serviciile care sprijină protecţia mediului;
    (e) conservarea şi gestionarea durabilă a pădurilor, inclusiv, după caz, combaterea exploatării forestiere ilegale; şi
    (f) alte domenii convenite în cadrul dialogului de politică relevant.

    (2) Părţile depun eforturi pentru a consolida cooperarea în cadrul acordurilor şi instrumentelor internaţionale relevante, după caz, precum şi în cadrul forurilor internaţionale.

    ART. 24
    Schimbările climatice
    (1) Recunoscând necesitatea unor măsuri urgente, profunde şi susţinute de reducere a emisiilor globale de gaze cu efect de seră pentru a limita creşterea temperaturii medii la nivel mondial cu mult sub 2°C peste nivelurile preindustriale şi pentru a continua eforturile de limitare a creşterii temperaturii la 1,5°C peste nivelurile preindustriale, părţile îşi vor asuma rolul de lider în combaterea schimbărilor climatice şi a efectelor adverse ale acestora, inclusiv prin intermediul unor acţiuni interne şi internaţionale menite să reducă emisiile antropice de gaze cu efect de seră. Părţile cooperează, după caz, în temeiul Convenţiei-cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, adoptată la New York la 9 mai 1992, în vederea îndeplinirii obiectivului convenţiei, prin punerea în aplicare a Acordului de la Paris, adoptat la Paris la 12 decembrie 2015, şi în scopul consolidării cadrului juridic multilateral. Părţile urmăresc, de asemenea, să îşi consolideze cooperarea în cadrul altor foruri internaţionale relevante.
    (2) În vederea promovării dezvoltării durabile, părţile urmăresc, de asemenea, să coopereze prin intensificarea schimbului de informaţii şi de bune practici şi, după caz, prin promovarea coordonării politicilor pe teme de interes reciproc în domeniul schimbărilor climatice, inclusiv în ceea ce priveşte aspecte precum:
    (a) atenuarea schimbărilor climatice prin diverse măsuri, cum ar fi cercetarea şi dezvoltarea tehnologiei cu emisii scăzute de dioxid de carbon, mecanismele bazate pe piaţă şi reducerea poluanţilor cu ciclu de viaţă scurt cu efect nociv asupra climei;
    (b) adaptarea la efectele adverse ale schimbărilor climatice; şi
    (c) furnizarea de asistenţă ţărilor terţe.


    ART. 25
    Politica urbană
    Părţile îşi intensifică schimbul de experienţe şi de bune practici în domeniul politicilor urbane, în special pentru a aborda provocările comune din acest domeniu, inclusiv cele cauzate de dinamica demografică şi schimbările climatice. De asemenea, părţile încurajează, după caz, astfel de schimburi de experienţe şi de bune practici între administraţiile lor locale sau urbane.

    ART. 26
    Energie
    Părţile depun eforturi pentru a-şi consolida cooperarea şi, după caz, pentru a se coordona strâns în cadrul organizaţiilor şi forurilor internaţionale în domenii precum energia, inclusiv în ceea ce priveşte securitatea energetică, comerţul şi investiţiile în domeniul energiei la nivel mondial, funcţionarea pieţelor mondiale ale energiei, eficienţa energetică şi tehnologiile legate de energie.

    ART. 27
    Agricultură
    (1) Părţile îşi consolidează cooperarea privind politicile în materie de agricultură, dezvoltare rurală şi gestionarea pădurilor, inclusiv în ceea ce priveşte agricultura durabilă, securitatea alimentară, integrarea cerinţelor de mediu în cadrul politicilor agricole, politicilor de dezvoltare a zonelor rurale, politicilor de promovare a produselor alimentare agricole şi în materie de calitate a acestor produse, inclusiv a indicaţiilor geografice, producţia organică, perspectivele generale ale agriculturii pe plan internaţional, gestionarea durabilă a pădurilor şi legăturile dintre politicile sustenabile în domeniul agriculturii, al dezvoltării rurale şi al activităţilor forestiere şi politicile de mediu şi schimbările climatice.
    (2) Părţile îşi consolidează cooperarea în materie de cercetare şi inovare în domeniul agriculturii şi al gestionării pădurilor.

