Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   STATUTUL din 28 aprilie 2000  Societatii Comerciale de Distributie a Gazelor Naturale Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

STATUTUL din 28 aprilie 2000 Societatii Comerciale de Distributie a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A.

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 194 din 4 mai 2000

CAP. 1
Denumirea, forma juridica, sediul, durata

ART. 1
Denumirea
Denumirea societatii este Societatea Comerciala de Distributie a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A.
In toate actele, facturile, scrisorile sau publicatile emanand de la Societatea Comerciala de Distributiie a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A. se mentioneaza denumirea acesteia, precedata sau urmata de cuvintele "societate comerciala pe actiuni" sau de initialele "S.A.", capitalul social, din care cel efectiv varsat potrivit ultimului bilant contabil aprobat, sediul, numarul de inmatriculare in registrul comertului si codul fiscal.
ART. 2
Forma juridica
Societatea Comerciala de Distributie a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A., denumita in continuare DISTRIGAZ SUD - S.A., este persoana juridica romana avand forma juridica de societate comerciala pe actiuni si isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu prezentul statut.
ART. 3
Sediul
Sediul DISTRIGAZ SUD - S.A. este in municipiul Bucuresti, str. Cavafii Vechi nr. 15, sectorul 3.
Sediul DISTRIGAZ SUD - S.A. poate fi schimbat in alta localitate din Romania, pe baza hotararii adoptate de adunarea generala a actionarilor, potrivit legii.
La data infiintarii DISTRIGAZ SUD - S.A. are in componenta un numar de 11 sucursale teritoriale, prevazute in anexa 4.2 la prezenta hotarare.
DISTRIGAZ SUD - S.A. poate infiinta in viitor filiale si/sau sedii secundare fara personalitate juridica, cu aprobarea adunarii generale a actionarilor.
ART. 4
Durata
DISTRIGAZ SUD - S.A. se constituie pentru o durata nelimitata, cu incepere de la data inmatricularii acesteia in registrul comertului.

CAP. 2
Scopul si obiectul de activitate

ART. 5
Scopul
DISTRIGAZ SUD - S.A. are ca scop indeplinirea strategiei comerciale stabilite pentru distributia gazelor naturale, prin efectuarea, cu respectarea legislatiei romane, de acte de comert corespunzatoare obiectului de activitate aprobat prin prezentul statut.
ART. 6
Obiectul de activitate
DISTRIGAZ SUD - S.A. are ca obiect de activitate:
1. distributia si comercializarea gazelor naturale - cod 4020, 5151;
2. dispecerizarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale si controlul utilizarii gazelor naturale de catre consumator;
3. importul-exportul de gaze, diversificarea surselor de gaze (gaze naturale prin conducte, gaze naturale lichefiate, gaze petroliere lichefiate) - cod 7420;
4. proiectarea retelelor si instalatiilor de utilizare a gazelor naturale;
5. prestarea de servicii la consumatorii de gaze naturale, inclusiv realizarea de investitii la consumatori, din fondurile proprii, pentru utilizarea, in conditii de eficienta, a gazelor naturale;
6. cercetarea, proiectarea si ingineria tehnologica pentru activitatea proprie si pentru terti - cod 7420, 7430;
7. exploatarea retelelor proprii de telecomunicatii, teletransmie, telemasura, telecomanda si prestarea de servicii de operare pentru terti - cod 6422, 6423;
8. importul-exportul de materiale, piese de schimb, utilaje, echipamente si tehnologii etc.;
9. cooperarea intercomerciala in domeniul gazelor naturale;
10. servicii de management si marketing in domeniul gazelor naturale - cod 7414;
11. verificarea metrologica a contoarelor prin laboratoare proprii - cod 7430;
12. realizarea de operatiuni financiare pe pietele interne si externe de capital si de cooperare economica intercomerciala - cod 6522, 6523, 6603;
13. operatiuni de comision si intermediere - cod 5112, 5114, 5119;
14. activitati specifice in domeniul protectiei si securitatii muncii, al sanatatii personalului, precum si al prevenirii si stingerii incendiilor - cod 7460;
15. efectuarea si prestarea serviciilor de transport de marfuri si de persoane cu mijloacele proprii sau inchiriate cod 6023, 6024;
16. efectuarea de operatiuni comerciale derivate din activitatile proprii;
17. consultanta si asistenta tehnica, lucrari de reparatii, intretinere si exploatare, punere in functiune etc., precum si valorificarea la intern a materialelor rezultate din stocuri, reparatii, demolari, casari si a produselor secundare rezultate din activitatea de baza - cod 7414, 3710, 3720;
18. vanzarea, darea in locatie si inchirierea de spatii, terenuri si bunuri proprii unor persoane fizice sau juridice, in conditiile legii - cod 7012, 7020, 7032, 7110, 7121, 7123, 7133, 7134;
19. operatiuni de leasing, conform legislatiei in vigoare - cod 6521;
20. editarea de publicatii si lucrari tehnico-stiintifice, specifice activitatilor pe care le desfasoara - cod 2211, 2215;
21. constructia, administrarea si vanzarea de locuinte, spatii de cazare pentru personalul propriu si pentru terti cod 4521, 5511, 5523;
22. prestarea de activitati conexe legate de valorificarea patrimoniului propriu (turism, agrement, alimentatie publica etc.) - cod 5511, 5512, 5523;
23. operatiuni de transport aerian si aviatie generala, precum si prestari de servicii de acest gen catre terti - cod 6220;
24. realizarea de activitati sociale, medicale, de pregatire profesionala si specializare, hoteliere, servicii de alimentatie publica, activitati culturale, sportive, pentru personalul propriu si pentru terti - cod 6713, 8042, 8514, 9261, 9262;
25. comert intern, magazine de prezentare si desfacere, cantine - cod 5551, 5520, 511, 512, 513;
26. gospodarii-anexa pentru cresterea pasarilor si animalelor, producerea si comercializarea produselor animaliere si vegetale - cod 013, 0130, 5211, 5552.

