Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial - amendament 2011 Twitter Facebook

Monitorul Oficial
Amendament 2011

Selectati luna pentru care doriti sa afisam amendament din 2011‹‹ Pagina 2 din 4

Monitorul Oficial 744 din 24 Octombrie 2011 (M. Of. 744/2011)

AMENDAMENTE din 28 aprilie 2011 convenite intre Guvernul Romaniei si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, prin scrisoarea semnata la Washington la 6 aprilie 2011 si la Bucuresti la 28 aprilie 2011, la Acordul de imprumut dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, destinat finantarii Proiectului privind incluziunea sociala, semnat la Bucuresti la 4 iulie 2006 EMITENT: ACT INTERNATIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 744 din 24 octombrie 2011

Banca mondialĂbanca internaŢionalĂ pentru reconstrucŢie Şi dezvoltareasociaŢia internaŢionalĂ pentru dezvoltare1818 h street n.w.washington, d.c. 20433, suatel: (202) 473-1000telex: intbafradtelex: indevas6 aprilie 2011excelenţei salegheorghe ialomiţianu,ministrul finanţelor publiceministerul finanţelor publicebucureşti, româniaexcelenţã,românia - proiectul privind incluziunea socialã   (Împrumutul nr. 4.825-ro)   modificarea acordului de împrumut  indicatorii revizuiţi de performanţã şi monitorizarefacem referire la acordul de împrumut încheiat între românia (debitor) şi banca internaţionalã pentru reconstrucţie şi dezvoltare (banca) (acordul de împrumut) şi la scrisoarea suplimentarã nr. 2 privind indicatorii de performanţã şi monitorizare (scrisoarea suplimentarã), aferentã proiectului menţionat mai sus, datatã 4 iulie 2006. facem, de asemenea, trimitere la solicitãrile dumneavoastrã de modificare a acordului de împrumut, ...

Monitorul Oficial 695 din 30 Septembrie 2011 (M. Of. 695/2011)

AMENDAMENT nr. 3 din 11 martie 2011 la Contractul de finantare dintre Romania, reprezentata de Ministerul Finantelor Publice, Banca Europeana de Investitii si Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A., pentru finantarea Proiectului privind constructia autostrazii Cernavoda-Constanta EMITENT: ACT INTERNATIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 30 septembrie 2011

Ministerul finanţelor publicecabinet secretar de statnr. 606.095bucureşti, 11 martie 2011cãtre: banca europeanã de investiţiibiroul din bucureştistr. vasile lascãr nr. 31, sectorul 2fax: 40 21 317 90 90În atenţia: doamnei milena messori, şef birousubiect: amendamentul nr. 3 la contractul de finanţare fi nr. 23.370 dintre românia şi banca europeanã de investiţii (banca) şi compania naţionalã de autostrãzi şi drumuri naţionale din românia - s.a. - cnadnr - proiectul autostrada cernavodãconstanţa tenstimatã doamnã,referitor la problema amintitã mai sus, dorim sã vã informãm cu privire la scrisoarea (anexatã în copie) companiei naţionale de autostrãzi şi drumuri naţionale din românia - s.a. (cnadnr) din ...

Monitorul Oficial 691 din 29 Septembrie 2011 (M. Of. 691/2011)

AMENDAMENT din 11 aprilie 2011 convenit intre Guvernul Romaniei, prin Ministerul Finantelor Publice, Banca Europeana de Investitii si Primaria Municipiului Bucuresti EMITENT: ACT INTERNATIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 691 din 29 septembrie 2011

RomÂniaministerul finanŢelor publicesecretar de statbanca europeanã de investiţiibd. konrad adenauer 100, luxemburg-kirchbergmarele ducat al luxemburguluifax: +352 4379 67290; +352 4379 67291*t*În atenţia: domnului cormac murphy, şef de diviziedomnului john mcilwaine, ofiţer principal de credit  24 decembrie 2010subiect: staţia de epurare a apelor uzate glina amendament la anexa a/1 la contractul de finanţare nr. 23.486/29.05.2006*st*stimaţi domni,la solicitarea primãriei municipiului bucureşti, vã rugãm sã aveţi amabilitatea de a agrea unele modificãri ale contractului de finanţare menţionat mai sus, dupã cum urmeazã:- înlocuirea prezentãrii fazelor a şi b de la punctul 2 din anexa a/1 cu descrierile ataşate;- extinderea perioadei de implementare a proiectului, faza a, ...