    ART. 28
    Pescuit
    (1) Părţile promovează dialogul şi îşi consolidează cooperarea privind politica în domeniul pescuitului, în conformitate cu abordarea ecosistemică şi cu principiul precauţiei, cu scopul de a promova conservarea pe termen lung, gestionarea eficace şi utilizarea sustenabilă a resurselor piscicole, pe baza celor mai bune informaţii ştiinţifice disponibile.
    (2) Părţile îşi intensifică schimbul de opinii şi de informaţii şi promovează cooperarea internaţională pentru a preveni, a descuraja şi a elimina pescuitul ilegal, nedeclarat şi nereglementat.
    (3) Părţile îşi consolidează cooperarea în cadrul organizaţiilor regionale relevante de gestionare a pescuitului.

    ART. 29
    Afacerile maritime
    În conformitate cu dreptul internaţional, astfel cum este reflectat în Convenţia Naţiunilor Unite asupra dreptului mării, adoptată la Montego Bay la 10 decembrie 1982 (denumită în continuare „UNCLOS“), părţile promovează dialogul, consolidează înţelegerea reciprocă în ceea ce priveşte afacerile maritime şi colaborează pentru a promova:
    (a) aplicarea normelor de drept în acest domeniu, inclusiv privind libertatea de navigaţie şi de survolare şi alte libertăţi din marea liberă, conform articolului 87 din UNCLOS; şi
    (b) conservarea pe termen lung, gestionarea durabilă şi îmbunătăţirea cunoştinţelor privind ecosistemele şi resursele neregenerabile ale mărilor şi oceanelor, în conformitate cu dreptul internaţional aplicabil.


    ART. 30
    Ocuparea forţei de muncă şi afacerile sociale
    (1) Părţile îşi consolidează cooperarea în domeniul ocupării forţei de muncă, al afacerilor sociale şi al muncii decente, privind politicile de ocupare a forţei de muncă şi sistemele de securitate socială în contextul dimensiunii sociale a globalizării şi al schimbărilor demografice, prin intermediul schimbului de opinii şi de experienţă şi, după caz, prin activităţi de cooperare privind chestiuni de interes comun.
    (2) Părţile depun eforturi pentru a respecta, a promova şi a pune în practică standardele sociale şi de muncă recunoscute la nivel internaţional şi pentru a promova munca decentă, pe baza angajamentelor lor asumate în cadrul instrumentelor internaţionale relevante, cum ar fi Declaraţia Organizaţiei Internaţionale a Muncii cu privire la principiile şi drepturile fundamentale la locul de muncă, adoptată la 18 iunie 1998, şi Declaraţia Organizaţiei Internaţionale a Muncii privind justiţia socială pentru o globalizare echitabilă, adoptată la 10 iunie 2008.

    ART. 31
    Sănătate
    Părţile îşi intensifică schimbul de opinii, informaţii şi experienţă în domeniul sănătăţii, în scopul de a aborda în mod eficace problemele de sănătate transfrontaliere, în special prin cooperarea în ceea ce priveşte prevenirea şi controlul bolilor transmisibile şi netransmisibile, inclusiv prin promovarea, după caz, a acordurilor internaţionale în materie de sănătate.

    ART. 32
    Cooperarea judiciară
    (1) Părţile îşi consolidează cooperarea judiciară în materie civilă şi comercială, în special în ceea ce priveşte promovarea şi eficacitatea convenţiilor privind cooperarea judiciară în materie civilă.
    (2) Părţile îşi consolidează cooperarea judiciară în materie penală pe baza Acordului dintre Uniunea Europeană şi Japonia privind asistenţa judiciară reciprocă în materie penală, semnat la Bruxelles la 30 noiembrie 2009 şi la Tokyo la 15 decembrie 2009, astfel cum poate fi modificat.

    ART. 33
    Combaterea corupţiei şi a criminalităţii organizate
    Părţile îşi consolidează cooperarea cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei şi a criminalităţii transnaţionale organizate, inclusiv a traficului de arme de foc şi a criminalităţii economice şi financiare, printre altele prin promovarea, după caz, a acordurilor internaţionale relevante.

    ART. 34
    Combaterea spălării banilor şi a finanţării terorismului
    Părţile îşi consolidează cooperarea, inclusiv prin schimbul de informaţii, în ceea ce priveşte prevenirea utilizării sistemelor lor financiare pentru spălarea produselor infracţiunilor şi pentru finanţarea terorismului, luând în considerare standardele universal recunoscute în cadrul organismelor internaţionale relevante, cum ar fi Grupul de acţiune financiară internaţională.