CAP. 3
Capitalul social, actiunile

ART. 7
Capitalul social initial al DISTRIGAZ SUD - S.A. la data infiintarii este de 135.802.698.000 lei si se constituie prin preluarea capitalului social al Filialei de distributie a gazelor naturale Societatea Comerciala "Distrigaz Sud" - S.A. din cadrul Societatii Comerciale a Gazelor Naturale "Romgaz" - S.A., conform bilantului contabil la data de 31 decembrie 1999, fiind impartit in 1.358.026 actiuni nominative, fiecare actiune in valoare de 100.000 lei.
Capitalul social este in intregime detinut de statul roman, in calitate de actionar unic, pana la transmiterea actiunilor din proprietatea statului catre persoane fizice ori juridice, romane sau straine, in conditiile legii, si este varsat integral la data constituirii DISTRIGAZ SUD - S.A.
In capitalul social nu sunt incluse bunuri de natura celor prevazute la art. 135 alin. (4) din Constitutie si de Legea nr. 213/1998.
Ministerul Industriei si Comertului reprezinta statul ca actionar unic la DISTRIGAZ SUD - S.A. si exercita toate drepturile ce decurg din aceasta calitate.
ART. 8
Majorarea sau reducerea capitalului social
Majorarea capitalului social se face in conditiile legii.
Adunarea generala extraordinara a actionarilor sau, in situatia prevazuta la art. 14 ultimul alineat, consiliul de administratie va putea decide majorarea capitalului social, cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare la data majorarii lui.
Capitalul social va putea fi majorat prin:
a) noi aporturi in numerar si/sau in natura;
b) incorporarea rezervelor (in care vor putea fi incluse diferentele favorabile rezultate din reevaluarea patrimoniului social), cu exceptia rezervelor legale, precum si a beneficiilor sau a primelor de emisiune;
c) compensarea unor creante lichide si exigibile ale tertilor asupra DISTRIGAZ SUD - S.A. cu actiuni ale acesteia;
d) alte surse stabilite de adunarea generala a actionarilor ori de consiliul de administratie, dupa caz, potrivit legii.
Reducerea capitalului social se face in conditiile legii.
In cazul in care administratorii constata pierderea a jumatate din capitalul social, ei sunt obligati sa convoace, in termen de maximum 60 de zile, adunarea generala extraordinara a actionarilor, care va decide fie reconstituirea capitalului social, fie limitarea lui la valoarea ramasa, fie dizolvarea DISTRIGAZ SUD - S.A.
Reducerea capitalului social se va putea face numai dupa doua luni de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, a hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor ori, in situatia prevazuta la art. 14 ultimul alineat, a hotararii consiliului de administratie, potrivit prevederilor legale.
ART. 9
Actiunile
Drepturile si obligatiile aferente actiunilor aflate in proprietatea statului sunt exercitate de Ministerul Industriei si Comertului.
Actiunile nominative ale DISTRIGAZ SUD - S.A. vor cuprinde toate elementele prevazute de lege.
Actiunile nominative emise de DISTRIGAZ SUD - S.A. vor fi in forma dematerializata, prin incriere in cont. Conversia sau instrainarea actiunilor se va putea realiza in conditiile stabilite de adunarea generala a actionarilor, cu respectarea prevederilor legale. In conditiile legii, prin decizie a adunarii generale a actionarilor, vor putea fi emise actiuni preferentiale, cu dividend prioritar, fara drept de vot.
Evidenta actiunilor se va tine intr-un registru numerotat, sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie, registru care se pastreaza la sediul DISTRIGAZ SUD - S.A. sub ingrijirea secretarului consiliului de administratie.
In registrul actiunilor se pot efectua modificari numai cu respectarea prevederilor legale in vigoare.
Actiunile emise de DISTRIGAZ SUD - S.A. pot fi grevate de un drept de uzufruct sau pot fi gajate in conditiile legii si pot fi cotate la bursa si tranzactionate pe piata de capital.
Persoanele fizice ori juridice, romane sau straine, vor putea detine actiuni ale DISTRIGAZ SUD - S.A. potrivit reglementarilor in vigoare.
ART. 10
Obligatiuni
DISTRIGAZ SUD - S.A. este autorizata sa emita obligatiuni in conditiile legii.
ART. 11
Drepturi si obligatii decurgand din actiuni
Fiecare actiune subscrisa si varsata de actionari, potrivit legii, cu exceptia actiunilor preferentiale, cu dividend prioritar, confera acestora dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor, dreptul de a alege si de a fi alesi in organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform prevederilor prezentului statut si dispozitiilor legale, respectiv alte drepturi prevazute in statut.
Detinerea actiunii certifica adeziunea de drept la statut.
Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile in cazul trecerii lor in proprietatea altor persoane.
Cand o actiune nominativa devine proprietatea mai multor persoane, nu se va inscrie transmiterea decat in conditiile in care acestea desemneaza un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultand din actiuni.
Obligatiile DISTRIGAZ SUD - S.A. sunt garantate cu capital social al acesteia, iar actionarii raspund in limita valorii actiunilor pe care le detin.
Patrimoniul DISTRIGAZ SUD - S.A. nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligatii personale ale actionarilor.
ART. 12
Cesiunea si pierderea actiunilor
Actiunile sunt indivizibile cu privire la DISTRIGAZ SUD - S.A., care nu recunoaste decat un singur proprietar pentru fiecare actiune. Cesiunea partiala sau totala a actiunilor intre actionari sau catre terti se efectueaza in conditiile si cu procedura prevazute de lege.
Transmiterea dreptului de proprietate asupra actiunilor nominative emise de DISTRIGAZ SUD - S.A. se realizeaza prin declaratie facuta in registrul actionarilor, subscrisa de cedent si de cesionar sau de mandatarii lor. De asemenea, transmiterea se mai poate realiza si prin act autentic, cu efectuarea mentiunilor corespunzatoare in registrul actionarilor.
In cazul pierderii unor actiuni proprietarul va trebui sa anunte consiliul de administratie si sa faca public faptul prin presa, in cel putin doua ziare de larga circulatie din localitatea in care se afla sediul principal al DISTRIGAZ SUD - S.A. Actiunile pierdute se anuleaza. Anularea lor se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. Dupa 6 luni actionarul va putea obtine un duplicat al actiunilor pierdute.