Monitorul Oficial 607 din 29 August 2011 (M. Of. 607/2011)

Monitorul Oficial 594 din 23 August 2011 (M. Of. 594/2011)

AMENDAMENT nr. 5 din 9 martie 2011 convenit intre Guvernul Romaniei, Banca Europeana de Investitii si Regia Autonoma "Administratia Fluviala a Dunarii de Jos" Galati EMITENT: ACT INTERNATIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 594 din 23 august 2011

Ministerul finanŢelor publicedirecţia generalã de trezorerie şi datorie publicãstr. apolodor 17, sectorul 5, bucureştitel: + 4 021 319 97 52fax: + 4 021 319 97 35 9 martie 2011banca europeanã de investiţii98-100, bd. konrad adenauerl-2950 luxemburgfax: +352 437704În atenţia: domnului cormac murphy, şef serviciucc: doamnei milena messori, şeful biroului bucureştiref: anularea angajamentului neutilizat aferent contractului de finanţare nr. 21.490, datat 8 martie 2002proiectul de protecţie a malului pe canalul sulinastimate domn,vã confirmãm primirea şi vã mulţumim pentru scrisoarea dumneavoastrã datatã 25 ianuarie 2011, prin care ...

Monitorul Oficial 557 din 05 August 2011 (M. Of. 557/2011)

AMENDAMENT nr. 4 din 30 martie 2011 convenit prin schimb de scrisori, semnate la Bucuresti la 30 martie 2011 si la Londra la 1 aprilie 2011 EMITENT: ACT INTERNATIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 5 august 2011

Banca europeanĂ pentru reconstrucŢie Şi dezvoltareromâniaministerul finanţelor publicestr. apolodor nr. 17sectorul 5, bucureşti, românia*t*  În atenţia: doamnei angela carabaş, director general  direcţia generalã de trezorerie şi datorie publicã  cc: compania naţionalã de autostrãzi şi drumuri naţionale din românia  bd. dinicu golescu nr. 38, sectorul 1, bucureşti  În atenţia: doamnei daniela draghia, director general*st*1 aprilie 2011 românia - proiectul constanţa by-pass - operaţia nr. 33.391 notificare de realocarereferitor la acordul de împrumut datat 7 decembrie 2005 (acordul de împrumut) dintre românia şi banca europeanã pentru reconstrucţie şi dezvoltare (banca) şi la acordul de proiect datat 7 decembrie 2005 (acordul de ...

Monitorul Oficial 538 din 29 Iulie 2011 (M. Of. 538/2011)

AMENDAMENT nr. 3 din 28 ianuarie 2011 la Contractul de finantare FI N. 23.371 dintre Romania si Banca Europeana de Investitii pentru Proiectul de reconstructie a drumurilor afectate de inundatii EMITENT: ACT INTERNATIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 538 din 29 iulie 2011

Ministerul finanŢelor publicecabinet secretar de statnr. 606.721/28 ianuarie 2011banca europeanã de investiţii*t*În atenţia: domnului cormac murphy, şef de divizie, românia şi ciprudoamnei milena messori, şef birou - bucureşti*st*subiect: amendamentul nr. 3 la contractul de finanţare fi n. 23.371 dintre românia şi banca europeanã de investiţii pentru proiectul de reconstrucţie a drumurilor afectate de inundaţiifacem referire la acordul de împrumut menţionat mai sus, cu modificãrile ulterioare.Ţinând cont de faptul cã proiectul menţionat mai sus nu a fost finalizat în termenele-limitã iniţiale, compania naţionalã de autostrãzi şi drumuri naţionale din românia (cnadnr), precum şi ministerul transporturilor şi infrastructurii ne-au rugat sã contactãm ...