    ART. 35
    Părţile îşi consolidează cooperarea în materie de prevenire şi combatere a drogurilor ilegale, cu scopul:
    (a) de a reduce oferta, traficul şi cererea de droguri ilegale;
    (b) de a preveni deturnarea precursorilor utilizaţi în fabricarea ilicită a stupefiantelor şi a substanţelor psihotrope;
    (c) de a proteja sănătatea şi bunăstarea publică; şi
    (d) de a dezmembra reţelele infracţionale transnaţionale implicate în traficul de droguri, în special pentru a preveni pătrunderea lor în întreprinderile comerciale şi financiare legale, printre altele prin schimbul de informaţii şi de bune practici.


    ART. 36
    Cooperarea privind aspectele cibernetice
    (1) Părţile îşi intensifică schimbul de opinii şi de informaţii referitor la politicile şi activităţile lor privind aspectele cibernetice şi încurajează un astfel de schimb de opinii şi de informaţii în cadrul forurilor internaţionale şi regionale.
    (2) Părţile îşi consolidează cooperarea în scopul de a promova şi proteja drepturile omului şi libera circulaţie a informaţiilor în spaţiul cibernetic în cea mai mare măsură posibilă. În acest scop şi pe baza înţelegerii faptului că în spaţiul cibernetic se aplică dreptul internaţional, părţile cooperează, după caz, în vederea instituirii şi dezvoltării de norme internaţionale şi a promovării măsurilor de consolidare a încrederii în spaţiul cibernetic.
    (3) Părţile cooperează, după caz, pentru a îmbunătăţi capacitatea ţărilor terţe de a-şi consolida securitatea cibernetică şi de a combate criminalitatea cibernetică.
    (4) Părţile îşi consolidează cooperarea în ceea ce priveşte prevenirea şi combaterea criminalităţii cibernetice, inclusiv a difuzării de conţinut ilegal prin intermediul internetului.

    ART. 37
    Registrele cu numele pasagerilor
    Părţile depun eforturi să utilizeze, într-o măsură compatibilă cu propriile legi şi reglementări, instrumentele disponibile, cum ar fi registrele cu numele pasagerilor, în scopul prevenirii şi al combaterii actelor de terorism şi a infracţiunilor grave, respectând în acelaşi timp dreptul la viaţa privată şi la protecţia datelor cu caracter personal.

    ART. 38
    Migraţie
    (1) Părţile promovează dialogul privind politicile în domeniul migraţiei, cum ar fi migraţia legală, migraţia neregulamentară, traficul de persoane, azilul şi gestionarea frontierelor, inclusiv privind vizele şi securitatea documentelor de călătorie, ţinând seama de realităţile socioeconomice ale migraţiei.
    (2) Părţile îşi consolidează cooperarea în vederea prevenirii şi a controlării migraţiei neregulamentare, inclusiv asigurând readmisia propriilor resortisanţi fără întârzieri nejustificate şi furnizându-le acestora documente de călătorie adecvate.

    ART. 39
    Protecţia datelor cu caracter personal
    Părţile îşi consolidează cooperarea în scopul de a asigura un nivel ridicat de protecţie a datelor cu caracter personal.

    ART. 40
    Educaţie, tineret şi sport
    (1) Părţile îşi intensifică schimbul de opinii şi informaţii cu privire la politicile lor din domeniile educaţiei, tineretului şi sportului.
    (2) Părţile încurajează, după caz, activităţile de cooperare în domeniul educaţiei, al tineretului şi al sportului, cum ar fi programele comune, schimburile de persoane şi schimburile de cunoştinţe şi de experienţe.

    ART. 41
    Cultura
    (1) Părţile depun eforturi pentru a consolida schimbul de persoane implicate în activităţi culturale şi schimbul de opere de artă şi desfăşoară, după caz, iniţiative comune în diferite domenii culturale, inclusiv privind operele audiovizuale, cum ar fi filmele.
    (2) Părţile încurajează dialogul şi cooperarea dintre societăţile lor civile şi instituţiile lor din sectoarele culturale pentru a spori sensibilizarea şi înţelegerea reciprocă.
    (3) Părţile depun eforturi pentru a coopera privind chestiuni de interes comun în cadrul forurilor internaţionale relevante, în special Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură, pentru a atinge obiective comune şi pentru a promova diversitatea culturală şi protecţia patrimoniului cultural.