CAP. 4
Adunarea generala a actionarilor

ART. 13
Reprezentare
In perioada in care statul este actionar unic la DISTRIGAZ SUD - S.A., interesele acestuia in adunarea generala a actionarilor vor fi reprezentate de Ministerul Industriei si Comertului.
Reprezentantii in adunarea generala a actionarilor se numesc si se revoca prin ordin al ministrului industriei si comertului.
ART. 14
Atributii
Adunarea generala a actionarilor DISTRIGAZ SUD - S.A. este organul de conducere al acesteia, care decide asupra activitatii politicii sale economice.
Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare.
Adunarea generala ordinara a actionarilor are urmatoarele atributii principale:
a) aproba propunerile privind strategia globala de dezvoltare, retehnologizare, modernizare, de restructurare economico-financiara a DISTRIGAZ SUD - S.A.;
b) alege si revoca cenzorii, conform prevederilor legale;
c) propune descarcarea de gestiune a consiliului de administratie;
d) stabileste nivelul remuneratiei membrilor consiliului de administratie, precum si a cenzorilor;
e) aproba bugetul de venituri si cheltuieli al DISTRIGAZ SUD - S.A. pe exercitiul financiar urmator;
f) stabileste nivelul remuneratiei directorului general al DISTRIGAZ SUD - S.A., precum si premierea acestuia;
g) aproba bilantul contabil si contul de profit si pierderi, dupa analizarea rapoartelor consiliului de administratie si al cenzorilor;
h) aproba repartizarea profitului conform legii;
i) hotaraste cu privire la folosirea dividendelor aferente actiunilor gestionate, pentru restructurare si dezvoltare;
j) hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabileste competentele si nivelul de contractare a imprumuturilor bancare de pe piata interna si externa, a creditelor comerciale si a garantiilor, inclusiv prin gajarea actiunilor potrivit legii;
k) hotaraste cu privire la infiintarea sau la desfiintarea subunitatilor, fuziunea, divizarea DISTRIGAZ SUD - S.A., participarea la constituirea de noi persoane juridice ori la asocierea cu alte persoane juridice sau fizice, din tara sau din strainatate;
l) analizeaza rapoartele consiliului de administratie privind stadiul si perspectivele referitoare la profit si dividende, pozitia pe piata interna si internationala, nivelul tehnic, calitatea, forta de munca, protectia mediului, relatiile cu clientii;
m) se pronunta asupra gestiunii administratorilor si asupra modului de recuperare a prejudiciilor produse DISTRIGAZ SUD - S.A. de catre acestia;
n) hotaraste cu privire la gajarea sau la inchirierea unor bunuri, unitati ori sedii proprii;
o) aproba regulamentul de organizare si functionare a consiliului de administratie;
p) aproba delegarile de competenta pentru consiliul de administratie;
q) reglementeaza dreptul de preemtiune al actionarilor si al salariatilor DISTRIGAZ SUD - S.A. cu privire la cesiunea actiunilor si aproba limitele si conditiile pentru cesionarea catre salariatii DISTRIGAZ SUD - S.A. a unui numar de actiuni proprii;
r) indeplineste orice alta atributie stabilita de lege in sarcina sa.
Pentru atributiile mentionate la lit. c), e), g), h), i), k), l), m), n), o) adunarea generala ordinara a actionarilor nu va putea lua hotarari decat in urma obtinerii de catre fiecare reprezentant a unui mandat special prealabil de la organul care l-a numit.
Adunarea generala extraordinara a actionarilor se intruneste pentru a hotari urmatoarele:
a) schimbarea formei juridice a DISTRIGAZ SUD - S.A.;
b) mutarea sediului DISTRIGAZ SUD - S.A.;
c) schimbarea obiectului de activitate;
d) majorarea capitalului social, precum si reducerea sau reintregirea lui prin emisiune de noi actiuni, in conditiile legii;
e) fuziunea cu alte societati comerciale sau divizarea DISTRIGAZ SUD - S.A.;
f) dizolvarea anticipata a DISTRIGAZ SUD - S.A.;
g) emisiunea de obligatiuni;
h) modificarea numarului de actiuni sau a valorii nominale a acestora, precum si cesiunea actiunilor;
i) orice alta modificare a actului constitutiv sau orice alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare a actionarilor;
j) aprobarea conversiei actiunilor nominative emise in forma dematerializata in actiuni nominative emise in forma materializata si invers;
k) aprobarea conversiei actiunilor preferentiale si nominative dintr-o categorie in alta, in conditiile legii.
Pentru hotararile adunarii generale extraordinare a actionarilor fiecare reprezentant trebuie sa obtina un mandat special prealabil de la organul care l-a numit.
Adunarea generala extraordinara a actionarilor va putea delega consiliului de administratie exercitiul atributiilor sale mentionate la lit. b), c), d) si j).
ART. 15
Convocarea adunarii generale a actionarilor
Adunarea generala a actionarilor se convoaca de presedintele consiliului de administratie sau de un membru al acestuia, pe baza imputernicirii date de presedinte.