Monitorul Oficial 534 din 28 Iulie 2011 (M. Of. 534/2011)

AMENDAMENT din 22 decembrie 2010 prin schimb de scrisori la Acordul-cadru de imprumut dintre Romania si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei EMITENT: ACT INTERNATIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 28 iulie 2011

Ministerul finanŢelor publicecabinet secretar de stat*t* 22 decembrie 2010domnului raphael alomar, guvernatorbanca de dezvoltare a consiliului europei*st*ref.: amendament la f/p 1572 - proiectul privind finalizarea construcţiei, renovarea sau reabilitarea clãdirilor culturale de interes public din româniaamendament la acordul-cadru de împrumutstimate domnule guvernator,În primul rând dorim sã reînnoim aprecierile noastre profunde faţã de flexibilitatea şi suportul dumneavoastrã continuu în a rãspunde nevoilor specifice ale româniei.În acest context, având în vedere stadiul actual al obiectivelor proiectului menţionat mai sus, în vederea asigurãrii finalizãrii cu succes a acestora, la cererea ministerului culturii şi patrimoniului naţional, vã rugãm sã fiţi de acord cu amendarea ...

AMENDAMENT din 21 aprilie 2010 la Acordul-cadru de imprumut din data de 14 mai 2007 destinat Proiectului F/P 1572 (2006) privind finalizarea constructiei, renovarea sau reabilitarea cladirilor culturale de interes public din Romania (Proiectul) EMITENT: ACT INTERNATIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 28 iulie 2011

F/p 1572/2006întreromânia, reprezentatã de ministerul finanţelor publice (denumit în continuare Împrumutatul) (împreunã cu bdce, denumite în continuare pãrţile), şibanca de dezvoltare a consiliului europei (denumitã în continuare bdce)având în vedere scrisoarea Împrumutatului din data de 11 iunie 2009, prin care s-a solicitat un amendament la acordulcadru de împrumut dintre pãrţi, din data de 14 mai 2007 (acordul-cadru de împrumut), pentru reflectarea actualizãrii obiectivelor proiectului, a costului planificat şi a graficului de lucrãri şi, în consecinţã, a datei-limitã de tragere, pãrţile convin sã modifice acordul-cadru de împrumut dupã cum urmeazã:1. articolul 3.3: "data anticipatã de finalizare a proiectului şi data-limitã de ...

Monitorul Oficial 510 din 19 Iulie 2011 (M. Of. 510/2011)

AMENDAMENT din 18 februarie 2011 convenit prin scrisoarea semnata la Paris la 9 februarie 2011 si la Bucuresti la 18 februarie 2011, intre Guvernul Romaniei si Agentia Japoniei pentru Cooperare Internationala, succesoare a Bancii Japoniei pentru Cooperare Internationala, la Acordul de imprumut dintre Romania si Banca Japoniei pentru Cooperare Internationala privind Proiectul de reducere a poluarii la Termocentrala Turceni, semnat la Bucuresti la 31 martie 2005 EMITENT: ACT INTERNATIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 510 din 19 iulie 2011

AgenŢia japoniei pentru cooperare internaŢionalĂbiroul jica din franţastr. sainte anne nr. 8, 75001, paris, franţatel: +33-1-4020-0421fax: +33-1-4020-9768   data: 9 februarie 2011   ref: jica (fr) 2010-124domnului gheorghe ialomiţianu,ministru,ministerul finanţelor publicestr. apolodor nr. 17sectorul 5, bucureştiromâniaref.: notificare privind amendarea acordului de împrumut pentru proiectul de reducere a poluãrii la termocentrala turceni (a/i nr. rom-p4)domnule ministru,referitor la scrisoarea dumneavoastrã din data de 29 decembrie 2010, vã informãm prin prezenta scrisoare cã nu avem obiecţii privind amendarea acordului de împrumut mai sus menţionat dupã cum se aratã mai jos, în conformitate cu prevederile relevante ale acordului de împrumut privind proiectul menţionat, datat 31 martie 2005, (a/Î ...

‹‹ Pagina 2 din 4
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016