    ART. 42
    Comitetul mixt
    (1) Se instituie un comitet mixt, alcătuit din reprezentanţi ai părţilor. Comitetul mixt este coprezidat de reprezentanţii părţilor.
    (2) Comitetul mixt:
    (a) coordonează parteneriatul global bazat pe prezentul acord;
    (b) solicită, după caz, informaţii de la comitete sau de la alte organisme instituite în temeiul altor acorduri sau înţelegeri între părţi şi face schimb de opinii cu privire la chestiunile de interes comun;
    (c) decide cu privire la noi domenii de cooperare care nu figurează în prezentul acord, cu condiţia ca acestea să corespundă obiectivelor prezentului acord;
    (d) asigură funcţionarea corespunzătoare şi punerea în aplicare eficace a prezentului acord;
    (e) depune eforturi să soluţioneze orice litigiu generat de interpretarea, aplicarea sau punerea în aplicare a prezentului acord;
    (f) constituie un forum pentru a explica orice modificare relevantă a politicilor, a programelor sau a competenţelor relevante pentru prezentul acord; şi
    (g) formulează recomandări şi adoptă decizii, după caz, şi facilitează aspecte specifice ale cooperării în baza prezentului acord.

    (3) Comitetul mixt adoptă decizii prin consens.
    (4) Comitetul mixt se reuneşte în mod normal o dată pe an, alternativ la Tokyo şi Bruxelles. De asemenea, acesta se reuneşte la cererea oricăreia dintre părţi.
    (5) Comitetul mixt îşi adoptă propriul regulament de procedură.

    ART. 43
    Soluţionarea litigiilor
    (1) Părţile iau toate măsurile generale sau specifice necesare pentru a-şi îndeplini obligaţiile care le revin în temeiul prezentului acord, pe baza principiului respectului reciproc, al parteneriatului egal şi al respectării dreptului internaţional.
    (2) În cazul în care apar litigii în ceea ce priveşte interpretarea, aplicarea sau punerea în aplicare a prezentului acord, părţile îşi intensifică eforturile pentru a se consulta şi a coopera în vederea soluţionării litigiului în timp util şi în mod amiabil.
    (3) În cazul în care un litigiu nu poate fi soluţionat în conformitate cu alineatul (2) din prezentul articol, oricare dintre părţi poate sesiza comitetul mixt, care va discuta şi va analiza în continuare litigiul respectiv.
    (4) Părţile consideră că o încălcare deosebit de gravă şi substanţială a obligaţiilor descrise la articolul 2 alineatul (1) şi la articolul 5 alineatul (1), care constituie un element esenţial al bazei cooperării în temeiul prezentului acord, a cărei gravitate şi natură sunt excepţionale şi care ameninţă pacea şi securitatea şi are repercusiuni internaţionale, poate fi tratată ca un caz de urgenţă specială.
    (5) În eventualitatea improbabilă şi neaşteptată a apariţiei unui caz de urgenţă specială, astfel cum este menţionat la alineatul (4), pe teritoriul oricărei părţi, comitetul mixt organizează o consultare de urgenţă în termen de 15 zile de la cererea celeilalte părţi.
    În cazul în care comitetul mixt nu ajunge la o soluţie reciproc acceptabilă, acesta se reuneşte de urgenţă la nivel ministerial în legătură cu problema respectivă.

    (6) Într-un caz de urgenţă specială în care nu s-a găsit o soluţie reciproc acceptabilă la nivel ministerial, partea care a formulat cererea menţionată la alineatul (5) poate decide să suspende dispoziţiile prezentului acord, în conformitate cu dreptul internaţional. În plus, părţile iau act de faptul că partea care a formulat cererea menţionată la alineatul (5) poate lua şi alte măsuri adecvate, în afara cadrului prezentului acord, în conformitate cu dreptul internaţional. Partea îi notifică imediat în scris celeilalte părţi decizia sa şi o aplică pe durata perioadei minime necesare în vederea soluţionării problemei într-o manieră acceptabilă pentru părţi.
    (7) Părţile analizează în mod constant evoluţia cazului de urgenţă specială care a dus la decizia de a suspenda dispoziţiile prezentului acord. Partea care invocă suspendarea dispoziţiilor prezentului acord o retrage de îndată ce situaţia justifică acest lucru şi, în orice caz, cât mai curând după ce cazul de urgenţă specială încetează să mai existe.
    (8) Prezentul acord nu afectează şi nici nu aduce atingere interpretării ori aplicării altor acorduri dintre părţi. În special, dispoziţiile privind soluţionarea litigiilor prevăzute de prezentul acord nu înlocuiesc şi nici nu afectează în vreun fel dispoziţiile privind soluţionarea litigiilor prevăzute de alte acorduri încheiate între părţi.

    ART. 44
    Dispoziţii diverse
    Cooperarea şi acţiunile întreprinse în cadrul prezentului acord se desfăşoară în conformitate cu legile şi reglementările fiecărei părţi.