Adunarile generale ordinare ale actionarilor au loc cel putin o data pe an, in cel mult doua luni de la incheierea exercitiului financiar, pentru examinarea bilantului contabil si a contului de profit si pierderi pe anul precedent si pentru stabilirea programului de activitate si a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul in curs.
Adunarea generala a actionarilor va fi convocata ori de cate ori va fi nevoie, in conformitate cu prevederile legale in vigoare si cu dispozitiile prezentului statut, cu cel putin 15 zile inainte de data stabilita.
Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii generale a actionarilor, precum si ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor acesteia.
Cand pe ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.
Adunarea generala a actionarilor se intruneste la sediul DISTRIGAZ SUD - S.A. sau in alt loc indicat in convocare.
Adunarea generala extraordinara a actionarilor va fi convocata ori de cate ori este cazul, la solicitarea actionarului unic sau la cererea consiliului de administratie ori a cenzorilor.
ART. 16
Organizarea adunarii generale a actionarilor
Adunarea generala ordinara a actionarilor este constituita valabil si poate lua hotarari daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati detin cel putin doua treimi din capitalul social, iar la a doua convocare, daca acestia detin cel putin jumatate din capitalul social.
Adunarea generala extraordinara a actionarilor este constituita valabil si poate lua hotarari daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati detin cel putin trei patrimi din capitalul social, iar la a doua convocare, daca acestia detin cel putin jumatate din capitalul social.
In ziua si la ora precizate in convocare sedinta adunarii generale a actionarilor va fi deschisa de presedintele consiliului de administratie sau, in lipsa acestuia, de cel care ii tine locul.
Presedintele consiliului de administratie va desemna dintre actionarii DISTRIGAZ SUD - S.A. un secretar al adunarii generale a actionarilor, care va verifica indeplinirea cerintelor legale si statutare privind tinerea adunarii generale si va intocmi procesul-verbal al sedintei.
Procesul-verbal va fi semnat de reprezentantii statului, desemnati sa reprezinte interesele capitalului de stat (reprezentantii Ministerului Industriei si Comertului) si de secretarul care l-a intocmit.
Procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor se va scrie intr-un registru sigilat si parafat.
La fiecare proces-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, listele de prezenta a actionarilor, precum si, dupa caz, mandatele speciale ale reprezentantilor mandatati de Ministerul Industriei si Comertului.
La sedintele ordinare si extraordinare ale adunarii generale a actionarilor, in care se dezbat probleme referitoare la raporturile de munca cu personalul DISTRIGAZ SUD - S.A., pot fi invitati si reprezentantii salariatilor care nu sunt membri de sindicat si care nu vor avea drept de vot.
ART. 17
Exercitarea dreptului de vot in adunarea generala a actionarilor
Hotararile adunarilor generale ale actionarilor se iau prin vot deschis.
Votul va fi nominal in cazul hotararilor a caror valabilitate este conditionata de existenta mandatelor speciale.
Hotararile se vor putea lua in conditiile si cu majoritatea prevazute de lege pentru adunarile generale ordinare sau, dupa caz, pentru cele extraordinare.
La propunerea persoanei care prezideaza adunarea generala a actionarilor sau a unuia dintre membrii reprezentanti ai adunarii generale a actionarilor se va putea decide ca votul sa fie secret si in alte cazuri, cu exceptia situatiei in care este necesar votul nominal.
Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administratie si a cenzorilor, pentru revocarea lor si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea administratorilor.
Pentru a fi opozabile tertilor hotararile adunarii generale a actionarilor vor fi depuse in termen de 15 zile la oficiul registrului comertului, pentru a fi mentionate, in extras, in registru si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
Ele nu vor putea fi executate inainte de aducerea la indeplinire a formalitatilor prevazute mai sus.
Hotararile luate de adunarile generale ale actionarilor in limitele legii si ale statutului sunt obligatorii chiar si pentru actionarii care nu au luat parte la adunarea generala a actionarilor sau care au votat impotriva.
Actionarii care nu sunt de acord cu hotararile luate de adunarile generale ale actionarilor, cu privire la schimbarea obiectului de activitate, a sediului sau a formei juridice, au dreptul de a se retrage din DISTRIGAZ SUD - S.A. si de a recupera contravaloarea actiunilor pe care le poseda, conform prevederilor legale.