    ART. 45
    Definirea părţilor
    În sensul prezentului acord, termenul „părţi“ înseamnă Uniunea sau statele sale membre ori Uniunea şi statele sale membre, în conformitate cu competenţele fiecăreia, pe de o parte, şi Japonia, pe de altă parte.

    ART. 46
    Divulgarea de informaţii
    Nicio dispoziţie a prezentului acord nu se interpretează ca impunând vreuneia dintre părţi să furnizeze informaţii a căror divulgare este considerată de această parte ca fiind contrară intereselor sale esenţiale în materie de securitate.

    ART. 47
    Intrarea în vigoare şi aplicarea până la intrarea în vigoare
    (1) Prezentul acord se ratifică de către Japonia şi se aprobă sau ratifică de către partea Uniunii, în conformitate cu propriile proceduri juridice aplicabile. Instrumentul de ratificare de către Japonia şi instrumentul care confirmă încheierea procedurii de aprobare şi ratificare de către partea Uniunii fac obiectul unui schimb care are loc la Tokyo. Prezentul acord intră în vigoare în prima zi a celei de a doua luni care urmează după data schimbului de instrumente.
    (2) Fără a aduce atingere alineatului (1), Uniunea şi Japonia aplică dispoziţiile articolelor 1, 2, 3 şi 4, articolului 5 alineatul (1), articolelor 11, 12, 13, 14, 15 [cu excepţia alineatului (2) litera (b)], 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 şi 37, articolului 38 alineatul (1), articolelor 39, 40, 41, 42 [cu excepţia alineatului (2) litera (c) ], 43, 44, 45, 46 şi 47, articolului 48 alineatul (3), articolelor 49, 50 şi 51 din prezentul acord încă dinaintea intrării sale în vigoare. Această aplicare începe în prima zi a celei de a doua luni care urmează după data la care Japonia notifică Uniunii încheierea procedurii de ratificare de către Japonia sau după data la care Uniunea notifică Japoniei încheierea procedurii juridice necesare în acest scop, luându-se în calcul data cea mai târzie. Notificările se transmit prin note diplomatice.
    (3) Dispoziţiile prezentului acord care urmează să fie aplicate înainte de intrarea în vigoare a prezentului acord, în conformitate cu alineatul (2), au acelaşi efect juridic ca şi când prezentul acord ar fi în vigoare între părţi.

    ART. 48
    Denunţare
    (1) Prezentul acord rămâne în vigoare, cu excepţia cazului în care este denunţat în conformitate cu alineatul (2).
    (2) Fiecare parte poate notifica în scris celeilalte părţi intenţia sa de a denunţa prezentul acord. Denunţarea intră în vigoare la şase luni de la primirea notificării de către cealaltă parte.
    (3) Fiecare parte îi poate notifica în scris celeilalte părţi intenţia sa de a denunţa aplicarea înainte de intrarea în vigoare prevăzută la articolul 47 alineatul (2). Denunţarea intră în vigoare la şase luni de la primirea notificării de către cealaltă parte.

    ART. 49
    Viitoare aderări la Uniune
    (1) Uniunea informează Japonia cu privire la orice cerere de aderare la Uniune depusă de o ţară terţă.
    (2) Părţile discută, inclusiv în cadrul comitetului mixt, toate implicaţiile pe care aderarea la Uniune a ţării terţe o poate avea asupra prezentului acord.
    (3) Uniunea informează Japonia cu privire la semnarea şi intrarea în vigoare a unui tratat privind aderarea la Uniune a unei ţări terţe.

    ART. 50
    Aplicarea teritorială
    Prezentul acord se aplică, pe de o parte, teritoriilor unde se aplică Tratatul privind Uniunea Europeană şi Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene în condiţiile stabilite în aceste tratate şi, pe de altă parte, teritoriului Japoniei.

    ART. 51
    Texte autentice
    Prezentul acord este redactat în două exemplare în limbile bulgară, cehă, croată, daneză, engleză, estonă, finlandeză, franceză, germană, greacă, italiană, letonă, lituaniană, maghiară, malteză, olandeză, polonă, portugheză, română, slovacă, slovenă, spaniolă, suedeză şi japoneză, textele redactate în fiecare limbă fiind egal autentice. În cazul oricărei divergenţe între textele prezentului acord, părţile sesizează comitetul mixt.

    Drept care subsemnaţii, pe deplin autorizaţi, au semnat prezentul acord.
    Întocmit la Tokyo, la 17 iulie 2018.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016