CAP. 5
Consiliul de administratie

ART. 18
Organizare
DISTRIGAZ SUD - S.A. este administrata de un consiliu de administratie compus din 5 membri.
Membrii consiliului de administratie sunt numiti pe o perioada de 4 ani si sunt revocati prin ordin al ministrului industriei si comertului si sunt remunerati pentru aceasta calitate cu o indemnizatie lunara.
Consiliul de administratie este condus de un presedinte ales prin vot secret de catre membrii consiliului de administratie din randul acestora.
Membrii consiliului de administratie pot avea calitatea de actionar.
In situatia in care se creeaza un loc vacant in consiliul de administratie, adunarea generala a actionarilor propune un nou administrator in vederea ocuparii acestuia. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egala cu perioada care a ramas pana la expirarea mandatului predecesorului sau.
Consiliul de administratie se intruneste lunar la sediul DISTRIGAZ SUD - S.A. sau ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui sau a unei treimi din numarul membrilor sai.
Consiliul de administratie isi desfasoara activitatea in baza propriului regulament si a reglementarilor legale in vigoare.
Consiliul de administratie este prezidat de presedinte, iar in lipsa acestuia, de un membru, in baza mandatului presedintelui. Presedintele numeste un secretar fie dintre membrii consiliului de administratie, fie din afara acestuia.
Conducerea DISTRIGAZ SUD - S.A. se asigura de un director general, care nu este si presedintele consiliului de administratie.
Pentru valabilitatea hotararilor este necesara prezenta a cel putin doua treimi din numarul membrilor consiliului de administratie, iar acestea se iau cu majoritatea simpla a membrilor prezenti.
Dezbaterile consiliului de administratie au loc, conform ordinii de zi stabilite si comunicate de presedinte, cu cel putin 7 zile inainte de data tinerii sedintei. Dezbaterile se consemneaza in procesul-verbal al sedintei, care se scrie intr-un registru sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie.
Procesul-verbal se semneaza de toti membrii consiliului de administratie si de secretar. Pe baza procesului-verbal secretarul consiliului de administratie redacteaza hotararea acestuia, care se semneaza de presedinte.
Consiliul de administratie poate delega, prin regulamentul sau de organizare si functionare, o parte din atributiile sale directorului general al DISTRIGAZ SUD - S.A. si poate recurge, de asemenea, la experti pentru solutionarea anumitor probleme.
In relatiile cu tertii DISTRIGAZ SUD - S.A. este reprezentata de directorul general, pe baza si in limitele imputernicirilor date de consiliul de administratie, care semneaza actele de angajare fata de acestia.
Presedintele consiliului de administratie este obligat sa puna la dispozitie actionarilor si cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele DISTRIGAZ SUD - S.A.
Membrii consiliului de administratie raspund individual sau solidar, dupa caz, fata de DISTRIGAZ SUD - S.A. pentru prejudiciile rezultate din infractiuni sau abateri de la prevederile legale, pentru abatere de la statut sau pentru greseli in administrarea acesteia. In astfel de situatii ei vor putea fi revocati prin hotarare a adunarii generale a actionarilor.
Membrii consiliului de administratie vor depune o garantie, conform prevederilor legale.
Sunt incompatibile cu calitatea de membru in consiliul de administratie persoanele prevazute in <>Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata.
Nu pot fi directori ai DISTRIGAZ SUD - S.A. si ai sucursalelor acesteia persoanele care sunt incompatibile potrivit <>Legii nr. 31/1990 , republicata.
ART. 19
Atributiile consiliului de administratie, ale directorului general si ale directorilor executivi
A. Consiliul de administratie are, in principal, urmatoarele atributii:
a) aproba structura organizatorica si regulamentul de organizare si functionare a DISTRIGAZ SUD - S.A.;
b) aproba nivelul garantiilor si modul de constituire a acestora pentru directorul general, directorii executivi ai DISTRIGAZ SUD - S.A. si pentru persoanele care au calitatea de gestionar;
c) incheie acte juridice prin care sa dobandeasca, sa instraineze, sa inchirieze, sa schimbe sau sa constituie in garantie bunuri aflate in patrimoniul DISTRIGAZ SUD - S.A., cu aprobarea adunarii generale a actionarilor, atunci cand legea impune aceasta conditie;
d) aproba delegarile de competenta pentru directorul general si pentru persoanele din conducerea DISTRIGAZ SUD - S.A., in vederea executarii operatiunilor acesteia;
e) aproba competentele sucursalelor, pe domenii de activitate (economic, comercial, tehnic, administrativ, financiar, juridic etc.), in vederea realizarii obiectului de activitate;
f) aproba incheierea oricaror contracte pentru care nu a delegat competenta directorului general al DISTRIGAZ SUD - S.A.;
g) supune anual adunarii generale a actionarilor, in termen de 60 de zile de la incheierea exercitiului financiar, raportul cu privire la activitatea DISTRIGAZ SUD - S.A., bilantul contabil si contul de profit si pierderi pe anul precedent, precum si proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al DISTRIGAZ SUD - S.A. pe anul in curs;
h) convoaca adunarea generala extraordinara a actionarilor ori de cate ori este nevoie;
i) aproba incheierea contractelor de import-export pana la limita cuantumului valoric stabilit de adunarea generala a actionarilor;
j) stabileste drepturile, obligatiile si responsabilitatile personalului DISTRIGAZ SUD - S.A., conform structurii organizatorice aprobate;
k) stabileste competentele si nivelul de contractare a imprumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale pe termen scurt si mediu si aproba eliberarea garantiilor;
l) aproba numarul de posturi si normativul de constituire a compartimentelor functionale si de productie, dupa caz;
m) stabileste si aproba politici pentru protectia mediului inconjurator, securitatea muncii, potrivit reglementarilor legale in vigoare;
n) aproba documentele cu caracter de norme si regulamentele care reglementeaza activitatile proprii;
o) stabileste strategia de marketing;
p) stabileste si aproba, in limita bugetului de venituri si cheltuieli aprobat de adunarea generala a actionarilor, modificari in structura acestuia, in limita competentelor pentru care a primit mandat;
r) negociaza contractul colectiv de munca prin mandatarea directorului general si aproba statutul personalului;
s) avizeaza participarea la constituirea de noi persoane juridice sau la asocierea cu alte persoane juridice sau fizice din tara;
t) rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generala a actionarilor.
B. Directorul general reprezinta DISTRIGAZ SUD - S.A. in raporturile cu tertii si este numit de consiliul de administratie.
Directorul general are, in principal, urmatoarele atributii:
a) aplica strategia si politicile de dezvoltare ale DISTRIGAZ SUD - S.A., stabilite de consiliul de administratie;
b) numeste directorii executivi cu avizul consiliului de administratie;
c) angajeaza, promoveaza si concediaza personalul salariat, in conditiile legii;
d) numeste, suspenda sau revoca directorii executivi si directorii din cadrul sucursalelor;
e) participa la negocierea contractului colectiv de munca, a carui negociere si incheiere se desfasoara in conditiile legii, in limita mandatului dat de consiliul de administratie;
f) negociaza, in conditiile legii, contractele individuale de munca;
g) incheie acte juridice, in numele si pe seama DISTRIGAZ SUD - S.A., in limitele imputernicirilor acordate de consiliul de administratie;
h) stabileste indatoririle si responsabilitatile personalului DISTRIGAZ SUD - S.A., pe compartimente;
i) aproba operatiunile de incasari si plati, potrivit competentelor legale si prezentului statut;
j) aproba operatiunile de vanzare si cumparare de bunuri, potrivit competentelor legale si prezentului statut;
k) imputerniceste directorii executivi, directorii din cadrul sucursalelor si orice alta persoana sa exercite orice atributie din sfera sa de competenta;
l) rezolva orice alta problema pe care consiliul de administratie a stabilit-o in sarcina sa.
C. Directorii executivi si directorii din cadrul sucursalelor sunt numiti de directorul general si se afla in subordinea acestuia, sunt functionari ai DISTRIGAZ SUD - S.A., executa operatiunile acesteia si sunt raspunzatori fata de aceasta pentru indeplinirea indatoririlor lor, in aceleasi conditii ca si membrii consiliului de administratie.
Atributiile directorilor executivi sunt stabilite prin regulamentul de organizare si functionare a DISTRIGAZ SUD - S.A.

CAP. 6
Comitetul de directie

ART. 20
Consiliul de administratie poate delega o parte din atributiile sale unui comitet de directie, in conditiile legii.
Deciziile comitetului de directie se iau cu majoritatea absoluta a voturilor membrilor sai.
Comitetul de directie prezinta raportul sau de activitate consiliului de administratie.

CAP. 7
Gestiunea

ART. 21
Cenzorii
Gestiunea DISTRIGAZ SUD - S.A. este controlata de actionari si de 3 cenzori care sunt alesi de adunarea generala a actionarilor. Cel putin unul dintre cenzori trebuie sa fie expert contabil.
In perioada in care statul detine mai mult de 20% din capitalul social unul dintre cenzori va fi recomandat de Ministerul Finantelor.
Adunarea generala a actionarilor alege, de asemenea, acelasi numar de cenzori supleanti, care ii vor inlocui, in conditiile legii, pe cenzorii titulari.
Pentru a putea exercita dreptul de control cenzorilor li se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea DISTRIGAZ SUD - S.A., la situatia patrimoniului, a profitului si a pierderilor.
Cenzorii au urmatoarele atributii principale:
a) in cursul exercitiului financiar verifica gospodarirea mijloacelor fixe si a mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa si registrele de evidenta contabila si informeaza consiliul de administratie despre neregulile constatate;
b) la incheierea exercitiului financiar controleaza exactitatea inventarului, a documentelor si a informatiilor prezentate de consiliul de administratie asupra conturilor DISTRIGAZ SUD - S.A., a bilantului contabil si a contului de profit si pierderi, prezentand adunarii generale a actionarilor un raport scris;
c) la lichidarea DISTRIGAZ SUD - S.A. controleaza operatiunile de lichidare;
d) prezinta adunarii generale a actionarilor punctul lor de vedere cu privire la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului si a obiectului de activitate ale DISTRIGAZ SUD - S.A.
Cenzorii sunt obligati, de asemenea:
a) sa faca, in fiecare luna si inopinat, inspectii ale casei si sa verifice existenta titlurilor sau a valorilor care sunt proprietatea DISTRIGAZ SUD - S.A. sau care au fost primite in gaj, cautiune sau in depozit;
b) sa ia parte la adunarile generale ordinare si extraordinare ale actionarilor, inserand in ordinea de zi propunerile pe care le vor crede necesare;
c) sa constate depunerea garantiei din partea administratorilor;
d) sa vegheze ca dispozitiile legii si ale statutului sa fie indeplinite de administratori si de lichidatori.
Cenzorii se intrunesc la sediul DISTRIGAZ SUD - S.A. si iau decizii in unanimitate. Daca nu se realizeaza unanimitatea, raportul cu divergente se inainteaza adunarii generale a actionarilor.
Cenzorii pot convoca adunarea generala extraordinara a actionarilor, daca aceasta nu a fost convocata de consiliul de administratie, in cazul in care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi sau ori de cate ori considera necesar pentru alte situatii privind incalcarea dispozitiilor legale si statutare.
Atributiile, drepturile si obligatiile cenzorilor se completeaza cu dispozitiile legale in acest domeniu.
Cenzorii si cenzorii supleanti sunt numiti de adunarea generala a actionarilor pe o perioada de maximum 3 ani si pot fi realesi.
Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele prevazute in <>Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, si in reglementarile legale in vigoare.
Cenzorii sunt obligati sa depuna inainte de inceperea activitatii o garantie egala cu o treime din garantia stabilita pentru membrii consiliului de administratie.
In caz de deces, impiedicare fizica sau legala, incetare sau renuntare la mandat a unui cenzor, cenzorul supleant cel mai in varsta il inlocuieste.
Daca in acest mod numarul cenzorilor nu se poate completa, cenzorii ramasi numesc alta persoana in locul vacant pana la cea mai apropiata adunare generala a actionarilor.
In cazul in care nu mai ramane in functie nici un cenzor, consiliul de administratie va convoca adunarea generala a actionarilor, care va proceda la numirea altor cenzori.
Cenzorii vor trece intr-un registru special deliberarile, precum si constatarile facute in exercitiul mandatului lor.
Revocarea cenzorilor se va putea face numai de adunarea generala a actionarilor.

CAP. 8
Activitatea DISTRIGAZ SUD - S.A.

ART. 22
Finantarea activitatii proprii
Pentru indeplinirea obiectului de activitate si in conformitate cu atributiile stabilite DISTRIGAZ SUD - S.A. utilizeaza sursele de finantare constituite conform legii, credite bancare si alte surse financiare.
ART. 23
Exercitiul financiar
Exercitiul financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie ale fiecarui an. Primul exercitiu financiar incepe la data inmatricularii DISTRIGAZ SUD - S.A. la registrul comertului.
ART. 24
Personalul
Personalul de conducere si de executie din cadrul DISTRIGAZ SUD - S.A. este numit, angajat si concediat de directorul general.
Angajarea si concedierea personalului din sucursalele DISTRIGAZ SUD - S.A. se face de conducatorii sucursalelor.
Plata salariilor si a impozitelor aferente, a cotelor de asigurari sociale, precum si a altor obligatii fata de bugetul de stat se va face potrivit legii.
Drepturile si obligatiile personalului DISTRIGAZ SUD - S.A. se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare, prin contractul colectiv de munca si prin reglementari proprii.
Drepturile de salarizare si celelalte drepturi de personal se stabilesc prin contractul colectiv de munca si de consiliul de administratie pentru personalul numit de acesta.
ART. 25
Amortizarea mijloacelor fixe
Amortizarea activelor corporale si necorporale din patrimoniul DISTRIGAZ SUD - S.A. se va calcula potrivit modului de amortizare stabilit de consiliul de administratie in conformitate cu prevederile legale.
ART. 26
Evidenta contabila si bilantul contabil
DISTRIGAZ SUD - S.A. va tine evidenta contabila in lei, va intocmi anual bilantul contabil si contul de profit si pierderi, avand in vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finantelor.
Bilantul contabil si contul de profit si pierderi vor fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, conform prevederilor legale.
ART. 27
Calculul si repartizarea profitului
Profitul DISTRIGAZ SUD - S.A. se stabileste pe baza bilantului contabil aprobat de adunarea generala a actionarilor.
Profitul impozabil se stabileste in conditiile legii.
Profitul DISTRIGAZ SUD - S.A., ramas dupa plata impozitului pe profit, se va repartiza conform hotararii adunarii generale a actionarilor si dispozitiilor legale in vigoare, pentru constituirea de fonduri destinate dezvoltarii, investitiilor, modernizarii, cercetarii sau de alte asemenea fonduri, precum si pentru fondul cuvenit actionarilor pentru plata dividendelor.
DISTRIGAZ SUD - S.A. isi constituie fond de rezerva si alte fonduri in conditiile legii.
Plata dividendelor cuvenite actionarilor se face de DISTRIGAZ SUD - S.A. in conditiile legii, dupa aprobarea bilantului contabil de catre adunarea generala a actionarilor.
In cazul inregistrarii de pierderi adunarea generala a actionarilor va analiza cauzele si va hotari in consecinta, potrivit legii.
ART. 28
Registrele
DISTRIGAZ SUD - S.A. va tine, prin grija membrilor consiliului de administratie si, respectiv, a cenzorilor, toate registrele prevazute de lege.

CAP. 9
Asocierea

ART. 29
DISTRIGAZ SUD - S.A. poate constitui, singura sau impreuna cu alte persoane juridice ori fizice, romane sau straine, alte societati comerciale sau alte persoane juridice, in conditiile prevazute de lege si de prezentul statut.
ART. 30
DISTRIGAZ SUD - S.A. poate incheia contracte de asociere cu alte persoane juridice sau fizice, fara constituirea de noi persoane juridice, daca asocierea este destinata realizarii scopului si obiectului sau de activitate.
ART. 31
Conditiile de participare a DISTRIGAZ SUD - S.A. la constituirea de noi persoane juridice sau in contracte de asociere se vor stabili prin actele constitutive sau prin contractul de asociere, care vor fi aprobate de adunarea generala a actionarilor si, dupa caz, de consiliul de administratie.
ART. 32
Modificarea formei juridice
Modificarea formei juridice a DISTRIGAZ SUD - S.A. se va putea face numai in temeiul hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor si cu indeplinirea tuturor formalitatilor prevazute de lege.
In perioada in care statul este actionar unic transformarea formei juridice a DISTRIGAZ SUD - S.A. se va putea face numai cu aprobarea Ministerului Industriei si Comertului, prin reprezentantii sai desemnati sa reprezinte interesele capitalului de stat.
Noua societate comerciala va indeplini formalitatile legale de inregistrare si publicitate cerute la infiintarea societatilor comerciale.
ART. 33
Dizolvarea
Dizolvarea DISTRIGAZ SUD - S.A. va avea loc in urmatoarele situatii:
a) imposibilitatea realizarii obiectului sau de activitate;
b) declararea nulitatii;
c) hotararea adunarii generale a actionarilor;
d) pierderea unei jumatati din capitalul social, dupa ce s-a consumat fondul de rezerva pentru motive ce nu atrag raspunderi de orice natura, daca adunarea generala a actionarilor nu decide reconstituirea capitalului social sau reducerea lui la suma ramasa;
e) deschiderea procedurii falimentului;
f) cand numarul actionarilor scade sub minimul legal;
g) alte cauze prevazute de lege sau de prezentul statut.
Dizolvarea DISTRIGAZ SUD - S.A. trebuie sa fie inscrisa la oficiul registrului comertului si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
ART. 34
Lichidarea
Dizolvarea DISTRIGAZ SUD - S.A. are ca efect deschiderea procedurii de lichidare.
Lichidarea DISTRIGAZ SUD - S.A. si repartizarea patrimoniului se fac in conditiile legii si cu respectarea procedurii prevazute de lege.
ART. 35
Litigiile
Litigiile de orice fel aparute intre DISTRIGAZ SUD - S.A. si persoanele fizice sau juridice, romane sau straine, sunt de competenta instantelor judecatoresti de drept comun din Romania.
Litigiile nascute din raporturile contractuale dintre DISTRIGAZ SUD - S.A. si persoanele juridice, romane si straine, pot fi solutionate si prin arbitraj, potrivit legii.

CAP. 10
Dispozitii finale

ART. 36
Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile legale referitoare la societatile comerciale cu capital de stat, cu cele ale <>Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, precum si cu cele ale Codului comercial si ale celorlalte reglementari legale in vigoare.

-------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016